IN2 Maas & Waal, nummer 29, maart 2019

Page 1

jaargang 8, nummer 1 maart 2019 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N & WAAL TENMAAS | WIJ WIJCHEN | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW WGebruik E | DR R Ustemrecht TEN | WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W uw WITechniekdossier JCHEN | TIEL| O S S | N I J M E G E N | BEUNNIN E L Leiderschap: | N EDE EDER -deB vrouwelijke ETUWE |touch DRUTEN | WIJ C HEN | W 24/7 economie - productontwikkeling HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM IN2 Maas & Waal collegetour: Innovatie & R&D MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | ELSST N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

MAAR… HANDEN TEKORT?

EMS KAN HELPEN!

Ge va N

EMS uitzendgroep is een gespecialiseerd inzet-bureau voor internationale personeelsdiensten. Meer dan 20 jaar ervaring in het aanbieden, vinden en plaatsen van personeel in de bouw, hout en metaalindustrie. EMS uitzendgroep is NEN 4400-1 en VCU gecertificeerd en werkt volgens de VCA-richtlijnen. VRO-geregistreerd en volwaardig NBBU lid met stemrecht

EMS uitzendgroep Industriepark 25, 6603BE Wijchen Tel: 024 64 531 38

mile@ems-uitzendgroep.nl - www.ems-uitzendgroep.nl

Waarom kiezen voor gecertificeerde beveiligingsinstallaties van

HTR security systems bv

De vraag naar gecertificeerde beveiligingsinstallaties neemt toe en de eisen van verzekeraars en de overheid met betrekking tot inbraakmeldinstallaties, camerainstallaties brandmeld- en ontruimingsinstallaties en de privacy worden steeds zwaarder. HTR heeft als een van de weinigen alle knowhow en certificaten om dergelijke systemen te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

Gecertificeerde inbraakmeldinstallaties:

EMS is gespecialiseerd in h voor België, Nederland en Gecertificeerde brandbeveiligingssystemen: uitzendgroep bv ( Nederlan Het Bouwbesluit geeft in bepaalde gevallen aan dat een brandbeveiligingssysteem bv. Door jarenlange ervarin voorzien moet zijn van een ‘inspectiecertificaat’. Dat wordt verstrekt na beoordeling door een onafhankelijke en deskundige partijvakpersoneel en gebleken geschiktheid voor het wij hebben behalen van de benodigde doelstellingen. HTR security systems levert deze systemen plaatsen op met een productcertificaat, begeleid het totale traject envan levertvaklieden daarvoor alle bij benodigde documenten aan.

Wilt u zeker weten dat alle risico’s bij inbraak gedekt zijn, dan ontzorgt HTR volledig, van het opstellen van een beveiligingsplan tot de uiteindelijke certificering en bijbehorend service- en onderhoudsabonnement. Dat geschiedt volledig conform de huidige regelgeving (VRKI) van het verbond van verzekeraars.

Gecertificeerde camerasystemen: De vernieuwde privacywetgeving maakt het verstandig om een gecertificeerd camerasysteem aan te schaffen. Met bijbehorend kwaliteitsdocument kunt u aantonen dat uw systeem voldoet aan de nieuwe beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht (BRL K21039 video-installaties). HTR levert camerasystemen volledig gecertificeerd op en maakt een eind aan slechte camerabeelden als gevolg van een verkeerd systeemontwerp.

jaar Energieweg 50 6651 KT Druten 0487-513666 info@htr-securitysystems.nl www.htr-securitysystems.nl

Door onze uitstekende p kunnen wij ook op het geb schakel zijn tussen vraag van alle vergunningen, erke samenwerking kunt u cont

EMS construc Industriepark 25 66


VOORWOORD Klimaatverandering & Democratie!

WELKOM EXPERIENCEBIJEENKOMSTEN 2019 27 MAART, 19 JUNI, 25 SEPTEMBER EN 27 NOVEMBER INSCHRIJVEN WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

25

Het is 19 graden als we deze eerste uitgave van IN2 Maas & Waal in 2019 afronden. Het klimaat verandert. Hogere temperaturen staan ons te wachten. Dat betekent voor veel ondernemers vooruit denken en met de bedrijfsvoering hierop inspelen. Agriholland schrijft dat het dossier ‘Klimaatverandering en Landbouw’ bedoeld is om een beeld geven van de bedreigingen maar ook de kansen die de langzame verandering van het klimaat biedt in de verschillende agrarische sectoren. Groene zaken, een platform voor duurzame bedrijven, wijst op de effecten van de steeds heftigere regenval. Deze maand zijn de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Stemt u als ondernemer? Bent u alert op de invloed van de provincie op uw bedrijfsvoering en weet u wat het waterschap in onze rivierenrijke regio voor invloed heeft? Dit jaar, 2019, besteden we in elke uitgave van IN2 Maas & Waal aandacht aan instellingen van Binnenlands Bestuur en de circulaire economie, want als ondernemer moeten we mee in de keuze voor duurzaamheid, die we in een democratische staat maken. Wellicht dat de vrouwelijke touch in leiderschap daarin een rol kan spelen. IN2 Maas & Waal brengt dit jaar de serie leiderschap door de ogen van vrouwen. Ook de 24-uurs-economie vraagt om proactief en strategisch ondernemerschap. In deze uitgave de focus op productontwikkeling door de ogen van de Ondernemer van het Jaar Bommelerwaard, Henry van den Bighelaar, die wereldwijd zaken doet en daarop een duidelijke visie heeft.

Yvonne van der Bend Henk van der Bend Rogier van Lith Frank van Geel Tessa Dix

Het woord samenwerking valt ook in veel artikelen bij jonge en ervaren ondernemers. Hans van Leeuwen gaat dit jaar met vijf start-ups in gesprek. Op 27 maart bij de IN2 Maas & Waal Experience gaan we daar dieper op in: ‘Deal or No Deal. De Brexit beheerst de krantenkoppen. Europa en samenwerking is zeker een issue, maar hoe doen we dat hier in de regio’?

MAAS & WAAL

Bedankt IN2 Maas & Waal Partners Partner worden?

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

We verwelkomen u graag de 27ste maart!

Team IN2 Maas & Waal MAAS & WAAL

Jaargang 8, nummer 1, maart 2019

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Charlotte de Leeuw, Mieke Wouters, Elly Molenaar, Milou Dekkers FOTOGRAFIE: Henk van der Bend REDACTIEADVIESRAAD: Leon de Jonge (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Bart van Kraaij (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen),

Willy Brink (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Yvonne van der Bend (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Frank van Geel: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers


12 10 BESTUUR Democratie is iets om te koesteren

TECHNIEKSPECIAL

6

BEDRIJFSVOERING Leiderschap De vrouwelijke touch Investeren in verduurzaming Ondernemingsraad

KENNIS & MARKT

IN2 maas & waal Collegetour IN2 maas & waal Start-up

25 30

Personeelsvoorziening in de techniek

38

Werken in de techniek: Meer maatwerk in opleiden

MENS & BEDRIJF 54

24/7 ECONOMIE Productontwikkeling HET ONDERNEMERS­PORTRET:

10

Boomkwekerij van IJmeren uit

KATERN BCMW

12

Agave natuurlijk wonen

16

OBC accountants en

43 44 46 47

Stichting de maasveren belastingadviseurs

48 50

Businessflitsen

20 22

16

Bedrijfsbezoek Rescope | Reparts

56

Opheusden

59

FAMILYBUSINESS Bedrijfsverkoop voor een betere levensbalans Han & Sil Schippers

62

SPONSORED BY Josti Band in Concert

De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

IN2 Maas & Waal in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave. PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vijf de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2

Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2019 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl


'Het Waterschap gaat over zaken gaat waar we allemaal, elke dag mee te maken hebben zoals droge voeten en schoon drinkwater.' Marc AndrĂŠ de la Porte

6


BESTUUR – DEMOCRATIE Als historica houdt Willeke Guelen zich bezig met de krachten die Nederland gedurende vele jaren hebben gevormd. Thema’s als democratie, samenwerking en ondernemerschap hebben een grote bijdrage geleverd aan het Nederland van nu en doen dit nog steeds. In elke editie van IN2 Maas & Waal gaat ze in gesprek met bestuurders en ondernemers om over één van deze thema’s te praten. In deze eerste aflevering staat onze democratie centraal.

DEMOCRATIE IS IETS OM TE KOESTEREN Met maar liefst drie verkiezingen in de komende maanden kunnen ook de burgers van Maas & Waal hun democratische stem laten horen. Op 20 maart kiezen we niet alleen de leden van de Provinciale Staten, maar vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Op 23 mei mogen we stemmen voor het Europese Parlement. En hoewel ons stemrecht ooit ‘zwaar werd bevochten’, wordt dit democratische voorrecht door steeds minder mensen gewaardeerd en benut. Ook in onze regio vertoont de opkomst bij verkiezingen een dalende trend. Historica Willeke Guelen gaat in gesprek met twee bevlogen bestuurders over deze zorgelijke ontwikkeling. Hans Verheijen, burgemeester van Wijchen en Marc André de la Porte, ondernemer en kandidaat voor het Waterschap Rivierenland namens de VVD filosoferen over de vraag hoe we onze democratie toekomstbestendig kunnen maken.

Net de helft gaat naar de stembus

'We praten al 25 jaar over de manier waarop we de burger dichter bij de politiek kunnen krijgen, maar de opkomst bij verkiezingen is alleen maar verder gedaald.' Hans Verheijen

Hans Verheijen trapt af: ‘Als je in de gemeente Wijchen de straat op gaat en vraagt of de raadsleden verbonden zijn met de samenleving, dan is de kans groot dat je een ‘ja’ krijgt. Niet alleen van het raadslid zelf, maar ook van het publiek. Dat is heel positief, maar hoe kan het dan dat nog maar net meer dan de helft naar de stembus gaat? Kennelijk is er ook iets anders gaande, waardoor we langzaam het mandaat van de kiezer verliezen. Ik zie dit als een wake-up call, we moeten gaan nadenken hoe we deze trend kunnen keren. Ik heb ook het antwoord niet, maar ik wil er wel aan gaan werken. We praten al 25 jaar over de manier waarop we de burger dichter bij de politiek kunnen krijgen, maar de opkomst bij verkiezingen is alleen maar verder gedaald. En dat geldt voor alle verkiezingen, niet alleen die van de komende maanden.’

Complexe organisatie ‘Als je aan het publiek vraagt naar het Waterschap, dan kom je niet veel mensen tegen die precies weten waar onze organisatie voor staat, vervolgt Marc André de la Porte. ‘En dat terwijl het Waterschap over zaken gaat waar we allemaal, elke dag mee te maken hebben zoals droge voeten en schoon water. Maar als je bedenkt dat het werkgebied van het Waterschap Rivierenland over vier provincies verspreid is, het Waterschap nog een groot aantal andere taken heeft en een

ingewikkelde organisatiestructuur kent, dan is het ook lastig om dat allemaal te overzien. Als de Waterschapsverkiezingen niet aan die van de Provinciale Staten waren gekoppeld, dan kun je je afvragen hoeveel mensen daarvoor naar de stembus zouden gaan.’

Verbinding met de achterban Hans Verheijen: ‘Tijdens mijn nieuwjaarstoespraak van dit jaar heb ik de vraag gesteld of we als bestuurders nog wel voldoende in verbinding met onze achterban staan. Wij zetten ons elke dag opnieuw in voor de samenleving, maar weten we eigenlijk nog wel waar behoefte aan is? Ik heb een ‘geel hesje’ over het spreekgestoelte gehangen, want die beweging geeft een signaal af. Er heerst een bepaalde ontevredenheid, groepen voelen zich niet gehoord. Het democratische recht om via verkiezingen mee te praten wordt steeds minder gewaardeerd. ‘Het doet er toch niet toe’, lijkt men te denken. We vinden onze manier van leven vanzelfsprekend, maar misschien moeten we er eens bij stil staan dat het er in veel landen in de wereld heel anders toegaat. Daar mag je niet meepraten. Daar kun je niemand kiezen die je vertegenwoordigt en heb je geen invloed op de inrichting van je woon- en werkomgeving.’

Positief bijdragen aan leefwereld Marc André de la Porte vraagt zich af of de belangstelling voor verkiezingen afneemt omdat mensen meer hun eigen weg gaan. ‘Ze stellen zich individueler op en willen zich liever niet bemoeien met de ander, of met het algemeen belang. Leven en laten leven is het devies.’ Dat is in de ogen van Marc André de la Porte geen goede ontwikkeling. ‘Ik heb een andere keuze gemaakt en wil me juist inzetten voor het algemeen nut. Ik wil positief bijdragen aan de wereld waarin ik leef. Ik denk wel eens: ‘als je niet gaat stemmen moet je ook niet zeuren’. Niet alleen maar ‘tegen’ zijn, maar zelf de handen uit de mouwen steken, dat is mijn aanpak. Daarom ben ik niet alleen ondernemer, maar ook voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie Kring Midden Nederland en heb ik me namens de VVD kandidaat gesteld voor het Waterschap Rivierenland.‘ LEES VERDER OP PAGINA 9 MAART 2019

7


Samen volle groeikracht vooruit

passie voor jouw groeikracht

Accountants en adviseurs waar je op kunt rekenen voor jouw groei

8

>> www.bghaccountants.nl


BESTUUR – DEMOCRATIE

Het is zoals Churchill al zei: ‘Democratie mag dan niet perfect zijn, ik ken geen enkel beter systeem’ Marc André de la Porte Fruitteler Marc André de la Porte woont en werkt in Dreumel, is 48 jaar en getrouwd met Monique. Samen hebben ze drie dochters. Marc teelt streekeigen appels en peren en runt samen met Monique Landwinkel Bloeiend Merm. Hij is bestuurlijk actief bij de Nederlandse Fruittelers Organisatie, bij Greenport Gelderland en bij de Dreumelse Ondernemers Vereniging. Met een vijfde plek op de kieslijst voor de Waterschapsverkiezingen maakt hij

Stoommachine bij Stoomgemaal de Tuut Appeltern

namens de VVD een goede kans op een zetel in het nieuwe Waterschapsbestuur.

Hans Verheijen is net begonnen aan zijn tweede termijn als Burgemeester van de Gemeente Wijchen. Hij studeerde Publiek- en Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte een aantal jaren voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Hans Verheijen is, naast burgemeester, tevens lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio

Toekomstbestendigheid ‘We ons moeten afvragen in hoeverre de democratie in zijn huidige vorm toekomstbestendig is’, vervolgt Hans Verheijen. ‘Wat is er nodig als we vijftig jaar vooruitkijken? Nu wordt aan de burgers één keer per vier jaar gevraagd om voor de Tweede Kamer, de Gemeenteraad of bijvoorbeeld voor de Provinciale Staten te stemmen. In de tussentijd horen of zien we vele politici een stuk minder. We moeten nadenken over andere vormen van contact met onze kiezers. Dat is een zoektocht. Er zijn al voorbeelden waarbij een deel van de verantwoordelijkheden via inwonersparticipatie is teruggegeven aan dorpen of wijken via een dorps- of wijkraad. Levert dat misschien meer betrokkenheid op? Ook Wijchense raadfracties gaan tegenwoordig vaker de straat op om met mensen in gesprek te gaan over thema’s die hen bezighouden. En vanuit het bestuur kunnen we eveneens stappen zetten. Bijvoorbeeld door raadsvergaderingen niet ‘standaard’ in de raadszaal van ons mooie kasteel te houden, maar ook eens op locatie te vergaderen. Zeker als het over onderwerpen gaat die met die plek samenhangen is dat misschien een goede manier om politiek dichterbij de burgers te brengen. Het gaat dan heel direct om beslissingen die hen aangaan.’

is Nederland nog altijd een heel goed georganiseerd land’. Daar is Hans Verheijen van overtuigd. ‘We staan in veel lijstjes op de hoogste plekken waar het gaat om geluk, gezondheid, veiligheid en welvaart.

'We staan in veel lijstjes op de hoogste plekken waar het gaat om geluk, gezondheid, veiligheid en welvarendheid.' Hans Verheijen We nemen dat misschien iets te makkelijk voor lief. Het is belangrijk om te beseffen wat het betekent dat iedereen in vrijheid aan het bestuur van ons land mag bijdragen. Dat is iets om te koesteren.’ Waarop Marc André de la Porte besluit: ‘het is zoals Churchill al zei: ‘Democratie mag dan niet perfect zijn, ik ken geen enkel beter systeem’.’

Gelderland-Zuid en voorzitter van de Werkorganisatie Druten Wijchen. Daarnaast vervult hij nog vele andere (maatschappelijke) functies, waaronder lid van het bestuur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945.

Goed georganiseerd De afgelopen decennia hebben burgers steeds meer inspraak gekregen. We mogen over een toenemend aantal onderwerpen en organisaties meebeslissen, maar doen dat in afnemende mate. Het ‘verdemocratiseren’ is dus niet het antwoord gebleken. ‘Ondanks geluiden van ontevredenheid

INTERVIEW: WILLEKE GUELEN FOTO’S: HENK VAN DER BEND MAART 2019

9


30 JAAR VROUWEN­­NETWERK ARNHEM-NIJMEGEN

JE GRENZEN BLIJVEN VERLEGGEN

Het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen bestaat 30 jaar. Het werd in 1989 opgericht als platform voor actieve vrouwen uit diverse beroepsgroepen om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te informeren. Iets wat nog altijd tot de doelstellingen van het netwerk wordt gerekend. En met ruim 60 leden is het dynamischer dan ooit. ‘Binnen onze club krijgt de kwaliteit van het vrouw-zijn alle ruimte’ aldus Joke Feenstra, de voorzitter van het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen. En daarmee bijt ze het spits af van een nieuwe serie in IN2 Maas & Waal over de vrouwelijke touch in leidinggeven.

Veel ballen in de lucht ‘De kwaliteiten van vrouwen zijn niet zozeer anders dan die van mannen, maar komen wel anders naar buiten’, vervolgt Joke Feenstra. ‘In het Vrouwennetwerk is bijvoorbeeld duidelijk te merken dat vrouwen in de regel goed kunnen organiseren. Dat is voor de meesten van ons dagelijkse praktijk, want we houden veel ballen in de lucht. Nu moet je natuurlijk nooit gaan generaliseren, want iedereen is anders, maar ons netwerk loopt wel als een trein. We zijn er goed in om te zien wat iemand leuk vindt om te doen en waar de kwaliteiten liggen. Een mooi voorbeeld is onze website. Daar Joke Feenstra hebben diverse leden aan meegewerkt. Het concept, het ontwerp en de content zijn allemaal uit het eigen netwerk voortgekomen. We hebben de meest uiteenlopende expertise ‘in huis’ en kunnen onze leden onderling met een grote diversiteit aan beroepsgroepen in verbinding brengen. Een ander aspect is dat we elkaar ruimte geven. Als er iemand even op een laag pitje wil meedraaien dan regelen we dat. Als iemand zich ergens extra voor in wil zetten dan verwelkomen we dat ook. We houden rekening met elkaar en met het gezamenlijk belang. Mannen zijn daar vaker toch iets individueler in.’

10

IN2 MAAS&WAAL

Grenzen verleggen ‘Wat betreft het ‘glazen plafond’, dat is eigenlijk een denkbeeldig iets waar uiteindelijk iedereen mee te maken krijgt, of je nu man of vrouw bent. Het gaat er vooral om dat je je eigen grenzen verlegt. In het netwerk bieden we de sfeer en de omstandigheden waarin je kan groeien. Met inspirerende sprekers, onderlinge gesprekken, uitwisselen van kennis, het aanboren van nieuwe contacten. Veel vrouwen omschrijven het als een verademing. Het is niet zozeer anders, maar je kunt binnen ons netwerk wel andere kanten van jezelf laten zien.

‘De kwaliteiten van vrouwen zijn niet zozeer anders dan die van mannen, maar komen wel anders naar buiten.’ In het bloed De voorzitter van het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen is zelf zo’n ‘actieve vrouw’. Ze runde eerder een direct-marketingbureau in het westen des lands en werkte vervolgens een decennium voor Syntens, waar ze het MKB adviseerde en begeleidde bij hun bedrijfsvoering en innovatieprocessen. Toen Syntens ging fuseren met de Kamer van Koophandel startte Joke Feenstra met encouragement trainingen. ‘Ik verzorgde af en toe interne trainingen en werkte met groepen ondernemers. Dat gaf zoveel energie dat ik wederom besloot om op eigen houtje verder te gaan. Het ondernemen zit me toch in het bloed. Toen ik in contact kwam met Kien van Hövel van Landgoed Grootstal kwamen alle lijntjes samen. Mijn drijfveren zijn altijd ‘delen en verbinden’ geweest en dat kon ik op het landgoed volledig inzetten. Bij


BEDRIJFSVOERING – LEIDERSCHAP: DE VROUWELIJKE TOUCH

‘Wat betreft het ‘glazen plafond’, dat is eigenlijk een denkbeeldig iets waar uiteindelijk iedereen mee te maken krijgt, of je nu man of vrouw bent.’ de activiteiten op het landgoed staan ‘meervoudige waarden’ centraal. Er is een kruidentuin waar vrijwilligers die in een moeilijke fase in hun leven zitten, in een veilige omgeving weer aansluiting vinden. Er is een biologische bloementuin, een imker, een winkel, we geven trainingen. De bloementuin levert de nectar voor de bijen, de schapen maaien het gras en zijn een plaatje voor de bezoekers. We zijn onderdeel van de natuur. We zijn goed voor de wereld en voor onszelf.’

Eco-positiviteit

AVOND VOOR INTRODUCÉES Maandag 8 april organiseert het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen een avond voor introducées. Deze keer zijn we

‘Op Landgoed Grootstal nemen we mensen mee om positief in het leven te staan. Om te doen wat je van plan bent, vanuit een eigen drive en deze ook in te zetten voor duurzaamheid in je leven. Wij noemen dat eco-positiviteit, meer teruggeven dan je neemt in de wereld. Dat gaat natuurlijk niet zomaar, dat is een proces dat stap voor stap wordt gezet. We maken het behapbaar zonder de complexiteit te schuwen. Mooi ook om te zien dat onze trainingen zowel mannen als vrouwen aanspreken.’

‘We vragen potentiële leden bewust wat ze willen ‘halen’ en wat ze kunnen ‘brengen’.

te gast bij het Radboudumc in Nijmegen en gaan we in gesprek met Rvb-lid Bertine Lahuis. Belangstellenden kunnen zich melden op : www.vrouwennetwerkarnhemnijmegen.nl .

Meervoudige waarden ‘Het gaat allemaal om de verbindingen die je legt. Zo gaat het ook in het vrouwennetwerk. Meervoudige waarden zijn ook daar belangrijk. We vragen potentiële leden bewust wat ze willen ‘halen’ en wat ze kunnen ‘brengen’. Die wederkerigheid is essentieel voor ons netwerk. En daar worden we allemaal beter en wijzer van.’

INTERVIEW: WILLEKE GUELEN FOTO’S: VROUWENNETWERK ARNHEM-NIJMEGEN

MAART 2019

11


DICK BRANDWIJK:

BESMET MET HET CIRCULAIRE VIRUS Dit jaar brengt IN2 Maas & Waal een follow-up voor onze serie over circulair ondernemen, die we in 2018, samen met Huub Biezemans tot stand brachten. Opnieuw trekt Huub er dit jaar, samen met onze redacteur, op uit om er achter te komen hoe je succesvol kunt zijn in (de transitie naar) een circulaire economie. Voor het eerste artikel in deze reeks bezochten we Dick Brandwijk, directeur/eigenaar van Brandwijk Kerstpakketten en Promo.nl (relatiegeschenken en promo-artikelen). 12


BEDRIJFSVOERING – INVESTEREN IN VERDUURZAMING Dick Brandwijk (62) werd geboren in Voorburg en werkte aanvankelijk als ambtenaar. “Een vader van een vriend adviseerde mij echter om ‘de handel’ in te gaan en in 1982 startte ik een kaas- en delicatessenbedrijf in Den Bosch. Daar maakte ik ook mijn eerste kerstpakketten. Toen ik kinderen kreeg heb ik het bedrijf verkocht en een showroom naast mijn huis gemaakt. Daar startte een groei die zich tot vandaag de dag doorzet. De basis van mijn succes ligt vooral in het feit dat ik mijn afspraken altijd nakom en meedenk met mijn klanten.” Eigenlijk heb ik geen klanten, maar partners.

HB: Wanneer besefte je dat je circulair wilde gaan ondernemen en wat was daartoe de aanleiding? “De vader van een vriend stond in 1982 borg bij de bank voor mijn eerste bedrijf en was dus toen al een échte MVOondernemer. Hij is degene die me inspireerde om circulair te gaan denken, al bestond die term toen nog niet.Ik werd dan ook al vroeg lid van SKAO, de organisatie achter de CO²prestatieladder.” Brandwijk vervolgt: “Toen ik in 2000 drie hartstilstanden overleefde werd ik geconfronteerd met gezond en goed leven en met de natuur. Ik ben toen na gaan denken over mijn eigen rol. Daarmee viel het kwartje. Ik hoefde nooit de grootste te zijn, maar wilde wel de beste zijn in wat ik deed. Ik kwam dus tot de conclusie dat, als ik iets voor het milieu kon doen, ik het niet moest laten. Eén van mijn grootste opdrachtgevers, TBI Holdings, gaf aan hoe belangrijk CO²-reductie voor hen was en dat stimuleerde me om daar in mijn bedrijf ook harder aan te gaan trekken. Ik heb stevige investeringen gedaan, die ertoe hebben geleid dat ik in de periode 2010-2019 een reductie heb bereikt van 85%. Dat werkte als een virus; als je ermee besmet raakt houd je niet meer op.” HB: De overheid is actiever dan ooit in het opleggen van regels en het behalen van klimaatdoelstellingen. Wat vind je daarvan? “Ik geloof niet in dwingen. Ik ben met het circulaire virus besmet geraakt en ik vind het leuk. Tegelijkertijd heb ik gemerkt dat er een hoop mee te verdienen valt. Daarom heb ik gezorgd voor een aanzienlijk aantal certificeringen, zoals het ISO-certificaat en de CO²-certificering. Door onze expertise op het gebied van MVO heeft ons bedrijf ook een leidende rol kunnen spelen bij de pilot voor Europese MVO-certificeringsregels in onze branche. Het CSR Promotional Products certificaat is de nieuwe internationale standaardnorm geworden voor MVO in de branche. De Brandwijk Groep is hiervoor als eerste gecertificeerd in de branche. HB: Hoe heb je de financiering aangepakt? “Dat kostte aanvankelijk meer dan het opleverde, maar zo zag ik het niet. Het was meer een onderscheidingsmanier, die écht vanuit mijn hart plaatsvond. Doel was om mezelf te verbeteren en collega’s te tonen hoe het ook kan. Dat heb ik ook gedaan met betrekking tot de verbetering van de duurzaamheid van mijn producten. Zo verkoop ik nu onder meer dekens en bodywarmers die gemaakt zijn van petflessen, wegwerptasjes met zaadjes erin en papieren rugzakken. Ik heb daarbij twee belangrijke inspiratoren

“Ik geloof niet in dwingen, maar vooral in zelfmotivatie en de wil om te leren” gehad: Willem Lageweg, oud-directeur van MVO-Nederland en Peter van Lutterveld, oprichter van De Fruitmotor.” HB: Hoe kritisch ben je over jezelf? “Als je zelfkritisch bent ga je steeds meer circulair denken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Circulair ondernemen begint met het kritisch kijken naar je eigen organisatie, naar jezelf en naar je eigen handelen. Opleggen of dwingen helpt niet, je moet jezelf (laten) motiveren. Ik ben begonnen met kleine dingen als het werken met mensen met een beperking en dat groeide door mijn eigen enthousiasme uit naar forse investeringen in duurzame producten en werkprocessen. Zo wil ik mijn klanten duurzame alternatieven bieden.” HB: Hoe kijk je naar je eigen duurzame toekomst? “Voor de komende vijf jaar heb ik de ambitie om het aandeel van duurzame producten sterk te verhogen. Het gros van mijn winstkomt immers nog steeds uit niet-duurzame producten. Op dat punt wil ik mezelf sterk gaan verbeteren en mijn klanten nog meer motiveren om duurzame producten aan te schaffen. Desnoods pak ik daar zelf wat minder marge op. Dat is een bedrijfsstrategie waar ik zelf bewust voor kies. We zijn een familiebedrijf, dus investeringen vinden vaak plaats voor de langere termijn. Ik geloof erin dat nu meer investeren in duurzaamheid en circulariteit straks in het bedrijf zal terugstromen.” HB: En de duurzaamheid van onze economie? “Ik ben ervan overtuigd dat we naar een alternatief producerende markt gaan, al is dat wel een proces van geleidelijkheid, waar enorm veel aspecten aan zitten. Alles wat je overdrijft kan daarbij alleen maar teleurstellingen scheppen. Het is dus zaak dat we onszelf niet te hoge eisen opleggen en realistisch blijven over onze mogelijkheden. Wij ondernemers zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse welvaart. Wíj moeten dan ook de initiatieven nemen en de politiek helpen om tot goede richtlijnen te komen.”

MAART 2019

13


TIJDELIJKE AANBIEDING*

SMARTSOUNDBARS +

BASMODULES

Krijg meer. Bespaar meer.

De smartsoundbars van Bose halen het beste uit al je entertainment. En als je er een basmodule aan toevoegt, geniet je van nog meer geluid van bioscoopkwaliteit.

B E S PA A R T O T €   1 5 0

Gewoon vanaf je bank. Je bespaart tijdelijk tot € 150 als je ze samen koopt.

NU VERKRIJGBAAR BIJ:

*Aanbieding geldig van 25/2/19 - 31/3/19. Krijg € 150,- korting op je aankoopbedrag wanneer je de Soundbar 700 en Bass Module 700 samen koopt. Krijg € 100,- korting op je aankoopbedrag wanneer je de Soundbar 500 en Bass Module 500 samen koopt. Zolang de voorraad strekt. Er gelden beperkingen. Vraag meer informatie. Bose, Bose Soundbar en Bose Bass Module zijn handelsmerken van Bose Corporation. Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. waarvoor een gebruikslicentie is verleend aan Bose Corporation. Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance®.

DEALERLOGO

MAndersdenken: > Marco Manders

Na jaren te hebben gerepeteerd en opgetreden met verschillende bands in verschillende zalen op verschillende plaatsen, kwam ik in het bedrijfsleven terecht als manager bij een financiële instelling. Het viel mij op dat het samenwerken binnen het bedrijfsleven anders gaat dan in een band. Mensen spreken elkaar niet altijd aan, doelen zijn niet altijd duidelijk, feestjes worden er niet veel gevierd, etc. In plaats van buiten naar binnen te brengen, ben ik mij gaan aanpassen aan de rol van manager zoals die van mij werd verwacht en ik blendde aardig met de bedrijfscultuur. Totdat ik “de flow” kwijt was die ik altijd voelde in mijn bandjes. En deze wilde ik terug vinden. Voor mijzelf, voor mijn team, voor de collega’s, maar ook voor mijn vrienden en familie. En de uitkomst van deze zoektocht heb ik samengevat in dit boek. Het is geen zware kost maar een snack om, op een luchtige manier, samen open deuren in te trappen. Maar wel met humor en enthousiasme. Rock On!

“Goede muzikanten máken de band!”

“mijzelf en anderen verder ontwikkelen in een omgeving die ruimte biedt om te spelen”.

Ik vraag mensen welk instrument ze denken te zijn en welk instrument hun collega’s zijn. Op die manier gaan we een band vormen en dan kom je er achter of die ook daadwerkelijk functioneert. Probeer het eens uit, je zult

De essentie van Manders’ trainingen is het koppelen van karaktereigenschappen en kwaliteiten aan muziek­instrumenten. Tijdens de trainingen wordt gekeken hoe je met die ‘instrumenten’ kunt komen tot de samenstelling van een complete, goed werkende band, als beeldspraak voor de meest effectieve samenwerking. Manders:

Marco Manders

WIE DENK JE DAT JE BAND?!? **** ust Een m have!!

Marco Manders

Thank you! Thank you very much! Elvis Presley

Een geweldig boek! Iedereen zou dit moeten lezen! De vriendin van Marco Manders

Manders: “In mijn visie ‘Wie denk je dat je band?’ gebruik ik de diversiteit binnen teams om ondernemingen, door middel van een betere samenwerking, sneller en effectiever hun doelen te laten bereiken. Interactiviteit speelt daarbij een belangrijke rol. De trainingen vinden plaats vanuit emotie in plaats van cognitie, door te tonen welke menselijke dynamieken er zijn en hoe je die optimaal kunt combineren. Die methode heb ik tevens vastgelegd in mijn boek ‘Wie denk je dat je band?.”

Marco Manders

Met MAndersdenken geeft Marco Manders (45) uit Tiel teamontwikkelingstrainingen voor grote bedrijven en het MKB. Het doel daarvan is effectiever werken en dat wil Manders op een onconventionele manier helpen bereiken. Hij combineert zijn ervaring in veranderkunde en als manager met zijn passie voor muziek.

WIE DENK JE DAT JE BAND?!?

Wie denk je dat je band?

Fantastisch dat Marco eindelijk iets nuttigs doet met zijn gitaar. Muzikanten met wie vroeger samen is opgetreden

zien dat het werkt!

Een goede samenvatting om na de training alles nog eens door te nemen en met een glimlach terug te denken aan een leerzame en leuke avond. Bedankt! Mensen uit de 1e trainingsgroep

Gerestein 49, 4003 GE Tiel Tel: 06-22480138

www.mandersdenken.nl

Wat teams kunnen leren van het spelen in een bandje.


BEDRIJFSVOERING: HET NETWERK

BEDRIJVENTERREIN WIJCHEN-OOST

IN GESPREK LEO MEIBURG EN FRANK AARTS Bedrijventerreinen laten vaak een mooie diversiteit aan organisaties zien. Samenwerking tussen naburige bedrijven klinkt voor de hand liggend, maar de praktijk is weerbarstig. Bedrijventerrein Wijchen-Oost neemt het onderlinge samenwerken serieus, en laat zien dat ‘samen sterk’ echt werkt.

Netwerk Meiburg en Aarts werken niet alleen met elkaar, maar met nog meer ondernemingen op Wijchen-Oost. ‘We proberen zoveel mogelijk handel dichtbij te halen,’ zegt Frank. ‘Met verschillende bedrijven in de buurt doen wij zaken. Zo is Eromes/Marko een grote (onderhouds) klant van ons.’ Leo gaat verder: ‘Ook voor ons is dit een speerpunt, we kijken eerst in de buurt. Zowel voor zaken die we inkopen als voor de verkoop. We zijn klant bij meerdere bedrijven op het terrein en we hebben er ook heel wat klanten, het gaat daarbij met name om de reinigingsmachines.’

Actieve bedrijvenvereniging Leo Meiburg en Frank Aarts

‘HOE DICHTBIJ WIL JE HET HEBBEN?’

Samenwerken IN2 Maas & Waal sprak met Leo Meiburg en Frank Aarts, allebei gevestigd op Wijchen-Oost. Leo heeft samen met zijn vrouw Dilian twee bedrijven: Meiburg

‘De bedrijvenvereniging Wijchen-Oost en de parkmanager spelen bij dit alles een actieve rol,’ legt Leo uit. ‘Twee keer per jaar staat er een bijeenkomst op de agenda waar leden elkaar ontmoeten. Daarnaast is er een bedrijvenbeurs georganiseerd, die binnenkort herhaald wordt, waar ieder zich kan presenteren.’

Tuin- en parkmachines en sinds 2014 is daar Meiburg Reinigingsmachines bijgekomen. Leo: ‘Op onze locatie is zowel de showroom als de werkplaats gevestigd. We hebben vier monteurs in dienst die zorgen voor onderhoud en reparatie.’ Frank Aarts leidt een autobedrijf dat zijn naam draagt. ‘Onze specialiteit is de import van jong gebruikte auto’s. We doen dat al zo’n twaalf jaar, dus we hebben een netwerk van vertrouwde inkoopkanalen. Ook de administratieve afwikkeling en onderhoud nemen we voor onze rekening.’

Netwerk uitbreiden Doordat de bedrijven elkaar goed kennen verwijzen zij ook andere ondernemers en particulieren naar elkaar, zo breidt het netwerk zich uit: ‘Dat is toch de beste reclame,’ vindt Leo. Frank is het daarmee eens: ‘Mensen vragen weleens, ‘lever je ook aan bekenden?’ Mijn antwoord is dan: ‘Natuurlijk, ik heb wel vertrouwen in wat wij doen.’ Samenwerken bevalt hen beide goed. Leo: ‘Hoe dichtbij wil je het hebben? ‘Vertrouwen, en direct contact voeren de boventoon.’ Frank vult aan: ‘Het is ook een kwestie

Beiden ondernemers maken gebruik van

van elkaar de handel gunnen.’ De heren zien alleen maar

elkaars aanbod. ‘Wij verzorgen de mobiliteit

voordelen. ‘We zitten niet in dezelfde branche dus het

voor Meiburg,’ begint Frank Aarts. ‘Voor de

voegt aan elkaar toe.’ Eventuele problemen lossen zij

auto’s van Leo regelen wij de lease en het

op: ‘We zijn allemaal volwassen mensen en het blijft een

onderhoud.’ ‘Op onze beurt garanderen wij

zakelijke aangelegenheid.’

schone auto’s en een schone vloer bij Frank Aarts,’ vult Leo Meiburg aan. ‘Frank werkt met onze hogedrukreinigers en schrobmachines.’

TEKST: CAROLIEN GUELEN

MAART 2019

15


DE ONDERNEMINGSRAAD: MOTOR VOOR BEDRIJFSECONOMISCHE RESULTATEN

Een derde van de Nederlandse ondernemingen beschikt niet over een Ondernemingsraad (OR). De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat elke onderneming met minstens vijftig werknemers een ondernemingsraad moet hebben. De bestuurder van zo’n onderneming moet ervoor zorgen dat die er komt. Maar wat is een ondernemingsraad”, wat doet die nu precies, wat te doen als je een kleiner bedrijf hebt? IN2 Maas & Waal ging over dit onderwerp te rade bij een trainer van Ondernemingsraden.

MEER INFORMATIE OVER DE OR EN MEDEZEGGENSCHAP: • www.rijksoverheid.nl/.../medezeggenschap.../ 127-medezeggenschap-sept09.pdf • Marcus Meyer: Positie Nederlandse ondernemingsraden in internationale concerns • Jan Ekke Wigboldus: Bron van meerwaarde (boek) • www.ser.nl/nl/thema/or-medezeggenschap www.stefsoons.nl (blogs)


BEDRIJFSVOERING – DE ONDERNEMINGSRAAD Medezeggenschap in kleinere ondernemingen

bespreken ze wanneer en hoe de OR in de besluitvorming

Soons geeft aan dat ondernemingen met tien tot vijftig

wordt betrokken. Een professionele OR zal ook zijn visie op

werknemers vrijwillig een ondernemingsraad kunnen opzet-

de toekomst van het bedrijf geven, waardoor er een voor

ten. “Als die geen ondernemingsraad willen, kunnen ze een

ieder nuttig overleg ontstaat”.

personeelsvertegen-woordiging (PVT) instellen. Zo’n vertegenwoordiging is voor de ondernemer verplicht als de meer-

OR instellen en zorgen voor een professionele OR

derheid van de werknemers dat wensen. In ondernemingen

Als bestuurder van een onderneming is het van belang

met tien tot vijftig werknemers die geen OR of PVT hebben,

dat je capabele en betrokken mensen in je OR hebt. Soons:

moeten verplicht personeelsvergaderingen plaatsvinden.

“Als je een OR moet instellen is het aan de bestuurder om

De verhoudingen in kleine bedrijven zijn anders dan in

een eerste (concept) reglement op te stellen. Ik begeleid

grote ondernemingen. De bestuurder is vaak tevens de

organisaties bij dit proces naar een eerste OR. Maar als de

eigenaar. Hij werkt ook dikwijls mee in de uitvoering, staat

nieuwe OR is ingesteld is het goed om ook als bestuurder

op de werkvloer en spreekt zijn medewerkers dagelijks. Toch

je wensen t.o.v. de medezeggenschap kenbaar te maken

is het ook dan goed stil te staan bij de medezeggenschap.

en te stimuleren dat een OR zich blijft ontwikkelen. Zowel

De SER geeft tips om medewerkers in kleine bedrijven bij

voor het moment in de OR maar ook voor de mobiliteit

de bedrijfsvoering te betrekken en verstrekt tevens een

in je organisatie. Daarnaast zal een professionele OR ook

voorbeeldreglement voor de personeelsvertegenwoordiging

goed weten wat er speelt in de organisatie. Als bestuurder

en voor OR-en”.

is het van belang dat de OR niet alleen vanuit een eigen

Stef Soons (54) traint al 20 jaar ondernemingsraden waarvan twaalf jaar met zijn eigen bedrijf.

inzicht maar juist vanuit zijn achterban spreekt”.

Rechten en plichten van de OR Als plichten van een OR noemt Soons bijvoorbeeld het

Hij vertelt: Een ondernemingsraad

OR en geheimhouding

bevorderen van werkoverleg, het zorgdragen voor goede

OR-leden krijgen soms informatie die ze niet mogen

moet op basis van de WOR,

arbeidsomstandigheden, het zorgen voor de naleving

delen met hun collega’s, bijvoorbeeld omdat het om een

door middel van verkiezingen,

van voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden,

bedrijfsgeheim gaat. Soons: “Er zijn spelregels m.b.t. de

worden ingesteld bij bedrijven

arbeids- en rusttijden, interne milieuzorg, het bevorderen

geheimhouding, juist omdat het zo’n zwaar artikel is. De

van gelijke behandeling van vrouwen en mannen en

spelregels, ook voor de bestuurder/directeur, staan in de

het bevorderen van de inschakeling van gehandicapte

WOR zoals hoe lang, wie wel of niet erbij betrekken. En dit

en/of allochtone werknemers. “De ondernemingsraad

geldt wederzijds”

met meer dan vijftig werknemers. De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen

heeft ook een aantal rechten voor de uitvoering van zijn

van de werknemers maar ook

taken en verplichtingen: zo heeft een OR adviesrecht,

die van de onderneming. Om dit

instemmingsrecht,

goed te doen is samenwerking

informatievoorziening (een plicht voor de werkgever).”

initiatiefrecht

en

het

recht

op

met de bestuurder/directeur erg

De voordelen van goede samenwerking / tips • Heeft u een kleine of middelgrote onderneming met minder dan honderd werknemers en gewend om zaken met uw medewerkers te bespreken, maak dan heldere

belangrijk. Een professionele

De plicht van de onderneming als werkgever

afspraken wat u met de OR bespreekt en wat met de rest.

ondernemingsraad die goed

Soons vertelt dat de bestuurder de ondernemingsraad om

Voorkom dat de OR uw enige gesprekspartner wordt.

samenwerkt met een bestuurder

advies of instemming moet vragen bij belangrijke besluiten.

• U kunt afspraken maken met de OR die voor eenieder

zorgt voor bedrijfseconomische groei. Ik begeleid daarom zowel OR-en als bestuurders.

Besluiten op belangrijke wijziging in de organisatie of financiën vallen onder het adviesrecht. Wijzigingen op personeelsgebied

gelden, zoals een ontwikkelbeleid. • De OR is een zelfstandig gekozen orgaan

vallen onder het instemmingsrecht. In de WOR art 25 lid 1 & art

(zelforganiserende organisatie in uw organisatie) maar

27 lid 1 staan de onderwerpen beschreven Soons: maar ik vind

blijf uw wensen over kwaliteit, overleg niveau e.d. met

het onderling overleg veel belangrijker dan de wet op tafel. Nu

hun bespreken.

zie ik vaak gesteggel over wel of niet art 25, 27 i.p.v. met elkaar over de inhoud te hebben.

• Vraag de OR-leden naar hun deskundigheid en ervaring met betrekking tot uw voorgenomen besluit en voorkom dat ze alleen maar vragen stellen om u te begrijpen.

Minimaal twee keer per jaar overlegvergadering Minstens twee keer per jaar bespreken de ondernemingsraad en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. Soons: “De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt over financiën of de organisatie en samen

MAART 2019

17


VAN DEN HATERT ZONWERING & KOZIJNEN:

VOOR EEN PRETTIGE WERKOMGEVING!

In de huidige tijd is innoveren troef en dat geldt zeker ook op het gebied van zonwering en kozijnen. Het aanbod daarin volgt de landelijke trend en draagt door allerlei bij aan een prettige en gezonde werkomgeving. Johan van den Hatert Zonwering & Kozijnen informeert u graag over de uitgebreide mogelijkheden en adviseert u op grond van jarenlange ervaring.


Nr 1 in kwaliteit en service! • terrasoverkappingen • rolluiken • screens • terrasschermen • verandazonwering • uitvalschermen

• horren

• kozijnen

• markiezen

EVEN VOORSTELLEN

Zonweringen

Ook bij zon- en lichtregulering ligt de nadruk steeds meer op het besparen van energie en energiekosten. Energie-neutrale werking en duurzaamheid zijn ook hier sleutelwoorden geworden. Zo zijn de Bubendorffzonweringen van Van den Hatert Zonwering & Kozijnen nu leverbaar met een ‘solar’-motor, die werkt op zonne-energie en op afstand bedienbaar is. Daarnaast zijn er nu zonweringen die op afstand gebruik maken van kantelbare lamellen, zodat het licht in uw werkomgeving gemakkelijk is aan te passen aan alle weersomstandigheden. Van den Hatert Zonwering & Kozijnen levert bijna uitsluitend innovatieve Nederlandse producten van topkwaliteit en geeft daarop 7 jaar garantie (met uitzondering van actiemodellen).

Kozijnen

Ook bij de kozijnen van Van den Hatert Zonwering & Kozijnen staan energiebesparing en duurzaamheid voorop. Houten kozijnen worden, vanwege de houtkap en de strenger wordende milieuwet- en regelgeving kostbaarder en minder populair. ‘Hot’ zijn vooral de kunststof en aluminium kozijnen die, voorzien van triple-glas (drie lagen), sterk isolerend en energiebesparend werken en bijdragen aan lagere stookkosten. Deze kozijnen zijn er in een grote verscheidenheid, waardoor er voor elk pand wel een passend oplossing te behalen is. Een goede tip daarbij is dat u de levensduur van uw kozijnen gemakkelijk kunt verlengen, eenvoudigweg door ze regelmatig te (laten) wassen.

Johan van den Hatert staat voor klantgerichtheid, deskundig advies, kwaliteit. Persoonlijke afspraak maken, bel 06-22 21 75 15

44 Ri-Straat 1 4051 AP Ochten Telefoon: 06-22 21 75 15 info@jvandenhatert.nl www.jvandenhatert.nl


EEN COLLEGE OVER...

INNOVATIE EN RESEARCH & DEVELOPMENT

Economisch zijn het turbulente tijden. Circulair ondernemen, duurzaamheid en de energietransitie lijken haaks te staan op de global 24-7 handelsgeest en groeiend consumentisme. Niets is echter minder waar; de groei van onze technologische kennis stelt ons immers in staat om te ontwikkelen en innoveren, zodat we straks in staat zijn om met minder milieudruk meer te bereiken. Dat vereist echter kennis en capaciteiten. Om die reden ging IN2 Maas & Waal ‘op college’ bij prof. dr. Bas Hillebrand. Aan hem stelden we de vraag hoe we innovatie en R&D het beste gebruiken om een levensvatbare positie in de markt te behalen en behouden. Bas Hillebrand (50) werd geboren in Oisterwijk. Hij studeerde Bedrijfseconomie en Marketing in Tilburg en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op samenwerking bij het ontwikkelen van nieuwe technische producten. Hillebrand is hoogleraar Innovatie in Toerisme aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Marketing, Management & Innovatie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Verbonden begrippen

“Zoek naar klanten die een oplossing willen die nog niet bestaat” Zoeken naar níeuwe oplossingen Bij het ontwikkelen van een toekomst­

Hillebrand trapt af met de opmerking dat veel bedrijven

visie is het volgens Hillebrand vooral

moeite hebben met innovatie. “Het probleem bij innovatie

van belang dat ondernemers kijken

is mijns inziens echter dat veel bedrijven te weinig

naar welke klanten voorop lopen. “Het

toekomstvisie hebben en te veel focussen op de huidige

is zaak om je vooral te focussen op de

klanten en capaciteit. Met name in de dienstensector zie je

zogenaamde ‘lead-users’: klanten die

dat veel. Dat zij focussen op tevreden klanten is begrijpelijk en

een probleem hebben waarvoor nog geen

goed, maar het slokt liquiditeit op voor innovatieprojecten.

oplossing bestaat. Als leverancier is het zaak

Voor de bedrijfscontinuïteit is het essentieel dat je je ook

dat je op zoek gaat naar dát soort klanten. Heb

focust op toekomstige klanten en dat je nadenkt over wat

je die gevonden, dan kun je gaan werken aan

die op termijn willen.”

nieuwe ideeën en oplossingen, door middel van research & development. Lead users hebben soms zelfs al een idee voor een oplossing voor hun

Bas Hillebrand 20

IN2 MAAS&WAAL


KENNIS & MARKT – IN2 MAAS & WAAL COLLEGETOUR

Tips voor ondernemers: Wees bereid je verleden achter je te laten en ontwikkel een heldere toekomstvisie Netwerk veelvuldig en zoek naar complementariteit Zoek actief naar kennisdeling Besef dat het uiteindelijke succes van een innovatie afhangt van of het omarmt wordt door je ecosysteem

probleem. Zo zijn skateboards niet ontwikkeld door een

vaardigheden, business modellen en investeringen. “Die

speelgoedfabrikant, maar door jeugd in California. Lead

vaardigheden en business modellen hebben je wellicht

users zijn dus een rijke bron voor innovatieve ideeën.”

veel succes gebracht, maar zijn geen garantie voor succes in de toekomst. Het is dus van belang om niet te lang vast

Externe kennis zoeken

te houden aan hun bestaande business- of verdienmodel.

Volgens Hillebrand verandert de manier van innoveren

Een goed voorbeeld is de reisbranche; daar zie je dat de

steeds sterker. “Innovatie vindt lang niet altijd meer

bedrijven werden ingehaald door de nieuwe modellen van

plaats binnen de grenzen van één bedrijf. Vandaag

bijvoorbeeld Booking.com en Airbnb. Als ondernemer is het

de dag is het bijna onmogelijk om innovatie alleen te

dus zaak om je te blijven informeren over de actualiteit en

realiseren. Het is dus voor ondernemers van groot belang

je continue af te vragen hoe zeker je toekomst is. Onder de

om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere

radar zijn er immers veel zaken gaande die snel van grote

bedrijven,

invloed kunnen gaan zijn.”

onderzoeksinstituten

en/of

universiteiten.

Daarmee kun je specialisaties in huis halen waar je binnen je bedrijf niet over beschikt. Dat gebeurt steeds meer met

Capabiliteit ontwikkelen

een heel netwerk aan partijen.”

Bij innovatie is het volgens Hillebrand net zo als bij andere bedrijfsvoeringsaspecten: je moet het leren. “Capabiliteit

“Je hoeft zelf niet alle kennis in huis te hebben. Werk vooral samen met deskundige externe partners en

ontwikkelen is daarvoor essentieel. Bedrijven die dat volop

netwerk daar veelvuldig voor”

bedrijven zeker een leerproces en een zoektocht. Innovatie

doen leren ook sneller de wegen kennen naar financiering van research en development. Ik raad ondernemers die dat nog niet veelvuldig doen dan ook aan om zich aan te sluiten bij de meer ervaren bedrijven of instellingen. Dat is voor veel kost tijd, geld en moeite, maar de mogelijkheden zijn groot.”

Kén je ecosysteem

Niet alleen techniek

Hillebrand vervolgt: “Samenwerken met anderen begint met

Innovatie R&D gaat volgens Hillebrand niet alleen over

het zorgvuldig in kaart brengen van je ecosysteem, dat wil

techniek. “Je moet er ook voor zorgen dat ál je stakeholders je

zeggen met alle partijen die, positief of negatief, invloed

plannen gaan omarmen. Hecht dus waarde aan en ontwikkel

uitoefent op je product of dienst. Je dient te weten wie er

een goede en heldere marketingvisie! Je product kan nog zo

allemaal in je ecosysteem zitten, maar ook wat hun belangen

mooi en goed zijn, het zal geen succes worden wanneer het

zijn en welke relaties ze met elkaar hebben. Een goed begrip

niet omarmt wordt door het ecosysteem waarin je je begeeft.

van je ecosysteem geeft je een betere uitgangspositie als je

Veel bedrijven focussen heel erg op de technische kant van

gaat innoveren.”

product ontwikkeling en dat is begrijpelijk omdat dat heel

Nieuwe business- en verdienmodellen

zichtbaar is en veel tijd en energie kost. Maar ze vergeten daarbij dat het op de markt brengen van het nieuwe product

Een bijkomend aspect dat innovatie kan bemoeilijken is dat

en het vinden support van alle stakeholders net zo cruciaal

veel bedrijven moeite hebben met het loslaten van oude

is voor het succes.” MAART 2019

21


JEROEN VAN VENROOIJ (L) EN HANS VAN LEEUWEN (R)

DE IN2 MAAS & WAAL START-UP: ERVARING VERSUS JONG ENTHOUSIASME In de nieuwe serie ‘De IN2 Maas & Waal Start-up’ gaat vastgoedondernemer en voormalig detaillist Hans van Leeuwen dit jaar in gesprek met vijf jonge ondernemers over hun succesvolle start-up. Met deze serie wil IN2 Maas & Waal een beeld schetsen van de goede en minder goede ervaringen van jonge ondernemers en hoe zij die hebben gebruikt om de start van hun bedrijf succesvol te maken. Tevens geeft Van Leeuwen als interviewer hen tips waarmee zij in de toekomst hun voordeel kunnen doen.

22

IN2 MAAS&WAAL


KENNIS & MARKT – IN2 MAAS & WAAL START-UP

Hans van Leeuwen (58) uit Beneden-Leeuwen is voormalig supermarkt­ eigenaar. In 2014 verkocht hij, na 26 jaar, zijn beide C-1000-vestigingen in Beneden-Leeuwen en Tiel aan Jumbo. Sindsdien houdt hij zich, samen met

In het eerste deel van deze serie spreekt Van Leeuwen

HvL: Zijn autobezitters hun garantie kwijt als ze van hun

met Jeroen van Venrooij van JVV Automotive in Beneden-

dealer naar jou overstappen?

Leeuwen. Na zijn opleiding tot autotechnicus startte

“Dat is een veelgehoorde misvatting. Een dealer mag

Van Venrooij zijn carriėre in de autobranche bij een

klanten niet dwingen om het onderhoud door hem uit te

Volkswagendealer in Druten, waar hij zich opwerkte tot chef-

laten voeren. De garantie blijft intact, onder voorwaarde dat

werkplaats. Toen hij met gezondheidsklachten thuis kwam te

onderhoud en reparaties onder de fabrieksvoorwaarden

zitten, overdacht Van Venrooij zijn toekomst en besloot dat

worden gedaan. Alleen is er na de garantieperiode geen

het zelfstandig ondernemerschap zijn volgende stap moest

coulanceregeling. Daarentegen is het prijsverschil tussen

zijn. In mei 2017 hakte hij de knoop door en in september

een dealer en niet-dealer groot.”

van datzelfde jaar startte hij zijn eigen autoservicebedrijf aan de Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen.

HvL: Waar sta je met je bedrijf over 10 jaar? “Groeien wil ik niet te hard. Ik verwacht dat ik dan werk met

zijn zoon, bezigen met

We worden hartelijk ontvangen in de werkplaats van Van

drie á vier monteurs en iets meer ruimte. Kwaliteit gaat bij

vastgoedinvesteringen.

Venrooij en starten het gesprek in de kantine van het bedrijf.

mij vóór kwantiteit en ik wil goed personeel behouden door voldoende werk in een fijne sfeer. Ik verwacht overigens

HvL: Vind je zelf dat je start-up succesvol is?

dat het werk zal veranderen; we zullen de elektrische auto

“Dat hangt er van af wat je interpretatie van succesvol is,

voorbijgaan en overgaan op waterstof. Dat betekent dat ik

maar ik ben zeker heel tevreden over hoe het tot nu toe is

aandacht zal moeten besteden aan vakkennis door (bij)

gegaan. Binnen een jaar heb ik een eigen pand verworven en

scholing.”

momenteel heb ik al meer dan driehonderd vaste klanten.” Hvl: Heb je tips voor anderen die voor zichzelf willen HvL: Je hebt eerder gezegd dat de autotechniek in je genen

beginnen?

zit. Waar komt dat vandaan?

Vertrouw op je gevoel en op jezelf en dóe het gewoon.

“Mijn vader was gek van alles dat wielen had, als het maar

Wees niet bang voor de risico’s; voor elk probleem is

hard ging. Ik heb dat zeker van hem overgenomen. Ik zeg

een oplossing. Blijf ook altijd klantvriendelijk, eerlijk en

wel eens gekscherend dat mijn eerste woordje ‘auto’ was, in

transparant en voorzie je klanten van goed advies. Dan

plaats van ‘mama’. In ieder geval ben ik geboren met gevoel

behoud je de gunfactor.”

voor techniek.” HvL: Op jouw website zie ik een afbeelding van een rode en blauwe Audi R8. Is jouw doelgroep de bovenkant van de markt? “Ik zou dat wel heel mooi vinden, maar ik werk aan elk model auto. Mijn hart ligt wel bij het hogere segment, maar om me nu daartoe te beperken vind ik niet reëel; er moet immer brood op de plank komen. Mijn hart ligt wel bij dat hogere segment. Dat is voor mij meer dan werken.” HvL: Waar heb je je het meest over verbaasd bij je bedrijfsstart en wat is je tegengevallen? “”Ik ben alleen begonnen en dacht dat ik vooral met auto’s bezig zou kunnen zijn. Dat was wat naïef, want er zit enorm veel werk omheen. Dat viel wat tegen, want ik ben een echte sleutelaar. Het viel me ook op dat mijn klanten bewust voor mij gekozen hebben, ondanks het feit dat mijn tarief wat hoger was dan toen ik nog in mijn vrije tijd sleutelde. Wat echt tegenvalt zijn de wanbetalers en wat je allemaal moet doen om je zuurverdiende geld te krijgen. Dat heb ik hard nodig om onderdelen te kunnen bestellen.”

TIPS VAN HANS VAN LEEUWEN VOOR STARTERS • Ga uit van een reëel budget en reken eerlijke tarieven • Stel altijd de klant voorop • Creëer zelf businesskansen • Kom gemaakte afspraken altijd na • Zie kritiek als gratis advies

HvL: Hoe ziet je personeelsbestand eruit? “Ik werk momenteel met een fulltime-leerling en met een parttime monteur en mijn vrouw, Imke, doet de bedrijfsadministratie. Wel ben ik op zoek naar een ervaren monteur, want een leerling vraagt tijd en aandacht en die heb ik maar weinig.” MAART 2019

23


AA+ UITZENDBUREAU gewoon persoonlijk De naam zegt het al. Wij staan voor zowel onze werknemers als werkgevers altijd klaar. Met jaren ervaring in de uitzendbranche zijn we nu gestart als zelfstandig uitzendbureau. Personeel gezocht? AA+ Uitzendbureau heeft een ruim aanbod van afbouw, productie, metaal en horeca personeel. Vast of tijdelijk, parttime of fulltime, ervaren of starter, wij helpen u graag verder. AA+ Uitzendbureau is proactief met werven. Buiten ons eigen kantoor in Druten hebben wij ook twee wervingskantoren, een in Polen en een in Roemenië. Zo kunnen wij de werkgevers van al hun behoeften voorzien waar nodig. Ervaar waar AA+ Uitzendbureau voor staat;

Persoonlijkheid, betrokkenheid en kwaliteit. Het Kleine Ambacht 5 Druten tel 0487 745380 info@aaplusuitzendbureau.nl WWW.AAPLUSUITZENDBUREAU.NL

WWW.GEVELRIDDER.NL

Moet je iets zwaars tillen? Wil je geen rugklachten? Wil je snel en efficiënt werken? Wil je niet afhankelijk zijn van een verhuurbedrijf of veel tijd kwijt zijn met het positioneren of installatie van een groot hijsmaterieel? Dan moet je snel kijken op de website van Gevelridder bv. Wij zorgen ervoor dat alle aannemers, glaszetters, verhuizers, audio bedrijven, schilders, zonweringsbedrijven en bedden leveranciers etc, snel kunnen werken en niet meer zwaar hoeven te tillen. Met als resultaat: minder ziekte verzuim, duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, plezier in het werk en meer energie over voor de leuke dingen van het leven.

GEVE RIDDER

®

TEL 085-0270020

Provincialeweg 4-09, 4013 CL Kapel Avezaath

Naast al deze voordelen dragen onze producten bij een goed klimaat omdat het niet meer nodig is zwaar “diesel” materieel in te huren. Natuurlijk bespaart u veel tijd en…”tijd is tenslotte geld”. Een van onze nieuwste ontwikkelingen is de Gevelridder model M, deze is eenvoudig te vervoeren, door zijn eigen gewicht van 15 kg en ingeschoven maat van 2.4 meter. Hij kan uitschuiven naar bijna 4 meter en met een extra verlengstuk

te verlengen naar bijna 6 meter. Door gebruiken van de uitzetbeugel kan hij iets hijsen vanaf een auto of iets over een brede vensterbank hijsen. Verder is er een balustrade hulpstuk verkrijgbaar waarmee u iets zwaars op een balkon of vide kunt plaatsen. Dit laatste product is dan ook opgenomen in de MKB innovatie top 100. Ons verkoopkantoor, expeditie en show­ room is gevestigd in Kapel Avezaath, centraal gelegen in het midden van Nederland. De meeste producten op onze webshop zijn ruim voorradig. Hoge kwaliteit, snelle service en aandacht voor de klant staan bij ons hoog in het vaandel. Kunt u een product niet vinden op onze website? Laat dit ons weten! Wilt u onze producten eerst bekijken of proberen? Bel ons voor een afspraak of bezoek bij U op locatie door ons product specialist.


TECHNIEKDOSSIER

DE TECHNISCHE PERSONEELSMARKT:

WAAR STAAN WE NU?

De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. Het zes jaar geleden gelanceerde Techniekpact maakte in 2017 al bekend dat het sneller resultaten wilde realiseren en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt, samen met het ministerie van Economische Zaken, tot en met 2020 regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven in het beroepsonderwijs, financieel. Wat echter steeds duidelijker lijkt te worden is dat technische ondernemers actie moeten ondernemen, vooral in de samenwerking met het onderwijs.

Om sneller resultaat zichtbaar te maken op de arbeidsmarkt,

aan de vraag te voldoen en brengen tegelijkertijd kennis mee

is het noodzakelijk om meer nadruk te leggen op acties voor

die aan de andere kant door de vergrijzing verdwijnt.

om- en bijscholing en er tevens voor te zorgen dat meer technisch afgestudeerden ook daadwerkelijk aan de slag gaan

• Meer betrokkenheid bedrijfsleven bij technisch onderwijs

in de techniek. Daarnaast moet aandacht worden besteed

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen

aan een goede regionale dekkingsgraad voor het technisch

onderwijs en bedrijfsleven, met name in het mbo en hbo.

beroepsonderwijs. Opschalen en meer snelheid zijn daarbij

Stimulering van het aantal bedrijven dat tijd en energie

geboden.

investeert in het samenwerken met opleidingen en het

STAGNEREND LEERLINGENAANTAL

begeleiden van leerlingen is noodzakelijk. De komende jaren wordt de aanpak van regionale samenwerking tussen

Het aantal studenten dat kiest voor een technische studierichting

onderwijs en bedrijfsleven verder doorgezet, met extra

stagneert. In het vmbo lijkt de dalende trend zich te hebben

aandacht voor het technisch mkb.

gestabiliseerd, maar ook daar is nog steeds geen stijging waarneembaar van het aantal leerlingen. Extra investeringen

EN MEER SNELHEID IS

• Bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen

voor het technisch vmbo zijn dan ook noodzakelijk om een extra

Het bijhouden van kennis en vaardigheden is essentieel

impuls te kunnen bieden het aandeel van techniek op vmbo- en

in de huidige economie. Er moet daarom een cultuur

mbo-niveau. Bij universitaire technische opleidingen werk men

ontstaan, waarin werken samengaat met leren. Goede

aan sectorplannen voor het versterken van technisch onderzoek

ondersteuning van werkenden en ondernemers, betere

en onderwijs.

arbeidsmarktinformatie voor bedrijven en integrale

SNELLER RESULTAAT BEHALEN

NOODZAKELIJK'

samenwerking van regionale netwerken moeten zo’n positieve leercultuur stimuleren. Daarbij is extra aandacht

De partners binnen het Techniekpact voeren op vier urgente

vereist aan werkenden in het mkb en praktisch opgeleiden,

thema’s concrete actie, die moeten leiden tot versneld resultaat

omdat die moeilijker de scholingsmogelijkheden vinden.

als het gaat om leerlingeninstroom: • Instroom verhogen

'OPSCHALEN

• Vermindering docententekort Het docententekort in bètavakken zal de komende tijd verder

Alleen de instroom in het onderwijs leidt niet tot het voldoen

oplopen. Extra inzet is daarom nodig voor het aantrekken en

aan de personeelsvraag. Ook de instroom richting technisch

opleiden van docenten en verdere professionalisering van

werk moet worden gestimuleerd. Zo is ook de aandacht voor

bestaande docenten. Een leven lang ontwikkelen geldt ook

de inzet van (zij-)instromers essentieel; werkzoekenden,

voor hen. De inzet van digitale middelen kan helpen bij een

statushouders en internationaal talent kunnen helpen om

verder professionalisering van docenten. MAART 2019

25


GBI Dick Smits:

Bieden wat de zakelijke klant wil

GBI Dick Smits in Dreumel is dé full-service-speciaalzaak voor de vakman in de bouw of industrie en voor de doe-hetzelver. Sinds 1 januari 2019 werkt het bedrijf, dat al verkozen werd tot de beste ijzerwarenspeciaalzaak van Nederland, onder de paraplu van de GBI-groep. Daardoor is het nu nóg gemakkelijker om professionele merken van A-kwaliteit te leveren tegen een betere prijs en een ruimere magazijnvoorraad voorhanden te hebben, alsmede een grotere verhuurafdeling. De naam verandert dus, maar de producten en diensten, de service, kwaliteit, vakmanschap, en de vertrouwde gezichten blijven hetzelfde. Professional voor professionals GBI Dick Smits staat al jaren bekend om professionaliteit en vakkennis. Eigenaars Petra Smits en Martijn Rademakers: “Een goede advisering voor iedere klant vinden we erg belangrijk. Daarom willen we ons nóg meer onderscheiden als het gaat om kennisoverdracht en advies. Zo gaan we de mogelijkheid bieden om medewerkers van zakelijke klanten te trainen en gaan we regelmatig gratis workshops aanbieden. Zo is er in april een training ‘werken op hoogte’ voor ondernemers en medewerkers die veel met ladders en steigers werken. De volgers daarvan ontvangen daarna een officieel certificaat, op basis van de geldende Arbo-normen en wetgeving. Op termijn willen we dergelijke trainingen workshops desgewenst ook op locatie gaan aanbieden.”

Meedenken en adviseren Rademakers vervolgt: “Meedenken met de klant hebben we altijd gedaan. Door de sterke productontwikkeling en –verbetering vinden we het goed om onze klanten ook uitgebreid te gaan adviseren als het gaat om innovaties. Immers, als je met nieuwe materialen en/ of machines gaat werken, werk je vaak sneller en dat leidt weer tot kostenbesparingen. Indien je als professional een pakket producten wil aanschaffen, komen wij ook met onze mobiele ‘showroom’ naar je toe en vanzelfsprekend bezorgen we eveneens op de bedrijfslocatie.”

inloggen, bestelinfo kunt raadplegen en informatie kunt vinden over gemaakte en te maken prijsafspraken. Voor dergelijke afspraken kun je daar ook een aanvraag doen.”

Werkplaatsservice Natuurlijk staat de eigen werkplaats van GBI Dick Smits ook ten dienste van de professionele klant; daar kun je terecht voor reparaties met leenmachine en voor NEN-keuringen van elektrisch gereedschap. Desgewenst kan dat ook op locatie plaatsvinden. Daarbij verzorgt GBI Dick Smits bij de aanschaf van nieuwe machines de garantieregistratie. Smits en Rademakers besluiten: “Dit jaar willen we nóg ambitieuzer gaan aantonen dat GBI Dick Smits dé ijzerwaren- en machinespecialist is voor de zakelijke markt. We nodigen je, als professional, dan ook graag uit om onze kennis en full-service te ervaren. Zo onderscheiden we ons van anderen en ga je altijd met het meest geschikte product naar huis.”

Online-service GBI Dick Smits besteedt ook ruim aandacht aan de online-verkoop. Smits: “We zijn al voortdurend druk met onze webshop, maar later dit jaar zullen we die volledig gaan updaten. Dat zal niet alleen gebeuren met informatie over producten en acties, maar ook komt er een bedrijfsportal, waar je als zakelijke klant op een eigen account kunt

Rooijsestraat 45a 6621 AJ Dreumel Tel: 0487-573392 www.dicksmits.nl


Huisman Etech Experts:

Toekomst voor technische kanjers! Huisman Etech Experts uit Druten is sinds 1955 dé innovatieve totaalpartner in elektrotechniek. Met ons team van goed opgeleide en betrokken medewerkers engineeren, installeren en onderhouden wij (elektrotechnische) installaties in uiteenlopende sectoren. Technische hoogstandjes en interessante projecten. Dat is reden genoeg om ook jóu, als technische kanjer, een mooie toekomst te kunnen garanderen! Word lid van onze ‘familie’!

Aan het woord zijn Frederique Huisman en Tom Simons. Wij zijn trots op ons familiebedrijf! Hier staan we, met al onze betrokken collega’s, dagelijks voor elkaar klaar, willen we samen die stap extra zetten voor onze relaties en realiseren we op deze manier schitterende technische projecten.

Wij bieden uitdagend en gevarieerd werk

Bij Huisman Etech Experts krijg je te maken met uitdagende werkzaamheden. Ons werk is sterk gevarieerd; zo werken we binnen een groot aantal sectoren. We realiseren unieke technische projecten binnen industriële automatisering, maritieme installaties, beveiligingssystemen en b.v. retail. Bij Huisman Etech Experts vind je daarom elke dag weer interessante nieuwe uitdagingen.

Groeien? Dat kan volop bij Huisman Etech Experts

Bij Huisman Etech Experts krijg je ruime ontwikkelings-, ontplooiingsen groeimogelijkheden. We doen er alles aan om je op de plek te brengen die jij ambieert. Of je nu een technische BBL-opleiding volgt, ROC-opleiding of HBO-opleiding hebt. Wíj helpen je door middel van onze interne opleidingen en scholing te groeien naar het hoogst haalbare niveau!

Baangarantie

Of je nu man of vrouw bent, nog heel jong of al wat ouder, wij gaan graag met je in gesprek. Volg je een opleiding in de elektrotechniek dan bieden wij je een baangarantie. Zo kun je bij ons aan de slag als monteur, zelfstandig monteur of leidinggevend monteur, maar ook als software-engineer of calculator. Op onze website www.huismanwerkt.nl vind je al onze vacatures.

Join us!

We gaan graag de uitdaging met jou aan en streven daarom altijd naar een win/win-situatie. Daarom bieden we onze medewerkers vanzelfsprekend prima arbeidsvoorwaarden aan. Daarover maken we graag meer duidelijk tijdens een persoonlijk gesprek.

Ben jij die technische kanjer en wil je graag een mooie professionele toekomst? Word dan ook lid van onze familie! Onze collega’s en wij zien je graag komen!

Met vriendelijke groet,

Frederique Huisman en Tom Simons Koningstraat 101 Druten Tel. 0487-518555

www.huismanwerkt.nl

Techniekdossier


RTP Elektrotechniek: Niet alleen voor grote relaties RTP Elektrotechniek B.V. uit Afferden is specialist voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud op het gebied van alle soorten elektrotechniek en datanetwerken, brandmeldinstallaties, energieprestatieadvies, panelenbouw en telefonie. Het bedrijf heeft daarvoor in meer dan 100 jaar een kennis- en ervaringsniveau opgebouwd dat het tot dé perfecte partner maakt voor zowel elektrotechnische totaalprojecten als kleinere aanpassingen. Totale dienstverlening

“Wij staan bekend als een betrouwbare partner als het gaat om de elektrotechnische inrichting van bouw- en verbouwprojecten. Dat is natuurlijk mooi, maar wat veel regionale collega-ondernemers niet weten is dat wij onze kennis en ervaring net zo gemakkelijk inzetten voor grote projecten als voor kleinere incidentele klussen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen als het plaatsen of aanpassen van een meterkast, het omleggen van telefoonen/of dataleidingen, het plaatsen van brand- of CO2-melders enzovoort.”

Vakbekwaam en betrokken

Elke klant van RTP Elektro­ techniek heeft de zeker­ heid van optimale aandacht voor zijn opdracht, of die nu groot of klein is. De Waal: Onze medewerkers onderscheiden zich niet alleen door hun vakbekwaamheid, maar ook door hun betrokkenheid. Zij vertalen de wensen van de klant naar functionele oplossingen, zodat zijn installaties doen wat ze moeten doen. Daarnaast bieden we onze klanten de zekerheid van een optimaal gepland project. We denken mee in de voorbereiding, handelen flexibel in de uitvoeringsfase en bieden een uitstekende nazorg. Op die manier helpen we de klant om het beste uit zijn bedrijf te halen.”

28

IN2 MAAS&WAAL

Ontzorgen

Advies, ontwerp, installatie en onderhoud zijn voor RTP Elektrotechniek de pijlers die aan de basis staan van volledige ontzorging. De Waal: “De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal. Door goede samenwerking zorgen we ervoor dat het resultaat altijd naar volledige tevredenheid is. We streven daarbij naar een langdurige relatie, waarin zekerheid en betrouwbaarheid centraal staat.”

Aanleg én onderhoud

Aanvullend op een gerealiseerde opdracht biedt RTP Elektrotechniek de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten, zodat de klant niet voor onverwachte storingen en/of calamiteiten komt te staan. De Waal: “Bij het vaststellen van het nieuwe jaarbudget is het zinvol om rekening te houden met het afsluiten van een onderhoudscontract, voor bij­ voorbeeld de elektrotechnische installatie, noodverlichting of brand­ meldinstallatie. Wij kunnen dan eventuele mankementen dan tijdig signaleren en voorkomen en dat bespaart dure reparatiekosten achteraf.”


“De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal.” Mensenwerk

RTP Elektrotechniek draagt zorgvuldig zorg voor vakbekwaam personeel en houdt daarbij ook rekening met de continuïteit van de dienstverlening. Daarom is het bedrijf voortdurend op zoek naar ervaren vakmensen en jongeren met twee rechterhanden. Wie graag wil werken in een bedrijf waar vakmanschap, collegialiteit en sfeer belangrijk zijn en waarin personeel alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, is van harte welkom. De Waal besluit: “Elektrotechnisch installatiewerk én relatiebeheer zijn mensenwerk. Het is dus in het belang van zowel onze grotere en kleinere klanten dat wij niet alleen zorgen voor een zo hoog mogelijke vakkennis, maar ook voor plezierige omgangsvormen. Dát maakt ons niet alleen een duurzaam bedrijf, maar ook een duurzame relatie.”

Van Heemstraweg 47,

6654 KD AFFERDEN (Gld) Tel. 0487 - 585100

www.rtp.nl

Techniekdossier

29


WERKEN IN DE TECHNIEK:

MEER MAATWERK IN OPLEIDEN Zonder goed en gericht onderwijs is de krapte op de technische personeelsmarkt niet op te lossen. Dat kan echter alleen als ondernemingen hun behoeften goed met de onderwijs- en kennisinstellingen kenbaar afstemmen. In de afgelopen jaren zijn er al veel concrete stappen gezet in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs, maar volgens ondernemer Peter Huisman en ROC-directeur Folkert Potze is er nog veel te winnen.

Folkert Potze (58) is sinds drie jaar Directeur Techniek bij ROC-Nijmegen,

Huisman’s opmerking en voegt toe dat er dus nóg veel meer moet

Bestuurslid bij Stichting Technovium en Bestuurslid bij het Logistiek

worden gedaan aan het motiveren en enthousiasmeren van jongeren.”

Expertise Centrum. Hij geeft aan dat hij in zijn gehele carrière geen dynamischere periode heeft doorgemaakt op het gebied van opleiding

TOEKOMSTPERSPECTIEF

en arbeidsmarkt in de techniek. Peter Huisman (56) staat, samen met

Potze ziet ook licht aan de horizon. “Het imago van het MBO is de

zijn broer Rob en Jurgen van Dinteren, aan de leiding van Huisman

laatste jaren verbeterd, net als de kwaliteit van de opleiding. Mensen

Etech Experts, het familiebedrijf waar hij al 35 jaar werkt. Hij is er vooral

krijgen langzamerhand in de gaten dat de technische arbeidsmarkt een

verantwoordelijk voor financiën, organisatie en management.

prima arbeidsperspectief biedt. Wel is dat op meerdere gebieden zo. Er ontstaan veel nieuwe functies op het snijvlak van werelden en dat

DALENDE LIJN

maakt tevens de keuze voor een vak lastiger. We moeten ons daarom

Huisman ziet de situatie op de technische personeelsmarkt momenteel

afvragen of je opleidingen met weinig toekomstperspectief in stand

verder verergeren. “Het aantal leerlingen loopt nog steeds terug en door

moet blijven houden. Mijns inziens moet het steeds meer gaan om het

de vergrijzing stroomt ook veel technische kennis uit. Daardoor groeit

verbinden van creativiteit en ontwikkelingsmogelijkheden.”

het tekort aan goed vak-opgeleid personeel alleen maar.” Potze herkent

30

IN2 MAAS&WAAL


TECHNIEKDOSSIER

INTERN OPLEIDEN IN BEDRIJVEN Huisman

vindt

vooral

de

toename

van

interne

opleidingen positief. “Het steeds meer intern opleiden leidt tot intensievere samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen. Uitgangspunt is dat je basiskennis op élk niveau zo veel mogelijk aanvult om iemand in de praktijk zo

“BEDRIJVEN MOETEN NÓG MEER HUN DEUREN OPENZETTEN VOOR HET BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN”

effectief mogelijk te laten groeien. Daarbij is het belangrijk

DE OVERHEID

om op ieder talentniveau te selecteren en jongeren passende

Huisman erkent dat het voor de overheid lastig is om

ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Zo hebben wij in ons

voor een grote groep te bepalen wat maatwerk moet zijn.

bedrijf een talentenklas ingesteld, waar we maatwerk in

“Daarnaast zijn er natuurlijk grenzen aan subsidiëring en

opleiden toepassen.”

ondersteuning. De overheid kan vooral faciliteren door meer flexibiliteit in opleidingen toe te staan.” Potze knikt. “Meer

“HET ONDERWIJS MOET MEER MAATWERK GAAN LEVEREN, GERICHT OP INDIVIDUELE CAPACITEITEN” MEER MAATWERK

keuze in een vakkenpakket en veel contextrijker werken bieden de mogelijkheid om maatwerk te leveren dat gericht is op de actualiteit en op vraagstukken van buiten.” Huisman voegt toe dat de stakeholders de deuren, zowel in- als extern meer open moeten zetten en dat de overheid daar veel ruimte voor moet bieden.

Ook Potze is een voorstander van meer maatwerk, met name

FINETUNEN VAN OPLEIDINGEN

op het gebied van loopbaanbegeleiding. “Daar moeten we

Potze vindt het van belang dat het onderwijs meer crossovers

met leerlingen vaak over spreken en naar kijken. Dat is

gaat scheppen in de opleidingen en dat daarin nieuwe

bijna net zo belangrijk als lesgeven. Talentontwikkeling en

elementen worden ingebouwd. “Wat dat betreft hebben de

coaching worden kernacties. Tegelijkertijd moet je je als

VO-scholen in de regio elkaar de laatste jaren gelukkig écht

onderwijsinstelling actief opstellen in de contacten met het

gevonden. Zo ontwikkelen we bij het ROC de nieuwe opleiding

bedrijfsleven. In opleidingen is het tevens belangrijk dat we

Creatieve Technologie, waarin studenten uitgedaagd worden

niet te veel ‘trechteren’, maar vooral de vele mogelijkheden

met actuele technologische vraagstukken van bedrijven.”

voor de toekomst laten zien. Dat kan door projecten voor

Beide gesprekspartners zijn van mening dat de blik meer

multidisciplinaire groepen, waarin leerlingen hun talenten

op de toekomst moet liggen dan op het verleden. “Dat kost

ontdekken en ontwikkelen. Zo doen we een beroep op de

weliswaar tijd en energie, maar betaalt zich vanzelf uit als je

kwaliteiten van leerlingen en dagen we hen uit.”

jezelf er enthousiast over maakt!

AANSLUITING ZOEKEN Volgens Huisman moeten ondernemers meer tijd en

TIPS VOOR ONDERNEMERS:

middelen uittrekken om in te springen op het anders

• Zet je deuren open voor leerlingen en heet hen een warm welkom • Zoek intensief contact met de opleidingen • Geef veel voorlichting en vertel vooral waarom het zo mooi is wat je doet • Ga tijd besteden aan het begeleiden van leerlingen • Leg vraagstukken van klanten voor aan

opgroeien en denken van jongeren. Potze vindt dat echter wel een extra belasting bovenop de primaire onderwijstaak. “Bedrijfsleven en Onderwijs zullen nóg intensiever contact met elkaar moeten onderhouden over dat soort zaken.” Huisman: “Je ziet gelukkig dat de contacten sterk verbeteren. Zelf hebben we veel overleg met HBO-opleidingen, het Technovium, het Voortgezet Onderwijs, de Vrienden van Elektro enzovoort en dat zorgt voor een betere aansluiting

jongeren; die denken anders; oplossingsgericht

met nu al betere resultaten; leerlingen komen steeds vroeger in contact met het bedrijfsleven. Met ons buddyproject proberen wij daar nog een dimensie aan toe te voegen, door leerlingen te begeleiden, bij het uitvoeren van opdrachten, het stellen van vragen en bij het afstuderen.” Potze tekent aan dat bepaalde bedrijven inderdaad voorop lopen, “maar te veel bedrijven doen dat nog niet of te weinig.”

Folkert Potze (l) en Peter Huisman (r) MAART 2019

31


Werken bij Rescope | Reparts: de zekerheid van een uitdagende loopbaan

Reparts is een zusterbedrijf van Rescope, dienstverlener op het gebied van reparatie en revisie van endoscopen, en is ontstaan vanuit de behoefte aan hoogwaardige fijnmechanische onderdelen voor dat bedrijf. Volgens directeur/ mede-eigenaar Petra Benink is de oprichting van Reparts een logische stap gebleken in een snel, maar succesvol ontwikkelingsproces. Werken bij Rescope of Reparts biedt dan ook een mooie en uitdagende professionele toekomst

‘Good parts make all the difference’

Personeel

Vijftien jaar geleden constateerden Petra Benink en haar man Michiel dat het repareren van endoscopen beter kon. Petra: “Vanuit die visie startten we Rescope en dat bleek een succesvol initiatief. Vervolgens vonden we het tijd om onze visie verder door te trekken door zelfvoorzienend te worden. Met Reparts produceren we inmiddels onze eigen onderdelen en leveren die tevens aan reparatiebedrijven van endoscopen over de gehele wereld. Daarnaast hebben we de kennis en het materiaal in huis om straks voor elk fijnmechanisch bedrijf onderdelen te produceren en leveren. Voor de productie daarvan beschikken we over een 5-assige draai/frees-combinatie, een Okuma Multus B200.”

Alhoewel deskundigheid binnen Rescope en Reparts volop voorhanden is, leidt het succes van beide ondernemingen tot een grotere personeelsbehoefte. Petra: “Capabel fijnmechanisch personeel is bij Rescope altijd welkom. Wij zorgen zelf voor de nodige scholing. Ook bij Reparts kunnen we regelmatig goede medewerkers gebruiken. Zo hebben we momenteel een vacature voor een CNC- en conventioneel verspaner.*

Internationale levering Petra vertelt verder: “We ontwikkelen, produceren en leveren fijnmechanische onderdelen voor de internationale markt. Alhoewel onze specialisatie op het gebied van reparatie en revisie van endoscopen ligt, leveren we onze onderdelen echter niet alleen voor díe markt, maar bedienen we elk bedrijf waar fijnmechaniek centraal staat. We zijn een technisch geavanceerd bedrijf, waar betaalbare kwaliteit, betrouwbaarheid, snelle levering en deskundig advies centraal staan.”

Webshop en service Reparts levert onderdelen via een webshop, waar de markt snel en veilig endoscooponderdelen uit voorraad kan bestellen. Het bedrijf opereert onafhankelijk van specifieke merken of fabrikanten en ontwikkelt alle onderdelen zelf. Klanten kunnen rekenen op een objectief en eerlijk advies, heldere communicatie en een hoog serviceniveau.

De drive van Petra en Michiel Benink ligt in hun passie voor fijnmechaniek. “Voor ons is wat we doen dan ook heel natuurlijk. We hebben het lef om keuzes te maken en eerlijk ondernemen met een relaxte houding staat daarbij voorop. Ons werk geeft ons enorm veel energie en stelt ons in staat om die in dienst te stellen van onze klanten. Werken bij Rescope en Reparts geeft dan ook, naast voldoende uitdaging, zekerheid voor een mooie professionele toekomst.”

‘Good parts make all the difference’

*Zie voor deze vacature de advertentie elders in dit magazine

Zonnebloemveld 6A 6641 TA Beuningen Gld Reparts: 024 202 40 50 Rescope: 024 3662242

www.reparts.nl www.rescope.nl


Vergeest Metaalbewerking: Een prettige partner én werkgever

Vergeest Metaalbewerking uit Druten behoort tot de oudste familiebedrijven van Nederland. Het bedrijf stamt uit 1726 vanuit een familie van smeden en is vandaag de dag actief in de metaalbranche. Vergeest Metaalbewerking houdt zich bezig met constructie-, machine en apparatenbouw, draaien, frezen, knippen, zetten en laswerk. One-stop-shop

Directeur/eigenaar Nol Vergeest vertelt: “We merken dat het economisch goed gaat en krijgen het dan ook steeds drukker; veel bedrijven vervangen of reviseren hun machinepark. Als one-stop-shop zijn wij in staat om het complete ‘plaatje’ te verzorgen. We maken hier constructies volgens specificatie van de klant. Deze kunnen we in eigen bedrijf afwerken door te bewerken waarbij het geheel een grotere nauwkeurigheid krijgen. En tot slot kunnen we deze producten ook stralen en spuiten.

Grote en kleinere opdrachten

Vergeest Metaalbewerking is volgens Vergeest vooral sterk in kortdurend projectwerk. “Dat kunnen zowel grote als kleinere opdrachten zijn, in-company of op locatie. Meestal monteert de klant zelf, maar ook dát kunnen wij, net als reparatie- en spuitwerk..”

Goede en veelzijdige werkgever

Met een vast team van 12 medewerkers worden alle producten vervaardigd. Vergeest: “We hebben de naam een goede werkgever te zijn en het werk hier is zeer veelzijdig; we zijn actief in frezen, draaien, lassen en verspaning en in de machine- en werktuigbouw. We hebben regelmatig ook stageplaatsen voor BBL-leerlingen en MBO/HBOstudenten en het komt regelmatig voor dat die bij ons willen blijven.”

Prettige werksfeer

Werken in de techniek is volgens Vergeest sowieso ontzettend leuk, maar werken bij een oud familiebedrijf als het zijne voegt zeker iets toe. “Er heerst hier een uitstekende sfeer en we zijn sterk bij elkaar betrokken. We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en er is regelmatig tijd voor een barbecue, uitje of feestje.

“We zijn een van de oudste Nederlandse familiebedrijven, waar kennis, ervaring en innovatieve gedrevenheid leiden tot mooie successen” Innovatie

Vergeest Metaalbewerking is een bedrijf dat zeker niet stil staat. Vergeest: We houden ons machinepark goed up-to-date en zorgen ook dat we qua certificeringen bijblijven. Zo beschikken we sinds drie jaar ook over een lascertificering, ISO 3834. Daarnaast zijn we nu volop bezig om voor een klant een nieuwe machine te ontwikkelen, die het gebruik van bestrijdingsmiddelen overbodig moet maken.

Industrieweg 42, 6651 KR Druten Tel. 0487-518012 Nol Vergeest

www.vergeest.nl

Techniekdossier


Berwi Meubel:

praktische oplossingen voor bedrijfsinrichting en uitstraling Berwi Meubel BV uit Druten heeft meer dan een kwart eeuw ervaring in design en productie van meubelen, zowel voor eigen collecties als voor grote interieur fabrikanten. Daarnaast ontwikkelt Berwi Meubel zakelijke meubel- en interieurlijnen. Berwi meubels en interieurafwerkingen zijn herkenbaar aan kwaliteit en materiaalgebruik en met zorg en aandacht aan elk detail gemaakt. Met zijn kwaliteitsproducten biedt Berwi Meubel u een ideale inrichting. Industrieel-ambachtelijk familiebedrijf

Het familiebedrijf werd in 1977 opgericht door Willy Reuser en in 2000 overgenomen door diens zoon Bern. Hij runt het bedrijf als meewerkend directeur en daarbij hanteert hij, zowel voor zijn eigen medewerkers als klanten als collega producenten, nadrukkelijk de menselijke maat. En daarmee heeft de organisatie het ultieme gezamenlijke doel dat “Een product of inrichting moet volledig aan de persoonlijke wensen van de klant voldoen”, vertelt Reuser “en meestal lukt dat ! ”. “Daarom denken wij uitgebreid en vanuit een praktische inslag met de klant mee en bespreken onze grote diversiteit aan mogelijkheden om tot de juist keuzes te komen.”

U vraagt, wij maken

Als het gaat om de zakelijke markt is Berwi Meubel dé partner bij uitstek als het gaat om kantoor- en winkelinrichting, recepties, ontvangstruimten en werkruimten. Reuser: “Of het nu gaat om meubilair of wandbekleding, wij ontwerpen samen met klant en produceren elke gewenste inrichting. Dat doen we vooral door te luisteren en te willen begrijpen. We ontwerpen, berekenen, stellen samen, verwerken plaatmateriaal en massieve houtsoorten, spuiten op kleur of bescherming, stofferen of beplakken. Dat alles doen wij in onze uitstekend toegeruste industrieel-ambachtelijke werkplaats in Druten, zowel voor complete inrichting van kleine als grotere ruimten.”

Kennis, ervaring en creativiteit

Berwi Meubel beschikt over uitgebreide ervaring en grote vak- en materiaalkennis en stelt die volledig ter beschikking aan de klant. Reuser: “We zijn heel breed in onze disciplines; de klant vertelt, wij

luisteren, analyseren, adviseren, bestellen en produceren. Essentieel is voor ons dat we van toegevoegde waarde kunnen zijn door de wensen van de klant op een creatieve en praktische wijze in te vullen. Daarbij bieden we oplossingen voor ieder budget, zonder dat de kwaliteit daaronder hoeft te leiden. Wel heeft elk budget zijn uitstraling. Zo heb je van een Berwi meubel of inrichting langer plezier naar keuze.”

Duurzaam proces, snelle levering

Berwi Meubel werkt zo duurzaam mogelijk en ontvangt daarvoor binnenkort het FSC-keurmerk. Daarnaast hanteert men er in de productieprocessen de QRM-methodiek, die sterk gefocust is op het reduceren van de doorlooptijd. Reuser: “Door daarop te sturen kunnen we verbeteringen realiseren op gebieden als kwaliteit maar vooral kosten, wat onze dienstverlening extra aantrekkelijk maakt.” Bent u toe aan vervanging van uw bedrijfsmeubelen of plant u een metamorfose van uw zakelijke uitstraling? Dan zal Berwi Meubel u geenszins teleurstellen. Neem gerust eens vrijblijvend contact op. Wij zullen u aangenaam verrassen!

Westerhout 3 6651 CW Druten Tel. 0487-516570


Constructiebedrijf Van der Donk BV: Maatwerk in metaalconstructies

Constructiebedrijf van der Donk BV in Boven-Leeuwen is gespecialiseerd in het produceren van op maat gemaakte producten uit staal, rvs en aluminium in de regio Maas en Waal. Die producten worden grotendeels in eigen huis ontworpen, getekend, gefabriceerd en op locatie gemonteerd door eigen monteurs. Daardoor maakt Constructiebedrijf van der Donk BV altijd het resultaat dat u voor ogen heeft. Constructiebedrijf van der Donk staat sinds 2014 onder leiding van eigenaar Geert-Jan van Zagten (48). Hij kwam na zijn MTS-opleiding via een uitzendbureau binnen bij het bedrijf, waar hij in 1990 in vaste dienst trad. Hij vertelt: “In 2005 werd ik voor het eerst benaderd door toenmalig eigenaar Frans van der Donk, met de vraag of ik erin geïnteresseerd was om het bedrijf op termijn over te nemen. IN eerste instantie heb ik dat afgewezen, maar het aanbod bleef in mijn hoofd rondspoken. Toen ik in 2008 nogmaals de vraag kreeg heb ik ja gezegd, ben in 2010 ingestapt en heb het bedrijf in fases overgedragen gekregen. Sinds 2014 ben ik volledig eigenaar.”

“De kernwaarden voor ons maatwerk zijn betrouwbaarheid, openheid, snelle service en klantvriendelijkheid”

Kundig en klantgericht

Bij Constructiebedrijf van der Donk werken momenteel 15 man personeel. Van Zagten: “Door de goede sfeer en arbeidsvoorwaarden is er weinig verloop en die menselijke maat voeren we ook door naar onze klantenkring; we hanteren korte levertijden, denken mee met de klant en desgewenst vindt er regelmatig uitgebreid overleg plaats. We zijn toegankelijk, open en transparant en sterk oplossingsgericht. We willen voortdurend aantonen dat we voor onze klanten dé betrouwbare partner zijn.”

Samenwerking voor het beste resultaat

Van Zagten werkt graag en regelmatig samen met collega-ondernemers. “Ik geloof er vast in dat je je als branche door goede samenwerking kunt versterken. Ik ben dan ook actief als het gaat om het leggen van contacten. Natuurlijk spreekt het vanzelf dat we ook graag in contact komen met ondernemers die op het industriële vlak constructies hebben en daarbij geldt ‘wat we maken, dat maken we goed’!

Zeer divers maatwerk

Constructiebedrijf van der Donk is vooral sterk op het gebied van maatwerk in constructies. Van Zagten: “Ongeveer 60% van onze projecten volbrengen we ten behoeve van de woning- en utiliteitsbouw. Daarbij gaat het vooral om constructies, montagewerk, onderhoud en verbouwingen. Zo werken we bijvoorbeeld vast voor klanten als Waterschap Rivierenland en Hyster. Door ons breed gevormde personeelsbestand zijn we in staat om op veel gebieden maatwerk te leveren: van aluminium tot staal en van ontwerp tot engineering. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan trap- en hekwerken, machineframes, aanpassingen van staalconstructies en onderhoud daarvan.”

Geert-Jan van Zagten

Waterstraat 34, 6657 CP Boven-Leeuwen Tel. 0487-593054

www.donkconstructie.nl

Techniekdossier


Uw partner in internationale personeelsbemiddeling

Marconistraat 21 • 4004 JM Tiel • Tel.: 0344 - 605076 • info@eb-personeelsdiensten.nl

www.eb-personeelsdiensten.nl

Uw partner in internationale personeelsbemiddeling

Marconistraat 21 • 4004 JM Tiel • Tel.: 0344 - 605076 • info@eb-personeelsdiensten.nl www.eb-personeelsdiensten.nl


10 jaar MAAS Internal LogistiX: Premium partner in interne logistieke infrastructuur

MAAS Internal LogistiX uit Beneden-Leeuwen bestaat tien jaar. In één decennium heeft het bedrijf zich als system integrator opgewerkt tot de Nederlandse top 3 als het gaat om sorteersystemen, orderverzamelsystemen en palletsystemen. Met vertegenwoordiging in diverse Europese landen biedt het bedrijf zijn klanten creatieve oplossingen om hun klanten optimaal te bedienen. Daarvoor beschikt MAAS over een eigen serviceplatform, waarmee het bedrijf realtime inzicht heeft in de status en voortgang van geplaatste systemen. Snelle start

Directeur/eigenaar Wilbert Raap vertelt dat de afgelopen tien jaar razendsnel voorbij zijn gegaan. “We zijn op 2 maart 2009 met twee directeuren begonnen en hebben door sterke inzet op het gebied van acquisitie al snel een vaste klantenkring verworven. Onze eerste klus was het plaatsen van een complete inrichting voor een orderverzamelen distributiesysteem bij Service Best International in Veldhoven. Daarna volgden al snel grotere klanten en kortgeleden hebben we ons 200e project aangenomen.”

10 jaar hard werken

De afgelopen tien jaar zijn volgens Raap wel tropenjaren geweest. “We hebben hard gewerkt aan zowel onze product- als organisatieontwikkeling. Dat heeft geleid tot steeds hoogwaardigere producten en een groeiende marktpositie. In 2015 hebben we onze eerste vertegenwoordiging in het buitenland, in Duitsland, geopend en daarna volgden er meer. Sinds 2017 sta ik alleen aan de leiding van Maas en momenteel zijn we organisatie nog steeds verder aan het finetunen, met name als het gaat om standaardisering en financieel beheer.”

“MAAS Internal LogistiX:

Mooie uitdagingen

Werken bij MAAS is volgens Raap bijzonder prettig. “Er zijn altijd mooie uitdagingen, de sfeer is informeel en uitstekend en er is meer dan voldoende toekomstperspectief. We hebben dan ook altijd plek voor mechanische en elektrotechnische monteurs en engineers (MBO/HBO/ WO) die ons topteam willen komen versterken bij de planning en uitvoering van mooie projecten.”

Maatschappelijke betrokkenheid

MAAS Internal LogistiX is, naast een professionele dienstverlener, ook sterk maatschappelijk betrokken. Raap: “We sponsoren Stichting Dada, een stichting voor het welzijn van kinderen in kinderziekenhuizen. Daarnaast sponsoren we de Mixed-Hockey-Club Oss en ondersteunen we het lokale carnaval. Zo willen we een eigen bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn.” Wie interesse in en belang heeft bij een effectieve oplossing voor vraagstukken op het gebied van interne logistieke systemen is bij MAAS Internal LogistiX van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. Raap: “Wij zullen u laten zien dat wij, ook voor u, een partner voor het leven kunnen zijn.”

Dedicated to Smart Logistix” Hoogwaardige kwaliteit MAAS Internal LogistiX heeft een heldere visie en missie. Raap: “Als kwalitatieve internationale system integrator willen we meerwaarde bieden in slimme intern-logistieke oplossingen. Doel daarvan is het versterken van de concurrentiepositie van onze klanten en bij te dragen aan de verhoging van hun rendement. Operationele uitmuntendheid, creativiteit, teamwork en klanttevredenheid zijn daarbij onze kernwaarden. We willen de beste zijn in onze markt, minimaal onze top 3-notering continueren en ook internationaal verder groeien.”

De Onderstal 27, 6658 KZ Beneden-Leeuwen Tel. 0487-594363 www.maasil.nl Wilbert Raap

Techniekdossier


PERSONEELSVOORZIENING IN DE TECHNIEK: WELKE SAMENWERKINGSVORM KIES JE? Willems Boven-Leeuwen en Van Wamel BV uit Beneden-Leeuwen zijn beide grotere werkgevers in de techniek; Willems Boven-Leeuwen in staalconstructies aluminiumconstructies en pijpleidingssystemen, Van Wamel als fabrikant van grasmaaiers, klepelmaaiers en sorteermachines. IN2 Maas en Waal sprak met hen over bedrijfscontinuĂŻteit, de krapte in de personeelsmarkt en de manieren van samenwerken om die het hoofd te bieden.

38

IN2 MAAS&WAAL


TECHNIEKDOSSIER William Oomen (50) staat sinds december 2017 aan de leiding van Van Wamel BV. Hij studeerde elektrotechniek en technische bedrijfskunde en deed internationale managementervaring op bij diverse bedrijven. Bert van Beek is sinds februari 2016 directeur van Willems Boven-Leeuwen. Hij studeerde Civiele Techniek en behaalde zijn graad op het gebied van staalconstructies. Gedurende zijn carrière werkte hij voor de Hollandsche Beton Groep en diverse metaalbedrijven en begon

POSITIEVE FLOW

PERSONEELSUITWISSELING

De vraag hoe het met hun bedrijven gaat beantwoorden

Van Beek geeft aan dat personeelsuitwisseling in de

beide directeuren positief. Oomen: “Het gaat gewoon goed.

staalbouw regelmatig gebeurt. “Vaak is dat echter lastig

We hebben een goed gevulde orderportefeuille, maken

omdat de top in de orderportefeuille bij dat soort

mooie technische producten en er is volop aandacht voor

bedrijven veelal gelijktijdig plaatsvindt.” Oomen knikt:

productontwikkeling. De verwerking van de orders kunnen

“Capaciteitsproblemen kun je in incidentele gevallen op

we goed aan en eigenlijk hebben we ook geen tekort

die manier oplossen. Zo lenen we van Willems wel eens

aan technisch personeel; we beschikken over een trouw

een lasser in. De schaal waarop je dat kunt doen is echter

personeelsbestand door onze goede bedrijfscultuur en

te klein om een structureel effect te kunnen hebben.”

arbeidsvoorwaarden.”

SAMENWERKING MET HET ONDERWIJS

Ook Van Beek is positief. “Na een lastige periode met te

Beide heren geven aan dat de overheid en de metaalunie

weinig werk zijn we hebben we de afgelopen jaren een

bij personeelstekort ondersteuning bieden, door middel

inhaalslag gaemaakt. De beslissing om onze RVS- en

van subsidies en investeringsmogelijkheden voor het

Aluminiumafdeling op te splitsen in een Jachtbouwafdeling

opleiden en inzetten van mensen. Oomen geeft aan

en een nieuwe afdeling Piping & Equipment heeft goed

dat hij in Nederland goede kansen ziet voor het Duitse

uitgepakt. Ook hebben we voldoende personeel: 85 eigen

leerling-gezel-meester-systeem. “Zelf mensen opleiden

mensen en 40 inleners. Meer váste krachten zijn echter

kan ook hier goed. Dat heeft het voordeel dat je met

zeer welkom.”

jonge mensen werkt die vaak enthousiast zijn en die je gemakkelijker aan je bedrijf kunt binden.” Van Beek

in 1993 voor zichzelf als consultant

PERSONEEL INLENEN

vult aan dat samenwerking met het Centrum voor

Beide gespreksdeelnemers erkennen zonder meer dat er

Vakopleiding Techniek, ROC’s en middelbare scholen ook

in de staalbouw.

een personeelsprobleem bestaat voor veel technische

nuttig is en Oomen bevestigt dat. Van Beek: “De werktypes

bedrijven. Van Beek: “Veel technische bedrijven werken

die alles kunnen kom je nauwelijks meer tegen; vroeger

projectmatig. Op het moment dat je over te weinig personeel

had je nog vaak hele slimme mensen die van huis uit

beschikt ga je merken dat niet alleen de werkdruk hoger

geen mogelijkheden hadden gekregen om door te leren,

wordt, maar ook dat projecten minder soepel verlopen. Dat

die natuurlijk heel waardevol zijn voor bedrijven als de

duurt vaak langer en levert uiteindelijk minder op.” Oomen

onze. Omdat tegenwoordig bijna iedereen (gelukkig) de

geeft aan dat het inlenen van personeel geen ideale

mogelijkheid krijgt komt dat nu minder voor”

oplossing is. “Die zijn vaak duurder, missen routine en zijn onbekend met de bedrijfscultuur. Ook is er voor hen een

VAKOPLEIDINGEN

langer inwerktraject nodig en in projectomgevingen is dat

Momenteel kunnen technische bedrijven volgens Oomen

zeker wel een issue. De grote vraag is hoe je met een tekort

een deel van hun problemen oplossen, door met diverse

aan geschikt personeel gecontroleerde groei tot stand kunt

stakeholders samen te werken in het creëren van

brengen. Tegenover het winnen van meer aanbestedingen

stageplekken. Ook van Beek vindt dat op dit moment de

staat voortdurend het tekort aan mankracht.”

beste oplossing. “Een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking is het BOL/BBL-systeem. Samenwerken

MULTIDISCIPLINAIR INZETTEN

met vakopleidingen vind ik dan ook bijzonder belangrijk.

Het omgaan met een personeelstekort zou je in

Zij zijn een goede vervanger voor de MTS.”

principe kunnen verdelen in drie oplossingen: Interne multidisciplinaire inzetbaarheid, personeelsuitwisseling

OPLEIDING VERSUS OMZET

met collega-ondernemers en samenwerking met onderwijs­

Volgens de twee directeuren is de personeelskrapte

instellingen. Over multidisciplinaire inzetbaarheid zegt

voorlopig nog niet opgelost. Er zal meer technisch

Oomen: “We willen de medewerkers meer flexibiliteit geven

moeten worden opgeleid, maar daarbij is verstoring van

in het nemen van vakantie maar aan de andere kant ook

de personeelsmarkt door economische laagconjunctuur

bereikbaar blijven voor klanten en daarom zetten we onze

een uitdaging. “We moeten in de opleidingen beter

medewerkers al in op diverse afdelingen. Ook is dat een

op de markt inspelen en dat moet blijvend zijn. De

kwestie van je mensen meer flexibiliteit bieden, ‘the right

techniekbranche zal, totdat dat beter gaat, bij krapte op

man in the right place at the right moment’. Multitasking

de personeelsmarkt genoegen moeten nemen met een

vraagt echter een goede spreiding en dat vereist uitgebreide

beperkte groei.”

planning. Bij projecten is daar vaak te weinig tijd voor.” Ook Van Beek laat bijvoorbeeld personeel van korte staalprojecten naar langdurige piping-projecten stromen. “Dat is echter geen structurele oplossing; je vangt er alleen kortcyclische capaciteitsproblemen mee op. Daar komt bij dat in een projectomgeving niet alles te plannen is.” MAART 2019

39


MOEKE MOOREN & DE KORENMOLEN

DE GOUDEN HAM:

DE IDEALE OMGEVING OM VAN UW BIJEENKOMST EEN SUCCES TE MAKEN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN

Van kleine tot grote events, of andere zakelijke evenementen, De Gouden Ham biedt diverse arrangementen en locaties voor zakelijke doeleinden. De Gouden Ham ligt in Appeltern (tussen Oss en Nijmegen). Vergaderen en relaxen gaan in dit recreatie- en natuurgebied hand in hand. Zoekt u een inspirerende omgeving waar u kunt vergaderen met zakenpartners, om na afloop te netwerken in een ontspannen sfeer? De Gouden Ham is de ideale plek om te ontsnappen aan de drukte. De Gouden Ham is met twee restaurants en een 4-sterren hotel de perfecte locatie voor ieder evenement. U vindt er moderne zalen en ruimtes die van alle gemakken voorzien zijn. Tevens bieden de grootste zalen in dit gebied daglichtMooren en een prachtig uitzicht over bij Moeke het natuurgebied. Uiteraard is er op deze locaties audiovisuele apparatuur en gratis wifi beschikbaar. In de zomer is het altijd gezellig druk op het terras. Vanaf het terras heeft u prachtig uitzicht op het levendige wateren natuurgebied. Het terras bestaat uit een verhoogd panoramaterras en een loungeterras direct aan het water.

VOORBEELD ARRANGEMENTEN VAN DAGDEEL TOT MEERDAAGS 4 UURS VERGADERARRANGEMENT • Onbeperkt koffie/thee/water/toebehoren • Bij binnenkomst heerlijk appelgebak • Gebruik van beamer+scherm • Flipover-stiften-papier • Inclusief zaalhuur Moeke Mooren Blauwe Sluis 1b

6629 KK Appeltern 0487 54 18 72

Meer informatie kijk op: www.moekemooren.nl

bij Moeke BOEK Mooren DIT ARRANGEMENT OP

HET IS TERRASWEER! BIJ DE KORENMOLEN

www.moekemooren.com of www.korenmolen.nl

De Korenmolen is gevestigd aan de dijk in Maasbommel, onder de wieken van een gerestaureerde molen. Deze prachtige locatie aan de Maas is één van de mooiste plekjes in het Land van Maas en Waal.

16 UURS VERGADERARRANGEMENT • Onbeperkt koffie/thee/water/koekjes/mintjes • Bij binnenkomst heerlijk appelgebak • Gebruik van beamer+scherm • Flipover-stiften-papier • Inclusief zaalhuur • 2 x lunch: Soep van de dag met assortiment luxe belegde mini stokbroodjes • 1 x driegangen dagmenu • 1 uurtje bowlen • 1 x Overnachting + ontbijt

BOEK DIT ARRANGEMENT OP www.moekemooren.com

ALGEMENE INFORMATIE Aantal ruimtes: 6 Aantal personen: 2-300 Audiovisuele Middelen: WIFI, Internet, Beamer, Scherm & projectiewand. Parkeergelegenheid: 300 auto’s gratis Geschikt voor: Vergadering, Brainstorm, Training, Presentatie, Plenair, Borrel & Ontvangst, PrivateDining, Teambuilding, Coaching, 1 op 1, Conferentie, Meerdaagse met Overnachting & Feest

WWW.MOEKEMOOREN.NL WWW.KORENMOLEN.NL BOVENDIJK 6 | MAASBOMMEL | 0487 54 26 10 | WWW.KORENMOLEN.NL


MAARTEN KOCKEN GUN UZELF EEN LEKKERE EN GEZONDE MAALTIJD Goed en gezond eten is de motor voor productiviteit en goede prestaties. Gezond eten schiet er echter, onder druk van alle dagelijkse beslommeringen, nogal eens bij in. Daarom is Keurslagerij Maarten Kocken in Beneden-Leeuwen gespecialiseerd in het leveren van gezonde en lekkere versmaaltijden. Zowel voor de dagelijkse personeelsmaaltijd als voor maaltijden bij grotere bedrijfsevents levert de keurslagerij daarin maatwerk.

Smaakvolle maaltijdarrangementen Keurslager Maarten Kocken vertelt: “Exclusief voor bedrijven leveren wij maaltijden en 6 arrangementen voor barbecues en buffetten, die uitblinken door kwaliteit en smaak. Die worden deels bereid met streekproducten en passen daardoor in het ‘koop lokaal-verhaal’. De maaltijden zijn divers te bestellen, leverbaar voor groepen van 15 tot 20 personen en er is voor elk budget een goede maaltijd. Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar.”

Gemakkelijk bestellen Maaltijden bestellen kan bij Keurslagerij Maarten Kocken gemakkelijk telefonisch en online. Kocken: “De slagerij beschikt over een webshop, waarop al onze maaltijden staan vermeld en onze winkel is altijd bereikbaar voor meer informatie. Vanzelfsprekend krijgen klanten desgewenst vooraf een offerte op maat.”

Voor al uw personeelsmaaltijden en bedrijfsevents


BIJ HERCKENRATH FIETSPLAZA TOPMERKEN HIGH SPEED E-BIKES ONDER 1 DAK! Dat bewegen goed is hoeven wij u niet meer te vertellen; dat weet u inmiddels wel. Maar dat fietsen naar uw werk zorgt voor een frisse start van de dag en dat het van werk naar huis fietsen bijdraagt aan het ‘leeg maken’ van uw hoofd is zeker een aangenaam bijkomend voordeel. Daarom heeft

AKTIE!

Herckenrath Fietsplaza uit Horssen nu, als enige in de wijde regio, alle topmerken van de High-

Bij aankoop van een High-speed E-bike vóór 1 mei 2019 ontvangt u bij enrath Fietsplaza rckGROOTSTE HeDE E-BIKESTORE VAN MAAS EN W gratis 5 jaar garantie op de hele fiets!

speed E-bike in huis: Dé snelle elektrische fiets, waarmee u geen tijd verliest en die bijdraagt aan uw gezondheid en het milieu.

DE VOORDELEN VAN EEN HIGH-SPEED E-BIKE

• AANSCHAF MOGELIJK OP GROND VAN DE WKR-REGELING • GEBRUIK MAKEN VAN HET WIA-INVESTERINGSFONDS • FISCALE AFTREKBAARHEID • AANTREKKELIJKE ALL-INCLUSIVE LEASEMOGELIJKHEDEN (MÉT VERZEKERING EN ONDERHOUDSCONTRACT) • PER 1 JANUARI 2020 SLECHTS 7% BIJTELLING

EEN ONGEKEND COMPLETE E-BIKE IN DEZE PR

Koga:

Stromer:

www.luganofietsen.nl

vanaf € 4999.00 TIJDELIJK

vanaf € 5190.00

GRATIS DIEFSTAL EN CASCO VERZEK

KOM TESTEN!

LUGANO ELO DE LUXE

LUGANO ELO D

• Shimano Rollerbrakes

• Shimano Rollerbrakes

• Verende zadelpen en headshock vering

• Verende zadelpen en hea

De High-speed E-bike wordt geleverd door de merken Koga, Riese & Müller,

• USB-aansluiting op koplamp

• USB-aansluiting op kopla

• Gesloten kettingkast

• Gesloten kettingkast

Stromer en het nieuwe topmerk Klever. Al deze high-end elektrische fietsen

• Leren handvatten

• Leren handvatten

• Bafang middenmotor

• Voorwielmotor

• 700 wh accu

• 470 wh accu

• Actieradius tot +/- 175km

• Actieradius tot +/- 125km

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• 5 jaar garantie op gehele

• Kleur: grijsmetallic

• Kleur: mat antraciet

€ 2399,-

€ 1799,

• Shimano Nexus 8 versnellingen

hebben wij onder één dak. Tevens beschikt Herckenrath Fietsplaza over alle testfaciliteiten die u in staat stellen om de voor u passende keuze te maken. Kom de High-speed E-bike dus eens vrijblijvend bij ons uitproberen. Wij garanderen u een unieke ervaring!

DE GROOTSTE E-BIKESTORE VAN MAAS EN WAAL!

Riese & Müller:

vanaf € 3699.00

• Shimano Nexus 7 versnell

Klever:

vanaf € 4499.00

* Geldig op bovenstaande Lugano modellen en zonder inruil. Vraag naar de voorwaarden. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse dames-

EEN ONGEKEND COMPLETE E-BIKE IN DEZE PRIJSKLASSE www.luganofietsen.nl

TIJDELIJK GRATIS DIEFSTAL EN CASCO VERZEKERING*

HERCKENRATH FIETSPLAZA

1500M2 FIETS PLEZIER EN EIGEN OUTDOOR TESTBAAN

LUGANO ELO DE LUXE

LUGANO ELO DE LUXE

• Shimano Nexus 8 versnellingen

• Shimano Nexus 7 versnellingen

• Shimano Rollerbrakes

• Shimano Rollerbrakes

HERCKENRATH FIETSPLAZA

• Verende zadelpen en headshock vering

• Verende zadelpen en headshock vering

• USB-aansluiting op koplamp

• USB-aansluiting op koplamp

• Gesloten kettingkast

• Gesloten kettingkast

• Leren handvatten

• Leren handvatten

• Bafang middenmotor

• Voorwielmotor

• 700 wh accu

• 470 wh accu

• Actieradius tot +/- 175km

• Actieradius tot +/- 125km

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• Kleur: grijsmetallic

• Kleur: mat antraciet

€ 2399,-

€ 1799,-

BOVAG 5-STERREN SPECIAALZAAK

* Geldig op bovenstaande Lugano modellen en zonder inruil. Vraag naar de voorwaarden. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse dames- en herenmaten

Outdoo

HERCKENRATH FIETSPLAZA BOVAG 5-STERREN SPECIAALZAAK

Outdoor testbaan met helling

Molenweg 17 • 6631 KJ Horssen • Tel. 0487-541 566 • www.zoekfiets.nl

Herckenrath Fietsplaza

Molenweg 17

6631 KJ Horssen

Tel. 0487-541 566

Adv_4All_Herckenrath_266x377.indd 1

www.zoekfiets.nl

Herckenrath Fietsplaza

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

22-06-18 15:27

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten Adv_4All_Herckenrath_266x377.indd 1

Molenweg 17

6631 KJ Horssen

Tel. 0487-541 566

Onder voorbeh


Netwerken is nét werken Op 24 januari organiseerde Verrassend-Leeuwen, namens Ondernemend Maas en Waal, zijn nieuwjaarsreceptie in De Rosmolen in Beneden-Leeuwen. De leden van VerrassendLeeuwen, de BCMW, OV De Gouden Ham, Ondernemers Ontmoeten, de DOV en de OVD kwamen die avond in groten

INHOUD

• AGAVE NATUURLIJK WONEN • STICHTING DE MAASVEREN

getale naar De Rosmolen, waar zij werden verwelkomd door Rob van Suilen en René van Wezel van www.creeermeneer.nl, als ‘Schoenmakers van de Lepelaar’. De avond werd geopend door Hans Voshol, voorzitter van Ondernemend Maas en Waal. Hij trapte af met de opmerking

• OBC ACCOUNTANTS EN

dat de nieuwjaarsbijeenkomst de eerste was in de nieuwe

BELASTINGADVISEURS

is het ontwikkelen van een heldere toekomstvisie belangrijk.

samenwerkingsopzet van OMW. Voor het regionale bedrijfsleven

• BUSINESSFLITSEN

Terugkijken wilde Voshol dan ook wel even doen, maar wat

• BEDRIJFSBEZOEK

Dit jaar zal OMW vooral de nadruk leggen op de regionale

RESCOPE | REPARTS

hem betreft moet de blik van ‘de ondernemer’ op vooruit. economische agenda, duurzaamheid en de energietransitie en op subsidiëring van samenwerkingsvormen ten behoeve van de techniekbranche. Ook deed hij een oproep om gezamenlijk Open Maas en Waal neer te zetten.

VOLG ONS OP FACEBOOK

Het creatieve deel van de avond werd vormgegeven door Rob van Suilen en René van Wezel, die de aanwezige ondernemers confronteerden met een quiz. Daarna was er uitgebreid

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer.

Lid worden of kennismaken? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten.

Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

gelegenheid tot netwerken. De organisatie kan terugkijken op een goedbezochte en gezellige bijeenkomst.

AGENDA 12 MAART 2 APRIL 7 MEI 4 JUNI

BEDRIJFSBEZOEK THE NEXT BRAND BEDRIJFSBEZOEK HONIGCOMPLEX I.S.M. OVD BEDRIJFSBEZOEK REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLANDE EINDEJAARSACTIVITEIT

43


DE AGAVE NATUURLIJK WONEN:

EEN FRISSE KIJK OP UW KANTOORINTERIEUR

TOTAALCONCEPT Van Wamel wil zich vooral onderscheiden door het neerzetten van een totaalconcept. “Naast ons meubel- en plantenaanbod zijn we in staat om het gehele (her)inrichtingstraject van een kantoor vorm te geven. Zo hebben we een architect in huis, en

een een

gespecialiseerde vloerenbedrijf.

samenwerkingsverband

meubelfabrikant

Door willen

een we

dergelijk

elkaar

als

ondernemers versterken en tegelijkertijd complete service bieden; een win/win-situatie dus.” SAMENWERKING De Agave werkt ook samen met externe bedrijven in de regio. Van Wamel: “Je kunt nooit ver genoeg

Dertig jaar geleden begon Willy van Wamel een bloemen- en plantenzaak in Beneden-Leeuwen. Sinds die tijd heeft hij ook een allround concept ontwikkeld voor woning- en kantoorinrichting. In dat laatste is het zijn bedrijfsstrategie om te voorzien in een prettige en motiverende sfeer in uw kantoor en daarvoor is niets hem te veel. Hieronder vertelt hij hoe hij voor iedere ondernemer een passende en positieve werksfeer creëert. Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

gaan in het completeren van je aanbod. Daarnaast is het beter om samen te werken dan om elkaar te beconcurreren. Daar komt bij dat je niet álles in huis kunt hebben. Veel van onze samenwerkingspartners vbs@globalpaint.com

beschikken dan ook over sterk gespecialiseerde www.globalpaint.com capaciteiten. We ondersteunen elkaar bij een groot aantal inrichtingsprojecten door het hele land. Zo hebben we recentelijk in Rotterdam een kantoorpand van 1100m² ingericht.” SFEER OP DE WERKPLEK Kern van de activiteiten van De Agave is het

44

IN2 MAAS&WAAL


DE TAM TAM

“DE AGAVE BIEDT EEN EIGENTIJDS TOTAALCONCEPT AAN VOOR EEN ONDERSCHEIDENDE KANTOORINRICHTING”

Raymond Olderaa

VANWillyRAAIJ Groenverzorging: van Wamel passie voor uw perceel

Naam BCMW-lid: Harold van der Borgh Bedrijf: Bistro De Bolle

creëren van een warme en huiselijke uitstraling van

trends en ontwikkelingen, proberen die te voorzien

werkplekken. Van Wamel: “Een eigentijds-landelijke

en passen die, in nauw overleg met de klant, ook toe.

Wat is jouw inbreng bij de BCMW?

of warm-industriële stijl, compleet met planten, is

De mogelijkheden voor maatwerk in kantoorinrichting

Iets voor collega-ondernemers kunnen

momenteel erg trendy. Gebleken is dat een prettige

zijn volgens Van Wamel vrijwel onbeperkt. “Wij tonen

werkpleksfeer bijdraagt aan de motivatie van

onze collega-ondernemers graag onze toegevoegde

betekenen

medewerkers en leidt tot een lager ziekteverzuim.

waarde aan. Wie bezig gaat met de (her)inrichting

Daarnaast is een onderscheidende bedrijfsruimte

van zijn of haar bedrijfspand nodigen wij dan ook

eveneens een visitekaartje voor het bedrijf. Wij

van harte uit om eens vrijblijvend met ons af te

spreken. U zult verrast zijn over onze frisse kijk op dragen zorg voor kantoorinrichtingen die aan die VAN RAAIJ Groenverzorging uit Boven-Leeuwen realiseert uiteenlopende groenprojecten voor gemeenten, instellingen criteria voldoen.”

kantoorinrichting!” en bedrijven. Parken, sportcomplexen, plantsoenen, kleinschalige infrastructuur, bedrijfstuinen en privé-tuinen zijn

letterlijk en figuurlijk het werkgebied van het bedrijf. Dat voorziet opdrachtgevers van een totaalpakket, waarin advies, kostenbewustzijn, realisatie en onderhoud een weloverwogen eenheid zijn. Zij zoeken daarbij voortdurend naar een

optimaal evenwicht tussen een fraaie aanblik en zo laag mogelijke onderhoudskosten. “ONZE KANTOORINRICHTING ket aan, waarbij ook grond-, straat- en rioleringswerk tot de FAMILIEBEDRIJF IS HET ONDERSCHEIDENDE mogelijkheden behoort. Dat doen we vooral voor bedrijven, Maarten van Raaij, directeur en projectleider bij VAN RAAIJ instellingen en gemeentelijke overheden”, aldus Maarten. Groenverzorging, vertelt: “We zijn een echt Maas en Waals “Je kunt daarbij gerust spreken van een passie, want we VISITEKAARTJEfamiliebedrijf, VOORdatUW in 1990 werd opgericht door mijn vader, zien onze bezigheden niet echt als werk. Dat is iets dat we Hans van Raaij. Ook mijn moeder Willy werkte 25 jaar lang van vader hebben meegekregen; we zijn voor elk project enin het bedrijf, waar zij de administratie verzorgde en sinds ONDERNEMING” thousiast, of dat nou groot of klein is.” ons 25-jarig bestaan in 2015 zijn mijn broer Jan-Willem en ik mede-eigenaars van het bedrijf.”

KENNISONTWIKKELING EN ADVIES Komend jaar streeft

TAKEN DeDEAgave

SFEER IS BEPALEND Door de passie is de sfeer in het bedrijf en bij de klanten volgens Maarten altijd uitstekend. “We hebben nauwelijks

ernaar om de niet-

Maarten en Jan-Willem hielpen als kind al in het bedrijf. “Het

standaard-formule nogstond verder completeren voor ons te dan ook vast dat daar onze professionele toekomst Inmiddels houdtkennis Jan-Willem zich vooral bezig en toe te passen. “Door onzelag. in-company

met de aansturing van de uitvoering en ikzelf ben verant-

personeelsverloop en de prettige manier van omgaan met de klant en de deskundige uitvoering van ons werk leidt dan ook tot veel mond-tot-mond-reclame. We hebben tevens een uitgebreide kennis van zaken opgebouwd, wat

Van Heemstraweg 42-44, en ervaring zijn we in staat om onze cliënten van ook weer belangrijk is bij openbare aanbestedingen. Zo hebwoordelijk voor de acquisitie, de offertes, de calculatie en

Wat was je eerste bijbaantje? Manusje-van-alles bij een fruitteler Wat was het grootste geluk uit je carrière? Dat we Bistro De Bolle mochten openen Welk boek heb je als laatste gelezen? Zou het niet meer weten, ik kom weinig aan lezen toe; eigenlijk alleen op vakantie Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? The Maze Runner 2 Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Jonnie en Therese Boer van De Librije Wat weet men niet van jou? Weinig, ik ben écht een open boek!

ben we recentelijk het CO2 Bewust-certificaat behaald. Onze P&O. De werkvoorbereiding doen we samen. Vader 6658heeft KH Beneden-Leeuwen professioneel advies te voorzien en onderscheidende

meerwaarde ligt in díe kennis, onze ervaring en in vooral ook

een stapje terug gedaan, maar is als adviseur en manusje Tel. 0487-591597 inrichtingsconcepten aan te bieden en die ook van alles nog steeds onze dagelijkse steun en toeverlaat.”

in het nakomen van onze beloften.”

OPDRACHTGEVERS

Van Raaij Groenverzorging is een bedrijf waar management

volledig in te vullen. We zijn voortdurend alert op

WWW.DEAGAVE.NL

Van Raaij Groenverzorging werkt niet alleen voor een groot

en medewerkers doen waar ze goed in zijn. “Zorgen dat je een

aantal regionale opdrachtgevers, maar is ook landelijk actief.

perceel hebt dat een visitekaartje is voor je onderneming,

Maarten: “Ook bij grote bedrijven als bijvoorbeeld Dela en

instelling of gemeente. Je hebt immers maar één kans om

Vitens hebben we verrichten we mooie onderhoudsprojecten.

een goede eerste indruk te maken: bij je voordeur!”

We zijn dus niet alleen heel breed in de soorten projecten die we uitvoeren, maar ook flexibel als het gaat om locaties.” TOTAALPAKKET Maarten vervolgt: “Van Raaij Groenverzorging startte als een echt groenbedrijf, maar biedt tegenwoordig een totaalpak-

Trambaan 9, Boven-Leeuwen Tel. 0487-595811 www.vanraaijgroenverzorging.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS

45


STICHTING DE MAASVEREN: RIJD NIET ROND, MAAR NEEM DE PONT! Stichting de Maasveren verzorgt met haar vijf veren de dagelijkse verbinding tussen Gelderland en Noord-Brabant, oftewel tussen het Maasland en het Land van Maas en Waal. De veerponten van de stichting varen het gehele jaar door, van ’s morgens zes uur tot middernacht. Alleen voor de weekenden en feestdagen geldt een aangepaste regeling. in stand kunnen houden. Momenteel hebben we vijf veren in de vaart, één in reserve en één in de verkoop.”

“WE WILLEN GEWOON ALTIJD EEN BETROUWBARE VERVOERDER ZIJN” BETROUWBARE VERVOERDER De Stichting Maasveren heeft volgens Van den Akker maar één grote ambitie. “We willen er te allen tijde voor zorgen dat we een betrouwbare DE VOORDELEN VAN VERVOER PER VEER John van den Akker (55) uit Heesch is sinds 2001 dagelijks verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de veerdiensten. Hij vertelt: “De veerdienst biedt een oeververbinding tussen Gelderland en Noord-Brabant, waarvan álle verkeer gebruik kan maken, ook logistiek vervoer en zwaar landbouwvervoer. In bepaalde gevallen kun je aanzienlijke tijdwinst boeken door van de veerdienst gebruik te maken. Dat levert een kostenbesparing op, minder fileleed, minder uitstoot en minder kans op ongevallen. Het is daarbij goed om je niet blind te staren op wat je navigatie aangeeft; die berekent vaak veel meer tijd voor de oversteek per veerpont dan reëel is.”

vervoerder zijn, die zo veel mogelijk verkeer overzet. De Stichting Maasveren bestaat sinds 1983. Van den Akker: “Tot die tijd waren de veerponten rijksveren die werden verpacht en onderhouden door Rijkswaterstaat. Die wilde ervan af, maar er bleek weinig interesse te zijn voor de verkoop en daarom namen de oevergemeenten de ponten voor een symbolisch bedrag over en plaatsten ze

46

IN2 MAAS&WAAL

een vaste dienstregeling, waarvan alleen wordt afgeweken in extreme situaties als hoog water, storm of ijsvorming. We doen er overigens alles aan om het publiek goed daarvan op de hoogte te houden.” Wilt u meer weten over het werken of de

in een stichting.”

dienstregeling van de Stichting Maasveren? Kijk

VERGOEDING

jakker@maasveren.nl.

dan op www.maasveren.nl of mail naar

De stichting werkt volgens Van den Akker als een onderneming, maar dan zonder winstoogmerk. “We werken met vijf oeververbindingen: AppelternMegen,

“NAVIGATIESYSTEMEN ZIJN NIET ALTIJD BETROUWBAAR QUA TIJDSBEREKENING VAN VEERTRANSPORT”

Daarom varen we ook het gehele jaar door, volgens

ONTSTAAN

Maasbommel-Megen,

Alphen-Oijen,

Alphen-Lith en Alem-Maren-Kessel. Dat we zonder winstoogmerk werken, betekent echter niet dat we onbeperkt verlies kunnen draaien. Voor de overtochten vragen dus een reëele en dekkende vergoeding, waarmee we ook een bescheiden buffer

Stichting Maasveren Het Wargaren 12, 5397 GN Lith Tel. 0412-481568

www.maasveren.nl


OBC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

BETROUWBARE PARTNER IN ACCOUNTANCY EN BELASTINGADVIES

Accountants- en belastingadvieskantoor OBC uit Wijchen startte in 2000, vanuit het idee dat de tarieven bij de grotere kantoren niet meer MKB-waardig zijn en kleinere kantoren veelal de (fiscale) adviesfunctie missen. OBC begon met een formule waarbij administratieve dienstverlening gecombineerd werd met belastingadvies. Sindsdien is OBC uitgegroeid tot een full-service accountantskantoor, waar vijftien gemotiveerde en ervaren medewerkers (waaronder de vier vennoten) dagelijks voor u klaarstaan. Belastingadviseur Peter van Oorsouw en AA-accountant Roel de Bruijn vertellen hieronder over de toegevoegde waarde van hun kantoor. WAT DOEN WE? Van Oorsouw vertelt: We helpen ondernemers met hun administratie, accountancywerkzaamheden, fiscale en juridische vraagstukken. Dat doen we voor een breed scala aan ondernemers in het MKB, van ZZP-ers tot middenkaderondernemingen. Standaard verzorgen we de jaarrekening en belastingaangiften en geven belastingadvies. We werken volgens een full-service-concept met weinig overhead, waardoor we realistische tarieven kunnen hanteren. Daarnaast adviseren en begeleiden we ook bij zaken als fusies en overnames, nalatenschapsplanning, bedrijfs­ opvolging en financieringsaanvragen, maar ook bij echtscheidingen of overlijden. WETEN WAT ER SPEELT De Bruijn vult Van Oorsouw aan: “Bij OBC weten we uit eigen ervaring waar ondernemers allemaal mee bezig kunnen zijn. We zijn zélf immers ook ondernemer. We kennen de zorgen die het ondernemerschap soms met zich meebrengt en wij blijven geboeid door alle ongrijpbare factoren die ondernemen zo mooi maken. Daarnaast kennen wij de regio Maas & Waal. We weten wat

er speelt en waarom. Iets dat goed van pas komt bij onze advieswerkzaamheden.” HOE WERKEN WE? Van Oorsouw vervolgt: “Bij OBC hebben we een sterke no-nonsense-mentaliteit. Hier vind je geen hoogpolig tapijt en het stropdassengehalte is laag. Sterker nog: we zijn bijzonder laagdrempelig, (klant)vriendelijkheid en collegialiteit hebben we hoog in het vaandel en we hechten grote waarde aan een natuurlijke en fijne manier van samenwerken. Omdat we korte communicatielijnen belangrijk vinden werken wij met vaste contactpersonen. Maar goed, met het voorgaande zeggen we denk ik niets bijzonders. Ieder kantoor zegt zich te onderscheiden door korte lijnen, het gaat er juist om dit ook waar te maken.

“LAAGDREMPELIG EN KLANTVRIENDELIJK WERKEN STAAN VOOR EEN PRETTIGE EN LANGDURIGE RELATIE”

SAMENWERKEN “Een sterk netwerk is onontbeerlijk om alle verschillende zaken goed bij te houden”, vertelt De Bruijn. “Naast nauwe banden met de lokale notarissen, advocaten en collega-dienstverleners, werken we ook samen met specialistische organisaties. OBC is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), het Register Belastingadviseurs (RB) en Extendum, de brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB. Die lidmaatschappen verzekeren u dat de kwaliteit bij OBC ook op de lange termijn is gewaarborgd en dat wij u op alle mogelijke fronten van het ondernemen kunnen ondersteunen, zelfs bij zeer ingewikkelde vraagstukken. Bent u op zoek naar een kundige, betrouwbare en prettige partner voor uw zakelijke dienstverlening? Bel dan gerust eens voor een vrijblijvende afspraak. Wij laten u graag zien waartoe we in staat zijn! Herenstraat 6602 BA Wijchen Tel. 024-6455005

www.obc-advies.nl

MAART 2019

47


BELASTINGADVIESBUREAU CROONEN IS VERHUISD

Na ruim een jaar tijdelijk in Druten te zijn gehuisvest, is Belastingadviesbureau Croonen verhuisd naar Wamel en wel naar het nieuw gebouwde kantoor aan de Hogeweg 4a. Daar is Gerard Croonen als vanouds bereikbaar voor onafhankelijk fiscaal advies aan ondernemers en administratie- en accountantskantoren.

MAAS EN WAAL SCHOONMAAK & BEDRIJFSDIENSTEN & VAN RAAIJ GROENVERZORGING GENOMINEERD VOOR ‘ALL-IN WERKGEVERSPRIJS 2019

Op 14 maart 2019 organiseert de Dag van de Duizend Voorbeelden. In nauwe samenwerking willen RW-POA Rivierenland, Werkzaak Rivierenland, gemeente Buren en NederBetuwe samen met VNO-NCW Rivierenland, invulling geven aan deze dag met de introductie van een werkgeversprijs voor inclusief ondernemerschap, met andere woorden werkgevers die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Deze werkgevers denken creatief mee, creëren draagvlak binnen de organisatie, gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Zodoende bieden deze werkgevers duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.

48

IN2 MAAS&WAAL

UITBREIDING JURATO

Sinds begin februari 2019 is Tesse Arentz toegevoegd aan het team van Jurato. Zij studeert aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zij richt zich op het hippisch recht. Meer specifiek zal zij de aan­sprakelijkheidskwesties bij de koopverkoop dan wel huur-verhuur van paarden onderzoeken. Het hippisch recht is een interessant en dynamisch rechtsgebied. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek, meer informatie is later te vinden op onze website. Jurato doet meer dan alleen het verstrekken van juridisch advies en rechtsbijstand. Zij voorziet ook in het geven van workshops, voor grote groepen of juist voor een klein gezelschap. Zo worden er in de komende maanden door onze jurist Wendy Rijcken-van Eck diverse workshops door het land gegeven op het gebied van AVG / privacyrecht. Wij verzorgen ook inhouse workshops waarbij wij maatwerk bieden. Wij stemmen af welke behoefte er is binnen uw organisatie, zodat op een praktische en laagdrempelige manier uw kennis wordt vergroot.

TUINEN VAN APPELTERN BIEDT ACCOMMODATIES VOOR ZAKELIJKE EVENTS

De Tuinen van Appeltern zijn sinds 1 maart weer open voor bezoekers en natuurlijk ook zakelijke relaties. Men biedt er verschillende accommodaties aan, voor bijvoorbeeld, vergaderen, zakelijke presentaties en lezingen. De accommodatie ‘Onze Entree’ biedt voor zakenpartners in Maas en Waal een ruime bovenverdieping van 700 m² die uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of dealerdagen. Ook levert De Tuinen van Appeltern een scala aan mogelijkheden voor personeelsuitjes.

AMC GROEP SLUIT CONTRACT MET GEMEENTE HORST A/D MAAS

De komende twee jaar maakt schoonmaakbedrijf AMC Groep meerdere locaties van gemeente Horst aan de Maas schoon. Het contract omvat het dagelijkse schoonmaakonderhoud en periodieke werkzaamheden. Het resultaatgerichte contract wordt door beide partijen getekend voor twee jaar met 2 optiejaren. ICS Groep (waarvan AMC onderdeel uitmaakt) won de aanbesteding op basis van beste prijs/kwaliteit verhouding. In de offerte kwam het vertrouwen in goede uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden en waardering voor de medewerkers goed naar voren. Haico Klerks, directeur AMC Groep: “Vanuit onze social return-tak AMC Point hebben we veel ervaring in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook bij diverse opdrachtgevers in Noord-Limburg, zoals Gemeente Peel en Maas, Dichterbij en Citaverde. De nieuwe samenwerking met gemeente Horst aan de Maas verstevigd onze positie in deze regio. En daar kunnen we alleen maar trots op zijn.”

MAAS EN WAAL SCHOONMAAK & BEDRIJFSDIENSTEN NEEMT QPC UDEN OVER

Per 1 maart 2019 wordt QPC schoonmaak uit Uden overgenomen door Maas en Waal schoonmaak BV uit Beneden-Leeuwen. Met de overname door Maas en Waal schoonmaak wordt de voortgang en continuïteit van de dienstverlening van QPC voor zowel de klanten, alsmede de medewerkers, gegarandeerd. Deze overname sluit aan bij de ambitie van Maas en


HTR SECURITY SYSTEMS BV HET ENIGE GELDERSE BEVEILIGINGS­BEDRIJF DAT KLANTEN EEN KWALITEITS­DOCUMENT MAG EN KAN AFGEVEN

Waal schoonmaak BV om haar positie als schoonmaakspecialist in de regio te versterken. Deze overname past gezien de activiteiten, klanten portefeuille en het werkgebied goed binnen de visie en doelen van Maas en Waal schoonmaak als lokale en regionale dienstverlener. QPC schoonmaak blijft als zelfstandige onderneming bestaan, met dezelfde huidige werkprocessen, werknemers en expertise. De hoge kwaliteit en service die QPC altijd heeft geboden blijft ook na de overname behouden. De focus zal blijven liggen op de persoonlijke benadering en menselijke factor.

CARWASH DRUTEN WERFT FONDSEN

VOOR BOLDERPOP

Op 16 Maart a.s. organiseert Carwash Druten een dag voor het goede doel. Op die dag gaan Marien en Hannie Verhaaf geld inzamelen voor stichting BolderPoP. Marien: “Er zal deze dag een bedrag per gewassen auto gedoneerd worden aan de stichting, we houden een verloting met super leuke prijzen en er zullen wat versnaperingen zijn. We hebben de komende weken de Ledwagen van Alex Gruijthuizen Bij ons staan langs de van Heemstraweg waarop ondernemers kunnen adverteren voor een leuk bedrag. Ik roep iedereen dan ook op om, samen met ons, deze dag voor BolderPop tot een succes te maken.”

POOS ASSURANTIËN BV OVERGEDRAGEN AAN NIEUWE GENERATIE

Begin december heeft cultureelcentrum D'n Bogerd in Druten het officiële certificaat in ontvangst genomen voor het camera bewakingssysteem. Met dit kwaliteitsdocument kan HTR aantonen dat het volgens de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) Cameratoezicht werkt. Dit betekent dat men zekerheid dat optimale veiligheid van hen verwacht kan worden.

Begin januari heeft Emile Poos, eigenaar en oprichter van Poos Assurantiën BV zijn zaak overgedragen aan zijn beide kinderen. Beiden zijn al geruime tijd werkzaam bij Emile. Zoon Matthijs vrijwel vanaf het begin (2007) en sinds enkele jaren ook dochter Marloes. Emile blijft nog gewoon meewerken, al zal dat minder zijn dan voorheen. Vanuit het kantoor aan de Woeziksestraat te Wijchen bouwen zij samen verder en vertrouwen erop dit familiebedrijf tot in lengte van jaren voort te kunnen zetten. Poos Assurantiën is in de regio sinds 2006 specialist op het gebied van de collectieve zorgverzekeringen. Emile was daarvoor in deze regio 24 jaar verantwoordelijk voor CZ Zorgverzekeringen waaraan door de stelselwijziging in 2006 een einde kwam. In de jaren daarna bouwde hij gestaag aan zijn zelfstandige bedrijf. Vele particulieren, bedrijven en instellingen zijn inmiddels tevreden klanten en worden dagelijks met raad en daad ondersteund op het gebied van de inhoud van hun (collectieve) zorgverzekering.

FRANK VAN GEEL NIEUWE ACCOUNTMANAGER BUSINESSMEDIA4ALL

Per 1 maart 2019 start Frank van Geel als media adviseur bij IN2Maas & Waal. Frank heeft jarenlange ervaring in de media en het organiseren van events en affiniteit met online communicatie. Hij 0487-501360 maakt graag kennis metTel. u en zal op 27 maart tijdens de IN2 Maas & info@vamele.nl Waal Experience aanwezig zijn.

2019

2019

HET VOORDRAGEN KAN BEGINNEN!

Bent u trots op uw bedrijf en mensen en/of vbs@globalpaint.com heeft u respect voor de prestaties van andere www.globalpaint.com ondernemers. Aarzel niet en draag uzelf of hen voor, voor 1 mei. WWW.ONDERNEMERVANHETJAARMAASENWAAL.NL

49


Bedrijfsbezoek

Rescope&Reparts Op dinsdag 5 februari jl. werden de leden van de BCMW door eigenaars Michiel en Petra Benink gastvrij ontvangen voor een bedrijfsbezoek bij Rescope in Beuningen. Rescope repareert internationaal endoscopen voor ziekenhuizen en is via dochter Reparts zelfvoorzienend voor de benodigde onderdelen.

Vanaf 20.00 kregen de leden een rondleiding waarbij Michiel en Petra hen op een indrukwekkend professionele manier voorlichtten over de werking van diverse soorten endoscopen, de manieren van repareren, het vervaardigen van onderdelen en alles wat daar verder bij komt kijken. Tevens was er volop mogelijkheid tot het stellen van vragen en dat gebeurde ook veelvuldig. Zoals gebruikelijk was er, na de uitgebreide rondleiding, tijd voor een uitstekend drankje en een hapje. Op deze pagina vindt u een foto-impressie van de avond.

50

IN2 MAAS&WAAL


BUSINESSEN LIFE-COACH MAURICE BOONE:

Zet jezelf op 1!

-

Na 10 jaar ervaring in 1-op-1-coaching in bewegen heeft personal coach Maurice Boone uit Beneden-Leeuwen de stap gezet naar business- en lifestyle-coaching. Door middel van mentale training gaat hij ondernemers begeleiden, zodat zij veel meer uit zichzelf kunnen halen. Daarmee kunnen zij hun manier van leidinggeven optimaliseren en op een effectieve manier de regie behouden. Over mentale training heeft Boone een heldere visie: “Als je mensen mentaal sterker kunt maken, is dat voor de rest van hun leven van positieve invloed; zowel zakelijk als privé leidt dat gegarandeerd tot gemakkelijker en ontspannener functioneren. Ik zie deze stap dan ook als een verdere verdieping van mijn vak.”

Effectieve begeleiding

Boone beschikt over alle ingrediënten die een goede coach kenmerken. “Ik weet hoe het is om een training op te zetten en om me in te leven in mensen. Ik kan goed luisteren, stel de juiste vragen en ben zeer open minded. Linksom of rechtsom vind ik niet belangrijk, als de klant zijn/haar doel maar bereikt! Als zelfstandig ondernemer van 2 bedrijven ken ik tevens de leermomenten van het ondernemerschap. Dat stelt me in staat om ondernemers op een plezierige en ook bijzonder effectieve manier te begeleiden.”

Individualiteit

Boone werkt in zijn begeleiding sterk individueel gericht. “Iedere ondernemer heeft zijn eigen waarheid. Daarom benader ik elke ondernemer op de manier die persoonlijk bij hem of haar past. Er is niet één bepaalde begeleidingswijze die voor iedereen werkt maar wel één voor jou specifiek! Die zal ik vinden! Op die manier laat ik mijn klanten zich voortdurend afvragen wát die doet en met welke reden. Door het goed ‘afstellen van de eigen radiofrequentie’ draag ik bij aan een continue focus op jezelf en je onderneming.”

Werkwijze

‘’Tijdens de beginfase van het traject is het enorm belangrijk om bewust te worden van gedachtes en redenen waarom je bepaalde dingen doet of wilt bereiken. Op basis daarvan beslis ik welke methode we inzetten en welke tools daarbij worden gebruikt. Na de kennismaking, bewustwording en strategie volgt de uitwerking van het traject, waarbij praktische opdrachten, over­ denkingsmomenten en zelfreflectie elkaar afwisselen. Uiteindelijk wil ik dat mijn cliënt zijn/haar doel bereikt!’’

Zet jezelf op 1!

‘’Het traject dat ik met mijn cliënten aanga is absolute mentale krachttraining. Mijn klanten merken verandering als persoon en als ondernemer. Het verandert blijvend de relatie met jezelf, hoe je de wereld ervaart, hoe je relatie is met anderen, de acties die je doet en de resultaten die je creëert in je leven. Kortom je leert enorm veel over jezelf en zal een enorme ontwikkeling doorgaan zodat jij onze samengestelde doelen bereikt en nastreeft. Je leert werken vanuit je kracht, presteert beter en benut je talent en kwaliteiten vrijuit!’’

Maurice Boone Business & Life coach

Van Heemstraweg 82, 6658 KK Beneden-Leeuwen Tel. 06-43011289

www.mauriceboone.nl


po lo sh

irt

s

VERKRIJGBAAR IN 7 KLEUREN!

Poloshirt t.w.v. € 79,95

VERKRIJGBAAR IN 23 KLEUREN!

2 stuks voor

[ € 129,- [ € 179,90

Stretch poloshirt t.w.v. € 69,95

[

2 stuks voor

€ 99,-

[

€ 139,90

Herenmode van kwaliteitsmerken Op de Kasteellaan in Wijchen vind je sinds maart 2007 de leukste herenmodewinkel van de regio Nijmegen. Via Via ligt net buiten het centrum en heeft voldoende gratis parkeer­ plaatsen voor de deur. Op ruim 480m2 verkopen wij de nieuwste trends van stoere casuals, modische kostuums tot mode in Italian Style. Uiteraard ontbreken de accessoires niet.

po

KASTEELLAAN 43B - WIJCHEN  024 64 22 204

lo

WWW.VIAVIAWIJCHEN.NL

s


NE

MERS

A AR

OND

R

W

E

GEFELICITEERD! D

Genomineerden

BOMMELERWAARD

Ondernemer van het jaar • Kwekerij van Wijgerden Peter en Jenny van Wijgerden • De Groot Techniek Kees de Groot

2018

Op 31 januari 2019 is tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Poorterij in Zaltbommel de bekendmaking geweest van de Ondernemer van het jaar Bommelerwaard 2018.

Winnaar Ondernemer van het Jaar

Winnaar Talent Award 2018

• Palital Feed Additives Henry van den Bighelaar

• MR Coils Michel Italiaander

Talent Award • Britt & Lynn Britt Werner en Lynn van Roij • Blokhutboot.nl Glenn Cornelissen Initiatief

WWW.ONDERNEMERVANHETJAARBOMMELERWAARD.NL

Voordragen kan beginnen www.ondernemervanhetjaarmaasenwaal.nl 2019

9 DRAAG UW KANDIDAAT VOOR

2019

Draag uw kandidaat voor via r.hurenkamp@beuningen.nl

TALENTAWARD

9


PRODUCT ONTWIKKELING ALS BIJDRAGE AAN EEN DUURZAMERE WERELD “Durf tegen de stroom in te gaan en probeer nieuwe producten uit."

Op 31 januari jl. werd Palital Feed Additives uit Velddriel verkozen tot Ondernemer van het Jaar Bommelerwaard. Palital heeft internationale faam verworven door toevoegingen voor veevoeder die het gebruik van antibiotica overbodig maken en tegelijkertijd spectaculaire resultaten boeken als het gaat om de gezondheid en productiviteit van veestapels. Diergezondheid en -welzijn, de prestaties en return on investment staan daarbij voorop. IN2 Maas & Waal sprak met directeur/eigenaar Henry van den Bighelaar over zijn passie voor duurzame productontwikkeling.

Henry van den Bighelaar 54

IN2 MAAS&WAAL


24/7 ECONOMIE – PRODUCTONTWIKKELING Henry van den Bighelaar (59) werd geboren in Kerkdriel en groeide als boerenzoon op in Rossum. Na zijn opleiding HTSChemie werkte hij in de Leerdamse glasindustrie, ging vervolgens HTS-Commerciële Bedrijfskunde studeren en kwam terecht in de zuivelbranche. “Daar leerde ik veel over de agrarische branche. Na zes jaar kwam ik terecht in de diervoederadditieven. Ik startte, vanuit mijn passie voor duurzaamheid, met de recycling van industrieel oud brood en visslachtafval uit Noorwegen voor diervoeding.”

Bighelaar: “We kijken daarbij door welke productvariant het dier het gezondst blijft en het hardst groeit. Natuurlijk worden we in onze ontwikkeling gesteund door de Europese wetgeving tegen het gebruik van antibiotica. Tot op heden bestaat daarbij het probleem dat in de handhaving daarvan niet in alle landen op een gelijke manier geschiedt; in Zuid-Europa gebeurt dat veel slechter dan in Noord-Europa. Dat is echter nog altijd beter dan in Azië, waar nauwelijks regelgeving bestaat.”

Alternatief voor overmatig antibioticagebruik

Nieuwe producten

In zijn eerste ondernemingsjaren stoorde Van den Bighelaar zich aan het overmatig gebruik van antibiotica in diervoeders. “Daarin zit een duidelijk gevaar voor de mensheid door het resistent raken van bacteriën. Ik vond dat dat beter moest kunnen door butyraten (natuurlijke boterzuurzouten, red.) te gaan gebruiken en begon in 2009 voor mezelf. We ontwikkelden een inkapselingsmethode, waarbij het butyraat een coating krijgt, die de kwalijke geur wegneemt en het product hanteerbaar maakt voor de mensen die ermee omgaan. Die techniek heb ik vervolgens laten patenteren.”

Volgens Van den Bighelaar boekt de R&D-afdeling van Palital dagelijks nog successen als het gaat om productverbetering en het ontwikkelen van nieuwe producten. “Zo creëren we inmiddels ook slow-release-urea, een eiwitbron voor herkauwers. Dat product kan 10% van de soja in veevoeder vervangen. Ook kunnen we inmiddels nog meer voederingrediënten inkapselen, waardoor die effectiever werken en je er dus minder van nodig hebt. Dat biedt zeker verdere groeikansen en daarom ben ik bezig met het verwerven van investeringskapitaal.”

Overtuiging door testen

De toekomst

In grote lijnen had Van den Bighelaar wel voor ogen waar hij naartoe wilde. “Het belangrijkste was om een alternatief voor antibiotica als veevoederadditief te ontwikkelen. Het was al lang bekend dat boterzuur een goede werking had, maar werd vooralsnog niet veelvuldig gebruikt vanwege de geur. Om het op de markt te zetten was echter meer nodig dan het coaten van het product: veel klantenbezoek en uitgebreide advisering volgden. Ons verkoopproces is missiewerk; potentiële agrarisch klanten moeten immers overtuigd zijn van de goede werking van het product. Testmogelijkheden bieden was dus een vereiste.”

Van den Bighelaar gelooft in een mooie toekomst voor Palital. “De consumptie van dierlijke eiwitten stijgt nog steeds, met name in Azië en Afrika. Daar stijgt het gemiddelde inkomen, waardoor de mensen meer gaan uitgeven aan voeding. Doordat de voedselbehoefte stijgt, stijgt ook de behoefte aan diervoeder dat effectief en gezond is en daar liggen dus, ook voor ons, groeikansen.”

Doorontwikkeling Vanaf het begin is Van den Bighelaar voortdurend bezig om te bezien hoe zijn product verder kon worden doorontwikkeld. “Ik verzamelde de benodigde kennis en machines, maar besefte tevens dat het van groot belang is om je (potentiële) klanten bij de productontwikkeling te betrekken. Ik sta dan ook altijd open voor feedback van mijn relaties en soms maken die aanpassingen mogelijk. Door de jaren heen hebben we de kwaliteit van de coating dan ook verbeterd en zijn we meer aan target-release gaan doen. Daardoor komt het product vrij waar het ‘t meest effectief werkt: in de dunne darm. Dáár verteert het vet van de coating en kan het butyraat zijn werk doen.

Als het gaat om het creëren en implementeren van nieuwe producten heeft Van den Bighelaar voor iedere ondernemer een tip: “Durf tegen de stroom in te gaan en probeer nieuwe producten uit. Pas daarbij vooral je theorieën toe, maar wees ook niet bang dat je af en toe op je neus kunt gaan. Keulen en Aken zijn immers ook niet op één dag gebouwd.

Finetuning Bij het vervolmaken van zijn product vindt finetuning plaats door veestapels te voederen met diverse productvormen. Van den

MAART 2019

55


HET ONDERNEMERS­PORTRET:

BOOMKWEKERIJ VAN IJMEREN UIT OPHEUSDEN ‘De juiste boom voor de juiste mensen’

Voor de rubriek ‘het ondernemersportret’ sprak IN2 Maas & Waal met Huib en Karin van IJmeren over hun bedrijf ‘Boomkwekerij van IJmeren’. Een gesprek over ondernemerschap, keuzes maken en altijd werken aan de volgende stap.

Klant voor klant

Het bedrijf beslaat 8,5 hectaren, waarvan een containerveld

‘Voor Huib is bomen kweken zijn eerste en enige baan’,

van 0,75 hectare direct aan het huis grenst. ‘Bomen rooien

vertelt Karin. ‘Als twaalfjarige begon hij bij zijn oudere broer

uit de volle grond geeft altijd enige wortelschade,’ legt

in de kwekerij en daar heeft hij het vak geleerd. ‘Ruim twintig

Huib uit. ‘Verplanten is daarom alleen mogelijk van oktober

jaar geleden startte ik ons bedrijf’, vervolgt Huib. ‘Eerst naast

tot april, de rustperiode van de boom. Bij containerteelt

het werk bij andere boomkwekerijen en daarna voltijds.’

wordt in potten gekweekt. De kans op wortelschade is

Karin werkte direct volop mee: ‘We begonnen met niets. We

nihil, en jaarrond planten wordt mogelijk. Investeren in het

hebben alles klant voor klant opgebouwd. Zo hebben we

containerveld heeft goed uitgepakt: Meer continuïteit en

een stukje van de taart naar ons toegetrokken.’

geen lange wachttijd voor de klant.’

Breed kijken Boomkwekerij van IJmeren kiest voor een totaalaanbod. ‘Bomen kweken we zelf, heesters en struiken kopen we in. Wij leveren aan professionele klanten in binnen- en buitenland en aan particulieren, die op vrijdag en zaterdag welkom zijn op de kwekerij.’

56

IN2 MAAS&WAAL

'Meer continuïteit en geen lange wachttijd voor de klant.’


MENS & BEDRIJF - ONDERNEMERSPORTRET

Karin en Huib van IJmeren

FOTOGRAFIE: K. A. VAN TUIJL TEKST: C. GUELEN

Keuzes aan het einde van het proces. Ik richt me dus steeds meer

‘Vakmensen hoef je niets uit te leggen.’

op persoonlijke verkoop en logistiek; de juiste boom voor

Huib en Karin werken zonder vast personeel. Voor het werk

de juiste mensen.’

dat zij zelf niet doen schakelen ze gespecialiseerde ZZP-ers in.

Karin is verantwoordelijk voor administratie, offertes

In de Familie

en routeplanning. Daarnaast verzorgt zij de website en

Naast de boomkwekerij hebben Huib en Karin een gezin

webshop. ‘Vindbaarheid is daarbij belangrijk,’ legt Karin uit.

met acht kinderen. ‘Het bedrijf en het gezin lopen bij ons

‘Dat is een vak apart. We hebben er veel energie in gestoken

door elkaar,’ vertelt Karin. ‘De kinderen werken mee in de

met als resultaat een flinke groei bij particulieren.’

weekenden of vakanties.’ Huib besluit: ‘Onze zoon Harm is

‘Ons bedrijf is niet groot, daarom stellen we prioriteiten,’ vertelt Huib. ‘Ik kijk goed waar de marges zitten, en dat is

zestien en toont interesse in de zaak. Als Harm, of een van ‘We kiezen voor kwaliteit, niet voor de laagste prijs,’ gaat

de andere kinderen, het bedrijf over wil nemen dan vind ik

Huib verder. ‘Onze bomen met kluit uit de pot zijn misschien

dat heel leuk. Maar ze moeten het echt willen, je kunt het

iets duurder, maar we geven er garantie op.’

niet dwingen.’

MAART 2019

57


AA+ UITZENDBUREAU

gewoon persoonlijk

L.J.C. (Lisette) van Hout - Megens AA info@accountancywijchen.nl Woordsesteeg 5a 6605 JB Wijchen +31 85 01 60 510 www.accountancywijchen.nl

Vacature Reparts

CNC - CONVENTIONEEL VERSPANER

Als CNC en conventioneel verspaner bij Reparts ben je verantwoordelijk voor het gehele ontwikkel en productieproces. Bij Reparts worden onderdelen en gereedschappen gemaakt voor flexibele endoscopen. Er is een zeer grote variĂŤteit van onderdelen en geen dag is hetzelfde. Je hebt continue een wisselwerking tussen Reparts en ons zusterbedrijf Rescope. Rescope repareert flexibel endoscopen met behulp van de door Reparts gemaakte onderdelen en gereedschappen.

WAREHOUSING FORWARDING DISTRIBUTION

De functie: + Meten, tekenen + Bedienen/programmeren van de CNC machine (Okuma Multus B200) + Conventionele verspaning + Uitvoeren tussentijdse controles + Afwerken van de onderdelen + Samenstellen sub-assemblies Jouw profiel: + Opleiding CNC verspanen OF aantoonbare werkervaring + Affiniteit met fijn mechanica + Nauwkeurig, leergierig en multi inzetbaar Reparts biedt: + Een uitdagende, afwisselende baan + Interne opleiding tot programmeur CNC + 38 urige werkweek + Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalunie Wij hopen dat het bovenstaande je triggert om te reageren! Wij nodigen je graag uit om te solliciteren. Stuur je motivatie en CV naar petra@reparts.eu Voor meer informatie kun je natuurlijk contact met ons opnemen via petra@reparts.eu of 024 – 202 40 50. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet prijs gesteld

BOTTERWEG 21 8042 PA ZWOLLE TEL. +31-38-8501500 INFO@TGNFRITOM.NL WWW.TGNFRITOM.NL

MEI 2019 IN2 MAAS & WAAL VASTGOEDDOSSIER

Deel uw kennis, ervaring en visie op samenwerking & informeer 10.000 ondernemers over uw bedrijf en visie om samen kansen op te pakken! Meer informatie Frank van Geel : 024 6776930.


FAMILYBUSINESS - BEDRIJFSOPVOLGING

BEDRIJFSVERKOOP VOOR EEN BETERE LEVENSBALANS

Ondernemers Sil en Han Schippers startten 23 jaar geleden hun eigen optiek in Beuningen. Beiden hadden geen ondernemersachtergrond, maar ze slaagden er in 23 jaar in om een uiterst succesvol bedrijf neer te zetten. Dat vereiste echter zoveel tijd en energie dat ze uiteindelijk besloten om nieuwe uitdagingen aan te gaan, de wereld verkennen en vrijheid ervaren. Toen een overnamekans zich in 2018 voordeed, hebben ze die benut.

“We zijn altijd zeer gedreven geweest in

Geen fusie

onze bedrijfsvoering”, vertelt Sil. “Al die

Voor een fusie hebben de twee nooit

jaren zijn we boven onszelf uitgestegen

willen kiezen. Sil: “Ik geloof in de

door ons 24-7 in dienst van de zaak te

zelfstandige fysieke optiekwinkel. Het

stellen. We deden dat zoveel mogelijk

was dan ook onze eer te na om de zaak

vanuit de menselijke waarde en hebben

te laten opslokken door een keten.” Han

daar veel energie in gestoken.”

voegt toe dat ze dit beiden voor ogen hadden. “Behoud van authenticiteit

Pensioenvoorziening

voor klanten en medewerkers van ons

Het was de bedoeling om het bedrijf

gezamenlijke keuze, maar op een

zodanig te laten groeien dat het Sil en

manier waarbij we wel direct los

Han’s pensioenkosten zou dekken. Sil:

konden laten.”

bedrijf. Verkoop was een duidelijke

“We hadden al snel een visie over wat er met het bedrijf zou moeten gebeuren als we wilden stoppen. De wens was

Snelle verkoop

om rond ons zestigste een opvolger

Sil

te hebben. De ideeën daarvoor had ik

hengeltjes uit te gooien in hun netwerk.

als het ware in mijn broekzak; soms

Sil: “We wilden zelf het hoe en wanneer

kwamen ze even tevoorschijn en dan

bepalen. Daarvoor hadden we een

stop je ze snel weer terug.”

compleet plan opgesteld. Daarmee

en

Han

begonnen

allereerst

zijn we naar een makelaar gegaan,

Weinig persoonlijke vrijheid

maar vóórdat het bedrijf in de verkoop

Han en Sil werden gedurende hun

bedrijf paste exact in ons ‘plaatje’ en

gehele ondernemerschap door het

er was ook meteen een klik. Binnen

bedrijf in beslag genomen. Han: “We

één maand was de verkoop dan ook

hebben vreselijk hard gewerkt om

beslecht.”

kwam werden we al gebeld door een geïnteresseerde kandidaat.” Han: “Het

onszelf op het hoogste niveau te handhaven. Af en toe rees de vraag

Han en Sil stoppen niet met ondernemen.

of de tijd al rijp was om te stoppen.

“We maken nu alleen onze keuzes vanuit

Drie jaar geleden zijn we serieus

en voor een betere levensbalans. In het

aan het nadenken gegaan over het

hele verkooptraject zijn we er bewust

proces. Dat was lastig, want we waren

mee bezig geweest dat er een moment

de drijvende krachten achter ons

van verkoop zou komen en dat is

succes.” Sil knikt: “We hebben de lat

uiteindelijk ook zo gebleken.”

altijd heel hoog gelegd en moesten

Sil en Han Schippers

waken dat dit niet onze valkuil werd. Vrijheid en privacy hebben het wel eens moeten ontgelden.” DECEMBER MAART 2018 2019

59


Een boek op maat persoonlijk advies betaalbare kwaliteit

Wij realiseren voor u tekst, fotografie, redactie, vormgeving, drukwerkbegeleiding, productie & verspreiding. De Nije Weg Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen van 1930 tot 1960 Deel 2

Deel 2

De Nije Weg Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen van 1930 tot 1960

Peter Deurloo Tweestromenlandreeks

43

Neem contact op met Henk van der Bend 06 43573405 | boekenspecialist@printrendement.nl

DÉ boekenspecialist www.printrendement.nl


EXPERIENCE

meet DEAL OR NO DEAL! greet 27 MAART 2019 &eat

KOEHANDEL • GELIJKWAARDIGHEID • INZET •TRANSPARANTIE • VERTROUWEN • RESULTAAT

Reserveer tijdig, door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl of in te schrijven via www.businessmedia4all.nl.

WORDT PARTNER IN2 MAAS & WAAL • • • • •

U ontvangt vijf maal per jaar het kwartaalmagazine. U heeft gratis toegang tot de kwartaalbijeenkomsten: IN2 Maas & Waal Experience, inclusief walking dinner en presentaties. U ontvangt 10% korting op activiteiten georganiseerd door IN2 Maas & Waal. U kunt meedenken over onderwerpen via de linkedin pagina en netwerken via de IN2 Maas & Waal App U ontvangt een aantrekkelijke korting van 15% op de tarieven voor een promotionele uiting in de uitgaven BusinessMedia….4all. Op actietarieven is dit niet van toepassing.

• • •

U ontvangt bij ons zusterbedrijf Print Rendement extra inkoopvoordeel op uw ontwerp, vormgeving, drukwerk. Van flyer tot jubileumboek. U wordt uitgenodigd voor speciale Partneractiviteiten. Wildcard golfbaan De Berendonck. Wilt u een keer 9 of 18 holes lopen op De Berendonck te Wijchen. Wij hebben 2 wildcards ter beschikking exclusief voor onze partners.

Partnerbijdrage per jaar 175,00 ex BTW

L.J.C. (Lisette) van Hout - Megens AA info@accountancywijchen.nl Woordsesteeg 5a 6605 JB Wijchen +31 85 01 60 510 www.accountancywijchen.nl

Neem contact op met Yvonne van der Bend, tel. 06 42 35 43 06 of ga naar www.businessmedia4all.nl


SPONSORED BY

EEN GEWELDIGE MIDDAG, OOK VOOR U!

Lions Club Maas en Waal organiseert bijzonder concert voor Bijna Thuis Huis Onlangs heeft Hospice het Bijna Thuis Huis Maas en Waal besloten om respijtzorg te gaan bieden. Volgens het hospice kun je namelijk alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Om dat mogelijk te maken is het Bijna Thuis Huis een samenwerking aangegaan met de Lionsclub Maas en Waal, die op 14 april a.s. tot uiting komt in een wel heel bijzonder concert.

Opbrengst van het concert voor het opzetten van Respijtzorg in het Bijna Thuis Huis Maas & Waal

Jostiband

In Concert

met bijdrage Maas en Waals Mannenkoor

14 april 2019

Concertgebouw De Vereeniging

Gastheer Jochem van Gelder

Tickets zijn verkrijgbaar bij de kassa van Stadsschouwburg en De Vereeniging Nijmegen of via de website: www.stadsschouwburgendevereeniging.nl Ook kunt u kaarten bestellen via de website van Lions Maas & Waal www.lcmw.nl

Inclusief 1 consumptie en garderobe

€17,00

Mede mogelijk gemaakt door

Het Maas en Waals mannenkoor

Hospice

(+€ 1,50 handelingskosten)

Wat is respijtzorg? Respijtzorg is dagopvang voor degene die mantelzorg krijgt, zodat de mantelzorger overdag bijvoorbeeld aan het werk kan, of even de handen vrij heeft. Het Bijna Thuis Huis wil zich gaan richten op logeeropvang voor de palliatieve patiëntengroep, die aanvullend is op de reeds bestaande voorzieningen van het hospice.

De Jostiband in concert Om respijtzorg mogelijk te maken heeft het Bijna Thuis Huis het initiatief genomen tot de organisatie van een bijzonder evenement. BTH-bestuurslid en tevens Lionsclub Maas en Waal-lid, Ton Knoop vertelt: “Samen met mede-Lionslid en oudbestuurslid van het BTH, Leo de Lorijn, zijn we een samenwerking aangegaan om een eenmalig concert te organiseren van de Jostiband met het Maas en Waals Mannenkoor. Dat zal op 14 april a.s. plaatsvinden in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen, onder leiding van gastheer Jochem van Gelder. De volledige opbrengst komt ten goede aan de respijtzorg van het Bijna Thuis Huis.”

Lions Club Maas en Waal De organisatie en het financiële risico van het benefietconcert liggen volledig bij de Lions Club Maas en Waal. Leo de Lorijn: “De Lionsclub Maas en Waal bestaat uit een dertigtal leden, die door een onderling sterke band de samenleving willen dienen. Daarvoor organiseren we belangeloos projecten, om fondsen te genereren die helpen om de Maas en Waalse samenleving 62

IN2 MAAS&WAAL

te verbeteren. Over het organiseren van een benefietconcert voor de respijtzorg van het Bijna Thuis Huis waren we direct enthousiast!”

Help mee voor respijtzorg! Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom om dit mooie initiatief financieel te ondersteunen. Dat kan door te sponsoren of door lid te worden van de ‘Club van 30’, van de Vrienden van Het Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal. “Die exclusieve groep binnen de Vrienden van het Bijna Thuis Huis legt zich voor een periode van vijf jaar vast om bij te dragen aan de structurele financiële basis van het hospice”, vertelt Ton. De donaties zijn voor ondernemingen deels aftrekbaar. Aan de leden willen we iets meegeven dat de verbondenheid met het Bijna Thuis Huis symboliseert. Daarvoor heeft de Drutense kunstenares Kieta Nuij de verbondenheid met het hospice tot uitdrukking gebracht in een bijzonder kunstwerk, dat we aan de leden van de Club van 30 ter beschikking stellen.” De organisatoren verwekomen ook ú van harte op de bijzondere concertmiddag. Kanrten daarvoor kosten slechts € 17,- plus € 1.50 reserveringskosten en zijn te reserveren bij de kassa van Stadsschouwburg Nijmegen, via www. stadsschouwburgendevereeniging.nl, of via de website van de Lions Club Maas en Waal, www.lcmw.nl.1968 - 2018

Al 50 jaar jong Als jong geleerd, oud gedaan is, staan we er bij Tijssen cs goed op. We helpen immers al 50 jaar ondernemers met hun administratie en boekhouding én adviseren bij fiscale en financiële vraagstukken. Maar we blijven leren voor de juiste bagage. Dat houdt ons jong van geest en bij de tijd. Wil je weten wat Tijssen cs voor jou kan betekenen? Bel dan met 024 - 356 02 17 of stuur een mailtje naar welkom@tijssen-cs.nl. De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.