Page 1

jaargang 3, nummer 4 december 2014 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N MAAS TEN | WIJCHEN WIJ | WE ST MAAS&ENWAAL WAAL | BEUNI EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW W E | DRR U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W WI JCHEN | WE ST M AAS EN WAAL | BEUNINGGEN E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM MAAS DRIEWLaal |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | WIJ IJCH & aas heid M k HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI N | E nlijC IN2 WIJ o o ar s r a e J P het van 4M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE SS |TIEL | E | DR UT 1 0 2 G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | HRob EUMENansen | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |Hinspirerend E UMEN |OSS |TIE L onafhankelijk magazine voor zakendoen AS

MA

AAL &W


Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


Meerwaarde door samenspel Bedrijven zijn mensen, vinden wij. Daarom kijken we naar een bedrijf vanuit de filosofie van de ondernemer zelf, ook als die verandert. Twan van Elk begon als zelfstandige en zocht een partner voor zijn administratie en belasting. Ben Hubbers werd zijn stuurman en hielp hem vooruit met degelijk advies op basis van hun vertrouwelijke contact. Inmiddels is Twan geen zelfstandig ondernemer meer, maar vertrouwt hij nog steeds op de koers van Ben. Net als veel andere ondernemers en particulieren voelt hij zich gewoon thuis bij Tijssen cs. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl


Voorwoord Anders Denken

bestuur In gesprek met Theo van Engelen:

Een nieuw jaar, een nieuwe realiteit, de crisis is voorbij…dat betekent doorpakken & ondernemen! Omgaan met nieuwe marktpartijen, het nieuwe delen, MVO, duurzaamheid & resultaatgerichtheid en...robotisering, digitalisering enzovoort. Hoe gaat u daar mee om? Bent u klaar voor 2020. Kijkt u ook vooruit of acteert u in het heden.

Alleen in vrijheid ontstaat creativiteit.

6 10

Ons intrigeert anders denken. Daan Roosegaarde is bijvoorbeeld succesvol door anders te denken. Het Van Gogh fietspad in Nuenen en de Weg van de Toekomst in Oss: Combineer mens, ruimte en techniek. Gelukkig komen wij op onze zoektocht voor content voor IN2 Maas & Waal ook vele “Daans” tegen. Made in Maas & Waal Filosoferend met elkaar hoor je veel zoals deze uitspraak gedaan door een Moors en Kortekaas betrokken ondernemer. “Over een paar jaar zorgen 300.000 Nederlanders voor 16 miljoen mensen…wat doen we met die 16 miljoen mensen dan?”. Een antwoord hierop kan zijn de uitspraak van Raoul Castro bij de historische toenadering tussen USA en Cuba. “De kunst is om op een geciviliseerde wijze met elkaar samen te leven ondanks onze verschillen.” Ondernemers er wacht u zeker ook een mooie taak de komende jaren.

bedrijfsvoering

In deze uitgave van IN2 Maas & Waal komen veel ondernemers en bestuurders aan het woord die ook anders durven te denken en het ook doen. Denken & Doen! Wat dacht u van de Persoonlijkheid van het Jaar; Rob Ansen, succesvol ondernemer, oud politicus en initiator & een gedreven sociaal mens, werkgever, vader, echtgenoot, vriend, durfal en visionair. Groots durven denken is de kop van het artikel waarin hij samen met twee andere ondernemers de plannen ontvouwt voor de Rogier van Lith regio Maas & Waal, specifieker Het land van Yvonne van der Bend Maas & Waal. (Rob en de interviewer wisten beide tijdens het interview niet dat hij zou worden uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar). Ook de nieuwe rector magnificus van de Radboud Universiteit deelt met u zijn visie, evenals topondernemer Arno van Helden, Barry Moors en Huub & Adelheid Kortekaas.

samenwerking Gouden Kans

14 17

Het netwerk BIZ

Velen hebben dit jaar hun visie en mening gegeven in IN2 Maas & Waal en u , als lezer een kijkje in de keuken gegeven. Wij toosten graag op hen de komende dagen en op u als trouwe lezer, die IN2 Maas & Waal waardeert als zakenmagazine. De regio krijgt zo langzamerhand zijn eigen Toponderneming in Maas en Waal Forbes Magazine. Vandaar ook dat de redactie naast de Persoonlijkheid van Helden Relatiegeschenken van het Jaar , ook weer een IN2 Maas & Waal Ondernemers top 10 lijst heeft samengesteld als steuntje voor deze inspirerende ondernemers om op de ingeslagen weg door te gaan. Wij blijven u ook in 2015 informeren, inspireren en verbinden en wensen u een goede zakelijke start toe en persoonlijk een gezond en gelukkig 2015.

18

Colofon

Veel leesplezier! Jaargang 4, nummer 4, december 2014

Onafhankelijk magazine voor inspirerend zakendoen

MAAS & WAAL

Uitgever: Yvonne van der Bend Hoofdredactie: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl Redactieadres: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

Redactie: Willeke Guelen, Chantal Swartjes, Charlotte de Leeuw, Sylvia de Witt, Mieke Wouters Fotografie: Ger Loeffen, Niels Stam, Henk van der Bend Redactieadviesraad: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging DrutenOndernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Ton Hendrix

(Harten4Groep Beuningen), John Kusters (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Frank van Coolwijk (Verrassend Leeuwen) en Lau Sneeboer (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). Vormgeving/opmaak: Girafties, Cuijk Realisatie & Productiebegeleiding Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen Druk Ten Brink, Meppel


kennis & markt Innovatie Agrarische sector

22

Inhoud

mens & bedrijf

Familybusiness Moeke Mooren

43

25 45 28

Trendspotting Imago als omzetstimulator

De Werkplek van Bram van Blijdesteijn

persoonlijkheid van het jaar

Hoe blijf je scherp Anne Marie Kalkman

Rob Ansen

47 32 49 35

Initiatief van het jaar Hospice Wijchen

katern

De Zakenlunch Yvonne de Wit

Business Club Maas & Waal Nieuwjaarsreceptie, Overdracht voorzitterschap, Van Hulst Accountancy, Business Flitsen, Herwijnen on tour

Gesignaleerd Drone bij de boom

De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

Sponsored by IN2 Maas & Waal Toverbaltheater

@IN2MaasWaal Advertentie Exploitatie/ Online-Adverteerdersservice IN2 Maas & Waal verschijnt vier maal per jaar in maart, juni, september en december. Voor meer informatie over advertentie­tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Karin de Vries: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. Verspreiding: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen. Ook bedrijven >5 werknemers in de gemeente Nijmegen, Mook en Middelaar, Heumen, Oss, Maasdriel, Tiel en Neder-Betuwe ontvangen de uitgave.

Losse Verkoop: Prijs € 8.95 (incl. verzendkosten) Extra exemplaren zijn via een email te bestellen bij de klantenservice; info@businessmedia4all.nl ovv. extra exemplaren bestellen IN2 Maas & Waal. Svp aangeven aantal, contactpersoon en het factuur- en afleveradres. Partner IN2 Maas & Waal: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 165,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2 Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. U kunt een abonnement opgeven door een email te sturen aan de klantenservice: info@businessmedia4all.nl o.v.v. abonnement Maas en Waal. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

53 54 IN2 Maas & Waal

Oplage: 10.000 exemplaren Copyright: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. ©2014 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all www.businessmedia4all.nl


bestuur in gesprek met Theo engelen


7 Alleen in vrijheid ontstaat creativiteit Sinds Theo Engelen op 17 oktober jl. de ambtsketen van zijn voorganger Bas Kortman overnam, heeft de kersverse rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen nauwelijks een moment van rust gekend. Toch maakte hij voor IN2 Maas & Waal tijd vrij in zijn druk bezette agenda. Want ook het bedrijfsleven wil graag kennismaken met de man die binnen de RU het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aanstuurt. Wat kunnen ondernemers uit de regio van Theo Engelen en ‘zijn universiteit’ verwachten?

Persoonlijke aanpak ‘Weten hoe het is om jonge mensen op te leiden, om college te geven of om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat gevoel voor wat een universiteit ten diepste is, dat heb je nodig om deze functie te kunnen bekleden’, daar is Theo Engelen van overtuigd. ‘Ik zal dat weer op een andere manier vertalen dan mijn voorganger Bas Kortman. Niet omdat we het oneens zouden zijn over de te volgen koers, in tegendeel. Vele zaken die hij in gang heeft gezet zal ik gewoon voortzetten. Maar er zit ook een ander mens op deze stoel. En ieder persoon stelt weer andere prioriteiten en kent zijn eigen persoonlijke aanpak. Vooral daaraan zullen mensen merken dat er een nieuwe wind waait.’ Sterke wisselwerking ‘We zijn voor het vierde jaar op een rij uitgeroepen tot beste brede universiteit van Nederland’, vervolgt Theo Engelen, ‘het aantal eerstejaars studenten vertoont een stijgende lijn en er heeft zich een record aantal studenten voor onze mastervoorlichtingsdagen aangemeld. Allemaal ontwikkelingen die uitstekend te noemen zijn, maar die we alleen hebben kunnen bereiken dankzij de gezamenlijke inzet van een grote groep mensen binnen onze universiteit. En natuurlijk is het nooit ‘klaar’. Er is een sterke wisselwerking tussen de wetenschap en de samenleving. Beide zijn voortdurend in ontwikkeling.’ Glocalisatie Een van die ontwikkelingen is een sterke internationalisering. Theo Engelen: ‘om met ons onderzoek aan de top mee te blijven draaien is het van groot belang dat we als universiteit over de grenzen kijken. Onze studenten en docenten nemen deel aan internationale onderzoeksprogramma’s en uiteraard ontvangen we ook veelvuldig buitenlandse gasten in Nijmegen. Maar ik vind het evenzo belangrijk dat we sinds kort weer een hoogleraar Gelderse Geschiedenis en Cultuur in huis hebben, dat we zeer zichtbaar zijn in de stad en

dat er inmiddels vele bedrijven zijn voortgekomen uit initiatieven van studenten van deze universiteit. Dit soort ontwikkelingen maken deel uit van het groeiende besef dat ook de stad of de regio waarin je gevestigd bent van groot belang is. De ervaringen die we internationaal opdoen, vertalen we weer naar de regio en omgekeerd. Wij zijn echt bezig met ‘glocalisatie’ waarbij het lokale en globale elkaar vinden en versterken.’ Nadenken over de toekomst Theo Engelen: ‘dat merken ook onze studenten. Zij worden veel eerder in contact gebracht met de wereld om hen heen. Kwamen ze voorheen hier binnen, dan waren ze in eerste instantie vooral bezig met het student zijn. Alles was nieuw, vaak voor het eerst van huis. Nadenken over later? Dat werd vaak uitgesteld. Tegenwoordig is het zo dat in alle studieprogramma’s en al heel vroeg in de studie wordt nagedacht over ‘waarom wil ik dit en wat kan ik ermee’. Oriëntatie op de arbeidsmarkt, verruimde mogelijkheden voor stages dankzij goede contacten met lokale en zelfs (inter)nationale bedrijven en instellingen helpen daarbij. Voor studenten een uitstekende manier om te ontdekken waar hun talenten en passies liggen, voor werkgevers een mooie kweekvijver voor toekomstig talent. Een heel groot goed, als je het mij vraagt.’ Societal impact De contacten met ‘buiten’ gaan nog verder. Zo is er sinds oktober Radboud Research Facilities geopend. Theo Engelen: ‘een voorziening waarbij ook het lokale bedrijfsleven gebruik kan maken van de expertise en onderzoeksapparatuur van de onze universiteit. Dergelijke kennis en apparatuur is veelal te kostbaar om als individuele onderneming in huis te hebben, maar biedt wel een grote meerwaarde bij het verrichten van specialistische onderzoeken. Al diverse bedrijven uit Nijmegen en daarbuiten maken gebruik van deze mogelijkheid. Maar niet alleen in de hightech sfeer hebben we de maatschappij veel te

bieden. Er zijn op zoveel fronten ontwikkelingen gaande, waarbij resultaten van onze universiteit ten goede komen aan de samenleving. Met regelmaat zijn onze mensen te horen en te zien op radio en tv. Ze vertellen over hun onderzoeken of publicaties, voorzien het nieuws van commentaar en geven betekenis aan gebeurtenissen. Ze verzorgen lezingen, nemen deel aan debatten of houden gastcolleges. Een ander fraai lokaal voorbeeld is onze band met Museum het Valkhof. Daar is de laatste jaren vrijwel geen tentoonstelling geweest waar niet een of meer mensen van onze Letteren Faculteit aan hebben meegewerkt. Ook een mooie vorm van societal impact.’ Vrijheid en creativiteit Tot slot plaatst Theo Engelen nog een kanttekening: ‘hoewel wij natuurlijk een hele sterke verantwoordelijkheid voelen om onze resultaten te delen met de samenleving en waar mogelijk samen te werken met het bedrijfsleven, blijven we in de kern een instituut met twee hoofdtaken. We geven onderwijs en we doen onderzoek. Soms lijkt het wel of societal impact een derde poot aan het worden is. Natuurlijk is het geweldig als je toegepast onderzoek kunt doen, waar de samenleving direct baat bij heeft. Maar ik pleit er tegelijkertijd sterk voor dat zowel de inrichting van het onderwijs als de uitvoering van het onderzoek in volledige vrijheid kunnen plaatsvinden. Er mag geen druk op de uitkomst komen te staan. Goed onderwijs en goed onderzoek hebben de maatschappij heel wat opgeleverd, zo blijkt ook uit het verleden. Er zijn zelfs grootse ontdekkingen gedaan terwijl men met iets heel anders bezig was. Die vrijheid willen we op Radboud Universiteit de ruimte blijven geven, want alleen daaruit komt echte creativiteit voort.’ Interview: Willeke Guelen en Hein van der Pasch Fotoreportage: Ger Loeffen

MAAS & WAAL


Accountants & Adviseurs, mensen waar u op kunt rekenen... nijmegen Accountants & Adviseurs

Ondernemen is niet alleen een uitdaging, maar ook een passie. De juiste begeleiding is hierbij onmisbaar. BGH Accountants & Adviseurs behartigt al meer dan 25 jaar de financiële belangen van ruim 1600 MKB-relaties. Klein genoeg voor korte communicatielijnen, maar groot genoeg voor alle fiscale en financiële diensten onder één dak, van het begeleiden van uw administratie tot fiscaal advies en begeleiding bij bedrijfsoverdracht. In onze betrokkenheid zit onze kracht; we denken actief mee met de klant en kennen elke branche. Dit doen we iedere dag weer met meer dan 70 medewerkers. De kwaliteit van onze adviezen is dan ook voor steeds meer mensen de belangrijkste reden om voor BGH te kiezen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 024-323 13 65 (Nijmegen), 0413-25 45 50 (Uden) of 073 549 21 18 (Schijndel). Of kijk op www.bghaccountants.nl

Linda

Dekkers HR adviseur

Martijn Vermunt fiscalist

Ronald Mengedé accountant

Richard Smits accountant


Voor revitalisatie

Na revitalisatie

Opschalen naar nieuwe normen J.C. Van Kessel Groep: Renovatie vastgoed leidt tot stijgende vraag aluminiumproducten In de vorige uitgaven heeft u al kennis gemaakt met de J.C. Van Kessel Groep. Het bedrijf uit Geldermalsen omvat een grote diversiteit aan bouwgerelateerde ondernemingen en wordt geleid door directeur Adrie van Kessel. In deze laatste editie van 2014 gaat Van Kessel dieper in op de groeiende vraag naar aluminium producten, die worden gebruikt bij herbestemming en verduurzaming van bouwobjecten. Voor zijn dochteronderneming Entropal Aluminiumbouwers breken er uitdagende tijden aan met veel kansen. Renovatie en verduurzaming “Er is momenteel veel te doen rond verduurzaming in de bouw”, vertelt Van Kessel. “Dat komt niet alleen doordat we in deze moderne tijd duurzamer bouwen, maar ook doordat bestaande gebouwen door leegstand andere functies krijgen. Afbreken gebeurt niet meer zomaar, er komt een nadruk te liggen op het ‘omkatten’ van bestaande panden. Op het gebied van vastgoedrenovatie krijgen we dan ook veel aanvragen.” Nieuwe normen Dat ‘omkatten’ moet niet alleen leiden tot een ander aanzicht. “Natuurlijk krijgen gerenoveerde gebouwen een strakkere belijning, maar ook het duurzaamheidsaspect weegt zwaar; gebouwen moeten beter worden geïsoleerd, zowel uit energiezuinig oogpunt als wat betreft geluiden brandwerendheid. Glas in ramen en deuren wordt dikker en beter gelaagd en dat heeft gevolgen voor de kozijnen. Een enkel profiel van staal, zoals je dat in de jaren vijftig zag is nu uit den boze, Dat betekent dat je als producent moet gaan opschalen om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen.” Kantoren Naast renovatie is volgens Van Kessel ook de flexibilisering van kantoorruimte een trend aan het worden. “Ook daarbij is sprake van het aanpassen van bestaande bouw”, vertelt Van Kessel, “maar die is vaak een stuk moderner. Het wijzigen

van het interieur gebeurt uit effectiviteitsoverwegingen, maar vaak wordt ook de buitenkant meteen mee veranderd. Die is immers het visitekaartje van je bedrijf en daarom ook de moeite waard om iets aan te doen. Grote vastgoedbeheerders kijken trouwens steeds meer naar de mogelijkheden van een goede renovatie, omdat dat financieel voordeel kan bieden. Bij de verhuur van kantoorruimte stond vroeger immers de huurprijs centraal, nu ligt de nadruk meer op energie- en servicekosten.” Bestrijden leegstand stadscentra “Gemeenten en winkeleigenaren kiezen er steeds vaker voor om leegstand te bestrijden door het vernieuwen van stadspanden en winkels. Ook daarvan moet je de functie aanpassen aan de moderne eisen. Wil je je huurders behouden of nieuwe vinden is uitstel van renovatie vaak niet meer mogelijk. In dat opzicht zou je renovatie als een soort van klantenbinding kunnen beschouwen.” Aluminiumspecialist Bij dochteronderneming Entropal draaien de aluminiumwizards overuren in het ontwerpen, het in elkaar zetten en leveren van nieuwe profielen en puien op maat, allemaal op basis van de functie van de gebouwen van opdrachtgevers. Entropal werkt daarbij nauw samen met het Duitse Schüco, dat profielen ontwerpt, uitvoerig test en levert. Van Kessel: “Dat bedrijf heeft alle faciliteiten om zorgvuldig te testen,

zodat wij ervoor kunnen zorgen dat we de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen leveren. Voor renovatie en restyling kan de klant dan ook uitstekend bij Entropal terecht.”

Adrie van Kessel

J.C. van Kessel Groep Tielerweg 19 4191 NE Geldermalsen Tel. 0345-571563 mail@jcvankessel.nl www.jcvankesselgroep.nl


BESTUUR made in maas & waal

“Zij realiseren wat wij ontwerpen” Komende zomer zal in de hele provincie Gelderland het Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland losbarsten. Onder leiding van festivaldirecteur Dolly Verhoeven komt ruim drie maanden lang de bijzondere geschiedenis van de Gelderse maakindustrie in de schijnwerpers te staan. Ook de regio Maas en Waal kent een groot aantal bloeiende maakbedrijven met een minstens zo boeiende geschiedenis. IN2 Maas & Waal neemt vast een voorproefje op het festival en gaat in gesprek met bijzondere ondernemers uit de maakindustrie. In deze eerste aflevering met met Barry Moors van Moors Constructie en Machinebouw. Moors werkt al meer dan 40 jaar samen met kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas. Dit vruchtbare partnership heeft inmiddels in heel Nederland en ver daarbuiten heel wat markante kunstwerken opgeleverd. Deze zijn met recht ‘made in Maas & Waal’ te noemen.


13

Barry Moors & Huub en Adelheid Kortekaas Al ruim veertig jaar ‘Vanaf het begin hebben de mensen van Moors het snij- en walswerk voor onze grote beelden gedaan, vertelt Adelheid Kortekaas. Dat is steeds verder uitgebreid en sinds een aantal jaren doen ze vrijwel alles voor ons. Wij bedenken het en de mensen van Moors kunnen het maken. Die contacten gaan al ruim 40 jaar terug, we werkten al met Tonny, de vader van Barry.’ Complexe opdrachten Barry Moors, inmiddels al weer de vierde generatie aan het roer vervolgt: ‘wat ruim 100 jaar geleden begon als lokale dorpssmid, is inmiddels uitgegroeid tot een gezond bedrijf met 40 medewerkers. Sinds de jaren ’90 ligt de nadruk bij ons op maatwerk machinebouw of onderdelen daarvan. Regelmatig verlaten objecten van enorme afmetingen onze fabriek Wat dat betreft zijn de beelden van Huub en Adelheid geen uitzondering. Zeker wel bijzonder is de complexiteit ervan. De bekende Kortekaas bloemvormen vragen om – wat wij in vaktermen noemen – een dubbele kromming en dat is echt geen werk voor beginners. Tot een aantal jaren geleden was het zelfs volledig handwerk. Alles moest eerst op enorme rollen papier worden uitgewerkt en van daaruit werden de beelden opgebouwd. Tegenwoordig hebben we geavanceerde computers die ons helpen bij het teken- en snijwerk, maar ook nu komt er nog steeds veel handwerk en expertise aan te pas.’ Vaste mensen, lokale productie ‘Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op Ruud Reuvers en Jos van Haalen. Zij zijn onze vaste mensen bij Moors’, aldus Huub Kortekaas. ‘We kennen elkaar al jaren en zijn echt naar elkaar toegegroeid. Zij maken in goed overleg wat wij voor ogen hebben. We zitten dicht bij elkaar in de buurt, dus kleine problemen lossen we makkelijk op. Die menselijke factor is voor ons van groot belang.’ Adelheid Kortekaas vult aan: daarom hebben we ook bewust gekozen voor een bedrijf in de buurt. We zullen niet snel over de grens gaan kijken om ons werk te produceren. Wij genieten ervan om te werken met mensen die we kennen. En het brengt ook een stuk lokale werkgelegenheid met zich mee. Dat is ook een factor van belang’. Barry Moors: ‘Zo hebben inmiddels heel wat kunstwerken het daglicht gezien. Zeker 20 tot 30 grote ‘jongens’ en ook een hele reeks kleinere. Ze staan in heel Nederland en ver daarbuiten. Bij de bloemenveiling Flora staat bijvoorbeeld een bloemvorm van ruim negen meter hoog en meer dan zes meter breed. Het beeld is zo enorm dat het in delen moest worden vervoerd, echt sensationeel om te zien.’ Barry Moors besluit: ‘het mooie is dat we inmiddels ook al weer kunstwerken van Huub en Adelheid hebben gerestaureerd, zoals onlangs bij het Arboretum in Wageningen. Dat ziet er weer uit als nieuw en kan weer jaren mee.’

Tekst: WG Foto’s: GL

Dolly Verhoef

Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland

Een verhalenproject met oud-werknemers, demonstraties van oude ambachten in combinatie met de nieuwste technieken of een spontane fototentoonstelling in de bedrijfskantine. Het is slechts een greep uit de vele activiteiten van het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland dat in de zomer van 2015 plaatsvindt. Samenwerking De festivalorganisatie staat onder leiding van prof. Dolly Verhoeven. Samen met een team van professionals en vrijwilligers coördineert zij het festival, zorgt zij voor een gezamenlijke start en afsluiting en voor de overkoepelende communicatie. Leren en inspireren ‘Gemaakt in Gelderland belooft een uitermate levendig festival te worden’ aldus Dolly Verhoeven. Steeds meer ondernemers ontdekken dat de eigen bedrijfsgeschiedenis ook een heel interessant marketing instrument is. Want overal waar ‘oud’ en ‘nieuw’ elkaar ontmoeten ontstaat een hele interessante dynamiek, het festival is echt een broedplek van nieuwe ideeën.’ Eigentijds podium Dolly Verhoeven vervolgt: ‘drie maanden lang zal Gelderland het toneel zijn van open dagen, tentoonstellingen, muziek, film, theater, wandel- en fietsroutes, lezingen, debatten en nog veel meer. Het wordt een publieksgericht programma vol aansprekende activiteiten voor ouders en kinderen, toeristen uit binnenen buitenland, maar ook voor (oud)werknemers, collega-ondernemers en omwonenden van de Gelderse maakindustrie. Maak het mee! Huub en adelheid Kortekaas zullen – in combinatie met Moors Constructie en Machinebouw – hun deuren openen in het kader van Gemaakt in Gelderland. Binnenkort zal daarover op www.gemaaktingelderland.nl meer te lezen zijn. Maakbedrijven uit de regio Maas en Waal met een bijzonder product of productieproces, werknemers met verhalen, een interessante locatie of een lang verleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen. De festivalorganisatie denkt graag met u mee. Kijk op www.gemaaktingelderland.nl voor inspiratie en contactgegevens.

Huub Kortekaas

Adelheid Kortekaas

Barry Moors


COLUMN

Wat u als werkgever moet doen bij een loonbeslag? Bijna driekwart van de werkgevers krijgt te maken met werknemers met schulden en loonbeslag. Jaarlijks worden er meer dan honderdduizend loonbeslagen gelegd. Een loonbeslag brengt ook voor werkgevers wettelijke verplichtingen met zich mee. De gevolgen van het niet naleven van deze verplichtingen kunnen voor een werkgever zeer vergaand zijn. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van het loonbeslag. Direct vanaf het moment van beslaglegging mag de werkgever geen betalingen meer doen aan de werknemer, maar moet er rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald. Betaalt een werkgever toch aan de werknemer dan zal de beslaglegger de werkgever kunnen dwingen om het bedrag nogmaals te betalen, maar dan aan de beslaglegger. Iedere werkgever dient zich te realiseren dat onder het loonbeslag ook andere vorderingen vallen dan loon, zoals bonussen, vakantiegeld en een dertiende maand. Onkostenvergoedingen vallen in beginsel niet onder het beslag. Een werkgever die te maken krijgt met een loonbeslag dient een verklaring in te vullen. Deze verklaring moet naar waarheid te worden ingevuld. Weigert een werkgever een verklaring in te vullen dan staat daar een zware sanctie op. Namelijk de veroordeling van de werkgever tot betaling van de vordering waarvoor het beslag is gelegd. Indien een werkgever zelf nog een vordering heeft op de werknemer dan is hij bevoegd tot verrekening en zal dit voorgaan op het beslag. Maar, de vordering van de werkgever dient wel opeisbaar te zijn. Dit betekent dat een aan de werknemer verstrekte geldlening die in termijnen wordt terugbetaald niet zal mogen worden verrekend. En dan is er ook nog de beslagvrije voet waar een werkgever rekening mee dient te houden. Een loonbeslag geldt enkel voor het loon dat de beslagvrije voet overtreft, hetgeen is vastgesteld op 90% van de bijstandsnorm maar waarbij wel rekening dient te worden gehouden met woon- en zorgkosten en (neven)inkomsten van de werknemer en zijn of haar partner. In de praktijk is dit niet eenvoudig te bepalen en zal de deurwaarder bij de berekening een belangrijke rol spelen. Kortom een werkgever die te maken krijgt met een loonbeslag dient hier zorgvuldig mee om te gaan, dit om te voorkomen dat hij zelf aansprakelijk wordt! Heeft u vragen of wilt u meer weten over de gevolgen van een loonbeslag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met OOvB juriste mr. Ilona Vinke. Telefoon: 0485 - 452817 E-mailadres: i.vinke@oovb.nl

Nieuwe coördinator Stichting De Maatschappelijke MeerWaarde

Sinds 1 december vervul ik de rol van coördinator bij Stichting De Maatschappelijke MeerWaarde (DMMW). Door mijn werkervaring als o.a. leidinggevende en adviseur ben ik vertrouwd met zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties. Daar zie ik grote verschillen én sterke overeenkomsten. Mensen willen graag samenwerken, iets voor elkaar en de samenleving betekenen. Dát is de overeenkomst; de match. Daarom zet ik mij graag in voor DMMW. DMMW bevordert de uitwisseling van kennis en middelen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de gemeenten Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Dit gebeurt o.a. tijdens de jaarlijkse Beursvloer die op 3 november jl. ook weer prachtige matches heeft opgeleverd. MVO Award DMMW organiseert, samen met Rabobank Rijk van Nijmegen, op 13 april 2015 weer de uitreiking van de MVO Award. U kunt zichzelf of een collegaonderneming nomineren. Kandidaten komen uit de gemeenten Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen, hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en praktiseren dit waarneembaar. Voor meer informatie, zie: www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl/index. php/mvo-award/criteria-mvo-award. Mail uw voordracht voor 10 januari a.s. aan gaby@demaatschappelijkemeerwaarde.nl. Graag ontmoet ik u bij de MVO Award-uitreiking! Gaby Erens, coördinator T 06 – 41 57 71 50 E gaby@demaatschappelijkemeerwaarde.nl I www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl


De Kleijn Alphen

Ondernemen met passie

Sjoerd Smits (33) is eigenaar van Loon- en Grondverzet bedrijf De Kleijn uit Alphen. In 2004 nam hij het kleinschalige loonbedrijf over van de gebroeders De Kleijn en bouwde het in tien jaar uit tot een regionaal opererend loon- en grondverzetbedrijf. Hieronder vertelt hij over de groei van zijn succesvolle onderneming. Klein begonnen “Ik kende de branche”, vertelt Smits. “Enerzijds doordat mijn moeder uit een familie met een agrarische achtergrond komt, anderzijds doordat het grondverzet me, vanuit mijn opleiding Grond-, Weg- en Waterbouw, interesseerde. Toen de gebroeders De Kleijn me vroegen of ik interesse had in de overname, kwam dat precies op het goede moment; ik had mijn opleiding net afgerond en wilde graag voor mezelf beginnen. Ik ging naar de bank voor een lening en kocht daarmee een graafmachine, een tractor en een kieper en begon, dat was het begin.” Sterke groei Er is altijd voldoende werk geweest. Smits: “Ik nam steeds meer projecten aan en ging ook machines verhuren. Het was alleen zaak om de bezettingsgraad daarvan zo hoog mogelijk te houden. Inmiddels heb ik 14 mensen in dienst. De werkverdeling is wel anders geworden. Vroeger was ik zelf dagelijks met de machines weg, tegenwoordig richt ik me met name op de acquisitie, planning en aansturing. Plannen realiseren Het leuke van het werk vind Smits dat je ideeën van anderen in de praktijk kunt brengen. “Je brengt een plan tot uitvoering. Voor mijn klanten probeer ik van toegevoegde waarde te zijn door mee te denken vanuit ervaring en expertise en door continue te investeren. De lijnen zijn bij ons erg kort. Die voor ons vanzelfsprekende speciale aandacht voor je relaties moet ook wel, want de klant is door internet zeer goed geïnformeerd en weet wat hij wil.”

Innoveren In zijn branche heeft Smits veel te maken met innovatie en daaraan besteedt hij dan ook veel aandacht. “Al onze machines zijn voorzien van GPS en ook hebben we meetapparatuur om percelen in kaart te brengen. De gegevens worden via de cloud naar de machine verstuurd, zodat de medewerker altijd over juiste en actuele informatie beschikt.” Continuïteit boven groei Smits vindt het geen must om de grootste te worden. “De nadruk ligt op de continuïteit. Ik wil een solide bedrijf neerzetten. Het loonwerk gaat gewoon door, maar in het grondverzet komt steeds meer werk, doordat grote maatschappijen steeds meer voor ons kiezen, vanwege onze kennis en expertise. Door het onderhouden van ons netwerk weet ik wat er leeft binnen de sector. Begrip en sympathie spelen daarbij een belangrijke rol.” De toekomst ziet Smits zonnig in: “We gaan er voor 600% tegenaan om mee te bewegen in een sterk innoverende sector en zo komen we steeds een stukje verder. Op die manier kunnen we voor de klant van toegevoegde waarde blijven.

Altijd positief Smits ziet altijd kansen en is positief ingesteld. “Ik probeer altijd overal het goede van in te zien, zowel van mijn klanten als van mijn medewerkers. Lokaal specialiseren wij ons voornamelijk in het agrarisch loonwerk. Het grondverzet en de machineverhuur gaan veel verder; we zijn werkzaam in een straal van 75 kilometer rond Maas en Waal.” info@dekleijnalphen.nl www.dekleijnalphen.nl


SAMENWERKING

vlnr Frank Harbers, Max Coppes en Rob Ansen

Frank Harbers (50) heeft twee bureaus die actief zijn op het gebied van architectuur, projectontwikkeling en ruimtelijke ordening Hij is stedenbouwkundige en kijkt altijd met een economische bril naar ruimtelijke ordening. Max Coppes (46) heeft in Tilburg een bedrijf in indoor-entertainment in de ruimste zin van het woord. Hij heeft daardoor ruime ervaring in het werken met kleine en grote gezelschappen. Rob Ansen (50) is met drie bedrijven actief als het gaat om groepsaccommodaties en de dienstverlening daaromheen. Ook heeft hij een ijssalon in Beneden-Leeuwen.

Groupworld: Gouden Kans voor de regio


21 Tijd om groot te denken Ondernemen is kansen benutten, maar het is ook een manier een regio zakelijk op de kaart te zetten en tegelijkertijd de lokale economie en leefbaarheid te stimuleren. Samenwerking is daarbij onontbeerlijk. Drie ondernemers vinden dat je daarbij groot moet durven denken en lef moet durven tonen. Zij hebben een plan gelanceerd om een 18 hecatare groot dag- en verblijfsrecreatiepark te realiseren dat zich vooral gaat richten op het herbergen, entertainen en faciliteren van grote groepen. Het project Groupworld moet grote(re) groepen naar Maas en Waal trekken en een visitekaartje voor de regio worden. IN2 Maas & Waal sprak met de drie ondernemers over samenwerking.

Gezamenlijk belang Een goede samenwerking is volgens Coppes mogelijk, als de partners het gemeenschappelijk belang centraal stellen. “Je moet het overzicht blijven houden en respect tonen voor ieders eigen kracht.” Harbers beaamt dat. Met open vizier concurreren moet kunnen. Ansen geeft als voorbeeld de manier waarop de horecaondernemers van de Korte Putstraat in Den Bosch opereren. “Dat is een van de succesvolste samenwerkingsvormen van de horeca in Nederland. Zij zien dat de kracht van velen de gezamenlijke kracht exponentieel doet groeien. Als je als ondernemer de samenwerking niet opzoekt, heb je een probleem als het gaat om continuïteit en groei. Versnippering Waar het gaat om Groupworld, lokaal wel bekend onder de werknaam ‘Gouden Kans’, zien de drie ondernemers niet alleen een commerciële kansen, maar ook een manier om de regio beter op de kaart te zetten. Harbers: Wij houden alle drie van Maas en Waal, zijn rivieren, de natuurontwikkelingen zijn landschap. Het is een klein gebied, maar je kunt er veel zien en ontdekken.

Het land van Maas en Waal biedt een onderscheidend recreatief product. Lastig is dat veel mensen Maas en Waal onvoldoende kennen, er omvoldoende slecht-weer voorzieningen zijn en dat de promotie nog teveel versnipperd is. We snel kunnen zelf in het gebied veel bereiken door meer en betere wandel- en fietspaden aan te leggen. Tot nu toe is er te weinig met de regio, de rivieren en de weteringengedaan. We benutten ons cultureel erfgoed en onze cultuurhistorie onvoldoende. Ons project is voor omliggende bedrijven en gemeenten een mooie aanleiding omdat ook aan te pakken. Maas en Waalgevoel Coppes meent dat er nog te weinig visie bestaat om tot een goede gezamenlijke regiopromotie te komen. “Er ligt een briefje van duizend in ieders tuin, maar niemand die dat ziet. Oké, er zijn wel uitzonderingen als bijvoorbeeld de Tuinen van Appeltern, die een echte ambassadeur voor de regio zijn, maar de noodzaak tot een gezamenlijke promotievisie ontbreekt nog te vaak.“ Ansen vindt dat de algemene versnippering zou moeten worden bestreden door betere branding “en dat betekent samenwerking op alle niveaus. Zo zou je Maas en Waal moeten presenteren als het ‘eiland op het Nederlandse vasteland. Kijk bijvoorbeeld eens naar hoe ze dat op de Wadden doen.

Daar kunnen we zeker van leren! Ik zie daarin een voortrekkersrol weggelegd voor de regio­ gemeenten. Zij zouden beter kunnen faciliteren om het echte ‘Maas en Waalgevoel’ te creëren.” Groter denken De drie ondernemers zien Groupworld als een ‘Gouden Kans’ om meer over de gemeentegrenzen heen te kijken. Harbers: Zo’n groepenpark is een mooie niche om voorzieningen voor diverse behoeften te combineren. Voor Maas en Waal is recreatie immers één van de weinige kansen voor marketing, innovatie en economische groei. Het draagt bij aan werkgelegenheid en leefbaarheid, maar dan moet je wel groter durven denken. We weten dat we geen Disneyland zijn, maar we hopen andere initiatieven te stimuleren.” Ansen ziet Groupworld eveneens als vliegwiel voor de regio en is blij dat de gemeente West Maas en Waal het project in de armen heeft gesloten. Coppes vult aan dat gemeenten, bewoners en ondernemers niet tevreden moeten zijn met een puntje van de taart, maar de taart groter moeten maken. “Dat betekent niet alleen dat je moet vooruitzien, maar ook moet improviseren. De tijd om groot te denken is aangebroken!” Tekst: RvL Foto’s: RvL en Groupworld

Schaal 1:2.000

Weg met oude tegenstellingen Volgens de drie is er in Maas en Waal goed samen te werken. Harbers: Dat is in het verleden al vaak genoeg gebleken. Doe waar je goed in bent, dan onderscheid je jezelf.” Ansen voegt toe dat visie daarbij heel belangrijk is, maar ook de wil om het samen te doen en elkaar daarbij iets te gunnen. Ook moet je goed beseffen wat je niét kunt. “Helaas wordt samenwerking ook nog al eens in de weg gezeten door onlogische bestuurlijke grenzen, kerktorenpolitiek en familieconflicten”, vertelt hij. “Nieuwe ontwikkelingen worden daardoor bemoeilijkt. Het is noodzakelijk dat dit gaat veranderen”oppes knikt: “Het lijkt soms wel of mensen het prettig vinden als het een ander niet goed gaat en dat frustreert groei.” Harbers meent dat júist samenwerking conflictpartijen bij elkaar kan brengen, maar dat vereist wel lef.

MAAS & WAAL


Sloopwerken bodemsaneringen asbestsanering grondwerken Wij wensen u een Voorspoedig 2015

Voor 煤w installaties staan wij 52 weken per jaar klaar! Als ondernemer wilt u dat uw machines en installaties optimaal renderen. Het razendsnel verhelpen van storingen 茅n goed onderhoud zijn daarvoor onontbeerlijk. Onze Service & Onderhoudsdiensten staan 24 uur per dag, 52 weken per jaar, voor u klaar. Dus 贸贸k in de vakantie en tijdens feestdagen. Neem de proef op de som en maak kennis met de service zoals wij die al 60 jaar in de praktijk brengen. Koningstraat 101, Druten T (0487) 518 555 E druten@huisman-elektro.nl W huisman-elektro.nl


17

BEDRIJFSVOERING het netwerk

BIZ: regionale binding met groot bereik

De businessclub Betuwe in Zaken (BIZ), die actief is in het gebied van de Lek, Rijn en Waal, is afgelopen jaar gegroeid dankzij de hoogwaardige content, sociale betrokkenheid en het regionale karakter. Dit vertelt Wim van Baal, voorzitter van BIZ. De businessclub sloot 2014 af met het BIZ Gala. “Dit was een mooie afsluiting van een jaar waarin we onderscheidend waren”, aldus Wim. Alexander Pechtold geeft lezing voor BIZ

Hoogwaardige content Het onderscheidend vermogen begint volgens Wim met hoogwaardige content. “Zo schenken we aandacht aan onder andere logistiek, economie en marketing met sprekers als politicus Alexander Pechtold, professor Martin Jan van Mourik en economist Wim Boonstra. Het is een platform voor ondernemers uit de totale regio om formeel en informeel te kunnen netwerken.”

deze avond door leden zelf gesponsord. Vis van Visboer Rob, vlees van Elings Meat Products, aankleding door Donkergroen, beveiliging door Securitas en noem maar op. Ik ben trots dat dit allemaal mogelijk was!” Wim van Baal

Sociale betrokkenheid BIZ steunt het selectieteam van voetbalclub TEC om hen te laten promoveren naar de Topklasse, maar ze steunen ook het G-team en het damesteam en proberen kinderen uit eigen opleiding naar het selectieteam te krijgen. Ook zorgden ze afgelopen jaar ervoor dat er landelijk 700 kinderen van het G-Voetbal een leuke dag hadden en kregen 1.250 kinderen uit de regio afgelopen kerst een kerstpakket. Regionaal karakter “Binnen een jaar zijn we uitgegroeid naar bijna honderd leden, afkomstig uit de regio. Zo zijn we voor drie jaar een samenwerking aangegaan met Stichting 4-Stromenland. Dit zorgt ervoor dat ondernemers een sterke regionale binding hebben met het bedrijfsleven en het kennisgebied verder kunnen uitbreiden.” BIZ Gala Op 15 december pakte BIZ groots uit met een gala. Bijna driehonderd ondernemers in ‘black tie’ werden ontvangen in De Prinsenhof in Buren. Dankzij een verloting, veiling en viergangendiner konden ze een mooie bijdrage leveren aan het Sterrenfonds, G-Voetbal en stichting Batouwe Minder Validen Golf. De avond bestond verder uit optredens van bekende artiesten. “Bovendien werd

Over BIZ Betuwe in Zaken (BIZ) is oorspronkelijk 3,5 jaar geleden begonnen met een initiatief. Een aantal heren wilden een regionale voetbalclub naar de Topklasse helpen. Na veel onderzoek te hebben gedaan en gesprekken gevoerd te hebben met FC Twente is het initiatief een jaar geleden uitgebouwd tot een businessclub, die nog niet in het gebied tussen Den Bosch, Utrecht en Nijmegen te vinden was. BIZ steunt onder andere de voetbalclub TEC en brengt regionale ondernemers bij elkaar.

MAAS & WAAL


BEDRIJFSVOERING TOPONDERNEMING

Arno van Helden

Ondernemen met lef! Van Helden Relatiegeschenken zoekt verbetering en groei Het gaat Van Helden Relatiegeschenken uitstekend. Het Tielse bedrijf werkt er, naar eigen zeggen, dagelijks hard aan om op tot de top in de branche te behoren en tegelijkertijd te groeien. Daarbij staan de meerwaarde bij de positionering van merken, het versterken van bedrijfsimago of de marketing van het product centraal. Maar ben je daarmee ook een toponderneming? IN2 Maas & Waal ging met directeur Arno van Helden in gesprek en confronteerde hem met de, voor lezers van dit magazine inmiddels bekende, vijf succesfactoren voor een High Performing Organisation.


19 In de vergaderruimte van het Tielse familiebedrijf zit ik tegenover Arno van Helden. Hij oogt scherp en straalt een no-nonsense-mentaliteit uit. Ontspannen maar scherp luistert hij naar mijn vragen en laat me ze meermaals herhalen, schijnbaar om er zeker van te zijn dat hij mijn woorden perfect interpreteert. Succesfactor 1: Het management is van hoge kwaliteit, wat wil zeggen dat ze het vertrouwen geniet van de medewerkers, besluitvaardig is en resultaatgericht. Van Helden leunt voorover. “Klopt helemaal”, zegt hij. Ons personeel laat merken dat ons succes vertrouwen geeft, maar vooral ook dat zij geloven in onze manier van werken. Er zijn korte lijnen tussen de directie en de rest van het personeel en de directieleden zijn allemaal operationeel actief. We zijn betrokken bij ons personeel en weten wat er gaande is. Besluitvaardigheid zit ins ons DNA. We denken weliswaar goed na, maar zorgen ervoor dat we snel kunnen beslissen als dat nodig is. Bij ons geen ellenlange vergaderingen, maar werken op gevoel. Direct doorhakken van knopen hoort daarbij, net zoals leren van je fouten.” Succesfactor 2: De medewerkers zijn van hoge kwaliteit, dat wil zeggen ‘flexibel en erop uit om te presteren’, zowel bij mee- als tegenwind. Bovendien zijn ze afkomstig uit verschillende sociale, culturele en generationele groepen. Volgens van Helden zijn zijn medewerkers resultaatgericht en flexibel. “Ze snappen allemaal uitstekend dat, als er veel werk ligt, er overgewerkt moet worden. Daar zijn ze in het geheel niet bang voor. Ik krijg van mijn mensen de 100% commitment die ik verwacht. Natuurlijk is er ook ruimte voor een praatje of een grap, maar als er gewerkt moet worden, werken ze. We werken met mensen van een groot aantal nationaliteiten en in leeftijd variëren ze van 18 tot 65 jaar. Het opleidingsniveau varieert van laaggeschoold tot universitair en er is een bijzonder laag verloop.” Succesfactor 3: Het bedrijf richt zich in zijn besluitvorming niet alleen op aandeelhouderswaarde, maar op de belangen van alle stakeholders, klanten en de medewerkers voorop. Belangrijke besluiten worden genomen vanuit een horizon van een jaar of tien. Aandeelhouderswaarde staat volgens van Helden in zijn bedrijf zeker niet voorop. “We zijn een familiebedrijf, dus continuïteit, werkgelegenheid en

lange-termijn denken zijn belangrijker. We investeren dan ook een groot deel van onze winst in de organisatie. Groei is daarbij een groot en nobel streven. We zijn dus continue op zoek naar opportunities, productiemarkten en verkoopkanalen. Een periode van vijf jaar is daarbij enigszins te voorzien, langer niet. Dat pst niet meer in de huidige economie. De behoefte van onze klanten bepaalt de handel en daarom besteden we veel aandacht aan marketing en promotie.” Succesfactor 4: Een HPO-bedrijf is actiegericht. De leiding ‘communiceert’ niet, maar luistert vooral naar zijn organisatie. Fouten mogen gemaakt worden, maar leiden na analyse tot onmiddellijke actie. Actie is volgens Van Helden bijzonder belangrijk in de huidige markt. “… maar ook aanpassingsvermogen, betrouwbaarheid en slimheid. Kortom: ondernemen met lef! Dat betekent niet alleen dat je je richt naar de marktbehoefte , maar ook dat je daar creatief mee bezig gaat. Je moet niet alleen je assortiment steeds verder uitbreiden, maar ook bereid zijn om te leren van je eigen fouten en die van anderen. Helderheid, transparantie en eerlijk handelen zijn daarbij van essentieel belang, maar ook een goede onderlinge samenwerking is onontbeerlijk, net als de wil om te groeien en continue aandacht voor verbetering van je service. Zo zijn bijvoorbeeld onze levertijden tussen 2008 en nu met de helft ingekort en bieden we onze klanten altijd helderheid over ons aanbod.” Succesfactor 5: Continue verbetering én continue vernieuwing gaan samen. Er is enerzijds een niet-aflatende drive om de processen te verbeteren en anderzijds een non-stop innovatieproces van nieuwe producten en diensten die het unieke aanbod van de organisatie in de markt versterken. Volgens van Helden zijn verbetering en innovatie de zaken waar het dagelijks om draait. “Jaarlijks nemen we zo’n 3000 nieuwe producten op in ons assortiment. Daarbij springen we zo veel mogelijk in op de trends. De vraag naar gebruiksartikelen die kunnen helpen bij het ondersteunen of vergroten van naamsbekendheid groeit nog steeds, dus is het zaak dat je er alles aan doet om het bereik van je klanten te vergroten. Je moet de consumentenmarkt dus goed in de gaten houden en heel ver gaan in je service. Aan elke nieuwe realiteit passen we ons dan ook zo goed mogelijk aan. Zo willen we niet de grootste worden, maar wel de beste!” Tekst en foto’s: RvL

‘Helden varen hun eigen koers’ MAAS & WAAL


DBB staat voor DOELBEWUST BEWEGEN

Manuele therapie Sportfysiotherapie Oedeemtherapie Bekkenfysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie

Diverse oefengroepen die gericht zijn op: Fitheid (val) Preventie Diabetes, Copd en hartrevalidatie We bewegen SAMEN maar ieder naar eigen vermogen!

De Hofstede Bedrijfsfysiotherapie geeft op een praktische en doeltreffende wijze invulling aan datgene wat nodig is om de fysieke arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het ziekteverzuim door klachten te minimaliseren. Ook bij dreigende uitval van medewerkers is een bedrijfsfysiotherapeut in staat om snel en effectief te interveniëren.

Aangesloten bij Nederlandse Vereniging BedrijfsFysiotherapie

Maurice Kuijpers Bedrijfsfysiotherapeut Jan van de Geijn Bedrijfsfysiotherapeut

Bart Rongen Fysiotherapeut DBB

De Hofstede fysio -manuele therapie Wilhelminalaan 106B Beuningen T 024 675 1804 F 024 675 1808 info@dehofstedebeuningen.nl ww w.dehofstedebeuningen.nl

HÉÉÉÉÉL VOORDELIG OP WINTERSPORT

€350,8 dagen incl. 2.000km v.a.

(Prijsvoorbeeld)

Inclusief: Benodigde verzekeringen Winterbanden

24-uurs pechhulpdienst Gratis extra bestuurders

Sneeuwkettingen

Gratis navigatiesysteem

Hegeman Autoverhuur www.hegeman-autoverhuur.nl

Nieuwe Dukenburgseweg 13 | Nijmegen Telefoon: 024 3 81 71 04 Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorwaarden van deze aanbieding staan vermeld op www.hegeman-autoverhuur.nl

Untitled-21 1

04-12-14 14:37

eb Personeelsdiensten B.V.

eerlijk en beter

Burgemeester Meslaan 102 | 4003 CD Tiel | tel.:0344-605076 | fax:0344-663096 info@eb-personeelsdiensten.nl | www.eb-personeelsdiensten.nl 0125452.pdf 1

11-11-2014 9:50:22


In bedrijfsfinanciering is meer mogelijk dan u denkt PEER Bancair en Bedrijfsadvies helpt ondernemers bij succesvol financieren Na 19 jaar als accountmanager en adviseur bedrijven bij de Rabobank te hebben gewerkt, vond financieel expert Gerrie Peer het tijd voor een nieuwe uitdaging. Hij wilde meer buiten vaststaande kaders werken en denken en niet meer het gevoel hebben om heen en weer geslingerd te worden tussen het belang van de bank en dat van de klant. Om die reden begon hij kort geleden voor zichzelf en vertelt op deze pagina hoe zijn expertise van toegevoegde waarde kan zijn voor ondernemers.

De juiste taal spreken

“Ik spreek de taal van de ondernemer én die van de bank”, vertelt Gerrie Peer, “en kan daarom uitstekend een schakel tussen hen beiden zijn. Ik heb gemerkt dat er onder ondernemers een behoefte bestaat aan een intermediair, om hen te helpen hun financieringsbehoeften goed bij de bank te motiveren. Banken staan immers niet meer als vanzelf te springen om zomaar krediet te verstrekken. Ik kan ondernemers helpen om hun plannen zodanig in te richten, dat hun vraag om financiering een grotere kans maakt om te worden gehonoreerd.”

Inzichtelijk maken en ontzorgen

“Daarnaast beschik ik over een uitgebreid netwerk van financieel experts die iets toe kunnen voegen aan de opdracht. Ik werk daarnaast niet alleen oplossings- en resultaatgericht, maar besteed ook veel aandacht aan het verbinden van opdrachtgever en financier. Desgewenst adviseert Peer Bancair en Bedrijfsadvies ook bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Hoofdtaak is echter ervoor te zorgen, dat plannen die normaal gesproken zouden stranden, toch slagen. Heeft uw bedrijf of bedrijfsproject behoefte aan financiering door een bank, of bent u op zoek naar investeerders, neem dan eens contact op. “U zult versteld staan van de mogelijkheden.”

Ondernemers hebben volgens Peer vaak geen goed beeld van hoe banken naar financiering kijken. Ik maak dat inzichtelijk en help mijn opdrachtgever om zijn plan aan te passen, het bij de bank te presenteren en te ‘masseren’ en ik bemiddel daarbij. Dan zie je de kansen op honorering behoorlijk toenemen. Mijn toegevoegde waarde ligt dus niet alleen in het bemiddelen, maar ook in ontzorgen. Ik kan daarbij bepaalde taken op me nemen, waar de ondernemer geen tijd of kennis voor heeft.”

Veel mogelijkheden

De markt voor financiering is volgens Peer veel breder dan ondernemers in het algemeen beseffen. “Dat is gunstig voor hen, want als banken geen krediet willen verstrekken, zijn er zeker nog andere mogelijkheden. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan crowdfunding, crowd investment en leasing & factoring. Ik ken de weg in die wereld en kan ondernemers dus ook helpen bij de juiste keuze van hun financieringswijze. Ik werk daarvoor samen met Credion, een landelijke organisatie die bedrijfsfinancieringen realiseert, zowel met binnen- als buitenlandse financiële aanbieders. Ook voor verhuurd vastgoed, zoalsstudentenpanden, biedt dat extra kansen.”

Credion is een financiële adviesorganisatie op het gebied van advies en begeleiding van financieringsvraagstukken voor het MKB. Met meer dan 30 vestigingen is Credion in staat meer kanalen open te breken voor voor MKB-financieringen zodat er, naast de banken, ook veel alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen worden. Ons credo luidt: ‘Credion realiseert geld om te ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor.’

Deels no-cure-no-pay

Na het eerste contact maakt Peer een afspraak met de klant. “Die is altijd gratis als de koffie goed is”, grapt hij. “Samen met de ondernemer ga ik dan de mogelijkheden inventariseren, waarna ik een opzet maak met een planning en een offerte. Op het moment dat de ondernemer ook daadwerkelijk opdrachtgever wordt, werk ik op basis van een vaste vergoeding en een succesfee; een deel van mijn dienstverlening vindt dus plaats op no-cure-nopay-basis. Ik betaal mezelf terug. ”

Maatwerk

Peer Bancair en Bedrijfsadvies onderscheidt zich met name door de kwaliteit van maatwerk; ervaring, een no-nonsense-aanpak, en niet meer of ingewikkelder doen dan nodig is vindt Peer bij uitstek tot zijn kwaliteiten behoren.

Fazantlaan 51 6641XV Beuningen Tel. 06-83599301 www.peeradvies.nl info@peeradvies.nl


KENNIS & MARKT innovatie

Snelle innovatie agrarische sector Soms lijkt innovatie wel een toverwoord, maar praktische modernisering van bedrijfsvoering en materieel is eigenlijk een continue ontwikkeling binnen de moderne economie. Zo ook in het agrarisch loonwerk en het grondverzet. Daar ligt de nadruk echter op innovatie van machines en meetapparatuur. IN2 Maas en Waal sprak met twee eigenaar van loon- en grondverzetbedrijven over de ontwikkelingen. Redenen voor innovatie Maarten Dekkers is directeur van een loon- en grondverzetbedrijf in Maasbommel, Sjoerd Smits heeft eenzelfde bedrijf in Alphen. Ze zien beiden een sterke ontwikkeling als het gaat om modernisering van materieel. Dekkers: “Innovatie ontstaat om drie redenen: het genereert meer winst, het helpt om voedseltekorten en het terugdringen van landbouwareaal op te vangen en het is noodzakelijk vanwege strengere duurzaamheidseisen. Lag de nadruk in de jaren ’80 en ’90 nog op de machines, momenteel richten de ontwikkelingen zich vooral op elektronische ontwikkelingen in dataverwerking en informatievoorziening. Dat vereist tevens aangepaste scholing.” Gevolgen van innovatie Voor de mens hebben de innovatieve ontwikkelingen duidelijke gevolgen. Dekkers: Naast het verrichten van feitelijke arbeid moeten we steeds meer gaan analyseren hoe we arbeid kunnen optimaliseren. Voor ondernemers in onze branche is er steeds meer een adviserende rol weggelegd. We moeten meedenken over de inzet van machines en over grond- en procesanalyse.” Smits ziet ook duidelijke veranderingen in het werk zelf. “Chauffeurs van machines worden meer operators met vooral een controlerende functie, want de opmars van de precisielandbouw is onstuitbaar.”

Slimmere technologie De continue groei van de landbouwcapaciteit vereist steeds moderner materieel en de ontwikkelingen daarin gaan dan ook hard. Smits: “Machines werken tegenwoordig nauwkeuriger en effectiever dan mensen. Positiebepaling kan met machines tegenwoordig op de centimeter nauwkeurig en robots kunnen inmiddels onkruid onderscheiden van plantjes. Vooral bij repeterende werkzaamheden zie je dan ook een snelle ontwikkeling.” Dekkers ziet dat ook: “Machines worden niet alleen sterker, maar ook slimmer en besturing en onderhoud vereist steeds minder personeel. Computergestuurde meetapparatuur geeft steeds meer informatie, waarmee je de productiviteit van de grond kunt verhogen zonder het milieu extra te belasten.” Hogere eisen De eisen voor mens en milieu worden steeds hoger. Smits: onze medewerkers moeten steeds hoger geschoold zijn om met de moderne apparatuur en machines om te gaan.” Dekkers zit ook wereldwijd strengere emissieafspraken en een omslag van dure benzine naar schonere en effectievere brandstofsoorten als LNG en CNG. “Dat leidt ook tot een andere verkoopstrategie van machineproducenten. Zij proberen de wensen van hun klanten steeds beter in te


23 Gewasbesproeiing met drones

GPS-gestuurde maaimachine Voerrobot

schatten, onder meer door overleg met hen. Die ontwikkeling is afhankelijk van de economische stabiliteit. Die remt de snelheid van innovatie nog wel eens af.” De toekomst Voor de toekomst van de Nederlandse agrarische sector ziet Smits vooralsnog geen streven naar volledige robotisering: “Menskracht blijft altijd nodig voor controle en het Nederlandse landbouwareaal is voor zo’n ontwikkeling ook te klein.” Dekkers ziet Nederland wel vooroplopen als het om innovatie gaat. “Er moeten steeds meer monden gevoed worden vanuit minder beschikbare grond. Ons voedselpatroon zal daardoor veranderen en dat gebeurt ook al. Kennisvergroting en technologische modernisering zullen ervoor zorgen dat we in Nederland, ook in de toekomst, genoeg te eten zullen hebben.” Tekst: RvL

foto’s: RvL, MD en JS

Maarten Dekkers

Sjoerd Smits

MAAS & WAAL


Laat de winter maar komen

Wij zijn er klaar voor!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een succesvol maar bovenal gezond nieuwjaar!

van Heemstraweg 38 E van Heemstraweg 38 E 6658 BENEDEN LEEUWEN 6658 KHKH BENEDEN LEEUWEN tel 0487 591817 18 tel 0487 59 17 info@maasenwaalschoonmaak.nl info@maasenwaalschoonmaak.nl


KENNIS & MARKT trendspotting

Zijn wie je bent

25

Imago als omzetstimulator In deze rubriek zetten we dit keer een wetenschapper en een ondernemer tegenover elkaar om te bezien welke rol imago, imagebuilding en branding kunnen spelen in de bedrijfsvoering en hoe je daaraan als ondernemer het best aandacht besteedt. Prof. Dr. Allard van Riel, hoogleraar Marketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen bespreekt met Frenk Sprangers, communicatiespecialist uit Oss, hoe een goed imago bij kan dragen aan een positief bedrijfsresultaat. Allard van Riel en Frenk Sprangers

“Het belang van imago is pas sinds 10, 15 jaar erkend”, vertelt Van Riel. “ Bedrijven beseffen nu dat je aan een goed product allen niet meer voldoende hebt. Klanten en relaties willen zich kunnen associëren met een herkenbaar imago en je ziet dan ook dat CEO’s de laatste tijd steeds meer op de voorgrond treden en gaan staan voor de boodschap van hun bedrijf.” Sprangers knikt: “Branding van toegevoegde waarde is belangrijk voor bedrijven in de nieuwe economie. ‘Internal branding’ is daarbij bijzonder belangrijk. Ondernemers moeten hun personeel meenemen in hun belofte aan de markt.” Uitstralen Volgens Sprangers gebeurt dit nog veel te weinig: “Imago is een vehikel, waarmee ondernemers graag zaken ‘afkopen’. Maar daadwerkelijk waarmaken waar je als organisatie voor staat vraagt om verdieping. Communicatie moet in een zo vroeg mogelijk stadium de brug slaan tussen de boodschap extern en het in praktijk waarmaken, intern. ” Ook Van Riel erkent dat en merkt daarbij op: “Veel Bedrijven zijn vaak intern gefocust en treden slecht in contact met hun omgeving. Ze zijn zich er te weinig van bewust dat externe communicatie cruciaal is. En dat iedereen in de organisatie een rol heeft in het uitdragen van het imago.” Doordringen Volgens Sprangers en Van Riel is communicatie anno nu niet denken, maar doen. Een bedrijf dat de crisis heeft doorstaan is per definitie innovatief. Het goed vertalen van deze ‘kracht’ naar binnen, is nu belangrijk. Communicatie kan hierin belangrijk werk doen. Desondanks wordt

hier nauwelijks budget voor gereserveerd. Terwijl het juist bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. Sprangers: “ Het is dus zaak om zo dicht mogelijk bij het verdienmodel van de ondernemer te blijven. Communicatie goed inzetten betekent minder strategisch en meer verbindend werken. Bewustwording vervangt gerichte marketing om tot betere verkoopcijfers te komen. Het gehele personeel is daarbij ambassadeur van het bedrijf. Als ondernemer moet je ervoor zorgen dat je bent wat je zegt, je slagkracht laten blijken en ervoor zorgen dat je personeel trots is op hun bijdrage in het proces.” Prikkels overdragen Het onderwijs heeft volgens Van Riel een nieuwe taak in de bewustwording van het belang van communicatie. “We benadrukken steeds meer de essentiële rol van de buitenwereld, want als ondernemer én klant ben je onderdeel van hetzelfde systeem; het beeld van je bedrijf maak je samen. We willen dus meer onderzoek gaan doen voor ondernemers en een verbeterslag in stages maken. ” Sprangers ziet goede samenwerkingskansen tussen onderwijs en ondernemers. Het gaat er om dat we naar studenten een prikkel overdragen, zodat ze straks een proactieve rol kunnen pakken in het organiseren van de communicatie. Dat is dus meer dan alleen teksten schrijven. Het onderwijs moet worden afgestemd op de nieuwe rol van communicatie. Ondernemers moeten gaan beseffen dat integrale communicatie van cruciaal belang is.” Tekst & Foto’s: RvL MAAS & WAAL


Jurato B.V. Tom van Oijen

Juridisch advies voor bedrijven én mensen

Jurato B.V. is een moderne, allround organisatie op het gebied van juridisch advies en rechtsbijstand. Doelstelling is om ondernemers, particulieren en non-profitorganisaties op een laagdrempelige en proactieve wijze te ondersteunen. Het bureau beschikt over uitgebreide, actuele kennis en ervaring en werkt intensief samen met accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs. Ook onderhoudt Jurato goede contacten met diverse gespecialiseerde advocaten en notarissen en is aangesloten bij de beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs NEVOA.

Directeur/eigenaar van Jurato B.V. is Leeuwenaar Tom van Oijen (32). Hij vindt zichzelf niet alleen een jurist: “Ik heb weliswaar een brede studie achter de rug, maar kom zelf uit een ondernemersachtergrond. Daarom is onze betrokkenheid bij ondernemers niet puur juridisch, maar gaat het ons ook om het houden van feeling met business en klanten en het leveren van een bijdrage aan hun groei en bedrijfsresultaten. Van ambtenaar tot particulier en bedrijfsjuridisch adviseur Van Oijen deed zijn eerste ervaring op als algemeen juridisch adviseur bij de gemeente West Maas en Waal. “Deze periode was voor mij zeer leerzaam waarbij ik brede ervaring heb opgedaan. Maar ik wilde voor mezelf de lat hoger leggen. Er werd vanuit mijn privé- en zakelijke netwerk al dikwijls een beroep op mijn juridische kennis gedaan en daarom besloot ik in 2012 om voor mijzelf te beginnen. Daarbij was en is het een uitdaging om mensen verder te helpen bij juridische problemen en ondernemers te ondersteunen bij het leggen van een stevig bedrijfsfundament.” Samenwerking DK Accountants & Adviseurs In 2013 kwam Van Oijen in contact met DK Accountants & Adviseurs, dat verschillende regionale vestigingen heeft. Van Oijen: “In eerste instantie waren zij op zoek naar een jurist voor hun organisatie, maar het contact leidde uiteindelijk tot een samenwerking. Mijn focus ligt op het Land van Maas en Waal maar door de samenwerking met DK Accountants & Adviseurs is de klantenkring uitgebreid. Vanuit diverse locaties kunnen we onze klanten, proactief en flexibel van dienst zijn. We doen dat op een toegankelijke manier en kijken verder dan alleen het puur juridische. We voelen niet alleen de ondernemersmentaliteit aan, maar ook de mensen.”

Dienstverlening Jurato richt zich vooral op het voorkomen van juridische conflicten en geschillen. Dat realiseert het bureau door u tijdig van duidelijk advies te voorzien en te fungeren als uw eigen bedrijfsjurist. Het begeleiden bij de totstandkoming van juridische documenten, zoals contracten, is daarbij een belangrijk onderdeel. Mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, ook dan staat Jurato u bij. Van Oijen: “Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring, en adviseren op de meest uiteenlopende juridische onderwerpen zoals: contracten, algemene voorwaarden, ondernemingsrecht, incasso, faillissementen, aansprakelijkheid, arbeidsrecht, ontslag, vastgoed- en omgevingsrecht, gerechtelijke procedures, etc. Daarbij onderscheiden we ons door laagdrempeligheid, korte lijnen, een pragmatische houding en, zeker niet onbelangrijk, een concurrerend tarief!” Heeft u een specifieke juridische vraag, of wilt u eens van gedachten wisselen? Neem dan vrijblijvend contact op. Jurato B.V. is u graag van dienst.

info@jurato.nl www.jurato.nl


DK Accountants & Adviseurs Betrokken bij uw onderneming! Een goede accountant verdient zich niet alleen terug, maar is tevens een spiegel en luisterend oor voor uw ondernemerschap. DK Accountants en adviseurs hecht bijzonder aan optimaal persoonlijk advies en financiële dienstverlening. Laagdrempelig en eigen, maar ook modern en vooruitstrevend, dat is de benaderingswijze van dit bijzondere accountantsbedrijf. Partner Perry Roeffen (48) vertelt over de passie, de gedrevenheid en het streven naar optimale dienstverlening van dit bijzondere accountantsbedrijf. Perry Roeffen “Sinds 2011 ben ik partner bij DK Accountants & Adviseurs, samen met accountant Albèrt de Koning, fiscalist Fred Rink en accountant Henk Bleijenberg. DK Accountants & Adviseurs heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Bij mijn aantreden in 2011 hadden we twee vestigingen, in Tiel en Veenendaal. Inmiddels is het aantal vestigingen gegroeid tot vijf, en van 30 tot 70 medewerkers in diverse disciplines. We bedienen zowel kleinere MKB-cliënten als grote bedrijven en doen dat op een ‘down-to-earth’- en no-nonsense-manier. Ons werk doen we met grote passie en bevlogenheid en met een grote betrokkenheid naar onze cliënten.” Onderscheiden Roeffen vervolgt: “Als financieel ondernemer erken je het belang van onderscheiding. Bij DK Accountants & Adviseurs doen we dat niet alleen door een grote persoonlijke betrokkenheid en door met de cliënt mee te denken, maar we onderscheiden ons ook vooral door onze tariefvorming. Door een lage overheadstructuur, een ver geïntegreerde ICT-structuur en goed omgaan met onze eigen kosten kunnen we de laagste tarieven hanteren. Dat sterke management wordt dus niet vertaald naar hoge kosten.” innovatieve dienstverlening DK Accountants & Adviseurs heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in ICT en de daarbij behorende dienstverlening. “cliënten kunnen overal ter wereld inloggen, wij kunnen desgewenst meekijken en onze dossiervorming geschiedt geheel elektronisch. We werken in een totaal geautomatiseerde omgeving met een uitgebreid klantenportaal, waarbij de nadruk ligt op gemak en communicatie. Cliënten lopen echter ook nog steeds bij ons binnen en er is altijd tijd voor een gesprek. Dat cliëntcontact vinden we uitermate belangrijk, want het gaat niet alleen om de cijfers, maar ook om het verhaal erachter. Proactief adviseren achter de schermen is dan ook ons devies.” Uitbreiding dienstenpakket Naast de MKB-Clientèle richt het accountantskantoor zich ook op de internationale markt. Roeffen: “We werken inmiddels samen met AGN International, een wereldwijde associatie onafhankelijke accountants- en adviesbedrijven. Daardoor kunnen we onze cliënten nóg beter adviseren bij internationale vraagstukken. Daarnaast hebben we sinds 2014 de AFM-vergunning, zodat we gecertificeerde controles kunnen uitvoeren. Ook specialiseren we ons steeds verder in salarisverwerking en in optimale loonadministratie. Daar-

DK Accountants & Adviseurs

• Accountancy • Fiscale en juridische advisering/financiële planning • Salarisadministratie / HRM-advisering • Corporate Finance / Corporate Recovery • Financieel (interim)management • Administratieve dienstverlening bij combineren we de kennis vanuit de gespecialiseerde salarisadviespraktijk met onze uitgebreide accountantservaring. Ook adviseren we steeds vaker als het gaat om financiële planning, bijvoorbeeld bij echtscheiding, nalatenschap en pensioen. Daarbij maken we gebruik van een groot netwerk van banken, assurantiekantoren en hypotheekverstrekkers.” Ondanks dat DK Accountants & Adviseurs zo sterk groeit, blijft het volgens Roeffen nadrukkelijk draaien om de betrokkenheid en service voor de klant. Hij besluit dan ook met een uitnodiging aan elke ondernemer: “Begin 2015 eens met een andere visie op uw onderneming en laat DK Accountants & Adviseurs die versterken met daadkracht, persoonlijke betrokkenheid en korte lijnen. DK Accountants & Adviseurs wenst u een goed, gezond en succesvol 2015!”

Tiel Veenendaal Nieuwegein Putten Amsterdam

0344-627600 0318-500005 030-6046033 0341-437444 020-3012176


IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van In deze laatste uitgave van 2014 aandacht voor de verkiezing van de IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het Jaar en de ondernemers Top 10. Dit jaar ook een impressie van wat er op zakelijk gebied in onze regio opviel: Opvallende ondernemers, opmerkelijke gebeurtenissen, jubilea, verhuizingen en nog veel meer. Lees en kijk terug naar weer een bijzonder ondernemersjaar.

IN2 Maas & Waal Ondernemers Top 10, 2014 De redactie van IN2 Maas & Waal heeft, in overleg met de redactieadviesraadleden, een lijst van ondernemers opgesteld, die in 2014 in het oog sprongen door opvallende prestaties. De Top 10 is hieronder in willekeurige volgorde weergegeven:

Hans van Leeuwen, Beneden-Leeuwen. Een bijzonder sociale ondernemer die geen kans onbenut laat om zijn steentje bij te dragen aan het zakelijke en maatschappelijke leven van ‘zijn’ dorp. Niemand die voor niets bij hem komt. Een ondernemer die niet bang is om op het hoogtepunt te stoppen, maar die voldoende in zijn mars heeft om met nieuwe kansen aan de slag te gaan. Hans Peters/Monique Kauffman, Dekker vd Vegt, Nijmegen. Innovatieve ondernemers, die met visie en hulp van een trouwe klantenkring een financieel gezond bedrijf van de ondergang wisten te redden. Het meest succesvolle voorbeeld van crowdfunding in Nederland tot nu toe! Bart van Kraaij, Grow Concepts, Druten. Van Kraaij is een jonge ondernemer die met frisse ideeën en gevoel voor samenwerking initiatieven ontplooit en daarmee op het gebied van educatie in Maas en Waal een nieuwe trend zet. Dat hij daarbij zowel kansen voor jongeren als ouderen ziet, maken van hem een allround-ondernemer in zijn branche. Dorien Schonenberg, Dorien.nl Anti-Ageing Center, Druten. Dorien onderscheidt zich door in een vechtmarkt continue te innoveren. In moeilijke tijden durft zij het aan om een nieuwe eigen beautylijn te lanceren. Het is Doriens passie om de unieke schoonheid van iedere vrouw volledig tot zijn recht te laten komen. Peter Dikker & Ted van der Netten van Stigt, De Vree en Sliepen, Tiel. Met zijn 125 jaar is De Vree en Sliepen nog steeds een van de meest gerenommeerde bouwbedrijven van Tiel en wijde omgeving. Voor duurzaam, innovatief, kwalitatief, onderscheidend en effectief bouwen zijn zij beloond met de titel Ondernemer van het Jaar 2014 in de regio West Betuwe, categorie Industrie en Dienstverlening.

Rob Ansen Aan het eind van ieder jaar wil de redactie van IN2 Maas & Waal een inspirerend, betrokken en succesvol ondernemer in het voetlicht zetten en daarmee laten zien dat we trots kunnen zijn op wat de regio aan ondernemerschap te bieden heeft. Vorig jaar was Chris van Oijen de eerste die de eer te beurt viel. Dit jaar hebben de uitgevers en redactie van Businessmedia4all de keus laten vallen op Rob Ansen, directeur van Groepen.nl en eigenaar van vakantieboerderij Olpoda en IJssalon Ohlala uit Beneden-Leeuwen en van Gasterij De Dijkgraaf in Maasbommel. Rob onderscheidt zich in zijn zakelijke carrière, doordat hij niet alleen zijn kansen benut, maar daarbij ook expliciet de samenwerking zoekt. Dit jaar was hij ook, samen met zijn vrouw Josien, genomineerd voor de titel van Ondernemer van het Jaar 2014 Maas en Waal. Deze nominatie zegt al wel iets over de waardering van zijn collega-ondernemers. Rob vindt dat je zijn manier van zakendoen op een positieve manier eigenzinnig kunt noemen. Die eigenzinnigheid zorgt ervoor dat hij zijn neus volgt en creatieve ideeën gewoon doorvoert. Rob is ook politiek actief geweest, als fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor de FD-Beneden-Leeuwen. Daarnaast was hij medeoprichter en vicevoorzitter van Gastvrij Maas en Waal. Hij heeft zich altijd sterk gemaakt om de regio op alle niveaus op de kaart te zetten. Voor de nabije toekomst is hij betrokken bij het concept ‘Groupworld, dat volgens hem een boost voor de regio gaat worden. Rob’s gedrevenheid en betrokkenheid bij de leefbaarheid en het economisch succes van Maas en Waal, maken van hem volgens het team van IN2 Maas & Waal een terechte IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het Jaar 2014.


29 39

het Jaar 2014: Rob Ansen

IN2 M

aas &

Waa Pers l oonlijk van h heid et Ja ar

2014 MAA

S&

“Ondernemen houdt nooit op. Een ondernemer denkt altijd verder”

WAA L

Heske Groenendaal, Metaglas, Tiel. Heske is niet alleen een ondernemer die innovatief en duurzaam bouwen hoog in het vaandel heeft. Ook op politiek en maatschappelijk gebied onderscheidt zij zich door betrokkenheid en haar grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van ‘haar’ regio. Joep Kempkes, Kemkens Installaties, Oss. Joep combineert in zijn dagelijkse leven zakelijk instinct en maatschappelijke betrokkenheid. Als ondernemer is hij gedreven in innovatie, maar ook in klantvriendelijkheid. Als voorzitter van voetbalvereniging FC Oss kun je hem ronduit positief fanatiek noemen. Een ondernemer met trots op zijn oorsprong. Gebroeders Chang, Orient Plaza, Nijmegen. Het jubilerende Orient Plaza valt op door de bijzondere aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Die visie leidt enerzijds tot een divers horecabedrijf met uitstekende service en anderzijds tot duurzame ontwikkeling en hergebruik van afvalstromen. Jack Muller, Jack Muller bv Beuningen. Muller is een lichtend voorbeeld van een doorzetter. Zijn Staal Service Center in voorgelakt en voorbekleed plaatstaal in Wijchen is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van internationale faam. Jack’s sterke rechtvaardigheidsgevoel en betrokkenheid bij de wereld om hem heen bewijzen dat winststreven en sociale bewogenheid uitstekend samengaan. Marieke de Ruiter, Natuurlijk Bloemen van Marieke, Druten. Marieke is een zeer sociale ondernemer met een groot creatief gevoel. Door het organiseren van onderscheidende workshops voor haar klanten, het perfectioneren van haar eigen stijl en haar bijzondere aandacht voor trends heeft zij haar bedrijf in Druten en daarbuiten op de kaart gezet.

MAAS & WAAL


Vier trends voor MKB-ondernemers in 2015:   Van schaarste naar overvloed De nieuwe werkelijkheid: 7 miljard mensen waarvan 3 miljard verbonden via internet. En tegelijkertijd een schaarste aan grondstoffen. Wat als je op een andere manier zou denken? Denk in overvloed in plaats van schaarste. Van vast personeel naar een wereldwijde flexibele schil aan kennis en personeel, van papier van hout naar papier van steen, van katoen naar bamboe, van distels naar plastic, van afval naar grondstof. Van privacy naar vertrouwen als betaalmiddel Consumenten laten steeds meer persoonlijke informatie achter op internet. En zijn bezorgd over hun privacy. Het bedrijf dat het vertrouwen van zijn klanten weet te winnen heeft de toekomst. Daartegenover staan bedrijven als Facebook en Google die steeds meer onder vuur komen te liggen doordat ze data van hun klanten verzamelen en privacy schenden. Alles draait om vertrouwen.  Van information-overload naar connected learning Techniek maak het makkelijker om te verbinden en te leren van anderen met dezelfde interesse. Leren doe je niet meer alleen op school. Iedereen is leraar. ‘Connected learning’ is het antwoord op de stortvloed van informatie in de 21ste eeuw. Een gemeenschappelijk doel en interesse verbindt. Een leven lang leren is voor iedereen mogelijk. Van tekst naar beeld Tekst is uit, beeld is bezig met een explosieve opmars. Infographics, video, animaties: alles draait om visuele communicatie. Kinderen leren LOOMbandjes maken via YouTube-video’s, de IceBucket Challenge verspreidt zich razendsnel over de planeet via filmpjes op social media. In de Verenigde Staten is Snapchat (foto’s) vele malen populairder dan WhatsApp (tekst). De halve wereldbevolking kan foto’s en filmpjes met elkaar delen: waar en wanneer dan ook. Voor een YouTubevideo. Doe je dat goed, dan delen je fans je video via social media. Bron: MKB Servicedesk.nl

Opvallend JUBILEA

VERHUISD

Kuijpers Schildersbedrijf uit Druten en

Kookcollege Wijchen verhuisde van

Beneden-Leeuwen bestaat dit jaar 100 jaar en is bij koninklijke beschikking benoemd tot hofleverancier.

de Nieuweweg naar de Edisonstraat 1. Eigenaar Marcel Weber zet daar zijn kookworkshops voort.

Ook Loonbedrijf Dekkers uit Alphen viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan.

Plusmarkt Druten verhuisde van de

Moeke Mooren, het allround-horeca­ bedrijf uit Appeltern bestaat dit jaar 25 jaar.

Orient Plaza, het Oosters specialiteiten­

restaurant van de familie Chang uit Nijmegen bestaat eveneens 25 jaar.

Raadhuisstraat naar De Heuvel. Daar vindt de klant nu meer winkeloppervlak en een uitgebreider assortiment.

Drogisterij Van der Wielen uit Deest

was al geruime tijd uit zijn jasje gegroeid. Door te verhuizen van de Paulusstraat naar de Grotestraat is de winkel weer voor jaren toekomstbestendig.

Ger Loeffen, uit Beuningen vierde dit jaar zijn 25-jarige bestaan als fotograaf. Jan Bouwhuis, stadsfotograaf in Tiel zat dit jaar 50 jaar in het vak.

GEbiedspromotie in de regio Het kunstenaarsduo Huub & Adelheid Kortekaas haalden met hun kunstproject Anima Mundi het nieuws door de strijd tussen voor- en tegenstanders. Opnieuw bleek dat kunst heftige reacties op kan roepen. Het kunstproject heeft wel alles in zich om de regio te boosten.

Het initiatief Groupworld, lees hierover meer op pagina 14.

Actieve ondernemers Terugblikkend op dit jaar willen we ook een aantal ondernemers noemen die zich bijzonder actief hebben opgesteld als het gaat om hun betrokkenheid bij hun vestigingsplaats of het nemen van nieuwe initiatieven. Zonder iemand tekort te willen doen noemen we: Wijchen Schaatst Rob Schilten, Pieter Aalbers, Rob Janssen Beuningen On Ice Mark van Loveren en zijn team Tuinen van Appeltern (nieuwe events en festivals) Ben van Ooijen Harten4 Groep / BeatBatten Ton Hendrix Hart van Beuningen Ludy van Lin en Mike Remmen


in 2014

ONDERSCHEIDEND

De Tramremise in Druten werd op initiatief van Bas Mol en Theo van Gaal volledig gerenoveerd en intern gerestyld. En biedt nu aan diverse kleine zorgondernemers praktijkruimte. Ronnie Reijnen, eigenaar van Drukkerij De Kleijn uit Wijchen en maatschappelijk ondernemer ontmoette koningin Máxima in het kader van de Zie je nou wel-dag van Breed. Het Toverbal Theater uit Beneden-Leeuwen trad dit jaar op voor de koning en koningin. Een bijzonder hoogtepunt voor een bijzonder gezelschap! Dorien lanceert een eigen beauty lijn en blijft een topambassadeur van de regio. Winnaar van de IN2 Maas & WaalInnovatiepitch Jorg Rijkschroeff van Sit & Heat meldt op de valreep van 2014 nog een investering van 250.000 euro te ontvangen.

31

Rabobank Cijfers & Trends Sectorprognoses 2015

• Uitvoer belangrijkste groeimotor • Bescheiden groei binnenlandse bestedingen • Groei in alle marktsectoren • Boost in techniek leidt tot evolutie van verdienmodellen • Groothandel kies de juiste uitgangspositie • Zakelijke dienstverlening: nieuwe tijden, andere mensen • Detailhandel non-food: kennis over de klant slimmer gebruiken • Detail- en groothandel food: Nederland gidsland • Transport: kansen voor de logistieke regisseur • Horeca & recreatie: kaf wordt van het koren gescheiden • Automotive & mobiliteit: lichte stijging in een sterk bewegende markt

• Bouw: bouwbedrijven snakken naar betere tijden • Gezondheidszorg: paradigmashift is noodzaak Bron: Rabobank Cijfers & Trends Sectorprognoses 2015, oktober 2014

Zeven algemene ondernemers­ trends voor 2015

Uitbreiding en verkoop Uitbreiding Lighthouse Worldwide Solutions uit BovenLeeuwen realiseerde dit jaar een bedrijfsuitbreiding achter het kantoorpand an de Van Heemstraweg.

Restaurant Vesta in Nederasselt is de nieuwe horecatelg van Leurse Hof-eigenaar Frans Schoenaker, die ook Het Verlangen in Wijchen en Elst exploiteert.

Verkocht

C1000-franchiser Hans van Leeuwen verkocht zijn supermarkten in Beneden-Leeuwen en Tiel aan Jumbo. Na 26 jaar ondernemerschap neemt Van Leeuwen afscheid van de supermarktbranche.

Uitvoering Participatiewet Er zijn in Maas en Waal diverse bedrijven en organisaties die vooroplopen bij het in dienst nemen van mensen met een beperking of sociale achterstand. We noemen o.a. AMC en Chain Logistics uit Wijchen en het Toverbaltheater uit Beneden-Leeuwen, maar in zijn algemeenheid is er sprake van een groeiend aantal bedrijven dat in deze ontwikkeling vooroploopt. Een goede ontwikkeling!

Klinkende keuzes: het draait om het kennen van de klant en het bieden van snelle en makkelijke keuzes. I want it now (#IWIN): speel in op de nieuwe technologie via smartphones en tablets die overal en altijd toegang bieden. De wereld dichtbij: Het feit dat het buitenland dichterbij is gekomen schept kansen voor leveranciers en inkopers. Do it together (#DIT): omvat het gezamenlijk inkopen en het leren van successen van anderen, als tegenhanger van een individualistische aanpak. Hebben, maar niet houden: het belang van status neemt af, ‘kopen en bezitten’ is geen vereiste meer. Vaak is bijvoorbeeld het inhuren van een flexibele schil of het switchen tussen concepten beter. Voel het verschil/Er was eens….: gaat in op het verhaal achter het product, op de beleving en associatie die het met zich meebrengt. Groen is poen: duurzaamheid in de bedrijfsvoering levert iedereen voordeel op. Duurzaam is de nieuwe norm. Bron: nu.nl


Hospice Wijchen

IN2 M

Initiat

aas &

ief va

n het

2014 MAA

S&

Rob Jeurissen (l) spreekt tijdens de bouwoplevering op 12 december jl.

Rob Jeurissen (59) is voorzitter van stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Hij vertelt: “Ton Dillen startte samen met Toos van Peursem in 2008 met het mobiliseren van mensen om de organisatorische vorm en de financiële haalbaarheid te gaan uitzoeken. Er ontstond een comité van aanbeveling en daaromheen groeide een netwerk. In 2012 was er de voorkeur voor nieuwbouw en de organisatoren kregen een erfpachttoezegging van de gemeente Wijchen voor een perceel.“ Fondsenwerving “Zelf ben ik in die periode aan boord gekomen”, vertelt Jeurissen. Na een eerste kennismaking heb een plan gemaakt voor de opzet, dat leidde tot de instelling van vier commissies: PR en Fondsenwerving, Organisatie, Bouw en VPTZ Thuiswake. Voor advies over de financiering namen we een adviesbureau voor fondsenwerving in de hand en zijn zelf de landelijke fondsen voor goede doelen gaan benaderen, het Wijchens bedrijfsleven en vermogende Wijchense particulieren (we boden certificaten van € 5000 aan). Ook richtten we ons op de werving van donateurs.” Samenwerkende bouwers “In de publiciteit wilden we aangeven dat, hoewel thuis sterven natuurlijk ieders voorkeur heeft, een hospice de op een na beste plek is om menswaardig te overlijden. We benaderden de media, openden een tijdelijke winkel aan het Europaplein en gingen op pad met roadshows. Het effect was overweldigend: Projectontwikkelaar Piet Janssen pakte, in samenwerking met Paul Kokke en Wim Ariëns het bestek op. Vorig jaar organiseerden we een bouwgala, waarbij heel bouwend Wijchen het bestek onderling verdeelde. Dat kun je pas echte samenwerking noemen!” Financieel succes Door de groeiende naamsbekendheid en de nadruk op het samen bouwen ontstond er in Wijchen een hele beweging van betrokken burgers en ondernemers. Jeurissen: “Door die overweldigende steun kon de raming van de bouwkosten van zes ton worden teruggebracht naar 4½ ton. Het begon ernaar uit te zien dat we het hospice straks hypotheekvrij konden vestigen. Inmiddels komen we nog ca. € 45.000 tekort daarvoor, maar het resultaat is door de fantastische samenwerking al heel bijzonder. In april van dit jaar werd definitief besloten om te gaan bouwen. De extra budgetruimte werd ingezet voor meer duurzaamheid en veiligheid van het hospice. Zo is het

Waa l jaar

WAA L

IN2 Maas & Waal vraagt dit jaar extra aandacht voor een unieke samenwerking tussen Wijchense ondernemers en vrijwilligers voor een Hospice in Wijchen.

dak bedekt met zonnepanelen en heeft het pand eigen warmtepompen, elektrische deuren en een oproepsysteem. Hospice Wijchen van start Jeurissen: “Door de unieke samenwerking hebben we veel toe kunnen voegen en organisatorisch heeft iedereen individueel verantwoordelijkheid genomen. Zonder erom te vragen hebben al 70 mensen zich aangemeld, die in het hospice vrijwilligerswerk willen doen. Op 12 december jl. is de bouw dan ook opgeleverd en in de eerste week van januari kunnen we gaan inrichten, zodat we op 30 januari feestelijk kunnen openen. Iedereen uit Wijchen is de twee dagen daarna welkom op de open dagen! Tekst: RvL Foto’s HvdB

Initiatiefnemers Toos van Peursem en Ton van Dillen

Projectontwikkelaars Piet Janssen (l) en Wim Ariëns (r). Midden - Bouwcoördinator Paul Kokke


39

Drogisterij van der Wielen Nadine van den Hazelkamp (categorie Jonge onderneming | jonge ondernemer) hoofdsponsor

Enorm Dick Smits Petra Smits en Martijn Rademakers (categorie MKB, Detailhandel en Horeca)

official sponsor

Varkenshouderij De Middenweg Johnny en Danielle Bull (categorie Agrarisch)

Steenfabriek Vogelensangh Han en Macel Arts van der Zanden (categorie Industrie, Bouw en Dienstverlening)

Henricus Hoeve Henk, Marijke en Hanneke Hoefnagel (Rabobank MVO Award)

business partners

Alex van Gruijthuijsen B.V. BOUWMARKT - SANITAIR - HOUTHANDEL - DRIVE-INN - VERHUUR

CAITLIN SAS FOTOGRAFIE

Audiovisual Solutions

De organisatie bedankt namens Ondernemend Maas & Waal de sponsoren, businesspartners, de jury, de voordrachtcommissie en alle bedrijven en bezoekers, die hun medewerking en steun hebben verleend aan een schitterende bijeenkomst op 4 november 2014    

 

 

Hanzed Studio

   


BurgGolf Wijchen Organiseer uw Bedrijfsborrel op een fantastische locatie

Restaurant Magnolias is de ideale locatie om uw relaties of werknemers bij elkaar te laten komen voor een sfeervolle Bedrijfsborrel. Ons sfeervolle restaurant biedt plaats aan kleine en grote gezelschappen.

Restaurant Magnolia’s Feestelijk Borrelarrangement € 22,00 pp 2 uur durende borrel met 5 borrelhapjes per persoon. Voorafgaand mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een van de vergaderzalen.

Feestelijk Borrelarrangement de luxe € 35,00 pp Ontvangst met prosecco en amuse van de chef de Cuisine. 2 uur durende borrel met 4 luxe fingerfood hapjes per persoon. Voorafgaand mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van een van de vergaderzalen.

Wilt u de borrel combineren met een golfclinic of wedstrijd of aansluitend een heerlijk diner? Wij denken graag met u mee en maken een voorstel op maat.

Weg door de Berendonck 40 6603 LP Wijchen tel 024-642 0039 www.burggolf.nl sales.wijchen@burggolf.nl


INHOUD

Inhoud

• nieuwjaarsreceptie

• van hulst accountancy • Business Flitsen • Overdracht voorzitterschap • van herwijnen on tour

Nieuwjaars Receptie / Borrel

NieuwjaarsReceptie

Beste ondernemer, De BusinessClub Maas & Waal nodigt u en uw partner in samenwerking met Ondernemend Maas en Waal van harte uit om het glas te 03.03.15 Workshop MVO U en uw partner nodigen wij van harte uit om samen met ons 07.04.15 Bedrijfsbezoek heffen ophet hetglas nieuwe jaar. Uopbent van harte te heffen ‘t nieuwe jaar.welkom op maandag 12 12.05.15 Ontmoeting ondernemersvereniging 2015 vanwelkom 19.30 -op22.00 uur in12 Dejanuari Twee Linden 12.06.15 25 jarig Jubileum U januari bent van harte maandag 2015 te Beneden Leeuwen. van 19.30 - 22.00 uur in De twee Linden te Beneden Leeuwen. 12.01.15 Nieuwjaarsborrel i.s.m. OMW 03.02.15 Bedrijfsbezoek

U kunt zich aanmelden via het secretariaat van uw eigen ondernemersGraag voor 15 december a.s. aanmelden bij het vereniging. secretariaat van uw eigen ondernemersvereniging. De Business Club Maas & Waal heeft tot doel contacten tussen ondernemers in met name de regio Maas & Waal te bevorderen. Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

Ondernemend Maas en Waal

Het bestuur van BCMW wenst u een voorspoedig 2015! Lokatie : Zaal de Twee Linden, Zandstraat 100, 6658 CX Beneden-Leeuwen Tijd : 19.30 -22.00 uur


Reportage BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

Haal het maximale uit uw bedrijf met Van Hulst Accountancy Accountantskantoor Van Hulst Accountancy is al meer dan 50 jaar gevestigd in Boven-Leeuwen. Iedere MKB-ondernemer kan bij hen terecht voor praktische ondersteuning en advies op maat. Eigenaar Bas Poort stapte in 1998 over van een functie in de IT naar het bedrijf van zijn schoonzus en nam dat in 2006 over. Als betrokken mens en pragmatisch ondernemer heeft hij er sindsdien op een eigen en persoonlijke manier vorm aan gegeven.

‘Huisarts’ voor de ondernemer

Betrokkenheid Poort vertelt: “Een betrokken accountant en adviseur zijn tegenwoordig voor ondernemers onmisbaar. Door onze kennis en ervaring kunnen wij uitstekend ‘sturen’. We hebben altijd oog voor de situatie, branche en toekomstplannen van onze cliënten, of het nu gaat om een simpele aangifte, of om totale dienstverlening op maat. Samen zorgen we voor een zo optimaal mogelijk ondernemers­ klimaat waarin de klant maximaal rendement kan behalen. Ons uitgangspunt: ‘Korte lijnen. Direct en persoonlijk contact!’

Huisarts De cliëntenkring van Van Hulst Accountancy is het kantoor bijzonder trouw. “Wij bieden immers altijd een luisterend oor en zoeken naar de mogelijkheden in de wet”, vertelt Poort. “We zorgen ervoor dat we het vertrouwen waard blijven en hebben daardoor inmiddels een bijzonder goede naam. Daarnaast werken we samen met specialisten uit de regio, waardoor we altijd over de benodigde kennis beschikken. De klant moet zelf immers zo min mogelijk uit hoeven zoeken. We voelen ons dan ook een soort ‘huisarts’ voor ondernemers.”


Bas Poort heeft, na een leven van vergaande slechthorendheid een bijzondere operatie ondergaan. Door het plaatsen van een implantaat kan hij nu veel beter horen. De afgelopen maanden heeft hij met Natasja Froger en een filmploeg samengewerkt om een uitzending te maken voor RTL4, waarin zijn operatie in het Radboud UMC centraal staat. Ook is hij voor te gast geweest in de uitzending van RTL Late Night van Humberto Tan op 5 september jl. en is ‘zijn’ uitzending ook nog eens onderwerp geweest in het programma ‘Thuis voor de buis’. Hij lacht breed: “Ik kan nu ook létterlijk beter luisteren naar mijn klanten!”

Meer gemak Voor 2015 ziet Poort weliswaar veranderingen voor zijn klanten, maar hij maakt zich niet ongerust. “Veel veranderingen lijken nieuw, maar zijn vaak oude regelgeving in een nieuw jasje. Ik geloof dan ook niet dat veel ondernemers er fiscaal op achteruit gaan. Politiek gezien hoef je trouwens geen grote fiscale veranderingen te verwachten; dat is momenteel een te groot risico voor de schatkist. Wel zal de toenemende automatisering meer gemak brengen. De gegevensverwerking zal sneller gaan en niet meer achteraf plaatsvinden. De financiële actualiteit zal voor ondernemers directer zichtbaar worden en de klant kan daarbij veel gemakkelijker zelf handelen.”

Andere rol Voor Van Hulst Accountancy ziet Poort een langzaam veranderende rol. “Doordat de cliënt zichzelf op termijn gemakkelijker kan helpen, zal de rol van de accountant steeds meer een controlerend karakter krijgen. We zullen daarbij steeds meer gaan adviseren. Daardoor zullen we ons steeds meer en beter op de toekomst van onze cliënten kunnen gaan richten, zodat die gemakkelijker beslissingen kunnen nemen over de stabiliteit en continuïteit van hun bedrijf.”

Van Hulst Accountancy Van Heemstraweg 20C 6657 KD Boven-Leeuwen Tel. 0487-591650 www.vanhulstaccountancy.nl


Business Club BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

Flitsen

Businessflitsen

RTP: Brandmeldinstallaties vervangen in Rotterdam

In opdracht van Stichting Ouderen Huisvesting (SOR) heeft RTP de complete brandmeldinstallatie vervangen van woongebouw Aveling. Bij de oorspronkelijke installatie kwamen de meldingen van elke wooneenheid op 1 centrale installatie binnen. Met de vervanging van de installatie is er sprake van een individuele installatie per woning. De centrale gedeeltes zoals de hal en trappengat behouden de centrale brandmeldinstallatie. Woningcorporatie de SOR biedt levensgenieters vanaf 55 jaar betaalbare huurwoningen in stadsregio Rotterdam. Eén van deze woongebouwen betreft De Aveling welke bestaat uit drie aaneengeschakelde woontorens gesitueerd boven een gevarieerd aanbod van winkels en voorzieningen. In totaal betreft het 150 woningen. Voor meer informatie op het gebied van brandveiligheid of een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met de Verkoopafdeling van RTP Elektrotechniek B.V. (tel. 0487-585100).

Introductie “Global Paint Colorscan”

Global Paint Products introduceert de “Global Paint Colorscan”, een unieke, zéér handzame en nauwkeurige kleurenscanner. Binnen 1 seconde nauwkeurig een kleur inmeten is nu mogelijk. Door middel van een app op uw smartphone wordt de Colorscan aangestuurd. Een top-down van de resultaten wordt getoond op het scherm van uw smartphone, voorzien van de kleurnummers. U ziet dus direct welke kleur uw staal het meest nauwkeurig benaderd, gevolgd door de overige resultaten. De Global Paint Colorscan werkt met apps voor gebruik via uw mobiele telefoon en wordt geleverd in een handzame koffer, inclusief de kleurwaaiers, en is leverbaar vanaf januari 2015. Voor informatie kunt u contact opnemen met Global Paint Pro-

ducts, de heer Ralph Peters, telefoon (0487) 59 51 60, e-mail verkoop@globalpaint.com, of kijk op onze website: www.globalpaint.com.

Nieuwe slimme meedenkende laadpaal op de markt

RTP levert sinds kort in samenwerking met Ecotap een laadpaal die een slim kunstje kent. De oplaadzuil type SLA_K modus 3 heeft maar 1 netwerkaansluiting nodig om meerdere auto’s niet alleen tegelijkertijd, maar ook economisch voordelig op te laden. Normaal verzwaar je de netwerkaansluiting om aan de (piek) belasting te kunnen voldoen. De kosten kunnen hierdoor behoorlijk oplopen. Maar in het geval van de slimme laadpaal denkt de mastercontroller mee en berekent aan de hand van de ingevoerde gegevens welk voertuig als eerste weer in gebruik wordt genomen en dus ook eerder opgeladen moet zijn. Deze auto heeft dan voorrang op “latere” voertuigen en

daar gaat dan meer capaciteit naar toe. Wanneer de auto is volgeladen wordt de capaciteit weer verdeeld over de andere voertuigen. Het (her)berekenen van de maximale capaciteit is een continue proces. Luchthaven Schiphol zag wel mogelijkheden in dit stukje techniek en laat hun elektrisch wagenpark van ruim 60 Tesla Taxi’s middels het geavanceerd oplaadinfrastructuur rijden. Voor meer informatie op het gebied laadpalen kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van RTP Elektrotechniek B.V. (tel.nr. 0487-585100)


Nieuwe fiscalist Philipsen Accountants

Philipsen Accountants | Adviseurs heeft haar team versterkt met een nieuwe fiscalist, mr. Bas Kok. Bas is fiscaal jurist en heeft een ruime ervaring in het adviseren van bedrijven en particulieren m.b.t. allerlei fiscale aangelegenheden. Zo adviseert hij bijvoorbeeld over bedrijfsopvolging, over het optimaliseren van uw bedrijfsstructuur, op het gebied van estate-planning en staat u bij als u een geschil heeft met de Belastingdienst. Hij heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en heeft vervolgens sinds 1995 bij verschillende MKB accountantskantoren gewerkt in Nederland en in het Caribische deel van ons Koninkrijk. Bas is lid van het Register Belastingadviseurs (RB).

Huis aa

Managementtraining Schouten Consultancy

d Verspr0eiex. n Huislag e 33.00 op

Een ondernemer is het liefst ondernemer, maar hij is tegelijkertijd ook manager en leider. Alleen maar onderstrepen dat het belangrijkste kapitaal het menselijk kapitaal is, is niet meer voldoende.

magazine

tiel xl Rivierenland jrg 1 • nummer 1 • december 2014

• Wonen in tiel • KUnSt en CUltUUR • deCembeR Shoppen

Kerst bUSineSS media....4all

leven wonen ondernemen recreëren

Businessmedia….4all lanceert Tiel4 XL Rivierenland….4all

Care Letselschade gaat verhuizen

Care Letselschade gaat verhuizen. Vanaf 1 januari 2015 werkt het bedrijf vanuit een nieuw kantoorpand aan de Zandstraat 71 in Beneden-Leeuwen. Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om te bellen of mailen: tel. 0487-597850 of info@careletsel.nl

In november lanceerde uitgeverij Businessmedia… .4all haar eerste magazine in Rivierenland. Met de nieuwe uitgave, Tiel XL/Rivierenland….4all, brengt de uitgeverij onder de slogan ‘Leven, Wonen, Ondernemen, Recreëren’ op een positieve manier regionaal achtergrondnieuws en diepte-interviews over een diversiteit van onderwerpen. Net als bij het succesvolle Maas en Waal4all XL is het een echt publieksblad dat de positieve kanten van de regio nader belicht. Het is het streven dat deze telg uit de 4all-familie vier keer per jaar bij alle huishoudens in de regio op de mat valt. De eerste reacties waren buitengewoon positief en de Businessmedia….4all hoopt dan ook op eenzelfde succes als bij de Maas en Waalse edities.

Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers het verschil gaan maken? Hoe vervult u die rol van manager/leider? Haalt u het beste uit uzelf en uw medewerkers? Hoe bewust bent u van uw rol van manager/ leider. Welke leiderschapsstijl past u het beste? Hoe maakt u onderscheid tussen delegeren en afschuiven? Hoe zorgt u ervoor dat beslissingen effectiever gecommuniceerd worden? Functioneringsgesprek? Een verplichting of een mogelijkheid tot motiveren? Na het succes van vorig jaar, waaraan ook enkele leden van BCMW hebben meegedaan, zal in februari 2015 weer een tweedaagse managementtraining georganiseerd worden in De Korenmolen in Maasbommel. Data: vrijdag 6 en vrijdag 27 februari 2015, kosten € 550,00 (excl. 21% BTW) en inclusief twee trainingsdagen, verblijfkosten, materialen en managementboek. Schouten Consultancy hschouten@schouten-consultancy.nl www.schouten-consultancy.nl

vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com


BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

Peter de Waal en Martin Hommersom

Maas en Waal kent geen grenzen! Peter de Waal maakt plaats voor Martin Hommersom bij BCMW

Na tien jaar voorzitterschap draagt Peter de Waal de voorzittershamer over aan Martin Hommersom. In die tijd heeft Peter zowel goede als minder goede tijden meegemaakt, maar onder zijn voorzitterschap is de Business Club Maas en Waal sterk overeind gebleven. Nu vindt hij het tijd voor een frisse wind. Het bestuur van de businessclub vindt in Martin Hommersom een sterke en waardige opvolger. Na tien jaar “Ik vond dat het langzamerhand wel genoeg was”, vertelt Peter. “Na tien jaar merk je dat je betrokkenheid niet minder wordt, maar wel je enthousiasme om continue met bestuursperikelen bezig te zijn. Lang heb ik niet moeten zoeken, want Martin en ik kennen elkaar al lang en we hadden het al eens over een mogelijke opvolging gehad. Eigenlijk

had ik al een jaar eerder willen stoppen, maar diverse interessante ontwikkelingen bij de businessclub en bij OMW (Ondernemend Maas en Waal, red.) zorgden ervoor dat ik mijn vertrek nog even uitstelde.” Nieuw bloed Martin was zich er terdege van bewust dat, toen Peter hem als opvolger vroeg, de crisis van duidelijke

invloed was op het ledental van de BCMW. “De kosten van het lidmaatschap zijn voor sommige ondernemers toch best een behoorlijk bedrag. Een crisis leidt veelal tot bezuinigingen en mensen kruipen dan in hun schulp. Ik besefte in ieder geval dat de terugloop van het ledental niet aan de businessclub lag. Door een open discussie met de leden aan te gaan hebben we een

poging gedaan om het tij te keren en de positieve resultaten daarvan zijn inmiddels merkbaar. We zoeken nu bewuster en actiever naar nieuwe leden, waarbij we ook meer aandacht besteden aan jongere potentiële lidmaatschapskandidaten.” Toegevoegde waarde Peter en Martin zien het vooral als positief resultaat dat een groot aan-


tal mensen verbinding maakt met businessclubleden. Martin: “Het is wel zaak dat wij ons daarin kwetsbaar durven op te stellen en dat we niet puur een verkooppraatje houden, maar ook onze toegevoegde waarde beargumenteren. Daarom hebben we inmiddels ook een nieuwe PR- en ledencommissie.” Peter voegt toe dat de BCMW vooral de regionaam moet blijven gebruiken. “Die hebben we immers al.” Voor alle ondernemers Het bepalen van de juiste doelgroepen speelt bij de continuïteit van de BCMW tevens een belangrijke rol. Peter: “Er zijn nogal wat directeuren, eigenaren en managers lid en dat zijn meestal niet de jongere ondernemers. We hebben gezien dat je dan het risico loopt dat je het imago krijgt van een seniorenclub en dat is beslist niet wat we zijn. Zij hebben een belangrijke rol bij ons, omdat zij de BCMW groot hebben gemaakt, maar aan het ‘jonge bloed’ hechten we minstens zoveel waarde. Zij zorgen immers voor onze continuïteit.” Over grenzen kijken Voor 2015 streeft de BCMW naar 15 nieuwe leden. Volgens Martin en Peter moet dat zeker kunnen, want “er zitten zó veel mooie bedrijven in de regio.” Martin is wel van mening dat de businessclub zich van de ondernemersverenigingen moet onderscheiden, door qua ledenaanwas over de regiogrenzen heen te kijken. “Qua ondernemen kennen regio’s immers geen grenzen, ook Maas en Waal niet. Omzet kun je overal genereren en alle ondernemers hebben dat gemeenschappelijke doel. Interregionale samenwerking staat dan ook bij ons hoog op de

agenda. Daarin moeten we wel groter durven denken, vanuit ons eigen DNA en onze eigen USP’s.” Peter voegt toe dat de BCMW in het werven van nieuwe leden zelf actief moet zijn. “Het is van grroot belang dat nieuwe leden ook binnen het karakter van de businessclub passen.” Stijl Op de vraag of de wisseling van het voorzitterschap zal leiden tot een andere stijl van voorzitten antwoord Martin dat de leden dat moeten gaan ervaren. Veel schokkende veranderingen verwacht hij niet, maar meer op detail. Peter reageert: “Martin is in ieder geval wat formeler dan dat ik ben en eigenlijk vind ik dat wel heel netjes. Martin komt weliswaar van over de Waal, maar het mooie is dat hij Maas en Waal heel goed kent; hij werkt hier al meer dan 13 jaar intensief samen.” Martin merkt op dat er in omgang en presentatie niet zoveel zal veranderen. Vooruitgang zal het devies zijn “en natuurlijk een mooi 25-jarig jubileum in 2015. Het enige is dat ik, als gelovig Christen, niet zo gauw zal verschijnen op zondagse activiteiten, maar die zijn er al nauwelijks of niet.” Samenwerken Martin vindt het een verkeerde beeldvorming dat Maas en Waalse ondernemers meer naar Brabant kijken dan naar het gebied ten noorden van de Waal: “Maas en Waalse ondernemers doen juist meer zaken in de Betuwe”’ vertelt hij. Er is in het algemeen sprake van een uitstekende verstandhouding en de verschillen in religie spelen niet of nauwelijks een rol. Voor Maas en Waalse ondernemers in het

algemeen en businessclubleden in het bijzonder liggen er zeker mooie kansen; als ondernemer heb je immers allemaal het gemeenschappelijke doel van omzet en winst.” Peter vult aan dat dat nog verder kan worden losgetrokken door het ontplooien van gezamenlijke activiteiten: “Daar kunnen we zelf ook het initiatief voor nemen. Het is net als in een relatie: Je moet elkaar immers eerst kennen voordat je elkaar leuk vindt. ”

Tel. 0900-9242 www.ing.nl

Tel. 0900-0933

www.ing.nl Martin Hommersom

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS


Reportage BUSINESS CLUB MAAS & WAAL

Van Herwijnen on Tour Op dinsdag 2 december mocht Businessclub Maas & Waal “Van Herwijnen on tour” verwelkomen. Cor van Gessel, belastingadviseur en ras-Tielenaar, was die avond de Waal overgekomen om de leden bij te praten over fiscale actualiteiten. De avond was zeer geslaagd omdat inhoudelijk werd gediscussieerd over iets waar we het vaak niet over willen hebben, namelijk: Belasting. Even zo belangrijk de nazit in het cafe en de gasten die de Businessclub mocht verwelkomen. Een belangrijk item dat deze avond aan de orde kwam is de invoering van de Werkkostenregeling. Het zal u niet ontgaan zijn dat deze (ingewikkelde) regeling 1 januari aanstaande een feit is voor alle werkgevers in Nederland en Maas & Waal. Als u er geen aandacht aan heeft besteed, dan wordt u vanaf januari in het diepe geworpen. De auto houdt de gemoederen van zowel overheid als ook de Maas & Walers altijd bezig. Juist omdat auto’s toch een behoorlijk emotioneel bestanddeel kent is het zo eenvoudig scoren voor onze wetgever en naast heilige koe is het dan ook een melkkoe. Alleen al over de bijtellingspercentages in 2015/2016 (4%, 7%, 14%, 20%, 21% en 25%) kan al een pagina

worden volgeschreven. Als u nu eens begint de auto rationeel te beoordelen en te stellen dat uw budget het uitgangspunt is en daarna te beoordelen wat de fiscale gevolgen zijn bent u naar onze mening juist bezig. Voor alles wat deze avond aan de orde is geweest geldt dat u zonder deskundige bijstand gauw een scheve schaats rijdt en advisering daarbij noodzakelijk is.


43

FAMILYBUSINESS

Eerste kampeerders

Jos van Gruijthuijsen

in De Gouden Ham

Moeke Mooren, 25 jaar familiebedrijf Moeke Mooren in Appeltern is een gezellig familiebedrijf met diverse horeca. Het ligt aan de Maas in recreatie- en natuurgebied “De Gouden Ham”. Vernoemd naar voormalig veervrouw Hanneke Mooren zwaait de familie Van Gruijthuijsen er al 25 jaar de scepter. Reden voor IN2 Maas & Waal om met directeur Joep van Gruijthuijsen en vader Jos om de tafel te gaan voor onze reeks over familiebedrijven in Maas en Waal. Het begin We zitten aan tafel in Moeke’s Kaffeej, het cafégedeelte van het horecabedrijf, dat daarnaast ook een restaurant, een hotel, bowlingbanen, twee restaurants en een groot terras omvat. Van Gruijthuisen oogt ontspannen en steekt van wal. “Eigenlijk is ons bedrijf al veel ouder dan 25 jaar, want in 1954 begon mijn opa op deze plek al met de verhuur van boten. Ook heeft hij hier de eerste kampeerders op toenmalige camping “De Oude Maas” ontvangen, de familie Bolle uit Uden. Die komen hier trouwens nog steeds. Mijn vader opende een café/kantine op de camping en heeft het bedrijf in de jaren daarna steeds verder uitgebouwd.” Groei Inmiddels is ook vader Jos van Gruijthuijsen aangeschoven. “Toen mijn vader gezondheidsproblemen kreeg, heeft hij mij gevraagd om de zaak over te nemen. Ik ben toen eerst begonnen met een frieten frisdrankwagen en dat groeide uit tot een kantine, die in 1969 is gebouwd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de bouw van een restaurant, met een terras en midgetgolf. Het bedrijf groeide steeds verder. Voor mij was dat de gewoonste zaak van de wereld, want ik ben iemand die nooit stil staat en zijn kansen pakt. In december 1989 opende Moeke Mooren haar deuren.”

Arrangementen De groei van Moeke Mooren werd bijzonder gestimuleerd door Jos van Gruijthuijsen’s initiatief om samen te gaan werken met touringcarondernemers. “Vanuit het hele land kwamen de bussen naar onze prachtige locatie”, vertelt hij. “We werkten toen o.a. samen met de tingieterij in Alphen , en met de Tuinen van Appeltern . Zo konden we dagarrangementen gaan aanbieden. In 1995 kochten we ons schip, de Sluizer, zodat we het verblijf ook konden combineren met vaartochten. We bouwden een serre aan en verlegden en overdekten het terras. Ook kwamen er zes hotelkamers en een bowlingbaan en onze capaciteit groeide. Op zondagen komen hier wel 1500 passanten.” Samenwerken Naast zoon Joep werkt ook dochter Manon mee bij Moeke Mooren. “Samen werken we verder aan uitbreiding en groei”, vertelt Joep. In middels zijn we ver gevorderd met de verbouwing van het voormalige Café De Stoep, hier tegenover. Daar komt een groepsaccomodatie met hotelkamers. In de toekomst willen we ook nog een pand gaan bouwen voor zakelijke trainingen.” Vader Jos is trots op zijn bedrijf en de manier waarop dat wordt geleid. “We overleggen veel met elkaar en

dat gebeurt altijd in volledige harmonie, en ook met onze buren en conculega’s hebben we eigenlijk nooit problemen. Zelf werk ik ook nog steeds met plezier in de zaak, want was is er nou mooier dan met mensen omgaan.” De toekomst ziet Jos zonnig: “We zijn een sterk zelfvoorzienend bedrijf en dat blijven we!”

Team van Moeke Mooren

Onlangs verbouwde terras

MAAS & WAAL


Weijers Riooltechniek levering van kwaliteit in riooltechniek Weijers Riooltechniek is in 2009 opgericht door de heer J.T. Weijers, de huidige directeur, en is uitgegroeid tot een erkende en gecertificeerde organisatie met landelijke dekking op het gebied van rioleringbeheer en rioleringonderhoud. Met de jarenlange ervaring van Weijers Riooltechniek is ons bedrijf inmiddels een begrip geworden in Nijmegen en omgeving. Uitgebreid dienstenpakket

Als erkende en gecertificeerde organisatie op het gebied van rioolbeheer en rioolonderhoud staan we 24 uur per dag en 7 dagen in de week klaar om onze opdrachtgevers te helpen en te informeren op het gebied van rioolreiniging en –inspectie, maar hebben we door de jaren heen ook tal van andere diensten aan ons pakket toegevoegd. Alles op het gebied van gladheidbestrijding bijvoorbeeld, maar ook veegdiensten, groenbeheer en het aanbieden van onze tien meter lange weegbrug. Inderdaad, de naam Weijers Riooltechniek dekt feitelijk al lang de lading niet meer‌.en daar zijn we blij mee!

Divers, veilig en milieubewust

Het bedrijf heeft de beschikking over vier reinigingsvoertuigen en twee inspectievoertuigen. Dit team staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om opdrachtgevers te helpen en te informeren op het gebied van rioolreiniging en inspectie, 3D-putinspectie, kolkenreiniging, ledigen van olie- en vetafscheiders en onderhoud aan gemalen. Door de jaren heen zijn ook tal van andere taken aan het pakket toegevoegd. Voor elke dienst die wij verrichten geldt dat we veilig en milieubewust werken en dat al onze medewerkers in het bezit zijn van alle benodigde certificaten.

De klant centraal

Omdat Weijers Techniek B.V. een platte organisatie is verloopt de communicatie altijd via korte lijnen. We denken met de klant mee, werken resultaatgericht en doen er alles aan om onze opdrachten zo effectief als maar mogelijk uit voeren. Dat alles maakt Weijers Riooltechniek uw ideale partner in reiniging en onderhoud!

Johan Weijers

Agrarische sector

Naast de civiele afdeling heeft het bedrijf ook een agrarische en een G.W.W. afdeling. Deze afdelingen richten zich voornamelijk op mestdistributie, fouragehandel, agrarisch loonwerk en ondersteunende werkzaamheden in de G.W.W. sector. Denk hierbij aan: afvoeren en verwerken van boorspoeling (bentonite), en het ompompen/aan- en afvoeren van (riool)water.

Weijers Riooltechniek Hogelandseweg 9 6545 AC Nijmegen Tel. 024-675 11 52

www.weijersriooltechniek.nl


De Werkplek van Bram van Blijdesteijn

45

Geschiedenis bewaard Blijdesteijn bestaat inmiddels ruim 181 jaar. Het familie­ bedrijf voert mode voor alle leeftijden met een groot merkenpakket. Stijl- en kledingadvies wordt gegeven door de ruim vijftig medewerkers, die het bedrijf telt. Alle kennis en ervaringen worden van generatie op generatie binnen Blijdesteijn doorgegeven. Drie jaar geleden is dit overgedragen aan de zesde generatie, Bram van Blijdesteijn. Samen met zijn broer Max en zus Anne-Eva runt Bram de grote modezaak midden in het centrum van Tiel.

Tekst en foto’s: CS

“Waar Max verantwoordelijk is voor de herenafdeling en Anne-Eva voor de damesafdeling ben ik erg betrokken bij onze medewerkers en klanten. Mijn broer en zus hebben namelijk veel kennis van mode en ik vind het fijn om een goede sfeer in het bedrijf te creëren onder alle medewerkers en vandaaruit klantvriendelijk te zijn en goede service te verlenen. Ik ben voortdurend bezig met het ‘triggeren’ van klanten en om de winkel­ formule zo neer te zetten dat klanten (blijven) komen. Mode verandert namelijk elk halfjaar.” Om bij te blijven leest hij veel vakbladen, gaat hij naar beurzen, doet hij de planning van evenementen en zorgt hij voor de juiste inkoop.

foto’s van de familie en een oud boek is te vinden. “Dit boek stamt uit 1873”, vertelt Bram. “Toen werd er nog in een boek genoteerd welke klant wat kocht.” De op maat gemaakte kast is ooit van zijn opa en oma geweest. Zij woonden destijds nog boven de winkel, maar toen ze in Amerika zagen dat dit niet meer vanzelfsprekend was, gingen ze op zoek naar een ander huis en lieten ze deze kast maken. “Het geeft een verandering weer en hoort bij een stukje geschiedenis van onze familie. Thuis voel ik me hier dus zeker. Maar ik ga ook graag naar huis, naar mijn gezin. Ik probeer er ook altijd voor te zorgen dat ik het ochtendritueel van mijn gezin meemaak en dat ik ook weer op tijd thuis ben voor het avondritueel.”

Aankopen van vroeger “Winkelen moet voor iedereen een dagje uit zijn. De winkelvloer is de plek waar dat allemaal moet gebeuren. Ik loop om het halfuur naar beneden om nieuwe klanten te verwelkomen en een praatje te maken met bekenden. Zo vind ik het bijvoorbeeld fantastisch dat er klanten zijn die hier al jaren over de vloer komen en kleding hebben gekocht bij mijn vader en oom. Er is laatst zelfs een klant geweest die het trouwpak, ooit bij ons aangeschaft in 1927, van haar grootvader terug kwam brengen. Hier ben ik trots op, aangezien dit onze historie goed weergeeft. Het trouwpak bewaren we dan ook en krijgt een speciaal plekje in de winkel.” Antieke kast Bram werkt op de bovenste verdieping van het winkelpand met een mooie uitkijk over een klein gedeelte van de winkelstraat. Een prachtige antieke kast heeft in zijn kantoor een prominente plek ingenomen, waarop diverse

MAAS & WAAL


Onderscheiden door te verrassen De eigen benadering van schilderwerken gebr. rutten bv Een positief eigengereide ondernemer, zo noemt Cor Rutten, eigenaar van Schilderwerken gebr. rutten bv zichzelf. Cor heeft een eigen kijk op klantenbinding, die gebaseerd is op het verrassingseffect. Door als schildersbedrijf meer te doen dan de klant verwacht, keert die steeds weer bij hen terug, zo is zijn ervaring. Deze bijzondere visie maakt dat schilderwerken gebr. rutten bv een onderscheidend bedrijf is, dat kwaliteit en service bovenaan heeft staan.

Moderne onderneming Cor Rutten (43) is sinds een jaar woonachtig in Ewijk. Als jongen liep hij al mee in het schildersbedrijf van zijn vader en oom en wist toen al dat hij het schildersvak in wilde. Hij leerde het vak op Kroneburg in Nijmegen en doorliep de schildersschool Sint Lucas in Boxtel. In 1998 stapte hij in bij het familiebedrijf, waar hij na een jaar directeur werd. Door zijn eigen visie ‘niet linksaf, maar rechtsaf’ startte hij een grondige reorganisatie, die van het traditionele schildersbedrijf een moderne en toekomstbestendige onderneming maakte. Verrassing als sleutel voor succes “Het mooie van dit vak is de verrassing”, vertelt Cor. Ik maak klanten graag tevredener dan ze vooraf verwachten. Vooral goed luisteren naar de klant en hem kennen is daarbij essentieel. Ik ben daardoor in staat om op maat alle wensen van de klant te inventariseren en uit te voeren en let er daarbij altijd op dat ik nét iets meer doe, voor hetzelfde tarief. Het is mijn manier van zakendoen dat ik voor de mensen ga, niet voor het grote geld. Ik kan dan ook uit ervaring zeggen dat iedere klant aangenaam verrast is door onze werkwijze. We hebben inmiddels dan ook een grote en gevarieerde klantenkring, waaronder veel ondernemers, maar ook zeker particulieren.” Hoog personeelsniveau Schilderwerken gebr. rutten bv werkt nu met negen mensen in dienst, allemaal van een hoog niveau. “Ik ben wat mijn personeel betreft een veeleisende ondernemer”, vertelt Cor. “Mijn mensen moeten niet alleen schilderscapaciteiten hebben, maar ook beschaafde omgangsvormen en mensenkennis. Het resultaat móet immers perfect zijn. Er zijn ook regelmatig personeelsleden die na een tijdje met de opgedane ervaring voor zichzelf beginnen, maar daar heb ik geen probleem mee. Het is tot nu toe altijd gelukt om aan mijn hoge personeelsstandaard te voldoen. Ik trek niet alleen de klanten aan die bij ons passen, maar ook de werknemers.”

Begrip voor klantenwensen De klik tussen ondernemer en klant is voor Cor een absolute vereiste. “Niet alleen het luisteren naar de klant is belangrijk, maar meer nog het begrijpen. Ik wil zo gedetailleerd en goed mogelijk weten, wie mijn klanten zijn en wat hun wensen en verwachtingen zijn. Ik streef dan ook naar een (h)echte band met hen en dat betekent soms dat je er begrip voor moet hebben als zij voor een ander bedrijf kiezen. Ik merk vaak dat opdrachtgevers uiteindelijk weer bij ons terechtkomen, want ik durf te stellen dat geen enkel schildersbedrijf zo ontzorgt als wij. De klant weet zelf vaak niet hoe dat moet gebeuren en daarin schuilt dan ook een deel van het verrassingseffect. Om maar een voorbeeld te noemen: we zorgen er aan het einde van de opdracht voor dat de ramen smetteloos zijn gewassen, zodat de verf niet onverhoopt beschadigd raakt.” Maas en Waal Cor wil met schilderwerken gebr. rutten bv vooral de particuliere markt in Maas en Waal meer gaan bedienen. “We willen ook in de eigen regio laten zien dat we het beste schilders- en glaswerk leveren. Dat doen we tegen een marktconform tarief. We zijn geen prijsvechter, maar willen gewoon het beste werk en de beste service leveren voor een eerlijke prijs. Daarom besteden we, naast service en aandacht voor de klant, ook grote aandacht aan ons materiaal, aan advisering en aan alternatieven die het resultaat van ons werk optimaal kunnen maken. Met onze ervaring, service en kennis heeft de klant bij ons gewoon het langst plezier van zijn schilderwerk. Door tevens open en transparant te zijn, hopen we de gunfactor van ook de Maas en Waalse klant te gaan verwerven.”

Va kwerk

..

het hele..

..jaar door!

schilderwerken gebr. rutten bv www.gebr-rutten.nl

024-3238286

postbus 6763 - 6503 GG - Nijmegen


47 Samenwerking en afstand creëren HOE BLIJF JE SCHERP

Anne Marie Kalkman foto: Jack Tillmans

In de rubriek ‘Hoe blijf je scherp?’ ditmaal een gesprek met Anne Marie Kalkman (1965). Sinds drie jaar is zij directeur van de Stadsschouwburg en van Concertgebouw De Vereeniging. Ze is geboren in Slijk-Ewijk, studeerde Engels en Theaterwetenschappen aan de VU in Amsterdam en werkte onder meer als producent en als theaterdirecteur in Barendrecht. Als podiumdirecteur heeft zij de ambitie om de zichtbaarheid te vergroten en, vanuit de basis, een vernieuwde en sterke organisatiestructuur op te zetten. Een stevige klus, waarbij het zaak is om voortdurend alert en scherp te blijven. Hoe ze dat doet, vertelt ze in dit artikel. Overgangsproces “Het mooie van mijn werk is, dat Nijmegen een van de 20 grootste schouwburgen van Nederland heeft”, vertelt Kalkman. “Het is een bruisende studenten- en cultuurstad met een hoog opgeleide bevolking en een goede ‘markt’ voor theater en muziek. Momenteel maken we als podia een transitieproces door, waarbij er een duidelijk streven is naar een transparantere organisatiestructuur, een beter imago en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Daarvoor bouwen we natuurlijk ook aan een hechte relatie met de gemeente Nijmegen.” Expertise geeft energie Scherp blijven doet Kalkman op de eerste plaats door haar kennis en ervaring. “Dingen doen vanuit je eigen expertise geeft energie. Ik denk dan ook vaak over hoe ik een resultaat eruit wil laten zien. Zo hebben we de letters ‘stadsschouwburg’ goed zichtbaar op ons pand laten zetten en is een betere belichting daarvan nog

een wens. Maar ook achter de schermen zijn we alert op zaken als luchtbehandeling, toneeltechniek en akoestiek.” Elkaar scherp houden Natuurlijk zijn het ook in het theaterbedrijf de mensen die elkaar scherp moeten houden. Kalkman: “Je kunt zo’n bedrijf immers niet alleen tot een succes maken. Het is dus zaak dat je goede mensen op de juiste plek hebt, met wie je je werk kunt delen en aan wie je kunt delegeren. In ons managementteam hebben we dan ook de gewoonte om eerst vijf dingen te noemen die goed zijn, voordat we naar knelpunten kijken. Dat is belangrijk om de sfeer goed te houden. Ook is het zaak dat je regelmatig je zegeningen telt. Door de haast in mijn werk schiet dat er nog wel eens bij in.” Afstand scheppen Kalkman is moeder van drie kinderen. “Dat is ook best druk, maar het schept toch afstand van

je werk. Tijdens wandelingen met onze hond, wekelijks zwemmen en hardlopen en door met de fiets naar het werk te gaan blijf je fris. Ik heb energie erg nodig, dus moet ik gebruik maken van de schaarse momenten dat ik die op kan doen. Tijd om tussendoor weg te gaan heb ik maar weinig. Een lange zomervakantie is voor mij dan ook de manier om mezelf weer helemaal op te laden. Loslaten Kalkman ziet het belang van loslaten als belangrijke manier om geen energie te verspillen. “Gelukkig haal ik veel energie uit het dagelijkse werk en ik doe dat met veel plezier. Als je dat niet hebt of als je werk geen uitdaging meer biedt kun je betere stoppen en iets anders gaan doen.” Ze lacht. “Gelukkig heb ik daar in het geheel nog geen last van!”

Tekst: RvL Foto’s: AK MAAS & WAAL


Organiseer uw Bedrijfsborrel op een fantastische locatie!

Restaurant Magnolia’s Het restaurant op de Berendonck in Wijchen!

Leurs 12-uurtje

Soep naar keuze En oerbrood met huis gemaakte eiersalade en kroket. voor 9.95 euro Leurseweg 4 6615 AJ Leur (bij Wijchen) tel 024 642 2241

Restaurant Magnolia’s is de ideale locatie om uw relaties of werknemers bij elkaar te laten komen voor een sfeervolle Bedrijfsborrel. Ons moderne restaurant biedt plaats aan kleine en grote gezelschappen. Er zijn diverse mogelijkheden die wij graag met u bespreken in een persoonlijk gesprek. Op deze manier kunt u direct kennismaken met onze fantastische locatie. Voorafgaand heeft u de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van één van onze vergaderzalen. Wilt u graag de borrel combineren met een golfclinic of wedstrijd en aansluitend een heerlijk diner? Wij denken graag met u mee en maken een voorstel op maat.

Voor meer informatie: Neem contact op met onze afdeling Sales & Events. Restaurant Magnolia’s – BurgGolf Wijchen Weg door de Berendonck 40 | 6603 LP Wijchen

tel 024-642 0039 sales.wijchen@burggolf.nl www.burggolf.nl

Landgoed

De Korenmolen

Zakelijke hotspot van Maas & Waal

BRASSERIE DODDENDAEL…

een ontdekking!

De Brasserie is geopend donderdag tot en met zondag vanaf 12.00 uur. Het à la carte restaurant is gevestigd in de slotkelder en beschikt over een ruim terras. De brasserie is een zeer geschikte plek voor een (zakelijke) lunch, diner, kop koffie of borrel. U bent ook welkom voor een heerlijke brunch of high tea.

Bijzonder geschikt voor uw zakelijke & MKB bijeenkomsten met toepasselijke service speciaal op maat voor bedrijven.

Huwelijk | Feesten| Landgoedwinkel | à la carte restaurant| Catering | HighTea | Brunch Conferenties | Vergaderingen | Partijen |

Vergaderen | Business Events | Workshops | Trainingen | Lunch | Diner Bovendijk 6 | 6627 KT Maasbommel | I www.korenmolen.nl | E info@korenmolen.nl | T 0487-54 26 10

Binnenweg 2 - T 0487-521862 - www.doddendael.nl


49

DE ZAKENLUNCH met...yvonne de wit

Relatiegeschenken en kerstpakketten blijven Yvonne de Wit (1961) is directeur/eigenaar van Marvon uit Druten dat exclusieve relatiegeschenken en kerstpakketten levert. Het bedrijf startte in 2011 en heeft sindsdien een sterke groei meegemaakt. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan het harde werken en de vasthoudendheid van zijn eigenaar. IN2 Maas & Waal nodigde Yvonne uit voor een zakenlunch bij Restaurant Magnolia’s van Burggolf in Wijchen, een plek waar Yvonne regelmatig in haar vrije tijd te vinden is.

Yvonne de Wit Yvonne werkte acht jaar op golfbaan De Batouwe in Tiel. “Ik vond de wedstrijdtrofeeën toen al oubollig. Toen ik besloot om voor mezelf te beginnen startte ik een lijn in bijzondere relatiegeschenken en kerstpaketten. Ik geloof er vast in dat daar altijd behoefte aan zal blijven, want ondernemers hechten aan hun relaties en willen die warm houden. Ook willen ze hun personeel eens per jaar laten zien dat ze hen waarderen. Het kerstpakket is daar een prima geschenk voor. Voor de veranderingen in de fiscale aftrek ben ik niet bang; het zal eerder het personeelsfeest of –uitje zijn dat onder druk zal komen te staan.” Liever figuurlijk groeien “Groot worden is voor mij niet het eerste belang in ondernemen. Dat kun je beter figuurlijk doen dan letterlijk. Volgens mij doe je dat het beste door aan een eigen onderscheidende productielijn te werken en op de juiste manier je product aan te bieden. In een regio als Maas en Waal kan dat onder meer goed door ook streek­producten aan te bieden, Die zijn door hun uniciteit onderscheidend.” Onderscheiden Onderscheiding betekent voor Yvonne de belangrijkste mogelijkheid om je plek in de markt veilig te stellen. Om dat goed te kunnen is persoonlijkheid en creativiteit volgens haar van groot belang. “Mijn enthousiasme en gedreven-

heid zijn beslist van positieve invloed op mijn creativiteit. Mijn beste ideeën komen altijd ’s nachts. Naast mijn bed ligt dan ook altijd een blocnote en een potlood. Flexibiliteit en klantgerichtheid zijn ook onmisbaar, maar zonder een goede manier van onderscheiden red je het niet.” Ruimte voor ideeën Yvonne werkt meer dan ze ooit gedaan heeft en vindt daarin veel uitdaging. “Gelukkig heb ik een geweldige echtgenoot die dat allemaal snapt, dus mijn privéleven lijdt er niet onder. Natuurlijk zou ik het fijn vinden om een dag in de week vrij te kunnen houden voor het uitwerken van ideeën, maar momenteel heb ik daar de menskracht niet voor, want ik werk samen met één vaste kracht en een aantal uitzendkrachten.” Blijven ademen De ontwikkelingen in haar bedrijf maken het werk volgens Yvonne behoorlijk hectisch. “Ik moet er continue voor zorgen dat ik mijn eigen grenzen bewaak. Daarom ga ik af en toe iets eerder naar huis. Ik zet mijn telefoon dan af en neem even de tijd voor een adempauze. Uiteindelijk ben je dan veel productiever en maak je veel minder fouten. Ik zou dan ook iedere collega-ondernemer op het hart willen drukken om vooral op zijn tijd rust te zoeken en je hoofd leeg te maken.”

Lunch restaurant Magnolia’s | Burggolf Wijchen 2x salade van roergebakken groenten en geroosterde kip in soja-sesamsaus e 20,00


RTP gaat voor duurzaam! RTP Elektrotechniek B.V. uit Afferden is specialist voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud op het gebied van alle soorten elektrotechniek en datanetwerken, brandmeldinstallaties, energieprestatieadvies, panelenbouw en telefonie. Het bedrijf onderscheidt zich met name door zijn innovatieve visie op duurzaamheid en springt daar voortdurend op in. Wilt u duurzaam, maar toch goedkoop ondernemen? Dan biedt RTP u verscheidene aantrekkelijke mogelijkheden.

Zonne-energie RTP is een betrouwbare leverancier van zonnepanelen voor particulieren én bedrijven via dochterbedrijf Greentech Energy. Sedert 2010 gebruikt het bedrijf zijn uitgebreide actuele kennis van alternatieve energiesystemen voor een breed scala aan praktische toepassingen. Daarbij hanteert Greentech Energy één aanspreekpunt van plan tot praktijk, inclusief service en onderhoud.

laten plaatsen van de laadzuil t.w.v. € 275,- of voor het gratis laten plaatsen van een herkenningspictogram bij de laadzuil t.w.v. € 295,-. Tevens ontvangt u bij een Ecotap Type Flex staal Homebox een gratis automaat en een KWH-meter. Voor meer informatie over deze aantrekkelijke actie kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van RTP: verkoop@rtp.nl.

Kostenbesparing Het plaatsen van zonnepanelen levert voor iedereen een kostenbesparing op de energienota op. Door de snelle technologische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld glas/glas-zonnepanelen, wordt de opbrengst, en daardoor de besparing, nog groter. Voor agrariërs is het mogelijk om een financiële ondersteuning van de provincie te ontvangen, indien asbestsanering wordt gecombineerd met het plaatsen van een zonnepanelensysteem. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnold van Ooijen, tel. 0487-585100, of via avo@rtp.nl. Laadzuilen voor elektrische voertuigen Sinds 2013 is het “groene” dienstenpakket uitgebreid met het plaatsen en installeren van oplaadzuilen voor elektrische voertuigen. In samenwerking met Ecotap biedt RTP zuilen aan voor het veilig opladen van fietsen, scooters, scootmobielen en natuurlijk voor auto’s. Er kunnen zelfs zuilen geïnstalleerd worden die stroom genereren door middel van een zonnepaneel. Die zuilen hebben geen externe stroomaansluiting nodig en zijn dus volledig selfsupporting. Voor iedere wens, doelgroep en voor ieder budget is er een passende zuil. Daarnaast bestaat er voor het plaatsen van een laadzuil een aantrekkelijke subsidieregeling, de MIA-VAMIL-regeling, waarbij de overheid ongeveer 40% van de aanschafprijs direct aan de klant terugbetaalt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Bisschops, tel. 0487-585100, of via rb@rtp.nl. Actie bij aankoop laadzuil Momenteel loopt er bij RTP een mooie actie die u financieel voordeel oplevert. Bij aankoop van een Ecotap laadzuil type SLA-K GSM/GPRS modus 3 kan er gekozen worden voor een gratis laadkabel t.w.v.  € 305,-, het gratis

Van Heemstraweg 47 6654 KD Afferden Tel. 0487 - 585100 E-mail: info@rtp.nl


HG-Woonidee:

Eigentijdse meubelen van hoogstaande kwaliteit

Gerard van Elk

Henny van Elk

Roel van Elk

De tijd van de vele ambachtelijke meubelmakerijen in Maas en Waal is voorbij, maar zo nu en dan is er nog een uitzondering op die regel te vinden tussen de diverse confectiewoonwinkels. HG-Woonidee uit Wijchen is zo’n bedrijf; dáár is het meubelambacht met zijn tijd meegegroeid en kunt u terecht voor mooie, kwalitatief hoogstaande en eigentijdse meubelen uit eigen fabriek. Of zoals eigenaars Gerard en Henny van Elk zeggen: “In Maas en Waal is op het gebied van meubelen alles te koop, zelfs op maat!”

Familiebedrijf

De fabriek van de Van Elks is al jaren een familiebedrijf, dat het ondernemersechtpaar in 1980 van Vader van Elk overnam. Voor Gerard was die overname niet meer dan logisch; hij was vanaf zijn vierde met de meubelbouw opgegroeid en meubelmaken is echt zijn ding. Hij is de meubelmaker, terwijl Henny vooral de creatieve vaardigheden en het gevoel voor vormgeving heeft. “Dat vult elkaar al jaren voortreffelijk aan”, vertelt ze lachend.

Van start tot overname

De beginperiode was voor Gerard en Henny een onzekere tijd. “In datzelfde jaar 1980 brandde de meubelfabriek volledig af, maar we bouwden hem opnieuw op en zetten onze schouders eronder en kwamen er weer bovenop. In 1988 opende we een fabriek en winkel aan de Nieuweweg. Al in 2001 werd de fabriek te klein om aan de vraag te kunnen voldoen, dus verplaatsten we die naar Bijsterhuizen. Zo gingen we verder tot 2009. In dat jaar verplaatsten we de fabriek en de showroom van de Nieuweweg naar de Edisonstraat. Onze zoon Roel had toen al aangegeven dat hij de zaak wel van ons wilde overnemen en één pand voor de fabriek en de showroom leek ons gemakkelijker. Op 1 april 2015 zal Roel het stokje van ons overnemen.”

“Liefhebbers van bijzondere maatmeubelen weten ons te vinden” Klanten van overal

De klanten van HG-Woonidee zijn afkomstig uit heel Nederland. “Dat komt mede doordat we van 1993 tot 2001 in Amsterdam op de beurs stonden en daar niet alleen onze onderscheidende meubelen presenteerden, maar ook lieten zien hoeveel persoonlijke aandacht we aan de klant schenken. Het grootste deel van onze klanten komt uit Maas en Waal, maar ook van daarbuiten weten de liefhebbers van bijzondere maatmeubelen ons te vinden. Het persoonlijk advies dat we de klant geven en de manier waarop we ons in hem of haar inleven is daarbij zeker een argument.”

Totaaladvies op maat

HG-Woonidee biedt iedere klant een totaalaanbod, van advies tot uitvoering verzorgd door een eigen team . Henny: “In wat voor soort huis je ook woont, of

wat voor soort meubels je zoekt, iedere wens kunnen wij vervullen. Zo’n totaaladvies betreft trouwens niet alleen de meubels, maar we adviseren ook op het gebied van gordijnen, verlichting, vloerbedekking en/of zonwering. De wensen en ideeën van de klant staan daarbij altijd centraal; ons advies ‘bouwen’ we eromheen. Met een goed, persoonlijk advies ben je volgens ons voordeliger uit, want je plaatst nooit te veel of te grote meubels.”

“Niet duurder dan meubels uit het middensegment” Meer dan standaard-meubelen

HG-Woonidee verkoopt dus niet de bekende meubelmerken, maar vooral eigen productie op maat, onder de naam GERO-kasten op maat. Wat de zitmeubelen betreft is er veel aandacht voor hoogte en diepte en elke leverancier gaat volgens Henny verder dan de standaard. “De klant geeft aan wat hij wil en wij zorgen ervoor dat de verhoudingen kloppen.” De maatmeubelen van HGWoonidee zijn trouwens niet duurder dan meubelen uit het middensegment. Henny: “Wij verkopen écht iets anders dan andere meubelleveranciers en onze service gaat verder dan alleen in onze toonzaal. Van het inmeten voor productie op maat tot plaatsing bij levering en het wegwerken van kabels. Wij gaan niet weg voordat u helemaal tevreden bent!”

Wij wensen u een voorspoedig 2015 ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

HG Woonidee Edisonstraat 4 6604 BV Wijchen Tel. 024-6419919 www.hgwoonidee.nl


experienced by

IN2 Maas & Waal Experience 26 november;

Inspirerende bijeenkomst Imago, Crowdfunding & Pitch Allereerst kwam Hans Peters van Dekker van de Vegt uit Nijmegen aan het woord. Hij verteld hoe hij samen met Monique Kaufman en een investeerder erin geslaagd zijn om in 2014 de meest succesvolle crowfundingsactie op te zetten met het oog op voortzetting van de bekende boekhandel Dekker van de Vegt na het faillissement van Polare. Na deze introductie gaf presentator Antal Giesbers het woord aan een drietal ondernemers, die de ruim 100 bezoekers tijdens een crowdfunding pitch probeerden te interesseren voor hun business plan. Allereerst kwam Marc van Beek van Poetsen met Plezier aan het woord over zijn idee om een franchise op te zetten. Daarna voerden Nika Meerman en Marjolein Desmet het woord over The Next Brand, jonge en ervaren ondernemers, die gezamenlijk een communicatie en marketingbureau gaan voeren. Tenslotte kreeg Pim de Ridder het woord over zijn plannen met Windmolens in de regio. Hans Peters gaf de pitch deelnemers de tip zich te focussen op de eigen uitgangspunten. De investeerder moet met jou zaken willen doen. Zich goed voelen bij jouw plannen. Dus niet te snel gaan praten over wat je allemaal kunt bieden. Neen, jouw businessplan is leading. In het vervolg kwam ter sprake het imago van de agrarische sector en hieraan namen deel Hanneke Hoefnagel (Henricus Hoeve), Johnny Bull (Varkenshouderij de Middenweg) en Mark Andre de la Porte (Bloeiend Mermi). Communiceren over je plannen, wat je doet en ook niet doet is essentieel. Ook drie ervaren ondernemers Peter Huisman (Huisman Elektrotechniek), Paul Jeurissen (De Markies) en Sil Schippers (Schippers Optiek) gaven aan dat vakmanschap gecombineerd met goede communicatie en samenwerking met je team, toeleveranciers en de mensen in de omgeving van groot belang zijn. Samenvattend; een avond met veel ondernemers die hun ervaringen deelden en werkten aan hun imago. Prof.dr. Leon Massuger en Jie Sun Chang gaven in het kader van de Sponsored By een prestentatie over Ruby and Rose. Indrukwekkend en van groot belang om aandacht te hebben voor deze ziekte die een groot aantal vrouwen ieder jaar treft. Tenslotte overhandigde het marathonteam Maas en Waal een cheque van ruim 2000 euro aan Ton van Zandvoort, ambassadeur Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal. Een topprestatie heeft dit team neergezet tijdens de marathon van Amsterdam op 19 oktober. De bezoekers genoten wederom van een sfeervolle ambiance, een heerlijk culinair walking diner en konden ook volop netwerken en terugkijken op een interessante en inspirerende avond.

Wordt dus zeker vervolgd! Noteer 11 maart 2015 in uw agenda.

Verbindend

endoen

al Zak Interregiona

Creativiteit

ing

Samenwerk

Inspirerend Informatief

Deelnemen 11 maart

ZELF ook meepraten in een gastvrije ambiance met ondernemers en bestuurders uit de driehoek Tiel, Oss en Nijmegen en ge誰nterviewden en relaties uit het magazine IN2 Maas & Waal? Kom op woensdag 11 maart a.s. naar de volgende IN2 Maas & Waal Experience. Schrijf u in via www.businessmedia4all.nl of stuur een mail naar info@businessmedia4all.nl.

Partner worden van IN2 Maas & Waal biedt u voordelen, zie voor meer informatie www.businessmedia4all.nl


53

GEsignaleerd

De wegen van een journalist voeren je naar een enorme variëteit aan onderwerpen en mensen. Als het gaat om de ondernemers van Maas en Waal, dan valt op hoe de rol van automatisering en robotisering in het bedrijfsleven toeneemt. De foto laat bijvoorbeeld zien dat de voorschrijdende technologie hand in hand kan gaan met een traditioneel kerstfeest. Een drone als kerstcadeau onder de boom. De discussie of automatisering en robotisering positief of negatief uitpakken en voor wie het voordeel of nadeel betekent wil ik hier niet voeren, maar dat het hier gaat om een niet te stoppen ontwikkeling, dat staat wel vast. Voor Businessmedia4all betekent dat volgens mij, dat we er goed aan doen om het komende jaar aandacht te besteden aan de gevolgen van deze ontwikkeling en aan de kansen die daarin verborgen liggen.

Rogier van Lith, adjunct-hoofdredacteur IN2 Maas & Waal Henk van der Bend

Jeske Kortenhorst

!

www.goedkoopste-audimodellen.nl Mieke Wouters

-

Ger Loeffen

OP=O P! Tot du izend

euro’s en voord eel!

Hegeman

www.hegeman-groep.nl

Nieuwe Dukenburgseweg 13 Nijmegen Telefoon: 024 3 81 71 01 Willeke Guelen Sylvia de Witt Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Genoemde prijs is exclusief afleveringskosten. Getoonde afbeelding(en kunnen meeruitvoeringen bevatten. Alleen geldig op voorraadauto’s. Henk van der Bend Henk van der Bend

Jeske Kortenhorst Jeske Kortenhorst

Untitled-20 1

Mieke Wouters Mieke Wouters

Henk van der Bend Henk van der Bend

Mieke Wouters Mieke Wouters

Jeske Kortenhorst Karin Vries Jeskede Kortenhorst

Ger Loeffen Ger Loeffen

-

04-12-14 14:38

Ger Loeffen Ger Loeffen

Niels Stam

-

Willeke Guelen Willeke Guelen

Sylvia de Witt Sylvia de Witt

-

Niels Stam Niels Stam

Charlotte de Leeuw Charlotte de Leeuw

Charlotte de Leeuw

redactieteam team MAAS & WAAL


SPONSORED BY IN2 MAAS & WAAL

Foto: Bart Homburg

Het Toverbaltheater zoekt continuïteit door samenwerking Het Toverbaltheater is een theater, restaurant en kledingverhuurbedrijf, dat scholing en werk biedt voor mensen met een beperking. Er werken mensen met verschillende beperkingen, ook mensen met een arbeidsbeperking of die tijdelijk geschoold/ondersteund willen worden zijn welkom. Directeur Ina Cornelissen wil met haar team het goede werk voortzetten. Dat dat niet gemakkelijk is, vertelt zij hieronder. Waar staat het Toverbaltheater voor? Ina vertelt: “Ons hoofddoel is om 45 medewerkers boven zichzelf uit te laten stijgen; je kunt immers veel meer dan je denkt. Door je kwaliteiten te benutten en samenwerking ontstaan er ongekende mogelijkheden. Het Toverbaltheater wil in al haar activiteiten iets speciaals bieden. Wij stimuleren mensen om zichzelf te ontwikkelen en zoeken naar het eigen talent. Dat kan zowel zang zijn, als het maken van decor, acteren, techniek, of juist koken en serveren in het restaurant of klanten helpen in de kledingverhuur en in de winkel.” ‘Bij het Toverbaltheater heb ik mijzelf en mijn collega’s zien groeien van verlegen onzekere mensen naar iemand met het hoofd omhoog’. Medewerker Erik, lichamelijke beperking

Krachtige mensen Ina vervolgt: “Het Toverbaltheater is gewild voor workshops, voorstellingen en kunstzinnig eten. Wekelijks komen diverse groepen bij ons om zich te laten inspireren, zoals bedrijven, families, basisscholen, middelbare scholen en diverse ROC locaties. Medewerkers spelen daarbij een centrale rol. Zij blijken steeds opnieuw krachtige mensen te zijn, die zelf veel kunnen.

‘Door het Toverbaltheater kan ik doen wat ik het allerliefste doe en heel goed kan’. Dansen! Medewerker Femke, Down Syndroom

Goed werk verdient voortzetting Wij hebben de afgelopen jaren steeds als vooruitstrevend ondernemer gewerkt en gedacht. We hebben ook altijd gezorgd voor een groot deel eigen inkomsten, naast de zorggelden. Die worden volledig gebruikt voor aanvulling van tekorten. Nu zorggelden drastisch dalen wordt het steeds lastiger om de gaten te vullen. Daarom zoeken we partners die ons willen ondersteunen. Onze hand ophouden willen we niet. We kijken graag samen met onze sponsoren naar wat we terug kunnen doen. We hebben een positieve uitstraling, een uitgebreid netwerk en groot bereik en kunnen daardoor van waarde zijn voor promotie van bedrijven.” ‘De stichting is een goed voorbeeld van een succesvolle sociale onderneming: Met oog voor de mensen die er werken maar ook voor een goede bedrijfsvoering. Bij alles staat hier de mens centraal.’ Roelie van Stempvoort, programmamanager van de Rabobank Foundation

Ina besluit: Het Toverbaltheater is een unieke plek in Nederland voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen met een beperking. Graag nodigen wij geïnteresseerden uit voor een bezoek, zodat we kunnen laten zien en laten ervaren dat we écht van toegevoegde waarde zijn en wat we ook voor derden kunnen betekenen.”

‘Ontmoetingen’ afgelopen 12 jaar:

84.885 toeschouwers bij voorstellingen en andere openbare optredens. 38.573 gasten ontvangen tijdens 504 workshops, projecten en theaterdiners. Samenwerking met bekende Nederlanders:

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, Margriet Eshuijs en Maarten Peters, Paul de Leeuw, Claudia de Breij, Rick Brandsteder, K3, Herman Wegter, Lucile Werner, Erica Terpstra, Angelique Krüger, Manon Thomas. Prinses Annette Sekrève

In de volgende uitgave stelt IN2 Maas & Waal deze pagina ter beschikking aan het Techlokaal Stichting

Het Toverbaltheater/ Restaurant Voorproefje Waterstraat 7 6658 AA Beneden-Leeuwen Tel. 0487-540445 info@toverbaltheater.nl


RESERVEREN OF MEER INFORMATIE? WWW.KORENMOLEN.NL 0487-542610

HET KORENMOLEN TEAM WENST U EEN KORENMOLEN ARRANGEMENTEN UW VERGADERPLANNING VOOR 2015 AL ROND? DENK AAN ONS! Zakelijke bijeenkomst op de agenda staan?

SUCCESVOL 2015 TOE!

VERGADEREN vanaf 17,50 euro (4 uur) LUNCHTAFELS vanaf 12,50 euro BORRELEN EN DINEREN prijzen afhankelijk van uw wensen

Onze ‘Graanschuur’ is een multifunctionele zaal met een lichte en moderne uitstraling, veel daglicht, grenzend aan een terras, met uitzicht op het water en voor alles inzetbaar.

Openingstijden Maandag t/m vrijdag | vanaf 17.00 uur Zaterdag en zondag | vanaf 12.00 uur (Voor grotere groepen passen wij graag onze openingstijden aan…)

Bovendijk 6 | Maasbommel | 0487-54 26 10 | www.korenmolen.nl | info@korenmolen.nl | facebook.com/ korenmolen | @dekorenmolen | Van 28 december tot en met 15 januari vieren wij vakantie en zijn we gesloten.


Profile for Business Media....4All

IN2 Maas & Waal, jaargang 3, nummer 4, 2014  

Onafhankelijk ondernemers magazine voor inspirerend zaken doen, dat wordt uitgebracht in de driehoek Nijmegen, Oss en Tiel. De oplage bedra...

IN2 Maas & Waal, jaargang 3, nummer 4, 2014  

Onafhankelijk ondernemers magazine voor inspirerend zaken doen, dat wordt uitgebracht in de driehoek Nijmegen, Oss en Tiel. De oplage bedra...

Profile for bm4a