Page 1

jaargang 6, nummer 3 juli 2017 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N & WAAL TENMAAS | WIJ WIJCHEN | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW WVerleiden E | DR R U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAAS S E EN W mag weer WI JCHEN | TIEL| O S S | N I J M E G E N | BEUNNIN Vastgoed en gebouwenbeheer E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W Handelsmissie Oss Uden Veghel HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM Talenten aan de Waal MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | ELSST N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


2

IN2 MAAS&WAAL

Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


GROTE PETER DEURLOO

Het Land van Maas en Waal was een eeuw geleden nog een arm en geïsoleerd gebied. Een van de armste gebieden in Nederland zelfs. Opeenvolgende watersnoodrampen en schrale gronden maakten het tot een weinig aantrekkelijke plek om te wonen. In dit boek staat beschreven hoe via ingrepen in de rivieren en hun dijken, het aanleggen van wegen en een brug en het verbeteren en herverdelen van het land die situatie ten goede veranderde. Hoe via Grote Werken het Land van Maas en Waal tot welvaart kwam.

GROTE WERKEN, AUTEUR PETER DEURLOO Gebonden boek 300 pagina’s rijk geïllustreerd Is een uitgave van Landinrichtingscommissie Land van Maas & Waal in samenwerking met uitgever Print Rendement.

Bestellen:

U kunt nu al een exemplaar bestellen! Op=op

Te bestellen via www.printrendement.nl € 14,95 + € 4,95 verzendkosten De uitlevering van de boeken vindt plaats vanaf 29 augustus 2017.


VOORWOORD

De huizenmarkt is aangetrokken en uit de cijfers blijkt dat veel woningen verkocht worden zonder dat er een hypotheek wordt afgesloten. Vooral ouderen kopen appartementen. U heeft als ondernemer vaak ook een eigen pand of u huurt bewust. Uw bedrijfspand moet goed onderhouden worden, maar wat doet u met uw eigen vermogen? Een mooie hobby kan uitkomst bieden, maar vaak wordt er na goed overleg gestart met een vastgoedportefeuille. Tijd voor IN2 Maas & Waal om u eens nader te informeren. Wij spraken enkele experts en zij delen hun visie met u. IN2 Maas & Waal stimuleert interregionaal zakendoen.

WIJ WENSEN U EEN

Vandaar dat in deze uitgave ondernemers en een

MOOI ZOMER TOE!

bestuurder uit Noordoost-Brabant invulling geven aan de

EN ZIEN U GRAAG 20

U weet het: de zzp’er van nu kan zo een zgp’er worden

SEPTEMBER 2017 OP DE IN2MW EXPERIENCE

handelsmissie. Ook dit keer weer oog voor jonge talenten. (zelfstandige global player), die kiest voor samenwerking dichtbij of ‘abroad’. Jonge ondernemers bouwen zo vaak hun bedrijf op en verder uit.

De handelskade en het

Honigterrein in Nijmegen bieden mooie voorbeelden en dragen ook actief bij aan goede regiopromotie. Het openingsartikel gaat daar juist over. Hoe kun je als ondernemers daaraan bijdragen en samen sterker staan? Het IN2 Maas & Waal team bezoekt uiteraard netwerk­ bijeenkomsten. Zeker waardevol als je collega-onder­ nemers beter kent en mee spart tijdens de borrel of een bedrijfsbezoek. Het is dan gemakkelijker om elkaar te benaderen voor ondernemersvragen. Ook de netwerken rondom de diverse award-verkiezingen dragen daar aan bij en feit is, dat we met elkaar zeker trots mogen zijn op de vele mooie bedrijven in de regio. Het ontdekken van pareltjes is altijd inspirerend! Eén ding heeft u allen gemeen: de passie voor uw eigen bedrijf. Wij wensen u dan ook veel leesplezier, want veel ondernemers en relaties

Rogier van Lith Yvonne van der Bend

MAAS & WAAL

Jaargang 6, nummer 3, juli 2017

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

4

IN2 MAAS&WAAL

delen in deze uitgave weer hun visie en passie met u. Wij zien u graag terug op 20 september a.s., bij de volgende

Partner worden?

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

Maas & Waal Experience – Monopolyspel – uw vastgoed ja of nee? Geniet van een goede ondernemende zomer 2017! REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Charlotte de Leeuw, Sylvia de Witt, Mieke Wouters, Elly Molenaar FOTOGRAFIE: Henk van der Bend, Ger Loeffen REDACTIEADVIESRAAD: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly

Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Roland Bruggeman (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Miriam van Hout: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en


28 16 61

20 BESTUUR

REGIOPROMOTIE Een regio met betrokken wereldspelers

6 10

TOPSECTOREN BELEID De energietransitie… publiek belang voorop

BEDRIJFSVOERING

12

VERLEIDEN MAG WEER

Relaties: Verleiden of Binden?

15

HET NETWERK OP DE KOFFIE Schoenaker Beuningen

16

JONGE TALENTEN Het nieuwe wonen en werken aan het Waalfront:

DE HANDELSMISSIE KENNIS & MARKT

27

TRENDSPOTTING

De circulaire economie

VASTGOED SPECIAL

28

GESPOT

47

KATERN BCMW

51

IN2 Maas & waal partners

Bedrijfsbezoek aardbeienkwekerij

Kansen over de grens, als je maar durft.

59

DE ZAKENLUNCH

61

HOE BLIJF JE SCHERP

63

SPONSORED BY

66

Vermeulen, Paul soetekouw, 24 people, Businessflitsen, bedrijfsbezoek DTRH

19

van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

IN2 Maas & Waal

PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal.

FAMILYBUSINESS

De redactionele verantwoordelijkheid

SAMENWERKING

naar alle bedrijven boven de 3 werknemers in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave.

MENS & BEDRIJF

20

Oss - Uden - Veghel

• U kunt gratis deelnemen aan de IN2 Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2017 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl

JULI 2017

5


EEN REGIO MET BETROKKEN WERELDSPELERS Wat maakt onze regio zo interessant voor bedrijven? IN2 Maas& Waal sprak hierover met Michiel Scheffer, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, André Springveld, Wethouder van de Gemeente Druten, Manoeska Berkers, bedrijvencontactfunctionaris van de Gemeente Druten en Bas van der Velden, Sales & Marketingmanager bij Optimus Sorters in Beuningen. Gesprekken over professionaliteit in een informele sfeer, ruimte voor de toekomst, een fijn woonklimaat, maar bovenal de betrokkenheid bij de gemeenschap. ‘Voor de hele Provincie Gelderland geldt dat de locatie

‘De corridor Rotterdam-Ruhrgebied met de A15 voor

halverwege de Randstad en het Ruhrgebied zeer gunstig is.

het transport over de weg, de Betuwelijn met zijn

We bevinden ons midden in het rijkste en best georganiseerde

goederentreinen en de Waal als waterweg, is natuurlijk

deel van de wereld’. Aan het woord is gedeputeerde Michiel

van grote waarde voor de logistieke sector’ vervolgt

Scheffer, verantwoordelijk voor economie, onderwijs &

Michiel Scheffer. ‘Tiel vormt hierin een hoogtepunt maar

arbeids­marktbeleid en buitenlandse betrekkingen.

ook Oosterhout/Nijmegen en Zaltbommel/ BenedenLeeuwen zijn belangrijke knooppunten geworden. Kijk

‘Omdat de drukke Randstad op enige afstand ligt,

bijvoorbeeld naar H&S Coldstores in Beneden-Leeuwen,

onderscheidt deze regio zich door een fijn woonklimaat

een toonaangevend bedrijf dat is gespecialiseerd in opslag,

en een goed arbeidsethos. Dat maakt ons aantrekkelijk

maar ook transport en verwerking van vruchtensappen en

voor bedrijven en werknemers. Minder hectiek op de

–concentraten’.

arbeidsmarkt brengt lagere integrale loonkosten’.

6

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR: REGIOPROMOTIE

‘BEDRIJVEN WAARDEREN DE DIRECTE CONTACTEN. IEDEREEN IS DICHTBIJ, COLLEGA’S, WERKNEMERS, BUREN EN GEMEENTES. HET IS IN ONZE STREEK GOED ZAKENDOEN’.

‘Verder is Gelderland de derde provincie op het gebied van

‘Ondernemers in het Land van Maas & Waal en het Rijk van

maakindustrie. We maken producten van goede kwaliteit

Nijmegen zijn in de goede zin des woords geworteld', besluit

en hoge betrouwbaarheid. Denk aan de voedselproductie,

Michiel Scheffer. ‘Ze zijn actief in hun gemeenschappen,

zoals fruitteelt. Op het vlak van kwaliteit, innovativiteit en

betrokken bij de sportclub en de school. En zeker ook bij

voedselveiligheid lopen we voorop. Dit heeft weer geleid

hun werknemers en bij elkaar. Dat maakt de streek krachtig,

tot het ontstaan van een sterke sector die machines

want zo gaat het niet in elke regio. Deze betrokkenheid

ontwikkelt en bouwt die betrouwbare en hoge kwaliteit

vormt een belangrijke succesfactor die onder andere heeft

mogelijk maken: Appelsorteermachines, eiersorteerder en

geleid tot een lage werkloosheid, ook in crisistijd’.

broodvormmachines’.

Michiel Scheffer

ACTIEVE GEMEENTEN

Op de vraag of de aanpak van de provincie Gelderland

En wat gebeurt er op gemeentelijk niveau? We spraken met

zich onderscheidt van andere provincies reageert Michiel

wethouder André Springveld en bedrijfscontactfunctionaris

Scheffer: ‘Onze aanpak komt in grote lijnen overeen met

Manoeska Berkers van de Gemeente Druten.

de provincies Overijssel en Brabant, waarmee we een

Andre Springveld

aaneengesloten industriegebied vormen. We werken

‘Het ondernemersklimaat in het Land van Maas & Waal

veel samen en zetten in op een goede aansluiting van

combineert professionaliteit met het informele’, begint

het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Daarnaast

André Springveld. ‘Bedrijven waarderen de directe

stimuleert de provincie bedrijven door o.a. op te treden

contacten. Iedereen is dichtbij, collega’s, werknemers,

als mede-investeerder om daardoor andere investeringen

buren en gemeentes. Het is in onze streek goed zakendoen

uit te lokken’.

op een ontspannen manier’.

‘Voor mij zijn mooie voorbeelden in de regio, bijvoorbeeld

‘We willen midden in de maatschappij te staan’, vult

Nootenboom Trailers in Wijchen. Vooraanstaand in het

Manoeska Berkers aan. Als bedrijfscontactfunctionaris heb

segment gespecialiseerde zware opleggers en trailers.

ik een brugfunctie tussen ondernemers en de gemeente.

Zij hebben veel toeleveranciers uit Oost Nederland.

Ik help ondernemers zo goed mogelijk om snel vooruit te

Er worden hoge eisen gesteld door de klanten en

komen met hun plannen en breng het ondernemersgeluid

Nootenboom stelt deze hoge eisen ook aan de

naar het gemeentehuis. Naast de vele contacten met de in-

toeleveranciers. Men maakt gebruik gemaakt van elkaars

dividuele bedrijven werken we ook nauw samen met onder-

intelligentie, creativiteit en kennis. Ook denk ik aan

nemersvereniging Druten en Ondernemend Maas & Waal’.

Doeko uit Weurt. Een super-toeleverancier met expertise

Manoeska Berkers

op het gebied van fijnmechanische componenten. In de

‘We zijn actief om ons als vestigingsplaats positief op de

crisis zijn zij begonnen met het maken van designlampen

kaart te zetten’, vervolgt Manoeska. Dit doen we samen.

voor ontwerpers. Mooi om te zien hoe zij hun expertise

Samen met gemeenten en ondernemers trekken we op in

nu ook op een andere manier inzetten en zo de basis

de beweging Rijk van Nijmegen 2025. En met de gemeenten

hebben verbreed. En dan natuurlijk de ambachtelijke

en ondernemersverenigingen in het Land van Maas en

bedrijven zoals Vogelensangh in Deesd. Zij weten door het

Waal werken we aan de profilering van onze streek. We

vasthouden aan een traditionele productiemethode een

zijn regelmatig aanwezig op beurzen zoals bijvoorbeeld de

nichepositie te bekleden waarmee ze zeer succesvol zijn’.

startersbeurs, waar we vertellen over onze voorzieningen

JULI 2017

7


Accountants & Adviseurs mensen op wie u kunt rekenen…

Ondernemen is een uitdaging, maar vooral ook een passie. Juiste begeleiding is daarbij onmisbaar. BGH Accountants & Adviseurs heeft alles in huis wat u als ondernemer nodig heeft om uw uitdaging kracht bij te zetten. U kunt op ons rekenen op het gebied van accountancy, administratieve organisatie, lonen, juridische dienstverlening, fiscaal advies, financiële planning en HR-advies op maat. Wij zijn de ‘Trusted Advisor’ voor u. Wij zijn op de hoogte van de laatste fiscale en financiële ontwikkelingen en werken, waar nodig, samen met gerenommeerde en branchespecifieke marktpartijen. Sinds 1983 ondersteunen wij midden- en klein bedrijven en non-profit organisaties. Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers werken in kleine teams vanuit onze vestigingen in Nijmegen, Schijndel, Uden en Boxmeer. Dat betekent voor u: korte communicatielijnen en een vast aanspreekpunt. Wij weten wie u bent en u kent ons! Zoekt u een sparringpartner die u bijstaat met goed advies en passende financiële dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking. Of kijk voor meer informatie over onze diensten op www.bghaccountants.nl

Richard Smits accountant Martijn Vermunt fiscalist Ronald Mengedé accountant

Nijmegen 024 323 13 65 Schijndel 073 549 21 18 Uden

0413 25 45 50

Boxmeer 0485 57 64 64 8

IN2 MAAS&WAAL


‘WE ZIJN ACTIEF OM ONS ALS VESTIGINGSPLAATS POSITIEF OP DE KAART TE ZETTEN’

‘Toch hebben we een sterke binding met de regio’, gaat Bas verder. ‘We willen ook graag wat terugdoen voor de streek. We maken daarom zoveel mogelijk gebruik van local sourcing’. ‘Onze twee eigenaren zijn jeugdvrienden. Zij zijn opgegroeid in Beuningen/Nijmegen en richtten hier Optimus Sorters op. Toen het bedrijf uit zijn jasje groeide hebben we gezocht naar een groter pand dat mogelijkheden gaf om uit te breiden in de toekomst. We wilden het liefst in de buurt blijven. Het geschikte pand vonden we in Beuningen.

en waar je op moet letten als beginnend ondernemer. En

De samenwerking met de gemeente Beuningen verliep

we laten ons zien op grote en kleine evenementen, waar

soepel en voorspoedig’.

we de bezoekers vertellen dat het hier fijn wonen, werken en ondernemen is’.

SAMEN DE SCHOUDERS ER ONDER Niet alleen de provincie en de gemeentes brengen de

‘Belangrijk voor een sterk vestigingsklimaat is het bieden

streek onder de aandacht: De vrijetijdssector ziet zich

van de juiste faciliteiten en voorzieningen’, vertelt

vertegenwoordigd door de beide RBT’s die in de regio

wethouder Springveld verder. ‘Laat ik als voorbeeld

actief zijn. Daarnaast startte Ondernemend Maas & Waal

het bedrijvenpark Westerhout -Zuid noemen. Dit is een

met de gemeentes Druten, West Maas & Waal en Wijchen

toekomstbestendig terrein dat bijzonder geschikt is om

het project ‘Profilering Land van Maas & Waal’, met als

duurzaam op te bouwen. Zo heeft HTR security systems

doel om de streek nadrukkelijker op de kaart te zetten.

als eerste in de gemeente Druten een energieneutraal

Ondernemers onderling vinden elkaar ook in groeiende

bedrijfspand neergezet met een BREEAM certificering

mate. Initiatieven zoals de internationale herdenkingsroute

(keurmerk voor duurzaam en gezond bouwen, red.). Wij

‘Liberation Route’ geven ruimte aan bedrijven om aan

hebben als gemeente bij kunnen dragen door met de

te haken. Zo is bijvoorbeeld rondom Groesbeek de

ondernemer mee te denken en de juiste voorzieningen

LiberationTour ontstaan, waarin verschillende partijen

en vergunningen te leveren. Daarnaast brengen we

samenwerken.

Westerhout-Zuid onder de aandacht met een website die geïnteresseerden informeert over de mogelijkheden en de

Een ander voorbeeld van samenwerking is de stichting

kansen van het terrein. Westerhout-Zuid is ingericht voor

Maasmeanders,

de toekomst, we heten ondernemers van harte welkom’.

ondernemers aan beide zijden van de Maas actief zijn.

waarin

zo’n

100

grote

en

kleine

Samen verzorgen zij een veelzijdig aanbod op het gebied KIEZEN VOOR DE REGIO

van recreatie, fietsen, wandelen en cultuur.

In april 2016 vestigde Optimus Sorters zich op bedrijven­ terrein de Schoenaker in Beuningen. Wat waren hun

Ook evenementen kunnen aanleiding geven tot gezamen­

overwegingen om voor Beuningen te kiezen? We spraken

lijke promotie: De Giro d’Italia die in 2016 door Gelderland

met Bas van der Velden, Sales & marketing Manager bij

snelde, leidde tot een keur aan activiteiten waar veel

Optimus Sorters.

lokale ondernemers bij zijn betrokken.

‘Ons bedrijf specialiseert zich in de ontwikkeling,

Veel van de initiatieven onderstrepen de sterke binding die

productie en installatie van sorteersystemen met name

de ondernemers met de lokale gemeenschap hebben. Het

voor logistiek en pakketdistributie’ vertelt Bas van der

zijn niet alleen de grote activiteiten die samenwerking tot

Velden. ‘De meeste van onze klanten bevinden zich in het

gevolg hebben. Zo kan bijvoorbeeld de Hernense Stratenloop

buitenland. De Nederlandse klanten zijn vooral te vinden

rekenen op de steun van zo’n 50 lokale ondernemers. Het

in de Randstad en de logistieke hotspots als bijvoorbeeld

gaat dan niet alleen om financiële middelen maar vooral

Venlo/Venray, Tilburg en Rotterdam’.

ook ondersteuning met materiaal en kennis. TEKST: CAROLIEN GUELEN FOTOGRAFIE: PROVINCIE GELDERLAND, OPTIMUS SORTERS EN GEMEENTE DRUTEN

JULI 2017

9


DE ENERGIETRANSITIE… PUBLIEK BELANG VOOROP Bedrijven en overheid investeren in 9 topsectoren waarin Nederland wereldwijd toonaangevend wil zijn. De regio Arnhem Nijmegen focust qua ontwikkeling op drie daarvan: Food, Health en Energy. In dit derde artikel van onze serie over het topsectorenbeleid spraken we met de Directeur Klant & Markt van energie netwerkbedrijf Alliander en met een ondernemer in windenergie over het topsectorenbeleid voor de energiesector. MASCHA VAN VUUREN,

DIERCTEUR KLANT & MARKT, ALLIANDER Van Vuuren ziet de energiemarkt hard veranderen. “Op basis

kregen kort daarna te horen dat de woningen overgingen op warmtevoorziening zonder gas. Dat soort zaken moeten we dus voorkomen.”

van het klimaatakkoord van Parijs moeten we met zijn allen sneller gaan verduurzamen, zodat we in 2050 80 tot 96%

Van Vuuren meent dat het nu vooral gaat om het bedenken

minder CO² uitstoten dan in 1990. Alliander staat in de

van slimme oplossingen. “Daarbij is voor de overheid, maar

energietransitie voor het publieke belang en doet dit door

ook voor de markt en voor ons als netwerkbedrijf een

de buitenwereld naar binnen te halen. Uiteindelijk doel is

belangrijke faciliterende rol weggelegd. In Nijmegen hebben

een duurzame energievoorziening onder gelijke condities

ze dat al goed begrepen; zij lopen voorop op het gebied van

die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is.”

duurzaamheid en zijn dan ook niet voor niets Green Capital voor 2018. Sowieso zijn alle goede duurzaamheidsideeën

De vraag naar elektriciteit neemt volgens Van Vuuren

welkom.

sterk toe, bijvoorbeeld door elektrisch vervoer, steeds

immers een zaak die ons allemaal aangaat.”

Verduurzaming van onze energievoorziening is

meer elektrische apparaten en elektrisch verwarmen van gebouwen. “Dat heeft grote invloed op de belastbaarheid van ons net. Het betekent dat we eerder in gesprek moeten gaan met de stakeholders over hoe wij kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes voor een duurzaam en

“HET AANPAKKEN VAN DE OPWARMING VAN DE AARDE MÓET OP ALLE NIVEAUS”

betaalbaar energiesysteem. Gebeurt dat te laat, dan kan

10

dat leiden tot desinvesteringen. Zo hebben we nog niet

Nederland loopt niet voorop als het gaat om het halen

zo lang geleden in Arnhem Presikhaaf het gasnetwerk

van de klimaatdoelstellingen. Van Vuuren: “Er is nog veel

vernieuwd en het elektriciteitsnetwerk verzwaard en

te verbeteren en er moet snelheid gemaakt worden willen

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR: TOPSECTORENBELEID

we de energiedoelstellingen vanuit het Energie akkoord halen. De ambitie is er echter en die is goed en wordt in heel Europa en in Nederland gedragen. De traagheid ligt

“EEN DUURZAME EN BETAALBARE ELEKTRICITEITSVOORZIENING VOOR

mijns inziens in het feit dat je voor een megaverandering

IEDEREEN MOGELIJK MAKEN”

als deze een behoorlijke opstarttijd nodig hebt. Een stabiel Nederlands topsectorenbeleid is hard nodig om aan de transitie te wennen en elkaar te vinden. Iedere stakeholder moet daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid

vereist dat een visie op nieuwe businessmodellen, waarbij het

nemen. 2050 is veraf én dichtbij; we hebben nog veel jaren,

mijns inziens de rol van de lokale gemeenschap is, zich niet

maar er is ook nog heel veel te doen.”

alleen op de lusten, maar ook op de lasten te richten.”

Centraal in het topsectorenbeleid staat volgens Van Vuuren

Het achterlopen van Nederland bij de klimaatdoelstellingen

de doorbraak naar nieuwe energiesoorten, maar ook de

is volgens Weijn grotendeels zaak van het bedrijfsleven. “Dat

werking van het totale systeem; open en voor iedereen

zal zelf initiatieven moeten nemen om te verduurzamen

bereikbaar, maar ook de noodzaak om dat betaalbaar te

en dat betekent dat zij zich moeten bezinnen op nieuwe

houden. “Dat betekent dat we de basis moeten leggen door

business- en verdienmodellen. De rol van de overheid

innovatie, waarbij alle ketenpartners verantwoordelijkheid

is daar medewerking aan te verlenen en te faciliteren.

moeten dragen. Stimulans door middel van subsidiëring

Het landelijk topsectorenbeleid is realistisch, al zijn

en goed en consistent beleid zijn daarbij goede aanjagers,

langdurigere investeringen in duurzaamheidssubsidies

maar ook noodzakelijk om verstandige keuzes te maken

wel hard nodig. Lokale overheden kijken echter volgens

voor langetermijn beleid.”

mij nog steeds te weinig naar het grote belang. Zíj moeten actiever verleiden en zekerheden bieden. Het blijft immers

“VERDUURZAMING MOET STRUCTURELER”

niet bij het oude, hóe traditioneel de mentaliteit ook is!” “Langdurige investeringen in duurzaamheidssubsidies zijn hard nodig”

Volgens Van Vuuren hangt er een duidelijk prijskaartje

Weijn gelooft zeker dat het haalbaar is om in 2050

aan de energietransitie. “De investeringen zijn fors voor

CO²-neutraal te ondernemen. “De komende jaren zal

íedereen, maar onvermijdelijk en noodzakelijk. Maar

de focus daarop verder toenemen en zullen nieuwe

er zijn meer uitdagingen: zoals de maakbaarheid. Het

businessmodellen ontstaan. Het is zaak voor zowel

tekort aan technische mensen die de energietransitie

overheid als bedrijfsleven om continue in die transitie

daadwerkelijk mogelijk moeten maken is schrijnend. Daar

te blijven investeren. Economische groei is immers

ligt voor ons als netwerkbedrijf, maar ook bij bedrijfsleven

noodzakelijk om duurzaam te kunnen blijven innoveren

en overheid en onderwijs een fikse taak om daar samen

en in dat opzicht is het topsectorenbeleid sturend.”

in op te trekken. De verandering waarvoor we staan is op dit moment immers ongetwijfeld een van de grootste

Weijn geeft aan dat de kosten van niet duurzaam onder­

uitdagingen van de mensheid.”

nemen exponentieel zullen toenemen en dat de prijs van innovatie daarbij in het niet zal vallen. “De opwarming van

Marc Weijn

MARC WEIJN, RENEWABLE FACTORY, DREUMEL

de aarde zal uiteindelijk veel meer kosten dan innovatie

Marc Weijn uit Dreumel studeerde Bedrijfskunde in Delft

op het gebied van energieproductie en –verbruik. Groene

en stapte in 2010, na een carrière in Werving & Selectie

stroom mag nu meer kosten, maar op langere termijn is

en Executive Search over naar de energiesector. Met

grijze stroom vele malen duurder en een bedreiging voor

zijn bedrijf Renewable Factory ontwikkelde hij in eerste

de toekomst. We hebben dus weinig keus. Om die transitie

instantie zonneprojecten, maar sinds 2015 ontwikkelt hij,

te begeleiden is goed beleid nodig en vooral samenwerking

samen met collega’s van Eneco, windparken. “Zonne-

tussen overheid en bedrijfsleven om dat te bereiken.”

energie levert relatief gezien veel minder op dan windenergie”, aldus Weijn; "Éen windmolen levert immers

TEKST: RVL FOTO’S: RVL EN ALLIANDER

net zo veel energie op als 8 hectare zonnepanelen.” De opwarming van het klimaat laat volgens Weijn zien dat ecosystemen overal ter wereld onveranderbaar worden beïnvloed. “Dat is een langetermijn ontwikkeling, waarbij machtige spelers zijn betrokken. Aanpak moet daarom op alle Mascha van Vuuren

niveaus plaatsvinden. Om dat economisch haalbaar te maken

JULI 2017

11


RELATIES: VERLEIDEN OF BINDEN?

Het verzamelen en beheren van klantgegevens voor een gerichte service en marketing lijkt een

steeds centralere plaats in te nemen. Goed relatiebeheer leert je immers wat de wensen van je klanten zijn en alleen zo kun je je productieproces optimaal inrichten en meebewegen met innovaties en ontwikkelingen. Relatiebeheer zorgt ervoor dat je nooit uit het oog verliest voor wie je werkt en met wie je zaken doet. We spraken met twee ondernemers en een evenementorganisator over hoe zij hun klantwaarde optimaliseren, welke rol het Internet of Things daarbij speelt en wat het belang is van de ‘personal touch’. TOM VAN BERGEN,

THOMAS VORMOMGEVING BV, WIJCHEN

Van Bergen wordt niet warm van de ‘Internet of Things’ als motor voor relatiebeheer. “De impact daarvan wordt

Volgens Tom van Bergen moet je in goed relatiebeheer

overschat. Ik heb zelf een reserve als het gaat om de geau-

alles uit de kast trekken. “De overdaad van voor de crisis

tomatiseerde kant van relatiebeheer; ik ben een extreme

bestaat niet meer en er heeft een omschakeling plaats-

‘voeler’ die zich niet zo gauw door dat soort zaken af laat

gevonden naar een ander tijdperk. Kwaliteit, betrouw­­

leiden. Ik hoop dan ook dat mond tot mond-reclame het

baarheid en no-nonsense staan nu centraal en er spra-

sterkst blijft en dat de klant zich herinnert wat je goed

ke van gepaste soberheid. Die leidt tot een soberdere

hebt gedaan.”

verkoopgerichte benadering.” Van Bergen meent dat ondernemers hun ‘dienende’ rol kritisch onder de loep moeten nemen. “Je moet je op je eigen manier onderscheiden. Ikzelf geloof alleen maar in écht iets kunnen en kijk zoveel mogelijk vanuit een natuurlijke drang vooruit. Je moet voor een klant altijd de helpende hand zijn, hun vraag kennen én een goed antwoord weten. Bij mij lukt dat het beste als ik ter plekke ideeën op kan doen. Relatiebeheer kan alleen goed gebeuren als je een informatiestroom op gang brengt en houdt, maar de klant daarbij vooral ook prikkelt.”

12

IN2 MAAS&WAAL

“WEES KRITISCH OVER JE EIGEN ROL!” Van Bergen weet zich bijna elke klant te herinneren aan de hand van het project. Als ik eenmaal iets hebt gecreëerd gaat de klant niet meer uit mijn systeem. Een klantvolgsysteem gaat me vooralsnog dan ook nog een stap te ver, al zal ieder ondernemer daar in de toekomst aan moeten. Voor mij zou dat vooral een middel zijn dat te maken heeft met continuïteit, maar ook kan dienen om te informeren over creatieve ideeën en producten.”


BEDRIJFSVOERING: VERLEIDEN MAG WEER

MART DEELMAN,

BRAM BRINKMAN,

Volgens Fritom kun je als bedrijf alleen een verschil maken

Relatiebeheer is voor Stichting De 4Daagse van zeer groot

als je blijft focussen op de mens. “Die hebben we zelfs

belang. Brinkman: “We hebben te maken met een veel

in ons logo staan”, vertelt Deelman. Transport en logistiek

betrokken partijen: Vrijwilligers, sponsoren, media, leve-

blijft vóór alles mensenwerk, dus zetten wij zwaar in op

ranciers, defensie, politie enzovoorts. Veel van die partijen

klantgerichtheid.”

werken om niet met ons samen en daar zijn we ook afhan-

SANDERS FRITOM LOGISTIC SOLUTIONS, UDEN

STICHTING DE 4DAAGSE, NIJMEGEN

kelijk van. Een goede relatie is dan ook essentieel.”

“JE RELATIES KENNEN IS DE BASIS

Stichting De 4Daagse heeft al duidelijke afspraken met

VAN GOED RELATIEBEHEER”

groeien. Brinkman: “Dat betekent dat we continue evalue-

alle partijen, zorgt dat zij die nakomt en wil daar verder in ren; één jaar organisatietijd lijkt veel, maar is snel voorbij

De customer service bij Sanders Fritom gaat volgens Deel-

en het is dan ook belangrijk dat je de diverse partijen blijft

man veel verder dan de persoonlijke benadering en het

verleiden om hun maximale inzet te blijven tonen.”

kopje koffie. “We organiseren commerciële bijeenkomsten voor klanten, doen aan uitgebreide informatievoorziening en zijn altijd attent en proactief in onze communicatie. Het klantcontact evalueren we voortdurend en ook laat onze Customer Service regelmatig zijn gezicht zien op de werkTom van den Berg

“RELATIES MOET JE NIET ALLEEN KRIJGEN, MAAR OOK BEHOUDEN”

vloer bij de klant. Daarnaast ligt in ons HRM-beleid vastgelegd dat potentiële werknemers zonder uitzondering

Voor de zakelijke partners is het volgens Brinkman meer

over sociale vaardigheden moeten beschikken. We leiden

een kwestie van binden dan van verleiden: “We hebben

daarin ook zelf op, want weten met wie je omgaat is de

als grootste wereldwandelevenement geen enkele moeite

basis van goed relatiebeheer.”

om zakelijke partners aan ons te binden; we bieden hen immers een prachtig podium. Echter, als organisatie zien

Deelman vervolgt: “Behandel iedereen zoals je zelf be-

we ook graag een binding voor de langere termijn, om ons

handeld wilt worden. Computers kunnen een hulpmiddel

evenement nóg mooier, beter en veiliger te maken. De fo-

zijn, maar zullen nooit de charme van een menselijk ge-

cus ligt dus op een uitstekende relatie en de sfeer van de

sprek kunnen vervangen. “Dat biedt geen enkele interactie

Vierdaagse is daarbij een belangrijk ‘wapen’.”

en ik kan me er dan ook weinig bij voorstellen. Mensen

Bram Brinkman

doen zaken met ménsen en die maken het verschil. Als

Alhoewel de Nijmeegse Vierdaagse inmiddels een ijzersterk

computers daarbij kunnen helpen is dat mooi, maar het

merk is, mag je volgens Brinkman in relatiebeheer niet ver-

zal bij ons nooit leidend zijn.”

slappen. “20% van onze partners bestaat uit sponsoren en die zijn vooral belangrijk vanwege hun know-how. Dat betekent

In de logistiek is het volgens Deelman noodzakelijk dat

dat er vooral persoonlijk contact plaatsvindt. Gebruik van

cliëntbeheer, afwikkeling en opvolging geschiedt door een

gegevensbestanden gebeurt wel, maar niet zozeer om onze

customer service. “Vertrouwen kweken kun je alleen door

relaties te beheren of te binden. Tweemaal per jaar spreken

menselijk contact en ontwikkeling in die samenwerking is

we de complete groep zakelijke partners en ook vindt er tus-

dan ook een continue ‘customer journey’. Wij gaan dan

sendoor veelvuldig overleg plaats. Wat dat betreft zijn we nog

ook naar de klant, luisteren naar wat er speelt en verbete-

steeds voorstander van de traditionele aanpak als het om

ren zijn logistieke proces.”

relatiebeheer gaat en dat wordt gewaardeerd. Bijna al onze partners vóelen zich ook écht deel van onze organisatie.”

Mart Deelman (l) met Operation Manager Tom Wiersma (R)

JULI 2017

13


14

IN2 MAAS&WAAL


HET NETWERK: OP DE KOFFIE

NETWERKEN MOET NUT HEBBEN In onze serie ‘op de koffie bij de buurman’ spreken we steeds twee ondernemers, die dicht bij elkaar in de buurt gevestigd zijn, maar elkaar niet kennen of geen gebruik van elkaars netwerk maken. Samen met hen naar de waarde van elkaars netwerk om zakelijke kansen te kunnen creëren. In deze uitgave spraken we met twee ondernemers van bedrijventerrein Schoenaker in Beuningen.

OP HET WERK

Arnold Theuws

NETWERKEN IS WÉRKEN

Raymond Kersjes is eigenaar van Kersjes P.A.-Verhuur ; een

Theuws kent nauwelijks ondernemers op De Schoenaker.

bedrijf in de verhuur van professionele geluidsapparatuur

“Ik zie vaak dat lokale ondernemers netwerkorganisaties

en geluidsverzorging bij elk evenement waar geluid

verwisselen met een gezelligheids- of vriendenclub.

nodig is. Hij heeft zich nooit nadrukkelijk beziggehouden

Mensen met wie ik een borrel kan drinken ken ik genoeg.

met netwerken, omdat zijn bedrijf hem daarvoor weinig

Mij gaat het er om dat je iets kunt delen waar anderen

tijd gunt. “Wel ben ik lid van de bedrijvenvereniging De

wat aan hebben en dat vind ik in lokale netwerken niet

Schoenaker, maar vooral raak ik tijdens het werken met

terug. Bedrijven kijken vaak juist te weinig extern en dat

veel mensen aan de praat en dat levert vaak nuttige

is volgens noodzakelijk om voeling te houden met een

contacten op.”

veranderende markt.”

BUSINESS UIT SERIEUZE NETWERKEN

Kersjes is wel van mening dat als ondernemers op de

Arnold Theuws is sinds 9 jaar Algemeen Directeur van

Schoenaker elkaar zouden kennen, er meer dynamiek zou

kantoorartikelenleverancier Quantore, dat vooral landelijk

kunnen ontstaan. “Daarom wil ik in principe met iedereen

actief is. Hij geeft aan dat in een coöperatie, zoals zijn

het gesprek aangaan. Ik nodig hen, en dus ook Arnold,

bedrijf is, de business vooral wordt ‘gegund’ in netwerken.

graag uit om eens een kop koffie te drinken samen. Als

“Dat doe je op basis van vertrouwen en betekenis voor

je niet zoekt, zul je immers ook niet vinden.” Theuws ziet

elkaar en dat is essentieel. Persoonlijk geloof ik in halen én

meer heil in het organiseren van netwerkevenementen,

brengen. Voor mij moet netwerken dus content opleveren.

om elkaar elkaars ontwikkelingen te tonen. “Een netwerk

Het moet de geest scherpen en dat betekent dat je actief

kan heel efficiënt zijn. Als je bijvoorbeeld 50 mensen

moet participeren. Netwerken is dan ook écht werken.”

samen brengt, kunnen er 49 halen wat één brengt. En daar gaat het om.”

PERSOONLIJK KENNEN Volgens

Kersjes

zijn

veel

ondernemers

druk

met

TEKST: RVL FOTO’S: RVL EN QUANTORE

ondernemen en sturen ze veelal afvaardigingen naar netwerkevenementen. Ik weet zeker dat je daardoor dingen misloopt. Zo heb ik een keer de geluidstechniek verzorgd Raymond Kersjes

voor de open dagen van Quantore via Showlight en had voornamelijk contact met Rita Broos van Quantore. Arnold ken ik niet persoonlijk en daardoor heeft de klus voor hen dan ook geen gevolg gehad. Bij een goed contact had ik zeker iets aan het bedrijf kunnen hebben; grote bedrijven hebben immers een groot netwerk. Zelf kom ik ook op

r bedrijve nterrein Schoenake

veel plaatsen en wellicht had ik ook voor Arnold bruikbaar kunnen zijn. Als official Bosch supplier doen we wel meer zaken met grote bedrijven.

JULI 2017

15


HET NIEUWE WONEN EN WERKEN AAN HET WAALFRONT: UIT DIVERSITEIT EEN NIEUWE EENHEID SMEDEN

In relatief korte tijd heeft het Westelijk deel van Nijmegen langs de Waal een grote metamorfose ondergaan. De nieuwe woonwijk Koningsdaal, het dynamische Honigcomplex en de uiterst moderne Handelskade aan de Waalhaven maken alle deel uit van het ontwikkelingsplan Waalfront. Deze ontwikkeling combineert op inspirerende wijze wonen, werken en recreëren en heeft dit stadsdeel nieuw leven ingeblazen.

DYNAMISCHE HOTSPOT

Een van die bedrijven is Samosa, ontwerp op maat.

Met zo’n 450 nieuwe woningen in negentiende-eeuwse stijl

Tom Sanders en Guus van Driel – beiden industrieel

straalt de wijk Koningsdaal al sinds de eerste huizen zijn

productontwerper – leerden elkaar kennen tijdens hun

opgeleverd een levendige sfeer uit. De grote diversiteit aan

studie aan de HAN. Tom Sanders: ‘we liepen tegelijkertijd

woonvormen, de ruime opzet en het vele groen dragen

stage in Zuid-Afrika en hebben daar – samen met jongeren

daar zeker aan bij. Ook de nabijheid van het Honigcomplex

uit de townships – naar eigen ontwerp een speeltuin

heeft ervoor gezorgd dat het westelijk deel van het

gebouwd in het kader van een sociaal project. Tijdens die

Waalfront weer helemaal tot bloei is gekomen. Na de

stage ontdekten we hoe leuk het was om eigen producten

sluiting van de Honigfabriek in 2012 was het de bedoeling

te ontwerpen en te maken. Daarom zijn we na onze studie

het complex te slopen en het terrein te ontwikkelen voor

met Samosa begonnen. De inspiratie voor die naam komt

nieuwbouw. Door de crisis werden die plannen uitgesteld,

eveneens uit Zuid-Afrika. Samosa is een smakelijke lokale

waardoor een – tijdelijke – alternatieve invulling voor het

snack, waar we goede herinneringen aan koesteren.

ruim bemeten Honigcomplex in beeld kwam. Samen met

Terug in Nederland zijn we ons bedrijf begonnen in een

een kwartiermaker werden ondernemers uitgenodigd

schuur bij familie, maar die werd al snel te klein. Voor

om mee te denken over de inrichting van het terrein en

een nieuwe werkplek hebben we rondgekeken op diverse

de vele vierkante meters aan gebouwen. Het resultaat

industrieterreinen. Die vonden we niet echt inspirerend.

daarvan is inmiddels bekend. Een dynamische hotspot met

Toen kwamen we in contact met de kwartiermaker van

zo’n 130 kleinschalige jonge ondernemingen, die niet alleen

het Honigcomplex. We bezochten de startbijeenkomst en

creatieve en innovatieve producten en diensten aan hun

wisten direct: hier willen we bij horen.’

klanten leveren, maar ook elkaar inspireren met hun aanpak.

16

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: JONGE TALENTEN

‘HIER WILLEN WE BIJHOREN’

DUURZAAMHEID ALS STANDAARD ‘Wij maken ontwerpen op maat in hout en in metaal voor particulieren en het bedrijfsleven. Onze eerste klanten kwamen vooral ‘via via’. Zodra we iets opleverden voor een opdrachtgever, leidde dat tot enthousiaste reacties en nieuwe opdrachten. Inmiddels hebben we een eigen stijl ontwikkeld, met eigen producten als lampen, stoelen, tafels en een nieuw concept voor een kast die uit verschillende modules bestaat. Onze filosofie is gebaseerd op duurzaamheid. Onze producten moeten ‘eeuwig’ mee kunnen gaan, terwijl ze er tegelijkertijd goed uitzien.

Tom Sanders en Guus van Driel

Uiteraard is al het materiaal van verantwoorde herkomst.

geopend, is al te zien hoe levendig ook de handelskade

We gebruiken alle grondstoffen en machines optimaal.

gaat worden. Joep Smolders van Verbeek Bedrijfsmakelaars

Daarbij zoeken we echt de grenzen op. We streven naar

is nauw betrokken bij de exploitatie van de bedrijfsruimtes

zo weinig mogelijk afval en halen er alles uit wat er in

aan de Handelskade: ‘Als straks alles klaar is, hebben

zit. Die instelling zien we ook bij onze collega’s hier.Een

we hier een unieke mix van ondernemers met diverse

van onze grootste opdrachten tot op heden kregen we

specialiteiten. Aan beide uiteinden van het complex

tijdens de ‘Nacht van de Economie’ die hier enkele jaren

komen ruim bemeten eetgelegenheden. Ook halverwege

geleden plaatsvond. Er kwam iemand van BPD – een van

aan de Waalhaven kunnen ondernemers, bewoners en

de ontwikkelaars van het Waalfront – binnenlopen en we

bezoekers straks terecht voor een heerlijk kopje koffie

raakten aan de praat. Uiteindelijk hebben we een opdracht

en in de avonduren voor een drankje. Diverse advies- en

gekregen om alle huisnummers en afwerkingen in de

communicatiebureau‘s hebben hun deuren al geopend en

entrees van alle ruim 500 appartementen, verspreid over

ook een personal trainer is volop in bedrijf. En natuurlijk

negen gebouwen aan de handelskade te bedenken en te

is De Gelderlander weer neergestreken op de locatie waar

maken. En het leuke is dat ook veel bewoners ons weer

ze ooit zaten.’

weten te vinden, omdat onze stijl hen aanspreekt.’

Susanne van Enden

DIVERSITEIT LOONT

ALLES IS MOGELIJK

Susanne van Emden van Team Ontwikkelingstrajecten

‘Terugkijkend was de overstap van een schuur bij familie

(TOT) heeft eveneens voor een plek aan de Handelskade

naar de smeltkroes Honig een grote investering, want alles

gekozen. Samen met mede-eigenaar Patricia Hooghof

moest nog worden aangelegd en afgebouwd. Maar het

traint ze teams om tot betere samenwerking en resultaten

is meer dan de moeite waard geweest. Onze identiteit is

te komen. Suzanne van Emden: ‘Daarbij staan verschillen

meegegroeid met deze plek. Want wie in het Honigcomplex

tussen mensen centraal. Als je die goed weet in te zetten,

zijn bedrijf heeft, vaart mee op de nog altijd groeiende

levert dat veel sterkere teams op. In het najaar zullen wij

belangstelling voor dit voormalige fabrieksterrein. Er

onze deuren openen en gaan we kleine groepen trainen op

hangt een bijzondere sfeer, die het gevoel geeft dat alles

onze nieuwe locatie. Voor mij voelt het echt als thuiskomen.

mogelijk is.’

Mijn vader had vroeger een winkel aan de Hezelstraat, dus hier liggen echt mijn roots. We zijn ook ‘gevallen’ voor de

HANDELSKADE

ligging. Aan de Waal, dicht bij het nieuwe eiland en tegen

Een paar honderd meter stroomopwaarts is in de

de stad aan. Er zijn hier zoveel verschillende mogelijkheden

afgelopen jaren de Handelskade verrezen. De Handelskade

in de directe omgeving om onze klanten extra te kunnen

combineert wonen en werken waardoor er een zeer

inspireren. Dat geldt eigenlijk voor het hele Waalfront. Uit

energieke sfeer zal ontstaan. Verdeeld over 9 gebouwen

al die diversiteit is een verrassende nieuwe eenheid naar

verrijzen 530 appartementen en zo’n 15 ruimtes voor

voren gekomen.’

ondernemers. Nu ruim de helft van de 530 appartementen Joep Smolders

is opgeleverd en de eerste bedrijven hun deuren hebben

INTERVIEWS: WILLEKE GUELEN

JULI 2017

17


Voor informatie en reserveren: www.korenmolen.nl

Vergaderen Doe je in stijl bij de Korenmolen De Korenmolen biedt uitgebreide mogelijkheden voor vergaderingen, presentaties, nascholingen en dergelijke, gecombineerd met een snelle of uitbreide lunch, een ontspannen borrel en/of een heerlijk diner. Het restaurant en zalen bestaan uit twee aparte ruimtes. Geschikt voor vergaderingen tot 50 personen.

Bovendijk 6 / Maasbommel / 0487 54 26 10 / korenmolen.nl


BEDRIJFSVOERING: SAMENWERKING

KANSEN OVER DE GRENS, ALS JE MAAR DURFT Steeds meer ondernemers onderzoeken ondernemingskansen bij onze oosterburen. Toch lijken bedrijven nog terughoudend om de stap over de grens te zetten. IN2 Maas & Waal sprak met twee ondernemers die dat al wel doen. Wat zijn voor hen de voordelen van samenwerken met Duitse bedrijven en in hoeverre is de wijze van ondernemen daar anders dan hier?

Herman van Doodewaard (Van Doo Betonreparaties bv) uit Dodewaard werd gevraagd om deel te nemen aan een Interreg-project, vanwege zijn grote kennis van sensorentechniek in betonconstructies. “Zo kwam ik in aanraking met de ‘andere kant’ van de branche en met Duitse overheden en dat biedt weer mogelijkheden om een zakelijk netwerk op te bouwen, mijn klantenkring te verbreden en kennis op te doen.” Duitsers zijn volgens Van Doodewaard kordater dan Nederlanders; “Ze houden van snel doorpakken en zijn niet bang om hard te werken. Wel is de naleving van Harry Crijns

Herman van Doodewaard

regels voor hen erg belangrijk en er is geen sprake van oude jongens-krentenbrood-contact. Alles gaat formeel

Harry Crijns uit Malden is met zijn bedrijf Crijns Energy

en correct.”

Controlling actief op het gebied van beperking van energieverbruik en verlaging van CO2 uitstoot. Hij werkte

Crijns en Van Doodewaard zien zeker goede samen­

al eerder geruime tijd in het buitenland en sloot zich aan

werkingskansen over de grens. Het uitbreiden van je

bij een Interreg-samenwerking (Interreg: de Europese

relatie- en klantenbestand is daarbij een kwestie van

subsidieregeling voor internationale samenwerking in

jezelf goed informeren. Dat geldt zowel voor de normen

duurzame projecten).

en waarden als voor de wegen die je kunt volgen om tot samenwerking te komen. De Euregio Rijn-Waal is van

Crijns vertelt: “Een Interreg-project bood me de mogelijkheid

toegevoegde waarde als het gaat om het informeren en

om te kijken welke zakelijke mogelijkheden er nog meer in de

begeleiden van ondernemers die met Duitse bedrijven

grensstreek zijn. Ik ontdekte dat veel Nederlandse en Duitse

in contact willen komen. Kansen zijn er te over; je moet

bedrijven nog met de rug naar de grens gekeerd staan. Dat

alleen durven.

komt mede doordat de cultuurverschillen aanzienlijk zijn door bijvoorbeeld het verschil in bedrijfscultuur, zakelijke

TEKST: RVL FOTO’S: HC EN HVD

ethiek en niet vergeten de taal.

'ZE HOUDEN VAN DOORPAKKEN EN ZIJN NIET BANG OM HARD TE WERKEN.'

Crijns vervolgt: “Bij Duitsers moet je altijd ruim op tijd zijn, correct gekleed gaan en gemaakte afspraken goed doorlezen en eventueel meteen corrigeren. Want eenmaal vastgelegd geldt als afspraak, die je maar beter kunt nakomen wil je met ze zaken blijven doen. Duitse ondernemers zijn terughoudender en de bedrijfsstructuur is meer hiërarchisch; je komt zelden direct bij de hoogste baas aan tafel. Toch liggen er In Duitsland voldoende kansen, ook voor kleinere ondernemers, alleen niet op die gebieden waar Duitsers actief of gespecialiseerd zijn.”

JULI 2017

19


DE HANDELSMISSIE: OSS-UDEN-VEGHEL

Vanderlande

Noordkade Veghel 202

IN2 MAAS&WAAL


REGIO BELICHT: DE HANDELSMISSIE

'DE BRABANTSE REGIO BIEDT EEN UITSTEKENDE VESTIGINGSEN ONDERNEMINGSPLEK'

vlnr Leonard Steetsel, Frank den Brok en Benito van Dijk

In de serie De Handelsmissie toont IN2 Maas & Waal de zakelijke kracht van onze regio en die oms ons heen. Het is immers belangrijk voor regionale economische groei dat nieuwe bedrijven zich komen vestigen of er zaken komen doen. Zakelijke regiopromotie dus, waarbij we ondernemers en bestuurders vragen een tweedaags programma samen te stellen voor een fictieve handelsmissie. In het derde deel van deze serie is de driehoek Oss-Uden-Veghel aan de beurt om nader te worden belicht.

In het gemeentehuis zitten we om de tafel met de drie

DAG 1

samenstellers van De Handelsmissie voor de driehoek

De handelsmissie wordt afgehaald van Eindhoven Airport

Oss-Uden-Veghel:

wethouder

en met een luxe touringcar van Taxi Van Driel uit Oss

Economische Zaken en Financiën van de gemeente Oss,

vervoerd naar het nieuwe vijfsterrenhotel ‘The Duke’, bij de

Leonard Steetsel (57), directeur bij IBN Arbeidsintegratie

gelijknamige golfclub in Nistelrode. Een schitterend hotel,

en voorzitter van ondernemersvereniging TIBO en Benito

centraal in de regio gelegen in een bosrijke omgeving en

van Dijk (45), Directeur/eigenaar van elektronicaconcern

eigendom van de familie Van Eerd, die met hun Jumbo-

Ben van Dijk uit Nistelrode. Zij stelden het volgende

supermarkten een van de grootste ondernemers zijn

programma samen:

in de Nederlandse foodbranche.” In het hotel wordt de

Frank

den

Brok

(39),

missie ontvangen door Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss, die tevens bestuurslid is van Agrifood Capital. We startten De Handelsmissie in Veghel, omdat van daar uit grote internationaal georiënteerde bedrijven opereren als Mars, Campina, Sligro, Jumbo en Vanderlande. Bij die laatste vindt het eerste bedrijfsbezoek plaats. De touringcar brengt het gezelschap naar een technisch topbedrijf dat internationaal transportsystemen voor vliegvelden ontwikkelt en produceert. Na een rondleiding en presentatie vervolgt het gezel­ schap zijn weg naar de Noordkade in Veghel voor de koffie. Ondernemer Stefan van der Ven vertelt daar hoe hij de oude CHV-fabrieken heeft omgetoverd tot een innovatieve bedrijvenhotspot. Vervolgens gaat de reis door naar De Verspillingsfabriek, een oud logistiek pand waar tegenwoordig van food-reststromen nieuwe Van der Lande

JULI 2017

21


"VERSPILLINGSFABRIEK IS EEN GOED VOORBEELD VAN EEN CIRCULAIR GERICHTE START-UP."

kwaliteitsproducten worden gemaakt. Een goed voorbeeld

amateurhistoricus

van een circulair gerichte startup met uitstekende

gezelschap door de geschiedenis van het vestingstadje

en

schrijver

Joost

Vlemmix

het

producten. Daarna is het tijd voor de inwendige mens.

gidst. Daarna is het tijd voor de inwendige mens; de leden van de handelsmissie zetten zich neer bij Restaurant

De handelsmissie ‘beleeft’ zijn eerste lunch in Brabant

Versaen, waar zij een diner krijgen voorgeschoteld van

in het nieuwe Experience-Centre van

Sligro in Veghel,

hoogstaand culinair niveau. De avond wordt afgesloten

een beleving in innovatie, waarover Koen Slippens, CEO

met ‘het beste bier van Brabant, bij Stadsbrouwerij De

van Sligro, een presentatie geeft. Na de lunch gaat het

Wilskracht.

gezelschap richting Uden, waar een bezoek plaatsvindt Restaurant Versaen

Stadsbrouwerij de Wilskracht

bij

IBN-Arbeidsintegratie,

waar

Algemeen

Directeur

DAG 2

Maarten Gielen de missie bijpraat over een project dat

Na een welverdiende nachtrust vertrekt de bus de volgende

uitblinkt door sociaal ondernemerschap; bij de productie

ochtend naar De Pastorie in Zeeland. In het volledig in

van lampen uit gerecycled golfkarton zet het bedrijf

oude luister herstelde pand met zijn unieke tuin geniet

personeel in met een achterstand op de arbeidsmarkt.

het gezelschap bij de prachtige vijver van een uitstekend

Vanuit het kantoor van IBN reist de handelsmissie door

ontbijt. Het eerste bedrijfsbezoek van de nieuwe dag

naar bedrijfskledingproducent Wiltec in de voormalige

brengt de handelsmissie naar de grootste modewinkel van

EMI-fabrieken. Ondernemer Bart Zegers geeft daar

Nederland: Van Tilburg in Nistelrode. Directeur/eigenaar

een presentatie over hoe hij zijn bedrijf en de lokale

Peter van Tilburg verzorgt daar een presentatie, waarna

werkgelegenheid versterkte door in tien jaar meer dan 50

de leden van de handelsmissie nog even de gelegenheid

bedrijven aan te kopen. Wiltec zit bij de vijfhonderd snelst

krijgen om te shoppen.

groeiende bedrijven van Nederland en ontving de prijs voor het best geleide Nederlandse bedrijf.

De volgende Halte is Heesen Yachts in Oss, waar de handelsmissie, onder leiding van directeur en Ossenaar

Wiltec

22

IN2 MAAS&WAAL

Ondernemer Dennis Hurkmans is de volgende in de reeks

Rick van de Wetering, onder de indruk kan raken van

bedrijfsbezoeken. De directeur/eigenaar van De Heische

de luxe jachten die het bedrijf voor afnemers in de hele

Hoeve in Nistelrode heeft als speciale verrassing voor

wereld bouwt. Daarna is het alweer tijd voor de lunch, die

de handelsmissie een proeverij georganiseerd van zijn

plaatsvindt bij Restaurant De Uiver in Megen, dat uitblinkt

lokaal gestookte whisky. Voorafgaand daaraan kan het

door gastvrijheid, culinaire kwaliteit en heerlijke wijnen.

gezelschap aanschouwen hoe de door Landerij Van Tosse

De middag heeft als eerste een bedrijfsbezoek in petto

aangeleverde granen worden verwerkt tot een uitstekende

bij Dalco Food, waar onderneemster Marian Wagemakers

Brabantse whisky.

aantoont dat ook in de foodbranche innovatie volop van

Aan het einde van de middag is het, na alle opgedane

toepassing is en bij hen leidt tot de productie van bijzondere

indrukken tijd, voor wat ontspanning. De bus brengt

vleesvervangende snacks. Dan gaat het gezelschap op weg

de Handelsmissie naar Ravenstein, waar goudsmid,

naar Pivot Park, waar Miriam Mol het succesverhaal toelicht


REGIO BELICHT: DE HANDELSMISSIE

Heesen Yachts

van Tilburg

Pivot Park

Restaurant de Uiver

De Handelsmissie in één blik:

van een teloorgaande farmaceutische producent tot een

Dag 1 Ontvangst ⁄verblijf Hotel The Duke, Nistelrode Bedrijfsbezoek Vanderlande Veghel Bedrijfsbezoek Noordkade Veghel Bedrijfsbezoek Verspillingsfabriek Veghel Lunch Sligro Veghel Bedrijfsbezoek IBN, Uden Bedrijfsbezoek Wiltec, Uden Whiskyproeverij De Heische Hoeve, Loosbroek Rondleiding Ravenstein, diner Versaen en avondborrel Stadsbrouwerij De Wilskracht

eindigt bij de Talentencampus Oss, waar directeur Richard

Dag 2 Ontbijt De Pastorie, Zeeland Bedrijfsbezoek Van Tilburg, Nistelrode Bedrijfsbezoek Heesen Yachts, Oss Lunch Restaurant De Uiver, Megen Bedrijfsbezoek Dalco Food, Oss Bezoek Talentencampus Oss Afsluitend diner Restaurant Cordial, Oss

Cordial

Dalco

broeiplek voor innovatief talent in life sciences. De middag van Ommeren bevlogen laat zien hoe je jeugdig talent, onderwijs , sport en leer/werktrajecten kunt combineren. Een handelsmissie kan volgens de samenstellers niet zonder een uitstekend afsluitend diner. En waar kun je in de regio dan beter terecht dan bij sterrenrestaurant Cordial, dat beschikt over een michelinster. De handelsmissie wordt daar ontvangen met een uitstekende champagne, waarna eigenaar Jelle van Gangelen het gezelschap een kijkje in de superieure wijnkelder van zijn restaurant gunt. Een heerlijk avondvullend diner volgt en de handelsmissie kan voldaan in bed rollen, in de wetenschap dat deze bijzondere Brabantse regio hen en hun relaties een uitstekende vestigings- en ondernemingsplek biedt! TEKST: RVL FOTO’S: MVH EN RVL

JULI 2017

23


AccountantZ:

Het team van AccountantZ

Eigenzinnig gemotiveerd voor uw bedrijf Waar wilt u als MKB-ondernemer staan in de nabije toekomst? Bieden uw bedrijfscijfers perspectief voor nieuwe keuzes en hoe zorgt u ervoor dat u die vanuit de juiste focus maakt? AccountantZ uit Tiel richt zich op alle financiële, fiscale en bedrijfskundige onderwerpen in samenhang en focust zich scherp op inhoud en realiteit. Daarmee zorgt het kantoor voor het inzicht in de dingen die er écht toe doen om ambities waar te maken. Krachten bundelen, doelen realiseren en keuzes helpen maken met een frisse blik op uw bedrijf en ambities, dát is waar AccountantZ voor staat. Helder van A tot Z.

24

IN2 MAAS&WAAL


"MEER DAN ALLEEN CIJFERMATIG ONDERSTEUNEN."

Je kunt de benadering van AccountantZ gerust eigenzinnig en gedreven noemen. Wat dat betreft houden oprichters Leon Zoetekouw en Aron van Doorn zich niet aan de traditie van slechts cijfermatig opereren. Van Doorn: “Er zijn genoeg goede accountantskantoren die uitstekende financiële dienstverlening bieden. Met AccountantZ willen we echter een stap verder gaan: óns gaat het erom dat we het professionele pad waar een ondernemer voor kiest begrijpen en dat we, samen met hem of haar, vooruit kijken naar de gewenste bedrijfsontwikkeling. Dat kan alleen maar als je in staat bent om je cliënt écht te begrijpen.” DAADWERKELIJK WILLEN ONDERSTEUNEN De gedrevenheid om juist voor een andere weg dan de traditionele te kiezen, ligt vooral in de persoonlijke motivatie van Zoetekouw en Van Doorn. Die heeft vooral te maken met hun eigen karakter en verleden. Zoetekouw: “Alhoewel Aron en ik vanuit een verschillende achtergrond en verleden zijn gevormd, worden we gedreven door dezelfde eigenschappen: een sterke sociale en betrokken inslag, een open vizier en een aanpakkers- en doorzettersmentaliteit. Beiden geloven we in ‘wie goed doet, goed ontmoet’ en onze hulp komt dan ook echt vanuit de wéns om te mogen ondersteunen. Het is dan ook niet zo vreemd dat AccountantZ is ontstaan vanuit de sterke vriendschap die we sinds onze studie hebben opgebouwd.” INTENSIEF SAMENWERKEN Van Doorn en Zoetekouw hebben een grote motivatie om een band met hun cliënten tot stand te brengen die verder gaat dan een gebruikelijke leverancier-klantrelatie. Van Doorn: We willen onze klanten dan ook regelmatig ontmoeten en spreken; alleen dán komt er echte communicatie tot stand waarmee je zijn of haar wensen en doelen leert begrijpen. Het cijfermatige deel is de ene kant van onze dienstverlening, ondersteuning van de klant in zijn of haar bedrijfsvoering en groeiambities is de andere. Door daarin

Aron van Doorn (l) en Leon Zoetekouw (r)

sterk vanuit ons gevoel bij te dragen leer je elkaar aan te vullen en creëer je de dynamiek die nodig is om daadwerkelijk

en kom meer te weten over onze unieke vaste prijs en

van toegevoegde waarde te zijn en energie toe te voegen aan

methode, waarmee wij u helpen uw ambities waar te maken.

de bedrijfsprocessen van de klant.”

Geen kleine lettertjes, geen verrassingen, maar voor alles

TOPSPORT Zoetekouw en Van Doorn gebruiken de topsport als

een prettige en doelgerichte samenwerking! U bent welkom!      

beeldspraak voor hun dienstverlening. Zoetekouw: “Onder­ nemen is topsport en dat vraagt om kennis, ervaring, kracht en een geolied team. Die houding proberen we zoveel mogelijk op onze mensen over te dragen. Met deskundigheid en begrip wil AccountantZ niet alleen dé perfecte partner zijn als het gaat om financiële dienstverlening, maar tevens een uniek supplement voor een goedlopende organisatie. Wij staan oprecht voor u klaar om deel uit te maken van uw ambities en zien daarin een voortdurende uitdaging. Ga met

Kersenboogerd 13 Tiel 0344 – 700 212 | info@accountantz.nl

ons de uitdaging aan in een vrijblijvend persoonlijk gesprek

JULI 2017

25


Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444 www.sandersfritom.nl

Denkend in oplossingen tegen brand en inbraak sanders fritom

the best logistic solution! www.sandersfritom.nl

Benelux Distributie, Warehousing, sanders 24-uurs fritom the best logistic solution! Internationaal groupage transport www.sandersfritom.nl Wanneer er een ongewenste situatie ontstaat, wilt u hierover zo snel Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, mogelijk worden geĂŻnformeerd. Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

24-02-2014 09:28:26

Met behulp van de beveiligingssystemen van Huisman Etech Experts bent u ervan verzekerd dat er bij brand, inbraak of andere noodgevallen, snel de juiste actie wordt ondernomen. En dat geeft een veilig gevoel. 24-02-2014 09:28:26 Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk advies.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl

26

IN2 MAAS&WAAL


KENNIS & MARKT: TRENDSPOTTING: DE CIRCULAIRE ECONOMIE

DE TRANSITIE IS BEGONNEN! In dit deel van onze serie over de circulaire economie ging Huub Biezemans, internationaal adviseur en consultant op het gebied van duurzaamheid, op bezoek bij Erik van den Oord, die met zijn bedrijf Ivanhoe Management vanuit De Kracht van Oss ondernemers bijstaat in het realiseren van duurzame ideeën. Doel daarvan is niet alleen om duurzaamheid en samenwerking te stimuleren, maar uiteindelijk te komen tot een vervlechting van de Ossche economie in circulair ondernemen. Erik trekt daarin op met Dave van Schaijk van een bekende coöperatieve bank, die de procesregie voert met betrekking tot de financiële aspecten van circulaire verdienmodellen. WAT HOUDT JULLIE PROJECT PRECIES IN?

KRACHT VAN OSS BEGELEIDT EN STIMULEERT ONDERNEMERS BIJ CIRCULAIRE BEDRIJFSVOERING

HOE HELPEN JULLIE OM DE CIRCULAIRE ‘VERVLECHTING’

Van den Oord: “Vanuit een samenwerking met professor

VERDER VORM TE GEVEN?

Jan Jonker

werken we aan het in de praktijk brengen

Van den Oord: “Naast co-financiering en begeleiding

van diverse circulaire business- en verdienmodellen.

geven we ook steeds meer voorlichting en stimuleren

Dat betekent dat we ondernemers met goede ideeën

we projecten. Door research en kennisdeling laten we

begeleiden en financieel ondersteunen als het gaat om het

ondernemers op een ander manier kijken naar producten

realiseren van circulair-economische ideeën. We zoeken

en helpen we hen om circulaire verdienmodellen te

daarbij vooral de verbinding met de praktijk en helpen

ontwikkelen. Onze rol is dus vooral die van procesregisseur

ondernemers bij het begrijpen van complexe materie.

en begeleider van bedrijven en organisaties op innovatie,

Feitelijk betekent het dat we helpen om een keten van

samenwerking, visie en strategie. Op die manier willen we

circulaire ondernemers te creëren, die straks deel uit kan

een basis scheppen voor verdere circulair-economische

gaan maken van een Ossche circulaire economie. Daarbij

ontwikkeling in de Kracht van Oss. Ondernemers

staat nieuwe business die iets oplevert voor mens, natuur

die daaraan bij willen dragen met kennis of ideeën

en maatschappij, voorop.”

zijn van harte welkom; zij kunnen zich melden via

WAAROP IS DE SAMENWERKING MET DE

www.dekrachtvanoss.nl

BANKWERELD GEBASEERD?

Van Schaijk: “De uitvoering van nieuwe ideeën en het scheppen van samenwerkingsverbanden daarin kost geld. Wij hebben 1 miljoen Euro MSD-geld beschikbaar voor cofinanciering van nieuwe producten, die uiteindelijk weer terug moet vloeien in het Ossche bedrijfsleven. Je kunt dat zien als financiële stimuleringsmaatregel, waarbij ons samenwerkingsverband functioneert als spiegel voor het bedrijfsleven. We gaan dan ook nuchter en resultaatgericht te werk. Dat heeft inmiddels al geleid tot diverse aanvragen en zelfs tot een nieuw laagdrempelig zorgproduct.” Van den Oord vult Van Schaijk aan: “Het idee om als motor voor circulair ondernemen aan de slag te gaan is niet nieuw. Wij willen echter niet alleen roepen, maar vooral dóen. Het streven is dan ook om, binnen een jaar, een professionele organisatie op poten te zetten die de transitieperiode naar een circulair-opererende economie kan helpen invullen. Het zijn echter natuurlijk de ondernemers die het moeten gaan doen. Daarom streven wij bijvoorbeeld naar een korting voor ondernemers met nieuwe ideeën die inschrijven op aanbestedingen. Elk versterkend idee is daarbij welkom.” /vlnr Huub Biezemans, Erik van den Oord en Dave van Schaijk JULI 2017

27


VASTGOED: MONOPOLYSPEL OF NIET? Gaat u voor de Kalverstraat of voor Dorpsstraat, Ons Dorp? Een aanzienlijk aantal ondernemers is eigenaar van hun bedrijfspand. Net als bij het eigendom van een huis komt daar het nodige bij kijken. Daarnaast besluit een deel van hen om te investeren in particulier en/of zakelijk vastgoed en komt zo in het bezit van een vastgoedportefeuille. Ook daaraan kleven de nodige aandachtspunten. De vraag is in hoeverre je jezelf daarmee moet bezighouden. De aanschaf van vastgoed kan een aardig verdienmodel betekenen, maar dat kost tijd en geld en kan soms aandacht vragen die, vanwege een drukke bedrijfsvoering, lastig is op te brengen. IN2 Maas & Waal sprak over effectief investeren in vastgoed met een aantal ervaringsdeskundigen en experts.

VASTGOEDINVESTERINGEN EN VASTGOEDBEHEER

MICHEL VAN THIEL, BEDRIJFSMAKELAARDIJ WIJCHEN

Michel van Thiel is directeur van Van Thiel bedrijfs­ makelaardij BV in Wijchen. Zijn bedrijf houdt zich, naast bedrijfsmakelaardij volop bezig met vastgoedbeheer en vastgoedadvies voor beleggers. Hij vindt het een positieve

“GA BIJ VASTGOED­ INVESTERINGEN NIET OVER EEN NACHT IJS”

ontwikkeling dat vastgoedbeleggingen toenemen. “Nieuw is dat echter niet”, aldus Van Thiel. “Het is een trend

uittrekken voor portefeuillemanagement. Daarmee moet

die inherent is aan de op- en neergaande economie.

bijvoorbeeld research worden verricht naar publiek- en

Op dit moment is het een goede tijd om in vastgoed

privaatrechtelijke rechten en plichten (contracten), naar

te investeren, want de rentestanden zijn laag en de

technisch beheer en naar zaken als bijvoorbeeld het

financieringsmogelijkheden goed.”

energielabel. Een pand of project moet dus op een groot aantal facetten worden doorgelicht.”

Van Thiel vindt wel dat je bij vastgoedinvesteringen niet over een nacht ijs moet gaan. “Je moet weten wat je

Het is bij investeringen in vastgoed van belang om goed

doet en beschikken over een zeker kapitaal. Waren het

naar het risicoprofiel van een belegging te kijken. Van Thiel:

vroeger vooral de oudere ondernemers die in vastgoed

“Een hoger rendement betekent vaak ook een hoger risico.

investeerden, nu zie je de jongere generatie zich ook op

Afhankelijk van het risicoprofiel van een pand schommelt

dat pad begeven. Het beheren van vastgoedportefeuilles

het rendement tussen de 6 en 9 procent . Daarbij spelen

is voor ons geen rocketscience, maar er komt veel bij

ook vraag en aanbod, de gebruikers, de locatie en de

kijken en dat vraagt wel een tijdsinvestering, vanwege

soort en kwaliteit van het pand een rol. Inmiddels trekt

bijvoorbeeld wisselende huurders, factuurinning, onder­

de economie aan en komt vastgoed weer in de lift. Daarbij

houd en controle.”

zie je dat met name kantoorruimtes lastig te verkopen zijn door de vergrijzing en het flex- en thuiswerken.

Het voordeel van investeren in vastgoed is volgens

28

Van Thiel dat het om langetermijninvesteringen gaat.

Van Thiel heeft nog een tip voor ondernemers die in

Daarvoor is een heel pakket van kennis vereist. Zo

vastgoed willen beleggen: “Zorg dat je een goede belegging

moet er onderhandeld worden over de aankoopprijs,

vindt en laat de rest over aan de experts. Investeren in

zijn er de beheerwerkzaamheden en moet je tijd

vastgoed kan dan heel zorgeloos!”

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL: VASTGOED EN GEBOUWENBEHEER

“RENDEMENT EN RISICO GAAN ALTIJD SAMEN”

LUC BEUMER, BEDRIJFSMAKELAAR NIJMEGEN

Beumer’s tip voor ondernemers die nadenken over

Beumer vindt dat ondernemers die in vastgoed investeren

vastgoedbeleggingen:

belangrijk zijn voor de dynamiek van de markt. “Daarbij

duurzaamheid een steeds belangrijkere rol gaan spelen

is het wel van belang dat je goed kijkt naar je specifieke

bij vastgoedinvesteringen. De regelgeving die daaraan

behoefte: koop je een pand voor eigen gebruik, voor

verbonden is, is niet eenvoudig. Neem dat onderwerp

verhuur, of puur als belegging. Zorg er daarbij voor dat

dus zeker mee als je jezelf gaat verdiepen in de markt en

je bij beleggen je investeringen goed spreidt en neem je

zet dat aspect ook af tegen de gewenste termijn van de

eigen affiniteit mee in je overwegingen. Tevens moet je

investering.”

jezelf goed informeren over je verantwoordelijkheden als eigenaar, aandeelhouder en/of verhuurder. Beleggen in Michel van Thiel

“Realiseer

je

dat

energie

en

JOS WILLEMSEN, ACCOUNT MANAGER GROOT-ZAKELIJK,

vastgoed vereist dus meer dan alleen maar kijken naar

RABOBANK RIJK VAN NIJMEGEN

het rendement.”

Willemsen geeft aan dat de crisis duidelijk heeft aangetoond dat beleggen in vastgoed een vak apart is.” Je zag dan ook

Over rendement gesproken: Beumer geeft aan dat je het

een sterke daling van vastgoedwaarden gedurende de

beste rendement verkrijgt als je rechtstreeks belegt. “Ook

crisisperiode. Inmiddels trekt de markt weer aan en dat

daarvoor geldt dat je je goed moet informeren en dat

zie je terug in de interesse voor commercieel vastgoed.

kan soms best lastig zijn. Je moet uitgebreid kijken naar

Alhoewel beleggen in vastgoed een ander rendement en

de mogelijkheden van de investering en dat vereist grote

dus ook een ander risico inhoudt, zie je de vraag toenemen

flexibiliteit en creativiteit, ook financieel. Handelen in panden

als alternatief voor sparen tegen een lage rente.”

bijvoorbeeld genereert inkomen in plaats van rendement en dan kom je in een andere fiscale tariefgroep terecht.”

“Rendement en risico gaan altijd samen” Bij commercieel beleggen hoort volgens Willemsen een

Luc Beumer

Ook het beheer noemt Beumer als een van de belangrijke

vakkundige aanpak. “Zoals bij elke belegging moet je je

overwegingen bij het investeren in vastgoed. “Dat moet

goed realiseren dat rendement en risico samengaan.

niet alleen zorgvuldig, maar ook tijdig en kostenbewust

Bepaal dus je beleggingsbedrag en zorg dat je niet alle

gebeuren. Dat kan op zich gemakkelijk wanneer je maar

eieren in één mandje legt oftewel: spreid je beleggingen,

een paar panden in eigendom hebt, maar bij verdere

door bijvoorbeeld in een vastgoedfonds te investeren.

investeringen kan dat tijdrovend zijn. Vermoed je dat je

Tevens is het zaak om jezelf vooraf goed te informeren

daar zelf onvoldoende tijd voor zult kunnen vrijmaken, geef

en te documenteren. Haal er zo nodig een specialist

het beheer dan uit handen aan een specialist en informeer

bij, maar lees jezelf sowieso goed in, spreek met

je ook goed aan wie je het beheer gunt. Het outsourcen

vastgoedondernemers, wordt lid van een beleggingsclub

van vastgoedbeheer is niet echt een waarneembare trend,

en spreek met je bank. Zorg er daarnaast ook voor dat je

maar wel stabiel.

je verdiept in de regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot het energielabel van een pand.”

Jos Willemsen

JULI 2017

29


“LAAT HET BEHEER VAN JE

Volgens Willemsen geldt bij het beleggen in commercieel

INVESTERING OVER AAN

in de stenen zit, haal je het er niet zomaar meer uit. Kijk

SPECIALISTEN”

vastgoed altijd ‘bezint eer ge begint’. “Als geld eenmaal bij het kopen van een pand dus zeker naar de flexibiliteit ervan en houd er rekening mee dat de locatie cruciaal is.” HANS VAN DER PLOEG,

DIRECTEUR VERENIGING VBO-MAKELAAR “De trend dat ondernemers, steeds meer investeren in vastgoed is zeker herkenbaar. Door de lage rente op de bank wordt vastgoed immers een aantrekkelijke investeringsmarkt voor de lange termijn. Een eenvoudig product is het echter niet. Hoe je investeert is per ondernemer verschillend; het hangt af van de financiering en welk type vastgoed het beste bij je past. In ieder geval brengen dit soort investeringen zonder problemen 4 tot 7 procent rendement.” “Als u gaat investeren in vastgoed, besef dan dat het beheer daarvan een andere tak van sport is. Denk vooraf goed na over de vorm van beheer en of u outsourcet of niet. De principale rol van de makelaar is bemiddeling bij de aankoop en begeleiding ten aanzien van de categorie: woningen, bedrijfspanden, hotels enzovoorts. Zorg er in ieder geval voor dat u advies inwint bij mensen met verstand van zaken.”

FACILITAIR BEHEER VAN VASTGOED

MAARTEN VAN RAAIJ, VAN RAAIJ GROENVERZORGING, BOVEN-LEEUWEN

Van Raaij geeft aan dat investeren in vastgoed en goed facilitair beheer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “Er is altijd onderhoud nodig om je bezit in stand te houden. Doe je dat gebrekkig of te laat, dan is het logisch dat de waarde van je investering daalt. Voor je bedrijfspand kun je het beheer best zelf doen, maar bij investeringen kost dat veel tijd. Outsourcen is dan een goede oplossing, omdat je zelf geen expertise nodig hebt. Dat brengt continuïteit in de waarde van je investering. Zelf het beheer doen leidt nogal eens tot verkommering van panden.” Van Raaij vindt dat ondernemers zich bezig zouden moeten houden met dátgene waar ze goed in zijn: hun eigen dienst of product. “Het beheer van je investering kun je beter overlaten aan specialisten. Op de lange duur bespaar je daarmee kosten: een pand raakt niet in verval en je kunt je mensen blijven inzetten op hun oorspronkelijke taak.” Van Raaij geeft als tip voor facilitair beheer dat je

30

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL: VASTGOED EN GEBOUWENBEHEER

“KIJK VERDER DAN HET RENDEMENT EN DOE KENNIS OP; VASTGOEDINVESTERINGEN KUNNEN INGEWIKKELDER ZIJN DAN JE DENKT.”

buitenonderhoud niet als ondergeschoven kindje moet

INVESTEREN IN PERCELEN

behandelen. “Spuiten tegen onkruid bijvoorbeeld is

Bij deze vorm van vastgoedinvestering wordt een perceel

gebonden aan strenge milieuregelgeving. Als eigenaar

grond aangekocht. Vaak is dat grond met in het vooruitzicht

mag je dat niet meer zomaar. Daarnaast zien leiden een

bestemmingsplanwijziging.

opgeruimd perceel en een schone werkplekken tot beter

landbouwgrond, waarvan de grondprijs aanzienlijk lager

en veiliger werken. Verdiep je dus ook vooraf in hoe een

is dan bijvoorbeeld bouwgrond, aangekocht wanneer de

bedrijf en bedrijfsperceel eruit zien.”

kans groot is dat men er woningen, winkels, of kantoren

wordt

bijvoorbeeld

kan gaan bouwen. Mocht er daadwerkelijk een wijziging

JOS VEENS, MAAS EN WAAL SCHOONMAAK,

plaatsvinden, dan is de oorspronkelijk lage waarde van de

BENEDEN-LEEUWEN Hans van der Ploeg

Zo

landbouwgrond opeens veel hoger, omdat het bouwgrond

Veens vindt dat het een vanzelfsprekendheid zou moeten

is geworden. In dat geval kan de grond worden verkocht

zijn om panden en percelen die je in bezit hebt goed te

of verhuurd met winst. Grote prijsverschillen zijn er bij

onderhouden. “Daardoor blijft een pand goed verhuurbaar,

het investeren in grond niet, omdat de verhouding tussen

je

vraag en aanbod niet zo sterk schommelt.

kunt

voortijdige

vervanging

van

allerlei

zaken

voorkomen en met een goede hygiëne voorkom je overlast door ongedierte. Technisch onderhoud, schilderwerk, pand-

Bij het investeren in grond is de (mogelijke) bestemmings­

en perceelschoonmaak en gevelreiniging zijn allemaal

planwijziging vaak de reden voor de belegging. Dat maak

preventief en zorgen dat je investering zijn waarde behoudt.”

het van groot belang om goed onderzoek te doen naar de waarschijnlijkheid, aangezien op basis daarvan het

Als het gaat om het outsourcen van facilitair beheer geeft

rendement kan worden behaald van de investering. Mocht

Veens aan dat je daarmee gecertificeerde deskundigheid

het bestemmingsplan dus weinig kans van slagen hebben

en een stuk flexibiliteit inkoopt. Ook voor de veiligheid is

dan is het ook niet rendabel om een investering te doen.

dat belangrijk; je stuurt immers geen medewerker het dak Maarten van Raaij

op om een raampje te lappen. Facilitaire bedrijven maken gebruik van professioneel materiaal, zoals bijvoorbeeld steigers, ladders en klimmaterialen, die elk jaar een NEN-keuring ondergaan, waarvan een logboek wordt bijgehouden. Daardoor wordt de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en uitvoerder gewaarborgd.” De tip van Veens voor investeerders in vastgoed: “Let op de uitstraling van je bedrijf en zorg voor een duurzame afwerking die gemakkelijk te onderhouden is en die je regelmatig laat reinigen.”

Jos Veens

JULI 2017

31


Strijbosch Thunnissen Makelaars: Allround bij vastgoedbeleggingen

Het team van Strijbosch Thunissen

Een van de oudste makelaarskantoren van Nijmegen is Strijbosch Thunnissen Makelaars. Het in 1935 opgerichte kantoor is in haar bestaan uitgegroeid tot een allround-aanbieder van begeleiding, ondersteuning en advies als het gaat om de aan- en verkoop van onroerend goed en vastgoedbeleggingen. Bedrijfsmakelaar en taxateur Sjoerd Roelofs vertelt over de rol die Strijbosch Thunnissen kan spelen indien u van plan bent om te beleggen in vastgoed. VASTGOEDBELEGGEN IN EEN GUNSTIGE PERIODE

aan- en verkoop en presenteren onze visie op de markt

Roelofs (32) ziet ondernemers steeds vaker kiezen voor

en op panden gedetailleerd aan onze opdrachtgevers. We

vastgoed als belegging. “Dat is momenteel aantrekkelijk

zijn snel op de hoogte van marktbewegingen doordat we

vanwege de lage rentestand en de bereidheid van de

over een eigen researchafdeling beschikken. We hebben

banken om (mee) te financieren. Dit in combinatie met

zicht op de portefeuilles van lokale en regionale, maar ook

de aantrekkende economie. De keuze voor vastgoed

van nationale en internationale marktpartijen. Door onze

wordt door ondernemers gemaakt als belegging voor de

jarenlange ervaring kunnen wij daarover gericht adviseren

langere termijn bijvoorbeeld als pensioenvoorziening. De

zowel aan de aankoop- als ook de verkoopzijde.”

grote vraag de laatste maanden leidt momenteel tot een dalend rendement dat, afhankelijk van de soort vastgoed,

FULL-SERVICE DIENSTVERLENING

schommelt tussen de vijf en tien procent.”

In zijn algemeenheid is Strijbosch Thunnissen een échte

EEN GOED BEGIN….

full-service-makelaar op het gebied van woning-, bedrijfs en nieuwbouwmakelaardij, taxaties en vastgoedmanagement.

Bij beleggingen in vastgoed is het volgens Roelofs belangrijk

U kunt er dus ook terecht voor hypotheken en assurantiën.

om eerst een beleggingshorizon en een rendementseis

Denkt u na over het beleggen in vastgoed of wilt u informatie

vast te stellen, om het risico dat je wilt nemen te bepalen.

over een van de andere specialisaties, kijk dan eens op de

“Het is van belang dat je je daarbij goed laat adviseren.

vernieuwde website van Strijbosch Thunnissen,

Wij kunnen beleggers een stuk verder helpen als het gaat

www.stmakelaars.nl

om de keuze van een goed beleggingsproduct voor de toekomst. Daarbij moet je tevens rekening houden met fiscale aspecten en in de wetgeving vastgelegde rechten en plichten. Ook moet je vooraf je gevoel volgen en goed kijken naar welke soort vastgoed het beste bij je past.” ERVARING IN RESEARCH EN DE MARKT In de krapte van de markt zijn volgens Roelofs met name woning(complexen) gewild en snel verkocht. “Kantoren zijn wat minder gewild en hier zijn mede hierdoor hogere rendementen te behalen. Wij begeleiden en adviseren bij

32

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: VASTGOED

St. Canisiussingel 22 6511TJ Nijmegen Tel. 024-3651010 www.stmakelaars.nl

Sjoerd Roelofs


HTR security systems: Zorgeloze veiligheid

HTR security systems bv uit Druten levert niet alleen maatwerk op het gebied van het leveren en installeren van beveiligingssystemen, maar neemt bedrijven alle zorg uit handen voor het effectief functioneren daarvan. Of u nu een bedrijf heeft of een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige of geavanceerde beveiliging, HTR biedt effectieve totaaloplossingen voor facilitair beheer op het gebied van brand- en inbraakpreventie en veiligheid. tools, maar ook om kennis en ervaring. “Overheids­

FACILITAIR VEILIGHEIDSBEHEER Volgens Sjors van Ooijen, Commercieel Directeur van HTR, is er steeds meer vraag naar specifieke kennis uit de markt om de beheerders van vastgoed te ondersteunen en te voorzien van de benodigde informatie op het gebied van veiligheid. “Dat heeft, naast de noodzaak voor veilig ondernemen, zeker ook te maken met de (facilitaire) zorgplicht; wettelijke verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid bij calamiteiten liggen immers in zijn geheel bij de gebouweigenaar. Beveiligingsinstallaties moeten dan ook adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd.

controles zijn lang niet altijd dekkend. Daarom is het zaak om die dekking te halen bij erkende en gecertificeerde bedrijven. HTR biedt tevens onlineveiligheid en deskundigheid. Dat doen we door het gebruik van onze HTR-digitallog.com-portal, waarin het onderhoud en het beheer van de diverse installaties is samen te voegen in een digitaal logboek. Daardoor heb je continue de beschikking over vertrouwelijke stukken, de actuele staat van de installaties (onderhoudsrapporten en –historie) en de aanwezige certificaten. Deze ontwikkeling maakt papieren logboeken overbodig.”

Voor een facilitaire organisatie houdt dat in dat

UW VEILIGHEIDSSYSTEMEN ALTIJD GEBORGD

die moet controleren of de beheerder en de

De service- en onderhoudsafdeling van HTR security

onderhoudspartijen hun werk naar behoren doen en

systems is 24 uur per dag bereikbaar en staat borg

het gebouw aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

voor de continuïteit van de geleverde systemen. Van

Door het outsourcen van gecertificeerd onderhoud

Ooijen: “Ook kunnen wij zorgdragen voor het onder-

aan gespecialiseerde bedrijven kun je aantonen dat

houd aan systemen die door derden zijn geleverd. Wij werken zowel op preventieve – als op all-in

je aan deze (facilitaire) zorgplicht voldoet.”

basis. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de SERVICE EN ONDERHOUD

geldende voorschriften en NEN-nor­ meringen. We

Van Ooijen vervolgt: “HTR borgt de ontzorging

verrichten onderhoud op inbraakmeldsystemen,

van ondernemers en beheerders op het gebied

brandmeldsystemen, ontruimings­­systemen, camera­

van

maken

systemen, toegangs­ ­ controlesystemen en noodver-

wij gebruik van een gecertificeerd service- en

lichting. Zo stellen wij de klant in staat om veilig en

onderhoudsteam. Bij storingen en calamiteiten

zorgeloos te ondernemen.”

veiligheidsinstallaties.

Daarvoor

is het belangrijk dat je altijd terug kunt vallen op de kennis en ervaring van een serviceafdeling van een gecertificeerd bedrijf. Door een serviceen onderhoudscontract af te sluiten is de

systeembeschikbaarheid gegarandeerd en daarbij geeft een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) inzicht in de jaarlijkse kosten voor het onderhoud en de vervanging van veiligheidssystemen.” Sjors van Ooijen

OUTSOURCEN FACILITAIR VEILIGHEIDSBEHEER Volgens Van Ooijen draait veiligheid niet alleen om

Energieweg 50 Druten Tel: 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl info@htr-securitysystems.nl

SPECIAL: VASTGOED

JULI 2017

33


Werkmateriaal in orde:

goed voor je werknemers én voor jezelf! ToolSolutions uit Wijchen verzorgt NEN-keuringen van alle soorten gereed­­­­schappen en werkmateriaal als elektrisch gereedschap, klim­materialen, valbeveiliging, hijsmiddelen en stellingen. Kettingen, ratel­takels en kettingtakels keurt het bedrijf visueel op locatie  en  test ze in de vestiging. Daarnaast is ToolSolutions leverancier van elektrisch gereedschap, klim­­materialen, valbeveiliging en andere gereedschappen voor professioneel gebruik en geeft uitgebreid advies. Directeur/eigenaar Pieter Hendriks (49) benadrukt de

Hendriks noemt menselijke omgang als zijn grote drive. “Het

werkgeversverantwoordelijkheid voor ondernemers met

is mijn passie om ondernemers te op een prettige manier te

personeel: “Een NEN-keuring is jaarlijks bij wet verplicht,

helpen om hun materiaal op orde te krijgen. Ik ben pas te-

niet alleen ten behoeve van het personeel dat met gereed-

vreden als mijn klanten met een glimlach op hun gezicht en

schappen en materialen werkt, maar hij zorgt ook voor een

gecertificeerd materiaal bij me weggaan. Daarbij hoort een

waterdichte werkgeversverantwoordelijkheid. Ieder stuk

goed gesprek bij een lekkere kop koffie en een blik in onze

gereedschap of werkmateriaal krijgt jaarlijks een certifi-

showroom. Bent u niet in de gelegenheid tot een bezoek,

catie door middel van een uniek nummer, waardoor je als

dan kunt u ons gemakkelijk bereiken via telefoon of email.

werkgever zeker bent van materiaal dat geschikt is voor een

U bent van harte welkom!

veilige uitvoering van werkzaamheden.”

Bijsterhuizen 5012 Wijchen Tel. 024-2100141 06-13445883 www.toolsolutions.nl

34

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: VASTGOED


Adviba:

Zonder zorgen de zomer door! Adviba uit Druten begon als klusbedrijf, maar is inmiddels uitgegroeid tot specialist in verkoop, onderhoud en reparatie van zonwering, rolluiken, horren, ramen en deuren en hang- en sluitwerk. Directeur/eigenaar Alec Barfüss zorgt met zijn team niet alleen voor een deskundig totaaladvies en vakkundige montage en onderhoud, maar biedt een compleet pakket en totale ontzorging als het gaat om alle soorten ramen en deuren. GOED LUISTEREN

DESKUNDIG ÉN VAKKUNDIG

“Een echt passende oplossing”, vertelt Barfüss,

Barfüss vervolgt: “Het mooiste is natuurlijk als je

kun je alleen maar realiseren als je de wens van

voorafgaand aan de bouw al met de architect kunt

de klant centraal stelt en écht goed luistert. Daar-

overleggen over de beste oplossing qua zonwering

om hebben we het inleven van de klant tot onze

en ramen en deuren. Vaak is een pand echter al in

tweede natuur verheven. In onze branche denken

bezit en dan is het zaak om een juiste inschatting

veel ondernemers nog vanuit de basale technische

te maken op kennis en ervaring. Wat dat betreft

mogelijkheden in plaats van het zoeken naar op-

beschikken wij over een brede kennis en ervaring,

lossingen. Wíj vinden juist dat de wensen en bele-

die we op een no-nonsense manier inzetten. We

ving van de klant bepalend moeten zijn.”

zijn SKH-gecertificeerd en werken al vooruitlopend op de Wet Kwaliteit Waarborg, waarin straks

VOORUITSTREVEND EN INNOVATIEF

de kwaliteitszorg voor de consument verder wordt

Om zijn klanten met deskundig advies tegemoet

geregeld. In aanvulling daarop geven wij 10 jaar

te kunnen treden doet Adviba bij alle belangrijke

garantie op alle dakramen en toebehoren, inclusief

producenten kennis op. Barfüss: “Je kunt daardoor

de montage.”

wel zeggen dat geen product uit de markt ons vreemd is. Wij weten welk product we in welke si-

Wilt u in uw bedrijf of woonhuis zonder overlast van

tuatie het beste kunnen toepassen, ook als daarbij

zon en warmte de zomer goed doorkomen, neem

automatisering of domotica een rol speelt; we zijn

dan eens voor een vrijblijvend advies contact op

van elke innovatie op de hoogte en kunnen aanto-

met Adviba. Barfüss en zijn team zullen u graag

nen dat innovatieve producten op ons gebied niet

tonen hoe zij u volledig van dienst kunnen zijn

alleen mooie gadgets zijn, maar zeer bruikbaar en

zonder zorgen!

vaak goedkoper dan de klant zou denken.” ONDERHOUD EN REPARATIE Bij het totaalplaatje van Adviba speelt ook goed onderhoud en vakkundige reparatie een belangrijke rol. “In tegenstelling tot de zorg voor de auto kijken veel mensen na de installatie van zonwering nauwelijks meer daarnaar om. Daarom houden wij onze klanten en projecten perfect in kaart om ervoor te zorgen dat onderhoud tijdig plaatsvindt en reparatie zo veel mogelijk kan worden voorkomen.”

Kerkeland 7A Druten Tel 06 23566110 info@adviba.nl www.adviba.nl

Alec Barfüss

2

SPECIAL: VASTGOED

JULI 2017

35


Erwin van der Krabben (l) en Ton Hendriks (r)

INVESTEREN IN VASTGOED: ONDERNEMEN IN EEN VERANDERENDE MARKT Veel ondernemers hebben hun bedrijfspand al in bezit, maar steeds meer van hen zien een goede investering in vastgoed. De vraag is echter of dat allemaal wel zo gemakkelijk als je zou denken en of het rendement zal zijn wat je ervan verwacht. In deze editie ging onze redacteur in gesprek met vastgoedondernemer Ton Hendriks uit Nijmegen en prof. Dr. Erwin van der Krabben, hoogleraar op het gebied van ruimtelijke ordening, grondbeleid en gebiedsontwikkeling aan de Radboud Universiteit. Met hen keken we naar het beeld van een dynamische markt en de wijze waarop wetenschap en bedrijfsleven iets voor elkaar kunnen betekenen. Ton Hendriks (72) is een Nijmeegse bakkerszoon die begin

Erwin van der Krabben (51) werd geboren in Rosmalen en

jaren ’70 voor zichzelf begon in het installatiewerk. “Doordat

woont vanaf zijn 18e, toen hij Planologie ging studeren, in

die branche sterke raakpunten heeft met vastgoed ben ik

Nijmegen. Hij promoveerde in Tilburg, maar startte daarna

daar eigenlijk ingerold. Veertig jaar geleden kocht ik mijn

met partners als zelfstandig ondernemer een adviesbureau

eerste pand op de Daalseweg in Nijmegen en dat leidde tot

met marktexpertise over ruimtelijke ontwikkeling. In 2005

een carrière in het vastgoed en een langetermijnvisie met

keerde hij als hoogleraar Planologie aan de Radboud

betrekking tot het investeren daarin. Daardoor hebben we

Universiteit terug in de wetenschap en bezet inmiddels ook

vandaag de dag nauwelijks leegstand; die is er alleen in het

leerstoelen aan de Universiteiten van Belfast en Hongkong.

geval van verbouwing en of doorstroming van huurders.”

Naast het verzorgen van wetenschappelijke publicaties is hij tevens actief in praktijkadvisering van onder meer overheden.

36

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL VASTGOED: BEDRIJFSLEVEN VERSUS WETENSCHAP

INFORMEREN! Volgens Hendriks is de vastgoedmarkt een markt waarin je gemakkelijk op je gezicht kunt gaan door een gebrek aan kennis. “Je moet je vooraf vooral goed verdiepen in de toegevoegde waarde van projecten en in gebiedsontwikkeling. De aankoop van met name

RUIMTELIJKE ORDENING MOETEN TRANSPARANTER WORDEN GEMAAKT

groter vastgoed houdt immers vaak een verandering en dat heeft tijd nodig om uit te

woningbouwcontingenten vastleggen, maar ruimte geven

kristalliseren. Zo heb ik het monumentale klooster Nebo

aan ondernemers. Zij kennen de markt immers het beste.

aangekocht en dat had een bestemming voor personen

Daarbij heb je natuurlijk wel een aantal regels nodig. Wat

met een PGB (Persoonsgebonden Budget, red.). Om daar

mij betreft geven we vooral prioriteit op transformatie en

een haalbaar verbouwingsproject van te maken was het

vernieuwing van de bestaande stad.”

van bestemming in

noodzakelijk dat bestemming moest worden veranderd. Zo besloten we om het klooster in oude luister te herstellen

MEER TRANSPARANTIE

en op de voetbalvelden daarnaast woningen voor expats

Hendriks vindt dat veel projecten door de schaarste aan

neer te zetten en dat soort investeringen zijn erg kostbaar.”

locaties en prijsopdrijving veel tijd en energie kosten. De locatie is essentieel en vaak duurt het te lang om een

STARRE OVERHEIDSVISIE

besluit te nemen. “De wetenschap kan daarbij helpen

Een probleem bij investeren is volgens Hendriks de

door kennis over te dragen en te adviseren in wat mogelijk

facilitering van verbouwingen door gemeenten. “Alhoewel

is.” Van der Krabben knikt. “Ruimtelijke ordening en

de ambtenaren kundig zijn en bereid tot medewerking,

vastgoedmarkt moeten transparanter worden gemaakt als

zie je dat bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen vasthoudt

het gaat om kosten, opbrengst, meerwaarde en juridische

aan een starre visie als het gaat om woningbouw; zij gaan

aspecten. Daarbij is het soms nuttig om de ketenpartners

daarbij uit van een duurzaamheidsladder, van waaruit

‘droog’ te laten oefenen in het onderhandelen over

wordt voorzien in woningbouw in een bepaalde sector,

gebiedsontwikkeling. Testen in simulaties is daarbij zinvol

terwijl de daadwérkelijke behoefte in een andere sector

en dat doen we dan ook.” Eindeloze discussies vermijden

ligt. Zo is er in Nijmegen behoefte aan woningen in het

Op de vraag of investeren in vastgoed nog leuk is antwoord

hogere segment, terwijl de gemeente vooral woningbouw

Hendriks aarzelend. “Het streven naar toegevoegde

wil in het lagere. Daarnaast zie je dat mensen steeds dichter

waarde is vooral een uitdaging. Wij hebben een zeer

of in het centrum willen wonen en daar is weer diverse

uitgebreide en diverse vastgoedportefeuille die we uit

problematiek aan gelieerd, bijvoorbeeld het parkeren.”

eigen zak financieren; banken kijken volgens ons nog te sterk naar alleen contracten en minder naar locatie, terwijl

DIVERSE DYNAMIEK

die twee inherent zijn aan elkaar. Als ik een project niet

Van der Krabben signaleert binnen de Nederlandse

volgens mijn plan kan uitvoeren hoeft het voor mij niet zo

vastgoedmarkt drie snelheden. “Je ziet vooral in de

nodig. Ik heb dan de luxe dat ik ervan weg kan lopen. Ik

Randstad een hoge dynamiek, waarbij vooral behoefte is

wil nu vooral iets voor mijn stad doen, zonder eindeloze

aan locaties voor grootschalige woningbouw. Gemeenten

discussies te hoeven voeren.”

moeten daarop inspelen. In krimpregio’s is die dynamiek laag en de provinciesteden zitten daar ergens tussenin.

INVESTEREN ALS LIEFHEBBERIJ

Daar is vooral vraag naar kleinschaligere projecten.”

Investeren in vastgoed moet je volgens Hendriks alleen

Hendriks knikt. “Door het steeds hogere percentage

doen als je er feeling voor hebt en het een liefhebberij kan

alleenstaanden is er een groeiende behoefte aan kleinere

zijn. “Vastgoed op een goede locatie betekent investeren

betaalbare woningen. Doordat de visie van gemeenten

op de langere termijn. Daarvoor moet je voldoende

achterloopt bij de vraag is het lastig om afspraken te

liquide middelen hebben en de weg kennen. Dat moet

maken en moet je sterk op contractuele afspraken gaan

dus een heel bewuste keuze zijn.” Van der Krabben

zitten. Voor mij geldt daarbij ‘Wie betaalt bepaalt’.”

besluit: “De kwaliteit en de ruimtelijke ordening van een stad worden grotendeels bepaald door investeerders. De

TRANSFORMEREN VIA KLEINE PROJECTEN

overheid draagt zorg voor afstemming en integratie. De

Van der Krabben vindt dat regelgeving minder star moet

financiële positie van de Nederlandse steden biedt echter

zijn en meer de marktdynamiek moet volgen, waarbij

steeds minder mogelijkheden voor lokale overheden

meer aandacht is voor kleinere projecten. “Met de grote

om te investeren in duurzame stedelijke groei; dat is

is het nu wel gedaan. In bestaand stedelijk gebied heb je

zorgelijk. Initiatief van private investeerders moeten we

enorm veel transformeringsmogelijkheden en daar wordt

dus koesteren. Daarbij moet je de balans zoeken tussen

tot nog toe te weinig rekening mee gehouden. De soms

maatschappelijk en privaat belang.”

starre regelgeving moet daarop worden aangepast. Geen

TEKST EN FOTO’S: RVL

JULI 2017

37


024-2 602 602 www.lucbeumervastgoed.nl IN2 Maas&Waal.indd 1

28/06/2017 14:28

Eerst denken, dan doen! Klantgericht, betrouwbaar en kwaliteit. Dat zijn de kernwoorden voor Schilderwerken Gebr. Rutten. Een duurzame relatie met onze klanten, daar doen wij het voor. Wij leveren daarom ook graag een totaalpakket voor al uw schilderwerken. Vakwerk, het hele jaar door! Van een eerste stijl- en kleuradvies tot complete organisatie van uw project, van schilderwerk tot afwerking, van nieuwbouw tot monumentaal werk, van groot onderhoud tot 24-uurs-klantenservice. Geniet van uw woning, zowel van buiten als van binnen. In zomer en winter. T: 024 323 82 86 of kijk op www.gebr-rutten.nl

38

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: VASTGOED

50 JAAR

SC H I L D E RW E R K E N G EB R. RU T T EN


Bij Giesbers snappen we hoe de juiste werkomgeving bijdraagt aan succes. Voldoende en flexibele ruimte om te groeien hoort daarbij. Lees meer over onze duurzame commercieel vastgoedprojecten op www.giesberswijchen.nl. Wat is uw droom? Kijk voor uw nieuwe bedrijfslocatie ook eens op www.ijsseloord2.nl of www.park15.nl.


Bedrijvenpark Laarakker Hoog torent de nieuwbouw van Danone Nutricia uit boven de snelweg A73 waar bedrijvenpark Laarakker aan is gevestigd. Het hoogste punt van de nieuwbouw is bereikt. Nog even en dan wordt er vanuit deze moderne fabriek, vanaf het bedrijventerrein, babyvoeding geproduceerd voor zo’n 80 landen in de wereld. Verkoopmanager Leon Vromans: “Een prachtig bedrijf. We zijn er echt trots op dat Danone voor Bedrijvenpark Laarakker in Cuijk heeft gekozen.” Naast Danone kozen al meer bedrijven voor vestiging op het nieuwe bedrijvenpark dat pal aan de A73 ligt bij afrit Haps. Vromans: “Deze centrale ligging is een sterk punt. Dat horen we ook van veel ondernemers terug. Niet alleen de snelweg en provinciale weg N264 zijn dichtbij, ook de Maas met een containerterminal en het station in het centrum van Cuijk liggen in de buurt. En natuurlijk is het vliegveld van Weeze makkelijk bereikbaar.”

Bouwkavels op maat Laarakker groeit en biedt daarmee mogelijkheden aan bedrijven die willen groeien. Er is nog voldoende ruimte voor grote en kleine bedrijven. Zelfs bedrijven met milieucategorie 5.2 kunnen op Laarakker terecht. Vromans: “We kennen op ons bedrijvenpark geen vaste verkaveling, In de praktijk merken wij dat ondernemers vaak al heel goed in beeld hebben wat ze willen met hun bedrijf. Waar mogelijk gaan we hier graag in mee en bieden we maatwerk. Er is veel mogelijk zeker nu er nog ruimte is op het terrein. Wanneer ondernemers op onze website www.laarakker.com kijken dan is te zien welke ruimte nog beschikbaar is.

40

IN2 MAAS&WAAL

Ontsluiting A73 en randweg Haps Een bedrijvenpark dat groeit, betekent dat dan ook dat de infrastructurele voorzieningen nog niet zijn aangelegd? Vromans: “Dat doen we inderdaad in fasen. Zo blijven we flexibel. De infrastructuur van fase 1 is afgerond, zodat de bedrijven die momenteel al in bedrijf zijn goed bereikbaar zijn. Belangrijk is ook dat het werk aan de randweg Haps bij ons bedrijventerrein bijna is afgerond. Hierdoor is de ontsluiting van ons bedrijvenpark op de A73 en de oost-westverbinding naar Uden/Veghel up-to-date gemaakt.”


Synergie

ALTCON uit Wijchen

Contact

Laarakker is gevestigd in de regio die sterk is in Agrofood, Danone is een bedrijf in de zuivel industrie. Wil Laarakker alleen Agrofood bedrijven aantrekken? Vromans: “Nee hoor, alle soorten bedrijven zijn welkom. Zo hebben we ook al bedrijven uit de metaalsector en de wegenbouw. Ook de brandweerkazerne is op het bedrijvenpark gevestigd. We geloven echter wel in synergieën die kunnen ontstaan tussen de vestigers, maar dat kan ook bij bedrijven uit verschillende sectoren. “Er wordt ook van ons bedrijventerrein gedacht dat het vooral bedoeld is voor hele grote bedrijven. Ook dat is niet waar, we hebben juist op onze locatie hele mooie plekken voor kleinere bedrijven, centraal gelegen bovendien.”

De laatste nieuwkomer op het bedrijventerrein is ALTCON Equipment uit Wijchen. Dit internationaal bedrijf dat machines voor de wegenbouw verhuurt en verkoopt, startte in juni met de bouw van hun bedrijf op Laarakker. Directeur De heer Sharipov noemt de verhuizing een mooie nieuwe stap in de ontwikkeling van zijn bedrijf. Sharipov: “Onze huidige locatie in Wijchen biedt geen uitbreidingsmogelijkheden. Door de verhuizing naar Laarakker zijn wij in staat onze groeidoelstellingen te realiseren. We hebben gekozen voor bedrijvenpark Laarakker vanwege de goede bereikbaarheid en centrale ligging aan de A73, vlakbij Duitsland. Daarnaast ligt Haps op een steenworp afstand van Wijchen. Tot slot speelde ook mee de warme ontvangst en dat de gemeente Cuijk en Laarakker goed met ons meedachten.”

Interesse om meer te weten te komen over de mogelijkheden op bedrijvenpark Laarakker. Bel dan met Verkoopmanager Leon Vromans: 06-15 89 20 75 Mailen kan ook: vromans@laarakker.com

www.laarakker.com

Bouwkavels op maat, voor onbegrensde groei JULI 2017

41


Veiligheid en privacy

gewaarborgd zonder zorgen

EAZZ uit Beneden-Leeuwen is specialist in projectmatige verzorging van totaaloplossingen op het gebied van opbergsystemen en accessoires, zoals lockers, wandsystemen, receptiebalies en accessoires. EAZZ levert duurzaam maatwerk voor zeer intensief en langdurig gebruik, met een moderne, tijdloze uitstraling en lage onderhoudskosten. PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

ZORGELOOS ONDERNEMEN

Directeur Eric Allard vertelt: “Het veilig opbergen van kleding

EAZZ heeft de visie dat ondernemers zich geen zorgen

en persoonlijke bezittingen is in veel organisaties van een

moeten hoeven maken over randzaken en zich volledig

steeds groter belang, zowel vanuit privacyoverwegingen

op hun business moeten kunnen focussen. Allard: “Wij

als vanuit vertrouwelijkheid. Wij helpen bedrijven om

proberen hen de zorgen over privacy en veiligheid zoveel

daarvoor zo optimaal mogelijk gebruik te maken van

mogelijk uit handen te nemen. Daarbij vinden we dat we

hun vierkante meters. De trend van ‘Het nieuwe werken’

ons werk pas goed doen, als onze opdrachtgever zich niet

heeft inmiddels geleid tot een veranderde mindset en een

of nauwelijks met onze taak of producten hoeft bezig

professioneler ruimtegebruik.”

te houden. We volgen de snelle actuele ontwikkelingen nauwgezet en daardoor is onze kennis voortdurend up-

VEILIGHEID VRAAGT AANDACHT

to-date. Daardoor zijn we in staat om op elk moment een

Allard vervolgt: “Vandaag de dag is niet elke werkplek meer

actueel en gespecialiseerd advies op maat te geven.”

flexibel ; mensen krijgen weer vaste werkplekken, maar er is wel nog steeds sprake van open ruimtes en de behoefte

TOTAALPAKKET

om bij een afspraak of gedurende lunchtijd waardevolle

EAZZ maakt voor elk project een gefaseerd scenario. Allard:

spullen of vertrouwelijke informatie veilig op te bergen. Om

“Door actuele kennis te behouden over zowel de nieuwste

dat te faciliteren moet je er wel aandacht aan besteden, want

producten als de meest recente IT-ondersteuning zijn we

er zitten diverse aspecten aan. Denk daarbij aan het instellen

in staat om exact op de juiste manier een totaaloplossing

van de telefoon voor persoonlijk gebruik, het gebruik van

te leveren: kwalitatief hoogstaande producten, een

liften, toegangspoortjes en slotsystemen, maar ook het

geoptimaliseerd

parkeerbeheer en het opbergen van persoonlijke zaken.”

We bieden dan ook flexibele abonnementen die onze

beheer

en

deskundige

advisering.

opdrachtgevers in staat stellen om voortdurend te GEKOPPELDE SYSTEMEN

beschikken over veilige en betrouwbare opberg- en

Alle ontwikkelingen rondom bovengenoemde zaken vormen

beheersystemen, slotsystemen en beheerplekken.”

een proces dat langzamerhand uitkristalliseert. Allard: “Er

Zoekt u een betrouwbare partner die u kan helpen om uw

komen steeds meer mogelijkheden om het totale privacy-

veiligheid en privacy te helpen waarborgen? EAZZ biedt

en veiligheidsprotocol via geautomatiseerde oplossingen

u dé oplossing die het beste is voor uw bedrijf. Ga eens

te koppelen. Dat zie je niet alleen in kantoren, maar ook in

vrijblijvend een gesprek met ons aan.

productiebedrijven. Door faciliteiten aan te bieden laat je als werkgever niet alleen zien dat je er, op het gebied van veiligheid en privacy, alles aan doet, maar je bedrijf ziet er tevens ordelijk uit en ook voorkom je discussies als er een keer iets fout gaat.”

42

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: VASTGOED

van Heemstraweg 38 Beneden Leeuwen Tel : 0487-596644 www.eazz.nl


Derksen Schoonmaak zet graag een stap extra

Bij Derksen Schoonmaak, bedrijfsschoonmaakbedrijf in Druten, houden ze niet van poeha. Het verstaan van het schoonmaakvak is er het belangrijkst, zonder dure en onnodige adviezen of middelen. Waarom het gaat is dat ondernemers, zonder zorgen of omkijken en tegen een eerlijke prijs, kunnen beschikken over een smetteloos visitekaartje. Daarom staan ze bij Derksen Schoonmaak 24 uur per dag voor de klant klaar, ook in crisissituaties. HISTORIE Directeur/eigenaar Raymond Derksen (37) vertelt: “Ik ben eigenlijk door mijn moeder, die bij een schoon­ maakbedrijf werkte, in het vak terechtgekomen. Omdat ik graag mijn eigen gang van zaken bepaal, wist ik toen al dat ik ooit voor mezelf zou beginnen. In eerste instantie begon ik als glazenwasser, nadat ik op mijn 18e mijn rijbewijs had gehaald, maar daar kwamen al vrij snel schoonmaakklussen bij. In 2003 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, Derksen Schoonmaakservice Druten.” Jan Willem

SAMENWERKING Derksen vervolgt: “Ik kreeg al snel een grote opleverklus bij een aannemer en leerde dat het schoonmaken van nieuwe woningen een aparte tak in het vak is, die ik er

altijd bij een project aanwezig, denken mee met de klant en nemen initiatief, zonder opdringerig te zijn.”

zeker bij wilde doen. Mijn bedrijf groeide, mede daar-

SAMENWERKEN IN VERTROUWEN

door, snel en in 2004 trad mijn broer Jan-Willem (32)

Derksen Schoonmaak kijkt uit naar klanten die behoefte

toe tot het bedrijf en ging ik een V.O.F. aan met hem en

hebben aan een plezierige, langdurige en betrokken sa-

mijn goede vriend Gert-Jan Diebels, die zich bezig houdt

menwerkingsrelatie. “Als typisch Maas en Waals familie-

met de administratieve kant van het bedrijf. Sinds 2013

bedrijf stellen we ons bescheiden op, maar investeren

bestaan we onder de naam Derksen Schoonmaak.”

we onze kennis, ervaring en dienstbaarheid graag in een

DIENSTVERLENING Derksen Schoonmaak richt zich voornamelijk op beRaymond

pak is nuchter, maar zeer betrokken; we zijn zelf dan ook

goede commerciële vertrouwensrelatie. Lijkt u dat ook wat? Neem dan eens contact met ons op. Wij gaan met passie in uw bedrijf aan de slag!”

drijfsschoonmaak en –onder­houd. “We zijn actief in onder meer bedrijfspanden, kantoren, scholen en (zorg) instellingen. We verzorgen de volledige schoonmaak, gevelreiniging, tapijtreiniging en glasbewassing met gekwalificeerd personeel en up-to-date materiaal en middelen. Ook werken we in de opleverschoonmaak en zijn we actief in schoonmaak bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld bij waterschade.” EEN STAP EXTRA VOOR DE KLANT Inmiddels mag Derksen Schoonmaak zich verheugen in de aanwezigheid van een grote vaste klantenkring. Derk-

Gert Jan

sen: “Dat komt allereerst omdat we heel betrokken zijn en graag een stap extra voor de klant zetten. Onze aan-

Nijverheidsweg 8G Druten Tel, 0487-507101 www.derksenschoonmaak.nl

SPECIAL: VASTGOED

JULI 2017

43


VAN RAAIJ groenverzorging: passie voor uw perceel

Vlnr. Hans, Jan-Willem en Maarten van Raaij

VAN RAAIJ groenverzorging uit Boven-Leeuwen realiseert uiteenlopende groenprojecten voor gemeenten, instellingen en bedrijven. Parken, sportcomplexen, plantsoenen, kleinschalige infra­structuur, bedrijfs­tuinen en privé-tuinen zijn letterlijk en figuurlijk het werkgebied van het bedrijf. Dat voorziet opdracht­gevers van een totaalpakket, waarin advies, kostenbewustzijn, realisatie en onderhoud een weloverwogen eenheid zijn. Zij zoeken daarbij voortdurend naar een optimaal evenwicht tussen een fraaie aanblik en zo laag mogelijke onderhoudskosten. pakket aan, waarbij ook grond-, straat- en rioleringswerk tot

FAMILIEBEDRIJF Maarten van Raaij, directeur en projectleider bij VAN RAAIJ groenverzorging, vertelt: “We zijn een echt Maas en Waals familiebedrijf, dat in 1990 werd opgericht door mijn vader, Hans van Raaij. Ook mijn moeder Willy werkte 25 jaar lang in het bedrijf, waar zij de administratie verzorgde en sinds ons 25-jarig bestaan in 2015 zijn mijn broer Jan-Willem en ik mede-eigenaars van het bedrijf.”

de mogelijkheden behoort. Dat doen we vooral voor bedrijven, instellingen en gemeentelijke overheden”, aldus Maarten. “Je kunt daarbij gerust spreken van een passie, want we zien onze bezigheden niet echt als werk. Dat is iets dat we van vader hebben meegekregen; we zijn voor elk project enthousiast, of dat nou groot of klein is.” SFEER IS BEPALEND Door de passie is de sfeer in het bedrijf en bij de klanten

DE TAKEN Maarten en Jan-Willem hielpen als kind al in het bedrijf. “Het stond voor ons dan ook vast dat daar onze professionele toekomst lag. Inmiddels houdt Jan-Willem zich vooral bezig met de aansturing van de uitvoering en ikzelf ben verantwoordelijk voor de acquisitie, de offertes, de calculatie en P&O. De werkvoorbereiding doen we samen. Vader heeft een stapje terug gedaan, maar is als adviseur en manusje van alles nog steeds onze dagelijkse steun en toeverlaat.” OPDRACHTGEVERS VAN RAAIJ groenverzorging werkt niet alleen voor een groot aantal regionale opdrachtgevers, maar is ook landelijk actief. Maarten: “Ook bij grote bedrijven als bijvoorbeeld Dela en Vitens hebben we verrichten we mooie onderhoudsprojecten. We zijn dus niet alleen heel breed in de soorten projecten die we uitvoeren, maar ook flexibel als het gaat om locaties.” TOTAALPAKKET Maarten vervolgt: “VAN RAAIJ groenverzorging startte als een echt groenbedrijf, maar biedt tegenwoordig een totaal44

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: VASTGOED

volgens Maarten altijd uitstekend. “We hebben nauwelijks personeelsverloop en de prettige manier van omgaan met de klant en de deskundige uitvoering van ons werk leidt dan ook tot veel mond-tot-mond-reclame. We hebben tevens een uitgebreide kennis van zaken opgebouwd, wat ook weer belangrijk is bij openbare aanbestedingen. Zo hebben we recentelijk het CO2 Bewust-certificaat behaald. Onze meerwaarde ligt in díe kennis, onze ervaring en in vooral ook in het nakomen van onze beloften.” VAN RAAIJ groenverzorging is een bedrijf waar management en mede­werkers doen waar ze goed in zijn. “Zorgen dat je een perceel hebt dat een visitekaartje is voor je onderneming, instelling of gemeente. Je hebt immers maar één kans om een goede eerste indruk te maken: bij je voordeur!”

Trambaan 9, Boven-Leeuwen Tel. 0487-595811 www.vanraaijgroenverzorging.nl


SPECIAL: VASTGOED EN GEBOUWENBEHEER EXPERTS OVER VASTGOED EN FACILITAIR BEHEER

Dat er meer bij komt kijken om investeringen in vastgoed renderend te maken, hebben de experts op de voorafgaande pagina’s al duidelijk gemaakt. IN2 Maas & Waal heeft nog een reeks ervaringsdeskundigen om een quote gevraagd, die kan helpen bij uw overwegingen. U

Richard Krutwagen

leest ze hieronder. Raymond Derksen

RICHARD KRUTWAGEN, HTR SECURITY SYSTEMS B.V., DRUTEN “Beveiliging is van wezenlijk belang voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. Zorg voor uw veiligheid voor een goed (onderhoud van uw) beveiligingssysteem.” RAYMOND DERKSEN, DERKSEN SCHOONMAAK, DRUTEN “Tijdig goed onderhoud laten uitvoeren bespaart extra kosten en houdt de waarde van uw vastgoed op peil.”

Tom van Bergen

Maarten van Raaij

TOM VAN BERGEN, THOMAS VORM OMGEVING B.V., WIJCHEN “Kijk bij het investeren in vastgoed naar locatie, locatie en nog eens locatie en zorg voor een sterke eerste indruk.” MAARTEN VAN RAAIJ, VAN RAAIJ GROENVOORZIENING B.V., BOVEN-LEEUWEN “Houd jezelf vooral bezig met je core-business en laat het facilitait beheer van je vastgoed over aan experts.” ALEC BARFÜSS, ADVIBA, DRUTEN “Goed onderhoud voorkomt reparaties.”

Alec Barfüss

Pieter Hendriks

PIETER HENDRIKS, TOOLSOLUTIONS, WIJCHEN “Goed onderhoud aan je vastgoed doe je met gekeurd goed gereedschap en klimmaterialen.” LUC BEUMER, LUC BEUMER VASTGOED, NIJMEGEN Informatie is kennis. Lees jezelf goed in voordat je tot aankoop overgaat en laat datgene dat je niet kúnt weten over aan experts.” CORALIE VAN DER BURG, GIESBERS ONTWIKKELEN EN BOUWEN, WIJCHEN “Uw bouw- en ontwikkelingsexpert luistert naar wat u wil en vertaalt uw wensen naar een goed ontwerp en een vakkundige realisatie.”

Luc Beumer

Coralie van der Burg

THOMAS VINK, KOMPAS VEILIGHEIDSGROEP B.V., NIJMEGEN Vastgoed en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Bouwbesluit en de RI&E helpen je aardig op weg, maar veiligheid staat of valt met de eindgebruiker. Worden de nooduitgangen, rookmelders en blusmiddelen goed gebruikt? 

Peter de Waal

Ronald Vink

ERIK ALLARD, EAZZ MOVING, BENEDEN-LEEUWEN “Investeren in vastgoed? Lockersystemen van EAZZ kunnen je in ieder geval een zorg wegnemen zodat je je focus op je business kunt houden.” SJOERD ROELOFS, STRIJBOSCH THUNNISSEN MAKELAARDIJ B.V., NIJMEGEN Beleggen in vastgoed is een solide investering voor de lange termijn, zeker nu de rente laag is en de financieringsbereidheid weer hoger. Bezint echter voordat je begint, want er komt meer bij kijken dan je denkt.”

Eric Allard

Sjoerd Roelofs

Leon Vromans

PETER DE WAAL, RTP ELEKTROTECHNIEK B.V., AFFERDEN Zekerheid en veiligheid van uw installaties is bijzonder belangrijk. Dankzij RTP-Preventie kunnen wij u elke zorg over onderhoud en reparatie van uw installaties uit handen nemen.”

LEON VROMANS, BEDRIJVENPARK LAARAKKER, CUIJK “Vestiging van spraakmakende namen heeft een positieve spin-off op de courantheid en waarde van vastgoed. Denk ook daaraan als u wilt investeren in vastgoed op een bepaalde locatie.”

SPECIAL: VASTGOED

JULI 2017

45


BEDRIJFSONROERENDGOED | DRUTEN, KLEPPERHEIDE 8

COLUMN VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

Veiligheid op de werkplek Voor mijn functie als veiligheidskundige heb ik bouw­ plaatsen gezien waarbij veel verschillende bedrijven werkzaamheden uitvoerden op één bouwplaats. Ik ben toen getuige geweest van een arbeidsongeval waarbij een bouwvakker van een onderaannemer ernstig gewond raakte. Jaarlijks zijn er helaas nog steeds veel arbeids­ ongevallen te betreuren.

chtbare risico’s

Meerdere aannemers op een bouwplaats zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering, maar ook in de andere sectoren opdrachten door verschillende organisaties uitgevoerd. veiligheidskundigeworden bij Kompas Veiligheidsgroep Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schoonmaakorganisatie die l bedrijven over de vloer voor de uw bedrijf schoonmaakt. Maar wie is nu verantwoordelijk voor arisatie & Evaluatie en meestal de veiligheid op een werkplek? Hier wordt vaak pas over ogopslag of een bedrijf veel nagedacht als het al te laat is. Al snel wijzen de verschillende en heeft. Mééstal. partijen elkaar aan, voornamelijk door onwetendheid.

en prachtig fde naar boven ift. Ik keek gte verstelbare elde dblussers op zonwering op ’Deze RI&E

angen tot ik emer sprak. mogelijk was vertrouwelijk aam uit het alarmbellen n af. Een am ter sprake, esten en m zijn. Een edewerkers burn-out en g is vriendjes persoon.

derzoek satie werd d. Hiernaast ikbarend en structureel werknemers die rd voelen en ering ervaren nde. Geen ilde bij naam mijn rapport.

iseer op de kant van dvies over veiligheid: dsbelasting. t alle factoren gen voor stress zoals pesten, timidatie of

Op kleinschalig bedrijventerrein gelegen VRIJSTAAND KANTOORPAND met een gebruiks­ opp. van 345 m². In de directe nabijheid treffen we voornamelijk dienstverlenende bedrijven aan. Daarnaast ligt het dorpscentrum en bus­ station op loopafstand. Dit kantoorpand ligt op een grote kavel van 1570 m² waardoor er ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein of uitbreidings­ mogelijkheden incl. bedrijfs­­woning aanwezig zijn. Ind.: portaal, centrale hal m. daaromheen een 4-tal kantoorruimtes variërend van 33 tot 40 m², 8 kamers van gemiddeld 9 m², keuken, toiletgroep, berging en archiefruimtes. Gezien het voormalig gebruik als kinderdagverblijf zijn er tevens enkele kindertoiletten en deurbeveiligingen e.d. aangebracht. Het geheel is voorzien van: centrale verwarming met gasgestookte c.v. ketel, buiten zonwering en alarminstallatie. Bestemming gemengd -2: kantoren of bedrijven categorie 1 en 2, dienstverlening, kinderopvang, perifere en productiegebonden detailhandel, één bedrijfswoning per bedrijf, vrije beroepen. Aanvaarding: kan spoedig. Vraagprijs: € 250.000,= k.k. Hans Janssen Garantiemakelaars Druten Hogestraat 81 6651 BH Druten Tel 0487-513424 www.hansjanssendruten.nl

het ervaren van hoge werkdruk.

Vaak zijn beide partijen verantwoordelijk voor de veiligheid Een bedrijf waar psychosociale arbeidsbelasting wordt ervaomdat een werkgever een zorgplicht heeft, voor zowel eigen ren heeft een verhoogd risico op personeel als ingeleend personeel. De hoofdaannemer is onveilige werkomstandigheden. De betrokkenheid van de medeverantwoordelijk voor de algemene veiligheid maar de werkers vermindert aanzienlijk en onderaannemer heeft ook de plicht erop toe te zien of het niet-nakomen of overtreden van (veiligheids-)richtlijnen wordt benodigde veiligheidsmaatregelen ook daadwerkelijk getroffen de norm. Het speerpunt van mijn zijn. bij ZZP’ers kan het zo zijn dat de hoofdaannemer/ advies?Zelfs Een anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitgeopdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld doordat de ZZP’er voerd door een externe, neutrale partij.opdracht voor de hoofdaannemer uitvoert, maar wel eigen een baas is.mijn Ook Ik hoop dat adviesbij wordteen uitzendkracht is niet alleen de opgevolgd. hoofdaannemer verantwoordelijk, het uitzendbureau is de Een gelukkige medewerker is een formele werkgever en heeft ook een zorgplicht over haar productieve medewerker. werknemers. Uitzendkrachten moeten voor de start van de werkzaamheden voorgelicht en geïnstrueerd zijn over de risico’s waarmee zij mee te maken krijgen. Zorg samen voor een veilige werkomgeving, voorkom ongevallen en bespaar zo een hoop zorgen voor werknemer en werkgever.

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Beste ondernemer,

Het gaat weer beter met de economie. Dat betekent dat bedrijven meer gaan besteden, denken aan uitbreiding en investeren in bedrijfspanden. Wij hebben weer enthousiaste kandidaten geselecteerd die advies hierin kunnen geven, maar ook een bijdrage kunnen leveren binnen uw bedrijf. Dit is slechts een greep uit het totale bestand. Scan voor meer kandidaten, ook op andere vakgebieden, de QR-code of kijk op www.druten.zoektcollega.nl.

• • • • • • • •

CONCIËRGE ONDERHOUDSPLANNER FACILITAIR MEDEWERKER VASTGOED ADVISEUR MAKELAAR HUISMEESTER TAXATEUR BOUWKUNDIG ADVISEUR

Mitch Schoonenberg Integraal/Middelbaar veiligheidskundige 024 3717575 024 --371 60 65 info@kompasveiligheidsgroep.nl info@kompasveiligheidsgroep.nl

46

IN2 MAAS&WAAL

www.kompasveiligheidsgroep.nl

Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Angelique Beekhuis. Zij vertelt u graag meer over onze kandidaten en de mogelijkheden, zoals een proefplaatsing of vergoeding van opleidingskosten. Zij kan u ook meer vertellen over de andere kandidaten in ons bestand! Angelique Beekhuis, WBRN/ gemeente Druten, 06 – 55 41 97 97, a.beekhuis@wbrn.nl


GESPOT: IN2 MAAS & WAAL PARTNERS

GESPOT

Het IN2 Maas & Waal platform staat voor het bevorderen van interregionaal zakendoen. Informeren, inspireren en verbinden; een groot aantal zakelijke partners herkennen zich hierin en zijn IN2 Maas & Waal partner.

HTR SECURITY SYSTEMS, DRUTEN

Richard Krutwagen

Opening nieuw pand HTR

HTR security systems bv uit Druten levert maatwerk op het gebied van beveiligingssystemen voor bedrijven en particulieren. Directeur/eigenaar Richard Krutwagen (47) nam in 2002 de helft van het bedrijf over en sinds eind 2004 is hij volledig eigenaar. Aanvankelijk had HTR alleen de erkenning op het gebied van inbraakbeveiliging, maar is zich gaan certificeren en specialiseren op het gebied van, cameratoezicht en brandmeld- / ontruimings­­ installaties en het onderhoud daarvan. HTR bedient hoofdzakelijk klanten in het MKB, maar het belang van de particuliere markt groeit. Naast het leveren van elke soort beveiligingssysteem levert HTR ook 24/7-service geborgd door onderhoudscontracten. Naast een groot assortiment van beveiligingssystemen levert HTR security systems bv ook meldkamer en bewakings­ diensten door heel Nederland en in delen van Duitsland en België. Alle medewerkers worden vóór indiensttreding gescreend en tevens is HTR een erkend leerbedrijf. Volgens Krutwagen is beveiliging zo sterk als de zwakste schakel en wat dat betreft staan de wensen van de klant voorop. HTR geeft daarom tevens advies over wat raadzaam en/of nodig is.

20 september IN2 Maas & Waal Experience Monopoly: de bank of de Kalverstraat

VAN TIENEN DRANKAUTOMATEN, ZEELAND

Familiebedrijf Van Tienen Drankautomaten ontstond in 1973, toen voormalig Levelt-medewerker Tien van Tienen voor zichzelf begon met een bedrijf in Zeeland in koffie en koffiemachines. In de jaren ’80 traden enkelen van zijn kinderen tot het bedrijf toe en namen het in 2000 van hem over. Directeur Maarten van Tienen heeft inmiddels een imago van grote betrouwbaarheid opgebouwd, door snelle dienstverlening en een hoge servicegraad. De omgang met de klant staat bovenaan, samen met het leveren van hoge kwaliteit koffie van A-merken als DE, Levelt en Nescafé. Ook de automaten zelf zijn van de beste kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan merken als Jura of WMF. Bij Van Tienen is duurzaamheid bijzonder belangrijk. De geleverde koffie is dan ook duurzaam geproduceerd. Daarnaast werkt Van Tienen volgens een eigen koffieconcept: goede merken koffie, Maarten van Tienen gepresen­teerd met een eigen porselein- en glaswerklijn en eigen koffieblikken, -zakken en suikerzakjes. Het gaat immers ook om de beleving.

Op woensdag 20 september bent u weer van harte welkom op de Experience bijeenkomst bij de Koren Molen te Maasbommel.

Schrijf in: 20 september IN2 Maas & Waal Experience

SCHRIJF U IN VIA WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL PARTNER WORDEN VAN IN2 MAAS & WAAL BIEDT U VOORDELEN, ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

JULI 2017

47


Hommersom ontmoet… HANS VOSHOL VAN SCANDO BV Voor de rubriek ‘Hommersom ontmoet…’ gaat Martin Hommersom, vennoot en fiscalist bij Van Herwijnen, in gesprek met inspirerende ondernemers uit de regio. In deze uitgave wordt Hans Voshol geïnterviewd. Hans is eigenaar van Scando bv, maar ook voorzitter van Ondernemend Maas en Waal, onder­ nemers­vereniging De Gouden Ham en Businessclub De Betuwe.

Hans Voshol & Martin Hommersom

Als eerste licht Hans zijn business toe. Hij adviseert bedrijven, instellingen en overheden hoe om te gaan met documentbeheer. ‘Als er ergens in het bedrijfsleven geld voor het oprapen ligt, is het wel op het gebied van een efficiënte inrichting van bedrijfsdocumenten. Als je ziet hoeveel tijd een gemiddelde kantoormedewerker bezig is met het vinden en terugzetten van documenten, dan is dat gewoon schrikbarend. Als je die tijd zou kunnen halveren, dan praat je over 3,5 uur per week die aan effectiviteit gewonnen kan worden. De grotere bedrijven zijn vaak wat verder dan de overheid, hoewel we zien dat de overheid bezig is met een inhaalslag.’ Martin gaat met Hans op zoek naar zijn drijfveren om zich in te zetten voor netwerkclubs in de regio’s Maas & Waal en de Betuwe. Hans is voorzitter van drie netwerkplatforms in de regio’s Betuwe en Maas en Waal. Vanwaar deze betrokkenheid? Hans: ‘Toen ik nog maar net ondernemer was, besefte ik dat ik moest netwerken om meer business te genereren. Later zag ik op regionaal niveau allerlei ontwikkelingen waarvan ik vond dat er iets moest gebeuren om de regio op de kaart te zetten. Dan ga je je mening ventileren en op een gegeven moment word je als voorzitter gevraagd. Ik zie het als uitdaging om mijn steentje bij te dragen aan het Land van Maas en Waal. Voor zowel de leefbaarheid van de bewoners als het ondernemersklimaat.’ Als je in twee regio’s, gescheiden door de mooie rivier de Waal, actief bent is het interessant te weten wat de verschillen zijn tussen de ginne kant en

48

IN2 MAAS&WAAL

de overkant …. Volgens Hans is Maas en Waal vooral een agrarisch gebied terwijl met name Tiel meer industrie en logistiek heeft. De ligging van Maas en Waal in agrarisch gebied en bij het water, maakt dat de recreatiesector in dit gebied een hogere vlucht heeft genomen, De Gouden Ham is hier een mooi voorbeeld van. Een prachtige kans om onze regio op de kaart te zetten, al vindt hij de Maas en Waler nog veel te bescheiden. Er ligt en kan genoeg, maar we moeten er vooral zelf in geloven. Het is dan ook belangrijk dat we de krachten van het hele gebied bundelen en het als één geheel gaan zien, inclusief Wijchen en Druten. De inwoners doen dat zeker, maar met name de politiek heeft soms de neiging om naar één kant te kijken. Martin vervolgt met de vraag wat de uitdaging van Hans is bij Ondernemend Maas en Waal. Hans antwoordt: ‘Toen we ooit startten was het allemaal nieuw en makkelijk om leuke gastsprekers binnen te halen en veel ondernemers enthousiast te krijgen. Maar tijden zijn veranderd, als ondernemer kun je tegenwoordig bijna iedere avond naar een netwerkbijeenkomst. De kunst is om verschillende netwerkclubs met elkaar te verbinden zodat er grotere activiteiten met aansprekende gastsprekers georganiseerd kunnen worden. De verbinding zoeken, Ondernemend Maas en Waal op de kaart zetten, maar ook een beweging in gang zetten waarmee ondernemers meer rendement kunnen halen, dát is mijn uitdaging voor de komende tijd.’


Stellingen Oss of Tiel?

‘Oss. Ik heb vier kinderen die in Oss naar school zijn gegaan. Bovendien is mijn vrouw actief voor een balletschool in Heesch. Om deze redenen kies ik voor Oss.’

Vrijetijdssector of mkb?

(lachend) ‘MKB, hoewel men mij dat bij De Gouden Ham niet in dank zal afnemen. MKB omdat mkb óók toerisme is. Het is breder.’

De zomer of de winter?

‘De zomer omdat de dagen langer zijn en je gevoelsmatig meer kunt doen. Maar ook vanwege de zon en de mogelijkheid om lekker buiten met vrienden te kunnen eten, spreekt de zomer mij meer aan. Je ziet en ontmoet in de zomer meer mensen. In de winter trekt men zich toch eerder terug bij de open haard.’

Marketing via fysieke netwerken of via internet?

Martin Hommersom

‘Fysieke netwerken, heel duidelijk, hoewel je natuurlijk niet meer om internet heen kunt. Als je in grote aantallen goedkope printers wilt verkopen is internet prima, maar mijn hobby en manier van werken is het niet. Zaken doen is in tachtig procent van de gevallen een kwestie van gunnen en dan moet je mensen in de ogen kunnen kijken. Ik geloof echt in netwerken.’

Tegelijkertijd is Hans de voorzitter van Businessclub De Betuwe, het zakelijke netwerk van FC Lienden. “Wat zijn je plannen daar?” vraagt Martin. ‘Ik ben van origine voetballiefhebber. Ja, ik heb er gewoon de pest in als FC Lienden verliest. In de vorige periode is Businessclub De Betuwe helaas vooral een netwerkclub geworden waar werd geleurd met visitekaartjes. Zaken doen is natuurlijk altijd een doelstelling van een businessclub, maar het gaat ook om de manier waarop. Daardoor zijn er mensen afgehaakt die meer binding met het voetbal en FC Lienden hadden. Nu is de businessclub weer helemaal gelieerd aan FC Lienden. In het verlengde daarvan hebben we plannen om de bestuursruimte van de businessclub te verbouwen tot gezellige bruine kroeg met zicht op het terras en het hoofdveld. Ander goed nieuws is dat er is begonnen met de aanleg van nieuw kunstgras.’

ALH van Herwijnen & co accountants Stephensonstraat 19, 4004 JA Tiel Tel. 0344 - 62 12 22 www.van-herwijnen.nl

Meer informatie: onzekennismetuverbonden.nl

49


La Garde Coaching: Verantwoord kiezen voor jezelf

Mindfulness is het bewust en met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen. Voelt u zich overwerkt, vermoeid, somber, prikkelbaar, lusteloos en/of gespannen? Heeft u gebrek aan zelfvertrouwen, twijfelt u aan uw prestaties, heeft u moeite om beslissingen te nemen of ervaart u problemen in samenwerking? Kunt u geen nee zeggen of hebt u het gevoel niet verder te komen in uw carrière? Dan kan mindfulness een passende keuze zijn.

Ervaar het effect van mindfulness! Als je aandachtig aanwezig bent dan ben je jezelf bewust van wat zich in het hier en nu afspeelt. Daardoor word je minder meegesleept door stress, emoties en lastige gedachten. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mindfulness een positief effect heeft op onder andere stress-gerelateerde klachten, maar ook op de gezondheid en de kwaliteit van leven.

La Garde Coaching is er tevens voor coaching op het gebied van persoonlijke effectiviteit, burn-out, outplacement en voor wandel­coaching. Meer informatie vindt u op mijn website, maar u kunt vanzelfsprekend ook telefonisch contact opnemen. Elise Lagarde

Het Ambacht 4 Beneden-Leeuwen

In september en oktober starten de mindfulness­trainingen, die u kunnen helpen met het terugvinden van de balans in zowel uw privé- als werksituatie. Meldt u bijtijds aan, want de ruimte is beperkt!

De Ruyterstraat 65 6512 GB Nijmegen Tel. 06-34980200

coaching mindfulness

www.lagardecoaching.nl

Ideaal voor MKB en retail

kleine klus

snel geregeld

Brandmeldsystemen Telefooncentrales Datanetwerken (LED)verlichting Stopcontacten en schakelaars Camerasystemen Laadpalen Meterkasten Advies bij verbouwing en renovatie

Kijk op rtp.nl of bel 0487 585 100 Van Heemstraweg 47 • 6654 KD Afferden (Gld.)

50

IN2 MAAS&WAAL


Bedrijfsbezoek Aardbeienkwekerij Vermeulen Op dinsdag 2 mei jongstleden was de BCMW te gast bij Aardbeienkwekerij Vermeulen in Dreumel. Vanaf 20.00 uur vond daar een interessant programma plaats. Na een welkomstwoord van teler Willy Vermeulen volgde een rondgang door de kwekerij, waarbij Willy uitgebreid uitleg gaf over het telen van aardbeien en frambozen. Na de ontvangst met koffie ging het gezelschap van

de temperatuur in de kas wat lager dan die van

leden met Willy naar zijn aardbeienkas. Willy gaf aan

de aardbeien. Aardbeien zijn bij de consument

dat zijn in 1983 opgerichte fruitteeltbedrijf met 50

trouwens nog steeds populairder dan frambozen.

medewerkers gedurende negen maanden per jaar

Blijkbaar houdt de Nederlander toch iets meer van

produceert. De kas waarin dat gebeurt is volledig

de lichtzoete smaak van de aardbei dan van de wat

zelfvoorzienend in energie en warmteopslag en

volzuurdere smaak van de framboos.

het telen gebeurt volledig duurzaam. Volgens Willy

Na een laatste vragenronde togen de leden terug

AARDBEIENKWEKERIJ

moet dat ook wel, want als grootleverancier aan

naar de ontvangstruimte, waar Willy en zijn vrouw

VERMEULEN

Albert Heijn is hij gebonden aan een behoorlijk

de traditionele borrel verzorgden, met daarbij zelf

aantal kwaliteitscriteria.

gemaakte hapjes. Natuurlijk was er tijdens het bij-

INHOUD • BEDRIJFSBEZOEK

• PAUL SOETEKOUW • 24 PEOPLE • BUSINESSFLITSEN • BEDRIJFSBEZOEK DTRH

en napraten voldoende gelegenheid om Willy’s Kassen zijn tegenwoordig volgens Willy niet zomaar

vruchten te proeven. Rond 10.30 uur was opnieuw

meer een glazen huis. Verwarming en beluchting

een succesvolle avond ten einde en keerden de

geschiedt

de

leden druppelsgewijs huiswaarts. Opnieuw had de

bestuiving van aardbeien vindt plaats door bijen.

BCMW voor hen het nuttige met het aangename

De aardbeien bevinden zich op speciale teeltafels

verenigd.

volledig

geautomatiseerd

en

die zich op ooghoogte boven de grond bevinden en er zodoende voor zorgen dat de planten minder gevoelig zijn voor temperatuurwisselingen. Willy

VOLG ONS OP FACEBOOK

vertelt tevens dat er, zowel bij de afnemer als bij de consument een duidelijke voorkeur bestaat voor het Nederlandse product. Zodra de aardbeien

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer. Lid worden? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

rijp zijn verdwijnen de import-aardebeien uit de winkels en worden vervangen door aardbeien van eigen bodem. Na de interessante uitleg en een vragenronde verplaatste het gezelschap zich richting frambozen­ kas, waar Willy opnieuw het teelproces toelichtte. In tegenstelling tot bij de aardbeien wordt de bestuiving daar gedaan door hommels en ook is

AGENDA

De agenda voor het komende verenigingsjaar is in de maak. Nadere berichtgeving volgt. Houdt daarvoor ook de website van de BCMW in de gaten.

JULI 2017

51


Paul soetekouw en Annemarie Bouman

Paul Soetekouw Financieel Advies: het onmogelijke mogelijk maken Paul Soetekouw Financieel Advies uit Beneden-Leeuwen is al ruim 25 jaar dé hypotheekspecialist in de regio Maas en Waal. Met deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit garandeert het kantoor u een hoogwaardig en onafhankelijk hypotheekadvies en doet dat door een plezierige en persoonsgerichte benadering. Er zijn voor de klant én meerwaarde toevoegen, dát kenmerkt financieel adviseurs Paul Soetekouw en Annemarie Bouman. workaholic noemen, want ik ben voortdurend op

Annemarie er is zijn we ons backoffice-proces dan

zoek naar nieuwe uitdagingen en voel me het

ook steeds meer gaan automatiseren, zodat we er

sterkst als ik werk onder een bepaalde tijdsdruk.”

écht voor de klant kunnen zijn.”

ondernemingszin had hij niet van een vreemde.

VOOR JONG EN OUD EEN PASSEND ADVIES

DE KLANT GOED KENNEN

ONDERNEMEN IN HART EN NIEREN Paul begon in 1987, na een carrière bij de overheid, met een administratiekantoor. Zijn “Mijn vader was melkboer en op mijn 12 liep ik

Paul ging in 2012 de samenwerking aan met

De traditionele benadering bij het kopen van een

al achter de melkkar en deed vakantiewerk bij De

hypothecair planner Annemarie Bouman, die

huis is volgens Annemarie wat er mogelijk is en hoe

Breierij van de familie De Reuver. In 1972 had ik al

binnenkort tevens als financieel planner is

zwaar de maandlasten van de eigen woning zullen

mijn eerste klant in de avonduren. De keuze voor

gekwalificeerd. “Aan de ene kant is er natuurlijk

zijn. “Ik vind dat te beperkt, want het financieren

een zelfstandig bestaan lag dus wel voor de hand.”

de overweging van de opvolging, als ik straks stop.

van een huis houdt veel meer in; er moet een goed vbs@globalpaint.com

Op de tweede plaats wil ik echter voor jong en

financieel plan aan ten grondslag liggen en dat

e

MENSEN HELPEN

www.globalpaint.com

oud een vertrouwenspositie innemen; mensen

moet verband houden met alle gebeurtenissen

Paul heeft altijd een sterke motivatie gehad om

kopen immers steeds meer een huis op jongere

in een mensenleven. Een sterke klantfocus is dan

anderen te helpen om bedrijven op te zetten.

leeftijd. Daarnaast vind ik het bedienen van de

ook noodzakelijk om de mogelijkheden vast te

“Ik voel me het best in de rol van organisator en

klant aan de voorkant belangrijker dan wat er aan

kunnen stellen en daarbij is dat ook dé manier om

vind de sterkste uitdaging in de meest complexe

0487-501360 de achterkantTel.gebeurt. De focus moet dus steeds

een goede vertrouwensband tot stand te brengen.”

financiële dossiers. Je kunt me gerust een

meer komen te liggen op totaalbediening. Sinds

52

IN2 MAAS&WAAL

info@vamele.nl


SPECIALISTEN Paul en Annemarie willen goed zijn en blijven in wat ze doen. “Daarom is het van belang om ons bij onze specialisatie te houden en voor andere financiële zaken door te verwijzen. Je moet niet in alles willen adviseren, want daarvoor is het

DE TAM TAM

57

leven te complex. Door ons te richten op particulier hypothecair advies blijven we sterk in onze dienstverlening en de realisering van een resultaat waar de klant tevreden mee is.” DE BESTE OPLOSSING ZOEKEN Annemarie voegt aan Paul’s relaas toe dat klanten graag bij het kantoor blijven komen. “Dat komt omdat Paul er altijd de uitdaging in ziet om het onmogelijke mogelijk te maken. Er is hier dan ook altijd een zoektocht gaande naar de beste oplossing. Dóen en niet alleen beloven is zijn tweede natuur en zijn enthousiasme en gedrevenheid slaat dan ook op mij over. We streven er dan ook altijd naar om de aankoop van een woning zo eenvoudig mogelijk te maken en verzorgen

Raymond Olderaan

het traject daarbij van A tot Z.” Paul knikt. “Laagdrempeligheid is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid; je hebt bij ons snel een afspraak en we hebben zeker geen nine-to-five-mentaliteit. Integendeel, ook in het weekend of in de avonduren zijn we bereikbaar.” ADVISEREN, MAAR ÓÓK COMMUNICEREN Klanten hechten volgens Paul en Annemarie ook grote waarde aan de heldere en

Naam BCMW-lid: Hans van Leeuwen Bedrijf: De Leeuwense Arend B.V.

informele wijze van communiceren en aan het feit dat beiden de klant ook met andere gedachten willen voeden. “We proberen onze klanten écht te interesseren voor de financiële kant van het kopen van een woning, want dat verbreedt hun visie en zorgt voor reële verwachtingen. Vaak is er bij het kopen van een woning immers veel meer mogelijk dan dat wordt gedacht. Het delen van kennis kan daarom leiden tot een bewustere keuze en straks meer plezier van je eigen woning!

• Wat is jouw inbreng bij de BCMW? Dat ik als lid mee aantoon dat een businessclub belangrijk is voor de regio • Wat was je eerste bijbaantje? Stage bij V&D • Wat was het grootste geluk uit je carrière? Dat we altijd omzetgroei en goed rendement hebben kunnen realiseren • Welk boek heb je als laatste gelezen? De Gouden Rugzak, van Marijke Kuijpers, Raimund Kamp en Ad Kil • Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? Zou het niet meer weten, geef niet veel om films • Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Naast Willem Alexander. Dat lijkt me een aardige man

PAUL SOETEKOUW FINANCIEEL ADVIES Zandstraat 159, 6658CS Beneden-Leeuwen Tel. 0487-597172 / 06-53236123

en hij doet veel voor het bedrijfsleven • Wat weet men niet van jou? Dat ik ook heel rustig met maquettebouw bezig kan zijn

www.psfa.nl Paul Soetekouw Financieel Advies is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Hypothecaire Planners (NVHP) en gecertificeerd als Erkend Financieel Adviseur.

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS

JULI 2017

53


24People: Voor personeel met úw DNA! 24People uit Druten is dé dienstverlener op het gebied van Werving & Selectie, payrolling en tijdelijke medewerkers voor de branches automotive, bouw, industrie, horeca en techniek. Heeft u een vacature, gaat u groeien met uw bedrijf of voorziet u een capaciteitsprobleem? Dan is 24People een sterke en betrouwbare partner. Regiodirecteur Monica Praat vertelt waarom de keus voor haar bedrijf een goede keus is.

HELDERE VISIE Monica Praat is van zichzelf uit nieuwsgierig en leergierig, maar ook ondernemend, betrokken en eigenzinnig. “Met eigenzinnig bedoel ik dat ik er duidelijk in ben dat ik bijvoorbeeld niet meedoe aan bepaalde opvattingen in onze branche met betrekking tot koude acquisitie en mailingen om

klanten weten dat ze met een vakkundig persoon

op een ‘down-to-earth’-manier en met een

te maken hebben. Een ‘adviseur’ die een goed

hands-on-mentaliteit bewijzen waar we goed in

netwerk heeft en ingangen bij instanties waar

zijn. Daarbij realiseren wij ons voortdurend dat

ze zelf de weg niet goed kennen of vastlopen.

elk bedrijf uniek is. Klanten, product of diensten,

Iemand die doortastend is en als ze een antwoord

cultuur en visie, dromen en mogelijkheden. Zodra

niet weet net zolang gaat zoeken totdat ze het

wij daar, bij de klant op kantoor en de werkvloer, van

gevonden heeft.”

geproefd hebben, zodra we de profielschets hebben

omzet te genereren. Ik hou zelf niet van telefoontjes

RESULTATEN ZONDER ZORG

en mailtjes waar ik niet om heb gevraagd dus

Monica wil met 24People ondernemers ontzorgen

waarom zou ik mijn potentiële klanten daarmee

in hun vraag naar gekwalificeerd en betrokken

lastig vallen? Ik geloof in het opbouwen van

personeel. “Daarbij vind ik een proactieve én

serieuze en lange-termijnrelaties waarbij mijn

creatieve benadering van groot belang. Wij willen

54

IN2 MAAS&WAAL

gemaakt en/ of de functiebeschrijving ontvangen hebben en zodra we zicht hebben op alle harde en softe functie-eisen, starten we met een nauwgezet wervings- en selectieproces. We werken nauwgezet, gedisciplineerd en nauwkeurig en daarbij luisteren, communiceren en informeren we tot in detail


"IK GELOOF IN HET OPBOUWEN VAN SERIEUZE EN LANGETERMIJNRELATIES WAARBIJ MIJN KLANTEN WETEN DAT ZE MET EEN VAKKUNDIG PERSOON TE MAKEN HEBBEN."

en in het bezit van het SNA-keurmerk. Zij werken

bijdrage leveren vinden we bij 24People dan ook

efficiënt en snel, met volledig gedigitaliseerde

belangrijk. Naast alle drukke werkzaamheden

processen. Daardoor zorgen zij voor een correcte

ben ik ook secretaris bij het Oranje Comité in

toepassing van de inlenersbeloning, volgen waar

Alphen. Niet omdat ik overdreven koningsgezind

nodig uw CAO en bieden u contracten waarmee

ben maar wel omdat ik het belangrijk vind dat er

uw flexibiliteit maximaal is.’’

op zulke hoogtijdagen in Alphen waar ik woon,

zelf de juiste kandidaat vindt, is dat uiteraard

PAYROLLING

voor de eigen bewoners leuke activiteiten zijn

jammer maar voor ons ook direct een les: wat

Voor het waarborgen van flexibliteit biedt

doen we de volgende keer anders? Wij gaan altijd

24People Payroll. Monica legt uit hoe dat werkt.

en graag de uitdaging aan de juiste kandidaat

“Een ondernemer heeft zelf een medewerker

eerder te vinden en een die aansluit op de lange-

gevonden, die hij tewerk stelt, motiveert, coacht

termijnwensen van onze opdrachtgevers.”

en opleidt. Daardoor hebben zij het DNA van

DESKUNDIG IN ZOEKEN EN VINDEN 24People werkt met mensen met een specifieke branchedeskundigheid. Risico’s voor de klant sluiten zij uit. Monica: “De klant verstrekt ons de opdracht, wij accepteren die op basis van no-cure-no-pay. Wanneer onze opdrachtgever

het bedrijf. Bij payrolling komt de medewerker

waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in contact komen. Sinds kort ben ik eveneens betrokken bij de profilering van het Land van Maas en Waal waar wij ons project ‘Open Maas & Waal’ in de komende maanden verder vorm zullen gaan geven. Waarom ben ik als rasechte Amsterdamse (en hartstochtelijke Ajacied) bij zulke activiteiten

TIJDELIJKE MEDEWERKERS

echter niet in dienst bij de ondernemer, maar

24People biedt tevens de mogelijkheid om

bij de payroll-organisatie. De ondernemer leent

medewerkers in te huren en snel te reageren

de medewerker in. Dat betekent dat er een hoop

op onderbezetting bij ziekte, tijdelijke projecten,

verplichtingen wegvallen en terechtkomen bij

seizoensgebonden drukte of veranderingen in

de payroll-organisatie. Dat scheelt werk, tijd,

de markt. Monica: “Juist dan is het belangrijk dat

verantwoording en risico! De opdrachtgever

een tijdelijke medewerker daadwerkelijk waarde

betaalt alléén de gewerkte uren. Wij hanteren een

toevoegt. Hij of zij moet dan ook beschikken over

all-in tarief: loon, vakantiegeld, vakantiedagen,

een aanpakkersmentaliteit met voldoende kennis

sociale lasten werkgever en doorbetaling bij ziekte.

en ervaring om de kwaliteit van uw processen te

De opdrachtgever ontvangt periodiek een factuur

waarborgen en direct productief te zijn. Snelheid en

met daarin het overeengekomen uurtarief x de

zorgvuldigheid zijn in dat geval cruciaal om te

gewerkte uren. En, na 5,5 jaar flexcontracten houdt

komen tot de beste match. Omdat tijdelijk werk

het tegenwoordig niet meer op. 24People biedt

vaak de opmaat is tot een vaste aanstelling

tegenwoordig namelijk de mogelijkheid van een

zoeken we ook in dit geval gewoon naar de

vaste aanstelling via een van onze back-offices. De

medewerker met uw bedrijfs-DNA.”

ondernemer is dan werkelijk totaal ontzorgd.

Om de juiste aansluiting van personeel bij de

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tel. 0487-745095 / 06-39823805

opdrachtgever te kunnen garanderen heeft

Monica is een sterke aanhanger van de social

www.24people.nl

24People zijn backoffice ondergebracht bij twee

return-gedachte. “Ik geloof sterk in ‘wie goed

gespecialiseerde organisaties. Monica: “Beiden

doet, goed ontmoet’ en tot nu toe is dat ook

zijn NBBU-lid, gecertificeerd volgens NEN 4400-1

echt altijd zo geweest. Een maatschappelijke

betrokken? Omdat het hier prachtig is en omdat er zó ongelooflijk veel bedrijfsactiviteit is dat het tijd wordt uit onze schulp te kruipen, ons als eenheid te presenteren en te laten zien dat je hier goed kunt leren, werken, wonen en recreëren. Het wordt tijd dat ‘we’ trots worden op wat we hier hebben!

24PEOPLE MAAS & WAAL Van Heemstraweg 123, 6651KH, Druten

JULI 2017

55


dan ook erg gevarieerd. De tentoonstelling laat duidelijk zien dat vilten objecten in de natuur een grote meerwaarde kunnen hebben. Een kijkje gaan nemen op deze bijzondere expositie kan de hele zomer.

COACHING EN MINDFULNESS ALS MIDDEL OM ZIEKTEVERZUIM TE VOORKOMEN

Het is inmiddels al vier jaar geleden dat La Garde coaching de eerste coachclienten ontving, maar pas sinds 2017 richt het bedrijf zich volledig op coaching van vrouwen en mindfulness. La Garde Coaching is nu bezig om ook de zichtbaarheid binnen Maas en Waal te vergroten. Elise Lagarde werkt al sinds 2007 als coach. Haar missie is om de komende jaren haar werk ook binnen Maas en Waal uit te breiden. Coaching kan erg interessant zijn voor werkgevers. Coaching helpt om verzuim te voorkomen en de balans te herstellen. Mindfulness kan helpen om vervolgens de balans te behouden. Preventief inzetten van coaching helpt om medewerkers vitaal en betrokken te houden bij hun werk. U kunt altijd contact opnemen om eens vrij­ blijvend kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.

Tentoonstelling BuitenGewoonVilt De Tuinen van Appeltern, Walstraat 2a Appeltern | De tuinen zijn dagelijks te bezichtigen van 10 – 18 uur

LELIEPARK FASE 2: BUITENGEWOON MOOI WONEN

Prachtig gelegen aan de Seringenstraat/ Pinksterbloemstraat in Beneden-Leeuwen ontwikkelt Van den Bosch Vastgoed de 2e fase van Leliepark. Dit project bestaat uit 15 hoeken rijwoningen centraal gelegen in BenedenLeeuwen, met alle voorzieningen binnen handbereik. Meer informatie? www.leliepark.nl

BUSINESSMEDIA4ALL REALISEERT MOOIE COMMUNICATIEOPDRACHTEN

Uitgeverij Businessmedia4all blijft haar klanten informeren, inspireren en triggeren. Het eerste half jaar 2017 zijn weer een aantal mooie opdrachten gerealiseerd:

FEESTELIJKE OPENING EXPOSITIE BUITENGEWOONVILT

In De Tuinen van Appeltern is de expositie BuitenGewoonVilt geopend. 27 kunstwerken zijn in een buitententoonstelling bij elkaar gebracht, die toont dat de beeldende en technische kwaliteiten van vilt veel groter zijn dan menigeen denkt. De kunstwerken zijn

56

IN2 MAAS&WAAL

Website La Garde coaching La Garde Coaching is zich vooral gaan richten op mindfulness en coaching. De bestaande communicatie-uitingen dienden daarop te worden aangepast en uiteraard moeten dan ook de klanten worden geï informeerd. Tevens wil La Garde Coaching in de regio meer bekendheid krijgen. Een communicatieplan 2017 is opgesteld. Gerealiseerd is een nieuwe corporate identity, een website, een

facebookpagina en een informatieve campagne richting zowel de zakelijke markt als de particuliere markt. Hierbij is gebruik gemaakt van printmedia, social media en SEO. De tone of voice is helder, eenduidig en afgestemd op de diverse doelgroepen. Website Capa Pallets Capa Pallets is verhuisd. In samenwerking met zusterbedrijf Printrendement is een nieuwe look & feel ontwikkeld voor handelsdrukwerk en een website gerealiseerd. Het grote scala aan producten wordt de klant helder aangeboden met een frisse informatieve uitstraling. Internationale webshop Reparts Reparts is een nieuw bedrijf opgezet door de eigenaren van Rescope en leverancier van fijnmechanische onderdelen voor Endoscopen. Reparts werkt internationaal. Er is een corporate identity ontwikkeld en een Engelstalige webshop gebouwd. Businessmedia4all was verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Vormgeving, bouw, teksten, betaal – en verzendmodules en vindbaarheid zijn verzorgd. De webshop is gelanceerd. De introductie richting bestaande en nieuwe klanten verloopt fasegewijs.


WERK MEE AAN HET TUINENFESTIVAL 2018

Het Tuinenfestival van Appeltern daagt ontwerpers, kunstenaars en creatievelingen uit om deel te nemen aan de editie 2018. Daarvoor moeten kandidaten deelnemen aan een workshop van twee dagen, waarin gewerkt zal worden aan de uitwerking van een idee dat men zelf aandraagt. Onder leiding van Michel Lafaille en Jolanda Vreeken zal op maandag 3 en 10 juli 2017 óf op dinsdag 1 en 8 augustus 2017 samengewerkt worden in kleine groepen. Ben je geïnteresseerd, stuur dan een bericht aan secretariaat@appeltern.nl waarna je een bevestiging van deelname krijgt toegestuurd. De kosten bedragen 50 euro (exclusief BTW) voor beide dagen, inclusief lunch. Deelnemers die uit deze workshop doorgaan, nemen in september 2017 deel aan de definitieve selectiedag.

POSTADRES BCMW GEWIJZIGD

Met ingang van 1 juli is de postbus van de BCMW komen te vervallen. Het nieuwe postadres is met ingang van die datum: Business Club Maas & Waal, Van Heemstraweg 53, 651 KH Druten.

ALH VAN HERWIJNEN & CO: WAARDECREATIE, WAAROM ZOU U?

meer weten, neem dan contact op met Gerard Janssen (06-511 40 234).

BEELDMERK OMW GEREED, NU TIJD VOOR ACTIE!

In dit boek staat beschreven hoe via ingrepen in de rivieren en hun dijken, het aanleggen van wegen en een brug en het verbeteren en

Op 22 mei jl. werd In Restaurant Hoogeerd in Niftrik het nieuwe beeldmerk van Maas en Waal gepresenteerd. Daarmee is de aftrap voor de zakelijke regiopromotie gedaan. Nu moeten ondernemers zelf tot actie komen. Streekcoördinator Caroline Verhees komt daarover graag toelichting geven en vragen beantwoorden. Sluit je aan bij een werkgroep Alleen SAMEN kunnen we onze regio bekender maken en zorgen dat meer mensen in en buiten Maas en Waal genieten van wat Maas en Waal te bieden heeft. Dus sluit je aan! De projecten vind je op www.ondernemend­maasenwaal.nl/ projecten/. Zit er een voor jouw bedrijf interessant idee bij, waar je graag je medewerking aan wilt verlenen? Of heb je een ander idee waar voor je samenwerking zoekt? Meld je dan aan: streekcoordinator@ondernemendmaasenwaal.nl

Tel. 06-29086839

Iedere ondernemer bereikt een moment waarop hij of zij zich afvraagt hoe het verder moet. Op eigen kracht verder, fuseren, iets overnemen of overdragen. Daarom is het belangrijk te weten wat u te bieden heeft. Wij helpen u om inzicht te verkrijgen in de kasstromen van uw onderneming en de sterke kanten van uw bedrijfsvoering en staan u bij in het maken van strategische keuzes. Daardoor kunt u waarde toevoegen aan uw onderneming. Het gaat dan niet uitsluitend om winstgevendheid op de korte, maar zeker ook op de langere termijn.

Printrendement uit Beuningen, zusterbedrijf van Businessmedia4all, realiseert drukwerk in allerlei soorten en maten. Dit jaar waren daar tevens een aantal mooie opdrachten bij voor lokale en regionale boeken en periodieken:

Wij ondersteunen u bij iedere stap die leidt tot succesvolle ontwikkeling van uw onderneming. Bent u al bezig met de volgende stap? Regisseer met ons uw eigen toekomst. Wilt u

Grote Werken, auteur Peter Deurloo Gebonden boek 300 pagina’s rijk geïllustreerd Tel. 0487-501360 info@vamele.nl / opdrachtgever: Landinrichtingscommissie Land van Maas & Waal.

Land van cultuur PRINTRENDEMENT REALISEERT LOKAAL/REGIONALE BOEKEN EN PERIODIEKEN

herverdelen van het land die situatie ten goede veranderde. Hoe via Grote Werken het Land van Maas en Waal tot welvaart kwam. Te bestellen via www.printrendement.nl Kosten: € 14,95 + € 4,95 verzendkosten De Nije Weg, auteur Peter Deurloo Gebonden boek 224 pagina’s rijk geïllustreerd / opdrachtgever: Stichting ter bevordering van het Historisch Besef Gemeente Beuningen In De Nije Weg vertellen mensen uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen hun levensverhaal in de jaren dertig, veertig en vijftig van de twintigste eeuw. In dit tweede deel van de Nije Weg komt de rauwe buitenwereld binnen in de beschermde dorpen. De crisis en de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië. Maar ook de opmars van de tractor en de opkomst van de eerste supermarkten. En natuurlijk de aanleg van de Nije Weg zelf, ten dienste van het toenemende autoverkeer. Te verkrijgen bij Wito / Bruna Beuningen Kosten: € 23,95 Tweestromenland, vbs@globalpaint.comMaas en Waals tijdschrift www.globalpaint.com voor Streekgeschiedenis Brochure 32 pagina’s / opdrachtgever: Historische Vereniging Tweestromenland. Lidmaatschap en verdere informatie kunt u aanvragen via de website: www.tweestromenland.com

JULI 2017

57


Bedrijfsbezoek ‘Down the Rabbit Hole’ Op dinsdag 20 juni jl. kwamen de leden wat

Duidelijk zichtbaar was dat het festival, ook

hekken te sluiten. Er was nog meer dan voldoende

vroeger bij elkaar dan gewoonlijk. Rond 19.00 uur

qua organisatie en bouw, groeiende is. Speciale

tijd om van een heerlijk zwoele avond te genieten.

werden zij ontvangen in Paviljoen Het Buitenhuis

bars, tipi’s en zelfs een kerk zijn dit jaar op het

aan De Groene Heuvels in Beuningen, van waaruit

terrein te vinden en dragen bij aan de bijzondere

een rondleiding plaatsvond over het festivalterrein

sfeer die, volgens Rick en Marcel, de helft van de

van festival Down the Rabbit Hole, kortweg DTRH.

aantrekkingskracht van DTRH uitmaakt. Dat in tegenstelling tot andere festivals, waar de line-up

Bij een kop koffie kregen de leden een inleidend

van artiesten grotendeels leidend is.

praatje van Mojo-medewerkers Rick en Marcel, over het wel en wee van het driedaagse festival,

DTRH wil doorgroeien naar een bezoekersaantal van

dat dit jaar voor de vierde keer plaatsvond en

45.000 en trekt daarvoor alles uit de kast. Het weer

rond de 26.000 bezoekers trok. Na volop in de

was vorig jaar spelbreker, maar ook toen was de sfeer

gelegenheid te zijn gesteld om vragen op het

uitstekend. Dit jaar was het een perfect weekend

tweetal af te vuren, vertrokken de leden te voet

voor een festival; na een periode van zeer warm weer

naar het festivalterrein dat op een steenworp

bood het weekend een aangename 22 graden.

afstand van Het Buitenhuis ligt. Na de rondgang keerden de leden van de Rick en Marcel vertelden dat DTRH tot stand komt

BCMW terug naar het Buitenhuis, waar eigenaar

met behulp van 3500 vrijwilligers. De leden kregen

Paul van Raamsdonk de gebruikelijke borrel

de gelegenheid om een kijkje in de festivaltenten

verzorgde. Rond half tien keerde het gezelschap

te nemen, waarbij Rick hen uitgebreid voorlichtte

druppelsgewijs huiswaarts, om de medewerkers

over de onderkomens, het geluid en het licht.

van DTRH in de gelegenheid te stellen om tijdig de

58

IN2 MAAS&WAAL


MENS & BEDRIJF: FAMILYBUSINESS

‘WIJ VERSTERKEN ELKAAR’ Midden in de fruit-regio de Betuwe, bevindt zich ‘Fruitstation van Arkel’. IN2 Maas & Waal sprak met Marius van Arkel, die samen met zijn zussen Janny en Marina, het hart van het bedrijf vormt.

-

Marius en Wilco

All in the family Bijna 70 % van alle Gelderse bedrijven (met meer dan één

‘Onze ouders begonnen hun bedrijf met 5 ha grond. Dat

‘Elke week eten we met zijn drieën bij mijn moeder. Dan

was in 1965, het jaar dat zij trouwden’, vertelt Marius. ‘Door

bespreken we de gang van zaken. En verder hebben we

de jaren groeide het naar zo’n 20 ha’. Toen duidelijk werd

natuurlijk continu contact over alles. Als we voor de

dat de drie kinderen in het bedrijf wilden werken, nam

gezelligheid bij elkaar zijn, houden we de afspraak van

vader een beslissing: Hij zette in op flinke groei en breidde

mijn vader in ere: je mag over het werk praten maar alleen

uit tot 60 hectare.

over positieve dingen’.

Inmiddels is Fruitstation van Arkel overgenomen door

‘BAAN-HOPPEN KENNEN WE NIET’

werkzame persoon) is een familiebedrijf. In de agrarische

Janny, Marius en Marina. ‘We hebben er samen de schouders onder gezet. Met elkaar hebben we het bedrijf

sector is dit percentage nog veel

uitgebouwd tot 100 ha appels en peren’.

Een familiebedrijf onderscheidt zich volgens Marius door de focus op continuïteit: ‘Het moet de toets van de tijd

hoger: Meer dan 90% werkt

‘WE DOEN HET SAMEN’

met familie.

kunnen doorstaan’. Medewerkers zijn erg betrokken. ‘Het is ook hun bedrijf’, gaat Marius verder. ‘We zien de betrokkenheid terug in laag ziekteverzuim, hard werken en

De familie van Arkel heeft de taken verdeeld en het bedrijf

weinig verloop’.

opgesplitst: Marius is verantwoordelijk voor de boomgaard en zorgt voor de continue aanvoer van fruit van de beste

‘We willen de mensen ook een vak leren. Ik heb vakmannen

kwaliteit. Janny geeft leiding aan het appel-sorteerbedrijf

en -vrouwen nodig, die allround zijn. Zo doen onze

en Marina is verantwoordelijk voor het sorteren van de

vrachtwagenchauffeurs ook de kwaliteitscontrole, weten de

peren. ‘Boekhoudkundig zijn het aparte bedrijven, maar

jongens van de boomgaard alles van insecten en heeft de

gevoelsmatig doen we het samen. We versterken elkaar’,

sorteerchef kennis over klanten en kwaliteit. Daardoor werken

zegt Marius.

we met een klein team met korte lijnen en directe relaties.’ TEKST: CAROLIEN GUELEN FOTOGRAFIE: FRUITSTATION VAN ARKEL

JULI 2017

59


SOFTSTAR ADVISEERT

HIJMANS RIOOLTECHNIEK Telecomwet 2017: Wat betekent dit voor jou?

Smartphones, tablets en laptops hebben ons leven op allerlei gebieden verrijkt. Dankzij deze devices zijn we voor iedereen bereikbaar, kunnen we altijd en overal mobiel werken en als gevolg daarvan beter onze eigen tijd indelen. Per 1 mei 2017 zijn telecomproviders verplicht iedere aangevraagde lening boven de € 250,00 te controleren, waarna de telecomprovider zelf bepaalt of de lening wel of niet verstrekt wordt. Ook stelt de nieuwe regelgeving dat telecomproviders de consument duidelijk moeten informeren over de mogelijke gevolgen van een BKR registratie. Bij 91% van de mensen is er gelukkig sprake van een positieve BKR registratie. De telecomwet is speciaal in het leven geroepen om de overige 9% te beschermen tegen het aangaan van leningen welke ze in principe niet kunnen betalen.

• 24-uurs ontstoppingsdienst • aanleg riolering • rioolcamerainspectie • stankdetectie • leidingdetectie

Steiger 25 6581 KZ Malden Tel: 024-3582865

www.hijmansriooltechniek.nl

Theo Kampschöer - Aspert 12 6631 KS Horssen (Gld) KWEBBELTAFELS VOOR BINNEN / BUITEN BANKEN MET EN ZONDER RUGLEUNING LOUNGEBANKEN LOVESEATS HOCKERS STATAFELS BARKRUKKEN MOBIELE BAR

& STATAFELS

ZIT / RUGKUSSENS

Zit u niet te wachten op een BKR registratie en wilt u veel geld besparen? Dan raden we u aan om ook eens te kijken naar een refurbished iPhone. Zo’n toestel is uitstekend te combineren met een goedkoop sim-only abonnement. Deze toestellen zijn op meer dan 50 punten door robots gecontroleerd en goedgekeurd. Daarnaast wordt het toestel geleverd met standaard 24 maanden garantie! Wilt u meer informatie over refurbished Apple telefoons? Hebt u andere vragen over de Telecomwet? Of bent u toe aan een nieuw telefoonabonnement? Neem dan contact met ons op!

024 388 11 88 info@softstar.nl Zwerfkei 1 6581 HN Malden

www.softstar.nl 60

IN2 MAAS&WAAL

EN NOG VEEL

TE KOOP: STOERE houten LOUNGEBANKEN MEER.......... INFO@KWEBBELTAFELS.NL

WWW.KWEBBELTAFELS.NL afleveren. ELS.NL

06 – 23 809 805

GEZOCHT

AL CIA

SO

ND NEME G R E D ON STANDI ZELF

ACCOUNTMANAGER (32 UUR)

HUM

OR

COM M CRE ERCIEEL ATIE F

WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL/VACATURES

BUSINESS Media....4all

Wij zijn op zoek naar een gedreven accountmanager, die er voor zorg draagt, dat het huidige portfolio van uitgeefproducten en communicatiediensten een gezonde rendementsbijdrage heeft op zowel korte-,midden als lange termijn. Arbeidsvoorwaarden: Goed basis salaris en provisie | leaseauto Voor meer informatie www.businessmedia4all.nl/vacatures of bel 06 42354306


MENS & BEDRIJF: ZAKENLUNCH

GYMLESSEN MET STROMENDE RIVIEREN EN BEWEGENDE VLOEREN Snoezelen; het is een term die in de gezondheidszorg veel gebruikt wordt, maar daarbuiten niet zo bekend is. Bij Anita Cuppers-Nendels uit Kerkdriel staat het woord in elk geval in haar vocabulaire. Nenko BV in Zaltbommel, dat ze samen met haar echtgenoot runt, is er namelijk groot mee geworden. Al meer dan dertig jaar ontwerpt en realiseert het familiebedrijf Snoezel-, Beleving- en Time-outruimtes en levert bovendien een breed pakket aan materialen, in binnen- en buitenland. De laatste jaren boren de ondernemers bovendien nieuwe markten aan. Tijd voor een goed gesprek op het terras van De Verdraagzaamheid aan de Waalkade in Zaltbommel.

Het woord Snoezelen® is een combinatie van snuffelen en doezelen. “Mensen met een beperking krijgen gedurende de dag veel prikkels binnen”, legt Cuppers uit, terwijl ze een hap van haar salade neemt. “Dan is het prettig als zo iemand in een rustige en veilige omgeving kan ontspannen. Daar zijn Snoezelruimtes voor, met een fijn muziekje op de achtergrond, een heerlijke aroma en een lekkere stoel of waterbed.” Maar in Snoezelruimtes kan, naast doezelen, ook een probleem aangepakt worden. FAMILIEBEDRIJF Nenko is een echt familiebedrijf. Cuppers’ ouders startten hun onderneming in 1987. “Daarvoor werkte mijn vader in loondienst bij een bedrijf dat meubels en materialen aan scholen leverde. Daar kregen ze steeds vaker specifieke aanvragen uit de gehandicaptenbranche binnen. Mensen met een beperking hebben nou eenmaal meer aan bijvoorbeeld grotere of zachtere materialen.” Binnen het bedrijf werd een speciale divisie opgericht. Cuppers’ vader was samen met een collega verantwoordelijk voor die bedrijfstak. Hij kreeg zodoende contact met het Engelse

Anita Cuppers-Nendels

Rompa, dat al langer materialen en Snoezelruimtes voor

technieken van tegenwoordig kun je zoveel doen. We

mensen met een beperking leverde. “Die divisie is op een

kunnen voor een complete interactieve beleving in een

gegeven moment afgestoten”, zegt Cuppers. “Mijn ouders

ruimte zorgen. Je kunt je er bijvoorbeeld in een bos wanen,

besloten, in samenwerking met Rompa, verder te gaan in

of aan zee.”

de branche.”

INTERACTIEF

ONTWIKKELING

Nenko breidt haar doelgroep uit. “Want naast mensen

Die samenwerking met Rompa is er nu nog steeds. Maar

met een beperking, kunnen veel meer groepen baat

sinds Cuppers en haar echtgenoot het familiebedrijf in

hebben bij zo’n interactieve beleving”, zegt Cuppers. “Denk

2012 van haar ouders overnamen, ligt de nadruk steeds

bijvoorbeeld aan sportende kinderen. Een gymles in een

meer op ontwikkeling. “Voor het eerst brengen we nu

sporthal maak je veel aantrekkelijker als je op de vloer

zelfs een eigen catalogus uit van 180 pagina’s”, zegt

een stromende rivier projecteert, waar kinderen overheen

Cuppers trots. “Waar we in het verleden vaak pasklare

kunnen springen. Of als verschillende vlakken in de vloer

materialen leverden, gaan we tegenwoordig steeds vaker

lijken te bewegen.” Ook voor ouderen zijn er tal van nuttige

voor maatwerk. Bovendien gaan we met onze tijd mee

mogelijkheden.

en richten we ons nu ook op beleving. Met alle nieuwe

JULI 2017

61


HOEVEEL OMZET WILT U ER DIT JAAR BIJ? Kies één van onze nieuwe Business lidmaatschappen en ontmoet zomaar uw nieuwe beste klant!

Vanaf € 750,per jaar

BURGGOLF FACTS: Hoeveel Business wilt u erbij? - Toegang tot het grootste Business netwerk van Nederland - Tijdens een ronde golf van 4 uur maakt u een blijvende indruk Houdt u van flexibel ondernemen? - BurgGolf Business lidmaatschappen kennen geen opzegtermijnen - Stel uw greenfee pakket naar eigen wens samen Een kantoor door heel Nederland? - 6 Inspirerende locaties voor uw relatiebeheer - Meeting faciliteiten onmiddellijk tot uw beschikking Is bij u Business ook fun? - Onbezorgd golfen op 6 kwaliteitsbanen in Nederland - Ontwerper van inspirerende en impactvolle events

3 1 6

2 5 4

www.burggolf.nl

1

De Purmer

2

De Haverleij

3

Sint Nyk

4

Gendersteyn

5

De Berendonck

6

Westerpark

Wij komen bij u langs om de mogelijkheden te bespreken! Geert Frommé - g.fromme@burggolf.nl 622 graag IN2 MAAS&WAAL


MENS & BEDRIJF: HOE BLIJF JE SCHERP

GLAS VULLEN DOOR TE SPORTEN EN WEG TE STREPEN Hoe blijf je scherp? Het is een vraag die geregeld aan Elise Lagarde (55) van La Garde Coaching in Beneden-Leeuwen gesteld wordt. Middels gesprekken of trainingen komen de meeste vraagstellers zelf met het antwoord. “Dat is voor iedereen anders”, zegt Lagarde. Als haarzelf de vraag gesteld wordt, geeft ze daarom een heel persoonlijk antwoord.

“Scherp blijven, in je werk en in je privéleven, doe je door de balans te zoeken tussen wat je energie geeft en kost. Ik heb inmiddels een heel pakket aan levenservaring en weet daarom wel hoe ik mijn glas weer kan vullen als het halfleeg dreigt te raken.” Sporten, afspraken wegstrepen in haar agenda en tijd voor zichzelf nemen zijn daar voorbeelden van. Lagarde weet hoe het voelt als de bodem van haar glas in zicht komt. Ruim twaalf jaar lang werkte ze als hrmadviseur aan de Radboud Universiteit. “Ik heb daar een paar jaar geleden zelf ontslag genomen. Dat was een grote beslissing. Ik had er een fantastische werkgever, een goed contract en een fijn salaris, maar het werk gaf me niet langer energie. Ik voelde me onvoldoende uitgedaagd en werd er ziek van. Niet een burn-out had ik, maar een bore-out.” Na een tijdje wikken en wegen besloot Lagarde drastisch het roer om te gooien. Ze nam ontslag en startte haar eigen coachingsbedrijf. Grenzen stellen is nu haar manier om grote stress te voorkomen. Elise Lagarde

“Ik kan gelukkig goed ‘nee’ zeggen. Dat is ook wel nodig als je een eigen bedrijf runt. Ik werk vier dagen in de week en

een goed idee, maar rustig aan doen is soms nodig. Als ik

heb de discipline om me strikt aan werktijden te houden.

minder zin heb om te fietsen, doe ik een rondje van vijftig

Toen ik vier jaar geleden begon, had ik wel wat moeite om

kilometer in plaats van honderd. Of ik wandel een stuk

de week niet vol te plannen met werkafspraken. Op een

langs het water. Dat is altijd lekker.”

gegeven moment werkte ik meer dan vijf dagen. Ik heb toen goed nagedacht over wat ik wilde en keuzes gemaakt.”

Minfulness is ook een goede manier om de balans te behouden. Vanaf september start Lagarde met mindfulness­

“IK KAN GELUKKIG GOED ‘NEE’ ZEGGEN.

Ondanks dat Lagarde mensen bijstaat wanneer spanningen

trainingen in haar praktijk aan huis. “Bovendien pak ik, als

te hoog oplopen, kent ze zelf ook haar stressmomenten.

de druk te hoog wordt, mijn agenda erbij om dingen die

“Sporten is voor mij een heerlijke manier om te ontladen.”

niet echt moeten weg te strepen. Ja, zelfs leuke afspraken.

Lagarde stapt regelmatig op haar racefiets en legt dan

Die tijd voor mezelf heb ik af en toe echt nodig om op te

behoorlijke afstanden af. “Maar je moet wel je grenzen

laden. Zo blijf ik scherp.”

stellen. Zodra het als ‘moeten’ gaat voelen, neem ik een stapje terug. Stoppen met sporten is volgens mij nooit

JULI 2017

63


Jack Muller BV: Werk mee

aan een uitdagende toekomst!

Het team van Jack Muller

VOLOP WERK- EN GROEIKANSEN BIJ DE ONDERNEMER VAN HET JAAR WIJCHEN 2017

Jack Muller BV, gevestigd te Beuningen, met kantoren, magazijn en Staal Service Center in Wijchen, is een internationaal opererende handelsonderneming in organisch beklede metalen en gespecialiseerd in de productie van voorgelakte en voorbeklede metalen. In de 18 jaar van het bestaan heeft eigenaar Jack Muller zijn onderneming dermate indrukwekkend op de kaart gezet, dat hij recentelijk is beloond met de titel Ondernemer van het Jaar Wijchen 2017. Muller is daar trots op, maar gaat ‘gewoon’ verder met het uitbouwen van zijn bedrijf, samen met zijn zoon Glenn en een team van enthousiaste en betrokken medewerkers. Muller vertelt: “We zijn Ondernemer van het Jaar Wijchen

Glenn vervolgt: “Ons kwaliteitsimago is hoog en het

geworden door onze kennis en onze innovatieve manier

waarmaken van de meest diverse wensen van onze klanten

van werken, maar ook heeft onze aandacht voor ons

geeft ons energie. Wanneer dit je aanspreekt en je bent op

personeel

en voor het maatschappelijke belang een

zoek naar een uitdagende baan in een sterk familiebedrijf

belangrijke rol gespeeld. Daar zijn we niet alleen heel blij

met een moderne, goed geoutilleerde productieomgeving,

mee, maar het stimuleert ons ook om nog een tandje bij te

dan liggen er kansen bij Jack Muller BV.

zetten in het uitbouwen en nóg verder professionaliseren van ons bedrijf. Dat kun je niet alleen en daarom zoeken

Daagt dat jou uit, dan zien we jouw open sollicitatie,

we momenteel naar versterking van ons team.”

voorzien van CV, graag komen. Stuur die per mail aan Glenn.Muller@jackmuller.nl

Glenn Muller vult zijn vader aan: “Wat in ons team vooral telt is betrokkenheid en loyaliteit. We hebben momenteel diverse vacatures voor commercieel verkooptalent voor zowel de binnen- als buitendienst en voor gedreven productiekrachten. Opleiding en ervaring zijn daar ondergeschikt aan, want als erkend leerbedrijf stellen we ons personeel in staat om zich te vormen, door te groeien en alles uit jezelf te halen.”

64

IN2 MAAS&WAAL

Bijsterhuizen 24-23 6604 LK Wijchen Tel: 024-6750775 www.jackmuller.nl


MENS & BEDRIJF: SUCCESVOL ONDERNEMEN

RADBOUD UMC WINT MVO AWARD 2017

Op maandag 29 mei werd bekend gemaakt in Theater ’t Mozaïek te Wijchen de winnaar. De 3 finalisten waren:

• Het Wijchense bedrijf ByKay • Het Nijmeegse bedrijf ECO+BOUW (voorheen ORGA bouw) • Radboudumc

Winnaar Ondernemers Award Wijchen 2017 Tijdens een magisch, goed verzorgde show bij Nooteboom Trailers in Wijchen werden de winnaars van de Ondernemers Awards bekend gemaakt. Goud: Jack Muller BV Zilver: Yoast Brons: Mulders Lasbedrijf De aanmoedigingsprijs werd in ontvangst genomen door Accountancy Wijchen en de publieksprijs door Aperto.

MVO Award én bijzondere start-ups De MVO Award is een prijs voor bedrijven uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen die zich onderscheiden door aantoonbaar maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zichtbaar betrokken te zijn bij onze regio. Door de uitreiking van de MVO Award worden bedrijven die – op basis van People, Planet en Profit – bijdragen aan een positief leefklimaat in het Rijk van Nijmegen, in de spotlights gezet. Shortlist Op de shortlist voor de finaleplaatsen stonden nog drie bedrijven uit de regio: supermarkt Nico de Witt uit Beek, hoveniersbedrijf De Overhaag uit Leuth en lunchcafé Brownies&downieS uit Wijchen. Deze drie bedrijven verdienen ook zeker een vermelding. Het zijn drie bedrijven waar MVO en daarmee People, Planet, Profit hoog op de agenda staan!

2017

www.rijkvannijmegenuitdaging.nl

GENOMINEERD

7

CATEGORIE DE ONDERNEMER VAN HET JAAR: ANNETTE MODE TE DRUTEN Liesbeth Bruisten HTR SECURITY SYSTEMS TE DRUTEN Richard Krutwagen PERFECT VAN WAMEL BV TE BENEDEN LEEUWEN Freek van Wamel

CATEGORIE RABO TALENT AWARD 2017: KEURSLAGERIJ LEMMERS TE BENEDEN LEEUWEN Maarten Kocken BRINKS COFFEEROASTERS TE BENEDEN LEEUWEN Siebe van den Brink ROMTOUR TE DRUTEN Luc en Andreea Hardus Op 7 november is de feestelijke uitreiking bij D'n Bogerd te Druten. Presentatie Toine van Peperstraaten, bestel uw kaarten via: www.ondernemervanhetjaarmaasenwaal.nl

e

sinds

2007

EDITIE JUBILEUM

GENOMINEERD Koopmans Installatietechniek

te Ewijk Theo Koopmans en Margo Degen Expert Beuningen Paul en Ludy van Lin Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA bv te Beuningen Pieter Oosterhout en Gea Offerein

GENOMINEERD Categorie Talent Award Juffrouw Krul te Beuningen Saskia van Haaren In de Kas te Winssen Frouke Junier en Bas Aalbers

WILT U AANWEZIG ZIJN OP 4 OKTOBER DAN KUNT U ZICH AANMELDEN DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR A.BOSVELD@BEUNINGEN.NL

JULI 2017

65


SPONSORED BY

ZEVEN DECENNIA BLAREN PRIKKEN In totaal gaan tijdens de Vierdaagse van 2017 700 hulpverleners voor het Rode Kruis aan de slag om de wandelaars zo goed mogelijk te helpen om de finish te kunnen halen. Nynke SmitBerendsen (33), Projectleider Vierdaagse Hulpverlening bij het Rode Kruis, vertelt waarom de rol van die vrijwilligers zo cruciaal is en waarom zij best uw steun kunnen gebruiken.

SPONSORING IS MEER DAN WELKOM!

VAN PRIKPOST TOT BEHANDELCENTRUM Het Rode Kruis zet dit jaar voor de 71e keer een paar honderd EHBO’ers, tientallen verpleegkundigen en verscheidene artsen in bij de Vierdaagse. Ook zijn er meer dan honderd vrijwilligers actief in ondersteunende diensten, zoals in de logistiek en bij de eigen meldkamer. Nynke vertelt: “de blarenprikpost van 70 jaar geleden in de Nijmeegse schouwburg is nu een compleet behandelcentrum met 90 bedden op de start/finish-locatie. Ook zijn er diverse grote en een aantal kleinere posten langs de route waar vrijwilligers van Stichting DE 4Daagse, Defensie en het Nederlands Genootschap van Sportmasseurs (NGS) samenwerken. Tevens worden Rode Kruis-vrijwilligers ingezet voor kleine en grote ongevallen: van blaren en krampen tot insectenbeten en flauwtes. Het Rode Kruis, afdeling Nijmegen, verzorgt de evenementenhulp bij de

EEN BLARENPRIKKER AAN HET WOORD

Vierdaagsefeesten.”

Gerrit Roddenhof (50) uit Hardenberg doet sinds 8 jaar

VRIJWILLIGERS

Nynke Smit-Berendsen

vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Dit jaar is zijn zevende jaar als blarenprikker bij de Vierdaagse. “Dat is zó’n mooie

Zonder de aanwezigheid van het Rode Kruis zou de

taak!”, vertelt hij, “want mensen zijn dolgelukkig als ze na

Vierdaagse een onuitvoerbaar evenement worden. Nynke:

behandeling verder kunnen en de Vierdaagse wellicht uit

“Geen enkele andere organisatie kan zoveel mensen en

kunnen lopen. Als wij de intocht kijken op tv of live, zien

behandelkracht op de been brengen. Het is dan ook niet

we verscheidene mensen die we geprikt hebben en dat

voor niets dat we al 71 jaar een overeenkomst met de

geeft écht een kick!”

organisatie hebben. Onontbeerlijk is de jaarlijkse inzet van de honderden vrijwilligers, die zowel door ons als door de

Blarenprikkers worden volgens Gerrit overal goed op

organisatie van de Vierdaagse enorm wordt gewaardeerd!”

voorbereid. “De begeleiding is top en je kunt altijd de hulp van medewerkers kwaliteit blaarbehandeling en

Vrijwilligers onderbrengen en faciliteren is niet alleen

teamleiders inroepen bij complexe behandelingen of een

een grote logistieke klus, maar er zijn volgens Nynke ook

verpleegkundige of arts roepen. Je loopt dus eigenlijk nooit

nogal wat middelen voor nodig. “De vrijwilligers slapen

ergens tegenaan. Daarom doe ik dit totdat ik niet meer kan

in de Stadsschouwburg en het universitair sportcentrum

of mag, want zonder blarenprikkers geen Vierdaagse!”

en moeten dagelijks in hun taak worden gefaciliteerd.

Gerrit Roddenhof

66

IN2 MAAS&WAAL

Daarvoor zijn niet alleen bedden en eten nodig, maar

Wilt u de blarenprikkers van de Vierdaagse financieel of in

tevens allerlei behandelingsmaterialen, T-shirts, tenten,

natura ondersteunen of hebt u vragen over een donateur-

vlaggen etc. Sponsoring is dan ook meer dan welkom,

of sponsorschap? Bel dan met 070-4455678 of neem

zowel financieel als in natura. Wij komen dan ook graag in

contact op via vierdaagse@redcross.nl

contact met bedrijven die hun naam aan dit aspect van de Vierdaagse willen verbinden!”

TEKST: RVL FOTO’S: RK


een gaap

is een stille

schreeuw

om koffie!

VAN TIENEN drankautomaten is sinds 1973 uitgegroeid tot een bedrijf waar u terecht kunt voor iedere gewenste koffieoplossing. Koffie, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Café latte, Café au lait? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontdek het op www.vantienen.nl of bel ons voor meer informatie: 085 - 20 20 720.

Voederheil 6A Zeeland | T: 085 - 20 20 720 | www.vantienen.nl

JULI 2017

67


Meerwaarde door samenspel Bernard Cornielje, succesvol (arbeids)psycholoog, waagde twintig jaar geleden de sprong in het diepe en startte als zelfstandig ondernemer. Geholpen door Tijssen cs-adviseur Marianne Milder bouwde hij zijn eigen bedrijf voorspoedig op. En nog steeds kan hij bogen op haar administratieve en fiscale expertise. Nadenken over de toekomst hoort daar ook bij, zoals samen praten over ‘afbouwen’. Voorlopig koestert Bernard zijn vrijheid als ondernemer. Wetende dat hij met Marianne en het team van Tijssen cs zijn financiële zaken goed op orde heeft. Weten wat Tijssen cs voor jou kan betekenen? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl.

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl

IN2 Maas & Waal, nummer 3, 2017  

Het grootste onafhankelijke ondernemersmagazine dat 5 keer per jaar bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid in...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you