__MAIN_TEXT__

Page 1

jaargang 7, nummer 3 juli 2018 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N & WAAL TENMAAS | WIJ WIJCHEN | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW WGroen E | Ondernemen DRR U TEN in|de WIJ C HE N | WE ST MAAS S E EN W Betuwe - Rivierenland WI JCHEN | TIEL| O S S | N I J M E G E N | BEUNNIN Special Zorg als Zakenpartner E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W Leiderschap Ivan Vos: democraat bij uitstek HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM Aanbesteden: Pain or Gain? MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | ELSST N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


DEEL

3

Regionale Focus

Maas en Waal

SCHOONMAAK- & BEDRIJFSDIENSTEN

Schoonmaakbedrijf Maas en Waal onderscheidt zich al meer dan 40 jaar met een heldere kijk op schoonmaken. Dat onze aanpak door opdrachtgevers wordt gewaardeerd, blijkt uit de continue groei die ons bedrijf sinds 1973 doormaakt. Binnen onze aanpak staat het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal. Vanuit een sterke basis, het schoonmaakonderhoud van gebouwen, zijn wij uitgegroeid tot een complete dienstverlener voor uiteenlopende facilitaire werkzaamheden.

ONZE REGIONALE FOCUS Om optimaal invulling te geven aan ons streven naar maximale ontzorging van onze opdrachtgevers, hebben we bewust gekozen voor een regionale focus. Daarnaast wordt onze organisatie gekenmerkt door een platte structuur met korte lijnen. Deze combinatie maakt dat we snel kunnen reageren in geval van calamiteiten of andere spoedeisende werkzaamheden. EĂŠn telefoontje en wij lossen het op.

OPKOMEN VOOR MAATSCHAPPELIJK BELANG Een belangrijk aspect van onze regionale focus is ons beleid om bij te dragen aan projecten en activiteiten die ten goede komen aan het algemeen (regionaal) maatschappelijk belang. Daarom willen wij op deze plaats, als ambassadeur van het Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal, extra aandacht vragen voor de jaarlijkse Golfdag op

woensdag 31 oktober a.s. BIJNA THUIS HUIS

GOLFEN VOOR HET GOEDE DOEL

Het Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal is een vervangend

Het Bijna Thuis Huis krijgt nauwelijks subsidie en is sterk afhankelijk

thuis waar een waardige begeleiding wordt gegeven aan mensen

van de inzet van vele vrijwilligers. De opbrengsten van deze jaarlijkse

in hun laatste levensfase. Een huis waar mensen in alle rust en

golfdag op de prachtige baan van The Duke in Nistelrode komen dan

waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten in een sfeer

ook volledig ten goede aan het Bijna Thuis huis. Speel met ons mee

die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Wij, bij Maas en Waal

en beleef een exclusieve golfdag voor een fantastisch doel!

Schoonmaak, hebben enorme waardering en respect voor al het liefdevolle werk dat binnen de muren van het bijna Thuis Huis wordt

U kunt zich aanmelden via e-mail: vriendenhospicemaasenwaal@hotmail.com

verricht en hopen met onze bijdrage een steentje te kunnen bijdragen aan een veilige en vertrouwde omgeving waarin mensen in alle rust de laatste levensfase kunnen afsluiten.

Van Heemstraweg 38 E 6658 KH Beneden Leeuwen Tel. 0487-591718 www.maasenwaalschoonmaak.nl


VOORWOORD Een ondernemende regio in zorg, groen & duurzaamheid! ‘De provincie Gelderland heeft geld over’, horen en lezen we dagelijks in het nieuws. Van teruggeven aan de inwoners tot investeren in mooie projecten, vele suggesties passeren de revue. In deze zomereditie van IN2 Maas & Waal leest u over Oost.nl, dat investeert in projecten. Ook groen en duurzaam ondernemen in De Betuwe en Rivierenland wordt belicht. De redactie komt veel ondernemers tegen, die bruisen van

WELKOM EXPERIENCEBIJEENKOMSTEN 2018 26 SEPTEMBER EN 28 NOVEMBER

de ideeën om innovatief en duurzaam te ondernemen. Aanbestedingstrajecten zorgen nog weleens voor irritaties. Ook in de zorg wordt gewerkt met aanbestedingen. In de zorgspecial leest u over zakendoen met een zorgpartner. Vele nieuwe innovatieve bedrijven in de regio zijn actief

INSCHRIJVEN WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

op het vlak van de medische technologie en doen het goed. Het focussen op health, maar ook food en energy werpt zijn vruchten af. IN2 Maas & Waal ging eind juni op pad met haar partners bij MOJO, die het driedaagse festival Down The Rabbit Hole organiseerde op de Groene Heuvels te Ewijk. We waren hier getuige van projectmanagement op en top en kregen een mooi kijkje in de festivalkeuken. Van artiestenboekers en veiligheid tot crowdmanagement, van bezoekersprofielen tot partnerships: het neerzetten van een super-succesvol festival binnen 5 jaar vergt precisie, vakmanschap en

Unieke jaarlijkse relatie Golfdag op woensdag 31 oktober a.s. bij The Duke te Nistelrode. U kunt zich aanmelden via e-mail:

vriendenhospicemaasenwaal@hotmail.com

Samen gaat het beter!

vooral passie. Wij ontmoeten u graag weer woensdag 26 september. Dan delen wij en ondernemers weer in de bekende aangename netwerksfeer hun passie met u.

Een mooie ondernemende zomer 2018! Rogier van Lith Yvonne van der Bend

MAAS & WAAL

Partner worden?

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

Jaargang 7, nummer 3, juli 2018

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

4

IN2 MAAS&WAAL

REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Charlotte de Leeuw, Mieke Wouters, Elly Molenaar FOTOGRAFIE: Henk van der Bend REDACTIEADVIESRAAD: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen),

Willy Brink (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Roland Bruggeman (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Anja van Zachten: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers


10 30 6

15 BESTUUR Oost NL - Financiering van groei: hoe vind je de juiste weg? Aanbesteden: Pain or Gain?

KENNIS & MARKT 6 10

BEDRIJFSVOERING Leiderschap en management Deel 3: Ivan Vos Het netwerk, op de koffie bij... Duurzaam ondernemen in Rivierenland - de Betuwe

12 15 18

MENS & BEDRIJF 22

Oudere werknemers: nog steeds waardevol voor het bedrijfsleven

SPECIAL ZORG

27

Inkoop in de Zorg: hoe kom je tot

30

samenwerking? versterken elkaar De arbeidsmarkt in de zorg onder druk Succesvol samenwerken met de zorg

KATERN BCMW

De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business

49

HOE BLIJF JE SCHERP

51

Rob Schilten

33

Wetenschap en bedrijfsleven

DE ZAKENLUNCH Y Generatie

SPOTLIGHT IN2 Maas & Waal Partners

52

FAMILYBUSINESS

53

Facts & Figures

34 36

54

SPONSORED BY Vierdaagse sponsorloop

39

Club Maas & Waal

IN2 Maas & Waal in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave. PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2

Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2018 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl

JULI 2018

5


FINANCIERING VAN GROEI: HOE VIND JE DE JUISTE WEG? Ondernemers zijn niet voor niets de motor van onze economie; ze zijn voortdurend alert op kansen, willen spijkers met koppen slaan en zijn gevoelig voor voortgang en innovaties. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het bedrijfsleven, zeker in goede tijden, gonst van de groei- en uitbreidingsplannen. Die moeten echter niet alleen praktisch, maar ook financieel haalbaar zijn en dus goed doordacht. Het is niet altijd zo dat banken direct een positief oordeel uitspreken over de financiering van groeiplannen en de oordeelsvorming daarover kan tijd vergen. Het is dus zaak om de juiste wegen te bewandelen om accordering van de financiering van groeiplannen te verkrijgen. Oost NL helpt daarbij ondernemers sneller

innoveren, investeren en internationaliseren. IN2 Maas & Waal ging in gesprek met Linze Rijswijk, Programmamanager van De Groeiversneller, een programma voor ondernemers met groeiambitie en -potentie. het ondersteunen van ondernemers via drie businessunits: Business Development, Internationalisering en Financiering. Oost NL is een publiek gefinancierde organisatie en daarom kunnen ondernemers kosteloos gebruik maken van onze expertise. De belangrijkste activiteiten van Oost NL zijn businessoptimalisatie, validatie van groei- en uitbreidingsplannen, investeren, netwerken en onze programma’s zoals De Groeiversneller en Go4Export.”

PARTICIPATIEFONDSEN EN ONDERSTEUNINGSSTRUCTUREN Volgens Rijswijk is de financiering van groei- en innovatieplannen van

MKB-ondernemers

en

starters

momenteel

nog

steeds

problematisch en verdient dus aandacht. “Gelukkig merk je dat het ‘financiële landschap’ wel langzaamaan verbetert. Oost NL heeft een eigen participatiefonds en is fondsmanager van een aantal innovatiefondsen om starters en groeibedrijven te financieren. Die Linze Rijswijk

investeren in snel groeiende bedrijven met kansrijke proposities die de markt (nog) niet wil financieren. Daarnaast zetten we

OOST NL

Rijswijk (44) is als econoom gespecialiseerd in de regionale

ondersteuningsstructuren op, waar bedrijven zich kunnen melden voor ondersteuning en financiering. We werken bijvoorbeeld samen

economie. Hij werkt inmiddels alweer 14 jaar voor Oost NL. Hij vertelt:

met ‘Qredits’, een financier van microkrediet voor MKB en in Briskr,

“Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In

dat innovatieve ondernemers in Health en Life Science ondersteunt.

opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en

Wij kijken vooral of financiering door een bank in eerste instantie

de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale

mogelijk is en helpen ondernemers met een businessplan dat

economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in

voor een kredietverlener acceptabel is. Daarnaast bieden we

ondernemers in Oost-Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd

ondersteuning bij kennisvraagstukken.”

in Apeldoorn, maar Oost NL werkt via een groot aantal kennis- en open innovatiecentra en ‘fieldlabs’ in beide provincies. Doel ervan is de uitvoering van het economisch beleid van de overheid door

6

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR: AKTUEEL

DE GROEIVERSNELLER Sinds

maart

2017

is

het

ondersteuningsprogramma

‘De

Groeiversneller’ actief, waarvan Rijswijk Programmamanager is. “De bedoeling daarvan is Gelderse ondernemers een loket te verschaffen waar ze met hun groeiplannen terecht kunnen, ongeacht de sector waar ze werkzaam zijn. Via een quickscan en een individueel gesprek, waarin we kijken wat mogelijk is en wat niet, ondersteunen wij met onze kennis en onze netwerken

"ONDERNEMERS KUNNEN VIA DE GROEIVERSNELLER VOUCHERS VERKRIJGEN VOOR HET INHUREN VAN EXTERNE EXPERTISE."

bij het vinden van de juiste wegen naar groei. Daarbij gaat het

STARTERS

zowel om het faciliteren van een netwerk als financiering of

Speciaal voor starters is in april van dit jaar het programma De

het inkopen van expertise. Oost NL beschikt daarvoor over een

Startversneller geïntroduceerd. Rijswijk: “Dat is feitelijk de opvolger

netwerk van een groot aantal publieke en private partijen en we

van het KvK-programma IkStartSmart, gefinancierd door provincie

werken met intermediairs samen voor een juiste doorverwijzing.

Gelderland. De Startversneller biedt beginnende ondernemers een

Ondernemers kunnen via De Groeiversneller vouchers verkrijgen

bijdrage maximaal €1.000,- voor coaching en eventueel opleiding

voor het inhuren van externe expertise. Daarvan kunnen zij 50%

bij het starten van hun onderneming. Daardoor kunnen zij werken

vergoed krijgen tot een maximum van € 10.000. Er zijn ook speciale

aan hun ondernemerscompetenties en ondersteuning ontvangen

vouchers gericht op Energie, hierbij kijken we naar de bijdrage aan

voor trainingen en opleidingen.”

de energietransitie en Co²-reductie.” VEELBELOVENDE RESULTATEN

Rijswijk merkt op dat er tot nog toe sprake is van een enigszins scheve verhouding als het gaat om de aanmeldingen voor De

Oost NL heeft volgens Rijswijk, ondanks het korte bestaan van

Groeiversneller. “Met name in de regio Arnhem-Nijmegen merken

De Groeiversneller, al behoorlijke successen geboekt met het

we dat De Groeiversneller steeds bekender wordt. Het aantal

programma. “We zien dat veel bedrijven bij ons binnenkomen

aanmeldingen daar is groeiende. Uit Zuidwest-Gelderland, de

op grond van de regionale economische speerpunten, vooral op

regio Tiel/Culemborg/Geldermalsen, blijft het aantal aanvragen

het gebied van Agrifood en Health. Sinds de start hebben we al

echter nog duidelijk achter. Dat is voor ons reden om nog een

450 aanvragen behandeld, van wie slechts 20% werd afgewezen.

extra tandje bij te zetten in onze voorlichting; De Groeiversneller

Ook hebben we al 160 vouchers voor expertise-inkoop verstrekt,

is er immers voor alle Gelderse ondernemers die willen groeien!

waarmee ondernemers gericht kennis kunnen inkopen die nodig

Heeft u vragen over De Groeiversneller of wilt u uw onderneming

is voor hun specifieke tak van ondernemen. We komen graag met

aanmelden? Op de website van Oost.nl, www.oostnl.nl/nl/de-

ondernemers in gesprek over hun groeiplannen. Voor onszelf zijn

groeiversneller kunt u zich aanmelden via een quickscan. Heeft u

de behaalde resultaten een extra prikkel om ons bestaan naar

vragen bel dan met Linze Rijswijk 06-46390076 of mail naar info@

buiten toe te communiceren. Dat doen we dan ook volop, via

oostnl.nl.

samenwerkingspartners en social media, maar ook zijn we graag bereid om de toegevoegde waarde van ons programma te komen toelichten.”

JULI 2018

7


Samen volle groeikracht vooruit

passie voor jouw groeikracht

Accountants en adviseurs waar je op kunt rekenen voor jouw groei

8

>> www.bghaccountants.nl

IN2 MAAS&WAAL


JAAR

DE RIJK KANTOOR-SCHOOLSHOP EN DRUKWERK: EEN HALVE EEUW DESKUNDIGHEID EN SERVICE Dit jaar Vieren Chris en Marja Kolvenbach het vijftigjarige bestaan van De Rijk Kantoor-Schoolshop en Drukwerk in BenedenLeeuwen. In een halve eeuw tijd heeft het bedrijf zich ontwikkeld van een kleine dorpsdrukkerij naar een moderne en innovatieve totaalaanbieder van kantoor- en schoolartikelen, kantoormeubelen en eigentijds drukwerk. Hun passie voor hun vak, gecombineerd met 50 jaar ervaring en deskundigheid maakt De Rijk Kantoor-Schoolshop en Drukwerk dan ook een betrouwbare, flexibele en snelle leverancier voor het bedrijfsleven in en buiten Maas en Waal. ONTWIKKELING EN GROEI

De Rijk Kantoor-Schoolshop en Drukwerk werd in 1968 opgericht door de schoonvader van Chris Kolvenbach, Herman de Rijk. Kolvenbach: “Vanuit een souterrain aan de Van Heemstraweg verhuisde de drukkerij in 1970 naar de huidige locatie en Herman begon zich toen tevens met de verkoop van kantoorartikelen. Vanaf dat moment groeide het bedrijf steeds verder uit. Sinds 1986 ben ik er zelf werkzaam en in 1997 namen Marja en ik het bedrijf over en verbouwden het. In 2000 hebben we de drukkerij verkocht en zijn we gaan samenwerken met een grote drukkerij. Drukwerk vormt dus nog steeds een belangrijk deel van onze omzet. Sinds 2001 verkopen we ook kantoormeubilair. Naast de verkoop van kantoor- en schoolartikelen hebben we tevens een gespecialiseerde Business-to-Business-tak en een webshop opgezet. Zo zijn we vandaag de dag een allround-aanbieder van alles wat met kantoorwerk te maken heeft.”

NÉT EEN STAP EXTRA

Dat de Kolvenbachs de goede weg bewandelden bleek in 2017, toen De Rijk Kantoor-Schoolshop en Drukwerk als tweede eindigden bij de verkiezing van beste kantoorvakhandel van Nederland. Volgens Kolvenbach komt dat vooral door de onderscheidende manier van werken. “Dat is voor ons niet alleen een kwestie van volledige

ontzorging van onze klanten, maar ook van nét die stap extra zetten; we leveren zoveel mogelijk maatwerk en doen dat snel, zowel vanuit de winkel als vanuit onze webshop. Daarnaast leveren we ook minder voor de hand liggende artikelen als kantoorfietsen en ergonomische producten en organiseren we voor onze klanten uit elk segment regelmatig leuke en prikkelende evenementen, zoals een bijzondere Businessto-Business-avond en ons ‘Back-to-School— evenement. Daarnaast bezoek ik onze zakelijke klanten eens per vier weken, zodat ik op de hoogte blijf van hun behoeften en hen daarin kan adviseren en ondersteunen.”

EERLIJK EN SERVICEGERICHT ONDERNEMEN

Kolvenbach omschrijft het karakter van zijn bedrijf als innovatief en sterk servicegericht. Als rasechte ondernemers zijn we zo flexibel mogelijk en streven we altijd naar een prettig en persoonlijk contact, waarbij eerlijk ondernemen en heldere communicatie centraal staan!” In september van dit jaar sluiten Chris en Marja Kolvenbach het vijftigjarig bestaan af met een reeks aan diverse evenementen. “Al onze klanten en relaties zijn daarbij natuurlijk van harte welkom. We willen hen een stuk beleving bieden en hen laten zien dat ons vijftigjarige bestaan de start is van een nieuwe halve eeuw, waarin we ons met hart voor hen willen blijven inzetten!”

50

Jaar 8 1 0 2 1 9 68

Sportlaan 1 6658 BG Beneden-Leeuwen Tel. 0487-595850

www.derijkkantoorshop.nl


vlnr. Nick Derks, Cor Rutten en Willy Brink

AANBESTEDEN: PAIN OR GAIN?

Op 1 april 2013 werd de Aanbestedingswet van 2012 van kracht. In januari 2014 werden door het Europees Parlement nieuwe richtlijnen aangenomen, met het doel de lasten voor ondernemers te verminderen en aanbestedingspraktijk te moderniseren en toegankelijk te maken voor het MKB. Sinds 1 juli 2016 geldt de gewijzigde wet voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. Alhoewel de wet beoogt om alle intekenaars gelijke kansen te geven op het winnen van een aanbesteding heeft hij het voorbehoud bij vooral kleinere ondernemers niet weggenomen; termen als schijneerlijkheid en oneerlijkheid hoor je in de wandelgangen nog regelmatig. IN2 Maas & Waal vroeg zich af of de wet de ketenpartners inderdaad dichter bij elkaar heeft gebracht en sprak met drie betrokken partijen.

Nick Derks (31) is wethouder economische zaken van de

SCHIJNEERLIJKHEID

Gemeente Wijchen. Hij studeerde Rechten in Nijmegen,

Op de vraag of aanbesteden een eerlijk instrument is

werkte in de assurantiebranche en was acht jaar lang

antwoordt Rutten ontkennend. “Er hangt een zweem van

gemeenteraadslid in Wijchen. Cor Rutten (47) is directeur/

schijneerlijkheid omheen. Dat is mede te wijten aan de te

eigenaar van familiebedrijf de Rutten Groep uit Nijmegen,

beperkte informatievoorziening die je als intekenaar voor

dat onderhoud pleegt aan vastgoed, infra en railinfra. Hij

een project tot je beschikking hebt. Als intekenaar mag je

breidde het bedrijf sterk uit en heeft daarbij de focus gelegd

maar zeer weinig contact hebben met de opdrachtgever en

op een actieve rol tussen opdrachtgever en uitvoerder.

daardoor is het lastig om er achter te komen wat die weet

Willy Brink (55) is jurist, voormalig gemeenteraadslid en

en bedoelt.” Brink begrijpt de opmerking van Rutten, maar

voormalig wethouder van de gemeente Wijchen. Sinds kort

nuanceert die enigszins. “Schijneerlijkheid is een nogal

is hij Bedrijvenparkmanager van de bedrijventerreinen

breed begrip. Het gaat er vooral om of het aanbesteden

Bijsterhuizen en Wijchen-Oost.

oneerlijk ís of vóelt; Ik geloof dat het in de basis een eerlijk systeem is; er ligt immers een vastgestelde wet aan de basis en over het gemeentelijk beleid ten aanzien van de uitvoering is echt wel nagedacht.”

10

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR

‘EIGEN’ ONDERNEMERS Derks geeft aan dat de Wijchense ondernemers zo veel mogelijk zijn betrokken bij het vaststellen van het aanbestedingsbeleid. “In 2017 hebben we de ondernemers uitgenodigd voor een sparringsronde daarover. De daaruit

voortgekomen

aanbevelingen

hebben

we

gekoppeld aan onze beleidsnota en later dat jaar is het aanbestedingsbeleid herzien. In ons beleid hebben we onder meer vastgelegd dat we Wijchense ondernemers, binnen de bestaande mogelijkheden, zo veel mogelijk

“SCHIJNEERLIJKHEID IS EEN NOGAL BREED BEGRIP. HET GAAT ER VOORAL OM OF HET AANBESTEDEN ONEERLIJK ÍS OF VÓELT."

betrekken bij de inkoop. Zo streven we ernaar om bij elke aanbesteding één of meer Wijchense ondernemers mee te laten doen.” ZORGVULDIGE SELECTIE Rutten herkent het beeld dat Derks schetst. “Ik geloof

EERLIJK SAMENWERKEN

zeker dat de wil er bij de lokale overheid is. Het gevaar

Brink geeft aan dat bij aanbestedingen veelal de

ligt er echter in dat sommige ondernemers bij de

angst

aanbesteding financiële risico’s nemen die ze niet open

het

en bloot weergeven.” Brink erkent dat zo’n cultuur bestaat

samenwerkingsverbanden te onderzoeken. Door de grote

en vindt dat de gemeente Wijchen eerst goed naar

variatie van bedrijven is daar zeker ruimte voor.” Rutten

potentiële ondernemerskandidaten in de eigen gemeente

herkent dat en geeft aan dat het daarbij vooral belangrijk

moet kijken alvorens te selecteren. Waarom zou je verder

is om de winstkansen open op tafel te leggen. Dat zal de

kijken dan nodig is.”

risico’s duidelijker maken en dat speelt weer een rol bij de

voor goed

omzetverlies dat

meespeelt.

ondernemers

elkaar

“Daarom opzoeken

is om

focus van het haalbaarheidsonderzoek.” COMPLEXITEIT Als het gaat om de transparantie vindt Rutten dat

GOED COMMUNICEREN

opdrachten vaak complex zijn. “Zonder kostbare externe

Derks geeft aan dat alle ketenpartners zo veel mogelijk

kennis ben je niet in staat om te bepalen met welk bedrag

aandacht moeten besteden aan de inhoud van de

je intekent. Die parate kennis hebben ondernemers zelf

aanbesteding, maar ook hoe je dat verantwoordt in de

niet. Als je de aanbesteding niet wint, kost het je toch

bieding. “Als gemeente vinden we het dan ook belangrijk

een aanzienlijk bedrag.” Brink knikt. “Aanbestedingen zijn

dat we daar veel aandacht aan besteden bij het finetunen

veelal complex en gaan verder dan alleen de overheid.

van ons economische netwerk.” Brink en Rutten erkennen

Voor ondernemers heeft het dus zeker zin om voorafgaand

dat goede communicatie essentieel is, maar Rutten

aan de intekening te kijken of samenwerking mogelijk is.

voegt toe dat die wel eenduidig moet zijn. “We moeten

Op onze bedrijventerreinen hebben we speciaal daarvoor

vooral weten wat een opdrachtgever wil. Een afspraak op

een app die ondernemers helpt samenbrengen.”

de projectlocatie, toelichting op details en regelmatige follow-up zijn essentieel om tot een verantwoorde bieding

UITGEBREID INFORMEREN

te komen.” Brink vindt dat ook het bestek vaak beter kan. onvrede

“Dat moet goed leesbaar zijn en vooral een tweezijdige

kan worden voorkomen door het goed uitleggen van

informatiestroom stimuleren. Transparantie is noodzaak,

de wettelijke regelgeving. Derks: “Het is zaak om een

want anders kunnen goede partijen van intekening afzien

aanbesteding goed toe te lichten. De beslissing tot

en dat komt een project niet ten goede.”

De

drie

gespreksdeelnemers

geloven

dat

intekenen is aan de ondernemers, maar die moeten wel

"HET IS ZAAK OM EEN AANBESTEDING GOED TOE TE LICHTEN."

goed weten of ze mee willen doen en of dat alleen of

Is aanbesteden nu ‘pain or gain’? Meestal zal het laatste het

in een samenwerkingsverband moet gebeuren.” Rutten

geval zijn. Duidelijk is echter dat goede communicatie en

oppert het idee voor een aanbestedingsagenda. “Die zou

informatievoorziening, de wil tot samenwerken en eerlijk

ondernemers meer tijd gunnen om zich in het traject en

zakendoen de winstkansen zeker zullen vergroten. Alleen

de kosten te verdiepen. Natuurlijk moet een aanbesteding

op die manier kan aanbesteden van schijneerlijkheid tot

dan ook worden uitgevoerd zoals is vastgelegd. Er mag

eerlijkheid worden.

dan later geen sprake zijn van bijvoorbeeld het opknippen of doorschuiven van de opdracht. Ondernemers hebben

TEKST EN FOTO’S: RVL

vooral behoefte aan meer beslissingstijd en meer zicht op wat er achter de schermen speelt.”

JULI 2018

11


Ivan Vos

IVAN VOS: DEMOCRAAT BIJ UITSTEK De Nederlandse ‘corporate governance code’ geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur en richt zich op het leiderschap van beursgenoteerde vennootschappen. Effectief leiderschap is echter voor iedere onderneming van belang en daarom interviewt IN2 Maas en Waal dit jaar een aantal ondernemers daarover. Voor deze uitgave schoven we aan tafel bij Ivan Vos, directeur/eigenaar van REV’IT! Motorkleding uit Oss en Ondernemer van het Jaar 2017 aldaar.

AANGEBOREN PASSIE VOOR MOTORRIJDEN

Ivan Vos (50) werd geboren in Oss, in een familie waar transport en logistiek het vak was en motoren de hobby. “Mijn vader had een transportbedrijf, mijn oom een motorzaak.

12

REV’IT! opgericht. Dik twee decennia later zijn we een leidend internationaal merk en in 2017 werden we bekroond met de ondernemerstitel in Oss .”

Samen hadden ze een groothandel in motorkleding. Toen

FACILITEREND DEMOCRAAT

ik afstudeerde aan Nijenrode hebben ze me gevraagd of ik

REV’IT! telt vandaag de dag 90 medewerkers en heeft 35

dat bedrijf verder wilde professionaliseren en zo werd ik er

agenten in Europa die op commissiebasis werken. 75% van

op mijn 23e directeur. Ik vond dat echter al snel te beperkt;

de omzet wordt in Europa gehaald, 15% in de VS en 10% in

omdat ik modieuze motorkleding wilde ontwerpen, met oog

de rest van de wereld. Het is vanzelfsprekend dat zo’n bedrijf

voor detail en tegen een betaalbare prijs, heb ik in 1995

stevig en effectief geleid moet worden. Hoe doet Vos dat?

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: LEIDING EN MANAGEMENT DEEL 3 IVAN VOS

“Ik zie mezelf vooral als een faciliterend leider en ben een democraat bij uitstek”, vertelt hij. “Ik geloof in harmonie en dialoog als basis voor een goed resultaat. Het is dus zaak dat je goede mensen om je heen verzamelt en ervoor zorgt dat die in staat zijn om hun werk goed te kunnen doen. Daarbij

“IK ZIE MEZELF VOORAL ALS EEN FACILITEREND LEIDER EN BEN EEN DEMOCRAAT BIJ UITSTEK”

vind ik het van groot belang om mensen in hun kracht te zetten en daarvoor moet je ze vertrouwen schenken en durven delegeren. We investeren daar ook volop in: in resources, scholing en softwareapplicaties.”

en eigengereid bent. Draagvlak creëren is uiterst belangrijk en mensen moeten zich onder mijn leiding veilig kunnen

HET ‘WIJ-GEVOEL’

voelen. Ik wil trouwens ook dat het mijn mensen hier goed

Vos hecht grote waarde aan betrokkenheid en het stimuleren

gaat, zowel in materiële als immateriële zin. Het is dan ook

van zijn mensen. “Ik vind dat je als leider je mensen moet

een taak van een leider dat je je mensen kunt laten voelen

verbinden. Een sterke missie is daarbij bepalend en die

dat ze met zinvolle dingen bezig zijn; daardoor zullen ze zich

moet je als leider overdragen. Geld verdienen is daarbij nooit

conformeren aan de missie en de waarden van het bedrijf.”

een reden op zich, maar een gevolg van hoe goed je die missie elke keer weer volbrengt. Dat betekent dat je daar als

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

bedrijf voor moet staan. Je moet een duidelijke toegevoegde

Vos vindt zichzelf niet direct een pionier, maar wel een

waarde hebben. Om dat te bereiken zijn we geen one-man-

innovator. “Door uitgebreid te durven investeren in mensen

band, maar een hecht team, waarvan ik als leider slechts

en innovaties hebben we sinds de start van ons bedrijf elk jaar

onderdeel ben. We werken hier heel informeel en laten ons

een omzetverdubbeling gerealiseerd. Dat is mede te danken

vooral leiden door de inhoud. Dat kan tevens doordat ik heel

aan de durf om te investeren in dromen en overtuigingen.

transparant ben over onze prestaties en cijfers; die deel ik

Twee keer per maand hebben we meetings met het

regelmatig met mijn team.”

managementteam en voor de lange-termijndoelstellingen vindt er eens per kwartaal een meerdaags extern MT plaats.

WAARDERING ALS MOTIVATOR

Ook nodigen we ons personeel uit om op eigen initiatief met

Het is Vos’ passie om mensen te inspireren om te motorrijden.

ideeën te komen; goed luisteren en in contact blijven met je

“Het is díe passie die wij willen faciliteren. Daarom worden we

organisatie is immers ook een voorwaarde om goed leiding

enorm gemotiveerd door de waardering die we krijgen; dát

te kunnen geven.”

geeft ons de kick om steeds weer beter te willen worden en

De code van Manen

te innoveren. We maken niet alleen mode, maar vooral ook

BALANS BEWAREN

bescherming en zijn continue bezig om onze specialistische

Voor Vos zelf is REV’IT! zijn lust en leven. “Ik ben er altijd mee

kennis uit te breiden, bijvoorbeeld in ons eigen testlab.”

bezig. Ik werk graag en hard, maar heb wel gemerkt dat werk en privé voor mij als leider van mijn bedrijf sterk vervlochten

• Lange termijn

FEEDBACK ALS LEERINSTRUMENT

zijn geraakt. Daarom probeer ik ook de balans zoveel mogelijk

waardecreatie

Vos heeft niet veel moeite om zijn mensen te motiveren. “Ik

te bewaren. Niemand heeft er iets aan als ik niet scherp ben

vind persoonlijke competenties natuurlijk belangrijk, maar

of uitval. Gelukkig beseft mijn gezin dat mijn werk mijn passie

selecteer bij sollicitatieprocedures zeker ook op het passen

is en dat helpt. Ik hoop dat het bedrijf in de familie blijft,

in onze bedrijfscultuur. Als leider moet je in staat zijn om de

maar dat mag nooit als een verplichting worden ervaren.

betrokkenheid van mensen in te schatten. Ik ben dus zelf ook

Voor mijn zoon zou ik wel een hele kritische recruiter zijn,

altijd bereid om te leren, ook van kritiek op mijn functioneren.

maar dat zou er zeker toe bijdragen dat hij het bedrijf onder

Feedback is a gift en je functioneren als leider heeft te maken

een effectief leiderschap zou kunnen voortzetten!”

• Effectief bestuur en toezicht • Beloningen • Algemene vergadering • One-tier bestuursstructuur

met de rapportcijfers die je op alle fronten ontvangt. Natuurlijk kan ik ook wel eens twijfelen en neem ik soms langer de

TEKST EN FOTO’S: RVL

tijd om te wikken en te wegen, maar dat probeer ik altijd zo overdacht en genuanceerd mogelijk te doen.” DRAAGVLAK CREËREN Als belangrijkste valkuil noemt Vos dat hij soms te aardig is. “Dat zit natuurlijk in mijn karakter, maar ik geloof ook dat je harmonie in een bedrijf nooit bereikt als je dominant

JULI 2018

13


Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444 www.sandersfritom.nl

sanders fritom

the best logistic solution! www.sandersfritom.nl

Benelux Distributie, Warehousing, sanders 24-uurs fritom the best logistic solution! Internationaal groupage transport www.sandersfritom.nl

Wij kijken om U kijkt vooruit Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

24-02-2014 09:28:26

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

24-02-2014 09:28:26

Alleen maar ondernemen zonder u druk te hoeven maken of uw werkzaamheden worden betaald? Wij nemen u het debiteurenbeheer uit handen en innen uw facturen met oog voor uw klantrelatie terwijl u dit proces digitaal kunt volgen. Interesse? Bel voor het maken van een afspraak.

Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen Obrechtstraat 35 Oss Tel.: 0412 - 64 22 33 Fax: 0412 - 65 00 89

www.seuren-vlies.nl 14

IN2 MAAS&WAAL

info@seuren-vlies.nl


HET NETWERK: OP DE KOFFIE

‘WE KIJKEN ALLEBEI NAAR DE MENS’

In onze serie ‘Op de koffie bij...’ brengt IN2 Maas & Waal twee ondernemers samen die in dezelfde regio opereren, maar elkaar niet goed kennen. Ditmaal neemt jongerenwerker Cees Faber van welzijnsorganisatie Forte Welzijn een kijkje op de gloednieuwe rooftop van hotel Nimma met eigenaar Mark Burgers. WERKPLAATS “Dat spreekt me wel aan”, reageert Faber. Als ondernemer, maar ook als mens, probeert hij continu mensen uit verschillende milieus met elkaar te verbinden. “Ik loop al een tijdje met het idee rond om in de regio Nijmegen een werkplaats te starten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen gaan om zo weer hun plek in de maatschappij te vinden. Als ik het verhaal van Mark hoor, dan raak ik wel geïnspireerd.” AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT Burgers idee om een hotel te starten, ontstond tijdens Mark Burgers (l) en Cees Faber

een vakantie in Griekenland, jaren geleden. “In een paar seconden heb je zo’n plan in je hoofd, maar de

Ze lijken op het eerste gezicht twee totaal verschillende

uitvoering is een heel ander verhaal. Hotel Nimma is

ondernemers. Cees Faber doet sinds maart in de gemeente

niet zomaar eventjes ontstaan. Het gebouw, het langst

Overbetuwe zijn uiterste best contacten te leggen met op

leegstaande kantoorpand van Nijmegen, was behoorlijk

straat hangende jongeren en hij probeert hun vertrouwen

vervallen.” Inmiddels runt Burgers een goedlopend

te winnen. Mark Burgers runt een goedlopend hotel vlakbij

hotel en restaurant, met een behoorlijk uitgebreid

het centrum van Nijmegen, containerservicebedrijf M&M

personeelsbestand. “We zijn een erkend leerbedrijf, dus

én een uitzendorganisatie B2Works. “Maar de verschillen

stagiaires geven we ook een kans. Bovendien bieden we

vallen mee. We liggen behoorlijk op één lijn”, concluderen

plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

ze na een tijdje. “We kijken allebei naar de mens.”

We hebben bijvoorbeeld twee vluchtelingen in dienst.” Faber knikt. “Fijn dat zulke mensen een kans krijgen bij

UNIEKE ROOFTOPBAR

hotel Nimma. Dat ze er zelfstandig kunnen meedraaien in

Hotel Nimma is nog maar een jaar geopend. Wie de

een bedrijf en zo een plek te vinden in de samenleving.”

afgelopen tijd via de brug de Waal overstak – en dat zijn heel wat automobilisten – zag het lelijke, oude

NETWERKEN

kantoorpand langzaam uitbloeien tot het moderne en

Netwerken vinden beide ondernemers belangrijk. Faber:

sfeervolle hotel dat het nu is, met de unieke rooftopbar

“Als jongerenwerker ben ik slechts anderhalve dag actief.

Level 4. “Aan de buitenkant zag je pas de laatste

In mijn vrije tijd vind ik het belangrijk om te netwerken.

weken dat er iets gebeurde. Aan de binnenkant

Dat doe ik bijvoorbeeld via RvN@ en Ieder Talent Telt.

waren we natuurlijk al veel langer bezig”, zegt

Maar ook door met allerlei mensen in gesprek te gaan.”

Burgers. Het opbouwproces is hem goed

Burgers: “Met het hotel zitten we in de opstartfase en

bevallen. “Van niets iets maken, dat heeft

daarom is het van groot belang dat mensen ons leren

wel wat. Hotel Nimma biedt in de weekenden

kennen. Ik ben daarom lid bij bedrijvenvereniging TPN-

plaats voor toeristen en festivalbezoekers.

WEST, maar netwerken doe ik ook ongedwongen bij de

Doordeweeks maken vooral zakelijke klanten

voetbalclub, met een biertje erbij. Van het uitdelen van

gebruik van de kamers en de vergaderzaal

visitekaartjes ben ik namelijk niet zo gediend.”

op het dak. Juist die dynamiek vind ik leuk. Nimma is een hotel voor iedereen geworden.”

JULI 2018

15


WIE JARIG IS TRAKTEERT! Softstar Automatisering uit Malden bestaat dit jaar 35 jaar en daar zijn ze trots op! Sinds 2011 hebben Susanne van Megen en Mathieu Cornelissen het familiebedrijf verder uitgebouwd tot een gepassioneerde specialist op het gebied van zakelijke ICTsystemen en het onderhoud daarvan.

BETAALBARE LAPTOP

KRACHTIGE WERKPLEK

I3-processor 4 GB werkgeheugen 512 GB SSD opslag Windows 10

I5-processor 8 GB werkgeheugen 240 GB SSD opslag Windows 10

Gratis extra’s: 3 jaar garantie Internet Security 1 jaar Afinstallatie

Gratis extra’s: 3 jaar garantie Internet Security 1 jaar Afinstallatie

Van € 550,00 voor

Van € 650,00 voor

nu voor € 475,-

nu voor € 575,-

ex btw

ex btw

024 388 11 88 INFO@SOFTSTAR.NL ZWERFKEI 1 6581 HN MALDEN

WWW.SOFTSTAR.NL

Deze aanbieding is exclusief voor lezers van In2MaasenWaal.

Dit vinden we leuk!

Klantgericht, betrouwbaar en kwaliteit. Dat zijn de kernwoorden voor Schilderwerken Gebr. Rutten. Een duurzame relatie met onze klanten, daar doen wij het voor. Wij leveren daarom ook graag een totaalpakket voor al uw schilderwerken. Vakwerk, het hele jaar door! Van een eerste stijl- en kleuradvies tot complete organisatie van uw project, van schilderwerk tot afwerking, van nieuwbouw tot monumentaal werk, van groot onderhoud tot 24-uurs-klantenservice. Geniet van uw woning, zowel van buiten als van binnen. In zomer en winter. T: 024 323 82 86 of kijk op www.gebr-rutten.nl

16

IN2 MAAS&WAAL

Eerst denken, dan doen!

S C H I LD E RW E RK E N GEBR. RUTTEN


www.vhkt.nl

BEKENDE NAAM IN EEN NIEUW JASJE ALH Van Herwijnen & co accountants is al ruim vijfendertig jaar een bekende naam voor ondernemers in de Betuwe. Door onder andere het lidmaatschap van Kreston International, werd het tijd voor een naamsverandering. ALH Van Herwijnen & co accountants wordt voortaan: Van Herwijnen Kreston. Om visueel vorm te geven aan deze samenwerking, heeft Van Herwijnen Kreston de kennis en kundigheid van Communicatieregisseurs* uit Dodewaard ingeschakeld.

Begin 2018 is het traject begonnen om de identiteit van Van Herwijnen Kreston te vertalen naar een beeldmerk in vorm van logo, briefpapier, visitekaartjes en een nieuwe website. Communicatieregiseurs* heeft aan de hand van een brainstromsessie met veel creativiteit de kernwaarden van Van Herwijnen Kreston in een nieuw logo en uitingen verweven. Het pronkstuk van deze samenwerking is de nieuwe website www.vhkt. nl. Op deze website is precies te zien wat Van Herwijnen Kreston wil uitstralen; professionaliteit met een persoonlijke tint. BENIEUWD NAAR HET RESULTAAT? GA NAAR WWW.VHKT.NL.

Stephensonstraat 17A, 4004 JA Tiel Tel. 0344 - 62 12 22 vhkt.nl 17


vlnr Bert den Haan, Frank Engelbart en Henri Holster

DUURZAAM ONDERNEMEN IN RIVIERENLAND In de serie ‘De groene regio’ legt IN2 Maas & Waal dit jaar de diverse regio’s van haar uitgeefgebied onder de loep als het gaat om duurzaam ondernemen. In deze uitgave besteden we aandacht aan duurzaam ondernemen in de regio Betuwe/Rivierenland. Daarbij focussen we op de belangrijkste economische factor: de fruitteelt. We spraken daarvoor met vertegenwoordigers van drie organisaties: Fruitpact, De Fruitmotor en The Next Garden én met een duurzaam ondernemer in de fruitteelt. Frank Engelbart (52) is Programmamanager bij Fruitpact, dat samen met overheid, onderwijs en ondernemers optrekt om samenwerking in de sector te stimuleren. Daarbij ligt

“OM DUURZAAM PRODUCEREN BETAALBAAR TE MAKEN MOET

tevens een sterke nadruk op duurzaam ondernemen. Henri

DE CONSUMENT TRANSPARANTE

en verduurzaming van de veehouderij. Hij is tevens

INFORMATIE KRIJGT OVER DE DUUR­

Holster (54) houdt zich aan de WUR bezig met innovaties

mede-initiatiefnemer van fruittelerscoöperatie Betuwse Fruitmotor, die zich inzet voor een circulaire en duurzame

ZAAMHEID VAN ONZE PRODUCTIE”

Kerk-Avezaath, deelnemer aan De Fruitmotor, vicevoorzitter

duurzaamheid zie je onder individuele ondernemers nog

van de Nederlandse Fruittelers Organisatie en ambassadeur

wel meer reactief dan proactief gedrag; de laatste jaren

van het Fruitpact.

hebben meer in het teken gestaan van bedrijfsoptimalisatie

economie in de Betuwe. Bert den Haan (46) is fruitteler in

ECONOMISCHE SPEERPUNTEN VERBINDEN

18

en –efficiëntie, dus is het zaak dat overheid en markt duurzaamheid meer gaan sturen. Daarbij rijstechter de

Holster vertelt dat er in Rivierenland drie economische

vraag wie die transitie betaalt.” Ook Engelbart ziet bewuste

speerpunten zijn: landbouw, logistiek en toerisme. “Wat

verwevenheid als belangrijk principe voor de regio.

betreft de duurzame ontwikkeling willen onze organisaties

“Ondernemers leven echter in de waan van de dag en je ziet

die sectoren meer met elkaar in verbinding stellen. Het

dat steeds minder van hen zich aansluiten bij coöperaties.

ondernemerschap is hier sterk, maar op het gebied van

Verbinden is dus een duidelijke opdracht.”

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: GROEN EN DUURZAAM

MEER WAARDERING VOOR DE SECTOR

evenementen, zoals bijvoorbeeld de Nationale Kersenparty

Den Haan geeft aan dat de meeste fruittelers al een flinke

en de Landelijke Appelplukdag, die op 22 september

slag hebben gemaakt als het gaat om duurzaamheid.

plaatsvindt.” Holster besluit: “Deze,mpagne moet een

“Zowel wat betreft onze emissies als het gebruik van

vliegwielfunctie gaan krijgen voor de bewustwording van de

minder

gewasbeschermingsmiddelen

consument. Daarbij zal de nadruk liggen op biodiversiteit en

zie je duidelijke verbeteringen. Het keurmerk ‘On the way

duurzaamheid. We willen de consument laten zien dat een

to PlanetProof’ moet een standaard gaan worden, maar

goed stuk fruit een goede prijs waard is, zeker als de manier

daarvoor moeten meer-prestaties worden verricht. Die zien

van telen bijdraagt aan een groenere wereld.”

milieubelastende

we echter nog niet terug in een meerprijs. Het zou fijn zijn als al het harde werken van de ondernemers in de sector ook daadwerkelijk wordt beloond. Natuurlijk is mindset in deze belangrijk, maar ook wat de consument aan de kassa wil uitgeven. We willen de afstand tussen de fruitteelt en de consument dan ook sterk verkleinen, zodat meer waardering voor onze prestaties gaat leiden tot het betalen van een redelijke prijs voor onze producten.”

Jan Taks

SCHAPPELIJKE, MAAR REËLE PRIJZEN Den Haan vervolgt met de opmerking dat het speelveld voor de handel in fruit wordt scheefgetrokken door het fruitaanbod uit Zuid-Europa. “Dat wordt goedkoper aangeboden,

maar

is

zeker

nog

niet

‘planetproof’

geproduceerd. Op Europees niveau moeten de verschillen dan ook worden gelijkgetrokken.” Engelbart vult aan dat er nog lang geen Europese regelgeving bestaat. “Daarnaast blijft het lastig om met de markt via de retail de klant te beïnvloeden als het gaat om de prijs van fruit. De consument zegt duurzaam te willen kopen, maar hun gedrag is daar niet naar; de portemonnee is nog altijd leidend. We zullen dus door transparantie bewustzijn moeten kweken.”

initiatief genomen voor een netwerkorganisatie, waarin ondernemers,

kennisinstellingen

en

de

overheid

samenwerken om de productie(keten) in de glastuinbouw slimmer, rendabeler en duurzamer te maken. Jan Taks (69), Acquisiteur Agribusiness bij NextGarden, geeft aan dat de organisatie de ambitie heeft om het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland te worden. “Er zijn al diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid gerealiseerd,

bijvoorbeeld

de

ontwikkeling

van

een

van gas uit plantenresten en het plaatsen van zonnepanelen

Holster geeft aan dat de Nederlandse economie nog te veel een lineaire economie is. “We moeten naar een economie,

NEXT GARDEN - DUURZAME TUINBOUWONTWIKKELING Met NextGarden heeft de Gemeente Lingewaard het

cyclisch systeem voor het hergebruik van water, het winnen

TRANSPARANTIE

circulaire

Jan Taks

met

aandacht

voor

economie,

ecologie en sociale verbinding, waar niet de prijs maar de waarde leidend is. Daarin moet de landelijke én Europese overheid niet alleen regelgeving opleggen, maar tevens prijsbeheersing stimuleren en ondersteunen. Ook daarbij speelt transparantie van de sector een grote rol. We moeten daarbij niet alleen komen met een charmeoffensief, maar zeker ook verbinden in de gehele keten van producent tot consument.” Engelbart knikt. “Als het gaat om het imago van de sector moeten we laten zien dat we op het gebied van duurzaamheid wel degelijk bijzonder actief zijn, bijvoorbeeld wat betreft de secuurdere en effectievere manier van spuiten en het residu-vrij plaatsen van producten in de koeling. We moeten het authentieke verhaal brengen, geen PR-stunt.”

LANDELIJKE CAMPAGNE

op de goetwaterplas. Daarnaast ontwikkelen we momenteel systemen voor energieopslag ondergronds en werken we aan een methode om aardwarmte in de glastuinbouw toe te passen. Verder onderzoeken we teelmethodes voor specerijen in kassen, zodat we bijvoorbeeld kinderarbeid in Azië en milieubelastend vervoer daarvandaan kunnen voorkomen. Taks ziet in alternatieven voor energiegebruik en bestrijdings­ middelen veel kansen voor duurzaam onder­ nemen. “We zullen echter ook moeten werken aan de verbinding tussen producent en consument en die laatste moeten tonen waar onze producten vandaan komen. Dat kun je ook investeren in mindsetverandering noemen. Daarnaast is samenwerking met kennisinstellingen essentieel om een ‘smart chain’ te ontwikkelen. Gelukkig is de tuinbouwsector altijd sterk innovatiegericht geweest. We zien dus niet alleen uitdagingen, maar ook voldoende kansen voor een sector waarin circulair ondernomen wordt.”

Volgens Den Haan staat de fruitteeltsector aan de vooravond van een landelijke imagocampagne. “Op 30 juni heeft de kick-off daarvan plaatsgevonden. De campagne wordt door de telers zelf uitgerold en uit zich in allerlei publieke

19


Ideaal voor MKB en retail kleine klus

snel geregeld

Kijk op rtp.nl of bel 0487 585 100

HTR security systems bv

• Brandmeldsystemen • Telefooncentrales • Datanetwerken • (LED)verlichting • Stopcontacten en schakelaars • Camerasystemen • Laadpalen • Meterkasten • Advies bij verbouwing en renovatie

Specialist in beveiligingsoplossingen Wat waarde heeft, Specialist inverdient bescherming, doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd beveiligingsoplossingen Wat waarde heeft, verdient bescherming, Specialist in doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd beveiligingsoplossingen

Van Heemstraweg 47 • 6654 KD Afferden (Gld.)

Wat waarde heeft, verdient bescherming, doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd

uit Druten levert maatwerk op het gebied van

beveiligingssystemen. Of u nu een bedrijf heeft of HTR security systems bv

een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige uit Druten levert maatwerk op het gebied van of geavanceerde beveiliging, HTR security systems beveiligingssystemen. Of u nu een bedrijf heeft of zorgt ervoor dat u gerust kunt gaan slapen. een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige uit Druten levert maatwerk hetsecurity gebied van of geavanceerde beveiliging,opHTR systems

HTR security systems bv

beveiligingssystemen. Of u nu een heeft of zorgt ervoor dat u gerust kunt gaanbedrijf slapen. een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige of geavanceerde beveiliging, HTR security systems zorgt ervoor dat u gerust kunt gaan slapen.

20

IN2 MAAS&WAAL

HTR security systems bv Energieweg 50, 6651 KT Druten Tel: 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl HTR security systems bv info@htr-securitysystems.nl Energieweg 50, 6651 KT Druten Tel: 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl info@htr-securitysystems.nl HTR security systems bv Energieweg 50,


21


OUDERE WERKNEMERS:

WAARDEVOL VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

In onze serie over arbeidskapitaal en hoe we daarin zo goed mogelijk kunnen voorzien vraagt IN2 Maas & Waal de spelers op de arbeidsmarkt aan de hand van vijf stellingen om hun mening over hoe we er met zorgvuldig beleid voor kunnen zorgen dat arbeid als kapitaal voldoende en kwalitatief goed voorhanden komt. In dit derde artikel van de reeks legden we drie ketenpartners de volgende stelling voor: ‘De oudere werknemer is onmisbaar voor onze economie’.

22

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: PERSONEEL ALS ARBEIDSKAPITAAL

LAMBÈR HENDRIKS, HENDRIKS BOUW EN

MARIËTTE SCHAPERS,

BARRY MOORS, MOORS CONSTRUCTIE EN

Alle leeftijdscategorieën werknemers zijn onmisbaar,

De crisis ligt achter ons. Dat zal ook ons beeld

Binnen ons bedrijf zijn een aantal oudere (55+)

want juist de aanvullende kwaliteiten van ‘ouderen’

bijstellen over “de oudere werknemer”. En niet alleen

medewerkers werkzaam. Het zijn mannen die voor

en jongeren leidt tot evenwichtige teams. Waarin alle

over deze groep werknemers. Over elk “groep” die we

het overgrote deel al lang bij ons werkzaam zijn.

benodigde competenties worden gecombineerd met

tijdens de crisis allemaal zo aan het labelen waren

Zij hebben het vak door de jaren heen veelal in de

relevante werk- en levenservaring.

omdat zij aan de zijlijn stonden. Generaliseren we niet

praktijk geleerd. De meesten zijn al gestart na de

te veel? Wanneer ben je een “oudere” werknemer?

Ambachtsschool en vaak al op 15-jarige leeftijd

ONTWIKKELING, OSS

BRON-X, WIJCHEN

MACHINEBOUW BV, BERGHAREN

bij ons binnen gekomen. Hun jarenlange ervaring

Omdat de bouw- en installatiesector steeds kennis­ intensiever wordt helpen we al onze werknemers

Mijn specialisme is de arbeidsmarkt en maak ik

is onbetaalbaar en onmisbaar voor ons bedrijf.

om zich continu te blijven ontwikkelen. Daarbij zijn

mij al jaren hard voor het op de kaart zetten van

Zij hebben hart voor het vak en zijn sociaal zeer

ervaren vaklui vaak degenen die de kwaliteit op de

talentmanagement. De kern van talentmanagement

bekwaam. Daarom zijn zij uitstekend in te zetten om

bouwplaats bepalen. En zeker daar zijn ervaren

is dat werknemers zelf hun verantwoordelijkheid

jonge mensen binnen ons bedrijf op te leiden tot

mensen goud waard.

nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, dat ze zelf

volwassen medewerkers. Zo geven zij waardevolle

moeten zorgen toekomstbestendig te blijven. In mijn

vakkennis door aan de nieuwe generatie.

“VAKKENNIS EN ERVARING ZIJN UITERST BELANGRIJK VOOR HET FUNCTIONEREN VAN JONGERE MEDEWERKERS” Bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling zijn de ervaren medewerkers met hun vakkennis dus zeer belangrijk.

beleving heeft daar ook de groep “ouderen” te laat geschakeld. De crisis is voor veel mensen een wakeup call geweest en bleef veel potentieel onbenut .

“WE MOETEN MEER KIJKEN NAAR DE ONTWIKKELINGSPOTENTIE VAN MEDEWERKERS DAN NAAR LEEFTIJD”

Daarom koppelen wij ook bewust instromers,

“OUDERE WERKNEMERS ZIJN LOYAAL EN HEBBEN DE JUISTE WERKMENTALITEIT” Oudere werknemers zijn veelal bijzonder loyaal aan het bedrijf waar ze werken. Dat geldt ook bij ons; ze hebben hart voor de zaak en het juiste werkethos. Zoals het spreekwoord zegt: ‘goed voorbeeld doet

stagiaires en trainees aan ervaren rotten. Het mooie

Daar liggen kansen voor de werkgever en elke

goed volgen’. Zij geven de juiste mentaliteit dan ook

daarbij is dat het leren tweerichtingsverkeer is, waarbij

werknemer, want je bent zelf het vertrekpunt van

weer door aan de jongere medewerkers. Een ander

de ‘ouderen’ nieuwe inzichten en kennis opdoen van

je eigen succes. Ongeacht leeftijd! Dus laten we

voordeel van oudere werknemers is dat zij vaak een

de ‘jonkies’.

veel meer kijken naar het ontwikkelpotentieel van

goede werk/privé-balans hebben. In hun levensfase

mensen. Zet als werkgever je deuren open en laat

beschikken ze veelal over meer rust en stabiliteit en

Omdat we allemaal steeds langer werken helpen wij

geïnteresseerden in je bedrijf een paar dagen op

minder verplichtingen in het privéleven. Zo zijn hun

onze mensen om optimaal fit en vitaal te zijn, zodat

verschillende plekken meedraaien. Ontdek waar ogen

hun kinderen van school af zijn en wonen al op zichzelf.

iedereen op een gezonde manier langer door kan

van gaan stralen en passie zich laat zien. Dan komt

werken. Daarom zijn wij vorig jaar gestart met een

nieuwsgierigheid en leergierigheid naar boven, ook

Al deze punten maken dat de oudere werknemer

uniek programma waarin onze mensen onder werktijd

bij ouderen! En kunnen ouderen iets van jongeren

waardevol is voor bedrijven in het algemeen en

sporten. Zij worden begeleid door een personal

leren en visa versa! Stop met traditioneel werven en

zeker ook in ons bedrijf; ze zijn onmisbaar voor een

trainer die ook workshops geeft over gezonde voeding

oubollig afwijzen! Kijk anders naar arbeids-, talent-

goede balans binnen onze organisatie en een goede

en over een gezonde balans tussen inspanning en

en ontwikkelpotentieel bij ouderen, mensen met een

overdracht van kennis, zodat die niet verloren gaat.

ontspanning. Zo blijven onze medewerkers, onze

beperking en statushouders etc. voordat we blijven

teams en ons bedrijf fit en vitaal, ongeacht de leeftijd!

hangen in “krapte”.

JULI 2018

23


AccountantZ:

Het team van AccountantZ

Eigenzinnig gemotiveerd voor uw bedrijf Waar wilt u als MKB-ondernemer staan in de nabije toekomst? Bieden uw bedrijfscijfers perspectief voor nieuwe keuzes en hoe zorgt u ervoor dat u die vanuit de juiste focus maakt? AccountantZ uit Tiel richt zich op alle financiële, fiscale en bedrijfskundige onderwerpen in samenhang en focust zich scherp op inhoud en realiteit. Daarmee zorgt het kantoor voor het inzicht in de dingen die er écht toe doen om ambities waar te maken. Krachten bundelen, doelen realiseren en keuzes helpen maken met een frisse blik op uw bedrijf en ambities, dát is waar AccountantZ voor staat. Helder van A tot Z.

24

IN2 MAAS&WAAL


"MEER DAN ALLEEN CIJFERMATIG ONDERSTEUNEN."

Je kunt de benadering van AccountantZ gerust eigenzinnig en gedreven noemen. Wat dat betreft houden oprichters Leon Zoetekouw en Aron van Doorn zich niet aan de traditie van slechts cijfermatig opereren. Van Doorn: “Er zijn genoeg goede accountantskantoren die uitstekende financiële dienstverlening bieden. Met AccountantZ willen we echter een stap verder gaan: óns gaat het erom dat we het professionele pad waar een ondernemer voor kiest begrijpen en dat we, samen met hem of haar, vooruit kijken naar de gewenste bedrijfsontwikkeling. Dat kan alleen maar als je in staat bent om je cliënt écht te begrijpen.” DAADWERKELIJK WILLEN ONDERSTEUNEN De gedrevenheid om juist voor een andere weg dan de traditionele te kiezen, ligt vooral in de persoonlijke motivatie van Zoetekouw en Van Doorn. Die heeft vooral te maken met hun eigen karakter en verleden. Zoetekouw: “Alhoewel Aron en ik vanuit een verschillende achtergrond en verleden zijn gevormd, worden we gedreven door dezelfde eigenschappen: een sterke sociale en betrokken inslag, een open vizier en een aanpakkers- en doorzettersmentaliteit. Beiden geloven we in ‘wie goed doet, goed ontmoet’ en onze hulp komt dan ook echt vanuit de wéns om te mogen ondersteunen. Het is dan ook niet zo vreemd dat AccountantZ is ontstaan vanuit de sterke vriendschap die we sinds onze studie hebben opgebouwd.” INTENSIEF SAMENWERKEN Van Doorn en Zoetekouw hebben een grote motivatie om een band met hun cliënten tot stand te brengen die verder gaat dan een gebruikelijke leverancier-klantrelatie. Van Doorn: We willen onze klanten dan ook regelmatig ontmoeten en spreken; alleen dán komt er echte communicatie tot stand waarmee je zijn of haar wensen en doelen leert begrijpen. Het cijfermatige deel is de ene kant van onze dienstverlening, ondersteuning van de klant in zijn of haar bedrijfsvoering en groeiambities is de andere. Door daarin

Aron van Doorn (l) en Leon Zoetekouw (r)

sterk vanuit ons gevoel bij te dragen leer je elkaar aan te vullen en creëer je de dynamiek die nodig is om daadwerkelijk

en kom meer te weten over onze unieke vaste prijs en

van toegevoegde waarde te zijn en energie toe te voegen aan

methode, waarmee wij u helpen uw ambities waar te maken.

de bedrijfsprocessen van de klant.”

Geen kleine lettertjes, geen verrassingen, maar voor alles

TOPSPORT Zoetekouw en Van Doorn gebruiken de topsport als

een prettige en doelgerichte samenwerking! U bent welkom!      

beeldspraak voor hun dienstverlening. Zoetekouw: “Onder­ nemen is topsport en dat vraagt om kennis, ervaring, kracht en een geolied team. Die houding proberen we zoveel mogelijk op onze mensen over te dragen. Met deskundigheid en begrip wil AccountantZ niet alleen dé perfecte partner zijn als het gaat om financiële dienstverlening, maar tevens een uniek supplement voor een goedlopende organisatie. Wij staan oprecht voor u klaar om deel uit te maken van uw ambities en zien daarin een voortdurende uitdaging. Ga met

Kersenboogerd 13 Tiel 0344 – 700 212 | info@accountantz.nl

ons de uitdaging aan in een vrijblijvend persoonlijk gesprek

JULI 2018

25


Energiebesparing in ziekenhuizen ®

COLUMN Regel je veiligheidszaken vooraf

is mogelijk door verbetering van het binnenklimaat

Regel je veiligheidszaken vooraf! Een bedrijf nam contact op met de vraag of wij de veiligheidsaspecten binnen het pand kunnen regelen, aangezien het bedrijf net verhuisd is naar een groter pand. Offertes worden gemaakt en door beide partijen ondertekend. Uiteindelijk worden de projecten netjes afgerond en opgeleverd aan het betreffende bedrijf. Nadat de ontruimingsplattegronden opgehangen zijn, wordt de aangeleverde RI&E onder de loep genomen door de interne preventiemedewerker.

Servicecontract voor een gezond binnenklimaat üMeer vrije zuurstof üMinder fijnstof en geurtjes üVrij van bacteriën, virussen en schimmels üEffectieve CO2-reductie üGegarandeerde besparing op energiekosten

chtbare risico’s

Het eerste woord dat de preventiemedewerker ontglipt bij het lezen van de adviezen is een Engels woord met een viertal rt, veiligheidskundige bij Kompas Veiligheidsgroep letters. Er wordt geadviseerd om de beeldschermwerkplek op de gebruiker af te stellen. eel bedrijven over de vloer voor de Enkele weken voor de bedrijfsverhuizing naar het nieuwe pand, heeft een interieurstylist invulling ntarisatie & Evaluatie en meestal gegeven aan oogopslag of een bedrijf veelde kantooromgeving. Mooi – maar helaas niet verstelbaar – meubilair is de blikvanger. De veiligheidszaken zijn nten heeft. Mééstal. niet betrokken in het gehele proces, hierdoor staat de werkgever n een prachtig het ervaren van hoge werkdruk. oefde naar boven nu voor een lastig dilemma.

e lift. Ik keek oogte verstelbare estelde andblussers op en zonwering op g: ‘’Deze RI&E

f hangen tot ik knemer sprak. t mogelijk was tie vertrouwelijk naam uit het Alle alarmbellen gen af. Een kwam ter sprake, n pesten en orm zijn. Een medewerkers en burn-out en ang is vriendjes te persoon.

onderzoek ersatie werd aald. Hiernaast hrikbarend m en structureel k werknemers die eerd voelen en rdering ervaren vende. Geen r wilde bij naam in mijn rapport.

dviseer op de re kant van t advies over an veiligheid: eidsbelasting. laat alle factoren orgen voor stress er; zoals pesten, intimidatie of

Voor meer informatie www.energycontrolling.eu

Een bedrijf waar psychosociale arbeidsbelasting wordt ervaren heeft een verhoogd Er is sprake vanrisico eenopgemiste kans om zowel arbobeleid als onveilige werkomstandigheden. design hand in hand te laten gaan. Dit voorbeeld is maar één De betrokkenheid van de medewerkers aanzienlijkwaarbij en van devermindert vele projecten ik na het aanleveren van de RI&E het niet-nakomen of overtreden hoor ‘’had ik maar geweten dat…’’. Mijn advies: betrek veiligheid van (veiligheids-)richtlijnen wordt de norm. Het speerpunt van mijn in het gehele proces van herinrichting, verbouwing of verhuizing. advies? Een anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een externe, neutraletot de overgang naar de nieuwe situatie Wachten met de RI&E partij.

gereed is, is niet nodig en kan zelfs nadelig zijn. Maak voortijdig Ik hoop dat mijn advies wordt al een begin met het uitvoeren van de Risico Inventarisatie. opgevolgd. Een gelukkige medewerker is een Arbobeleid en arbeidsthema’s zoals de beeldschermwerk blijven productieve medewerker. vaak toch hetzelfde. Aspecten welke niet voortijdig in kaart kunnen worden gebracht dienen natuurlijk later te worden opgepakt. Wij als Kompas Veiligheidsgroep kunnen ondersteuning bieden en zorgen dat u op het gebied van de Risico Inventarisatie & -Evaluatie, BHV, ontruimingsplan en –plattegronden volledig wordt ontzorgd. Hierdoor kunt u zich blijven richten op hetgeen waar u goed in bent, uw core business.

Teun Geurts Veiligheidskundige 024 - 371 75 65 info@kompasveiligheidsgroep.nl 024 - 371 75 60 info@kompasveiligheidsgroep.nl

www.kompasveiligheidsgroep.nl

Woordsesteeg 5a 6605 JB Wijchen

085 01 60 510 info@4uwijchen.nu

www.4uwijchen.nu

GROTE PETER DEURLOO U kunt een exemplaar kopen bij • Kantoor Schoolshop De Rijk te Beneden Leeuwen • Boekhandel de Kleijn te Wijchen • Wito-Bruna te Beuningen • Bruna te Druten • De Tuut te Appeltern • Tweestromenland museum te Beneden Leeuwen • Primera Druten

Zomer 2018 leestip! Een mooi cadeau voor het hele gezin!

• Boetiek ‘t Swaantje te Dreumel • Readshop te Beneden Leeuwen • Readshop te Kerkdriel • WHAM te Alphen • Boekhandel Dekker van de Vegt te Nijmegen • Drogisterij van der Wielen te Deest of online bestellen via

www.printrendement.nl


SPECIAL: ZORG ALS ZAKENPARTNER

ZORGEN

VOOR DE

ZORG BETAALBAARHEID, VERANDERENDE BEHOEFTEN EN PERSONEELSKRAPTE ALS UITDAGINGEN Het aantal banen in de zorg groeit. Dit jaar blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV dat er zo’n 130.000 vacatures zijn. Dat klinkt mooi, maar het aantal vacatures in de zorg waar geen geschikte kandidaat voor is te vinden groeit hard dit jaar. Dat komt doordat er meer geld naar de zorg gaat en bijna een kwart van de werknemers in de branche ouder is dan 55 jaar. De vergrijzing slaat dus toe. Daarnaast veranderen de behoeften aan producten en diensten, onder invloed van de technische en maatschappelijke ontwikkelingen VACATUREGROEI

VOORZIEN IN BEHOEFTEN

In de verpleging, verzorging en thuiszorg werken bijna 1,1

Alhoewel het kabinet op korte termijn 347 miljoen euro aan

miljoen mensen, ongeveer 13 procent van alle banen in

de aanpak van het personeelstekort in de Zorg investeert,

Nederland. Dit jaar komen er naar verwachting tussen de

blijft ook de vraag hoe we in de toekomst in de daar

120.000 en 130.000 banen bij door extra investeringen in

aanwezige behoeften kunnen voorzien. Daar ligt zeker

de kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen. Het vinden

ook een rol voor het bedrijfsleven. Door de Zorg te tonen

van personeel is lastig, door de steeds krapper wordende

welke nieuwe producten er zijn en hoe die het werken in

arbeidsmarkt.

strengere

de Zorg kunnen vergemakkelijken, zijn er zeker kansen voor

kwaliteitseisen en door de vergrijzing moeilijk te vinden;

ondernemers. Voorwaarde is wel dat zowel zij als de sector

bijna een kwart van de werknemers in de zorg is 55 jaar of

actief de verbinding met elkaar zoeken. Zorg moet immers

ouder en zal de komende jaren uitstromen.

ook praktisch uitvoerbaar blijven en dat is mogelijk door de

Verpleegkundigen

zijn

door

TEKORT AAN VERPLEEGKUNDIGEN

introductie van innovatieve producten en diensten.

Bij de zorginstellingen had de helft vorig jaar problemen om

VERBINDING

vacatures in te vullen. In ziekenhuizen en instellingen voor

In deze special wil IN2 Maas & Waal informeren en bijdragen

geestelijke gezondheidszorg was dat zelfs bij circa 80% het

aan de verbinding tussen het bedrijfsleven en de zorgsector.

geval. Vooral verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau zijn

Daarin laten we experts en ervaringsdeskundigen aan

lastig te krijgen en tevens is er veel vraag naar mensen in

het woord over intermediairs en netwerken, de manier

medisch-technische beroepen, zoals audiciens, opticiens,

waarop de sector inkoopt, hoe de verhoudingen tussen het

optometristen en mondhygiënisten. Ook aan het aantal

bedrijfsleven en de branche verlopen en hoe wetenschap

banen in de kinderopvang is in een jaar tijd verdubbeld.

en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken als het gaat om

Met name in de Randstad melden werkgevers in dat banen

organisatievraagstukken in de arbeidsmarkt.

lastig in te vullen zijn. Dat komt tevens omdat er hogere eisen gesteld aan nieuwe werknemers, waar het gaat om opleiding, ervaring, taalvaardigheid en integriteit.

JULI 2018

27


Walter Post (l) en Edwin Jansen (r)

Hoofdkantoor Pluryn

INKOOP IN DE ZORG: HOE KOM JE TOT SAMENWERKING?

Voor ondernemers die producten en diensten is het niet altijd gemakkelijk om de juiste weg naar een zorgverlenend bedrijf te vinden. Zorginstellingen zijn immers veelal vrij zware organisaties met zeer specifieke behoeften. IN2 Maas & Waal ging daarom in gesprek met twee vertegenwoordigers van zorginstellingen en vroeg hen hoe zij de juiste partners vinden op basis van hun behoeften en hoe zij hun inkoop regelen. De

waarvoor wij onderhandelen met de zorgverzekeraars.

Gelderlander en sinds 2½ jaar Hoofd Communicatie van

Die is voor ondernemers niet interessant. De inkoop van

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Zowel algemeen als in

zorgproducten als bijvoorbeeld medicijnen vindt plaats

detail is hij betrokken bij de kwaliteitsbepaling en het

via een samenwerkingsverband van diverse ziekenhuizen.

inkoopbeleid van het ziekenhuis. Edwin Jansen (55) is

Daarvoor werken we met een inkoopcommissie. Dan is

sinds 2 ½ jaar als Senior Inkoper verantwoordelijk voor

er nog de facilitaire inkoop van producten en diensten:

de inkoop van producten en diensten bij Zorginstelling

van eten tot drukwerk en van stroom tot beveiliging en

Walter

Post

(64)

is

voormalig

journalist

van

Pluryn, die mensen met complexe gezondheids- en gedragsproblematiek ondersteunt en begeleidt. Hij heeft daarvoor jarenlange ervaring opgedaan in inkoopfuncties

“ZORGINSTELLINGEN DIENEN EEN

bij zorgverzekeraar Menzis.

MAATSCHAPPELIJK DOEL. ZORG

VASTGESTELDE REGELS VOOR INKOOP

ER ALS ONDERNEMER DUS VOOR

Jansen vertelt dat het inkoopbeleid van Pluryn zowel gecentraliseerd als gedecentraliseerd is georganiseerd. “Dat betekent dat er volgens vastgestelde regels wordt ingekocht en dat de inkoop een lokaal-maatschappelijk

DAT JE OPENSTAAT VOOR CLIËNTENPARTICIPATIE”

doel moet dienen. Onze inkoop van producten en diensten vindt dan ook bij gelijke geschiktheid bij voorkeur

bijvoorbeeld de afvoer van gevaarlijke stoffen. Dit beleid

regionaal/lokaal plaats.”

is redelijk eenvoudig; stelregel daarbij is dat de regionale

DIVERSE SOORTEN INKOOPBELEID Post geeft aan dat de inkoop voor een ziekenhuis behoorlijk complex is. “Aan de ene kant is er de zorginkoop,

28

IN2 MAAS&WAAL

leverancier bij gelijke geschiktheid prevaleert. Wij bepalen daarbij de gewenste kwaliteit.”


INKOOPVRIJHEID GEBONDEN AAN CENTRAAL BUDGET De beslissingen over de inkoop geschiedde bij Pluryn voorheen door de Facilitair Manager. Jansen: “Inkoop voor een dergelijke organisatie dient echter professioneel te worden neergezet; met meer dan duizend panden en elf terreinen was dat dus geen doenlijke zaak. We hebben er daarom hard aan gewerkt om de inkoop op de kaart te zetten en hebben daar een hele slag in gemaakt. Nu werken we met centraal afgesloten contracten. De diverse instellingen onder de Pluryn-vlag mogen nog steeds zelf inkopen, maar beschikken over een centraal

een ‘living-lab’, waar innovatieve producten getest

vastgesteld budget. Onze onderwijsinkoop verloopt deels

worden. Als inkoopafdeling kunnen wij de behoeften niet

via Europese aanbestedingen , voor de zorg zijn we niet

inschatten. Dat moeten vooral de zorgcollega’s doen. Onze

Europees aanbestedingsplichtig. We nodigen regelmatig

taak is dus vooral het doorverwijzen. Als de zorgcollega’s

leveranciers uit om onze behoeften kenbaar te maken en

geïnteresseerd zijn haken wij uiteindelijk af.”

van hen krijgen zij die openstaan voor cliëntenparticipatie de voorkeur.”

HOE TE HANDELEN ALS PRODUCTAANBIEDER Post geeft aan dat ondernemers die een product of dienst

HET INKOOPPROTOCOL

onder de aandacht willen brengen vooral moeten uitzoeken,

Post geeft aan dat het ZRT niet echt een lokale

wie er voor hun specifieke gebied verantwoordelijk is. Bij

inkoopvrijheid heeft. “Eerst onderzoeken we de diverse

hén moet je de interesse wekken en van hen hoor je of er

behoeften en spreken die vervolgens door met het

een behoefte aan je product of dienst bestaat. Wil je bij

management. Vervolgens moet er een investeringsaanvraag

de juiste persoon terecht komen, bel dan met de Afdeling

worden gedaan die wordt beoordeeld. Als de aanvraag is

Communicatie en laat je door hen doorverwijzen. Realiseer

goedgekeurd vindt er een stevige budgettaire controle

je vooraf dat er uitgebreid naar referenties wordt gevraagd

plaats. Als er een kostenbesparing kan plaatsvinden

en dat wij producten vaak eerst een tijd uit willen testen

wisselen we dan ok wel van leveranciers.”

alvorens we tot aanschaf besluiten.” Jansen geeft aan dat hij zelf een mapje ‘potentieel’ bijhoudt. “Ik laat ondernemers

INKOOP EN CLIËNTENPARTICIPATIE

ons vaak eerst per mail informeren, daarna beoordeel ik of

Jansen vertelt dat Pluryn een dertiental maatschappelijke

het product of dienstverlenging wellicht interessant is voor

ondernemingen

de interne klant of dat er een behoefte voorbij komt zodat

omvat.

“Die

worden

gerund

door

mensen met kennis van en zorg voor de doelgroep die

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

eigen koffiebranderij, die zelf zijn distributie regelt, een zorgboerderij en een fietsenwerkplaats, waar ‘onze’ cliënten

Uit het verhaal van de twee gespreksdeelnemers mag

werken. Dát is onze corebusiness: zorgen voor wonen,

duidelijk zijn dat je als ondernemer niet zomaar bij

werken vrije tijd én dagbesteding. De binding tussen inkoop

een zorginstelling ‘binnenkomt’. Houd dus de volgende

en cliëntenparticipatie is bij Pluryn dus heel belangrijk!”

stappen aan als je contact zoekt:

EERST PRATEN Post vertelt dat de inkoopafdeling van het ZRT het proces van aanschaf faciliteert, maar niet bepaalt wát er wordt ingekocht. We maken zowel koude als warme acquisitie mee, maar willen voorafgaand aan het besluitproces natuurlijk praten met potentiële leveranciers. Dat gebeurt echter niet vóórdat er een onderbouwd voorstel aan het

“ALS JE CONTACT ZOEKT MET EEN ZORGINSTELLING,

ik partijen met elkaar in contact kan brengen.”

ze te werk stellen. We beschikken bijvoorbeeld over een

management is overgebracht. Dát bepaalt dan wie zich een oordeel kan vormen over een benodigd product of benodigde dienst en de potentiële aanbieder daarvan.” PRODUCTEN TESTEN

DOE DAT DAN GOED

Jansen geeft aan dat het regelmatig gebeurt dat bedrijven

VOORBEREID”

die de behoeften creëren. Die worden vastgesteld door

• Informeer je vooraf goed over de organisatie en zijn werking •Z  org voor een complete portfolio, die zeker ook referenties omvat •B  el eerst met de afdeling communicatie en laat je door hen koppelen aan de verantwoordelijke persoon •V  raag naar het inkoop- of aanbestedingsprotocol; je leert daaruit hoe lang de besluitvormingsprocedure in beslag gaat nemen •G  eef de instelling de mogelijkheid om je product vooraf te testen •Z  org ervoor dat je kunt voldoen aan de door de instelling vastgestelde normen en sta open voor cliëntenparticipatie

naar de Afdeling Inkoop bellen. “Wij zijn het echter niet TEKST EN FOTO’S: RVL

JULI 2018

29


SCIO: Positieve psychologie in actie Sascha Mulder uit Tiel startte eind 2014 haar psychologiepraktijk SCIO en heeft snel naam gemaakt binnen regio Rivierenland. Inmiddels werken er 5 psychologen en is er een tweede vestiging gestart in Vianen. Hulp bij SCIO is snel, persoonlijk, praktisch en positief. Ze zijn gespecialiseerd in de Positieve Psychologie en het oplossingsgericht werken. SCIO is ambitieus: de praktijk wil groeien naar een vijftal vestigingen, waar mensen met psychische strubbelingen door vaardige en enthousiaste psychologen worden geholpen om gelukkiger en effectiever te zijn in hun werksituatie. Liefdevolle ‘schop’

Niet alleen praten maar vooral dóen!

Sascha vertelt: “Als een van nature ondernemend en nieuwsgierig type, wilde ik de wereld, de mens en mezelf beter begrijpen. Door een leerkracht raakte ik geïnteresseerd in psychologie en dat leidde tot mijn studiekeuze. Ik kwam er achter dat psychologen doorgaans sterk klachtgericht werken, terwijl ik zelf het focussen op ‘wat nog wèl lukt’ veel belangrijker vind. Ik geloof dat het altijd waardevol is om antwoord te vinden op de vragen ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’ Bij SCIO zijn we ervan overtuigd dat de combinatie van zelfreflectie en een ‘liefdevolle schop’ in de juiste richting de beste basis is om te komen tot een snelle oplossing van problemen en klachten op het werk.”

Bij SCIO staat hulp op maat centraal, van ‘standaard protocollen’ krijgen wij de kriebels. Sascha: “Wij helpen mensen van elke leeftijd op een positieve en interactieve manier met het stellen van korte- en lange-termijndoelen. Ondanks ‘problemen’ is er vaak nog zoveel mogelijk! Het is een kwestie van zien, focussen en actie ondernemen. Zelfreflectie leidt daarbij tot een gericht toekomstplan waar je stapsgewijs naartoe werkt. Onze psychologen denken mee en geven concrete tips en handvatten die je direct in de praktijk kunt toepassen. Maar: je houd zelf de regie; het is ten slotte jouw leven! Jíj moet het doen.


Psychologen zonder wachtlijst vinden van de beste individuele oplossing voor arbeidsproblemen!

Wij denken toekomst- en oplossingsgericht waardoor je gemakkelijker de juiste keuzes kunt maken.” Toekomstgericht werken en denken Sascha vervolgt: “Als psychologen richten we ons zo min mogelijk op het verleden. Veel belangrijker is welke toekomst je voor ogen hebt en hoe je daarin gelukkig kunt zijn. Door toekomsten oplossingsgericht te denken en werken krijg je meer energie, waardoor je gemakkelijker de juiste keuzes voor jezelf kunt maken. Je helpt jezelf dus in de goede richting en de psycholoog werkt vooral ondersteunend en motiverend.”

Voor elke problematiek SCIO is er in principe voor elke soort problematiek, maar in bepaalde gevallen kan doorverwijzing wenselijk zijn. Sascha: “Gelukkig weten huisartsen, arbo-artsen en -diensten en andere hulpverleners SCIO inmiddels goed te vinden en er zijn effectieve samenwerkingen ontstaan. We helpen bij problemen als overspannenheid, burn-out, arbeidsconflicten en het ontbreken van plezier in het werk. Samen met de ondernemer en de HR-manager bekijken we of mensen op de juiste plek zitten en hoe je ervoor kunt zorgen dat de medewerker tevreden en gelukkig is in zijn functie. Zo streven we samen naar het

SCIO Tiel Lingedijk 58 4002XL Tiel Tel. 085-7920004

SCIO Vianen De Limiet 15 4131NR Vianen Tel. 085-7920004

www.scio.nl


JEROEN VOS PERSONAL TRAINING:

ZITTEN IS HET NIEUWE ROKEN Jeroen Vos ziet een gebrek aan kennis belangrijkste

Vos ziet sporten ’s ochtends en bijvoorbeeld in

BREDE BENADERING DOOR SAMENWERKING

belemmering van bedrijven om te werken

de middagpauze als het meest effectief voor

Jeroen

professionals. “Ondernemers en medewerkers

bewegingsaanbod

aan de gezondheid van hun personeel.

hebben ’s ochtends vaak minder aan hun

verbreed

Prioriteit daaraan verlenen is volgens

hoofd. Na het werk is er altijd wel een reden om

concepten op te zetten. Vos: “We werken samen

het sporten over te slaan, terwijl je voldoende

met Personal Gym Maas en Waal, Club-West en

hem niet alleen goed ter bestrijding van

beweging eigenlijk niet mag missen. We weten

Fox Fitness om voor iedere ‘case’ een oplossing

ziekteverzuim, maar stimuleert tevens een

dat allemaal, maar toch vallen er jaarlijks 8000

te bieden. Daarvoor hebben we de verschillende

‘zitdoden’. Je zou stilzitten dan ook wel ‘het

concepten

nieuwe roken’ kunnen noemen.”

ondergebracht. Die verschillende concepten

en

handvatten

als

de

hogere productiviteit. Daarom biedt hij met zijn verschillende sportcentra een breed aanbod van verschillende concepten, van

TIJD VOOR SPORTEN

Vos

Personal

door

in

in een

één

Training de

heeft

afgelopen

aantal

zijn jaren

vernieuwende

bedrijfsfitnessmodule

en visies maken het mogelijk om gerichter

INDIVIDUELE OF GROEPSGEWIJZE AANDACHT

te begeleiden, exact naar de wens van de werkgever of de individuele medewerkers.”

1-op-1-training tot small group training,

De fitnesslocatie ‘Fox Fitness’ biedt natuurlijk

van groepslessen tot zelfstandig fitnessen.

ondernemers bekend is,kun je bij Personal

UW INVESTERING BETAALT ZICH TERUG

Bewegen voor iedereen op ieder niveau,

Gym Maas en Waal ook onder begeleiding in

Werken aan je gezondheid is volgens Vos

voor elk budget.

kleine groepen van maximaal zeven personen

lange-termijnwerk. “Iedereen heeft het druk,

sporten. Vos: “Het meest effectief is echter het

maar omdat er nu in het algemeen wat meer

1-op-1-sporten, onder begeleiding van een

ruimte bestaat om te investeren, is het nú tijd

personal trainer. In beide gevallen zoeken we

om dat ook daadwerkelijk te doen. Het mes

via een quickscan de zwakke punten op, zoals

snijdt immers aan twee kanten, want fitte

overgewicht, fysieke beperkingen en klachten.

ondernemers en medewerkers zijn niet alleen

We stellen korte en lange termijn doelen op!

minder bevattelijk voor burn-outs, maar ook

Wekelijks wordt dit geëvalueerd. Daarnaast

gelukkiger in hun werk en dus productiever. Wilt

vindt er elke zes weken een hermeting plaats,

u uzelf of uw medewerkers daarin faciliteren,

hierbij meten we onder andere het gewicht,

neem dan vrijblijvend contact op.

het ‘vrije’ sporten, maar zoals bij de meeste

de bloeddruk, de buikomtrek en we bepalen nauwkeurig het vetpercentage. Boven­ dien kunnen bedrijven kiezen om een anonieme groepsscreening te doen, waarbij in overleg kan

worden

welk

sportconcept

bepaald het

meest efficiënt is voor de onderneming.

Jeroen Vos Personal Training

Van Heemstraweg 123b, 6651KH Druten Tel. 06-12670947 www.jvpt.nl


SPECIAL: ZORG ALS ZAKENPARTNER

WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN VERSTERKEN ELKAAR In onze serie ‘De Uitvinders’ spreken we met ondernemers en ketenpartners over het belang van uitvindingen voor het bedrijfsleven. Voor deze uitgave gingen we in gesprek met professor Peter Desain, Hoogleraar Artificial Intelligence aan de Radboud Universiteit en mede-initiatiefnemer van het bedrijf MindAffect en Brechtje Vreenegoor, Business Developer bij Mercator Launch aan de Radboud Universiteit. bij ons binnenlopen We zijn dus bij uitstek in staat om verbindingen tussen hen te leggen.” NAAM MAKEN IN KENNIS EN EXPERTISE Desain is bescheiden over het succes van MindAffect. “Ideeën ontwikkelen zich vaak gelijktijdig wereldwijd. Jóuw idee is dus zelden uniek. Het Donders Instituut staat echter wereldwijd bekend als een excellent onderzoeksinstituut voor brain cognition and behaviour, waar tijdens ontwikkelingsprocessen steeds innovatieve stappen worden gezet. Die goede naam is belangrijk bij Peter Desain & Brechtje Vreenegoor

het vinden van partners voor productontwikkeling.”

Desain (62) ontwikkelde een ‘brain computer interface’

VERBINDEN WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN ESSENTIEEL

die communicatie mogelijk maakt bij ALS-patiënten die

De ontwikkelingsthema’s Food, Health en Energy ziet

zelf niet meer kunnen bewegen of spreken. Als spin-off

Vreenegoor als politieke keuze, gebaseerd op de regionale

ontstond daaruit het bedrijf MindAffect, dat patenten regelt

economische activiteit. “De Radboud Universiteit is sterk

en de opgedane kennis omzet naar een haalbaar product.

in minder regionale werkvelden als bijvoorbeeld Artificial Intelligence, cybersecurity en neurocognitie. Kennisgroei

Vreenegoor (32) bouwt, vanuit de valorisatieafdeling van

leidt hier nooit direct tot commercieel succes, maar is

de Radboud Universiteit, bruggen tussen onderzoekers

vooral een basis voor productontwikkeling. De verbinding

en ondernemers. Als Business Developer stimuleert

wetenschap-bedrijfsleven is essentieel, omdat die in een

ze ondernemerschap op de Nijmeegse campus. Daar

vroeg stadium matches kan creëren die kunnen leiden tot

zijn al meer dan 30 ondernemingen ontstaan en meer

nieuwe producten en waarde-creatie in een breed spectrum.”

ondernemers staan op.

"MAATSCHAPPELIJKTECHNOCRATISCHE TRANSITIE KAN ALLEEN PLAATSVINDEN MET HET BEDRIJFSLEVEN."

AFHANKELIJKHEID

FOCUS OP KANSRIJKE IDEEËN

Ook Desain erkent de waarde van het bedrijfsleven voor

Desain beschouwt zichzelf zeker als een uitvinder, die

de wetenschap. “Een maatschappelijk-technocratische

echter vaak te veel ideeën heeft. “Ik focus me dus op de

transitie kan alleen plaatsvinden met het bedrijfsleven. Dat

meest kansrijke. Dat betekent voortdurend werken in een

heeft dus een grote invloed op het uitvinden. Uiteindelijk

spanningsveld tussen de noodzaak tot compleetheid en

zijn we afhankelijk van elkaar; immers, alleen als je deelt

de snelheid om iets in de markt te zetten. Een ondernemer

kun je van ideeën en uitvindingen een commercieel

wil ik zelf niet helemaal worden; ik ben vooral een

haalbaar product maken.”

ideeënontwikkelaar.” Het is de vraag hoe goed ondernemers de weg naar de ONDERNEMEN OF DOORWROETEN?

uitvinders weten te vinden. Dit artikel kan dan ook worden

Vreenegoor herkent Desain’s opmerking. “Jonge weten­

beschouwd als een uitnodiging. De medewerkers van

schappers die bij Mercator Launch binnenkomen zijn

Radboud Innovation gaan graag met u in gesprek. Meer

vooral geïnteresseerd in research & development. Wij

informatie vindt u dan ook op https://www.ru.nl/impact/

ondersteunen hen bij het nemen van de beslissing om

kom-contact/radboud-innovation/ en ook bellen kan:

ook ondernemer te willen worden. Ook ondernemers die

024-3620060.

op zoek zijn naar een goed idee of product komen echter TEKST EN FOTO’S: RVL JULI 2018

33


DE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG ONDER DRUK

In onze rubriek Kennis & Markt spreken we steeds met een wetenschapper en een ondernemer over een specifiek thema in hun werkveld. Doel daarvan is te bezien of wetenschap en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken als het gaat om het aangaan van uitdagingen. De arbeidsmarkt in de zorgsector is zo’n uitdaging en daarom ging onze redacteur het gesprek aan met Professor Arbeid en Organisatievraagstukken, Ronald Batenburg, en P&O-manager van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, Esther Giesbers. in

des te instabieler wordt de markt.” Giesbers voegt toe

Utrecht, promoveerde in Groningen en werkte bij het

dat de interesse in zorgopleidingen nog steeds groot is.

verscheidene universiteiten. In 2009 stapte hij over van het

“De zorg heeft echter te kampen met een negatief imago

wetenschappelijk onderzoek naar toegepast onderzoek;

dat wordt bepaald door het achterhaalde idee dat het de

hij werd programmaleider bij Nivel. Batenburg is tevens

arbeidsvoorwaarden niet goed zijn en het werk zwaar. De

professor Arbeid en Organisatievraagstukken bij de

numerus fixes die een aantal hogescholen invoeren kunnen

Radboud Universiteit en maakt capaciteitsramingen voor

een verstoring op instroom van nieuwe arbeidskrachten

de vraag naar zorgpersoneel op landelijk niveau. Esther

tot gevolg hebben, terwijl de zorg juist dringend op zoek is

Giesbers (54) studeerde Gedragswetenschappen aan de

naar goed opgeleide HBO verpleegkundigen.”

Ronald

Batenburg

(54)

studeerde

Sociologie

Katholieke Universiteit Nijmegen en liet zich omscholen in het personeelswerk. Via diverse ziekenhuizen in de wijde regio kwam zij zes jaar geleden terecht bij Ziekenhuis Rivierenland, waar zij nu Manager P&O is. FLUCTUERENDE MARKT Batenburg ziet de arbeidsmarkt in de zorg zeker als

34

HET GAAT ER OM EEN JUISTE BALANS TE CREËREN IN VRAAG EN AANBOD

een markt onder druk. “Er zijn in Nederland 1,2 miljoen

EVENWICHT SCHEPPEN

mensen werkzaam in de zorgsector. Het is een zeer diverse

Batenburg gelooft dat de sector het beeld dat Giesbers

arbeidsmarkt waar, door de sterke economie, sprake is

schetst had kunnen zien aankomen. “Het is zaak dat de

van krapte. Door de interesses van jongeren fluctueert de

sector beter gaat anticiperen door zijn resources in kaart

populariteit van de opleidingen. Hoe meer dat gebeurt,

te brengen en de personeelsbehoefte te berekenen op

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL: ZORG ALS ZAKENPARTNER grond van de maatschappelijke behoefte. Het gaat er om een juiste balans te creëren in vraag en aanbod.” Giesbers vindt het daarom nodig dat de ketenpartners in de zorg meer samen moeten optrekken en vooral bijtijds. “Er moeten eerder verbindingen worden gelegd.” HERSTRUCTUREREN OP GROND VAN BEHOEFTEN Volgens Batenburg heeft de wetenschap een rol in de informatievoorziening. “Wij zitten aan de voorkant van het systeem. Elke drie jaar adviseren we de minister van VWS vanuit onderzoek en een ramingsmodel met betrekking tot de instroombehoefte. Op basis daarvan werken de ministeries van VWS en OCW met de opleidingen samen om de plaatsen op te vullen. Die invulling moet landelijk geregeld en verdeeld worden en regionaal kloppend worden gemaakt. Daarbij moeten de ketenpartners in krimpende regio’s rekening houden met opvolgingsproblematiek en

Esther Giesbers en Ronald Batenburg

de snelle vergrijzing en ook spelen sociale factoren mee als het erom gaat waar mensen willen werken.” ZORGVULDIGE VERDELING Giesbers geeft aan dat de verdeling, ondanks voldoende middelen

en

opleidingsmogelijkheden,

onvoldoende

is en ook Batenburg vindt dat het beter kan. “Je kunt bijvoorbeeld dependances opzetten voor zorgopleidingen. Dat vereist wel regionale samenwerking en daar ligt een uitdaging. Plannen wordt regionaal en lokaal dan ook steeds belangrijker.”

“DE ZORG HEEFT ECHTER TE KAMPEN MET EEN NEGATIEF IMAGO DAT WORDT BEPAALD DOOR HET ACHTERHAALDE IDEE DAT HET DE ARBEIDSVOOR­WAARDEN NIET GOED ZIJN EN HET WERK ZWAAR IS."

REGIONAAL SAMENWERKEN Giesbers en Batenburg geven aan dat de Zorg in het

te leiden en het beperken van ziekteverzuim. Batenburg: “In

Rivierengebied een van de grootste werkgevers is.

de zorg wordt een grote rol toebedacht aan de verzekeraars

“Daar is het de grootste zorg hoe we de komende jaren

en blijft de overheid in principe op afstand. Met de huidige

hoogopgeleide verpleegkundigen kunnen binnenhalen en

krapte is het belangrijk dat de overheid een partij is in

–houden. Die zijn er al weinig, terwijl de zorg complexer

het samenbrengen van de ketenpartners. De urgentie is

wordt. Daarom zijn we als ziekenhuis blij met de verbinding

inmiddels wel duidelijk, maar meer samenwerking en out-

die is gelegd met de Christelijke Hogeschool Ede om ín

of-the-box-denken is een vereiste. Daarbij moet je er wel

de regio te gaan opleiden bij lokale instellingen. Er wordt

voor waken dat er teveel een overlegstructuur ontstaat en

daarbij een opleiding met stage en baangarantie geboden.”

er voor zorgen dat je de administratieve regeldruk laag

DECENTRALISATIE

"MEER SAMENWERKING EN OUT-OF-THE-

houdt.”

Batenburg ziet het decentraliseren van opleidingen als

VERANTWOORDELIJKHEDEN DELEGEREN

een belangrijk middel. “Zeker bij verpleegkundigen en

Giesbers is blij dat er door de economische voorspoed

huisartsen, voor specialisten geldt dat minder.” Giesbers

meer subsidies ter beschikking staan. “Ook vind ik het goed

ziet zorginstellingen al personeel bij ‘de concurrent’

dat er meer verantwoordelijkheid bij de zorginstellingen

wegkopen. “De vijver wordt niet groter en dus kun je beter

wordt gelegd, want dat voorkomt dat de overheid de zorg

creatief zijn, samenwerken en mensen iets bieden, want

kapot regelt. Als zij de randvoorwaarden creëert, dan

de krapte zal door groeiende werkdruk en ziekteverzuim

zorgt de sector zelf wel voor de invulling. Samenwerking is

alleen maar toenemen.”

daarbij het sleutelwoord.”

OPLOSSINGEN

TEKST EN FOTO’S: RVL

De oplossingen voor de personeelskrapte liggen volgens

BOX-DENKEN IS EEN

Batenburg vooral in samenwerking, het aan de hand van

VEREISTE."

van mensen, het vergroten van de capaciteit door meer op

talentenanalyses en ontwikkelassessments ontwikkelen

JULI 2018

35


SUCCESVOL SAMENWERKEN

MET DE ZORG ALS ZAKENPARTNER Ondernemen wordt altijd bepaald door vraag en aanbod. Het is dus, ook voor instellingen in de zorgsector, belangrijk dat je je behoeften aan producten en diensten zo helder mogelijk formuleert. Daardoor kan het bedrijfsleven er op inspelen. Voor ondernemers is het echter ook belangrijk dat zij voor hun producten en diensten passende partners kunnen vinden. IN2 Maas & Waal ging daarom in gesprek met Chris Doomernik, directeur van innovatienetwerk Health Valley en met Han de Waard, ondernemer en directeur van Slechtziend. nl. Met hen bespraken we op welke manier de Zorgsector en het bedrijfsleven samenwerking kunnen vergemakkelijken. Health Valley is gestart in 2004 en inmiddels uitgegroeid tot

gehad voor de gezondheidszorg in de regio, antwoordt

Nederland’s grootste innovatienetwerk op het gebied van

Doomernik dat er in de regio Arnhem-Nijmegen al een sterk

Life Sciences en Health. Doomernik werkt er samen met circa

innovatiecluster aanwezig was. “Met Health Valley willen we

250 partners uit het hele land. Zij ziet de taak van Health

een vliegwieleffect voor innovatie- en ondernemerskracht

Valley vooral als aanjager van innovatieversnelling. Het

scheppen en versterken wat al sterk was. Daarom verbinden

netwerk wil de economie versterken, groei bewerkstelligen

we bedrijven, zorg- en kennisinstellingen en overhedenr

en een substantiële bijdrage leveren aan de verbetering

: sterke partners waarmee we innovatieve ideeën kunnen

van de gezondheidszorg. De Waard is leverancier van

vormgeven. Mercator Science Park en Novio Tech Campus

hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden. Hij zoekt

vervullen hierbij een spilfunctie. Belangrijk is tevens dat de

vooral de verbinding in het retailnetwerk in Nederland en

Provincie Gelderland het MKB in de breedte ondersteunt.

België, waardoor zijn doelgroep kan beschikken over de

De voorwaarden voor samenwerking zijn dus uitstekend.”

meest innovatieve producten en gaat die zelf ook steeds meer met high-tech bedrijven ontwikkelen. VERSTERKEN WAT AL KRACHTIG IS Op de vraag welke gevolgen het topsectorenbeleid heeft

36

IN2 MAAS&WAAL

WIE ZET DE EERSTE STAP? Als het gaat om het verbinden van de Zorg met de juiste partners is het volgens De Waard altijd de vraag wie het initiatief neemt. “Er wordt in de keten nog veel op eilandjes


SPECIAL: ZORG ALS ZAKENPARTNER geopereerd. De wetenschap zoekt het bedrijfsleven nog maar weinig op en het bedrijfsleven weet veelal niet goed welke wegen ze moeten bewandelen om tot samenwerking te komen. De behoeften zijn dus niet duidelijk en het uitvinden daarvan kost ondernemers veel tijd die ze vaak niet hebben.” ZOEKTOCHT IN EEN OERWOUD Doomernik merkt dat ondernemers gebaat zijn bij de activiteiten van netwerken als Health Valley. “Het is moeilijk voor ondernemers om in het oerwoud van instanties de juiste partner te vinden. Zij vinden het dan ook belangrijk om binnengeleid te worden bij universiteiten, hogescholen en zorginstellingen. Wij krijgen daarvoor subsidie van de provincie Gelderland. Dat raakt steeds meer bekend en een groeiend aantal ondernemers maakt dan ook gebruik van ons als intermediair.”

Han de Waard en Chris Doomernik

GOEDE PARTNERS DICHTBIJ De Waard moet toegeven dat hij zonder dit interview niet

Doomernik geeft aan dat ondernemers via de vele ‘fieldlabs’

zo gauw bij Health Valley terecht zou zijn gekomen. “De wil

in Gelderland in contact kunnen komen met zorginstellingen

tot samenwerking is er zeker. Zo werken we via Oost NL

en kenniscentra. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin

al samen met de Hogeschool Utrecht en hebben we via

bedrijven en kennisinstellingen oplossingen ontwikkelen,

een ontwikkelbureau in Enschede contact met Hogeschool

testen en implementeren alsmede een omgeving waarin

Saxion. Dit eerste contact met Health Valley betekent dat

mensen deze oplossingen leren toe te passen. “Ook zijn er

je goede potentiële zakenpartners vaak dichterbij zitten

platforms als Gezondemening.nl, waar je als ondernemer

dan je denkt.”

in contact kunt komen met patiënten voor feedback op je innovatie. Een connnectie leggen lukt vrijwel altijd via

ONDERNEMERS, LAAT JE ZIEN!

Health Valley.”

Doomernik snapt dat het zoeken naar partners in de Zorg niet altijd gemakkelijk is. “Ondernemers hebben het allemaal druk. Toch is het voor hen belangrijk dat ze

VOORBEELDEN VAN SUCCESVOLLE VERBINDING

bijeenkomsten van netwerken bezoeken, inspiratie opdoen

FocusCura: CEO Daan Dohmen startte 15 jaar geleden en

en potentiële samenwerkingspartners ontmoeten. Bij

ontwikkelde met zorgorganisaties producten die ouderen

Health Valley doen we dat ook. Alleen op die manier kun je

helpen langer thuis te wonen. Inmiddels heeft het bedrijf

je bedrijf, dienst of product zichtbaar maken. Wij zien dat

meer dan 100 mensen in dienst en is internationaal actief.

ketenpartners van daaruit volop bij elkaar aanhaken.” De

Zij doen voortdurend co-creaties met de behoeften van

Waard erkent dat ondernemen in de waan van de dag vaak

gebruikers in de zorgbranche als uitgangspunt.

een te passieve houding in de hand werkt. “Je moet als

“ER WORDT IN DE KETEN NOG VEEL

ondernemer ook bereid zijn om naar de dag van morgen

Tinybots: Vanuit het ‘Rockstart-programma’ is Tinybots

te kijken.” Doomernik vindt het vooral een kwestie van een

ondersteund bij de ontwikkeling van sociale robots voor

open mindset, waarmee je van een oriëntatie naar buiten

mensen met dementie. Die zorgen voor geheugensteuntjes,

toe routine maakt..

maken boodschappenlijstjes, spelen muziek enzovoort.

VOLOP KANSEN

Het bedrijf is in contact gebracht met de HAN en heeft vervolgens pilots gedaan bij diverse zorginstellingen. Zij

OP EILANDJES

De Waard kent geen ondernemers die door een actieve

GEOPEREERD. DE

er vanuit de universiteit successen zijn geboekt, zoals

Usono: Dit bedrijf is een spin-off van de TU-Eindhoven.

WETENSCHAP ZOEKT

bijvoorbeeld het bedrijf NTS Optel, dat overweegt zich

Het ontwikkelde een echo-apparaat dat wordt gefixeerd op

binnenkort op de Novio Tech Campus te vestigen.”

het lichaam van de patiënt. Dat zorgt voor nauwkeurigere

HET BEDRIJFSLEVEN

Doomernik is van mening dat een actieve houding van

echo’s. Health Valley introduceerde dit bedrijf bij diverse

ondernemers uitgebreide kansen biedt. Voor Slechtziend.

contacten in de gezondheidszorg. Daardoor exporteert

NOG WEINIG OP."

nl kan Health Valley zeker ook van toegevoegde waarde

Usono nu al.

hebben robot Tessa inmiddels geïntroduceerd op de markt.

houding al succes hebben geboekt. “Wel weet ik dat

zijn. Ook voor De Waard liggen hier kansen.”

JULI 2018

37


DE GROOTSTE E-BIKESTORE VAN MAAS EN WAAL!

EEN ONGEKEND COMPLETE E-BIKE IN DEZE PRIJSKLASSE www.luganofietsen.nl

TIJDELIJK GRATIS DIEFSTAL EN CASCO VERZEKERING* LUGANO ELO DE LUXE

LUGANO ELO DE LUXE

• Shimano Rollerbrakes

• Shimano Rollerbrakes

• Verende zadelpen en headshock vering

• Verende zadelpen en headshock vering

• USB-aansluiting op koplamp

• USB-aansluiting op koplamp

• Gesloten kettingkast

• Gesloten kettingkast

• Leren handvatten

• Leren handvatten

• Bafang middenmotor

• Voorwielmotor

• 700 wh accu

• 470 wh accu

• Actieradius tot +/- 175km

• Actieradius tot +/- 125km

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• Kleur: grijsmetallic

• Kleur: mat antraciet

€ 2399,-

€ 1799,-

• Shimano Nexus 8 versnellingen

• Shimano Nexus 7 versnellingen

* Geldig op bovenstaande Lugano modellen en zonder inruil. Vraag naar de voorwaarden. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse dames- en herenmaten

HERCKENRATH FIETSPLAZA BOVAG 5-STERREN SPECIAALZAAK

Outdoor testbaan met helling

Herckenrath Fietsplaza

Molenweg 17

6631 KJ Horssen

Tel. 0487-541 566

www.zoekfiets.nl

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten


Terugkijken op een mooi jaar! De BCMW heeft weer een mooi jaar achter de rug. Opnieuw heeft het bestuur getoond dat je als businessclub bijdraagt aan het leggen van verbindingen, het verstrekken van interessante informatie, het geven van een stuk educatie en natuurlijk het netwerken tussen leden. Daarvoor organiseerde het bestuur dit jaar diverse activiteiten, van een informatieavond over de AVG en Stichting de Maasveren tot interessante bedrijfsbezoeken als die aan Porschecentrum Heteren en Sartho Fashion.

INHOUD • BEDRIJFSBEZOEK WIJNVEEN ALUMINIUMBOUW • BEDRIJFSBEZOEK

HTR SECURITY SYSTEMS BV

De twee jaar geleden ingezette groei heeft zich

niet. De avond eindigde rond de klok van 22.30 uur

afgelopen verenigingsjaar voortgezet. De BCMW

en de leden keerden zowel letterlijk als figuurlijk

heeft diverse nieuwe leden mogen verwelkomen,

voldaan terug naar huis. Het was weer een mooi

waaronder recentelijk Wassink Autogroep uit

BCMW-jaar!

Nijmegen, HTR security systems uit Druten en Wijnveen Aluminiumbouw uit Wageningen. Alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar maken dat de businessclub tevreden kan terugkijken en

• BUSINESSFLITSEN

dat gebeurde zeker ook op de slotbijeenkomst

• BIERPROEVERIJ EN MEER

kookworkshop voor leden én partners bij Het Kook

die op vrijdag 29 juni werd gehouden met een College Wijchen. Tussen half zes en zes werden de leden en hun partners daar door Marcel Weber en zijn mensen met een drankje ontvangen.

VOLG ONS OP FACEBOOK

Na de ontvangst mochten de gasten een Italiaans viergangendiner

gaan

koken,

bestaande

uit

verse pasta, buscetta, saltimbucca alla romana, De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer.

Lid worden of kennismaken? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten.

Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

senifreddo á la cafe en tagliatella met verse pesto. Tijdens het diner was er meer dan voldoende mogelijkheid om met elkaar de gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar te bespreken. Natuurlijk ontbrak na het verorberen van la dat lekkers ook een heerlijke espresso of cappuccino


WIJNVEEN ALUMINIUMBOUW:

KWALITEIT EN ONTZORGEN VOOROP! Wijnveen Aluminiumbouw Ontwerpt, produceert en monteert sinds 1897 hoogwaardige aluminium gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren, voor zowel kleine als grote renovatie- en nieuwbouwprojecten. Het Wageningse bedrijf levert in Nederland en België voor projecten tot een grootte van 2,5 miljoen aan aluminium producten en is daardoor voor vrijwel elk project een potentiële partner. Directeur/eigenaar Hans Janssen laat u hieronder nader met zijn bedrijf kennismaken.

Wijnveen Aluminiumbouw Ontwerpt, produceert

OVERNAME

mensen in vaste dienst en daarnaast werken we

en monteert sinds 1897 hoogwaardige aluminium

Janssen vertelt: “Tot 2005 was Wijnveen een

gemiddeld met circa 15 tot 20 onderaannemers en

gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren,

familiebedrijf. Zelf ben ik al ruim 27 jaar binnen

ZZP-ers. Dat voorziet ons van een flexibele schil.”

voor zowel kleine als grote renovatie- en

het bedrijf werkzaam en in dat jaar heb ik het

nieuwbouwprojecten. Het Wageningse bedrijf

overgenomen onder instandhouding van de

AANPASSINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING

levert in Nederland en België voor projecten

oorspronkelijke familienaam. Die heeft inmiddels

Sinds de overname heeft Janssen flink wat

tot een grootte van 2,5 miljoen aan aluminium

immers een ruime bekendheid in bouwend

wijzigingen

producten en is daardoor voor vrijwel elk project

Nederland verworven. Wijnveen senior heeft, 12

doorgevoerd. “In 2009 hebben wij een afdeling

een potentiële partner. Directeur/eigenaar Hans

jaar naar de overname, nog steeds een sterke

Service & Onderhoud opgezet en wij zien dat daar

Janssen laat u hieronder nader met zijn bedrijf

betrokkenheid bij het bedrijf, die er in resulteert

een goede ontwikkeling in zit. Ook zijn we meer

kennismaken.

dat hij wekelijks even binnen loopt om de

gaan focussen op duurzaamheid en richten ons

ontwikkelingen te volgen. Inmiddels hebben we 50

ook steeds meer op renovatie en verfraaiing. In2017

40

IN2 MAAS&WAAL

in

de

algehele

bedrijfsvoering


“TOPKWALITEIT, SERVICE EN STABILITEIT EN ONDERSCHEIDEND BLIJVEN. DAAR GAAN WIJ DAGELIJKS VOOR."

hebben we in de productie een nieuw bewerkingscentrum

we hebben inmiddels diverse oude kantoorpanden geheel

geplaatst, waarmee we de benodigde profielen geheel

gerenoveerd voor wat betreft de gevels, nieuwe kozijnen

geautomatiseerd kunnen voorbewerken. Dat draagt eraan

met een hoog renderende beglazing en isolatiepanelen.”

bij dat we de sterke prijzenslag in de bouwsector het hoofd kunnen bieden. Met onze huidige bezetting hebben we

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

we onze omzet met ruim 20% kunnen laten groeien en

Wijnveen hecht volgens Janssen tevens veel waarde

daardoor kunnen we concurrerend aan blijven bieden. Op

aan ‘social return’. “We vinden het belangrijk om ook

de voorbereidende afdeling worden steeds meer projecten

maatschappelijk iets terug te doen. Zo ondersteunen

d.m.v BIM-tekenen opgezet om het proces te versnellen en

we de Wageningse geloofsgemeenschap en enkele

eenduidiger te maken voor alle bouwpartners.”

sportverenigingen, zoals voetbal- en tennisverenigingen in Wageningen en omliggende plaatsen.

LOGISTIEKE AANPASSING BEVORDERT SNELLER WERKEN

Tevens sponsoren wij al vijf jaar een drietal scholen in India,

Ook logistiek is Wijnveen sterk in ontwikkeling. Janssen: “We

waar we voor de leerlingen zowel het leren mogelijk maken

hebben eigen speciale transportwagens laten ontwikkelen,

als huisvesting en overige noodzakelijke voorzieningen.”

waarop de elementen tijdens de productie direct geplaatst

Voor zijn branche verbetert Janssen met een aantal collega-

worden. Bij het gereed komen van de productie zijn de

ondernemers de VMRG kwaliteitseisen, ter verbetering van

producten direct voor expeditie gereed. Tussentijdse

de duurzaamheid van hun gezamenlijk product. Tevens is

verladingenzijn dus niet meer nodig. Daardoor kunnen we

lid van de VRMG-denktank ‘Cradle to Cradle’, die streeft

een ruime tijdsbesparing

naar de ontwikkeling van geheel recyclebare producten.

realiseren en de kwaliteit

“Aluminium is immers als grondstof uitstekend recyclebaar.”

van onze totaalservice hoog houden.”

VIA MAATWERK NAAR GROEI Wijnveen is een bedrijf dat al zijn producten maakt naar

AANDACHT VOOR

Hans Janssen

ontwerp van de architect c.q klant. Janssen: “Wij zijn beslist

DUURZAME INNOVATIES

geen standaard leverancier. We beschikken over een lange,

Om aan de eisen van

uitgebreide kennis en ervaring en werken zoveel mogelijk

de

moderne

tijd

en

met sterk gespecialiseerde medewerkers. Daarbij streven

de

wensen

van

de

we altijd naar een langdurige relatie met zowel klanten

klant te kunnen blijven

als personeel. Dat houdt de betrokkenheid hoog. Binnen

voldoen heeft Wijnveen

ons bedrijf zijn er tal van doorgroeimogelijkheden. Het

een

onderscheidende

is een strategie die binnen de organisatie altijd hoog in

marketing­tool ontwikkeld.

het vaandel heeft gestaan. Als ik zelf terugkijk is dat ook

Janssen: Een aantal keren

in mijn geval al zo geweest; ook ik ben doorgegroeid van

per

presenteren

projectleider naar directeur/eigenaar. Goede mensen zijn

we een project dat we

bij ons altijd welkom. Ben je bijvoorbeeld een enthousiaste

samen met Schuco, onze

calculator, dan gaan we graag met je in gesprek!”

jaar

profielleverancier

voor

het voetlicht zetten. Via een ‘Footprint’ bieden we dat aan

Janssen streeft voor de toekomst naar een gestage groei,

architecten en opdrachtgevers aan om de mogelijkheden

al hoeft Wijnveen volgens hem echt niet de grootste in

van Wijnveen te tonen. Zo hebben we in 2017 in ons eigen

de branche te worden. “Waar het vooral om gaat is dat

pand een kantooraanpassing gerealiseerd, waarmee we het

we, met de specialisten die ons bedrijf gemaakt hebben,

pand aan de nieuwe energienormen kunnen laten voldoen.

topkwaliteit en –service kunnen blijven leveren, stabiliteit

Daarbij hebben we zowel de isolatie van het dak als de vloer

kunnen waarborgen en vooral onderscheidend kunnen

vernieuwd en de verlichting omgezet in Led. Dat beperkt de

blijven. Daar gaan we dagelijks voor.”

energiekosten en geeft een (kantoor)pand een duurzaam karakter. Ook hebben we onze werkplaats geheel voorzien

Nudepark 179 Wageningen

van Led-verlichting, wat een forse energiebesparing heeft

(088) 444 75 75

opgeleverd. Met die aanpassingen als voorbeeld hebben

info@wijnveen-alu.nl http://wijnveen-alu.nl/

JULI 2018

41


VERBETERPUNTEN GEREALISEERD Wij zijn ook kritisch naar onszelf en beseffen terdege

dat

onze

dienstverlening

en

bedrijfsvoering altijd beter kan. We besteden daarom uitgebreide aandacht aan het werven en opleiden van medewerkers, digitalisering van ons bedrijfsprocessen en uitbreiding van onze dienstverlening. Onze eigentijdse uitstraling en huisvesting is hier ook zeker onderdeel van.

HTR security systems bv:

OP VOLLE KRACHT VOORUIT

veel kosten kan besparen en bedrijfsprocessen operationeel houdt. Wij leveren onze installaties gecertificeerd op wat een voordeel kan brengen op uw verzekeringspremie en waarmee u tevens voldoet

De nieuwste ontwikkeling is toegangscontrole en registratie voor terreinen op basis van kentekens via een beveiligingscamera al dan

bedrijfsbeveiliging, adviseert tevens over de wettelijke verantwoordelijkheden voor

het

behalen

en

behouden

Tel. 0487-501360 veiligheidscertificaten. Een excellente partner bij uitstek dus. info@vamele.nl

42

IN2 MAAS&WAAL

aan de huidige wet- en regelgeving.

Hiermee kunnen wij u volledig ontzorgen.

gericht op innovaties en ontzorgen van klanten op het gebied van voorwaarden

graag advies. Of het nu gaat om inbraakbeveiliging,

inbraak of brand daalt aanzienlijk wat achteraf

biedt daarnaast ook meldkamer- en bewakingsdiensten. Het bedrijf is sterk

de

als de zwakste schakel en wat dat betreft geven we

werken preventief. Dus uw schaderisico op een

gecertificeerde beveiligingssystemen, verzorgt het onderhoud daarvan en

over

beveiliging altijd beter kan. “Beveiliging is zo sterk

brandbeveiliging of camerasystemen, alle systemen

HTR security systems bv adviseert en levert een groot assortiment van

en

BEVEILIGING HOEFT NIET DUUR TE ZIJN Vanuit de dagelijkse praktijk ervaren wij dat

van

niet gekoppeld aan een toegangscontrole of aanwezigheidsregistratiesysteem in uw gebouw. vbs@globalpaint.com SERVICE BIJ VERANTWOORDINGSPLICHT www.globalpaint.com

Technisch zijn er bijna geen beperkingen meer en de innovaties zijn niet van de lucht, maar ook op het gebied van de digitalisering van beveiligingsprotocollen heeft HTR een duidelijke slag

gemaakt.

“Inmiddels

kunnen

we

alle

gecertificeerde systemen en de documenten die


DE TAM TAM

daarbij horen gedigitaliseerd aanbieden. Dat heeft

wij drie nieuwe medewerkers mogen verwelkomen.

tot voordeel dat bedrijven zelf niets meer hoeven te

Wij staan dus klaar voor al uw beveiligings-

bewaren en op elk moment online over de nodige

vraagstukken, service en onderhoud.

informatie uit hun logboeken kunnen beschikken, ook als het gaat om het plegen van onderhoud.

MODERN EN DUURZAAM

Die informatie is essentieel, en verplicht op

HTR zelf blijft ook aandacht besteden aan duurzaam

grond van de verscherpte controle door de

ondernemen: “We beschikken over een pand dat is

overheid en verzekeraars. Als ondernemer moet

voorzien zijn van alle moderne gemakken, maar dat

je aantonen dat je aan alle voorwaarden voor je

tevens vrijwel energieneutraal is. Alle elektriciteit

beveiligingscertificaat voldoet. HTR heeft met zijn

komt van zonnepanelen en het pand is bijzonder

digitaliseringssysteem een voor Nederland unieke

geïsoleerd. Dat zorgt niet alleen voor een lager

en eigen service in huis.”

energieverbruik en dus en kostenbesparing, maar geeft ook minder belasting voor het milieu.

Raymond Olderaa

Naam BCMW-lid: Marien Verhaaf Bedrijf: Carwash Druten Wat is jouw inbreng bij de BCMW?

KWALITEIT IN MEDEWERKERS

We hebben HTR in de afgelopen jaren naar een

HTR heeft hoofdzakelijk klanten in het MKB en de

hoger niveau geleid en we hebben nog steeds

doelgroep van het bedrijf groeit hard. De projecten

verdere ambities. “HTR moet de komende jaren ook

worden steeds groter en complexer, maar gelukkig

de top van de markt gaan bedienen. We willen in

kunnen we ze nog steeds goed aan. Om de groei te

onze branche misschien niet de grootste worden,

Bomenverzorger bij een boomkwekerij

kunnen bijbenen en onze ambitie waar te kunnen

maar wel de beste en meest innovatieve. Daar

maken, zijn we een sterke wervingscampagne

werken we dagelijks gepassioneerd en met grote

Wat was het grootste geluk uit je carrière?

gestart. Daardoor hebben we ons recentelijk weten

betrokkenheid aan en dat willen wij graag bewijzen!

te versterken met een vijf-tal nieuwe medewerkers.

Sinds kort zijn we lid van de Business Club Maas

Naast goede arbeidsvoorwaarden en een plezierige

en Waal, waarmee we ons nóg beter willen

werksfeer bieden wij hen tevens goede opleidings-

vertegenwoordigen in de regio, we willen weten wat

Ik ben niet zo’n boekenlezer, meer

en

er onder ondernemers speelt, ervaringen delen en

tijdschriften over auto’s

doorgroeimogelijkheden.

Ons

streven

is

langdurige relaties met onze medewerkers en

sparren met collega-ondernemers.”

klanten op te bouwen en er voor te zorgen dat onze

Zorgen dat de leden met een schone auto rijden Wat was je eerste bijbaantje?

De Carwash, dat we die zo voor elkaar hebben gekregen Welk boek heb je als laatste gelezen?

Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop?

klant zo veel mogelijk met een vaste medewerker te maken heeft die u kent en weet waar het bij u

Een sinterklaasfilm voor de kinderen

om gaat, dit gaat dus verder dan alleen de techniek.

Naast wie zou je in het vliegtuig willen

Om de ingezette groei te realiseren is kwalitatief

zitten?

personeel een vereiste en wij zijn dan ook trots dat

Naast mijn vrouw, want dat betekent dat we

we met het binnenhalen van deze medewerkers hiermee te kunnen voldoen aan deze doelstelling.

Energieweg 50

op een welverdiende vakantie gaan

Onze serviceafdeling, die 24/7 klaar staat voor

6651 KT Druten

al onze klanten, heeft twee nieuwe ervaren

Tel. 0487-513666

Wat weet men niet van jou?

medewerkers en bij de afdeling projecten hebben

www.htr-securitysystems.nl

Dat ik fanatiek slagwerker ben geweest

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS

43


werknemers en de afdeling projecten heeft 3 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Onze medewerkers staan voor u klaar voor al uw beveiligingsvraagstukken.

MARTIN HOMMERSOM NIEUW BESTUURSLID VAN REGISTER BELASTINGADVISEURS (RB)

Martin Hommersom, partner en belasting­ adviseur bij Van Herwijnen Kreston is toegetreden tot het bestuur van het Register Belastingadviseurs (RB). Het RB is de grootste beroepsvereniging van belasting­adviseurs in Nederland en komt op voor de fiscale belangen van het MKB. Vanaf heden bestaat het bestuur uit zeven personen.

HTR SECURITY SYSTEMS BV OP VOLLE STERKTE KLAAR VOOR DE TOEKOMST.

Door middel van een sterke wervingscampagne heeft HTR security systems zich weten te versterken met een vijftal nieuwe mede­ werkers en is hiermee klaar voor de toekomst. Om de ingezette groei te realiseren is kwalitatief personeel een vereiste en wij zijn dan ook trots dat we met het binnenhalen van deze collega’s kunnen voldoen aan deze doelstelling. De service afdeling die 24/7 klaar staat voor al onze klanten heeft twee nieuwe

44

IN2 MAAS&WAAL

NIEUWE LOOK THE NEXT BRAND

verkooptraining volgt bij Schouten Consultancy om commerciële en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Bart: “Je merkt dat iedereen er volop mee bezig is om het geleerde in de praktijk toe te passen. We helpen elkaar bijvoorbeeld met het stellen van open vragen en het positief omgaan met tegenwerpingen. De training zorgt ook voor een nóg betere teamspirit”. Harry: “De training is speciaal ontworpen voor Bart van Kraaij Groep en je merkt nu al dat de organisatie van Bart een omslag doormaakt van de pioniersfase naar een professionele fase. Ik heb Bart eerder in een van mijn managementtrainingen mogen hebben en dat zorgt er nu mede voor dat zijn voor­ beeldgedrag zeer motiverend is.”

Zijn jullie ook toe aan een NEXT LEVEL? Aarzel dan niet en schakel ons in. Wij staan altijd open voor sparring sessies of duiken samen met jou in je marketing of communicatie vraagstuk. Bezoek onze website op www. thenextbrand.nl.

Beide ondernemers geven aan dat hun lidmaatschap van BCMW een stimulerende werking heeft gehad. Over de vraag of de samenwerking geïntensiveerd gaat worden, zijn Bart van Kraaij en Harry Schouten heel duidelijk: “We hebben allebei nagenoeg dezelfde visie, namelijk om mensen verder te helpen in hun ontwikkeling naar een hoger niveau, dus een nauwe samenwerking voelt heel natuurlijk aan.”

THE NEXT BRAND is aan het vernieuwen! Nog een paar weken en dan presenteren we vol trots onze nieuwe website en branding. Eindelijk al onze projecten online, een nieuwe brandlook en meer aandacht voor strategie, merkontwikkeling, campagnes en trainingen. Wat blijft hetzelfde? Wij natuurlijk en waar het bij ons écht om draait. Jouw organisatie en jouw next step. Wij kijken graag naar jouw campagne, huisstijl, website of magazine, maar zien dat altijd als onderdeel van het complete vraagstuk. We dagen je uit verder te denken, vragen door, herkennen de drang om te groeien, te versterken, zijn kritisch en oprecht, zoals je partner dat is. THE NEXT BRAND brengt jouw merk verder.

BART VAN KRAAIJ GROEP IN TRAINING BIJ SCHOUTEN CONSULTANCY

Twee leden van Business Club Maas en Waal, Bart van Kraaij Groep en Schouten Consultancy, hebben de handen ineen geslagen om hun eigen visies meer gestalte te geven: Bart van Kraaij Groep wil met zijn klanten ‘samen naar een hoger niveau’ groeien, terwijl Schouten Consultancy zijn klanten helpt bij het versterken van hun persoonlijke ontwikkeling. Het resultaat is dat Bart met zijn medewerkers een tweedaagse

VAN DEN BOSCH VASTGOED TRANSFORMEERT APPARTEMENTEN COMPLEX IN ARNHEM

Het markante kantoorgebouw aan Gele Rijders Plein 11 te Arnhem ondergaat een metamorfose. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de transformatie naar een apparte­mentengebouw dat ruimte biedt aan 36 fraaie huurappartementen van 45 tot 75


verzekeringen etc. Onlangs mocht ik René feliciteren met de aanschaf van zijn Peugeot Bipper, bedrijfswagen nummer 11 in het wagenpark van GTD Nederland.”

YOURICT HOUDT HET HOOFD KOEL EN STAAT DE HELE ZOMER VOOR U KLAAR

m2. Van den Bosch Vastgoed was reeds eigenaar van het gebouw en heeft enige tijd geleden besloten een nieuwe functie aan dit gebouw te geven. Een belangrijk uitgangspunt bij deze transformatie was duurzaamheid en plezierig wonen. Dit heeft geresulteerd in een hoogwaardige afwerking van de appartementen in combinatie met een (minimaal) energielabel A en gasloos wonen. En dat midden in het centrum van Arnhem. Inmiddels worden de eerste appartementen aan de toekomstige bewoners opgeleverd. Nieuwsgierig? Kijk op www.livingin11.nl  

ZOMER EN NAJAARSCURSUSSEN VERKEERSSCHOOL VAN THIEL BEKEND

Verkeersschool van Tiel heeft de data voor zijn komende bedrijfscursussen vastgelegd. U vindt deze hieronder: Dinsdag 3 juli: BHV cursus Zaterdag 1 september: Heftruck cursus Zaterdag 8 september: BHV cursus Zaterdag 27 oktober: VCA cursus Voor deze cursussen kunt u zich aanmelden bij info@verkeersschoolvanthiel.nl of 0487-591752

Roy (links) feliciteert René met het 15-jarig jubileum tijdens de aflevering van de Peugeot Bipper

TECHNISCH DIENSTVERLENER GTD NEDERLAND B.V. VIERT 15-JARIG JUBILEUM EN SAMENWERKING MET WASSINK AUTOGROEP

GTD NEDERLAND B.V. viert dit jaar haar 15-jarig jubileum. De technisch dienstverlener uit Druten is uitgegroeid tot een belangrijk en vooruitstrevend bedrijf binnen de industriële automatisering. Het bedrijf verzorgt alle soorten technische werkzaamheden van groot tot klein en van ingewikkeld tot routine klussen, maar altijd van hoge kwaliteit. Bij de start in februari 2003 begon eigenaar René Gubbels als eenmanszaak met als doel niet de grootste maar wel de beste technisch dienstverlener van Nederland te worden. René: Momenteel werken er dagelijks tussen de 20 en 25 medewerkers voor onze trouwe opdrachtgevers. Zij hebben één ding gemeen; de technische dienstverlening wordt door alle medewerkers uitgevoerd aan de hand van wensen en behoeften van de klant. Ontzorgen is daarbij hét sleutelwoord!” GTD Nederland maakt gebruik van de mobiliteitsoplossingen van Wassink Autogroep. Accountmanager Roy van Megen: “De behoeften en wensen van onze klanten staan ook bij Wassink Autogroep centraal. Zo bieden wij een compleet pakket aan ondersteunende diensten, waarmee we de klant ontzorgen van A Tel. tot 0487-501360 Z. Denk aan advies bij aankoop-, verkoop, info@vamele.nl het afsluiten van leasecontracten via onze eigen leasemaatschappij, financieringen,

Het zomerse weer is al volop aanwezig en binnenkort beginnen de vakantieperiodes weer. Een goed moment om uw huidige ICT netwerk onder de loep te nemen. ICT voorzieningen en systeembeheer zijn onmisbaar in het huidige bedrijfsleven. Meestal merkt u dat pas als de beschikbaarheid van uw ICT wegvalt. Veel belangrijke bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van ICT. Systeembeheer tijdens de vakantie en daarna YourICT levert professionele aanvulling of vervanging zodat uw systeembeheerders kunnen genieten van een welverdiende rust. Maar wij ondersteunen uw systeembeheerders ook buiten de vakanties om. Zo kunnen we samen de beschikbaarheid van uw ICT omgeving naar een hoger niveau tillen. Permanente monitoring Om de continuïteit van uw ICT omgeving zoveel mogelijk te waarborgen kan YourICT uw ICT omgeving proactief monitoren. Onze helpdesk signaleert vroegtijdig tekortkomingen als uw ICT omgeving niet voldoet aan vooraf bepaalde criteria. Voorkom over­ verhitting van uw ICT omgeving en belvbs@globalpaint.com ons kantoor www.globalpaint.com in Kesteren voor een afspraak: 0488 74 50 50

Is uw ICT Summerproof?

Of heeft u een systeembeheerder nodig deze zomer?

BEL OF MAIL ONS KANTOOR IN KESTEREN VOOR EEN AFSPRAAK: 0488 745 050 | info@yourict.nl

JULI 2018

45


Bier proeven in d’n Bogerd en meer! Op dinsdag 5 juni jl. werden de leden rond half acht verwelkomd bij cultureel centrum d’n Bogerd in Druten, voor een wel zeer veelzijdige avond, die bestond uit informatie over effectief managen, een bierproeverij en een lezing over een project in India. De avond werd afgetrapt door Trainer Hans Kieboom. Met zijn trainingen wil hij het beste uit mensen halen en op deze avond vertelde hij over coaching van management. Zijn verhaal werd kracht bijgezet door Lea de Groen, Officemanager bij Van Herwijnen Kreston. Zij vertelde welke voordelen zij door coaching in haar dagelijkse werkpraktijk had ondervonden. Na dit relaas was er tijd voor een pauze, waarin de leden konden deelnemen aan de eerste ronde van een door d’n Bogerd georganiseerde bierproeverij, waarbij een mede­ werkster van het cultureel centrum een leuke uitleg gaf over het bier dat zij voorgeschoteld kregen.

46

IN2 MAAS&WAAL

Na de pauze gaf Patricia Hartog, schoonzus van lid Eric Allard, een uitgebreide toelichting over haar privéproject Sanoli ten behoeve van een gezin in India. Daarbij gaat het om het voorzien in kleding, scholing en onderdak van vooral de kinderen van het gezin, maar breidt zich inmiddels ook uit tot activiteiten in de straat waar het gezin woont. De bijzonder gevarieerde avond werd afgesloten met de tweede en derde ronde van de bierproeverij en rond de klok van half elf keerden de leden goed geïnformeerd en voorzien van de nodige bierkennis terug naar huis.


Genomineerden bekend! UITREIKING

tijdens business event op 3 oktober bij Gasterij de Arend in Winssen

8 GENOMINEERD Haneman Bio Fruit

- Rabobank Rijk van Nijmegen Hoofdsponsor

Toine Janssen en Jeanette Litjens

Optimus Sorters

Jack de Bruijn en Albert Hendriks

Speijers Sports Remo Speijers

-

Business Partners: VIB Rob van Horssen,-Expert Beuningen, Schippers Optiek, Willems Winssen, Frits Wolf 4 Seasons Outdoor, Hans Janssen Garantiemakelaars, DANC Human Resources, Dirkzwager advocaten en notarissen, Aquatrans BV, D&MS – Digital@Media Solutions BV , Reparts, Rescope en Koopmans Installatietechniek.

INITIATIEF GEMEENTE BEUNINGEN REALISATIE GEMEENTE BEUNINGEN IN SAMENWERKING MET BUSINESSMEDIA....4ALL

BUSINESS Media....4all

HEKO PROJECTEN BV TE DRUTEN Henrie, Hannie en Erwin Kocken HUISMAN TRANSPORT BV TE DRUTEN Harrie Huisman ASN AUTOSCHADE SERVICE VAN DIJK BOVEN-LEEUWEN Rien Boschman CARWASH DRUTEN B.V. TE DRUTEN Marien Verhaaf SECOND OWNER TE BOVEN LEEUWEN Koen van Lent, Bram van Summeren & Peter Stroomberg EIGENWIJSBOUW B.V TE ALPHEN Bjorn Olligschlager & Wijnand Lemmers Mede mogelijk gemaakt door: Hoofdsponsor Rabobank Maas & Waal - Oost Betuwe Official Sponsor Van Herwijnen Kreston

2018

DE VLIEREN GROENCENTRUM EN KWEKERIJ TE HORSSEN Roger en Monique Veens LOONBEDRIJF DEKKERS V.O.F TE MAASBOMMEL Maarten Dekkers DORVAR BV TE DREUMEL Jeroen en Ellen van Doremalen

www.ondernemervanhetjaarmaasenwaal.nl

BUSINESS Media....4all

Business Partners: RTP Elektrotechniek, Willems Constructie, IN2 Maas & Waal, Print Rendement, Huisman Etech Experts, De Waal Autogroep, Natuurlijk Bloemen van Marieke, VNO NCW Rivierenland, Gemeente Druten, Gemeente West Maas en Waal, ’t Oude Ambacht Alphen, Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en August Swietkowiak Fotografie. Vrienden: Chocolaterie Tweeling

JULI 2018

47


Probeer-lidmaatschap 2 maanden onbeperkt golfen en lessen op 6 BurgGolf banen! â‚Ź 395,-

www.burggolf.nl/probeer-lidmaatschap IN2 MAAS&WAAL


DE ZAKENLUNCH: Y-GENERATIE

ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER!

DE Y-GENERATIE AAN HET WOORD

In de vorige uitgaven hebben we aandacht besteed aan de manier waarop de jonge generatie (Y) ondernemers zich onderscheidt van de oudere (X). Ook in deze uitgave laten we hen aan het woord; Rob van Kessel en Bob Romijnders vertellen niet alleen welke verschillen en overeenkomsten zij ervaren tussen de oudere en jongere generatie ondernemers maar, als leden van ondernemersnetwerk Jupla, geven zij tevens aan of zij anders ondernemen of niet. Van Kessel en Romijnders (32 en 33) zijn beiden lid van de NEC Young Business Club, Jupla. Rob is eigenaar van diverse ondernemingen die zich bezighouden met huisvesting en sociale horeca en Bob heeft een architectenbureau

“Onze generatie is veel meer gericht op samen werken en beslissen."

in Nijmegen. Beiden geven zij aan dat ze bij het kiezen van hun carrière hun neus hebben gevolgd. Romijnders koos niet voor het dakbedekkersbedrijf van zijn vader, Van Kessel volgde zijn vader wel op in het familiebedrijf. SÁMEN ONDERNEMEN Rob merkt duidelijke verschillen op met de ondernemersstijl van zijn vader. “Waar mijn vader meer de autoritaire leider was, is onze generatie veel meer gericht op sámen werken en beslissen. Zelf geloof ik dat je dan een breder gedragen bedrijfsvoering kunt hanteren. Voorwaarde daarvoor is wel dat je je mensen blijft triggeren en vertrouwen schenkt

Geluncht bij Droom Beuningen: Arabische kip Panini Classico Jus d'orange

GENERATION

door te delegeren.” Romijnders knikt. “Het draagt er toe

Bob Romijnders en Rob van Kessel

bij dat je goed personeel voor je bedrijf kunt behouden. Je schenkt en ontvangt vertrouwen en weet dan al snel wat je aan elkaar hebt.” LEVENSBALANS

middelen die we voorhanden hebben en dat zijn vooral technische.”

Volgens Romijnders kenmerkt de Y-generatie zich vooral

PERSOONLIJKER NETWERKEN

door de sterke balans tussen werk en privé. “Wat dat

De digitale communicatie leidt er volgens Van Kessel

betreft kan de oudere generatie zeker ook van de jongere

en Romijnders toe dat de Y-generatie meer en anders

generatie leren. Dat is weliswaar een zoektocht, maar

netwerkt dan de X-generatie. “Onze generatie netwerkt

zeker ook een kwestie van inspiratie bij elkaar op doen.”

meer van uit een goede klik. Daarbij moet het ook

Van Kessel merkt op dat die instelling echt Nederlands is.

plezierig zijn ben prospecten is daarom meestal geen

“Het polderen is ons met de paplepel ingegoten en dat

vooraf bestemd doel van netwerken. Bij Jupla komen

voer je ook door in je werk.”

daar zelfs privécontacten en vriendschappen uit voort.

ANDERS COMMUNICEREN

De Y-generatie is minder materialistisch en hecht minder waarde aan uiterlijkheden.”

Volgens beide heren is er ook een duidelijk verschil in

In het algemeen geldt volgens beide ondernemers

communiceren tussen de generaties. Romijnders: “Onze

dat ánders zijn leuk en leerzaam is. “Dat is niet per se

generatie communiceert meer digitaal en heeft minder

generatiegebonden. Wel is er in de Y-generatie het besef

persoonlijke ontmoetingen. Dat is de geest van onze

dat het in onze westerse maatschappij allemaal heel

tijd. Wij krijgen bijvoorbeeld aanvragen uit Rusland en

goed voor elkaar is. Wat rest is het laten uitkomen van

Duitsland, zonder dat we de klant ooit ontmoet hebben.”

je dromen en een leven te leiden dat je gelukkig maakt!”

Van Kessel vult aan: “Wij gebruiken daarbij gewoon de

JULI 2018

49


De entree en de bar op de begane grond waren de eerste zaken die werden aangepast en zijn inmiddels al in gebruik.

FITCENTRUM DRUTEN: DE VERBOUWING VORDERT! Sportondernemer Patrick van Zuijlen is hard bezig om van Fitcentrum Druten dé toonaangevende sportschool van de regio te maken, zowel voor bedrijfs- als particuliere fitness. Het gebouw van de sportschool ondergaat een ingrijpende verbouwing, waarvan het einde langzaam in zicht komt. Vóór de bouwvak hoopt Patrick dat de verbouwing gereed is. Het sporten kan in de tussentijd gewoon doorgaan.

Op de begane grond komen vier leslokalen: een voor Zumba, yoga en fit-boxing, een spinning-room, een zaal voor Bodypump, X-go, Bodystep enzovoorts en een ruimte voor cross-fit.

Op de eerste verdieping zijn de kozijnen, wanden en plafonds geheel vernieuwd, de vloer is geschuurd en gelakt en er is een speciale rubberen vloer gelegd. Dat is de plek waar Cardio en fitness al plaatsvinden. Tevens is er op de eerste verdieping inmiddels een kinderopvang gerealiseerd, die sporters de gelegenheid biedt om op maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden hun kinderen onder te brengen terwijl zij sporten. Inschrijven daarvoor is gewenst.

Alle fitnessapparatuur staat op de 2 verdiepingen al voor u klaar! Patrick is trots op het naderende eindresultaat en nodigt alle ondernemers van harte uit om te komen kijken en sporten. 50

IN2 MAAS&WAAL

Klepperheide 17, 6651 KM Druten Tel: 0487 745 096 www.fitcentrumdruten.nl


MENS & BEDRIJF: HOE BLIJF JE SCHERP

EEN TIEN ALS WAARDERING, DÁÁR DOE JE HET VOOR!

Hij zit te weinig op de bank. Als Rob Schilten, directeur van VakantieXperts De Planeet in Wijchen, een keer thuis is, dan moet hij in de tuin aan de slag. Die vergt onderhoud. “Maar een uur achter de grasmaaier is voor mij ook ontspanning”, vertelt Rob in zijn gloednieuwe pand. Vorige week is het reisbureau in één week helemaal verbouwd. BELEVING “Een reis is een beleving. Daarom hangen er nu overal schermen met impressies van bestemmingen. Daarnaast is er een nieuwe brochurewand en een strakke inrichting.” Het werk ging tijdens de verbouwing gewoon door. Even behelpen, maar deze bliksemverbouwing leverde Rob in zekere zin energie: “Ik ben heel blij met het eindresultaat. Alles ziet er strak uit, en klanten die binnenlopen zijn positief verrast.” VOLDOEN AAN VERWACHTINGEN Die klanten houden hem scherp. Vakantiegangers in spe, op zoek naar informatie, advies en een goedgeorganiseerde reis. “Ze hebben eisen en verwachtingen, daaraan moet ik voldoen anders zijn ze weg. Op het internet kun je zo een reisje boeken.” In zijn reisbureau geeft Rob de mensen alvast een kleine impressie van wat hen te wachten staat. Hij doet het niet alleen, negen mensen werken er bij

“ALLE MEDEWERKERS

VakantieXperts De Planeet: “Alle medewerkers worden steeds meer specialist. Ze adviseren over bestemmingen

WORDEN STEEDS MEER

waar ze zelf ook zijn geweest. Dat werkt, je spreekt uit

SPECIALIST. ZE

klanten terugkomen en een evaluatieformulier invullen

ADVISEREN OVER BESTEMMINGEN WAAR ZE ZELF OOK ZIJN GEWEEST."

ervaring en bent zelf enthousiast. De echte kick krijgt je als met ‘10-10-10’. Dat is de waardering waar je het voor doet.”

Rob Schilten

ZELF EROP UIT

WIJCHEN SCHAATST

Het afgelopen jaar ging hij 7x op pad. Om even op adem te

Energie haalt Rob verder uit zijn drukke sociale leven. In

komen van dit drukke bestaan gaat hij, jawel, op vakantie:

de winter zet hij zich in voor Wijchen Schaatst, dit jaar voor

“Met mijn gezin, van verre reizen tot een weekendje aan de

de vijfde keer op stapel. Zelf schaatst hij niet maar als

Nederlandse kust. Binnenkort gaan we naar Amerika. De

initiator is hij er fulltime bij betrokken: “De vrijwilligers,

tickets zijn geboekt maar verder heb ik nog niks geregeld.

daar krijg ik de energie van, die doen dat met hart en ziel

Eerst de klanten”.

zonder dat ze daar wat voor terugvragen. Dat is prachtig.” SCHERPTE IS NOODZAAK

TEKST: MD FOTO’S: MD EN ROB SCHILTEN

Scherp blijven is een vereiste, niet alleen voor de klanten, ook voor de snel veranderende branche. “De wetgeving verandert constant. Zaken als de privacywet, maar ook de wet op de pakketreizen-overkeenkomst. Je moet constant bijscholing volgen en extra diploma’s halen. Om bij te blijven in de reisbranche lees ik ook vakbladen en maak studiereizen.”

JULI 2018

51


GESPOT: IN2 MAAS & WAAL PARTNERS 7

ex

4

PARTNERS

Het IN2 Maas & Waal platform staat voor het bevorderen van interregionaal zakendoen. Informeren, inspireren en verbinden; een groot aantal zakelijke partners herkennen zich hierin en zijn IN2 Maas & Waal partner. Ook partner worden? www.businessmedia4all.nl

TE GAST BIJ DOWN THE RABBIT HOLE Dit jaar was er in juni een IN2 Maas & Waal Experience, exclusief voor de partners van IN2 Maas & Waal. We waren te gast bij de organisatie MOJO, van popfestival Down The Rabbit Hole, dat dit jaar voor de vijfde keer plaatsvond op recreatiegebied De Groene Heuvels in Ewijk. Voorafgaand aan het festival kregen de partners van IN2 Maas & Waal bij Paviljoen ’t Buitenhuis aan de recreatieplas van De Groene Heuvels uitgebreide informatie over het festival van Rick van Santen, Accountmanager Brand Partnerships en Marcel Surendonk, Head Brand Partnerships van Mojo Concerts. Na een inspirerend betoog volgden er vele vragen en vond er een rondleiding over het festival terrein plaats. We kunnen wel spreken van top projectmanagement op locatie. De zonnige zomeravond werd afgesloten met een gezellige borrel bij het kleurrijke Paviljoen Het Buitenhuis.

design

HIER UW LOGO

visitekaartjesDD.indd 1

DUIDELIJK SIMPEL VAN NU DOEN

07-11-14 13:17

HIER UW LOGO

PARTNER WORDEN VAN IN2 MAAS & WAAL BIEDT U VOORDELEN, ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

meet greet &eat

Wwoensdag 26 september 2018 vanaf 17.30 uur De Korenmolen Maasbommel 52

IN2 MAAS&WAAL

EXPERIENCE Ontmoet de ondernemers en bestuurders uit IN2 Maas & Waal en bespreek met hen de onderwerpen uit het magazine. Korte speedpresentaties en interviews Walking dinner met heerlijke culinaire gerechten en drankjes in informele sfeer Reserveer tijdig, door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl of in te schrijven via www.businessmedia4all.nl.


MENS & BEDRIJF: FAMILYBUSINESS

HET FAMILIEBEDRIJF IS SPRINGLEVEND! Voor de rubriek ‘Family Business’ sprak IN2 Maas & Waal de laatste jaren met diverse familiebedrijven over hun organisatie, visie op de toekomst en het werken met familie. We zagen verschillen, maar ook overeenkomsten. Voor deze uitgave doken we in het fenomeen familiebedrijf en voorzien u hieronder van een aantal feiten. MOTOR Recent deed het CBS onderzoek naar familiebedrijven, dit leverde interessante cijfers op. In Nederland behoort 71% van de ondernemingen met meer dan één medewerker tot dit type. Familiebedrijven zijn gezamenlijk goed voor 27% van de totale bedrijfsomzet en bieden 29% van de werknemersbanen. MKB In het MKB kan 72 % als familiebedrijf worden getypeerd. Bij ondernemingen met meer dan 250 medewerkers is dit 17%. De agrarische sector kent de meeste familiebedrijven (92%) gevolgd door horeca, autohandel -reparatie, detailhandel en bouw. Steden hebben minder familiebedrijven binnen hun grenzen dan kleinere gemeenten, tabel 1 laat dit zien

EMOTIE

voor deze regio.

In een familiebedrijf loopt zakelijk en privé door elkaar, dat kan ingewikkeld zijn. Vaak heeft men methodes om

GROOTSTE EN OUDSTE

‘familieperikelen’ te omzeilen. Zo zijn er afspraken over

In Elseviers Top 100 grootste familiebedrijven staan twee

wanneer men wel en niet over ‘de zaak’ praat. Sommigen

ondernemingen uit de regio in de Top 10: Jumbo groep

wijzen één familielid aan als leider. Anderen kiezen juist

van de familie van Eerd en Sligro Food Group waaraan de

voor het betrekken van een onafhankelijke persoon bij

familie Slippens leiding geeft. Beiden uit Veghel. Ook is er

grote beslissingen.

onderzoek gedaan naar de oudste familiebedrijven. MHB uit Herveld (sinds 1667) en Vergeest Metaalbewerking uit

OPVOLGING

Druten (sinds 1700) behoren tot de oudste bedrijven van

Een

Nederland.

bedrijfopvolging. Het Gelders Familiebedrijven Gilde,

kwetsbaar

moment

voor

familiebedrijven

is

een platform dat kennis over dit onderwerp deelt, wijst

GEWORTELD

er op dat familiebedrijven opvolger(s) moeten kiezen uit

Ondernemers met een familiebedrijf wonen vaak dichtbij

een kleine kring, terwijl andere ondernemingen breder

hun zaak, werknemers en leveranciers. Zij zijn actief

kunnen kijken. Dat bedrijfsopvolging risicovol is, blijkt uit

betrokken in de gemeenschap en weten wat er leeft.

cijfers van dit Gilde: 70% overleeft problematiek rondom

Daardoor kunnen zij inspelen op mogelijkheden en

opvolging niet.

problemen, en vervullen ook een sociale rol. Onderzoek van PWC onderstreept dit gegeven: 92% van de

Tekst: Carolien Guelen

familiebedrijven is ingeschreven als leerwerkbedrijf. LANGE TERMIJN Voor familieleden is werken voor het bedrijf meestal een ‘baan voor het leven’. Dit brengt stabiliteit en duidelijkheid. Men bouwt langdurige relaties met werknemers en leveranciers. Werknemers betalen dit terug met loyaliteit, leveranciers

beschouwen

betrouwbare partners.

familiebedrijven

vaak

als

Bronnen

CBS: familiebedrijven in Nederland, PWC: het familiebedrijf, veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving, Gelders Familiebedrijven Gilde, Platvorm voor familiebedrijven in de provincie Gelderland, Elseviers: Top 100 grootste familiebedrijven, Baker Tilly Berk en Nyenrode Business Universiteit: Oudste familiebedrijven van Nederland JULI 2018

53


SPONSORED BY

DE VIERDAAGSE SPONSORLOOP Onderneemster Ria Spanbroek uit Andelst steunt jongeren in eigen land en ver daarbuiten. We ontmoeten Ria op de laatste dag van de avondvierdaagse in Druten bij een vestiging van zorgverlener ’s Heerenloo. De eigenaresse van een naaischool in Andelst is daar om als vrijwilliger, samen met een van de rolstoelcliënten van ’s Heerenloo, mee te doen aan dit leuke evenement. Een mooi stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Ria Spanbroek

SPORTIEVE ACTIVITEIT

FUNDRAISING VIA WEBSITE

Ook tijdens de ‘gewone’ Vierdaagse in de derde week van

Voor haar inzameling gebruikt Ria de officiële fundraising

juli zet Ria zich in voor anderen. Na drie keer uitgeloot te

website van de Vierdaagse, www.devierdaagsesponsorloop.

zijn doet ze dit jaar voor het eerst mee aan de Vierdaagse.

nl. Op deze website kan elke Vierdaagsewandelaar een

Voor Ria was het geen nadeel om haar deelname uit te

actie starten en zich laten sponsoren door

stellen want nu mag ze 30 kilometer lopen in plaats van

vrienden en bekenden. De wandelaar bepaalt helemaal

de gebruikelijke 40 kilometer per dag.

zelf Voor welk goed doel hij of zij geld verzamelt. Een

LOPEN VOOR HET GOEDE DOEL

54

IN2 MAAS&WAAL

onafhankelijke stichting zorgt ervoor dat elke sponsoreuro ook daadwerkelijk voor 100% wordt uitbetaald aan het

Meedoen met de Vierdaagse is echter niet genoeg voor

begunstigde doel. Zo krijgt elke Vierdaagse-deelnemer

Ria; ze wil met haar prestatie ook geld inzamelen voor de

extra motivatie en wordt meedoen extra leuk.

stichting Dolidi Ndano, die zich inzet om de kansen van

'SAMEN MET UW STEUN KAN RIA NOG MEER KINDEREN HELPEN.'

familie,

jongeren op het Indonesische eiland Sulawesi te vergroten.

ONDERSTEUN OF DOE ZELF MEE!

De stichting is opgericht door het echtpaar Eef en Nel van

Ria’s doel was om € 1.500 op te halen maar dat heeft ze

Konigsveld. Doel van de stichting is opvang van wees-

al verdubbeld, dus is het nu tijd om nieuwe doelen te

en kansarme jongeren in de regio centraal-Sulawesi. Elke

stellen. We spreken met Ria af dat het volgende target

euro die Ria ophaalt gaat in een studiefonds waarmee

een sponsorbedrag van vierduizend euro wordt. Daarmee

kinderen, die met hulp van de stichting de basisschool

krijgen meerdere kinderen zoals bijvoorbeeld Agnes

hebben afgerond en nu willen doorstuderen, hun studie

Salurupa die dit jaar aan de universiteit is gestart, een

kunnen betalen. Er zijn verschillende kinderen die staan

echte kans op een vervolgopleiding. Op de website kunt u

te springen om na de vakantie aan een vervolgopleiding

zien of Ria haar doel al heeft bereikt. Samen met uw steun

te beginnen. Omdat ze geen ouders meer hebben of hun

kan Ria nog meer kinderen helpen, dus sponsor haar op

ouders dat niet kunnen zijn deze kinderen afhankelijk van

www.devierdaagsesponsorloop.nl of loop zelf voor uw

acties zoals die van Ria.

eigen goede doel!


mijn goede humeur van vandaag is

gesponsord

door koffie!

VAN TIENEN drankautomaten is sinds 1973 uitgegroeid tot een bedrijf waar u terecht kunt voor iedere gewenste koffieoplossing. Koffie, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, CafĂŠ latte, CafĂŠ au lait? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontdek het op www.vantienen.nl of bel ons voor meer informatie: 085 - 20 20 720.

Voederheil 6A Zeeland | T: 085 - 20 20 720 | www.vantienen.nl

JULI 2018

55


Meerwaarde door samenspel Bedrijven zijn mensen, vinden wij. Daarom kijken we naar een bedrijf vanuit de filosofie van de ondernemer zelf, ook als die verandert. Twan van Elk begon als zelfstandige en zocht een partner voor zijn administratie en belasting. Ben Hubbers werd zijn stuurman en hielp hem vooruit met degelijk advies op basis van hun vertrouwelijke contact. Inmiddels is Twan geen zelfstandig ondernemer meer, maar vertrouwt hij nog steeds op de koers van Ben. Net als veel andere ondernemers en particulieren voelt hij zich gewoon thuis bij Tijssen cs. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar info@tijssen-cs.nl

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl

Profile for Business Media....4All

IN2 Maas & Waal, juli 2018  

Het grootste onafhankelijk ondernemers magazine, dat 5 keer per jaar bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid i...

IN2 Maas & Waal, juli 2018  

Het grootste onafhankelijk ondernemers magazine, dat 5 keer per jaar bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid i...

Profile for bm4a