Page 1

M S WAAL

MAAS WAAL jaargang 8, nummer 4 oktober 2019 oplage: 10.000

onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen

ONDERNEMEN IS SAMEN KANSEN ZIEN!

24/7 GLOBAL BUSINESS TRENDS

DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT

DE VROUWELIJKE TOUCH

BEUNINGEN • WIJCHEN • DRUTEN • WEST MAAS EN WAAL • NIJMEGEN • BERG EN DAL • HEUMEN • MOOK EN MIDDELAAR • CUIJK • GRAVE • UDEN VEGHEL • OSS • MAASDRIEL • ZALTBOMMEL • CULEMBORG • GELDERMALSEN • NEERIJNEN • TIEL • BUREN • NEDER BETUWE • OVER BETUWE • LINGEWAARD


96

0418 56 16

99

info@brandwijk.nl | info@promo.nl Bossekamp 7 Zaltbommel

powered by brandwijk


VOORWOORD

1972: De Grenzen aan de Groei

Kent u het rapport van de Club van Rome, dat in 1972 is uitgebracht? Daarin werd het verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen voor het milieu. Nu, bijna 50 jaar, later is dit onderwerp uiterst actueel. Het klimaatakkoord, Greta Thunberg, Frans Timmermans, boerenprotesten en het warmtenet beheersen de media en het denken.

WELKOM EXPERIENCEBIJEENKOMST 27 NOVEMBER 2019 FEIT OF FAKE BOEREN & JURISTEN AAN HET WOORD INSCHRIJVEN WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

Ondernemers staan voor grote uitdagingen. De redactie van IN2 Maas & Waal ontmoet hen en ziet dagelijks al vele mooie voorbeelden: Hergebruik van CO2 door een frambozenkweker in Dreumel, recycling is normaal geworden, blauwe diesel, retourenbeleid en de ‘last mile’ zijn vaste agendapunten geworden op menig logistieke agenda. Ondernemers kunnen op het terrein van duurzaamheid, lean en effectief ondernemen nog wel meer met de wetenschap samenwerken. Door de serie collegetour willen we dit jaar bijdragen om de kloof tussen bedrijfsleven en wetenschap verder te dichten; we horen immers de roep om samenwerking en out of the box-denken over en weer. Tijdens de laatste IN2 Maas & Waal Experience wees professor Margot van Mulken de aanwezigen op het talent van veel (letteren)studenten en hoe die te benutten. Zij kunnen juist de kloof tussen innovatieve ontwikkelingen op het vlak van techniek en wetenschappelijk onderzoek richting bedrijfsleven en de maatschappij goed vertalen. Ook het team van IN2 Maas & Waal streeft samenwerking na; elkaar informeren, inspireren en dan verbinden, vooroordelen opzij zetten en interesse tonen in oplossingen en kansen. Ondernemers denken uiteraard in resultaat, maar ook in continuïteit. Kortom; gewoon je boerenverstand gebruiken om je bedrijf goed en succesvol te loodsen in de 21ste eeuw.

Yvonne van der Bend Henk van der Bend Rogier van Lith Frank van Geel Tessa Dix

MAAS & WAAL

Jaargang 8, nummer 4, oktober 2019

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

Noteer alvast woensdag 27 november voor een goed gesprek tijdens de IN2 Maas & Waal Experience. Voor nu veel leesinspiratie met ondernemers, bestuurders en deskundigen, die hun visie, passie en kennis met u delen!

Word IN2 Maas & Waal Partner Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

We verwelkomen u graag de 27 november!

Team IN2 Maas & Waal REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Chantal Fransen, Mieke Wouters, Elly Molenaar, Milou Dekkers, Els Hekkenberg FOTOGRAFIE: Henk van der Bend REDACTIEADVIESRAAD: Leon de Jonge (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Bart van Kraaij (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen),

Willy Brink (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Yvonne van der Bend (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Frank van Geel: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers


OKTOBER 2019

DOSSIER LOGISTIEK

& TRANSPORT

54 BESTUUR

Agrarische sector - ZLTO

BEDRIJFSVOERING

HET NETWERK

Business Netwerk Betuwe DE VROUWELIJKE TOUCH Linda van Grootheest DUURZAAM ONDERNEMEN slimme tegels HRM Wet Arbeidsmarkt in Balans

KENNIS & MARKT

RECHT IN DE PRAKTIJK

Wet Arbeidsmarkt in Balans IN2 MAAS & WAAL START-UP Bistro de Bolle

6 11

UITDAGINGEN IN DE LOGISTIEK

HET NIEUWE VERPAKKEN

VIER VISIES OP TRENDS

DOSSIER LOGISTIEK & TRANSPORT

19 20 24 28 30

Aandachtsvelden

Het nieuwe verpakken Collegetour Vier visies op trends 24/7 Global Economie DHL

32 34 38 40

KATERN BCMW

Van Raaij Groenverzorging Van Herwijnen Kreston Rabobank Maas & Waal Oost Betuwe Businessflitsen Algemene Ledenvergadering

43 44 46 47 48 50

PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vijf de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2

MENS & BEDRIJF 50

ONDERNEMERSPORTRET Flex Direct

61

FAMILYBUSINESS Wijnkoperij Luuc van Boort SUCCESVOL ONDERNEMEN Ondernemer van het Jaar Beuningen

63

Ondernemer van het Jaar Maas & Waal

64

SPONSORED BY Het Digi-Taalhuis

De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

54 IN2 Maas & Waal

in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave.

34

EEN COLLEGE OVER...

Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2019 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl


BESTUUR - DE LANDBOUW EN HET MILIEU

VERANDEREN? TIJD GEVRAAGD Martien Nillesen (58) uit Groesbeek is landbouwer en veehouder en sinds drie jaar lid van het LTO-Noord Regiobestuur Oost, waarin hij ZLTO Nijmegen, -Maas en Waal en -Maasdriel vertegenwoordigt. Hij heeft daar de portefeuille Energie, asbest en landbouwstructuurverbetering. Herbert Verploegen (51) uit Winssen is melkveehouder en volgde Martien afgelopen voorjaar op als Afdelingsvoorzitter ZLTO Rijk van Nijmegen. Hij behartigt de economische én sociale belangen van de leden zo breed mogelijk.

De agrarische sector staat onder druk; de consument vraagt om een gevarieerd aanbod van hoge kwaliteit voedingsmiddelen tegen een lage prijs, terwijl de overheid een steeds strakkere regelgeving oplegt als gevolg van de gemaakte milieuafspraken. Daar komt nog eens bij dat de publieke opinie negatief wordt beïnvloed door berichten dat de agrarische sector onverschillig is als het om de milieuwetgeving gaat. In dat spanningsveld moeten de boeren de beste weg zien te vinden. In het onderstaande artikel vertellen twee bestuurders van (Z)LTO hoe oplossingen tot stand worden gebracht. Schaalvergroting

De belangrijkste trend in de agrarische sector is volgens beide heren de continue schaalvergroting. Nillesen: “Die maakt het mogelijk om de bedrijfsefficiëntie te vergroten en is noodzakelijk om de internationale concurrentie aan te kunnen en tóch een fatsoenlijke boterham te kunnen verdienen. In het algemeen floreert de agrarische sector, maar er zijn ook achterblijvers, die extra aandacht verdienen. Maar er is ook onvrede over de waardering die wij boeren krijgen. De actiedag van 1 oktober heeft daar mee te maken. Ook was die een antwoord op ongenuanceerde uitspraken in de pers, zoals die van D’66-politicus Tjeerd de Groot over de halvering van de veestapel.”

Noodzakelijke ingrepen

Verploegen vult zijn collega-bestuurder aan: “Die opmerking oogstte veel onbegrip. Er zijn immers de laatste 40 jaar al bijna 1 miljoen koeien verdwenen. Gelukkig kijkt de politiek in het algemeen realistisch naar de ontwikkelingen in de branche. Het voorstel van de Commissie Remkes om de uitstoot van agrarische bedrijven in de buurt van natuurgebieden te saneren 6

IN2 MAAS&WAAL

kunnen we dan ook wel begrijpen. Als je als boer op je stek wil blijven zitten heb je in dat geval een probleem. Lastig daarbij is dat familiebedrijven (wat boerenbedrijven vaak zijn) vaak gebonden zijn aan een locatie. Wij snappen echter wel dat het milieu vraagt om het maken van rationele keuzes.”

Omgaan met weerstand

Nillesen merkt op dat er nogal wat weerstand bestaat tegen productievergroting. “De consument vraagt er echter zelf om. Er is wat dat betreft een verschil waarneembaar tussen de burger en de consument; de burger roept dat hij duurzaam wil zijn, maar de consument vertoont in de supermarkt ander gedrag; dáár is de portemonnee nog steeds leidend.” Verploegen reageert: “Als branchevertegenwoordigers zijn we daarom volop bezig met het kweken van begrip en het zoeken naar waardering. We willen tonen dat we nog steeds hartstikke goede en veilige producten leveren tegen een acceptabele prijs. Dat vereist continue allerlei campagnes. Zo hebben we in het Rijk van Nijmegen de campagne ‘Boert Bewust’, waarmee we ons als branche zo transparant mogelijk opstellen.


BESTUUR - DE LANDBOUW EN HET MILIEU

“Om begrip te kunnen oogsten is transparantie in de gehele sector noodzaak” Martien Nillesen (l) en Herbert Verploegen (r)

Ook stellen veel bedrijven zichzelf open voor bezoek. Dat is ook nodig want de consument weet nauwelijks meer waar hun voedsel vandaan komt.”

Continuïteit van de sector

Voor de continuïteit werken zaken als het fos­ faat­ rechtensysteem en de stikstofregelgeving volgens Nillesen en Verploegen belemmerend voor de agrarische bedrijfsvoering. Verploegen: “Daar zit een begrijpelijke grondslag achter, die echter nog niet altijd begrip oogst op het erf. Dat leidt tot het schrikbarende nieuws dat 60% van de agrarische bedrijven overweegt om te stoppen. Door de pressie van de milieuontwikkelingen verdwijnt bij veel boeren de passie voor het vak en vinden zij lastiger opvolging.”

Tijd gevraagd

“Tijd en schaalvergroting zijn nodig om aan zowel productieals milieu-eisen te kunnen voldoen”

Nillesen voegt toe dat het waarderingscijfer voor agrariërs weliswaar een nette 7.8 is, maar dat agrariërs zich vaak door de overheid verlaten voelen. “Zij willen best verduurzamen, maar vinden dat ze er niet de tijd voor krijgen. Ook zijn ze teleurgesteld in de negatieve publieke opvatting over het dierenwelzijn. Voor bijna iedere veeboer is dát juist nummer één! Grote stallen zijn volgens hen niet alleen maar goed voor productiecijfers, maar vaak wordt daar meer aandacht gegeven aan milieu en welzijnseisen.”

Verbinding tussen beleid en praktijk

nog toegepast. In deze tijd gaan we meer voor een snelle vrijwillige kavelruil. Dit heeft vele voordelen, grotere huiskavel waardoor koeien beter beweid kunnen worden. Minder landbouwverkeer op de wegen en een efficiëntere bedrijfsvoering.”

Beter communiceren

Verploegen is van mening dat het wederzijds begrip lokaal en provinciaal goed te noemen is. “Landelijk is dat echter veel moeilijker te bereiken. Dat komt omdat het nationale en Europese beleid schuurt met de lokale en regionale belangen. Daardoor is het lastig om lobbywerk naar de afdelingen terug te koppelen. Op het communicatievlak liggen er dan ook nog voldoende uitdagingen. Daar komt bij dat het niet echt boer-eigen is om individueel samen te werken; dat gaat bijna altijd vanuit de coöperatieve gedachte. Desondanks heeft de sector al grote slagen gemaakt in veiligheid en milieu en is de bewustwording sterk gegroeid.” De flexibiliteit van de boeren zal er volgens beide bestuurders voor blijven zorgen dat iedereen in Nederland goed en veilig voedsel op zijn bord krijgt. Er bestaat dan ook optimisme over de toekomst. ”Iedereen moet blijven eten. Als agrariërs beschikken we over een goede delta en een goed klimaat, goede grond en uitgebreide kennis. Wat dat laatste betreft zijn we een gidsland voor de rest van de wereld.”

LTO Nederland vertegenwoordigt de agrarische sector vooral op Europees en landelijk niveau, terwijl de afdelingen (ZLTO) vooral op gemeentelijk niveau de belangen van de leden behartigt. Nillesen: Op provinciaal niveau maken we ons hard voor een betere verkaveling. Wettelijke ruilverkaveling wordt nauwelijks

OKTOBER 2019

7


HET ONDERNEMERS­PORTRET WILBERT VAN DER AA & RICHARD NAS

FLEXDIRECT: HANDJES GEZOCHT! Dat werken in dezelfde branche kan leiden

tot een mooie zakelijke samenwerking,

bewijzen ondernemers Wilbert van der Aa en Richard Nas uit Druten. Beide

ondernemers combineerden respectievelijk 10 en 15 jaar kennis en ervaring in de flexwerkbranche, wat op 21 september

jongstleden leidde tot de opening van

FlexDirect, een nieuwe Drutense speler op het gebied van personeelsdiensten.

8

IN2 MAAS&WAAL

Gewoon stérk personeel leveren

FlexDirect levert flexibele arbeidskrachten tot maximaal MBOniveau voor de sectoren Logistiek, Transport en Productie. Richard: “We werkten al goed samen, dus zijn we gaan nadenken hoe we die verder konden verdiepen. Wilbert is met zijn bedrijf AA+ Uitzendbureau sterk als het gaat om personeel van de Europese arbeidsmarkt. Vanuit Nas Werkt werk ik vooral met Nederlandse arbeidskrachten. Met FlexDirect hebben we de mogelijkheid om onze krachten op een goede manier bundelen en daar het meeste uit te halen.”

Flinke werkregio

FlexDirect is een zelfstandig opererende organisatie met een flinke regiospreiding. Wilbert: “We bedienen het bedrijfsleven in een straal van circa 80 kilometer rondom Druten. Voor AA+ en Nas Werkt betekent de samenwerking een nieuwe mogelijkheid tot schaalvergroting en een uitgebreidere reikwijdte.” Richard vult


MENS & BEDRIJF ONDERNEMERSPORTRET

aan: “De personeelsmarkt verschuift en wij verschuiven mee. Dat doen we op een proactieve manier naar onze opdrachtgevers. We willen dicht op onze klanten staan en extra hard lopen om ons, ook met FlexDirect, te bewijzen. Samen trekken we de kar en werken ook zelf mee.”

“Goede passende krachten en een no-nonsense aanpak; daar gaan we voor!”

zoals de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Daardoor zijn we klaar voor de toekomst van onze klanten, onze medewerkers en voor onze eigen toekomst. Samen pakken we aan! Houdt u als ondernemer van een proactieve no-nonsense mentaliteit, kom dan eens kennismaken of neem vrijblijvend contact met FlexDirect op. Zij gaan graag met u voor een succesvolle samenwerking!

Aanpakken

FlexDirect kenmerkt zich volgens beide ondernemers door een ‘niet lullen, maar poetsen’-mentaliteit. “Wij en jij gaan gewoon samen keihard aan het werk. Als het vereist is zorgen wij, in overleg met onze opdrachtgevers, voor aanvullende scholing en certificering. We verdiepen ons nadrukkelijk in de veranderende wet- en regelgeving,

OKTOBER 2019

9


Samen volle groeikracht vooruit

passie voor jouw groeikracht

Accountants en adviseurs waar je op kunt rekenen voor jouw groei

>> www.bghaccountants.nl


BEDRIJFSVOERING: HET NETWERK

BUSINESS NETWERK BETUWE VIERT VIJFJARIG BESTAAN Dynamiek ‘Ik heb het meteen grondig aangepakt’, gaat José enthousiast verder, ‘de eerste bijeenkomst trok direct 75 mensen’ Frank: ‘Ik keek daar niet van op, ik had vertrouwen in de organisatiekracht van José.’ Business Netwerk Betuwe komt elke derde donderdagochtend van de maand bij elkaar. José: ‘We beginnen altijd met het voorstellen van nieuwe ondernemers, dan volgt een presentatie. Die is nooit standaard of passief. We kiezen steeds een andere locatie, en de bijeenkomst wordt gehost door een partner of lid.’ Frank vult aan: ‘Dit brengt telkens een nieuwe dynamiek en houd het interessant. José Peters en Frank Janssen

Business Netwerk Betuwe bestaat vijf jaar. Een mooie aanleiding voor IN2 Maas & Waal om te spreken met José Peters, oprichter, organisator en eigenaar van het netwerk, en met Frank Janssen, adviseur en ambassadeur van Business Netwerk Betuwe.

Ondernemers willen een trigger hebben, iets nieuws horen. José zorgt daarvoor.’

Stormachtige groei Binnen drie jaar groeide het netwerk tot ruim 160 ondernemers uit de regio Arnhem-Nijmegen en ver daarbuiten. Ondernemers kunnen kiezen: ‘Als lid ben je welkom op de ochtendbijeenkomsten,’ legt Frank uit. ‘Voor partners bieden wij daarnaast zichtbaarheid op onze website en social media; je profileert je dus via je

José kijkt terug op de start van het netwerk: ‘Destijds werkte

businessclub. Onze premiumpartners zoeken nog meer

ik als consulent bij ‘Mens & Relatie’. Tijdens het netwerken

verdieping, tijdens avondsessies leren zij elkaar echt

hoorde ik vaak: ‘We missen iets in het huidige aanbod.’

kennen, dat leidt tot betere business.’ José gaat verder:

Frank Janssen vervolgt: ‘Men zocht een professionele

‘Alleen al het ontvangen van zo’n honderd ondernemers

netwerkorganisatie, maar wel laagdrempelig en met

vraagt om een geoliede machine. Mijn dochter Dominique

persoonlijke betrokkenheid.’

regelt de ontvangst, zodat alles gladjes verloopt en ik met

Persoonlijke aanpak

Men zocht een professionele netwerkorganisatie, maar wel laagdrempelig en met persoonlijke betrokkenheid.’

iedereen een persoonlijk gesprekje kan hebben.’

José zag ruimte voor een andere benadering, en besloot

Toekomst

zelf een netwerk te starten: ‘In 2014 maakte ik een plan en

José over het vijfjarig bestaan: ‘In vijf jaar is er iets moois

besprak het met Frank. Hij zei: doen!’ Zo begon Business

opgebouwd, dat wordt gevierd met onze leden, partners

Netwerk Betuwe, een professionele netwerkorganisatie

en sponsors. Wat er staat is helder en duidelijk. We zijn

met een ongedwongen sfeer en commitment van

innovatief en blijven in beweging, maar we jagen geen

beide kanten, voor ondernemers die openstaan om

groei na ten koste van alles.’ Frank besluit: ‘We hebben

zich te ontwikkelen. José: ‘Een persoonlijke ontvangst

een geweldige club, met een goede balans tussen prijs en

is belangrijk. Het geeft ondernemers een goed gevoel

prestatie. Daar zijn we zuinig op.’

te weten dat ze worden verwacht, dat ik ze allemaal persoonlijk ken en ook weet wat ze doen.’

11


TE KOOP / TE HUUR Beschikb aar Q4-2020

TECHNISCHE GEGEVENS: Oppervlakte bedrijfshal: Circa 3.750 m2 Loadingdocks: Tenminste 2 Overheaddeuren: 1 Parkeren: 39 parkeerplaatsen op eigen terrein Maximale vloerbelasting: Tenminste 2.500 kg per m2

Maximale stapelhoogte bedrijfshal: 12 m1 vrije hoogte Soort huurcontract: ROZ model / Green lease Energielabel: A Kantoorruimte: Circa 750 m2 (in delen vanaf 170m2) Verlichting: LED verlichting

ORANJESINGEL 2A - 6511 NS NIJMEGEN - (024) 322 44 96

M.LOOSEN@DVGVASTGOED.NL - WWW.DVGVASTGOED.NL


DELMO MANAGEMENT & ADVIES B.V.

Delmo maakte sinds 2016 de “move” van een traditionele eindbelegger naar een ontwikkelende belegger. Wij ont­ wikkelen een vastgoedobject waarbij we vanaf het eerste moment samenwerken met de uiteindelijke eindgebruiker. Alle wensen van de eindgebruiker brengen we samen in kaart om deze wensen uiteindelijk te kunnen verwerken in het ontwikkelingsplan. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de plaats in het gebouw waar de kantoren gevestigd moeten zijn, het regelen van efficiënte verkeerbewegingen ten behoeve van een optimale logistieke afwikkeling van bedrijfsruimte mede in relatie tot het slim gebruiken van de aanwezige hoogte in bijvoorbeeld de bedrijfshal. ONTWIKKELING Aanleiding voor deze zogenaamde voorwaartse integratie was het feit dat we meer grip wensten te hebben op de ontwikkeling en kwaliteit van de realisatie van onze nieuwbouwprojecten. Ondanks het feit dat de wensen van de klant voorop staan, kijken we zelf ook heel goed naar de alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoedobject, de zogenaamde second life: Is het pand nog steeds aantrekkelijk genoeg voor een opvolgende huurder? We koersen op langdurige huurovereenkomsten met solvabele huurders waar een uitgebreide analyse aan vooraf gaat. Dat is uiteindelijk in beider belang. Langdurige overeenkomsten geven financiële rust bij zowel

huurder als verhuurder. Tijdens de huurperiode houden we de lijnen kort: Is direct na ingebruikname alles naar wens, zijn er wellicht nog wat kleinere aanpassingen noodzakelijk die het bedrijfsproces alleen nog maar prettiger en efficiënter maken? Ons doel is de uiteindelijke eindgebruiker te ontzorgen; van de tekentafel tot en met de opening van zijn / haar nieuwe bedrijfspand.

DUURZAAMHEID Duurzaamheid speelt hierin ook een belangrijke maar uiteraard ook een maatschappelijke rol. We vinden het essentieel dat voorafgaand aan de ontwikkelingsfase de verwachtingen goed managen met onze eindgebruiker. Voor de eindgebruiker is het van belang dat zijn huisvestingskosten financieel verantwoord zijn. Dat betekent dat implementatie van LED, warmtepompen, zonnepanelen en andere duurzame investeringen voor wat betreft exploitatiekosten essentieel bijdragen aan het eindresultaat en de duurzame beleving van onze huurder. We merken in de praktijk dan ook dat in het kader van financiering van dit soort Light Industrial panden de banken het essentieel vinden dat hier ook bijzondere aandacht voor bestaat.

PALKERPLEIN BEDRIJVENTERREIN BIJSTERHUIZEN Graag komen we met u in contact om deze zeer bijzondere en prominente zichtlokatie met u te bespreken, teneinde een “maatpak” ontwikkelingsproject te realiseren.


UW NIEUWE BEDRIJFSHUISVESTING KLANTANALYSE

1

DESIGN

2

PRIJSBEPALING

3

CONTRACTVORMING

4

ENGINEERING

5

BUILD

6

MAINTAIN

7

WWW.DVGVASTGOED.NL ontwerpen, ontwikkelen en ontzorgen


Bedrijventerrein Bijsterhuizen (Wijchen-Nijmegen) GLD Multi-tenant bedrijfsruimte met kantoorruimte, showroom en verkoopruimte B2B Zichtlocatie A-326 B.V.O. Ca. 6.000 Geheel verhuurd Opgeleverd en ingebruikname Q4 2012

Bedrijventerrein Haarrijn UTR Single-tenant bedrijfsruimte met kantoorruimte (hoofdkantoorfunctie) en verkoopruimte B2B Zichtlocatie A-2 B.V.O. Ca. 4.000 m2 Geheel verhuurd Opgeleverd en ingebruikname Q-2 2018

Bedrijventerrein Verden (deelstaat Nedersaksen) DlD Single-tenant bedrijfsruimte met kantoorruimte Zichtlocatie A-28 B.V.O. Ca. 5.000 m2 Geheel verhuurd Opgeleverd en ingebruikname Q-2 2018

Bedrijventerrein Bijsterhuizen (Wijchen-Nijmegen) GLD Multi-tenant bedrijfsruimte met kantoorruimte, en evt showroom Zichtlocatie A-326 (rotonde locatie blokken van Struijken) B.V.O. Ca. 4.500 m2 Te huur / Te koop

ORANJESINGEL 2A - 6511 NS NIJMEGEN - (024) 322 44 96

INFO@DVGVASTGOED.NL - WWW.DVGVASTGOED.NL MARC LOOSEN T +31 (0) 6 30288259

Nieuw!


Specialist in beveiligingsoplossingen

Wat waarde heeft, verdient bescherming, doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd

HTR security systems bv

uit Druten levert maatwerk op het gebied van beveiligingssystemen. Of u nu een bedrijf heeft of

Wat waarde heeft, verdient bescherming. Doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd.

een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige of geavanceerde beveiliging, HTR security systems

Camerasystemen observeren en registreren 24 uur per dag, 7 dagen per week. deze manier u dus altijd en gaan overal uw eigendommen zorgtOpervoor dat kunt u gerust kunt slapen. Sinds in de gaten houden. Wij leveren, plaatsen en onderhouden zowel kort werkt het bedrijf vanuit een nieuwe traditionele als IP-camerabewakingssystemen. Van standlocatie alone totop geïntegreerd in uw netwerk en altijd gebaseerd op een gedegen bedrijventerrein Westerhout-Zuid in productenpakket Druten en is advies op maat. Ons assortiment omvat het complete van daarmee camera’s, digitale recorders, videoservers en alle daarmee klaar voor de toekomst. samenhangende randapparatuur. Dit alles uiteraard van de hoge kwaliteit die u van HTR security systems gewend bent.

HTR security systems bv Energieweg 50, 6651 KT Druten Tel: 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl info@htr-securitysystems.nl

Denkend in oplossingen tegen brand en inbraak

Wanneer er een ongewenste situatie ontstaat, wilt u hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Met behulp van de beveiligingssystemen van Huisman Etech Experts bent u ervan verzekerd dat er bij brand, inbraak of andere noodgevallen, snel de juiste actie wordt ondernomen. En dat geeft een veilig gevoel. Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk advies.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl


OKTOBER 2019

DOSSIER LOGISTIEK

& TRANSPORT

HET NIEUWE VERPAKKEN

UITDAGINGEN IN DE LOGISTIEK EEN COLLEGE OVER...

VIER VISIES OP TRENDS


9ja0ar

Energieweg 1 | 6651 KT Druten | 0487 512121 | www.huismantransport.nl

uw logistieke partner in transport & warehousing

U kunt ons vinden op: Jagersveld 12 www.sandersfritom.nl 5405 BW Uden 0413-224444 pz@sandersfritom.nl


DOSSIER - LOGISTIEK

UITDAGINGEN IN DE LOGISTIEK In dit katern besteden we aandacht aan de ontwikkelingen in de logistiek &

transport-branche. Welke trends zijn waarneembaar, welke uitdagingen liggen er, hoe kijken ondernemers in de branche aan tegen de ontwikkelingen enzovoort.

1 2 3

Onze experts geven u tips om uw bedrijfsvoering te vergemakkelijken. Afname groei transport en logistieksector

De transport en logistieksector groeit dit jaar minder hard. In vergelijking met 2018 neemt de groei dit jaar af van 3% naar 2%. Dat komt met name door de afnemende groei bij opdrachtgevers in de bouw, industrie en detailhandel. Toch blijft er voldoende aanbod in de logistieke dienstverlening, wegtransport en het pakketvervoer. Logistieke ondernemers groeien structureel door de sterk groeiende e-commerce en dat maakt Nederland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor Europese distributiecentra.

Toenemende connectiviteit

Een van de trends die zich volgend jaar nog meer zal ontwikkelen is connectiviteit. Steeds meer voertuigen, chauffeurs zijn realtime verbonden met kantoor en elkaar. kunnen logistieke dienstverleners  gemakkelijker beslissingen nemen voor de klant en voor hun bedrijfsvoering. De connectiviteit zal door de verstedelijking alleen maar belangrijker worden. Distributie zal immers uit het oogpunt van milieubewuste bedrijfsprocessen nóg gedifferentieerder plaatsvinden. Daarbij is ook de communicatie tussen ketenpartners erg belangrijk. Steeds meer dienstverleners maken voor de communicatie dan ook gebruik van een Customer Portal.

Dynamisch prijsbeleid

Voor 22.00 uur besteld, morgen al in huis. Dat is een klantverwachting, waaraan steeds lastiger kan worden voldaan. Het betekent vaak nachtwerk en tijdens piekmomenten als kerst kunnen bedrijven de overdaad aan bestellingen niet meer aan. Spreiding van piekmomenten door dynamische prijsmodellen is een mogelijke oplossing. De klant betaalt daarbij meer op piekmomenten en pakketbezorgers kunnen hun prijs aanpassen aan het seizoen, de weekdag of de kloktijd.

4 5

Consumenten die minder waarde hechten aan een snelle bezorging betalen daardoor minder als zij hun pakket op voordelige momenten laten leveren. Voor het bedrijf betekent dit een verbetering op het gebied van duurzame levering. Momenteel wordt daarmee al door bedrijven geëxperimenteerd.

Robotisering

Ook wordt er steeds meer geëxperimenteerd met het robotiseren van distributiecentra, bijvoorbeeld door Albert Heijn en Spar. Robots zijn goedkoper en ze verhogen de productiviteit in de logistieke sector. Daardoor zullen met name administratieve banen verdwijnen maar er komen ook banen bij zoals ICT-banen voor het ontwikkelen van robotalgoritmes. Een praktisch voorbeeld van het automatiseren van logistieke processen voor verladers is de inzet van een Transport Management Systeem.

Verduurzaming

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent gereduceerd zijn. De logistieke sector, met zijn vele transportvoertuigen wordt door de aangepaste milieuregelgeving gedwongen een grote impact op het milieu; de uitstoot van de voertuigen heeft immers effect op de luchtkwaliteit om na te denken over het gebruik van zuinige transportmiddelen, alternatieve brandstoffen en nieuwe technieken. Een andere manier is efficiënter vervoer. Door middel van digitalisering wordt het steeds gemakkelijker om de ketenactiviteiten te organiseren. Een voorbeeld  van een oplossing die hierbij kan helpen is het Transport Management Systeem van Adaption. Hierdoor heeft u grip op alle activiteiten binnen het transport en kunt u het vanuit een centraal systeem beheren en uitvoeren. Hierdoor  wordt het vervoer efficiënter  en kunt u gemakkelijk inspelen op de vraag van de klant.

DOSSIER: LOGISTIEK | OKTOBER 2019


HET NIEUWE VERPAKKEN: LOGISTIEK EFFECTIEF ÉN DUURZAAM

De enorme goederenstroom van tegen­

woordig stelt eisen aan de manier van pakken en omverpakking. Vandaar dat IN2 Maas & Waal in gesprek ging met twee ondernemers

die daar dagelijks mee te maken hebben. Welke rol spelen verpakkingen in de logistieke

keten en hoe kun je, als specialist, daarop inspelen. U leest het hiernaast.

20

IN2 MAAS&WAAL

Bart Sanders uit Ewijk (49) is afkomstig uit een Brabantse familie met een lange vervoerstraditie. Vanaf zijn 24e werkte hij in het Familiebedrijf Sanders Transport, dat hij in 2000 overnam en dat, door verkoop in 2008, overging onder de naam Sanders-Fritom. Tegenwoordig is hij eigenaar van de logistieke groothandel AFLGroep en de webshop logistiekconcurrent.nl. Arie Hendriks nam in 2007, na een carrière in de grafische industrie, het bedrijf KelderBOX packaging over, dat gespecialiseerd is in luxe transparante kunststof verpakkingen.

Groeiende goederenstroom

De opkomst van de webshop heeft volgens beide heren een goederenstroom veroorzaakt, die van grote invloed is op verpakking en vervoer. Hendriks: “Dat leidde op de eerste plaats tot een groei van de werkgelegenheid, maar ook tot meer innovatie in de branche; er kwam steeds meer vraag naar verpakkingen op maat.” Sanders vult aan dat ook het transport daardoor sterk is veranderd. “Van grote volumes die naar de retailer worden


DOSSIER - LOGISTIEK

vervoerd zie je nu in toenemende mate een stroom van kleine verpakkingen die rechtstreeks en op ieder tijdstip rechtsreeks naar de consument worden vervoerd. Daardoor is tevens een sterke retourstroom ontstaan. Nederland is in de verwerking daarin geen beste, want producenten rekenen daarvoor geen kosten. Betaalde retournering zie je nu steeds vaker, maar het risico bestaat dat consumenten daardoor afhaken.”

Verpakken op maat

De omslag van grosse-vervoer naar stukhandel heeft volgens Sanders een grote invloed op de gehele supplychain. “Twintig jaar geleden had nog niemand van e-fullfilment gehoord en tien jaar geleden was er nog sprake van doosopslag. Nu vindt opslag steeds meer plaats op stukniveau.” Hendriks reageert: “Nog niet zo lang geleden had je alleen formaatdozen, waarbij een klein product in een grote doos met beschermingsmateriaal werd geleverd. Nu zie je omverpakkingen op maat en dat leidt tot lagere volumes.”

“IN EEN BRANCHE DIE NOG STEEDS BEPAALD WORDT DOOR KOSTEN MERKT MEN NU DAT DAT OP EEN DUURZAME MANIER TE BEREIKEN. MET GROEN ZIJN IS GELD TE VERDIENEN” 24/7 levering

De verandering naar omverpakkingen op maat heeft volgens Sanders een sterke groei van het pakketvervoer tot gevolg. Leveranciers als bijvoorbeeld Bol.com en Coolblue hebben steeds meer in voorraad, maar verzorgen ook steeds meer dropshipment. Ook de zakelijke markt gaat mee in dat systeem; ook zij vragen om die 24/7-levering.”

Psychologie van verpakkingen

KelderBOX packaging

Hendriks ervaart dat productverpakkingen een hoge psychologische waarde hebben. “Die moeten een luxe uitstraling hebben, waarbij het product goed zichtbaar is. De omverpakking moet vooral een beschermende functie hebben en daarbij heb je verschillende verpakkingsdikten voor de diverse producten, waarbij ook specifieke hoekprofielen en omwikkelingen worden gebruikt.” Sanders geeft aan dat luxe verpakkingen onderdeel zijn geworden van productbranding. “Tegenwoordig mag het wat kosten om producten zo optimaal mogelijk te positioneren, terwijl omverpakkingen en transport zo goedkoop mogelijk moeten. Daarbij zoeken producenten de grenzen van het verpakken op, waarbij het product nét niet beschadigd raakt.”

Arie Hendriks (l) en Bart Sanders (r)

Bewustwording

Hendriks heeft gemerkt dat producenten in crisisperiodes meer aandacht besteden aan productverpakkingen dan wanneer het economisch goed gaat. “In crisisperiodes moet je de consument immers extra verleiden om ze tot aankoop te stimuleren.” Sanders merkt op dat de duurzaamheidsbewustwording van de klant ook steeds meer een rol speelt. “Iedereen wordt scherper als het gaat om het milieu en consumenten hebben allemaal een mening over verpakkingen.”

Duurzame effectiviteitsvergroting

Hendriks vult aan dat steeds meer mensen problemen hebben met het versturen van lucht. “Daardoor neemt de vraag naar ‘massieve’ verpakkingen toe en dat draagt weer bij aan CO²-reductie. Ook zie je in de verpakkingsbranche dat er meer gerecycelde materialen worden gebruikt. Hergebruik van materialen uit de retourenstroom vindt echter nog te weinig plaats. Daar is dus nog wat te winnen.” Sanders voegt toe dat ook in de logistiek nog maar weinig hergebruik plaatsvindt.

‘Groene’ toekomst

Volgens onze twee specialisten denken de logistiek en verpakkingsbranche hard na over innovaties. Hendriks: “Op de wereldbeurs FachPack in Neurenberg zie je heel veel innovaties op het gebied van verpakkingen en verpakkingsmachines. Je merkt daar ook dat er in de branche een positieve flow heerst.” Sanders besluit: “Nieuwe producten worden steeds minimalistischer en beter en worden duurzamer ontworpen. Daardoor is de branche ook in staat om de kosten per eenheid te verlagen en dat is dus een win/win-concept. ‘Groen’ wordt in een verpakkingsindustrie, waar kosten nog steeds bepalend zijn, steeds meer een marketinginstrument.”

OKTOBER 2019

21


Chiel van Kessel

SCHILTMANS HIJST ZWAARDER, VERDER EN HOGER De Schiltmans Groep is een uiterst modern uitgerust en flexibel opererend kraan- en transportbedrijf, met vestigingen in Tiel, Oosterbeek en Amersfoort. Door jarenlange ervaring en brede kennis vindt het bedrijf van directeur Chiel van Kessel voor elke vorm van verticaal of horizontaal transport een oplossing. Het werkgebied van Schiltmans is onbeperkt; waar de klant werkt, werken mensen en staat materiaal van Schiltmans: in bouw, industrie, bij overheid en semi-overheid. GESCHIEDENIS

“De Schiltmans Groep kent een oude traditie van meer dan honderd jaar”, vertelt Van Kessel. In 1897 kwam Wilhelmus Schiltmans op het idee fruit van Tiel naar het westen te transporteren. In de jaren daarna namen de actieradius, de omvang en de veelsoortigheid van de vracht toe. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd het bedrijf gemotoriseerd en inmiddels specialiseert de derde generatie zich in verticaal transport. Aanvankelijk werkten we kleinschalig en regionaal, maar technisch hoogwaardig. We groeiden echter flink met de tijd en de klant mee. Het accent is inmiddels verschoven, van project- naar klantgericht werken.”

HOFLEVERANCIER

In 1990 trad van Kessel toe tot het familiebedrijf en in 1997 vestigt Schiltmans zich in een modern complex op industrieterrein De Kellen in Tiel. Van Kessel: “Na 67 jaar in de binnenstad en vier generaties verder, begonnen we daarmee aan onze ‘moderne’ geschiedenis. In 1997 vierden we ons 100-jarig bestaan en ontvingen we eveneens de koninklijke onderscheiding ‘Hofleverancier’. Dat was een mooie mijlpaal.”

TOTAALOPLOSSINGEN

Naast het hijswerk is Schiltmans gespecialiseerd in verplaatsing, van enkele machines tot de verhuizing van een complete productielijn, in combinatie met zwaar transport. Die combinatie maakt het mogelijk om de klant totaaloplossingen te bieden. Van Kessel: “Daarvoor beschikken we over een voldoende assortiment weg- en terreinkranen met een capaciteit van 40 tot en met 200 ton, waarmee we tot 100 meter hoog kunnen hijsen. Zowel op de weg als in het terrein kunnen

we snel werken en dat maakt ons optimaal flexibel voor iedere klant en elke klus.”

MOBIELE TORENKRANEN Sedert 1991 beschikt Schiltmans over Spierings mobiele torenkranen, een kraanconcept dat grote voordelen biedt. Van Kessel: “Dat ingenieuze concept geeft ons een grote flexibiliteit vanwege de razendsnelle opbouw- en inpaktijd; deze kranen zijn namelijk in circa 11 minuten hijsklaar! Doordat de werkcabine hoog mee de lucht in gaat, is er altijd direct overzicht op de last en de complete werkomgeving. De kranen kunnen eveneens radiografisch worden bediend. We hebben dergelijke kranen met een maximale vlucht van respectievelijk 33, 38, 40, 48 en 60 meter. DESKUNDIG EN ERVAREN PARTNER

Schiltmans BV is VCA* gecertificeerd en voert continue ontwikkelingen en verbeteringen door op het gebied van veiligheid, kwaliteit en vakmanschap in de organisatie. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt door een hecht team van deskundige en ervaren medewerkers, waarop Van Kessel bijzonder trots is. “Samen met onze jongens maken we van elke hijs- en/of transportkluis een succes!”

TIEL - AMERSFOORT - ARNHEM

Simon Stevinstraat 13, 4004 JV Tiel A.J.C.M. Schiltmans Tel. 0344-614000 Technisch Directeur

WWW.SCHILTMANS.COM

22

IN2 MAAS&WAAL

mob 06 505 012 38 email arnoldschiltmans@gmail.com


TGN FRITOM:

SAMEN DE GOEDERENSTROOMNAAR EEN HOGER NIVEAU Een rij trailers staat paraat, herkenbaar aan de blauw-grijze huisstijl en het sympathieke logo van gezicht met kuif en sikje. Tegelijk doet het logo denken aan een brandende fakkel. Zo te zien wacht een reeks laadperrons goederen op, voor op- en overslag. Wie het terrein verkent bij TGN Fritom in Zwolle, krijgt de indruk een transporteur in actie te zien. Maar de noemer ‘transporteur’ doet geen recht aan de werkelijke dienstverlening, vertellen Marcel Punselie (managing director) en Mart Deelman (sales manager). VAN TOEGEVOEGDE WAARDE

‘Transport is slechts een deel ons verhaal’, licht Punselie toe. ‘Neemt een bedrijf contact met ons op voor transport van A naar B, dan stellen wij vervolgvragen. Is dit transport incidenteel? Of structureel? Is dat laatste het geval, dan verkennen we de achtergrond en bekijken we of we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Welke plaats heeft het transport in de supply chain? Welke zorgen kunnen wij wellicht overnemen? Want we willen dicht bij het belang van onze klant staan.’

WAAROM DOE JE DAT ZELF?

Mart Deelman

‘‘WE WILLEN DICHT BIJ HET BELANG VAN ONZE KLANT STAAN. DAARVOOR ZIJN WE OOK BEREID TE INVESTEREN.’

‘Logistieke oplossingen, dat is wat wij bieden. Dat klinkt breed en dat is het ook’, vult Deelman aan. ‘Wij stellen onze klanten regelmatig de vraag: ‘Waarom doe je dat zelf?’ Wij pakken namelijk dagelijks om, stickeren om, roepen af, wat er maar nodig is in het belang van het bedrijfsproces van de klant. We zijn ook bereid te investeren, zodat we samen de goederenstroom naar een hoger niveau kunnen brengen. Die inzet maakt ons waardevol, dát is onze value added service.’

bedrijfsbelang van de klant daar om vraagt en we switchen moeiteloos naar andere manieren van transport. Samen met onze zusterbedrijven bieden we een fijnmazig distributienetwerk voor elke bestemming. Daarbij hoort zelfsprekend up to date kennis van douanezaken en andere wet- en regelgeving. Daarop kunnen onze klanten bouwen.’

LAAT DAT MAAR AAN ONS OVER

‘Noem ons de extern logistiek manager, zo je wilt, maar dan wel een met bijzonder veel kennis, ervaring én faciliteiten’, vult Punselie aan. ‘Een bedrijf kan ons te allen tijde haar uitdagingen dan wel struikelblokken voorleggen, graag zelfs. We denken mee in de mogelijkheden en die zijn er áltijd meer dan men aanvankelijk denkt. In samenspraak werken we een voorstel uit om de goederenstroom naar een hoger niveau te brengen. Het gaat ons erom dat de klant zich kan richten op zíjn core business. Laat het specialistische logistieke aspect maar aan ons over.’

EXPERTISE EN NETWERK

‘Ook met onze flexibiliteit kunnen we meer betekenen voor onze klant. Wij hebben eigen trailers, maar geen eigen vrachtwagenvloot. Daarom maken wij ons niet druk om de optimale bezetting van vrachtwagens’, vertelt Deelman verder. ‘Wij schakelen variabel op en af als het

BOTTERWEG 21, 8042 PA ZWOLLE TEL. +31-38-8501500 INFO@TGNFRITOM.NL WWW.TGNFRITOM.NL DOSSIER: LOGISTIEK | OKTOBER 2019 23


IN2 MAAS & WAAL COLLEGETOUR JANNIE COENEN, PROMOVENDA AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT

EEN COLLEGE OVER...

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Voor dit deel van de serie ‘Kennis & Markt’ sprak onze redacteur met Jannie Coenen, promovenda aan de Radboud Universiteit, faculteit Managementwetenschappen, afdeling Methoden. Zij studeerde onder andere aan de Open universiteit en Westminster university en behaalde haar graad op het gebied van Supply chain Management, in het bijzonder het koppelen van de voorwaarts-en-retour-keten, de zogenaamde ‘Closed Loop’. Momenteel doet zij in Nijmegen promotieonderzoek naar de effecten van diepe onzekerheid en de dynamische complexiteit in de transitierichting. Het economisch model is eindig

Volgens Coenen is het functioneren van ons huidige economische bestel een structureel probleem. “De huidige economie is eindig; zeker op macro niveau.. We houden krampachtig vast aan een model dat zijn tijd heeft gehad en zitten zo langzamerhand compleet ‘locked-in’. Het is de hoogste tijd dat wetenschap en bedrijfsleven samen gaan nadenken over een nieuw en circulair economisch model. We staan aan het begin van een transitieperiode, zowel op systeemniveau als wat betreft de omvorming van ons denken. In dat langdurige proces is het vooral van belang dat wetenschap en bedrijfsleven voeling met elkaar houden.”

Problemen leren begrijpen

Ondernemers zijn vaak geneigd om van dreigingen of onzekerheden waarheden te maken of schijnzekerheid te creëren om vervolgens snel naar oplossingen te gaan. Echter, alleen maar oplossingen (willen) zien is niet effectief; soms kun je een probleem beter even een probleem laten. Dat kan nodig zijn om het te leren begrijpen, niet alleen vanuit je eigen bedrijfsperspectief, maar in zijn volledige omgang. Op die manier kun je van een probleem een uitdaging maken.”

“SOMS MOET JE NIET TE SNEL NAAR EEN OPLOSSING VLIEGEN, MAAR JUIST EEN PROBLEEM LEREN BEGRIJPEN” Uit je comfortzone stappen

Coenen is van mening dat het mobiliseren van (logistieke) ondernemers om anders te gaan denken een algemene bovenliggende uitdaging inhoudt. “Mensen vinden verandering in het algemeen moeilijk. De economie is in veel opzichten geglobaliseerd en vooral het MKB vergeet af en toe om rekening te houden met hoe je met de effecten van globalisering omgaat; en dan vooral met de dynamiek die het met zich meebrengt. Ondernemers

Jannie Coenen 24

IN2 MAAS&WAAL


DOSSIER - LOGISTIEK

zullen meer buiten de vertrouwde grenzen moeten gaan werken en beseffen dat zij een van de actoren in een keten zijn, en op de hoogte zijn van wat bij andere sectoren in de keten gebeurt.”

van supply chain processen positief te beïnvloeden. Daarvoor is wel out-of-the-box-denken vereist en zullen ondernemers goed naar veranderingssituaties moeten kijken.”

Kennis opdoen

Als het gaat om logistieke bedrijven die anders willen gaan denken, informatie en kennis zoeken of gewoon behoefte hebben aan heldere uitleg over circulaire supply chains, zet Coenen de deur wagenwijd open. “Ik denk graag mee over je bedrijfsstrategie en je continuïteit. Weet je het zelf even niet meer, kom dan gewoon eens praten.”

Bij het stimuleren van logistieke circulariteit spelen volgens Coenen drie uitdagingen een belangrijke rol: “Geopolitiek, klimaatverandering en grondstoffen­ schaarste. Daaromtrent zijn al diverse akkoorden gesloten. Het is van essentieel belang dat je je als logistiek dienstverlener bekend maakt met de situatie en jezelf informeert over de mogelijke effecten. In mijn onderzoek simuleer ik wat dergelijke zaken met bedrijven kunnen doen, zowel zakelijk als maatschappelijk en ecologisch. Die benadering maakt het mogelijk om de bedreigingen en kansen in kaart brengen en te bespreken.”

Kennis inkopen

“VERZAMEL KENNIS DIE JE KUNT BEGRIJPEN EN KOOP COMPLEXERE KENNIS IN”

De eerste stap naar oplossing van veranderings­ problematiek ligt volgens Coenen allereerst in twee zaken: “Informatiedeling waar je maar kunt en beter met onzekerheden om leren gaan. De eerste stap daarbij is je niet voor je onzekerheid te schamen, maar je krachten te bundelen met je ketenpartners. Vergaar informatie en kennis die je begrijpt en van waaruit je kunt handelen. Kennis die boven je pet gaat kun je beter inkopen. Het is wel van belang dat je kritisch blijft ten aanzien van de ingekochte kennis en dus ook vragen blijft stellen.”

Interventies voor circulair managen

Volgens Coenen wringen supply chains op veel vlakken met circulariteit. “Daarom heeft de wetenschap zeven interventies ontwikkeld om circulair te managen: Met deze interventies is het mogelijk om de circulariteit

ZEVEN INTERVENTIES TER BEÏNVLOEDING VAN DUURZAAMHEID IN LOGISTIEKE PROCESSEN 1 Circulair productdesign 2 Product-als-service concepten (verhuur in plaats van verkoop of een terugkoopregeling) 3 Circulaire logistiek 4 Operations management (het testen van producten die op het einde van de gebruikscyclus zitten) 5 Informatietechnologie (bijvoorbeeld het chippen van producten voor monitoring van kwaliteit en het werken met big data op ketenniveau) 6 Integrale ketensamenwerking (effectiviteitsverhoging door samenwerking op het gebied van op- en overslag of informatievoorziening) 7 Productie- en herstelprocedures (hergebruik, remanufacturing, reparatie)

OKTOBER 2019

25


ANDRE WEIJERS GWW

BREEKT LANS VOOR BLAUWE DIESEL BLAUWE DIESEL ALS MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF

Andre Weijers Grond-, Water- en Wegenbouw B.V. uit Nijmegen is een traditioneel familiebedrijf, waar meerdere leden van de familie Weijers hun werkplek hebben. Directeur Andre Weijers is in zijn bedrijfsvoering nadrukkelijk bezig met verduurzaming en social return en een belangrijk initiatief dat hij genomen heeft is het gebruik van Blauwe Diesel. Hieronder leest u over de uitgebreide voordelen van de brandstof voor het milieu.

UITGEBREID GECERTIFICEERD

Andre Weijers GWW beschikt over een lange lijst van certificeringen, zoals bijvoorbeeld de NEN/ISO 9001 en VCA-eisen. Daarnaast is ook het personeel goed opgeleid en gecertificeerd, of het nu gaat om het werken met een kettingzaag of met een grote kraan. De emissiereductie van Blauwe diesel Emissiearm (gemiddeld) 9% minder stikstofoxide (NOx) 24% minder koolmonoxide (CO) 30% minder koolwaterstoffen (HC) 33% minder roet en fijnstof (PM) 100% minder zwaveldioxide (SO2)

DUURZAAMHEID EN SOCIAL RETURN

Voor Weijers zijn duurzaamheid en social return geen loze kreten. “We werken binnen een straal van 50 kilometer om het milieu te ontlasten, hergebruiken veel materialen, gebruiken nieuwe brandstofvarianten en ons bedrijfspand is ruim voorzien van water- en elektriciteitsbesparende voorzieningen. Social return is iets dat we al meer dan 30 jaar toepassen. Dat deden we vroeger al met mensen die van het toenmalige Kinderdorp Neerbosch kwamen en inmiddels werken ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast komt 90% van ons personeel uit de directe omgeving van Nijmegen. Zo willen we bijdragen aan de regionale werkgelegenheid.”

CIRCULAIR ONDERNEMEN

Weijers denkt voortdurend na over een duurzame toekomst voor het familiebedrijf. “We zijn voortdurend op weg om ons door te ontwikkelen tot een modern, duurzaam en effectief bedrijf, dat in de keten van werkers in de openbare ruimte een sterke bijdrage kan leveren aan circulaire samenwerking. Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruiken van blauwe diesel (HVO-diesel) als brandstof voor onze machines. Deze dieselvariant wordt geleverd door Van Gelder Oliehandel B.V. uit Beneden-Leeuwen, onze vaste huisleverancier. Op die manier zien we, met alle partners uit de keten veel mooie mogelijkheden en uitdagingen. Die gaan we graag, samen met hen, aan!”

WAT IS BLAUWE DIESEL?

Blauwe diesel is een zogenaamde HVO-brandstof, wat staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Weijers: “Het is een fossielvrije brandstof die wordt geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën. Die oliën moeten eerst een voedseldoel gediend hebben.


“BLAUWE DIESEL IS EEN PRACHTIGE BRANDSTOF, MET SPECTACULAIRE PRESTATIES VOOR HET MILIEU” Vaak werd het afval, waaruit HVO-diesel uit wordt geproduceerd, gestort of verbrand. Door de plan­ taardige oorsprong is deze diesel niet strijdig met de ‘food for fuel`’- of de palmolie-discussie. Dat maakt blauwe diesel een totaal ander product dan de standaard diesel en volledig circulair verantwoord.”

“BLAUWE DIESEL VOLDOET AAN ELKE BELANGRIJKE MILIEUNORM” VEEL SCHONER

Weijers vervolgt: “Blauwe diesel is plantaardig en dus absoluut geen aardolieproduct. Daarnaast is deze biobrandstof emissiearm. De CO2-uitstoot daalt bij het rijden op blauwe diesel spectaculair; Bij het rijden op B100-diesel (100% blauwe diesel) daalt de CO2 reductie met 89% ten opzichte van fossiele diesel! (bron www.emissiefactoren.nl). Er zijn ook andere varianten, zoals B20-diesel. Die bestaat uit een mix van 20% blauwe diesel en 80% fossiele diesel en zorgt voor een CO2-reductie van 16%. Met Blauwe Diesel 100 rijd je CO2-neutraal. Wat uit de uitlaat komt is al in een eerder stadium aan het milieu onttrokken door de groei van de plant. Je voegt dus geen CO2 aan het milieu toe.”

onschadelijke componenten. Ook zorgt de variant voor een reductie van schadelijke uitlaatgassen. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld fijnstof of stikstofoxiden.”

EXTRA INFO

De B20 voldoet aan de Europese norm EN 590, en is daardoor geschikt voor alle dieselvoertuigen. De B100 voldoet aan de norm EN 15940. Blauwe Diesel 100 is hiermee een volledig circulaire en fossielvrije brandstof. Deze grondstoffen en daarmee ook de Blauwe Diesel 100 voldoen aan het ISCC-keurmerk. Vóór het gebruik ervan is het verstandig om het instructieboekje van uw machine te raadplegen of contact op te nemen met uw dealer.

ANDERE VOORDELEN VAN BLAUWE DIESEL

“B100 diesel is 100% biologisch afbreekbaar”, licht Weijers toe. “Mocht die in het water of op de grond terechtkomen, dan wordt deze dieselvariant door het bodemleven volledig omgezet in voor de natuur

www.andreweijers-gww.nl

Een elektrische Scania voor vrachtwagenliefhebbers In zijn duurzaamheidsstreven vergeet Andre Weijers ook het nageslacht niet; als vracht­ wagen-enthousiast met een voorliefde voor duurzaam ondernemen is hij forse elektrische modellen van Scania-trucks gaan importeren. “Een uniek cadeau voor ieder kind dat iets met vrachtauto’s heeft”, vindt Weijers. “Maar ook is het een originele en échte boy- en girl toy voor iedereen die het vrachtvervoer een warm hart toedraagt!”


LOGISTIEKE ONDERNEMERS OVER DE VERANDERENDE SECTOR

Voor deze pagina vroeg IN2 Maas & Waal een viertal logistieke ondernemers naar hun visie op verandering en verduurzaming in hun branche. Welke oplossingen hebben zij als het gaat om digitalisering, milieu en globalisering? Is de sector meer gebaat bij effectiviteitsverbetering dan bij personeelsuitbreiding? Hoe voorzie je klanten in ‘The Last Mile’ op tijd en hoe bereik je een effectief supply chain management? Kortom: Welke uitdagingen zien zij voor henzelf en hun klanten?

MART DEELMAN TGN FRITOM, ZWOLLE

“Uitdagingen zijn in de logistiek niet nieuw natuurlijk. De tijd brengt altijd weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Dat maakt ons vak juist zo mooi. Ook de nieuwe wetgevingen dagen ons uit. Kijk nou naar de CO²-emissie, dat we die moeten terugdringen is helder. Daarom zetten wij als bedrijf heel zorgvuldig het juiste materieel in voor onze transporten. Juist omdat we geen eigen vloot hebben, kunnen we selectief zijn. Verder zetten we een prachtig ict- en een ‘track & trace’systeem in en die maken ons efficiënt. En toch, al halen we álle techniek in huis – en dat doen we – uiteindelijk maakt de mens het verschil. Goed personeel blijft in onze sector hard nodig; de handen moeten uit de mouwen, ook voor lastigere klussen. Dus, ja, soms betekent dat personeelsuitbreiding, al maken contractrisico’s en werkgeversverplichtingen die keus niet eenvoudig, dat is waar. Pakketdiensten hebben trouwens zo hun eigen uitdagingen rondom de nieuwe wetgevingen. Die hebben niet alleen te maken met de CO²-emissie, maar ook met de wet op de privacy en dat in combinatie met retouren. Wij verlenen onze diensten aan bedrijven, waardoor die ‘last mile’ meestal wordt afgelegd op een industrieterrein. Maar het komt voor dat we goederen in een stadscentrum afleveren en juist dan is het zo mooi dat onze mensen creatief kunnen zijn in het bedenken van duurzame oplossingen.”

28

IN2 MAAS&WAAL

JOOP MIJLAND BCTN, NIJMEGEN

In het vervoer over water verloopt het proces steeds meer digitaal. Wij geven transparante informatie over de hele vervoersketen. Alle noodzakelijke documenten zijn digitaal direct beschikbaar in een cliënt-portal. Daarnaast zetten we ons volop in voor het terugdringen van energieverbruik en emissies. Daardoor zijn we met drie sterren genomineerd voor het ‘lean & green’-predicaat (TNO). Met de bouw van twee elektrische schepen en de introductie van ‘futureproof shipping’ streven we naar emissieloos varen en we gebruiken inmiddels al elektrische trucks, via een consortium. Effectiviteitsverbetering en personeelsuitbreiding zijn in ons vak essentieel; het contact met de klant staat centraal. Daar kun je allerlei tools op inzetten, maar de directe link is altijd belangrijk. Het gaat immers om de “customer journey’, waarbij we aansluiten op het bedrijfsvoeringsproces van de klant. Voor hen is betrouwbaarheid vaak belangrijker dan transit-tijd. Daarom koppelen we ons terminalnetwerk om het vervoer zo dicht mogelijk bij de klant te laten komen. Voor wat betreft ons Supply Chain Management willen we ons netwerk inzetten om te voorkomen dat containers leeg worden teruggestuurd. Daarom zijn we voortdurend bezig met het regelen van de in- en exportstromen. Dat vraagt veel; planning, contact met rederijen en uitstekende systematiek. Door systemen en handelingen te koppelen maken we dat werkbaar.


DOSSIER - LOGISTIEK

GERT GERRITS GERRITS TRANSPORT, WINSSEN

HANS-JŰRGEN VAN DE KAMP, VAN DE KAMP TRANSPORT, DRUTEN

De huidige logistieke veranderingen kun je volgens ons alleen het hoofd bieden door jezelf aan te passen. Wij zetten dus in op zuinigere motoren, maar ook op een bredere samenwerking met de klant. We stappen vooral uit onze comfortzone, wat ons in staat stelt om meer effectiviteit en besparingen te bereiken.

Dat het economisch anders moet is inmiddels wel duidelijk. Onze ‘vloot’ zit momenteel in een transitieproces van diesel naar LNG. Dat levert per vrachtwagen 23% CO²-reductie op. Rijden op waterstof of elektriciteit biedt momenteel nog geen oplossing. De boordcomputers van onze trucks zijn al jaren gekoppeld, waardoor we al lang Track & Trace aan kunnen bieden. Daardoor heeft de klant niet alleen zicht op de transportstatus, maar kun je ook zien waar het effectiever kan.

Effectiviteit is volgens ons belangrijker dan personeels­ uitbreiding. Door effectief gebruik van het wagenpark en slimme planning kun je de belastbaarheid van het wegennet positief beïnvloeden. Nederland slibt dicht, dus is inzetten op capaciteitsvergroting geen oplossing. We proberen de klant dan ook te stimuleren tot combinatietransporten, ook als de leverduur dan iets langer wordt. Alhoewel wij zelf niet in binnensteden leveren is ‘The last mile’ zeker een thema in de branche, met name als het gaat om emissies. Dat kun je oplossen door buiten de centra te distribueren en van daar uit via elektrisch vervoer te laten bezorgen. Ik geloof trouwens dat het betalen van retourzendingen door de consument onontkoombaar is en dat ook producenten/leveranciers duurzaam belast zouden moeten worden. Consumenten moeten daardoor bewuster gaan bestellen en leveranciers zullen afspraken moeten gaan maken. Daarvoor is gericht overheidsbeleid nodig.

Effectiviteit is belangrijker dan personeelsuitbreiding. Voor middelgrote bedrijven zijn efficiënter werken en processen doorrekenen dé manier om marge te maken. We verschuiven van een vechtmarkt naar een markt waar klantenbinding leidend is. Goede effectiviteit is trouwens beter voor klantenbinding dan hogere vervoerscapaciteit. Daarnaast richten we ons de laatste jaren op nichemarkten, wat meer marge mogelijk maakt. De ouderwetse drukte leidt daar niet meer toe. Het is daarbij van groot belang dat je een heldere toekomstvisie ontwikkelt en weet waar je mee bezig bent. Effectief Supply Management blijft een uitdaging, waarbij de bottleneck ligt in de branche-samenwerking. Veel traditionele logistieke ondernemers zijn nog steeds bang om elkaar wat te gunnen, maar merken langzamerhand dat alleen het samen aangaan van de uitdagingen perspectief biedt. Daarvoor moet je niet te laat handelen. Verregaande samenwerking is echter een strategie die bij velen nog moet indalen. OKTOBER 2019

29


24-7 GLOBAL BUSINESS TRENDS

VERANDEREN KUN JE VOORSPELLEN Bijblijven in een wereld die zich steeds sneller voortbeweegt vraagt om een open

blik op innovatie, mensen en processen. Sebastiaan Bolt, General Manager Supply Chain bij DHL heeft er duidelijke ideeën

over. Onze redacteur sprak Bolt op zijn

locatie in Nijmegen, onderdeel van de imposante Life Science & Healthcare Campus.

30

IN2 MAAS&WAAL

“Met name in de e-commerce zien we de trend dat bestellingen steeds later worden geplaatst. Terwijl de verwachting dat het bestelde artikel het liefst nog diezelfde dag geleverd wordt hetzelfde blijft. Om aan deze almaar hogere verwachtingen te kunnen voldoen is het van belang dat we continue in beweging blijven. Met aandacht voor krachtige IT oplossingen die ervoor zorgen dat er aan de voorkant direct een complete order kan worden ingepland. Maar ook door de inzet van slimme algoritmen die het mogelijk maken om bepaalde processen te kunnen voorspellen en zo sneller en efficiënter werken mogelijk maken. Predictive logistics noemen we dat. De kracht van de voorspelling.”

Mensenwerk

“Vanuit onze Health Care Campus hier op Bijsterhuizen voorzien we ziekenhuizen, artsen én patiënten van medicijnen en medische hulpmiddelen. Dit specialisme maakt dat we te maken hebben met strenge eisen aan de wijze van verpakken, documentatie, opslag en vervoer. Onder de streep gaat het bij alles wat we doen om


DOSSIER - LOGISTIEK

Sebastiaan Bolt patiëntveiligheid. Een uitdagende combinatie met de groeiende vraag naar een steeds snellere levering. Om zowel veilig als snel te kunnen leveren is een krachtige resource planning essentieel. Want ondanks dat robotisering een steeds belangrijkere rol gaat spelen blijft logistiek mensenwerk. Het is dan ook belangrijk om de juiste mensen binnen te halen en te behouden. In nauwe samenwerking met de regionale uitzendbureaus en de eigen recruitment afdeling vinden we hier de mensen met de specialistische kennis die we nodig hebben. Daarbij komt dat DHL gewoon een hele fijne werkgever is. We zijn vorig jaar niet voor niets uitgeroepen tot Top Employer of the Year. Ons doordacht graduate programma waarin we young potentials een solide basis geven om door te groeien draagt hier zeker aan bij.”

Continuous improvement

“We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden tot verbetering. Innovatieve en technologische ontwikkelingen spelen hier zeker een rol in. Maar staan altijd ten dienste van de mens. Robotisering

kan eenvoudige, repeterende handelingen en zware lichamelijke arbeid overnemen. Het draagt bij aan een modernisering van het werkpalet. Dat houdt het werk interessant en zorgt voor betrokken medewerkers die trots zijn op wat zij doen. Met een focus op zichtbaar en beschikbaar leiderschap zorgen we voor een gezonde interne organisatie en prettige werkomgeving.”

Continuous growth

“Mee kunnen blijven doen in deze steeds sneller draaiende wereld bereik je niet door van bovenaf tot in detail te bepalen wat er vestigingsniveau gebeurt. DHL gelooft in ondernemerschap. En geeft elke site manager de kans om als ondernemer “zijn” site te beheren. In samenspraak met de mensen op de werkvloer is er zo continue aandacht voor innovatie en verbetering. Dat zorgt voor een flexibiliteit in functioneren en daarmee de mogelijkheid tot maximaal presteren. Een visionaire blik op vrij ondernemerschap die van DHL een bijzondere organisatie maakt.”

OKTOBER 2019

31


‘HET SUCCES KOMT DOOR DE FOCUS’ In onze serie ‘de vrouwelijke touch’

staat

deze

keer

Linda van Grootheest in de schijnwerpers. Linda is de trotse eigenaar van ‘Mijn Haarzaak, de kapsalon waar je met een grote smile de deur uitgaat’. ‘Maar ik doe het niet alleen hoor, laat Linda er direct op volgen. ‘Ik werk met een geweldig team,

dat

samen

steeds

beter wordt.’

LINDA VAN GROOTHEEST, MIJN HAARZAAK, DRUTEN

32

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING – LEIDERSCHAP: DE VROUWELIJKE TOUCH

‘Ik heb thuis ook geleerd dat je zoveel mogelijk bij jezelf moet blijven en dat je geen losse eindjes moet achterlaten. Ik ben pas tevreden als alles goed loopt.' Mijn Haarzaak is gevestigd aan de Hogestraat in Druten. Linda: ‘ik zit hier sinds 1 juni van dit jaar. Het is inmiddels al de derde keer dat we verhuisd zijn; we groeien maar door. Als team zijn we heel gelukkig op deze plek en ook de klanten vinden het geweldig. Het is een prachtig herenhuis met veel details. Hoge plafonds, originele ornamenten. De begane grond is gereserveerd voor de vrouwen, de mannen hebben een eigen verdieping op de eerste en in het souterrain is de beautyafdeling te vinden. Allemaal in een eigen stijl, maar onderdeel van het geheel. De inrichting is hip, maar ook huiselijk. Echt een plek om je te ontspannen.’

Mannelijke collega?

Linda werkt samen met een team van 9 medewerkers, allemaal vrouwen. ‘Dat is geen bewuste keuze, maar dat is zo gegroeid’, aldus Linda. ‘Het zou best kunnen dat hier ook een mannelijke collega zou werken, maar die zou dan wel moeten passen in de groep, want een man brengt toch andere dingen met zich mee. Ik kijk altijd goed naar wat er in het team speelt. Zit iedereen goed in haar vel? Lopen de dingen zoals ze moeten. We hebben een hele gevarieerde groep vrouwen. De een is meer naar buiten gericht, de ander wat introverter. Iedereen heeft eigen specialiteiten of voorkeuren en daar krijgen ze de ruimte voor. Dat is denk ik anders dan een meer mannelijke stijl van leidinggeven. Een man heeft een doel voor ogen en zal daar eerder op focussen. Ik heb uiteraard ook doelen, maar heb misschien net iets sneller begrip voor een situatie.’

Dat weet ik niet, ik ben ernaar toe gegroeid. Op een bepaald moment was ik er klaar voor. Ik heb het wel altijd in me gehad om iets voor mezelf te beginnen. In het verleden nam ik het werk – waar ik onder een baas niet eindverantwoordelijk voor was – toch mee naar huis. Daar had ik stress van. Nu neem ik m’n eigen werk mee naar huis en daar kan ik veel beter mee omgaan.’

Van huis uit

‘Het ondernemerschap heb ik wel van huis uit meegekregen. Mijn ouders hadden in Bennekom een veehouderij die inmiddels is omgebouwd tot paardencentrum. Als klein meisje zat ik al bij de ‘grote mensen gesprekken’ en zag ik hoe mijn vader onderhandelde. Hij is een zeer aimabel persoon, die niet alleen met iedereen kan opschieten, maar ook goed voor zichzelf kan opkomen. Dat heb ik ook een beetje in mijn genen.’

Kansen om je te verbeteren

‘Ik heb thuis ook geleerd dat je zoveel mogelijk bij jezelf moet blijven en dat je geen losse eindjes moet achterlaten. Ik ben pas tevreden als alles goed loopt. Dat geldt ook voor zaken als klachten. Een klant die een klacht heeft, wordt bij ons heel serieus genomen. Ik bedank die klant ook altijd dat hij of zij ermee is gekomen. Dat geeft de mogelijkheid om iets recht te zetten en om samen verder te gaan. Het zijn ook altijd kansen om je te verbeteren. Mensen komen hier binnen met hoge verwachtingen en die wil je natuurlijk waarmaken.’

Goed voor je mensen zorgen

Mensen blij maken

Ik ben er naartoe gegroeid

Interview: Willeke Guelen Foto’s: Mijn Haarzaak

‘In het verleden heb ik voor verschillende mannelijke bazen gewerkt. Daarvan heb ik veel geleerd. Bijvoorbeeld om heel goed voor je personeel te zorgen. Het resultaat is dat ik weinig verloop heb. We volgen ook samen trainingen om nog beter als team te functioneren. Bijvoorbeeld bij Scout!. Daar hebben we niet alleen veel van opgestoken, maar ook een prachtige dag gehad.’

‘In 2012 ben ik voor mezelf begonnen. Het was midden in de crisis. We startten met een klein team van drie. Na een jaar was dat verdubbeld. Of ik altijd een eigen zaak heb gewild?

‘In de toekomst wil ik graag doorgroeien. Het beauty gedeelte draait erg goed en daar is in de nabije toekomst uitbreiding nodig. Ook het aantal kappers zal verder toenemen. Het succes komt denk ik door de focus. We kijken natuurlijk ook naar de omzet, maar het is hier vooral een plek waar we mensen graag blij maken. We gaan echt voor die smile op het gezicht. Dat is altijd mijn motto geweest en dat is nog steeds zo.’

OKTOBER 2019

33


VAN AFVAL NAAR SLIMME TEGELS: DE DROOM VAN WASTE WORKS

34

IN2 MAAS&WAAL

Als het aan Erwin van der Zwaag (27) van Waste Works ligt, wordt een slimme, circulaire stoeptegel de nieuwe standaard. De ondernemer strijdt

voor

meer

bewustwording

rondom circulair ondernemen en wil met zijn tegel van gerecycled plastic het goede voorbeeld geven.


BEDRIJFSVOERING INVESTEREN IN VERDUURZAMING

Van der Zwaag springt daarmee in op een vraagstuk van vijftien organisaties uit de regio Nijmegen. Zij organiseerden zich in NEC 3.0 (‘Nijmeegse Economie Circulair’) om zo naar een circulaire economie toe te werken. Deze bedrijven, waaronder gemeente Nijmegen, NXP Semiconductors en het Radboud UMC, willen dit realiseren door met derden als Van der Zwaag aan de slag te gaan om hun bedrijfs- en productieprocessen circulair te maken. De NEC 3.0-bedrijven zitten met een fikse reststroom van plastics en vonden in Waste Works een onderneming die gerecycled plastic een tweede, duurzaam leven kon geven.

Awareness-tegels

Met Waste Works, dat afgelopen zomer werd opgericht, gaat Van der Zwaag enerzijds aan de slag met bewustwording. Hij vertelt: “Onze ‘awareness’-tegel krijgt een QR-code of chip. Hierdoor kunnen voorbijgangers informatie uitlezen over de groene initiatieven van de bedrijven die zo’n tegel hebben liggen. Het wordt een soort keurmerk, waarmee organisaties kunnen laten zien circulair te werken. De tegel krijgt een herkenbare uitstraling waarmee bedrijven zich kunnen profileren.” Met een circulariteits-tocht in elke stad waar de tegels straks liggen, hoopt Van der Zwaag een beweging te creëren waarmee circulair ondernemen steeds meer de standaard wordt.

‘Met circulair als standaard moet je op zoek naar iets extra’s’ van bezoekers in een winkelgebied, hoeveel water ergens valt of wat de temperatuur is. Als er een sensor voor is, kunnen we het met de tegels meten.” De tegels wil hij produceren in samenwerking met betonproducent Bio Bound en 3D-printbedrijf 10XL. “Beide bedrijven staan in de KVK top 100 meest innovatieve bedrijven. Hopelijk sta ik er volgend jaar ook in.”

‘Een stapje verder om onderscheidend te blijven’ Slimme tegels met lage MKI

Naast de bijzondere bewustwordingstegels, wil Van der Zwaag ook grotere oplages van zijn slimme, circulaire tegels gaan produceren. Met 2.200 miljoen kilo beton per jaar die we nu aan ‘gewone’ tegels gebruiken, valt daar voorlopig nog heel veel winst te halen. “De slimme tegels hebben een extreem lage milieukostenindicator (MKI) en kunnen uiteindelijk gewoon in het straatbeeld gebruikt worden. Nu de Nederlandse regering zich richt op een volledig circulaire economie in 2050, krijgen veel bedrijven en organisaties als gemeenten de opgave om op zoek te gaan naar materialen met zo’n lage MKI.”

Extra toegevoegde waarde zoeken

Maar deze tegels onderscheiden zich op meer manieren. “Als je wilt dat circulair de standaard is, moet je verder zoeken naar wat je product straks nog uniek maakt”, stelt Van der Zwaag. “Met gerecycled plastic en beton maken we een tegel die het CO2probleem aanpakt, pieken in regenwater op kan vangen door water te absorberen en die data kan verzamelen. Daarvoor wordt een chip ingebouwd, zodat we inzicht krijgen in bijvoorbeeld looprichtingen

Erwin van der Zwaag

OKTOBER 2019

35


vlnr Corné de Man, Christiaan Kramer en Tom van Oijen (foto Eefje van Dongen)

JURATO EN JOIN INCASSO

BUNDELEN KRACHTEN

Per 1 oktober jl. heeft Jurato de krachten gebundeld met JOIN incasso uit Veenendaal. Beide bedrijven werkten al plezierig en effectief samen en kennen elkaar al geruime tijd. De samenwerking biedt cliënten van zowel Jurato als JOIN Incasso toegang tot een nóg completer dienstenaanbod op het gebied van juridische zaken. Tom van Oijen, mede-eigenaarvan Jurato, licht de reden van samen­ werking toe: “Jurato is een moderne juridisch dienstverlener en al jaren een begrip in zowel het Land van Maas en Waal als in de regio Veenendaal e.o. We bieden onze klanten een ruim aanbod van juridische ondersteuning. Denk aan het opstellen van commerciële contracten, algemene voorwaarden en arbeidsovereenkomsten tot het begeleiden van fusies of overnames.” JOIN Incasso is specialist op het vlak van debiteurenbeheer en incasso. Corné de Man, mede-eigenaar van het bureau: Ons credo is om het de klant wat dat betreft zo gemakkelijk mogelijk te maken. Desgewenst kunnen we het volledige incassoproces digitaal regelen.”

ONTWIKKELING DIENSTVERLENING

Van Oijen vervolgt: “We zijn continue actief om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en onze klanten te voorzien van kwalitatief en laagdrempelig juridisch advies. We deden al incassoprocedures, maar feitelijk ligt dat buiten onze corebusiness. Om ons dienstenaanbod verder te optimaliseren, zijn we met Corné gesprekken aangegaan om te bezien of samenwerking voor ons beiden van toegevoegde waarde zou zijn en dat bleek. Door de samenwerking met JOIN Incasso hebben we nu een specialist in debiteurenbeheer en incasso aan onze zijde.”

team pragmatische bedrijfsjuristen achter JOIN. Hierdoor kunnen we onze klanten niet alleen met incassovraagstukken ondersteunen, maar ook met een breed scala juridische zaken. Er is dus sprake van een win/win-situatie, zowel voor ons als partners als voor onze cliënten”

ACTIEF DEBITEURENBEHEER EN PREVENTIE

JOIN heeft ook een ruime staat van dienst in de gerechts­ deurwaardersbranche en ook dat is voor Jurato van belang. “We kunnen nu een nóg daadkrachtiger aanpak bieden, die zo ver mogelijk van het papieren traject af staat en waarbinnen we de cliënt via bijzonder korte lijnen kunnen bijstaan. We zijn erdoor in staat om incassotrajecten actief te combineren met goed debiteurenbeheer.” De Man: “Daarbij staat preventie voorop; het maken van goede afspraken wat betreft zaken als leveringsvoorwaarden en heldere offertes en tegelijkertijd een sterke procesbewaking. We zorgen ervoor dat onze cliënten zorgeloos kunnen ondernemen. Heeft u last van een wanbetaler of een juridische vraag? Neem vrijblijvend contact op. Wij staan voor u klaar!

“ONZE SAMENWERKING LEIDT TOT EEN WIN/ WIN-SITUATIE VOOR ONZE CLIËNTEN” HOGE PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING

De Man vult Van Oijen aan: “Net als Jurato gelooft JOIN Incasso in laagdrempelig en praktisch advies voor een aantrekkelijke prijs. Wij staan voor vernieuwende en verfrissende dienstverlening op het gebied van debiteurenbeheer en incasso, maar krijgen ook regelmatig juridische vragen. Door onze krachten te bundelen staat er nu een

MEER INFORMATIE: WWW.JOININCASSO.NL / WWW.JURATO.NL

Corné de Man (JOIN Incasso): 06-48335089 Tom van Oijen (Jurato): 06-48504960


BEDRIJFSVOERING HR

DE MENSELIJKE MAAT BIJ ONTSLAG WET ARBEIDSMARKT IN BALANS De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking en is deels bedoeld als ‘reparatiewet’ voor de in 2015 vastgestelde Wet werk en zekerheid, die vereenvoudiging van het ontslagrecht ten doel had. In de praktijk bleek echter dat de WWZ onvoldoende oplossingen bood. De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de WWZ op een aantal onderdelen aangepast. IN2 Maas & Waal ging daarover in gesprek met drie arbeidsjuristen en vroeg hen tevens hoe ondernemers op een correcte manier met (preventie van) ontslag om kunnen gaan.

Deelnemers aan het gesprek zijn Buby den Heeten, sinds 1995 partner en advocaat bij Dirkzwager Legal & Tax in Nijmegen, Wendy Rijcken, arbeidsjurist bij Jurato Juristen en Adviseurs, met een vestiging in het Land van Maas en Waal en Linda Jacobs, advocaat arbeidsrecht bij Alex advocaten in Wijchen. Den Heeten is bijna 30 jaar advocaat en actief reserveofficier bij de Landmacht, Rijcken een 10-jarige carrière als advocaat en als bedrijfsjurist in de transport- en logistiekbranche. Jacobs heeft altijd in de advocatuur gewerkt, is examencommissielid van de beroepsopleiding voor advocaten en was onder meer redactielid van het Bossche Balie Bulletin Orde van Advocaten.

Rotzooi

Gevraagd naar het belang van de WAB is Den Heeten gedecideerd: “Dat is een reparatie van rotzooi; de WWZ is een slechte wet, niets meer dan een ambitie van het kabinet die onder druk en ondoordacht tot stand is gekomen en slecht te begrijpen is. De bedoelde vereenvoudiging van het arbeidsrecht is niet geslaagd en kostbaar voor met name MKB-ers.” Jacobs voegt toe dat de WWZ ontslag eerder lastiger maakte dan gemakkelijker.

Veranderingen in het ontslagrecht

Als het gaat om de reparatie die de WAB moet bieden, merkt Rijcken op dat MKB-ondernemers vaak alleen hoofdlijnen kennen, zoals de vernieuwing van de transitiekostenregeling kennen en de 38

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING HR

Buby den Heeten en Wendy Rijcken

Linda Jacobs

beperkingen op het terrein van flexwerk. Den Heeten: “Den Heeten: “De WWZ leidde via de kantonrechter veelal tot afwijzing van de verzochte ontbinding, omdat de werkgever zijn dossiers vaak niet op orde heeft. Op grond van de WAB kan, door cumulatie van ontslaggronden, vaker ontbinding worden verkregen maar dit kan leiden tot anderhalf keer de transitievergoeding. Ondernemers zijn daarom gebaat bij het zorgvuldig onderhouden van hun personeelsdossiers..” Jacobs voegt toe dat in de WAB de oude ketenregeling terugkeert, dat flexwerkers meer zekerheden krijgen en dat er bij payrolling gelijke arbeidsvoorwaarden worden toegepast.

Gebrekkige kennis

Volgens Den Heeten is omgaan met het arbeidsrecht voor grote bedrijven gemakkelijker dan voor het MKB. “In het MKB beschikken ondernemers meestal niet over een P&O-afdeling of –functionaris. De DGA of een assistent doet het personeelsbeleid vaak naast zijn reguliere taken.” Rijcken: “Dat leidt bij MKB-bedrijven tot een duidelijke arbeidsrechtelijke lacune, waar ik wel eens van schrik. MKB-bedrijven investeren weinig in tijdige externe juridische ondersteuning en trekken vaak pas aan de bel als het te laat is.” Jacobs vult aan: “In het MKB ziet men vooral de transitievergoeding als basis en voor de rest gaat het om plussen en minnen ‘waar je gezamenlijk wel uit komt’. In de praktijk zie ik wel een iets mindere gang naar de rechter, maar de meer traditionelere bedrijven blijven daarbij achter.” Wat kun je als werkgever zelf doen?

“Van het streven om vaste arbeid minder vast te maken en flexwerk minder flex, is weinig terechtgekomen.”

Den Heeten: Het recht is zo complex dat het verstandig is externe specialistische kennis in huis te halen. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om te beseffen dat de WWZ overbruggingsregeling voor 50-plussers op 1 januari 2020 afloopt. Dat is van grote invloed op de transitievergoeding. . Op onze site hebben we een e-book staan dat je gratis kunt downloaden en dat helder inzicht geeft in de komende veranderingen.” Rijcken: “Bewustwording is belangrijk en kennis vergaren een must. Ondernemers doen er goed aan om zich bijtijds te informeren over de hoofdlijnen van de wet en om een goede personeelsadministratie bij te houden, zeker ook van hun oproepkrachten. Zorg

ook dat je bijtijds weet of je oproepcontracten mag verlengen of niet.”

De menselijke maat

De drie juristen vinden ook dat ondernemers voldoende aandacht zouden moeten besteden aan de menselijke maat bij ontslag. Jacobs: “Transparant zijn naar de werknemer, in gesprek met hem blijven en respect voor elkaars standpunten tonen zijn essentieel, ook als een ontslagprocedure dreigt. Praat dus ook tussentijds met werknemers over wat goed en niet goed gaat en help bij het vinden van oplossingen.” Rijcken knikt. “Vraag je als ondernemer af wat voor soort werkgever je wilt zijn en wat je personeel nodig heeft om goed te kunnen functioneren; blije medewerkers presteren immer beter.”

Kapitaal van de onderneming

Den Heeten vindt dat de meeste ondernemers goed beseffen dat hun medewerkers vaak het belangrijkste kapitaal van hun onderneming zijn. “Het is dan ook zaak dat je als werkgever zo veel mogelijk preventieve maatregelen neemt om medewerkers optimaal te laten functioneren en disfunctioneren en ontslag te voorkomen. Spreek je als werkgever dus uit en doe dat op een positieve en stimulerende manier. Werk zo naar een balans tussen dat wat niet goed gaat en wat wel. Geef positieve feedback; een schouderklopje als het goed gaat werkt heel stimulerend en maakt medewerkers ontvankelijker voor kritiek!”

Tips voor ondernemers

• Onderhoud je personeelsdossiers zorgvuldig, ook van oproepkrachten • Vul je basiskennis over de wetgeving regelmatig aan en bespreek complexe zaken met een externe specialist • Trek bij problemen rondom wet- en regelgeving tijdig aan de bel; dat voorkomt stress, tijd en kosten • Bespreek regelmatig vanuit een positieve houding het functioneren met je medewerkers en zoek bij problemen samen naar een oplossing • Laat je medewerkers regelmatig merken dat je hen waardeert OKTOBER 2019

39


DE WAB KOMT ERAAN! Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Wat verandert er voor u als ondernemer of werkgever? Dirkzwager legal & tax publiceerde hierover een overzichtelijk e-book.

Nieuwe balans in de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volgens de regering uit balans. Daarom wordt, nog geen vijf jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de WAB ingevoerd. De WAB heeft gevolgen voor onder andere ontslagmogelijkheden, de hoogte van de transitievergoeding, oproepcontracten, payroll, de ketenregeling en de WW-premiedifferentiatie. Door de introductie van de WAB moet vaste arbeid minder vast worden en flexwerk minder flexibel. Deze nieuwe balans moet ervoor zorgen dat werknemers sneller in vaste dienst worden genomen en flexwerkers meer bescherming krijgen.

Ontslag en de vergoeding(en)

Arbeidsjuriste Maaike de Jonge vertelt: “Onder de WAB kan een arbeidscontract ook door de rechter ontbonden worden als één ontslaggrond niet voldragen is, namelijk door een cumulatie c.q. stapeling van ontslaggronden (de i-grond). Ik verwacht de nodige rechtspraak, want het is de vraag hoe dit in de praktijk uitpakt. Vooral vanwege de mogelijkheid voor de rechter om in zo’n geval een additionele vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding toe te kennen.”

In december 2017 kondigde het kabinet een totaalpakket aan maatregelen aan voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een eerste belangrijke stap is de introductie van de WAB door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met grote gevolgen voor het Nederlandse arbeidsrecht. Zo zien de wijzigingen op de cumulatie van ontslaggronden, de transitievergoeding, de ketenregeling, oproepcontracten, de WW-premiedifferentiatie en payroll er uit.

Verder is de transitievergoeding al vanaf de eerste dag van het dienstverband verschuldigd. Nu is dat pas na 24 maanden het geval. De hoogte van de transitievergoeding zal daarentegen in veel situaties lager uitpakken omdat de hogere opbouw na tien dienstjaren niet meer plaatsvindt. Arbeidsjuriste Jaleesa van den Hof vertelt: “Oudere werknemers met een lang dienstverband worden hierdoor de dupe van de nieuwe berekeningswijze van de transitievergoeding. Echter, ook werkgevers lijden nadeel. In beginsel hebben alle werknemers namelijk vanaf 1 januari 2020 recht op een transitievergoeding.”

Waterbedeffect

Oproepcontract aan banden

In vogelvlucht

De ins en outs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het inperken van de flexibilisering van de arbeidsmarkt werd door de Kamerleden toegejuicht, maar tegelijkertijd bestond de vrees voor het zogenaamde ‘waterbedeffect’. Door aan de ene kant flexibele contracten te beperken bestaat immers het risico, dat aan de andere kant het gebruik van (schijn)zelfstandigen toeneemt. De WAB bevat geen maatregelen om de rechtpositie en arbeidsvoorwaarden van deze groep zelfstandigen te verbeteren. Om die reden diende de Eerste Kamer een motie in met voorstellen voor een nieuw zzp-beleid. 40

IN2 MAAS&WAAL

Het feit dat de WAB het oproepcontract na een bepaalde periode aan banden wil leggen, zal volgens Van den Hof werkgevers ook al voor 1 januari veel extra werk en administratieve lasten bezorgen. “Als er geen tijdig aanbod voor een vaste arbeidsomvang is gedaan, riskeren werkgevers een aanzienlijke loonvordering van de betreffende oproepkrachten. Werkgevers moeten hierop tijdig voorsorteren.”


s

RECHT IN DE PRAKIJK

Frédérique Hoppers

Maaike de Jonge

Jaleesa van den Hof

Ketenregeling en WW-premiedifferentiatie

De ruimere mogelijkheid onder de WAB om drie opvolgende contracten voor bepaalde tijd aan te bieden en het feit dat de maximale periode wordt verruimd van 24 maanden naar 36 maanden, lijkt in tegenspraak met de doelstelling van de wet. Werkgevers moeten echter een hogere WW-premie voor tijdelijke arbeidscontracten gaan voldoen. Arbeidsjuriste Frédérique Hoppers: “Deze WW-premiedifferentiatie leidt tot hogere kosten voor werkgevers die met name werken met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zoals in de horeca. Een drankje op het terras kan hierdoor volgend jaar fors duurder worden.”

De ins en outs over de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Einde payroll?

Tenslotte betekent de WAB mogelijk (deels) het einde van payroll, of anders een forse terugdringing daarvan, vanwege nieuwe, vérstrekkende (pensioen)regels, geldend voor payroll. Hoppers: “Payroll zal voor opdrachtgevers daardoor waarschijnlijk duurder worden, zodat zij voor andere constructies zullen kiezen of hogere tarieven zullen hanteren.”

Nieuwe hoofdstukken

Naast de WAB omvat het maatregelenpakket thema’s als een leven lang ontwikkelen, ziekte en arbeidsongeschiktheid en het beleid rond zelfstandigen. Momenteel evalueert de Commissie Borstlap de WWZ evenals de loondoorbetaling tijdens ziekte. Daarnaast verscheen recent een brief van minister Koolmees over de voortgang van het zzp-beleid.

940999-01.indd 1

22-08-19 14:51

Praktisch e-book

Dirkzwager volgt alle ontwikkelingen rondom de WAB op de voet, heeft geprobeerd daarop invloed uit te oefenen tijdens de internetconsultatie en bracht live verslag uit van de parlementaire behandelingen. Frédérique Hoppers, Maaike de Jonge en Jaleesa van den Hof van de sectie Arbeidsrecht bij Dirkzwager publiceerden hierover het gratis e-book ‘De WAB gaat door’. U vindt het boek op: dirkzwager.nl/kennis/e-books/de-wab-gaat-door/ Tevens organiseerde Dirkzwager op 24 september jl. een gratis seminar over dit onderwerp in het Honigcomplex te Nijmegen.

OKTOBER 2019

41


ALEX ADVOCATEN BIEDT ONDERNEMERS TOEGEVOEGDE WAARDE ALEX advocaten uit Wijchen komt voort uit de samenwerking tussen Caren Schipperus en Frank Janzing en focust zich vooral op laagdrempelige samenwerking en complete juridische dienstverlening voor ondernemers. Het kantoor zet jarenlange ervaring in het bedrijfsleven in om ondernemers juridisch te ondersteunen bij elk aspect van het ondernemen. Daarnaast helpen en coachen de professionals van ALEX advocaten ondernemers in hun bedrijfsvoering. JURIDISCHE BIJSTAND EN PARTNERSHIP

Caren Schipperus vertelt: “De naam Alex betekent ‘beschermer van het volk’ en ook zit er de Latijnse term voor ‘wet’ (lex) in. De A staat voor A-merk, A-kwaliteit. We werken op ons kantoor met 6 advocaten, 3 juridisch medewerkers en een administratieve kracht. We beschikken over kennis en ervaring op alle juridische deelgebieden van het zakelijke recht. Daarbij hebben al onze medewerkers een gemeenschappelijke deler: we staan ondernemers enthousiast bij in alle bedrijfsgerichte vraagstukken. Wat dat betreft zijn we een echte full-service-organisatie.”

“ALEX ADVOCATEN BIEDT FULL-SERVICE OP ALLE JURIDISCHE DEELGEBIEDEN VAN HET ZAKELIJKE RECHT” ONDERNEMERS BEGRIJPEN

Inmiddels is Schipperus zelf al 11 jaar ondernemer. “Aanvankelijk hield ik me alleen met cliënten bezig, maar uiteindelijk werd ik verantwoordelijk voor een compleet team. Daarvoor moet je jezelf nieuwe vaardigheden aanleren. Door zelf ondernemer te zijn begrijp je je collega-ondernemers en ben je in staat om dat begrip op je team over te dragen. Dat is dus zowel voor onze cliënten als onze medewerkers een

verrijking. Als ondernemer besteed ik veel aandacht aan de slagkracht van ons team. Dat heeft ertoe geleid dat we niet alleen juridisch sterk en daadkrachtig zijn, maar ook vriendelijk en prettig in de omgang.”

MEEDENKEN EN FACILITEREN

ALEX Advocaten werkt vanuit de kernwaarden aandacht, meesterschap, dynamiek, samenwerking en toegankelijk­ heid. Schipperus: “Laagdrempeligheid is daarbij een prioriteit. We zijn gemakkelijk benaderbaar, zowel telefonisch als persoonlijk. Naast juridisch adviseur willen we ook businesspartner zijn en ondernemers ondersteunen met creatieve ideeën."

OOK VOOR STARTERS

ALEX advocaten is er volgens Schipperus zeker ook voor startende ondernemers. “Met hen groeien we, als partner én coach, zo veel mogelijk mee. We werken desgewenst met een abonnements­ structuur met gepast gereduceerde tarieven en bieden onder­ steuning in het opstellen van algemene voorwaarden en overeenkomsten. Door de randvoorwaarden voor het ondernemen op orde te brengen, verdienen we onszelf terug.” Wilt u meer weten over wat ALEX advocaten voor u kan betekenen? Kijk dan eens op onze website, www.alexadvocaten.nl, of bel ons op 088-4104411. Wij informeren u graag!

DE SPECIALISATIES VAN ALEX ADVOCATEN

Bij ALEX advocaten kunt u terecht voor alle juridische aspecten van ondernemen, onder andere op het gebied van: • Ondernemingsrecht • Arbeidsrecht • Contractenrecht • Huurrecht • Sanctierecht • Omgevingsrecht • Bestuursrecht • Bouwrecht • Vastgoedrecht

Kasteellaan 28, 6602 DE Wijchen Tel. 088-4104411 www.alexadvocaten.nl


EÉN JAAR VOORZITTERSCHAP heb ik voor 95% gehaald en het was mooi om in hun bedrijven een kijkje te mogen nemen. Daarnaast was het een goede manier om hun motivatie voor het lidmaatschap te leren kennen en er achter te komen wat zij van onze vereniging verwachten.” De speerpunten voor de voorzitter waren, naast de bedrijfsbezoeken, het werven van nieuwe leden, het realiseren van een nieuwe website met meer interactie en het verstrekken van interessante informatie voor de leden. “Dat laatste wil ik nog verder gaan uitbouwen met educatie dóór en vóór leden. Zo denken we bijvoorbeeld na over een juridische avondactiviteit en een wat ludieke ledenpresentatie.”

INHOUD

• VAN RAAIJ GROENVERZORGING • VAN HERWIJNEN KRESTON • RABOBANK • BUSINESSFLITSEN • ALGEMENE LEDENVERGADERING

VOLG ONS OP FACEBOOK

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer.

Lid worden of kennismaken? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten.

Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

Bart van Kraaij

Bijna op de kop af is het een jaar geleden dat Bart van Kraaij de voorzittershamer van de Businessclub Maas en Waal overnam van Martin Hommersom. In dit katern vertelt hij over een jaar voorzitterschap en waar het in de toekomst met de BCMW naartoe moet. “Het was een ontzettend leuk en mooi eerste jaar”, vertelt Van Kraaij. “Door gesprekken met Martin (Hommersom, red.) heb ik me goed kunnen voorbereiden. Dat heeft me geholpen met het ontwikkelen van mijn eigen visie. Mijn doel om in mijn eerste voorzittersjaar alle leden te bezoeken

Wat Van Kraaij betreft mag de BCMW nog wel wat groeien, maar moet het geen massale ‘club van 100’ worden. “Wat mij betreft moet iedereen elkaar persoonlijk kunnen blijven kennen. De leden geven aan dat zij het informele karakter van onze vereniging hoog waarderen en dat moet zo blijven. Ik zie niets in een limitering van het soort ondernemingen. De leden moeten elkaar versterken.” Van Kraaij kijkt uit naar de toekomst: “Het voorzitterschap stimuleert mij enorm en alle aspecten ervan vind ik fijn om te doen. Ik wil dus blijven streven naar de continuïteit van een bloeiende vereniging met leuke informele en inspirerende bijeenkomsten. Daar zet ik me volledig voor in!”

AGENDA 05-11-2019 03-12-2019 23-01-2020 04-02-2020

ONDERNEMER VAN HET JAAR MAAS & WAAL 2019 BIJEENKOMST (NOG TE BEPALEN) NIEUWJAARSRECEPTIE IN SAMENWERKING MET ONDERNEMEND MAAS & WAAL EXCURSIE IN DEN BOSCH

03-03-2020 BEDRIJFSBEZOEK WIJNVEEN 07-04-2020 BIJEENKOMST (NOG TE BEPALEN) 12-05-2020 ADVOCATEN-BEDRIJFSAVOND 02-06-2020 EINDEJAARSACTIVITEIT

43


VAN RAAIJ GROENVERZORGING:

LEEFBARE BUITENRUIMTE VOOR IEDEREEN VAN RAAIJ groenverzorging uit Boven-Leeuwen is dit jaar, als BCMW-lid, genomineerd voor de titel van Ondernemer van het Jaar Maas en Waal. Het bijna 30-jarige bedrijf realiseert uiteenlopende groenprojecten voor gemeenten, instellingen en bedrijven. Parken, sportcomplexen, plantsoenen, kleinschalige infrastructuur, bedrijfstuinen en privé-tuinen zijn letterlijk en figuurlijk het werkgebied van het bedrijf. Dat voorziet opdrachtgevers van een totaalpakket, waarin advies, kostenbewustzijn, realisatie en onderhoud een weloverwogen eenheid zijn. Zij zoeken daarbij voortdurend naar een optimaal evenwicht tussen een fraaie aanblik en zo laag mogelijke onderhoudskosten. FAMILIEBEDRIJF Maarten van Raaij, directeur en projectleider bij VAN RAAIJ groenverzorging, vertelt: “We zijn een echt Maas en Waals familiebedrijf, dat in 1990 werd opgericht door mijn vader, Hans van Raaij. Samen met mijn moeder legde hij de basis van ons bedrijf. Sinds ons 25-jarig bestaan in 2015 zijn mijn broer Jan-Willem en ik mede-eigenaars van het bedrijf. Jan-Willem houdt zich vooral bezig met de aansturing van de uitvoering en ikzelf ben verantwoordelijk voor de acquisitie, de offertes, de calculatie en P&O. De werkvoorbereiding doen we samen. Vader heeft een stapje terug gedaan, maar is als adviseur en door zijn veelzijdigheid en kennis onze dagelijkse steun en toeverlaat.”

OPDRACHTGEVERS VAN RAAIJ groenverzorging werkt niet alleen voor een groot aantal regionale opdrachtgevers, maar is ook landelijk actief. Maarten: “Ook bij grote bedrijven als bijvoorbeeld Dela, Vitens en Center Parcs hebben we mooie projecten mogen uitvoeren waar we trots op zijn. We zijn dus niet alleen heel breed in de soorten projecten die we uitvoeren, maar ook flexibel als het gaat om locaties.”

“MET ÉCHTE TOTAALONTZORGING BEDIENEN WE EEN BREED SCALA AAN OPDRACHTGEVERS” Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

44

IN2 MAAS&WAAL

TOTAALPAKKET Jan-Willem vertelt: “VAN RAAIJ groenverzorging startte als een echt groenbedrijf, maar biedt tegenwoordig een totaalpakket aan, waarbij ook grond-, straaten rioleringswerk tot de mogelijkheden behoort. Dat doen we vooral voor bedrijven, instellingen en gemeentelijke overheden en particulieren”, aldus Jan-Willem. “Je kunt daarbij gerust spreken van vbs@globalpaint.com eenwww.globalpaint.com passie, want we zien onze bezigheden niet echt als werk. Dat is iets dat we van vader hebben meegekregen; we zijn voor elk project enthousiast, of dat nou groot of klein is. Voorop staat de volledige ontzorging van onze opdrachtgevers.”


DE TAM TAM

vlnr Hans , Maarten en Jan Willem van Raaij

Raymond Olderaa

“WE ZIJN CONTINUE IN DE WEER OM ONS OP ALLE FRONTEN TE VERBETEREN. ZO WAARBORGEN WE ONZE CONTINUÏTEIT”

Naam BCMW-lid: Willie van Wamel Bedrijf: De Agave Natuurlijk Wonen Wat is jouw inbreng bij de BCMW? Een stukje saamhorigheid

SFEER IS BEPALEND VAN RAAIJ groenverzorging is een bedrijf waar Door de passie is de sfeer in het bedrijf en bij de management en medewerkers doen waar ze goed in klanten volgens Maarten altijd uitstekend. “We hebben zijn. “Zorgen dat je een terrein hebtJan dat een visitekaartje Willem (l) en Maarten (r) van Raaij nauwelijks personeelsverloop en de prettige manier is voor je onderneming, instelling of gemeente. Je hebt van omgaan met de klant en de deskundige uitvoering immers maar één kans om een goede eerste indruk te van ons werk leidt dan ook tot veel mond-tot-mond- maken: bij je voordeur!” reclame. We hebben tevens een uitgebreide kennis van zaken opgebouwd, wat ook weer belangrijk is bij openbare aanbestedingen. hebben we uit recentelijk VAN RAAIJZogroenverzorging Boven-Leeuwen is totaaldienstverlener in uiteenlopende groenprojecten voor gemeenten, instellingen en meerwaarde bedrijven. De noodzaak van groen en duurzaam ondernemen is iets, waarmee het het CO2 Bewust-certificaat behaald. Onze bedrijf zich dagelijks geconfronteerd ziet. Daarom voorziet het team van VAN RAAIJ groenverzorging niet alleen in ligt in díe kennis, onze envan in advies, vooralkostenbewustzijn, ook in het een ervaring totaalpakket realisatie en onderhoud, maar bewaakt continue de balans tussen rendement en duurzaamheid. Dat is iets waar zij zelf in het eigen bedrijf ook dagelijks mee bezig zijn. nakomen van onze beloften.”

VAN RAAIJ groenverzorging:

Bedrijven maken het duurzame verschil

CONTINUE GROEI en heggenscharen op benzine vervangen we dan ook steevast door elektrisch materieel en inmiddels zijn we ook onze bedrijfsverlichting Continuïteit is iets waar ze bij VAN RAAIJ groenverzorging geleidelijk aan het vervangen door LED-verlichting.” voortdurend bezig zijn. “Met de overname van een Verduurzaming als maatschappelijke plicht groenverzorgingsbedrijf uit Hengelo (Gld.) ontstond Het gebruik van zonnepanelen in de nabije toekomst zal volgens dit jaar de tweede vestiging VAN RAAIJ-BOSMAN Maarten niet alleen leiden tot alleen het terugdringen van het energieverbruik. “Gezien het oppervlak dat we aan zonnepanelen groenverzorging B.V. Op MVO-gebied behaalden we kwijt kunnen zal zonne-energie voor ons ook winst opleveren. Het introduceren zien we echter vooral ook als een maatschappelijke plicht.” het PSO certificaat. Door verregaand te automatiseren Jan Willem vult zijn broer aan: “Duurzaam innoveren en ondernemen is hebben we onze efficiëntie verhoogd en inmiddels mooi, zeker als dat rendement oplevert, maar dat hoeft niet per se altijd Duurzaam ondernemen als bedrijfsvisie 9,zijn. 6657 ZG immers Boven-Leeuwen Het gaat vooral om het in stand houden van onze De leiding VAN RAAIJ groenverzorging in handen van Trambaan de broers zo te hebben we meer dan 10vanmiljoen vierkante ismeter leefomgeving. Het is dus ook een must!” Jan Willem (38) en Maarten van Raaij (36). Vader Hans (67) is erTel. ook nog 0487-595811 buitenruimte in onderhoud! drie dagen in de week actief, als adviseur en ondersteuner. ”Wij hebben www.vanraaijgroenverzorging.nl altijd al de visie gehad dat je duurzaam moet ondernemen”, vertelt Bedrijven maken het verschil Maarten, “en we hebben ook de ervaring dat dat renderend kan zijn. Zo zijn we voor onze bewuste omgang met onze CO²-emissies twee jaar geleden gecertificeerd voor de CO²-prestatieladder. We proberen daar continue greep op te houden en emissies te reduceren. Zo werken we sterk aan het terugdringen van het dieselgebruik van ons machinepark.”

Prioriteit geven aan effectieve investeringen Bij de budgetvaststelling kijken ze bij Van Raaij groenverzorging sterk naar effectieve verduurzaming. Jan Willem: “Investeringen in de reductie van dieselgebruik hebben bij ons veel meer impact dan die op energieverbruik op ons kantoor, want dat is vrij laag. Dat wil echter niet zeggen dat we niet ook dáár mee bezig zijn. We onderzoeken momenteel hoe we effectief kunnen investeren in het gebruik van zonnepanelen op onze nieuw te bouwen bedrijfsloods, niet alleen voor het elektriciteitsverbruik op kantoor, maar ook voor de sterk groeiende hoeveelheid elektrische gereedschap. Oude bosmaaiers, kettingzagen

Wat was je eerste bijbaantje? Medewerker in een bloemenzaak Wat was het grootste geluk uit je carrière? Dat ik mijn huidige pand heb kunnen kopen Welk boek heb je als laatste gelezen? Beekman en Beekman, van Toon Kortooms Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? Dirty Dancing Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Naast mijn vrouw Welke app beveel jij je collegaondernemers aan? Rabobank-app Wat weet men niet van jou? Wat wij allemaal doen

Volgens beide broers is het met name voor ondernemers zaak om zich met verduurzaming bezig te houden. “Omdat de groei van de economie er voor zorgt dat het bedrijfsleven nu een fikse bijdrage levert in vervuiling en emissies, zijn het voorál bedrijven die het verschil kunnen maken. Op het moment dat je dat op een winstgevende manier kunt doen is dat prima; je slaat dan twee vliegen in één klap! Doen dus!

Trambaan 9 Boven-Leeuwen Tel. 0487-595811 www.vanraaijgroenverzorging.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS

45


VAN HERWIJNEN KRESTON BESTENDIGT CONTINUÏTEIT

Het is een jaar geleden dat Martin Hommersom, partner en fiscalist bij Van Herwijnen Kreston uit Tiel, de voorzittershamer van de BCMW overdroeg aan de huidige voorzitter, Bart van Kraaij. Sinds die tijd heeft zijn kantoor niet stilgezeten. De band met Maas en Waal is daarbij volop overeind gebleven, want Van Herwijnen Kreston heeft, zowel zakelijk als emotioneel, een sterke band met de regio. Hieronder vertelt Hommersom daarover en over de versteviging van de positie van zijn kantoor. die zich willen verschuilen achter de techniek kunnen dat niet meer, want het persoonlijke contact is leidend. Dáár ligt nu juist onze kracht.” Verbinden binnen je netwerk is de boodschap.

STEVIGE GROEI Wat de zakelijke positie van zijn kantoor betreft is Hommersom bijzonder tevreden. “We zijn de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid; in 2008 werkten we nog met 22 medewerkers. Dat zijn er inmiddels 55 geworden. In die laatste twee decennia heeft ons kantoor een sterke verjonging doorgemaakt, waardoor we nu een fris en dynamisch team vormen.” Martin Hommersom

MAAS EN WAAL “We voelen een structurele betrokkenheid bij de Maas en Waalse ondernemers”, licht Hommersom toe. “Maas en Waal is een bijzonder prettige omgeving om zaken te doen. Niet in de laatste plaats vanwege de ondernemende, loyale en bescheiden instelling van zijn ondernemers. Ze zijn laagdrempelig, denken oplossingsgericht en je werkt er altijd via korte lijnen. Bij die bedrijfscultuur voelen we ons, als adviseurs, zeer prettig. Daarnaast biedt de regio een grote mate van diversiteit in de bedrijvigheid, waar je, ook met een zakelijk oogmerk, altijd gastvrij wordt ontvangen. Dat is tevens de reden dat onze partner, Patrick van de Langenberg, nog steeds bestuurslid is bij de BCMW.”

46

IN2 MAAS&WAAL

“DE FOCUS OP DE KLANTRELATIE EN OP COMMUNICATIE IS ESSENTIEEL VOOR CONTINUÏTEIT” FOCUS OP KLANTRELATIE Sinds 1 oktober jongstleden is de portefeuille van Huizing Belastingadviseurs uit Ede gevoegd met onze portefeuille. ”Dat is belangrijk voor onze toekomst”, aldus Hommersom. “Huizing is een echte adviespraktijk en daarin ligt ook ónze toekomst; bedrijfscijferverwerking vindt immers steeds meer geautomatiseerd plaats, waardoor een verschuiving plaatsvindt naar advisering. Daar zit dan ook de kracht voor ons. We gaan steeds intenser focussen op zaken als klantrelatie en bereikbaarheid en écht structurele communicatie met de cliënt. Kantoren

ONTWIKKELEN SOFTSKILLS Het belang van de adviesrol is volgens Hommersom aanleiding om te focussen op de softskills van zijn medewerkers. “We voeren het aantal trainingen daarin op en laten sociale vaardigheden zwaarder wegen in selectieprocedures. Door de toenemende behoefte aan structurele begeleiding en advisering worden die voor ons steeds belangrijker, ook doordat onze responstijd op cliëntvragen korter wordt. Dat vereist capaciteit en kracht en daarin willen wij regionaal een voortrekkersrol spelen. Ook de interne samenwerking en de verbinding tussen onze collega’s verdient daarbij aandacht; zij zijn immers de spin in het web voor onze cliënten”. Hommersom kijkt met vertrouwen naar de toekomst. “Zolang je bereid bent om met je tijd mee te gaan, goed samen te werken en te communiceren, kun je je cliënten optimaal bedienen. Dat is dan ook waar wij ons dagelijks met hart en ziel voor inzetten!”

Stephensonstraat 19-A, 4004 JA Tiel Tel. 0344-621222

WWW.VHKT.NL


RABOBANK MAAS EN WAAL:

VERBINDING DOOR ACTIEVE PARTICIPATIE Het gaat goed met Nederland; de overheidsfinanciën zijn op orde en de economische groei zet naar verwachting door. Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Daar tegenover staat de invloed van de klimaatverandering en volgens sommigen raakt ons economisch model aan zijn einde. Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe kijkt daar kritisch naar en probeert zijn steentje zoveel mogelijk bij te dragen als het gaat om het ondersteunen en begeleiden van het bedrijfsleven in de regio. en – deling en ondersteunen we zowel startende als ervaren ondernemers. Het verbinden van ondernemers blijft een belangrijk doel, zowel als het gaat om startups, bedrijfscontinuïteit.

“DOOR ACTIEVE ONDERSTEUNING VAN EN HET LEGGEN VAN VERBINDING TUSSEN ONDER­ NEMERS PARTICIPEREN WE IN TOEKOMSTIG ECONOMISCH SUCCES”

Eric Bakkers

ONDERNEMERS DUURZAAM LATEN GROEIEN Eric Bakkers, Commercieel Manager bij Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe, geeft aan dat de bank terdege de noodzaak beseft van handelen. Kennisdeling is daarbij een speerpunt en verbinding tussen ondernemers is nodig. “We kennen de regionale economische ontwikkeling en werken continue aan een proactieve investeringsagenda. Ook adviseren we ondernemers over het omgaan met klimaatmaatregelen. Op die manier kunnen we ondernemers met gedegen plannen helpen groeien.” VERSTERKEN VAN DE REGIO Naast financiële facilitering wil Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe ook een bijdrage leveren aan het versterken van de regionale economie. Eric Bakkers: “Daarvoor stimuleren we kennisontsluiting

SAMEN STERK Eric Bakkers vervolgt: “Om verbinding op alle niveaus te bereiken sponsoren we evenementen als de Ondernemer van het Jaar verkiezing, waarbij we de Talent Award beschikbaar stellen en uitreiken. Vanuit de bank zetten we Starters in de Spotlight en nomineren ze hierbij voor de Starter van het Jaar verkiezing. Daarnaast ondersteunen we ook diverse projectmatige initiatieven om versterking van winkelgebieden mogelijk te maken, regionale onderzoeken uit te voeren en aandacht te besteden aan het vermarkten van de regio. Op die manier streven we, samen met onze zakelijke klanten, naar een economisch sterk, maar ook naar een toekomstbestendig en duurzaam Maas en Waal!” INTERSECTORAAL DENKEN EN COMBINEREN Eric Bakkers vervolgt: “Ook zakelijke regiopromotie is een aandachtsveld van onze bank. Dat is logischerwijs een onderdeel van de algehele regionale ontwikkeling. In de combinatie tussen recreatie en voeding liggen mooie kansen en daarbij speelt ook onze uitstekende logistiek een belangrijke rol. Voorwaarde om die kansen te benutten is het leggen van verbindingen tussen innovatieve technische bedrijven en opleidingen enerzijds en de koppeling aan andere branches

anderzijds. Meer intersectoraal denken is daarbij cruciaal om te komen tot een heldere regionale identiteit en milieusparend ondernemen.” ACTIEVE VERBINDINGSROL Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe wil vooral prikkelen tot meer, maar ook anders zakendoen. Eric Bakkers: “Het koppelen van innovatie en kennisdeling aan de regionale ontwikkeling kun je als bank alleen stimuleren als je daar zelf ook actief in participeert. Op grond van onze Regioscan hebben we dan ook zitting in diverse stuurgroepen voor (zakelijke) regio-ontwikkeling en -promotie. Het lidmaatschap van de Business Club Maas en Waal past daarin, want door onze regionale klanten écht te kennen kunnen we participeren in een economische keten die duurzaam, maar ook economisch succesvol is.”

Van Heemstraweg 58, 6651 KH Druten Tel. 0487-580299 WWW.RABOBANK.NL/LOKALE-BANK/MAAS-EN-WAAL

47


VERKEERSSCHOOL VAN THIEL START NIEUWE CURSUSSEN

vergaderarrangement dat u geheel naar smaak kunt aanpassen.

Vanaf oktober start Verkeersschool met nieuwe cursussen. De volgende cursussen staan bij ons gepland: Zaterdag 12 oktober 8.00 tot 16.00 uur: VCA cursus (aansluitend examen)         Zaterdag 26 oktober 13.00 tot 16.00 uur: Heftruck cursus (in combinatie met e-learning)            Zaterdag 2 november 8.00 tot 16.00 uur: EHBO/ BHV cursus       Zaterdag 9 november 8.00 tot 16.00 uur: VCA cursus (aansluitend examen)      Neem voor meer informatie en/of tarieven gerust contact met ons op via 0487-591752 of kijk op www.verkeersschoolvanthiel.nl

Zakenlunch Wist u dat Bistro de Bolle elke woensdag t/m zondag vanaf 12:00 uur is geopend? Perfect om met uw zakenrelatie te komen lunchen. Neem contact met ons op en wij zorgen voor een rustig plekje waar u uw zaken kunt bespreken onder het genot van een heerlijke lunch. Voor meer informatie kijk op onze website www.bistrodebolle.nl of neem contact met ons op via info@bistrodebolle.nl of tel. 0487 595 133. Bistro de Bolle: “Een warm welkom aan de Waal”

POOS ASSURANTIËN BIEDT LEDENVOORDEEL AAN BUSINESSCLUBLEDEN EN HUN MEDEWERKERS Poos Assurantiën BV biedt alle leden van de Businessclub inclusief medewerkers en/of gezinsleden veel voordeel aan t.b.v. zakelijke- en privéverzekeringen.

BISTRO DE BOLLE: OOK VOOR ZAKELIJKE GASTEN Catering Bistro de Bolle staat ook op locatie voor u klaar. Heeft u iets te vieren en zoekt u een goed verzorgde catering bij u thuis of op de zaak? Neem contact met ons op en wij zorgen dat het aan niets ontbreekt. Wij zijn flexibel en denken graag met u mee. De catering wordt geheel op uw wensen en budget afgestemd. Vergaderen Bent u opzoek naar een unieke vergaderruimte? Bistro de Bolle is gelegen op de perfecte locatie om in alle rust uw zaken te bespreken. Geniet van het uitzicht, het karaktervolle pand en professionele bediening. Speciaal voor vergaderingen hebben wij een speciaal

48

IN2 MAAS&WAAL

Daarbij kunt u denken aan: Collectieve zorgverzekeringen voor u en uw medewerkers. Collectieve inkoop “Vitaliteit medewerkers”. Verzuimverzekeringen en AOV voor zelfstandigen. Bedrijfsverzekeringen. Privé-verzekeringen t.b.v. uzelf en uw medewerkers. Heeft u interesse in onze dienstverlening en/of wilt u meer informatie over onze producten/ diensten ontvangen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Poos Assurantiën BV Tel. 024-6454623 info@poosassurantien.nl

TUINEN VAN APPELTERN, GEZELLIG SAMENKOMEN MET JE COLLEGA’S

Na een eerste editie vorig jaar, keert vanaf 13 november ‘Puur’ terug, een sfeervol binnen- en buitenprogramma. Binnen zijn er activiteiten in behaaglijk aangeklede binnenruimtes, buiten is er een korte tuinroute aangekleed met decoratie en buitensculpturen. Dit jaar willen we ons naast consumenten meer richten op de B2B. We zijn er van overtuigd dat we een inspiratievolle en tegelijkertijd pure omgeving bieden voor organisaties die op zoek zijn naar een vergaderlocatie, bijvoorbeeld voor het bespreken van de plannen voor 2020. We hebben hier vier verschillende accommodaties voor.   We stellen jullie graag speciale arrangementen voor aan op maat, met de voor jullie gewenste faciliteiten. Kijk gerust rond op www.appeltern.nl of neem contact op via activiteiten@appeltern.nl / 0487-579240.  

VAN DEN BOSCH VASTGOED | NIEUW GEZICHT

Zoals een aantal van u wellicht al weet heeft Anke Coopmans eerder dit jaar aangegeven Van den Bosch Vastgoed na 12,5 jaar te gaan verlaten om aan een geheel nieuwe uitdaging te beginnen. Tot eind van dit jaar zal zij nog aan onze organisatie verbonden blijven. Uiteraard wensen wij Anke alle succes toe in de toekomst. Sinds een aantal weken is Kim Nijhof het team van Van den Bosch Vastgoed komen versterken. Zij zal in de komende maanden de taken van Anke Coopmans overnemen en u zult haar


ook invulling aan de stijgende vraag naar dineren voor zowel grote als kleine groepen. Restaurant de Arend is geopend op woensdag tot en met zondag vanaf 16.00 voor borrel en diner. www.dearendwinssen.nl / Tel. 0487-521265

WERKZAAMHEDEN PASSEWAAIJ TE TIEL BIJNA AFGEROND

ongetwijfeld ontmoeten. Kim en de rest van het team van Van den Bosch Vastgoed staan u graag te woord bij vragen over nieuwbouwontwikkeling of huur van woon-, of werkruimte in de regio. www.vandenboschvastgoed.nl

Begin dit jaar is RTP gestart met de nieuwbouwen renovatiewerkzaamheden ten behoeve van zorginstelling de ’s Heeren Loo Zorggroep Passewaaij te Tiel. De instelling biedt een veilige woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking. Het nieuwe gedeelte voorziet 10 cliënten van een eigen ruimte. Verder is er een gezamenlijke woonruimte en keuken en voor het personeel is er een kantoorgedeelte. Een aparte ingang biedt toegang tot het gezondheidscentrum. De renovatie heeft betrekking op het woongebouw met 3 dagbestedingslokalen en 8 zorg studio’s. Zowel de dagbesteding als de studio’s krijgen een nieuwe inrichting.

VANAF DEZE ZOMER OOK UIT ETEN BIJ DE AREND IN WINSSEN

Wie het heeft over De Arend in Winssen, heeft het over de familie Tromp. Al sinds 1899 zijn zij sfeer- en smaakmakers in de regio op het gebied van feesten, partijen en catering. Door de groei van de cateringtak en de stijgende vraag naar meer en grotere (bedrijfs)evenementen en ‘feestjes thuis of op locatie’, is ervoor gekozen om een nieuwe keuken te realiseren in een tweede pand aan de Notaris Roesstraat in Winssen, waar nu sinds enkele maanden volop wordt gekookt. De verhuizing van de cateringtak naar het nieuwe pand, bood de mogelijkheid om de keuken en zalen in de gasterij anders te gaan gebruiken. Hierdoor kon een langgekoesterde droom in vervulling gaan, namelijk de opening van een a la carte restaurant. Eind juli is het restaurant van de Arend geopend, hiermee geeft de familie Tromp

Tot de werkzaamheden behoren het vervangen c.q. installeren van de complete elektrotechnische installatie, het plaatsen van een brand­ meldinstallatie, intercom, noodverlichting, PZI en zonwering. Verder worden er ledige voorzieningen opgenomen voor de zorginstallatie. Nadat de engineeringsafdeling onder behoorlijke tijdsdruk het een en ander heeft afgerond, is in januari met de montagewerkzaamheden gestart. Naar alle waarschijnlijkheid zal de oplevering van het project in de zomerperiode 2019 plaatsvinden. Voor meer informatie betreffende bovengenoemd project of wat RTP kan betekenen op utiliteitsgebied, kan contact worden opgenomen met de afdeling Verkoop (verkoop@rtp.nl / tel.nr. 0487-585100).

HTR SECURITY SYSTEMS SPONSORT CAMERASYSTEEM BIJNA THUIS HUIS MAAS EN WAAL.

Na een paar vervelende voorvallen, voelden sommige vrijwilligers zich niet meer helemaal veilig in het Hospice. Vooral niet in de avonduren, als het zowel binnen als buiten wat stiller word. Om juist dan zicht te houden op wat er om het Hospice gebeurt, bood HTR security systems een pasklare oplossing, op maat. HTR is gespecialiseerd in o.a. de nieuwste technieken in camerasystemen. Met het camera systeem kan het hospice op eenvoudige wijze de aanwezigheid van personen op het terrein registreren en controleren. Het hele systeem is volledig gratis aangelegd, inclusief 10 jaar gratis onderhoud. Het Bijna Thuis Huis is HTR dan ook uitermate dankbaar voor dit geweldige gebaar. De vrijwilligers voelen zich een stuk veiliger.

27 NOVEMBER IN2 MAAS & WAAL EXPERIENCE: BOEREN & JURISTEN AAN HET WOORD FEIT OF FAKE

Op woensdag 27 november organiseert Businessmedia4all weer een nieuwe IN2 Maas & Waal Experience. U bent van harte welkom tijdens deze inspirerende, culinaire netwerkavond. U kunt zich aanmelden via www. businessmedia4all.nl/blog. Locatie: Landgoed de Korenmolen.

vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

49


Algemene Ledenvergadering 2019 Op 1 oktober jongstleden vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BCMW plaats. Dit jaar was als locatie gekozen voor Bistro De Bolle in Boven-Leeuwen, waar eigenaars Harold van der Borgh en Swen Wigmans hadden gezorgd voor een warm Maas en Waals welkom.

In het formele gedeelte van de vergadering bleek dat de BCMW er goed voor staat; weliswaar zijn er een zevental leden vertrokken, maar daar staat tegenover dat er afgelopen jaar veertien nieuwe leden bij zijn gekomen. Wat het bestuur betreft kan het ledenaantal nog licht groeien, naar maximaal 60 ĂĄ 65 leden. Ook financieel was het een goed jaar, zo concludeerde penningmeester Patrick van de Langenberg. De vereniging is financieel gezond en dat biedt perspectief. Het bestuur streeft er immers naar om, naast de bedrijfsbezoeken en ludieke bijeenkomsten ook wat meer educatieve bijeenkomsten te organiseren. Daarvoor zijn, vanuit de gezonde financiĂŤle basis, voldoende mogelijkheden. De diverse commissies konden zonder problemen worden gedechargeerd en, binnen het uur, kon het ludieke gedeelte starten met een pubquiz, die uiteindelijk twee winnaars kende: Harry Schouten en Gerry Kocken. Zij mogen binnenkort lekker bij Bistro de Bolle gaan lunchen en kregen daarnaast een goede fles wijn.

50

IN2 MAAS&WAAL

De BCMW kan opnieuw uitkijken naar een succesvol volgend verenigingsjaar, waarvoor al diverse mooie activiteiten gepland staan. Dat was reden om samen het glas te heffen en op de gebruikelijke manier te gaan netwerken. Het was een mooie en gezellige avond.


DE LUGANO VAN HERCKENRATH FIETSPLAZA

genomine

erd

De enige e-bike met 5 jaar garantie en een 700 wh accu Robby Herckenrath, eigenaar van Herckenrath Fietsplaza uit Horssen is genomineerd voor Ondernemer van het Jaar Maas en Waal 2019. Al meer dan 40 jaar is Herckenrath

Inmiddels zijn Lugano-fietsen bij 25 dealers met in totaal 29 verkoop- en servicepunten in Nederland verkrijgbaar. “In de toekomst wil ik dit servicenet gaan uitbreiden tot 100 dealers”, vertelt Robby. “Lugano-fietsen worden inmiddels door heel Nederland verkocht en dat is allemaal ontstaan in een klein dorpje als Horssen. Ik ben er trots op dat we dit in 3 jaar tijd hebben neergezet!”

Fietsplaza een bekende naam in de regio als het om fietsen gaat. Met twee verdiepingen, een oppervlakte van 1500 m2 en een eigen testbaan behoort Herckenrath Fietsplaza tot de grootste en modernste fietsspeciaalzaken van Nederland.

Koop in de maand oktober en november een Lugano fiets en maak kans op een weekend weg met zijn tweeën!

Robby vertelt: “Om de concurrentie op de on- én offline markt voor e-bikes het hoofd te bieden hebben we ons eigen e-bike merk, Lugano, opgericht. Die worden in onze zaak in Horssen ontworpen en in het buitenland geproduceerd. Inmiddels zijn er drie modellen op de markt: Lugano Elo Special, Lugano Elo de Luxe en Lugano Elo Tour. Een pluspunt van deze fietsen is dat ze een accu van 700 watt hebben, waardoor je gemiddeld 150 kilometer kunt fietsen zonder op te laden. Uniek eraan is ook dat je geen twee maar vijf jaar garantie krijgt bij aanschaf van deze fiets. We hebben een haal en brengservice dus uw fiets wordt door ons opgehaald en binnen een paar dagen weer thuisgebracht.”

DE GROOTSTE E-BIKESTORE VAN MAAS EN WAAL!

€ 2999.00 LUGANO ELO SPECIAL

ONGEKEND COMPLETE FIETS IN DEZE PRIJSKLASSE

€ 1799.00

€ 2499.00

EEN ONGEKEND COMPLETE E-BIKE IN DEZE PRIJSKLASSE LUGANO ELO DE LUXE LUGANO ELO TOUR www.luganofietsen.nl

EEN FLUISTERSTILLE EN TIJDELIJK GRATIS KRACHTIGE E-BIKE

VOORDELIGE KWALITEITS E-BIKE

DIEFSTAL EN CASCO VERZEKERING*

LUGANO ELO DE LUXE

LUGANO ELO DE LUXE

• Shimano Nexus 8 versnellingen

HAAL EN BRENG SERVICE!

• Shimano Nexus 7 versnellingen

• Shimano Rollerbrakes

• Shimano Rollerbrakes

• Verende zadelpen en headshock vering

• Verende zadelpen en headshock vering

• USB-aansluiting op koplamp

• USB-aansluiting op koplamp

• Gesloten kettingkast

• Gesloten kettingkast

• Leren handvatten

• Leren handvatten

• Bafang middenmotor

• Voorwielmotor

• 700 wh accu

• 470 wh accu

• Actieradius tot +/- 175km

• Actieradius tot +/- 125km

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• Kleur: grijsmetallic

• Kleur: mat antraciet

BIJ AANKOOP VAN EEN E-BIKE HEBBEN WE TWEE ACTIES!

HERCKENRATH FIETSPLAZA

DE GROOTSTE E-BIKESTORE VAN MAAS EN WAAL!

€ 1. 2399,1799,- casco en U krijgt een gratis€diefstal,

pechhulp verzekering of 2. Bij aankoop van 2 E-bikes krijgt u een XLC HERCKENRATH FIETSPLAZA vouwbare twv € 469 GRATIS BOVAG 5-STERREN fietsendrager SPECIAALZAAK

* Geldig op bovenstaande Lugano modellen en zonder inruil. Vraag naar de voorwaarden. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse dames- en herenmaten

1500M2 FIETS PLEZIER EN EIGEN OUTDOOR TESTBAAN

EEN ONGEKEND COMPLETE E-BIKE IN DEZE PRIJSKLASSE www.luganofietsen.nl

TIJDELIJK GRATIS DIEFSTAL EN CASCO VERZEKERING* LUGANO ELO DE LUXE

LUGANO ELO DE LUXE

• Shimano Nexus 8 versnellingen

• Shimano Nexus 7 versnellingen

• Shimano Rollerbrakes

• Shimano Rollerbrakes

• Verende zadelpen en headshock vering

• Verende zadelpen en headshock vering

• USB-aansluiting op koplamp

• USB-aansluiting op koplamp

• Gesloten kettingkast

Molenweg 17 • 6631 KJ Horssen Tel. 0487-541 566 • www.zoekfiets.nl

• Gesloten kettingkast

• Leren handvatten

• Leren handvatten

• Bafang middenmotor

• Voorwielmotor

• 700 wh accu

• 470 wh accu

• Actieradius tot +/- 175km

• Actieradius tot +/- 125km

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• Kleur: grijsmetallic

• Kleur: mat antraciet

€ 2399,-

€ 1799,-

(vraag naar de voorwaarden)

* Geldig op bovenstaande Lugano modellen en zonder inruil. Vraag naar de voorwaarden. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse dames- en herenmaten

Outdoor testbaan met helling

HERCKENRATH FIETSPLAZA BOVAG 5-STERREN SPECIAALZAAK

Outdoor testbaan met helling

Herckenrath Fietsplaza

Molenweg 17

6631 KJ Horssen

Tel. 0487-541 566

Adv_4All_Herckenrath_266x377.indd 1

www.zoekfiets.nl

Herckenrath Fietsplaza

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

22-06-18 15:27

Adv_4All_Herckenrath_266x377.indd 1

Molenweg 17

6631 KJ Horssen

Tel. 0487-541 566

www.zoekfiets.nl

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten 22-06-18 15:27


Compensatieregeling transitievergoeding Zoals al veel in het nieuws is geweest worden vanaf 1 april 2020 werkgevers door het UWV gecompenseerd wanneer ze een transitievergoeding hebben betaald ná het beëindigen van een dienstverband in verband met langdurige ziekte (> 104 weken). De compensatieregeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 tot uiterlijk 1 oktober 2020 de compensatie aanvragen indien ze vóór 1 april 2020 de transitievergoeding hebben betaald. De hoogte van de compensatie is maximaal de vergoeding die verschuldigd zou zijn geweest wanneer het dienstverband direct na afloop van de 104 weken ziekte was beëindigd óf de bruto loonkosten tijdens de ziekteperiode indien deze lager zijn. Het UWV heeft voor de beoordeling de volgende documenten nodig: • Kopie arbeidsovereenkomst of loonstrook waaruit de indienstdatum blijkt; • Bewijs beëindiging van de arbeidsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst of ontslagvergunning); • Bewijs hoogte van doorbetaald loon tijdens de ziekteperiode;

L.J.C. (Lisette) van Hout - Megens AA

• Bewijs berekening hoogte transitievergoeding;

info@accountancywijchen.nl

• Bewijs van betaling van de vergoeding.

Woordsesteeg 5a 6605 JB Wijchen

Gezien recente jurisprudentie lijkt het voor werkgevers niet mogelijk

+31 85 01 60 510

ná 1 april 2020 de transitievergoeding te kunnen ontlopen door het

www.accountancywijchen.nl

dienstverband “slapend” te houden. Wanneer men wacht tot die datum om het dienstverband te beëindigen moet men wel rekening houden

GRAFIMEDIAPARTNER VOOR BETAALBARE COMMUNICATIE OP MAAT!

met het feit dat de opbouw van dienstjaren doorloopt en de vergoeding hoger uit kan vallen en daardoor niet geheel zal worden gecompenseerd.

DRUKWERK

Wanneer een werkgever reeds nu overgaat tot beëindiging van de

MAGAZINES

arbeidsovereenkomst en de transitievergoeding betaalt, betekent dit

FOLDERS

BROCHURES HUISSTIJL

voor hem een lange periode van voorfinanciering. Vanaf 1 april 2020 kan

PROMOTIE

immers pas de compensatie aangevraagd worden waarna het UWV 6

- SIGNING

maanden de tijd heeft hierover te beslissen.

- BEDRUKKING - ONTWERP

Indien u verder advies of begeleiding wenst met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Securex / Van Deelen Salarisadministraties en Personeelsadviezen B.V. Gagelvenseweg 24 6604 BE Wijchen Tel: 024-6452743

www.vandeelensalaris.nl

DE BOEKENSPECIALIST

Interesse? Bel met Henk van der Bend 06 43 57 34 05

WWW.PRINTRENDEMENT.NL 12 mediabrochure2019.indd 12

15-03-19 16:45


DE IDEALE LOCATIE VOOR UW ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN

B&B TREMELE

B&B TREMELE: EEN UNIEKE GROEPSLOCATIE

Ligt in het Land van Maas en Waal: 25 min > Den Bosch & Nijmegen, 45 min > Utrecht & Eindhoven, 60 min > Rotterdam & Amsterdam

Teamuitjes, heidag- managementdag (-en), vergaderen, workshop ruimte, retraites en veel meer. De bijzondere ruimtes zowel buiten en binnen geven gelijk een ontspannen gevoel, iets wat al onze gasten beamen. De ideale plek om te verbinden en samen te zijn.

UNIEKE LOCATIE VOOR UW ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN MET OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN

DIVERSE ARRANGEMENTEN

Zie hiernaast voor enkele van de diverse mogelijkheden welke wij kunnen insluiten in uw arrangement.

ETEN & DRINKEN

ACTIVITEITEN O.A.:

Ontbijt Lunch Diner • Diverse Buffetten • Privé kok • BBQ • Etc.

• Wijnproeverij in eigen wijnkelder • Solextour • Rondvaart • Diverse Workshops • Kookstudio • Diverse Excursies

Zelf koken is ook mogelijk in uw eigen keuken

U kunt dit ook zelf samenstellen en organiseren

OVERNACHTEN

• Luxe slaapplaatsen voor +/- 17 personen op locatie, verdeeld over 5 slaap­kamers, met 6 badkamers. • Extra slaapplaatsen voor +/- 8 personen in de directe omgeving Totaal +/- 25 slaapplekken

ROOIJSESTRAAT 57 6621 AJ DREUMEL INFO@GENIETENINTREMELE.NL | WWW.GENIETENINTREMELE.NL | +31(0) 6 2807 2186


Hans van Leeuwen (58) uit Beneden-Leeuwen is voormalig

VLNR. SWEN WIGMANS, HANS VAN LEEUWEN EN HAROLD VAN DER BORGH

supermarkt­eigenaar. In 2014 verkocht hij, na 26 jaar, zijn beide C-1000-vestigingen in Beneden-Leeuwen en Tiel aan Jumbo. Sindsdien houdt hij zich, samen met zijn zoon, bezigen met vastgoedinvesteringen.

EEN NIEUWE START

ONDER EEN OUDE NAAM In september 2018 hoorden Harold van der Borgh en partner Swen Wigmans dat Bistro De Bolle in Boven-Leeuwen te koop stond. Na onderling overleg besloten zij dat ze op de locatie van de bistro onder dezelfde naam, maar met een nieuwe formule, hun eigen restaurant wilden beginnen. Nu, een jaar later heeft Bistro De Bolle de glans van het verre verleden terug en is het een populaire eetgelegenheid in Maas en Waal geworden. Ondernemer Hans van Leeuwen sprak met Van der Borgh en Wigmans. 54

IN2 MAAS&WAAL


KENNIS & MARKT – IN2 MAAS & WAAL START-UP

HvL: Was de keuze voor Bistro De Bolle een bewuste?

Van der Borgh: “Ik had al een band met het bedrijf omdat ik er vroeger stage had gelopen. Het was altijd al een droom van me om een eigen restaurant te beginnen. Swen werkt bij de Bart van Kraaij-Groep, dus er was wel diepgaand overleg nodig om de stap te zetten. De vorige eigenaren waren mij trouwens niet vergeten en verkozen ons uit een lijst van geïnteresseerden om de zaak voort te zetten.” HvL: Waren jullie onzeker over de stap naar het zelfstandig ondernemerschap?

Van der Borgh: “Natuurlijk. Je vraagt je af of je er iets van kunt maken, of de mensen je zullen weten te vinden en of onze relatie er niet door onder druk zou komen te staan.” Wigmans vult Van der Borgh aan: “Na uitgebreide gesprekken kwamen we tot de conclusie dat we niet wisten hoe het moest, maar dachten dat we het konden. Een strikte takenscheiding was wel nodig, want Harold is écht een gastheer en ik meer een knopendoorhakker.”

“We beseffen terdege dat we creatief moeten zijn."

tonen op een manier die door iedereen zou worden geaccepteerd. Dat is gelukt, want ons team staat helemaal achter onze manier van bedrijfsvoering.” HvL: Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Van der Borgh: “We hebben veel ideeën; we willen ons terras gaan vernieuwen, gaan werken met verrassingsmenu’s, structureel lunch en high tea en ook vergaderingen en bedrijfsbijeenkomsten gaan aanbieden en op de lange termijn willen we onze keuken gaan uitbouwen. Dat doen we echter in alle rust.” Wigmans vult aan: “We beginnen nu vaste gasten te krijgen, maar moeten ons wel blijven bewijzen. Nu zitten we nog op de golf van nieuw, maar hoe gaat het daarna? We beseffen terdege dat we creatief moeten zijn, ons moeten blijven onderscheiden en aandacht moeten blijven besteden aan onze prijs/ kwaliteitsverhouding. We hebben er alle vertrouwen in we daarin gaan slagen, ook al blijven er veel leermomenten.”

TIPS VAN BISTRO DE BOLLE VOOR STARTERS:

• Verlies nooit je eigen visie uit het oog.

• Durf om hulp te vragen, luister goed en ga af op je HvL: Hoe zijn jullie aan het juiste personeel gekomen?

“We nemen alle tijd om ons einddoel te bereiken en houden de bedrijfsrisico’s goed inzichtelijk”

eigen kracht

• Doe regelmatig iets extra’s voor je klanten

Van der Borgh: “We hebben het vaste personeel van de vorige eigenaars overgenomen en zelf nieuwe parttimers aangetrokken. Inmiddels beschikken we over een écht team waarvoor we ons heel verantwoordelijk voelen. Zij moeten zich bij ons thuis voelen en warmte uitstralen naar onze klanten. Voor hen voelen we een verantwoordelijkheid die ons nooit loslaat.” Wigmans: “We zijn pas één jaar onderweg, maar hebben nu al een hechte band met onze medewerkers. Het uitstralen van de echte Maas en Waalse warmte gaat dan ook prima.”

• Koop het beste in wat er te koop is en wijzig zo min

HvL: Hebben jullie bij de start ook tegenslagen gehad?

• Blijf je klanten verrassen door (seizoens)aanpassing

Wigmans: “Echte tegenslagen zou ik niet kunnen noemen. Met name de status van het pand was een uitdaging. Er was al lang niets aan gedaan en we wilden er natuurlijk vooral onze eigen uitstraling aan geven. Daarnaast moesten we een nieuw team smeden van vaste medewerkers die waren gewend aan de oude bedrijfsstructuur en nieuwe medewerkers. Daarvoor moesten we onze visie helder uitdragen en leiderschap

• Stel jezelf kwetsbaar op en wees niet te trots

• Accepteer zeer lange werktijden in je startperiode. Geniet privé vooral van de kleine dingen

TIPS VAN HANS VAN LEEUWEN VOOR BISTRO DE BOLLE:

mogelijk van leveranciers, dat zorgt voor omzetgroei van je menukaart

• Zorg voor voldoende en klantvriendelijke bediening; dat betaalt zich terug in omzet en rendement.

• Spring zo veel mogelijk in op de wensen van je klanten. Zoveel mensen zoveel wensen.

• Ga als ondernemers regelmatig zelf uit eten en kijk

wat er bij andere horeca bedrijven goed en fout gaat.

OKTOBER 2019

55


RTP Elektrotechniek: Niet alleen voor grote relaties RTP Elektrotechniek B.V. uit Afferden is specialist voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud op het gebied van alle soorten elektrotechniek en datanetwerken, brandmeldinstallaties, energieprestatieadvies, panelenbouw en telefonie. Het bedrijf heeft daarvoor in meer dan 100 jaar een kennis- en ervaringsniveau opgebouwd dat het tot dé perfecte partner maakt voor zowel elektrotechnische totaalprojecten als kleinere aanpassingen. Totale dienstverlening

“Wij staan bekend als een betrouwbare partner als het gaat om de elektrotechnische inrichting van bouw- en verbouwprojecten. Dat is natuurlijk mooi, maar wat veel regionale collega-ondernemers niet weten is dat wij onze kennis en ervaring net zo gemakkelijk inzetten voor grote projecten als voor kleinere incidentele klussen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen als het plaatsen of aanpassen van een meterkast, het omleggen van telefoonen/of dataleidingen, het plaatsen van brand- of CO2-melders enzovoort.”

Vakbekwaam en betrokken

Elke klant van RTP Elektro­ techniek heeft de zeker­ heid van optimale aandacht voor zijn opdracht, of die nu groot of klein is. De Waal: Onze medewerkers onderscheiden zich niet alleen door hun vakbekwaamheid, maar ook door hun betrokkenheid. Zij vertalen de wensen van de klant naar functionele oplossingen, zodat zijn installaties doen wat ze moeten doen. Daarnaast bieden we onze klanten de zekerheid van een optimaal gepland project. We denken mee in de voorbereiding, handelen flexibel in de uitvoeringsfase en bieden een uitstekende nazorg. Op die manier helpen we de klant om het beste uit zijn bedrijf te halen.”

56

IN2 MAAS&WAAL

Ontzorgen

Advies, ontwerp, installatie en onderhoud zijn voor RTP Elektrotechniek de pijlers die aan de basis staan van volledige ontzorging. De Waal: “De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal. Door goede samenwerking zorgen we ervoor dat het resultaat altijd naar volledige tevredenheid is. We streven daarbij naar een langdurige relatie, waarin zekerheid en betrouwbaarheid centraal staat.”

Aanleg én onderhoud

Aanvullend op een gerealiseerde opdracht biedt RTP Elektrotechniek de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten, zodat de klant niet voor onverwachte storingen en/of calamiteiten komt te staan. De Waal: “Bij het vaststellen van het nieuwe jaarbudget is het zinvol om rekening te houden met het afsluiten van een onderhoudscontract, voor bij­ voorbeeld de elektrotechnische installatie, noodverlichting of brand­ meldinstallatie. Wij kunnen dan eventuele mankementen dan tijdig signaleren en voorkomen en dat bespaart dure reparatiekosten achteraf.”


“De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal.” Mensenwerk

RTP Elektrotechniek draagt zorgvuldig zorg voor vakbekwaam personeel en houdt daarbij ook rekening met de continuïteit van de dienstverlening. Daarom is het bedrijf voortdurend op zoek naar ervaren vakmensen en jongeren met twee rechterhanden. Wie graag wil werken in een bedrijf waar vakmanschap, collegialiteit en sfeer belangrijk zijn en waarin personeel alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, is van harte welkom. De Waal besluit: “Elektrotechnisch installatiewerk én relatiebeheer zijn mensenwerk. Het is dus in het belang van zowel onze grotere en kleinere klanten dat wij niet alleen zorgen voor een zo hoog mogelijke vakkennis, maar ook voor plezierige omgangsvormen. Dát maakt ons niet alleen een duurzaam bedrijf, maar ook een duurzame relatie.”

Van Heemstraweg 47,

6654 KD AFFERDEN (Gld) Tel. 0487 - 585100

www.rtp.nl

57


SPEEL AL ONZE 6 BANEN vanaf NU t/m 31 december 2020 voor € 1195,-

Golfen bij BurgGolf betekent oneindig veel golfvariatie. En dat dat is nu extra voordelig! Neem een van onze lidmaatschappen en krijg de laatste maanden van 2019 er gratis bij! All-in-one Basis

Dit is onbeperkt spelen op alle 6 BurgGolf banen, elke dag van de week, elk moment van de dag voor € 1195,-

All-in-one Family

Dan speelt u met uw partner en uw (klein)kinderen t/m 20 jaar, samen voor de prijs van 2 volwassenen voor € 2390,-

All-in-one G0

Voor wie minder tijd heeft om te golfen, maar wel de gezelligheid van een golfclub zoekt. Speel 36 rondes van 9 holes of variaties van 18 holes voor € 900,-

Ga voor direct inschrijven of meer informatie naar www.burggolf.nl/welkom of neem contact op via 0900-28744653


VAN KRAAIJ EDUCATIE

HELPT ONDERNEMERS GROEIEN NIEUW CURSUSAANBOD GERICHT OP ZAKELIJKE KENNISVERGROTING

De hedendaagse economie is steeds meer een kenniseconomie, waarin duurzaamheidsinitiatieven en innovaties een steeds belangrijkere plaats innemen. Van Kraaij Educatie (voorheen Bart van Kraaij Groep) uit Druten voorziet in kennisvergroting door middel van zakelijke trainingen voor ondernemers in Maas en Waal. Van Kraaij Educatie verzorgt onder meer trainingen op het gebied van talen, ICT, social media, duurzaam ondernemen en teamontwikkeling. TOENEMENDE INFORMATIEBEHOEFTE

Volgens Directeur Bart van Kraaij is er een duidelijke toename in de kennisbehoefte merkbaar: “Zowel bij bedrijven als instellingen constateren we een groeiende behoefte aan scholing en informatieve bijeenkomsten op allerlei thema’s, zoals content marketing (laten zien wat je in huis hebt), de customer journey (de contactmomenten tussen leverancier en klant), de circulaire economie en verdienmodellen.”

BEHOEFTE BEPAALT CURSUSAANBOD

Op basis van de toenemende informatiebehoefte heeft Van Kraaij Educatie voor 2020 een nieuw educatief programma voor ondernemers ontwikkeld. “Voor de uitwerking van het programma werken we samen met het bedrijfsleven zelf”, vertelt Van Kraaij. Ondernemers kunnen door het invullen van een toegestuurde korte vragenlijst hun informatiebehoefte bij ons kenbaar maken. Mocht die hen niet hebben bereikt, dan is de lijst eenvoudig bij ons op te vragen.”

EFFECTIVITEIT EN KOSTENBESPARING

Met het cursusaanbod voor 2020 wil Van Kraaij Educatie aantonen dat investering in kennis voor bedrijven niet alleen leidt tot meer effectiviteit in de bedrijfsvoering, maar tevens tot kostenbesparing. “Uiteindelijk ga je door kennisvergroting meer verdienen. Daarom geven we onze cursussen niet alleen aan bedrijven, maar ook aan ondernemingsverenigingen, die vaak voornamelijk een gezelligheids­functie hebben. Leon de Jonge van de OVD: “Het een manier om onze leden iets extra’s te bieden. Van opgedane kennis wordt iedereen immers beter!”

EVENEMENT OP 28 NOVEMBER

Op donderdagavond 28 november wordt het aanbod van Van Kraaij Educatie gepresenteerd tijdens een inspirerende en interactieve bijeenkomst. Ook wordt op die avond de nieuwe huisstijl gelanceerd. Relaties ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

“KENNISVERGROTING IS NIET UIT DE HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ WEG TE DENKEN” EXPERTISE

Voor de cursussen maakt Van Kraaij Educatie gebruik van ervaren docenten en experts. Van Kraaij: “We hebben docenten van de HAN bereid gevonden om cursussen te geven, maar ook hebben we daarvoor een samenwerkingsverband met experts uit de regio: Harry Schouten uit Bergharen geeft management gerelateerde cursussen, Leonieke Papendorp van Team Ontwikkel Trajecten verzorgt educatie over teamontwikkeling en ook werken we samen met de Rabobank Maas en Waal - Oost-Betuwe.”

Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten Tel. 0487-745003

WWW.BVKGROEP.NL


UW BEDRIJF 24/7 ZICHTBAAR OP HET 4ALL SOCIAL MEDIA PLATFORM SLECHTS 195 EURO PER MAAND FLEXIB

EL

OP ELK MOMEN T IN TE ZET TEN! INCLUS IEF TEK OPMAA ST & K

ZICHTBAAR

ZONDER ZORGEN BLIJVEN COMMUNICEREN MET KLANTEN IN EIGEN REGIO

BES(MPAARKAETRING)

TIJD EN ET EURO’S M IAL C O S L L HET 4A ORM. F T A L P MEDIA

INCLUSIEF LEUKE LIKE & WIN ACTIES!

BEREIK TIENDUIZENDEN KLANTEN BEL MET 024 67 76 930 FACEBOOK • Maas & Waal4all • Druten4all • West Maas en Waal4all Wijchen4all • Beuningen4all • Landvanmaasenwaal4all • Rijk van Nijmegen4all • TielXL-Rivierenland4all • Vacature4all XL • IN2 Maas & Waal • Betuwe4all • Like&win4all LINKEDIN • IN2 Maas & Waal • Verbinder-Uitgever Yvonne van der Bend TWITTER • IN2 Maas & Waal • Maas & Waal4all XL INSTAGRAM • Maas & Waal4all • IN2 Maas & Waal • landvanmaasenwaal4all YOU TUBE CHANNEL • Businessmedia4all

U wilt zichtbaar zijn richting zowel bestaande en nieuwe klanten? U wilt uw naamsbekendheid vergroten? U wilt uw actie breed promoten en tot een groot succes maken? Wij realiseren uw social media campagne en meten en rapporteren uw bereik. Al vanaf 195 euro per maand duizenden meer bereik! LIKE & VOLG ONS

HUIS

AAN

REID VERSP 00 ex. HUIS ge 50.0 opla

magazine

MA AS & WA AL

xl

Nu kunt u dit 4all Social Media Platform ook strategisch inzetten voor uw eigen social media campagne of crossmediale communicatie inclusief posts en rapportages.

mber 2018

mer 6 • nove

jrg 6 • num

L LEEFT • MAAS & WAA WINTER R • OP WEG NAA TE MERT R LES • 200 JAA OUWERS • TOEKOMSTB

S BUSINES ....4all Media

en, Leven, won

recreëren werken en

Meer informatie vindt u via:

www.businessmedia4all.nl

of maak een afspraak met Yvonne, Henk, Rogier of Frank: bel 024 67 76 930.

FOCUS OP CONTENT & RESULTAAT VIA

BUSINESS 4ALL SOCIALMEDIA PLATFORM Media....4all

VERGROOT MET HET 4ALL SOCIAL MEDIA IK PLATFORM UW BERE O. GI RE IN EIGEN


FAMILYBUSINESS

WIJNKOPERIJ LUUC VAN BOORT:

VOORTZETTING VAN EEN FAMILIETRADITIE

John en Marga Merkx

In 1902 kochten de overgrootvader en -moeder van Marga Merks-van Boort twee van de oudste panden aan de Waterpoort te Zaltbommel en begonnen er in 1905 een slijterij met zelfgestookte spiritualiën. Al snel importeerden zij vaten wijn uit Frankrijk, die ze zelf bottelden, en voegden zij ook port, sherry en whisky toe aan hun assortiment. Nu, meer dan een eeuw later is de wijnkoperij een begrip in Zaltbommel en omgeving. In de rubriek Family Business spreken we met de vierde generatie uitbaters, Marga en John Merks.

De uitbaters

Marga (45) is de vierde generatie Van Boort. Ze is in 1997 in het familiebedrijf begonnen. Haar echtgenoot John begon, als vriendje van Marga, al op zijn 14e met een vakantiebaantje in de slijterij. Tijdens zijn opleiding aan de Middelbare Hotelschool bleef hij er werken. “Op school ontwikkelde ik mijn passie voor het wijnvak en koppelde die aan mijn werk in de wijnkoperij. Een puzzelstukje viel zo op zijn plaats en daarom trad ik er in 1991 in vaste dienst.

Balans zoeken

“We zijn nooit echte starters geweest, maar kregen het familiebedrijf feitelijk in de schoot geworpen”, vertelt Marga. “Omdat veel klanten een bijzondere band met mijn vader (Luuc van Boort) hadden, hebben we wel goed moeten nadenken over hoe we zijn succes konden voortzetten.” John: “Als vierde generatie hebben we altijd het gevoel gehad dat we het familiebedrijf meer in bruikleen hebben. We zien het als onze taak om het door te zetten naar de vijfde generatie. Daarom zoeken we altijd naar de balans tussen eigentijds zijn en een goede toekomstvisie.”

Een hecht team

Marga heeft nooit ondervonden dat er een generatiekloof bestond met haar ouders. “We hebben lang genoeg met elkaar gewerkt om elkaar te waarderen en elkaars waarde te erkennen. Zakelijke conflicten kennen we niet; als een idee goed is denken we met elkaar mee en hebben we

ieder duidelijk afgebakende taken. John en Luuc doen samen de inkoop, mijn moeder ondersteunt op elk gebied, ik verzorg de ICT en de administratie en samen beheren we de winkel. Dat doen we als een sterk team.”

“Ons familiebedrijf gaat niet voor álles, maar wel voor héél veel!” Beleving creëren

Volgens John is beleving een belangrijk onderdeel van eigentijds zijn. De klant vraagt daarom. De winkel blijft belangrijk, maar om beleving te creëren hebben we een proeflokaal, een whiskykamer en een wijnbar toegevoegd. Ook besteden we veel aandacht aan het aanbrengen van ‘diepte’ in ons assortiment. We willen onze passie op de klant overdragen. Daarom is e-commerce nog wel eens een discussiepunt.”

De toekomst

Marga en John vinden het nog te vroeg om met hun kinderen over bedrijfsopvolging te praten. Marga: “Ze zijn daarvoor nu nog te jong. Onze dochter roept wel eens dat ze de winkel in wil, maar wij vinden dat ze straks eerst maar eens voor een baas moeten gaan werken alvorens een definitieve keuze te maken. Zelf willen we wel dat we een familie bedrijf blijven. We investeren daar dagelijks zóveel energie in dat de volgende generatie er straks mee verder kan!”

DECEMBER 2018

61 OKTOBER 2019

61


MAAS WAAL EXPERIENCE

MEET GREET &EAT

VOLGENDE EXPERIENCE

27 NOVEMBER 2019

BOEREN & JURISTEN AAN HET WOORD: FEIT OF FAKE OPGEVEN VIA WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

IN2MAAS&WAAL EXPERIENCE INSPIREERT ELK KWARTAAL

PARTNERS

25 SEPTEMBER VAN MOLEN TOT ALGORITME


SUCCESVOL ONDERNEMEN

GEFELICITEERD! DE ZAAK VAN RUUD

TAARTENKASTEEL

TALENTAWARD

9 Op 2 oktober jongstleden werd De Zaak van Ruud - Ruud Donders verkozen tot ondernemer van het jaar Beuningen 2019. Ruud is evenals de de andere genomineerden Droom! Beuningen en Andre Weijers, Grond- Water- en Wegenbouw een echte ambassadeur voor Bedrijvig Beuningen.

Ramona de Bruijn van Taartenkasteel won de Talentaward, de overige twee genomineerden waren, Elevenevents, B&B De Sprokkeltuin.

5 november 2019

Vrienden van Ondernemend Maas & Waal Cafe 2019 2019

2019

BESTEL NU UW ENTREEKAART VIA WWW.ONDERNEMERVANHETJAARMAASENWAAL.NL


SPONSORED BY

HET DIGI-TAALHUIS KOMT NAAR DE MENSEN TOE Digi-Taalhuis West Maas en Waal heeft nu ook een mobiele variant In het Digi-Taalhuis, dat te vinden is bij de Bibliotheek Rivierenland op de eerste verdieping van De Rosmolen in Beneden-Leeuwen, kunnen mensen terecht die beter willen leren lezen, schrijven, spreken of rekenen. Ook mensen die digitale vaardigheden willen oefenen, zoals mailen en appen, kunnen hulp krijgen. Dit kan in een groep of met een taalvrijwilliger, onder begeleiding van taaldocent Marianne Herckenrath.

Digi-Taalhuis op wielen

Sinds afgelopen zomer is er ook een mobiele variant van het Digi-Taalhuis. Het Mobiele Digi-Taalhuis komt op verzoek met een bus bij mensen in de buurt om trainingen te geven of informatie te verstrekken. Zo worden alle kernen binnen de gemeente bereikt.

Meer bekendheid

De Sponsored By pagina wordt door IN2 Maas & Waal aangeboden aan een maatschappelijk cq cultureel goed doel.

De bus bevat een selectie van lesmaterialen, leesboekjes in eenvoudige taal, laptops en promotiematerialen. Mensen die weinig of geen ervaring hebben met de computer, kunnen er een cursus volgen. Deze cursus heet Klik en Tik. Daarnaast is er een cursus Digisterker , waarbij het gebruik van Digi-D centraal staat. Zo leren mensen hoe ze een Digi-D aanmaken, hoe de Digi-D app functioneert en hoe Digi-D werkt op overheids-sites. Bovendien leren geïnteresseerden wat het gevaar van phishing is. De bus wordt ook ingezet om het Digi-Taalhuis te promoten bij diverse evenementen in West Maas en Waal. Zo staat het Mobiele Digi-Taalhuis ook bij de beurs ‘Thuis met het grootste gemak’.

Succes

Verschillende inwoners van West Maas en Waal hebben de weg naar het Digi-Taalhuis al gevonden. Zo zegt Marianne Herckenrath: “Sommige deelnemers zijn aan

de slag gegaan om met behulp van een vrijwilliger hun digitale vaardigheden te verbeteren. Anderen hebben beter leren rekenen. Ook zijn er deelnemers die met behulp van een taalvrijwilliger beter leren lezen of schrijven. Ook genieten van een boek bij één van de voorleesclubs is een optie. Met succes en plezier wordt er gewerkt aan het verbeteren van deze vaardigheden! Met het Mobiele Digi-Taalhuis willen we nog meer inwoners van West Maas en Waal bereiken en u, als ondernemer, kunt ons daarbij helpen. Taal is immers altijd belangrijk, voor iedereen. Als je de taal kent, kun je meer zelf doen, je voelt je beter!”

Meer informatie

Wilt u een bijdrage leveren aan of meer informatie over het (Mobiele) Digi-Taalhuis? Of kent u iemand die zich zou willen aanmelden als deelnemer of taalvrijwilliger? Neem dan telefonisch contact op met Marianne Herckenrath. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer: 06-23128794. Mailen kan via: taalhuis. westmaasenwaal@bibliotheekrivierenland.nl. Binnen lopen in het Digi-Taalhuis bij Bibliotheek Rivierenland in de Rosmolen in Beneden-Leeuwen kan ook tijdens de openingstijden op maandag van 10.45 - 11.45 uur en woensdag van 09.00 - 12.00 uur. Of kijk op de website Taalhuiswestmaasenwaal.nl.  

64

IN2 MAAS&WAAL


n e g r o m goei e ... en dan verandert de ochtend in een

Voederheil 6A Zeeland | 085 20 20 720 | vantienen.nl


Meerwaarde door samenspel Bernard Cornielje, succesvol (arbeids)psycholoog, waagde twintig jaar geleden de sprong in het diepe en startte als zelfstandig ondernemer. Geholpen door Tijssen cs-adviseur Marianne Milder bouwde hij zijn eigen bedrijf voorspoedig op. En nog steeds kan hij bogen op haar administratieve en fiscale expertise. Nadenken over de toekomst hoort daar ook bij, zoals samen praten over ‘afbouwen’. Voorlopig koestert Bernard zijn vrijheid als ondernemer. Wetende dat hij met Marianne en het team van Tijssen cs zijn financiële zaken goed op orde heeft. Weten wat Tijssen cs voor jou kan betekenen? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl.

De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl

Profile for Business Media....4All

IN2 Maas & Waal, nummer 32, oktober 2019  

Het onafhankelijke ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen in de regio Nijmegen, Oss, Tiel, Neder- en Overbetuwe, Veghel, Uden en De...

IN2 Maas & Waal, nummer 32, oktober 2019  

Het onafhankelijke ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen in de regio Nijmegen, Oss, Tiel, Neder- en Overbetuwe, Veghel, Uden en De...

Profile for bm4a