Page 1

jaargang 6, nummer 4 oktober 2017 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N & WAAL TENMAAS | WIJ WIJCHEN | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW WVerleiden E | DR R U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAAS S E EN W laat rijden WI JCHEN | TIEL| O S S | N I J M E G E N | BEUNNIN ICT en blockchain E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W Handelsmissie Rivierenland - Tiel HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM Werk aan water MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | ELSST N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


Steiger 15 Malden

024 357 33 20

www.vanzuijlenautos.nl


Samen volle groeikracht vooruit

passie voor jouw groeikracht

Accountants en adviseurs waar je op kunt rekenen voor jouw groei

>> www.bghaccountants.nl


VOORWOORD Een verbinder is niet meer. Eberhard van der Laan is voor altijd de leider, die Amsterdammers en Nederlanders voor hield lief te zijn voor waar je leeft. Hij was een gedreven mens met een duidelijke visie. Hij ging de confrontatie niet uit de weg. Hij wist de juiste toon aan te slaan. Hij was ook een ondernemer. Herkent u het profiel? Gedreven ondernemers met visie, die verbinden zijn ook in deze uitgave van IN2 Maas & Waal aanwezig. Cathy van Beek, die afscheid neemt van Radboud UMC, een MVO verbinder, die zich nu op schaal Nederland hiervoor gaat inzetten. Een nieuwe dijkgraaf Rivierenland, die kansen

WEES LIEF VOOR....!

ziet voor u met waterwerken. Jonge talenten, die een tweede carrière aangaan, Daan Schraven die kiest voor bewust ondernemen met ietsje minder winst, een onderneemster in Deest Nadine van den Hazelkamp die gelooft in een verbindende nieuwe bestemming van de plaatselijke kerk en José Peters, die verbindt en gelooft in uitdagingen. Ondernemers zijn mensen, die veel zaken moeten kunnen overzien en het juiste team om hen heen moeten formeren. ICT - de digitalisering vraagt van de moderne ondernemer kennis en vertrouwen. Kennis om de juiste besluiten te kunnen nemen en te delegeren. Vertrouwen in je ICT team/afdeling hebben om de juiste ICT oplossingen toe te passen binnen de eigen bedrijfsvoering. IN2 Maas & Waal sprak met experts en ervaringsdeskundigen en daagt u uit om op woensdag 29 november, tijdens de

laatste Experience bijeenkomst in 2017, met elkaar kennis te testen en uit te wisselen: De ICT experts versus Ondernemers. Bent u de baas, Google of uw ICT afdeling?

Partner worden?

Rogier van Lith Yvonne van der Bend

MAAS & WAAL

Wij heten u van harte welkom 29 november tijdens een inspirerende bijeenkomst in een ongedwongen ambiance. Schrijf u in op www.businessmedia4all.nl of stuur een mail naar info@businessmedia4all.nl

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

Jaargang 6, nummer 4, oktober 2017

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

4

IN2 MAAS&WAAL

REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Charlotte de Leeuw, Sylvia de Witt, Mieke Wouters, Elly Molenaar FOTOGRAFIE: Henk van der Bend, Ger Loeffen REDACTIEADVIESRAAD: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly

Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Roland Bruggeman (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Anja van Zachten: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers


32 63 57

22 BESTUUR

6

WATERBEHEER

Impact en kansen TOPSECTOREN BELEID Health - Optimale gezondheidszorg als

8

regionaal speerpunt

BEDRIJFSVOERING

12

VERLEIDEN MAG WEER Verleiden laat rijden

15

HET NETWERK Op de koffie bij de OOIJK Zaltbommel

16

JONGE TALENTEN Ondernemen als tweede loopbaan SAMENWERKING Europese subsidietrajecten: de moeite waard of niet?

DE HANDELSMISSIE KENNIS & MARKT

31

TRENDSPOTTING

De circulaire economie

PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2

DE ZAKENLUNCH

57

HOE BLIJF JE SCHERP

61

FAMILYBUSINESS

63

ICT SPECIAL

32

GESPOT | SUCCESVOL ONDERNEMEN

64

KATERN BCMW

49

SPONSORED BY

66

Algemene Ledenvergadering, The Next Brand, Your ICT, Businessflitsen, Bedrijfsbezoek Autoschade van Dijk De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

19 IN2 Maas & Waal

in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave.

MENS & BEDRIJF

22

Rivierenland - Tiel

Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2017 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl

OKTOBER 2017

5


Maasmeander

WERK MET WATER

‘In het kader van het Deltaprogramma hebben we gekeken naar ontwikkelingen tot het einde van de 21e eeuw’, vertelt Dijkgraaf Bleker, Waterschap Rivierenland. ‘Wat betekent klimaatsverandering? Komt er meer water over de grote rivieren vanuit Zwitserland en Duitsland? Hoe groot is de zeespiegelstijging? Zijn we daar voldoende tegen gewapend? Uit de analyse bleek dat in het rivierengebied, waar ons Waterschap actief is, grootschalig geïnvesteerd dient te worden in de stevigheid en hoogte van dijken. Daarbij komt dat het inwonersaantal is afgelopen decennia gestegen en de economische waarde is toegenomen. Dat willen we beter beschermen. De komende tien jaar wordt er dan ook 1 miljard euro geïnvesteerd in de rivierdijken. Onze focus ligt op het traject aan de noordkant van de Waal van Gorinchem tot Nijmegen en de bocht om richting Arnhem langs de Rijn’. ‘Ook rivier verruimende maatregelen zijn belangrijk.

De laatste jaren hebben we- bovenop onze basisbegroting-

Deze kunnen de noodzaak tot dijkverhoging verkleinen.

150 miljoen per jaar geïnvesteerd in het watersysteem,

Langs de Waal is een aantal mooie projecten gerealiseerd

zuiveringen en dijken. . Omdat we het efficiënt aanpakken en

zoals Munnikenland, Slot Loevestein en de nevengeul bij

de rente laag is, konden we de lastenstijging beperken. Dat

Nijmegen. Voor de nabije toekomst bij Varik-Heesselt wordt

is ook belangrijk voor het bedrijfsleven.’

een nevengeul onderzocht.

IMPACT EN KANSEN

BETROKKENHEID

‘Wij zorgen ervoor dat het dagelijkse leven en werken

Ondernemers zijn op verschillende manieren betrokken.

in Nederland beschermd wordt tegen wateroverlast en

Bedrijven zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur:

overstroming’ gaat Roelof verder. ‘De veiligheid en de

‘Het Waterschap is eigenlijk een beetje een gekke democratie,’

zekerheid van het voortbestaan, dat is onze belangrijkste

legt Roelof Bleker uit. ‘Burgers kiezen het algemeen bestuur,

bijdrage.

maar ook boeren, bedrijven en natuur zijn vertegenwoordigd.

ondernemers. Dan leveren we zoveel mogelijk maatwerk.

De bedrijven in ons bestuur houden hun belangen in de

Soms helpt het bedrijven, en leidt het tot verbeteringen

gaten, bijvoorbeeld als het over lastenontwikkeling gaat.

door bijvoorbeeld het realiseren van een betere afrit of

De

ontsluiting.’ 6

IN2 MAAS&WAAL

maatregelen

treffen

soms

individuele


BESTUUR: WATERBEHEER

'HET ONDERHOUD KAN GEPLEEGD WORDEN DOOR VRIJWILLIGERS VAN DE STICHTING LANDSCHAPSBEHEER, DAT ZOU OOK NOG EEN FLINKE KOSTEN­ BESPARING BETEKENEN.'

Dijkverbetering

‘Verder is het waterschap een grote opdrachtgever in de

groene meanders geworden. Een deel van die Maasarmen

regio. En we werken graag samen. Zo zijn we ‘launching

wordt wellicht weer geopend om het waterbergend vermogen

customer’ voor een bedrijf dat een innovatie uitwerkt met

van het gebied te vergroten.’

ons als eerste klant. We helpen ideeën om te zetten in iets waar de markt mee veroverd kan worden.’

CULTUURHISTORIE Wim wijst ook op de rijke cultuurhistorie rondom de rivieren.

Roelof Bleker

De nieuwe natuur die ontstaat biedt mogelijkheden voor de

‘Neem nou de bakenbomen. Als je daar aankomt, dan raakt dat

vrijetijdseconomie. ‘Wij zijn niet direct met natuurontwikkeling

de mensen. Terwijl de bomen sinds de intrede van GPS geen

bezig, maar we faciliteren de Provincie graag op dit terrein.

functie meer hebben. We pleiten ervoor om de bakenbomen

Met de dijkversterkingsprojecten in het traject Gorinchem-

tot cultuurhistorisch monument te laten uitroepen zoals de

Nijmegen is de ANWB betrokken,’ besluit Dijkgraaf Bleker.

maasheggen. Het onderhoud kan gepleegd worden door

‘Zij bekijken of de recreatiewaarde kan worden vergroot en

vrijwilligers van de stichting landschapsbeheer, dat zou ook

hoe de wegen en fietspaden het vrijetijds- en fietsverkeer

nog een flinke kostenbesparing betekenen.’

kunnen stimuleren.’

VOORSORTEREN

PROACTIEF Wim Hoezen,

‘Voor de ondernemers in de vrijetijdssector hebben deze Stichting

maatregelen veel gevolgen’, besluit Wim Hoezen. ‘Met

Maasmeanders, beaamt de impact van de maatregelen

Maasmeanders zijn we al aan het voorsorteren op deze

op de vrijetijdssector. Maasmeanders vertegenwoordigt

veranderingen. In de omgeving van Megen kijken we samen

ondernemers aan beide kanten van de Maas.

met studenten naar de beste manier voor ondernemers

Ook

initiatiefnemer

van

de

om zich op te stellen, zodat zij maximaal van de kansen

Wim Hoezen

‘Maasmeanders volgt de ontwikkelingen die voorvloeien uit

kunnen profiteren. Samenwerking blijft hierbij cruciaal. Voor

het Deltaprogramma met belangstelling,’ begint Wim Hoezen.

ondernemers is het delen van ideeën altijd moeilijk. Maar

‘De maatregelen zullen ingrijpend zijn. Wij spelen graag een

alleen met elkaar kunnen we van ons gebied een van de

proactieve rol op het front van gebiedsontwikkeling. Ruim

meest bijzondere plekken van Nederland maken.’

honderd ondernemers hebben hun vertrouwen in ons gesteld, we voelen dat als een verantwoordelijkheid.’ ‘Als

koploper-project

is

het

traject

TEKST: CAROLIEN GUELEN

Lith-Ravenstein

aangewezen. En de plannen beginnen zich nu uit te kristalliseren. Er wordt gekeken naar hogere dijken, bredere uitwaarden. Maar ook naar oude Maasmeanders die in de jaren 30 zijn afgesneden en drooggelegd. Dat zijn nu allemaal

OKTOBER 2017

7


OPTIMALE GEZONDHEIDSZORG ALS REGIONAAL SPEERPUNT In de serie over het topsectorenbeleid richt IN2 Maas & Waal zich vooral op de drie sectoren die in onze regio als toonaangevend zijn aangemerkt: Food, Health & Energy. In deze uitgave belichten we de impact van het topsectorenbeleid op het gebied van Life Sciences & Health in de regio Arnhem-Nijmegen en de periferie. We spraken daarvoor met Cathy van Beek, scheidend lid van de Raad van Bestuur bij Radboudumc en Chris Doomernik, Directeur van Health Valley, Nederland’s grootste innovatienetwerk in de zorg.

8

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR: TOPSECTORENBELEID

"ER LIGT EEN VISIE, ER ZIJN POLITIEKE KEUZES GEMAAKT EN DAT STIMULEERT DE SAMENWERKING TUSSEN PUBLIEKE EN PRIVATE PARTIJEN”

Cathy van Beek en Chris Doomernik

TERECHT SPEERPUNT

PROVINCIALE VISIE STIMULEERT SAMENWERKING

Volgens Van Beek zijn Life Sciences & Health terecht

Doomernik is van mening dat het in ieder geval belangrijk

een speerpunt in de ontwikkeling van de regio. “We

is dat in Gelderland een keuze is gemaakt voor een sterke

beschikken hier over een grote en diverse kennis en

ontwikkeling op het gebied van Life Sciences & Health. “Het

kunde op het gebied van

Life Sciences & Health en

is goed dat de Provincie Gelderland vanuit dat landelijke

weten die op een krachtige manier te combineren tot

topsectorenbeleid een vertaalslag heeft gemaakt naar

een innovatieve branche, waarin duurzaamheid een

regionaal beleid en dat er fondsen beschikbaar zijn

essentieel streven is.” Doomernik vertelt dat Gelderland

gekomen voor initiatieven vanuit de sector. Er ligt een

bewust gekozen heeft voor de topsectoren Food, Health

visie, er zijn politieke keuzes gemaakt en dat stimuleert de

& Energy, omdat dáár de expertise ligt. “Sinds de start

samenwerking tussen publieke en private partijen.”

zijn er veel nieuwe samenwerkingen ontstaan en ons netwerk groeit voortdurend. Je ziet nu een beweging naar

DE ROL VAN ONDERNEMERS

het scheppen van een nieuwe ordening voor het aanjagen

Van Beek vertelt dat de samenwerking er al toe heeft

van innovatie, onderzoek en ondernemen: topsectoren

geleid dat het academisch ziekenhuis ‘frontrunner’ in de

en sleuteltechnologieën inzetten voor maatschappelijke

regio is. “Dat zie je vooral in de koppeling van organisaties

uitdagingen, zoals “Gezondheid en zorg” of “Circulaire

als de Radboud Universiteit, Health Valley en de Novio

Economie”.

Tech Campus, maar ook door het gezamenlijk optrekken naar een groene campus met de Radboud Universiteit.

INNOVATIE KAN EN MOET NÓG SNELLER

Door onze visie op sustainable health care is er een

Van Beek geeft aan dat er in de gezondheidszorg belangrijke

zichzelf ‘vergroeningsproces’ ontstaan, waarbij de rol

uitdagingen bestonden. “Met name op het gebied van

van ondernemingen essentieel is. Denk bijvoorbeeld aan

duurzaamheid valt er nog een hoop te winnen. De sector is

de groeiende rol die het bedrijfsleven kan spelen ,bij

bijvoorbeeld grootverbruiker van energie en grondstoffen

innovatieprocessen, bijvoorbeeld in de logistiek, waar

en een grootproducent van afval. Je zou kunnen stellen

track & trace steeds belangrijker wordt. Ik juich dat toe

dat de gezondheidszorg onbedoeld mensen eerst ziek

en wil ondernemers tegelijkertijd oproepen om ervoor

maakte en dan beter; Zo dragen met de verbranding van

te zorgen dat zij klaar zijn voor de veranderende markt

specifiek ziekenhuisafval bij aan de luchtvervuiling en

en te laten zien wat zij kunnen. Health Valley vormt een

waar mensen (verkapte) astmaverschijnselen van kunnen

prima netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. Als

krijgen. Een totale ommekeer was derhalve noodzakelijk.

universitair medisch centrum kunnen wij hen stimuleren

De start daarvan is er inmiddels, maar het gaat nog lang

om bijvoorbeeld na te denken over wat het betekent als

niet snel genoeg en het veranderingsbewustzijn is er nog

het ziekenhuis aan huis komt (het ziekenhuisbed van de

maar mondjesmaat. Kansen zijn er echter te over en het

toekomst staat immers thuis). Een reeds behaald succes

bewustzijn begint langzaam aan in te dalen.”

OKTOBER 2017

9


BESTELAUTO VAN HET JAAR FORD TRANSIT

MET DE FORD TRANSIT, DE FORD TRANSIT CONNECT, DE FORD TRANSIT CUSTOM EN DE FORD TRANSIT COURIER IN DE TOP 6, ZIJN FORD BEDRIJFSWAGENS EEN HELE GOEDE

INVESTERING VOOR ONDERNEMERS DIE ZOEKEN NAAR KWALITEIT EN EEN LAGE KILOMETER KOSTPRIJS. WETEN WAT EEN FORD TRANSIT ALLEMAAL KAN? ERVAAR HET ZELF.

Gerritse Hendriks www.forddealer.nl

Tiel: Oss: Zaltbommel:

Edisonstraat 1 Gotenweg 3 Vergtweg 60

Denkend in oplossingen tegen brand en inbraak

Wanneer er een ongewenste situatie ontstaat, wilt u hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Met behulp van de beveiligingssystemen van Huisman Etech Experts bent u ervan verzekerd dat er bij brand, inbraak of andere noodgevallen, snel de juiste actie wordt ondernomen. En dat geeft een veilig gevoel. Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk advies.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl

10

IN2 MAAS&WAAL


is het uitontwikkelen van het concept ‘Food For Care’, waarin een kwalitatieve en duurzame voedselvoorziening samen met bedrijfsleven patiënten en een cateraar in het ziekenhuis op poten is gezet.” GOEDE INITIATIEVEN Ook Doomernik juicht de door Van Beek beschreven ontwikkelingen toe. “Ik zie in Health Valley dat er bijvoorbeeld steeds meer aandacht komt voor zaken als preventie en inzet van technologie voor een gezondere leefstijl.” Van Beek vult aan: “Dat is hard nodig, want uit de media blijkt dat bijvoorbeeld mensen in achterstandswijken meer ongezonde levensjaren en een kortere levensverwachting hebben. Dat zie je nauwelijks bij mensen die het beter hebben en dat is mijns inziens een ongewenste tweedeling die zo snel mogelijk moet verdwijnen. Het initiatief ‘Nijmegen: groen, gezond en in beweging’ van de Gemeente Nijmegen, Radboudumc en GGD Gelderland-Zuid is een duidelijke stap in de goede richting.” DE BETAALBAARHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG

“IK ZIE IN HEALTH VALLEY DAT ER

Van Beek vult aan dat ook de betaalbaarheid van de zorg

BIJVOORBEELD STEEDS MEER AANDACHT

er ook zijn laat bijvoorbeeld de CUREiHUS studie zien.

KOMT VOOR ZAKEN ALS PREVENTIE EN INZET VAN TECHNOLOGIE VOOR EEN GEZONDERE LEEFSTIJL.”

een belangrijk aandachtspunt is. “Dat die mogelijkheden Hierin is aangetoond dat de standaardbehandeling voor de ernstige nierziekte atypische HUS met een korter behandelschema nog steeds werkzaam, veilig én goedkoper is. Met dit onderzoek draagt het Radboudumc bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van dure medicijnen in Nederland. “Inmiddels zijn we ook gestart met het bespreken van de voors en tegens van een hartklepoperatie met patiënten. Voor deze gezamenlijke besluitvorming wordt door de cardioloog én geriater dan ook de tijd genomen. Belangrijk daarbij is de rol van de overheid bij de ethische kant van dergelijke ontwikkelingen; je kunt immers niet alles in een spreekkamer oplossen.” Doomernik bevestigt Van Beek’s opmerking en voegt toe dat er weliswaar veel geld wordt gestoken in innovatie, maar dat het frustrerend is om te zien hoe weinig die nog worden omarmd door de zorg. “Dat is zeker een grote kloof die moet worden gedicht en waarin nog veel te winnen valt. Het belang van een goede samenwerking met zorginstellingen en -verzekeraars is dan ook groot.!” Samenvattend kun je stellen dat er in de regio in korte tijd al veel is bereikt als het gaat om verbetering en innovatie van de zorgsector. Life Sciences & Health maakt een stormachtige en positieve ontwikkeling door, maar het kan altijd sneller en beter. Sterke samenwerking en de bereidheid om visies te verbreden zijn daarbij kernwaarden die Life Sciences & Health in de regio op het hoogste niveau moeten brengen en met ieders goede wil kon dat wel eens sneller gaan dan wij verwachten. TEKST: RVL OKTOBER 2017

11


VERLEIDEN LAAT RIJDEN Het gaat weer goed met Nederland en daardoor wordt ook het verleiden van de consument weer een prioriteit van ondernemers. IN2 Maas & Waal ging in gesprek met twee ondernemers uit de automotive-branche, waar verleiding expliciet een rol speelt. Wat prikkelt de zakelijke rijder van vandaag en waardoor laat hij of zij zich leiden bij de aanschaf van een bedrijfsauto of zelfs een heel bedrijfswagenpark? HENRI SMITS, DE WAAL AUTOGROEP, DRUTEN

Henri Smits (42) is al 10 jaar Bedrijfsdirecteur voor Druten

steeds meer voorinformatie via internet, waardoor het showroombezoek afneemt. Klanten bekijken gemiddeld eerst

bij Volkswagendealer De Waal Autogroep. Hij signaleert

meer dan 20 bronnen en als ze vervolgens de showroom

een markt die volop in beweging is. “We staan aan het

bezoeken is de keus al (groten)deels gemaakt. Daar moet je

begin van drie zeer belangrijke veranderingen in de bran-

als organisatie dus sterk op inspelen. Vanuit het standpunt

che: Er vindt een verschuiving plaats van bezit naar ge-

van de klant moet je gaan adviseren en belangrijk daarbij is

bruik, waarbij deelautoconcepten een rol gaan spelen en

dat je hen geruststelling geeft over hun keuze en laat zien

daarnaast heeft de electrificatie zich aangediend en die

dat, wat online wordt beloofd, ook daadwerkelijk waarge-

gaat gepaard met heel veel innovatie. Ook worden auto’s

maakt wordt. Dat betekent dus een heel ander verkoop-

steeds meer ‘connected’ met internet. Die ontwikkelingen

strategie dan vroeger.”

bepalen nog niet de verkoopaantallen, maar geven wel aan waar het naartoe gaat.”

Een valkuil in het ‘nieuwe verkopen’ is dat je met de klant alleen maar dát model bespreekt waarvoor hij zichzelf

“DE AUTOMOTIVE-MARKT VERANDERT RAZENDSNEL EN DAAR MOET JE ALS DEALER STERK OP INSPELEN”

heeft geïnformeerd. Het komt regelmatig voor dat klanten door een persoonlijk advies toch kiezen voor een ander model of andere uitvoering dan zij in hun hoofd hadden. Tevens kun je de klant alle extra opties laten zien en ervaren die online niet zichtbaar zijn. Daarnaast is het sowieso van belang dat je oprechte interesse toont in de klant en

12

Verkopen blijft volgens Smits verkopen, maar de ‘customer

goed zijn behoeften in kaart brengt; het opbouwen van

journey’ is volgens hem enorm veranderd. De klant zoekt

een hechte klantrelatie is nog steeds de essentie van onze

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: VERLEIDEN MAG WEER

verkoopstrategie. Een belangrijk aspect van verkoop en

Van Zuijlen wil vooral het unieke van zijn bedrijf en dienst-

levering is bijvoorbeeld dat de klant transparantie ver-

verlening benadrukken. “We hebben een compacte be-

wacht in het leveringsproces. Je moet er dus voor zorgen

drijfsstructuur en een platte organisatie. Door lage over-

dat je hem of haar volledig op de hoogte houdt.”

headkosten zijn we in staat om scherpe prijzen te hanteren. Bij ons doet de klant nog zaken met de eigenaar, dus moet

“OPRECHTE AANDACHT VOOR DE WENSEN VAN DE KLANT BLIJFT ESSENTIEEL”

je ervoor zorgen dat je transparant bent, ontzorgt, goed bereikbaar bent en full-service biedt. Enthousiasmeren van de klant is eveneens belangrijk. Daarom prikkelen we door een pluk-de-dag-mentaliteit. Waarom zou je immers

Henri Smits geeft aan dat De Waal Autogroep in de top

niet mogen genieten van je mogelijkheden? Ik vind dat, als

zit qua verkoop en klanttevredenheid, maar vindt dat je

je dat kunt, je die Porsche gewoon moet kopen, puur

altijd meer kunt doen om te verleiden. “Het belangrijkste

omdat dat een stuk genieten is. De rijkste man van het

is dat je het verwachtingsproces van de klant overtreft.

kerkhof worden heeft volgens mij geen enkele zin.”

Een goede samenwerking tussen dealer en importeur is daarbij van groot belang. Dat begint al op het moment dat

“PLUK DE DAG EN KOOP EEN AUTO

een klant zich gaat oriënteren op internet. Wanneer en

WAARVAN JE GENIET”

hoe vaak kom je dan met de juiste boodschap in beeld? Wanneer wordt wat door wie en wanneer opgepakt? Kern van de verleiding blijft echter de persoonlijke benadering

“Ik kan er enorm van genieten als een klant gelukkig in een

van de klant. Zo zie je bij ons op onze eigen site b.v. na

perfect gepoetste auto wegrijdt”, vertelt van Zuijlen. “Daar

getoonde interesse een persoonlijke video boodschap van

ben ik zelf liefhebber genoeg voor. Delen van je passie is

onze eigenaar Walter de Bruin.

dan ook een mooie prikkel voor de klant. Omdat we niet

TOM VAN ZUIJLEN, VAN ZUIJLEN AUTO’S, MALDEN De visie op auto’s

en de verkoop daarvan was Tom

van Zuijlen (42) al vroeg helder. Op zijn 25e startte hij,

merkgebonden zijn is het veelal ook gemakkelijker om een goede match te maken op basis van de wensen. Dat is heel leuk om te doen en de klant wordt daar blij van. Niet het snelle resultaat telt, maar het mooie.”

vanuit een loondienstbetrekking bij Mercedes, met zijn

Henri Smits

eigen bedrijf. “Dat was niet alleen door mijn zucht naar

Van Zuijlen ziet de markt wat meer tot rust komen, on-

vrijheid, maar ik wilde mijn eigen visie op autoverkoop en

danks de dynamiek van de innovatie. “De overheidssti-

op persoonlijke klantbenadering uitdragen. Echte verlei-

mulering op het gebied van plug-in hybrids is gestopt en

ding geldt bij ons niet zo. We hebben veel professionals

het gaat weer meer om het product. En wat het verleiden

als klanten en die weten heel goed wat ze willen. Ons

betreft? Daar komt ons enthousiasme weer om de hoek

beleid en onze visie is daarom redelijk rationeel. Echter,

kijken!

zowel het uitstralen als creëren van enthousiasme blijft

daarbij natuurlijk wel belangrijk.”

TEKST EN FOTO’S: RVL

“ENTHOUSIASME VOOR JE PRODUCT IS EN BLIJFT EEN GOEDE VERLEIDER” Net als Smits ziet Van Zuijlen een steeds beter ingevoerde klant, die zich vooral via internet informeert. “Klanten weten wat ze willen en zijn tevens uitstekend op de hoogte van de prijzen. Ook kijken ze voor een top-occasion niet alleen meer lokaal en regionaal, maar ook verder weg.” Tom van Zuijlen

OKTOBER 2017

13


14

IN2 MAAS&WAAL


HET NETWERK: OP DE KOFFIE

NETWERKEN OP DE OOIJK In onze serie ‘Op de koffie bij de buren’ brengt IN2 Maas & Waal twee ondernemers samen die op hetzelfde bedrijventerrein gevestigd zijn. Ditmaal gaan we naar bedrijventerrein De Ooijk in Zaltbommel en spreken met Alan van Tuyl van Cycle Center 53-11 en Erik van Honk van Marble Systems over netwerken, fietsen en software-ontwikkeling.

HOGESNELHEIDSFIETSEN Voor Van Tuyl werkt het anders. “Business to business is niet mijn voornaamste marketingstrategie. Van mijn buren moet ik het zogezegd niet direct hebben. Maar toevallig heeft Erik hier wel een racefiets gekocht en ik probeer altijd ieder contact aan te grijpen om iemand te overtuigen van de charme van het fietsen.’’ Van Tuyl heeft wel een aantal ambitieuze plannen op zakelijk gebied. ,,Hogesnelheidsfietsen zijn bijvoorbeeld hét alternatief voor de auto, als je het over woon-werkverkeer hebt. Daar wil ik graag meer op inhaken. Ook ben ik in overleg met een aantal grotere bedrijven die de vitaliteit van het Erik van Honk (l) en Alan van Tuijl (r)

Van Tuyl en Van Honk kennen elkaar. Ze komen allebei uit

personeel hoog in het vaandel hebben staan. Zij zoeken

het dorp Bruchem, hebben zo ongeveer dezelfde leeftijd

sportieve fietsen voor hun medewerkers en daar werk ik

en ondernemen beiden sinds kort op bedrijventerrein De

graag aan mee.’’

Ooijk. Maar het is niet de enige reden dat Van Tuyl Van Honk benaderde toen er een nieuwe website gemaakt

BUSINESSVERENIGING

moest worden voor zijn wielerzaak en toen hij pc’s wilde

Van Tuyl en Van Honk zijn beiden niet lid van een

aanschaffen. “Ik hoorde goede verhalen over Erik en

businessvereniging. “Ik sta er wel voor open”, zegt Van

Marble Systems”, zegt Van Tuyl. “Dat vind ik belangrijk voor

Honk. “Maar als bij een club al een andere IT-specialist

ik met een bedrijf in zee ga; goede referenties.”

lid is, dan heb ik er niet zoveel meer te zoeken. In veel gevallen krijg je van zo’n lidmaatschap maar weinig terug,

GOEDE NAAM

denk ik. Ik ben er daarom wat voorzichtig mee.”

Van Honk knikt. “Zo denken meer mensen er over. Netwerken is voor mij daarom best belangrijk. Hoewel ik klanten heb door het hele land, vind ik het ook belangrijk om in de regio goed bekend te staan. De meeste klantencontacten zijn langlopend. We leveren hardware, ontwikkelen software op maat en zorgen voor het onderhoud. We groeien met een klant mee. Als we die band kunnen opbouwen met bedrijven die bij ons in de buurt gevestigd zijn, dan is dat mooi meegenomen.” Een goede naam krijgen in de regio gaat voor Van Honk nagenoeg vanzelf. “Net als Alan hechten veel ondernemers

bedrijve nterrein

De Ooijk Zaltbommel

waarde aan mond-tot-mondreclame. Het helpt vaak al als ze mijn auto bij bijvoorbeeld Cycle Center 53-11 zien staan. Als zo’n groot bedrijf met hem in zee gaat, dan zal het wel goed zijn, denken ze dan.’’

OKTOBER 2017

15


Ger Loeffen en Willeke Guelen

Yvonne de Wit

ONDERNEMEN ALS TWEEDE LOOPBAAN

ALTIJD OP ZOEK NAAR NIEUWE UITDAGINGEN

De tijd dat we een heel leven bij dezelfde werkgever bleven ligt allang achter ons. Steeds meer mensen zien na een loopbaan in dienstverband een manier om hun verlangen naar vrijheid en het najagen van de eigen droom te verwezenlijken. IN2 Maas & Waal sprak met twee vrouwelijke Maas en Waalse ondernemers die van ondernemen als tweede loopbaan een succes maakten. WILLEKE GUELEN, LIVINGPAST.NU, NIJMEGEN Willeke Guelen uit Nijmegen ging in 2005, na een studie communicatie en een carrière in de marketing en sales, geschiedenis studeren. Ze voelde de behoefte om eigen ideeën te gaan vormgeven, waarbij sterk out-of-the-box-

“DE INZET VAN BEDRIJFS­ GESCHIEDENIS IS DE ULTIEME MANIER VAN ONDERSCHEIDEN”

denken vanuit de eigen kracht centraal moest staan. Na haar afstuderen, vijf jaar geleden,  richtte zij haar bedrijf

paste; ik vond het helemaal geweldig, ook om tussen jonge

Livingpast.nu op, waarmee ze ondernemers adviseert over

studenten te zitten.”

hoe ze hun eigen geschiedenis kunnen inzetten in hun marketing en hoe de historische wereld op haar beurt

Willeke studeerde in 2011 af op het gebruik van

bedrijfsmatiger kan zijn. En met succes. Er blijkt vraag

geschiedenis in de reclame. “Dat bracht me terug bij mijn

naar de combinatie van geschiedenis, communicatie en

oorsprong en werd de start van een nieuwe uitdaging,

ondernemerschap.

het oprichten van mijn eigen bedrijf. Het gebruik en de inzet van de eigen geschiedenis voor bedrijfsmarketing is

“Mijn keuze voor de studie geschiedenis werd ingegeven

ongelooflijk krachtig; het is dé ultieme manier om je als

doordat ik de uitdaging in mijn werk begon te missen.

ondernemer te onderscheiden.”

Eigenlijk vond ik het vooral interessant wanneer onder­

16

nemers over hun eigen historie vertelden. Ik vroeg me

“Al voordat ik officieel was afgestudeerd, ben ik van start

vooraf wel af hoe het zou zijn om weer in de schoolbanken

gegaan. Ik wilde kijken in hoeverre ik mijn uitdaging op

te schuiven, maar merkte al snel dat de studie als een jas

mijn eigen manier kon vormgeven. Het volgen van niet-

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: JONGE ONDERNEMERS

gebaande paden vond ik daarbij belangrijk, net als het stapelen van kennis. In eerste instantie ben ik artikelen

“IK ZAG MIJN OMZET BIJNA ELK JAAR VERDUBBELEN”

gaan schrijven. Dat zette me in beweging en van het een rolde ik in het ander. Dat is sindsdien niet meer veranderd.” In juni 2012 ze werd ze gevraagd voor de Maas & Waal Cultuurexpress en tegelijkertijd bleef ze schrijven en deed losse projecten voor bedrijven. “In 2014 ben ik teruggekeerd naar de Radboud Universiteit, als werkgroepdocent voor het vak Geesteswetenschappen en Samenleving. In 2015

de prijzen daar waren altijd hetzelfde en men vroeg of ik

kon ik aan de slag als coördinator voor dat vak en ook dat

daar iets origineels mee kon doen. Dat werd een succes,

heb ik met plezier aanvaard.”

dus vroegen ze me om ook de kerstpakketten te verzorgen. Die ervaringen en mijn eigen zucht naar vrijheid en

Inmiddels heeft Willeke projecten opgezet ten behoeve

onderscheiding leidden er in januari 2011 toe dat ik mijn

van de samenleving. “In 2015 zijn we, na een oproep van de

eigen bedrijf startte.”

gemeente Beuningen, samen met fotograaf Ger Loeffen ‘Dit is Beuningen’ gestart. Dat is een platform, waarop we de

Yvonne begon midden in crisistijd met de verkoop van

trotse verhalen van inwoners van de gemeente Beuningen

relatiegeschenken en kerstpakketten. “Ik was ervan

optekenen en in beeld brengen. Ook de Kaliber Cultuurprijs

overtuigd dat ik mijn ideeën kon realiseren en geloofde

is een gezamenlijk initiatief, waarmee Beuningen cultureel

er in dat de economie zich binnen afzienbare tijd wel

op de kaart wordt gezet.”

weer zou herstellen. Ik merkte wel dat ik op verscheidene punten weinig ervaring gehad, zoals bijvoorbeeld op HR-

“Samenwerken met mensen geeft veel kracht en plezier”

en inkoopgebied (je kunt je geld maar één keer uitgeven)

Werken vanuit de eigen kracht betekent voor Willeke

en ook moest ik ervoor waken dat mijn enthousiasme niet

vooral leuk vinden wat je doet en ergens energie in zien.

de overhand zou krijgen.”

“Iets zichtbaar maken drijft me en uitdagingen dienen zich continue aan. Voorgenomen samenwerkingen met mensen

Yvonne’s bedrijf groeide hard. “Mijn omzet is, met

die iets anders brengen zijn allemaal uitgekomen en dat

uitzondering van een ziekteperiode van twee jaar, bijna elk

geeft veel kracht en plezier. Als ik bijvoorbeeld met Ger

jaar verdubbeld. Steeds weer verbaasde ik mezelf over mijn

op pad ben, ben ik altijd verrast over wat hij als fotograaf

doorzettingsvermogen en hoe sterk mijn creativiteit is. Qua

allemaal ziet.”

activiteit kan ik wel zeggen dat ik over mijn eigen grenzen ben heengestapt en daarbij zijn mijn persoonlijke sociale

Willeke vindt vooral het verbindingen leggen tussen

vaardigheden nóg meer een succesformule dan ik dacht.”

mensen leuk en uitdagend. “Daardoor heb ik inmiddels een groot netwerk opgebouwd. Het is een fijn idee dat er

Yvonne vervolgt: “Ik heb in het begin best wel eens

nog zó veel te doen is en ik wil doorgaan totdat ik erbij

getwijfeld en doe dat nu ook nog wel eens; ik doe forse

neerval. Dat is er genetisch bij mij wel in gebakken, want ik

investeringen en haal me behoorlijk wat op de hals. Zo is

kom uit een familie die altijd bezig is!”

er een nieuw bedrijfspand gekomen en meer personeel en dat leidt tot een grote verantwoordelijkheid, die me soms

“IK HEB ALTIJD HET

YVONNE DE WIT, MARVON, DRUTEN

wel eens benauwt. En alhoewel ik de risico’s toch ook wel

Yvonne de Wit (1961) voltooide in 1979 de zorgopleiding

een kick vind, ga ik zelden tot de uiterste grens.”

INAS in Nijmegen en startte haar loopbaan daarna in een

Kijkend naar de korte termijn sluit Yvonne een groter pand

damesmodezaak. Ze vond daar echter te weinig uitdaging

niet uit, want de groei van Marvon blijft als een olievlek

en stapte over naar een speelgoedzaak in Wijchen. “Dat

doorgaan. Er kloppen steeds meer klanten van ver weg

was een kleine zaak waar veel groeimogelijkheden waren”,

aan, tot in Frankrijk toe. “Dan doe je toch iets goed en dát

aldus Yvonne. “Ik ben daar dan ook 20 jaar gebleven.” In

gevoel is een enorme kick!”

2003 werd ze gastvrouw bij Golfclub De Batouwe in Zoelen.

VERLANGEN NAAR

Het verlangen naar meer uitdaging bleef; “Ik bleef het

UITDAGING EN

gevoel houden dat ik te weinig ruimte had voor mijn ideeën. “Toen ik 50 werd besloot dat ik moest kiezen voor

ONDERSCHEIDING

de vrijheid om mijn eigen ding te doen. Ik had altijd al

GEHAD”

zijn. Zo ontstond het idee voor een eigen bedrijf. Dat

FOTO’S: RVL EN GL

iets met cadeautjes gehad en die moesten altijd ‘anders’ werd gestimuleerd door mijn ervaringen bij de golfclub;

OKTOBER 2017

17


Mulders Lasbedrijf in top drie Wijchense bedrijven

Mulders Lasbedrijf uit Bergharen heeft jarenlange ervaring in metaalbewerking. Van schoorsteenkappen tot specialistische hekwerken, van siersmeedwerk tot slagbomen, niets is het familiebedrijf van Giel Mulders en zoon Frank te gek. Ook voor reparaties en materialen kun je er terecht. In 1995 startte Giel Mulders met kleinschalig laswerk. De

De toenemende drukte heeft begin dit jaar geleid opnieuw

vraag bleek echter zó groot dat er in 1998 een nieuw pand

tot een grote uitbreiding. Frank: “Daarbij hebben we het

kwam en ook in 2004 vond weer een verhuizing plaats, dit-

aangrenzende pand gekocht en zijn in bedrijfsruimte 3x

maal naar het huidige bedrijfspand aan het Hogeveld 13 in

vergroot. Zo kunnen we naar de toekomst toe onze klanten

Bergharen.

nog beter voorzien van onze diensten. Bij Mulders Lasbedrijf gaan ze voor volledige klanttevredenvertelt dat het alleen maar drukker is

heid. Frank: “Al is het druk, we verlengen liever de wachttijd

geworden. “Zelfs tijdens de crisisjaren hebben we gestage

iets dan dat we inleveren op kwaliteit. Dat dat wordt ge-

groei doorgemaakt en ook nu nog is het steeds drukker

waardeerd is dit jaar gebleken uit de nominatie voor On-

dan verwacht. Dat komt ongetwijfeld door onze brede

dernemer van het Jaar Wijchen 2017, waar we een bronzen

dienstverlening en onze klantgerichtheid. Onze lijnen zijn

beoordeling kregen. Daar zijn we natuurlijk bijzonder trots

kort en onze service volledig. We zijn uitermate betrokken en

op, maar het stimuleert ons ook om nog eens extra een

verkopen maar zeer zelden nee.”

tandje bij te zetten.”

Frank Mulders

Hogeveld 13 6617 KP Bergharen tel. 0487 532238 www.mulders-lasbedrijf.nl Frank Mulders

Eerst denken, dan doen!

Klantgericht, betrouwbaar en kwaliteit. Dat zijn de kernwoorden voor Schilderwerken Gebr. Rutten. Een duurzame relatie met onze klanten, daar doen wij het voor. Wij leveren daarom ook graag een totaalpakket voor al uw schilderwerken. Vakwerk, het hele jaar door! Van een eerste stijl- en kleuradvies tot complete organisatie van uw project, van schilderwerk tot afwerking, van nieuwbouw tot monumentaal werk, van groot onderhoud tot 24-uurs-klantenservice. Geniet van uw woning, zowel van buiten als van binnen. In zomer en winter. T: 024 323 82 86 of kijk op www.gebr-rutten.nl 18

IN2 MAAS&WAAL

50 JAAR

SC H I L D E RW E R K E N G EB R. RU T T EN


BEDRIJFSVOERING: SAMENWERKING

EUROPESE SUBSIDIETRAJECTEN: DE MOEITE WAARD OF NIET? Voor onze serie over samenwerken in Europa bespreken we in deze editie de samenwerking op het gebied van plattelandsontwikkeling en in het bijzonder de Europese subsidies daarvoor. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot en met 2020. Deze subsidievorm is vooral bedoeld als stimulering van innovatieve ideeën en projecten. Maar hoe gemakkelijk is het nu eigenlijk om daarvan gebruik te maken. We bespraken het met Michael van der Schoot, Projectleider Bodem, Water en Biodiversiteit bij ZLTO.

cofinancieringsverklaring overleggen en die wordt alleen verstrekt indien een project binnen de beleidsdoelen valt. Aangezien ambtelijke molens langzaam draaien is er veel tijd gemoeid met het opstellen van een subsidieaanvraag. Het is dus voor ondernemers zaak zich bijtijds te informeren en tijdig te beginnen met het opstellen van hun projectplan en het indienen van de aanvraag. Vooral het verzorgen van alle benodigde bijlagen zal veel tijd en moeite kosten. Het Michael van der Schoot

Proef met bemaaisel

SAMENWERKEN IN EEN PITTIG TRAJECT

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Voor veel ondernemers zal het subsidietraject een zware

Van der Schoot vertelt: "De POP3-subsidie wordt per

individuele opgave zijn. Van der Schoot: “Ze hoeven dat

provincie uitgegeven. In Gelderland gebeurt dat door

traject echter niet alleen in te gaan; ZLTO brengt hen bij

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

elkaar om innovatieve opties te tonen, individuele hulp te

Ondernemers die innovatieve plannen hebben, kunnen

bieden en een-op-een-advies te geven. Iedere innovatieve

daar een subsidieaanvraag indienen. In mijn ervaring

plattelandsondernemer is daarvoor welkom, maar onze

zijn er veel ondernemers met goede ideeën, maar

leden krijgen vanzelfsprekend prioriteit.” ZLTO ervaart

concretiseren is lastig. Daarom bezoeken wij hen om hun

hierin o.a. een prettige samenwerking met Waterschap

wensen en ideeën voorafgaand aan een subsidieaanvraag

Rivierenland.

te bespreken en te verwoorden in een projectplan. Zo’n

'DE MATE VAN SUBSIDIËRING IS PER PROJECTPLAN VERSCHILLEND'

is dus wel een zaak van ‘bezint eer ge begint’.”

projectplan samenstellen kost tijd en biedt geen garantie

LAAT JE NIET AFSCHRIKKEN

op financiering. De crux daarbij is wel de vraag of je elke

Van der Schoot zegt dat er helaas nog maar mondjesmaat

vorm van innovatie binnen de bestaande beleidskaders

gebruik wordt gemaakt van de POP3-regeling. “De

kunt vatten, dus daar ligt zeker een uitdaging.”

administratieve rompslomp en de grote tijdsinvestering schrikken nog veel ondernemers af. Toch is dat niet

HOE VINDT SUBSIDIËRING PLAATS?

terecht, want er valt wel degelijk veel te halen. Tot

“De mate van subsidiëring is per projectplan verschillend”,

plattelandsondernemers met goede ideeën zou ik dan

vervolgt Van der Schoot. Als een aanvraag wordt

ook willen zeggen: “Begin bijtijds, informeer je uitgebreid.

goedgekeurd, financiert Europa vaak maar een deel.

maak gebruik van alle hulp die je kunt krijgen en laat je niet

De rest moet via cofinanciering van rijk, provincie

ontmoedigen door de procedure.”

of

waterschap

plaatsvinden.

Voorafgaand

aan

de

goedkeuring van het Europese deel moet de aanvrager een

TEKST: RVL

FOTO’S: ZLTO

OKTOBER 2017

19


Hommersom ontmoet… ‘GASTVRIJHEID EN EEN LACH ZIJN VEEL BELANGRIJKER DAN HET VOLGEN VAN GASTRONOMISCHE REGELTJES’ Voor de rubriek ‘Hommersom ontmoet.…’ gaat Martin Hommersom, vennoot en fiscalist bij Van Herwijnen, in gesprek met inspirerende ondernemers uit de regio. Hij legt hen enkele vragen en stellingen voor die ook de mens achter de ondernemer laten zien. De zevende ontmoeting in deze reeks is met het echtpaar Reinder en Jetske de Haan, eigenaren van Huize Poelzicht in Kapel-Avezaath. Jetske en Reinder de Haan van Huize Poelzicht

Reinder en Jetske leerden elkaar kennen in Leiden. Jetske werkte als stewardess en Reinder had twee restaurants in de Zuid-Hollandse stad: pannenkoekenhuis Oudt Leyden en bistro Entrekoos. Ze combineren sinds zes jaar Jetskes gevoel voor gastvrijheid en Reinders culinaire kunde in Huize Poelzicht in Kapel-Avezaath. Martin is benieuwd hoe het stel terecht is gekomen in de Betuwe, terwijl hun roots in Schagen en Arnhem liggen. Reinder: ‘Wij zijn verliefd geworden op Huize Poelzicht. We zochten een geschikte horecalocatie waar ik meer professionele uitdaging zou vinden. Hoewel de Betuwe de parel van Nederland wordt genoemd, zochten we niet per se hier. We zijn gevallen voor de charme van het pand.’ Jetske vult aan: ‘Het pand was ook nog eens vervallen, maar de plek is fantastisch. Bovendien is het gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelwegen en kun je er goed parkeren. Huize Poelzicht zat voor ons vol potentie.’ ‘Hebben jullie ooit overwogen de naam te veranderen?’, vraagt Martin. ‘Vroeger liep de Linge langs de boerderij. Toen de rivier werd verlegd, bleef er een poel over waarop je zicht had vanuit de boerderij. Op de plek van de poel is nu alleen nog een aflopend stuk, maar de naam veranderen we niet. Deze plek staat bekend als Huize Poelzicht en daar komen gasten voor terug.’

20

IN2 MAAS&WAAL

Hersteld in oude glorie In zes jaar tijd herstelden Jetske en Reinder de voormalige hofstede in haar oude glorie. Bovendien lieten ze een grote serre aan het pand bouwen. Hierin zit nu het restaurantgedeelte, de Rotisserie. Chef-kok Reinder bereidt er onder andere op de Rotisol verschillende soorten vlees. Reinder volgde de Hotelschool en leerde de fijne kneepjes van het koksvak van onder andere sterrenkok Robert Kranenborg. Martin eet graag bij Huize Poelzicht en is vooral fan van de kip die langzaam gegaard wordt op de Rotisol. Hem is opgevallen dat de keuken heel flexibel is. Reinder: ‘We denken graag mee met de gasten en ik vind het erg leuk om custom made te koken. Als de zaak vol zit, lukt dat natuurlijk niet altijd.’ Martin wil graag weten wat Reinders uitdaging is in het koken. Daar hoeft Reinder niet lang over na te denken: ‘Ik wil iedere dag een goed product afleveren, dus continuïteit leveren in hoge kwaliteit is voor mij de uitdaging. Dat betekent ook dat de kok alles moet proeven.’ Jetske vult hem aan: ‘Naast de gerechten moet de rest ook kloppen. Reinder is niet alleen perfectionistisch in het koken, ook het servies moet op orde zijn bijvoorbeeld. Van A tot Z moet het plaatje perfect kloppen. Dat betekent ook een hoge kwaliteit in je service. Gastvrijheid en een lach zijn veel belangrijker dan het volgen van de correcte gastronomische regeltjes.’


Stellingen Leiden of Betuwe?

Jetske: ‘De Betuwe biedt ons meer uitdaging op professioneel vlak.’ Reinder: ‘Het een kan niet zonder het ander.’

Zomer of winter?

Beiden: ‘Winter! Het is gezelliger, knusser en het eten in de winter is veel meer culinair.’

Vlees of vis?

Beiden: ‘Vlees.’ Jetske: ‘En dan het liefst een tournedos rossini, een stuk rood vlees.’

Martin Hommersom

40.000 mensen De restaurants in Leiden hebben Jetske en Reinder nog altijd. ‘Maar onze focus ligt nu voor 100% op Kapel-Avezaath’, vertelt Reinder. ‘Hoe verschillend is het om in Leiden of Kapel-Avezaath een restaurant te hebben?’, vraagt Martin. Dat zit vooral in de gasten vinden beiden. ‘In Leiden lopen dagelijks 40.000 mensen langs onze restaurants. Je hoeft er bij wijze van spreken alleen maar je deuren open te zetten, en het loopt vol. Dat is in de Betuwe wel even anders. In de Betuwe ontvangen we de mensen niet omdat ze langskomen, maar omdat ze lekker willen eten in een gastvrije ambiance.’

Het buiten-binnengevoel Hoewel Huize Poelzicht er weer prachtig bij ligt, heeft het stel nog volop plannen. Jetske: ‘Het pand geeft ons nog zo veel mogelijkheden. Denk aan hotelkamers, een B&B of private dining op de grote bovenverdieping.’ Voorlopig staat de continuïteit van het restaurant op de eerste plaats, met de serre als grote aantrekkingskracht op gasten. Reinder: ‘Het buitengevoel ervaren, terwijl je toch binnen zit, is een fijne beleving. Warmte en gezelligheid, in alle seizoenen.’

ALH van Herwijnen & co accountants Stephensonstraat 19, 4004 JA Tiel Tel. 0344 - 62 12 22 www.van-herwijnen.nl

Meer informatie: onzekennismetuverbonden.nl

21


DE HANDELSMISSIE: TIEL-RIVIERENLAND Van der Valk 222

IN2 MAAS&WAAL


REGIO BELICHT: DE HANDELSMISSIE

'CENTRAAL LIGGING , UITSTEKENDE INFRASTRUCTUUR EN GROOTS BEDRIJVENAANBOD.'

Roemer Daalderop, Heske Groenendaal en Hans Beenakker

In de serie De Handelsmissie toont IN2 Maas & Waal steeds een ander deel van onze regio en de periferie, waarbij de focus ligt op de zakelijke kracht. Doel daarvan is te tonen hoe belangrijk regionale economische groei is en dat daarvoor voortdurend nieuwe bedrijven moeten worden aangetrokken. We vragen ondernemers en bestuurders in deze serie dan ook om een tweedaags programma samen te stellen voor een fictieve handelsmissie. In dit deel van deze serie komt Tiel-Rivierenland aan bod.

In het Ambtmanhuis in Tiel drie samenstellers van De

De handelsmissie wordt afgehaald van Schiphol en met

Handelsmissie aan tafel: Hans Beenakker, burgemeester

een luxe touringcar vervoerd naar het Van der Valk Hotel

van de gemeente Tiel, Heske Groenedaal, directeur van

in Tiel. Onderweg wordt in de bus een promotiefilm

Metaglas en voorzitter van ondernemersvereniging TIBO

getoond, die de regio op grond van drie thema’s illustreert:

en Roemer Daalderop, organisator van Tiel Maritiem. Zij

geografie, economie en beleving. De film wordt toegelicht

stelden het volgende programma samen:

door ondernemers en bestuurders uit de triple helix. Aangekomen in het hotel wordt de handelsmissie in de skybar ontvangen door Burgemeester Hans Beenakker. Daar kunnen zij alvast een indruk opdoen door het schitterende uitzicht over Tiel en de regio. De volgende ochtend start De Handelsmissie, na een uitgebreid ontbijt in het hotel, op Bedrijvenpark Medel, waar het gezelschap allereerst een bezoek brengt aan Kuehne & Nagel. Daar ontvangen de leden van de complete directie uitgebreide voorlichting over de containerhaven en de opzet van de logistieke hotspot. Aan bod komende de centrale ligging en uitstekende infrastructuur, de grote capaciteit en de variatie van het bedrijvenaanbod. Na een uitgebreide rondleiding op Medel vervolgt het gezelschap zijn weg naar het schip van Party-Cruises, de Bommelervaart, waar zij door eigenaars Rob en Fred

Bedrijvenpark Medel

DAG 1: LOGISTIEK EN FRUIT OKTOBER 2017

23


Gispen

een luxe lunch aangeboden krijgen. Gedurende de lunch vaart het schip door de sluis naar Varik en Zaltbommel. Na het eten houden vertegenwoordigers van innovatieve bedrijven als ARN, Defenture, de Betuwse Coรถperatieve Fruitmotor en Plasticcoรถperatie Geldermalsen korte pitches aan boord over de aandacht voor duurzaamheid

"REGIO RIVIERENLAND HEEFT EEN SCHITTERENDE NATUUR TE BIEDEN."

in hun bedrijven en de regio. innovatie in Rivierenland. Als de handelsmissie weer voet aan wal heeft gezet begeeft zij zich per bus naar Stokerij Lubberhuizen & Raaff in Varik,

Na het ontbijt vertrekt de handelsmissie, opnieuw per

waar de leden eau de vie, gestookt van rivierenlandfruit

touringcar, naar Metaglas, waar de leden van Directeur

mogen proeven. Na uitleg over de ambachtelijke bedrijven

Heske Groenendaal een rondleiding krijgen en een

van Rivierenland neemt het gezelschap weer plaats in de

presentatie over de transformatie van kantoren. Daarna

bus en gaat de rit via Oppijnen richting Geldermalsen voor

is het tijd voor een bezoek aan laanboomkwekerij Van

een bezoek aan Fruitmasters en kersenteler Blom.

IJmeren en Huverba b.v. in Opheusden en Blijderveen Fruit in Ingen. Daar krijgt het gezelschap uitgebreid uitleg over

Na een uitgebreide voorlichting over de fruitcultuur van

nieuwe kweekwijzen.

Rivierenland is het tijd voor wat ontspanning. De bus brengt de handelsmissie naar een borrel bij Betuws Wijndomein

De volgende Halte De Gouden Engel in Dodewaard, waar

in Erichem, waar het gezelschap de kans krijgt om wijn van

de inwendige mens wordt versterkt met een relaxte lunch.

Betuwse bodem te proeven. Lekker ontspannen vertrekt

De handelsmissie kan daar uitgebreid genieten van de

het gezelschap vervolgens naar Kapel-Avezaath, waar een

schitterende natuur die Rivierenland biedt.

avondvullend diner wacht in Huize Poelzicht. De eerste dag is daarmee ten einde. DAG 2: INNOVATIE

24

Vanuit Dodewaard vertrekt de bus naar Culemborg, voor een staaltje Dutch Design bij Gispen. Daar vindt een rondleiding plaats, waarbij bijzondere aandacht wordt

Na een welverdiende nachtrust vertrekt de bus de

besteed aan meubelproductie en de circulaire economie.

volgende ochtend naar Beldert Beach op het Eiland van

Van Culemborg uit vervolgt het gezelschap de reis naar

Maurik voor een stevig ontbijt. Patrick Janssen, CEO van

Hooymans Compost b.v. in Velddriel, toonaangevend

Holland Evenementen Groep en lid van The Economic

internationaal producent van champignoncompost.

Board geeft daarbij een presentatie over recreatieve

Na alle opgedane indrukken brengt de bus de handelsmissie

IN2 MAAS&WAAL


REGIO BELICHT: DE HANDELSMISSIE

Fruitmasters

Blijderveen Fruit, Ingen

De Handelsmissie in één blik:

Dag 1 Ontvangst/verblijf Hotel Van der Valk, Tiel Bedrijfsbezoek Kuehne & Nagel Rondleiding Bedrijvenpark Medel Lunch tijdens vaartocht, verzorgd door Party Cruises Bedrijfsbezoek Stokerij Lubberhuizen & Raaff, Varik Bedrijfsbezoek Fruitmasters, Geldermalsen Borrel Betuws Wijndomein, Erichem Diner Huize Poelzicht, Kapel Avezaath

Slot Loevestein

naar het Korenbeursplein in Tiel waar restaurant Bij Casper zorg draagt voor een gezellige borrel. Als de ontspanning is ingetreden zet de organisatie de handelsmissie op de foto bij het beeld van Flipje. Daarna vindt, ter afsluiting van de handelsmissie, een diner plaats op de historische locatie van Slot Loevestein. Met het buikje rond ontvangen de leden van het gezelschap na het diner een speciaal samengestelde goodiebag met diverse Flipjeproducten en relatiegeschenken van bedrijven die niet zijn bezocht. De handelsmissie is daarmee ten einde gekomen. TEKST EN FOTO’S: RVL

Hooymans Compost

Dag 2 Ontbijt Beldert Beach, Eiland van Maurik Bedrijfsbezoek Metaglas, Tiel Bedrijfsbezoek Van IJmeren, Huverba b.v. (Opheusden) en Blijderveen Fruit (Ingen) Lunch Restaurant De Gouden Engel, Dodewaard Bedrijfsbezoek Gispen, Culemborg Bedrijfsbezoek Hooymans Compost, Velddriel Boorel Bij Casper, Tiel Afsluitend diner Slot Loevestein, Poederoijen

Betuws Wijndomein

OKTOBER 2017

25


AccountantZ:

Het team van AccountantZ

Eigenzinnig gemotiveerd voor uw bedrijf Waar wilt u als MKB-ondernemer staan in de nabije toekomst? Bieden uw bedrijfscijfers perspectief voor nieuwe keuzes en hoe zorgt u ervoor dat u die vanuit de juiste focus maakt? AccountantZ uit Tiel richt zich op alle financiële, fiscale en bedrijfskundige onderwerpen in samenhang en focust zich scherp op inhoud en realiteit. Daarmee zorgt het kantoor voor het inzicht in de dingen die er écht toe doen om ambities waar te maken. Krachten bundelen, doelen realiseren en keuzes helpen maken met een frisse blik op uw bedrijf en ambities, dát is waar AccountantZ voor staat. Helder van A tot Z.

26

IN2 MAAS&WAAL


"MEER DAN ALLEEN CIJFERMATIG ONDERSTEUNEN."

Je kunt de benadering van AccountantZ gerust eigenzinnig en gedreven noemen. Wat dat betreft houden oprichters Leon Zoetekouw en Aron van Doorn zich niet aan de traditie van slechts cijfermatig opereren. Van Doorn: “Er zijn genoeg goede accountantskantoren die uitstekende financiële dienstverlening bieden. Met AccountantZ willen we echter een stap verder gaan: óns gaat het erom dat we het professionele pad waar een ondernemer voor kiest begrijpen en dat we, samen met hem of haar, vooruit kijken naar de gewenste bedrijfsontwikkeling. Dat kan alleen maar als je in staat bent om je cliënt écht te begrijpen.” DAADWERKELIJK WILLEN ONDERSTEUNEN De gedrevenheid om juist voor een andere weg dan de traditionele te kiezen, ligt vooral in de persoonlijke motivatie van Zoetekouw en Van Doorn. Die heeft vooral te maken met hun eigen karakter en verleden. Zoetekouw: “Alhoewel Aron en ik vanuit een verschillende achtergrond en verleden zijn gevormd, worden we gedreven door dezelfde eigenschappen: een sterke sociale en betrokken inslag, een open vizier en een aanpakkers- en doorzettersmentaliteit. Beiden geloven we in ‘wie goed doet, goed ontmoet’ en onze hulp komt dan ook echt vanuit de wéns om te mogen ondersteunen. Het is dan ook niet zo vreemd dat AccountantZ is ontstaan vanuit de sterke vriendschap die we sinds onze studie hebben opgebouwd.” INTENSIEF SAMENWERKEN Van Doorn en Zoetekouw hebben een grote motivatie om een band met hun cliënten tot stand te brengen die verder gaat dan een gebruikelijke leverancier-klantrelatie. Van Doorn: We willen onze klanten dan ook regelmatig ontmoeten en spreken; alleen dán komt er echte communicatie tot stand waarmee je zijn of haar wensen en doelen leert begrijpen. Het cijfermatige deel is de ene kant van onze dienstverlening, ondersteuning van de klant in zijn of haar bedrijfsvoering en groeiambities is de andere. Door daarin

Aron van Doorn (l) en Leon Zoetekouw (r)

sterk vanuit ons gevoel bij te dragen leer je elkaar aan te vullen en creëer je de dynamiek die nodig is om daadwerkelijk

en kom meer te weten over onze unieke vaste prijs en

van toegevoegde waarde te zijn en energie toe te voegen aan

methode, waarmee wij u helpen uw ambities waar te maken.

de bedrijfsprocessen van de klant.”

Geen kleine lettertjes, geen verrassingen, maar voor alles

TOPSPORT Zoetekouw en Van Doorn gebruiken de topsport als

een prettige en doelgerichte samenwerking! U bent welkom!      

beeldspraak voor hun dienstverlening. Zoetekouw: “Onder­ nemen is topsport en dat vraagt om kennis, ervaring, kracht en een geolied team. Die houding proberen we zoveel mogelijk op onze mensen over te dragen. Met deskundigheid en begrip wil AccountantZ niet alleen dé perfecte partner zijn als het gaat om financiële dienstverlening, maar tevens een uniek supplement voor een goedlopende organisatie. Wij staan oprecht voor u klaar om deel uit te maken van uw ambities en zien daarin een voortdurende uitdaging. Ga met

Kersenboogerd 13 Tiel 0344 – 700 212 | info@accountantz.nl

ons de uitdaging aan in een vrijblijvend persoonlijk gesprek

OKTOBER 2017

27


DE NIEUWE FORD FIESTA 14.995,- 239,VANAF

OF

INCLUSIEF 750,A ANKO OPREMIE

P.M. ME T F ORD PRIVATE LE A SE

Feel. Ever y. Fiesta. Moment. Ford Private Lease aanbieding van 239,- p.m. is gebaseerd op de Ford Fiesta Trend 1.1 5-drs 85pk o.b.v. 60 mnd/10.000km p.j. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 19,2-29,4; liter/100 km: 3,4-5,2; CO2 g/km: 87-118.

Gerritse Hendriks www.forddealer.nl

Tiel: Oss: Zaltbommel:

Edisonstraat 1 Gotenweg 3 Vergtweg 60

Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444 www.sandersfritom.nl 28

IN2 MAAS&WAAL


S,

OP

EE

L TE

OF MANTEL

MAAK KANS OP EEN SHAWL, EEN TAS, 10% OF ZELFS 15% KORTING

CK JA

EEN JAS, JA OP CK

& n e s s a J assen Kr O

T E L OP E E N AN M JA F

EEN JAS, JA OP CK L TE

OF MANTEL

MAAK KANS OP EEN SHAWL, EEN TAS, 10% OF ZELFS 15% KORTING

CK JA

OP

AS JACK OF M AN NJ

EE

AS JACK OF M AN NJ

Kras uw kaart en maak kans op: • Een shawl t.w.v. 29,95 naar keuze • Een tas t.w.v. 34,95 van Knit Factory naar keuze • 10% Korting op een jas, jack of mantel • 15% Korting op een jas, jack of mantel

S,

De Blank Mode is uw jassenspeciliast in de regio met een zeer uitgebreide jassencollectie met merken als Arma, Airforce, Creenstone, Fuchs & Schmitt, Giacomo, Gil Bret, Ilse Jacobsen, Moscow en Reset. U ontvangt t/m zaterdag T E L OP E E N 28 oktober bij aankoop van een jas, mantel AN M JA F of jack één kraskaart cadeau. O

Leuk u weer te zien! Team De Blank Mode

VANAF NÚ T/M ZATERDAG 28 OKTOBER BIJ AANKOOP VAN EEN JAS, JACK OF MANTEL EEN KRASKAART CADEAU.

Kras uw kaart en maak kans op: • Een shawl t.w.v. 39,95 naar keuze • Een tas t.w.v. 34,95 van Knit Factory naar keuze • 10% Korting op een jas, jack of mantel • 15% Korting op een jas, jack of mantel

[22344422]

Markt 6, 4001 AS Tiel 0344 - 63 60 70 Shop 24/7 online op deblankmode.nl Volg ons op facebook/deblankmode

Mevrouw J. Janssen Bredeweg 54Markt 6, 4001 AS Tiel 0344 - 63 60 70 1212 XX Woerden

4001 AS, 6

Shop 24/7 online op deblankmode.nl Volg ons op facebook/deblankmode <0000001472329#H=AMF001=R=1*35=1/1=SND


Een arbeidsongeschikte werknemer, en dan? Indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt, betaalt de werkgever maximaal gedurende 104 weken minimaal 70% van het bruto salaris door. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Is de werknemer na deze periode nog steeds arbeidsongeschikt, dan beoordeelt het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Als dit het geval is, zal er een WIA-keuring plaatsvinden met drie mogelijke uitkomsten; een IVA-uitkering, een WGA-uitkering of geen uitkering. De wetgever heeft de volledige verantwoordelijkheid bij de werkgever neergelegd, maar deze ook de mogelijkheid gegeven om hierin allerlei keuzes te maken. - Een verplichting om een contract aan te gaan met een arbodienstverlener; - Het opstellen van een ziekteverzuimprotocol; - Een mogelijkheid om de doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid te herverzekeren; - Het eventueel toepassen van wachtdagen; - Wel of geen opname/opbouw van verlofuren tijdens arbeidsongeschiktheid; - Eigenrisicodrager worden voor de ziektewet; - Eigenrisicodrager worden voor de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid; - Het betalen van een transitievergoeding aan een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt;

Beste ondernemer,

Er zijn steeds meer technologische ontwikkelingen, zoals big data, 3D-printen en informatieveiligheid. In deze digitale wereld zijn goede ICT-medewerkers dus onmisbaar. Wij hebben voor u enthousiaste kandidaten die u kunnen helpen met uw ICT-vraagstukken, bijvoorbeeld in de volgende functies:

• HELPDESKMEDEWERKER • PROGRAMMEUR • NETWERKBEHEERDER • WEBDEVELOPER • WEBDESIGNER • APPLICATIEBEHEERDER Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Angelique Beekhuis. Zij vertelt u graag meer over onze kandidaten en de mogelijkheden, zoals een proefplaatsing of vergoeding van opleidingskosten. Angelique Beekhuis, WBRN/ gemeente Druten, 06 – 55 41 97 97, a.beekhuis@wbrn.nl. Wilt u werkzoekenden aan werk helpen? Dat kan via het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Zij brengen u en werkzoekenden in en rond Nijmegen bij elkaar. Meer informatie vindt u op www.werkbedrijfrvn.nl.

Bovengenoemde keuzes dienen zorgvuldig en weloverwogen gemaakt tewerkbedrijf in2maasenwaal oktober 2017.indd worden. Dagelijks worden we echter geconfronteerd met situaties waarbij over bovengenoemde zaken niet of niet voldoende is nagedacht. Het gevolg hiervan is onnodig hoge kosten en irritatie bij u als werkgever.

1

28-9-2017 16:53:29

Een algemeen advies is lastig te geven. Vaak is dit afhankelijk van de grootte van de onderneming, de aard van de werkzaamheden en van de eventuele van toepassing zijnde cao. Mocht u het totale pakket eens onder de loep willen nemen, neem gerust contact met ons op.

Arno Arnoldussen - Salarisadviseur

Securex Nederland B.V. Gagelvenseweg 24, 6604 BE Wijchen Tel: 024-6452743 info@securex.nl

www.securex.nl 30

IN2 MAAS&WAAL

HIJMANS RIOOLTECHNIEK • 24-uurs ontstoppingsdienst • aanleg riolering • rioolcamerainspectie • stankdetectie • leidingdetectie

Steiger 25 6581 KZ Malden Tel: 024-3582865

www.hijmansriooltechniek.nl


KENNIS & MARKT: TRENDSPOTTING: DE CIRCULAIRE ECONOMIE

KOUDWATERVREES VERTRAAGT DE CIRCULAIRE ECONOMIE IN2 Maas & Waal besteedt dit jaar aandacht aan de trend van de circulaire economie door ‘circulair opererende’ bedrijven voor het voetlicht te brengen. Voor deze editie bezocht Huub Biezemans, internationaal adviseur en consultant op het gebied van duurzaamheid, de jonge Nijmeegse ondernemer Daan Schraven en sprak met hem over zijn drive en die van zijn generatie als het gaat om circulair ondernemen.

Voor Schraven (23) was het koppelen van interesse,

INSPIREREN VAN DE MARKT

creativiteit en duurzaamheid een logische keuze. “Vanaf

Het tweede doel van Schrav is het inspireren van de

mijn 6e of 7e was ik al bezig met kleding en schoenen en

grotere kledingmerken. ”Volgens mij doen de meeste grote

voelde de drang om daar iets mee te gaan doen. Na twee

ondernemingen nog te weinig aan circulair en duurzaam

jaar Bestuurskunde ben ik overgestapt naar het Advance

ondernemen. Ik denk dat je verantwoord moet produceren,

Business Creation en vanuit daar ben ik begonnen met

maar dat betekent wel dat je met iets minder winst

mijn eigen bedrijf, Schrav. In eerste instantie deed ik dat

genoegen zult moeten nemen. Het blijft de vraag of zo’n

met twee anderen, maar voelde me daarin te gekaderd

mindswitch een reële gedachte is. Sowieso helpt het dat

en geremd in mijn creativiteit. Daarom werk ik nu alleen.”

de jonge doelgroep meer affectie heeft met duurzaamheid en dus zou je kunnen verwachten dat de markt op termijn

KLEDING UIT RESTSTROMEN

verandert; de vraag bepaalt immers het aanbod.”

"VERANTWOORD

Shrav maakt kleding en gebruikt daarbij reststromen

PRODUCEREN BETEKENT

van textiel uit allerlei producten. Schraven: “Dat betreft

Schraven is al tevreden als hij zijn ideaal grotendeels

niet alleen reststromen uit kleding, maar bijvoorbeeld

bereikt. Dan ben ik goed bezig. Ik ben echter afhankelijk

ook meubelstoffen van bijvoorbeeld Ikea. Ik wil het

van de keten en daarom zoek ik samenwerking met

benutten daarvan gebruiken om een kledingmerk te

bedrijven die katoenresten hebben. Die zijn er genoeg.

scheppen dat anders is dan de anderen. Ik ben nu aan

Door de aanwezigheid van de vele reststromen geloof ik

het aftasten hoe je op zo veel mogelijk aspecten van

voor honderd procent in mijn bedrijf en ga er dan ook

kledingproductie duurzaam kunt zijn. Het vinden van

volledig voor!”

GENOEGEN NEMEN MET MINDER WINST."

een goed verdienmodel is daarbij lastig, want duurzaam werken is nog kostbaar en de winstmarges zijn dus klein.

TEKST & FOTO’S: RVL

De productie in Nederland is duur en dat betekent dat je op zoek moet naar besparingen. Zo werk ik veel met studenten, maar dat duurt ook weer langer. Het is dus een hele zoektocht naar de meest geschikte bedrijfsvoering.” STREVEN NAAR VERBETERINGEN Volgens Schraven is het een kenmerk van zijn generatie dat die veel meer kijkt naar hoe dingen anders kunnen. “Verbeteren van productiemethoden is daarbij de basis voor circulair ondernemen. Waar de oudere generatie vooral schaal- en omzetvergroting nastreeft, letten wij meer op inperking van de consumentenmaatschappij en op verantwoord bronnengebruik. Dat had volgens mij al veel eerder moeten gebeuren. Aan de andere kant is de kledingindustrie ook knetterhard. Onderscheiden móet en voor mij is mijn productiewijze oprecht, omdat daarin een win-win-situatie schuilt.” Daan Schraven (l) en Huub Biezemans (r) OKTOBER 2017

31


ICT-PROFESSIONALS: ZELF DOEN OF UITBESTEDEN? Dat ICT voor de meeste bedrijven van levensbelang is hoeven we de meeste ondernemers niet meer te vertellen. 98% kan niet zonder computers voor wat betreft email, internet, in- en verkoop, een webshop, de boekhouding en/of HR. Maar doen we er vervolgens ook alles aan om serieus met onze automatisering en digitalisering om te gaan? IN2 Maas & Waal sprak met vier professionals op ICT-gebied en vroegen hen naar de beste oplossing: zelf doen of uitbesteden.

WERNER ALBERS, STEAL IT, WIJCHEN “Zonder ICT is het onmogelijk om strategische langetermijnkeuzes te maken”, vertelt Werner Albers. “Tevens biedt het je de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je gezien wordt. Snel internet is essentieel bij aankoop en levering en zorgt er, in combinatie met goed werkende

“ZONDER ICT IS HET ONMOGELIJK OM STRATEGISCHE LANGETERMIJNKEUZES TE MAKEN”

software, voor dat je je customer service op orde kunt houden. Voor iedere ondernemer is het dus zaak om je

wereld heeft een mondiaal bereik, dus er zijn overal

erin te verdiepen en er serieus mee om te gaan.”

slachtoffers te vinden.”

Volgens Albers is er een grote groep bedrijven die het

Uitbesteden of zelf doen is volgens Albers een individuele

goed doet. “Zij zien ICT als speerpunt en doen mee aan

keuze, al verwacht hij dat veel ondernemers er door de

de voorkant van de markt. Voor anderen heeft de crisis

toenemende complexiteit niet meer onderuit kunnen. “De

gezorgd voor een achterstand; zij zijn bezig met een

daarmee gepaard gaande investeringen betalen zichzelf

inhaalslag. Dan is er een derde groep die zich er niet zo

uiteindelijk toch terug.”

druk om maakt dat ze met verouderde ICT-componenten werken. Zij zijn het kwetsbaarst.

SJOERD VAN BEUNINGEN, BEUNINGEN IT, WINSSEN Van Beuningen merkt nog te vaak dat ICT bij ondernemers

Werner Albers

Sjoerd van Beuningen

32

IN2 MAAS&WAAL

Albers ziet bij beide soorten bedrijven dat zij ICT meer

geen verlengstuk van de bedrijfsvoering is. “Op zich is dat

en meer uitbesteden. “Automatisering en digitalisering

wel begrijpelijk, want ICT-investeringen zijn niet zichtbaar

wordt steeds complexer en het is tegenwoordig bijna

als winstgenerator. Wel zie je dat er steeds meer aandacht

onmogelijk om alle kennis op peil te houden. Het voordeel

is voor de online-vindbaarheid van het bedrijf en voor

is natuurlijk dat je niet hoeft te investeren in mensen en

het werken in de cloud; bij kleinere bedrijven gebeurt dat

in allerlei trainingen. De meeste kleine bedrijven zien ICT

echter voornamelijk op het gebied van email, terwijl er

trouwens als kostenpost, terwijl grotere bedrijven ze zien

veel meer mogelijkheden zijn. Dat komt vooral door een

als aanjager.”

gebrek aan kennis.”

De beveiliging is volgens Albers bij veel kleine bedrijven

Volgens Van Beuningen leidt een gebrek aan kennis niet

nog een ondergeschoven kindje. “Er wordt nog wel eens

alleen tot minder gebruik van voorhanden zijn de ICT-

gedacht dat er bij het bedrijf weinig te halen is, dus

mogelijkheden, maar hindert het ook de bedrijfsvoering.

wordt er minder geïnvesteerd in licenties en upgrades.

“Zelf je ICT beheren leidt in dat geval nogal eens tot minder

Ouderdom is echter vragen om moeilijkheden, want de

efficiënte oplossingen en dat kan zelfs een dreiging voor

cybercriminaliteit neemt exponentieel toe. De digitale

de continuïteit betekenen. Als je bijvoorbeeld niet of te


SPECIAL: ICT

Een aantal veiligheidstips: • Zorg voor een goede virusscanner • Voer regelmatig updates door • Maak regelmatig backups van je gegevens • Controleer onbekende emails voordat je ze opent • Hanteer sterke wachtwoorden • Regel je toegangsbeleid, ook in de cloud • Houd je ICT-kennis zo veel mogelijk bij en kijk wat je zelf kunt doen

laat updates uitvoert of op te laag niveau beveiligt kan

SUSANNE VAN MEGEN, SOFTSTAR, MALDEN

dat desastreuze gevolgen hebben. Het is daarom voor

Van Megen vindt dat de algemene ICT-kennis van

ondernemers zaak dat zich goed (laten) informeren en

ondernemers behoorlijk op peil is, maar dat het bij

zich verdiepen in de toepassingsmogelijkheden van ICT.

bedrijven nogal eens schort aan de uitvoering. “Veel

Dan kom je er achter dat een goede ICT-implementatie

ondernemers hebben beperkte praktijkkennis in huis en

veel meer oplevert dan dat je investeert.”

weten bijvoorbeeld niet hoe ze goede backups moeten

RICHARD KRUTWAGEN, HTR SECURITY SYSTEMS BV, DRUTEN

maken. Het updaten van software op de PC’s is iets wat men meestal wel zelf kan.

Krutwagen vertelt dat ICT en bedrijfsbeveiliging steeds meer gekoppeld zijn. “Alles hangt tegenwoordig aan het

Ondernemers zijn zich volgens Van Megen vaak onbewust

internet en steeds meer fysieke beveiligingsapparatuur

van hun online-gedrag, waardoor ransomware en phishing

is, al dan niet, draadloos gekoppeld. Denk bijvoorbeeld

een risico vormt voor de bedrijfsvoering. “Het dagelijks

aan camerabediening met je smartphone. Het gevaar van

controleren van emails en voor de bijlagen daarbij is

hacken ligt voortdurend op de loer. Beveiligingslekken zijn

belangrijk en dat wordt onder tijdsdruk nogal eens vergeten.”

via updates weliswaar vaak binnen 24 uur te dichten, maar dan kan het kwaad al geschied zijn. Bedrijfsbeveiliging is dus nooit voor 100% dekkend.”

“EEN GOEDE ICT-IMPLEMENTATIE

Voor zowel grote als kleinere ondernemingen is volgens

LEVERT MEER OP DAN DAT

Krutwagen vooral de bewustwording van de risico’s belangrijk. “De hele keten, van producent tot gebruiker

JE INVESTEERT”

Richard Krutwagen

moet dus alert zijn. Aanschaf van een beveiligingsinstallatie alleen is onvoldoende; vooral regelmatig onderhoud

Van Megen snapt goed dat ondernemingen zelf geen ICT-

en het uitvoeren van updates is essentieel. Door daarin

expert kunnen zijn. “Daarvoor gaan de ontwikkelingen

te investeren voorkom je niet alleen winstderving

te snel. Echter, ook bij het toenemende cloud-gebruik

door bedrijfsschade en verstoring van het werk- en

is een stuk kennis vereist. Zelf zijn wij nog steeds meer

productieproces, maar voorkom je ook een hoop overlast

voorstander van het maken van een goede backup en van

en ergernis, zowel voor jezelf als voor je personeel.”

regels die het personeel eigen verantwoordelijkheid laten dragen. Voor wat de onderneming niet zelf binnenshuis kan is het in ieder geval verstandig om een samenwerking met een goede ICT-partner aan te gaan.”

Susanne van Megen en Mathieu Cornelissen

OKTOBER 2017

33


HTR security systems:

Een veilig gevoel, dáár draait het om! Volgens de cijfers van de AD-Misdaadmeter is het aantal inbraken in Maas en Waal nog steeds aanzienlijk. Weliswaar loopt het inbraakcijfer terug, onder meer omdat bedrijven en particulieren steeds meer overgaan tot de aanschaf van een inbraakmeldsysteem, maar daar staat tegenover dat het aantal inbraken in loodsen, achteraf liggende bedrijven en schuren juist toeneemt. Volgens Projectleider Twan Kesseleer van HTR security systems is dat voor ondernemers die nog niet over een meldsysteem beschikken in ieder geval voldoende reden om aanschaf daarvan serieus te overwegen. CONTINUÏTEIT IN BEDRIJFSVOERING Volgens Twan draait bij bedrijfsbeveiliging niet alleen om het veilige gevoel, zoals dat bij particulieren het geval is. “Zakelijk bezit, zoals producten en voorraad zijn weliswaar bijna altijd verzekerd, maar een inbraak in een bedrijf heeft vaak lastige consequenties voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Leveringen kunnen immers te laat plaatsvinden en dat brengt ook allerlei extra werk met zich mee. Voorkomen van inbraak in een bedrijf start dan ook met een goede installatie, waarbij camerabewaking zeker van toegevoegde waarde is; je kunt dan zelf direct een verificatie doen of er daadwerkelijk iets mis is. Inbraakmeldsystemen met

iets meer uitgeeft is de kans op problemen een stuk kleiner. Ook hier geldt dus dat goedkoop duurkoop is. Vandaag de dag stellen steeds meer verzekeringen trouwens eisen met betrekking tot het aanschaffen van een inbraakmeldinstallatie, zeker als het gaat om het verzekeren van attractieve goederen. Dat mag niet zomaar een willekeurig systeem zijn; die moet voldoen aan de eisen van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI), die het inbraakrisico bepaalt. ” Twan geeft aan dat HTR security systems niet alleen goede kwaliteit inbraakmeldsystemen en componenten aanbiedt, maar tevens en vooral ook de deskundigheid in huis heeft om u van dienst te

camera’s werken dus zeker preventief.”

zijn met een goed advies op maat. “Informeer eens

EFFECTIEVE PREVENTIE

dan optimale dienstverlening voor uw klanten en

“Inbraak is voor iedereen onaangenaam”, vervolgt

vrijblijvend; er is immers toch weinig belangrijker continuïteit in uw bedrijfsvoering?

Twan, “maar een investering in beveiliging is voor geen enkel bedrijf een overbodige luxe. De moderne professionele meldsystemen, veelal een combi van camerabewaking buiten en een inbraakmeldsysteem binnen, zijn allang niet duur meer. Ook zijn ze gemakkelijk te bedienen, zelfs op afstand, via een app op je smartphone en/of tablet. Dat maakt snel reageren mogelijk zodra je iets waarneemt dat niet klopt. De systemen zijn gemakkelijk koppelbaar met domotica, waardoor bij een reactie van het systeem bijvoorbeeld het licht aangaat.” GOEDKOOP IS DUURKOOP Belangrijk bij een inbraakmeldsysteem is de kwaliteit. Twan: “Je kunt voor een prikkie zo’n systeem bij de bouwmarkt halen, maar dan Loop je het risico dat Twan Kesseleer

34

IN2 MAAS&WAAL

de betrouwbaarheid te wensen overlaat. Als je nét

Energieweg 50 6651 KT Druten Tel. 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl


SPECIAL: ICT

DE ONDERNEMER EN ICT-ONTWIKKELINGEN: HOE BLIJF JE OP DE HOOGTE Een goed werkende ICT-omgeving is vandaag de dag onmisbaar voor bijna alle bedrijven. Wie daarin durft te investeren, bespaart geld en wint vrijheid. Door de nieuwe ICT-inrichting is continuïteit gewaarborgd en hebben we bijna geen onderhoudskosten meer aan hardware. Maar hoe zorg je dat je de ontwikkelingen bijhoudt? Wat doe je zelf en wat besteed je uit? Eén ding is zeker: investeren op het gebied van ICT is pure noodzaak.

SNELLE INTERNETVERBINDING Snel internet is allereerst onmisbaar voor ondernemers

en het gebruik van publieke cloud-diensten neemt steeds

die met hun tijd mee willen gaan. Zes op de tien

verder toe. Die verschuiving wordt extra aangewakkerd

ondernemers irriteert zich aan een trage of wegvallende

doordat steeds meer bedrijven zelf clouddiensten gaan

verbinding, omdat dat van invloed is op hun productiviteit.

aanbieden in hun markt. Acceptatie ervan als een veilige

Snel internet is echter niet alleen een oplossing voor

en betrouwbare technologie zal daardoor steeds verder

ergernissen; het geeft allerlei

toenemen.

mogelijkheden op

gebieden als cloud-computing, flexibel werken, webshops voeren en e-mail-marketing. Het bespaart kosten door productiviteitsverhoging en efficiënter werken.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN

‘THE INTERNET OF THINGS’

Artificial intelligence is inmiddels eveneens hot. Zowel startDIGITALE TRANSFORMATIE

ups als grote organisaties zetten steeds meer kunstmatige

In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties

intelligentie in, voor bijvoorbeeld medische diagnoses,

begonnen met digitalisering, bijvoorbeeld door de

voorspellende analyses voor industriële installaties,

inzet van de cloud en van data-analyses. Doel is om

klantenadvies, fraudedetectie en cybersecurity-analyses.

nieuwe businessmodellen te creëren om daarmee

Het IoT en kunstmatige intelligentie zullen daardoor steeds

concurrentievoordeel te behalen. Toch blijft digitalisering

meer met elkaar verweven raken. Dit komt doordat IoT-

vaak nog op het niveau van projecten of initiatieven

apparaten een datastroom opleveren, waar ai-technieken

steken. Verwacht wordt dat in de komende jaren steeds

waardevolle inzichten uit kunnen halen.

meer inkomsten zullen worden gegenereerd uit digitaal getransformeerde diensten. Dat betekent dat je niet alleen

Voordat je als ondernemer je ICT-inrichting aanpast, is

bestaande producten en diensten moet getransformeren,

het belangrijk om goed in kaart te brengen waar je bedrijf

maar dat het bedrijfsleven een verandering moet

staat en waar het naartoe wil. Belangrijk is in ieder geval

ondergaan waarbij

nieuwe producten en diensten

om voldoende ruimte op het netwerk en de eigen it-

gestimuleerd en ondersteund worden. De kosten daarvoor

omgeving te creëren. Daarnaast kun je ICT gebruiken om

zijn naar verwachting hoog. Bedrijven zullen daarom goed

nieuwe producten te ontwikkelen of je bedrijfsprocessen

moeten nadenken over de digitale speerpunten waarop zij

efficiënter in te richten. Juist voor MKB-ondernemers liggen

zich willen focussen.

er grote marktkansen als zij weten hoe zij ICT kunnen inzetten om hun producten te innoveren. Het is dus zaak

WERKEN IN DE CLOUD

dat je je verdiept in technologieën als 3D-printing, Big Data

Steeds meer bedrijven stappen inmiddels over op het

en Internet of Things en wat dat voor je kan betekenen.

gebruik van de cloud. De voordelen daarvan zijn immers lage kosten, een goede bereikbaarheid, een hoge mate van veiligheid en productiviteit. Een sterk toenemend deel van de ICT-investeringen wordt geïnvesteerd in de cloud

TEKST: RVL

OKTOBER 2017

35


SOFTSTAR ADVISEERT COLUMN SCHOONMAAKMIDDELEN, GEVAARLIJKE STOF?

Schoonmaakmiddelen, gevaarlijke stof?

Een fles bleekmiddel of allesreiniger, wie heeft dat nou niet thuis in kast staan? Bijna iedereen heeft thuis verschillende middelen waarmee wordt schoongemaakt. Bedrijven hebben vaak dezelfde huis-, tuin- en keukenmiddelen in de kast staan, maar als ik aan een klant vraag of zij met gevaarlijke stoffen werken krijg ik vaak nee als antwoord. Bij het werken met gevaarlijke stoffen wordt al snel gedacht aan bedrijven in de chemische sector. De schoonmaakmiddelen die bijna iedereen thuis in het kastje heeft staan (denk aan bleek!) worden vergeten, maar ook normale schoonmaakmiddelen veiligheidskundige bij Kompas Veiligheidsgroep kunnen een gevaarlijke stof zijn! Werkgevers zijn verplicht om l bedrijven over de vloer voor de bij deze schoonmaakmiddelen te voldoen aan de regels arisatie & Evaluatie meestal stoffen. omtrentengevaarlijke

chtbare risico’s

ogopslag of een bedrijf veel en heeft. Mééstal.

en prachtig fde naar boven ift. Ik keek gte verstelbare elde dblussers op zonwering op ’Deze RI&E

angen tot ik emer sprak. mogelijk was vertrouwelijk aam uit het alarmbellen n af. Een am ter sprake, esten en m zijn. Een edewerkers burn-out en g is vriendjes persoon.

derzoek satie werd d. Hiernaast ikbarend en structureel werknemers die rd voelen en ering ervaren nde. Geen ilde bij naam mijn rapport.

iseer op de kant van dvies over veiligheid: dsbelasting. t alle factoren gen voor stress zoals pesten, timidatie of

Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de etiketten op de het ervaren van deze hoge werkdruk. verpakking, zijn voorzien van een veiligheidssymbool. Sinds 1Een juni 2015 er een nieuwe wetgeving van kracht waarbij de bedrijf waaris psychosociale arbeidsbelasting wordt ervabekende oranje symbolen zijn vervangen voor witte ruitjes met ren heeft een verhoogd risico op onveilige werkomstandigheden. een rode rand. Vanaf 1 juni 2017 mogen bedrijven geen gevaarlijke De betrokkenheid van de medestoffen meer gebruiken werkers vermindert aanzienlijk en met het oude oranje symbool. Let op, het niet-nakomen of overtreden met deze nieuwe wet zijn ook de richtlijnen voor de berekening, van (veiligheids-)richtlijnen wordt classificatie en de etikettering van de mengsels gewijzigd. de norm. Het speerpunt van mijn advies? Een anoniem medewerkerHierdoor hebben verschillende schoon­ maakmiddelen die dit stevredenheidsonderzoek, uitgevoorheen niet hadden, voerd door een externe, neutralenu wel een veiligheidssymbool. partij.

Ik hoop dat altijd mijn advies Probeer omwordt gevaarlijke stoffen te vervangen voor minder opgevolgd. gevaarlijke stoffen. stoffen moeten altijd Een gelukkige medewerker is een Gevaarlijke productieve medewerker. geregistreerd worden, de werkgever dient ervoor te zorgen dat van iedere stof het veiligheidsinformatieblad aanwezig en inzichtelijk is voor iedere werknemer. Deze informatiebladen zijn gratis op te vragen bij de leverancier. Geef medewerkers voorlichting en instructie over de risico’s en gevaren van gevaarlijke stoffen en het juist en veilig gebruik van deze middelen. Vergeet niet om hier ook toezicht op te houden!

Ga veilig om met het gebruik van gevaarlijke stoffen en zorg er samen voor dat mens, dier en milieu schoon blijven van de risico’s die ook kleven aan schoonmaakmiddelen!

Ransomware gegroeid met 122 procent Het afgelopen jaar werden tweehonderd nieuwe varianten van ransomware gevonden. Hiermee kunnen criminelen via malafide software van buitenaf data van mensen gijzelen op een computer, tot er wordt betaald. Daarmee groeide het aantal verschillende vormen van ransomware met 122 procent met het jaar daarvoor. Cybercriminelen richten zich ook steeds vaker op bedrijven. Tussen oktober 2013 en december 2016 wisten criminelen wereldwijd zo’n 5 miljard dollar buit te maken via een geavanceerde manier van phishing, waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van het bedrijf. U bent zich er misschien niet van bewust, maar ook u bent een doelwit, zowel thuis als op uw werk. U en uw apparaten zijn van grote waarde voor cybercriminelen. Hoe kunt u uzelf beschermen? Hier een aantal handige tips • Reageer nooit op spam De meeste spammers bevestigen de ontvangst en registreren reacties. Hoe vaker u reageert, hoe meer spam u zult ontvangen. • Denk na voordat u klikt op ‘afmelden’ Spammers verzenden nepberichten waarin u uzelf kunt afmelden, om zo actieve e-mailadressen te verzamelen. Als u in een dergelijk bericht op ‘afmelden’ klikt, ontvang u alleen nog maar meer spam. • Gebruik anti-spamfilter software Open alleen e-mail in programma’s welke gebruikmaken van spamfilters. • Gebruik anti-virussoftware Kies een anti-virus- en internetbeveiligingsoplossing om uw betaalgegevens te beschermen. Wilt u meer informatie over uw beveiliging? Hebt u andere vragen over ransomware? Of bent u toe aan een advies voor uw MKB bedrijf? Neem dan contact met ons op!

Mitch Schoonenberg Integraal/Middelbaar veiligheidskundige 024 - 371 75 60 024 - 371 75 65 info@kompasveiligheidsgroep.nl info@kompasveiligheidsgroep.nl

024 388 11 88 info@softstar.nl Zwerfkei 1 6581 HN Malden

www.softstar.nl 36

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: ICT

www.kompasveiligheidsgroep.nl


Steal IT: Effectief en veilig ondernemen door full-service ontzorging

Werner Albers

Al meer dan tien jaar levert Steal IT uit Wijchen hoogstaande ICT-oplossingen aan klanten in de meest uiteenlopende branches in heel Nederland. Dag en nacht staan zij klaar voor de klant. Daarbij staan deskundigheid, ontzorging en een persoonlijke relatie met de klant staat voorop. Directeur Werner Albers legt uit waarom Steal IT de beste keuze is voor server- en werkplekbeheer, Cloud, hardware, advies en telefonie. Albers vertelt: “ICT is er om u en uw bedrijf optimaal te

CLOUDOPLOSSINGEN

ondersteunen; veilig, snel, 24 uur per dag en zeven dagen

Steal IT zorgt ervoor dat de klant overal toegang tot zijn

per week. Wij bieden een veilige, snelle en betrouwbare

gegevens heeft, op ieder moment van de dag: Daarvoor

ICT omgeving, tegen transparante kosten, zodat u en

beschikt het bedrijf over een eigen, veilige Steal IT-cloud.

uw medewerkers zich bezig kunnen houden met uw

Albers: “Daardoor is de beschikbaarheid hoog en werkt

corebusiness. Wij ontzorgen volledig.”

de klant altijd met de laatste software, tegen een vast

DAGELIJKSE CONTROLE Dagelijks monitoren de mensen van Steal IT de werkplekken bij de klant, onafhankelijk van de locatie. Albers: “Storingen

maandbedrag per gebruiker. Verrassingen achteraf zijn er dus niet. Eén of honderd werkplekken, een back-up of een online werkplek, standaard of maatwerk: alles kan.”

en problemen worden daardoor vroegtijdig opgemerkt

UNIEKE OPLOSSINGEN

en verholpen, vaak zonder dat de klant het merkt. Bij dat

Samen zoekt Steal IT naar de beste oplossingen, passend bij

beheer hoort vanzelfsprekend ook de dagelijkse controle

de strategie en het budget. Albers: “Adviseren betekent bij

van virusscanners en backups, maar ook alle andere

ons dan ook dat we weten wie u bent, wie uw medewerkers

handelingen om het systeem veilig, snel en betrouwbaar

zijn, wat uw business is en daarbij de optimale situatie

te houden.”

bedenken, ook als het gaat om thuis werken of op andere

SERVERBEHEER

locaties. Wij helpen daarbij door gezamenlijk de vraag en de behoefte te analyseren. Want of het nu gaat om het

Serverbeheer is volgens Steal IT het 24×7 monitoren van

aanleggen van de hele ICT infrastructuur, de juiste hardware

server(s) en onmiddellijk reageren in het geval van een

keuze of de ideale back-up situatie: samen creëren we de

verstoring. Albers: “Dagelijks monitoren en pro actief

best passende oplossing.

beheer is noodzakelijk om problemen te voorkomen en

Steal IT levert ook één infrastructuur voor telefoon en

continuïteit te waarborgen. Wij monitoren de server(s) op

data, waardoor de klant tevens mobiel bereikbaar is

afstand, dag en nacht, en verrichten dagelijks essentiële

op zijn vaste telefoonnummer. Dat betekent minder

systeemwerkzaamheden. Daarnaast treden we actief op

kabels, meer mogelijkheden, kostenbesparing en betere

bij storingen. Beter nog, we proberen die voor te zijn door

bereikbaarheid.”

middel van het treffen preventiemaatregelen. Bovendien spreken we van tevoren met onze klanten af binnen hoeveel tijd wij bij hen zijn in het geval van een calamiteit.”

Bijsterhuizen 3009 6604 LP Wijchen T 024 675 00 70 E info@stealit.nl

SPECIAL: ICT

OKTOBER 2017

37


BLOCKCHAIN: DE TOEKOMST VAN EEN POTENTIERIJKE TECHNOLOGIE De rubriek Kennis & Markt brengt wetenschappers en ondernemers bij elkaar met betrekking tot een specifiek thema. Doel daarvan is te kijken in hoeverre de wetenschap en het bedrijfsleven elkaar kunnen versterken met betrekking tot actuele onderwerpen. In deze uitgave ging onze redacteur om de tafel met Tommy Koens van ING, dat al jaren investeert in blockchain technologie. Koens doet promotieonderzoek op het gebied van cryptocurrencies en blockchaintechnologie. Daarnaast schoof Yoginder Rambocus aan van softwarebedrijf Iquality, dat tevens vestigingen heeft in Amsterdam en Eindhoven. Samen spraken zij over de blockchaintechnologie en de enorme verwachte impact die deze nieuwe technologie zal gaan hebben op onze maatschappij en het bedrijfsleven. GEAUTOMATISEERD GROOTBOEK

KANS OF BEDREIGING?

Koens vertelt: “Blockchain technologie is de oorspronkelijke

Rambocus erkent dat blockchain momenteel nog wordt

basis van het bitcoin-netwerk. Het is het beste te vergelijken

gevoeld als kans óf bedreiging. “Voor velen is het nog vaag

met een grootboek. In Bitcoin is dit een transparante ketting

en het beeld bestaat dat blockchain in de toekomst in

van blokken informatie, die voor iedereen zichtbaar is, maar

staat zal zijn om, door middel van slimme technieken en

niet te muteren. Veel diensten en software die we gebruiken

applicaties, de ‘middle man’ uit te schakelen. Voorbeelden

steunen op databases die functioneren als grootboeken.

van organisaties waarin dat al is gebeurd zijn bedrijven als

Geld bijvoorbeeld is tegenwoordig hoofdzakelijk te vinden in

Uber en Airbnb, overigens zonder blockchain.” Koens vult aan

databases; grootboeken bij financiële instellingen waarin alle

dat een bedrijf als Uber een enkele service overdraagt, zij het

balansen en transacties worden bijgehouden.”

wel online. “Een bank bijvoorbeeld is echter veel complexer. Banken zullen gaan veranderen door de techniek. Persoonlijk

38

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL ICT: BEDRIJFSLEVEN VERSUS WETENSCHAP

WE MOETEN WEL BLIJVEN BESEFFEN DAT DEZE TECHNOLOGIE GEEN HEILIG MIDDEL IS. contact met de klant blijft belangrijk. Die interactie kan blockchain niet veranderen, maar grootboekautomatisering van het banksysteem zal steeds verder gaan en het is nog de vraag welke impact dat op het klantcontact zal gaan hebben.”

Tommy Koens (l) en Yoginder Rambocus (r)

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

want de doorvoersnelheid is nu nog laag, de schaalbaarheid

Rambocus begrijpt dat de ontwikkeling voor mensen de

is nog een ernstige beperking en ook is het nog de vraag hoe

dreiging kan oproepen dat zij straks ‘bestuurd’ zullen gaan

je moet reguleren.”

worden door computers. Toch ziet hij al duidelijke voordelen van blockchain. “De technologie zal er bijvoorbeeld voor gaan

DE VOORDELEN VAN BLOCKCHAIN

zorgen dat mensen in arme landen of geïsoleerde gebieden

Om aan te kunnen geven hoe je als ondernemer gebruik

de kans krijgen zich toegang tot een bankrekening te

kunt maken van blockchain zal je, volgens Koens, het bedrijf

verschaffen. In die gebieden is de service van banken duidelijk

eerst goed moeten leren kennen. “Blockchain mag geen doel

ondergeschikt aan het gemak van de toegang via de mobiele

op zich zijn. Willen bedrijven blockchain technologie gaan

telefoon.” Koens geeft aan dat de blockchaintechnologie

inzetten, dan zal zowel de organisatie, met name daar waar

relatief gezien nog maar in de kinderschoenen staat en

derde partijen een rol spelen (een minimale voorwaarde

dat onderzoek naar de mogelijkheden én de nadelen nog

voor het inzetten van blockchain technologie) alsook de

maar net op gang is. “Blockchain is sinds 2009 officieel een

technologie begrepen moeten worden.”.

operationele techniek; dat leidde tot de eerste bitcoin. Net zoals in de beginjaren van het Internet, wordt zo’n jonge

INTENSIEF KENNIS DELEN

techniek als blockchain nog door lang niet iedereen begrepen.

Rambocus geeft aan dat er, wat hem betreft, zo snel mogelijk

Iedereen heeft tegenwoordig echter wel toegang tot internet

een structuur van uitleggen, onderzoeken en concretiseren

en kan daarvan gebruik maken, dus heeft blockchain zeker

moet worden geschapen. “Kennisdeling tussen wetenschap

potentie. Momenteel is de hele wereld aan het onderzoeken

en bedrijfsleven is een must, omdat dat tijdwinst en nieuwe

wat je ermee kunt en hoe je er veilig het grootste voordeel uit

visies zal opleveren. Als je als ondernemer in een vroeg

kunt halen.”

stadium met blockchain bezig gaat, kan dat straks een concurrentiemiddel zijn.” Koens knikt. “Het is belangrijk om

ONDERZOEK NAAR VEREENVOUDIGING

testcases in bedrijven te starten. Die zullen ons helpen bij

Volgens Rambocus is het grote voordeel van blockchain dat

het formuleren van ‘proof of concept’. Dit helpt bedrijven om

informatietrajecten en validatieprocessen enorm worden

kennis te nemen van de technologie, en de mogelijkheden en

versneld. Koens blijft kritisch: “We moeten wel blijven beseffen

grenzen van blockchain te ontdekken.

dat deze technologie geen heilig middel is. Daarom moeten we blijven kijken naar de meerwaarde en onderzoeken of het

NIET WACHTEN MET TESTCASES

niet eenvoudiger kan en hoe je blockchain het beste kunt

De snelle veranderingen moeten volgens Koens en Rambocus

inzetten. Ja, het kan mogelijk veel nieuwe banen creëren en

tevens reden zijn voor uitgebreid opleiden. Dat moet een

leiden tot een nieuw en sneller internet, maar er zitten ook

stevige basis scheppen van waaruit je de technologie kunt

juridische haken en ogen aan, bijvoorbeeld als het gaat om

bijhouden en bijstellen. “Intussen moeten ondernemers

privacy en beveiliging.”

de kans niet laten liggen en kennisnemen van de potentie van deze nieuwe technologie. Wees daarvoor initiatiefrijk en

SUPERSNEL

meld je bij wetenschappers en vooral gespecialiseerde ICT-

Koens en Rambocus zien grote voordelen voor het bedrijfs­

bedrijven voor een testcase. Uiteindelijk, en misschien sneller

leven in de technologie. “Blockchain is ongelooflijk snel en zou

dan we verwachten, zullen maatschappij en bedrijfsleven de

bijvoorbeeld in een oogwenk knelpunten in bedrijfsvoering

vruchten van blockchain kunnen gaan plukken!”

kunnen

signaleren

of

financiële

transacties

kunnen

afwikkelen. Ook kennisdeling kan er enorm door worden versneld. Daarvoor is echter wel verdere ontwikkeling nodig,

TEKST EN FOTO’S: RVL

OKTOBER 2017

39


Solvisoft:

De toepassing van B2B E-Commerce In 2006 is Solvisoft opgericht door Eric Hazeleger. Sinds het ontstaan is de automatiseerder uit Andelst uitgegroeid tot een specialist op het gebied van B2B E-Commerce. David Knul is Accountmanager bij Solvisoft en vertelt hoe zij organisaties helpen om B2B E-Commerce succesvol toe te passen. MODULAIRE INRICHTING E-COMMERCE

gerealiseerd voor diverse bedrijven in Nederland.

“Solvisoft is een B2B E-Commerce specialist voor

Ook OCI kan als module in het platform worden

de technische groothandel en productiebedrijven.

afgenomen.

Simpel gezegd: wij bouwen webshops voor de zakelijke markt”, aldus Knul. “Bestaande verkoop­

HELDERE KADERS & FIXED PRICE

processen brengen wij in kaart en adviseren hoe

Voordat Solvisoft een overeenkomst met de

deze geoptimaliseerd en geautomatiseerd kunnen

klant sluit wordt er een grondig vooronderzoek

worden.” Het platform is modulair opgebouwd en op

uitgevoerd om de kaders van het project te

flexibele wijze in te richten waardoor organisaties

bepalen. Knul: “Alvorens er überhaupt gebouwd

vrij zijn in de keuze welke functionaliteit er ingezet

gaat worden zorgen we eerst voor volledige

gaat worden. Hierbij kan gedacht worden aan

overeenstemming met de klant. We brengen alle

productconfiguratoren,

functionele eisen en wensen in kaart en bieden

inzicht

in

stuklijsten,

scan2order en geavanceerde zoekfunctionaliteiten.

vervolgens een fixed-price-offerte aan. Klanten komen dus niet voor onverwachte financiële

Het startpunt van ieder traject is de integratie met bestaande systemen zoals het ERP. Dubbele

verassingen te staan.”

invoer en het beheren van data over meerdere

TOEKOMST VAN SALES?

systemen willen wij te alle tijden voorkomen. Met

Knul geeft aan dat met de intrede van B2B

het opzetten van een koppeling met dergelijke

E-commerce de verkoopprocessen van bedrijven

systemen zal het bestaande informatiesysteem,

bijzonder efficiënt zijn geworden. “Dat doet niets

waar onze klant al mee werkt, leidend zijn.

af aan het feit dat persoonlijk contact bij acquisitie

Bestellingen worden rechtstreeks in het systeem

en relatiebeheer altijd een sleutelbegrip blijft.

gezet. Handmatige orderverwerking is hiermee

Knul is echter van mening dat het niet meer van

verleden tijd geworden. We hebben koppelingen

deze tijd is om je als sales professional uitsluitend

gerealiseerd met meer dan 85% van alle bekende

bezig te houden met het verwerken van orders en

ERP systemen als bijvoorbeeld Exact, Microsoft

daarom kritisch moet zijn hoe deze rol effectiever

Dynamics, SAP, AFAS etc.

ingevuld kan worden."

INTEGRATIE: DE TOEKOMST VAN B2B

Bent u benieuwd welke mogelijkheden B2B

E-COMMERCE

E-Commerce voor uw organisatie kan betekenen?

Knul: “De zakelijke klanten op de webshop hebben

Solvisoft gaat graag het gesprek met u aan.

geen zin om orders ook nog eens in hun eigen systeem te moeten invoeren. E-Commerce in een zakelijke context moet altijd als doel hebben dat het processen voor alle betrokken partijen optimaliseert.” Door het inzetten van technieken als OCI (Open Catalogue Interface) kan een volledige integratie worden gerealiseerd tussen klant en leverancier. Dubbele invoer is hiermee

40

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: ICT

verleden tijd. Het assortiment is altijd up-to-date

Industrieweg 12, 6673 DE Andelst

en er is altijd beschikking tot de meest actuele

Tel: 0488 - 469900

prijzen. Solvisoft heeft talloze OCI integraties

www.solvisoft.com


Beuningen IT:

Veiligheid, gebruiksgemak en een eind aan ICT-problemen

Heeft u ICT-problemen? Beuningen IT uit Winssen heeft de oplossing! Het bedrijf van ondernemer Sjoerd van Beuningen neemt MKB-bedrijven en ook particulieren uit de regio Nijmegen, Beuningen en Druten alle zorgen op het gebied van ICT en aanverwante zaken uit handen. Daarnaast levert Beuningen IT alle soorten hardware op maat. ELK PROBLEEM IS OPLOSBAAR

AANSPREEKPUNT ÉN PROBLEEMOPLOSSER

Sjoerd van Beuningen (26) is al sinds zijn 6e jaar bezig met

Van Beuningen snapt heel goed dat MKB-bedrijven

computers. Er is daardoor nauwelijks een probleem dat hij

meestal niet alle kennis in huis kunnen halen. “De basis

niet kent of niet weet op te lossen. Vanuit de visie dat, wat

van hun ICT-kennis is meestal wel op orde, maar aan

niet meer naar behoefte werkt weer goed moet worden,

specifieke kennis over foutmeldingen ontbreekt het nogal

gaat Van Beuningen elke ICT-uitdaging aan. Problemen met

eens. Daarbij speelt ook tijdgebrek een rol, zowel wat het

computers, laptops, servers, printers, (VoIP-)telefonie of

zelf onderzoeken van problemen betreft als het oplossen

internet lost hij snel op. Dat doet hij op een no-nonsense

daarvan. Wij functioneren daarom als aanspreekpunt

manier. Ook systeembeheer en het bouwen en hosten van

én probleemoplosser en daarin zijn we ook buiten

websites behoort bij Beuningen IT tot de mogelijkheden.

kantooruren altijd bereikbaar.

GEEN HALF WERK

Beuningen IT hanteert een zo eerlijk mogelijke prijs/

Van Beuningen: “Ik houd niet van half werk en weet dat uit

kwaliteitsverhouding. Van Beuningen: “We zijn zeker

ervaring dat ICT-problemen grote ergernissen oproepen.

niet de duurste en proberen altijd de beste te zijn. Kort

Dat geldt zeker voor ondernemers, die hun productiviteit

samengevat is niets ons te gek en wij doen dan ook alles

eronder zien lijden, maar ook voor particulieren is een

met ICT. Altijd en overal!”

slecht werkende computer of printer niet fijn. Wij werken daarom daadkrachtig en met een no-nonsense mentaliteit aan soft- én hardware problemen. Ook kijken we kritisch naar de veiligheid van ICT-omgevingen en streven we naar een zo groot mogelijk werkgemak.”

Ingenieur van Stuivenbergweg 48 6645AC Winssen Tel. 0487-745047 www.beuningenit.nl

SPECIAL: ICT

OKTOBER 2017

41


Ga op avontuur en ontdek alle 165 holes in Nederland. All-in-one lidmaatschap 2018 voor â&#x201A;¬ 999,Ga direct naar burggolf.nl/999 42 IN2 MAAS&WAAL SPECIAL:Weg ICT door de Berendonck 40, 6603 LP Wijchen T 024 - 64200 39 M wijchen@burggolf.nl W www.burggolf.nl BurgGolf Golfclub De Berendonck


SPECIAL: ICT

ONDERNEMERS EN HUN ICT

Bram van Blijdesteijn

Peter Oosterhout

Dat er nog veel te winnen valt op ICT-gebied, vooral op het gebied van beveiliging van gevoelige bedrijfsinformatie, is inmiddels wel duidelijk. Hoe kijken ondernemers daar zelf tegenaan? Die vraag stelden we aan drie ondernemers uit Nijmegen, Tiel en Beuningen. VINCENT VERPLOEGEN, DIRKZWAGER ADVOCATEN & NOTARISSEN NV, NIJMEGEN/ARNHEM Vincent Verploegen, Hoofd ICT bij Dirkzwager, vertelt dat zijn werkgever vooral de nadruk op veiligheid en compliancy legt. “Dat moet ook wel, gezien de gevoelige (privé-)informatie waarmee wij werken. Het voorkomen van datalekken is een prioriteitsfocus en natuurlijk willen we ook voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied.” Vincent Verploegen

Bij Dirkzwager werkt men veel vanuit de eigen private cloud. “Toegankelijkheid en flexibiliteit zijn daarbij vereist, maar dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. We verkopen immers ook vertrouwen. Zelf geven we onze klanten ook advies over veilig ICT-gebruik.” Dirkzwager beschikt over een eigen IT-afdeling waar een deel van de ICT-taken wordt uitgevoerd, maar besteedt complexere zaken uit. “De technologische ontwikkelingen breiden zich steeds meer uit; minder complexe taken als patching voor operatingsystems doen we echter zelf en daarbij ligt de focus vooral op preventie. In Nederland deelt Dirkzwager kennis met haar relaties via o.a. de Dirkzwager Academy, partnerinkennis.nl, en via de KennisBoek App.” BRAM VAN BLIJDESTEIJN, BLIJDESTEIJN MODE, TIEL Voor Blijdesteijn Mode is ICT vooral van belang waar het inkoop, voorraadbeheer en financiële administratie betreft. Van Blijdesteijn: “We opereren vanuit een eigen server en investeren eigenlijk verder nauwelijks in ICT. Wel denken we na over meer werken in de cloud, vooral vanuit efficiency overwegingen.” Van Blijdesteijn hanteert nauwelijks ICTrichtlijnen in zijn bedrijf als het gaat om email, bijlagen of datagebruik. Ook investeert hij weinig in hardware en werkt

hij niet samen met een ICT-partner. “Ik snap dat we daar niet echt goed in bezig zijn, maar het belemmert ons niet in ons werk. Wel besteden we veel aandacht aan licenties en updates voor de software die we gebruiken. Dat is wat mij betreft voldoende.” PIETER OOSTERHOUT, PIETER OOSTERHOUT BURO VOOR ARCHITEKTUUR, BEUNINGEN Oosterhout beschouwt zijn kantoor zeker als innovatief als het om ICT gaat. “ICT is voor ons geen tool, maar een middel. Het levert een bijdrage om in een steeds priller stadium verwachtingen te wekken. Naast dat we het inzetten voor administratieve doeleinden is het voor ons belangrijk om door middel van Virtual Reality presentatiemiddelen te ontwikkelen.” Oosterhout merkt op dat ICT een steeds groter kostenaandeel inneemt in de bedrijfsvoering. “In ons vak móet je regelmatig blijven investeren in nieuwe soft- en hardware. Ik zou wensen dat we daarin minder afhankelijk waren van de grote marktspelers en dat ICT wat betaalbaarder werd. Voor de continuïteit van kleinere ondernemers kan die kostenstijging uiteindelijk een bedreiging gaan vormen.” In zijn innovatieve bedrijf is het op zijn minst opmerkelijk dat Oosterhout zelf zijn ontwerpen nog met de hand tekent. Dat heeft echter een reden: “Voor mij is het gemakkelijker om mijn ontwerp met de hand vanuit mijn hoofd deelbaar de maken. Vanuit een systeem is dat minder puur. Daarnaast maakt het onze ontwerpen onderscheidend en persoonlijk. Ik heb dan ook lang niet altijd een computer bij me.”

SPECIAL: ICT

OKTOBER 2017

43


RTP Elektrotechniek: Niet alleen voor grote relaties RTP Elektrotechniek B.V. uit Afferden is specialist voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud op het gebied van alle soorten elektrotechniek en datanetwerken, brandmeldinstallaties, energieprestatieadvies, panelenbouw en telefonie. Het bedrijf heeft daarvoor in meer dan 100 jaar een kennis- en ervaringsniveau opgebouwd dat het tot dé perfecte partner maakt voor zowel elektrotechnische totaalprojecten als kleinere aanpassingen. Totale dienstverlening

“Wij staan bekend als een betrouwbare partner als het gaat om de elektrotechnische inrichting van bouw- en verbouwprojecten. Dat is natuurlijk mooi, maar wat veel regionale collega-ondernemers niet weten is dat wij onze kennis en ervaring net zo gemakkelijk inzetten voor grote projecten als voor kleinere incidentele klussen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen als het plaatsen of aanpassen van een meterkast, het omleggen van telefoonen/of dataleidingen, het plaatsen van brand- of CO2-melders enzovoort.”

Vakbekwaam en betrokken

Elke klant van RTP Elektro­ techniek heeft de zeker­ heid van optimale aandacht voor zijn opdracht, of die nu groot of klein is. De Waal: Onze medewerkers onderscheiden zich niet alleen door hun vakbekwaamheid, maar ook door hun betrokkenheid. Zij vertalen de wensen van de klant naar functionele oplossingen, zodat zijn installaties doen wat ze moeten doen. Daarnaast bieden we onze klanten de zekerheid van een optimaal gepland project. We denken mee in de voorbereiding, handelen flexibel in de uitvoeringsfase en bieden een uitstekende nazorg. Op die manier helpen we de klant om het beste uit zijn bedrijf te halen.”

44

IN2 MAAS&WAAL

Ontzorgen

Advies, ontwerp, installatie en onderhoud zijn voor RTP Elektrotechniek de pijlers die aan de basis staan van volledige ontzorging. De Waal: “De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal. Door goede samenwerking zorgen we ervoor dat het resultaat altijd naar volledige tevredenheid is. We streven daarbij naar een langdurige relatie, waarin zekerheid en betrouwbaarheid centraal staat.”

Aanleg én onderhoud

Aanvullend op een gerealiseerde opdracht biedt RTP Elektrotechniek de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten, zodat de klant niet voor onverwachte storingen en/of calamiteiten komt te staan. De Waal: “Bij het vaststellen van het nieuwe jaarbudget is het is het zinvol om rekening te houden met het afsluiten van een onderhoudscontract, voor bijvoorbeeld de elektrotechnische installatie, noodverlichting of brand­ meldinstallatie. Wij kunnen dan eventuele mankementen dan tijdig signaleren en voorkomen en dat bespaart dure reparatiekosten achteraf.”


“De wens van de klant staat in onze dienstverlening centraal.” Mensenwerk

RTP Elektrotechniek draagt zorgvuldig zorg voor vakbekwaam personeel en houdt daarbij ook rekening met de continuïteit van de dienstverlening. Daarom is het bedrijf voortdurend op zoek naar ervaren vakmensen en jongeren met twee rechterhanden. Wie graag wil werken in een bedrijf waar vakmanschap, collegialiteit en sfeer belangrijk zijn en waarin personeel alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, is van harte welkom. De Waal besluit: “Elektrotechnisch installatiewerk én relatiebeheer zijn mensenwerk. Het is dus in het belang van zowel onze grotere en kleinere klanten dat wij niet alleen zorgen voor een zo hoog mogelijke vakkennis, maar ook voor plezierige omgangsvormen. Dát maakt ons niet alleen een duurzaam bedrijf, maar ook een duurzame relatie.”

Van Heemstraweg 47,

6654 KD AFFERDEN (Gld) Tel. 0487 - 585100

www.rtp.nl

OKTOBER 2017

45


Orkaan

Glanspantser

Deze LAVA polish zorgt voor een extra glanslaag op uw auto.

Cabriolet

Uw cabriolet kan veilig door onze wasstraat.

Textiel

Wij wassen met textiel om een schoon en glanzend resultaat te krijgen.

Osmose

Dit is water in zijn puurste vorm en droogt daarom schoon op.

Onze Mitter van microvezel wrijft de druppels van uw auto.

Facebook

Blijf op de hoogte van onze acties. Volg ons op Facebook.

Wij blazen met orkaankracht de druppels van uw auto.

Droog

42 mtr lange Wasstraat

Uw auto is nu van buiten weer mooi schoon.

Technische Ruimte

Schoon

Stofzuigers

Wasbox 2

Nu kunt u GRATIS uw auto stofzuigen op ons stofzuigplein.

Stofzuigen

Wasbox 1

Wij kunnen het interieur van uw auto voor u schoonmaken.

Job

Interieur

Marien & Hannie

Sandra

Thijmen

Mattenwasser

Team Carwash Druten

Herckenrath

Niek van der

“Een geweldige carwash. uit Beuningen om hier te w

Interieur

Wij stofzuigen grondig uw interieur. Zelfs uw kofferbak.

Fietsplaza Horssen

“Carwash poetst en reinigt ook onze auto’s van binnen en buiten op afspraak, zeker ’n aanrader!”

0487-503578

Bel ons voor een afspraak! Dan reinigen wij uw interieur. 46 IN2 MAAS&WAAL

Interieur

Wij reinigen ook de ramen aan de binnenzijde van de auto.

Interieur

Op dinsdag en donderdag kunt u zonder afspraak terecht voor een interieur reiniging.

Wasboxen

Onze ruime wasboxen zijn 24/7 bereikbaar. Ook geschikt voor Caravans en Campers.

Mattenwasser

De Mattenwasser maakt uw automatten weer echt schoon.


Waar kunt u ons vinden:

Industrieweg 43 Druten tel. 0487 503578 carwashdruten.nl Velgen

Imperial

Uw velgen worden grondig gereinigd. Bij intensief zelfs 4 keer per velg.

LAVA

Vraag bij ons of ook uw auto met imperial geschikt is voor onze wasstraat.

Deze LAVA dient om het vuil grondig los te weken van uw auto.

Inweken

Uitstapservice

Door ons wordt eerst het grove vuil verwijdert. Totaal krijgt uw auto 20 meter inweek.

Indien gewenst rijden wij uw auto door de wasstraat. Terwijl u geniet van een kopje koffie of thee.

WC

Stofzuigplein Automaat

GRATIS Koffie / Thee

Bandenspanning

Watersilo’s Osmose

r Neut

We komen zelfs wassen!”

Veronique

Chelsey Simon

“Een geweldige wasstraat. Mijn auto komt er weer mooi glimmend uit”

2

voor

van

€ 11,-

van

€ 8,- € 5,-

XL2

XL1

1 Intensief Carwash Druten voor van € 15,voor een€schoon 10,wagenpark! Normaal 7,50 Benieuwd wat€Carwash DrutenBasis voor uw wagenpark 3 kan betekenen? voor XL3

Kassa

Knip de kortingsbonnen uit en lever ze in. De bonnen zijn geldig t/m 31 dec. 2017

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Bel, mail of kom langs Opwaarderen voor een passende XL4 offerte, want een schone € 30,€ 40,auto is hetwordt visitekaartje voor elk bedrijf!

“Goede service, altijd vriendelijk en behulpzaam.”

Opwaarderen XL5

€ 50,- wordt € 75,-

1

Intensief + Interieur

van

€ 30,- € 20,-

MW6

vraag naar de voorwaarden

voor

maximaal 1 per klant. niet geldig i.c.m. andere acties.

LTC De Gelenberg “Een bijzondere sponsorrelatie, een echte win-win relatie.”

Banden

Controleer GRATIS uw banden op de juiste spanning.

Milieu

Per auto gebruiken wij ong. 700 ltr water. 90% hiervan wordt gerecycled.

Slib

Sponsoring

Het slib wordt opgevangen onder Informeer naar de mogelijkheden voor sponsoring. de grond. Dit wordt afgevoerd door Mail naar: hannie@carwashdruten.nl een gespecialiseerd bedrijf. OKTOBER 2017

47


Mindfulnesstraining

bij La Garde Coaching

voor vrouwen én mannen Vanwege de grote belangstelling voor de training in september start La Garde Coaching en mindfulness uit Beneden-Leeuwen maandagavond 30 oktober opnieuw een mindfulnesstraining.

Mindfulness wordt wel gedefinieerd als ‘Het bewust en zonder oordeel aandacht geven aan het moment’. Het gebeurt velen van ons regelmatig dat we afdwalen van hetgeen we mee bezig zijn door een stroom van gevoelens en gedachten. We willen vaak dat de dingen anders zijn dan hoe ze zijn op dit moment, vooral wanneer er problemen zijn zoals stress, pijn of ziekte. Als je daardoor vast komt te zitten in belemmerende patronen vraagt dat veel energie. Mindfulness kan je helpen om direct naar je ervaring te gaan wanneer je de uitdagingen van het leven aangaat. Dat kan onze kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren en helpen om bewust keuzes te maken. De compleet verzorgde training bestaat uit 8 avonden van 2,5 uur en een stiltedag en wordt gegeven in de praktijk van La Garde Coaching in Beneden-Leeuwen. De introductieprijs voor de training bedraagt € 250,- inclusief BTW, werkmap en audio­ bestanden. Koffie en thee zijn gratis, evenals een uitgebreide lunch op de stiltedag. Uitgebreide info vindt u op www. lagardecoaching.nl/mindfulness/

Als u

Coach Elise Lagarde vind het belangrijk dat deelnemers zich bij haar op hun gemak voelen. Desgewenst kun je tijdens een vrijblijvende afspraak nader kennismaken en de ruimte bezichtigen. Elise vertelt je dan meer over de training en wat je kunt verwachten. De training is er voor zowel vrouwen als mannen. Uiteraard kunt u ook bij La Garde Coaching terecht voor coaching met betrekking tot zowel uw werkals privésituatie.

Elise Lagarde

Het Ambacht 4 Beneden-Leeuwen De Ruyterstraat 65 6512 GB Nijmegen Tel. 06-34980200

coaching mindfulness

www.lagardecoaching.nl

het niet meer weet helpen wij u verder

Als wij mensen vragen of ze weten wat een deurwaarder zoal doet volgt steevast het antwoord “beslag leggen”, maar dit is slechts een klein gedeelte Obrechtstraat 35 Ossvan ons werk. Er zijn veel meer zaken waarmee een deurwaarder mensen en bedrijven van dienst kan zijn. Zo kunnen wij helpen bij Tel: 0412opzetten - 64 22 33 het en uitvoeren van het debiteurenbeheer, het opleiden/trainen van medewerkers op velerlei gebied, het voeren van procedures en Fax: 0412 - 65 00 89 E-mail: info@seuren-vlies.nl natuurlijk ook bij het innen van vorderingen eventueel met behulp van beslag. Bij ons treft u alles onder 1 dak.

eggen

Wilt u meer weten over wat wij doen en hoe wij u van dienst kunnen zijn, op uw tijd? bekijk eens onze site www.seuren-vlies.nl of bel ons even.

et volgt steevast het van ons werk. edrijven van dienst kan zijn. biteurenbeheer, het opleiden/ procedures en uiteindelijk ook

Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen Obrechtstraat 35 Oss

nnen zijn?

48

IN2 MAAS&WAAL

Tel.: 0412 - 64 22 33

Fax: 0412 - 65 00 89

E-mail: info@seuren-vlies.nl


Algemene Ledenvergadering BCMW, 3 oktober 2017 Op 3 oktober jl. vond weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Daarvoor verzamelden de leden zich bij Golfcentrum De Batouwe in Zoelen. Om 19.45 uur opende voorzitter Martin Hommersom de vergadering met een inleidend praatje, waarin hij een terugblik gaf op het verenigingsjaar 2016/2017. Een goed jaar was het, met veel activiteiten, aanwas en uitstekende betrokkenheid van de leden. Tevens een ontwikkeling, waarin de businessclub zijn gezicht op alle fronten goed heeft laten zien en die zeker voortzetting verdient. en

Na de rondvraag sloot Martin Hommersom de

figuurlijk) in nieuw bloed, uitstekende activiteiten

vergadering af en was het tijd voor een presentatie

en ondersteuning van regionale initiatieven is

van organisator Kees van Keulen over Appelpop.

gebleken dat de BCMW nog steeds een financieel

Daarin legde hij de nadruk op de noodzaak

• ALV 3 OKTOBER 2017

gezonde organisatie is. De ledenaanwas zal daar

van ondersteuning door het bedrijfsleven van

• THE NEXT BRAND

in de nabije toekomst alleen nog maar meer toe

het grootste gratis popfestival van Nederland.

bijdragen. Het vertrouwen in een goede continuïteit

Vervolgens was het tijd voor de traditionele

• YOUR ICT

is dan ook terecht.

afsluitende borrel, waarna de leden rond elven

• BUSINESSFLITSEN

Het was afgelopen verenigingsjaar een bruisend

• BEDRIJFSBEZOEK

jaar voor wat de activiteiten van de BCMW betrof.

grote groepen leden en vraagt weer om creativiteit

INHOUD

AUTOSCHADE VAN DIJK

Ondanks

flinke

investeringen

(letterlijk

afscheid namen.

De grote informatieve en culturele diversiteit trok van de activiteitencommissie voor het komende jaar. Een nieuwe wervingsbijeenkomst zal daarin zeker een plek hebben, want die van afgelopen jaar heeft gezorgd voor een flinke aanwas. Het bestuur heeft de ambitie om dat succes, samen met de

VOLG ONS OP FACEBOOK

leden, in 2017/2018 door te trekken. De BCMW zal ook dit verenigingsjaar een actieve

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer.

steun blijven verlenen aan de activiteiten van OMW,

Lid worden? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten.

Ook daarin zijn we op de goede weg.

Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

zeker ook als het gaat om het uitdragen van het ‘merk’ Maas en Waal. Streekcoördinator Caroline Verhees lichtte de activiteiten van de Stuurgroep toe en meldde dat het barst van de goede ideeën.

AGENDA Dinsdag 12 december 2017      Techniek Centrum Beneden-Leeuwen Dinsdag 2 januari 2018              Nieuwjaarsreceptie i.s.m. OMW Dinsdag 6 februari 2018            Bedrijfsbezoek Sarto  Fashion Winssen Dinsdag 6 maart 2018               Bedrijfsbezoek Porsche Centrum Gelderland Dinsdag 3 april 2018                 Lezing Dinsdag 1 mei  2018                 Bedrijfsbezoek Stichting Maasveren Dinsdag 5 juni  2018                 Eindejaarsactiviteit

OKTOBER 2017

49


YourICT

focust op ICT-continuïteit Herman van de Bijl (45) uit Opheusden is, naast ras­ ondernemer, een echt mensenmens. Daarom besloot hij niet tot een carrière in een productiebedrijf, maar richtte zich op zakelijke dienstverlening. Na twee jaar in loondienst te hebben gewerkt in de ICT en een aantal jaren als freelance-verkoper in die branche richtte hij in 2006 YourICT op samen met zijn compagnon David Baljet. Met YourICT willen zij mensen en processen samenbrengen en de focus leggen op continuïteit in de zakelijke ICT. Herman van de Bijl De oprichting van zijn bedrijf was volgens Herman

NETWERKBEHEER

YourICT voor een daadkrachtige aanpak in vrijwel

een goede stap, maar stopte hem niet in zijn

Door proactief beheer uit te voeren, in combinatie

elke branche.”

continue onrust en nieuwsgierigheid, zowel met

met YourICT Monitoring en Patchmanagement,

betrekking tot het verkennen van de grenzen in

signaleert en verhelpt YourICT storingen, vaak

zijn branche als tot de zakelijk-psychologische

voordat die echte problemen vormen. Met al hun

kant. De beschikbaarheid van een ICT omgeving

managed services kan het bedrijf een uitgebreide

is volgens Herman immers van groot belang

service op maat leveren voor elke ICT omgeving.

voor de bedrijfsvoering, maar bij veel bedrijven

Herman: “Daarbij is het bundelen én delen van

nog niet vanzelfsprekend. “Het ICT landschap

kennis enorm belangrijk. We streven er dan ook

is continue in beweging en de technologische

naar om de spin in het ICT-web te zijn. Zo hebben

ontwikkelingen gaan razend snel. Daarom is het

we bijvoorbeeld een speciaal ‘Quick Response

voor ons een uitdaging om altijd op de hoogte te

Team’ voor curatoren, waarmee we aansluiten bij

zijn van de nieuwste technieken, maar ook van

hun dagelijkse werkzaamheden door beveiliging

de visie van onze klanten. Zo kunnen we eigen

en data-recovery. Dat is bijvoorbeeld van groot

systeembeheerders ondersteunen bij complexe

belang bij faillissementen. Daarnaast hebben voor

zaken, maar desgewenst ook het volledige beheer

accountants en notarissen uitgebreide applicatie-

uitvoeren.”

inhoudelijke

50

IN2 MAAS&WAAL

Tel. 0487-501360 kennis voorhanden. info@vamele.nl

We gaan bij

BEVEILIGING Ook

de

een

speerpunt

beveiliging bij

van

zakelijke

YourICT.

ICT

Herman:

is

“Een

internetverbinding is niet alleen een uitgang naar buiten maar ook een ingang voor diverse bedreigingen. Beveiliging van de ICT-omgeving is daarom absolute noodzaak. Toch zien we nog veel te vaak dat dit bij veel bedrijven niet goed vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

geregeld is. Een ingebouwde firewall, bijvoorbeeld in een router of modem, is niet voldoende om uw kostbare bedrijfsgegevens te beschermen. Ook het gebruiksgemak en de flexibiliteit van smartphones en tablets brengen uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan verlies of diefstal, of wat er gebeurt met een e-mailbijlage die op


een smartphone wordt geopend? Standaard worden deze opgeslagen op de smartphone of tablet en de kans is groot dat deze daarna ook automatisch word geüpload naar een Public Cloud omgeving. Daarnaast brengt de beveiliging van thuiswerkplekken ook uitdagingen met zich mee. Thuiswerkers maken verbinding

DE TAM TAM

57

met uw bedrijfsnetwerk maar zijn die thuiswerkplekken wel betrouwbaar? ICT security is slechts zo sterk als de zwakste schakel. Een goede beveiliging gaat veel verder dan een firewall en antivirus. MAATWERK IN ICT-SECURITY Om zorg te dragen voor een afdoende beveiliging heeft YourICT kundige en gedreven security experts in dienst. Herman: “Zij kunnen een gehele ICTinfrastructuur doorlichten en testen op zwakke plekken en daar vervolgens een adequate oplossing voor bieden. Dat is natuurlijk maatwerk, maar daarnaast bieden wij een aantal gestandaardiseerde diensten die naadloos in dat maatwerk geïntegreerd kunnen worden.” Raymond Olderaan

TELEFONIE Naast proactief netwerk- en cloudbeheer levert YourICT tevens hardware en telefonie aan klanten door heel Nederland, waarbij de focus ligt op een half uur reisafstand vanaf beide zijden van de A15. Herman: “Hosted telefonie via VOIP is bijvoorbeeld een complete communicatieoplossing die geen grote investering vraagt en waarbij je communiceert via de cloud, via vaste en mobiele telefoon, maar ook via tablet of computer. De functies kun je naar eigen believen inrichten

Naam BCMW-lid: Siebe van den Brink Bedrijf: Brinks CoffeeRoasters

of wijzigen en dat maakt deze vorm van communiceren uiterst flexibel, ook als het gaat om het aantal gebruikers. Zo kun je onder- en overcapaciteit voorkomen en betaal je alleen voor díe functies die je daadwerkelijk gebruikt. Zo werk je niet alleen efficiënt, maar ook besparend. Veilig is het ook, want Hosted telefonie werkt via het betrouwbare en dubbel uitgevoerde netwerk van KPN. Daardoor ben

• Wat is jouw inbreng bij de BCMW? Het koppelen van mensen, netwerken en gezelligheid bij een goede kop koffie

je altijd goed bereikbaar.”

• Wat was je eerste bijbaantje? Verkoper/vakkenvuller in een diervoederwinkel

Herman en zijn mensen zijn sterk gedreven in wat ze doen. Betrokkenheid, kennis

• Wat was het grootste geluk uit je carrière?

en betrouwbaarheid zijn dan ook de speerpunten van YourICT. Herman: “We zijn

Dat ik de koffiebranche ben ingegaan

een techneutenclub die signaleert, analyseert en oplost, maar daarbij zeker niet

• Welk boek heb je als laatste gelezen?

de menselijke kant van ICT uit het oog verliest. Technisch willen we voorop lopen en competitief zijn, maar daarnaast ook menselijk op een no-nonsense manier. Dát is waarin we ons onderscheiden.”

Een boek over koffiebranden; ik lees verder niet zo veel • Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? De laatste James Bond-film, Spectre • Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Koningin Maxima, lijkt me een gezellige dame • Wat weet men niet van jou? Dat ik een brede zakelijke interesse heb en in eerdere branches actief ben en zou willen zijn

YOURICT Nijverheidsweg 2A, 4041 CK Kesteren Tel: 0488-745 050 www.yourict.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS

OKTOBER 2017

51


Hanneke Sizoo Copywriter

Eugenie Willemse Communicatie specialist

Hans Boender Videomaker

Marjolijn Desmet Oprichter & Creatief Strateeg

Tom van Leeuwen Apps, webshops, websites

THE NEXT BRAND Marketing & Communicatie helpt ondernemers naar ‘the next level’ Beneden-Leeuwen herbergt een bijzonder marketing- en communicatiecollectief, innovatief, verbindend en met een warm hart voor Maas en Waal. THE NEXT BRAND is een full-service marketingcommunicatiebureau dat staat voor ‘het moderne merk’. Op een no-nonsense wijze en met eerlijke tarieven rekent het collectief af met het beeld dat marketing en communicatie duur en vaag is. Een team van zelfstandige specialisten onder één dak met één vast aanspreekpunt, dat u alle zorg over uw bedrijfsprofilering uit handen neemt.

Marjolijn Desmet van SY(N)C en Nika Meerman

en aanpakkers en vormen op een geheel eigen

DE KRACHT VAN MAAS EN WAAL VERSTERKEN

van Meerman Marketing zijn de oprichters van THE

én eigenzinnige wijze de gezichten en een van de

Nika Meerman voegt toe dat Maas en Waal de basis

NEXT BRAND. De dames hebben al jaren ervaring

aanspreekpunten van THE NEXT BRAND.

is voor THE NEXT BRAND. “We versterken Maas &

in Maas en Waal, hebben er de succesvolle

Waalse bedrijven en dragen daardoor bij aan het

netwerkclub Dameszaken opge­ richt en leggen

TOTALE DIENSTVERLENING DOOR ONTZORGING

steeds meer de focus op de streek. Zij geloven er

Marjolijn vertelt: “THE NEXT BRAND is een collectief

ons bijvoorbeeld een doorn in het oog en daarom

in dat er nog heel veel te doen is en dat zij hier

dat werkt met een team van ervaren specialisten

richten wij ons bijvoorbeeld ook op citymarketing;

écht het verschil kunnen maken. Voor Marjolijn

op de veelheid van terreinen van branding en

we willen de streek bekender maken door

en Nika is hun werk een uitdaging die met de dag

marketingcommunicatie: strategie, HR, grafisch

verrassende

leuker wordt. Als duo zijn ze dynamisch, bruisend

design, webbuilding, videografie, bedrijfsfotografie,

bedrijven te ondersteunen bij al hun vraagstukken

online marketing en social media, copywriting, event­

binnen de Marketingcommunicatie. Denken en

organisatie, customer experience en marketing­

doen, daar gaat het ons om! Dáármee zorgen we

communicatieadvies. Op een versterkende en

dat organisaties naar the next level gaan!”

vernieuwende manier steunen we ondernemers in

op de kaart zetten van het gebied. Leegstand is

campagnes

te

ontwikkelen

en

hun ambitie. Daar ligt onze focus, in hún organisatie

SAMENWERKEN EN ORGANISEREN

en hún volgende fase. Doordat alle specialisten bij

Behalve dat de ondernemers van THE NEXT BRAND

THE NEXT BRAND zelf ondernemers zijn, kennen

een sterk team vormen, heeft iedere expert een

we de groeiambitie en zijn we nieuwsgierig naar

waardevol

de doelen die onze klanten willen bereiken en aan

om zich heen. Marjolijn: “Daardoor kunnen we

welke specialisten zij behoefte hebben. Daarbij

ondernemers nóg meer bieden en hebben we

dagen we onze klanten graag uit, want we geloven

altijd een oplossing binnen handbereik. We bieden

erin dat je samen meer bereikt dan alleen.”

bijvoorbeeld ook kennis en kunde van externe

netwerk

van

collega-ondernemers

partners aan, zodat de klant krijgt wat er nodig is.

52

IN2 MAAS&WAAL


Merijn Koelink Fotograaf

Monique Meijer Art Director

Nika Meerman Oprichter & Strateeg

Sebastiaan Hendriks Online Marketing Psycholoog

Het gaat ons om het grote geheel. Dat de klant niet alleen nu, maar ook over 5 jaar tevreden is. Daarnaast geven we trainingen, zodat bedrijven zelf de marketing en communicatie kunnen ontwikkelen binnen het eigen team. Wij werken niet zozeer vóór onze klanten, maar juist graag mét onze klanten. Zo kan de organisatie op de juiste manier meegroeien met de gestelde ambities." STRATEGISCH MEEDENKEN Kritiek en feedback beschouwen ze bij THE NEXT BRAND als gratis advies. Nika: “Je kunt je alleen maar met de klant identificeren als je hem écht kent. Daarom zuigen we ons niet alleen in waar het de bedrijfsvraagstukken betreft, maar staan we open voor elke suggestie en ieder idee. Zo willen we door boven de bedrijfsvoering te gaan hangen de complexe puzzel compleet maken. We hebben dan ook de ambitie om voor iedere klant als bedrijfsstrateeg te functioneren en hem of haar alle zorgen rondom marketing, communicatie en branding uit handen te nemen. Daarbij geloven we in de toegevoegde waarde van een stuk eigenzinnigheid, want alleen door elkaar te prikkelen en uit te dagen kom je tot de beste prestaties. Op die manier streven we er altijd naar om onze klanten nét dat stuk meer te bieden dan ze verwachten. Ambitieus? Misschien wel, maar alleen op die manier stijg je boven jezelf uit!”

WIL JE MEER WETEN OVER THE NEXT BRAND? KIJK DAN OP WWW.THENEXTBRAND.NL

OKTOBER 2017

53


SCHOUTEN CONSULTANCY VIERT 12½-JARIG JUBILEUM

In september bestond Schouten Consultancy 12,5 jaar. Sindsdien heeft oprichter Harry Schouten al meer dan 1000 deelnemers mogen begroeten voor management- en verkooptrainingen. Zijn visie is, dat iedereen recht heeft op zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling. Coaching en/of training kan daarbij ondersteunend zijn. Ook in het Land van Maas en Waal is Schouten Consultancy actief met trainingen en coachingsessies. Enkele BCMW-leden zijn inmiddels klant bij Schouten Consultancy. Het komend najaar zal er weer een Open Managementtraining georganiseerd worden, de kosten zijn € 550,00 per deelnemer (excl. 21% BTW). Wilt u ook investeren in uw eigen, persoonlijke ontwikkeling of die van uw medewerkers bel dan voor een vrijblijvend gesprek: 06-53156084 of bekijk de website: www.schouten-consultancy.nl.

D’N BOGERD: NIEUW LUNCHCAFÉ IN HERINGERICHTE FOYER

We kennen Exploitatie D’n Bogerd om haar diverse mogelijkheden: een ruimte reserveren om in alle rust te vergaderen, een kantoor­ ruimte huren, een zaaltje huren voor een bedrijfs- of particulierenfeest of gewoon een

54

IN2 MAAS&WAAL

lekker kopje koffie drinken. Al deze opties kunt u combineren met een hapje en een drankje. Maar D’n Bogerd gaat hier nog meer aan toevoegen. Op 2 oktober 2017 opende het lunchcafé haar vernieuwde deuren. De foyer heeft namelijk een nieuwe uitstraling gekregen en is hierdoor nog gezelliger en sfeervoller geworden. Dit maakt dat het lunchcafé de perfecte balans kan bieden tussen zakelijk en privé. Neem uw zakenrelaties of collega’s mee en geniet samen van een goed verzorgde lunch.

LA GARDE COACHING EN MINDFULNESS

Coaching en mindfulness ondersteunt bij ontwikkeling en vitaliteit van medewerkers. La Garde coaching& mindfulness richt zich specifiek op vrouwen die zich overwerkt voelen, vastlopen in hun werk en /of het gevoel hebben niet verder te komen in hun carrière. Bij coaching gaat het vooral om houding en gedrag, zodat er effectiever en met plezier wordt gewerkt . Mindfulness richt zich op het bewust aanwezig zijn in het moment, wat helpt stress eerder te herkennen en erkennen en bewust keuzes te maken. Veel vrouwen voelen zich wel overal verantwoordelijk voor en hebben daardoor, zowel in de werksituatie als privé veel ballen in de lucht te houden. Dat kan opbreken als er geen grenzen worden gesteld of keuzes worden gemaakt. Organisaties waar (veel) vrouwen werken doen er goed aan om aandacht te hebben voor dit probleem en proactief coaching in te zetten voor de

ontwikkeling en verbetering van de persoonlijke effectiviteit van vrouwen, zodat die vitaal en sterk blijven. Aandacht voor deze ontwikkeling betaalt zich vaak terug door een hogere betrokkenheid met het bedrijf en een lager ziekteverzuim. Neemt u eens vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Tel. 0487-506201/ 06-34980200, www.lagardecoaching.nl

MAAS EN WAAL SCHOONMAAK VOORKOMT WATEROVERLAST

Met de herfst voor de deur is het nu de tijd om eens goed naar de hemelafvoersystemen van uw bedrijfspand te kijken. De natte periode is inmiddels begonnen en dan is het belangrijk dat het regenwater goed wordt afgevoerd. Anders kunnen dakgoten gaan doorhangen of scheuren. Daarnaast kan bij vorst het water gaan bevriezen en uitzetten, met alle gevolgen van dien. Door regelmatig uw dakgoten en platte daken te laten reinigen kunt u problemen voorkomen. Bij het schoonmaken verwijdert Maas en Waal losse vervuiling, reinigt de binnenkant, spoelt de goten door en inspecteert ze op zwakke punten. Voor meer informatie: Tel. 0487-591718, www. maasenwaalschoonmaak.nl

FIDI: AL 10 JAAR FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Op 5 juni 2017 vierden wij het 10-jarig jubileum van Fidi Adviesgroep. 10 jaar geleden startte ons bedrijf als Schipper & van Summeren, waar van Hoften Assurantiën korte tijd later bij aansloot. Dit vroeg natuurlijk om een stukje


taart! Reeds 10 jaar kunt u zowel particulier als zakelijk bij ons terecht voor hypotheken, verzekeringen en financieel advies. Inmiddels kunnen wij ook uw administratie en aangiftes verzorgen dankzij onze directe partner Gelre Administratie & Advies.

Zo is er voor alle ondernemingen toegang tot de gemeenschappelijke zorgcollectiviteiten van CZ en VGZ. Bedrijven kunnen kiezen voor een deelname onder hun eigen bedrijfsnaam, hetzij voor deelname in het algemeen. Heeft u als ondernemer of medewerker interesse in onze vrijblijvende informatie dan horen wij dat graag. Wij helpen u en uw medewerkers graag bij de keuze voor het best passende pakket. Poos Assurantiën BV Woeziksestraat 692 6604 CH Wijchen Tel: 024-6454623 www.poosassurantien.nl info@poosassurantien.nl

Wilt u meer informatie over het abonnement? Neem dan contact op met Kim van Kessel via 088-344 3100 of per mail via info@ hommersomjurisch.nl.

RTP: JEUGD VERDIENT PRETTIGE LEEFOMGEVING

Onlangs is RTP gestart met renovatie­ werkzaamheden ten behoeve van een woongebouw voor specialistische jeugd­ zorgcliënten op de locatie De Hondsberg te Oisterwijk. De werkzaamheden betreffen het installeren van de e-installatie, armaturen, noodverlichting, licht- en krachtstroom, een zorguitluisterinstallatie en cai-installatie. Het project wordt in 2 bouwfasen uitgevoerd waarbij 5 slaapgroepen, met ieder een eigen keuken, worden gerealiseerd. De geplande oplevering is juni 2018. Voor meer informatie betreffende boven­ genoemd project of wat RTP kan betekenen op het gebied van utiliteitsbouw, kan contact worden opgenomen met de afdeling Verkoop (verkoop@rtp.nl / tel.nr. 0487-585100).

POOS ASSURANTIEËN: SPECIALIST OP HET GEBIED VAN DE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Met ons lidmaatschap van de BCMW en OMW heeft de tijd voor Poos Assurantieën niet stilgestaan. Wij hebben ons in een eerdere uitgave uitgebreid aan u kunnen voorstellen en hebben sindsdien vele positieve contacten met bedrijven in Maas & Waal gehad.

Het is geen vervanging voor hulp die u bijvoorbeeld nodig kunt hebben van uw advocaat.

ANJA VAN ZACHTEN VERSTERKT TEAM BUSINESSMEDIA4ALL HOMMERSOM & CO ONLINE: ONZE JURIDISCHE KENNIS IN UW DIGITALE KLUIS

Heeft u behoefte aan uw eigen bedrijfsjurist in huis? Een abonnement van Hommersom & co online juridisch advies biedt de uitkomst om zelf al uw juridische zaken op orde te houden. Met een abonnement van Hommersom & co online juridisch advies beschikt u over een online portaal waarin u al uw juridische zaken kunt regelen. Uw juridische documenten kunt u veilig opborgen in de digitale kluis. Daarnaast heeft u met de portal beschikking tot een contractendatabase die ruim 150 juridische documenten bevat. Ook krijgt u met een abonnement toegang tot een portaal incassodossierbeheer. Hommersom online juridisch advies is nadrukkelijk een tool die u verder brengt in uw dagelijkse bedrijfsvoering Tel. 0487-501360 info@vamele.nl en beheer van juridische documenten.

Sinds half september jl. is Anja van Zachten de nieuwe accountmanager en als zodanig commercieel verantwoordelijk voor de communicatie plaforms In2 Maas & Waal en Maas & Waal XL en het onderhouden van de cliënten contacten. Anja is afkomstig van de Rabobank Maas en Waal, waar zij zich ook bezighield met zakelijke dienstverlening en kent daardoor het Maas en Waalse bedrijfsleven goed. Anja is enthousiast en komt graag met u kennismaken. vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

JULI 2017

Het team van Businessmedia4all wenst Anja veel succes en ver­ trouwen op een goede, succesvolle samenwerking.

55


Bedrijfsbezoek Autoschade van Dijk Autoschade Van Dijk uit Boven-Leeuwen timmert

van Rien en Harold, waarin zij vertelden over de

te zien wat de impact is van hagelschade, zowel voor

behoorlijk aan de weg en dat laten Rien Boschman

gekwalificeerde manier van autoschadeherstel,

de eigenaars van de autoâ&#x20AC;&#x2122;s die aan het Gardameer

en Harold van Dijk de leden van de BCMW

over de ontwikkelingen die hun bedrijf heeft

in een zware hagelbui terecht kwamen als voor de

graag zien. Begin dit voorjaar presenteerde het

doorgemaakt en over een hopelijk succesvolle

herstellers; een bom werk, zo vertelde Rien.

schadeherstelbedrijf al een nieuwe website, maar

toekomst in Wijchen. Dat het bij Autoschade Van Dijk gaat om een

er was voor de leden van de BCMW nog een leuk nieuwtje te vernemen, want volgend jaar opent

Na de inleiding was het tijd voor een rondleiding

ambitieuze en innovatieve onderneming werd het

Autoschade Van Dijk een nieuw bedrijf in Wijchen!

door het bedrijf. Op een informele manier

gezelschap tijdens de rondleiding wel duidelijk. Er

Op dinsdag 5 september jl. gingen rond 19.30u

toonden Rien en Harold de diverse fases in het

was dus een hoop om over na te praten tijdens

de deuren van Autoschade Van Dijk open voor de

herstelproces, van ontmanteling tot herstel.

de borrel daarna. Rond elven was het voor de

leden en de opkomst was groot. De topmerken die

Natuurlijk werd ook een kijkje genomen in de

leden tijd om alle opgedane indrukken tijdens de

het bedrijf onder meer repareert waren blijkbaar

geavanceerde spuitcabine van het bedrijf. Rien en

thuisreis en misschien op de bank te verwerken.

een mooi lokmiddel. Rond 20.00 uur startte de

Harold beantwoordden daarbij alle vragen die bij

Het was weer een mooie en interessante avond

avond met een welkom en inleidend praatje

de BCMW-leden opkwamen. Schokkend was het om

geweest!

56

IN2 MAAS&WAAL


MENS & BEDRIJF: FAMILYBUSINESS

‘THE NEXT LEVEL’ VINCENT VAN SCHIJNDEL VAN HUIDINSTITUUT BEAUTÉ IN GRAVE Samen met partner Michael en moeder Bea opende Vincent van Schijndel huidinstituut Beauté. Een droom werd werkelijkheid voor de familie. Dat was in april 2015. Enkele weken later sloeg het noodlot toe. Bea bleek ongeneeslijk ziek en overleed enkele maanden later. Wij spraken Vincent van Schijndel. Een gesprek over familiebanden, dromen, vallen, weer opstaan en vechten als een leeuw. -

Het Team

‘Toen mijn moeder in 1979 met de zaak begon was ik

familie­bedrijf betekent dat je feeling voor elkaar hebt. Je

zestien jaar en had geen idee wat ik wilde’, vertelt Vincent.

bent samen gepassioneerd voor de zaak. We waren heel

‘Ik hielp veel in het bedrijf, je groeit er op die manier mee

erg hecht zowel in het werk als daarbuiten. Dat is heel

op. Toch koos ik voor de interieurbranche. Toen ik had

dierbaar.’

bereikt wat ik wilde, bekroop mij het gevoel van ‘ is dit het nou?’ Voor mij was het ineens duidelijk: Ik wil weer

Ondanks haar ziekte bleef Bea haar familie stimuleren: ‘Dit

ondernemer zijn, samen met mijn moeder in de beauty.’

is onze droom, ga ervoor!’ Kort na haar overlijden wordt Beauté genomineerd voor de beauty-award en in maart

‘Intussen had ik mijn partner Michael ontmoet, een arts in opleiding,’ vervolgt Vincent. ‘Bea, met haar

2016 winnen zij deze prijs.

ondernemersdrift, had een briljant idee: ‘Waarom kom je

VOORTBOUWEN

niet in het bedrijf?’ Van arts naar schoonheidsspecialist,

‘Mijn moeder heeft nog steeds een centrale plaats in

dat is een hele stap. Maar het vak wordt technischer en

de zaak. Met haar is het begonnen en wij brengen het

medischer, dus het werd voor Michael ook interessant. We

bedrijf naar ‘the next level’. We nemen de tijd voor een

werkten allemaal vanuit onze sterke punten. Mijn moeder

praatje en een kopje koffie. Daarmee onderstrepen we de

behield de bestaande klanten en Michael trok een nieuwe

persoonlijke sfeer, die zij belangrijk vond.’

doelgroep. Ik ben de ondernemer in het verhaal, ik zorg dat de mensen komen.’ DIERBAAR ‘Dat we familie zijn, maakt ons megasterk en wekt

‘Toen Bea overleed, vroegen mensen zich af of we het zouden redden. Dat moet je tegen mij niet zeggen,’ besluit Vincent. ‘Ik werd als een leeuw, en ben gaan vechten. En het is gelukt, daar ben ik trots op.’

vertrouwen. We praten continue over het bedrijf. Een

OKTOBER 2017

57


Minder belasting betalen? Samen gaan we voor het beste resultaat Actueel belastingadvies De wereld is continu in beweging. Als ondernemer heeft u hier dagelijks mee te maken. Ook de belastingwetgeving is onderhevig aan verandering.

Fiscale kennis Bij Kaliber loopt de fiscale kennis en ons belastingadvies als een rode draad door de dienstverlening. Vanaf het moment dat u klant wordt letten we op fiscale mogelijkheden. Wij houden onze fiscale kennis continu up-to-date en adviseren u over de gevolgen van wetten, regels en fiscale maatregelen. Persoonlijk en zakelijk Bij onze advisering houden wij altijd rekening met de privéen zakelijke situatie. Wij zorgen dat u nooit teveel belasting betaalt. Leggen uit wat onze adviezen betekenen en wat de gevolgen zijn. Wat zijn uw voordelen en wat zijn uw nadelen, nu en in de toekomst. Wij zullen ons altijd inzetten meer te be-

Vragen? Kom langs op onze vrijblijvende inloopmiddag: Iedere tweede dinsdagmiddag van de maand tussen 14.00 en 17.00 uur.

reiken, dan op het eerste gezicht, voor mogelijk leek. Creatief binnen de mogelijkheden Wij zoeken ook grenzen op. Vele ondernemers uit Nijmegen e.o. hebben hier de vruchten van geplukt. Zowel tijdens het actieve ondernemerschap als ook in het zicht van de bedrijfsoverdracht. Hierbij heeft menig ondernemer vele tienduizenden euro’s bespaard. Creatief zijn met belastingwetgeving, maar wel binnen de mogelijkheden. Het groter geheel Een precieze administratie en correcte jaarrekening is de basis, het geeft de mogelijkheid om adequaat te handelen. Vanuit daar kijken wij naar het groter geheel: belastingbesparing, vermogensplanning, bedrijfsopvolging, starten van een onderneming, rechtsvorm keuze en andere financiële en fiscale vragen. Kopje koffie? Heeft u vragen, neem gerust contact op, de koffie staat klaar. Of kom langs op onze vrijblijvende inloopmiddag. Iedere 2e dinsdag van de maand.

Adviseurs 58

De Balmerd 4 Beuningen T: 024 - 67 78 201 www.kaliberadviseurs.nl


Genomineerden Bekend! Op donderdag 23 november 2017 zal in Theater De Molen van het Molenhuis in Beuningen voor de eerste keer de Kaliber Cultuurprijs worden uitgereikt. Deze prijs zal worden toegekend aan een persoon of groep die zich op buitengewone wijze heeft geprofileerd op het gebied van kunst of cultuur in de gemeente Beuningen. Ook personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet ten behoeve van kunst en cultuur

"Wij zijn er van overtuigt dat een gevarieerde culturele omgeving hier een belangrijke bijdrage aan levert. Even wegdromen, op de hak worden genomen, je kritisch laten nadenken of gewoon laten genieten zijn enkele wijzen waarop cultuur betekenis kan krijgen. Hier dragen wij graag een steentje aan bij.

komen in aanmerking voor de Kaliber Cultuurprijs. Tegelijkertijd merken wij dat je snel

GENOMINEERDEN BEKEND

wordt geleefd door de waan van de dag. De weken vliegen om. Af en toe

Na rijp beraad hebben de juryleden uit de vele inzendingen de vijf genomineerden voor de

stil staan en genieten van het nu,

Kaliber Cultuurprijs 2017 gekozen. En de genomineerden zijn....

zorgt voor een frisse blik naar de

Filmhuis+ in Theater de Molen

toekomst. Afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken creëert

Theater Over & Weer

ruimte om verder te kijken."

Sharon Vas – Confidans

www.kaliberadviseurs.nl

Mireya Derksen – zang Wim Piels – fotografie Vanaf 1 mei konden kandidaten, die zich binnen de gemeente Beuningen onderscheiden op het gebied van kunst en cultuur, zich aanmelden. Kandidaten konden ook door derden worden aangemeld. Een onafhankelijke jury bestaande uit vijf personen, Cees van Ingen, Diana Bijl, Suzanne van Emden, Ben van Duin en Charlot Lever, koos uit de aanmeldingen 5 genomineerden en hieruit zal de winnaar van de Kaliber Cultuurprijs 2017 voortkomen. De winnaar ontvangt niet alleen een fraaie oorkonde, maar tevens een geldbedrag van € 2.500,-. Initiatiefnemer voor de Kaliber Cultuurprijs is Kaliber Adviseurs, een organisatie met stevige wortels in Beuningen en de regio Maas en Waal. Het concept en organisatie is in handen van Ger Loeffen en Willeke Guelen. Als zodanig zijn zij betrokken bij dit voor Beuningen unieke evenement. De Kaliber Cultuurprijs wordt van harte onderschreven door de gemeente Beuningen, Stichting Perspectief en de Harten4groep. Voor dit jaarlijks evenement is speciaal de Stichting Kaliber Cultuurprijs opgericht.

Meer info vindt u op de site van Kaliber Adviseurs en Facebook-pagina: Kaliber Cultuurprijs.

OKTOBER 2017

59


Health Counseling Druten: Total Body Program

3 uur in de sportschool zweten? De gemiddelde ondernemer heeft daar geen tijd voor.

De zomer komt weer ten einde. Het moment voor veel mensen om te starten met een gezonder leefpatroon, of het voornemen uitvoeren om het stressniveau te beperken. Bij Health Counseling zien ze elke jaar weer deze nazomerpiek, met opvallend veel ondernemers die komen trainen. BODYTEC De hardst lopende trainingen Bij Health Counseling

elektrostimulatie. “In een privé cabine kunnen we

Druten zijn de Bodytec-trainingen. Bodytec wordt

doormiddel van spierstimulatie mensen helpen

één op één gegeven onder begeleiding van een

met blessures of pijnklachten. Daarnaast is het

personal trainer. Personal trainer Veerle legt uit

uitstekend te gebruiken om gericht en snel af te

hoe het werkt: “Bij bodytec werken we met elektro­

vallen voordat je actief gaat sporten.” Een mooi

stimulatie. Met een speciaal pak dat je tijdens het

uiterlijk is ook te realiseren bij Health Counseling.

sporten aantrekt, geven we je spieren een extra

In een eigen schoonheidssalon praktiseren ze de

impuls. Zo heb je al in 20 minuten per week een

nieuwste trends op schoonheidsgebied door een

training gehad gelijk aan drie uur zweten in de

natuurlijke werkwijze. Zo werken ze met een na-

sportschool. Daarnaast optimaliseert het de door-

tuurlijke face-lift zonder injecties en hebben ook

bloeding, zorgt voor afvoer van afvalstoffen en heft

een medisch pedicure in huis.

spierblokkades op, iets wat vooral mensen met maar weinig tijd erg interessant vinden.”

BREED EN TRANSPARANT AANBOD Health Counseling is een veelzijdig gezondheids-

PERSOONLIJK VOEDINGSADVIES

centrum, dat ook aandacht aan uiterlijk besteedt.

Een van de andere hoofdfacetten van Health Coun-

Voor een totale gezondheid in elke situatie hebben

seling

Orthomoleculair

ze er altijd een oplossing, gebaseerd op de laatste

thera­peut Elvira vertelt: “In een tijd waarin steeds

wetenschap. Elvira nodigt mensen daarom graag

minder mensen de tijd nemen voor gezond eten,

uit: “Juist omdat we zo breed zijn, leggen we graag

bieden wij steun met ons voedingsadvies op maat.

persoonlijk uit wat we allemaal doen. De meeste

zijn

voedingsadviezen.

Met een bloedmonster kijken we in het laboratorium

mensen die binnenkomen hadden vaak niet ver-

naar de best passende voeding. Daaruit volgt een

wacht wat we allemaal voor hen kunnen beteke-

voedingsadvies dat rekening houdt met het leefpa-

nen. Daarnaast zijn we aangesloten bij de meeste

troon. “Omdat 70% van lichamelijke klachten vaak

zorgverzekeraars. Een behandeling bij ons kan

voeding-gerelateerd is, komen er lang niet alleen

daardoor voordelig uitpakken.”

mensen met overgewicht bij ons. Zo kunnen ook stress, darm- en slaapproblemen effectief aangepakt worden door methode van Health Counseling.” TOTALE GEZONDHEID Health Counseling toont door laboratoriumonderzoek ook voedingsintolerantie aan, op basis waarvan de orthomoleculair therapeut persoonlijk adviseert: “Met de laatste technieken die wij

Meer informatie: www.healthcounselingdruten.nl www.bodytecdruten.nl www.totalbodyprogram.nl

60

IN2 MAAS&WAAL

toepassen kunnen wij zelfs klachten als hormonale disbalans ontdekken en behandelen.” Voor mensen die niet actief kunnen of willen sporten is er eveneens een eigentijdse oplossing: passieve

Kerkeland 9L 6651KN Druten 0487-506796


MENS & BEDRIJF: HOE BLIJF JE SCHERP

ALLE UITDAGINGEN HOUDEN ME SCHERP Scherp blijven. Voor José Peters van Business Netwerk Betuwe (BNB) betekent dat meer dan alleen een maandelijkse bijeenkomst organiseren voor succesvolle ondernemers. Voor haar houdt het in dat alles tot in de puntjes geregeld is, dat de bijna 160 leden, sponsoren en partners van haar netwerk zich geen nummer voelen, maar persoonlijk benaderd worden en dat ze steeds weer inspeelt op hun behoeftes door naar nieuwe uitdagingen te zoeken. “Ik ben een perfectionist”, zegt José. “Ik houd graag de touwtjes in handen. Ik heb bij BNB inmiddels een team achter me staan, maar het betekent wel dat ik de meeste zaken nog steeds zelf regel; zoals de marketing, de locatie van de bijeenkomsten, het contact met de gastheer, de spreker en het verwelkomen van de leden bijvoorbeeld. Dat zit nou eenmaal in mijn aard.” Niet alleen tijdens kantooruren is ze daarom aan het werk, ook ‘s avonds en in het weekend gaat ze door. “Zelfs tijdens vakanties”, lacht ze. “Het Business Netwerk loopt als een rode draad door mijn leven. Hoe ik dat volhoud? Ik vind het gewoon zo ontzettend leuk.” Zes jaar geleden startte José als freelance liefdesmakelaar bij relatiebemiddelingsbureau Mens & Relatie. Dat ze inmiddels haar eigen succesvolle zakennetwerk heeft opgezet, lijkt misschien een heel andere tak van sport, maar dat is het niet. “Door de vele gesprekken die ik voerde met alleenstaande vrouwen merkte ik dat mannelijke ondernemers erg gewild zijn. Ik ging daarom netwerken, om deze mannen op te zoeken en te vinden. Een liefdesmakelaar is een matchmaker. Als

José Peters

oprichter

van BNB probeer ik mensen nog steeds aan elkaar te verbinden. Zakelijk gezien dit keer, maar dat is helemaal

Het ondernemerschap bevalt José goed. “Ik geef niet graag

niet zo anders dan mijn eerdere werkzaamheden. Ik ben

dingen uit handen, maar toch heb ik niet het gevoel dat

nog steeds een bemiddelaar.”

ik te veel hooi op mijn vork neem. Ik heb ontzettend veel plezier in mijn werk. Ik ben een mensenmens en ik vind

“IK BEN EEN PERFECTIONIST."

Het netwerken beviel José goed. “Het is waar mijn hart

het erg fijn dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen

ligt en waar ik goed in ben. Mensen zeiden dat ook tegen

maken. Ik ben me ervan bewust dat ik een gezegend

me; het is op jouw lijf geschreven, hoorde ik dan.” Drie

mens ben met deze baan. Het is leuk en ik kan er steeds

jaar geleden startte ze haar eigen businessclub: Business

opnieuw uitdagingen in vinden. Dat heb ik nodig, het

Netwerk Betuwe, een club met een reikwijdte van Tiel tot

houdt me scherp.”

Doetinchem tot Den Bosch. “We hebben inmiddels bijna 160 leden. Ik heb er een dagtaak aan. Dat is de reden dat ik inmiddels geen liefdesmakelaar meer ben. Ik treed nog wel op als ambassadeur van Mens & Relatie.”

OKTOBER 2017

61


Voor informatie en reserveren: www.korenmolen.nl

Vergaderen Doe je in stijl bij de Korenmolen De Korenmolen biedt uitgebreide mogelijkheden voor vergaderingen, presentaties, nascholingen en dergelijke, gecombineerd met een snelle of uitbreide lunch, een ontspannen borrel en/of een heerlijk diner. Het restaurant en zalen bestaan uit twee aparte ruimtes. Geschikt voor vergaderingen tot 50 personen.

Bovendijk 6 / Maasbommel / 0487 54 26 10 / korenmolen.nl


MENS & BEDRIJF: ZAKENLUNCH

‘ALS DIE KERK TE KOOP KOMT, GA IK ER IETS MEE DOEN’ In Deest kent iedereen haar: Nadine van den Hazelkamp, het gezicht van Drogisterij van der Wielen. De winkel bestaat al 100 jaar. “Mijn opa en oma zijn ermee gestart, ik heb de winkel in 2012 overgenomen van mijn tante. Na 2,5 jaar heb ik een ander pand in Deest betrokken, omdat ik meer ruimte nodig had. Die ontwikkeling is er nog steeds en daarom zoek ik weer naar een grotere locatie.” We zitten in de zon op het terras van ’t Hemelrijck in Beuningen, en genieten van een heerlijke salade gegrilde kipfilet en een sandwich tonijnsalade. Die locatie heeft Nadine al op het oog: de te koop staande kerk in Deest. “Toen ik 20 jaar was riep ik al dat als die kerk ooit te koop zou komen te staan, ik er iets mee wilde doen”, vertelt Nadine lachend. Hoe toevallig dat die kerk dan nu ook daadwerkelijk te koop staat, of niet? “Min of meer wel.” De gedrevenheid straalt van Nadine af. “Het is zo’n mooi gebouw, heel ruimtelijk. Bovendien zijn er veel mensen in Deest die binding hebben met de kerk, omdat ze bijvoorbeeld nog hebben meegewerkt aan de bouw ervan! Het gebouw moet gewoon bewaard blijven. Om mijn plannen vorm te geven, ben ik voor advies bij de Impulsgroep in Winssen geweest. Via deze groep ontmoette ik architect Frank Marcus, hij heeft mijn plannen vormgegeven.” Gegeten bij De Verdraagzaamheid: Gerookte zalmsalade met rode ui,

DE PLANNEN Wat de plannen van Nadine met de kerk dan concreet zijn? “De kerk krijgt een nieuwe functie, namelijk het

kappertjes, komkommer, croutons

vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Er zijn plannen om in het gebouw verschillende ruimtes te maken,

en groene kruidendressing €12,50

geschikt voor commerciële doeleinden met het oog op Nadine van den Hazelkamp

gezondheid. De ondernemers worden met zorg gekozen. Lauwwarme geitenkaassalade met walnoot, honing, zontomaat en uichutney €12,50

Naast Drogisterij van der Wielen willen we er een mooie mix van zorggerelateerde voorzieningen in huisvesten.

ben een gelukkig mens, maar het zou toch ook heel mooi

Denk aan lokale ondernemers, fysiotherapeuten, diëtisten,

zijn wanneer mijn plannen met die kerk nog slagen. Dat

aromatherapeuten en wellicht ook een huisarts. Alles op

mensen over tientallen jaren zeggen: ‘Woon je in Deest?

één locatie.”

Dan heb je echt geluk!’ En wanneer de kerk daar dan aan bijdraagt, is dat mijn nalatenschap.”

‘IK BEN EEN GELUKKIG MENS’ Grootse plannen dus, die langzaamaan steeds meer

DONEREN

vorm krijgen. Ook mensen uit het dorp zijn enthousiast,

Om de financiering van de kerk mogelijk te maken is

getuige de grote opkomst tijdens een in maart gehouden

Stichting Bewust Deest opgericht. Deze stichting ontplooit

informatiebijeenkomst die ook de samenwerking met

de activiteiten voor het plan voor herbestemming Kerk

Stichting Bewust Deest opleverde. Tegelijkertijd moet

Deest, en beheert de gelden die hiermee gemoeid zijn. Via

het een enorme (tijds)investering zijn voor Nadine. “Dat

de website www.stichtingbewustdeest.nl kan iedereen een

klopt, maar wanneer het lukt dan is mijn zogenoemde

donatie doen om de plannen voor herbestemming van de

‘bucketlist’ compleet. Een verre reis heb ik al gemaakt. Ik

kerk mogelijk te maken.


MENS & BEDRIJF: SUCCESVOL ONDERNEMEN

e

sinds

7

2007

EDITIE JUBILEUM

WINNAAR

Koopmans Installatietechniek te Ewijk

WINNAAR

Categorie Talent Award

In de Kas te Winssen Frouke Junier en Bas Aalbers

Frouke Junier en Bas Aalbers

Theo Koopmans en Margo Degen

2017

Op 7 november is de feestelijke uitreiking bij D'n Bogerd te Druten. Presentatie Toine van Peperstraaten. BESTEL UW KAARTEN VIA: WWW.ONDERNEMERVANHETJAARMAASENWAAL.NL

29 NOVEMBER IN2 Maas & Waal Experience Bent u de baas, Google, of de ICT Afdeling?

Op woensdag 29 november bent u weer van harte welkom op de Experience bijeenkomst bij de Koren Molen te Maasbommel.

Schrijf in: 29 november IN2 Maas & Waal Experience

SCHRIJF U IN VIA WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL PARTNER WORDEN VAN IN2 MAAS & WAAL BIEDT U VOORDELEN, ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

64

IN2 MAAS&WAAL


GESPOT: IN2 MAAS & WAAL PARTNERS Het IN2 Maas & Waal platform staat voor het bevorderen van interregionaal zakendoen. Informeren, inspireren en verbinden; een groot aantal zakelijke partners herkennen zich hierin en zijn IN2 Maas & Waal partner.

Michiel en Petra Benink

REPARTS BV:

B.A.B.S. AFBOUW:

‘GOOD PARTS MAKE ALL THE DIFFERENCE’

INTERIEUROPLOSSINGEN OP MAAT

Reparts uit Beuningen is een zusterbedrijf van Rescope, dienstverlener op het gebied van reparatie en revisie van endoscopen, en is in 2017 opgericht door Rescope-eigenaren Michiel en Petra Benink, vanuit de behoefte aan hoogwaardige fijnmechanische onderdelen voor dat bedrijf. In 2016 werd Rescope uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar van Beuningen. Petra Beinink: “We vonden het nu tijd om onze visie verder door te trekken door zelfvoorzienend te worden. Met Reparts produceren we nu onze eigen onderdelen en leveren die tevens aan de reparatiemarkt van endoscopen. Daarnaast hebben we de kennis en het materiaal in huis om straks voor elk fijnmechanisch bedrijf onderdelen te produceren en leveren. Voor de productie daarvan hebben wij recentelijk geïnvesteerd in een 5-assige draai/frees combinatie, een Okuma Multus B200.”

B.A.B.S. Afbouw uit Maasbommel is vooral actief in de verbouw, utiliteitsbouw en woningbouw. Het bedrijf biedt oplossingen op het gebied van geluidsreductie van wanden, vloeren en plafonds, het tegengaan van branddoorslag of brandoverslag tussen verschillende ruimtes en het bekleden van stalen draagconstructies. Ook zorgt B.A.B.S. Afbouw voor vlakheid van interieuren van verzakte renovatiepanden en past warmte-isolatie­ technieken toe met gebruik van voorzetwanden, vaste metal-stud-plafonds of systeemplafonds met een stevige isolatielaag. In combinatie met wanden en plafonds kan B.A.B.S. Afbouw diverse timmerwerkzaamheden uitvoeren, zoals deuren, kozijnen, plinten, koven, dagkantaftimmering enzovoorts.” Wat de klant wil kan B.A.B.S. Afbouw maken en het is voor Ferry Steenkist, de eigenaar een erezaak om dat perfect te doen.

Ferry Steenlist

Adviba Uw specialist in zon­wering, Rolluiken, Horren, Dakramen, Garage-deuren en buitenleven.

Beuningen

Voel jezelf weer goed en in balans Met het herfstweer in aantocht en het vaak jachtige leven van alledag kun je af en toe een steuntje in de rug gebruiken, voor een moment voor jezelf of het verminderen van klachten, het beter in je lijf voelen en het verkrijgen en vergroten van je balans, je in je eigen kracht voelen.

Het seizoen is begonnen, heeft u alles gecontroleerd? Naast nieuwe producten repareren, controleren en lossen storingen op aan uw producten.

In mijn praktijk aan de Van Heemstraweg 35 Beuningen kunt u o.a. terecht voor: - Coaching, van loopbaan tot levensvragen - Sportmassage, deep tissue en correctietechnieken - Medical taping bij spierklachten maar ook bijv hooikoorts, menstruatieklachten, oedeem - Ayurvedische massage en massagetherapie - Diverse ontspannings- en holistische massages, Anti-stress massage - Voetreflextherapie (vergoeding volgens uw zorgverzekering) - Cupping therapie en Guasha (Kerok) - Yoga en yogatherapie (groepsles en privéles) - Ontspannings- en ademhalingsoefeningen, Yoga Nidra - Workshops mindfulness, Meditatie en Innerlijke rust

Naast de producten van Verano en Somfy om uw zonwering, rolluiken en buitenleven te verfraaien leveren we de garage deuren van Hörmann. Voor uw dakramen hebben we het SKG certificaat gehaald zodat alles volgens de richtlijnen gemonteerd wordt, dus ook uw gordijn, screen of buitenrolluik. Kozijnen hebben we in kunststof van Schuco, houten en alumiunium kozijnen van gerenom­ meerde fabrieken. Advies, inmeten en offerte maken is kosteloos en we komen graag bij u thuis om dit te verzorgen.

Een combinatie van behandelingen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit bespreken we samen vooraf.

Voel je welkom.

Weide 7 6652 EK Druten Tel. 06-23566110 www.adviba.nl

Van Heemstraweg 35 6641 AA Beuningen (06) 27 09 08 78 info@mwfeelings.nl OKTOBER 2017

65

Iris van Wessel


SPONSORED BY

TAAL EN TALENTONTWIKKELING IN DE ZONDAGSSCHOOL 2.0 Ieder kind heeft talent en verdient gelijke kansen voor de toekomst. Ondanks het feit dat Nederland een ontwikkeld land is, is een stabiele en veilige leeromgeving niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarom hebben Initiatiefgroep Weekendschool Tiel en Stichting Petje af de handen ineengeslagen om de toekomstkansen van talentvolle kinderen in Tiel te vergroten.

IEDEREEN DIE WIL BIJDRAGEN QUA KENNIS EN ERVARING EN NATUURLIJK OOK FINANCIEEL, IS VAN HARTE WELKOM.

In Tiel groeit 9% van de kinderen tussen 9 en 15 jaar op in een achterstandsituatie en dreigen buiten de boot te vallen. De initiatiefnemers in Tiel willen graag dat deze kinderen evenveel toekomstkansen hebben als andere kinderen en zich kunnen ontwikkelen. Petje Af Tiel kende een begin toen Marianne Zuurendonk, oprichtster van

Huiswerkinstituut Tiel, door een docent werd gevraagd om iets te doen voor kinderen bij wie thuis geen leercultuur is. Zuurendonk: “Ik ben me toen gaan oriënteren, maar begreep al snel dat een commerciële insteek te kostbaar zou zijn. Uiteindelijk heb ik een initiatiefgroep opgezet voor een weekendschool en vervolgens hebben wij ons aangesloten bij

organisatie Petje Af en gezamenlijk

besloten we tot een opzet voor Tiel en omgeving.” ZONDAGSSCHOOL, MAAR DAN ANDERS

WIE KAN ER DEELNEMEN?

Bij Petje Af gaan kinderen op zondag ‘naar school’.

Zuurendonk vertelt dat Petje Af is bedoeld voor kinderen

Daar leren zij niet uit boeken, maar op basis van een

vanaf groep 7 tot en met de tweede klas van de middelbare

maandelijks thema komen professionals vertellen over

school uit de gemeente Tiel. “Deze maand start de eerste

hun vak, zijn er bedrijfsbezoeken en andersoortige uitjes.

groep en in januari 2018 de tweede. Zij worden in principe

Uiteindelijk houden de leerlingen een presentatie voor

aangemeld door de leerkracht, maar vrijwillige aanmelding

hun familieleden en vrienden, zodat ook die betrokken

is ook mogelijk. Uit de deelname op andere locaties is

blijven bij de ontwikkeling en keuzes van het kind.

trouwens al gebleken dat het animo erg groot is.”

Zuurendonk: “Ons doel is om bij Petje Af de drie O’s bij Marianne Zuurendonk

elkaar te brengen: Onderwijs, Overheid en Ondernemers.

BEROEP OP DE SAMENLEVING

Op hen doen we een beroep als het gaat om kennis en

Zuurendonk

financiering en daarbij is het netwerk rondom hen van

kinderen met een achterstand in hun opleiding en keuzes

groot belang.”

niet puur een onderwijsverantwoordelijkheid is. Als we

ACTIVITEITEN

benadrukt

ondersteunen

van

de samenleving mobiliseren. Iedereen die wil bijdragen

Bij Stichting Petje af leren kinderen van 10 t/m 14 jaar, in

qua kennis en ervaring en natuurlijk ook financieel, is van

zeven blokken van vier weken op zondag, alles over een

harte welkom. Steun ons in ons streven om talentvolle

bepaald beroep of sector. Daarnaast doen de leerlingen

kinderen niet verloren te laten gaan; de jeugd heeft

activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur of gezond

immers de toekomst!

bij de weekendschool en ontvangen de leerlingen in hun

Petje Af Tiel

eigen werkomgeving voor een praktijkles.

Kalverbos 4, 4001AJ Tiel Tel: 088-3301130 www.petjeaf.nl/tiel

IN2 MAAS&WAAL

het

deze kinderen willen helpen en stimuleren moeten we

gedrag. Inspirerende gastdocenten verzorgen gastlessen

66

dat


mijn goede humeur van vandaag is

gesponsord

door koffie!

VAN TIENEN drankautomaten is sinds 1973 uitgegroeid tot een bedrijf waar u terecht kunt voor iedere gewenste koffieoplossing. Koffie, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Café latte, Café au lait? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontdek het op www.vantienen.nl of bel ons voor meer informatie: 085 - 20 20 720.

Voederheil 6A Zeeland | T: 085 - 20 20 720 | www.vantienen.nl

OKTOBER 2017

67


Meerwaarde door samenspel Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ted Tijssen is daarom ingestapt bij Nico van â&#x20AC;&#x2DC;t Veen van John Bertine kapsalons in Nijmegen. Ted is een ervaren fiscalist die vraagt, luistert en adviseert. Hij kent de weg en weet wat voor Nico belangrijk is. In combinatie met accountants en andere experts van Tijssen cs is Ted een belangrijke adviseur op financieel-economisch terrein. Samen zorgen zij ervoor dat het zakelijke fundament klopt en helder is. Nico heeft hierdoor overzicht, zodat hij kan doen waar hij goed in is: haarstyling en ondernemen. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl

De Horst 10, Malden â&#x20AC;˘ www.tijssen-cs.nl

IN2 Maas & Waal, nummer 4, 2017  
IN2 Maas & Waal, nummer 4, 2017  

Het grootste onafhankelijke ondernemers magazine dat 5 keer per jaar bij 10.000 wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid in de regio N...