Business update april 2018

Page 1

NUMMER 1 2018

BUSINESS UPDATE

4

28

36

ONS AANBOD IS UP-TO-DATE EN OVERAL ZICHTBAAR Borgch: Besparen via het energielabel Optimale bedrijfsvoering met Refine IT

VASTGOEDNIEUWS: 2017 GOED JAAR VOOR (NL) VASTGOEDMARKT

27

Column Verhuist de bankgarantie ook mee?

26


INHOUD

ONS AANBOD IS UP-TO-DATE EN OVERAL ZICHTBAAR 4

Hans van Andel en de partners die het marketing- en communicatiebeleid handen en voeten geven, praten over vastgoedmarketing.

27

Verhuist de bankgarantie ook mee?

Inhoudsopgave WALTMANN AANBOD VAN KLEEF DORDRECHT VASTGOED WALTMANN AANBOD

28

Borgch: Besparen via het energielabel

VASTGOEDNIEUWS COLUMN MR. ERWIN F. DE VILDER (INTERWAERT) WALTMANN AANBOD

36

Optimale bedrijfsvoering met Refine IT

COLUMN JAN MUDDE (DE GIESSEN) & ALBERT DE JAGER (HOEK EN BLOK) WALTMANN AANBOD

CONTACTGEGEVENS WALTMANN BEDRIJFSHUISVESTING Dordrecht

Sliedrecht

Johan de Wittstraat 168

Nevenvestiging

3311 KJ Dordrecht

T. 0184 64 77 66

T. 078 614 10 30

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

E. bedrijfshuisvesting@waltmann.com

COLOFON Oplage:

Reacties kunt u sturen naar:

8.000

info@mailvanmm.nl

Een uitgave van Waltmann Bedrijfshuisvesting T: 078 614 10 30

Uitgever:

T: 0184 64 77 66

Redactie:

Bas den Otter | LUTRADOC

Verspreiding: controlled circulation naar

E: bedrijfshuisvesting@waltmann.com

Vormgeving:

MM

dga’s, ondernemers, directeuren, managers,

I:

bestuurders in de regio Drechtsteden.

Business Update • Jaargang 6 | Nummer 1 | April 2018

Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

www.waltmann.com

Hans van Andel

08 15 16 26 27 30 37 38


VOORWOORD

“ Mooi resultaat: top 2!�

Onlangs verscheen de PropertyNL top-101 makelaars.

Tot slot wensen wij u veel leesplezier toe met onze onze

Een jaarlijkse graadmeter waarbij makelaars in

nieuwe Business Update. Ook deze editie omvat weer een

commercieel vastgoed op basis van verhuurde en

aantal zeer interessante artikelen en een greep uit ons aanbod.

verkochte vierkante meters een positie krijgen toegekend. Ondanks dat het aantal weggezette vierkante meters

Goede zaken toegewenst!

niets over de kwaliteit van de dienstverlening zegt, is het voor alle betrokken makelaars toch altijd een spannend moment. Dit jaar behoren we bij de 50 best presterende kantoren van Nederland en de top 2 van Zuid-Holland Zuidoost. Dit is een mooi resultaat omdat wij met vijf personen niet tot de grotere vastgoedadviseurs behoren. Ondanks dat we veel vierkante meters hebben verkocht en verhuurd, hebben we ook gewerkt aan een verdere verbetering van onze dienstverlening. Naast de personele uitbreiding heeft er een verdere optimalisatie van ons zoekersbestand plaatsgevonden. In de loop der jaren hebben we een omvangrijk zoekersbestand opgebouwd met potentiĂŤle kopers en huurders maar ook beleggers en

De medewerkers van

ontwikkelaars.

Waltmann Bedrijfshuisvesting

Omdat het aanbod van commercieel vastgoed afgenomen

Hans van Andel, Nathan van der Giessen,

is en de vraag fors is toegenomen, is het van belang dat

Allard van den Berg, Francina Lichteveld en

wij partijen in een vroeg stadium kunnen informeren over

Ingrid van der Heijden

de mogelijkheden. In veel gevallen wordt zo een transactie bewerkstelligd nog voordat er ruchtbaarheid aan is gegeven. U kunt zich gratis en vrijblijvend aanmelden voor ons zoekersbestand.

3


ARTIKEL

Waltmann Bedrijfshuisvesting wil haar opdrachtgevers het beste bieden. De bedrijfsmakelaar biedt objecten die in de etalage staan dan ook een optimale exposure. Bedrijfsvastgoedadviseur Hans van Andel en de partners die het marketing- en communicatiebeleid handen en voeten geven, praten over vastgoedmarketing.

4


BOUWBORDEN

Waltmann Bedrijfshuisvesting is een bekende naam in de regio Drechtsteden. Als zo’n 115 jaar is het makelaarskantoor succesvol

FUNGEREN NOG

actief. De makelaardij van een eeuw geleden is in niets ter

STEEDS ALS EEN

vergelijken met de huidige tijd. Zo legden de grondleggers van

VISITEKAARTJE VOOR

het makelaarskantoor bezichtigingen af per fiets of per koets en

DE BOUWPLAATS.”

vonden onderhandelingen uitsluitend per brief of in persoonlijke gesprekken plaats. Van marketing was nog helemaal geen sprake. Dit is tegenwoordig wel anders. In dit artikel geven we u een inkijkje hoe Waltmann Bedrijfshuisvesting de belangen van haar kopers, verkopers, huurders en verhuurders behartigt. IMAGO Regelmatig zit Hans van Andel van Waltmann Bedrijfshuisvesting aan tafel met de bureaus die de marketing en communicatieactiviteiten voor het Dordtse kantoor voor haar rekening nemen. De reden is helder. “Het komt in het bestaan van een bedrijf niet zo heel vaak voor dat men op zoek gaat naar een ander pand. Een goede naam van de bedrijfsmakelaar aan zowel de aanbod- als de vraagzijde van de markt is dan geen overbodige luxe. Een sterke bedrijfsidentiteit is - daar waar potentiële opdrachtgevers posities te vergeven hebben - wel degelijk van invloed. Een sterk merk, met de juiste associaties en ondersteunt door goed presteren kan zeker leiden tot positieve imagovorming bij opdrachtgevers,” zegt Hans van Andel. “Daarom sparren wij regelmatig met onze partners over onze marketing- en communicatieactiviteiten.” ZAKELIJKE BELANGEN

BOUWBORDEN

Aan tafel zitten Martijn Muller (MM), Rick Bezemer en Jeffrey

Vastgoedmarketing heeft tegenwoordig een multimediaal

Bervoets (Nuvastgoed), Bas den Otter (LutraDoc Mediabureau)

karakter. Daar was twintig jaar geleden nog geen sprake van.

en Janos Kovacs (Lettereffect BV). “Over merkentrouw hoeven we

Janos Kovacs weet daar alles van. “Ik verzorg al vanaf 1998 de

het niet te hebben,” zegt Hans van Andel. “Daarvoor komt de koop

bouwborden voor Hans, die toen nog samenwerkte met zijn

of verkoop van een bedrijfspand te weinig voor bij ondernemers.

vader. Bouwborden fungeren nog steeds als een visitekaartje

Het gaat bij hen om puur zakelijke belangen waarbij budgetten

voor de bouwplaats. Ook in onze branche zie je wel de nodige

meestal een bepalende rol spelen. Ons streven is dus om ons te

vernieuwingen, maar de bouwborden zijn nog steeds niet weg te

profileren als dé bedrijfsmakelaar waar je niet omheen kunt.

denken. Kort en bondige informatie over de namen van betrokken

Dat bereik je door een scala aan activiteiten, waarbij je te allen tijde

aannemers, projectbureaus, makelaars, over wat er gevestigd

uit moet gaan van de opdrachtgever. Met onze partners hier aan

wordt en wanneer de werkzaamheden worden afgerond, zijn

tafel hebben wij daarover regelmatig overleg. Wat is het ultieme

nog steeds gebruikelijk.” Hans van Andel bevestigt de noodzaak

‘pakket’ dat wij opdrachtgevers kunnen bieden bij hun zoektocht

van bouwborden. “Het is altijd goed als de omgeving kennis

naar een ander bedrijfspand? Wat zijn de ontwikkelingen in

kan nemen dat er bedrijfsruimte of kantoorruimte te koop of te

ieders vakgebied? Hoe stemmen we dat zo goed mogelijk af en

huur staat en handig als een ondernemer op zoek gaat naar een

hoe brengen we dat onder de aandacht bij onze – potentiële-

geschikte locatie.”

opdrachtgevers?” Een boeiend gesprek is het gevolg.

5


ARTIKEL

DE PARTNERS: MM • MARTIJN MULLER Martijn Muller is directeur/eigenaar van MM, een meer dan inspirerend creatief bureau gevestigd in HardinxveldGiessendam. Alleen als je weet wie je bent en waar je voor staat, kun je opvallen in de massa. Wie echt is, wordt geloofd en dus ook gehoord, is het credo van MM. Door vakkennis en dagelijkse inspiratie komt MM tot frisse en doordachte strategische concepten die aansluiten bij het karakter en DNA van uw bedrijf. Geen onnodige toeters en bellen. Concreet en praktijkgericht. Want al is het geweldig om creatieve concepten te bedenken, ieder goed idee staat of valt met de uitvoering. Wat ons betreft doet het een dan ook niet onder voor het ander. Beide zijn keihard nodig. Meer weten? Kijk op www.websitevanmm.nl LETTEREFFECT BV • JANOS KOVACS Janos Kovacs is directeur/eigenaar van Lettereffect BV in Ridderkerk. Een creatief signbedrijf waar met vakmanschap mooie en duurzame visuele communicatie wordt gemaakt. Dat kan een enkel object zijn of een grootschalige (re) styling. Van reclamebord tot interieurdecoratie. Specifieke toegevoegde waarden zijn: een sterk design presenteren, een efficiënte productie en sterk in logistieke organisatie. Lettereffect BV beschikt over een breed scala aan productietechnieken en de mogelijkheid om vele verschillende soorten materiaal toe te passen. Het montageteam kan in kantoren en winkels XL fullcolordecoraties aanbrengen, of zelfs buiten op grote hoogte gevel- of lichtreclame monteren. Meer weten? Kijk op www.lettereffect.nl NUVASTGOED • RICK BEZEMER EN JEFFREY BERVOETS Rick Bezemer en Jeffrey Bervoets zijn partners bij Nuvastgoed in Papendrecht. Nuvastgoed is een creatief en professioneel communicatiebureau gespecialiseerd in vastgoedcommunicatie. Het biedt een totaalpakket voor opdrachtgevers dat alle aspecten met betrekking tot het verkoop- en verhuurtraject omvat. Dit kan zowel voor vastgoedontwikkelingen als voor bestaand onroerend goed. Onze opdrachtgevers zijn onder andere: projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, gemeentes, woningcorporaties, makelaars, architecten, adviseurs, particulieren etc. Wij zijn een onderneming van nu. Een jonge flexibele organisatie, met een breed perspectief aan kennis en ervaring. Meer weten? Kijk op www.nuvastgoed.nl LUTRADOC MEDIABUREAU • BAS DEN OTTER Bas den Otter is eigenaar van LutraDoc in Ridderkerk. LutraDoc is een mediabureau voor journalistieke producties. Opvallende teksten; informatief, laagdrempelig en kwalitatief. Zowel de magazines, bladen, persberichten, artikelen, nieuwsbrieven, webteksten et cetera kenmerken zich door een pakkende inhoud, prikkelende teksten en fraaie vormgeving. Elke uiting van LutraDoc moet een informatief feestje voor de lezer zijn. Elke keer weer. Luchtfietserij is LutraDoc vreemd. Concreet en heldere afspraken. Geen fratsen maar duidelijke taal. Dat is wel zo prettig werken, voor u en voor ons. Meer weten? Kijk op www.lutradoc.nl

6


MAGAZINE

Een 3D visualisatie of impressie is een goede manier om de

Een bouwbord mag je dus gerust tot de traditionele media

geïnteresseerde hierbij te helpen.” Virtual reality is hierbij een

rekenen. Evenals advertenties, flyers, presentaties op beurzen,

van de nieuwste trends. VR kun je gebruiken voor een virtuele

brochures en magazines. Allemaal middelen die in de marketingmix

tour door gebouwen, een service die potentiële kopers goed

van Waltmann ook vandaag de dag een belangrijke rol spelen.

kan ondersteunen bij hun koop- of huurbeslissing. Nu komt ook

Bas den Otter verzorgt de redactie van ‘Business Update’, het

augmented reality (AR) eraan komt. Bij AR wordt er informatie over

vastgoedmagazine van Waltmann. “We geven het magazine uit om

de werkelijkheid heen gelegd. Je ziet dus nog wel de mensen

via artikelen en storytelling doelgroepen te bereiken die zich niet

en voorwerpen om je heen, maar er wordt extra informatie aan

persé online oriënteren. Ook een aantal vaste columnisten biedt

toegevoegd. Een goed voorbeeld is te vinden in de LEGO-winkels:

vastgoed gerelateerde informatie. Uiteraard is ook het aanbod

als je een LEGO-doos voor de camera houdt zie je niet alleen jezelf

van objecten opgenomen in het magazine. Deze mix maakt dat

op het scherm, maar de inhoud van de doos komt ook tot leven.

het magazine goed gelezen en gewaardeerd wordt.”

Bij AR hoef je meestal geen speciale bril te dragen. De extra’s zijn

Het vastgoedmagazine is een coproductie tussen LutraDoc,

met het blote oog onzichtbaar en komen pas tevoorschijn via je

MM en Nuvastgoed. Het magazine wordt meegestuurd met het

smartphonecamera.” Hans van Andel is enthousiast over alle nieuwe

regionale zakmagazine Drechtsteden Business en belandt zo direct

trends. “Wij waren tenslotte ook de eerste bedrijfsmakelaar die met

bij de doelgroep op het bureau.

video werkte,” zegt hij lachend.

CONTENT

PERSOONLIJK

Vastgoedmarketing heeft de zich de afgelopen decennia enorm

Voor opdrachtgevers of potentiële kopers is het echter van het

ontwikkeld en het eind is nog lang niet in zicht. Martijn Muller: “

grootste belang dat de relatie met de bedrijfsmakelaar goed zit.

Een goede website speelt daarin een centrale rol. De manier waarop

De makelaar verkoopt of verhuurt tenslotte zijn eigendom.

de website eruitziet is belangrijk, maar nog belangrijker is de content

De aanpak van Waltmann Bedrijfshuisvesting vertaalt zich in

die je aanbiedt. Dat is overigens bij alle communicatiemiddelen het

verzorgde marketing en communicatie, met nadrukkelijke aandacht

meest belangrijke. Zo ook bij social media,” vervolgt Martijn.

voor de publiciteit van de panden. “Ons aanbod is continu up-to-

“Via Facebook kun je op een informele manier communiceren,

date zichtbaar en laat onze klanten toe om een gedegen selectie te

anders dan bij LinkedIn. Daar is een meer formele benadering nodig.

maken waarin wij hen verder kunnen begeleiden. De communicatie

Om in het algemeen succes te boeken is het ook bij social media

van ons kantoor bestaat uit vele onderdelen en bereiken we door

van belang goede content te creëren die de doelgroep aanspreekt.

tal van communicatiemiddelen in te zetten, waarbij onze partners

Alleen dan draagt het bij aan succesvolle marketing.”

ons uitstekend van dienst zijn. Niet voor niets hebben wij al een langdurige relatie met onze bureaus. Persoonlijk contact blijft echter

TRENDS

van het allergrootste belang, zelfs in dit digitale tijdperk waarin alles

Rick Bezemer en Jeffrey Bervoets van Nuvastgoed zijn voor

mogelijk is,” zo besluit Hans van Andel.

Waltmann Bedrijfshuisvesting voornamelijk actief met fotografie, video en 3D visualisatie. Rick Bezemer: “Een groot deel van je klanten bereik je online en de eerste ontmoeting met het aangeboden

PERSOONLIJK CONTACT BLIJFT ECHTER VAN HET ALLERGROOTSTE BELANG, ZELFS IN DIT DIGITALE TIJDPERK.”

vastgoed is veelal via funda of social media. Wij streven ernaar dat alle verkoopinformatie op orde is. Goede foto’s die een verleidend maar juist ook realistisch beeld geven van het vastgoed. Een promotievideo om in korte tijd veel informatie en sfeer van het pand over te brengen en tot slot een duidelijke omschrijving wat er te koop staat en voor hoeveel. Zo kunnen we ook voor panden waar gebrek aan sfeer of overzicht van ruimte is, mooie interieurimpressies maken van de toekomstige situatie.” Jeffrey Bervoets vervolgt: “Bij vastgoedprojecten is het vaak lastig om een goed beeld te krijgen van de situatie.

7


AANBOD

Bouwgrond

Baanhoekweg 20 • Dordrecht Op een bestaand bedrijventerrein aan de Baanhoekweg 20 te Dordrecht bieden we namens de Gemeente Dordrecht te koop aan een voor diverse doeleinden geschikt en vrij

+ Bebouwingsoppervlakte ca. 2.222 m² + Bebouwingshoogte variërend tussen de 5 en 18 meter

van aannemer, bedrijfsperceel. Het perceel is als puntvorm bestemd voor de ontwikkeling van één bedrijfsgebouw.

Afmetingen

Koopsom excl. BTW

Totaal ca. 4.400 m²

€ 190,- per m²

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Varkenmarkt 9 • Dordrecht

Industrieweg 37 • Sliedrecht

Het betreft een in 2002 gerenoveerde zelfstandige

Een kantoorruimte op de verdieping, gelegen op

kantoorruimte gelegen midden in de historische binnenstad

een bestaand bedrijventerrein dat grotendeels is

van Dordrecht. De kantoorruimte is verdeeld over 3

herontwikkeld teneinde een modern bedrijfsgebied te

bouwlagen en heeft aan de achterzijde een berging en een

creëren. In het gebouw is de kantoorruimte gelegen op

eigen overdekte parkeerplaats.

de verdieping.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 225 m2

€ 2.100,- per maand

Ca. 178 m2

€ 1.500,- per maand

8

Business Update | April 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Sportlaan 151 • Sliedrecht + 13 parkeerplaatsen + Zichtlocatie op bedrijventerrein NoordOost Kwadrant

Kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen gelegen op de 1e verdieping (ca. 187 m2) en 2e verdieping (ca. 440 m2) van het gebouw. Maakt deel uit van bedrijfsgebouw en is aan de voorzijde, Sportlaan zijde gelegen. Hoogwaardig opleveringsniveau en compleet voorzien van o.a. indeling

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

(systeemwanden)

Totaal ca. 627 m2

€ 100,- p/m2 p/j

airconditioning,

luxe

entree

e.d.

Een combinatie of separate verhuur van beide etages is mogelijk.

Kantoorruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Baanhoek 184 • Sliedrecht

Frankepad 10 • H-I-Ambacht

Een drietal te huur aangeboden kantoorkamers

Een

(ca. 23 m , ca. 27 m en ca. 28 m ) gelegen in het

bedrijventerrein Antoniapolder. Er is sprake van

kantoorgebouw aan de Baanhoek 184 te Sliedrecht.

een

Van de voorzieningen zoals parkeerplaatsen op eigen

categorie 5‘ binnen het vigerende bestemmingsplan.

terrein, toiletten en keukenfaciliteiten mag door de

Ruime gebruiksmogelijkheden, van lichtere bedrijvigheid

huurders gebruik worden gemaakt.

tot en met zwaardere bedrijfsactiviteiten.

2

2

2

gecombineerd functie

bedrijfsobject

aanduiding

‘bedrijven

gelegen tot

en

op met

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 78 m2

Vanaf € 295,- p/m

Totaal ca. 760 m2

€ 3.500,- per maand

9


AANBOD

Kantoorruimte

Kamerlingh Onnesweg 1 • Dordrecht Aan de Snelliusstraat te Dordrecht wordt in het hoofdkantoor van ‘Drechtwerk’ een kantoorruimte gelegen op de 2

e

verdieping te huur aangeboden. Deze kantoorruimte is

+ Bedrijventerrein Dordtse Kil I + 15 parkeerplaatsen + Goed bereikbaar

compleet voorzien van indeling en direct klaar voor ingebruikname. De kantoorruimte is bereikbaar via een moderne, te delen met verhuurder, entree met trappenhuis, receptie en lift.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 750 m2

€ 95,- per m² p/j

Bedrijfsunits

Atelierruimte

Grotekerksplein 5 • Dordrecht

Zirkoon 220 t/m 226 • Dordrecht

Het betreft een bijzondere atelier-/commeriële ruimte op de

Een viertal bedrijfsunits die onderdeel uitmaken van

begane grond gelegen in een monumentaal pand aan de voet

(de

van de Grote Kerk in het historisch centrum van Dordrecht.

‘De Diamant’, gelegen op bedrijven-terrein Kil III in

recent

opgeleverde)

bedrijfsverzamelgebouw

Dordrecht (van ca. 98 m2 t/m 122 m2) Deze bedrijfsunits zijn volledig zelfstandig en kunnen aan vier individuele gebruikers worden verhuurd.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 54 m2

€ 550,- per maand

Vanaf ca. 98 m2

Vanaf € 825,- p/m

10

Business Update | April 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Amstelwijckweg 2A en 2B • Dordrecht + Nog beschikbaar totaal ca. 548 m² (2a) + Nog beschikbaar totaal ca. 856 m² (2b) + Parkeerplaatsen per plaats per jaar te huur

Op landgoed ‘Klein Amstelwijck‘, temidden van eeuwenoude bomen, is deze zeer exclusieve ‘Villa Klein Amstelwijck’ gelegen op een centrale locatie langs de rijksweg A16 (Rotterdam-Breda-Antwerpen). Het naastgelegen voormalige ‘beddenhuis’ wordt thans ook te huur aangeboden door dezelfde verhuurder. Derhalve is het mogelijk om extra ruimte dan wel het gehele complex te huren.

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

€ 125,- per m2 (2A)

€ 100,- per m2 (2B)

Kantoorruimte

Winkelruimte

Daltonstraat 30 • Dordrecht

Duivenvoorde 211B • Zwijndrecht

Een tweetal kantoorruimtes (van in totaal ca. 275 m2)

Een winkelruimte gelegen op de begane grond van

gelegen op de eerste verdieping van een uitstekend

een

gesitueerde

bedrijventerrein

woonwijk Nederhoven te Zwijndrecht. De winkelruimte

Dordtse Kil II. De ruimte maakt deel uit van een

is voorheen in gebruik geweest als supermarkt.

kantoorverzamelgebouw met zelfstandige voorzieningen.

De ruimte heeft een vloeroppervlakte van ca. 470 m².

bedrijfslocatie

op

representatief

appartementencomplex

in

de

Deelverhuur vanaf ca. 137 m² is bespreekbaar.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 275 m2

€ 90,- p/m2 p/m

Totaal ca. 470 m2

Vanaf € 90,- p/m2 p/j* *

11

Als geheel


AANBOD

Kantoorruimte

Binnen Kalkhaven 37-39 • Dordrecht Een representatief kantoorobject met fantastisch uitzicht

+ Gelegen in het centrum

over de rivier de Maas met de Zwijndrechtse brug en aan

+ Representatieve kantoorruimte

de andere kant de historische Kalkhaven. Het object is in de

+ Fantastisch uitzicht

eerste helft van de 19e eeuw gebouwd en is ingeschreven als rijksmonument. Diverse authentieke details zijn bewaard gebleven zoals paneeldeuren en ornamenten.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 618 m2

€ 87.000,- per jaar

Kantoorruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Stationsstraat 12A • H’veld-G’dam

Burg. Keijzerweg 16B • Papendrecht

Binnen het centrum van Hardinxveld-Giessendam wordt te

Een

huur aangeboden een voormalig huisartsenpraktijk gelegen

bedrijfsruimte (ca. 150 m²), magazijn en een 2-laags

op de begane grond met een totale oppervlakte van ca.

kantoorruimte (ca. 100 m²). De unit maakt deel uit van

162 m² en 1 vaste parkeerplaats aan de voorzijde.

een bedrijfsverzamelgebouw gelegen op een kleinschalig

Gelegen nabij het centrum en treinstation.

bedrijventerrein. Op zeer korte afstand van en naar

gecombineerde

bedrijfsunit

bestaande

uit

rijksweg A15.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Ca. 162 m2

€ 130,- p/m2 p/j

Totaal ca. 250 m2

€ 265.000,- k.k.

12

Business Update | April 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Jacob Catsstraat 2 • Sliedrecht Een kantoorruimte met appartementsrecht van ca. 375 m2

+ Voorzien van een ruime garage

dat in gebruik is geweest als verenigingsruime ten behoeve

+ 2 eigen parkeerplaatsen

van het Rode Kruis Sliedrecht. De aangeboden ruimte is

+ Gelegen tussen 2 winkelharten

gelegen op de begane grond van het appartementengebouw. Aan de achterzijde is een ruime garage en een aantal eigen parkeerplaatsen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 440 m2

€ 495.000,- k.k.

Bedrijfs-/kantoorruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Einsteinstraat 16K • Dordrecht

Merwedestraat 229 • Dordrecht

Een op de hoek gelegen bedrijfsunit bestaande uit een

Het betreft een bedrijfs-/showroom annex kantoorruimte

showroom/kantoorruimte met magazijnruimte op de

van totaal ca. 210 m². Gelegen aan een belangrijke

begane grond (ca. 100 m2) en op de verdieping een

verkeersader van Dordrecht. Zeer goed bereikbaar van

kantoorruimte (ca. 100 m2). De unit maakt deel uit

en naar randweg en richting centrum. De ruimte is voor

van een bedrijfsverzamelgebouw dat eind jaren ’90 is

diverse doeleinden geschikt.

ontwikkeld. Deze unit is zeker een bezichtiging waard.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen*

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 200 m2

€ 159.000,- k.k.

Totaal ca. 210 m2

€ 275.000,- k.k.

13


Laan van Londen 100 Dordrecht Kantoorruimte

Wilt u zich op een representatieve, zakelijke wijze huisvesten met een goede bereikbaarheid? Graag informeren wij u over de mogelijkheden van dit hoogwaardige kantoorgebouw direct langs de A16! Voor de verhuur is circa 950 m² v.v.o. kantoorruimte

van zakelijke en recreatieve voorzieningen, welke op

op de begane grond beschikbaar. De kantoorvloer is

unieke wijze zijn gecombineerd. Door de uniformiteit

verdeeld over twee vleugels. ‘Business Park Amstelwijck’

in architectuur heeft de omgeving een hoogwaardige

is een parkachtige en aantrekkelijke vestigingslocatie

uitstraling.

aan de Zuidkant van Dordrecht en bestaat uit een mix

Afmetingen Totaal ca. 950 m² v.v.o. Units vanaf ca. 450 m² v.v.o.

Parkeren 28 parkeerplaatsen op eigen afgesloten terrein.

Huurprijzen excl. BTW

Interesse? 078 614 10 30

€ 145,- per m² per jaar* € 850,- per plaats per jaar

14 *

Excl. verwarming-/servicekosten.


ARTIKEL

Van Kleef Dordrecht Vastgoed

realiseert 2 nieuwe projecten De Dordtse projectontwikkelaar Frits van Kleef start dit jaar met twee nieuwe projecten. In Dordrecht wordt een Multi Business Park gerealiseerd pal naast de vorig jaar september geopende MULTIBOXvestiging. In Papendrecht start de bouw van een MULTIBOX-vestiging.

Artist impression MULTIBOX Land van Matena

“De vraag naar camperstallingen en opslag- c.q. bedrijfsruimtes is

Ook in Papendrecht start Frits van Kleef met een omvangrijk

niet te stuiten,” zegt Van Kleef. “De MULTIBOX-vestiging hiernaast

bouwproject. “Op het bedrijventerrein Land van Matena

was bij de opening in september al volledig verhuurd en verkocht.

ontwikkelen we een nieuw MULTIBOX garagepark,” zegt Van Kleef

Vandaar dat we gaan starten met de bouw een Multi Business

hierover. “Met deze hypermoderne vestiging bieden we straks

Park. Dit complex heeft een vloeroppervlakte van 10.000 m ,

kantoor- en bedrijfsruimtes voor -startende- ondernemers.

waarbij het kantorengedeelte bestaat uit vier bouwlagen met units

Ook deze MULTIBOX-vestiging bouwen we uiteraard met

van 100 m . Achter het kantorengedeelte komen op de begane

kwalitatieve materialen en voorzien wij het complex van

grond bedrijfs- en opslagruimtes van verschillende oppervlakten.”

hoogwaardige gebruiksfaciliteiten.”

2

2

Gestuwd door de economische groei zit de vraag naar grotere bedrijfsunits flink in de lift. Hier speelt Van Kleef op in door het

“Investeren in dit MULTIBOX-

aanbieden van bedrijfsunits en opslagruimtes vanaf 28 m2 (lxbxh

complex is een aanrader.”

7x3x2.4 meter). Deze units zijn te huur en te koop vanaf € 24.790,00,- excl. BTW en

Dat ook voor dit nieuwe project de belangstelling al groot

vrij op naam. Op de eerste en tweede verdieping van het Multi

is, verwondert Van Kleef niet. “De economie is goed en wij

Business Park komt een camperstalling met 160 plaatsen.

bieden ondernemers en andere gebruikers hier uitstekende voorzieningen. Bovendien ligt het complex op een prima locatie, pal aan de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Je bent hiervandaan snel in Rotterdam, Dordrecht en Breda.” Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij: Hans van Andel (Waltmann Bedrijfshuisvesting) 078 614 10 30

15 Artist impression Multi Business Park


AANBOD

Horecaruimte

Toulonselaan 12 • Dordrecht Een aan een doorgaande weg gelegen casco (horeca) bedrijfsruimte aan de rand van het centrum van Dordrecht. De (horeca)bedrijfsruimte is verdeeld over twee bouwlagen

+ Nabij centrum + Terrasmogelijkheid aan de voorzijde + Goed bereikbaar

en wordt als volledig casco in de markt aangeboden. Aan de voorzijde wordt de mogelijkheid geboden een terras aan te leggen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 285 m2

€ 297.500,- k.k.

Kantoorruimte

Winkelruimte

Kerkbuurt 100 • Sliedrecht

Het Tasveld 1 • Hendrik-Ido-Ambacht

Een op een hoek gelegen winkelruimte (ca. 90 m²) met een

Kantoorruimte gelegen op de begane grond. Compleet

kleinschalige magazijnruimte (ca. 15 m²). De winkelruimte

voorzieningenniveau met o.a. airco en systeemplafonds

heeft een speels karakter door het kleine niveauverschil in de

met ingebouwde verlichtingsarmaturen. De verhuurder

begane grond vloer. De winkelruimte is voorheen gebruikt als

biedt een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

verkooppunt ten behoeve van verkoop van vrijetijdskleding

Er zijn 4 eigen parkeerplaatsen aanwezig op het

maar is geschikt voor diverse doeleinden.

naastgelegen buitenterrein.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 105 m2

€ 1.250,- per maand

Totaal ca. 106,5 m2

€ 1.100,- per maand

16

Business Update | April 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Singel 101• Dordrecht + Parkeerplaatsen op afgesloten parkeerterrein + Per direct beschikbaar + Gelegen in het centrum

Deze kantoorvilla is gesitueerd in de 19e-eeuwse Schil van Dordrecht, deze kenmerkt zich vooral door de aanwezigheid van grote monumentale villa’s met grote groene privé tuinen. € 1.000,- per parkeerplaats per jaar, exclusief BTW. In de villa is nog ongeveer ca. 280 m2 kantoorruimte beschikbaar op de eerste verdieping.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 280 m2

€ 130,- p/m2/p/j

Bedrijfs-/kantoorruimte

Bedrijfsunits

Industrieweg 47 A-E • Sliedrecht

Lelystraat 25-31 • Sliedrecht

Een geschakelde bedrijfsruimte die is verdeeld in een

Drie nieuwbouw bedrijfs-/kantoorunits (ca. 140 m2)

gecombineerde unit bestaande uit een kantoorruimte

verdeeld over 2 lagen op een afsluitbaar terrein, gelegen

(ca. 180 m ) aan de voorzijde met een bedrijfsruimte.

op bedrijventerrein Nijverwaard. De gecombineerde

Het verzamelgebouw is gebouwd in 2010 en heeft een zeer

bedrijfsunit maakt deel uit van een verzamelcomplex van

verzorgde uitstraling.

18 units. De begane grond betreft een bedrijfsruimte. Bij de

2

units 8 en 9 is de verdieping afgebouwd tot kantoorruimte.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 240 m2

€ 2.150,- per maand

Vanaf ca. 70 m2

Vanaf € 695,- p/m

17


AANBOD

Kantoorruimte

Archimedesstraat 12 • Dordrecht Diverse beschikbare kantoorunits in het representatieve business centrum ‘Archimedes’ op het recent gerevitaliseerde bedrijventerrein ‘Louter Bloemen’. De ruimtes zijn, indien

+ Voldoende parkeergelegenheid op de openbare weg + Beschikbaarheid units 13, 15 en 16

gewenst, gemeubileerd te huren en hebben toegang tot een razendsnel glasvezelnetwerk. De huisvesting is zeer geschikt voor zowel de startende als gevestigde ondernemers en wordt gekenmerkt door transparantie en onderling contact.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 85 m2

Vanaf € 85,- p/m2/p/j

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte

Carneool 130, 134, 138, 140 • Dordrecht

Madame Curiestraat 10-16 • Dordrecht

Op

door

Het betreft een multifunctionele bedrijfslocatie met

Bouwmaatschappij Merwestreek 24 multifunctionele

uitbreidingsmogelijkheden op een in erfpacht uitgegeven

bedrijventerrein

‘Dordtse

Kil

III’

zijn

met een

perceel van 2.843 m². Op het onderhavige perceel zijn

2

entresolvloer van ca. 21 m . De units worden casco+

twee vrijstaande bedrijfsgebouwen gesitueerd. Nr. 10:

opgeleverd, zodat u alle ruimte behoudt om voor uzelf

showroom ca. 115 m2 en kantoor (1e verdieping) ca. 98

de afbouwmogelijkheden te bepalen.

m2. Nr 16: bedrijfsruime ca. 695 m2 en kantoor ca. 45 m2.

businessunits ontwikkeld van ca. 70 m

2

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

Perceel (erfpacht)

Vraagprijs excl. BTW

€ 750,- per maand

€ 110.000,- k.k.

Totaal ca. 2.843 m2

€ 395.000,- k.k.

18

Business Update | April 2018


AANBOD

Kantoorruimte

IJsselmeer 32-36 • Zwijndrecht Beschikbaar voor verhuur is de kantoorruimte / commerciële

+ Ruime, gratis parkeergelegenheid

ruimte / maatschappelijke ruimte gelegen op de begane grond

+ Goed te bereiken met het openbaar vervoer

aan de doorgaande weg (de Laan van Walburg), alsmede een

+ Winkelcentrum Walburg om de hoek

kantoorunit op de derde verdieping, onderdeel uitmakende van het kantorencomplex “De Poort van Walburg”.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 500 m²

Vanaf € 100,- p/m2 p/j

Bedrijfsruimte

Winkelruimte

Voorstraat 278 • Dordrecht

Zirkoon 210 unit 9 • Dordrecht

Het winkelobject is gelegen midden in het centrum van

Per direct beschikbaar! Bedrijfsruimte (ca 175 m²) met

Dordrecht op de A locatie van de langste winkelstraat van

kantoorruimte (ca. 120 m²) met 6 parkeerplaatsen.

Nederland. De winkelruimte heeft de unieke mogelijkheid

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van bouwfase 1

tot het realiseren van een tweede ingang aan de Vriesestraat.

van nieuwbouwproject ‘Diamant’ aan de Zirkoon, op bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 214 m2

€ 3.000,- per maand

Totaal ca. 295 m2

€ 330.000,- VON.

19


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Opaal 100 • Dordrecht Een vrijstaand, multifunctioneel gecombineerd bedrijfsobject (3 bouwlagen totaal ca. 1.354 m ). Kantoor-/bedrijfsruimte 2

voorzien van 2 elektrische overheaddeuren en 2 loadingdocks.

+ Kantoorruimte ca 386 m² + Bedrijfsruimte ca 874 m² + Overige ruimte ca. 84 m²

Vanuit de kantoorruimte (begane grond en 1e verdieping) is de bedrijfsruimte te bereiken. Totaal 15 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein. Aan de achterzijde is een perceel van ca. 960 m2 grond gelegen, onverhard.

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

€ 112.800,- per jaar

€ 1.550.000 k.k.

Winkelruimte

Kantoorruimte

Vriesestraat 79-81 • Dordrecht

Johan de Wittstraat 162B • Dordrecht

De winkelruimte heeft een hoge attentiewaarde door

Het betreft een ruime kantoorruimte aan de doorgaande

de representatieve voorgevel. Gelegen in de authentieke

weg richting het centrum van Dordrecht. De ruimte

Vriesestraat welke de A1 winkelstraat van Dordrecht, de

is gelegen op de 1e verdieping, maar heeft een eigen

Sarisgang, doorkruist. Deze straat wordt gekenmerkt door een

entree op de begane grond. Eigen parkeerplaatsten

combinatie van kleinere speciaalzaken, horecagelegenheden en

aan de achterzijde en uitstekende openbaar vervoer

modewinkels.

voorzieningen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 85 m2

Op aanvraag

Totaal ca. 210 m2

Vanaf € 1.925,- p/m

20

Business Update | April 2018


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Jan Valsterweg 47 • Dordrecht Vrijstaand bedrijfsgebouw met kantoorgedeelte (verdeeld

+ Gelegen op bedrijventerrein De Groene Zoom

over 2 bouwlagen van ca. 585 m ). Bedrijfsruimte (ca. 342

+ 22 parkeerplaatsen

m2) is rondom voorzien van een entresolvloer (ca. 223 m2).

+ Hoog en luxe opleveringsniveau

2

Dit bedrijfsgebouw is gelegen op een kleinschalige hoogwaardig bedrijventerrein en beval complete voorzieningen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.150 m2

Vanaf € 1.150.000,- k.k.

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Ambachtsstraat 1D • H’veld-G’dam

Stolwijkstraat 82 • Rotterdam

Een zelfstandige kantoorruimte met appartementsrecht

Het betreft een representatieve kantoorruimte gelegen

gelegen te Hardinxveld-Giessendam. De kantoorruimte

op de 1e verdieping van een gecombineerd bedrijfsobject

heeft een moderne uitstraling en is grotendeels een open

gelegen op een uitstekend bereikbare locatie op

ruimte met een tweetal spreekkamers.

bedrijventerrein ‘Hordijk’ te Rotterdam.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 200 m2

€ 199.000,- k.k.

Totaal ca. 146 m2

€ 825,- per maand

21


AANBOD

Kantoorruimte

Rietlanden gebouw II • Sliedrecht Zelfstandig, hoogwaardig en luxueuze kantoorgebouw

+ Totaal 15 parkeerplaatsen

gelegen op het wooneiland ‘de Rietlanden’ met uitzicht op de

+ Uitzicht op de rivier De Merwede

rivier ‘de Merwede’ te Sliedrecht. Het gebouw is perfect te

+ Vanaf ca. 259 m² (vanaf € 2.250,- p/m)

bereiken vanaf rijksweg A15.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 779 m2

Vanaf € 7.500,- p/m

Kantoor-/winkelruimte

Kantoorruimte

Jan Steenlaan 11 • Papendrecht

Pieter Zeemanweg 30A • Dordrecht

Op een uitstekende locatie aan een doorgaande weg gelegen

Het betreft hier een bedrijfsverzamelgebouw waarvan

kantoor-/winkelruimte aan de rand van het winkelcentrum

1 kantoor-/showroomunit beschikbaar is. Het complex

Westpolder

is naar de eisen en normen van deze tijd afgewerkt en

nabij

het

centrum

van

Papendrecht.

Wegens verhuizing is de commerciële ruimte begin 2018

beschikken allen over 1 of meerdere parkeerplaatsen.

beschikbaar.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 66 m2

€ 1.173,38 per maand

Totaal ca. 100 m2

€ 1.100,- per maand

22

Business Update | April 2018


AANBOD

Kantoorruimte

Achterom 87-93 • Dordrecht Tweetal uitstekend centraal gesitueerde kantooretages

+ Op loopafstand van Centraal Station

gelegen op de 5 en 9 verdieping. Het gebouw is zeer

+ 5e verdieping ca. 448 m²

representatief en is hoogwaardig afgewerkt met een

+ 9e verdieping ca. 328 m²

e

e

geweldig uitzicht. In het gebouw bevinden zich op dit moment diverse opleidingsinstituten. Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen Veemarkt-parkeergarage.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 776 m2

€ 99,- p/m2/p/j

Bedrijfs-/kantoorruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Lelystraat 93 H • Sliedrecht

Veersedijk 97 • H-I-Ambacht

Een bedrijfsunit bestaande uit bedrijfsruimte op begane

Vrijstaand kantoorobject (ca. 334 m²) bestaande uit 2

grond met kantoorruimte op de 1 en 2 verdieping (totaal

bouwlagen alsmede een vrijstaande bedrijfsruimte (ca.

ca. 180 m .) De units zijn verdeeld over 3 bouwlagen en

120 m²). Compleet voorzieningenniveau en kan voor

maken deel uit van een bedrijfsverzamelgebouw gelegen

meerdere gebruiksdoeleinden (categorie 2) aangewend

op het bedrijventerrein ‘Nijverwaard’ te Sliedrecht.

worden binnen het vigerende bestemmingsplan.

e

e

2

Huurprijs excl. BTW

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

€ 1.350,- per maand

€ 197.500,- k.k.

Totaal ca. 454 m2

€ 498.000,- k.k.

23


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Sportlaan 391 • Sliedrecht Een bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op een bedrijfsperceel

+ Bedrijfsruimte ca. 730 m²

welke deel uitmaakt van een bedrijfsverzamelgebouw

+ Kantoorruimte ca. 152 m²

waarvan alle units een zelfstandige uitstraling hebben.

+ 8 parkeerplaatsen

Aan de voorzijde is het kantoorgedeelte gelegen met daarboven een betonnen entresolvloer (ca. 152 m2) die kan worden omgebouwd tot kantoorruimte. Compleet ingerichte bedrijfshal achter kantoorgedeelte.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 882 m2

€ 5.500,- per maand

Winkelruimte

Bedrijfs-/kantoorruimte

Mijlweg 51C • Dordrecht

Jade 240 • Dordrecht

Een winkelunit ca. 811 m² begane grond en ca. 765 m²

Een gecombineerd bedrijfsobject gelegen op de hoek van

verdieping gelegen op de meubelboulevard van Dordrecht

een bedrijfsverzamelcomplex op het nog in ontwikkeling

tussen bedrijventerrein Dordtse Kil, Louterbloemen, het

zijnde bedrijventerrein Dortse Kil III te Dordrecht.

Zeehavengebied en de autoboulevard. Zichtlocatie aan

Op het mandelige terrein zijn 2 parkeerplaatsen aanwezig.

de rijksweg A16. Meer dan voldoende parkeerplaatsen

Door de indelingsmogelijkheden leent het object zich

aanwezig.

voor diverse gebruiksdoeleinden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.576 m2

€ 105.000,- p/jaar

Totaal ca. 240 m2

€ 175.000,- k.k.

24

Business Update | April 2018


AANBOD

Winkel-/horecaruimte

Statenplein 139 • Dordrecht Gelegen op een absolute A1 locatie bevindt zich deze

+ Midden in het centrum

representatieve commerciële ruimte. Het object kan

+ Maakt deel uit van winkelcentrum “Statenplein”

aangewend worden als winkel-/horecaruimte. De ruimte is

+ Parkeergarages in directe omgeving

grotendeels op de 1e verdieping gelegen en te bereiken via een roltrap en liftinstallatie. Tevens is er de mogelijkheid om het oppervlakte op de begane grond uit te bereiden met ca. 85 m², eventueel met terrasmogelijkheid!

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 1.245 m²

€ 100,- p/m2/p/j

Winkel-/horecaruimte

Winkel-/horecaruimte

Statenplein 140 • Dordrecht

Statenplein 145-146 • Dordrecht

Op een absolute toplocatie bevindt zich deze representatieve

Op een absolute toplocatie bevindt zich deze

A1 winkel-/horecaruimte, die onderdeel uitmaakt van het

representatieve A1 winkel-/horecaruimte, die onderdeel

winkelcentrum “Statenplein”. Het object is zeer geschikt om

uitmaakt van het winkelcentrum “Statenplein”. Hier vindt

te worden ingericht als horecaruimte.

tweewekelijks een drukbezochte markt plaats. Het object is direct naast de Délifrance gelegen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 85 m2

€ 425,- p/m2/p/j

Ca. 197 m2

€ 325,- p/m2/p/j

25


ED

O VASTG

NIEUWS

2017 goed jaar voor Nederlandse vastgoedmarkt De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed heeft

Aanbod winkelleegstand verder omlaag

in 2017 een overwegend positief beeld te zien gegeven.

Onder invloed van het aangetrokken consumentenvertrouwen

Dat was deels te danken aan de gecontinueerde groei

en de gestegen consumentenbestedingen, zette het herstel op

van de economie. Zowel op de gebruikersmarkt als de

de Nederlandse winkelmarkt in 2017 verder door. Niet alleen ging

beleggingsmarkt was vorig jaar sprake van een grote vraag

het winkelaanbod voor het tweede jaar op rij naar beneden, ook

naar kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels.

vonden er meer verhuur- en verkooptransacties plaats dan in het voorgaande jaar. Eind 2017 stond in totaal ongeveer 2,26 miljoen

In vrijwel alle sectoren was sprake van meer vraag naar

m² winkelruimte te huur of te koop: 164.000 m² ofwel 6,7 procent

kantoorruimte. Op de vrije markt – dus exclusief de categorie

minder dan eind 2016.

eigenbouw – werd circa 1,13 miljoen m² verhuurd en verkocht. Hoewel de markt een levendige aanblik bood, lag de opname

Logistiek vastgoed motor achter toename opname

van kantoorruimte iets beneden het niveau van 2016. Net als in

bedrijfsruimte

andere jaren had het grootste deel van de opname betrekking op

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt heeft vorig jaar een positieve

bestaande gebouwen. In de categorie nieuwbouw werd ongeveer

ontwikkeling doorgemaakt. De stevige daling van het aanbod die in

92.000 m² opgenomen.

2016 is ingezet, heeft het afgelopen jaar doorgezet. Het aanbod van bedrijfsruimten ging met 11 procent omlaag, tot circa 12,4 miljoen

Afname structurele leegstand kantoren

m². Ook aan de vraagzijde was sprake van een positieve stemming:

Doordat de meeste verhuurtransacties in bestaande gebouwen

er werd 7 procent meer opgenomen dan in 2016. In totaal is er vorig

plaatsvonden en bovendien veel langdurig leegstaande kantoren

jaar bijna 6,5 miljoen m² aan bedrijfsruimte in gebruik genomen.

door middel van sloop en herbestemming aan de voorraad werden

Door een aanhoudende groei van de e-commerce sector, vond er

onttrokken, daalde het direct beschikbare aanbod van 7,8 miljoen

een recordopname van logistiek vastgoed plaats.

beleggers in 2017 voor ongeveer € 5,4 miljard aan kantoren, een

De incentives in de meeste regio’s zijn afgenomen. Waar tot voor

stijging van bijna 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

kort nog een huurvrije periode van zes maanden of langer werd overeengekomen, was dat in 2017 afgezwakt tot drie maanden of waren de incentives in de (ver)bouwkosten verwerkt.

Groei buitenlandse bedrijven in Zuid-Holland In 2017 hebben 115 buitenlandse bedrijven een vestiging in Zuid-Holland geopend of bestaande activiteiten uitgebreid. Samen zorgen deze bedrijven voor ruim 2.300 banen en investeren ze meer dan een half miljard euro in de regio.

26

Bron: MVN Business

m² eind 2016 naar 6,7 miljoen m² ultimo 2017. Opgeteld kochten


COLUMN

COLUMN

Wet voorkeursrecht gemeenten

Verhuist de bankgarantie ook mee?

Als notariskantoor krijgen wij regelmatig vragen over de WVG

Er is een toenemende vraag naar commercieel vastgoed.

van grondeigenaren die verbeten moeten toezien hoe de

Het gevolg is dat commercieel verhuurd vastgoed

gemeente zich grondposities min of meer toe-eigent. In het

regelmatig van eigenaar wisselt. Gaan de rechten uit

verleden zagen de gemeentelijke grondbedrijven zich vaak

de bankgarantie dan automatisch over op de nieuwe

in de wielen gereden door slimme projectontwikkelaars die

eigenaar?

koopovereenkomsten sloten tegen doorgaans agrarische prijzen voor grondposities waar toekomstige bestemmingswijziging te

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een bankgarantie op

verwachten was. Als de bestemmingswijziging dan uiteindelijk

eerste afroep, in hoofdregel niet automatisch mee overgaat.

kwam (voor woningbouw of industrieterrein) dan maakte de

Echter, indien de verstrekte bankgarantie is gesteld met

ontwikkelaar forse winst op de grondpositie.

het oog op de hoedanigheid van de begunstigde – nl. als verhuurder – en niet met het oog op de persoon van de

Om hier een stokje voor te steken maken veel gemeenten

begunstigde, is dit anders. Daarbij is door het Gerechtshof

gebruik van de WVG waardoor wordt bereikt dat bij

Amsterdam overwogen dat de bankgarantie ten gunste

voorgenomen verkoop de grondeigenaar verplicht is de

strekt van de (rechts)persoon die verhuurder is of zal worden

grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Het doel hierbij

en dat commercieel vastgoed veelvuldig van eigenaar

is het voorkomen van opdrijven van grondprijzen in het

wisselt. De gedachte dat de bankgarantie ook is gesteld ten

belang van haar burgers of het zelf kunnen ontwikkelen van

behoeve van de opvolgende verhuurder(s) past volgens

de grondposities. Een WVG kan alleen op een grondpositie bij

het Hof om die reden bij de functie die de bankgarantie

vaststelling van een nieuw structuurplan/ bestemmingsplan,

vervult bij commerciële verhuur. Een heel praktische insteek

waarbij een nieuwe, niet-agrarische bestemming wordt

van het Hof, want in de praktijk is het bijna ondoenlijk om

gegeven. Als er sprake is van een WVG is het niet zo dat

bij elke vastgoedtransactie alle door huurders afgegeven

de eigenaar verplicht is om zijn grond te verkopen aan de

bankgaranties separaat over te dragen.

gemeente. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bijzonder of algemeen belang) kan de gemeente een eigenaar dwingen

Kortom, bij verkoop van verhuurd vastgoed, is het voor de

te verkopen of zelfs onteigenen. In alle gevallen moet de

koper en voor de huurder belangrijk om goed op te letten

gemeente aantonen over de middelen te beschikken om

of de door de huurder verstrekte bankgarantie, ook ten

de grondprijs te kunnen betalen. Als u vroeg of laat een

gunste komt van de koper/nieuwe eigenaar. Wanneer dit

brief ontvangt waarbij de gemeente een WVG op uw grond

niet duidelijk is, is het voor de koper van verhuurd vastgoed

aankondigt dan kan u binnen zes weken bezwaar aanteken

van belang om in de koopovereenkomst vast te leggen dat

tegen het besluit. Dit is echter specialistenwerk waarbij ik

deze zekerheidsrechten mee overgaan. In dat geval moeten

adviseer dat altijd aan een advocaat of notaris over te laten.

dan wel tevens de juridische formaliteiten in acht worden genomen voor overdracht van deze rechten.

Als u meer wil weten over dit onderwerp of andere vastgoedaangelegenheden, neem dan Meer weten? Neem gerust

gerust even contact op met ons kantoor.

contact met mij op!

Mr. Joke Mikes

Mr. Erwin F. de Vilder Notaris

Notarispraktijk Interwaert

Justion Advocaten Rotterdam

Peulenstraat 151, 3371 AL

Linatebaan 69a | 3045 AH Rotterdam

Hardinxveld-Giessendam T: 0184 612 933

27

T: (010) 440 31 00 M: 06 20 33 55 91


ARTIKEL ARTIKEL

BESPAREN VIA HET ENERGIELABEL

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100 m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Voor bijvoorbeeld kantoren, scholen, ziekenhuizen, hotels, winkels is al sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering. Het energielabel is tien jaar geldig.

We praten over het energielabel met directeur Julian van der

BESPARINGEN

Veer van Borgch bouw- en energieadvies uit Dordrecht.

Het energielabel geeft inzicht in het energieverbruik van

Borgch houdt zich bezig met alle facetten rond energielabels

een gebouw. Ook maakt het energielabel duidelijk welke

zoals metingen, advisering en subsidieverstrekking.

energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ tot en met G, dus van weinig naar

Van der Veer: “Het energielabel is door de overheid in het leven

veel besparingsmogelijkheden. Met energielabel C ben je dus al

geroepen om eigenaren van zogenoemde utiliteitsgebouwen te

aardig op weg. “Het energielabel is een soort meting,” zegt Julian

stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Er zijn

van der Veer. “Vaak kun je al vooraf al veel van de bouwtekeningen

echter meerdere redenen waarom je een energielabel zou willen

meten. Daarna gaan we naar het betreffende pand om alles nog

hebben. Niet alleen omdat het verplicht is, maar je kunt er ook

eens na te lopen en vast te leggen wat voor installaties er staan.

een hogere huur of verkoopprijs van je bedrijfspand mee

Zo ontstaat er een totaalplaatje van het gebouw. Al de verzamelde

realiseren, waarmee de kosten van het label zich weer

informatie gebruiken we voor het opstellen van een energielabel.

terugbetalen. Maar ook voor de eigen werknemers of gebruikers

Bij het energielabel voegen we standaard een beknopt advies

is het prettig. Wij komen veel oude installaties tegen in gebouwen

toe hoe je naar een C-label kunt gaan. Hierin kunnen we al

die niet aan de normen voldoen terwijl werknemers behoefte

besparingen aangeven zoals bijvoorbeeld bij het overgaan van

hebben aan een comfortabele werkplek met voldoende licht,

enkel glas naar HR++ glas, of door de verlichting te vervangen

gezonde lucht en ventilatie.”

door ledverlichting.

28


Wil men maatwerkadvies, dan kunnen wij verschillende scenario’s

GROEI

doorrekenen met energiebesparende maatregelen, inclusief

Energielabeling leeft nog niet echt onder ondernemers ondanks

terugverdientijden.”

dat de wettelijke regels hiervoor in het verschiet liggen en banken alleen kantoorpanden gaan financieren die voldoen aan

OPTIMAAL

energielabel A, B of C. Het kan niet anders of Borgch gaat hiervan

Julian van der Veer heeft een bouwkundige achtergrond en

de vruchten plukken. Ondernemers moeten wel. “Het gaat ons

werkte jarenlang bij een constructiebedrijf. Onder andere om met

echter niet om een snelle groei, kwaliteit gaat boven alles. Wij zijn

een eigen bedrijf actief te zijn met duurzaamheid, deed hem in

wel geïnteresseerd in samenwerking met partijen zoals installateurs

2010 besluiten om voor zichzelf te beginnen. “Het was volop crisis

en isolatiebedrijven. Zo kunnen we onze klanten nog beter van

met niet al te veel werk voorhanden. Dit bood mij wel de ruimte

dienst zijn. Uiteraard zijn we volledig gecertificeerd en zijn we in

om de nodige kennis en ervaring op te doen in het vakgebied.

staat om overal besparingen te vinden. Een klant is daarom altijd

Aanvankelijk leken de crisis en de naleving van de regels op het

beter uit als hij ons inschakelt,” besluit Van der Veer lachend.

gebied van energielabels mijn ambities in de weg te staan, maar toch had ik altijd voldoende brood op de plank.”

Het energielabel is door de overheid Op dit moment ziet de toekomst er meer dan zonnig uit.

in het leven geroepen om eigenaren

Inmiddels telt het bureau vijf medewerkers en zijn de ambities

van zogenoemde utiliteitsgebouwen

torenhoog. “Er liggen ontzettend veel kansen en mogelijkheden

te stimuleren om energiebesparende

voor onze activiteiten. Tot nu toe voeren wij metingen in allerlei

maatregelen te nemen.

variaties uit, van EnergieScans tot uitgebreide maatwerkadviezen om panden state-of-the-art aan te passen. De uitvoering van

Met thermografie spoort Borgch warmtelekken op in de constructie én

die aanpassingen kunnen wij op verzoek van de opdrachtgever

installaties. Bijvoorbeeld om na te gaan of de spouwmuurisolatie nog intact is,

begeleiden. Als er subsidies beschikbaar zijn, verzorgen wij ook

of radiatoren goed zijn ingeregeld of om waterlekkages op te sporen.

hiervan de aanvraag. Op die manier kunnen wij opdrachtgevers het hele traject optimaal van dienst zijn.” TOPKWALITEIT Naast ondernemers die die geïnteresseerd zijn in de koop of huur van een kantoor, winkel, hotel, café of noem maar op, verzorgt Borgch eveneens metingen inclusief maatwerkadviezen op verzoek van ingenieursbureaus, installatieadviseurs en gemeentelijke overheden. Opdrachtgevers die topkwaliteit verwachten. “Ons werk moet goed zijn met betrouwbare rapporten. Het label moet wel overeind blijven staan als er een audit komt. Als er dan een D-label uitkomt en geen C-label ben je gezien,” zegt de gedreven ondernemer hierover.

MEER WETEN OVER BORGCH? Bel met Julian van der Veer

29

of kijk op www.borgch.nl

06 - 54 93 89 03


7 Moderne

bedrijfshallen in Dordrecht Vanaf:

€ 250.000,- v.o.n.

Nu in de verkoop! Fase 2

Start bouw mei 2018

Bedrijfsruimte van 206 m2 tot 380 m2. Diverse hallen in combinatie met kantoorruimte.

Interesse? Neem contact op met de makelaar.

Gelegen aan de Zirkoon op bedrijventerrein Dordtse Kil III.

078 - 614 10 30

0180 - 43 43 43

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

bedrijfshuisvesting@waltmann.com

info@vanvliet.net

www.bedrijfshallendordrecht.nl

Kantoorruimte

Bedrijfsruimte

Molendijk 177 • Sliedrecht

Molendijk 177 • Sliedrecht

Een zelfstandige kantoorruimte gelegen op de verdieping

Een bedrijfsruimte welke deel uit maakt van een vrijstaand

van een vrijstaand bedrijfsgebouw gelegen binnen de

bedrijfsgebouw gelegen binnen de gemeente Sliedrecht

gemeente Sliedrecht dat bestaat uit een op dijkniveau

dat bestaat uit een op dijkniveau gelegen bedrijfsruimte

gelegen bedrijfsruimte met daarboven een kantoorruimte.

met daarboven een kantoorruimte. De bedrijfsunit is

De kantoorruimte is ingedeeld in diverse kamers.

geschikt voor opslag van diverse materialen en goederen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 250 m2

€ 1.500,- per maand

Ca. 122 m2

€ 560,- per maand

30

Business Update | April 2018


AANBOD

Logistiek

Malachiet • Dordrecht Distributiecentrum Malachiet is een nieuw te realiseren

+ 6 loading docks

logistiek complex, gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil

+ De bedrijfsruimte is geschikt gemaakt voor

III. Het perceel omvat ca. 9.559 m². Totaal ca. 5.000 m2 met

een mezzaninevloer

4.750 m2 bedrijfsruimte en 250 m2 kantoorruimte met 50 parkeerplaatsen. De ruimte is te verdelen in twee gelijkwaardige zelfstandige bedrijfsruimtes (van ca. 2.375 m2) en kantoorruimte (van ca. 125 m2). Als geheel of 2 gebouwen te huur/koop.

Huurprijs excl. BTW

Koopsom excl. BTW

Op aanvraag

Va. € 2.750.000,- VON.

Kantoorruimte

Kantoor-/winkelruimte

Westeind 10 • Papendrecht

Plein 1940-1945 nr. 3 • Dordrecht

In een authentiek modern en zeer verzorgd vrijstaand

Een op een hoek gelegen kantoor-/winkelruimte van

kantoorgebouw wordt te huur aangeboden de gehele

ca. 92,40 m² in combinatie met een aan de achterzijde

begane grond. Deze kantoorruimte heeft een eigen

gelegen bedrijfsruimte (ca. 37,80 m²) dat deel uitmaakt

entree en eigen voorzieningen met een zelfstandige

van een commerciële plint onder een appartementen

indentiteit. Gelegen op een geweldige locatie in het

gebouw gelegen aan Plein 1940 – 1945 nr. 3 te Dordrecht.

centrum van Papendrecht.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Totaal ca. 130 m²

€ 2.400,- per maand

Ca. 137 m2

€ 150.000,- k.k.

31


AANBOD

Winkelruimte

Sophiapromenade 74 • H.I. Ambacht Zelfstandige winkelruimte gelegen in het hoogwaardige en complete winkelcentrum ‘Hoog Ambacht’ in de nieuwe woonwijk ‘De Volgerlanden’ te Hendrik Ido Ambacht.

+ Nabij parkeergarage + Inrichting ter overname + Bestemming detailhandel/horeca

Gevarieerd en compleet winkelaanbod met o.a. een Plusmarkt, Dirk van den Broek, Blokker, Zeeman en Kruidvat. Maar ook een warme bakker, slager, groenteboer, kapper en diverse modewinkels.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 152 m2

€ 290,- p/m2 p/j

Kantoorruimte

Winkelruimte

Voorstraat 292 B • Dordrecht

Kelvinring 40A • Alblasserdam 1e

Het winkelobject is gelegen midden in het centrum van

kantoor-/showroomunit

Dordrecht op de A locatie van de langste winkelstraat

(energielabel A) op het bedrijfsverzamelcomplex “Vita

van Nederland, nabij grootwinkelbedrijven en diverse

Nova”. Er zijn 4 eigen parkeerplaatsen beschikbaar.

horecagelegenheden met terrassen. Het NS treinstation

Het complex is afsluitbaar met behulp van door eigenaren en

is op 10 minuten loopafstand te bereiken.

Gerenoveerde etage

van

kantoorruimte

een

twee

gesitueerd

laagse

op

de

huurders te bedienen slagbomen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 223 m2

€ 1.950,- per maand

Ca. 70 m2

€ 1.000,- per maand

32

Business Update | April 2018


AANBOD

Kantoor-/winkelruimte

Kerkbuurt 224 • Sliedrecht Een zeer multifunctionele bedrijfsruimte te gebruiken als

+ Winkelruimte ca. 248 m² + kantoor ca. 80 m2

winkelruimte, kantoorruimte en/of commerciële ruimte

+ Bedrijfsruimte ca. 285 m²

met in het souterrain separaat bereikbare bedrijfsruimte

+ Buitenruimte ca. 370 m²

aan de achterzijde met afsluitbaar buitenterrein. De ruimte op dijkniveau is separaat te huur ten opzichte van de bedrijfsruimte met buitenterrein in het souterrain.

Deelverhuur excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Va. € 3.000,- per maand

Geheel: € 4.400,- p/m

Kantoorruimte

Winkelruimte

Rivium Quadrant 2 • Capelle a/d IJssel

Hof van Holland 64 • Zwijndrecht

Representatief kantoorgebouw dat bekend staat als “@the

Het betreft een winkelruimte centraal gelegen in het

Bridge”, met uitzicht op de Erasmusbrug en op op Business

overdekte

Park ‘Rivium’. Gelegen op een zichtlocatie aan de snelweg

Het winkelcentrum beschikt over een zeer gevarieerd

A16 (Rotterdam-Den Haag-Breda) met dagelijks meer dan

aanbod van winkels en horeca en een wekelijkse, levendige

400.000 passanten. Zichtlocatie met een prominente ligging

markt op het omliggende terrein. Parkeergelegenheid is

aan de entree van Rotterdam.

ruim voldoende aanwezig en gratis!

winkelcentrum

Walburg

te

Zwijndrecht.

Afmetingen vanaf

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 585 m2 tot ca. 5.888 m2

€ 110,- p/m2 p/jaar

Totaal ca. 116 m2

€ 325,- p/m2 p/jaar

33


Langesteijn Hendrik-Ido-Ambacht Kantoorruimte Direct aan de op- en afritten van de rijksweg A16 (Rotterdam-BredaAntwerpen) gelegen, representatief kantoorgebouw waarin 4 unieke kantoorappartementen te koop en te huur aangeboden worden. Het gebouw kenmerkt zich door een zeer hoogwaardig afwerkings- en voorzieningenniveau met een spectaculaire ontvangsthal en een uitstekende bereikbaarheid. In de directe omgeving zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals een tankstation, een

Unit 2

Unit 3

€ 535.000,- k.k. (excl. BTW) € 725.000,- k.k. (excl. BTW) • Begane grond

• Begane grond

• Ca. 585 m² + 7 overdekte

• Ca. 605 m² + 7 overdekte

parkeerplaatsen

Unit 1.1

parkeerplaatsen

Unit 1.2

€ 342.500,- k.k. (excl. BTW) € 367.500,- k.k. (excl. BTW) • 1e verdieping

• 1e verdieping

• Ca. 295 m² + 7 overdekte

• Ca. 316 m² + 7 overdekte

parkeerplaatsen

parkeerplaatsen

McDonald’s en een restaurant. Voorts is het gebouw gerealiseerd in een parkachtige setting waardoor er sprake is van een prettige werkomgeving waar ruimte is om even te wandelen of een broodje te eten.

Interesse? 078 614 10 30

Huurprijs € 125,- p/m2 p/j (excl. BTW)


AANBOD

Kantoorruimte

Daltonstraat 1 • Zwijndrecht + Deelverhuur vanaf 35 m² tot 194 m², excl. opslag gemeenschappelijke ruimten + Parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar

Namens onze opdrachtgever De Vos Investment Real Estate bieden wij deze zeer representatieve kantoorruimte aan vanaf ca. 35 m² tot 194 m² gelegen op de begane grond. De kantoorruimte maakt onderdeel uit van een markant

bedrijfsobject

gelegen

op

bedrijventerrein

Bakestein te Zwijndrecht en heeft een uitgebreid en luxe voorzieningenniveau.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Vanaf ca. 35 m2

Vanaf € 125,- p/m2 p/j

Winkelruimte

Winkelruimte

Kerkbuurt 33 • Sliedrecht

Kerkbuurt 35 en 35A • Sliedrecht

Een zelfstandige aan het ‘Merwede’ plein gelegen winkelruimte

Twee zelfstandige winkelruimtes met een frontbreedte

(ca. 355 m²) met een souterrain (ca. 108 m²) en entresolvloer

van ca. 15 meter, goed gelegen aan plein ‘Merwede’ in

(ca. 92 m²). Uitstekende ligging. De winkelruimte ligt

Sliedrecht. Afmetingen winkelruimte nr. 35 ca. 201 m2

op een hoek van een winkelplint van winkelpromenade

en een souterrain beneden dijkniveau van ca. 143 m2.

‘De Kerkbuurt’ in Sliedrecht.

Afmetingen winkelruimte nr. 35 A ca. 208 m2.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 445 m2

€ 150,- p/m2 p/j*

Totaal vanaf ca. 208 m2

Vanaf € 130,- p/m2 p/j*

*Huurprijs winkelruimte

35


ARTIKEL

BEDRIJFSVOERING met Refine IT

Refine IT heeft eind vorig jaar een nieuw onderkomen betrokken aan de Amstelwijckweg in Dordrecht. We praten met CEO Wilco Schellevis over zijn moderne kantoorpand en over wat Refine IT ondernemers te bieden heeft.

De ontvangst is hartelijk en de ruimte waarin het interview

Samen met drie collega’s begon Schellevis vijf jaar geleden met

plaatsvindt is kenmerkend voor de inrichting van het pand.

Refine IT. Nu zijn er vijftien professionals actief voor een breed

Tegen de gemetselde muur is een glazen wand geplaatst, een

scala van opdrachtgevers. “Ondernemers willen grip houden op

bijzonder en opvallende decoratie. Licht, ruimte en een eigentijdse

de werkelijkheid van hun bedrijf. Halen we de doelstellingen?

inrichting zorgen ervoor dat de medewerkers van Refine IT prettig

Waar liggen de pijnpunten? Hoe kunnen we meer omzet

kunnen werken. “Hiermee stralen we uit wie en wat we zijn,” zegt

binnenhalen? Het is onze missie om alle beschikbare data en

Wilco Schellevis. Uit de shortlist voor de zoektocht naar een

informatie zodanig in een organisatie te brengen dat het als het

nieuw kantoor viel de keuze op Waltmann Bedrijfshuisvesting.

ware prikkelt om er iets mee te doen. Ondernemers hebben te

”We hebben adequaat en reëel zaken kunnen doen. Het was leuk

maken met een steeds sneller veranderende omstandigheden

om met ze te sparren.”

en concurrerende omgevingen. Het is dan prettig om de beschikbare managementinformatie te in te kunnen zeten

WE HEBBEN ADEQUAAT EN REËEL

voor het optimaliseren van je bedrijfsvoering. Niet voor

ZAKEN KUNNEN DOEN MET WALTMANN

achterafrapportages, maar juist naar actuele en voorspellende

BEDRIJFSHUISVESTING. HET WAS LEUK

informatie waarmee je medewerkers kunt sturen naar de te

OM MET ZE TE SPARREN.”

realiseren doelstellingen.”

Wilco Schellevis is de exponent van een jonge, ambitieuze

Wilco is dagelijks met ondernemers aan het sparren om zijn

ondernemer. Opgeleid als registeraccountant is hij nu vooral

maatwerkdienstverlening te verfijnen. Daarnaast kijkt hij al

actief in de IT. “Al vroeg had IT mijn interesse en bij alles wat ik

vooruit naar een nieuwe ontwikkeling: predictive analytics.

deed en doe speelt IT een belangrijke rol.” Dit verklaart ook zijn link

Op basis van data en analyse de toekomst voorspellen. Het idee

met Visser & Visser accountants, waarvan hij nog steeds partner

is dat patronen in historische en transactionele data je in staat

is. Refine IT opereert echter geheel zelfstandig. “Simpel gezegd;

stellen betere beslissingen te nemen, risico’s te managen en je

wij bewerken de beschikbare data van een onderneming om de

concurrentiepositie te verbeteren door proactief op trends te

ondernemer slimmer en beter zijn werk te laten doen. Wij bouwen

reageren. “Dat is straks een belangrijke nieuwe business van ons,”

applicaties die managementinformatie creëert om een bedrijf in al

weet Wilco nu al met zekerheid.

zijn facetten beter te laten presteren.” Meer weten over Refine IT?

36

06-51 09 95 99 (Wilco Schellevis) wschellevis@refine-it.nl

Kijk ook eens op: www.refine-it.nl


COLUMN

COLUMN

Werken op krukken...

Transformatie vereist ook een zorgvuldige fiscale planning

Het is tijd om in beweging te komen! Langdurig stilzitten is

Wie betrokken is bij transformatie en herbestemming

namelijk slecht voor uw lichaam. Gelukkig komt er steeds

van vastgoed krijgt te maken met verschillende

meer aandacht voor bewegen op het werk. Het effect van

belastingen. De eigenaar van het (leegstaande) pand, de

beweging op de werkplek is ook niet te onderschatten.

initiatiefnemer van een project en de eindgebruiker(s)

Het stimuleert de productiviteit, creativiteit en de

moeten daar rekening mee houden. Op welke

concentratie van uw medewerkers. En dan hebben we het

momenten wordt het project belast? Welke partij betaalt

nog niet eens over het positieve effect op de gezondheid.

belasting? Hoe hoog zijn de verschuldigde bedragen en kunnen deze worden verrekend? Het is belangrijk om

Toch is het voor veel bedrijven nog aftasten. Hoe geven we

vóór de daadwerkelijke start van een project de fiscale

het een plek? Waar moeten we dan voor kiezen? En.. zit-sta-

consequenties in kaart te brengen.

werkplekken regelen voor al uw medewerkers is ook een flinke Zolang geen sprake is van de vervaardiging van een

investering.., toch? Geen nood: er zijn ook ander mogelijkheden.

nieuwe onroerende zaak speelt bij de verkrijging alleen de overdrachtsbelasting een rol en blijft de omzetbelasting

“Beweging stimuleert de productiviteit, creativiteit en de concentratie.”

buiten beschouwing. Bij de aankoop van een fabrieks- of kantoorgebouw met het doel om dit te transformeren naar woningen kan echter niet per definitie een beroep worden gedaan op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting.

Staat u open voor een actievere werkhouding, maar heeft u

Volgens de Hoge Raad is er pas sprake van een woning

geen zit-sta-bureau? Wist u dan bijvoorbeeld dat u ook een

als de transformatie grotendeels is voltooid. Het feit dat

zit-sta-module op uw bureau kunt plaatsen? Zo maakt u van uw

objectief vast staat dat er woningen gerealiseerd zullen

‘normale bureau’ een zit-sta-werkplek. De module wordt onder

worden is irrelevant. Dit oordeel is recent door Rechtbank

uw beeldscherm/notebook en toetsenbord + muis geplaatst.

Den Haag genuanceerd. Een kantoorgebouw dat

U kunt vervolgens eenvoudig een sta- en zithoogte instellen,

inmiddels intern geheel was gesloopt en waarbij reeds een

zodat u in één handomdraai kunt wisselen tussen staand en

aanvang was gemaakt met de opbouwwerkzaamheden,

zittend werken.

kon niet meer met beperkte aanpassingen weer geschikt worden gemaakt voor een kantoorfunctie. Het was dan

En stel.. u heeft een in hoogte verstelbaar bureau. Heeft u dan

ook kantoor noch woning. Voor de rechtbank gaf in dat

wel eens gedacht aan een kruk of zadelkruk? Zet uw bureau in

geval de doorslag dat verkrijger op het moment van

de hoogste stand en de beweegbare kruk zorgt automatisch

verkrijging over een omgevingsvergunning voor het

voor een actieve werkhouding.

bouwen van een woning beschikte en kende het lage 2%-overdrachtsbelastingtarief toe. Nu afwachten of dit

Zo ziet u, er zijn vele mogelijkheden. Wanneer komt u in

gunstige oordeel ook voor hogere

beweging? Kom gerust eens testen in onze showroom!

rechters stand houdt.

Jan Mudde

Albert de Jager

e-mail. j.mudde@giessen.nl

a.dejager@hoekenblok.nl

www.giessen.nl

Handelsstraat 4 • 3371 XC Hardinxveld-Giessendam

37

Stationspark 625 | 3364 DA Sliedrecht 0184 49 68 00


AANBOD

Kantoorruimte

Visschersbuurt 23A • Papendrecht Zelfstandige kantoorruimte (ca. 300 m2) verdeeld over 2

+ 5 parkeerplaatsen beschikbaar

bouwlagen en 2 compartimenten te huren in combinatie met

+ Magazijnruimte: intern ca. 64 m²

een kleinschalige magazijnruimte en eigen parkeerplaatsen.

+ Magazijnruimte: extern ca. 60 m²

Gelegen aan de Vissersbuurt te Papendrecht met uitzicht op binnenhaven. Het uitzicht aan de achterzijde is fenomenaal. De bereikbaarheid is goed. Via uitvalswegen van en naar Randweg N3 met verbindingen naar rijkswegen A15 en A16.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 424 m2

€ 2.750,- per maand

Horecaruimte

Commerciële ruimte

Peulenstraat 137B • H’veld-G’dam

Max Grootelaan 52 • Dordrecht

Namens onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een

Het Leerpark in Dordrecht wordt gekenmerkt door

horeca- of retailondernemer met lef, visie en een goed

een diversiteit aan activiteiten welke gerelateerd zijn aan

doordacht horecaconcept. Een concept dat aansluit bij het

onderwijs in combinatie met wonen. De commerciële

winkel- en horecagebied van Hardinxveld-Giessendam.

ruimte betreft een casco winkelruimte welke naar smaak van

De ruimte is al volledig ingericht met bijbehorend meubilair

de toekomstige huurder kan worden ingericht. Naast het

maar kan uiteraard naar wens ingericht worden.

object zijn een Plus Supermarkt en een bloemist gevestigd.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 332 m2

€ 30.000,- per jaar

Ca. 90 m2

€ 712,50 per maand

38

Business Update | April 2018


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Buitendijks 2 • Papendrecht + Totaal 6 parkeerplaatsen + Goede verbinding naar N3 en A15 en openbaar vervoer

Een hoogwaardige bedrijfsruimte die is verdeeld in een kantoorruimte van ca. 291 m , verdeeld over 3 bouwlagen, 2

met daarachter een bedrijfsruimte van ca. 150 m2. De bedrijfsruimte maakt deel uit van het bedrijvenpark Oosteind te Papendrecht. Een hoogwaardig bedrijvenpark met moderne uitstraling op zichtlocatie aan doorgaande weg (Ketelweg-Papendrecht).

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 441 m2

Vanaf € 3.250,- p/m

Bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte

Zirkoon 208 unit 8 • Dordrecht

Industrieweg 47 B en C • Sliedrecht

Per direct beschikbaar! Bedrijfsruimte (ca. 233 m²) met

Een tweetal bedrijfsunits. Unit B ca. 130 m2, unit C

kantoorruimte (ca. 120 m²) met 6 parkeerplaatsen.

ca. 135 m2. Het verzamelgebouw is gebouwd in 2010

De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van bouwfase 1

en heeft een zeer verzorgde uitstraling. De units zijn als

van nieuwbouwproject ‘Diamant’ aan de Zirkoon, op

geheel maar ook per unit te huren.

bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 353 m2

€ 380.000,- VON.

Unit B: € 775,- p/m

Unit C: € 795,- p/m

39


11500

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2000

1202 5384

1302 5384

0601 5384

0807 5384

0806 5384

1301 5384

0910 5170

0302-2 5384

12000

149500

RUIMTE NODIG?

KERKEPLAAT 2, NAAST MCDONALD`S

stallingsunit | multifunctionele bedrijfsruimte vana

€65. ex. b

f

000,

tw v .o.n.

V a n Kle ef D ordre c ht

V a st g o e d

-

MULTIBUSINESS PARK DORDRECHT

4000


Amstelwijckweg 15 Dordrecht Kantoorruimte Afmetingen Op landgoed ‘Klein Amstelwijck‘, temidden van eeuwenoude bomen, is deze zeer representatieve kantoorvilla gelegen op een zicht-locatie langs de rijksweg A16. Er is ruimte voor groot- en kleinschalige bedrijven die op een eigentijdse en flexibele manier invulling geven

Ca. 739 m² is beschikbaar voor verhuur. Deelverhuur is mogelijk in units vanaf ca. 80 m². KANTOORRUIMTE Begane grond unit 00.01

ca. 576 m²

2 verdieping

ca. 163 m²

e

BERGING

aan hun bijzondere werkomgeving. In één van de

3e verdieping unit 03.01

ca. 101 m²

villa’s bieden wij namens M7 Real Estate ca. 739 m²

3 verdieping unit 03.02

ca. 56 m²

kantoorruimte aan voor verhuur. Wij informeren u

3 verdieping unit 03.03

ca. 39 m²

e e

graag over de mogelijkheden van deze unieke locatie.

Huurprijzen excl. BTW KANTOORRUIMTE

€ 125,- per m² per jaar

BERGING

€ 50,- per m² per jaar

PARKEERPLAATS

€ 350,- per plaats per jaar

Interesse? 078 614 10 30


AANBOD

Opslagruimte met kantoorruimte

Veerplaat 17 • Dordrecht Dit gebouw bestaat uit een opslagruimte met kantoorruimte in combinatie met een buitenruimte (niet omheind) en is geschikt voor diverse doeleinden. Het kantoor is verdeeld

+ Parkeren op eigen terrein mogelijk + Gelegen op bedrijventerrein Veerplaat + Buitenruimte ca. 700 m2

over 2 bouwlagen (ca. 280 m2). Tevens is en een (goederen) balie en een ontvangstruimte aanwezig. De bedrijfsruimte (ca. 1.460 m2) is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld opslag en of magazijn mogelijkheden.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 2.440 m2

€ 11.000,- per maand

Bedrijfsperceel

Winkelruimte

Baanhoek West, kavel B • Sliedrecht

Voorstraat 45 • Dordrecht

De nieuwbouwlocatie ‘Baanhoek West’ te Sliedercht

Dit bijzondere winkelpand is gelegen in het hart van het

grenst aan de gemeente Papendrecht direct bij de op- en

cultuurhistorisch Dordrecht, op een goed bereikbare locatie

afritten van Sliedrecht-West. Het perceel is bestemt voor

(ook met de auto). De straat staat bekend als zogenoemde

de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijfsgebouw.

“Themastraat” op het gebied van kunst, antiek, curiosa,

Het bedrijventerrein is kwalitatief goed ontworpen en wordt

boeken etc. Het pand biedt vele mogelijkheden en is

zeer verzorgd aangelegd. Top locatie qua bereikbaarheid.

eventueel op een andere wijze in te delen.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 1.266 m2

€ 275,- p/m2 VON.

Ca. 70 m2

€ 600,- per maand

42

Business Update | April 2018


AANBOD

Bedrijfs-/kantoorruimte

Aventurijn 1410 • Dordrecht + 6 parkeerplaatsen + Gelegen op Dordtse Kil III + Voor diverse doeleinden geschikt

Representatieve bedrijfsruimte/showroom (ca. 354 m²) met kantoorruimte (ca. 248 m²) op de verdieping. De bedrijfsruimte is voorzien van veel daglichttoetreding en automatische schuifdeuren en is daardoor goed te gebruiken als showroom. Het kantoor op de verdieping is netjes afgewerkt en ingedeeld in meerdere compartimenten.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 602 m2

€ 3.800,- per maand

Kantoorruimte

Kantoorruimte

Kubus 150 • Sliedrecht

Sarisgang 16 • Dordrecht

Een zelfstandige kantoorunit gelegen op de begane grond

Een kantoorruimte in hartje centrum op een inspirerende

die deel uit maakt van een kantoorverzamelgebouw gelegen

locatie op de 2e verdieping. Een uitstekende locatie voor

op een ultieme zichtlocatie richting de rijksweg A15.

de moderne ondernemer. In te delen naar wens van de

Met voldoende parkeerplaatsen aan de voorzijde. Een unieke

huurder. Ondernemen in de stad is geweldig!

locatie. Meer ruimte om te ondernemen.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Ca. 191 m2

€ 1.250,- per maand

Totaal ca. 175 m2

Vanaf € 1.000,- p./m

43


AANBOD

Winkelruimte

Commerciële ruimte

Peppelweg 109 A • Rotterdam

Slotboomstraat 16-22 • Rotterdam

Gelegen in het gezellige en drukke winkelcentrum Schiebroek,

Namens een van onze opdrachtgevers bieden wij

in de R’damse deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek (goed

deze commerciële ruimte te huur aan. De ruimte

te bereiken met het openbaar vervoer). Er is sprake van een

biedt diverse gebruiksmogelijkheden en kan naar

zeer groot en divers aanbod van winkels waaronder de grotere

wens worden aangepast dan wel ingericht worden.

retailketens maar ook zelfstandige retailers in food en non

Deze commerciëleruimte is eveneens geschikt voor

food. In de straat is er voldoende, gratis parkeergelegenheid.

sportscholen, maatschappelijke dienstverlening e.d.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 132 m²

€ 22.500,- per jaar

Totaal ca. 600 m²

€ 4.500,- per maand

Winkelruimte

Winkelruimte

Keizerswaard 40 • Rotterdam

Keizerswaard 56C • Rotterdam

Een winkelruimte gelegen in het grote, overdekte winkelcentrum

Winkelruimte gelegen in het grote, overdekte winkel-

Keizerswaard in de deelgemeente Ijsselmonde te Rotterdam.

centrum Keizerswaard waar een gevarieerd aanbod van

In het winkelcentrum waar een gevarieerd aanbod van in

in totaal 80 winkels is te vinden (van lunchroom tot (inter)

totaal 80 winkels is te vinden. De voor verhuur beschikbare

nationale retailer). Door de enorme frontbreedte van ca.

winkel is gelegen op een herkenbaar punt in het winkelcentrum

15 meter is er sprake van een hoge attentiewaarde.

waardoor er sprake is van een goede attentiewaarde.

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Afmetingen

Huurprijs excl. BTW

Totaal ca. 137 m²

€ 58.225,- per jaar

Totaal ca. 168 m2

€ 54.600,- per jaar

44

Business Update | April 2018


BELEGG

ING

AANBOD

Mahonie 8,9, 10 en 20 • Dordrecht

Belegging

Door de gemeente Dordrecht wordt te koop aangeboden een viertal verhuurde zelfstandige locaties (gebouwd in de jaren 90) waar kinderdagverblijven in gehuisvest zijn.

Afmetingen

Koopsom

Totaal ca. 3.619 m2

Op aanvraag

+ Huuropbrengst 8+9: € 18.086,- p/j + Huuropbrengst 10: € 67.8 32,22 p/j + Huuropbrengst 20: € 47.874,15 p/j

Van den Broek-erf 30 • Dordrecht

Belegging

Gelegen in de woonwijk ‘Stadspolders’, gebouwd in de jaren 90. De hoofdbedrijfsactiviteiten van de gebruikers ligt op de kinderopvang.

Afmetingen

Koopsom

Totaal ca. 2.686 m2

Op aanvraag

+ Huuropbrengst € 142.016,- p/j

Hagemuntweg 6 • Etten-Leur

Belegging

Bedrijfsobject bestaande uit 2 delen welke beide beschikken over een bedrijfsruimte, kantoorruimte op de begane grond en een kantoorruimte op de 1 verdieping. e

Afmetingen

Koopsom

Totaal ca. 3.418 m2

Op aanvraag

+ Huuropbrengst op aanvraag + Gelegen op bedrijventerrein ‘Vosdonk’

Belegging

+ 13 parkeerplaatsen op een afgesloten parkeerterrein

Afmetingen Totaal ca. 2.746 m2 Koopsom

Op aanvraag

Johan de Wittstraat • Dordrecht Zeer interessante, goed verhuurde beleggingspropositie gelegen op een zeer dynamische locatie tussen het Centraal Station en het historische stadscentrum van Dordrecht. Deze straat vormt een levendige allee richting het centrum en wordt gekenmerkt door een mix aan functies zoals horeca, wonen, winkels en kantoren. 6 winkels (begane grond en 1e verdieping, ca, 2.548 m²) , een garage, bergruimte (ca. 198 m²).

45


AANBOD

Bouwgrond

Bouwgrond

Malachiet • Dordrecht

Stationspark II • Sliedrecht

Een perceel bouwgrond van totaal ca. 11.840 m² gelegen

Een kavel van ca. 3.212 m² bouwgrond dat bestemt is

op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein ‘Dordtse

voor de ontwikkeling van één of meerder hoogwaardige

Kil III’ te Dordrecht. Het totale perceel is te splitsen in

bedrijfsgebouw(en). Het bedrijventerrein is kwalitatief

kleinere bouwkavels vanaf ca. 2.375 m². Verbindingen en

goed ontworpen en is zeer verzorgd aangelegd.

bereikbaarheid van en naar het bedrijventerrein is uitstekend.

Het maximaal te realiseren vloeroppervlak op de bouwkavel, exclusief parkeerplaatsen in 8.500 m² bvo.

Afmetingen

Vraagprijs excl. BTW

Afmetingen

Koopsom

Totaal ca. 11.840 m²

Va. € 225,- p/m2 VON

Totaal ca. 3.212 m²

Prijs op aanvraag

Bekijk ons aanbod ook online! Eenvoudig te bekijken op uw computer, tablet of mobiele telefoon!

Bezoek onze website: www.waltmann.com

46

Business Update | April 2018


Edison

A15

Kantoorcomplex Alblasserdam

“Al het gemak wat u nodig heeft, tegen zeer scherpe prijzen en flexibele huurtermijnen.”

Kantoorruimte te huur

vanaf 19 m2 Bushalte

Inmiddels 70% verhuurd!

• Zeer centraal gelegen direct langs A15 • Diverse indelingsmogelijkheden • Glasvezel in elke unit Huren va. € 220,• Turnkey beschikbaar p/maand

0184 - 64 77 66

www.kantoorruimtealblasserdam.nl

0180 - 43 43 43

Prijzen vanaf:

€49.000,- v.o.n. Units ca.:

28-109 m2

25 NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS Onder de naam ‘Pascal Units’ wordt op het bedrijventerrein ‘Dordtse Kil II te Dordrecht een 25 tal nieuwbouw bedrijfsunits ontwikkelt. Deze bedrijfsunits zijn te gebruiken als bedrijfsmatig (ondernemers) ten behoeve

van opslag, productieruimte. Dit in combinatie met een op de verdieping gelegen kantoorruimte. De units zijn eventueel ook geschikt voor particulier voor huisraad, boot, caravan of 2e auto.

MEER INFO? WWW.PASCALUNITS.NL

START BOUW:

BOUW GESTART MOGELIJKE OPLEVERING:

EIND KWARTAAL 2 2018


BEKROOND BEKROOND ALS ALS WINNAAR WINNAAR BEDRIJVEN AWARDS BEDRIJVEN BEKROOND ALSAWARDS WINNAAR 2012, 2013 EN en 2014 2012, 2013, 2014 2015 2012, 2013 EN 2014 2012, 2013, 2014 en 2015 BEDRIJVEN AWARDS 2012, 2013 EN en 2014 2012, 2013, 2014 2015

KOZIJNEN KOZIJNEN •• daKKapEllEN daKKapEllEN dEurEN • gEvElbEKlEdINg IJNEN • daKKapEllEN dEurEN • gEvElbEKlEdINg IJNEN • daKKapEllEN SchuIfpuIEN •• aaNbOuwEN rEN • gEvElbEKlEdINg SchuIfpuIEN aaNbOuwEN KOZIJNEN • daKKapEllEN rEN • gEvElbEKlEdINg KOZIJNEN • daKKapEllEN tt E r r a S O v E r K a p p II N g E N E r r a S O v E r K a p p N g E N uIfpuIEN • aaNbOuwEN uIfpuIEN • aaNbOuwEN dEurEN • gEvElbEKlEdINg ZONwErINg www.ckkozijnen.nl dEurEN • gEvElbEKlEdINg ZONwErINg

www.ckkozijnen.nl r a S O v E r K a p p I N g E N r aSchuIfpuIEN S O v E r K a p p•I aaNbOuwEN NgEN SchuIfpuIEN • aaNbOuwEN wErINg www.ckkozijnen.nl wErINg

www.ckkozijnen.nl tErraSOvErK appINgEN tErraSOvErK appINgEN De mooiste manier van uw huis verfraaien, ZONwErINg www.ckkozijnen.nl De mooiste manier van uw huis verfraaien, ZONwErINg www.ckkozijnen.nl Bezoek Bezoek onze onze showroom showroom en/of en/of vraag vraag een een vrijblijvende vrijblijvende offerte offerte aan. aan. Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte aan.

doet doet uu met met de de producten producten en en diensten diensten van van CK CK Kozijnen. Kozijnen. Wij Wij leveren leveren en en monteren monteren een een breed breed gevelelementen voor particuliere assortiment kunststof en doet u met dehouten, producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren eenen breed gevelelementen voorende demonteren particuliere en assortiment houten, kunststof en aluminium aluminium Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, gevelelementen voor de particuliere en assortiment houten, kunststof en aluminium De mooiste manier van uw huis verfraaien, doet u met de producten en diensten van Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte aan. aan. zakelijke markt. producten kenmerken zich hoge maatwerk, De mooiste manierOnze van uw huis verfraaien, doet u met de door producten enkwaliteit, diensten vanzorgvuldig CK Kozijnen. Wij leveren en monteren een breed assortiment houten, kunststof en vele variatiemogelijkheden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. Bezoek showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte aan. zakelijke markt. Onze producten kenmerken zich hoge maatwerk, CK Wij leveren enhuis monteren een breed houten, kunststof enzorgvuldig De Kozijnen. mooiste manier van uw verfraaien, doet uassortiment met de door producten enkwaliteit, diensten van vele variatiemogelijkheden, scherpe prijsvoering enonze deskundig personeel. aluminium gevelelementen de particuliere en zakelijke markt. Onze producten aluminium gevelelementen voor descherpe particuliere enassortiment zakelijkeen markt. Onze producten CK Kozijnen. Wij leveren en voor monteren een breed houten, kunststof en vele variatiemogelijkheden, prijsvoering deskundig personeel. kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijkCK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, vele variatiemogelijkvoor de particuliere zakelijke markt. Onze producten ee info@ckkozijnen.nl CKaluminium Kozijnengevelelementen BV, Planckstraat 7, 3316 GSenDordrecht, t 078-6170070, info@ckkozijnen.nl scherpe prijsvoering en personeel. heden, scherpe prijsvoering en deskundig deskundig personeel. kenmerken zich door hoge kwaliteit, veletvariatiemogelijkCKheden, Kozijnen BV, Planckstraat 7,zorgvuldig 3316 GSmaatwerk, Dordrecht, 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl

ooiste manier van uw huis verfraaien, ooiste manier van uw huis verfraaien, de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren en monteren monteren een een breed breed heden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel.

de producten en diensten van CK Kozijnen. Wij leveren eenen breed tt houten, kunststof en gevelelementen voor particuliere houten, kunststof en aluminium aluminium gevelelementen voorende demonteren particuliere en t houten, aluminium voor de particuliere en arkt. Onze kunststof producten kenmerken zich door zorgvuldig maatwerk, arkt. Onze producten en kenmerken zichgevelelementen door hoge hoge kwaliteit, kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, arkt. Onze producten kenmerken zich door hoge kwaliteit, zorgvuldig maatwerk, emogelijkheden, scherpe prijsvoering en personeel. emogelijkheden, scherpe prijsvoering en deskundig deskundig personeel. emogelijkheden, scherpe prijsvoering en deskundig personeel. 6 6 DAGEN DAGEN nn BV, BV, Planckstraat Planckstraat 7, 7, 3316 3316 GS GS Dordrecht, Dordrecht, tt 078-6170070, 078-6170070, ee info@ckkozijnen.nl info@ckkozijnen.nl PER 6 DAGEN WEEK GEOPEND PER WEEK n BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl PER WEEK GEOPEND GEOPEND

Bezoek Bezoek onze onze showroom showroom en/of en/of vraag vraag een een vrijblijvende vrijblijvende offerte offerte aan. aan. Bezoek onze showroom en/of vraag een vrijblijvende offerte aan.

CK CK Kozijnen Kozijnen BV, BV, Planckstraat Planckstraat 7, 7, 3316 3316 GS GS Dordrecht, Dordrecht, tt 078-6170070, 078-6170070, ee info@ckkozijnen.nl info@ckkozijnen.nl CK Kozijnen BV, Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht, t 078-6170070, e info@ckkozijnen.nl