Page 1


Elérkeztünk a tavaszi félévet lezáró számunkhoz. Mivel nem szeretnénk, hogy nagyon unatkozz a vizsgaidőszakban, így egy duplaszámmal készültünk, hogy legyen mit forgatnod, mikor két zh vagy vizsga között szükséged van egy kis felüdülésre. Két érdekfeszítő interjút is találhatsz, egyiket Dr. Orbulov Imre adjunktussal, karunk gazdasági dékánhelyettesével, aki a gépészkar gazdasági helyzetébe ad számunkra egy kis betekintést. Másik interjúnk pedig többszörös Európa bajnok úszónkkal, Cseh Lászlóval készült. Az interjúkon felül, a nyárra előretekintő írásokat, érdekes híreket információkat, ismertetőket és kedvcsinálókat gyűjtöttünk számodra. De a végére hagytuk a legjobbat, az előző számban is megtalálható játékunk nehezített verzióját, extra mennyiségű sudokut, álsághíreket és vicceket, mellyel a vizsgaidőszakhoz kívánunk sok sikert. A nyárra pedig, így jó előre is, jó pihenést és remek programokat kívánok szerkesztőségünk nevében is!

Felelős kiadó: Felelős szerkesztő: Főszerkesztő: Főszerkesztő-helyettes: Tördelőszerkesztő: Tördelők:

Olvasószerkesztők:

Cikkírók:

Szabó Klára KÁTÉ Főszerkesztő

GHK hírek .......................................................... 4 Kármán Tódor öröksége ....................................... 5 Interjú Cseh Lászlóval .......................................... 7 Hirdetés ............................................................. 9 Komplex épületgépészeti tervezés ....................... 11 Interjú Dr. Orbulov Imrével ................................. 13 Hogyan… az érintőképernyő? ............................ 15 Az isteni részecske ............................................ 18 Építsünk galvánelemet! ...................................... 20 Véget ért a „Jövőre Fel!” nap .............................. 21 A nagy CAD-teszt: vol. 1 ..................................... 22 Irány a Mátra! .................................................. 27 Internetes közösségek II. ................................... 28 Zabagép – Nordsee ........................................... 30 A világ nagy titkai............................................. 31 Érdekességek a nagyvilágból .............................. 33 Mozigépész – Úton ............................................ 34 Mi lesz veled, LucasArts? ................................... 35 Old’s Club ......................................................... 36 Fesztiválok 2013 II. ........................................... 37 Richard Dawkins: Az önző gén ............................ 39 Álsághírek ....................................................... 40 Grafilogika........................................................41 Sudoku ............................................................ 42 R-hely...............................................................43 A hirdetések tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalalunk.

Vendég cikkírók:

Interjú fotók: Játék: Címlap: Belső borító: Layout:

Vígh Miklós Szilágyi Attila Szabó Klára Takács Borbála Faragó Dénes Hergovits Dávid Katona Márk Miklós Takács Rudolf Ébert Dávid Mucska Brigitta Poller Gyöngyvér Sándor Krisztián Bálint Kötöny Berki Lilla Hadzsi Ákos Hliva Viktor Katona Márk Miklós Káldi Tamás Mucska Brigitta Nagy Dávid Márk Peidl Tamás Podolyák Éva Poller Gyöngyvér Szabó Klára Takács Borbála Dr. Németh József Sóki Rudolf Tomjanovich Gergő Baki Mihály Sejbenné Rieth Ágnes Poller Gyöngyvér Baki Mihály Földesi Bernát Podolyák Éva

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének Lapja http://www.kate.hu Megjelenik 1000 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával. KÁTÉ-szerkesztőség 1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. HÖK-tömb A33 E-mail: katepress@gmail.com Honlap: www.kate.hu Nyomda: Multiszolg Termeltető és Szolgáltató Bt.


egyetemi élet

Oktató Stépán Gábor Kossa Attila Orbulov Imre Norbert Nguyen Huy Hoang Vad János Takács Dénes Szabó Tibor Bihari Péter Csernák Gábor Kollár György Lukács Eszter Örvös Mária Házkötő István Joanovics László Éva András Magyar Tamás Szánthó Zoltán Király Csaba Miklós Ákos Kovács Viktória Barbara Molnárné Dőry Zsófia Kovács Endre Ábrahám György Laza Tamás Sándor Csaba

Átlag 4,89 4,85 4,85 4,80 4,77 4,69 4,61 4,60 4,54 4,49 4,49 4,48 4,47 4,46 4,45 4,44 4,43 4,42 4,42 4,40 4,39 4,38 4,34 4,32 4,32

A 2012/13 tavaszi félévi Kari BME ösztöndíjasok a 2013.04.17-i Kari Tanácson vehették át okleveleiket.

4

• Horváth Miklós • Turcsán Tamás • Józsa István Tamás • Katona Bálint • Major Péter • Kun Zsuzsanna • Haraszti Péter • Keszte István • Szabó Zádor • Lőrincz András • Réz István • Lengyel Ákos Gratulálunk az eredményeikhez!

A 2012/13 és tavaszi félévében a Gépészkari Hallgatói Képviselet három csapatot (MAFC Kármán, FIKESZ BME, Master Majmok FHM) támogatott öszszesen 125000 Forinttal. A továbbiakban is sok sikert kívánunk nekik!

Kedves Végzősök! Szeretettel meghívunk titeket és kísérőiteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmér-

nöki Karának nagy hagyománnyal bíró Gyűrűavató és Végzős Báljára. A Gyűrűavató időpontja: 2013.május 17. 20:00, helyszíne 1111, Műegyetem rkp. 1-3., Központi épület aulája. A rendezvényen az egyetemi vagy MSc képzésen végzős hallgatók a leendő diplomájuk jelképének számító kari gyűrűs, a BSc végzős hallgatók pedig a kitűzőjüket avathatják fel. A Bálon háromfogásos vacsorát a tiszteltbeli évfolyamtársak diplomavédése követi, mely után élőzenés táncos est veszi kezdetét. Kari gyűrű rendelésére a Gépészkari Hallgatói Képviseleten keresztül van lehetőség, gyűrűt próbálni, vásárolni és kitűzőt vásárolni a GHK irodában lehet, előre egyeztetett időpontban! A gyűrűmegrendelésének feltétele 10000 Ft foglaló. Részletesen a GHK honlapon olvashattok a Gépészmérnöki Kar idei Gyűrűavatójáról, illetve a gyűrű- és kitűző vásárlásról. A kari átlag 87.75% lett, mivel az utolsó két helyezett eredményét nem veszik figyelmbe a végleges eredmény számításakor, ezzel az egyetemi rangsorban 3. helyezést értünk el. [táblázatban a hk-sok eredményei]

Név

Pontszám

%

Somogyi József

86

95,56%

Varró Gergő

86

95,56%

Rácz Virág

83

92,22%

Kun Levente Alex

82

91,11%

Nagy Edit

81

90,00%

Perjési Péter

79

87,78%

Szaller Ádám

79

87,78%

Nagy Ágnes

77

85,56%

Vígh Miklós

77

85,56%

Szipka Károly

75

83,33%

Berta Katalin

74

82,22%

Majláth Máté

73

81,11%

Szabó Balázs

73

81,11%

Kovalovszki Máté

62

68,89%

Antal Laura Csenge

46

51,11%

2011/4 2013/3 szeptember május


2013. április 11-12. között lezajlott az első 24 órás foci a Kármán Tódor Kollégiumban. A tornán 29 csapat vett részt, kb. 220 hallgatót sikerült megmozgatni. A torna a HÖOK SportPont Program egyik állomása volt, az itt szerzett pontokat értékes ajándékokra válthatják be az eseményen részt vevő hallgatók. A 24 órás focira ellátogatók részt vehettek egy Zumba órán, illetve egy Kempo bemutatón is. A 130 mérkőzésből álló tornát a Sport TV válogatottja elleni mérkőzés zárta le, amelyen a döntőn részt vevő két csapat volt az ellenfél. A program érdekessége, hogy az első és utolsó mérkőzést is ugyanaz a két csapat vívta. I. helyezés: Dávid Márk II. helyezés: Bazsadba III. helyezés: Csapolj bele Gratulálunk a győzteseknek! Köszönjük a támogatást a „Mozdulj.com” és a részvételt a Sport TV csapatának! Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat és egy év múlva újra találkozunk!

egyetemi élet

24 órás foci

GHK

Az egyetemek szép hagyománya szerte a világon, hogy panteonjukban megőrzik azoknak az emlékét, akik tudós életükkel példát adtak, s elvitték hírét hazának, alma maternak egyaránt.

A

z egyetemek szép hagyománya, hogy egy-egy jeles évfordulón egykori tanítványukra, oktatójukra emlékeznek, s megfogalmazzák egykori munkásságának maradandó – mondhatni – világra szóló értékeit, mának szóló üzenetét. Különösen érvényes mindez Kármán Tódorra, akinek nevét egyetemünk Gépészmérnöki Karának kollégiuma is viseli, valamint a korszerű mérnökképzést szolgáló Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium. De nekünk, magyaroknak, a XX. századi történelme a szétszóródást is megadta, így közülük nem kevesen magyarországi pályájuk után Európa és a világ más részén fejtették ki alkotó munkásságukat, de megmaradt kötődésük a hazához, alma materhez. Eljutottak „az Értől az Óceánig” – mint Ady írta híres versében, de föl-föl dobott kőként visszatértek. Számukra maradandó élmény, emlék, s mint az indító rakétához az első fokozat gyorsító ereje, nagy útravaló volt az iskola, amely nem csupán ismeretet adott. Kármán Tódor életében az iskoláknak talán még másoknál is meghatározóbb szerepe volt: így az egykori gyakorló főgimnáziumnak, a mai Trefort utcai gimnáziumnak, melyet- édesapja, a neves pedagógus, egyetemi tanár alapított, a József

2013/3 május

Műegyetemnek, s a külföldi egyetemeknek (Göttingennek, Aachennek, Pasedenának – hogy csak a legjelentősebbeket említsük). 1898-ban iratkozott be a József Műegyetem Gépészmérnöki Karára (a karokat abban az időben osztályoknak nevezték). A József Műegyetem épülete a mai Múzeum körúton volt, ez ma az ELTE épülettömbje. Ez az épület volt egyetemünk első állandó otthona, amely professzorunk, Steindl Imre tervei alapján épült. Az 1871-ben önálló szervezeti kereteket kapott József Műegyetemen európai színvonalú mérnökképzés folyt már akkor is, amikor Kármán Tódor intézményünk hallgatója lett. Mindez alapvetően abból adódott, hogy falai között jelentős ipari gyakorlattal rendelkező tanárok tanítottak, akiknek meghatározó szerepe volt mindezek mellett a magyarországi iparpolitikában, iparfejlesztésben. A korszerű ipari igényeket messzemenően figyelembe vevő mérnökképzést s ezen belül gépészmérnök oktatást mutatja az a tény, hogy új tudományterületek művelésére tanszékeket alapítottak, s tanárnak jelentős ipari gyakorlattal rendelkezőket hívtak meg. E cél megvalósulása érdekében jött létre 1893-ban az Elektrotechnika Tanszék, s lett első

professzora Zipernowsky Károly. A mai Mechanikai Technológia Tanszék épületében áll az egykori tanszékalapító professzor, Rejtő Sándor szobra, aki a „Fémek és fa forgácsolása” című tárgy előadója volt. (Ő kapta az első gépészmérnöki oklevelet a Műegyetemen). E korszak legendás gépészmérnök professzora volt Bánki Donát, aki Csonka Jánossal együtt – mint ismeretes – a porlasztó feltalálója. Kármán Tódor évtizedek múlva így emlékezett vissza egykori professzorára: „az alkotó gondolkodás tekintetében az egyetemen Bánki Donát professzortól, egy szikár, keskeny arcú, kecskeszakállú, finom úriembertől tanultam a legtöbbet. Gépészmérnök volt, aki hidraulikát tanított. Ellenezte a tisztán empirikus szabályok alkalmazását a gépészetben, és igyekezett legalább megközelítőleg megmagyarázni nekünk, miért történnek a természet dolgai úgy, ahogy megtörténnek. Bánki nemcsak szomszédunk volt Budán, hanem apám jó barátja is. Szeretett műkedvelőként festeni. Mindig kért, hogy üljek modellt.” A matematika professzora Kőnig Gyula volt, Kármán már középiskolás korában különös fogékonyságot mutatott a matematika iránt (ötjegyű szá-

5


egyetemi élet

mot tudott ötjegyűvel fejben szorozni). „Szerettem a matematika előadásokat az egyetemen, melyeket egy Kőnig nevű kiváló matematikus tartott” írta később Kármán, majd így folytatta: „Kőnigtől tanultam meg élvezni – még jobban, mint addig valaha – a szellemnek azt a páratlan kihívását, amit a matematika nyújtani képes.” Kármán Tódor 1902-ben kapta meg gépészmérnöki oklevelét s az egyetemen maradt, a Bánki profeszszor által vezetett III. számú Gépszerkezettani Tanszéken lett tanársegéd. Bánki ebben az időben a Ganz-gyár műszaki tanácsadója is volt. Így Kármán is azonnal gyakorlati feladatot kapott: közreműködött Bánki motorfejlesztő tevékenységében. Elméletileg tisztázta, hogyan szüntethető meg a dugattyús gépek szelepeinek csattogása, s matematikai úton meghatározta a rezonancia következtében jelentkező szelepcsattogás megakadályozásához szükséges tömeget. Kármán Tódor dolgozatát Bánki professzor kitűnő munkának értékelte, és később a Mérnök és Építész Egylet

6 2011/4 2013/3 szeptember május

lapjában megjelentette. Valószínűleg Ganz-gyári feladatai irányították figyelmét egy újabb probléma, a kihajtás felé. A kezdeti szakmai sikerek után – apja tanácsára – a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjával Göttingenbe ment. Ezzel az úttal új korszak vette kezdetét Kármán Tódor életében, de a műszaki tudomány történetében is. Gazdag és eredményes pályájára e rövid írás keretében csak utalni lehet. Göttingenben alkotta meg kihajtási, majd az áramlásba helyezett testek mögött fellépő örvénysor elméletét. Ezt a jelenséget a tudomány Kármánféle örvénysornak nevezi. 1912-ben az aacheni műegyetem professzora, ahol 1930-ig dolgozott. Az I. világháború alatt Petróczy István és Zurovecz Vilmos repülőmérnökökkel kifejlesztette a világ első katonai helikopterét (PKZ). Közben egyetemünk tanára. 1930-ban költözött Pasadenába (USA) és a hangsebesség feletti repüléssel foglalkozott. 1936-ban rakétakutató csoportot alapított. Itt fej-

lesztették ki az 1950-es évek elején az amerikai szárazföldi hadsereg első ballisztikus irányított rakétáját. Megoldotta a hangsebesség feletti repülés problémáit, a rakétatechnika egyik úttörőjének tekintik. 1963-ban kapta meg az Egyesült Államok elnökétől a legnagyobb amerikai tudományos kitüntetést, a Nemzeti Tudományos Érmet. Ezt megelőzően, 1962. október 22-én avatta tiszteletbeli doktorrá egyetemünk a Gépészmérnöki Kar világhírű, egykori tanítványát, az aerodinamika egyik legnagyobb tudósát. 1963. május 7-én ért véget gazdag életútja. Hollywoodban a Santa Monica Boulevard vezet végső nyughelye felé. Karunk kollégiuma viseli nevét, szellemi örökségét az Áramlástan Tanszék viszi tovább. Jelentősek a Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium hazai és nemzetközi kísérletei. Halálának 50. évfordulóján is emlékezzünk rá életútjának követendő példázatával.

Dr. Németh József c. egyetemi tanár


Eseménydús, sikeres év áll mögötted. Fő mozzanataiban Debrecen, London, majd Isztambul, mindegyik fantasztikus eredménnyel. Összefoglalva az egész évedet hogy látod? A 2012-es évemre nem tudom azt mondani, hogy maradéktalanul elégedett vagyok vele. Nagyon jól indult az év, egy meglepetéssel, hogy Debrecen fogja rendezni az Európa-bajnokságot az olimpia előtt. Ez egy kicsit megváltoztatta a felkészülési gondolkodásunkat. Hál’ Isten, Debrecen nagyon jól sikerült, nagyon jól ment az úszás, nagyon remek időket úsztam. A magyar csapat nagyon jó volt és

nek, de akkor is azt éreztem, ennél többre vagyok képes. Ezért van az, hogy még négy évben gondolkodom, hogy tovább folytatom az úszó pályafutásomat, mert azért szeretném még egyszer megpróbálni, hátha összejön az olimpiai bajnoki cím.

ezután bizakodóak voltunk az olimpiával kapcsolatban. Jött az olimpia és sajnos az első nap a 400 vegyes előfutamában, elkövettem azt a hibát, hogy megbíztam Michael Phelpsben, és azt gondoltam, ha mellette vagyok, vele úszom, akkor nem lehet gond, bekerülök a döntőbe. Mert hát Phelps, az Phelps és ő azért jó szokott lenni. De hát az első nap még nem volt jó, úgyhogy sajnos kilencedikként kiestem a döntőből. Az egy nagyon nehéz pillanat volt számomra, ott eléggé mélypontra is kerültem. Egészen a 200 vegyesig kellett várni, hogy újra talpra állhassak és egy kicsit jobb lehessek. Nagyon örülök a bronzérem-

nem szabad spórolni az energiákkal, és nem szabad hinni Michael Phelps formájában. Úgyhogy ez egy örök tanulság marad. A másik meg az, hogy akármenynyire mélyponton is vagyok, fel kell tudni állni. A 400 vegyes után következett a 200 pillangó és ott se sikerült döntőbe kerülnöm. Az volt az abszolút mélypontom és akkor azt mondtam, két választásom van: vagy összecsomagolok és hazarepülök, vagy pedig lezárom,

2013/3 május

Londoni olimpiád után mik azok a hasznos tapasztalatok, amik segítségével tudsz majd készülni a következő versenyeidre? Hát az első és legfontosabb, amit sajnos 27 évesen kellett átélnem, hogy ne ess ki a döntőből. Tehát a tanulság az, hogy reggel is erősen kell úszni,

ami eddig történt és újult erővel nekivágok a 200 vegyesnek. Mivel versenytől nem futamodtam meg még soha, ezért az utóbbit választottam, ez nagyjából be is jött, szóval nagyon hasznos volt London. De nem csak London, hanem az egész utána következő időszak, mert voltam világkupa-sorozaton, ahol egy darab aranyérmet se sikerült nyernem, mindig egy kicsivel lemaradtam a dobogó legfelső fokáról. Az is nagyon sok tanulsággal szolgált az elkövetkezendő időszakokra. Ott volt ugye az isztambuli VB, ahol jól úsztam, de hát ott is voltak dolgok, amiket nem jól csináltam. Gondolok itt a 200 pillangóra, ahol is a második ötvenen egy olyan lassú ötvenet sikerült jönnöm, hogy ott el is úszott a győzelmi esélyem. Szerintem egyébként meg tudtam volna nyerni. Így is nagyon szép a második hely, de meg lehetett volna az első. De ott is hibáztam és nem jött össze. Úgyhogy mindig vannak versenyek és mindig vannak tanulságok, amiket nagyjából le tudunk vonni. A lényeg, hogy felismerjük ezeket a hibákat és az elkövetkezendő időszakokban megpróbáljuk kijavítani. Ha már nem látunk hibát és

nem látjuk azt, hogy valami nem stimmel, valami nem az igazi, akkor ott kezdődnek a problémák, mert nem tudunk mit csinálni és a következő versenyen ugyanúgy előjöhet ez.

egyetemi élet

A Kultúrhéten ellátogatott hozzánk Cseh László, többszörös Európa-bajnok úszónk. Ennek keretében a nagyközönség előtt készíthettünk vele interjút. A beszélgetést teljes terjedelmében blogunkon, a www.kate.hu oldalon olvashatjátok.

7


egyetemi élet

Élményeid tekintetében az előző két olimpiádhoz hogy tudnád hasonlítani a mostanit? Peking ugye az abszolút csúcs volt, így érzetre is, meg versenyzés szempontjából is, a három ezüstérmet nagyon nehéz lenne felülmúlni. Ezt a londonit igazából az athénihoz tudnám hasonlítani, ahol ugyancsak bronzérmes lettem egy lábtörést követően. Ott is nagyon csalódott voltam és ott sem sikerült úgy a versenyzés, ahogy szerettem volna, ahogy készültünk rá. Úgy látom, a páratlan olimpiák nem mindig sikerülnek maradéktalanul jól, úgyhogy remélem, Rio majd jobban fog. Phelps visszavonulása mit jelent számodra? Nagyon érdekes dolog, mert olyan furcsának tűnt, hogy Phelps visszavonul. Bár azért lássuk be, hogy 27 éves korában az embernek nem feltétlen kell versenyszerűen sportolnia, főleg Michael Phelpsnek, aki gyakorlatilag mindent megnyert, amit megnyerhetett. Több olimpiai aranyérme van, mint esetleg nekem egyéb érmem, tehát neki szerintem már nem maradt motivációja. Ha ő úgy érezte, hogy az úszást nem szeretné tovább folytatni, akkor ez egy helyes döntés volt részéről. Egy kis hiányom azért támadt, mert nem sikerült őt aktív korában legyőznöm. Az időeredménye még megmarad, hátha azt sikerül felülmúlnom. Most nagyon sokan azt gondolják, hogyha nincs Phelps, akkor könnyebb dolgom van. De én meg pont azt látom, hogy ha nincs az igazi abszolút favorit úszó, akkor nagyon sokan „vérszemet” kapnak és elkezdenek úszni, mondjuk 400 vegyest, vagy 200 vegyest, vagy 200 pillangót és megpróbálnak a helyébe lépni. Ahelyett, hogy könnyebb dolgunk lenne, akikkel már régebb óta ott vagyunk, még nehezebb lesz, mert még többen próbálnak majd az élre törni.

8

Általában hogy néz ki egy éved események, edzőtáborok, versenyek tekintetében? Az év január elején kezdődik el az alapozó felkészüléssel és egészen tart július vége, augusztus elejéig. Általában akkor vannak a nagy versenyek, egy világbajnokság, vagy egy Euró2011/4 2013/3 szeptember május

pa-bajnokság. Kivétel ugye az olimpia, mert az augusztus közepére szokott esni. Közte van egy-két nagyobb nemzetközi verseny, van magyar bajnokság. Ha megvan augusztus elején a nagy főversenyünk, utána van egy pár hét szünet. Egy kis pihenésre általában szokott idő jutni. Ezután szeptemberben újrakezdjük a felkészülést, egész karácsony előtt egy hétig. Olyankor szokott lenni az utolsó nagy verseny, rövidpályás Európa-bajnokság vagy rövidpályás világbajnokság. Karácsonykor ismét van egy kisebb szünet. Versenyzés mellett hogy győzöd az egyetemet? Hát, elég nehezen. Ez főleg abból fakad, hogy elég lusta vagyok és a medencén kívül annyira nem szoktam aktivizálni magam. Most a januári vizsgaidőszak egy kicsit húzós lett, de olyan szempontból büszke vagyok magamra, hogy végre nagyjából sikerült megcsinálni a tantárgyakat és elég sokat is tanultam, bár a végére eléggé elfáradtam már és alig vártam, hogy vége legyen. De próbálkozom, próbálkozom. Eddig mindig az volt a baj, hogy az év elején nagyon sok edzőtáborban voltunk. Ekkor mindig lemaradtam a zh-k írásával meg hát a tanulással és utána próbáltam kapkodni. Most nem mentem egyetlen edzőtáborba se, itthon vagyok. Úgy néz ki, a zh-kon is részt tudok venni, úgyhogy, remélem nem marad most minden a tanév végére. Egyetemi életben mennyire tudsz részt venni? Hát sajnos nem nagyon. Igazából előadásokra is ritkábban tudok járni, meg elég lassan haladok az egyetemmel. Olyan nincs, hogy akikkel elkezdtem, azokkal tudom végigvinni az évfolyamot. Mindig új arcokat látok, ilyen szempontból változatos. Sajnálom kicsit, hogy kimaradok az egyetemi életből. Próbálok itt lenni és például van az egyetemi bajnokság, ott mindig a BME színeiben próbálom a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtani. Ott vannak váltóversenyek és nagyon jó a többiekkel együtt versenyezni. Mindig is szerettem így csapatban lenni. Lehet, mire meglesz a diplomám, már szívesebben fogok ide járni.

Mi motivál a kezdetek óta? Eredmények vagy maga az élmény? Mi visz előre? Hát a kezdet kezdetén, az, hogy nagyon szerettem a vizet és élveztem az úszást. Mostanában meg azt veszem észre, ha jól sikerült egy verseny, mondjuk sikerül győzni, az motivál, hogy még egyszer át szeretném élni a következő versenyen, ha nem sikerül, meg azért, hogy legközelebb megmutathassam, hogy sikerülni fog. Nagyon érdekes dolog ez. Nem úgy van az, hogy elértem egy célt és akkor úgy érzem, hogy ez is meg van, akkor ezt kipipáljuk és vége. Hanem, ha megvan, akkor legyen ez még egyszer. Ez így visz előre és motivál. Amikor meg nem sikerül, akkor meg azt mondom, hogy ez nem sikerült, de képes vagyok rá, próbáljuk meg, hogy a legközelebbi versenyre kijavítom azokat a hibákat, amik összejöttek, akkor sikerülhet-e. Jelenleg mik a rövid és hosszú távú céljaid? (Nemcsak a versenyzésre értve, hanem az élet más területein is.) Egyelőre még az úszás az, ami a központban van a gondolkodásomban. Mondjuk, most már lassan el kellene gondolkoznom azon, mi leszek, ha nagy leszek, de hát egyelőre még nem tudom. Annyit tudok, hogy az olimpia után mondtam, hogy az egyetemet elvégzem. De azt nem mondtam, melyik olimpia után, úgyhogy még egy kicsit ráérek. Szeretném befejezni az egyetemet mindenképpen. Most már elég régóta koptatom itt a padokat, szerintem pont elég időt töltöttem itt el. Így most egy kicsit jobban megpróbálok ráfókuszálni erre, és hát ugye a fő célom, hogy Rióig eljuthassak. Ez a négy éves ciklus kicsit távolinak tűnhet, hiszen 28 éves leszek maholnap, és hát négyvegyes úszok nem szoktak ilyen idősek lenni. Úgyhogy szeretném azt is bebizonyítani, hogy akár 30 évesen is lehet állóképességi számot úszásban jól csinálni. Remélem, hogy ez össze is fog jönni. Remélem, eljutok Rióig!

Szabó Klára


K.N. - Hogyan zajlik manapság a TDK tevékenység, változott-e valamit az elmúlt évekhez képest? Dr.V.Á. - A TDK tevékenység gyakorlata karonként változik, ezeket elsősorban tudományágbeli és szakmai sajátosságok különítik el egymástól. A korábbi időkre inkább jellemző csoportos foglalkozások az évek során a hallgatói tudományos tevékenység és tehetséggondozás formájához igazodott; az egyéni munkára helyeződött át a hangsúly. A TDK kutatásra általában a hallgató (egy témakörben általában egy, vagy kettő) jelentkezik a kiválasztott oktatónál, aki mint konzulens, a szakmai munka irányítását végzi. Ő határozza meg az elvégzendő feladat terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be dolgozatát a házi konferenciára. K.N. - Mikor válik egy TDK munka sikeressé? Dr.V.Á. - Az évek során a dolgozat elkészítése és a házi, illetve az OTDK konferencián (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) való megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává. A hallgató és az oktató számára az jelenti a legnagyobb elismerést, ha a munka kijut az OTDK konferenciára és helyezést ér el. Emellett, a TDK tevékenységet társadalmi hasznosság szempontjából akkor tekinthetjük sikeresnek, ha az szorosan kapcsolódik társadalmi és gazdasági folyamatokban jelentkező olyan aktuális problémák megoldásához, mint amilyenek például a hazai és nemzetközi, ipari, illetve intézményi kutatás-fejlesztési projektekben kerülnek definiálásra. Ezzel, az érdekes munka mellett, anyagi források is rendelkezésre állhatnak, ami tovább növeli az eredményességet, illetve a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos magas hozzáadott értékhez köthető tevékenységek számát. A TDK konferencián elért eredmények továbbfejlesztett verziója folyóiratokban és konferenciákon való részvétel formájában publikálható, amely mint kutatási eredmény, az oktatás 2013/3 május

és az ipari tevékenység mellett az egye- ez a műszaki kiválóság, a megbízhatóság, temi munka fontos alappillére. az elhivatottság és a felelősség-vállalás egyik ismertetőjegye is lehet. K.N. - Milyen elismertséget és támogatást jelent a TDK, OTDK részvétel a K.N. - Hogyan szerepel a BME az hallgató számára? OTDK-kon? Dr.V.Á. - Mindamellett, hogy önmaDr.V.Á. - Elmondható, hogy az gában a részvétel is jelentős erkölcsi el- OTDK-n magas a BME-s hallgatók részvéismerést jelent, a TDK konferencián részt teli aránya és fiataljaink hagyományosan vevő hallgatók tudományos, szakmai és jól szerepelnek országos viszonylatban. anyagi támogatásban is részesülnek. A Számokban kifejezve ez úgy néz ki, hogy legfontosabb, amit a hallgató megkaphat a BME-s hallgatók körülbelül 3,5 %-át az oktatótól és a szakmától az az a meg- mozgatja meg a TDK konferencia, közülük felelő támogatás, amellyel megalapoz- 20-30 % jut ki az OTDK-ra, és ez a szám hatja az érdeklődési körének megfelelő évente kb. 20-30 %-kal növekszik. Ami tudományos munkájának, kutatásának az eredményeket és a helyezetteket illeti, jövőjét. Az anyagi oldalt tekintve, a házi az OTDK-n hallgatóink körülbelül 30-40 megmérettetésen idáig minden dolgozat- %-a ér el helyezést, melynek köszönhera 20.000.- Ft támogatást biztosított az tően a legjobbak között szerepelünk. A EHK (Egyetemi Hallgatói Képviselet), ami részvételi arány és a jó eredmények növeegy megfelelően definiált szempontrend- kedése a hallgatók teljesítménye mellett szer alapján került elosztásra az egyes tanáraink szakmai kiválóságának, illetve szekciókban helyezést elért pályamunkák állami, vállalati, intézményi és alapítványi között. A Rektori Különdíjak (100.000.- támogatásoknak köszönhető. Ft), a Gábor Dénes díj (200.000.- Ft) K.N. - Milyen módon járult hozzá a és a Pro Progressio Alapítvány díjai (80.000.- Ft) mellett egyéb támogatók tehetség TÁMOP program a TDK tevéés szponzorok járulnak hozzá a sikeres kenységhez? Dr.V.Á. - Ez a támogatási csomag jeeredmények anyagi és egyéb ajándékokkal (pl. könyvutalvánnyal) történő lentős lendületet adott az egyetemi TDK támogatásához. A díjazás egyébként a életnek. Mindenekelőtt az új TDK portált rendelkezésre álló források tekintetében említeném meg. Segítségével egy olyan időszakonként és karonként változhat. Az egységes nyilvántartási rendszer jött létre, ETDB és a TÁMOP forrásait felhasználva, amely külalakjában megnyerő, hasonlít lehetőség volt keretet biztosítani hallga- az egyetemi portálra, benne egy helyen tók részére olyan konferencián való rész- elektronikus formában találhatók meg vétel költségeinek hozzájárulásához is, immáron a regisztrációs, a bírálati, illetve amelyen a TDK munkához kapcsolódik a az eredmények nyilvántartására alkalmas publikáció. A házi konferencián helyezést rendszerek. Ezekkel együtt tervezünk beelért egyetemi hallgatók hivatalos „Okle- vezetni egy olyan „monitoring” rendszert vél melléklet” dokumentumába is bekerül is, amely „mérhetővé” teszi a támogatáaz a tény, hogy hol, mikor, milyen szekció- sok eredményességét és például olyan ban és milyen munkával szerepeltek. Nem kérdésekre ad választ, hogy a házi konfeszabad elfelejtenünk továbbá azt sem, rencián támogatást nyert hallgatók milyen hogy egyes karokon a mesterképzésre helyezéseket értek el az OTDK-n. Ez a való jelentkezésnél az előzetes TDK te- támogatók érdekeinek szolgálata mellett vékenység előnyt jelent. A vállalatok, az jelentősebb felelősség-vállalást jelent az ipar képviselői, szintén kitüntetett figye- elosztásban is. Kimutatásokat fogunk tudlemmel kísérik a különböző projekteket ni készíteni továbbá például arról is, hogy és az azon részt vevő hallgatókat, hiszen a kari hallgatószámra vonatkoztatott TDK

egyetemi élet

A TDK (Tudományos Diákkör) jelenéről, illetve a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) keretén belül létrejött támogatásokról, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Tudományos Diákköri Bizottságának (ETDB) elnökével, Dr. Veress Árpáddal beszélgettem.

9


vetkeztetéseket levonni. Összességében úgy gondolom, hogy jó helyre került a pénz és köszönettel tartozunk érte mindnyájan itt a BME-n: A TDK tevékenység a tehetséggondozás szakmai támogatásaként kapcsolódik az „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben K.N. - Említette a támogatások - TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 c. mérését szolgáló monitoring rendszert. projekt” célkitűzéseinek megvalósításáA befektetett 28 MFT-ot tekintve van- hoz. A rendelkezésre álló források felnak-e már megtérülési kimutatások? használását a BME Egyetemi TudomáK.N. - Az OTDK-t is ebből a pénzDr.V.Á. - A megtérülést tekintve nyos Diákköri Bizottsága koordinálta. ből finanszírozzák? majd a jövőben lehet megfelelő kö-

egyetemi élet

részvételek száma hogyan változik. Ez a szám egyébként ingadozó, de jellegét tekintve növekvőnek mondható. Ami a tehetséggondozási támogatás anyagi részét illeti, összesen 28 MFt-ot nyertünk el a TDK tevékenységgel kapcsolatos kiadások fedezésére. A Tudományos Diákkör vezetése, a már említett portál, járulékok, tematikus TDK pályázatok, TDK díjak (ösztöndíjak), TDK workshop, illetve TDK tanulmányi utak azok, amelyekre ezt az összeg felhasználtuk.

Dr.V.Á. - Az idei OTDK-n való hallgatói részvételt (regisztrációs díjat) tudjuk még ebből az összegből finanszírozni, a jövőt tekintve azonban még vannak kérdőjelek. A támogatás lehetővé tette, hogy a hallgatónak ne, vagy csak csekély mértékben kelljen önerőből finanszíroznia saját TDK, OTDK tevékenységét.

Kiss Norbert

A Társadalmi Tá d l i M Megújulás új lá O Operatív í PProgram (TÁMOP) – 44.2.2.B-10/1-2010-0009 2 2 B 10/1 2010 0009 keretében k éb több öbb Mű Műegyetemii szakkollégium is jelentős támogatásban részesült. Keresztes-Percze Ritával, a Műegyetemi Szakkollégiumok Közösségének (MŰSZAK) elnökével a szakkollégiumi életéről és az elnyert támogatásról beszélgettem. Jelenleg hány szakkollégium működik a Műegyetemen, és miért van szükség rájuk? Jelenleg 11 szakkollégium működik a Műegyetemen, amit a MŰSZAK fog össze. A szakkollégium a hallgatói tehetséggondozás egy formája, a TDK-hoz hasonlóan, és bár hagyományai már régre - több tíz évre nyúlnak vissza –, csak mostanában kezdték el felfedezni állami szinten is az igazi tehetséghordozó erejét. Maga a szakkollégiumi munka lényege, hogy a fiatalok szabadidejükben továbbfejlesztik magukat egy szűkebb szakmai területen. Tanulmányutakon, konferenciákon megfelelő szakmai tudás elsajátítása után maguk is tartanak a többieknek képzéseket, így egyfajta önképző rendszer alakul ki. Emellett saját maguk vagy az egyetemi karokkal, tanszékekkel együttműködve találnak ki különböző projekteket, amelyek végeredménye TDK dolgozat, önálló laboratóriumi munka, versenyeken való részvétel.

10

Milyen többlettudást és lehetőségeket biztosít egy szakkollégium a hallgatók számára? Míg az egyetem egy általánosabb, széleskörű tudást biztosít a hallgatóknak, addig a szakkollégiumok egy-egy apróbb területre tudnak koncentrálni. 2011/4 2013/3 szeptember május

Így olyan képzést is biztosítani tudnak, ami csak egy szűkebb csoportot érdekel. Tevékenységüket tekintve nagyon különböző szakkollégiumok működnek itt az egyetemen. Általánosan elmondható, hogy képzéseket biztosítanak a tagoknak és az érdeklődő hallgatóknak, emellett profiltól függően tanulmányutakat szerveznek, műhelyeket tartanak, ahol a hallgatók valamilyen új eljárás vagy eszköz használatának megismerése után produktumot hozhatnak létre, melyekhez a szakkollégium olyan infrastruktúrát tud biztosítani, amihez egyébként hallgatóként nem férnének hozzá. A tehetség TÁMOP program támogatása mennyiben lendítette be a szakkollégiumi életet? A szakkollégiumok közül hét (Építész Szakkollégium, Építőmérnöki Szakkollégium, Közlekedésmérnöki Szakkollégium, Liska Tibor Szakkollégium, Management Szakkollégium, Simonyi Károly Szakkollégium és a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium) vesz részt a TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0009 programban. Ennek keretében olyan lehetőségeket kaptak, amit egyébként nem tudtak volna elérni saját erejükből, hiszen a megvalósított programok, képzések, beszerzések jóval túllépték az átlagos éves költségvetésünket. A

teljesség igénye nélkül megemlítenék pár példát arra, hogy miket valósítottak meg a szakkollégiumok. Beszerezhettek professzionális eszközöket, HD video pultot, speciális nyomtatót, laptopokat, irodai bútorokat, neves oktatókat, cégeket hívhattak meg képzéseket tartani, illetve a szakkollégistáknak lehetősége nyílt külföldi tanulmányi utakra, külföldi konferenciákra eljutni. A Közlekedésmérnöki Szakkollégium hallgatói például eljuthattak Párizsba, ahol megismerhették az ottani közlekedést és közlekedési vállalatokat. Az Építész Szakkollégium Portugáliába szervezett tanulmányutat a kortárs portugál építészet épületeinek megismerésére, valamint hallgatói ellátogathattak a Velencei Építészeti Biennáléra, a világ legrangosabb építészeti szakkiállítására. A Szent-Györgyi Albert szakkollégium hallgatói pedig a „4th Congress of the European Association for Chemical and Molecular Sciences” nemzetközi vegyészkonferencián vehettek részt Prágában. Összességében tehát mindenféleképpen nagyot lendített ez a pályázat az érintett szakkollégiumokon. A programbeszámolók a tehetseg. bme.hu honlapon elolvashatóak.

Posta Alexandra


A

Művészetek Palotája Budapest egyik legmodernebb kulturális épülete, amely megnyitása óta már 3,5 mil-

lió látogatót fogadott. Az épület magában foglalja a Ludwig Múzeumot, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet és a Fesztivál Színházat. Épületgépészeti szempontból is összetett rendszert alkot, hiszen ez a három épületrész különböző funkciókat lát el, miközben speciális gépészeti rendszereket is igényel. A tervezés során a mérnökök egyik legfontosabb feladata az volt, hogy felépítsék az épület modelljét egy virtuális térben, ahol lehetőség nyílt az egyes épületrészek sajátosságainak vizsgálatára. Ludwig Múzeum A múzeumot nagy belmagasság jellemzi. Különlegessége, hogy ebben a térben elsősorban nem az emberek, hanem a múzeumtechnológus által meghatározott, a műtárgyak épségét

2013/3 május

megőrző klíma kialakítására kellett törekedni, amely az emberek komfortérzeténél sokkal szigorúbb üzemeltetési körülményeket jelent. A cél az volt, hogy a kiállított tárgyak ne károsodjanak a különböző szenynyezőanyagok hatására. Egy múzeum esetén a legkárosabb forrás az ember, hiszen emeli a hőmérsékletet, párát bocsát ki. Mivel a szigorú hőmérsékleti és páratartalmi követelmények miatt a hagyományos tervezési eljárások nem voltak alkalmazhatók, nem állt rendelkezésre szabvány vagy előírás, a tervezéshez először valós idejű szimulációkat kellett elvégezni. A modellezés során a kezelt levegő befúvását vizsgálták különböző magasságokban. 10 cm-nél a hőmérséklet- és páratartalom-eloszlás inhomogénnek bizonyult, 110 cm-nél ezek az értékek közel homogénné váltak, így a műtárgyaknál már a megfelelő értékek állnak be. Az elszívást a 4 méter belmagasságú tér mennyezetén lévő réseken valósították meg, az elszívott levegő energiáját a mélygarázsban még hasznosítva. A befúvás és az elszívás elhelyezkedése lehetővé tette a terek átöblítését, így nagy légmennyiség esetén is biztosítható a műtárgyakra az

előírt páratartalmi és hőmérsékleti érték. Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem A tervezők számára a kihívást ebben az épületrészben elsősorban a tapasztalat hiánya jelentette, ugyanis Magyarországon az elmúlt száz évben nem épült egyterű hangversenyterem. A helyiség óriási, körülbelül 30 méteres belmagassága miatt a terem tervezési szempontból három fő részre osztható: a pódiumra, a nézőtérre és az orgonára. A pódiumon kiemelten fontos a zenészek komfortjának biztosítása, hiszen ők felelnek az előadás sikeréért. Hőterhelésként jelentkezik az általuk leadott hő, hiszen fizikai munkát végeznek, illetve a megvilágításból

származó hő is itt a legnagyobb. A 2000 néző befogadására alkalmas nézőtér földszinti részből és három karzatból áll, ahonnan a nézők nyugalmi állapotában termelt hőjét kell elszállítani, illetve a megfelelő friss levegőt biztosítani. A zóna klimatizálását egy alatta elhelyezkedő nyomótérből oldották meg. Mivel a hagyományos befúvók nem voltak jól szabályozhatóak, ezért egy szivacsot helyeztek beléjük, melynek vastagságával szabályozható az egyes emberekhez befújt friss levegő mennyisége, ezen felül zajcsökkentő hatása is van. A tervezés során Magyarország első kisminta kísérleteit hajtották végre a berlini egyetemmel és az Imtech céggel közösen, 1:5ös méretarányban. Érdekes eredmény-

egyetemi élet

2013. február 28-ánn került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, tavaszi Zipernow Zipernowsky Károly emlékfélévének második előadása, melynek előadója Virág Zoltán, a Duoplan Kft. vezető tervezője volt. A rendezvény keretében a hallgatóság megismerhette a Művészetek Palotája példáján keresztül a mai épületgépészet tervezői feladatait és eszközeit.

11


egyetemi élet

ként azt tapasztalták, hogy ha a felső karzatok üresek, akkor az oda juttatott hidegebb levegő egyszerűen „lefolyik” a korláton és a lent ülők nyakába zúdul, amely jelentős diszkomfort érzetet eredményez. Ezért külön gép biztosítja a karzaton ülőknek a megfelelő levegőt, amely jelenlét-érzékelőkkel az emberek számától függően szabályozható. A másik kisminta kísérlet 1:1-es méretarányban történt, műemberekkel, melynek segítségével meghatározták a szükséges levegőbefúvás minőségét és mennyiségét. Általánosságban elmondható, hogy a mérési eredményeket az áramlástechnikus adja meg, de az adatok feldolgozása a tervező mérnök feladata. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszékének segítségével a komfortkritériumoknak való megfelelést vizsgáltak. Boka- és fejmagasságban ellenőrizték, hogy a nézőtér megfelel-e a PMV, PPD hőérzeti és DR huzatérzeti kritériumoknak, amelyek segítségével eldönthetővé vált, hogy nagy valószínűséggel a térben tartózkodók között mekkora lesz az elégedetlenek százalékos aránya. Harmadik fontos térrész az orgona helye. A hangszer igénye, hogy a behangolása után állandó legyen a hőmérséklet és páratartalom, máskülönben elhangolódik. Az orgonagyártó csak pár tizedes hőmérsékletkülönbségre vállal garanciát, ezért nagyon fontos a megfelelő rendszer kiépítése.

Templomok esetén ez általában nem okoz gondot, hiszen ott állandó hőmérséklet uralkodik egész évben, de a Művészetek Palotájában az előadáson részt vevő 2000 néző és a világítás akár 15-20 °C-kal is megnövelheti az

orgona körüli tér hőmérsékletét, így a hőtágulás miatt az orgonasípok akár több centiméterrel is megnyúlhatnak. Fesztivál Színház A Fesztivál Színház olyan konvencionális színházterem, ahol a színpad és a nézőtér fizikailag el van választva egymástól. Hozzátartozik még néhány iroda,

próbaterem és raktár is, klimatizálása külön rendszerről történik. Az épület energetikai rendszere A Művészetek Palotája esetén nem lehet egyszerű energetikai számításról beszélni, a számításokat a három, előbb már említett térrészre külön végezték el. Az összes elképzelhető fűtési megoldást tartalmazza az épület: mindhárom egységben van felület-, radiátoros, fan-coilos és konvektoros fűtés. A fűtési rendszereket távhőről látják el, a hűtési teljesítményigényt hűtőgépekkel elégítik ki. Legjelentősebb teljesítményt, az épület jellegéből adódóan, a légtechnika fogyasztása adja. Megvizsgálva az egyes épületrészekre a fűtési teljesítmény-megoszlásokat megállapíthatjuk, hol lehet csökkenteni a költségeket miközben a komfortérzet nem romlik. A tervező feladata az elkészült épület után Az előadó kiemelte, hogy a gyakorlatban manapság már a tervezői feladatok nem érnek véget az épület elkészültével, hanem továbbra is figyelni kell arra, hogy a tervezett rendszer megfelelően működjön. Ennek egyik eszköze az életciklus vizsgálat. A módszer lényege, hogy az épület több részén érzékelőket helyeznek el oly módon, hogy azok ne legyenek feltűnőek. Ahhoz, hogy az orgona körül mindenhol ellenőrizhető legyen az előírt állapot, 350 érzékelőt építettek be, de a hangversenyterem többi részébe mindössze százat. A cél, hogy folyamatosan nyomon követhető legyen a rendszer, probléma esetén minél előbb elhárítható legyen a hiba. A vizsgálat során a mérési eredményekből kideríthető, hogy megfelelően működik-e a tervezett épületgépészeti rendszer vagy sem. Zárásképpen elmondhatjuk, hogy a mai épületgépész tervező feladatköre sokrétű, mely nem ér véget a tervezéssel, hanem folyamatos megfigyelés és fejlesztés jellemzi.

Sóki Rudolf

12

az Energetikai Szakkollégium tagja

2011/4 2013/3 szeptember május


KáTé - Az új dékáni vezetésben már lassan több mint fél éve dolgozol. Hogyan kerültél a gazdasági dékánhelyettesi posztra? Ilyen fiatalon nem szoktak enynyire magas posztra kerülni. Orbulov Imre - Megmondom őszintén, egy kicsit én is meglepődtem rajta. A tanszékvezető urak valószínűleg jobban el tudnák mesélni, hogyan zajlott a kiválasztás teljes folyamata. Az egész lényege az, hogy a kar – előretekintően – mindig nagyon tudatosan és alaposan készül a dékánválasztásokra. Az új dékán pályázatát már korán be kellett adni és minden évben van egy kihelyezett tanszékvezetői értekezlet is, ahol tárgyalnak a potenciális dékánhelyettesek személyéről is. Ahogy tehát a dékán személye tisztázódott, a következő kérdés az, hogy kik legyenek a dékánhelyettesek. A karon három dékánhelyettes van. Kettőnek a személye gyakorlatilag egyértelmű volt, nagyon hamar konszenzus született. És akkor maradt a gazdasági dékánhelyettesi pozíció, én úgy tudom, hogy több jelölt is volt a „kalapban”, közéjük bekerültem én is. A némileg elnyúló tárgyalások végén több potenciális jelöltből végül ketten maradtunk és dékán úr végül engem kért fel a posztra, amit némi gondolkodás után elvállaltam. A teljesség kedvéért azt még tudni kell, hogy a dékánhelyetteseket a dékán javasolja és a Kari Tanács fogadja el. Mivel a Kari Tanácson is megkaptam a szükséges támogatást és bizalmat, végül én kerültem a gazdasági dékánhelyettesi székbe.

eredetileg, most ugye a megváltozott támogatási környezetet tekintve boldogak lennénk, ha fenn tudnánk tartani ezt a szintet. Mindamellett meg kell jegyezzem, hogy nagyon gyors változások történnek a napi politikában is, ami hirtelen vezethet kisebb-nagyobb fluktuációkhoz. Mindezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy napjainkban egy évre is meglehetősen nehéz előretervezni, hosszabb időszakra pedig – megfelelő biztonsági szinten – lehetetlennek tűnik. Általános céljaink, mint például nemzetközi ranglistákon való megjelenés/előrébbjutás (lásd NTU ranglista), a kimeneti eredményeink javítása, a lemorzsolódás csökkentése, a PhD képzés fejlesztése stb. persze vannak, de a karon ezek mármár maguktól értetődőek.

nagymértékű növekedés is abszolút értékben jelentős támogatáscsökkenést jelent. Ilyen körülmények között érte az egyetemet egy újabb nagy tranziens: a nyugdíjkérdés. Ez először úgy jelent meg, hogy akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, azokat nem lehet visszafoglalkoztatni, most pedig az a helyzet, hogy az oktatókat, kutatókat vissza lehet foglalkoztatni. A mi szemszögünkből tehát sokat csillapodott az ügy, de azért ez is erősen érinti a kart, akár gazdasági oldalról, akár szakmai oldalról nézzük. Szakmai oldalról nyilván azért, mert az idősebb kollégáknál rengeteg tapasztalat van, és nem feltétlen tudták ezt még maradéktalanul átadni a fiatalabb generációnak. A másik meg gazdasági oldalról, mert az idősebb kollégák esetében például a közalkalmazottként eltöltött idő függvényében jár a jubileumi jutalom. Ezek jellemzően 40 éves jubileumi jutalmak, ami az illető alapilletményének az ötszöröse, plusz járulék. Az ilyen „hirtelen, váratlanul” nyugdíjba kerülő kollégákkal nem mindig lehetett előre tervezni és ez a kari büdzsét terheli, extra teherként.

KáTé - A megváltozott gazdasági körülmények a felsőoktatásból kivont KáTé - A dékáni vezetések általá- pénzeket jelentik? O.I. - Igen, elsősorban a kar gazdaban meghatároznak egy négy éves célt maguk előtt, amit szeretnének a ciklus sági pozícióját az egyetemen. Hogy a végére elérni. Nálatok ez miben nyilvá- helyzetet megítélhessük, két dolgot kell látni. Először: a gépészkar presztízse és nul meg, össze tudnád foglalni? O.I. - Az előző dékáni vezetés gazdasági támogatottsága az egyeegy nagyon jó állapotban lévő kart temi karok között, - tehát a nyolc kar KáTé - Tehát most akkor egy szinten hagyott maga után. Az elsődleges között - majdnem 1%-ot nőtt a tavalyi célunk ennek a továbbfejlesztése volt évhez képest. Másodszor: ez a relatíve tartás kéne, hogy működjön? 2013/3 május

egyetemi élet

A nemrégiben megválasztott dékáni vezetésből Dr. Orbulov Imre Norberttel készítettünk interjút, aki a Gépészkar történetének talán legfiatalabb gazdasági dékánhelyettese. Elsősorban a kart érintő gazdasági kérdésekkel kerestük meg, amelyek a nemrégiben megváltozott egyetemi támogatások tükrében külön is érdekesek lehetnek. A teljes interjút a KáTé blog oldalán olvashatjátok!

13


egyetemi élet

O.I. - Mindenképpen szeretnénk megőrizni a BME és a Gépészmérnöki Kar vezető pozícióját a magyarországi felsőoktatásban, előrébb jutni a nemzetközi listákon. Ugye tudjátok, hogy az NTU listán, ami egy elég elismert nemzetközi egyetemi ranglista, a Gépészmérnöki Kar felkerült a 198. helyre. Ez azért nem kis teljesítmény, mert olyan intézményeket is megelőztünk, mint például a Bécsi Műszaki Egyetem (Technische Universität Wien). Tudtommal nincs még egy magyarországi műszaki képzés, ami fenn lenne egy ilyen rangos nemzetközi listán. Persze, próbálunk még előrébb jutni minden téren, de látni kell, hogy nagyon nehéz dolgunk van. Én mindig azt mondom, hogy bízzunk mindig a legjobban, de készüljünk fel a legrosszabbra. Tehát ezt kettős szemmel kell nézni, mindig bizakodónak kell lenni, ugyanakkor mindig a legrosszabb szcenárióra kell készülni, hogy ne „koppanjon” nagyot az ember.

14

benn ül fizetős képzésen, befizeti a tandíját, annak a nagy része a karnál landol. Ez egyszerű. Vannak befizetések, késedelmi díj, egyéb „büntetés” jellegű tételek. Ezek a HÖK-DIK rendszerben landolnak. És vannak a szolKáTé - Kiderült, hogy az az egész gáltatás jellegű befizetések, például egyetemi bevétel 2011-ben, ha minden hogyha kérsz egy leckekönyv, akkor igaz. Tehát az adat önmaga jó, csak attól függően, hogy annak ki a kironem a karra nézve. vója, vagy a KTH-hoz, vagy a karhoz O.I. - Ez már sokkal jobban hang- kerül. Leegyszerűsítve ennyi. zik. Ezek a hallgatók által különböző jogcímeken befizetett dolgok, amik léKáTé - Néztem a meghirdetett félnyegében az egyetemi költségvetésbe évek számát és azt hiszem energetika folytak be, akár a hallgatói alrend- Msc-re van most összesen 5 hely megszeren keresztül, akár a karok közvet- hirdetve. Eléggé kevésnek tűnnek ezek len bevételeként. Na most ebben az a a számok. bájos, hogy az egyetemi költségvetés O.I. - Igen, az van, hogy minden tervez ezzel az összeggel. Ha a hall- évben kiosztásra kerül a keretlétszám gatók a tervezettnél kevesebbet fizet- és a BME jó hírének köszönhetően, nek be egy évben, akkor a különb- ezeket relatíve hamar betöltik. Ott séget a HÖK-DIK és a karok dobják azért van öt fő, mert gyakorlatilag a össze 2/3-1/3 arányban. Ez a tava- keretlétszám az előző félévben betöllyi év rendezésénél ~3 MFt értékben tődött. Annyian jelentkeztek hozzánk terhelte a kart. Ettől az évtől kezdve jó eredménnyel, hogy őket felvettük. KáTé - Ez karon belül, tanszékek- viszont átalakult az egész HÖK-DIK Most az ne zavarjon senkit, hogy öt fő re lebontva mit jelenthet, milyen plusz finanszírozási rendszer, és igazából van, Jobbágy Ákos rektorhelyettes úrmunkákat kell ez alatt érteni? majd idén, illetve részben jövőre de- tól ígéretünk van arra, hogy ha tényO.I. - A dolognak tömören a lé- rül ki, mi lesz ennek a következménye. leg olyan a jelentkezés mértéke, akkor nyege, hogy még a tavalyi évben a Most nem bocsátkoznék becslésekbe. ez bővítve lesz. tanszékekre osztott állami támogatás volt akkora mértékű, hogy a tanszékeKáTé - Ebből lehetséges, hogy a KáTé - Tehát akkor ennek nem gazket teljes egészében ellátta. Most egy többletbevétel szétosztásra kerül, tehát dasági okai vannak. tanszék alatt vegyük nagyon szűken ezeknél több jön be? O.I. - Nem, egyértelműen nem. Sőt, értve a tanszéket, tehát az egészet O.I. - Mivel még ilyenről eddigi rö- ha a felszínre engedem a gazdasági lecsupaszítva és csak a bérkeretet te- vid szolgálati időmben nincs tudomá- dékánhelyettest magamban, akkor kintve. Tehát az ott dolgozó emberek- som, meg kellene néznem a Költségve- próbálnám azt sugalmazni a kari venek megvolt a bére az állami támoga- tési Szabályzatot, hogy erre mi vonat- zetésnek, hogy nőjön a kar, vegyünk tásból. Idén ez nem minden tanszéknél kozik. Két lehetőség van: vagy megy fel több embert (több hallgató=több teljesül. Tehát vannak olyan tanszékek, az LTA-ba (Likviditási és Tartalék oktatás=több állami támogatás), akik a gazdasági helyzet miatt arra alap), és akkor az egész egyetemen csak a „kapacitás” oldalról nincs erre kényszerülnek, hogy külső bevéte- segít, vagy pedig szétosztásra kerül a lehetőség. Sajnos eléggé túlterheltek leiből pótolja ezt és akkor még nem hallgatói és kari alrendszer között. Ez az oktatóink, a laborok is, felső létbeszéltünk arról, hogy egy tanszéknek a két szcenárió van. számokon futnak, nem nagyon vanlehetnek anyagköltségei, mint példának üres székek a termekben. Ebből ul a mienknek, mint próbatestek stb., KáTé - Tehát akkor ez egy tévhit, a szempontból persze a nyugdíjügy vagy egyéb dologi költségei, papír, hogy ezt a kar kapja meg? Sokan azt sem kedvez. De gazdaságilag az posta, stb. Ezt mind ki kell gazdálkodni. mondják, hogy azért szed egy-egy tan- lenne a kívánatos, ha több embert szék ennyi különeljárási díjat, mert hogy vehetnénk fel, mert normapénzeket KáTé - Egy korábbi KáTéban meg- kell neki a pénz. De akkor ezek szerint kapunk, tehát az állami támogatás a jelent egy fals információ, miszerint a ez nem igaz. hallgatókkal arányos. kar 347 milliót keresett a különeljárási O.I. - Nem igaz. A hallgatói befizedíjakon, és erre a dékán úr fel is hívta a tések is több részre oszlanak. Egyrészt Köszönjük a válaszokat! figyelmedet. vannak a mindenféle költségtérítések O.I. - Szerintem az egy egyszerű és tandíj. Ezek, miután az egyetem leHage elírás volt. Ha dékán-helyettesként vont egy „rezsit”, ami idéntől 14%, a nézem, persze jó lenne, ha ekkora karhoz folynak be. Tehát a diák jön, 2011/4 2013/3 szeptember május

bevételünk lenne ebből a tételből, ugyanakkor persze tudom, hogy ezek mögött a befizetések mögött egy-egy hallgató pillanatnyi botlása áll, ami viszont nem öröm…


A

hangsúly a passzív szón van, hiszen a szakirodalom nem nevezi érintőképernyőnek azt, amely csak speciális eszköz érintését képes érzékelni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a ceruza vagy a ma már szinte mindenütt kapható tablet toll használatával ne tehetnénk könnyebbé a kezelést, de a speciális toll hiányában bármilyen más eszköz érintésére is reagálnia kell. Történetét tekintve 1965 és 1967 között E. A. Johnson kezdett érintőképernyőt fejleszteni az Egyesült Királyság légi radarirányítása számára. 1968ban jelent meg publikációja a technológiáról. Johnson megoldását évtizedekig használták. 1971-ben a kentuckyi egyetemen tanító dr. Sam Hurst kifejlesztett egy érintőszenzort. Ez ugyan nem volt átlátszó, de hatalmas lépésnek számított a fejlesztésében. 1974-ben a Hurst által alapított Elographics cég végül kifejlesztette az átlátszó érintőképernyőt, és 1977ben elkészítette az első igazi rezisztív technológiát, ami évtizedekig a legnépszerűbb megoldás volt. A felhasználók először az oktatásban, a számítógépek által segített kurzusokban találkozhattak velük

2013/3 május

az Amerikai Egyesült Államokban. A PLATO projekt keretében az Illinois-i Egyetem 1970-től folyamatosan ál-

lított használatba érintőképernyős oktatógépeket, nagyjából 1000 terminált világszerte. Érdekesség, hogy a PLATO 2006-ig aktív projektként működött. Természetesen ennek sikerét látva a kereskedelemben is megjelentek az érintőképernyős eszközök, bankautomatákat és egyéb értékesítő automatákat szereltek fel velük. Az első érintőképernyős számítógép a HP-150-es volt, amit 1983-tól

árusítottak. Nem volt IBM PC-kompatibilis, bár MS-DOS-szal működött. A processzora 8 MHz-es volt, amely az akkori színvonal majdnem dupláját jelentette. Definíciójának megfelelően nem egészen volt érintőképernyős, ugyanis az ujjak közelítését infravörös érzékelők figyelték. Az érzékelők hajlamosak voltak eldugulni, de ezt egy gyors porszívózással meg lehetett oldani. A képernyő 80 oszlopból és 27 sorból állt, 720x378 pixeles felbontással. Az akkori ára 2795 dollár volt. Az 1980-as évekig az ilyen eszközök egyszerre csak egy érintést tudtak érzékelni. A rövid és hosszú érintés között akkoriban csak néhány érintőképernyő tudott különbséget tenni. 1984-ben került kifejlesztésre az első többérintéses, azaz multi-touch képernyő. A fejlesztés alapjai a 60-as évekbe nyúlnak vissza, de igazi fellendülést a 90-es években a PDA eszközök megjelenése hozott. Ezt követték a PNA-k, majd az okostelefonok és a hordozható lejátszók. A táblagépek kifejlesztésének köszönhetően sikerük azóta is töretlen. Technológiájukat tekintve a két leggyakrabban használt megoldást (kapacitív és rezisztív érintési mód) korán levédették, de ezek szabadalmi oltalma mára már lejárt, tehát szabadon felhasználhatóak. Az Apple 1993-ban hozta forgalomba Newton PDA készülékét. Még ebben az évben az IBM is árusítani kezdte Simon Personal nevű telefonját. Ebben megtalálható volt egy érintőképernyő vezérelte egység is, így elsőként ötvözték a telefont és az érintőképernyőt. Ezután több PDA és GPS készülék is már az érintőképernyős technológiával kezdett megjelenni. A 2002-ben bemutatott Microsoft táblagép ugyan még érintőceruzával működött, de az igazi nagy áttörést az iPhone 2007-es megjelenése hozta. Innentől számítható igazán a mai érintőképernyők

tudomány és technika

Az érintőképernyő egy olyan l ké képii megjelenítő j l í ő éés adatbeviteli d b i li felület, f lül amelyet l megérintve é meghatározza az érintés koordinátáit, és ennek alapján vezérli a vele ellátott eszközt. Olyankor használhatjuk az érintőképernyő megnevezést, ha nem használunk közvetítőperifériát, hanem direkt érintkezéssel használjuk a képernyőt, ujjal vagy egy passzív segédeszközzel.

15


tudomány és technika

16

pályafutása, hisz ekkortól jött igazán divatba (és vált elérhetővé) a technológia az átlag felhasználók körében is. De lássuk, működését tekintve miről is van szó pontosan. Általános működési elve, hogy egy hagyományos kijelző fölé átlátszó érzékelő réteg kerül. A két eszközt összeépítik, de alapjában véve két különálló egységet jelent. Ha a hagyományos kijelzőn látható egy ikon, amit megérint a felhasználó, akkor a kijelző felett lévő érzékelő réteghez ér hozzá. A behatás miatt az érzékelő felület egy pontján zavar keletkezik az alapállapothoz képest. Ezt a jelet a készülék adatfeldolgozó egysége értelmezi, és meghatározza, hogy az érzékelőlapon a nyomás helye pontosan melyik ikonnak felel meg az alatta elhelyezkedő hagyományos kijelzőn, és szoftveresen végrehajtja az érintési eseményhez rendelt feladatot. Így azt az érzetet kelti, mintha közvetlenül az ikon került volna megnyomásra. A technológia fejlődésével a kiértékelési folyamat egyre összetettebbé vált. Ma már alapfunkciónak tekinthető a nyomás idejének mérése, az egyidejű több érintés feldolgozása és az elhúzás/lapozás feldolgozása. Ez nemcsak tökéletesebb technológiát tesz szükségessé, hanem a szoftveres adatfeldolgozás terén is jóval komolyabb igényeket jelent. A kapacitív technológia esetén az érintés után az adat megérkezik az érintési mintáról a feldolgozó proceszszorba. Először megállapítja, hogy mi egyértelmű érintés és mi véletlen zaj a kapott információból. A zaj keletkezhet elektronikai zavarból, esetleg túlérzékenységből is (például az érintő ujj közelsége miatt). A feldolgozóegység kiszedi a hasznos jelet. Ezt követően a hasznos adatot osztályozza méret, forma, érintés ideje, vagy húzás esetén kezdő- és végpont szerint. Lefutnak a koordinátaszámítások is, majd a ka-

2013/3 május

pott adatot az eszköz megpróbálja értelmezni, tehát a szoftvernek meg kell találnia a megfelelő választ. Az is megeshet, hogy a nyomási utasítás nem volt egzakt, így a végrehajtást illetően döntenie kell, hogy elvégzi-e a műveletet, vagy tétlen marad. Ennek fényé-

ben a mobilok fejlesztésénél ügyelni kellett arra, hogy érintési parancsokat kövessen az eszköz, de a fülhöz tartott érintőképernyő által érzékelt jelek ne okozzanak már problémát. Az egyes technológiáknak megvoltak a maga virágkorai, de ezen időszakok elmúlta nem jelentette azt, hogy ezek ki is futottak végleg. Épp ellenkezőleg. Többszöri újragondolások, újratervezések születtek az alapokból, melyek a mai korszerű, modern eszközökben fellelhető újításokban csúcsosodnak ki. Jó példa erre az infravörös optikai megoldás története, mely az 1970-es évektől volt csúcsidőszakában. Ennél a megoldásnál nem kellett közvetlen fizikai érintőfelületet nyomkodni, hanem egy infravörös érzékelőkből álló optikai sugárrács volt a rendes képernyő előtt. A rács egy jelkibocsátó és egy azzal szemben elhelyezkedő érzékelők sorozatából épült fel. Ha egy nem teljesen átlátszó tárgy megszakítja egy adott ponton az infravörös sugarak útját, akkor a vízszintes

és függőleges érzékelők segítségével szoftveresen meghatározásra kerül az érzékelési hely koordinátája. Később ezt váltotta fel a rezisztív, majd a ma is használt kapacitív elven működő érintőképernyő. De természetesen folynak kísérletek a teljesen átdolgozott, érintőlap alá helyezett merőleges infravörös érzékelőkkel. Ez esetben a merőleges sugarakról kerül viszszaverésre a jel, és a visszavert jelből történik majd a kiértékelés. A rezisztív technológia esetén két eltérő töltésű átlátszó panelt egy szigetelőréteg választ el. A szigetelő közeg itt levegő. Szigetelő pontokból álló háló tart távolságot a két réteg között. A panelek felett egy rugalmas átlátszó védőréteg van, általában műanyagból. Nyomás hatására összeér a két felület, és azon a helyen megváltozik a panelek töltése az alapállapothoz képest. A megváltozás alapján számolja ki az eszköz a nyomás helyét. Ez alapján egyértelmű, hogy mivel fizikai behatás eredményezi a két felület összenyomódását, így lényegében bármilyen eszközzel létrehozható a nyomás (késsel azért ne próbálkozzunk). Előnye, hogy ez a megoldás olcsó, ezért még ma is szívesen alkalmazzák, hátránya viszont, hogy ez adja a legkevésbé átlátszó felületet (a fény 70-75%-át engedi csak át). A korai PDA-kban és GPS eszközökben ezt a technológiát használták. A kapacitív technológia esetén már egy kemény, átlátszó védőfelület (üveg, műanyag) van, ami alatt egy elektromos térre érzékeny háló helyezkedik el. Működése során az átlátszó felület felett egy elektromos mező jön létre. Ha ujjunkkal közelítünk a felülethez, akkor zavart okozunk ebben a mezőben. A zavar hatására a képernyő sarkaiban elhelyezkedő mérők meghatározhatják a válto-


jobb, a karcolásokkal szemben ellenállóbb üvegfelületek használata. Viszont az üveg fő hátránya, hogy törékeny, így speciális anyagokkal való felturbózására volt szükség. A Corning speciális, ún. „Gorilla” fedőnevű üvegtípust fejlesztett ki még a 60-as években, amelynél ioncserén alapuló eljárással tették ellenállóvá az üveget. De sajnos évtizedekig nem volt rá piaci igény. Később Steve Jobs az iPhone tervezési szakaszában kereste fel a céget, és bízta meg őket a tömeggyártással. A cég először ódzkodott ettől, de végül vállalták a korábban kihasználatlan költséges technológiára való átállást. A gyártási eljárás során ioncserés folyamattal egy kompressziós réteget hoznak létre az üveg felületén, aminek köszönhetően 0,8-1 milliméter vastagságú lapok látják el a kijelző védelmet. Azóta folyamatosan fejlesztik a technológiát. Ma már még vékonyabb és ellenállóbb üvegeket képesek gyártani. 2013 újdonsága a Gorilla Glass 3, amelyet háromszor ellenállóbbnak tartanak karcolások ellen elődjénél, de még továbbra is gondot okozhatnak az erős behatások. A Corning 2012-ben bejelentett egy új hajlékony üveget, a Willowt (fűzfa), amely lehetővé teszi rugalmas készülékek tervezését. Az anyag vastagsága mindössze 0,1 milliméter. Az új szuperüveg összetevőit 500 ˚C-on keverik össze, és a hagyományos nyomdagéphez hasonló hengerekkel nyújtják ki papírvékonyságúra. A cég szerint ez a hengerelési eljárás egyszerűbb, mint a hagyományosan alkalmazott lapon-

kénti öntés. Az üvegtáblákat 400 ˚Cos káliumsó oldatba merítik. Az eljárás során a kisebb nátriumionok elhagyják az üveget, és a helyüket káliumionok veszik át – emiatt lesz rugalmas. Személy szerint izgatottan várom az újdonságokat, főleg a rugalmas készülékeket. Sokáig azért nem vettem új telefont, mert féltem, hogy nem tudok majd rá vigyázni. Úgy jár, mint az előzőek, hogy elázik a habpartiban, leesik az emeleti erkély korlátjáról, vagy csak ahogy kapkodok, állandóan kicsúszik a kezemből, és még bele is rúgok egyet a levegőben, ahelyett, hogy tompítanám a földet érést. Végül mégis bevállaltam, jelenleg Gorilla Glassos készülékem van. A YouTube-os tesztvideókon felbátorodva nem vettem rá védőfóliát, amit már kicsit bánok, mert nem tisztázott körülmények között sikerült egy-két karcolással kidekorálni a kijelzőt. Valamint többször sikerült már elejteni is. Eddig mindent kibírt, de sokkal nyugodtabb lennék, ha már egy új, rugalmas készülék lapulna a zsebemben.

tudomány és technika

zás helyét. Mivel ez a megoldás nem nyomásérzékelésre épül, hanem az érintésre, így nem reagál bármilyen behatásra. Ha nem az ujjunkat használjuk az érintésre, akkor konduktív eszközre van szükségünk. A kapacitív technológia drágább, mint a rezisztív, de alkalmasabb a többérintéses technológiára. Ezt a megoldást használják a legtöbb modern táblagépben és okostelefonban. A fényáteresztő-képessége sokkal jobb, mint a rezisztív esetében, ez ugyanis már a fény 90%-át átengedi. Létezik akusztikus hullámos verzió is. Az alapelv hasonló a már korábban említett optikai megoldáshoz, csak itt az érzékelést hanghullámok végzik. Előnye, hogy mivel az érzékelőmező nem fizikai akadály, így a fényáteresztő-képessége nagyon jó, ugyanakkor nehezen tönkretehető is. Hátránya, hogy jelenleg még borzasztóan drága. De személy szerint kíváncsian várom, hogy ennek mekkora lesz majd az elterjedtsége. A különböző megoldások taglalásánál láthattuk, hogy egyes készülékeknél nem szükséges a kijelző védelme, viszont ha a saját zsebünkben lapuló telefont megnézzük, ez mégiscsak egy állandó problémaforrást jelent. Megkarcolódik, nem érzékel rendesen satöbbi. A rezisztív technológia esetén a felső rétegnek nemcsak ellenállónak kell lennie, hanem egyben rugalmasnak is, így ez legtöbbször valamilyen polimerből készül. A kapacitív eljárás esetén lehetségessé vált a fényáteresztés szempontjából

Forrás: http://www.corninggorillaglass.com/ http://hu.wikipedia.org/ http://www.technet.hu/ http://www.origo.hu/

Viktor

17 2013/3 május


Megtalálták az isteni részecskét? A Higgs-bozon léte nemcsak a világ keletkezésének évezredek óta vitatott kérdésére adna választ, de arra is, hogy mikor érhet véget…

A

tudomány és technika

legújabb bejelentések szerint a CERN tudósai szinte biztosak abban, hogy a tavaly felfedezett új részecske valóban maga a Higgs-bozon. A teljes bizonyossághoz még hosszú út vezet, de a kutatók napról napra egyre eredményesebben támasztják alá a nagy jelentőséggel bíró felfedezést. Mintegy 400 trillió proton-proton ütköztetés után jelentették ki a bozon létezését; azóta az ütközéseket megháromszorozták, így egyre biztosabbá válnak az eredmények, melyek még mindig egyeznek a részecske tulajdonságaival. Szakértők szerint nem lehet kisebb 117 GeV/c²-nél – ez nagyságrendileg 10-25 kg, ami körülbelül 125 protonnak felel meg. Mindenhol jelen van az univerzumban, létrehozza az elemi részecskék tömegét. Mivel enynyire összetett és ismeretlen még a tudomány számára, így nagyon nehéz a tulajdonságait meghatározni. Skalár részecskének is hívják, mivel minden tulajdonsága nulla a tömegét kivéve. A kísérletek során felvetődő izgalmas kérdés, hogy egyetlen részecskét vagy részecskepárt kell-e keresni.

18 2013/3 május

Mindkét CERN-ben zajló kísérletcsoport, az ATLAS és a CMS is több bozont lát, mint amit a fizika standard modellje előre megjósolt. Ha valóban több ilyen részecske létezik, akkor felvetődik a szuperszimmetria elmélete, miszerint a részecskék mindegyikének létezik egy párja egy olyan világban, amit még nem ismerünk. Az LHC segítségével 2015-től fognak foglalkozni a szuperszimmetria kérdésével. Addig még egyelőre egy ilyen partnerrészecske keresése egy számunkra érzékelhetetlen világban olyan, mint tűt keresni a szénakazalban. Az univerzum keletkezésének szempontjából mégis megkerülhetetlen a tanulmányozása, hiszen mindvégig jelen volt, mióta életről beszélni lehet. Fizikusok régi elérhetetlen álma, hogy a természet törvényeit egy mindent átfogó rendszerbe foglalhassák. Kezdjük az elején, a 17. században. Newton törvényei forradalmi változást hoztak naprendszerünk ismeretében, de mi a helyzet a törvényekkel, ha fénysebességről vagy atomi részecskékről van szó? Albert Einstein is

kereste ezen problémák megoldását, relativitáselmélete a fénysebességgel is foglalkozott. Egy új, relativizált világkép terjedt el, melyben „minden viszonylagos” és ismeretlen. Az 1920as években aztán Heisenberg tovább vitte Einstein elméletét. Szakít a klaszszikus fizikával, elkezdett a kvantummechanikával foglalkozni, ezzel egy teljesen új, modern korszakot hozva a fizika történelmében. Időről időre egyre összetettebb kérdésekbe bonyolódtak a modern fizika kutatói, egyre nehezebbé vált leírni tapasztalataikat és amit még mindenki csak sejtett… Feltételezni kezdték egy bizonyos „sötét anyag” jelenlétét az univerzumban. 1983-ban alkották meg a kvantummechanika standard modelljét, melyhez nélkülözhetetlen egy tömegért felelős Z0-bozon, ami nélkül az egész elmélet és minden szabály hasztalanná válik. Ez a Z0-bozon adja a modellben résztvevő nyugalmi tömeg nélküli foton és a W+W-bozonok tömegét, melyeknek az elektrogyenge kölcsönhatásban van jelentőségük. „Z0-bozonról” Peter Higgs angol fizikusról ke-


2013/3 május

adója kérésére született meg a jobban eladható „isteni részecske” név, ami így szól könyvének címében: „Az isteni részecske: ha az univerzum a válasz, akkor mi a kérdés?”. Maga Peter Higgs és a legtöbb fizikus nem tartja helyénvalónak a névválasztást vallási okok miatt: a részecske tudományosan megmagyarázná az ősrobbanás jelenségét, választ adna arra, hogy hogyan is keletkezett az élet. Ezáltal megkérdőjeleződne a Biblia alapköve, hogy Isten megteremtette a Földet, mely beláthatatlan tudomány-hit ellentétet vonna maga után a jövőben. Számos ember nem érti, hogy miről is szól valójában a bozon, mégis kutatása horribilis összegeket emészt fel. Ez a tény feltűnt egy tudományokért felelős miniszternek is, aki egy üveg pezsgőt ajánlott fel jelképes díjként a legérthetőbb magyarázatért. A nyertes egy londoni fizikus, David Miller lett, aki egy koktélparty alaptörténetével értette meg a bonyolult kvantumfizikai részecskét. A történet lényege, hogy a politikusok együtt koktéloznak egy teremben, mindenki a mellette ülővel beszélget, a helyiségben nagyjából egyenletes eloszlásban. Egyszer csak betoppan Margaret Thatcher, majd keresztülmegy a termen. Akik mellett elhalad, késztetést éreznek, hogy azonnal odamenjenek hozzá; ahogy ez megtörtént, visszatérnek korábbi beszélgetőpartnerükhöz. Mivel a volt miniszterelnöknőt folyamatosan körülveszi valaki, így a tömege egyre nagyobb lesz, mint korábban, mikor

tudomány és technika

resztelték át, aki először sejtette meg létezését töréselméletével: egy úgynevezett szimmetriatörésnek köszönheti a bozon a tömegét. Hogy valójában van-e ilyen részecske, azt csak a CERN Nagy Hadronütköztetőjében (LHC) lehet bizonyítani, melyet 2008 szeptemberében kezdtek el működtetni, főként az isteni részecske kutatásának céljából. 2012 nyarán a CERN bejelentette, hogy találtak egy részecskét, ami szinte pontosan megfelel a Higgs-bozon leírásának. Magyar tudósok is hozzájárultak a felfedezéshez: a debreceni ATOMKI, a Debreceni Egyetem és az ELTE TTK fizikusai is érdekeltek a CMS-kísérletekben, mely az ATLAS mellett a CERN másik fő kutatócsoportja. A CMS-detektor legérzékenyebb magjához tartozó szoftvert is magyar írta! Csillebércen felállítottak egy kutatóparkot, mely szintén a bozon vizsgálatával foglalkozik. A Wigner Fizikai Kutatóintézet tavaly megnyerte a CERN európai pályázatát, ennek eredményeképp Budapesten helyezik el első számú adatközpontjukat. A teljes magyarországi internetforgalommal összemérhető (mintegy 30 DVD-nyi információ érkezésével percenként) adat fog érkezni Svájcból, melyeket majd a világ fizikusainak azon nyomban elemezni kell. Lederman amerikai Nobel-díjas részecskefizikus ragasztotta rá az isteni részecske elnevezést, pedig egyáltalán nem is állt szándékában. „Istenverte részecskének” kívánta nevezni a könyvében, pontosan azért, mert szinte lehetetlen megtalálni. Ki-

egyedül állt, és nagyobb lendületre is van szüksége, hogy ne lassuljon le a teremben. (Ha már egyszer elindult, nehezebb megállnia a lendülete miatt, ha megállt, nehezebb megint elindulni a tömege miatt.) A példában szereplő politikusok a Higgs-mező, a tér, amely meghatározza a benne haladó részecskék tömegét. Ezen példa alapján most képzeljünk el egy pletykát, amely kisebb csoportosulások által végighalad a termen. A beszédhullám terjedése nem meghatározott, haladhat átlósan egyik saroktól a másikig, körbe-körbe, véletlenszerűen. Maga a Higgs-bozon lesz egy ilyen kisebb beszélgető csoport, amelynek szintén ki fog alakulni egy tömege, ami nehezebb a korábbihoz képest. Összefoglalva, a Higgs-bozon a magyarázat arra, hogy az atomoknak és minden másnak miért van tömege az univerzumban, betölti az űrt a természetben, az ősrobbanás utáni káoszból rendet teremtett, létrehozva mindent, amiben most élünk. Fizikusok kalkulációi alapján több tízmilliárd év múlva indítja el a létezést megteremtő részecske annak pusztulását is, az apokalipszist. A folyamatot úgy képzelik el, hogy keletkezni fog egy alternatív univerzum, egy kicsi „buborékhoz” hasonlítva, amely egyre csak tágul és tágul, végül elpusztítva jelenlegi világunkat a fénysebességhez hasonlóan, egy röpke szempillantás alatt. Hogy mikor fog egy apró Higgsbozon pusztulást okozni, pontosan nem lehet tudni, valószínűleg addigra már földi élet sem lesz tapasztalható. Ennek az az oka, hogy tudósok becslése szerint 4,5 milliárd év múlva kiég a Nap, amelynek folyamatos tágulása majd elnyeli a Földet. Források: http://hu.wikipedia.org/ http://index.hu/ http://www.origo.hu/ http://mno.hu/ http://www.kisalfold.hu/ http://index.hu http://www.elte.hu/hir?id=NW-3572 http://www.sg.hu/cikkek/95439/az_univerzum_veges_eletere_utalnak_a_higgs_kutatasok http://nol.hu

Lilla

19


A sorozathős Angus MacGyver sóból, cukorból, gyomirtóból és az elemek savából bombákat kevert, egy atomtöltet időzítőjét rövidre zárta egy gemkapoccsal, és a rágó csomagolásából horgászcsalit készített. Jó húsz éve már, hogy a többnyire mindössze egyetlen svájci bicskával fölfegyverzett hőst megismerte és megszerette a világ. Mi is MacGyvernek érezhetjük magunkat, miközben áramforrást készítünk néhány almából, citromból vagy más lédús gyümölcsből.

tudomány és technika

A

20

jelenség történelméről is szót kell ejteni, ez két olaszról szól. Kezdve Luigi Galvanival, aki anatómiaprofesszorként figyelmes lett a békacomb különös tulajdonságára. Munkatársaival a békacomb rángatózását tapasztalták, valahányszor a combideg preparálása közben a boncolókés az ideghez ért, miközben az akkor minden laboratóriumban megtalálható dörzselektromos gépen egy szikra ugrott át. Később egy rézhorog segítségével a békacombot az ablak vasrácsára akasztotta, s ott is ugyanaz a rángatózás mutatkozott, amikor a békacomb nekiütődött a vasrácsnak. Zivatar idején villámláskor még erősebb volt a rángás. Aki nem veszi túlságosan komolyan az állatok jogait, még szórakoztatónak is találhatja a dolgot. Galvani magyarázatul „állati elektromosságra” hivatkozott, a rángatódzások okát az állati test elektromos töltésére vezette vissza. És most jön a másik olasz, aki megadta a jelenség fizikai lényegét, miszerint a fémeknek nagyobb szerepe van, mint a békáknak. Alessandro Volta nem a néhai béka perspektívájából közelített, hanem felvetette, talán béka nélkül is működik a jelenség. Ha két különböző fémet belemártunk egy olyan löttybe, aminek összetétele hasonló az állati szövetet kitöltő sóoldathoz, akkor ugyanúgy működik. Réz- és cinklemezeket rakott egymásra, közéjük pedig sóoldattal átitatott papírlapokat tett. Több ilyen lemezpárt helyezett egymásra, majd az egészet az elektroszkópjához kötötte, amely ekkor elektromosságot jelzett. Megszületett a galvánelem! A nevet Galvani iránti tiszteletből adta Volta. Igazság szerint Voltának sem volt

2013/3 május

teljesen igaza a magyarázattal kapcsolatban, a háttérben zajló kémiai folyamatról fogalma sem volt. Csak az azóta eltelt hosszú idő és kitartó munka következtében vegyészek és fizikusok által a galvánelemek családja igen népesre duzzadt, az olcsó szén-cink elemektől a hallókészülékek cink-oxid lélegző elemein át a lítiummangán-dioxid elemekig.

Védőszemüveget, gumikesztyűt fel, Volta-féle elemet fogunk készíteni! Hozzávalók: • 1 db citrom • 9 db horganybevonatú szeg • rézdrót • 1 db pohár Szinte bármilyen magas nedvtartalmú gyümölcsöt vagy zöldséget felhasználhatunk a működéshez (burgonya, uborka, alma, grépfrút, narancs stb.), de csak a citrusfélék esetén elegendő csupán egy gyümölcs, egyéb növények esetén a belső

elválasztóhártyák hiánya miatt több gyümölcsöt kell összekapcsolni. A rézdrótot 5 cm-es darabkákra vágjuk, ezek egyik végét a szeg nyakára tekerjük, másik végét csupán lehajtjuk. Ezek a LED nélküli párok, LEDesekből csak fele annyira van szükség. A LED hosszabbik szárát a rézdrótra kötjük, a rövidebbet a szeghez rögzítjük. A legjobb lenne forrasztani, de ha nincs rá lehetőség, így is működik. Ezután a citromot kell félbevágni, és letörölni a felületét: nem fog működni, ha a citrom tocsog a létől. A citromot behelyezzük egy pohárba, ezután elkezdhetjük tűzdelni a szegeket a citromba, de csakis úgy, hogy a szeg az egyik gerezdbe kerül, a hozzá tartozó rézdrót a másikba, de a következő szeg az előbbi rézdróttal osztozik a gerezden. Figyelem, a hártyát ne szakítsuk át, mert akkor nyúlhatunk a másik félért. Körbeérve: tádá, lőn világosság. A kapott világítótestünk olvasáshoz még nem elég, de hangulatvilágításnak tökéletes. Terméktervező hallgatók figyelmébe ajánlom a pohár kidíszítését. Ha mégse sikerült az akció, valami nem stimmel, ellenőrizzük, nem kötöttük-e be rosszul. Sajnos a szerkezet nem működik sokáig, részben a lejátszódó kémiai folyamatok, részben a citrom időbeli kiszáradása miatt, így a gyümölcsöt időnként cserélni kell. Használhatunk helyette narancsot, fahéjjal kombinálva még az illata is kellemes lesz. Aki csakis egész citromhoz ragaszkodik, azt nem fenyegeti a kiszáradás veszélye, viszont meg kell fontolni, hogy ez esetben legalább három darabot kell sorba kapcsolni egy LED-hez. Minél több növényt kapcsolunk sorba, annál nagyobb feszültség keletke-


zik, párhuzamos kapcsolással pedig a teljesítmény is nő. Elemes óra és számológép is működtethető a módszerrel, de elméletben akár mobiltelefont, notebookot, kenyérpirítót és olvasólámpát is működtethetünk házi akkumulátorunkkal. Mielőtt valaki komolyan gondolná, hogy mostantól csakis almával fog világítani, ki kell ábrándítanom: rengeteg alma kell egy egészen piciny olvasólámpához is. Caleb Charland tudna erről mesélni, aki egy almáskertben 300

alma segítségével világított meg egy 30 LED-ből álló olvasólámpát. A művelet 11 órát vett igénybe, majd megörökítette az eredményt, de a fény annyira homályos volt, hogy 4 órás expozícióval készült el a kép. A különös ötletét továbbvitte egy burgonyaföldre is. FIGYELEM! A kísérlethez felhasznált gyümölcs nem fogyasztható! Az elektródként használt fémek anyaga a gyümölcs levébe oldódik, és az mérgező nehézfém-ionokkal szennyeződhet. A gyümölcsöket használat után ki kell dobni!

Forrás: http://www.petofi-bp.sulinet.hu/diakir/kirsche/ galvanelemek.htm http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/oktatas/ gyumolcselem http://www.thisiscolossal.com/2012/08/ photographer-caleb-charland-wires-appletrees-fruit-baskets-and-stacked-coins-to-createalternative-batteries/ Interpress magazin 2012. december 12. szám

Előfordulhat, hogy valaki az április 19-ei nap folyamán fiatal, fehér pólós diákcsoportokba botlott az egyetem területén, mivel a BME pénteken látott vendégül 45 pásztói kisiskolást a „Jövőre Fel!” nap keretein belül. A „Jövőre Fel!” egy hátrányos helyzetű térségből érkező diákoknak szóló motivációs nap, az egyetem regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóinak szervezésében. A nap célja, hogy megmutassa a fiatalok számára a tanulás egy vonzóbb, érdekesebb oldalát. Előfordulhat, hogy a sablonosság és az unalom jut eszünkbe, ha azt halljuk, hogy egyetemi séta vagy „izgalmas kísérletek”, de a valóság az, hogy ezek a programpontok igenis működnek. Nem egy fiatal diák szemébe nézve fedezhettünk fel valódi izgatottságot, ami persze az egyéni ízlés kérdése is volt. Kinek az igazi, működő atomreaktor közelsége, kinek a linux-alapú kollégiumi beléptetőrendszer, vagy a szerverhelyiség, esetleg a Pizzásch kör által biztosított ebéd volt a nap fénypontja. A napra visszatekintve azonban azt mondhatjuk, nem sokan mentek úgy haza, hogy ne tudnának legalább egy emlékezetes pillanatot felidézni. A nap dobogó szívét a tucatnyi önkéntes „mentor” jelentette. Minden mentor három fiatalt kapott maga mellé, akikkel az egész nap folyamán együtt mozogtak és vettek részt a különböző programokon. A nap legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a mentorok és a diákok között valódi személyes kapcsolat alakuljon ki, és a diákok valóban elfogadják a mentorokat, mint pozitív, követendő példákat. Ez nem kevéssé tűnt ugyan valószínűtlennek a regge-

li érkezéskor, amikor a mentorok és a hozzájuk rendelt fiatalok csoportjaiban a tanácstalanság és bizonytalanság auráját legfeljebb a néhanapján elhangzó „És mi a kedvenc tantárgyatok?” jellegű kérdések zavarták meg. A nap folyamán viszont a mentorok és diákok közötti összhang folyamatosan fejlődött, míg végül a nap végére a papírsárkány-készítés elszabotálásában már a cinkosság tökéletes harmoniájává fejlődött. A program eredeti megálmodóinak célja az volt, hogy egy hátrányos helyzetű térség iskolásai elé olyan pozitív példaképeket állítsanak, akik révén közvetíthető az üzenet, hogy a tanulás távolról sem külső kényszer, hanem egy olyan eszköz, amelynek a révén akár messzire is eljuthat valaki. A diákok fogékonynak bizonyultak erre, érdeklődő arcukat mutatták, de ami ennél is fontosabb, valóban elfogadták a mentorukat, és a kezdetben talán sallangnak ható „személyes kapcsolat” valósággá vált. Az eredeti tervek szerint a mentorok és a diákok között a találkozó után is megmarad a kapcsolat, időnkénti levélváltások és beszélgetések keretein belül kereshetik a kisdiákok az életben előttük járó fiatalok társaságát és tanácsát, akik valamilyen módon a tanulás révén jutottak el oda, ahol ma vannak. Az ábrándos szemű, nagyot álmodó környezetgazdász hallgatók és a megannyi pozitív példát felmutatni képes, lelkes önkéntesek azonban önmagukban nem lettek volna képesek e színvonalas program megalkotására. A fájdalmasan materialista világunkban nélkülözhetetlen pénzmagot a PricewaterhouseCoopers vállalat ne-

vével fémjelzett „Másokról Szól” társadalmi felelősségvállalási keretprogram biztosította. Szintén elengedhetetlen volt a Környezetgazdaságtan Tanszék teljes vállszélességgel biztosított támogatása. Ezen felül a rendezvény színvonalát nagyban növelték a különböző támogatások, melyet az ELMŰÉMÁSZ cégcsoportnak, és a Jókenyér Pozsonyi utcai üzletének, valamint az Oryx Papír Kft.-nek köszönhettek a szervezők. Végül, de nem utolsósorban az egyetemi öntevékeny körök, illetve szakkollégiumok nyújtottak kiemelten fontos hozzájárulást, mindenekelőtt a VBK-s Szent-Györgyi Albert Szakkollégium, és a VIK-es Simonyi Károly Szakkollégium, akik képesek voltak a 13 évesek nem feltétlenül erre kihegyezett figyelmét valóban lekötni kísérleteikkel, valamint a Pizzásch kör, akik a rendkívül népszerű ebédről gondoskodtak. A legfontosabb azonban mégis az - bármiről is álmodtak eredetileg a szervezők - tény: 45 pásztói kisiskolás és 15 önkéntes mentor egyformán élvezték a napot és csak remélhetjük, hogy ezzel tényleg sikerült elérnünk, hogy a fiatalok ezentúl fontosabbnak tartják majd a tanulást.

2013/3 május

tudomány és technika

Mazsola

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÓKNAK! PwC, ELMŰ-ÉMÁSZ, Jókenyér – Pozsonyi, Oryx Papír Kft. WWF, HP, Paksi Atomerőmű Zrt., Trafford Kávézó KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEKNEK! Környezetgazdaságtan Tanszék, Simonyi Károly Szakkollégium, Szent-Györgyi Albert Szakkollégium, Pizzásch Kör, Terméktervező Öntevékeny Kör, Energetikai Szakkollégium, Odoo Projekt

Tomjanovich Gergő

21


Városi legendák, becsült statisztikák, tisztikák felületes vélemények vélemények, személyes meggyőződések meggyő – nagyjából ezek a dolgok övezik a legjobb CAD szoftver keresőjének útját. Régóta érlelgettük már egy CAD programokat összehasonlító cikk gondolatát, ami a legfontosabb szempontok alapján, szigorúan objektív alapon dönt. Amikor rájöttünk, hogy ez néhány oldalban lehetetlen, inkább megkérdeztünk Titeket és a cégeket is.

T tudomány és technika

ermészetesen a megszámolhatatlan mennyiségű számítógépes gép- és terméktervezést megvalósító szoftver közül csak néhányat vettünk górcső alá – először is azokat, amiket egyetemünkön is tanítanak. Ezeket bontottuk tovább közép- (Inventor, Solid Edge és SolidWorks) és felsőkategóriás (NX/Unigraphics, Creo/Pro E és CATIA) besorolás alapján. Ebben a számban az előbbieket vettük szemügyre, a felsőkategóriás programok pedig majd egy másik alkalommal kerülnek tárgyalásra. Azonban a CAD alapjai tárgyból ismert három középkategóriás szoftverrel is jócskán volt munka, hiszen minden józan ember beláthatja, hogy ezek a tervezőprogramok roppant összetettek, és rengeteg szemszögből kell őket vizsgálni – éppen ezért egyáltalán nem lehet abszolút győztest hirdetni, maximum egyes szempontok mentén. A célunk tehát pontosabban egy javaslat megfogalmazása a választás előtt állóknak, főleg gólyáknak. Ez leginkább a felhasználóbarát kialakítást és a tanulhatóságot érinti, de számos más szempont is előtérbe került, például az ipari elterjedtség és ennélfogva az adott program ismeretének hasznossága.

22

Közvélemény-kutatás Nézzük először, hogy a nagyérdemű mit választ. Online kérdőívünket összesen 80-an töltötték ki, ami négyszerese a reméltnek, úgyhogy ezúton is köszönet Nektek a visszajelzésekért! Amint látható, ismertség, preferencia és a kettő arányának szempontjából is toronymagasan nyert a Dassault Systèmes SolidWorksje (a használók 71%-a választotta legjobbnak), az Autodesk Inventorja jelentős lemaradással második (54% preferálja a szoftvert ismerők közül), míg a Siemens delegáltja, a Solid Edge nagyon roszszul teljesített (mindössze 13% tartotta a felhasználók közül ezt a legjobbnak). Az indoklások alapján általában véve elmondható, hogy a SolidWorks sikere a felhasználóbarát, könnyen kezelhető 3D-s résznek és a sokféle integrált modulnak köszönhető, valamint egyes vélemények szerint jobban is strukturált és szebb is, mint fő ellenfele, az Inventor. Ugyanakkor az Inventor a fejlett 2D-s rajzkészítő modulja miatt vonzza a rajongókat, valamint a gyorsasága (mind a működés, mind a shortcutok miatt) és a nézetek könnyű válthatósága miatt választották sokan, illetve a „felhasználóbarát” kulcsszó az Inventornál is többször elhangzott. A Solid Edge-t választó néhány szavazó szerint pedig a

Siemens szoftvere nagyobb léptékre és komplexebb feladatokra képes, tehát egyfajta átmenet a közép- és felsőkategóriás CAD programok között. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy sokan abban a tévhitben élnek, hogy felületmodellezés, lemezalkatrész-készítés vagy renderelési modul csak az általuk kedvelt szoftverben van, holott ezek mindegyikben megtalálhatók. Ipari elterjedtség És mit mondanak a cégek? A nagyobbak többnyire azt, hogy középkategóriás CAD szoftverrel nem is érdemes foglalkozni, az csak a tervezői gondolkodás elsajátítására való az egyetemen. Persze azért van pár ellenpélda: a Boschnál és – magától értetődően – a Siemensnél is használják a Solid Edge-t, valamint az Autolivnél és a Festónál az Inventor van használatban. A SolidWorks a közkedveltsége ellenére az ipari használat terén sajnos csúnyán alulmarad: alig akad olyan vállalkozás, ahol használják – igaz, ezt a tényt nagyon sokan méltatlannak tartják az internetes fórumokon, és gyors terjeszkedést prognosztizálnak a programnak. Hogy magyar példát mondjunk, a vecsési Equip-Test csoport például a SolidWorks mellett tette le a voksát. Szerkesztőségi teszt A következő négy oldalon a saját, házon belüli tesztünket olvashatjátok. Mivel nem vagyunk sem végzett tervezőmérnökök, sem szoftverfejlesztők, ezért mindenki tekintse a tesztünket reprezentatívnak, és a fenti két véleménycsoport (nagyközönség és ipari szereplők) véleményét is tartsa szem előtt. Mi mindenesetre igyekeztünk a felhasználóbarát kezelőfelület és a tanulhatóság szempontjából rangsort felállítani a három szoftver között a GT3 tanszék egyik legegyszerűbb mintafeladatának elkészítése közben (az alkatrész műhelyrajzát lásd a képen).

Sztadi 2013/3 május


Tesztkörnyezetünk SolidWorks 2012 x32, SP4: 2009es Asus F5GL notebook (3 GB RAM; 2 GHz Intel Dual Core; Nvidia GeForce 8200M G)

Solid Edge ST5 x64: 2009-es Asus F3S notebook (2 GB RAM; 2,2 GHz Intel Core 2 Duo; Nvidia GeForce 8400M G)

Gyorsnézet Fejlesztő: Dassault Systèmes Legfrissebb verzió: 2013 SP0.0 Támogatott operációs rendszer: Microsoft Windows Első verzió kiadási éve: 1995

A

SolidWorks Corporationt 1993ban Jon Hirschtick alapította Massachusettsben. Az első SolidWorks verzió 1995-ben jelent meg, 1997-ben pedig felvásárolta a Dassault Systèmes francia óriásvállalat, ami azóta is fejleszti; jelenleg Parasolid alapon fut. Számos díjat kapott, például 2009-ben a Control Engineering magazin Mérnökök Kedvence díját szimulációs kategóriában, vagy 2010-ben a Sustainability modul a Design News magazin legjobb termékért járó Arany Egérfogó díját. Integráltság, felépítés: 9/10 Maga a rendszer igen integrált és kiterjedt. Az alap geometriai modellezés mellett lehetőség van benne fotorealisztikus képek renderelésére, végeselemes szimulációra és mozgásszimulációra is. Emellett megtalálható benne a szabványos elemek széles tárháza (Toolbox). A geometriai modellező részen belül lehetőség van külön lemezalkatrész- és felületmodellezésre is, de ezt külön beállítással kell elérhetővé tenni. Térhasználat: 8/10 A görgő benyomása térben forgat, 2013/3 május

egyéb speciális mozgatáshoz (pl. oldalra mozgatás) jobb kattintással egy külön kismenüből kell választani. A merőleges nézethez külön gomb van, ami hasznos, viszont a referenciasíkok alapvetően láthatatlanok, tengelyek pedig egyáltalán nincsenek, ezeket magunknak kell felvennünk. Megjelenés, menüsor: 10/10 A SolidWorks erőssége. A menüsor egyszerű, felhasználóbarát és követhető a felépítése, vitathatatlanul erre a legjobb ránézni. A legtöbb tulajdonságot testre szabhatjuk, például kitehetjük a képernyő szélére a menüsorokat, vagy könnyedén állíthatjuk a modellfa ablakának szélességét. Ráadásul rendelkezésre áll a mostanában oly népszerű Command Manager, amit megszokhattunk már más programoknál is. Modellkészítés: 8/10 A sketch (vázlat) létrehozása után feature (alaksajátosság) parancsokkal hozhatunk létre modellt – mindkét lépésnek különálló, letisztult menüje van. A sketchek és feature-ök utólag is könnyedén módosíthatók a modellfában, és jobb klikkel külön kismenü jelenik meg hozzájuk. Hátrány viszont, hogy nincs Redo gomb külön kitéve a felületre, és a menüben levő sem működik mindig. Gyenge pont az is, hogy a MultiBodyt, vagyis az egyes alaksajátosságok külön testként való kezelését nem támogatja a program.

tudomány és technika

Inventor 2012 x32 (ingyenes próbaverzió): 2008-as Mac mini (Windows 7 op. rendszer; 2 GB RAM; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; Intel GMA 950 GPU)

Sketchben csak az egyes entitások kiválasztása után jelennek meg a kényszerezési lehetőségek, ami azért lehet jó, mert rajzolás közben nem zavar a kényszermenü. A program színekkel jelöli a vonalak határozottságát (kék – határozatlan, fekete – határozott, sárga – túlhatározott, piros – ellentmondás). A feature-ök jól működnek, bár legtöbbször olyan hibát jelez, ami a vázlattal kapcsolatos, és sok időt spórolhatnánk, ha ezeket már a sketch modulban közölné. A modellfa elemei között erős és megkerülhetetlen hierarchia áll fenn, emiatt elég rugalmatlan a program: nem tudjuk különszedni a vázlatokat és egyéb referenciaelemeket (pl. síkokat), hogy azokat teljesen függetlenül kezeljük. A síkok felvétele pedig kissé hosszadalmas, de a zavaró elemek elrejtésével könnyen átlátható. Összeállítás: 6/10 Minden egyes alkatrészt egyesével, darabonként kell berakni, ami elég idegesítő, de legalább automatikusan kényszerez a Toolboxos alkatrészeknél

23


tudomány és technika

(pl. egy furatra kattintva rögtön beteszi a csavart). További negatívum, hogy az elsőnek betett alkatrész mozdíthatatlan, és az összeállítás nem követi adaptívan az alkatrészek modelljének változását, hanem összeomlanak az érintett kényszerek. Cserébe mindig figyelmeztet, ha változás történt bármelyik alkatrészben, és mentés nélkül is frissíti az összeállításban ezeket a változásokat. 2D rajzkészítés: 6/10 A hátrányt a többi programhoz képest a kitörések profiljának készítése jelenti, aminek érthetetlen okból más a logikája, mint a sketchelésnek: csak spline vonallal operálhatunk, ennek

Gyorsnézet Fejlesztő: Autodesk Legfrissebb verzió: 2013 „Goodyear” Támogatott operációs rendszerek: Microsoft Windows, Mac OS X Első verzió kiadási éve: 1999

K

ezdetek óta az amerikai Autodesk által fejlesztett szoftver – a cég érdekes ötlete, hogy kódneveket adnak a különböző verzióknak. Első verziója 1999-ben, Mustang néven mutatkozott be, azóta pedig már majdnem húsz újított kiadást is megért a 2013-as, Goodyear verzióig. 2002 óta pedig az Autodesk saját fejlesztésű geometriai modellező kerneljét, a ShapeManagert használja a program.

24

Integráltság, felépítés: 9/10 A program lehetőségei kiterjedtek. A tervezési feladatunknak megfelelően a következő funkciókból választhatunk: lemezből vagy tömör anyagból készülő alkatrész készítése, látványtervező, összeállítási és műszaki rajzoló modul, alkatrészek egymáshoz hegesztése és szelvényekből való építkezés, és még külön csőhálózat-tervező modullal is rendelkezik. Az „egyszerű” tervezésen kívül 2013/3 május

utólagos módosítása pedig nehézkes. Egyébként a formai követelményekkel való szöszölés nagyon sok időt vesz igénybe, kétségtelenül ez a legroszszabb része a programnak. Kompatibilitás Az Ansysba való közvetlen beágyazhatóság nagyon hasznos VEM szempontjából, ugyanakkor a többi CAD szoftverrel közvetlenül sajnos nem kompatibilis. Ehhez ki kell exportálni olyan formátumba, amelyet más rendszerek is képesek beolvasni (pl. STEP, IGES). Ezeknek viszont az a hátránya, hogy a modellfa jellemzően nem módosítható a beimportálás után.

található benne feszültségvizsgálat, dinamikus szimuláció, alkatrész-adatbázis, mérnöki könyv – ami a számításokat, adatokat és ábrákat hivatott kezelni –, valamint az ún. Design Accelerator, ami összetettebb tervezési feladatok elkészítésében segít. Térhasználat: 9/10 A nézetek kezelése az Inventorban a legjobban megoldott: a nézeteket jelölő kiskocka és a forgatási gyorsmenü nagyon nagy segítség. Emellett a görgő benyomása alapból oldalra mozgat, és a görgő és a Shift billentyű együttes lenyomásával lehet térben forgatni, ami egyértelműen a legegyszerűbb megoldás. Ugyanakkor alapból a sok ember számára zavaró négyzetrács és angolszász mértékegységek vannak beállítva, amit át kell állítani. Megjelenés, menüsor: 9/10 Menüsora hasonló a fő ellenfeléhez, a SolidWorkshöz: letisztult, egyszerű és követhető használatot tesz lehetővé. Egyértelműen helyezkednek el az egyes modulok, könnyedén ki lehet igazodni rajta, és a kezdő felhasználó is hamar megtanulja kezel-

Továbbá az egyes programverziók között nincs visszafelé kompatibilitás, bár a Microsoft Office óta ezen már meg sem lepődünk.

Minimális rendszerkövetelmények (2013) Windows Vista vagy újabb (64 bites verzió ajánlott) Processzor: Intel vagy AMD processzor SSE2 támogatással GPU: a honlapon meghatározható a kompatibilitás RAM: 2 GB Szabad tárhely: 5 GB

Gyömbér

ni. A modellfa itt is ergonomikusan, a képernyő szélén, külön ablakban helyezkedik el. Modellkészítés: 8/10 A program a Sketch-CreateModify háromlépcsős logikával dolgozik, vagyis a vázlatkészítés és a kihúzás után külön lehet az alaksajátosságokat hozzáadni a modellhez. A vázlatok készítése egyszerű, az AutoCAD ismerete mellett megszokott lesz elsőre is. A kényszerezésekkel könnyedén egymásra építhetőek az egyes alaksajátosságok, amiknek az utólagos módosítása is egyszerű. A modellezés menete a SolidWorkshöz képest kevés dologban tér el, de például a furatkészítés nem egy külön művelet,


Összeállítás: 7/10 Összeállításnál egyesével kell beemelni az alkatrészeket. Lehetőség van egy referencia alkatrész kijelölésére, és arra épülve összeállítani a teljes modellünket, ugyanakkor a SolidWorksszel ellentétben arra is van mód, hogy az elemet feloldjuk rögzített pozíciójából. Nagy előny, hogy ha egyes alkatrészeknél méretbeli módo-

͒Gyorsnézet Fejlesztő: Siemens PLM Software Legfrissebb verzió: ST5 Támogatott operációs rendszer: Microsoft Windows Első verzió kiadási éve: 1995

A

Solid Edge főként az általános gépipar számára készült. Eredetileg az Intergraph kezdte el fejleszteni, majd a UGS Corporation felvásárlása után a Parasolid geometriai magra épült a szoftver, 2007-től pedig a Siemens PLM Software terméke. 2008-ban megjelent a szoftverben a szinkronmodellezési technológia, amiről a továbbiakban még szó lesz. Integráltság, felépítés: 9/10 Az egyik legfontosabb – és kezdőknek talán legnagyobb – segítség az alapból feltelepülő oktatóleckék, amik megmutatják, hogyan kell modellezni és rajzolni, mindezt magyar nyelven. Az alkatrész-modellezésen kívül külön lemezalkatrész- és felületmodellezésre 2013/3 május

sításra van szükség, akkor az alkatrész átméretezése után automatikusan követi az összeállítás is, és nem omlanak össze a kényszerek. 2D rajzkészítés: 7/10 Autodeskes program lévén elvárható lenne, hogy az AutoCAD-hez hasonló logikával, vagy konkrétan egy AutoCAD modullal lehessen 2D-s rajzot készíteni. Ennek ellenére a rajzmodul teljesen más logikával működik, amivel nem tűnik ki annyira a másik két szoftver közül. De még így is határozottan egyszerűbb Inventorban egyes rajzfeladatok elvégzése, például a sablonok vagy táblázatok beimportálása. Kompatibilitás Kompatibilitásban nagyon jó a program. Autodesk fejlesztés lévén a rajzokat simán lehet DWG formátumban menteni, ugyanakkor a

is lehetőség van, ami rögtön elérhető a program indításánál, nem kell keresgélni. Ugyanúgy van beépített szabványos elemtár és 2D-s rajzmodul, és van lehetőség fotorealisztikus megjelenítésre, ugyanakkor messze nincs annyi beállítási lehetőség, mint a SolidWorks PhotoView moduljában. Emellett lehetőség van statikai, dinamikai és kihajlási analízisre, az ST5-ben pedig már az állandósult hőtani vizsgálatok is megoldhatók. Megjelenés, menüsor: 4/10 A menüsor elsőre gyakorlatilag átláthatatlan, tele van zsúfolva ikonokkal, mivel minden tevékenységnek külön gombja van; tehát a kialakítása nem igazán felhasználóbarát. Ráadásul a modellfa belelóg a modell képébe, ami nagyon zavaró. Ellenben előny, hogy a főbb parancsok – mint rajzolás, kényszerezés, méretezés és test létrehozása – megjelennek a kezdőpanelen (Home), így nem kell váltogatni a menüpontok között.

ShapeManager mag kompatibilis más kernelekkel is, így az AutoCAD-en kívül az alábbi programok formátumába lehet menteni a modelleket: CATIA V5, UG-NX, Creo (Pro/E), SolidWorks. Ezeken kívül pedig alkalmas még például 3D-s nyomtatásra alkalmas fájltípus létrehozására is.

Minimális rendszerkövetelmények (2013) Operációs rendszer: XP SP3/XP x64 SP2 vagy Mac OS X 10.6 Processzor: Intel Pentium 4 (2 GHz)/Intel Xeon/Intel Core vagy AMD Athlon 64/AMD Opteron GPU: Microsoft Direct3D 9 kompatibilis videokártya, 1280x1024 felbontás RAM: 2 GB Szabad tárhely: 15 GB

tudomány és technika

hanem egy „negatív kihúzás”. A modellfában való navigálás is egyszerű, könnyen megtalálhatóak az egyes változtatásokhoz tartozó sketchek. Annyit fontos tudni, hogy egy alakításhoz külön vázlatot rendel, amit utána nem tehetünk át máshova, csak módosíthatjuk. A külön felvett síkok tudnak még kellemetlenséget okozni. Az egyszerű, irányba eltolt sík létrehozása pofonegyszerű, viszont az adott szöggel való elforgatás már nagyon túlbonyolított.

Bogár

Térhasználat: 7/10 A görgő benyomása térben forgat. A síkok használata valamivel egyszerűbb, mint a többi programnál, de nehéz átlátni, hogy épp melyikre rajzol. Különlegesség, hogy takart elemeket is ki lehet választani a jobb egérgomb hosszú lenyomása és egy megjelenő kismenü segítségével. Ha merőlegesen szeretnénk ránézni az adott síkra, az alsó sávon lévő vázlat nézet paranccsal forgathatjuk be, egyéb forgatásokhoz a Nézet menüpont lehetőségei közt kell válogatnunk; elsőre ez egy kicsit túlbonyolítottnak tűnik.

25


tudomány és technika

Modellkészítés: 8/10 A logika itt elég más: az alaksajátosságok (feature-ök) megadása a Home menüben történik, míg a vázlatrajzolásnak saját menüje van. Kezdők számára nehéz megtalálni a dolgokat, módosítani a már elkészített parancsokat pedig szintén nagyon macerás. Ha viszont belejöttünk, gyorsbillentyűkkel gyorsíthatunk a modellezés lépésein – ezeket a billentyűkombinációkat érdemes megjegyezni. Új sík felvétele egyszerű, de ha rossz síkon vagyunk, a vázlatot átimportálhatjuk másik síkra. Méretezéshez és kényszerezéshez külön menü van a panelen, amit hozzá kell rendelni a vonalakhoz, ugyanúgy, mint az Inventornál. Átmérőt megadni nehézkes, de legalább a zárt vonalláncokat látványosan megjeleníti (a felületet kiszínezi), és nem a kihúzásnál derül ki, hogy nem tudja megvalósítani. A program különlegessége a szinkronmodellezés, ami modelltörténet nélküli, alakelemeken alapuló, parametrikus modellezést tesz lehetővé, így az alaksajátosságok tetszés szerint átrendezhető-

SolidWorks: 47/60 (78%) A SolidWorks felhasználói felülete világos, egyszerű, és többféle módon megoldhatóak benne a feladatok, ugyanakkor az összeállításban és a rajzmodulban van pár idegesítő dolog. Szerteágazó, integrált rendszer, ezáltal sokféle feladat elvégzésére alkalmas. A kinézete, sokoldalúsága és a PhotoView a legjobb oldala, és emiatt megbocsátjuk neki azt a néhány modellezési sajátosságot, amiben elmarad a másik két programtól.

26

Inventor: 49/60 (82%) Az Inventort a SolidWorkshöz hasonlóan egyszerű megtanulni, használni. Ugyanúgy szerteágazó lehetőségekkel bír, és igényes munkákat lehet vele létrehozni. A térhasználat (nézetek) és a kompatibilitás az erőssége, ugyanakkor a rajzmodul nem hozta az Autodesktől elvárt szintet. Ki kell emelnünk, hogy 2013/3 május

ek a modellfában; nincs visszagörgetés és újraszámolás, és a modell utólagos szerkesztése sem a vázlatokon keresztül történik, hanem közvetlenül az alkatrészen. Ezáltal a vázlat szerkesztése sem fog visszahatni a modellre: ha kitöröljük a vázlatot, nem omlik össze a modell. Összeállítás: 8/10 A Solid Edge legjobb része. Az összeállítás modulban nemcsak alkatrészeket, illetve részösszeállításokat tudunk összeszerelni, hanem új alkatrészt is modellezhetünk, sőt még olyanokat is be tudunk szerelni, amelyek nem Solid Edge-ben készültek. Összeszerelés során az alkatrész méretei aránylag könnyen módosíthatóak, és egy másik kapcsolódó alkatrész méreteihez kényszerezhetők. 2D rajzkészítés: 7/10 Többnyire ugyanazt tudja, mint a két másik program, azzal a különbséggel, hogy csak mentés után lehet rajzolni, és változás esetén nem frissíti automatikusan a rajzot, hanem update gombbal nekünk kell ezt

határozottan fejlődött az elmúlt években, és egyre több kiegészítő modullal jelentkezik a cég a programhoz. Solid Edge: 43/60 (72%) Bár a logikája eltér két társáétól, így időbe telik a magabiztos használat elérése, a Solid Edge-ben gyakorlatilag mindent el lehet készíteni, ami egy gépészmérnöki tervezés során felmerülhet. Ereje a szinkronmodellezésben és a rugalmas összeállítási modulban rejlik, de a kialakítása miatt sokan első ránézésre megijednek tőle, és nem fektetnek elég energiát a megtanulásába, holott ez a program bizonyos célokra alkalmasabb, mint a társai. Végeredmény A felhasználóbarát kialakítás és a kezdők számára való tanulhatóság terén tehát arra ez eredményre jutottunk, hogy icipicivel ugyan, de az Autodesk

megtenni – ellenkező esetben bekeríti azt a nézetet, ahol valami változott a modellen. Kompatibilitás A Solid Edge fejlesztői nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy AutoCAD fájlokat írni/olvasni lehessen Solid Edge szoftverrel, amihez elég egyszer beállítani a fordítási paramétereket. A szinkronmodellezésnek köszönhetően pedig idegen modellekkel is úgy lehet dolgozni, mintha Solid Edge-ben készültek volna!

Minimális rendszerkövetelmények (ST5) Operációs rendszer: Vista SP1/7 SP1 Processzor: x86 vagy x64 GPU: 65 ezer szín, 1280x1024 felbontás RAM: 1 GB Szabad tárhely: 3 GB

Mazsola

Inventorja nyert a SolidWorks előtt, míg a Solid Edge – amint az online felmérés is mutatja – jelentős lemaradásban van hozzájuk képest, ami bizony rengeteg potenciális felhasználót elriaszt. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a megbízhatóságot és a terhelhetőséget nem volt lehetőségünk vizsgálni, márpedig ezek igen sarkalatos pontok. A választás előtt álló, középkategóriás CAD szoftver tanulóknak tehát azt javasoljuk, hogy a gyors tanulás érdekében az Inventor és SolidWorks programok közül válasszanak; ugyanakkor a jelenlegi ipari és kompatibilitási adatok alapján talán hasznosabb az Inventor ismerete. Források: wikipedia.org solidworks.hu autodesk.hu solidedgest.wordpress.com csefalvayistvan.wordpress.com


M

átrai kerékpáros kalandozásaink kiindulópontjaként a legjobb választás talán a mátraszentlászlói Kétkerék Vendégház, ahonnan akár kerékpárt is kölcsönözhetünk. A tulajdonosok maguk is bringások, akik nagyon jól ismerik a környéket, így tőlük is kérhetünk tanácsot az útvonalat illetően. Mátraszentlászló azért is jó választás, mert innen viszonylag könnyen elérhetőek a Mátra főbb nevezetességei, illetve mehetünk a célunkig terepen és aszfalton is. Kedvcsináló gyanánt a Mátraszentlászló-Galyatető-Mátraháza-KékestetőMátraháza-Galyatető-Mátraszentlászlón áthaladó - inkább mountain bikeosoknak szóló- útvonalat fogom bemutatni. Mielőtt azonban belevetnénk magunkat a Mátra világába, elmondanék pár NAGYON fontos dolgot. A bukósisak használatát nagyon erősen javaslom, nekem nem egyszer jött már jól. A mátrai szerpentinek szinte kívánják, hogy száguldjunk rajtuk, de pont ezért nem veszélytelenek. Szintén javaslom, hogy kellő folyadék hiányában se induljunk útnak, illetve ne felejtsük a szálláson a szokásos és nélkülözhetetlen pótalkatrészeket és szerszámokat. Ha mindezeket bepakoltuk, akkor el is indulhatunk. A vendégház parkolójából jobbra kanyarodva indulunk el a falu főutcája felé, ami konkrétan egy „fal” (1015%-os a meredeksége), így már az első ötszáz méteren komoly szintet gyűjthetünk be. Felérve a falu legmagasabb pontjára elfordulunk balra, és azonnal a kék jelzésű úton találjuk magunkat. Erről érdemes tudni, hogy laposnak egyáltalán nem nevezhető, sőt kifejezetten technikás. Ezen az útvonalon haladva eljutunk a Piszkés-tetői csillagvizsgálóig (az idei szezonban megnyitotta kapuit a nagyérdemű előtt is), majd tovább folytatjuk a gurulást a kék jelzésen. Az ösvény e szakasza kifejezetten kellemes, adja magát, hogy száguldjunk 2013/3 május

rajta, viszont nagyon vigyázzunk a túrázókra, ugyanis az erdőben nekik van elsőbbségük! Mindezek után megérkezünk Galyatetőre, ahol érdemes útba ejteni a Hegyi Kisvendéglőt. A röpke pihenő után a főúton folytatjuk utunkat Mátraháza irányába, de mielőtt elérnénk a falut, a Vörösmarty Turistaháznál le kell térnünk a főútról a kék-vörös jelzésre, és ezen keresztül fogunk megérkezni Mátraházára. Erről a turistaútról érdemes tudni, hogy szintén nagyon technikás. A jól ismert mátraházi parkolót elérve mindenkinek javaslok egy kis pihenést, mielőtt nekivágna a Kékesnek. Maga a táv nem hosszú, viszont elég alattomosan emelkedik, ami nagyon könnyen kellemetlen meglepetést okozhat a gyanútlan bringásnak. A legmagasabb magyar hegy meghódításához alapvetően két útvonalat választhatunk. Ezek a főút és a sípálya (utóbbit csak az erősebb és felkészültebb bringásoknak javaslom). Elérve a csúcsot természetesen nem maradhat el a kötelező csúcsfotó. Egy kis pihenés és nézelődés után indulunk vissza Mátraházára, majd pedig Szentlászlóra. Nagyon vigyázzunk lefele a Kékesről, hiszen a lejtő miatt hirtelen autósebességre (50-60 km/h fölé!) gyorsulhatunk, és ez sajnos a legtöbb gépjárművezetőnek megoldhatatlan problémát jelent, így többségük elég érdekesen viselkedik velünk szemben. Mátraházát elérve ismét a főúton tekerünk, de immár visszafelé. A pásztói elágazásnál balra fordulunk, itt ismét egy mászás következik Galyatetőig, de innen már csak gurulás a Vendégházig. Hazafelé vezető utunk során

elhaladunk a mátraszentistváni sípark mellett, amely hazánk egyik legnagyobb ilyen jellegű komplexuma. Ha van időnk és még maradt erőnk, akkor másszunk fel a sípark legmagasabb pontjára, ugyanis onnan gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra. Visszaérve a szállásra helyezzük biztonságba a „lovat”, ejtőzzünk, majd lehetőség szerint keressük fel a Vörös-kő éttermet, ami híres ételspecialitásairól. Hogy kiknek is ajánlom ezt az útvonalat? Főleg hegyikerékpárosoknak, akik azért már nincsenek híján a tapasztalatnak és technikai tudásnak, de mint erről már a cikk elején is szó volt, a Mátra nagyon változatos és sokoldalú vidék, így egy kis odafigyeléssel bárki megtalálhatja a számára kedvező útvonalat. Bízom benne, hogy a cikkel sikerült egy kis kedvet csinálnom ahhoz, hogy belevágjatok egy mátrai kalandba! Higgyétek el, hogy nem fogtok csalódni!

Kötöny

nagyvilág

Végre valahára közeledik a jó idő, így lassan előkerülnek lők ül k a garázsok á k mélyéről é a kerékpárok is. Egyre többen pattannak nyeregbe, hogy idén is kishazánk útjait és ösvényeit koptassák. Magyarország kerékpározásra egyik legalkalmasabb vidéke a Mátra, hiszen itt mindenféle típusú és nehézségű útvonalból találunk képességeinknek és stílusunknak megfelelőt.

27


Márciusi számunkban a népszerűbb közösségi oldalakról olvashattatok. A jelenlegi részben négy, kisebb körökben ismert oldal általános ismertetője kerül terítékre. Név szerint: LinkedIn, DeviantArt, Tumblr és Pinterest. LinkedIn:

nagyvilág

A 2003-ban indult portált sokáig csak az „üzleti Facebook” címkével illették. Az elmúlt egy-két éves időszakban kezdte meg ütemesebb itthoni terjedését. Ezzel egy időben történő világméretű növekedésével szép lassan beelőzte a Facebookot és a Twittert is. Az oldal gyorsuló terjeszkedésével bizonyságot nyert, hogy értelmes tartalommal rendelkező oldalaknak hosszú távon nagyobb jövője lehet. De visszakanyarodva a cikkünk központi témájához, nézzük, miről szól pontosan a LinkedIn. Egy könnyen karbantartható, személyre szabható online CV-t hozhatunk létre. Szakszerűen definiálva, a LinkedIn egy üzleti közösségi oldal. Mondhatnánk, hasonló, mint a Profession.hu vagy a Jobline oldala, de mégis más. Főleg azért, mert a LinkedInen kapcsolati háló kiépítésével tudjuk népszerűsíteni magunkat, illetve a megfelelően kitöltött profillal (amit érdemes karban tartani; az oldal maga is nagy segítséget nyújt ebben) tudjuk elősegíteni munkakeresési esélyeinket. Az ismereti háló kiépítése nem nehéz folyamat, a keresőalgoritmus és a beépített modulok segítségével könnyen megejthető. Amivel kiemelhető a közösségi jelzője, hogy

az egy szakmán belül tevékenykedők, főleg tapasztalatcserélés céljából, csoportokba csatlakozhatnak. Viszont ezeket nem szabad összekeverni a cégek oldalaival, mert az egy külön kategóriába tartozik. A Facebookon megszokott felesleges posztolásoknak nincs nyoma, ez az oldal nem erre való. Ami posztolásra kerül, az az üzleti oldalról segít, szakmába vágó kérdésekben keres/ad válaszokat stb. Előny, hogy az adatlapunkon külön lehet választani a publikus és privát információkat és ezek megosztását. Az oldal alapból angol nyelvű, magyar honosítás még nincs. Ennek ellenére már nyugodtan ki lehet tölteni magyarul is. Hátrányként talán az hozható föl, hogy ahhoz, hogy a valódi értékét látni lehessen az oldalnak és minket is könnyebben megtaláljanak a megfelelő munkáltatók, ki kell építeni az ismeretségi hálózatot és 100%-osan ki kell töltenünk a profilunkat. Elvégre nem egy Facebookról van szó, ahova bárki fia csak úgy be tud regisztrálni. Összességében egy kinézetre egyszerű, funkcióiban és tartalmában hasznos oldal a LinkedIn, amit sokan egyelőre a felesleges jelzővel illetnek, de forradalmasíthatja a munkakeresést és a szakmai fejlődés lehetőségeit, ha megfelelően használjuk és élünk a megfelelő kapcsolatok adta hálózattal. Honlap: www.linkedin.com

DeviantArt: A 2000-es alapítású oldal főként a művészi hajlammal megáldott felhasználók körében népszerű. Hisz maga az oldal is egy művészeti megosztó és közösségi portál, ahova bárki beregisztrálhat, vagy akár regisztrálatlanul is szabadon kereshet az alkotások között. Jelmondatuk jól összefoglalja, miről is szól a deviantArt: „Where ART meets application!” Ennek fényében, mindenféle típusú, művészeti önkifejezés palettáját lefedő dolog megfordul az oldalon: az általános rajzolási stí-

28 2013/3 május

lusoktól kezdve a versíráson át a jelmezbe öltözésig minden. Az oldal sokat adott fejlesztésügyileg is a közösségi oldalak világának, számos olyan technológiai újításokkal már évekkel korábban rendelkeztek, melyeket később más portálok átvettek. Az oldal felépítésében lehetőséget ad egy saját művészeti profil elkészítésére, ide az alap információkon kívül saját műveinket is feltölthetjük. A feltöltött alkotásokhoz bárki, aki regisztrált felhasználó, hozzá tud szólni, ha ezt engedélyezte a feltöltő. A profil személyre szabható, de nem kell minden modulját kitölteni. Lehetőség van műveink árusítására is. Természetesen van úgynevezett előfizetői része is, itt olyan további lehetőségekre van mód, mellyel még személyesebbé lehet tenni oldalunkat és a felhasználói élményt, de ettől függetlenül is, teljes terjedelmében jól használható az oldal. A felhasználók csoportokba tömörülhetnek, egyszerre akár többe is. Ezek általában egy adott témához köthetőek, melyben az adott felhasználó sűrűbben tevékenykedik, alkot. Ezen belül közös galériákat tudnak létrehozni, egymással eszmecseréket folytatni. Az oldalnak hatalmas felhasználói bázisa van, és az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik a portált. A szakmai fejlődés is több oldalról meg van támogatva, pályázatok formájában, melyek akár cégektől is jöhetnek. Rendszeresek a szakma nagyjaival készült interjúk, beszélgetések. Valamint nevesebb alkotók oldalai is nyomon követhetőek. Nagyon jó tulajdonsága az oldalnak, hogy a felhasználó fel tud iratkozni specifikusan egy másik felhasználó csatornájára, így értesítést


Tumblr:

Az oldal 2007-ben kezdte meg pályafutását. Azóta szerintem már szinte mindenki hallott, látott olyan linket, melyben szerepelt a „tumblr. com” végződés. A site egyszerre akár több mikroblog vezetésére is alkalmas felületet biztosít felhasználói számára. Önmagában minimalista kinézetű oldalakkal találkozhatunk, ahol hoszszabb/rövidebb bejegyzések, képek váltják egymást. Főbb funkciójában mégis inkább a közösségi oldal jellemzőire hajaz. Funkcióit tekintve olyan, mintha összemosták volna a Twittert egy blog szolgáltatóval. Talán sikere ettől is töretlen. Aki regisztrál rá és létrehoz magának egy blogot, általában Dashboard elnevezésű felületen tud új tartalmat hozzáadni. De persze nem merül ki ennyiben a dolog. Követhetünk más mikroblogokat, ahogy a Twitteren, tetszikelhetjük, illetve reblogolhatjuk is az adott tartalmat. Szépsége, hogy visszakövethető a forrása, hogy kitől indult a dolog. Régebben ennek pontgyűjtő játéka is volt, hogy kinek a tartalmát osztják meg a legtöbbször, de 2013/3 május

egy összeomlást követően ezt az opciót kiszedték. Képmegosztások tekintetében gyorsan lehet szép tartalmak után kutatni és egyfajta saját gyűjteményt létrehozni az újraposztolásokkal. Itt természetesen szöveges hozzászólást is lehet adni a dolgokhoz. A hozzászólások egy igen érdekes és sajátos párbeszédekhez tudnak vezetni, olyan, mint egy hagyományos kommentelés, de annyiban különbözik, hogy vizuálisan szebben és könnyebben le lehet követni, hogy ki mihez szólt hozzá. Általánosan kijelenthető, hogy ennek a sajátos logikának köszönhetően a butaság olyan melegágya tud lenni a tumblr, mely néha már határos a zsenialitással. Az ilyen egységei erősítik főleg a közösségi jellemzőjét az oldalnak, legtöbben a hasonló frappáns párbeszédekért, vagy csak az egyes témákhoz köthető szimpla eszmecserékért ragadnak az oldalon. Amivel nincs is baj. Az oldal előnye és sikere az öszszetett egyszerűségében rejlik. Mondhatni, butafelhasználó álló az oldal, bárki egyszerűen létrehozhatja saját kis mikrokozmoszát és követhet további blogokat. Hátránya, hogy a korábban említett ostobasági forrás erősen jelen van. Ahogy a Twitteren, úgy itt is villámgyorsan tudnak terjedni a kéretlen tartalmak. De ennek ismeretében, már ezeket is meg tudjuk tanulni ügyesen kezelni, hogy ne váljunk magunk is hoax/kéretlen tartalmak szaporítóivá.

Pinterest:

Nem olyan régen bukkant fel a megosztási lehetőségek között a „Pin it!” felirat, rövidebben cirka „P” betűvel jelzett ikonocska. A 2010 óta működő Pinterest (avagy parafatábla, rajzszögek, érdeklődési körök és a modern közösségi web újraértelmezett receptúrája) főoldalán az alábbi szlogennel kerülünk szembe: „Collect and organize the things you love.” Gyakorlatilag egy főleg képmegosztó és rendszerező portált fed

az elnevezés, melyet kezdetben csak a női Tumblrként emlegettek. Az oldal sokban hasonlít is a Tumblr képmegosztó funkciójához, hisz a „repinelt” kép mögött meghagyja a forrás linket, így visszakereshető a feltöltési helye. Hasonlóan lehet képaláírással ellátni, ám a rendszerezésben már teljesen más sémát követ. Saját oldalunkon külön tudjuk kategorizálni a kirakott képeket. A dolog szépsége ebből a rendszerezhetőségből fakad. Nem ömlesztve vagy külön munkát igénylő megszerkesztési procedúrával lehet rendbe szedni képeinket, hanem már a kezdetek kezdetén létre lehet hozni úgynevezett gyűjteményeket. A feliratkozási rendszere is erre alapoz, ugyanis a már megszokott felhasználó követés mellett kategóriákat is követhetünk önmagában. Így nincs szükség ismerősi háló kiépítésére, hanem egyszerűen megkeressük érdeklődési körünk gyűjtőhelyét, vagy ahogy itt nevezik, tábláját. Ezáltal hatékonyan szűrhetőek a kéretlen tartalmak. Ezen előnyéből fakadóan egy személyre szabható online magazinként is tekintenek rá. Sőt, volt már rá példa, hogy az oktatásban is sikeresen vetették be. Hátránya pont előnyéből fakad, hogy magazin jellege miatt szerzői jogi problémák adódtak, de ezt sikeresen meg is oldották annyival, hogy egyes tartalmakat egyszerűen nem lehet megosztani, vagy bejelenthető a jogvédett tartalom. Egyéb hátrányait nem sikerült még összeszedni, talán maximum annyit, hogy „na, még egy divat honlap”. De hát ahány ház, annyi szokás, meg főleg ízlés. Így aki az ilyen jellegű vizuális dolgokat élvezi, azok bátran keressék fel a Pinterestet! Honlap: www.pinterest.com

nagyvilág

kaphatunk az esetleges újonnan feltöltött alkotásról, véleményről, kritikáról, hozzászólásról. Ezek az értesítések mind testre szabhatóak. Nem kritérium a képek feltöltése, így olyanok is nyugodtan regisztrálhatnak, akik csak nézegetni szeretik mások műveit. Összefoglalva, azok tudják igazán használni az oldalt, akik ezen a területen tevékenykednek, érdeklődőek a művészeti ágak iránt, vagy csak szimplán van idekapcsolható hobbijuk. Hátránya talán az, hogy az egyes csoportokba tömörülő túlérzékeny alkotók nem éppen korrekt támadást tudnak kreálni más felhasználókkal szemben, valamint a kritizálások terén is akadnak inkorrektül erős hangok, avagy az oldal ugyanúgy hemzseg az internet trolljaitól, de ügyesen használva ezek is kiszűrhetőek. Honlap: www.deviantart.com

További források: Wikipedia www.hwsw.hu www.facebooktippek.hu www.webisztan.blog.hu www.hvg.hu

Bogár

29


A Zabagép történetében először most egy franchise gyorséttermet vettem célba – igaz, nem egy szokványosat. A Nordsee nem csak abban különleges, hogy kizárólag halas ételeket szolgálnak fel: a cég mind az anyaországban, mind hazánkban érdekes történettel rendelkezik.

M

nagyvilág

iért foglalkozom egyáltalán ezzel a halas gyorsétteremlánccal, amikor alig hallott felőle valaki? Nos, először is pont ezért – másrészt pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium felmérése szerint a magyarországi egy főre jutó éves halfogyasztás mindössze 4-4,5 kilogramm, míg az EU-átlag 20 körül van. Ráadásul ennek a gyalázatosan alacsony fogyasztásnak is a fele karácsony előttre esik, és nagyrészt nem tengeri, hanem rosszabb minőségű édesvízi halak teszik ki. Ennek a legfőbb oka, hogy hazánk sajnos nem rendelkezik tengerrel, viszont az egészséges életmódhoz ugyanúgy fontos a rendszeres tengeri halfogyasztás, tehát mindenkit bátorítok rá! Ezt a lehetőséget hozta el nekünk a Nordsee Budapestre, ahol eddig a tengeri halak a büfés-gyorséttermes vendéglátásban gyakorlatilag a hallisztből készült halrudacskákat és a strandos hekket, otthon pedig legtöbb esetben a büdös halkonzerveket jelentették. A Nordsee azonban minden hal-alapanyagát Németországból importálja, immár alvállalkozók által, de 1998-ig a saját halászflottája biztosította a tenger gyümölcseit az éttermekbe. Saját halászflotta? Mint említettem, a Nordsee nem egy szokványos gyorsétteremlánc: a cég maga több mint fél évszázaddal előzte meg az amerikai típusú láncokat, amikor 1896-ban Brémában – két hajóval – megalapították a város friss halellá-

30 2013/3 május

tásának céljából. A vállalat a huszadik században elképesztő növekedést ért el: 1930-ra a beolvadó cégekkel a német halászflotta felét üzemeltette, 1955-re pedig 250 halárusító üzlete volt az NSZK-ban. Igaz, ez nem nevezhető még éttermi koncepciónak, de a halfeldolgozói ipari sikereken felbuzdulva 1964-ben bátor vállalkozásba fogtak, és az országos ismertséget kihasználva megalapították az étteremláncukat, ahol a saját halaikat készítették el a vendégek számára. A siker kirobbanó volt: két év alatt 25 éttermet nyitottak meg, 1974-re pedig már a századiknál jártak. A századfordulón úgy döntöttek, kizárólag a vendéglátóipari szegmensre koncentrálnak, ezért eladták a halászati szekciót és Európa-szerte terjeszkedésbe kezdtek, aminek keretében 2008-ban nyitottak Budapesten két üzletet, egyet a Váci utcában, egyet pedig a Westendben. Itthon a magas árak és a halkultúra hiánya miatt nem sikerült akkorát dobbantaniuk, mint odahaza: 2012-ben a váci utcai üzlet be is zárt, de a hullámvölgy után agresszív terjeszkedésbe kezdett az új magyar tulaj, és immár nemcsak a Westendben, hanem az Aréna Plázában, mindkét Mammutban és a Camponában is jelen vannak, és hamarosan az Árkád 2-ben is nyílik üzletük. Én a Westend-belit próbáltam ki, ami – a többi plázaétkezdéhez hasonlóan – több tucatnyi másik gyorsét-

teremmel egy térben van, tehát az étkezés helyszíne nem egy nagy élmény, viszont egyedül a Mammutban láttam saját étkezdés Nordseet. Fontos megjegyezni, hogy nem csak szendvicsek, sőt, inkább egytálételek szerepelnek a listájukon, amik sem árban, sem jellegükben nem keltik a gyorsétterem látszatát. Ugyanakkor az ételeiket többnyire előre kisütik, ezért időben mindenképpen a „gyors” kategóriába sorolhatók; a pultnál sorakozó szendvicseket pedig gyakorlatilag azonnal kézbe adják, tehát ebben az esetben minimális a várakozási idő. Az egyetlen nagy hátránya ennek, hogy amikor nem csúcsidőben (főleg ebéd) érkezel, akkor valószínűleg már nem lesz teljesen friss, amit kapsz, márpedig egy halételnél ez drasztikusan befolyásolja a minőséget. Minden bizonnyal ezért tapasztaltam a két próbaevésnél teljesen mást. Először este érkeztem, egy mozizás előtt, és akkor fish & chipset kértem, ami egy klasszikus halas étek tőlünk nyugatra. Az eredmény elég lehangoló volt, pláne 1090 forintért: az adag már-már felháborítóan kicsi, a sült krumpli mellé alig adtak néhány falatnyi halat, és még szerencsém is volt, mert az esti készlethiány miatt garnélarákot is kaptam. A hal minősége ráadásul egyáltalán nem keltette azt az érzést, hogy hű de megérte itt vásárolni; azt viszont el kell ismerni, hogy igazi halfilé volt, ami még ebben


Coca-Cola Mit tudunk a Coca-Coláról? Ez az eredetileg gyógyszernek szánt üdítő agresszív marketingtaktikájának köszönhetően az elmúlt évszázad legnépszerűbb italmárkájává vált. És mit nem tudunk róla? Hát hogy mi van benne! Nem okoz meglepetést, hogy nyilván tartalmaz koffeint, rengeteg cukrot, színezéket, vizet, valamint mindenféle aromát, illetve illóolajat (talán vanília, levendula, narancs, szerecsendió, gyömbér, fahéj és koriander, legalábbis az internetes receptfejtegetések szerint). Az illóolajok adják meg a gazdag ízvilágát és teszik 2013/3 május

szívvel elmondhatom: tényleg minőségi áru, és távol áll minden élménytől, amit eddig a mirelit sült halfilékkel kapcsolatban átéltem. A fűszeres majonéz és a fodros levelű saláta pedig tökéletes kiegészítői a kompozíciónak. Már csak italt kell hozzá választani, de a költséghatékonyság érdekében azt inkább a közeli szupermarketből érdemes beszerezni… Összességében tehát megint sikerült egy jó drága helyet találni, ahol már csak az elhelyezkedés miatt sem fog gyakran enni az ember, maximum egy-egy mozizás vagy plázás vásárlás előtt vagy után. Az egészséges táplálkozás és a magyar halfogyasztási statisztikák oltárán viszont igazán lehet néhány százassal többet áldozni, pláne, ha ilyen finom is – csak vigyázz, hogy mikor érkezel, és olyat kérj, amin látod, hogy friss.

lehetetlenné a receptúra kimutatását. Ezeket ugyanis semmilyen vegyelemzéssel nem tudták eddig kimutatni. A sűrítmény a Coca-Cola központjából koncentrátum formájában készen érkezik a világ szinte minden táján levő helyi palackozó cégekhez, és ott adagolják hozzá az italhoz. Érdekes tény 1: Ha nem tennék mesterségesen karamellessé a kóla színét, akkor zöld lenne. Rengeteg furcsa mítosz terjengett a receptről, néhányat ezekből felsorolok: csak ketten ismerik, ők nem is utazhatnak egyazon repülőgépen, de ők is csak a felét tudják, ami továbbá teljesen el van zárva két különböző helyen. Ami mindezekből igaz, hogy tényleg csak ket-

ten ismerik, de ők az egész formulát, és a recept valóban egy bank széfjében volt elzárva évtizedekig. Ezt a legendát a marketingesek remekül kihasználták, sőt rá is játszottak és mindez csak még jobban erősítette a márka hírnevét.

www.nordsee.hu

Sztadi nagyvilág

a szánalmas, több órás állapotában is finomabbnak hatott, mint egy frissen sütött hallisztes rudacska. Ugyanez vonatkozik a fűszeres krumplira, aminél csak nyomokban lehetett érezni, hogy frissen ez nagyon jó lehetett még egykoron. Az egyetlen pozitívum a szósz volt és az ehető (ostya) szószos tálka, meg persze a szerencsével szerzett garnélarák, ami hidegen sem volt rossz. Másodszor már rutinosan ebédidőben érkeztem, amikor nagyüzemben

folyt a sütés, és friss volt az áru – sőt, ezúttal egy szendvicset terveztem be, hogy kipróbáljam a snack bárjukat is. Ami egyébként szemre nagyon korrekt, mert a táblákon látható bucik majdhogynem kiköpött ugyanúgy néznek ki, mint a valódiak, ahogy ez a mellékelt ábrán is látható. Ki is néztem magamnak a kicsit fantáziátlan nevű „Forró XXL” típust, ami viszont annyira friss volt még, hogy 10 percet kellett volna rá várni, úgyhogy a raktáron levő, hasonló kinézetű alaszkai tőkehalas szendvicset kértem. A sebesség imponáló volt – ilyen gyorsan még egy pékségen sem szoktak kiszolgálni –, úgyhogy másodperceken belül már falatozhattam is a kellemes kinézetű tőkehalas bucit. A második eredmény helyreállította bennem a bizalmat, amit megelőlegeztem a Nordseenek, és amit a fish & chips szétrombolt. 890 forint volt a szendvics ára, ami még mindig elég borsos, de legalább erről nyugodt

31


nagyvilág

A Coca-Cola immár 127 éves, miután 1886-ban John S. Pemberton feltalálta. Nagyon sok ideig a receptet le sem írta, és csak néhány emberrel osztotta meg. A marketingesek másik húzása, hogy a titkos receptet, amelyet 88 évvel ezelőtt zártak el egy széfbe a Sun Trust Bank páncéltermében, Atlanta belvárosában, 2011-ben átszállították a Coca-Cola Világa élményközpontba. Az állandó kiállítást „A Titkos Recept Széfje” címmel látogathatják az érdeklődők, és az interaktív tárlaton magát a széfet is megtekinthetik. A kiállítás nagyon high-tech, viszont emléktárgyakból, ereklyékből nem sokat látni. Egy biztos, az acélajtó roppant stílusos. Érdekes tény 2: A Coca-Cola koncentrátumot szállító tartálykocsikat „Erősen maró anyag” felirattal látják el. Végezetül a cég rendelkezik egy aduásszal, miszerint ha le is tudnák másolni a receptet, az USA területén nem forgalmazhatnák, hiszen az illegális kokanövények importálása csupán egy, a Coca-Colával szerződéses viszonyban álló gyárnak engedélyezett. A növényből a kólán kívül kokain is készíthető, a kóla esetében a kokain kivonásra kerül a levelekből. India hindu hagyományaiból fakadóan étkezési szokásaiból sok anyagot tilt. A kormány így felszólította a italgyártót, hogy ossza meg az üdítőital receptjét. A cég kénytelen volt kivonulni a milliárdos piacról, hogy az összetevők továbbra is titokban maradhassanak. Érdekes tény 3: Zsíros a ruhád? Tedd be a mosógépbe, önts rá egy üveg Coca-Colát, majd futtass le egy normál mosóprogramot. Segíteni fog megtisztítani a ruhákat. Alkalmas még a bogárnyomok eltávolítására is a szélvédőről.

Oscar-díj

32

Az Oscar-gálát megelőző hónapokban már boldog-boldogtalan találgatásokba kezd a nyerteseket illetően. A lista viszont még soha nem szivárgott ki idő előtt. A nyertesek nevét a szavazás után csupán két ember ismeri, a Filmművészeti és Filmtudományi 2013/3 május

Akadémia megbízásából a PwC, egy pénzügyi tanácsadó cég két munkatársa: Brad Oltmanns és Rick Rosas. Ők a szavazatszámlálási folyamatért felelősek, a díjkiosztó előtt 5 nappal történő szavazás összesítését felügyelik. De nemcsak a nevekről, hanem a szavazás részletes folyamatáról, helyszínéről is hallgatniuk kell. Lehet, hogy Tolkien-szerű hegyi trollok őrzik a titkos helyiséget? Sose tudjuk meg. Érdekes tény 1: Eddig egyetlen Oscar kapott Oscar-díjat: II. Oscar Hammerstein a legjobb dal kategóriában (1941, 1945). Az összeszámlálás 3 napig tart egy ablak nélküli szobában néhány kisegítő segítségével, akik csak a részeredményeket ismerhetik. Oltmanns és Rosas nyomtatják ki a nyertesek nevét, és teszik be a két aktatáskába. 2012től online kezelik a szavazatokat, egy külön erre a célra kifejlesztett rendszerrel, előtte a tagok postai úton juttatták vissza voksaikat. Érdekes tény 2: A legrövidebb díjnyertes alakítás Anthony Queen (A nap szerelmese) és Judie Dench (Szerelmes Shakespeare) nevéhez fűződik, mindketten 8 percig voltak jelen a vásznon. Az Oscar-gála napján reggel megisszák a kávéjukat, elolvassák az újságokat, és jókat mulatnak az előzetes elemzéseken. Déltájban elmennek a táskákért, majd külön limuzinban, titkos útvonalon, a borítékok egyik felével, szolid rendőri kísérettel eljutnak a színhelyre. A biztonsági kíséret egész

nap velük marad. A rendőrök elsődleges feladata a táskák védelme, ha egyikük összeesne, a rendőr előbb a táskát kapná el, és csak utána hívná az orvost. Este végigvonulnak a vörös szőnyegen, és tűrik a komikusok, mint Robin Williams és Jack Black poénjait, akik sportot űznek a gúnyolásukból. A két kiválasztottnak meg kell jegyeznie a nyertesek nevét, ezeket kikérdezik egymástól a memorizálás végett. Erre azért van szükség, nehogy egy szemtelen díjátadó módosítsa az eredményt az utolsó pillanatban. A közvetítés alatt háttérben maradnak, vécészünet nélkül végigállják a műsort, közben személyesen adják át a borítékokat a díjakat átadóknak. Mindezek után egy év pihenés következik. Érdekes tény 3: Visszautasított Oscar-díj: a színészek között csak ketten utasították vissza a díjat. George C. Scott, a Patton (1970) című film főszereplője azt állította, azért nem veszi át a díjat, mert alakítását nem tartja összemérhetőnek a többi színésszel. Marlon Brando, A Keresztapa (1972) díjazottja nemcsak elutasította a díjat, hanem Sacheen Littlefeather bennszülött aktivistát küldte maga helyett a díjátadóra, az amerikai őslakosokkal szembeni bánásmód elleni tiltakozásul. Forrás: Interpress magazin 2012. december 12. szám www.worldofcoca-cola.com http://www.pwc.com/hu http://www.vanityfair.com

Mazsola


Nem a szó szoros értelmében, de a mai napig „vadásznak” a mamutokra. Pontosabban az agyaraikra, melyeket a körülbelül 4 millió éves létezésük alatt hagytak hátra. Ezek a hatalmas, szőrös, elefántszerű állatok jól alkalmazkodtak a változatos éghajlathoz, így az enyhébb sztyeppéktől a fagyos tundráig mindenhol megéltek. Csontjaikra már a középkorban is rábukkantak, de akkor sárkányok és mitológiai lények maradványainak tartották őket. Mára több teljesen ép mamutleletet találtak az örök jégbe burkolózó szibériai vidékeken, így viszonylag tiszta képet tudtak alkotni a tudósok az ősélettudomány legklasszikusabb állatáról. Az ilyen felfedezések nagyon ritkák, ám a hatalmas ormányosok akár 4 métert elérő agyarai a permafroszt olvadása óta egyre gyakrabban kerülnek elő. Ez komoly megélhetést biztosít eme zord vidék népének, hiszen egy-egy darabért akár 1,3 millió forintot is elkérhetnek.

Most akkor alszik vagy nem? Amerikai és kanadai kutatások megállapították, hogy a fókák egyik agyféltekéje alvás közben is ébren van. Ám ezt a biológiai csodát csak a vízben tudják produkálni. A parton ugyanúgy alszanak, mint mi, emberek. A tudósok azt figyelték meg, hogy a „féligalvás” során az állatnak csak az alvó agyféltekében csökken le az acetilkolin nevű vegyület mennyisége. Ebből arra következtettek, hogy ez az ingerületátvivő anyag felelős az agy éberen

tartásáért. Az agy vegyi funkcióinak megértése komoly előrelépést jelenthet az emberi kutatásokban is, és segíthet az alvászavaroktól szenvedőknek.

vissza is szállítani. Ezért és még 11 másik útért összesen egymilliárd dollárt kap a SpaceX a NASA-tól.

Részegen nagyobb a túlélési Klímaváltozás a fekete kon- esély tinensen Az Lee Friedman kutatásai szerint Az Atlanti-óceán üledékes rétegeinek vizsgálatával 30 ezer évre visszamenőleg meg tudják állapítani a kutatók, hogy milyen klíma uralkodott az Afrikában. A szél által a vízbe hordott homok és porrétegek milyenségéből meg tudták mondani, hogy az Észak-Afrikában elterülő homoktenger, ha csak egy rövid időre is, de fűvel és tavakkal borított táj volt. A klimatikus változásokkal együtt az állatvilág is megváltozott egy időre, és a mai Szahara területén egykor vízilovak és zsiráfok is éltek.

Visszatért a Dragon Március 1-jén indult útnak a Space Exploration Technologies (SpaceX) vállalat teherszállító űrhajója élelmiszert, vizet, ruhát és kísérleti anyagokat (magvakat és egérőssejtet) tartalmazó rakományával a Nemzetközi Űrállomás felé. Az útközben felmerülő problémákat a NASA mérnökei sikeresen elhárították, így az űrrakéta sikeresen célba ért. A Dragon pár hetes űrben tartózkodása után levált az űrállomásról, és március 26-án közel 7 órás út alatt visszatért a Földre, és a Csendes-óceánba zuhant, a több mint egy tonnányi rakományával együtt. Ez az egyetlen teherszállító, amely képes a 350 kilométeres magasságban lévő űrállomásra oda és onnan

akár 50%-kal is nagyobb lehet a túlélési esélye egyes sérülések esetében a részeg áldozatoknak. A professzor közel 200 000 kórházban ápolt ember leleteit áttanulmányozva jutott erre az eredményre. A vér alkoholszintje és a komplikációk közötti összefüggésre választ kereső tanulmány szerint az alkohol segíthet, mikor „túlélő módba” kapcsol az emberi szervezet, ugyanis az áldozatok többsége nem a sérüléseibe hal bele, hanem az azok okozta fiziológiai reakciókba, mint a gyulladás vagy a túlzott vérveszteség. A közhiedelmet, miszerint az ittas állapotban lazábban tartott izmok miatt kevésbé sérül az ember, nem támasztotta alá semmi, és a sérülések közül is inkább a lőfegyverrel vagy késsel okozott sebesülésekre volt igaz. A tudós emellett tisztában van azzal, hogy az adatok nem adnak pontos képet, mert azokról az áldozatokról, akik még a kórházba érkezésük előtt belehaltak sérüléseikbe, nincs adat.

nagyvilág

Mamutvadászat

Források: www.ng.hu www.wikipedia.hu www.mno.hu www.hvg.hu www.index.hu www.interpressmagazin.hu

Borszun

33 2013/3 május


Jack Kerouac azonos című, valódi élményeken és személyeken alapuló regénye nagy vihart kavart megjelenésekor: a tékozló fiú figurájára egy jó nagy lapáttal rátéve orgiákat, mértéktelen drogfogyasztást és tökéletesen felelőtlen életmódot vázolt fel a húszas éveik elejét taposó fiatalok körében – mindezt közvetlenül a második világháború után.

kultúra és szórakozás

Nem hiába tartják a regényt a konformista világot leromboló beat generáció – ez a kifejezés is Kerouac-tól származik – egyik legmeghatározóbb könyvének, ami elindította a szexualitás és a droghasználat forradalmát a „hanyatló Nyugaton”. Miután megismerjük ezt a történetet, rá fogunk jönni: a hippikorszak csupán különböző ideológiákkal leöntött visszhangja ennek az időszaknak. Kerouac pedig, nem okozva nagy meglepetést, a masszív alkoholizálás következtében mindössze 47 éves korában elhunyt. A regény humanista világban betöltött szerepe miatt természetesen Hollywood már régóta próbálta kiizzadni magából a filmes adaptációt – az első elképzelésben még az író saját maga és Marlon Brando lett volna a két főszereplő –, de ezek a próbálkozások rendre füstbe mentek. Több mint fél évszázaddal a megjelenés után, amikor már lassan közhelyesnek számít ez az életvitel, végre sikerült összehozni vászonra is a történetet. Sal Paradise (Sam Riley) egy húszas éveiben járó ifjú író, aki keresi az izgalmat az életben, hogy beleírhassa nagy művébe. Életművész barátaival

34 2013/3 május

– akik ma tökéletesen megfelelnének a „romkocsmákban merengő bölcsész” leírásnak – New Yorkban bulizzák át az éjszakákat, amikor az egyik ilyen alkalommal megismerkedik a hasonló korú Dean Moriartyval (Garrett Hedlund) és mindössze 16 éves feleségével, Marylouval (Kristen Stewart). A közös bulizásokból komoly barátság bontakozik ki, és éveken át tartó, közös garázdálkodásba kezdenek Észak-Amerika különböző városaiban és az azok közötti utakon. Bár sok idő eltelt már a sztori kor-

szaka óta, az aktualitása nem sokat csökkent. Sőt, szerintem érdemes lenne mindenkinek megismerni, hogy az a szabados világ, amit ma már természetesnek tartunk, hol és hogyan kezdődött. Ugyanakkor erre nem biztos, hogy a mozi a legjobb módszer; egy film természeténél fogva képtelen egy regény világát hitelesen visszaadni, a látvánnyal meg nem lehet mit hozzátenni, hiszen ami történik (szex, drogok, bűnözés, szeljük át Amerikát stb.), azt igazából ezerszer láttuk már máshol, még akkor is, ha ezeknek mind az Úton volt az előfutára. Az egyetlen döbbenetes dolog, amit eleinte el sem akar hinni az ember, hogy ez tényleg a negyvenes évek végén történt, amikor gyakorlatilag még nem is létezett popzene vagy rock’n’roll, és a drogdílerkedés is gyerekcipőben járt még. Ezek a srácok tényleg egy nagyon prűd érából kitörve kezdtek bele a tombolásba egy olyan korszakban, amiben még nem volt „mainstream” és „alternatív”, és nem volt minden gondolkodásmódnak saját szubkultúrája. Erre gondolva talán kicsit könnyebb kibírni azt a két órát. Mert a film maga sajnos indokolatlanul hosszú és kissé fájdalmas is már a második óra magasságában, ahogy


próbálja követni a regény eseményeit és valahogy összetenni őket. Ráadásul így olvasatlanul is érzem rajta, hogy kisarkítja, modernizálja a sztorit – igaz, hogy könnyebben fogyaszthatóvá válik így a mai ember számára, de leszűkíti a mondanivalót. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy az előzetes kritikák és részletek alapján sokkal rosszabbra számítottam; Kristen Stewart és a sokat emlegetett szexjelenetek arra engedtek következtetni, hogy a film is megpróbál majd a megbotránkoztatásra játszani, és olyan hatást kiváltani, mint annak idején a könyv. Hál’ istennek ez nem így volt, sokkal inkább szól a barátságról, pontosabban a férfiak közti sajátságos szeretetről, mint nőkről, orgiákról vagy az utazásról. Számomra viszont talán a legfontosabb mondanivaló az volt, hogy nagy a különbség

egy felelőtlen ember és egy felelőtlen, útját kereső fiatal között. A színészi teljesítmény szintén nem igazán érdemel dicséretet, Viggo Mortensen (a.k.a. Aragorn) és Steve Buscemi külön-külön talán negyed órát szerepelnek a filmben, és ez alatt lemossák a főszereplőket a pályáról. Kristen Stewart pedig… maradt, aki volt, csak most szerelmes, csitri tinivámpír helyett egy perverz, csitri tinifeleséget játszik, akinek még a karakterét is teljesen elnyomta a többi női szereplő. Összefoglalva tehát azoknak ajánlom a filmet, akik kedvet éreznek a beat generáció és a mára teljesen elfogadottá vált fiatalos őrjöngés gyökereinek megismeréséhez, és akik abban a tévhitben élnek, hogy a zene volt előbb és utána a tánc. Nekik –

ahogy nekem is – ez a film pont elég lesz kedvcsinálónak, hogy elolvassák a regényt. Lányoknak csak magas toleranciaküszöb és nagyon széles nyitottság mellett ajánlom, mert ez a történet bizony férfi szemszögből van ábrázolva, és a női nézők sok mindent nem fognak érteni. Végre ezt is elmondhatjuk valamiről.

Luke Skywalker, Leia hercegnő, Han Solo és Darth Vader - ezek a nevek bizonyára mindenki számára ismerősen csengenek. Ők a Star Wars történetének talán legemblematikusabb figurái. Egy olyan filmsorozat főszereplői ők, amely alapjaiban változtatta meg a filmkészítés módját és a filmes történetmesélés távlatait. Maga a történet és a filmek méltán népszerűek az egész világon, a közelmúltban azonban történt egy olyan dolog, ami mindenképp nagy mértékben fogja befolyásolni a saga további életútját. Ez pedig történetesen George Lucas azon lépése, hogy gondolt egyet, és eladta az aranytojást tojó tyúkot, vagyis magát a LucasArtsot. És kinek? A Disneynek. Igazából csak ennyi volt a meglepetés, a Disney bejelentése arról, hogy folytatják a sorozatot, már

kevésbé lepte meg a közönséget, hiszen várható, mondhatni logikus lépés volt. A VII. rész várhatóan 2015-ben kerül a mozikba. Amikor meghallottam a hírt, hogy lesz VII. rész - és egyben új trilógia is -, egyből beindult a fantáziám, hogy vajon melyik korszakot választják az alkotók majd az új történet alapjául. Nagyon sok minden megfordult a fejemben, és a következőkben ezekből az ötletekből fogok hármat bemutatni. Elsőnek vegyünk egy olyan időrendi folytatást, ami a VI. (A Jedi visszatér) részben befejezett történetet vinné tovább. Nekem ezzel az volt a problémám, hogy szerintem olyan jól megoldották a befejezést anno a 80-as években, és olyan jól elvarrták a szálakat, hogy nincs értelme egy innen induló folytatásnak. Megfordult bennem egy olyan lehetőség is, hogy a klónháborúk történéseit viszik vászonra, de gyorsan el is vettetem ezt az ötletet, hiszen a II. és III. rész közti időszakot és annak történéseit már feldolgozták A klónok háborúja című rajzfilmsorozat keretein belül. A harmadik ötletem az volt, hogy a Régi Köztársaság (kb. 3000 évvel az első hat rész története előtt) korszakából választanak egy történetszálat, és ezt valósítják meg. Eb-

ben a kockázat filmes szemszögből az, hogy nem tudnak már ismert és jól bevált karaktereket újra életre kelteni, hanem teljesen újakat kell kitalálni, így nagyobb az esélye a történet és a karakterek bukásának. Én személy szerint viszont pont ezt az opciót választanám, ugyanis véleményem szerint jól kidolgozott sztorival, karakterekkel és látványvilággal ez a verzió lenne a legérdekesebb, és még talán azt is sikerülne elérni, hogy a filmek ne kényszerű, pénzhajhász folytatások legyenek, hanem tényleg értékes és élvezetes darabjai a Star Wars univerzumnak. Ha azonban hihetünk a legújabb információknak, akkor Harrison Ford vissza fog térni, és szinte elképzelhetetlen, hogy ne Han Solo alakját öltse ismét magára. Nagyon kíváncsian várom, hogy végül mit hoz össze a Disney csapata (azért szurkolok nekik rendesen, mert nem szeretném, ha az egyik kedvenc történetem közröhej tárgyává válna). Sajnos most még minden zavaros a folytatások körül, de legkésőbb 2015ben kiderül az igazság, és egy biztos: én mindenképp ott leszek a premieren.

2013/3 május

Röviden Eredeti cím: On the Road Kategória: dráma, road movie Játékidő: 124 perc Rendező: Walter Salles Főszereplők: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart IMDb szerint: 6,1/10 Szerintem: 7/10

Kötöny

kultúra és szórakozás

Sztadi

35


kultúra és szórakozás

Aki a gépész kar hallgatója, az bizonyára már járhatott lent az Old’s Clubban, de legalábbis már hallhatott róla. Ez a klub ugyanis a kar egyik saját, nagy múlttal rendelkező rendezvényszervező öntevékeny köre. Azonban abba már jóval kevesebben gondolnak bele, hogy milyen sok feladattal jár egy-egy buli megszervezése, és milyen előnyei vannak és miért éri meg számunkra rendezőnek lenni. Azoknak ajánlom ezt a cikket, akik szeretnének egy kicsit jobban belelátni az Old’sos létbe.

36

Tisztán emlékszem arra a kedd estére, amikor 20:00-kor bekopogtam a Kármán Kollégium alagsorának A04-es termébe. Miután benyitottam, körben ülő, Old’s logós pólójú emberek fogadtak, akik mosolygós arcai között voltak idegenek és ismerősök egyaránt. Elmondtam, hogy próbás szeretnék lenni, és kezdetét vette a próbásfelvételinek nevezett eljárás. Itt egy rövid kérdezz-felelekes interjú után döntenek arról, hogy megkapja-e az illető a próbázás lehetőségét. Ilyen módon szerezheti meg bármelyik gépész kari hallgató a próbás státuszt. A próbásság idejét hét buli megrendezésére szabtuk meg. Tehát az illetőről csak akkor szavazunk, miután teljesítette a fent említett rendezésszámot. Ezalatt az idő alatt mindenben kötelezően részt kell vennie, ami a buliszervezéssel kapcsolatos, vagy ami Old’sos rendezvény. És mi az, ami a buli megszületéséhez szükséges? Először is, minden rendezői gyűlésen jelen kell lenni, melyeket a félév során minden kedden este 8-kor tartunk, és kb. 1-2 órán át tart. Ez egy megbeszélés, melynek középpontjában a következő buli és az aktualitások állnak. Továbbá ki kell helyezni még buli előtt határidőre az aktuális plakátokat a BME-s és külsős kollégiumokban. Helyszíntől függően 1-1,5 óra alatt le lehet tudni. A buli napján, csütörtökön reggel ki kell osztani a szórólapokat a Goldmann téren. Majd a délután folyamán segíteni kell a pultosoknak bepakolni az érkező italokat és feltölteni a hiányt a pultokban. Este pedig egy előre megbeszélt időben kell nyitás előtt találkozni, hogy 22:00-ra mindent rendbe tudjunk tenni. Ilyenkor gyorsan kitakarítunk, és felkészülünk a bulira. Alapvetően vannak a portán lévők, poharazók, ruhatárosok, pultosok és a DJ-k. Utóbbi kettő kivételével a próbások minden poszton 2013/3 május

kipróbálják magukat. A portán lévők osztják a karszalagokat, a ruhatárosok felelnek a kabátokért, táskákért, a poharazók mászkálnak a buli alatt, és kidobják a szertehagyott szemeteket és feltakarítják a nem tervezett piszkokat. Záráskor, mikor minden vendég elhagyta a helyszínt, újra kitakarítunk. Miután mindennel kész vagyunk és kellően elfáradt mindenki, akkor jön a reggel fénypontja, a közös reggeli. A buli rendezése elő- és utótakarítással együtt kb. 10 órás munka. Ez a folyamat ismétlődik minden buli alkalmával. Ezen felül még rengeteg dolgot csinál a próbá, mint a társaság tagja. Hétfő esténként focizunk 1-1,5 órát, és a kármános focibajnokságokon is megjelenünk önálló csapatként. Minden évben indulunk a főzőversenyen, a Kármán napon, SLIP-en. Részt veszünk a Senior gárda által rendezett túrákon. Minden félévben szervezünk a vizsgaidőszak után egy túrát valahol vidéken, vacsorázunk egy közöset a Drönkösökkel. Tavaszonként megtartjuk az öregtalálkozót, ahol elbúcsúztatjuk az öregedni vágyókat, ill. a visszalátogató öregeknek bemutatjuk a fiatalokat. Valamint a hagyományos rendezvényeken felül is szoktunk egyéb programokat szervezni a félév során. A fentiek mindegyike kötetlen,

baráti hangulatban zajlik, ahol próbásként az ember felejthetetlen élményekkel gazdagodhat, és itt ismerheti meg igazán a többieket. Felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e tanulni ennyi teendő és program mellett. A válasz igen. A tagok nagyon segítőkészek a próbásokkal, ha tanulmányokról van szó. Megosztják korábban szerzett tapasztalataikat, segítenek a házi feladatokban, elmagyarázzák, ha nem ért valamit az ember, vagy ha épp nincs olyan, aki ért az adott problémához, biztosan tudunk keríteni valakit. Ha zh-ra készülés vagy házi írás/leadás van, akkor a főrendezőtől el lehet kéredzkedni, előre és ki lehet hagyni bizonyos feladatokat. Senkinek nem érdeke, hogy a tanulmányai rovására menjen a próbázás. A lényeg csak az, hogy tudják, hogy most éppen miért nem ér rá az illető. A hét rendezés után, a legközelebbi rendezőin szavazunk a próbásról. Ilyenkor minden rendező elmondja a többieknek a kialakult véleményét, benyomásait az adott emberről. Továbbá értékeljük a munkáját és azt, hogy mennyire sikerült beilleszkednie a társaságba. Ezek fényében szavazunk, hogy aktív taggá váljon-e. Ha a szavazatok több mint fele igen, akkor a próbás státusz aktívvá módosul. Ak-


tívként ugyanazok a feladatok várnak az emberre, mint amiket korábban megismert. Mint minden körben, a főrendező az aktív tagok munkáját közösségi pontokkal jutalmazza minden félév végén. Ezeken felül, ha egy aktív tag pultossá vagy DJ-vé válik, lehetősége van más rendezvényeken is fizetős munkát vállalni. Sőt, láthattatok már minket

a Gólyatáborban és a Gólyabálon, vagy hallhattatok minket zenélni Jeges esten, SLIP-en és más karok rendezvényein. Tavaly még az EFOTT-on is sok Old’sos pultossal találkozhattatok. Remélem, sikerült felkelteni a cikkel az érdeklődést. Minden kedves aktív gépészkari hallgatót, aki úgy érzi, hogy szeretne részt venni a kari közösségi élet formálásában, vagy csak

szeretné elsajátítani a rendezvényszervezés fortélyait, azt várjuk szeretettel minden kedden este 20:00-kor a Kármán Tódor Kollégium alagsorában az A04-es teremben. Vagy ha csak szeretnél kicsit kikapcsolni és egy jót bulizni, akkor az Old’s Club ajtaja minden második csütörtök este 22:00tól nyitva áll!

Soldier

Sziget (Budapest, Óbudai-sziget, 2013. augusztus 5-12.) A Sziget fellépőinek névsora még olyannyira nem végleges, hogy a 2011 legjobb európai fesztiváljának megválasztott fesztivál eddig tulajdonképpen headliner nélkül áll: a szervezőgárda eddig csak az Arénába, a A38 színpadra, illetve a Nagyszínpadnak csupán a délutáni/koraesti sávjára jelentette be fellépőit. Azonban a neveket olvasva nem lenne meglepő, ha többen már el is döntötték volna: ott lesznek 2013. augusztus 5-12. között az Óbudai-szigeten. A szervezők ugyanis semmit sem bíztak a véletlenre, a tavalyi év több magyar fesztiválját már meghódító előadók mellett igazi kultikus előadóművészek teszik majd tiszteletüket az idei Szigeten. Dizzee Rascal, valamint Nicky Romero a Balaton Soundon adott tavaly fergeteges koncertet, a Hadouken!, a Chase & Status, Katy B, illetve az Enter Shikari pedig a Volt keretei között ejtette ámulatba egy évvel ezelőtt a magyar fesztiválokra kilátogatókat (sőt, utóbbi még megejtett egy 2013/3 május

fellépést a Hegyalja fesztiválon is), így biztosan nem lesz ismeretlen egyikük sem a hazai közönségnek. A Sziget - a korábbi évekhez hasonlóan - idén is rendkívül sokszínű lesz, mind a zenei stílusokat (electro, hip-hop, rock, soul stb.), mind pedig a fellépők nemzetiségét tekintve. A fellépők között van francia, belga, holland, svéd, ausztrál, amerikai, brit, és még sorolhatnám, azonban az arányokat tekintve eddig fölényben vannak a német származású zenészek. Idén ugyanis a szervezők elhozzák nekünk Németország kiemelkedő zenei alakjait: a fellépők között van az ismert dancehall-kollektíva, a Seeed, a berlini punk banda, a Die Ärzte, a germán elektronikus zene két kiemelkedő alakja, a Boys Noize, valamint Chris Liebing, sőt, fellép még a mindig látványos és felejthetetlen színpadi show-val készülő Deichkind együttese is. Ezen fellépőkön kívül olyan zenei nagyágyúkkal találkozhatunk majd, mint a feloszlott Swedish House Mafia egyik ex-DJ-jével, Sebastian Ingrossóval, a Harlemben

felnőtt, feltörekvő tehetséggel, Azealia Banksszel; a Bad Religionnel, az amerikai punk rock egyik különleges képviselőjével, illetve Woodkid fellépését is megcsodálhatják azok, akik kilátogatnak a Szigetre, hiszen az eddig nagyrészt kliprendezőként tevékenykedő francia első lemezével érkezik majd hazánkba. Valójában a fent tett kijelentésem, miszerint igazi headliner nélkül áll eddig a Sziget, azért nem teljesen igaz, hiszen nem kis várakozás előzi meg például Mika, Dub FX, Nero és a Booka Shade fellépését, de tény, ami tény: a Sziget fellépőinek java még hátravan. Néhány további fellépő: Alex Clare, Editors, Skunk Anansie, Ska-P, Empire of the Sun, Everything Everything, Wax Tailor, Zaz, Tame Impala, Bliffy Clyro, Felix Cartal, Erol Alkan, Flogging Molly. Hegyalja (Rakamaz-Tokaj, 2013. június 25-30.) A Hegyalja a szokásoknak megfelelően idén is leginkább a rockerek ízlésének kedvez, azonban talán az

kultúra és szórakozás

Legutóbbi számunkban a Volt és Balaton Sound zenei kínálatáról olvashattatok, most pedig bemutatom, kikkel találkozhattok a többi magyarországi fesztiválon. A felhozatal 2013-ban is nívósra sikeredett, így minden bizonnyal nőtt a szorgalmi időszakot már letudni vágyó fiatalok száma, hiszen a fesztiválszezon – éppúgy, mint a nyár – már a nyakunkon van. Nézzük hát meg, kikkel találkozhatunk idén, ha kilátogatunk a Sziget, Hegyalja, EFOTT, FEZEN, Pannónia, Campus zenei fesztiválok valamelyikére!

37


fellép a Tankcsapda, a Tito & Tarantula, a Dragonforce, a Fear Factory, valamint az új lemezét népszerűsítő Ákos célállomásai között természetesen a FEZEN is helyet kapott. További fellépők: Fish!, Kowalsky Meg A Vega, Supernem, Paddy and the Rats, Road, Kiscsillag, N.O.H.A., EDDA, Ocho Macho, Vad Fruttik.

kultúra és szórakozás

utóbbi évekhez mérten is nívósabb fellépőkkel találkozhatunk idén a Tisza partján. Az előző évek két nagy kedvence, a Scooter és a Slayer idén ismét koncertet ad a Hegy’-en, emellett pedig olyan, nemzetközileg is elismert külföldi előadók lépnek majd színpadra, mint az Asking Alexandria, illetve a Skindred. Természetesen a Hegyalján a magyar együttesek rajongóinak is lehetőségük nyílik a hazai zenei élet legnagyobbjainak koncertjére kilátogatni, hiszen olyan igen kedvelt együttesek lépnek fel idén, mint a Punnany Massif, Road, Quimby, Belga, Depresszió, Fish!, Soerri & Poolek, Paddy and the Rats, Compact Disco. Az utóbbi évben stílust váltó, és új lemezt kiadó Ákos is ellátogat a Hegyaljára, minden bizonnyal utánozhatatlan hangulatú koncertet adva. További fellépők: The Devil Wears Prada, Ensiferum, Between The Buried And Me, Every Time I Die, Akkezdet Phiai, Alvin és a Mókusok, Anna and the Barbies, Bouncing Souls, Coal Chamber.

38

EFOTT (Zánka, 2013. június 25-30.) Az EFOTT fesztivál arról jellegzetes, hogy minden évben más helyszínre költözik más egyetem szervezésében. A tavalyi fesztivált egyetemünk, a BME szervezte, idén azonban a Budapesti Corvinus Egyetem lesz a főszervező, helyileg pedig a Balaton partján, Zánkán kerül megszervezésre az EFOTT. Egy biztos: a Balaton csak emelni fog a fesztivál hangulatán, mely amúgy is az egyik leghangula2013/3 május

Pannónia Fesztivál (Szántód ,Szántódpuszta, 2013. május 16-19.) Az idei fesztiválszezont a Balaton partján megrendezésre kerülő Pannónia Fesztivál nyitja. Még a nyár sem köszönt be, mikor átélhetjük az igazi fesztiválhangulatot többek között olyan fellépők hathatós tosabb fesztiválnak számít hazánkban. közreműködésével, mint a Foreign De azért a fellépők névsora mellett Beggars, a Dub Pistols, a Tankcsapda, sem mehetünk el szó nélkül, annál is Rudimental, a Punnany Massif, a Road, inkább, mert olyan nagynevű fellé- a Supernem és a Brains. pők szórakoztatnak majd minket, mint További fellépők: Kiscsillag, Irie a Delta Heavy, Deniz Koyu vagy a Maffia, Depresszió, Ossian, Alvin és Tankcsapda. Könnyen lehet, hogy pár a Mókusok, Vad Fruttik, Kiscsillag, éven belül már világhírnévre tesz szert Subscribe, Péterfy Bori & Love Band. Danny Avila; mindenesetre a mindöszsze 18 éves DJ szülőhazáját, SpanyolCampus Fesztivál (Debrecen, országot már meghódította, és most Sportcentrum és Vidámpark, 2013. többek között Zánkán folytathatja július 17-21.) karrierje kiépítését. Természetesen, A Campus idén a debreceni futmint minden évben, a hazai zenei élet ballcsapat stadionjának építése miatt színe-java is megmutatja magát a kö- távozni kényszerült eddig jól bevált zönségnek az EFOTT-on, így fellép a helyszínéről. Azonban nincs ok az DSP, az Irie Maffia, a Brains, az Alvin aggodalomra. A fesztivál marad a és a Mókusok, a Belga, a Supernem, Nagyerdő szívében: a Sportcentrum a Punnany Massif, valamint a követke- és Vidámpark területén megrendezésző Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat re kerülő Campus Fesztiválon fellép képviselő ByeAlex is. a helyiek büszkesége, a Tankcsapda, További fellépők: Anima Sound emellett pedig olyan fellépők koncertSystem, Anna and the Barbies, Kis- jeit tombolhatják végig a Debrecenbe csillag, Kosheen DJs, Kowalsky Meg A kilátogató fesztiválarcok, mint Ákos, a Vega, N.O.H.A., P.A.S.O., Paddy and Brains, Chris Lawyer, a Belga, a The the Rats, Quimby. Subways, a Punnany Massif, a Quimby, a Csík zenekar, valamint az egyre naFEZEN (Székesfehérvár, 2013. gyobb népszerűségnek örvendő rap augusztus 1-3.) formáció, Majka-Curtis-BLR hármasa. A FEZEN nem tartozik a leglátogatottabb hazai fesztiválok közé, azon- Források: ban a Deep Purple idei fellépésének www.sziget.hu www.hegyaljafesztival.hu hallatára bizonyára nem kevesen kap- www.efott.hu ták fel a fejüket. Habár ez a banda www.fezen.hu nem ugyanaz, mint egykoron volt, nem www.facebook.com/campusfesztival lenne csoda, ha idén emiatt a megszokottnál nagyobb érdeklődés övezné Székesfehérvár fesztiválját. Annál Dávid is inkább, mert a Deep Purple-ön kívül


R

ichard Dawkinsnak a fent említett alkotás hozta meg az ismeretséget, de ezek után több könyvet is írt, amelyek részben tudományos ismeretterjesztők, részben pedig mindennemű vallás ellen szólnak, bár magára a vallásra is van evolúciós magyarázata. Habár ő is vallásos környezetben nevelkedett, később úgy gondolta hosszas vargabetűk után, hogy az evolúció pont elég magyarázatot ad az élet komplexitására, így nincs szükség tervezőre. Ezt a gondolkodásmódot egyébként Occam borotvájának nevezik, ami arról szól, hogy egy elméletről le kell fejtenünk a felesleges feltételeket. Például: • A: Az almát a láthatatlan madarak szállítják a kezünkbe. • B: Az alma a gravitáció miatt a kezünkbe esett. • C: Az almát a madarak hozták le a gravitáció segítségével. Ebben az esetben az A egyszerű, de nem magyaráz meg semmit, a B pedig ugyanaz, mint a C, csak madarak nélkül. Tehát a B opciót kell választanunk. (Ez persze nem garantálja az elmélet helyességét. Például ha Dawkins az istenhitet választotta volna helyesnek, akkor az evolúciót kellett volna elvetnie.) A könyv alapkoncepciója az, hogy minden élőlényt a gének irányítanak. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ténylegesen törekednének valamire, vagy terveznének, egyszerűen arról van szó, hogy amelyik véletlenül sikeres lesz, az fennmarad a vetélytársaival szemben. Mivel ez a folyamat már elképzelhetetlenül régóta folyik, ezért az eredetileg igen egyszerű vegyületek mostanra szinte végtelenül komplexszé váltak. Ennek oka pedig a véges erőforrás. Ha a gének nem igyekeznének megvédeni magukat, akkor a többi hamar felhasználná saját maga replikálásához. Ahhoz, hogy

2013/3 május

minél jobban megvédhessék magukat (és nem mellesleg más „erőforrásokat” bekebelezhessenek) különböző kooperáló csoportokba tömörülnek, és védő-, támadó tokot építenek maguknak. Ezt nevezzük testnek. Ebben a csoportosulásban minden génnek megvan a maga hatása (azért nem feladatot mondok, mert néha egy-egy gén maga a test pusztulását okozhatja). Ha az összhatás kedvező, az elemei nagy valószínűséggel fennmaradnak, míg ha nem, akkor a hibás elem előbb-utóbb kihullik a szelekció során. Bár ez nem mindig van így, mert ha például csak időskorban fejtené ki hatását, akkor már volt ideje elszaporodni. Egyesek szerint a természetes halál az ilyen hibák felhalmozódása. Sokszor nemcsak az számít, hogy milyen jó génjeink vannak, hanem az is, hogy ezek milyen kombinációban valósulnak meg. Pl. egy nyúl hiába rendelkezne rókafogakkal, mert ez nála nem lenne célravezető. Elsőre triviális ez a példa, de ha jobban belegondolunk, akkor nem olyan világos, hogy a nyúlnak nevezett élőlénynek miért ne lehetnének ugyanolyan adottságai, mint a rókának. Ez az ESS-ekkel függ össze, tehát az Evolúciósan Stabil Stratégiákkal. Ez azt jelenti, hogy egy populációnak van valamilyen stabil állapota, amibe mindig visszatér. Például vegyünk egy populációt, ami nyúl természetű állatokból áll. Békések, a harc elől elmenekülnek. Így minden egyes egyed jól jár, mivel nem kell a küzdelemre, majd a gyógyulásra jelentős energiát elpazarolni, hanem mindenki kereshet élelmet. Természetesen így kevesebb jutna mindenkinek. De ha megjelenik egy rókatermészetű (aki mindig vérre menően harcol), de ugyanúgy nyúlkinézete van, akkor nagyon jól jár, mert el tudja üldözni a nyulakat harc nélkül, ráadásul övé a legtöbb élelem. Ennek következtében el kezdene terjedni a rókagén a populációban. Tegyük fel,

hogy teljesen átbillen a mérleg a túloldalra, és csak rókák maradnak. Ebben az esetben mind rosszul járnak, mert állandóan súlyos sérüléseket kell elviselniük, és nincs idejük élelmet keresni. És ha megjelenik egy nyúl, akkor relatíve ő jár jobban, mert elkerüli mindezt. Ez egy stabil pont felé tart, ahol mindkét csoport ugyanannyira jár jól. Persze a valóság ennél komplexebb, nem csak kizárólag védekező és támadó stratégia létezik, de kicsit bonyolultabb viselkedésmódokkal elég jól szimulálhatóak ezek az egyensúlyi rendszerek. Ezek után elképzelhetjük még azt is, hogy ebből a két csoportból két külön faj lesz, ahol az egyik a menekülés, a másik pedig a vadászat eszközeit fejleszti tovább, de ez akár kisebb volumenben, de egy fajon belül is megvalósulhat. Van, amikor két alaphelyzet is létrejöhet, a stabil helyzet és a paradox helyzet. Például kialakul az a taktika, hogy az adott élőlény elfut a nála nagyobb elől és a nála kisebbel harcol. Így nincs harccal járó kockázat, és valószínűleg az esélyeit is helyesen mérte fel. De ugyanígy megfelelne az is, ha mindig a nagyobb futna el a kisebb

kultúra és szórakozás

A könyv viszonylag régen, 1976-ban jelent meg. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes elolvasni, mivel ez a mű nagyon sok mindenben alakította az emberek felfogását arról, hogy kik ők és milyen világban élnek. Példának okáért az, amit menedzsment és ehhez hasonló tárgyaknál hallottak, hogy igazából nincs altruista ember, hanem mindenki a maga érdekeit követi valamilyen rejtett vagy kevésbé rejtett formában (mostanra ez már elfogadott, de régen sokan érveltek az altruizmus mellett). Ezt vezeti le az író könyvében, egészen a gének szintjéig, és így vonatkoztatja később vissza a családokra és közösségekre.

39


kultúra és szórakozás

elől, és ekkor ugyanúgy elkerülnék a felesleges kockázatokat. Beláthatjuk, hogy nem számít, hogy mi a logikus, mindig az jár rosszabbul, aki eltér a közösség viselkedésétől. Általában mégis a normális állapot a gyakoribb, bár van ellenpélda is. A könyvben például egy olyan pókot említ Dawkins, amit ha megzavarnak a szikla hasadékában, átfut egy másikba, és ha abban pók van, akkor az kimenekül, ahelyett, hogy védené a területét, amit általában tapasztalunk az állatvilágban. Az ESS ebben a formában egészen addig működik, míg feltételezzük, hogy a populáció minden eleme idegen egymásnak és mindet ugyanúgy kezeli. Bonyolódik a helyzet, ha belevesszük, hogy gyerekeket is képesek nemzeni. Így a géneknek figyelembe kell venniük azt is, hogy más egyedekben is esetlegesen megtalálhatóak. Az új modell alapján az az élőlény lesz a sikeres, amelyik megmenti azokat, akik a családjukba tartoznak, és nem törődik azokkal, akik nem azok. De ez sem ilyen egyszerű, mivel mérlegelnie kell, hogy akit megment, az hányadik fokon a rokona, mekkora a megmentés kockázata, illetve mennyi az ezzel járó haszon. Ezzel a gén gyakorlatilag statisztikákat állít fel és valószínűségszámolást végez, de ez, mint már korábban említettem, semmiképpen sem tudatos folyamat, hanem az evolúció nyomása (hogy egyszerűbben megérthessük, elég, ha belegondolunk, hogy amikor egy labdát elkapunk, kívülről úgy tűnik, mintha kiszámoltuk volna az

esés pályáját, holott erről szó sincs, legalábbis tudatos szinten semmiképpen). A „számítás” menete nagyjából úgy néz ki, hogy a gén mérlegre teszi azt, hogy a másik testben lehet, hogy jelen van, de az adott testben biztosan. Szóval, ha elég sok rokont ment meg, akkor lehet, hogy az a nyerőbb stratégia, hogy ha az adott testet áldozza fel, és így végső soron elősegítve az elterjedését. Például az unokatestvérünkben a génjeink kb. 1/8-a található meg. Tehát 9 unokatestvérünk épségéért lehet, hogy génjeink már úgy döntenének, és így mi is, hogy inkább mi vesszünk oda. Természetesen ez még további tényezőktől is függ, amik leginkább a szaporodási képességgel vannak kapcsolatban. Tehát kevésbé egészséges és/vagy öregebb emberekért arányosabban kevesebb erőfeszítést teszünk, még ha közelebbi rokonunk is. Mondjuk az emberek társadalmában ez nem jelenik meg annyira erőteljesen, mivel nálunk kialakult a tudatos belátás, de az állatoknál észrevehetőbb, mivel ők elsősorban az ösztöneikre hallgatnak. De még nekünk is természetesebbnek hat, ha egy anya áldozza fel magát a gyermekéért, mintha fordítva történne mindez. A gyermek-anya kapcsolat azért is nagyon erős az olyan fajoknál, ahol gondoskodnak a kicsinyekről, mert itt a géneknek nem kell számolniuk a tévedés lehetőségével. Például az apa sosem lehet teljesen biztos benne, hogy tényleg a génjeinek a felét hordozza a gyermeke és nem csak a kinézetért felelőseket, és

Lerobbanó trolibuszokért kap elismerést a BKV „Mozgásra nevelés a lakók egészségéért” című különdíjban részesítette a VII. kerületi önkormányzat a főváros közlekedési vállalatát, amiért a sorozatosan meghibásodó trolibuszokat az utasoknak kell eltolniuk a forgalom elől. A felmérés szerint a környéken számottevően csökkent a szívés érrendszeri megbetegedések száma, és a nyugdíjasok sokkal gyorsabban érnek át a zebrán, így a gázolások száma is visszaesett. A nagy sikerre való tekintettel a BKV további használhatatlan járművek beszerzését tervezi.

40

ez a bizalmatlanság kettéválik az egész anyai és apai ágon. Természetesen, mint minden, ez sem abszolút igazság. Van, amikor kizárólag az apák gondoskodnak kicsinyeikről, vagy akár egyikőjük sem. De ezt nem tekinthetjük önzésnek vagy önzetlenségnek, egyszerűen abból az ösztönös mérlegelésből fakad, hogy mikor van jobb esélye reprodukálódni: ha újabb és újabb egyedeket hoz létre, vagy ha a meglevőkről gondoskodik. Az itt leírtak csak nagyon vázlatosan foglalják össze a könyv egy részét. Igyekeztem a logikáját bemutatni, de az eredeti ennél sokkal izgalmasabb és sokkal több témakört érint, például a mémeket, amik nem egyenlők azokkal, amiket a 9GAG-en vagy hasonló oldalakon láthatunk, de sok közös vonásuk van. De ezek megismerését az olvasókra bízom. Végezetül csak annyit említenék még meg, hogy ennek a témakörnek nagyon sok filozófiai vonatkozása van. Szinte az élet minden területére ad elgondolkoznivalót, például az előítéletekről, vagy úgy általában az egymással való viszonyainkról. Tehát a könyv nemcsak ismeretterjesztésre jó, hanem segít kiszélesíteni a látókörünket is valamilyen formában. Források: Wikipédia Richard Dawkins: Az önző gén

Brigi

zettek a tettlegességhez. Az esetben csak a piros gondolatokat vallók feszültek egymásnak. Rendőri beavatkozásra nem volt szükség, komolyabb sérülés nem történt. A hely tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy nem ez az első eset, mindenesetre egy hónapos kitiltással jutalmazta a verekedés résztvevőit.

Leállt a Facebook Újabb katasztrófa sújtotta az internetes világot. Az érintettek csak találgatni tudnak a következményeket illetően, melynek hatásaiba már a mai nap folyamán többen is betekintést nyerhettek. Összecsapnak a színek Ma reggel leálltak a Facebook magyarországi szerverei, Véleménykülönbözés miatt verekedés tört ki az éjszaka mely következtében több millió felhasználó maradt a napi folyamán a piros gondolatokat valló csapat törzshelyén. Az önimádatadagja nélkül. Az eset következményeképpen több esetnek szemtanúja volt pár kék és zöld véleményű, akik az ezer ember lepte el Budapest főbb utcáit, rácsodálkozva a utóbbi időszakban próbálták megbékíteni a pirosakat. El- Napra és a felhőkre, megtapasztalva a szél rég elfeledett mondások alapján az elmúlt időszak feszült eseményei ve- hatását. Különösen nagy forgalmat generáltak a 4-6 villa2013/3 május


mosjáratokon a Margit-sziget irányába. A birka módra bámészkodó emberek miatt több helyen is dugó alakult ki a Nagykörúton, melyet a rendőrség egységei próbáltak dugóhúzóval helyrehozni. A tömeg fő része a Margit-szigeten gyűlt össze, elfeküdve a zöld gyepen. Több csoportosulást lehetett megfigyelni, akik sorozatosan dalra fakadtak, és megfogadták, hogy soha többet nem mennek számítógép közelébe.

mint a múlt heti Erzsébet hídon történt baleset esetén. Roszszul rögzített, egyenetlenül elhelyezett zsákokkal keltek útra, mely megbillenése okozta a morzsa útra szóródását, majd az ezt követő galambinváziót. Az e heti takarításnál a galambok szétszélesztésére ismételten a helyi óvodásokat kérték föl, az eltakarításoknál viszont önként jelentkeztek az Éhes Kollégisták Szövetségének tagjai, akik a kerület kollégiumaiból a morzsa kiszóródásának hangját követő negyed órán belül a Újabb morzsabaleset helyszínen termettek. Elmondásuk szerint ennyi ételből egy héÚjabb zsemlemorzsa-baleset történt a délután folyamán, tig lakomákat csapnak, folyékony kenyér kíséretében. A rendezúttal a Petőfi híd budai hídfőjénél. A baleset során lezárták őrség ostobaságból elkövetett ismételt rossz döntés ügyében a galambok által ellepett hidat, az autósokat a Rákóczi és a indított nyomozást a zsemlemorzsát szállító cég ellen. A gaSzabadság híd felé terelik. A helyreállítási munkálatok még lambokat egyelőre nem jelentik fel a híd elfoglalásáért. folynak, este hat óra utánra becsülik a forgalom visszaállítását. A balesetet okozó szállítócég ugyanazt a hibát követte el, Bogár & SK

Ϯ ϭ ϰ ϯ ϮϬ ϮϬ ϮϬ ϯ

ϯ ϰ ϯ ϰ

ϯ

ϭ ϯ

ϭ ϭ

Ϯ ϭ ϯ Ϯ

ϭ ϯ ϭ ϯ Ϯ

ϭ ϯ ϭ ϭ ϭ

ϰ ϰ

ϭ

ϯ

ϭ

ϭ Ϯ ϭ Ϯ ϰ

ϭ ϯ Ϯ ϯ Ϯ

ϯ ϯ ϯ ϯ ϭ

ϴ ϭϴ ϭ ϭ ϱ Ϯ ϯ ϭ ϱ Ϯ ϯ Ϯ ϭ ϯ ϭ ϭ ϭ ϲ Ϯϵ Ϯ ϭ ϯ ϭ ϯ ϰ

ϭ ϯ Ϯ ϯ ϭ Ϯϳ ϭ ϭ ϯ ϭ ϭ ϰ Ϯ ϵ ϯ ϯ ϱ ϭϬ

ϴ ϭ ϭ ϭ ϭ Ϯ ϵ Ϯ ϰ Ϯ ϱ ϭϭ ϰ ϰ ϭ ϯ ϯ ϱ ϭ

ϳ ϭϬ ϴ ϳ ϲ ϳ ϭ ϭ Ϯ ϱ ϰ ϭϱ Ϯ ϭ ϭ ϵ ϭϭ ϱ ϭ

ϭϳ ϭϬ ϭϯ ϭϱ ϭϳ ϭϴ ϯ ϰ ϰ ϱ ϭϯ ϯ Ϯ ϭ ϭϭ ϭϯ ϳ ϭϰ Ϯϳ

ϭ

ϭ ϭ ϭ

ϭ ϭ ϭ

ϯ ϭ ϭ Ϯ

ϭ ϭ Ϯ ϭ Ϯ

ϭ ϯ ϯ ϱ ϭ

ϭ ϯ Ϯ ϭ ϭ

ϭ ϭ ϯ ϭ ϯ

Ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ

ϭ ϭ ϭ ϭ ϯ

ϯ ϭ ϭ ϭ Ϯ

ϯ ϱ Ϯ ϯ Ϯ

ϭ ϭ ϯ ϭ ϭ

Ϯ ϭ Ϯ ϯ ϭ

Ϯ Ϯ

ϭ

ϭ

ϭ

ϯ ϭ

ϭ

ϭ ϭ ϯ

ϰ Ϯ ϭ ϭ ϭ

ϰ ϭ ϰ ϰ ϯ ϭ

2013/3 május

ϭ ϯ ϯ ϭ ϭ

ϭ ϭ ϭ ϯ ϭ

ϰ ϯ ϯ ϭ ϰ

ϰ ϰ ϯ ϯ ϭ ϯ ϭ ϯ Ϯ ϰ ϰ ϰ ϰ

ϭ ϭ ϭ ϲ ϯ ϯ ϰ ϭ ϱ Ϯ Ϯ ϭ ϭ ϰ

ϯ ϯ ϱ Ϯ Ϯ ϭ ϯ ϰ ϰ ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

ϰ ϯ ϯ ϭ ϱ ϱ ϭ ϳ ϯ ϭ Ϯ ϲ ϯ ϱ ϲ ϭϬ ϭ ϭ ϭ ϯ

ϯ ϮϬ ϭϱ ϭϱ ϭ ϰ Ϯϭ ϭϱ ϵ ϴ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ ϭ ϭϭ ϭϯ ϭϴ Ϯϭ

Ϯ ϯ Ϯ Ϯ ϭϱ ϯ ϯ ϭ ϯ ϲ ϭ ϭ

ϴ

Ϯ ϭ

Ϯ Ϯ ϭ

Ϯ ϭ ϭ ϭ

Ϯ Ϯ ϭ

ϲ Ϯ ϯ ϭ

ϲ Ϯ Ϯ ϭϱ Ϯ Ϯ ϭ Ϯ ϭ ϭ ϲ

ϭ ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ ϲ

Ϯ ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϭ Ϯ ϭϱ Ϯ ϯ Ϯ ϭ

ϲ ϴ Ϯ

Ϯ ϯ ϭ Ϯ ϳ ϯ ϮϬ ϮϬ ϮϬ ϮϬ ϮϬ ϳ

Ϯ ϭ ϭ ϭ

Ϯ Ϯ Ϯ

Ϯ ϯ ϭ

Ϯ Ϯ ϭ

Ϯ Ϯ Ϯ

ϯ ϭ

ϱ ϲ ϲ

ϰ ϯ ϱ ϱ

ϯ ϰ ϱ ϰ

ϯ ϰ ϱ ϯ

ϴ

ϭ ϭ Ϯ

Ϯ ϯ ϭ

ϭ ϭ Ϯ

Ϯ ϱ ϭ Ϯ ϭ Ϯ

Ϯ ϱ Ϯ ϭ ϯ Ϯ

ϭ ϲ ϰ Ϯ ϭ

ϭ ϭ ϭ ϱ ϲ ϭϮ ϲ ϱ ϯ ϯ ϯ ϭ ϭ

ϭ ϲ ϰ ϰ ϭ

ϭ ϱ ϯ ϰ ϭ

ϭ ϱ ϭ Ϯ ϰ ϭ

ϭ ϱ Ϯ Ϯ ϯ ϭ

ϭ ϱ ϰ Ϯ ϭ

ϭ ϱ Ϯ ϰ ϭϬ ϯ ϰ ϰ Ϯ ϭϮ ϴ Ϯ Ϯ ϯ ϰ

ϲ ϲ ϮϬ ϮϬ

ϲ ϭ

Ϯ Ϯ

ϴ

ϴ

ϯ Ϯ ϭ

ϱ ϲ ϭ

ϱ ϭ ϭ ϱ ϯ

ϴ

ϯ Ϯ

ϴ

ϯ ϭ

ϴ

Ϯ ϭ

ϴ

Ϯ ϭ

Ϯ ϯ ϭ

ϯ Ϯ

ϴ

ϯ Ϯ ϭ

Ϯ ϭ ϭ ϭ

Ϯ Ϯ Ϯ

ϴ

Ϯ Ϯ ϭ

Ϯ ϭ ϭ ϭ

Ϯ Ϯ ϭ

ϴ

ϯ ϭ

Ϯ Ϯ Ϯ

ϯ ϭ

Ϯ ϭ ϭ

Ϯ ϰ ϭ ϰ

Ϯ Ϯ ϯ ϭ ϰ ϭ

Ϯ ϯ ϯ ϰ ϭ

Ϯ ϰ ϭ ϰ ϭ

Ϯ ϰ ϰ ϰ ϭ

ϭ ϱ Ϯ ϯ ϯ ϭϬ ϳ ϭ Ϯ ϯ ϯ ϴ ϴ ϴ ϭϵ ϭϵ ϭϵ ϭϵ ϭϵ ϭϳ ϭϯ Ϯ ϭϰ

ϴ

Ϯ ϭ

ϰ ϯ

ϴ

ϴ

ϱϬ ϭ ϭϴ ϭ Ϯ ϭ Ϯ ϭ ϯ ϭ Ϯ ϭ Ϯ ϱϬ

ϲ ϮϬ ϲ ϭ

ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϲ

ϱϬ ϲ ϱ ϰ ϯ ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ ϯ ϯ ϰ ϱ ϴ ϳ

ϴ Ϯϵ Ϯ ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϯ ϲ ϭ Ϯ

Ϯ ϭ Ϯ ϰ Ϯ ϯ ϭϱ Ϯ ϭ Ϯ ϯ

Ϯϭ ϳ ϴ ϱ ϭϲ Ϯϭ ϭϭ ϵ ϭϭ ϭϭ ϭϭ ϳ ϭϬ Ϯϭ ϮϬ ϭϵ ϭϳ ϭϬ ϭϬ ϭϰ

ϰ ϯ ϯ ϲ ϭϱ ϭϱ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ ϭ

Ϯ ϳ ϯ ϱ

ϲ ϲ

ϲ ϱ

ϱ Ϯ ϴ Ϯ

ϲ ϴ ϭ

ϭ ϲ ϭ

ϯ ϵ ϱ

ϭ ϲ ϱ

ϲ ϭ ϳ ϭ

ϲ ϵ

ϰ ϱ ϱ

ϯ ϲ ϰ ϴ ϵ ϭϱ ϭϲ ϳ

ϳ ϭ ϳ

ϳ ϭ ϲ

ϴ ϯ ϱ

ϵ ϭϬ ϵ ϰ ϯ ϭ ϰ ϰ ϯ

ϴ ϭ ϭ ϯ

ϴ ϭ ϭ Ϯ

ϭϬ ϵ ϭϬ ϭ ϯ ϯ ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

ϭϬ ϭ ϯ Ϯ

ϭϬ ϭ ϰ ϭ

ϭϬ ϭ ϰ ϭ

kultúra és szórakozás

A rejtvény egy téglalap alakú négyzetrácsos hálóból áll, amelynek az egyik vízszintes és az egyik függőleges oldala mellett számok állnak, amelyek azt jelzik, hogy az adott sorban vagy oszlopban mekkora méretű sötét blokkok követik egymást. Minden beszínezett blokkot tetszőleges számú (legalább egy) üres hely választ el egymástól. A játék célja, hogy eldöntsük minden négyzetrácsról, hogy be van-e színezve.

41


42

2013/3 május

kultúra és szórakozás


Az angol, a német és a magyar találnak egy szép nagy kidőlt fát. Azt mondja az angol: - Ebből csodás hajót lehetne készíteni, ami nagyszerűen tudna siklani a vízen! Azt mondja a német: - Ebből egy csodálatos nyomdagépet lehetne építeni, ami nagyszerű nyomatokat gyártana. Azt mondja a magyar: - Ebből csinálhatnánk egy b*szottnagy bunkót, és agyonverhetnénk vele, akinek nem tetszik a pofája! Az elítélt épp a villamosszékben ül, és a kivégzésre vár, amikor hirtelen elkezd csuklani. Az őr megkérdezi tőle: - Mi az utolsó kívánsága? - Szeretném, ha megijesztene! Óvodában beszélgetnek a gyerekek: - Neked mi a jeled? - Vízcsepp. - Miért? - Mert amikor anyu hasában voltam, ráesett egy vízcsepp. - És neked? - Pillangó. - Miért? - Mert amikor anyu hasában voltam, rászállt egy pillangó. A sarokban is ül egy kisgyerek, aki meg sem szólalt egész idő alatt. Megkérdezik tőle is: - És neked mi a jeled? - Zoongoooooraaaaaaaa! - Ugye akkor is szeretnél, ha az apám nem hagyott volna rám ilyen nagy vagyont!? - Jaj, hát csak nem gondolod, hogy érdekel, ki hagyta rád a pénzt?!? Egy gazdag zsidó bankár fia nősül. Az esküvő előestéjén magához hívatja 2013/3 május-június 2013/3 május

fiát egy apa-fiú beszélgetésre: - Simon, fiam, most döbbenek rá, hogy soha nem beszélgettem el veled... Holnaptól a feleségeddel fogsz élni, mégiscsak jobb, ha tudsz bizonyos dolgokról: Például, ismered a kéz öt ujját? - Hát persze, apám! Van a hüvelykujj, mutatóujj, nagyujj ... - Nem! Nem! - szakítja félbe a bankár. - Nem erről beszélek! Van az utazás ujja, az iránymutatás ujja, az élvezet ujja, a házasság ujja és végül az elegancia ujja. - Tényleg? - Megmagyarázom, Simon. Az utazás ujja: a hüvelykujj, autót stoppolhatsz vele. - Oké, papa. - Az iránymutatás ujja: a mutatóujj, amivel megmutathatsz valamit. - Oké. - A házasság ujja: a gyűrűs ujj, arra húzod fel a jegygyűrűt. - Igen, papa. - És az elegancia ujja: a kis ujj, mert ezt kell felemelni, mikor a teát iszod. - Értem, apám! De papa, elfelejtetted az élvezet ujját! - A legjobbat a végére hagytam, Simon. Az élvezet ujja: a középső ujj. Ez a legszebb és a leghosszabb ujj! Az élvezetet szolgálja, Simon! Megnedvesíted ezt az ujjadat a nyelveddel és... ...megszámolod a pénzedet! Két koldus ül a katolikus templom bejáratánál. Egyikük a felirat szerint egy új Tóra-Tekercs tartóra gyűjt a közeli zsinagógába, a másik pedig egy új Mária-képre a katolikus templomba. Természetesen az elsőnek teljesen üres a kalapja, míg a másodikéból már lassan kicsordul a pénz. Az egyik jóérzésű keresztény kifele jövet odaszól a zsinagógába gyűjtőnek: - Idefigyeljen, jóember! Hát miért gyűjt maga itt új Tóra-Tekercs tartóra, amikor ez egy katolikus templom? Menjen át a zsinagóga elé, ott talán összeszedhetne egy kis pénzt! A koldus egykedvűen bólint, a jóérzésű keresztény pedig odébbáll. Odaszól ezután a zsinagógás koldus a

Mária-képes koldusnak: - Hallottad ezt, Kohn? Ez a gój akar nekünk pénzügyi tanácsot adni! Kit hív Esmeralda, ha beleesik a kútba? A vakmerőt. Apu, apu! A nagyi ért a belsőégésű motorokhoz? - Nem. - És a hidraulikus fékrendszerekhez? - Azokhoz sem. - De a tengelykapcsolókhoz biztos ért!? - Neeem, fiam, de miért kérdezed? - Mert ott fekszik a busz alatt. Egy néger és egy fehér ember egymás mellett utaznak egy repülőn. A fehér megéhezik, és elővesz egy banánt. Mire a néger: - Az mi? - Ez egy banán! - Ugyan, ez nem banán! Nálunk 3 kilós banánok nőnek! Elteszi a fehér a banánt, elővesz egy narancsot. Mire a néger: - Az mi? - Ez egy narancs! - Ugyan, mifelénk strandlabda méretű narancsok nőnek! - dicsekszik a néger. A fehér elővesz egy paradicsomot, mire a néger megkérdi: - Az mi? - Ez? Ribizli!

kultúra és szórakozás

- Te Rozi! Jövő héten lesz az esküvőnk, igazán adhatnál valami előleget! - Nem adok. - Legalább engedd megszagolni azt a drága micsodádat! - Na jó. Jancsi megszagolja, majd fintorogva mondja: - Te Rozi! Eláll ez még a jövő hétig?

Anasztázia grófnő a fürdőszobában tartózkodik, amikor belép az inas. - Na de Jean - mondja a grófnő -, miért nem kopog, mielőtt bejön? Mi van, ha éppen nem vagyok felöltözve... - Az ki van zárva, méltóságos asszony, mielőtt én belépek, előbb mindig belesek a kulcslyukon. Agresszív kismalac elmegy a kovácshoz, aki éppen most készült el egy patkóval. -Megnézhetem? - kérdi a malac. -Persze. - feleli a patkós. Megfogja a malac, de abban a pillanatban földhöz is vágja, mert még forró. -Mi van, forró? - kérdi a kovács -Nem b...meg, én ilyen gyorsan tudok patkót nézni.

43


Profile for GDH BME

2013. májusi szám  

KÁTÉ 2013. májusi szám

2013. májusi szám  

KÁTÉ 2013. májusi szám

Advertisement