Page 1

jaargang 5, nummer 4 winter 2016 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHE N | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGEN | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N MAAS & WAAL TEN | WIJCHEN WIJ | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW W E | DRR U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W WI JCHEN | WE ST M AAS EN WAAL | BEUNINGGEN E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HE N | W HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BEINUNING EN | N I JM 2 Ma as & Waal Pers o onlijkh | WIJ MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR IJCH vanUTEN e i d het J aar N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN 2 WAAL E 016| B EUNI SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L PETRA SMITS MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L MAA

S&W AAL

Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


"Wenst u een gezond en succesvol 2017"

Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


Het Kook College Wijchen wordt BIJ EDISON

FACILITEERT


Voorwoordbestuur Samen Sterk - Ken uw buurman!

De wereld staat in vuur en vlam. De week voor kerst deed ons huiveren en bracht ons ook in vervoering. Diederik Samson verliet de politieke arena en de komende verkiezingen leggen menig besluitvormingsproces plat, terrorisme lijkt overal

6

A15 in de regio Rivierenland: vergeten traject?

aanwezig van ver weg Irak tot dichtbij Berlijn en kleine Tijn ontroerde Nederland met gelakte nagels.

Speerpunten voor 2017

U bent ondernemer en doorstaat ook menig hoogte-en dieptepunt. De serie

Provincie Gelderland & Euregio

ondernemerspower toonde dit jaar in IN2 Maas & Waal veerkrachtige ondernemers. De recente vogelgriep heeft weer bedrijven in onze regio getroffen en deze ondernemers zullen veerkracht nodig hebben. Weten dat collega ondernemers er ook voor je zijn met advies of concrete hulp voelt dan goed, maar je moet zelf als ondernemer het voortouw nemen. De Persoonlijkheid van het Jaar 2016 weet als geen ander wat het is om het voortouw te nemen,

bedrijfsvoering

veerkracht te tonen, maar er ook voor een ander te

Het netwerk

zijn. We zijn trots op deze ondernemer in de regio.

Ondernemers Contact Overbetuwe

Petra Smits is aanwezig op bijvoorbeeld een zorgbeurs in West Maas en Waal, op het provinciehuis te Arnhem, heeft een goedlopend bedrijf en hart voor ondernemers en de regio. Ze kent ook veel mensen en heeft interesse in hen. Dat geeft een voorsprong bij ondernemen.

Rogier van Lith Yvonne van der Bend

8 13 14

Ondernemerspower

Je collega ondernemers kennen, weten wat hun

Over hagel, kansen en innovatie

drijfveren zijn, wat ze beweegt. Het brengt je verder met je ondernemerschap en creëert verrassende samenwerkingen en nieuwe kansen. Dit bleek

duidelijk tijdens de laatste IN2 Maas & Waal Experience op 23 november 2016 met als thema “Ken Je buurman – je beste klant en/of ambassadeur”. We belichten in IN2 Maas & Waal zaken die ondernemers boeien. We informeren en bieden een kijkje in de keuken. Regio in beeld, de samenwerking tussen markt en wetenschap het biedt u de lezer informatie, die u hopelijk inspireert en aanzet tot zakendoen (ook in de regio). 2017 starten we met meer economische voorspoed dan de afgelopen jaren.

kennis & markt

16

Anders Opleiden

Verleiden mag weer. We zien u graag op 22 maart bij de eerstvolgende IN2 Maas & Waal Experience, waar VERLEIDEN anno 2017 het thema wordt. Hoe is uw salesteam georganiseerd? Wie zijn uw ambassadeurs? Wat zijn uw drijfveren?

Partner worden?

Onze drijfveer is om u te inspireren, te informeren en ondernemers te verbinden.

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

Veel leesplezier en een ondernemende start in 2017.

Colofon

Graag tot 22 maart 2016 IN2MW Experience en veel leesplezier! Onafhankelijk magazine voor inspirerend zakendoen

Jaargang 5, nummer 4, december 2016

MAAS & WAAL

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

REDACTIE: Willeke Guelen, Chantal Swartjes, Charlotte de Leeuw, Sylvia de Witt, Mieke Wouters

(Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg).

FOTOGRAFIE: Henk van der Bend, Ger Loeffen

VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign

REDACTIEADVIESRAAD: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging DrutenOndernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Roland Bruggeman

REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen


20 24 27 53 30 35

Inhoud

mens & bedrijf

regio in beeld Rivierenland - Betuwe Statistieken en trends

Samen werken aan profilering en groei Ondernemers aan het woord

De eerste indruk Kleding

Persoonlijkheid van het jaar 2017 Petra Smits

Familybusiness

Gasterij [De Arend]

49

De Zakenlunch Jan Willem Vink

Hoe blijf je scherp Martin Groeneveld

Henk van der Bend

Ondernemers van het jaar Markante ondernemers in 2017

katern BCMW Business Club Maas & Waal De Viersprong, Poos Assurantiën, Businessflitsen, Bedrijfsbezoek Brinks Coffeeroasters, In Memoriam Jan Kersten

36 39

De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

Mieke Wouters

Gespot In2 Maas & Waal Partners -

Sponsored by

-

Willeke Guelen

-

Niels Stam

Rijk van Nijmegen Uitdaging

vlnr. Yvonne van der

Charlotte de Leeuw

57 61 65 66 Jeske Kortenhorst

Ger Loeffen

Sylvia de Witt

Charlotte de Leeuw

team

Bend, Henk van der Bend, Miriam van

MAAS & WAAL

Hout, Rogier van Lith, Tessa Dix &

IN2 Maas & Waal

@IN2MaasWaal

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vier maal per jaar in maart, juni, september en december. Voor meer informatie over advertentie­tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Miriam van Hout, Sarina Baas: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave.

IN2 Maas & Waal

Sarina Baas.

PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2 Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. ©2016 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl


BESTUUR

A15 Rivierenland:

een vergeten traject? Een verbreding van het traject A15 regio Rivierenland naar 2x3 rijstroken is noodzakelijk volgens de Regio Rivierenland. De doorstroming van het verkeer zou verbeterd en de verkeersveiligheid zou verhoogd moeten worden. De Betuwe ligt bij een kruispunt van de A2 en de A15. De vele (inter) nationale distributiecentra verliezen niet graag tijd door files. Ook de fruittelers in de regio zijn erbij gebaat dat hun producten snel in de winkels liggen en dat het transport geen vertraging heeft. Bovendien zijn er veel ongelukken met soms dodelijke afloop. Wordt de snelweg A15 tussen de knooppunten Deil en Valburg verbreed naar 2 x 3 rijstroken? Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is helder: “Een verbreding van de A15 tussen de knooppunten Deil en Valburg is niet voorzien in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Er is op dit moment geen sprake van een nationaal knelpunt vanuit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).” Filedetectie In het maatregelenpakket voor de A15 van Rijkswaterstaat zou opgenomen zijn dat Rijkswaterstaat tussen de knooppunten Valburg en Deil in de komende jaren waarschuwingsborden plaatst. Op de filedetectieborden licht het waarschuwingsteken voor files op. Daarmee wil Rijkswaterstaat de veiligheid op de A15 vergroten. Ook worden in de komende jaren open afritten langer en gaat Rijkswaterstaat de bewegwijzering vernieuwen. Maar het vrachtverkeer tussen Rotterdam en Duitsland zou dusdanig toenemen dat deze maatregelen geen oplossing bieden, vinden de tien gemeenten van de Regio Rivierenland.

Zijn elektronische waarschuwingsborden bij files voldoende om de veiligheid en de doorstroming voor bedrijven in het Gelderse deel van de A15 te verbeteren? Joris Nelissen, voorzitter van Vno-Ncw Rivierenland: “Alle bedrijfskringen vanuit het VNO-NCW - van Hoek van Holland naar Gorinchem tot Zevenaar - willen de problematische situatie van de A15, samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) meer nadrukkelijk op de politieke agenda krijgen. Minister Schultz van Haegen is naar aanleiding daarvan vorig jaar gekomen. Dat heeft geleid tot het plaatsen van elektronische waarschuwingsborden. Dit onder het motto ‘meten is weten’. Echter, daarmee zijn de problemen niet opgelost. De nieuwe lus aan de A2 bij Deil heeft ook dit jaar geleid tot ongevallen en forse filedruk. Het verbreden van dat stukje is echt noodzakelijk. Ook daarmee zijn dan de problemen niet van de baan. Om die reden pleit VNO-NCW voor het verbreden van het hele traject. Dit om de doorstroming te bevorderen en een grotere economische schade te voorkomen. Ook vanuit verkeersveiligheid is verbreding gewenst; ook dit jaar zijn er namelijk een aantal dodelijke verkeersslachtoffers op de A15 te betreuren geweest. Daarnaast wil de regio zich profileren als logistiek hart van Nederland. Dat kan alleen als de regio ook goed bereikbaar is en dat is nu zeker niet het geval, aldus Nelissen.”


7 Frank Engelbart, programmamanager Fruitpact: “We constateren dat er files staan. Asfalt helpt , dat lijkt me helder. Vanuit de fruitsector vervoeren we alles in vrachtwagens, niet per trein of schip. Al is die mogelijkheid er nu wel met de kade op Medel. Het fruit blijft vooralsnog klassiek in vrachtwagens zitten. 60% van alle appels en peren in het land wordt vervoerd door het rivierengebied. 30% van de fruitteelt buiten het rivierengebied is hier in opslag en bewaring.

De provincie investeert 300 miljoen in het rijksproject doortrekken van de A15 en het verbeteren en aansluiten van het onderliggend wegennet.

De logistieke sector wil betrouwbaar leveren. Maar het is lastig met het drukke snelwegverkeer en de files. Frank Engelbart vervolgt: “Naast een drukke A15 is er een andere ongewenste ontwikkeling in het rivierengebied. Op het moment zie je dat er een oneigenlijk gebruik is van de provinciale en lokale wegen. Ze zijn sluiproutes geworden en het lijkt wel alsof doorstroming het hoofdthema is geworden, terwijl de primaire functie ontsluiting van lokaal verkeer zou moeten zijn. Fruitteeltbedrijven mogen daardoor niet meer aantakken, en moeten nu door dorpen heen. Een ontwikkeling die wij niet wenselijk vinden, voor de zowel de bedrijven als de burgers.”

“In het bestuurlijk overleg MIRT heeft het ministerie van IenM met de regionale overheden afgesproken een Programma Goederencorridor Oost te starten. Vanuit de opgaven en ambities wordt gekeken naar mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn breder dan alleen aanpassen van de infrastructuur”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Wat vindt het ministerie van IenM van de stelling dat er maar één echte oplossing voor de doorstromingsproblemen zou zijn, namelijk verbreding van de A15 naar 2 keer 3 rijstroken waarvoor de Regio Rivierenland zich sterk maakt? “Op dit moment voldoet dit deel van de A15 aan de streefwaarden voor bereikbaarheid uit de SVIR. De A15 kent een hoge mate van verkeersveiligheid. Om deze veiligheid nog verder te vergroten zetten we in op andere maatregelen in zowel infrastructuur als gedrag, dan een verbreding naar 2x3. Deze maatregelen zijn kostenefficiënter”, aldus het ministerie. “In het voorjaar van 2017 verschijnt een nieuwe knel­ puntenanalyse – de Nationale Markt- en Capaciteiten Analyse (NMCA) en zullen we dit opnieuw bekijken.”

Daarnaast zal de A15 vanaf Bemmel over het Pannerdensch Kanaal doorgetrokken worden naar de A12 bij Zevenaar, naar Duitsland. Het nieuwe stukje weg moet het wegennetwerk rond Arnhem ontlasten. Weggebruikers moeten er wel tol voor betalen: toltarieven bedragen € 1,18 voor auto’s (verkeer tot 3.500 kg) en € 7,11 voor vracht (verkeer zwaarder dan 3.500 kg).

Wat is het belang van de A15 voor de regio? De gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland ziet een groot belang: “De A15 is van groot belang voor Gelderland en zeker voor Rivierenland. Het is een belangrijke goederencorridor tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland en verder Europa in. De provincie voert een beleid om het goederenvervoer in Gelderland te stimuleren waarbij we gebruik willen maken van onze unieke ligging. Weg, water en spoor komen bij elkaar. Daarom onze inzet om de Railterminal Gelderland Valburg mogelijk te maken. Ons beleid is erop gericht dat we waarde willen toevoegen aan de containeroverslagmogelijkheden. Niet alleen containers door Gelderland maar zeker ook uitpakken en waarde toevoegen. De provincie investeert 300 miljoen in het rijksproject doortrekken van de A15 en het verbeteren en aansluiten van het onderliggend wegennet. Dit laat goed zien hoe belangrijk we de A15 voor onze provincie vinden.” Volgens een woordvoerder van het ministerie van IenM is de hoofdinfrastructuur in Nederland onder meer bedoeld om de economische kerngebieden met elkaar te verbinden, niet alleen over de weg, maar ook over het spoor en het water. “Een goede bereikbaarheid draagt bij aan de economische ontwikkeling. Juist daarom wordt in het MIRT-onderzoek Goederencorridor Oost ook gekeken naar mogelijkheden om de logistieke keten te verbeteren.”

Verbreden en doortrekken van de A15 bij Valburg Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen gaat Rijkwaterstaat de A15 verbreden. Dit hangt samen met het vele vrachtverkeer dat wordt verwacht voor het logistieke megabedrijventerrein Park 15.

Het capaciteitsprobleem op de A15 zou daarmee niet worden opgelost in het rivierengebied. Er zouden te veel auto’s rijden op de ruimte die beschikbaar is, vooral in de spitsuren. De verbreding van de A15 in het rivierengebied is een wens die al een tijd bestaat. Door het vele vrachtverkeer en inhaalverboden op de A15 ontstaan er colonnes van vrachtauto’s op de A15 tussen de knooppunten Deil en Valburg. Bij toe- en afritten geeft dat gevaarlijke situaties. Omdat file detectie ontbreekt, komt het geregeld voor dat achteropkomend verkeer een file niet opmerkt. Zo zijn er ongevallen met ernstige afloop. Tekst: Charlotte de Leeuw, dank aan de geïnterviewden.

Frank Engelbart

Joris Nelissen

MAAS & WAAL


BESTUUR

Speerpunten Doe het denkwerk vooraf

2016 was weer een bewogen jaar, ook voor de Provincie Gelderland en de Euregio. Het economisch herstel zet duidelijk door, maar dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is. Integendeel voor dit jaar zijn er weer meer dan voldoende plannen en ambities. IN2 Maas & Waal keek, samen met gedeputeerde Economisch Zaken van de Provincie Gelderland, Michiel Scheffer, en twee bestuurders van de Euregio kort terug, maar vooral vooruit.

De visie van Provincie Gelderland op 2017 Michiel Scheffer geeft aan dat het economisch herstel in Gelderland doorzet en dat de werkloosheid daalt. "Omzet en winst stijgen en investeringen en bedrijfsuitbreidingen nemen toe. Bedrijven staan te schreeuwen om geschikt personeel. Dat is mooi, maar tegelijkertijd een zorg. Er wordt steeds meer modulair gewerkt en dat betekent meer dan alleen een draaiboek afwerken. Er worden daardoor steeds hogere eisen gesteld aan hoog­ geschoold personeel, er is een tekort aan vakmanschap in de metaalsector en aan hoger opgeleide ICT-ers, en met name op MBO3 en-4-niveau zal het nodige moeten gaan gebeuren.” Strategisch personeelsbeleid Scheffer vervolgt: “Het herstel heeft ervoor gezorgd dat bedrijven zich financieel hebben kunnen versterken, maar achterblijvende bijscholingsinvesteringen en het gebrek aan gekwalificeerd personeel scheppen wel een kwetsbaarheid bij een nieuwe economische crisis. Een strategisch personeelsbeleid is daarom belangrijk. Het is een eigen verantwoordelijkheid van werkgevers om contact met regionale onderwijs­ instellingen te gaan leggen en hen te faciliteren om maatwerk te leveren.” Instabiliteit Een tweede zorg is volgens Scheffer de (inter)nationale instabiliteit. “De Brexit, de verkiezing van Trump en onze komende verkiezingen zorgen voor onzekerheid. Het is dus van belang dat ondernemers meer samenkomen, kennis gaan delen, circulair gaan werken en blijven innoveren. Een grillige wereld kun je immers niet bijhouden door zelf

grillig te zijn. Omdat de actualiteit tegenwoordig snel achterhaald is, is het voor ondernemers zaak om strategisch om zich heen te blijven kijken en te handelen.” Drie speerpunten Voor 2017 heeft de Provincie Gelderland een aantal duidelijke speerpunten. Scheffer: “Allereerst willen we de discrepantie op de arbeidsmarkt verkleinen door bedrijven met ambitie te faciliteren om te starten of te groeien. Ter ondersteuning daarvan hebben we de Groeiversneller geïntroduceerd, waarmee we de juiste randvoorwaarden willen creëren en samenwerking willen stimuleren.” Scheffer vervolgt: “Als tweede ambitie is er het streven om in 2030 een afval-loze provincie te zijn en daarom gaan we klimaatneutraal ondernemen stimuleren. Zo gaan we bedrijven koppelen als het gaat om afvalverwerking en recycling. Momenteel kijken we of het mogelijk is om dat in coöperatief verband te doen. Ook faciliteren we onderzoek naar beter recyclebare stoffen en stimuleren we samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap daarin. We gaan daarom meer investeren in verwerking, hergebruik en innovatie.” Als derde ambitie wil de Provincie actief blijven in het organiseren van handelsmissies. Scheffer: “Dit jaar gaan we naar China met vertegenwoordigers uit de agrifood-sector en, in samenwerking met de Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, naar Duitsland. Ondernemers zijn van harte welkom om daarbij aan te haken.” Een mooie toekomst Scheffer ziet de toekomst positief tegemoet. “We hebben het beleid nu op de rit, dus is aandacht voor de uitvoering mogelijk in de vorm van bedrijfsbezoeken en bezoeken aan onderwijsinstellingen. Werk aan de winkel dus!”


9

voor 2017 "Wees u ervan bewust dat er op 30 kilometer een markt ligt die honderd keer groter is dan in uw regio. Er zijn volop ondernemingskansen en u bent veel sneller in Duitsland dan in de Randstad." De visie van de Euregio Rijn-Waal op 2017

Speerpunten voor 2017 Voor 2017 heeft de regio een aantal speerpunten. Zoete: “Allereerst Energie & Klimaat; we gaan Nederlandse en Duitse bedrijven zoeken die we kunnen matchen als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten en productieprocessen op dat terrein. Daarnaast willen we de digitalisering van productieprocessen in het MKB grensoverschrijdend op poten zetten en dat betekent kennis vergaren en delen, die vervolgens kunnen worden omgezet in nieuwe en onderscheidende producten.”

Sjoerd Zoete (l) en Andreas Kochs (r) Andreas Kochs, plaatsvervangend secretaris van de Euregio Rijn-Waal en Programmamanager Sjoerd Zoete kijken op 2016 terug als een druk jaar. Zoete: “Vanuit het Interreg-programma (het EU-subsidiëringsprogramma voor grensoverschrijdende regionale samenwerking, red.) hebben we afgelopen jaar een groot samenwerkingsproject opgestart op het gebied van high-tech en technologie. Daarmee willen we bijdragen aan het versterken van Europa’s internationale marktpositie. Daarnaast hebben we ruim aandacht besteed aan het matchen van Nederlandse en Duitse ondernemers en aan de profilering van de Euregio.” Meer profileren Kochs vult aan: “In het kader van het aanscherpen van onze profilering hebben we veel ondernemersorganisaties bezocht en gemerkt dat veel ondernemers nog niet weten wat de Euregio voor hen kan betekenen. Zo hebben we in 2016 tien consortiums van grote ondernemingen opgestart voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s. De profilering kan echter beter en daarin zetten we dit jaar dus een tandje bij.”

Kochs vertelt dat het Grensinformatiepunt van de Euregio dit jaar meer contactmomenten en informatiebijeenkomsten gaat organiseren. “We gaan meer informatie verstrekken over grensoverschrijdend ondernemen, ook op locatie. Het continue proces van de euregioprofilering gaat dus door en we blijven streven naar meer en intensievere grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren tussen bedrijven en instellingen.” Zoete vertelt dat de Euregio dit jaar ook werkt aan de oprichting van een arbeidsmarktplatform, waar de personeelsbehoeften van grens­ ondernemers in kaart worden gebracht. “Daar zoeken we de natuurlijk de samenwerking met hen, want ze moeten zélf die behoeften aangeven. Tegelijkertijd willen we bij Nederlandse ondernemers meer Duitslandawareness kweken. In Duitsland is die er al voldoende, maar in Nederland is nog te weinig bewustzijn over de kansen op de Duitse markt. Daarvoor is door het Ministerie van Economische Zaken al een actieteam opgericht, dat bewustwording gaat scheppen over wat ondernemen over de grens allemaal inhoudt. Inmiddels heeft het actieteam de belemmeringen geïnventariseerd en doet daar op30 januari a.s. verslag over.” Grijp uw kans! Kochs en Zoete besluiten met een nieuwjaarsboodschap voor de Nederlandse grensstreekondernemer: “Wees u ervan bewust dat er op 30 kilometer een markt ligt die honderd keer groter is dan in uw regio. Er zijn volop ondernemingskansen en u bent veel sneller in Duitsland dan in de Randstad. Maak gebruik van die zakelijke potentie. Bij de Euregio RijnWaal staan we u graag terzijde!”

MAAS & WAAL


Accountants & Adviseurs mensen op wie u kunt rekenen…

Ondernemen is een uitdaging, maar vooral ook een passie. Juiste begeleiding is daarbij onmisbaar. BGH Accountants & Adviseurs heeft alles in huis wat u als ondernemer nodig heeft om uw uitdaging kracht bij te zetten. U kunt op ons rekenen op het gebied van accountancy, administratieve organisatie, lonen, juridische dienstverlening, fiscaal advies, financiële planning en HR-advies op maat. Wij zijn de ‘Trusted Advisor’ voor u. Wij zijn op de hoogte van de laatste fiscale en financiële ontwikkelingen en werken, waar nodig, samen met gerenommeerde en branchespecifieke marktpartijen. Sinds 1983 ondersteunen wij midden- en klein bedrijven en non-profit organisaties. Onze vakbekwame en enthousiaste medewerkers werken in kleine teams vanuit onze vestigingen in Nijmegen, Schijndel en Uden. Dat betekent voor u: korte communicatielijnen en een vast aanspreekpunt. Wij weten wie u bent en u kent ons! Zoekt u een sparringpartner die u bijstaat met goed advies en passende financiële dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking. Of kijk voor meer informatie over onze diensten op www.bghaccountants.nl

Richard Smits accountant Martijn Vermunt fiscalist Ronald Mengedé accountant

Nijmegen 024 323 13 65 Schijndel 073 549 21 18 Uden

0413 25 45 50


Denkend in oplossingen

Al decennia lang ontwikkelen en ontwerpen onze hardware en software engineers complete industriĂŤle installaties en processen. Deze worden door onze kundige vakmensen geĂŻnstalleerd en geprogrammeerd. Daar blijft het niet bij, want ook daarna staan onze service engineers 24/7 gereed om bij problemen direct in actie te komen. Ons doel: tevreden relaties waar we vele jaren mee samenwerken. Neem de proef op de som en bel ons voor een afspraak.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl


Wordt uw rekening niet betaald?

- Heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig? - Wilt u juridisch advies? Onze incassospecialisten, juristen en gerechtsdeurwaarders staan voor u klaar om u van dienst te zijn. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 0412 - 64 22 33 Of bezoek ons kantoor: Obrechtstraat 35 - 5344 AT Oss U vindt ons in het Globe-gebouw. In de Obrechtstraat kunt u gratis parkeren. www.seuren-vlies.nl

info@seuren-vlies.nl


13

BEDRIJFSVOERING - HET NETWERK

Ondernemers Contact Overbetuwe

Ondernemers Contact Overbetuwe (OCO) is een vereniging van en door ondernemers, die ondernemers wil verbinden en ondersteunen. OCO wil haar leden inspireren om nieuwe inzichten en ideeën op te doen en hun eigen business te stimuleren door het leggen van contacten met collega-ondernemers. Met ruim 230 leden is de netwerkorganisatie een belangrijk podium geworden waar kennis, ervaring en commerciële mogelijkheden worden uitgewisseld. Dankzij die grote en hechte achterban is OCO op diverse gebieden uitgegroeid tot een gerespecteerd gesprekspartner. Actief netwerken Renée van Horen, de úitvoerende spin-in-hetweb van OCO, vertelt: “OCO werd 30 jaar geleden opgericht als Ondernemersvereniging Lent-Elst en is in haar bestaan uitgegroeid tot een actieve club ondernemers die het nuttige met het aangename verenigt en veel aan kennisdeling doet. We werken in sterke interactie samen met de gemeenten en diverse ondernemers- en maatschappelijke organisaties. Tevens is er op ons initiatief een gemeentelijke database ingesteld, waarbij het inkopen van Over­ betuwsche waar wordt gestimuleerd, organiseren we bijeenkomsten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld een handelsmissie naar onze zustergemeente in Polen”. Vóór en dóór ondernemers Sinds 2011 heeft OCO een sterke groei doorgemaakt: van 80 naar 232 leden. Volgens vicevoorzitter Mandy Vorsteveld komt dat doordat OCO niet alleen een vereniging vóór, maar ook dóór ondernemers is. “Niet alleen het bestuur regelt onze zaken, maar ook de leden, via diverse commissies. Sfeer is bij ons bepalend en onze netwerkactiviteiten vinden niet alleen plaats in horecagelegenheden, maar vooral ook bij de leden zelf. Die bestaan uit een gemêleerd gezelschap, van jong tot

oud, mannen en vrouwen en ZZP-ers tot business-to-businessbedrijven. Zij leren elkaar bij OCO écht kennen en de onderlinge interactie is dan ook groot.” Elkaar écht kennen Ruud Sanderse, bestuurslid en voorzitter van de activiteitencommissie van OCO, beaamt de opmerkingen van Van Horen en Vorsteveld volledig. “Onze leden zijn uiterst betrokken; een gemiddelde thema-avond trekt circa 175 ondernemers. Natuurlijk is de een fanatieker dan de ander, maar iedereen wil zich laten informeren en inspireren. Vaak worden er dan ook aparte afspraken gemaakt om zaken te doen. Elkaar kennen vinden we essentieel, daarom organiseren we eens per jaar een avond waar de leden 5-minutenpitches houden. Ook in dat opzicht heeft OCO een sterk verbindend karakter. Nieuwe leden kunnen overigens vooraf komen kennismaken en aangeven met wie ze in contact zouden willen komen.” Aandacht voor de toekomst Naast het hedendaagse zakendoen is er bij OCO ook ruim aandacht voor de economische toekomst van de regio. Vorsteveld: “We realiseren ons heel sterk dat je je als ondernemer steeds meer moet gaan presenteren in een

grotere regio en brainstormen daar regelmatig over. Als onze leden daar behoefte aan hebben gaan we in de toekomst ook zeker gesprekken aan over samenwerking met ondernemers­ organisaties in de aanpalende regio’s. Daarvoor hebben we zelfs een Commissie Externe Betrekkingen.” OCO wil ook in de toekomst op alle fronten van toegevoegde waarde zijn voor ondernemers. Iedereen die breder zaken wil doen is dan ook van harte welkom. Van Horen: “Het enige dat je hoeft te doen is contact te zoeken via onze website www.oco.nl Wij nemen dan vanzelf contact op.”

Tekst: RvL Foto’s: RvL en OCO

vlnr Renée van Horen, Ruud Sanderse & Mandy Vorsteveld

MAAS & WAAL


BEDRIJFSVOERING - ONDERNEMERSPOWER

Fruitbedrijf De Woerd over hagel, kansen en innovatie In de Bommelerwaard is de situatie voor de fruittelers van oudsher gunstig, ook omdat de meeste eigen vruchtbare grond hebben. Toch hebben de fruittelers het soms niet makkelijk bijvoorbeeld door hagelschade of concurrentie. Dirk van Hees (jr.) heeft met zijn familie uit Hedel en mooi en groot fruitteeltbedrijf Fruitbedrijf De Woerd VOF op meer dan 22 hectare grond. Er worden verschillende rassen appels en peren en ander seizoenfruit geteeld. Hoe gaat een fruitbedrijf om met tegenslagen zoals bijvoorbeeld hagelschade?


15 door de slechte financiële situatie in de sector, anderzijds ook door het grillige weer waar continu op ingespeeld moet worden. Dit geeft echter voor bestaande bedrijven met opvolging, zoals ons bedrijf, ook kansen. Niet zozeer door stoppende bedrijven van collega’s over te nemen - hier is vaak geen geld voor - maar wel door boomgaarden van stoppende collega’s te pachten. Op deze manier is er toch een kans om te groeien richting 30-40 hectare.”

Dirk van Hees (jr.) Fruittelers werden vorig jaar getroffen door zware hagelbuien. Een deel van de bedrijven werd getroffen. Appels en peren zijn bij sommige ‘verhageld’. Heb je last gehad van hagelschade? Dirk van Hees (jr.): “De laatste jaren lijkt de kans op hagelschade toe te nemen. Voor een gedeelte was deze schade nog te verwijderen met name op de Conference en Elstar, maar op het clubras Wellant en het zomerras Delcorf was de schade de laatste jaren erg groot. Ook dit jaar 2016 hebben we wederom hagel gehad in de vroege zomer. Op de Delcorf en Wellant hadden we tussen de 10-20% schade. Dit was te weinig om aan te geven bij de verzekering. We zijn namelijk voor de hagel verzekerd, maar dit is op een dusdanig laag niveau dat het geen zin had om dit door te geven. Jaren met zware hagelschade blijven, ondanks de verzekering vaak de financieel moeilijke jaren. Niet alleen door het verlies aan kwaliteit, maar ook door extra werk tijdens de oogst en de sortering in verband met het zoveel mogelijk uit de kist houden van de appels met schade.” Lukt het om te gaan met de klimaatverandering? “De laatste jaren is inderdaad te merken dat het weer extremer wordt. Op heel veel dingen kunnen we inspringen in de teelt, zoals bijvoorbeeld de watergift, door de erg goede kwaliteit van het Maaswater. Met name de hagelbuien en stormen lijken ook toe te nemen, hier is lastig mee om te gaan. In het buitenland is te zien dat telers massaal overschakelen op hagelnetten. Als de extremen in Nederland ook zo doorzetten zullen wij ook genoodzaakt zijn om hierover na te denken. Met de huidige prijzen moet de kwaliteit echt top zijn om nog enigszins een boterham te kunnen verdienen en dan valt een uiterlijke beschadiging door hagel als snel niet meer te verkopen.” De appels en peren van 2016 zijn geoogst. De bomen worden gesnoeid en in de lente mogen we ons verheugen op de mooie appel- en perenbloesem. Heb je een persoonlijke missie? Welke nieuwe, innovatieve kansen liggen er in de fruitteelt? “Er is op dit moment een grote vergrijzing in de sector. Veel bedrijven hebben door de slechte financiële situatie geen opvolging. Dit komt vooral

Kansen voor de perenteelt Dirk van Hees (jr.): “Daarnaast zie ik ondanks de Russische boycot nog steeds kansen voor de perenteelt. Nederland en België hebben nog steeds het beste klimaat om prachtige peren te telen. In het buitenland gaat dit vaak fout, vaak door het klimaat in combinatie met onkunde. Appels is een moeilijker verhaal. Ik denk dat we appels alleen voor de Nederlandse markt moeten telen. Ik zie voor appels eigenlijk alleen kansen voor een goed clubras als Kanzi of Wellant of een nieuw clubras met een sterke handelspartij achter zich. Appels kunnen namelijk juist wel goed geteeld worden in Oost- en Zuid-Europa. Daarnaast hebben de traditionele rassen, Elstar en Jonagold, het erg zwaar om dat ze in de supermarkt te veel als bulkras met een bulkprijs worden gezien en te weinig als ‘specialty’. Gelukkig is de laatste jaren de kwaliteit in het winkelschap aan het verbeteren, maar nog steeds is het financieel voor telers erg lastig om deze rassen rond te rekenen. Ook verbreding van het bedrijf blijft een goede kans; hier zijn vooral mijn broer Wouter en mijn moeder mee bezig." Innovatie Op het gebied van innovatie kan er steeds meer. De komende tien jaar zal er waarschijnlijk veel geïntroduceerd gaan worden op het gebied van sensortechniek. Daarnaast zal de gps-techniek steeds meer verfijnd worden en voor steeds meer doeleinden gebruikt gaan worden. Op dit moment kan er al heel veel, maar in de toekomst moet gedacht worden aan sensoren op de tractor die allerlei dingen extra dingen meten, zoals de bladstand, de stamdiameter of het aantal vruchten per boom (oogstraming). Met behulp van deze tools zal er steeds meer gericht (op boomniveau) gespoten en bemest gaan worden.” Iedereen heeft echt een eigen, persoonlijke taak bij Fruitbedrijf De Woerd VOF. Dirk van Hees (29 jaar) is geboren en getogen in Hedel op het fruitbedrijf van zijn ouders. Fruitbedrijf De Woerd VOF is gegroeid naar 22 hectare met appels en peren. Het bedrijf wordt gerund met vader Dirk van Hees, moeder Berta van Hees, en broers Wouter en Gerben van Hees. Vader en Gerben verrichten alle buitenwerkzaamheden. Daarnaast doet Gerben al het onderhoud aan de machines. Wouter concentreert zich met name op de sortering en bewaring van de appels en peren. Moeder organiseert de huisverkoop. Dirk van Hees jr. doet de gewascontrole en fertigatie en heeft daarnaast een fulltime baan bij Fruitconsult waar hij adviseur is op het gebied van teelt en bemesting.

Tekst: Charlotte de Leeuw, met dank aan Dirk van Hees jr. Foto: Fruitbedrijf De Woerd VOF

MAAS & WAAL


KENNIS & MARKT

Anders opleiden!

Innovatie en nieuwe functies en uw personeelsbeleid De technologische ontwikkeling gaat voort met een duizelingwekkende snelheid. Elke drie maanden kwadrateert onze technologische kennis en om dat bij de kunnen houden is verregaande automatisering niet voldoende. Functies vereisen andere invulling en daardoor moeten ook opleidingen worden aangepast. IN2 Maas & Waal ging in gesprek met een directeur van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en een HR Manager van een internationaal opererend bedrijf. We vroegen hen hoe de wetenschap en het bedrijfsleven elkaar kunnen versterken als het gaat om het voorzien in de veranderende personeelsbehoeften.

Herman Janssen (56) is directeur van het Instituut Engineering, onderdeel van de faculteit Techniek van de HAN. Daar wordt de laatste jaren al sterk ingespeeld op wat de arbeidsmarkt vraagt van de opleider. Hetty Geitenbeek is HR-Manager bij Banken Champignons uit Wijchen, waar zij verantwoordelijk is voor werving & selectie, in, door- en uitstroom en salariëring. Productie verandert, personeelseisen ook Geitenbeek vertelt dat zij ervaart dat het steeds moeilijker wordt om de juiste mens op de juiste plek te krijgen, met name als het gaat om functies op LBO-niveau. “Bij Banken Champignons zijn we gebonden aan de snelle verwerking van een bederfelijk product. De eisen van de klant zijn tegenwoordig hoog en de regelgeving is streng. Dat leidt steeds vaker tot werken onder druk. Ook de sales verandert, je verkoopt tegenwoordig geen product meer, maar een concept. Het gaat dus niet meer alleen om het blauwe bakje champignons, maar ook om de ontwikkeling van nieuwe producten. Dat vereist innovatie, andere productlijnen en innovatie en daardoor zie je functies veranderen.” Verwerking van een veranderende vraag Janssen herkent het beeld dat Geitenbeek schetst. “Voor ons als opleider betekent die ontwikkeling dat je een differentiërende vraag in een onderwijsprogramma moet verwerken. Samenwerking met het bedrijfsleven wordt steeds belangrijker om vraag en aanbod van personeel op elkaar af te stemmen. Het bedrijfsleven gaat dan ook een belangrijke rol spelen in het sturen van het onderwijs. Voor ons is het van belang dat bedrijven vraagstukken aanleveren, waar wij vervolgens studenten op kunnen zetten. Dat levert dan verscheidene invalshoeken op en dus informatie. De driehoek onderwijs-onderzoek-ondernemingen wordt dus steeds sterker en vereist meer modulair opgezette lesmethoden, zowel waar het gaat om deeltijd als voltijd.”

Herman Janssen & Hetty Geitenbeek

‘Lean’ en ‘smart’ Janssen ziet een ontwikkeling plaatsvinden waarin het ‘lean’-aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer wordt gekoppeld aan het ‘smart’-aspect. “Bedrijven krijgen steeds meer te maken met veranderingen die leiden tot een vraag naar hoger opgeleid technisch personeel, dat er momenteel niet is. We moeten dus leren om via nieuwe systemen te werken en het is aan HBO-ers om die te ontwerpen.” Geitenbeek beaamt Janssen’s opmerkingen. “Als het bijvoorbeeld gaat om bijvoorbeeld storingen in de productielijn is het niet alleen meer zaak


17

Techniek bij Banken Champignons

om die op te lossen, maar ook proactief in kaart te brengen. Daardoor wordt de kans op herhaling kleiner. Dat betekent dat ook uitvoerend personeel te maken krijgt met complexe vraagstukken die vragen om acuut ingrijpen.” Meer maatwerk Geitenbeek ziet vooral een noodzaak om meer ‘on the job’ te trainen. “Naast de noodzakelijke ervaring in de agrifood-sector moeten potentiële medewerkers nu ook gaan voldoen aan het bezitten van een portie technische kennis en die markt is bijzonder klein.” Janssen ziet de oplossing van het steeds meer leveren van maatwerk door onderwijsinstellingen. “Lastig daarbij is dat het onderwijs gelimiteerd wordt door budget en de tijdsduur van studies. Leveren van maatwerk is dus een zoektocht. Daarmee zijn we natuurlijk allang bezig, maar de versnelling van de vraag hoe je het best kunt opleiden wordt tevens beïnvloed door hoe je studenten zodanig opleidt dat zij zich in hun latere functie ook goed kunnen door-ontwikkelen. Veel wat iemand tijdens een studie leert is tegenwoordig immers al snel achterhaald.”

Samenwerking: meer, maar ook anders Janssen vindt dat beide partijen moeten stoppen met het denken in vraag en aanbod, maar met elkaar moet bouwen aan onderwijs dat passende medewerkers kan leveren. “Bestaande contacten met bedrijven moeten dus goed onderhouden en, waar mogelijk, worden uitgebreid. Ook moeten we als opleider blijven zoeken naar bedrijven die de samenwerking aan willen gaan. Grote bedrijven kunnen dat ook weer kenbaar maken bij hun kleinere relaties. Zo moet er een structureel commitment ontstaan, van waaruit je samen voortdurend naar oplossingen zoekt.” Geitenbeek besluit met instemming: “Voor ons betekent dat, dat we binnen ons netwerk in de Agrifood en daaraan verbonden branches voortdurend in contact moeten blijven over de veranderende behoeften. Ook dáár moeten we blijven zoeken naar een continue versterking van de samenwerking, zowel onderling als met de opleiders, en dat betekent dat we naar een nieuw conceptueel denken over samenwerken moeten.”

Empatisch denken Samenwerking is volgens Janssen essentieel, maar “er zit een natuurlijke spanning tussen het bedrijf dat winst wil maken en de opleider die kwalitatief goede mensen wil afleveren. We moeten dus leren elkaars taal te spreken en ons in te leveren in elkaars belangen. De werkgever kan daarin al veel doen door mee te denken met de opleider en zich af te vragen welke vraagstukken wanneer moeten worden aangeleverd. Dat betekent dat ze vooruit moeten denken.” Geitenbeek begrijpt dat en geeft aan dat er, ook in het bedrijfsleven, al veel projectmatig wordt opgeleid. “Natuurlijk kan dat altijd een impuls gebruiken en het is dan ook in het belang van de werkgever om daarover na te denken.” Tekst & foto’s: RvL MAAS & WAAL


Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444 www.sandersfritom.nl

sanders fritom

the best logistic solution! www.sandersfritom.nl

Benelux Distributie, Warehousing, sanders 24-uurs fritom the best logistic solution! Internationaal groupage transport www.sandersfritom.nl Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

24-02-2014 09:28:26

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

24-02-2014 09:28:26


REGIO IN BEELD - RIVIERENLAND - BETUWE

Statistieken & De regio Rivierenland en Betuwemaakt, net als de andere regio’s die afgelopen jaar in IN2 Maas & Waal werden belicht, groei door. Hieronder vindt u de meest recente statistieken.

Bron: Regiobarometer Rivierenland

Bron: Regiobarometer Rivierenland

Als we kijken naar de vestigingen per sector valt op dat er in 2015 in de meeste sectoren groei plaatsvond. Die trend zet zich momenteel voort, al is de groei in Rivierenland in vergelijking tot Nederland iets minder sterk. Dat komt doordat de regio relatief gezien minder getroffen werd door de crisis in vergelijking tot de rest van het land. Het gaat met name goed in de landbouw, de detailhandel, de bouw en de zakelijke dienstverlening.

DE LAND- EN TUINBOUW De regio Rivierenland onderscheidt zich door het aandeel van de landbouw en, met name, de fruitteelt. In de periode van de laatste economische crisis is waar te nemen dat het aantal bedrijven in die sector afneemt, maar de terugloop is niet heel fors. De verhouding tussen akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en gemengd bedrijf blijft ongeveer gelijk. De tuinbouw en veeteelt blijven in het grootste aantal bedrijven voorzien. Daarbij is de veeteelt in de crisisjaren iets teruggelopen, terwijl het aantal tuinbouw- (lees: fruitteelt)bedrijven zo goed als gelijk bleef.

Bron: Regiobarometer Rivierenland

Bron: Regiobarometer Rivierenland

BEDRIJFSVESTIGINGEN Gedurende de crisisjaren bleef het aantal bedrijven in de logistiek en het beroepsgoederenvervoer vrijwel gelijk en ook de binnenvaart kende weinig fluctuaties. Opvallend is de toename van het aantal bedrijven in de haven-, op- en overslagsector. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de containerhaven in Tiel gereed is en bedrijven uit die sector aantrekt.

DE BEROEPSBEVOLKING In 2015 vertoont de beroepsbevolking van Rivierenland een duidelijke vergrijzing; het aandeel van de 45 tot 64-jarigen is groot, het aandeel jongeren van 15 tot 24 jaar klein. De meeste werkenden zijn in 2015 van middelbaar opleidingsniveau en het aantal hoog- en laagopgeleiden ligt ongeveer gelijk.


ZELFSTANDIGEN In de periode 2013-2014 kent de regio Rivierenland een aanzienlijk aantal zelfstandigen, die met name werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening, de landbouw, de detailhandel en de bouwnijverheid. Met name het aandeel van zelfstandigen in de landbouw is aanzienlijk; het gaat daarbij om de helft van het aantal werkenden in die sector.

UITKERINGEN In de periode 2014 tot 2016 is er in heel Rivierenland sprake van een lage instroom in de WW. In die periode zie je in de gemeente Zaltbommel, Geldermalsen en Culemborg een terugloop van het aantal ontslagen, terwijl er een lichte stijging valt waar te nemen in de gemeenten Tiel en West Maas en Waal. In de gemeente Neder-Betuwe blijft het aantal ontslagen gelijk.

REGIO IN BEELD RIVIERENLAND - BETUWE

Trends

21

WERKGELEGENHEID De werkgelegenheid in Rivierenland vertoont tot 2009 een lichte stijging, die zich tot 2015 omzet naar een lichte daling. Over het totaal gezien is er over de periode 2001 – 2015 een lichte stijging van de werkgelegenheid. Het aantal tuinbouw- (lees: fruitteelt)bedrijven zo goed als gelijk bleef. In 2017 zal de werkgelegenheid in de regio Rivierenland op de meeste fronten blijven doorgroeien. Een aantal sectoren blijven qua groei achter en opvallend daarbij zijn Industrie en onderwijs. Met name de zakelijke dienstverlening zal dit jaar flink groeien.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF Tot 2020 is het de verwachting dat de arbeidsmarkt in Rivierenland, met name voor lager-opgeleiden, weinig perspectief zal bieden. Dáár zal dus meer vraaggericht moeten worden opgeleid. Goede baankansen zijn er vooral in de landbouw, het onderwijs en de techniek, en dan met name voor HBO-opgeleiden. Ook wetenschappers hebben in de komende periode goede baankansen.


eb Peroneelsdiensten blijft eb Personeelsdiensten in Tiel bestaat sinds 2009. Alhoewel in de naam van het arbeidsbemiddelingsbureau de initialen van oprichter Eelco Bekker staan, is dat niet de betekenis ervan. De afkorting draagt vooral de missie van het uitzendbureau uit: eerlijk & beter. eb Personeelsdiensten bemiddelt tussen Poolse werknemers en Nederlandse bedrijven en plaatst productiepersoneel, orderpickers en vakkrachten in onder andere de agrifood-sector, de metaalsector, transport- en logistieke sector en de schoonmaakbranche. Hard groeien

eb Personeelsdiensten maakt, sinds haar oprichting, een stormachtige groei door en die is nog steeds niet tot staan gebracht. “Integendeel”, zegt Bekker, “in 2016 is de groei alleen maar verder toegenomen en breiden we onze goede naam alleen maar uit. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat we gaan voor de juiste match en alleen gemotiveerd personeel met een hoge arbeidsproductiviteit inzetten. Werken met een menselijke maat en eerlijkheid naar zowel onze klanten als onze mensen speelt daar ook een belangrijke rol bij. Op onze eigenzinnige wijze willen we in onze branche trendsetter zijn en blijven.”

Toegevoegde waarde

Sinds 2013 levert eb Personeelsdiensten niet alleen vakbekwaam personeel aan bedrijven in de industrie en productie, maar rekent het ook bedrijven in de sectoren techniek en zorg tot zijn klantenkring. Bekker: “Daarbij blijven we ons niet alleen concentreren op de Foodindustrie, maar gaan we ook andere uitdagingen niet uit de weg. Zo hebben we recentelijk ook een project in de Rotterdamse haven, waar


'We hebben onze ambitie om 500 mensen aan het werk te helpen dan ook ruim overschreden.'

maar groeien!

Ook maatschappelijk heeft eb Personeelsdiensten dit jaar weer zijn steentje bijgedragen. Zo steunde het bedrijf evenementen als Appelpop, de Profronde van Tiel, het Fruitcorso en het Lentefeest in Kerk-Avezaath. “Ik vind het belangrijk om de gemeenschap mee te laten genieten van Garantie voor vakkundigheid Bekker hecht grote waarde aan de kwaliteit van zijn mensen. “We vinden ons succes en we gaan volgend jaar dan ook gewoon door met sponsoren. het essentieel dat we volledig voldoen aan het profiel dat de klant vraagt Bekker besluit: “Het was een hectisch, maar prachtig jaar en ik wil dan en dat we voor hem van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daarom ook iedereen bedanken die met ons heeft samengewerkt en een steentje blijven we continue bezig om onze mensen te vormen en op te leiden. heeft bijgedragen aan onze groei. Laten we hopen dat 2017 voor iedereen net zo’n goed jaar wordt als 2016 voor ons is geweest!” We willen voorop lopen als het gaat om vakkundig personeel.” De groei van eb Personeelsdiensten is merkbaar in alle aspecten van het eb Personeelsdiensten B.V. Marconistraat 21 – 4004 JM Tiel – Tel: 0344 – 605076 bedrijf. Volgens Bekker heeft dat ook zo zijn nadelen voor hemzelf: “Ik ga altijd graag zelf op pad, maar merk dat ik me steeds meer moet bezighouden met managementtaken en met de cijfers. Daardoor weet ik Marconistraat 21 echter wel precies waar ik het over heb. Ik vind trouwens dat mensen uit 4004 JM Tiel de praktijk die het verhaal kunnen vertellen net zo waardevol zijn als onze medewerkers schepen klaarmaken voor vertrek. We hebben onze ambitie om 500 mensen aan het werk te helpen dan ook ruim overschreden.

hooggeschoold personeel.”

Tel: (0344) 605 076

www.eb-personeelsdiensten.nl Uw partner in internationale personeelsbemiddeling


REGIO IN BEELD - RIVIERENLAND - BETUWE

Hans van Zuidam (l) en Peter Waterman (r)

Samen werken aan profilering en groei Na jaren van economische malaise zijn er weer duidelijke tekenen van economische groei. Dat signaleren ook de directeuren van Rabobanken West- en Oost Betuwe en er is dan ook volop inspiratie om ondernemers te ondersteunen bij hun initiatieven en plannen. IN2 Maas & Waal ging in gesprek met Peter Waterman, directeur van Rabobank Oost Betuwe en Hans van Zuijdam, directeur van Rabobank West Betuwe. Hoe zien zij de kansen voor ondernemers en op welke manier kan de regio zich (nĂłg) beter profileren?

Hans van Zuijdam (49) begon, na zijn studie aan de Universiteit van Tilburg, op zijn 25e bij de Rabobank als manager bij de toenmalige Rabobank Betuweland. Hij ontwikkelde zichzelf naar eigen zeggen tot een echte lokale banken-man, die zowel regionaal als internationaal heeft gewerkt.. Sinds begin dit jaar is Van Zuijdam directievoorzitter van Rabobank West Betuwe. Peter Waterman (51) studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam, startte in de offshore-industrie en vervulde diverse directierollen bij de Rabobank. Sedert 4½ jaar is hij directievoorzitter bij Rabobank Oost Betuwe.


De regio Van Zuijdam trapt af: “De groei van Rivierenland merk je aan de aantrekkende huizenmarkt en enkele bedrijvensectoren. Rivierenland kent een relatief hoge bedrijfsconcentratie, en een (licht) bovengemiddelde groei, dus ook een bovengemiddelde welvaart. De regio is gelegen aan verschillende transportassen. Er zijn relatief veel logistieke bedrijven en groothandelsbedrijven en die bieden groeipotentie. Ook de agrarische sector is sterk vertegenwoordigd, met name de fruitteelt en melkveehouderij. Het is een sterke, centraal gelegen regio met gedreven ondernemers.” Waterman herkent dat beeld: “Er is hier sprake van een duidelijke groeipotentie voor het gehele gebied, met name op het gebied van logistiek en op- en overslag. Dat blijkt onder meer uit de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Park 15. De bedrijvigheid is hier groot, al is die kleinschaliger door de aanwezigheid van veel familiebedrijven; die stellen meer lange-termijndoelen.” Marketing stad én regio Waterman geeft aan dat regionale ontwikkeling vooral moet worden aangezwengeld vanuit één bepaalde as. Van Zuijdam knikt bevestigend. “Als we een economische hotspot willen creëren is er meer wisselwerking nodig tussen stad en regio; die kunnen niet zonder elkaar. De focus zal moeten liggen op de werkgeversfunctie van de stad en de woonfunctie van de regio. Daarvoor zullen we de rollen moeten gaan verdelen. Zowel voor stad als regio zullen we door middel van citymarketing moeten tonen waar we goed in zijn en goed in willen worden. Voor elke ketenpartner is er in dat proces een bijdrage te leveren aan het verdienvermogen van het gebied.” Waterman vult aan: “We zitten momenteel nog in een voorfase van kleinere initiatieven. Het is dus vooral zaak dat we over de gemeenten- en regiogrenzen heen gaan kijken en alle neuzen dezelfde kant op moeten krijgen. Vooral op het gebied van voedsel en gezondheid liggen kansen en samenwerking tussen grote producentenketens is in dat proces essentieel.” Actief profileren Rivierenland is volgens beide directeuren goed door de crisis heen gekomen. De crisis is er wat minder diep geweest en daardoor veert de regio gemakkelijker op.” In de meeste sectoren zijn de neuzen op groei gericht en worden nieuwe samenwerkingsvormen gezocht om te kunnen innoveren.” Waterman merkt wel dat veel ondernemers nog de neiging hebben om zich vooral op het eigen bedrijf en de directe omgeving te richten en dat kan volgens hem beter. “De luiken staan op een kiertje, maar nu mogen die helemaal open. Voor Rivierenland is het van belang om grote internationale bedrijven te gaan aantrekken, die een spin-off kunnen opleveren voor onze regionale ondernemers. Nieuwe mensen, ideeën en technieken zijn daarbij instrumenten voor regionale profilering en groei.” Procesplanning Van Zuijdam merkt dat de noodzaak van verandering door ondernemers en lokale en provinciale bestuurders vaak wel wordt gevoeld, maar dat zij het vaak nog moeilijk vinden hóe ze verandering het beste kunnen bereiken. “Met name de manier waarop je met alle stakeholders om de tafel moet gaan moet nog worden bepaald. De Rabobank wil daar een faciliterende rol in spelen en heeft zijn visie daarop vastgelegd in plannen als ‘Nijmegen 2025’ en ‘Perspectief voor Arnhem’. Momenteel gaat het er vooral om dat we die plannen algemeen bekend maken, zodat de ketenpartners daarbij aan kunnen haken en daar zijn we druk mee bezig.”

Doelen stellen Een duurzame circulaire economie, economische vitaliteit en leefbaarheid stelt de Rabobank in zijn plannen centraal. De volgende stap is volgens Waterman en Van Zuijdam het gezamenlijk maken van concrete doelstellingen over de regiogrenzen heen en het ontwikkelen van speerpunten. Van Zuijdam: “We moeten ons voortdurend afvragen waar onze behoeften liggen en wat we als regio willen betekenen. Steeds meer ondernemers nemen initiatieven en dat is een goede ontwikkeling, waarbij de andere ketenpartners zich aan moeten sluiten.” Snel maar zorgvuldig Waterman voegt toe: “Branding van de regio is uiterst belangrijk; Rivierenland kan zich daarmee onderscheiden, zowel regionaal als landelijk en uiteindelijk ook internationaal. De eerste stappen zijn gezet, maar het is nog te vroeg om als één regionale eenheid naar buiten te treden. Goed overleg tussen de partijen is daarom noodzakelijk en dat moet zorgvuldig en proactief gebeuren. Zaak is dat we daarbij vooral de zwakke punten gaan inventariseren en daarop gaan handelen. Dat mag geen dertigjarig project worden, maar moet binnen vijf á tien jaar worden gerealiseerd.”

"Visie en initiatief, gecombineerd met de wil tot samenwerking vormen de sleutel tot een succesvolle economische toekomst voor Rivierenland." Niet trekken, maar duwen Voor de Rabobank is in het proces volgens beide gespreksdeelnemers vooral een begeleidende en ondersteunende rol weggelegd. Waterman: “Er is nu een uitgelezen kans om verbindingen te leggen. Wij kennen de partijen en spelen al een faciliterende rol en die zal zeker kunnen groeien.” Van Zuijdam vindt het belangrijk dat de Rabobank die rol ook gegund wordt. “In het proces van verandering en innovatie willen we geen trekkende, maar een duwende rol spelen. We zullen op steeds meer themagebieden de juiste partijen moeten gaan zoeken als we in de economische veranderingen mee willen. Naast het creëren van een permanente samenwerkingsstructuur kunnen ondernemers voordeel halen uit een aansluiting bij tijdelijke samenwerkingsverbanden, vanzelfsprekend vanuit hun individuele behoeften.” De toekomst van Rivierenland is er volgens Van Zuijdam en Waterman een met grote potentie. Dat betekent dat er voor alle partijen voordeel te behalen is, maar er is wel werk aan de winkel. Visie en initiatief, gecombineerd met de wil tot samenwerking vormen daarbij de sleutel tot een succesvolle economische toekomst voor Rivierenland.

Tekst en foto’s: RvL

REGIO IN BEELD RIVIERENLAND - BETUWE

25


Michiel Wabeke (l) en Frans Föllings (r)

Het pand van Porsche Centrum Gelderland, waar de Businessboost 2017 zal plaatsvinden.

ING Businessboost on tour 2017 ING organiseert tweede Businessboost bij Porsche Centrum Gelderland

In 2015 introduceerde de ING landelijk zijn ‘Businessboost’, een bijeenkomst voor ondernemers met de bedoeling om hen kritisch te laten kijken naar hun eigen businessmodel, nieuwe ideeën daarvoor te triggeren en inspiratie op te doen van elkaar. Kennisdeling en verbinding staan op de Businessboost centraal, evenals het lef om te innoveren, ook als je als ondernemer succesvol bent. Door het succes daarvan staan er voor 2017 landelijk zestien sessies van de Businessboost gepland, die worden georganiseerd door de regionale banken. Frans Föllings, Directeur Zakelijk Rivierenland en Michiel Wabeke, Rayondirecteur Advies Zakelijk Arnhem-Nijmegen vertellen hoe deelname aan de Businessboost van toegevoegde waarde kan zijn voor uw bedrijfsvoering. Innovatie businessmodel Wabeke geeft aan dat ondernemen voortdurend aan veranderingen onderhevig is. “Nadenken over je business- en verdienmodel is daarom altijd goed, want dat houdt je scherp in de markt waarbinnen je opereert. Met de Businessboost kun je niet alleen kennis over de wijze van succesvol ondernemen delen. Tegelijkertijd word je in staat gesteld om je eigen aannames over je methoden te valideren, bijvoorbeeld waar het gaat om werkprocessen, productie, klanten, partners et cetera. Lef om te innoveren blijft immers belangrijk, ook als je succesvol bent.” Denken als designer Op de Businessboost worden ondernemers via een businessmodel-canvas geconfronteerd met vragen over hun ondernemerschap. Van key-partners en klanten, van eigen waardeproposities tot het bereiken van klanten, van kostenstructuren tot inkomstenstromen, álle aspecten van het moderne ondernemerschap worden tijdens de Businessboost onder de loep gehouden en bediscussieerd. Föllings: “Om succesvol te zijn en te blijven is denken als manager niet alleen voldoende; je moet jezelf ook in staat stellen om als designer te denken en jezelf daardoor in staat te stellen om je businessmodel te vernieuwen. Ook dát is onderdeel van innovatie.” Advies verbeteren Föllings vertelt dat de Businessboost niet alleen bijdraagt om zakelijke klanten te helpen bij het streven naar toekomstbestendigheid en continuïteit. “Wijzelf willen onze klanten, wat betreft ondernemersvisie en productiemethoden, nóg beter bijstaan. We willen maatwerk leveren, niet alleen op cijfermatig gebied, maar ook bij het vormen of bijstellen van hun ondernemersvisie. Het kijken naar zowel het doel als het hoe en waarom van investeringen kan onze adviesfunctie verder verbeteren. De Businessboost is ook voor ons, als zakelijk dienstverlener, een uitstekende methode om te ‘klankborden’.” Programma Businessboost 2017 Voor 2017 organiseert ING, samen met VNO-NCW Rivierenland, de Businessboost op een bijzondere locatie. Op dinsdag 21 maart a.s. zijn zakelijke relaties en niet-relaties van ING met meer dan vijf werknemers van 15.30 tot 19.00 uur welkom bij Porsche Centrum Gelderland in Heteren. Directeur Mark Wegh heeft zijn bedrijf die middag ter beschikking gesteld. De middag zal aanvangen met een ontvangst, waarna om 16.00 uur de plenaire sessie onder leiding van Patrick van der Pijl, CEO van BMInc, zal plaatsvinden. De sessie zal duren tot 18.00 uur en tot 19.00 uur worden afgesloten met een netwerkborrel. Napraten is dus mogelijk.”

Aanmelden voor de Businessboost kan via www.ing-events.nl/ businessboostontourheteren

"Föllings: Er is wel een maar want deelname aan de Businessboost is, vanwege de ruimte, beperkt. Het is dus zaak om tijdig aan te melden."

Leren

ING

voor: ondernemers die vooruit willen

aan de slag met jouw eigen business model

Leren business Models inc

ondernemers

Netwerken met ondernemers uit de regio

helden

Patrick van der pijl Aanmelden? www.business boost.nl

leren van een succesvolle ondernemer

Jouw eigen business model in kaart

Interesse? neem contact op met jouw advies team

Nieuwe Nieuwe Inzichten contac ten


27

Ondernemers over Rivierenland Op de voorgaande pagina’s hebt u een indruk gekregen van de regionale economische ontwikkeling aan de hand van de laatste economische cijfers. Tevens heeft u in een interview met de twee regiodirecteuren van de Rabobank kunnen lezen hoe zij daar tegenaan kijken. Maar hoe denken ondernemers daar eigenlijk zelf over? Wij vroegen een vijftal ondernemers naar het ondernemersklimaat in Rivierenland en naar de kansen voor de nabije toekomst.

Carlo Konings, Autobedrijf Gerritse, Tiel “De regio beweegt weer volop en dat is positief. We zien dat bedrijven tijdens de economische malaise langer door zijn blijven rijden met hun (bedrijfs)auto’s. De kwaliteit van onze dienstverlening heeft zich in die tijd bewezen en dat zien we nu terug in het vertrouwen van onze klanten. Ondernemers beginnen weer te investeren. In hun keuze zijn ze daarbij veel meer prijs- en kwaliteitsbewust dan voorheen. Een goede zaak. Bewust ondernemen biedt meer kansen voor innovatie en werkgelegenheid waardoor bedrijven sterker worden. Dat is goed voor de regio.” Martin Hommersom, ALH van Herwijnen, Tiel In vergelijking met 2016 kijkt Hommersom positief naar de nabije toekomst. “De seinen staan op groen en wij merken dat aan een toenemende adviesvraag van ondernemers. Ik verwacht dat die stijgende lijn zal doorzetten. Helaas zorgt de instabiele internationale situatie en de onzekerheid over de nationale politiek nog voor voorzichtigheid bij ondernemers. Zij hebben behoefte aan nuchter verstand en aandacht van de Haagse politiek. Voor henzelf is het van belang dat zij vooral met de tijd mee blijven gaan; met traditioneel zakendoen kun je immers geen terrein terugwinnen na een crisis.” Eelco Bekker, EB-Personeelsdiensten, Tiel Rivierenland biedt volgens Bekker voldoende groeikansen. “Er zijn nog voldoende potentiële relaties te vinden, maar ook buiten de regio zijn er kansen door onze centrale ligging. Ik zie voorzichtige groei, ook al hoor ik collega-ondernemers nog wel eens klagen. Ik zie dat als een goed teken; dat betekent dat er ‘leven na de dood’ is. De groei wordt helaas nog geremd door de onzekere politieke situatie. “We moeten afwachten wat de verkiezingsuitslag straks voor gevolgen heeft. Compromissen zullen zeker nodig zijn.”

René van Eck, Van Eck & Oosterink, Dodewaard Van Eck is voorzichtig over het aantrekken van de economie. “De verbetering is nog maar flinterdun. Gelukkig is er, met name van business-to-consumer, veel saamhorigheid als het gaat om elkaar te versterken. Er is echter tijd nodig om het consumenten- en ondernemersvertrouwen te herstellen. We zijn er nog lang niet en de economische ontwikkeling gaat langzaam. Voor ondernemers is het nu zaak om de kansen te zien en te grijpen.” Frans Föllings, ING, Tiel Föllings geeft aan dat voor Rivierenland in 2017 een bovengemiddelde groei van 1,8% wordt verwacht. “Sinds het economisch herstel in 2014 intrad behoort Rivierenland tot de Nederlandse top 5 qua economische groei. Het banenverlies bleef tijdens de crisis beperkt en daalt verder. Ik zie vooral economische kansen voor de logistiek, de e-commerce en de maakindustrie. Rivierenland is, gelegen rond de A2 en de A15, een logistieke hotspot, die volop profijt heeft van de groei van e-commerce. Door uitbreiding van bedrijventerrein Medel kan die positie de komende jaren verder worden uitgebreid.”

REGIO IN BEELD RIVIERENLAND - BETUWE

REGIO IN BEELD - RIVIERENLAND - BETUWE


Hommersom ontmoet…

Heske Groenendaal en Martin Hommersom

Heske Groenendaal van Metaglas

Voor de rubriek ‘Hommersom ontmoet.…’ gaat Martin Hommersom, vennoot en fiscalist bij Van Herwijnen, in gesprek met inspirerende ondernemers uit de regio. Hij legt hen enkele vragen en stellingen voor die ook de mens achter de ondernemer laten zien. De vierde ontmoeting in deze reeks is met Heske Groenendaal, directeur van Metaglas.

‘Een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen maakt een bedrijfscultuur opener’ Metaglas is specialist in gevelelementen van glas en metaal. Voor nieuwbouw en renovatie in woningbouw, utiliteitsbouw, scheepvaart en infra levert het Tielse bedrijf onder meer, aluminium ramen en deuren, hardglazen puien en deuren, balkonbeglazing, achterzetramen en custom made glasproducties. Metaglas verzorgde bijvoorbeeld de glasconstructies voor alle winkels, kiosken en horeca in de onlangs opgeleverde stationshal van Utrecht CS. Heske Groenendaal: ‘Of het nu één loket is of een project met duizenden ramen, alles wat wij maken is maatwerk en eigen ontwerp.’ Ontwikkelingskansen Samen met Waldo Duin nam Heske in 1999 het bedrijf over van haar vader. Martin Hommersom vraagt of ze met Metaglas nu staat waar ze tien jaar geleden gedacht had te staan. Heske rekent terug naar 2007: ‘Onze groei was toen enorm. Tot 2008 was het werk bijna niet bij te benen. Onze prognose bij de overname van het bedrijf hadden we binnen drie jaar gerealiseerd. Van 2008 tot 2013 hadden we een terugval door de crisis. Nu pikken we het niveau weer op van waar we in 2007 gebleven waren. De ontwikkelingskansen bevinden zich de komende jaren vooral in duurzamere technieken, meer prefab en een betere communicatie over details.’

Vrouwelijke ondernemers In november won Heske de prestigieuze International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC) Award. Martin: ‘Hoe belangrijk vind je het om je sterk te maken voor vrouwelijke ondernemers?’ Heske: ‘Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren doe ik onder meer via het netwerk Sisterhood in Business (SisinBiz). In deze netwerkorganisatie delen ervaren onderneemsters hun ervaring, netwerk en kennis met onderneemsters met een groeiambitie.’ Martin: ‘Waarom zoeken vrouwen elkaar op in dit soort verbanden? Mannen doen dat veel minder.’ Heske: ‘Voor vrouwelijke ondernemers zijn andere aspecten belangrijk. De balans tussen werk en privé is bijvoorbeeld lastiger. Haantjesgedrag is juist weer niet aan de orde in vrouwennetwerken.’ Voldoende vrouwen binnen het technische Metaglas vindt Groenendaal ook belangrijk. ‘Vrouwen stellen zich kwetsbaarder op en daardoor durven mannen het ook. Bovendien hebben vrouwen andere voelsprieten. Een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen maakt de cultuur van een bedrijf opener.’


Stellingen Heske Groenendaal

Techniek of commercie? ‘Een technische omgeving vind ik het leukste wat er is. Een techneut moet wel economische kennis hebben, weten wat iets kost.’ Mens of robot? ‘De mens, want die is in staat creatief en buiten de kaders te denken.’ Maxima of Willem-Alexander? ‘Maxima. Zij toonde bij onze ontmoetingen kennis van zaken en oprechte interesse. Zij krijgt misschien nog wel meer voor elkaar dan Willem-Alexander.’

Martin Hommersom

Meisjes in techniek Metaglas zet zich in om meer meisjes te interesseren voor een technische opleiding. Groenendaal, die zelf zowel de HTS afrondde als Economie studeerde, vertelt: ‘We werken bijvoorbeeld samen met het vakcollege en technasium van het RSG Lingecollege en organiseren een Girls Day voor middelbare scholieren. Vaak weten meisjes niet goed wat techniek inhoudt en hebben ze een verkeerd beeld van een technisch bedrijf als een donkere, vieze omgeving. Dat is, zeker bij het schone, transparante en lichte Metaglas, absoluut niet zo. Ik draag zelf vaak een jurk, ook op de bouwplaats. Dan gaan er overigens wel werkschoenen onder’, lacht Heske.

ALH van Herwijnen & co accountants Stephensonstraat 19, 4004 JA Tiel Tel. 0344 - 62 12 22 www.van-herwijnen.nl

Meer informatie: onzekennismetuverbonden.nl


DE EERSTE INDRUK - KLEDING

KLEDING

AUTO

AUTO Liesbeth Bruisten

Martin Groeneveld, Autobedrijf Van Tilborg, Zaltbommel “Is de meest gunstige auto qua (fiscale) last voor uw medewerker óók de meest gunstige auto voor u, als werkgever, of betaalt u het netto voordeel van uw mede­ werker dubbel? Laat u daarover goed informeren, want dat kan kosten besparen.”

Via Via Herenmode, Wijchen

Bram van Blijdesteijn

De juiste uitstraling met de juiste kleding In de serie ‘De eerste indruk’ besteden we dit jaar aandacht aan vier facetten van zakelijke representatie: Communicatie, de zakenauto, huisvesting en kleding. In deze editie sluiten we de serie af door het belang van de juiste zakelijke kleding te belichten. Drie ondernemers uit de kledingbranche vertellen hoe die bijdraagt aan professioneel zelfvertrouwen en uitstraling en als zodanig een van uw visitekaartjes is.

KLEDING

Ruud Donders, De Zaak van Ruud, Beuningen “Heeft u een hekel aan het strijken van uw overhemd? Dan bent u ongetwijfeld blij met de trend voor 2017: door de introductie van het nieuwe Jersey-hemd behoort strijken tot het verleden en gaat u altijd verzorgd naar uw klant, vergadering of bijeenkomst.”

Liesbeth Bruisten, Annette Mode, Druten Bruisten zit al 50 jaar in het modevak en heeft een duidelijke visie op het belang van zakelijke kleding voor vrouwen. “Dat is iets waarin je je goed moet verdiepen. Het is van belang dat je je kleding aanpast aan wat je als bedrijf wilt uitstralen. Daarbij vereisen managementfuncties natuurlijk andere kleding dan op de werkvloer. Als modeadviseur moet je je daarom goed voorbereiden op degene met wie je een afspraak hebt. Via Facebook, LinkedIn of de website van het bedrijf kun je voldoende informatie vinden. Bij de afspraak telt de ‘2-seconden-regel’: je moet je dan in no-time een beeld van je klant kunnen vormen.” Volgens Bruisten is er de afgelopen decennia het nodige veranderd in zakelijke kleding. “Het ‘bankenconcept’ van strakke kostuums en mantelpakjes is inmiddels wel achterhaald. Waar het om gaat is dat je de juiste mix in kleding vindt en een meer persoonlijke ‘touch’ aan jezelf geeft. Een mooie blazer met een goede broek en een stijlvol overhemd zijn vaak al een goede basis, die je verder met accessoires kunt versterken.”

Bruisten vindt dat er in het karakter van zakelijke kleding weinig verschil zit tussen mannen en vrouwen als het gaat om het maken van keuzes. “Het gaat erom dat je je goed voelt en dat ook uitstraalt. Bij veel mensen kan dat beter. Als tip wil ik hen meegeven: Ga, voordat je naar je afspraak gaat, ’s morgens voor de spiegel staan en kijk kritisch naar jezelf. Schat je met je kleding het moment juist in? Je kunt ook je partner om zijn of haar mening vragen. En als bedrijf: wil je een dresscode introduceren? Let er dan vooral op dat de uitstraling van de bedrijfskleding hetzelfde is, ook al is de kleding verschillend. Vraag zo nodig deskundig advies.” Bram van Blijdesteijn, Blijdesteijn Mode, Tiel “Hoe je er uit ziet bepaalt mede hoe je verkoopt”, vindt Van Blijdesteijn. “Je zakelijke kleding is, net als je bedrijfspand, je zakenauto en je publiciteit een visitekaartje voor je bedrijf. Wat dat betreft is er door de jaren heen veel veranderd; mannen dragen minder kostuums met stropdas en gaan meer voor casual, vrouwen dragen minder


31 COMMUNICATIE klassieke mantelpakjes. Bij hen vervangt de broek de rok. Mooie jurkjes blijven echter. Zakelijke kleding is in het algemeen ‘losser’ geworden en het aantal keuzes heeft zich flink uitgebreid. Zelfs een mooie spijkerbroek mag, zolang je maar voor een goede afstemming zorgt.” De representatieve waarde van zakelijke kleding hangt volgens van Blijdesteijn mede af van wat een ondernemer wil uitstralen. “De ondernemer kan zelf bepalen wat hij wil uitstralen en hoe hij zelf gekleed wil gaan. Bij het vaststellen van een dresscode is echter ook belangrijk om er naar te kijken in hoeverre medewerkers daarmee om kunnen gaan. Dat heeft ook te maken met functies; een monteur moet immers niet in een pak bij de klanten thuis aankomen. In ieder geval moet de juiste zakelijke kleding ook comfortabel zijn. Goede en goed zittende kleding bevordert het zelfvertrouwen en is, naast je gezicht en haar, het eerste wat mensen opvalt.”

HUISVESTING Echt veranderd vindt Willems de zakelijke kleding niet. “Er zit wel beweging in. Zo hebben we de stropdas langzamerhand zien verdwijnen en is zakelijke kleding gemakkelijker en iets ‘brutaler’ geworden. Dat vind ik typisch iets Nederlands. Pakken zijn echter nog steeds populair. De klant wordt ook steeds meer modebewust; ze weten wat ze willen en laten zich daarbij ook adviseren. Om dat goed te kunnen doen heb ik geleerd om persoonlijkheid goed in te schatten. Ik weet dan ook meestal wel meteen welke merk ik moet aanbevelen. De meeste mensen vinden trouwens nooit kleding die direct past. Dan moet je gaan vermaken. ” Willens vindt ondernemers in het algemeen zeker niet zuinig bij het aanschaffen van zakelijke kleding. “Ze beseffen echter lang niet altijd het belang ervan. Laat je dus goed adviseren.”

HUISVESTING Luc Beumer, Luc Beumer Vastgoed, Nijmegen “Kijk bij de aankoop van uw bedrijfspand niet alleen naar uw eigen wensenlijstje, maar denk verder; zorg ervoor dat u uw pand zodanig transformeert dat het ook voor toekomstige gebruikers aantrekkelijk is en richt uw bedrijfspand daarop in. Zo stelt u uw investering veilig.”

Zelf kijkt Van Blijdesteijn bij relaties en vertegenwoordigers ook naar de kleding. “Vaak gebeurt dat onbewust al en je zou dat een soort beroepsdeformatie kunnen noemen. Is de broek op lengte? Overhemd netjes gestreken? Dat zijn allemaal zaken die de indruk van de persoon, en dus het bedrijf dat hij of zij vertegenwoordigd, bepalen.” De tip die Van Blijdesteijn ondernemers wil geven is simpel: “Blijf bij jezelf en forceer je niet in formele kleding als je er casual ook goed uit kunt zien. Jezelf lekker voelen in kleding draagt bij om je bedrijf goed te representeren. Zorg er dus altijd voor dat je er verzorgd uit ziet.” Jos Willems, Via Via Herenmode, Wijchen Ook Jos Willems erkent volmondig dat representativiteit voor ondernemers essentieel is. “Daar profileer je je immers mee. Wat dat betreft zegt de juiste zakelijke kleding iets over jezelf en is mede je visitekaartje. Er slecht bij lopen kan een heel verkeerde indruk achterlaten.” Willems is voorstander van bedrijfskleding. “Als ik een groot bedrijf had zou ik die ook hanteren. Eén stijl, als aanvulling op je huisstijl, je wagenpark en je bedrijfspand maakt je uitstraling af. Of je bedrijfskleding altijd moet dragen ligt natuurlijk aan de ondernemer zelf, maar het hangt er natuurlijk van af of je de hele dag op kantoor werkt of klantcontact hebt.”

COMMUNICATIE Nika Meerman, The Next Brand, Beneden-Leeuwen “Sta, voor een gesprek of presentatie, eens stil bij je houding en stemgebruik. Een sterke en krachtige houding, de zogenaamde powerpose, kan je helpen om je gesprekspartner of toehoorders te overtuigen en serieus te worden genomen.”

MAAS & WAAL


logo Westerpoort experience Klant: Westerpoort

In de blikvanger van Druten “ Westerpoort”, met een fantastisch uitzicht op het groene hart van Maas en Waal is een uniek concept gerealiseerd: Documentnaam: logo westerpoort experience

Handtekening voor akkoord:

Datum: 15 juli 2016

Getekend: Maurice de Vaan

__________________________

Controleer dit voorstel goed op typfouten. De aangegeven kleuren zijn ter indicatie. Aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend. © toondejong reklame 2016

'Westerpoort Experience sterk in verbinden'. Dit concept biedt starters en gevestigde ondernemers de kans om zich te verbinden en succesvol te ondernemen.

sterk in verbinden logo Westerpoort experience

logo Westerpoort experience Klant: Westerpoort

In de blikvanger van Druten “ Westerpoort”, met een fantastisch uitzicht op het groene hart van Maas en Waal is een uniek concept gerealiseerd: Documentnaam: logo westerpoort experience Datum: 15 juli 2016

Getekend: Maurice de Vaan

Controleer dit voorstel goed op typfouten. De aangegeven kleuren zijn ter indicatie. Aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend. © toondejong reklame 2016

Bent u een starter of al gevestigde ondernemer dan wordt dit wellicht uw nieuwe locatie!

sterk in verbinden Handtekening voor akkoord:

Klant: Westerpoort

In de blikvanger van Druten “ Westerpoort”, Representieve ruimten te huur met o.a. airco met een fantastisch uitzichten glasvezel internet van 15 tot 400 m² vanaf 40 euro per week info: www.westerpoortexperience.nl op het groene hart van Maas en Waal is een uniek Hoogveste BV 0184-210000 concept gerealiseerd: of info@hoogveste.nl Documentnaam: logo westerpoort experience Datum: 15 juli 2016 __________________________

Getekend: Maurice de Vaan

Handtekening voor akkoord:

__________________________

Controleer dit voorstel goed op typfouten. De aangegeven kleuren zijn ter indicatie. Aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend. © toondejong reklame 2016

'Westerpoort Experience sterk in verbinden'. Dit concept biedt starters en gevestigde ondernemers de kans om zich te verbinden en succesvol te ondernemen. 'Westerpoort Experience sterk in verbinden'.

Dit concept biedt starters en gevestigde ondernemers de kans om zich te verbinden en succesvol te ondernemen.

Bent u een starter of al gevestigde ondernemer dan wordt dit wellicht uw nieuwe locatie!

Bent u een starter of al gevestigde ondernemer dan wordt dit wellicht uw nieuwe locatie! Heemstraweg 123 6651 KH Druten www.westerpoortexperience.nl www.westerpoortexperience.nl Representieve ruimten te huur met o.a. airco en glasvezel internet van 15 tot 400 m² vanaf 40 euro per week info: www.westerpoortexperience.nl

Hoogveste BV 0184-210000 of info@hoogveste.nl

Representieve ruimten te huur met o.a. airco en glasvezel internet van 15 tot 400 m² vanaf 40 euro per week info: www.westerpoortexperience.nl

Hoogveste BV 0184-210000 of info@hoogveste.nl Bij Schippers Optiek staat een vakkundige en uitgebreide oogmeting centraal. Het Schippers-team beschikt over de modernste apparatuur. ‘Sil is voortdurend op zoek naar innovaties, dus werken wij altijd met meetapparatuur die slechts weinig andere opticiens hebben’, aldus opticien en gastvrouw Melanie. ‘We luisteren echt naar onze klanten. Zo komen niet alleen alle wensen, maar ook eventuele oogproblemen eerder aan het licht. Dan is het fijn dat hier ook twee optometristen werken. Die kunnen dan meteen even meekijken.’

www.westerpoortexperience.nl

www.westerpoortexperience.nl Bij Schippers Optiek vinden we ook goed horen heel belangrijk. Audicien Petra heeft daarvoor alle kennis en ervaring in huis. ‘Wie gehoorproblemen krijgt, kan sociaal in een isolement raken. En dat terwijl er vaak zoveel te verbeteren valt’, aldus Petra. ‘Ook met bijvoorbeeld oorsuizen of andere hoorklachten kunt u bij ons terecht. We brengen uw gehoor volledig in kaart en bespreken daarna alle mogelijkheden, want iedere situatie is weer anders. Petra is sinds 2008 verbonden aan Schippers Optiek en StAr geregistreerd. Tevens maakt ze deel uit van HoorPartners.

Optometristen Rob en Moniek zijn bij Schippers Optiek het eerste aanspreekpunt als het om de gezondheid van uw ogen gaat. Hun kennis en ervaring zorgen ervoor dat eventuele oogproblemen zo vroeg mogelijk worden opgespoord. Mochten er verdere stappen nodig zijn, dan staat een uitstekende samenwerking met huis- en oogartsen borg voor de beste vervolgacties. Optometrist Rob: ‘De huisartsen van Beuningen zeggen regelmatig: ‘ga maar naar Rob’. Daar ben ik trots op. Bij Schippers hebben we de optometrie echt op de kaart gezet.’

Julianaplein 29 Beuningen tel: 024 - 675 13 99 www.schippersoptiek.nl


Samen sterker voor U Fusie Tijssen cs Accountants & Adviseurs en Delissen Belastingconsulenten waarborg voor de toekomst. Sinds 1 januari jl. hebben Tijssen cs Accountants & Adviseurs uit Malden en Delissen Belastingconsulenten uit Nijmegen hun krachten gebundeld. Tijdens een plezierig en effectief verlopen onderhandelingsproces bleek dat beide bedrijven hun visies deelden en er ontstond een natuurlijke klik. Door het samengaan is een sterke combinatie ontstaan op het gebied van accountancy en fiscaal advies, met behoud van het mensgerichte karakter van beide bedrijven, waardoor je ook in de toekomst als klant gegarandeerd blijft van een deskundige en plezierige dienstverlening. Samenspel Peter van den Brink, partner bij Tijssen cs, vertelt: “Het motto waarop de samenwerking gebaseerd is, luidt niet voor niets: meerwaarde door samenspel. Wij geloven daar oprecht in. Onze visies, werkwijzen, specialismen en klantprofielen sluiten perfect bij elkaar aan en door de samenwerking ontstaat dan ook een sterke partner op het gebied van Accountancy en Advies. Persoonlijk contact en vertrouwen zijn daarbij de basis van de dienstverlening. Wat dat betreft verandert er voor onze opdrachtgevers niets, maar het combineren van de nieuwste kennis en inzichten op fiscaal terrein en op het gebied van accountancy vergroot onze slagkracht en zorgt voor verbreding en verdieping van onze dienstverlening”, vult Marianne Milder, sinds 1 januari partner bij Tijssen cs, aan. Meedenken en sparren Tijssen cs bestaat binnenkort een halve eeuw. Van den Brink: “In die tijd hebben we ons gepositioneerd als een sterke en betrouwbare dienstverlener, met niet alleen een trouwe kring van opdrachtgevers maar ook loyale en gemotiveerde medewerkers die met het bedrijf en de klant zijn meegegroeid. In de nieuwe samenwerking combineren we traditie en historie dan ook met een jonge en effectieve handelswijze.” Ben Hubbers, eveneens partner bij Tijssen cs beaamt van den Brink’s woorden. “Onze traditie is gestoeld op mee- en vooruit denken met de klant. Daarbij sparren we regelmatig met hen en dat doen we op basis van gelijkwaardigheid, zonder te vervallen in ingewikkeld taal- en woordgebruik. Die helderheid en transparantie in onze communicatie mogen onze klanten blijven verwachten, omdat Delissen Belasting­ consulenten daar net zo over denkt.

Complete financiële dienstverlening De nieuwe combinatie opereert onder de naam Tijssen cs Accountants & Adviseurs. Van den Brink: “We hebben ervoor gekozen om de naam van de grootste partij te hanteren. De opdrachtgever mag van ons verwachten dat er aan de kwaliteit van de dienstverlening niets verandert. Integendeel, door de samenwerking zijn we in staat om onze klanten qua efficiency en specialismen nóg completer van dienst te zijn. Voor zowel de beide bedrijven als de opdrachtgevers is er dus sprake van een win/win-situatie. Het gaat hier immers niet om koude sanering, maar om échte samenwerking. Alle medewerkers zijn dan ook enthousiast en sterk gemotiveerd.“ Prettig samenwerken De fusie tussen de beide dienstverleners is, door het naadloos aansluiten bij elkaar, een vlot en plezierig proces geweest. Milder besluit: “Met deze plezierige samenwerking zijn we klaar voor een positieve toekomst, waarin we onze opdrachtgevers, met deskundig en prettig advies, terzijde zullen staan. Dát is immers de basis van een goede dienstverlening!“

De Horst 10 Malden / Tel. 024-3560217 / 024-3226018 / www.tijssen-cs.nl


Voor informatie en reserveren: www.korenmolen.nl

Vergaderen Doe je in stijl bij de Korenmolen De Korenmolen biedt uitgebreide mogelijkheden voor vergaderingen, presentaties, nascholingen en dergelijke, gecombineerd met een snelle of uitbreide lunch, een ontspannen borrel en/of een heerlijk diner. Het restaurant en zalen bestaan uit twee aparte ruimtes. Geschikt voor vergaderingen tot 50 personen.

Bovendijk 6 / Maasbommel / 0487 54 26 10 / korenmolen.nl


35

DE IN2 MAAS & WAAL PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR 2016:

Petra Smits Aan het eind van ieder uitgeefjaar wil de redactie

van IN2 Maas & Waal een inspirerend, betrokken en

IN2 M

aas

&W Pers aal oonlijk van h heid et Ja ar

succesvol ondernemer in het voetlicht zetten, die daardoor zijn stempel op de regio heeft gedrukt.

2016

Daarmee willen we laten zien dat we trots kunnen zijn op wat de regio aan ondernemerschap te bieden heeft. Eerder viel de eer te beurt aan Chris van Oijen,

MAA

S&

WAA L

Rob Ansen en, vorig jaar, Mark van Loveren. Petra Smits, eigenaar van ijzerwarenspeciaalzaak Enorm Dick Smits uit Dreumel, is met recht de IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het Jaar 2016. Na het overlijden van haar man Dick knokte zij om hun ijzerwarenhandel niet alleen overeind te houden, maar uit te breiden tot een bloeiend bedrijf. Jaren van hard werken werd beloond: in 2014 met de titel Ondernemer van het Jaar Maas & Waal en, het jaar daarop, met de titel Beste Ondernemer IJzerwaren 2015. De kern van Smits’ gedrevenheid ligt vooral in de wens om de klant optimaal en met alle vriendelijkheid te bedienen. Samenwerken en afstemmen met een vakkundig en hecht team vindt ze dan ook belangrijk en, al noemt ze zichzelf een controlfreak, ze houdt haar organisatie op orde door structuur te bieden, maar haar medewerkers wel volop eigen verantwoordelijkheid te geven. Nevenfuncties Smits heeft naast haar bedrijf nog diverse nevenfuncties. Zo is zij lid van het bestuur van de lokale ondernemersvereniging DOV, zit ze in het bestuur van Ondernemend Maas en Waal en is ze lid van de Maas-Waal Raad. Ze vindt dat leuk om te doen, en kan dat volgens zeggen ook omdat ze haar zaak met een gerust hart kan overlaten aan haar compagnon en team. Ook is Smits Ambassadrice van het Hospice Bijna Thuis Huis in Druten, sponsort ze Dreumelse sportclubs en verricht hand- en spandiensten voor hen. Ze is overigens altijd bereid om de helpende hand te bieden wanneer er een beroep op haar wordt gedaan. Enthousiast en bescheiden Smits is opgegroeid op een fruitbedrijf waar een mentaliteit heerste van ‘niet lullen maar poetsen’. Ze is snel ergens enthousiast voor te krijgen en vind dat je, als je iets met plezier doet, het lang kunt volhouden. Als persoon is Smits bijzonder prettig in zowel de omgang als de samenwerking. Ze weet van aanpakken, maar altijd op een vriendelijke manier en altijd bereid om te helpen of te sturen. Naar zowel haar klanten als haar eigen mensen kan ze goed luisteren en is blijft altijd bescheiden over zichzelf. Toch is Smits een gedreven ondernemer met een groot hart voor Dreumel, Alphen en de gehele regio. Met haar bedrijf en activiteiten heeft Smits volgens IN2 Maas en Waal een positieve stempel op het ondernemerschap en de gemeenschap in Dreumel en heel Maas & Waal gedrukt. Tekst & foto: RvL

DE CRITERIA VOOR DE IN2 MAAS & WAAL PERSOONLIJKHEID VAN HET JAAR 2016 ZIJN: Onderscheiding in: • • • • • 

Benutten van zakelijke kansen Zoeken van samenwerking Ontwikkelen van creatieve ideeën Innovatieve instelling betrokkenheid bij de regio, zijn inwoners en de leefbaarheid


MARKANTE ONDERNEMERS IN 2016

Nóg meer powervrouwen! Petra Smits is de eerste vrouwelijk IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het Jaar en past daarmee naadloos in het rijtje powervrouwen dat IN2 Maas & Waal bij de vorige verkiezing publiceerde. Zij is echter zeker niet de enige; hieronder vindt u een aantal vrouwelijke ondernemers die zich dit jaar hebben onderscheiden. Heske Groenendaal, Metaglas, Tiel

Heske Groenendaal is dit jaar opgenomen in de top 100 van beste vrouwelijke ondernemers van Neder­land. Tevens was zij genomineerd voor de International Women’s Entrepreneurial Challenge Conference Award (IWEC), waarvoor zij op 8 november tijdens het IWEC Conferentie gala in Brussel een award in ontvangst mocht nemen. Groenendaal: “Mooi dat opvalt wat je doet en dat vrouwelijk ondernemerschap wordt beloond. Zakelijk gezien was 2016 een soort tussenjaar, een voorbereiding op 2017 dat voor ons ongelooflijk druk gaat worden.”

Sigrid Helbig, The Economic Board, Nijmegen

Dit jaar is Sigrid Helbig gestart als directeur van De Economic Board, die zich bezighoudt met het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Sigrid Helbig: “De belangrijkste opgave voor de Economic Board voor 2016 was het maken van een gezamenlijke strategische agenda voor de regio. Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid gaan daar in 2017 mee aan de slag. Zo werken we samen aan economische versterking van de regio.”

Liesbeth Bruisten, Annette Mode, Druten

Annette Mode in Druten bestaat op 1 januari 2017 50 jaar en dat is voor Liesbeth Bruisten reden om een jaar vol feestelijkheden te gaan organiseren. Ze kijkt met trots terug: “Voor onze klanten is het een feestje om bij Annette Mode te winkelen. Voor ons team is het een feestje om bij Annette Mode te werken. Het is díe combinatie die

ervoor zorgt dat Annette Mode voor klanten en medewerkers al een halve eeuw zo’n bijzonder modetrefpunt is. Iedere vrouw is een bijzondere vrouw en we vinden het een eer dat onze collecties en modeadviezen daaraan mogen bijdragen.”

Petra Benink, Rescope, Beuningen

Rescope uit Beuningen werd dit jaar gekozen tot Ondernemer van het Jaar Beuningen. “Het was voor ons een grote eer om verkozen te worden”, vertelt Petra Benink. Iedereen hier voelt dat zo en voor ons is het geweldig om te zien dat de uitverkiezing door het gehele team gedragen wordt. We hebben al een hele reeks overweldigende reacties mogen ontvangen. Leuke, lieve reacties, ook uit hoeken waaruit je het totaal niet verwacht. We hebben niet geweten wat ons overkwam!”

Aïda Papilaja-Hendrix, Hotel Blue/ Manna, Nijmegen

Aïda en haar man Sander wonnen in 2013 als eerste Nederlandse hotel de World Luxury Hotel Award, waarbij Hotel MANNA werd onderscheiden als beste Hotel Restaurant van Europa. Daar hield het echter niet op; sinds dit jaar zijn zij ook eigenaar van Hotel Blue in Nijmegen. Het hotel is gevestigd in vier stadspanden uit het begin van de 20e eeuw en onderscheidt zich door een innovatief, strak en modern design. Aïda ontving met haar partner Sander de aanmoedigingsprijs van de Nijmeegse Ondernemer van het jaar 2016, vanwege het nieuwe concept. Aïda: “Hotel Blue is voor ons verder gaan in hospitality en design. We hopen dan ook dat we met dit hotel net zo veel succes oogsten als met MANNA.”


Markante ondernemers 2016

37

Natuurlijk zijn het niet alleen de vrouwelijk ondernemers die zich afgelopen jaar weer van hun beste kant laten zien. Het Maas en Waalse bedrijfsleven heeft het pad naar succes na de crisisjaren weer ingeslagen en daarbij hebben veel ondernemers zich weer geprofileerd. Ook van hen willen we de rol van enkelen nog even voor het voetlicht zetten. Ruim baan voor de horeca

Aan de succesformule van horecaondernemer Frans Schoenaker schijnt voorlopig nog geen einde te zijn gekomen. In 2016 opende hij grand café ‘Meneer Smit’, naast Cinema Roma in Wijchen, dat in korte tijd uitgroeide tot een echte ontmoetingsplek. De Maas en Waalse en Betuwse horeca­ ondernemers lijkt het sowieso weer beter te gaan, getuige het grote aantal nieuwe Frans Schoenaker bedrijven in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Joep en Manon van Gruijthuijsen die naast Moeke Mooren, starten met drie ‘escape rooms’. Sociëteit Maximaal in Buren, waar Peter en Karin Hadderingh zijn gestart als uitbaters. Jan Bouman heeft Zaal ’t Centrum in Dreumel een facelift gegeven en een nieuw restaurant geopend, ‘Aan tafel bij Jan’ genaamd. Theo Driessen uit Elst opende Italiaans restaurant Brunello. Het blijft dus goed in de regio voor (zaken)lunches en-diners!

Sterke Familiebedrijven

Opvallend waren dit jaar ook de familiebedrijven in de regio. Zowel bij de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar 2016 Maas en Waal als Beuningen en Nijmegen waren de winnaars familiebedrijven en de genomineerden voor Ondernemer van het Jaar Bommelerwaard 2016 zijn dat ook allemaal. Van familiebedrijven is bekend dat zij wat traditioneler te werk gaan waar het hun investeringen betreft en daarbij vooral kijken naar de langere termijn. Wellicht dat hun bedachtzaamheid heeft bijgedragen aan hun succes.

André van den Hurk

Na vier jaar het voorzitterschap te hebben bekleed van koepelorganisatie Ondernemend Maas & Waal (OMW) heeft André van den Hurk de voorzittershamer overgedragen aan ondernemer Hans Voshol. Tevens stopte hij in november als bestuurslid van VNO-NCW Nederland-Midden.

De redactie van IN2 Maas & Waal is nieuwsgierig wat Van den Hurk voor verdere plannen heeft. Als voormalig wethouder van de Gemeente Druten en huidig voorzitter van de Ondernemersvereniging Druten is hij een actief bestuurder met een berg aan ervaring, die door menigeen zal worden verwelkomd. Overigens heeft van den Hurk ook een groot vierdaagse-hart; samen met wethouder Michel Lepoutre André van den Hurk van Druten gaf hij in 2008 de voorzet voor het terughalen van de Vierdaagse naar Druten, hetgeen dit jaar gelukt is. We wensen André veel succes met zijn nieuwe plannen, want die heeft hij ongetwijfeld!

Hoog bezoek Willems Constructie en Plaza Foods

Op 24 oktober jl. bracht Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een werkbezoek aan Willems Constructie in BovenLeeuwen. Hij sprak daar uitgebreid met diverse medewerkers op de werkvloer en was enthousiast over de aanpassingen die Willems BovenLeeuwen heeft doorgevoerd om ervoor te zorgen dat zijn werknemers gezond aan het werk blijven. Asscher was bijzonder geïnteresseerd in wat die verbeteringen betekenen voor de medewerkers. Ook opende hij diezelfde dag in Nijmegen de tweede productiefaciliteit van Plaza Foods. De nieuwe fabriek heeft een productiecapaciteit van 11 miljoen koelverse maaltijden per jaar en biedt in samenwerking met het UWV onder andere werkgelegenheid aan werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lodewijk Asscher


Ideaal voor MKB en retail

kleine klus

snel geregeld

Brandmeldsystemen Telefooncentrales Datanetwerken (LED)verlichting Stopcontacten en schakelaars Camersystemen Laadpalen Meterkasten Advies bij verbouwing en renovatie

Kijk op rtp.nl of bel 0487 585 100 Van Heemstraweg 47 • 6654 KD Afferden (Gld.)

-

0900-8444

Méér dan alleen- afvalverwerking -

Onze afvaladviseurs staan voor u klaar! Voor een vrijblijvend advies over uw afvalstromen neemt u contact op met onze afvaladviseurs.

Rob Loeffen, Robbert Ridderhof, Anneke Loeffen, Emy Tegelaar

Voor meer informatie: SUEZ Recycling & Recovery 0492-580020


39 Algemene ledenvergadering Blik vooruit met nieuw elan in 2017

De jaarlijkse ledenvergadering van de BCMW vond plaats bij Gasterij De Arend te Winssen, waar voorzitter Martin Hommersom de vergadering opende.

INHOUD • DE VIERSPRONG • POOS ASSURANTIËN • BUSINESSFLITSEN • BEDRIJFSBEZOEK BRINKS COFFEEROASTERS • IN MEMORIAM JAN KERSTEN

VOLG ONS OP FACEBOOK

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer. Lid worden? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

Goed verenigingsjaar 2015/2016 Betrokkenheid bij Ondernemers en Maatschappij

BCMW bood haar leden dit jaar een actief en divers programma • Goede samenwerking met Ondernemend Maas & Waal en BCMW wil daar actief aan bijdragen • BCMW biedt haar leden toegevoegde waarde door goed zichtbaar te zijn in de regio met haar diverse programma, het katern in IN2 Maas & Waal en via de social media. De eigen facebook pagina werd goed geliked en gevolgd. • BCMW wil bijdragen aan een actieve rol van Ondernemend Maas & Waal, zodat de functie daarvan in de regio nóg meer voor de ondernemers kan gaan betekenen. • BCMW bekijkt ook weer of zij zich kan verbinden aan een project. Afgelopen twee jaar heeft BCMW zich verbonden aan het project Techniekwedstrijd Rivierenland. Heeft u ideeën, meld ze door een mail te sturen aan info@bcmw.nl Activiteiten & Jong Ondernemerschap Bea Janssen Steenberg (secretaris) was en is enthousiast over het grote aantal goed bezochte en diverse activiteiten afgelopen jaar. De input van leden blijft uiteraard welkom en levert ook vaak interessante en verrassende bijeenkomsten op. •

Focus op jong ondernemerschap – Skybar van der Valk Tiel 7 februari Voor 7 februari a.s. in de skybar van Hotel van der Valk te Tiel al een mooie bijeenkomst vastgelegd, waarbij jonge ondernemers centraal zullen staan. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en wordt uitgenodigd om een jonge ondernemer als introducee mee te nemen. AANMELDEN: Stuur een mail aan info@bcmw.nl als u in deze bijeenkomst geïnteresseerd bent.

De voorzitter beëindigde de vergadering na alle verplichtte zaken. Ook werd afscheid genomen van Gerry Kocken als bestuurslid en penningmeester. Bart van Kraaij trad aan als nieuw bestuurslid. Daarna werd de vergadering gesloten en was het tijd om gezellig na te borrelen, onder het genot van uitstekende hapjes van Gasterij De Arend. Op 12 januari zullen de leden elkaar weer zien, bij de nieuwjaarsreceptie in Zaal ’t Centrum in Dreumel. Op naar een goed nieuw jaar!

In het verenigingsjaar 2016-2017 wordt wederom een leuk en gevarieerd programma aangeboden, waar kennisdeling gepaard gaat met gezelligheid en elkaar beter leren kennen.

AGENDA

12 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie i.s.m. OMW 4 april 2017 7 februari 2017 Bedrijfsbezoek: Van der Valk – jonge ondernemers 2 mei 2017 7 maart 2017 Bedrijfsbezoek Carwash Druten 6 juni 2017

Bedrijfsbezoek ING nog in te vullen nog in te vullen


Gijs en Corrie van den Hoofdakker

Uitbaeterij ‘De Viersprong’: ook voor uw bedrijfsactiviteit

In het schilderachtige Middeleeuwse stadje Batenburg ligt Uitbaeterij ‘De Viersprong’ waar je in een huiselijke sfeer kunt genieten van een heerlijke lunch of diner. Ook verzorgt ‘De Viersprong’ buffetten op maat, walking-diners, bedrijfsborrels, jubileumvieringen, overwerkmaaltijden, kerstbijeenkomsten en nieuwjaarsrecepties, desgewenst op locatie. Alles wordt in eigen keuken vers bereid. Topkwaliteit dus! Wilt u uw feest sfeervol aankleden of benodigdheden huren? Dan kun je daarvoor ook bij Uitbaeterij ‘De Viersprong’ terecht. In 1992 kwamen eigenaars Gijs en Corrie van den Hoofdakker vanuit de Betuwe naar Batenburg. Corrie: “We hadden daarvoor een dorpshuis in IJzendoorn, maar waren daarmee gestopt en op zoek naar iets anders. Na een tip kochten het pand van Uitbaeterij ‘De Viersprong’, maar wisten nog niet zo goed wat we ermee wilden. We besloten daarom om het eerst een jaar lang voort te zetten zoals het was, zodat onze plannen konden rijpen. Zeker was toen al dat we het pand wilden verbouwen en aanpassen aan de hedendaagse eisen. De oude uitstraling van het pand moest terug en de zeventiger-jaren-schrootjes moesten verdwijnen.” Geleidelijk moderniseren De restauratie van ‘De Viersprong’ ging geleidelijk. Gijs: “Dat was wel een leuke tijd,

want het was mooi om verbetering te zien. We wilden echter steeds verder en daarom kochten we in 1995 het pand achter ons erbij en richtten dat in als restaurant. Daarmee was Uitbaeterij ‘De Viersprong 2.0 een feit; nu hadden we een café, een restaurant en een zaal en konden dus alle soorten publiek bedienen.” Maas en Waalse uitstraling Corrie geeft aan dat het van het begin af belangrijk voor hen was om de uitstraling te behouden en Uitbaeterij ‘De Viersprong’ bij Batenburg te blijven laten passen. “Het moest gemoedelijkheid en jovialiteit uitstralen, maar wel heel gewoon blijven. We wilden een huiskamersfeer creëren waarin iedereen zich thuis voelt en waar gastvrijheid en kwaliteit in alle aspecten van het bedrijf de boventoon

voert, of je nu een particuliere of een zakelijke klant bent.” Huiskamer Het café van Uitbaeterij ‘De Viersprong’ kenmerken Corrie en Gijs zelf als ‘de huiskamer van Maas en Waal’. “Het is hier echt een ontmoetingsplek en we krijgen bezoekers van overal uit de regio en daarbuiten. We liggen centraal in de regio, maar normaal is een café meer lokaal gebonden dan een retaurant; mensen zijn vaak eerder bereid om een stuk te rijden voor een etentje dan voor een cafébezoek. Hier is dat niet zo, want onze bezoekers komen dus van heinde en verre. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat we voor iedereen open staan en iedereen in zijn waarde laten.”


DE TAM TAM

57

Raymond Olderaan

Elke opdracht aanpakken Gijs vertelt dat hij en Corrie het leuk vinden om zo gevarieerd mogelijk te werken. “We vinden het geweldig om in alle horecavarianten te voorzien en pakken dus elke opdracht aan. Toen het café en restaurant goed liepen hebben we besloten om ons ook op bedrijfsactiviteiten en verhuur te gaan richten en dat doen we zowel hier als op locatie. Van een markt onder de Euromast, tot het buitenhuis van Henny Vrienten en een samenwerking met het cateringbedrijf van De Librije. Niets is te gek! Ook de verzorging van buitenfeesten nemen we op ons en hebben daarvoor schaduwdoeken beschikbaar, zodat je bij elk weertype kunt genieten.” Topkwaliteit Gijs en Corrie houden zich liever bezig met kwaliteit leveren dan met profileren. In bescheidenheid ervoor zorgen dat zakelijke en particuliere klanten volledig tevreden zijn vinden ze belangrijker. We bieden liever maatwerk dan dat we onze klanten een gefixeerd aantal keuzes opleggen; hun beleving met 100% zijn wat zij verwachten en tegen een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Daar gaan we bij Uitbaeterij ‘De Viersprong’ voor en daarvoor gaan we graag met bedrijven én particulieren om de tafel!”

Naam BCMW-lid: Jos Giesbers Bedrijf: OBC Accountants en Belastingadviseurs • Wat is jouw inbreng bij de BCMW? Een van de oudste en trouwste leden • Wat was je eerste bijbaantje? Boerderijknecht • Wat was het grootste geluk uit je carrière? Dat ik de overstap naar OBC Accountants en Belastingadviseurs heb gemaakt • Welk boek heb je als laatste gelezen? Biografie Zlatan Ibrahimovic • Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? James Bond • Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Mark Rutte • Wat weet men niet van jou? Dat ik 17 jaar penningmeester bij Leones ben geweest en er erelid ben

Uitbaeterij “De Viersprong” Grootestraat 44 6634 AD Batenburg Tel. 0487-541669 www.uitbaeterijdeviersprong.nl Openingstijden: Maandag, donderdag en vrijdag vanaf 14.00 uur, Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur. Dinsdag en Woensdag: Alleen op afspraak

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS


Emile Poos

Marloes

Matthijs

Poos Assurantiën:

Mensen helpen is ons vak! Dit jaar bestaat Poos Assurantiën in Wijchen 11 jaar. Op 1 januari 2006 startte Emile Poos (61) uit Bergharen na een carrière van bijna 24 jaar bij Zorgverzekeraar CZ voor zichzelf als zelfstandig verzekeringsadviseur. Hij beschikte over alle benodigde diploma’s en startte vanuit zijn kantoor-aan-huis in Bergharen. Inmiddels is Poos Assurantiën uitgegroeid tot een assurantiekantoor dat zich vooral richt op zorg- en particuliere schadeverzekeringen. Van dienstverband naar zelfstandigheid “Ik wist begin 2005 al dat er een reorganisatie bij mijn werkgever aan zat te komen en dat mijn dienstverband zou worden beëindigd”, vertelt Emile. “In dat jaar besteedde ik mijn vakantie op de camping in Frankrijk volledig aan het voorbereiden en plannen maken voor de start van mijn eigen bedrijf. Het begon met het leggen van contacten bij veel bedrijven in de omgeving. Ik deed waar ik goed in was, het adviseren van zorgverzekeringen want met mijn ontslag was ook het nieuwe zorgstelsel een feit waardoor veel van mijn ‘oude’ cliënten kozen om met me mee te gaan.”

Snelle groei Poos Assurantien groeide snel; in november 2007 verhuisde Emile zijn bedrijf van zijn woonhuis in Bergharen naar een eigen kantoorpand in Wijchen. “In dat eerste jaar werkte ik met een oud-collega van CZ en niet veel later in dat jaar stapte ook mijn zoon Matthijs in. Twee jaar later nam ik opnieuw een medewerker aan want mijn cliënten­ bestand groeide sterk. Op dit moment werken we met z’n zessen. Zorgverzekeringen is ons specialisme en dat doen we al vanaf het begin. Daarnaast hebben we ons ook gespecialiseerd in alle soorten schadeverzekeringen, zowel voor particuliere klanten alsook voor ZZP-ers en het klein-MKB.”

Kennis, ervaring en service Poos Assurantiën is uitgegroeid naar een assurantiebemiddelaar met meer dan 9000 klanten. Emile: “De meesten van hen zijn bij ons terecht gekomen via mond-totmondreclame. Dat komt vooral door onze specialistische kennis van de (collectieve) zorgverzekeringen, gecombineerd met onze persoonlijke benadering. Klanten komen veelal bij ons binnen voor een advies over hun zorgpolis en bemerken dan ook dat wij hen kunnen adviseren op al hun privéverzekeringen. Wij bieden geen hypotheken, levens- en kredietverzekeringen. Ieder zijn specialisme.


43 Jack

Lieke

Trouwe klantenkring Emile is heel duidelijk als het gaat om het belang van zijn klanten. Dat belang staat voorop. “We regelen niet alleen hun verzekeringen goed en nauwgezet, maar nemen ook voor iedereen de tijd om hen zorgvuldig te informeren en te adviseren. Veel van mijn klanten ken ik dan ook persoonlijk. Waren het eerst de ouders dan zijn het nu ook hun kinderen. Dát vind ik ook het leukste aan mijn vak; je kunt mensen helpen en bijdragen aan een stukje zekerheid in hun leven. Elke dag hebben mensen te maken met vragen over die zekerheid en de zorg leeft daarbij sterk. Mijn klanten verwachten van ons dat wij hen goed adviseren over hun zorg- en andere verzekeringen en daar staan we voor”. Bemiddeling voor collectieven Naast de particuliere klanten werkt Poos Assurantiën ook veel voor bedrijven en instellingen in de regio. Wij bemiddelen en adviseren veel zorgcollectiviteiten in het bedrijfsleven en in het onderwijs. Daarnaast werken we samen met de Gemeente Heumen als het gaat om de collectieve verzekeringen voor de minima. Ook hebben we een goede samenwerking met lokale afdelingen van vluchtelingenwerk.” Zorgverzekeraars CZ en VGZ zijn bij ons de grootste partners in ons aanbod van individuele en collectieve zorgverzekeringen.

Muriël

Bedrijfsopvolging Ondanks de hectiek van het werk is Emile Poos nog steeds erg positief en denkt hij absoluut nog niet aan stoppen. Toch houdt hij zich al wel bezig met de bedrijfsopvolging. “Dat kun je niet vroeg genoeg doen. Te zijner tijd zullen mijn zoon en dochter het bedrijf overnemen en inmiddels hebben zij ook ruim de tijd gehad om zich te bekwamen en ervaring op te doen. Ik kijk dus met het volste vertrouwen naar de toekomst, waarin de deur naar onze dienstverlening open blijft staan en waarin Poos Assurantiën zijn klanten met hart en ziel terzijde zal blijven staan”.

Woeziksestraat 692 6604 CH Wijchen 024-6454623 info@poosassurantien.nl www.poosassurantien.nl


GLOBAL PAINT KOMT MET EASY CLEAN WALLPAINT Global Paint Products introduceert Easy Clean Wallpaint, een professionele, hoogwaardige, duurzame muur- en plafondverf voor binnen. Easy Clean Wallpaint is een zeer goed reinigbare, matte muurverf voor binnen en uitstekend inzetbaar voor horeca, utiliteitsbouw, industrie, zorginstellingen en de particuliere sector. Geschikt voor de afwerking van beton, metsel- en pleisterwerk, gasbeton, gips­ elementen en dergelijke ondergronden. Easy Clean Wallpaint glanst niet op na het reinigen van de ondergrond en heeft een sterk verminderde intreding van vloeistoffen in de afwerklaag. De zeer mooie rolstructuur en de prettige verwerking maken dit product geschikt voor zowel de particulier als de professionele verwerker. Uitstekende keuze Waarom Easy Clean Wallpaint? De verf is zeer goed reinigbaar en beschikt over schrobklasse 1, hetgeen betekent dat de verf na 1 maand doordroging voldoet aan DIN EN 13300. Easy Clean Wallpaint glanst niet op na reiniging, is uitstekend te verwerken en spatvrij. Easy Clean Wallpaint is verkrijgbaar in Wit/basis 1 en aan te kleuren in lichte kleuren op het CMS kleurenmengsysteem van Global Paint Products. Easy Clean Wallpaint is verkrijgbaar in 2,5, 5 en 10 liter. Reiniging Het reinigen van Easy Clean Wallpaint kan eenvoudig met een vochtige doek. Voor hardnekkige vlekken kan Globaclean Spray ingezet worden. Globaclean Spray is bij uitstek geschikt voor het reinigen en ontvetten van industriële en huishoudelijke verontreinigingen.

Het is een kant- en klare spray, uitermate geschikt voor het reinigen van schilderwerk. De spray is biologisch afbreekbaar en niet schuimend en breekt de moleculaire structuur van vuil- en vetaanslag af zonder schade aan het oppervlak te berokkenen. De spray is ook geschikt voor het reinigen en ontvetten van de meest uiteenlopende toepassingen. Globaclean Spray is leverbaar in een 0,5 liter spray verpakking. RTP: KLEINE KLUS….SNEL GEREGELD Wat als uw meterkast vernieuwd dient te worden, er een data-aansluiting nodig is voor een extra werkplek, een brandmeldinstallatie geïnstalleerd moet worden om de veiligheid te vergroten. Of er simpelweg een stopcontact geplaatst moet worden. Deze en andere elektra vragen komen met grote regelmaat van onder andere het midden- en klein bedrijf. Werkzaamheden die uitstekend uitgevoerd kunnen worden door de afdeling relatiewerk van RTP Elektrotechniek. De planning en organisatie van bovengenoemde klussen is wezenlijk anders dan voor grote industriële werken. Daarom heeft RTP een zelfstandig, deskundig, opererend team die snel en adequaat kan schakelen. Het hele proces van offerte tot oplevering is in hun beheer. De buitendienstmedewerkers beschikken over een compleet ingerichte bus zodat uitvoering direct kan plaatsvinden. Kortom…. kleine klus, snel geregeld. Wilt u gebruik maken van deze dienst? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling relatiewerk tel. 0487-585100. Of mail naar relatiewerk@rtp.nl

MAASVEREN STOTEN MINDER UIT DOOR GTL BRANDSTOF Stichting de Maasveren heeft onlangs besloten om voor haar vijf veren over de Maas over te stappen naar het gebruik van GTL als brandstof. Hiermee verwachten zij de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en op termijn minder onderhoud aan de motoren te hoeven verrichten. De overstap is Ingegeven door het feit dat de motoren is die de afgelopen tijd in de veren zijn ingebouwd hogere eisen stellen aan de zuiverheid van de te gebruiken brandstof. Zo kwam Stichting de Maasveren bij Shell GTL uit. “We wisten van de ervaringen van een tweetal andere veerexploitanten dat het direct toepasbaar is in bestaande installaties en dat het de uitstoot van rook en roet beduidend verminderd. Verder gaan de motoren er een stuk rustiger door lopen waardoor de geluidsemissie gereduceerd wordt.” GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces, dat Shell al sinds 1970 aan het optimaliseren is. Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie* en produceert daardoor minder uitstoot (fijnstof, stikstofoxiden,(NOx); zwaveloxiden,(SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook en roet. In zijn geheel leidt het gebruik van GTL tot een duidelijke vermindering van lokale emissies. Dit is volgens de stichting plezierig voor de gebruikers van de veren en draagt bij aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.


45

NIEUW: RUIM ASSORTIMENT HULPMIDDELEN BIJ KLUSWIJS BENEDEN-LEEUWEN Sinds kort heeft Alex van Gruijthuijsen van KlusWijs Beneden-Leeuwen zijn assortiment hulpmiddelen flink uitgebreid! “Wij verkochten al toiletverhogers, handgrepen, beugels zonder boren e.d. maar nadat Senang Zorgartikelen in Beneden-Leeuwen haar deuren sloot merkten wij dat er meer behoefte en vraag was naar hulpmiddelen”, aldus Van Gruijthuijsen. De vraag komt volgens Van Gruijthuijsen mede doordat mensen steeds vaker te maken krijgen met de bezuinigingen in de zorg waardoor zij zelf het benodigde verpleeg- of zorgartikel aan moeten schaffen. In samenwerking met Diana Heijmans van voorheen Senang Zorgartikelen heeft KlusWijs daarom het assortiment hulpmiddelen flink uitgebreid. U kunt bij KlusWijs terecht voor vrijblijvende informatie en advies over o.a. aangepast bestek, persoonlijk alarm, douchestoelen al dan niet met armleuning, urinaals, tuitbekers etc. KlusWijs Beneden-leeuwen BV Korte Brouwersstraat 14 6658 AC Beneden-Leeuwen Tel: 0487 593979

SCHOUTEN CONSULTANCY Schouten Consultancy, de trainings- en coachingsorganisatie van Harry Schouten, is weer volop actief om managers, ondernemers en commercieel personeel in het Land van Maas en Waal te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Inmiddels zijn nagenoeg alle bestuursleden van BCMW onafhankelijk van elkaar getraind.

Wil je je managementvaardigheden versterken? Wil je beter in staat zijn om het beste uit je eigen medewerkers te krijgen? Of wil je meer uit je verkoopgesprekken halen? Zet je automatische piloot eens uit en word bewust van je invloed op anderen in je omgeving. De vijfde training, die start op 12 januari a.s. inmiddels volgeboekt. Voor de volgende training in het voorjaar zijn nog mogelijkheden. Bel Harry Schouten voor een vrijblijvende afspraak: 06-5315608 of kijk op www.schoutenconsultancy.nl. Daarop staat nu ook het filmpje, dat bij RTL4 LifeExperience op TV is geweest.

De leden van Businessclub Maas & Waal wensen u een succesvol en ondernemend 2017!

Schouten Consultancy MOGEN WIJ AAN U VOORSTELLEN..? ONZE NIEUWE COLLEGA’S HUUB EN ROSAN! Gelre Administratie & Advies b.v. mocht de afgelopen maanden twee nieuwe medewerkers verwelkomen wegens uitbreiding van onze activiteiten. Rosan Loeffen startte in september en Huub van Summeren in november als allround medewerkers bij ons administratiekantoor. Altijd welkom om even kennis te maken!

vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

Huub van Summeren

Rosan Loeffen


Bedrijfsbezoek Brinks Coffeeroasters Op 16 december jl. was het tijd voor het laatste bedrijfsbezoek van 2016. Ditmaal meldden de leden zich bij Brinks Coffeeroasters, in het pand van De Agave aan de Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen. Er was die avond weer een grote opkomst, waarbij ditmaal ook diverse potentiële leden aanwezig waren en dat is altijd goed om te zien. Siebe van den Brink vertelde boeiend over zijn koffiebranderij, waar ze op een ambachtelijke manier en met passie ‘specialty’-koffies van de hoogste kwaliteit branden. De BCMW-leden leerden die avond een hoop over koffie, van koffieboon tot eindproduct.

Natuurlijk mocht de gezelligheid niet ontbreken en daarom was het, na het koffieverhaal tijd, tijd voor iets sterkers. Er volgde een gezellige naborrel, vokop in kerstsfeer en geheel verzorgd door Marcus’ Antonio Eten & Drinken, waar de gedachten aan koffie vooruit werden geschoven naar de volgende ochtend. De leden waren allemaal enthousiast en de gezellige sfeer nodigde dan ook uit om nog geruime tijd na te kletsen. Voorzitter Martin Hommersom vond de avond ook een groot succes. “Dit was een voorbeeldavond, een avond zoals we hem graag zien. De grote aanwezigheid en animositeit toont aan dat de Businessclub Maas en Waal een duidelijke toegevoegde waarde heeft!”

In memoriam Jan Kersten Op 11 oktober jl. werden we diep getroffen door het bericht dat dat ons mede-BCMW-lid Jan Kersten was overleden na een kort ziekbed. Jan was een betrokken lid, een actief ondernemer en een uitstekend netwerker. Als directeur-eigenaar van de AMC Groep uit Wijchen had hij een eigen visie op ondernemen en was hij zeer betrokken bij zijn mensen. Jan was ook een echt gezelligheidsmens, met wie je altijd een leuk en goed gesprek kon voeren. Met zijn overlijden moet de Business Club Maas en Waal een van zijn meest karakteristieke leden missen. Bestuur en leden van de BCMW wensen Jan’s vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe.


‘De toekomst is niet wat je overkomt, maar wat je er zelf van maakt’ Bent u Ondernemer? Of bent u Manager? Of bent u beide en welke rol heeft dan uw voorkeur? Wat is uw stijl van leidinggeven? Een checklistje Beslissingen communiceren:

direct , open en eerlijk

of

op de pot heen draaien?

Delegeren:

motiverend

of

kwestie van afschuiven?

Feedback geven:

als een cadeau

of

als een uiting van irritatie?

Functioneringsgesprek:

interactief en open

of

als een monoloog?

U hebt deze vragen:

eerlijk beantwoord

of

niet serieus genomen?

-

-

Welk rendement kunt u met een managementtraining o.a. behalen? Managen is een vak apart. Op goed gevoel komt u een heel eind, maar met wat hulp van buitenaf komt u verder en behaalt u meer rendement

• • • • •

Zelfverzekerder in beslissingen communiceren door direct te zijn Meer gemotiveerde medewerkers als gevolg van delegeren Positievere houding, bij u zelf en bij uw medewerkers Meer positieve en constructieve stijl van controleren en corrigeren Meer rendement uit de functionerings- en beoordelingsgesprekken

90% van ons handelen doen we onbewust. Durft u die automatische piloot eens uit te zetten? Grotestraat 1 6617 AH Bergharen www.schouten-consultancy.nl tel: 06-53 15 60 84

Houd uw chauffeurs op niveau! Verkeersschool van Thiel: méér dan een rijschool

Bij Verkeersschool van Thiel kunnen particulieren natuurlijk hun rijbewijs voor auto, motor of bromfiets halen, maar dat is slechts een fractie van het bedrijf; De verkeersschool biedt, naast alle soorten rijopleidingen ook veiligheidsopleidingen. Ook voor bedrijven biedt de verkeersschool dus alle soorten opleidingen die met professioneel vervoer en veiligheid te maken hebben.

Totaalaanbieder

Willeke van Thiel, samen met echtgenoot Nordin directeur/eigenaar van de school vertelt: “Naast de gangbare rijopleidingen leiden we op voor het vakbekwaamheidsdiploma van beroepschauffeurs (code 95), maar ook verzorgen we BHV-cursussen, alle soorten heftruck­­ op­leidingen en cursussen Zuinig Rijden en Rijoptimalisatie. Ook kun je bij ons terecht voor de VCA-veiligheidscursus, de ADR-opleiding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en de taxi-opleiding. Zelfs een vaarbewijs behoort tot ons pakket. Daardoor zijn we een totaalaanbieder op het gebied van rij- en veiligheidsopleidingen.”

Nieuw wagenpark

Van Thiel vervolgt: Kwaliteit van de opleidingen is bij ons net zo belangrijk als veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom hebben we recentelijk ons gehele wagenpark van Polo’s vervangen door nieuwe Volkswagen Golfs. Ook zijn er twee vrachtwagens bij gekomen en er

is een Volkswagen Tiguan aangeschaft voor het E-achter-B-examen (rijden met een aanhanger). We houden ons materiaal dus altijd in topconditie!” Wilt u uw chauffeurs en medewerkers veilig de weg opsturen of de veiligheid binnen uw bedrijf vergroten? Neem dan eens contact op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden!

Verkeersschool van THIEL Energieweg 8 6658 AD Beneden-Leeuwen Tel: 0487 - 591752 

www.verkeersschoolvanthiel.nl


Maatregelen tegen schijnconstructies Werkgevers kunnen constructies gebruiken om regels voor minimumloon of cao-loon te ontduiken. Voorbeelden van deze schijnconstructies zijn het inhouden van bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering op het minimumloon. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) verbiedt deze constructies vanaf 1 januari 2017 en wil werknemers beter beschermen tegen onderbetaling en bonafide werkgevers beter vrijwaren tegen oneerlijke concurrentie. Ook wil de wet handhaving van het arbeidsrecht verbeteren.

Alerte bedrijfsjuristen voor het MKB

Tel. 0318-860323 info@jurato.nl www.jurato.nl

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle constructies waarbij werkgevers minder dan het volledige minimumloon betalen verboden. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Enkele voorbeelden zijn voorschotten mits schriftelijk overeengekomen, loonheffingen, pensioenpremies, premies werknemers­ verzekeringen en loonbeslagen. Inhoudingen van kosten voor huisvesting (maximaal 25% van het minimumloon) en zorgverzekering zijn wel mogelijk, mits u zich aan de gestelde strenge voorwaarden houdt én pas nadat de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven aan de werkgever. Er zijn ook diverse zaken die niet meer ingehouden mogen worden op het wettelijk minimumloon, ook niet als de werknemer daarvoor een volmacht geeft. Het betreft onder andere de contributie t.b.v. de personeelsvereniging, kosten van maaltijden of materialen, cao-inhoudingen en (verkeers)boetes. Naleving van de Wet Aanpak Schijnconstructies wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW die bij geconstateerde misstanden boetes op kan leggen. Wilt u eens met één onze salarisspecialisten van gedachten wisselen over toepassing van deze wet of andere met uw salarisadministratie samenhangende zaken, neemt u dan gerust contact met ons op.

Arno Arnoldussen - Salarisadviseur

Vestiging druten: Stationsstraat 54a 6651 ZZ Druten Tel (0487) 51 26 37

Vestiging Beneden-Leeuwen: Energieweg 15 6658 AE Beneden-Leeuwen Tel (0487) 59 42 86

info@kuypersdruten.nl

www.kuypersdruten.nl

Securex Nederland B.V. Gagelvenseweg 24, 6604 BE Wijchen Tel: 024-6452743 info@securex.nl

www.securex.nl


FAMILYBUSINESS

Gasterij [De Arend]:

49

Klaar voor de toekomst

Huub en Hubert Tromp

Gasterij [De Arend] Catering in Winssen is al meer dan 115 jaar een begrip in gastvrijheid en culinaire beleving en wil dat van generatie op generatie blijven doen. Inmiddels komt met Huub Tromp de 5e generatie aan het roer te staan van dit bijzondere Maas en Waalse bedrijf en is de continuïteit gewaarborgd. Gasterij [De Arend] werd opgericht door Jan Melsen uit Winssen. Diens dochter Koosje trouwde met Piet Tromp, grootvader van de huidige directeur/eigenaar, Hubert Tromp en zo werd de familienaam Tromp onlosmakelijk aan het bedrijf verbonden. “Door de jaren heen ben ik steeds meer gaan beseffen hoe bijzonder het familiebedrijf was”, vertelt Hubert. In 1987 zag ik dat mijn ouders het bedrijf zo langzamerhand niet meer aankonden en ben er toen uit eigen vrije wil ingestapt. Mijn ouders hadden een goede naam en we hebben de bedrijfsopvolging dan ook ingezet als marketinginstrument. De mensen vonden het leuk dat ik het bedrijf overnam.” Andere richting Hubert had andere ideeën over de bedrijfsvoering dan zijn ouders en begon die al snel tot uitvoering te brengen. “Ik draaide al snel de partijen waar mijn ouders tegenop zagen. Zij hadden niet de horecaervaring die ik inmiddels had. Door de jaren heen heb ik de cateringformule verder uitgebreid en geperfectioneerd en langzamerhand kwam het besef dat ook ik over mijn opvolging na moest gaan denken. Huub kwam uit zichzelf met de wens om in te stappen.” Bewuste keuze Huub vertelt: “Toen ik een jaar of vier was woonden we al boven het bedrijf. Ik kreeg de dagelijkse gang van zaken dus met de paplepel ingegoten. Alles draaide om de orde van de dag. Op mijn 15e begon ik al als afwashulp en het lag eigenlijk al voor de hand dat ik zou kiezen

voor de Hogere Hotelschool. Ik ging naar Maastricht, maar vond feesten op die leeftijd belangrijker en haakte af. Ik ging vervolgens naar de Middelbare Hotelschool in Arnhem, die ik in 2013 afrondde. Een paar maanden daarvoor besefte ik dat ik mijn vader’s bedrijf over wilde nemen, want dáár zag ik groeiperspectief. Voor het einde van mijn studie was ik er in vaste dienst.” Harmonieus samenwerken Hubert en Huub denken verschillend, maar er is volgens beiden geen sprake van een generatiekloof. Hubert: “Huub is professioneel duidelijker dan ik en stelt beter grenzen, maar als ik hem met gasten bezig zie, zie ik mezelf.” Huub knikt: “We zijn altijd helder en eerlijk tegen elkaar en fluiten elkaar terug als dat nodig is. Communicatie is ons bindmiddel, maar ieder mens is verschillend en mijn vader respecteert dat. We gebruiken elkaars kwaliteiten en versterken elkaar.” Geleidelijkheid Vader en zoon hebben samen gekozen voor geleidelijke opvolging. Hubert: “We zijn samen plezierig bezig geweest met een businessplan, in het besef dat ons bedrijf zich niet leent voor rigoreuze veranderingen. Je moet je immers vooral richten op je klanten, bij wie je een gunfactor hebt. Het bedrijf verandert continue, maar vooral organisatorisch. De klant merkt daar niets van, want we blijven ons op hen richten met de kwaliteit die ze van ons gewend zijn.” Tekst en foto: RvL

MAAS & WAAL


Onzichtbare risico’s COLUMN LIEKE WAGENVOORT

Ik kom bij veel bedrijven over de vloer voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie en meestal zie ik in één oogopslag of een bedrijf veel verbeterpunten heeft. Mééstal.

EMS

construct

Ik stapte binnen in een prachtig modern pand en zoefde naar boven in een razendsnelle lift. Ik keek om me heen: in hoogte verstelbare bureaus, goed afgestelde bureaustoelen, brandblussers op de juiste plekken en zonwering op maat. Ik dacht nog: ‘’Deze RI&E wordt een eitje!’’ Die gedachte bleef hangen tot ik met de eerste werknemer sprak. Was het mogelijk om onze conversatie vertrouwelijk te houden en haar naam uit het rapport te laten? Alle alarmbellen in mijn hoofd gingen af. Een verziekte cultuur kwam ter sprake, een cultuur waarin pesten en discriminatie de norm zijn. Een cultuur waar veel medewerkers thuis zitten met een burn-out en het vooral van belang is vriendjes te zijn met de juiste persoon.

chtbare risico’s

Ik vervolgde mijn onderzoek en die eerste conversatie werd keer ontdekte ik een schrikbarend hoog ziekteverzuim en structureel overwerk. Ik sprak werknemers eel bedrijven over de vloer voor de die zich sociaal geïsoleerd voelen en geen steun of waardering ntarisatie & Evaluatie en meestal ervaren van hun oogopslag of een bedrijf veelleidinggevende. Geen enkele werknemer wilde bij naam genoemd worden in mijn rapport. nten heeft. Mééstal.

EMS is gespecialiseerd in het detacheren van vaklieden in de techniek en bouw voor België, Nederland en Slowakije en bestaat uit 3 divisies, te weten: EMS uitzendgroep bv ( Nederland ), EMS Construct bv OZ. ( Slowakije ) en EMS Construct bv. Door jarenlange ervaring in het internationaal rekruteren en detacheren van vakpersoneel hebben wij een zeer goede en solide naam verworven in het plaatsen van vaklieden bij internationaal opererende bedrijven. Door onze uitstekende positionering en uitgebreide netwerk in Slowakije kunnen wij ook op het gebied van uitbesteding van productie een belangrijke schakel zijn tussen vraag en aanbod. Uiteraard zijn onze divisies in het bezit van alle vergunningen, erkenningen en keurmerken. Bij interesse of vragen voor samenwerking kunt u contact opnemen met de heren Murdoch of van Dam.

op herhaald. Hiernaast rt, veiligheidskundige bijkeer Kompas Veiligheidsgroep

n een prachtig oefde naar boven e lift. Ik keek oogte verstelbare estelde andblussers op en zonwering op g: ‘’Deze RI&E

f hangen tot ik knemer sprak. t mogelijk was tie vertrouwelijk naam uit het Alle alarmbellen gen af. Een kwam ter sprake, n pesten en orm zijn. Een medewerkers en burn-out en ang is vriendjes te persoon.

EMS construct b.v (erkenningen: VG1668/BC en BUC) Industriepark 25 6603 BE Wijchen, Nederland Tel. +31 24 6453138 m.murdoch@ems-uitzendgroep.nl | e.vandam@ems-construct.be www.ems-construct.nl

het ervaren van hoge werkdruk.

Waar ik normaal gesproken adviseer op veiligheidsmaatregelen Een bedrijf waar psychosociale ging dit advies over de cultuur binnen het bedrijf. Een ongezonde arbeidsbelasting wordt ervaren heeft zorgt een verhoogd risicoonveilige op cultuur ook voor werkomstandigheden, de onveilige werkomstandigheden. De betrokkenheid van medebetrokkenheid vandede medewerkers vermindert aanzienlijk en werkers vermindert aanzienlijk en het niet-nakomen of overtreden van (veiligheids-)richtlijnen het niet-nakomen of overtreden van (veiligheids-)richtlijnen wordt wordt de norm. Het speerpunt van mijn advies? Een anoniem de norm. Het speerpunt van mijn advies? Een anoniem medewerkermedewerkerstevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een stevredenheidsonderzoek, uitgevoerd doorneutrale een externe, neutrale externe, partij. Neem de uitkomsten serieus en ga aan de partij. slag met resultaten. Ik hoop dat mijn advies wordt opgevolgd. IkEen hoop dat mijn adviesis wordt gelukkige medewerker een productieve medewerker.

opgevolgd. Een gelukkige medewerker is een productieve medewerker.

onderzoek ersatie werd aald. Hiernaast hrikbarend m en structureel k werknemers die eerd voelen en rdering ervaren vende. Geen r wilde bij naam in mijn rapport.

dviseer op de re kant van t advies over an veiligheid: eidsbelasting. laat alle factoren orgen voor stress er; zoals pesten, intimidatie of

Gespecialiseerde vakkrachten voor Nederland & België!

Lieke Wagenvoort Veiligheidskundige bijbij is veiligheidsdeskundige Kompas Veiligheidsgroep Kompas Veiligheidsgroep.

+31 24 371 75 65 info@kompasveiligheidsgroep.nl www.kompasveiligheidsgroep.nl 024 - 371 75 60 info@kompasveiligheidsgroep.nl

Beste ondernemer,

Geen regio is zo divers en dynamisch als de Betuwe: bedrijvig en veelzijdig! In alle sectoren: de Betuwse bedrijven zetten regionaal, landelijk maar ook internationaal de toon, al dan niet door samen te werken op diverse gebieden. U kunt natuurlijk altijd extra enthousiaste medewerkers gebruiken. Daarom hebben we een aantal van onze mensen voor u geselecteerd! Maar dit is slechts een greep uit het totale bestand. Scan voor meer kandidaten, ook op andere vakgebieden, de QR-code of kijk op www.druten.zoektcollega.nl.

• • • • • • • • •

ZORGMEDEWERKER ELEKTROMONTEUR HORECAMEDEWERKER PRODUCTIEMEDEWERKER SCHILDER ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SCHOONMAKER LOGISTIEK MEDEWERKER INSTALLATIEMONTEUR

Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Angelique Beekhuis. Zij vertelt u graag meer over onze kandidaten en de mogelijkheden, zoals een proefplaatsing of vergoeding van opleidingskosten. Ook over de andere kandidaten in ons bestand! Angelique Beekhuis, WBRN/ gemeente Druten, 06 – 55 41 97 97, a.beekhuis@wbrn.nl


51

Het team van Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding - vlnr Karin van der Molen, Marriet van den Berg, Manita Maresch, Vincent Tromp & Wilma Tromp

Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding biedt onderscheidend maatwerk

21 jaar geleden Begon Suzanne van Horssen als een van de twee eerste vrouwelijke ondernemers in de uitvaartbranche. Ze ging deel uitmaken van het netwerk uitvaartvernieuwers, waar modernisering en innovatie in de branche een nieuwe benadering was. De huidige eigenaar, Vincent Tromp, initieerde in 2014 Het Afscheidshuys om te tonen dat Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding innovatief verder gaat in het vervullen van de wensen van nabestaanden in deze tijd. De visie van Suzanne van Horssen wordt voortgezet. Wens nabestaanden centraal

Tromp wil niet binnen vaste kaders werken, maar maatwerk leveren en adviseren waar gewenst. “We grijpen daarom niet alleen terug op oude rituelen als de thuiswake, maar kiezen ook voor een nieuwe benadering, bijvoorbeeld het samenwerken met kunstenaars of sprekers en alternatieve lokaties. Dat, In tegenstelling tot de grotere uitvaartorganisaties, die veel meer volgens vaste kaders werken.”

De begeleiders

Naast Vincent Tromp, worden de uitvaarten begeleid door drie uitvaartbegeleiders: Marriet van den Berg (65), Manita Maresch (54) en Karin van der Molen (43). Zij zien zichzelf als een soort regisseurs. Marriet vertelt dat je voor die functie moet beschikken over een liefdevolle en dienstbare houding, een groot inlevingsvermogen en een integer en innemend karakter. “Je moet ook een goede planner en organisator zijn, want je hebt maar vijf werkdagen om een uitvaart perfect te regelen.” Manita beaamt dat. “Je bent voortdurend bezig met het vinden van de goede balans tussen organisatie en menselijkheid en vooral zo onzichtbaar mogelijk werken. Daarnaast heb je een sterke informerende en adviserende taak, want je begeleidt het complete proces van een uitvaart. De nabestaanden hebben dus altijd dezelfde contactpersoon.”

Tel: 024-3563010 / 06 – 12459406 / www.suzannevanhorssen.nl

Onderscheiding

Waarom is de dienstverlening van Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding onderscheidend?, vragen we aan Karin:. “Allereerst omdat wij bij elke uitvaart maatwerk leveren en volledige transparantie in de begroting bieden. Vooral aan overleg met de nabestaanden hechten we veel waarde. Het afscheid moet immers geheel naar wens verlopen” Marriet vult aan: “We vragen nabestaanden altijd wat ze zelf willen doen, bijvoorbeeld het dragen van de kist. Je merkt vaak dat je hen boven zichzelf uit kunt laten stijgen als ze iets willen doen waartegen ze aanvankelijk op zien. Dat is van toegevoegde waarde voor de emotionele beleving en de verwerking van het afscheid.”

In alle rust afscheid nemen

Wilma vervolgt: “Bijzonder bij Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding is dat een uitvaart al ruim voor het overlijden kan worden besproken en dat geeft rust. Dat zie je vaak als wens van mensen die er al duidelijk over nagedacht hebben. Door het ontbreken van vaste kaders hebben de nabestaanden de vrije keuze in alle aspecten van het afscheid. We zorgen er tevens voor dat er geen tijdgebondenheid bestaat; we plannen voldoende tijd in voor uitloop van het afscheid. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het verzorgen van kinderuitvaarten, waar altijd speciale aandacht voor nodig is. Ook planten we voor iedere kist die wordt gebruikt een herinneringsboom en bieden de nabestaanden de gelegenheid om dat zelf te doen. Zo wordt en blijft de herinnering tastbaar.”

Van Heemstraweg 77 Beuningen / info@hetafscheidshuys .nl www.hetafscheidshuys.nl / Tel. 024 – 3883471 / 06 – 12459406


LUNCH - BRUNCH - DINER

Welkom in de Heerlijkheid Leur LEURSEWEG 4 6615 AJ LEUR (GEMEENTE WIJCHEN) 024-642224 WWW.DELEURSEHOF.NL

FEESTJE - BORREL - DINER

A LA CARTE DINEREN

Eindeloos genieten voor een vast bedrag. EINDSESTRAAT 7 6612 AJ NEDERASSELT

024 622 2366 RESTAURANTVESTA.NL

DINER - CATERING Maandag gesloten

Onbeperkt en à la carte KASTEELLAAN 41A WIJCHEN 024 6417384 WWW.VERLANGENWIJCHEN.NL

Naast de bioscoop!

Wij wensen iedereen een heel gelukkig 2017!!!


DE ZAKENLUNCH - JAN WILLEM VINK

Samenwerken voor de comeback van Tiel

53

In de serie De Zakenlunch spraken we ditmaal met Jan Willem Vink. Samen met zijn vrouw Inge is hij eigenaar van De Blank Mode in Tiel, een 122 jaar oud familiebedrijf, waarin hij de vijfde generatie is. We praten met Jan Willem Vink over aanpassingsvermogen, samenwerking, fouten herstellen en, natuurlijk, over Tiel als ondernemersstad.

Jan Willem Vink

In de sfeervolle lunchkamer van 3 Zussen zitten we in een gezellige drukte. Jan Willem vertelt hoe hij, na zijn opleiding, in een jeanszaak en een herenmodezaak ervaring opdeed en uiteindelijk in het familiebedrijf terechtkwam. “De eerste jaren deed ik het samen met mijn vader. Hij richtte zich volledig op het op- en uitbouwen van de dameszaak en ik nam de herenafdeling onder mijn hoede. Later heeft Inge de dameszaak overgenomen. Dyamiek Naarmate het bedrijf groeide ontstonden er steeds meer uitdagingen voor Jan Willem. “Het bleek een breed en dynamisch vak, waarin je snel inzet en ook snel resultaten ziet. Mijn ongedurigheid kwam daarin goed van pas. De crisis die in 2008 begon heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de gehele modebranche en met name voor het herensegment. Dames blijven eenvoudigweg altijd shoppen.” Aanpassingen Jan Willem vindt het jammer, dat ondanks alle aanpassingen en veranderingen in het bedrijf, er op enig moment toch moest worden beslotenom de herenafdeling te sluiten. “We focussen ons nu volledig op de damesmode, waar nog steeds een mooie groei te zien is. Hier zien we nog veel potentie en uitdagingen.

Met het brengen van nieuwe merken is het hele proces van in- en verkoop duidelijk veranderd. Iedere dag een nieuw item in de winkel brengt mogelijkheden met zich mee. Doe eens een dagje Tiel! Als het gaat om Tiel als winkelstad ziet Vink een duidelijke omslag. “Er komen steeds nieuwe mooie winkels bij. Tiel onderscheidt zich van andere steden door het feit dat er in verhouding meer zelfstandige winkels zijn ten opzichte van de landelijke ketens. Dat maakt de stad spannend en anders dan andere steden. Daar kunnen we met z’n allen trots op zijn”, aldus Jan Willem. Tiel doet weer mee! Onderling samenwerken Jan Willem meent dat er voor de ondernemers zelf ook een duidelijke taak ligt om het stadscentrum te boosten. “De betrokkenheid bij elkaar en bij de stad kan nog beter en dat kan alleen als je goed samenwerkt. We moeten het denken in bedreigingen loslaten en gaan voor de gezamenlijke kansen. Een goed voorbeeld is de recentelijke gestarte ondernemers- whatsapp-groep. Samen zijn we sterk! Wat dat betreft is het goed dat ondernemersvereniging Hart van Tiel er is. Die werkt duidelijk verbindend.”

Toekomst Jan Willem en Inge werken nu niet alleen aan de variatie in hun assortiment, maar vooral ook aan de profilering van hun bedrijf. Jan Willem besluit: “Met bedrijfsopvolging ben ik nog niet bezig; ik wil doorgaan met mijn team en vaste klantenkring en die laatste wil ik verder uitbreiden. Wat ik doe vind ik hartstikke leuk!”

Tekst & foto’s: RvL

Lunch 3 Zussen: Baguelino gerookte zalm met kappertjes, rode ui en bieslook crème fraiche € 8,50 Geitenkaassalade met spek, honing en walnoten € 11,50

MAAS & WAAL


We kijken met opgeheven hoofd naar de toekomst en voelen ons inmiddels thuis in een nieuw pand op Bijsterhuizen in Wijchen. We weten waar we vandaan komen en wat ons maakt wie we zijn. Ferdinand Rossen Interieurbouw gaat verder als Ferdinand.

Ferdinand hield van inhoud. Diepgang geven aan alle dimensies van de ruimte. Door persoonlijke benadering, goed te luisteren en ĂŠcht te begrijpen met welke materialen een idee ingekleurd moest worden maakte Ferdinand van een idee werkelijkheid. Luxe meubels en interieurs op maat.

En dat doet Ferdinand nog steeds.

geeft ruimte inhoud. Bijsterhuizen 2105 6604 LE Wijchen ferdinand.nl


57

HOE BLIJF JE SCHERP?

Roerganger bij sterke wind vergemakkelijken. Dat ik een goed relativerings­ vermogen heb komt daarbij goed van pas.” Doener Ontspanning komt bij Groeneveld vooral door dóen. “Ik vind het bijvoorbeeld ontspannend kleine schadeherstel werkzaamheden zelf uit te voeren; dat geeft me tijd om na te denken. Privé ga ik graag het water op met mijn motorboot. Daar vind ik verkoeling en een vrij gevoel en ik houd van snelheid. Ik ben dus letterlijk én figuurlijk roerganger. Ook bewegen vind ik belangrijk. Zo ga ik op woensdag­ middagen met mijn kinderen mountainbiken en doe dat ook in verenigingsverband. ’s Zomers probeer ik baantrainingen en ’s winters ga ik dan regelmatig de Drunense Duinen in. Ook vind ik het heerlijk om ’s winters te gaan skiën.” Vakantie betekent voor Groeneveld uitrusten, bijtanken en hobby’s beoefenen. “Daar is vakantie natuurlijk voor bedoeld, want dan kun je écht afstand nemen. Het werk gaat dan wel mee, maar ik heb dan niet de hele dag mijn computer of telefoon paraat.”

Martin Groeneveld

Martin Groeneveld (38) is geboren en getogen in Zaltbommel en als derdegeneratie directeur/eigenaar van Autobedrijf Van Tilborg, dealer van Peugeot, Isuzu en specialist in Citroën. Hij ervaart dat zelf als een hectische baan, midden in het speelveld van de automotive. Voor IN2 Maas & Waal reden om Groeneveld aan de tand te voelen over de manier waarop hij zich scherp houdt voor de dagelijkse leiding van zijn bedrijf. Groeneveld volgde de opleiding Midden­ kaderfunctionaris Bedrijfseconomie, waar hij zich bekwaamde in techniek, commercie en management. In 1997 stapte hij in het familiebedrijf in als receptionist, ging in 1998 over op de verkoop en groeide door naar de functie van verkoopdirecteur. Sinds 2011 is hij algemeen directeur en sinds 2015 volledig eigenaar. “Ik was altijd al de gedoodverfde opvolger, alhoewel daar nooit druk op is gelegd”, aldus Groeneveld. Hectisch speelveld “Als directeur van een automotive-bedrijf zit je midden in het hectische speelveld van de autohandel”, vertelt Groeneveld, “en daarnaast

neem ik ook nog een stuk van de verkoop op me. Zo ga ik mee in de drukke waan van de dag. Zelf ben ik blij met al die roering, want dat houdt me scherp en inspireert me tot het zoeken naar nieuwe uitdagingen. Zo gebruikte ik de crisis om veranderingen door te voeren.” Presteren onder druk Hectiek ziet Groeneveld als een noodzakelijk iets. “Ik presteer het best als het druk is en heb zelden slapeloze nachten, al zijn er zeker moeilijke momenten geweest waarop ik me heb afgevraagd waar ik mee bezig was. Ik neem dan ook regelmatig de tijd om na te denken, vooruit te kijken en af te wegen hoe ik de bedrijfsvoering, ook voor mezelf, kan

Sparren Groeneveld vind zichzelf een relaxte ondernemer, maar wel met prestatiedrang. “Dat verwacht ik ook van mijn medewerkers. Met zijn allen betrokken voor hetzelfde gaan vind ik sowieso belangrijk. Ik ben een behoorlijke perfectionist en heb er alles aan gedaan om goede medewerkers om me heen te verzamelen. Ik vind sparren met hen dan ook leuk en belangrijk, want ik ben ook maar een mens en scherp blijf je ook door anderen.” Tekst en foto’s: RvL


Local4Local levert fruit aan bedrijven, scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere instanties.

• Aftrekbaar voor bedrijven 2 bezorgmomenten in de week • Geen contracten, altijd opzegbaar

is een concept & onderdeel van Van Eldijk horeca en maaltijdservice te wijchen

Lokaal: Zowel onze leveranciers als afnemers bevinden zich in Noordoost

Brabant en het land van Maas en Waal. Alle fruitsoorten en elk ras kent zijn eigen seizoen. Wij maken voor u de beste keuze.

Kwaliteit: Met ruim 32 jaar ervaring in de groente en fruit branche, kunt

u van ons verwachten dat de kwaliteit altijd goed is. Wij bieden dan ook een vers garantie van minimaal 4 dagen.

Lekker: Dit garanderen wij door met seizoensgebonden producten te werken.

MVO: Door te kiezen voor het fruit van Local4Local kiest u voor een bedrijf

dat goed is voor mens, milieu en aarde.

Van Eldijk GROENTEN & FRUIT

H O R E C A & M A A LT I J D E N

Op uw gezondheid

Prijs: Wij staan voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Als wij moeten kiezen tussen die twee aspecten kiezen wij voor kwaliteit.

Van Eldijk horeca en maaltijdservice | Kamerlingh Onnesstraat 23 | 6603 AX Wijchen | 024-7640707 | info@eldijk.nl | www.eldijk.nl

Ford Gerritse Hendriks: Aandacht voor detail Een auto is overal te koop of voor onderhoud aan te bieden. Het verschil zit hem in de details. Bij Ford Gerritse Hendriks begrijpen ze dat heel goed. De medewerkers van dit familiebedrijf zien hun klanten dan ook steeds terugkeren bij de drie vestigingen. Online is veel informatie te vinden over nieuwe auto’s, occasions en onderhoud. Maar iedereen is uniek en heeft zijn eigen wensen en behoeften als het gaat om een auto. Dan wordt kennis en ervaring belangrijk om tot een juiste keuze te komen. Laten ze bij Ford Gerritse Hendriks daar nu heel veel van hebben. Door te werken met medewerkers die al vele jaren in dienst zijn, is er enorme kennis en kunde beschikbaar waar de klant van profiteert. Dat maakt het onderscheid tussen bijna goed en de juiste keuze. Als Ford Transit Centrum biedt Ford Gerritse Hendriks ook ondersteuning bij het kiezen van een bedrijfsauto. Met een uitgebreid gamma aan Ford modellen komt het aan op maatwerk. De bedrijfsautospecialisten filteren de wensen net zolang totdat de juiste auto voor de klus gevonden is. Door gebruik te maken van de eigen carrosseriebouwer zijn aanpassingen naar koelauto, betimmering en speciale opbouw te realiseren. Die details kunnen het verschil maken tussen succesvol zakendoen en een verkeerde investering. Deze persoonlijke aandacht wordt gewaardeerd. De loyaliteit en de klantreacties stimuleren Ford Gerritse Hendriks om de lat steeds hoger te leggen. Ook wordt de klanttevredenheid constant gemeten en beoordeeld. De klantwaardering heeft geresulteerd in het diverse malen winnen van de prestigieuze Ford Chairman’s award. Ook dit jaar ligt het team op koers om de prijs wederom in de wacht te slepen. Een mooie waardering maar het uiteindelijke doel van het voltallige team van Gerritse Hendriks is service verlenen door persoonlijke aandacht te geven aan nieuwe en bestaande klanten.

Edisonstraat 1 Tiel Gotenweg 3 Oss Vergtweg 66 Zaltbommel

www.forddealer.nl


Bert Hof en Gerrie Peer van Eijgen Finance Nijmegen Bert Hof en Gerrie Peer van Eijgen Finance Nijmegen Onafhankelijk intermediair Onafhankelijk intermediair in bedrijfsfinancieringen in bedrijfsfinancieringen

Bert Hof en Gerrie Peer hebben per heden hun krachten gebundeld in de formule Eijgen Finance. De voormalig bankiers adviseren en bemiddelen in financieringen voor bedrijven. Bert en Gerrie weten exact welke eisen banken en alternatieve geldverstrekkers stellen. Bovendien hebben de heren beschikking over méér dan 30 financieringsbronnen. Het slagingspercentage van een financieringsverzoek via Eijgen Finance ligt dan ook veel hoger dan gemiddeld.

Onze formule

“Wij zijn een sparringpartner voor de ondernemer. Een financiering realiseren is tegenwoordig een hele klus, het heeft nogal wat voeten in de aarde. Met Eijgen Finance kunnen Bert en ik de ondernemer een stevige basis bieden om in zijn kapitaalbehoefte te voorzien”, zegt adviseur Gerrie Peer. Hij is sinds 2014 als zelfstandige actief in de begeleiding van bedrijfsfinancieringen. “Eijgen Finance is onderdeel van franchiseorganisatie Eijgen, een landelijk netwerk van financieringsspecialisten. We werken nauw samen met accountants en andere financiële dienstverleners”, vertelt Bert. “Onze filosofie luidt: ‘iedere ondernemer kunnen helpen met elk vraagstuk’. Daar sluiten wij prima bij aan.

Financieringsbegeleiding Starters Vastgoedfinanciering Crowdfunding Informal investors Stapelfinanciering

Of die ondernemer nu een starter is of een ervaren zakenman, dat maakt voor ons geen verschil. Samen zitten we aan dezelfde kant van de tafel.”

We hebben bij elke geldverstrekker persoonlijke contacten op verschillende niveaus, en dat is zeer effectief.”

Een oplossing voor elk vraagstuk

Onafhankelijkheid is een groot pluspunt van Eijgen Finance. “We zijn een 100% onafhankelijk intermediair. Daardoor kunnen we bij meerdere geldverstrekkende partijen aankloppen. Onze zoektocht houdt niet op bij de bank. We hebben een breed netwerk van alternatieve financiers, zoals informal investors, financieringsmaatschappijen, crowdfunding en lease- en factoringmaatschappijen. Samen met de ondernemer bekijken we wat het beste bij hem of haar past. Wij zorgen voor de juiste match tussen klant en geldverstrekker. Laat dat maar aan ons over.”

“Onze kracht is vakwerk leveren. We zorgen dat het complete plaatje klopt. In duidelijke taal en met een eerlijk advies brengen we de ondernemer naar een passende oplossing voor een financiering. Door onze bankervaring, weten we precies waar een financieringsaanvraag aan moet voldoen. Daarnaast hebben we kennis van de regionale markt en zijn we lokaal betrokken, dat is een groot voordeel”, aldus Gerrie. “Het verkrijgen van een financiering zit ‘m soms in hele kleine details”, vult Bert aan. “Oók ons netwerk is essentieel.

Meer weten? bert.hof@eijgen.nl gerrie.peer@eijgen.nl 088 - 51 50 250 www.eijgen.nl

De juiste match


Ron en Josette Schriever

Gewoon ff anders: Een verrassende beleving! Met de komst van horeca-uitbaters Ron en Josette Schriever is een nieuwe impuls gegeven aan Kulturhus De Meent in Afferden. Zij startten in het horecagedeelte Grand café - vergaderruimten - zaal “Gewoon ff Anders”, waar u terecht kunt voor uw zakenlunch en -diner en overige bedrijfsactiviteiten. Ron en Josette bieden u naast een mooie gevarieerde menukaart legio aan mogelijkheden die ‘gewoon ff anders’ zijn en waar u in gemoedelijke rust en ambiance kunt genieten van een uitgebreide dienstverlening. Ron (51) en Josette (51) hebben 15 jaar lang als zelfstandige ondernemers een dienstverlenend bedrijf gehad. Acht jaar geleden begonnen zij als campingbeheerders bij de familie Van Gruijthuijsen. Het land van Maas & Waal heeft hun hart gestolen en het ondernemersbloed vloeit nog volop door de aderen, wat is dan mooier om dit te combineren; aldus Ron. Als campingbeheerders waren zij tevens verantwoordelijk voor het horecagedeelte. De passie voor het vak en de voldoening die men krijgt in het zien genieten van onze gasten is mede de aanleiding geweest om weer de kant van de horeca op te gaan. Na het lezen van het krantenartikel over kulturhus “de Meent” in Afferden hebben wij contact gezocht met het bestuur. Na een half jaar onderhandelen zijn wij in april 2016 gestart met “Gewoon ff Anders””. Transformatie “We hebben de hele formule op zijn kop gezet”, vervolgt Ron. “We bieden nu een verrassende kaart met lunch- en dinergerechten van een hoger niveau. Daarnaast beschikken wij over twee vergaderruimtes met alle faciliteiten en onze ruime zaal die beschikbaar is voor zakenborrels, bedrijfsfeesten, seminars, workshops en teambuilding dagen voor groepen van 10 tot 370 personen. In de toekomst zullen deze mogelijkheden verder worden uitgebreid. De concept plannen zijn gereed deze worden pas gecommuniceerd op moment dat zij concreet zijn. De toestemming van het bestuur van “de Meent” is rond, dus kunnen wij begin 2017 aan de slag”, aldus Ron. Zakelijk maar gemoedelijk Josette vertelt: ““Gewoon ff anders” betekent voor ons dat we op alle fronten verrassend willen zijn. Wij zijn naast de particuliere er ook voor de zakelijke

markt met aandacht voor kwaliteit, gastvrijheid en gemoedelijkheid. Onze missie verrassend, flexibel en maatwerk. We zijn gestart met het in kaart en op orde brengen van de organisatiestructuur en basisfaciliteiten en het onder de loep nemen van onze producten + de manier van vervaardigen c.q. presenteren. Aandachtspunt is nu de uitstraling van ons bedrijf. Het grand café is, op enkele details qua inrichting, zo goed als gereed en in 2017 starten wij met de herinrichting van onze zaal en vergaderruimtes.” Meedenken of overnemen Voor het leveren van verrassend maatwerk hebben Ron en Josette ruim voldoende ervaring, creativiteit en inlevingsvermogen paraat. Josette: “Creatief (mee)denken en snel schakelen zijn onze krachten, ook in ad-hoc situaties. Anticiperen en tot in detail aandacht besteden aan, daar is het waar het bij ons om draait.” Daarbij kan men zelfs de keuze maken om het gehele programma door ons te laten verzorgen en de organisatie hiervan uit handen te geven. “Gewoon ff Anders, omdat het anders kan & mag.”

• Friture • Grand café • Zaal Koningsplein 24, 6654 BX Afferden 0487-510466 www.gewoonffanders.nl


ONDERNEMER VAN HET JAAR

Familiebedrijven winnen in de regio de awards!

61

UITVERKOCHT

Ondernemer van het Jaar Maas & Waal 2016 Op dinsdag 1 november vierde bedrijvig Maas & Waal feest. Voor de vijfde keer op rij dongen, tijdens een bijzonder feestelijke avond, de genomineerde  Ondernemers mee naar de titel Ondernemer van het Jaar Maas & Waal 2016 en de Rabobank Talent Award Maas & Waal 2016. Na een spectaculaire avond met onder meer een indrukwekkende licht- en acrobatiekshow ging de titel naar Franssen groep Isolatie en Steigerbouw. Directeur Remon Franssen blonk van trots toen hij de oorkonde en de trofee in ontvangst nam. Franssen bleef Marvin Glasius van uitzendbureau Beter Werk en Frank Laupman van Omega Architekten voor. De Rabobank Talent Award Maas & Waal 2016 ging dit jaar naar Uitgeverij De Maas & Waler, directeur/eigenaren Jeroen Pannekoek en Chantal Roest. The Next Brand, vertegenwoordigd door Nika Meerman en Marjolijn Desmet en Mijn Stemlokaal van Sara de Klein waren de andere twee trotse genomineerden.

Ondernemer van het Jaar Beuningen 2016 Op woensdag 21 september jl. beet Beuningen de regionale spits af als het gaat om de verkiezing van de Ondernemer van Het Jaar 2016. Het businessevent, dat als enige in de regio nog wordt gefinancierd en mede-georganiseerd door de Gemeente Beuningen vond dit jaar plaats bij Gasterij De Arend in Winssen. De Beuningse ondernemers toonden weer massaal hun interesse door hun aanwezigheid op dit grootse event, waar zij Petra en Michiel Benink van Rescope uit Beuningen de Titel zagen winnen. Tevens werd dit jaar voor de eerste maal de Talent Award uitgereikt, en wel aan twee winnaressen: Suzanne van Emden van ToT uit Beuningen en Vera Winnemuller van Salon Veer uit Ewijk.

Ondernemer van het Jaar Bommelerwaard 2016 Op dinsdag 24 januari 2017 zal bij Van der Valk te Zaltbommel de verkiezing plaatsvinden van Ondernemer van het Jaar Bommelerwaard 2016. Businessmedia 4all & NG EVents organiseren dit event in opdracgt van De BedrijvenKring Bommelerwaard in samenwerking met alle ondernemersverenigingen in de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. Voor 2016 zijn genomineerd als Ondernemer van het Jaar Bommelerwaard: Transportbedrijf Jan Deckers jr b.v. (Jan Deckers), G. van Doesburg Internationaal Transport (Gijs van Doesburg) en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf (Huibert en Lean van der Ven). Voor de Talent Award 2016 zijn genomineerd: To Be Dressed (Wouter Martijn Kokken en Barry Kikkert), Slow Escargots (Lennard ter Hall) en Synappz Mobile Health (Erik van der Zijden). IN2 Maas & Waal wenst alle genomineerden veel succes en de ondernemers van de Bommelerwaard een mooi, gezellig en feestelijk business event op 24 januari 2017.

Ondernemer van het Jaar Nijmegen 2016 Op vrijdag 18 november is in De Vereeniging, tijdens de achtste Verkiezing Nijmeegs Ondernemer van het Jaar, Bastiaan Barenbrug van de Koninklijke Barenbrug Groep uitgeroepen tot de Nijmeegse Ondernemer van het Jaar 2016. Voor de titel Nijmeegs Ondernemer van het Jaar 2016 waren eveneens genomineerd: Joep Burghouts van Burghouts Bedrijven en Dennis Ederzeel van Hoogenboom Mode. Sander en Aïda Hendrix van Blue inspired by MANNA ontvingen de aanmoedigingsprijs. Voorafgaand vond er een Ondernemerspitch plaats. De pitchers waren Hans Platteeuw van Avivia, Ward van Buul van JointSphere, Geert Klein Breteler van Momala en Jan Albert (Noes) de Vries van Urogyn.


U N TA M E D T R AV E L L I N G

AFRIKA LATIJNS-AMERIKA ANTARCTICA AZIË

Untamed Travelling is specialist in het samenstellen van maatwerkreizen naar Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Antarctica waarbij beleving altijd voorop staat! Met ruim 15 jaar ervaring in de verkoop van reizen op maat kunnen we u informeren en adviseren vanuit onze eigen ervaring en kennis. Persoonlijke service, hoge kwaliteit en rijke kennis van onze bestemmingen staan garant voor unieke reiservaringen. Ook werken we samen met reisbureaus die ons als specialist in verre reizen benaderen voor advies op maat. Bezoek ons op de Vakantiebeurs in Utrecht, van 11 t/m 15 januari. Wij heten u van harte welkom in hal 3 stand B105.

www.untamedtravelling.com info@untamedtravelling.com +31 487 540 367 +32 38 08 71 46

HELP ONS DE MEEST SUCCESVOLLE ONDERNEMING VAN HET JAAR TE WORDEN EN SMS GRATIS NBSA[spatie]9264 NAAR 4422 TUSSEN 8 JANUARI 14.00 -15 JANUARI 14.00 UUR.


23 november - Inspirerende bijeenkomst IN2 Maas & Waal Experience

Uw buurman, uw beste ambassadeur!

Schrijf in: 22 maart IN2 Maas & Waal Experience Verleiden mag weer

Een dynamische avond waar award winnende en besturende ondernemers zoals Mark van Loveren, Jan Derksen, Elly Jaspers, Nadine van den Hazelkamp, Rob Vugts, Adri van Ooijen, Vera Winnemuller, Andre van der Hurk, Marjolijn Desmet en Joris Nelissen onderling de strijd aangingen en hun kennis testten over collega ondernemers – en bedrijven. Het belang van interesse in je collega ondernemers werd onderstreept, want hij of zij kan je beste klant worden en/of beste ambassadeur zijn. Jubilea, social media, verhuizingen, netwerken, hobbies‌feiten en gegevens, die allemaal bijdragen tot een goede verstandhouding en gecombineerd met kennis over producten en diensten & natuurlijk behoeften het zakendoen samen succesvol maken. Winnaars deze avond waren Jolanda Theunissen en Marijke Hendriks, eigenaar van Chocolaterie Tweeling. Zij wonnen voor vier personen een golfcursus van vijf lessen.

Partner worden van IN2 Maas & Waal biedt u voordelen, zie voor meer informatie www.businessmedia4all.nl

Inschrijven voor 22 maart IN2 Maas & Waal Experience op www.businessmedia4all.nl

2017 - WIE JARIG IS TRAKTEERT! Businessmedia4all bestaat 5 jaar! Uw communicatieboodschap in print, online en via de social media, want wij geloven erin dat succesvolle ondernemers en acties komen door beweging, ontwikkeling, zichtbaar zijn en delen met klanten en relaties.

BUSINESS Media....4all

Daarom bieden wij in 2017 al onze relaties een gratis social media campagne aan! Neem direct contact op voor meer informatie. Miriam van Hout, Yvonne van der Bend, Henk van der Bend en Sarina Baas tel. 024 67 76 930 of stuur een mail info@businessmedia4all.nl

Informeren, inspireren en verbinden


Vergaderfeestje? Business op de golfbaan 'Off Course'!

Uitstekende vergaderfaciliteiten • Gratis parkeergelegenheid • Gratis WIFI • Prachtige vergezichten • Inspirerende omgeving

Tegen inlevering van deze voucher kunt u één keer gratis gebruik maken van één van onze vergaderlocaties! Deze actie is geldig t/m 1 april 2017 Weg door de Berendonck 40 | 6603 LP Wijchen 024 642 00 39 | sales.wijchen@burggolf.nl | www.burggolf.nl


GESPOT: IN2 MAAS & WAAL PARTNERS

65

Het IN2 Maas & Waal platform staat voor het bevorderen van interregionaal zakendoen. Informeren, Inspireren en verbinden: een groot aantal zakelijke partners herkennen zich hierin en zijn IN2 Maas & Waal partner.

DIGITAL & MEDIA SOLUTIONS (D&MS) ontwerpt,

plant en bouwt studio’s, mobiele studio’s, boardrooms en audiovisuele inrichtingen voor onder andere bioscopen en theaters en Nederlandse tv-producenten als bijvoorbeeld Eyeworks en Endemol. D&MS heeft vestigingen in Nederland (Oud-Gastel) en België (Brussel), maar groeit door en dat leidde op 28 december jl. tot de verhuizing naar een nieuw pand in Utrecht. “2016 was voor ons een jaar van verdere groei”, vertelt directeur Jan Derksen. “We zijn diverse nieuwe partnerships aangegaan en tevens wonnen we op de IBC-beurs in Amsterdam de Innovation Award. We zien 2017 daarom met vertrouwen tegemoet.”

BETER WERK

Al sinds 2008 is Uitzendbureau BeterWerk actief in de regio, met inmiddels vestigingen in Druten en Wijchen. Ondernemers kunnen bij BeterWerk terecht voor alle HR-vraagstukken, zowel voor langlopende projecten als korte pieken in alle mogelijke sectoren. Oprichter Marvin Glasius: “2016 was ons beste jaar ooit; we hebben veel nieuwe klanten mogen verwelkomen, nieuwe medewerkers aangesteld en meer mensen te werk gesteld dan ooit tevoren. Hoogtepunt was natuurlijk de nominatie voor Ondernemer van het Jaar Maas en Waal 2016, maar ook de oprichting van onze nieuwe bouwtak, ‘Montagewerk’, was een belangrijk feit dit jaar. Dat stimuleert ons tot doorontwikkelen en we gaan dan ook met vol enthousiasme 2017 in.”

IN MEMORIAM: HENK PALM

De redactie van IN2 Maas & Waal ontving op 5 oktober, kort na de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar Beuningen 2016 het droevige bericht van het overlijden van Henk Palm, met wie wij in zijn functie als bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Beuningen gedurende de jaren een bijzonder plezierige samenwerkingsband hadden opgebouwd. Voor ons kwam zijn overlijden onverwacht, ook al wisten we van Henk’s gezondheidsproblemen. Nog geen week eerder hadden we hem nog gesproken, als medeorganisator van de Ondernemer van het Jaar Beuningen. De redactie herinnert zich Henk als iemand die met veel energie en enthousiasme samenwerkte, maar vooral ook als een mensenmens met wie een goed en gezellig gesprek altijd mogelijk was. Ook in dat opzicht zal hij worden gemist. De uitgevers en redactie van IN2 Maas en Waal wensen zijn vrouw en familieleden veel sterkte toe met het verwerken van het verlies.

IN MEMORIAM: JAN KERSTEN

Op 11 oktober jl. overleed Jan Kersten, oprichter, algemeen directeur en eigenaar van de AMC Groep uit Wijchen. Jan was een betrokken mensenmens, die stond voor zijn bedrijf en zijn mensen en als ondernemer bijzonder actief was in de regio. Ook voor de uitgevers en redactie van IN2 Maas & Waal was Jan zeker geen onbekende. Integendeel, Jan was als partner van IN2 Maas & Waal een enthousiast bezoeker van de IN2 Maas & Waal Experience en een betrokken lid van de Business Club Maas en Waal. Jan was een gezelligheidsmens en bijzonder prettig in de omgang, altijd in voor een grapje en bijzonder geïnteresseerd in de mensen om hem heen. Hij kon boeiend vertellen over zijn twee grote hobby’s, de oude Rolls Royce die hij had opgeknapt en zijn bijen. Zijn overlijden kwam voor ons als een schok en wij wensen zijn vrouw en familie dan ook veel sterkte en moed toe.


66

SPONSORED BY

Gaby Erens

Help matchen!

stichting Rijk van Nijmegen Uitdaging zoekt ondernemers voor verbeteren leefbaarheid Twaalf jaar geleden werd De Maatschappelijke Meerwaarde opgericht, met als doel bedrijven met maatschappelijke organisaties in Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen te verbinden. Het gaat om het matchen van vragen van maatschappelijke organisaties met aanbod uit het bedrijfsleven; materialen, spullen, kennis en menskracht, matchen met gesloten beurs. In april 2016 heeft ook de gemeente Berg en Dal zich aangesloten bij de Stichting. In juni van dit jaar veranderde de stichting van naam in Rijk van Nijmegen Uitdaging. Nederlandse Uitdaging Gaby Erens is sinds eind 2014 manager bij de stichting. Ze vertelt: “Na mijn start kwam ik er achter dat we als stichting nóg meer zouden kunnen betekenen als we meer organisaties en bedrijven in het Rijk van Nijmegen zouden bereiken. Het waren veelal dezelfde bedrijven en maatschappelijke organisaties die waardevolle matches maakten. Bovendien was het arbeidsintensief om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zoekend naar grotere effectiviteit kwamen we in contact met de landelijk coöperatie De Nederlandse Uitdaging. Wij sloten ons daarbij aan en zijn nu een van de 52 Uitdagingen in het land. Daardoor kunnen we leren van elkaar en doen nieuWe ideeën op om vraag en aanbod met gesloten beurs bijeen te brengen. Letterlijk én figuurlijk helpen De Uitdaging streeft naar een bedrijvennetwerk die, in het kader van MVO, willen voorzien in spullen, kennis en hulp voor stichtingen en verenigingen. “Dat gebeurt heel breed”, vertelt Erens. “Van keukenapparatuur voor een hospice tot kinderboeken voor in de pakketten van de Voedselbank, advies over financiële administratie tot en met hulp bij het aanleggen van deugdelijk sanitair. Door samenwerking met ondernemers faciliteren we zowel letterlijke al figuurlijke hulp.” Leefbaarheid verbeteren Erens vervolgt: “De beschikbare kwaliteit en capaciteit zetten we in ten

behoeve van de leefbaarheid in de wijken. Daarvoor kijken we naar trends en bepalen dan hoe je de krachten het beste kunt bundelen. De rol van De Uitdaging is het organiseren van de afstemming. Zo helpen we bedrijven te realiseren dat er een plek is waar zij met overtollig materiaal terecht kunnen. Ook vragen wij ondernemers om zich bij ons te melden als zij een doel zoeken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We organiseren jaarlijks netwerkevenementen als De Beursvloer en de MVO-award, om met zoveel mogelijk bedrijven in contact te komen.” Doe mee! Wilt u steunen en vraagt u zich af hoe? Erens: “Wie wil helpen matchen kan zich aanmelden om lid te worden van een ‘matchgroep’. Ondernemers beschikken immers over een uitgebreider netwerk dan dat van stichtingen en verenigingen. Zó kun je als ondernemer van grote toegevoegde waarde zijn. Financiële steun is natuurlijk ook altijd welkom, want we kunnen onze activiteiten organiseren dank zij bijdragen van de gemeenten, van partners en van ‘vrienden van’. Als partner kun je je ook beschikbaar stellen door het leveren van menskracht of door het meedenken over oplossingen voor lastige vraagstukken. Voor ons is het belangrijk dat we zoveel mogelijk partijen kunnen matchen, dus elke bijdrage is welkom. Doe dus mee en meld u bij ons! Op onze website, www.rijkvannijmegenuitdaging.nl vindt u alle informatie.”


WIJ TELLEN AF, U TELT OP WIJ TELLEN AF, WIJ TELLEN AF, U TELT OP WIJ TELLEN AF, U T WIJ TELLEN AF, U WIJ WIJ TELLEN TELLEN AF, U AF, TE WIJ TELLEN AF, WIJ TELLEN WIJ AF, TELLEN U TELT AF, OP U TE R 5 JAA WIJ TELLEN AF, U TEL 15% WIJ TELLEN AF, U TELT OP RR JAA 55 5 jaar or vo g JAA 15% 15% 15% bijtellin 15% JAA 5 15% 15% 15% 15% R15% 5 JAAR 15%

. BIJTELLING VOOR TOT DE JAARWISSELING NOG .BIJT R VOO NG ELLI NOG NG ..ELLI BIJT ELLI LING SSE BIJT RWI R NOG JAA VOO LING NOG NG SSE ELLI LING RWI SSE BIJT JAA RWI DE JAA TOT NOG NOG DE DE TOT TOT EL LING LING SSE SSE BIJT RWI RWI R JAA JAA VOO VO NOG DE NG NG TOT ELLI LING SSE BIJT BIJT BIJT RWI JAA NOG NOG NOG DE . TOT LING LING LING SSE SSE SSE BIJT RWI RWI RWI R JAA JAA JAA VOO VO NOG DE DE DE NG NG TOT TOT TOT ELLI ELLI LING SSE BIJT BIJT BIJTR RWI 15% 15% 15% JAA NOG NOG NOG DE .. NG VOO R TOT ELLI LING LING LING JAA SSE SSE SSE BIJT 5 RWI RWI RWI R 15% JAA JAA JAA VOO NOG DE DE DE NG TOT TOT TOT ELLI LING SSE BIJT RWI 15% JAA NOG DE R TOT LING JAA SSE 5 RWI R JAA VOO DE NG TOT ELLI BIJT 15% NOG LING SSE RWI JAA TOT DE

Golf GTE •Golf 1.4 TSI •GTE 150kW (204 pk) Golf GTE • Golf StandaardGTE DSG automaat Golf GTE 1.4 • •150kW •• •Golf 1.500 kg trekgewicht GTE 1.4TSI TSI 150kW(204 (204pk) pk) 1.4 TSI •GTE 150kW (204 pk) • •Golf DSG Standaard DSGautomaat automaat •Standaard 1.4 TSI • 150kW (204 pk)

Standaard DSG automaat 1.4 TSI 150kW (204 pk) • •1.500 kg•trekgewicht 1.500 trekgewicht Standaard DSG automaat • 1.4 TSIkg • 150kW (204 pk) 1.500 kg trekgewicht • Standaard DSG automaat 1.500 kg trekgewicht • Standaard DSG automaat • 1.500 kg trekgewicht • 1.500 kg trekgewicht € 247 bijtelling per maand

Passat Limousine GTE Passat Variant GTE •Passat 1.4 TSI •Golf 160kW (218 pk) •Passat 1.4 TSI •Passat 160kW (218Passat pk) Limousine GTE Variant GTE GTE Golf GTE Limousine Limousine GTE GTE GT P Passat Limousine GTE Passat Variant GTE Golf GTE Passat Limousine Golf Golf GTE GTE Limousine Passat GTE Limousine GTE Passa GT • Passat StandaardGTE DSGLimousine automaat • Passat Standaard DSGVariant automaat Golf GTE Passat Limousine G Golf Passat Limousine GTE Passat Limousine Variant Passat GTE GTE Limousine GT •Golf 1.4 TSI 150kW (204 pk) ••pk) 1.4 TSI ••pk) 160kW (218 pk) 1.4 TSI •GTE pk) 1.4 • •160kW Golf GTE Limousine V 1.4 TSI •(218 150kW 1.4 (204 TSI •••GTE pk) 150kW (204 Passat pk) Passat 1.4 TSI •(218 160kW 1.4 (218 TSIGTE 160kW (218 Passat pk) Passa •1 •• •Passat 1.600 kg trekgewicht •• Passat kg trekgewicht Limousine GTE Variant GTE 1.4 TSI •160kW 160kW (218 ••TSI 1.4 pk) 150kW (204 •1.600 1.4TSI TSI 160kW (218 •TSI 1.4 pk) • 160kW (218 • 1.4 • TSI 150kW (204 pk) pk) • 1.4 • TSI 160kW (218automaat pk) pk) Standaard DSG automaat Standaard DSG Limousine GTE Passat Variant GTE •Passat 1.4 TSI• •Standaard 160kW 150kW (218 (204 •• 1.4 pk) TSI • 150kW (204 pk) • 1.4 TSI • 160kW (218 • 1.4 pk) TSI • 160kW (218 pk) • 1.4 TSI • Standaard DSG automaat • Standaard DSG automaat DSG Standaard automaat DSG automaat • Standaard DSG • Standaard automaat DSG automaat •pk) 1.4TSI TSI• 150kW • 150kW (204pk) pk) • 1.4 •pk) 1.4TSI TSI• 160kW • 160kW (218pk) pk) • 1.4 TSI ••1•S Standaard DSG(204 automaat Standaard DSG automaat Standaard DSG(218 automaat Standaard DSG automaat • 1.4 • 1.4 TSI TSI• 150kW • 160kW (218 •pk) 1.4 (204 • 1.4 TSI TSI• 160kW • 160kW (218 •pk) 1.4 (218

•pk) Standaard DSG automaat •pk) Standaard DSG automaat • 1.4 TSI • 150kW (204 • 1.4 TSI • 160kW (218 • 1.4 TSI • 160kW •• 1.500 kg trekgewicht •• 1.600 kg trekgewicht Standaard DSGkg automaat Standaard DSG Standaard DSGkg automaat Standaard DSG • Standaar •1.600 1.4 TSI •1.500 160kW (218 •1.600 1.4 TSI •1.600 160kW (218 kg trekgewicht kg trekgewicht •kg trekgewicht kg •kg trekgewicht kg •1 •pk) Standaard DSGautomaat automaat•• Standaard •pk) Standaard DSGautomaat automaat• Standaard 1.600 trekgewicht 1.500 kg trekgewicht trekgewicht 1.600 trekgewicht 1.600 kg trekgewicht trekgewicht •• Standaard Standaard DSG DSGautomaat automaat • 1.500 Standaard DSG automaat Standaard DSG DSGautomaat • 1.600 Standaard DSG automaat • 1.4 TSI • 160kW (218 pk) • 1.4 TSI • 160kW (218 pk) 1.500 kg trekgewicht •automaat 1.600 kg trekgewicht • Standaard DSG • Standaard DSG automaat • Standaard DSG 1.600 1.500 kg automaat trekgewicht • 1.500 kg trekgewicht 1.600 kg trekgewicht • 1.600 kg trekgewicht • 1.600 kg • Standaard DSG•automaat • Standaard DSG automaat • 1.500 kg trekgewicht • 1.600 kg trekgewicht • 1.500 1.600 kgkgtrekgewicht trekgewicht • 1.500 kg trekgewicht • 1.600 • 1.600 1.600 kgkgtrekgewicht trekgewicht • 1.600 kg trekgewicht • 1.600 • 1.600 kg t • kg Standaard DSG automaat • kg Standaard DSG automaat • 1.500 trekgewicht trekgewicht kg trekge • 1.600 kg trekgewicht • 1.600 kg trekgewicht • 1.600 kg trekgewicht • 1.600 kg trekgewicht € 283 bijtelling per maand € 296 bijtelling per maand

Vanaf € 37.990 Vanaf € 43.660 Vanaf € 45.500 € 37.990 € 43.660 Vanaf €€37.990 Vanaf €€43.660 Vanaf €€45.500 Vanaf €Vanaf 37.990 Vanaf €Vanaf 43.660 Vanaf 37.990 Vanaf 43.660 Vanaf € 37.990 Vanaf 45.500 Vanaf € 43.660 Vanaf € 37.990 Vanaf € 43.660 Vanaf € 37.990 Vanaf € 43.660 37.990 Vanaf € 37.990 Vanaf € 45.500 43.660 Vanaf € 43.660 V € 247 bijtelling per maand € 283 bijtelling per maand Va Vanaf € 37.990 Vanaf € 43.660 € 247 bijtelling per maand € 283 bijtelling per maand € 296 bijtelling per maand € 247 bijtelling € 247 per maand bijtelling per maand € 283 bijtelling € 283 per maand bijtelling per Vanaf € 37.990 Vanaf Vanaf € € 37.990 43.660 Vanaf € 37.990 Vanaf Vanaf € € 43.660 45.500 Vanaf € 43.660 € 247 bijtelling per maand € 283 per maand €bijtelling 247 bijtelling per maand € 296 bijtelling per maand €bijtelling 283 bijtelling per maand maand Bespaar €37.990 6.900 Bespaar €43.660 Bespaar €45.500 Vanaf €bijtelling 37.990 Vanaf € 43.660 Vana €7.620 247 per maand €7.980 283 per maand Vanaf € Vanaf € Vanaf € € 247 bijtelling per maand € 283 247 bijtelling per maand € 247 bijtelling per maand € 296 283 bijtelling per maand € 283 bijtelling per maand 247bijtelling bijtellingper permaand maand€Vanaf 283bijtelling bijtellingper permaand maand€ € Vanaf € 37.990 Vanaf € per 43.660 € per 45.500 € 247 bijtelling per maand €247 283bijtelling bijtelling permaand maand € €247 €283 296bijtelling bijtelling permaand maand € €283 € 247€bijtelling per maand € 283 bijtelling per maand € 296 b2 € 247 bijtelling per maand € 283 Bespaar bijtelling per maand € 296 bijtelling per maand Bespaar € 6.900 Bespaar € 7.620 Bespaar € 6.900 Bespaar € 7.620 Bespaar € 7.980 € 6.900 Bespaar € 7.620 € 247 bijtelling€per maand € 283 bijtelling€ per maand € 296 bijtelling per maand Bespaar 6.900 Bespaar 7.620 Bespaar € 6.900 Bespaar € 7.980 Bespaar € 7.620 Bespaar € 6.900 Bespaar € 7.620 Bespaar € 6.900 Bespaar 7.620 6.900 Bespaar € Bespaar 7.980 7.620 Bespaar € B Bespaar 6.900 Bespaar 7.620 Bespaar € 6.900 Bespaar Bespaar €€ € 6.900 7.620 Bespaar €€6.900 6.900 Bespaar Bespaar €€ € 7.620 7.980 Bespaar €€7.620 7.620 Be Bespaar € 6.900 Bespaar € 7.620 Besp Bespaar € 6.900 Bespaar € 7.620 Bespaar € 7.980 Bespaar € 6.900 Bespaar € 7.620 Bespaar € 7.980 BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN:

AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: APPLE iPAD AIR 2BIJ T.W.V. € 439 OF APPLE WATCH T.W.V. 369BIJ CADEAU! BIJ € AANSCHAF BIJ AANSCHAF VAN DEZE VAN MODELLEN: DEZE MODELLEN BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: BIJ AANSCHAF BIJ VAN AANSCHAF DEZE MODELLEN: VAN DEZE MODELLEN BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: BIJ AANSCHAF BIJ VAN AANSCHAF DEZE MODELLEN: VAN DEZE MODELLEN T.W.V. € 439 OF BIJ AIR AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: APPLE iPAD AIR 22BIJ T.W.V. €€439 OF WATCH T.W.V. € 369 CADEAU! APPLE APPLE iPAD iPAD 2 T.W.V. AIR € 2 439 T.W.V. OF € APPLE 439 OF APPLE WATCH WATCH T.W.V.T.W € AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: APPLE iPAD AIR T.W.V. 439 OF APPLE WATCH T.W.V. € 369 T.W.V. CADEAU! € 439 OF APPLE iPAD AIR 2 T.W.V. € 439 OF APPLE WATCH BIJ AANSCHAF VAN DEZE MODELLEN: APPLE iPAD AIR 2 T.W.V. € 439 APPLE OF APPLE iPAD APPLE WATCH AIR 2 iPAD T.W.V. T.W.V. € AIR € 439 369 2 OF T.W.V. CADEAU! APPLE € 439 WATCH OF APPLE T.W.V. WATCH € 369 APPLE iPAD AIR 2 T.W.V. € 439 OF APPLE WATCH APPLE iPAD AIR 2 T.W.V. € 439 APPLE OF APPLE iPAD APPLE AIR WATCH 2 T.W.V. iPAD T.W.V. €AIR € 439 369 2OFT.W.V. CADEAU! APPLE €WATCH 439 WATCH OF APPLE T.W.V. WATCH € 369 CC APPLE iPAD AIR 2 T.W.V. € 439 OF APPLE T.W.V. € 369 CADE APPLE iPAD AIR 2 T.W.V. € 439 OF APPLE WATCH T.W.V. € 369 CADEAU! APPLE iPAD AIR 2 T.W.V. € 439 OF APPLE WATCH T.W.V. € 369 CADEAU!

Q7 e-tron quattro A3 Sportback e-tron Q7 e-tron quattro A3 Sp • Audi virtual cockpit • MMI navigatie plus Q7 e-tron • Audi virtual cockpit Q7 e-tron quattro A3 Sportback e-tron quattro A3 A3 Sportb Q7 e-tron quattro Q7 A3 e-tron Sportback quattro e-tron A3 Sp Q7 e-tron quattro Spo •Q7 Audi Connect • Actieradius circa 1.400 kme-tron •A3 Actieradius circa 940 km e-tron e-tron quattro Q7 Q7 quattro e-tron Sportback quattro A3 Sportback A3 Sp Q7 e-tron quattro A3 S Q7 e-tron quattro Q7 e-tron Q7 A3 quattro e-tron Sportback quattro e-tron A3 Sportback A3 Sp • Audi virtual cockpit • MMI navigatie plus • Audi virt •• Audi cockpit ••MMI •A3 Audi virtual cockpit Q7plus e-tron quattro A3 Sportback e• Audi virtual • Audi Audi cockpit virtual • MMI cockpit navigatie • MMI MMI navigatie navigatie plus plus • Audi virtual • Audi Audi cockp virt Q7 e-tron quattro Sportback e-tron Audivirtual virtual cockpit MMInavigatie navigatie plus • • Audi virtual virtual cockpit cockpit • plus • virt • Audi virtual cockpit • MMI navigatie plus • Audi virtual Connect •circa Actieradius circa 1.400 km Actierad Q7 e-tron quattro A3 Sportback e-tron AudiConnect virtual cockpit • MMI circa navigatie • Audi plus cockpit • Audi •Actieradius Audi • virtual MMI virtual navigatie cockpit cockpit • •plus MMI navigatie plus • km Audi• virtual cockpit • Audi virt •• ••Actieradius km •Audi 940 km • virtual Audi Connect • Actieradius • Actieradius circa 1.400 circa km1.400 Actieradius • circa 9 virtual cockpit MMI navigatie Audi vir Connect Actieradius circa1.400 1.400 km Actieradius Connect • circa Actieradius 940 km circa 1.400 km virtual Actierad •Audi Audi virtual cockpit • MMI navigatie • Audi plus virtual cockpit • •Audi Audi • Audi ••Connect virtual MMI virtual navigatie cockpit cockpit • plus MMI navigatie plus •plus Audi cockpit • •Actierad Audi virt • Audi Connect • Actieradius circa 1.400 km

• Actieradius c

• Audi virtual cockpit •Actieradius navigatie plus • Audi virtual cockpit Connect • Actieradius circa 1.400 • Audi km Connect •••Audi Actieradius Connect circa • circa Actieradius 1.400 940km kmcirca • km Actieradius circa • •Actierad 940 km • Audi virtual cockpit • MMI navigatie plus •MMI Audi virtual Audi Connect •cockpit Actieradius circa1.400 1.400 km Actierad Vanaf € 648 bijtelling per maand Vanaf €circa 254 bijtelling per maand Connect • Actieradius circa 1.400 • Audi km Connect ••Actieradius Audi Actieradius Connect • circa Actieradius 1.400 940 km kmcirca 1.400 • Actieradius km circa • Actierad 940 • Audi virtual cockpit • MMI navigatie plus • Audi virtual cockpit • Audi Connect • Actieradius circa 1.400 • Actieradius circa 940 km km • Audi Connect • Actieradius circa 1.400 km • Actieradius circakm 940 km • Audi Connect • Actieradius circa 1.400 km • Actieradius circa 940 km Vanaf € 648 bijtelling per maand Vanaf € Vanaf €€648 bijtelling per maand Vanaf € 254 bijtelling per maand Vanaf € Vanaf 648 € bijtelling 648 bijtelling per maand per maand Vanaf € Vanaf 254 € Bespaar tot wel € 18.133 Bespaar tot wel € 7.133 Vanaf 648 bijtelling per maand Vanaf Vanaf € 648 € 254 bijtelling bijtelling per per maand maand Vanaf € Vanaf € 648 bijtelling per maand Vanaf €2 Vanaf € 648 bijtelling per Vanaf maand € 648 Vanaf Vanaf bijtelling € 648 € 254 per bijtelling bijtelling maand per per Vanaf maand maand € 254 Vanaf bijte € Vanaf € 648 bijtelling per maand Vanaf Vanaf € 648 bijtelling per Vanaf maand € 648 Vanaf Vanaf bijtelling € 648 € 254 per bijtelling bijtelling maand per per Vanaf maand maand € 254 Vanaf bijte € Vanaf € 648 bijtelling per maand Vanaf € 254 bijtellin Bespaar tot wel € 18.133 Be Bespaar tot wel € 18.133 Bespaar tot wel € 7.133 Vanaf € 648 bijtelling per maand Vanaf € 254 bijtelling per maand Bespaar Bespaar tot wel tot € 18.133 wel € 18.133 Bespaar Be Bespaar wel € 18.133 Bespaar Bespaar tot tot wel wel € 18.133 € 7.133 Be Vanaf € 648 tot bijtelling per maand Vanaf € 254 bijtelling per maand Bespaar tot wel € 18.133 Besp Bespaar tot wel € 18.133 Bespaar tot Bespaar wel Bespaar € 18.133 tot tot wel wel € 18.133 € 7.133 Bespaar tot Be Bespaar tot wel 18.133 Bw Bespaar tot wel € 18.133 Bespaar Bespaar wel Bespaar € 18.133 tot tot wel wel €€18.133 € 7.133 Bespaar Be Bespaar tottot wel € 18.133 Bespaar tottot wel Bespaar tot wel € 18.133 Bespaar tot wel € 7.133 Bespaar tot wel € 18.133 Bespaar tot wel € 7.133

etronmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl e GTEmetvoordeel.nl etronmetvoordeel.nl etronm GTEmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl e GTEmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl Prijzen inclusief bpm, btw, afleverkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52%etronmetvoordeel.nl inkomstenbelasting. Acties alleen geldig bij De etronmetv Waal Autoetre GTEmetvoordeel.nl etronmetvoordeel.nl e GTEmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl etronmetvoordeel.nl etronmetvo e groep en niet i.c.m. andereGTEmetvoordeel.nl aanbiedingen/kortingen of lopende orders. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Gratis Apple Ipad Air 2 of GTEmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl etronmetvoor GTEmetvoordeel.nl etronmetvoordeel.nl GTEmetvoordeel.nl Apple Watch actie is geldigGTEmetvoordeel.nl op verkooporders na 17-11-2016. De vermelde actieradius kan variëren door rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruietronmetvoordeel.nl kers, buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage, gekozen rijprofiel en topografische omstandigheden. Drukfouten voorbehouden. © 12-16 Prijzen inclusief bpm, btw, afleverkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52% inkomstenbelasting. Acties alleen geldig bij De Waal Autogroep en niet i.c.m. andere aanbiedingen/kortingen of lopende orders. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16

Prijzenalleen inclusief bpm, afleverkosten, en i.c.m. recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52% inkomstenbelasting. Acties alleen geldig bij De W Prijzen inclusief bpm, btw, afleverkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52%Prijzen inkomstenbelasting. geldig bijbtw, De en Waal Autogroepleges en niet andere aanbiedingen/kortingen of lopende orders. Afbeeldingen inclusief bpm, Acties Prijzen btw, aflinclusief everkosten, bpm, leges btw, aflrecyclingbijdrage. everkosten, leges Bijtellingvoordeel en recyclingbijdrage. o.b.v. Bijtellingvoordeel 52% inkomstenbelasting. o.b.v. 52%Acties inkomstenbelasting. alleen geldig bijActies De Waal alleen Autogroep geldig bijenDe niet W Prijzenafwijken inclusiefvan bpm, btw, afleverkosten, en recyclingbijdrage. o.b.v. 52% inkomstenbelasting.Prijzen Actiesinclusief alleen geldig bpm, bij btw, Deafl Waal everkosten, Autogroep leges en en nietrecyclingbijdrage. i.c.m. andere aanbiedingen/kortingen Bijtellingvoordeel o.b.v. of 52% lopende inkomstenbelasting. orders. Afbeeldingen Acties alleen geldig bij De W kunnen afwijken van standaard specifi caties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16 kunnen standaard specificaties.leges Drukfouten voorbehouden.Bijtellingvoordeel © 11-16 Prijzen inclusief bpm, btw, aflstandaard everkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52% inkomstenbelasting. Acties alleen geldig bij De Waal Auto kunnen afwijken van standaard kunnen afwijken specifi caties. van Drukfouten specifi voorbehouden. caties. Drukfouten © 11-16 voorbehouden. © 11-16 Prijzen btw, afleverkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. inclusief 52% inkomstenbelasting. bpm, btw, afleverkosten, Prijzen Actiesleges inclusief alleenengeldig bpm, recyclingbijdrage. bij btw, Deafl Waal everkosten, Autogroep Bijtellingvoordeel leges en en nietrecyclingbijdrage. o.b.v. i.c.m. 52% andere inkomstenbelasting. aanbiedingen/kortingen Bijtellingvoordeel Acties o.b.v. ofalleen 52% lopende geldig inkomstenbelasting. orders. bij De Afbeeldingen Waal Autogroep Acties alleen en niet geldig i.c.m. bij ander De W kunnen inclusief afwijken bpm, van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16 Prijzen kunnen afwijken van standaard specifi caties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16 Prijzen inclusief bpm, btw, afl everkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52% inkomstenbelasting. Acties alleen geldig bij De kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16 Prijzen btw, afleverkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. inclusief 52% bpm, inkomstenbelasting. afleverkosten, Prijzen Acties leges inclusief alleen en recyclingbijdrage. geldig bpm, bij btw, Deafl Waal everkosten, Bijtellingvoordeel Autogroep leges en en niet o.b.v. recyclingbijdrage. i.c.m. 52% andere inkomstenbelasting. aanbiedingen/kortingen Bijtellingvoordeel alleen of 52% lopende geldig inkomstenbelasting. orders. bij De Waal Afbeeldingen Autogroep Actiesen alleen niet geldig i.c.m. andere bij De W a kunnen inclusief afwijken bpm, van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16Prijzen kunnen afwijken vanbtw, standaard specifi kunnen caties. afwijken Drukfouten van standaard voorbehouden. specifi caties. © 11-16 Drukfouten voorbehouden. © 11-16 Actieso.b.v. Prijzen inclusief bpm, btw, afleverkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52% inkomstenbelasting. alleen geldig bij De Waal Autogroep en niet i.c.m. andere aanbiedin kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden.Acties © 11-16 Prijzen btw, afleverkosten, leges en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel 52%van inkomstenbelasting. Acties Drukfouten alleen geldig bij De Waal Autogroep niet i.c.m. andere aanbiedingen/kortingen of lopende orders. Afbeeldingen kunnen inclusief afwijken bpm, van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16kunneno.b.v. afwijken standaard specifikunnen caties. afwijken vanvoorbehouden. standaard specifi © 11-16 caties. en Drukfouten voorbehouden. © 11-16 DeWaal_VWenAUDI_Adv_210x297.indd 1leges 07/11/16 16:44 kunnen afwijken van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16 Prijzen btw, afleverkosten, en recyclingbijdrage. Bijtellingvoordeel o.b.v. 52% inkomstenbelasting. Acties alleen geldig bij De Waal Autogroep en niet i.c.m. andere aanbiedingen/kortingen of lopende orders. Afbeeldingen kunnen inclusief afwijken bpm, van standaard specificaties. Drukfouten voorbehouden. © 11-16


Meerwaarde door samenspel Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ted Tijssen is daarom ingestapt bij Nico van ‘t Veen van John Bertine kapsalons in Nijmegen. Ted is een ervaren fiscalist die vraagt, luistert en adviseert. Hij kent de weg en weet wat voor Nico belangrijk is. In combinatie met accountants en andere experts van Tijssen cs is Ted een belangrijke adviseur op financieel-economisch terrein. Samen zorgen zij ervoor dat het zakelijke fundament klopt en helder is. Nico heeft hierdoor overzicht, zodat hij kan doen waar hij goed in is: haarstyling en ondernemen. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl

IN2 Maas & Waal, nummer 4, 2016  

Onafhankelijken inspirerend ondernemersmagazine dat elk kwartaal bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd in de regio Nijmegen, Oss, Uden en Veg...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you