Maas & Waal4ALL XL, nummer 60, december 2022

Page 1

HUIS AAN HUIS VERSPREID oplage 50.000 ex. MAAS & WAAL magazine LIKE & VOLG ONS jrg 10 • nummer 6 • december 2022 xl DE HELE REGIO IN 1 APP & WEBSITE WWW.MAASENWAALONLINE.NL De Klef 32a Ewijk T 0487-524040 Wij lossen het op. Wij kunnen je helpen met computers, laptops, printers, wifi en reparaties Wie zijn wij? Van Heemstraweg 53, Druten (gebouw d’n Bogerd 1e verdieping) • T 0487 50 67 84 • www.advisiegroep.nl Voor al uw financieel advies NHG 10-jr rente v.a. 3,98% Sparen&Lenen Hypotheken Verzekeren VERENIGINGSLEVEN MAAS & WAAL VERBINDT
• terrasoverkappingen • terrasschermen • verandazonwering • uitvalschermen • markiezen • (solar)rolluiken • screens • horren • kozijnen (aluminium en kunststof) Beste kwaliteit en service! Belvoor advies en informatie 0344 74 51 37 Voor al uw zonwering en kozijnen Kies voor duurzaam, kies voor solar! Wij staan voor u klaar! Molendam 1 | Ochten | T 0344 74 51 37 | I www.jvandenhatert.nl 6 dagen in de week kunt u bellen voor een afspraak, offerte, service of andere vragen.

Pluim voor JOU!

Het einde van het jaar 2022 komt weer in zicht.

ijd voo een p im voo a e ve eni gingen in onze regio. e e v ij i ige s d agen dage ij s ij aan ve e spo tieve ge e ige m i a e inspi e ende t es voo ee vee in one s

n de e editie e indigen e de se ie o ps is e a s in Winssen et do ps is dat in ee vee e do pen et a t vo mt voo ontmoe ting ste n een a en p e ie We maa ten ennis met vee ve eni gingen die ge i ma en van et do ps is o as et idee ij de eda tie ge o en om et ve enigings even in de e aatste editie van et aa en t aa te etten

aas Waa a engt o es ee pe aa egiove a en die oei en en ve inden Wi e mee egiove a en e en e oe dan ege matig maasen aa on ine n aa a e a ti e en te g te vinden ijn

We edan en ie de e e s de e oe e s van de e site en on e e a ties

Fijne

2023.

Verspreiding Maas & Waal4all XL verschijnt zes maal per jaar in februari, april, juni, september, november en december en is gratis voor de inwoners van en bedrijven gevestigd in de gemeente Beuningen, Wijchen, West Maas en Waal en Druten en de plaatsen Heumen, Overasselt, Nederasselt en wachtkamerverspreiding Nijmegen Zuid.

Extra exemplaren zijn via een email te bestellen bij de klantenservice; info@businessmedia4all.nl.

De prijs bedraagt per los exemplaar € 7.95

Copyrights: Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave

zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

©2022 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever Maas & Waal4all XL heeft de grootste regionale oplage in de regio Maas & Waal en is een uitgave van Businessmedia….4all www.businessmedia4all.nl

DOWNLOAD DE APP Inhoud
& Waal4all XL online
*
Bezoek
www.maasenwaalonline.nl of • Plaats GRATIS activiteiten in de dorpsagenda • Zichtbaar een heel jaar je event of bedrijf vanaf €49,- (zie contact) Leven, wonen, ondernemen en recreëren in de regio Maas en Waal Jaargang 10, nummer 6, december 2022 Uitgever: Yvonne van der Bend Henk van der Bend Hoofdredacteur: Yvonne van der Bend yvonne@businessmedia4all.nl Redactieadres: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl Redactie: Willeke Guelen Chantal Fransen Loet van Bergen Joep Peters otogra e Henk van der Bend Vormgeving/opmaak: Esther Peters
Lees Maas
op je smartphone, tablet of pc. Bezoek www.maasenwaalonline.nl
Op de homepage staat een directe link naar de digitale uitgave. Handig als je een ja/nee of nee/nee sticker hebt. * Ook kun je alle edities of artikelen altijd teruglezen op deze website of via het archief van www.businessmedia4all.nl/archief Het 4all social mediaplatform Het 4all social mediaplatform met o.a. instagram en facebook-pagina’s als Maas & Waal4all XL, LandvanmaasenwaalBuitengewoon, Druten4all, Wijchen4all, Beuningen4all, WestMaasenWaal4all, RijkvanNijmegen4all, TielXL- Rivierenland4all, Betuwe4all, LandvanCuijk4all en LIKE&WIN4all bieden u een gevarieerd aanbod, voordeel en informatie over eigen regio. Gemiddeld bereik van 80.000 per maand. Volg en like ons op facebook/instagram!
www.maasenwaalonline.nl
Realisatie & Productiebegeleiding: Print Rendement, Beuningen Advertentie Exploitatie: Voor meer informatie over advertentietarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales tel. 024 67 76 930 Online adverteerdersservice Elke uiting in deze uitgave wordt ook geboost via het 4 all Social Media platform.
4 Dorpshuis in beeld 8 AAC Olympia 12 Ouderen vereniging 16 KC Maas en Waal 20 Rotary Wijchen - Beuningen 24 Zangkoor Amecitia 28 Kookstudio Bregje 32 Dansschool Identity 37 Beeteaters 12 32 Yvo e van der Bend
feestdagen, een gezond & gelukkig

NOG 1 KEER IN GESPREK MET

Het hele jaar 2022 spraken we met Rick de Waal van De Paulus in Winssen over het reilen en zeilen van het dorpshuis. En wat een jaar was het: het begon met de laatste naweeën van corona en eindigt met een energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Gelukkig gebeurden er ook genoeg mooie dingen We likken terug kijken vooruit naar en edanken i k en De aulus voor et mooie kijk e in de Pauluskeuken!

Energie-uitdagingen

We e en gesp e en met de gemeente gevoe d ove de ene gienota en en voo ge egd oe et e nan iee it omt te ien voo ons e ve a ting is dat e pe aa in mee gaan eta en aan ene gie We open d s dat de gemeente at voo ons an ete enen en i en et pand ve de ve d amen Waa et an ve vangen e gas doo e e t a We open op een s sidie van de gemeente maa dat ge dt voo a e ve enigingen die een eigen pand e en at ij nnen e de gestegen osten niet a emaa doo e e enen aan de eden en ideaa s ena io is dat e voo een dee gee ge ompen see d o den in de osten n dat e dingen nnen aan pa en op ge ied van ene gieop e ing We e en ie sinds a onnepane en iggen daa nnen e e a at mee We moeten n e ij en oe e die nog s imme nnen en tten

Dit was 2022 voor De Paulus a enig naden en as e tis ineens on en mo t a es ee na o ona ede een i de eesten an a e anten e d en is et d e dan ooit n de ee enden is e van a es te doen n oo voo e st e i a dive se aanv agen staan et egin van et aa adden e een ege agenda en ineens st oomde die e emaa vo ist de dingen die nog inge aa d moesten o den e en voo e t a d te ge o gd o voo mij pe soon ij as et aa e tis n ni ijvoo ee d ad i e ee end dingen staan die ee de itgeste d a en et iep in de a s n p iv d s doo e sta t met a nava egin as a aa an sti staan gingen e p otse ing naa vo op eesten n dat is eigen ij nog steeds et geva We e en et ooste voo de em e a gemaa t en et is ede om p e en om dit di t te ijgen oo opgeste d dit is a een maa mooi et aat ien dat e vo op even et ist e s nog mee dan voo een n daa om ijn e oo a met de toe omst e ig e e en ee mooie p annen

Foto:Rick

Het Paulusteam in actie op de elfde van de elfde

Met de blik vooruit

Winssen g oeit d s e a s moet meeg oeien We i en onde ande e in de spo t a en e e voo ieningen aanpa en We gaan de apa iteit van de eed ame s it eiden de ee ste te ening ie voo is e a n e i en on e itst a ing aanpa en met een mooie nie e ent ee en to ts is moet e voo o gen dat e de o mee iten o den annee de mensen innen omen We i en et mee itnodigend ma en voo on e gasten en nog toegan e ij e voo minde va iden en o de en en s i de o gt e st a s voo dat e om o ta e e innen omt o tom e oe en voo td end naa nie e itdagingen innen een a isend do ps is!

DORPSHUIS EN LEEFBAARHEID 4

MET DE PAULUS

“WINSSEN GROEIT, DUS DE PAULUS MOET MEEGROEIEN”

Planning eind 2022 en begin 2023

Kerstviering seniorenvereniging Winssen

Wannee de em e

Waa a gedee te en t eate aa e a s

Kerstvoorstelling Stichting Sprankel

Wannee en de em e

Waa eate aa e a s

Kerstdiner Eetpunt, verzorgd door Stichting Perspectief

Wannee de em e Waa a on e a s

Oliebollentoernooi The Weekenders met Live DJ

Wannee de em e Waa po t a e a s

Tafeltennistoernooi WTC

Wannee an a i Waa m aa e a s

Eerste en tweede (jeugd)pronkzitting

Wannee en an a i

Waa eate aa e a s

Prinsenreceptie

Wannee e a i Waa eate aa e a s

5

Korte wachtlijsten n e a t ijsten ijn o t en ve e eg de meeste e ande ingen met it onde ing van de osmetis e e ande ingen o den doo de o gve e e aa ve goed ve te t Wijnand van ent vaat i g en eigenaa van et e o ogis ent m ave We ien in ons ent m vee onde neme s en men sen met staande e oe pen o mensen die ange itten in de a to ma en die v oeg o aat ast ij gen van n enen ist de e mensen nnen e sne en met v ij eenvo dige ing epen e pen

Binnen een dag weer op de been e meeste e ande ingen o den on de o a e ve doving po i inis itge voe d et een omp essie o s ijn de

Zorg voor je lijf en figuur

dage ij se e aam eden di e t daa na a ee op te pa en en it omst voo onde neme s die sne ee op de een moeten ijn ati nten met omp e e e vaatp o emen nnen met vene e i gie die p o esso Wittens itvoe t goed o den ge o pen evens ien e een g oei in de e ande ing van aam eien o ie ijgt e o ogis en t m ave een steeds g ote e o in de egio am eien o den in et e ande d doo s o is Wet e s en o ig e esta e de e omp e e e ande ingen oo nnen aan ieden ijn e vo edig in on e dienstve ening We nnen pijn en ongema s a ten op et ge ied van et ade s steem maa e e oo a s e sp a e is van aam eien v ij eenvo dig en sne

PLAATSELIJK AFSLANKEN GOED IN JE VEL IN 2023 BEGINT BIJ BEAUTYFIRM

Persoonlijke aanpak Keuze uit meerdere type behandelingen Samen voor een goed resultaat

Oude Reekstraat 5 | 6642 KK Beuningen | 06-19009300 info@beautyfirm.nl | www.beautyfirm.nl | facebook.com/beautyfirm.nl Nu
gratis Informeer naar de mogelijkheden. ‘Door de behandelingen van BeautyFirm ziet mijn huid er mooier en strakker uit’ - Marjolijn ‘Perfecte manier om je vetophopingen te behandelen en aan te pakken - Simone
een
BeautyFIRM!
Dr. Wijnand van Gent vaatchirurg Prof. Dr. Cees H.A. Wittens
Allround specialist spataderen en aambeien
Flebologisch Centrum Grave_MWXL_BP_1-1_nov 2022.indd 1 31-10-2022 09:49
Zeg je spataderen, dan zeg je Grave. Het flebologisch centrum is een begrip in Nederland als het gaat om de behandeling van spataderen en aambeien. Met de komst van hoogleraar Veneuze chirurgie Cees Wittens kan nu ook het grote, diepe adersysteem worden behandeld. Een expertise die dun gezaaid is en uitkomst biedt voor mensen met complexe vaatproblemen
we alle behandelingen gebied van aambeien en
WWW.PRINTRENDEMENT.NL
COLORFUL YOUR LIFE Contact: Henk van der Bend 06 43573405
BOEKENSPECIALIST DRUKWERK PROMOTIE

2022:

Koninklijk jaar HANEMAN Biofruit Winssen!

2022 was voor

DE WEG NAAR EEN KONINKLIJK WAPEN

Toen het 100-jarig jubileum zich aandiende, realiseerden Jeanette en Toine zich dat toch wel bijzonder was en daarop ontstond de gedachte om het predicaat ofleverancier aan te vragen.

FAMILIEBEDRIJF

Op 1 april 1 22 kocht oine s grootvader, Antoon anssen, op een openbare veiling volgens de koopakte “de hofstede bestaande uit huis, schuur, boomgaard en tuin samen met een perceel bouwland met fruitbomen op de aneman .

iermee was de vestiging van de amilie anssen, Antoon anssen en echtgenote ien remer, en daarmee het agrarisch bedrij , op de gronden van de aneman in inssen een eit.

DE GROTE HANEMAN

e boerderij waar het allemaal begon heet “de rote aneman en is rond 1 gebouwd door de loosterorde van de artuizers uit oermond.

nmiddels hebben eanette en oine een eindje verderop, nog steeds op de aneman, in 2 1 een nieuw bedrij spand gebouwd met huisvesting voor seizoenarbeiders, opslagruimte voor het ruit, machineberging n een ruitpers.

oine hee t in 2 het bedrij overgenomen van zijn vader, iet anssen en is 2 11 overgeschakeld naar biologisch.

e aanvraag was omslachtiger dan ze hadden verwacht. e aanvraag moet duidelijk gemotiveerd en onderbouwd zijn.

Zo dient de onderneming ten minste 100 jaar te bestaan en binnen haar bedrij stak moet de onderneming een duidelijk vooraanstaande plaats in nemen. ij een positieve uitkomst wordt advies uitgebracht aan de oning.

Na een positieve beslissing van de oning wordt er een oorkonde opgesteld en word de oninklijke eschikking o ficieel aan het bedrij meegedeeld. aarna mag het bedrij ook het oninklijk wapen gebruiken.

20 AUGUSTUS GROOT FEEST BIJ DE HOFLEVERANCIER n het bijzijn van genodigden is op zaterdag 2 augustus door burgemeester aphne ergman de oorkonde uitgereikt en hee t zij samen met iet anssen het oninklijk apen onthuld.

Als onderdeel van de eestelijkheden was er daags erna op zondag een open dag met allerlei activiteiten. oor de start van de open dag waren alle nazaten van de grootouders Antoon en Fien uitgenodigd om het jubileum te vieren. et circa 1 bezoekers was de open dag een groot succes!

Zoals gezegd, 2022 een bijzonder jaar!

Molenstraat 40 - 6645BV Winssen - 06 2001 33 87 - info@haneman.eu
Jeanette Litjens en Toine Janssen van io ruit uit Winssen een ij onder aar et edrij estond aar en mag i vana augustus o everan ier noemen
Lokaal product van verschillende uitsoorten maken ECHT SAP

AAC - Olympia

In 2003 besloten de jeugdafdelingen van voetbalverenigingen AAC (Altforst en Appeltern) en Olympia (Horssen) samen verder te gaan onder de naam BOA-jc. Deze samenwerking was op meerdere vlakken succesvol, de oudjes besloten daarom dat ze niet achter konden lijven inds s elen de senioren van beide clubs samen onder 1 vlag, dit leidde in 2015 tot een complete fusie. Voorzitter Frank Groenen vertelt over het succes van fusievereniging AAC-Olympia.

AAC-Olympia en Lucky Ajax

NIEUWE VRIENDSCHAPPEN

‘In het begin speelden vooral de oude recreanten nog gescheiden. Het voormalig derde elftal van AAC bleef bij elkaar zonder te mixen, dat zelfde gold grotendeels voor het derde en vierde van Olympia. Bij de selectie (eerste en tweede) zijn we wel direct samen gaan spelen, die jongens kenden elkaar ook al van de jeugdelftallen. De laatste 6 jaar is de mix echt op gang gekomen, dat betekent dat ook de lagere elftallen inmiddels met jongens uit de 3 ver schillende dorpen samenspelen. Je ziet al bijna geen scheiding per dorp meer, in de kantine zit iedereen bij elkaar. Bier drinken, kletsen en de derde helft vieren.’

LUCKY AJAX

‘We vierden dit jaar in de zomer het tienjarig jubileum van de samenwer king tussen de beide clubs. Een van de activiteiten was dat Lucky Ajax hier een wedstrijd kwam spelen te gen AAC-Olympia. Dit laatste elftal bestond uit spelers die veel voor de club hebben betekend, aangevuld met jonge gasten die nu in het eer ste spelen en potentie hebben om in de toekomst het elftal op sleeptouw te nemen. We hadden een hele mooie dag, beginnend met een och tendprogramma voor de jeugd. In de middag was de wedstrijd. La chend: we konden zowaar wat weer stand bieden, het werd uiteindelijk 15-2 voor Lucky Ajax. Na afloop ble

Tekst: Joep Peters

Foto: Frank Groenen

8

Bio

Naam: mpia

Locatie: t o st ppe te n en o ssen Actief sinds:

Activiteiten: oet a ve eniging

“Ik vind het belangrijk dat iedereen hier op zijn eigen niveau kan voetballen ”

ven de meeste mensen hangen en hadden we een gezellige feest avond.’

I I I WI I

‘Het eerste had een goede seizoen start. Op dit moment draaien we mee in de middenmoot. Al onze teams draaien eigenlijk wel goed mee in de verschillende competities. Ik vind het belangrijk dat iedereen hier op zijn eigen niveau kan voet ballen. In het eerste elftal zit veel potentie met jonge, getalenteerde gasten aangevuld met enkele erva ren spelers en een ervaren trainers staf. Bovendien lopen hier veel vrij willigers rond die bijvoorbeeld de trainingen verzorgen, de spelers be

geleiden en de accommodatie be heren en verzorgen. Het bestuur houdt zich tot slot bezig met de or ganisatorische structuur en het be leid naar de toekomst. AAC-Olym pia is een gezellige, laagdrempelige club die mensen met elkaar verbindt en buitenstaanders makkelijk op neemt. Een perfect voorbeeld hier van is dat hier inmiddels ook jongens uit België, Roemenië en Oekraïne voetballen’.

9

Rolluiken zijn een

Met rolluiken voor je ramen kun jij niet alleen uitslapen, maar het zorgt er ook voor dat jouw woning beter geïsoleerd is. Dit houdt in dat de warme lucht in de zomer minder de kans krijgt de woning binnen te dringen en je woning koel blijft. Dit geldt ook voor de koude lucht in de winter. Daarnaast hebben rolluiken een geluidswerende en inbraakwerende eigenschap

Met meer dan tien verschillende zonweringen voor binnen en buiten vind je altijd een geschikte oplossing voor jouw wens. Vraag ons om advies! Op zoek naar een andere daglicht oplossing? Dan bent je bij ADVIBA aan het juiste adres.

10
securitysystemsbv uit Druten levertmaatwerkop hetgebied van HTR security systems zorgt ervoor dat u gerust kunt zijn over uw veiligheid en uw bezittingen. Specialist in gecertificeerde beveiligingsoplossingen Wat waarde heeft, verdient bescherming, doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd gecertificeerde beveiligingssystemen. Of unu een bedrijf heeft of een woning enof u behoefte heeft aan eenvoudige of geavanceerde beveiliging, Expeditieweg 10-14, 6657 KL Boven-Leeuwen +31 (0)6 235 661 10 info@adviba.nl www.adviba.nl
HTR security systems bv Energieweg 50, 6651 KT Druten Tel: 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl info@htr-securitysystems.nl HTR
multifunctioneel product.
isolatie
Onze partners:
Rolluiken voor betere
Vergroot je privacy in huis en bespaar energie met de rolluiken van Adviba.
Kies ook één van onze oplossingendaglicht voor kantoor woonhuisof

WILLEMS WINSSEN VERZET AL 60 JAAR BERGEN WERK

FEESTVIEREN & BLIJVEN ONTWIKKELEN

‘We hoeven niet zo op de voorgrond te staan, het is al heel wat dat wij ons, de 4 eigenaren, recent hebben laten fotograferen ter ere van het 60-jarig bestaan. Begin mei, rond de datum van oprichting , zijn we met het personeel en aanhang een weekend weg geweest naar Venlo. Na afloop kwam een vertegenwoordiging van Cumela -onze branchevereniging- langs om ons te huldigen. Hier wisten de gebroeders Willems niks vanaf. Het was gezellig, goed! We zijn echt één team, zoals het Willems kenmerkt.’ Willems heeft recent geïnvesteerd in een modern machinepark, waarvan een gedeelte elektrisch wordt aangedreven. Het bedrijf beantwoordt hiermee de toenemende vraag aan duurzaam werken. Dit leidde onder meer tot gunning van een opdracht binnen de lokale overheid, waarbij Willems oude af te voeren materialen geschikt maakt voor hergebruik. Zo ontwikkelt het Winssense familiebedrijf zich door en kunnen opdrachtgevers er inmiddels terecht met vraagstukken over grondverzet, waterbouwkundige werken, riolering, bodemsaneringen en overige civiele vraagstukken

bij een oudere collega, zo leren ze. We zijn hier niet van het wegkopen en zien dat goede ervaren jongens niet zomaar lopen. Gelukkig zijn veel werknemers loyaal. Goede en ervaren vakmensen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar komen niet zomaar aanwaaien. Dus we richten ons mede op de jeugd.’

GROEIEN & PERSOONLIJK CONTACT

‘We denken goed na voordat we iemand aannemen of investeringen doen. We kijken naar hoe de markt is en hoe het ervoor staat met onze liquide middelden. Al dat soort zaken wegen we af voordat we stappen nemen. Je kunt natuurlijk op meerdere manieren groeien: qua aantallen medewerkers, omzet en klanten. We hebben een flexibele schil van onderaannemers en ZZP’ers waar we mee samenwerken. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Soms nemen we een grote opdracht aan, waarvoor we zelf niet alle kennis of capaciteit in huis hebben. Daarvoor huren we passende personen of bedrijven in, die deze werkzaamheden uitvoeren. Wij asfalteren bijvoorbeeld niet, daarvoor zetten we onderaannemers in. Dit maakt het mogelijk dat we in omzet groeien, maar niet qua aantal medewerkers. Dat is groeien met beleid. We vinden het belangrijk dat wij de eigen medewerkers én de onderaannemers kennen en blijven kennen.’

JONG GELEERD, OUD GEDAAN

‘Iedereen weet dat vakmensen tegenwoordig schaars zijn, dat is overal. Hier werken enkele oudere, ervaren krachten. We proberen daarnaast jonge mensen aan te trekken, die leren en werken tegelijkertijd. Wanneer jongeren hier stagelopen, en we zien het in hen zitten, bieden we ze direct een baan aan. We plaatsen de jongere medewerker

Geerstraat 3a 6645 CB Winssen Tel: 0487 - 521374

Jan Willems uit Winssen besluit in 1962 aan de slag te gaan met agrarische loonwerkzaamheden. En met succes, want al snel breidt hij zijn activiteiten uit met bermonderhoud en grondverzet. Nu, 60 jaar later, is Willems Winssen betrokken bij grote bouwprojecten, landschapsinrichting en de aanleg van infrastructuur. De broers Ruud en René zijn nog nauw betrokken, maar hebben de dagelijkse leiding overgedragen aan Twan Tromp en Pieter Loeffen. V.l.n.r.: René, Ruud, Twan en Pieter
“We vinden het belangrijk dat we de eigen medewerkers én de onderaannemers kennen en blijven kennen” ‘WE
RICHTEN ONS OP JONGEREN, DIE VAN OUDERE COLLEGA’S HET VAK LEREN’ WILLEMS WINSSEN BV
https://www.willems-winssen.nl/

Vereniging Senioren Ewijk

SOCIALE CONTACTEN

STAAN CENTRAAL BIJ VERENIGING SENIOREN EWIJK

Vereniging van Senioren ijk e artigt de elangen van enioren in ijk en is met 330 leden één van de grootste verenigingen in ijk olgend aar estaat de vereniging 70 jaar.

Tekst: Loet van Bergen

Foto: Vereniging Senioren Ewijk

“Onze doelstelling is activiteiten te organiseren die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ou deren en op het bevorderen van so ciale contacten”, vertelt Toon van Wezel, de kersverse voorzitter van de Vereniging. “Hiermee willen we het welzijn van senioren en hun par ticipatie in de samenleving bevorde ren. Daarnaast is onze Seniorenver eniging belangrijk voor de dorpscultuur. In Ewijk is het ons kent ons.”

ACTIVITEITEN

'Plaatselijk proberen wij door het or ganiseren van o.a. uitjes, lezingen,

feestavonden, bingo, koersbal, ou deren met elkaar in contact te bren gen. Mocht het nodig zijn, helpen wij onze leden als er problemen zijn, dit doen we zelf of we zoeken ie mand of een organisatie die het be treffende lid kan helpen. Veel activi teiten worden georganiseerd door onze werkgroepen. Zo hebben we een werkgroep reizen die jaarlijks verschillende uitstapjes organiseert.

Onlangs zijn we met een groep naar de Kerstmarkt in Essen geweest. We proberen wel onze activiteiten uit te breiden met nieuwe dingen zoals bijvoorbeeld een museumclub

12
Bingo is een van de populairste activiteit

Bio

Naam: e eniging enio en ij Locatie: ij

“We willen een vereniging zijn voor alle senioren in Ewijk ”

of rondleidingen bij bedrijven of projecten in de gemeente. Dat kun nen ook actuele thema’s zijn. Zo hebben we afgelopen jaar een avond gehouden over computerfraude. Elk jaar hebben we een ledenvergade ring waar we terugkijken op het af gelopen jaar en we feedback krijgen van onze leden ten aanzien van de activiteiten die we organiseren. Op deze manier proberen we op de be hoeften van onze leden in te spe len”, aldus van Wezel.

MEER JONGE SENIOREN

“Het overgrote deel van onze leden zijn 65+, maar we willen ook een ver

eniging zijn voor de 50+ senioren”, licht Van Wezel toe. “We willen daar om ook in de komende jaren een aantrekkelijke vereniging zijn voor alle senioren van Ewijk. Voor de kos ten hoef je het niet te laten. Een lid maatschap kost 26 euro per jaar waar bij je 10 keer per jaar ons ma gazine De Cirkel krijgt en een pasje waar je korting krijgt bij plaatselijke ondernemers.”

Kijk voor meer informatie op onze website: seniorene ijk nl

13
EWIJK

u 4 nummers van voorgaande jaar gratis. • U ontvangt 4 x per jaar het tijdschrijft Tweestromenland en u ontvangt de digitale nieuwsbrief. • U steunt de Historische Vereniging Tweestromenland. • Gratis toegang tot het documentatiecentrum

Meld u aan!

Ga naar www.tweestromenland.com. Klik op ‘over ons’ en vervolgens

Op
naar
perfecte kerstcadeau of kerstpakket? Kom dan naar onze winkels voor de mooiste kerstgeschenken! Of vraag naar de mogelijkheden, wij helpen je graag! See you soon! KERSTGESCHENKEN info@bij-nett.nl www.bij-nett.nl Hogestraat 83, 6651 BH Druten T 0487 78 51 00 Bij NETT wonen Hogestraat 59, 6651 BH Druten T 0487 22 30 22 Bij NETT kado DE SPECIAALZAAK IN SCHUIFDEUR- EN WANDKASTEN TOEPASBAAR IN ELKE SITUATIE, VOOR JOU OP MAAT GEMAAKT. www.dicksmits.nl Rooijsestraat 45a - 6621 AJ - Dreumel 0487 57 33 92 - info@dicksmits.nl 14 Drogisterij van der Wielen Grotestraat 10c, Deest • 0487 512 354 Immuunsysteem versterken? Wij geven advies op maat! 50%Entreekorting Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen Word lid
zoek
het
op ‘lidmaatschap’of stuur een mail met uw gegevens aan info@tweestromenland.com. Ook kunt u per post reageren. Adres: Historische Vereniging Tweestromenland, Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen • U betaalt voor uw lidmaatschap Historische Vereniging Tweestromenland slechts € 25,- per jaar. • Als welkomstgeschenk krijgt
VOORDEEL 4
GRATIS! Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl
De
service-
• Korting op excursies • Korting op boeken uit de Tweestromenlandreeks • 50% korting op de entreeprijs van het Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen
nummers
Elektrotechnische storing bij u thuis?
specialisten van onze
& onderhoudsdienst staan dag en nacht voor u klaar. Of het nu gaat om kortsluiting, een alarmsysteem dat niet inschakelt of een defecte aardlekschakelaar: Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing zodat u weer onbezorgd kunt wonen.

Honden in alle soorten en maten komen 4 keer per eek ijeen o et terrein van de Gelenberg. Hier leren de baasjes onder andere om op de juiste manier te reageren op het gedrag van hun huisdier. Ook leren ze hoe leuk het is om samen met hun ond e ig te ijn De ursus sen worden verzorgd door 6 trainers, die dat volledig op vrij illige asis doen a ue line Cronenberg vertelt over het cursusaanbod en vooral et le ier ij de trainers aas es n natuurlijk de honden.

HET CURSUSAANBOD EN DOELSTELLING VAN KC

‘De honden beginnen hier met een puppycursus wanneer ze 9 weken oud zijn. Daarna volgt een basiscur sus, waarbij we ingaan op de puber teit van de hond en alle moeilijkhe den die daarbij horen. Hierna hebben mensen de keuze om door te stromen naar hogere niveaus of gewoon lekker bezig te zijn. Het cursusaanbod gaat dus veel verder. De KC staat ervoor dat mensen hier op een positieve manier en naar hun eigen wensen met hun dier bezig

kunnen zijn. We geven op maat les en alle honden zijn hier van harte welkom. Dus ook buitenlandse hon den, oudere honden, of honden die ergens anders getraind hebben.’

KINDEREN EN HONDEN

‘Wanneer kinderen vrij zijn, nodig ik hen graag uit. Ze zijn altijd welkom om mee te doen met de les. Ouders leren hierbij wat wel en niet okay is tussen kind en hond. En de kinderen leren hoe ze om moeten gaan met honden. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten hoe ze een veilige

Tekst: Joep Peters

Foto: Joep Peters

16 KC Maas
& Waal

“Leer je hond te begrijpen door te kijken naar zijn lichaamstaal ”

Bio

omgeving kunnen creëren voor zo wel hond als kind. Hierdoor kunnen we samen het aantal bijtincidenten terugbrengen namelijk. Dat vind ik een van de belangrijkste thema’s hier op de club.’

WANNEER IS EEN CURSIST VAN KC‘ GESLAAGD’?

‘Na de basiscursus is het mogelijk om door te stromen voor verschil lende diploma’s. Om diploma’s te halen worden er examens gedaan. De hond slaagt wanneer hij aan een bepaald niveau voldoet. De cursis

ten kunnen ook slagen zonder diplo ma’s, gewoon door lekker met hun hond te trainen en met een fijn ge voel naar huis te gaan. Dan is voor ons de missie zeker ook geslaagd. Belangrijk is dat mensen hier kunnen doen wat ze graag willen. Wanneer de cursisten tussen de lesdagen door een vraag hebben, zijn we ge woon bereikbaar. En ik ga ook wel eens naar de mensen thuis voor ex tra uitleg. Ze kunnen hier altijd met hun vragen en problemen terecht.’ Met een knipoog: ‘maar bel me lie ver niet middenin de nacht.’

17
Naam: aas Waa Locatie: e den d Actief sinds: Activiteiten: Hondentrainingen
daadnotarissen.nl Beek • Beuningen • Druten • Groesbeek T (088) 024 78 00 E info@daadnotarissen.nl voor Makelaar I Taxateur Schoolstraat 1 I 6641 DA Beuningen T 024-844 01 03 E I I W www.advicemakelaardij.nl A D V I C E Bel A D V I C E voor een gratis waardebepaling van uw woning voor Makelaar I Taxateur Schoolstraat 1 I 6641 DA Beuningen 024-844 01 03 E I I W www.advicemakelaardij.nl D V I C E Bel A D V I C E voor een gratis waardebepaling van uw woning voor een gratis waardebepaling van uw woning ADVICE voor Makelaar I Taxateur Schoolstraat 1 I 6641 DA Beuningen T 024-844 01 03 E I I W www.advicemakelaardij.nl A D V I C E Bel A D V I C E voor een gratis waardebepaling van uw woning Van Heemstraweg 53, Druten (gebouw d'n Bogerd 1e verdieping) 0487-745012 info@namensu.nl ww w.namensu.nl NaMensU richt zich op cliënten die behoefte hebben aan een mentor, bewindvoerder en/of curator. Het menselijk aspect is de basis van het bedrijf.We handelen namens U. WWW.WEADELTALAND.NL info@weadeltaland.nl 088 133 73 00

Vincent Marttin oprichter en eigenaar

Haalbaar maken voor alle lagen van onze maatschappij

PROJECTEN:

Onafhankelijk en objectief advies, de best mogelijke oplossing

In opdracht van de Gemeente Nijmegen Verduurzaam adviezen van 53 verschillende woningen Café de Zaak Beuningen, aankoopbegeleiding + verduurzamen van de Installaties Vele particulier uit alle gelaagdheden adviseren bij het verduurzamen van hun installaties ( verlagen van de energie maandlasten )

Ondersteunen van verschillende installateurs in de regio Lezingen geven in samenwerking met verschillende SNS filialen Verzorgen van rondleidingen in het inspiratie centrum te Zwolle (Onlangs 150 leerlingen kennis laten maken met duurzame installaties in de hoop dat er zich een nieuwe generatie aanmeldt)

VACATURE:

Zoek je een uitdagende job in de duurzaamheidssector? Dat kan bij Marttin Duurzame Energie BV Duurzaamheid Adviseur Installaties

TALENTAWARD 2022
WAAR WIJ VOOR STAAN, DAAR STAAN WE OP
“ “ Marttin Duurzame Energie B.V. Oerdonk 3 • 6641 LH • Beuningen M: 06-46005065 • E info@marttinduurzameenergie.nl • I: www.marttinduurzameenergie.nl
!
Willem Peters Senior Adviseur Duurzame Energie
Wij willen helpen de energietransitie te vereenvoudigen
WILT U BESPAREN OP UW ENERGIEREKENING, WIJ ADVISEREN U OBJECTIEF EN ONAFHANKELIJK BIJ HET VERDUURZAMEN VAN UW INSTALLATIES

Rotary Wijchen Beuningen

SERVICE ABOVE SELF

Of eenvoudiger gezegd: Als Rotarian stel je je ter beschikking aan de maats a ij e deelt je kennis en helpt een ander om zich verder te ontwikkelen. We hebben het over de Rotary, een wereldijde organisatie die i in et om et el ijn van men sen over de hele wereld te verbeteren. Ook in het Land van Maas en Waal is de Rotary a tie otary Wij en Beuningen Tweestromenland steekt de helpende hand toe. oals ij useum eestro menland in Beneden-Leeuwen. Maar ook verder weg levert de otary ijn ijdrage aan de samenleving. Het is een van de ijlers aar de Rotary op gebouwd is.

“De Rotary zet zich in voor een ver betering van de leefomgeving van de mens. Zo zet zij zich al meer dan 35 jaar in om polio wereldwijd uit te roeien. En met succes. Inmiddels zijn het aantal gevallen met 99,9% afgenomen. Daar waar er in 1988 nog 350.000 poliogevallen in 125 landen waren, is polio op dit mo ment nog in slechts 2 landen aanwe zig,” vertelt Walther Verhoeven, se cretaris van Rotary Wijchen, Beuningen, Tweestromenland.

DIVERSITEIT

“Diversiteit is voor ons belangrijk. Op dit moment is een op de drie le

den van onze Rotary club vrouw. Daar zijn we blij mee, maar het kan beter. Ook mag de culturele diversi teit vergroot worden. Ik zou dan ook ondernemers en beroepsbeoefena ren uit diverse culturele achtergron den willen uitnodigen om zich bij ons te introduceren. Heel concreet zijn wij een club waarin we naast be roepservaringen ook persoonlijke ervaringen delen. We komen elke week bij elkaar. Onze thuisbasis is Thuis bij Fien in Wijchen. Daar eten we samen en praten we over de din gen die ons bezig houden. Zakelijk, maar zeker ook persoonlijk. Dat maakt dat we elkaar leren kennen en dat we er voor elkaar zijn.”

20
Tekst: Chabtal Fransen Foto: Rotary Wijchen Beuningen Links Piet Philipsen en rechts Walther Verhoeven

Bio

Naam: Wa t e e oeven

Locatie: Secretaris Rotary Wijchen, Beuningen, Tweestromenland

Naam: iet i ipsen

Locatie: Voorzitter Community Service

“Naast dat we onze clubgenoten een warm hart toedragen, gaat de aandacht ook uit naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel nationaal als internationaal. De blik is naar buiten gericht waar we werken aan een versteviging van onze waarden en normen, zoals het besef van saamhorigheid. We helpen elkaar, maar zeker ook de ander. En dat doen we internationaal én binnen de gemeenten waarbinnen we actief zijn.”

Piet Philipsen, voorzitter van de Rotary Community Service vult aan: “Ook financieel dragen we bij aan

“ Rotary verbindt en verenigt meer dan een miljoen mensen wereldwijd ”

veel lokale goede doelen. Om hier geld voor bij elkaar te krijgen organiseren we verschillende events. Een van de grootste is het jaarlijkse Golftoernooi, waarvan we komend jaar het 25 jarig jubileum vieren. Het zijn altijd gezellige dagen waar we iets bijzonders van maken. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten zijn is er aan het einde van de dag altijd een veiling van spullen en diensten die lokale ondernemers, maar ook particulieren ter beschikking stellen. Zo haalden we dit jaar een recordbedrag van bijna €19.000 op. Daar hebben we veel goede doelen van kunnen ondersteunen.”

Volgend jaar juni is er weer een golftoernooi. Wilt u daaraan deelnemen? Of heeft u items die u wilt indienen voor de veiling? Neem dan contact op met Rotary Wijchen Beuningen

Tweestromenland: rotary nl ij en euningent weestromenland.

21
22 www.s uzan nevanhor sse n.n l T (024 ) 35 63 0 10 “Een eigen maniervan leven vraagtom een eigenmanier www.s uzan nevanhor sse n.n l T (024 ) 35 63 0 10 www.s uzan nevanhor sse n.n l T (024 ) 35 63 0 10 vanaf sc hei d n emen.” VincentenWilmaTromp “Een eigen manier van leven vraagt om een eigen manier van afscheid nemen” Vrolijks Advies Julianaplein 103 6641 CS BEUNINGEN GLD T (024) 6753402 E gerben@vrolijks.nl I www.vrolijksadvies.nl Fijne feestdagen en een gelukkig 2023! Van Heemstraweg 25 – 27 6641 AA Beuningen tel 024 677 22 88 info@vdw-autobandenservice.nl WINTER & 4-SEIZOENEN BANDEN SPECIALIST VEILIG DE WINTER DOOR! WinterbandenSpecialist Schoolstraat 14, 6641 DC Beuningen Tel. 06 54 29 79 51 www.marjohypnozorg.nl Volg ons op facebook ENERGETIX Breed assortiment van magnetische sieraden voor mannen, vrouwen en kinderen & een gevarieerd aanbod aan wellness producten op magnetische basis. Meer informatie: www.marjofeelgood.energetix.tv Marjo Hypnozorg wenst u een Mind bloWing, positief, heilzaam 2023 toe

JURA staat voor hoogste kwaliteit, progressieve innovatie, eersteklas design en echte duurzaamheid.

De nieuwe J8 koffiemachine zit vol technische innovaties voor een perfect resultaat. Met deze machine geniet u, buiten de koffieklassiekers, eenvoudig van nog meer heerlijke smaken. De Sweet Foam-functie aromatiseert het melkschuim met siroop naar keuze. Stel zelf de gewenste smaak, zoetheid en intensiteit samen. Zo maakt u een Sweet Latte met één druk op de knop!

Kom op de koffie tijdens onze koopzondag 18 december, maak kennis met de vele mogelijkheden van de Jura J8 koffiemachine.

Volg ons online: expert.nl expertbeuningen

23
Julianaplein 105a, Beuningen Telefoon: 024-6777404
JURA KOFFIE DEMO DAG 12:00 – 17:00 uur Zondag 18 december OP DE KOFFIE BIJ EXPERT 20% KORTING BIJ 2 ARTIKELEN OF MEER* WWW.DEZAAKVANRUUD.NL JULIANAPLEIN 35, BEUNINGEN | KOOPAVOND VRIJDAG TOT 20:00 * Vraag naar de voorwaarden in de zaak GA VOOR DE MODERNE KERSTLOOK Wij verrassen onze klanten met heerlijke glühwein en chocolademelk met slagroom. Kom genieten van de kerstsfeer. Voor iedere klant hebben wij een gratis attentie klaar staan. Tijdens de Lichtjesavond op zaterdag zijn wij tot 21:00 uur geopend GENIET VAN DECEMBER MET ONZE EVENTS KOOPZONDAG 12:00 - 17:00 LICHTJESAVOND TOT 21:00 KOOPZONDAG 12:00 - 17:00 ZO 11 DEC ZA 17 DEC ZO 18 DEC CADEAUS VOOR ONZE KLANTEN

Amicitia

Precies 100 jaar werd Zangvereniging Amicitia opgericht. Amicitia betekent vriendschap, en die vriendschapsband zien we nog steeds terug binnen het koor.

Al 100 jaar lang. Want niets verbroedert meer dan samen muziek maken. Nieuwbakken bestuursleden Lenny van den Heuvel en Frans Lowiessen vertellen over et ij ondere jaar 2022, de sociale rol van het koor en de voortdurende zoektocht naar verbetering.

AMICITIA 100 JAAR

‘Het was een lastig jaar in de aan loop naar het jubileum, dat had alles te maken met de coronabeperkin gen. Met muziek is het zo: oefening baart kunst. We konden minder re peteren, dus dat ging ten koste van het niveau. We zijn dit jaar bezig om terug te komen op het oude niveau en we zien dat er veel bereidheid is om hierin te investeren. Inmiddels merken we dat de mooie klank die er ooit was steeds meer terugkomt. Onze dirigent en pianist Freddy van Maurik speelt daar een belangrijke rol in. Vanwege ons jubileum willen we medio 2023 een jubileumconcert

geven met medewerking van muzi kale vrienden. We laten dan muziek horen die kenmerkend is voor 100 jaar Amicitia.’

SOCIALE RELEVANTIE

‘We hebben leden die de 80 al ge passeerd zijn, en we hebben leden van rond de 30. Door middel van ac ties zorgen we dat we altijd een goedgevulde verenigingskas heb ben. Daardoor houden we de contri butie laag, net als de drempel om lid te worden van het koor. Mensen die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom om op de maandag tijdens de receptieavond te komen kijken.

Tekst: Joep Peters

Foto:Amicitia

24

Bio

Naam: Zangvereniging Amicitia

Leden: Actief sinds: Activiteiten: Ontspannen door het zingen van pop, filmen musicalmuziek

We zingen meerstemmig en dagen mensen uit om bij ons hun zangkwa liteiten te verbeteren. Elk jaar orga niseren we een jaarafsluiting in de zomer met spel- en muziekactivitei ten. Daarnaast organiseren we rond kerst een gezellig samenzijn. Tijdens deze bijeenkomsten vieren we de vriendschap.’

OP NAAR DE VOLGENDE 100

JAAR

‘We kunnen nog best wat nieuwe le den gebruiken om het voortbestaan van de vereniging te kunnen garan deren. Wij vinden dat stilstand ach teruitgang is. Als koor moet je altijd

“We verloochenen de Maas en Waalse platte

A en E’s niet, behalve tijdens het zingen! ”

zoeken naar verbetering en muzika le deskundigheid. Freddy is deskun dig op gebied van zang en zang techniek. Deze kennis neemt hij vervolgens mee naar het koor. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Maas en Waalse platte A’s en E’s. Deze verloochenen we niet, behalve tij dens het zingen! Zo zijn we continu bezig met verbeteren. We proberen altijd toe te werken naar een punt aan de horizon. Dit doen we met kwaliteit in het achterhoofd, zodat we het niveau van de leden op peil houden of zelfs verbeteren.’

25

Zorggroep Maas & Waal wenst je fijne feestdagen en een gezond 2023

Nieuw jaar, nieuwe baan?

Ben of ken jij iemand die graag kleur geeft aan het leven van anderen?

Bij zorggroep Maas & Waal zoeken we kleurversterkers in de zorg aan onze bewoners en cliënten. Met ervaring, in opleiding, als vrijwilliger en óók als je al met pensioen bent. Je bent waardevol voor ons. Bel, app of mail!

Zorggroep Maas & Waal bestaat uit: het zMW Thuiszorgteam, het zMW Revalidatie- en Behandelcentrum, De Kasteelhof, Alde Steeg, St. Elisabeth, Klein Waelwick en Verpleegunit De Hulsen. www.zmw.nl

Het Vastgoed Journaal

thuis in uw wensen

WIST U DAT DE HUIZENMARKT AAN HET AFKOELEN IS?

De huizenprijsstijgingen zijn volgens het VBO verder afgevlakt in het derde kwartaal van 2022 ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Er is zelfs sprake van de grootste daling in één kwartaal ooit gemeten. Een combinatie van factoren zorgt voor de sterke daling. Al jaren zijn de huizenprijzen aan het stijgen. Vooral in de jaren vóór 2022 was er sprake van zeer sterke stijgingen. Een jaarlijkse stijging van meer dan 10% was geen uitzondering. Het tekort aan huizen was een be langrijke reden voor de sterke stijging. Nog steeds is er een groot tekort aan huizen, maar dat zorgt nu niet meer voor stijgende huizenprijzen. Waar komt dat door?

De sterke stijging van de hypotheekrente maakt een huis kopen duurder Begin 2022 kon u tegen een hypotheekrente van minder dan 2% een hypotheek afsluiten met een rentevast periode van 20 jaar. De Euro pese Centrale Bank (ECB) heeft ervoor gezorgd dat banken goed koop geld konden lenen. Hierdoor hadden banken de mogelijkheid om ook weer geld uit te lenen tegen een laag tarief. Dit zorgde voor extreem lage hypotheekrentes. Om de inflatie tegen te gaan kiest de ECB nu juist voor het verhogen van de rentes. Een logisch gevolg is dat banken ook weer hogere rentes doorberekenen aan hun klanten.

Door de hogere hypotheekrente kunnen huizenkopers minder lenen Het maakt voor de hypotheeklasten een groot verschil of er tegen 2% wordt afgerekend over een hypotheekschuld of tegen 4%. Uitgaande van een hypotheekschuld van €425.000 is het verschil aan rentelasten €8.500 in één jaar. Het lenen van geld in een hypotheek is dus veel duurder geworden. Dit kan al een reden zijn voor dalende huizenprij zen, maar er speelt meer waardoor de huizenprijzen nu zakken.

Na negen jaar van stijgingen kunt u een keer een correctie verwachten De huizenprijzen kunnen niet ongestoord hard blijven groeien. Een koophuis wordt voor steeds minder kopers haalbaar als de stijging van de prijzen harder gaat dan de stijging van de gemiddelde lonen. Mogelijk is dit punt nu bereikt. Mede ook door de energiecrisis en de hoge inflatie. Daar komt nog bij dat de economische vooruitzichten ook zijn verslechterd. Door een combinatie van factoren dalen de prij zen nu. Hoe lang de dalingen blijven aanhouden, is niet te voorspellen.

In 2008 ontstond de kredietcrisis. Banken hadden te grote financiële risico’s genomen, waardoor ze failliet zijn gegaan. Dit had invloed op de volledige financiële markt. In vijf jaar tijd zijn de gemiddelde huizenprijzen toen met 21% gezakt. Volgens het CBS zijn de huizenprijzen vervolgens in de periode van juni 2013 tot januari 2022 met 90,9% gestegen.

Hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen de komende maanden en jaren is niet te voor spellen, maar de eerste dalende prijzen zijn er al. Het kan een kortstondige dip zijn, maar een langere periode met dalende prijzen is goed denkbaar.

Klaproosstraat 2 Beuningen 024 6775711 beuningen@uwhuismakelaar.info www.uwhuismakelaar.info

Meubelspuiterij Maas en Waal & Stam Techniek,

Meubelspuiterij Maas & Waal

Energieweg 19 Beneden-Leeuwen Tel. 0487-593001 / 06-13444237 www.meubelspuiterijmaasenwaal.nl

STAM TECHNIEK AEROCLEANING

Energieweg 19b Beneden-Leeuwen Tel. 06-57487757

www.stamtechniek.nl

laat hout stralen

Meubelspuiterij Maas & Waal

INBLAZEN.

Wij doen dit onder andere door middel van een zeer verfijnde manier van zandstralen (Aerocleaning) deze techniek stelt ons in staat om fijn te kunnen werken waardoor we in sommige gevallen zelfs houten fineerlagen kunnen reinigen.

Eiken, teak of andere houtsoorten worden met een precieze straal lucht en zeer fijne stofdeeltjes gestraald om oude lak/beits lagen te verwijderen. Door dit proces komt de structuur van het hout naar voren en daarbij ook een geheel nieuwe uitstraling. Dit stelt ons dan in staat een zeer breed scala aan beits effecten en dekkende kleuren toe te passen.

Naast dat het aangezicht van uw meubel verfrist is het ook nog een duurzame manier om uw interieur op te leuken want er hoeven geen nieuwe meubels aangeschaft te worden waardoor er dus minder gefabriceerd/vervoerd hoeft te worden.

Kortom bij meubelspuiterij Maas en Waal bent u aan het juiste adres om uw meubels eens in een nieuw jasje te steken.

27
Eethoek teak < Deur < Wij
duurzame partners dichtbij!
spuiten ook keukens!
BIJ MEUBELSPUITERIJ MAAS EN WAAL EN STAM TECHNIEK ZIJN WE GESPECIALISEERD IN MEUBELS NIEUW LEVEN
Voor inspiratie bent u altijd welkom om langs te komen om onze velen kleur stalen te bekijken.
in uw wensen
thuis
Diederik Fokke RT Makelaar Taxateur

Kookstudio Bregje

KINDEREN AAN DE SLAG MET PURE INGREDIËNTEN

Koken en bakken, dat is samen creëren en samen genieten. Voor Bregje is het duidelijk ls ik ook maar een kleine verandering kan brengen in ons eetpatroon, mensen kan laten zien dat vers koken niet alleen heel lekker, maar gewoon ook het beste voor e is dan is mijn missie geslaagd.” Bregje werkte eerder als auditor ij een groot tele om edrij oen die failliet ging greep ze haar kans en ging ze voor haar assie koken Waar ij e vooral kinderen wil laten zien dat gerechten niet uit een pakje komen, maar uit de moes- en kruidentuin.

n mijn oo st dio in gee i oo o s ops inde eest es en o en o de s en inde en samen e staat e soms ve ste d van oe einig a en ennis e is ee g oentes en iden ijn nog g ote on e enden voo ve en ij oo maa eens in de s pe ma t naa oevee moede s naa de pa es en a es g ijpen a s e een maa tijd i en e eiden i daa g aag ve ande ing in en gen n met name inde en aten ien dat o en met p e ing edi n ten et a e este is en e emaa niet o moei ij o oop i dat de onge gene atie ee eet at en at niet goed voo e is a d s eg e

ZELF DOEN inde en nnen ovee e die ans i i e geven ij mij in de e en mag a es We o en op oo p aten voo de vei ig eid maa snij den dat doen de inde en ge oon e et een s e p mes snij e o doo een tomaat daa is in de aa dat i dit n doe nog nooit iets ij misgegaan ie en e en dingen itp o e en daa ee e van n opt et ge e t niet e emaa met et e ept an gaan e daa ge oon mee ve de en e en e miss ien e een nie e ept ont dekt.”

28

“Lekker knoeien in de keuken, daar leer je het meest van. ”

Bio

Naam: eg e anssen teen e g Beroep: igenaa oo st dio eg e

MET ELKAAR de eestdagen e aan omen gaan de inde en samen met n va de o moede de e en in tijdens de o de ind o s op e inde en omen e met e epten en idee n et e ste men int en is et men dat e gaan ma en n dat ijn e e niet de meest eenvo dige gerechten. Het wordt een echt eestmaa Waa e samen van ge nieten We de en de ta e en ma en e een soo t esta ant van e oo estaat it g oepen met inde en van tot en van tot aa e onge e inde en a en g aag te ij de o de en e t i en

e en o en p o ee e dan oo a tijd e st te ma en van aa e mee o en oevee s i e e ij voo ee d in p a es it n oe e tomatensoep in p aats van met s i e oo met o te oete an ma ken.”

teeds mee inde en o ste en met een voedse a e gie o into e an tie. Ik denk dat dit ook komt doordat e te ve a ijn omen te staan van p e en ee ij e ing edi nten e inde en die in de oo o en e en oe e e e nnen o en met ve se ing edi nten en iden e a en en o en maa t e e

ste aa mee oop i een ve an de ing te nnen e e ste igen in oe de vo gende gene atie den t over eten.”

29

Laat jezelf zien!

WIJ ZIJN ER T/M 7 JANUARI 2023! 30 Ellen Thomassen & Lorenzo Derks 0487-512 617 - 06- 51064268 Grotestraat 17 6653 BJ Deest info@trefpuntdeest.nl www.trefpuntdeest.nl Afscheid nemen in huiselijke sfeer Een locatie voor vergaderen, feesten en bijeenkomsten Betrokken & Gastvrij Alles onder één dak
• relaxte fotoshoot • voorparticulierenenbedrijven www.stefaniewoutersfotografie.com
overal, altijd én voor iedereen, ook bij jou thuis! vantienen Landweer 2a Zeeland vantienen.nl limcaf Nijverheidsweg 25 Stein limcaf.nl

Dansschool Identity

VOOR HIPHOP EN MEER

Dansschool Identity in Beuningen is opgericht door Lisanne Kluitmans. Lisanne is 32 jaar en danst al ruim 22 jaar. Ze heeft lessen gevolgd in streetdan e stijldans, zumba, hiphop en modern. Ook heeft ze meegedaan aan verschillende dans edstrijden en o tre dens door het hele land.

ien aa ge eden en i egonnen met et geven van dans essen en toen ontde te i dat et niet a een e is om e te dansen maa dat et ove engen van mijn passie voo dansen op ande en nog e e is

I I I isanne o dt e van om o igine e eatieve en mooie o eog a e n te ma en o vindt e et e ang ij dat iede een in et team pe soon ij e aanda t ijgt odat ie de een it de dans essen aa t at

ij o ij e it i a en e dans es sen die i gee ijn voo a in de stij ip op d aai momentee d ie g oepen een en g oep e ee t ainen e op de donde dag en v ijdagavond in een imte ij o it

n de dans essen o dt e e ee a d aan een ip op o eog a e ge e t en e en e een nie st van de dans o e en e samen e en a s team en et tonen van e p essie tijdens et dansen e de is e oo vee pe soon ij e aanda t

Tekst: Loet van Bergen

Foto: Dansschool Identity

32
DE DANSSCHOOL

Bio

Naam: anss oo dentit

Locatie: e ningnen

Activiteiten: ans es

“Dansen is mijn passie en het liefst dans ik elke dag ”

in de essen m a s team te n nen g oeien is et ee e ang ij om niet a een naa et team a s ge ee te ij en maa oo naa iede een in divid ee p de e manie vo de t et team sne e en ete o dt e eens aatd n end gedaan ove dansen maa i an e ve te en dat de dans essen die i gee topspo t is Wedst ijden dansen is e t ont ettend intensie ede een moet p e ies et e de doen op p e ies et e de moment at ee vee t ai ning en spie a t ost oo dat de teams edst ijden dansen ee t e

team een ge amen ij doe en ie doo ontstaan e e te en e e ge e ige teams! it ee t een positie e e t op de s ee et is e e ee ee een eest e tijdens de t ainin gen e n eden en o g aag i en doo g oeien naa mee e den.”

onge en die ge nte essee d ijn nnen een g atis p oe es aanv a gen op de e site www.dansschoolidentity.nl

33
Zandstraat 101 6658 CP Beneden Leeuwen Tel. 0487 594 364 Heerlijke Feestdagen Geniet samen van kerstchocolade! Elkweekendversvarkensvlees,elke2wekenversrundvleesvanonzeboerderij RUND - DRY AGED RUND BOERDERIJVLEESUITEIGENSLAGERIJ C M Y CM MY CY CMY K [DRUK] Droom - 2022 - Advertentie 105x170 - IJstaart - Concept 2.pdf 1 1-12-2022 14:57:52

DIRECTLEVERBAAR

DIRECTLEVERBAAR

DIRECT LEVERBAAR

VAKMANSCHAP

Parket–Exclusiefheeftmeerderevakmensenin dienst,sommigenmet30jaarwerkervaringindeze branche.DaarnaastisParket–Exclusiefeenerkend leerbedrijf

www.jandeboertuinhuizen.nl | 024-6416466 | Celsiusstraat 8 Wijchen | info@jandeboertuinhuizen.nl Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2023 toe! EN TRAPRENOVATIES Wij leveren ookpar laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 Wij leveren ookpar laminaat cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 DE SPECIALISTOP HET DESPECIALISTOP HET GEBIEDVAN VLOEREN EN TRAPRENOVATIES DESPECIALISTOP HET GEBIEDVAN VLOEREN EN TRAPRENOVATIES DESPECIALIST OPHET GEBIED VAN VLOEREN ENTRAPRENOVATIES DESPECIALISTOPHET GEBIEDVAN VLOEREN EN TRAPRENOVATIES Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het Wij leveren & leggen ook parket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 GEBIEDVAN VLOEREN EN TRAPRENOVATIES Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat Wij leveren & leggen ook parket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 “in demaand mei gevenwij 7,5% korting op elke geplaatste ordervoor een te leggen PVC – parketof laminaatvloer” DESPECIALISTOPHET DIRECTLEVERBAAR Heteikenparketwordtrechtstreeksgeïmporteerd vanuitfabriekenuitEuropa. Wijzorgencontinuevoor eenactuelevoorraadvan2.500m2parket,zodatwe altijduitvoorraadkunnenleggenenleveren.Ons parket is bovendien FSC gecertificeerd. PVC Parket–Exclusiefkannagenoegelkmerkenelk typePVCleggenenleveren.Wijzijno.a.dealervan demerkenModuleo–Therdex–Vivafloors–Douwes Dekker – Sense – Ambiant en Floorlife. VAKMANSCHAP Parket–Exclusiefheeftmeerderevakmensenin dienst,sommigenmet30jaarwerkervaringindeze branche.DaarnaastisParket–Exclusiefeenerkend leerbedrijf dat ook vakmensen opleidt. WILTU ZELF AANDE SLAG Speciaalvoordedoe-het-zelverhebbenwijopgericht onzeinterwinkelgenaamdVloerendeelwinkel.nl waarukuntaanschaffenvelemerkenPVC–laminaat –parket.Ookdematerialenvoorhetleggenvan vloeren,zoalslijmen,egaline,randafwerkingenen ondervloerene.d.kuntuhierinkopen.Vraaggerust een offerte op maat op via onze website. WIJCHEN Parket–Exclusiefheeftrecentgeopendeen2ewinkel inWijchen,gelegenaandeNieuweweg283.Hier vindturuim600m2showroomvloeren.Samenmet houthandelJelsan,diemeubels op maat produceren entafelsenstoelenzittenwijopdezelocatie.Meer dan een bezoekje waard!! Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat of houten vloer dan bent u hier op het juiste adres.
Heteikenparketwordtrechtstreeksgeïmporteerd vanuitfabriekenuitEuropa. Wijzorgencontinuevoor eenactuelevoorraadvan2.500m2parket,zodatwe altijduitvoorraadkunnenleggenenleveren.Ons parket is bovendien FSC gecertificeerd. PVC Parket–Exclusiefkannagenoegelkmerkenelk typePVCleggenenleveren.Wijzijno.a.dealervan demerkenModuleo–Therdex–Vivafloors–Douwes Dekker – Sense – Ambiant en Floorlife.
Parket–Exclusiefheeftmeerderevakmensenin dienst,sommigenmet30jaarwerkervaringindeze branche.DaarnaastisParket–Exclusiefeenerkend leerbedrijf dat ook vakmensen opleidt. WILTU ZELF AANDE SLAG Speciaalvoordedoe-het-zelverhebbenwijopgericht onzeinterwinkelgenaamdVloerendeelwinkel.nl waarukuntaanschaffenvelemerkenPVC–laminaat –parket.Ookdematerialenvoorhetleggenvan vloeren,zoalslijmen,egaline,randafwerkingenen ondervloerene.d.kuntuhierinkopen.Vraaggerust een offerte op maat op via onze website. WIJCHEN Parket–Exclusiefheeftrecentgeopendeen2ewinkel inWijchen,gelegenaandeNieuweweg283.Hier vindturuim600m2showroomvloeren.Samenmet houthandelJelsan,diemeubels op maat produceren entafelsenstoelenzittenwijopdezelocatie.Meer dan een bezoekje waard!! Parket Exclusief B.V. Leegstraat 35, 6045 BB Winssen Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat of houten vloer dan bent u hier op het juiste adres. 0487 - 5248 14info@parket-exclusief.nl inWijchen, Nieuweweg283
VAKMANSCHAP
Heteikenparketwordtrechtstreeksgeïmporteerd vanuitfabriekenuitEuropa. Wijzorgencontinuevoor eenactuelevoorraadvan2.500m2parket,zodatwe altijduitvoorraadkunnenleggenenleveren.Ons parket is bovendien FSC gecertificeerd. PVC Parket–Exclusiefkannagenoegelkmerkenelk
typePVCleggenenleveren.Wijzijno.a.dealervan demerkenModuleo–Therdex–Vivafloors–Douwes Dekker – Sense – Ambiant en Floorlife.
dat ook vakmensen opleidt. WILTU ZELF AANDE SLAG Speciaalvoordedoe-het-zelverhebbenwijopgericht onzeinterwinkelgenaamdVloerendeelwinkel.nl waarukuntaanschaffenvelemerkenPVC–laminaat –parket.Ookdematerialenvoorhetleggenvan vloeren,zoalslijmen,egaline,randafwerkingenen ondervloerene.d.kuntuhierinkopen.Vraaggerust een offerte op maat op via onze website. WIJCHEN Parket–Exclusiefheeftrecentgeopendeen2ewinkel inWijchen,gelegenaandeNieuweweg283.Hier vindturuim600m2showroomvloeren.Samenmet houthandelJelsan,diemeubels op maat produceren entafelsenstoelenzittenwijopdezelocatie.Meer dan een bezoekje waard!! Parket Exclusief B.V. Leegstraat 35, 6045 BB Winssen Nieuweweg283,6603BNWijchen Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat of houten vloer dan bent u hier op het juiste adres. 0487 - 5248 14 06 - 24920929 info@parket-exclusief.nl www.parket-exclusief.nl Nieuweweg283 GEBIED VAN VLOEREN EN TRAPRENOVATIES EN TRAPRENOVATIES Wij leveren & leggen ookparket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Wij leveren & leggen ookparket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 “in demaand meigevenwij 7,5% korting op elke geplaatsteorder vooreente leggen PVC – parket of laminaatvloer” DIRECTLEVERBAAR Heteikenparketwordtrechtstreeksgeïmporteerd vanuitfabriekenuitEuropa. Wijzorgencontinuevoor eenactuelevoorraadvan2.500m2parket,zodatwe altijduitvoorraadkunnenleggenenleveren.Ons parket is bovendien FSC gecertificeerd. PVC Parket–Exclusiefkannagenoegelkmerkenelk typePVCleggenenleveren.Wijzijno.a.dealervan demerkenModuleo–Therdex–Vivafloors–Douwes Dekker – Sense – Ambiant en Floorlife. VAKMANSCHAP Parket–Exclusiefheeftmeerderevakmensenin dienst,sommigenmet30jaarwerkervaringindeze branche.DaarnaastisParket–Exclusiefeenerkend leerbedrijf dat ook vakmensen opleidt. WILTU ZELF AANDE SLAG Speciaalvoordedoe-het-zelverhebbenwijopgericht onzeinterwinkelgenaamdVloerendeelwinkel.nl waarukuntaanschaffenvelemerkenPVC–laminaat –parket.Ookdematerialenvoorhetleggenvan vloeren,zoalslijmen,egaline,randafwerkingenen ondervloerene.d.kuntuhierinkopen.Vraaggerust een offerte op maat op via onze website. WIJCHEN Parket–Exclusiefheeftrecentgeopendeen2ewinkel inWijchen,gelegenaandeNieuweweg283.Hier vindturuim600m2showroomvloeren.Samenmet houthandelJelsan,diemeubels op maat produceren entafelsenstoelenzittenwijopdezelocatie.Meer dan een bezoekje waard!! Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat of houten vloer dan bent u hier op het juiste adres. DIRECT
Heteikenparketwordtrechtstreeksgeïmporteerd vanuitfabriekenuitEuropa. Wijzorgencontinuevoor eenactuelevoorraadvan2.500m2parket,zodatwe altijduitvoorraadkunnenleggenenleveren.Ons parket is bovendien FSC gecertificeerd. PVC Parket–Exclusiefkannagenoegelkmerkenelk typePVCleggenenleveren.Wijzijno.a.dealervan demerkenModuleo–Therdex–Vivafloors–Douwes Dekker – Sense – Ambiant en Floorlife.
Parket–Exclusiefheeftmeerderevakmensenin dienst,sommigenmet30jaarwerkervaringindeze branche.DaarnaastisParket–Exclusiefeenerkend leerbedrijf dat ook vakmensen opleidt. WILTU ZELF AANDE SLAG Speciaalvoordedoe-het-zelverhebbenwijopgericht onzeinterwinkelgenaamdVloerendeelwinkel.nl waarukuntaanschaffenvelemerkenPVC–laminaat –parket.Ookdematerialenvoorhetleggenvan vloeren,zoalslijmen,egaline,randafwerkingenen ondervloerene.d.kuntuhierinkopen.Vraaggerust een offerte op maat op via onze website. WIJCHEN Parket–Exclusiefheeftrecentgeopendeen2ewinkel inWijchen,gelegenaandeNieuweweg283.Hier vindturuim600m2showroomvloeren.Samenmet houthandelJelsan,diemeubels op maat produceren entafelsenstoelenzittenwijopdezelocatie.Meer dan een bezoekje waard!! Parket Exclusief B.V. Leegstraat 35, 6045 BB Winssen Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat of houten vloer dan bent u hier op het juiste adres. 0487 - 5248 14info@parket-exclusief.nl inWijchen, Nieuweweg283
LEVERBAAR
VAKMANSCHAP
Heteikenparketwordtrechtstreeksgeïmporteerd vanuitfabriekenuitEuropa. Wijzorgencontinuevoor eenactuelevoorraadvan2.500m2parket,zodatwe altijduitvoorraadkunnenleggenenleveren.Ons parket is bovendien FSC gecertificeerd. PVC Parket–Exclusiefkannagenoegelkmerkenelk
typePVCleggenenleveren.Wijzijno.a.dealervan demerkenModuleo–Therdex–Vivafloors–Douwes Dekker – Sense – Ambiant en Floorlife.
dat ook vakmensen opleidt. WILTU ZELF AANDE SLAG Speciaalvoordedoe-het-zelverhebbenwijopgericht onzeinterwinkelgenaamdVloerendeelwinkel.nl waarukuntaanschaffenvelemerkenPVC–laminaat –parket.Ookdematerialenvoorhetleggenvan vloeren,zoalslijmen,egaline,randafwerkingenen ondervloerene.d.kuntuhierinkopen.Vraaggerust een offerte op maat op via onze website. WIJCHEN Parket–Exclusiefheeftrecentgeopendeen2ewinkel inWijchen,gelegenaandeNieuweweg283.Hier vindturuim600m2showroomvloeren.Samenmet houthandelJelsan,diemeubels op maat produceren entafelsenstoelenzittenwijopdezelocatie.Meer dan een bezoekje waard!! Parket Exclusief B.V. Leegstraat 35, 6045 BB Winssen Nieuweweg283,6603BNWijchen Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat of houten vloer dan bent u hier op het juiste adres. 0487 - 5248 14 06 - 24920929 info@parket-exclusief.nl www.parket-exclusief.nl Nieuweweg283 GEBIED VAN VLOEREN EN TRAPRENOVATIES EN TRAPRENOVATIES Wij leveren & leggen ook parket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Wij leveren & leggen ook parket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 “in demaand meigevenwij 7,5% korting op elke geplaatsteorder vooreenteleggen PVC – parket of laminaatvloer” DESPECIALIST OPHET GEBIED VAN VLOEREN EN TRAPRENOVATIES DE SPECIALISTOPHET GEBIEDVANVLOEREN ENTRAPRENOVATIES Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het Wij leveren &leggen ook parket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 GEBIEDVANVLOEREN ENTRAPRENOVATIES Bent u op zoek naar het bekleden van een trap, het schuren van een parketvloer of naar een PVC, laminaat Wij leveren &leggen ook parket, PVC, laminaat, vinyl & cement gebonden gietvloeren Nuook inWijchen, Nieuweweg283 “in demaand mei gevenwij 7,5% korting op elke geplaatsteorder vooreen te leggen PVC –parketof laminaatvloer” DE SPECIALISTOPHET Kom langs voor onzeaanbiedingwekelijkse waarbij wij op diverse items kortingen geven tot wel 15%! Bezoek onze winkel in Wijchen met ruim 800 m2 showroomvloeren Ook alles voor de doe-hetzelver “hetgrootsteassortimentshowroomvloerenvandecompleteregio”
VAKMANSCHAP Parket–Exclusiefheeftmeerderevakmensenin dienst,sommigenmet30jaarwerkervaringindeze branche.DaarnaastisParket–Exclusiefeenerkend leerbedrijf

The Beeteaters

Vriendengroep The Beeteaters heeft als motto ‘kan niet bestaat niet’. En dat is te merken: alle leden hebben s e i eke talenten en k ali teiten niets is onmogelijk De groep bestaat uit een vaste kern van 8 vrienden, variërend in lee tijd van tot jaar. Oudste lid Toon is de ‘vader van de Beeteaters’ en houdt iedereen lin het gareel. Leden van het eerste uur Ted van Orsouw en Geert van den Brand vertellen over de e ij ondere lu

Tekst: Joep Peters

Foto: Ted van Orsouw

DE BIETENROOIER

‘In 2007 gingen we met wat jongens een dag kijken bij de Zwarte Cross. We hadden gelijk zoiets van: hier moeten wij aan meedoen! Voor het jaar erop hadden we een luxe auto geregeld, maar die bleek achteraf niet geschikt voor de cross. We zochten dus naar een vervangende auto, ons oog viel uiteindelijk op een bietenrooier van het type Ver vaet Beet Eater. Deze was ruim 4 meter hoog en 12 meter lang. Het was nog een heel gedoe om de bie tenrooier aan de gang te krijgen, maar we kregen het voor elkaar. De beste ideeën ontstaan bij een bier

tje, zo ontstond dan ook de naam Beeteaters.’

D D D ZWARTE CROSS

‘In 2008 reden we voor het eerst mee, dat beviel ontzettend goed. We zijn gek op de sfeer en de ge moedelijkheid daar. De mannen ne men deel en staan op het renners kwartier, de vrouwen en kinderen staan op een camping in de buurt. In de ochtend en de middag rijden er zo’n 10 verschillende klassen op het circuit. Wij doen mee bij de zwaar gewichten. En ’s avonds wordt er bier gedronken natuurlijk. In op

36

Bio

Naam: e eeteate s

Locatie: aas omme

Actief sinds:

Activiteiten: Meedoen aan opto ten eesten en estiva s

dracht van De Zwarte Cross reden we in 2015 ter promotie van het No zemdrankje mee tijdens Bokbierda gen in Zutphen. Dit kwam doordat we eerder die zomer met die truck meereden op de cross.’

EEN GROEP OM REKENING MEE

TE HOUDEN

‘Wij staan in Maasbommel bekend als een groep waar ze altijd rekening mee moeten houden, we zijn niet vies van een geintje of ludieke actie. We organiseerden enkele jaren de Bommelcross. De kinderen van en kele Beeteaters hadden een cross motor, zo kwamen we op het idee. Dit viel de overige jeugd van Maas

“Meestal staan we vooraan, en onderling staan we achter elkaar ”

bommel en later Afferden, Deest en Oss ook op. Ze kwamen overal van daan om te crossen. De Bommel cross groeide ineens uit tot een flink spektakel. En met de carnaval pro beren we altijd de carnavalsvereni ging op de hak te nemen. Vanwege onze activiteiten besloot de VPRO een tijd geleden om ons te volgen. In 2014 trokken we ons eenmalig te rug van De Zwarte Cross, omdat een van onze leden doodziek was. Dat is The Beeteaters: meestal staan we vooraan, en onderling staan we ach ter elkaar.’

37

• Ruime voorraad Staal, RVS en Aluminium.

• Ontwerp en tekenwerk voor uw

• Montagewerken VCA-gecertificeerd.

• Verzinkte stalen lateien uit voorraad.

Waterstraat 34 - 6657CP Boven-Leeuwen info@donkconstructie.nl - 0487-593054 www.donkconstructie.nl
Maatwerk in Staal, RVS en Aluminium.
product.
Hormes in Huis zal je verbazen met het mooie aanbod inloopkasten. In onze showroom hebben we een paar prachtige opstellingen. Alles is maatwerk en passend voor jouw huis. Maar ook kun je bij ons terecht voor: luxe keukens, zonwering, deuren, sanitair, PVC vloeren en hebben we maar liefst 150 tegelsoorten op voorraad. Kom je snel langs of maak een afspraak? MAAK HET MAKKELIJK. HORMES IN HUIS - BUYS BALLOTSTRAAT 3 - WIJCHEN 024 642 51 44 - WWW.HORMES.NL Het team van Wi ems Boven-L uwen wenst ieder n h rlijke kerstdagen en het a erbeste v r n gezond 2023! Op zoek naar een afwisselend baan in de metaaltechniek? Neem dan contact met ons op of kom aan voor een bak koffie. info@willems.nl • 0487-745600 • www.willems.nl Op zoek naar een afwisselend baan in de metaaltechniek? Neem dan contact met ons op of kom aan voor een bak koffie. info@willems.nl • 0487-745600 • www.willems.nl
Wenst u een heerlijk 2023 Wij leveren catering op maat voor iedere gelegenheid, afgestemd op uw wensen en budget. Met passie, en oog voor detail zorgen wij voor een onvergetelijke ervaring. • Partycatering • Evenementen catering • Workshops • Partyverhuur • Verhuur frietwagen Hoogstraat 7c • 6644 BS Ewijk • 0487 522539 • www.cateringdegoudenleeuw.nl VAN BITTERBAL TOT KREEFT, ALLES IS MOGELIJK! Bas en Sandra van der Aa
U VINDT DE WINKELS VAN WOONBOULEVARD WIJCHEN AAN DE GRAAFSEWEG 777, 781 EN 783 EN NIEUWEWEG 303 | 024 - 6491149 WWW.WOONBOULEVARDWIJCHEN.NL OOSTERSE EN MODERNE TAPIJTEN WOONBOULEVARD WIJCHEN THUIS IN WONEN 45.000M 2 , 28 WINKELS en 800+ MERKEN ELKE ZONDAG GEOPEND!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.