Page 1


Tartalom

Impresszum Felelős kiadó:

Varró Gergő Felelős szerkesztő:

Krisztián Dávid Főszerkesztő:

Orbán Péter Főszerkesztő-helyettes:

Mucska Brigitta Tördelőszerkesztő:

Faragó Dénes Tördelők:

Herczeg Krisztina Hergovits Dávid Katona Márk Miklós Kovács Olga Zsófia Takács Rudolf Takács Tímea Tartalmi vezető:

Bolyki Zsolt Olvasószerkesztők:

Faragó Dénes Mucska Brigitta Orbán Péter Cikkírók:

Sándor Krisztián Vatai András Vezető grafikus:

Balázs Eszter Grafikusok:

Egész Dénes Rába Erzsébet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet lapja. Megjelenik 800 példányban az Egyetemi Hallgatói Képviselet támogatásával. Káté szerkesztőség 1111 Budapest, Irinyi J. u-1-17. HÖK Tömb A33 katepress@gmail.com www.kate.hu Korábbi számaink: gpk.bme.hu/index.php/kate

Nyomda: Multiszolg Termeltető és Szolgáltató Bt. A hirdetések tartalmáért és minőségéért, esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Gondolj a környezetedre! Add tovább egy ismerősödnek az újságot, ha te már elolvastad, vagy keress neki egy kényelmes szelektív kukát! Köszönjük! Hivatalos megjelenés: Szeptember 2.

4 Főszerkesztői köszöntő 7 Szakbemutatók 8 BME História 11 Bevezetés a pesti életmódba 12 Kollégiumok 13 Gépészkari Hallgatói Képviselet 16 Bemutatkozik a GHK 17 Rövidítések 19 Események 22 Határon túl… 24 Öntevékeny körök, szakosztályok 25 Unicumos pulyka 31 Leterít az unipulyák, és fogyjunk el! 31 Ösztöndíjak 32 Mi is az a KTH? 33 MISZISZ Interjú 34 Szótár 36 Gólya képregény 37 Dékáni köszöntő


Dékáni köszöntő Kedves Kollégák! Mindenekelőtt gratulálok, hogy felvételt nyertek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (rövidítve BME, vagy, ahogy hagyományaink szerint büszkén nevezzük: Műegyetem) Gépészmérnöki Karára. Büszkék vagyunk Önökre, hogy az ország legjobb műszaki hallgatóival kezdhetjük meg a közös munkát szeptemberben. Az Önök által elért felvételi pontszámok kimagaslanak nemcsak a többi felsőoktatási intézmény hasonló alapszakjainak felvételi pontjai közül, hanem az egész magyar felsőoktatást tekintve is. Idén is Magyarországon a második legnépszerűbb alapszak a gépészmérnöki volt, összesen 5520 fő jelölte meg, melyből 1233 fő jelentkezett karunkra. A BME gépészmérnöki alapszakjára bejutni minimálisan 383 ponttal lehetett (lásd ábra), ugyanakkor a felvettek átlagpontszáma ennél lényegesen magasabb, 422 volt. Nagyon nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar mechatronika alapszakjára, amihez minimálisan 456 pont volt szükséges (lásd ábra), s ez egyben országosan a legmagasabb műszaki pontszám. A felvettek átlagpontszáma 472 volt. Szintén nehéz volt bekerülni a BME Gépészmérnöki Kar energetikai alapszakjára, mert kizárólag matematika és fizika tárgyakból lehetett felvételizni, és legalább az egyikből emelt szinten tett érettségi kellett, ami a műszaki

képzési területen egyedülálló. A minimális felvételi pontszám 408 volt, a felvettek átlagpontszáma pedig 440 (a Miskolci Egyetem energetikai alapszakját idén sem tudta elindítani). Országosan a legtöbb (380 pont) kellett a BME Gépészmérnöki Kar ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakjára való bekerüléshez, ahol a felvettek átlagpontszáma 413 volt (a többi képzési hely minimumpontszáma: ÓE (Budapest) – 282, PTE (Pécs) – 284, NyME (Sopron) – 293 pont és ME (Miskolc) – 280). Összességében 711 alapszakos elsőéves kezdi meg tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán, melyből 420 gépészmérnök, 128 mechatronikai mérnök, 118 energetikai mérnök, 45 pedig ipari termék- és formatervező mérnök hallgató.


Az adatok adjanak Önöknek önbizalmat, erőt és kitartást a munkájukhoz, hiszen a tanulásban a kar oktatói nagyon magas követelményeket fognak támasztani, aminek oka az, hogy az itteni képzés a vezető nemzetközi, európai színvonalat tekinti mértékadónak. Így a legerősebb hazai és az ide települt legjobb nemzetközi cégeknél is meg tudják majd állni a helyüket – vagy ha saját vállalkozásba kezdenek, ezekkel a cégekkel együtt tudnak majd működni, másokkal versenyezni fognak, megint másoknál hazai leányvállalatokat alapítanak, visznek sikerre. Önöknek nem munkát keresni kell majd, hanem munkát adni, munkahelyet teremteni másoknak, az ország gazdaságának. Önök lesznek az ország műszaki értelmiségének elitje! Hogy mindez mennyire így van, azt jól mutatják a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (MKIK) Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2008 óta készített jelentései, amelyben minden évben a BME Gépészmérnöki Kara volt a legnagyobb presztízzsel rendelkező műszaki felsőoktatási intézmény Magyarországon. A HVG „Diploma” különszáma is minden évben közöl rangsorokat, amelyekből szintén kitűnik a BME Gépészmérnöki Kar országos vezető szerepe. A BME Gépészmérnöki Karán végzettek jóval az átlag feletti alapbérrel

helyezkednek el, és bérnövekedésük üteme is átlag feletti. A Gépészmérnöki Karon végzettek igen keresettek hazánk valamennyi régiójában, végzett hallgatóinknak a magyar ipar szempontjából meghatározó szerepét mutatja a GVI jelentés regionális vonzások hatásait feltérképező gráfja is, ahol a BME Gépészmérnöki Kar (itt BME-GM rövidítéssel) van a középpontban (lásd ábra). Mindez azt is jelenti, hogy a BME Gépészmérnöki Kar hallgatóit úgy tekintjük az első perctől kezdve, mint akik nem fognak megelégedni az alapképzési diplomával, és már az első évtől kezdve úgy tanulnak, hogy majd mesterdiplomát is fognak itt szerezni, hogy a hagyományos műegyetemi mérnöki diploma értékének megfelelő, sőt, azt meghaladó tudással hagyják el az egyetemet. Hiszem és vallom, hogy a tanulás a legjobb befektetés, amelyet bizonyít az, hogy a magyarországi bruttó átlagjövedelmeket tekintve a BSc oklevéllel rendelkezők átlagban 260.000 Ft, az MSc diplomával rendelkezők 308.000 Ft, míg a posztgraduális képzésen (pl. doktori képzés) részt vettek közel 400.000 Ft-ot kerestek. A Műegyetemen és ezen belül a Gépészmérnöki Karon szerzett diploma értéke és az itt végzettek jövedelme jóval (15-25%-kal) meghaladja az átlagot.


Miközben egyetemistaként diákok maradtak a középiskola elvégzése után is, azért hamar látni fogják, az egyetem nem csak egy újabb iskola. A tanulás, a követelmények itt egészen mást jelentenek; tanulmányaikat sokkal önállóbban kell végezniük, mint a középiskolákban. Egyedül kell dönteniük, saját magukért egyedül Önök lesznek felelősek. Maguknak kell vigyázniuk egészségükre, gazdálkodni erejükkel, sportot választani és azt rendszeresen gyakorolni, művelődni (olvasni, színházba járni), megtalálni a helyes arányokat munka, pihenés, tanulás és szórakozás között. Mivel leendő szakmájuk – majd látják – teljes mértékben nemzetközi, maguknak kell választani, milyen nyelvet és mekkora időbefektetéssel, hogyan tanuljanak, utazzanak-e hosszabb időre külföldre (feltétlenül!), ha igen, hova és mikor. Sok segítséget kapnak majd ehhez oktatóiktól is, a pályázatok kínálta lehetőségek pedig szinte beláthatatlanok; a döntés azonban, az utánajárás, a szükséges munkabefektetés csak magukon múlik. Az egyetemi tanulmányok jelentős erőfeszítést igényelnek minden hallgatótól a folyamatosan emelkedő követelmények miatt. Ennek egyik jelentős eleme, hogy 2015. szeptember 1-től az állami ösztöndíjas képzésben való bennmaradás feltétele a félévente legalább 18 kredit megszerzése. A Gépészmérnöki Kar múltjáról és jelenéről sokat megtudhatnak a kari honlapról (www.gpk.bme.hu). Bízom benne, hogy örökösei lesznek karunk nagy elődeinek (a teljesség igénye nélkül: Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Kármán Tódor, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Gábor Dénes) és büszkén fogják a BME Gépészmérnöki Karán végzett kiváló mérnökök táborát gyarapítani.

Hiszem, hogy olyan mérnökké válnak, akik mindenben eleget tesznek Pattantyús Ábrahám Géza, néhai műegyetemi gépészmérnök professzor által megfogalmazott elvárásoknak:

„A mérnöki hivatás felelősségteljes gyakorlásához az alapos szaktudáson felül széles látókörre, erkölcsi értékkel párosult jellemerőre és felelősségtudatra van szükség.” Végezetül szeretném biztosítani Önöket, hogy mindig számíthatnak a Gépészmérnöki Kar munkatársainak segítségére és tanácsaira, forduljanak bizalommal kérdéseikkel és problémáikkal oktatóikhoz és a kar vezetéséhez. Ennek érdekében bővítettük a kommunikációs lehetőségeket a Facebook-on (fb.com/bmegpk) és a Twitter-en (twitter.com/bmegpk) való megjelenéssel. Együtt mindig minden problémát megoldunk, legyen az szakmai, erkölcsi, vagy emberi. Tanulmányaikhoz sok sikert, kitartást, akaraterőt és hitet kíván: Dr. Czigány Tibor dékán


Főszerkesztői köszöntő Kedves Kollegina! Kedves Kolléga! Engedd meg, hogy én is köszöntselek hazánk legerősebb műszaki egyetemének hallgatói között! Azzal, hogy ide bekerültél, már így olyan dolgot hajtottál végre, amire egész életedben büszke lehetsz. A java azonban csak most kezdődik! Ezen a számodra még idegen terepen bent is kell maradni! Ez nem olyan könnyű, mint ahogy elképzeled. Könnyen elveszhet az ember a tárgyak, papírok vagy a kocsmák rengetegében, és bizony elég könnyen összeszedhet több éves csúszást a mintatantervhez képest, a legrosszabbakat nem is említve! Mielőtt belemennénk az újság tartalmába, pár alapszabályt osztanék meg – mint már gyakorló gépészkari hallgató – veled: - Merj kérdezni! Ha valami, bármi, a legapróbb bagatellnek gondolt dolog nem világos, kérdezz utána! Kérdezd a könyvet, kérdezd az oktatódat, a tankörvezetődet, bármely hallgatótársadat, szinte biztos, hogy kapsz választ a kérdésedre! Azzal, ha nem kérdezel, csak a saját esélyeidet rontod. - Alakíts ki kapcsolatokat! A kapcsolatok gazdagságának megléte a mai világban elengedhetetlen. Azzal, ha csak tanulsz, nem biztos, hogy jobb eredményt érsz el a későbbi életben, mint egy olyan személy, akinek csekélyebb ugyan a tudása, de mellette megfelelő kapcsolati tőkével is rendelkezik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne tanulj, csupán arra próbálnék célozni, hogy nyiss mások felé is. Ehhez nem kell megerőltetőt tegyél, csupán elmenni egy szakosztály vagy öntevékeny kör gyűléseire és annak értékes és hasznos tagjává válni, kölcsönösen profitálva a kapcsolatból. (Vagy akár csak eljárni néha kocsmázni, az is tud segíteni néha... No persze nem úgy, ha minden alkalommal saturészegre isszuk magunkat.) Hogyan is induljunk el ezen a rögös úton? Ehhez nyújt segítséget a kezedben tartott újság. Megtalálhatod benne az egyes szakok csínját-bínját (mire figyelj, mi minek a rövidítése, stb.), a körök és szakosztályok listáját (melyben mindenki megtalálhatja a neki tetszőt). Fellelhető a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének (GHK) és a Központi Tanulmányi Hivatalnak (KTH) bemutatkozása, valamint találhatsz cikket a különböző külföldi csereszervezetek tevékenységéről is. Ha kikapcsolódnál, a különböző állandó

rendezvényekről is találsz egy kis kedvcsinálót. Informálódni tudsz a különböző fizetendő díjakról is, valamint az egyes, gépészek is lakta kollégiumok szintén bemutatásra kerülnek. Persze, ha jól dolgozik az ember, őt is megfizetik, a különböző ösztöndíj típusokról is megtudhatsz egysmást. Ahhoz pedig, hogy az egyetem környékén se tévedj el, fogadd örömmel az újság közepén található térképet! Végezetül engedtessék meg egy kis önreklám is: amennyiben felkeltette érdeklődésed a KÁTÉ, és szeretnél Te is részt venni a szerkesztőség munkájában, akkor sok szeretettel (és sörrel meg rágcsával) várunk szeptember 23-án (szerdán) a Kármán Koli HK-tömbjében található irodánkban! A részletekről és a KÁTÉ működésének mikéntjéről a körök leírásában, illetve a borítón elhelyezett plakáton tájékozódhatsz e számban, bővebb információkért és az esetleges időpontváltozások miatt kövesd figyelemmel a kihelyezett plakátokat, illetve Facebook-oldalunkat (fb.com/katepress), vagy szólítsd le nyugodtan a KÁTÉ logós ruhájú embereket az egyetemen vagy azon kívül. Nem fogod megbánni! Egyetemi éveid minden pillanatához és a későbbi életben is sok sikert kívánok a szerkesztőség tagjai nevében is! Orbán Péter főszerkesztő


Szakbemutatók

Hogyan járjunk a gépészkarra?

Először is hadd gratuláljak ahhoz, hogy felvételt nyertél a Műegyetem Gépészmérnöki Karára. Függetlenül attól, hogy karunk melyik szakára fogsz járni, nem árt tisztában lenned azzal, hogy kikkel evezel egy hajóban, így úgy gondolom, hogy a saját szakod megismerése mellett nem lehet hátrányodra az sem, ha tudod, miket tanul például egy energetikus kolléga. A következő írás ebben próbál meg a segítségedre lenni. Létezik azonban pár dolog, ami nem függ sem a szakodtól, sem attól, hogy melyik karra jársz. 1. Az egyetemen nem a felvételi pontszámod alapján fognak megítélni. 2. Az egyetemnek semmi köze a középiskolához. 3. Saját magadért tanulsz és dolgozol az egyetemen. 4. Tanulj! 5. Értsd is, amit tanulsz! 6. Látogasd az előadásokat! 7. Labort és gyakorlatot sose hagyj ki! 8. Légy tisztelettel az oktatóid felé! 9. Légy nyitott! 10. Sose félj segítséget kérni, ha elakadsz, vagy nem tudsz valamit! Ezáltal is rengeteget tanulhatsz. A „tíz parancsolat” után viszont nézzük, hogy milyen is egy-egy szak.

Energetika

Az energetikai mérnöki szak nagyon király! Viszont ezzel együtt is nehéz. Biztosan hallottad már, hogy a középiskolában könnyen megszerzett jó jegyek után az egyetemen más lesz a helyzet. Ez igaz. És emiatt problémák merülhetnek fel. Ez azonban – ahogy mondani szokás – fejben dől el. Rajtad múlik, mihez kezdesz. Esetleg többet tanulsz, mint eddig, vagy beéred a kevésbé jó jegyekkel, gyakran mindkettőre szükség lehet. Van úgy, hogy tanulsz, tanulsz, tanulsz, aztán pedig szerzel egy kettest. És akkor még az is előfordulhat, hogy az lesz számodra a legjobb jegy a világon. Most pedig az első szemeszter tárgyainak szubjektív bemutatása következik: Energetikai anyagismeret Az előadások talán kicsit vontatottnak tűnnek, azonban hamar rájössz majd, hogy itt nem elsősorban ezen múlik a jegyed. Tartozik a tárgyhoz labor is, melyen kötelező a részvétel, ha ezekre bejársz, nagy gond nem lehet. A tárgy vizsgával zárul, viszont félév közben nincs számonkérés. A vizsga követelményeit elég pontosan el fogják mondani nektek, emiatt nem kell aggódni.

Mechanika Ez az a tárgy, ami azért van, mert mégiscsak a gépészkaron vagyunk, tanuljunk hát mechanikát! Egy félév alatt azonban nagyjából annyira futja, hogy rájöjjünk, létezik olyan, hogy statika, dinamika, kinematika. Előadás és gyakorlat is tartozik hozzá. Egy kellemes, számolgatós, kön�nyen megérthető tárgy. Szerkezettan 1 Nagyon kevesen jönnek szakközépiskolából, ezért a műszaki rajzok mindenkinek újdonságot fognak jelenteni. Ha nem jó a térlátásod, sűrűn kell majd forgatnod a tárgyhoz tartozó feladatgyűjteményt, megijedni viszont nem kell. Ha időben nekiállsz a házi feladatoknak és rendesen gyakorolsz, nem lesz problémád. Fontos, hogy ne csak órán találkozz a gyakorlatvezetőddel, hanem konzultáción is. E nélkül nem sok esélye van annak, hogy le tudd adni a házidat. Informatikai rendszerek Az előadások igencsak furcsák, több előadó felváltva tartja őket, és általában senki nem ért belőlük semmit, csak az a néhány diák, aki már középiskolában is ezzel foglalkozott. Ez annyit jelent, hogy az elméleti zh némi magolást kíván majd tőled. A számonkérések nagyobbik része azonban gyakorlati, amelyek alapvető számítógépes ismereteket igényelnek. Mikro- és makroökonómia Nos… ezt a „csodálatos” gazdasági tárgyat sokan nem kedvelik, és ez nem véletlen. A zh-nak ugyanis nem sok köze van az előadáson elhangzottakhoz, így aztán komoly kutatómunkát igényel, hogy használható jegyzetet találj. Mindenképpen megéri viszont a fáradságot, hogy utánakérdezz, különben abnormálisan sokat kell tanulni, hogy meglegyen a tárgy. Műszaki kémia Sokak szívétől távol áll a kémia, ez azonban más. Az előadásokon Bajnóczy tanár úr igazán kitesz magáért, és a kémiát új oldaláról ismerteti meg a diákokkal. Érdemes bejárni az óráira, hiszen azon kívül, hogy szórakoztató, nagyon sokat jelent, hogy ott vagy és saját jegyzetet készítesz. A tárgyhoz tartozik labor is, amelyek mindig beugróval kezdődnek. Ezekre érdemes tanulni, mivel ha nincs meg, nem vehetsz részt az aznapi foglalkozáson. Labort kihagyni nem lehet, nagyon indokolt esetben pótolhatod. De ha ezekre odafigyelsz, nem lesz baj, komolyabb erőfeszítés nélkül is szerezhetsz egy jó jegyet.


Matematika A1 (Analízis) Általában nagyon sok gyakorlás kell hozzá, de egyáltalán nem lehetetlen akár egy jobb jegyet is összehozni belőle. Eleinte talán nem teljesen érthető, miről van szó előadáson, viszont ha odafigyelsz, előbb-utóbb megérted. Itt tényleg a szorgalmadon múlik minden.

Gépész

A klasszikus, az igazi, az egyetlen. De nézzük csak, hogy milyen. Sokat említett tény, hogy az egyetemi és középiskolai élet teljesen különböző. Azt azonban kevesen teszik hozzá, hogy helyes időbeosztással ez épp úgy a javadra válhat, ahogy az egyetemről való kiesésedet is okozhatja. Ha talpraesett vagy, akkor hamar találkozni fogsz a rengeteg szakmai és szórakozási lehetőséggel. Az egyetem időben történő elvégzéséhez azonban az aranyszabály az, hogy a tanulás legyen mindig a legfontosabb. Ez önmagában elég borzalmasan hangzik és valószínűleg csak a stréberek nyáltermelését indítja be, az viszont enyhít a helyzeten, hogy ez nem kőkemény magolást jelent, hanem a tanulás mellett eleinte kézi- majd számítógépes rajzolást, laborra való felkészülést, jegyzőkönyvírást, tervezést, vagy éppen „csak” az órákra való bejárást. A tárgyaid előadásokból, gyakorlatokból és laborokból fognak állni. Senkit ne tévesszen meg az, hogy az előadások látogatása nem kötelező. Egyrészt ez nincs is teljesen így, csak a többségükön nem ellenőrzi senki, hogy ott vagy-e, másrészt azt az időt, amit ezen megspórolsz, később ugyanúgy az adott tárgyra kell fordítanod. Rosszabb esetben akár többszörösen is. Az ott készített jegyzettel a számonkérések előtt rengeteg időt lehet megspórolni, ezért ha úgy érzed, hogy a tanár rovásírással vési a táblára a tananyagot, akkor is próbálj jegyzetelni. Már az első félévben is lesznek olyan előadók, akiknek a poénjai, sztorijai az egyetemi történetek magját képezik, ezek ismerete szinte kötelező. A gyakorlatokkal még jobban kell vigyázni, az ezekről való hiányzás ugyanis akkor is a tárgy bukását jelentheti, ha egyébként sikeresen teljesíted a zárthelyiket és egyéb kritériumokat. A gyakorlatokra azért is különösen fontos bejárni, mert ha az ott megoldott feladatokat érted, akkor a zárthelyiken sem lesz probléma a számolásos példákkal. Különösen igaz ez a Statikára és a Gépészmérnöki alapismeretekre, illetve az Ábrázoló geometria rajzaira. Arra azonban vigyázz, hogy az, hogy tudod követni egy feladat megoldását, önmagában még nem jelenti azt, hogy magát a feladatot is meg tudod oldani. Kérdezni pedig nem szégyen, valószínűleg a körülötted ülők is elvesztik egy-egy ponton a fonalat. A laborokon a jelenléten túl már legtöbbször beugró zárthelyikkel is ellenőrizni fogják, hogy felkészültél-e, és ha nem, senkit sem fog érdekelni az oka, pótolnod kell, ez pedig minden esetben körülményes. Később lesznek olyan tárgyak, ahol nincsen beugró, azonban itt is érdemes

elolvasni egyszer a kiadott anyagokat. A laboron elvégzett mérésekből legtöbbször ott a helyszínen vagy otthon jegyzőkönyvet kell készíteni, ami nagyon nehéz, ha nem vagy tisztában azzal, hogy mit miért mértél. Arról nem is beszélve, hogy egy gyors és érdekes mérés is lehet másfél órás szenvedés, ha nem tudod, mit csinálsz. Ezeknél és a házi feladatoknál is igyekezz mindig betartani a leadási határidőket, mert a félév hátralévő részében sem lesz több időd, mint addig. A pótlási lehetőségek igen hasznosak tudnak lenni, de legtöbbször több utánajárást igényelnek, sokszor kevesebb pontot érnek és ráadásul ezeknél már senki sem garantálja, hogy nincs ütközés két tárgy közt, így mindig az legyen a célod, hogy időben teljesíts mindent. Fontos kiemelni, hogy a tárgyak kreditértéke és nehézsége nem mindig arányos. Egy tárgy fontosságát a tanulmányaid elején inkább a rá épülő tárgyak határozzák meg, ezért a Matematika A1-re és a Statikára különösen ügyelj az első félévben. A kreditrendszer bevezetése óta egy-két tárgy elbukása látszólag már nem tűnik vészesnek, mivel azonban nem indul minden tárgyból keresztfélév és bizonyos tárgyak egymásra épülnek, könnyedén bele lehet szaladni pár féléves csúszásba. Ez pedig azért veszélyes, mert ma már nem a bennmaradás okozza a legfőbb problémát, hanem az, hogy gyorsan elfogynak az államilag finanszírozott félévek. Érdemes ezért a mintatanterv szerint haladni. Ha ezt teszed, rengeteg kellemetlenségtől kíméled meg magad. Biztosan hallani fogsz sok hírhedt szabadon választható tárgyról, amely könnyű alternatívát nyújt az átlagod emelésére. Érdemes ezekből is inkább a szakmai jellegűeket választani, amelyek valóban hasznosítható tudást nyújtanak. A gazdasági tárgyak a gépészek örök ellenségének számítanak, azonban ha ezekre is kellő időt fordítasz, akkor elvégezhetőek. Felesleges vitát indítani, hogy szükséged lesz-e valaha az itt tanultakra, a lényeg az, hogy ha a diplomádat meg szeretnéd szerezni, ezeket is teljesítened kell.

Mechatronika

A Neptun és az ügyintézés nem a barátaid. Ha valamit elrontasz, azt bizony keményen behajtják rajtad (pl. ha elfelejtesz időben jelentkezni kollégiumra, gyakorlatilag semmi esélyed sincs a bekerülésre, akármilyen átlagod van). De szerencsére ezt valamennyire ellensúlyozza, hogy a MOGI tanszéknél a legrugalmasabbak a tanárok és a követelmények (bár az utóbbinak tapasztalni fogjátok az árnyoldalait is). Info I. Ennek a tárgynak a nehézsége attól függ, mennyire jól tanítottak meg középiskolában programozni. Szóval ideje szidni/áldani a középiskolás oktatást.


Matematika A1 A gyakorlaton vett példák sajnos nem elegek, leginkább a Babcsányi feladatgyűjteményből lehet tanulni rá – nagyon sok és megfelelő nehézségű feladat van benne, mellesleg a math.bme.hu honlapról letölthető. Érdemes még elolvasni Szilágyi Brigitta jegyzeteit is, amik a megértést nagyban segítik és megoldott mintapéldákat is tartalmaznak, sajnos ezek sokkal könnyebbek a zh példáknál. Statika Ennél a tárgynál – sőt általában az MM tanszékes tárgyaknál – tényleg azt kérik számon, amit az órán leadnak, csak mindig egy kicsit megvariálva, hogy el kelljen gondolkodni rajta. Emiatt fokozottan fontos a házi feladat megértése, ahol az anyag legfontosabb pontjain mennek végig, és érdemes otthon is különféle példákat megoldani, mert sajnos a ZH idejébe nem fér bele, hogy tényleg elgondolkozz a problémán. Valamint a minimumkérdéseket tényleg szó szerint meg kell tanulni, mert nagyon kön�nyen bele lehet bukni. Mechatronika alapjai és Megjelenítési technikák A MOGI-s tárgyak egy külön kategóriát képeznek (kivétel talán a Rendszertechnika és függelékei). Általában könnyen tanulhatók – lennének, ha lenne belőlük jegyzet. Van diasor, de annak nagy része kép, és túl tömör vázlat, hiszen nem tanulásra szánták. De ha a hiányzó részeket kiguglizod, akkor egész jó eredményt lehet elérni. Viszont a Mechatronika I. sok olyan dolgot mutat be, amit majd csak később lehet igazán megérteni, de akkor már gyakran lesznek használatban, így érdemes a hosszabb távú memóriában tárolni. Mikro- és makroökonómia Ez a tárgy nem vezette soha a népszerűségi listát, viszont kis odafigyeléssel teljesíthető. A legfontosabb, hogy egy külön papírra írjuk le, hogy mit mivel jelölnek és ezt folyamatosan bővítsük, mivel az órán egyszer elmondják, és utána többször nem, az esetleges jegyzetekben sem nagyon bíbelődnek vele. Viszont legalább rengeteg van belőlük. Sokszor az órákon nem mondják el, hogy mi a számolás célja, egyszerűen mindent kiszámolnak, ami lehetséges. Szóval, ha érteni is akarod az anyagot, érdemesebb először úgy végiggondolni, hogy mit kell csinálni, hogy azt a végeredményt kapjad, amit elfogadnak, és ezt iterálni. Mikor végre eljutsz a helyes módszerhez, addigra mégérted a logikáját is. Érdekes módon ez sok egyetemi tárgynál érvényes, itt nem érteni kell és aztán csinálni, hanem addig csinálod, amíg meg nem érted. Végezetül még annyit, hogy bár ebben a félévben a GT3 tanszékkel még nem ismerkedhettek meg, tudnotok kell, hogy olyan, hogy hibátlan házi, nem létezik, maximum olyan, aminek a hibájáról csak te tudsz.

Ipari termék- és formatervező

Az ide való bejutást talán nem is a pontszám, hanem a rajz alkalmassági vizsga nehezíti meg igazán, de ennek a léte abszolút jogos, hiszen rengeteget fogsz szabad kézzel rajzolni. Talán a terméktervező a legjobban kilógó szak az ös�szes közül, készülj fel rá, hogy a viccelődések és ugratások céltáblája lehetsz, ha ide jársz, de ezeket sosem szabad komolyan venni. Az egyik legfontosabb dolog a szakkal kapcsolatban az, hogy ez itt MÉRNÖK képzés és nem művész képzés, tehát nagyon sok műszaki dolgot fogsz tanulni, illetve mindent inkább a műszaki oldaláról fogtok megközelíteni az órákon, és ez bizony nem lesz könnyű. Ennek következtében a mostani csoporttársaid egy része már az első vagy a második félév végén el fogja hagyni BME-t. Biztosan fel fog tűnni, hogy a nemek aránya itt nem kimondottan „műegyetemista”, a hölgyek többsége egyértelmű lesz, de a tapasztalatok szerint ez nem szokott problémát jelenteni senki számára. Szinte biztos, hogy a tananyag nagy része újdonságot fog jelenteni számodra, de ha megfelelő mennyiséget tanulsz és nem halasztod a dolgokat a végére, akkor nem lehet nagy baj a félév végén. Az első félévben a legfontosabb tárgyad a Terméktervezés módszertana lesz. Ebből kell majd egy zárthelyit írni, illetve egy féléves csoportfeladatot elkészíteni. Ennek a tárgynak az elbukása nem javasolt, mert élből évet buksz vele, de ugyanez vonatkozik a Matematika A1 és a Mechanika 1 tárgyakra is. Mindemellett lesz még egy Informatikai rendszerek nevű tárgyad, aminek tanulása magolást igényel, lesz Anyagismeret, ami szerintem nagyon érdekes. Lesz még Kémia, Ábrázoló geometria és természetesen Szabadkézi rajz is. A Munkavédelem nevű tárgyról külön szót kell ejteni, mert erre második féléves tárgy épül (Integrált terméktervezés I.), illetve nincs belőle óra, csak körülbelül 200 oldalnyi tananyag, amit október környékén szoktak vis�szakérni egy zárthelyin. A szak legtöbb tárgyára jellemző, hogy nem indul keresztféléven, ezt sem árt észben tartanod. FONTOS! Nagyon sok feladatot kell majd leadnotok a félév során, amiknek mindig tartsátok be a határidejét, mert a pótlás körülményes dolog lehet, illetve ilyenkor már pontlevonással is büntetik a késést. Véleményem szerint az egész szokatlan és nehéz lesz az első időkben, de jó időbeosztással és kitartással egyáltalán nem legyőzhetetlen az akadály.


BME História A mérnökképzés növekvő igényére való tekintettel, akkori királyunk, II. József, 1782-ben megalapította az Institum Geometrico-Hydrotechnicumot, mely a hazai mérnökképzés első intézménye lett. Kezdetben még földmérést és vízépítést oktattak a szakma akkori nagymesterei. A következő században az ország vezetőinek iparfejlesztő törekvései kapcsán felmerült egy olyan oktatási intézmény gondolata, mely szakemberképzést biztosít az ipar számára. 1844-ben V. Ferdinánd aláírta azt a rendeletet, mely biztosította az Ipartanoda felállításának feltételeit. Két év múlva, 1846. november 1-én megindult az oktatás az akkori intézményben. 1850-ben felsőbb vezetői döntés hatására összevonták a két intézményt, mely hat évre rá Politechnikummá nőtte ki magát és József nádor nevét vette fel. A kiegyezést követően Ferenc József engedélyével az intézmény önálló egyetemmé vált, és felvehette a Műszaki Egyetem nevet. Az egyetem rektori székébe Stoczek József került ekkor. Az első doktori címet elnyerő diák 1902-ben végzett tanulmányaival az egyetemen. A különböző képzési formák szakosztályokba (karokba) csoportosultak. Kezdetben csak mérnöki (később építőmérnöki), gépészmérnöki és egyetemes, majd vegyész és építész szakosztályokkal bővítve folyt az oktatás. Az első mérnöki szaktudást igazoló okmányt 1873-ban, az első gépészmérnökit 1877-ben, az első építészmérnökit 1880-ban, az első vegyészmérnökit 1884-ben adták ki. A hallgatók számát tekintve Európa harmadik legnagyobb egyetemeként tartották számon a Műszaki Egyetemet. 1934-ben újabb átalakításon esett át az egyetem, bekebelezte a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolát, az Állatorvosi Főiskolát, valamint a Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karát. Az egyetem, mint a ma-

gyar felsőoktatás központja, 98 tanszékével két és félezer diákot tudhatott magáénak. A második világháborút követően kivált a Mezőgazdasági (Mezelygazdasági) és Állatorvosi Kar is, mely elhagyta az anyaintézményt és Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem néven folytatta azon jellegű mérnökképzést, mely hírnevet szerzett a magyaroknak a szakemberképzés területén. 1949-ben keltezett törvény alapján indult meg a Villamosmérnöki Kar működése, melyet a Gépészmérnöki Kar elektrotechnikai tagozatából alapítottak meg. Ezt követően, az Elnöki Tanács rendeletével 1951-ben Közlekedési Műszaki Egyetem létesült Szegeden, mely 1955-től az Építőipari Műszaki Egyetem kara lett. A kar 1952-ben vált ketté, mikor is létrejött az Építőipari Műszaki Egyetem és 1955-ben felvette az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem nevet. 1967-ben került sor ezen egyetem és a BME összevonására, mely összevonással létrejött a mai Budapesti Műszaki Egyetem. Az addig hat karral működő egyetemünk 1987-ben a Természet- és Társadalomtudományi karral bővült, 1992-ben a Villamosmérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Karrá szerveződött. 1998. július 1-én a Természet- és Társadalomtudományi Kart kettéválasztották. Az idők során számos híres tudós került ki intézményünkből. A Műegyetemen szerezte diplomáját Kármán Tódor, az aerodinamika, és Stodola Aurél, a hőerőgépek kiemelkedő tudósa, Mihály Dénes, a televízió egyik feltalálója, Petzval József, a fotográfiai optika elméleti megalapozója, Rubik Ernő, a bűvös kocka megalkotója. Itt kezdte meg tanulmányait az atomkorszak világhírű nagyjai közül Wigner Jenő fizika Nobel-díjas, Szilárd Leó és Teller Ede, valamint Gábor Dénes fizika Nobel-díjas, a holográfia feltalálója. Oláh György kémikus, aki 1994-ben kapott Nobel-díjat, szintén a Műegyetemen tanult, dolgozott.


Bevezetés a pesti életmódba Budapest sokkal szabadabb. Nem, nem csak nyáron, kamuztak. Úgy általában is. Bármilyen előélettel és előítéletekkel érkezel, nemre és ízlésre való tekintet nélkül itt meg fogod találni a számításaidat, kedvenc helyeidet és programjaidat. És bár nem lehetek melletted Vergilius, miközben alámerülsz a fővárosi betonpokolba (hagyjuk már… olvasni annyira XX. század!), egy kis útravaló hamuban sült pogácsát adhatok Neked, bennszülött pestiként, mielőtt az élet páros lábbal rúgna a mélyvízbe! Persze a fentiekből még nem következik, hogy itt a legkellemesebb élni. Alapvető forrása a problémáknak, hogy az ország ötödét zárták ide össze, és nem mindenki egészséges, értelmes, tisztelettudó, esztétikus és káros szenvedélyektől mentes fiatal, mint mi. Hogy ezt megtapasztald, próbálj meg felszállni csúcsidőben a 7-es jelzésű busz heringjáratára! Legyen ez a beavatási szertartásod, utána mindent könnyebb lesz megemészteni.

Közlekedés

Toplistás téma, amit szidni szokás! Kocsival közlekedni a városban valóban rémálom, de ez úgy sem aktuális még ruppótlan egyetemistaként, viszont a tömegközlekedésre nem lenne okunk panaszkodni. Csak mondj még egy várost, ahol A pontból B-be úgy tudunk eljutni az éjszaka közepén, hogy nem kell hidegélelmet pakolnunk! Na ugye. Nappal a buszokon kívül a trolik, villamosok és a metrók is üzemelnek, ha éppen nem gyulladnak ki, ös�szességében tűrhető a helyzet. Egyre többen pattannak kétkerekűre, talán ez a legpraktikusabb eszköz, viszont szánj időt a forgalom és a szmog megszokására. Az első hónapokban mindenképp tarts magadnál egy térképet és tölts le egy alkalmazást a menetrendekkel a kellemetlenségek elkerülésére. Bár útbaigazítást kérve akár még ismerkedhetsz is. Hm, nem is rossz ötlet…

Lakás

Az emberek általában laknak, ők már csak ilyenek. Esetedben ez jelenthet kollégiumot vagy albérletet - akik otthonról fognak bejárni, azokat felmentem ezen bekezdés olvasása alól, addig menjetek játszani szépen! Szóval egy új környéket kell bejáratnod, fedezd fel, hol érdemes bevásárolni, a piacok például elég hipszterek lettek mostanában. Gyakorold be a lehetséges hazafelé vezető utakat, hogy részegen már reflexből közlekedj, és nehogy rosszkor kanyarodj le teleportálás közben.

Közbiztonság

Barátom, ez egy nagyváros, ne legyenek illúzióink. Sokan hajlamosak túlreagálni az állapotokat, de az menjen el Chicagóba tanulmányútra, ahol halomra lövik egymást a nyílt utcán. A népszerűségi lista tetején a lopást találjuk,

de pár egyszerű óvintézkedéssel megnehezíthetjük gyűjtögető felebarátaink dolgát: érdemes beruházni egy gagyi telefonra, amit nem sajnálunk az éjszakai lealjasodó bulikra vinni, tömegközlekedésen tilos, ismétlem, tilos elaludni, a biciklit pedig úgy lakatoljuk le, hogy még a kedvük is elmenjen a próbálkozástól. És ne lóbáld azt az átkozott iPhone-t a Blaha Lujza téren, miközben két perc alatt hárman jöttek oda apróért és az aktuális idő felől érdeklődni, legyen má’ eszed!

Szórakozás

Gyerekek, amiről eddig szó volt, az csak üres locsogás, most jön a lényeg, ami megmenti ezt a várost és téged a szürkeségtől! Gyakorlatilag bármikor mész ki az utcára, a legnagyobb uborkaszezonban is pezseg az élet. Alig hagyod el az egyetem területét, és ott találod magad a szabad ég alatt rázni a Parkban a Rákóczi (ex-Lágymányosi) hídnál, vagy a világ legjobb koncerthelyének választott A38 Hajó gyomrában zúzni, miközben véletlenül leöntesz sörrel egy kollégát, aki csak vigyorog és legyint az egészre. A BME közelében is rengeteg a kocsma, de ami a Király utcában van Pesten, az a legjobb dolog, ami történhet veled! Gyakorlatilag a puccos randiborozótól kezdve a 200 forintos pizzázón és késdobáló lélekvesztőn át a trendi romkocsmákig mindent megtalálsz. Ami nincs, az is van. Csak nem vetted észre. Külföldiek ezért ezer kilométereket utaznak, ehhez képest nekünk mi az a pár megálló villamossal?! Vagy csak egyszerűen tankoljatok fel egy kisboltban és üljetek ki a Kopaszira, Nehrura vagy a Deákra gengelni, esetleg tartsatok rögtönzött rave partit a Normafán. Akkora #YOLO, hogy ki se fog férni Instagramra! Persze nem csak bulik vannak, de nem pazarlom a karaktereket kultúrára, azt megteszi helyettem a Pesti Est vagy az Exit, csekkold le őket!

Végszó

Nincs is más hátra, mint hogy sok szerencsét kívánjak a túléléshez Budapesten, amihez a legjobb módszer az, ha nyitott vagy és semmin sem lepődsz meg. Ha bármi kérdésed merül fel, tanácsra van szükséged vagy csak nem tudod, mit csinálj este, keresd nyugodtan a Kátésokat! Könnybe lábadt szemekkel üdv itthon!


Kollégiumok

Kármán Tódor Kollégium

A Petőfi híd budai hídfőjénél magasodik a maga kilenc emeletével a gyönyörűen felújított Kármán Tódor Kollégium, a Gépészmérnöki Kar kollégiuma és sok gépész otthona, 1969 óta. Régi beceneve az „Ezres Kollégium”, mivel közel 1000 ember elszállásolására alkalmas. 1990 óta viseli Kármán Tódor nevét. Közvetlenül az egyetem mellett található az Irinyi József utcában, könnyen megközelíthető. 2007-ben PPP keretein belül az akkori Hérosz Zrt. újította fel. Jelenleg is külső vállalkozó üzemelteti az intézményt (jelenleg a Primogen FM Kft.). A kollégiumba az első félévben szociális alapon vagy kellően magas felvételi ponttal lehet bejutni, mivel tanulmányi átlagod még nincsen. A második félévtől már elsősorban a tanulmányi eredményeddel kerülhetsz be, emellett a szociális alapon járó pontszám, és/vagy valamely öntevékeny körben végzett, vagy közösségileg végzett munkád után kapott pontszám alapján is bejuthatsz. A jelentkezésről a GHK oldalán lehet mindig információkat találni. A férőhelyeket egy félévre kapják a hallgatók, tehát folyamatosan hoznod kell egy szintet, hogy bent is maradhass a kollégiumban. Beköltözéseddel elfogadod a házirendet, melynek betartása nagyon ajánlott, hiszen egy új lakóközösség tagja leszel. A bentlakás díja, ha államilag támogatott finanszírozási formában vagy, 11 650 Ft/hónap (költségtérítéseseknek 23 300 Ft), ami nagyon jutányos a budapesti albérleti árakhoz képest. Ha szociális helyzeted mégis megkívánja, lehetőséged van a kollégiumi díj csökkentését kérvényezni. A befizetések a Neptun rendszerben történnek, ahol a határidő betartása ajánlott, mivel késedelmi díjat számolnak fel. Ha valami kárt okozol a berendezésben, azt kiszámlázzák neked egy eléggé magas áron, úgyhogy ezzel jobb vigyázni. Magáról az épületről szinte csak jókat lehet mondani: minden szép, igényes és tiszta. Minden bútor új, ahogy a nyílászárók és a vezetékek is cserélve lettek. Az embernek néha az az érzése, hogy nem is kollégiumban, hanem inkább kórházban jár. További furcsaság még az, hogy az épület nagy része be van kamerázva, illetve, hogy a beléptetés proxy kártyás kapukkal történik. A koliban minden szoba kétágyas, és az összes ugyanúgy van berendezve. Található benne két ágy, egy nagyobb kétszemélyes asztal, székek, fiókos szekrény, ruhásszekrény, polcok, konyhaasztal, hűtő, mosdókagyló, tükör, kislámpa, olvasólámpa, asztali lámpa. Fontos tudni, hogy rezsó, kenyérpirító és hasonló hőfejlesztő berendezések nem üzemeltethetők a szobákban. Azokat a konyhában kell használni, ahol található két tűzhely és egy vagy két mikrohullámú sütő is. Amennyiben igényled, kaphatsz egy zárható kisszekrényt a konyhában. Ezt a szintfelelősödtől kérheted. Mivel sokan laknak egy szinten, így könnyen lehet, hogy másokkal is osztoznod kell majd rajta. A szobák alapvetően csak annyiban különböznek, hogy az épület melyik oldalán

vannak, mivel a híd felé néző oldal szobái valamivel melegebbek, és - az úttest közelsége miatt - hangosabbak is. Az asztalok elég kicsik, ami azt jelenti, hogy egy laptoppal már közel le is fedted a saját térfeled. A kis méret a későbbi rajzolások során sem könnyíti meg a gépész dolgát, viszont erre ott a belső ablakpárkány, illetve a közös helyiségek nagy asztalai a segítségedre lehetnek majd. Ha át akarod rendezni a szobád, akkor az egyik KO gondnoktól (2. emeleten Borsai György (Gyubá) vagy 6. emeleten Varró Attila) kell nyomtatványt kérned, amit ki kell tölteni (lehet választani, hogy te magad akarod átrendezni, vagy inkább fizetnél az átrendezésért). Alá kell írni (szobatársnak is), alá kell íratni a gondnokkal, majd a földszinten az 1-es irodában a primogenes gondnokkal is. Fontos még az is, hogy a rögzített bútorokat (pl. a két ágy közötti fiókos „éjjeliszekrényt”, mely a falhoz van csavarozva) csak az arra jogosult karbantartó helyezheti át! Tény, hogy a szobával járó székekkel jobb megbarátkozni, ugyanis – bár saját széket hozhatsz be – a meglevőt nem adhatod le a raktárba. Alapból kapsz ágyneműt is a szobához, valamint felmosó felszerelést is. Az ágyneműhuzatok cseréje (amen�nyiben igényelted) kéthetente történik, erről a felvonókban elhelyezett plakátról értesülsz majd, valamint ilyenkor veheted fel a két tekercs WC-papírodat is. Ha esetleg porszívóznál, vagy vasalni támadna kedved, akkor a portán kérhetsz ehhez eszközöket, amiket a kollégiumi igazolványodért cserébe felvehetsz. Az üzemeltetőről tudni kell még, hogy a szervezésben, egyes eseteket tekintve, csekély jártasságot mutatnak, így például egy be- vagy kiköltözés akár egy egész napos program is lehet, de évről évre fejlődés tapasztalható szerencsére. Egy-két éve már jelentősen meggyorsult a folyamat, ugyanis időpontokra lehet jelentkezni online módon. De azért jobb előre a napirendbe kalkulálni a csúszást. Ha már a beköltözést megemlítettük: ekkor nagyon kell figyelni!


A papír alapú állapotlap 2013 tavaszán megszűnt, s most „e-Állapot rendszer” működik. A karbantartók/vagy portások felmennek a szobába egy mobilnetes tablettel, bejelentkeznek mint adminisztrátor, megnézik, hogy milyen hibák vannak a szobával, egyeztetik a már korábban felvett hibákkal, aztán az újakat felveszik a rendszerbe, amit az első beköltözőnek/utolsó kiköltözőnek a saját nevével és jelszavával meg kell erősítenie. A hibákat vetessétek fel a legszigorúbb körültekintéssel, mert kiköltözéskor az összes általatok nem említett hibát a nyakatokba fogják varrni, méghozzá igen borsos áron! Aprócska hajszálrepedés a csapon, hiányzó csavar a szekrényben, megkarcolt hűtőajtó, lötyögő széktámla, esetleg kiégett izzó? – még ezeket az apróságokat is gondosan fel kell vezetni! ( Jó hír, hogy cserébe még ilyen apró problémáid sem lesznek a szobádban, mert ha jelezted beköltözéskor, hamarosan javítják.)

Kármán Tódor Kollégium címe:

1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17. ktk.bme.hu A kollégiumba való belépéshez proxy kártya szükséges, melyet a beköltözéskor lehet megkapni, és kiköltözéskor kell leadni. Vendéget fogadni lehet. Ilyenkor a portán egy vendégkártyát kell kérni neki. Nappali vendéget reggel 7-től hajnali 1-ig ingyen lehet fogadni, a nappali vendég a belépőkártyával hajnali 4-ig maradhat bent. Éjszakai vendég egész nap fogadható, a vendégfogadás természetesen térítés ellenében lehetséges éjszakára, de hajnali 1 után történő bejelentkezéskor ez az összeg kicsit magasabb. Fontos továbbá az is, hogy nem fogadhatsz minden nap éjszakai vendéget, mert van egy heti korlát, így nem megoldható barátok/barátnők hosszú távú elszállásolása. Ha valaki úgy marad bent a kollégiumban éjszakára, hogy nem fizette ki a pénzt, akkor reggel kilépéskor nem csak bevasalják rajtad a vendéged tartozását a Neptunon keresztül, de még egy ideiglenes kitiltás boldog tulajdonosa is lesz, mely néhány napig tart. Ezen felül, neked mint bentlakónak, a szorgalmi időszak alatt hetente átlagosan három napot a kollégiumban kell aludnod, s ezt havonta ellenőrzik. (Vagy lehet, hogy nem ellenőrzik, de ha valahogy kiderül, akkor mind az “elkövető”, mind a szobatársa ellen fegyelmi eljárás indul.) Mondanom sem kell, hogy a proxy kártyák, vagy a szobához tartozó kulcs pótlása szintén nem két fillér (zárcsere élből), szóval ha kemény buliba mész, akkor tedd jó helyre, vagy ragaszd magadra. A szobákhoz jár majd egy felszereléslista, minden cikkhez árral. Látni fogjátok, hogy ezek az árak finoman szólva is el vannak szállva (nagyjából 4-5-szörösei a kereskedelmi árnak). Ezért nagyon kell figyelni. Ha például rongálás történik (akár véletlenül is), az legyen az első dolgotok, hogy utánanéztek, ti mennyiből tudnátok pótolni

a megrongálódott eszközt. Csak példaként említem, hogy a szobákban lévő partvis nyeléért az üzemeltető kb. 1200 forintot számláz ki a szerencsétlen hallgatónak, ám az élelmes kollégista már 300 forintért hozzájuthat az említett eszközhöz. Figyeljünk azonban arra, hogy az ágyat ne próbáljuk meg magunktól „meghegeszteni”, ha véletlen leszakad, és a szekrénybe sem lesz jó a „majdnem ugyanolyan” csavar meg a „kábé” ugyanolyan vastag „deszka”, mert ezeket észreveszik kiköltözéskor, és borsos számlával lepnek meg minket nyárkezdésre. Ahogy egy jó kollégiumban illik, a Kármánban sem csak aludni lehet, ugyanis a lakószobák mellett sok egyéb helyiség áll a hallgatók rendelkezésére: az alagsorban található a konditerem és a kardio szoba. A földszinten nincsenek lakószobák, viszont itt találhatod meg még a stúdiót és a könyvtárat is. Minden emeleten van konyha, WC és zuhanyzó. Az épületben elszórva találhatók még társalgók. Az új jogszabályok miatt a kollégiumban tilos a dohányzás, így akinek füstölési kényszere támad, ezt csak a kollégium előtt, illetve az erkélyeken teheti meg. Az aulában néha előadásokat láthat az érdeklődő. Ezek lehetnek ismeretterjesztő, reklám, illetve szórakoztató, vagy művészeti előadások is. A Fotókör is minden félévben megrendezi a kiállítását, melynek szintén az aula ad helyet, illetve a kihelyezett TV-n együtt lehet nézni a fontosabb sportműsorokat. Továbbá minden héten elszabadul a party és kifulladásig bulizhat mindenki kedvére az Old’s Clubban vagy a Bassmentben! A kollégium aljában található Kármán Klub pedig hangulatos, nemdohányzó asztalaival várja az éhező vagy szomjazó fiatalokat, kedvező áraival és projektorral a sporteseményekhez! Nyaranta a kollégium előtt pedig megnyílik a Kármán Terasz is, a jó időre való tekinttel. (A Kármán Klub további előnye, hogy a beléptető kapukon kívül van, így nem kolis emberek is könnyen bemehetnek.) Internetelérhetőséget is kérhetsz, ezt a Számítástechnikai Szakosztály szolgáltatja, és az ára körülbelül 8000 Ft/félév körül mozog. Érdemes rá befizetni, hiszen ilyen olcsón sehol nem kapsz ilyen jó netszolgáltatást, ráadásul az egyetemen ez szinte nélkülözhetetlen. Van még konditerem is, erre külön kell regisztrálni. Ha mosni szeretnél, arra is van lehetőség. Minden mosdóhelyiségben található egy mosógép és egy szárítógép is. Egészen más egy kollégiumban lakni, majd te is meglátod. Itt közösségekbe tömörülnek a lakók, akik általában az épület egyes részeire gyűlnek. Vannak olyan közösségek, amelyek pusztán baráti társaságok, mások pedig részt vesznek a kari életben és munkájukkal segítenek a diákoknak. Utóbbira jó példa a Fotókör, a Stúdió, a KÁTÉ gépészkari lap és még sokan mások. (A körök leírását lásd a Gólyaszámban található Öntevékeny köröket bemutató részénél.) Másik előnye egy kollégiumnak az, hogy ha elakadsz valamiben a tanulmányaid során, akkor biztosan találsz itt valakit, aki tud segíteni. A nyár folyamán is bent lehet maradni a kollégiumban, ez több pénzbe kerül ugyan, mint a tanév közben, de még így is olcsóbb, mint egy albérlet.


Vásárhelyi Pál Kollégium A Vásárhelyi Pál Kollégium (röviden VPK) a BME Építőmérnöki Karának kollégiuma, de hagyományosan helyet kap itt néhány emeletnyi gépészkari hallgató is. A Duna felől nézve az egyetemi campus mögött magasodik a Stoczek-Kruspér utcák sarkán, a Martos Flóráról elnevezett vegyészkolival együtt. Ez a két kollégium a legjobb fekvésű az összes műegyetemhez tartozó közül, itt nem zakatol a villamos vagy a vonat, a környező utak forgalmi zaját felfogják a házak. Zajforrásként így csak az utcán vagy a teraszon hangoskodókkal és a reggel fél nyolckor érkező kukásautóval kell számolni, és még a levegő is jobb, mint a hatsávos gyorsforgalmi út mellett posztoló Kármánnál. A VPK bejárata a Kruspér utcáról nyílik, innen az aulába be lehet jönni mágneskártya nélkül is, a lakórészekbe már nem. Itt található a portásfülke, asztalok, büfé, ebédidőben menza is, a bejárattal szemben pedig a nagyterem nyílik, amely nappal konferenciák és egyéb rendezvények helyszíne szokott lenni, bizonyos éjszakákon pedig fergeteges buliké, de erről majd később. Az aula két végén lehet felmenni a lakóépületekbe, a bejárattól balra az A, jobbra a B épületbe. Mind a két feljáratnál mágneskártyával üzemelő forgóvillás kapuk vannak az illetéktelen behatolók kiszűrésére. A helyet kamerával is figyelik, valamint az ezzel kapcsolatos szabálysértéseket nagyon szigorúan veszik. Kártyát minden kollégista kap beköltözéskor, ha külsőst szeretnél felvinni, vendégkártyát a portán kell kérni. Nappali kártyával hajnal négyig tartózkodhat vendég a koliban, ezért nem kell fizetni, utána éjszakai, ottalvós kártya kell, ez 500 forint és külön papírt kell hozzá kitölteni. Egy kollégista egyszerre három nappali vendéget fogadhat, éjszakait csak egyet, de cimborákkal együtt mindent meg lehet oldani, ha több ismerősöd aludna nálad, csak találnod kell valakit, aki aláírja a fogadónyilatkozatot. A VPKban vannak két-, három- és négyágyas szobák is, gépészkari hallgatók számára a két utóbbi érhető el, ezek közül is a négyszemélyes a gyakoribb. Az itteni szobák inkább emlékeztetnek a megszokott koli-fílingre, a Kármán Koli ötcsillagos szállodai stílusához viszonyítva. A berendezést már sokan használták, de működő eszközt a mérnök nem dob ki. Ágy, asztal, polcok, hűtő és beépített szekrény van a szobákban, és ami meglepő, különbejáratú zuhanyzóhelyi-

ség is tartozik minden szobához, így csak a mellékhelyiség közös, minden szinten van belőle, csakúgy, mint konyhából. Itt van villanytűzhely, pult és mosogató. Fontos, hogy a szobákban nem használható semmilyen hőfejlesztő eszköz, csak a konyhában, sőt tárolni is csak külön engedéllyel lehet őket, ez a gondnokságon kérhető. A többi házirendsértéshez (csendrendelet megszegése, beléptetőrendszer megkerülése, stb.) hasonlóan ezt is büntetőpontokkal szankcionálják, amik csökkentik a kollégiumi felvételi pontszámokat, mínuszpont vagy szorzó formájában. A szabályok betartását a mentorok ellenőrzik és ők adják a pontokat is. Rájuk inkább ne legyen szükség, ha például a szomszédban hangoskodnak, ha tanulni vagy aludni szeretnél, elsőnek bekopogni és szólni szokás, nem a

Vásárhelyi Pál Kollégium címe: 1111 Budapest, Kruspér utca 2. vpk.bme.hu

mentorhoz szaladgálni, bár sajnos ettől még szokott olyan lenni, aki ezt teszi. Ha mosni szeretnél, a portán kérhetsz mosókonyhakulcsot. Nincs minden emeleten, és ahol van, ott sincs mindenütt szárítógép, ha utóbbi lehetőséggel élnél, jelezd, amikor kulcsot kérsz. A portások itt egyébként sokkal rendesebbek, mint a Kármánban. Az aulában van wifi, a szobákban csak vezetékes internet, ezt csak akkor használhatod, ha félév elején megadott határidőig beregisztráltad a gépedet, és be is fizetted a félévi díjat, körülbelül hatezer forintot. Forgalmi korlátozás a letöltött adatmennyiségre nincs, csak a feltöltöttre, ha túlléped, különböző intervallumokra letiltják a netedet, függően attól, hogy hányadik alkalommal követted el. A VPK egyetemszerte híres a bulijairól: a legtöbb és sokak szerint a legjobb egyetemi bulik is itt kerülnek lebonyolításra. Ezeket mind egyetemi hallgatótársaink szervezik, mégis olyan, mintha egy igazi szórakozóhelyen lennél, belépéskor kapsz karszalagot, plakátokon hirdetik a happy hours italakciókat, észre sem veszed, hogy a kollégiumod aulájában vagy pincéjében mulatsz. Négy öntevékeny kör is foglalkozik a koliban buliszervezéssel. A Drönk a B épület pincéjében üzemel kocsmaként, szerdán, csütörtökön és vasárnap tart nyitva. Csütörtökönként felváltva a Palibácsi Kör vagy a Vásárhelyi Klub rendezi a nagytermi bulit, ugyanitt élőzenés estéket a WhiteFül szokott csinálni. Tehát nem elkeseredni, ha nem kaptál helyet a Kármánban, jóllehet, a VPK nem egy luxusszálloda, de emiatt az élet sem olyan bonyolult, nem kell kárbejelentő- és állapotlapokkal adminisztrálni, a portások emberként kezelnek, innen 5 perc alatt beérsz órára, reggelente így tovább aludhatsz. Érezd jól magad a Vásárhelyi Koliban!


Gépészkari Hallgatói Képviselet A sikeres felvételi eljárás után most gondtalanul telik a szünidő, szeptembertől azonban új kihívásokkal nézhetsz majd szembe. A következő években egyetemi életed során rengeteg megoldandó feladat vár rád, ezeknek egy részéhez nyújt segítséget a Gépészkari Hallgatói Képviselet (GHK). Minden beiratkozott gépészkari hallgató a Gépészkari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tagja, így szeptembertől már Te is. A HÖK jogait az általa megválasztott, hallgatókból álló testület, a GHK gyakorolja, melynek feladata a hallgatói érdekek képviselete mind kari, mind egyetemi szinten. Tevékenységünk nagyon széleskörű, bármilyen, az egyetemmel kapcsolatos problémáddal bizalommal fordulhatsz hozzánk, legyen szó ösztöndíjakról, kollégiumi elhelyezésről vagy akár tanulmányi problémákról. Kérdéseidre igyekszünk gyorsan, pontosan válaszolni.

E-mail: hk@ktk.bme.hu facebook.com/ghk.bme http://ghk.ktk.bme.hu Gólyaoldal: http://ghk.ktk.bme.hu/golya Legelőször a szociális támogatással és a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban találkozhattál velünk, ill. a Gólyatáborban. Szociális támogatás igényléséhez, ill. ha szociális alapon kerültél be, akkor az igazolásokat személyesen is le kell adni a beköltözéskor, vagy az első napokban. Ezt a Hallgatói Irodában teheted majd meg, ami a Kármán Tódor Kollégiumban található. A gépészkaros hallgatók többsége évek óta a Kármán Tódor Kollégiumban kerül elhelyezésre, emellett a Baross Gábor, a Schönherz Zoltán és a Vásárhelyi Pál Kollégiumokban is vannak férőhelyeink. A karon számos öntevékeny csoport működik. Ezekről a részletesebben tájékozódhatsz a honlapunkon vagy jelen kiadványban, illetve a Gólyatábor alkalmával személyesen is megismerkedhetsz a tagjaikkal. Ha figyelemmel kíséred a félév eleji tagtoborzókat, akkor csatlakozhatsz is a munkájukba. A körök és szakosztályok működésének támogatása is a feladatunk. Az egyetemi tanulmányokon túlmutató, kiemelkedő teljesítmények elismeréseként pályázhatsz Kari BME, Szakmai és Sport ösztöndíjakra egyaránt. Fontos, hogy a tanuláson kívül foglalkozhass más közéleti vagy közösségi

tevékenységgel is. Ezt értékelendő a tanulmányi ösztöndíjon kívül lehetőséged van közösségi ösztöndíj elnyerésére is. Egyetemi életed során nem csak a hivatalos ügyek intézésekor találkozhatsz velünk. Bízunk benne, hogy az általunk szervezett rendezvényeken is részt fogsz venni. Ilyen már az első hetekben megrendezésre kerülő Kollégista avató és a Gólyahajó is. Ezekről a Gólyaoldalon bővebben is tájékozódhatsz. További rendezvények is várnak Rád, mint a Gólyabál, majd tanulmányaid során később a Harmadoló est, okleveled kézhezvételekor pedig a Gyűrűavató és Végzős Bál. De nem feledkezhetünk meg a rendszeres eseményekről sem, úgy mint a szakmai vetélkedőt magába foglaló Kármán napról, amely a számos színes programot felvonultató Kultúrhét része, vagy gondoljunk a kari napokra, a SLIP-re. Ha Te is szeretnél jobban megismerkedni a képviseleti munkával várunk a Gólyatanács foglalkozásain, ahol részletesebben is megismerheted a feladatainkat, illetve részt is vállalhatsz ezek szervezésében. Ha mindezekről, vagy bármilyen egyéb témáról kérdésed lenne, keress minket személyesen a Gólyatáborban, vagy az alábbi elérhetőségeken: Címünk: Kármán Tódor Kollégium, Tömb, 1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. (aktuális fogadási idő a honlapunkon megtalálható)

Gólyatanács

Ez a GHK elsőéveseknek szánt szervezete, amiben részletesen megismerhetitek munkánkat, illetve idővel részt is vállalhattok az egyes feladatok elvégzésében. Amennyiben egyetemi éveid alatt a tanuláson kívül szeretnél más hasznos dolgokkal is foglalkozni, szeretnél aktív részesévé válni a kari közéletnek, vagy részletesen megtudni, hogyan működik a hallgatói mozgalom a gépészkaron, akkor itt a helyed közöttünk. Baráti hangulatú foglalkozásaink a félév során kéthetente várnak titeket, így komoly leterheltséget nem jelentenek. A féléves programjainkról és a jelentkezésről a GHK gólyaoldalán találsz részletes információkat. Ha pedig csatlakoznál a csapathoz, akkor egy e-mailben jelentkezz a hk@ktk.bme.hu címen 2015. szeptember 11. 23:59-ig. A levél tárgya legyen: gólyatanács2015 és egy rövid, néhány mondatos bemutatkozást írj magadról. Várunk a csapatban!


Bemutatkozik a GHK GHK elnök - Varró Gergő A Gépészkari Hallgatói Képviselet elnökének feladata a szervezet irányítása és ezáltal a kb. 3800 gépészkari hallgató érdekképviseletének ellátása. Ennek egyik kötelező momentumaként, minden héten részt vesz a Dékáni Tanácson, ahol a dékán, a dékánhelyettesek és a Dékáni Hivatal vezetője tartanak megbeszélést a kart érintő legfontosabb témákról, aktualitásokról. Itt hetente helyet kapnak a hallgatókat érintő ügyek, problémák is. Feladata még a képviselet vezetése, a többi Kari Hallgatói Képviselettel, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselettel való kapcsolattartás. A GHK elnökének feladatköre kicsit inkább már egyfajta menedzserszerep. Leginkább a feladatok kiosztása, azok számonkérése, ellenőrzése, az emberek irányítása és a munkájuk összehangolása a cél.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság - Szaller Ádám

A Tanulmányi és Oktatási Bizottság tevékenysége két részből tevődik össze: oktatási, azaz mindenkit érintő és tanulmányi, azaz adott személyt érintő kérdésekkel foglalkozik. A bizottság tagjai részt vesznek többek között a zárthelyi-ütemterv és a vizsgarend összeállításában, tanulmányi témájú Neptun kérvények (méltányossági kérelem, kedvezményes tanulmányi rend, utólagos tárgyfelvétel, stb. kérése) bírálásában. A képzések felülvizsgálatából is kivesszük a részünket - 2013-ban az MSc képzések reformjában segítettünk, de az éppen folyamatban lévő BSc felülvizsgálatban is szerepet vállalunk a hallgatóság véleményének felmérésével, képviseletével, változtatási javaslatok kidolgozásával. A tárgyadatlapok, tantervek véleményezése is a mi feladatunk hallgatói oldalról. Ezek mellett foglalkozunk a legkülönbözőbb kérdések megválaszolásával - nem egyszerű eligazodni az időnként változó törvényi előírások és egyetemi szintű szabályzatok paragrafusai között. Hogy könnyebben átlássátok ezeket a szabályokat, a GHK honlapján igyekeztünk érthetően összefoglalni a tudnivalókat, azonban, ha valami nem egyértelmű, inkább kérdezzetek.

Szociális Bizottság -Nagy Edit

A Szociális Bizottság foglalkozik a szociális alapú ösztöndíjakkal. Ezek közül a hallgatók leggyakrabban a rendszeres szociális ösztöndíjjal találkozhatnak. A BME-n - a legtöbb ösztöndíjjal ellentétben - a rendszeres szociális ösztöndíj mind a 8 karon egységes pontrendszer alapján kerül megállapításra. A rendszeres szociális ösztöndíj elnyeréséhez először elektronikusan kell leadni a pályázatot az Egységes Szociális Rendszer-

ben (ESZR), ezután egy kiválasztott időpontban személyesen le kell adni az igazolásokat a GHK-nál. Miután lezárult a szociális pályázatok bírálása, az EHK (Egyetemi Hallgatói Képviselet) megállapítja az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatárt. Az Egységes Szociális Rendszert az EHK működteti. A Gépészmérnöki Karon a Szociális Bizottság tagjai a Hallgatói Képviseletből kerülnek ki. A Bizottság legfőbb munkája a rendszeres szociális ösztöndíjak elbírálása. A bírálók részt vesznek egy több napos oktatáson és egy vizsgán, mely tartalmaz elméleti és gyakorlati részt is. A bizottság feladata még egyszerűsíteni a leadást a rászoruló hallgatóknak úgy, hogy ne hagyjon kiskapukat a rendszerben és tényleg csak a szociálisan rászoruló hallgatók kaphassák meg az ösztöndíjat. Emellett figyelniük kell arra is, hogy az aktuális törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően történjen az ösztöndíj kiosztása.

Rendezvény Bizottság - Kun Levente Alex

A GHK az alapvető feladatain kívül a hagyományőrzésre és a kulturális eseményekre is nagy figyelmet szentel a Karon. Minden rendezvény esetében a legelső és legfontosabb feladat az elvárások, célok és költségek meghatározása. Ezen három komponens megfelelő behatárolása elengedhetetlen és sok esetben a folyamat legnehezebb szakasza egy sikeres rendezvény megszervezésekor. Itt dől el, hogy milyen fellépő/előadó kerül meghívásra; milyen áron vásárolhattok belépőjegyet az adott rendezvényre stb. Feladataink között szerepel a márciusban megrendezett Kulturális és Szakmai hét szervezése, melynek a Kármán Tódor Kollégium ad otthont. További eseményeink a Gyűrűavató és Végzős bál, Kollégista avató, valamint részt veszünk a Gépészkari Napok, ismertebb nevén a SLIP szervezésében is. Ezek mellett nagy feladat a gépészkar elsőéves hallgatóinak szóló rendezvények, a Gólyatábor, a Gólyahajó és a Gólyabál megszervezése, mely szintén a GHK-hoz tartozik. Februártól a GHK kiterjesztette rendezvényszervezői csapatát és megalapította a Külső Rendezvény Bizottságot, melynek legfőbb feladata a 2015-ös Gólyatábor előkészítése és lebonyolítása volt. Emellett idén is elindítottuk a tankörvezetői képzésünket, amelyre közel 60 ember jelentkezett, közülük 30-an lettek végül tankörvezetők. Mind a KRB, mind pedig a tankörvezetői képzés és felkészítő februárban indult és egészen a vizsgaidőszak kezdetéig tart. A heti rendszerességgel megtartott foglalkozásokon komoly oktatásban (tanulmányi ügyek, ösztöndíjak, szociális juttatás, egyetemi felépítés stb.) és csapatépítő tréningeken vesznek részt a jelentkezők.


Ösztöndíj Bizottság - Kovalovszki Máté

Gazdasági Bizottság - Német Roland

Ha ösztöndíjakról beszélünk, akkor a legtöbb ember azonnal a tanulmányi ösztöndíjra gondol, pedig az Ösztöndíj Bizottság tevékenységének csupán egy részét teszi ki a tanulmányi ösztöndíj. Emellett több másik kari szintű ösztöndíj is létezik, amikkel szintén ez a bizottság foglalkozik. A bizottság feladatkörébe tartozik többek között az ösztöndíjak technikai előkészítése, mint a bírálási szempontokra vonatkozó javaslatok tétele, kiírások elkészítése, az igazolások beszedése és később a pályázatok bírálása, kapcsolattartás a hallgatókkal és az illetékes egyetemi szervezetekkel, bizottságokkal (pl. Sportközpont, TDK bizottság, EHK Pályázati Bizottság). Feladat a féléves normatíva költségvetés elkészítése és kezelése, az ösztöndíj kifizetések kezdeményezéséhez szükséges adminisztratív feladatok elvégzése, illetve az egyedi hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos problémák kezelése. A bizottság feladatkörébe jelenleg a tanulmányi, Kari BME, Szakmai, Sport, Közösségi, Közéleti és az MSc képzésüket kezdők kiegészítő ösztöndíja tartoznak. Fontos kiemelni, hogy a tanulmányi és Közéleti ösztöndíjon kívül a többire pályázni kell, azok nem járnak alanyi jogon. Minden ösztöndíjakkal kapcsolatos információt keressetek a GHK honlapján.

A bizottság munkája többnyire csak közvetve lesz látható számotokra, hiszen a háttérben működve teremti meg a feltételeket a képviselet működéséhez, például a kari események fenntartható finanszírozását. Másik kiemelt feladata a karon működő öntevékeny körök számára a támogatási keret biztosítása a szakmai projektjeikhez és a közösség összetartásához. A bizottság heti rendszerességű feladata az öntevékeny körök vezetőivel való kapcsolattartás, a részükre adott támogatás elköltésének a felügyelete és segítése. A bizottság készíti el a képviselet költségvetését a teljes naptári évre vonatkozóan, majd felügyeli, hogy az a tervezett keretek között kerüljön megvalósításra. Ezeken kívül az előző éves és az eddig megvalósult gazdasági adatok alapján segíti a képviselet folyamatos döntéshozatali tevékenységét. Minden egyes önálló rendezvény, így a Gólyatábor, Gólyabál, Jeges Est, stb. saját költségvetéssel is rendelkezik, amelyben meghatározzuk, hogy mennyit tudunk költeni az infrastruktúra bérlésére, fellépők meghívására, díszítésre és egyéb kiadásokra. Ezen hallgatói események előkészítése sok munkát igényel a Rendezvény Bizottságtól és a Gazdasági Bizottságtól egyaránt, mert pénzügyi forrásaink végesek. Fontos a kapott támogatások ésszerű és racionális felhasználása, hiszen rendezvényeink megszervezésének a lehetőségét hosszú távon, fenntarthatóan kell biztosítani évről-évre hasonlóan nívós szinten.

Kollégiumi Bizottság - Kovalovszki Máté

A Kollégiumi Bizottság elsődleges feladata, hogy segítse a hallgatók életének mindennapjait a kollégiumban. Egy-egy kollégiumban 1000 főt is meghaladó hallgató lakik, akiknek az igényeit kiszolgálni nem kis feladat. Egy kollégista idejének jelentős részét az épület falai között tölti, így nagyon fontos, hogy a lehetőségekhez képest mérten, jó körülmények között tudja élni életét. A bizottság feladata a kollégiumi férőhelyek kiosztásának koordinálása, a szoba osztás felügyelete, költözések intézése, továbbá az ezekkel kapcsolatosan felmerülő problémák sokaságára a megfelelő megoldás megtalálása. A gépész hallgatók túlnyomó többsége a Kármán Tódor Kollégiumban (KTK) vagy a Vásárhelyi Pál Kollégiumban (VPK) kap elhelyezést. Ezekben az intézményekben aktívan kivesszük részünket az infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, új eszközök, mikrók, hűtők, mosógépek beszerzésére vonatkozóan és napi szintű kommunikációt folytatunk a felmerülő problémákról. A kollégiumi élet külön szabályokhoz kötött, hiszen sokan élnek itt egy helyen, egy közösségben, változó igényekkel és szokásokkal, éppen ezért minden félévben megrendezésre kerül egy kollégiumi fórum is, ahova várunk majd Téged is ebben a félévben, hogy személyesen is feltedd a kérdésedet, elmondhasd a véleményed.

PR Bizottság - Perger Dávid

Úgy gondolod, nem találkoztál még a PR Bizottság munkájával? Lehet, hogy csak nem tudsz róla! Ennek a bizottságnak a munkáját nem lehet olyan egyszerűen körülhatárolni, mint például az Ösztöndíj Bizottságét vagy a Szociális Bizottságét. Sőt, a feladatkör is folyamatosan változik, így az elmúlt félév során is jelentősen bővült. Ha mégis egy mondattal kellene megfogalmazni mivel is foglalkozunk, talán a legmegfelelőbb ez lenne: megismertetni a hallgatókkal a GHK működését, és erről visszajelzést szerezni. Ezért is szervezünk minden félévben nyílt HK ülést és ennek köszönhető továbbá a sok-sok kérdőív melyekkel rendszerint minden rendezvényünk után kikérjük véleményeteket. Továbbá a PR Bizottság feladata az egyetemi nyílt napon és az Educatio kiállításon, valamint a Gólyatáborban a Hallgatói Képviselet megjelenésének koordinálása. Kisebb projektek is tartoznak a Bizottság munkájához, az egyik ilyen a PR kiadvány elkészítése, melynek célja rendezvényeink bemutatása és ennek segítségével a jövőben különböző támogatók megkeresése, hogy a rendezvényeinket még színvonalasabbá tehessük számotokra.


Sport referens - Perger Dávid

A sportreferens feladata kicsit több és szélesebb körben mozog, mint azt elsőre gondolnánk, de mik is ezek a feladatok? Referensként az elsődleges feladat a kapcsolattartás, valamint a közös munka megszervezése a Gépész Sport Szakosztály és a GHK között. De ezen felül a sportreferens segít a Sport ösztöndíj pályázatok elbírálásában, képviseli a Gépészkart a Hallgatói Sport Bizottságban, illetve a Szakosztállyal karöltve megszervezi a 24 órás focibajnokságot, a kari Jeges Estet, illetve az egyetemi Sportnap szervezésében is aktívan részt vesz. Fontos feladat még a pályázatok felügyelete, melyek segítségével eszközöket szerezhetünk be a konditerembe, illetve a sportszertárba is.

Hallgatói Iroda vezetője - Okolicsányi Péter

A Hallgatói Iroda vezetője felelős azért, hogy a Hallgatói Képviselet irodája egész évben fogadóképes legyen. Az iroda és egyéb helyiségek rendben tartásának és takarításának megszervezéséről az iroda vezetőjének kell gondoskodnia, legyen szó szociális pályázatok bemutatásáról, ügyeleti időről, rendszeres vagy eseti ülésekről. Ezenkívül az irodavezető feladata az ügyeleti időben ügyelő képviselők beosztása, valamint a körök által kölcsönzött eszközök (padok, asztalok, projektor, stb.) számon tartása, azok kiadása, és visszavétele.

Honlap főszerkesztő - Gulácsi Balázs

A honlap főszerkesztő elsődleges feladata a GHK weboldalára, és egyéb hírfolyamaira (pl. Facebook oldal) a hirdetmények tömör, informatív alakban való feltöltése, lehetőség szerint minél hamarabb. Ritkább esetekben, de szükség van a honlapon egyéb strukturális vagy tartalmi átalakításokra, valamint jelenleg folyamatban van egy megújított weboldal fejlesztése, ami a közeljövőben leváltja a jelenlegit. Annak érdekében, hogy ne maradjatok le a titeket érintő eseményekről és értesüljetek minden fontos határidőről, látogassátok heti rendszerességgel a GHK honlapját, a GHK Facebook oldalát és olvassátok a Gépész Híreket amit e-mailben küldünk meg részetekre.

Rövidítések Szervezetek KTH GHK EHK HSZI HSZK KTK

Központi Tanulmányi Hivatal Gépészkari Hallgatói Képviselet Egyetemi Hallgatói Képviselet Hallgatói Szolgáltatói Intézmény Hallgatói Számítógép Központ Kármán Tódor Kollégium

Karok ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK TTK GTK

Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyész- és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Tanszékek ARA ATT EGR GT3 HDS KGT KKFT MM MOGI PT

Áramlástan Tanszék Anyagtudomány és Technológia Tanszék Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Gép- és Terméktervezés Tanszék Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Közgazdaságtan Tanszék Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz. Műszaki Mechanika Tanszék Mechatronika, Optika és Gép. Informatika Tsz. Polimertechnika Tanszék

Szabályzatok és egyéb fontos rövidítések TJSZ TVSZ TDK KKI OHV RU PÜ

Térítési és Juttatási Szabályzat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Tudományos Diákköri Konferencia Korrigált Kredit Index Oktatás Hallgatói Véleményezése Rektori Utasítás Pénzügyi Ügyrend


Események Az egyetemi élethez szervesen kapcsolódnak a különböző rendezvények, a fesztiválhangulatú lazulástól kezdve a komoly, kiöltözős bálokig. Ezek kiváló lehetőséget adnak a kikapcsolódásra, ismerkedésre A gólyatáboron túl vagytok, éppen a reghét eseményeinek forgatagában pörögtök. Első évetekben még rengeteg más programmal fogtok találkozni, köztük olyanokkal, melyek kimondottan nektek szólnak, a ti beilleszkedéseteket szolgálják. A különböző rendezvényeknek se szeri se száma, mindenki megtalálhatja a számára érdekes szórakozást. Következzen tehát jó néhány esemény, a teljesség igénye nélkül:

Kollégistaavató

Az első rendezvénynek egyike a gólyatábor után, mel�lyel egy kollégista gólya találkozik, kerüljön bármelyik koliba is. A Kármánban szokták megtartani mindenkinek, még az őszi félév legelején, ami idén az első héten lesz. A koleszos elsősöket egy rövid műsör, majd egy közös koccintás várja, az ehhez kapott bögre pedig emlékbe eltehető. Ez után mindenki kedve szerint átvonul az Old’s Clubba, ahol egy fergeteges buli vár mindenkit.

Egyetemi Napok

Alighogy elkezdődik a félév, máris visszaköszön három napra a nyári fesztiválfíling. Az Infopark területén (az egyetem I és Q jelű épületeinek közelében) rendezik meg az eseményt, 2015-ben 9. alkalommal. Estéről estére két sátorban várják a szórakozni vágyókat feltörekvő és már országosan is ismert előadókkal, sőt, minden évben egy nemzetközileg járatos fellépő is képviselteti magát, volt már itt Sigma, Scooter és még sokan mások. A legjobb, hogy mindez a pénztárcákat sem terheli meg annyira, mind a belépő, mind a fogyasztás egyaránt erősen baráti más fesztiválokhoz viszonyítva.

Önkéntes Nap

Még szintén a félév elején kerül megrendezésre az Önkéntes Nap, amikor is az egyetem hallgatói a XI. kerület intézményeiben és parkjaiban dolgoznak egy napot környezetük szebbé tételéért és „kárpótlásul a hangos bulik okozta kellemetlenségek miatt.” Nem egy óvoda, kórház vagy éppen lakótelepi kis park környezete szépült már meg az elmúlt években a szorgos műegyetemista kezek által, a munka azonban sosem ér véget. Ugyan – mint a neve is takarja – a munkáért nem jár semmiféle anyagi ellenszolgáltatás, az ember mégsem távozik „üres kézzel”, az itt szerzett élményeket sokáig emlegetni fogjátok.

Gólyahajó

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldell a nyárfa az ablak előtt”, mikor e rendezvényt meg szokták tartani. Idén a regisztrációs hét péntekén lesz, a minden

évben más témára (pl. orosz/vadnyugati) épülő hajókázás. A helyszín a Európa Rendezvényhajó, mely a Batthyány tér környékén szokott kikötni, innen indul minden évben és itt is ér véget a rendezvény. Jól olvastátok, indul és végződik, ugyanis a hajó nem csak a kikötőben áll egész este, hanem egy kört is fut a Dunán a csodás éjszakai Budapest látványával egészen a Rákóczi hídig. A nemi arányok esetleges borulását ellensúlyozandó a hajózáson részt vesznek az Építőmérnöki kar gólyái is. Természetesen a rendezvény felsőbb évesek és külsősök számára is nyitott. Egy biztos: ilyen élményhez ilyen áron ritkán juthat egyetemi hallgató.

Gólyabál

Ez bizony az őszi félév egyik nagyszabású rendezvénye, amely az elsősökre vár, a GHK szervezésében. A program (koncertek, dizsi…) általában évről évre változik, mint ahogy néha a bál nagysága is. A helyszín is erősen változó az elmúlt évek tükrében: például nemrég a Duna Palotában, illetve az Almássy téri Szabadidőközpontban került megrendezésre e rangos esemény, az elmúlt két évben pedig a városligeti Experidance Ház adott otthont a rendezvénynek. Időnként más egyetemmel, főiskolával is közösködünk, a jobb hangulat és az ivararány javítása végett. Felbukkannak itt tanárok és felsőbb évesek is, akik az egyetemi élet nem kis részét képezik. A sok kis gólyának itt kerül sor a fogadalomtételre, mikor is mindenki leteszi az esküt és iszik az avatóitalból. Természetesen ez sem kötelező, de mivel (általában) egyszer gólya a gólya, ez egyszer ez a Te bulid. Érdemes visszalátogatni is a későbbi évek folyamán, hiszen egy nagyon hangulatos rendezvényről van szó, ahol kulturáltan szórakozhatsz és ismerkedhetsz.

Jeges est(ek)

A hideg téli esték sem telhetnek el közös hallgatói programok nélkül. Ilyenkor szokták megrendezni az egyetemi Jeges Esteket. Mindkét félévre szokott jutni 1-1, november-decemberben a kari közös korcsolyázás várja a jég szerelmeseit. Itt – sok más gépész rendezvényhez hasonlóan – egy más kar társaságában lehet eltölteni egy hűs estét. (Szerencsésebbeknek pedig levezetésként egy forró éjszakát.) Emellett néha más egyetem egy-egy kara is csatlakozik. Ennek (mármint a hűs résznek) eddig évről-évre más helyszín adott otthont (pl. az Aréna Pláza jégterasza), azonban, miután elkészült az egyetem saját jégpályája, 2013-tól már itt fogadják a vendégeket a szervezők.


A februári félévkezdést követően pedig az összegyetemi jégre lépésre várják a korisokat. Ennek helyszíne, a jóval nagyobb létszámból adódóan, a Városligeti Műjégpálya területe. Szervezőktől függetlenül a jó hangulat garantált szokott lenni. Kapható forralt bor, közben szól a zene, a jég pedig rendszeresen és folyamatosan jó minőségű, dacára az erős igénybevételnek. Emellett nyereményjátékok is várják a részt vevőket, pl. fesztiválbérletek stb. Szerencsére a súlyos sérülések is nagyrészt elkerülik a jég népét, elvétve hallani egy-egy csonttörésről néhány évente. Nem tudsz korcsolyázni? Ez egyáltalán nem probléma! Mindig akad olyan, már gyakorlottabb kolléga, aki szívesen segít botladozó sorstársán, bevezeti a korcsolyázás rejtelmeibe, akár egy nagy barátság vagy egy szerelem kialakulásának csíráját elültetve. Nincs korcsolyád, otthon hagytad messze vidéken? Nem akadály! A Gépész Sport Szakosztály által üzemeltetett sportszertárban a készlet erejéig korcsolya kölcsönzésére is van lehetőség, mely egy átmeneti, 5000 Ft-os kaució kivételével ingyenesen használható minden Kármános és egyéb gépészkaros részére, azonban figyelni kell, hogy a mainstream méretekből gyorsan kifogynak, így érdemes időben leballagni a Kármán HK-tömbjébe. Az össznépi csúszáson pedig a Műjégpálya kölcsönzője is üzemel. Ugyan a rendezvények nem ingyenesek, de a belépők ára simán kigazdálkodható, valamint bizonyos része le is fogyasztható.

Bárki részt vehet ezen a versenyen, de azért jó, ha van a csapatban egy-két idősebb diák is, mivel nem minden tanszékkel találkozik rögtön az első évben a hallgató, így nem minden feladathoz lesz meg a kellő tudása. Ugyanakkor a nevezhető csapatok száma véges, így hamar betelik a létszám. Én mindenkit csak biztatni tudok, hogy amint érzi magában az erőt, mérettesse meg magát, mert aki benevez – mindegy hányadik lesz –, egy felejthetetlen élménnyel lesz gazdagabb. A vetélkedőt a Kultúrhét keretében szokták megrendezni. Kiegészül néhány szakmai előadással is a hét folyamán, valamint ekkor tarják a Harmadoló Estet is, amely a Felező Bál utódja (a kétszintű képzés hozta magával a névváltozást, de az est tartalma hasonló maradt.) Ezen felül főként egyetemi kötődésű zenekarok zárják az estét, fergeteges hangulatot varázsolva a Kármán aulájába. A rendezvények (a Harmadoló kivételével) ingyenesen látogathatók mindenki számára.

Kármán Nap

Slip

Az akkori Kollégiumi Bizottság Szakmai Reszortja 1996-ban döntött úgy, hogy egy tudományos vetélkedőt rendez a fiataloknak, ezzel is érdekesebbé téve az egyetemi életet. Nevét Kármán Tódorról kapta, aki itt végzett az egyetem gépészmérnöki karán. A vetélkedő alatt nem egy unalmas, tesztkitöltős versenyre kell gondolni. Kezdetben persze a verseny többet foglalkozott Kármán Tódor életével, illetve a technika történetével, mára azonban kicsit átformálódott. A versenyen résztvevő csapatok - általában hat-hét fővel indul egy-egy – a tanszékek képviselőitől kapják a feladatokat, amik között a tárgyi tudást, a gyakorlati ismereteket és a kreativitást tesztelők is megtalálhatók. Bizonyos időtartamon belül kell őket megoldani, így a csapatok aktív agymunkát végeznek a délután alatt. Nem kell megijedni, ez nem olyan nehéz, mint amilyennek elsőre hangzik. Gondolkodtatóak ugyan a feladatok, de egyrészt megmutatják, miért is tanuljuk azt a sok mindent, másrészt elég sok érdekeset láthatunk, és egyben új tudásra is szert tehetünk. És persze hozzá kell tennem, hogy a jó munkának megvan az eredménye: minden csapat kap valami hasznos ajándékot (a helyezés arányában), illetve a győztes csapat a trófeát: a Tudás Fáját.

24 órás foci, Egészségnap

Április közepén kerül megrendezésre a lassan hagyománnyá váló 24 órás foci a Kármán tornatermében. Itt előbb csoportokban, majd egyenes kieséses rendszerben zajlanak a mérkőzések a kupa megszerzéséért. A rendezvény célja a labdarúgás népszerűségének hirdetése, valamint a csapatépítés. Ezzel szinte párhuzamosan zajlik az aulában az Egészségnap, melyen különböző egészségügyi felméréseken és bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők. Az év legnagyobb eseménye egy gépész szemében (a reggeli ébredés után), a minden évben megrendezésre kerülő Slip, azaz a Gépészkari Napok. Áprilisban szokás eme nemes rendezvényt végiginni és szórakozni. Sok csapat alkotja ezt az egy héten át tartó versengést, melynek a végén a legrátermettebb gárda vezetője megkapja a kitüntető Miapánk címet, kerek egy évig. Persze a többi csapat is nagyon jól szokott szórakozni, vidámságból nincs hiány. A megszokott feladatok mellett (kocsmafutás, járőrverseny, nagyvetélkedő) egyéb kihívások is felbukkannak, amik kezelése néha igen frappáns megoldásokat szül. Külön öröm látni a megújuló régi és az elsőévesekből álló csapatokat is. A nagyközönségnek vannak koncertek, bulik és látványnak a versenyzők megmérettetései. Persze ezért a rendezvényért sem kell a szomszéd faluba menni, mert a Goldmann téren (a Kármán Tódor Kollégium mellett) rendezik meg, immáron (2016-ban) a 35. alkalom fog következni. Annyi biztos, hogy Budapest nagy része tudja, hol van a legnagyobb pörgés áprilisban.


Határon túl… Újdonsült műegyetemistaként megszámlálhatatlanul sok lehetőség nyílik számodra. Utazás… külföld… nemzetközi kapcsolatok… szakmai fejlődés… Ezek csak töredékei annak, melyek a Hallgatói Külügyi Testület tagjaként egy csapásra elérhetővé válnak számodra. A HKT az AIESEC, ESN, ESTIEM, IAESTE, IMT és az újonnan alakult Rákóczi Szövetség ernyőszervezete, valamint a Műegyetemi Állásbörzével párhuzamosan futó, Magyarország legnagyobb és legnívósabb Külügyi Börzéjét megvalósító testület.

AIESEC

Az AIESEC a világ legnagyobb diákszervezete, mely 110 országban van jelen. A szervezet nagy hangsúlyt fektet az egyetemen megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetésére. Mindemellett lehetőséget biztosít a diákok számára nemzetközi szakmai és önkéntes gyakorlati programokon való részvételre, melyek során alkalmad nyílik nemzetközi kapcsolatok építésére, új emberek és kultúrák megismerésére. Ha felkeltették érdeklődésedet, látogass el honlapjukra: aiesec.hu/bme, vagy írj e-mailt az aiesec.bme@aiesec.net címre.

ESN

Az ESN nemzetközi diákszervezet tagjai az egyetemünkre érkező Erasmusos diákok beilleszkedését, valamint az újra hazatérők visszailleszkedését segíti. Céljuk, hogy a külföldi hallgatók minél gyorsabban és könnyebben belerázódjanak az egyetemi és budapesti életbe, a beiratkozástól kezdve a lakáskeresésen át mindenben új barátaik rendelkezésére állnak. A félévek során sokrétű szabadidős programokat szerveznek a diákok számára, legyen az kirándulás, sport, kulturális program. Bővebb infókért látogass el facebook oldalukra facebook.com/esnbme, érdeklődj e-mail címükön esn@esn. bme.hu, vagy böngéssz a honlapjukon a esn.bme.hu címen.

IMT

International Mentor Team tagjainak feladata, hogy a harmadik országból érkező hallgatók beilleszkedését segítse mind az egyetemi életbe, mind a magyar társadalomba. A mentori feladatok az előzetes kapcsolatfelvételtől a mentorált hazautazásáig terjednek. Ez alatt az idő alatt a hallgatók számára változatos programokat szerveznek, céljuk az ország minél mélyebb megismertetése. Ha szeretnél Te is csatlakozni a csapathoz, látogass el a hkt.bme.hu honlapra, hogy tájékozódhass a részletekről.

ESTIEM

Az ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) az európai műszaki menedzserek szervezete, mely összeköti a kontinens MM hallgatóit, valamint a műszaki és menedzser terület iránt érdeklő diákokat. ESTIMEerként számos utazási lehetőség közül szemezgethetsz kedvedtől függően, a különféle szakmai és közösségépítő programok garantálják személyes fejlődésed, ráadásul jelentős kapcsolati tőkére tehetsz szert. A 20 éve alakult diákszervezet tagjaként nemcsak szakmai előrelépésed garantált, hanem nemzetközi kapcsolatok mellett életre szóló barátságokat köthetsz. Ne habozz! Vedd fel velük a kapcsolatot most és tapasztald meg Te is az ESTIEM Spiritet! Megtalálod őket a estiem.bme.hu oldalon, vagy like-old facebook oldalukat a legfrissebb hírekért facebook.com/estiembudapestbme.

IAESTE

Az IAESTE tagjai azon dolgoznak folyamatosan, hogy a Műegyetem hallgatói számára a lehető legjobb külföldi szakmai gyakorlatokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel Magyarország határain túl kamatoztathatod itthon megszerzett tudásodat. Ezen pozíciókat az IAESTE szerzi, így garantáltan színvonalas helyen végezheted szakmai gyakorlatodat, valamint tagjai a kinttartózkodásod teljes időtartama alatt mindenben a rendelkezésedre állnak. Nyári csereprogramjukon hazánkba érkező, nálunk gyakornokoskodó diákok mentorai, melynek keretében sokszínű programokon vehetsz részt, új embereket ismerhetsz meg. Keresd fel facebook oldalukat, hogy ne maradj le semmiről facebook.com/iaestebme és csekkold honlapjukat bme.aieste.hu.

Rákóczi Szövetség

A Hallgatói Külügyi Testület legfiatalabb tagszervezete, mely lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy megismerjék a határon túli magyarok életét, lehetőséget ad a BME diákjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot ott élő egyetemistákkal. Programjaik keretén belül megismerkedhettek a határon túli, erdélyi egyetemi oktatással. Ha szeretnél csatlakozni hozzájuk, látogass el a facebook.com/rakoczibme oldalra.


Öntevékeny körök, szakosztályok Természetesen az egyetemi élet nem csak az állandó ZH anyagok tanulásából, beadandó és házi feladatok monoton és hosszú elkészítéséből áll, néha csekély szabadideje is akad a szorgos hallgatónak. Ilyenkor vagy elmegy a haverokkal a kocsmába, vagy ha előrelátó, elkezdi keresni a további fejlődés, vagy kapcsolatépítés lehetőségét és ellátogat egy számára érdekes csoportosulás rendezvényeire, összejöveteleire (ahol aztán új cimborákat szerez és gyakran a kocsmában kötnek ki – ördögi egy kör ez). Az ilyesfajta fejlődés-kapcsolatépítés-kikapcsolódás tökéletes módja egy öntevékeny kör vagy egy szakosztály tagjának lenni. Mindegyiknek megvan a maga metódusa az új próbás tagok felvételére, ezek legtöbbször nem igényelnek hatalmas erőfeszítéseket. Nem elhanyagolható tény, hogy az aktív tagok munkáját minden félévben közösségi pontokkal ismerik el a vezetők. Ezekért a pontokért kollégiumi elhelyezést és/vagy közösségi ösztöndíjat is lehet kapni. Gólyaként felmerülhet a kérdés, hogy mik is ezek a zavaros kifejezések. A tisztánlátás végett röviden:

Próbás: Az a tag, aki jelentkezett egy körbe/szakosztályba, de az ott eltöltött csekély idő/lustaság miatt még nem teljesítette az adott csoport aktiváló követelményeit. Mindenhol meghatároznak egy minimum követelményt, amelyet teljesíteni kell ahhoz, hogy „teljes körű” részeseivé váljunk egy adott csoportnak, ez természetesen gyakorlatilag semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem jelent. Aktív tag: Az a tag, aki már teljesítette a minimumkövetelményeket, aktív tagként folytatja pályafutását. Ez főként abban nyilvánul meg, hogy az illető már megkapja a munkájáért járó közösségi pontokat, míg a próbások nem. Fontos még, hogy mi a különbség az öntevékeny kör és a szakosztály között. Szakosztály: Valamilyen szakághoz kapcsolódó, a diákok ismereteinek bővülését, érdeklődési körük szélesítését megcélzó körök. Itt van lehetőség pl. egy adott tantárgy kereteiben bemutatott téma bővebb megismerésére, a tananyagba be nem férő ismeretek megszerzésére, új ismeretek felkutatására. A szakosztályok munkáit a területükhöz kapcsolódó tanszékek támogatják, mind emberi szaktudással, mind eszközparkkal és helybiztosítással. Öntevékeny kör: a konkrét szakmához nem, de az egyetemi élethez szervesen kapcsolódó területeket lefedő tömörülések.

Az itt összegyűlő hallgatókat inkább a hobbijuk, szabadidős érdeklődési körük köti össze, mintsem a szakmai terület iránti érdeklődés. Ettől függetlenül a kari életben ugyanolyan fontosak, mint a szakosztályok, a körök tagjai felelnek többek között a szokásos csütörtök esti kikapcsolódás biztosításáért, az itt (és máshol) történtek másnapi felidézésének megkönnyebbítéséért, nektek, gólyáknak az első időszakban történő beilleszkedéséért, felzárkóztatásáért, vagy az éppen a kezetekben tartott újság megtöltéséért, kinézetéért stb. Egy ember egyszerre lehet több kör és/vagy szakosztály tagja is, sehol sem kizáró ok egy másik csoportban való tagság. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyszerre kettőnél több vasat nem érdemes tartani a tűzben, illetve ha bizonytalanok vagytok, inkább érdemes várni egy-két félévet a belépéssel, a legtöbb helyen tavasszal is tartanak tagtoborzót és másodévesen sem késő elkezdeni. Apropó, tagtoborzó: ezek időpontjáról általában minden kör/osztály hírt szokott adni, internetes felületükön és plakátokon is, de már gólyatáborban is nyugodtan rá lehet kérdezni, ha biztosak vagytok a dolgotokban. Ha esetleg mégsem lelnétek fel a titeket érdeklő időpontot, zaklassátok tankörvezetőtöket! Jöjjenek a körök, szakosztályok bemutatkozásai:

Alakítástechnikai Szakosztály

Az Alakítástechnikai Szakosztály 2009-ben alakult meg azzal a céllal, hogy kézzelfoghatóbbá tegye az anyagtudomány, valamint a forgácsnélküli megmunkálások alapvető elemeit. Közelebb szeretnénk hozni Hozzátok a kovácsolás, az öntészet, és a lemezalakítás folyamatát. Heti rendszerességgel tartunk előadást, valamint hetente kétszer biztosítunk lehetőséget a gyakorlati fejlődésre. Nem vagyunk nagyüzem, ezért a nagy erőforrásokat igénylő technológiák az előadás keretein belül kerülnek ismertetésre, aminek gyakorlatba való átültetését segítik az üzemlátogatások. A heti két foglalkozáson a díszműkovácsolás, valamint a precíziós öntészet kerül előtérbe petermercs@gmail.com


Áramlástan Szakosztály

A Gépész Szakkollégium Áramlástan Szakosztályaként, foglalkozásaink során laboratóriumi vizsgálatokkal, számítógépes szimulációkkal és komplex elméleti háttérrel igyekezünk hallgatóinkat megtanítani arra, hogyan kell egy autót aerodinamikailag megtervezni, milyen paramétereket vesznek figyelembe a mérnökök egy épület szélteher tervezése során, hogyan kell egy axiál gépet jó hatásfokon és akusztikailag megfelelően üzemeltetni, továbbá bemutatjuk, hogy mitől lebegnek be a repülőgépszárnyak, és hogyan lehet az emberi szervezetben létrejövő véráramlást mérnöki rendszerként modellezni. gszk.bme.hu/aramlas; facebook.com/aramlastanszakosztaly

Design Szakosztály

A Design Szakosztály tagjainak fő célkitűzése, hogy a tanórákon kívül bővíthessék ismereteiket a gép-, termékés formatervezés terültén. Ehhez a szakosztály által szervezett szakmai jellegű előadások, workshopok és különféle projektekben való részvétel segíti a hallgatókat. Előadásaink során számos céggel, alkotóval ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ezek mellett a szakosztály tagjai több projekt részeseként gyakorolhatták a különböző szakterületű mérnökökkel, oktatókkal való közös munkát, melyet a későbbi munkájuk során jócskán kamatoztatni tudnak majd. Ilyen együttműködés keretében született meg például a Kármán Tódor Kollégium tornatermébe készült eredményjelző tábla is, egy hordozható vadászles tervezése és a Hepenix Kft-nek egy kiállítási interaktív eszköz tervezése. facebook.com/Design.Szakosztaly?fref=ts

Bassment

Bírod a dübörgő basszust? Kedveled az aktualitásokat? Buliznál friss elektronikus zenékre a club slágerektől a dubstepig? Akkor nálunk a helyed! 2010 óta képviseljük a Műegyetem és Budapest partyéletében a legfrissebb stílusokat. Rezidenseink mellett olyan nevek is segítettek már nekünk ebben, mint Palotai, Wondawulf, Chris.SU, Savage, Jumodaddy vagy Ludmilla. Termeinket vizuális látvánnyal is kiegészítjük, hogy minél egyedibb legyen az élmény. Egyetemi bulihoz méltán az áraink alacsonyak, a belépés ingyenes. Ha szeretnél részt venni egy partysorozat szervezésében, megismerkedni hasonló érdeklődésű egyetemistákkal, pultozni a bulikon vagy épp plakátot tervezni, akkor keress minket bátran és csatlakozz hozzánk! bassment.hu; bassmentklub@gmail.com

B-terv

A B-terv egy kreatív öntevékeny kör, mely a Budapesti Műszaki Egyetemen működik. Bázisát terméktervező szakos hallgatók adják, de rendszeresen érkeznek közénk más területekről: építészek, gépészmérnökök vagy más egyetemek diákjai. Alapvető célunk egy olyan folyamat életben tartása, mely az egyetemi oktatás mellett segíti a diákok szakmai fejlődését. A hangsúlyt a design területeinek körbejárására, felsőbb évfolyamos tagjaink szakmai tudásának fiatalabbakkal való megosztására, valamint a minőségi alkotóprogramok szervezésére helyezzük. Nyitottak vagyunk továbbá minden egyetemen kívüli lehetőségre, részt veszünk szakmai rendezvényeken, pályázatokon. Minden félévben legkevesebb két workshopot tartunk, ezzel egészítve ki a féléves tanrendet. Műhelymunkáink fő célja a kötetlen gyakorlati tanulás és alkotás, az új anyagokkal és technikákkal való megismerkedés. btervbme.wordpress.com

Energetikai Szakkollégium

Heti rendszerességgel szervezünk az energetika minden területét bemutató szakmai rendezvényeket a BME hallgatói és külső érdeklődők számára. Előadásainkon, üzemlátogatásainkon, fórumainkon lehetőségetek nyílik a tananyagot kiegészítő ismeretek megszerzésére, az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolására. Fiatal tagjaink alapmoduljaink segítségével átfogó betekintést nyerhetnek az energetika gépészmérnöki, illetve villamosmérnöki területébe, ipari szereplők és egyetemi


oktatók tolmácsolásában. Emellett célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk belső előadásokon, nemzetközi konferenciákon való részvételre, az iparral való kapcsolatfelvételre és kikapcsolódásra egy összetartó, baráti társaságban. eszk.org; eszk@eszk.org; youtube.com/wwwESZKorg; facebook.com/EnergetikaiSzakkollegium

Gépész Sport Szakosztály

A kari sportéletet és a közösségi programok egy részét mi biztosítjuk. A kondi- és kardioterem, sportszertár üzemeltetése a fő feladatunk. A termekhez kapcsolódóan a bérletgyártás, -osztás és -ellenőrzés; az eszközök beszerzése és karbantartása a feladatunk. A sportszertárból a népszerű sportok eszközei mellett sátrat és biciklit is ingyenesen bérelhettek. Az egész féléven át tartó sportbajnokságok szervezése és lebonyolítása mellett a kari- és egyetemi rendezvényeken is segédkezünk. Ha a sportot vagy a sportszervezést közelinek érzed magadhoz, akkor érdeklődj nálunk nyugodtan akár személyesen, akár a gepesz.sport.szakosztaly@gmail.com címen, hiszen minden félévben tartunk tagtoborozást!

Épületgépész Szakosztály

Az Épületgépész Szakosztály 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy népszerűsítse az épületgépészet tudományát. Támogatja az épületgépészet iránt érdeklődő gépészkari hallgatók tudományos tevékenységét, valamint olyan szakmai ismereteket biztosít a hallgatóknak, melyek kiegészítik az órarendi kereteken belül tanultakat. Mindezek mellett törekszik a BME épületgépész modulján tanuló hallgatók összefogására, a szakon belüli közösségi élet fellendítésére, melyek során erősíti a csapatszellemet a szak hallgatói között. A Szakosztály jelenlegi programjai között főként előadások és üzemlátogatások szerepelnek, továbbá igény szerinti konzultációk tartására is van lehetőség. Az előadásokat általában mérnökök, tanárok tartják, de alkalmanként a szakosztály tagjai is bemutatnak egy-egy érdekes témát, amin éppen dolgoznak. Az előadások témája igen szerteágazó, általában az épületgépészet egy-egy dinamikusan fejlődő területéről esik szó. Ilyen néhány érdekes témakör pl.: megújuló energiák, tűzvédelem, hidraulika, épületfelügyelet, tisztatér technológia. Az Épületgépész Szakosztály mindenkit szeretettel vár eseményein, ill. várjuk azon lelkes hallgatókat, akik szeretnének bekapcsolódni a Szakosztály munkájába, elősegítve ezzel a kör fejlődését. bmeeszo@gmail.com, facebook.com/BME.ESZO; epget.bme.hu/hu/szakosztalyok/épületgépész-szakosztály/ eszo_rolunk

Gépész Szakkollégium

A Gépész Szakkollégium célja, hogy a karon jelenlévő szakmai elitet összefogja, tagjai értékes kapcsolatokat szerezzenek mind az iparból, mind pedig az összetartó szakkollégista közösségből, a leendő mérnöki elitből. A GSZK lehetőséget biztosít komplex, több területen átívelő projektek végzésére, mely egyben TDK, szakdolgozat, vagy akár diplomamunkaként végezve lehetőséget biztosít ipari feladatokhoz hasonló, de a tanulmányokhoz igazodó, több ösztöndíj által is elismert szakmai munka végzésére. Csatlakozni a szakosztályainkon keresztül tudtok, akikről honlapunkon olvashattok. gszk.bme.hu; facebook.com/bmeGSZK

BME GÉPÉSZ SZAKKOLLÉGIUM


Gépészeti Eljárástechnika Szo.

A Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály 2013-ban alakult. A Szakosztály célja, hogy az egyetemi képzés mellett magas szintű szakmai ismeretek megszerzésének lehetőségét biztosítsa. Az előadások alkalmával megismertetjük az érdeklődő hallgatókat az eljárástechnika azon oldalával, amelyekkel tanulmányaik során nem találkoznak. A gyárlátogatásokon az elméletben tanult ismereteket láthatják, ahogy az a nagybetűs életben megvalósul. Mindennel foglalkozunk, ami kell egy gyógyszergyárhoz, élelmiszergyárhoz vagy olajfinomításhoz; hogyan kell egy tartályt, hőcserélőt és egyéb nyomástartó edényt gyártani. Ha felkeltettük az érdeklődésed, látogass el egy foglalkozásunkra! Facebook: BME Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály, Elnök: Bölkény Péter – peterbolkeny@gmail.com

Jármű Csoport

A 2013 őszén alakult Jármű Csoport célja a különböző járműtervező, illetve építő versenyeken induló csapatok szakmai támogatása. A Gépész Szakkollégium közreműködésével egy autó vagy motor tervezése/gyártása során felmerülő problémával könnyen fordulhatunk segítségért a hozzáértő szakosztályhoz, így a teljes GSZK fejlődéséhez is hozzájárulunk azáltal, hogy nekik érdekes feladatokat „szállítunk”. Több korábban létrejött csapat csatlakozott hozzánk, mint a Műszakik Pneumobil Team és a BMEmotion. 2014 tavasszal pedig új csapatot indítottunk, a GSZK Shark Teamet, mely a Shell Eco-marathon versenyre épít egy Diesel-motorral hajtott prototípusautót. Szintén tavasszal alakult a Légijárművek Szakcsoportunk, ahol repülőtervező projekt megvalósítása a cél.

Gyártás Szakosztály

A szakosztályunk céljai között elsősorban az szerepel, hogy a hallgatóságot közelebb hozzuk a megmunkáló gépek világához, de minden egyéb tevékenységet támogatunk, amely a Ti mérnöki gyakorlatszerzéseteket, továbbképzéseteket és nem utolsó sorban hasznos időtöltéseteket elősegíti. A csapat részt vehetett már hazai és nemzetközi gyárlátogatáson, valamint érdekes szakmai előadásokon. A jelentkezők nagy létszáma miatt több csoportot indítunk. Ezek a csoportok a gépgyártás-technológia különböző területeibe nyújtottak betekintést, pl. esztergályos, marós, pneumatika, koordináta-mérő, szerszámgép-építő és robot-építő, PLC csoport. Az egyes „köröket” a területet mélyebben ismerő hallgatók vezetik, így kollegiális viszonyban, vidám hangulatban nyílik lehetőség a szerszámgépek használatára. Várunk sok szeretettel a Gyártás Szakosztályba! ggso@lev-lista.hu

Hegesztési Szakosztály

A Hegesztési Szakosztály a Kármán Tódor Kollégium 1979-ben alakult öntevékeny köre. A szakosztály munkáját az Anyagtudomány és Technológia Tanszék oktatói segítik. A szakosztály céljául tűzte ki, hogy a leendő gépészmérnökök az egyetemen tanult, illetve a tananyagból kimaradt hegesztési ismereteket és az ezzel kapcsolatos eljárásokat, berendezéseket, eszközöket, korszerű gyártási technológiákat a mindennapos gépészmérnöki gyakorlatban is megismerhessék, s ez által a hegesztés tudományának fortélyait könnyebben tegyék magukévá mind gyakorlati, mind elméleti síkon. Ennek kapcsán szakmai bemutatókat szervezünk, melyekre külsős előadókat hívunk, valamint belföldi és külföldi gyárakat, illetve kiállításokat látogatunk meg. A szakosztály programjai nyitottak, bárki tag lehet és bárki eljöhet a rendezvényeinkre. A színvonalas megmozdulásoknak köszönhetően a tagok igazi közösséget alkotnak, ahol a programokat közösen szervezzük.

Kalorikus Gépek Szakosztály

A Kalorikus Gépek Szakosztály (KGSZ) a nevéhez híven a hőerőgépek családjával foglalkozik. De mit is takar ez? Pár címszóban tárnánk elétek: DOHC, vezérműtengely, csöves tüzelőtér, jet turbine, felülszelepelt alulvezérelt motor, vtech, AUDI 3.2 V6 FSI, turbinametszet, lada blokk felújítás, vadászrepülő bázis, MZ TS 125, wankel motor, PDTDI, capstone gasturbine, torx kulcs, vátozó geometriás turbó, pumpe-düse-system, rolls-royce trent 900. Ha lázba hoznak ezek a szavak, köztünk a helyed! gszk.bme.hu/kalor, kalorszakosztaly@gmail.com, facebook.com/kalorszakosztaly

Kármán Stúdió

A Kármán Tódor Kollégiumban működik egy nagy múlttal büszkélkedő hang- és videóstúdió. Működésünk több dolgot is magába foglal: kollégiumi rendezvények hangosítása, videófelvételek készítése és vágása. A gépészkar szinte minden rendezvényén jelen vagyunk,


hogy megpróbáljuk a hallgatóság számára élvezhetővé és zökkenőmentessé tenni az eseményeket, valamint képi és hanganyagot rögzíteni. Akit érdekel a hangosítás vagy a videózás világa, biztosan jól jár, ha felkeres minket a félévek elején esedékes próbásfelvételinken. Kellő érdeklődéssel sok hasznos dolgot meg lehet nálunk tanulni. Több öreg tagunk is van, aki a hang vagy videó-technikánál maradt és a mai napig visszajár hozzánk.

Ha kedvet kaptál arra, hogy kipróbáld magad egy ilyen új feladatban, akkor szeretettel várunk Téged is a KÁTÉ tagjai közé! Jelentkezni lehet tagtoborzó gyűlésünkön (bővebb információ a borítón)! kate.hu; katepress@gmail.com; facebook.com/katepress

Kármán Vízipipa Kör

A Kármán Vízipipa Kör célja a Gépész kar vízipipázásra vágyó hallgatóinak lehetőséget biztosítani kellemes hangulatú közös pipázáshoz. Ismert praktikák kipróbálása, saját élmények megbeszélése, szükség esetén tanácsok adása és segítségnyújtás jellemzi a gyűléseinket. Célunk a rendezvényeken való részvétel a kör bemutatásával és vízipipa-használat népszerűsítésével. A kollégium lakóinak a kör kérésre pipát biztosít. Ha érdekel a vízipipázás, szeretnél többet megtudni a történetéről, használati módjairól, vagy csak szeretnél egy jó társasággal rendszeresen részt venni egy közös pipázáson, akkor köztünk a helyed! kvk.bme@gmail.com

KÖRET Kör

Sziasztok! Mi egy nagyon vidám és összetartó kis csapat vagyunk, akik a konyhában is megállják a helyüket és szívesen készítenek néhanapján finomabbnál finomabb ételeket az egyetemista társaik számára. Ezenkívül örömmel segítjük egymást a főzés rejtelmeinek elsajátításában. Valamint a szükséges konyhai felszerelések kölcsönzésében is rendelkezésére állunk a kollégistáknak. Nagy szeretettel várjuk az újonnan csatlakozni kívánó tagokat, hiszen főzni, enni és bulizni is annál jobb, minél többen vagyunk! koretkor1@gmail.com, facebook.com/KoretKor

KTK Fotókör KÁTÉ

A KÁTÉ a legidősebb öntevékeny körök közé tartozik. A szerkesztőség tagjainak feladata alapvetően a gépészkar hivatalos lapjának írása, kiadása (nyomtatásban és online). Az újság szerkesztése 4 alappillérre épül: • cikkíró: szórakoztató, informatív, illetve szakmai, tudományos cikkek, riportok és interjúk írása • grafikus: cikkek képi tartalmának és a címlapnak a szerkesztése • olvasószerkesztő, tartalmi ellenőrző: nyelvtani, stilisztikai, aktualitási ellenőrzés • tördelő: a lap végső arculatának megtervezése, elkészítése. A KÁTÉ-sok nem csak munkatársak, barátok is, egy összetartó, és családias társaság, rendszeresen járnak közösen programra, akár esti sörözésről, akár hétvégi túráról legyen szó.

A BME Kármán Tódor Kollégium Fotókör azzal a céllal alakult, hogy a Gépészmérnöki Karon tanuló, fotózás iránt érdeklődő hallgatókat egy közösségbe fogja össze. Legfőbb tevékenységünk a kari rendezvények fotózása, emellett vállaljuk egyéb események fotózását is. Minden félévben kiállítást rendezünk tagjaink fotóiból, ezzel is színesítve a kollégiumi életet. A kollégiumban lévő fotólaborunkban minden megtalálható, ami a különböző filmek hívásához és nagyításához szükséges. Az ugyanitt található műtermünk biztosítja, hogy tagjaink megtanulhassák a stúdióvilágítás alapjait, ennek berendezését folyamatosan bővítjük. A tapasztalat- és tudáscsere mellett fontos szempont, hogy tagjaink egy jó hangulatú csapathoz is tartozzanak. Ezt a heti rendszerességgel tartott gyűléseink mellett a hagyományosnak mondható félévzáró vacsora, a szintén félévente megrendezésre kerülő fotóstúra és természetesen a spontán közös fotózások is segítik. fotokor@lists.ktk.bme.hu; fotokor.ktk.bme.hu; ktkfotokor.blogspot.com/; facebook.com/ktkfotokor


KTSzK

Szívesen töltöd a szabadidődet társasjátékkal? Élvezed a partijátékokat? Járatos vagy a szerepjátékokban? Ha bármelyikre igen a válaszod, akkor köztünk a helyed! Klassz társasággal vár rád a Kollégiumi Társas- és Szerepjáték Kör (KTSzK). A KTSzK elsődleges tevékenysége a társasjáték és szerepjáték népszerűsítése, valamint a közösségi élet felpörgetése a kollégiumban. • • • •

Társasjáték estek + délutánok Társasjáték-, és könyvkölcsönző portál BANG! és Munchkin versenyek Szárnyatlan Pegazus (M.A.G.U.S.) versenysorozat

Keress minket gyűléseinken, játékalkalmainkon, vagy írj egy e-mailt! ktszk.ktk.bme.hu, ktszk.info@gmail.com, facebook.com/szarnyatlanpegazus

Mechatronika Szakosztály

Kedves Gólya! Szeretném felhívni a figyelmedet a karon működő Öntevékeny körökre, ezeken belül is a sajátomra, a Mechatronika Szakosztályra. Körünk nem csak mechatronikusokat vár, hanem bárkit, aki szívesen foglalkozik elektronikával, programozással, vagy egyszerű kisgépekkel. Érdekes kurzusokat, tanfolyamokat tartunk, melyek keretei közt különféle tudományterületek alapjaival ismertetjük meg tagjainkat. A mechatronika nagyrészt gépészet, kiegészítve elektronikával és informatikával. Szakosztályunkon belül is hasonló arányban találkozhatsz a fenti területekkel. Ha azonban téged kifejezetten csak az egyik témakör érdekel, abban is segítünk elmélyülni neked.

Old’s Club

Az egyetemi klubok születésének története régi időkre nyúlik vissza. Ez a Gépészmérnöki karon megtalálható Old’s Clubbal sincs másképp. 1988 környékén kezdte meg a működését és azóta a hallgatók kikapcsolódásáért felelős. A fiatal gólyák ideérkezésekor ezen a helyen még szorosabbá tehetik a kapcsolatokat más gépészmérnök hallgatókkal, sőt életre szóló barátságok is köttethetnek - akár más karokon vagy egyetemeken tanuló lányokkal, srácokkal. Itt bárki szabadjára engedheti a felgyülemlett feszültséget, hogy új lendületet vehessen és könnyebben vegye az akadályokat egyetemi pályafutása során. Minden második héten, csütörtökönként kerül megrendezésre ez a vidám hangulatú buli, ahova mindenkit szeretettel vár egy baráti társaság! Keressetek minket Facebook-on: facebook.com/oldsclub

Orvostechnika Szakosztály

Az Orvostechnika Szakosztály 2013 februárjában indult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Anyagtudomány és Technológia Tanszékének gondozásában. Az Orvostechnika Szakosztály feladata szakmai előadások, üzemlátogatások, önálló és külsős orvosi-mérnöki kutatási munkák megszervezése és végrehajtása. Cél a hallgatók szemléletének bővítése a mérnöki képzésük során tanultak alkalmazhatóságáról, a két tudományág határterületeinek kapcsolódásáról.


Polimertechnika Szakosztály

A Polimertechnika Szakosztály egy fiatal öntevékeny kör, melynek célja, hogy minél több hallgatóval megismertesse a műanyagok érdekes világát, hiszen napjainkban a polimerek egyre nagyobb teret hódítanak az iparban. Feladatunknak tekintjük, hogy előadásaink alkalmával a szakma kiemelkedő alakjait hozzuk el a hallgatókhoz, valamint olyan gyakorlati foglalkozásokat szervezzünk, ahol az érdeklődők a megszerzett elméleti tudást a gyakorlatban kamatoztathatják. Ha szeretnél közelebbről megismerkedni a polimerek világával, vagy olyan technikákkal, amelyeket akár otthon is alkalmazhatsz, illetve valamilyen szakmai jellegű kérdésed van, bátran keress minket! facebook.com/ptszko, ptszko@gmail.com

Senior Gárda

A Senior Gárda a BME Gépészmérnöki Karának egy felsőbb évesekből álló közössége. Várunk mindenkit a félév során megrendezésre kerülő túrára, epic meal time-ra, konzultációkra és sok más rendezvényünkre. Ha pedig kedvet kaptál ahhoz, hogy egy összetartó baráti társaság tagja legyél, gyere el a novemberben lévő próbásválogatóra. facebook.com/SeniorGarda

Számítástechnikai Szakosztály

A Számítástechnikai Szakkollégium néven, 1993-ban alakult és alakulásunk óta feladatunk a Kármán Tódor Kollégiumban internet-hozzáférést biztosítani az itt lakók számára. Feladatunk, hogy az egyetemtől kapott végpontot az egyetemi hálózathoz, eszközeinkkel szétosszuk és eljuttassuk az internetet a felhasználókhoz. Ennek érdekében rengeteg switchet és szervert üzemeltetünk. Ezeken sokféle szolgáltatás működik, ilyen a levelezés, webszerverek, FTP, de van CS, Quake és IRC szerverünk is, nem beszélve a még készülőben lévő szolgáltatásokról (pl. WIFI). A feladatok hatékony elvégzése érdekében 5 egymással kooperáló teamet hoztunk létre. Az egyes csoportok önálló feladatkörökkel rendelkeznek, ezek végrehajtására szakosodnak. Csoportjaink az USB (User Support Brigade), INT (Interface), Core, PR és a frissen alakult WebTeam. ktk.bme.hu; ktkszsz@lists.ktk.bme.hu

Unicumos pulyka Recept

1. Vegyünk egy pulykát! 2. Egy pohár unicum. 3. Tegyük a pulykát a sütőbe! 4. Még két unicum. 5. Állítsuk a hőfokot 190 sütőre! 6. 3 unicum további. 7. Süssük a kapcsot be! 8. Most még tovum 4 univáb. 9. Pulykázzuk meg a zsírt! 10. Unicumot a másik palackot még. 11. Dugjunk pulykákat a homérumba! 12. Poharazzunk egy unicumot az öntbe! 13. Süssük az unicumot még egy óráig! 14. Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a!... 15. Pulykáljuk meg az puha unicumját! 16. Vegyük ki a pulyákot az unicumból! 17. Édes anyám, sírhalmomra-a-a-a!... 18. Kiskút, kerekes kút... 19. Szeletum a pulyák darabbal többe! 20. Pusztuljunk tásztátum! 21. Palackoljunk még egy unicum vevétet! 22. Nyílára uccásik a krocsmrasumity!... 23. Állítsuk meg a teritumot és pulykoljunk még egy terítéket! Leterít az unipulyák, és fogyjunk el!


Ösztöndíjak Ha ösztöndíjakról beszélünk, először mindenkinek a tanulmányi ösztöndíj jut az eszébe. Ez nem véletlen, hiszen ez az az ösztöndíj, amiben a legtöbb hallgató részesül, ám jó tudni, hogy ezen kívül ösztöndíjak, támogatások és pályázatok széles palettája áll előttetek, amelyek elbírálásánál tanulmányi, szociális, sport és közösségi tevékenységeteket is értékelhetik. Tanulmányi ösztöndíj

Ezt a KKI-tok (korrigált kreditindex, a pontos számítását a GHK honlapján megtalálhatod) után kapod, nincs is vele semmi dolgod, mivel ezt külön pályázat nélkül megkapjátok, amennyiben eléritek a minimálisan meghatározott tanulmányi eredményt. Ennek az ösztöndíjnak az alapküszöbe és mértéke minden félév elején kerül meghatározásra az elmúlt szemeszter eredményei alapján. Gólyaként az első aktív féléved után kaphattok először tanulmányi ösztöndíjat, hiszen akkor lesz első alkalommal egyetemen elért átlagotok. Minden hónapban vannak kifizetési időpontok, amiket a Neptun rendszerben találhattok meg: innen tudjátok, hogy mikor utalják át a bankszámlátokra. Továbbá fontos azt is megjegyezni, hogy a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) értelmében csak az államilag támogatott képzésen részt vevő hallgatók jogosultak tanulmányi ösztöndíjra.

Kari BME ösztöndíj

Ennek elnyeréséhez a jó tanulmányi átlagotok mellett nyelvvizsgára, TDK munkára, vagy egyéb szakmai tevékenységre is szükségetek van. Jutalom azért, hogy jól tanultok és még mellé többlet szakmai tevékenységet is folytattok. A díjazottak a kitüntetést a Kar dékánjától vehetik át a Kari Tanács előtt. Ezt az ösztöndíjat egy összegben kapod meg.

Szakmai ösztöndíj

Ez az egyösszegű támogatás hasonló a Kari BME ösztöndíjhoz, azonban itt nincs tanulmányi követelmény, viszont itt is elvárt a magas szintű szakmai, tudományos munka.

Közösségi ösztöndíj

Ehhez az ösztöndíjhoz kari közösségi munkára van szükségetek. Ezt számos módon megtehetitek, hiszen a karon sokféle szakmai- és közösségi öntevékeny körbe van lehetőségetek belépni, illetve különböző kari rendezvények szervezésében részt venni.

Egyetemi BME ösztöndíj

Ezt a juttatást azok kapják, akik kiemelkedő tanulmányaik mellett valamilyen munkájukkal az egyetem hírnevét öregbítették. Olyanokra kell itt gondolni, mint kiemelkedő TDK munkák, szabadalmak vagy nagyobb versenyeken való sikeres helytállás. Nehéz megkapni ezt a támogatást, de azt talán mondani sem kell, hogy a legnagyobb elismerés, ha részesültök benne!

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj

Hasonlóan az előzőhöz, ez is egy egyetemi szintű ösztöndíj, amit az EHK ír ki. A neve elég beszédes, ugyanis az elnyeréséhez nem csupán kiemelkedő sporteredmény szükséges, de mellette jó tanulmányi eredmény is.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Az Egyetem ezzel támogatja a nehezebb körülmények közül érkezőket. Ha bármilyen okból hátrányos anyagi helyzetetek van, akkor érdemes megpályázni ezt az ösztöndíjat, hiszen minden anyagi segítség jól jöhet. A szükséges papírok és regisztrációk mibenlétét most nem részletezném, mert azzal az egész újságot is meg lehetne tölteni. Azt tanácsolom, figyeljétek a pályázati felhívásokat és a szoc.sc.bme.hu és a ghk.ktk.bme.hu honlapokat.


Mi is az a KTH? Rendkívüli szociális ösztöndíj

Mint azt neve is jól mutatja, nem rendszeresen folyósított támogatás. Hirtelen adódó vészhelyzetek esetén pályázható a félév során bármikor. Segítséget jelenthet pl. hirtelen adódó munkanélküliség esetén, váratlan egészségügyi problémakor, gondviselő halála után, stb.

Köztársasági ösztöndíj

Hasonló az Egyetemi BME ösztöndíjhoz, azonban ahogy a neve is sugallja, ezt az ösztöndíjat az állam adja azon hallgatóknak, akik tanulmányilag és más szakmai és közösségi munkájukkal is kitűnnek a többi egyetemi polgár közül. A kari vezetés külön üdvözli a tehetséges diákokat egy díjátadó keretében, és az is biztos, hogy szakmai szempontból is jól mutat az önéletrajzodban. Igényléséhez sok papírt és igazolást kell beszerezned, ebben nagy segítséget nyújthat az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK).

Bursa Hungarica ösztöndíj

Ez az ösztöndíj az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiírt pályázat útján nyerhető el. A legjobban rászoruló, jó tanulmányi eredményű hallgatókat támogatja, amelyhez a szükséges igazolásokról és a leadási határidőkről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetsz, azonban nem minden településen érhető el ez a fajta támogatás!

Közéleti ösztöndíj

Ez a juttatás annyiban hasonlít a tanulmányi ösztöndíjhoz, hogy erre sem kell pályázni. Erre az egyszeri juttatásra a kar minden hallgatója jogosult, ami jellemzően decemberben kerül utalásra. Közéleti pontokra jár az ösztöndíj, amiket egy teljes éven keresztül lehet gyűjtögetni pl. a HK-választáson való részvétellel, OHV kitöltéssel, Önkéntes Napon való részvétellel, stb. A hallgatói képviselet honlapján lehet tájékozódni, hogy melyek azok az aktuális tevékenységek, amelyekért közösségi pont szerezhető.

Sport ösztöndíj

Azok a hallgatók részesülhetnek ebben az ösztöndíjban, akik valamilyen kiemelkedő sporteredményt értek el az adott időszakban. Ez is egy egyszeri összegű kifizetés, amelynek pályázási időszaka egyszerre szokott lenni a Kari BME és Szakmai ösztöndíjak pályázási időszakával. A fent felsorolt, karhoz köthető ösztöndíjak pályázási menetéről, magukról a pályázati kiírásokról a GHK honlapján további értékes információkat tudhattok meg, így érdemes az oldalt folyamatosan nézni, hogy mindig időben értesülhessetek a határidőkről, amelyeket vegyetek nagyon komolyan, hiszen aki lemarad, az kimarad!

A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átfogó szervezeti egysége.

A KTH fő feladata az alapképzésben résztvevő hallgatók tanulmányi adminisztrációjának intézése. Ezen belül a vonatkozó szabályzatok és ügyrendek alapján a felvételre jelentkezők, a hallgatók és a végzettek személyi adatainak kezelése, felvételi és tanulmányi eredményeinek nyilvántartása, az egyetem által kiadott igazolványok és igazolások elkészítése, eljuttatása a kérelmezőhöz, adatszolgáltatás az egyetem szervezetei, valamint más, jogszabályban erre feljogosított szervezet számára, közreműködés a hallgatói juttatások és térítések ügyintézésében, valamint az egyetem tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos oktatási és ellenőrzési tevékenységben. A KTH emellett nyilvántartja az egyetemen kiadott valamennyi oklevelet. A KTH az R épület hosszabbik szárnyának földszintjén helyezkedik el. Megközelíthető az épület aulájából és a D épület felől is, ugyanis az R és D közötti átjáró alatt egy bejárat található. A fő cél a hallgatók egységes, gyors, a minőségbiztosítás követelményeit is kielégítő kiszolgálása. Ha véglegesen kiépül, korszerű informatikai háttér teszi lehetővé majd, hogy a hallgatók szolgáltatásokat rendelhessenek meg az interneten vagy telefonon keresztül, s az ügyeiket az interneten is nyomon követhessék. A szolgáltatások nagy része már elintézhető/megrendelhető a Neptun rendszeren keresztül, de vannak még olyan esetek, amikor személyesen kell bemenni a KTHba. Ezek az alábbiak: • Diákigazolvány: érvényesítés, ideiglenes igazolvány igénylés, végleges igazolvány igénylés, átvétel • Személyes adattal kapcsolatos bejelentés: eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatás, okmánnyal igazolt adatváltozás (pl. névváltozás) • Igazolás „hozott” űrlapra • Valaminek az átvétele: igazolás, leckekönyv (ha megszűnt a hallgatói jogviszony) • Neptun jelszócsere Fogadási idő: A www.kth.bme.hu honlapon megtekinthető, ez az idő változó, más a regisztrációs héten, más a szorgalmi- és más a vizsgaidőszakban is Bővebb tájékoztatás következő címeken: • KTH honlapján: www.kth.bme.hu (GYIK) A Neptun rendszer is a KTH honlapjáról érhető el. • Diákközpont honlapján: www.sc.bme.hu


MISZISZ Interjú Kevés az ösztöndíj? Szeretnél végre a saját lábadon állni? Vállalj szakmai jellegű vagy általános diákmunkát a MISZISZ-nél! A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet (MISZISZ) elnöke, Nagy Roland és projekt vezetője, Kálmán László adott nekünk interjút a 2008-ban alapított iskolaszövetkezetről és az egyetemi tanulmányok mellett folytatott diák munkavállalásról. Kérlek, mutassátok be a megalakulásotok történetét - 2008 óta létezik a cég. Mi volt ezelőtt? N. R.: Gyakorlatilag a MISZISZ előtt nem volt az Egyetemi Hallgatói Képviseletnek (EHK) ilyen jellegű kiszolgáló egysége. 1996-tól 2003-ig létezett a MŰISZ, az utána lévő 5 évben nem volt belső, saját szolgáltató által végzett diákmunka közvetítés a BME-n. 2008 nyarán az akkori háttérszervezeti vezetők és az EHK támogatásával elkezdődött a MISZISZ megszervezése. Az EHK részéről felkérést kaptam a szervezet vezetésére, így munkatársakat kerestem magam mellé. Együtt kezdtük el a munkát, és azóta is így működik az iskolaszövetkezet. Manapság havonta átlagosan 400-500 diákot szolgálunk ki diákmunkával. Már nem csak a hallgatói és piaci, hanem egyre több esetben az egyetemi igényeket is kiszolgáljuk - számos tanszéktől érkezik megbízás a különböző pályázati, demonstrátori, kutatási munkákban résztvevő diákok alkalmazása és bérkifizetése, illetve egyéb kisegítő, toborzási, kiválasztási és szervezői tevékenységek elvégzése kapcsán. Mekkora a csapat? Nagyjából kinek mi a feladata? N. R.: Hatan voltunk januárig, de az egyik kolléga külföldre költözött, így jelenleg öt főállású tagunk van. Van egy 3 fős igazgatóságunk, egy projektvezetőnk és egy irodavezetőnk. Lassan két éve hét kari kapcsolattartó segíti a munkánkat, akiknek a feladata a kari hallgatói képviseletekkel, öntevékeny körökkel és kollégiumokkal való együttműködés és kapcsolattartás szervezése, illetve szorosabbá tétele. Fő céljuk a szervezetünk ismertté tétele, az iskolaszövetkezet bemutatása és a diákmunka vállalás segítése a kari hallgatóság körében. A gépészkari kapcsolattartónk Perjési Péter, forduljatok hozzá bizalommal, ha diákmunkában vagytok érdekeltek. Van rá példa, hogy diákmunkát vállaló hallgatók rajtatok keresztül gyakorlatilag főállásban is alkalmazásra kerülnek a diplomaszerzés után? N. R.: Szerencsére rengeteg diák megfordul nálunk, és nagyon változó a partnerösszetételünk is, ezt nem lehet részleteiben folyamatosan lekövetni, de nagyon sok pozitív visszajelzés van ezzel kapcsolatban. Természetesen erről részletes nyilvántartásunk nincs. K. L.: Minimálisan ennek ellenére tudjuk követni ezt a jelenséget, hiszen minden évben egyszer készítünk egy

nagyobb kérdőívet, többek között a jelenlegi munkáinkkal, bérekkel és egyéb elégedettségekkel kapcsolatosan. Ezekből a felmérésekből sokszor kiderül, hogy kik azok, akik ott is maradnak főállásban dolgozni egy adott cégnél. Olyan is előfordul, hogy egy adott cégnél korábban diákként dolgozó, majd jelenleg már főállású munkavégző volt tagunk keres minket diákmunkaerő toborzása céljából. Egyetemisták mellett középiskolásokat is alkalmaztok? Milyen arányban? K. L.: Igen, jelenleg kis mértékben, de igyekszünk ezen diákréteg felé is nyitni. Összességében nézve a foglalkoztatott diákjaink arányát 75-80%-ban a BME hallgatói, 10-15%-ban egyéb egyetemi hallgatók, és 1-5%-ban a középiskolások teszik ki, és ez az 5% várhatóan csökkeni fog a vasárnapi munkavégzés megszüntetésével. N. R.: Két fő probléma van a középiskolásokkal. A munkáink nagy része, körülbelül a 80-90%-uk szakmai előképzettséget igényel. Valamint az időponttal is gondok vannak, mert akkor kellene dolgozniuk, amikor a középiskolai diákoknak iskolában kell lenniük. Velük szemben egyébként is van egy bizonyos rizikó faktor, mert előfordul, hogy elvállalják a munkát, de gyakran mégsem jelennek meg. Ez létező probléma. Anyagi, valamint üzleti hátrányt jelent a megrendelőnek és nekünk is, ha ilyen előfordul. Ilyen esetben bizonyos szankciókkal és folyamatos monitorozással igyekszünk elkerülni, hogy a nem megbízható diákokat kiszűrjük és a következő alkalommal az adott céghez megfelelő diák kerüljön kiküldésre. Jellemzően melyik területen milyen órabérre számíthat egy munkavállaló a MISZISZ-nél? N. R.: A piaci árakhoz képest magasabb béreket tudunk garantálni. Folyamatosan végzünk felméréseket ilyen tekintetben, és az élmezőnyben vagyunk az iskolaszövetkezetek között az órabérek tekintetében. Ez annak is köszönhető, hogy a szakmai munkákat részesítjük előnyben. Az utóbbi másfél-két évben több a megbízónk, mint a diákunk. Mindig diákból volt rengeteg, és megrendelésből volt kevesebb, de most az egész piaci szektorra az jellemző, hogy egyszerűen nem jelentkeznek olyan mennyiségben a diákok, a kedvező órabérek ellenére sem – ennek okát valamilyen szinten a felsőoktatás átalakulásával is magyarázzuk. K. L.: Azzal próbáljuk védeni a tudást és a tehetséget, hogy nem játsszuk el a diákok bizalmát, hanem megpróbáljuk leegyeztetni a cégekkel, hogy egy jó képességű, szakmai képzettséggel rendelkező hallgató fizetése akár elérje a nettó 1000 forintot is óránként. Ha a piaci fél ezt nem érti meg, akkor sajnos sokszor nem jön létre egy esetleges együttműködés. Ez egy örökös egyensúlyi játék


– meg kell találnunk az érzékeny középpontot, hogy a hallgatók is érezzék, elismert a munkájuk, illetve a piaci szereplők is beleegyezzenek, hogy mi az a bérezés, amit ki kell fizetniük egy adott munka magas színvonalú elvégzéséért. Természetesen ez az egyensúly függ magától a munkától is. Egy bolti eladó, vagy bolti kisegítő kevesebb órabért fog kapni értelemszerűen, mint egy szakmai munkát végző gépészmérnök hallgató. Mi volt a legmagasabb nettó órabéretek, amit eddig sikerült kicsikarni egy cégtől? N. R.: Ezt nem lehet megmondani, mert vannak olyan jellegű munkák is, hogy adott egy fix feladat, amit el kell végezni. Például meg kell tervezni egy eszközt. Ehhez kell egy villamosmérnök, egy gépészmérnök, meg egy informatikus. Továbbá megvan, hogy mennyi költségkeret áll rendelkezésre a munka kifizetéséhez a cég részéről, ilyenkor ez már egy meghatározó paraméter a későbbi bérek kapcsán. Ekkor a kiválasztott 3 emberre általában megbecsülik, hogy kinek mennyi munkaórára van szüksége, és az alapján kapják a fizetést, ha vállalják a megbízást. Egyébként pedig az informatikai területeken találhatóak a legnagyobb munkabérek. Itt nettó 2000 forint feletti órabér is elérhető, de előfordult már gépész területen is ilyen bérezés. Jól sejtem, hogy leginkább az informatikai területről közvetítetek munkát? K. L.: Óriási igény van ezen a területen. Ezen területen tudunk jelen pillanatban a legkevésbé diákot találni, jellemzően a teljes munkaerő piacon nagy munkavállalói hiány van e területen. Emellett tapasztalataink szerint jelen pillanatban óriási igény van a munkaerő piacon a gépészmérnök képzésben résztvevő és végzett hallgatókra egyaránt. E kapcsán örömünkre szolgál, hogy rengeteg gépész szakos hallgatóknak szánt munkát tudunk kínálni, ahol a jelentkezők sem maradnak el.

Milyen egyéb szolgáltatásaitok vannak? N. R.: A diákoknak egész évben van lehetőségük nemzetközi diákigazolványt készíttetni a MISZISZ irodában (K épület 1. emelet 62. – a szerk.). Nem kell hozzá semmi egyéb, csak az igazolvány ára, egy fénykép és érvényes diákigazolvány (ennek hiányában érvényes hallgatói jogviszony igazolás). A szolgáltatás előnye, hogy pillanatok alatt, házon belül elkészítjük minden hallgatónak, illetve oktatónak is az oktatók részére kiállítható nemzetközi igazolványt. Aki jelentkezni szeretne egy munkára, mi a teendője? N. R.: Ha tetszik neki a honlapunkon vagy hírlevelünkben feltüntetett munka és teljesíti a kiírt feltételeket, küldje el nekünk e-mailben az önéletrajzát (esetleg motivációs levelet, vagy referenciát). Egy előszűrés, majd egy későbbi, a céggel közösen végzett válogatás után kerül sor a kiválasztásra. K. L.: Ha pozitív a visszajelzés egy cégtől, akkor e-mailen és telefonon is felkeressük a hallgatót. A konkrét kiválasztás után történik a belépés az iskolaszövetkezetbe és a munkával kapcsolatos adminisztráció elvégzése irodánkban. A belépéskor a taggá válás kapcsán egyszeri 1500 Ftos részjegy díj merül fel, amit a diák első béréből vonunk le. Ezt a díjat a tagsága megszüntetésekor és a kilépésekor természetesen visszakapja. Mit üzentek a gépészkari hallgatóknak? N. R.: Mindenféleképpen nézzétek a honlapunkat, ha van időtök és energiátok arra, hogy a tanulás mellett dolgozzatok is! Fontos információ továbbá, hogy a K. épület 62-es irodában találtok meg minket. K. L.: Mindezek mellett hírlevelünkre feliratkozók havonta 1-2 összefoglaló üzenetben mindig frissen kapják az aktuális állásajánlatainkat. Erre érdemes feliratkozni, amire gólyatáborban is van lehetőségetek. Továbbá év elején a BME több pontján is meg fogunk jelenni egy promóciós standdal, ahol szintén van lehetőségetek érdeklődni a MISZISZ-ről! Köszönöm az interjút!


Szótár

Aláírás - Azon tantárgyaidból, amelyek a félév végén vizsgával zárulnak, többnyire aláírást kell szerezni, ez azt jelenti, hogy teljesítetted a követelményeket a tantárgyból ahhoz, hogy vizsgázhass, például megvannak legalább kettesre a zhid, elfogadták a jegyzőkönyveidet, vagy akár egyéb paraméter is szóba jöhet az aláírás kiérdemléséhez. Ha van aláírás, akkor nagyon örülünk, mert ha ezután csúfosan elbuknád a tárgyat, akkor az előkövetelményeket nem kell már újra teljesíteni. Beugró - Többnyire a labor előtt szokott lenni, az előre kiadott anyagrész morzsáit kérik vissza, ha nem sikerül megírnod, akkor nem vehetsz részt a mérésen, későbbi időpontban újra el kell jönni. Előadás - Ez az elméleti oktatás része a tantárgynak, ami azt jelenti, hogy bemész az előadóba, leülsz szépen és végighallgatod, miféle okosságokat regél a tanár, és közben igyekszel minél többet levésni a füzetkédbe, vagy megjegyezni azokat, vagy megjegyezni, hogy kitől kérheted majd el a jó jegyzeteket, ha épp nem vagy túl kompetens az irogálásra. Erősen ajánlott a legtöbb tantárgyból bejárni, mert a netre feltöltött diákból nem derül ki minden, és ami az előadáson elhangzik, azt mind számon kérhetik(!). Egyes tantárgyakból pedig kötelező bejárni, amit olykor szúrópróba-szerűen katalógussal ellenőriznek, és a tantárgy teljesítésének feltétele, hogy legalább az előadások 70%-án bent legyél! Súgó: ha vetítés van (és általában az van), akkor ne azt írd le, ami a kivetítőn van, hanem amit a tanár elmond! Félévközi/évközi jegy - Egyes tantárgyakból nincs vizsga, ekkor félévközi/évközi jegyet kapsz, amely a tárgyból a zh-id eredményeként adódik. Ismétlő javító vizsga - Más néven pótpótvizsga. A fűszeres gyroshoz hasonlóan ez is legalább kétszer csíp: egyrészt fizetni kell különeljárási díjat (ez 4500 Ft), másrészt erre már tényleg tanulni fogsz, és rendesen izgulni, mivel ha ez bukó, akkor ez a tárgy csúnyán kigáncsolt téged, és lesz szerencséd újra belevágni az elejétől. És mellesleg hab a tortán, hogy csak egyetlen tantárgyból mehetsz ismétlő javító vizsgázni egy félévben. Bár többnyire a végén már igyekeznek kedvesek lenni. (Figyelem! Az új szabályok miatt figyelni kell az egy tantárgyból letehető maximális 6 vizsgaalkalmas szabályra, vagy búcsúzhatsz az egyetemtől. Erről részletesebben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban olvashatsz, melyet a kth.bme.hu oldalon a Szabályzatok menüpont alatt találhatsz.) Ismétlő vizsga - Ha egy tantárgyból a vizsgád nem sikerült, vagy nem mosolyog rád eléggé az a jegy, minden tantárgyból elmehetsz díjmentesen egyszer ismétlő/pótvizsgázni. Mindkét jegyet bevésik a leckekönyvedbe, de a pótvizsga jegye lesz az érvényes. Ha javítani szeretnél, jól gondold meg, olyan is volt, hogy valaki elment javítani a kettest és képes volt megbukni! Jegyzőkönyv - A laborokon vagy a laborok után kell elkészíteni, és egy megadott időpontig beadni a felelős tanárnak. Ez mindent tartalmaz a mérésről, leírást, számításokat, rajzokat, elméleti hátteret és még ilyeneket. Sokszor nagyon szigorú követelmények vannak az elfogadáshoz. Katalógus - Másképp: jelenléti ív. Erre általában szépen rá kell tintázni a neved, a Neptun kódodat és az aláírásodat.

Van katalógus gyakorlaton, laboron, és a már említett tantárgyakból az előadáson is időnként, ezt előre elmondják az adott tantárgyat oktatók az első előadáson. Megajánlott jegy - Na, ezért érdemes pedálozni (általában). Egyes vizsgával záruló tantárgyakból lehet ilyet beszerezni, és ez a vizsgázást fakultatívvá teszi, el lehet menni, de nem kötelező, csak ha javítani szeretnél a jegyeden. Általában keményen meg kell küzdeni érte. A megajánlott jegy alapvetően hármastól kezdődik, de akad néhány tárgy, ahol már kettestől is megadják. Neptun - Ez az interneten elérhető számítógépes rendszer, ezen keresztül veszed fel a tantárgyaidat, fizeted be a tartozásokat, jelentkezel vizsgára, és intézed egyéb ügyeidet. Hogy miért a tenger istenéről lett elnevezve, arról dunsztom sincs, de hogy a tárgyfelvételkor hatalmas vihart kever az állóvízen, az fix. Páratlan hét - A szorgalmi időszak első hete az első hét, vagyis ez páratlan hét. Ennek semmi köze nincs a naptári héthez, az lehet, hogy páros számú! Regisztrációs hét - A szorgalmi időszak előtti hét, ekkor még nincs oktatás, ekkor kell felvenni a tantárgyaidat a Neptunban, bár különeljárási díjjal karöltve az első héten is lehet még a tárgylistán módosítani. Ekkor be kell állítani magadat a következő félévre aktívnak, különben passzívon leszel, és nem teljesítheted a tárgyakat. Ez nagyon fontos, ezért ezt soha ne felejtsd el! Szorgalmi időszak - Az a csodálatos 14 hét a félévben, amikor az előadások, a laborok és a gyakorlatok vannak, zhkal és mérésekkel körítve. Ekkor szerzel aláírást, megajánlott és félévközi jegyet is. Ezt követi a póthét, ami már a vizsgaidőszak előszobája, mert már ekkor is vannak vizsgák, de az elsődleges cél, hogy az elbukott zh-kat és jegyzőkönyveket bepótold az aláíráshoz/félévközi jegyhez. Tárgyfelvétel - Ez mindig izgalmas órákat (napokat) fog jelenteni az életedben. Első félévben még csak a regisztrációs héten vehetsz fel órákat, a tankörvezetőid erről majd részletesen tájékoztatnak, sokszor együtt veszitek fel az óráitokat. Attól izgalmas, hogy mivel mindenki ráül a Neptunra, a szervernek ez nem tetszik és így gyakran ki fog dobni, nem tudod felvenni a tantárgyakat, csak kemény és kitartó küzdelem során, és mire végre eljutsz idáig, gyakran a jó időpontokat és a jó tanárokat már behúzták. Igen fontos megemlíteni, hogy egy tantárgyból több előadás, gyakorlat és labor van, különböző időpontokban, tehát ez nem olyan kötött, mint a középsuliban! Magadnak csinálod meg az egész órarendedet, légy megfontolt és főleg gyors, na meg előrelátó! ZH Az egyik legfontosabb a végére maradt. Hasonlít a vizsgára, de ez még a szorgalmi időszak jövevénye. A középiskolában egy témazáróhoz tudnám hasonlítani, nincs sok egy tantárgyból (egy és négy között), viszont rendesen kell rá tanulni. Ezek alapján szerezhetsz aláírást, megajánlott jegyet és félévközi jegyet. Ha nem volt jó napod, elmehetsz még egyszer pótZH-ra díjmentesen, és pótpótZH-ra térítés ellenében. Viszont pótpótZH-ra elméletileg minden tantárgyból elmehetsz! Ha a pótpótZH nem sikerült, akkor a tárgy hamarosan ismét benne lesz az órarendedben.


Gólya képregény


KÁTÉ 2015 gólyaszám  

KÁTÉ 2015 gólyaszám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you