IN2 Maas & Waal, nummer 1 2016

Page 1

jaargang 5, nummer 1 voorjaar 2016 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N MAAS TEN | WIJCHEN WIJ | WE ST MAAS&ENWAAL WAAL | BEUNI EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW W E | DRR U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W WI JCHEN | WESubsidiekansen ST M AAS EN WAAL | BEUNINGGEN in Duitsland E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W Regio kleurt roze HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM Recycling en Business MAAS DRIE L |N EDER B ETUWE | DR UTEN | WIJ IJCH Lokaal is hip - MKB trends N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |Hinspirerend E UMEN |OSS |TIE L onafhankelijk magazine voor zakendoen Onafhankelijk ondernemersmagazine voor de regio Nijmegen, Oss en Tiel


Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

De AMC Groep is een dynamische, facilitaire organisatie die al 40 JAAR met ruim 500 proactieve medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week actief is op het gebied van schoonmaak, specialistische reiniging, gevelreiniging en bedrijfscatering. Vanuit haar vier kernwaarden: Vertrouwen, Kwaliteit, Uitstraling en Service streeft de AMC Groep er naar om haar dienstverlening continu op een hoog niveau te houden. De AMC Groep is volledig self supporting en opereert in de hele regio Zuid-, West- en Midden-Nederland vanuit haar hoofdkantoor te Wijchen en haar nevenvestigingen te Venray en Tiel.


Voorwoordbestuur Regionaal, Europees, Mondiaal – Grensoverschrijdend Delen

6

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

IN2 Maas & Waal is in 2012 ontstaan om bedrijven in de regio te informeren, te inspireren, maar vooral met elkaar te verbinden om zodoende het interregionaal zakendoen te bevorderen. Natuurlijk ligt de gehele wereld aan uw voeten en

Deel 1 subsidies

kunt u door strategie, visie en focus een businessplan ontwikkelen, dat verder reikt dan de regionale grenzen. Toch constateren wij nog elke dag, dat de onder-

Goede kansen voor ondernemers in Duitsland

nemer door de waan van de dag te weinig gebruik maakt van al die ondernemende ambassadeurs om hem of haar heen. Wij bieden u daarbij de helpende hand, door te berichten over collega ondernemers, initiatieven en samenwerkingen. Om uw bedrijfsvoering te optimaliseren is het van belang om de juiste wegen te kennen. En de mogelijkheden daartoe zijn vaker dichtbij dan u denkt. Wij ontmoeten elke dag ondernemers, die hun expertise willen delen om samen nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen. Het voordeel dat de regio Nijmegen, Oss en Tiel dichtbij onze grootste handelspartner Duitsland ligt, kan nog beter benut worden. Vandaar dat in twee artikelen in deze uitgave aandacht wordt besteed aan de Euregio. Vanaf het tweede kwartaal 2016 informeren wij u ook via IN2 Euregio, een kwartaal nieuwsbrief waarvoor u zich via onze site kunt aanmelden. Ook belichten we in 2016 elke uitgave een regio nader; Het Rijk van Nijmegen, Land van Maas & Waal, De Betuwe en als eerste in deze editie de regio Oss, Uden en Veghel.

Rogier van Lith Yvonne van der Bend

Dat ondernemers veerkracht tonen en creatief

bedrijfsvoering Topevent

De regio kleurt roze

12

Het netwerk

Bedrijvenkring Bommelewaard

zijn blijkt ook uit een aantal inspirerende artike-

len. Doe uw voordeel ermee en wilt u ongedwongen met elkaar van gedachten wisselen, dan biedt de IN2 Maas & Waal Experience u een mooi platform. We zijn weer trots op de bijeenkomst van 23 maart jl. , waar we de medewerking van veel enthousiaste ondernemers en bestuurders kregen rondom het Thema Klimaat –

15 15 16

Veerkrachtige ondernemers

en Milieutop 2016. Een informatieve avond in een goede ambiance. Noteer alvast 1 juni in uw agenda, want het onderwerp Lean & Safe spreekt u vast aan en u ontmoet nieuwe ambassadeurs. Veel nuttig leesplezier!

Samenwerking

Inkopen anno 21ste eeuw Graag tot 01 juni 2016 IN2MW Experience en veel leesplezier! Jaargang 5, nummer 1, april 2016

8

21

Onafhankelijk magazine voor inspirerend zakendoen

MAAS & WAAL

Colofon

Uitgever: Yvonne van der Bend Hoofdredactie: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl Redactieadres: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

Redactie: Willeke Guelen, Chantal Swartjes, Charlotte de Leeuw, Sylvia de Witt, Mieke Wouters

(Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg).

Fotografie: Coverfoto: Henk van der Bend, Ger Loeffen

Vormgeving/opmaak: DixDesign

Redactieadviesraad: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging DrutenOndernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Roland Bruggeman

Realisatie Druk & Productiebegeleiding Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen


kennis & markt Trendspotting

23

Inhoud

mens & bedrijf

Familybusiness Familie Kocken

Marcel Weber

24

Markt versus Wetenschap Recycling en Business

Regio in beeld

29

Oss Uden Veghel

Kengetallen Noord Oost Brabant Provenciale Welvaart in gesprek met Bert Paulie

Ondernemers aan het woord

De eerste indruk

katern BCMW Business Club Maas & Waal Dochters advies, Autoschade van Dijk Businessflitsen De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal Advertentie Exploitatie/ Online-Adverteerdersservice IN2 Maas & Waal verschijnt vier maal per jaar in maart, juni, september en december. Voor meer informatie over advertentie­tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Miriam van Hout, Sarina Baas, Karin de Vries: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. Verspreiding: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Groesbeek, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, OverBetuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave.

32 39 42 47

De Werkplek

55

van Wil Janssen

57 61

De Zakenlunch Angela Verkuijlen

Hoe blijf je scherp Theo Driessen

Gespot In2 Maas & Waal Partners Tijssen CS & Van Schaik Aannemingsbedrijf

Partner worden?

Sponsored by Stichting Museum Wijchen

IN2 Maas & Waal

LID WORDEN • Alle uitgaven ontvangen voor € 21,50 en elke keer € 5,00 korting op toegang IN2 Maas & Waal Experience • Wij verspreiden onze uitgave in een oplage van 10.000 exemplaren via controlled circulation. Dat betekent dat wij wisselen in onze adresbestanden.Wilt u verzekerd zijn van elke uitgave? Wordt lid voor € 21,50 • Meldt u nu aan via onze website www.businessmedia4all.nl (klik op lid worden) of mail info@businessmedia4all.nl. Partner IN2 Maas & Waal: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 165,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2 Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

@IN2MaasWaal

63 69 70 IN2 Maas & Waal

Oplage: 10.000 exemplaren Copyright: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. ©2016 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl


BESTUUR

“Netwerkbijeenkomsten werken zeker positief”

vlnr David Bakker, Eelco Bekker en Antonie Berends

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt:

Samenwerking in de Euregio De Nederlands-Duitse grensstreek is voor steeds meer ondernemers een gebied waar zij omzetkansen zien. De samenwerking in de Euregio neemt dan ook steeds verder toe, hetgeen leidt tot bredere perspectieven voor zakendoen, maar ook tot vragen over wet- en regelgeving. IN2 Maas & Waal sprak met David Bakker, coördinator van het op 17 maart jongstleden geopende GrensInfoPunt Rijn-Waal en met twee ervaringsdeskundige ondernemers over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in het gebied van Rijn en Waal. Bakker vertelt: “Grenspendelaars en ondernemers van de Euregio RijnWaal worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen en problemen waarvan het ontstaan vaak kan worden herleid tot Europese wetgeving. Met name grenspendelaars worden geconfronteerd met de verschillen in sociale wetgeving en met fiscale problemen. De Euregio Rijn-Waal organiseert in samenwerking met het Bureau voor Duitse Zaken, de Nederlandse en Duitse belastingdiensten en de sociale-­ verzekeringsinstanties maandelijks spreekuren voor werkgevers en grensgangers en stelt informatie beschikbaar via het GrensInfoPunt Rijn-Waal. Die dienstverlening willen we steeds verder gaan verbreden door samen te werken met werkgevers.”

Nog steeds grote verschillen Antonie Berends en Eelco Bekker zijn beide ondernemers die grensoverschrijdend werken; Berends is registeraccountant en partner bij ALH Van Herwijnen Accountants in Tiel en Bekker is directeur-eigenaar van eb Personeelsdiensten in diezelfde plaats, dat gespecialiseerde Poolse vakkrachten inzet, ook in het Euregio-gebied. Hij constateert dat de Europese grenzen in bepaalde opzichten nog wel degelijk bestaan. “Er bestaat nog steeds protectionisme en dat is zowel niet logisch, uitgaande van de Europese gedachte, als onhandig. Ondanks onze samenwerking met een Duits advocatenkantoor heeft het lang geduurd voordat we voet aan de grond hadden in Duitsland. Zo zijn er enorme


7 verschillen in wet- en regelgeving en is er sprake van ongelijkheid in salariëring per land. Finetuning van wet- en regelgeving is dan ook een must om effectief en succesvol te kunnen ondernemen, net als meer bekendheid met elkaars bedrijfscultuur.” Meer verbinding Het kantoor van Berends is sinds drie jaar aangesloten bij Kreston, een internationaal netwerk voor onafhankelijke accountantskantoren en doet als gevolg daarvan zaken in een groot deel van de EU. “Door de goed gestructureerde samenwerking binnen Kreston is het zakendoen in de Euregio voor ons wat gemakkelijker, maar de samenwerking met de Duitsers en de informatievoorziening kan zeker nog veel beter. Ook Bakker herkent Bekkers’ opmerkingen. “Nederland is nog te weinig gefocust op het zakendoen met het Duitse achterland. Feitelijk gebruiken we van de gehele Euregio maar de halve actieradius, namelijk het Nederlandse deel en bij de Euregio vinden we dat dat beter moet kunnen. Ondernemers worden immers nog steeds door de situatie gedwongen om kansen onbenut te laten. Een goede informatievoorziening kan helpen om dat te verbeteren, maar een betere afstemming van de Europese regelgeving is daarbij absoluut noodzakelijk.” Leren van elkaar Dat er ook positieve ontwikkelingen zijn en dat de wil tot samenwerking er zeker is wordt door de drie gespreksdeelnemers zonder meer beaamd. Bekker: “Er valt ook nog genoeg van elkaar te leren; zo zijn in Duitsland het serviceniveau en de dienstverlening goed, terwijl die in Nederland door bezuinigingsdruk zijn afgebouwd. Een uitzondering is de bouwsector, want daar gaat het in Duitsland allemaal veel strikter en zijn wij flexibeler.” Berends knikt. “De Duitse Handelskammer bijvoorbeeld is bijzonder laagdrempelig en snel in haar acties. In Nederland werkt dat allemaal veel bureaucratischer. Ook daarin zouden we veel gestroomlijnder kunnen werken.”

verhogen van de druk om gemakkelijker om te gaan met het erkennen van elkaars diploma’s; dat is nog té vaak een probleem. Voor onze overheid ligt er een schone taak om meer te focussen op grensoverschrijdende arbeid en zakendoen in de Euregio’s door het ontwikkelen van eigen beleid en het stimuleren van beter Europees beleid.” Spilfunctie voor informatievoorziening Bakker vervolgt: “Momenteel zit de samenwerking in de Euregio RijnWaal in een fase van informeren, verbinden en faciliteren, met als doel om de hechting tussen het bedrijfsleven in Nederland en Duitsland te verbeteren. Bekend maakt immers bemind. Dat betekent dat we met zijn allen actiever moeten worden en dat is een belangrijke ambitie van het GrensInfoPunt.” Bekker knikt: “Ik had al eerder zaken in de Euregio gedaan als de betekenis van de Euregio eerder was uitgedragen en de activiteiten beter bekend waren geweest.” Berends beaamt dat, maar vindt dat ondernemers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. “Netwerkbijeenkomsten werken daarbij zeker positief; dat merken we aan de Nederland/Duitsland-dag die we organiseren. Dat stimuleert ondernemers om zich meer over de grens te bewegen, omdat barrières lager worden.” Bakker sluit zich bij Berends aan. “Op dit moment werken er nog altijd meer Duitsers in Nederland dan omgekeerd en het Nederlandse aantal neemt zelfs af.” Waar een wil is….. Berends en Bekker concluderen dat de Euregio zeker een gat in het ondernemen kan opvullen, dat is ontstaan door een servicevermindering in de dienstverlening van Nederlandse instellingen. De grenzen zijn er weliswaar nog steeds, maar waar een wil is, is volgens hen een weg. De Euregio heeft volgens beiden de potentie om uit te groeien tot een van de belangrijkste economische ontwikkelingsgebieden van Europa, maar dat kan alleen door wederzijds begrip en samenwerking en dat start bij een goede informatievoorziening en kennisuitwisseling.

Informeren en inleven Volgens Bekker is het bij internationaal zakendoen ook bijzonder belangrijk om je in te leven in de bedrijfs- en arbeidscultuur. “Ik ken bijvoorbeeld de Poolse cultuur, met al zijn eigenaardigheden, inmiddels uitstekend. Daardoor kan ik de vraag van de klant veel beter vertalen naar de juiste kandidaten. Zo weet ik nu dat ik bijvoorbeeld een lasser uit Gdansk moet halen en een handarbeider uit Ober-Silesiën.” Ook Berends merkt veel cultuurverschillen met andere nationaliteiten. “Engelsen overheersen bijvoorbeeld graag, terwijl Duitsers veel gemakkelijker zijn. Daarom hebben we regelmatig uitwisselingen met onze buitenlandse collega’s. Wat onze klanten betreft merken we dat inmiddels tussen de 10 en 15 procent de grens over wil of al een vestiging in he buitenland heeft en dat ook Duitse ondernemingen steeds vaker een dochteronderneming in Nederland vestigen. Internationaal ondernemen blijkt vaak een mix van export en het kopen van kennis.” Inventariseren en lobbyen Bakker verbaast zich over het feit dat de Euregio nog maar incidenteel benaderd wordt. “Daardoor is het nog niet helder hoe groot de ondernemersvraag naar informatie en facilitering eigenlijk is. Vanuit de Euregio zullen we dat dus meer gaan monitoren. Ook moet de lobby voor het slechten van de grenzen worden versterkt. Een goed voorbeeld is het

Tekst & Foto’s: RvL

MAAS & WAAL


BESTUUR Deel 1 SUBSIDIE

De weg vinden in subsidieland

Goede kansen voor ondernemers in Duitsland Wegwijs worden in subsidieland is niet eenvoudig. Er zijn talloze regelingen die elk hun eigen voorwaarden en procedures kennen. Wellicht is dat de reden dat ondernemers er soms weinig energie in te steken. De inspanningen die nodig zijn om een subsidie binnen te halen wegen niet op tegen de opbrengsten, zo lijken veel ondernemers te denken. Toch gaan daarmee kansen verloren. IN2Maas & Waal gaat daarom op onderzoek uit. In de komende nummers zetten we een aantal subsidieregelingen in de spotlights die mogelijk aantrekkelijk zijn voor onze lezers.

Grote afzetmarkt In deze eerste aflevering richten we onze blik op Duitsland, een land met ruim 80 miljoen inwoners en een gemiddeld hoog opleidings- en kennisniveau. Voor ondernemers uit de grensstreek lijkt het voor de hand liggend om ook eens een blik op onze oosterburen te werpen. Nieuwe afzetmarkten, innovatieve samenwerkingspartners of gekwalificeerd personeel, zoals u reeds elders in dit nummer heeft kunnen lezen. In de praktijk blijkt dat nog relatief weinig te gebeuren. Onbekendheid met de manier van zakendoen, onvoldoende contacten, geen toegang tot de relevante netwerken, gebrek aan kennis van mogelijke stimuleringsregelingen en subsidies, zijn slechts enkele van de oorzaken die ondernemers tegenhouden om in Duitsland hun vleugels uit te slaan. Euregio Rhein-Waal We steken ons licht op bij de Euregio Rhein-Waal. Deze organisatie houdt sinds de jaren ’70 bezig met het intensiveren en stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij. Ruim 50 Duitse en Nederlandse gemeenten en diverse adviesinstellingen zijn aangesloten bij de Euregio en vormen een groot internationaal netwerk van waaruit gezamenlijke activiteiten worden voorbereid en uitgevoerd. Ook voor ondernemers kan de Euregio RheinWaal een interessant vertrekpunt zijn. Synergie-effecten De Euregio Rijn-Waal brengt partijen bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. Daartoe heeft de Euregio diverse middelen ter beschikking. Een daarvan is het adviseren over mogelijke financieringsmogelijkheden voor projecten

van grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van maatschappij, sport en cultuur. Daarbij helpt de Euregio ook bij het zoeken naar partners en subsidies. Fysiopal Een mooi voorbeeld van zo’n geslaagd Euregioproject is de ontwikkeling van Fysiopal, een innovatief product dat kantoormedewerkers ondersteunt bij het aannemen van een goede werkhouding. Dankzij in kleding ingebouwde sensoren wordt de werkhouding voortdurend gemeten en indien nodig bijgestuurd met trillingen. Bij het ontwikkelen van dergelijke innovatieve producten zijn diverse partijen betrokken die elk hun eigen bijdrage leveren aan het eindresultaat. Ontwerpster Pauline van Dongen; ‘Ik was al sinds mijn afstuderen aan de ArtEZ Academie voor Kunsten bezig met het combineren van hightech materialen en nieuwe technologieën in kleding en kwam in contact met het innovatieve bedrijf Elitac. Zijn zijn specialist in haptische technologie, ofwel het toepassen van technieken die je kunt voelen. Samen hebben we het product verder ontwikkeld. Ook de universiteit Duisburg-Essen is er – als Duitse partner – bij betrokken. Deze wetenschappers verzorgen de gebruikerstests en voorzien ons van begeleiding en advies. Om echt uit de startblokken te kunnen komen hebben we contact gezocht met de Euregio. Zij hebben ons financieel ondersteund en begeleid bij het hele proces. Nu hebben we een werkend prototype waar we verder de markt mee op kunnen.’ ReSnap fotoboeken Ook het Nijmeegse bedrijf ReSnap kwam verder dankzij financiële ondersteuning van de Euregio Rhein-Waal. ReSnap ontwikkelde een innovatieve fotoboektool waarmee binnen enkele minuten online een fotoboek ge-


9

ReSnap Fotoboeken

maakt kan worden en werkte daarbij samen met het Duitse softwarebedrijf Rheinschafe. ‘Dankzij die subsidie werd de stap naar een Duitse partner een stuk laagdrempeliger’ aldus Thomas Beguin, co-founder van ReSnap. ‘We zijn nu bezig met de volgende fase waarbij we ons product als business-tobusiness concept aanbieden aan fotoboek-bedrijven, grote merken en de reisbranche. Ook in Duitsland liggen er veelbelovende contacten.’

Fysiopal

Uit de startblokken Naast financiële ondersteuning vanuit de Euregio, zijn er veel meer mogelijkheden voor ondernemers die de Duitse markt willen betreden. Bas van Engelen, Manager van subsidieadviseur Hezelburcht in Nijmegen en Eindhoven ziet vooral subsidiemogelijkheden voor initiatieven waarbij complementaire, innovatieve kennis samenkomt. ‘Duitsland ligt inderdaad dichtbij, maar je moet wel weten hoe je uit de startblokken komt. Hoe je tot zaken komt in Duitsland. Beschikken over de juiste contacten is daarbij van doorslaggevend belang. Welke partijen bieden aanvullende kennis? Wie kan wat bijdragen? Of hoe kunnen we samen verder komen? Dat zijn vragen die vooraf beantwoord moeten worden. Dat geldt trouwens niet alleen voor Duitsland, maar voor elke samenwerking die je als ondernemer wil aangaan.’ Tekst: WG

MAAS & WAAL


Een werk- en vergaderplek voor iedereen! Vergader- en flexwerkcentrum DROOM! Beuningen; uw vaste partner voor flexibele vergaderruimtes.

DROOM! Beuningen is ontstaan uit de combinatie van twee werelden: De DROOM!-formule welke ontstaan is bij zorginstelling Driestroom, die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de Van Kessel Groep uit Beuningen bestond de wens om op een rendabele en maatschappelijk betrokken wijze flexibeler om te gaan met hun bedrijfsruimte. In september 2013 maakten Rob en Frans van Kessel kennis met het DROOM!-concept. Het idee sprak hen aan en in 2014 werkten zij het idee voor het realiseren van vergader- en flexwerkcentrum als franchise van DROOM! Elst verder uit. In juli 2015 werd gestart met de verbouwing van het bedrijfspand en in januari 2016 was het zover: DROOM! Beuningen opende zijn deuren. Gerben Dudok, bedrijfsleider DROOM! Beuningen vertelt: “We beschikken over 8 vergaderzalen variërend in grootte tussen de 2 en 80 personen. Daarmee kunnen we in een brede behoefte van organisaties voorzien. In combinatie met ons vergaderarrangement van € 11,- per persoon per dagdeel zijn wij een ideale uitvalsbasis voor een zakelijke meeting. Daarnaast hebben we ook 50 flexwerkplekken waar gasten gratis gebruik van kunnen maken.” Onderscheidend Gerben vervolgt: “Wat DROOM! Beuningen bijzonder maakt, is dat we werken met mensen die een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kunnen mensen zijn met een beperking, maar ook personen die langdurig op zoek zijn naar werk en bij ons een werk-ervaringsplek aangeboden krijgen. We kijken individueel naar talent en ambities, waarbij we rekening houden met wat realistisch is. Doel daarvan is ons personeel de gelegenheid te bieden om zichzelf door te ontwikkelen, zo mogelijk naar een reguliere baan.”

Aantrekkelijk geprijsd Een vergaderarrangement kost bij DROOM! Beuningen € 11,- (ex BTW) per persoon per dagdeel. Het arrangement bestaat uit zaalhuur en onbeperkt koffie, thee en fris en is natuurlijk uit te breiden met ontbijt-, lunch- en dinerbuffet. Naast de verschillende buffetmogelijkheden heeft DROOM! Beuningen ook een kleine kaart. Waar een broodje kaas, tot een maaltijdsalade of broodje hamburger van het Black Angus rund op staat. “Daarmee voorzien we in de behoefte van onze gasten die niet zo uitgebreid willen lunchen”, licht Gerben toe. Ambachtelijk appelgebak Naast de vergader- en flexwerkfaciliteiten heeft DROOM! Beuningen ook de beschikking over een eigen appeltaarten bakkerij. Hier wordt inmiddels ook de befaamde DROOM!taart gebakken. Gerben vertelt: “De DROOM! appeltaart is eigenlijk de belichaming geworden van het succes


11

van DROOM!. Waar de bakkerij in eerste instantie voor sfeer, gastvrijheid en een gestructureerde werkplek voor mensen van wat lager niveau moest zorgen is het een product geworden wat bij menig horecagelegenheid in de regio op de kaart staat. Maar onze taart is er natuurlijk ook voor de particuliere verkoop.” Werkzaamheden en reserveren “De dagelijkse praktijk van DROOM! Beuningen is gasten een kwalitatief goed product te bieden binnen een gastvrije en zakelijke omgeving. Of je nu een beperking hebt of niet”, geeft Gerben aan “de realisatie van onze website (www.bijdroombeuningen.nl) met een online reserveringsmodule is daarmee een belangrijke stap geweest. Loop gerust eens binnen en ervaar de mogelijkheden.”

Gerben Dudok

DROOM! Beuningen Schoenaker 10, 6641 SZ Beuningen Tel. 024 677 9061 www.bijdroombeuningen.nl


TOPEVENT Giro d’Italia

De regio kleurt Roze!

De Giro d’Italia biedt ondernemers kansen Woordvoerder van de Giro D’Italia Dimitri Bonthuis is enthousiast over het feit dat het een na grootste wielerevent van de wereld naar Gelderland komt. Hij vertelt: “Het idee om de Giro naar Gelderland te halen kwam oorspronkelijk van oud-renner en –ploegleider Cees Priem. Hij deed een voorstel aan de Gelderse gedeputeerde Jan Markink, die onder meer sport in zijn portefeuille heeft en die reageerde enthousiast; het paste goed in het provinciale meerjarenbeleid om Gelderland te profileren. Toen bekend werd dat de Giro naar Gelderland zou komen is er een organisatie van medewerkers van Provincie en steden opgericht, aangevuld met enkele professionals van buitenaf, zoals ikzelf. Samen zijn we aan de slag gegaan en nu hebben we het druk met dit geweldige project.


13 Financiering Bonthuis vervolgt: “Het evenement wordt gefinancieerd door de Provincie en de steden Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Zij hebben, samen met de 18 doorkomstplaatsen, een garantie afgegeven. Daarnaast zoeken we ook budget bij het bedrijfsleven en bij hen bestaat veel interesse, ook voor het organiseren van allerlei activiteiten. Daardoor staat Gelderland nu al in het teken van het wielrennen en zowel bedrijven, instellingen als particulieren zijn druk doende met organiseren. Denk daarbij aan buurtfeesten, Italiaanse markten en een Giro-campus op hogescholen.” Samenwerken met bedrijfsleven De rol van zakelijke sponsoren is voor de organisatie van de Giro in Gelderland bijzonder belangrijk. Bonthuis: Natuurlijk dragen zij financieel bij, wat belangrijk is voor de organisatie, maar ook zijn zij belangrijk voor de uitstraling van het event en kunnen wij de branche-specifieke aspecten van het bedrijfsleven gebruiken voor praktische doeleinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een samenwerking met een organisatie van vakantiewoningen, waar we mensen kunnen onderbrengen. Bedrijven kunnen zichzelf door te participeren echter ook profileren. Zo hebben we bijvoorbeeld in een bekende verzekeraar uit Apeldoorn een sterke partner gevonden, die zijn profilering verbindt aan zijn vestigingsplaats. Zo ontstaan dus crossverbanden in samenwerking.” Profilering De Giro moet volgens Bonthuis vooral een beeld geven van de kracht van Gelderland. “Ook de pers is daarbij van groot belang. In de landelijke uitzending van de NOS zullen vooral de grote partners van de Giro zelf exposure krijgen, maar op de regionale en lokale omroepen kunnen de participerende bedrijven zichzelf goed profileren. Ook de schrijvende pers speelt daarin een rol. Het belangrijkst echter is het profileren van Gelderland, als prachtige provincie om te werken, zaken te doen, te wonen, te studeren of op vakantie te gaan.” Bonthuis roept organisatoren van side-events op om zich bij Giro Gelderland aan te melden via de website www.girogelderland.nl. “Daardoor kunnen we een inventarisatie maken van wat er allemaal gepland staat, maar ook kijken of er ruimte is voor een effectieve samenwerking, ook bij eventuele latere evenementen. Hij besluit: “Er is bij ondernemers én particulieren enorm veel enthousiasme. Ik ben dat zelden zo tegengekomen. Gelderland gaat roze kleuren! Activiteiten rond de Giro: een voorbeeld Het is inmiddels al duidelijk dat de komst van de Giro d’Italia zal leiden tot de organisatie van een groot aantal activiteiten, zowel door het verenigingsleven als door particulieren en ondernemers. Om de diverse regio’s tijdens het wielerspektakel goed op de kaart te zetten zijn al diverse organisaties opgericht. In de regio Maas en Waal bijvoorbeeld is, op initiatief van ondernemers en wielerliefhebbers Ton Gradussen en Jos van Wamel, ‘Giro Maas en Waal’ in het leven geroepen. Giro Maas en Waal informeert via een website en een facebookpagina over de komst van de Giro en is via de website, telefonisch en via email bereikbaar voor vragen. Giro Maas en Waal is tevens de samenwerking aangegaan met horecaondernemer Joep van Gruijthuijsen, die inmiddels een aantal grote namen aan zich heeft weten te binden, zoals presentator

Mart Smeets en voormalig beroepswielrenner Johan van der Velde. Er staan diverse evenementen op het programma, zoals een preview op 4 april a.s. tijdens een ‘wielercafé’ een ‘Nacht van de Giro’ en een netwerkevenement. Ondernemersnut evenementenparticipatie Van Gruijthuijsen vertelt: “Topevenementen als de Giro kunnen voor ondernemers van groot nut zijn, maar het hangt er natuurlijk wel vanaf wat je er zelf mee doet; eigen creativiteit en instinct voor kansen staan daarbij centraal. Bij een eenmalig evenement als de Giro is dat arbeidsintensiever dan bij een terugkerend evenement als bijvoorbeeld de Vierdaagse; daar kun je een draaiboek voor maken, zodat je op routine kunt gaan werken. Wij hadden direct het gevoel dat we rondom de Giro iets konden gaan organiseren. Toen we door Giro Maas en Waal werden benaderd zijn we dan ook direct gaan brainstormen en kwamen tot de conclusie dat we rondom de Giro activiteiten moesten gaan organiseren. Op de dag zelf zijn de renners immers na 20 seconden voorbij.” Veel enthousiasme Giro Maas en Waal en Van Gruijthuijsen zijn actief gaan acquireren en vonden veel sponsoren bereid om bij te dragen. “Daarnaast hebben we de samenwerking met de lokale pers gezocht om exposure te krijgen. Zichtbaarheid op televisie vinden we minder belangrijk; dat is meer voor de grote sponsoren. Uiteindelijk gaat het ons erom om omzetkansen te benutten en tegelijkertijd de regio te promoten. Dat biedt voor ons als ondernemers immers op termijn ook weer kansen.” Volgens Van Gruijthuijsen speelt het weer een belangrijke factor bij wielerevenementen. “Als het regent komt er immers geen mens. Toch mag dat ondernemers er niet van weerhouden om bij dergelijke evenementen actief te zijn; het is immers altijd mooi als je de kans krijgt om je te profileren!” Tekst: RvL Foto’s: RvL en deelnemers

Dimitri Bo nthuis

Joep van Gruijthuijsen

MAAS & WAAL


Denkend in oplossingen

Al decennia lang ontwikkelen en ontwerpen onze hardware en software engineers complete industriĂŤle installaties en processen. Deze worden door onze kundige vakmensen geĂŻnstalleerd en geprogrammeerd. Daar blijft het niet bij, want ook daarna staan onze service engineers 24/7 gereed om bij problemen direct in actie te komen. Ons doel: tevreden relaties waar we vele jaren mee samenwerken. Neem de proef op de som en bel ons voor een afspraak.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl


15

het netwerk

Bedrijven Kring Bommelerwaard: Vliegwiel voor de regionale economie

De Bedrijven Kring Bommelerwaard (BKB) is een actieve belangenvereniging voor en door ondernemers uit de Bommelerwaard. De vereniging verbindt ondernemers en bevordert de gemeenschappelijke belangen van ondernemingen en gemeentebesturen gevestigd in de Bommelerwaard in het algemeen en van de aangesloten ondernemingen en gemeentebesturen in het bijzonder. Zij doet dat door het regelmatig organiseren van netwerkbijeenkomsten, het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de ondernemingen bij de overheid, instellingen en particulieren, op het gebied van plaatselijke of regionale voorzieningen. Serieuze netwerkclub Voorzitter Frans van Rijn (65) is Executive VicePresident van Hitachi en verantwoordelijk voor de global supply chain van de computerdivisie van dat bedrijf. Hij vertelt: “De BKB is een gemêleerde club van business-to-businessbedrijven, MKB-bedrijven en ZZP-ers uit de gehele Bommelerwaard en aansluitende gebieden. Het is een serieuze netwerkclub, waar we ondernemers expliciet de gelegenheid geven om zich naar elkaar toe te profileren, waar we gezamenlijk overleggen en oplossing zoeken voor gezamenlijke problemen.” Gezonde mix van ondernemers en bestuurders Van Rijn vervolgt: “De BKB telt momenteel circa 170 leden, waarvan rond de 30% vrouwelijke ondernemers. Ongeveer 15% bestaat uit grotere bedrijven, zo’n 60% zijn MKB-ondernemingen en de rest zijn kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Bovendien zijn de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vertegenwoordigd door de volledige colleges van Burgemeester en wethouders. Ook vormen we een gezonde mix van oudere en jongere ondernemers. Zakelijke netwerken zijn meestal óf professioneel ingericht, óf ze leggen vooral de nadruk op gezelligheid. Bij ons zorgt die mix juist voor een professionele op-

zet met een gezellig karakter en dat maakt het lidmaatschap voor iedere ondernemer een genoegen. Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt slechts € 100 per jaar en deelname aan de lunchbijeenkomsten is kosteloos.” Activiteiten De BKB organiseert vijf bedrijfsbezoeken per jaar, die worden gehost door een van de leden. “Die vinden plaats gedurende lunchtijd, tussen 12.00 en 14.00 uur en worden uitstekend bezocht”, aldus van Rijn. “Ze leveren gespreksstof op over allerhande onderwerpen rond bedrijfsvoering, samenwerking en de functie van het bedrijfsleven in de regio. Daarnaast organiseren we jaarlijks een werkbezoek naar een aansprekend bedrijf verder weg. Tijdens de reis wordt dan al veel van gedachten gewisseld en tijdens zo’n bezoek doen we ideeën op. We sluiten zo’n dag altijd af met een diner, waar ook altijd veel inspirerende gesprekken plaatsvinden. Nut Omgaan in netwerken is volgens Van Rijn bijzonder leerzaam en dat geldt ook voor de BKB. Van Rijn: “wat wij met elkaar in onze vereniging bespreken levert veel toepasbare ideeën op, ook voor het lokale bestuur. De goede en in-

tense samenwerking met de regiogemeenten is dan ook uniek te noemen voor een ondernemersnetwerk. We zien het als een voorrecht om samen te mogen werken met de mensen die hier wonen. Kennisdeling staat daarbij centraal, want je kunt elkaar als ondernemers en bestuurders steunen, maar ook van elkaar leren.” Vliegwiel Van Rijn besluit: “Je staat er versteld van hoeveel mooie bedrijven er zich in de Bommelerwaard bevinden. Wij willen, samen met hen en de regionale gemeenten, de krachten van de regio bundelen. Op die manier creëren we gezamenlijk een vliegwielfunctie voor de regionale economie.”

Tekst: RvL Foto: FvR

Frans van Rijn

MAAS & WAAL


BEDRIJFSVOERING

Veerkrachtige ondernemers Een brand vergeet je je leven lang niet!

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenslagen, maar soms kunnen die zwaar ingrijpen in zowel je persoonlijke of professionele leven. Of je een tegenslag te boven komt hangt van meerdere factoren af, maar bovenaan het rijtje staat toch de persoonlijke veerkracht om boven de ellende uit te stijgen en er opnieuw de schouders onder te zetten. In een nieuwe serie laten we zien hoe ondernemers er na een zware tegenslag weer bovenop zijn gekomen. In dit eerste deel spraken we twee ondernemers die te maken hadden met een bedrijfsbrand.


17 Paul Jeurissen (49) is horecao­nder­ nemer en eigenaar van De Markies in Alverna, dat een restaurant, zalen en een cafetaria omvat. Daarvoor exploi­ teerde hij de Charlie Bar in dezelfde plaats, waar hij tevens geboren en ge­ togen is. Hij nam het complex in 2001 over van de eigenaar van het voormali­ ge Coq d’ Or en vestigde er onder de naam De Markies samen met zijn nicht Tilly Cuppen een restaurant in volgens een eigen concept. Jeurissen vertelt: “Het liep in de jaren na de overname uitstekend met de zaak en in 2013 verbouwden we het restaurant en plaatsten er een veranda voor. De verbouwing was net klaar. Ik woon samen met mijn partner Sasja Albers boven de zaak. Op de avond van 1 oktober had ik een vergadering gehad en ik keek nog even tv voordat ik naar bed zou gaan toen ik rond 23.30 uur door een personeelslid werd gebeld dat het Chinese restaurant achter ons in brand stond. Ik ging naar buiten en moest toezien dat de brand oversloeg op ons complex.”

“Twee stappen vooruit, een stap terug” Jeurissen vervolgt: “De brandbestrijding concentreerde zich vooral op de achterkant van het bedrijf, bij de zaal, en ik zag de koffietafel van de volgende dag letterlijk in rook opgaan. De achterkant van het bedrijf brandde volledig af en overal ontstond zware rook en roetschade. Uiteindelijk legde de brand twee derde van mij bedrijf in de as en bleef ik zitten met een schadepost van 1,2 miljoen euro. De dag erna werd duidelijk dat we voorlopig de tent wel konde sluiten. Jeurissen had veel zelf aan het bedrijf verbouwd. “Het stak me het meest dat mijn levenswerk verloren was gegaan en het duurde weken tot ik wist hoe het verder zou moeten. Uiteindelijk wilde ik het er niet bij laten zitten en besloot tot een doorstart. Met de hulp van familie, personeel en vrienden hebben we er de schouders onder gezet, waarbij we goed zijn bijgestaan door onze verzekering en de contra-experts. Bij verzekeringskwesties merk je trouwens wel dat je steeds twee stappen vooruit zet, maar dan een stap terug moet doen; het gaat allemaal langzamer dan dat je zou willen.” Alhoewel Jeurissen aanvankelijk door de band was lamgeslagen, won zijn ondernemingsgeest het uiteindelijk toch. “Ik ben altijd een positieve realist geweest, dus het besluit om door te starten was er al snel. Het voelde als een nieuwe uitdaging. Dat ik die op heb kunnen pakken heeft te maken met mijn ondernemersaard, waarbij doorzettingsvermogen en plezier in mijn werk de doorslag geven. De brand heeft trouwens ook een positief effect gehad, want die heeft me in staat gesteld om eerder te moderniseren dan gepland. In mei 2014 zijn we heropend en door hard werken zijn we nu weer een sterk bedrijf, waar we de mensen graag welkom heten.

Ronald Vink (49) is mededirecteur van Kompas Veiligheidsgroep uit Nijmegen, een bedrijf dat veiligheidsopleidingen (BHV) verzorgt, RI&E uit­ voert en veiligheidsartikelen levert. Hij had samen met zijn vrouw in de jaren tachtig en negentig een bakkerij/cateringbedrijf in Groesbeek. Op een novembernacht in 1993 werd Vink wakker gebeld. “Mijn schoonvader belde dat de snackbar/shoarmazaak naast de bakkerij in brand stond. Toen ik daar aankwam was het vuur al overgeslagen naar de drogisterij links van de snackbar. Maar onze bakkerij, rechts daarvan, brandde nog niet. Wel was er een enorme rookontwikkeling. Door gaten in ons dak te maken en ruiten in te slaan voorkwam de brandweer dat de brand kon doorslaan, de rest van de winkelgalerij in. De bakkerij brandde daardoor niet volledig af, maar was dusdanig beschadigd door roet- en rookschade dat sloop onvermijdelijk was. De rest van de panden aan de rechterzijde bleven intact.” Vink vervolgt: “De winkel van mijn schoonouders was eerder afgebrand en mijn schoonzus en zwager woonden daarboven. Door die wetenschap was ik redelijk rustig, omdat ik wist dat er geen mensen in de bakkerij waren. Natuurlijk voelde ik me machteloos en was het frustrerend om toe te zien hoe de zaak verloren ging. Emotioneel was het toch zwaar omdat we de zaak samen met mijn ouders en schoonouders zelf hadden opgebouwd en een identiteit hadden gegeven. We hebben met de familie dan ook veel nagepraat.” De maanden na de brand was er weinig ruimte voor emotie. “Je wordt gewoon geleefd omdat er zó veel te regelen is, met name de verzekeringsaspecten. Juist omdat we zo goed waren verzekerd liepen ze hard voor ons. Door onze omzetverzekering was het voor de verzekeraar van belang dat we zo snel mogelijk weer eigen inkomen gingen genereren. We hadden nauwelijks tijd om te na te denken over een doorstart en ook was er geen gelegenheid om je eigen gevoel in de nieuwe zaak te stoppen. De nieuwe inrichting bestond vooral uit op voorraad aanwezige meubels en machines.

“Brand blijft je jarenlang achtervolgen” Vink had de doorstart achteraf nog willen overwegen, maar 3 maanden later was de zaak alweer open. “Het is echter nooit meer geworden als daarvoor; het miste de charme van de inbreng van onszelf en onze ouders. Anderzijds hebben mijn ondernemingszin en de steun van de mensen om ons heen ons erdoor getrokken. De brand heeft mij als persoon gevormd, me volwassener en sterker gemaakt, al is hij me jarenlang blijven achtervolgen doordat ik spullen van emotionele waarde ben kwijtgeraakt.’’ “Door de brand is er wel wat met mij gebeurd, want 2 jaar erna ben ik bij de vrijwillige brandweer van Groesbeek gegaan waar ik nog steeds bevelvoerder ben. Ik heb daar geleerd hoe belangrijk brandpreventie is en hoe ik dat moet verwoorden en daar doe ik in mijn huidige bedrijf nog steeds mijn voordeel mee.” Tekst: RvL Foto’s: PJ en RV MAAS & WAAL


Accountants & Adviseurs, mensen op wie u kunt rekenen… nijmegen Accountants & Adviseurs

Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen van ruim 1600 MKB-relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 70 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 024-323 13 65 (Nijmegen), 0413-25 45 50 (Uden) of 073 549 21 18 (Schijndel). Of kijk op www.bghaccountants.nl

Linda

Dekkers HR adviseur

Martijn Vermunt fiscalist

Ronald Mengedé accountant

Richard Smits accountant


Excluled adviseert en levert LED-verlichting op maat Bespaar op uw energienota

Duurzaam ondernemen is vandaag de dag het devies en besparing op uw energie maakt daar deel van uit. Een van de mogelijkheden om dat te realiseren is het implementeren van LED-verlichting. Excluled uit Nijmegen kan u daarbij van dienst zijn, want zij leveren niet alleen een groot assortiment aan binnen- en buitenverlichting, maar adviseren u ook over de juiste toepassingen. Geertjan Ebbers (37) is oprichter van Excluled. Hij deed zijn ervaring met LED-verlichting op in de automotive-branche en besloot om er zijn core-business van te maken. Tot mei vorig jaar was Excluled een onderdeel van auto-onderdelenbedrijf Excluparts, maar, omdat de bedrijfspoot een goede groei ondervond, is de keuze gemaakt om het als zelfstandig bedrijf voort te zetten. LED voor iedere klant Excluled levert elke soort LED-verlichting, voor de particuliere én de zakelijke markt. Of het nu gaat om het verlichten van een kantoor, bedrijfshal, werkplaats, horecagelegenheid, straat of parkeerterrein, of om lampen voor in huis en zelfs kerstverlichting, Excluled geeft u een gedegen advies. Het levert elke gewenste variant voor elke soort gebruiker en regelt tevens de volledige aanleg door samen te werken met kundige installateurs. Ebbers: “Er zijn inmiddels onnoemelijk veel toepassingen, zowel in huis als op straat of in een bedrijf, showroom of winkel. Vaak denken klanten bij LED-verlichting echter nog aan fel blauwig licht, maar dat is al lang niet meer zo; er is voor ieder wat wils.” Toepassingen “LED-lampen bieden tegenwoordig meerdere toepassingsmogelijkheden in één lamp”, aldus Ebbers. “Zo kun je bijvoorbeeld dimmen van geel licht naar flame of wisselen van kleur. Zo creëer je niet alleen thuis een sfeervolle omgeving, maar ook op kantoor een perfect verlichte werkplek. Een groot voordeel van LED-verlichting op kantoor is dat het, in tegenstelling tot een TL, niet knippert en dat maakt werknemers minder snel vermoeid. Een ander belangrijk voordeel is de duurzaamheid; LEDverlichting is uiterst zuinig en heeft een lange levensduur. Daardoor

kan een energiebesparing worden gerealiseerd die kan oplopen tot wel 60 tot 70%. Dat is zowel voor particulieren als ondernemers bijzonder interessant.” Service aan huis of op kantoor Excluled heeft niet alleen een mooie showroom om iedereen het effect van haar verlichting te tonen. “We gaan desgewenst ook ’s avonds langs bij de klant om de diverse mogelijkheden te demonstreren. Dan zie je natuurlijk het beste het effect. We laten hen dan tevens de verschillen in kwaliteit en kleur zien, rekenen voor wat de besparing inhoudt en hoe lang het duurt voordat de klant zijn investering terugverdient.” A-merken en eigen lijn Inmiddels is Ebbers in China geweest om LED-fabrieken te bezoeken en dat heeft geleid tot de introductie van een eigen verlichtingslijn, die aangevuld wordt met Europese A-merken als OSRAM, Megaman, Segula en Tronix. Ebbers: “Investeren in LED-verlichting is nu fiscaal extra aantrekkelijk omdat het in aanmerking kan komen voor de energie-investeringsaftrek. Vrijwel alle led lichtbronnen die door Excluled geleverd worden zijn voorzien van de benodigde certificaten en komen zo in aanmerking voor de EIA. Wacht daarom niet langer en neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!” De Vlotkampweg 2 Nijmegen Tel: 024-3710516 info@excluled.nl www.excluled.nl


Successen vanuit bedrijventerrein Veesteeg Oost Vanuit Veesteeg Oost...... zo de wereld in Bieman de Haas is als specialist in paardensportartikelen erin geslaagd om vanuit Veesteeg Oost een groot gedeelte van de dewereld vereniging Bedrijvenpark vanfaam Lighthouse te veroveren. EenVeesteeg bedrijf en vandirecteur naam en dat de Benelux Martin Derks: “Alle partijen beseffen dat we hier een uitstemeest uiteenlopende paardensportartikelen zo’n kende locatie hebben en dat we gebaat zijn bij een levert schoon,aan veilig en modern bedrijventerrein. Daarom zijn we er ook zo actief mee bezig 1500 winkels in 40 landen. en proberen we zoveel mogelijk bedrijven naar Veesteeg Oost te krijgen. Hoe meer bedrijven zich hier gaan vestigen, des te beter het De artikelen worden niet alleen gedistribueerd maar in samenwerking is voor de dynamiek in de regio. Daarom leggen wij met zijn allen de met stylisten en productdesigners ook in eigen beheer ontwikkeld. Vanaf rode loper uit voor ondernemers die zich hier komen vestigen.” 1970 heeft het bedrijf zich met merken als BR en ANKY ontwikkeld tot een trendsetter op paardensportgebied. Om dat allemaal mogelijk te maken Het bedrijventerrein als65bedrijf draven er dagelijks zo’n medewerkers door het prachtige pand dat Een bedrijventerrein kan alleen succesvol zijn als hetm² met zakelijk inbestaat uit 800 m² kantoorpand en maar liefst 4500 magazijn. zicht wordt gerund. De gemeente begreep dat als geen ander en bracht Bedrijventerrein Veesteeg Oost heeft zeker een rol gespeeld bij het de ondernemers bij elkaar. Deze richtten de vereniging Bedrijvenpark wereldwijde succes. Theo den Bieman: “Als distributiebedrijf zitten we Veesteeg op. Nu staat er een organisatie die als een onderneming vlakbij België en Duitsland en dat is vanuit logistiek oogpunt ideaal.” opereert en korte lijnen onderhoudt met de bedrijven op het terrein. Personeel zit gemeente in de buurt Samen met de werd het glasvezelproject uitgerold. Derks: Maar ook op een andere schaal speelt het bedrijventerrein een belang“Een bedrijventerrein is natuurlijk ook gewoon een onderneming die rijke logistieke rol. Bieman de Haas heeft namelijk te maken met seivooruit moet kijken. Glasvezel is snel, stabiel en betrouwbaar. In een zoenspieken en maakt gebruik van een werkpool waar mensen uit de tijd waarin online zakendoen steeds belangrijker wordt, is glasvezel omgeving worden gerekruteerd. Aangezien het bedrijventerrein vlakbij absoluut een must voor het succes van een onderneming. Steeds meer de dorpskernen ligt, is de werving van tijdelijke arbeidskrachten geen bedrijven willen dat en het is mooi als je dat aan kunt bieden.” enkel probleem.

Actieve gemeente

West Maas en Waal rolt rode

Theo den Bieman is ook erg te spreken over de rol van de gemeente die faciliteerde en investeerde. Zo uit bouwde de gemeente een interactieve loper voor ambitieuze samenwerking op met de bedrijven, met het oprichten van vereniging

ondernemers

Bedrijvenpark Veesteeg als gevolg. Den Bieman: “Een modern bedrijventerrein kan niet zonder een goede onderlinge communicatie. Een paar keer per jaar komen we bij elkaar voor een informeel samenzijn. Dat is niet alleen Veilig leuk maar ook erg nuttig. Bij zowel de veilig gemeente als de Keurmerk Ondernemen: schoon, heel en bedrijven is het besef er dat je elkaar nodig hebt.” Den Bieman zegt Bedrijvenpark Veesteeg is in het bezit van het Keurmerk Veilig verder: “Gemeente en ondernemers hebben samen gezorgd voor de Ondernemen. Dit keurmerk staat borg voor een schoon, heel en veilig collectieve aanleg van glasvezel. Verder zijn er goede afspraken bedrijventerrein. Zo bent u er als ondernemer altijd van verzekerd dat gemaakt met brandweer en politie. Inmiddels zijn we ook nog in het het huidige kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keurmerk staat borg voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Alles is nu op professioFoto’s: Caitlin Sas, Studio Sevenum nele leest geschoeid.” tekst : THE NEXT BRAND. foto: Caitlin Sas @ THE NEXT BRAND

Bedrijven winnen terrein in West Maas en Waal

Contact

Naast het bedrijventerrein Veesteeg Oost hebben wij ook kavels te koop op bedrijventerreinen Lageweg in Dreumel en Kapelstraat in Maasbommel. Wilt u meer weten over vestigen in West Maas en Waal of heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris, J. (Jaimy) Hattu.

14 0487 JHattu@westmaasenwaal.nl @BCF_WMW westmaasenwaal.nl


21

Samenwerking

Inkoopbeleid 21ste eeuw: Eerlijkheid & Vertrouwen

Als ondernemer ben je gebaat bij een goede relatie met je leveranciers. Zij zijn een schakel in je bedrijfsvoering die mede bepalend is voor een betrouwbaar imago. Kun je door een slechte levering je afspraken niet nakomen, dan loopt je bedrijf schade op en kun je goede klanten kwijtraken of opdrachten missen en dat kan de teloorgang van je bedrijf in de hand werken. IN2 Maas & Waal ging in gesprek met Johan Beelen, directeur van KlokTotaalonderhoud, en vroeg hem naar de voorwaarden voor een goede samenwerking als het gaat om inkoop.

Johan Beelen (1961) is een ‘selfmade’ zakenman. Hij heeft zichzelf van timmerman opgewerkt tot directeur van de onderhoudsdivisie van KlokGroep, een familiebedrijf dat zich onder meer bezighoudt met ontwikkeling, realisatie en totaalonderhoud van vastgoedprojecten. “Ik ben een nuchter mens en houd van een laagdrempelige no-nonsense-cultuur. Recht is voor mij recht en krom is krom en als je niet kunt delen kun je niet vermenigvuldigen. Zo verhoud ik mij ook tot onze inkooppartners.” Gedegen samenwerking In het werk van KlokTotaalonderhoud is duurzame renovatie de core-business. “Daaruit halen we de meeste omzet. Zo passen we steeds meer bestaand vastgoed aan en voorzien die van een A++=energielabel. Daarbij werk je met diverse partijen samen in een expertise, waarbij de kwaliteit mede wordt bepaald door je leveranciers. Het is derhalve zaak om die samenwerking zo gedegen mogelijk te maken. We spreken zelf dan ook nooit van ‘leveranciers’, maar van ‘co-makers’” Eerlijk, open en direct Co-makership begint volgens Beelen met een basis van eerlijkheid. “Je moet helder krijgen wat kan en wat niet kan en wat voor beide partijen fair is. Openheid, directheid en elkaar serieus nemen zijn daarbij een must. Samen le-

veringsrisico’s incalculeren en de rode draad van een project bepalen is tevens bijzonder belangrijk; alleen als je het geplande projectverloop kent kun je bepalen hoe flexibel je kunt zijn als het gaat om de levering van producten en/of diensten.” Streven naar langdurige samenwerking Beelen vervolgt: “Bij KlokTotaalonderhoud kopen we veel in en daarom proberen we dat zo veel mogelijk vast te leggen in raamcontracten van twee jaar, in verband met de uitvoeringsduur van onze projecten. We werken trouwens met veel co-makers al vrij lang samen en beschouwen hen ook daadwerkelijk als partner in onze wijze van ondernemen. Zij zijn deel van onze investering in onze projecten. Door lang met goede partners samen te werken weet je wat je aan elkaar hebt; je bouwt een vertrouwensband op en de kwaliteit van de dienstverlening wordt effectiever, wat weer leidt tot een hoger resultaat.” Goed communiceren De valkuilen in samenwerking zijn volgens Beelen dat een van de partijen niet open durft te zijn over gemaakte fouten of over faal­kosten. “Dat kun je alleen voorkomen door te zorgen voor een goede communicatie en door de juiste mensen op de juiste plekken te plaatsen. Met meerdere partijen inkopen, kijken

welke processen je kunt standaardiseren en prefabricage zijn tevens aspecten die weliswaar hogere investeringen eisen, maar die projecten op de langere termijn goedkoper kunnen maken en dat is dan weer belangrijk bij aanbestedingen en dus voor de continuïteit van je bedrijf. Tekst & foto’s: RvL

Johan Beelen

MAAS & WAAL


Doelgericht communiceren met 200.000 ambassadeurs

Visitekaartjes voor de regio! Interesse bel 024 6776930 www.businessmedia4all.nl

Beste ondernemer,

Kunt u wel een paar extra handen gebruiken in uw bedrijf? Iemand nodig voor de productie? Op zoek naar een heftruckchauffeur? Of kan uw administratie wel wat ondersteuning gebruiken? Wij hebben een groot aantal enthousiaste kandidaten beschikbaar die graag bij u aan de slag gaan en per direct kunnen beginnen.

LOGISTIEK MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

OPERATOR/HEFTRUCKCHAUFFEUR

PRODUCTIEMEDEWERKER

DIRECTIESECRETARESSE

GRONDWERKER

MEDEWERKER GROENVOORZIENING

ZORGMEDEWERKER

Meer weten over deze kandidaten of andere kandidaten in ons bestand? Kijk op www.druten.zoektcollega.nl of scan de QR code. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met Angelique Beekhuis. Zij vertelt u graag meer over deze unieke kandidaten en de mogelijkheden, zoals een proefplaatsing of vergoeding van opleidingskosten. Ook over de andere kandidaten in ons bestand! Angelique Beekhuis, gemeente Druten/ WBRN, 06 – 55 41 97 97, a.beekhuis@wbrn.nl

Gespecialiseerde vakkrachten voor Nederland & België! Eén van de voordelen van een verenigd Europa is dat u uw grenzen kunt verleggen met de inzet van buitenlandse werknemers. EMS groep wordt geleid door de directeuren Ernie van Dam en Mike Murdoch en bestaat uit 3 divisies: EMS uitzendgroep bv, EMS Slowakije bv en EMS construct bv (speciaal voor Belgische zaken). Uiteraard zijn de speciale vergunningen (erkenning) die in België vereist zijn bij EMS construct aanwezig. De moderne arbeidsmarkt vraag om flexibele inzet van personeel. Wij leveren de vakmensen die u zoekt voor de bouw-, hout- en metaalindustrie, voor kleine of grote projecten, voor langere of kortere tijd en tegen marktconforme tarieven. Ook bezorgen wij u op verzoek goede referenties.

Ons motto is: wij zijn pas tevreden als u het bent! Bij personeelsbehoefte of vervanging neemt u eenvoudig contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk en zonder zorgen beschikt over de benodigde vakmensen. Veel tevreden klanten gingen u voor.

Mike Murdoch

E M S construct

Voor de tewerkstelling screenen wij onze mensen eerst zorgvuldig en krijgen zij begeleiding. We zorgen voor goede tijdelijke huisvesting in de directe werkomgeving en helpen de mensen op weg in onze samenleving. De werknemers krijgen het wettelijke cao-loon dat in uw bedrijf gebruikelijk is. Deze uitgebreide en zorgvuldige behandeling maakt dat zij zich gewaardeerd en comfortabel voelen en optimaal functioneren op hun werkplek. Neemt u vrijblijvend contact met ons op, wij komen graag bij u om de zaken te bespreken en eventueel een planning te maken.

EMS construct b.v (erkenningen: VG1668/BC en BUC) Industriepark 25 6603 BE Wijchen, Nederland Tel. +31 24 6453138 www.ems-construct.nl

e.vandam@ems-construct.be


23

TRENDSPOTTING

MKB-trends 2016: zin of onzin? De MKB-ondernemerstrends 2016 • Ondernemers zijn de nieuwe helden, oftewel het animo voor ondernemerschap groeit sterk • Van creatie naar curatie, oftewel ideeën of producten verbeteren i.p.v. vernieuwen. • Van internationaal naar hyperlokaal, oftewel het steeds meer richten op de eigen regio

Marcel Weber

MKB Nederland heeft voor dit jaar drie trends in ondernemerschap aangegeven, maar wat kun je daar als ondernemer mee? Moet je ze gewoon als gegeven aannemen of kun je er daadwerkelijk je voordeel mee doen? IN2 Maas & Waal confronteerde ondernemer Marcel Weber, eigenaar van Het Kook College Wijchen, Happy Dish en Breinkoken en voorzitter van Jong-MKB Nijmegen ermee en vroeg hem om commentaar. Ondernemers zijn de nieuwe helden Weber vindt de eerste trend een mooie uitspraak, “maar ondernemers waren altijd al de motor van onze economie. Ik vind dit een politiek getint statement, dat waarschijnlijk vooral bedoeld is om jonge en startende ondernemers te ondersteunen. Ik heb daar gemengde gevoelens bij; steun is mooi, maar dit is niet echt een trend.” Van creatie naar curatie “Ik zie deze uitspraak zeker als een feit”, vertelt Weber. Huidige vernieuwingen borduren vaak voort op oude innovaties; veel producten of diensten zijn niet écht nieuw, maar meer fine-tuning. Overigens is de economie in zijn algemeen wél aan het veranderen. De deeleconomie brengt veel creatieve ideeën voor, bijvoorbeeld het hergebruik van oude panden en het vormen van ondernemerscollectieven. Samenwerking is meer dan ooit de sleutel tot succes. Van internationaal naar hyperlokaal “Deze uitspraak herken ik zelf bijzonder”, aldus Weber. “Bij de consument is meer interesse voor lokale producten en diensten, omdat je dan beter weet wat je koopt. De mensen zijn de ‘grote producten’ wel zat omdat ze meestal niet weten hoe die geproduceerd worden. Lokale ondernemers springen daarop in. Zelf zoek ik mijn leveranciers ook steeds meer lokaal; je helpt elkaar en bent beter in staat om te sparren en samen te werken. Wie goed doet, goed ontmoet, dus waarom zou je elkaar niet helpen om te floreren? De consument kan heel goed bepalen of een lokaal product goed is en zal dat ook doorvertellen. Streekproducenten zullen daarom eerder de gunfactor verwerven.”

Valkuil Weber zet bij de consumentenbeweging naar streekproducten wel een kanttekening: “Het gevaar ontstaat dat een streekproducent door de grote interesse te veel groeit, waardoor het een massaproduct kan worden, met de nodige gevolgen voor de kwaliteit. Dat kun je echter oplossen door het oprichten van coöperaties. Overigens zijn de collegaondernemers uit mijn netwerk zich er ook van bewust dat het samenvoegen van hun krachten voordelen biedt, niet alleen door letterlijke ondersteuning, maar ook door kennisdeling. Daar kunnen wij, als Jong-MKB, alleen maar achter staan.” Weber vraagt zich af of deze trend niet altijd al een trend is geweest, maar meer tot trend wordt aangedikt. “Mensen kopen al zo lang streekproducten en ja, dat breidt zich de laatste tijd wel uit. Wat nog bereikt kan worden is dat streekproducten voor iedereen betaalbaar en dus bereikbaar worden.” Trends zeggen Weber weinig. “Het is vaak nieuwe wijn in oude zakken, bedoeld als management-tool. Als ondernemer kun je je beter bezighouden met elkaar te helpen om te floreren.” Tekst: RvL Foto: Helen Arenz

MAAS & WAAL


KENNIS VERSUS MARKT

Recycling en business:

vlnr Ekko van Ierland, Hans van de Greef & Rens Zwanenburg De verduurzaming van onze maatschappij en economie zet door. Daarbij is het scheiden en hergebruiken van afvalstromen van groot belang om nieuwe grondstoffen te ontwikkelen en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen. Vraag is, of de kosten met de baten in evenwicht zijn, want als de prijs van recycling hoger is dan de prijs van nieuwe grondstoffen, dan zullen ondernemers kiezen voor de goedkoopste variant. IN2 Maas & Waal sprak met een hoogleraar milieu-economie en twee ondernemers die zich bezig houden met recycling om te kijken of de wetenschap en het bedrijfsleven elkaar ook hier kunnen versterken. Prof. Dr. Ekko van Ierland is hoogleraar milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen aan de Universiteit van Wageningen. Hij houdt zich onder meer bezig met economische aspecten van het milieu, duurzaamheid, kosten-baten-analyse en resource-management. Hans van de Greef is directeur van ARN Tiel, een fabriek voor de verwerking en recycling van het zogenaamde automotive shredder residu, oftewel de resten van auto’s die tot dan toe niet werden hergebruikt. Rens Zwanenburg is DVA van Inter-chem BV en Inter-GreeN BV, dat zich bezighoudt met afvalinzameling, -verwerking en -recycling en productie van chemische stoffen. Recycling moet goedkoper Op de vraag hoe belangrijk recycling kan zijn voor ondernemers antwoordt Zwanenburg dat allereerst moet worden opgemerkt dat recycling vanuit de Wet Milieubeheer een verplichting is. “Ondernemers worden geacht aan te geven wat zij met hun reststromen doen. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen verdienmodel in zit, maar dat hangt mede af van de recyclingstarieven. Op dit moment zijn de grondstofprijzen bijzonder laag en dat ontwricht het evenwicht tussen vraag en aanbod.”

Van de Greef knikt. “Als recycling niet te duur is kan er zeker een kostenbesparing voor ondernemers worden bereikt, maar met name als de verbrandingstarieven laag zijn is recycling te duur en is het voor ondernemers zinvoller om nieuwe producten te gebruiken. Ook is de neiging dan groot om restafval te storten.” Aandacht voor regelgeving Dat ondernemers vandaag de dag bewuster zijn van het nut van recyclen dan vroeger erkennen de drie gespreksdeelnemers. Van Ierland merkt op dat veel mensen positief staan tegenover recycling en dat een goede regelgeving inzake afvalstromen nodig is. “Je kunt recycling stimuleren door bepaalde prikkels te geven in incentives te verstrekken. Dat kan natuurlijk door storten te verbieden, maar bijvoorbeeld ook door het introduceren van verwijderingsbijdragen en dat gebeurt inmiddels volop. Verder is het van belang dat de afvalscheiding door slimme ideeën en technieken verbeterd wordt; onderzoek en aandacht voor innovatie op dat gebied is dus essentieel.”


Goed te combineren

Afstemming tussen overheid en bedrijfsleven Van de Greef merkt op dat er ook een schaduwzijde zit aan het stimuleren van recycling. Als voorbeeld noemt hij de compostering van gftafval. “De consument heeft zó positief gereageerd op de introductie daarvan dat er een massaal aanbod ontstond, terwijl de industrie nog niet klaar was voor de verwerking van dergelijke volumes. Dat zie je tevens bij de inzameling van plastic afval. Het is dus zaak om er als overheid voor te zorgen dat je de implementatie van nieuwe soorten afvalrecycling in samenwerking met de verwerkingsindustrie goed voorbereidt.” Zwanenburg reageert: “Een voorbeeld is de im- en exportprocedure. Vergunningen zijn gemakkelijk verkrijgbaar voor afval dat het milieu niet belast, maar lastig voor gevaarlijke stoffen. Dat kost vaak veel tijd en geld. Wij werken bijvoorbeeld graag over de grens, maar de complexiteit van de wetgeving speelt ons daarbij parten. Die moet dus werkbaarder worden.” Samenwerking wetenschap/bedrijfsleven De verwerkingsprocessen en de techniek hebben recycling volgens Van Ierland zeker goedkoper gemaakt. Ook hebben overheidssubsidies ondernemers gestimuleerd om meer naar oplossingen voor hergebruik te zoeken. Wat dat betreft is er al lang een samenwerking tussen de wetenschap en het bedrijfsleven gaande, waarbij die processen tot in detail worden bekeken.” Zwanenburg vult aan dat het daarnaast wel van belang is om te zorgen dat er ook aandacht wordt besteed aan het opleiden van mensen. Ontwikkelingen De recyclingsmarkt maakt inmiddels een snelle ontwikkeling door, waarin steeds meer specialisatie plaatsvindt. Van Ierland: contacten

25

tussen wetenschap en bedrijfsleven lopen veelal via instellingen als TNO. Bij het uitzetten van onderzoek bepaalt het bedrijfsleven mede voor welke toepassingen het beschikbare budget moet worden verdeeld. Op die manier kunnen we steeds beter systemen ontwerpen die de hele keten kunnen bedienen. Hoogwaardige afvalstromen kunnen nu gebruikt worden in productieprocessen van ‘laagwaardige’ producten en het is nu een uitdaging om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst ook in de ‘hoogwaardige’ productieprocessen plaats kan vinden.” Wat Zwanenburg betreft kan er, met name in de verpakkingsindustrie nog veel worden bereikt en Van de Greef vult aan dat ander grondstoffengebruik kan worden bereikt door vooraf te kijken naar de scheidingsmogelijkheden. Onderzoek en implementatie De drie gespreksdeelnemers geven aan dat recycling een doorgaande beweging is, waarbij het vooral zaak is om componenten meer te koppelen dan te mixen, omdat de grondstoffen dan beter zijn te scheiden. Ze zien het als een taak om dat grondig te onderzoeken en ondernemers vervolgens te stimuleren om de juiste keuzes te maken. Zwanenburg: “Op de consumentenmarkt is er wat dat betreft nog veel te winnen, want grote producenten kopen recycling vaak nog af. Het besef moet, ook bij hen, indalen dat dat ook op een andere manier kan.” Van Ierland sluit af: “Recycling is een voortgaand proces dat niet meer te stoppen is. Kennis en markt werken daarin al effectief samen. Het is een taak van de overheid om daarin qua regelgeving mee te bewegen.” Tekst & foto’s: RvL

MAAS & WAAL


Van Tienen:

Familiebedrijf Van Tienen Drankautomaten ontstond in 1973, toen voormalig Levelt-medewerker Tien van Tienen voor zichzelf begon met een bedrijf in Zeeland in koffie en koffiemachines. In de jaren ’80 traden enkelen van zijn kinderen tot het bedrijf toe en namen het in 2000 van hem over. Momenteel werkt Maarten van Tienen, na het overlijden van zijn broer Arie, als enige directeur in het bedrijf, dat inmiddels naam en faam heeft verworven als het gaat om service en kwaliteit. Van Tienen vertelt: “We hebben inmiddels een imago van grote betrouwbaarheid opgebouwd. Onze dienstverlening is snel, afspraak is afspraak en onze servicegraad is hoog. Mijn vader zei altijd: ‘Koffie verkopen kan iedereen, maar met mensen omgaan is wat anders’. Natuurlijk is het leveren van hoge kwaliteit koffie net zo belangrijk. In onze automaten vind je dan ook altijd koffie van A-merken als DE, Levelt en Nescafé en de automaten zelf zijn ook van de beste kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan merken als Jura of WMF.” Smaak De smaak van koffie wordt, aldus Van Tienen, bepaald door diversen factoren, de kwaliteit van de koffiebonen , het water en de juiste temperatuur. “Maar smaak is subjectief. Dat betekent dus dat je bij het Regio Update: Oss, Uden en Veghel

verkopen van koffie goed moet luisteren naar de klant. Voor iedereen is er een goede oplossing, maar je moet de smaak van de klant wel goed kunnen inschatten.” Duurzaamheid Bij Van Tienen is duurzaamheid bijzonder belangrijk. Van Tienen: “Wij willen duurzaam geproduceerde koffie verkopen en werken daarom nauw samen met Levelt. Zij dragen een warm hart toe aan de koffieproducerende landen en dragen bij aan de ondersteuning van de koffieboeren. Wij vinden dat we mens én milieu moeten dienen en tegelijkertijd een verantwoorde prijs moeten berekenen. Dat werkt ook door in de keuze van en samenwerking met onze relaties.”


zuivere koffie

Presentatie en kwaliteitsgarantie Van Tienen werkt volgens een eigen koffieconcept. “We voeren natuurlijk de goede merken koffie, maar die presenteren we met een eigen porselein- en glaswerklijn, eigen koffieblikken, -zakken en suikerzakjes, allen met een eigentijdse en smaakvolle uitstraling. Het gaat ons ook om de beleving van koffie, voor ieder naar zijn persoonlijke smaak en, omdat de wereld in de ban van koffiebonen is, zijn we ook op de bonenmarkt nét iets meer. Ons Iso 9001-certificaat garandeert onze kwaliteit en dit jaar verwachten we tevens het HACCP- en Iso 14001-certificaat.” Eerlijk en verantwoord Voor Van Tienen duurt eerlijkheid het langst. “We willen ons bedrijf op een verantwoorde en vooral eerlijke manier laten groeien. Daarbij is de gunfactor zeer belangrijk. Mijn vader zei tegen ons: ‘Als je niet liegt, hoef je ook niet na te denken over wat je hebt gezegd’ en die uitspraak is ons altijd bijgebleven. We zijn dus altijd onszelf gebleven en dicht bij de klant en consument blijven staan. Wat dat betreft zijn we inmiddels ook een sterk merk geworden.”

27

Van Tienen besluit: “Ons bedrijf met 35 medewerkers voelt aan als één familie die zich volledig inzet om de koffie voor onze klanten tot een succes te maken. He beleving van onze koffie is daarom ook mede de beleving van onze familie.”

Van Tienen drankautomaten b.v. Voederheil 6a, 5411 RK Zeeland Tel: 0486-451453 www.vantienen.nl Regio Update: Oss, Uden en Veghel


Bedrijvenpark Laarakker:

Vestigingslocatie voor succesvol ondernemen

Nutricia fabriek Cuijk - toekomstig beeld

Bedrijvenpark Laarakker in Cuijk is een uitstekend ontsloten bedrijvenlocatie, met een rechtstreekse aansluiting op snelweg A73 en dicht bij vliegveld Weeze. Er is een treinstation en een containerterminal aanwezig in Cuijk en dat maakt Laarakker een uitstekende plek om je als onderneming te vestigen. Dat dat ook bij grote spelers is doorgedrongen onderstreept de komst van de nieuwe Nutricia-fabriek, waarin moederbedrijf Danone € 240 miljoen gaat investeren. Bedrijvenpark Laarakker toont aan dat Cuijk volop economische continuïteit in huis heeft. Leon Vromans, Manager Verkoop van Bedrijvenpark Laarakker, vertelt: “De voordelen van Laarakker zijn een vaststaand feit, maar we zijn er extra gelukkig mee dat dat ook wordt ingezien door grotere spelers. Het bewijst Cuijk’s economische potentie. Bedrijvenpark Laarakker, de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Cuijk en de specialisten van Danone hebben dan ook intensief samengewerkt om de vergunningverlening voor de nieuwe Nutricia-fabriek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Direct na de ondertekening van de koop- en overdrachtsovereenkomsten startte Danone met de realisatie van de bouw van de nieuwe babyvoedingfabriek, die in 2017 zijn deuren zal openen.”

Ondertekening koop- en overdrachtsovereenkomsten nieuwbouw fabriek Danone Nutricia Laarakker Haps/Cuijk, met v.l.n.r. Olaf de Croon (directeur RBL bv), burgemeester Wim Hillenaar van Cuijk, Jeroen Boon (directeur Nutricia Cuijk).

Faciliteren van groei Een belangrijke doelstelling van bedrijvenpark Laarakker is het faciliteren van de groeidoelstellingen van grote regionale partijen. Vromans: “De komst van Danone Nutricia naar Laarakker geeft daar invulling aan. Zij zetten daarmee een belangrijke stap in de modernisering en verdubbeling van

hun productie. De realisatie van deze grootschalige productiefaciliteit is voor alle betrokken partijen dan ook een belangrijke mijlpaal en bevestigt Laarakker als uitstekende vestigingsplek, ook voor minder grote ondernemingen.” De komst van Danone Nutricia neemt een fors deel van het bedrijvenpark in beslag. Vromans: “Op dit moment is er echter nog voldoende vestigingsruimte voor bedrijven in uiteenlopende maten en categorieën.” Samenwerking stimuleren Bedrijvenpark Laarakker biedt ondernemingen volop mogelijkheden. Vromans vervolgt: “We bieden diverse soorten kavels aan, vanaf 2000 m² en tot en met milieucategorie 5. Wij denken mee als het gaat om het creëren van een synergie tussen de bedrijven en faciliteren daarmee de samenwerking op locatie. De vestigingsvoorwaarden zijn uiterst gunstig. Ook de gemeente staat gesteld om ondernemers te ondersteunen waardoor bouwplannen zonder vertraging kunnen worden gerealiseerd. Voor de gemeente Cuijk betekent de komst van Danone Nutricia en invulling van bedrijvenpark Laarakker namelijk een stimulans voor de werkgelegenheid. Een échte win/win-situatie dus!” Duurzaamheid Duurzaam ondernemen staat bij Bedrijvenpark Laarakker centraal. ”Op het gebied van water, milieu en energie ondersteunen we innovatieve en milieuvriendelijke concepten”, vertelt Vromans. “Als ondernemingen duurzaam willen bouwen en ondernemen krijgen ze als support zelfs een korting op de aankoopprijs van hun kavel. Zo willen we voorop blijven lopen in onze actieve regio.”

Maarten Jilisen,

wethouder Economische Zaken Gemeente Cuijk: “Laarakker betekent niet alleen behoud van werkgelegenheid in het Land van Cuijk, maar juist ook een kans op uitbreiding daarvan.”

Olaf Croon,

directeur Bedrijvenpark Laarakker: Bedrijvenpark Laarakker komt tegemoet aan de groeiambities van Danone. Datzelfde kunnen we betekenen voor ondernemingen die niet meer vooruit kunnen op hun huidige locatie.”

Vestigings- én doorgroeimogelijkheden Hebt u interesse in Bedrijvenpark Laarakker als vestigingslocatie of wilt u meer informatie? Bel dan met Manager Verkoop, Leon Vromans, 06 - 15 89 20 75 of mail naar vromans@laarakker.com.


Economisch herstel in de driehoek Oss-Uden-Veghel Noordoost Brabant blijft relatief sterke regio Na twee jaar van krimp is er sinds 2014 in Noordoost-Brabant weer sprake van economische groei. Daarmee presteerde de regio rond het landelijk gemiddelde. De opgaande lijn trok in 2015 wel verder door met een groei van 1,2%. Naast verdere verbetering in exporterende sectoren als industrie, groothandel en transport droeg ook de bouw in 2014 en ’15 positief bij aan het economische herstel en dat zet dit jaar door. Economisch herstel van de regio De economie in Noordoost-Brabant herstelde in 2014 (0,6%) en 2015 (1,2%) in ongeveer hetzelfde tempo als de rest van het land. De export is daarbij een stimulerende factor, maar sinds 2014 zijn de bedrijven uit Noordoost Brabant ook weer geleidelijk meer gaan investeren. Met name internationale ondernemers zien een relatieve verbetering van hun bedrijfsresultaat. Voor ondernemers in de bouw, detailhandel en horeca is de krimp in het algemeen voorbij, maar de kooplust van de consument blijft vooralsnog achter. Landelijk gezien is de consument nog steeds voorzichtig en ietwat wantrouwend, wat wordt gestaafd door recentelijk onderzoek. Groeitempo Het economische groeitempo van Noordoost Brabant liep de afgelopen jaren parallel met de rest van Nederland. De gemiddelde regionale groei gedurende de economische crisisjaren was met 0,8% negatief (tegen 0,9% in de rest van Nederland). De regionale economie was in dezelfde periode wel minder fluctuerend dan in de rest van Brabant, al bleef de economische groei achter bij Zuidoost Brabant. Economische aanjagers De bovengemiddelde aanwezigheid van regionale industriële bedrijven was aanvankelijk een economische aanjager. Die branche profiteerde onder meer van gunstige marktomstandigheden in de machine-industrie. In de voedingsmiddelenindustrie was in 2014 al een productiestabilisatie merkbaar en ook profiteerden exportbranches als groothandel en transport van de toenemende export. Dat droeg echter weinig bij aan de gemiddelde regionale groei, omdat die branches regionaal niet sterk

vertegenwoordigd zijn. In 2015 werd de economische aanjaagfunctie overgenomen door de dienstensector en de detailhandel. Daardoor kon de regionale economische groei in 2015 iets Teonemen (1,2%). Belang van de export Dit jaar wordt de groei naar verwachting vooral verder gestimuleerd door de exportbranche, wat te maken heeft met het economisch herstel in de rest van Europa. Met name de export naar België (10% in 2015) en de export van technologie (41% in 2015) vormen daarin een belangrijk aandeel. Ook de Agrifood-export eiste in 2015 met 18% een belangrijk aandeel op. Exportkansen liggen voor ondernemers in Noordoost Brabant vooral in de foodsector, life-sciences en in e-commerce. De arbeidsmarkt Alhoewel de werkloosheid in de regio Noordoost Brabant in 2013 nog toenam, is de stijging lager dan in rest van Brabant en in de rest van Nederland (6,3% tegen 8,3%). Sinds 2014 is er een voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt merkbaar in een toename van het aantal vacatures. Door de aantrekkende arbeidsmarkt wordt er echter ook een toename in het aantal herintredende werkzoekenden verwacht, waardoor de banengroei zal worden getemperd. Een forse daling van de werkloosheid is vooralsnog dus niet te verwachten. Al met al kan worden gesteld dat de regio Noordoost Brabant wel degelijk in de lift zit, al gaat de groei langzamer dan we allemaal zouden willen. Desalniettemin zijn de vooruitzichten gunstig en liggen er weer nieuwe ondernemerskansen. Regio Update: Oss, Uden en Veghel

REGIO UPDATE OSS UDEN VEGHEL

29

Regio update


Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen Oplossingen bij financiële geschillen

Incassobureau en deurwaarderskantoor Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen uit Oss is een gerenommeerd middelgroot kantoor met elf medewerkers, waar kwaliteit, kennis en ervaring in het afhandelen van zaken en het bemiddelen bij financiële geschillen samengaan met een menselijke benadering en een oplossingsgerichte instelling. Eerste doel daarbij is, om al in het minnelijke traject een win/win-situatie te creëren voor zowel de crediteur als debiteur. In 2013 opende Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen een tweede kantoor in Uden onder de naam LexSpecialis. Drie bedrijfspoten Cine van Heijnsbergen, sinds 2003 eigenaar van Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen, vertelt: “Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen” heeft 3 hoofdtakken: De incasso-tak, waarmee we in het minnelijk traject een oplossing zoeken, De juridische tak, waarin we via het voeren van juridische procedures het gelijk van de rechter voor onze klant behalen, en een deurwaarderstak alwaar onze werkzaamheden onder andere bestaan uit het leggen van beslag. Met de eerste twee takken opereren we landelijk, de derde tak richt zich vooral op NoordBrabant, de regio Arnhem-Nijmegen en de Betuwe.” Maatwerk voor ménsen Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen is volgens Van Heijnsbergen sterk in het afhandelen van een grote diversiteit aan zaken: Het binnenhalen van verschuldigde gelden, het voeren van juridische procedures, het bemiddelen bij geschillen en advisering ten behoeve van contracten (bijvoorbeeld huur- en koopcontracten ), algemene voorwaarden enzovoorts. Van Heijnsbergen: “We leveren altijd maatwerk aan onze klant en daarbij staat een zorgvuldig rechtsreeks contact centraal. We vinden namelijk dat het menselijk aspect nooit door automatisering vervangen kan worden. Dat geldt ook voor debiteuren, want die beschouwen we net zo goed als klanten. Ontspannen, helder en correct Iedere klant wordt bij Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen niet alleen correct en netjes behandeld, maar dat gebeurt vooral vriendelijk, Regio Update: Oss, Uden en Veghel

ontspannen en in helder taalgebruik. Van Heijnsbergen: “Wat dat betreft staan we extreem dicht bij de klant, gedurende het gehele traject, van sommatie tot afronding. We streven altijd naar een zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen, zodat we uiteindelijk een win/ win-resultaat bereiken. Door de debiteur gelijk te behandelen wordt het traject voor alle partijen prettiger en boeken we sneller resultaten. We verkopen trouwens nooit knollen voor citroenen; als de kans op een oplossing klein is, vertellen we dat ook eerlijk.” Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen wordt niet hoogmoedig van haar succes, maar groeiambities zijn er wel. Van Heijnsbergen besluit: “We hoeven geen monsterkantoor te worden, want daar zou onze kwaliteit onder lijden. We willen wel zoveel mogelijk bewijzen dat een keuze voor ons kantoor de goede keuze is, niet alleen als het gaat het gaat om incasso-, juridische en deurwaarders-dienstverlening, maar ook om een goed contact en een plezierige behandeling.”

Obrechtstraat 35 Oss Cine van Heijnsbergen

Tel: 0412 - 64 22 33 www.seuren-vlies.nl


31

IBN: Arbeidsintegratie met win/win-perspectief

IBN is sinds 1995 uitgegroeid tot een van de grootste werkgevers in de regio Oss. De missie van het bedrijf is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden door het optimaal benutten van talenten, met renderend werk waar iedereen trots op is. Meer dan 4.000 gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN. Directeur IBN Arbeidsintegratie Leonard Steetsel legt uit hoe een zakelijke aanpak van arbeidsintegratie succesvol kan zijn. Bedrijfsmatige aanpak Steetsel vertelt: “Ik werd directeur bij IBN Arbeidsintegratie omdat ik in eerdere werkkringen het menselijk aspect in de bedrijfscultuur miste en ik daar de mogelijkheid vond om er meer aandacht aan te besteden. IBN pakt al 20 jaar op een bedrijfsmatige manier de werkloosheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van 11 gemeenten aan. Daarbij hebben we te maken met een fluctuerende markt en een veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Participatiewet). Het helpen van mensen naar werk vereist derhalve een bedrijfsmatige en zakelijke aanpak, waarbij het menselijk aspect zeker aandacht behoeft. Daarom kijken we vooraf vooral naar het talent en naar de mogelijkheden van een medewerker. Organisatie IBN werkt met een aantal bedrijven: IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN Productie en IBN Kwekerijen. Steetsel: “Dat zijn marktgerichte bedrijven met een bijzondere opdracht: zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaalde arbeid brengen. IBN kenmerkt zich door een ondernemend karakter en grote medewerkerbetrokkenheid in alle lagen. Werken is meer dan geld verdienen alleen. Creativiteit, vriendelijkheid en een gezonde dosis lef geven kleur aan onze organisatie.” Mensen als bedrijfskapitaal IBN is een ‘Social Enterprise’, die werkt vanuit de kernwaarden Volwaardig, Verbindend en Ondernemend. “Dat verlangen we ook van onze mensen, want alleen dan kunnen we onze ambities waarmaken. We werken sterk individueel gericht. Kansen, talenten en mogelijkheden inventariseren we uitgebreid en we testen tevens op laaggeletterdheid. Zo nodig zetten we sollicitatietrainingen, en assertiviteitstrainingen in om de arbeids­ bemiddeling zorgvuldig voor te bereiden. Daardoor heffen we de taboe-

sfeer rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op en geven de mensen weer een volwaardigheidsgevoel. Dat wordt bijzonder gewaardeerd, wat blijkt uit een hoge medewerkerstevredenheid.” De winst die we als IBN maken keren we uit als dividend aan onze gemeentes, gaat in een innovatie en acquisitiefonds en in het personeelsfonds. Wat dus weer ten goede komt aan onze medewerkers. Risicoloos IBN ziet haar relaties als partners die aan de samenwerking kunnen verdienen. “Dat is risicoloos sociaal ondernemen, want de werkgever betaalt alleen de daadwerkelijk gemaakte uren, niet voor ziekte of uitval en heeft zelf geen werkgeverslasten. De tarieven zijn marktconform, maar lager doordat we het niet productieve deel door subsidies kunnen compenseren. We ontzorgen niet alleen, maar coachen behalve de medewerkers ook hun leidinggevenden als het gaat om het integreren van iemand die lang buiten het arbeidsproces heeft gestaan. Dat heeft succes; er zijn inmiddels al zo’n 1.100 mensen gedetacheerd bij werk­gevers in de regio. Steetsel beseft dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om mensen met een achterstand in hun bedrijf te plaatsen, maar ziet voor elke organisatie mogelijkheden. “IBN gaat daarover graag het gesprek aan!”

Postbus 660, 5400 AR Uden Tel: 0413-334455

Leonard Steetsel

www.ibn.nl

Regio Update: Oss, Uden en Veghel


REGIO UPDATE OSS UDEN VEGHEL

Regio update

Provinciale welvaart door internationale samenwerking De Provincie Brabant als intermediair voor het internationale bedrijfsleven De driehoek Oss-Uden-Veghel, oftewel Noordoost-Brabant, maakt net als de andere delen van de provincie een stormachtige groei door als het gaat om economische ontwikkeling, innovatie en specialisering. Die groei maakt deel uit van het provinciale streven om Brabant voorop te laten lopen als het gaat om economische groei en vernieuwing om aldus te komen tot een vergroting van de welvaart. IN2 Maas & Waal ging het gesprek aan met gedeputeerde Economische Zaken en Internationalisering, Bert Pauli, en vroeg hem naar de visie van de provincie en hoe die van toegevoegde waarde kan zijn voor het Brabantse bedrijfsleven in het algemeen en die van Noordoost-Brabant in het bijzonder.

Bert Pauli Regio Update: Oss, Uden en Veghel


Bert Pauli zit in zijn vijfde jaar als gedeputeerde. Daarvoor was hij 4 jaar wethouder Economische Zaken van Den Bosch. Zijn loopbaan begon bij een bedrijf in Druten, waarna een carrière als directeur en bestuurder en diverse commissariaten in het bedrijfsleven hem uiteindelijk de politiek in leidden. Daarnaast is Pauli oprichter van 5 Sterren Regio (de voorloper van Agrifood Capital),vice- voorzitter IPO (samenwerkingsverband Nederlandse provincies), voorzitter van het landelijke gedeputeerdenoverleg Economie, lid van de Dutch Trade Investment Board, Lid van de Stuurgroep JSF en lid van het Smart Industry Forum. Meetellen De Provincie Brabant is volgens Pauli een provincie die meetelt. “Een sterke provincie qua economische prestaties, wat aangetoond wordt door het feit dat meer dan de helft van de Nederlandse patenten bij Brabantse bedrijven ligt. Door de centrale ligging tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, de short-sea-verbinding bij Moerdijk, de vele goede binnenhavens en de hoge innovatiegraad van de bedrijven zijn we sterk internationaal gefocust en vooral met de maakindustrie, de hi-tech-industrie en de logistiek gaat het uitstekend; de orderportefeuilles zijn goed gevuld en de bedrijven creëren veel werkgelegenheid. Dat komt mede omdat zij uitgebreid inzetten op nieuwe productiemethoden en daarin prijsconcurrerend werken. Zo zien we bijvoorbeeld een sterk groeiende samenwerking met de Duitse markt als het gaat om flexibele productieprocessen.” Recente crossoverontwikkelingen Brabant is ook op innovatief gebied altijd een van de koplopers geweest. Pauli: “De hi-tech-branche startte natuurlijk in Eindhoven, met de oprichting van Philips, maar die sector heeft zich door de gehele provincie verder ontwikkeld. Zo zie je de laatste decennia een forse groei van de samenwerkingsverbanden op het gebied van automotive, life-sciences en data-science. Een goed voorbeeld is Pivot, dat na de teloorgang van Organon is uitgegroeid tot inspirerende campus voor open innovatie in de life sciences. De hi-tech-branche gaat ook steeds meer verbindingen aan met de agrifood-sector, wat bijvoorbeeld leidt tot een sterke groei in smart-farming. In West-Brabant zie je meer de koppeling tussen de chemie-branche en het agrarisch cluster, waardoor ze daar steeds sterker worden in de bio-based economy.” Onderscheiden door specialisatie Volgens Pauli draagt de goede mobiliteit in Brabant sterk bij tot de economische groei. “Als je kijkt naar Noordoost-Brabant zie je bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van de A50 en de verbetering van de A59 bijgedragen hebben aan een sterke expansie en innovatie van de Agrifood-sector. Dat heeft vervolgens weer geleid tot sterke clusters van food-gerelateerde bedrijven als Stork en Danone en met name rond Veghel zien we momenteel een sterke groei in de initiatieven. Maar ook waar het de gezondheidssector betreft groeit Noordoost-Brabant sterk; ik noemde al de campus van Pivot Park; die heeft een groot aantal MKB-bedrijven in die branche aangetrokken die bijdragen tot de groei van de productie op het gebied van bio-pharmaceuticals, oftwel medicijnen op biologische basis.”

Uitbreiding van samenwerking Wat Pauli betreft kan er op samenwerkingsgebied nog veel meer schaalvergroting plaatsvinden. “We zijn in Nederland altijd huiverig geweest voor afstanden, maar eigenlijk zijn die in ons land maar klein. Als provincie richten we ons daarom ook op samenwerking over de provincie- en landsgrenzen heen, met andere provincies, steden, universiteiten en economische branches. Op internationaal niveau moeten we daarvoor wel cultuurverschillen overbruggen en grenzen, want de Europese markt is immers een verdringingsmarkt geworden. We moeten ons binnen die markt onderscheiden en concurrerend werken en samenwerken in netwerken is daarbij bijzonder belangrijk; als je niet kunt delen kun je immers ook niet vermenigvuldigen.” Initiëren, faciliteren en ondersteunen Voor de provincie als bestuursorgaan is het volgens Pauli belangrijk om te beseffen dat die niet de economie maakt. “Dat doen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Als provinciale overheid is het dus van belang om daarin te initiëren, te faciliteren en, daar waar mogelijk, te ondersteunen. Dat kan alleen met een sluitende financieringsmethode en daarom is er een landelijk stelsel van ontwikkelingsmaatschappijen opgezet. Zo hebben we hier de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), waarin de overheid samen met de Kamer van Koophandels ondernemers zo veel mogelijk hulp biedt, bijvoorbeeld als het gaat om financiering voor starters, bedrijfsparticipatie en ondersteuning anderszins. Op dat gebied kan trouwens nog veel finetuning worden verricht, dus werk is er genoeg.” Keuzes maken Pauli vervolgt: “Dat helpen van het bedrijfsleven doen we ook in de deelregio’s, in Noordoost-Brabant bijvoorbeeld door ‘Ondernemerslift’. Daarbij kiezen we ervoor om de beschikbare budgetten vooral in te zetten voor innovatieve bedrijven die in staat zijn om extra banen te creëren en om de welvaart in de regio te vergroten. Food-, hi-techen logistieke bedrijven zijn daarvan een goed voorbeeld en ook de branche van de vrijetijdseconomie, die door een groot werk-scheppend vermogen en een hoge omzet belangrijk bijdraagt aan de Brabantse welvaart. Daarnaast richten we onze blik ook op nieuwe niches in de markt. Een goed voorbeeld is de paardenbranche; daar gaat veel geld in om en met bekende evenementen als Indoor-Brabant kun je die uitstekend boosten.” Goed opleiden is volgens Pauli ook belangrijk voor de economische ontwikkeling. “Het is zaak om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer bij elkaar aan te laten sluiten. Daarbij moeten we zowel aan lager als hoger opgeleiden denken. Daarom hebben we bijvoorbeeld voor alle twaalf MBO-scholen één strategie ontwikkeld als het gaat om de beroepen van de toekomst, zodat we de markt straks beter kunnen bedienen. Samenwerking is volgens Pauli nog steeds de sleutel voor economische groei. “Daarin moeten we niet eenkennig zijn. We moeten niet meer denken in regionale of nationale markten, maar aan de Europese economische entiteit. Daar gaat het om ion de komende jaren en daar mag je best opportunistisch in zijn.”

Tekst en Foto’s: RvL Regio Update: Oss, Uden en Veghel

REGIO UPDATE OSS UDEN VEGHEL

33


Nobru Technisch Personeel ontzorgt! De sterke punten van Nobru Technisch Personeel B.V.

ANDERS DENKEN • GEWOON DOEN! • Gespecialiseerd in W&S van technisch midden- en hogerkader personeel • Informele maar actieve opstelling • Snelle en flexibele dienstverlening op basis van ‘no cure no pay’ • Intensieve begeleiding & advies

• Streven naar win-winsituatie voor werkgever én werknemer • Persoonlijke en directe benadering

Nobru Technisch Personeel B.V. uit Uden is al 13 jaar expert in het ondersteunen van bedrijven bij het invullen van technisch-­ specialistische functies. De medewerkers van Nobru streven daarbij zo veel mogelijk naar een win-winsituatie voor zowel de opdrachtgever als voor sollicitanten. Daarvoor koppelen zij hun brede kennis en ervaring in werving & selectie aan persoonlijke aandacht en begeleiding. Hiermee bereikt Nobru de perfecte combinatie tussen werkgever en werknemer. Peter Noy vertelt: “We richten ons op de meer specialistische technische functies, omdat bedrijven juist daarin vaak moeite hebben om gekwalificeerd personeel te vinden. Door onze manier van werken zijn we flexibel en kunnen snel reageren. Door het onderhouden van intensief klantencontact zijn wij goed op de hoogte van wat er zich afspeelt bij onze opdrachtgevers. We merken dan ook dat bedrijven, die op zoek zijn naar gespecialiseerd technisch personeel, steeds vaker bij ons uitkomen. Ik zou hen het volgende willen meegeven: begin tijdig met het zoeken

naar geschikt personeel en wacht niet te lang met het vragen van ondersteuning daarbij. Dat bespaart uiteindelijk tijd en kosten.” Nobru Technisch Personeel B.V. Rondweg 73 (Poort van Uden) 5406 NK Uden T: (0413) 24 36 10 www.nobru.nl info@nobru.nl

WWW.VANDOREN.NL

elektrotechniek, industriële automatisering en productie-ICT BOEKEL • BERINGE • BREDA • APELDOORN • VEGHEL • NITRA (SK) wwww.vandoren.nl Regio Update: Oss, Uden en Veghel


De markt verandert snel en groeit hard. Een feilloze logistiek is een daarom noodzaak voor leveranciers én klanten. Sanders|Fritom biedt haar klanten een geolied logistiek proces. Sales Manager Mart Deelman legt uit hoe.

Sanders|Fritom:

Vooruitlopen op een veranderende logistiek sanders fritom

the best logistic solution! Transparante goederenstroom Sanders|Fritom biedt een allround logistiek pakket waarmee de gehele “Deelman vervolgt: “Bij E-commerce zijn korte levertijden cruciaal. Bij www.sandersfritom.nl supply-chain wordt beheerd. “We bieden een professionele en flexibele Sanders|Fritom is de klant altijd op de hoogte van de status van zijn Breed pakket

afwikkeling door onze kennis en ervaring in de complete distributie­ keten. Via onze zusterbedrijven van de Fritom Groep verzorgen we ook zeevracht, vanuit bijvoorbeeld lage-lonenlanden. Daarbij regelen we ook alle douaneformaliteiten.”

zending. Daarvoor werken we met een digitaal Track & Trace-systeem, waarbij de informatie in real-time voor de klant beschikbaar is. We controleren de goederenstroom strak en richten die naar wens in, maar slaan ook goederen op voor delivery on demand.”

Benelux Distributie, Warehousing, sanders 24-uurs fritom the best logistic solution! Internationaal groupage transport www.sandersfritom.nl

Snel, betrouwbaar en gemakkelijk

Deelman: “Om goed op de veranderende logistiek in te springen anticiperen we scherp op de marktontwikkelingen. Daardoor hebben we een 335329 Sanders Fritom A4die adv Motorblad.indd 1 heldere helicopterview, ons in staat stelt om onze klanten snel en betrouwbaar te bedienen. We onderscheiden ons door onze opdrachtgevers gemak te bieden en een lage total cost of ownership. Wij leveren wereldwijd elke zending, via een one-stop-shop, snel en goed af, zowel B2B als B2C. Zeker voor leveringen die door formaat of kwetsbaarheid extra zorg vragen bieden wij een passende logistieke oplossing.”

Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

“Wij gaan ook door waar de pakketdienst ophoudt”

24-02-2014 09:28:26

sanders 24-02-2014 09:28:26

Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444

Benelux www.sandersfritom.nl Benelux 2 Inter

Inter

Regio Update: Oss, Uden en Veghel


Talentencampus Oss:

basis voor vaardige werknemers

De Talentencampus Oss aan de Nelson Mandelaboulevard, is een fraaie, eigentijdse locatie voor wonen, leren, werken, welzijn en ontspannen. Gemeente, scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, bedrijven en sportinstellingen werken er op innovatieve wijze samen om de ontwikkeling van specifieke talenten bij zowel jong als oud te stimuleren. Leerlingen doen in de praktijk werkervaring op bij tal van bedrijven en instellingen. Zo halen zowel leerlingen, bedrijven als onderwijs op de Talentencampus het beste uit zichzelf. Talentencampus Oss is daarmee een vitale omgeving voor talentontplooiing en kennisontwikkeling en strekt zich met haar activiteiten uit over geheel Oss en de regio. Kansen Directeur Richard van Ommen is ervan overtuigd dat de Talentencampus goede kansen biedt voor ondernemers voor het vinden van gekwalificeerd personeel. “De arbeidsmarkt is echter complex en waar je vroeger gemakkelijk zelf goed personeel kon vinden is dat nu veel lastiger. Voor ondernemers is het dus zaak om daarbij niet meer alleen te focussen op het bedrijf, maar meer te kijken naar de markt als geheel. Daarvoor is aanhaken bij collega-ondernemers uit de branche en samenwerking met onderwijsinstellingen de sleutel tot succes.” Vraag en aanbod in verhouding Op de Talentencampus vragen ze zich continue af hoe het talent van mensen beter in verhouding kan worden gebracht tot de personeelsvraag. Van Ommen: “Samenwerking moet een betere mogelijkheid creëren om in te spelen op de vraag en te voorkomen dat er een contingent van werknemers ontstaat met een afstand tot de arbeidsmarkt. De vereniging Talentencampus Oss is opgericht om Overheid, Onderwijs en Ondernemers te verbinden en zo een bredere aanpak vooraf te realiseren van de personeelsvoorziening. Ondernemingen en onderwijs moeten daarbij naar elkaar meer zichtbaar worden in hun activiteiten. Dan gaat het anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen meer vanzelf.” Gezamenlijk opleiden De Talentencampus inventariseert vooral de behoeften aan vaardig­ heden. Van Ommen: “We zien steeds meer dat moderne (ondernemers) vaardigheden voor het bedrijfsleven belangrijker worden dan alleen ambachtelijke vaardigheden. Ambachten veranderen snel, dus de arbeidsmarkt moet flexibeler worden. Om die reden zijn wij voorstander Regio Update: Oss, Uden en Veghel

van gezamenlijke opleidingen van onderwijsinstellingen en ondernemers, maar ook van meer flexibele diploma’s; die worden nu nog te veel verstrekt op basis van constanten. Ondernemers krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat om het ontwikkelen van het door hen benodigde talent en het creëren van de juiste doorstroommogelijkheden voor hun personeel. Stagiaires dragen op hun beurt bij aan innovatie.” Denk en doe mee! De Talentencampus legt verbindingen tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Van Ommen: “Met name op het gebied van technologische ontwikkeling zien we steeds meer vacatures, maar dat zijn al lang niet meer de traditionele technische banen. Op dit moment wordt hard gewerkt om jongeren op te leiden met de juiste vaardigheden, maar dat vergt veel tijd en energie. Wij hebben de ambitie om talent en beroep beter en flexibeler op elkaar aan te laten sluiten door gerichter op te leiden, maar daarbij is de mede- en samenwerking met de werkgevers onontbeerlijk. Ik roep ondernemers dan ook op om tijd en moeite te investeren en met ons mee te denken en doen!”

Richard van Ommen

p/a Nelson Mandelaboulevard 2, 5342 CZ Oss Tel: 0412-224100 06-20301222 (Richard van Ommen) r.vanommen@talentencampus.nl www.talentencampusoss.nl


37

VolkerWessels Telecom: Total Connectivity voor iedereen In gesprek met Jadran Kriznaric, manager bij VolkerWessels Telecom in Uden

De moderne slimme technologie van vandaag de dag maakt ons leven gemakkelijker en biedt ons veel vrijheid. Telecommunicatie zorgt ervoor dat we continu met elkaar en met de wereld in verbinding kunnen staan en is daarmee een gewoongoed geworden, zoals gas, water en elektriciteit. De introductie en landelijke uitrol van glasvezel heeft die ontwikkeling in een stroomversnelling gebracht, maar de verbinding is nog niet volledig; om alle geavanceerde toepassingen te kunnen gebruiken is overal voldoende breedband nodig. Dat vraagt om slimme technologische oplossingen, toekomstbestendige netwerken, zowel buiten als ook door het hele huis of kantoor. VolkerWessels Telecom is onderdeel van Nederlands grootste bouwconcern. We ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden telecominfrastructuur die veelvoudige en complexe communicatiestromen mogelijk maakt. Door een integrale aanpak en het bieden van totaaloplossingen zorgen we ervoor dat de markt zonder problemen in verbinding staat met de wereld en dragen we bij aan de innovatie van de hele keten. Jadran Kriznaric geeft aan dat VolkerWessels Telecom dagelijks bezig is met de uitvoering van telecommunicatieprojecten waarvan we elke dag bewust en onbewust gebruik maken. Of dit nu via een vast of mobiel netwerk gaat maakt niet meer uit. Het continue in verbinding zijn met de rest van de wereld vanuit huis of vanaf kantoor is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het netwerk is de basis VolkerWessels Telecom gelooft geeft Jadran Kriznaric verder aan dat een stabiele, betrouwbare en veilige infrastructuur nodig is om de verbinding in onze digitale samenleving mogelijk te maken. De basis, het netwerk, is immers dåt waar alles om draait. Immers: in de digitale samenleving staat de klant centraal en vervaagt de grens tussen de zakelijke- en consumentenmarkt. De klant is medewerker bij een bedrijf, maar thuis ook gewoon consument. Door het grote aanbod wordt hij kritischer en bepaalt zelf zijn keuze voor de dienstverlening en wat hij daarvoor wil betalen. Voor ons betekent dat als de basis niet voldoet dat serieuze gevolgen kan hebben voor de dienstverlening van onze klanten en dus ook voor leven en zakendoen. Voor grote en kleinere opdrachtgevers VolkerWessels Telecom voert projecten uit voor grote klanten als bijvoorbeeld KPN/Reggefiber, Ziggo en TenneT maar ook voor overheidsinstellingen. Een voorbeeld daarvan is het aanleggen van glasvezel-

netwerken naar de straatkasten van KPN. Daardoor verbetert de snelheid van telecommunicatie en kunnen meer mogelijkheden op dat gebied worden benut. Ook kleinere ondernemingen kunnen een beroep doen op VolkerWessels Telecom als het gaat om hun vraag naar connectiviteit. We voorzien bedrijven bijvoorbeeld van een continu, snel en veilig bedrijfsnetwerk tussen verschillende bedrijfspanden, door de aanleg van redundante glasvezelverbindingen. Snel heldere oplossingen bieden Samen met de klant werken aan het beste resultaat, waarbij veiligheid en kwaliteit bij VolkerWessels Telecom altijd centraal staan, is belangrijk vertelt Jadran Kriznaric. Daarom werken we op een kostenbewuste, transparante en flexibele manier met oog voor onze omgeving. Door strakke interne communicatie zorgen we ervoor dat we alert en helder kunnen reageren op elke situatie of vraag. Informatie Ondernemers die vragen hebben over het collectief aanpakken van infrastructurele telecomprojecten of individuele vragen over de betrouwbaarheid van het netwerk, veiligheid, onderhoud enzovoort zijn daarmee van harte welkom, of dat nu geldt voor vaste, mobiele of indoor-telecommunicatie; VolkerWessels Telecom werkt aan betere verbinding met de wereld voor iedereen!

VOLKERWESSELS TELECOM Energielaan 2-B, 5405 AD Uden 030 255 6111 www.vwtelecom.com Regio Update: Oss, Uden en Veghel


Metaalplan:

Creatieve en innovatieve oplossingen in metaalwerk Metaalplan uit Uden is een uniek metaalbedrijf dat technisch en creatief design levert in metaal, RVS en aluminium. Het bedrijf biedt op basis van uitgebreide kennis, creativiteit en innovatief denken oplossingen die perfect aansluiten bij de wensen van zijn opdrachtgevers. Bij niet iedereen zal Metaalplan een bel doen rinkelen en toch heeft metaalplan zich op de wereldkaart gezet. Het bedrijf is ontwerper en maker van metaalobject I-Amsterdam, dat op het museumplein in de hoofdstad een geliefd foto-object is geworden voor toeristen uit de hele wereld. Eigenaar Bert Verlaan vertelt: “In 2004 was een van de initiatieven uit het city-marketingplan van Amsterdam het ontwerpen van een object dat op diverse plekken in de stad aandacht moest trekken. Wij werden, net als ander metaalbedrijven benaderd en kregen uiteindelijk de opdracht. Het ging om plaatsing op diverse plekken, gedurende een jaar, maar uiteindelijk kreeg het object een vaste plek op het Museumplein en werd wereldberoemd doordat het zoveel werd gefotografeerd.” Verlaan vervolgt: “Natuurlijk kunnen wij veel meer op metaalgebied. We werken veel voor opdrachtgevers voor wie creativiteit en design belang-

rijk is, van kunstenaar tot verlichtingsbedrijf, maar ook voor functioneel metaalwerk draaien we onze hand niet om; we kunnen op het gebied van metaalwerk bijna alles maken. Creatieve oplossingen verzinnen voor producten die dat vereisen vind ik zelf de leukste opdrachten, maar we zijn sowieso een allround metaalbedrijf. Dat mag iedereen komen ervaren!

Bert Verlaan

Metaalplan BV Oostwijk 1F, 5406 XT Uden Tel: 0413-331640 www.metaalplan.nl

Werken Utiliteitsbouw - Overheid - Retail - Dienstverlening

Wonen Woningbouw, particulier en seriematig

Welzijn Zorg - Onderwijs - Sport & ontspanning

Nieuwbouw - Verbouw - Bouwservice Brandveiligheid - Geluidsisolatie Restauratie

bouwen in balans Boekelsedijk 22a Zeeland T 0486 45 16 08 info@cornelissenbouw.nl www.cornelissenbouw.nl adv_liggend_210x128.indd 1

Regio Update: Oss, Uden en Veghel

18-3-2016 9:31:21


39

Regio update

REGIO UPDATE OSS UDEN VEGHEL

Ondernemers over Noordoost-Brabant

Dat de provincie Brabant het economisch goed doet en dat Noordoost-Brabant daarin geen uitzondering is, mag blijken uit het interview met gedeputeerde Bert Pauli. Maar wat vinden de regionale ondernemers zelf van het klimaat in hun regio? We vroegen het aan een aantal van hen en hun reactie leest u op deze pagina. Maarten van Tienen, Van Tienen Drankautomaten bv, Zeeland In onze regio begint zakendoen meestal met een kop koffie en een persoonlijk gesprek, waardoor het zakelijk contact altijd prettig en in een gemoedelijke sfeer verloopt. Ondernemers in de regio zijn natuurlijk geïnteresseerd in het zakendoen, maar ook in de mens achter de zakelijke relatie. En relatie is daarbij het juiste woord; die bouwen we écht op. Daardoor wordt het samenwerkingsgevoel versterkt en ontstaat de gunfactor die nodig is.” Cine van Heijnsbergen, Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen, Oss “Zakendoen is hier gemakkelijk door de gemoedelijke Brabantse mentaliteit. Ondernemers zijn hier direct en recht door zee, zodat je meteen weet wat er speelt en wat je relaties van je verwachten. Op ons kantoor staat een plezierige en persoonlijke behandeling centraal, maar je merkt ook dat je die instelling bij je relaties aantreft en dat vergemakkelijkt het contact.” Mart Deelman, Sanders Fritom, Uden “Noordoost Brabant onderscheidt zich voor een logistiek bedrijf als het onze door de centrale ligging in ons werkgebied. De mensen hier zijn ook nog eens harde en gemotiveerde werkers, die altijd bereid zijn om de schouders eronder te zetten. Dat gebeurt met een mentaliteit die je het beste kunt omschrijven als ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Dat leidt tot een ontspannen werksfeer, waarin je samen een hoop kunt bereiken.” Richard van Ommen, Talentencampus Oss “Noordoost-Brabant is een enorm bruisende regio; er worden hier een groot aantal initiatieven ontplooid, waarbij samenwerking de basis is en waarin een aanpakkersmentaliteit de hoofdrol speelt. Dit is een regio die écht vooruit wil en die voor de toekomst verbindingen zoekt.

Men gaat hier de uitdaging aan om de economie en de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het is een echte maakregio, waar men niet alleen gewend is om problemen te signaleren, maar ook aan te pakken en op te lossen.” Leon Vromans, Bedrijvenpark Laarakker, Cuijk In de regio Noordoost Brabant hebben werknemers een bijzonder sterke arbeidsmoraal. Die gaat gepaard met een hoge dosis gemoedelijkheid en een prettig gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Samenwerken is hier tussen zakenpartners net zo belangrijk als samen met je medewerkers de schouders eronder zetten. Daarnaast is Noordoost Brabant een bijzonder prettige en betaalbare regio, waar het goed wonen en werken is.” Leonard Steestel, IBN Arbeidsintegratie, Uden Onze ervaring is, dat het Brabantse bedrijfsleven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. De combinatie van deze sociale ondernemers en ons bedrijf leidt tot een uniek samenspel, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan volwaardig werk geholpen kunnen worden. IBN heeft met ruim 900 opdrachtgevers in de regio een goede samenwerking, waaruit mag blijken dat de economische activiteit hoog is en de behoefte is aan goed personeel groot.” Bert Verlaan, Metaalplan, Uden “In de stad Uden en de regio valt mij iedere keer weer op hoe betrokken de bewoners en hoe actief de ondernemers zijn. Dat geeft een dynamiek die je zelden tegenkomt en heel inspirerend werkt. Die gemotiveerde mentaliteit vergemakkelijkt onze manier van samenwerking in een regio die vooral vooruitkijkt en innoveert. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Noordoost-Brabant een mooie economische toekomst wacht.”

Regio Update: Oss, Uden en Veghel


MATOM BV: importeur van Lumag en Greenworks machines

MATOM BV levert een uitgebreid assortiment machines voor Bouw- Straat- en Tuinwerk. De gebruikers zijn professionals maar ook particulieren. Het bedrijf van Dick Klein Breteler (49) levert zijn machines o.a. aan professionele tuin en park winkels maar ook online bestellen is tegenwoordig mogelijk.

Met het duitse merk Lumag richt MATOM zich op professionele gebruikers die een kwalitatief product zoeken maar niet uit het hoogste marktsegment. Vaak gebruikt men een bepaalde machine te weinig om op redelijke termijn de investering terug te verdienen. MATOM levert het juiste gereedschap tegen een optimale prijs/kwaliteitverhouding. Met het merk Greenworks levert MATOM de meest complete lijn accu tuinmachines in de markt. Snoerloos en benzinevrij werken biedt enorme voordelen. Met een lijn 24 Volt, 40 Volt, 80 Volt en op korte termijn zelfs 82 Volt heeft Greenworks voor elke gebruiker

Energieweg 1 6651 KT Druten Tel. 0487-511227 www.matom.nl

een geschikte accumachine. Maaiers, heggenscharen, trimmers, grondfrezen, bosmaaiers, takkenzagen als op één accu systeem. MATOM levert zijn producten uitsluitend via professionele groothandels in Nederland, België, Suriname en de Nederlandse Antillen. Dit zijn tuin- en parkwinkels, gereedschapsspeciaalzaken en bouwmaterialenhandelaren. De transport en logistiek van MATOM wordt volledig verzorgd door Huisman Transport uit Druten. Zij zorgen er voor dat de dealers de bestelling snel en in goede staat ontvangen.

Makelaardij Nieuwbouwmakelaardij Bedrijfsmakelaardij Hypotheken en verzekeringen Vastgoedmanagement

H. van Loon

E. Verheul

S. Roelofs

D. Verlee

P. van Os

B. Coppes

J. Verbeeten

J-M. Houwen

B. Knuiman

C. Jansen

S. van Duin

F. Giesen

L. van Geest

B. Roelofs

H. van de Wal

W. Willems

K. Yildiz

T. Surenbroek

St. Canisiussingel 22, 6511 TJ NIJMEGEN • Postbus 1005, 6501 BA NIJMEGEN T 024 - 365 10 10 • E info@s-t.nl • www.stmakelaars.nl


Bedrijvenpark Westerhout krijgt ‘Experience Centre’

41

Theo van Gaal

In de blikvanger van Druten “ Westerpoort”, gelegen aan de van Heemstraweg 123, met een fantastisch uitzicht naar het groene hart van Maas en Waal wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van het Westerpoort Experience Centre (nu nog een werknaam), dat starters en gevestigde ondernemers de kans biedt om zich te verbinden en succesvol te ondernemen. Theo van Gaal, een van de initiatiefnemers, vertelt hieronder over de unieke aspecten van het ondernemerscentrum. Totaalconcept Van Gaal vertelt: “Er worden op Westerpoort onder meer 23 ‘lichte’ facilitaire kantoor/internet/health-based ruimten van 17m2 tot 80m2 gerealiseerd . Daarnaast zijn er presentatie- c.q. trainingsruimten van 45-90m2, vergaderruimte, wachtruimte gecreëerd in een open structuur. De ruimten zijn uitermate geschikt voor starters én voor al gevestigde ondernemingen. Zij omvatten een pakket aan voorzieningen, zoals internet, centrale kopieer- en printmogelijkheden, gebruik van vergaderen presentatieruimten, een lunchruimte, een fitnessruimte en een ontvangstbalie. De bijzondere presentatie c.q. trainingsruimte met alle voorzieningen voor workshops, events, trainingen en (product) presentaties maken het concept totaal en volledig. Westerpoort heeft een eigen parkeerplaats, eigen professioneel beheer en promotie geschiedt gezamenlijk. Medio mei zal het centrum geheel gereed zijn. Op dit moment is al 40% verhuurd.” Uitstekende bereikbaarheid De ligging van het centrum is volgens Van Gaal uniek; op de grens tussen de gemeenten Druten en West Maas en Waal. De bereikbaarheid is door de aansluiting op zowel de A15, de A73 als de A50 optimaal. Naast het gebouw is een bushalte gesitueerd waar vandaan bussen rijden met bestemmingen Nijmegen, Den Bosch en Tiel en vv. Al deze drie bestemmingen hebben ook nog eens op de eindbestemming een treinstation waarmee de bereikbaarheid van “Westerpoort” totaal is. Representatieve locatie Het is het voornemen van de initiatiefnemers om het opvallende, stadse gebouw te restylen tot een gebouw met professionele zakelijke uitstraling, inspirerend en innovatief. “Nergens in de regio is een vergelijk met “Westerpoort” te vinden. De locatie zal zeker inspirerend werken op iedereen die in dit gebouw gaat werken.”

Steun voor starters Ondernemen is volgens Van Gaal ook anderen in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen. “De initiatiefnemers willen startende ondernemers daar waar mogelijk helpen en ondersteunen om hun ideeën ten uitvoer te brengen. Het gaat daarbij om hen te helpen zichzelf te ontwikkelen en niet alleen om het geven. Zij ondersteunen starters bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van een financiële adviseur die hen zal bijstaan in het verwerven van een microkrediet en het maken van een ondernemingsplan. Ondernemers verbinden Van Gaal besluit: “Wij creëren een plek waar ondernemers met elkaar kunnen brainstormen en waar zij zich kunnen verbinden. Een ruimte waar ‘onze ondernemers’ ervaren ondernemers kunnen en zullen ontmoeten. Wij gaan stimuleren in het zich verder ontwikkelen door bijvoorbeeld het organiseren van specifieke trainingen en energie gevende presentaties.” Ondernemen is volgens de initiatiefnemers van het ondernemerscentrum niet alleen werken, maar het leven voeden met energie, waardoor prestaties zullen worden bevorderd en waardoor slagingskansen zullen toenemen. “Wij willen met Westerpoort Experience Centre ook ruimte creëren voor het beoefenen van yoga, mindfulness, sport, kunst, cultuur en maatschappij.. Allemaal gericht op de beleving en voor bevordering en het creëren van energie.” Voor meer informatie: Hoogveste BV www.hoogveste.nl Tel: 0184-210000 info@hoogveste.nl of 0648170472


de eerste indruk - communicatie

auto

COMMUNICATIE

auto Tom van Zuijlen, Van Zuijlen auto’s, Malden: “Wil je met een excluieve auto voor de dag komen, koop dan een auto altijd met de kop er af, de premium merken koop je in de eerste 12 maanden 20 tot 45 procent onder de nieuwprijs. Nieuw kopen is zonde geld en door goed investeren hoeft een exclusieve auto qua afschrijving helemaal niet zo kostbaar te zijn”

Het belang van goede Communicatie Elke ondernemer is een verkoper en elke verkoper een ondernemer. Voor beiden is een goede PR-strategie en effectieve marketingcommunicatie van belang. Opvallen, daar gaat het om. Je onderscheiden van de ander, ook in je presentatie naar buiten toe. Als ondernemer moet je continu bezig zijn met klantenbinding. Bevordering van de verkoop (marketing) en communicatie daarover zijn daarvoor de wezenlijke instrumenten.

KLEDING Liesbeth Bruisten, Annette Mode, Druten: “De eerste paar minuten zijn vaak bepalend voor de eerste indruk, stem daarom je kleding af op de situatie of op het bedrijf dat je bezoekt en zorg voor een goede pasvorm en een verzorgd uiterlijk.”

Bepaal je strategie Public Relations is voor iedere ondernemer van belang en je vindt het in alle aspecten van je bedrijfsvoering, bijvoorbeeld hoe je de telefoon opneemt, hoe je je kleedt en of hoe je gebruik maakt van online-mogelijkheden. Ook is het van essentieel belang hoe je netwerkt, vanuit welke visie je adverteert en of je daarbij uitgaat van een vooraf bepaalde strategie. Vast staat in ieder geval dat een goede externe communicatie investeringen behoeft, zowel financieel als qua tijd. Het is dus zaak om voortdurend na te denken of en hoeveel je wilt investeren en daarvoor zullen de doelen van je externe communicatie helder moeten zijn. De kracht van herhaling ‘Onbekend maakt onbemind’, zegt het spreekwoord. En inderdaad, hoe kun je als ondernemer een dienst of product aanbieden als je onbekend bent bij je doelgroep? Jezelf bekend maken doe je door je ‘instrumenten’ goed doordacht te kiezen. Dat kost echter tijd en geld en het is daarom dat

externe communicatie en public relations nogal eens worden verwaarloosd. Een goed marketingen communicatieplan zorgt ervoor dat je de kosten en tijdsdruk kunt spreiden en zal leiden tot meer omzetkansen. Herhaling is een belangrijk aspect, want hoe meer en hoe vaker je exposure zoekt, hoe meer potentiële klanten en relaties je zullen weten te vinden. Samenwerken Samenwerking is de sleutel tot zakelijk succes. Het is dan ook zaak om zowel intern als extern aandacht te besteden aan je exposure. Zorg dus dat je de juiste mensen in dienst neemt om je externe communicatie vorm te geven en zorg ervoor dat het zelfbeeld van je organisatie overeenkomt met je imago. Huur externe experts in op het moment dat je de kennis niet in huis hebt, maar acquireer zelf ook actief. Daarbij mag het vanzelfsprekend zijn dat je een goed product of een goede dienst levert. Alleen zo verwerf je de gunfactor die leidt tot een consistente klantenkring.


42 huisvesting

kleding

In de komende edities van IN2 Maas & Waal zullen we aandacht besteden aan de Eerste Indruk. Vier aspecten worden belicht en we starten deze keer met het onderwerp communicatie. Georg Kempkes, IMAGE-IN, Cuijk Kempkes ervaart vaak dat, met name MKB- ondernemers, het belang van hun externe communicatie onderschatten. “Er wordt te gemakkelijk gedacht over het ‘even’ plaatsen van een advertentie of het maken van een website. Vaak ligt er geen strategie aan ten grondslag. Ondernemers besluiten nogal eens opportunistisch dat ze een app of facebookpagina willen, maar hebben zich vooraf niet afgevraagd of het zinvol is en wat dat voor consequenties heeft.” Volgens Kempkes is het bedenken van een goede communicatiestrategie een bewustwordingsproces, dat niet mag worden gehinderd door kosten of tijd. “Veel ondernemers schrikken als ze beseffen wat de kosten zijn en hoe groot de tijdsinvestering isvoor een goede communicatiestrategie. Ze realiseren zich daarbij niet dat geen of slechte communicatie financieel en in tijd veel kostbaarder zal zijn. Het is van belang dat zij inzien dat een goede communicatiestrategie geldt voor een langere periode. Ook zal het besef moeten indalen dat marketing zonder een strategie gedoemd is om te mislukken. Voortdurend zichtbaar zijn is daarbij een must voor succesvol zakendoen.” Luc Dinnissen, Studio DS, Nijmegen Dinnissen heeft de ervaring dat veel ondernemers onvoldoende beseffen hoe je het beste naar buiten toe communiceert. “Het leggen van verbindingen, daar gaat het om. Dat betekent dat je je potentiële klanten/relaties goed moet leren kennen. Alleen adverteren of je website onderhouden is niet genoeg; een strategisch communicatieplan is voor het scheppen van verbindingen noodzakelijk.”

Georg Kempkes

Luc Dinnissen

“Veel ondernemers hebben tevens moeite met de overgang naar het digitale tijdperk”, vervolgt Dinnissen. “Het kan bijvoorbeeld de vraag zijn hoe je je medewerkers om laat gaan met het gebruik van social media om het bedrijf naar buiten toe te presenteren. Dat kan immers consequenties hebben voor de bedrijfsvoering. Ik mis echter ook vaak een echte bedrijfsvisie, op basis waarvan een ondernemer zich kan profileren. Dat betekent dat je je moet afvragen wie je bent en waarvoor je staat. Je hebt immers maar één kans voor een goede eerste indruk.” René van Eck, Van Eck & Oosterink, Dodewaard Van Eck vindt eveneens dat er, met name bij MKBbedrijven veel te verbeteren valt. “Vaak mist er een duidelijke strategie, die samenhangt met het ontbreken van een visie. Je zult je als ondernemer dus moeten afvragen wie je bent en waarin je je onderscheidt. Daarnaast moet je beseffen dat, alhoewel externe communicatie kostbaar en tijdrovend kan zijn, de kosten voor de baat uitgaan. Veel ondernemers houden de hand op de knip, omdat de kosten niet tastbaar zijn. Het besef van het belang van de eerste indruk is er vaak wel. Het is daarom belangrijk duidelijke afspraken te maken over de doelstellingen en de impact van de communicatie inspanningen meetbaar te maken en waar nodig bij te sturen.” Van Eck ziet de markt veranderen door de ontwikkeling van nieuwe technologieën. “Doelgroepen bewegen zich over verschillende mediakanalen. Dit maakt een crossmediale aanpak noodzakelijk om het verhaal te vertellen en de klantwaarde inzichtelijk te maken. Een klant is immers iemand zonder beter alternatief!”

HUISVESTING Monique Schaap, AMC-Groep, Wijchen: “Als je wilt investeren in een schoon bedrijf, kijk dan niet alleen naar wat de vaste tarieven dekken, maar bepaal ook hoeveel meerwerk daar bovenop komt. Dat voorkomt verrassingen. Controleer tevens of het schoonmaakbedrijf beschikt over het OSB-keurmerk.”

communicatie Henk van der Bend, PrintRendement. Beuningen: Klantgericht! Blijf zichtbaar en in beweging. Uw communicatieuitingen zijn Uw visitekaartje. Maak gebruik van de communicatiemix en focus op een heldere eenduidige boodschap met herkenbaar beeld.

René van Eck

MAAS & WAAL


Hommersom ontmoet…

Martin hommersom en Arno van Helden

Arno van Helden van

Van Helden Relatiegeschenken Voor de nieuwe rubriek ‘Hommersom ontmoet.…’ gaat Martin Hommersom, vennoot en fiscalist bij Van Herwijnen, in gesprek met inspirerende ondernemers uit de regio. Hij legt hen enkele vragen en stellingen voor die ook de mens achter de ondernemer laten zien. De eerste ontmoeting is met Arno van Helden, directeur en eigenaar van Van Helden Relatiegeschenken.

‘Relatiegeschenken horen in ieder marketingplan’ Van Helden relatiegeschenken is een familiebedrijf dat al meer dan vijftig jaar promotionele artikelen en relatiegeschenken levert aan de Europese markt. Van Helden helpt bedrijven hun merk te positioneren en loyaliteit te creëren bij klanten, relaties en medewerkers. Martin trapt af met de eerste vraag: ‘Iedereen heeft last gehad van de crisis vanaf 2009. Zijn relatiegeschenken dan niet één van de eerste producten waarop bedrijven gaan besparen?’. Arno heeft zeker een teruggang gemerkt vanaf die tijd. ‘Maar’, zegt hij, ‘wij zijn ervan overtuigd dat relatiegeschenken onderdeel moeten zijn van ieder marketingplan. Natuurlijk was het gemakkelijk voor bedrijven om hierin te snijden. Relatiegeschenken heb je nu eenmaal niet nodig om te kunnen produceren. Je hebt ze daarentegen wél nodig als je meer exposure en loyaliteit wilt.’ De investering in relatiegeschenken haal je er dubbel en dwars uit. Arno legt het uit aan de hand van een balpen: ‘Iedereen is altijd op zoek naar een balpen en in ieder huishouden liggen er zo’n 20. Een balpen wordt wel 30 keer per dag opgepakt en wisselt zeven keer van eigenaar. Die pen met logo heeft enorm veel bereik!’ Van Helden levert niet voor niets 80 tot 100 miljoen pennen per jaar.

Continuïteit Naast Arno werken ook zijn broer en vader in het bedrijf. De betrokkenheid en beleving die de familie Van Helden in hun bedrijf stoppen, zijn heel belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. ‘We hebben een goede feeling voor hoe de markt in elkaar zit. Bovendien sturen we niet alleen op cijfers.’ Martin haakt hier op in met zijn vraag of Van Helden winst altijd uitdrukt in een percentage of dat het bedrijf bij een bepaald bedrag tevreden is. ‘Natuurlijk werken wij met percentages. Maar we kunnen het ook goed accepteren als de winst een keer minder is als we daarvan de oorzaak weten. Het gaat ons niet alleen om rendement. We willen graag een mooi bedrijf neerzetten en continuïteit bieden, ook aan de 150 mensen die we in de regio Tiel van werk voorzien.’ Van Betuwe naar Azië Van Helden heeft verkoopkantoren in Turnhout (België), Rotterdam en Tiel. Martin wil graag weten hoe belangrijk de Betuwe voor Van Helden is. ‘Mijn broer en ik zijn hier opgegroeid en de oorsprong van het bedrijf


Stellingen Arno van Helden

Italië of China? ‘China. Er is nog zo veel potentieel in China en de mensen hebben er een enorme drive.’ Zomer of winter? ‘Zomer. Ik hou van het mooie weer en de vrolijkheid van mensen.’ Vandaag of morgen? ‘Vandaag. Je kunt plannen en je best doen, maar het leven laat zich niet dwingen. Het gaat zoals het gaat. Je kunt beter nu leven en van vandaag genieten.’

Martin Hommersom

ligt hier. We vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. We sponsoren bijvoorbeeld Appelpop en het Fruitcorso’, vertelt Arno. Dat leidt tot Martins volgende vraag: ‘Hechten jullie aan lokaal en regionaal zaken doen?’ Arno is hier heel resoluut in: ‘Zeker, hier hebben wij ook onderzoek naar gedaan. Mensen kopen graag lokaal, zeker wanneer het een product betreft dat je niet iedere dag bestelt, zoals relatiegeschenken. Je naam komt erop, dus je wilt zeker weten dat het goed is en dat het op tijd komt. Wij zien een duidelijke concentratie van onze klanten rond onze vestigingsplaatsen.’ Voor de inkoop is Arno vaak in Azië, waar 95% van de handelsgoederen vandaan komt. Zijn vader startte met de handel in China. ‘Was Azië noodzakelijk voor Van Helden?’, wil Martin weten. ‘Als wij niet waren gegaan, was een concurrent gegaan. Het was onontkoombaar. Dat wil niet zeggen dat ons bedrijf dan niet had bestaan, maar het had er zeker anders uit gezien. Ik doe graag zaken met China. Nederlanders en Chinezen lijken op elkaar: je komt ze overal ter wereld tegen en ze hebben een enorme handelsgeest.’

ALH van Herwijnen & co accountants Stephensonstraat 19, 4004 JA Tiel Tel. 0344 - 62 12 22 www.van-herwijnen.nl

Meer informatie: onzekennismetuverbonden.nl


RTP Elektrotechniek: Techniek daagt uit!

RTP Elektrotechniek uit Afferden Kijkt met genoegen terug op een succesvol jaar, maar richt vooral haar blik vooruit. Directeur/ eigenaars Peter de Waal en Joop Gommers zien voor komende jaren veel werk aan de winkel. Een dynamische branche, veel innovatie, groeiende samenwerking en de zoektocht naar gekwalificeerd personeel maken de toekomst voor RTP zeker een mooie uitdaging. De Waal vertelt: “Vanaf 1970 voeren we al onze activiteiten uit in meerdere business-units: Utiliteit, Service & Onderhoud, Systemen en Industrie. We kunnen elke opdracht op het gebied van industriële elektrotechniek uitvoeren en ook zijn we gespecialiseerd in inbraak­beveiliging, toegangscontrole, brandmelding en telematicatoepassingen. We hebben een aparte werkplaats voor panelenbouw en een afdeling Engineering. Ook verzorgen we meet- en regelinstallaties voor diverse projecten.“ De Waal vervolgt: “Door onze kennis en uitgebreide ervaring zijn we vandaag de dag in staat om de aanleg van installaties binnen een zeer kort tijdsbestek te verzorgen zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt en dat is nodig want er is steeds minder voorbereidingstijd. Inmiddels zijn we niet meer alleen een elektrotechnisch bedrijf, maar verrichten we alle activiteiten op het gebied van elektrotechnische installaties, instrumentatie, panelenbouw en brandbeveiligings- en communicatiesystemen. Dat doen we in een straal van meer dan 100 kilometer rond onze vestigingsplaats en zelfs in het buitenland.” Innovatie De snelle ontwikkelingen en de dynamiek van de markt vereisen van RTP dat het bedrijf qua kennis up-to-date is, maar ook meegaat in de nieuwste ontwikkelingen. De Waal: “Vandaar dat we ook gespecialiseerd zijn in zonne-energie en laadtechniek voor elektrische voertuigen. Dat vereist uitgebreide technische educatie van ons personeel en daarom besteden we veel aandacht aan opleidingsniveau van onze medewerkers en het stimuleren van de interesse van de jeugd in ons vak. Goede mensen kunnen we altijd gebruiken. Zo is er in onze monteursgroep Directeur Inamonteurs Hol nog plaats voor eerste en BOL- en/of BBL-leerlingen. Maar ook met oudere krachten met ervaring gaan we graag in gesprek.”

I

Naar een succesvolle toekomst RTP heeft het afgelopen jaar volgens De Waal een aantal mooie projecten uitgevoerd, maar richt zich tevens op nieuwe sectoren als de pharma- en foodsector. “Op die sectoren zullen we ons de komende tijd meer gaan richten, want daar liggen mooie kansen. Ook zal het zopas gesloten klimaatakkoord van Parijs gevolgen die uitwerken in onze branche: Klimaatneutraal bouwen zal toenemen, energiebronnen zullen veranderen. Hier merk je dat al aan de sluiting van de Electrabel-centrale, die een vaste klant van ons was. Dat biedt kansen voor, onder meer voor onze bedrijfspoot Greentech, dat is gespecialiseerd in zonne-energie. De Waal, zijn mededirecteur Joop Gommers en de medewerkers van RTP zijn klaar voor een toekomst, waarin het innovatieve karakter van het bedrijf bijdraagt aan de toegevoegde waarde voor haar opdrachtgevers. Zij geloven dat het werken vanuit hun passie voor techniek en met volledige inzet voor- en betrokkenheid bij de klant borg zal staan voor de continuïteit van het bedrijf.

Tekst: RvL Foto’s: RTP

RTP ELEKTROTECHNIEK Van Heemstraweg 47 6654 KD Afferden (Gld.) T 0487 58 51 00 www.rtp.nl


47

BCMW project

INHOUD • Techniekwedstrijd • Dochters advies • Autoschade Van dijk

Techniekwedstrijd Rivierengebied 2016

Op woensdagmorgen 2 maart werd het startsignaal gegeven voor de Techniekwedstrijd 2016, die mede dankzij Businessclub Maas en Waal tot stand kwam. Het thema voor 2016 is tuinen en de leerlingen van de 36 deelnemende scholen(waaronder 7 Maas en Waalse) moeten hun werkstuk op 6 of 7 juni in Geldermalsen inleveren. De slotmanifestatie is gepland op vrijdagmorgen 10 juni. waar alle werkstukken worden tentoongesteld. Hieronder vindt u een foto-impressie van de kick-off.

• Businessflitsen • verslag activiteiten

VOLG ONS OP FACEBOOK

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer. Lid worden? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

AGENDA 6 mei 2016 7 juni 2016 5 juli 2016

Bijeenkomst i.s.m. OMW / Giro d’Italia Bedrijfsbezoek Betuws Golfcentrum De Batouwe Op het water met BBQ (Riverside – Outdoor & Events)


Mariel en Ronald Kolvenbach

Dochters Advies

De beste organisaties zijn continue in beweging en schenken aandacht aan ontwikkeling en verbinding, met respect voor de organisatie als geheel en het individu. Diverse factoren kunnen dat echter in de weg staan. Dochters Advies is de aangewezen partner om uw organisatie te ondersteunen in analyse en optimalisatie van processen, mensen en resultaten, interim-management en tijdelijke directievoering en succesvolle implementatie van duurzaamheid en MVO. Directeur eigenaar Huub Biezemans vertelt hoe. Biezemans vertelt: “Het is mijn passie om organisaties te helpen zelfsturend worden door het maximaal benutten van talenten en potenties. Daardoor kunnen ze groeien en zich verstevigen. Met een grote bevlogenheid voor duurzaamheid inspireer en motiveer ik anderen om te denken vanuit resultaatgerichtheid, groei en samenwerken. Door mijn ruime ervaring op internationaal niveau heb ik veel kennis van andere culturen en contexten. Daarmee kan ik vanuit verschillende visies sterke kruispunten creëren. Daarnaast bezit ik brede kennis en kunde van diverse organisaties naast groot en

klein MKB, zoals familiebedrijven, beursgenoteerde bedrijven en internationale organisaties.” Dienstverlening Dochters Advies verstrekt dienstverlening op het gebied van bedrijfsadvies, Interim management en directievoering, Project management, Coaching en MVO. Tevens is Biezemans als begenadigd spreker beschikbaar. “Ik werk als een ervaren sparringpartner voor de koers van het bedrijf. Dochters Advies is gespecialiseerd in strategieën, het structureren en verbeteren van bedrijfsprocessen en verandertrajecten.

Door doelgerichte communicatie over taken, rollen en verantwoordelijkheden, verhoogt u de efficiëntie van uw organisatie. U wordt geholpen met het in kaart te brengen en optimaliseren van uw organisatie. Dat doe ik met gevoel voor verschillen in behoefte, belang en ontwikkeling, met de focus op het resultaat en integriteit. Het benutten van de eigen mogelijkheden van uw organisatie is daarbij van optimaal belang en reflectie en communicatie zijn daarbij belangrijke instrumenten.”


49 Cursussen Dochters Advies biedt tevens 1 of 2-daagse cursussen Duurzaam Ondernemen aan, die ook incompany worden gegeven, volledig toegespitst op uw bedrijf. Biezemans: “Steeds meer bedrijven beseffen de noodzaak van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Beleid op het gebied van Duurzaam Ondernemen ontbreekt bij veel bedrijven echter, waardoor besparingen, kansen en mogelijkheden onbenut blijven. Doel van deze cursus is, kennis over duurzaamheid, de route om duurzaamheid in het beleid op te nemen en de resultaten die hiermee te behalen zijn.” De actualiteit Volgens Biezemans biedt de invoering van de Participatiewet en de Quotumwet kansen aan bedrijven, maar hebben veel organisaties nog niet in kaart gebracht wat de invoering van de Participatiewet voor hen gaat betekenen. “Het staat laag op de prioriteitenlijst, men komt er niet aan toe, men vindt het te ingewikkeld en laat het op zich afkomen. Niet verstandig, omdat tijdig participeren op deze verandering kansen biedt.” Biezemans vervolgt: “In het sociaal akkoord is afgesproken dat de werkgevers zich garant stellen voor 100.000 extra banen vóór 2026. De overheid stelt zich garant voor 25.000 extra banen voor 2026. Indien blijkt dat deze extra banen niet worden gerealiseerd wordt een quotum ingesteld. Daarbij worden werkgevers met meer dan 25 werknemers verplicht om een bepaald aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of gedetacheerd te hebben. Doelgroep voor de extra banen zijn Wajongers, mensen met een Wsw-indicatie en mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten of iemand tot de doelgroep behoort. Sociale partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgesproken dat de eerste jaren Wajongers en Wsw ’ers die op de wachtlijst staan als eersten voor deze extra banen in aanmerking komen.”

Werkgevers verantwoordelijk Om de groei van het aantal banen te kunnen volgen heeft het UWV een nulmeting uitgevoerd en 1 januari 2013 is als ijkpunt gekozen. In 2016 controleert het kabinet voor het eerst of de afgesproken aantallen extra banen (over de afgelopen jaren) zijn gehaald. Als dat niet zo is, treedt het quotum na overleg met de sociale partners en de VNG in werking. In dat geval worden alle individuele werkgevers, uitgezonderd kleinere werkgevers met minder dan 25 werknemers, verantwoordelijk om een bepaald percentage van hun arbeidsplaatsen door mensen uit de doelgroep te laten invullen. Indien zij niet aan dit quotum voldoen, bedraagt de heffing € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplaats. Het quotum wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd. Doel Participatiewet De participatiewet biedt volgens Biezemans niet alleen kansen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers, ook bedrijven met minder dan 25 medewerkers kunnen er hun voordeel mee doen. “Om de activiteiten van organisaties op het gebied van socialer ondernemen inzichtelijk en aantoonbaar te maken is de prestatieladder socialer ondernemen (PSO) ontwikkeld. Die moet inzichtelijk maken in welke mate bedrijven bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO heeft als doel de prestaties van bedrijven die socialer ondernemen te erkennen. Dit leidt uiteindelijk tot meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, meer bedrijven die socialer ondernemen en erkenning en grotere zichtbaarheid van die organisaties, als bedrijf dat socialer onderneemt.” De voordelen Met het PSO-keurmerk gaan volgens Biezemans de deuren naar new business gemakkelijker open. “Zichtbare sociale betrokkenheid zorgt voor een betere band met opdrachtgevers en stakeholders. Met het PSO-keurmerk heeft u een streepje vóór. Bij gemeenten, provincies, waterschappen, woningcorporaties en andere (semi)overheden komt u eerder in

aanmerking voor opdrachten bij aantoonbare resultaten op het gebied van Social Return. Met het PSO-keurmerk komt u eerder op de shortlist. Ook levert u snel, moeiteloos en secuur uw concrete Social Return cijfers aan. Tevens is uw organisatie is een voorbeeld voor anderen. U etaleert dat u van sociale betekenis wilt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in het waarderen van mensen met verschillende culturele of sociale achtergronden. Dit is goed voor het imago en de ‘branding’ van uw organisatie.” Dochters Advies begeleidt al vele jaren met succes organisaties die duurzaamheid in hun bedrijfsvoering willen verankeren, o.a. door bedrijven te begeleiden met het behalen van de CO2 -prestatieladder en MVO certificaten. Dochters Advies biedt nu, naast de hierboven genoemde dienstverlening, ook begeleiding aan organisaties die zich willen certificeren voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Voor vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Huub Biezemans, tel.nr. 06-45278852 of kijk op www.dochtersadvies.nl

DOCHTERS ADVIES Lievendaal 1 6651 EZ Druten

Tel.nr. 06-45278852 www.dochtersadvies.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS


Rien Boschman (l) en Harold van Dijk (r)

Autoschade Van Dijk: Uw auto weer als nieuw!

Autoschade Van Dijk uit Boven-Leeuwen is een universeel, onafhankelijk en kwalitatief hoogstand autoschadeherstelbedrijf, waar oog voor klantgerichtheid en service samengaan met een hoge mate van deskundigheid en innovatie. U kunt er terecht voor alle soorten schade aan rollend materieel tot 3500 kilogram, met andere woorden voor auto’s en bedrijfsauto’s . Na bijna 50 jaar heeft het bedrijf een naam opgebouwd als het gaat om betrouwbaarheid, service en een persoonlijke benadering. 48 jaar geleden begon Gerrit van Dijk uit Alphen een universeel garagebedrijf. In de avonduren herstelde hij ook autoschades maar, omdat het steeds drukker werd, werd dat een vaste tak van het bedrijf. Na een aantal malen uitbreiden en bijbouwen werd in 2000 besloten om het schadeherstelgedeelte te verhuizen naar Boven-Leeuwen en in 2001 werd daar het nieuwe bedrijfsgebouw geopend. Vanaf dat moment werd Autoschade Van Dijk geleid door Gerrit’s zoon Harold, die tevens volledig eigenaar werd.

Twee eigenaren Sinds 1 jaar is Rien Boschman volwaardig partner van Harold van Dijk. De beide directeur/eigenaars kenden elkaar al langer, uit de tijd dat Van Dijk nog als schade-expert werkte en Boschman zijn eerdere schadeherstelbedrijven had. Vanuit de klik die ze samen hadden ontstond een hechte samenwerking, waarbij Boschman zich vooral richt op het zakelijk-commerciële aspect van het bedrijf en Van Dijk zich vooral bezighoud met het operationele deel.

Kwaliteit in dienstverlening voor iedereen Volgens Van Dijk en Boschman is hun bedrijf er voor elke soort klant. Boschman: “We zijn een bedrijf voor iedereen, of het nu om zakelijke of particuliere klanten gaat, om personen- of bedrijfswagens, leaseauto’s of wagenparken. Omdat we ons ervan bewust zijn dat we in een onder druk staande markt opereren, bieden we onze diensten aan in de gehele regio en onderscheiden we ons door een unieke combinatie van kennis en ervaring, maar altijd gecombineerd met een sterk persoonlijke benadering


en een uitstekende service. Indien gewenst kan de klant gebruik maken van een vervangende auto en/of halen-brengen we de auto en/of de klant thuis. Zo leveren we alle gerepareerde auto’s volledig schoon op, zowel van binnen als van buiten.” Modern en innovatief Van Dijk vult zijn zakenpartner aan: “We zijn allebei op de werkvloer grootgebracht en hebben daardoor niet alleen een uitgebreide operationele kennis, maar weten ook hoe de markt werkt. Dat is de belangrijkste reden dat we onze blik voortdurend op de toekomst gericht houden en waarom innovatie dan ook een belangrijk item is in ons bedrijf. We werken bijvoorbeeld met de meest moderne apparatuur en technieken en pakken de kansen wanneer zij zich aandienen. Medewerkers van Autoschade van Dijk volgen cursussen teneinde de voortgaande complexiteit van de moderne auto te volgen en probleemloos schadeherstel te waarborgen.” Boschman knikt. “Door die toekomstgerichtheid zijn we prima in staat om te bepalen waar we met ons bedrijf naartoe willen en ambities zijn er genoeg. Zo breiden we onze activiteiten ook steeds meer uit op de markt van exclusieve auto’s, omdat wij daar concurrerend kunnen werken op basis van dezelfde kwaliteitseisen.” Bewuste keuze Volgens Boschman en Van Dijk kiezen de meeste klanten bewust voor hun bedrijf. “Vaak is het bij schade zo dat de eigenaar van de auto die niet zelf betaalt. Het is dan een zaak van hun verzekering of van een externe opdrachtgever. Veel van onze klanten weten hoe hoog de geleverde kwaliteit hier is en hoe goed wij hen behandelen. De meeste van onze klanten gunnen ons dan ook de opdracht en geven dat bij hun verzekering aan.” Beide zakenpartners vinden het van groot belang dat zij hun klanten en relaties persoonlijk kennen. Boschman: “Daarom zijn we ook weer lid van de Business Club Maas en Waal geworden; we zijn immers een écht Maas en Waals bedrijf en dat willen we ook blijven!

De Tam Tam

Naam BCMW-lid: Leonieke Papendorp Bedrijf: Golfclub De Batouwe • Wat is jouw inbreng bij de BCMW? Heel veel enthousiasme • Wat was je eerste bijbaantje? Rozen pluizen bij een rozenkweker • Wat was het grootste geluk uit je carrière? Dat ik happy ben met de gemaakte keus voor Golfclub De Batouwe • Welk boek heb je als laatste gelezen? Sky van Ellen Lina • Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? Rokjesdag • Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Naast mijn man • Wat weet men niet van jou? Weinig, ben een open boek

Autoschade van Dijk van Heemstraweg 21 6657 KD, Boven-Leeuwen Tel. 0487-596777 www.autoschadevandijk.nl


Raymond Olderaan nieuwe commercieel directeur Global Paint. Met ingang van 4 januari jl. is het team van Global Paint Products versterkt met Raymond Olderaan als commercieel directeur. Raymond heeft ruime ervaring opgedaan in de (inter)nationale sales bij voornamelijk technisch georiënteerde bedrijven. Hij is werkzaam geweest bij diverse technische handelsfirma’s en productiebedrijven op nationaal- en internationaal niveau. Binnen Global Paint is Raymond verantwoordelijk voor de Units Prof. en Retail binnen de Benelux. Onder zijn leiding wil Global Paint haar marktpositie en naamsbekendheid verder uitbouwen.

RTP wederom welkom bij Zideris Onlangs heeft RTP van Zideris de opdracht voor de verbouw van wooncentrum Kastanje te Wageningen ontvangen. Het pand bevindt zich in een levendige woonwijk en ziet er van buiten uit als een gewoon huizenblok. Van binnen biedt het plaats aan 16 cliënten, voornamelijk jong volwassenen. De opdracht omvat een groot aantal werkzaamheden waarvoor RTP alle benodigde specialismen in eigen huis heeft. Er zal een nieuwe zorginstallatie en een compleet nieuw datanetwerk worden geïnstalleerd. Tevens wordt de hoofdverdeelinrichting volledig vervangen. Door nieuwe bouwkundige indelingen worden de verlichting, noodverlichting, brandmeld- en ontruimingsinstallatie en de wandcontactdozen aangepast. De werkzaamheden zijn medio mei 2016 afgerond. Vernieuwd bedrijfslidmaatschap De Batouwe Vanaf 2016 biedt Golfcentrum de Batouwe vernieuwde bedrijfslidmaatschappen aan. Start met het basis pakket en breidt deze uit met

voor u interessant is. Een bedrijfslidmaatschap is al mogelijk vanaf € 1.900,- ex BTW per jaar. Golfcentrum de Batouwe is bij uitstek geschikt om uw zakelijke contacten te ontmoeten. Zo beschikken wij over een aantal mooie vergaderzalen, uitkijkend over de golfbaan en kunnen wij uw relatie-event of bedrijfsuitje tot in de puntjes verzorgen. Uw netwerk uitbreiden? Tijdens onze volledig verzorgde Business Golf Dagen kunt u kennismaken met andere bedrijfsleden of uw eigen bestaande relaties een mooie dag uit aanbieden. Ook meer weten welke (zakelijke) mogelijkheden Golfcentrum de Batouwe u kan bieden? Neem contact op met Leonieke Papendorp, Coördinator Business Club & Sales, 06 – 483 79 459.

Bijles ‘’Bijles Maas en Waal start vanaf medio maart 2016 ook in Beuningen en Wijchen met het geven van bijlessen en begeleiding aan leerlingen. De organisatie heeft gemerkt dat er een groeiende vraag is naar bijlessen in verschillende vakgebieden en persoonlijke begeleiding vanuit deze omgeving. Als professionele en persoonlijke organisatie bemiddelt Bijles Maas en Waal tussen bijlesgevers en leerlingen met als doel het stimuleren van een positieve ontwikkeling van de leerlingen. Met behulp van enthousiaste studenten en docenten zorgen wij ervoor dat leren weer leuk wordt! De studenten en docenten verzorgen bijlessen aan leerlingen van de basisschool, de middelbare school, het mbo, het hbo en de universiteit. Deze studenten en docenten komen bij de leerlingen thuis. De begeleiding is dan ook altijd individueel. Naast bijles geeft Bijles Maas en Waal ook in kleine groepjes workshops op het gebied van

studievaardigheden, huiswerkbegeleiding en voor de examenkandidaten zijn er examentrainingen. Deze vinden plaats in d’n Bogerd in Druten. In de gemeenten Wijchen en Beuningen is geen aparte locatie. Momenteel is Bijles Maas en Waal gevestigd in d’n Bogerd te Druten. In het land van Maas en Waal zijn al veel leerlingen geholpen met bijlessen. Dit willen we graag verder voortzetten in Beuningen en Wijchen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator van Bijles Maas en Waal: Sanne van Boxtel. Via telefoonnummer: 0487-745003 of stuur een e-mail naar: sanne@bijlesmaasenwaal.nl Participatiewet en Quotumwet bieden kansen aan bedrijven! Veel organisaties hebben nog niet in kaart wat de invoering van de Participatiewet voor hen gaat betekenen. Het staat laag op de prioriteitenlijst. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de werkgevers zich garant stellen voor 100.000 extra banen vóór 2026. De overheid stelt zich garant voor 25.000 extra banen voor 2026. Indien blijkt dat deze extra banen niet worden gerealiseerd wordt een quotum ingesteld. Hierbij worden werkgevers met meer dan 25 werknemers verplicht om een bepaald aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of gedetacheerd te hebben. Het quotum wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd. De participatiewet biedt niet alleen kansen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers, ook bedrijven met minder dan 25 medewerkers kunnen hier hun voordeel mee doen. Om de activiteiten van organisaties op het gebied van


53 socialer ondernemen inzichtelijk te maken is de prestatieladder socialer ondernemen ontwikkeld (PSO). Doel daarvan is, om meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te scheppen, ketenstimulatie van socialer ondernemen te bevorderen en erkenning en grotere zichtbaarheid van sociale ondernemingen te bereiken. Met het PSO-keurmerk gaan de deuren naar new business gemakkelijker open. Uw zichtbare sociale betrokkenheid zorgt voor een betere band met opdrachtgevers en stakeholders. Bij overheden, waterschappen, woningcorporaties etc. komt u eerder in aanmerking voor opdrachten bij aantoonbare resultaten op het gebied van Social Return. Tevens betekent het PSOkeurmerk een verbetering van uw imago. Dochters Advies biedt nu ook begeleiding aan organisaties die zich willen certificeren voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Meer informatie: Huub Biezemans, tel.nr. 06-45278852 of op www.dochtersadvies.nl Maas en Waal Schoonmaak steunt Bijna Thuis Huis Het Bijna Thuis Huis Maas en Waal is een hospice waar begeleiding wordt gegeven aan mensen in hun laatste levensfase, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Het Bijna Thuis Huis krijgt bijna geen subsidie en is sterk afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers en financiële steun van derden. Maas en Waal Schoonmaakbedrijf heeft zich aangesloten bij De Stichting Vrienden van deze Hospice en neemt de verantwoording voor een schone buitengevel op zich en draagt structureel zorg voor het volledige schoonmaakonderhoud van de gehele buitenboel. Door het uit handen nemen van dat werk kan het team van vrijwilligers zich meer concentreren op de zorgtaken rondom de gasten.

Samenwerking Global Paint en Tuinen Appeltern Sinds eind 2015 werkt Global Paint Products uit Boven-Leeuwen samen met De Tuinen van Appeltern. De Tuinen werken sinds dat moment

met hun producten, niet alleen voor de kleurbeleving, maar ook om de bezoekers van het park op de hoogte te houden van de nieuwste trends op kleurgebied, techniek en verwerking. Er zijn plannen zijn om op het park een informatiepaviljoen in te richten over Global Paint, maar ook wordt de tekst op de fluistertour aangepast met teksten over de verwerking van, en tips & tricks over, de Global Paint verfproducten. Ook op de website van De Tuinen Van Appeltern vindt de bezoeker tips & trucs over de aanleg en het onderhoud tot en met het schilderwerk aan toe! Door de samenwerking krijgt de bezoeker van de Tuinen van Appeltern het juiste technisch advies, ondersteuning en service. Dit stelt de gebruiker in staat om optimaal te profiteren van de unieke producteigenschappen van de Global Paint vervenij hebben enorme waardering en respect voor al het werk dat binnen de muren van het Bijna Thuis Huis wordt verricht en hopen met onze bijdrage een steentje te kunnen bijdragen aan een veilige en vertrouwde omgeving. Nieuwe bedrijfslocatie OBC accountants en belastingadviseurs OBC accountants en belastingadviseurs te Wijchen heeft inmiddels haar draai gevonden op een nieuwe locatie, plaatselijk bekend als “De Huttenkamp”. De voormalige hervormde kerk met pastoriewoning was vanaf 1980 in gebruik als ouderensoos en is na een ingrijpende inpandige verbouwing medio 2015 door OBC in gebruik genomen. Een dag na de officiële opening werd de open dag druk bezocht. Het kantoor van eigenaren Peter van Oorsouw, Jos Giesbers, Michel Eelants en Michel van Haaren heeft stevige wortels in het Maas en Waalse en is dan ook trots op haar nieuwe onderkomen. Ondernemers zijn welkom om een kijkje te komen nemen.

Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

Boeketten ontwerpen voor Tuinenfestival 2016 De organisatie van het Appeltern Tuinenfestival is er opnieuw in geslaagd om een interessante variatie aan festivalontwerpen te verzamelen voor de zevende editie van het bekende Tuinenfestival. Dit jaar is het thema ‘De Tuin der Lusten’. Op diverse manieren is dit thema uitgewerkt, zonder echter in oppervlakkige interpretaties te vervallen. Eerder wordt in kaart gebracht waar het begrip ‘lust’ voor staat en wat daar toe leidt of het gevolg van is. Er is door de ontwerpers niet alleen gereflecteerd op het thema, maar ook op de mens, op de tuin en op de toekomst. Verschillende opvattingen die ook allemaal getuigen van een positieve uitstraling. De festivaltuinen zullen te zien zijn vanaf 30 april en op zaterdag 4 juni volgt de officiële opening van het festival. Alle tuinen van de vorige editie ‘Een tuin voor Vincent’ zullen dit tuinseizoen ook te zien blijven.

B.A.B.S. afbouw realiseert plafonds Blije Dries De eigenaren van speeltuin De Blije Dries in Wijchen willen van de accommodatieruimtes die de speeltuin rijk is een paar prachtige multifunctionele verblijfsruimtes maken. Zij hebben B.A.B.S. afbouw de opdracht gegeven het gebouwencomplex te voorzien van nieuwe plafonds. Uitgangspunt bij de opdracht is, dat het kleurenontwerp moet voldoen aan alle veiligheidseisen op het gebied van brand en rook verspreiding en dat de keuken een hygiënisch verantwoord plafond moet hebben. De akoestiek en kwaliteit moeten daarbij gewaarborgd blijven. vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

Medio februari is B.A.B.S. afbouw begonnen met het aanleggen van de plafonds in de diverse ruimtes en bijgebouwen. “Werken met leuke mensen en het maken van aparte ontwerpen vind ik het mooiste om te doen”, aldus Ferry Steenkist van B.A.B.S. afbouw.


Dalenshof

D’n Bogerd

Nieuwjaarsreceptie

BCMW Actief! DE afgelopen maanden heeft de business Club Maas en Waal zich weer van zijn beste kant laten zien door het organiseren van ledenactiviteiten. Naast een goed bezochte nieuwjaarsreceptie in januari was er op 2 februari een bijeenkomst in cultureel centrum d’n Bogerd in Druten en op 1 maart jongstleden mochten de leden zich tegoed doen aan speciaalbieren op de Dalenshof in Beneden-Leeuwen. Bedrijfsbezoek d’n Bogerd

Op 2 februari jl. verzamelden de leden zich vroeg in de avond in de foyer van cultureel centrum d’n Bogerd. Na een welkom met een kop koffie volgeden zij beheerder Niels Gijsbers en Bart van Kraaij van de Bart van Kraaij Groep naar een vergaderzaal op de benedenverdieping, waar Niels hen uitlegde welke toegevoegde waarde d’n Bogerd heeft voor ondernemers, als vergader- en trainingscentrum. Bart van Kraaij gaf daarna een presentatie over de verschillende cursussen die de BVK-Groep voor ondernemers organiseert en vervolgens was er een rondleiding door het centrum. Na de rondleiding keerden de leden terug in de vergaderzaal, waar hun kennis van de Nederlandse taal én die van het Maos en Waols dialect werd getest door middel van een dictee. Dit was een voorproefje voor het Maos en Waols Dictee, dat dit jaar nieuw leven wordt ingeblazen en plaats zal vinden in oktober. Daarna werden de leden getest op hun muziekale kennis tijdens een popscore-quiz. De leden sloten af met de gebruikelijke gezelligheid tijdens de avondborrel en rond elven trok iedereen huiswaarts na een interessante en vermakelijke avond.

Bierproeverij Dalenshof

Op 1 maart was er opnieuw een activiteit, waarbij ditmaal vooral het vermaak voorop stond. Rond de klok van half acht kwamen de leden bijeen in de bezoekersruimte van boerderij en hondenpension Dalenshof in Beneden-Leeuwen. Eigenaars Ko en Theresia van der Heijden openden daar hun deuren voor een proeverij van speciaalbieren. Na een korte inleiding door Jos Veens en een kopje koffie met zelfgemaakt appelgebak konden de leden zich melden bij de bierbar achterin de bezoekersruimte, waar diverse bijzondere Nederlandse en Belgisch biersoorten klaarstonden. In diverse schenkrondes kon men bier proeven, waarbij het alcoholpercentage opliep. De bevindingen konden de leden bijhouden door middel van een beoordelingsformulier. Voor de niet-liefhebbers hadden Ko en Theresia een glaasje wijn onder de kurk. De avond bood ditmaal niet alleen de gelegenheid om te netwerken, maar ook om eens gezellig bij te praten. Of het aan het bier lag was niet duidelijk, maar de sfeer was opvallend licht en ontspannen te noemen. We vragen ons af of, toen het rond elven tijd was om naar huis te gaan, er geen leden zijn geweest die tóch even stiekem een binnenweggetje hebben genomen. Het was in ieder geval een bijzonder relaxte avond.


55

Family business Ondernemersfamilie Kocken

-

Jolanda (l) en Marijke (r) vlnr. Henrie, Erwin, Hannie en Maarten Kocken

Overleg maakt ons sterk! Het is niet altijd een wet van Meden en Perzen dat ieder lid van een ondernemersfamilie ook daadwerkelijk zijn plek in het bedrijf inneemt. Bedrijfsopvolging kan soms dan ook een curieuze zaak zijn. Bij de familie Kocken uit Beneden Leeuwen was dat gelukkig niet het geval; van de beide zonen van Henrie en Hannie Kocken zocht de jongste in eerste instantie zijn eigen weg, maar trad later toch toe tot het familiebedrijf en de oudste startte er, maar kwam uiteindelijk in het keurslagersvak terecht. Het kan verkeren! Dertig jaar geleden startte Henrie Kocken (58) zijn eigen bedrijf in stand- en interieurbouw. Hij had als timmerman in loondienst gewerkt, maar zijn werkgever ging failliet en Kocken ging in eerste instantie verder als zelfstandig timmerman. “Ik had geen ondernemersachtergrond”, vertelt Kocken, “maar het kwam gewoon zo. Na het verzamelen van een flinke dosis lef besloten Hannie en ik om onze eigen onderneming te starten. We begonnen met 6 man personeel en zaten direct tot over onze oren in het werk.” Slagerij Maarten Kocken (30), de oudste zoon uit het gezin, startte zijn werkzame leven aanvankelijk in het bedrijf van zijn ouders om te kijken of de standbouw iets voor hem was. “Dat bleek uiteindelijk niet de juiste keus. Ik werkte al vanaf mijn 13e in de avonduren bij Slagerij Lemmers als afwasser en uiteindelijk benaderde eigenaar André Lemmers, met wie ik een uitstekende band had opgebouwd, mij met de vraag of ik hem wilde op-

volgen. Na zorgvuldige afweging heb ik daartoe besloten en dat is voor mij de juiste keus geweest.” Voor zijn ouders was dat allerminst een teleurstelling; “Wij hebben onze kinderen altijd vrijgelaten in hun keuze en hen op het hart gedrukt om dat te doen waar hun hart ligt.” Natuurtalent Bij zoon Erwin (27) was het precies omgekeerd. Hij wilde in eerste instantie vrachtwagenchauffeur worden en ging automanagement studeren. “Toen mijn vader echter behoefte had aan een verkoper, besloot ik om dat een jaar lang te proberen.” Henrie vult aan: “Erwin was atechnisch, maar een snelle leerling. Hij ging in eerste instantie met mij mee naar klanten, maar bleek een natuurtalent. Hij had na een jaar al een flinke eigen klantenkring opgebouwd.”

dat veel overlegt, ook als het gaat om Maarten’s bedrijf.” Hannie voegt toe: “Er is weliswaar sprake van een generatiekloof; wij zijn bijvoorbeeld eerder geneigd om ergens de rem op te zetten, terwijl onze jongens wat vaker risico’s durven te nemen. Die wegen we dan gezamenlijk wel goed af en we wisselen ook constant ervaringen uit. Zo staan we samen sterker en houden we elkaar scherp. Met elkaars kritiek kunnen we uitstekend omgaan.” De familietraditie in het ondernemen ervaart de familie Kocken als iets unieks. Hannie: “Het is een dagelijks delen van elkaars emoties. We proberen de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen door elkaar te blijven steunen en zo mogelijk iets van waarde aan elkaars ondernemingswijze bij te dragen. Dat maakt je als ondernemer sterker. En als ouders? We zijn supertrots op onze jongens!” Tekst & foto: RvL

Veel overleggen Niemand in de familie is volgens Kocken de sturende kracht. “We zijn echt een ondernemersgezin

MAAS & WAAL


Topkwaliteit op een unieke locatie 2.0 Paviljoen Het Buitenhuis:

feesten of vergaderen op recreatiegebied De Groene Heuvels in Ewijk Paviljoen Het Buitenhuis is een schitterende feest- en vergaderlocatie aan het water van De Groene Heuvels in Beuningen. Heeft u bijvoorbeeld een bedrijfsfeest, vergadering of jubileumviering, dan biedt Het Buitenhuis u alle mogelijkheden in een aangename en persoonlijke ambiance. Topkwaliteit in dienstverlening Het café, de vergaderzaal en de sanitaire voorzieningen voldoen volledig aan de modernste kwaliteitseisen en de unieke locatie biedt zakelijke klanten de rust voor een succesvolle vergadering of teambuildingsdag. Ook biedt Paviljoen Het Buitenhuis een uitstekende ambiance voor een bedrijfsborrel of –feest. Eigenaar Paul van Raamsdonk: “Ik hoor vaak van bezoekers dat ze hier nog nooit zijn geweest en verbaasd staan over de schoonheid van onze locatie en de rustige uitstraling.” Plaats genoeg Gedurende het zomerseizoen is Paviljoen Het Buitenhuis in de schoolvakanties elke dag geopend en de rest van het jaar alleen in de weekenden en op reservering. “In het paviljoen hebben we plaats voor 150 personen”’ vertelt Van Raamsdonk, “en op het buitenterras beschikken we over een honderdtal zitplaatsen. In totaal kunnen we binnen en buiten 350 personen accommodatie aanbieden. Parkeergelegenheid is er meer dan voldoende en dat is voor onze gasten natuurlijk kosteloos. Het hele jaar door beschikbaar “Vergaderingen zijn bij ons het hele jaar door mogelijk en u kunt het gehele winterseizoen feesten op ons overdekte, verwarmde en afgeschermde buitenterras. Ook is de besloten barruimte voor gezelschappen tot 60 personen het hele jaar toegankelijk en desgewenst passen wij de feest- of vergaderruimte geheel naar uw wensen aan en zorgen wij voor een verfijnde catering op maat. Natuurlijk is het altijd prettig als je na een fijn feest niet meer de auto in hoeft. Daarom bieden wij ook comfortabele en verwarmde overnachtingsvoorzieningen.” Van Raamsdonk besluit: “We zien u bij Paviljoen Het Buitenhuis natuurlijk graag als klant komen, maar we willen ook dat u tevreden weer weggaat, zonder onduidelijkheid over de prijs. Zo willen we laten zien dat we het gehele jaar door de beste vergader- en feestlocatie van Maas en Waal zijn.”

Ficarystraat 9 Ewijk info@paviljoenbuitenhuis.nl www.paviljoenbuitenhuis.com


57

De werkkamer van….Wil Janssen

Architect Wil Janssen

Een goede werkkamer inspireert Architect Wil Janssen (53) is geboren en getogen Beuningenaar en woont en werkt vanuit zijn huis dat hij eigenhandig ontworpen en gebouwd heeft op de plek van zijn vroegere ouderlijk huis. IN2 Maas & Waal zocht Wil op in zijn ruime werkkamer en sprak met hem over werkbeleving, efficiëntie en de mogelijkheid om te focussen. Zijn huidige huis heeft Wil gebouwd in 1998, kort na zijn afstuderen als architect. Mijn vrouw Monique en ik woonden toen nog elders in Beuningen. Ik wist nog niet dat ik ooit vanuit huis zou gaan werken, maar had daar niet de ruimte om te doen wat ik wilde. In de bouwtekening van mijn huidige huis had ik dus al rekening gehouden met een ruime werkruimte.” Energetisch bouwen Het idee om architect te worden leefde al sinds 1987, maar het was kort na de bouw van zijn vorige huis dat Wil die stap ook daadwerkelijk zette. “Ontwerpen en energetisch bouwen bleek te zijn wat ik wilde: het creëren van een beleving die perfect past bij de opdrachtgever. Het gaat daarbij om meer dan kleur-, ruimte- en materiaalbeleving. Je moet een onderbuikgevoel hebben om dat te begrijpen. Uiteindelijk werd er geen aanbouw aan het huis geplaatst, maar was de al geplande ruime werkkamer voldoende. Die is dat uiteindelijk altijd gebleven, ook toen ik nog niet zelfstandig werkte.”

Rust voor creativiteit Wil ziet werken als een onderdeel van het leven, waarbij de scheiding met niet-werken heel dun is. Mijn werkkamer is een fijne plek waar ik geborgenheid en rust vind, die ruim en licht is en waar ik me goed kan focussen. Dat is voor mijn creativiteit heel belangrijk, want ik werk sterk vanuit mijn gevoel. Dat komt terug in mijn werkkamer.” Indeling Wil besloot dat zijn werkkamer een bindend en beeldend element moest hebben, “als een soort drager in de ruimte”. Hij plaatste een langgerekt meubel met een werkblad en kastruimte, dat beeldbepalend is. “In het verlengde daarvan staat mijn tekentafel, maar die gebruik ik nauwelijks. Mijn werkmeubel staat geplaatst boven een getransformeerde waterader, die meetbaar positieve energie afgeeft. Ik zit altijd met mijn rug naar het raam, want dan voel ik me het meest met het huis verbonden. De zit in mijn eigen licht compenseer ik met voldoende kunstlicht.”

Efficiënt én prettig Volgens Wil moet een goede werkkamer inspireren en dus moet je je er prettig voelen. “Een werkkamer moet ook faciliteren tot het behalen van prestaties. De ergonomie moet voor mij dus goed zijn en er moet voldoende aflegruimte en ruimte voor materiaalmonsters zijn; efficiëntie speelt een belangrijke rol. Ik ontvang mijn klanten er veelal, dus ook voor hen moet mijn werkruimte inspirerend overkomen en creativiteit uitstralen. Ik voel weinig behoefte om mijn creaties breed uit te meten, want ik vind dat die een verlengstuk zijn van de opdrachtgever. Maquettes of bouwtekeningen aan de muur zal je er dan ook niet vinden.” Uiteindelijk is Wil’s werkkamer de kraamkamer van zijn creativiteit. “Het is een plek waar ik me happy en geïnspireerd voel.”

Tekst & foto: RvL


Open golfdag zondag 24 april Golfbaan De Berendonck!

Kom langs en maak kennis met de golfsport en onze prachtige golfbaan! Gratis golfclinic voor jong en oud! Tijdstip 12:30-17:00 uur Golfclinic en Footgolf | Aanmelden: sales.wijchen@burggolf.nl

voucher

De ideale locatie voor lunch en/of diner! Magnolia’s is gelegen in een prachtige en natuurlijke omgeving en het hele jaar door geopend. In de zomer beschikt het restaurant over een heerlijk terras met uitzicht op de golfbaan. Er is voldoende parkeergelegenheid. Tegen inlevering van deze voucher ontvangt u het 2e lunchgerecht gratis bij een lunch van twee personen. Deze aanbieding is geldig in de maand april en mei bij Golfbaan De Berendonck!

Golfbaan De Berendonck | Restaurant Magnolia’s Weg door de Berendonck 40 6603 LP Wijchen tel 024-6451682 www.burggolf.nl/golfbaan/wijchen magnolias.wijchen@burggolf.nl


59

Wie zijn wij? v.l.n.r.: Renate van de Veerdonk, Wolfgang Hendrix, José Kraan en Susanne Jans

Nieuw bij Nova Vakantiereizen; Nova Vakantiereizen Zakelijk

U stapt het vliegtuig in en gaat op zoek naar uw stoel. ‘Als de stoel maar geserveerd is’. Na vaak een lange vlucht, komt u aan op uw bestemming. Wellicht heeft u hier al snel de eerste afspraak staan. ‘Haal ik de afspraak wel, heb ik voldoende tijd?’ Daarna met de taxi naar het hotel. U stapt in en vraagt zich af; ‘heb ik wel een goed hotel, heeft het goede kamers?’ Dit zijn slechts enkele zaken waarop u zich vooraf dient te oriënteren. U verblijf in het buitenland duurt waarschijnlijk slechts enkele dagen, die zo efficiënt mogelijk dienen te verlopen. Immers is tijd ook geld. Kortom, er komt veel om de hoek kijken bij het plannen en organiseren van uw zakenreis. Nova Vakantiereizen Zakelijk neemt al deze zaken op zich wanneer wij voor u uw zakenreis regelen. Wij ontzorgen en verzorgen uw reis en nemen uiteraard uw persoonlijke wensen mee. Over Nova Vakantiereizen Zakelijk Nova Vakantiereizen, lid ANVR/SGR/CFR/ZRN, gevestigd in Beuningen, heeft een aantal eigen merken; UStravel.nl, Canadatravel.nl, Marokkoreizen.nl en nu -geheel nieuw- ook zakelijke reizen. Wij reserveren voor u uw vlucht en een geschikt hotel, eventuele transfers, en letten daarbij nauwkeurig op uw schema. Ook kunnen wij desgewenst een huurauto en/of theatertickets voor u verzorgen. Als online reisorganisatie hebben wij afspraken met circa 40 agenten op alle belangrijke bestemmingen in de wereld. Hierdoor zijn wij in staat iedere individuele vraag van onze klant op juiste wijze te beantwoorden en in te vullen. Nova Vakantiereizen valt onder de Nova-tours groep waardoor wij onze klanten als IATA-agent altijd actuele en de beste tarieven kunnen aanbieden. Dit geldt ook voor hotels. Binnen ons netwerk beschikken wij over ruim honderdduizend hotels wereldwijd, dus vinden we voor u altijd de geschikte hotelkamer. Wij luisteren eerst goed naar uw vraag en komen dan met een gericht aanbod. Waarom kiezen voor Nova Vakantiereizen Zakelijk? Of uw reis nu naar Singapore, Rio de Janeiro, New York, Londen of Frankfurt gaat; alleen of met een kleine of grote groep? Wij denken met u mee. Snel, zeker en persoonlijk. Uw reis is onze zorg.

Wat vinden onze klanten van Nova Vakantiereizen Zakelijk?

Lammert Moerman van JEE-O en ondernemer van het jaar 2013: “Ik reis voor mijn bedrijf de hele wereld over en José en Susanne regelen dit. Ze zorgen ervoor dat ik altijd de beste deals en de beste aansluitingen heb. Als ondernemer heb ik geen tijd om dit uit te zoeken, maar met José en Susanne is het altijd perfect geregeld.”

zakelijk Dorpssingel 12 6641BE Beuningen Tel: 024-6778750 info@novavakantiereizen.nl www.novavakantiereizen.nl/zakelijk


“Vakmanschap verdient zich terug�

Michel Kougianos, eigenaar herenhuis Nijmegen en opdrachtgever:

Klantgericht, betrouwbaar en kwaliteit. Dat zijn de kernwoorden voor Schilderwerken Gebr. Rutten. Een duurzame relatie met onze klanten, daar doen wij het voor. Wij leveren daarom ook graag

50 JAAR

een totaalpakket voor al uw schilderwerken. Vakwerk, het hele jaar door! Van een eerste stijl- en kleuradvies tot complete organisatie van uw project, van schilderwerk tot afwerking, van nieuwbouw tot monumentaal werk, van groot onderhoud tot 24-uurs-klantenservice. T: 024 323 82 86 of kijk op www.gebr-rutten.nl Schilderwerken Gebr. Rutten is onderdeel van de RU T T E N

GRO EP

S C H ILD ERWERK EN GE BR . R UT T E N


61

DE ZAKENLUNCH - Angela Verkuijlen

Angela Verkuijlen; van theater en wc’s tot nachtburgemeester

In onze serie De Zakenlunch is onze redacteur ditmaal aan tafel geschoven met Angela Verkuijlen, ondernemer in educatieve theaterprojecten en -workshops, directeur van The Plees to Be, dat creatieve concepten ontwikkelt voor de aankleding en schoonmaak van toiletten op festivals en evenementen en tevens nachtburgemeester van Nijmegen. Wat haar visie daarachter is en wat het allemaal inhoudt leest u hieronder.

Angela Verkuijlen

Verkuijlen studeerde Culturele Maatschappelijk Vorming aan de HAN en volgde de opleiding tot theaterdocent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. “De keuze voor ondernemen was voor mij geen bewuste keuze, maar meer een logische stap. Wat ik inspirerend vind zou ik immers nooit in een dienstverband kunnen doen. Ik ben continue bezig met het bundelen van krachten en het vergroten van uitstraling en die verbinding staat ook centraal in het nachtburgemeesterschap.” Cultureel Ondernemen In haar eerste theaterproject was het doel om Shakespeare dichter bij ‘de straat’ te brengen. “Dat was een dermate groot succes dat het me inspireerde om ermee door te gaan en momenteel heb ik eerder te veel werk dan te weinig. Al tijdens mijn studie had ik ‘The Plees to Be’ opgericht om op festivals ook iets leuks te bieden voor toiletbezoekers. Ik vond dat uitdagend, maar merkte ook dat daar een verdienmodel in zat en dat is uitstekend gaan lopen. Ik kan het goed naast mijn andere theateractiviteiten doen, omdat het seizoenswerk is; festivals vinden immers vooral plaats in het lente- en zomerseizoen.”

Nachtburgemeester Ik werd door een vriendin opgegeven voor het nachtburgemeesterschap van Nijmegen, maar wist niet eens dat dat bestond. Het sloot echter aan op mijn visie om mensen te prikkelen om verder te kijken dan ze al doen. Als nachtburgemeester ben ik een stadsambassadeur die het Nijmeegse nacht- en culturele leven promoot. Ik organiseer daarvoor op eigen initiatief ontmoetingen om diverse netwerken te verbinden, waardoor Nijmegen nog leefbaarder wordt. Dat houdt ook een lidmaatschap in van diverse commissies, bijvoorbeeld de Commissie Subsidiebeoordeling van de Gemeente Nijmegen. Daarnaast promoot ik stadsinitiatieven binnen en buiten Nijmegen. Doel is om Nijmegen daarmee beter op de kaart te zetten.” Bruggen slaan Het ondernemen en het nachtburgemeesterschap kost Verkuijlen veel tijd, maar het zijn beiden dingen die ze leuk en interessant vindt om te doen. “Het stelt me in staat om me verder te blijven ontwikkelen en de ervaringen werken twee kanten op; ik leer er veel van. Het fijne aan het nachtburgemeesterschap is, dat ik altijd onpartijdig ben en veel mensen ont-

moet met hart voor hun stad. Ook zie ik een gemeente die burgerinitiatieven waardeert en ik vind het fijn om daarin bruggen te slaan, voor ‘stadmakers’, politiek en bedrijfsleven.” Toekomstdoelen heeft Verkuijlen niet echt. “Ik kijk bewust wat het leven brengt en dat daagt me uit om te ervaren wat er in ondernemen allemaal kan en wat niet. Ben ik uitgeleerd, dan zoek ik weer een nieuwe uitdaging. Hebt u, als lezer van IN2 Maas & Waal ideeën? Dan bent u van harte welkom! Tekst & foto’s: RvL

Geluncht bij: Bairro Alto Nijmegen

Muhammar met oude kaas, walnoot , gegrilde paprika, balsamico en granaatappelpitjes € 6,50

MAAS & WAAL


Specialized Elite Store Kom langs en ervaar de perfectie.

BE ONE WITH YOUR BIKE

Bike-Fit (Body Geometry) 2Wielercentrum Beuningen gaat voor de perfecte match qua fiets & fit.

100% custom built. Volg je passie en voel de vrijheid!

Specialized • Santos • Bike Fit Schoolstraat 23A • Beuningen • 024 - 67 51 570 2wielercentrumbeuningen.nl • facebook.com/2wielercentrumbeuningen info@2wielercentrumbeuningen.nl


63

HOE BLIJF JE SCHERP?

Theo Driessen Tekst: RvL Foto: TD

Theo Driessen: self-made zakenman Theo Driessen (58) is een ondernemer pur sang. Hij is afkomstig uit een Drielse familie van horeca- en supermarkt-ondernemers en zelf directeur van twee Albert Heijn-vestigingen, drie Gall & Gall vestigingen en sinds kort van zijn tweede restaurant. In eerste instantie wilde hij architect worden, maar kwam door familieomstandigheden in het ouderlijk bedrijf terecht, dat hij op zijn eigen manier ging leiden. Daarbij staat één ding voorop: de klanttevredenheid. “Ik vond de Spar geen merk voor de toekomst”, vertelt Driessen. “Daarom ging ik buiten mijn ouders om gesprekken aan met Albert Heijn en besloot naar hen over te stappen. Ik was bang dat mijn ouders het als verraad zouden zien, omdat zij zich lang tegen het grootwinkelbedrijf hadden verzet. Het duurde lang voordat ik het mijn vader vertelde, maar hij reageerde er gelukkig positief op.” Tegendraadse pionier “Ik moet continue ondernemen”, vervolgt Driesen, “en ben daarin een echte pionier; ik volg mijn gevoel, denk in oplossingen en steek mijn nek uit. Ik vind dat je altijd het lef moet hebben om te investeren, zolang je je markt maar kent. Ik overleg daarin lang niet altijd met mijn vrouw, Harriëtte. Ik respecteer haar mening zeer, maar denk meestal mijn plannen op mijn eigen manier uit. Daarin ga ik vaak tegen de stroom in.”

Geen beren Driessen is een druk zakenman. Heeft hij nooit last van stress? “Mijn vrouw zegt dat ik nooit beren op de weg zie en dat klopt. Als ondernemer ken je altijd problemen, maar die kun je door snel schakelen oplossen. Gelukkig hebben trainingen en cursussen me veel zelfkennis en –vertrouwen gegeven en ik laat me dus zelden uit het veld slaan. Wat dat betreft ben ik net zo hard voor mezelf als voor mijn mensen. De tijd waarin je loopt te zuchten kun je beter besteden aan het vinden van oplossingen.” Coachen Goed gecoachte mensen kunnen volgens Driessen veel druk uit handen nemen. “Daarom is goed leidinggeven en investeren in uitleg bijzonder belangrijk. Zeker zo essentieel is het in dienst nemen van de juiste mensen. Ik kijk daarbij sterk naar hun talenten en hoe ik die het beste kan matchen en daarnaast ben ik altijd bij hen betrokken. Wel ben ik een perfectionist tot

in het extreme en vraag dat ook van hen, zolang het erom gaat de klant tevreden te houden.” Paarden en vrienden In de weinige privétijd die Driessen heeft blaast hij vooral stoom af in de paardensport. “Mijn jongste dochter is daar zeer actief in en ik sla dan ook geen wedstrijd over. Als zij rijdt kan de hele wereld me gestolen worden. Ik neem dan zelfs mijn telefoon niet op. Investeren in vriendschappen vind ik ook bijzonder ontspannend, zelfs als we samen over zaken praten. Met je familie vind ik dat lastig. Ook het ontmoeten van nieuwe mensen stimuleert me enorm; ik heb een netwerk van zo’n 2000 ondernemers. Met hen over zaken praten helpt ook om je werkdruk te verlagen.” Driessen merkt dat de leeftijd wel een rol gaat spelen, maar het heeft hem niet meer rust gebracht. “Ik zoek nog steeds nieuwe uitdagingen en zal wel nooit stilzitten!”

MAAS & WAAL


Kasteellaan 43B

024 64 22 204

www.viaviawijchen.nl

6602 DC Wijchen

info@viaviawijchen.nl

viavia.wijchen


Kostuum + Shirt + Das + Riem + Sokken

Setprijs v.a.

â‚Ź 299,-

kostuums v.a. 229,- | pierre cardin kostuums v.a. 299,- | mix & match pierre cardin setprijs v.a. 399,-

Mix & Match


6 mei nacht van de giro (Arrangement) 8 mei moederdag (High tea) Voor informatie en reserveren: www.korenmolen.nl

Vergaderen Doe je in stijl bij de Korenmolen De Korenmolen biedt uitgebreide mogelijkheden voor vergaderingen, presentaties, nascholingen en dergelijke, gecombineerd met een snelle of uitbreide lunch, een ontspannen borrel en/of een heerlijk diner. Het restaurant en zalen bestaan uit twee aparte ruimtes. Geschikt voor vergaderingen tot 50 personen.

Bovendijk 6 / Maasbommel / 0487 54 26 10 / korenmolen.nl


EXPERIENCED BY

IN2 Maas & Waal Experience 23 maart

67

Klimaat- en milieu top 2016

PARTNER

Samenwerken aan interregionaal zakendoen MAAS & WAAL

Partner worden van IN2 Maas & Waal biedt u voordelen, zie voor meer informatie www.businessmedia4all.nl

IN2 Maas & Waal Experience 1 juni 2016 ZELF ook meepraten in een gastvrije ambiance met ondernemers en bestuurders uit de driehoek Tiel, Oss en Nijmegen? Kom op woensdag 1 juni 2016

Thema: Lean & Safe

Locatie; De Korenmolen te Maasbommel Schrijf u in via www.businessmedia4all.nl of stuur een mail aan info@businessmedia4all.nl

De bijeenkomst die verder gaat waar het magazine ophoudt!


Voor uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar:

BEVEILIGINGSMONTEURS Voor installatie en onderhoud van: • • • •

Brandmeld-/ontruimingsinstallaties. Inbraakmeldinstallaties. CCTV systemen. Toegangscontrolesystemen.

Wij vragen:

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met R. Krutwagen 0487-513666.

Sollicitaties naar: HTR security systems bv T.a.v.: de heer R. Krutwagen Nijverheidsweg 1b 6651 KS Druten of r.krutwagen@htr-securitysystems.nl

• • • • • • •

Opleiding of ervaring op MBO niveau. Ervaring in de beveiligingsbranche. In bezit van rijbewijs B. Diploma MBV of bereid deze opleiding te volgen. Diploma Installatiedeskundige en/of onderhoudsdeskundige of bereid deze opleiding te volgen. Goede contactuele eigenschappen. Bewijs van onbesproken gedrag.

Wij bieden:

Voor informatie over ons bedrijf verwijzen wij u naar www.htr-securitysystems.nl

• • • •

Goede salariëring naar opleiding en ervaring. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het volgen van relevante opleidingen/trainingen. Doorgroei mogelijkheden.

Acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld.

onbezorgd flyeren biedt u een all-in topprijs voor flyers • VORMGEGEVEN • DUBBELZIJDIG FULL COLOR GEDRUKT EN VERSPREID • FACEBOOK BOOST

00x 0 . 0 1 YER

L A5 F

T VEN RUK GEGE LOR GED OST M R O CO •V K BO FULL BOO IJDIG CL FACE Z L E BB • IN • DU SPREID ER V N E

ro

eu 5 9 4

A5 flyer

A4 flyer

10.000 exemplaren € 495,00 15.000 exemplaren € 695,00 20.000 exemplaren € 890,00 30.000 exemplaren € 1.310,00 40.000 exemplaren € 1.750,00 50.000 exemplaren € 2.050,00

€ 635,00 € 890,00 € 1.145,00 € 1.695,00 € 2.250,00 € 2.850,00

printrendement par tner voor al uw communicatie uitingen

024 - 67 76 930 www.printrendement.nl Henk van der Bend 06-43573405 henk@printrendement.nl Miriam van Hout 06-39493555 miriam@printrendement.nl


69

GESPOT: IN2 Maas & waal partners IN2 Maas & Waal wordt mede ondersteund door een groot aantal zakelijke partners, die zich herkennen in onze visie en boodschap. Op deze pagina stellen wij vanaf deze uitgave steeds twee partners aan u voor.

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl Tijssen CS Accountants & Adviseurs Malden:

Meerwaarde door samenspel. 02-10-14 15:44 Tijssen CS Accountants & Adviseurs is een middelgroot kantoor voor accountancy en fiscaal advies dat ondernemers helpt bij het scheppen van een sterk financieel, administratief en fiscaal fundament voor hun bedrijf. Zij geloven daarbij dat bedrijven mensen zijn, met ideeën, gevoel, ambitie en lef! Ondernemers inspireren hen met hun der Bend ideeën, idealen en opvallende visie en het kantoor wilHenk danvan ook een meerwaarde bieden door gezamenlijk met grote én kleine ondernemers de kracht van hun bedrijf te versterken. Tijssen CS Accountants & Adviseurs is, sinds haar oprichting in 1968, uitgegroeid tot een gezonde en stabiele organisatie met ruim 700 zakelijke klanten, ruim 3.000 particuliere opdrachtgevers en meer dan 30 medewerkers. Mieke Wouters

Peter van den Brink, partner bij Tijssen CS vertelt over het partnerschap van IN2 Maas & Waal: “We zijn partner van IN2 Maas & Waal geworden omdat het blad niet alleen interessante informatie voor ondernemers biedt, maar ook spreekt de innovatieve visie op het ondernemerschap ons aan; zo zijn wij immers zelf ook. Daarnaast biedt het magazine ons, door het grote verspreidingsgebied, een uitstekende Willeke Guelen exposure. Reden dus om een plezierige samenwerking aan te gaan.”

-

Niels Stam

Van Schaik Aannemingsbedrijf Nijmegen: Van Schaik aannemingsbedrijf uit Nijmegen is een modern, goed geoutilleerd bedrijf en ruim 60 jaar actief in alle facetten van de bouw: nieuwbouw, verbouw, renovaties en onderhoud. Hun ervaren, goed opgeleide vakmensen zijn accuraat, flexibel en denken altijd constructief mee. Naast betrouwbaarheid en gedegen vakmanschap besteedt Jeske Kortenhorst Van Schaik Aannemingsbedrijf extra aandacht aan mens, milieu en samenleving. Opdrachtgevers zijn o.a. particuliere woningbezitters, woningcorporaties, vastgoedbeleggers, winkels en bedrijven. Mark van Schaik, directeur van Van Schaik Aannemingsbedrijf, vertelt waarom zijn bedrijf partner van IN2 Maas & Waal is geworden. “IN2 Maas en Waal is niet alleen een goed leesbaar en goed verspreid Ger Loeffen businessmagazine, maar het partnerschap heeft voor ons vooral toegevoegde waarde bij het leren kennen van nieuwe ondernemers; wij zijn immers vooral actief in en rond Nijmegen en via de IN2 Maas & Waal Experience treffen we collega-ondernemers uit andere regio’s. Zo biedt het partnerschap ons, behalve een stuk netwerken, ook verruiming van onze ondernemersblik. ” Sylvia de Witt

Charlotte de Leeuw

team Charlotte de Leeuw

MAAS & WAAL

vlnr. Yvonne van der Bend, Henk van der Bend, Miriam van Hout, Karin de Vries, Rogier van Lith, Tessa Dix & Sarina Baas.


Sponsored by STICHTING MUSEUM KASTEEL WIJCHEN

70

Erfgoed zichtbaar maken en ontsluiten De economische crisis van de voorbije jaren heeft mede als gevolg gehad dat er fors bezuinigd werd op subsidies voor cultuur en cultureel erfgoed. Culturele instellingen als musea en orkesten moesten zelf verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun continuïteit en dus op zoek gaan naar middelen om die te garanderen. Ook bij Stichting Museum Kasteel Wijchen moest worden geconcludeerd dat er nieuw beleid nodig was en vastgesteld werd dat ondernemers een rol zouden kunnen gaan spelen bij het voortbestaan van het museum. Voorzitter Marianne Bakker-Otten vertelt hoe. Marianne Bakker-Otten (62) was voorheen bibliotheekdirecteur, raadslid en statenlid. Momenteel werkt zij als Auditor Certificering Openbare Bibliotheken en sinds een jaar is zij voorzitter van Stichting Museum Kasteel Wijchen, waar zij al langer deel uitmaakt van het bestuur. Speerpunten Marianne vertelt: “Het museum heeft drie speerpunten in zijn activiteiten: Lokale archeologie, de tuin en halfjaarlijkse exposities over regionale geschiedenis. Enerzijds wil zij het verhaal van het kasteel vertellen en anderzijds het cultureel erfgoed van de Gemeente Wijchen ontsluiten en zichtbaar maken. Dat doen we door intensief samen te werken met de bewoners en instellingen. Kasteel Wijchen moet in onze visie een podium zijn voor het lokale culturele leven én een toeristische trekker. Daarom werken we ook samen met diverse regionale instellingen.” Ondernemers zijn welkom Museum Kasteel Wijchen ontvangt zowel impulsieve bezoekers als groepen op afspraak. Marianne: “We willen onze bezoekersdoelgroep graag uitbreiden met ondernemers; Kasteel Wijchen is immers een schitterende locatie voor vergaderingen, ondernemersborrels en –­diners, trainingen en workshops en bedrijfsuitjes. Voor de catering kunnen we kiezen voor een samenwerking met diverse lokale horecaondernemers. Daarnaast hebben we de samenwerking met de bibliotheek en cultureel centrum ’t Mozaïek versterkt.”

Financiële continuïteit Stichting Museum Kasteel Wijchen wil van het museum weer een écht museum maken. Marianne: “We willen een museumentree op de begane grond realiseren, de kelders van het kasteel toegankelijk maken voor het publiek en een stijlkamer inrichten en in het museum zelf meer de nadruk leggen op de regionale geschiedenis. In samenwerking met de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen en de Stichting Frans Bloemen zijn we daarvoor een crowdfunding-actie gestart. We willen daarbij ook kijken wat ondernemers kunnen betekenen en wat wij voor hen terug kunnen doen. Daarnaast zijn we druk bezig met het maken van nieuw beleid en het verwerven van subsidies. Als het gaat om overleg en uitwisseling is de oprichting van het Cultuurknooppunt WijchenBeuningen een stap in de goede richting.” Stichting Museum Kasteel Wijchen zou graag zien dat ondernemers groepsgewijs het kasteel komen bezoeken. Marianne: “Het kasteel biedt voor bedrijven, besturen, businessclubs, ondernemersverenigingen en personeelsverenigingen zeker een unieke locatie voor werk- of ontspanningsgerichte activiteiten. Wat ons betreft gaan we echter ook graag de samenwerking aan met sympathiserende ondernemers , die willen meedenken hoe we verder komen. Ik nodig hen dan ook graag uit om zich bij ons te melden. Dat kan via onze website, www.museumwijchen.nl of via Facebook.” Tekst: RvL

Foto’s: Museum Kasteel Wijchen en MB-O

In de volgende uitgave stelt IN2 Maas & Waal deze pagina ter beschikking aan Theater de Molen BeuningenMeerwaarde door samenspel Stel, het gaat je voor de wind en je bedrijf groeit hard en blijft groeien. Ga je investeren of zet je geld opzij voor andere tijden of je pensioen? Erwin Rings kan met dit soort vragen terecht bij zijn accountant van Tijssen cs: Jacco Koot. Jacco stelt hem de juiste wedervragen en kent ondertussen het reilen en zeilen van de Specialized Concept Store Rings Goirle. De meerwaarde van hun samenspel resulteert in een rotsvast zakelijk fundament. Daardoor kunnen de eigenaren Erwin en Hans Rings het maximale uit hun succesvolle onderneming blijven halen. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.