Page 1

jaargang 8, nummer 2 mei 2019 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N & WAAL TENMAAS | WIJ WIJCHEN | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW WDuurzaam E | DRRinvesteren: U TEN |kostbaar? WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W WIBouw JCHEN | TIEL| NIN & Vastgoed DossierO S S | N I J M E G E N | BEUN met lef| DRUTEN | WIJ C HEN | W E L Leiderschap: | N EDE EDER -intuïtie B ETUWE collegetour: Bedrijfscommunicatie HE NIN2|Maas WE &STWaal MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | ELSST N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


Op onze website kunt u kiezen uit duizenden door ons geselecteerde exclusieve auto’s afkomstig van de Duitse merkdealers. Wij bieden u hierop alle Duitse en Engelse Premium automerken aan. Ga naar www.vanzuijlenautos.nl/importaanbod en bekijk het ruime aanbod.


Al 10 jaar op rij de beste bedrijfsmakelaar in de regio Arnhem - Nijmegen 1. Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars 2. Cushman & Wakefield 3. CBRE 4. DK Makelaars 5. JLL 6. Verbeek Bedrijfsmakelaars IBG 7. DC&I Development 8. HRS bedrijfsmakelaars, Dynamis 9. Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs 10. MVGM Bedrijfshuisvesting 0 Bron: onafhankelijk onderzoek PropertyNL40000 m² Bedrijfsruimte

80000 

120000

160000

m² Kantoorruimte200000

m² Winkelruimte

Ook uw bedrijfsruimte verhuren of verkopen? Of op zoek naar huisvestiging voor uw onderneming? Bel direct ons kantoor 024 365 10 10

Harry van Loon

Sjoerd Roelofs

Frank Giesen

Bauke Coppes

Sjoerd van Tiel

Wout Willems

Tom Driessen

Priscal Scheerder

St. Canisiussingel 22, 6511 TJ Nijmegen 024 365 10 10 | info@s-t.nl | stmakelaars.nl


VOORWOORD

10

In beweging!

Voorjaar, de natuur is in beweging en toont dat in volle pracht. Ook bedrijven zijn continue in beweging. RvN@/ Rijk van Nijmegen HUB wil een beweging zijn die de innovatiekracht van de regio helpt te ontwikkelen. Bewegen is noodzakelijk voor bedrijven en je moet dat als ondernemer ook gewoonweg leuk vinden. Bewegen met je team, bewegen met klanten, bewegen in de markt, bewegen voor je eigen gezondheid. Kortom: bewegen brengt iets.

WELKOM EXPERIENCEBIJEENKOMSTEN 2019 26 JUNI, 25 SEPTEMBER EN 27 NOVEMBER INSCHRIJVEN WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

Yvonne van der Bend Henk van der Bend Rogier van Lith Frank van Geel Tessa Dix

MAAS & WAAL

In deze editie geven ondernemers, politici en bestuurders hun visie op bewegingen. De Europese verkiezingen staan bij het ter pers gaan van deze uitgave voor de deur op 23 mei. De Europese beweging heeft het zwaar. De economische samenwerking is vanaf het begin een belangrijk uitgangspunt geweest, echter nu bepalen immigratiebeleid en de institutionalisering het imago. Communicatie richting burgers is van groot belang. Ook voor ondernemers geldt dat; hoe communiceer je in een 24/7 globale economie? De IN2 Maas & Waal College tour zoomt hier nader op in. Bewegen en communiceren geldt ook voor uw sales- en marketingactiviteiten. Petra Benink geeft haar visie daarop. Daarnaast is het van belang om mee te bewegen. De bouw – en vastgoed sector is volop beweging; een traditionele sector of juist zeer innovatief. Bepaal uw eigen mening. Het dossier in deze editie handelt over deze branche. Bewegen is zeker ook samenwerken. Het verheugt ons dan ook, dat wij op 26 juni in samenwerking met Ondernemend Maas & Waal een Experience-bijeenkomst organiseren, exclusief voor de IN2 Maas & Waal Partners. Hans van Breukelen zal daar spreken over zijn boek Maak je Comeback. Hoe OverWin je als mens, topsporter, maar zeker ook als ondernemer. Wij bewegen graag met u mee en zijn alweer volop bezig met de zomereditie, waar de arbeidsmarkt en uw HRM-beleid centraal staan. We verwelkomen u graag de 26ste juni!

MAAS & WAAL

Bedankt IN2 Maas & Waal Partners Partner worden?

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

Team IN2 Maas & Waal

Jaargang 8, nummer 2, mei 2019

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Charlotte de Leeuw, Mieke Wouters, Elly Molenaar, Milou Dekkers FOTOGRAFIE: Henk van der Bend REDACTIEADVIESRAAD: Leon de Jonge (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Bart van Kraaij (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen),

Willy Brink (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Yvonne van der Bend (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Frank van Geel: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers


26 18 BESTUUR Europa

BOUWSPECIAL

6

BEDRIJFSVOERING Leiderschap De vrouwelijke touch investeren in verduurzaming Het netwerk

KENNIS & MARKT

IN2 Maas & Waal Collegetour IN2 Maas & Waal Start-up

De status quo in de Bouw- en vastgoedsector Wat valt er nog te winnen in de Bouw?

30

Bouwpersoneel: de arbeidsmarkt

10 10 13

internationaliseert Vastgoedinvesteringen, een kwestie van gezond verstand

38

MENS & BEDRIJF 50

24/7 ECONOMIE Sales & Marketing

52

HET ONDERNEMERS­PORTRET: Ron Beerens projectontwikkelaar FAMILYBUSINESS

KATERN BCMW

41 42 43 46 48

Jurato

16 18

21 26

16

Tuinen van Appeltern Maas en Waal groep Businessflitsen Bedrijfsbezoek Honing Complex

Een schip heeft maar één kapitein:

55

Roel van Elk - HG Woonid

58

SPONSORED BY Kinderdroomwens

De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

IN2 Maas & Waal in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave. PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vijf de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2

Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2019 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl


Als historica houdt Willeke Guelen zich bezig met de krachten die Nederland gedurende vele jaren hebben gevormd. Thema’s als democratie, internationale samenwerking en ondernemerschap hebben een grote bijdrage geleverd aan het Nederland van nu en doen dit nog steeds. In elke editie van IN2 Maas & Waal gaat ze in gesprek met bestuurders en ondernemers om over één van deze thema’s te praten. In deze Tweede aflevering staat Europa centraal.

EUROPA

HEEFT ONS VEEL GEBRACHT Met de Europese verkiezingen net achter de rug en met alle discussies die daaraan voorafgingen, staat Europa weer midden in de belangstelling. Ook de perikelen rond Brexit laten ons niet ongemoeid. Wat is de betekenis van Europa voor ons land en – meer specifiek – voor onze eigen omgeving Maas en Waal? Historica Willeke Guelen gaat in gesprek met Hayke Veldman, Tweede Kamerlid voor de VVD en voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Europese zaken en Eric van Gaalen, General Manager van het in Nijmegen gevestigde en internationaal opererende HSF Logistics.

Vrede en voorspoed ‘Als we over Europa praten, is het goed om eerst even stil te staan bij het feit dat we al bijna 75 jaar vrede hebben dankzij Europese samenwerking’, aldus Hayke Veldman, die het spits afbijt. ‘Al voor het einde van de Tweede wereldoorlog zijn daarvoor de eerste stappen gezet, onder andere door de regeringen in ballingschap van België, Nederland en Luxemburg. Eind jaren ‘60 werd de Benelux officieel van kracht. Inmiddels werd ook de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, die in 1957 overging in de Europese Economische Gemeenschap. Sinds 1992 kennen we de Europese Unie. Deze steeds verdergaande vormen van samenwerking hebben mede gezorgd voor de langste periode van vrede in de geschiedenis van Europa. Daarvoor was er vrijwel voortdurend wel ergens een oorlog gaande. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de welvaart die deze Europese samenwerking ons heeft gebracht. Het gebied van vrije handel is steeds groter geworden en dat heeft Nederland als import- en exportland geen windeieren gelegd.’


BESTUUR – EUROPA

Open grenzen

Brexit volgen we op de voet

Ook Eric van Gaalen van HSF Logistics beaamt het belang van de open grenzen binnen de Europese Unie. ‘Europa heeft veel mogelijk gemaakt voor het bedrijfsleven. Met name door het vrije verkeer van goederen, kapitaal en arbeid. De logistieke sector is erdoor geïnternationaliseerd. Logistiek is het hart van ons bestaan geworden. Zonder een goed functionerend logistiek systeem zijn de supermarkten binnen drie dagen leeg en krijgt niemand meer een pakje bezorgd.’

De voordelen die de EU biedt voor het vrije verkeer van goederen, kapitaal en arbeid staan onze druk door de ontwikkelingen rond Brexit. Eric van Gaalen: ‘Een groot deel van de Nijmeegse activiteiten van HSF is gericht op Engeland en alles wat te maken heeft met een mogelijke Brexit volgen we uiteraard op de voet. Zolang er geen goede afspraken zijn, verkeren we in niemandsland. Er wordt in de politiek veel gedebatteerd op sentimentele gronden. Vanuit Nederland vinden we dat lastig om te begrijpen. Wij zijn van huis uit handelaars en zijn gewend om zaken praktisch op te lossen. Wij hebben ons – heel praktisch – al voorbereid op de mogelijke gevolgen, zelfs als het een harde Brexit wordt. We hebben natuurlijk de voorkeur voor een vorm van een douane-unie. Engelse ondernemers die wij spreken, zijn niet blij met Brexit. Die zeggen: ‘Wat zijn we aan het doen’?’

‘Zonder een goed functionerend logistiek systeem zijn de supermarkten binnen drie dagen leeg.’ Eric van Gaalen En hij vervolgt: ‘De Douane-unie speelt daarbij een cruciale rol. Bij HSF houden wij ons bezig met koel- en vriestransport met als belangrijkste product het transport van vers vlees. Dat betekent dat we alles plannen vanuit de beperkte tijd dat vlees houdbaar is. Dat is een specialisme; je moet weten waar je mee bezig bent. Bij HSF is de hele keten in het vizier. We hebben bijvoorbeeld eigen kratten ontwikkeld waarin het vlees wordt vervoerd en twee wasstraten gebouwd die ons materieel spic en span houden. Zo hebben we ons tot een van de marktleiders in Europa ontwikkeld. Binnen de groep zijn zo’n 1500 trekkers en trailers op de weg, elke dag opnieuw. Die kunnen binnen de EU overal en zonder oponthoud de grenzen over.’

Lange rijen voor de grens Hayke Veldman: ‘De jongere generaties kunnen zich het niet meer voorstellen dat er vroeger voor de grens tijdens de vakantieperioden lange rijen auto’s en vrachtwagens stonden, dat je je paspoort moest laten zien en dat je ouders soms wel vier verschillende valuta in hun portemonnee hadden voor een vakantie in Italië. Voor het bedrijfsleven geldt dit nog in sterkere mate. Eén munt en geen oponthoud aan de grenzen hebben een groot afzetgebied opgeleverd waarin vrije handel kan plaatsvinden. Dat geeft kansen aan de bedrijven, die vervolgens weer leiden tot meer werkgelegenheid en hogere welvaart.’

‘Eén munt en geen oponthoud aan de grenzen hebben een groot afzetgebied opgeleverd waarin vrije handel kan plaatsvinden.’ Hayke Veldman

Stap terug in de tijd Ook Hayke Veldman is het daar mee eens: ‘Van Brexit zal niemand profijt hebben. De Britten niet, Europa niet en de Nederlanders al helemaal niet. Het Verenigd Koninkrijk is, na Duitsland, onze tweede handelspartner. Een Brexit zal, in welke vorm dan ook, veel extra kosten, tijd en gedoe opleveren. Dat leidt uiteindelijk tot minder voorspoed en het levert niks op. Het is een stap terug in de tijd.’

Eric van Gaalen is geboren in Nijmegen en getogen in Maas & Waal (Deest). Hij studeerde fiscale economie in Tilburg aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij werkt inmiddels ruim twee jaar voor HSF Logistics, waar hij General Manager is van de Nijmeegse vestiging. Daarvoor was hij ruim tien jaar verbonden aan BDO en vervulde hij diverse maatschappelijke functies, onder meer als voorzitter van het Economisch Collectief Nijmegen en als voorzitter van de Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen.

Niet vanzelfsprekend ‘Voor onze eigen woonomgeving is Europa eveneens van groot belang. De regio Maas en Waal ligt heel centraal en vlakbij Duitsland, een enorm afzetgebied. Dat is zonder douaneformaliteiten of andere paperassen zo te bereiken. Daar hebben ondernemers veel profijt van. Kijk maar eens naar de grote transporteurs zoals HSF die we hier in de regio hebben. Dat is geen toeval. Ook ondernemers die goederen produceren, kunnen zo Duitsland in en vergroten daarmee hun afzetgebied vele malen. Steeds meer Nederlanders wonen net over de grens bijvoorbeeld in Kleef of Emmerich. Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het lange tijd niet geweest.’

Altijd voordeel bij samenwerking ‘Samenwerking levert altijd meer op’, daar zijn beide heren het over eens en dat geldt ook voor deze regio. Hayke Veldman besluit: ‘Mensen hebben soms de neiging om de verschillen te benadrukken. Maar zelfs als die er zijn, kun je elkaar vinden. De tijd voor ‘alles zelf doen’ is voorbij. Als er goed wordt samengewerkt levert dat iedereen voordeel op. De Europese samenwerking laat dat zien.’ INTERVIEW: WILLEKE GUELEN FOTO’S: HENK VAN DER BEND

Hayke Veldman werd geboren in Zoetermeer, groeide op in Rosmalen en studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkte als beleidsmedewerker voor diverse gemeenten, was als zelfstandig ondernemer eigenaar van een advies-, trainings- en coachingsbureau en was acht jaar gemeenteraadslid namens de VVD in Nijmegen. In 2014 accepteerde hij een benoeming als Tweede Kamerlid voor de VVD. Sinds 2019 is Hayke Veldman tevens voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Europese zaken. Hij woont thans – na bijna 30 jaar inwoner van Nijmegen te zijn geweest – in Winssen.


VROUWELIJKE INTUÏTIE MET LEF In Druten is een bijzonder bedrijf gevestigd: Scout. Het is niet alleen bijzonder dankzij de historische locatie; het prachtig gerestaureerde industriële tabakspakhuis aan de Hooistraat, maar zeker ook omdat er bij Scout allemaal vrouwen werken. ‘Wij rekruteren, begeleiden en coachen aankomend franchisenemers, helpen ondernemers met hun ontwikkeling en begeleiden teams die ondernemender willen worden. Het feit dat er bij ons zoveel vrouwen werken is geen toeval. De intuïtie die vrouwen meebrengen kunnen wij heel goed gebruiken. Maar ook het lef om iets met die intuïtie te doen, maakt ons team bijzonder’, aldus Monique Schuurmans, initiatiefnemer van en drijvende kracht achter Scout. Ze is onze tweede gesprekspartner in de IN2 Maas & Waal-reeks over de vrouwelijke touch in leidinggeven.

Soft skills worden steeds belangrijker ‘We begeleiden en coachen op alle intermenselijke skills die met ondernemerschap en ondernemend leiderschap in verbinding staan. Deze soft skills zijn steeds belangrijker als basis voor het succesvol leiden van een bedrijf, een team of zelfs jezelf en dragen direct bij aan een efficiënte synergie of samenwerking. In een wereld waarin netwerken en relaties een alsmaar grotere rol spelen, hebben soft skills dan ook direct invloed op hard results.  Wij hebben een sterke visie op ondernemend leiderschap, die is ontwikkeld vanuit onze eigen werk- en levenservaring. Scout heeft opleidingsdeskundigen, psychologen en gedragswetenschappers in haar team. Wij zien dat een goede opleiding een mooi vertrekpunt is, maar dat theoretische kennis maar heel kort op zichzelf kan staan. Uiteindelijk is het effect van gedrag, senioriteit en (levens)ervaring vele malen groter. Je ziet het ook aan de huidige generatie jonge werknemers. Die vragen aandacht voor groei, met name ook op het persoonlijke vlak.’

Steeds meer klanten uit het buitenland ‘Scout heeft zich ontwikkeld tot specialist van soft skills die van invloed zijn op succesvol ondernemerschap, ondernemende teams en ondernemend leiderschap. We hebben ons daarop toegelegd omdat we geloven dat gedrag de belangrijkste voorspeller is van groei. Als team zijn wij het meest van toegevoegde waarde bij mensen die op zoek zijn naar meer eigenaarschap of eigenaarschap als belangrijke waarde zien binnen hun organisatie. Onze klanten komen uit heel Nederland en zelfs van daarbuiten. Ze willen van ons horen wat wij vinden, hoe we de dingen zien en wat we ervaren.’

8

IN2 MAAS&WAAL

‘We komen daarachter door echt met onze klanten in gesprek te gaan. Wat zit er achter bepaald gedrag? In hoeverre is dat gedrag bepaald in het verleden en in welke mate is het nog functioneel? Welk gedrag is nodig om samenwerking en synergie te verbeteren of bepaalde doelen te realiseren Wij nemen daarover geen standpunt in maar stellen vragen. Door echt te luisteren en zaken te benoemen ontstaat helderheid. Bij ons alles maatwerk. Wij hebben geen standaard training of coachtraject in de kast liggen. Elke opdrachtgever heeft zijn of haar eigen DNA en daarmee gaan wij aan het werk. Dat begint al bij het eerste contact. Ook dat stemmen we af op de organisatie en de situatie.’

‘Het feit dat er bij ons zoveel vrouwen werken is geen toeval. De intuïtie die vrouwen meebrengen kunnen wij heel goed gebruiken’ Organische groei en lef ‘We doen vrijwel niet aan acquisitie. Scout groeit organisch, dankzij een mooi netwerk en omdat we waarmaken wat we beloven. We vinden het oprecht belangrijk dat het de mensen met wie we werken goed gaat. Zo komen nieuwe teamleden op ons pad en weten topklanten ons te vinden. Ik begon in 2013 letterlijk vanaf de keukentafel en nu zijn we met zijn tienen. Ik geloof sterk in ‘focus’. Hetgeen waar je naar kijkt, komt naar je toe. Ik heb soms al een tijdje


BEDRIJFSVOERING – LEIDERSCHAP: DE VROUWELIJKE TOUCH

' We kijken altijd verder, willen weten wat ergens achter of onder zit. Daarbij komt vaak van alles naar boven.'

iemand op het oog, die goed binnen ons team zou passen. Maar als die persoon nog niet beschikbaar is, dan wacht ik af. Er komt dan altijd een moment waarop we bij elkaar komen. Die focus geldt voor iedereen bij Scout. We kijken altijd verder, willen weten wat ergens achter of onder zit. Daarbij komt vaak van alles naar boven. Het vraagt ook lef, zowel van ons team als van onze klanten om dit pad te belopen. Maar het resultaat is er dan wel. Die reacties krijgen we ook terug.’

Verrassend en bijzonder ‘Zoals we met onze klanten omgaan, gaan we ook met elkaar om. We houden elk jaareinde een strategiesessie. Daarin vertelt iedereen over de ideeën en plannen voor het aankomende jaar. Niet alleen in zakelijk opzicht, maar zeker ook persoonlijk. Het afgelopen jaar zijn we vroeg in de ochtend met het hele team op de Talis naar Parijs gestapt. In de trein hebben we vergaderd en in Parijs gezellig gegeten. Het was verrassend en bijzonder. Echt iets wat bij Scout past.’ Monique Schuurmans groeide op in Limburg en vertrok na haar opleiding naar Frankrijk om de Franse taal te leren. ‘Dat jaar heeft me veel geleerd over wie ik ben, hoe het is om echt voor jezelf te zorgen’. Terug in Nederland ging ze aan het werk in de uitzendbranche, leidde een tiental jaar mede enkele vestigingen van Olympia en werd uiteindelijk director operations van Olympia Nederland. In 2013 startte ze met Scout. In zes jaar tijd is Scout uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf met tien medewerkers op het gebied van recruitment, consultancy en development. Scout onderscheidt zich door trainingen als ‘Waardevol Ondernemerschap’, ‘Ondernemend Leiderschap’ en Synergie & Samenwerking’.

Inzicht geeft energie ‘De toekomst gaan we in op dezelfde manier. We bewegen met elkaar in de richting waarin we geloven. Natuurlijk zit daar ook een zakelijke kant aan. We denken na over nieuwe verdienmodellen en willen onze flexibiliteit nog verder vergroten. Maar groei en succes is bij ons een gevolg, geen doel op zich. Onze aanpak geeft mensen inzicht en energie. Teams die hun intermenselijke vaardigheden ontwikkelen en functioneren op vertrouwen presteren beter. Dat is hard meetbaar. Klanten- en medewerkerstevredenheid tellen samen op naar financieel resultaat. En wij voegen daar dan nog ondernemerstevredenheid aan toe. Pas als alles klopt zijn wij ook tevreden.’

INTERVIEW: WILLEKE GUELEN FOTO’S: SCOUT

MEI 2019

9


DUURZAAM INVESTEREN: KOSTBAAR? Is het bedrijfsleven écht doordrongen van het feit dat we de exploitatie van onze wereld moeten veranderen? Of zijn duurzaamheid en circulariteit ‘slechts’ een vorm om je als ondernemer te onderscheiden? Volgens Leo Smit, medeoprichter van meetapplicatie SmartTrackers uit Nijmegen, ligt de waarheid in het midden, maar dwingt nieuwe wet- en regelgeving ondernemers steeds meer om het belang van een economische transitie in te zien. Huub Biezemans, adviseur op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, ging met Smit in gesprek.

MAKKELIJK EN SNEL CERTIFICEREN SmartTrackers biedt software-oplossingen, waarmee je snel en eenvoudig voldoet aan de eisen van een groot aantal normen en standaarden, zoals de CO2Prestatieladder, een CO2 Footprint, EED en de MVO Prestatieladder. Bovendien kun je met SmartTrackers heel gemakkelijk branchespecifieke keurmerken behalen of je eigen meetset of checklist samenstellen.

10


BEDRIJFSVOERING – INVESTEREN IN VERDUURZAMING

Leo Smit

HB: Jullie leveren een complete applicatie voor metingen op het gebied van CO2, energie en duurzaamheid. Wat is het belang van meten? Smit: “De afgelopen tien jaar is het besef ingedaald dat we niet op de huidige manier kunnen doorgaan met het exploiteren van onze leefwereld. We gaan nog steeds erg verspillend om met onze bronnen, met een niet-aflatende vervuiling tot gevolg. De laatste jaren zien we echter steeds meer aandacht ontstaan voor milieubesparende maatregelen en hergebruik. Nieuwe wet- en regelgeving verplicht bedrijven steeds meer tot het verantwoorden van hun keuzes en bedrijfsvoering. Om exact te kunnen bepalen of je als bedrijf goed bezig bent, is het meten van je impact in de tijd erg belangrijk. Met SmartTrackers kun je heel nauwkeurig, uitgebreid en betrouwbaar verantwoordelijkheid afleggen over de mate waarin je duurzaam onderneemt.” HB: Wat doet SmartTrackers precies? Smit: “Veel duurzaamheidsrapportages van bedrijven worden nog gemaakt met software die daarvoor eigenlijk niet is toegerust, zoals Excel. Onze applicatie vereenvoudigt het administratieve proces en maakt alle metingen op elk moment te verantwoorden. Eigenlijk bieden we een astuk kwaliteitszorg op het gebied van verschillende duurzaamheidsthema’s. Met SmartTrackers kunnen ondernemers écht zien hoe duurzaam ze ondernemen. Hierdoor komen ze meer los van de waan van de dag en gaan ze zich meer bezighouden met de toekomst, zowel van de wereld als van hun bedrijf.” HB: Is SmartTrackers ontstaan uit idealisme, of ligt er een bepaald verdienmodel aan ten grondslag? Smit: “We zijn gestart vanuit de drijfveer om écht iets te veranderen. De eerste twee jaar hebben we onszelf geen salaris gegund en alle inkomsten worden geherinvesteerd om de applicatie steeds slimmer te maken. Het belangrijkst was het propageren van meten, om aandacht te krijgen voor CO2-reductie. Maar uiteindelijk moest er natuurlijk wel een verdienmodel komen, want anders houd je het niet vol. Inmiddels zijn we zover dat bedrijven die zich willen committeren, zelf een plan maken om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Wij leveren de tool waarmee ze kunnen zien waar ze qua duurzaamheid staan. De meetresultaten die SmartTrackers genereert, kunnen ze uiteraard ook gebruiken voor certificeringen, bijvoorbeeld voor de CO2-Prestatieladder.” HB: Welke kansen laat je als ondernemer liggen als je geen duurzaamheidsdoelen stelt? Smit: “Je maakt je organisatie er niet slimmer mee en ook niet toekomstbestendig. Als we op dezelfde voet doorgaan met onze fossiele brandstoffen, worden we economisch steeds kwetsbaarder. Op dit moment is het bedrijfsleven nog een notoire verspiller. Zuiniger omgaan met energie en grondstoffen levert besparingen op en dus mogelijkheden om te investeren. Zowel het bedrijfsleven als de consument moeten duidelijke keuzes maken; als we minder verspillen, creëren we een vliegwiel voor groei. Voor ondernemers is het belangrijk dat ze meer naar de kwaliteit van hun onderneming gaan kijken. Onze drive is dat we hen willen helpen meer

inzicht te krijgen. Op een gegeven moment krijgen ze daar ook aardigheid in, wat weer een stimulans is voor vervolgstappen. Om die reden zijn we ook ‘de club van 49’ gestart. De 49% reductie in 2030 is daarin het uitgangspunt, omdat wij zien dat dit voor de meeste bedrijven zeker haalbaar is. Het gaat dus om het koppelen van ’moeten’ (wet- en regelgeving) aan het ‘willen’ besparen. Dat ‘willen’ zie je trouwens steeds meer: de ambities groeien. Bovendien speelt duurzaamheid een steeds grotere rol bij aanbestedingen.”

“Kijk vooral kritisch naar je eigen onderneming; verduurzaming hoeft niet altijd kostbaar te zijn” HB: Is het niet veel gemakkelijker om anderen het goede voorbeeld te laten geven? Smit: “Op elk niveau zijn er vele redenen om inactief te blijven; dat is gemakkelijker. Toch zijn duurzaamheidsdoelen redelijk gemakkelijk haalbaar. Waar het om gaat, is dat we op elk maatschappelijk niveau keuzes gaan maken en onze ketens beter gaan organiseren. Dat kan alleen als we ons handelen goed meetbaar maken. We moeten slimme mensen aan de knoppen laten draaien, om de verspilling op te lossen, en het besef van de noodzaak van duurzaamheid stimuleren. Dat is echter niet in een jaar en een dag gebeurd.” HB: Komt jullie boodschap inmiddels over bij het bedrijfsleven? Smit: “We werken onder andere voor de landelijke overheid, de KNVB, ProRail, VolkerWessels en Strukton, en hebben ook veel klanten in het MKB. Voordeel van die laatste groep is dat je gemakkelijk het gesprek aangaat en samen de doelmatigheid vindt. Er vindt daar echter nog te veel micromanagement plaats. Educatief is dat goed, maar daar winnen we de strijd niet mee. Eigenlijk zijn er geen excuses om duurzaamheid niét serieus aan te pakken. Gelukkig merken we dat onze bijdrage steeds meer interesse wekt en dat geeft hoop voor de toekomst.”

TIPS VOOR ONDERNEMERS: • Zoek verduurzaming niet altijd in nieuwe technologie, maar kijk ook kritisch naar je werkprocessen, energieverbruik en CO2-uitstoot • Zoek besparingen die zo min mogelijk kosten • Investeer wat je bespaart in nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor creëer je een vliegwiel voor groei en meer continuïteit. Accepteer wel de aanloopinvestering, dat is een must! • Zorg dat je goede mensen met je IT-systemen laat werken en geef hun de kans zich daarmee vertrouwd te maken

MEI 2019

11


Samen volle groeikracht vooruit

passie voor jouw groeikracht

Accountants en adviseurs waar je op kunt rekenen voor jouw groei

>> www.bghaccountants.nl


BEDRIJFSVOERING: HET NETWERK

RVN@: EXPERIMENTEER-­­ BEWEGING IN EIGEN REGIO In deze editie bespreken we nu eens geen netwerk, maar een beweging die verbindingen legt en ondersteuning biedt bij het uitrollen van innovatieve projecten. RvN@ doet dat door het (helpen) creëren van communities. De beweging wil daardoor meer innovatiekracht creëren en samenwerken aan een topregio.

Wie is Kristie Lamers? Kristie

Lamers

is

Een projectvoorbeeld: Zorgeloos op vakantie!

Directeur

van RvN@ (voorheen Rijk van

Een project, voor mensen met

Nijmegen 2025 waar ze community

een zorgbehoefte dat volgens

leider was). Zij is na haar studie

Kristie Lamers zeer naar wens

Geschiedenis horecaondernemer geweest,

voormalig

verloopt is ‘Zorgeloos op vakantie

D’66-ge­

in het Rijk van Nijmegen’, dat in

meente­­raadslid van de Gemeente Nijmegen en voormalig

de gemeente Berg en Dal diverse

Plaats­

partijen bij elkaar heeft gebracht

vervangend Voor­ zitter van de

zoals health, horeca en overheden.

Gemeenteraad aldaar. Bij D’66

Aanjager Sylvia Fleuren, wethouder

Gelderland was zij Bestuurslid Talentontwikkeling

toerisme van de gemeente Berg en

& Opleiding.

Dal: “Wij willen als regio gastvrij

Lamers is een echte doener en verbinder bij uitstek. Haar missie:

zijn voor iedereen. Bovendien is

Innovatie versnellen door brede

Hoe werkt RvN@?

RvN@ is een beweging die

verbinding en ondersteuning bij

RvN@ richt zich vooral op de aanjagers

zich actief richt op innovatieve

het initiëren en uitvoeren van

van initiatieven. De beweging pakt dan

ideeën en projecten, met als

innovatieve projecten.

geen ideeën op, maar versnelt kans-

Wat is RvN@?

doel het stimuleren van sociale

rijke initiatieven. Zij helpt de initiatief-

en economische groei in het

nemers om de groep om hen heen te

Rijk van Nijmegen. Daarvoor

vergroten en nieuwe verbindingen tot

brengt

stand te brengen. RvN@ neemt geen

RvN@ ondernemers, inves­teerders,

deel aan de uitvoering; daarvoor is

kennisinstellingen en studenten

de initiatiefnemer/ondernemer zelf

bij elkaar in communities, waarbij

verantwoordelijk. RvN@ gelooft in de

de focus ligt op Smart & IT,

kracht van gemêleerde groepen en

Innovatief Ondernemen, Health

aanjagers, die projecten adopteren en

& Food en Circulariteit. RvN@

realiseren door herhaaldelijk contact.

organisaties,

maakt van het Rijk van Nijmegen één grote experimenteerruimte voor onderneming, overheid en onderwijs.

Wat is RvN@LAB? RvN@LAB is enerzijds een podium voor het verzamelen en behouden van talent voor de regio en anderzijds biedt het ondersteuning aan projecten

het ook een economische kans voor ondernemers in het toerisme en de zorgsector, om in te zetten op aanbod voor deze doelgroep, die door de vergrijzing alleen maar groeit.”

Voor meer informatie: www.rvnhub.nl

TIPS VAN KRISTIE LAMERS

• Zet zelf de eerste stap naar samenwerking met RvN@

• Durf met je plannen uit je

eigen comfortzone te treden

• Zoek niet-traditionele

ketenpartners, ook van buiten het bedrijfsleven • Geloof in de kracht van een gemêleerde groep en wees geduldig

(projectversnellers). Studenten van het ROC, de HAN en de Radboud Universiteit gaan in RvN@LAB in verschillende werkvormen met ondernemers, bedrijven en instellingen uit het Rijk van Nijmegen aan de slag. Hiermee krijgen de laatstgenoemde een frisse blik op uitdagingen en vraagstukken en maken ze in een vroeg stadium kennis met talent in de regio. De studenten krijgen zo kansen om hun opgedane kennis direct in de praktijk brengen en ontdekken welke mogelijkheden de regio te bieden heeft. Op de koffie bij RVN@

MEI 2019

13


Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444 www.sandersfritom.nl

DÉ boekenspecialist the best logistic solution! www.sandersfritom.nl De

De Nije Weg

De Nije Weg is een boek over mensen uit Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen. Zij vertellen het verhaal van hun leven in de jaren dertig, veertig en vijftig van de twintigste eeuw. In dit tweede deel van de Nije Weg komt de rauwe buitenwereld binnen in de beschermde dorpen. De crisis en de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië. Maar ook de opmars van de tractor en de opkomst van

Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen van 1930 tot 1960 Deel 2

Deel 2

De Nije Weg

sanders fritom

Deel 2

Nije Weg

Benelux Distributie, Warehousing, sanders 24-uurs fritom the best logistic solution! Internationaal groupage transport www.sandersfritom.nl de eerste supermarkten. En natuurlijk de aanleg van de Nije Weg zelf, ten dienste van het toenemende autoverkeer. Dat alles geïllustreerd met prachtige foto’s, veel meer nog dan in het eerste deel. Het maakt de Nije Weg deel 2 tot een boek waarin de lezer terugkeert naar een totaal andere tijd die nog maar zo kort achter ons ligt.

Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen van 1930 tot 1960

Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen van 1930 tot 1960

Peter Deurloo Tweestromenlandreeks

43

Patricia Peters

Janine ten Have Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom adv Motorblad.indd 1 Arno A4 Arnoldussen

persoonlijk

24-02-2014 09:28:26

betrokken

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

uw salarisadministratie is onze zorg Bijsterhuizen 2414 - 6604 LL Wijchen info@phasalaris.nl - 024 20 340 19

www.phasalaris.nl

24-02-2014 09:28:26

Een boek op maat persoonlijk advies betaalbare kwaliteit Neem contact op met Henk van der Bend 024 6776930 | info@printrendement.nl


MASSAAL OP DE MOTOR Motorrijden was nog nooit zo populair. Het aantal Nederlanders met een motorrijbewijs groeide de afgelopen jaar tot bijna 1,5 miljoen. Bijna de helft daarvan heeft een eigen motor en dit is ook het hoogste aantal ooit. Volgens de brancheorganisatie BOVAG en het CBR zit het aantal motorrijbewijzen al jaren in de lift. Een groot percentage rijd ook zakelijk, dit is gezien het toenemende fileleed zeer begrijpelijk en dé oplossing om je reisuren sterk te verminderen. Daarnaast geniet je van elk moment en raakt je hoofd volledig leeg om vervolgens fris op je nieuwe afspraak aan te komen of gewoon thuis aan het eind van een drukke dag. Hoegee Suzuki Center is de grootste Suzuki exclusief dealer van Nederland en

een mobilitietspas ben je zeker van de beste service en garantie. Het verbruik

voorziet veel motorrijders van een nieuwe of gebruikte motor. Wij zien hier een

van de Suzuki’s ligt gemiddeld rond de 1:20 dit is aanzienlijk goedkoper dan de

sterke groei van zakelijke rijders, dit is uiteraard verklaarbaar door de drukte

gemiddelde hybrideauto op benzine ! Ons bedrijf in Afferden (GLD) staat voor

op de weg maar ook het versterkte imago van de motorrijder. De motor kan

service, kwaliteit en gezelligheid, kom snel eens langs en bezoek ons bedrijf

zakelijk geleased worden en de BTW is als eerste verdiend want die komt weer

aan de Koningsstraat 88 in Afferden (GLD) in onze kleding shop hebben wij een

terug. Daarnaast wordt de motor gezien als investering voor het bedrijf en heb

ruime keuze om de motorman of vrouw veilig op weg te sturen.

je ook daar weer voordeel bij. Heb je geen bedrijf en rij je gewoon privé is Suzuki natuurlijk ook de beste prijs/ kwaliteit verhouding, met drie jaar garantie én

KONINGSTRAAT 88 6654 AH

KONINGSTRAAT 88 6654 AH AFFERDEN 51 45 52 TEL: (0487)TEL: 51 45 (0487) 52 WWW.HOEGEESUZUKICENTE WWW.HOEGEESUZUKICENTER.NL


IN2 MAAS & WAAL COLLEGETOUR

EEN COLLEGE OVER...

BEDRIJFSCOMMUNICATIE In onze nieuwe serie ‘Een college over….’ geven wetenschappers hun visie op thema’s die van belang zijn voor bedrijfsvoering en zakelijk succes. In deze uitgave gingen we het gesprek aan met prof. dr. Margot van Mulken, Hoogleraar Internationale Bedrijfscommunicatie en decaan van de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen, over het belang van goede bedrijfscommunicatie en de rol van de ondernemer daarin.

Van Mulken studeerde Frans aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1994 keerde ze terug in Nijmegen als Universitair

Docent

Bedrijfscommunicatie.

In

die

hoedanigheid deed zij onder meer onderzoek naar communicatie bij grensoverschrijdende samenwerking. Van

Mulken

is

gespecialiseerd

in

interculturele

“Bedrijfscommunicatie is van belang in de keten van je bedrijfsvoering. Als tool alleen moet het belang ervan niet worden over- én onderschat. Nadenken erover is daarom een must”

communicatie en stijl en onderzoekt hoe je effectief kunt zijn met stilistische middelen.

gretigheid om zaken te doen. Veel bedrijven zijn ‘vanuit de garage’ groot geworden en dat is vaak iets dat je

Zaligmakend?

gewoon overkomt. Als je echter geen aandacht hebt voor

Van Mulken gelooft niet dat bedrijfscommunicatie alléén

de communicatie, leidt dat tot stilstand en uiteindelijk tot

zaligmakend is voor zakelijk succes. “Het belang daarvan

achteruitgang.”

wordt soms overschat en de effectiviteit ervan is moeilijk te vertalen in Euro-tekens. Wel staat het vast dat het

Branding is essentieel

een onderdeel is van de keten die leidt tot succes. Als

Voor een goede bedrijfsvoering vindt Van Mulken

ondernemer moet je er dus zeker aandacht aan besteden

het belang van branding essentieel; “Reputatie­

en ervoor zorgen dat je bedrijfscommunicatie op orde is.

management, reclame, PR en voorlichting

Helaas onderschatten veel ondernemers, met name in het

zijn

MKB, het belang ervan.”

communicatie draagt sterk bij aan de

imagobepalend.

Geïntegreerde

vorming van een goed imago. Het is

Ondergeschoven kindje

dus zaak dat ondernemers ervoor

Volgens Van Mulken zijn veel ondernemers zich onvoldoende

zorgen dat zij zowel hun in- als

bewust

bedrijfscommunicatie.

externe communicatie met alle

“Ondernemers zijn vooral doeners en het gebrek aan

stakeholders goed op elkaar

belangstelling heeft dan ook vooral te maken met de

afstemmen.”

van

het

belang

van

Margot Bas van Mulken Hillebrand 16

IN2 MAAS&WAAL


KENNIS & MARKT – IN2 MAAS & WAAL COLLEGETOUR

Tips voor ondernemers:

• Combineer ouderwetse media op een nieuwe en verrassende manier en deins er niet voor terug om daarbij verschillende culturen te mengen • Bied jongeren in netwerkclubs meer dan een borrel of een etentje, betrek ze bij je onderneming, bied ze een kijkje in de keuken, bied ze een stageplaats, en zet in op hun interesses Jongeren zijn vaak minder geïnteresseerd in reguliere bijeenkomsten. Denk dus ook eens aan speciale events en het benutten van andere platforms en communicatiemogelijkheden • Neem contact op met het communicatieonderwijs. We hebben blikken studenten die zeer capabel zijn en graag ervaring willen opdoen. Zij zijn niet duur en worden door de opleiding begeleid. Communicatieadvies ligt dus op een presenteerblaadje!

Lever maatwerk! Van Mulken stelt dat, ook in bedrijfscommunicatie, het

De meeste ondernemers zijn volgens Van Mulken

leveren van maatwerk belangrijk is. “Het is zaak dat je

inmiddels wel overtuigd van de waarde van netwerken

je als ondernemer sterk richt op je doelgroep. Een goede

en samenwerken. “Wat er nog schort is de investering in

online-strategie is tegenwoordig onontbeerlijk maar de old-

tijd en aandacht voor goede bedrijfscommunicatie. Ben

school-manier van adverteren is ook nog steeds actueel.

je als ondernemer bereid om daarin te veranderen en te

Voor bepaalde doelgroepen werkt adverteren nog steeds

werken volgens een overdachte strategie, dan zal je het

prima. Zelfs het verspreiden van folders kan zinvol zijn, maar

verschil zeker gaan merken!”

daarbij moet je er wel voor zorgen dat je jezelf onderscheidt, en dat je opvalt. Zorg er dus voor dat je niet verdwijnt in de stapel.”

“Kies eerder voor emotie dan voor harde feitelijkheid” Emotie versus verstand

Trends in bedrijfscommunicatie volgens Van Mulken:

• De “ver-Apping” van het internet: mensen benaderen het internet alleen nog via apps, platforms als Instagram of Facebook, maar ook winkels en mediagiganten als Amazon en Google werken op die manier: algoritmes bepalen op basis van eerder zoekgedrag wat je als lezer of zoeker krijgt aangeboden. Je krijgt dus meer te lezen

Van Mulken weet dat als je mensen wil overtuigen,

van wat je eerder hebt gelezen. Je draait als het ware

emoties vaak beter werken dan argumenten. “Het verhaal

rond in je eigen cirkel. Voor ondernemers kan dat gunstig

achter het bedrijf, de mensen die het maken, de plek, de

zijn: je leert je eigen doelgroep heel goed kennen. Maar

geschiedenis, de couleur locale zijn belangrijker dan de

voor nieuwkomers is het daardoor ook veel moeilijker

puur zakelijke, inhoudelijke communicatie. Om dat goed

om ertussen te komen. Je kunt het vergelijken met ‘gated

te kunnen doen is het inwinnen van communicatieadvies

communities’; mensen die in een afgesloten wereld,

belangrijk. Dat hoeft niet duur te zijn; zelfs stagiaires van

met een hek erom, de boze, onbekende wereld buiten

communicatieopleidingen kunnen dat prima.”

houden. Dat lijkt wel veilig, maar het is ook ontzettend

Voordelen van het MKB Volgens van Mulken biedt het MKB ook voordelen bij het

blikvernauwend. Echte ondernemers hebben lef en kijken over muren heen.

opstellen van een goed communicatieplan. “Nabijheid en

• Er is een toenemende interesse voor terugkeer naar

aanraakbaarheid zijn pluspunten, omdat die ook verbonden

het kleinschalige en weerstand tegen globalisering en

zijn aan de ondernemer zelf. Daarnaast heb je de gunfactor,

vercommercialisering. Het ‘buy local’ gaat weer een grote

waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen. Zo kun

toekomst tegemoet.

je je netwerken aanboren: het lidmaatschap van vrienden en serviceclubs, ondernemersverenigingen en sportclubs zijn vaak een natuurlijke manier om kennis te maken met nieuwe relaties en doelgroepen.” MEI 2019

17


EVA SCHRIJVER (L) EN HANS VAN LEEUWEN (R)

DE IN2 MAAS & WAAL START-UP: EEN ‘GEZOUTEN’ ONDERNEMING In onze serie over succesvolle startups bezocht ervaren ondernemer Hans van Leeuwen ditmaal, samen met onze redacteur, een startend bedrijf uit de regio Overbetuwe. Ditmaal gingen zij op bezoek bij ondernemer Eva Schrijver (59), die met haar bedrijf ‘De Zoutkamer’ in Elst een nieuw concept startte in de paramedische sector van de regio.

18

IN2 MAAS&WAAL


KENNIS & MARKT – IN2 MAAS & WAAL START-UP Hans van Leeuwen (58) uit Beneden-Leeuwen is voormalig supermarkt­ eigenaar. In 2014 verkocht hij, na 26 jaar, zijn beide C-1000-vestigingen in Beneden-Leeuwen en Tiel aan Jumbo. Sindsdien houdt hij zich, samen met zijn zoon, bezigen met vastgoedinvesteringen.

Schrijver begon voor zichzelf, omdat haar functie als directeur in de zorg haar veel stress opleverde. “Ik wilde een knoop doorhakken om tot minder stressvol werk te komen en ben dus écht vanuit mijn hart voor mezelf begonnen. In november 2016 nam ik dat besluit en, bijna een jaar later, in augustus 2017, ben ik met De Zoutkamer gestart. Ik kwam op het idee door een vriendin met COPD, die veel baat had bij een zoutbehandeling. Na onderzoek werd me duidelijk dat het ging om een eenvoudige methode die niemand kwaad doet en waarmee je veel kunt bereiken. HvL: Omschrijf je visie eens “Ik wil voor zo veel mogelijk mensen zouttherapie toegankelijk maken en hen van de effecten laten profiteren.

TIPS VAN HANS VOOR EVA:

• Zoek nóg meer de

publiciteit op en maak

daarvoor een financiële planning

• Blijf kritisch kijken naar je doelgroepen en benader hen gericht

• Organiseer acties voor de klant, zoals bijvoorbeeld

luncharrangementen i.c.m. een behandeling

• Zoek verbindingen in de

zorgbranche, bijvoorbeeld met arbodiensten

TIPS VAN EVA VOOR STARTERS

• Probeer zeker een derde van je startkapitaal te

reserveren voor promotie van je bedrijf

• Sta volledig achter de

keuze die je hebt gemaakt

• Houd je einddoel steeds

voor ogen en vermijd beren op de weg

• Leun nooit achterover,

maar blijf jezelf motiveren

Dat wil ik op een zo laagdrempelig mogelijke manier doen, in samenwerking met andere professionals op het gebied

kunnen zijn. Op dit moment bestaat onze klantenkring nog

van sport en gezondheid.”

uit veel senioren, maar ook steeds meer jongeren weten de weg naar De Zoutkamer te vinden. Dat kan het karakter van

HvL: Zou je zelf je startup succesvol willen noemen?

het bedrijf op de middellange termijn sterk veranderen.”

“Allereerst was het ontzettend leuk om het hele plan te bedenken en te ontwikkelen. De start als onderneming

HvL: Heb je ook worstelingen of tegenslagen ondervonden?

was succesvol, maar ik blijf kritisch op mezelf en zie ook

“Eigenlijk niet of nauwelijks. Ik heb wel de nodige medische

dingen die nóg beter hadden gekund. Neem bijvoorbeeld

basiskennis moeten opdoen en dat was, samen met de

de promotie: als ik daarin meer geld had gestoken had ik

andere werkzaamheden, stevig aanpakken. Dat ben ik echter

waarschijnlijk in de eerste maanden nóg meer klanten

wel gewend en ik vind het zeker niet erg.

kunnen krijgen. Dat sterkt me in ieder geval in de overtuiging dat ik absoluut niet achterover mag leunen.”

HvL: Welke progressie zie je na de eerste anderhalf jaar? Het aantal bezoekers neemt flink toe en daarmee ook de

HvL: Wat is een zoutkamer precies?

omzet. Ook heb ik meer routine opgebouwd en daardoor

“In onze speciaal ontwikkelde zoutkamers heerst een klimaat

minder werk per klant. Je moet je er echter wel bewust

zoals in zoutmijnen en zoutgrotten. Tijdens een sessie wordt

van zijn dat veel klanten in het begin komen uitproberen

er heel fijn gemalen natuurzout in de ruimte verneveld.

en je moet dus veel energie investeren om die dan ook

Dat adem je in en je vult je longen met schone gezonde

daadwerkelijk te behouden. Voor mensen met long-,

lucht. Zouttherapie of Halotherapie is een medicijnvrije en

luchtweg- en huidaandoeningen is de therapie bijzonder

volledig natuurlijke behandeling van aandoeningen van

effectief, maar alleen wanneer je hem consequent volhoudt.

luchtwegen en huid. Het verlicht de symptomen en versterkt

De resultaten dragen dus wel bij om de behandelingen te

het natuurlijk immuunsysteem. Het werkt ook preventief,

blijven volgen.”

is weerstand-verhogend, rustgevend en ontspannend. De behandeling is geschikt voor iedereen vanaf 6 maanden.”

HvL: Wat kun je nog meer doen aan klantenbinding? “Ik werk veel samen met sport- en bewegingsondernemers

HvL: Op je website valt op dat de kosten relatief laag zijn. Kun

en doe diverse promotieactiviteiten, bijvoorbeeld bij

je er niet meer voor vragen?

vrouwen- en seniorenverenigingen. Ook overweeg ik een

“Als ik hoger zou gaan zitten met mijn prijzen zou de therapie

zondagopening. Daarnaast zorg ik in De Zoutkamer voor

voor minder mensen toegankelijk zijn en dat wil ik niet. Dat

een prettige en ontspannen sfeer. Het sociale aspect blijkt

zou kunnen indien de therapie door de zorgverzekeraars

veel groter dan ik had verwacht, want er ontstaan hier zelfs

wordt vergoed, maar tot nu toe is dat slechts bij één

blijvende sociale contacten.”

zorgverzekeraars maar zo. Door de prijzen op een zeer acceptabel niveau te houden blijven we laagdrempelig.”

HvL: Hoe ziet je bedrijf er over tien jaar uit? “Dan zullen we er nog steeds zijn en hebben we zouttherapie

HvL: Waarom heb je je bedrijf niet in ‘de grote stad’ gevestigd?

bekend en geaccepteerd gemaakt. De vraag zal dan nog

“Allereerst is de lucht hier schoner dan in Arnhem of

steeds bestaan en zelfs toenemen. Tevens wil ik op termijn

Nijmegen en dat is belangrijk voor het ‘inblazen’ van het

graag een goede gezondheidsbeurs voor de regio gaan

zout. Daar komt nog bij dat onze doelgroep ver verspreid ligt.

organiseren.

Vervoer naar en parkeren in een grote stad zou een knelpunt

MEI 2019

19


Hey! High-tech-fanaat… ...werken met de állernieuwste snufjes?

Gezocht:

(beveiligings)technicus, servicemonteur en hulpmonteur met power!

Nieuwsgierig? www.htrzoektjou.nl 78%

T 0487-513666 | E info@htr-securitysystems.nl

Denkend in oplossingen tegen brand en inbraak

Wanneer er een ongewenste situatie ontstaat, wilt u hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Met behulp van de beveiligingssystemen van Huisman Etech Experts bent u ervan verzekerd dat er bij brand, inbraak of andere noodgevallen, snel de juiste actie wordt ondernomen. En dat geeft een veilig gevoel. Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk advies.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl


BOUW & VASTGOEDDOSSIER

ECONOMIE

Lokale arbeidsmarkt bepaalt groeipotentieel

+3% 2018

Blijft e-commerce groeien?

Personeelstekort remt de groei mische G no

Eco

Wereld

+3,7% 2019 +3,5% 2020 + 3,4%

Eurozone

+1,8% 2019 +1,3% 2020 +1,5%

2018

2018

Grootste potentie in regio’s met gering neerwaarts risico

Vraag naar bedrijfspanden stijgt

2017

2018

€ 3,4 mrd € 3,3 mrd

Wat betekent dit voor bedrijfsmatig vastgoed?

8

Vraag naar kwaliteit stuwt nieuwbouw

en vastgoedbranche is de markt alweer over zijn top heen, anderen geven aan dat er nog veel ruimte is om te investeren. De vraag

Bedrijfsruimtemarkt zoekt momentum om te verduurzamen:

2018

Bedrijfsprofiel bepaalt gewenst vestigingsklimaat: • Verlagen energieverbruik Traditioneel bedrijventerreinen

Dalende rendementen vormen risico

• Hoge huur voor duurzaam gebouw is nog drempel voor huurders

Interactiemilieus

Zicht op risico’s bepaalt toekomstig rendement

Veel nieuwbouw in markt met overschotten

Logistieke hotspots

BELEGGERS

• Striktere regelgeving verwacht

GEBOUWEN

Kantorenmarkt: Slag om beste mensen én locaties GEBRUIKERS

Organisaties zoeken groei in grote steden

Opname kantoorruimte stijgt

Trek naar grote stad door tekort aan hoogwaardig personeel 2018

2019

2020

+2,5%

+1,6%

+1,6%

Leidt afkoeling economie tot minder vraag?

Huurgroei door vraag naar kwaliteit

+12%

Perspectief overige locaties verslechterd

Huren stijgen (bijna) overal. Sinds 2016: Utrecht

Tilburg

+38% +15%

Zwolle

Ede

+4%

+0%

Betere balans in de kantorenmarkt door economie en transformaties VERKOCHT

TE KOOP

Dalende rendementen vormen risico

die voor bouw- en vastgoedondernemers?

-2,4 mln m2

Aanbod daalt

Gewenst product droogt langzaam op

is momenteel de status quo en wat betekent

Veel vraag naar kantoren in stedelijke gebieden en op OV-knooppunten

2018

Nederland koploper in flexkantoren

Economische groei

is of er in het vastgoed nóg een recordjaar aankomt of dat de top nu echt bereikt is. Wat

Zowel vastgoed als processen worden hoogwaardiger

mln. m2

ECONOMIE

Volgens sommige ondernemers in de bouw-

Branche zoekt oplossingen om kosten te drukken: • Locaties met arbeidspotentieel • Arbeidsmigranten • Robotisering en innovaties

Hogere huren door stijgende bouwkosten

Lokale omstandigheden bepalen succes en falen bedrijfsruimten Geen nieuw recordvolume, door gebrek aan geschikt product

Nieuwbouw blijft fors in 2019 en 2020 en drukt ouder aanbod uit de markt

GEBRUIKERS

opname

Uitdagend perspectief

i roe

DE STATUS QUO IN DE BOUW- EN VASTGOEDSECTOR

Bedrijfsruimtemarkt: Tekorten spelen de markt parten

Nieuwbouw op toplocaties gaat stijgen

Wat betekent dit voor kantorenvastgoed?

Kantoren en locaties gaan van functioneel naar betekenisvol Een toekomstbestendig kantoor heeft toegevoegde waarde voor mensen, organisaties en maatschappij

75% energiereductie nodig om kantoor Paris-Proof te maken

Groene kantoren: minimaal C-label en liefst Paris-Proof Blauwe kantoren: de fysieke en mentale gezondheid van personeel staat voorop

Transformatiepotentieel blijft groot: 4 mln m2 structureel aanbod 4 mln

Hybride kantoren: met andere functies als horeca en wonen

m2

Zoektocht naar rendement BELEGGERS

Markt beter in balans

Placemaking: de mensen maken de locatie, niet de stenen

GEBOUWEN

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE VASTGOEDMARKT

NEERWAARTSE RISICO’S GROTER DAN OPWAARTS POTENTIEEL

Inmiddels dringt het besef door dat groei niet eeuwig kan

De Rabobank heeft de diverse scenario’s geanalyseerd en komt tot de conclusie “dat

aanhouden en voelen ondernemers dat zij ‘laat’ in de cyclus

de neerwaartse risico’s groter zijn dan het opwaarts potentieel”. De bank verwacht de

zitten. In haar vastgoedbericht 2019 geeft de Rabobank aan

komende jaren minder investeringen, maar is positief over de waardeontwikkeling.

dat zij voor de toekomst minder investeringen verwacht, maar met hogere waarde. Risico’s nemen toe en dwingen de

DE SITUATIE OP DE DIVERSE MARKTEN

ketenpartners in de branche om gerichtere keuzes te maken.

Het vertrouwen in de woningmarkt neemt af door de toenemende krapte, maar de

Dat is echter lastig, want ontwikkelingen voorspellen is voor

balans in de kantorenmarkt verbetert door economische groei en transformaties Dat is

een deel koffiedik kijken.

echter niet overal zo. De winkelmarkt vertoont een aantrekkende detailhandel trekt aan

VERWACHTE ONTWIKKELINGEN De bouw- en vastgoedmarkt heeft uitstekende jaren achter

en de leegstand daalt. Tegelijkertijd houden de zorgen om de toekomstbestendigheid van fysieke winkels aan.

de rug, maar de overtuiging dat er topvorming plaatsvindt

OP DE BEDRIJFSRUIMTEMARKT

neemt toe. Doordat het ‘al te lang te goed gaat’ worden

Bepalen lokale omstandigheden zowel het succes als de grenzen. Daarnaast worden

ramingen steeds opnieuw naar beneden bijgesteld en

vastgoed en de processen hoogwaardiger. De vraag is waar de grenzen liggen.

voelen beleggers steeds vaker een tekort aan geschikte ‘producten’. De ontwikkelingen tonen echter een situatie

DE BOUWBRANCHE

onder ‘normale’ omstandigheden: de huidige economische

Ketenpartners in de bouwbranche zullen in hun bedrijfsstrategie moeten gaan inspelen

conjunctuur en onze verwachtingen. De Rabobank noemt

op de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Een sterke focus daarop is dus noodzaak.

dat ons ‘basisscenario’. Naast dat basisscenario zijn er ook

Personeelsproblemen in de bouw maken effectiviteitsslagen in de bedrijfsvoering

andere scenario’s mogelijk; internationale chaos, onverwachte

noodzakelijk en meer onderlinge samenwerking is nodig om de juiste strategische

renteschok en klimaatdisruptie bijvoorbeeld kunnen de markt

beslissingen op het juiste moment te nemen. Alert zijn is dus het devies.

bijzonder verstoren, maar zijn niet allemaal waarschijnlijk. Een meer optimistisch scenario is het aanbreken van een economische nazomer. MEI 2019

21


Metaaldraaierij Willems BV: metaalwerk met passie

Werken bij Metaaldraaierij Willems BV in Wijchen is volgens de huidige eigenaar, René Willems, meer dan plezierig. De 49-jarige ondernemer uit Ewijk is inmiddels al de 5e generatie metaalbewerker in het oorspronkelijk in 1913 in Beuningen als smidse opgerichte familiebedrijf. Volgens Willems straalt de passie er op de werkvloer vanaf en dat komt mede door de grote variatie aan opdrachten en projecten die Willems onder zijn hoede heeft. In de huidige vorm bestaat Willems Metaaldraaierij sinds 2001. Vanaf de jaren ’60 werd het bedrijf door de broers Henk en Gerard Willems, vader en oom van René, omgevormd van smederij tot metaaldraaierij. In 2006 verhuisde Willems van Winssen naar Wijchen en is daar uitgegroeid van een ambachtelijke draaierij tot een modern en innovatief bedrijf, waar echter ook het goede handwerk niet vergeten wordt.

Bewust klein gebleven “We hebben er altijd voor gekozen om klein te blijven”, vertelt Willems. “Momenteel werken we met zijn tienen, mezelf incluis. Mijn vrouw Susan doet de administratie en ikzelf verdeel mijn tijd zo goed mogelijk tussen het werk op kantoor en het ondersteunen van mijn jongens op de werkvloer. Ik voel me beslist geen directeur, maar een van hen.”

Hoge gunfactor Willems moest in 2017, gedwongen door gezondheidsproblemen, tijdelijk verstek laten gaan, maar is weer veelvuldig op kantoor en werkvloer aanwezig. “We hebben een meer dan goed gevulde orderportefeuille. Door onze goede prijs/kwaliteit-verhouding en ons dorpse karakter, komt het werk vaak vanzelf op ons af. De gunfactor is dus doorslaggevend.”

Veelzijdig werk Willems: “het werk is zeer divers en geschiedt met CNC- én conventionele draai- en freesmachines; verschillende producten vereisen immers een verschillende aanpak. We helpen elkaar veelvuldig en de lijnen zijn erg kort, doordat we met alle collega’s in één ruimte werken. Groeien in je vak kun je hier ook prima. Ik ondersteun de jongens in hun scholing, want bij ons moet je je kunnen ontwikkelen tot een sterke verspaner met de nodige materialen- en gereedschapskennis.”

Collega’s gezocht

“Voor goede mensen liggen hier mooie kansen”

Voor Willems zelf hoeft het bedrijf niet in volume te groeien. “Ik wil met ongeveer 10 man blijven werken. Echter, op afzienbare tijd gaan er een paar medewerkers met pensioen en daardoor verwelkom ik graag een vakkundige en ervaren verspaner, alsmede een leerling-verspaner. Herken je je in onze formule? Bel dan eens voor een afspraak; wij gaan graag met je in gesprek. Bij geschiktheid staat je een mooie toekomst te wachten!”

Uitstekende sfeer De bedrijfssfeer is volgens Willems boven-gemoedelijk. “Dat komt mede omdat ik zo min mogelijk druk bij de jongens probeer te leggen. Dat komt de kwaliteit ten goede. We hebben geen strenge regels, hanteren flexibele werktijden en we hebben allemaal passie voor ons werk. Bij de opdrachtuitvoering kijk ik meer naar kwaliteit dan tijd; mijn mensen moeten vrijuit kunnen werken en er moet tijd zijn voor overleg en ook voor ontspanning. Niets is zo vervelend dan dat ik een product met een afwijking achteraf weer moet gaan ophalen.”

EVEN VOORSTELLEN

Bijsterhuizen 24-22, 6604 LL Wijchen Tel. 024-6454914

www.metaaldraaierij-willems.nl

René Willems

Persoonlijke afspraak maken, bel 024-6454914


vlnr. Anton Troeijen (Van Wijnen), Timo de Rijdt (Van Wijnen) , Harry Kuypers (Kuypers), Sander van der Zandt (Kuypers) en Marinus Kempe (De Kernen)

Kuypers en Van Wijnen

gaan onderhoud De Kernen verzorgen Met ingang van 1 mei jl. neemt Kuypers Zorg voor Vastgoed uit Druten/Beneden-Leeuwen, samen met Van Wijnen Rosmalen, het dagelijkse onderhoud op zich van het woningenbestand van Woonstichting De Kernen. Kuypers startte oorspronkelijk in 1914 als eenmanszaak in Druten. Het familiebedrijf groeide in de loop der jaren uit tot een vakonderneming op het gebied van totaalonderhoud. Met name sinds de overname van Schiks Schilderwerken Beneden-Leeuwen in 2002 biedt Kuypers een breed pallet aan diensten aan op het gebied van glas-, schilder- , timmerwerk en renovatiewerkzaamheden. Het bedrijf focust zich daarbij op vastgoedbedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten, maar werkt ook voor particuliere klanten. Er werken inmiddels 65 mensen. Uitbreiding dienstverlening De Kernen Voor directeur/eigenaar Harry Kuypers en bedrijfsleider Sander van der Zandt zijn service en groei synoniem voor de bedrijfscontinuïteit. Kuypers: De klant staat bij ons dan ook altijd centraal en dat betaalt zich uiteindelijk terug. Zo hebben we op 1 mei jl., samen met Anton Troeijen, Hoofd onderhoud en beheer van Van Wijnen Rosmalen, een driejarig dagelijks onderhouds- en mutatiecontract getekend met Marinus Kempe, directeurbestuurder van woonstichting De Kernen. Daarin is vastgelegd dat wij gaan zorgen voor het dagelijkse en mutatieonderhoud van hun woningbestand. Nadat we al jaren succesvol een deel van het onderhoud van het woningbezit van De Kernen te hebben uitgevoerd, zijn we nu samen klaar voor de volgende stap.”

werkzaamheden uit die in principe korter zijn dan twee uur, complexe en langdurige werkzaamheden voeren wij in ons rayon uit. Door de samenwerking worden we dus een waardevol verlengstuk van de woonstichting.

Tevreden klanten Kuypers en Van Wijnen geven gezamenlijk invulling aan de zorg en tevredenheid van de huurders van De Kernen. Kuypers: “Die tevredenheid meten zij regelmatig en op verschillende manieren en vergelijken die met vooraf bepaalde prestatienormen. Waar nodig zetten zij een verbetertraject in, dat vervolgens door ons wordt uitgevoerd. Zo bouwen wij continu voort aan een fijne plek voor iedereen en aan onze eigen bestaanstoekomst. Een win/win-situatie dus!

“Met de gemaakte afspraken zetten we een nieuwe stap in een goede en jarenlange samenwerking” Samenwerken aan optimaal onderhoud Met het tekenen van het 3-jarig contract zetten Kuypers en Van Wijnen hun duurzame relatie met Woonstichting De Kernen voort, met het dagelijkse en mutatieonderhoud van 4.500 woningen. Van der Zandt: “Met de gemaakte afspraken gaan we gestructureerd invulling te geven aan het onderhoud van het woningbezit van De Kernen. Dat betekent voor hen een verbeterde dienstverlening aan de klanten, een hogere technische kwaliteit en meer efficiency. Voor onszelf betekent de bestendiging van de relatie met De Kernen uitbreiding van onze werkgelegenheid en natuurlijk ook een bijdrage aan onze bedrijfscontinuïteit.”

Verlengstuk van de woonstichting Kuypers en Van Wijnen treden samen de huurder van De Kernen tegemoet, ieder in zijn eigen rayon. Kuypers: “Reparatieverzoeken en onderhoudsaanvragen blijven centraal bij De Kernen binnenkomen en worden er ingepland. Hun eigen servicedienst voert

Enkele werknemers van de bouwafdeling (foto Maria van der Weerden fotografie)

Kuypers Zorg voor Vastgoed Stationsstraat 54A, 6651 ZZ Druten Energieweg 15, 6658 AE Beneden-Leeuwen Tel.: 0487-512637

www.kuypers.nl


RTP Elektrotechniek: Niet alleen voor grote relaties RTP Elektrotechniek B.V. uit Afferden is specialist voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud op het gebied van alle soorten elektrotechniek en datanetwerken, brandmeldinstallaties, energieprestatieadvies, panelenbouw en telefonie. Het bedrijf heeft daarvoor in meer dan 100 jaar een kennis- en ervaringsniveau opgebouwd dat het tot dé perfecte partner maakt voor zowel elektrotechnische totaalprojecten als kleinere aanpassingen. Totale dienstverlening

“Wij staan bekend als een betrouwbare partner als het gaat om de elektrotechnische inrichting van bouw- en verbouwprojecten. Dat is natuurlijk mooi, maar wat veel regionale collega-ondernemers niet weten is dat wij onze kennis en ervaring net zo gemakkelijk inzetten voor grote projecten als voor kleinere incidentele klussen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen als het plaatsen of aanpassen van een meterkast, het omleggen van telefoonen/of dataleidingen, het plaatsen van brand- of CO2-melders enzovoort.”

Vakbekwaam en betrokken

Elke klant van RTP Elektro­ techniek heeft de zeker­ heid van optimale aandacht voor zijn opdracht, of die nu groot of klein is. De Waal: Onze medewerkers onderscheiden zich niet alleen door hun vakbekwaamheid, maar ook door hun betrokkenheid. Zij vertalen de wensen van de klant naar functionele oplossingen, zodat zijn installaties doen wat ze moeten doen. Daarnaast bieden we onze klanten de zekerheid van een optimaal gepland project. We denken mee in de voorbereiding, handelen flexibel in de uitvoeringsfase en bieden een uitstekende nazorg. Op die manier helpen we de klant om het beste uit zijn bedrijf te halen.”

24

IN2 MAAS&WAAL

Ontzorgen

Advies, ontwerp, installatie en onderhoud zijn voor RTP Elektrotechniek de pijlers die aan de basis staan van volledige ontzorging. De Waal: “De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal. Door goede samenwerking zorgen we ervoor dat het resultaat altijd naar volledige tevredenheid is. We streven daarbij naar een langdurige relatie, waarin zekerheid en betrouwbaarheid centraal staat.”

Aanleg én onderhoud

Aanvullend op een gerealiseerde opdracht biedt RTP Elektrotechniek de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten, zodat de klant niet voor onverwachte storingen en/of calamiteiten komt te staan. De Waal: “Bij het vaststellen van het nieuwe jaarbudget is het zinvol om rekening te houden met het afsluiten van een onderhoudscontract, voor bij­ voorbeeld de elektrotechnische installatie, noodverlichting of brand­ meldinstallatie. Wij kunnen dan eventuele mankementen dan tijdig signaleren en voorkomen en dat bespaart dure reparatiekosten achteraf.”


“De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal.” Mensenwerk

RTP Elektrotechniek draagt zorgvuldig zorg voor vakbekwaam personeel en houdt daarbij ook rekening met de continuïteit van de dienstverlening. Daarom is het bedrijf voortdurend op zoek naar ervaren vakmensen en jongeren met twee rechterhanden. Wie graag wil werken in een bedrijf waar vakmanschap, collegialiteit en sfeer belangrijk zijn en waarin personeel alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, is van harte welkom. De Waal besluit: “Elektrotechnisch installatiewerk én relatiebeheer zijn mensenwerk. Het is dus in het belang van zowel onze grotere en kleinere klanten dat wij niet alleen zorgen voor een zo hoog mogelijke vakkennis, maar ook voor plezierige omgangsvormen. Dát maakt ons niet alleen een duurzaam bedrijf, maar ook een duurzame relatie.”

Van Heemstraweg 47,

6654 KD AFFERDEN (Gld) Tel. 0487 - 585100

www.rtp.nl

25


WAT VALT ER NOG TE WINNEN IN DE BOUW? Het gaat goed met de bouw, of toch niet? Vast staat in ieder geval dat de bouwsector inmiddels sterk groeit en dat de orderportefeuilles weer goed gevuld zijn. Kan het echter nóg beter en wat is daarvoor dan nodig? Met die centrale vraag ging onze redacteur in gesprek met Olaf Senden, directeur van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen en met Peter de Waal, directeur van RTP Electrotechniek uit Afferden. Het beeld van de bouwbranche is voor beide ondernemers positief,

INNOVATIE IS MENSENWERK

maar kanttekeningen zijn er wel. Senden: “Het is druk, met name in

Volgens beide heren is de bouwsector voldoende innovatief. Er is sprake

de grondgebonden woningbouw. Dat deel van de markt kun je rustig

van een behoorlijke digitalisering en met name de mindset is goed. De

flink overspannen noemen. De utiliteitsbouw is gewoon helemaal

Waal: “In het bouwen volgens de BIM-methode (Building Information

gezond.” De Waal knikt. “Daar is het drukker dan anders, maar ook zijn

Modelling: een digitale representatie van alle fysieke en functionele

de budgetten laag ten opzichte van de bouwkosten. Dat is op zich een

kenmerken van een gebouw, red.) zie je vooral dat bouwen altijd

mooie uitdaging, maar legt wel druk op de uitvoering. Dáár kun je als

samenwerken is op alle niveaus; het is samen denken, samen werken en

onderneming toegevoegde waarde leveren door mee te denken met de

samen bouwen. Samenwerking met verscheidene partijen brengt veel

klant. Het gaat immers vaak om langdurige processen.” Senden geeft aan

voordelen, met name als het gaat om ervaren partijen. Voorwaarde is

dat organisaties met de bestaande budgetten zeker wel mooie dingen

wel dat er sprake moet zijn van een goed faalkostenmechanisme.”

kunnen maken, “maar daarbij is compact bouwen wel het devies.”

26

IN2 MAAS&WAAL


BOUW & VASTGOEDDOSSIER BIM-BOUWEN ALS TOOL Senden voegt toe dat sterke samenwerking een grotere kans geeft op foutenreductie. “Wij werken volledig ‘BIM’, maar zien het niet als heilig, maar vooral als een goede ‘tool. Sowieso geldt dat je altijd éérst de hoofdkaders moet schetsen, voordat je over de details begint.” De Waal bevestigt Senden’s woorden: “Het is inderdaad een stuk gereedschap, dat ook praktisch werkt. Zo is het digitale projectmodel tegenwoordig op de bouwplaats aanwezig. Wij zien dat oudere medewerkers

“Partners in de keten moeten communiceren en functioneren op basis van gelijk­ waardigheid”

daar vooraf grote problemen mee hadden, maar dat zij er nu erg enthousiast over zijn.” Senden knikt een geeft aan dat Giesbers bijvoorbeeld al digitale schermen op de bouwplaats

communiceren prima gaat en partners waar dat minder is.

neerzet, zodat het model daar ook wordt gebruikt.

In ieder geval is een goede klik met je partners voorwaarde

PREFABRICAGE

voor een goede communicatie.” De Waal vindt dat het belang van bouwpartners soms nog wordt bepaald door de

Het modulaire denken dat ook, onder invloed van het

Euro’s en door bazig gedrag. “Bouwpartners moeten vóór

circulaire ondernemen, steeds meer vaste voet krijgt, maakt

alles gelijkwaardig zijn en het werk mét elkaar doen. Echt

volgens Senden tevens dat prefabricage steeds belangrijker

met elkaar communiceren en de wil om elkaar te begrijpen

wordt. “In het begin ging het vooral om betonnen casco’s voor

zijn een must en elke aanname is in principe verkeerd. Een

bijvoorbeeld woningen, maar langzamerhand zie je dat die

goede communicatie vereist dus ook goed doorvragen bij

ontwikkeling ook geldt voor houten casco’s. Daarnaast heeft

de opdrachtgever.” Senden knikt weer en geeft aan dat je als

ook de energietransitie een nieuwe horizon in de bouw tot

bouwpartner altijd de vraag achter een vraag moet zoeken,

stand gebracht.” De Waal geeft aan dat circulair bouwen sterk

om vervolgens te gaan zoeken naar het antwoord.

in opkomst is. “Dat staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar wordt steeds belangrijker.” Senden tekent aan dat klanten én bouwers nog in de gewenningsfase zitten. “Dat is logisch, want Nederland is immers van oorsprong een écht klei- en bakstenenland.” HET PERSONEELSVRAAGSTUK Dat de bouwbranche kampt met een grote personeelsbehoefte, erkennen beide ondernemers. De Waal: “Het vinden van gekwalificeerd personeel is een grote uitdaging, die voor de lange termijn gerichte opleiding vraagt en voor de korte termijn vooral slimmer en effectiever werken met dezelfde handen vereist. Met name de vergrijzing is voor de branche een probleem; doordat oudere werknemers uittreden en

“Alles draait om samen denken, samen werken en samen bouwen.”

er een tekort is aan jongere, wordt het lastiger om kennis

WAT KAN ER BETER?

en ervaring over te dragen.” Senden voegt toe: “Alleen al

De Waal vindt vooral dat bouwbedrijven zichzelf in staat

daarom zijn prefabricage en efficiënt werken pure noodzaak.

moeten stellen om keuzes te maken. “Natuurlijk moet dát

Dat komt vooral doordat we in Nederland vergeten zijn om

wat je doet je ook goed doen, maar het is vooral van groot

aandacht aan de maakindustrie te blijven besteden. Dat wij

belang dat je de zwakste schakel in een proces elimineert.

zelf minder personeelsproblemen hebben heeft vooral te

Dat kan door zo veel mogelijk te werken met vaste teams.”

maken met het maken van keuzes, zoals verder te groeien

Senden besluit: “Het gaat er ook om dat je niet alleen je klant,

door het toevoegen waarde in plaats van omvang, onze

maar ook je partners durft te kiezen. Openheid is daarbij

deuren wijd open te zetten voor scholen en altijd plaatsen

enorm belangrijk. Daarnaast moet je continue alert zijn op

beschikbaar te stellen voor stagiaires en trainee’s.”

het leveren van een toegevoegde waarde. Als management is het vooral zaak dat je de lat op de juiste hoogte houdt

COMMUNICATIE IN DE KETEN Volgens Senden communiceren bouwbedrijven intern

en plezier in het werk blijft stimuleren. Dan profiteer je niet alleen van de ups, maar kom je ook de downs gemakkelijker te boven.”

naar behoren, maar schort er in de zakelijke keten nog wel het nodige aan. “Zelfs binnen een bedrijf kan dat per team verschillen. Natuurlijk heb je goede en minder goede voorbeelden; er zijn altijd partners met wie het

MEI 2019

27


Het buitengewone binnen

*Interieur advies met tekening € 499,*bij besteding v.a. € 8000,- Gratis

Schuifkasten op maat

Schuifkasten met een afmeting van 250 x 260 cm (BxH) Schuifdeuren met standaard witte paneelvulling in aluminium frame.

Schuifdeuren met houtnerf vulling in aluminium frame frame.

V.a.€ 1.054,-

V.a.€ 1.142,-

Schuifdeuren met decoglas vulling in aluminium frame.

V.a.€ 1.650,-

Droomkeuken op maat Compleet met Nanotech blad, waterafstotend MDF interieur, geïntegreerde grepen in fronten. Cooker Flex kraan en diverse inbouwapparatuur Compleet inclusief montage

V.a.€ 14233,-

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Eerste zondag van de maand:12.00 uur tot 17.00 uur

www.hgwoonidee.nl


Maas en Waal Schoonmaak BV neemt QPC Uden over Per 1 maart 2019 is QPC Schoonmaak uit Uden overgenomen door Maas en Waal Schoonmaak BV uit Beneden-Leeuwen. Met de overname heeft QPC een passende continuïteitsoplossing gevonden; de huidige eigenaar gaat immers zijn loopbaan in een ander vakgebied vervolgen. Met de overname door Maas en Waal Schoonmaak wordt de voortgang van de dienstverlening van QPC voor zowel de klanten als de medewerkers, gegarandeerd. Positieversterking

Diensten

De overname sluit aan bij de ambitie van Maas en Waal Schoonmaak BV om haar positie als schoonmaakspecialist in de regio te versterken. Gezien de activiteiten, klanten portefeuille en het werkgebied past deze overname goed binnen de visie en doelen van Maas en Waal Schoonmaak als lokale en regionale dienstverlener.

De diensten die Maas en Waal Schoonmaak en QPC Schoonmaak aanbieden zijn schoonmaak, onderhoud, specialistische- en industriële reiniging, vloeronderhoud, glasbewassing en gebouwbeheer. Voor de specialistische reiniging en vloeronderhoud beschikt men over een eigen machinepark. Alle diensten worden bij beide bedrijven in eigen beheer gedaan door vakgeschoold en gecertificeerd personeel.

Strategisch belang De overname van een vergelijkbaar familiebedrijf past perfect in de bedrijfscultuur en de strategie van Maas en Waal Schoonmaak om groeiambities waar te maken; Maas en Waal Schoonmaak is er op gericht om geografisch aansluitende gebieden te bedienen met lokale vestigingen. De focus zal blijven liggen op de persoonlijke benadering en menselijke factor. Opdrachtgevers zijn namelijk steeds meer op zoek naar organisaties die groot worden door klein te blijven en in staat zijn om hen écht aandacht te geven.

Organisatie QPC schoonmaak blijft als zelfstandige onderneming bestaan, met dezelfde huidige werkprocessen, werknemers en expertise. De hoge kwaliteit en service die QPC altijd heeft geboden blijft ook na de overname behouden. Jos Veens, directeur van Maas en Waal Schoonmaak, zal zich met name bezig houden met de commerciële activiteiten en zijn zoon Joris zal zich, vanaf de overname van QPC, volledig gaan bezighouden met de operationele leiding van het bedrijf. Beide kunnen elkaar in geval van nood prima vervangen. Verder zal de bedrijfsleider Jan Arts van Maas & Waal BV ook onderdeel uitmaken van het MT. Onder het MT opereren de rayonleiders als lijn functionarissen; de planning en administratie als staf afdeling.

"Wij zien met vol vertrouwen de toekomst tegemoet en zijn klaar om u als nieuwe opdrachtgever van dienst te mogen zijn."

Grotere slagkracht Met de strategische overname wordt de slagkracht van zowel Maas en Waal Schoonmaak als QPC aanzienlijk vergroot. Daardoor kunnen beide organisaties nog beter een professioneel en kwalitatief antwoord geven op alle schoonmaakvraagstukken die in de markt leven. De intensieve samenwerking binnen de beide teams begint al goed vorm te krijgen; ervaringen en deskundigheid worden wederzijds uitgewisseld. Wij zien met vol vertrouwen de toekomst tegemoet en zijn klaar om u als nieuwe opdrachtgever van dienst te mogen zijn. Bent u op zoek naar een professionele schoonmaakdienstverlener die met oog voor detail alle schoonmaakwerkzaamheden op maat voor u kan uitvoeren, neem dan vrijblijvend contact met ons op: j.veens@maasenwaalschoonmaak.nl en / of joris@qpcschoonmaak.nl. Wij maken graag een passend voorstel voor u !

EVEN VOORSTELLEN

Van Heemstraweg 38 E 6658 KH Beneden Leeuwen Tel. 0487-591718 www.maasenwaalschoonmaak.nl

Vloetstraat 15 5408 PH Volkel Tel. 0413 - 251143 www.qpcschoonmaak.nl

Joris (l) en Jos Veens

Persoonlijke afspraak maken, bel 0487-591718


BOUWPERSONEEL: DE ARBEIDSMARKT INTERNATIONALISEERT Net zoals de techniekbranche kampt de bouwsector met een serieus personeelsprobleem, waarvoor op korte termijn geen definitieve oplossing beschikbaar is. Het is daarom zaak dat de branche met tijdelijke oplossingen komt. Veel bedrijven halen werknemers uit het buitenland, maar is dat wel tijdelijk? Zorgt de globalisering van de wereldeconomie niet voor een definitief ander aanzicht van de arbeidsmarkt? We spraken erover met een ondernemer in de bouw en met twee ondernemers in de werving & selectie. BAKSTEENLAND

OMGAAN MET DE BIJVERSCHIJNSELEN

Volgens Albers is de Nederlandse personeelsmarkt

Van Kessel geeft tevens aan dat het lastig vinden

voor de bouw sterk traditionalistisch. “Nederland is

van passend personeel ook een aantal vervelende

een écht metsel- en baksteenland en daardoor zijn er

bijverschijnselen heeft. “Dat kan je dwingen om terug

vaste verwachtingen als het gaat om de kwalificaties

te gaan in je acquisitie. Je vaste klanten móet je echter

van personeel. Nu dat onvoldoende uit onze eigen

kunnen blijven bedienen; die accepteren terecht geen nee

personeelsmarkt voorhanden is, ligt het voor de hand

en dat betekent dat je moet blíjven streven naar voldoende

dat we elders gaan kijken. Dat betekent in veel gevallen

capaciteit. Daarnaast kun je door meer voorbereidingstijd

wel dat we buitenlandse werknemers moeten gaan (bij)

voor de uitvoering te nemen, meer aan prefabricage doen

scholen naar de Nederlandse standaard.”

waardoor je met minder vaklieden voldoende of zelfs meer productiecapaciteit overhoudt.”

PASSEND PERSONEEL Van

Kessel

herkent

Albers’

opmerkingen.

“Je

ziet

INNOVATIE BIEDT EFFECTIVITEITSKANSEN

momenteel veel verschuivingen in de internationale markt

In de bouwbranche neemt tevens het BIM-bouwen een

omdat mensen in het buitenland gaan werken. Steeds

sterke vlucht. Van Kessel: “Door te digitaliseren kun

meer ondernemers vullen de gaten die daardoor ontstaan

je effectiever werken en is er kortere tijd nodig op de

op met tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland

bouwplaats. Een gebouw kan door kennisdeling en snellere

en proberen hen dan voor een langere periode werk te

besluitvorming gedurende de hele bouwcyclus sneller in

bieden. Daarbij is wel het juiste ‘DNA’ belangrijk. Een goede

elkaar worden gezet.” Bekker ziet daarin ook kansen voor

begeleiding, scholing en introductieperiode is nodig, zodat

internationale werknemers. “Door die goed te scholen en

ook tijdelijke werknemers opgaan in onze bedrijfscultuur.”

in te passen in het bouwproces kunnen die op zijn minst een deel van het tekort opvullen. Je ziet momenteel dan

30

IN2 MAAS&WAAL

“We moeten buitenlands personeel faciliteren om zich vertrouwd te maken met onze tradities en gewoonten, maar daarmee zelf ook flexibeler omgaan”


BOUW & VASTGOEDDOSSIER

“Continue aandacht is vereist voor kennisoverdracht. Het koppelen van ervaren werknemers aan jongeren is dus een must”

vlnr Victor Albers, Adrie van Kessel en Eelco Bekker Adrie van Kessel (48) is directeur/

ook al veel Poolse werknemers die op bouwplaatsen

sterke versnelling in het gebruik van innovaties als

eigenaar van de J.C. van Kessel

werken met prefab.”

3D-printing en prefabricage, zeker ook omdat dáár bij

Groep in Geldermalsen. Zijn onderneming omvat vijf bouwgerelateerde bedrijven en een fruitbedrijf in Hongarije, waar veel werk wordt verricht door

jongere arbeiders veel interesse voor is. Het plaatsen van ERVAREN NAAST JONG

een senior naast hen kan hen helpen om zich sneller

Albers geeft aan dat de door Bekker genoemde

en beter te ontwikkelen.” Albers knikt. “We moet blijven

‘internationale assemblageploegen’ de handjes kunnen

zoeken naar co-makerschap, waarbij de menselijke maat

leveren die momenteel zo hard nodig zijn en Van Kessel

en het DNA van de onderneming leidend zijn.”

heeft de ervaring dat de basiskennis daarvoor en ouderwetse vakkennis in het buitenland nog veelvuldig

‘INBURGERING’

voorhanden zijn. “Waar nodig kun je die door bijscholing

Volgens Albers is het vinden van gepassioneerde mensen

op de juiste plek plaatsen.” Albers is daarbij voorstander

essentieel. ‘Internationale werknemers zullen de taal

van het gebruik van een zogenaamd ‘buddysysteem’, in

van het land moeten spreken, hun gedrag aan moeten

combinatie met een slim trainingsprogramma. Van Kessel:

passen aan de Nederlandse normen en hun vakkennis

“Dat is zeker een systeem waar wij achter staan en we

met enthousiasme moeten uitoefenen. Daarvoor is een

vinden het investeren daarin dan ook een must. Daarnaast

gelijke behandeling met de autochtone werknemers van

en begeleidt in de Food-sector en,

moet je als ondernemer ook openstaan voor het inzetten

groot belang. De brancheondernemers zullen daarvoor de

sinds kort, ook in de bouw. Voor dat

van stagiaires, afstudeerders en opleidingen aanbieden.”

voorwaarden moeten scheppen door het bieden van goede

seizoenarbeiders. Eelco Bekker (55) is directeur/ eigenaar van EB-Personeelsdiensten uit Tiel, dat voornamelijk internationale arbeidskrachten werft

laatste is hij een klein jaar geleden de samenwerking aangegaan met Victor Albers (39), in de nieuwe W&S-onderneming ‘Build2Work’.

opleidingsmogelijkheden en arbeidsomstandigheden.” IMAGOVERBETERING Volgens de drie ondernemers moet er ook gewerkt worden

De drie gespreksdeelnemers erkennen het arbeids­

aan het imago van de bouw. Volgens Van Kessel zijn de

probleem,

vergrijzing, het slechte imago en de crisis in de bouw te

internationalisering van de arbeidsmarkt. Voorwaarde

lang bepalend geweest. “De bouw moet weer ‘sexy’ worden.

daarvoor is wel dat het traditionalisme in het denken

Als branche moeten we dus vooral ook onze innovaties

over personeel wordt losgelaten en de bereidheid

naar buiten brengen, zeker naar de jongere werknemers

ontstaat om, vanuit een nieuwe mindset in internationale

toe.” Ook Bekker geeft aan dat het imago bij werving &

arbeidskrachten te investeren.

maar

zien

zeker

ook

selectie nog steeds bepalend is. Goed werk en goede omstandigheden bieden is noodzakelijk; je wilt immers niet dat werknemers te veel wisselen van werkgever. Je moet dus selecteren op kwaliteit en investeren in opleiding van jongeren.” AUTOMATISERING EN ROBOTISERING Volgens Albers en Bekker zal de internationalisering van de arbeidsmarkt in de bouw zeker doorzetten, terwijl de beroepsbevolking verder afneemt. Van Kessel: “Die ontwikkeling kunnen we deels opvangen door automatisering en robotisering. Ik voorzie dan ook een

mei 2019

31

kansen

in

de


Mijn droom? Iets moois realiseren, elke dag weer.

Bij Giesbers snappen we hoe de juiste werkomgeving bijdraagt aan succes. Voldoende en flexibele ruimte om te groeien hoort daarbij. Lees meer over onze duurzame commercieel vastgoedprojecten op www.giesberswijchen.nl Wat is uw droom? En kent u Giesbers Servicebouw al? Groot in kleinschalige projecten op het gebied van verduurzamen. Maar ook voor renovatieprojecten, (meerjarig) onderhoud en kleinschalige nieuwbouw gaat u naar www.giesbersservicebouw.nl


A

IMMOCERT

IS JOUW KANTOOR KLAAR VOOR 2023?

Het is definitief: vanaf 1 januari 2023 moeten álle kantoren groter dan honderd vierkante meter minimaal energielabel C hebben. “Voldoen ze hier niet aan, dan kunnen ze hun deuren sluiten”, aldus Marnix Scholten van ImmoCert, specialist in energielabels. Werk aan de winkel dus aangezien het merendeel van de kantoorgebouwen nog niet aan deze eis voldoet. “En daar komt onze expertise om de hoek.” Speciaal voor kantoorgebouwen heeft ImmoCert namelijk een Quickscan ontwikkeld. “Een methode waarmee je snel, betaalbaar én betrouwbaar inzicht kunt krijgen in het mogelijke energielabel van jouw kantoor. Deze scan doen wij niet op afstand via een webtool, maar we bezoeken het gebouw daadwerkelijk om ter plekke alles te inspecteren. Een uniek concept in Nederland.”

A

ADVISERENDE ROL

Op basis van deze inspectie kunnen de professionals van ImmoCert vaststellen wat het huidige energielabel zou worden en welke maatregelen nodig zijn om tot energielabel C of hoger te komen. Hierbij kun je onder andere denken aan zonne­ panelen, ledverlichting, dubbel glas... “Onze rol hierin is puur adviserend. We werken geheel onafhankelijk en adviseren alleen over de te nemen maatregelen, niet over wie deze uit kan voeren.”

C

NIET PER SE INGRIJPEND

Deze maatregelen zijn volgens Marnix trouwens lang niet altijd ingrijpend. “Onlangs hebben we bijvoorbeeld een Quickscan uitgevoerd bij een kantoorgebouw dat een energielabel D had. De enige ingreep die nodig was om wel tot label C te komen, was het installeren van een volumeregelaar voor de ventilatie. Zo simpel kan het soms zijn.”

‘ONZE QUICKSCAN: SNEL, BETAALBAAR ÉN BETROUWBAAR’

VERSTAND VAN ZAKEN

En daar ligt volgens Marnix ook de meerwaarde van ImmoCert. “Door de juiste interpretatie van de normen kunnen we écht een passend advies geven. Voor ons is het telkens weer de uitdaging om de makkelijkst uitvoerbare oplossing te presenteren met het hoogst haalbare resultaat. Dus vertrouw op onze expertise, dan weet je nu alvast wat nodig is om in 2023 de deuren van je kantoor open te mogen houden.”

T: 088-330 30 30 E: info@immocert.nl www.immocert.nl


SLIM EN SNEL

BOUWEN MET PREFAB HOUTSKELETBOUW Tegenwoordig moeten we duurzaam en snel bouwen. De regels zijn streng en de personeelstekorten groot. Er moet iets veranderen! Wat betreft Hormes Bouwmaterialen hebben prefab bouwsystemen de toekomst. Het maakt slim en snel bouwen mogelijk. Je realiseert in korte tijd een bouwproject in een uitstekende kwaliteit en je hebt veel opties in afwerking en indeling. Daarbij zet je de factor weersinvloeden buiten spel en heb je minder arbeidskrachten nodig.

Prefab Houtskeletbouw

Snel bouwen, snel opleveren

Hormes Bouwmaterialen levert prefab bouwoplossingen van DAT Bouwsystemen. DAT biedt een unieke combinatie met het beste van twee werelden: houtskeletbouw met betonnen verdiepingsvloeren. Daarmee heb je de duurzaamheid, korte bouwtijd en hoge isolatiewaarde van houtskeletbouw en de betonnen vloeren zorgen voor een geluiddichte constructie en een grote overspanning.

Het grootste voordeel van deze bouwvorm is de snelheid. Een woning is al binnen 3 maanden bewoonbaar! Met een traditionele bouw duurt dat zeker een jaar. Een ander voordeel is dat weersinvloeden veel minder effect hebben op de bouw. Het bouwwerk is in zeer korte tijd wind- en waterdicht, dat komt de kwaliteit ten goede. En het is efficiënt: terwijl buiten de gevelbekleding wordt gemonteerd, is binnen het stucwerk, schilderwerk en de afbouw in volle gang.

Makkelijk bouwen is daarmee echt mogelijk, want binnen enkele dagen staat er een compleet woonhuis op de bouwkavel. In elk budget en met grote vrijheid van indeling en afwerking. Een sterk concept volgens onze bedrijfsleider bouwmaterialen, Ted Renkens: “Het concept van DAT Bouwsystemen is heel krachtig. Het bouwwerk voldoet aan alle nieuwe normen en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Alles wordt in een schone, droge fabriek voorbereid volgens de tekeningen. Dat betekent op bouwplaats dat een woning al in enkele dagen wind- en waterdicht is. En de combinatie houtskelet en beton is uniek”

Waarom Prefab houtskeletbouw? Er zijn verschillende prefab bouwsystemen op de markt. Hormes adviseert een houtskeletbouw, omdat woningen hiermee duurzaam, snel en energiezuinig worden gebouwd. De korte bouwtijd scheelt in de kosten en je krijgt een constante bouwkwaliteit dankzij de geconditioneerde omgeving. Een nadeel van houtskeletbouw is dat er een beperkte overspanning mogelijk is. Maar met de betonnen verdiepingsvloeren van DAT bouwsystemen is dat probleem opgelost.


Samenwerking Hormes en DAT Bouwsystemen Volgens Ted heeft de samenwerking met DAT Bouwsystemen het dienstenpakket van Hormes Bouwmaterialen vergroot. “Het leuke is dat Hormes nu bij het hele bouwproces betrokken is. Van bouwtekening tot werkvoorbereiding en van daglichtbepaling tot de EPC-berekeningen. Zo kan ik onze klant echt ontzorgen”, vertelt Ted. “Snel en ook nog eens voor een goede prijs. Wij zorgen ervoor dat de woning winden waterdicht geplaatst wordt waarna de professional verder kan met de afwerking.”

Werkwijze: standaard bouwstijl of maatwerk ontwerp We ontwerpen een bouwproject op basis van het ontwerp van een architect (maatwerk) of we werken met de standaard bouwstijlen van DAT bouwsystemen. De woning passen we vervolgens aan op de wensen van de klant. Ook binnen de standaard bouwstijl heeft een klant nog veel keuzevrijheid. Voor het woonhuis in Appeltern werd Hormes al ingeschakeld bij de eerste fase in het ontwerp. Samen met de aannemer verwerkte Hormes alle wensen van de klant. Na goedkeuring van de tekeningen konden de vakmensen in de timmerfabriek van DAT Bouwsystemen aan de slag. In de fabriek maken zij alle bouwdelen van de complete woning. Alle kozijnen zijn dan al ingebouwd, zelfs bij dakkapellen, serres en erkers. Ook de dakranden worden kant en klaar afgewerkt. Wanneer alle onderdelen klaar zijn, levert Hormes het geheel als bouwpakket af op de bouwplaats. Indien gewenst geeft DAT montagebegeleiding op de bouwplaats. Bij het project in Appeltern was dat niet nodig. Onder vakkundige begeleiding van Vissers Bouw BV werd in enkele dagen de complete woning geplaatst.

Maatwerk: de rol van Hormes Bouwmaterialen Wil de klant maatwerk? Dan denkt Hormes Bouwmaterialen al tijdens het ontwerp mee met de architect. Ted: “Wij kennen alle mogelijkheden van dit prefab systeem en kunnen de architect adviseren en informeren over alle opties. Zo maken we een ontwerp op maat. Helemaal afgestemd op de wensen van de klant en toch opgebouwd uit standaard elementen. Zo blijft het project betaalbaar. Vervolgens zorgen wij ervoor dat alle bouwmaterialen op tijd op de bouwplaats zijn.”

Projectgegevens Locatie Appeltern | Opdracht De heer Bull | Ontwerp Van Helder Architecten, DAT bouwsystemen | Uitwerking DAT Bouwsystemen, Hormes Bouwmaterialen BV Bouwmaterialen | Uitvoering Aannemersbedrijf Vissers Bouw BV Horssen | Oplevering Maart 2019

Sjoerd Vissers, directeur Aannemersbedrijf Vissers Bouw “Ik doe al jaren zaken met Hormes en wist dat ze prefab bouwoplossingen van DAT Bouwsystemen leveren. Houtskeletbouw neemt een vlucht, ook omdat mensen graag duurzaam en energiezuinig willen bouwen. Toen deze klant uit Appeltern bij mij kwam, werd al snel duidelijk dat een prefab woning goed paste bij zijn wensen. Mijn klant had een opzet gemaakt en is zelf bij DAT Bouwsystemen gaan kijken naar de mogelijkheden. Dat hoeft niet, maar kan natuurlijk altijd. Voor mijn klant was houtskeletbouw onbekend terrein en zijn bezoek aan DAT gaf hem veel vertrouwen in het product en inzicht in de toepassingen. Vervolgens hebben we samen met Hormes zijn woning uitgewerkt. Voor mij was het de eerste keer dat ik een houtskeletbouw woning realiseerde. De soepele samenwerking met Ted Renkens van Hormes en Koen Huyser van DAT Bouwsystemen zorgde voor een vlot ontwerp- en bouwproces. Ik zie het als groot voordeel dat de bouwtijd aanzienlijk korter is dan bij traditionele bouw. Deze woning stond in nog geen 4 dagen waterdicht en toen kon de afbouw al beginnen. Een volgende prefab HSB-woning heb ik in 2 à 3 dagen staan. Want ik weet nu precies hoe het werkt, dus gaat het straks nog sneller. Ook mijn klant kijkt terug op een prima bouwproces met een prachtig eindresultaat. De combinatie van betonnen vloeren en houtskeletbouw maakt de woning goed geïsoleerd en geluiddicht. Een duurzaam huis, klaar voor de toekomst. En natuurlijk is hij helemaal gelukkig met zijn nieuwe huis!”

Prefab in adviesgesprek al meenemen Enthousiast geworden over prefab houtskeletbouw en de oplossingen van DAT Bouwsystemen? Heb je een (klant met een) bouwkavel? Neem de mogelijkheden van dit unieke systeem mee in je overwegingen c.q. je adviesgesprek. Hormes denkt graag met je mee en kan het ontwerp- en bouwproces voor je versnellen. We zijn benieuwd naar je bouwplannen!

Hormes Bouwmaterialen BV Nieuweweg 145 6603 BL Wijchen 024 – 641 31 61 bouwmaterialen@hormes.nl hormes.nl

Aannemersbedrijf Vissers Bouw BV Rijdt 7 6631 AN Horssen 06 – 53 268 104 info@vissersbouw.com aannemervissers.nl


Zonwering

Raamdecoratie

• Terrasschermen • Markiezen • Screens • Rolluiken

• Jaloezieën (Houten & Bamboe) • Plissés (Duette & Multishades) • Gordijnen (Vouw & Rol) • Horren (Deuren & Ramen)

Bens & vd Hurk is de partner voor bedrijven We leveren de beste kwaliteit voor een scherpe prijs en zijn gespecialiseerd in bedrijfspanden

Meer info?

T 06 15964008 E info@bvdh-zonwering.nl I www.bvdh-zonwering.nl

>> Electrische installaties voor bedrijven en particulieren >> Noodverlichting >> Telefoon en Data netwerken CAI installaties >> Beveiligingen Bel geheel vrijblijvend voor uw offerte, Marco Boerboom 024 - 66 32 334 06 - 23 04 02 14 info@etbmarco.nl

www.etbmarco.nl

>> Airconditioning >> Domotica voor in huis >> 24 uurs service en storingsdienst


Uw partner in internationale personeelsbemiddeling

Marconistraat 21 • 4004 JM Tiel • Tel.: 0344 - 605076 • info@eb-personeelsdiensten.nl

www.eb-personeelsdiensten.nl

Uw partner in internationale personeelsbemiddeling

Marconistraat 21 • 4004 JM Tiel • Tel.: 0344 - 605076 • info@eb-personeelsdiensten.nl www.eb-personeelsdiensten.nl


VASTGOEDINVESTERINGEN, EEN KWESTIE VAN GEZOND VERSTAND

Het rendement op de aandelenmarkt daalt en sparen biedt geen renteopbrengst meer. Voor steeds meer ondernemers die vermogen hebben opgebouwd is reden om zich op de vastgoedmarkt te begeven. De

daar te behalen investeringswinst is vaak een aantrekkelijke manier om je vermogen te borgen en zelfs toe te laten nemen. IN2 Maas & Waal sprak een makelaar in vastgoed en twee ondernemers over hun motivatie om te investeren in vastgoed en hoe je dat aan moet pakken.

Drie heren zijn aangeschoven bij de makelaardij van

BEPAAL HET JUISTE MOMENT

Strijbosch Thunnissen makelaars in Nijmegen. Gastheer is

Roelofs vertelt dat de vastgoedmarkt in centra en

Sjoerd Roelofs, bedrijfsmakelaar bij Strijbosch Thunnissen

wonen onder druk staat. Goede panden zijn geld waard

makelaars, partner in Dynamis en gespecialiseerd in

en dus een uitstekende investering.” Van de Klok

bedrijfsmakelaardij en beleggingen. Ook John van de Klok,

tekent bij die opmerking aan dat er momenteel steeds

voormalig mede-eigenaar van bouwbedrijf Klok Groep

hogere duurzaamheidseisen

in Nijmegen en nu leidinggevende bij de bedrijfspoot

transformatie van panden en locaties. “Je moet dus bij

die zich bezig houdt met vastgoedbeheer is aanwezig,

investeringsplannen goed uitkijken of die wel voldoende

samen met Ardie Bull, ondernemer in palletrecycling en

rendement kunnen opleveren.” Roelofs reageert: “Juist

vastgoedinvesteerder.

daarom is het goed om te kopen in een slechtere periode

VASTGOED ALS SPREIDING VAN VERMOGEN Roelofs geeft aan dat de economie en de banken een grote rol spelen bij de motivatie van ondernemers

worden gesteld aan

de

en in een betere periode uit te kijken naar een goede deal. Goede woonbeleggingen zijn erg in trek, zij leveren tussen 4 en 6% rendement.”

voor vastgoedinvesteringen. “De rendementen bij de

EENVOUDIG BEGINNEN EN RISICO’S SPREIDEN

banken zijn minimaal. Ondernemers gaan dus steeds

Bull vindt dat investeren in vastgoed vooral een zaak is

meer zoeken naar goede vastgoedinvesteringen om hun

van het gebruiken van je gezonde verstand. “Je kunt altijd

vermogensportefeuille te spreiden. Daarbij telt vooral

meer rendement verwachten als je koopt in een slechte

de locatie. Helaas zijn goede panden in en rond de

tijd en verkoopt in een goede. Als je je geld naar de bank

binnensteden niet veel voorhanden.” Van de Klok knikt.

brengt, krijg je niets. Het is wel zaak om eenvoudig te

“Veel lege kantoorpanden worden momenteel aangeboden

beginnen; dat maakt de optelsom gemakkelijker. Daarbij

en aangekocht om ze te transformeren tot woon- en

moet je vooral op je gevoel afgaan en het leuk vinden om

flexruimten. In de stadscentra is dat sowieso een goede belegging, maar daar zijn ze niet meer te vinden.”

38

IN2 MAAS&WAAL

“Koop in een mindere periode; in een goede periode brengt je investering dan meer rendement op”


BOUW & VASTGOEDDOSSIER

vlnr Sjoerd Roelofs, John vd Klok en Ardie Bull

TIPS VOOR ONDERNEMERS

• • • •

Ga uit van je onderbuikgevoel, maar wees realistisch Sta in je investering net zoals je in je bedrijf staat; probeer eigen plannen door te voeren Probeer risico’s te beperken/spreiden, maar wees er ook niet bang voor Leer vooral het investeren leuk te vinden, dan gaat het je gemakkelijker af

te doen. Daarnaast is het goed als er een gezond bedrijf achter staat om eventuele klappen op te vangen; investeren brengt immers altijd risico’s mee.” Roelofs benadrukt vooral de noodzaak van spreiding van je portefeuille in diverse vormen van vastgoed en Van de Klok voegt toe dat je vooral moet investeren met geld dat je niet nodig hebt. Dat maakt het een stuk gemakkelijker.”

“Begin eenvoudig en spreid zowel je risico’s als je investeringen” LET OP DE BESTEMMING Van de Kolk en Bull hebben recentelijk, samen met ondernemer Remon Franssen het voormalige Vion-terrein in Druten aangekocht en Roelofs heeft daarvoor de verkoopopdracht ontvangen. Roelofs: “Dat is een terrein met een categorie 6-bestemming (de hoogste), waar ook een bedrijfswoning is toegestaan. Dat maakt het een unieke investering. Het is sowieso zaak dat je je bij vastgoedinvesteringen van tevoren goed op de hoogte stelt van het bestemmingsplan. Dat bepaalt mede de waarde van de investering en geeft duidelijkheid over wat je met een terrein of pand kunt en mag doen.” SPREID JE INVESTERINGEN Op de vraag of je moet kiezen voor vastgoed- of aandeleninvesteringen antwoord Van de Klok: “Aandelen zijn riskanter, omdat daarbij krachten spelen waar je als persoon geen grip op hebt.” Bull beaamt dat; hij noemt investeren in aandelen zelfs ‘bloedlink’. Roelofs meent dat het het veiligst en gezondst is om investeringen te spreiden. “Vastgoedrendement ontwikkelt zich vaak geleidelijk en op termijn is het rendement beter dan bij aandeleninvesteringen. Het is niet vreemd dat ondernemers aandelen verkopen om die vervolgens in vastgoed te investeren. Uiteindelijk word je er financieel beter van, met een lager risico.

Peter Verstegen Advocaat Peter Verstegen (Heijltjes Advocaten) over verstandig vastgoed-investeren Het maakt een groot verschil of je investeert voor de handel, voor het rendement als verhuurder of om te ontwikkelen. De handel is juridisch relatief eenvoudig. Dan moet je alleen uitkijken dat je geen kat in de zak koopt. De overeenkomsten zijn meestal standaard. Als het gaat om het rendement als verhuurder is van belang om je goed te laten informeren over lopende huurovereenkomsten. Vooral bij bedrijfs-onroerend goed zit daar veel verschil in en kan de inhoud van de huurovereenkomst bepalend zijn voor de opbrengst en de risico’s. Projectontwikkeling is een heel ander hoofdstuk. Dat is echt een vak waar veel bij komt kijken.

Enkele tips: • Doe een onderzoek naar de juridische situatie en onderzoek het bestemmingsplan en de aanwezigheid van (terug-)koopopties, antispeculatiebedingen, erfdienstbaarheden, en het burenrecht. Inventariseer de risico’s, bijvoorbeeld van bodem- en asbestverontreiniging, en bespreek met de verkoper wie welk risico draagt. • Koop onder de voorwaarde dat de wijziging van het bestemmingsplan die de beoogde ontwikkeling mogelijk maakt onherroepelijk is. • Onderschat de factor tijd niet. Een ontwikkeltraject duurt vaak lang. Zorg dat je jezelf niet klem zet doordat je bij het maken van financierings- of andere afspraken onvoldoende rekening hebt gehouden met uitloop. • Neem in beginsel geen risico’s die je niet kunt dragen of niet kunt overzien. Anders is geen ondernemen maar gokken. mei 2019

39


FORWARDING WAREHOUSING DISTRIBUTION

with you in mind

Let op bij het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst. Een werkgever is verplicht om bij een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste zes maanden uiterlijk een maand voor afloop de werknemer schriftelijk mede te delen óf en zo ja onder welke voorwaarden deze wordt verlengd. Doet de werkgever dit niet of te laat dan is een zogenoemde aanzegboete verschuldigd van maximaal één maandsalaris. Een werknemer moet deze aanzegboete binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst claimen anders vervalt zijn recht erop. BOTTERWEG 21, 8042 PA ZWOLLE TEL. +31-38-8501500 INFO@TGNFRITOM.NL WWW.TGNFRITOM.NL

Veelal wordt deze aanzegging reeds opgenomen in de arbeidsovereenkomst om aan de verplichting te voldoen en dit niet te vergeten. Er wordt dan opgenomen dat de werkgever reeds nu de aanzegging doet dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Maar wat als de arbeidsovereenkomst vervolgens wél wordt verlengd? In artikel 7:668 Burgerlijk Wetboek wordt in lid 1b duidelijk aangegeven dat bij verlenging uiterlijk een maand voor ingang van deze verlenging schriftelijk aangegeven moet worden onder welke voorwaarden deze verlenging is overeengekomen. Dit betekent dat een verlenging van een arbeidsovereenkomst uiterlijk een maand voor ingang schriftelijk moet worden overeengekomen óók wanneer een aanzegging dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd reeds in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Een werknemer zal normaliter geen beroep op deze aanzegboete doen aangezien de arbeidsovereenkomst is verlengd. Maar wat als er een geschil ontstaat of wanneer de werknemer de verlenging binnen twee maanden opzegt... Ons advies is: voorkom problemen en kom ook een verlenging tijdig schriftelijk overeen!

Securex / Van Deelen Salarisadministraties en Personeelsadviezen B.V. Gagelvenseweg 24 6604 BE Wijchen Tel: 024-6452743

Woordsesteeg 5a 6605 JB Wijchen

www.vandeelensalaris.nl

+31 85 01 60 510

L.J.C. (Lisette) van Hout - Megens AA info@accountancywijchen.nl

www.accountancywijchen.nl


Slotbijeenkomst Golfcentrum De Batouwe De BCMW heeft weer een mooi jaar achter de rug.

In geval van vragen kunt u contact opnemen via de

Er was veel te leren en te beleven bij de diverse

website van de bcmw of via info@bcmw.nl

bedrijfsbezoeken en clubactiviteiten, er werd volop

INHOUD

genetwerkt en de sfeer was afgelopen jaar weer

Het Bestuur kijkt uit naar een mooie en vooral

constructief en bijzonder gezellig. Er ging slechts een

gezellige jaarafsluiting!

beperkt aantal leden weg en verscheidene nieuwe

• JURATO

meldden zich in dit verenigingsjaar aan: in 2018: HTR

Programma

• TUINEN VAN APPELTERN

security Systems, Jurato, De Agave, Alex Advocaten,

15.00 uur Ontvangst op de Batouwe met koffie

Van Raaij Groenverzorging en Roberto Sarto, in 2019

en thee

• AMC GROEP

d’n Bogerd, Team Ontwikkel Trajecten (TOT), Bonnier

15.15 uur

Inslaan op de Driving Range

• BUSINESSFLITSEN

Advocaten, Ricoh, Bistro de Bolle, constructiebedrijf

15.30 uur De ervaren Golfers lopen de 9 holes

van der Donk, De Landerije en Mulders Opel. Met de

of de Clinic voor de beginners

• BEDRIJFSBEZOEK

continuïteit zit het dus wel goed!

onder leiding van profs

17.45 uur

Einde Clinic en binnenkomst

Op 4 juni a.s. sluit de BCMW dit mooie verenigingsjaar

wedstrijdspelers, mogelijkheid tot

vanaf 15.00 uur af met een golfdag voor leden én

opfrissen en omkleden

partners, in samenwerking met Golfcentrum De

18.30 uur Ontvangst in het restaurant voor een

Batouwe. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de

ervaren golfers een 9 holes golfronde lopen en wordt

21.00 uur Afsluiting

HONIG COMPLEX

drankje en diner

voor de beginners een clinic verzorgd. Rond 17.45

VOLG ONS OP FACEBOOK

eindigt de activiteit en om 18.30 kunt u, opgefrist en wel, in het restaurant van De Batouwe aanschuiven voor een drankje en het aansluitende diner. Voor wie

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer.

geen ruimte in de agenda heeft om vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn, is er de mogelijkheid om vanaf 18.30 aan te sluiten bij het diner.

Lid worden of kennismaken? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten.

Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

AGENDA 4 JUNI 26 JUNI

AFSLUITING VERENIGINGSJAAR GOLFCLUB DE BATOUWE ZOMERBIJEENKOMST ISM ONDERNEMEND MAAS & WAAL

DE AGENDA VOOR HET NIEUWE VERENIGINGSJAAR VINDT U IN DE VOLGENDE EDITIE VAN DIT BUSINESSKATERN.

41


Het team van Jurato (foto Eefje van Dongen)

DE BEDRIJFSJURISTEN VAN JURATO:

’WIJ SPREKEN DE TAAL VAN DE ONDERNEMER’ Jurato B.V. is een moderne organisatie op het gebied van juridisch advies en rechtsbijstand. De juridisch dienstverlener wil (MKB-)ondernemers op een laagdrempelige en proactieve wijze ondersteunen bij hun juridische zaken en hun bedrijfsstrategie, met als doel om de onderneming verder te helpen. Het team van Jurato bestaat inmiddels uit zes personen, ieder met zijn/haar eigen specialisme. KENNIS VAN EN VOOR DE ONDERNEMING

zaken daarbij goed te regelen, valt volgens Van

Van Oijen merkt dagelijks dat met name MKB-

Oijen nog veel te winnen. “De waan van de dag

ondernemers vaak niet weten bij wie ze terecht

en de verantwoordelijkheden voor personeel en

kunnen voor goede juridische dienstverlening. “Wij

verdienmodel

willen dat anders doen en verder kijken dan alleen

vooral bezig zijn met het tevreden stellen van hun

het juridische, want voor ons is de persoonlijke band

klanten. Daar is natuurlijk niks mis mee, maar het

ook ons vak. Het is voor ons gehele team dan ook

is belangrijk om daarbij oog te houden voor het

vooral zaak om de ondernemer én de bedrijfscultuur

adequaat regelen van juridische- en financiële

echt te kennen. We zijn geen advocaten, maar voor

zaken. Onvoldoende aandacht daarvoor kan de

onze cliënten ‘de bedrijfsjurist’, op afstand of ‘in

continuïteit van de onderneming immers in gevaar

huis’. Onze voldoening halen we vooral uit het

brengen. Wij helpen ondernemers alert te blijven

helpen met hun onderneming.

als het gaat om hun doelen, bedrijfsstrategie en

leiden

ertoe

dat

ondernemers

bedrijfsvoering en daardoor stellen we hen in staat Met name waar het de uitgaven en investeringen van

Tel. 0487-501360balans in hun onderneming om een evenwichtigere

ondernemers betreft en het belang om juridische

te creëren.

42

IN2 MAAS&WAAL

info@vamele.nl

"ELKE KEER IS HET DE KUNST OM TE KIJKEN HOE WE DE BESTE OPLOSSINGEN KUNNEN BEDENKEN DIE AAN DE BASIS STAAN VOOR EEN EERLIJK ADVIES" vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

DUIDELIJKE TAAL

Jurato gaat volgens Van Oijen op een vooral praktische manier om met de juridische zaken van zijn cliënten. Geen wetenschappelijke benaderingen maar eerlijk advies in duidelijke taal. “We kijken dus zeker ook naar de bedrijfsvoering en commerciële belangen


DE TAM TAM "MIJN PERSOONLIJKE DRIJFVEER IS OM EEN ONDERNEMER TE HELPEN BIJ HET VERWEZENLIJKEN VAN ZIJN OF HAAR DOELEN OP EEN DUSDANIGE MANIER DAT ALLE ZAKEN OP ORDE ZIJN"

Raymond Olderaa

VAN RAAIJ Groenverzorging: passie voor uw perceel

Tom van Oijen (foto Eefje van Dongen)

Naam BCMW-lid: Huub Biezemans

en halen veel voldoening uit het inzichtelijk

FIGUURLIJK ÉN LETTERLIJK DICHTBIJ

maken van juridische belemmeringen en het

Het team van Jurato neemt ‘dicht bij de klant staan’ niet

wegnemen van bedrijfsrisico’s. Zo helpen we onze

alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. “Daarom hebben

cliënten om hun doelen te bereiken, bijvoorbeeld

we, naast ons hoofdkantoor in Veenendaal, ook een

Wat is jouw inbreng bij de BCMW?

als het gaat om fusies, bedrijfsovernames of

dependance in bedrijvencentrum Westerpoort in

Het thema duurzaam ondernemen

samenwerkingsverbanden. Ook bemiddelen we

Druten. Daar kunnen onze cliënten op afspraak terecht.

bij geschillen en streven daarbij altijd zo veel

We willen graag verder groeien in het belang van onze

Wat was je eerste bijbaantje?

mogelijk naar een oplossing in het minnelijk traject.

cliënten. Daarom blijven we ook serieus kijken naar de

Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict of een

toekomst van juridische dienstverlening, zodat zij zich

Wat was het grootste geluk uit je carrière?

aansprakelijkstelling. Dat alles betekent dat we zeer

ook in de toekomst bij Jurato thuis zullen voelen!”

Dat ik in 3½ jaar in Sierra Leone heb mo-

alert zijn in het volgen van juridische veranderingen, VAN RAAIJ Groenverzorging uit Boven-Leeuwen realiseert uiteenlopende groenprojecten voor gemeenten, instellingen ook binnen onze eigen dienstverlening.” en bedrijven. Parken, sportcomplexen, plantsoenen, kleinschalige infrastructuur, bedrijfstuinen en privé-tuinen zijn

letterlijk en figuurlijk het werkgebied van het bedrijf. Dat voorziet opdrachtgevers van een totaalpakket, waarin advies,

Bedrijf: Dochtersadvies

Stenen bikken voor 1 cent per steen

gen wonen en werken Welk boek heb je als laatste gelezen?

kostenbewustzijn, realisatie en onderhoud een weloverwogen eenheid zijn. Zij zoeken daarbij voortdurend naar een

Zou het niet meer weten, ging zéker over

optimaal evenwicht tussen een fraaie aanblik en zo laag mogelijke onderhoudskosten.

duurzaamheid

HET LIDMAATSCHAP VAN DE BCMW

Van Oijen geeft aan dat het lidmaatschap van de

ket aan, waarbij ook grond-, straat- en rioleringswerk tot de

BCMW voor Jurato eenFAMILIEBEDRIJF win/win-situatie creëert.

Maarten van Raaij, directeur en projectleider bij VAN RAAIJ

“Ook onze collega-leden willen we proactief helpen

Groenverzorging, vertelt: “We zijn een echt Maas en Waals

om gezond te ondernemen en dat ook blijven. We door mijn vader, familiebedrijf, dat inte 1990 werd opgericht

mogelijkheden behoort. Dat doen we vooral voor bedrijven, instellingen en gemeentelijke overheden”, aldus Maarten. “Je kunt daarbij gerust spreken van een passie, want we zien onze bezigheden niet echt als werk. Dat is iets dat we

Hans van Raaij. Ook mijn moeder Willy werkte 25 jaar lang willen hen helpen bij de vorming van nieuwe ideeën, Landjuweel van 22 vader hebben meegekregen; we zijn voor elk project enin het bedrijf, waar zij de administratie verzorgde en sinds

thousiast, of dat nou groot of klein is.” het scheppen van nieuw toekomstperspectief enbroer Jan-Willem ons 25-jarig bestaan in 2015 zijn mijn 3905 PGenVeenendaal SFEER IS BEPALEND

mede-eigenaars van het bedrijf.” het actualiseren van hunik visie en missie. Daarnaast

is het altijd goed om nieuwe ondernemers te leren DE TAKEN

Door de passie is de sfeer in het bedrijf en bij de klanten

volgens Maarten Van Heemstraweg 123

altijd uitstekend. “We hebben nauwelijks

personeelsverloop en de prettige manier van omgaan met en Jan-Willem hielpen als kind bedrijf. “Het kennen, kennis te delenMaarten en met hen te sparren. Alsal in het6651 KH Druten stond voor ons dan ook vast dat daar onze professionele

de klant en de deskundige uitvoering van ons werk leidt

toekomst lag. Inmiddels houdt Jan-Willem zich vooral bezig

dan ook tot veel mond-tot-mond-reclame. We hebben

verbinder willen we tevens graag meehelpen om

de bedrijvigheid in Maas enaansturing Waal te tevens een uitgebreide kennis van zaken opgebouwd, wat met de van stimuleren. de uitvoering en ikzelfTel. ben 0318-860323 verantook weer belangrijk is bij openbare aanbestedingen. Zo hebwoordelijk voor de acquisitie, de offertes, de calculatie en Daarvoor biedt de businessclub een ontspannen info@jurato.nl P&O. De werkvoorbereiding doen we samen. Vader heeft

sfeer. En, laten we eerlijkeen zijn, in terug gezelligheid samen stapje gedaan, maar is als adviseur en manusje vanbelangrijk.” alles nog steeds onze dagelijkse steun en toeverlaat.” een biertje drinken is ook OPDRACHTGEVERS

ben we recentelijk het CO2 Bewust-certificaat behaald. Onze meerwaarde ligt in díe kennis, onze ervaring en in vooral ook in het nakomen van onze beloften.”

Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? A star is born met Lady Gaga Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Naast Thierry Baudet, om zijn standpunten te proberen te doorgronden Welke app beveel jij je collegaondernemers aan? Whatsapp, daar gebeurt communicatief het meeste op

WWW.JURATO.NL

Van Raaij Groenverzorging is een bedrijf waar management

Van Raaij Groenverzorging werkt niet alleen voor een groot

en medewerkers doen waar ze goed in zijn. “Zorgen dat je een

aantal regionale opdrachtgevers, maar is ook landelijk actief.

perceel hebt dat een visitekaartje is voor je onderneming,

Maarten: “Ook bij grote bedrijven als bijvoorbeeld Dela en

instelling of gemeente. Je hebt immers maar één kans om

Vitens hebben we verrichten we mooie onderhoudsprojecten.

een goede eerste indruk te maken: bij je voordeur!”

We zijn dus niet alleen heel breed in de soorten projecten die we uitvoeren, maar ook flexibel als het gaat om locaties.” TOTAALPAKKET Maarten vervolgt: “Van Raaij Groenverzorging startte als een echt groenbedrijf, maar biedt tegenwoordig een totaalpak-

Trambaan 9, Boven-Leeuwen Tel. 0487-595811 www.vanraaijgroenverzorging.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS

43


VAN PROEFBALLON NAAR NATIONALE PROEFTUIN

DE WERELD VERANDERT, MET DE TUINEN VAN APPELTERN VOOROP De Tuinen van Appeltern bestaat al meer dan 30 jaar, ze zijn daarin niet alleen gegroeid van één naar 22 hectare, maar hebben ook de aandacht van het publiek weten vast te houden door steeds weer in te spelen op veranderingen in de vrijetijdsmarkt en de tuinwereld.

VERNIEUWING Toch blijft De Tuinen van Appeltern vooral bezig met haar positie als voorlichter en inspirator voor buiten. Het lijkt er zelfs op dat de groenwereld Appeltern weer opnieuw ontdekt. Buitenlandse architecten willen een tuin in Appeltern, kwekers komen met nieuwe concepten, fabrikanten plaatsen paviljoens en TV-producenten maken er programma’s.

INFORMATIETUIN Ben van Ooijen begon zijn ‘tuinen’ omdat hij werk wilde voor zijn hoveniersbedrijf. Een paar simpele voorbeeldvlakjes met bestrating werden kleine tuinen. Die kleine tuinen werden alsmaar groter en het werden er elk jaar ook meer. Ben besloot er een voorlichtingspark van te maken, ‘Informatietuinen Appeltern’. Iedereen kreeg tekst en uitleg bij wat er te zien was en sindsdien worden de tuinen bijna jaarlijks groter. EEN VOLLEDIG DAGJE UIT Het is tegenwoordig heel normaal, maar 20 jaar geleden kon je niet overal eten en drinken en was er niet altijd vermaak voor iedereen. Tegenwoordig ben je ook welkom voor een heerlijk dagje uit in Appeltern, zelfs als je helemaal niets met tuinen hebt. Ben veranderde de naam in ‘De Tuinen van Appeltern’ en voegde er infotainment en beleving aan toe. Door de samenwerking met fabrikanten, kwekers, hoveniers, ontwerpers en allerlei

44

IN2 MAAS&WAAL

overkoepelende organisaties groeide de naam en faam als Nationale tuinvoorlichter. Inmiddels raadplegen jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers www. appeltern.nl. GROEN IS DE TOEKOMST Ook Appeltern heeft te maken met concurrentie en andere zaken als weersafhankelijkheid, de kortingscultuur en de enorme versnippering van marktsegmenten. Een tuincentrum verkoopt allang niet meer alleen planten en in een Bed & Breakfast kun je tegenwoordig ook terecht voor een high tea of lunch. De Tuinen van Appeltern heeft zich ook aangepast. Vorig jaar openden ze het nieuwe entreegebouw waar je kunt lunchen en shoppen zonder dat je de tuinen bezoekt. In drie eigentijdse ruimtes kun je terecht voor een feest, receptie of vergadering. Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen Appeltern om hun product te presenteren en hun publiek te bereiken.

Groen is nu populair vanwege het streven naar duurzaamheid. Het bij elkaar brengen en verbinden van al die partijen gaat Appeltern goed af. Dit komt natuurlijk ook door immense voorsprong in fysieke oppervlakte en op digitaal vlak. Tussentijds blijft De Tuinen van Appeltern voor de gemiddelde Maas & Waler een heerlijke plek om te genieten van het vermaak en alle groen.

De Tuinen van Appeltern is van 1 maart tot en met 10 november iedere dag geopend van 10:00 tot 18:00 uur, ook op zon- en feestdagen.

Walstraat 2A 6629 AD Appeltern T 0487-541732 E info@appeltern.nl


AMC GROEP RICHT DE BLIK OP DE TOEKOMST De in 1976 opgerichte AMC Groep uit Wijchen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van een klein schoonmaakbedrijf tot een facilitair dienstverlener van formaat, met meer dan 550 medewerkers. Het bedrijf is actief in Midden- en Zuid-Nederland en legt de focus op logistiek & transport, medisch-specialistische zorg en woningcorporaties. Sinds de overname door ICS Groep in 2017 richt huidig directeur, Haico Klerks, meer dan ooit de blik van het bedrijf op continuïteit en verdere uitbreiding van de dienstverlening. TOEKOMSTBESTENDIG Klerks (43) studeerde economie in Breda en kwam in 2008 in dienst bij AMC. Hij vertelt: “Jan Kersten en ik hadden direct een klik en begrepen elkaar. Na 2½ jaar vroeg hij mij om als directeur de aansturing van het bedrijf op me te nemen. Helaas overleed Jan op 11 oktober 2016. Na zijn overlijden is het bedrijf door de familie Kersten verkocht aan ICS Groep. AMC bleef wel zelfstandig opereren en we zijn vanaf dat moment gedreven gaan bouwen aan onze toekomst.” EERSTE NIEUWE STAPPEN AMC zocht eerst vooral naar synergie met de nieuwe moederorganisatie. Klerks: “Dat leidde vooral tot veranderingen in de backoffice, door een aantal stafafdelingen te clusteren. Sinds 1 januari 2019 hebben we de specialistische graffititak van ICS gefuseerd met AMC en daardoor is een succesvolle wisselwerking ontstaan. Ook vullen we als gezamenlijke partners de landelijke contracten in. Daarnaast hebben we sinds begin dit jaar een nieuwe corporate identity gerealiseerd voor onze cateringtak, Bij Yan (naam in 2016 gekozen als eerbetoon aan Jan Kersten). Daar zijn we bijzonder

trots op. We hebben die tak ontwikkeld tot een professioneel cateringbedrijf met verschillende concepten, met nadruk op vitaliteit en maatwerk per locatie, compleet met ‘all you need-concept’ en een college-concept voor Amerikaanse studenten.”

“WE WILLEN GRAAG MEER SPARREN EN SAMENWERKEN MET COLLEGAONDERNEMERS IN ONS WERKGEBIED” DOORONTWIKKELING Klerks: “We hebben een stabiele basis en hebben ons sterk ontwikkeld op het gebied van specialistische reiniging. Hierin is een speciale ‘graffiti-tak’ geïntegreerd en flink geïnvesteerd in machines en wagenpark. In onze externe communicatie streven we naar een wat zachtere uitstraling, met behoud van ons vertrouwde dienstverlenende karakter. Aan onze korte communicatielijnen houden we vast en er is veel aandacht voor iedere klant. Dat is een open deur, maar voor ons heel belangrijk; we willen échte oplossingen bieden en échte betrokkenheid tonen.”

MEER SPARREN EN SAMENWERKEN Het lidmaatschap van de BCMW is voor Klerks een duidelijke keuze. “Het is goed om elkaar op te blijven zoeken en dat willen we nóg meer gaan doen. We vinden het niet alleen handig, maar zeker ook fijn als je elkaar als regionale ondernemers écht kent. Bekend maakt immers bemind. Op deze manieren en met onze gedrevenheid geloven we het juiste pad naar een succesvolle toekomst te hebben gevonden.”

Einsteinstraat 20 6604 BW  Wijchen Tel. 024 - 641 42 93

www.amcgroep.nl

MEI 2019

Haico Klerks

45


HTR SECURITY SYSTEMS HOOFDSPONSOR FC MAAS EN WAAL

HTR security systems draagt het damesvoetbal een warm hart toe. Daarom is HTR de trotse shirtsponsor geworden van het dames­ voetbalteam van F.C. Maas en Waal. Wij wensen de dames veel sportief succes!

NIET ALLEEN GRAS BLIJFT GROEIEN, MAAR VAN RAAIJ GROENVERZORGING B.V. OOK!

Per 1 mei 2019 is Bosman Groenspecialisten uit Hengelo (Gld) overgenomen door VAN RAAIJ groenverzorging B.V. uit Boven-Leeuwen. Het bedrijf in Hengelo gaat dan verder onder de naam VAN RAAIJ-BOSMAN groenverzorging B.V.. Met deze overname wil VAN RAAIJ groenverzorging B.V. haar werkgebied op een duurzame wijze vergroten en versterken. Voor de overname stonden service en goed werkgeverschap voor dhr. Bosman centraal. Deze eigenschappen heeft hij bij VAN RAAIJ groen­ verzorging B.V. gevonden. De gemotiveerde groep medewerkers van Bosman worden door VAN RAAIJ groenverzorging B.V. overgenomen, evenals alle projecten, de bedrijfslocatie en het machineen wagenpark. De opdrachtgevers kunnen blijven vertrouwen op de dienstverlening zoals zij die gewend zijn.

NIEUWE OPEL VIVARO BIJ MULDERS OPEL

Roy van Megen van Mulders Opel in Tiel, Nijmegen en Culemborg is erg blij met de komst van de nieuwe Opel Vivaro deze zomer. Hij komt er in diverse carrosserievarianten: als bestelbus, dubbele cabine met zes zitplaatsen, chasiscabine en als personenbus.

46

IN2 MAAS&WAAL

Volgens Roy betreedt Opel met de Vivaro ook de arena van elektrische bedrijfswagens. “Vanaf volgend jaar is hij er ook als EV en de nieuwe dieselmotoren gaan voldoen aan de modernste eisen. Deze zijn zelfs te combineren met een acht-traps automaat.” Roy van Megen van Mulders Opel komt graag bij u langs om het e.e.a. aan u toe te lichten. Hij is bereikbaar op telefoonnr. 06-52601943.

CURSUSAANBOD BART VAN KRAAIJ GROEP BREIDT ZICH UIT

Bart van Kraaij Groep introduceert 3 nieuwe cursussen: Pools, Photoshop en Microsoft Teams: Maas en Waal Academie heeft twee nieuwe cursussen toegevoegd: De taalcursus Pools en de cursus Photoshop. Bij de cursus Photoshop leren cursisten de basisbeginselen van fotobewerking. Daarnaast gaan ze een pakkende poster en flyer ontwerpen. Zowel de taalcursus Pools als de cursus Photoshop start in september 2019. Aanmelden kan via Nathalie van den Hurk via nathalie@bvkgroep.nl of door te bellen naar 0487-745003. Company Courses heeft het cursusaanbod Microsoft Office ook verder uitgebreid. In de workshop Microsoft Teams maken cursisten kennis met de vele mogelijkheden om samen te werken binnen een team. Denk daarbij aan groepsgesprekken, bestanden delen en projectmanagement. Aanmelden kan via Swen Wigmans via swen@bvkgroep.nl of bovenstaand telefoonnummer.

MET 102 ZONNEPANELEN GAAT VICTORIA’25 VOOR DUURZAAM

RTP Elektrotechniek heeft in samenwerking met een aantal vrijwilligers van voetbalvereniging Victoria’25 uit Afferden een complete PVinstallatie geïnstalleerd. De vereniging heeft niet alleen voor RTP gekozen omdat zij als hoofdsponsor de club een warm hart toe dragen, maar ook omdat er volop mogelijkheden geboden werden om werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Aangezien de zonnepanelen op een plat dak werden geplaatst, was het voor de clubleden relatief eenvoudig en veilig om het frame inclusief de panelen te plaatsen. Niet alleen kostenbesparend maar voor de vrijwilligers ook een unieke ervaring om deel te nemen aan hun ‘eigen’ groene duurzame project. Uiteraard lag de verantwoordelijkheid en de uitvoering van de montage en het aansluiten van de omvormers bij RTP. Uitgangspunt was een zelfvoorzienende installatie. Met de zonnepanelen worden de veldverlichting van het speelveld en oefenhoek, het clubgebouw, de keuken inclusief tapinstallatie en alle apparatuur en de kleedkamers van elektriciteit voorzien. Een fantastische investering waar de voetbalvereniging nog jarenlang zijn vruchten van plukt. Wilt u weten wat het installeren van zonnepanelen voor uw elektriciteitsrekening betekent? Neem dan contact op met de afdeling Verkoop van RTP Elektrotechniek B.V, tel.nr. 0487 - 585100


EXPERIENCE

OverWinnen DOE JE SAMEN

WOENSDAG 26 JUNI

Inloop 17.00 uur Start 17.30 uur Locatie: In de Kas te Winssen Incl Barbecue & drankjes

Bekendmaking Genomineerden

Ondernemer van het Jaar Maas & Waal 2019 Rabobank Talent Award Agro Award

GOED VOORBEREID DE TOEKOMST IN

Op 5 juni a.s. organiseert Van Herwijnen Kreston uit Tiel van 7.30 uur tot 9.30 uur een ontbijtsessie voor ondernemers. De centrale vraag zal zijn: ben je voorbereid op de toekomst? Heb je als ondernemer alles geregeld binnen je onderneming zodat je eventuele toekomstige problemen het hoofd kan bieden? Overnameadviseur en register valuator Gerard Janssen (Van Herwijnen Kreston) gaat dieper in op ‘structureren’ en ‘waarderen’. Waar moet je aan denken om de onderneming te kunnen overdragen voor een goede prijs? Wat is het nut van een aandeelhoudersovereenkomst? En wat als je compagnon toch besluit om uit te treden? Deze vragen en meer worden beantwoord door in- en externe specialisten zodat jij als ondernemer goed voorbereid op de toekomst bent. De bijeenkomst is kosteloos, maar zeker niet voor niks. Aanmelden kan via het registratieformulier op de site van Van Herwijnen Kreston, www.vhkt.nl/wake-update-5-juni.

26 JUNI BEKENDMAKING GENOMINEERDEN

Graag opgeven via www.ondernemendmaasenwaal.nl/aanmelden

Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u IN2 Maas & Waal Partner bent of lid van een van de aangesloten verenigingen bij Ondernemend Maas & Waal.

BUSINESSMEDIA4ALL BEREIK TIENDUIZENDEN KLANTEN IN EIGEN REGIO MET HET 4ALL SOCIAL MEDIA PLATFORM

We informeren u hierbij over de nieuwe Social Media Service van Businessmedia4all. Business­media4all heeft sinds 2011 een social media platform opgebouwd, dat gemiddeld ruim 50.000 bereik heeft per maand. Klanten wordt momenteel dit netwerk al aangeboden aan als zij een uiting plaatsen in een van de regionale magazines. Nu kunt u dit 4all Social Media Platform ook strategisch inzetten voor uw eigen social media campagne of crossmediale communicatie inclusief posts en rapportages. Interesse om betaalbaar tienduizenden klanten in eigen regio meer te bereiken en te informeren? Maak gebruik van het 4all Social Media Platform. Meer informatie vindt u via: www. Tel. 0487-501360 businessmedia4all.nl of neem contact op met info@vamele.nl maak een afspraak, bel 024 67 76 930.

26 JUNI OVERWINNEN DOE JE SAMEN

Graag nodigt de BCMW in samenwerking met Ondernemend Maas & Waal u uit voor een zomerse netwerkbijeenkomst op woensdag 26 juni aanstaande. Thema van de avond is ‘OverWinnen doe je samen’. Hans van Breukelen zal in gesprek gaan met de aanwezigen over ondernemerschap, kansen pakken en OverWinnen. Hans heeft recent een ondernemersboek uitgegeven “Maak je Comeback”. De opbrengst van de boeken gaat naar Stichting Support Casper, voor onderzoek naar Alvleesklierkanker. Hans informeert, inspireert en deelt graag deze bijeenkomst zijn ervaringen. Op deze half jaarlijkse zomerbijeenkomst vbs@globalpaint.com worden ook weer de genomineerden bekend www.globalpaint.com gemaakt in de drie categorieën: Ondernemer van het Jaar, Rabobank Talent Award en Agro Award 2019. De feestelijke bekendmaking van de Ondernemer van het Jaar zal dit jaar plaatsvinden tijdens het business event op dinsdag 5 november”. U ontvangt uitnodiging.

eind

mei

een

47

persoonlijke


Bedrijfsbezoek

Honigcomplex Nijmegen Op dinsdag 2 april jl. organiseerde de BCMW in samenwerking met de OVD een bezoek aan het Honigcomplex in Nijmegen. Het complex is een oude industriĂŤle locatie, direct aan de Waal in Nijmegen gelegen, met een eigentijdse uitstraling. Er zijn circa 150 ambachtelijke en culturele bedrijven gevestigd. Om 15.00 uur werd een groot aantal leden van beide organisaties op het complex ontvangen, waarna een leerzame rondleiding door het complex volgde. Een uur later waren er diverse activiteiten voor de bezoekers, waarbij zij konden kiezen voor een sportieve, creatieve of vermakelijke insteek: de sportieve Honig High Experience, een creatieve theaterworkshop of een bier- of wijnproeverij. Het Honigcomplex toonde daarmee aan dat zij voor iedere bezoeker iets te bieden hebben. Na de activiteiten verzorgde het Honigcomplex een uitstekend diner, waarbij er voor de bezoekers volop mogelijkheid was om te netwerken en te sparren. De dag werd om 20.30 afgesloten, waarna de deelnemers met de bus terug naar huis vertrokken, compleet met discotour. Het bezoek was niet alleen een leerzaam, interessant en gezellig evenement, maar tevens een mooie samensmelting van twee verenigingen. Het toonde aan dat ondernemers(organisaties) uit de regio steeds meer de waarde van samenwerking erkennen en inzien. De grote opkomst is een bewijs voor de grote waarde van het delen van kennis en ervaring en het leggen van contacten. Daarmee is het een basis voor zakelijke continuĂŻteit in Maas en Waal. De BCMW en de OVD hebben dat met deze activiteit bewezen en dat zal vast niet voor de laatste keer zijn!

48

IN2 MAAS&WAAL


Wij zijn dealer van: Lugano Giant Cortina Trenergy Koga Stromer Riese&Muller Klever

Robby Wilbert

Corn e

Theo Eddy

Marco

De grootse e-bike store van Maas en Waal! -

-

-

Div. gebruikte E-bikes

Eigen huismerk: Lugano, zelf ontwikkeld, uniek met 5 jaar garantie Lifestyle e-bike voor de moderne man en vrouw. Vele modellen in hippe kleuren. Veel variatie in uitvoeringen en accu’s.

Prijzen vanaf

€ 1259.00

Lugano Elo de Luxe:

• Bafang middenmotor met 700 wh accu • Shimano 8 versnellingen en remsysteem • 5 jaar volledige garantie

Trenergy:

Prima e-bike met goede prijs / kwaliteit verhouding. Diverse modellen met voorwielmotoren en verschillende accu mogelijkheden.

Prijzen vanaf

€ 1349.00

Lugano Elo Tour:

• Voorwielmotor met 470 wh accu • Shimano 7 versnellingen en remsysteem • 5 jaar volledige garantie

Giant:

• Diverse modellen en uitvoeringen • Shimano 7 of 8 versnellingen • Keuze mogelijkheid voor 300-400500 wh accu

€ 1799n.00 model) (dames en here

Prijzen vanaf

€ 2099.00

DE GROOTST

Riese & Müller:

Dit Duitse e-bike merk heeft comfort en wegligging als belangrijke speerpunten. Diverse modellen met retro look en brede banden staan in onze zaak. Sportieve en lage instap, low en high speed.

BIJ AANKOOP VAN EEN E-BIKE HEBBEN WE TWEE ACTIES!

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Cortina:

1. U krijgt een gratis diefstal, casco en pechhulp verzekering of 2. Bij aankoop van 2 E-bikes krijgt u een XLC TIJDELIJK vouwbare fietsendrager twv € 469 GRATIS (vraag naar de voorwaarden)

€ 2499n.00 model) (dames en here

Prijzen vanaf

€ 3059.00

E

w

GR

LU

• S

• S

• V

• U

• G

• L

• B

• 7

• A

• 5

• K

DE GROOTSTE E-BIKESTORE VAN MAAS EN WAAL!

Naast de bovenstaande merken kunnen wij alle merken elektrische fietsen leveren.

* Geldig op bovenstaande Luga

EEN ONGEKEND COMPLETE E-BIKE IN DEZE PRIJSKLASSE www.luganofietsen.nl

TIJDELIJK GRATIS DIEFSTAL EN CASCO VERZEKERING*

HERCKENRATH FIETSPLAZA

1500M2 FIETS PLEZIER EN EIGEN OUTDOOR TESTBAAN

Molenweg 17 • 6631 KJ Horssen Tel. 0487-541 566 • www.zoekfiets.nl

LUGANO ELO DE LUXE

LUGANO ELO DE LUXE

• Shimano Nexus 8 versnellingen

• Shimano Nexus 7 versnellingen

• Shimano Rollerbrakes

• Shimano Rollerbrakes

HE

• Verende zadelpen en headshock vering

• Verende zadelpen en headshock vering

• USB-aansluiting op koplamp

• USB-aansluiting op koplamp

• Gesloten kettingkast

• Gesloten kettingkast

• Leren handvatten

• Leren handvatten

• Bafang middenmotor

• Voorwielmotor

• 700 wh accu

• 470 wh accu

• Actieradius tot +/- 175km

• Actieradius tot +/- 125km

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• 5 jaar garantie op gehele fiets

• Kleur: grijsmetallic

• Kleur: mat antraciet

€ 2399,-

€ 1799,-

BOV

* Geldig op bovenstaande Lugano modellen en zonder inruil. Vraag naar de voorwaarden. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse dames- en herenmaten

HERCKENRATH FIETSPLAZA BOVAG 5-STERREN SPECIAALZAAK

Outdoor testbaan met helling

Herckenrath Fietsplaza Adv_4All_Herckenrath_266x377.indd 1

Molenweg 17

6631 KJ Horssen

Tel. 0487-541 566

www.zoekfiets.nl

Herckenr

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

22-06-18 15:27


INTERNATIONAAL ZAKEN DOEN IN EEN 24-UURS ECONOMIE De wereld verandert. Grenzen vervagen en ondanks de terugtrekkende bewegingen van de eens leidende economische grootmachten is de globalisering van de markteconomie een feit. Zaken doen beperkt zich niet tot de landsgrens. Zaken doe je wereldwijd. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Hoe ga je om met culturele verschillen, taalbarrières, tijdzones? We vroegen het Petra Benink, eigenaar van Rescope en dochteronderneming Reparts uit Beuningen.

50

IN2 MAAS&WAAL

Petra Benink


24/7 ECONOMIE – SALES & MARKETING

Groeiende reparatievraag Benink vertelt: “Al sinds 1994 is mijn man Michiel (technisch directeur) actief in de markt van de endoscopen, de flexibele, soms statische buis met camera, waarmee in het lichaam kan worden gekeken. Endoscoopfabrikanten als Pentax, Olympus en Fujinon domineren vooralsnog de reparatiemarkt, maar beetje bij beetje komt er een steeds groter marktaandeel richting Beuningen. De enorme kennis die we hebben opgedaan in de afgelopen jaren wordt opgemerkt. De hoge kwaliteit van de complexe, veelal minuscule onderdelen die we bij Reparts maken en het feit dat wij in staat zijn om snel en efficiënt individuele onderdelen te leveren zorgen ervoor dat er steeds vaker voor ons gekozen wordt. De zelf ontwikkelde gereedschappen die reparatiebedrijven van over de hele wereld in staat stelt om met de benodigde verfijning te kunnen werken, maken het plaatje compleet.

Cultuurverschillen Ook Rescope werkt mondiaal met de reparatie van endoscopen voor instellingen van over de hele wereld. Benink: “In 2012 is daar een Amerikaanse partij bijgekomen die alle reparatieaanvragen buiten de VS bij ons onderbrengt. Vooral bij deze klant zie je dat er cultuurverschillen zijn. Amerikanen werken duidelijk anders. De bescherming die Nederland biedt aan werknemers bijvoorbeeld, kennen ze daar niet. Dat geeft hen een grote vrijheid in personeelsbeleid die van een afstandje soms best aantrekkelijk lijkt. Het betekent echter ook dat wij tijdens de onderhandelingen te maken kregen met overnames, wisselende CEO’s, aandeelhouders en wijzigingen van bestuur. Dat heeft voor significante vertragingen gezorgd tijdens het hele onderhandelingsproces.”

"Ik zou elke ondernemer zeker willen adviseren om je niet gek te laten te maken en te blijven geloven in eigen kunnen en kwaliteit.” Communiceren Het zijn cultuurverschillen als deze die een groter effect hebben dan bijvoorbeeld een taalbarrière. Omdat wij alleen in het Engels communiceren, óók met onze klanten in niet-Engelstalige landen, houden we het betrekkelijk eenvoudig. Zo is de Reparts webshop in het Engels, de mailtjes die we versturen ook. Op die manier sturen we aan op een eenduidig taalgebruik en is taal nauwelijks een issue. Wat wij hebben gemerkt in het zakendoen, of dat nu nationaal of internationaal is, is dat als je kwaliteit levert, de klanten “als vanzelf” volgen. Het is onze eigen manier van werken, onze intrinsieke energie om alleen de beste kwaliteit te leveren die ons heeft gebracht waar we nu zijn. Als je Benink vraagt wat de grootste uitdaging in deze 24-uurs economie is zegt ze: “Trouw blijven aan jezelf, dus ook als je na tienen echt nog wel de mail checken om te zien of er nog iets gevraagd wordt, of iets gebeuren moet. Het is aan onszelf om te beseffen dat de klanten die we hebben er de volgende dag ook nog zijn. Vragen kunnen 9 van de 10 keer best wachten tot een volgende dag. Elke starter (met 3 jaar operationeel is Reparts uiteindelijk nog wel zo te beschouwen) heeft de drang om iedere klant 24/7 bij te staan. De ervaring met Rescope heeft ons echter geleerd dat de aantrekkende kracht van het leveren van de hoogste kwaliteit groot is. Ik zou elke ondernemer dan ook zeker willen adviseren om je niet gek te laten te maken en te blijven geloven in eigen kunnen en kwaliteit.”

MEI 2019

51


HET ONDERNEMERS­PORTRET:

RON BEERENS

PROJECTONTWIKKELAAR ‘Wij geloven echt in samenwerking’

Voor de rubriek ‘het ondernemersportret’ bezocht IN2 Maas & Waal Reuvers Ontwikkeling & Bouw in Oss. Een familiebedrijf dat in 1968 is opgericht door Tonnie Reuvers en sinds 1980 onder leiding staat van zijn naamgenoot en zoon. We spraken met Ron Beerens, projectontwikkelaar bij dit bouwbedrijf. Hij vertelt enthousiast over ondernemerschap, samenwerking, vertrouwen, en altijd het bedrijfsbelang voorop.

Eigen weg

tekent tenslotte een huis met een schoorsteen. We zijn daarom niet

Reuvers Ontwikkeling & Bouw heeft een eigen aanpak. Ron: ‘We

de goedkoopste, maar wel de volledigste.’

bouwen geen standaard woningen. Voor elke locatie wordt een architect gekozen die een ontwerp maakt dat past in de omgeving.

Zelf doen

Ook betrekken we de aspirant-kopers in een vroeg stadium. Met een

‘We bouwen geen prefab woningen,’ vervolgt Ron, ‘maar we gebruiken

groepje geïnteresseerden gaan we aan tafel: mensen meenemen in de

wel prefab technieken. Alles wat ‘binnen’ gemaakt kan worden,

plannen, er een gevoel bij krijgen, en dan het juiste huis bouwen, dat

doen we binnen. Dat kan omdat we een volwaardige machinale

is ons streven. Onze woningen zijn rijkelijk gedetailleerd. Zo hebben al

timmerfabriek hebben. Daarnaast maken we betonelementen en

onze huizen een schoorsteen. Dat hoort er in onze ogen bij. Elke kind

hebben we een elektrostatische verfspuiterij, waardoor we 10 jaar

52

IN2 MAAS&WAAL


MENS & BEDRIJF ONDERNEMERSPORTRET

Het Wij-gevoel, foto Reuvers Ontwikkeling & Bouw

garantie op het schilderwerk geven. Verder heeft ons bedrijf sinds

en de gezinnen die erachter staan. Voor hen wil hij stabiliteit bieden,’

enige tijd een belang in een bouwmaterialenhandel.’

vertelt Ron. ‘We zijn een platte organisatie zonder vergadercultuur.

Projectontwikkelaar

We werken allemaal op gelijke voet, elk met een eigen expertise. Eén ding hebben we gemeen: We denken breder dan ons eigen stukje en

Niet alleen in de uitvoering heeft Reuvers Ontwikkeling & Bouw veel

kijken altijd naar het bedrijfsbelang. Er is veel onderling vertrouwen.

in eigen hand, men is ook actief in projectontwikkeling. ‘Zo’n tien

Iedereen heeft beslissingsbevoegdheid op zijn eigen werkgebied,

jaar geleden zijn we daarmee begonnen.’ legt Ron uit. ‘Ons doel was 75% van de projecten zelf te ontwikkelen. Inmiddels nemen we niets meer extern aan. We zoeken daarbij altijd goede

maar als het nodig is houden we ruggenspraak, dat gaat vanzelf.’

No-nonsense

samenwerkingspartners met een eigen specialisme,

‘We maken weinig reclame, men vindt ons omdat we op een of

bijvoorbeeld in zorgvastgoed, herbestemming,

andere manier opvallen of uitblinken.’ Op de vraag waardoor

duurzaamheid of gebiedsontwikkeling. Zo blijven

Reuvers opvalt, reageert Ron: ‘Ik denk dat het onze no-nonsense

we van elkaar leren.’

mentaliteit is: afspraak is afspraak, altijd kwaliteit leveren en snel

Wij-gevoel

beslissingen nemen.’

Eigenaar Tonnie Reuvers is ondernemer in hart en nieren. ‘Hij heeft oog voor alle werknemers Ron Beerens MEI 2019

53


HOEVEEL OMZET WILT U ER DIT JAAR NOG BIJ? Tijdens een ronde golf van 4 uur maakt u een blijvende indruk op uw zakelijke relaties. Word daarom lid van onze businessclub en profiteer van.. • 6 netwerkevents, misschien ontmoet u uw nieuwe beste klant

€ 995,-

• 12 golflessen, leer golf of verbeter uw spel

per jaar

• gratis gebruik vergaderzalen, 6 x • uw bedrijfsnaam zichtbaar in het clubhuis

• deelname aan de Business-competitie met een team van 3 personen

3 1 6

2 5 4

www.burggolf.nl

1

De Purmer

2

De Haverleij

3

Sint Nyk

4

Gendersteyn

5

De Berendonck

6

Westerpark

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken! T (0)24 - 642 00 39 Golfclub De Berendonck, Weg door de Berendonck 40, 6603 LP Wijchen • E wijchen@burggolf.nl • www.burggolf.nl


FAMILYBUSINESS - OVERNAME OF FUSIE

ROEL VAN ELK: EEN SCHIP HEEFT MAAR ÉÉN KAPITEIN

Sinds 2017 is Roel van Elk directeur en eigenaar van HG Woonidee in Wijchen, het familiebedrijf dat in 1953 door zijn grootvader werd opgericht. HG Woonidee, dat in de eerdere generaties opereerde onder de namen Unicum en De Beuken Meubelen is een meubelzaak met een eigen productiebedrijf dat in 2018 werd uitgebreid door de overname van het Venlose bedrijf Winia, specialist in schuifdeuren en kastwanden.

Voortzetten van het familiebedrijf

Uitbreiding van activiteiten Vanaf

Op de vraag of juist het familiebedrijf een rol speelde bij zijn beslissing om zijn vader en moeder op te volgen, antwoordt Van Elk bevestigend. “Ik zag liever niet dat het bedrijf in vreemde handen kwam. Het trotse gevoel over wat mijn grootvader en ouders hadden

opgebouwd

is

bepalend

geweest voor mijn wens om het voort te zetten. Zelf had ik een duidelijke band met ons bedrijf opgebouwd; ik werkte reeds als 14-jarige in de zaak en schuurde daar keukens van een van onze opdrachtgevers. Toen ik later elders werkte heeft mijn vader me gevraagd om definitief in te stappen en zo gebeurde het ook.”

Eén kapitein

Elk

familiebedrijf naartoe moest. “Ik ben direct begonnen met de fabricage en verkoop van eigen keukens en in 2018 heb ik schuifdeuren- en kastenwandenfabrikant Winia over­ genomen. Momenteel ben ik bezig met een grote opruiming. Ik wil veel meubels kwijt, want ik wil mijn eigen stempel op de winkel drukken. Daarbij wil ik benadrukken dat wij niet zo duur zijn als door veel mensen wordt gedacht.”

Imagoverandering Voor de komende jaren wil Van Elk zich vooral richten op de PR. “Ik wil ons iedere beurs iets te bieden hebben. Voor de rest heb ik mooie stappen gemaakt en die ga ik nu verder uitwerken, al weet je natuurlijk nooit wat er in de toekomst op je pad komt.”

De volgende generatie Nadenken over zijn eigen opvolging

over

de

doet Van Elk nog niet. “Ik ga daar

bedrijfsopvolging al. Van Elk: “Ik heb

pas over praten als mijn kinderen

altijd met mijn ouders gesproken

interesse tonen. Die zijn daar nu

over de bedrijfsvoering. Dat gebeurde

nog te jong voor. Als ze het niet

wel vanuit het leiderschap van mijn

willen is dat is ok, maar ik ga het ze

vader; er kan immers maar één

zeker niet afraden. Dat is echter nog

kapitein op een schip zijn. Mijn ouders

toekomstmuziek,

luisterden echter altijd naar mijn visie

heb ik zelf nog meer dan voldoende

en belangrijke beslissingen werden

uitdagingen. Daar ga ik eerst maar

samen aan de keukentafel genomen.

eens mee aan de slag!”

eerste

geleden

gesprekken

want

betreft mijn bedrijfsvisie, volledig in

Het Unicumgebouw, waar het familiebedrijf startte

Van

direct gaan kijken waar het met het

Na de overname hebben zij me, wat

Sil en Han Schippers Roel van Elk

is

begonnen

de

jaar

overname

dure imago kwijt en tonen dat we voor

“Ik ben trots op wat mijn ouders en grootvader hebben bereikt” Achttien

de

mijn waarde gelaten. Ik was immers de nieuwe kapitein.” DECEMBER MEI 2018 2019

55

voorlopig


BEREIK

MET HE T SOCIAL 4ALL M EDIA PLATFO RM BER E U TIEN DUIZEN IKT DEN BEZOE KER MAAND S PER MEER.

ZICHTBAAR

ZONDER BLIJVEN GEN ZOR COMMUNICEREN MET KLANTEN IN EIGEN REGIO MET HET 4ALL SOCIAL MEDIA PLATFORM.

BES(MPAARKAETRING)

TIJD EN ET EURO’S M IAL C O S L HET 4AL ORM. F T A L P MEDIA

BEREIK TIENDUIZENDEN KLANTEN 4ALL SOCIALMEDIA PLATFORM U wilt zichtbaar zijn richting zowel bestaande en nieuwe klanten? U wilt uw naamsbekendheid vergroten? U wilt uw actie breed promoten en tot een groot succes maken? Wij realiseren uw social media campagne en meten en rapporteren uw bereik. LIKE & VOLG ONS AAN

REID VERSP ex.

HUISlage 50.0

00

BE UN IN GE ID DE LA AR N | DR UT EN | W IJ CH EN | H EU M EN | W M AA S EN | OS S | TI EL | MA ES T M A N |M OO W AA L | BE UN IN AS DR IE L GE N | DR K EN MI DD UT EN | CH EN | W IJ W ES T M AA EL AA R |H EU M EN |O SS |T C N | N IJ M S EN W AA IE EG L TE NM AAENEN|M&OO K EN MI DD| ELBE UN IN GE N | DRL |W onafhan IJ CHS 2018 r kelij mbe |WW BE UN IN GE k ondernemersma AA EN AA R |H EU M EN mer 6 • nove TM jrg 6 • num N | N IJ MgazineES voor insp AA S L irerend W AA L | zakendoen TU EG FT W EN E BE UN IN L LEE | R U TE | M OO K Ver enDR • MAAS & WAA WINTER EN t rijd N | W IJ CH W I JC leid R HE N laa EN | W ES M ID DE LA AR • OP WEG NAA TE MERT | en blockchaiTI EL | O T M AA S R LES EL |ICTNen SS | NI n • 200 JAA E W EN ED ER E ET JMEGEN OUWERS UW HE NHa|ndeWlsmissie- BRiv E • TOEKOMSTB | ierenland | DR UT EN | W IJ BE UNNI N Werk aanES T M AA l S EN -WTieAA MA AS CH EN | ter DR IEwa L | W EN | W IJ L |N ED ER - B ET UW BE UN IN GE N | N I JM E | DR UT CH EN | W OS S |T IE EN | EL SST L |M AA SD ES T M AA S EN W AA L | B NG EN | RI EL E L |N ED EEU NI DR AR | H EU UT EN | W IJ CH EN ER - B EET UW E | DR N UT E M EN | W ES T en recreëren S BUSINES nen, werken W AA L | BE | OS S |T IE L | M AA S EN Media....4all Leven, wo MA W UN AS DR IE L IN GE N | M IDDD EL AA | N ED ER DR UT EN R M AAA S EN |H EU M EN |O SS | W IJ CH EN | W ES W |T AA IE L| L |M N |M OO K EN MI DD BE UN IN GE N | DR AA SD RI EL UT EN | CH EEN | W IJ C W ES T M AA EL AA R |H EU M EN |O S EN W AA L | BE UN SS |T IE L IN GE N | DR

HUIS

op

e

magazin

xl

jaargan g 6, numm oktobe er 4 r 2017 oplage: 10.000 exemplaren

MA AS & WA AL

Beuningen

IN2MW_

2017_sep

t_def.indd

Wijchen

1

Druten West Zaltbommel Maas en Waal Nijmegen Culemborg Geldermalsen Berg en Dal Neerijnen Heumen Mook en Midde Tiel Buren Neder Betuw laar Cuijk Grave e Over Betuw Uden e Lingew Veghel Oss Maasd aard riel

10-10-17

09:08

Nu kunt u dit 4all Social Media Platform ook strategisch inzetten voor uw eigen social media campagne of crossmediale communicatie inclusief posts en rapportages. Meer informatie vindt u via:

www.businessmedia4all.nl

of maak een afspraak met Yvonne, Henk, Rogier of Frank: bel 024 67 76 930.

Focus op Content & Resultaat via

BUSINESS 4ALL SOCIALMEDIA PLATFORM Media....4all

VERGROOT MET HET 4ALL SOCIAL MEDIA IK PLATFORM UW BERE IN EIGEN REGIO.


IN2 MAAS & WAAL PARTNERS

EXPERIENCE

EN DOE JE SAMJUN I WO EN SDAG 26

26 JUNI 2019 Experience

exclusief voor IN2 Maas & Waal partners

• met Hans van Breukelen • Bekendmaking genomineerden Ondernemer van Jaar 2019

EXPERIENCE

OverWinnen

meet greet &eat

Inloop 17.00 uur Start 17.30 uur Locatie: In de Kas te Winssen Incl Barbecue & drankjes

Bekendmaking Genomineerden

Ondernemer van het Jaar Maas & Waal 2019 Rabobank Talent Award Agro Award

2019 .nl/aanmelden ndernemendmaasenwaal aangesloten Graag opgeven via www.o bent of lid van een van de n of u IN2 Maas & Waal Partner

Bij uw aanmelding kunt u

2019

aangeve Maas & Waal. verenigingen bij Ondernemend

IN2 Maas & Waal partners ontvangen eind mei een persoonlijke uitnodiging. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Ondernemend Maas en Waal.

WORD PARTNER IN2 MAAS & WAAL • • • • •

U ontvangt vijf maal per jaar het kwartaalmagazine. U heeft gratis toegang tot de kwartaalbijeenkomsten: IN2 Maas & Waal Experience, inclusief walking dinner en presentaties. U ontvangt 10% korting op activiteiten georganiseerd door IN2 Maas & Waal. U kunt meedenken over onderwerpen via de linkedin pagina en netwerken via de IN2 Maas & Waal App U ontvangt een aantrekkelijke korting van 15% op de tarieven voor een promotionele uiting in de uitgaven BusinessMedia….4all. Op actietarieven is dit niet van toepassing.

• • •

U ontvangt bij ons zusterbedrijf Print Rendement extra inkoopvoordeel op uw ontwerp, vormgeving, drukwerk. Van flyer tot jubileumboek. U wordt uitgenodigd voor speciale Partneractiviteiten. Wildcard golfbaan De Berendonck. Wilt u een keer 9 of 18 holes lopen op De Berendonck te Wijchen. Wij hebben 2 wildcards ter beschikking exclusief voor onze partners.

Partnerbijdrage per jaar 175,00 ex BTW

L.J.C. (Lisette) van Hout - Megens AA info@accountancywijchen.nl Woordsesteeg 5a 6605 JB Wijchen +31 85 01 60 510 www.accountancywijchen.nl

Neem contact op met Yvonne van der Bend, tel. 06 42 35 43 06 of ga naar www.businessmedia4all.nl


SPONSORED BY

STICHTING KINDER­ DROOMWENS

Stichting Kinderdroomwens biedt getraumatiseerde kinderen ontspanning en lotgenotencontact De stichting Kinderdroomwens is al heel lang jaar actief voor kinderen en jongeren met traumatische ervaringen. In Nederland is er veel geregeld op sociaal maatschappelijk gebied maar onze doelgroep valt grotendeels buiten de boot. Daarom zetten wij ons met grote betrokkenheid in voor deze groep. Door activiteiten te organiseren met ontspanning, lotgenotencontact en begeleiding. Dit doen we jaarlijks voor zo’n 400 deelnemers.

Voor Wie? Onze deelnemers zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 25 jaar die zelf of binnen hun gezin traumatische ervaringen hebben of hebben meegemaakt. Denk daarbij aan het verlies van een broertje of zusje, van vader of moeder, het lijden aan een langdurige of ernstige ziekte, misbruik, mishandeling of uit huis plaatsing vanwege een onveilige thuissituatie. Wij geloven in verbinding. Verbinding met jezelf en met lotgenoten. En wij geloven dat deze verbinding helpt om de kracht in jezelf te (her)vinden. Wij organiseren daarom activiteiten waarin verbinding centraal staat.

De resultaten Stef Soons oprichter Kinderdroomwens

Wij zijn er trots op dat inmiddels over de 400 kinderen en jongeren hebben kunnen deelnemen aan deze activiteiten. We krijgen regelmatig te horen dat deelnemers zoveel leren van elkaar en zo blij zijn met de herkenning. Er zijn contacten gemaakt die nog steeds stand houden en deelnemers organiseren ook zelf reünies. Ook de verzorging tijdens de activiteiten wordt hoog gewaardeerd en helpt kinderen en jongeren om even helemaal los te zijn van de uitdaging waar ze voor staan.

Activiteiten Familievierdaagse Weekenden waarin families samen komen onder begeleiding van professionals. Naast het ontzorgen en leuke entertainment

58

IN2 MAAS&WAAL

bieden we ruimte voor het delen van ervaringen en tips met elkaar.

Kanjerdagen Kanjerdagen zijn unieke en onbezorgde doe-dagen voor kinderen. Met ondermeer optredens van en met artiesten en allerlei leuke workshops. Uiteraard is er ook volop ruimte om elkaar te leren kennen.

Boostcamps voor pubers en jong volwassenen De boostcamps zijn een kort verblijf op een accomodatie in Nederland voor pubers van 12 tot 16 jaar en jong volwassenen van 18 tot 25 jaar. Enerzijds kunnen ze onbekommerd genieten en leuke en inspirerende dingen doen. Anderzijds werken ze aan zichzelf en met anderen in de groep onder begeleiding van professionals. Is er een activiteit die u aanspreekt? U kunt ons helpen! Om onze activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn we afhankelijk van donaties. Uw gift is meer dan welkom. En wilt u een sponsoring combineren met een promotieactiviteit voor uw eigen organisatie dan werken we daar graag aan mee. Wij geloven in verbinding en in samenwerking. Heeft u interesse, bel of mail dan met Monique Hogenboom, directeur. E-mail info@kinderdroomwens.nl of telefoon: 06-51230503. We denken graag met u mee!

De Sponsored By pagina wordt door IN2 Maas & Waal aangeboden aan een maatschappelijk cq cultureel goed doel.


W W W . W O O N B O U L E V A R D W I J C H E N . N L

VOLOP NIEUWE COLLECTIES & AANBIEDINGEN

024 345 46 47

024 645 48 45

pinksterdag geopend 12.00 - 17.00 1e pinksterdag gesloten

024 870 01 77

MAANDAG:

GESLOTEN

DI T/M DO:

10.00 - 17.30

VRIJDAG:

10.00 - 21.00

ZATERDAG:

10.00 - 17.00

ZONDAG:

12.00 - 17.00

024 649 11 49

hemelvaartsdag geopend 12.00 - 17.00

024 649 11 49


1968 - 2018

Al 50 jaar jong Ook complexe berekeningen maken we kinderlijk eenvoudig. Al 50 jaar helpen we op heldere wijze ondernemers met hun administratie en boekhouding én adviseren we bij fiscale en financiële vraagstukken. Hierbij praten we klare taal en maken we de dingen niet moeilijker dan dat ze zijn. Wil je weten wat Tijssen cs voor jou kan betekenen? Bel dan met 024 - 356 02 17 of stuur een mailtje naar welkom@tijssen-cs.nl. De Horst 10, Malden • www.tijssen-cs.nl

Profile for Business Media....4All

IN2 Maas & Waal, mei 2019  

Het grootste onafhankelijke ondernemersmagazine in de regio: Rijk van Nijmegen, de Betuwe, Rivierenland, Bommelerwaard, Land van Cuijk, Oss,...

IN2 Maas & Waal, mei 2019  

Het grootste onafhankelijke ondernemersmagazine in de regio: Rijk van Nijmegen, de Betuwe, Rivierenland, Bommelerwaard, Land van Cuijk, Oss,...

Profile for bm4a