Page 1

jaargang 4, nummer 2 juli 2015 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N MAAS TEN | WIJCHEN WIJ | WE ST MAAS&ENWAAL WAAL | BEUNI EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW W E | DRR U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W WI JCHEN | WESAR ST - MParticipatie AAS ENNijmegen WAAL | BEUNINGGEN E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W Alert op arbeidsrecht HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM Topondernemer & McDonalds MAAS DRIE L |N EDER B ETUWE | DR UTEN | WIJ IJCH Jubileum BCMW N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |Hinspirerend E UMEN |OSS |TIE L onafhankelijk magazine voor zakendoen Onafhankelijk ondernemersmagazine voor de regio Nijmegen, Oss en Tiel


Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


Voorwoord Een Griekse zomer de crisis voorbij!

bestuur IN2Maas&Waal in gesprek over ondernemerschap met Gedeputeerde Bea Schouten:

Griekenland beheerst het nieuws, de financiële markten en wellicht zelfs uw vakantieplanning. Het wordt een hete zomer. Gaan we nog verder met ondersteunen, helpen we de Grieken of trekken ze maar hun conclusies. Hoever ga je met participeren, een referendum ( nog niet bekend wat de uitslag zal zijn) en wat mag je van een regering verwachten?Als ondernemer gaat u ook in gesprek met uw werknemers om tot betere Participatiewet resultaten te komen en men verwacht van u daadkrachtig handelen.

“Over grenzen heen kijken”

Gezamenlijk welzijnsdenken in plaats

2015 het jaar van de participatiemaatschappij. Vandaar dat we deze van welvaartsdenken uitgave toch wat dichter bij huis starten met een artikel over Participatie. De overheid en ondernemers werken samen en dat biedt kansen. Made in Maas & Waal Bea Schouten afkomstig uit Wijchen en nu in het pluche van de Provincie deelt met u haar eerste indruk. Ook andere ondernemers delen hun visie met u. Wat dacht u van alle veranderingen in de arbeidswetgeving. Gemotiveerde werknemers zijn van groot belang voor het welslagen van uw bedrijf. Vandaar ook extra aandacht in deze uitgave voor de werkplek/kantooromgeving. Het netwerk Ook op dit vlak de nodige trends die welzijn, Nijmeegs Ondernemerscafé duurzaamheid en een goede bedrijfsvoering positief beïnvloeden.

bedrijfsvoering

Voordat deze uitgave in productie ging kwam er witte rook uit Den Haag. De crisis Rogier van Lith is voorbij en er wordt binnenkort ook nog Yvonne van der Bend 5 miljard uitgedeeld. Natuurlijk moeten we dit nog gaan zien en ervaren, maar een stimulans voor een koopkrachtverbetering van de consument is altijd welkom. Het BTW vraagstuk is nog een heet hangijzer en hierover zal stevig onderhandeld moeten gaan worden.

6 10 12 15 19

Toponderneming McDonalds franchiser Renske van Mameren

Onderhandelen moet je ook als topondernemer en zeker als je zeven McDonalds vestigingen runt of in Oss MSD bestuurt. Ook Teddy Vrijmoet laat zien hoe je scherp en innovatief kunt blijven met het organiseren van het grootste event van Europa De Nijmeegse Zomerfeesten. Kortom, een hete zomer en zeker nu de maand juli tropisch is begonnen. Een fijne vakantie en veel leesgenot. Graag tot 30 september IN2MW Experience en veel leesplezier! Jaargang 4, nummer 2, juli 2015

Onafhankelijk magazine voor inspirerend zakendoen

MAAS & WAAL

Colofon

Uitgever: Yvonne van der Bend Hoofdredactie: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl Redactieadres: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

Redactie: Willeke Guelen, Chantal Swartjes, Charlotte de Leeuw, Sylvia de Witt, Mieke Wouters

(Harten4Groep Beuningen), John Kusters (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg).

Fotografie: Ger Loeffen, Niels Stam, Henk van der Bend

Vormgeving/opmaak: DixDesign, Cuijk

Redactieadviesraad: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging DrutenOndernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Ton Hendrix

Realisatie & Productiebegeleiding Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen Druk Ten Brink, Meppel


20

kennis & markt

Inhoud

mens & bedrijf

Familybusiness Huisman Elektrotechniek

Innovatie Een eigentijds kantoor

49 27 51 28 33 55

Ondernemen versus Wetenschap Robotisering Trendspotting Online versus retail

De Werkplek van Harold Hendriks

branche update Het arbeidsrecht verandert

De Zakenlunch Cees Mens

Hoe blijf je scherp Teddy Vrijmoet

57

39

katern

Business Club Maas & Waal Bedrijfsbezoek Harlekijn, Golfcentrum de Batouwe, Jubileumfeest BCMW, Businessflitsen De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

Wordt lid van IN2 Maas & Waal voor € 21,50, meer infobusinessmedia4all.nl

Statistiek Festival Monitor

Sponsored by IN2 Maas & Waal Stamceldonorbank

@IN2MaasWaal Advertentie Exploitatie/ Online-Adverteerdersservice IN2 Maas & Waal verschijnt vier maal per jaar in maart, juni, september en december. Voor meer informatie over advertentie­tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Karin de Vries: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. Verspreiding: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 5 werknemers in de gemeenten: Nijmegen, Groesbeek, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Oss, Maasdriel, Tiel, Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave.

61 62

Gespot Genomineerden OVHJ Beuningen

LID WORDEN • Alle uitgaven ontvangen voor € 21,50 en elke keer € 5,00 korting op toegang IN2 Maas & Waal Experience • Wij verspreiden onze uitgave in een oplage van 10.000 exemplaren via controlled circulation. Dat betekent dat wij wisselen in onze adresbestanden.Wilt u verzekerd zijn van elke uitgave? Wordt lid voor € 21,50 • Meldt u nu aan via onze website www.businessmedia4all. nl (klik op abonneren) of mail info@businessmedia4all.nl. Partner IN2 Maas & Waal: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 165,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2 Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. U kunt een abonnement opgeven door een email te sturen aan de klantenservice: info@businessmedia4all.nl o.v.v. abonnement Maas en Waal. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

IN2 Maas & Waal

Oplage: 10.000 exemplaren Copyright: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. ©2015 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all www.businessmedia4all.nl


BESTUUR

IN2Maas&Waal in gesprek over ondernemerschap met Gedeputeerde Bea Schouten:

“Over grenzen heen kijken”


7 Elke zaterdagochtend trekt ze haar hardloopschoenen aan voor een sportieve training bij Atletiek Vereniging Wijchen. En regelmatig stapt ze samen met haar man Rob op de fiets voor een rondje in de groene omgeving van haar woonplaats. Allemaal zaken die CDA-politica Bea Schouten scherp houden. Want als kersverse gedeputeerde van de Provincie Gelderland komt er veel op haar af: ‘het is nu vooral kennis maken met het werk en vooral ook met de mensen die erbij betrokken zijn. IN2Maas&Waal gaat in gesprek met deze actieve gedeputeerde. Wat kunnen ondernemers van haar verwachten? Eigen ruimtelijke invulling Als portefeuillehouder Regiocontracten en stedenbeleid, gebiedsgerichte opgaven, leefbaarheid en milieu is Bea Schouten verantwoordelijk voor een breed pakket aan taken: ‘de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie voor Gelderland. Daaruit zijn onder andere zes regio’s voortgekomen, die elk om een eigen ruimtelijke invulling vragen. Nu breekt het moment aan om daar verder vorm aan te geven. Hoe gaan we om met onze groene gebieden? Met de stadsregio’s? Met het vervoer? Wat doen we met gebieden die met krimp te maken hebben? Een complex samenspel waarbij we gemeentes, onderwijs en zeker ook ondernemers zullen betrekken. Want nog lang niet alles ligt vast. Wat is er nodig om de visie te realiseren? Wie gaat welke taken uitvoeren? Het wordt steeds belangrijker om samen te werken en verder te kijken dan de eigen grenzen. Dat geldt voor gemeentes, maar zeker ook voor ondernemers. Ook hun verantwoordelijkheid houdt niet op bij de poort van het bedrijf, die dragen we in toenemende mate samen.’ Leefbaarheid centraal ‘Ik beschouw leefbaarheid als het kernbegrip van mijn portefeuille. Daarbij staat een gezond milieu en een veilige leefomgeving centraal. Maar ook de werkgelegenheid is een factor van belang als we over leefbaarheid praten. Want een prettige baan en een goed inkomen dragen veel bij aan het gevoel van welbevinden in een samenleving. Gelderland is zich steeds meer aan het ontwikkelen tot internationaal centrum voor distributie. Met de Waal en de grote snelwegen als motoren. Die ontwikkeling biedt grote kansen aan ondernemers en werkgelegenheid aan de inwoners van ons gebied. Maar ook bereikbaarheid staat hoog op de agenda. Hoe houden we de doorstroming in de hand, lossen we knelpunten op en voorkomen we nieuwe stagnaties? Allemaal zaken die je als provinciale overheid niet alleen kunt oplossen. Daarom zal ik veel de provincie in trekken om bedrijven te bezoeken en in gesprek te gaan met ondernemers. Ik deel graag hun ideeën en visies op de verdere ontwikkeling van onze provincie.’

Een leven lang leren Bea Schouten mag dan een nieuwkomer zijn in de provinciale politiek, onervaren is ze allerminst. Ze deed landelijke ervaring op in de wereld van de asielzoekers, voltooide een universitaire opleiding gezondheidswetenschappen, gaf leiding aan diverse GGD-teams in een viertal NoordBrabantse gemeentes en volgde regelmatig organisatie- en managementtrainingen. Ook was ze lange tijd actief in de Wijchense politiek. ‘Een leven lang leren, dat vind ik belangrijk. Voortdurend in ontwikkeling blijven en nieuwe uit­ dagingen aangaan. Dat geldt ook voor de mensen om mij heen. Ik geloof sterk in de kracht van de samenleving. Niet alles voorschrijven vanuit de overheid, maar juist mensen zelf stimuleren om mee te denken en mee te doen, om grenzen te verleggen. Dat is de basis van waaruit ik graag werk. En het sluit mooi aan op mijn nieuwe uitdaging: visie ontwikkelen en uitdragen, draagvlak creëren voor de inhoud, met alle betrokkenen samen de zaken in beweging krijgen.’ In verbinding met de praktijk Terugkijkend op de afgelopen periode kan Bea Schouten niet anders dan concluderen dat het allemaal heel snel gegaan is. ‘Ik was al zo trots dat ik Statenlid werd. En nu gedeputeerde, dat had ik nooit kunnen voorspellen. Ik ben pas relatief laat zelf in de politiek actief geworden, hoewel ik wel uit een politiek geëngageerd gezin kom. Zeker ook door mijn zus Ank. Zij was destijds een van de jongste Tweede Kamer leden. Ik heb twaalf jaar met veel plezier in de lokale Wijchense politiek gewerkt. Natuurlijk vraagt iedereen me nu naar mijn landelijke ambities, maar ik hou ervan om direct in verbinding met de praktijk te staan. Ik wil weten wat er in de provincie speelt. In het gebied waarin ik ook zelf woon en werk. Met mijn portefeuille als gedeputeerde sta ik echt midden tussen de mensen. En daar voel ik me goed bij.’

Op 26 maart werd Bea Schouten in de eerste vergadering van de Provinciale Staten Gelderland beëdigd als Statenlid om een maand later de eed af te leggen als gedeputeerde. Bea Schouten: ‘het is inderdaad allemaal heel snel gegaan.’

Foto: Rob Loeffen

Dit voorjaar liep Bea Schouten voor het eerst een kwart marathon in Rotterdam, een idee bedacht door haar broer bij het ‘familie-kerstdiner’. Ook de 10 km van de Marikenloop ging haar goed af. Bea Schouten: ‘de verzorging onderweg was in handen van de niet-lopers en nadien aten we gezamenlijk met de hele familie. Dat wordt, hoop ik, een traditie!

Foto: Rob Loeffen Interview: Willeke Guelen Foto’s: Ger Loeffen

MAAS & WAAL


MT Projectteam Willems aan het werk- in het midden, Tjerk Ploeger

Willems Boven-Leeuwen: Uw constructieve partner in staal, rvs en aluminium Al bijna 60 jaar is Willems Boven-Leeuwen dé partner voor kleine en grote uitdagingen op het gebied van constructies met staal, rvs én aluminium. Klanten waarderen het bedrijf om de flexibele en creatieve wijze waarmee het op hun wensen inspeelt en hun opdrachten vlekkeloos realiseert. Daarbij gaat het om zowel standaardproducten als om maatwerk. De focus van Willems Boven-Leeuwen is altijd gericht op betrouwbaarheid en kwaliteit. De combinatie van vakmanschap en betrokkenheid is de basis van de goede reputatie van dit bijzondere bedrijf. Wat doet Willems Boven-Leeuwen? Tjerk Ploeger, algemeen directeur van Willems Boven-Leeuwen, vertelt: Bedrijven concentreren zich steeds meer op hun core-business en besteden ondersteunende activiteiten steeds vaker uit aan partners die op basis van een langdurige relatie de onderneming door en door kennen. Willems Boven-Leeuwen is al jaren de vaste partner van vele toonaangevende bedrijven. Al bijna 60 jaar zien wij het als onze taak om klanten te ondersteunen met nieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden. Flexibiliteit, kwaliteit en het nakomen van afspraken zijn dan ook onze kernwaarden.” Ploeger vervolgt: “Willems Boven-Leeuwen wil een toegevoegde waarde leveren in diverse marktsegmenten. We maken het verschil met creatieve oplossingen bij de realisatie van projecten. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn bij ons gewaarborgd, mede op basis van onze ISO 9001, NEN 1090 en VCA-certificeringen. Ons vakmanschap borgen we door continue scholing en certificering van onze allround hooggekwalificeerde medewerkers en we streven er voortdurend naar om elke keer weer de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Sterk in industrieel onderhoud Over de kracht van zijn bedrijf in industrieel onderhoud is Ploeger gedecideerd: “De kennis en kunde van onze medewerkers komen goed tot hun recht bij het uitvoeren van projecten in bestaande situaties. Vakkundig inzicht in de mogelijkheden binnen de bestaande situatie en het professioneel inmeten geven ons een ijzersterke startpositie. Onze medewerkers zijn mensen die hun vak verstaan. Het monteren vindt altijd in eigen beheer plaats. Hierdoor garanderen we een snelle, veilige en efficiënte montage. De uitvoering vindt in nauw overleg met de opdrachtgever plaats.

Onze montagemedewerkers hebben een grote dosis ervaring en kennis en een mentaliteit van aanpakken en meedenken. Wij denken in oplossingen en mogelijkheden. Gecertificeerd laswerk waarborgt kwaliteit Een van de zaken waarop zijn bedrijf zich onderscheidt is volgens Ploeger de kwaliteit van het laswerk. “Onze ervaren en hooggekwalificeerde vaklieden leveren gecertificeerd MIG-, MAG- en TIG-laswerk. Onze goed geoutilleerde en geconditioneerde werkplaatsen zijn compleet ingericht om ook de meest complexe constructies en apparaten te maken en te assembleren. Onze vakmensen lassen onder andere machineframes, trappen, bordessen, opslagtanks en leidingwerk in diverse materialen.” Onderhoudswerkzaamheden op locatie Vaste onderhoudsteams van Willems zijn elke dag onderweg om industriële opdrachtgevers te ondersteunen. Ploeger: “Het (bij)plaatsen van roostervloeren, uitbreiden van bordessen en leuningen zijn voorbeelden van onze dagelijkse werkzaamheden. Bovendien zijn we ook gespecialiseerd in de nieuwbouw en het onderhoud van kraanbanen en het installeren, repareren en vervangen van rvs-leidingsystemen. Willems Boven-Leeuwen biedt uiteraard ook ondersteuning bij grote onderhoudswerkzaamheden. Onze onderhoudsteams kunnen altijd terugvallen op onze engineers en goed geoutilleerde productiefaciliteiten in Boven-Leeuwen.” Flexibiliteit op alle fronten Op het allerlaatste moment nog specificaties aanpassen of inspelen op onverwachte situaties tijdens de onderhoudsklus is voor Willems geen probleem. “Wij zien het als een uitdaging die we direct aanpakken en


oplossen”, vertelt Ploeger. Om het primaire proces bij de klant zo min mogelijk te verstoren zijn de onderhoudsteams van Willems Boven-Leeuwen flexibel inzetbaar. Of het nu ‘s nachts of in het weekend is, wij zetten samen met onze klanten in op een minimale verstoring van uw bedrijfsprocessen. Ook zijn we 24 uur per dag bereikbaar bij storingen of calamiteiten via ons speciale 24/7 telefoonnummer. Op basis van klantspecifieke serviceovereenkomsten ondersteunen wij snel bij acute problemen.” FLEXIBELE ONDERHOUDSTEAMS Hoe doet Willems Boven-Leeuwen dat? Ploeger vervolgt: “Onze klanten en hun opdrachten staan altijd centraal. We staan bekend om ons oplossingsgerichte denken en handelen en onze medewerkers zijn altijd zeer betrokken bij de klanten en hun projecten. Onze projectleiders zijn van A tot Z verantwoordelijk voor de klanttevredenheid. Onze projectmatige aanpak kenmerkt zich door een sterke borging van alle projectstappen en de directe communicatie met alle partijen. Een expliciete en uitgebreide evaluatie op alle niveaus met de klant gedurende het project is ook kenmerkend voor onze aanpak. Samen met onze relaties verbeteren we continu onze dienstverlening, zodat er een solide basis aanwezig is voor een langdurige verbintenis.” Partner voor constructies in staal, rvs en aluminium Willems Boven-Leeuwen ondersteunt met raad en daad bij nieuwbouwplannen en onderhoudsprojecten. Ploeger: “We beschikken over uitgebreide ervaring en kennis en werken snel en effectief. Daardoor zijn we succesvol bij grote klanten als ARN in Nijmegen, waar we samen met de klant inzetten op minimale verstoring van hun primaire proces, maar bijvoorbeeld ook bij Dierenpark Amersfoort en diverse rederijen. We hebben aan een half woord genoeg. Hoe eerder een klant contact met ons

opneemt, hoe eerder hij profiteert van onze expertise. Onze technische adviseurs kunnen hun maximale toegevoegde waarde inbrengen wanneer de klant ons al bij het ontwerpproces betrekt. Dat is wat Willems BovenLeeuwen bedoelt met meedenken.” Onze kracht? Willems Boven-Leeuwen denkt mee, vanaf het ontwerp tot de montage. Ploeger: “Samenwerken met ons betekent dat de klant kan rekenen op een van onze kundige en ervaren projectleiders als vaste contactpersoon. Hij coördineert alle diensten en disciplines die nodig zijn om alle vragen te beantwoorden en opdrachten zo vlot, efficiënt en kosten-economisch mogelijk te realiseren. We máken niet alleen, maar inventariseren tevens problemen en lossen die op. Daarvoor staan onze flexibele onderhoudsteams altijd klaar. Dát is wat Willems Boven-Leeuwen bedoelt met samenwerking.”

Waterstraat 24, Boven-Leeuwen Telefoon 0487-592304 www.willems.nl


BESTUUR

vlnr Gerard van Gorkum. André van den Hurk, René van Bindsbergen, Jerry Croes, Turgay Tankir & Berrie Schattenberg

Gezamenlijk welzijnsdenken in plaats van welvaartsdenken Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. In Nijmegen is de Stuurgroep Arbeidsparticipatie Rijk van Nijmegen gevormd om arbeidsparticipatie te sturen en te begeleiden. IN2 Maas & Waal sprak met de leden van de stuurgroep, die als de SAR door het leven gaat.

Bestuur In de werkkamer van wethouder Turgay Tankir (economie, werk, inkomen, cultuurbeleid en toerisme) in het gemeentehuis van Nijmegen zitten de wethouder zelf, Jerry Croes (voorzitter bedrijvenvereniging TPN-West), Gerard van Gorkum (directeur ARN), André van den Hurk (voorzitter Ondernemend Maas en Waal), René van Bindsbergen (voorzitter Bedrijvenvereniging De Schoenaker Beuningen) en Berrie Schattenberg (afdeling Werkgelegenheid gemeente Nijmegen). Tankir opent het gesprek. “Als mede-uitvoerder van de participatiewet zal het Werkbedrijf Regio Nijmegen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt proberen aan het werk te helpen. De gemeente Nijmegen zal daar, net als de andere gemeenten in de arbeidsregio, UWV en Breed, graag aan meewerken. Om die reden zoeken we ook de samenwerking en de discussie met ondernemers uit het Rijk van Nijmegen en de regio Maas en Waal. Dat is één van de dingen die de stuurgroep doet.” Samenwerking is essentieel Van Bindsbergen ziet de Participatiewet als een betere organisatie van het ‘oerwoud aan regels’, dat het kenmerk was van de voorheen geldende wetgeving. Hij is wel van mening dat de financiële risico’s goed moeten worden besproken. Van Gorkum merkt op dat er altijd al te veel partijen betrokken waren als het om re-integratie ging. “De banen zitten bij de bedrijven, dus daarmee moet je samenwerken. Een goede arbeidsparticipatie kan echter alleen als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen stempel meer geeft. Daar gaan zij zich naar gedragen. Elk mens heeft kwaliteiten en die moeten we gaan gebruiken. Straks komen er grote tekorten in verschillende beroepen. Een van de mogelijkheden om daar iets aan te doen is gebruik te maken van de Participatiewet. We zullen dan ook mee en meer een beroep gaan doen op het sociale hart van ondernemers. Gelukkig is de samenwerking tussen de regionale lokale overheden en de ondernemers uitstekend. Ik verwacht daar dan ook veel van.”

“Het is niet altijd mogelijk om mensen op een korte termijn om of bij te scholen. Je zult dus moeten kijken naar de behoefte van de markt.” Werken aan snelle beschikbaarheid Van Gorkum en Tankir vinden dat één van de belangrijkste taken van het Werkbedrijf zal zijn het zorgen voor snelle beschikbaarheid van geschikte arbeidskrachten. Van Gorkum: “Dat kan door goed naar de mensen te kijken en een solide meldingssysteem te ontwikkelen.” Van den Hurk vindt dat er ook aandacht moet worden besteed aan het aanbod van geschikte krachten. “Het tekort aan technisch personeel moet je oplossen door (bij) scholing. Probleem is dat die mensen snel nodig zijn en dat je nooit meteen 100% geschikte mensen kunt krijgen. We moeten die weinige tijd dus zo effectief mogelijk benutten, want, alhoewel sociaal ondernemerschap er bij ondernemers vaak in zit, ze kijken toch naar wie ze kunnen gebruiken.” Volgens Van Gorkum is een quotum geen probleem, “zo lang je maar echte banen schept. Daarvoor zal je moeten kijken of mensen écht inpasbaar zijn.” Van Bindsbergen vult aan dat met name bij ouderen niet moet worden uitgegaan van vooronderstelling, maar dat je door een individuele aanpak ook hen op de juiste plek kunt plaatsen. Werkgevers én werknemers aanspreken Tankir erkent dat het matchen van werklozen en bedrijven essentieel is, maar ziet ook barrières. “Het is niet altijd mogelijk om mensen op een korte termijn om of bij te scholen. Je zult dus moeten kijken naar de behoefte van de markt. Daarnaast zullen we moeten bezien wat te doen met de grote instroom van arbeidsmigranten, want die bezetten momenteel ook veel werkplekken.” Croes knikt. “We mogen niemand afschrijven, want iedereen verdient dezelfde kans op werk. We moeten dus ook werk-


11

“Welvaart kan niet bestaan zonder welzijn, dat is een wetmatigheid. We moeten goede business dus gaan combineren met maatschappelijke doelen en overgaan tot écht sociaal ondernemerschap.”

gevers aanspreken die nu alleen winstmaximalisering nastreven en hen overtuigen om mee te doen in de samenwerking. Daarnaast moeten we een beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemer zelf; alleen zij die willen zullen slagen.” Banen scheppen Volgens Tankir moeten de beschikbare fondsen worden besteed aan het creëren van werkplekken, ook voor mensen met een beperking. Het onderwijs moet daarbij volgens Van den Hurk meer gelijke tred gaan houden met de economie en ook in het aanbestedingsbeleid zullen de juiste eisen moeten worden gesteld. Van Gorkum vult aan dat we moeten kijken of sociale factoren een grotere rol kunnen spelen bij aanbesteden en inbesteden. “Het moet niet alleen om de prijs gaan, maar ook om het maatschappelijk besef!”

“We zullen een beroep moeten doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de werknemer zelf; alleen zij die willen zullen slagen.” Het begin is er Op donderdag 25 juni jl. heeft de stuurgroep convenanten getekend met een aantal grote werkgevers in Nijmegen. In dat convenant zeggen zij hun medewerking toe aan het realiseren van de uiteindelijke doelen van de Participatiewet. In 2015 en 2016 zullen er 250 nieuwe banen in en voor de regio Nijmegen worden gerealiseerd. Landelijk is afgesproken dat de werkgevers in 2026 125.000 nieuwe banen zullen scheppen voor de doelgroepen van de Participatiewet. Van den Hurk wijst op het belang van een goede communicatie. “In Maas en Waal leeft dit nog veel te weinig.” Tankir merkt daarover op dat daaraan wordt gewerkt, onder meer door het organiseren van bedrijfsbezoeken en deelname aan netwerkbijeen-

komsten. Zo organiseert de gemeente Nijmegen twee keer per jaar een rode-loper-bijeenkomst voor nieuwe directeuren van bedrijven in stad en regio. Gerard verwacht dat het de doelen van de Participatiewet goed haalbaar zijn, zolang overheid en ondernemers maar goed samenwerken en er gezorgd wordt voor goede arbeidsvoorwaarden. Welzijn en welvaart De aanwezigen zijn het erover eens dat de in de SAR verzamelde partijen meer moeten focussen op een gezamenlijk welzijnsdenken in plaats van welvaartsdenken. De mens moet dus weer voorop komen te staan. Gerard: “Welvaart kan niet bestaan zonder welzijn, dat is een wetmatigheid. We moeten goede business dus gaan combineren met maatschappelijke doelen en overgaan tot écht sociaal ondernemerschap.” Van den Hurk voegt toe dat je daarvoor over grenzen heen zult moeten kijken. Croes knikt instemmend. “We moeten vanuit een economisch perspectief bekijken hoe we sociaal kunnen ondernemen. Een deel van de oplossingen daarvoor ligt op de bedrijventerreinen. Overal liggen kansen, zolang we onze kennis en ervaring maar delen!” Tekst & foto’s: RvL


BESTUUR made in maas & waal aflevering 3

Directielid Hway Kwee van Bloemen de Maas

Robert-Jan Kusters, modellenmaker bij Meubelindustrie Het Anker.

Op bezoek bij Meubelindustrie Het Anker en Bloemen de Maas:

‘Onze producten gaan de hele wereld over’ Na maanden van intensieve voorbereiding werd op 12 juni jl. in de voormalige DRU-complex te Ulft het startschot gegeven voor het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland. Onder leiding van festivaldirecteur Dolly Verhoeven staat ruim drie maanden lang de bijzondere geschiedenis van de Gelderse maakindustrie in de schijnwerpers. Ook de regio Maas en Waal doet actief mee aan het festival. De komende maanden openen tal van maakbedrijven hun deuren voor rondleidingen, workshops, open dagen en nog veel meer. IN2Maas & Waal ging opnieuw in gesprek met twee succesvolle vertegenwoordigers van de maakindustrie uit de regio. De producten van zitmeubelenfabrikant Het Anker uit Druten en leverancier van teakdecks en buitenmeubilair voor megajachten Bloemen de Maas uit Niftrik vinden hun weg over de hele wereld. Familiebedrijf Bij Meubelindustrie Het Anker in Druten, staat inmiddels de derde generatie aan het roer. Het begon allemaal in 1928 met ‘opa Gubbels’ die met zijn bakfiets vol manufacturen langs de deuren ging, terwijl zijn vrouw een klein winkeltje met band en garen in Horssen bestierde. Nadat hun zoon in de kost ging bij een meubelstoffeerder in Nijmegen, werd ook deze dienst door A. Gubbels en Zn, zoals het bedrijf toen nog heette, in Maas & Waal aangeboden. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste fabrikant van zitmeubelen in Nederland. ‘Je treft onze meubellijnen aan in Dubai, IJsland, Israël, Japan, Zuid-Afrika en in de Scandinavische landen. Maar ook dichter bij huis in België en Duitsland zijn we actief’, aldus Arno Gubbels, die inmiddels samen met zijn broer Wim jr. en een aantal andere toegewijde mensen leiding geeft aan het familiebedrijf.

Unieke stukken Ook de producten van Bloemen de Maas gaan de hele wereld over. Directielid Hway Kwee: ‘Het bedrijf is opgericht in 1982 en we hebben ons sindsdien gespecialiseerd in hoge kwaliteit scheepsdekken van teakhout en exclusief buitenmeubilair voor megajachten. Dat is allemaal maatwerk, elk meubelstuk of scheepsdek wordt met uiterste precisie en vakmanschap vervaardigd. Het zijn allemaal unieke stukken, in onze wereld heet dat ‘one-of’. We leveren vooral aan Nederlandse jachtbouwers, die een heel goede reputatie hebben in de internationale wereld van de superjachten. Een in Nederland gebouwd schip heeft nog altijd een streepje voor bij de internationale kopers.’


13 Bekendheid Hoewel beide bedrijven bijzonder succesvol opereren, zijn ze bij het grote publiek minder bekend. Arno Gubbels: ‘de consument kan zich wel oriënteren in onze 3500m2 grote showroom, om bijvoorbeeld de hele collectie te bekijken, maar wij leveren onze producten altijd via de meubeldetailhandel. Verder werken wij veel op projectbasis. Dat is ooit begonnen met het inrichten van de bungalows van Sporthuis Centrum in de jaren zeventig. Inmiddels richten we complete kantoren in en voorzien we grote hotels en vakantiecomplexen van meubilair. In die wereld zijn we heel bekend. We doen veel zaken met mensen die we al lang kennen. We nodigen ze uit in onze showroom in Druten, ontvangen ze op beurzen en zorgen altijd voor een warm welkom. Dat waarderen onze klanten. Het levert ons niet alleen veel inspiratie, maar zelfs weer nieuwe contacten op.’ Reputatie Ook voor Bloemen de Maas geldt dat het bedrijf in de wereld van de jachtbouw een bekende en vertrouwde naam heeft weten op te bouwen. Commercieel directeur Jerry Vrolijk: ‘bij ons is alles gebaseerd op vertrouwen. Een jachtbouwer die specialistisch werk aan ons uitbesteedt, weet dat alles tot op het kleinste detail in orde komt. Een goede reputatie is alles in een wereld waar de lat ongekend hoog ligt. Dat zie je ook terug in ons personeelsbestand. We hebben geweldige vakmensen die vaak al jarenlang bij ons werken. En iedere keer moeten ze opnieuw een topprestatie leveren, want we maken elk product maar één keer.’ Nieuwe concepten Arno Gubbels: ‘kwaliteit staat aan de basis van ons succes. Elk geleverd product wordt door ons vooraf gecontroleerd. Wij zijn geen inkooporganisatie, we hebben een echte fabriek en eigen productontwikkeling. Kortom, elk aspect van het proces is onder controle. Maar we praten ook met andere branches. Hoe lossen zij bepaalde problemen op? Welke trends zijn er waar te nemen? Daar leer je van. Samenwerken en elkaar aanvullen, dat heeft de toekomst. En we zitten niet stil. We ontwikkelen voortdurend nieuwe concepten om producten in de markt te zetten, innovatieve manieren om service te verlenen. Met die instelling zijn we de grootste zitmeubelenfabrikant en de grootste verwerker van kwaliteitsleer in Nederland geworden.’ Nieuwe markten Voor Bloemen de Maas ziet de toekomst er eveneens zonnig uit. Hway Kwee: ‘wij zien de vraag naar buitenmeubilair voor megajachten nog steeds groeien. Architecten bedenken de meest excentrieke barmeubels, banken of tafels en voor ons is het iedere keer weer een uitdaging om ze tot in perfectie te realiseren.’ Maar ook de markt voor scheepsdekken van teakhout is voortdurend in ontwikkeling. ‘Ik ben net terug uit Japan, waar we voor twee cruiseschepen een compleet pakket aan teakproducten, verdeeld over 18 verdiepingen, zullen leveren. Ook dat is een groeiende markt waarop we graag ons aandeel leveren.’

Dolly Verhoeven

Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland

Een verhalenproject met oud-werknemers, demonstraties van oude ambachten in combinatie met de nieuwste technieken of een spontane fototentoonstelling in de bedrijfskantine. Het is slechts een greep uit de vele activiteiten van het erfgoed­ festival Gemaakt in Gelderland dat onlangs van start is gegaan. Samenwerking De festivalorganisatie staat onder leiding van prof. Dolly Verhoeven. Samen met een team van professionals en vrijwilligers coördineert zij het festival, wordt een gezamenlijke start en afsluiting georganiseerd en vindt de overkoepelende communicatie plaats. Leren en inspireren ‘Gemaakt in Gelderland is een uitermate levendig festival’, aldus Dolly Verhoeven. Steeds meer ondernemers ontdekken dat de eigen bedrijfsgeschiedenis ook een heel interessant marketing instrument is. Want overal waar ‘oud’ en ‘nieuw’ elkaar ontmoeten ontstaat een hele interessante dynamiek, het festival blijkt echt een broedplek van nieuwe ideeën.’ Bekijk het programma Dolly Verhoeven vervolgt: ‘van 12 juni tot en met 20 september is Gelderland toneel van open dagen, tentoonstellingen, muziek, film, theater, wandel- en fietsroutes, lezingen, debatten en nog veel meer. We bieden een publieksgericht programma vol boeiende activiteiten voor ouders en kinderen, toeristen uit binnen- en buitenland, maar ook voor (oud)werknemers, collega-ondernemers en omwonenden van de Gelderse maakindustrie. Op www.gemaaktingelderland is het hele programma te zien. Maak het mee Maakbedrijven uit de regio Maas en Waal met een bijzonder product of productieproces, uitgesproken werknemers, een boeiend verhaal, een interessante locatie of een lang verleden kunnen zich nog steeds aanmelden op de website. Kijk op www. gemaaktingelderland.nl voor inspiratie en contactgegevens. Dolly Verhoeven, Festivaldirecteur

Tekst: WG Foto’s: GL


Accountants & Adviseurs, mensen waar u op kunt rekenen... nijmegen Accountants & Adviseurs

Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen van ruim 1600 MKB-relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 70 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 024-323 13 65 (Nijmegen), 0413-25 45 50 (Uden) of 073 549 21 18 (Schijndel). Of kijk op www.bghaccountants.nl

Linda

Dekkers HR adviseur

Martijn Vermunt fiscalist

Ronald Mengedé accountant

Richard Smits accountant


15

HET NETWERK

Gezelligheid, een goede opmaat naar business vlnr Dick Bos, Wendy Grutters en Eric van Gaalen

Vooral de gunfactor telt in Nijmeegs Ondernemerscafé Het Nijmeegs Ondernemerscafé (NOC) organiseert op iedere 1e en 3e vrijdag van de maand tussen 17.00 en 19.00 uur een borrelmoment voor ondernemers in Concertgebouw De Vereeniging. Bedoeling daarvan is ondernemers in een ongedwongen sfeer met elkaar in contact te brengen zonder dat daar verplichtingen aan zijn verbonden. IN2 Maas en Waal sprak met de voorzitter en de coördinator van deze netwerkorganisatie en met de voorzitter van Economisch collectief Nijmegen. Niks moet Door de verbouwing van De Vereeniging zijn de bijeenkomsten tot 18 september a.s. in Droomvilla LUX aan de Oranjesingel. Voorzitter Dick Bos vertelt: “Je hebt in bijna elke stad op vrijdagmiddag een borrelmoment, maar in Nijmegen was dat versnipperd. We wilden daarom zo’n moment organiseren voor alle Nijmeegse ondernemers, zonder dat er zaken op de agenda staan, zonder dat iets móet.” Coördinator Wendy Grutters vult Bos aan: “We willen bestuur, politiek, cultuur en ondernemers verbinden door gezelligheid. In dat opzicht creëren we een toegevoegde waarde, zonder daadwerkelijk iets toe te voegen.” Gunfactor Het Nijmeegs Ondernemerscafé is een laagdrempelig initiatief en moet dat volgens Bos ook blijven. Ondernemers ontmoeten elkaar onder het genot van een hapje en een drankje en leren elkaar zo (beter) kennen. Daardoor ontstaat er een gunfactor, waardoor het gemakkelijker wordt om zaken met elkaar te doen. De deelnemende ondernemers betalen eens per jaar voor hun aanwezigheid. Soms leidt dat tot een beetje winst, soms tot een beperkt verlies, maar dat maakt niet uit.” Nóg beter Het ondernemerscafé doet het goed, maar volgens Bos en Grutters kan het altijd beter. “We staan inmiddels goed op de kaart en worden regelmatig door andere organisatoren benaderd voor samenwerking. Verscheidene leden zijn bijvoorbeeld lid van bedrijvenvereniging TPN-West of de OSRN, of zijn afkomstig uit het culturele netwerk in Nijmegen. Graag zouden we ook nog vertegenwoordigers zien komen van bijvoorbeeld de SWON, de bibliotheek, de HAN, de universiteit, Mercator, de Music Meeting en nog veel meer.”

dat Laatste geval kun een ondernemer zich ook laten vervangen door een medewerker. Bos: “We kijken ook wel naar de regio, maar doen daar nog niet zo veel mee. Je moet je immers afvragen waar je de grens moet leggen.” “Dat wil niet zeggen dat Niet-Nijmeegse ondernemers niet welkom zijn”, vult Grutters aan, “Dat is zeker het geval!” Spontaniteit Inmiddels is Eric van Galen, voorzitter van Economisch collectief Nijmegen, aangeschoven. Hij vindt juist de vrijblijvendheid van Het Nijmeegs Ondernemerscafé aanspreken. “Het is een mooi alternatief voor de vrijdagse bedrijfsborrel. Je treft er alleen ondernemers die daadwerkelijk zin hebben om er te komen en dat zorgt altijd voor spontane gesprekken. Het is laagdrempelig, maar zonder dat het verplicht netwerken lijkt. Tijdens de borrel ga je gewoon terug naar de essentie van het elkaar ontmoeten: gezelligheid.” Grutters geeft aan dat het ondernemerscafé gewoon wil doorgaan vanuit de non-nonsense-mentaliteit. Bos besluit: “Ondernemers moeten ons bezoeken omdat ze het leuk vinden, want alleen door spontaniteit en gezelligheid ontstaat de gunfactor voor business!” Meer informatie: www.nijmeegsondernemerscafe.nl

Lidmaatschap Er zijn twee soorten lidmaatschap: een persoonlijk partnerschap en een bedrijfspartnerschap. Het eerste kost € 275 per jaar, het tweede € 400. In MAAS & WAAL


BEDRIJFSVOERING TOPONDERNEMING

McDonalds is geen rocketscience Franchiser Renske van Mameren vertrouwt op motivatie en betrokkenheid

Toen haar zoon naar de basisschool ging, wilde Renske van Mameren weer aan het werk. Via een uitzendbureau kreeg ze een baan als Hostess bij McDonald’s. Daar bedacht ze haar eerste marketingactie en ruim een jaar later opende ze als franchiser haar eerste eigen restaurant. Nu is Van Mameren franchisenemer van zeven McDonald’s-restaurants: Tiel, Waalwijk, Vuren, Meerkerk, Gorinchem, Oosterhout en Oosterhout West Stad. Op topmomenten heeft ze inmiddels meer dan 600 medewerkers in dienst. Voor de serie ‘Toponderneming’ zocht IN2 Maas & Waal deze gedreven ondernemer op en confronteerde haar met de vijf succesfactoren die de Maastrichtse professor De Waal opstelde voor een ‘High Performing Organisation’.


17 We zitten bij Renske van Mameren in haar smaakvol ingerichte kantoor aan de Gijsbert Stoutweg in Tiel. Van Mameren oogt ontspannen en neemt rustig de tijd om op mijn vragen te antwoorden. Ze omschrijft

belang, want anders verlies je als ondernemer op gegeven moment het overzicht. Omdat ik een ondernemer ben die gevoelsmatig besluiten neemt, wil ik ook goed kunnen nadenken over de gevolgen daarvan voor mijn bedrijf.”

zich als ambitieus, maar een gevoelsmens, bij wie beslissingen voor een

Succesfactor 4: Een HPO-bedrijf is actiegericht. De leiding groot deel genomen worden vanuit haar onderbuikgevoel. “Voor de rest ‘communiceert’ niet, maar luistert vooral naar zijn organisatie. Fouten mogen gemaakt worden, maar leiden na analyse tot heb ik altijd goed gekeken naar hoe andere franchisers hun zaak runnen onmiddellijke actie. en heb ik me op de diverse vlakken zo goed mogelijk ontwikkeld.” ‘Fouten maakt ieder mens en problemen zijn er in ieder bedrijf”, vertelt Van Mameren. “Ook bij ons. Het gaat er om dat je problemen niet laat Succesfactor 1: Het management is van hoge kwaliteit, wat liggen en fouten gelijk herstelt, voordat die je echt schade kunnen berokwil zeggen dat ze het vertrouwen geniet van de medewerkers, kenen. Maar ruimte om fouten te maken moet je je mensen wel geven. besluitvaardig is en resultaatgericht. Meestal komen we er wel bijtijds achter als iets niet gaat zoals het moet, Van Mameren knikt instemmend: “Over die hoge kwaliteit zal ik zelf niet zo want we kunnen op de diverse punten in ons bedrijf goed controleren. gauw uitspraken doen, maar ik weet wel dat het vertrouwen er bij onze me- Ingrijpen gebeurt dan ook altijd snel. Wat het luisteren betreft heb ik dewerkers zeker is. Dat heeft te maken met hoe je hen vertrouwen schenkt, altijd een open oor voor iedereen in mijn organisatie en, omdat ik beschik hen behandelt en hen in hun waarde laat. Motiveren is daarbij net zo belang- over bijzonder gemotiveerde mensen, luister ik ook altijd goed naar hun rijk als waarderen. Mensen met capaciteiten die zichzelf waarmaken krijgen meningen. Natuurlijk hak ik zelf wel altijd de knoop door, maar ik zal echt bij ons altijd een kans om door te groeien. Als je jezelf inzet, tegen een niet beweren dat ik altijd gelijk heb.” stootje kunt en bereid bent om voor het succes te knokken ligt er zeker een mooie toekomst voor je weggelegd.” Succesfactor 5: Continue verbetering én continue vernieuwing gaan samen. Er is enerzijds een niet-aflatende drive om de Succesfactor 2: De medewerkers zijn van hoge kwaliteit, dat wil processen te verbeteren en anderzijds een non-stop innovatiezeggen ‘flexibel en erop uit om te presteren’, zowel bij mee- als proces van nieuwe producten en diensten die het unieke aanbod tegenwind. Bovendien zijn ze afkomstig uit verschillende sociale, van de organisatie in de markt versterken. culturele en generationele groepen. Van Mameren geeft aan dat ze het helemaal eens is met deze laatste “Ons personeel is zeker een mengelmoes. Het maakt mij ook niet uit waar ze stelling, maar geeft wel aan dat zij gebonden is aan de regelgeving van de vandaan komen, zolang ze maar gemotiveerd zijn en aandacht schenken McDonald’s-Organisatie. “McDonald’s is geen rocketscience; verantwoord aan onze klanten. Ik geloof er in dat je die moet behandelen zoals je zelf vernieuwen vereist geen wetenschappelijke achtergrond, maar gewoon behandeld zou willen worden en vraag die instelling ook van mijn gezond verstand. Soms ben ik wel eigenwijs en ga zelf bepaalde innovaties personeel. Ik vind het dan ook altijd prettig om te zien dat mijn medewerkers testen. Daarin loop ik voorop, want ik geloof dat je, alleen door continue van elkaar leren, of dat nou op de werkvloer is of op kantoor. Zo stuw je kritisch te zijn op jezelf, de continuïteit van je bedrijf kunt waarborgen. het bedrijf naar een hoger niveau.” Daarnaast vind ik het ook leuk om zowel te vernieuwen als uit te breiden; ik wil zo nóg een vestiging erbij, maar niet ten koste van alles.” Succesfactor 3: Het bedrijf richt zich in zijn besluitvorming niet alleen op aandeelhouderswaarde, maar op de belangen van alle Van Mameren vindt dat anderen maar uit moeten maken of haar bedrijf stakeholders, klanten en de medewerkers voorop. Belangrijke beeen toponderneming is. In ieder geval denkt ze absoluut nog niet aan sluiten worden genomen vanuit een horizon van een jaar of tien. stoppen. Sterker nog, verdere uitbreiding heeft nog steeds haar interesse. Van Mameren geeft aan dat er bij McDonalds natuurlijk geen stakeholders Ze lacht: “Witte vlekken zijn er nog genoeg op de McDonald’s-Kaart, dus zijn, “maar onze klanten staan vanzelfsprekend voorop. Daarom investeren vind ik het goed en leuk om daarmee bezig te blijven. Ik denk echter ook we veel in training van ons personeel en in innovatie. In het belang van het na over de toekomst van het bedrijf zonder mij en vraag me dan af hoe bedrijf kijk ik behoedzaam naar de toekomst en ga bij het nemen van die zou moeten worden. Ook dat is echter iets voor de lange termijn…” belangrijke beslissingen zeker niet over een nacht ijs. Ik geloof dan ook niet in een korte-termijnvisie. Elke uitbreiding was een belangrijke stap en daarbij heb ik zelf ook moeten leren delegeren. In dat opzicht was het besluit om in 1998 een supervisor aan te nemen en in 2012 een HR-manager van groot Tekst: RvL Foto’s: RvL en McDonalds Tiel

“Ik vind het ook altijd prettig om te zien dat mijn medewerkers van elkaar leren”


OPRUIMING KANTOORMEUBELEN

KORTINGEN TOT 70%

BUREAUSTOELEN vanaf € 75,VERGADERSTOELEN vanaf € 35,-

Bureaus - Bureaustoelen - Vergadertafels - Vergaderstoel - Kantinetafels - Kantinestoelen

ITALIAANS DESIGN

Dubbele werkplek 180x165 - Kleur wit Scheidingspaneel zwart Van € 2.290,-

Voor € 1.290,-

HUISLIJN ALFA BUREAU Afm 180x80 - Hoogte instelbaar Van € 395,Voor € 248,50

BETER ZITTEN STIT COMFORT Geen staan, geen zitten...maar Stitten! Heeft u klachten aan nek schouders en/ of rug? Leer dan bij ons anders zitten en verhelp uw klachten. Prijs € 699,-

HEUNINGSTRAAT 33, OCHTEN | TELEFOON (0344) 64 70 50 E-MAIL: VERKOOP@BASBV.NL | INTERNET: WWW.BASBV.NL

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw

zoekt u verkoeling? onze airco’s bieden één oplossing voor meerdere ruimtes, van slaapkamer tot kantoor.

et Nu m s i t * gra ing estur

airco-centre

koelen/verwarmen zuiveren/ventileren bevochtigen/ontvochtigen klimaatbeheersing

-b wifi ddel van uw ! mi door le telefoon ie b o m ons telefo droid aarden or an orw ook vo r naar de vo viseurs ee rm fo onze ad *in n va n bij éé

w w w. a i r c o c e n t r e - t i e l . n l • t 0 3 4 4 - 6 5 0 5 2 0


Met AB Telecom Solutions klaar voor de toekomst! Het Tielse AB Telecom Solutions biedt niet alleen effectieve oplossingen voor het toekomstbestendig maken van al uw vaste en mobiele telefoonverkeer. Zij helpen u ook om te besparen op uw zakelijke telefoonrekening. Nu het economisch herstel door lijkt te zetten zien directeur/ eigenaar Paul de Mol en medewerker Jaco Bruintjes de markt langzaam aantrekken. Reden om ondernemers te tonen dat AB Telecom graag bijdraagt aan effectief en kostenbesparend ondernemen.

Paul de Mol (l) en medewerker Jaco Bruintjes Aantrekkende markt De Mol: “Dat de situatie verbetert merken we aan een toename in het aantal offerteaanvragen en opdrachten, niet alleen op het terrein van mobiele telefonie, maar ook op het terrein van vaste telecommunicatie. Veel bedrijven hebben lang gewacht met het vervangen van hun verouderde telefooncentrale.” Bruintjes valt hem bij: Nu de markt aantrekt en het snel gaat met de technologische ontwikkelingen merk je dat ondernemers het weer aandurven om op zoek te gaan naar actualisering van hun telefonie. Daarbij zien we een verschuiving van pure besparing naar efficiency. Wij kunnen hen op beide gebieden veel mogelijkheden bieden.” Maatwerk bieden De Mol geeft aan dat er op het terrein van de telefonie geen algemene oplossingen bestaan. “Geen enkele klant is hetzelfde en geen enkele oplossing is vooraf te voorspellen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat je alleen kunt ontzorgen door het leveren van maatwerk. Dat betekent vooral meer luisteren dan vertellen; alleen daardoor ben je in staat om een goede inventarisatie te maken van de behoeften van de klant. Daarin ligt juist onze onderscheidingskracht, tezamen met up-to-date kennis, creativiteit, flexibiliteit en een acceptabel prijsniveau voor iedere ondernemer, groot of klein. Vaker innoveren De voortschrijdende technologie biedt bedrijven steeds meer en betere kansen om zowel vast als mobiel bij de tijd te blijven. De afschrijving van een telefooncentrale is door de jaren heen weliswaar sterk verkort (binnen 3 tot 5 jaar), maar de aanschafprijs is sterk gereduceerd. Daardoor kun je als ondernemer vaker innoveren, zonder dat het meer kost; het is gemakkelijker geworden om je telefonie bij de tijd te houden, ook op huurbasis.

Een mooi voorbeeld is volgens De Mol de nieuwe IP-centrale Xelion 6, met intuïtieve software, een rijk palet aan mogelijkheden en een bijzonder voordelige kostenstructuur. “Vast en mobiel worden daarbij één en Xelion 6 integreert moeiteloos met andere softwarepaketten. Binnen CRM-systemen kan deze IP-centrale dienen als virtuele communicatieassistent die de gebruiker alle manieren van professioneel communiceren aanreikt.” Ontzorgen Ook in de toekomst wil AB Telecom Solutions voortgaan met het ontzorgen van ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Besparen door een toenemende efficiency, het streven naar een one-stop-shop-model , het bundelen van telecommunicatie, glasvezel en bekabeling en het bieden van effectieve oplossingen staan daarbij centraal. Begin nu met oriënteren; de medewerkers van AB Telecom Solutions geven u graag advies!

Medelsestraat-Oost 22  4004 LG Tiel Postbus 6211 4000 HE Tiel Tel: 0344-672080 www.ab-telecom.nl info@ab-telecom.nl


INNOVATIE

Een eigentijds kantoor

Waaraan te denken als je bezig gaat met kantoorinnovatie Het kantoor is het DNA van een bedrijf. Het werken van nu vraagt om een werkomgeving die functioneert als een plek voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling. Om dat tot stand te brengen is een aanpak nodig die zich kenmerkt door een integrale benadering van de techniek van de gebouwergonomie, zoals klimaat, licht, ontwerp en inrichting. Een kantoor waar mensen zich prettig voelen en dat bijdraagt aan de arbeidsproductiviteit en dynamiek op de werkvloer ontstaat echter niet zomaar. IN2 Maas & Waal vroeg daarom een aantal ondernemers waar je op moet letten als je je kantoor eigentijds en toekomstbestendig wil maken.

Innovatie

‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van bedrijven. Daarbij gaat het om ook innovatie van de fysieke werkplek. Slimmer, efficiënter en effectiever werken is daarbij het doel. Daarbij kun je niet alleen nieuwe technologieën toepassen, maar zal de ondernemer ook rekening moeten houden met veranderende werkwijzen. Nieuwe professionals stellen andere wensen en eisen aan hun werkgever of opdrachtgever en aan de inrichting van hun werk. Organisaties zullen andere eisen stellen aan werknemers. Dat stelt ook andere eisen aan de werkomgeving. Kernwoord daarbij is flexibiliteit. In2 Maas & Waal vroeg een aantal ondernemers met expertise op het gebied van kantoorinrichting en –innovatie om hun visie en om het benoemen van de trends is hun vakgebied.

Beveiliging Richard Krutwagen (HTR Security Systems) Volgens Krutwagen is innovatie iets van alledag. “Er gebeurt op dit moment in onze branche veel op technisch gebied. We merken dat ook in ons eigen bedrijf, waar de monteurs allemaal werken met I-pads. Automatisering is dan ook bij beveiligingssystemen het sleutelwoord, ook als het gaat om het beheer. Kostenbesparing is daarbij een belangrijk item. De technologische ontwikkelingen kenmerken zich volgens Krutwagen steeds meer door slimmigheidjes. “Bediening met de smartphone wordt steeds belangrijker; je moet je systeem op elk moment kunnen beheren en via camera’s je bedrijf kunnen bekijken. Ook zijn de moderne beveiligingssystemen gekoppeld aan andere installaties in het gebouw, zoals bijvoorbeeld de verwarmings- of koelsystemen. Koppeling via internet is bijna een voorwaarde voor een iegentijdse beveiliging. Systemen komen steeds meer naar elkaar toe en hebben steeds meer functionaliteiten.”


21

Ook het beheer van beveiligingssystemen verandert. Krutwagen: “Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale logboeken, waardoor werking en onderhoud gemakkelijker te monitoren zijn. Reportages daarover worden automatisch gegenereerd, zodat je nooit meer gegevens kwijt bent. Daardoor wordt beveiliging steeds toegankelijker voor iedereen.”

Opbergsystemen Eric Allard (EAZZ Interieuroplossingen) Allard constateert een steeds grotere behoefte aan een centraal gestuurd en efficiënt beheer van kantoorinrichtingen. Dat geldt ook voor de lockersystemen die hij levert. “We kijken steeds meer naar hoe kantoren en vergaderzalen worden gebruikt en dat merk je op dat het werken steeds flexibeler wordt. Vaste werkplekken zie je steeds minder en met de kantoorruimte wordt steeds efficiënter omgegaan.” Als je niet aan het werk bent, wil je niet dat iedereen zomaar bij je vertrouwelijke gegevens of je privébezit kan. Allard: “Daarom zien steeds meer werkgevers de voordelen van een lockersysteem. De moderne lockersystemen kenmerken zich door toegankelijkheidstoepassingen, waarbij er geen sleutel meer nodig is om een kastje te openen. Dat kan met een cijfercode, maar ook met een vingerafdruk en uiteindelijk zal daar ook de irisscan bij komen. Dergelijke systemen kunnen centraal worden aangestuurd, zodat je steeds een locker kunt gebruiken in de buurt van je werkplek of vergaderruimte. Daardoor wordt een dynamisch gebruik van de ruimte positief beïnvloed. Moderne lockers kun je zien als een parkeerplaats; je hebt nooit dezelfde.”

Klimaatbeheersing Frank Boeijen (Van Kempen koudetechniek) Op het gebied van verwarming en koeling komen er steeds meer energetische oplossingen, waarbij je met één systeem zowel kunt verwarmen als koelen, en dat tegen een aanzienlijke kostebesparing. “Feitelijk wordt het aircoprincipe omgedraaid”, vertelt Boeijen, “en dat kun je zelfs laten subsidiëren. Dergelijke systemen zijn voor 44% aftrekbaar van de bruto-fiscale winst, waardoor je netto 12% bespaart die je als subsidie terugontvangt. Dat percentage is overigens wel afhankleijk van de bedrijfsvorm. Nieuwe klimaatsystemen werken vrijwel allemaal gekoppeld en via geautomatiseerde rapportages kan de leverancier de onderhoudsagenda vaststellen. “Natuurlijk is het wel zo dat je als leverancier borg moet blijven staan voor service”, vertelt Boeijen. “Er kan natuurlijk altijd onverwachts iets mis gaan. De betere merken klimaatsystemen hebben echter een levensduur van zo’n 15 jaar, soms zelfs langer. Het klimaat in een bedrijf wordt daardoor niet alleen aangenamer, maar ook financieel aantrekkelijk.”

Telefonie/communicatie Paul de Mol (AB Telecom) “Het nieuwe werken maakt felxibel”, vertelt De Mol. “Het gaat er niet om wáár je werkt, maar dát je kunt werken. Communicatiemiddelen worden daardoor steeds belangrijker; je moet natuurlijk wel bereikbaar zijn. Via het gebruik van WiFi en VoiP wordt die communicatie steeds multifunctioneler. Het gemak en de toepasbaarheid zal iedereen echter verschillend ervaren, want je moet de verantwoordelijkheid van het overal bereikbaar zijn wel willen en kunnen dragen.”


Gerust slapen met HTR security systems bv Wilt u ’s avonds met een gerust hart gaan slapen in de wetenschap dat uw bedrijf of woning afdoende is beveiligd? HTR security systems bv uit Druten levert

Bernadette Boerlage

maatwerk op het gebied van beveiligingssystemen. Of u nu een bedrijf heeft of een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige of geavanceerde beveiliging, het bedrijf van directeur/eigenaar Richard Krutwagen zorgt ervoor dat u niet

Richard Krutwagen

wakker hoeft te liggen.

Gecertificeerd Krutwagen (47) nam in 2002 de helft van het bedrijf, waar hij als Projectleider Werkvoorbereiding werkte, over en sinds eind 2004 is hij volledig eigenaar. “Ik zag groeikansen, maar besefte tegelijkertijd dat er in de bedrijfsvoering de nodige verbeterpunten waren. Daarnaast wilde ik een eigentijdsere uitstraling. Aanvankelijk hadden we alleen de erkenning op het gebied van inbraakbeveiliging. We zijn ons toen gaan certificeren en specialiseren op het gebied van, cameratoezicht en brandmeld- / ontruimingsinstallaties en het onderhoud daarvan.”

Advies Volgens Krutwagen kan beveiliging altijd beter. “Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel en wat dat betreft staan de wensen van de klant voorop”. Wij geven graag advies over wat raadzaam en/of nodig is, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de klant. Goed hang- en sluitwerk is het eerste belang maar, wil je via een systeem gaan beveiligen, kijk dan wat minimaal noodzakelijk is vanuit wet- en regelgeving en vul hierna de aanvullende wensen m.b.t. het gebruik in. Zorg daarnaast voor jaarlijks onderhoud aan je installatie om juiste werking te garanderen.

Moderne apparatuur Krutwagen vervolgt: “We bedienen momenteel hoofdzakelijk klanten in het MKB, maar het belang van de particuliere markt groeit. Naast het leveren van elke soort beveiligingssysteem leveren we ook 24/7-service geborgd door service en onderhoudscontracten. Momenteel testen we een nieuw systeem met touchscreen, dat gekoppeld wordt met uw smartphone. Via pushberichten, mails en sms wordt de klant op de hoogte gehouden van de veiligheidsstatus van het beveiligde perceel of pand.”

Niet duur Een beveiligingssysteem hoeft volgens Krutwagen niet duur te zijn. “Voor € 750,00 inclusief BTW heb je al een compleet startpakket, dat voor een gemiddelde woning voldoende is. Wil je vroeg of laat verder uitbreiden, dan kan dat met camera’s, bewegingsmelders, rookmelders en zelfs paniekdrukkers. Technisch zijn er bijna geen beperkingen.” HTR security systems bv groeit inmiddels zo hard, dat het huidige pand te klein wordt. Krutwagen: “Daarom gaan we over een klein jaar verhuizen naar nieuwbouw op industrieterrein Westerhout-Zuid in Druten. Aan ons aanbod, onze inzet en service zal niets veranderen; we staan 24 uur per dag klaar voor onze klanten. Neem eens vrijblijvend contact met ons op; we komen graag naar u toe om u te informeren!”

Service Naast een groot assortiment van beveiligingssystemen levert HTR security systems bv ook meldkamer en bewakingsdiensten. Krutwagen: “Ik zie dat als een extra stuk service waarmee we onze hoge kwaliteit borgen. Inmiddels werken we met 19 mensen door heel Nederland en in delen van Duitsland en België. We stellen hoge eisen aan ons personeel en zorgen dat al onze medewerkers vóór indiensttreding gescreend worden. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf.”

Nijverheidsweg 1b Druten Tel: 0487-513666 06-45545330 www.htr-securitysystems.nl | info@htr-securitysystems.nl


23

INNOVATIE

De moderne communicatiesystemen zijn afhankelijk van een goed internetverbinding. De Mol: “Als je je communicatiesysteem wil gaan vernieuwen is het dan ook zaak om niet alleen naar de apparatuur te kijken, maar er ook voor te zorgen dat je bekabeling goed in orde is. Win daarom advies in bij een expert op het gebied, want als de bekabeling niet goed is dan werkt de apparatuur niet, ook al is die nog zo geavanceerd.”

Document- en archiveringssystemen

Hans Voshol (AA-Documents) Kostenbesparing is volgens Hans Voshol voor veel ondernemers een belangrijk argument voor kantoorinnovatie. “Veel ondernemers denken effectief op documentatie en archivering te kunnen besparen door te besparen op het afdrukken van hun documenten, maar dat is inmiddels het paard achter de wagen spannen. Het blijkt veelal moeilijk om goed vat te krijgen op alle informatie die beschikbaar moet zijn of blijven. Het is dus zaak om documenten efficiënt op te slaan. Er zijn echter nog nauwelijks bedrijven zover dat zij hun hele archief hebben gedigitaliseerd, toegankelijk hebben en effectief kunnen beheren.” Als je gaat digitaliseren is het volgens Voshol zaak om de problemen die bekend zijn goed in kaart te laten brengen via speciaal daarvoor geschikte software-tools. Voor problemen met beheer en archivering die nog niet bekend zijn is het tevens zaak om die nauwkeurig te laten inventariseren door alle acties van werkprocessen na te lopen. Voshol: “80% van de bedrijfsfacturen wordt niet meer gezien of teruggevonden. Alleen een expert kan ervoor zorgen dat dat alsnog lukt en dat je elk archiefstuk binnen enkele seconden weer in beeld hebt. Wij merken dat we ondernemers daarin veel tijd en kosten kunnen besparen.”

Office-inrichting – goed zitten

Casper van Blijderveen (BAS BV) Van Blijderveen ervaart bij zijn klanten dat medewerkers steeds bewuster zijn van wat zitten met je doet. “Veel klanten hebben medewerkers met rug-, schouder- of nekklachten doordat zij verkeerd zitten. Aandacht voor een goede stoel kan een oplossing zijn, maar ook werkt een groeiend aantal mensen volgens de staan-zitten-combinatie. Naast de traditionele zit achter een bureau kan het goed werken als je wisselt van een gewone bureaustoel naar een hoge kruk of een staande positie.”

De arbo-artsen die mensen met klachten door verkeerd zitten behandelen gaan er volgens Van Blijderveen nog steeds te veel van uit dat één vaste zitpositie voor iedereen geldt. “Er is echter geen standaard, want elk mens is verschillend. Dat de werkplek steeds flexibeler is, is een positieve ontwikkeling, omdat mensen daardoor meer gaan bewegen. Door de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en ICT is ook het thuiswerken een mogelijkheid, al moet je je er ook van verzekeren dat je werkhouding goed is en wisselt. Het is dan ook verstandig als je je als werkgever op de hoogte laat stellen van de verschillende mogelijkheden.”

De werkvloer

René Jansen (Bestfloors Beuningen) Ook op het gebied van bedrijfsvloeren en –vloerbedekking is volgens Jansen de laatste tijd veel verbeterd. “Met name op het gebied van geluids- en stofreductie is veel winst behaald. Veel bedrijfstapijt is tegenwoordig stofarm en wordt steeds milieuvriendelijker geproduceerd, onder andere door de moderne recycle-methoden. Ook zie je steeds meer PVC-vloeren in bedrijven liggen. Die hebben het voordeel dat ze stil, zwenkwielbestendig en gemakkelijk te onderhouden zijn. Ze zijn zo slijtvast dat je op een goed vloer vaak een garantie van wel 15 jaar krijgt. Jansen ziet bij klanten ongeveer net zo veel tapijt als gladde vloeren liggen. Met name het tapijt is tegenwoordig ook veel mooier. Zelfs tapijttegels zien er na et leggen als kamerbreed tapijt uit en is dus bijzonder representatief. Ook dat soort vloeren in de goede kwaliteit zijn zwenkwielbestendig. Het voordeel van tegels is dat er geen ondertapijt onder hoeft, dat je weinig snijverlies hebt en dat de vloer gemakkelijk te verhuizen is. Wel is het van belang dat de vloer door professionals wordt gelegd. Dan heb je er meer en langer plezier van.” Hoe je het ook wendt of keert, het innoveren van je kantoor vraagt altijd een investering. In het algemeen blijkt dat, ook hier, goedkoop duurkoop is. Je kunt beter investeren in goede kwaliteit en professionele leveranciers, want op termijn bespaart dat kosten. De mogelijkheden zijn uitgebreid, maar als je er vooraf goed over nadenkt wat je wil of wat nodig is, dan heb je straks een eigentijds en toekomstbestendige werkvloer. Tekst: RvL Foto’s: RvL en deelnemende ondernemers


Maas en Waal Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten Maatwerk in schoonmaak tegen een redelijke prijs Maas en Waal Schoonmaak en Bedrijfsdiensten uit Beneden-Leeuwen werkt vanuit een passie voor hygiëne. Of het nu gaat om een schone werkomgeving of een schone werkplek, mensen functioneren volgens directeur/eigenaar Jos Veens beter in een schone en opgeruimde omgeving, omdat die een verhoogd gevoel van welzijn oproept. De keuze voor een schoonmaakbedrijf is volgens Veens niet eenvoudig: “Ga je voor de laagste prijs of voor de beste kwaliteit? Wij bij Maas en Waal Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten weten uit ervaring, dat een schone (werk-)omgeving zich vanzelf terugverdient. Medewerkers voelen zich prettiger, de uitstraling naar uw klanten is optimaal en uw inventaris, apparatuur en gebouwen gaan langer mee. Maatwerk en ontzorging Het bedrijf van Veens speelt zo veel mogelijk in op de wensen van de klant. “We leveren altijd maatwerk, in nauw overleg. Daarbij bewaken we voortdurend de kwaliteit en de kosten. We zijn sterk in het mobiliseren van vakgerichte mensen op een korte termijn en onze mensen doen hun uiterste best voor ‘hun’ klant. En als er eens iets speelt dan lossen we het direct op. Ontzorgen spreekt voor ons namelijk voor zich. Ook bent u bij Maas en Waal Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten altijd verzekerd van de beste prijs / prestatieverhouding.” Milieu- en mensvriendelijk Maas en Waal Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten hecht grote waarde aan duurzaamheid. Dat uit zich allereerst in het gebruik van energiebesparende machines en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. “Maar duurzaamheid schuilt ook in arbeidsvreugde”, vertelt Veens. Met een realistische prestatienorm zorgen we voor een acceptabele prestatiedruk voor ons personeel. Daarnaast geven wij hen een persoonlijke beloning. Dat leidt tot een grote motivatie en enthousiasme naar de klant.” Steeds meer overdag Veens ziet een trend als het gaat om schoonmaakwerk. “Was het voorheen nog zo dat schoonmaken vooral buiten kantooruren werd gedaan, tegenwoordig maken we steeds vaker schoon onder werktijd. De hinder beperken we tot het minimum, maar het resultaat blijft een brandschone werkplek. Bijkomend voordeel van overdag schoonmaken is, dat de lampen in het kantoor of bedrijfspand ’s avonds niet aan hoeven. Ook dat levert weer een besparing op.” Betaalbaar maatwerk Veens geeft aan dat het maatwerk van zijn bedrijf altijd tegen een redelijke prijs wordt uitgevoerd. “We zijn niet de allergoedkoopste, maar zeker ook niet de duurste. We weten uit ervaring dat onze klanten kwaliteit wensen tegen een fatsoenlijke prijs en daar zorgen we dan ook voor. En ook al is de schoonmaakmarkt een krimpende markt door de grote leegstand, prijstechnisch komen onze klanten nooit voor onverwachte verrassingen te staan. Neem de proef eens op de som, dan zult u merken hoe wij u tevreden kunnen stellen. Een tevreden klant betekent meestal een hechte relatie en daar streven wij graag naar!”

Van Heemstraweg 38 E 6658 KH Beneden Leeuwen Tel. 0487-591718 www.maasenwaalschoonmaak.nl


“We spreken de taal van Maas en Waal” BeterWerk Personeelsdiensten heeft nieuwe vestiging in Wijchen

Marvin Glasius is een gepassioneerd ondernemer met uitgebreide logistieke ervaring, mensenkennis en een grote passie voor het werken met mensen. Dat bracht hem ertoe om in 2008 van huis uit te starten met het bemiddelen en leveren van personeel, onder de naam BeterWerk Personeelsdiensten. Zijn aanpak leidde al snel tot de opening van een uitzendbureau in Druten, dat inmiddels bijzonder succesvol is. Maar BeterWerk wil meer: Het team heeft zich tot doel gesteld om hét uitzendbureau van Maas en Waal te worden. Daarom is er sinds kort een vestiging in Wijchen bij gekomen. Interesse en respect “Als team hebben we altijd al interesse in en respect voor mensen gehad en willen weten wat hen drijft”, vertelt Marvin. “Dat geldt zowel voor werkgevers als werknemers. We willen de beste oplossingen bieden bij personeelsvraagstukken en door onze uitstekende onderlinge samenwerking zijn we daarin inmiddels bijzonder succesvol gebleken; we worden alleen maar groter in een krimpende arbeidsmarkt.” De lat steeds hoger De focus op het doel heeft van BeterWerk inmiddels de meest bekende uitzendorganisatie van Maas en Waal gemaakt. “We leggen de lat echter steeds hoger”, vertelt Marvin, “want er is nog een wereld te winnen. De passie van ons team voor de connectie tussen werkgever en werknemer zorgt er nog steeds voor dat we groeien in een krimpende markt. We willen echter ook voor de markt uit bewegen en zorgen voor een contingent aan beschikbaar en geschikte mensen, zodat de klant acuut kan beschikken over het meest deskundige personeel. We streven dus naar triple-win: voor de werkgever, voor de werknemer en voor ons als organisatie.” Arbeidsparticipatie voor iedereen Om het beste personeel te kunnen leveren is het van belang dat de uitzendkrachten goed zijn opgeleid. “Daarom investeren we in hen door hen opleidingen en trainingen te laten volgen. Daardoor kan de uitzendkracht zich op een zodanige manier bewijzen dat zijn tijdelijke contract uiteindelijk leidt tot een vast dienstverband. Dat geldt ook voor mensen met een uitkering, want iedereen die wil werken verdient een gelijke kans. Ook hen willen we hoop bieden en richting geven. We werken daarom samen met gemeenten aan een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie.”

Dienstbaarheid aan bedrijvig Wijchen Na Druten was het tijd voor de volgende stap in Maas en Waal. Marvin: “In Wijchen vonden we niet alleen de nuchterheid, bereidwilligheid en het sociale gevoel van een groot dorp, maar er is daar ook bijzonder veel bedrijvigheid. Mijn team en ik streven ernaar om ook daar een prominente rol te gaan spelen. Dat willen we doen door het tonen van onze passie en teamgeest en door ons te richten op lange-termijnrelaties en continuïteit. Dat bereik je volgens ons door goed naar elkaar te luisteren en bereid zijn om van de ander te leren. Het is voor ons dus vanzelfsprekend dat we onze afspraken nakomen, maar ook zijn we 24 uur per dag bereikbaar. We willen ook in Wijchen samenwerken om het beste personeel te leveren en daardoor een essentiële schakel te vormen in uw HR!”

“We streven dus naar triple-win: voor de werkgever, voor de werknemer en voor ons als organisatie.”

Beter Werk Wijchen Elckerlycweg 22 6602 HJ Wijchen 024-3031077

www.beterwerk.nu

Beter Werk Druten Markt 9-19 6651 BC Druten 0487-517121 Marvin Glasius


Digitaal werken?

AA-Document Systems biedt besparende oplossingen Effectief opbergen Wilt u zoveel mogelijk digitaal werken met uw bedrijf? Dan bent u niet de enige! Maar waar te beginnen? Minder afdrukken, facturen ontvangen per mail? De werkelijke kosten zitten in het totale documentproces binnen uw organisatie. Een kantoormedewerker besteedt gemiddeld 7 tot 8 uur per week aan het zoeken en opbergen van documenten. AA-Document Systems biedt een besparingsmogelijkheid van 5 tot 20% van de omzet van uw bedrijf.

Hans Voshol directeur AA-Documentsystems

AA-Document Systems Melkstraat 2A, 6626 AB, Alphen Tel. 0487-562448 www.aa-documentsystems.nl

Uw documenten direct voorhanden Met alleen scannen bent u er nog niet; wie slaat die op? Op welke plaats en hoe doe je dat voor alle medewerkers op een gelijke manier? Scannen is niet zozeer het probleem, het gaat om het snel en eenvoudig terugvinden en afhandelen van documenten. Gaan we nog verder? Semi- of volledig automatisch inboeken van ontvangen facturen, zowel de per post ontvangen als reeds gedigitaliseerde facturen, zodat dat niet meer handmatig hoeft te gebeuren. Welke mogelijkheden bieden koppelingen naar uw CRMen/of boekhoudpakket? Hoe kunt u zelf eenvoudig en gecontroleerd facturen digitaal versturen? Hoe richt u uw digitaal archief in?

Digitalisering op maat AA-Document Systems adviseert in deze processen en kan,in overleg met u, de voor u meest rendabele procesautomatisering starten. Een kosteloze inventarisatie, een advies afgestemd op uw situatie, een gegarandeerde besparing, indien gewenst zonder investeringen, we helpen u graag op weg. O ja, we leveren natuurlijk ook multifunctionals en printers, maar hopen u met bovenstaande te kunnen overtuigen dat we hier op een andere manier naar kijken!


27

KENNIS & MARKT

Pim Haselager (l) en Jan Kranendonk (r) bekijken robots

De robots komen!

In onze rubriek Kennis & Markt gaan wetenschappers en ondernemers met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp, om te bezien hoe zij elkaar kunnen versterken. In deze editie gaan we het hebben over robotisering van maatschappij en industrie. We spreken daarover met universitair hoofddocent Pim Haselager, expert in ‘Artificial Intelligence’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Jan Kranendonk, Manager Marketing en Customer Service bij Kranendonk in Tiel, specialist in robot-welding en –cutting voor de scheepsbouw- en offshore-industrie. Tekst & foto’s: RvL De rol van robots Op de vraag of robotisering onvermijdelijk is, reageren de gesprekspartners instemmend. “We zijn al voorbij onvermijdelijkheid”, vertelt Kranendonk, “want robots worden al volop gebruikt. Vanaf nu telt meer de vraag hoe om te gaan met de ethische en effectiviteitsaspecten.” Haselager knikt: “Dat robots steeds meer deel gaan uitmaken van ons maatschappelijke en professionele leven staat vast. De vraag is alleen hoe we dat inpassen. Je moet daarbij een splitsing maken tussen niet-autonome, semi-autonome en autonome robots. Met name waar het gaat om autonome robots zijn er nog veel ethische kwesties op te lossen, waaronder het effect van het handelen van robots op de mens, de interactie.” Ontwikkeling Met name in de industrie gebruiken ondernemers tegenwoordig al veel Robots. “De auto- en verpakkingsindustrie loopt daarbij voorop, vertelt Kranendonk. “Die werken in het algemeen repeterend, met weinig sociale interactie. Ïn opkomst zijn de zogenaamde humanoids, die eenvoudige menselijke taken op zich nemen.” Haselager: Momenteel vindt daarvoor onderzoek plaats naar het inschatten van situaties door robots, bijvoorbeeld door ze te testen in openbare ruimten als winkelcentra, voor informatieverstrekking.” Terminator De angst voor ‘de terminator’ is volgens beide heren zwaar overtrokken, al moeten we de sociale betekenis wel goed monitoren. Haselager: “Momenteel is er nog geen robot met een eigen wil te produceren. Wél is de angst voor ondeskundig gebruik reëel; we verwachten soms al te veel van robots. Invoering van een robot-bewijs voor gebruikers zou m.i. niet verkeerd zijn.” Kranendonk vindt dat we ook niet bang hoeven te zijn voor werkgelegenheidsgevolgen. “Er zijn nog genoeg taken voor mensen en robots kunnen onze werksituatie vooral veiliger maken, door gevaarlijke taken over te nemen.”

Hoe versterk je elkaar? Haselager meent dat we nu al wel moeten nadenken over de regelgeving omtrent de aansprakelijkheid en de gebruiksrisico’s en Kranendonk vindt dat er ook een certificeringssysteem moet komen. Experts, gebruikers en juristen zouden daar nu al over moeten overleggen want, hoe autonomer de robot, hoe meer onvoorspelbaar hij is. Brainstormsessies moeten daar te zijner tijd duidelijkheid over verschaffen. Haselager: “Vanuit de universiteit kun je al onderzoeksstages bij bedrijven organiseren, waarvan de onderzoeksresultaten zorgvuldig worden geëvalueerd, ook juridisch en ethisch. De markt kan dat faciliteren door onderzoek te financieren en deel uit te maken van denktanks. Ook zijn wij geïnteresseerd in het delen van hun ervaringen. We moeten daarover een economische én ethische discussie voeren.” Hoe snel de ontwikkeling van de robotisering ook gaat, bang voor de robot hoeven we niet te zijn. We zullen ons echter wel moeten realiseren dat het gebruik ervan ons leven en werken zonder meer zal gaan beïnvloeden. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk.

Kranendonk robot-welding MAAS & WAAL


KENNIS & MARKT: TRENDSPOTTING

Winkel, webshop of beide? Soms lijkt het wel alsof de virtuele wereld de fysieke maatschappij aan het verdringen is, zeker waar het consumentengedrag betreft. Internetverkopen nemen de laatste tijd fors toe, maar leidt dat ook tot de neergang van de fysieke winkel? Hoe kunnen ondernemers ervoor zorgen dat hun fysieke winkel renderend blijft en welke rol moet je de internetverkoop toebedelen? In2 Maas & Waal vroeg het aan een MKBondernemer met een webwinkel en aan de hoofdredacteur van Twinkle, vaktitel over e-commerce.


27 Tips voor het starten van een webwinkel

Dennis Ederzeel (Hoogenboom) & Marieke Verdonk (Twinkle)

Marieke Verdonk (48) is sinds 10 jaar hoofdredacteur van E-commerce-magazine Twinkle. Zij was betrokken bij het opzetten van de bladformule, is verantwoordelijk voor de e-commerce-content binnen uitgeverij BBP Media en organiseert daarover ook regelmatig events. Dennis Ederzeel (45) is samen met zijn partner Marieke Hoogenboom directeur/eigenaar van kledingzaak Hoogenboom in Nijmegen. Als zodanig is hij tevens penningmeester van de Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen en lid van de ledenraad van Inretail, de brancheorganisatie voor retailondernemers. Winkel of webshop? Kies je vandaag de dag nu voor een fysieke winkel, een webshop of beiden? Verdonk is daar beslist in. “Ik kies voor beiden. De beleving van een fysieke winkel blijft belangrijk, maar steeds meer consumenten raken gewend aan het zoeken op internet. Je kunt daar ontzettend veel aanbieders vinden wat prijsvergelijk gemakkelijker maakt.” Voor Ederzeel hangt het ervan af: “Het moet bij je passen als ondernemer om een webwinkel te beheren. Ook belangrijk is of je al voorraadhoudend bent of niet. Wij merken dat onze nieuwe damesmodezaak een goed initiatief is geweest. Dat weet je vooraf niet. Voor Hoogenboom kan een webshop vrij risicoloos extra omzet genereren omdat we toch al voorraad hebben. Bovendien kan het een extra uithangbord zijn om op internet.”

• Zorg dat je de juiste mensen om je heen verzamelt op de juiste plaats in de organisatie • Zorg dat je plan goed is. Hoe ga je bijvoorbeeld om met verzenden? • Bekijk een webwinkel als een marketingtool en als manier om bestaande voorraad kwijt te raken. Zie het beslist niet als een garantie voor omzet! • Bekijk een webshop tevens als een apart bedrijf, niet als onderdeel van je bestaande winkel; je hebt er echt nieuwe en andere vaardigheden voor nodig. • Neem altijd de klant als uitgangspunt. Doe dus regelmatig aan doelgroepenonderzoek. • Kijk vooral naar de motieven van de klant om te kopen en bepaal welk verkoopkanaal bij welk motief past.

de ondernemer internet gebruiken om een groter aanbod aan te bieden. Ederzeel: “Het web is uitstekende plaats om bijvoorbeeld overgebleven collectie aan te bieden. Het is heel transparant, maar natuurlijk vind je de beleving alleen in de fysieke winkel. Het web is bij uitstek geschikt voor consumentenelektronica, onderdelen, downloads, telecom, speelgoed, reizen en kleding. Omdat veelkleding seizoensgebonden is, geldt daarvoor wel op = op. Door de relatief beperkte beschikbaarheid is het dus duur om een artikel op internet te plaatsen. En dan geldt voor ons natuurlijk ook nog dat veel klanten naar de winkel komen voor advies. Dat krijg je op internet natuurlijk niet.” Verdonk knikt en merkt op dat er op het internet veel meer mode retour komt. “Je moet dus wel voldoende verschillende maten op voorraad hebben.” Succes en concurrentie Verdonk vindt met name De Bijenkorf op internet goed bezig; “Die doen hun uiterste best om de offline beleving te vertalen naar het internet. Een ander bijzonder voorbeeld is Coolblue, dat als productspecialist werkt met afhaalpunten. Ook Wehkamp heeft de slag naar online goed gemaakt. Zij zijn bezig met de bouw van het grootste geautomatiseerde distributiecentrum ter wereld voor online retail.” Ederzeel vult aan dat het succes van de internetverkoop nog maar aan het begin staat. “Een bedrijf als Zalando heeft nu een omzet van 2 miljard, maar maakt nog nauwelijks winst en straks komen er ook nog concurrerende webshops uit de productielanden zelf bij. Bol.com is hier groot, maar nauwelijks een concurrent vergeleken bij Amazon, dat wereldwijd inmiddels 75 miljard omzet draait.”

Blijver Beide gespreksdeelnemers zijn het erover eens dat de webwinkel zeker een blijvertje is. Verdonk geeft echter wel aan dat de percentuele groei van de omzet wel zal afnemen, al staan we volgens haar nog aan het begin van de ontwikkeling. Is ze dan niet bang dat consumenten vooral in de winkel gaan kijken en op internet gaan kopen? “Je ziet dat het twee kanten op gaat: consumenten zoeken online en kopen offline, maar ook veel mensen snuffelen eerst online om het product vervolgens online te kopen. Het offline en online kanaal zullen steeds meer door elkaar gaan lopen. Het succes van een webwinkel hangt natuurlijk ook af van de branche waarin je zit en het product dat je verkoopt.”

Beleving blijft belangrijk Nogmaals: zowel Verdonk als Ederzeel vinden dat er geen prijsverschil tussen internet en de fysieke winkel moet zijn. “Feitelijk zijn de overheadkosten voor een webshop nauwelijks lager dan die voor een fysieke winkel”, merken ze op. Verdonk ziet veel kleine webondernemers daarop kapot lopen doordat ze te hoge verwachtingen koesteren. “Voor webondernemers geldt ‘Bezint voordat gij begint’ een webwinkel doe je er niet even bij.” Ederzeel vult aan dat zij zich niet kapot moeten staren op de massaverkoop via het web. “Als je kijkt naar onze branche constateer je dat funshoppen dé nummer een vrijetijdsbesteding voor dames is en blijft. Het draait voor een groot deel dus nog steeds om beleving.”

Wat verkoopt goed online? Ederzeel en Verdonk merken beiden op dat het van belang is om de prijzen van een fysieke winkel en een webshop op gelijk niveau te houden. Wel kan

Tekst & foto’s: RvL

MAAS & WAAL


Jan-Willem Romijnders

Romijnders: Service met ambitie!

Vernieuwing bedrijfsmodel biedt zicht op een mooie toekomst

Romijnders Service B.V. heeft ook zijn deel van de crisis ondervonden; door het verlies van de bedrijfspoot in o.a. Horssen werd een herziening van het businessmodel noodzakelijk. Door een optimistische instelling en sterk vertrouwen in de eigen medewerkers is het bedrijf van directeur Jan-Willem Romijnders nu echter klaar voor de toekomst en inmiddels heeft het bedrijf zijn gelederen versterkt door overname van de service- en onderhoudsafdeling van het failliete Tielse bedrijf Oostendorp. IN2 Maas & Waal sprak met Romijnders over verleden, heden en toekomst van zijn bedrijf. Geschiedenis Begin 1900. Een dorpssmederij in Horssen, midden in ‘t hart van het Land van Maas en Waal. Pionier Bertus Romijnders slaagt er in een visie te ontwikkelen waarin hij onder minimale omstandigheden een bruikbare dienst creëert. Zijn commerciële inslag en vakkennis zijn de enige ijzers die hij in het vuur heeft. Een eeuw later kan Romijnders Service B.V. uit een veel ruimer arsenaal ijzers putten, waardoor groei en verdere professionalisering mogelijk zijn gebleken. Heden Vandaag de dag is Romijnders Service B.V. een landelijk fullservice-installatiebedrijf en voornamelijk actief in de utiliteit, retail, woningcorporaties en voor particulieren. Romijnders: “Binnen onze organisatie werken zo’n 80 medewerkers met een groot enthousiasme en vakmanschap aan het succes van de organisatie, wat zich kenmerkt door professionaliteit en

een hoog serviceniveau. Tevens zijn wij continu op zoek naar nieuwe kansen, mogelijkheden en innovaties om een gezonde en vooruitstrevende blik op de toekomst te kunnen blijven werpen. Wij hechten veel waarde aan een verantwoorde en kwalitatief hoogstaande werkwijze, en zijn onder andere gecertificeerd voor BRL6000 en F-Gassen en EPDB. Tevens zijn wij VCA-gecertificeerd en voldoen wij derhalve aan de veiligheidsnormen. Een organisatie om trots op te zijn! Wij zijn landelijk voor de retail actief, onder andere in de omgeving Wijchen, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.” Banen redden “Ook wij hebben last van de crisis gehad en zijn een groot deel van ons bedrijf verloren”, vertelt Romijnders. We hebben onszelf op de rit gekregen door te focussen op service en onderhoud en zijn inmiddels weer een gezond bedrijf met ambitie. Toen collega Oostendorp failliet ging zagen we


dat niet als een manier om als bedrijf te groeien, maar om nog beter te worden in wat we doen. Dat paste dus in onze strategie en businessmodel en daarnaast konden we op die manier tenminste een aantal van de banen bij Oostendorp redden. Oostendorp levert immers grotendeels dezelfde dienstverlening als Romijnders, heeft vakbekwame medewerkers en beschikt over een goede klantenkring.“ Vertrouwde service Romijnders wil zich, samen met het nieuwe team in Tiel, in de toekomst nóg meer gaan specialiseren in service, onderhoud en beheer. “Luisteren naar de klant en ontzorgen staan daarbij voorop. We willen ons vooral richten op het klantcontact, meer dan op projecten. We gaan er voor zorgen dat al onze klanten zo veel mogelijk hun vertrouwde monteur behouden en werken daarom met vaste klantenteams. Ook voor onze klanten in Tiel zijn we altijd gemakkelijk bereikbaar en zal er meer klantcontact zijn. We werken met vaste kennispartners om ons hoge kwaliteitsniveau en perfecte service te kunnen handhaven, zodat onze klanten niet in de kou komen te staan of zonder stroom komen te zitten.” Duurzaam Ook wat betreft duurzaamheid betreft wil Romijnders tot de beteren behoren. “Dat geldt niet alleen voor service en onderhoud, maar ook waar het de levering van installaties betreft. Je kunt bij ons niet alleen terecht voor verwarmingsketels, maar ook voor airco-installaties, zinkwerk, verlichting, beveiliging en domotica. Daarnaast doen we keuringen en inspecties en houden we ons bezig met meet- en regeltechniek, energiebesparing, data-installaties en legionellabeheer. Dat is echter maar één kant van het verhaal, want ook willen we meten met de menselijke maat, dat vinden we belangrijk.”

Trots Romijnders is trots op zijn bedrijf. “Ik kijk positief naar de toekomst en zie Tiel als de schakel die onze bedrijfscirkel rond maakt. De overname past dan ook bij de bedrijvigheid die, behalve in Tiel en omgeving, ook plaatsvindt in de driehoek Nijmegen-Arnhem- Maas en Waal. Daaraan dragen we als servicegerichte onderneming graag bij!

Waarom uw jaarlijkse onderhoud door Romijnders? • Regelmatiger onderhoud is veiliger en reduceert de CO2-uitstoot • Voorkomen van storingen voorkomt dat u in de kou komt te zitten • Voorkomen van onverwachte reparatiekosten dankzij een betere • • •

conditie van zowel installatie als onderdelen Langere levensduur van uw installatie, zodat u vervanging langer kunt uitstellen Een hoger rendement (tot +25%) dankzij optimale instellingen Combinatie mogelijk met onderhoud van andere gebouwgebonden installaties, zoals bijvoorbeeld uw zonnecollector, mechanische ventilatie en airco Voorrang bij storingen, ook in de avonden en in het weekend

Vijverlaan 9 Wijchen 024-6488222 www.romijnders.nl


COLUMN

Spaartaks op de schop De vermogensrendementsheffing, in een aantal media al omgedoopt tot spaartaks, gaat op de schop, zo kondigde minister Dijsselbloem onlangs aan. Op Prinsjesdag moeten er voorstellen liggen voor een ‘eerlijker’ belasting op vermogen. Nu gaat de overheid er nog vanuit dat u jaarlijks 4 procent rendement haalt op uw spaartegoeden en beleggingen. Over dat fictieve rendement draagt u 30 procent belasting af. Effectief komt dat neer op een heffing van 1,2 procent op het vermogen. Veel te hoog, stellen critici. Want waar krijg je nog 4 procent rente op je spaargeld? Sterker nog, de rente ligt sinds enige tijd al onder de 1,2 procent, waardoor spaarders per saldo interen op hun tegoed. Hoe zou een nieuwe belasting op vermogen eruit kunnen zien? Alternatieven volgens het CPB Het Centraal Plan Bureau (CPB) rekende dit voorjaar vier verschillende alternatieven voor de vermogensrendementsheffing door: 1. Het huidige systeem, maar dan met een extra heffing op vermogens boven de € 500.000. Die zouden 50 procent belasting moeten afdragen, op het veronderstelde rendement van 4 procent. Vermogens lager dan 5 ton betalen zo dus 1,2 procent belasting, en daarboven wordt de afdracht 2 procent. 2. Het fictieve rendement van 4 procent wordt vervangen door het vijfjarig gemiddelde van de spaarrente. Dat systeem ligt dichter bij de werkelijke rendementen, maar heeft als voordeel dat de inkomsten voor de staat niet teveel schommelen. 3. Belasting op het werkelijk behaalde rendement. Hier betalen mensen puur op basis van wat zij werkelijk verdienen. Koersverliezen van beleggers worden in dit stelsel gecompenseerd. 4. Verschillende tarieven voor verschillende vormen van vermogen. Spaarders betalen in een dergelijk stelsel minder dan beleggers in aandelen. Meer risico leidt tot meer rendement maar ook meer belasting in dit geval. Vier verschillende varianten, waarbij de ene keer (variant 1) de belasting verder verhoogd wordt, de andere keer (variant 2) verlaagd en in variant 3 en 4 wordt meer aangesloten bij het werkelijk rendement. Wat is rechtvaardig? Aansluiting zoeken bij werkelijk rendement lijkt het meest rechtvaardige systeem. Je betaalt op die manier nooit meer belasting dan dat je rendement is, zoals nu het geval is, en net als bij de heffing over uw inkomen betalen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wat is uitvoerbaar? Het is zo lekker praktisch: u vult uw vermogen per 1 januari van betreffend jaar in, haalt de vrijstelling er van af en het resultaat maal 1,2 procent is de verschuldigde belasting. Eenvoudig, simpel en overzichtelijk voor u als belastingplichtige en de overheid heeft een redelijk constante belastingopbrengst, die niet afhankelijk is van de stand van de economie. Aansluiting bij het werkelijk behaalde rendement betekent in het geval van aandelen en onroerend goed veel meer administratieve verplichtingen voor u als belastingplichtige, veel meer discussie over bijbehorende kosten en bovendien voor de overheid onzekerheid over de belastingopbrengst. Sterker nog: in een slecht beursjaar zijn de verliezen aftrekbaar en krijgt u belastinggeld terug!

Roel Kop (46) heeft een eigen arbeidsrechtpraktijk in Nijmegen: Kop Advocatuur. “Alhoewel het totale arbeidsrecht mijn aandacht heeft, heeft het collectief en individueel ontslagrecht een speciale plek in mijn praktijk. Op dit moment sta ik bij voorkeur individuen ((hoge) werknemers) bij. Met name wil ik werken voor de economisch sterkere zwakkeren”

Wat gaat het worden? We zullen moeten wachten tot Prinsjesdag om te weten waar het kabinet mee komt. Maar 1 ding is zeker: ik ben blij dat ik geen politicus ben…Te allen tijde sta ik als fiscalist graag tot uw beschikking om u te adviseren hoe u het beste rendement uit uw vermogen haalt. Jeroen van Boekel Telefoon : 0412-612818 E-mailadres: j.vanboekel@oovb.nl

Molenveldlaan 158 6523 RN NIJMEGEN T: 0247370376 M: 0653308440 www.kopadvocatuur.nl roelkop@kopadvocatuur.nl


33

BRANCHE-UPDATE

Het

Arbeidsrecht verandert

Vanaf 2015 worden er grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Eén van de speerpunten daarin is de doorvoering van de ‘Wet Werk en Zekerheid’. Doel van die wet is ontslagprocedures sneller, eerlijker en goedkoper te maken. Daardoor moet de macht en positie van flexwerkers groter worden en moeten meer mensen uit de WW kunnen uitstromen. Volgens de regering is het huidige systeem teveel ingericht op (het behoud van) baanzekerheid bij werknemers. IN2 Maas & Waal gaat in deze branche-update nader in op de wijzigingen en vroeg een aantal betrokkenen om commentaar. Onder de Wet Werk en Zekerheid vallen de volgende wijzigingen:

Reeds doorgevoerd: Januari 2015 Uitzendkrachten en flexibel personeel tijdelijk contract na anderhalf jaar (78 weken) Vanaf januari 2015 maken uitzendkrachten en ander flexibel personeel na 78 weken aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. De mogelijkheid om uitzendkrachten bij cao te laten afwijken van de 26-­wekentermijn wordt beperkt tot maximaal 78 weken. Tijdelijk contract eindigt niet meer automatisch Voorheen liep een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch af. Formeel ontslag aantekenen was niet verplicht voor de werkgever. Om werknemers met een contract voor bepaalde tijd meer duidelijkheid te bieden, is er sinds januari 2015 een zogenaamde aanzegtermijn. Werkgevers moeten hun werknemers schriftelijk informeren over het al dan niet verlengen van het contract. Als het contract wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer één maandloon verschuldigd.

Loondoorbetalingplicht na zes maanden definitief Tot op heden kon in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat je een werknemer niet hoeft te betalen in een week waarin je hem/haar niet nodig hebt. Vanaf januari 2015 kan dit nog maximaal zes maanden. Wanneer een werknemer langer dan zes maanden in dienst is, is de werkgever hem na zes maanden verplicht loon door te betalen (bij contractverlenging), óók wanneer er sprake is van boventalligheid.

Aanstaande wijzigingen: Juli 2015 >


branche update

Aanstaande wijzigingen: Juli 2015 Verkorting ketenbepaling. Werknemers krijgen eerder een vast contract Werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar recht op een vast contract. Eerder hadden werknemers pas na drie jaar recht op een vast dienstverband. Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor een werkgever heeft gewerkt, kan de werkgever opnieuw drie tijdelijke contracten binnen twee jaar aanbieden. Voorheen was die termijn drie maanden. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die per 1 juli 2015 worden gesloten, behalve als er vóór 1 juli een arbeidsovereenkomst is afgesloten die tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt. Dan blijft de ‘oude’ termijn van drie jaar van toepassing. Veranderingen ontslagroute: minder vrije keuze voor werkgever Ontslag kon voorheen plaatsvinden via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Vanaf juli 2015 is daar verandering in gekomen. Werkgevers kunnen straks niet meer zelf de ontslagroute kiezen. Nu kunnen zij alleen naar het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Voor alle overigen ontslagredenen loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter, zoals bij verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding. Ontslagaanvraag UWV binnen vier weken afgehandeld Ontslagaanvragen bij het UWV moeten vanaf juli 2015 binnen vier weken worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. Bij ontslag via de kantonrechter dient de werkgever een verzoekschrift in, waarvan de behandeling binnen 4 weken moet starten. Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding De ontslagvergoeding is vervangen door een transitievergoeding. Iemand die na twee jaar wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding, die een derde maandsalaris per gewerkt jaar bedraagt. Vanaf het tiende jaar is dat een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris Bij een loon > 75.000 euro per jaar). Bij wangedrag of nalatigheid door de werknemer wordt geen transitievergoeding verstrekt, net als bij een faillissement of schuldsanering van de werkgever. Langer dan een halfjaar in de WW? Al het werk aanvaarden Na ontslag mag je vanaf 1 juli 2015 een halfjaar naar werk zoeken op het eigen opleidings- en werkniveau. Daarna moet ook werk op een lager niveau worden aanvaard. Na een jaar is alle arbeid passend. Kortere duur ww-uitkering De maximale WW-termijn wordt per juli 2015 verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Werkgevers kunnen in een cao met werknemers afspreken of er eventueel aanvullingen op de WW worden uitgekeerd.

Peter van den Brink

Roel Kop

De wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht roepen gemengde gevoelens op, zowel bij werkgevers en werknemers als bij professionals op het werkterrein. IN2 Maas & Waal tekende de volgende vier commentaren op:

Peter van den Brink (Tijssen Accountants)

“Ik heb weinig vertrouwen dat de wijzigingen een oplossing bieden voor de positie van flexwerkers; in plaats van een 3-jarig contract krijgen ze nu een 2-jarig. Na periodes van zeven, acht en nog een acht maanden gaan ze eruit zonder een transitievergoeding. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat, als er geen werk is, werkgevers ook niet vast moeten zitten aan medewerkers.” Wat het ontslagrecht betreft, vindt Van den Brink dat het risico te veel bij de werkgever komt te liggen. “Door het afschaffen van de kantonrechterformule wordt het lastiger om in onderling overleg uit elkaar te gaan. De financiële prikkel daartoe verdwijnt. Het gevolg zal waarschijnlijk zijn dat een vaste dienstbetrekking steeds moeilijker gaat worden.” Als accountant verwacht Van den Brink te maken te krijgen met meer en andersoortige contracten in de loonadministratie. “Die wordt daardoor uitgebreider. Accountants zullen meer nadruk moeten gaan leggen op het begeleiden en ondersteunen van werkgevers bij de dossiervorming. Bij ontslag zal meer gekeken moeten worden naar het afspiegelingsbeginsel; hoeveel mensen zitten er in dezelfde functies en wie kwamen er het laatst binnen.”

“Door het afschaffen van de kanton­ rechterformule wordt het lastiger om in onderling overleg uit elkaar te gaan.” Roel Kop (Kop Advocaten)

Kop verwacht door de nieuwe wet meer procedures en meer inhoudelijke dicussie. “Aan de ene kant zal de wet leiden tot een lagere ontslagvergoeding, aan de andere kant wordt ontslag moeilijker. De ontslagvergoeding is de smeerolie van het ontslagrecht. Door die te verlagen zullen meer mensen blijven zitten waar ze zitten. Bedrijfseconomisch ontslag vindt meestal niet uit luxe, maar uit lijden plaats Doordat de transitievergoeding een verplicht issue wordt, zullen ontslagkosten voor de werkgever oplopen.” Door de verplichte transitievergoeding zullen werkgevers volgens Kop eerder geneigd zijn om flexibel personeel in te huren. ”Hun positie is na 1 januari 2015 beter beschermd. De nieuwe wet biedt hen meer zekerheid. Wel is het zaak om zowel werkgevers als werknemers de gevolgen van de wetswijziging goed en helder uit te leggen. Op onze website doen we dat in Jip & Janneke-taal: www.kopadvocatuur.nl Tekst en foto’s: RvL ea


35

Bernadette Boerlage

Marvin Glasius

“Werkgevers zullen eerder geneigd zijn om flexibel personeel in te huren.“ Bernadette Boerlage (BBCC Coaching & Mediation) Wat de veranderingen ten aanzien van flexibel personeel betreft, vraagt Boerlage zich af of de doelstellingen van de nieuwe wet wel gehaald gaan worden. “Ik ben van mening dat die te weinig gebaseerd is op de praktijk en heb er daarom geen hoge pet van op. Invalkrachten in het onderwijs bijvoorbeeld zullen na de drie contractperiodes nog maar moeilijk inzetbaar zijn. “

Wat Boerlage betreft moet er nog veel fine-tuning plaatsvinden. “Met name de jeugd moet worden klaargemaakt voor de flexibilisering van de markt en beoordelingsgesprekken van werknemers bijvoorbeeld moeten het karakter van een sollicitatie gaan krijgen, d.w.z. toekomstgericht. Dat zal motivatie-verhogend werken. Ook moet worden vastgelegd dat de transitievergoeding daadwerkelijk wordt gebruikt om van werk naar werk te gaan. Wat de ontslagdiscussie betreft zouden partijen meer een gezamenlijke eindconclusie moeten nastreven om op een goede manier uit elkaar te gaan.”

Marvin Glasius (Uitzendbureau BeterWerk)

Glasius verwacht dat werkgevers door de nieuwe wet meer flexibel personeel gaan inhuren. “De recessie laat zien dat een te grote vaste schil’ voor werkgevers niet te dragen is. Flexwerken wordt zekerder, zekerheid flexibeler. Door de nieuwe wet zal er volgens Glasius een gelijker speelveld met gelijkere regels ontstaan. “Er komt meer controle op de naleving van de CAO’s en slechte uitzendbureau’s komen daardoor in de schijnwerpers te staan. Zo wordt het kaf van het koren gescheiden.” “Vanaf 1 juli kunnen we personeel 5½ jaar lang inzetten, voordat er een vast contract moet volgen”, vervolgt Glasius: 6 keer een contract van acht maanden, tegen voorheen 8 in twee jaar. Dat gebeurt tegen betere voorwaarden en met meer zekerheid. Werk je bijvoorbeeld langer dan 2 jaar, dan ontvang je een transitievergoeding om van werk naar werk te gaan. Flexwerkers mogen ook niet minder meer verdienen dan hun gelijkwaardige collega’s met een vast contract. Daarnaast zijn de proeftijd en de aanzegtermijn voor ontslag aangepast. Dat alles levert de flexwerker een stabielere positie op.” Er is lang gewacht op de nieuwe arbeidswet. Nu die er is, zijn er zowel positieve als negatieve geluiden. De nieuwe wet vereist echter gewenning en aanpassing van werkgevers en werknemers en ongetwijfeld zal hij nog op details aanpassing behoeven. Of de wetgever met de veranderingen in het arbeidsrecht de juiste weg heeft gekozen moeten we nog gaan zien. De tijd zal het leren.

“Met name de jeugd moet worden klaargemaakt voor de flexibilisering van de markt en beoordelingsgesprekken van werknemers bijvoorbeeld moeten het karakter van een sollicitatie gaan krijgen, d.w.z. toekomstgericht.”


gepland met  een  sportief  en  culinair  karakter.  Voor  u  de  mogelijkheid  om    m betrokkenheid  te  tonen  met  een  zeer  bijzonder  goed  doel  en  te  combineren netwerken  en  plezier.  

Maas & Waal Innovatief Ondernemen

Bedrijvig Maas & Waal schittert op 3 november TWAALF genomineerden voor de titel Ondernemer van het Jaar Maas & Waal 2015 Jonge ondernemer/onderneming

MKB, Detailhandel en Horeca

• Kinderdagverblijf Stip & Stap • Chocolaterie Tweeling • Boerderij De Meerheuvel

• Atelier Toonbeelden • Groenrijk • De Reuver Knitted Fashion Breifabriek De Reuver

‘Willems Constructie  Maas  en  Waals  Golf  Open’’   Donderdag  5  juni  a.s.  vindt  op  Golfbaan  Heelsumse  Veld  te  Heelsum  het  twee hoofdsponsor Maas  en  Waals   Golf  Open’  plaats.  Iedereen,  zowel  zakelijk  als  particulier,  die   binding  heeft  met  Maas  en  Waal  en  het  Bijna  Thuis  Huis  Maas  en  Waal  wil  on uitgenodigd  om  deel  te  nemen.     De  insteek  van  deze  dag  is  om  met  een  heerlijke  dag  golfen  en  netwerken    ee creëren  voor  het  Bijna  Thuis  Huis  Maas  en  Waal  in  de  regio.  De  kosten  voor  d 99,00  p.p.  voor  de  volledige  dag  (incl.  alle  drankjes  en  BBQ).  Er  kunnen  maxim deelnemen,  dus  wees  er  snel  bij.  Vol  =  vol.     U  kunt  zich  inschrijven  tot  uiterlijk  23  mei  door  een  email  te  sturen  aan:   chrisenrinievanoijen@gmail.com  Na  uw  inschrijving  ontvangt  u  van  ons  een   sponsor na  betaling  official een  week  voor   aanvang  het  definitieve  programma,  de  routebesc deelnemers  aan  deze  dag.      

Golfdag Bijna  Thuis  Huis  

Op 18  september  a.s.  is  de  Golfdag  Bijna  Thuis  Huis  Maas  en  Waal  gepland,  d keren  zal  plaatsvinden  op  golfbaan  Bleijenbeek  in  Afferden  (L).  Deze  dag  is  in en  niet  golfende  ondernemers  bijzonder  populair,  niet  in  de  laatste  plaats  van locatie,  de  goede  clinics  en  golfwedstrijd.  U  bent  van  harte  welkom  met  uw  r U  kunt  nu  business al  inschrijven.  partners Informatie  verkrijgbaar  door  een  email  te  sturen  aan marjantimmermans@home.nl     Sponsor-­‐benefietdiner  –  culinaire  proeverij   Op  17  november  a.s.  is  er  een  sponsor-­‐benefietdiner  gepland  bij  Moeke  Moo recreatie-­‐  en  natuurgebied  "De  Gouden  Ham".  U  als  ondernemer  of  particulie welkom.  Nadere  informatie  daarover  volgt  nog,  maar  noteer  deze  datum  voo gezellig  verwenavond  voor  het  goede  doel.   Voor  vragen  of  meer  informatie  belt  u  met  Jos  van  Wamel,  tel.  06  29586754 josvanwamel@gmail.com         “De  ambassadeurs  van     het  Bijna  Thuis   Huis  Maas  en  Waal”

Industrie en Dienstverlening

Agrarisch

• Maas Internal Logistix • Carrosseriebedrijf Romijnders • Zorgcentrum St Barbara

• Tuinbouwbedrijf Van Zwolgen • Zorgboerderij De Maashof • Cerisa Nederland

Unieke locatie: De manege van Paardrijvereniging en Pony Club De Vier Heemskinderen | Rabobank MVO Award 2015 | Muzikaal entertainment | Persoonlijk welkom op niveau! |

Bestel uw kaarten op: www.ondernemervanhetjaarmaasenwaal.nl ORganISATIE

 

   

 

Voor úw installaties staan wij 52 weken per jaar klaar! Als ondernemer wilt u dat uw machines en installaties optimaal renderen. Het razendsnel verhelpen van storingen én goed onderhoud zijn daarvoor onontbeerlijk. Onze Service & Onderhoudsdiensten staan 24 uur per dag, 52 weken per jaar, voor u klaar. Dus óók in de vakantie en tijdens feestdagen. Neem de proef op de som en maak kennis met de service zoals wij die al 60 jaar in de praktijk brengen. Koningstraat 101, Druten T (0487) 518 555 E druten@huisman-elektro.nl W huisman-elektro.nl


Onze kennis met u verbonden

Vaarwel stapel papier en bonnetjes. Hello cloud! Neemt je administratie teveel van je waardevolle tijd in beslag? Dat is helemaal niet nodig. Steeds meer online bedrijfssoftware maakt het leven van zzp’ers en mkb’ers een stuk makkelijker. Ze helpen je om meer uit je boekhouding te halen door je online inzicht te geven in je financiële administratie en allerlei processen te automatiseren.

Om te beginnen kun je de stapels papier en dozen vol bonnetjes vaarwel zeggen (als je tenminste nog weet waar je ze hebt opgeborgen). De betere online bedrijfssoftware helpt je om een digitaal archief aan te leggen. Je hoeft bonnetjes, facturen en offertes alleen nog maar in te scannen met je smartphone of tablet. Daarna staan ze direct in je administratie. Als je ze dan nodig hebt, kun je deze ophalen uit de cloud. Voorheen werd de administratie gezien als een noodzakelijk kwaad, waarvan de balans en de resultatenrekening geruime tijd na afloop van het boekjaar werden opgesteld. Met online bedrijfs- en boekhoudsoftware hebben jij en je adviseur toegang tot dezelfde bedrijfsgegevens die altijd up-to-date en benaderbaar zijn via een zogenaamd dashboard. Dit bespaart tijd, onnodige rekeningen en geeft je adviseur altijd online inzicht in je financiën. Met dat inzicht én online toegang kan je adviseur bijvoorbeeld de btw-aangifte verzorgen en 24/7 op de hoogte blijven van hoe je bedrijf ervoor staat.

Kortom, niet alleen je adviseur kan sneller reageren maar ook jij als ondernemer kan dat. Samen met de kennis van zaken van jouw adviseur kun je samen er voor zorg dat je bedrijf beter kan presteren en kun je sneller reageren op veranderende (financiële) omstandigheden. Wil je meer weten of boekhouden in de cloud (ons kantoor werkt met Exact online) dit kan voor een vaste prijs per maand, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken op 0344- 63 12 46 of per mail naar dieke@kbservices.nl.

Maar nog belangrijker is dat niet alleen jouw adviseur online inzicht heeft in je financiën, maar ook jijzelf als ondernemer realtime inzicht hebt in je administratie en je cashmanagement. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn, om voordat je bij een klant een afspraak maakt, nog snel via je app te checken of deze klant wel aan zijn betalingsafspraak heeft voldaan.

Dieke Weers-Moesbergen

is MKB-adviseur bij Kellenstaete Business Services.

Kellenstaete Business Services maakt onderdeel uit van het platform ‘Onze kennis met u verbonden.nl’. Hiertoe behoren ook: ALH van Herwijnen & co accountants, ALH Hommersom & co belastingadviseurs en ALH Hommersom & co pensioenadviseurs.

Meer informatie: onzekennismetuverbonden.nl


100 jaar RTP Elektrotechniek Het is dit jaar feest bij RTP Elektrotechniek. Het bedrijf uit Afferden, dat in 1915 als dorpssmederij in Boven-Leeuwen begon, bestaat dit jaar 100 jaar. Alhoewel het jubileum de moeite van het vieren waard is, kijken directeur/eigenaars Peter de Waal en Joop Gommers liever vooruit dan terug. Een dynamische branche, veel innovatie en een groeiende samenwerking tussen alle disciplines in de bouw, verbouw en nieuwbouw maken de toekomst voor RTP zeker een mooie uitdaging.

Innovatie is troef De lentezon schijnt door de lamellen van de vergaderruimte van RTP in het bedrijf aan de Van Heemstraweg. De Waal en Gommers ogen ontspannen. De Waal neemt een slok van zijn koffie en vertelt: “De bijzonderheid van vooruit kunnen kijken na 100 jaar is iets wat we zeker beseffen. Onze branche begint langzamerhand weer te floreren na een aantal moeilijke jaren en vernieuwing is troef. Bij ons geldt dat met name voor de toepassing van zonnepanelen, laadpalen en het zogenaamde BIM-bouwen, waarbij alle disciplines in een bouwproject verregaand samenwerken. Dat laatste vereist ook intern goede verbinding tussen directie, projectleiding en werkvloer. Er moet consensus heersen in de gehele organisatie en daar gaan we dan ook voor door elkaar optimaal te informeren.”

Toegevoegde waarde RTP wil voor potentiële partners graag een volwaardige gesprekspartner zijn en van toegevoegde waarde vanaf het eerste begin van een project. De Waal: ““Dat willen we bereiken door uitstekende advisering, basic- en detailengineering. Om onze organisatie daarin beheersbaar te houden hebben we gekozen voor een aantal specialisaties; in wat je doet wil je immers het beste zijn. Dat communiceren we trouwens ook via de social media, ons netwerk en zakelijke organisaties. Vertrouwen en gunnen blijft voor ons enorm belangrijk. De Waal en Gommers zien de toekomst zonnig in. “Als je goed je werk doet, dan komt de rest vanzelf. Daar wordt je honderd mee!”

Duurzaam bouwen In de bouw kijkt men volgens De Waal steeds meer naar de ‘total cost of ownership’. “Wat kost een gebouw na dertig jaar, ook qua onderhoud, energieverbruik etc. Dat is de vraag die bouwend Nederland en de opdrachtgevers zichzelf tegenwoordig stellen. Ook de hoogte van de onderhoudskosten wordt steeds belangrijker. De samenwerking in het BIM-bouwen spitst zich dan ook toe op het bespreken van ‘clashes’ in een project en dat gebeurt al in de tekenfase. Om elkaar tijdens de bouw niet in de weg te zitten is vroegtijdig overleg nodig en daarbij moet je bereid zijn om te geven en te nemen.” Besparen RTP wil haar onderhouds- en servicetak zo veel mogelijk laten groeien. Gommers: “Steeds meer opdrachtgevers zijn bereid om mee te denken over betere bouw en betere materialengebruik om later onderhouds- en beheerskosten te besparen. Dat is wel echt een proces van bewustwording, ook onder de uitvoerende bedrijven. Het aandeel van de techniek wordt overigens alleen maar groter. Kijk bijvoorbeeld maar naar het gebruik van domotica en naar de industriële automatisering en robotisering. Dat vereist uitgebreide technische educatie. We zullen dus moeten gaan werken aan het stimuleren van interesse van de jeugd in ons vak.”

Van Heemstraweg 47 6654 KD Afferden Tel. 0487 - 585100 www.rtp.nl Twitter: RTP_Druten


BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

25 jaar

Inhoud

INHOUD • Bedrijfsbezoek Harlekijn & AGENDA • jubileumfeest bcmw • Golfcentrum de batouwe • businessflitsen

business - gezelligheid - gunfactor - netwerken - omzet zakendoen - kennis delen - ondernemen - activiteiten interactie - bedrijfsbezoek - netwerkborrel

Bedrijfsbezoek ‘De Harlekijn’ Op industrieterrein “de Harlekijn” aan de van Heemstraweg 38F te Beneden Leeuwen was al geruime tijd veel bedrijvigheid. De voormalig boerderij was gesloopt, als beginfase van de grote revitalisering van het gehele terrein. Voor de Business Club Maas en Waal was dat reden om de leden op 12 mei jl. uit te nodigen voor een bedrijfsbezoek aan de vier aanwezige bedrijven, waarvan er drie businessclublid zijn, en voor een kennismaking met de plannen van dit ambitieuze project. Vier bedrijfsbezoeken Om 19:30 uur verzamelden de leden zich voor een ontvangst bij Breierij Bronmans, waar zij werden ontvangen met koffie en taart. Kort na achten splitste de groep zich op in vier kleinere groepen die bij toerbeurt werden rondgeleid bij De Breierij, EAZZ locker systemen, Maas en Waal schoonmaak en Van Rijn Autoservice. Zij kregen daar een uitgebreide kijk achter de schermen.

Revitalisering ‘Harlekijn’ Even na negenen keerde het gezelschap goed geïnformeerd terug naar De Breierij voor een informatiebijeenkomst over de revitalisering van het industrieterrein. Projectontwikkelaar Johan van Kampen en architect Eric van Beuningen gaven uitgebreide informatie over de verschillende fases van het innovatieve plan. Het is de bedoeling dat het terrein een volledige make-over gaat krijgen, waardoor het geheel straks een eigentijdse uitstraling gaat krijgen. Daarbij zal Van Rijn Autoservice naar de voorkant van het terrein verhuizen. Natuurlijk was het na zoveel informatie tijd voor ontspanning. Rond kwart over tien mochten de leden hun indrukken bespreken bij een borrel en een hapje. Rond de klok van elven keerden de meesten weer huiswaarts na een interessante avond!

Overzicht Harlekijn met Kantoren en woningen

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer.

Lid worden?

Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

AGENDA Dinsdag 8 september 2015 Bedrijfsbezoek GLOBAL PAINT PRODUCTS BV Dinsdag 13 OKTOBER 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Ivm de naderende vakantie is er nog geen verdere agenda bekend.


BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

25 jaar Businessclub Maas en Waal De Business Club Maas en Waal bestaat 25 jaar! Eind 1990 werd op initiatief van enkele Maas en Waalse ondernemers de Business Club Maas & Waal opgericht. Zij waren ervan overtuigd dat informele contacten tussen ondernemers een onmisbare schakel vormen voor succesvol ondernemerschap en dat is nu, na 25 jaar, nog steeds zo. Inmiddels telt de Business Club zo’n zeventig leden uit Maas en Waal en, in toenemende mate, daarbuiten. Ledenactiviteiten Iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de BCMW een bijeenkomst voor haar leden (met uitzondering van de vakantieperiode). Voorzitter Martin Hommersom: “Die bijeenkomsten hebben afwisselend een educatief, een cultureel of een ontspannen karakter. Ook gaan de leden regelmatig op bedrijfsbezoek bij mede-clubleden. Ze nemen daarbij niet alleen een kijkje achter de schermen, maar leren de zakelijke activiteiten van

hun clubgenoten kennen, waardoor er een gunfactor ontstaat.” MVO Martin vervolgt: “Een deel van het lidmaatschapsgeld besteedt de BCMW aan de ondersteuning van Maas en Waalse organisaties, clubs en verenigingen. Ook op andere manieren levert de Business Club een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen. Plaatselijke en regionale overheden en organisaties als de Kamer van Koophandel be-

nutten de Business Club dan ook als een gespreksplatform voor tal van (economische) regionale zaken.” Business Club Magazine Gelijktijdig met de oprichting van de Business Club, verscheen de eerste uitgave van het Business Club Magazine, dat enkele sinds enkele jaren is vervangen door een vast katern in het ondernemersmagazine IN2 Maas & Waal. De leden van de Business Club ontvangen daarin bij toerbeurt een gratis ad-

vertentie- en redactionele ruimte. Aan ieder clublid wordt in het magazine in de loop van het lidmaatschap aandacht geschonken in de vorm van een geheel verzorgde bedrijfsreportage. Ook dragen Leden van de Business Club regelmatig bij aan interessante artikelen, op onder meer juridisch en fiscaal gebied. Centrale Inkoop Sinds 2006 werken vijf ondernemersverenigingen, waaronder de Business Club Maas & Waal, in de


gemeenten Druten en West Maas en Waal samen onder de naam ‘Ondernemend Maas en Waal’. Overtuigd van de unieke kwaliteiten van het gebied en vol trots delen de besturen de visie dat bundeling van economische krachten noodzakelijk is om de kwaliteit van het gebied voor bedrijfsleven en inwoners op langere termijn te behouden en te versterken. Vanuit dat samenwerkingsverband zijn met enkele leveranciers collectieve contracten gesloten, waardoor de leden tegen een gereduceerd tarief diensten af kunnen nemen zoals vuilverwerking, stroom en telefonie. Voorzitterswisseling Na tien jaar voorzitterschap heeft Peter de Waal recentelijk de voorzittershamer overgedragen aan de Tielse accountant Martin Hommersom. In zijn voorzittersperiode heeft Peter zowel goede als minder goede tijden meegemaakt, maar onder zijn voorzitterschap is de Business Club Maas en Waal sterk overeind gebleven. Peter: “Na tien jaar merk je dat je betrokkenheid

niet minder wordt, maar wel je enthousiasme om continue met bestuursperikelen bezig te zijn. Lang heb ik niet moeten zoeken, want Martin en ik kennen elkaar al lang en we hadden het al eens over een mogelijke opvolging gehad. Eigenlijk had ik al een jaar eerder willen stoppen, maar diverse interessante ontwikkelingen bij de businessclub en bij OMW (Ondernemend Maas en Waal, red.) zorgden ervoor dat ik mijn vertrek nog even uitstelde.” Continuïteit Martin is zich er terdege van bewust dat de crisis nog steeds van invloed is op het ledental van de BCMW. “De kosten van het lidmaatschap zijn voor sommige ondernemers toch best een behoorlijk bedrag. Een crisis leidt veelal tot bezuinigingen en mensen kruipen dan in hun schulp. De terugloop van het ledental lag in ieder geval niet aan de businessclub. Door een open discussie met de leden aan te gaan hebben we een poging gedaan om het tij te keren en de positieve resultaten daarvan zijn in-

middels merkbaar. We hebben de tarieven aangepast en zoeken nu bewuster en actiever naar nieuwe leden, waarbij we ook meer aandacht besteden aan jongere potentiële lidmaatschapskandidaten.” Toegevoegde waarde Een van de positieve resultaten is, dat een groot aantal ondernemers verbinding maakt met businessclubleden. Veel directeuren, eigenaren en managers die lid zijn behoren echter niet tot de jongere generatie ondernemers. Martin: “We zijn echter beslist geen seniorenclub en al spelen de oudere leden nog steeds een belangrijke rol, we richten ons nu specifiek op de aanwas van jongere ondernemers. Zij moeten immers onze continuïteit waarborgen.” Voor 2015 streeft de BCMW naar 15 nieuwe leden. Volgens Martin en Peter moet dat zeker kunnen, want “er zitten zó veel mooie bedrijven in de regio.” Martin is wel van mening dat de businessclub zich van de onderne-

mersverenigingen moet onderscheiden, door qua ledenaanwas ook over de regiogrenzen heen te kijken. “Omzet kun je overal genereren en alle ondernemers hebben dat gemeenschappelijke doel. Interregionale samenwerking staat dan ook bij ons hoog op de agenda. Samenwerken Martin vindt het een verkeerde beeldvorming dat Maas en Waalse ondernemers meer naar Brabant zouden kijken dan naar het gebied ten noorden van de Waal: “Maas en Waalse ondernemers doen juist meer zaken in de Betuwe”’ vertelt hij. Er is in het algemeen sprake van een uitstekende verstandhouding en de verschillen in religie spelen niet of nauwelijks een rol. Voor Maas en Waalse ondernemers in het algemeen en businessclubleden in het bijzonder liggen er zeker mooie kansen; als ondernemer heb je immers allemaal het gemeenschappelijke doel van omzet en winst.”

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS


BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

Alexander de Vries & Leonieke Papendorp

Golfcentrum De Batouwe verbindt ondernemers

Businesshotspot Netwerken en het leggen van contacten is essentieel bij zakendoen en waar kun je dat beter doen dan op de golfbaan; sport verbindt immers en het is prettig om elkaar in een informele setting te leren kennen. Ditmaal een gesprek met Alexander de Vries en Leonieke Papendorp, respectievelijk bedrijfsleider en Coördinator Business Club & Sales van Golfcentrum De Batouwe uit Zoelen. Aan hen de vraag waarom de golfsport zo’n aantrekkingskracht heeft op ondernemers en waarom een lidmaatschap van de BCMW. Brug slaan De Vries zit al 13 jaar in de golfbranche en vindt golf bij uitstek een sport om mentaal te ‘resetten’. “Golf is deels een typische ondernemerssport; Golf informaliseert, schept een band en helpt je om je hoofd leeg te maken. Na een golfronde van een aantal uur heb je hoogstwaarschijnlijk een langdurige band opgebouwd. We vinden het daarbij belangrijk om een ‘brug over het water’ te slaan

naar Maas en Waal. Net als een waterpartij in de golfsport vormt de rivier slechts een mentale barrière. Maas en Waal ligt op een steenworp afstand van De Batouwe, ook daarzijn veel ondernemers die de golfsport een warm hart toedragen.” Papendorp knikt: ”Betere zichtbaarheid van onze prachtige golfbaan moet ook de ondernemers van over de rivier inspireren om hier eens een bal te komen slaan en eventueel nieuwe contacten te leggen.”

Passende verbinding “Er zijn veel verschillende golfclubs in de regio”, vertelt Papendorp. “Ons onderscheidend vermogen is de combinatie van business met golf, waardoor op een ontspannen manier wordt zaken gedaan. Ook voor beginnende ondernemers is er een pakket op maat te maken. Het is in deze tijd wel essentieel om de verbinding tussen de verschillende businessclubs te maken en op te zoeken. Zodoende dat de Batouwe

zich ook bij verschillende clubs heeft aangesloten. In Maas & Waal paste de BCMW daar het beste bij. Daarnaast willen we het zakelijk spelen meer promoten en organiseren daarvoor regelmatig bedrijfsdagen en andere evenementen, zowel voor leden als voor niet leden.” Een band voor het leven “Golf schept een heel intense band”, vertelt De Vries. Op de baan hoef je niet per se over zaken te


praten, maar het schept wel vaak de mogelijkheid om dat later wel te doen. Zakelijke golfers weten elkaar, ook buiten de baan, vaak te vinden. Bij onze businessclub kun je uitstekend ervaren wat golf zakelijk voor je kan betekenen en onze leden zijn bijzonder divers. Speel eens vrijblijvend mee om die zakelijke betekenis te ervaren.”

stemmend. ”We willen de BCMWleden natuurlijk graag laten zien dat er hier op golf- én zakelijk gebied veel dynamiek heerst. Daarnaast is de BCMW echter een leuke en gedifferentieerde businessclub, met zowel MKB- als Business-to-Business-leden. Het is voor ons ook leuk om daarbij te zitten en een goede manier om contacten te leggen.”

Samenwerken “Om de golfsport voor ondernemers toegankelijk te maken, streven we ook naar meer samenwerking”’ vertelt De Vries. “Natuurlijk zijn we locatie-gebonden, maar banden met andere clubs, zoals de BCMW, bieden mogelijkheden voor business-to-business contact en maakt het voor businessclubleden interessanter.” Papendorp knikt in-

De Vries besluit: “We kunnen als golf- en businessclub in de regio Tiel-Maas en Waal nog zo veel meerwaarde leveren voor de mensen die ons nog niet kennen. Het lidmaatschap van de BCMW is voor ons een prettige manier om onszelf te laten zien en ook over de Waal nieuwe mensen en potentiële businesspartners te leren kennen. We nodigen de leden dan ook graag uit

om eens deel te te komen golfen, vergaderen of gewoon te komen lunchen of dineren. Golfcentrum De Batouwe is zeer veelzijdig, ook voor (nog)niet-golfers.” Tekst & foto’s: RvL

Tips voor beginners

• Golf omdat je het leuk vindt, • Werk aan je niveau. Meer plezier leidt tot meer contact. • Verdiep je in de sport en de sport­businessclubs. Zoek er een die bij je past. • Ga eens vrijblijvend sfeer proeven, dat kan op veel plekken. • Speel eens vrijblijvend mee op De Batouwe


BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

Businessflitsen

Care Letselschade Lighthouse Benelux ontwikkelt SPC-Cube

Vanaf september 2015 trainingen/workshops bij Dochters Advies bv.

Lighthouse Benelux heeft in samenwerking met Beltech (een technologie-ontwikkelingsbedrijf in Eindhoven) een nieuw product ontwikkeld, de SPC-Cube (surface particle counter cube). Deze UV-oppervlakte deeltjesteller kan alle UV oplichtende deeltjes vanaf 20 micron tot 10.000 micron meten en categoriseren naar grootte. Dit is een belangrijk instrument voor bedrijven zoals ASML die reeds 10 units van het product gekocht hebben. In de industriële wereld is het meten van hele kleine deeltjes steeds belangrijker omdat men steeds kleiner produceert bij nano-technologie en micro-electronica, en zelfs de kleinste stofdeeltjes dan veel schade aan kunnen richten. De UV particle counter wordt draadloos opgeladen en bediend met een PC tablet. Het is een kleine compacte “cube” die op elk vlak oppervlak kan worden gebruikt. Lighthouse Worldwide Solutions Benelux van Heemstraweg 19A 6657 KD BOVEN-LEEUWEN Tel. 0487-560811 www.golighthouse.nl

Steeds meer bedrijven beseffen de noodzaak van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bedrijven worstelen, hoe hiermee om te gaan. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt gevraagd door opdrachtgevers, consumenten en andere stakeholders. Men eist transparantie over producten, de verstrekte dienstverlening en de verantwoorde inzet van medewerkers. Er wordt van bedrijven verwacht dat zij een aantoonbaar duurzaam beleid voeren. Gerry Kocken

Cognitor Accountancy gaat verhuizen

Vanaf augustus 2015 zal Cognitor Accountancy gevestigd zijn aan de Nijverheidsstraat 12 te Beneden - Leeuwen. In 2007 startte directeur/ eigenaar Gerry Kocken met haar onderneming en acht jaar later staat Cognitor Accountancy bekend als een volwaardige financiële partner voor het midden- en kleinbedrijf. Gerry Kocken: “ Samen met de ondernemer zorg ik voor inzicht in zijn/haar financiële situatie, denk hierbij aan het samenstellen van de jaarrekening, geven van fiscaal advies, financieeleconomisch advies en administratieve ondersteuning. Ik hecht grote waarde aan een vertrouwensrelatie met de ondernemer, waarin vakmanschap en integriteit voor mij vanzelfsprekend zijn. Samen met mijn enthousiaste en deskundige team kijk ik er naar uit om vanaf augustus onze klanten in ons nieuwe onderkomen te ontvangen. Cognitor Accountancy & Interimmanagement Zandstraat 66 6658 ZG Beneden-Leeuwen Tel. 0487-596858 www.cognitor-accountancy.nl

Bedrijven vinden het normaal om op alle terreinen een beleid te voeren om processen goed te laten verlopen, te controleren en daardoor te verbeteren. Beleid op het gebied van Duurzaam Ondernemen ontbreekt echter bij veel bedrijven waardoor besparingen, kansen en mogelijkheden onbenut blijven. Om hen in staat te stellen duurzaamheid naar beleid te vertalen biedt Dochters Advies vanaf september 2015 trainingen/workshops. Doel van deze trainingen/workshops is, kennis over duurzaamheid, de route om duurzaamheid in het beleid op te nemen en de resultaten die hiermee te behalen zijn.

Huub Biezemans Dochters Advies


Samenvattend: Dochters Advies geeft praktische, interactieve en inspirerende trainingen/workshops. Het programma is open en geeft ruimte voor gedachtewisseling met de trainer en de deelnemers onderling. Onderwerpen: Algemene kennis van duurzaam ondernemen Implementatie van duurzaam ondernemen De tools Praktijkvoorbeelden Pluk het laaghangende fruit De trainingen/workshops zijn geschikt voor alle medewerkers, in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijk is voor het opzetten van MVO beleid binnen de eigen organisatie. Ook zeker geschikt voor directie en leidinggevenden die meer willen weten over duurzaam ondernemen. De training/workshop kan in company worden gegeven of op een centrale locatie. Voor meer informatie en inschrijven: Per mail info@dochtersadvies.nl of telefonisch 06-45278852/ 0487-515477 Inschrijfformulier downloaden op www.dochtersadvies.nl

Crow Concepts en Golfcentrum de Batouwe worden BCMW-lid

Kort geleden mocht de Business Club Maas en Waal twee nieuwe leden verwelkomen: Crow-Concepts uit Druten en Golfcentrum De Batouwe uit Zoelen. Crow Concepts exploiteert diverse educatieve concepten die eraan bijdragen dat mensen in het Land van Maas en Waal hun kennis vergroten. Directeur/eigenaar Bart van Kraaij: “We zijn in 2008 gestart met Bijles Maas en Waal voor middelbare scholieren, maar inmiddels bieden we ook diensten aan voor particulieren, studenten en bedrijven. Zo kunnen we voor uw onderneming taal- en computercursussen verzorgen en vertalingen realiseren in een groot aantal talen. In 2013 zijn wij uitgeroepen tot Jonge Onderneming van het jaar in de regio Maas en

Waal. We zijn een jong en innovatief bedrijf en willen dat mensen zoveel mogelijk van elkaar leren in een informele setting. Wij combineren een passie voor onderwijs met een passie voor ondernemen.” Bij Golfcentrum De Batouwe weten ze dat netwerken en het leggen van contacten essentieel is bij het zakendoen en vindt dat je dat nergens beter kunt doen dan op de golfbaan; sport verbindt immers en het is prettig om elkaar in een informele setting te leren kennen. Bedrijfsleider Alexander de Vries: “We vinden het daarbij belangrijk om een ‘brug over het water’ te slaan naar Maas en Waal. Net als een waterpartij in de golfsport vormt de rivier slechts een mentale barrière. Maas en Waal ligt op een steenworp afstand van De Batouwe, ook hier zijn veel ondernemers die de golfsport een warm hart toedragen. Betere zichtbaarheid van onze prachtige golfbaan moet de Maas en Waalse ondernemers inspireren om eens een bal bij ons te komen slaan en nieuwe contacten te leggen. Het lidmaatschap van de BCMW was voor ons dus een logische stap.” Crow Concepts Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten Tel. 0487-745003 www.crowconcepts.nl Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

Golfcentrum De Batouwe Oost Kanaalweg 1 4011 LA Zoelen Tel. 0344-624370 www.golfcentrumdebatouwe.nl


BUSINESS CLUB MAAS & WAAL Enkele voordelen van de Global Paint Tourclub: 20% korting op de wielerkleding van Global Paint Products Je staat nooit alleen aan de start van een evenement, altijd wielervrienden om je heen om je te steunen en niet te vergeten; de saamhorigheid en gezelligheid Bij elke georganiseerde tourtocht, welke door de Global Paint Tourclub wordt ondersteund, gaat er een volgauto mee, exclusief voor de renners van onze ploeg Steunen van goede doelen

Global Paint Toertocht op 5 september a.s.

Na de zeer succesvolle edities van 2013 en 2014 gaat verfproducent Global Paint uit BenedenLeeuwen met hun Global Paint-Tourclub op zaterdag 5 september 2015 weer deelnemen aan de Wielerclassic van de Dijkensport in Beneden-Leeuwen. De Wieler Classic is een tocht van in totaal 82 kilometer voor wielrenners, dwars door het Land van Maas en Waal, aantrekkelijk voor renners én publiek! De afgelopen jaren kleurden de Wielerclassic al ‘Global Paint-groen’ door alle relaties en leden van de Global Paint Tourclub die in het clubtenue reden. Ook dit jaar hoopt Global Paint weer een grote groep deelnemers bij elkaar te krijgen om deze mooie sportieve tocht te gaan rijden.

Global Paint Tourclub JOIN US!

De Global Paint Tourclub schept een band tussen sportliefhebbers en verfspecialisten van Nederland. De club geeft een groot gevoel van saamhorigheid en heeft een positieve invloed op de onderlinge contacten in de verfbranche. De wielrenner mag en kan zijn eigen niveau en tempo binnen de koers bepalen. Als club samen starten en vervolgens kan eenieder zijn eigen koers rijden, sportiviteit is immers belangrijker dan winnen!

Let op: aanmelden kan t/m maandag 22 juni. Global Paint Products BV Veesteeg 11-13 6657 KH Boven-Leeuwen Nederland Tel. 0487-595160 www.globalpaint.com

systeem werkt dat gebruik maakt van pasjes, is er voor gekozen om ook met deze pasjes de lockers te bedienen. Door de bestaande samenwerking tussen EAZZ en de leverancier van het toegangscontrole/ beveiligingssysteem van Jumbo, was het mogelijk om het door EAZZ geleverde lockersluitsysteem naadloos te koppelen aan de toegangscontrole. Hierbij is bewust gekozen voor een “Multi-User” oplossing hetgeen betekent dat men geen “eigen” locker heeft maar dat iedereen iedere beschikbare locker kan gebruiken. Het aantal lockers dat moest worden geplaatst kon hiermee worden beperkt. Door de koppeling met de personeelspas hebben nu alle Jumbo-medewerkers op ieder moment van de dag de mogelijkheid om een locker te gebruiken, zonder dat deze aangevraagd moet worden of dat men een sleutel bij zich moet houden. Door de eenvoud worden de lockers veelvuldig en optimaal gebruikt.

Nieuwe hoofdkantoor Jumbo voorzien van EAZZ lockersluitsysteem

Recentelijk heeft Jumbo Supermarkten haar nieuwe hoofdkantoor in Veghel betrokken, waarbij gelijktijdig ook “het nieuwe werken” is geïntroduceerd. Een belangrijk onderdeel van het succes van het nieuwe werken, is het optimaal gebruik van de ruim 500 lockers op de diverse kantoorplekken. Omdat het sleutelbeheer op deze schaal een tijd- en geld intensieve bezigheid is en bovendien gebruiksonvriendelijk, is men op zoek gegaan naar een efficiënte oplossing. Met bovenstaande vraag kwam men ook bij EAZZ. Na het inventariseren van de wensen en eisen van Jumbo en het verkrijgen van inzicht in de al aanwezige systemen, heeft EAZZ een effectieve en praktische oplossing aangeboden door het voorzien van alle lockers van een elektronisch sluitsysteem. Bovendien paste de geboden oplossing ook nog binnen het gestelde budget. Omdat Jumbo met een toegangscontrole

EAZZ Lockers & Lockermanagement Van Heemstraweg 38F 6658 KH Beneden Leeuwen 0487-596644 www.eazz.nl


-

DE VAKANTIEPERIODE GEBRUIKEN OM DE MARKETING OP SCHERP TE STELLEN?

ONE OF US, MARKETING EN COMMUNICATIE nodigt je uit voor een gratis brainstorm zonder verplichtingen. In een uur geven we je direct bruikbare tips. Advies waar je verder mee komt. Meld je aan voor een prikkelend, soms confronterend, maar altijd verhelderend gesprek via brainstorm@oneofus.nl.

BERG EN DALSEWEG 122 • 6522 BW NIJMEGEN • 024 845 29 14 • INFO@NEOFUS.NL • WWW.ONEOFUS.NL


Nét even iets harder lopen

GTD Nederland B.V. is dé partner voor montage, service en onderhoud van de automatisering in uw magazijn. Directeur/eigenaar René Gubbels brengt passie en jarenlange ervaring in zijn bedrijf samen om ervoor te zorgen dat alles in uw magazijn op ‘rolletjes’ loopt. René Gubbels werkte 13 jaar lang bij Moveka Nederland, dat behoort tot de grootste montagebedrijven voor magazijninrichtingen in Nederland. Gubbels: “Door de jaren heen heb ik daar een uitgebreide kennis opgedaan als het gaat om service, onderhoud en automatisering van magazijnsystemen. Toen Moveka in 2003 besloot om die tak af te stoten, ben ik er zelfstandig mee doorgegaan. In 2009 hebben we besloten om onze krachten te bundelen en als zusterbedrijven betrokken we in 2010 een nieuw pand.” GTD NEDERLAND B.V. Energieweg 13 6651 KT Druten Tel: 0487-594904 / 06-25087700

www.gtdnederland.nl

GTD en Moveka vormen volgens Gubbels samen een interessante combi; “We kunnen het totaalplaatje bieden als het gaat om kennis en service. We werken apart en toch samen. GTD is een kleinschalig bedrijf, we werken met

KORTINGSCOUPON

BESCHERMT JE AUTO OPTIMAAL TEGEN ALLE WEERSINVLOEDEN EN VERVUILING! GEOPEND Maandag t/m zaterdag 8:00 - 18:00 uur Zondag 10:00 - 16:00 uur www.washgocuijk.nl Ewinkel 16 5431 ND Cuijk 0485 - 31 18 56

zeven vaste krachten en ca. 15 inleners. Werken en communiceren gebeurt bij ons altijd zo effectief mogelijk. Dat kan, want de lijnen zijn kort. Ons personeel is goed opgeleid en we zijn altijd bereikbaar. Heeft u een probleem in uw magazijn? GTD Nederland B.V. biedt u snelle en effectieve oplossingen!”


49

FAMILYBUSINESS

Vader Huisman met zijn brommer Het schuurtje waar Vader Huisman begon

Huisman Elektrorechniek anno 2015

Groot geworden door klein te blijven Huisman Elektrotechniek: al 60 jaar familiebedrijf In 1955 startte Wim Huisman uit Druten met een elektrotechnisch bedrijf boven zijn woning in Druten. Nu, zestig jaar later, is Huisman Elektrotechniek uitgegroeid tot een specialist op zijn vakgebied en werkzaam in een groot deel van ons land en daarbuiten. Reden voor IN2 Maas & Waal om dit bijzondere familie bedrijf eens onder de loep te nemen en in gesprek te gaan met directeureigenaren Peter en Rob Huisman. Peter Huisman (1963) werkt al 31 jaar in het familiebedrijf en houdt zich vooral bezig met monitoring en aansturing van de projecten. Zijn broer Rob (1967) houdt zich vooral bezig met de commercieel-technische aspecten van het bedrijf. “We waren beiden als kind al geïnteresseerd in het bedrijf”, vertellen ze, “en onze taakverdeling is gewoon zo gegroeid. Dat gaat prima, ook omdat we ons niet met elkaars werk bemoeien, elkaar de ruimte geven en elkaar vertrouwen.” Steenfabrieken De eerste klanten van het bedrijf kwamen vooral van de steenfabriek in Deest, waar de grootvader van Peter en Rob werkte. Rob: “Steenfabriek Vogelensangh bijvoorbeeld is al klant van ons vanaf het eerste uur. In het begin deed vader vooral projecten op het gebied van industriële automatisering, maar de orderportefeuille werd steeds breder en vandaag de dag kunnen we rustig zeggen dat we een allround elektrotechnisch specialist zijn.” Dicht bij de klant De continue groei van Huisman Elektrotechniek was vooral de danken aan de tevreden klanten. Peter: “Vader stond bekend als probleemoplosser en als iemand die altijd beschikbaar was.

Dat is vandaag de dag niet anders, want ook nu zijn we 24/7 bereikbaar voor calamiteiten. We zijn groot geworden door klein te blijven, oftewel door dicht bij de klant te blijven staan. Vader heeft wat dat betreft altijd vertrouwen in ons gehad, ook toen hij in 1992 op zijn 64e stopte. Hij vertelde ons nooit hoe iets moest, maar beantwoordde wel al onze vragen.” Voortbestaan De toekomst van het familiebedrijf lijkt nu al gewaarborgd, want Peter’s zoon Niels studeert elektrotechniek en loopt al een beetje mee. Rob’s zoon Jelle gaat naar de TU Eindhoven en kan het uitstekend met zijn neef vinden. Dochter Frederique studeert facility management en ook dochter Froukje is daarin geïnteresseerd. Ook voor hen lijkt er een mooie toekomst in het familiebedrijf weggelegd. “Een zoon van onze zus gaat nu onze vestiging in Monaco leiden, waar we gespecialiseerd zijn in onderhoud en service op luxe jachten. We zijn echt een familie van beta-mensen”, vertellen de broers, “dus dat komt wel goed.” ‘Jong’ bedrijf Het bedrijf bruist volgens de broers Huisman als nooit tevoren. “We zijn 60 jaar jong”, vertellen

ze. “Dat is toch een hele mijlpaal, die door veel bedrijven niet gehaald wordt. We kijken dus met trots terug en met vertrouwen vooruit; het gaat immers goed met het bedrijf, omdat we scherp, betrokken en innovatief zijn. We besteden veel aandacht aan het opleiden van ons personeel en hebben ook regelmatig contact met scholen om nieuw talent aan te trekken. Zo blijven we toekomstbestendig.” Tekst: RvL Foto’s: HE

Peter Huisman

Rob Huisman

MAAS & WAAL


Bestfloors

de beste vloer, de Beuningen - Sterke en natuurge-

trouwe vloeren met toch de laagste prijsgarantie. Voor internetprijzen krijgt u bij Bestfloors in Beuningen aanzienlijk betere kwaliteit. Dit alles compleet met een goed advies, professionele montage en betrouwbare garantievoorwaarden.

Bestfloors Bestfloors

de beste vloer, de laagste prijs!

de beste vloer, de laagste prijs! Beuningen - Sterke en natuurge-

Bestfloors

trouwe vloeren met toch de laagste

Beuningen - Sterke en internetprijzen natuurgetrouwe vloeren met toch prijsgarantie. Voor

de beste vloer, de laagste prijs!

krijgt u bij BestfloorsVoor in Beuningen de laagste prijsgarantie. internetprijzen krijgt u bij aanzienlijk betere kwaliteit. Dit betere kwaliteit. Dit Bestfloors in Beuningen aanzienlijk alles compleet met een goed advies, professionele montage en betrouwtrouwe vloeren met toch de laagste en betrouwbare garantievoorwaarden. bare garantievoorwaarden.

alles compleet Beuningen met een goed- advies, professionele montage Sterke en natuurgeprijsgarantie. Voor internetprijzen krijgt u bij Bestfloors in Beuningen aanzienlijk betere kwaliteit. Dit alles compleet met een goed advies, professionele montage en betrouwbare garantievoorwaarden.

aanbieding

AANBIEDING PVC VLOER

Incl. egaliseren en leggen PVC VLOER AANBIEDING Incl. egaliseren en leggen

€ 41,95 m2

Nieuw PVC VLOERin het assortiment: Naastendeleggen sterke producten in de Incl. egaliseren

€ 41,95 m2

groepen P is nu nieuw € 41,95 m2 in het assortiment: RAAMDE Nieuw in het assortiment: en montage voor zeer scherpe prijzen. Alle Nieuw in het assortiment: Naast de sterke producten in de groepen PVC, HOUT, LAMINAAT en TAPIJT Nieuw in het assortiment: krijgt ukwaliteiten tevens gratis advies aan huis inclus is nu nieuw in het assortiment: RAAMDECORATIE. Hoogwaardige Naast de sterke producten de groepen PVC, LAMINAAT en TAPIJT is nu nieuweninTAPIJT het Naast de in sterke producten inHOUT, de groepen PVC, HOUT, LAMINAAT en montage voor zeer scherpe prijzen. Alles op gemaakt. Bij Bestfloors assortiment: RAAMDECORATIE. Hoogwaardige kwaliteiten en maat montage voor zeer scherpe prijzen. is nu nieuw in het assortiment: RAAMDECORATIE. Hoogwaardige kwaliteiten Alles op umaat gemaakt. Bij advies Bestfloors krijgt u tevens gratis advies inclusief vochtmeting krijgt tevens gratis aan huis inclusief vochtmeting en inmeten! en montage voor zeer scherpe prijzen. Alles op aan maathuis gemaakt. Bij Bestfloors en inmeten! krijgt u tevens gratis advies aan huis inclusief vochtmeting en inmeten! Hadrianussingel 34Beuningen, Beuningen, 024 7370142 Hadrianussingel 34 024 7370142 Hadrianussingel 34 Beuningen, 024 7370142

info@bestfloors.nl, www.bestfloors.nl info@bestfloors.nl, www.bestfloors.nl info@bestfloors.nl www.bestfloors.nl

Hadrianussingel info@bestfloo


De Werkplek van Harold Hendriks

51

Ook een flexplek kan sfeer hebben In onze serie ‘De werkplek’ gingen we ditmaal in gesprek met Harold Hendriks, franchisenemer van De Hypotheker in Wijchen. In die hoedanigheid is hij verbonden aan de huisstijl van zijn organisatie en derhalve niet vrij om zijn kantoor naar eigen believen in te richten. Dat die onvrijheid niet bezwaarlijk hoeft te zijn, leest u in dit artikel.

Hendriks (46) is al sinds de jaren ’90 werkzaam in de assurantie- en hypotheekwereld, voor een bedrijf in zijn woonplaats Boxmeer, bij diverse projecten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN). Door de jaren heen ging hij steeds meer leidinggeven, maar miste daardoor het een-op-een-contact met de klant. Om die reden startte hij in mei 2010 met zijn eigen hypotheekadvieskantoor in Wijchen. Sfeer “Mijn werkplek is altijd mijn domein geweest”, vertelt Hendriks. “Sfeer vind ik daar erg belangrijk en die wordt mede bepaald door de hoeveelheid daglicht; dat geeft energie. Licht hebben we ins ons pand gelukkig voldoende en door de grote glazen pui sta je indirect toch in contact met de gezelligheid buiten op straat. Ik vind het dus belangrijk om mezelf op mijn gemak te voelen in een prettige werkomgeving; je presteert dan gewoon beter.” Flexplekken Sinds 1 maart van dit jaar kent De Hypotheker Wijchen geen vaste werkplekken meer. Hendriks: “Doordat ik een 2de adviseur aangenomen heb en we in Wijchen maar twee spreekkamers hebben we besloten om met flexplekken te gaan werken. Om de bezetting optimaal te houden zitten we dus met toerbeurt in Wijchen of in onze vestiging in Beuningen. In het begin was dat wel even wennen, maar na enig zoeken kom je er achter dat ook een flexplek best sfeervol te maken is.”

werkt die afbakening geen onrust op, integendeel, mijn collega’s en ik ervaren ze las een toevoeging die levendigheid in de winkel brengt. Impact Alhoewel Hendriks de schermen zelf niet zo gauw in zijn kantoor zou zetten en alhoewel je ze op gegeven moment ook wel gezien hebt, is hij toch enthousiast over de impact die ze hebben. “Dat komt ook omdat onze winkel erg ruim is opgezet. Er is letterlijk veel lucht, dus een aantal grote kleurige objecten is geen sta-in-de-weg. Een keer in de zoveel jaar wordt de inrichtingsstijl trouwens aangepast, dus over een jaar of drie krijgen we weer wat nieuws en dat verfrist je werkplek weer.” Hendriks heeft een duidelijke voorkeur voor een warme, huiselijke inrichting. Kunstuitingen ziet hij liever dan marketinguitingen. “Het gaat er toch om dat de klant zich lekker voelt in onze winkel. Als franchisenemer moet je qua inrichting een compromis sluiten met je organisatie en dat lukt ons heel goed. Tekst en foto’s: RvL

Niet te missen kunst De hypotheker illustreert zijn dienstverlening door mooie grote zwartwit-foto’s van een gezin bij hun ideale woonplek. Als je echter naar de inrichting van de winkel kijkt, kun je om één aspect echt niet heen: de kantoren zijn er afgeschermd met grote schermen, waarop diverse artistieke afbeeldingen staan. “Zelfs als je op straat loopt kun je die niet missen”. Vertelt Hendriks. Je ziet dan ook vaak mensen naar binnen kijken en de reacties erop zijn bijzonder enthousiast. Ondanks de vele kleuren MAAS & WAAL


Golfbaan De Berendonck heeft meer te bieden dan golf alleen! Young professionals Als Young Professional is het extra aantrekkelijk om lid te worden bij golfbaan De Berendonck. Voor slechts € 89,-- p.m. kunt u onbeperkt spelen op onze prachtige baan en kunt u ook onbeperkt gebruik maken van het veelzijdige lesaanbod. Daarnaast kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het Business Golf Network. Voor meer informatie over dit lidmaatschap kunt u contact opnemen met sales.wijchen@burggolf.nl

Vriendinnenlidmaatschap Voor jonge vrouwen (t/m 40 jaar) is er op dit moment bij golfbaan De Berendonck een fantastische aanbieding. Vrouwen krijgen bij golfbaan De Berendonck de mogelijkheid om met een vriendin lid te worden voor de prijs van één lidmaatschap. Voor meer informatie over dit lidmaatschap kunt u contact opnemen met sales.wijchen@burggolf.nl

Restaurant Magnolia’s Bits & Bites

IJsfonduen

Wat is er nu leuker dan na het, al dan niet zakelijk, golfen even lekker op het terras de dag af te sluiten met een drankje en wat lekkere hapjes?

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om bij Magnolia’s te komen ijsfonduen. U kunt zelf ijs-tapas maken in stikstof. Dit is te bestellen per 2 personen voor slechts €19,-.

Daarvoor is onze nieuwe bits & bites kaart uitermate geschikt, kleine leuke en originele gerechtjes die u kunt delen met u tafel/flight genoten. De bits & bites kaart bevat een 13tal gerechten variërend van een soto ajam, Indonesische goed gevulde kippensoep, of gerookte zalm met pappadum naar yakitori spiesjes met taugé of crostini’s met carpaccio. Voor elk wat wils dus.

Mosselen Het seizoen van de mosselen gaat bijna van start. Vanaf half juli kunt u heerlijke mosselen komen proeven bij restaurant Magnolia’s.

Weg door de Berendonck 40 6603 LP Wijchen tel 024-642 0039 www.burggolf.nl sales.wijchen@burggolf.nl


Derek Oosterhoff (l) & Wilbert Raap (r)

Maas Internal LogistiX Sterk in het ontwikkelen van interne transportsystemen

In een nieuw pand op het industrieterrein Veesteeg in Beneden-Leeuwen is Maas Internal LogistiX gevestigd. Het bedrijf van Wilbert Raap en compagnon Derek Oosterhoff, dat zich bezighoud met het ontwikkelen van interne transportsystemen voor distributiecentra en productiebedrijven, startte in 2009 aan de Zandstraat in Beneden-Leeuwen, maar maakt een dermate stormachtige groei door dat verhuizing naar een nieuw bedrijfspand noodzaak werd. Op 12 juni jl. werd het nieuwe pand officieel geopend. Wilbert Raap vertelt over hun succes en wat daarvoor nodig is. Succesvolle combi Raap (44) studeerde HTS Bedrijfskunde in Utrecht, zwierf de wereld over en ging uiteindelijk voor een machinefabriek werken. Hij vertelt: “Ik ben een praktijkman en een vakidioot en ben iemand die de markt kent. Ik had al eerder met Derek Oosterhoff samengewerkt op een beurs, kwam hem op gegeven moment weer tegen en de klik was er nog steeds. We raakten in gesprek en besloten samen een bedrijf te starten dat intra logistieke problemen oplost en de daarbij behorende hardware ontwikkeld en die combi is een succes gebleken.” Stormachtige groei De twee zakenpartners gingen voortvarend aan het werk en in zes jaar tijd groeide Maas Internal LogistiX van twee naar achttien man personeel. Inmiddels behoort het bedrijf in zijn branche tot de top 5 van Nederland en ook is er inmiddels een vestiging in Duitsland bij gekomen. Raap: “We hebben allemaal keihard en met enorm veel inzet gewerkt. In ons korte bestaan hebben we uitgebreide ervaring opgedaan in het vertalen van logistieke problemen naar oplossingen. Door de enorme groei van internet-gerelateerde handel krijgen veel bedrijven daarmee te maken en door altijd mee te denken en maatwerk te leveren bewijzen we dat we een van de besten zijn op ons werkgebied.” Snelle oplossingen In de orderportefeuille van Maas Internal LogistiX zitten veel grote bedrijven en multinationals. Raap: “We werken onder meer voor Hennes en Maurits, ASML, Hagemeyer, het Centraal Boekhuis, winkelketen de Tuinen en Scania. We leveren dezelfde kwaliteit als onze grootste collega’s, maar onderscheiden ons door onze snelle service. Zo ontvangt de klant altijd binnen vijf dagen na ontvangst van de orderdata een oplossingsconcept

met bijbehorende lay out. Daarnaast zijn we 24 uur per dag bereikbaar voor het oplossen van eventuele problemen. Concurrentie is er in onze branche natuurlijk ook, maar de verschillende bedrijven werken veelal volgens een specialisatie, dus er is voldoende ruimte binnen de markt.” Meedenken met de klant Raap en Oosterhoff staan voor, wat zij noemen, empathisch ondernemerschap. “We kunnen alleen het best ontzorgen als we met de klant meedenken en zijn problemen, verwachtingen en visie goed kennen”, vertelt Raap. “Daarom besteden we veel aandacht aan de communicatie en houden de lijnen daarbij zo kort mogelijk. We hebben inmiddels gemerkt dat de klant dat bijzonder waardeert en de klanttevredenheid is dan ook groot.” Maas Internal LogistiX is volgens Raap nog lang niet uitgegroeid. Groei van de onderneming en continu verbetering van onze transportsystemen staat voorop en is dan ook ons korte-termijndoel. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa ,want, waar logistieke knelpunten zijn, biedt Maas Internal LogistiX oplossingen zonder zorgen.”

De Onderstal 27 Beneden Leeuwen Tel. 0487-594363 www.maasil.nl


Hotel Restaurant ’t Veerhuis

Leurs 12-uurtje

Soep naar keuze En oerbrood met huis gemaakte eiersalade en kroket. voor 9.95 euro

Voor uw ( zaken) lunches, diners en vergaderingen kunt u bij ons terecht. Wij hanteren speciale tarieven voor bedrijven die gasten willen onderbrengen. Wenst u meer informatie 0487 501254 of via info@hotelveerhuis.nl Veerweg 2 6659 KD Wamel

Leurseweg 4 6615 AJ Leur (bij Wijchen) tel 024 642 2241

www.hotelveerhuis.nl

Landgoed

De Korenmolen

Organiseer uw Bedrijfsborrel op een fantastische locatie!

Restaurant Magnolia’s

Zakelijke hotspot van Maas & Waal

Bijzonder geschikt voor uw zakelijke & MKB bijeenkomsten met toepasselijke service speciaal op maat voor bedrijven.

Het restaurant op de Berendonck in Wijchen!

Restaurant Magnolia’s is de ideale locatie om uw relaties of werknemers bij elkaar te laten komen voor een sfeervolle Bedrijfsborrel. Ons moderne restaurant biedt plaats aan kleine en grote gezelschappen. Er zijn diverse mogelijkheden die wij graag met u bespreken in een persoonlijk gesprek. Op deze manier kunt u direct kennismaken met onze fantastische locatie.

Voorafgaand heeft u de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van één van onze vergaderzalen. Wilt u graag de borrel combineren met een golfclinic of wedstrijd en aansluitend een heerlijk diner? Wij denken graag met u mee en maken een voorstel op maat.

Voor meer informatie: Neem contact op met onze afdeling Sales & Events. Restaurant Magnolia’s – BurgGolf Wijchen Weg door de Berendonck 40 | 6603 LP Wijchen

tel 024-642 0039 sales.wijchen@burggolf.nl www.burggolf.nl

Vergaderen | Business Events | Workshops | Trainingen | Lunch | Diner Bovendijk 6 | 6627 KT Maasbommel | I www.korenmolen.nl | E info@korenmolen.nl | T 0487-54 26 10


55

DE ZAKENLUNCH met...CEES MENS

Van plannen naar

resultaten MSD Oss creëert eigen toekomst In onze serie de zakenlunch ditmaal een gesprek met Cees Mens, general manager van MSD in Oss. We vroegen hem naar zijn uitdaging om ‘zijn bedrijf’ aan de wereldtop te houden en de positie van MSD Oss te verstevigen. Waar moet het met het bedrijf volgens hem naartoe? In zijn kamer op het campus-achtige terrein van MSD gaat hij daarop in.

Cees Mens Ik zit aan een tafel die is voorzien van een uitgebreide lunch. Cees Mens is een rustige, aimabele man, die gedecideerd praat over zijn werk en uitdagingen. Tussen de broodjes en de koffie door vertelt hij op een onderhoudende manier over MSD. Carrière Voordat Mens zijn huidige functie bekleedde, was hij onder meer profvoetballer bij Telstar, productiemanager bij VNU en hoofd van de productie bij MSD in Haarlem en Oss. Na de overname van Organon/Schering-Plough in 2009 en de naamsverandering in MSD werd schaalvergroting het sleutelwoord. Naar een ander concept “Organon dacht zich destijds te verzelfstandigen”, vertelt Mens. Door de overnames in 2007 en 2009 werd het van oorsprong Osse bedrijf onderdeel van een van de grootste farmaceuten ter wereld. ”Het was vooral wennen aan een nieuwe rol. We deden niet meer alles - van basic research tot marketing – in één bedrijf, op één locatie. Nadat de chemische productie werd verkocht aan Aspen Pharmaceuticals (ZuidAfrika) en het Development Center plaats maakte voor een life science park werd die rol duidelijk. “Vandaag de dag concentreren we ons in Oss op twee locaties vooral op hoogwaardige productie, verpakking en distributie van

medicijnen en daar willen we internationaal de beste in worden.” Nieuwe targets Volgens Mens wordt de toekomst bepaald door het competitief zijn. “Iedereen kan plannen maken maar het gaat om operationaliseren. Daarbij moet je een uitdagende target durven neerzetten. We hebben de zeven organisatie­ lagen teruggebracht naar vier, voorkomen zo veel mogelijk verspilling en we werken efficiënter met kortere doorlooptijden. Ook prijsbeheersing is belangrijk. We denken groter en hebben als belangrijkste doel voor het komende decennium om ‘world-class-supplier’ te worden. Internationaal willen we meer op maat werken - sneller en slimmer - tegen dezelfde hoge kwaliteit en (product)veiligheid. Innovatie en research zijn daarbij essentieel. We willen ‘medicines for the people‘ maken, dan volgt ‘profit’ vanzelf.” Geniet van de verandering MSD legt momenteel de nadruk op specialisatie in medicijnen voor onder meer oncologie, diabetes, hart- en vaatziekten en infectieziekten maar ook nog steeds anticonceptie. Mens: “We zetten onze knowhow om in betrouwbare geneesmiddelen en oplossingen voor de internationale markt. Ook willen we de mensen laten zien dat er altijd een toekomst is, misschien anders dan je denkt, maar wel succesvol. Daarbij is het

belangrijk dat je jezelf een spiegel blijft voorhouden: pak je kansen, geniet van de verandering en creëer je eigen toekomst. Door de topsport heb ik geleerd om elke dag te presteren en je motivatie te tonen. Je werkt immers in een team, dus moet je elkaar inspireren om gezamenlijk tot succes te kunnen komen.” Tekst &f foto’s: RvL

MSD Oss Productie


Bernadette Boerlage

Effectiever en productiever als het werk leuk is! Vaak durven mensen niet aan te geven dat hun werk beter, leuker en effectiever kan. Bang voor de consequenties die er mogelijk uit voortvloeien, houden ze hun mond. Innovaties bij bedrijven blijven zo achter. De sfeer wordt grimmig en standpunten worden ingenomen. Het wordt steeds moeilijker om met elkaar te praten. Bernadette Boerlage van BBCC Coaching & Mediation heeft dagelijks mensen over de vloer die doodmoe zijn, die werkdruk ervaren en die dreigen te verzuimen omdat ze de motivatie niet meer kunnen opbrengen om weer naar het werk te gaan waar ze toch niet gehoord worden. Dit kan voorkomen worden als werkgevers en werknemers weer echt met elkaar gaan praten.

Welles/nietes Door middel van coaching helpt Bernadette mensen in hun kracht te komen en weer grip te krijgen op hun leven, zowel zakelijk als privé. Ze helpt hen weerbaarder te maken in tegenvallende situaties en weer echte motivatie te vinden voor hun werk. Dat kan door individuele coaching, maar vaak zijn werkgevers en medewerkers helaas al zover uit elkaar gegroeid dat er conflicten zijn ontstaan. Bernadette geeft de mogelijkheid door middel van mediation weer tot elkaar te komen. Ze gebruikt vaak de metafoor dat de ene partij Engels praat en de ander Frans. Ze zijn niet meer met elkaar in gesprek maar blijven hangen in het welles nietes spel. Gemeenschappelijke belangen Bernadette: “Mediation kan zorgen dat partijen weer een gemeenschappelijke taal gaan spreken. Ik heb dan tijdelijk de rol van tolk. Ik stimuleer mensen om van standpunten naar gemeenschappelijke belangen te groeien. Zijn er gemeenschappelijke belangen, dan kunnen partijen weer met elkaar praten en samen zoeken naar een oplossing. Menig conflict is door mediation opgelost. Voordeel van mediation is dat de mediator zorgt voor de-escalatie van het probleem. Doelstelling van een goede mediator is altijd het zorg dragen voor een goede oplossing die beide partijen accepteren. Er is naast het financiële aspect nog een belangrijkere reden om mediation snel in te zetten; mediation is een mogelijkheid om goede medewerkers binnen boord te houden en samen een frisse start te maken.” Respectvol uit elkaar Bernadette vervolgt: “Uiteraard moet het conflict niet te ver geëscaleerd zijn anders is er nog maar een oplossing en dat is respectvol uit elkaar gaan. Ook dit kan door middel van een gezamenlijke overeenstemming

gebeuren. Afspraken die gemaakt worden hierover komen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst die door beide partijen ondertekend is. Hier kan de werkgever (of werknemer) kiezen indien het dossier niet goed genoeg is voor een gang naar het UWV of rechtbank. Mediation zorgt ook in dit soort zaken voor een gezamenlijke oplossing waarbij zowel werkgever als werknemer zichzelf herkent.” Voor wie? Bernadette werkt voor verschillende organisaties. “Het zijn vooral productiebedrijven, gemeenten, (hoge)scholen, verzekeringsmaatschappijen en zorginstellingen waar ik van toegevoegde waarde kan zijn. Mijn klanten komen vaak bij me doordat de bedrijfsarts adviseert om het geschil op te lossen. Ingegeven door de STECR richtlijnen, de richtlijn waar bedrijfsartsen zich aan houden. De werkgever draagt daarbij in principe de kosten die veel lager zijn dan je zou verwachten. Meewerken aan coaching en mediation biedt in heel veel gevallen de oplossing.”

Parallelweg 16 6634 AB, Batenburg Tel. 0487542505 www.bbcc.nl


HOE BLIJF JE SCHERP

57

Werkplezier voorkomt stress Maar weinig lezers zullen nooit van de Vierdaagsefeesten hebben gehoord of ze hebben bezocht. Het is dus gemakkelijk voor te stellen dat het stroomlijnen en coördineren van de vele feestactiviteiten een enorm karwei is. IN2 Maas & Waal sprak in het kader van de serie ‘Hoe blijf je scherp?’ met Teddy Vrijmoet, directeur van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten en vroeg haar hoe zij zichzelf motiveert en in staat stelt om díe belangrijke beslissingen te nemen, die de Vierdaagse-feesten elk jaar weer succesvol maakt. Overkoepelend Vrijmoet (47) werd via haar werk in de horeca gevraagd voor een functie als VVV-medewerkster bij de Vierdaagsefeesten en klom op tot die van directeur. “We zijn niet zozeer een evenementenorganisatie”, vertelt ze, “maar meer verantwoordelijk voor de realisatie van de feesten. In ons bijna 50-jarige bestaan zijn we steeds verder gegroeid en ontwikkelden we steeds nieuwe visies, waarbij de samenwerking met ondernemers, stakeholders, bewoners, de stad en de regio centraal staat. Ook werken we met zo’n 140 ambassadeurs van bedrijven uit de regio. Zie ons dus als een soort van overkoepelend orgaan, dat zorgt voor o.a. het mobiliteitsplan, het zorgplan, de vergunningen en een goede onderlinge samenwerking.”

Pionieren Vrijmoet is erg druk, maar met de stress valt het allemaal mee. “Het is geweldig leuk om te doen, vooral omdat het veel pionieren is. We hebben de laatste jaren een flinke professionaliseringsslag gemaakt, waardoor we nu een professionele organisatie hebben met een sterke financiële basis en een heldere toekomstvisie. Leuk daaraan vind ik dat je steeds weer de grenzen op kunt zoeken, waardoor de organisatie een platform wordt waarmee je in de rest van het jaar ook zaken realiseert. Wijzelf hoeven dan ook niet meer te groeien, goed samenwerken is belangrijker en daarbij zijn veiligheid en duurzaamheid speerpunten.”

Alleen én samen Stress kun je volgens Vrijmoet voorkomen door goed samen te werken, “maar voor mij is af en toe alleen zijn ook prettig. Hobby’s als tuinieren, koken, zeilen en fietsen scheppen afstand van mijn werk, maar ook vrijwilligerswerk ontspant me. Belangrijk vind ik mijn lidmaatschap van de Reflectiekamer, waarin 15 bestuurders en ondernemers uit verschillende disciplines samen reflecteren over allerlei zaken. Daardoor kijk ik doelbewust op een andere manier naar de dingen, en onderscheid ik gemakkelijker hoofd- van bijzaken en prioriteiten stellen. Stress krijg ik pas als ik mijn afspraken niet zou kunnen nakomen.”

Teddy’s tips om stress te voorkomen • Stel je open voor anderen en voor vernieuwing • Doe niet alles zelf, maar werk samen • Neem tijd voor alternatieve bezigheden, die ontspannen ook! • Doe werk dat je leuk vindt en uitdaagt

Thematisering Vierdaagsefeesten De Beleving van de Vierdaagsefeesten wordt steeds belangrijker, terwijl de ruimte in de binnenstad beperkt blijft. Om de aantrekkelijkheid voor publiek én stakeholders te bewaren is thematiseren logisch en kijken ze bij de Vierdaagsefeesten naar steeds meer disciplines die aandacht verdienen. Zo is er meer aandacht voor programmering overdag en dit jaar staat o.a. een thema ‘voeding en smaak’ centraal. Vrijmoet: “In de stad en regio gebeurt veel op dat gebied en veel van onze stakeholders hebben daarmee een verbinding. Voeding en duurzaamheid is een geweldig nieuw programmeringsconcept.”

Tekst: RvL Foto’s: RvL, TV en Vierdaagsefeesten MAAS & WAAL


Andrew Van der Bruggen

Westbrug Techniek:

specialist in onderdelen op maat

in het vervaardigen van kleine tot middelgrote

Van der Bruggen werd geboren in Melbourne en verhuisde op zijn derde jaar naar Nederland. “Op mijn 19e kwam ik door toedoen van een vriend in de metaalbranche terecht en leerde draaien en frezen. Ik zag mijn werk als een facet van een diamant en wilde alle facetten kennen. Op mijn 22e leerde ik dan ook lassen, slijpen, monteren en assembleren. Na een schouderoperatie moest ik gas terugnemen en leerde ik plannen. In 2002 ging ik bij een groot metaalbedrijf werken, waar ik een omzetdaling aanpakte en repareerde. Toen kwam langzamerhand het besef dat ik voor mezelf wilde beginnen.”

fijnmechanische onderdelen d.m.v. CNC draaien

Sterke groei

Passie voor metaal

Westbrug Techniek uit Wijchen is gespecialiseerd

en -frezen. Het bedrijf produceert enkelstuks tot seriewerk oplopend tot duizendtallen en beschikt daarvoor over een uitgebreid machinepark voor verschillende soorten metaalbewerking. Oprichter en directeur Andrew van der Bruggen wat zijn bedrijf uniek en onderscheidend maakt.

In 2005 kocht Van der Bruggen van een toeleverancier een freesmachine en een jaar later kocht hij een pand in Malden, dat al na vier maanden te klein was. Ook uitbouw bood geen soelaas, dus verhuisde hij in 2007 naar Bijsterhuizen, maar ook daar was het pand al snel te klein. “Ik ging op zoek naar een perceel waarop ik kon bouwen. Ik vond dat op onze huidige plek, waar we nu sinds 2012 gevestigd zijn. Ook hier willen we alweer een assemblageafdeling gaan bijbouwen, want we groeien nog steeds hard.”

Goede naam

Van der Bruggen vervolgt: “Wat we maken is écht het complexere werk: hoogwaardige machineonderdelen, van klein tot groot en van allerlei soorten materialen, maar allemaal maatwerk van de hoogste kwaliteit. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij kunnen het maken. We hebben inmiddels een bijzonder goede naam opgebouwd wat betreft kwaliteit en levertijd en ik hoef nog steeds weinig moeite te doen om klanten te werven. Veel gaat immers via mond-tot-mondreclame. We hebben meer dan voldoende werk.”

Topniveau

Westbrug Techniek BV Bijsterhuizen 51 19 6604 LX Wijchen Tel. 024-3881483 www.westbrug.nl

Alles wat Van der Bruggen ooit voor ogen had heeft hij gerealiseerd; zijn bedrijf hoort inmiddels tot de top in zijn soort. Het niveau werd steeds hoger, het product steeds completer. “Dat komt omdat ik heb geleerd hoe het moet én hoe het niet moet. Voeg daarbij mijn gedrevenheid en mijn passie voor het vak en de sleutel voor succes is daar. Tevreden ben ik niet gauw; ik ben voortdurend op zoek naar verbetering en effectiviteit. Momenteel heb ik 17 mensen in dienst, maar blijf zelf meewerken. Ik vind het heerlijk om problemen op te lossen en mijn kennis over te dragen. Daarom zijn we ook een erkend leerbedrijf. Ik wil zo goed zijn voor mijn personeel dat ze niet meer weg willen. Dat gebeurt dan ook maar zelden.” Andrew Van der Bruggen is een gelukkig mens in zijn werk. “Ik kan intens genieten van wat ik doe en heb bereikt. Ik vind het heerlijk om nam mijn vakantie de geur van metaal weer te ruiken. Dat voelt echt als thuiskomen. Ik ben gek op mijn vak en ga ermee door totdat ik niet meer kan.


59

experienced by

IN2 Maas & Waal Experience 20 mei; Internationale avond – West Meets Oost!

Op 20 mei maart kwamen ruim 100 ondernemers en bestuurders bijeen. Het was een goede bijeenkomst met inspirerende sprekers. De gasten genoten van een sfeervolle ambiance, mede tot stand gekomen door Tom van Bergen van Thomas Vorm Omgeving en een heerlijk Oosters walking diner, culinair top verzorgd door Orient Plaza te Nijmegen. Jerry Croes (Flavius/ voorzitter TPN West) leidde de avond en ging in gesprek met de heer Turgay Tankir, wethouder gem. Nijmegen en de heer Jan van Baal, wethouder gem. Overbetuwe over de kansen van internationaal zakendoen. Daarna kwamen een aantal ondernemers aan het woord over zakendoen met Azië. Frits Wolf, ondernemer, 4 Seasons Outdoor gaf een informatieve presentatie en een kijkje in de keuken van de Tuinmeubelwereld en zijn productie­ capaciteit in Indonesië. Daarna vertelde Geert van den Heiligenberg, Van Langen Group , de toehoorders meer over de ins and outs van mondiaal zakendoen. Na import komt export en daar wist Vincent Frequin, ondernemer Buvias de aanwezigen te boeien met zijn visie op een keten van kansen. Hij had uitgenodigd twee ervaren ondernemers, Ramon van Reine, ondernemer ACSI en Jan Looman (Hotspot Rivierenland Tiel ). Zij wisten tot het laatst toe de bezoekers te boeien met hun visie op de mogelijkheden in Azië en de weg te bewandelen omd aar tot zaken doen tekomen. De bezoekers van deze “Internationale Experience genoten wederom van een sfeervolle ambiance, een heerlijk culinair walking diner en konden ook volop netwerken en terugkijken op een interessante en inspirerende avond. Wordt dus zeker vervolgd!

Wordt dus zeker vervolgd! Noteer 30 september 2015 in uw agenda, thema “Delen is in” bij Orient Plaza te Nijmegen.

Verbindend

Inspirerend

kendoen

al Za Interregiona

Creativiteit

ing Samenwerk

Informatief

Deelnemen 30 september

ZELF ook meepraten in een gastvrije ambiance met ondernemers en bestuurders uit de driehoek Tiel, Oss en Nijmegen en geïnterviewden en relaties uit het magazine IN2 Maas & Waal? Kom op woensdag 20 mei a.s. naar de volgende IN2 Maas & Waal Experience.

Het Businessmodel “Delen is IN!” Locatie: Orient Plaza te Nijmegen

Schrijf u in via www.businessmedia4all.nl of stuur een mail naar info@businessmedia4all.nl.

Partner worden van IN2 Maas & Waal biedt u voordelen, zie voor meer informatie www.businessmedia4all.nl


Zo wil

iedereen

werken

met telefonie van AB Telecom Solutions

Medelsestraat-Oost 22  4004 LG Tiel Postbus 6211 4000 HE Tiel Tel: 0344-672080 www.ab-telecom.nl info@ab-telecom.nl


61

STATISTIEK

Down the Rabbit Hole: Wereldfestival in Maas & Waal

Henk van der Bend

Karin Vries Jeske de Kortenhorst

Mieke Wouters

Ger Loeffen

Willeke Guelen

Sylvia de Witt

Tessa Dix Niels Stam

Charlotte de Leeuw

Festival Monitor 2015: Meer festivals, meer bezoekers.

Na de sterke groei in 2013 hebben de Nederlandse festivals de opwaartse trend in 2014 weten vast te houden. Er waren vorig jaar 801 festivals die 22,7 miljoen mensen wisten te trekken, een stijging van 5,6 procent. De festivalmarkt blijft zich zo in een rustig tempo verder ontwikkelen. De bestedingen van de bezoekers namen toe tot 445 miljoen. De bijdragen vanuit rijk, provincies en gemeenten gingen omhoog naar 44,3 miljoen euro. De bruto recettes stegen met 7,2 procent tot 178 miljoen euro. Dat blijkt uit de jongste Festival Monitor, samengesteld door Respons in samenwerking met de Vereniging van Evenementen Makers. Behalve de belangrijkste cijfers over de festivalmarkt bevat de Festival Monitor ook de Top 25 met de grootste entreeheffende en gratis toegankelijke festivals. Top 25 De ranglijst van grootste festivals wordt bij de entreeheffende festivals aangevoerd door het Amster- dam Dance Event met 350.000 bezoeken. De filmfestivals IFFR en IDFA volgen met 287.000 en 240.000 bezoeken, terwijl Pinkpop en Zwarte Cross Festival op vier en vijf staan met respectievelijk 194.000 en 185.000 bezoeken. Bij de gratis toegankelijke festivals staan de Vierdaagsefeesten in Nijmegen bovenaan met 1,4 miljoen bezoeken, gevolgd door Robin Rotterdam Unlimited met 900.000 en het Amsterdam Light Festival met 730.000. Op vier en vijf staan het lichtfestival Glow uit Eindhoven met 650.000 en de Amsterdam Gay Pride met 600.000. -

Cijfers Festival Monitor

[1] [2]

2012

2013

2014

% mutatie

Aantal festivals - Entreeheffend - Gratis Aantal bezoeken (in miljoenen) Bestedingen bezoekers in miljoenen euro’s, exclusief BTW[1] Bruto recette in miljoenen euro’s, exclusief BTW

708 369 339 19,7

774 418 356 21,5

801 438 363 22,7

3,5% 4,8% 2,0% 5,6%

[2]

439,7

444,7

1,1%

166,2

178,3

7,2%

- 148,2

team MAAS & WAAL

Eten & drinken, reis-vervoer, exclusief entreebewijzen Bestedingen bezoekers voor het eerst berekend in analyseperiode 2013

Bronvermelding; die brancheorganisatie de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) ism Respons.

GeSPOT: genomineerden ONDERNEMER VAN HET JAAR BEUNINGEN 2015 De genomineerde zijn: Schoenmode Verploegen | Miriam Gerrits en Jos Verploegen Schippers Optiek | Sil en Han Schippers Jack Muller BV | Jack Muller

FEESTELIJKE UITREIKING OP WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2015 (Gasterij de arend te winssen) Reserveer nu uw kaarten via: www.beuningen.nl/Ondernemen/Ondernemer_van_het_jaar_Beuningen_2015 of mail h.palm@beuningen.nl


SPONSORED BY IN2 MAAS & WAAL

Vrienden van de stamceldonorbank Ernstig zieke kinderen en volwassenen met kwaadaardige bloedkanker (meestal leukemie) hebben stamcellen van een gezonde donor nodig, als enige manier om te overleven. Ongeveer 30% van de patiënten vindt die binnen de familie, maar 70% is dus afhankelijk van niet-verwante stamceldonoren. Om die te kunnen traceren is de Stamceldonorbank opgericht. De stichting Vrienden van de Stamceldonorbank is opgericht om fondsen te werven voor de donorbank.

Maatschappelijke Meerwaarde Voorzitter van de Vrienden van de Stamceldonorbank is ondernemer Matthieu Fluit. Hij voelde zich in 2008 direct betrokken toen de stichting werd opgericht. “Het was een initiatief in het kader van de maatschappelijke meerwaarde. Ondernemers wilden helpen met de acquisitie van donoren. Alleen op die manier kan de stamceldonorbank patiënten een kans op genezing bieden. Met onze contributiegelden en door fondsenwerving via het organiseren van activiteiten staan we de Stamceldonorbank financieel bij. Dat doen we ook met raad en daad, door inzet van onze kennis, kunde en onze professionele contacten.” Naar kosteloze typering “In de beginperiode kostte het typeren van een donor €300 tot €400”, vertelt Fluit. “Nu is dat gelukkig veel goedkoper, zo’n €35,00 per donor. Daar komt bij dat niet iedereen zomaar geschikt is voor een patiënt; een stamcel heeft meer dan 5000 unieke kenmerken. Daarnaast heeft het doneren van stamcellen zeker impact op de gever.” Opschalen Om geschikte donoren te kunnen vinden maken transplantatiecentra, zoals Radboudumc, de gebruik van een wereldwijde database, waarin de stamcelgegevens van internationale donoren worden vastgelegd. Fluit: “Als Vrienden van de stamceldonorbank willen wij eveneens gaan opschalen door meer samen te werken met gelijkwaardige organisaties. Daaruit moet één krachtige organisatie ontstaan met een landelijke uitstraling en een groter bereik. We willen meer aan promotie doen en meer activiteiten bundelen, waardoor

een groter publiek bekend raakt met de noodzaak om te geven, of dat nou als sponsor of als donor is.” Help levens redden! De belangrijkste activiteit van de stichting Vrienden van de stamceldonorbank is de organisatie van een jaarlijks golftoernooi, waaraan meer dan 180 deelnemers kunnen meedoen, maar ook kun je de Stamceldonorbank sponsoren door het lopen van de Vierdaagse. Fluit: “Het golftoernooi vindt plaats op de tweede woensdag in september en een flight kost €1100,00. Het gaat niet om winnen, maar vooral om de gezelligheid en de culinaire hoogtepunten. Om de twee á drie holes is er een cateringpunt met allerlei heerlijkheden en een goed glas wijn. Dat werkt twee kanten op, want bedrijven kunnen zo hun producten promoten en onze deelnemers worden flink verwend. Uiteindelijk gaat het echter maar om één ding: Help de Vrienden van de Stamceldonorbank helpen om levens te redden!”

Stichting Vrienden van de stamceldonorbank p/a Radboudumc Geert Grooteplein zuid 10, E10 route 498, kamer 1.50 6525 GA Nijmegen Telefoon: 024-3614160

www.stamceldonor.nl In de volgende uitgave stelt IN2 Maas & Waal deze pagina ter beschikking aan het Ronald McDonald Huis Nijmegen


Hèt culinair evenement van Nijmegen!

ganiseerd door restaurant BEAU met onderstaande partners:

Dit evenement wordt georganiseerd door restaurant BEAU met onderstaande partners:

3-4-5-6 september 2015

oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. Doornik 1 6681 KG Bemmel Email: jeencnossen@hotmail.com Tel: 024-3604118 of 06-27154966

Een woord vooraf: Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar geserveerde gerookte zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover een opmerking egen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en zalmproducten te praten. Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wist over de vangst, het ransport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens een gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm e verbeteren.

Doornik 1 6681 KG Bemmel Email: jeencnossen@hotmail.com Tel: 024-3604118 of 06-27154966

www.alleenleukedingen.nl

Een woord vooraf: Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar geserveerde gerookte zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover een opmerking tegen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en zalmproducten te praten. Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wist over de vangst, het Landgoed Doornik transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. een gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm Doornikte 1 verbeteren.

www.alleenleukedingen.nl

Dit evenement wordt georganiseerd door restaurant BEAU met onderstaande partners:

“Je moet geduld hebben”

sLandgoed het belangrijksteDoornik wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit Noorwegen, Duitsland, oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar.

Landgoed Doornik

Bijna 40 uur duurt het totale proces

Dat bestaat uit het handmatig marineren, het schoonspoelen, drogen, roken en nadrogen. Mijn gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant.

6681 KG Bemmel Email: jeencnossen@hotmail.com Tel: 024-3604118 of 06-27154966 wat is het belangrijkste

www.alleenleukedingen.nl

Doornik 1 6681 KG Bemmel Email: jeencnossen@hotmail.com Tel: 024-3604118 of 06-27154966

Geduld wordt beloond! olen

M

Doornik 1 Landgoed Doornik 6681 KG Bemmel Email: jeencnossen@hotmail.com Tel: 024-3604118 of 06-27154966 „Ayn wera macket Hera"

www.alleenleukedingen.nl

te verbeteren. woord geserveerde gerookte zalm wéér achteruit gegaan. hierover een opmerking www.alleenleukedingen.nl uwashet vanIk maakte dichtbij bekijken danEenbent uvooraf: van harte welkom opkenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm een gearrangeerd gesprek met deze “Je moetWilt geduld hebben” Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar

Een woord vooraf:

oude ambachten en”Ambachtelijke

3-4-5-6 septe

Een woord vooraf: geserveerde gerookte Doornik 1 zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover een opmerking

Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar www.wildrundvlees.nl

Landgoed Doornik

Hèt culinair evenem

Enige jaren geleden ik innadrogen. een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar 6681 KG Bemmel Doornik 1 Dat bestaat het handmatig hetzalm schoonspoelen, drogen, rokenzaten tegen mijn tafelgenoot enuit voor je het weet zit je demarineren, gehele avond over en Doornik 1 Email: jeencnossen@hotmail.com geserveerde gerookte zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover eenBijna opmerking zalmproducten te praten. 40 uur duurt het totale proces 6681 KG Bemmel MijnTel:gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant. 6681 KG Bemmel 024-3604118 of 06-27154966 tegen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wist over de vangst, hetEmail: jeencnossen@hotmail.com www.alleenleukedingen.nl Dat bestaat uit het handmatig marineren, het schoonspoelen, drogen, roken en nadrogen. Email: jeencnossen@hotmail.com te praten. Tel:zalmproducten 024-3604118 of 06-27154966 transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uitMijn Noorwegen die alles wist over de vangst, het zijn weg naar menig toprestaurant. www.alleenleukedingen.nl gerookte zalm vindt inmiddels een gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm Een woord vooraf: Tel: 024-3604118 of 06-27154966 Geduld wordt beloond!

www.alleenleukedingen.nl

Vaste afnemers worden iedere woensdag gebeld. Er wordt dan afgesproken hoeveel gerookte zalm nodig is en wanneer geleverd wordt.

“Je moet geduld hebben”Doornik 1

Een woord vooraf: Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar geserveerde gerookte zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover een opmerking tegen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en zalmproducten te praten. Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wist over de vangst, het transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens een gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm te verbeteren.

KG Bemmel Duitsland, oude, gerenommeerde zalmrokers uit6681 Noorwegen, Email: jeencnossen@hotmail.com “Je moet geduld hebben” Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen Tel: 024-3604118 of 06-27154966aldaar. isLandgoed het belangrijksteDoornik wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit Noorwegen, Duitsland, Landgoed Doornik www.alleenleukedingen.nl Een woord vooraf: oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van de daar Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar. Bijna 40 uur duurt het totale proces

oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“.

na dan bent u van harte welkom op Wilt u het van dichtbijntbekijken Si NAn egen ijmvan woensdagmiddag. Wel even te voren een afspraak maken.

Het landgoed Doornik is gemakkelijk te vinden. Komende uit Lent, ichting Bemmel neemt u, buiten de bebouwde kom van Lent, de eerste afslag rechts,( Het aantje Doornik) of u stelt uw navigatie in. Oprijlaan 500 meter volgen; welkom.

Hèt cu

Landgoed Doornik Dit evenement wordt georganiseerd door restaurant BEAU met onderstaande partners:

www.alleenleukedingen.nl

Geduldig wacht de zalm ijdens dit rookproces

H

Dit evenement wordt georganiseerd door restaurant BEAU met onderstaande partners:

Doornik 1 6681 KG Bemmel Email: jeencnossen@hotmail.com Tel: 024-3604118 of 06-27154966

tegen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en

woensdagmiddag. Wel even van is het belangrijkste wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit Noorwegen, Duitsland, zalmproducten te praten.

transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens

te verbeteren. tegeserveerde voren een afspraak maken. gerookte zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover een opmerking

“Je moet geduld tegen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond hebben” over zalm en

Geduld wordt beloond! olen

na M

kende tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wistomzwervingen over de vangst, het Schotland en Toevallig Nederland mijmijn hebben verteld tijdens mijn orienterende aldaar. Wilt u het van dichtbijntbekijken dan bent u van harte welkom op Een woord vooraf: te praten.Doornik transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens zalmproducten Si NAn isLandgoed het belangrijkste wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit Noorwegen, Duitsland, egen ijmvan woensdagmiddag. Wel even te voren een afspraak maken. Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wist over de vangst, het oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. gesprek met deze kenner heb ik beslotendat de kwaliteit vaniedere gerookte zalm Vaste afnemers worden woensdag gebeld. Er wordt dan Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar. Enige jaren geleden zat ikteeenverbeteren. ingearrangeerd een Bijna restaurant en bemerkte de kwalitieit van de daar 40 uur duurt het totale proces transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens eennodig gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm afgesproken hoeveel gerookte zalm is en wanneer geleverd Dat bestaatzalm uit hetwéér handmatig marineren, het schoonspoelen, roken en nadrogen. “Je moet geduld hebben” geserveerde gerookte achteruit was gegaan. Ik drogen, maakte hierover een opmerking te verbeteren. Bijna 40 uur duurt het totale proces Mijn gerookteis zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant. Vaste afnemers worden iedere woensdag gebeld. Er wordt dan het belangrijkste wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit Noorwegen, Duitsland, wordt. tegen mijn tafelgenoot en vooren je het weet zitverteld je de gehele avond over zalm “Je moetmarineren, geduld hebben” Dat bestaat uit het handmatig het schoonspoelen, drogen, roken en nadrogen. Schotland Nederland mij hebben tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar.en Landgoed Doornik afgesproken hoeveel gerookte zalm nodig is en wanneer geleverd is het belangrijkste wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit Noorwegen, Duitsland, Mijn gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant. oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. Geduld wordt beloond! zalmproducten te praten. Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar. Bijna 40 uur duurt het totale proces wordt. Wilt uhandmatig het van marineren, dichtbij bekijken dan bent drogen, van harte welkom op Dat bestaat uit het het schoonspoelen, roken en nadrogen. Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen dieueen alles wist over de vangst, het Bijna 40 uur duurt Geduld wordt beloond! het totale proces Wel even te voren afspraak Mijn gerooktewoensdagmiddag. zalm vindt inmiddels zijn weg naarvan menig toprestaurant. olen Het landgoed Doornik is maken. na M Wilt u het dichtbij bekijken dan bent u van harte welkom op bestaat uit het handmatig marineren, hetvan schoonspoelen, drogen, roken transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop vanDatzalm. Tijdens t An en en nadrogen. Sin eg Mijn gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant. gemakkelijk te vinden. jm Geduldig wacht de zalm woensdagmiddag. Wel even van te voren een afspraak maken. Geduld beloond! Ni Vaste afnemers worden iedere woensdag de gebeld. Er wordt dan een gearrangeerd gesprek met deze kenner hebwordt ik bekijken besloten kwaliteit van gerookte zalm Wilt hoeveel u het Komende van dichtbij bentisu van welkom op Het landgoed Doornik is tijdens dit rookproces “Je moet geduld hebben” afgesproken gerookte zalm nodig en harte wanneer geleverd uitdan Lent, oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. Geduld wordt beloond!len woensdagmiddag. Wel even van te voren een afspraak maken. Vaste afnemers na worden iedere woensdag gebeld. Er gemakkelijk wordt dan te verbeteren. Mo wordt. te vinden. Geduldig de zalm Wilt u het van dichtbij bekijken bent u vanwacht harte welkom op is het belangrijkste wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit Noorwegen, Duitsland, richting Bemmel neemt u, buiten de bebouwde t An dan

geserveerde gerookte zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover een opmerking tegen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en zalmproducten te praten. Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wist over de vangst, het transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens zalmrokerij“.een gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm te verbeteren.

Landgoed Doornik

Sin

afgesproken hoeveel nodig is en wanneer me woensdagmiddag. Wel even van tegerookte voren een zalm afspraak maken. Nij

gen

geleverd

tijdens dit rookproces “Jedemoet geduld hebben” Komende uit Lent, wordt. kom van Lent, eerste afslag rechts,( Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar. afgesproken hoeveel gerookte zalmHet nodig is en wanneer geleverd Doornik 1 Vaste afnemers worden iedere woensdag gebeld. Er wordt dan richting Bemmel neemt u, buiten de bebouwde Het landgoed Doornik iszalmrokers isLandgoed het belangrijksteDoornik wat oude, gerenommeerde uit Noorwegen, Duitsland, laantje Doornik) ofwordt. u stelt uw navigatie in. afgesproken hoeveel gerookte zalm nodig is en wanneer geleverd oude ambachten en”Ambachtelijke zalmrokerij“. gemakkelijk te vinden. Geduldig wacht de zalm kom van Lent, de eerste afslag rechts,( Het 6681proces KG Bemmel wordt. Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar. 500 meter volgen; welkom. Het landgoed Doornik is tijdens ditOprijlaan rookproces Bijna 40 uur duurt het totale Komende uit Lent, Vaste afnemers worden iedere woensdag gebeld. Er wordt dan

Email:drogen, jeencnossen@hotmail.com Landgoed Doornik Dat bestaat uit het handmatig marineren, het schoonspoelen, roken en nadrogen. tijdens dit rookprocesHet landgoed Komende Doornikuit is Lent, Oprijlaan 500 meter volgen; welkom. Bijna 40 uur duurt het totale proces gemakkelijk te vinden. Geduldig wacht Bemmel de zalm richting neemt u, buiten de bebouwde 024-3604118 of 06-27154966 Mijn gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menigTel: toprestaurant. tijdens dit rookproces uit Lent, komnadrogen. van Lent, deKomende eerste afslag rechts,( Het www.wildrundvlees.nl Dat bestaat uit het handmatig marineren, het schoonspoelen, drogen, rokenrichting en Bemmel neemt u, buiten de bebouwde Het landgoed Doornik is richting Bemmel neemt buitengemakkelijk de bebouwde te vinden. Geduldig wacht u, de zalm dit rookproces kom van Lent,tijdens de eerste afslag rechts,( Het Komende uit Lent, richting neemt u, buiten laantje Doornik) of uBemmel stelt uw navigatie in.de bebouwde van volgen; Lent, de eerste afslag rechts,( Het Oprijlaan 500kom meter welkom. laantje Doornik) of u stelt uw navigatie in. Oprijlaan 500 meter volgen; welkom.

Geduldig wacht de zalm

laantje gemakkelijk te vinden.

Doornik) of u stelt uw navigatie in.

Landgoed Doornik

www.alleenleukedingen.nlMijn gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant. laantje Doornik) of u stelt uw navigatie in. kom van Lent, de eerste afslag rechts,( Het Een woord vooraf: Landgoed Doornik Oprijlaan laantje Doornik)500 of umeter stelt uwvolgen; navigatiewelkom. in. Geduld wordt beloond! „Ayn wera macket Hera" Oprijlaan 500 meter volgen; welkom. Landgoed Doornik Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte dat de kwalitieit van daarbekijken dan bent u van harte welkom op www.wildrundvlees.nl Wilt u het vande dichtbij www.wildrundvlees.nl Een woord Geduld wordt beloond! „Ayn wera macket Hera" geserveerde gerookte zalm wéér achteruit was gegaan. Ik maakte hierover een opmerking „Ayn „Ayn wera macket Hera" woensdagmiddag. Wel even van te voren eenvooraf: afspraak maken. en ol wera macketMHera" Wilt u het van bent u van harte welkom op Enige jaren geleden zat ik in een restaurant en bemerkte datdichtbij deSi kwalitieit van de daar Annaegdan „Ayn macket wera Hera" macket Hera" tegen mijn tafelgenoot en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en ntbekijken „Ayn wera en woensdagmiddag. Welhierover even voren een afspraak maken. Nijmvan teeen Vaste afnemers worden iederegeserveerde woensdag gebeld. Er wordt zalm dan wéér achteruit was gegaan. gerookte Ik maakte opmerking zalmproducten te praten. afgesproken hoeveel gerookte tegen zalm nodig is tafelgenoot en wanneer geleverd mijn en voor je het weet zit je de gehele avond over zalm en Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen die alles wist over de vangst, het Vaste afnemers worden iedere woensdag gebeld. Er wordt dan wordt. afgesproken hoeveel gerookte zalm nodig is en wanneer geleverd transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens zalmproducten te praten. Hoe wordt u partner/sponsor? wordt. die alles wist over de vangst, het een gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm Toevallig kende mijn tafelgenoot iemand uit Noorwegen Het landgoed Doornik is Hierover vindt u meer informatie op onze website transport, de gang van zaken in de mijnzaal, de distributie en de verkoop van zalm. Tijdens te verbeteren. gemakkelijk te vinden. Geduldig wacht de zalm een gearrangeerd gesprek met deze kenner heb ik besloten de kwaliteit van gerookte zalm Het landgoed Doornik is tijdens dit rookproces “Je moet geduld hebben” Komende uit Lent, te verbeteren. gemakkelijk te vinden. Geduldig wacht de zalm richting Bemmel u, buiten Duitsland, de bebouwde is het belangrijkste wat oude, gerenommeerde zalmrokers uit neemt Noorwegen, Landgoed Doornik

HET CULINAIR EVENEMENT VAN NIJMEGEN

Hoe wordt u partner/sponsor? ver vindt u meer informatie op onze website

Landgoed Doornik

3 september 2015 Bedrijvenavond Hoe wordt u partner/sponsor? Hoe wordt u partner/sponsor? Molen Hierover vindt u meer informatie op onze website t Anna

www.nijmegen-proeft.nl

tijdens dit rookproces

Landgoed Doornik

Oprijlaan 500 meter volgen; welkom.

Dat bestaat uit het handmatig marineren, het schoonspoelen, drogen, roken en nadrogen. Landgoed Doornik Bijna 40 uur duurt het totale proces Mijn gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant. www.wildrundvlees.nl bestaat uit het handmatig marineren, het schoonspoelen, drogen, roken en nadrogen. „Ayn wera macketDatHera" Mijn gerookte zalm vindt inmiddels zijn weg naar menig toprestaurant. Geduld wordt beloond! Wilt u het van dichtbij bekijken dan bent u van harte welkom op

3 september 2015 Bed

Sin Nijmop 3 septe egenvoor 4-5-6 september 2015 Toegankelijk publiek Hierover vindt u meer informatie onze website www.nijmegen-proeft.nl 4-5-6 september 2015 Toe www.nijmegen-proeft.nl 4-5-6 sep

kom van Lent, de eerste afslag rechts,( Het “Je moet geduld hebben” Schotland en Nederland mij hebben verteld tijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar. richting Bemmel neemt u, buiten de bebouwde laantje Doornik) of u stelt uw navigatie in. is het belangrijkste wat oude,kom gerenommeerde zalmrokers uitHetNoorwegen, Duitsland, van Lent, de eerste afslag rechts,( Oprijlaan 500 meter volgen; welkom. Schotland en Nederland mij hebben verteldoftijdens mijn orienterende omzwervingen aldaar. laantje Doornik) u stelt uw navigatie in. Bijna 40 uur duurt het totale proces Komende uit Lent,

HET CULINAIR EVENEM HET CUL

„Ayn wera macket Hera"

www.nijmegen-proeft.nl


Meerwaarde door samenspel Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ted Tijssen is daarom ingestapt bij Nico van ‘t Veen van John Bertine kapsalons in Nijmegen. Ted is een ervaren fiscalist die vraagt, luistert en adviseert. Hij kent de weg en weet wat voor Nico belangrijk is. In combinatie met accountants en andere experts van Tijssen cs is Ted een belangrijke adviseur op financieel-economisch terrein. Samen zorgen zij ervoor dat het zakelijke fundament klopt en helder is. Nico heeft hierdoor overzicht, zodat hij kan doen waar hij goed in is: haarstyling en ondernemen. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl

Profile for Business Media....4All

IN2 Maas & Waal juli 2015  

Onafhankelijk en inspirerend ondernemersmagzine, dat elk kwartaal bij 10.000 ondernemers en bestuurders verspreid wordt in de regio NIjmegen...

IN2 Maas & Waal juli 2015  

Onafhankelijk en inspirerend ondernemersmagzine, dat elk kwartaal bij 10.000 ondernemers en bestuurders verspreid wordt in de regio NIjmegen...

Profile for bm4a