Page 1


Tartalom

Impresszum Felelős kiadó:

Perger Dávid

Felelős szerkesztő:

Csősz Gábor Főszerkesztő:

Orbán Péter Főszerkesztő-helyettes:

Herczeg Krisztina Tördelőszerkesztő:

Dékáni köszöntő Főszerkesztői köszöntő Gépészkari Hallgatói Képviselet

Herczeg Krisztina Tördelők:

Biróczky Máté Németh Mónika Eszter Pickó Anna Takács Tímea Tartalmi vezető:

Mézes Márton

Rövidítések Kollégiumok Láss világot!

Olvasószerkesztők:

Bartalos Balázs Tibor Bolyki Zsolt Orbán Péter Vámos János

Cikkírók:

Bolyki Zsolt Burján Vivien Csapó Dániel Kamondi Noémi Orbán Péter Vezető grafikus: Grafikusok:

Egész Dénes Rába Erzsébet Vitányi Diána Zsubori Eszter

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet lapja. Megjelenik 800 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával. Káté szerkesztőség 1111 Budapest, Irinyi J. u-1-17. HÖK Tömb A33 katepress@gmail.com www.kate.hu fb.com/katepress Korábbi számaink: gpk.bme.hu/index.php/kate

Ösztöndíjak Mi is az a KTH? Események Öntevékeny körök, szakosztályok Szakbemutatók Megélhetési kisokos Vendégfogadási 1x1 Szótár Tantárgykódok Fizetendő díjak

Nyomda: Multiszolg Termeltető és Szolgáltató Bt. A hirdetések tartalmáért és minőségéért, esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Gondolj a környezetedre! Add tovább egy ismerősödnek az újságot, ha te már elolvastad, vagy keress neki egy kényelmes szelektív kukát! Köszönjük! Hivatalos megjelenés: augusztus 29.

4 7 8 11 12 15 16 17 18 22 28 31 35 36 37 38


Dékáni köszöntő Kedves Kollégák! Mindenekelőtt gratulálok, hogy felvételt nyertek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (rövidítve BME, vagy, ahogy hagyományaink szerint büszkén nevezzük: Műegyetem) Gépészmérnöki Karára.Büszkék vagyunk Önökre, hogy az ország legjobb műszaki hallgatóival kezdhetjük meg a közös munkát szeptemberben. Az Önök által elért felvételi pontszámok kimagaslanak nemcsak a többi felsőoktatási intézmény hasonló alapszakjainak felvételi pontjai közül, hanem az egész magyar felsőoktatást tekintve is. Idén is Magyarországon az egyik legnépszerűbb alapszak a gépészmérnöki volt, összesen 4825 fő jelölte meg, melyből 1044 fő jelentkezett karunkra. A BME gépészmérnöki alapszakjára bejutni minimálisan 370 ponttal lehetett (lásd ábra), ugyanakkor a felvettek átlagpontszáma ennél lényegesen magasabb, 420 volt. Nagyon nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar mechatronika alapszakjára, amihez minimálisan 454 pont volt szükséges (lásd ábra), s ez egyben országosan a legmagasabb műszaki pontszám. A felvettek átlagpontszáma 471 volt. Szintén nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar energetikai alapszakjára, mert kizárólag matematika és fizika tárgyakból lehetett felvételizni, és legalább az egyikből emelt szinten tett érettségi kellett, ami a műszaki képzési területen egyedülálló. A minimális felvételi

pontszám 390 volt, a felvettek átlagpontszáma pedig 437 (a Miskolci Egyetem energetikai alapszakját idén sem tudta elindítani). Országosan a legtöbb (375 pont) kellett a BME Gépészmérnöki Kar ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakjára való bekerüléshez, ahol a felvettek átlagpontszáma 422 volt (a többi képzési hely minimumpontszáma: ÓE (Budapest) – 281, PTE (Pécs) – 288, NyME (Sopron) – 288, míg ME (Miskolc) elegendő jelentkező hiányában nem indította a szakot). Összességében 654 alapszakos elsőéves kezdi meg tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán, amelyből 393 gépészmérnök, 120 mechatronikai mérnök, 81 energetikai mérnök, 60 pedig ipari termék- és formatervező mérnök hallgató.


Az adatok adjanak Önöknek önbizalmat, erőt és kitartást a munkájukhoz, hiszen a tanulásban a kar oktatói nagyon magas követelményeket fognak támasztani. Ennek oka az, hogy az itteni képzés a vezető nemzetközi, európai színvonalat tekinti mértékadónak, nem véletlen, hogy a magyarországi műszaki képzések közül csak a BME gépészmérnök képzése került fel az NTU legfrissebb nemzetközi felsőoktatási rangsorába. Így a legerősebb hazai és az ide települt legjobb nemzetközi cégeknél is meg tudják majd állni a helyüket – vagy ha saját vállalkozásba kezdenek, ezekkel a cégekkel együtt tudnak majd működni, másokkal versenyezni fognak, megint másoknál hazai leányvállalatokat alapítanak, visznek sikerre. Önöknek nem munkát keresni kell majd, hanem munkát adni, munkahelyet teremteni másoknak, az ország gazdaságának. Önök lesznek az ország műszaki értelmiségének elitje! Hogy mindez mennyire így van, azt jól mutatják a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (MKIK) Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2008 óta készített jelentései, amelyben minden évben a BME Gépészmérnöki Kara volt a legnagyobb presztízzsel rendelkező műszaki felsőoktatási intézmény Magyarországon. A HVG „Diploma” különszáma is minden évben közöl rangsorokat, amelyekből szintén kitűnik a BME Gépészmérnöki Kar országos vezető szerepe. A BME Gépészmérnöki Karán végzettek jóval az átlag feletti alapbérrel helyezkednek el, és bérnövekedésük üteme is átlag feletti. A Gépészmérnöki Karon végzettek igen keresettek hazánk valamennyi régiójában, végzett hallgatóinknak a magyar ipar szempontjából meghatározó szerepét mutatja a GVI jelentés regionális vonzások hatásait feltérképező gráfja is, ahol a BME Gépészmérnöki Kar (itt BME-GM rövidítéssel) van a középpontban (lásd ábra).

Mindez azt is jelenti, hogy a BME Gépészmérnöki Kar hallgatóit úgy tekintjük az első perctől kezdve, mint akik nem fognak megelégedni az alapképzési diplomával, és már az első évtől kezdve úgy tanulnak, hogy majd mester diplomát is fognak itt szerezni, hogy a hagyományos műegyetemi mérnöki diploma értékének megfelelő, sőt, azt meghaladó tudással hagyják el az egyetemet. Hiszem és vallom, hogy a tanulás a legjobb befektetés, amelyet bizonyít az, hogy a magyarországi bruttó átlagkereseteket tekintve a BSc oklevéllel rendelkezők átlagban 451 000 Ft, az MSc diplomával rendelkezők 611 000 Ft, míg a posztgraduális képzésen (pl. doktori képzés) részt vettek ezt is jelentősen meghaladó átlagos kerestet értek el. A Műegyetemen és ezen belül a Gépészmérnöki Karon szerzett diploma értéke és az itt végzettek jövedelme jóval (15-25%-kal) meghaladja az átlagot. Miközben egyetemistaként diákok maradtak a középiskola elvégzése után is, azért hamar látni fogják, az egyetem nem csak egy újabb iskola. A tanulás, a követelmények itt egészen mást jelentenek; tanulmányaikat sokkal önállóbban kell végezniük, mint a középiskolákban. Egyedül kell dönteniük, saját magukért egyedül Önök lesznek felelősek. Maguknak kell vigyázniuk egészségükre, gazdálkodni erejükkel, sportot választani és azt rendszeresen gyakorolni, művelődni (olvasni, színházba járni), megtalálni a helyes arányokat munka, pihenés, tanulás és szórakozás között. Mivel leendő szakmájuk – majd látják – teljes mértékben nemzetközi, maguknak kell választani, milyen nyelvet és mekkora időbefektetéssel, hogyan tanuljanak, utazzanak-e hosszabb időre külföldre (feltétlenül!), ha igen, hova és mikor. Sok segítséget kapnak majd ehhez oktatóiktól is, a pályázatok kínálta lehetőségek pedig szinte beláthatatlanok; a döntés azonban, az utánajárás, a szükséges munkabefektetés csak magukon múlik.


Az egyetemi tanulmányok jelentős erőfeszítést igényelnek minden hallgatótól a folyamatosan emelkedő követelmények miatt. Ennek egyik jelentős eleme, hogy az állami ösztöndíjas képzésben való bennmaradás feltétele a félévente legalább 18 teljesített kredit megszerzése és az évről-évre folyamatosan növekvő (2,75-3,00) tanulmányi átlag elérése. A 2017/2018. tanév a tanulmányok tekintetében sok változást hoz, Önök egy alaposan átalakított, korszerű tartalommal rendelkező képzési program alapján folytathatják tanulmányikat. A Gépészmérnöki Kar múltjáról és jelenéről sokat megtudhatnak a kari honlapról (www.gpk.bme.hu). Bízom benne, hogy örökösei lesznek karunk nagy elődeinek (a teljesség igénye nélkül: Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Kármán Tódor, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Gábor Dénes) és büszkén fogják a BME Gépészmérnöki Karán végzett kiváló mérnökök táborát gyarapítani. Hiszem, hogy olyan mérnökké válnak, akik mindenben eleget tesznek Pattantyús Ábrahám Géza, néhai műegyetemi gépészmérnök professzor által megfogalmazott elvárásoknak:

„A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi értékkel párosult jellemerőre és felelősségtudatra van szükség.” Végezetül szeretném biztosítani Önöket, hogy mindig számíthatnak a Gépészmérnöki Kar munkatársainak segítségére és tanácsaira, forduljanak bizalommal kérdéseikkel és problémáikkal oktatóikhoz és a kar vezetéséhez Együtt mindig minden problémát megoldunk, legyen az szakmai, erkölcsi, vagy emberi. Tanulmányaikhoz sok sikert, kitartást, akaraterőt és hitet kíván: Dr. Czigány Tibor dékán


Főszerkesztői köszöntő Kedves Kollegina! Kedves Kolléga! Engedd meg, hogy én is köszöntselek hazánk legerősebb műszaki egyetemének hallgatói között! Azzal, hogy ide bekerültél, már így is olyan dolgot hajtottál végre, amire egész életedben büszke lehetsz. A java azonban csak most kezdődik! Ezen, számodra még idegen terepen bent is kell maradni! Ez nem olyan könnyű, mint ahogy elképzeled. Könnyen elveszhet az ember a tárgyak, papírok, avagy a kocsmák rengetegében, és bizony elég könnyen összeszedhet több éves csúszást a mintatantervhez képest, a legrosszabbakat nem is említve! Mielőtt belemennénk az újság tartalmába, pár alapszabályt osztanék meg – mint már gyakorló gépészkari hallgató – veled: - Merj kérdezni! Ha valami, bármi, a legapróbb bagatellnek gondolt dolog nem világos, kérdezz utána! Kérdezd a könyvet, kérdezd az oktatódat, a tankörvezetődet, bármely hallgatótársadat, szinte biztos, hogy kapsz választ a kérdésedre! Azzal, ha nem kérdezel, csak a saját esélyeidet rontod. - Alakíts ki kapcsolatokat! A kapcsolatok gazdagságának megléte a mai világban elengedhetetlen. Azzal, ha csak tanulsz, nem biztos, hogy jobb eredményt érsz el a későbbi életben, mint egy olyan személy, akinek csekélyebb ugyan a tudása, de mellette megfelelő kapcsolati tőkével is rendelkezik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne tanulj, csupán arra próbálnék célozni, hogy nyiss mások felé is. Ehhez nem kell, hogy megerőltetőt tegyél, csupán elmenni egy szakosztály, vagy öntevékeny kör gyűléseire és annak értékes, hasznos tagjává válni, kölcsönösen profitálva a kapcsolatból. (Vagy akár csak eljárni néha kocsmázni, az is tud segíteni...) Hogyan is induljunk el ezen a rögös úton? Ehhez nyújt segítséget a kezedben tartott újság. Megtalálhatod benne az egyes szakok csínját-bínját (mire figyelj, mi minek a rövidítése stb.), a körök és szakosztályok listáját (melyben mindenki megtalálhatja a neki tetszőt). Fellelhető a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének (GHK) és a Központi Tanulmányi Hivatalnak (KTH) bemutatkozása, valamint találhatsz cikket a különböző külföldi csereszervezetek tevékenységéről is. Ha kikapcsolódnál, a különböző állandó rendezvényekről is találsz egy kis kedvcsinálót. Informálódni tudsz a különböző fizetendő díjakról is, valamint az egyes, gépészek is lakta kollégiumok szintén bemutatásra kerülnek. Persze, ha jól

dolgozik az ember, őt is megfizetik, a különböző ösztöndíj típusokról is megtudhatsz egyet s mást. Ahhoz pedig, hogy az egyetem környékén se legyen gondod, forgasd örömmel a Megélhetési kisokost, vagy az újság közepén található térképet! Végezetül engedtessék meg egy kis önreklám is: amennyiben felkeltette érdeklődésed a Káté, és szeretnél te is részt venni a szerkesztőség munkájában, akkor sok szeretettel várunk szeptember 27-én (szerdán) a Kármán koli alagsorában található irodánkban! A részletekről és a KÁTÉ működésének mikéntjéről a körök leírásában, illetve a borítón elhelyezett plakáton tájékozódhatsz e számban, bővebb információkért és az esetleges időpontváltozások miatt kövesd figyelemmel a kihelyezett plakátokat, illetve Facebook-oldalunkat, vagy szólítsd le nyugodtan a Káté logós ruhájú embereket az egyetemen vagy azon kívül. Nem fogod megbánni! Egyetemi éveid minden pillanatához és a későbbi életben is sok sikert kívánok a szerkesztőség tagjai nevében is! Orbán Péter főszerkesztő


Gépészkari Hallgatói Képviselet Szeptembertől rengeteg új kihívással kell majd szembenézned. A következő években egyetemi életed során számos megoldandó feladat vár rád, ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK). Minden beiratkozott gépészkari hallgató a Gépészkari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tagja, így szeptembertől már Te is. A HÖK jogait az általa megválasztott, hallgatókból álló testület, a GHK gyakorolja, amelynek feladata a hallgatói érdekek képviselete mind kari, mind egyetemi szinten. Tevékenységünk nagyon széleskörű, bármilyen, az egyetemmel kapcsolatos kérdéseddel bizalommal fordulhatsz hozzánk, legyen szó tanulmányi problémákról, ösztöndíjakról vagy akár kollégiumi elhelyezésről. Legelőször a Gólyatáborban, szociális támogatással és a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban találkozhattál velünk. Szociális támogatás igénylése esetén, vagy ha szociális alapon kerültél be a kollégiumba, akkor az igazolásokat személyesen is le kell adni a beköltözéskor vagy az első napokban. Ezt a Hallgatói Irodában teheted majd meg, ami a Kármán Tódor Kollégium nyugati végében található. A gépészkaros hallgatók többsége évek óta a Kármán Tódor Kollégiumban kerül elhelyezésre, emellett főként a Vásárhelyi Pál Kollégiumban vannak még férőhelyeink. A karon számos öntevékeny csoport működik. Ezekről részletesebben tájékozódhatsz a honlapunkon vagy jelen kiadványban, illetve a Gólyatábor alkalmával személyesen is megismerkedhettél a tagjaikkal. Ha figyelemmel kíséred a félév eleji tagtoborzókat, akkor csatlakozhatsz is a munkájukhoz. Ezen öntevékeny csoportok működésének támogatása is a feladatunk. Az egyetemi tanulmányokon túlmutató, kiemelkedő teljesítmények elismeréseként pályázhatsz több teljesítmény alapú ösztöndíjra is, mint pl. Kari BME, Szakmai és Sport ösztöndíjak. Fontos, hogy a tanuláson kívül foglalkozhass más közéleti vagy közösségi tevékenységgel is. Ezt értékelendő, a tanulmányi ösztöndíjon kívül lehetőséged van Közösségi, valamint Közéleti ösztöndíj elnyerésére is. Egyetemi életed során nem csak a hivatalos ügyek intézésekor számíthatsz ránk. Bízunk benne, hogy az általunk szervezett rendezvényeken is részt fogsz venni. Ilyen már az első hetekben lezajló Kollégistaavató és a Gólyahajó is. Ezekről a GHK honlapján bővebben is tájékozódhatsz. További programok is várnak Rád, mint a Gólyabál, majd tanulmányaid során később a Harmadoló est, okleveled kézhezvételekor pedig a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál. De nem feledkezhetünk meg a rendszeres eseményekről sem, mint a szakmai vetélkedőt magába foglaló Kármán-napról, amely a számos színes programot felvonultató Kulturális és Szakmai Hét része, vagy gondoljunk a Gépészkari Napokra, a SLIP-re.

Ha Te is szeretnél jobban megismerkedni a képviseleti munkával, várunk a Gólyatanács foglalkozásain, ahol részletesebben is megismerheted a feladatainkat, illetve részt is vállalhatsz ezek szervezésében. Ha mindezekről, vagy bármilyen egyéb témáról kérdésed lenne, keress minket személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@ghk.bme.hu Telefon: 06-20/224-4139 Honlap: ghk.bme.hu Címünk: Kármán Tódor Kollégium, HK-tömb, 1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. (aktuális fogadási idő a honlapunkon megtalálható) Gólyatanács A GHK elsőéveseknek szánt szervezete, amiben részletesen megismerhetitek munkánkat, illetve idővel részt is vállalhattok az egyes feladatok elvégzésében. Amennyiben egyetemi éveid alatt a tanuláson kívül szeretnél más hasznos dologgal is foglalkozni, szeretnél aktív részesévé válni a kari közéletnek, vagy részletesen megtudni, hogyan működik a hallgatói mozgalom a gépészkaron, akkor itt a helyed közöttünk. Baráti hangulatú foglalkozásaink a félév során hetente-kéthetente várnak titeket, így komoly leterheltséget nem jelentenek. A féléves programjainkról és a jelentkezésről a GHK honlapján találsz részletes információkat. Ha pedig csatlakoznál a csapathoz, akkor egy e-mailben jelentkezz az info@ghk.bme.hu címen! A levél tárgya legyen: gólyatanács2017 és egy rövid, néhány mondatos bemutatkozást írj magadról. Várunk a csapatban!


Kari Rendezvény Bizottság Tetszett az idei gólyatábor? Vagy esetleg lemaradtál róla? Akkor itt az ideje, hogy jövőre részt vegyél Karunk gólyatáborában, immár mint szervező. Nem kell mást tenned, csak jelentkezni a Kari Rendezvény Bizottságba. Hogy mi is vár Rád, ha részese leszel ennek az innovatív csapatnak? A Kari Rendezvény Bizottság feladata a kari események szervezése és színvonalas lebonyolítása. A jelentkezőknek lehetősége nyílik a tavaszi kari rendezvények (Kulturális és Szakmai Hét, SLIP-Gépészkari Napok, Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál) szervezésére, valamint teljesítményük alapján részt vehetnek a 2018-as gólyatáborban és a gólyaprogramok lebonyolításában is. Emellett a feladatok elvégzése során nagyszerű lehetőség nyílik tapasztalatszerzésre a rendezvényszervezés területén. Jelentkezz KRB-snek, és légy aktív résztvevője az egyetemi életnek és egy összetartó, klassz csapatnak! A jelentkezés várhatóan október elején lesz, további információkat a ghk.bme.hu oldalon, valamint a GHK Facebook-oldalán találsz. GHK elnök - Perger Dávid A Gépészkari Hallgatói Képviselet elnökének feladata a szervezet irányítása, és ezáltal a kb. 3800 gépészkari hallgató érdekképviseletének ellátása. Ennek egyik kötelező momentumaként minden héten részt vesz a Dékáni Tanácson, ahol a dékán, a dékánhelyettesek és a Dékáni Hivatal vezetője tartanak megbeszélést a kart érintő legfontosabb témákról, aktualitásokról. Itt hetente helyet kapnak a hallgatókat érintő ügyek, problémák is. Feladata még a képviselet vezetése, a többi Kari Hallgatói Képviselettel, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselettel való kapcsolattartás. A GHK elnökének feladatköre kicsit inkább már egyfajta menedzserszerep. Leginkább a feladatok kiosztása, azok számonkérése, ellenőrzése, az emberek irányítása és a munkájuk összehangolása a cél. Egyetemi Hallgatói Képviselők – Nagy Edit és Kovalovszki Máté A BME-n az egyetemi hallgatói önkormányzat a kari önkormányzatokból épül fel, amelynek a vezető testülete az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK). A képviseletbe minden kar két főt delegál. Nekik, mint egyetemi hallgatói képviselőknek, az a feladatuk, hogy a Kari Hallgatói Képviseleteket koordinálják az összes kart érintő kérdésekben. Minden kari szintű bizottságnak megvan a maga megfelelője az EHK-ban is, aminek a feladata, hogy összefogja a Kari Hallgatói Képviseletek munkáját, és tovább közvetítse azt az egyetem felé. Tanulmányi és Oktatási Bizottság - Heszler András, Tóth Ákos A Tanulmányi és Oktatási Bizottság tevékenysége két részből tevődik össze: oktatási, azaz mindenkit érintő és tanulmányi, azaz adott személyt érintő kérdésekkel foglalkozik. A Bizottság tagjai részt vesznek többek között a zárthelyi-ütemterv és a vizsgarend összeállításában,

tanulmányi témájú Neptun-kérvények (méltányossági kérelem, kedvezményes tanulmányi rend, utólagos tárgyfelvétel, stb. kérése) bírálásában. A képzések felülvizsgálatából is kivesszük a részünket – a most először induló tanterv reformjában is szerepet vállaltunk a hallgatóság véleményének felmérésével, képviseletével, változtatási javaslatok kidolgozásával. Komoly szerepünk volt a TVSz kialakítása során, ahol véleményeinkkel, javaslatainkkal igyekeztünk elérni, hogy minél hallgatóbarátabb szabályzat kerüljön elfogadásra. A tárgyadatlapok, tantervek véleményezése is a mi feladatunk hallgatói oldalról. Ezek mellett foglalkozunk a legkülönbözőbb kérdések megválaszolásával – nem egyszerű eligazodni az időnként változó törvényi előírások és egyetemi szintű szabályzatok paragrafusai között. Hogy könnyebben átlássátok ezeket a szabályokat, a GHK honlapján igyekeztünk érthetően összefoglalni a tudnivalókat (Tanulmányi Kisokos). Azonban, ha valami nem egyértelmű, inkább keressetek minket a tanulmanyi@ghk.bme.hu címen, és kérdezzetek bátran, hiszen így mindenképpen helytálló választ kaptok a kérdésetekre, vagy továbbítani tudunk Titeket a kompetens személyekhez. Szociális Bizottság - Czavalinga Dénes A Szociális Bizottság foglalkozik a szociális alapú ösztöndíjakkal. Ezek közül a hallgatók leggyakrabban a Rendszeres szociális ösztöndíjjal találkozhatnak. A BME-n – a legtöbb ösztöndíjjal ellentétben – a Rendszeres szociális ösztöndíj mind a 8 karon egységes pontrendszer alapján kerül megállapításra. A Rendszeres szociális ösztöndíj elnyeréséhez először elektronikusan kell leadni a pályázatot az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR), ezután egy kiválasztott időpontban személyesen kell bemutatni az igazolásokat a GHK-nál. Miután lezárult a szociális pályázatok bírálása, az EHK megállapítja az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt. A Gépészmérnöki Karon a Szociális Bizottság tagjai a Hallgatói Képviseletből kerülnek ki. A Bizottság legfőbb munkája a Rendszeres szociális ösztöndíjak elbírálása. A bírálók részt vesznek egy többnapos oktatáson és egy vizsgán, amely tartalmaz elméleti és gyakorlati részt is. A Bizottság feladata még egyszerűsíteni a leadást a rászoruló hallgatóknak úgy, hogy ne hagyjon kiskapukat a rendszerben, és tényleg csak az arra rászorulók kaphassák meg az ösztöndíjat. Emellett figyelniük kell arra is, hogy az aktuális törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően történjen a juttatás kiosztása. Rendezvény Bizottság – Hegyi Bence A GHK az alapvető feladatain kívül a hagyományőrzésre és a kulturális eseményekre is nagy figyelmet szentel a Karon. Minden rendezvény esetében a legelső és legfontosabb feladat az elvárások, célok és költségek meghatározása. Ezen három komponens megfelelő behatárolása elengedhetetlen, és sok esetben a folyamat legnehezebb szakasza egy sikeres rendezvény megszervezésekor. Itt dől el, hogy milyen fellépő/


előadó kerül meghívásra; milyen áron vásárolhattok belépőjegyet az adott rendezvényre; milyen módon hirdethetjük a rendezvényeinket; milyen külső szabályoknak kell megfelelnünk stb. Minden előkészületért és szervezési feladatért a GHK Rendezvény Bizottsága felel. 2015. februártól a GHK kiterjesztette rendezvényszervezői csapatát és megalapította a Kari Rendezvény Bizottságot, amelynek legfőbb feladata ezen programok lebonyolítása. A legnagyobb kihívást a Gépészkari Napok – ismertebb nevén a SLIP – megszervezése jelenti, amely minden évben több ezer hallgatót mozgat meg. Ezen kívül a mi gondozásunkban áll a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál, a Kulturális és Szakmai Hét, a Harmadoló Est és a Kármán-nap is. Gólyaként is több olyan esemény van, ahol találkozhattok a Rendezvény Bizottság, illetve a Kari Rendezvény Bizottság tagjaival, hiszen a mi feladatunk a Gólyatábor, regisztrációs heti programok, Kollégistaavató és a Gólyabál előkészítése és lebonyolítása. Emellett idén is elindítottuk a tankörvezetői képzésünket, amelyre közel 60 ember jelentkezett, közülük 24-en lettek végül tankörvezetők. A tankörvezetői képzés és felkészítő februárban indul és egészen a vizsgaidőszak kezdetéig tart. A heti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon komoly oktatásban (tanulmányi ügyek, ösztöndíjak, szociális juttatás, egyetemi felépítés stb.) és csapatépítő tréningeken vesznek részt a jelentkezők. Ösztöndíj Bizottság – Kántor Tamás Ha ösztöndíjakról beszélünk, akkor a legtöbb ember azonnal a Tanulmányi ösztöndíjra gondol, pedig az Ösztöndíj Bizottság tevékenységének csupán egy részét teszi ki ez az ösztöndíj. Emellett több másik kari szintű pályázat is létezik, amelyekkel szintén ez a Bizottság foglalkozik. A Bizottság feladatkörébe tartozik többek között az ösztöndíjak technikai előkészítése, mint a bírálási szempontokra vonatkozó javaslatok tétele, kiírások elkészítése, az igazolások beszedése és később a pályázatok bírálása, kapcsolattartás a hallgatókkal és az illetékes egyetemi szervezetekkel, bizottságokkal (pl. Sportközpont, TDK Bizottság, EHK Pályázati Bizottság). Feladat a féléves normatíva költségvetés elkészítése és kezelése, az ösztöndíj kifizetések kezdeményezéséhez szükséges adminisztratív feladatok elvégzése, illetve az egyedi hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos problémák kezelése. A Bizottság feladatkörébe tartoznak a Tanulmányi, Kari BME, Szakmai, Sport, Közösségi, Közéleti ösztöndíjak. Fontos kiemelni, hogy a Tanulmányi ösztöndíjon kívül a többire pályázni kell, azok nem járnak alanyi jogon. Minden ösztöndíjakkal kapcsolatos információt keressetek a GHK honlapján. Kollégiumi Bizottság - Okolicsányi Péter A Kollégiumi Bizottság elsődleges feladata, hogy segítse a hallgatók életének mindennapjait a kollégiumban. Egy-egy kollégiumban akár 1000 főnél is többen lakhatnak, ennyi ember igényeit kiszolgálni nem kis feladat. Egy kollégista idejének jelentős részét az épület falai között tölti, így nagyon fontos, hogy a lehetőségekhez képest jó

körülmények között tudja élni életét. A Bizottság feladata a kollégiumi férőhelyek kiosztásának koordinálása, a szobaosztás felügyelete, költözések intézése, továbbá az ezekkel kapcsolatosan felmerülő problémák sokaságára a megfelelő megoldás megtalálása. A gépész hallgatók túlnyomó többsége a Kármán Tódor Kollégiumban (KTK) vagy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban (VPK) kap elhelyezést. Ezekben az intézményekben aktívan kivesszük részünket az infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, új eszközök: mikrohullámú sütők, hűtők, mosógépek beszerzésére vonatkozóan és napi szintű kommunikációt folytatunk a felmerülő problémákról. A kollégiumi élet külön szabályokhoz kötött, hiszen sokan élnek itt egy helyen, egy közösségben, változó igényekkel és szokásokkal, éppen ezért minden félévben megrendezésre kerül egy kollégiumi fórum is, ahova várunk majd Téged is legközelebb, hogy személyesen is feltedd a kérdésedet, elmondhasd a véleményed. Gazdasági Bizottság - Varró Gergő Ennek a bizottságnak munkája többnyire csak közvetve lesz látható számotokra, hiszen a háttérben működve teremti meg a feltételeket a Képviselet működéséhez, például a kari események fenntartható finanszírozását. Másik kiemelt feladata a karon működő öntevékeny körök számára a támogatási keret biztosítása a szakmai projektjeikhez és a közösség összetartásához. A Bizottság heti rendszerességű feladata az öntevékeny körök vezetőivel való kapcsolattartás, a részükre adott támogatás elköltésének a felügyelete és segítése. A Bizottság készíti el a Képviselet költségvetését a teljes naptári évre vonatkozóan, majd felügyeli, hogy az a tervezett keretek között kerüljön megvalósításra. Ezeken kívül az előző éves és az eddig megvalósult gazdasági adatok alapján segíti a Képviselet folyamatos döntéshozatali tevékenységét. Minden egyes önálló rendezvény, így a Gólyatábor, Gólyabál, Jeges Est stb. saját költségvetéssel is rendelkezik, amelyben meghatározzuk, hogy mennyit tudunk költeni az infrastruktúra bérlésére, fellépők meghívására, díszítésre és egyéb kiadásokra. Ezen hallgatói események előkészítése sok munkát igényel a Rendezvény Bizottságtól és a Gazdasági Bizottságtól egyaránt, mert pénzügyi forrásaink végesek. Fontos a kapott támogatások észszerű és racionális felhasználása, hiszen rendezvényeink megszervezésének a lehetőségét hosszú távon, fenntarthatóan kell biztosítani évről-évre hasonlóan nívós szinten. PR Bizottság - Ureczki Ágnes A GHK PR Bizottságának célja elérni a hallgatók és a Hallgatói Képviselet közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján. Tehát fő munkánk a GHK szervezetének és a bizottságok tevékenységének átlátható és hiteles kommunikálása felétek, továbbá a véleményeitek gyűjtése, igényeitek felmérése kérdőívek segítségével. Emellett a Kari Rendezvények többségén, mint a Gólyatábor és a Gépészkari Napok – SLIP is szerepet


vállalunk a megfelelő megjelenés és marketing elemek megteremtésével. Az Egyetemi Nyílt Napon és az Educatio Kiállításon Bizottságunk képviseli a Gépészmérnöki Kart és segítséget nyújt a felvételiző diákok tájékoztatásában, informálásában. Kisebb projektek is tartoznak még a munkánkhoz, az egyik ilyen a PR kiadvány elkészítése, melynek célja rendezvényeink bemutatása és ennek segítségével a jövőben különböző támogatók megkeresése, hogy a rendezvényeinket még színvonalasabbá tehessük számotokra. Továbbá idén először került megrendezésre a Gépészkari Önkéntes Nap, amely során a Kármán Tódor Kollégium környezetét közösen megtisztítottuk és megszépítettük. Hisszük, hogy az ilyen és ehhez hasonló közös tevékenységek a hallgatókkal, öntevékeny köri tagokkal tovább építi a kapcsolatot Karunk kiemelkedő közössége és a Hallgatói Képviselet közt. Sport referens – Tóth Ákos A sportreferens feladata kicsit több és szélesebb körben mozog, mint azt elsőre gondolnánk, de mik is ezek a feladatok? Referensként az elsődleges feladat a kapcsolattartás, valamint a közös munka megszervezése a Gépész Sport Szakosztály és a GHK között. De ezen felül a sportreferens segít a Sport ösztöndíj pályázatok elbírálásában, képviseli a Gépészkart az egyetemi szintű Hallgatói Sport Bizottságban, illetve a Szakosztállyal karöltve megszervezi a 24 órás focibajnokságot, a kari Jeges Estet, illetve az egyetemi Sportnap szervezésében is aktívan részt vesz. Fontos feladat még a pályázatok felügyelete, melyek segítségével eszközöket szerezhetünk be a konditerembe, illetve a gépészkari hallgatók számára térítésmentesen elérhető sportszertárba is. Hallgatói Iroda vezetője - Czavalinga Dénes A Hallgatói Iroda vezetője felelős azért, hogy a Hallgatói Képviselet irodája egész évben fogadóképes legyen. Az iroda és egyéb helyiségek rendben tartásának és takarításának megszervezéséről az iroda vezetőjének kell gondoskodnia, legyen szó szociális pályázatok bemutatásáról, ügyeleti időről, rendszeres vagy eseti ülésekről. Ezen kívül az irodavezető feladata az ügyeleti időben ügyelő képviselők beosztása, valamint a körök által kölcsönzött eszközök (padok, asztalok, projektor stb.) számon tartása, azok kiadása és visszavétele. Honlap főszerkesztő - Göllei Máté A honlap főszerkesztő elsődleges feladata a GHK weboldalára és egyéb hírfolyamaira (pl. Facebook-oldal) a hirdetmények tömör, informatív alakban való feltöltése, lehetőség szerint minél hamarabb. Ritkább esetekben, de szükség van a honlapon egyéb strukturális vagy tartalmi átalakításokra is. Annak érdekében, hogy ne maradjatok le a Titeket érintő eseményekről, és értesüljetek minden fontos határidőről, látogassátok legalább heti rendszerességgel a GHK honlapját, a GHK Facebook-oldalát és olvassátok a Gépész Híreket, amit e-mailben küldünk meg részetekre minden héten.

Rövidítések Szervezetek EHK Egyetemi Hallgatói Képviselet GHK Gépészkari Hallgatói Képviselet HSZI Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság HSZK Hallgatói Számítógép Központ KI Kollégiumok Igazgatóság KTH Központi Tanulmányi Hivatal KTK Kármán Tódor Kollégium VPK Vásárhelyi Pál Kollégium

Karok (alapítási sorrendben) ÉMK Építőmérnöki Kar GPK Gépészmérnöki Kar ÉPK Építészmérnöki Kar VBK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar KJK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar TTK Természettudományi Kar GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Tanszékek

ARA Áramlástan Tanszék ATT Anyagtudomány és Technológia Tanszék EGR Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ÉPGET Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék GT3 Gép- és Terméktervezés Tanszék GTT Gyártástudomány és –technológia Tanszék HDR Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék MM Műszaki Mechanika Tanszék MOGI Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék PT Polimertechnika Tanszék

Szabályzatok és egyéb fontos rövidítések TJSz Térítési és Juttatási Szabályzat TVSz Tanulmányi és Vizsgaszabályzat TDK Tudományos Diákköri Konferencia KKI Korrigált Kredit Index OHV Oktatás Hallgatói Véleményezése RU Rektori Utasítás RKKU Rektori-Kancellári Közös Utasítás


Kollégiumok

Kármán Tódor Kollégium (KTK)

A Petőfi híd budai hídfőjénél magasodik a maga kilenc emeletével az 1966-os építésű, gyönyörűen felújított Kármán Tódor Kollégium, a Gépészmérnöki Kar kollégiuma és sok gépész otthona. Régi beceneve az „Ezres Kollégium”, mivel közel 1000 ember elszállásolására alkalmas. Az eredetileg Münnich Ferencről elnevezett kollégium 1990 óta viseli Kármán Tódor nevét. Közvetlenül az egyetem mellett található az Irinyi József utcában, könnyen megközelíthető. 2007-ben PPP keretein belül az akkori Hérosz Zrt. újította fel. Jelenleg is külső vállalkozó üzemelteti az intézményt (UNI-FM Kft.). A kollégiumba az első félévben szociális alapon vagy kellően magas felvételi ponttal lehet bejutni, mivel tanulmányi átlagod még nincsen. A második félévtől már elsősorban a tanulmányi eredményeddel kerülhetsz be, emellett a szociális alapon járó pontszám vagy valamely öntevékeny körben végzett vagy egyéb közösségi munkád után kapott pontszám, illetve ezek kombinációja alapján is bejuthatsz. A jelentkezésről a GHK oldalán lehet további információkat találni. A férőhelyeket egy félévre kapják a hallgatók, tehát folyamatosan hoznod kell egy bizonyos szintet, hogy bent is maradhass a kollégiumban. Beköltözéseddel elfogadod a házirendet, melynek betartása nagyon ajánlott, hiszen egy új lakóközösség tagja leszel. A bentlakás díja – ha államilag támogatott finanszírozási formában vagy – 11 650 Ft/hónap (költségtérítéseseknek ennek a kétszerese), ami nagyon jutányos a budapesti albérleti árakhoz képest. Ha szociális helyzeted mégis megkívánja, lehetőséged van a kollégiumi díj csökkentését kérvényezni. A befizetések a Neptun-rendszerben történnek, ahol a határidő betartása ajánlott, mivel késedelmi díjat számolnak fel. Ha valami kárt okozol a berendezésben, azt eléggé magas áron számlázzák ki neked, úgyhogy ezzel jobb vigyázni. Magáról az épületről szinte csak jókat lehet mondani: minden szép, igényes és tiszta. Minden bútor új, ahogyan a nyílászárók és a vezetékek is cseréjére is sor került. További furcsaság még az, hogy az épület nagy része be van kamerázva, illetve, hogy a beléptetés proxy kártyás kapukkal történik. A koliban minden szoba kétágyas, és alapvetően az ös�szes ugyanúgy van berendezve. Található benne két ágy, egy kétszemélyes asztal, székek, fiókos szekrény, ruhásszekrény, polcok, konyhaasztal, hűtő, mosdókagyló, tükör, kislámpa, olvasólámpa, asztali lámpa, ruhaszárító. Fontos tudni, hogy rezsó, kenyérpirító és hasonló hőfejlesztő berendezések nem üzemeltethetők a szobákban. Azokat a konyhában kell használni, ahol található két tűzhely és egy vagy két mikrohullámú sütő is. Amennyiben igényled, kaphatsz egy zárható kisszekrényt a konyhában. Ezt a szintfelelősödtől kérheted. Mivel sokan laknak egy szinten, így könnyen lehet, hogy másokkal is osztoznod kell majd rajta. A szobák

alapvetően csak annyiban különböznek, hogy az épület melyik oldalán vannak, mivel az út felé néző oldal szobái valamivel melegebbek, és – az úttest közelsége miatt – hangosabbak is. Az asztalok elég kicsik, ami azt jelenti, hogy egy laptoppal már közel le is fedted a saját térfeled. A kis méret a későbbi rajzolások során sem könnyíti meg a gépész dolgát, viszont erre ott a belső ablakpárkány, illetve a közös helyiségek nagy asztalai a segítségedre lehetnek majd. Alapból kapsz ágyneműt is a szobához, valamint felmosó felszerelést is. Az ágyneműhuzatok cseréje (amen�nyiben igényeltél huzatot) kéthetente történik, erről a felvonókban elhelyezett plakátról értesülsz majd, valamint ilyenkor veheted fel a két tekercs WC-papírodat is. Ha esetleg porszívóznál, vagy vasalni támadna kedved, akkor a portán kérhetsz ehhez eszközöket, amiket a személyi igazolványodért cserébe felvehetsz. Fontos, hogy egyikből sincsen sok, továbbá óradíjas a felvételük, szóval a többi lakó idegeinek és pénztárcád kímélésének érdekében érdemes gyorsan elvégezni a feladatot. Az üzemeltetőről tudni kell még, hogy a szervezésben, egyes eseteket tekintve, csekély jártasságot mutatnak, így például egy be- vagy kiköltözés akár egy egész napos program is lehet, de évről évre fejlődés tapasztalható szerencsére. Egy-két éve már jelentősen meggyorsult a folyamat, ugyanis időpontokra lehet jelentkezni online módon. De azért jobb előre a napirendbe kalkulálni a csúszást. Ha már a beköltözést megemlítettük: ekkor nagyon kell figyelni!


A régi papíralapú állapotrendszer helyett ma már az „e-állapot rendszer” működik. A karbantartók felmennek a szobába egy mobilnetes tablettel, bejelentkeznek mint adminisztrátor, megnézik, hogy milyen hibák vannak a szobával, egyeztetik a már korábban felvett hibákkal, aztán az újakat felveszik a rendszerbe, amit az első beköltözőnek/ utolsó kiköltözőnek a saját nevével és jelszavával meg kell erősítenie. A hibákat vetessétek fel a legszigorúbb körültekintéssel, mert kiköltözéskor az összes általatok nem említett hibát a nyakatokba fogják varrni, méghozzá igen borsos áron! Aprócska hajszálrepedés a csapon, hiányzó csavar a szekrényben, megkarcolt hűtőajtó, lötyögő széktámla – még ezeket az apróságokat is gondosan fel kell vezetni! ( Jó hír, hogy cserébe még ilyen apró problémáid sem lesznek a szobádban, mert ha jelezted beköltözéskor, hamarosan javítják.) A kollégiumba való belépéshez proxy kártya szükséges, mely a beköltözéskor kerül átvételre és a kiköltözéskor kerül leadásra. Vendéget lehet fogadni, ilyenkor a portán egy vendégkártyát kell kérni neki. Egy ember a Kármánban egyszerre legfeljebb négy nappali vendéget fogadhat. Nappali vendéget reggel 7-től hajnali 1-ig ingyen lehet fogadni, a nappali vendég a belépőkártyával hajnali 4-ig maradhat bent. Éjszakai vendég egész nap fogadható, a vendégfogadás természetesen térítés ellenében (800 Ft) lehetséges éjszakára, de hajnali 1 után történő bejelentkezéskor ez az összeg kicsit magasabb (1600 Ft). Fontos továbbá az is, hogy nem fogadhatsz minden nap éjszakai vendéget, mert van egy heti korlát, így nem megoldható barátok/ barátnők hosszú távú elszállásolása. Ha valaki úgy marad bent a kollégiumban éjszakára, hogy nem fizette ki a pénzt, akkor reggel kilépéskor nem csak bevasalják rajtad a vendéged tartozását a Neptunon keresztül, de még egy ideiglenes kitiltás boldog tulajdonosa is lesz, mely néhány napig tart. Ezen felül, neked mint bentlakónak, a szorgalmi időszak alatt hetente átlagosan három napot a kollégiumban kell aludnod, s ezt havonta ellenőrzik. (Vagy lehet, hogy nem ellenőrzik, de ha valahogy kiderül, akkor mind az „elkövető”, mind a szobatársa ellen fegyelmi eljárás indul.) Szükséges továbbá, hogy a kollégium tartózkodási címként szerepeljen lakcímkártyátokban, ennek elmulasztása súlyos büntetést von maga után. A bejelentkezéshez szükséges papírt az adott félévben felelős gondnoktól lehet kérni. Mondani sem kell, hogy a proxy kártyák és a szobához tartozó kulcs pótlása szintén nem két fillér, tehát ha kemény buliba mész, akkor tedd jó helyre vagy ragaszd magadra. A szobákhoz jár majd egy felszereléslista, minden cikkhez árral. Látni fogjátok, hogy ezek az árak finoman szólva is el vannak szállva (nagyjából 4-5-szörösei a kereskedelmi árnak), ezért nagyon kell figyelni. Ha például rongálás történik (akár véletlenül is), az legyen az első dolgotok, hogy utánanéztek, ti mennyiből tudnátok pótolni a megrongálódott eszközt. Csak példaként említendő, hogy a szobákban lévő partvis nyeléért az üzemeltető kb. 1200 forintot számláz ki a szerencsétlen hallgatónak, ám az élelmes kollégista már 300 forintért hozzájuthat az említett eszközhöz. Figyeljünk azonban arra, hogy az ágyat ne próbáljuk meg magunktól „meghegeszteni”, ha véletlen

leszakad, és a szekrénybe sem lesz jó a „majdnem ugyanolyan” csavar meg a „kábé” ugyanolyan vastag „deszka”, mert ezeket észreveszik kiköltözéskor, és borsos számlával lepnek meg minket nyárkezdésre. Ahogy egy jó kollégiumban illik, a Kármánban sem csak aludni lehet, ugyanis a lakószobák mellett sok egyéb helyiség áll a hallgatók rendelkezésére: az alagsorban található konditerem és kardio szoba. A földszinten nincsenek lakószobák, viszont itt találhatod meg többek között a stúdiót és a könyvtárat is. Az épületben elszórva találhatók még társalgók. A kollégiumban tilos a dohányzás, így akinek füstölési kényszere támad, ezt csak a kollégium előtt, illetve az erkélyeken teheti meg. Az aulában néha előadásokat hallgathat az érdeklődő. Ezek lehetnek ismeretterjesztő, reklám, illetve szórakoztató vagy művészeti előadások is. A Fotókör is minden félévben megrendezi a kiállítását, melynek szintén az aula ad helyet. Továbbá minden héten elszabadul a party és kifulladásig bulizhat mindenki kedvére az Old’s Clubban! A kollégium aljában található Kármán Klub pedig hangulatos, nemdohányzó asztalaival várja az éhező vagy szomjazó fiatalokat, kedvező áraival és tévéjével a sporteseményekhez! A Kármán Klub további előnye, hogy a beléptető kapukon kívül van, így nem kolis haverjaid is könnyen bejuthatnak. Nyaranta pedig – a jó időre való tekintettel – a kollégium előtt kinyit a Kármán Terasz is.

Kármán Tódor Kollégium címe: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. ktk.bme.hu Internet szolgáltatást is kérhetsz, ezt a Számítástechnika Szakosztály szolgáltatja, az ára körülbelül 8000 Ft/ félév körül mozog. Érdemes rá befizetni, hiszen ilyen olcsón sehol nem kapsz ilyen jó netszolgáltatást, ráadásul az egyetemen ez szinte nélkülözhetetlen. A konditerem használatához szintén külön kell regisztrálni. Ha mosni szeretnél, arra is van lehetőség. Minden mosdóhelyiségben található mosógép és szárítógép is. Egészen más egy kollégiumban lakni, majd te is meglátod. Itt közösségekbe tömörülnek a lakók, akik általában az épület egyes részeire gyűlnek. Vannak olyan közösségek, amelyek pusztán baráti társaságok, mások pedig részt vesznek a kari életben és munkájukkal segítenek a diákoknak. Utóbbira jó példa a Fotókör, a Stúdió, a Káté gépészkari lap és még sokan mások. (A körök leírását lásd az öntevékeny köröket bemutató részénél.) Másik előnye egy kollégiumnak az, hogy ha elakadsz valamiben a tanulmányaid során, akkor biztosan találsz itt valakit, aki tud segíteni. A nyár folyamán is bent lehet maradni a kollégiumban, ez több pénzbe kerül ugyan, mint a tanév közben, de még így is olcsóbb, mint egy albérlet.


Vásárhelyi Pál Kollégium (VPK) A Vásárhelyi Pál Kollégium a BME Építőmérnöki Karának kollégiuma, de hagyományosan helyet kap itt néhány emeletnyi gépészkari hallgató is. A Duna felől nézve az egyetemi campus mögött magasodik a Stoczek-Kruspér utcák sarkán, a Martos Flóráról elnevezett vegyész kolival együtt. Ez a két kollégium a legjobb fekvésű az összes Műegyetemhez tartozó közül, itt nem zakatol a villamos vagy a vonat, a környező utak forgalmi zaját felfogják a házak. Zajforrásként így csak az utcán vagy a teraszon hangoskodókkal és a reggel fél nyolckor érkező kukásautóval kell számolni, és még a levegő is jobb, mint a hatsávos gyorsforgalmi út mellett posztoló Kármánnál. A VPK bejárata a Kruspér utcáról nyílik, innen az aulába be lehet jönni mágneskártya nélkül is, a lakórészekbe viszont már nem. Itt található a portásfülke, asztalok, büfé, ebédidőben menza is, a bejárattal szemben pedig a nagyterem nyílik, amely nappal konferenciák és egyéb rendezvények helyszíne szokott lenni, bizonyos éjszakákon pedig fergeteges buliké, de erről majd később. Az aula két végén lehet felmenni a lakóépületekbe, a bejárattól balra az A, jobbra a B épületbe. Mind a két feljáratnál mágneskártyával üzemelő forgóvillás kapuk vannak az illetéktelen behatolók kiszűrésére. A helyet kamerával is figyelik, valamint az ezzel kapcsolatos szabálysértéseket nagyon szigorúan veszik. Kártyát minden kollégista kap beköltözéskor, ha külsőst szeretnél felvinni, vendégkártyát a portán kell kérni. (Hasonlóan a Kármánhoz.)

Vásárhelyi Pál Kollégium címe: 1111 Budapest, Kruspér utca 2. vpk.bme.hu Nappali kártyával hajnal négyig tartózkodhat vendég a koliban, ezért nem kell fizetni, utána éjszakai, ottalvós kártya kell, ez 500 forint és külön papírt kell hozzá kitölteni. Egy kollégista egyszerre három nappali vendéget fogadhat, éjszakait csak egyet, de cimborákkal együtt mindent meg lehet oldani, ha több ismerősöd aludna nálad, csak találnod kell valakit, aki aláírja a fogadónyilatkozatot. A VPK-ban vannak két-, három- és négyágyas szobák is, gépészkari hallgatók számára a két utóbbi érhető el, ezek közül is a négyszemélyes a gyakoribb. Az itteni szobák inkább emlékeztetnek a megszokott koli-fílingre, a Kármán Koli ötcsillagos szállodai stílusához viszonyítva. A berendezést már sokan használták, de működő eszközt a mérnök nem dob ki; ágy, asztal, polcok, hűtő és beépített szekrény van a szobákban. Ami meglepő, saját zuhanyzóhelyiség is tartozik minden szobához, így csak a mellékhelyiség közös, minden szinten

van belőle, csakúgy, mint konyhából. (Az A épület földszintén pedig még a mosdóra sem kell kimenni, az itteni, felújított szobákban már az is van.) A konyhában van villanytűzhely, pult és mosogató. Fontos, hogy a szobákban nem használható semmilyen hőfejlesztő eszköz, csak a konyhában, sőt tárolni is csak külön engedéllyel lehet őket, ez a gondnokságon kérhető. A többi házirendsértéshez (csendrendelet megszegése, beléptetőrendszer megkerülése, stb.) hasonlóan ezt is büntetőpontokkal szankcionálják, amik csökkentik a kollégiumi felvételi pontszámokat, mínuszpont vagy szorzó formájában. A szabályok betartását a mentorok ellenőrzik és ők adják a pontokat is. Rájuk inkább ne legyen szükség, ha például a szomszédban hangoskodnak, ha tanulni vagy aludni szeretnél, elsőnek bekopogni és szólni szokás, nem a mentorhoz szaladgálni, bár sajnos ettől még szokott olyan lenni, aki ezt teszi. Ha mosni szeretnél, a portán kérhetsz mosókonyhakulcsot. Nincs minden emeleten, és ahol van, ott sincs mindenütt szárítógép, ha utóbbi lehetőséggel élnél, jelezd, amikor kulcsot kérsz. A portások itt egyébként sokkal rendesebbek, mint a Kármánban. Az aulában van Wi-Fi, a szobákban csak vezetékes internet, ezt csak akkor használhatod, ha félév elején megadott határidőig beregisztráltad a gépedet, és be is fizetted a félévi díjat, körülbelül hatezer forintot. Forgalmi korlátozás a letöltött adatmennyiségre nincs, csak a feltöltöttre, ha túlléped, különböző intervallumokra letiltják a netedet, függően attól, hogy hányadik alkalommal követted el. A VPK egyetemszerte híres a bulijairól: a legtöbb és sokak szerint a legjobb egyetemi bulik is itt kerülnek lebonyolításra. Ezeket mind egyetemi hallgatótársaink szervezik, mégis olyan, mintha egy igazi szórakozóhelyen lennél, belépéskor kapsz karszalagot, plakátokon hirdetik a happy hours italakciókat, észre sem veszed, hogy a kollégiumod aulájában vagy pincéjében mulatsz. Négy öntevékeny kör is foglalkozik a koliban buliszervezéssel. A Drönk a B épület pincéjében üzemel kocsmaként, szerdán, csütörtökön és vasárnap tart nyitva. Csütörtökönként felváltva a Palibácsi Kör vagy a Vásárhelyi Klub rendezi a nagytermi bulit, ugyanitt hétfőnként élőzenés estéket a WhiteFül szokott csinálni. Tehát nem elkeseredni, ha nem kaptál helyet a Kármánban, jóllehet, a VPK nem egy luxusszálloda, de emiatt az élet sem olyan bonyolult, nem nagyon kell kárbejelentő- és állapotlapokkal adminisztrálni, a portások emberként kezelnek, innen 5 perc alatt beérsz órára, reggelente így tovább aludhatsz. Érezd jól magad a Vásárhelyi Koliban!


Láss világot! Újdonsült műegyetemi hallgatóként megszámlálhatatlanul sok lehetőség tárul eléd, hogy tanulmányaid mellett nemzetközi diákszervezetek tagjaként fejlődj, utazz, új kapcsolatokra tegyél szert, és természetesen rengeteg élménnyel gazdagodj. AEGEE

Az AEGEE egy politikailag független, non-profit európai diákszervezet, mely nyitva áll Európa minden országának egyetemistái és főiskolásai előtt. Ma Európa 40 országának több mint 200 városában 13 ezer taggal rendelkezik. Az általában két hetes Nyári Egyetemek remek lehetőséget adnak arra, hogy egyetemista fiatalokkal utazd be Európát; mindeközben megismerheted az adott ország kultúráját, értékeit, gasztronómiáját, új barátokra tehetsz szert, és természetesen felhőtlenül szórakozhatsz egy nemzetközi közösségben. A Nyári Egyetemek különböző tematikájúak lehetnek, pl. zene, környezetvédelem, gasztronómia, helyi kultúra, stb. További információért látogass el a http://www.locals.aegee.org/budapest/ nyari-egyetemek/ oldalra!

AIESEC

Az AIESEC a világ legnagyobb diákszervezete, mely 110 országban van jelen. A szervezet nagy hangsúlyt fektet az egyetemen megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetésére. Mindemellett lehetőséget biztosít a diákok számára nemzetközi szakmai és önkéntes gyakorlati programokon való részvételre, melyek során alkalmad nyílik nemzetközi kapcsolatok építésére, új emberek és kultúrák megismerésére. Ha felkeltették érdeklődésedet, látogass el honlapjukra: aiesec.hu/bme, vagy írj e-mailt az aiesec.bme@aiesec.net címre!

BEST

A Board of European Students of Technology műszaki érdeklődésű hallgatók számára nyújt lehetőséget nemzetközi kurzusokon, mérnökversenyeken és egyéb szakmai programokon való részvételre. Szakmai kurzusok során 7-14 napot tölthetsz el Európa különböző városaiban, ahol egy-egy műszaki témával foglalkozhatsz, értékes szakmai tapasztalatra tehetsz szert, lehetőség nyílik megismerkedni más országok kultúráival, új emberekkel köthetsz életre szóló barátságot, és felejthetetlen élményekben lehet részed! További infóért látogass el a www. best-budapest.hu weboldalra, vagy írj a budapest@BEST. eu.org e-mail címre!

ESN

Az ESN nemzetközi diákszervezet tagjai az egyetemünkre érkező Erasmusos diákok beilleszkedését, valamint az újra hazatérők visszailleszkedését segíti. Céljuk, hogy a külföldi hallgatók minél gyorsabban és könnyebben belerázódjanak az egyetemi és budapesti életbe, a beiratkozástól kezdve a lakáskeresésen át mindenben új barátaik rendelkezésére állnak. A félévek során sokrétű szabadidős programokat szerveznek a diákok számára, legyen az kirándulás, sport, kulturális program. Bővebb infókért látogass el Facebook-oldalukra: facebook.com/ esnbme, érdeklődj e-mail címükön: esn@esn.bme.hu, vagy böngéssz a honlapjukon az esn.bme.hu címen!

ESTIEM

Az ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) az európai műszaki menedzserek szervezete, mely összeköti a kontinens MM hallgatóit, valamint a műszaki és menedzser terület iránt érdeklő diákokat. ESTIEMerként számos utazási lehetőség közül szemezgethetsz kedvedtől függően, a különféle szakmai és közösségépítő programok garantálják személyes fejlődésed, ráadásul jelentős kapcsolati tőkére tehetsz szert. A 20 éve alakult diákszervezet tagjaként nemcsak szakmai előrelépésed garantált, hanem nemzetközi kapcsolatok mellett életre szóló barátságokat köthetsz. Ne habozz! Vedd fel velük a kapcsolatot most, és tapasztald meg Te is az ESTIEM Spiritet! Megtalálod őket az estiem.bme.hu oldalon, vagy lájkold Facebook-oldalukat a legfrissebb hírekért: facebook.com/estiembudapestbme.

IAESTE

Az IAESTE tagjai azon dolgoznak folyamatosan, hogy a Műegyetem hallgatói számára a lehető legjobb külföldi szakmai gyakorlatokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel Magyarország határain túl kamatoztathatod itthon megszerzett tudásodat. Ezen pozíciókat az IAESTE szerzi, így garantáltan színvonalas helyen végezheted szakmai gyakorlatodat, valamint tagjai a kinttartózkodásod teljes időtartama alatt mindenben a rendelkezésedre állnak. Nyári csereprogramjukon hazánkba érkező, nálunk gyakornokoskodó diákok mentorai, melynek keretében sokszínű programokon vehetsz részt, új embereket ismerhetsz meg. Keresd fel Facebook-oldalukat, hogy ne maradj le semmiről: facebook.com/ iaestebme és csekkold honlapjukat, a bme.iaeste.hu címen!


Ösztöndíjak Ha ösztöndíjakról beszélünk, először mindenkinek a tanulmányi ösztöndíj jut eszébe. Ez nem véletlen, hiszen ez az az ösztöndíj, amelyben a legtöbb hallgató részesül, ám jó tudni, hogy ezen kívül ösztöndíjak, támogatások és pályázatok széles palettája áll előttetek, amelyek elbírálásánál tanulmányi, szociális, sport- és közösségi tevékenységeteket is értékelhetik. Tanulmányi ösztöndíj

Ezt a KKI-d (korrigált kreditindex, a pontos számítását lásd a GHK honlapján) után kapod, nincs is vele semmi dolgod, mivel ezt külön pályázat nélkül is elnyeritek, amen�nyiben eléritek a minimálisan meghatározott tanulmányi eredményt. Ennek az ösztöndíjnak az alapküszöbe és konkrét összegeaz aktuális félév elején kerül meghatározásra az elmúlt szemeszter eredményei alapján. Gólyaként az első aktív féléved után kaphattok először tanulmányi ösztöndíjat, hiszen akkor lesz első alkalommal egyetemen elért átlagotok. Minden hónapban vannak kifizetési időpontok, amelyeket a Neptun rendszerben találhattok meg: innen tudjátok, hogy mikor utalják át a bankszámlátokra. Továbbá fontos azt is megjegyezni, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) értelmében csak az államilag támogatott képzésen részt vevő hallgatók jogosultak tanulmányi ösztöndíjra.

Kari BME ösztöndíj

Ennek elnyeréséhez a jó tanulmányi átlagotok mellett nyelvvizsgára, TDK munkára vagy egyéb szakmai tevékenységre is szükségetek van. Jutalom azért, hogy jól tanultok és mellé még többlet szakmai tevékenységet is folytattok. A díjazottak a kitüntetést a Kar dékánjától vehetik át a Kari Tanács előtt. Ezt az ösztöndíjat egy összegben kapod meg.

Szakmai ösztöndíj

Ez az egyösszegű támogatás hasonló a Kari BME ösztöndíjhoz, azonban itt nincs tanulmányi követelmény, viszont itt is elvárt a magas szintű szakmai, tudományos munka.

Közösségi ösztöndíj

Ehhez az ösztöndíjhoz kari közösségi munkára van szükségetek. Ezt számos módon megtehetitek, hiszen a karon sokféle szakmai- és közösségi öntevékeny körbe van

lehetőségetek belépni, illetve különböző kari rendezvények szervezésében részt venni.

Egyetemi BME ösztöndíj

Ezt a juttatást azok kapják, akik kiemelkedő tanulmányaik mellett valamilyen munkájukkal az egyetem hírnevét öregbítették. Olyanokra kell itt gondolni, mint kiemelkedő TDK munkák, szabadalmak vagy nagyobb versenyeken való sikeres helytállás. Nehéz megkapni ezt a támogatást, de azt talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb elismerés, ha részesültök benne!

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj

Hasonlóan az előzőhöz, ez is egy egyetemi szintű ösztöndíj, amelyet az EHK ír ki. A neve elég beszédes, ugyanis az elnyeréséhez nem csupán kiemelkedő sporteredmény szükséges, de mellette jó tanulmányi eredmény is.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Az Egyetem ezzel támogatja a nehezebb körülmények közül érkezőket. Ha bármilyen okból hátrányos anyagi helyzetetek van, akkor érdemes megpályázni ezt az ösztöndíjat, hiszen minden anyagi segítség jól jöhet. A szükséges papírok és regisztrációk mibenlétét most nem részleteznénk, mert azzal az egész újságot is meg lehetne tölteni. Azt tanácsoljuk, figyeljétek a pályázati felhívásokat és a szoc.sc.bme.hu és a ghk.ktk.bme.hu honlapokat.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Mint azt neve is jól mutatja, nem rendszeresen folyósított támogatás. Hirtelen adódó vészhelyzetek esetén pályázható a félév során bármikor. Segítséget jelenthet pl. hirtelen adódó munkanélküliség esetén, váratlan egészségügyi problémakor, gondviselő halála után, stb. Reméljük, erre nem lesz szükségetek!


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj. Hasonló az Egyetemi BME ösztöndíjhoz, azonban ahogy a neve is sugallja, ezt az ösztöndíjat az állam adja azoknak a hallgatóknak, akik tanulmányilag és más szakmai és közösségi munkájukkal is kitűnnek a többi egyetemi polgár közül. A kari vezetés külön üdvözli a tehetséges diákokat egy díjátadó keretében, és az is biztos, hogy szakmai szempontból is jól mutat az önéletrajzodban. Igényléséhez sok papírt és igazolást kell beszerezned, ebben nagy segítséget nyújthat az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK).

Bursa Hungarica ösztöndíj

Ez az ösztöndíj az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt pályázat útján nyerhető el. A legjobban rászoruló, jó tanulmányi eredményű hallgatókat támogatja, amelyhez a szükséges igazolásokról és a leadási határidőkről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetsz, azonban nem minden településen érhető el ez a támogatás.

Közéleti ösztöndíj

Ez a juttatás annyiban hasonlít a tanulmányi ösztöndíjhoz, hogy erre sem kell pályázni. Erre az egyszeri juttatásra a kar minden hallgatója jogosult, ami jellemzően decemberben kerül utalásra. Közéleti pontokra jár az ösztöndíj, amiket egy teljes éven keresztül lehet gyűjtögetni pl. a HK-választáson való részvétellel, OHV kitöltéssel, Önkéntes Napon való részvétellel, stb. A hallgatói képviselet honlapján lehet tájékozódni, hogy melyek azok az aktuális tevékenységek, amelyekért közéleti pont szerezhető.

Sport ösztöndíj

Azok a hallgatók részesülhetnek ebben az ösztöndíjban, akik valamilyen kiemelkedő sporteredményt értek el az adott időszakban. Ez is egy egyszeri összegű kifizetés, amelynek pályázási időszaka egyszerre szokott lenni a Kari BME és Szakmai ösztöndíjak pályázási időszakával.

Jegyzetírói és konzultációs ösztöndíjak

A kar legfiatalabb ösztöndíjtípusai ezek. Előbbiben azok részesülhetnek, akik valamely tárgyból átlátható, rendes jegyzetet készítenek az órán elhangzottak alapján, továbbá azt az oktatóval való egyeztetés után közkinccsé is teszik. Utóbbi ösztöndíjat szintén hallgatótársaitok megsegítéséért kaphatjátok, ez esetben azonban az ösztöndíj alapja nem más, mint egy adott tárgyból nyilvánosan meghirdetett, más egyéb juttatással nem járó konzultáció tartása. A fent felsorolt, karhoz köthető ösztöndíjak pályázási menetéről, magukról a pályázati kiírásokról a GHK honlapján további értékes információkat tudhattok meg, így érdemes az oldalt folyamatosan nézni, hogy mindig időben értesülhessetek a határidőkről, amelyeket vegyetek nagyon komolyan, hiszen aki lemarad, az kimarad!

Mi is az a KTH? A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átfogó szervezeti egysége. A KTH fő feladata a műegyetemi hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok és ügyrendek alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolványok és igazolások elkészítése, eljuttatása a kérelmezőhöz, adatszolgáltatás az egyetem szervezetei, valamint más, jogszabályban erre feljogosított szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési tevékenységben. A KTH emellett nyilvántartja az egyetemen kiadott valamennyi oklevelet. A KTH az R épület hosszabbik szárnyának földszintjén helyezkedik el. Megközelíthető az épület aulájából és a D épület felől is, ugyanis az R és D közötti átjáró alatt egy bejárat található. A fő cél a hallgatók egységes, gyors, a minőségbiztosítás követelményeit is kielégítő kiszolgálása. Ha majd véglegesen kiépül, a korszerű informatikai háttér lehetővé fogja tenni, hogy a hallgatók szolgáltatásokat rendelhessenek meg az interneten vagy telefonon keresztül, s az ügyeiket az interneten is nyomon követhessék. A szolgáltatások nagy része már elintézhető/megrendelhető a Neptun rendszeren keresztül, de vannak még olyan esetek, amikor személyesen kell bemenni a KTHba. Ezek az alábbiak: • Diákigazolvány: érvényesítés, ideiglenes igazolvány igénylés, végleges igazolvány igénylés, átvétel • Személyes adattal kapcsolatos bejelentés: eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatás, okmánnyal igazolt adatváltozás (pl. névváltozás) • Igazolás „hozott” űrlapra • Nyomtatványok átvétele: igazolás, leckekönyv (ha megszűnt a hallgatói jogviszony) • Neptun jelszócsere Fogadási idő A www.kth.bme.hu honlapon megtekinthető, a félfogadási idő változó, más a regisztrációs héten, más a szorgalmi- és más a vizsgaidőszakban is. Bővebb tájékoztatás a következő címeken: KTH honlapján: www.kth.bme.hu (GYIK) HSZI honlapján: www.hszi.bme.hu


Események Az egyetemi élethez szervesen kapcsolódnak a különböző rendezvények, a fesztiválhangulatú lazulástól kezdve a komoly, kiöltözős bálokig. Ezek kiváló lehetőséget adnak a kikapcsolódásra, ismerkedésre. A gólyatáboron túl vagytok, éppen a reghét eseményeinek forgatagában pörögtök. Első évetekben még rengeteg más programmal fogtok találkozni, köztük olyanokkal, melyek kimondottan nektek szólnak, a ti beilleszkedéseteket szolgálják. A különböző rendezvényeknek se szeri, se száma, mindenki megtalálhatja a számára érdekes szórakozást. Következzen tehát néhány esemény, a teljesség igénye nélkül:

Gólyahajó

Idén augusztus 29-én (a regisztrációs hét keddjén) lesz a minden évben más témára (pl. orosz/vadnyugati) épülő hajókázás. A helyszín az Európa Rendezvényhajó, mely a Batthyány tér környékén szokott kikötni, innen indul minden évben és itt is ér véget a rendezvény. Jól olvastátok, indul és végződik, ugyanis a hajó nem csak a kikötőben áll egész este, hanem egy kört is fut a Dunán a csodás éjszakai Budapest látványával egészen a Rákóczi hídig. A nemi arányok esetleges borulását ellensúlyozandó a hajózáson részt vesznek több másik kar gólyái is. Természetesen a rendezvény felsőbb évesek és külsősök számára is nyitott. Egy biztos: ilyen élményhez ilyen áron ritkán juthat egy egyetemi hallgató.

Kollégistaavató

Az első rendezvények egyike a gólyatábor után, mel�lyel egy kollégista gólya találkozik, kerüljön bármelyik koliba is. A Kármánban szokták megtartani mindenkinek, még az őszi félév elején. A koleszos elsősöket egy rövid műsör, majd egy közös koccintás várja, az ehhez kapott bögre pedig emlékbe eltehető. Ezután mindenki kedve szerint átvonul az Old’s Clubba, ahol egy fergeteges buli vár valamennyiőtöket.

Egyetemi Napok

Alighogy elkezdődik a félév, máris visszaköszön három napra a nyári fesztiválfíling. Az Infopark területén (az egyetem I és Q jelű épületeinek közelében) rendezik meg az eseményt, 2017-ben 11. alkalommal. Estéről estére több színpadon várják a szórakozni vágyókat feltörekvő és már országosan is ismert előadókkal, sőt, minden évben egy nemzetközileg járatos fellépő is képviselteti magát, volt már itt Sigma, Scooter és még sokan mások. A legjobb, hogy mindez a pénztárcákat sem terheli meg annyira, mind a belépő, mind a fogyasztás egyaránt erősen baráti más fesztiválokhoz viszonyítva.

Önkéntes Nap

Még szintén a félév elején kerül megrendezésre az Önkéntes Nap, amikor is az egyetem hallgatói a XI. kerület intézményeiben és parkjaiban dolgoznak egy napot környezetük szebbé tételéért és „kárpótlásul a hangos bulik okozta kellemetlenségek miatt.” Nem egy óvoda, kórház vagy éppen lakótelepi kis park környezete szépült már meg az elmúlt években a szorgos műegyetemista kezek által, a munka azonban sosem ér véget. Ugyan – mint a neve is takarja – a munkáért nem jár semmiféle anyagi ellenszolgáltatás, az ember mégsem távozik „üres kézzel”, az itt szerzett élményeket sokáig emlegetni fogjátok.

Gólyabál

Gólya szemmel az őszi félév egyik nagyszabású rendezvénye a gólyabál a GHK szervezésében. A program (koncertek, dizsi…) általában évről évre változik, mint ahogy néha a bál nagysága is. Az elmúlt években a városligeti Experidance Ház adott otthont a rendezvénynek. Időnként más egyetemmel, főiskolával is közösködünk, a jobb hangulat és az ivararány javítása végett. Felbukkannak itt tanárok és felsőbb évesek is, akik az egyetemi élet nem kis részét képezik. A sok kis gólyának itt kerül sor a fogadalomtételre, mikor is mindenki leteszi az esküt és iszik az avatóitalból. Természetesen ez sem kötelező, de mivel (általában) egyszer gólya a gólya, ez a Te bulid. Érdemes visszalátogatni is a későbbi évek folyamán, hiszen egy nagyon hangulatos rendezvényről van szó, ahol kulturáltan szórakozhatsz és ismerkedhetsz.

Jeges est(ek)

A hideg téli esték sem telhetnek el közös hallgatói programok nélkül. Ilyenkor szokták megrendezni az egyetemi Jeges Esteket. Mindkét félévre szokott jutni 1-1, november-decemberben a kari közös korcsolyázás várja a jég szerelmeseit. Itt – sok más gépész rendezvényhez hasonlóan – egy másik kar társaságában lehet eltölteni egy hűs estét. (Szerencsésebbeknek pedig levezetésként egy forró éjszakát.) Emellett néha más egyetem egy-egy kara is csatlakozik. Ennek (mármint a hűs résznek) eddig évről-évre más helyszín adott otthont (pl. az Aréna Pláza jégterasza), azonban, miután elkészült az egyetem saját jégpályája, 2013-tól már itt fogadják a vendégeket a szervezők.


A februári félévkezdést követően pedig az összegyetemi jégre lépésre várják a korisokat. Ennek helyszíne, a jóval nagyobb létszámból adódóan, a Városligeti Műjégpálya területe. Szervezőktől függetlenül a jó hangulat garantált szokott lenni. Kapható forralt bor, közben szól a zene, a jég pedig rendszeresen és folyamatosan jó minőségű, dacára az erős igénybevételnek. Emellett nyereményjátékok is várják a részt vevőket, pl. fesztiválbérletek stb. Szerencsére a súlyos sérülések is nagyrészt elkerülik a jég népét. Nem tudsz korcsolyázni? Ez egyáltalán nem probléma! Mindig akad olyan, már gyakorlottabb kolléga, aki szívesen segít botladozó sorstársán, bevezeti a korcsolyázás rejtelmeibe, akár egy nagy barátság vagy egy szerelem kialakulásának csíráját elültetve. Nincs korcsolyád, otthon hagytad messze vidéken? Nem akadály! A Gépész Sport Szakosztály által üzemeltetett sportszertárban a készlet erejéig korcsolya kölcsönzésére is van lehetőség, mely egy átmeneti, 5000 Ft-os kaució kivételével ingyenesen használható minden Kármános és egyéb gépészkaros részére, azonban figyelni kell, hogy a mainstream méretekből gyorsan kifogynak, így érdemes időben leballagni a Kármán HK-tömbjébe. Az össznépi csúszáson pedig a Műjégpálya kölcsönzője is üzemel. Ugyan a rendezvények nem ingyenesek, de a belépők ára kigazdálkodható, valamint bizonyos része le is fogyasztható.

Kulturális és Szakmai hét

Minden tavaszi félév negyedik hetében rendezik meg a Kulturális és Szakmai Hetet, vagy közismert nevén a Kultúrhetet, melynek a Kármán Tódor Kollégium aulája ad helyet. A hét folyamán délutánonként különböző szakmai és ismeretterjesztő előadásokat, interjúkat lehet hallani karunk elismert oktatóitól és neves szakértőktől, sportolóktól, esténként pedig kari kötődésű zenekarok adnak koncerteket. A Kulturális és Szakmai hét keretein belül kerül megrendezésre a Kármán Nap is, ahol tíz-tizenkét csapat mérheti össze tudását, a szakmai, kreatív megoldást igénylő feladatok segítségével, melyet karunk tanszékei állítják össze, és a megoldásokat is ők értékelik. Nevét a világhírű tudósról, Kármán Tódorról kapta, aki itt végzett az egyetem Gépészmérnöki Karán. A vetélkedő alatt nem egy unalmas, tesztkitöltős versenyre kell gondolni. Kezdetben persze a verseny többet foglalkozott Kármán Tódor életével, illetve a technika történetével, mára azonban kicsit átformálódott. A versenyen résztvevő csapatok karunk tanszékeinek képviselőitől kapják a feladatokat, amik között a tárgyi tudást, a gyakorlati ismereteket és a kreativitást tesztelők is megtalálhatók. Bizonyos időtartamon belül kell őket megoldani, így a csapatok aktív agymunkát végeznek a délután alatt. Nem kell megijedni, ez nem olyan nehéz, mint amilyennek

elsőre hangzik. Gondolkodtatóak ugyan a feladatok, de egyrészt megmutatják, miért is tanuljuk azt a sok mindent, másrészt elég sok érdekeset láthatunk, és egyben új tudásra is szert tehetünk. Bárki részt vehet ezen a versenyen, de azért jó, ha van a csapatban egy-két idősebb diák is, mivel nem minden tanszékkel találkozik rögtön az első évben a hallgató, így nem minden feladathoz lesz meg a kellő tudása. Mindenkit biztatunk, hogy amint érzi magában az erőt, mérettesse meg magát, mert aki benevez – mindegy hányadik lesz –, egy felejthetetlen élménnyel lesz gazdagabb. Ennek a hétnek a folyamán rendezik meg a Harmadoló Estet is, amely a Felező Bál utódja (a kétszintű képzés hozta magával a névváltozást, de az est tartalma hasonló maradt.) Karunk negyedik félévében járó hallgatói a Kármán Tódor Kollégium aulájában vehetnek részt egy közös vacsorán, ahol együtt gondolhatnak vissza az elmúlt két évre, és ünnepelhetik meg, hogy már a képzésük harmadát teljesítették.

24 órás foci, Egészségnap

Április közepén kerül megrendezésre a lassan hagyománnyá váló 24 órás foci a Kármán tornatermében. Itt előbb csoportokban, majd egyenes kieséses rendszerben zajlanak a mérkőzések a kupa megszerzéséért. A rendezvény célja a labdarúgás népszerűségének hirdetése, valamint a csapatépítés. Ezzel szinte párhuzamosan zajlik az aulában az Egészségnap, melyen különböző egészségügyi felméréseken és bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők.

Slip

Az év legnagyobb eseménye egy gépész szemében (a reggeli ébredés után), a minden évben megrendezésre kerülő Slip, azaz a Gépészkari Napok. Április végén (pontosabban a 11. héten) szokás eme nemes rendezvényt végiginni és szórakozni. Sok csapat alkotja ezt az egy héten át tartó versengést, melynek a végén a legrátermettebb csapat vezetője megkapja a kitüntető Miapánk címet, kerek egy évig. Persze a többi csapat is nagyon jól szokott szórakozni, vidámságból nincs hiány. A megszokott feladatok mellett (kocsmafutás, járőrverseny, nagyvetélkedő) egyéb kihívások is felbukkannak, amik kezelése néha igen frappáns megoldásokat szül. Külön öröm látni a megújuló régi és az elsőévesekből álló csapatokat is. A nagyközönségnek vannak koncertek, bulik és látványnak a versenyzők megmérettetései. Persze ezért a rendezvényért sem kell a szomszéd faluba menni, mert a Goldmann téren (a Kármán Tódor Kollégium mellett) rendezik meg, immáron (2018-ban) a 40. alkalom fog következni. Annyi biztos, hogy Budapest nagy része tudja, hol van a legnagyobb pörgés áprilisban.


Öntevékeny körök, szakosztályok Természetesen az egyetemi élet nem csak az állandó ZH anyagok tanulásából, beadandó és házi feladatok monoton és hosszú elkészítéséből áll, néha csekély szabadideje is akad a szorgos hallgatónak. Ilyenkor vagy elmegy a haverokkal a kocsmába, vagy ha előrelátó, elkezdi keresni a további fejlődés, vagy kapcsolatépítés lehetőségét és ellátogat egy számára érdekes csoportosulás rendezvényeire, összejöveteleire (ahol aztán új cimborákat szerez és gyakran a kocsmában kötnek ki – ördögi egy kör ez). Az ilyesfajta fejlődés-kapcsolatépítés-kikapcsolódás tökéletes módja egy öntevékeny kör vagy egy szakosztály tagjának lenni. Mindegyiknek megvan a maga metódusa az új tagok felvételére, ezek legtöbbször nem igényelnek hatalmas erőfeszítéseket. Nem elhanyagolható tény, hogy az aktív tagok munkáját minden félévben közösségi pontokkal ismerik el a vezetők. Ezekért a pontokért kollégiumi elhelyezést és/vagy közösségi ösztöndíjat is lehet kapni. Gólyaként felmerülhet a kérdés, hogy mik is ezek a zavaros kifejezések. A tisztánlátás végett röviden: Próbás/érdeklődő/jelölt tag: Az a tag, aki jelentkezett egy körbe/szakosztályba, de az ott eltöltött csekély idő/lustaság miatt még nem teljesítette az adott csoport aktiváló követelményeit. Mindenhol meghatároznak egy minimum követelményt, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy „teljes körű” részeseivé váljunk egy adott csoportnak, ez természetesen gyakorlatilag semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem jelent. Aktív/rendes tag: Az a tag, aki már teljesítette a minimumkövetelményeket, aktív vagy más néven rendes tagként folytatja pályafutását. Ez főként abban nyilvánul meg, hogy az illető már megkapja a munkájáért járó közösségi pontokat, míg a próbások nem. Fontos még, hogy mi a különbség az öntevékeny kör és a szakosztály között. Szakosztály, szakkollégium: Valamilyen szakághoz kapcsolódó, a diákok ismereteinek bővülését, érdeklődési körük szélesítését megcélzó körök. Itt van lehetőség pl. egy adott tantárgy kereteiben bemutatott téma bővebb megismerésére, a tananyagba be nem férő ismeretek megszerzésére, új ismeretek felkutatására. A szakosztályok munkáit a területükhöz kapcsolódó tanszékek támogatják, mind emberi szaktudással, mind eszközparkkal és helybiztosítással. Öntevékeny kör: A konkrét szakmához nem, de az egyetemi élethez szervesen kapcsolódó területeket lefedő tömörülések. Az

itt összegyűlő hallgatókat inkább a hobbijuk, szabadidős érdeklődési körük köti össze, mintsem a szakmai terület iránti érdeklődés. Ettől függetlenül a kari életben ugyanolyan fontosak, mint a szakosztályok, a körök tagjai felelnek többek között a szokásos csütörtök esti kikapcsolódás biztosításáért, az itt (és máshol) történtek másnapi felidézésének megkönnyebbítéséért, nektek, gólyáknak az első időszakban történő beilleszkedéséért, felzárkóztatásáért, vagy az éppen a kezetekben tartott újság megtöltéséért, kinézetéért stb. Egy ember egyszerre lehet több kör és/vagy szakosztály tagja is, sehol sem kizáró ok egy másik csoportban való tagság. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyszerre kettőnél több vasat nem érdemes tartani a tűzben, illetve ha bizonytalanok vagytok, inkább érdemes várni egy-két félévet a belépéssel, a legtöbb helyen tavasszal is tartanak tagtoborzót és másodévesen sem késő elkezdeni. (De gólyaként is nyugodtan el lehet menni, az is sokat jelent, ha valakinek van megfelelő ismerőse a felsőbb évesek között.) Apropó, tagtoborzó: ezek időpontjáról általában minden kör/osztály hírt szokott adni, internetes felületükön és plakátokon is, ha esetleg mégsem lelnétek fel a titeket érdeklő időpontot, zaklassátok tankörvezetőtöket vagy keressétek az adott kört a megadott elérhetőségeken! Jöjjenek a körök, szakosztályok bemutatkozásai:

Alakítástechnika Szakosztály Szakosztályunk egyedülálló módon nyújt lehetőséget a különféle fémek alakítástechnikai eljárásainak kipróbálására. Szakosztályunk fő profilja a szabadalakító kézi kovácsolás (heti 4 óra szabad foglalkozás), valamint öntészet (heti 2 óra alumíniumöntés), és lemezalakítás (heti 2 óra szabad foglalkozás). Emellett tervezési feladatokat is végzünk. Foglalkozásaik jó hangulatban, egymást segítve telnek. A félév során különféle csapatépítők, workshopok, gyárés üzemlátogatások, valamint meghívott előadók teszik színesebbé a szakosztály egyébként is mozgalmas életét. Várunk szeretettel mindenkit, fiúkat és lányokat egyaránt! gszk.bme.hu/alakitas; facebook.com/BmeATSZ; elnok.atsz@gmail.com Körvezető: Rumony András


Áramlástan Szakosztály

Az Áramlástan Szakosztály (ÁSZO) 2010. évi indulása óta munkálkodik annak bemutatásán, hogy a légnemű és cseppfolyós közegek áramlástani vizsgálata a gépészetben is nélkülözhetetlen. Többek között foglalkozunk numerikus szimulációkkal és a validáláshoz szükséges szélcsatorna mérésekkel, ilyen lehet például egy szárnyprofil vagy egy forgó kerék körül kialakuló áramlás vizsgálata, vagy akár egy épület szélteher tervezése. Továbbá Szakosztályosként megismerheted, hogyan kell egy axiál gépet jó hatásfokon és akusztikailag megfelelően üzemeltetni, vagy hogyan lehet az emberi szervezetben létrejövő véráramlást mérnöki rendszerként modellezni. gszk.bme.hu/aramlas; facebook.com/aramlastanszakosztaly; aramlastan.szakosztaly@gmail.com Körvezető: Hidegh Gyöngyvér

fejlesztésével igyekszünk elérni. Az általunk szervezett üzemlátogatások, előadások és fórumok nyilvánosak és ingyenesek. Ezen felül minden évben több mint 100 helyet biztosítunk nyári szakmai gyakorlatra közel 50 cégnél. Tagjaink számára belső képzési rendszert hoztunk létre, melyben az egyetemi tananyagot kiegészítő témákról hallhatunk és soft skill tréningeken fejlődhetünk. eszk.org; facebook.com/EnergetikaiSzakkollegium; instagram.com/eszkorg; eszk@eszk.org Körvezető: Putti Krisztián

Épületgépész Szakosztály

Design Szakosztály A Design Szakosztályt termék- és géptervező hallgatók alkotják. Célkitűzésünk a termék-, a forma, valamint a géptervezés iránt érdeklődő hallgatók tanórán kívüli szakmai fejlesztése, látókörük szélesítése és összehangolása. Tevékenységünk az ötlet kidolgozásától kezdve, a modellezési programok használatán keresztül a megvalósításig követi a tervezési folyamatot. A teljes körű műszaki kidolgozással készülő projektek többnyire más szakosztályokkal közösen futó feladatok, melyek kitűnő lehetőséget adnak, hogy több szakterület mérnökeiből álló teamekben próbálhassuk ki magunkat. Másik profilunk előadásokkal, gyárlátogatásokkal, workshopokkal színesíteni a tagok és más hallgatók szakmai életét. gszk.bme.hu/design; facebook.com/designszakosztaly01; designszakosztaly@gmail.com Körvezető: Sali Dávid

Energetikai Szakkollégium Az ESZK egy villamos- és energetikai mérnök hallgatókból álló szervezet, melynek célja az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolásának elősegítése, az ipar és az egyetem közötti kommunikáció fejlesztése, partnerkapcsolatok létrejöttének támogatása. Mindezt számos szakmai program szervezésével, tagjaink folyamatos

Az Épületgépész Szakosztály 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse az épületgépészet tudományát, valamint olyan szakmai ismereteket nyújtson a hallgatóknak, melyek kiegészítik az órarendi kereteken belül tanultakat. A Szakosztály jelenlegi programjai között főként előadások és látogatások szerepelnek, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy megismerjük az épületgépészet gyakorlatias oldalát, ezáltal olyan megoldásokkal és rendszerekkel ismerkedhetünk meg, amit az egyetemen nem látunk! Mindenkit szeretettel várunk eseményeinken, az aktuális programokról oldalunkon tájékozódhattok! gszk.bme.hu/eszo; facebook.com/BME.ESZO; bmeeszo@gmail.com Körvezető: Bán Dóra

Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály A Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály (GESZ) a vegyiparhoz, gyógyszeriparhoz, élelmiszeriparhoz, olajiparhoz kapcsolódó gépészeti berendezésekkel foglalkozik, egyszerűbben fogalmazva a „Hogyan készült?” jellegű műsorok gépész oldalával. Előadások, üzemlátogatások, projektfeladatok keretein belül ismerkedhettek meg a legkülönbözőbb gyártási folyamatok hátterével, a szeszfőzés rejtelmeitől kezdve az olajipari műveleteken át egészen a nagyüzemi szennyvíztisztításig. Ha szeretnéd egy jó csapat keretein belül szélesíteni ismereteidet, ipar-közeli tapasztalatokat szerezni, vagy csak szereted a jó sört, köztünk a helyed!


gszk.bme.hu/gepeszeti-eljarastechnika-szakosztaly; facebook.com/BME.GESZ; gesz_vez@googlegroups.com Körvezető: Kaszás Ádám

Gépész Sport Szakosztály

A kari sportéletet összefogó körünk olyan embereket tömörít magába, akik nem csak sportolni szeretnek, de a sportban értéket teremteni is. Félévente több rendezvényt szervezünk a mozgásra, kikapcsolódásra, versenyzésre vágyó gépész hallgatóknak: a Gépész Jeges Est, BME Sportnap, Kármán foci bajnokság csak néhány a több száz embert megmozgató rendezvényeink közül. Emellett állandó feladatokat is ellátunk: a Kármán Tódor kollégiumban található konditeremmel és sportszerkölcsönzővel napi rendszerességű sportolási lehetőséget biztosítunk, ezeket ráadásul félévről-félévre fejlesztjük. A körünkbe szeretettel várunk olyan örökmozgó, társasági embereket akiknek fontos a sport bármilyen formája! sportszertar.ktk.bme.hu; facebook.com/gepeszsportszakosztaly; gepesz.sport.szakosztaly@gmail.com Körvezető: Fábián Gábor

Gépész Szakkollégium A BME Gépész Szakkollégium 2012-ben alakult a karon működő szakmai öntevékeny körök összefogásával. A Szakkollégium célja, hogy tagjai az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, elmélyítő szakmai ismereteket szerezhessenek. A szakosztályok összefogásával komplex, több területen átívelő mérnöki feladatok végzésére nyílik lehetőség, a közös programok látogatásával pedig számos tudományágba nyerhettek betekintést. A kiváló teljesítményt nyújtó tagokat a szervezet ösztöndíjakkal, további fejlődési lehetőségekkel motiválja. Mindez egy olyan közösségben történik, ahol meghatározó értékek a szakmai elismertség és az összetartozás. A Szakkollégiumba az egyes Szakosztályokon keresztül tudsz jelentkezni! gszk.bme.hu; facebook.com/bmeGSZK; gepeszszakkollegium@gmail.com Körvezető: Dobai Attila

Gyártás Szakosztály

A Gyártás Szakosztály 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy teret adjon a forgácsolási eljárások iránt érdeklődő hallgatóknak gyakorlati tudásuk kibővítésére. Foglalkozásaink során lehetőség nyílik az esztergáló, maró, fúró és köszörülő gépek mellé állni, és a tankönyvben leírt elméletet éles helyzetben megtapasztalni, továbbá megrendelés alapján beépítésre kerülő alkatrészeket készíteni. A gyakorlatokon kívül CAD/CAM szoftverek oktatásával, szakmai előadások és üzemlátogatások szervezésével is segítjük tagjaink fejlődését. Jelenleg önálló projekteken dolgozunk (pl. hobbi CNC maró tervezése és elkészítése), valamint nagy figyelmet fordítunk közösségi és csapatépítő programok szervezésére is. gszk.bme.hu/gyartas/; facebook.com/bmegyszo/; szakosztaly.gyartas@gmail.com Körvezető: Borbándi Dániel

Hegesztési Szakosztály

A Hegesztési Szakosztály 1979-ben alakult, az egyik legnagyobb múltú szakmai kör a BME-n, munkánkat az ATT támogatja. A Szakosztály célja, hogy a leendő gépészmérnökök az egyetemen tanult, illetve a tananyagból kimaradt hegesztési eljárásokat, berendezéseket a gyakorlatban is megismerhessék. Heti 6 órában tartunk gyakorlati hegesztési foglalkozásokat, ahol ténylegesen hegeszthettek a legtöbb kézi eljárással az ismertebb alapanyagokkal. Szakmai bemutatókat szervezünk, külsős előadókat hívunk, valamint belföldi és külföldi gyárakat, illetve kiállításokat látogatunk meg. A Szakosztály programjai nyitottak, bárki tag lehet. Évnyitónk időpontját megtaláljátok a honlapunkon. hegesztes.ktk.bme.hu; facebook.com/hegszakosztaly; bmeheginfo@gmail.com Körvezető: Kiss László

Hydro Szakosztály A Hydro Szakosztály 2017 februárjában alakult, a Gépész Szakkollégium próbás félévén van túl. 13 főből álló tagságunk fő célja, hogy a vízgépek világán belül olyan extra tudást, tapasztalatot szerezzünk, amivel az egyetemi mintatanterv keretein belül nem találkozhatunk. Előző féléves programjaink: - Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep látogatása - AxFlow szivattyúszerviz látogatás - KSB szivattyúszerelés - Belső MatLab kurzus


- Projektek: Nyíltfelszínű csatorna bukógátjának átépítése; Emberi érhálózatmodell felújítása - HDS Tehetséggondozó Kör előadásain részvétel - Csapatépítők gszk.ktk.bme.hu/hydro; hydro.szakosztaly@gmail.com Körvezető: Deli Kristóf

Kalorikus Gépek Szakosztály

munkatársak, barátok is, rendszeresen járunk közösen programra, akár esti sörözésről, akár hétvégi túráról legyen szó. Ha kedvet kaptál arra, hogy kipróbáld magad egy ilyen új feladatban, akkor szeretettel várunk Téged is! Jelentkezni lehet tagtoborzó gyűlésünkön (bővebben a borítón)! kate.hu; facebook.com/katepress; katepress@gmail.com Körvezető: Orbán Péter

A Kalorikus Gépek Szakosztály (KGSZ) a nevéhez híven a hőerőgépek családjával foglalkozik. De mit is takar ez? Pár címszóban tárnánk elétek:

DOHC, VEZÉRMŰTENGELY, JET TURBINE, VTEC, AUDI 3.2 V6 FSI, TURBINA METSZET, LADA BLOKK FELÚJÍTÁS, VADÁSZREPÜLŐ BÁZIS, MZ TS 125, WANKEL MOTOR, PDTDI, CAPSTONE GASTURBINE, TORX KULCS, VÁTOZÓ GEOMETRIÁS TURBÓ, PUMPE-DÜSE-SYSTEM, ROLLS-ROYCE TRENT 900

Ha lázba hoznak ezek a szavak, köztünk a helyed! gszk.bme.hu/kalorszakosztaly; facebook.com/kalorszakosztaly; kalorszakosztaly@gmail.com Körvezető: Kovács Sebestyén

Kármán Vízipipa Kör A Kármán Vízipipa Kör egy közel 10 éves múlttal rendelkező öntevékeny kör, melynek tevékenysége két fő csoportra bontható. Az egyik fő profil a különböző egyetemi rendezvények alatt (Gépészkari Napok, Gólyatábor), valamint az Old’s Club által rendezett bulik előtt, az azon résztvevőknek vízipipázási lehetőség biztosítása. A másik fő tevékenységi kör a Kármán Tódor Kollégium lakóinak vízipipa kölcsönzési lehetőség biztosítása. Amennyiben érdekel a pipázás és szeretnél egy baráti társaság tagja lenni, valamint szívesen segítenéd gépész társaidat kikapcsolódni, várunk Téged is a Pipakörben! facebook.com/pipakor Körvezető: Gergely András

KÁTÉ

A Káté feladata alapvetően a Gépészkar hivatalos nyomtatott és online lapjának szerkesztése 1974 óta. A szerkesztőségben a széles spektrumon mozgó tartalmakat készítő cikkírók mellett az ellenőrzést végző olvasószerkesztők, a képek megfelelő állapotáért, illetve egyéb grafikai elemekért (pl. címlapért) felelős grafikusok, illetve az egészet végleges formába öntő tördelők dolgoznak. Emellett kötelékünket erősítik a KTK Stúdióval közös KáTV videóriportokért felelős riporterei is. A Kátésok nem csak

Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör Célunk, hogy a Kármán Tódor Kollégium lakóinak lehetőséget biztosítsunk a rekreáció kevésbé egészségtelen formáira. Hetente rendezünk társasesteket, melyeken nem csak a körtagokat, hanem minden kollégistát és külsőst is szívesen látunk, hogy új játékokkal ismerkedhessenek meg vagy ismertekkel játszhassanak. Tudtok még társasjátékokat kölcsönözni is, erről bővebb információ weboldalunkon érhető el. Érdeklődőknek továbbá lehetőséget biztosítunk a popkultúrából (például Big Bang Theory) ismert asztali szerepjátékok, úgy mint a Dungeons and Dragons kipróbálására. Ha szívesen játszanál, figyeld értesítéseinket, ha pedig szeretnél részt venni a fent leírtak szervezésében, gyere el tagtoborzónkra! ktszk.ktk.bme.hu; facebook.com/ktk.ktszk; ktszk@ktk.bme.hu Körvezető: Temlin Olivér

KTK Stúdió A Kármán Tódor Kollégiumban működik egy nagy múlttal büszkélkedő hang- és videóstúdió. Működésünk több dolgot is magába foglal: kollégiumi rendezvények hangosítása, videófelvételek készítése és vágása. A Gépészkar szinte minden rendezvényén jelen vagyunk. Akit érdekel a hangosítás vagy a videózás világa, biztosan jól jár, ha felkeres minket a félévek elején esedékes próbásfelvételinken. Kellő érdeklődéssel sok hasznos dolgot meg lehet nálunk tanulni. Több öreg tagunk is van,


aki a hang- vagy videotechnikánál maradt és a mai napig visszajár hozzánk. studio.ktk.bme.hu; facebook.com/Kármán-Stúdió-453895741355819; kdavid008@gmail.com Körvezető: Korom Dávid

KÖRET Kör

A mi célunk a kollégiumi közösségi élet fellendítése közös főzésekkel, sütésekkel és kisebb-nagyobb létszámú vacsorák szervezésével. Ezen kívül konyhai eszközök kölcsönzésében is a kollégisták rendelkezésére állunk. Ha szeretsz sütni, főzni, vagy épp most szeretnéd megtanulni az alapokat, szeretettel várunk téged tagjaink közé. Ha a körben végzett tevékenység nem vonz, akkor is szívesen látunk vacsoráinkon, minden rendezvényünk nyitott! Amennyiben szeretnél a rendezvényeinkről információt kapni, akkor figyeld a Facebook-oldalunkat, a kollégiumi plakátokat vagy a Kármán levlistát. facebook.com/KoretKor; koretkor@lists.ktk.bme.hu Körvezető: Paulics Lilla

Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata Tagozatunkat 2010-ben a Magyar Energetikai Társaság alapította az Egyetemen tanuló energetikai mérnök hallgatók egy csoportjával. Az IT létrejöttének célja, hogy az egyetemi képzésen felüli tapasztalatokat, ismereteket adja át tagjai számára. Az elmúlt években létszámunk jelentősen növekedett, tagjaink száma több mint 40-re emelkedett. Számos egyetemet végzett tag segíti munkánkat. Csapatunkat az energetika különböző szakirányain tanulók mellett fizikus, környezetmérnök hallgatók is segítik. Bátran elmondhatjuk, hogy nálunk mindenki megtalálja a helyét, aki valamilyen formában érdeklődik az energetika iránt. facebook.com/MET.IT.001; metit_vezetoseg@googlegroups.com Körvezető: Fülep Andrea

Mechatronika Szakosztály KTK Fotókör A KTK Fotókör a Gépészkar egyik legrégebbi öntevékeny köre, melynek tagjait a fotózás iránti érdeklődés köti össze. Elsősorban a kari rendezvények fotózása a feladatunk, emellett igazolványképek készítését is vállaljuk a Kármán Koli 9. emeleti műtermében. Képeinkből minden félévben tartunk egy kiállítást. A félévek során workshopokat, fotós sétákat és kiállítás látogatásokat is szervezünk. Rendszeresen tartunk csapatépítéseket, illetve minden félévben van egy kirándulásunk. Ha kíváncsi vagy ránk, csatlakoznál hozzánk, kövess minket Instagramon (@ktkfotokor) és Facebookon (KTK Fotókör). Tapasztalattól és felszereléstől függetlenül szeretettel várunk mindenkit! ktkfotokor.blogspot.com; facebook.com/ktkfotokor; poorda28@gmail.com Körvezető: Poór Dániel

Szakosztályunkat 2008-ban mechatronikus hallgatók alapították önképző céllal, ami még most is jelentős részét képezi az MSZO életének. Főbb szakmai tevékenységeink: 10 aktív projekt, NYHL készítő kurzus, Arduino kurzus, 3D-nyomtató használata és ehhez oktató kurzus, MatLab és Wolfram Mathematica kurzus. Szakosztályunk számos konzultációt is tart főként mechatronikus hallgatóknak, emellett előadásokat, mérnökesteket, gyárlátogatásokat is szerveznek tagjaink. Csoportokban tevékenykedünk, amelyeket csapatépítő programokkal tartunk össze. Ha szeretnéd gyakorlatban is alkalmazni az órán tanultakat vagy konzultációkat tartani és része lennél egy összetartó közösségnek, keress minket bátran! gszk.bme.hu/mszo; facebook.com/bme.mszo; mszo@lists.ktk.bme.hu Körvezető: Pohl József

Old’s Club

Az egyetemi klubok születésének története régi időkre nyúlik vissza. Az Old’s Club 1986 környékén kezdte meg a működését és azóta a hallgatók kikapcsolódásáért dolgozik. A fiatal gólyák ideérkezésekor ezen a helyen még szorosabbá tehetik a kapcsolatokat más gépészmérnök hallgatókkal, sőt életre szóló barátságok is köttethetnek. Itt bárki szabadjára engedheti a felgyülemlett feszültséget, hogy új lendületet vehessen és könnyebben vegye az akadályokat egyetemi pályafutása során.


Ha érdekel a buliszervezés és szeretnél egy lassan 30 éves múltú csapathoz tartozni, pultozni, koktélozni, zenélni (DJ), jelentkezz közénk próbásnak! facebook.com/oldsclub Körvezető: Dobos Gábor

Orvostechnika Szakosztály

Az Orvostechnika Szakosztály 2013 óta fogja össze az orvosi-mérnöki határterület iránt érdeklődő hallgatókat az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken. A Szakosztály tagjaként lehetőséged van részt venni szakmai előadásokon, gyár- és múzeumlátogatásokon, valamint érdekes projekteken és kutatásokban orvostechnikai és biomechatronikai területeken. Ha érdekel a különféle orvosi eszközök, implantátumok és protézisek tervezési és fejlesztési folyamata, illetve szeretnél ezen a tématerületen kutatói tevékenységet folytatni, akkor köztünk van a helyed! gszk.bme.hu/orvostech; facebook.com/orvostech; orvostechnikaszakosztaly@gmail.com Körvezető: Kemény Alexandra

Polimertechnika Szakosztály A Polimertechnika Szakosztály 2011 óta áll fenn, célunk közelebb hozni a hallgatókhoz a műanyagok rohamosan fejlődő világát. Szervezünk előadásokat, amelyekre a szakma éllovasait hívjuk meg beszélni. Gyárlátogatásokra megyünk, amik között minden évben vannak új helyek, míg máshol visszatérő vendégnek számít kis csapatunk. Workshop foglalkozásunkon gyakorlati, hétköznapi probléma áll a középpontban. Szakosztályunk segítségével bárki igénybe veheti a Polimertechnika Tanszék 3D nyomtatóit. Ha van egy jó ötleted, vagy egy polimeres kérdés, ami nem hagy aludni, esetleg testközelből néznéd meg a műanyagipar igazi csodáját, akkor ne habozz megkeresni minket! gszk.bme.hu/polimer; facebook.com/ptszko; ptszko@gmail.com Körvezető: Pocsai Lilla, Agócs Katalin

Senior Gárda

A Senior Gárda a kar legnagyobb múlttal rendelkező öntevékeny köre, melynek tagjai 1968 óta igyekeznek megtenni mindent, hogy a gólyák a lehető legkönnyebben vehessék az első év akadályait. Az általunk szervezett házi feladat-, és zh konzultációkat azért hozzuk össze, hogy az egyetemi élményeitek ne érjenek véget fél év múlva, a csapatépítő programjainkat (pl.: Túlélőtúra, Epic Meal Time, Sörpong bajnokság, Gólyacsata) pedig azért, hogy legye-

nek is emlékezetesek. Amennyiben szeretnéd ezeket közelebbről megélni egy összetartó baráti társaság tagjaként, akkor jelentkezz hozzánk próbásnak októberben! senior.ktk.bme.hu; facebook.com/SeniorGarda; seniorgarda@gmail.com Körvezető: Szobodek Kristóf

Solar Boat Team A BME Solar Boat Teamet 2014-ben alapította három gépészmérnök hallgató, azzal a céllal, hogy megépítsék Magyarország első, napelemmel meghajtott, elektromos hajóját, és ezzel a hajóval 2016 nyarán részt vegyenek két nemzetközi versenyen Hollandiában és Monacóban. A 2017-es évadban a mérnöki gárda az első hajó konstrukciós hibáinak kijavítására vállalkozott. A 2017-es évadban a team Monacóban és Kalinyingrádban vett részt versenyeken a megújult hajóval. 2018-ban a második hajó megépítésre vállalkozik a csapat. Ha felkeltettük az érdeklődésedet, kérdésed lenne hozzánk, írj nekünk vagy kövess minket Facebookon! solarboatteam.hu; facebook.com/BMEsolar; info@solarboatteam.hu Körvezető: Kiss Norbert

Számítástechnika Szakosztály

Körünk 1980 óta nyújt szolgáltatásokat a kollégisták számára, jelenlegi legfontosabb feladata a Kármán Tódor Kollégium hálózatának üzemeltetése, gigabites internet-hozzáférés biztosítása a kollégisták számára. Tagjaink számos hasznos ismeretre tehetnek szert, például webfejlesztés (kolireg, ktkaccount, stb), ezer felhasználós hálózat karbantartása, levelezőrendszer, levlista, FTP és cloud szerver üzemeltetése, emellett egy összetartó közösség részei is lehetnek, melyhez nem feltétlenül szükséges előzetes ismeret, csak lelkesedés. Minden érdeklődőt várunk szeretettel tagtoborzónkon, melynek időpontjáról majd weboldalunkon tájékozódhattok. ktkszsz.ktk.bme.hu; facebook.com/szamtechszakosztaly; support@ktk.bme.hu Körvezető: Bartos Ágoston


Szakbemutatók Először is hadd gratuláljunk ahhoz, hogy felvételt nyertél a Műegyetem Gépészmérnöki Karára. Függetlenül attól, hogy karunk melyik szakára fogsz járni, nem árt tisztában lenned azzal, hogy kikkel evezel egy hajóban, így úgy gondoljuk, hogy a saját szakod megismerése mellett nem lehet hátrányodra az sem, ha tudod, miket tanul a másik három szak valamelyikére járó kolléga. A következő írás ebben próbál meg a segítségedre lenni. Létezik azonban pár dolog, ami nem függ sem a szakodtól, sem attól, hogy melyik karra jársz. 1. Az egyetemen nem a felvételi pontszámod alapján fognak megítélni. 2. Az egyetemnek semmi köze a középiskolához. 3. Saját magadért tanulsz és dolgozol az egyetemen. 4. Tanulj! 5. Értsd is, amit tanulsz! 6. Látogasd az előadásokat! 7. Labort és gyakorlatot sose hagyj ki! 8. Légy tisztelettel az oktatóid felé! 9. Légy nyitott! 10. Sose félj segítséget kérni, ha elakadsz vagy nem tudsz valamit! Ezáltal is rengeteget tanulhatsz. Sokat említett tény, hogy az egyetemi és középiskolai élet teljesen különböző. Azt azonban kevesen teszik hozzá, hogy helyes időbeosztással ez épp úgy a javadra válhat, ahogy az egyetemről való kiesésedet is okozhatja. Ha talpraesett vagy, akkor hamar találkozni fogsz a rengeteg szakmai és szórakozási lehetőséggel. Fontos kiemelni, hogy a tárgyak kreditértéke és nehézsége nem mindig arányos. Egy tárgy fontosságát a tanulmányaid elején inkább a rá épülő tárgyak határozzák meg. A kreditrendszer bevezetése óta egy-két tárgy elbukása látszólag már nem tűnik vészesnek, mivel azonban nem indul minden tárgyból keresztfélév és bizonyos tárgyak egymásra épülnek, könnyedén bele lehet szaladni pár féléves csúszásba. Ez pedig azért veszélyes, mert ma már nem a bennmaradás okozza a legfőbb problémát, hanem az, hogy gyorsan elfogynak az államilag finanszírozott félévek. Érdemes ezért a mintatanterv szerint haladni. Ha ezt teszed, rengeteg kellemetlenségtől kíméled meg magad. Ezek után nézzük, hogy milyen is egy-egy szak. Fontos megjegyeznünk, hogy éppen most változik meg a tanterv, jönnek be új tárgyak és tűnnek el régebbiek, így a leírtaknál csak a korábbi tapasztalatainkra tudtunk hagyatkozni!

Energetika

Gratulálunk! Felvételt nyertél a Gépészkar égiszének csillagaként ragyogó Energetika szakra, mely műfajában

országunk egyik, ha nem a legjobb képzése. Aktualitását talán felesleges is ecsetelni, hisz elég csak a világsajtóban szétnézni, ahol rengeteg energetikához kapcsolódó hírrel találkozhatunk. Ami már érdekesebb lehet, hogy mik jellemzik a képzés tárgyait, és hogy mikre érdemes fokozottan odafigyelned annak abszolválásához. Elsőként a legfontosabbnak számító, természettudományi ismeretek kategóriába sorolandó Matematika G1 tárggyal kezdenénk, hogy aki esetleg csak eddig jutna az olvasással, ő is tudjon róla, mivel ez nem utolsó sorban 6 kreditet ér. A rossz hír, hogy a matek elbukása egyből csúszást eredményez, mivel nem kevés későbbi tárgyadnak előkövetelménye. Mihelyst ugyanis ezen túl vagy, jöhet a Matematika G2, majd a G3, melyekre szintúgy csomó más épül. A jó hír viszont, hogy folyamatos, hétről hétre történő készüléssel, tanulással és felsőbb évesektől való információcserével a zárthelyik és a vizsga (mert hogy ebből az is van) teljesíthetőek. Habár az első félévben a gazdasági és humán ismeretek szakterületbe tartozó tárgyak közül csak egy lesz, ez igen fontos ahhoz, hogy az alapokat elsajátítsd. A Közgazdaságtan alapjai 4 kredites, félévközi jeggyel záruló tárgy egy héten egy előadással épül fel, melyre ugyan általánosságban nincs olyan szigorúan véve a jelenlét ellenőrzése, de mindenképp azt javasoljuk, hogy járj be órákra. Tényként állítható, hogy manapság minden mérnöknek elengedhetetlen, hogy közgazdasági ismeretekkel rendelkezzen. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban nézzük az energetikai mérnöki szakmai ismeretek szakterületébe tartozó tárgyakat. A Szerkezet- és üzemtani ismeretek A nevű 4 kredites tárgyra szintén épül a későbbiekben egy azonos nevű, B-re végződő tárgyad. Itt heti egy előadás és egy gyakorlat a penzum, melyre a korábbi tapasztalataink azt sugallják, nagyon is érdemes bejárni, ugyanis a korábbi tantervben Szerkezettan I.-ként szereplő tárgy igencsak megviselte felsőbb éves hallgatótársaidat. A Gépészeti informatika kreditben igen súlyos tárgyad lesz, mely 6 kreditértékű. Ehhez követelményekben egészen hasonló az Anyagok az energetikában, mely szintúgy 6 kredites. Figyelem! Az utóbbi két tárgy laboratóriumi órákkal rendelkezik, melyeken a megjelenés kötelező!


Gépész

A klasszikus, az igazi, az egyetlen! Ha valaki a Gépészkart említi, akkor a többségnek ez jut róla elsőként eszébe. Na de milyen is ez? Első félévedben elsősorban alapozó, általános mérnöki tárgyakkal fogsz találkozni. Lehet, hogy a későbbiekben, amikor már szakosodsz majd, ezek haszontalan tárgyaknak fognak tűnni, de nem szabad semmit sem félvállról venni! Ahogy említettük, egy-egy „ráépülős” tárgy bukása komoly csúszásokat okozhat. A legfontosabb tárgy e tekintetben a Matematika G1, ennek sikertelen teljesítése instant csúszást jelent a ráépülések sorozata miatt. Szintén figyelni kell még a Statikára, mely a kari mechanikaoktatás felvezetője, kemény fizikaórákra emlékeztethet, némi komolyabb elmélyedéssel az erők és nyomatékok világában. Komoly tárgy még a Gépészmérnöki alapismeretek (röviden GMA), mely ugyan szinte teljesen a középiskolai fizikára épít, azonban erőteljes követelményrendszer is társul mellé, melyet sokaknak nem szokott sikerülni elsőre megugrani. Hasonlóan van ez a Gépszerkesztés alapjai nevű tárggyal is, ahol a műszaki rajzok alapjait sajátíthatod majd el, annak minden csínjával-bínjával és nehézségével együtt. (Gyakori szitokszó pl. a kontúrhiba, mely sokak bukásának felelőse.) A nem említett tárgyak könnyebben teljesíthetőek, ha odafigyelsz rájuk. A későbbiekről pedig nem szólnánk még, az idő előrehaladtával biztosan jól informált leszel e téren is, most csak a gólyafélévedre koncentrálj!

Ipari termék- és formatervező

Nagy szeretettel üdvözölünk a termékesek csapatában! Immáron egy rendkívül kreatív csapat tagja lettél, ám még pár dolgot el kell mondanunk, hogy a lehető legjobban boldogulj. Észrevehetted, hogy a többi gépészkari szakhoz képest kicsi a felvettek létszáma. Ez rendkívül előnyös, mivel gyorsan ki fog alakulni egy családias hangulat, ahol mindenki ismer mindenkit. Amikor csoportmunkában kell dolgozni a kis létszámú gyakorlatokon, akkor szintén kedvező lesz a helyzet, mivel több idő fog jutni az egyéni konzultációkra. Ez a szempont nálunk nagyon fontos, hiszen sokat tanulhatunk, a projektek adott részei gyorsan fejlődhetnek, és hamarabb körvonalazódik a cél is. Először is felsorolnánk pár dolgot, amit előnyös lenne tudnod: • a második félévben matematikából szigorlatozunk, a negyedik félév végén pedig Gépelemek 1,2 és Mechanika 1,2-ből összevontan. • A mi képzésünkön nincsenek specializációk. Ezeket a terméktervezés, termékmenedzsment és formatervezés ismeretkörökből felveendő tárgyak helyettesítik, melyből mostantól mindenki kedve szerint választhat. (Régebben 6 kredit kellett mindhárom ismeretkörből.)

Kicsit az ismeretkörökről: • Terméktervezés: Az adott termék megtervezéséhez szükséges technikai hátteret tárják fel a tárgyak. Ilyen a Polimer gyártmánytervezés, CAD, Elektromechanika. • Formatervezés: Ezek a tárgyak a kreativitásra épülnek, itt a külső forma, a sziluettvonalak, a megjelenés a fontos. Megtanulunk elvonatkoztatni, elvontan gondolkodni, és azáltal a tervezéshez használt ötlettár is ugrásszerűen megnő. • Termékmenedzsment: Nagyrészt gazdasági karos tárgyak, a termék elkészülésének és életútjának gazdasági és humán (pl. marketing) hátterét mondja el. Mivel még alapozó tárgyaid vannak, ezek az információk kevésbé életbevágóan sürgősek neked, de mindenképp hasznos, ha tudod, mivel kell számolnod. Egy kicsit a termékes alapozó tárgyakról: • Gépszerkesztés alapjai: Mivel Gépelemekből szigorlatozol majd, és a Gépelemek 1,2 a Gépszerkre épülnek, nem győzzük hangsúlyozni, milyen fontos ennek a tárgynak a megfelelő időben való teljesítése. Házkötő Tanár Úr Műszaki 2D-s ábrázolás című könyve bibliaként fog a kezedhez nőni, melyet egészen a végzős félévig gyakran fogsz lapozgatni. Ajánlott meg a gyakorláshoz és a megértéshez Dr. Grőb Péter Műszaki ábrázolási feladatgyűjteménye, valamint a szintén Dr. Házkötő István tollából származó Gépszerkesztési alapmunkafüzet. • Terméktervezés módszertana: Előadás és gyakorlat is tartozik a tárgyhoz. A gyakorlati részen három fős csoportokban kell konyhai kisgépet tervezni, mind szerkezeti, mind külcsín területén. Nagy segítséget fog jelenteni a már létező termékek felmérése, mi sokat jártunk elektronikai boltokba ötleteket gyűjteni. • Munkavédelem: Azért fontos, mert a későbbi félévekben végigívelő Integrált terméktervezéshez tartozó műhely feltétele. A feleletválasztós zh nem nehéz, ha elolvasod a kiadott anyagot, biztosan nem lesz problémád vele. • Matematika G1 és Mechanika 1: Úgy tartja a mondás, hogy a Műegyetemen a Matematika Tanszék dönti el, kiből lesz mérnök, és a Mechanika Tanszék pedig, hogy mikor. A későbbiekben szinte minden a Matematika G1-re, illetve a Mechanika 1-re épül. Ha úgy érzed, nem megy vagy nem érted, bátran kérj segítséget, hiszen több felkészítő kurzus is segítségedre áll majd egy-egy zh előtt. Ne feledd, a félév elején sikeresen abszolválnod kell a matematika szintfelmérő zh-t. Itt az ideje nézegetni az online kiadott régebbi feladatokat, hiszen a nyáron valószínűleg nem vetted elő, de ezzel nincs is semmi gond. Ha egy kis időt rászánsz, nem lesz gond.


• Informatika: Gyakorlat és elmélet is tartozik a tárgyhoz, gyakorlaton a C# csodálatos világával ismerkedhettek meg, az elméleti zh-ra pedig egy hosszú kérdéssort kell bevágni. Nehéznek fog tűnni, de utólag nagy magabiztosságot ad, hogy ezt is meg tudtad ugrani. • Szabadkézi rajz: Mivel meg kellett felelned az alkalmassági vizsgán, ezért vitathatatlanul is van rajzi készséged. Ez a tárgy segít ezt tovább fejleszteni, és javítani a továbbiakban rengeteget használt megjelenítési képességeiden. Készülj fel viszont, hogy – a „Micsoda nő” c. filmből idézve – szemérmetlenül nagy összeget fogsz rendszeresen az egyetem környéki papírboltokban hagyni színes ceruzára és lapra, tustollra, filcre, különleges rajzlapokra. Ha viszonylag kedvezőbb áron szeretnél ezekhez hozzájutni, javasoljuk, hogy keress fel egy művészellátót. Nem kétség viszont, hogy az órai feladatokat nagyon fogod élvezni. • Ábrázoló geometria: Ugyan már csak szabadon választható tárgyként működik, elvégzése erősen ajánlott, ugyanis segít megérteni a műszaki ábrázolás alaplogikáját. Prok István Tanár Úrnál erősen ajánlott a színesek használata a gyakorlatokon, később könnyebben megérted majd a jegyzeted, a házit is jobban fogod tudni. Mi sajnos a saját bőrünkön tanultuk meg, mennyire oda kell figyelni kontúr kihúzásnál, nem valami vicces, ha a több órás munkádat a rossz kihúzással elrontod. Szerencsére Facebookon létezik egy ábrázoló geometriás csoport, ahol nem csak a házikhoz van segítség, de a vizsgára felkészítő videókat is találhatsz. Ahogy már említettük, a szakunkon végigívelő legfontosabb tárgy az Integrált terméktervezési gyakorlat, mely a második félévtől kezdődően a hatodikig tart. Itt megtanulhatod a legfontosabb szakmai trükköket, gyakorlatot szerezhetsz az összetett tervezési folyamat lebonyolításában, megtanulsz csapatban dolgozni, és fejlődik problémamegoldó készséged is. A növekvő félévekkel fokozatosan nő a felhasznált anyagok szabadságfaktora, ahogy növekszik a rutinod, nő az innovativitásnak és proaktivitásnak szánt tér is. Az ergonómiai szempontokat is figyelembe véve, jó műszaki kialakítású és felhasználóbarát termékek megalkotása vár rád. Reméljük, jól fogod magad érezni nálunk, sok sikert az elkövetkezendő félévekhez!

Mechatronika

Hadd gratuláljunk, hogy felvételt nyertél az ország legmagasabb pontszámú mérnöki szakára! Minden bizonnyal az osztályod legjobb tanulói között lehettél, ha elérted ezt a nem kis teljesítményt. Miután ilyen sikeresen vetted a középiskolai nehézségeket, nyilván lelkesen veted bele magadat az egyetemi világba. Hadd ismertessük meg veled pár szóban a szakunkat!

Az osztályodban kitűnhettél, most viszont, hogy sok más, az osztályából kitűnő hallgatóval tanulsz együtt egy karon, tapasztalod majd, hogy mindig lesz valaki, aki valamiben jobb lesz nálad, hiszen a hasonló érdeklődésűek közül a legjobb alapokkal hozzánk kerültek be. Így mindig lesz, aki tud segíteni. Ebben a szakmában (tanulmányaink alatt, valamint később a munkában is) a csapatmunka különben is kulcsfontosságú, a versenyzés helyett sokkal kifizetődőbb az összedolgozás. Nagyrészt okos, szorgalmas emberekkel leszel körülvéve, ez pedig nagyon inspiráló tud lenni. A csoportmunkának egyik alapja lehet a különböző öntevékeny körök, és szakosztályok sora, mivel – azon kívül, hogy külön ösztöndíjat, és pluszpontokat kapsz Erasmushoz, kolihoz, MSc felvételihez stb. – bekerülsz egy olyan, hasonló érdeklődésű társaságba, ahol több évfolyam tudja közösen segíteni egymást. Ezek közül kiemelnénk a Mechatronikai Szakosztályt (MSZO), mely nevéhez hűen a te szakodnak szól elsősorban, részt vehetsz különböző projektekben, amiből akár egy TDK, vagy egy későbbi szakdolgozat is kinőhet. Kicsit a tárgyakról: Az egyetemen ebben az évben került sor a gépészkari szakok felülvizsgálatára, és a tanmenetek újragondolására, így ti már új tárgyakkal is találkozhattok. • Mechatronika alapjai: a tantárgy azt szolgálja, hogy betekintést kapj, mivel is fogsz tulajdonképpen foglalkozni a következő néhány félév alatt. A tárgy inkább egy bevezető, előzetes összefoglaló. Elsőre nem lesz minden érthető, de ettől ne ijedj meg, néhány dolog csak a későbbi tantárgyak során nyer majd értelmet. A ZH-t ne becsüld alá, főleg a gyakorlati anyagot kérik majd számon. • Statika: Az anyag ismerős lehet, de más megközelítésben szerepel majd, mint a fizikaórákon eddig láthattad. Nagyon fontos, hogy időben állj neki a házik elkészítésének, ne hagyd az utolsó pillanatra. Ha ezeket becsületesen elkészíted, nagy problémát nem okozhatnak majd a ZH-k, viszont fontos, hogy előtte begyakorold, mivel a számonkérés során kevés lehet rá az idő, és nagyon pontosnak kell lenni. • Anyagismeret: Nyomokban középiskolai kémiát tartalmaz, de sokkal inkább a mérnöki oldalát ismerheted meg. A laborok során hegeszthesz, fém próbatesteket törhetsz darabokra a legkülönfélébb módokon. • Gépszerkesztés alapjai: sok mérnökhallgató rémálma, a mumus amitől a legtöbb egyetemista minél hamarabb szabadulni akar. A félév során több házi feladatot kell elkészíteni és ZH-t megírni. Járj előadásra, konzultálj a házi feladatokkal, ne hagyd az utolsó pillanatra, gyakorolj otthon a ZH-k előtt és könnyen veszed majd ezt a kisebb akadályt is. Új tárgyak lesznek az első félévben a Mérnökfizika és a Számítógépek programozásának alapjai.


Megélhetési kisokos Az egyetem elkezdésekor nem csak a hely, az emberek, de az életvitel is teljesen új lesz. Meg kell tanulnod egyedül ellátni pocakod morgását, intézni a saját bürokratikus dolgaid, esetleg bejelentkezni egy dokihoz vagy talán fodrászhoz. Mind tudjuk, ez elsőre elég nagy falat, főleg egyedül, ezért is szedtük össze lejjebb a legjobb túlélési tippeket. Éhes vagy?

Akármennyire is igyekezni fogsz, egyszerűen nem lehet egy heti kaját bepakolni, akármekkora is a táskád. Ezért mindenkinek ki kell alakítania a saját rutinját, hol a legjobb bekapni egy kis ebédet. Szerencsére az egyetemünk kifejezetten jó fekvésű ilyen szempontból, így pár percnyi járásra szinte minden fajta ételt meg lehet találni. A legkedveltebb a Stoczek Menza és a Babi Néni Konyhája. Mindkét helyen házias jellegű, finom, bőséges adagot kaphatsz igen kedvező áron. A menza a Stoczek utcán található, a Martos kollégium közvetlen közelében, a Babi Néni pedig a Budafoki úton helyezkedik el. Fontos megjegyezni, hogy mindkét hely bezár az ebédidő végeztével. Ha esetleg gyorskajára vágysz, az Alleeban igen széles választék vár. Itt a bevásárlóközpontokban megszokott ár- és minőségszínvonalon étkezhetsz. Találhatsz itt KFC-t, Subway-t, kínai éttermeket, Főzelékfalót, az igazi ínyencek pedig a GURU mennyei palacsintái közül mazsolázhatnak. Palacsintázóból szerencsére az egyetemre is jutott. A Goldmann téren elhelyezkedő menza sokunk szívébe lopta már be magát, ahol a nutellástól kezdve az almás-vaníliáson keresztül a milánói töltelékig mindent megtalálhatsz. Amiről még nem beszéltünk, az a pizzás és gyrosos. Előbbit legközelebb a Móricz Zsigmond körtéren, valamint a Duna túloldalán a Fővám és Boráros téren ehetsz. Valószínű, hogy a pizza az egyetemi éveidben mindennapjaid részét fogja képezni, mert könnyen hozzáférhető, változatos feltétekkel fogyasztható és kedvező árú. Az éjjel-nappali nyitva tartás miatt egy hajnali buli után sem kell éhesen ágyba bújnod. És ami a legvonzóbb: egy szelet pizza csak 200 forint. A gyrosról hasonlóakat lehet elmondani, sok helyen lehet kapni, kb. 550 forintos egységáron. Ha már olcsó és gyors étkezésnél tartunk, fontos megemlíteni a 7. és 14. hetek megmentőit, a kínai éttermeket. A Kármán és a Vásárhelyi Kollégiumoktól a Móriczra vezető úton ezek az éttermek nagy számban csalogatják a távol-keleti konyha kedvelőit. A fogások íze kellemes, az adagok pedig kiadósak. A szegény és éhes egyetemistáknak kánaánként szolgálnak. Habár legtöbben a BSc végére megutálják a kínai kaját, mégis gyakran választják ezt a fajtáját a táplálkozásnak.

Azoknak, akik kicsit bátrabbak és ráérősebbek, ajánljuk a Kármán Koli konyháját, ahol kisebb-nagyobb tehetséggel megáldva, akár közösségi programként is, igazán kiadós fogásokat lehet készíteni. Ehhez viszont előre kell gondolkozni és bevásárolni.

Leugranál a kisboltba?

Ha nem szeretsz sokat sétálni teli szatyorral, akkor gyalogosan 5-10 perc távolságon belül több bolt is van. A Kármán kollégium környékén leggyakrabban Spar és CBA üzleteket találsz: előbbit az Alleeban és a Schönherz kollégium mellett, utóbbit pedig a 6-os villamos Budafoki úti megállójánál, valamint a Lágymányosi és Budafoki utak kereszteződésében.Van még továbbá Lidl a Móricz Zsigmond körtérnél, Aldi a Fővám téri Nagyvásárcsarnokban, Penny Market pedig a Harminckettesek terén. Amennyiben zöldség-gyümölcs, esetleg termelői bor igényed van, ajánljuk a Vásárcsarnokot az Allee mellett, ahol több specializálódott üzlet (halas, hentes, savanyúságos), illetve piac is található – egyetemistabarát áron. Ugyanitt néhány kifőzde jellegű helyen is tudod csillapítani gyomrod korgását, sőt, még virágot is tudsz innen beszerezni egy randira. Ha pedig éjjel fogyott el a kaja, az alkohol vagy bármi, akkor a Budafoki úti non-stopot (alias „az Arab”), vagy a Gellért téri delikáteszt érdemes felkeresned. Hétvégén és ünnepnapokon a nagyobb boltok bezárása után a Family Market és az Akciópont üzletei állnak még rendelkezésedre, szintén a Budafokin.

Nikotinhiányod van?

Mióta bevezették a nemzeti dohányboltok rendszerét, azóta a cigaretta beszerzését nem lehet megejteni a napi bevásárlással egy helyen. Trafikból a Kármánhoz legközelebbi a Budafoki és Karinthy utak sarkán található, továbbá az egyetem környékén számtalan helyen lelhető fel dohánybolt a Szent Gellért tértől egészen a Móricz Zsigmond körtérig.

Fáj valamid?

Bár mindig azt gondoljuk, hogy mi sohasem lehetünk betegek, jobb azonban előre tudni, mit kell tenni, ha baj van. A BME területén, a T épület földszintjén háziorvos, szemészeti és urológiai rendelő vehető igény-


be 1000 forintos térítési díj ellenében. A Kármánosok számára van egy kijelölt háziorvos is, ő az Ulászló utcában, Újbuda-Központnál rendel, de oda át kell vinni a TAJ-kártyád az otthoni orvosodtól. A felírt recepteket a környék patikáiban válthatod ki: az Allee földszintjén, a Bartók Béla úton és a Budafoki úton is kedves gyógyszerészek várnak. Amit a legnehezebb találni, az a jó fogorvos. Ilyen probléma esetén 0-24-ben üzemelő ügyeletre a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetébe mehetsz. Ellátási kötelezettségük elsősorban a 8. kerületre terjed ki, de ellátnak minden fájós fogú budapesti lakost. Szakorvost igénylő probléma esetén a Fehérvári úti Szent Kristóf Szakrendelőt érdemes felkeresni, míg súlyos sérülés, baleset után a Tétényi úton található Szent Imre Kórházba kell menni. Utóbbinál fontos, hogy nincs éjszakai ügyelet, így pl. egy Old’s-os baleset után vagy a Klinikákig, vagy a Szent János Kórházig kell elszambázni, vagy súlyos esetben mentőt hívni.

Most pedig főként a hölgy olvasókhoz szólnánk

Jó hír, hogy vidékhez képest számtalan nagy üzlet áll rendelkezésre, ha vásárolni támadna kedved. Az Alleeban nagyon sok üzletet megtalálsz, legyen szó bármilyen stílusú ruháról, cipőről, táskáról, bizsuról vagy akár drogériai termékekről. A 4-es metró végállomásán az Aréna, a 2-es végállomásán pedig az Árkád vár. Ha villamosra pattansz, a Corvin Plazát is könnyen elérheted. Ha kedveled a használt ruhákat, figyelmedbe ajánljuk az Örs vezér téren található nagy Háda üzletet, itt biztosan nem ér csalódás. Sokan kedvelik még a Cream üzleteket, belőlük a legfelkapottabbakat a Nyugati aluljárójában, illetve a Corvin Mozi mellett találhatod meg. A drogériák közül DM az Alleeban, míg Rossmann a Bartók Béla úton található, de a Karinthy úton lévő kínai boltban nagyon sok kozmetikumot és háztartási dolgot is igen olcsón tudsz beszerezni. Ha kimerített az egyetem, és úgy érzed, egy kis feltöltődésre vágysz, vagy éppen csak nincs időd hazamenni a megszokott fodrászodhoz, a Móricz Zsigmond körtér vonzásterülete erre is megoldást nyújt. Számtalan szépségszalon települt ebbe a környezetbe, ár- és szolgáltatási arculatuk pedig széles skálán variál. Ilyen szalon például a Kleopátra szépségszalonlánc, ahova akár aznapra is be tudsz jelentkezni, pontosan és gyorsan dolgoznak. Őket a Krisztina körúton vagy a Nyugatinál, a Visegrádi utcában találhatod meg. Ha a gyorsaság a cél, a Bartók Béla úton elhelyezkedő Quick Hair Szalon a legmegfelelőbb – itt nem csak bejelentkezés nélkül, de baráti áron is szépülhet hajkoronád.

Kimozognád magadból a feszültséget?

Sokatoknál fontos szempont lehet, hogy a srácokkal tömött konditermen kívül hol lehet sportolni, akár

a szabadban is. A Kármán koliban nem csak zumbára van lehetőséged, hanem kitűnő fekvése miatt igazán kellemes futóköröket is kialakíthatsz. Személyesen tudjuk ajánlani a Kopaszi-gátat, ha viszont még kezdő vagy, akkor a Petőfi-hídon kezdődő és a Szabadság-hídon át az R épületnél záródó kiskört. Sokan futnak a Gellért-hegyre és a Feneketlen-tóhoz is. Utóbbi helyen rekortán burkolatú futópálya várja a szenvedélyes vagy hobbi sportolókat. A BME Sportközpontban pedig számos csajos edzés közül választhatsz, legyen szó aerobikról, jógáról, vagy akár női önvédelemről! Ha korábban aktívan sportoltál valamilyen egyesületben, úgy a BME-n sem kell erről feltétlenül lemondanod – habár kétségkívül nehezebben összeegyeztethető a sok tanulással, mint volt ez a középiskolai években. A BME-nek van egy saját sportegyesülete, amely MAFC (Műegyetemi Atlétikai és Football Club) névre hallgat, ezen egyesületen belül pedig számtalan sport közül választhatsz verseny vagy hobbi szinten. A labdarúgás, az atlétika, a röplabda, a kosárlabda, az asztalitenisz, a futsal, a tenisz, a vízilabda stb. mind elérhetőek a MAFC-ban. Amennyiben csak néha mozognál, úgy a különböző karokon és kollégiumokban működő köröknél is érdemes érdeklődni, ezek gyakran szerveznek röplabda vagy éppen labdarúgó tornákat. A Kármánban például minden félévben megrendezésre kerül egy focibajnokság a tornateremben, amely során heti rendszerességgel vannak fordulók – ez nagy népszerűségnek örvend a gépészek körében. Kicsit nagyobb kaliberű rendezvény működik a BME Bogdánfy úti Sporttelepén, ahol a Villanyfényes Bajnokság keretein belül nevezhetsz csapatoddal egy féléves viadalra. És hogy hol tudsz még mozogni? A Műegyetem D épületével szemben található, nemrég átadott Sportközpontban, valamint a már említett Bogdánfy úti létesítményben.

Buliznál?

Ha már kikapcsolódás a téma, a campus környezetében ezt sokféleképpen megteheted. Az igazi gépészes vaduláshoz ajánlott a Kármán alatt található Old’s! Gyakori vendégek vagyunk az építőkar hírhedt Vásárhelyi kollégiumában működő Drönk-Palibácsi-Vásárhelyi Klub-WhiteFül négyesben is. A többi kar hallgatóinak is megvannak a jól bevált törzshelyei. Az építészeknek a Bercsényi Kollégiumban található Gödör Klub, az építősöknek a fent említett négyes, a közlekeseknek a Baross Kollégiumban lévő HaBár, a vegyészeknek a Martosban lévő Csocsó Klub és ArsPresso, a VIK-eseknek a monumentális Schönherzben lévő Mad World és ClubCeption, a GTK-soknak a távoli Wignerben lévő Roller Klub. A sajátos hangulatuk, a rengeted ismerős, a veled egykorúak és a hajnalig tartó retro slágerek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a félév alatt ne akarj egyetlen ilyen bulit sem kihagyni. Ráadásul a belépés szinte az összes helyre ingyenes! Ha inkább az igazi hangos éjszakai vonz, akkor Pesten ezt az igényedet is kielégít-


heted. Mindenképp érdemes a belvárosban, a Wesselényi utca közelében kezdeni a keresgélést, ahol többek között a Peaches and Cream vagy a külföldieket nagy mennyiségben tartalmazó Instant is található. Népszerű még a belső kerületekben található Kraft (Lánchíd) és a Morrisons 2 (Nyugati), utóbbinak „Liget” és „Opera” névre keresztelt változataiban is lehet csörögni a VI., illetve a X. kerületben. Ezek az Instant kivételével nem ingyenesek, azonban többek között all you can drink kuponakciókkal próbálják becsalogatni a szomjas, elitebb egyetemi hallgatókat. Éppen a szomjúság a BME-s hallgatók méltán híres-hírhedt jellemzője, erre a kollégiumok körzetében lévő bárok tulajdonosai fel is figyeltek. A városvetélkedőn a tankörvezetők majd megismertetik veled a gépészek személyes kedvenceit, aki pedig partizánakció keretein belül, maga fedezné fel ezeket a helyeket, annak évek állnak rendelkezésére, hogy megtalálja szívéhez legközelebb állót a végtelen számú ivó közül. A Budafoki út, a Bartók Béla út, valamint a Móricz Zsigmond körtér is csak úgy hemzseg ezektől a helyektől, érdemes itt elkezdeni a barangolást. Ajánlott hely még a Blaha Lujza és a Rákóczi tér környezete is.

Kultúrálódnál?

Miután jól kibuliztad magad, és egy több szellemi értéket hordozó programra vágysz, Budapest nem hoz szégyent a fővárosokról alkotott sztereotípiára, vagyis hogy csak úgy pezseg a kulturális élet. Mert színház, mozi, kiállítás, múzeum tucatjával áll mindenki rendelkezésére, a legtöbb megfizethető áron. Ha már egyszer Pesten tanulsz, mindenképp látogass el valamelyik színházba, ugyanis hazánk leghíresebb színészei gyakran fordulnak meg a különböző színházakban. A József Attila Színház, a Vígszínház, a Nemzeti Színház stb. majdnem mind a belvárosban található, na de ne feledkezzünk meg a BME K épületében található Szkéné Színházról sem, ahol sok egyetemista egyik kedvenc színészévé vált Mucsi Zoltán is gyakran fellép. Mozizásra a Cinema City mozikat ajánljuk, ami az Alleeban, az Arénában, az Árkádban, a West Endben egyaránt megtalálható, de a Kármán kollégiumtól három Combino-megállóra lévő Corvin-negyednél lévő Corvin Mozit is mindenképpen érdemes kipróbálni! Újdonságnak számít a Széll Kálmán téri Mammutban a CINEMApink, ugyanis friss dekorával és kedvező áraival sokakat elcsábított már a legnépszerűbb mozilánctól is. A múzeumok közül érdemes kiemelni a Nemzeti Múzeumot, a Szépművészeti Múzeumot, a Közlekedési Múzeumot, valamint az Öntödei Múzeumot – ez utóbbit már csak a miheztartás végett is, ugyanis minden szerencsés gépész hallgatónak kötelező lesz a Fémek technológiája nevű tárgy keretein belül ellátogatni ide. A Millenáris gyakran válik helyszínéve időszakos kiállításoknak, ezeket is érdemes figyelemmel kísérni. Megemlítenénk, hogy a Közlekedési Múzeum jelenleg nem látogatható, mert felújítás, illetve költözés alatt áll. Új helyszínen, kibővült tárlattal fog néhány éven belül újra kinyitni.

Kirándulnál?

Hiába nyüzsgő és zajos a belváros, meglepően sok zöld területet is találhatsz Budapesten, ami ideális ahhoz, hogy kicsit kiszakadj a hatalmas rohanásból és hajtásból. Nem is kell messzire menj az egyetemtől, hiszen a Bartók Béla útról megközelíthető Feneketlen-tó, valamint az ELTE Lágymányosi Campusán túl elhelyezkedő Kopaszi-gát gyalog is gyorsan elérhető, és ideális kikapcsolódást nyújt, menj akár egyedül, akár párban, akár a barátaiddal. Itt nem csak sétálhatsz, de napozhatsz, fürödhetsz, és igazán hangulatos vacsorákat is eltölthetsz egy bor és egy kellemes személy társaságában. Mialatt itt tanulsz, érdemes ellátogatni a Margitszigetre, ami a 4-6os villamossal elérhető, és óriási zöld területével gyakori helyszíne baráti iszogatásoknak, randiknak vagy kellemes sétáknak. Nyári időszakban pedig kiváló napközbeni vagy esti program a zenélő szökőkútban gyönyörködni. Az 1-es metróval vagy trolival megközelíthető Városliget is csábító lehet, ha sétálnál egyet az Állatkertben vagy a környékén, esetleg betérnél a Vajdahunyad várába.

Közlekednél?

Mint minden városnak, ennek is vannak hátrányai. Budapest óriási hátrányaként szokták emlegetni, hogy beáll a forgalom a munkaidő végeztével, valamint a gyakori balesetek és torlódások miatt az M0-s autópályát már gyakran csak Budapest parkolójaként szokták hívni. Viszont ezzel ellentétben a tömegközlekedés nagyon jól megoldott a fővárosban, nagy távolságokat lehet viszonylag gyorsan megtenni. A campusunk elhelyezkedése kifejezetten kedvező, mivel a város nagy része fél órán belül elérhető. Busz, villamos, troli, metró, vonat, repülő közül minden megtalálható itt – haladjunk is velük szépen sorban. A buszokat legtöbbször a belvárostól messze eső részek bejárásakor fogod használni. A legközelebbi nagyobb helyi buszpályaudvar a Boráros téren, illetve az Alleenál és a Móriczon található, míg a nemzetközi buszpályaudvar a Népligetnél helyezkedik el. Bizonyos, a Népligetből induló dunántúli buszjáratok mindkét irányban megállnak a Kármán előtt is. Villamossal már annál többször utazhatsz, ha csak az egyetem közvetlen közelében közlekedsz, hiszen a Kármán Kollégiumnál jár a 4-6-os villamos. Az itt lakók jobb, ha már most hozzászoknak az éjszaka is járó 6-os villamos éles csikorgásához és a főút hangos morajához. A Bartók Béla úton közlekedik többek között a 19-es, a 47-es és a 49-es villamos, melyekkel könnyen megközelíthető a belváros. A troli igen ritka látvány a BME közvetlen közelében, ezek leginkább a pesti részen gyakoriak. Metróból 2014 óta négy vonal is található, az 1-es (sárga) a kisföldalatti, mely a Vörösmarty tér és Mexikói út között közlekedik, a megállói pedig a századfordulós Budapest hangulatát idézik. A 2-es (piros) metró már új, modern szerelvényekkel jár a Déli pályaudvar és az Örs vezér tere között, ugyanez nem mondható el a legjobban kihasznált 3-as (kék) metróról. Ezen vonal szerelvényei mostanában sokat szerepelnek a médiában: részint


az elavult, veszélyes régi kocsik miatt, részint a felújított kocsik megbízhatatlansága és a nyári időszakban uralkodó forróságuk miatt, de kénytelen leszel igénybe venni, ugyanis az Újpest-Központ és Kőbánya-Kispest (KöKi) között közlekedő eszköz fontos ütőér a fővárosi közlekedésben. Bizonyára sokat hallottál már a 4-es (zöld) metróról is, amely vezető nélkül és rendkívül gyorsan közlekedik a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között. S hogy hol tudsz ezekre legközelebb felszállni? Az 1-esre a Deák Ferenc téren, a 2-esre a Blaha Lujza téren, a 3-asra a Corvin-negyednél, a 4-esre pedig a Móricz Zsigmond körtéren vagy akár a Szent Gellért téren. Ha vonattal szeretnél közlekedni, úgy a BKV bérleted érvényes a HÉV járataira is, amelyből öt különböző is a rendelkezésedre áll – a Csepelig közlekedőre például már rögtön a Boráros téren felszállhatsz. Ha vidékre szeretnél utazni, úgy a fővárosból minden országrészt el tudsz érni a Nyugati, a Keleti, a Déli pályaudvarról vagy éppen Kelenföld vasútállomásról. Ha repülni szeretnél valamelyik légitársaság gépével, akkor a Liszt Ferenc repülőtérre menj – ide a Deákról és a Kökiről induló 100E, illetve 200E busszal, valamint vonattal, taxival tudsz kijutni. A budapesti tömegközlekedés igénybe vételéhez havibérletet kell váltani, amely a felsőoktatásban tanulóknak egységesen 3 450 forintos áron érhető el (2017. júliusi adat), de válthatsz akár szemeszterbérletet is, 16200 Ftért. Ha csak néha utazol, érdemes vonaljegyet venni 350 forintért, kockázatos bliccelni (16 000 forint a büntetés) vagy akár használhatod a kollégiumban már megszokott, azonban megkérdőjelezhetően legális bérlet-sörért-cserébe szolgáltatás is.

A feketeleves

Sajnos az egyetemmel együtt jár a nyomtatás, legyen szó akár háziról, rajzokról, jegyzetről vagy csak laborjegyzőkönyvről. Ezek nyomtatása/másolása egyaránt elérhető, ráadásul olcsón. A kinyomtatandó anyagot vagy pendrive-on viszed, vagy kihasználod, hogy a legtöbb copyban van internet-hozzáférés, így nyugodtan használhatod a saját drive rendszeredet, vagy akár közvetlenül, a tanszéki honlapokról letölthetsz kinyomtatandó anyagokat. A leginkább közkedvelt copyk az egyaránt a Budafoki úton található Minicopy és Copyguru, valamint a Móricz Zsigmond körtéren elhelyezkedő Copy General. Emellett nem mehetünk el szó nélkül az egyetem saját copyja mellett sem, melyet az E épületben keress a jegyzetbolt mellett. Sok mítosz és legenda kering arról, hogy milyen jegyzetekkel lehet elvégezni legegyszerűbben az egyetemet. Sokéves tapasztalat, hogy az előadások és gyakorlatok látogatása és az elhangzottak jegyzetelése a legtöbb tantárgy esetében elegendő az üdvösséghez, azaz a tárgy teljesítéséhez. Ha ez kivitelezhetetlen – mert éppen ütközésed van vagy egyszerűen csak nem sikerül bejutni

– akkor kérd el a jegyzetet felsőbb évesektől vagy egyik hallgatótársadtól. Van azonban néhány tárgy, amely esetében elkerülhetetlen valamilyen nyomtatott jegyzet használata, ezeket az E épület földszintjén található jegyzetboltban vásárolhatod meg. Ha nem szeretnéd hosszabb távon magad mellett tudni a jegyzeteket és könyveket, úgy a könyvtár kölcsönzéseit is igénybe veheted: szemtelenül olcsó éves beiratkozási díj ellenében egész évben használhatod a BME könyvtárának rendkívül széles választékát – a legtöbb egyetemi jegyzet és könyv megtalálható itt. Amennyiben nyelvi kurzust veszel fel, úgy a szükséges könyveket, munkafüzeteket vagy kikölcsönzöd a könyvtárból, vagy a Sóhajok Hídjánál (K épület hátsó bejárat) lévő nyelvi jegyzetboltban megvásárolhatod. A szaktárgyakhoz pedig mindenképpen érdemes megemlíteni a gépész hallgatók vizsgaidőszakban leggyakrabban látogatott honlapját, a glink.hu-t, ahol tantárgyakra lebontva találhatsz meg feltöltött jegyzeteket, korábbi vizsgákat vagy zárthelyiket, netán régebbi házi feladatokat. Ezeket habár az oktatók nagyon nem szeretik, és a másolást büntetik is, tájékozódásnak mindenképpen hasznosak, a régebbi vizsgák pedig sok tárgy esetében évről évre ismétlődnek, így haszontalannak semmiképp nem nevezhetjük a glinket. (Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a tantervek változása miatt ezek is elavultakká válhatnak, illetve gyakran hibásak. Ezekről a hibákról a tanszékek is tudnak, és tudják, hogy kik azok, akik ez alapján alibiztek össze egy házit. Érdemes tehát fenntartásokkal kezelni az itt talált anyagokat is.)

Do you speak English?

Ha már az előző bekezdésben szóba jöttek a nyelvi tankönyvek, érdemes néhány szót szólni a BME-n tanulható nyelvekről is – ugyanis a középiskolával szemben az egyetemen lényegesen eltér az idegen nyelv oktatása. Az egyetemeken található kreditrendszerhez képest az egyetemünkön ún. nyelvi egységekért cserébe tanulhatsz valamilyen nyelven – nulla kreditért. A nyelvi egységekből alapképzésen 8, mesterképzésen 4 áll rendelkezésedre. Egy-egy nyelvi tárgy 2 vagy 3 egységet ér – a csoport létszámától függően – és egyik nagy előnye, hogy különböző szinteken érhető el: kezdő, középhaladó, haladó vagy nyelvvizsgára előkészítő szintek különböztethetőek meg. Óvatosan kell bánni a nyelvi kurzusok felvételével, ugyanis komolyan veszik a hiányzásokat, a megengedhető kevésnél több távolmaradás pedig a kurzus nem teljesítését jelenti. Ha elbuktál egy ilyen kurzust, úgy vissza kell fizetni az árát, amely bizony súlyos pénzekbe fáj. A felvétel nehézsége, hogy csak bizonyos létszám mellett indítanak csoportokat, valamint heti két alkalommal vannak órák, amelyből ha csak az egyikre jársz be, biztosan meghaladod a megengedhető hiányzások számát – és elbukod a tárgyat. S hogy ezt milyen nyelveken teheted meg pontosan? Van angol, német, francia, holland, olasz, spanyol, orosz és japán is különböző szinteken, így a lehetőségek tárháza nyitott – érdemes kihasználni, amíg ide jársz. A nyelvtanulás kredit-


rendszeren belül is elérhető, ekkor nem a gimnáziumban megismert, hagyományos kurzusokat hallgathatod, hanem kommunikációs készségfejlesztés, kultúraközi kommunikáció vagy szakmai nyelv névre keresztelt, általában 2 kredites tárgyakról van szó. Ezek nem számítanak bele a felhasználható nyelvi egységeidbe, ugyanúgy kreditet érnek, mint a szaktárgyak, és szabadon választható tárgyként is felhasználhatók. A BME-n sem alap-, sem pedig mesterképzésen nem kötelező egyetlen nyelvi (klasszikus vagy kredites) tárgyat teljesíteni, a diplomádat ezek nélkül is megkapod. (Feltéve, ha már van nyelvvizsgád.) De későbbi karrieredre gondolva érdemes energiát fektetni abba, hogy eddigi nyelvi tudásod szinten tartsd, fejleszd vagy netán egy újat sajátíts el, ezeket ugyanis az egyetemen bizonyos keretek között ingyenesen elérheted, és nem kell majd drága nyelvi kurzusokra befizetned. Ezzel az egyetemi élet, hallgatói igények körüli utazásunkat befejeztük.

Tananyagon kívüli ismeretekre tennél szert?

Akkor mindenképpen lépj be valamilyen szakosztályba vagy öntevékeny körbe! Ezeken belül olyan kompetenciákat sajátíthatsz el, amelyeket nem tanulsz meg az egyetem falai között vagy az előadásokon, de későbbi karriered szempontjából rendkívül fontos lehet. Ilyen kompetenciák közé sorolható az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásai, a csoportban dolgozás képessége, vezetési tapasztalatok, pénzügyek kezelése, határidők jelentette nehézségek és a projektek véghezvitele. A gyakorlati gépészmérnöki elfoglaltságra széles körben állnak rendelkezésedre a szakosztályok, érdemes megemlíteni a Kalorikus Gépek-, az Áramlástan-, a Gyártás-, a Hegesztési-, a Számítástechnika-, a Mechatronika- és Polimertechnika Szakosztályokat. Az öntevékenykörök már a szakmától eltérő tevékenységekkel foglalkoznak, ezekben lehetőséged nyílik más területtel is behatóbban megismerkedni, valamint a csapathoz való tartozás felelősségét megtanulni és a bekezdés elején felsorolt kompetenciákat elsajátítani. A gólyák segítésével foglalkozik a KRB (Kari Rendezvény Bizottság) tankörvezetői csapata, valamint a Senior Gárda, a Kármán Kollégiumban található bulikért az Old’s Club felel, a havi friss híreket a Káté újságírói csapata szolgáltatja, a sportolásért a Sport Szakosztály felel, ezeken kívül van a gépészkaron Fotókör, Stúdió, Vízipipa kör, Kollégiumi Szerepjáték Kör is, akik mind várják a frissen felvett lelkes hallgatókat soraikba! Bár tudjuk, hogy még mi sem tudhatunk mindent, bízunk benne, hogy sok hasznos információt sikerült eljuttatnunk Hozzád. Azonban ha bármivel kapcsolatban kérdésed merülne fel, bátran szólíts meg egy felsőbbévest, biztosan segíteni fog!

Vendégfogadási 1x1 10-ből 9 portás ezt ajánlja Mit csinálj, ha vendéget fogadnál?

• Először is menj le a portára a vendégedért! • A vendég megérkezése után menjetek oda közösen a portára! • Köszönjetek szépen és normálisan (akkor is, ha a portás esetleg nem így reagálna), majd jelentsétek be szándékotokat! • A szándékot nyomatékosítandó adjátok át a szükséges dolgokat: vendégfogadó belépőkártyája, illetve a vendég valamelyik igazolványa (személyi, diák, jogosítvány vagy útlevél)! • Ezt követően a vendégkártya birtokában már mindannyian beléphettek az épületbe.

Milyen vendéget fogadhatsz?

• Nappali: Ennek a vendégnek reggel 7 és hajnal 1 között kérhetsz kártyát, a kártya hajnal 4-ig jogosít benntartózkodásra. Nappali vendégből a Kármánban 4-et, a VPK-ban 3-at fogadhatsz egyszerre. • „Olcsó” éjszakai: Ilyen vendéget szintén reggel 7 és hajnal 1 között fogadhatsz, a kártya azonban másnap délután 4-ig érvényes. Éjszakai vendégből csak egyet vihetsz fel. Fontos, hogy szobatársaidnak is bele kell egyezniük ebbe, ugyanaz az ember egy héten háromszor aludhat a kollégiumban ilyen módon (lényegtelen, hogy ki fogadja). Nappali kártyával nincsen limit, de azzal nyilván nem is alhat bent az illető. Az éjszakai vendégfogadás nem ingyenes: a Kármánban 800 Ft-ot, a VPK-ban 500 Ft-ot számláznak ki érte a Neptunban, amelyet majd a gyűjtőszámládról fizethetsz be, ahogyan a kollégiumi díjat is. • „Drága” éjszakai: Ez csak a Kármánban van, akkor lép életbe, ha a vendégednek hajnal 1 és reggel 7 között kérnél kártyát. Szintén délután 4-ig érvényes, de ez esetben dupla árat, tehát 1600 Ft-ot kell fizetned vendéged után. Minden más paraméterében megegyezik a sima éjszakai kártyával.

Mi történik, ha valaki határidőn túl bennmarad?

• Ekkor a kártyája letiltásra kerül, ahogyan a tiéd is, amelyet a portán sűrű bocsánatkérések közepette tudsz feloldani, miután ők „nagy nehezen” kiengedtek. Emellett még egy „drága” éjszakai kártya árával is szegényebb leszel, ez éjszakai kártyánál az alapdíjon felül értendő.

További tudnivalók:

• A Kármánban a nappali vendégkártyák egyszeri belépésre jogosítanak, minden kilépés utáni újrabelépésnél a portán újra kell érvényesíttetni őket. Ez az éjszakai kártyákra nem vonatozik! Fontos még, hogy a Kármánban a vendégkártyákkal a kiadást követő egy percen belül át kell haladni a forgókapun, különben az előbb leírt procedúrát újra el kell játszani.


Szótár Aláírás: Azon tantárgyaidból, amelyek a félév végén vizsgával zárulnak, többnyire aláírást kell szerezned. Ez azt jelenti, hogy teljesítetted a követelményeket a tantárgyból ahhoz, hogy vizsgázhass, például megvannak legalább kettesre a zh-id, elfogadták a jegyzőkönyveidet, beadtad a házi feladatokat, de akár egyéb paraméter is szóba jöhet az aláírás kiérdemléséhez. Ha van aláírás, akkor nagyon örülünk, mert ha ezután csúfosan elbuknád a tárgyat, akkor az előkövetelményeket nem kell már újra teljesítened. Beugró: Többnyire a labor előtt szokott lenni, ezen az előre kiadott anyagrész morzsáit kérik vissza. Ha nem sikerül teljesítened, akkor nem vehetsz részt a mérésen, későbbi időpontban újra el kell jönnöd. Előadás: Ez a tantárgy elméleti oktatás része, ami azt jelenti, hogy bemész az előadóba, leülsz szépen és végighallgatod, miféle okosságokat regél a tanár, és közben igyekszel minél többet levésni a füzetkédbe, vagy megjegyezni azokat, vagy megjegyezni, hogy kitől kérheted majd el a jó jegyzeteket, ha épp nem vagy túl kompetens az irogálásra. Erősen ajánlott a legtöbb tantárgyból bejárni, mert a netre feltöltött diákból nem derül ki minden, és ami az előadáson elhangzik, azt mind számonkérhetik! Egyes tantárgyakból pedig kötelező rajta a részvétel, amit olykor szúrópróba-szerűen katalógussal ellenőriznek, és a tantárgy teljesítésének feltétele, hogy legalább az előadások 70%-án bent legyél! Súgó: ha vetítés van (és általában az van), akkor ne azt írd le, ami a kivetítőn van, hanem amit a tanár elmond! Félévközi/évközi jegy: Egyes tantárgyakból nincs vizsga, hanem félévközi/évközi jegyet kapsz, amely a tárgy félév közbeni teendőinek (pl. zh-k, házi feladatok) eredményeként adódik. Ismétlő vizsga: Ha egy tantárgyból a vizsgád nem sikerült, vagy nem mosolyog rád eléggé az a jegy, minden tantárgyból elmehetsz díjmentesen egyszer ismétlő/pótvizsgázni. Mindkét jegyet bevésik a leckekönyvedbe, de a pótvizsga jegye lesz az érvényes. Ha javítani szeretnél, jól gondold meg, olyan is volt, hogy valaki elment javítani a kettest és képes volt megbukni! Ismétlő javítóvizsga: Más néven pótpótvizsga. A fűszeres gyroshoz hasonlóan ez is legalább kétszer csíp: egyrészt fizetni kell különeljárási díjat (ez 4500 Ft), másrészt erre már tényleg tanulni fogsz, és rendesen izgulni, mivel ha ez bukó, akkor ez a tárgy csúnyán kigáncsolt téged, és lesz szerencséd újra belevágni az elejétől. (Figyelem! Az új szabályok miatt figyelni kell az egy tantárgyból letehető

maximum 6 vizsgaalkalmas szabályra, vagy búcsúzhatsz az egyetemtől. Erről részletesebben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban olvashatsz, melyet a kth.bme.hu oldalon a Szabályzatok menüpont alatt találhatsz.) Jegyzőkönyv: A laborokon vagy a laborok után kell elkészíteni, és egy megadott időpontig beadni a felelős tanárnak. Ez mindent tartalmaz a mérésről, leírást, számításokat, rajzokat, elméleti hátteret és még ilyeneket. Sokszor nagyon szigorú követelmények vannak az elfogadáshoz. Katalógus: Más néven jelenléti ív. Erre általában szépen rá kell tintázni a nevedet, a Neptun-kódodat és az aláírásodat. Van katalógus gyakorlaton, laboron, és a már említett tantárgyakból az előadáson is időnként, ezt előre elmondják az adott tantárgyat oktatók az első előadáson. Különeljárási díj (KED): ez az az összeg, amelyet bizonyos esetekben (pl. egy számonkérés másodszori pótlása, harmadik vagy további vizsga felvétele adott tárgyból, késedelmes házileadás stb.) be kell fizetned. Összege változó, kivonatosan megtalálod ebben a számban is (a Fizetendő díjak oldalt keresd), részletesen pedig a GHK honlapján. A különeljárási díjakat a Neptun segítségével tudod befizetni. Először el kell utalnod az összeget az egyetemi gyűjtőszámlára. Onnan néhány (általában 2-3) munkanap alatt kerül át a saját gyűjtőszámládra, ahonnan a Pénzügyek/Befizetés fülön tudod rendezni tartozásodat. Fontos megjegyezni, hogy vannak olyan esetek, amikor magadnak kell előzetesen kiírni a befizetendő tételt. Érdemes a díjat időben befizetni, mivel ha lejárt tartozásod van, akkor nem vehetsz fel tárgyakat, nem részesülhetsz kollégiumi férőhelyben, továbbá záros és szoros határidőn belül a hallgatói jogviszonyodat is megszüntethetik emiatt. (Elég szigorúan nézik!) Megajánlott jegy: Na, ezért érdemes pedálozni (általában). Egyes vizsgával záruló tantárgyakból lehet ilyet beszerezni félévközi feladatok vagy zárthelyik teljesítésével, és ez a vizsgázást fakultatívvá teszi, tehát el lehet menni, de nem kötelező, csak ha javítani szeretnél a megajánlott jegyeden. Általában keményen meg kell küzdeni érte. A megajánlott jegy alapvetően hármastól kezdődik, de akad néhány tárgy, ahol már kettestől is megadják. Neptun: Az interneten elérhető számítógépes rendszer, ezen keresztül veszed fel a tantárgyaidat, fizeted be a tartozásokat, jelentkezel vizsgára, és intézed egyéb ügyeidet. Hogy miért a tenger istenéről lett elnevezve, arról dunsztunk sincs, de hogy a tárgyfelvételkor hatalmas vihart kavar az állóvízen, az fix.


Páratlan hét: A szorgalmi időszak első hete az első hét, vagyis ez páratlan hét. Ennek semmi köze nincs a naptári héthez, az lehet, hogy páros számú! Értelemszerűen az egyetemi páros hét is létezik. Regisztrációs hét: A szorgalmi időszak előtti hét, ekkor még nincs oktatás, ekkor kell felvenni a tantárgyaidat a Neptunban, bár különeljárási díjjal karöltve az első héten is lehet még a tárgylistán módosítani. Ekkor be kell állítani a következő félévedet aktívnak, különben passzívon leszel, és nem teljesítheted a tárgyakat. Ez nagyon fontos, ezért ezt soha ne felejtsd el! Szorgalmi időszak: Az a csodálatos 14 hét a félévben, amikor az előadások, a laborok és a gyakorlatok vannak, zh-kkal és mérésekkel körítve. Ekkor szerzel aláírást, megajánlott és félévközi jegyet is. Ezt követi a póthét, ami már a vizsgaidőszak előszobája, mert már ekkor is vannak vizsgák, de ekkor az elsődleges cél, hogy az elbukott zh-kat és jegyzőkönyveket bepótold az aláíráshoz/félévközi jegyhez. Tárgyfelvétel: Ez mindig izgalmas órákat (napokat) fog jelenteni az életedben. Első félévben még csak a regisztrációs héten vehetsz fel tárgyakat, a tankörvezetőid erről majd részletesen tájékoztatnak, sokszor együtt veszitek fel az óráitokat. Attól izgalmas, hogy mivel mindenki ráül a Neptunra, a szervernek ez nem tetszik, és így gyakran ki fog dobni, nem tudod felvenni a tantárgyakat, csak kemény és kitartó küzdelem során, és mire végre eljutsz idáig, gyakran a jó időpontokat és a jó tanárokat mások már behúzták. Igen fontos megemlíteni, hogy egy tantárgyból több előadás, gyakorlat és labor van, különböző időpontokban, tehát ez nem olyan kötött, mint a középsuliban! Magadnak csinálod meg az egész órarendedet, légy megfontolt és főképp gyors, na meg előrelátó! ZH: Az egyik legfontosabb a végére maradt. A legújabb szabályok szerint a neve hivatalosan ÖTT, azaz Összegző Tanulmányi Teljesítményértékelés, de ne lepődj meg, ha szinte mindenki lánykori nevén fogja emlegetni. De mi is ez? Hasonlít a vizsgára, de ez még a szorgalmi időszak jövevénye. A középiskolában egy témazáróhoz tudnánk hasonlítani, nincs sok egy tantárgyból (egy és négy között), viszont rendesen kell rájuk tanulni. Előnyük viszont, hogy az első előadáson ismertetik a zárthelyik időpontját. Ezek alapján szerezhetsz aláírást, megajánlott jegyet és félévközi jegyet. Ha nem volt jó napod, elmehetsz még egyszer pótzh-ra díjmentesen, és pótpót zh-ra térítés ellenében. Viszont pótpót ZH-ra elméletileg minden tantárgyból elmehetsz! Fontos, hogy a pótpót ZH-n a különeljárási díjat előre be kell fizetni, melyet magadnak kell kiírni! Ha a pótpót ZH nem sikerült, akkor a tárgy hamarosan ismét benne lesz az órarendedben. A ZH kistestvére a röp ZH, új nevén ED (Ellenőrző Dolgozat), mely gyakorlatilag 1-2 óra anyagát fedi le.

Tantárgykódok – mit is jelent?

Valószínűleg észrevetted, hogy az egyetemen a tárgyaknak nem csak neve van, hanem egy egyedi kóddal is ellátták őket a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Noha ennek a legtöbb esetben hatalmas jelentősége nincs, mégis előfordulhat, hogy nagy szükséged lesz egy adott kód értelmezésére. Hogy könnyebb dolgod legyen, egy példán keresztül szeretnénk szemléltetni, mit is jelent ezen tizenegy betű és szám halmaza.

• Az első három betű a tárgyat oktató intézményt jelöli. Jelen esetben ez csakis BME lehet. • A következő két betű mutatja az adott tárgyat gondozó kart. 90%-ban ez GE, azaz Gépészmérnöki Kar, egyes tárgyak esetében (pl. a Matematika tárgyak) eltérő is lehet (a konkrét példában TE, azaz Természettudományi Kar). • Az ezt követő betűkettős a felelős tanszék kódja. • A gondozó tanszéket követi a tárgy szintjének jelölése, azaz, hogy alap-, osztatlan vagy mesterképzéses-e a tárgy. Nálatok ez szinte kizárólag egy B betű lesz BSc-n. (Eddig A betű volt.) • A kilencedik karakter jelöli, hogy a tárgy melyik szakon van. A négy alapszak egyértelmű jelei (E, G, M, T) mellett ebben a pozícióban még a következő jelölések fordulhatnak elő: X=több szakon kötelező tárgy; K=minden szakon kötelező tárgy; V=szabadon választható tárgy; U=emelt szinten oktatott tárgy. • Végezetül az utolsó, betűk és számok tetszőleges kombinációjából álló duó az adott tárgy egyedi tárgy azonosítója. A Gépészkari tanszékek tárgykódi rövidítése (az egyes tanszékek pontos nevét lásd ezen újság Rövidítések címszava alatt): • AT: ARA • EN: EGR • EP: ÉPGET • GE: GT3 • GT: GTT • MI, RI: MOGI • MM: MM • MT: ATT • PT: PT • VG: HDS


Fizetendő díjak

Jogcím Otthoni feladat késedelmes leadása esetén alkalmanként

Határidő

Összeg

Kirovást követő 15 napon belül

3200 Ft

PótpótZH

Előre kell a hallgatónak kiírnia

5500 Ft

Harmadik, és további vizsga/szigorlat

Kirovást követő 3 napon belül

4500 Ft

Javító célú ismételt tárgyfelvétel

A kérelem leadását követő 1 órán belül

4500 Ft

Nem első alkalommal felvett tantárgyak esetén kurzusonként

Kirovást követő 15 napon belül

4500 Ft

Késedelmes beiratkozás Passzív félév utólagos aktiválása Utólagos tantárgyfelvételi/törlési kérelem kurzusonként A +10% kreditmennyiséget meghaladó felvett krdeit esetén kreditenként Vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén alkalmanként Felvett, de nem teljesített tantárgyak esetén kurzusonként A BME döntése ellen a BME Hallgatói Jogosrvoslati Bizottsághoz benyújtott fellebbezés (kivéve, ha a bizottság a szolgáltatási díj elengedése mellett dönt) Határidő utáni fizetés esetén alkalmanként

A kérelem leadását követő 1 órán belül A kérelem leadását követő 1 órán belül A kérelem leadását követő 1 órán belül

5500 Ft 5500 Ft 5500 Ft

Kirovást követő 15 napon belül

4500 Ft

Kirovást követő 3 napon belül

5500 Ft

Kirovást követő 15 napon belül

4500 Ft

A kérelem leadását követő 1 órán belül

3000 Ft

Kirovást követő 15 napon belül

1400 Ft

http://ehk.bme.hu/letoltesek/Oktatas/KED.pdf


KÁTÉ 2017. Gólyaszám  

Kate 2017 golyaszam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you