Page 1


Kedves Gólya! Ezúton szeretnék gratulálni a sikeres felvételidhez! Az egész szerkesztőség nevében örömmel köszöntünk az egyetemisták büszke sorai között. Rengeteg új lehetőség kapuja nyílt ki most előtted. Jelen lapszámunkban szeretnénk segítséget nyújtani számodra az egyetem rögös útvesztőiben való eligazodáshoz. Nem elrettentésnek szeretném írni, de az egyetemre nem a bekerülés a nehéz, hanem a bennmaradás. Az első félév után látni fogod, hogy az érettségi nem is volt akkora megmérettetés. Kívánom, hogy találd meg a megfelelő egyensúlyt a tanulás és szórakozás között. Az egyetemen megszerzett tudásból egész életedben profitálni fogsz. Sikeres féléveket és kitartást kívánva: Peidl Tamás Káté Főszerkesztő

Főszerkesztő: Peidl Tamás Főszerkesztő-helyettes: Takács Borbála

Felelős kiadó: Vígh Miklós Felelős szerkesztő: Szilágyi Attila

Cikkírók: Hangyás István Atanáz Káldi Tamás Poller Gyöngyvér Rédey Zoltán Sándor Krisztián Szabó Klára Takács Borbála Nagy Szabolcs Belső borító: Nagy Szabolcs KÁTÉ iroda 1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. HÖK tömb Kármán Tódor Kollégium Web: www.kate.hu E-mail: katepress@gmail.com Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Lapja Megjelenik 700 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával

Tördelő: Faragó Dénes Olvasószerkesztők: Ébert Dávid Katona Márk Sándor Krisztián Rajzok: Földesi Bernát Kruppa Gergely Layout: Földesi Bernát Térkép: Sejbenné Rieth Ágnes Címlap: Kruppa Gergely


Kedves Kollégák!

M

4

indenekelőtt gratulálok, hogy felvételt nyertek a Bu- pontszáma 419 volt (a dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem többi képzési hely mini(rövidítve BME, vagy ahogy hagyományaink szerint büsz- mumpontszáma: ÓE (Bukén nevezzük: Műegyetem) Gépészmérnöki Karára. Büszkék dapest) – 281, PTE (Pécs) vagyunk Önökre, hogy az ország legjobb műszaki hallga- – 252 és NYME (Sopron) tóival kezdhetjük meg a közös munkát szeptemberben. Az – 241 pont, az ME (MisÖnök által elért felvételi pontszámok kimagaslanak a többi kolc) el sem indította a felsőoktatási intézmény hasonló alapszakjainak felvételi képzést). pontjai közül. Összességében 731 Idén Magyarországon a második legnépszerűbb alap- alapszakos elsőéves szak a gépészmérnöki volt, összesen 5748 fő jelölte meg, kezdi meg tanulmányait melyből 1699 fő jelentkezett karunkra. A BME gépészmér- a BME Gépészmérnöki nöki alapszakjára bejutni minimálisan 385 ponttal lehetett Karán, melyből 412 gé(lásd ábra), ugyanakkor a felvettek átlagpontszáma ennél pészmérnöki, 137 meclényegesen magasabb, 421 volt. hatronikai mérnöki, 117 Dr. Czigány Tibor energetikai mérnöki, 65 dékán pedig ipari termék- és formatervező mérnöki hallgató. Az adatok adjanak Önöknek önbizalmat, erőt és kitartást a munkájukhoz, hiszen a tanulásban a kar oktatói nagyon magas követelményeket fognak támasztani, aminek oka az, hogy az itteni képzés a vezető nemzetközi, európai színvonalat tekinti mértékadónak. Így a legerősebb hazai és az ide települt legjobb nemzetközi cégeknél is meg tudják majd állni a helyüket – vagy ha saját vállalkozásba kezdenek, ezekkel a cégekkel együtt tudnak majd működni, másokkal versenyezni fognak, megint másoknál hazai leNagyon nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar ányvállalatokat alapítanak, visznek sikerre. Önöknek nem mechatronika alapszakjára, amihez minimálisan 441 pont munkát keresni kell majd, hanem munkát adni, munkahelyet volt szükséges (lásd ábra), s ez egyben országosan a leg- teremteni másoknak, az ország gazdaságának. magasabb műszaki pontszám. A felvettek átlagpontszáma Hogy mindez mennyire így van, azt jól mutatják a Ma463 volt. gyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2008 óta készített jelentései, amelyben minden évben a BME Gépészmérnöki Kara volt a legnagyobb presztízzsel rendelkező műszaki felsőoktatási intézmény Magyarországon. A HVG „Diploma” különszáma is minden évben közöl rangsorokat, amelyekből szintén kitűnik a BME Gépészmérnöki Kar országos vezető szerepe. A BME Gépészmérnöki Karán végzettek jóval az átlag feletti alapbérrel helyezkednek el, és a bérnövekedésük üteme is átlag feletti. A Gépészmérnöki Karon végzettek igen keresettek hazánk valamennyi régiójában, végzett hallgatóinknak a magyar ipar szempontjából meghatározó szerepét mutatja a GVI jelentés regionális vonzások hatáSzintén nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar sait feltérképező gráfja is, ahol a BME Gépészmérnöki Kar energetika alapszakjára, mert kizárólag matematika és fizi- (itt BME-GM rövidítéssel) van a középpontban (lásd ábra). ka tárgyakból lehetett felvételizni, és legalább az egyikből Mindez azt is jelenti, hogy a BME Gépészmérnöki Kar emelt szinten tett érettségi kellett, ami a műszaki képzési hallgatóit úgy tekintjük az első perctől kezdve, mint akik nem területen egyedülálló. A minimális felvételi pontszám 414 fognak megelégedni az alapképzési diplomával, és már az volt, a felvettek átlagpontszáma pedig 441 (míg a Miskolci első évtől kezdve úgy tanulnak, hogy majd mesterdiplomát Egyetem energetikai alapszakjára csak 278 pont kellett a is fognak itt szerezni, hogy a hagyományos műegyetemi bekerüléshez). mérnöki diploma értékének megfelelő, sőt, azt meghaladó Országosan a legtöbb (389 pont) kellett a BME Gé- tudással hagyják el az egyetemet. Hiszem és vallom, hogy pészmérnöki Kar ipari termék- és formatervező mérnöki a tanulás a legjobb befektetés, amelyet bizonyít az, hogy alapszakjára való bekerüléshez, ahol a felvettek átlag- a 2012. évi magyarországi bruttó átlagjövedelmeket te-


kintve a BSc oklevéllel rendelkezők átlagban 300 E Ft, az MSc diplomával rendelkezők 353 E Ft, míg a posztgraduális képzésen (pl. doktori képzés) részt vettek 407 E Ft-ot kerestek. A Műegyetemen, és ezen belül a Gépészmérnöki Karon szerzett diploma értéke jóval meghaladja az átlagot. Miközben egyetemistaként diákok maradtak a középiskola elvégzése után is, azért hamar látni fogják, az egyetem nem csak egy újabb iskola. A tanulás, a követelmények itt egészen mást jelentenek; tanulmányaikat sokkal önállóbban kell végezniük, mint a középiskolákban. Egyedül kell dönteniük, saját magukért egyedül Önök lesznek felelősek. Maguknak kell vigyázniuk egészségükre, gazdálkodni erejükkel, sportot választani és azt rendszeresen gyakorolni, művelődni (olvasni, színházba járni), megtalálni a helyes arányokat munka, pihenés, tanulás és szórakozás között. Mivel leendő szakmájuk – majd látják – teljes mértékben

nemzetközi, maguknak kell választani, milyen nyelvet és mekkora időbefektetéssel, hogyan tanuljanak, utazzanak-e hosszabb időre külföldre (feltétlenül!), ha igen, hova és mikor. Sok segítséget kapnak majd ehhez oktatóiktól is, a pályázatok kínálta lehetőségek pedig szinte beláthatatlanok; a döntés azonban, az utánajárás, a szükséges munkabefektetés csak magukon múlik. A Gépészmérnöki Kar múltjáról és jelenéről sokat megtudhatnak a kari honlapról (www.gpk.bme.hu). Bízom benne, hogy örökösei lesznek karunk nagy elődeinek (a teljesség igénye nélkül: Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Kármán Tódor, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Gábor Dénes), és büszkén fogják a BME Gépészmérnöki Karán végzett kiváló mérnökök táborát gyarapítani. Hiszem, hogy olyan mérnökké válnak, akik mindenben eleget tesznek Pattantyús Ábrahám Géza, néhai műegyetemi gépészmérnök professzor által megfogalmazott elvárásoknak: „A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi értékkel párosult jellemerőre és felelősségtudatra van szükség.” Végezetül szeretném biztosítani Önöket, hogy mindig számíthatnak a Gépészmérnöki Kar munkatársainak segítségére és tanácsaira, forduljanak bizalommal kérdéseikkel és problémáikkal oktatóikhoz és a kar vezetéséhez. Együtt mindig minden problémát megoldunk, legyen az szakmai, erkölcsi vagy emberi. Tanulmányaikhoz sok sikert, kitartást, akaraterőt és hitet kíván: Dr. Czigány Tibor dékán

2013/14/1 félév időbeosztása

Tanévnyitó ünnepség Regisztrációs hét Első tanítási nap BME Diáknapok - Egyetemi sportnap (rektori szünet) 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe Mindenszentek napja Tudományos Diákköri Konferencia (rektori szünet) Nyílt Nap a középiskolások számára (rektori szünet) Munkarendváltozás, páros hét pénteki órarend szerinti oktatás Szorgalmi időszak befejezése Pótlási időszak (BSc, MSc) Pótlási időszak (hagyományos képzés) Vizsgaidőszak (hagyományos képzés) Munkarendváltozás (december 27. péntek helyett) Vizsgaidőszak (BSc, MSc)

2013. szeptember 02. 2013. szeptember 02. - 2013. szeptember 06. 2013. szeptember 09. 2013. szeptember 16. 2013. október 23. 2013. november 01. 2013. november 12. 2013. november 22. 2013. december 07. 2013. december 13. 2013. december 16. - 2013. december 20. 2013. december 16. - 2014. január 10. 2013. december 16. - 2014. január 31. 2013. december 21. 2013. december 21. - 2014. január 28.

5


BME História

A

mérnökképzés növekvő igényére való tekintettel akA második világháborút követően kivált a Mezőgazkori királyunk, II. József, 1782-ben megalapította az dasági (Mezelygazdasági) és Állatorvosi kar is. Elhagyva Institum Geometrico-Hydrotechnicumot, ami a hazai mér- az anyaintézményt, Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem nökképzés első intézménye lett. Kezdetben csak földmérést néven folytatták azt a mérnökképzést, mely hírnevet szerés vízépítést oktattak a szakma akkori nagymesterei. zett a magyaroknak a szakemberképzés területén. Egy A következő században az ország vezetőinek iparfejlesz- 1949-es törvény alapján indult meg a Villamosmérnöki Kar tő törekvései kapcsán felmerült egy olyan oktatási intézmény működése, amit a Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagondolata, mely szakemberképzést biztosít az ipar számára. gozatából alapítottak. Ezt követően az Elnöki Tanács ren1844-ben V. Ferdinánd aláírta azt a rendeletet, ami biztosítot- deletével 1951-ben Közlekedési Műszaki Egyetem létesült ta az Ipartanoda felállításának feltételeit. Két év múlva, 1846. Szegeden, ami 1955-től az Építőipari Műszaki Egyetem november 1-jén, megindult az oktatás az akkori intézményben. kara lett. A kar 1952-ben vált ketté, mikor is létrejött az 1850-ben felsőbb vezetői döntés hatására összevonták Építőipari Műszaki Egyetem, és 1955-ben felvette az Épía két intézményt, mely hat évre rá Politechnikummá nőtte tőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem nevet. 1967-ben ki magát és József nádor nevét vette fel. került sor ezen egyetem és a BME összevonására, mellyel A kiegyezést követően Ferenc József engedélyével az létrejött a mai Budapesti Műszaki Egyetem. Az addig hat intézmény önálló egyetemmé vált, karral működő egyetemünk 1987és felvehette a Műszaki Egyetem ben a Természet- és Társadalomtunevet. Az egyetem rektori székébe dományi karral bővült, 1992-ben a Stoczek József került. Villamosmérnöki Kar VillamosmérAz első doktori címet elnyerő nöki és Informatikai Karrá szervediák 1902-ben végzett tanulmányaződött. 1998. július 1-jén a Terméival. A különböző képzési formák szet- és Társadalomtudományi Kart szakosztályokba (karokba) csoporkettéválasztották, mint annak idetosultak. Kezdetben csak mérnöki jén Mózes a Vörös-tengert. (később építőmérnöki), gépészmérAz idők során számos híres tunöki és egyetemes, majd vegyész dós került ki intézményünkből. A és építész szakosztályokkal bővítve Műegyetemen szerezte diplomáját folyt az oktatás. Az első mérnöki szaktudást igazoló ok- Kármán Tódor, az aerodinamika, és Stodola Aurél, a hőmányt 1873-ban, gépészmérnökit 1877-ben, építészmér- erőgépek kiemelkedő tudósa, Mihály Dénes, a televízió nökit 1880-ban, vegyészmérnökit 1884-ben adták ki. egyik feltalálója, Petzval József, a fotográfiai optika elA hallgatók számát tekintve Európa harmadik legna- méleti megalapozója, Rubik Ernő, a bűvös kocka megalkogyobb egyetemeként tartották számon a Műszaki Egyetemet. tója. Itt kezdte meg tanulmányait az atomkorszak világhírű 1934-ben újabb átalakításon esett át az egyetem. Be- nagyjai közül Wigner Jenő fizika Nobel-díjas, Szilárd Leó kebelezte a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, az és Teller Ede, valamint Gábor Dénes fizika Nobel-díjas, a Állatorvosi Főiskolát, valamint a Tudományegyetem Köz- holográfia feltalálója. Oláh György kémikus, aki 1994gazdaságtudományi Karát. Az egyetem, mint a magyar ben kapott Nobel-díjat, szintén a Műegyetemen tanult, felsőoktatás központja, 98 tanszékével két és félezer diá- dolgozott. kot tudhatott magáénak.

Gépészinduló Fényesebb a Nap sugára, Hogyha rátekint e tájra, Hol e büszke nóta járja És a szigma b az úr. Mert a Dunán túl és innen, Nálunk faszább gyerek nincsen, Vizsgán értünk szurkol Isten, És a menza értünk főz.

6

Mert: Gépészek vagyunk mi, fasza gyerekek, Járnak helyettünk a fogaskerekek,

Értünk minden kislány szíve megremeg És magában így sóhajt. Hogy: Glóri glóri hallelúja, Glóri glóri hallelúja, Glóri glóri hallelúja, A gépésznél nincsen jobb, jobb, jobb. Mert: Gépészek vagyunk mi, fasza gyerekek, Járnak helyettünk a fogaskerekek, Dolgozik a fűrész, dolgozik a gép, Mert a gépész gép és ész és kész.


Gépészkari Hallgatói Képviselet A sikeres felvételi eljárás után most gondtalanul telik a szünidő, szeptembertől azonban új kihívásokkal nézhettek majd szembe. A következő években, egyetemi életetek során rengeteg megoldandó feladat vár rátok, ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK).

M

inden beiratkozott gépészkari hallgató a Gépészkari és sportösztöndíjakra egyaránt. Fontos, hogy a tanuláson Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tagja, így szeptem- kívül foglalkozhass más közéleti vagy közösségi tevékenybertől már Te is. A HÖK jogait az általa megválasztott, hall- séggel is. Ezt értékelendően a tanulmányi ösztöndíjon kívül gatókból álló testület, a GHK gyakorolja, melynek feladata lehetőséged van közösségi ösztöndíj elnyerésére is. a hallgatói érdekek képviselete mind kari, mind egyetemi Egyetemi életed során nem csak a hivatalos ügyek intészinten. Tevékenységünk nagyon széleskörű, bármilyen, az zésekor találkozhatsz velünk. Bízunk benne, hogy az általunk egyetemmel kapcsolatos problémáddal bizalommal fordul- szervezett rendezvényeken is részt fogtok venni. Ilyen már hatsz hozzánk, legyen szó ösztöndíjakról, kollégiumi elhe- az első hetekben megrendezésre kerülő Kollégista avató és lyezésről vagy akár tanulmányi problémákról. Kérdéseidre a Gólyahajó is. Ezekről a Gólyaoldalon bővebben is tájéigyekszünk gyorsan, pontosan válaszolni. kozódhatsz. De további rendezvények is várnak Rád, mint a Legelőször a szociális támogatással és a kollégiumi je- Gólyabál, majd tanulmányaid során később a Harmadoló est, lentkezéssel kapcsolatban, illetve a Gólyatáborban talál- okleveled kézhezvételekor pedig a Gyűrűavató és Végzős kozhattál velünk. Szociális támogatás igényléséhez, vala- bál. De nem feledkezhetünk meg a rendszeres eseményekről mint ha a kollégiumba szociális alapon kerültél be, az iga- sem, úgy mint a szakmai vetélkedőt magába foglaló Kármán zolásokat személyesen is le kell adnod beköltözéskor vagy napról, amely a számos színes programot felvonultató Kultúr az első napokban. Ezt a Hallgatói Irodában teheted majd hét része, vagy gondoljunk a kari napokra, a SLIP-re. meg, ami a Kármán Tódor Kollégiumban található. Ha Te is szeretnél jobban megismerkedni a képviseleA gépészkaros hallgatók többsége évek óta a Kármán ti munkával, várunk a Gólyatanács foglalkozásokon, ahol Tódor Kollégiumban kerül elhelyezésre, de emellett a Baross részletesebben is megismerheted a feladatainkat, illetve Gábor és a Vásárhelyi Pál kollégiumokban is számos férő- részt is vállalhatsz ezek szervezésében. hely áll rendelkezésünkre. A karon számos öntevékeny csoHa mindezekről, vagy bármilyen egyéb témáról kérport működik (pl. KÁTÉ, Senior Gárda, Old’s Club, Szakosz- désed lenne, keress minket személyesen a Gólyatáborban, tályok stb.), melyekről részletesebben a honlapunkon vagy vagy az alábbi elérhetőségeken: jelen kiadványban tájékozódhatsz, illetve a Gólyatábor Címünk: Kármán Tódor Kollégium, HÖK Tömb, 1111 Bualkalmával személyesen is megismerkedhetsz a tagjaikkal, dapest, Irinyi J. u. 1-17. (Az aktuális fogadási idő a honvalamint ha figyelemmel kíséred a félév eleji tagtoborzólapunkon megtalálható.) kat, akkor csatlakozhatsz is a munkájukhoz. A körök és a E-mail: hk@ktk.bme.hu szakosztályok működésének támogatása is a mi feladatunk. Facebook: facebook.com/ghk.bme Az egyetemi tanulmányokon túlmutató, kiemelkedő telWeb: http://ghk.ktk.bme.hu jesítmények elismeréseként pályázhatsz Kari BME, szakmaiGólyaoldal: http://ghk.ktk.bme.hu/golya

A

Gólyatanács

Gépészkari Hallgatói Képviseletről szóló bemutatkozásban már olvashattál a Gólyatanácsról. Ez a GHK elsőéveseknek szánt szervezete, amiben részletesen megismerhetitek munkánkat, illetve idővel részt is vállalhattok az egyes feladatok elvégzésében. Amennyiben egyetemi éveid alatt a tanuláson kívül szeretnél más hasznos dolgokkal is foglalkozni, szeretnél aktív részesévé válni a kari közéletnek, vagy részletesen megtudni, hogyan működik a hallgatói mozgalom a gépészkaron, akkor itt a helyed köztünk. Baráti

hangulatú foglalkozásaink a félév során kéthetente várnak titeket, így komoly leterheltséget nem jelentenek. A féléves programjainkról és a jelentkezésről a GHK gólyaoldalán találsz részletes információkat. Ha pedig csatlakoznál a csapathoz, akkor egy e-mailben jelentkezz a hk@ktk.bme. hu címen 2013. szeptember 06. 23:59-ig. A levél tárgya legyen: gólytanács2013 és egy rövid, néhány mondatos bemutatkozást írj magadról. Várunk a csapatban!

7


Szótár Aláírás: Azon tantárgyaidból, amelyek a félév végén vizs- akkor ez a tárgy csúnyán kigáncsolt téged, és lesz szerencséd gával zárulnak, többnyire aláírást kell szerezni. Ez azt jelen- újra belevágni az elejétől. És mellesleg hab a tortán, hogy ti, hogy teljesítetted a követelményeket a tantárgyból ahhoz, csak egyetlen tantárgyból mehetsz ismétlő javítóvizsgázni hogy vizsgázhass, például megvannak legalább kettesre a egy félévben. Bár többnyire a végén már igyekeznek kedvezh-id, elfogadták a jegyzőkönyveidet, vagy akár egyéb para- sek lenni. Figyelem! Az új szabályok miatt figyelni kell az egy méter is szóba jöhet az aláírás kiérdemléséhez. Ha van aláírás, tantárgyból letehető maximális 6 vizsgaalkalmas szabályra, akkor nagyon örülünk, mert ha ezután csúfosan elbuknád a tár- vagy búcsúzhatsz az egyetemtől. Erről részletesebben a Tagyat, akkor az előkövetelményeket nem kell már újra teljesíteni. nulmányi és Vizsgaszabályzatban olvashatsz, melyet a kth. Előadás: Ez az elméleti oktatás része a tantárgynak, bme.hu oldalon a Szabályzatok menüpont alatt találhatsz. ami azt jelenti, hogy bemész az előadóba, leülsz szépen, Neptun: Ez az interneten elérhető számítógépes rendés végighallgatod, miféle okosságokat regél a tanár, és szer, ezen keresztül veszed fel a tantárgyaidat, fizeted közben igyekszel minél többet levésni a füzetkédbe, vagy be a tartozásokat, jelentkezel vizsgára, és intézed egyéb megjegyezni azokat, vagy megjegyezni, hogy kitől kérheted ügyeidet. Hogy miért a tenger istenéről lett elnevezve, arról majd el a jó jegyzeteket, ha épp nem vagy túl kompetens az dunsztom sincs, de hogy a tárgyfelvételkor hatalmas vihart irogálásban. Erősen ajánlott a legtöbb tantárgyból bejárni, kever az állóvízen, az fix. mert a netre feltöltött diákból nem derül ki minden, és ami Regisztrációs hét: A szorgalmi időszak előtti hét, ekaz előadáson elhangzik, azt mind számon kérhetik (!). Egyes kor még nincs oktatás, ekkor kell felvenni a tantárgyaidat a tantárgyakból pedig kötelező bejárni, amit olykor szúrópró- Neptunban, bár különeljárási díjjal karöltve az első héten is lebaszerűen katalógussal ellenőriznek, és a tantárgy teljesíté- het még a tárgylistán módosítani. Ekkor be kell állítani magasének feltétele, hogy legalább az előadások 70%-án bent dat a következő félévre aktívnak, különben passzívon leszel, és legyél! Súgó: ha vetítés van (és általában az van), akkor ne nem teljesítheted a tárgyakat. Ez nagyon fontos, ne felejtsd el! azt írd le, ami a kivetítőn van, hanem amit a tanár elmond! Szorgalmi időszak: Az a csodálatos 14 hét a félévben, Katalógus: Kicsit szebb szóval: jelenléti ív. Erre általá- amikor az előadások, a laborok és a gyakorlatok vannak, ban szépen rá kell tintázni a neved, a Neptun kódodat és az zh-kkal és mérésekkel körítve. Ekkor szerzel aláírást, megaláírásodat. Van katalógus gyakorlaton, laboron, és a már ajánlott és félévközi jegyet is. Ezt követi a póthét, ami már a említett tantárgyakból az előadáson is időnként, ezt előre vizsgaidőszak előszobája, mert már ekkor is vannak vizsgák, elmondják az adott tantárgyat oktatók az első előadáson. de az elsődleges cél, hogy az elbukott zh-kat és jegyzőFélévközi jegy: Egyes tantárgyakból nincs vizsga, ekkor könyveket bepótold az aláíráshoz/félévközi jegyhez. félévközi jegyet kapsz, amely a tárgyból a zh-id eredméTárgyfelvétel: Na, ez mindig izgalmas órákat (napokat) nyeként adódik ki. fog jelenteni az életedben. Első félévben még csak a regisztMegajánlott jegy: Na, ezért érdemes pedálozni (álta- rációs héten vehetsz fel órákat, a Senior vezetőid erről majd lában). Egyes vizsgával záruló tantárgyakból lehet ilyet be- részletesen tájékoztatnak, sokszor együtt veszitek fel az óráiszerezni, és ez a vizsgázást fakultatívvá teszi, el lehet men- tokat. Attól izgalmas, hogy mivel mindenki ráül a Neptunra, a ni, de nem kötelező, csak ha javítani szeretnél a jegyeden. szervernek ez nem tetszik, és így gyakran ki fog dobni, nem Általában keményen meg kell küzdeni érte. A megajánlott tudod felvenni a tantárgyakat csak kemény és kitartó küzdejegy hármastól kezdődik (felfele). lem során, és mire végre eljutsz idáig, gyakran a jó időpontoIsmétlővizsga: Ha egy tantárgyból a vizsgád nem si- kat és a jó tanárokat már behúzták. Igen fontos megemlíteni, került, vagy nem mosolyog rád eléggé az a jegy, minden hogy egy tantárgyból több előadás, gyakorlat és labor van, tantárgyból elmehetsz díjmentesen egyszer ismétlő-/pót- különböző időpontokban, tehát ez nem olyan kötött, mint a vizsgázni. Mindkét jegyet bevésik a leckekönyvedbe, de a középsuliban! Magadnak csinálod meg az egész órarendepótvizsga jegye lesz az érvényes. Ha javítani szeretnél, jól det, légy megfontolt és főleg gyors, na meg előrelátó! gondold meg, olyan is volt, hogy valaki elment javítani a Páratlan hét: A szorgalmi időszak első hete az első hét, kettest, és képes volt megbukni! vagyis ez páratlan hét. Ennek semmi köze nincs a naptári Ismétlő javítóvizsga: Más néven pót-pótvizsga. A fűsze- héthez, az lehet, hogy páros számú! res gyroshoz hasonlóan ez is legalább kétszer csíp: egyrészt Jegyzőkönyv: A laborokon vagy a laborok után kell fizetni kell különeljárási díjat (ez 4500 Ft), másrészt erre már elkészíteni, és egy megadott időpontig beadni a felelős tatényleg tanulni fogsz, és rendesen izgulni, mivel ha ez bukó, nárnak. Ez mindent tartalmaz a mérésről, leírást, számítá-

8


sokat, rajzokat, elméleti hátteret és még ilyeneket. Sokszor nagyon szigorú követelmények vannak az elfogadáshoz. Beugró: A labor előtt szokott lenni, az előre kiadott anyagrész morzsáit kérik vissza, ha nem sikerül megírnod, akkor nem vehetsz részt a mérésen, későbbi időpontban újra el kell jönni. ZH: Az egyik legfontosabb a végére maradt. Hasonlít a vizsgára, de ez még a szorgalmi időszak jövevénye. A középiskolában egy témazáróhoz tudnám hasonlítani, nincs

sok egy tantárgyból (1 és 4 között), viszont rendesen kell rá tanulni. Ezek alapján szerezhetsz aláírást, megajánlott jegyet és félévközi jegyet. Ha nem volt jó napod, elmehetsz még egyszer pótZH-ra díjmentesen, és pót-pótZH-ra térítés ellenében. Viszont pót-pótZH-ra elméletileg minden tantárgyból elmehetsz! Ha a pót-pótZH nem sikerült, akkor a tárgy hamarosan ismét benne lesz az órarendedben.

Ösztöndíjak Először is meg kell említeni, hogy alap esetben csak egy ösztöndíjat kapsz, ez pedig a tanulmányi. Minden más ösztöndíjra pályáznod kell, aminek határideje és feltételei vannak. Tehát érdemes ezeknek jól utánajárni, és figyelni a részletekre is, mert nincs apelláta: lemaradsz, kimaradsz. Vegyük őket akkor sorra, csak a rend kedvéért. Tanulmányi ösztöndíj: ezt a KKI-d (korrigált kreditindex) után kapod, nincs is vele semmi dolgod, amennyiben eléred a minimálisan meghatározott tanulmányi eredményt. Minden hónapban vannak kifizetési időpontok, amiket a Neptun rendszerben találhatsz meg, innen tudod, hogy mikor utalják át a bankszámládra. Ennek az ösztöndíjnak az alapküszöbe és mértéke minden félév elején kerül meghatározásra az elmúlt szemeszter eredményei alapján. Gólyaként az első aktív féléved után kaphatsz először tanulmányi ösztöndíjat, hiszen akkor lesz első alkalommal egyetemen elért átlagod. Kari BME ösztöndíj: ezt a jó tanulmányi átlagod mellett nyelvvizsgára, TDK munkára, vagy egyéb szakmai tevékenységre kaphatod. Jutalom azért, hogy jól tanulsz és még mellé többlet szakmai tevékenységet is folytatsz. A díjazottak a kitüntetést a Kar dékánjától vehetik át a Kari Tanács előtt. Ezt az ösztöndíjat egy összegben kapod meg. Szakmai ösztöndíj: Hasonló a Kari BME ösztöndíjhoz, azonban itt nincs tanulmányi követelmény, viszont itt is elvárt a magas szintű szakmai, tudományos munka. Szintén egy összegben kerül kifizetésre. Közösségi ösztöndíj: ehhez az ösztöndíjhoz kari közösségi munkára van szükséged. Ezt számos módon megteheted, hiszen a karon sokféle szakmai- és közösségi öntevékeny körbe van lehetőséged belépni, illetve különböző kari rendezvények szervezésében vehetsz részt. Egyetemi BME ösztöndíj: azok részesülhetnek benne, akik kiemelkedő tanulmányaik mellett valamilyen munkájukkal az egyetem hírnevét öregbítették. Olyanokra kell itt gondolni, mint kiemelkedő TDK munkák, szabadalmak, olimpiai szereplés, vagy nagyobb versenyeken való sikeres helytállás. Nehéz megkapni ezt az ösztöndíjat, de azt talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb elismerés, ha részesülsz benne.

Köztársasági ösztöndíj: a legjobbak kapják, akik tanulmányilag és más munkájukkal is kitűnnek a többi egyetemi polgár közül. A kari vezetés külön üdvözli a tehetséges diákokat egy díjátadó keretében, és az is biztos, hogy szakmai szempontból is jól mutat az önéletrajzodban. Igényléséhez sok papírt és igazolást kell beszerezned, ebben nagy segítséget nyújthat a Támpont Iroda. Rendszeres szociális ösztöndíj: az Egyetem ezzel támogatja a nehezebb körülmények közül érkezőket. Ha bármilyen okból hátrányos anyagi helyzetetek van otthon, akkor érdemes megpályázni ezt az ösztöndíjat, hiszen minden anyagi segítség jól jöhet. A szükséges papírok és regisztrációk mibenlétét most nem részletezném, azt tanácsolom, hogy figyeljétek a pályázati felhívásokat és a szoc.sc.bme.hu és a ghk.ktk.bme.hu honlapokat. Rendkívüli szociális ösztöndíj: Mint azt neve is jól mutatja, nem rendszeresen folyósított támogatás. Hirtelen adódó vészhelyzetek esetén pályázható, a félév során bármikor. Segítséget jelenthet pl. hirtelen adódó munkanélküliség esetén, váratlan egészségügyi problémakor, gondviselő halála után, stb. Bursa Hungarica ösztöndíj: ez az ösztöndíj az Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt pályázat útján nyerhető el. A legjobban rászoruló, jó tanulmányi eredményű hallgatókat támogatja, amelyhez a szükséges igazolásokról és a leadási határidőkről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetsz, azonban nem minden településen érhető el ez a fajta támogatás!

9


Mi is az a Központi Tanulmányi Hivatal? A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átfogó szervezeti egysége.

A

KTH fő feladata, hogy egyetemi ittléted alatt adataidat, eredményeidet kezelje, adminisztrálja, nyilvántartsa. Ezeken felül igazolványaidat rajtuk keresztül intézheted és veheted át. Igazolásokat is a KTH fog számodra kiállítani. Tehát az egyetem központi adatkezelő egységéről van szó, ahol a munkatársakkal legalább félévente egyszer-kétszer minimum kapcsolatba kell majd kerülnöd, ha papírozási dolgod akadna, vagy a diákod szeretnéd majd érvényesíttetni. Ügyintézéseket ellátó funkciójukon felül közreműködő szerepük van az anyagi juttatások és térítések területén, a tanulmányi adminisztrációkkal kapcsolatban, nyilvántartják a kiadott okleveleket, és még lehetne sorolni, hányféle funkcióval rendelkeznek még. Elsőre ez sok és tömör információnak hangozhat, de a KTHval való kapcsolatod szerves része lesz életednek az egyetemi évek alatt, így érdemes lesz majd behatóbban megismerkedned a Hivatal tevékenységeivel. A Neptun rendszerben látni fogod, ki lesz az a munkatárs, aki a Te adataidat, ügyeidet fogja közvetlenül intézni és kezelni. Alapjáraton is érdemes velük jóban lenni, kedvesen és udvariasan kezelni őket, mert ha bonyolultabb dolgod akad velük, a jó hozzáállás jelentősen meggyorsíthatja az ügyeid menetét.

A KTH az R épület hosszabbik szárnyának földszintjén helyezkedik el. Megközelíthető az épület aulájából és a D épület felől is, ugyanis az R és D közötti átjáró alatt egy bejárat található. A szolgáltatások nagy része már elintézhető/megrendelhető a Neptun rendszeren keresztül, de vannak még olyan esetek, amikor személyesen kell bemenni a KTH-ba. Ezek az alábbiak: - Diákigazolvány: érvényesítés, ideiglenes és végleges igazolvány igénylése, átvétele - Személyes adattal kapcsolatos bejelentés: eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatás, okmánnyal igazolt adatváltozás (pl. névváltozás) - Igazolás „hozott” űrlapra - Valaminek az átvétele: igazolás, leckekönyv (ha megszűnt a hallgatói jogviszony) - Neptun jelszócsere Fogadási idő: A www.kth.bme.hu honlapon megtekinthető, ez az idő változó, más a regisztrációs héten, a szorgalmi- és a vizsgaidőszakban is. Bővebb tájékoztatás következő címeken: - KTH honlapján: www.kth.bme.hu (GYIK és Magunkról menüpont) - Diákközpont honlapján: www.sc.bme.hu Fontos még tudni, hogy a Neptun rendszer is a KTH honlapján keresztül érhető el.

Néhány rövidítés Szervezetek, körök: KTH - Központi Tanulmányi Hivatal: itt bizonyosan feledhetetlen órákat fogtok várakozással tölteni GHK: Gépészkari Hallgatói Képviselet EHK: Egyetemi Hallgatói Képviselet HSzK: Hallgatói Számítógép Központ KTK: Kármán Tódor Kollégium Karok ÉMK: Építőmérnöki Kar GPK: Gépészmérnöki Kar ÉPK: Építészmérnöki Kar VBK: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar VIK: Villamosmérnöki és Informatikai Kar KJK: Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar TTK: Természettudományi Kar GTK: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

10

Tanszékek ATT: Anyagtudomány és Technológia Tanszék EGR: Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék GT3: Gép- és Terméktervezés Tanszék HDS: Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék NTI: Nukleáris Technikai Intézet MM: Műszaki Mechanika Tanszék MOGI: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék PT: Polimertechnika Tanszék Szabályzatok és egyéb fontos rövidítések TJSZ: Térítési és Juttatási Szabályzat (fontos olvasmány) TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (ez is fontos) RU: Rektori Utasítás PÜ: Pénzügyi Ügyrend TDK: Tudományos Diákköri Konferencia KKI: Korrigált Kreditindex


Hallgatók által fizetendő díjak

11


Bevezetés a pesti életmódba Budapest sokkal szabadabb. Nem, nem csak nyáron, kamuztak. Úgy általában is. Bármilyen előélettel és előítéletekkel érkezel, nemre és ízlésre való tekintet nélkül itt meg fogod találni a számításaidat, kedvenc helyeidet és programjaidat. És bár nem lehetek melletted Vergilius, miközben alámerülsz a fővárosi betonpokolba (hagyjuk már… olvasni annyira XX. század!), egy kis útravaló hamuban sült pogácsát adhatok Neked, bennszülött pestiként, mielőtt az élet páros lábbal rúgna a mélyvízbe!

P

ersze a fentiekből még nem következik, hogy itt a legkellemesebb élni. Alapvető forrása a problémáknak, hogy az ország ötödét zárták ide össze, és nem mindenki egészséges, értelmes, tisztelettudó, esztétikus és káros szenvedélyektől mentes fiatal, mint mi. Hogy ezt megtapasztald, próbálj meg felszállni csúcsidőben a 7-es jelzésű busz heringjáratára! Legyen ez a beavatási szertartásod, utána mindent könnyebb lesz megemészteni. Közlekedés Toplistás téma, amit szidni szokás! Kocsival közlekedni a városban valóban rémálom, de ez úgysem aktuális még ruppótlan egyetemistaként, viszont a tömegközlekedésre nem lenne okunk panaszkodni. Csak mondj még egy várost, ahol A pontból B-be úgy tudunk eljutni az éjszaka közepén, hogy nem kell hidegélelmet pakolnunk! Na ugye. Nappal a buszokon kívül a trolik, villamosok és a metrók is üzemelnek, már ha éppen nem gyulladnak ki, összességében tűrhető a helyzet. Egyre többen pattannak kétkerekűre, talán ez a legpraktikusabb eszköz, viszont szánj időt a forgalom és a szmog megszokására. Az első hónapokban mindenképp tarts magadnál egy térképet, és tölts le egy alkalmazást a menetrendekkel a kellemetlenségek elkerülésére. Bár útbaigazítást kérve akár még ismerkedhetsz is. Hm, nem is rossz ötlet… Lakás Az emberek általában laknak, ők már csak ilyenek. Esetedben ez jelenthet kollégiumot vagy albérletet - akik otthonról fognak bejárni, azokat felmentem ezen bekezdés olvasása alól, addig menjetek játszani szépen! Szóval egy új környéket kell bejáratnod, fedezd fel, hol érdemes bevásárolni, a piacok például elég hipszterek lettek mostanában. Gyakorold be a lehetséges hazafelé vezető utakat, hogy részegen már reflexből közlekedj, és nehogy rosszkor kanyarodj le teleportálás közben. És természetesen szpottold a legközelebbi Nemzeti Dohányboltot! Közbiztonság Barátom, ez egy nagyváros, ne legyenek illúzióink. Sokan hajlamosak túlreagálni az állapotokat. A népszerűségi lista tetején a lopást találjuk, de pár egyszerű óvintézkedéssel

12

megnehezíthetjük gyűjtögető felebarátaink dolgát: érdemes beruházni egy gagyi telefonra, amit nem sajnálunk az éjszakai lealjasodó bulikra vinni, tömegközlekedésen tilos, ismétlem, tilos elaludni, a biciklit pedig úgy lakatoljuk le, hogy még a kedvük is elmenjen a próbálkozástól. És ne lóbáld azt az átkozott iPhone-t a Blaha Lujza téren, miközben két perc alatt hárman jöttek oda apróért és az aktuális idő felől érdeklődni, legyen má’ eszed! Szórakozás Gyerekek, amiről eddig szó volt, az csak üres locsogás, most jön a lényeg, ami megmenti ezt a várost és téged a szürkeségtől! Gyakorlatilag bármikor mész ki az utcára, a legnagyobb uborkaszezonban is pezseg az élet. Alig hagyod el az egyetem területét, és ott találod magad a szabad ég alatt rázni a Zöld Pardonban vagy a Parkban a Rákóczi (ex-Lágymányosi) hídnál, vagy a világ legjobb koncerthelyének választott A38 Hajó gyomrában zúzni, miközben véletlenül leöntesz sörrel egy kollégát, aki csak vigyorog és legyint az egészre. A BME közelében is rengeteg a kocsma, de ami a Király utcában van Pesten, az a legjobb dolog, ami történhet veled! Gyakorlatilag a puccos randiborozótól kezdve a 200 forintos pizzázón és késdobáló lélekvesztőn át a trendi romkocsmákig mindent megtalálsz. Ami nincs, az is van. Csak nem vetted észre. Külföldiek ezért ezer kilométereket utaznak, ehhez képest nekünk mi az a pár megálló villamossal?! Vagy csak egyszerűen tankoljatok fel egy kisboltban, és üljetek ki a Kopaszira, Nehrura vagy a Deákra gengelni, esetleg tartsatok rögtönzött rave partit a Normafán. Akkora #YOLO, hogy ki se fog férni Instagramra! Persze nem csak bulik vannak, de nem pazarlom a karaktereket kultúrára, azt megteszi helyettem a Pesti Est vagy az Exit, csekkold le őket! Végszó Nincs is más hátra, mint hogy sok szerencsét kívánjak a túléléshez Budapesten, amihez a legjobb módszer az, ha nyitott vagy és semmin sem lepődsz meg. Ha bármi kérdésed merül fel, tanácsra van szükséged, vagy csak nem tudod mit csinálj este, keresd nyugodtan a Kátésokat! Könnybe lábadt szemekkel üdv itthon! sk


Gépészkari tanszékek Anyagtudomány és Technológia Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Dévényi László http://www.mtt.bme.hu matsci@eik.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 7. MT épület

Áramlástan Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Vad János http://www.ara.bme.hu nemenyi@ara.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. AE épület

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Gróf Gyula http://www.energia.bme.hu tanai@energia.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. D épület 208.

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Láng Péter http://host.epgep.bme.hu info@vegyelgep.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2-4. D épület 105.

Gép- és Terméktervezés Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Horák Péter http://gt3.bme.hu gt3@gt3.bme.hu 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 1. MG épület I./10

Gyártástudomány és -technológia Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Szalay Tibor http://www.manuf.bme.hu info@manuf.bme.hu, miakits@manuf.bme.hu 1111. Budapest, Egry József u. 1. T épület 4. emelet

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Paál György http://www.hds.bme.hu info@hds.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 3. emelet

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Ábrahám György http://mogi.bme.hu info@mogi.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. D épület 4. emelet

Műszaki Mechanikai Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Stépán Gábor http://www.mm.bme.hu mechanics@mm.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 5. MM épület

Polimertechnika Tanszék Tanszékvezető: Honlap: E-mail: Cím:

Dr. Czigány Tibor http://pt.bme.hu pt@pt.bme.hu 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. T épület 3. emelet

13


Önkéntes Nap - 2013. szeptember 17.

K

ét éve indult el a BME gondozásában az Önkéntes Nap, önkénteskedni. Azt látni, hogy tényleg hasznos része vagy a amiről azóta rengeteg cikk és videó jelent meg a médi- társadalomnak, megmutatni, milyen is egy igazi műegyeteában. De miről is szól ez az egész? Miért érdemes eltölteni mista diák. Csapatban dolgozni és új embereket megismerni önkénteskedéssel egy egész, vagy akár csak egy fél napot, mindig remek érzés. Addig segítesz, amíg kedved és időd tanulás, alvás vagy bulizás helyett? van, nem fog számon kérni senki sem, ha elmész. A monoAmikor először hallottam róla, én is kétkedve álltam hoz- ton egyetemi napok között pedig kifejezetten frissítő mással zá. Tegyük jobbá a kerületet, szerettessük meg az itt élőkkel foglalkozni. Most persze felmerül a kérdés, hogy cserébe magunkat, és mutassuk meg, hogy mi is hozzáadunk a szebb mit is kapsz. Elmondhatod magadról, hogy segítettél egy környezetért, és a többi... óvodának, a kerületnek, egy kórháznak, vagy akár csak Az első évben végül mégis belecsöppentem, és egyálta- egy embernek, de boldogabbá tetted a napját. lán nem bánom, hogy így történt. Egy kórház gyermekosztáAz idei dátum szeptember 17., így még a zárthelyik és lyának kifestésében vettem részt. Már odafelé is elkezdett különböző számonkérések előtt van lehetőség bebizonyítaátjárni az érzés, hogy ez egy különleges nap. Mindenhol ni egy még sokkal nyugalmasabb időszakban, hogy van jó angyalszárnyas pólóban mászkáló fiatalokba (és időseb- oldala is annak, ha több ezer egyetemista éli itt egyetemi bekbe!) futottam. Járták a kerületet, és szedték a szemetet. éveinek nagy részét. Onnantól már én is büszkén viseltem a pólómat. Aztán megIdén is lehetőség lesz rossz állapotú kerületi parkokban érkeztem a helyszínre, ahol már rengetegen voltak. Néhá- takarítani, szemetet szedni, folytatódik a kerületi óvodák nyan felrajzolták a mesefigurákat, mások kiszínezték. Egy és iskolák felújítása, ahol újravarázsolhatjuk az elöregedett óriási csapatként dolgoztunk. Egészen éjfélig maradtunk kerítést, padokat, játszótereket. Újdonság lesz a graffitik páran, akik kitakarítottuk a helyet. Már csak pakolásztunk, eltávolítása házakról, buszokról, illetve a „vadplakátok” leamikor kijött egy fejkendős kislány a folyosóra. A kislány szedése. A szervezők idén is törekednek arra, hogy minél megszeppenve sétált egy kicsit, az egyik nővér megmutatta változatosabb lehetőségek közül tudjatok választani, így neki, miért kellett átköltözniük egy napra egy másik kórte- mindenki meg tudja találni a számára megfelelő programot, rembe. Abban a pillanatban úgy éreztem, nem is vagyok ahova 1-2 baráttal, vagy akár nagyobb csoportban is elfáradt, sokkal inkább iszonyatosan boldog. Teljesen megha- mehettek közösen önkéntesnek. tódtam, úgy éreztem, érdemes volt az egész napomat erre Az Angyalok természetesen kapnak most is szendvicset áldozni, és tényleg jobb lett egy kicsit a világ. és üdítőt, valamint közös angyalpólót, amiben dolgozhatA második Önkéntes Napra már egyértelmű volt, hogy nak. A nap végeztével pedig az Egyetemi Napokon lesz megyek. Még többen voltunk, gyorsabban és többet tud- lehetőség, hogy egy ajándék sör mellett lehessen jókat sztotunk tenni. A hangulat remek volt, ugyanúgy, mint egy évvel rizni az aznap történéseiről. korábban. Itt már sokkal több helyszín és feladat várt az Remélem idén Te is részt veszel az eseményen; gyere önkéntes kezekre, nem is hiába. Rengeteg park tisztult meg el szeptember 17-én, kedd reggel a Goldmann térre, és egy nap alatt, sok óvoda újult meg az odajáró kisgyerekek legyél Angyal Te is! :-) legnagyobb örömére. És mi a válasz a feltett kérdésekre? Mert egyszerűen jó Kiss Ágnes

HÖOK Mentorprogram – Felsőoktatási Mentorhálózat

F

14

eladatuk az elsőéves hallgatók segítése első egyetemi/ vá. A mentorált első éves hallgatókat egy személyes segítő, főiskolai tanévükben. Hogyan segítenek? Személyes segí- mentor, egy tanéven keresztül támogatja. A mentor azonos tőt rendelnek a gólya mellé, aki segít az intézményben való intézményben és szakterületen tanuló felsőbb éves, aki már eligazodásban, a közösségi beilleszkedésben, lehetőségek sikerrel túl van az első évesek problémáin. Segít a tantárgyés jelentős összegű támogatások megpályázásában. Miben felvételben, vizsgajelentkezésben, segít az ösztöndíjak segítenek? Abban, hogy ne okozzon problémát a tantárgy- megpályázásában, azon belül is például szociális ösztöndíj, felvétel, a vizsgajelentkezés, hogy ne maradj le az ösztöndíj- Bursa Hungarica elnyerésében, ezenkívül további segítsépályázásról vagy kedvezményes jegyzetszerzésről, és még get nyújt vizsgafelkészülésben vagy jegyzet beszerzésében. sorolhatnánk. Ezenkívül a Mentorprogram tagjai olyan ingye- Legfontosabb feladata, hogy felkészítse a mentorált hallnes programokon vehetnek részt, ahol megismerhetik a régi- gatót a segítség nélküli egyetemi életre. A mentori munka ójukban és az ország más intézményében tanuló társaikat. kortárssegítés, sikeressége a személyességben rejlik. A Mentorprogram a 2013/2014-es tanévben azokat a hát- A HÖOK Mentorprogram rendszeresen szervez körányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatókat segíti, zösségépítő rendezvényéket régióiban és országosan is akik jelezték a felsőoktatási jelentkezési lapon, hogy sikeres mentoráltjainak és mentorainak. A 2012/2013-as tanévben felsőoktatási felvételijük esetén a HÖOK Mentorprogram országosan 42 régiós rendezvény volt, melyeken körülbelül segítségére igényt tartanak, így válnak mentorált hallgató- 1500 hallgató vett részt. A programok között volt gaszt-


ronómiai est, bográcsozás, korcsolyázás, csapatépítő est, billiárd est, paintball, túrázás, Mikulás est, hagyományőrző malacsütés. November végén sor került egy „Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért” című kerekasztal beszélgetésre és egy országos rendezvényre, ahol álláskereséssel, karriertervezéssel kapcsolatban hallgathattak érdekes információkat a résztvevők. A Mentorprogram rendezvényei ingyenesek a programban résztvevők számára! A HÖOK Mentorprogram az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) felsőoktatási esélyegyenlőségi stratégiájának

része, amelynek célja a felsőoktatási rendszerben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek csökkentése. A programról bővebb információt találsz itt: http://www.hook.hu/hu/web/mentor Kövess minket Facebookon: http://www.facebook.com/hookmentorprogram Amennyiben kérdésed van: Csuhaj Andrea, programvezető, csuhaj.andrea@hook.hu

Tudd, hogy kitől kérdezz! Friss egyetemistaként bizonyára rengeteg kérdésed van, melyek nagy részére ebben a füzetben remélhetőleg megtalálod majd a választ, azonban mi a teendőd, ha valamiben bizonytalan lennél? Nos, ez a rövid írás ehhez próbál némi segítséget nyújtani.

E

lőször is bontsuk csoportokra a kérdéseket, azok természete szerint. Szakmai kérdéseiddel elsőként az évfolyamtársaidhoz, illetve mindenki barátjához, a Google-höz fordulj. Ha itt nem sikerült rálelned az áhított válaszra, akkor keress meg egy felsőbb éves kollégát, ő valószínű, hogy tud segíteni, illetve tudni fogja, hol keresd a megoldást. Évfolyamtársaidat legegyszerűbben levelezőlistákon fogod tudni elérni, de a felsőbb éves évfolyamok levelezőlistáinak címét is könnyen meg lehet szerezni. Ha itt is kudarcba fullad a dolog, akkor se csüggedj, hiszen erre vannak a tanárok, akiknek van fogadóórájuk. Ezt a felsőoktatásban konzultációnak nevezik. Arról, hogy mikor van egy tanárnak konzultációja, az adott személy weboldalán, illetve személyesen az oktatónál érdeklődhetsz. Szép is lenne azonban az élet, ha csak szakmai kérdések gyötörnének téged majd az egyetemi éveid során. Talán már megtapasztalhattad, hogy milyen csodákra képes a bürokrácia, és hogyan lehet elbonyolítani a legegyszerűbb dolgokat is. Nos, ez kedves egyetemünkre olykor hatványozottan is igaz. Ha nem találod az utat a kérvények és kitöltendő nyomtatványok labirintusában, akkor keresd fel a Támpont Irodát. Ha szerencséd van, akkor már itt sikerülhet kibogozni a dolgokat, de ha mégsem, akkor is segíthetnek, hogy hol kérdezhetnél utána a keresett információnak. Vannak viszont esetek, amikor nem is érdemes a Támpontba betérni. Ha például konkrét tanulmányi problémád van (például tárgyfelvételkor betelik az a kurzus, amit neked kötelező lenne felvenni), akkor elsőként a felelős tanszékre javasolt ellátogatnod. A tanszéki adminisztrációk helyeit egy kis lapoz-

gatás után ebben a kiadványban meg is találhatod. Tanulmányi kérdésekkel a Gépészkari Hallgatói Képviseletet is kereshetitek, így akár anonim módon is megoldhatjuk a problémád. Ha más jellegű tanulmányi kérdésed van, ami nem tanszékspecifikus, akkor a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala lehet a megoldás. Nagyon komolyan hangzik, de ott is ugyanolyan halandók vannak, mint te, és ha butaságot kérdezel, attól még nem törölnek egyből a Neptunból. A Dékáni fogadóidejét és helyét szintén megtalálhatod, ha máshol nem, akkor a gpk.bme.hu oldalon. Általános tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatban, mint például a hallgatói jogviszony igazolása vagy diákigazolvány érvényesítése, a KTH-ba (R ép. földszint) kell menned, és ott a pultoknál kiválasztani a megfelelő kategóriát, majd a sorszámoddal várni egy kicsit. A fogadóidőről a kth.bme.hu oldalon értesülhetsz. Ösztöndíjakkal, kollégiummal kapcsolatos kérdésekkel a Gépészkari Hallgatói Képviselethez fordulhatsz. Ha esetleg a GHK-val szemben jogorvoslati problémád merülne fel, akkor pedig az őket felügyelő szervet, az Egyetemi Hallgatói Képviseletet keresheted fel. Teljesen más jellegű dolog, de előfordulhat, hogy olyan magánjellegű problémákkal kell szembenézned, melyekhez segítségre van szükséged. Ilyen esetekben a BME-n igénybe vehetsz pszichológiai tanácsadást is. Ezek alapján elvileg meg kellene találnod azt, aki tudja a választ a kérdésedre. Ha mégsem, akkor kövesd a józan eszedet, és kérj tanácsokat a nálad tapasztaltabbaktól, vagy akiknek hasonló problémáik voltak/vannak. Végül remélhetőleg megtalálod a megoldást.

15


Gondolatok a szakokról Noha mind a Gépészkaron fogtok tanulni, ez minden szakon egy kicsit máshogy fog kinézni. Ezért a következő cikkekben külön a szakokhoz szedtünk össze pár gondolatot, hogy ezzel is elősegítsük a sikeres kezdést. Bár minden szaknak van saját leírása, azért javasoljuk, hogy olvasd el más szakokét is, mert mindegyikben találhatsz fontos vagy érdekes információkat!

Gépészmérnöki alapszak

E

lőször is had gratuláljak a felvételedhez. A Műegyetemen úgy az adott tárgyra kell fordítanod. Rosszabb esetben akár az ország legszínvonalasabb mérnökképzésében vehetsz többszörösen is. Az ott készített jegyzettel a számonkérések részt, és bár sokszor fogják okkal vagy ok nélkül az eddigi előtt rengeteg időt lehet megspórolni, ezért ha úgy érzed, teljesítményedet semminek titulálni, nyugodtan büszke lehetsz hogy a tanár rovásírással vési a táblára a tananyagot, akkor arra, hogy bejutottál ide. Fontos azonban már itt két dolgot is próbálj jegyzetelni. Már az első félévben is lesznek olyan megjegyezni. Egyrészt a felvételi pontszámokat a bekerülés előadók, akiknek a poénjai, sztorijai az egyetemi történetek után nyugodtan elfelejtheted. Sok év tapasztalata, hogy e magját képezik, ezek ismerete szinte kötelező. A gyakorlaközött és a gépész szakon elért eredmény közt még csak tokkal még jobban kell vigyázni, az ezekről való hiányzás gyenge összefüggés sincs. Vannak olyanok az évfolyamelsők ugyanis akkor is a tárgy bukását jelentheti, ha egyébként közt, akik alig ugrották meg a lécet, és természetesen olyanok sikeresen teljesíted a zárthelyiket és egyéb kritériumokat. A is, akik a magas felvételi pontszámuk ellenére már az elején gyakorlatokra azért is különösen fontos bejárni, mert ha az elvéreztek. Az, hogy okos vagy, önmagában nem sokat ér, hi- ott megoldott feladatokat érted, akkor a zárthelyiken sem szen a körülötted lévő hallgatók is azok. A jó eredményekhez lesz probléma a számolásos példákkal. Különösen igaz ez rengeteg szorgalom és egy kis érzék szükséges az itt tanult a Statikára és a Gépészmérnöki alapismeretekre, illetve az tárgyakhoz. A másik fontos dolog, hogy bár a középiskolából Ábrázoló geometria rajzaira. Arra azonban vigyázz, hogy magaddal hozott matematika- és fizikatudásod (és az okta- az, hogy tudod követni egy feladat megoldását, önmagában tás maga is) rengeteg kritikát fog kapni, ez egyáltalán nem még nem jelenti azt, hogy magát a feladatot is meg tudod azt jelenti, hogy az ott tanultak ne lennének fontosak. Éppen oldani. Kérdezni pedig nem szégyen, valószínű a körülötted ellenkezőleg, a további ismeretek elsajátításához nélkülözhe- ülők is elvesztik egy-egy ponton a fonalat. A laborokon a tetlenek, és ezért átismétlésük igencsak ajánlott. jelenléten túl már legtöbbször beugró zárthelyikkel is ellenSzintén sokat említett tény, hogy az egyetemi és közép- őrizni fogják, hogy felkészültél-e, és ha nem, senkit sem fog iskolai élet teljesen különböző. Azt azonban kevesen teszik érdekelni az oka, pótolnod kell, ez pedig minden esetben hozzá, hogy helyes időbeosztással ez épp úgy a javadra körülményes. Később lesznek olyan tárgyak, ahol nincsen válhat, ahogy az egyetemről való kiesésedet is okozhatja. Ha beugró, azonban itt is érdemes elolvasni egyszer a kiadott talpraesett vagy, akkor hamar találkozni fogsz a rengeteg anyagokat. A laboron elvégzett mérésekből legtöbbször ott szakmai és szórakozási lehetőséggel. Az egyetem időben a helyszínen vagy otthon jegyzőkönyvet kell készíteni, ami történő elvégzéséhez azonban az aranyszabály az, hogy a nagyon nehéz, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mit miért tanulás legyen mindig a legfontosabb. Az viszont enyhít a mértél. Arról nem is beszélve, hogy egy gyors és érdekes méhelyzeten, hogy ez nem kőkemény magolást jelent, hanem rés is lehet másfél órás szenvedés, ha nem tudod, mit csinálsz. a tanulás mellett eleinte kézi, majd számítógépes rajzolást, Ezeknél és a házi feladatoknál is igyekezz mindig betartani laborra való felkészülést, jegyzőkönyvírást, tervezést, vagy a leadási határidőket, mert a félév hátralévő részében sem éppen „csak” az órákra való bejárást. lesz több időd, mint addig. A pótlási lehetőségek igen haszAz óráid előadásokból, gyakorlatokból és laborokból nosak tudnak lenni, de legtöbbször több utánajárást igényelfognak állni. Senkit ne tévesszen meg az, hogy az előadá- nek, sokszor kevesebb pontot érnek, és ráadásul ezeknél már sok látogatása nem kötelező. Egyrészt ez nincs is teljesen így, senki sem garantálja, hogy nincs ütközés két tárgy közt, így csak a többségükön nem ellenőrzi senki, hogy ott vagy-e, mindig az legyen a célod, hogy időben teljesíts mindent. másrészt azt az időt, amit ezen megspórolsz, később ugyanFontos kiemelni, hogy a tárgyak kreditértéke és nehézsé-

16


ge nem mindig arányos. Egy tárgy fontosságát a tanulmánya- lényeg az, hogy ha a diplomádat meg szeretnéd szerezni, id elején inkább a rá épülő tárgyak határozzák meg, ezért a ezeket is teljesítened kell. Matematika A1-re és a Statikára különösen ügyelj az első félAz egyetemi élet rengeteg lehetőséget nyújt majd száévben. A kreditrendszer bevezetése óta 1-2 tárgy elbukása modra, ezek közül fontos kiemelni a kollégiumi öntevékeny látszólag már nem tűnik vészesnek, mivel azonban nem indul köröket. Az aktív közösségi élet mellett lényeges szempont, minden tárgyból keresztfélév és bizonyos tárgyak egymásra hogy gyorsan ismeretséget tudsz kötni felsőbb évesekkel, épülnek, könnyedén bele lehet szaladni pár féléves csúszás- akiknek a tapasztalata sokat segíthet a tanulásban is. Ennek ba. Ez pedig azért veszélyes, mert ma már nem a bennmara- ellenére az első félévben ne akarj túl sok mindenben részt dás okozza a legfőbb problémát, hanem az, hogy gyorsan venni. Bőven elég, ha egy körben kipróbálod magad, és ha elfogynak az államilag finanszírozott félévek. Érdemes ezért később úgy ítéled meg, hogy ez és a tanulás mellett még más a mintatanterv szerint haladni. Ha ezt teszed, rengeteg kel- is belefér az idődbe, nyugodtan csatlakozhatsz máshova is. lemetlenségtől kíméled meg magad. Biztosan hallani fogsz A sikeres egyetemi tanulmányokhoz a legnagyobb sesok hírhedt szabadon választható tárgyról, amely könnyű gítség az, ha minél több információt szerzel. Igaz ez a mi alternatívát nyújt az átlagod emelésére. Érdemes ezekből is kiadványunkra is, így azt tanácsolom, ha az idei Gólyatáinkább a szakmai jellegűeket választani, amelyek valóban borban pont te leszel az, aki papucs helyett használja egy hasznosítható tudást nyújtanak. A gazdasági tárgyak a gé- jól vagy rosszul sikerült estén, azért igyekezz szerezni még pészek örök ellenségének számítanak, azonban ha ezekre egy példányt belőle. A Gólyatábor után átböngészve biztois kellő időt fordítasz, akkor elvégezhetőek. Felesleges vitát san rengeteg hasznos információt találsz majd benne, amely indítani, hogy szükséged lesz-e valaha az itt tanultakra, a nagyban megkönnyíti az egyetemi éveid kezdetét.

Mechatronikai mérnök alapszak

A

gólyatábor hevében nyilván eszedbe jut, hogy mi lesz Ijesztően hangzik, mi? Meglepően gyorsan elmegy majd szeptemberben, meg hogy mégis mire számíts majd az az a 14+1 hét. Nem lesz könnyű, de nagyon fontos, hogy az egyetemen. Kételyeidet viszont igyekszem eloszlatni, és né- első évben helyt állj, mert ha már az elején lemaradsz, kön�hány hasznos tanáccsal ellátni Téged a következő évekre! nyen éveket csúszhatsz a végére (és ha államin vagy, átsoPersze először is fogadd gratulációmat, amiért nemcsak si- rolnak fizetősre). Nagy szerencse, hogy mechatronika szakon keresen leérettségiztél, hanem felvettek a Műegyetem legmaga- az első félév jellemzően könnyebb, így ezt a célt aránylag sabb pontszámú mérnöki szakára, ráadásul túlélted a gólyatá- könnyű lesz teljesítened. borba vezető utat! Ezek nagyszerű teljesítmények, de amint ezÉs akkor térjünk át a pozitív oldalra, ami szerencsére (szezel hamarosan szembesülni fogsz, jóval többre lesz majd szükség. rintem) sokkal több, mint a negatívumok. Elképesztő szabadNemsokára megismered a tárgyfelvétel nehézségeit (ami ságot kapsz (ezzel sokan hirtelen nem is tudnak mit kezdeni, elsőre kis könnyítéssel megy, hiszen csak a gólyák veszik fel és emiatt teljesítenek rosszul), amit ha okosan használsz ki, az a tárgyakat – második félévben viszont már találkozni fogsz egyetem végére egy teljesen önálló ember lehet belőled. Szaa Neptun túlterheltségi borzalmaival). Rádöbbensz, hogy mi- badon oszthatod be az idődet, érdeklődési körödnek megfevel jár, ha magadnak alakítod az órarendedet, és azzal is lelő tárgyakat választhatsz a kötelezőeken túl, sőt, nyelveket szembesülsz majd, hogy milyenek a másfél órás előadások, tanulhatsz és a legkülönfélébb sportokat űzheted, és mindezt laborok és gyakorlatok a 45 perces órák helyett. Azt is meg- – többnyire – ingyen és a számodra legmegfelelőbb módon tapasztalod, hogy milyen, amikor a szüneteid nagy része az- illesztheted az órarendedbe. Továbbá egyetemen már nem zal telik, hogy odatalálj a következő órádra – és akkor a Köz- nézik annyira rossz szemmel a hallgatók közti együttműködést ponti Tanulmányi Hivatal (KTH) bürokrata útvesztőiről még (én pedig határozottan ajánlom, mert nem lehet mindenből nem is írtam. Miután pedig épphogy csak túltetted magad pengének lenni), ezért nyugodtan kérhetsz segítséget másoka beilleszkedésen és a kezdeti nehézségeken, rögtön jön az tól a házik befejezéséhez, vagy egy-egy ZH-ra való felkéelső félévközi zárthelyi (ZH) időszak, majd nem sokkal utána szüléshez. A BME több tízezer tagot számláló hallgatóságáa félév végi házileadási- és ZH-pánik, végül a vizsgaidőszak. ban pedig könnyedén megtalálhatod a számodra megfelelő

17


18


Készítette: Sejbenné Rieth Ágnes

19


közösséget: túrakörök, nemzetközi diákszervezetek és egy regimentnyi egyéb szakmai vagy szabadidős öntevékeny kör vár Rád. Határozottan javaslom, hogy még első évben csatlakozz egyhez (például a Kátéhoz), mert így hamar közvetlen kapcsolatba kerülhetsz felsőbb évesekkel, akik nagyon nagy segítséget nyújthatnak az első kanyarokban. Itt kell megemlíteni, hogy bármilyen tanulmányi vagy egyéb gondod van, a Senior gárda oltalommal fog kísérni téged a rögös úton, de súlyosabb esetben fordulhatsz a Gépészkari Hallgatói Önkormányzat (GHK) tagjaihoz is. Mechatronika szakon pedig van egy különleges lehetőség: a Mechatronika Szakosztály (MSZO), ami egyfajta elegye a szakmai öntevékeny körnek és a gólyákat támogató szervezetnek. Itt javarészt – meglepő módon – mechatronikai mérnök hallgatók vannak, úgyhogy ha belépsz, speciálisan a szakodnak megfe-

lelő segítséget fogsz kapni a felsőbb éves tagoktól: segíthetnek a tanulmányaidban, a beilleszkedésben, az adminisztrációs gondjaidban, vagy később a szakirányválasztásban is. Erről a szervezetről bővebben a saját leírásukban tájékozódhatsz. Végezetül szeretnélek Téged megerősíteni abban, hogy jól választottál, hiszen a mechatronika egy nagyon sokrétű és dinamikusan fejlődő tudományág, és bár a villamosmérnökök és a gépészek néha kicsit ferde szemmel néznek ránk, azért mégiscsak erősebb, összetartóbb közösség alakul ki 120, mint 3-400 ember között. A tanszékünk is az egyik legemberközelibb a gépészkaron, úgyhogy aggodalomra semmi ok – csak kérdezz bátran, dolgozz csapatban, legyél bátor és élj a lehetőségeiddel (ingyenes nyelvtanulás, külföldi szemeszterek stb.). Isten hozott az egyetemen, és sok sikert az első évedhez és a folytatáshoz!

Ipari termék- és formatervezői mérnök alapszak

E

20

lőször is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy felvettek a Műegyetemre. Talán nem is a ponthatár, hanem a rajz alkalmassági vizsga jelentette a nagyobb nehézséget az erre a szakra való bejutáskor. Valószínűleg sok új dologgal fogsz itt találkozni. Ha lányként jössz ide, eleinte biztosan furcsa lesz a nemek aránya, habár ez a szakon éppen fordított, mint a karon, vagy az egyetemen általában. Ez azonban nem feltétlenül jelent hátrányt, sőt! A gólyatábor izgalmai után belecsöppentek majd az egyetemi életbe. Külön meg kell szokni az újfajta életmódot és bánásmódot a tanárok részéről. Sokszor (főleg az első hetekben) az információk nem akkor hangzanak el, amikor kellőképpen hasznukat tudja venni az ember, hanem előbb, amikor még fogalma sincs a dolgokról. Ezért érdemes lejegyzetelni a fontosabb tudnivalókat, hogy később is utánuk lehessen nézni. Az első félévben sokféle órán veszel majd részt. Ezek egy része közös más szakokkal, mások viszont csak terméktervezőknek szólnak. A tantárgyak közül néhány a középiskolai anyagra támaszkodik (például Matematika A1, Mechanika, Informatikai rendszerek), mások viszont teljesen új ismereteket adnak (mint mondjuk az Anyagismeret). Persze az, hogy mennyi újat hallasz, némileg attól is függ, hogy milyen középiskolából jöttél. Az előadásokra mindig nagyon érdemes bejárni, de főleg zh vagy vizsga előtt, mert a tananyagon kívül sok más hasznos információ is elhangzik. A terméktervezők tanulmányaiban első félévben fontos szerepet kap a Terméktervezés módszertana nevű tárgy. Ebből majd zh-t kell írnotok, és egy féléves, gyakorlati feladat dokumentációját leadni. A zh teljesítése nem lehetetlen, bár igényel némi figyelmes tanulást, memorizálást. A gyakorlati feladaton pedig érdemes folyamatosan dolgozni. A követ-

kező félévekben majd az Integrált terméktervezés keretein belül már elő is kell állítanotok a termékeket, és hasonlóan a dokumentációjukat elkészíteni 3-4 fős csapatokban. Meg kell birkóznotok majd a Munkavédelem nevű tárg�gyal is, amire érdemes kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a termékeseknek tárgyuk épül rá. Ez egy olyan kurzus, amiből nem tartanak órát, csak kiadják a 200 oldal körüli tananyagot, és november tájékán íratnak belőle egy zh-t. Ha nem pár nappal a zh előtt kapsz észbe, és kezded el olvasni az anyagot, akkor ez sem teljesíthetetlen. Első félévben mumus szokott még lenni a matematika. Sokaknak hátrány, hogy nem olyan középiskolából érkeztek, ahol erős lett volna ennek a tárgynak az oktatása. Ez a kezdeti különbség már elsimítható egy szintre hozó matematika kurzussal. Továbbá, ha rendszeresen nézed a gyakorlatok példáit és a konzultációkra is eljársz, akkor nem lehet gondod. Az első féléves tárgyak között szerepel még a Kémia, Informatikai rendszerek, Anyagismeret, Mechanika, Szabadkézi rajz és Testnevelés. Ha a kötelező kurzusok mellett szeretnél még mást is tanulni, szabadon megteheted. Ám ezt sem érdemes túlzásba vinni, mert a nem teljesített kreditekért fizetni kell. Még egyvalamire hívnám fel a figyelmedet: ez alapvetően mérnökképzés, nem pedig formatervező-képzés. Ebből az apró félreértésből adódóan sokak számára nagy csalódás az első, és még nagyobb a második félév, amikor még hangsúlyosabb szerepet kapnak a műszaki tervezés alapját szolgáló ismeretek. De ha van némi affinitásod ezekhez a dolgokhoz, és ésszel tanulsz, (lányként is) boldogulni fogsz. Meg kell szokni a követelményeket, felvenni a ritmust. Ha ez sikerült, és örömöd is leled abban, amit tanulsz, nem fogsz csalódni. A tanulás mellett pedig a maradék energiáidat és idődet közösségi vagy szabadidős tevékenységekre fordíthatod. Műegyetemi tanulmányaidhoz sok sikert kívánok!


Energetikai mérnök szak

G

ratulálok! Jó döntés volt, hogy eljöttél a gólyatáborba, nem lesz nehéz teljesíteni a tárgyat. A vizsgára való készühiszen a sok magasan képzett és különleges szociális léshez sok jegyzetet és mintafeladatsort találhatsz az interérzékkel megáldott Senior egész nyáron éjt nappallá téve neten. Az előadáson hallottak eleinte unalmasnak tűnhetnek, azért dolgozott, hogy Te jól érezd itt magad, és hogy a lehe- de rá fogsz jönni, hogy nem szimplán érdekes, hanem natő legtöbbet megtudj az egyetemi életről. Most én is igyek- gyon hasznos is, amit tanítanak. szem kicsit bevezetni téged az energetika szak rejtelmeibe. Szerkezettan 1: Nagyon kevesen jönnek szakközépiskoAz egyetem jó hely! A gépészkar még jobb! Az energe- lából, ezért a műszaki rajzok mindenkinek újdonságot fognak tikai mérnöki szak pedig nagyon király! Viszont ezzel együtt jelenteni. Ha nem jó a térlátásod, sűrűn kell majd forgatnod a is nehéz. Biztosan hallottad már, hogy a középiskolában tárgyhoz tartozó feladatgyűjteményt, megijedni viszont nem könnyen megszerzett jó jegyek után az egyetemen más lesz kell. Ha időben nekiállsz a házi feladatoknak és rendesen a helyzet. Ez igaz. És emiatt problémák merülhetnek fel. Ez gyakorolsz, nem lesz problémád. Fontos, hogy ne csak órán azonban, ahogy mondani szokás; fejben dől el. Rajtad mú- találkozz a gyakorlatvezetőddel, hanem konzultáción is. E lik, mihez kezdesz. Esetleg többet tanulsz, mint eddig, vagy nélkül nem sok esélye van annak, hogy le tudd adni a házidat. beéred a kevésbé jó jegyekkel, gyakran mindkettőre szükInformatikai rendszerek: Az előadásokat általában ség lehet. Van úgy, hogy tanulsz, tanulsz, tanulsz, aztán pe- csak azok értik, akik már korábban is foglalkoztak informadig megszerzel egy kettest. És akkor még az is előfordulhat, tikával. Az elmélet zárthelyin előre megadott közel 400 kérhogy az lesz számodra a legjobb jegy a világon. désből tesznek fel 4-et. A gyakorlaton programozás a téma No, persze nem akarok ünneprontó lenni, még kevés- és az ott megírt programok nagyban hasonlítanak a számonbé bárkinek a kedvét elvenni még mielőtt hozzákezdene kérés gyakorlataira, ezért fontos, hogy ne hagyd ki őket. csodás éveinek az egyetemen. Lehetőségek végtelen sora Mechanika: Ez az a tárgy, ami azért van, mert mégiscsak kínálkozik ugyanis, hogy jól érezd magad. Az öntevékeny gépészkaron vagyunk, tanuljunk hát mechanikát. Egy félév körökön kívül „öntevékeny” baráti társaságok és rengeteg alatt azonban nagyjából annyira futja, hogy rájöjjünk, léteszervezet létezik, melyek segítenek abban, hogy jól érezd zik olyan, hogy statika, dinamika, és kinematika. Előadás és magad és egyszerűbben vedd az akadályokat. Ezeket nyu- gyakorlat is tartozik hozzá. Kellemes számolgatós és könnyen godtan használd ki, hiszen nagyon sokat számít, hogy ott megérthető tárgy. vannak körülötted mások, akikre számíthatsz, segítenek, ha Műszaki kémia: Sokak szívétől távol áll a kémia, ez problémád akad, és akikkel jól szórakozhatsz. azonban más. Az előadásokon Bajnóczy tanár úr igen csak Nagyon fontos az is, hogy rendszeresen látogasd az kitesz magáért, és a kémiát új oldaláról ismerteti meg a diórákat. Az előadásokra bejárni nem kötelező, azonban ákokkal. Érdemes bejárni az óráira, hiszen amellett, hogy erősen ajánlott, könnyen le lehet ugyanis maradni, és sokat szórakoztató, nagyon sokat jelent, hogy ott vagy és saját számít, hogy legalább nagy vonalakban tudod, miről van jegyzetet készítesz. A tárgyhoz tartozik labor is, ami mindig szó, még ha úgy is érzed, nem túl sokat értesz. Illetve itt beugróval kezdődik. Ezekre érdemes készülni, mert ha nincs hangoznak el időnként olyan információk, melyeket sehol meg, nem vehetsz részt az aznapi foglalkozáson. Labort kimáshol nem lehet fellelni, a számonkérésen viszont biztosan hagyni nem lehet, nagyon indokolt esetben pótolhatod. Ha kérdezik. Az előadásokon kívül vannak még gyakorlatok és ezekre odafigyelsz, nem lesz baj. Komolyabb erőfeszítés néllaborok is. Ezeken kötelező a jelenlét, és ezt rendszeresen kül is szerezhetsz jó jegyet. ellenőrzik is. A tárgyak pontos követelményeit az első óráMatematika A1: Általában nagyon sok gyakorlás kell kon mindig el fogják mondani, ahogyan a zárthelyi dolgo- hozzá, de egyáltalán nem lehetetlen egy jobb jegyet összezatok időpontjait is közlik veletek, így előre tudni lehet az hozni belőle. Eleinte talán nem teljesen érthető miről van szó egész félév időbeosztását. előadáson, viszont ha odafigyelsz, előbb utóbb megérted. Itt Most pedig az első szemeszter tárgyainak szubjektív tényleg a szorgalmadon múlik minden. bemutatása következik: Nos, ennyit a tárgyakról. Amennyiben ezen kimerítő beEnergetikai anyagismeret: Félév közben nincs szá- számoló után kérdéseid merülnek, felkérdezd nyugodtan monkérés, ezért hajlamosak páran elhanyagolni az órákat. Seniorjaidat vagy a KÁTÉ tagjait, akik aktívan részt vesznek A tárgyhoz tartozó labor viszont mindenkinek kötelező és a Gólyatáborban, valamint megtalálhattok majd minket a emellett hasznos is. Ha rendesen bejársz és odafigyelsz, későbbi közösségi eseményeken is.

21


A Kármán Tódor Kollégium A Petőfi híd budai hídfőjénél magasodik már 1969 óta a maga kilenc emeletével, az azóta már gyönyörűen felújított Kármán Tódor Kollégium, a BME Gépészmérnöki Kar kollégiuma és sok gépész otthona. Régi beceneve az „Ezres Kollégium”, mivel közel 1000 ember elszállásolására alkalmas. Kármán Tódor nevét 1990 óta viseli.

K

özvetlenül az egyetem mellett található az Irinyi József utcában, könnyen megközelíthető. 2007-ben a PPP keretein belül az akkori Hérosz Zrt. újította fel. Jelenleg is külső vállalkozó üzemelteti az intézményt (jelenleg a Primogen FM Kft.). A kollégiumba az első félévben szociális alapon vagy kellően magas felvételi ponttal lehet bejutni, mivel tanulmányi átlagod még nincsen. A második félévtől már csak a tanulmányi eredményeddel kerülhetsz be, amihez hozzáadódhat a szociális alapon járó pontszám, és/vagy valamely öntevékeny körben végzett, vagy közösségileg végzett munkád után kapott pontszám. A jelentkezésről a GHK oldalán lehet mindig információkat találni. A férőhelyeket egy félévre kapják a hallgatók, tehát folyamatosan hoznod kell egy szintet, hogy bent is maradhass a kollégiumban. A beköltözésben a Senior Gárda segít majd nektek, velük már a gólyatáborban megismerkedhettek. Beköltözéseddel elfogadod a házirendet, melynek betartása nagyon ajánlott, hiszen egy új lakóközösség tagja leszel. A bentlakás díja, ha államilag támogatott finanszírozási formában vagy, 11650 Ft/hónap (költségtérítéseseknek 23300 Ft), ami nagyon jutányos a budapesti albérleti árakhoz képest. Ha szociális helyzeted mégis megkívánja, lehetőséged van a kollégiumi díj csökkentését kérvényezni. A befizetések a Neptun rendszerben történnek, ahol a határidő betartása ajánlott, mivel késedelmi díjat számolnak fel. Ha valami kárt okozol a berendezésben, azt kiszámlázzák neked egy eléggé magas áron, úgyhogy ezzel jobb vigyázni. Magáról az épületről szinte csak jókat lehet mondani: minden szép, igényes és tiszta. Minden bútor új, ahogy a nyílászárók és a vezetékek is cserélve lettek. Az embernek néha az az érzése, hogy nem is kollégiumban, hanem inkább kórházban jár. További furcsaság még az, hogy az épület nagy része be van kamerázva, valamint a beléptetés proxy kártyás kapukkal történik. A koliban minden szoba kétágyas, és az összes ugyanúgy van berendezve. Található benne két ágy, egy nagyobb kétszemélyes asztal, székek, fiókos szekrény, ruhásszekrény, polcok, konyhaasztal, hűtő, mosdókagyló, tükör, kislámpa, olvasólámpa, asztali lámpa. Fontos tudni, hogy rezsó, kenyérpirító stb. és hasonló hőfejlesztő berendezések nem üzemeltethetők a szobákban. Azokat a konyhában kell használni, ahol található két tűzhely és egy vagy két mikrohullámú sütő is. Amennyiben igényled, kaphatsz egy zárható kisszekrényt a konyhában. Ezt a szintfelelősödtől kérheted. Mivel sokan laknak egy szinten, így könnyen lehet, hogy másokkal is osztoznod kell majd rajta. A szobák alapvetően csak annyiban különböznek, hogy az épület melyik oldalán vannak, mivel a híd felé néző oldal szobái valamivel

22

melegebbek, és - az úttest közelsége miatt - hangosabbak is. Az asztalok elég kicsik, ami azt jelenti, hogy egy laptoppal már közel le is fedted a saját térfeled. A kis méret a későbbi rajzolások során sem könnyíti meg a gépész dolgát, viszont erre ott a belső ablakpárkány, illetve a közös helyiségek nagy asztalai a segítségedre lehetnek majd. Ha át akarod rendezni a szobád, akkor az egyik KO gondnoktól (2. emeleten Borsai György (Gyubá) vagy 6. emeleten Varró Attila) kell nyomtatványt kérned, amit ki kell tölteni (lehet választani, hogy te magad akarod átrendezni, vagy inkább fizetnél az átrendezésért). Alá kell írni (szobatársnak is), alá kell íratni a gondnokkal, majd a földszinten az 1-es irodában a Primogenes gondnokkal is. Fontos még az is, hogy a rögzített bútorokat (pl. a két ágy közötti fiókos „éjjeliszekrényt”, mely a falhoz van csavarozva) csak az arra jogosult karbantartó helyezheti át! Tény, hogy a szobával járó székekkel jobb megbarátkozni, ugyanis – bár saját széket hozhatsz be – a meglevőt nem adhatod le a raktárba. Alapból kapsz ágyneműt is a szobához, valamint felmosó felszerelést is. Az ágyneműhuzatok cseréje (amennyiben igényelted) kéthetente történik, erről a felvonókban elhelyezett plakátról értesülsz majd, valamint ilyenkor veheted fel a két tekercs WC papírodat is. Ha esetleg porszívóznál, vagy vasalni támadna kedved, akkor a portán kérhetsz ehhez eszközöket, amiket a kollégiumi igazolványodért cserébe vehetsz fel. Az üzemeltetőről tudni kell még, hogy a szervezésben, egyes eseteket tekintve, csekély jártasságot mutatnak, így például egy be- vagy kiköltözés akár egy egész napos program is lehet, de évről évre fejlődés tapasztalható szerencsére. Egy-két éve már jelentősen meggyorsult a folyamat, ugyanis időpontokra lehet jelentkezni online módon. De azért jobb előre a napirendbe kalkulálni a csúszást. Ha már a beköltözést megemlítettük: ekkor nagyon kell figyelni! A papír alapú állapotlap 2013 tavaszán megszűnt, s most „eÁllapot rendszer” működik. A karbantartók/ vagy portások felmennek a szobába egy mobilnetes tablettel, bejelentkeznek, mint adminisztrátor, megnézik, hogy milyen hibák vannak a szobával, egyeztetik a már korábban felvett hibákkal, aztán az újakat felveszik a rendszerbe, amit az első beköltözőnek / utolsó kiköltözőnek a saját nevével+jelszavával meg kell erősítenie. A hibákat vetessétek fel a legszigorúbb körültekintéssel, mert kiköltözéskor az összes általatok nem említett hibát a nyakatokba fogják varrni, méghozzá igen borsos áron! Aprócska hajszálrepedés a csapon, hiányzó csavar a szekrényben, megkarcolt hűtőajtó, lötyögő széktámla, esetleg kiégett izzó? – még ezeket az apróságokat is gondosan fel kell vezetni! (Jó hír, hogy cserébe még ilyen apró problémáid sem lesznek a szobádban, mert ha jelezted beköltözéskor, hamarosan javítják.)


A kollégiumba való belépéshez proxy kártya szükséges, melyet a beköltözéskor lehet megkapni és kiköltözéskor kell leadni. Lehet vendéget fogadni. Ilyenkor a portán egy vendégkártyát kell kérni neki. Nappali vendéget reggel 7-től hajnali 1-ig ingyen lehet fogadni. A nappali vendég a belépőkártyával hajnali 4-ig maradhat bent. Éjszakai vendég egész nap fogadható, a vendégfogadás természetesen térítés ellenében lehetséges éjszakára, de hajnali 1 után történő bejelentkezéskor ez az összeg kicsit magasabb. Fontos továbbá az is, hogy nem fogadhatsz minden nap éjszakai vendéget, mert van egy heti korlát, így nem megoldható barátok/barátnők hosszú távú elszállásolása. Ha valaki úgy marad bent a kollégiumban éjszakára, hogy nem fizette ki a pénzt, akkor reggel kilépéskor nem csak bevasalják rajtad a vendéged tartozását a Neptunon keresztül, de még egy ideiglenes kitiltás boldog tulajdonosa is lesz, mely néhány napig tart. Ezen felül, neked mint bentlakónak, a szorgalmi időszak alatt hetente átlagosan 3 napot a kollégiumban kell aludnod, s ezt havonta ellenőrzik. (Vagy lehet, hogy nem ellenőrzik, de ha valahogy kiderül, akkor mind az “elkövető”, mind a szobatársa ellen fegyelmi eljárás indul.) Mondanom sem kell, hogy a proxy kártyák, vagy a szobához tartozó kulcs pótlása szintén nem két fillér (zárcsere élből), szóval, ha kemény buliba mész, akkor tedd jó helyre, vagy ragaszd magadra. A szobákhoz jár majd egy felszereléslista, minden cikkhez árral. Látni fogjátok, hogy ezek az árak finoman szólva is el vannak szállva (nagyjából 4-5-szörösei a kereskedelmi árnak). Ezért nagyon kell figyelni. Ha például rongálás történik (akár véletlenül is), az legyen az első dolgotok, hogy utánanéztek, ti mennyiből tudnátok pótolni a megrongálódott eszközt. Csak példaként említem, hogy a szobákban lévő partvis nyeléért az üzemeltető kb. 1200 forintot számláz ki a szerencsétlen hallgatónak, ám az élelmes kollégista már 300 forintért hozzájuthat az említett eszközhöz. Figyeljünk azonban arra, hogy az ágyat ne próbáljuk meg magunktól „meghegeszteni”, ha véletlen leszakad, és a szekrénybe sem lesz jó a „majdnem ugyanolyan” csavar meg a „kábé” ugyanolyan vastag „deszka”, mert ezeket észreveszik kiköltözéskor, és borsos számlával lepnek meg minket nyárkezdésre. Ahogy egy jó kollégiumban illik, a Kármánban sem csak aludni lehet, ugyanis a lakószobák mellett sok egyéb helyiség áll a hallgatók rendelkezésére: az alagsorban található a konditerem és a kardio szoba. A földszinten nincsenek lakószobák, viszont itt találhatod meg még a stúdiót és a könyvtárat is. Minden emeleten van konyha, WC és zuhanyzó. Az épületben elszórva találhatók

még társalgók. Az új jogszabályok miatt a kollégiumban tilos a dohányzás, így akinek füstölési kényszere támad, ezt csak a kollégium előtt, illetve az erkélyeken teheti meg. Az aulában néha előadásokat láthat az érdeklődő. Ezek lehetnek ismeretterjesztő, reklám, illetve szórakoztató vagy művészeti előadások is. A Fotókör is minden félévben megrendezi a kiállítását, melynek szintén az aula ad helyet, illetve a kihelyezett TV-n együtt lehet nézni a fontosabb sportműsorokat. Továbbá minden héten elszabadul a party és kifulladásig bulizhat mindenki kedvére az Old’s Club-ban vagy a Bassmentben! A kollégium aljában található Kármán Klub pedig hangulatos, nemdohányzó asztalaival várja az éhező vagy szomjazó fiatalokat, kedvező áraival és projektorral a sporteseményekhez! Nyaranta a kollégium előtt pedig megnyílik a Kármán Terasz is, a jó időre való tekintettel. (A Kármán Klub további előnye, hogy a beléptető kapukon kívül van, így a nem kolis emberek is könnyen bemehetnek.) Internet elérhetőséget is kérhetsz, ezt a Számítástechnikai Szakosztály szolgáltatja, és az ára körülbelül 8000 Ft/ félév körül mozog. Érdemes rá befizetni, hiszen ilyen olcsón sehol nem kapsz ilyen jó netszolgáltatást, ráadásul az egyetemen ez szinte nélkülözhetetlen. Van még konditerem is, erre külön kell regisztrálni. Amen�nyiben többet szeretnél erről tudni, a gólyatáborban ott lesznek ennek a körnek a képviselői is (Gépész Sport Szakosztály). Ha mosni szeretnél, arra is van lehetőség. Minden mosdóhelyiségben található egy mosógép és egy szárítógép is. Egészen más egy kollégiumban lakni, majd te is meglátod. Itt közösségekbe tömörülnek a lakók, akik általában az épület egyes részeire gyűlnek. Vannak olyan közösségek, amelyek pusztán baráti társaságok, mások pedig részt vesznek a kari életben és munkájukkal segítenek a diákoknak. Utóbbira jó példa a Fotókör, a Stúdió, a KÁTÉ gépészkari lap és még sokan mások. (a körök leírását lásd a Gólyaszám végében található Öntevékeny köröket bemutató részénél.) Másik előnye egy kollégiumnak az, hogy ha elakadsz valamiben a tanulmányaid során, akkor biztosan találsz itt valakit, aki tud segíteni. A nyár folyamán is bent lehet maradni a kollégiumban, ez több pénzbe kerül ugyan, mint a tanév közben, de még így is olcsóbb, mint egy albérlet. A Kármán Tódor Kollégium címe: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. http://www.ktk.bme.hu/

23


Bemutatkoznak az Öntevékeny körök

E

Senior Gárda

gyik első jutalmad, miután felvettek a BME Gépészkarra, hogy a Senior Gárda, eme remek társaság egy felejthetetlen gólyatábort szervez neked. Fogadd mélyen szántó üdvözletünket, reméljük mély nyomot fog benned hagyni ez a pár nap. Ezekben az új élményekkel és kalandokkal teli időkben jó, ha vannak, akik kicsit adják alád a lovat vagy kissé visszább fognak. Ezek lennénk mi, a Seniorok.

feladat és a társaság. Ha van ambíciód, akkor te is lejöhetsz a Senior válogatóra. Egy háromlépcsős felvételi rendszerünk van. A Gólyabál után lejöttök egy válogatásra, ahol eldől, hogy első benyomás alapján beleillesz-e a Gárda profiljába. Ha igen, vár rád néhány hónap munka a Seniorok között. Ezen hónapok után jutalmul lejöhetsz velünk egy fergeteges Senior hétvégére a tavasz elején. Mi megismerünk téged és céljaidat, te pedig alaposabban megismered a Gárda munkáját. Ha A Senior Gárda 1968-ban alakult a BME Gépészmérnö- tetszik a továbbiakban is a Senior élet és nekünk is tetszik a ki Karára bekerülő elsősök segítésére és a gólyatábor szer- hozzáállásod, akkor már a következő gólyatábor szervezésévezésére, lebonyolítására, azóta pedig töretlen jókedvvel ben TE is részt vehetsz, ami alatt bizonyíthatod rátermettségedet. A Gólyabál után pedig novemberben, vagy decemberés összetartással működik. A definíció: „A Senior Gárda a BME Gépészmérnöki ka- ben végül eldől a jövőd és a Gárda közös kapcsolata… Nekünk is megvan a saját hierarchiánk. rának egy felsőbbévesekből álló közössége, melynek célja Ezen belül vannak Próbások, Aktív- és Öreg Seniorok: a gólyákat segíteni az egyetemre való beilleszkedésben, és Az Aktív Seniorok, akik egy éven át bizonyították ráterbármilyen felmerülő probléma esetén segítségnyújtás.” DE! Mi nem azért vagyunk, hogy helyetted mindent elin- mettségüket, bekerültek a Gárdába és minden feladatkörben tézzünk, hanem azért, hogy tanácsokat, segítséget és ösztön- részt vesznek. Velük találkozhatsz főleg a Gólyatáborban. Az Öreg Seniorok azok a mély tiszteletben álló személyek, zést nyújtsunk a probléma megoldására. Meg kell tanulnotok a felmerülő problémákat saját magatoknak intézni, de ehhez akik már legalább 2 évet ledolgoztak Aktív Seniorként és elbúa kezdeti időszakban egy kis segítségre lesz szükségetek. csúztak, de még mindig visszajárnak és segítenek, amiben tudnak. A Kapitány: A Senior Gárda vezetője (Ő is egy aktív, Sok elsős azonban azt gondolja, hogy „mit foglalkozzak vele, a csapat első emmajd a Seniorom bere) megoldja”, ám álMindenkit szetalában ők nem retettel várunk maérik el céljaikat az gunk közé, akiben egyetemen… megvan az ambíció, A gólyatábor a munka és a buliután, az egész félzás szeretete! év során folyamaMindenképpen tosan rendezünk érdemes lesz a félév majd nektek különsorán nézegetni a féle programokat Senior honlapot, mi(sport, kulturális, vel itt lesznek olvasszakmai, anti-sport, hatóak a programok anti-kulturális, antirészletes információi. szakmai). Velünk A felvételi lehetősémár a Gólyatáborgekről is időben tában felveheted a jékoztatunk mindenkapcsolatot, ahol kit a félév során. megismerheted a Gárdát, amely kizárólag jól szituált, csinos, rendkívül vonzó láSok sikert és szerencsét kívánunk a tanulmányaitokhoz! nyokból és fiúkból áll, akik megpróbálják emlékezetessé tenni e három-négy napot. http://www.senior.ktk.bme.hu A Senior Gárdába bárki jelentkezhet, ha megtetszik neki a

24


A

Gyere Te is KÁTÉsnak!

Káté a maga 39 éves múltjával a legidősebb és a leg- mind jól mutatnak majd több tagot számláló öntevékeny körök közé tartozik. A az önéletrajzban. Egy szerkesztőség tagjainak feladata és felelőssége alapvető- másik pillér továbbá a en a Káté, a gépészkar hivatalos lapjának írása, kiadása, hirdetésszervezés. Ezen ám a kör tevékenysége nem merül ki a szolgáltatói szinten, tevékenység során kougyanis az újságíráson jóval túlmutat. Az utóbbi évek gya- moly kapcsolatokat lehet korlata szerint, a Káté a kar valamennyi rendezvényén ak- kiépíteni és nagymértékben tívan és eredménnyel képviseltette magát. Egy igazán ös�- fejleszteni a tárgyalási készséget, szetartó és családias közösség tagja lehet az, aki úgy dönt, melyre a későbbiekben feltehetőleg hogy jelentkezik az újság szerkesztőségébe! nagy szüksége lesz az ambiciózus Az újság havonta jelenik meg nyomtatásban, de a hallgatóknak. blogunkon folyamatosan közöljük a legfrissebb híreket és A rengeteg hasznos tapasztalatszerzési lehetőség és a érdekességeket. A cikkek igen széles skálán mozoghatnak: kiváló közösségen túl meg kell, hogy említsük a nemrégiben a puszta szórakoztatástól az egyetemet érintő informatív megváltozott kollégiumi rendszert, mely nagymértékben cikkeken át egészen a komolyabb hangvételű szakmai, il- veszi figyelembe az öntevékeny körökben végzett munkát. letve tudományos jellegű írásokig. A cikkek mellett riportok Ezek közé tartozik a Káté is, méghozzá igen előkelő helyen és interjúk is szerepelnek a lap hasábjain, melyek kiváló le- áll a pontozásban! Továbbá a kollégisták, és a nem kolléhetőséget biztosítanak kapcsolatok építésére, mind a karon gisták számára is megnyit egy sokak által kevéssé ismert oktató tanárokkal, mind az ipar szereplőivel. ajtót, méghozzá a Kari BME és Közösségi ösztöndíjra való A cikkírók mellett az újság elkészülése még rengeteg pályázás lehetőségét. egyéb erőforrást igényel. Szükség van grafikusokra, akik Azonban minden itt felsorolt érv eltörpül amellett, hogy nem csak a cikkekhez készíthetnek apróbb kedvcsináló gra- a Kátésok nem csak munkatársak, hanem barátok is! Az újfikákat, hanem ahogy jelenleg is, lehetőségük van megal- ság készítői egy összetartó, és családias társaság. Kátés kotni az újság címlapját, melyet aztán több mint ezer ember társadhoz bizalommal fordulhatsz segítségért, vagy egy fog megcsodálni. Kiadványkészítés, illetve arculattervezés felesleges sörrel. Ő örömmel segít majd neked, hiszen már terén jobb referenciát találni sem lehetne, mint azt, hogy va- vele is így bántak az „Öregek”. laki már valódi, relatíve nagy példányszámban megjelenő Ha kedvet kaptál arra, hogy kipróbáld magad egy ilyen újság borítóján megjelent grafikát tudhat magáénak. új feladatban, és nem bánod, ha sok új barátod lesz, akkor A lehetőségek pedig még mindig nem merültek ki, ugyanis szeretettel várunk Téged is a Káté tagjai közé! a laphoz elengedhetetlenül szükségesek még tördelők, akik Jelentkezni lehet ősszel tartott tagtoborzó gyűlésünkön, munkájuk során nagyon hasznos tapasztalatokra tehetnek e-mailben a katepress@gmail.com címen, illetve szemészert szintén a kiadványtervezés- és szerkesztés terén, illet- lyesen, a gólyatáborban. ve kiváló szoftverekkel ismerkedhetnek meg, melyek mindHonlap: www.kate.hu

A

Kármán Stúdió

Kármán Tódor Kollégiumban működik egy nagy múlttal büszkélkedő hang- és videóstúdió. Helyileg a 019-ben található a süketszoba, a 021-ben pedig a stúdiót kiszolgáló műhely. Működésünk több dolgot is magába foglal: kollégiumi rendezvények hangosítása, videófelvételek készítése és vágása, a Kármán Rádió technikai hátterének biztosítása, valamint az eszközeink karbantartása és javítása. Terveink közt szerepel még minőségi hangfelvételek készítése zenekarokkal, videó-/ filmprojektek elkészítése, közös tárhely üzemeltetése. A gépészkar szinte minden rendezvényén jelen vagyunk, hogy megpróbáljuk a hallgatóság számára élvez-

hetővé és zökkenőmentessé tenni az eseményeket, valamint képi- és hanganyagot létrehozni, amit évek múltán boldogan nézhet majd vissza a sok diák vagy diplomás mérnök. Akit érdekel a hangosítás vagy a videózás világa, biztosan jól jár, ha felkeres minket a félévek elején esedékes próbásfelvételinken. Kellő érdeklődéssel sok hasznos dolgot meg lehet nálunk tanulni. Sok öreg tagunk van, aki a hangtechnikánál maradt és a mai napig visszajár bölcs tanácsaival ellátni minket. Mindezek mellett egy jó csapat tagja lehet, aki hozzánk csatlakozik. E-mail: bme.ktk.studio@gmail.com

25


Fotókör

A

BME Kármán Tódor Kollégium Fotókör azzal a céllal csapathoz is tartozzanak. Ezt a heti rendszerességgel tartott alakult, hogy a Gépészmérnöki Karon tanuló, fotózás gyűléseink mellett a hagyományosnak mondható félévzáró iránt érdeklődő hallgatókat egy közösségbe fogja össze. vacsora, a szintén félévente megrendezésre kerülő fotóstúra Legfőbb tevékenységünk a kari események fotózása (Gó- és természetesen a spontán közös fotózások is segítik. lyatábor, Gólyabál, kollégiumi bulik stb.), emellett vállaljuk Elérhetőségek: egyéb események fotózását is. Minden félévben kiállítást fotokor@lists.ktk.bme.hu rendezünk tagjaink fotóiból, ezzel is színesítve a kollégiumi http://fotokor.ktk.bme.hu/ életet. A Kármán Tódor Kollégiumban lévő fotólaborunkban http://ktkfotokor.blogspot.com/ minden megtalálható, ami a kisfilmes, roll és 4x5” méretű http://www.facebook.com/ktkfotokor fekete-fehér filmek hívásához és nagyításához szükséges. Az ugyanitt található műtermünk biztosítja, hogy tagjaink megtanulhassák a stúdióvilágítás alapjait. Ennek berendezését folyamatosan bővítjük, jelenleg két 300 Ws-os vakuval, két softbox-al, méhsejtráccsal, hátterekkel és egyéb kisebb kiegészítőkkel rendelkezünk. A tapasztalat- és tudáscsere mellett fontos szempont, hogy tagjaink egy jó hangulatú

Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör

S

zívesen töltöd a szabadidődet társasjátékkal? Élvezed a parti játékokat? Járatos vagy a szerepjátékokban? Ha bármelyikre igen a válaszod, akkor köztünk a helyed! Megújult, fiatal vezetéssel és egy klassz társasággal vár rád a Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör (KTSzK).

fantasy és egyéb társasjátékkal rendelkezik a kör, melyeknek kipróbálására lehetőség van a rendszeresen megszervezett társasjáték alkalmakon. A kör az évek alatt nagy könyv és társasjáték készletre tett szert, ezek kölcsönözhetőek is. A kör tagjai között más karok hallgatói is jelen vannak, így tagjaink között tudhatunk számos gazdász szakos, építő-, villamos-, vegyész- és közlekedésmérnök kollégát is, de tagunk például a Kármán Kollégium egyik portása is. Mindig nyitottak vagyunk szerepjátékok vagy társasjátékok kedvelői számára, érdeklődjön az illető akár a versenyszervezés, akár egyszerű társasjátékozás után. Ha szeretnél a kör tevékenységében részt venni, gyere el egyik gyűlésünkre, esetleg játékalkalmunkra vagy egyszerűen csak írj nekünk e-mailt.

A kört 2006-ban alapította három gépészkaros hallgató. A közösség elsődleges célja az volt, hogy összefogja a gépészmérnöki karon tanuló, a szerepjátékokat kedvelő hallgatókat. A kör profilja sok szempontból bővült és változott azóta. A KTSzK elsődleges tevékenysége a társasjáték és a szerepjáték népszerűsítése lett, és a közösségi élet felpörgetése izgalmas játékokkal, programokkal a kollégiumban. 2007-ben szerveztük meg első alkalommal a Szárnyatlan Pegazus Szerepjáték Versenyt, mely azóta már nyolc fordulót megélt, és országos elismertségnek örvend szerepjátékos körökben. A versenyezni vágyó hallgatók megmérettethetik magukat a A kör honlapja: http://ktszk.ktk.bme.hu rendszeresen megrendezett Bang! és Munchkin versenyeinken is. Facebook link: https://www.facebook.com/szarnyatlanpegazus A különböző szerepjátékok mellett a társasjátékozás is A kör e-mail címe: ktszk.info@gmail.com egyre nagyobb szerepet tölt be a kör profiljában. Számos

KÖRET

A

26

Kollégiumi Öntevékeny Recept Elkészítő Társaság egy körben végzett tevékenység nem friss kezdeményezés, mely azzal a céllal alakult, hogy vonz, de szívesen részt vennél a sütés, főzés iránt érdeklődőket összefogja, és a kollégiumi programjainkon, erre is van leközösségi életet vacsorák, palacsintázások szervezésével hetőség, minden rendezvényünk színesítse. nyitott. Emellett célunk, hogy szakkörök keretében megtanítsuk Jelentkezni féléves tagtoboregy-egy étel elkészítését az érdeklődőknek, ezzel is segítve zásainkon, vagy rendezvényeina hallgatók önállósodását. ken tudsz személyesen. Amit a körtagoknak kínálunk: egy remek belső közösséget, akikhez mindig bizalommal fordulhatsz, lehetőséget a főzőtudásod elmélyítésére, és a rendezvényszervezés alapjainak Elérhetőségeink: elsajátítására. E-mail: koretkor1@gmail.com Amennyiben szeretsz főzni, szívesen átadnád tudásod a Facebook: http://www.facebook.com/KoretKor szakkörök keretében, vagy épp most szeretnéd megtanulni az alapokat, szeretettel várunk téged tagjaink közé. Ha a


B-terv

A

B-terv egy fiatal, 2010-ben alakult kör, melynek fő célja a tervezési metódusok művészeti szemléleten alapuló folyamatainak gyakorlása. Lényegében az egyetemen a terméktervező szakon erősen túlzásba vitt műszaki szemlélettel szemben szeretnénk olyan lehetőségeket és programokat találni, amelyek ezen túlmutatva fejlesztik az intuitív és kreatív képességeket. Fontosnak tartjuk, hogy a kör tagjai szorosabb szakmai kapcsolatot alakíthassanak ki, ezért kötetlen formában, külső helyszínen tartjuk a gyűléseket. A kör fórumként is működik, iskolán kívüli szakmai tevékenységekben (pl. az egyes tagok pályázatokat hoznak, és találnak

maguknak projekttársakat) és a tanulmányokban is segítjük egymást (minden évfolyamról van körtagunk). Elsősorban szervezésben gondolkozunk, de a saját rendezvényeinknek résztvevői is akarunk lenni. A félév során előre megbeszélt tematikájú workshopjainkat dokumentáljuk, melyek eredményét a nagyközönség elé tárjuk. Párbeszédet akarunk fenntartani a más egyetemeken, hasonló szakon tanuló hallgatókkal, egyetemi csoportokkal. A kör nyílt mindenki számára, aki érdeklődik a design iránt. E-mail: bterv.bme@gmail.com Web: http://flavors.me/b_terv

Kármán Vízipipa Kör

A

Kármán Vízipipa Kör alapvető célja a Gépészkar, de emellett az egész egyetem vízipipázásra vágyó hallgatóinak lehetőséget biztosítani kellemes hangulatú közös pipázáshoz. Tevékenységeink között szerepel többek közt: programok és előadások szervezése, nagyobb egyetemi programokon betekintési lehetőség biztosítása a kör és egyben a pipázó közösség tevékenységébe, továbbá az érdeklődőkkel a pipázási hagyományok megismertetése. A hetente megrendezésre kerülő előadásokon, melyek egy jó közösségben történő kollektív pípázással egybekötöttek, és

ahol gyakorlott pipázók jelenlétével és vezetésével, lehetőség van ismert praktikák kipróbálására, saját élmények megbeszélésére. Szükség esetén tanácsokat adunk és segítséget nyújtunk a kezdőknek. Célunk a kari és egyetemi rendezvényeken való részvétel a kör bemutatásával és vízipipa-használat népszerűsítésével, kipróbálási lehetőséggel, valamint a körnek és a kör tagjainak kedvezmények elérése vízipipázáshoz kapcsolódó eszközöket forgalmazó üzleteknél. Ha érdekel a vízipipázás, szeretnél többet megtudni a vízipipa történetéről, hagyományairól, eszközeiről, használati módjairól, vagy csak egyszerűen szeretnél egy jó társasággal, heti rendszerességgel részt venni egy közös pipázáson, akkor köztünk a helyed! A tagfelvétel az egész félév során folyamatos, jelentkezésre a heti rendszerességgel tartott gyűléseken van lehetőség. E-mail: kvk.bme@gmail.com

Gépész Sport Szakosztály

A

Gépész Sport Szakosztály egy újonnan alakult kör, sen mi készítjük a belépőket is. Mindemellett folyamatosan azonban tevékenysége, általa nyújtott szolgáltatásai szervezünk és bonyolítunk le különféle sportversenyeket, már korábbi gyökerekhez nyúlnak vissza. A Szakosztály előadásokat, amelyeken a résztvevők új élményekkel gazüzemelteti a HK tömbben található szertárat, ahol mindig dagodhatnak, növelhetik tapasztalataikat. Minden félévgyorsan, zökkenőmentesen juthatsz hozzá az igényeidnek ben hirdetünk tagtoborzást, ha kedvet kaptál ne habozz, megfelelő sporteszközökhöz. Kínálatunk rendkívül sokrétű, csatlakozz hozzánk és legyél Te is a Szakosztály hasznos mindenképpen érdemes betérni, ha szeretnél egy jót ját- tagja. Ha bármilyen kérdésetek van, keressetek bátran minszani, vagy éppen túráznál, de azért az alkalomért nem kí- ket, készséggel állunk a rendelkezésetekre. vánsz komolyabb összeget befektetni. Itt csupán letéti díjat E-mail: gepesz.sport.szakosztaly@gmail.com kell adnod, amit vissza is kapsz, miután visszaszolgáltattad Hivatalos oldalunk megtalálható a Facebook-on: az elvitt terméket. A másik fontos prioritásunk a kondi, ilhttps://www.facebook.com/pages/BME-G%C3%A9p%C3% letve kardio termek üzemeltetése, a termek tisztántartása, A9sz-Sport-Szakoszt%C3%A1ly/524270400945762?fref=ts új gépek beszerzése, a régiek karbantartása. Természete-

27


Old’s Club

A

z egyetemi klubok születésének története régi időkre nyúlik vissza. Ez a Gépészmérnöki Karon megtalálható Old’s Clubbal sincs másképp. 1988 környékén kezdte meg a működését és azóta a hallgatók kikapcsolódásáért dolgozik. A fiatal gólyák ideérkezésekor ezen a helyen még szorosabbá tehetik a kapcsolatokat más gépészmérnök hallgatókkal, sőt életre szóló barátságok is köttethetnek – akár más karokon vagy egyetemeken tanuló lányokkal, srácokkal. Itt bárki szabadjára engedheti a felgyülemlett feszültséget, hogy új lendületet vehessen és könnyebben vegye az akadályokat egyetemi pályafutása során. Minden második héten, csütörtökönként kerül megrende-

A

zésre ez a vidám hangulatú buli, ahova mindenkit szeretettel vár egy baráti társaság! Látogassátok Facebook oldalunkat, ahol a Clubról és a bulikról is találhattok képeket. Ha érdekel a buliszervezés és szeretnél a több mint 20 éves múltú csapathoz tartozni, bulikat rendezni, pultozni, koktélozni, zenélni (DJ), jelentkezz közénk próbásnak! Ha bármi kérdésed lenne, nyugodtan kérdezd az egyetemen, kollégiumban fellelhető Old’s Club feliratú ruhában lévőket, vagy akár e-mail-ben is érdeklődhettek. E-mail: oldsclub@oldsclub.hu. Facebook: http://www.facebook.com/oldsclub

Terméktervező Öntevékeny Kör (TÖK)

kör azért jött létre, hogy összehozza szakunk hallgatóit egy kreatív, érdeklődő, a világ felé nyitott, programokat szívesen szervező kis csapatba. A kiállítás-látogatások alkalmával a legnevesebb rendezvényekre hívjuk meg az érdeklődőket, mint pl. a Lakástrend vagy a Nemzeti Múzeum kiállításai. Ezeken kívül látogatást szervezünk galériákba, design fesztiválokra és még sok más érdekes rendezvényre. Kurzusokkal, workshopokkal igyekszünk olyan területek megismerésére lehetőséget adni, mely ismeretekkel megfelelően kiegészíthetjük egyetemi tanulmányainkat, és gyakorlatiasabb tudást szerezhetünk. További érdekes prog-

ramjaink közé tartoznak a gyárlátogatások: autó-, motor-, csaptelep készítő gyár, öntöde stb. Előadásokat is szervezünk, melyekre neves és elismert előadókat hívunk meg. Az előadások után különleges élményt nyújt a teaház, ahol kötetlenül beszélgethetsz a meghívott vendégekkel, amire máskor nem lenne lehetőséged.

Bassment

B

28

udapest első egyetemi bass music partysorozata vagyunk. workshopot is tartunk, főleg elektronikus zenei hangszereket fel2010 elején alakultunk egy kisebb baráti társaságból. A sorakoztatva, illetve megszólaltatva. Ilyen workshopok keretein közös az volt bennünk, hogy mindannyian szerettük volna bőví- belül több, hazánkban teljesen egyedülálló hangszer szólalt teni a zenei kínálatot az egyetemi bulikat illetően, teret akar- már meg nálunk először közönség előtt. „Banyek”, az analóg tunk adni az elektronikus irányzatok kedvelőinek egy olyan kütyük megszállottja és a hazai dubtechno egyik élvonalbeli helyen, ahol a legfrissebb zenék hallhatóak a legizgalmasabb harcosa rendszeresen lép fel nálunk teljesen LIVE előadással. aktuális stílusokból. Electro, dubstep, drumstep, glitch, trap, Természetesen mindezt a bulik mellett, nem helyett rendezzük. hip-hop, drumnbass, moombah. Csak néhány műfaj a rendApropó bulik. A zene változatosságán túl rengeteg olyan szeresen feltett muzsikákból, ezek mellett sok minden mással látványelemmel is színesítjük az eseményeinket, melyek korábis kísérleteztünk már. Rengeteg fiatal feltörekvő lemezlovas- ban nem voltak jellemzőek karunkon, de amennyire tudjuk, az nak adtunk már lehetőséget a bemutatkozásra, de nemzetkö- egyetemen máshol sem: rendszeres visuallal, egyedi lámpákkal zi hírnévvel bíró Dj-ket is láttunk már bőven vendégül. Palo- és fényekkel, régi írásvetítőkkel megfestett falakkal alakítjuk át tai, Wondawulf, Ludmilla, Cadik, Firedog, JumoDaddy, de a a kolesz pincéjét. A belépés mindig INGYENES, az árak alacsoDublic ikerfivérek is megfordultak már nálunk. A bulik általá- nyak, valamint különböző nyereményjátékokkal is folyamatosan ban két teremben zajlanak: a populárisabb műfajok kedvelőit jelentkezünk. Ha szeretnél többet tudni a partyszervezés viláés a földalattibb beat-ek hódolóit is igyekszünk kiszolgálni. gáról, pultozni egy egyetemi buliban, képben lenni az underKéthetente csütörtökön tartunk partykat a Kármán Kollégi- ground zenékkel, egy összeszokott csapat és egy kiváló baráti um alagsorában, de szerencsére növekvő táborunknak köszön- társaság tagja lenni, akkor tedd magad próbára nálunk! hetően másfelé is előfordultunk már: az építészek rendszeres Figyeld a hirdetéseinket vagy a facebook oldalunkat és buliján a Gödör Klubban minden félévben fellelhetőek vagyunk, gyere el valamelyik tagtoborzó gyűlésünkre! Ha csak buliza gépész illetve építész kari napokon is pult mögé szoktunk áll- ni szeretnél egy barátságos környezetben, akkor látogass el ni, sőt 2012-ben az EFOTT-on és a SZIN-en is megmutathattuk, hozzánk minden második csütörtökön! mit tudunk. A féléves szezonokat igyekszünk tematikus/beöltöE-mail: bassmentklub@gmail.com zős bulikkal is színesíteni. Tavaly áprilisban pedig egy országos Web: bassment.hu szinten is teljesen újnak és egyedinek számító eseménysorozatot Facebook: facebook.com/bassmentklub kezdtünk el ápolni: a bulik mellett félévente egyszer kiállítást/ YouTube: http://www.youtube.com/user/bassmentklub


Energetikai Szakkollégium – ESZK

A

kétezres évek elején a Budapesti Műszaki és Gazda- rendezvényen 110 résztvevő mellett több mint 90 publikáságtudományi Egyetem gépész- és villamosmérnök hall- ció született. A fentiek mellett az ESZK rendszeresen tart a gatóinak egy csoportja, egyetemi oktatóik segítségével egy hallgatóknak számonkérésekre felkészítő konzultációkat küúj társaság létrehozására vállalkozott. Úgy érezték, hogy az lönböző tantárgyakból, valamint TDK díjazási pályázat is egyetemen megszerezhető alapok mellett a sikerhez elen- kiírásra kerül minden ősszel. A társadalmi felelősségvállalás gedhetetlen, hogy a folyamatban levő iparági kutatásokkal szintén Szakkollégiumunk egy alapvető célja, ennek érdeés aktuális információkkal tisztában legyenek. Ezért 2002. kében többek közt tanulmányi versenyt szervezünk középisoktóber 17-én, rangos szakmai szervezetek támogatásával kolások számára, illetve megjelenünk olyan rendezvényeken, megalapították az Energetikai Szakkollégiumot (ESZK). mint a Múzeumok Éjszakája vagy akár az EFOTT. Az Energetikai Szakkollégium heti rendszerességgel Az Energetikai Szakkollégium tagjainak számos lehetőszervez az energetika minden területét bemutató szakmai séget biztosít konferenciákon való részvételre, az iparral rendezvényeket a BME hallgatói és a nagyszámú külső ér- való kapcsolatfelvételre, gyakorlatias, szervezési feladatok deklődők számára. Előadásainkon és üzemlátogatásainkon elvégzésére és persze kikapcsolódásra, mindezt egy összelehetőség nyílik az egyetemi tananyagot meghaladó ismere- tartó, baráti közösség részeként. A tagfelvétel időpontjáról tek megszerzésére, tapasztalt szakemberek álláspontjának hamarosan tájékoztatunk benneteket! megismerésére, az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolására. Kiemelt programnak számít az évente, neves szakemElérhetőségek, további információ: berek közreműködésével megtartott fórum, melyen egy akhttp://www.eszk.org/ tuális energetikai kérdéskör megvitatása a cél. A kétévente eszk@eszk.org megrendezett, angol nyelvű, International Youth Conference www.facebook.com/EnergetikaiSzakkollegium on Energy (IYCE) elnevezésű konferenciát idén negyedik www.youtube.com/wwwESZKorg alkalommal bonyolította le a szakkollégium, a nagysikerű

A

BME Gépész Szakkollégium

Gépész Szakkollégium 2012 őszén alakult a Gépész- elismertség és összetartozás jelenti. mérnöki karon működő szakmai öntevékeny körök ös�Ha szeretnél a szakkollégium tagja lenni, nincs más dolszefogásával. A szakosztályok együttműködése számos új god, mint csatlakozni a szakkollégiumba tartozó szakosztálehetőséget teremt meg a szakmai feladatok megvalósí- lyok bármelyikéhez. tására. Célja, hogy tagjai az egyetemi tanulmányokat kiSzakosztályaink: egészítő, azokat elmélyítő ismereteket szerezhessenek. Az BME Alakítástechnikai Szakosztály, Áramlástan Szakoszösszefogással komplex, több területen átívelő mérnöki fel- tály, Design Szakosztály, Épületgépész Szakosztály, Gépészeti adatok végzésére nyílik lehetőség, a közös programok lá- Eljárástechnika, Gyártás Szakosztály, Hegesztési Szakosztály, togatásával pedig a hallgató a tudomány számos ágába Mechatronika Szakosztály, Polimertechnika Szakosztály, Szányerhet betekintést, gyárlátogatásokon, laborfoglalkozáso- mítástechnika Szakosztály, Orvostechnika Szakosztály kon és workshopokon vehet részt. A kiváló teljesítményt nyújElérhetőség: tó hallgatókat a szervezet ösztöndíjakkal, további fejlődési http://gszk.bme.hu lehetőségekkel motiválja. Mindez egy olyan szakmai közöshttp://facebook.com/bmeGSZK ségben történik, ahol a meghatározó értékeket a szakmai

A Gépész Szakkollégiumot alkotó Szakmai körök BME Alakítástechnika Szakosztály

A

Szakosztály egy néhány évvel ezelőtt alakult, dinamikusan fejlődő csoport, melynek fő célja az alakítástechnika elsőre ridegnek tűnő tárgykörének közelebb hozása a hallgatókhoz. Az oktatás kombinált elméleti és gyakorlati foglalkozásokon történik, de a hangsúly a gyakorlati tudás megszerzésén van. Ennek a tudásnak az átadásának részeként a foglalkozások fő eleme a kézi kovácsolás, ahol a hallgatók a díszműkovácsolás egyes alapvető elemeit sajátíthatják el. Elő-

ző félévben indult a lemezalakítás oktatása, ahol a hallgatók a kézi lemezalakítás egyes fogásaival ismerkedhettek meg. A foglalkozások időpontja változhat, de mindig az esti órákban tartjuk meg őket, hogy biztosan elkerüljük az órarendi ütközéseket. Az Alakítástechnikai Szakosztály ugyanakkor nem egy szigorúan szakmai kör, sokkal inkább egy olyan keret, amely igyekszik összefogni a téma iránt érdeklődőket, és megfelelő hátteret biztosít a szakmai és a szociális kapcsolatépítésre egyaránt. E-mail: rodoren@gmail.com, bence.kalmar@gmail.com

29


Áramlástan Szakosztály

A

z Áramlástan szakkör 2010 szeptemberében indult el néhány lelkes BSc-s és doktorandusz hallgató munkájával, illetve az Áramlástan Tanszék és a CFD.hu cég támogatásával. A legfőbb ok, amiért ez a szakkör elindult, az annak a bemutatása, és igazolása, hogy a légnemű és a cseppfolyós közegek részletes áramlástani vizsgálata a gépészetben is nélkülözhetetlen. A szakkör célja az Áramlástan című tantárgy keretein belül megszerzett ismeretek fejlesztése, bővítése, továbbá bemutatni a foglalkozásokon az áramlástannak azokat az oldalait, amiket az előadások és laborok alkalmával nem sikerült. Tehát gyakorlatban

is látjuk, hogy hogyan működnek a berendezések, milyen programok segítenek a tervezésben, és hogyan lehet vizualizáció segítségével szép és hasznos ábrákat készíteni áramlástani jelenségekről. A szakkör lehetőséget, biztosít azon hallgatók számára, akik saját hobbijukkal szeretnének foglalkozni. Példaként lehetőséget adunk vitorlázó gépek, makettek áramlástani tulajdonságainak meghatározására szélcsatornában vagy szimulációval. Elérhetőségek: aramlastan.szakosztaly@gmail.com; http://www.facebook.com/aramlastanszakosztaly

Design Szakosztály (DSZ)

A

Design Szakosztály a Budapesti Műszaki és Gazdaság-Célirányos gyakorlati jellegű design események, tudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának hallgatói workshop-ok és központok közös látogatása által 2012-ben alapított öntevékeny kör, melynek célja a -Szakmai kiállításokon való részvétel látogatóként vagy gép- és terméktervezés iránt érdeklődő hallgatók szakmai kiállítóként tevékenységének támogatása, látókörének és ismeretanya-Szakmai versenyeken való részvétel gának bővítése, valamint a Gépészmérnöki Kar hagyo-Géptervező és Terméktervező hallgatók ösztönzése a kömányőrző tevékenységének művelése. zös munkára, szociális kapcsolatépítésre A Design Szakosztály fő tevékenységei: - Tervezés iránt érdeklődő hallgatók összefogása -Szakmai fórum biztosítása, ahol társakat találhat az A Design Szakosztály által szervezett programok mindenegyén az egyetemi vagy akár egyéni pályázatok, terve- ki számára nyitottak, azonban csoporton belüli szakmai tezési projektek megvalósítására vékenység folytatása tagságot igényel, melynek feltétele az -Az egyetemen folyó szakmai munka kibővítése, kutatások aktív közösségi munka és a rendszeres részvétel. elvégzése, tréningek, tanulmányutak, gyárlátogatások, előadások, versenyek és konferenciák szervezése Kör elérhetőségei: -A tagok számára készség- és önfejlesztés lehetőségének designszakosztaly@gmail.com biztosítása facebook.com/Design.Szakosztaly -A szakma szereplőivel való folyamatos együttműködés és kapcsolattartás

Épületgépész Szakosztály

A

z Épületgépész Szakosztály 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy tagjai olyan szakmai ismeretekre tegyenek szert, melyek kiegészítik az órarendi kereteken belül tanultakat. A szakosztály szervezésében a hallgatók érdekes előadásokat hallgathatnak meg az épületgépészet különböző területeiről. Egy kis ízelítő a témákból: megújuló energiák, passzívházak, tűz-

védelem, hidraulika, épületfelügyelet, tisztatéri épületgépészet. Az előadásokon kívül a szakosztály üzemlátogatásokat is szervez, bemutatva a hallgatók által megszerezhető ismeretek gyakorlati alkalmazását. Az Épületgépész Szakosztály mindenkit szeretettel vár programjain!

Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály

A

30

Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály idén alakult. Célja, hogy az egyetemi képzés mellett magas szintű, aktuális szakmai ismeretek megszerzésének lehetőségét biztosítsa közösségi programok (előadás, gyárlátogatás, laborfoglalkozás) szervezése révén. Az előadások alkalmával megismertetjük az érdeklődő hallgatókat a folyamattechnika és eljárástechnika azon oldalával, amelyekkel tanulmányaik során nem vagy nem ilyen formában találkoznak. A gyárlátogatásokon az elméletben tanult ismereteket láthatják, ahogy az a nagybetűs életben megvalósul.

De milyen területtel is foglalkozunk? Mindennel, ami kell egy gyógyszergyárhoz, élelmiszergyárhoz és az olajfinomításhoz. Ezen kívül foglalkozunk azzal is, hogy hogyan kell egy tartályt, hőcserélőt és egyéb nyomástartó edényt gyártani. Ha felkeltettük az érdeklődésed, látogass el egy foglalkozásunkra. A szakosztály elérhetősége: Facebook: BME Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály Elnök:Hajmássy Áron – aaronhajmassy@gmail.com


A

Gyártás Szakosztály

szakosztályunk céljai között elsősorban az szerepel, hogy a hallgatóságot közelebb hozzuk a megmunkáló gépek világához, de minden egyéb tevékenységet támogatunk, amely a Ti mérnöki gyakorlatszerzéseteket, továbbképzéseteket és nem utolsó sorban hasznos időtöltéseteket elősegíti. A csapat részt vehetett már hazai és nemzetközi gyárlátogatáson, valamint érdekes szakmai előadásokon. A jelentkezők nagy létszáma miatt több csoportot indítunk. Ezek a csoportok a gépgyártástechnológia különböző terü-

A

leteibe nyújtanak betekintést, pl. esztergályos, marós, pneumatika, koordináta-mérő, szerszámgép-építő és robot-építő, PLC csoport. Az egyes „köröket” a területet mélyebben ismerő hallgatók vezetik, így kollegiális viszonyban, vidám hangulatban nyílik lehetőség a szerszámgépek használatára. Várunk sok szeretettel a Gyártás Szakosztályba! Címünk: ggso@lev-lista.hu

Hegesztési Szakosztály

Hegesztési Szakosztály a Kármán Tódor Kollégium mind elméleti síkon. Ennek kapcsán szakmai bemutatókat 1979-ben alakult öntevékeny köre. A szakosztály mun- szervezünk, melyre külsős előadókat hívunk, valamint belfölkáját az Anyagtudomány és Technológia Tanszék oktatói di és külföldi gyárakat, illetve kiállításokat látogatunk meg. segítik. A szakosztály céljául tűzte ki, hogy a leendő gé- A szakosztály programjai nyitottak, bárki tag lehet és bárki pészmérnökök az egyetemen tanult, illetve a tananyagból eljöhet a rendezvényeinkre. A színvonalas megmozdulásokkimaradt hegesztési ismereteket és az ezzel kapcsolatos nak köszönhetően a tagok igazi közösséget alkotnak, ahol eljárásokat, berendezéseket, eszközöket, korszerű gyártási a programokat közösen szervezzük. technológiákat a mindennapos gépészmérnöki gyakorlatElérhetőség: bmeheginfo@gmail.com ban is megismerhessék, s ezáltal a hegesztés tudományának fortélyait könnyebben tegyék magukévá mind gyakorlati,

A

Mechatronika Szakosztály

Mechatronika Szakosztály célja, hogy kiegészítve a mechatronikai mérnök képzést, lehetőséget biztosítson különféle programok és a szakmához kapcsolódó tevékenységek lebonyolítására. Ha szereted a kreatív feladatokat, több tudásra vágysz, mint amit a képzés adhat, ha szeretnéd megszerzett tudásod a gyakorlatban is hasznosítani, akkor itt a helyed! Előadásokat szervezünk izgalmasabbnál

A

izgalmasabb szakmai témákban, a kognitív robotikától az űrkutatásig, melyeket neves, általunk meghívott előadók tartanak. Konzultációkat tartunk a nehezebb tárgyakból, ezzel segítve a felkészülést. Gyár-, külső labor- és céglátogatások során megismerhetitek az ipar szereplőit. Segítünk a tanterv javításában és a felmerülő problémák orvoslásában. www.bmechatronika.hu

Polimertechnika Szakosztály

Polimertechnika Szakosztály egy fiatal öntevékeny kör, zelebbről megismerkedni a polimerek világával, vagy olyan melynek célja, hogy minél több hallgatóval megismer- technikákkal, amelyeket akár otthon is alkalmazhatsz, illettesse a műanyagok érdekes világát, hiszen napjainkban a ve valamilyen szakmai jellegű kérdésed van, bátran keress polimerek egyre nagyobb teret hódítanak az iparban. Jó minket! Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt szakpélda erre szénszálas kompozitok széleskörű járműipari osztályunk foglalkozásain! alkalmazása. Feladatunknak tekintjük, hogy előadásaSzakosztály elérhetőségek: ink alkalmával a szakma kiemelkedő alakjait hozzuk el a Facebook: http//www.facebook.com/ptszko hallgatókhoz, valamint olyan gyakorlati foglalkozásokat E-mail: ptszko@gmail.com szervezzünk, ahol az érdeklődők a megszerzett elméleti Elnök: Szakács József – szakiyo@gmail.com tudást a gyakorlatban kamatoztathatják. Ha szeretnél kö-

A

Számítástechnika Szakosztály

Számítástechnikai Szakkollégium néven, 1993-ban ala- webszerverek, FTP, de van CS, Quake és IRC szerverünk is, kult és alakulásunk óta feladatunk a Kármán Tódor Kollé- nem beszélve a még készülőben lévő szolgáltatásokról, mint giumban internet hozzáférést biztosítani az itt lakók számára. a WiFi kiépítése az épület egyes területein. Az infrastruktúra kiépítése, karbantartása korántsem A feladatok hatékony elvégzése érdekében 5 egymásolyan egyszerű és hétköznapi feladat, mint ahogy azt a sal kooperáló teamet hoztunk létre. Az egyes csoportok legtöbb ember gondolja. Feladatunk, hogy az egyetemtől önálló feladatkörökkel rendelkeznek, ezek végrehajtására kapott végpontot az egyetemi hálózathoz, eszközeinkkel szakosodnak. Csoportjaink az USB (User Support Brigade), szétosszuk és eljuttassuk az internetet a felhasználókhoz. INT (Interface), Core, PR és a frissen alakult WebTeam. Ennek érdekében rengeteg switchet és szervert üzemelteElérhetőség: www.ktk.bme.hu; ktkszsz@lists.ktk.bme.hu tünk. Ezeken sokféle szolgáltatás működik, ilyen a levelezés,

31


A

Orvostechnika Szakosztály

z Orvostechnika Szakosztály 2013-ban, frissen alakult csoportja a Gépész Szakkollégiumnak, de Orvostechnikai Kutatócsoportként 10 éve folytat kutatómunkát az Anyagtudomány és Technológia tanszék keretein belül. Eredményeinkből számos TDK dolgozat, szakdolgozat és publikáció készült. A kutatócsoport elsősorban a koszorúér-betegség egy kezelési módja során alkalmazott eszköz, a sztent vizsgálatával foglalkozik. A sztent egy hálós falú, leggyakrabban fémből készült implantátum, amelyet az elzáródó érbe ültetnek, hogy megakadályozza az ér szűkületét. Mivel jelenleg Magyarországon a halálesetek felének hátterében valamilyen keringési betegség áll, ezen betegeknek közel harmada pedig koszorúér-probléma miatt veszíti életét, fontosnak látjuk az eszköz vizsgálatát, fej-

lesztési lehetőségeinek számbavételét, a problémák orvosi megközelítését. Csoportunk modern berendezésekkel és a legújabb számítógépes eszközökkel támogatott módszerekkel dolgozik, idén pedig egy innovatív szerkezeti formával rendelkező eszköz fejlesztését is elkezdte. Sztenteken kívül a tagok foglalkoztak még fogászati implantátumok vizsgálatával is. Fontosnak tartjuk, hogy a mérnök hallgatók az orvostechnikai eszközök fejlesztésében felismerjék szaktudásuk gyakorlati alkalmazásának lehetőségét, illetve egy olyan képzési területet, amely később akár hivatásukká is válhat. Ha szeretnél egy dinamikusan fejlődő, jó hangulatú csapat tagja lenni, ahol a munkád akár életet is menthet, jelentkezz az Orvostechnika Szakosztályba!

Határon túl… Újdonsült Műegyetemistaként megszámlálhatatlanul sok lehetőség nyílik meg számodra.

U

tazás… Külföld… Nemzetközi kapcsolatok… Szakmai zódjanak az egyetemi és budapesti életbe, a beiratkozástól fejlődés… Ezek csak töredékei annak, melyek a Hall- kezdve a lakáskeresésen át mindenben rendelkezésére állgatói Külügyi Testület tagjaként egy csapásra elérhetővé nak új barátaik. A félévek során sokrétű szabadidős prograválnak számodra. mokat szerveznek a diákok számára, legyen az kirándulás, A HKT az AIESEC, ESN, ESTIEM, IAESTE, IMT és az újon- sport, kulturális program. nan alakult Rákóczi Szövetség ernyőszervezete, valamint a Bővebb infókért látogass el facebook oldalukra https:// Műegyetemi Állásbörzével párhuzamosan futó, Magyaror- www.facebook.com/esnbme, érdeklődj e-mail címükön esn@esn. szág legnagyobb és legnívósabb Külügyi Börzéjét megva- bme.hu, vagy böngéssz a honlapjukon a http://www.esn.bme. lósító testület. hu/satellite3/ címen.

ESTIEM AIESEC Az AIESEC a világ legnagyobb diákszervezete, mely 110 országban van jelen. A szervezet nagy hangsúlyt fektet az egyetemen megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetésére. Mindemellett lehetőséget biztosít a diákok számára nemzetközi szakmai és önkéntes gyakorlati programokon való részvételhez, melyek során alkalmad nyílik nemzetközi kapcsolatok építésére, új emberek és kultúrák megismerésére. Ha felkeltették érdeklődésedet látogass el honlapjukra: www.aiesec.hu/bme, vagy írj e-mailt az aiesec.bme@aiesec. net címre.

ESN Az ESN nemzetközi diákszervezet tagjai az egyetemünkre érkező Erasmus-os diákok beilleszkedését, valamint az újra hazatérők visszailleszkedését segíti. Céljuk, hogy a külföldi hallgatók minél gyorsabban és könnyebben belerá-

32

Az ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) az európai műszaki menedzserek szervezete, mely összeköti a kontinens MM hallgatóit, valamint a műszaki és menedzser terület iránt érdeklő diákokat. ESTIEMerként számos utazási lehetőség közül szemezgethetsz kedvedtől függően. A különféle szakmai és közösségépítő programok garantálják személyes fejlődésed, ráadásul jelentős kapcsolati tőkére tehetsz szert. A 20 éve alakult diákszervezet tagjaként nemcsak szakmai előrelépésed garantált, hanem nemzetközi kapcsolatok mellett életre szóló barátságokat köthetsz. Ne habozz! Vedd fel velük a kapcsolatot most és tapasztald meg Te is az ESTIEM Spiritet! Megtalálod őket a www. estiem.bme.hu oldalon, vagy like-old facebook oldalukat a legfrissebb hírekért www. facebook.com/estiembudapestbme.

IAESTE Az IAESTE tagjai azon dolgoznak folyamatosan, hogy a Műegyetem hallgatói számára a lehető legjobb külföldi szakmai gyakorlatokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel Magyarország határain túl kamatoztathatod itthon megszerzett tudásodat. Ezen pozíciókat az IAESTE szerzi, így garantáltan színvonalas helyen végezheted szakmai gyakorlatodat, valamint tagjai a kint tartózkodásod teljes időtartama


alatt mindenben a rendelkezésedre állnak. Nyári csereprogramjukon hazánkba érkező, nálunk gyakornokoskodó diákok mentorai, melynek keretében sokszínű programokon vehetsz részt, új embereket ismerhetsz meg. Keresd fel facebook oldalukat, hogy ne maradj le semmiről facebook.com/iaestebme és csekkold honlapjukat bme.aieste.hu.

IMT International Mentor Team tagjainak feladata, hogy a harmadik országból érkező hallgatók beilleszkedését segítse mind az egyetemi életbe, mind a magyar társadalom-

ba. A mentori feladatok az előzetes kapcsolatfelvételtől a mentorált hazautazásáig terjednek. Ez alatt az idő alatt a hallgatók számára változatos programokat szerveznek, céljuk az ország minél mélyebb megismertetése. Ha szeretnél Te is csatlakozni a csapathoz látogass el a hkt.bme.hu honlapra, hogy tájékozódhass a részletekről.

Rákóczi Szövetség A Hallgatói Külügyi Testület legfiatalabb tagszervezete, mely lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy megismerjék a határon túli magyarok életét, lehetőséget ad a BME diákjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot az ott élő egyetemistákkal. Programjaik keretén belül megismerkedhettek a határon túli, erdélyi egyetemi oktatással. Ha szeretnél csatlakozni hozzájuk, látogass el a www.facebook.com/rakoczibme oldalra.

Rendezvények

A

Gólyatábor

BME Gépészmérnöki Karára felvételt nyert hallgatóknak lehetőségük van bekerülni azok népes és vidám táborába, akik elmehetnek a méltán nagyhírű gépész Gólyatáborba. A Seniorok, egy felsőbbévesekből álló kis csapat, akik sok egyéb mellett szervezik e feledhetetlen emlékeket ígérő Gólyatábort. A tábor időpontja általában augusztus végén van. Jó néhány érv szól amellett, hogy ezt a rendezvényt is bezsúfold életed talán utolsó felhőtlen nyarának programjába: • első kézből kaphatsz fontos információt az Egyetemről és a Kollégiumról (tandíj, kolidíj, kreditrendszer, különböző tanulmányi kérdések); ezáltal sokkal könnyebben el fogsz igazodni a „nehéz kezdetek ” idején; • találkozhatsz a kari vezetéssel és a kar hallgatói vezetőivel (dékán, dékánhelyettesek, Hallgatói Képviselet elnöke stb.), akik hivatalos tájékoztató keretében informálnak, így legkülönbözőbb kérdéseidre a legmegbízhatóbb forrásból kaphatsz válaszokat; • oldottabb légkörben ismerkedhetsz leendő tankör-, illetve évfolyamtársaiddal, ami nagyban elősegíti az egyetemi környezetbe való beilleszkedésedet; • megismerkedhetsz a Senior Gárdával, akik tapasztalatukkal,

2

rengeteg információval tudnak szolgálni a kreditrendszer buktatóiról, az egyetemi követelményekről, szemléletről, és akikhez a jövőben is bizton fordulhatsz ügyes-bajos dolgaiddal; • nagyszerű lehetőséged nyílik a szórakozásra, hiszen a szervezők mindent megtesznek, hogy a nagy hajtás előtt még egyszer igazán kitombolhasd magad. Ennek érdekében számtalan, különböző programot állítottak össze, melyek közt mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbbet: • sport vetélkedők (labdarúgás, röplabda, kosárlabda, Toldi-próba, sorversenyek, sakk, Gólya-Senior focirangadó); • fesztiválprogramok: napon heverészés jó zenére, társasjátékok (esetleg alkohol bevonásával), véradás édi plüssállatokért, játékbarlang: főleg póker, rengeteg kötetlen beszélgetés a leendő szaktársakkal; • minden este fergeteges „egyetemi” buli. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a Gólyatáborban részt vett elsőévesek sokkal könnyebben küzdötték le a kezdeti nehézségeket, sikeresebben álltak át az egyetemi életformára. Hatalmas pörgés, ne hagyd ki! A „megszivatós” gólyatáborokról hallott történeteket pedig felejtsd el. A Műszaki Egyetem jó híre közismert, és ez a gólyatábor színvonalán is meg fog látszani. Itt biztos nem fogod kényelmetlenül érezni magad. A gólyatábor szigorúan egymás megismeréséről, informálódásról és felejthetetlen bulikról szól.

VII. BME Egyetemi Napok – az egyetemi évek méltó kezdete!

013. szeptember 17. és 19. között immár hetedik alka- rakozóhelyek rezidenseivel is találkozhatsz. lommal kerül megrendezésre a BME Egyetemi Napok. Tavalyi fesztivál után újabb német fellépő ad nagykoncertet a renTöbb zenei helyszínen a legnevesebb magyar előadók mel- dezvényen (aki egyébként már járt nálunk), a 90-es évek és napjaink lett, külföldi fellépők is érkeznek ismét hozzánk. Az elmúlt egyik meghatározó alakja. A szervezők augusztus elejére ígérik a világévekhez hasonlóan az Infoparkban kerül megrendezésre a sztár bejelentését, de ígérik, hogy nem fognak csalódni a BME-s hallgatók! hagyományőrző rendezvény. A napijegyek ára minden diáknak 2000 Ft, a három napos diák A magyar fellépők egész sorát felvonultató eseményen bérleté pedig 3500 Ft lesz. második alkalommal lép fel napjaink egyik legjobb zeneTovábbi információkért és részletes programokért látogasd meg a kara, a Brains, a teljesség igénye nélkül a Tankcsapda és www.egyeteminapok.bme.hu weboldalt és csatlakozz a www.facebook. a nagy népszerűségnek örvendő Kaukázus is. A koncertek com/egyeteminapok klubhoz is! mellett a legismertebb hazai DJ-kkel, valamint a BME-s szóBME Egyetemi Napok – az egyetemi és a fesztiválérzés közös ereje!

33


A

Kármán Nap

z akkori Kollégiumi Bizottság Szakmai Reszortja 1996- elég sok érdekességet láthatunk, és egyben új tudásra is ban döntött úgy, hogy egy tudományos vetélkedőt ren- szert tehetünk. És persze hozzá kell tennem, hogy a jó mundez a fiataloknak, ezzel is érdekesebbé téve az egyete- kának megvan az eredménye: minden csapat kap valami mi életet. Nevét Kármán Tódorról kapta, aki itt végzett az hasznos ajándékot (a helyezés arányában), illetve a győzegyetem gépészmérnöki karán. tes csapat a trófeát: a Tudás Fáját. A vetélkedő alatt nem egy unalmas, tesztkitöltős versenyBárki részt vehet ezen a versenyen, de azért jó, ha van a csare kell gondolni. Kezdetben persze a verseny többet foglal- patban egy-két idősebb diák is, mivel nem minden tanszékkel találkozott Kármán Tódor életével, illetve a technika történetével. kozik rögtön az első évben a hallgató, így nem minden feladathoz Mára azonban kicsit átformálódott. A versenyen résztvevő lesz meg a kellő tudása. Ugyanakkor a nevezhető csapatok száma csapatok - általában hat-hét fő - a tanszékek képviselőitől véges, így hamar betelik a létszám. Én mindenkit csak biztatni tudok, kapják a feladatokat, amik között a tárgyi tudást, a gya- hogy amint érzi magában az erőt, mérettesse meg magát, mert aki korlati ismereteket és a kreativitást tesztelők is megtalálha- benevez – lényegtelen hányadik lesz –, egy felejthetetlen élménnyel tók. Bizonyos időtartamon belül kell őket megoldani, így a lesz gazdagabb. csapatok aktív agymunkát végeznek a délután alatt. Nem A vetélkedőt a Kultúrhét keretében szokták megrendezni. Kiegékell megijedni, ez nem olyan nehéz, mint amilyennek elsőre szül néhány szakmai előadással is a hét folyamán, valamint ekkor tarhangzik. Gondolkodtatóak ugyan a feladatok, de egyrészt ják a Harmadoló Estet is, amely a Felező Bál utódja (a kétszintű képzés megmutatják, miért is tanuljuk azt a sok mindent, másrészt hozta magával a névváltozást, de az est tartalma hasonló maradt.)

E

Gólyabál

z az őszi félév egyik nagyszabású rendezvénye, amely az rangos esemény. Néha más egyetemmel, főiskolával is köelsősökre vár, a GHK szervezésében. A program (koncer- zösködünk, a jobb hangulat és az ivararány javítása végett. tek, cigányzene, dizsi…) általában évről évre változik, mint Felbukkannak itt tanárok és felsőbbévesek is, akik az egyetemi ahogy néha a bál nagysága is. Egy, és csak egy program élet nem kis részét képezik. A sok kis gólyának itt kerül sor a fogadabiztos minden Gólyabál alkalmával, és ez nem más, mint a lomtételre, mikor is mindenki leteszi az esküt és iszik az avatóitalból. Senior-műsor (amelyik gólyát ez sem dobja fel, az lehet, hogy Természetesen ez sem kötelező, de mivel (általában) egyszer gólya rossz kart választott). A helyszín is erősen változó az elmúlt a gólya, ezért ez a Te bulid. Érdemes visszalátogatni is a későbbi évek tükrében: például nemrég a Duna Palotában, illetve az évek folyamán, hiszen egy nagyon hangulatos rendezvényről van Almássy téri Szabadidőközpontban került megrendezésre e szó, ahol kulturáltan szórakozhatsz és ismerkedhetsz.

A

Slip

z év legnagyobb eseménye egy gépész szemében (a reggeli ébredés után), a minden évben megrendezésre kerülő Slip, azaz a Gépészkari Napok. Áprilisban szokás eme nemes rendezvényt végiginni és szórakozni. Sok csapat vesz részt az egy héten át tartó vetélkedőn, melynek a végén a legrátermettebb gárda vezetője megkapja a kitüntető „Miapánk” címet kerek egy évig. Természetesen a többi csapat is nagyon jól szokott szórakozni, vidámságból nincs hiány. A megszokott feladatok mellett (kocsmafutás, járőrverseny, nagyvetélkedő) egyéb kihívások is felbukkannak, amik kezelése néha igen frappáns megoldásokat szül. Külön öröm

látni a megújuló régi, és az elsőévesekből álló csapatokat is. A nagyközönségnek pedig ott vannak a koncertek, bulik és látványnak a versenyzők megmérettetései. Persze ezért a rendezvényért sem kell a szomszéd faluba menni, mert a Kármán kollégium vonzáskörzetében rendezik meg, immáron (2013-ban) 32. alkalommal. Tavaly még a Slip Faktor is helyet kapott a programok között. Ezen bemutatkozhattak a karon működő együttesek, vagy bátor, egyéni énekesjelöltek. Annyi biztos, hogy Budapest nagy része tudja, hol van a legnagyobb pörgés áprilisban.

Unicumos pulyka

34

Hogyan készítsük el a pulykát? 1. Vegyünk egy pulykát! 2. Egy pohár unicum. 3. Tegyük a pulykát a sütőbe! 4. Még két unicum. 5. Állítsuk a hőfokot 190 sütőre! 6. 3 unicum további. 7. Süssük a kapcsot be! 8. Most még tovum 4 univáb. 9. Pulykázzuk meg a zsírt! 10 Unicumot a másik palackot még. 11. Dugjunk pulykákat a homérumba! 12. Poharazzunk egy unicumot az öntbe! 2011/4 szeptember

13. Süssük az unicumot még egy óráig! 13+1. Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a!... 14. Pulykáljuk meg az puha unicumját! 15. Vegyük ki a pulyákot az unicumból! 16. Édes anyám, sírhalmomra-a-a-a!... 17. Kiskút, kerekes kút... 18. Szeletum a pulyák darabbal többe! 19. Pusztuljunk tásztátum! 20. Palackoljunk még egy unicum vevétet! 21. Nyílára uccásik a krocsmrasumity!... 22. Állítsuk meg a teritumot és pulykoljunk még egy terítéket! 23. Leterít az unipulyák, és fogyjunk el!


KEDVES FELVÉTELIZŐ! Végre letudtad az érettségit és beléphetsz a már sokszor emlegetett nagybetűs Életbe. Sok minden vár rád az egyetemen: új barátok, új élmények és sajnos még rengeteg vizsga is, de ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy végre a saját utadat járd. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a pénzügyeid irányítását is a kezedben tartsd. Igényelj OTP Junior kártyát O Ft-os számlavezetési díjjal és most ajándék Fundango pénztárcát adunk Junior kártyád mellé! Részletek és igénylés: www.otpjunior.hu

Miért érdemes az OTP Junior számlát választanod? • A számlavezetés O Ft • Az OTP Junior MasterCard® Online kártyád PayPass™ funkcióval kerül kibocsájtásra, így 5000 Ft alatti vásárlások esetén alkalmas az érintés nélküli PayPass™ fizetésre. Ráadásul az éves díja is O Ft • A kártyáddal elérhető további díjmentes szolgáltatások: • Vásárlási lehetőség mintegy 29 millió kereskedőnél világszerte: O Ft • Mobiltelefon egyenleg feltöltés: O Ft • Vásárlás interneten keresztül: O Ft • Havonta 1 alkalommal kedvezményesen vehetsz fel készpénzt közel 2000 belföldi OTP automatából • A havi díjmentes Junior Light, vagy a kedvezményes Junior Extra igénylése esetén akár otthonról is bankolhatsz és sms értesítést kérhetsz számlád forgalmáról, melynek havi díja: O Ft • Egyéb bankkártyákat is igényelhetsz: • MCO ISIC Junior kártya, amely bankkártya és nemzetközi diákigazolvány egyben • MCO Junior Sajátkártya – amelyet olyan képpel gyártunk le számodra, amilyet szeretnél Hozd ki a legtöbbet! Lépj be és válogass a Junior kedvezmények és akciók közül a www.otpjunior.hu oldalon.

Miért jó, ha a Műegyetemen OTP Junior bankkártyával rendelkezel? • Az egyetem területén 3, a közvetlen közelében pedig több mint 10 helyen tudsz hozzájutni a könnyedén az ösztöndíjaidhoz; • Az Egyetemhez rendelt bankfiókban (1111. Budapest, Szt. Gellért tér 3.) könnyedén és gyorsan tudod intézni a személyes ügyeidet; • Gyorsan, és olcsón tudod befizetni a kollégiumokban az internet használati díjat; • Ha kondizni akarsz, akár online módon is befizetheted a kondibérlet árát; • Napijegy áráért vehetsz hetijegyet az OTP Bank által támogatott őszi BME Egyetemi Napokon, ami az egyetem legnagyobb hallgatói rendezvénye*. *A részletekről tájékozódj a BME Egyetemi Napok weboldalán (egyeteminapok.bme.hu).

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az akció, valamint a termékek és szolgáltatások részletes feltételeit, illetve a további információkat megtalálod az OTP Bank fiókjaiban, és a www.otpjunior oldalon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokban és Hirdetményekben.

www.otpjunior.hu 1/20/30/70 3666-666

2013. gólyaszám  

KÁTÉ 2013. gólyaszám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you