Page 1


Tartalom

Impresszum Felelős kiadó:

Varró Gergő

Felelős szerkesztő:

Krisztián Dávid Főszerkesztő:

Orbán Péter Főszerkesztő-helyettes:

Herczeg Krisztina Tördelőszerkesztő:

Faragó Dénes Tördelők:

Biróczky Máté Herczeg Krisztina

Dékáni köszöntő Főszerkesztői köszöntő Gépészkari Hallgatói Képviselet Bemutatkozik a GHK Rövidítések

Tartalmi vezető:

Bolyki Zsolt Olvasószerkesztők:

Faragó Dénes Mézes Márton Vajda Márk Vámos János

Cikkírók:

Kun Csaba Nagy Dávid Márk Orbán Péter Vezető grafikus: Grafikusok:

Egész Dénes Balázs Eszter Heszler András Pethő Luca Rába Erzsébet

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet lapja. Megjelenik 800 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával. Káté szerkesztőség 1111 Budapest, Irinyi J. u-1-17. HÖK Tömb A33 katepress@gmail.com www.kate.hu fb.com/katepress Korábbi számaink: gpk.bme.hu/index.php/kate Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. A hirdetések tartalmáért és minőségéért, esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Gondolj a környezetedre! Add tovább egy ismerősödnek az újságot, ha te már elolvastad, vagy keress neki egy kényelmes szelektív kukát! Köszönjük! Hivatalos megjelenés: Szeptember 1.

Kollégiumok BME História Megélhetési kisokos Ösztöndíjak Mi is az a KTH? Események Láss világot! Szakbemutatók Szótár Öntevékeny körök, szakosztályok Gólya képregény

4 7 8 9 11 12 15 16 22 23 24 26 27 30 31 38


Dékáni köszöntő Kedves Kollégák!Mindenekelőtt gratulálok, hogy felvételt nyertek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (rövidítve BME, vagy ahogy hagyományaink szerint büszkén nevezzük: Műegyetem) Gépészmérnöki Karára. Büszkék vagyunk Önökre, hogy az ország legjobb műszaki hallgatóival kezdhetjük meg a közös munkát szeptemberben. Az Önök által elért felvételi pontszámok kimagaslanak nemcsak a többi felsőoktatási intézmény hasonló alapszakjainak felvételi pontjai közül, hanem az egész magyar felsőoktatást tekintve is. Idén is Magyarországon az egyik legnépszerűbb alapszak a gépészmérnöki volt, összesen 5520 fő jelölte meg, melyből 1233 fő jelentkezett karunkra. A BME gépészmérnöki alapszakjára bejutni minimálisan 383 ponttal lehetett (lásd ábra), ugyanakkor a felvettek átlagpontszáma ennél lényegesen magasabb, 422 volt. Nagyon nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar mechatronika alapszakjára, amihez minimálisan 456 pont volt szükséges (lásd ábra), s ez egyben országosan a legmagasabb műszaki pontszám. A felvettek átlagpontszáma 472 volt. Szintén nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar energetikai alapszakjára, mert kizárólag matematika és fizika tárgyakból lehetett felvételizni, és legalább az egyikből emelt szinten tett érettségi kellett, ami a műszaki

képzési területen egyedülálló. A minimális felvételi pontszám 408 volt, a felvettek átlagpontszáma pedig 440 (a Miskolci Egyetem energetikai alapszakját idén nem tudta elindítani). Országosan a legtöbb (380 pont) kellett a BME Gépészmérnöki Kar ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakjára való bekerüléshez, ahol a felvettek átlagpontszáma 413 volt (a többi képzési hely minimumpontszáma: ÓE (Budapest) – 282, PTE (Pécs) – 284, NyME (Sopron) – 293 pont és ME (Miskolc) – 280). Összességében 711 alapszakos elsőéves kezdi meg tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán, amelyből 420 gépészmérnök, 128 mechatronikai mérnök, 118 energetikai mérnök, 45 pedig ipari termék- és formatervező mérnök hallgató.


Az adatok adjanak Önöknek önbizalmat, erőt és kitartást a munkájukhoz, hiszen a tanulásban a kar oktatói nagyon magas követelményeket fognak támasztani, aminek oka az, hogy az itteni képzés a vezető nemzetközi, európai színvonalat tekinti mértékadónak. Így a legerősebb hazai és az ide települt legjobb nemzetközi cégeknél is meg tudják majd állni a helyüket – vagy ha saját vállalkozásba kezdenek, ezekkel a cégekkel együtt tudnak majd működni, másokkal versenyezni fognak, megint másoknál hazai leányvállalatokat alapítanak, visznek sikerre. Önöknek nem munkát keresni kell majd, hanem munkát adni, munkahelyet teremteni másoknak, az ország gazdaságának. Önök lesznek az ország műszaki értelmiségének elitje! Hogy mindez mennyire így van, azt jól mutatják a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (MKIK) Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2008 óta készített jelentései, amelyben minden évben a BME Gépészmérnöki Kara volt a legnagyobb presztízzsel rendelkező műszaki felsőoktatási intézmény Magyarországon. A HVG „Diploma” különszáma is minden évben közöl rangsorokat, amelyekből szintén kitűnik a BME Gépészmérnöki Kar országos vezető szerepe. A BME Gépészmérnöki Karán végzettek jóval az átlag felet-

ti alapbérrel helyezkednek el, és bérnövekedésük üteme is átlag feletti. A Gépészmérnöki Karon végzettek igen keresettek hazánk valamennyi régiójában, végzett hallgatóinknak a magyar ipar szempontjából meghatározó szerepét mutatja a GVI-jelentés regionális vonzások hatásait feltérképező gráfja is, ahol a BME Gépészmérnöki Kar (itt BME-GM rövidítéssel) van a középpontban (lásd ábra). Mindez azt is jelenti, hogy a BME Gépészmérnöki Kar hallgatóit úgy tekintjük az első perctől kezdve, mint akik nem fognak megelégedni az alapképzési diplomával, és már az első évtől kezdve úgy tanulnak, hogy majd mesterdiplomát is fognak itt szerezni, hogy a hagyományos műegyetemi mérnöki diploma értékének megfelelő, sőt, azt meghaladó tudással hagyják el az egyetemet. Hiszem és vallom, hogy a tanulás a legjobb befektetés, amelyet bizonyít az, hogy a magyarországi bruttó átlagjövedelmeket tekintve a BSc oklevéllel rendelkezők átlagban 300.000 Ft-ot, az MSc diplomával rendelkezők 380.000 Ft-ot, míg a posztgraduális képzésen (pl. doktori képzés) részt vettek közel 430.000 Ft-ot kerestek. A Műegyetemen és ezen belül a Gépészmérnöki Karon szerzett diploma értéke és az itt végzettek jövedelme jóval (15-25%-kal) meghaladja az átlagot.


Miközben egyetemistaként diákok maradtak a középiskola elvégzése után is, azért hamar látni fogják, az egyetem nem csak egy újabb iskola. A tanulás, a követelmények itt egészen mást jelentenek; tanulmányaikat sokkal önállóbban kell végezniük, mint a középiskolákban. Egyedül kell dönteniük, saját magukért egyedül Önök lesznek felelősek. Maguknak kell vigyázniuk egészségükre, gazdálkodni erejükkel, sportot választani és azt rendszeresen gyakorolni, művelődni (olvasni, színházba járni), megtalálni a helyes arányokat munka, pihenés, tanulás és szórakozás között. Mivel leendő szakmájuk – majd látják – teljes mértékben nemzetközi, maguknak kell választani, milyen nyelvet és mekkora időbefektetéssel, hogyan tanuljanak, utazzanak-e hosszabb időre külföldre (feltétlenül!), ha igen, hova és mikor. Sok segítséget kapnak majd ehhez oktatóiktól is, a pályázatok kínálta lehetőségek pedig szinte beláthatatlanok; a döntés azonban, az utánajárás, a szükséges munkabefektetés csak magukon múlik. Az egyetemi tanulmányok jelentős erőfeszítést igényelnek minden hallgatótól a folyamatosan emelkedő követelmények miatt. Ennek egyik jelentős eleme, hogy 2016. szeptember 1-től az állami ösztöndíjas képzésben való bennmaradás feltétele a félévente legalább 18 teljesített kredit megszerzése. A Gépészmérnöki Kar múltjáról és jelenéről sokat megtudhatnak a kari honlapról (www.gpk.bme.hu). Bízom benne, hogy örökösei lesznek karunk nagy elődeinek (a teljesség igénye nélkül: Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Kármán Tódor, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Gábor Dénes) és büszkén fogják a BME Gépészmérnöki Karán végzett kiváló mérnökök táborát gyarapítani.

Hiszem, hogy olyan mérnökké válnak, akik mindenben eleget tesznek Pattantyús-Ábrahám Géza, néhai műegyetemi gépészmérnök professzor által megfogalmazott elvárásoknak:

„A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi értékkel párosult jellemerőre és felelősségtudatra van szükség.” Végezetül szeretném biztosítani Önöket, hogy mindig számíthatnak a Gépészmérnöki Kar munkatársainak segítségére és tanácsaira, forduljanak bizalommal kérdéseikkel és problémáikkal oktatóikhoz és a kar vezetéséhez. Ennek érdekében bővítettük a kommunikációs lehetőségeket a Facebookon (fb/bmegpk) és a Twitteren (twitter. com/bmegpk) való megjelenéssel. Együtt mindig minden problémát megoldunk, legyen az szakmai, erkölcsi vagy emberi. Tanulmányaikhoz sok sikert, kitartást, akaraterőt és hitet kíván: Dr. Czigány Tibor dékán


Főszerkesztői köszöntő Kedves Kollegina! Kedves Kolléga!Engedd meg, hogy én is köszöntselek hazánk legerősebb műszaki egyetemének hallgatói között! Azzal, hogy ide bekerültél, már így is olyan dolgot hajtottál végre, amire egész életedben büszke lehetsz. A java azonban csak most kezdődik! Ezen, számodra még idegen terepen bent is kell maradni! Ez nem olyan könnyű, mint ahogy elképzeled. Könnyen elveszhet az ember a tárgyak, papírok, avagy a kocsmák rengetegében, és bizony elég könnyen összeszedhet több éves csúszást a mintatantervhez képest, a legrosszabbakat nem is említve! Mielőtt belemennénk az újság tartalmába, pár alapszabályt osztanék meg – mint már gyakorló gépészkari hallgató – veled: - Merj kérdezni! Ha valami, bármi, a legapróbb bagatellnek gondolt dolog nem világos, kérdezz utána! Kérdezd a könyvet, kérdezd az oktatódat, a tankörvezetődet, bármely hallgatótársadat, szinte biztos, hogy kapsz választ a kérdésedre! Azzal, ha nem kérdezel, csak a saját esélyeidet rontod. - Alakíts ki kapcsolatokat! A kapcsolatok gazdagságának megléte a mai világban elengedhetetlen. Azzal, ha csak tanulsz, nem biztos, hogy jobb eredményt érsz el a későbbi életben, mint egy olyan személy, akinek csekélyebb ugyan a tudása, de mellette megfelelő kapcsolati tőkével is rendelkezik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne tanulj, csupán arra próbálnék célozni, hogy nyiss mások felé is. Ehhez nem kell, hogy megerőltetőt tegyél, csupán elmenni egy szakosztály, vagy öntevékeny kör gyűléseire és annak értékes, hasznos tagjává válni, kölcsönösen profitálva a kapcsolatból. (Vagy akár csak eljárni néha kocsmázni, az is tud segíteni néha...) Hogyan is induljunk el ezen a rögös úton? Ehhez nyújt segítséget a kezedben tartott újság. Megtalálhatod benne az egyes szakok csínját-bínját (mire figyelj, mi minek a rövidítése stb.), a körök és szakosztályok listáját (melyben mindenki megtalálhatja a neki tetszőt). Fellelhető a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének (GHK) és a Központi Tanulmányi Hivatalnak (KTH) bemutatkozása, valamint találhatsz cikket a különböző külföldi csereszervezetek tevékenységéről is. Ha kikapcsolódnál, a különböző állandó rendezvényekről is találsz egy kis kedvcsinálót. Informálódni tudsz a különböző fizetendő díjakról is, valamint az egyes, gépészek is lakta kollégiumok szintén bemutatásra kerülnek. Persze, ha jól dolgozik

az ember, őt is megfizetik, a különböző ösztöndíj típusokról is megtudhatsz egyet s mást. Ahhoz pedig, hogy az egyetem környékén se legyen gondod, forgasd örömmel a Megélhetési kisokost, vagy az újság közepén található térképet! (Apropó, a térkép másik oldalára egy társasjátékot rejtettünk el számodra és barátaid számára, ahol „játékos formában” tudjátok kipróbálni az egyetemi élet működését, annak minden szépségével és szörnyűségével együtt.) Végezetül engedtessék meg egy kis önreklám is: amennyiben felkeltette érdeklődésed a Káté, és szeretnél te is részt venni a szerkesztőség munkájában, akkor sok szeretettel várunk szeptember 21-én (szerdán) a Kármán koli alagsorában található irodánkban! A részletekről és a KÁTÉ működésének mikéntjéről a körök leírásában, illetve a borítón elhelyezett plakáton tájékozódhatsz e számban, bővebb információkért és az esetleges időpontváltozások miatt kövesd figyelemmel a kihelyezett plakátokat, illetve Facebook-oldalunkat, vagy szólítsd le nyugodtan a Káté logós ruhájú embereket az egyetemen vagy azon kívül. Nem fogod megbánni! Egyetemi éveid minden pillanatához és a későbbi életben is sok sikert kívánok a szerkesztőség tagjai nevében is!! Orbán Péter főszerkesztő


Gépészkari Hallgatói Képviselet Szeptembertől rengeteg új kihívással kell majd szembe nézned. A következő években egyetemi életed során rengeteg megoldandó feladat vár rád, ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK). Minden beiratkozott gépészkari hallgató a Gépészkari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tagja, így szeptembertől már Te is. A HÖK jogait az általa megválasztott, hallgatókból álló testület, a GHK gyakorolja, melynek feladata a hallgatói érdekek képviselete mind kari, mind egyetemi szinten. Tevékenységünk nagyon széleskörű, bármilyen, az egyetemmel kapcsolatos kérdéseddel bizalommal fordulhatsz hozzánk, legyen szó tanulmányi problémákról, ösztöndíjakról vagy akár kollégiumi elhelyezésről. Legelőször a szociális támogatással és a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban találkozhattál velünk, ill. a Gólyatáborban. Szociális támogatás igényléséhez, ill. ha szociális alapon kerültél be a kollégiumba, akkor az igazolásokat személyesen is le kell adni a beköltözéskor vagy az első napokban. Ezt a Hallgatói Irodában teheted majd meg, ami a Kármán Tódor Kollégiumban található. A gépészkaros hallgatók többsége évek óta a Kármán Tódor Kollégiumban kerül elhelyezésre, emellett főként a Vásárhelyi Pál Kollégiumokban vannak még férőhelyeink. A karon számos öntevékeny csoport működik. Ezekről részletesebben tájékozódhatsz a honlapunkon vagy jelen kiadványban, illetve a Gólyatábor alkalmával személyesen is megismerkedhettél a tagjaikkal. Ha figyelemmel kíséred a félév eleji tagtoborzókat, akkor csatlakozhatsz is a munkájukhoz. A körök és szakosztályok működésének támogatása is a feladatunk. Az egyetemi tanulmányokon túlmutató, kiemelkedő teljesítmények elismeréseként pályázhatsz több teljesítmény alapú ösztöndíjra is, mint pl. Kari BME, Szakmai és Sport ösztöndíjak. Fontos, hogy a tanuláson kívül foglalkozhass más közéleti vagy közösségi tevékenységgel is. Ezt értékelendő, a tanulmányi ösztöndíjon kívül lehetőséged van Közösségi, valamint Közéleti ösztöndíj elnyerésére is. Egyetemi életed során nem csak a hivatalos ügyek intézésekor találkozhatsz velünk. Bízunk benne, hogy az általunk szervezett rendezvényeken is részt fogsz venni. Ilyen már az első hetekben megrendezésre kerülő Kollégista avató és a Gólyahajó is. Ezekről a Gólyaoldalon (http://ghk.bme. hu/golya) bővebben is tájékozódhatsz. További rendezvények is várnak Rád, mint a Gólyabál, majd tanulmányaid során később a Harmadoló est, okleveled kézhezvételekor pedig a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bál. De nem feledkezhetünk meg a rendszeres eseményekről sem, úgy mint a szakmai vetélkedőt magába foglaló Kármán napról, amely a számos színes programot felvonultató Kulturális és Szakmai hét része, vagy gondoljunk a gépészkari napokra, a SLIP-re. Ha Te is szeretnél jobban megismerkedni a képviseleti munkával, várunk a Gólyatanács foglalkozásain, ahol

részletesebben is megismerheted a feladatainkat, illetve részt is vállalhatsz ezek szervezésében. Ha mindezekről, vagy bármilyen egyéb témáról kérdésed lenne, keress minket személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken: • E-mail: info@ghk.bme.hu • Telefon: 06-20/224-4139 • Címünk: Kármán Tódor Kollégium, HK Tömb, 1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. (aktuális fogadási idő a honlapunkon található)

Gólyatanács

A GHK elsőéveseknek szánt szervezete, amiben részletesen megismerhetitek munkánkat, illetve idővel részt is vállalhattok az egyes feladatok elvégzésében. Amennyiben egyetemi éveid alatt a tanuláson kívül szeretnél más hasznos dolgokkal is foglalkozni, szeretnél aktív részesévé válni a kari közéletnek vagy részletesen megtudni, hogyan működik a hallgatói mozgalom a gépészkaron, akkor itt a helyed közöttünk. Baráti hangulatú foglalkozásaink a félév során hetente-kéthetente várnak titeket, így komoly leterheltséget nem jelentenek. A féléves programjainkról és a jelentkezésről a GHK gólyaoldalán találsz részletes információkat. Ha pedig csatlakoznál a csapathoz, akkor egy e-mailben jelentkezz az info@ghk.bme.hu címen 2016. szeptember 9. (péntek) 23:59-ig. A levél tárgya legyen: gólyatanács2016 és egy rövid, néhány mondatos bemutatkozást írj magadról. Várunk a csapatban!

Kari Rendezvény Bizottság

Tetszett az idei gólyatábor? Vagy esetleg lemaradtál róla? Akkor itt az ideje, hogy jövőre részt vegyél Karunk gólyatáborában, immár mint szervező.Nem kell mást tenned, csak jelentkezni a Kari Rendezvény Bizottságba!Hogy mi is vár Rád, ha részese leszel ennek az innovatív csapatnak?A Kari Rendezvény Bizottság feladata a kari rendezvények szervezése és színvonalas lebonyolítása. A jelentkezőknek lehetősége nyílik a tavaszi kari rendezvények (Kulturális és szakmai hét, SLIP-Gépészkari Napok, Gyűrű-és Kitűzőavató Végzős Bál) szervezésére, valamint teljesítményük alapján részt vehetnek a 2017-es gólyatáborban és a gólyaprogramok lebonyolításában is. Emellett a feladatok elvégzése során nagyszerű lehetőség nyílik tapasztalatszerzésre a rendezvényszervezés területén. Jelentkezz KRB-snek, és légy aktív résztvevője az Egyetemi életnek és egy összetartó, klassz csapatnak! A jelentkezés várhatóan október elején lesz, további információkat a ghk.bme.hu oldalon, valamint a GHK Facebook oldalán találsz.


Bemutatkozik a GHK GHK elnök - Varró Gergő A Gépészkari Hallgatói Képviselet elnökének feladata a szervezet irányítása és ezáltal a kb. 3800 gépészkari hallgató érdekképviseletének ellátása. Ennek egyik kötelező momentumaként, minden héten részt vesz a Dékáni Tanácson, ahol a dékán, a dékánhelyettesek és a Dékáni Hivatal vezetője tartanak megbeszélést a kart érintő legfontosabb témákról, aktualitásokról. Itt hetente helyet kapnak a hallgatókat érintő ügyek, problémák is. Feladata még a képviselet vezetése, a többi Kari Hallgatói Képviselettel, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselettel való kapcsolattartás. A GHK elnökének feladatköre kicsit inkább már egyfajta menedzserszerep. Leginkább a feladatok kiosztása, azok számonkérése, ellenőrzése, az emberek irányítása és a munkájuk összehangolása a cél.

Egyetemi Hallgatói Képviselők -Nagy Edit és Kovalovszki Máté

A BME-n az egyetemi hallgatói önkormányzat a kari önkormányzatokból épül fel, amelynek a vezető testülete az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK). A képviseletbe minden kar delegál két főt. Nekünk, mint egyetemi hallgatói képviselőknek, feladatunk a Kari Hallgatói Képviseletek koordinálása az összes kart érintő kérdésekben. Minden kari szintű bizottságnak megvan a maga megfelelője az EHK-ban is, aminek a feladata, hogy összefogja a Kari Hallgatói Képviseletek munkáját, és tovább közvetítse azt az egyetem felé.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság - Perger Dávid

A Tanulmányi és Oktatási Bizottság tevékenysége két részből tevődik össze: oktatási, azaz mindenkit érintő és tanulmányi, azaz adott személyt érintő kérdésekkel foglalkozik. A bizottság tagjai részt vesznek többek között a zárthelyi-ütemterv és a vizsgarend összeállításában, tanulmányi témájú Neptun kérvények (méltányossági kérelem, kedvezményes tanulmányi rend, utólagos tárgyfelvétel, stb. kérése) bírálásában. A képzések felülvizsgálatából is kivesszük a részünket - 2013-ban az MSc képzések reformjában segítettünk, de az éppen folyamatban lévő BSc felülvizsgálatban is szerepet vállalunk a hallgatóság véleményének felmérésével, képviseletével, változtatási javaslatok kidolgozásával. Komoly szerepünk volt a szeptember elején hatályba lépő új TVSz kialakítása során, ahol véleményeinkkel, javaslatainkkal igyekeztünk elérni, hogy minél hallgatóbarátabb szabályzat legyen elfogadva. A tárgyadatlapok, tantervek véleményezése is a mi feladatunk hallgatói oldalról. Ezek mellett foglalkozunk a legkülönbözőbb kérdések megválaszolásával - nem egyszerű eligazodni az időnként változó törvényi előírások és

egyetemi szintű szabályzatok paragrafusai között. Hogy könnyebben átlássátok ezeket a szabályokat, a GHK honlapján igyekeztünk érthetően összefoglalni a tudnivalókat (Tanulmányi Kisokos). Azonban, ha valami nem egyértelmű, inkább keressetek minket és kérdezzetek bátran, hiszen így mindenképpen helytálló választ kaptok a kérdésetekre, vagy továbbítani tudunk Titeket a kompetens személyekhez.

Szociális Bizottság Tóth Amanda

A Szociális Bizottság foglalkozik a szociális alapú ösztöndíjakkal. Ezek közül a hallgatók leggyakrabban a rendszeres szociális ösztöndíjjal találkozhatnak. A BME-n - a legtöbb ösztöndíjjal ellentétben - a rendszeres szociális ösztöndíj mind a 8 karon egységes pontrendszer alapján kerül megállapításra. A rendszeres szociális ösztöndíj elnyeréséhez először elektronikusan kell leadni a pályázatot az Egységes Szociális Rendszerben (ESZR), ezután egy kiválasztott időpontban személyesen le kell adni az igazolásokat a GHK-nál. Miután lezárult a szociális pályázatok bírálása, az EHK (Egyetemi Hallgatói Képviselet) megállapítja az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt. Az Egységes Szociális Rendszert az Egyetemi Hallgatói Képviselet működteti. A Gépészmérnöki Karon a Szociális Bizottság tagjai a Hallgatói Képviseletből kerülnek ki. A Bizottság legfőbb munkája a rendszeres szociális ösztöndíjak elbírálása. A bírálók részt vesznek egy több napos oktatáson és egy vizsgán, amely tartalmaz elméleti és gyakorlati részt is. A bizottság feladata még egyszerűsíteni a leadást a rászoruló hallgatóknak úgy, hogy ne hagyjon kiskapukat a rendszerben, és tényleg csak az arra rászoruló hallgatók kaphassák meg az ösztöndíjat. Emellett figyelniük kell arra is, hogy az aktuális törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően történjen az ösztöndíj kiosztása.

Rendezvény Bizottság

A GHK az alapvető feladatain kívül a hagyományőrzésre és a kulturális eseményekre is nagy figyelmet szentel a Karon. Minden rendezvény esetében a legelső és legfontosabb feladat az elvárások, célok és költségek meghatározása. Ezen három komponens megfelelő behatárolása elengedhetetlen, és sok esetben a folyamat legnehezebb szakasza egy sikeres rendezvény megszervezésekor. Itt dől el, hogy milyen fellépő/előadó kerül meghívásra; milyen áron vásárolhattok belépőjegyet az adott rendezvényre stb. Feladataink között szerepel a márciusban megrendezett Kulturális és Szakmai hét szervezése, amelynek a Kármán Tódor Kollégium ad otthont. További eseményeink a Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős bál, Kollégista avató, valamint részt veszünk a Gépészkari Napok, ismertebb


nevén a SLIP szervezésében is. Ezek mellett nagy feladat a gépészkar elsőéves hallgatóinak szóló rendezvények, a Gólyatábor, a Gólyahajó és a Gólyabál megszervezése, mely szintén a GHK-hoz tartozik. 2015. februártól a GHK kiterjesztette rendezvényszervezői csapatát és megalapította a Kari Rendezvény Bizottságot, amelynek legfőbb feladata minden évben a Gólyatábor előkészítése és lebonyolítása, valamint tavasszal a SLIP Gépészkari Napok megszervezése. Emellett idén is elindítottuk a tankörvezetői képzésünket, amelyre közel 60 ember jelentkezett, közülük 30-an lettek végül tankörvezetők. A tankörvezetői képzés és felkészítő februárban indul és egészen a vizsgaidőszak kezdetéig tart. A heti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon komoly oktatásban (tanulmányi ügyek, ösztöndíjak, szociális juttatás, egyetemi felépítés stb.) és csapatépítő tréningeken vesznek részt a jelentkezők.

Ösztöndíj Bizottság Kántor Tamás

Ha ösztöndíjakról beszélünk, akkor a legtöbb ember azonnal a tanulmányi ösztöndíjra gondol, pedig az Ösztöndíj Bizottság tevékenységének csupán egy részét teszi ki ez az ösztöndíj. Emellett több másik kari szintű pályázat is létezik, amikkel szintén ez a bizottság foglalkozik. A bizottság feladatkörébe tartozik többek között az ösztöndíjak technikai előkészítése, mint a bírálási szempontokra vonatkozó javaslatok tétele, kiírások elkészítése, az igazolások beszedése és később a pályázatok bírálása, kapcsolattartás a hallgatókkal és az illetékes egyetemi szervezetekkel, bizottságokkal (pl. Sportközpont, TDK bizottság, EHK Pályázati Bizottság). Feladat a féléves normatíva költségvetés elkészítése és kezelése, az ösztöndíj kifizetések kezdeményezéséhez szükséges adminisztratív feladatok elvégzése, illetve az egyedi hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos problémák kezelése. A bizottság feladatkörébe tartoznak a tanulmányi, Kari BME, Szakmai, Sport, Közösségi, Közéleti ösztöndíjak. Fontos kiemelni, hogy a tanulmányi ösztöndíjon kívül a többire pályázni kell, azok nem járnak alanyi jogon. Minden ösztöndíjakkal kapcsolatos információt keressetek a GHK honlapján.

Kollégiumi Bizottság - Kovalovszki Máté

A Kollégiumi Bizottság elsődleges feladata, hogy segítse a hallgatók életének mindennapjait a kollégiumban. Egy-egy kollégiumban akár 1000 főt is meghaladó hallgató lakik, akiknek az igényeit kiszolgálni nem kis feladat. Egy kollégista idejének jelentős részét az épület falai között tölti, így nagyon fontos, hogy a lehetőségekhez képest mérten jó körülmények között tudja élni életét. A bizottság feladata a kollégiumi férőhelyek kiosztásának koordinálása, a szoba osztás felügyelete, költözések intézése, továbbá az ezekkel kapcsolatosan felmerülő problémák sokaságára a megfelelő megoldás megtalálása. A gépész hallgatók túlnyomó többsége a Kármán Tódor Kollégiumban (KTK) vagy a Vásárhelyi Pál Kollégium-

ban (VPK) kap elhelyezést. Ezekben az intézményekben aktívan kivesszük részünket az infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, új eszközök, mikrók, hűtők, mosógépek beszerzésére vonatkozóan és napi szintű kommunikációt folytatunk a felmerülő problémákról. A kollégiumi élet külön szabályokhoz kötött, hiszen sokan élnek itt egy helyen, egy közösségben, változó igényekkel és szokásokkal, éppen ezért minden félévben megrendezésre kerül egy kollégiumi fórum is, ahova várunk majd Téged is ebben a félévben, hogy személyesen is feltedd a kérdésedet, elmondhasd a véleményed.

Gazdasági Bizottság

A bizottság munkája többnyire csak közvetve lesz látható számotokra, hiszen a háttérben működve teremti meg a feltételeket a képviselet működéséhez, például a kari események fenntartható finanszírozását. Másik kiemelt feladata a karon működő öntevékeny körök számára a támogatási keret biztosítása a szakmai projektjeikhez és a közösség összetartásához. A bizottság heti rendszerességű feladata az öntevékeny körök vezetőivel való kapcsolattartás, a részükre adott támogatás elköltésének a felügyelete és segítése. A bizottság készíti el a képviselet költségvetését a teljes naptári évre vonatkozóan, majd felügyeli, hogy az a tervezett keretek között kerüljön megvalósításra. Ezeken kívül az előző éves és az eddig megvalósult gazdasági adatok alapján segíti a képviselet folyamatos döntéshozatali tevékenységét. Minden egyes önálló rendezvény, így a Gólyatábor, Gólyabál, Jeges Est, stb. saját költségvetéssel is rendelkezik, amelyben meghatározzuk, hogy mennyit tudunk költeni az infrastruktúra bérlésére, fellépők meghívására, díszítésre és egyéb kiadásokra. Ezen hallgatói események előkészítése sok munkát igényel a Rendezvény Bizottságtól és a Gazdasági Bizottságtól egyaránt, mert pénzügyi forrásaink végesek. Fontos a kapott támogatások ésszerű és racionális felhasználása, hiszen rendezvényeink megszervezésének a lehetőségét hosszú távon, fenntarthatóan kell biztosítani évről-évre hasonlóan nívós szinten.

PR Bizottság - Szikszai Fanni

Úgy gondolod, nem találkoztál még a PR Bizottság munkájával? Lehet, hogy csak nem tudsz róla! Ennek a bizottságnak a munkáját nem lehet olyan egyszerűen körülhatárolni, mint például az Ösztöndíj Bizottságét vagy a Szociális Bizottságét. Sőt, a feladatkör is folyamatosan változik, így az elmúlt félév során is jelentősen bővült. Ha mégis egy mondattal kellene megfogalmazni mivel is foglalkozunk, talán a legmegfelelőbb ez lenne: megismertetni a hallgatókkal a GHK működését, és erről vis�szajelzést szerezni. Ezért is szervezünk minden félévben nyílt HK ülést és ennek köszönhető továbbá a sok-sok kérdőív melyekkel rendszerint minden rendezvényünk után kikérjük véleményeteket. Továbbá a PR Bizottság feladata az Egyetemi Nyílt Napon és az Educatio kiállításon, valamint a Gólyatáborban a Hallgatói Képviselet megjelenésének koordinálása. Kisebb projektek is tartoz-


nak a Bizottság munkájához, az egyik ilyen a PR kiadvány elkészítése, melynek célja rendezvényeink bemutatása és ennek segítségével a jövőben különböző támogatók megkeresése, hogy a rendezvényeinket még színvonalasabbá tehessük számotokra.

Sport referens – Csernák Attila

A sportreferens feladata kicsit több és szélesebb körben mozog, mint azt elsőre gondolnánk, de mik is ezek a feladatok? Referensként az elsődleges feladat a kapcsolattartás, valamint a közös munka megszervezése a Gépész Sport Szakosztály és a GHK között. De ezen felül a sportreferens segít a Sport ösztöndíj pályázatok elbírálásában, képviseli a Gépészkart az egyetemi szintű Hallgatói Sport Bizottságban, illetve a Szakosztállyal karöltve megszervezi a 24 órás focibajnokságot, a kari Jeges Estet, illetve az egyetemi Sportnap szervezésében is aktívan részt vesz. Fontos feladat még a pályázatok felügyelete, melyek segítségével eszközöket szerezhetünk be a konditerembe, illetve a gépészkari hallgatók számára térítésmentesen elérhető sportszertárba is.

Hallgatói Iroda vezetője - Okolicsányi Péter

A Hallgatói Iroda vezetője felelős azért, hogy a Hallgatói Képviselet irodája egész évben fogadóképes legyen. Az iroda és egyéb helyiségek rendben tartásának és takarításának megszervezéséről az iroda vezetőjének kell gondoskodnia, legyen szó szociális pályázatok bemutatásáról, ügyeleti időről, rendszeres vagy eseti ülésekről. Ezen kívül az irodavezető feladata az ügyeleti időben ügyelő képviselők beosztása, valamint a körök által kölcsönzött eszközök (padok, asztalok, projektor, stb.) számon tartása, azok kiadása és visszavétele.

Honlap főszerkesztő Gulácsi Balázs

A honlap főszerkesztő elsődleges feladata a GHK weboldalára és egyéb hírfolyamaira (pl. Facebook oldal) a hirdetmények tömör, informatív alakban való feltöltése, lehetőség szerint minél hamarabb. Ritkább esetekben, de szükség van a honlapon egyéb strukturális vagy tartalmi átalakításokra is. Annak érdekében, hogy ne maradjatok le a titeket érintő eseményekről, és értesüljetek minden fontos határidőről, látogassátok legalább heti rendszerességgel a GHK honlapját, a GHK Facebook oldalát és olvassátok a Gépész Híreket, amit e-mailben küldünk meg részetekre minden héten.

Rövidítések Szervezetek EHK Egyetemi Hallgatói Képviselet GHK Gépészkari Hallgatói Képviselet HSZI Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság HSZK Hallgatói Számítógép Központ KI Kollégiumok Igazgatóság KTH Központi Tanulmányi Hivatal KTK Kármán Tódor Kollégium VPK Vásárhelyi Pál Kollégium

Karok (alapítási sorrendben) ÉMK Építőmérnöki Kar GPK Gépészmérnöki Kar ÉPK Építészmérnöki Kar VBK Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar KJK Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar TTK Természettudományi Kar GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Tanszékek

ARA Áramlástan Tanszék ATT Anyagtudomány és Technológia Tanszék EGR Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék ÉPGET Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék GT3 Gép- és Terméktervezés Tanszék GTT Gyártástudomány és –technológia Tanszék HDR Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék MM Műszaki Mechanika Tanszék MOGI Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tsz. PT Polimertechnika Tanszék

Szabályzatok és egyéb fontos rövidítések

TJSZ Térítési és Juttatási Szabályzat TVSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat TDK Tudományos Diákköri Konferencia KKI Korrigált Kredit Index OHV Oktatás Hallgatói Véleményezése RU Rektori Utasítás PÜ Pénzügyi Ügyrend


Kollégiumok

Kármán Tódor Kollégium (KTK)

A Petőfi híd budai hídfőjénél magasodik a maga kilenc emeletével az 1966-os építésű, gyönyörűen felújított Kármán Tódor Kollégium, a Gépészmérnöki Kar kollégiuma és sok gépész otthona. Régi beceneve az „Ezres Kollégium”, mivel közel 1000 ember elszállásolására alkalmas. Az eredetileg Münnich Ferencről elnevezett kollégium 1990 óta viseli Kármán Tódor nevét. Közvetlenül az egyetem mellett található az Irinyi József utcában, könnyen megközelíthető. 2007-ben PPP keretein belül az akkori Hérosz Zrt. újította fel. Jelenleg is külső vállalkozó üzemelteti az intézményt (Primogen FM Kft.). A kollégiumba az első félévben szociális alapon vagy kellően magas felvételi ponttal lehet bejutni, mivel tanulmányi átlagod még nincsen. A második félévtől már elsősorban a tanulmányi eredményeddel kerülhetsz be, emellett a szociális alapon járó pontszám vagy valamely öntevékeny körben végzett vagy egyéb közösségi munkád után kapott pontszám alapján is bejuthatsz. A jelentkezésről a GHK oldalán lehet további információkat találni. A férőhelyeket egy félévre kapják a hallgatók, tehát folyamatosan hoznod kell egy bizonyos szintet, hogy bent is maradhass a kollégiumban. Beköltözéseddel elfogadod a házirendet, melynek betartása nagyon ajánlott, hiszen egy új lakóközösség tagja leszel. A bentlakás díja – ha államilag támogatott finanszírozási formában vagy – 11 650 Ft/hónap (költségtérítéseseknek ennek a kétszerese), ami nagyon jutányos a budapesti albérleti árakhoz képest. Ha szociális helyzeted mégis megkívánja, lehetőséged van a kollégiumi díj csökkentését kérvényezni. A befizetések a Neptun rendszerben történnek, ahol a határidő betartása ajánlott, mivel késedelmi díjat számolnak fel. Ha valami kárt okozol a berendezésben, azt eléggé magas áron számlázzák ki neked, úgyhogy ezzel jobb vigyázni. Magáról az épületről szinte csak jókat lehet mondani: minden szép, igényes és tiszta. Minden bútor új, ahogyan a nyílászárók és a vezetékek cseréjére is sor került. További furcsaság még az, hogy az épület nagy része be van kamerázva, illetve, hogy a beléptetés proxy kártyás kapukkal történik. A koliban minden szoba kétágyas, és alapvetően az összes ugyanúgy van berendezve. Található benne két ágy, egy nagyobb kétszemélyes asztal, székek, fiókos szekrény, ruhásszekrény, polcok, konyhaasztal, hűtő, mosdókagyló, tükör, kislámpa, olvasólámpa, asztali lámpa. Fontos tudni, hogy rezsó, kenyérpirító és hasonló hőfejlesztő berendezések nem üzemeltethetők a szobákban. Azokat a konyhában kell használni, ahol található két tűzhely és egy vagy két mikrohullámú sütő is. Amennyiben igényled, kaphatsz egy zárható kisszekrényt a konyhában. Ezt a szintfelelősödtől kérheted. Mivel sokan laknak egy szinten, így könnyen lehet, hogy másokkal is osztoznod kell majd rajta. A szobák

alapvetően csak annyiban különböznek, hogy az épület melyik oldalán vannak, mivel a híd felé néző oldal szobái valamivel melegebbek, és – az úttest közelsége miatt – hangosabbak is. Az asztalok elég kicsik, ami azt jelenti, hogy egy laptoppal már közel le is fedted a saját térfeled. A kis méret a későbbi rajzolások során sem könnyíti meg a gépész dolgát, viszont erre ott a belső ablakpárkány, illetve a közös helyiségek nagy asztalai a segítségedre lehetnek majd. Alapból kapsz ágyneműt is a szobához, valamint felmosó felszerelést is. Az ágyneműhuzatok cseréje (amen�nyiben igényeltél huzatot) kéthetente történik, erről a felvonókban elhelyezett plakátról értesülsz majd, valamint ilyenkor veheted fel a két tekercs WC-papírodat is. Ha esetleg porszívóznál, vagy vasalni támadna kedved, akkor a portán kérhetsz ehhez eszközöket, amiket a személyi igazolványodért cserébe felvehetsz. Fontos, hogy egyikből sincsen sok, továbbá óradíjas a felvételük, szóval a többi lakó idegeinek és pénztárcád kímélésének érdekében érdemes gyorsan elvégezni a feladatot. Az üzemeltetőről tudni kell még, hogy a szervezésben, egyes eseteket tekintve, csekély jártasságot mutatnak, így például egy be- vagy kiköltözés akár egy egész napos program is lehet, de évről évre fejlődés tapasztalható szerencsére. Egy-két éve már jelentősen meggyorsult a folyamat, ugyanis időpontokra lehet jelentkezni online módon. De azért jobb előre a napirendbe kalkulálni a csúszást. Ha már a beköltözést megemlítettük: ekkor nagyon kell figyelni!


A régi papíralapú állapotrendszer helyett ma már az „e-állapot rendszer” működik. A karbantartók felmennek a szobába egy mobilnetes tablettel, bejelentkeznek mint adminisztrátor, megnézik, hogy milyen hibák vannak a szobával, egyeztetik a már korábban felvett hibákkal, aztán az újakat felveszik a rendszerbe, amit az első beköltözőnek/utolsó kiköltözőnek a saját nevével és jelszavával meg kell erősítenie. A hibákat vetessétek fel a legszigorúbb körültekintéssel, mert kiköltözéskor az összes általatok nem említett hibát a nyakatokba fogják varrni, méghozzá igen borsos áron! Aprócska hajszálrepedés a csapon, hiányzó csavar a szekrényben, megkarcolt hűtőajtó, lötyögő széktámla – még ezeket az apróságokat is gondosan fel kell vezetni! ( Jó hír, hogy cserébe még ilyen apró problémáid sem lesznek a szobádban, mert ha jelezted beköltözéskor, hamarosan javítják.) A kollégiumba való belépéshez proxy kártya szükséges, mely a beköltözéskor kerül átvételre és a kiköltözéskor kerül leadásra. Vendéget lehet fogadni, ilyenkor a portán egy vendégkártyát kell kérni neki. Egy ember a Kármánban egyszerre legfeljebb négy nappali vendéget fogadhat. Nappali vendéget reggel 7-től hajnali 1-ig ingyen lehet fogadni, a nappali vendég a belépőkártyával hajnali 4-ig maradhat bent. Éjszakai vendég egész nap fogadható, a vendégfogadás természetesen térítés ellenében (800 Ft) lehetséges éjszakára, de hajnali 1 után történő bejelentkezéskor ez az összeg kicsit magasabb (1600 Ft). Fontos továbbá az is, hogy nem fogadhatsz minden nap éjszakai vendéget, mert van egy heti korlát, így nem megoldható barátok/barátnők hosszú távú elszállásolása. Ha valaki úgy marad bent a kollégiumban éjszakára, hogy nem fizette ki a pénzt, akkor reggel kilépéskor nem csak bevasalják rajtad a vendéged tartozását a Neptunon keresztül, de még egy ideiglenes kitiltás boldog tulajdonosa is lesz, mely néhány napig tart. Ezen felül neked, mint bentlakónak, a szorgalmi időszak alatt hetente átlagosan három napot a kollégiumban kell aludnod, s ezt havonta ellenőrzik. (Vagy lehet, hogy nem ellenőrzik, de ha valahogy kiderül, akkor mind az “elkövető”, mind a szobatársa ellen fegyelmi eljárás indul.) Szükséges továbbá, hogy a kollégium tartózkodási címként szerepeljen lakcímkártyátokban, ennek elmulasztása súlyos büntetést von maga után. A bejelentkezéshez szükséges papírt az adott félévben felelős gondnoktól lehet kérni. Mondani sem kell, hogy a proxy kártyák és a szobához tartozó kulcs pótlása szintén nem két fillér, tehát ha kemény buliba mész, akkor tedd jó helyre vagy ragaszd magadra. A szobákhoz jár majd egy felszereléslista, minden cikkhez árral. Látni fogjátok, hogy ezek az árak finoman szólva is el vannak szállva (nagyjából 4-5-szörösei a kereskedelmi árnak), ezért nagyon kell figyelni. Ha például rongálás történik (akár véletlenül is), az legyen az első dolgotok, hogy utánanéztek, ti mennyiből tudnátok pótolni a megrongálódott eszközt. Csak példaként említendő, hogy a szobákban lévő partvis nyeléért az üzemeltető kb. 1200 forintot számláz ki a szerencsétlen hallgatónak, ám az élelmes kollégista már 300 forintért hozzájuthat az említett eszközhöz. Figyeljünk azonban arra, hogy az ágyat

ne próbáljuk meg magunktól „meghegeszteni”, ha véletlen leszakad, és a szekrénybe sem lesz jó a „majdnem ugyanolyan” csavar meg a „kábé” ugyanolyan vastag „deszka”, mert ezeket észreveszik kiköltözéskor, és borsos számlával lepnek meg minket nyárkezdésre. Ahogy egy jó kollégiumban illik, a Kármánban sem csak aludni lehet, ugyanis a lakószobák mellett sok egyéb helyiség áll a hallgatók rendelkezésére: az alagsorban található konditerem és kardio szoba. A földszinten nincsenek lakószobák, viszont itt találhatod meg többek között a stúdiót és a könyvtárat is. Az épületben elszórva találhatók még társalgók. A kollégiumban tilos a dohányzás, így akinek füstölési kényszere támad, ezt csak a kollégium előtt, illetve az erkélyeken teheti meg. Az aulában néha előadásokat hallgathat az érdeklődő. Ezek lehetnek ismeretterjesztő, reklám, illetve szórakoztató vagy művészeti előadások is. A Fotókör is minden félévben megrendezi a kiállítását, melynek szintén az aula ad helyet. Továbbá minden héten elszabadul a party és kifulladásig bulizhat mindenki kedvére az Old’s Clubban vagy a Bassmentben! A kollégium aljában található Kármán Klub pedig hangulatos, nemdohányzó asztalaival várja az éhező vagy szomjazó fiatalokat, kedvező áraival és projektorral a sporteseményekhez! A Kármán Klub további előnye, hogy a beléptető kapukon kívül van, így nem kolis haverjaid is könnyen bejuthatnak. Nyaranta pedig – a jó időre való tekintettel – a kollégium előtt kinyit a Kármán Terasz is.

Kármán Tódor Kollégium címe: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. ktk.bme.hu Internet szolgáltatást is kérhetsz, ezt a Számítástechnikai Szakosztály szolgáltatja, az ára körülbelül 8000 Ft/ félév körül mozog. Érdemes rá befizetni, hiszen ilyen olcsón sehol nem kapsz ilyen jó netszolgáltatást, ráadásul az egyetemen ez szinte nélkülözhetetlen. A konditerem használatához szintén külön kell regisztrálni. Ha mosni szeretnél, arra is van lehetőség. Minden mosdóhelyiségben található mosógép és szárítógép is. Egészen más egy kollégiumban lakni, majd te is meglátod. Itt közösségekbe tömörülnek a lakók, akik általában az épület egyes részeire gyűlnek. Vannak olyan közösségek, amelyek pusztán baráti társaságok, mások pedig részt vesznek a kari életben és munkájukkal segítenek a diákoknak. Utóbbira jó példa a Fotókör, a Stúdió, a Káté gépészkari lap és még sokan mások. (A körök leírását lásd az öntevékeny köröket bemutató részénél.) Másik előnye egy kollégiumnak az, hogy ha elakadsz valamiben a tanulmányaid során, akkor biztosan találsz itt valakit, aki tud segíteni. A nyár folyamán is bent lehet maradni a kollégiumban, ez több pénzbe kerül ugyan, mint a tanév közben, de még így is olcsóbb, mint egy albérlet.


Vásárhelyi Pál Kollégium (VPK) A Vásárhelyi Pál Kollégium a BME Építőmérnöki Karának kollégiuma, de hagyományosan helyet kap itt néhány emeletnyi gépészkari hallgató is. A Duna felől nézve az egyetemi campus mögött magasodik a Stoczek-Kruspér utcák sarkán, a Martos Flóráról elnevezett vegyész kolival együtt. Ez a két kollégium a legjobb fekvésű az összes Műegyetemhez tartozó közül, itt nem zakatol a villamos vagy a vonat, a környező utak forgalmi zaját felfogják a házak. Zajforrásként így csak az utcán vagy a teraszon hangoskodókkal és a reggel fél nyolckor érkező kukásautóval kell számolni, és még a levegő is jobb, mint a hatsávos gyorsforgalmi út mellett posztoló Kármánnál.

Vásárhelyi Pál Kollégium címe: 1111 Budapest, Kruspér utca 2-4. vpk.bme.hu A VPK bejárata a Kruspér utcáról nyílik, innen az aulába be lehet jönni mágneskártya nélkül is, a lakórészekbe viszont már nem. Itt található a portásfülke, asztalok, büfé, ebédidőben menza is, a bejárattal szemben pedig a nagyterem nyílik, amely nappal konferenciák és egyéb rendezvények helyszíne szokott lenni, bizonyos éjszakákon pedig fergeteges buliké, de erről majd később. Az aula két végén lehet felmenni a lakóépületekbe, a bejárattól balra az A, jobbra a B épületbe. Mind a két feljáratnál mágneskártyával üzemelő forgóvillás kapuk vannak az illetéktelen behatolók kiszűrésére. A helyet kamerával is figyelik, valamint az ezzel kapcsolatos szabálysértéseket nagyon szigorúan veszik. Kártyát minden kollégista kap beköltözéskor, ha külsőst szeretnél felvinni, vendégkártyát a portán kell kérni. (Hasonlóan a Kármánhoz.) Nappali kártyával hajnal négyig tartózkodhat vendég a koliban, ezért nem kell fizetni, utána éjszakai, ottalvós kártya kell, ez 500 forint és külön papírt kell hozzá kitölteni. Egy kollégista egyszerre három nappali vendéget fogadhat, éjszakait csak egyet, de cimborákkal együtt mindent meg lehet oldani, ha több ismerősöd aludna nálad, csak találnod kell valakit, aki aláírja a fogadónyilatkozatot. A VPK-ban vannak két-, három- és négyágyas szobák is, gépészkari hallgatók számára a két utóbbi érhető el, ezek közül is a négyszemélyes a gyakoribb. Az itteni szobák inkább emlékeztetnek a megszokott koli-fílingre, a Kármán Koli ötcsillagos szállodai stílusához viszonyítva. A berendezést már sokan használták, de működő eszközt a mérnök nem dob ki; ágy, asztal, polcok, hűtő és beépített szekrény van a szobákban. Ami meglepő, saját zuhanyzóhelyiség is tartozik minden szobához, így csak a mellékhelyiség közös, minden szinten van belőle, csakúgy, mint

konyhából. Itt van villanytűzhely, pult és mosogató. Fontos, hogy a szobákban nem használható semmilyen hőfejlesztő eszköz, csak a konyhában, sőt tárolni is csak külön engedéllyel lehet őket, ez a gondnokságon kérhető. A többi házirendsértéshez (csendrendelet megszegése, beléptető rendszer megkerülése, stb.) hasonlóan ezt is büntetőpontokkal szankcionálják, amik csökkentik a kollégiumi felvételi pontszámokat, mínuszpont vagy szorzó formájában. A szabályok betartását a mentorok ellenőrzik és ők adják a pontokat is. Rájuk inkább ne legyen szükség, ha például a szomszédban hangoskodnak, ha tanulni vagy aludni szeretnél, elsőnek bekopogni és szólni szokás, nem a mentorhoz szaladgálni, bár sajnos ettől még szokott olyan lenni, aki ezt teszi. Ha mosni szeretnél, a portán kérhetsz mosókonyhakulcsot. Nincs minden emeleten, és ahol van, ott sincs mindenütt szárítógép, ha utóbbi lehetőséggel élnél, jelezd, amikor kulcsot kérsz. A portások itt egyébként sokkal rendesebbek, mint a Kármánban. Az aulában van Wi-Fi, a szobákban csak vezetékes internet, ezt csak akkor használhatod, ha félév elején megadott határidőig beregisztráltad a gépedet, és be is fizetted a félévi díjat, körülbelül hatezer forintot. Forgalmi korlátozás a letöltött adatmennyiségre nincs, csak a feltöltöttre, ha túlléped, különböző intervallumokra letiltják a netedet, függően attól, hogy hányadik alkalommal követted el. A VPK egyetemszerte híres a bulijairól: a legtöbb és sokak szerint a legjobb egyetemi bulik is itt kerülnek lebonyolításra. Ezeket mind egyetemi hallgatótársaink szervezik, mégis olyan, mintha egy igazi szórakozóhelyen lennél, belépéskor kapsz karszalagot, plakátokon hirdetik a happy hours italakciókat, észre sem veszed, hogy a kollégiumod aulájában vagy pincéjében mulatsz. Négy öntevékeny kör is foglalkozik a koliban buliszervezéssel. A Drönk a B épület pincéjében üzemel kocsmaként, szerdán, csütörtökön és vasárnap tart nyitva. Csütörtökönként felváltva a Palibácsi Kör vagy a Vásárhelyi Klub rendezi a nagytermi bulit, ugyanitt hétfőnként élőzenés estéket a WhiteFül szokott csinálni. Tehát nem elkeseredni, ha nem kaptál helyet a Kármánban, jóllehet, a VPK nem egy luxusszálloda, de emiatt az élet sem olyan bonyolult, nem kell kárbejelentő- és állapotlapokkal adminisztrálni, a portások emberként kezelnek, innen 5 perc alatt beérsz órára, reggelente így tovább aludhatsz. Érezd jól magad a Vásárhelyi Koliban!


BME História A mérnökképzés növekvő igényére való tekintettel, akkori királyunk, II. József, 1782-ben megalapította az Institum Geometrico-Hydrotechnicumot, mely a hazai mérnökképzés első intézménye lett. Kezdetben még földmérést és vízépítést oktattak a szakma akkori nagymesterei. A következő században az ország vezetőinek iparfejlesztő törekvései kapcsán felmerült egy olyan oktatási intézmény gondolata, mely szakemberképzést biztosít az ipar számára. 1844-ben V. Ferdinánd aláírta azt a rendeletet, mely biztosította az Ipartanoda felállításának feltételeit. Két év múlva, 1846. november 1-én megindult az oktatás az akkori intézményben. 1850-ben felsőbb vezetői döntés hatására összevonták a két intézményt, mely hat évre rá Politechnikummá nőtte ki magát, és József nádor nevét vette fel. A kiegyezést követően Ferenc József engedélyével az intézmény önálló egyetemmé vált, és felvehette a Műszaki Egyetem nevet. Az egyetem rektori székébe Stoczek József került ekkor. Az első doktori címet elnyerő diák 1902-ben végzett tanulmányaival az egyetemen. A különböző képzési ágazatok szakosztályokba (karokba) csoportosultak. Kezdetben csak mérnöki (később építőmérnöki), gépészmérnöki és egyetemes, majd vegyész és építész szakosztályokkal bővítve folyt az oktatás. Az első mérnöki szaktudást igazoló okmányt 1873-ban, az első gépészmérnökit 1877ben, az első építészmérnökit 1880-ban, az első vegyészmérnökit 1884-ben adták ki. A hallgatók számát tekintve Európa harmadik legnagyobb egyetemeként tartották számon a Műszaki Egyetemet. 1934-ben újabb átalakításon esett át az egyetem, bekebelezte a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, az Állatorvosi Főiskolát, valamint a Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karát. Az egyetem, mint a magyar felsőoktatás központja, 98 tanszékével két és félezer diákot tudhatott magáénak.

A második világháborút követően kivált a Mezőgazdasági (Mezelygazdasági) és Állatorvosi Kar is, mely elhagyta az anyaintézményt, és Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem néven folytatta azon jellegű mérnökképzést, mely hírnevet szerzett a magyaroknak a szakemberképzés területén. 1949-ben keltezett törvény alapján indult meg a Villamosmérnöki Kar működése, melyet a Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatából alapítottak meg. Ezt követően, az Elnöki Tanács rendeletével 1951-ben Közlekedési Műszaki Egyetem létesült Szegeden, mely 1955-től az Építőipari Műszaki Egyetem kara lett. A kar 1952-ben vált ketté, mikor is létrejött az Építőipari Műszaki Egyetem és 1955-ben felvette az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem nevet. 1967-ben került sor ezen egyetem és a BME összevonására, mely összevonással létrejött a mai Budapesti Műszaki Egyetem. Az addig hat karral működő egyetemünk 1987-ben a Természet- és Társadalomtudományi karral bővült, 1992-ben a Villamosmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Karrá szerveződött. 1998. július 1-én a Természet- és Társadalomtudományi Kart kettéválasztották. Az idők során számos híres tudós került ki intézményünkből. A Műegyetemen szerezte diplomáját Kármán Tódor, az aerodinamika, és Stodola Aurél, a hőerőgépek kiemelkedő tudósa, Mihály Dénes, a televízió egyik feltalálója, Petzval József, a fotográfiai optika elméleti megalapozója, Rubik Ernő, a bűvös kocka megalkotója. Itt kezdte meg tanulmányait az atomkorszak világhírű nagyjai közül Wigner Jenő fizikai Nobel-díjas, Szilárd Leó és Teller Ede, valamint Gábor Dénes fizikai Nobel-díjas, a holográfia feltalálója. Oláh György kémikus, aki 1994-ben kapott Nobel-díjat, szintén a Műegyetemen tanult, dolgozott.


Megélhetési kisokos Kirepülve a fészekből, egyedül egy nagyvárosban... Szinte mindenki ismeretlen terepre kerül az egyetem elkezdésekor. Enni, inni muszáj, néha megbetegszik az ember, máskor ügyes-bajos bürokratikus dolgokat kell intézzen stb. Ez nem megy könnyen ilyenkor az elején. Hogy mégse menjen olyan nehezen a beilleszkedés, következzék néhány „Jó tudni!”-típusú tipp, mely az alapvető élethez szükséges. Ha megéheznél

Egy egyetemista legrosszabb rémálmai közé tartozik, ha elfogy az otthonról hozott muníció, pláne, ha mindez hajnali háromkor történik. Szerencsére az egyetem környékére egész iparág települt, amely a nap bármely szakában képes kiszolgálni az éhes szájakat. Ha csoportosítani kellene a különböző ellátó egységeket, az alábbi három csoportba sorolnánk őket: gyorsétterem, kínai, menza. Nézzük végig sorban, hogy hol találhatjátok meg ezeket, valamint mit érdemes tudni róluk!

Gyorsétterem

Ide sorolható minden, már ismert gyorséttermi hálózat, valamint pizzás, gyrosos. Előbbit a legközelebb a Móricz Zsigmond körtéren, az Allee-ban, valamint a Duna túloldalán a Fővám és Boráros téren találhatjátok meg. Ami a pizzázókat illeti, igen gyakori kedvencei ezek az egyetemistáknak, tekintve hogy a Pizza King rengeteg üzlettel rendelkezik szerte a fővárosban, ezek hatalmas előnye a non-stop nyitva tartás, valamint a 200 forint/szelet ár. Így egy hajnali buli után sem maradsz éhesen, hiába üres otthon a hűtő. Ami a környéket illeti, a Móricz Zsigmond körtéren, a Budafoki úton, valamint az Allee-ban is található valamilyen pizzázó, de természetesen a gyors szállításra specializálódott házhozszállításokat sem szabad elfelejteni. Gyorsétteremnek minősülnek a gyrost áruló egységek is, ezeket a már előbb említett helyszíneken egyaránt fellelhetitek. Az ár nagyjából mindegyikben egyező (egy gyros pitában például átlagosan 550 forintért kapható), a minőségben azonban óriásik lehetnek a különbségek. Ahány egyetemista, annyi különböző kedvenc hely, de úgyis kitapasztalja majd mindenki a környék gyorséttermeit, hogy megtalálja a kedvencét.

Kínai

Jöhetne most az a kritika, hogy a kínai is gyorsétterem, azonban akkora számban található az egyetem és a Kármán kollégium környékén, hogy kénytelenek voltunk egy külön bekezdést szentelni a kínai gyorséttermeknek. Nem hogy minden sarkon van, de legtöbbször minden sarkon kettő, a fogások ára olcsó, az ízük kellemes, az adagok pedig kiadósak. A szegény, éhes, lusta egyetemistáknak kánaánként szolgálnak ezek az éttermek, és habár

legtöbben a BSc végére megutálják a kínai kaját, mégis gyakran választják ezt a fajtáját a táplálkozásnak.

Menza

Az aggódó szülők legelső kérdései között szokott szerepelni az „Ugye van menza az egyetemen?” c. kérdés. Következzen most a megnyugtató válasz: igen, van. A legfelkapottabb közülük Stoczek Menza névre hallgat, nem meglepő módon a Stoczek utcán található, a Martos kollégium közvetlen közelében. Annyira frekventált helynek számít, hogy az egyetemi oktatókkal is gyakran összefuthattok, ha ezt választjátok. Itt az árak igencsak hallgatóbarátnak mondhatók, valamint a szakácsok is rendre kitesznek magukért. Habár ez délelőtt is nyitva tart, amikor is reggelit szolgálnak fel, a Stoczek Menza az ebédidő végeztével bezár, így sajnos nincs mód hajnali étkezésekre ezen a helyen. Érdemes még másik alternatívaként megemlíteni a Goldmann téren üzemelő menzát, amely ízletes palacsintájával lopta be magát a hallgatók szívébe. Ezeken kívül még található néhány kisebb, családias házi vendéglő, ezek elszórtan helyezkednek el a környéken. Menzának nevezhetjük talán a Főzelékfaló nevezetű helyet, amit legközelebb az Allee-ban és a Bartók Béla úton kereshettek fel, ezt is csak ajánlani tudjuk, azonban némileg drágább, mint az előbb említett valamennyi vendéglátó egység.

Ha megszomjaznál

Rengeteg bár található a közelben, a tulajdonosaik valószínűleg megérezték, hogy a BME-sek gyakran szeretik a szomjukat oltani, valamint az egyetem következtében fellépő stresszt enyhíteni. A városvetélkedőn a tankörvezetők majd megismertetik veletek a gépészek személyes kedvenceit, aki pedig partizánakció keretein belül, maga fedezné fel ezeket a helyeket, annak évek állnak rendelkezésére, hogy megtalálja szívéhez legközelebb állót a végtelen számú ivó közül. A Budafoki út, a Bartók Béla út, valamint a Móricz Zsigmond körtér is csak úgy hemzseg ezektől a helyektől, érdemes itt elkezdeni a tájékozódást. További kocsmákat fedezhettek fel, hogyha az őszi félévben ellátogattok a Káté csapatával a már hagyománnyá avanzsálódott értékelő kocsmatúrára!


Ha bevásárolnál

Ha nem szeretsz sokat sétálni teli szatyorral, akkor gyalogosan 5-10 perc távolságon belül több bolt is van. A Kármán kollégium környékén leggyakrabban Spar és CBA üzleteket találsz, előbbit az Allee-ban és a Schönherz kollégium mellett, utóbbit pedig a 6-os villamos Budafoki úti megállójánál, valamint a Lágymányosi és Budafoki utak kereszteződésében. Amennyiben ragaszkodsz a Tesco-hoz, azt ajánlott tömegközlekedéssel megközelíteni, hiszen a BME környékén nincs ilyen üzlet. A kollégisták azonban gyakran fognak össze, hogy internetes bevásárlással érjék el a Tesco által kívánt termékeket, majd az egyébként olcsó házhozszállítási díjat is szétosztják egymás közt. A nagy üzletláncok olcsó saját termékeinek következtében a kollégiumi szobák gyakori támogatói az S-Budget és Tesco Value termékek. Amennyiben zöldség-gyümölcs, esetleg termelői bor igényed van, ajánlom a Vásárcsarnokot az Allee mellett, ahol több specializálódott üzlet (halas, hentes, savanyúságos), illetve piac is található – egyetemista-barát áron.

Ha fájna valami

A BME területén belül található háziorvos, amely ezer forintos díj ellenében vehető igénybe. A rendelő a T épület földszintjén található, amely mellett még szemészeti-, illetve urulógiai rendelő is fellelhető. Ezek reggeltől kora délutánig tartanak nyitva hétköznaponként, a felírt gyógyszereket pedig több helyen is kiválthatod: van gyógyszertár az Allee földszintjén, a Bartók Béla úton, illetve a Budafoki úton is. Amennyiben komolyabb bajod is van, a Fehérvári úton, a Vásárcsarnoktól nem messze helyezkedik el a Szent Kristóf Szakrendelő.

Ha ruházkodnál

Természetesen ruha is kell néha, ehhez pedig a vidékhez képest számtalan nagy üzlet áll rendelkezésre. Az Allee-ban nagyon sok üzletet megtalálsz, de a négyes metró végállomásán az Aréna, a kettes végállomásán pedig az Árkád vár – ezek még az Allee-nél is nagyobb üzletközpontok. De jellemző Budapestre, hogy minden kerületben található egy-egy nagyobb pláza, így biztosan nem kell attól tartanod, hogy nem tudsz hol shoppingolni. Ha kedveled a használt ruhákat, úgy a Móricz Zsigmond körtéren és a Bartók Béla úton is betérhetsz erre szakosodott üzletekbe.

Ha kulturálódnál

Akkor a kollégiumi alagsorokban található bulikban a helyed! Na jó, az inkább a lazítás kategóriába tartozik, ami pedig a kultúrát illeti: Budapest nem hoz szégyent a fővárosokról alkotott sztereotípiára, vagyis hogy csak úgy pezseg a kulturális élet. Mert színház, mozi, kiállítás, múzeum tucatjával áll mindenki rendelkezésére, a legtöbb megfizethető áron. Ha már egyszer Pesten tanulsz, mindenképp látogass el valamelyik színházba, ugyanis hazánk leghíresebb színészei gyakran fordulnak meg a különböző színházakban. A József Attila Színház, a Vígszínház, a Nemzeti Színház, stb. majdnem mind a belvárosban

található, na de ne feledkezzünk meg a BME K épületében található Szkéné Színházról sem, ahol sok egyetemista egyik kedvenc színészévé vált Mucsi Zoltán is gyakran fellép. Mozizásra a Cinema City mozikat ajánljuk, ami az Allee-ban, az Arénában, az Árkádban, a West Endben egyaránt megtalálható, de a Kármán kollégiumtól három kombínó-megállóra található Corvin-negyednél lévő Corvin mozit is mindenképpen érdemes kipróbálni! A múzeumok közül érdemes kiemelni a Nemzeti Múzeumot, a Szépművészeti Múzeumot, a Közlekedési Múzeumot, valamint az Öntödei Múzeumot – ez utóbbit már csak a miheztartás végett is, ugyanis minden szerencsés gépész hallgatónak kötelező lesz a Fémek technológiája nevű tárgy keretein belül ellátogatni ide.

Ha buliznál

Ekkor már tényleg a kollégiumok aljában lévő bulikban a helyed! A sajátos hangulatuk, a rengeted ismerős, a veled egykorúak és a hajnalig tartó retro slágerek mindmind hozzájárulnak ahhoz, hogy a félév alatt ne akarj egyetlen ilyen bulit sem kihagyni. A legtöbb kar a saját kollégiumában rendez bulikat, így a gépészek a Kármán alagsorában lévő Old’s-ot, az építészek a Bercsényi Kollégiumban található Gödör Klubot, az építőmérnökök a hírhedt Vásárhelyi Kollégiumban működő Drönk-Palibácsi-Vásárhelyi klub szentháromságot, a GTK-sok a távoli Wignerben lévő Roller Klubot, a közlekedésmérnökök a HaBárt a Baross Kollégiumban, a VIK-esek a monumentális Schönherzben a Mad Worldot, a vegyészek pedig a Martos Flóra Kollégiumban található Csocsó Klubot és Ars Pressot üzemeltetik. Ezek végiglátogatása mindenképp a kellemes kihívások közé tartozik, hiszen ezek mindegyike klasszikus értelemben vett egyetemi kolibuli, mégis mindegyikük tartogat meglepetést, csak ajánlani tudjuk nektek, Kedves Gólyák, hiszen a belépés is ingyenes szinte az összes helyre! Hogyha a belvárosi bulinegyed vonz inkább, akkor ezt az igényedet is kielégítheted. Mindenképp érdemes a belvárosba, a Wesselényi utca közelében kezdeni a keresgélést, ahol többek között a Peaches and Cream vagy a külföldieket nagy mennyiségben tartalmazó Instant is található. Népszerű még a még belvárosnak mondható környéken található Kraft, vagy Morrisons 2. Utóbbinak megtalálható „Liget” és „Opera” névre keresztelt változata is Budapesten. Ezek az Instant kivételével nem ingyenesek, azonban többek között all you can drink kuponakciókkal próbálják becsalogatni a szomjas, elitistább egyetemi hallgatókat.

Ha valami csendes helyre vágysz

Hiába nyüzsgő és zajos a belváros, meglepően sok zöld területet is találhatsz Budapesten, ami ideális ahhoz, hogy kicsit kiszakadj a hatalmas rohanásból és hajtásból. Nem is kell messzire menj az egyetemtől, hiszen a Bartók Béla útról megközelíthető Feneketlen tó, valamint


az ELTE lágymányosi tömbjén túl elhelyezkedő Kopaszi gát gyalog is gyorsan elérhető, és ideális kikapcsolódást nyújt, menj akár egyedül, akár párban, akár a barátaiddal. Mialatt itt tanulsz, érdemes ellátogatni a Margitszigetre, ami 4-es 6-os villamossal elérhető, és óriási zöld területével gyakori helyszíne baráti iszogatásoknak, randiknak vagy kellemes sétáknak. Az 1-es metróval megközelíthető Városliget is csábító lehet, ha sétálnál egyet az Állatkertben vagy környékén, esetleg betérnél a Vajdahunyad várának pontos másába.

Ha utaznál

Budapest óriási hátrányaként szokták emlegetni, hogy beáll a forgalom a munkaidő végeztével, valamint a gyakori balesetek és torlódások miatt az M0-s autópályát már gyakran csak Budapest parkolójaként szokták hívni. Viszont ezzel ellentétben a tömegközlekedés nagyon jól megoldott a fővárosban, nagy távolságokat lehet viszonylag gyorsan megtenni. Busz, villamos, troli, metró, vonat, repülő közül minden megtalálható itt – haladjunk is velük szépen sorban. A buszokat legtöbbször a belvárostól messze eső részek bejárásakor fogod használni. A legközelebbi nagyobb buszpályaudvar a Boráros téren található, míg a nemzetközi buszpályaudvar a Népligetnél helyezkedik el. Villamossal már annál többször utazhatsz, ha csak az egyetem közvetlen közelében közlekedsz, hiszen a Kármán kollégiumnál jár a 4-es és 6-os villamos, ezen kollégium lakosai jobb, ha már most hozzászoknak az éjszaka is járó 6-os villamos éles csikorgására amikor a Karinthy útra kanyarodik a szerelvény. A Bartók Béla úton közlekedik többek között a 19-es, a 47-es és a 49-es villamos, melyekkel könnyen megközelíthető a belváros. A troli igen ritka látvány a BME közvetlen közelében, ezek leginkább a pesti részen gyakoriak. Metróból 2014 óta négy vonal is található, az 1-es (sárga) a kisföldalatti, mely a Vörösmarty tér és Mexikói út között közlekedik, a megállói pedig a régi Budapest hangulatát idézik. A 2-es (piros) metró már új, modern szerelvényekkel jár a Déli pályaudvar és az Örs vezér tere között, ugyanez nem mondható el a leggyakrabban használt 3-as (kék) metróról, melynek szerelvényei nem is olyan ritkán kigyulladnak, valamint a tömeg is gyakran elviselhetetlen rajtuk – de hát kénytelenek vagyunk használni, ugyanis az Újpest-Központ és Kőbánya-Kispest között közlekedő szerelvény fontos városi csomópontokat érint. Bizonyára sokan hallottatok már a 4-es (zöld) metróról is, amely vezető nélkül és rendkívül gyorsan közlekedik a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között. S hogy hol tudtok ezekre legközelebb felszállni? Az 1-esre a Deák Ferenc téren, a 2-esre a Blaha Lujza téren, a 3-asra a Corvin-negyednél, a 4-esre pedig a Móricz Zsigmond körtéren vagy akár a Szent Gellért téren. Ha vonattal szeretnél közlekedni, úgy a BKV bérleted érvényes a HÉV járataira is, amelyből öt különböző is a rendelkezésedre áll – a Csepelig közlekedőre például már rögtön a Boráros téren felszállhatsz. Ha

vidékre szeretnél utazni, úgy a fővárosból minden országrészt el tudsz érni a Nyugati-, a Keleti-, a Déli pályaudvarról vagy éppen Kelenföld vasútállomásról. Ha repülni szeretnél valamelyik légitársaság gépével, akkor Liszt Ferenc repülőtérre menj – ezeket vonattal is megközelítheted, ha felszállsz a Nyugati pályaudvaron egy megfelelő vonatra. A budapesti tömegközlekedés igénybe vételéhez 30 napos bérletet kell váltani, amely a felsőoktatásban tanulóknak egységesen 3 450 forintos áron érhető el (2016. júliusi adat). Ha csak néha utazol, érdemes vonaljegyet venni 350 forintért, kockázatos bliccelni (16 000 forint a büntetés) vagy akár igénybe vehető a kollégiumban már megszokott, azonban megkérdőjelezhetően legális bérlet-sörért-cserébe szolgáltatás is.

Ha nyomtatni kellene

Szerencsére az egyetem környékén rengeteg nyomtatóüzlet van, így nem szükséges, hogy beszerezz egy saját nyomtatót. A laborjegyzőkönyvek, beadandók, műszaki rajzok nyomtatása, szakdolgozat (még később lesz, de erre is gondolni kell) köttetése, jegyzetek fénymásolása/szkennelése egyaránt elérhető, ráadásul olcsón. A kinyomtatandó anyagot vagy pendrive-on viszed, vagy kihasználod, hogy a legtöbb copyban van internet-hozzáférés, így nyugodtan használhatod a saját drive rendszeredet, vagy akár közvetlenül, a tanszéki honlapokról letölthetsz kinyomtatandó anyagokat. A leginkább közkedvelt copyk az egyaránt a Budafoki úton található Minicopy és Copyguru, valamint a Móricz Zsigmond körtéren elhelyezkedő Copy General.

Ha jegyzet kellene

Sok mítosz és legenda kering arról, hogy milyen jegyzetekkel lehet elvégezni legegyszerűbben az egyetemet. Sok éves tapasztalat, hogy az előadások és gyakorlatok látogatása és az elhangzottak jegyzetelése a legtöbb tantárgy esetében elegendő az üdvösséghez, azaz a tárgy teljesítéséhez. Ha ez kivitelezhetetlen – mert éppen ütközésed van vagy egyszerűen csak nem sikerül bejutni – akkor kérd el a jegyzetet felsőbb évesektől vagy egyik hallgatótársadtól. Van azonban néhány tárgy, amely esetében elkerülhetetlen valamilyen nyomtatott jegyzet használata, ezeket az E épület földszintjén található jegyzetboltban vásárolhatod meg. Ha nem szeretnéd hosszabb távon magad mellett tudni a jegyzeteket és könyveket, úgy a könyvtár kölcsönzéseit is igénybe veheted: pofátlanul olcsó éves beiratkozási díj ellenében egész évben használhatod a BME könyvtárának rendkívül széles választékát – a legtöbb egyetemi jegyzet és könyv megtalálható itt. Amennyiben nyelvi kurzust veszel fel, úgy a szükséges könyveket, munkafüzeteket vagy kikölcsönzöd a könyvtárból, vagy a Sóhajok hídjánál (K épület hátsó bejárat) lévő nyelvi jegyzetboltban megvásárolhatod. A szaktárgyakhoz pedig mindenképpen érdemes megemlíteni a gépész hallgatók vizsgaidőszakban leggyakrabban látogatott honlapját, a glink.hu-t, ahol tantárgyakra lebontva találhatsz meg


feltöltött jegyzeteket, korábbi vizsgákat vagy zárthelyiket, netán régebbi házi feladatokat. Ezeket habár az oktatók nagyon nem szeretik, és a másolást büntetik is, tájékozódásnak mindenképpen hasznosak, a régebbi vizsgák pedig sok tárgy esetében évről évre ismétlődnek, így haszontalannak semmiképp nem nevezhetjük a glink-et.

Ha nyelvet tanulnál

Ha már az előző bekezdésben szóba jöttek a nyelvi tankönyvek, érdemes néhány szót szólni a BME-n tanulható nyelvekről is – ugyanis a középiskolával szemben az egyetemen lényegesen eltér az idegen nyelv oktatása. Az egyetemeken található kreditrendszerhez képest az egyetemünkön úgynevezett nyelvi egységekért cserébe tanulhasz valamilyen nyelven – nulla kreditért. A nyelvi egységekből alapképzésen 8, mesterképzésen 4 áll rendelkezésedre. Egy-egy nyelvi tárgy 2 vagy 3 egységet ér – a csoport létszámától függően – és egyik nagy előnye, hogy különböző szinteken érhető el: kezdő, középhaladó, haladó vagy nyelvvizsgára előkészítő szintek különböztethetők meg. Óvatosan kell bánni a nyelvi kurzusok felvételével, ugyanis komolyan veszik a hiányzásokat, a megengedhető kevésnél több távolmaradás pedig a kurzus nem teljesítését jelenti. Ha elbuktál egy ilyen kurzust, úgy vissza kell fizetni az árát, amely az elmúlt félévekben 14 500 forint volt. A felvétel nehézsége, hogy csak bizonyos létszám mellett indítanak csoportokat, valamint heti két alkalommal vannak órák, amelyből ha csak az egyikre jársz be, biztosan meghaladod a megengedhető hiányzások számát – és elbukod a tárgyat. S hogy milyen „klasszikus” nyelvi képzések állnak rendelkezésedre? Van angol, német, francia, holland, olasz, spanyol, orosz és japán nyelv oktatás is különböző szinteken, így a lehetőségek tárháza nyitott – érdemes kihasználni, amíg ide jársz. A nyelvtanulás kreditrendszeren belül is elérhető, ekkor nem a gimnáziumban megismert, hagyományos kurzusokat hallgathatod, hanem kommunikációs készségfejlesztés, kultúraközi kommunikáció vagy szakmai nyelv névre keresztelt, általában 2 kredites tárgyakról van szó. Ezek nem számítanak bele a felhasználható nyelvi egységeidbe, ugyanúgy kreditet érnek, mint a szaktárgyak, és szabadon választható tárgyként is felhasználhatók. A BME-n sem alap-, sem pedig mesterképzésen nem kötelező egyetlen nyelvi (klasszikus vagy kredites) tárgyat teljesíteni, a diplomádat ezek nélkül is megkapod. De későbbi karrieredre gondolva érdemes energiát fektetni abba, hogy eddigi nyelvi tudásod szinten tartsd, fejleszd vagy netán egy újat sajátíts el, ezeket ugyanis az egyetemen bizonyos keretek között ingyenesen elérheted, és nem kell majd drága nyelvi kurzusokra befizetned.

Ha sportolnál

Ha korábban aktívan sportoltál valamilyen egyesületben, úgy a BME-n sem kell erről feltétlenül lemondanod –

habár kétségkívül nehezebben összeegyeztethető a sok tanulással, mint volt ez a középiskolai években. A BME-nek van egy saját sportegyesülete, amely MAFC (Műegyetemi Atlétikai és Football Club) névre hallgat, ezen egyesületen belül pedig számtalan sport közül választhatsz versenyvagy hobby szinten. A labdarúgás, az atlétika, a röplabda, a kosárlabda, az asztalitenisz, a futsal, a tenisz, a vízilabda, stb. mind elérhetőek a MAFC-ban. Amennyiben csak néha mozognál, úgy a különböző karokon és kollégiumokban működő köröknél is érdemes érdeklődni, ezek gyakran szerveznek röplabda vagy éppen labdarúgó bajnokságokat. A Kármánban például minden félévben megrendezésre kerül egy focibajnokság a kollégium tornatermében, amely során heti rendszerességgel vannak fordulók – ez nagy népszerűségnek örvend a gépészek körében. Kicsit nagyobb kaliberű focibajnokság működik a BME Bogdánfy úti sporttelepén, ahol a Villanyfényes Bajnokság keretein belül nevezhettek csapatotokkal egy féléves viadalra. És hogy hol tudsz mozogni? A Műegyetem D épületével szemben található, nemrég átadott Sportközpontban, valamint a már említett Bogdánfy úti sporttelepen.

Ha tananyagon kívüli ismeretekre tennél szert

Akkor mindenképpen lépj be valamilyen szakosztályba vagy öntevékeny körbe! Ezeken belül olyan kompetenciákat sajátíthatsz el, amelyeket nem tanulsz meg az egyetem falai között vagy az előadásokon, de későbbi karriered szempontjából rendkívül fontos lehet. Ilyen kompetenciák közé sorolható az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásai, a csoportban dolgozás képessége, vezetési tapasztalatok, pénzügyek kezelése, határidők jelentette nehézségek és a projektek véghezvitele. A gyakorlati gépészmérnöki elfoglaltságra széles körben állnak rendelkezésedre a szakosztályok, érdemes megemlíteni a Kalorikus Gépek-, az Áramlástan-, a Gyártás-, a Hegesztési-, a Számítástechnika-, a Mechatronika- és Polimertechnika Szakosztályokat. Az öntevékenykörök már a szakmától eltérő tevékenységekkel foglalkoznak, ezekben lehetőséged nyílik más területtel is behatóbban megismerkedni, valamint a csapathoz való tartozás felelősségét megtanulni és a bekezdés elején felsorolt kompetenciákat elsajátítani. A gólyák segítésével foglalkozik a KRB (Kari Rendezvény Bizottság) tankörvezetői csapata, valamint a Senior Gárda, a Kármán kollégiumban található bulikért az Old’s Club felel, a havi friss híreket a Káté újságírói csapata szolgáltatja, a sportolásért a Sport Szakosztály felel, ezeken kívül van a gépészkaron Fotókör, Stúdió, Vízipipa kör, Kollégiumi Szerepjáték Kör is, akik mind várják a frissen felvett lelkes hallgatókat soraikba!


Ösztöndíjak Ha ösztöndíjakról beszélünk, először mindenkinek a tanulmányi ösztöndíj jut az eszébe. Ez nem véletlen, hiszen ez az az ösztöndíj, amiben a legtöbb hallgató részesül, ám jó tudni, hogy ezen kívül ösztöndíjak, támogatások és pályázatok széles palettája áll előttetek, amelyek elbírálásánál tanulmányi, szociális, sport és közösségi tevékenységeteket is értékelhetik. Tanulmányi ösztöndíj

Ezt a KKI-d (korrigált kreditindex, a pontos számítását lásd a GHK honlapján) után kapod, nincs is vele semmi dolgod, mivel ezt külön pályázat nélkül is elnyeritek, amennyiben eléritek a minimálisan meghatározott tanulmányi eredményt. Ennek az ösztöndíjnak az alapküszöbe és konkrét összege az aktuális félév elején kerül meghatározásra az elmúlt szemeszter eredményei alapján. Gólyaként az első aktív féléved után kaphattok először tanulmányi ösztöndíjat, hiszen akkor lesz első alkalommal egyetemen elért átlagotok. Minden hónapban vannak kifizetési időpontok, amiket a Neptun rendszerben találhattok meg: innen tudjátok, hogy mikor utalják át a bankszámlátokra. Továbbá fontos azt is megjegyezni, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) értelmében csak az államilag támogatott képzésen részt vevő hallgatók jogosultak tanulmányi ösztöndíjra.

Kari BME ösztöndíj

Ennek elnyeréséhez a jó tanulmányi átlagotok mellett nyelvvizsgára, TDK munkára vagy egyéb szakmai tevékenységre is szükségetek van. Jutalom azért, hogy jól tanultok és mellé többlet szakmai tevékenységet is folytattok. A díjazottak a kitüntetést a Kar dékánjától vehetik át a Kari Tanács előtt. Ezt az ösztöndíjat egy összegben kapjátok meg.

Szakmai ösztöndíj

Ez az egyösszegű támogatás hasonló a Kari BME ösztöndíjhoz, azonban itt nincs tanulmányi követelmény, viszont itt is elvárt a magas szintű szakmai, tudományos munka.

Közösségi ösztöndíj

Ehhez az ösztöndíjhoz kari közösségi munkára van szükségetek. Ezt számos módon megtehetitek, hiszen a karon sokféle szakmai és közösségi öntevékeny körbe van lehetőségetek belépni, illetve különböző kari rendezvények szervezésében részt venni.

Egyetemi BME ösztöndíj

Ezt a juttatást azok kapják, akik kiemelkedő tanulmányaik mellett valamilyen egyéb tevékenységükkel az egyetem hírnevét öregbítették. Olyanokra kell itt gondolni, mint kiemelkedő TDK munkák, szabadalmak vagy nagyobb versenyeken való sikeres helytállás. Nehéz megkapni ezt a támogatást, de azt talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb elismerés, ha részesültök benne!

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj

Hasonlóan az előzőhöz, ez is egy egyetemi szintű ösztöndíj, amit az EHK ír ki. A neve elég beszédes, ugyanis az elnyeréséhez nem csupán kiemelkedő sporteredmény szükséges, de mellette jó tanulmányi eredmény is.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Az Egyetem ezzel támogatja a nehezebb körülmények közül érkezőket. Ha bármilyen okból hátrányos anyagi helyzetetek van, akkor érdemes megpályázni ezt az ösztöndíjat, hiszen minden anyagi segítség jól jöhet. A szükséges papírok és regisztrációk mibenlétét most nem részleteznénk, mert azzal az egész újságot is meg lehetne tölteni. Azt tanácsoljuk, figyeljétek a pályázati, felhívásokat a szoc.sc.bme.hu és a ghk.ktk.bme.hu honlapokat.


Mi is az a KTH? Rendkívüli szociális ösztöndíj

Mint azt neve is jól mutatja, nem rendszeresen folyósított támogatás. Hirtelen adódó vészhelyzetek esetén pályázható a félév során bármikor. Segítséget jelenthet pl. hirtelen adódó munkanélküliség esetén, váratlan egészségügyi problémakor, gondviselő halála után, stb. Reméljük, erre nem lesz szükségetek!

Köztársasági ösztöndíj

Hasonló az Egyetemi BME ösztöndíjhoz, azonban ahogy a neve is sugallja, ezt az ösztöndíjat az állam adja azon hallgatóknak, akik tanulmányilag és más szakmai-közösségi munkájukkal is kitűnnek a többi egyetemi polgár közül. A kari vezetés külön üdvözli a tehetséges diákokat egy díjátadó keretében, és az is biztos, hogy szakmai szempontból is jól mutat az önéletrajzokban. Igényléséhez sok papírt és igazolást kell beszereznetek, ebben nagy segítséget nyújthat az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK).

Bursa Hungarica ösztöndíj

Ez az ösztöndíj az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat útján nyerhető el. A legjobban rászoruló jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatókat támogatják, amelyhez a szükséges igazolásokról és a leadási határidőkről a helyi önkormányzatnál érdeklődhettek, azonban érdemes tudni, hogy nem minden településen érhető el ez a támogatás.

Közéleti ösztöndíj

Ez a juttatás annyiban hasonlít a tanulmányi ösztöndíjhoz, hogy erre sem kell pályázni. Erre az egyszeri juttatásra a kar minden hallgatója jogosult, ami jellemzően decemberben kerül utalásra. Közéleti pontokra jár az ösztöndíj, amiket egy teljes éven keresztül lehet gyűjtögetni pl. a HK-választáson való részvétellel, OHV kitöltéssel, Önkéntes Napon való részvétellel, stb. A hallgatói képviselet honlapján lehet tájékozódni, hogy melyek azok az aktuális tevékenységek, amelyekért közéleti pont szerezhető.

Sport ösztöndíj

Azok a hallgatók részesülhetnek ebben az ösztöndíjban, akik valamilyen kiemelkedő sporteredményt értek el az adott időszakban. Ez is egy egyszeri összegű kifizetés, amelynek pályázási időszaka egyszerre szokott lenni a Kari BME és Szakmai ösztöndíjak pályázási időszakával. A fent felsorolt, karhoz köthető ösztöndíjak pályázási menetéről, magukról a pályázati kiírásokról a GHK honlapján további értékes információkat tudhattok meg, így érdemes az oldalt folyamatosan nézni, hogy mindig időben értesülhessetek a határidőkről, amelyeket vegyetek nagyon komolyan, hiszen aki lemarad, az kimarad!

A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átfogó szervezeti egysége. A KTH fő feladata a műegyetemi hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok és ügyrendek alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolványok és igazolások elkészítése, eljuttatása a kérelmezőhöz, adatszolgáltatás az egyetem szervezetei, valamint más, jogszabályban erre feljogosított szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési tevékenységben. A KTH emellett nyilvántartja az egyetemen kiadott valamennyi oklevelet. A KTH az R épület hosszabbik szárnyának földszintjén helyezkedik el. Megközelíthető az épület aulájából és a D épület felől is, ugyanis az R és D közötti átjáró alatt egy bejárat található. A fő cél a hallgatók egységes, gyors, a minőségbiztosítás követelményeit is kielégítő kiszolgálása. Ha majd véglegesen kiépül, a korszerű informatikai háttér lehetővé fogja tenni, hogy a hallgatók szolgáltatásokat rendelhessenek meg az interneten vagy telefonon keresztül, s az ügyeiket az interneten is nyomon követhessék. A szolgáltatások nagy része már elintézhető/megrendelhető a Neptun rendszeren keresztül, de vannak még olyan esetek, amikor személyesen kell bemenni a KTHba. Ezek az alábbiak: • Diákigazolvány: érvényesítés, ideiglenes igazolvány igénylés, végleges igazolvány igénylés, átvétel • Személyes adattal kapcsolatos bejelentés: eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatás, okmánnyal igazolt adatváltozás (pl. névváltozás) • Igazolás „hozott” űrlapra • Nyomtatványok átvétele: igazolás, leckekönyv (ha megszűnt a hallgatói jogviszony) • Neptun jelszócsere Fogadási idő: A www.kth.bme.hu honlapon megtekinthető, a félfogadási idő változó, más a regisztrációs héten, más a szorgalmi- és más a vizsgaidőszakban is. Bővebb tájékoztatás következő címeken: KTH honlapján: www.kth.bme.hu (GYIK) HSZI honlapján: www.sc.bme.hu


Események Az egyetemi élethez szervesen kapcsolódnak a különböző rendezvények, a fesztiválhangulatú lazulástól kezdve a komoly, kiöltözős bálokig. Ezek kiváló lehetőséget adnak a kikapcsolódásra, ismerkedésre. A gólyatáboron már túl vagytok, éppen a reghét eseményeinek forgatagában pörögtök. Első évetekben még rengeteg más programmal fogtok találkozni, köztük olyanokkal, melyek kimondottan nektek szólnak, a ti beilleszkedéseteket szolgálják. A különböző rendezvényeknek se szeri, se száma, mindenki megtalálhatja a számára érdekes szórakozást. Következzen tehát néhány esemény, a teljesség igénye nélkül:

Gólyahajó

Idén augusztus 29-én (a regisztrációs hét hétfőjén) lesz a minden évben más témára (pl. orosz/vadnyugati) épülő hajókázás. A helyszín az Európa Rendezvényhajó, mely a Batthyány tér környékén szokott kikötni, innen indul minden évben és itt is ér véget a rendezvény. Jól olvastátok, indul és végződik, ugyanis a hajó nem csak a kikötőben áll egész este, hanem egy kört is fut a Dunán a csodás éjszakai Budapest látványával egészen a Rákóczi hídig. A nemi arányok esetleges borulását ellensúlyozandó a hajózáson részt vesznek másik karok gólyái is. Természetesen a rendezvény felsőbb évesek és külsősök számára is nyitott. Egy biztos: ilyen élményhez ilyen áron ritkán juthat egy egyetemi hallgató.

Kollégistaavató

Az első rendezvények egyike a gólyatábor után, mel�lyel egy kollégista gólya találkozik, kerüljön bármelyik koliba is. A Kármánban szokták megtartani mindenkinek, még az őszi félév elején. A koleszos elsősöket egy rövid műsör, majd egy közös koccintás várja, az ehhez kapott bögre pedig emlékbe eltehető. Ezután mindenki kedve szerint átvonul az Old’s Clubba, ahol egy fergeteges buli vár valamennyiőtöket.

Egyetemi Napok

Alighogy elkezdődik a félév, máris visszaköszön néhány napra a nyári fesztiválfíling. Az Infopark területén (az egyetem I és Q jelű épületeinek közelében) rendezik meg az eseményt, 2016-ban 10. alkalommal. Estéről estére két sátorban várják a szórakozni vágyókat feltörekvő és már országosan is ismert előadókkal, sőt, minden évben egy nemzetközileg járatos fellépő is képviselteti magát, volt már itt Sigma, Scooter és még sokan mások. A legjobb, hogy mindez a pénztárcákat sem terheli meg annyira, mind a belépő, mind a fogyasztás egyaránt erősen baráti más fesztiválokhoz viszonyítva.

Önkéntes Nap

Még szintén a félév elején kerül megrendezésre az Önkéntes Nap, amikor is az egyetem hallgatói a XI. kerület intézményeiben és parkjaiban dolgoznak egy napot környezetük szebbé tételéért és „kárpótlásul a hangos bulik okozta kellemetlenségek miatt.” Nem egy óvoda, kórház vagy éppen lakótelepi kis park környezete szépült már meg az elmúlt években a szorgos műegyetemista kezek által, a munka azonban sosem ér véget. Ugyan – mint a neve is takarja – a munkáért nem jár semmiféle anyagi ellenszolgáltatás, az ember mégsem távozik „üres kézzel”, az itt szerzett élményeket sokáig emlegetni fogjátok.

Gólyabál

Gólya szemmel az őszi félév egyik nagyszabású rendezvénye a gólyabál a GHK szervezésében. A program (koncertek, dizsi…) általában évről évre változik, mint ahogy néha a bál nagysága is. Az elmúlt években a városligeti Experidance Ház adott otthont a rendezvénynek. Időnként más egyetemmel, főiskolával is közösködünk, a jobb hangulat és az ivararány javítása végett. Felbukkannak itt tanárok és felsőbb évesek is, akik az egyetemi élet nem kis részét képezik. A sok kis gólyának itt kerül sor a fogadalomtételre, mikor is mindenki leteszi az esküt és iszik az avatóitalból. Természetesen ez sem kötelező, de mivel (általában) egyszer gólya a gólya, ez a Te bulid. Érdemes visszalátogatni is a későbbi évek folyamán, hiszen egy nagyon hangulatos rendezvényről van szó, ahol kulturáltan szórakozhatsz és ismerkedhetsz.

Jeges est(ek)

A hideg téli esték sem telhetnek el közös hallgatói programok nélkül. Ilyenkor szokták megrendezni az egyetemi Jeges Esteket. Mindkét félévre szokott jutni 1-1, november-decemberben a kari közös korcsolyázás várja a jég szerelmeseit. Itt – sok más gépész rendezvényhez hasonlóan – egy másik kar társaságában lehet eltölteni egy hűs estét. (Szerencsésebbeknek pedig levezetésként egy forró éjszakát.) Emellett néha más egyetem egy-egy kara is csatlakozik. Ennek (mármint a hűs résznek) eddig évről-évre más helyszín adott otthont (pl. az Aréna Pláza jégterasza), azonban, miután elkészült az egyetem saját jégpályája, 2013-tól már itt fogadják a vendégeket a szervezők.


A februári félévkezdést követően pedig az összegyetemi jégre lépésre várják a korisokat. Ennek helyszíne, a jóval nagyobb létszámból adódóan, a Városligeti Műjégpálya területe. Szervezőktől függetlenül a jó hangulat garantált szokott lenni. Kapható forralt bor, közben szól a zene, a jég pedig rendszeresen és folyamatosan jó minőségű, dacára az erős igénybevételnek. Emellett nyereményjátékok is várják a részt vevőket, pl. fesztiválbérletek stb. Szerencsére a súlyos sérülések is nagyrészt elkerülik a jég népét. Nem tudsz korcsolyázni? Ez egyáltalán nem probléma! Mindig akad olyan, már gyakorlottabb kolléga, aki szívesen segít botladozó sorstársán, bevezeti a korcsolyázás rejtelmeibe, akár egy nagy barátság vagy egy szerelem kialakulásának csíráját elültetve. Nincs korcsolyád, otthon hagytad messze vidéken? Nem akadály! A Gépész Sport Szakosztály által üzemeltetett sportszertárban a készlet erejéig korcsolya kölcsönzésére is van lehetőség, mely egy átmeneti, 5000 Ft-os kaució kivételével ingyenesen használható minden Kármános és egyéb gépészkaros részére, azonban figyelni kell, hogy a mainstream méretekből gyorsan kifogynak, így érdemes időben leballagni a Kármán HK-tömbjébe. Az össznépi csúszáson pedig a Műjégpálya kölcsönzője is üzemel. Ugyan a rendezvények nem ingyenesek, de a belépők ára kigazdálkodható, valamint bizonyos része le is fogyasztható.

Kulturális és Szakmai hét

A március-április környékén megrendezett programsorozatnak a Kármán Tódor Kollégium aulája ad helyet. A hét folyamán délutánonként különböző szakmai és ismeretterjesztő előadásokat, interjúkat lehet hallani karunk elismert oktatóitól és neves szakértőktől, sportolóktól, mint például dr. Stépán Gábor, karunk volt dékánja; Dr. Zacher Gábor toxikológus, Görög Ibolya protokoll-szakértő, Härtlein Károly fizikus, illetve Cseh László olimpiai bajnok úszó. Esténként kari kötődésű zenekarok adnak koncerteket. A Kulturális és Szakmai hét keretein belül kerül megrendezésre a Kármán Nap is. Tíz-tizenkét, 8-9 fős csapat mérheti össze tudását, a szakmai, kreatív megoldást igénylő feladatokat karunk tanszékei állítják össze, és a megoldásokat is ők értékelik. Nevét a világhírű tudósról, Kármán Tódorról kapta, aki itt végzett az egyetem Gépészmérnöki Karán. A vetélkedő alatt nem egy unalmas, tesztkitöltős versenyre kell gondolni. Kezdetben persze a verseny többet foglalkozott Kármán Tódor életével, illetve a technika történetével, mára azonban kicsit átformálódott. A versenyen résztvevő csapatok karunk tanszékeinek képviselőitől kapják a feladatokat, amik között a tárgyi tudást, a gyakorlati ismereteket és a kreativitást tesztelők is megtalálhatók. Bizonyos időtartamon belül kell őket megoldani, így a csapatok aktív agymunkát végeznek a

délután alatt. Nem kell megijedni, ez nem olyan nehéz, mint amilyennek elsőre hangzik. Gondolkodtatóak ugyan a feladatok, de egyrészt megmutatják, miért is tanuljuk azt a sok mindent, másrészt elég sok érdekeset láthatunk, és egyben új tudásra is szert tehetünk. Bárki részt vehet ezen a versenyen, de azért jó, ha van a csapatban egy-két idősebb diák is, mivel nem minden tanszékkel találkozik rögtön az első évben a hallgató, így nem minden feladathoz lesz meg a kellő tudása. Mindenkit biztatunk, hogy amint érzi magában az erőt, mérettesse meg magát, mert aki benevez – mindegy hányadik lesz –, egy felejthetetlen élménnyel lesz gazdagabb. Ennek a hétnek a folyamán rendezzük a Harmadoló Estet is, amely a Felező Bál utódja (a kétszintű képzés hozta magával a névváltozást, de az est tartalma hasonló maradt.) Karunk negyedik félévében járó hallgatói a Kármán Tódor Kollégium aulájában vehetnek részt egy közös vacsorán, ahol együtt gondolhatnak vissza az elmúlt két évre, és ünnepelhetik meg, hogy már a képzésük harmadát teljesítették.

24 órás foci, Egészségnap

Április közepén kerül megrendezésre a lassan hagyománnyá váló 24 órás foci a Kármán tornatermében. Itt előbb csoportokban, majd egyenes kieséses rendszerben zajlanak a mérkőzések a kupa megszerzéséért. A rendezvény célja a labdarúgás népszerűségének hirdetése, valamint a csapatépítés. Ezzel szinte párhuzamosan zajlik az aulában az Egészségnap, melyen különböző egészségügyi felméréseken és bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők.

Slip

Az év legnagyobb eseménye egy gépész szemében (a reggeli ébredés után), a minden évben megrendezésre kerülő Slip, azaz a Gépészkari Napok. Április végén szokás eme nemes rendezvényt végiginni és szórakozni. Sok csapat alkotja ezt az egy héten át tartó versengést, melynek a végén a legrátermettebb csapat vezetője megkapja a kitüntető Miapánk címet, kerek egy évig. Persze a többi csapat is nagyon jól szokott szórakozni, vidámságból nincs hiány. A megszokott feladatok mellett (kocsmafutás, járőrverseny, nagyvetélkedő) egyéb kihívások is felbukkannak, amik kezelése néha igen frappáns megoldásokat szül. Külön öröm látni a megújuló régi és az elsőévesekből álló csapatokat is. A nagyközönségnek vannak koncertek, bulik és látványnak a versenyzők megmérettetései. Persze ezért a rendezvényért sem kell a szomszéd faluba menni, mert a Goldmann téren (a Kármán Tódor Kollégium mellett) rendezik meg, immáron (2017-ben) a 39. alkalom fog következni. Annyi biztos, hogy Budapest nagy része tudja, hol van a legnagyobb pörgés áprilisban.


Láss világot! Újdonsült műegyetemi hallgatóként megszámlálhatatlanul sok lehetőség tárul eléd, hogy tanulmányaid mellett nemzetközi diákszervezetek tagjaként fejlődj, utazz, új kapcsolatokra tegyél szert, és természetesen rengeteg élménnyel gazdagodj. AIESEC

Az AIESEC a világ legnagyobb diákszervezete, mely 110 országban van jelen. A szervezet nagy hangsúlyt fektet az egyetemen megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetésére. Mindemellett lehetőséget biztosít a diákok számára nemzetközi szakmai és önkéntes gyakorlati programokon való részvételre, melyek során alkalmad nyílik nemzetközi kapcsolatok építésére, új emberek és kultúrák megismerésére. Ha felkeltették érdeklődésedet, látogass el honlapjukra: aiesec.hu/bme vagy írj e-mailt az aiesec.bme@aiesec.net címre.

BEST

A Board of European Students of Technology egy 33 ország 95 egyetemén jelen lévő diákszervezet, amely műszaki érdeklődésű hallgatók számára nyújt lehetőséget nemzetközi kurzusokon, mérnökversenyeken és egyéb szakmai programokon való részvételre. A szervezet tagjaként lehetőséged nyílik megismerkedni más országok kultúráival, új emberekkel köthetsz életre szóló barátságot, értékes szakmai tapasztalatra tehetsz szert, egy remek társaság tagja lehetsz és felejthetetlen élményekben lehet részed! További infóért látogass el a www.best-budapest.hu weboldalra vagy írj a budapest@BEST.eu.org e-mail címre.

ESN

Az ESN nemzetközi diákszervezet tagjai az egyetemünkre érkező Erasmusos diákok beilleszkedését, valamint a hazatérők visszailleszkedését segíti. Céljuk, hogy a külföldi hallgatók minél gyorsabban és könnyebben belerázódjanak az egyetemi és budapesti életbe, a beiratkozástól kezdve a lakáskeresésen át mindenben új barátaik állnak rendelkezésükre. A félévek során sokrétű szabadidős programokat szerveznek a diákok számára, legyen az kirándulás, sport, kulturális program. Bővebb infókért látogass el Facebook oldalukra facebook.com/esnbme, érdeklődj e-mail címükön esn@esn. bme.hu, vagy böngéssz a honlapjukon az esn.bme.hu címen.

ESTIEM

Az ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) az európai műszaki menedzserek szervezete, mely összeköti a kontinens MM hallgatóit, valamint a műszaki és menedzser terület iránt érdeklő diákokat. ESTIMEerként számos utazási lehetőség közül szemezgethetsz kedvedtől függően, a különféle szakmai és

közösségépítő programok garantálják személyes fejlődésed, ráadásul jelentős kapcsolati tőkére tehetsz szert. A 20 éve alakult diákszervezet tagjaként nemcsak szakmai előrelépésed garantált, hanem nemzetközi kapcsolatok mellett életre szóló barátságokat köthetsz. Ne habozz! Vedd fel velük a kapcsolatot most és tapasztald meg Te is az ESTIEM Spiritet! Megtalálod őket az estiem.bme. hu oldalon, vagy like-old Facebook oldalukat a legfrissebb hírekért facebook.com/estiembudapestbme.

IMT

International Mentor Team tagjainak feladata, hogy a harmadik országból érkező hallgatók beilleszkedését segítse mind az egyetemi életbe, mind a magyar társadalomba. A mentori feladatok az előzetes kapcsolatfelvételtől a mentorált hazautazásáig terjednek. Ez idő alatt a hallgatók számára változatos programokat szerveznek, céljuk az ország minél mélyebb megismertetése. Ha szeretnél Te is csatlakozni a csapathoz, látogass el a hkt.bme. hu honlapra, hogy tájékozódhass a részletekről.

IAESTE

Az IAESTE tagjai azon dolgoznak folyamatosan, hogy a Műegyetem hallgatói számára a lehető legjobb külföldi szakmai gyakorlatokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel Magyarország határain túl kamatoztathatod itthon megszerzett tudásodat. Ezen pozíciókat az IAESTE szerzi, így garantáltan színvonalas helyen végezheted szakmai gyakorlatodat, valamint a szervezet tagjai a kinttartózkodásod teljes időtartama alatt mindenben a rendelkezésedre állnak. Nyári csereprogramjukon hazánkba érkező, nálunk gyakornokoskodó diákok mentorai, melynek keretében sokszínű programokon vehetsz részt, új embereket ismerhetsz meg. Keresd fel Facebook oldalukat, hogy ne maradj le semmiről facebook.com/iaestebme és csekkold honlapjukat: bme.aieste.hu.

Rákóczi Szövetség

A Hallgatói Külügyi Testület legfiatalabb tagszervezete, mely lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy megismerjék a határon túli magyarok életét, lehetőséget ad a BME diákjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot ott élő egyetemistákkal. Programjaik keretén belül megismerkedhettek a határon túli, erdélyi egyetemi oktatással. Ha szeretnél csatlakozni hozzájuk, látogass el a facebook.com/ rakoczibme oldalra.


Szakbemutatók Először is hadd gratuláljunk ahhoz, hogy felvételt nyertél a Műegyetem Gépészmérnöki Karára. Függetlenül attól, hogy karunk melyik szakára fogsz járni, nem árt tisztában lenned azzal, hogy kikkel evezel egy hajóban, így úgy gondoljuk, hogy a saját szakod megismerése mellett nem lehet hátrányodra az sem, ha tudod, miket tanul a másik három szak valamelyikére járó kolléga. A következő írás ebben próbál meg a segítségedre lenni. Létezik azonban pár dolog, ami nem függ sem a szakodtól, sem attól, hogy melyik karra jársz. 1. Az egyetemen nem a felvételi pontszámod alapján fognak megítélni. 2. Az egyetemnek semmi köze a középiskolához. 3. Saját magadért tanulsz és dolgozol az egyetemen. 4. Tanulj! 5. Értsd is, amit tanulsz! 6. Látogasd az előadásokat! 7. Labort és gyakorlatot sose hagyj ki! 8. Légy tisztelettel az oktatóid felé! 9. Légy nyitott! 10. Sose félj segítséget kérni, ha elakadsz vagy nem tudsz valamit! Ezáltal is rengeteget tanulhatsz. A „tízparancsolat” után viszont nézzük, hogy milyen is egy-egy szak.

Energetika

Gratulálunk! Jó döntést hoztál, amikor az energetikai mérnöki alapszakot választottad. Ennek a szaknak nagy különlegessége, hogy két másik szak alapjait is magában foglalja, miközben az energetika mindennapjaiba is betekintést enged. Ezért is fontos, hogy ne ítélj az első 1-2 félév alapján. Az alapozó tárgyak többsége a gépész és a villamosmérnöki szakok tárgyait fedi le, így nagy szükséged lesz mind a matematikai, mind a fizikai alapokra. Fontos, hogy ezekre nagy hangsúlyt fektess az első félévek során, hogy utána gond nélkül vedd a további, sokkal érdekesebb, ám gyakran nehezebb tárgyakat is. Sok kitartás kell, ez nem vitás, de sosem egyedül kell megoldást találnod a nehézségekre. Mivel viszonylag kevesen vagyunk egy-egy évfolyamon energesek, ezért már az elején szoros baráti társaságok alakulnak ki, akikkel együtt sokkal kön�nyebb a tanulás. Minden tárgyból vannak olyanok, akik „okosabbak”, vagyis jobb alapokkal érkeztek, így tőlük ne félj kérdezni. Erős közösségként összetartva az egyetemi évek lesznek életed legszebb évei. Lássuk, az első félév fontosabb tárgyait: Energetikai anyagismeret: Az előadások talán kicsit vontatottnak tűnnek, azonban ezeket túl kell élni, mert bizony ez egy vizsgás tárgy, ahol nagy szükséged lesz az elméleti tudásra is. A tárgyhoz tartozik labor is, ezeken kötelező a részvétel, pótolni csak egyet lehet, erre figyelj nagyon. Félév közben nincs

számonkérés, de ne halaszd az egész anyagot a vizsgaidőszakra, próbálj meg évközben is tanulni, követni az anyagot. Mechanika: Ez az a tárgy, ami azért van, mert mégiscsak a gépészkaron vagyunk, tanuljunk hát mechanikát! Azonban egy félév van csak az alapok elsajátítására, ami egy kicsit erőltetett tempót eredményez. Fontos, hogy ne maradj le az anyaggal, hétről hétre foglalkozz a tárggyal és a házi feladatokat időben készítsd el. Ne félj segítséged kérni tanáraidtól, szaktársaidtól. Szerkezettan 1: Nagyon kevesen jönnek szakközépiskolából, ezért a műszaki rajzok sokaknak újdonságot fognak jelenteni. Sűrűn kell majd forgatnod a tárgyhoz tartozó feladatgyűjteményt, megijedni viszont nem kell. Ha időben nekiállsz a házi feladatoknak és rendesen gyakorolsz, nem lesz problémád. A konzultáció nagyon fontos a tanárokkal, hogy tisztában legyél a tárgy követelményeivel. Informatikai rendszerek: Az előadások igencsak furcsák, több előadó felváltva tartja őket, és általában senki nem ért belőlük semmit, csak az a néhány diák, aki már középiskolában is ezzel foglalkozott. Ez annyit jelent, hogy az elméleti zh némi magolást kíván majd tőled. A számonkérések nagyobbik része azonban gyakorlati, amelyek alapvető számítógépes ismereteket igényelnek, így a labor gyakorlatokra fektess nagy hangsúlyt. Matematika A1 (Analízis): Azok közé a bizonyos alapozó tárgyak közé tartozik, amire nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a későbbi tanulmányaid során ne okozzon problémát az alapok hiánya. Nagyon sok gyakorlás kell hozzá, de egyáltalán nem lehetetlen akár egy jobb jegyet is összehozni belőle. Eleinte talán nem teljesen érthető, miről van szó előadáson, viszont ha a gyakorlatokon is odafigyelsz, előbb-utóbb megérted. Itt tényleg a szorgalmadon múlik minden.

Gépész

A klasszikus, az igazi, az egyetlen. De nézzük csak, hogy milyen! Sokat említett tény, hogy az egyetemi és középiskolai élet teljesen különböző. Azt azonban kevesen teszik hozzá, hogy helyes időbeosztással ez épp úgy a javadra válhat,


ahogy az egyetemről való kiesésedet is okozhatja. Ha talpraesett vagy, akkor hamar találkozni fogsz a rengeteg szakmai és szórakozási lehetőséggel. Az egyetem időben történő elvégzéséhez azonban az aranyszabály az, hogy a tanulás legyen mindig a legfontosabb. Ez önmagában elég borzalmasan hangzik, és valószínűleg csak a stréberek nyáltermelését indítja be. Az viszont enyhít a helyzeten, hogy ez nem kőkemény magolást jelent, hanem a tanulás mellett eleinte kézi- majd számítógépes rajzolást, laborra való felkészülést, jegyzőkönyvírást, tervezést vagy éppen „csak” az órákra való bejárást. A tárgyaid előadásokból, gyakorlatokból és laborokból fognak állni. Senkit ne tévesszen meg az, hogy az előadások látogatása nem kötelező. Egyrészt ez nincs is teljesen így, csak a többségükön nem ellenőrzi senki, hogy ott vagy-e, másrészt azt az időt, amit ezen megspórolsz, később ugyanúgy az adott tárgyra kell fordítanod. Rosszabb esetben akár többszörösen is. Az ott készített jegyzettel a számonkérések előtt rengeteg időt lehet megspórolni, ezért ha úgy érzed, hogy a tanár rovásírással vési a táblára a tananyagot, akkor is próbálj jegyzetelni. Már az első félévben is lesznek olyan előadók, akiknek a poénjai, sztorijai az egyetemi történetek magját képezik, ezek ismerete szinte kötelező. A gyakorlatokkal még jobban kell vigyázni, az ezekről való hiányzás ugyanis akkor is a tárgy bukását jelentheti, ha egyébként sikeresen teljesíted a zárthelyiket és egyéb kritériumokat. A gyakorlatokra azért is különösen fontos bejárni, mert ha az ott megoldott feladatokat érted, akkor a zárthelyiken sem lesz probléma a számolásos példákkal. Különösen igaz ez a Statikára és a Gépészmérnöki alapismeretekre, illetve az Ábrázoló geometria rajzaira. Arra azonban vigyázz, hogy az, hogy tudod követni egy feladat megoldását, önmagában még nem jelenti azt, hogy magát a feladatot is meg tudod oldani. Kérdezni pedig nem szégyen, valószínűleg a körülötted ülők is elvesztik egy-egy ponton a fonalat. A laborokon a jelenléten túl már legtöbbször beugró zárthelyikkel is ellenőrizni fogják, hogy felkészültél-e, és ha nem, senkit sem fog érdekelni az oka, pótolnod kell, ez pedig minden esetben körülményes. Később lesznek olyan tárgyak, ahol nincsen beugró, azonban itt is érdemes elolvasni egyszer a kiadott anyagokat. A laboron elvégzett mérésekből legtöbbször ott a helyszínen vagy otthon jegyzőkönyvet kell készíteni, ami nagyon nehéz, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mit miért mértél. Arról nem is beszélve, hogy egy gyors és érdekes mérés is lehet másfél órás szenvedés, ha nem tudod, mit csinálsz. Ezeknél és a házi feladatoknál is igyekezz mindig betartani a leadási határidőket, mert a félév hátralévő részében sem lesz több időd, mint addig. A pótlási lehetőségek igen hasznosak tudnak lenni, de legtöbbször több utánajárást igényelnek, sokszor kevesebb pontot érnek, és ráadásul ezeknél már senki sem garantálja, hogy nincs ütközés két tárgy közt, így mindig az legyen a célod, hogy időben teljesíts mindent.

Fontos kiemelni, hogy a tárgyak kreditértéke és nehézsége nem mindig arányos. Egy tárgy fontosságát a tanulmányaid elején inkább a rá épülő tárgyak határozzák meg, ezért a Matematika A1-re és a Statikára különösen ügyelj az első félévben. A kreditrendszer bevezetése óta egy-két tárgy elbukása látszólag már nem tűnik vészesnek, mivel azonban nem indul minden tárgyból keresztfélév és bizonyos tárgyak egymásra épülnek, könnyedén bele lehet szaladni pár féléves csúszásba. Ez pedig azért veszélyes, mert ma már nem a bennmaradás okozza a legfőbb problémát, hanem az, hogy gyorsan elfogynak az államilag finanszírozott félévek. Érdemes ezért a mintatanterv szerint haladni. Ha ezt teszed, rengeteg kellemetlenségtől kíméled meg magad. Biztosan hallani fogsz sok hírhedt szabadon választható tárgyról, amely könnyű alternatívát nyújt az átlagod emelésére. Érdemes ezekből is inkább a szakmai jellegűeket választani, amelyek valóban hasznosítható tudást nyújtanak. A gazdasági tárgyak a gépészek örök ellenségének számítanak, azonban ha ezekre is kellő időt fordítasz, akkor elvégezhetőek. Felesleges vitát indítani, hogy szükséged lesz-e valaha az itt tanultakra, a lényeg az, hogy ha a diplomádat meg szeretnéd szerezni, ezeket is teljesítened kell.

Ipari termék- és formatervező

Üdv a termékesek táborában! Karunk legkisebb létszámú szakja vagyunk, mégis ide koncentrálódik a gépészkar lányainak többsége. A szak méretéből adódóan hamar családiassá válik majd a légkör: mindenki ismer mindenkit, egymás nevét legalábbis biztosan. Az esetleges ismeretlen arcok maximum a mechatronikusok és az energetikusok közül kerülnek ki, akikkel az első félévekben sok közös órátok lesz. Félévről félévre egyre több tervezési feladattal és beadandóval találkozol majd. Ezeknél, ha teheted, mindig tartsd be a leadási határidőket, hiszen a félév vége felé sem lesz több időd, sőt akkorra általában képesek nagyon besűrűsödni a dolgok. Természetesen néha nagy segítséget nyújtanak a pótlási lehetőségek, azonban a pótleadás sokszor kevesebb pontot ér, általában fizetős és némi utánajárást igényel. Az egyik legfontosabb tárgyad a Terméktervezés módszertana lesz, melyből előadások és gyakorlatok is vannak. A tárgy keretében egy zárthelyi dolgozat megírására kerül majd sor, valamint egy féléves tervezési feladatot kell megoldanotok háromfős csapatokban, mely egy előre megadott háztartási kisgép (kenyérpirító, kávéfőző, turmixgép stb.) megtervezése. Erre a tárgyra épülnek a következő félévek Integrált terméktervezési gyakorlatai, melyek a szak fő tárgyai. Az első félévben még nincsen műhelymunka, mivel ennek kritérium feltétele a Munkavédelem teljesítése. Ebből nincsenek órák, egyetlen zárthelyi van csak belőle október környékén. A Matematika A1 és a Mechanika I. igazi alapozó


tárgyak. Sok minden épül rájuk a későbbiekben, így fontos, hogy elegendő figyelmet fordíts rájuk. Hiszen gyakorlással és megfelelő felkészüléssel viszonylag könnyen teljesíthetők, és így elkerülheted az esetleges csúszásokat. Matekból hasznos mankót tudnak jelenteni például, a Szilágyi Brigitta tanárnő oldalán található elméleti leírások és gyakorló feladatsorok. Az Informatikai rendszerek elméleti zárthelyijére rengeteg kérdést kell majd bemagolnod. Ha ez akkor értelmetlennek is tűnik, hidd el, a későbbiekben nagy önbizalmat tud majd adni, hogy képes voltál rá. Én az egyik legjobban az Anyagismeret előadásokat szerettem, mivel matekot, fizikát, kémiát már előtte is tanultunk egy kicsit a gimnáziumban, azonban a fémekről tanulni újdonságot jelentett. A gépészekkel közös órátok az Ábrázoló geometria, melyen a térgeometriával ismerkedtek. A házik különböző szerkesztési feladatok lesznek. Lehet, hogy elsőre, a gyakorlat alapján néhány nem tűnik majd annyira nehéznek, azonban tudd, hogy jó pár órát igénybe tudd venni egyegy rajz elkészítése. Kezdj neki időben! Azt tanácsoljuk, hogy használjátok ki a viszonylag kis létszámot, tegyetek róla, hogy összeszokott, egymást támogató közegetek legyen, és segítsetek egymásnak. Hiszen csapatban sokkal könnyebb és élvezetesebb időszak vár rátok.

Mechatronika

Hadd gratuláljunk, hogy felvételt nyertél az ország legmagasabb pontszámú mérnöki szakjára! Minden bizonnyal az osztályod legjobb tanulói között lehettél, ha elérted ezt a nem kis teljesítményt. Miután ilyen sikeresen vetted a középiskolai nehézségeket, nyilván lelkesen veted bele magadat az egyetemi világba. Hadd ismertessük meg veled pár szóban a szakunkat! Az osztályodban kitűnhettél, most viszont már körülbelül 120 társaddal tanulsz együtt egy karon, tapasztalod majd, hogy mindig lesz nálad valaki, aki valamiben jobb lesz, hiszen a hasonló érdeklődésűek közül a legjobb alapokkal hozzánk kerültek be. Viszont így mindig lesz, aki tud segíteni. Ebben a szakmában (tanulmányaink alatt, valamint később a munkában is) a csapatmunka különben is kulcsfontosságú, a versenyzés helyett sokkal kifizetődőbb az összedolgozás. Nagyrészt okos, szorgalmas emberekkel leszel körülvéve, ez pedig nagyon inspiráló tud lenni. A csoportmunkának egyik alapja lehet a különböző öntevékeny körök, és szakosztályok sora, mivel – azon kívül, hogy külön ösztöndíjat, és pluszpontokat kapsz Erasmushoz, kolihoz, MSc felvételihez stb. – bekerülsz egy olyan, hasonló érdeklődésű társaságba, ahol több évfolyam tudja közösen segíteni egymást. Ezek közül kiemelnénk a Mechatronikai Szakosztályt (MSZO), mely nevéhez hűen a te szakodnak szól elsősorban, részt lehet venni különböző projektekben, amiből akár egy TDK vagy egy későbbi szakdolgozat is kinőhet.

Kicsit a tárgyakról: Az első pár félévben sajnos még hiányoznak az igazán mechatronikus tárgyak, először gépész és humán jellegű tárgyaitok lesznek, de ez jelenti az alapot a későbbiekhez. Megjelenítési technikák: Az egyik MOGI Tanszékes tárgy, az egyik legérdekesebb a félévben. Az előadások nem kötelezőek, de az előadó vicces képekkel és videókkal várja a betérőket. A laborokon pedig a különböző képszerkesztő és egyéb szoftverekbe pillanthattok bele. Pár óra alatt nem fogod megtanulni egy program használatát, de arra elég, hogy meglásd a bennük lévő lehetőségeket. Egy könnyű ZH-t kell írnotok az előadás anyagából, valamint egy idegen nyelvű előadást, és egy prospektust kell készítenetek, utóbbit a laborokon tanult programokat használva. Mechatronika alapjai: Ez a tantárgy szolgálja azt, hogy valami mechatronikai órátok is legyen. Az előadások inkább bevezetőként, előzetes összefoglalóként szolgálnak arról, hogy mit is fogtok tanulni, így ne lepődj meg, ha nem értesz majd mindent, lesz, amit csak évek múlva fogsz használni. A ZH-t viszont ne becsüld alá, főleg a gyakorlati anyagot kérik majd számon. Informatika 1: A gépészkaron belül nekünk, mechatronikusoknak a legfontosabb az informatika, így ne lepődj majd meg, ha többet várnak el tőletek, mint a többi szaktól. Hatalmas előnnyel indulnak azok, akik már tanultak programozni, viszont ne aggódj, semmi sincs veszve, ha életedben először látsz konzolablakot. Ha utóbbi igaz rád, fontos, hogy rendszeresen gyakorolj, ne csak a ZH előtti nap jusson eszedbe letölteni a Visual Studiot. Statika: Az anyag ismerős lehet, de más megközelítésben szerepel majd, mint a fizika órákon eddig láthattad. Nagyon fontos, hogy időben állj neki a házik elkészítésének, különben sok álmatlan éjszakád lehet. Ha ezeket becsületesen elkészítetted, nagy problémát nem okozhatnak majd a ZH anyagai, viszont fontos, hogy előtte begyakorold, mivel kevés lehet az időd rá, és nagyon pontosnak kell lenned. Anyagismeret: Nyomokban középiskolai kémiát tartalmaz, de sokkal inkább a mérnöki oldalát ismerhetitek meg. A laborok nagyon menők, hegeszthettek, fém próbatesteket törhettek darabokra a legkülönfélébb módokon. 5 kredit, ennek megfelelő tananyaggal, érdemes komolyan venni, sokat jelent az átlagodban. Végszónak egy utolsó tanács, ha csak egy dolgot mondhatnánk, az ez lenne: merj segítséget, tanácsot kérni, felsőbb évesektől és oktatóktól, sokkal könnyebb a járt utat követni. Sok sikert és sok szerencsét az elkövetkezendő évekhez!


Szótár Aláírás -Azon tantárgyaidból, amelyek a félév végén vizsgával zárulnak, többnyire aláírást kell szerezni. Ez azt jelenti, hogy teljesítetted a követelményeket a tantárgyból ahhoz, hogy vizsgázhass, például megvannak legalább kettesre a zh-id, elfogadták a jegyzőkönyveidet vagy akár egyéb feltételek is szóba jöhetnek az aláírás kiérdemléséhez. Ha van aláírás, akkor nagyon örülünk, mert ha ezután csúfosan elbuknád a tárgyat, akkor az előkövetelményeket nem kell már újra teljesíteni. Beugró - Többnyire a labor előtt szokott lenni, az előre kiadott anyagrész morzsáit kérik vissza, ha nem sikerül teljesítened, akkor nem vehetsz részt a mérésen, későbbi időpontban újra el kell jönni. Előadás - Ez az elméleti oktatás része a tantárgynak, ami azt jelenti, hogy bemész az előadóba, leülsz szépen és végighallgatod, miféle okosságokat regél a tanár, és közben igyekszel minél többet levésni a füzetkédbe vagy megjegyezni, hogy kitől kérheted majd el a jó jegyzeteket, ha épp nem vagy túl kompetens az irogálásra. Erősen ajánlott a legtöbb tantárgyból bejárni, mert a netre feltöltött diákból nem derül ki minden, és ami az előadáson elhangzik, azt mind számon kérhetik! Egyes tantárgyakból pedig kötelező rajta a részvétel, amit olykor szúrópróba-szerűen katalógussal ellenőriznek, és a tantárgy teljesítésének feltétele, hogy legalább az előadások 70%-án bent legyél! Súgó: ha vetítés van (és általában az van), akkor ne azt írd le, ami a kivetítőn van, hanem amit a tanár elmond! Félévközi/évközi jegy - Egyes tantárgyakból nincs vizsga, ekkor félévközi/évközi jegyet kapsz, amely a tárgyból a félév közbeni teendők eredményeként adódik. Ismétlő javító vizsga - Más néven pótpótvizsga. A fűszeres gyroshoz hasonlóan ez is legalább kétszer csíp: egyrészt fizetni kell különeljárási díjat (ez 4500 Ft), másrészt erre már tényleg tanulni fogsz, és rendesen izgulni, mivel ha ez bukó, akkor ez a tárgy csúnyán kigáncsolt téged, és lesz szerencséd újra belevágni az elejétől. És mellesleg hab a tortán, hogy csak egyetlen tantárgyból mehetsz ismétlő javítóvizsgázni egy félévben. Bár többnyire a végén már igyekeznek kedvesek lenni. (Figyelem! Az új szabályok miatt figyelni kell az egy tantárgyból letehető maximum 6 vizsgaalkalmas szabályra, vagy búcsúzhatsz az egyetemtől. Erről részletesebben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban olvashatsz, melyet a kth.bme.hu oldalon a Szabályzatok menüpont alatt találhatsz.) Ismétlő vizsga - Ha egy tantárgyból a vizsgád nem sikerült, vagy nem mosolyog rád eléggé az a jegy, minden tantárgyból elmehetsz díjmentesen egyszer ismétlő/pótvizsgázni. Mindkét jegyet bevésik a leckekönyvedbe, de a pótvizsga jegye lesz az érvényes. Ha javítani szeretnél, jól gondold meg, olyan is volt, hogy valaki elment javítani és képes volt megbukni! Jegyzőkönyv - A laborokon vagy a laborok után kell elkészíteni, és egy megadott időpontig beadni a felelős tanárnak. Ez mindent tartalmaz a mérésről, leírást, számításokat, rajzokat, elméleti hátteret és stb. Sokszor nagyon szigorú követelmények vannak az elfogadásához. Katalógus - Másképp jelenléti ív. Erre általában szépen rá kell tintázni a neved, a Neptun-kódodat és az aláírásodat.

Van katalógus gyakorlaton, laboron és a már említett tantárgyakból az előadáson is időnként, ezt előre elmondják az adott tantárgyat oktatók az első előadáson. Megajánlott jegy - Na, ezért érdemes pedálozni (általában). Egyes vizsgával záruló tantárgyakból lehet ilyet szerezni, és ez a vizsgázást fakultatívvá teszi. El lehet menni, de nem kötelező, csak ha javítani szeretnél a jegyeden. Általában keményen meg kell küzdeni érte. A megajánlott jegy alapvetően hármastól kezdődik, de akad néhány tárgy, ahol már kettestől is megadják. Neptun - Az interneten elérhető számítógépes rendszer, ezen keresztül veszed fel a tantárgyaidat, fizeted be a tartozásokat, jelentkezel vizsgára, és intézed egyéb ügyeidet. Hogy miért a tenger istenéről lett elnevezve, arról dunsztunk sincs, de hogy a tárgyfelvételkor hatalmas vihart kavar az állóvízen, az fix. Páratlan hét - A szorgalmi időszak első hete az első hét, vagyis ez páratlan hét. Ennek semmi köze nincs a naptári héthez, az lehet, hogy páros számú! Regisztrációs hét - A szorgalmi időszak előtti hét, ekkor még nincs oktatás, ekkor kell felvenni a tantárgyaidat a Neptunban, bár különeljárási díjjal karöltve az első héten is lehet még a tárgylistán módosítani. Ekkor be kell állítani magadat a következő félévre aktívnak, különben passzívon leszel, és nem teljesítheted a tárgyakat. Ez nagyon fontos, ezért ezt soha ne felejtsd el! Szorgalmi időszak - Az a csodálatos 14 hét a félévben, amikor az előadások, a laborok és a gyakorlatok vannak, zh-kkal és mérésekkel körítve. Ekkor szerzel aláírást, megajánlott és félévközi jegyet is. Ezt követi a póthét, ami már a vizsgaidőszak előszobája, mert már ekkor is vannak vizsgák, de az elsődleges cél, hogy az elbukott zh-kat és jegyzőkönyveket bepótold az aláíráshoz/félévközi jegyhez. Tárgyfelvétel - Ez mindig izgalmas órákat (napokat) fog jelenteni az életedben. Első félévben még csak a regisztrációs héten vehetsz fel tárgyakat, a tankörvezetőid erről majd részletesen tájékoztatnak, sokszor együtt veszitek fel az óráitokat. Attól izgalmas, hogy mivel mindenki ráül a Neptunra, a szervernek ez nem tetszik, és így gyakran ki fog dobni, nem tudod felvenni a tantárgyakat, csak kemény és kitartó küzdelem során, és mire végre eljutsz idáig, gyakran a jó időpontokat és a jó tanárokat már behúzták. Igen fontos megemlíteni, hogy egy tantárgyból több előadás, gyakorlat és labor van, különböző időpontokban, tehát ez nem olyan kötött, mint a középsuliban! Magadnak csinálod meg az egész órarendedet, légy megfontolt és főleg gyors, na meg előrelátó! ZH - Az egyik legfontosabb a végére maradt. Hasonlít a vizsgára, de ez még a szorgalmi időszak jövevénye. A középiskolában egy témazáróhoz tudnánk hasonlítani, nincs sok egy tantárgyból (egy és négy között), viszont rendesen kell rá tanulni. Ezek alapján szerezhetsz aláírást, megajánlott jegyet és félévközi jegyet. Ha nem volt jó napod, elmehetsz még egyszer pótzh-ra díjmentesen, és pótpót zh-ra térítés ellenében. Viszont pótpót ZH-ra elméletileg minden tantárgyból elmehetsz! Ha a pótpót zh nem sikerült, akkor a tárgy hamarosan ismét benne lesz az órarendedben.


Öntevékeny körök, szakosztályok Természetesen az egyetemi élet nem csak az állandó ZH anyagok tanulásából, beadandó és házi feladatok monoton és hosszú elkészítéséből áll, néha csekély szabadideje is akad a szorgos hallgatónak. Ilyenkor vagy elmegy a haverokkal a kocsmába, vagy ha előrelátó, elkezdi keresni a további fejlődés vagy kapcsolatépítés lehetőségét, és ellátogat egy számára érdekes társaság rendezvényeire, összejöveteleire (ahol aztán új cimborákat szerez és gyakran a kocsmában kötnek ki – ördögi egy kör ez). Az ilyesfajta fejlődés-kapcsolatépítés-kikapcsolódás tökéletes módja egy öntevékeny kör vagy egy szakosztály tagjának lenni. Mindegyiknek megvan a maga metódusa az új tagok felvételére, ezek legtöbbször nem igényelnek hatalmas erőfeszítéseket. Nem elhanyagolható tény, hogy az aktív tagok munkáját minden félévben közösségi pontokkal ismerik el a vezetők. Ezekért a pontokért kollégiumi elhelyezést és/vagy közösségi ösztöndíjat is lehet kapni. Gólyaként felmerülhet a kérdés, hogy mik is ezek a zavaros kifejezések. A tisztánlátás végett röviden:

Próbás/érdeklődő/jelölt tag: Az a tag, aki jelentkezett egy körbe/szakosztályba, de az ott eltöltött csekély idő/lustaság miatt még nem teljesítette az adott csoport aktiváló követelményeit. Mindenhol meghatároznak egy minimum követelményt, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy „teljes körű” részeseivé váljunk egy adott csoportnak, ez természetesen gyakorlatilag semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem jelent. Aktív/rendes tag: Az a tag, aki már teljesítette a minimumkövetelményeket, aktív vagy más néven rendes tagként folytatja pályafutását. Ez főként abban nyilvánul meg, hogy az illető már megkapja a munkájáért járó közösségi pontokat, míg a próbások nem. Fontos még, hogy mi a különbség az öntevékeny kör és a szakosztály között. Szakosztály, szakkollégium: Valamilyen szakághoz kapcsolódó, a diákok ismereteinek bővülését, érdeklődési körük szélesítését megcélzó körök. Itt van lehetőség pl. egy adott tantárgy kereteiben bemutatott téma bővebb megismerésére, a tananyagba be nem férő ismeretek megszerzésére, új ismeretek felkutatására. A szakosztályok munkáit a területükhöz kapcsolódó tanszékek támogatják, mind emberi szaktudással, mind eszközparkkal és helybiztosítással. Öntevékeny kör: A konkrét szakmához nem, de az egyetemi élethez szervesen kapcsolódó területeket lefedő tömörülések. Az itt összegyűlő hallgatókat inkább a hobbijuk, szaba-

didős érdeklődési körük köti össze, mintsem a szakmai terület iránti érdeklődés. Ettől függetlenül a kari életben ugyanolyan fontosak, mint a szakosztályok. A körök tagjai felelnek többek között a szokásos csütörtök esti kikapcsolódás biztosításáért, az itt (és máshol) történtek másnapi felidézésének megkönnyebbítéséért. Nektek, Gólyáknak az első időszakban történő beilleszkedéséért, felzárkóztatásáért vagy az éppen a kezetekben tartott újság megtöltéséért, kinézetéért stb. Egy ember egyszerre lehet több kör és/vagy szakosztály tagja is, sehol sem kizáró ok egy másik csoportban való tagság. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyszerre kettőnél több vasat nem érdemes tartani a tűzben, illetve ha bizonytalanok vagytok, inkább érdemes várni egy-két félévet a belépéssel, a legtöbb helyen tavasszal is tartanak tagtoborzót és másodévesen sem késő elkezdeni. (De gólyaként is nyugodtan el lehet menni, az is sokat jelent, ha valakinek van megfelelő ismerőse a felsőbb évesek között.) Apropó, tagtoborzó: ezek időpontjáról általában minden kör/osztály hírt szokott adni, internetes felületükön és plakátokon is, ha esetleg mégsem lelnétek fel a titeket érdeklő időpontot, zaklassátok tankörvezetőtöket vagy keressétek az adott kört a megadott elérhetőségeken! Jöjjenek a körök, szakosztályok bemutatkozásai:

Alakítástechnikai Szakosztály

Szakosztályunk egyedülálló módon nyújt lehetőséget a különféle fémek alakítástechnikai eljárásainak kipróbálására. Szakosztályunk fő profilja a szabadalakító kézi kovácsolás (heti 4 óra szabad foglalkozás), valamint öntészet (heti 2 óra alumíniumöntés) és lemezalakítás (heti 2 óra szabad foglalkozás). Emellett tervezési feladatokat is végzünk. Foglalkozásaik jó hangulatban, egymást segítve telnek. A félév során különféle csapatépítők, workshopok, illetve gyár- és üzemlátogatások, valamint meghívott előadók teszik színesebbé a szakosztály egyébként is mozgalmas életét. Várunk szeretettel mindenkit, fiúkat és lányokat egyaránt! gszk.bme.hu/alakitas; facebook.com/BmeATSZ Körvezető: Rumony András


Áramlástan Szakosztály

Az Áramlástan Szakosztály (ÁSZO) 2010. évi indulása óta munkálkodik annak bemutatásán, hogy a légnemű és cseppfolyós közegek áramlástani vizsgálata a gépészetben is nélkülözhetetlen. Többek között foglalkozunk numerikus szimulációkkal és a validáláshoz szükséges szélcsatorna mérésekkel, ilyen lehet például egy szárnyprofil vagy egy forgó kerék körül kialakuló áramlás vizsgálata, vagy akár egy épület szélteher tervezése. Továbbá Szakosztályosként megismerheted, hogyan kell egy axiál gépet jó hatásfokon és akusztikailag megfelelően üzemeltetni vagy hogyan lehet az emberi szervezetben létrejövő véráramlást mérnöki rendszerként modellezni. gszk.ktk.bme.hu/aramlas; facebook.com/aramlastanszakosztaly Körvezető: Hidegh Gyöngyvér

kidolgozással készülő projektek többnyire más szakosztályokkal közösen futó feladatok, melyek kitűnő lehetőséget adnak, hogy több szakterület mérnökeiből álló teamekben próbálhassuk ki magunkat. Másik profilunk előadásokkal, gyárlátogatásokkal, workshopokkal színesíteni a tagok és más hallgatók szakmai életét. gszk.bme.hu/design; facebook.com/Design.Szakosztaly; designszakosztaly@gmail.com Körvezető: Wetzl Adél

Energetikai Szakkollégium

Az ESZK egy fiatal, főleg villamos- és energetikai mérnök hallgatókból álló szervezet, melynek célja az elméleti és a gyakorlati tudás összekapcsolódásának elősegítése, az ismeretek bővítése, az ipar és az egyetem közötti kommunikáció fejlesztése, partnerkapcsolatok létrejöttének támogatása. Mindezt számtalan érdekes, szakmai program szervezésével, tagjaink folyamatos fejlesztésével igyekszünk elérni. Az általunk szervezett üzemlátogatások, előadások és fórumok mindenki számára nyilvánosak és teljes mértékben ingyenesek! Ezen felül minden évben több mint 100 helyet biztosítunk nyári szakmai gyakorlatra közel 50 cégnél. eszk.org; facebook.com/EnergetikaiSzakkollegium; eszk@eszk.org Körvezető: Péter Norbert

Bassment

HONLAP; facebook; kör e-mail címe Körvezető: XY

B-terv

facebook.com/btervcsoport/; btervbme.wordpress.com/; btervcsoport.hu/; bterv.bme@gmail.com Körvezető: Sebők Eszter

Design Szakosztály

A Design Szakosztályt termék- és géptervező hallgatók alkotják. Célkitűzésünk a termék-, a forma-, valamint a géptervezés iránt érdeklődő hallgatók tanórán kívüli szakmai fejlesztése, látókörük szélesítése és összehangolása. Tevékenységünk az ötlet kidolgozásától kezdve, a modellezési programok használatán keresztül, a megvalósításig követi a tervezési folyamatot. A teljes körű műszaki


Épületgépész Szakosztály

Az Épületgépész Szakosztály 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse az épületgépészet tudományát, valamint olyan szakmai ismereteket nyújtson a hallgatóknak, melyek kiegészítik az órarendi kereteken belül tanultakat. A Szakosztály jelenlegi programjai között főként előadások és látogatások szerepelnek, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy megismerjük az épületgépészet gyakorlatias oldalát, ezáltal olyan megoldásokkal és rendszerekkel ismerkedhetünk meg, amit az egyetemen nem látunk! Mindenkit szeretettel várunk eseményeinken, az aktuális programokról oldalunkon tájékozódhattok! gszk.bme.hu/eszo; facebook.com/BME.ESZO; bmeeszo@gmail.com Körvezető: Bán Dóra

Gépész Szakkollégium

Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály

A BME Gépész Szakkollégium 2012-ben alakult a Gépészmérnöki Karon működő szakmai öntevékeny körök összefogásával. A Szakkollégium célja, hogy tagjai az egyetemi tanulmányokat kiegészítő, elmélyítő szakmai ismereteket szerezhessenek. A szakosztályok összefogásával komplex, több területen átívelő mérnöki feladatok végzésére nyílik lehetőség, tagjai a közös programok látogatásával pedig számos tudományágba nyerhetnek betekintést. A kiváló teljesítményt nyújtó tagokat a szervezet ösztöndíjakkal, további fejlődési lehetőségekkel motiválja. Mindez egy olyan szakmai közösségben történik, ahol a meghatározó értékeket a szakmai elismertség és összetartozás jelenti. gszk.bme.hu; facebook.com/bmeGSZK; gepeszszakkollegium@gmail.com Körvezető: Dobai Attila

gszk.bme.hu/gepeszeti-eljarastechnika-szakosztaly; facebook.com/BME.GESZ ; bmeeszo@gmail.com Körvezető: Nagy Eszter

Gépész Sport Szakosztály

A kari sportéletet összefogó körünk olyan embereket tömörít magába, akik minőségi sportolási lehetőségeket teremtenek gépész hallgatók számára. A Kármán Tódor Kollégiumban található konditeremmel és sportszerkölcsönzővel több száz hallgatót szolgálunk ki, amik ráadásul 2016 őszén felújításon esnek át. Emellett több kari- és egyetemi sportrendezvényt szervezünk, amelyekkel a félévek során biztosan találkozni fogtok: BME Sportnap, Gépész Jeges Est, Fekvenyomó verseny, Kármán foci bajnokság, és stb. Ha szeretnél egy dinamikus, szervezői közösségbe tartozni és élvezni a tagsággal járó előnyöket, akkor keress minket a facebook oldalunkon, vagy a gepesz.sport.szakosztaly@gmail.com címen! sportszertar.ktk.bme.hu;facebook.com/BME-Gépész-Sport-Szakosztály-524270400945762; gepesz.sport. szakosztaly@gmail.com Körvezető: Fábián Gábor

BME GÉPÉSZ SZAKKOLLÉGIUM Gyártás Szakosztály

gszk.bme.hu/gyartas/; facebook.com/bmegyszo/ ; szakosztaly.gyartas@gmail.com; Körvezető: Németh Richárd


Hegesztési Szakosztály

A Hegesztési Szakosztály 1979-ben alakult, az egyik legnagyobb múltú szakmai kör a BME-n, munkánkat az ATT támogatja. A Szakosztály célja hogy a leendő gépészmérnökök az egyetemen tanult, illetve a tananyagból kimaradt hegesztési eljárásokat, berendezéseket, a gyakorlatban is megismerhessék. Heti 6 órában tartunk gyakorlati hegesztési foglalkozásokat, ahol ténylegesen hegeszthettek a legtöbb kézi eljárással az ismertebb alapanyagokkal. Szakmai bemutatókat szervezünk, külsős előadókat hívunk, valamint belföldi és külföldi gyárakat, illetve kiállításokat látogatunk meg. A Szakosztály programjai nyitottak, bárki tag lehet. Évnyitónk időpontját megtaláljátok a www.hegesztes.ktk.bme.hu-n. hegesztes.ktk.bme.hu; facebook.com/hegszakosztaly; bmeheginfo@gmail.com Körvezető: Tóth Tamás

Kalorikus Gépek Szakosztály

A Kalorikus Gépek Szakosztály (KGSZ) a nevéhez híven a hőerőgépek családjával foglalkozik. De mit is takar ez? Pár címszóban tárnánk elétek: DOHC, VEZÉRMŰTENGELY, CSÖVES TÜZELŐTÉR, JET TURBINE, FELÜLSZELEPELT ALULVEZÉRELT MOTOR, VTECH, AUDI 3.2 V6 FSI, TURBINA METSZET, LADA BLOKK FELÚJÍTÁS, VADÁSZREPÜLŐ BÁZIS, MZ TS 125, WANKEL MOTOR, PDTDI, CAPSTONE GASTURBINE, TORX KULCS, VÁTOZÓ GEOMETRIÁS TURBÓ, PUMPE-DÜSE-SYSTEM, ROLLS-ROYCE TRENT 900 Ha lázba hoznak ezek a szavak, köztünk a helyed! Várjuk jelentkezésedet, kérdéseidet az alábbi elérhetőségek valamelyikén: gszk.bme.hu/kalor; facebook.com/kalorszakosztaly; kalorszakosztaly@gmail.com Körvezető: Dobai Attila

Kármán Stúdió

facebook.com/Kármán-Stúdió-453895741355819/?fref=ts; kdavid008@gmail.com Körvezető: Korom Dávid

Kármán Vízipipa Kör

facebook.com/pipakor; rttpeti@gmail.com Körvezető: Borsi Péter

Káté

A Káté a legidősebb öntevékeny körök közé tartozik. A szerkesztőség tagjainak feladata alapvetően a Gépészkar hivatalos lapjának szerkesztése (nyomtatásban és online pl. videoriportok). Az újság szerkesztése 4 alappillérre épül: • cikkíró: szórakoztató, informatív, illetve szakmai, tudományos cikkek, riportok és interjúk írása • grafikus: cikkek képi tartalmának és a címlapnak a szerkesztése • olvasószerkesztő, tartalmi ellenőrző: nyelvtani, stilisztikai, aktualitási ellenőrzés • tördelő: a lap végső arculatának megtervezése, elkészítése. A Kátésok nem csak munkatársak, barátok is, egy összetartó és családias társaság, rendszeresen járnak közösen programra, akár esti sörözésről, akár hétvégi túráról legyen szó. Ha kedvet kaptál arra, hogy kipróbáld magad egy ilyen új feladatban, akkor szeretettel várunk Téged is a Káté tagjai közé! Jelentkezni lehet tagtoborzó gyűlésünkön (bővebb információ a borítón)! kate.hu; facebook.com/katepress;katepress@gmail.com Körvezető: Orbán Péter

Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör Kik is vagyunk mi? Egy jókedvű csapat, akik szeretik a szabadidejüket izgalmasan, egymás társaságában tölteni. Ha eddig nem volt kivel megbeszélned a kedvenc fantasy regényed, anime sorozatod vagy számítógépes játék stratégiáid, köztünk valószínűleg lesz valaki, aki ezer örömmel kisegít. Ha szeretnél kikapcsolódni és megfeledkezni egy kicsit egyetemi gondjaidról, köztünk a helyed. Ha felkeltettük érdeklődésedet lépj kapcsolatba velünk a kör elnökén keresztül! ktszk.ktk.bme.hu; facebook.com/ktk.ktszk; snickerscaptain@gmail.com Körvezető: Kling József


KÖRET Kör

A mi célunk a kollégiumi közösségi élet fellendítése közös főzésekkel, sütésekkel és kisebb-nagyobb létszámú vacsorák szervezésével. Ezen kívül konyhai eszközök kölcsönzésében is a kollégisták rendelkezésére állunk. Ha szeretsz sütni, főzni, vagy épp most szeretnéd megtanulni az alapokat, szeretettel várunk téged tagjaink közé. Ha a körben végzett tevékenység nem vonz, akkor is szívesen látunk vacsoráinkon, minden rendezvényünk nyitott! Amennyiben szeretnél a rendezvényeinkről információt kapni, akkor figyeld a Facebook-oldalunkat, a kollégiumi plakátokat vagy a Kármán levlistát. facebook.com/KoretKor; koretkor1@gmail.com Körvezető: Pohl József

KTK Fotókör

A KTK Fotókör egy Gépészmérnöki kari társaság, amely tagjai érdeklődnek a fotográfia valamely területe iránt. Legfőbb tevékenységünk a kari rendezvények fotózása, pl: gólyatábor, SLIP. Minden félévben kiállítást rendezünk körtagjaink munkáiból, ezzel színesítve a kollégium mindennapjait. Kollégiumi fotólaborunkban megtalálhatók filmek hívásához és nagyításához szükséges eszközök. Az ugyanitt található műtermünkben tagjaink megtanulhatják a stúdiófotózás alapjait. Heti rendszerességgel tartunk gyűléseket, emellett hagyományaink szerint minden félévben tartunk egy hétvégi fotóstúrát, amely a csapatépítések mellett elősegíti a közösségépítést. ktkfotokor.blogspot.com; facebook.com/ktkfotokor Körvezető: Csallány Enikő

Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata

Azon túl, hogy gépészkari kör, a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata rengeteg szállal kötődik az Egyetemen kívül ipari világhoz. Fő célunk, hogy tagjaink számára az egyetemi képzésen felül tapasztalatokat, ismereteket adjunk át, hogy elősegítsük szakmai és személyes fejlődésüket. Tagjaink számára kerekasztal-beszélgetéseket, üzemlátogatásokat tartunk, a szélesebb közönségnek pedig előadásokat és konferenciákat szervezünk. Tagjaink lehetőséget kapnak szervezőképességük és szakmai tudásuk fejlesztésére félévente megújuló számos projektünk megvalósításán keresztül, így tagozatunk kiváló gyakorlóterep a munkaerőpiacra való kilépés előtti években. facebook.com/MET.IT.001; metit_vezetoseg@googlegroups.com Körvezető: Jakab Péter

Mechatronika Szakosztály

Szakosztályunkat 2008-ban mechatronikus hallgatók alapították önképző céllal. Eleinte az egyetemen tanultak gyakorlati alkalmazásai volt az egyetlen profilja szakosztályunknak, ám hamar több csoport is alakult, így egyre többet tudunk nyújtani tagjainknak. Jelenleg 4 csoport tevékenykedik szakosztályunkban, Külkapcsolati, konzultációs, projektes, rendezvényes. Tagjaink gyakran kapnak demonstrátori megkeresést a tanszékektől, sok tagunk áll kapcsolatban cégekkel, vállalkozásokkal, illetve mindenkinek van lehetősége gyakorlati, az egyetemen kívüli tudás szerezni. Ha tehát érdekel az önképzés és egy jó közösség, keress minket bátran! gszk.bme.hu/mszo; facebook.com/bme.mszo; mszo@ktk.bme.hu Körvezető: Hafenscher Richárd


Old’s Club

Az egyetemi klubok születésének története régi időkre nyúlik vissza. Az Old’s Club 1986 környékén kezdte meg a működését és azóta a hallgatók kikapcsolódásáért dolgozik. A fiatal gólyák ideérkezésekor ezen a helyen még szorosabbá tehetik a kapcsolatokat más gépészmérnök hallgatókkal, sőt életre szóló barátságok is köttethetnek. Itt bárki szabadjára engedheti a felgyülemlett feszültséget, hogy új lendületet vehessen és könnyebben vegye az akadályokat egyetemi pályafutása során. Látogassatok el Facebook oldalunkra: facebook.com/oldsclub Ha érdekel a buli szervezés és szeretnél egy lassan 30 éves múltú csapathoz tartozni, bulikat rendezni, pultozni, koktélozni, zenélni (DJ), jelentkezhetsz közénk próbásnak! facebook.com/oldsclub Körvezető: Gajda Attila

Orvostechnika Szakosztály

Az Orvostechnika Szakosztályt 2013-ban alapította néhány, az orvosi-mérnöki határterület iránt érdeklődő hallgató az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken. A Szakosztály feladata szakmai előadások, gyár- és múzeumlátogatások, önálló és külsős orvosi-mérnöki kutatási munkák megszervezése és végrehajtása. Ha érdekel a különféle orvosi eszközök, implantátumok és protézisek tervezési és fejlesztési folyamata, illetve szeretnél ezen a tématerületen kutatói tevékenységet folytatni, akkor köztünk a helyed! gszk.bme.hu/orvostechnika-szakosztaly; facebook.com/orvostechnikaszakosztaly; orvostechnikaszakosztaly@gmail.com Körvezető: Hajdu István

érdekel a polimerek világa (3D-nyomtatás, nagyteljesítményű kompozitok…), és emellett egy jó csapatba szeretnél tartozni, akkor írj nekünk! gszk.bme.hu/polimer; facebook.com/ptszko; ptszko@gmail.com Körvezető: Gere Dániel

Senior Gárda

A Senior Gárda 1968-ban alakult, mellyel a gépészkar legrégebbi öntevékeny köre. Egészen 2013-ig szerveztük a kar gólyatáborát, de az elmúlt években is nagy számban részt vettünk a rendezvényen szervezőként. A Senior Gárda célja az elsőéves hallgatók segítése mind tanulmányilag, mind pedig a közösségbe való beilleszkedés terén. Rengeteg konzultációt és közösségépítő eseményt szervezünk, mint például az EpicMeal Time, Túlélőtúra, Gólyacsata és a Sörpong bajnokságok. Számos belsős rendezvényünk van, hiszen a Senior Gárda lényegében egy nagy baráti társaság. Amennyiben szeretnél egy ilyen remek közösséghez tartozni, rendezvényt szervezni és gólyákkal foglalkozni, jelentkezz hozzánk próbásnak! senior.ktk.bme.hu; facebook.com/SeniorGarda; seniorgarda@gmail.com Körvezető: Horváth Dávid

Polimertechnika Szakosztály SolarBoat Team

solarboatteam.hu; facebook.com/BMEsolar; info@solarboatteam.hu Körvezető: Kun Levente Alex

Számítástechnikai Szakosztály

A Polimertechnika Szakosztály célja, hogy minél több hallgatóval megismertesse a műanyagok érdekes világát, hiszen napjainkban a polimerek egyre nagyobb teret hódítanak az iparban. Feladatunknak tekintjük, hogy olyan elméleti és gyakorlati foglalkozásokat szervezzünk, amelyek keretében az érdeklődők elmélyíthetik, kibővíthetik szakmai tudásukat. Minden félévben szoktunk gyárlátogatásokat is szervezni, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek, az iparban használt, legmodernebb technológiákkal. Ha

A kör 1980 óta nyújt szolgáltatásokat a kollégisták számára, jelenlegi fő feladata a Kármán Tódor Kollégium hálózatának üzemeltetése. Tagjaink számos hasznos ismeretre tehetnek szert, például webfejlesztés, ezer felhasználós hálózat karbantartása, levelezőrendszer, FTP és Felhő szerver üzemeltetés terén, valamint emellett egy összetartó közösség részei is lehetnek. Belsős oktatásainknak köszönhetően nem kell előismeret, csak lelkesedés. Minden érdeklődőt várunk a tagtoborzónkon, melynek időpontjáról majd weboldalunkon (ktkszsz.ktk.bme. hu) tájékozódhattok. ktkszsz.ktk.bme.hu; facebook.com/szamtechszakosztaly; support@ktk.bme.hu Körvezető: Benke Ádám


Gólya képregény


KáTé 2016 gólyaszám v2  

Kate 2016 golyaszam v2

KáTé 2016 gólyaszám v2  

Kate 2016 golyaszam v2

Advertisement