In2 maas & waal december 2013

Page 1

jaargang 2, nummer 4 december 2013 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N MAAS TEN | WIJCHEN WIJ | WE ST MAAS&ENWAAL WAAL | BEUNI EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW W E | DRR U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAASS EN E W aal W WI JCHEN GEN &| WE ST M AAS EN WAAL | BEUNING aas heid M IN2 soonlijk ar er et J-aB ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W E L | NPEDE EDER h van 3 1 0 HE N | WE 2 ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | WIJ IJCH N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT Chris v an Oijen G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |Hinspirerend E UMEN |OSS |TIE L onafhankelijk magazine voor zakendoen AS

MA

AAL &W
Voorwoord Verzoening

bestuur

Nelson Mandela is overleden. Een groot verzoener is niet meer. Het woord verzoening was dan ook het woord van de maand december. Passend, maar verzoening was voor Mandela een kans en strategie om apartheid uit te bannen. Nelson Mandela realiseerde zo zijn doel en was een groot leider.

Tweegesprek Eerste Kamer versus Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen Tineke Strik en Hans Verheijen

6

Geeft u ook zo leiding aan uw bedrijf?….met visie, doelgericht en een dosis charisma, innovatiepower en wils- en daadkracht. Wij komen dagelijks, leiders tegen die hieraan werken binnen en buiten hun bedrijf. Inspirerende mensen. Wij delen dit graag met u in deze winteruitgave.

Hans Beenakker en Ronald Migo spreken over out of the box denken en Het interview creativiteit. Hans Verheijen en Tineke Strik spreken over kansen voor kleine Hans Beenakker kernen. Innovatieve ondernemers gaan met elkaar in gesprek over een in gesprek met Ronald Migo continue proces en Centrummanagers wijzen op het belang van samenwerking. Ook uit de confrontatie tussen kennis en markt bleek, dat elkaar aanvullen en versterken een beter uitgangspunt is. In de rubriek Trendspotting vindt u een visie op leiderschap, waarin het belang van het menselijk kapitaal staat.

Rogier van Lith Yvonne van der Bend

De redactie en de leden van onze redactieadviesraad komen dagelijks ondernemers tegen, die durven te delen en kwaliteiten van leiderschap in zich hebben. Deze ontmoetingen geven voldoende aanleiding om trots te zijn op ondernemers in de regio. IN2 Maas & Waal roept dan ook Chris van Oijen uit tot IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid 2013.

Tevens introduceren we de IN2 Maas & Waal Ondernemers Top 10, 2013, een lijst met ondernemers, die zich in 2013 hebben onderscheiden en op het einde van het jaar best nog even in de spotlight mogen worden gezet. Wij hopen er op dat dit hen een extra stimulans geeft om ook in 2014 op de ingeslagen weg door te gaan.

10 het driegesprek Drie winnaars aan het woord over actuele zaken

bedrijfsvoering

Het netwerk Rotary Tweestromenland: Wijchen-Beuningen en Rotary Maas en Waal

Wij bedanken u voor al uw reacties en enthousiasme over IN2 Maas & Waal. Ruim 500 ondernemers en bestuurders uit de driehoek Oss, Tiel en Nijmegen mochten wij dit jaar verwelkomen tijdens de IN2 Maas & Waal Experience bijeenkomsten! De eerstvolgende is gepland op woensdag 26 Samenwerking Retail, Overheid, Vastgoed Drie centrummanagers aan het woord februari a.s. U kunt u inschrijven via www.businessmedia4all.nl. Wij wensen u een goede en bovenal gezonde start in 2014 en veel creatief Toponderneming in Maas en Waal leiderschap om ook in het nieuwe jaar kansen te zien en te benutten.

Een kijkje in de keuken bij Fluminalis

Colofon

Informeren – Inspireren – Verbinden Jaargang 2, nummer 4, december 2013

14 17 18 22

Onafhankelijk magazine voor inspirerend zakendoen

MAAS & WAAL

Uitgever: Yvonne van der Bend Hoofdredactie: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl Redactieadres: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

Redactie: Willeke Guelen, Jeske Kortenhorst, Charlotte de Leeuw, Sylvia de Witt, Mieke Wouters Fotografie: Ger Loeffen, Niels Stam, Henk van der Bend Redactieadviesraad: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging DrutenOndernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Peter de Waal(Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen(Stichting Centrum Management Wijchen), Elly Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Ton Hendrix

(Harten4Groep Beuningen), John Kusters (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Frank van Coolwijk (Verrassend Leeuwen) en Lau Sneeboer (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). Vormgeving/opmaak: Girafties, Cuijk Realisatie & Productiebegeleiding Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen Druk Ten Brink, Meppel


Inhoud mens & bedrijf 25 55

kennis & markt Bestrijdingsmiddelen Prof. Tinka Murk in gesprek met John Kusters

Family Business Familie Schreeven

Innovatie Innovatief ondernemen in de techniek

Op pad met... René Hoobroeckx

26 57 29

Trendspotting Eigentijds Leiderschap door John van der Borg

De Iphone van Bernard Stenssen

Hot spot Bijsterhuizen

31

Hoe blijf je scherp? Jelle van Gangelen, Hotel de Weverij/Restaurant Cordial

trends & toppers IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid 2013

Trends 2014

Experienced By 27 november Ondernemen anno 2014

38 40 63

Gesignaleerd Willeke Guelen Gespot; Hanneke Koppers – El Bocadillo

katern

Business Club Maas & Waal Ondernemer van het jaar, Verkooptraining, De Tuut, Business Flitsen, Domensino, In Memoriam Riet van Heertum, Laue on Ice, Bedrijfsbezoek van Thiel. De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

43

Sponsored by IN2 Maas & Waal Dijkmagazijn Beuningen

@IN2MaasWaal Advertentie Exploitatie/ Online-Adverteerdersservice IN2 Maas & Waal verschijnt vier maal per jaar in maart, juni, september en december. Voor meer informatie over advertentie­tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. Voor meer informatie over de adverteerders in deze uitgave kunt u de online-adverteerdersservice raadplegen op www.businessmedia4all.nl . Verspreiding: De uitgave wordt gratis verspreid aan bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen. Ook bedrijven >5 werknemers in de gemeente Nijmegen, Mook en Middelaar, Heumen, Oss, Maasdriel, Tiel en Neder-Betuwe ontvangen de uitgave.

59 61

Losse Verkoop: Prijs € 8.95 (incl. verzendkosten) Extra exemplaren zijn via een email te bestellen bij de klantenservice; info@businessmedia4all.nl ovv. extra exemplaren bestellen IN2 Maas & Waal. Svp aangeven aantal, contactpersoon en het factuur- en afleveradres. Partner IN2 Maas & Waal: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 150,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2 Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. U kunt een abonnement opgeven door een email te sturen aan de klantenservice: info@businessmedia4all.nl o.v.v. abonnement Maas en Waal. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

65 66 IN2 Maas & Waal

Oplage: 10.000 exemplaren Copyright: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. ©2013 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all


BESTUUR

Kansrijke kleine kernen Tineke Strik (Alphen Gld., 1961) is sinds 12 juni 2007 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 3 november 2009 is zij voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA). Zij is plaats­ vervangend lid van de delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Daar is ze vice-voorzitter van de commissie migratie, vluchtelingen en ontheemden. In de Eerste Kamer houdt mevrouw Strik zich onder meer bezig met veiligheid en justitie (politie en strafrecht, privacy, asiel- en migratiebeleid), buitenlandse zaken, Europese zaken, en sociale zaken. Zij was eerder onder meer werkzaam bij Vluchtelingenwerk, de rechtbank en bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en was vier jaar wethouder van Wageningen. Zij promoveerde in 2011 op een proefschrift over het Europees asiel- en migratiebeleid. Ze is universitair docent migratierecht bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. (Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van de Wageningse Woningstichting en bestuurslid van Defence for Children) Bron: GroenLinks

Het Eerste Kamerlid Tineke Strik, geboren en getogen in het Land van Maas en Waal, en de voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) Hans Verheijen (burgemeester van Wijchen), hebben een eigen visie op kansen voor ondernemers in de Maas en Waalse dorpskernen. IN2 Maas & Waal vroeg hen naar die kansen en de Unique Selling Points. Hoe kun je zakelijke kracht verzilveren? Hoe het voelt op te groeien, te wonen en leven in een kleine gemeenschap is u bekend. Wat is daar het meest van bij gebleven?

Tineke: “Ik houd altijd een zwak voor het Land van Maas en Waal natuurlijk; waar je opgroeit ligt het meest je hart. De gemoedelijkheid, iedereen is erg betrokken, je kent elkaar allemaal en tegelijkertijd is er de natuur, de ruimte, buiten. Ik liep graag uren met mijn hond langs de Maas. De dijken, die mooie luchten en het water, dat is wat me het meest aantrekt. Een hele mooie combinatie van die gemoedelijkheid en af en toe in je eentje rondsjouwen. Waar je dat als kind gedaan hebt, blijft je dat het meest bij.” U bent lid van de Eerste Kamer voor Groen Links (vicevoorzitter van de fractie). Ongetwijfeld komen daar ook vraagstukken van het platteland en de kleinere gemeenten met vele kernen aan de orde. Hoe ziet u de toekomstige ontwikkeling van ondernemen in kleine kernen zoals die er vele zijn in het Land van Maas en Waal?

“Voor een kleine gemeente wordt het steeds lastiger om zich zelfstandig te handhaven. Als je ziet wat voor zware taken kleine gemeenten er elke keer bij krijgen van de Rijksoverheid - zorg, welzijn, jeugdhulpverlening - denk ik dat zij er onvoldoende op toegerust zijn om deze taken zelfstandig uit voeren. Óf gemeenten gaan meer samenwerken óf de stap naar een fusie wordt aantrekkelijker omdat je dan simpelweg meer capaciteit hebt en bijvoorbeeld op grotere schaal aanbestedingsprocedures kunt doen. Dus ik vermoed dat er zo’n golf aan gaat komen. Dan is de vraag: wat betekent dat voor ondernemers? Ondernemers hebben veel meer belang

bij de gemeente dan alleen maar vergunningen verkrijgen. Het gaat ze er ook om dat ze kunnen meedenken, invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden over infrastructuur, bestemmingsplannen. De uitdagingen worden groter en het gemeenschappelijke belang ook. Tenslotte zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de werkgelegenheid en hebben ze belang bij een gezond economisch klimaat.” Waar ligt de toekomst van Maas en Waal?

“We moeten voorkomen dat het Land van Maas en Waal opgaat in de eenheidsworst die het landelijk gebied in Nederland steeds meer wordt. Het is veel slimmer om juist de specifieke kenmerken ervan te versterken. Dat mooie landschappelijke, het toerisme of de fruitregio, dat zijn hele specifieke kenmerken van Maas en Waal. Ik hoop niet dat de nu doorgetrokken Maas en Waalweg iets gaat uitlokken als de A15 in de Betuwe. De Betuwe is daardoor erg veranderd, een deel heeft ingeboet aan aantrekkelijkheid. Mensen komen in het Land van Maas en Waal juist vanwege de rust, de ruimte die in de luwte ligt, het groene. De kleinschaligheid hoort bij het Land van Maas en Waal. Hopelijk gaan we niet kopiëren wat we in veel regio’s al hebben en waar we op uitgekeken zijn. Het Land van Maas en Waal heeft heel lang een achterstandspositie gehad, is dat nu flink aan het inlopen en kan profiteren van het feit dat het nog niet is ‘verpest’ . Door de vooruitkomdrift zijn er in Nederland veel dingen kapotgemaakt, waar we nu al lang spijt van hebben. We hebben met Maas en Waal iets wat we kunnen koesteren.

Ken de kracht van het Land van Maas en Waal; het is niet alleen maar nostalgie, het biedt voldoende economisch perspectief!” De vraag van Hans Verheijen aan Tineke Strik Hans stelt de volgende vraag aan Tineke: “Juist vanuit de rol van geboren en getogen Maas en Waalse: hoe zie je op de schaal van Maas en Waal dat bewoners/burgers en bedrijven elkaar kunnen versterken en wat zou jouw bijdrage daaraan kunnen zijn vanuit de specifieke rol van Eerste Kamerlid, als netwerker?”

Naast de tips elders op deze pagina geeft Tineke een helder advies: “Er zijn Gelderse politici in de Tweede Kamer. Ondernemers kunnen vaker ondernemersbijeenkomsten voor hen organiseren. Nodig Gelderse politici uit en laat ze vertellen: wat doen ze voor Gelderland, voor het Land van Maas en Waal? Dan voed je ze waardoor ze iets kunnen doen in de Tweede Kamer. Politici komen regelmatig op regionale bijeenkomsten in ons land. Over het algemeen willen ze dat heel graag. Daar zit immers ook een kiezersvolk. Nodig ze uit! Organiseer een werkbezoek, laat de mooie kanten zien van Maas en Waal en ook meteen de knelpunten. Geef ze ‘huiswerk’ mee, spreek met ze: waarmee zouden we hier geholpen zijn? Dat betekent meteen dat ondernemers dan zelf ook moeten gaan nadenken: wat zouden landelijke politici voor ons kunnen betekenen? Welke beslissingen zouden ons verder helpen? Ik weet zeker dat politici in de zomer graag op werkbezoek komen! “


verzilveren hun kracht

7

Hans Verheijen (Weurt, 15 mei 1966) is bestuursvoorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en lid van de internationale jury (namens Nederland) van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Na een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen is de heer Verheijen in 1992 begonnen als medewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie (kamerleden Ram Ramlal en Yvonne van Rooy) en werd daarna gemeentesecretaris in Arcen en Velden en Heeze-Leende. Van 2006 – 2012 was hij burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert. Sinds 2012 is de heer Verheijen burgemeester van Wijchen. Zijn portefeuille bevat de volgende taken: bestuurlijke organisatie en coördinatie, openbare orde en veiligheid, brandweer, coördinatie handhaving, bedrijfsvoering en dienstverlening, communicatie, economie, recreatie en toerisme en internationale contacten. De LVKK is de koepelorganisatie van de 11 Provinciale Verenigingen voor Kleine Kernen die op hun beurt in totaal 1500 dorpsorganisaties en 2500 dorpshuisorganisaties vertegenwoordigen en ondersteunen.

Bron: gemeente Wijchen Tekst: Charlotte de Leeuw

De LVKK organiseert tweejaarlijks de Dorpsvernieuwingsprijs. De winnaar is het dorp dat innovatief is, dat het anders heeft gedaan en een lichtend voorbeeld is voor andere Nederlandse dorpen”, aldus Hans Verheijen. Dit jaar vond de jury dat Ziewent daarin het meest uitblonk.” Hebben bedrijven uit Zieuwent een rol gespeeld bij dit behaalde succes?

Hans: “De inwoners hadden de indringende wens het dorpsplein opnieuw in te richten en de weg die er eigenlijk overheen liep eromheen te leiden. Ze hebben uiteindelijk de gemeenteraad weten te overtuigen dat ze op basis van no cure, no pay - dat was hún idee - en door twee plaatselijke bedrijven, bewoners en een gemeentelijke proces­­­­­­­ begeleider bijeen te brengen, een succesvol plan zouden uitwerken. De gemeenteraad is zo ver gegaan dat hij dit wilde ondersteunen en zonder aanbesteding het werk in de markt wilde zetten. Dat vraagt van veel partijen water bij de wijn doen, maar daarmee hebben de inwoners en bedrijven het wel gepresteerd dat ze voor een véél lager bedrag, met inzet van eigen sociaal kapitaal en een forse bezuiniging aan de voorkant in het proces van de gemeente, het werk hebben kunnen realiseren! Elkaar ruimte en vertrouwen geven, dát is heel erg wezenlijk, wil je burgerparticipatie daadwerkelijk ook naar het nieuwe niveau 3.0. brengen. Dat heeft Ziewent als dorp laten zien en dat heeft Oost Gelre als gemeente laten zien.”

Kunnen Maas en Waalse initiatieven van inwoners en bedrijven ook meedingen naar de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs?

“Zeker, elke Nederlandse kleine kern of buurtschap kan zich inschrijven voor de Dorpsvernieuwingsprijs. De aanmelding loopt via de provinciale verenigingen voor kleine kernen. Het samen­brengen van knowhow van inwoners en bedrijven groeit steeds meer in het Land van Maas en Waal en leidt tot een nieuwe dynamiek waarbij de overheid minder nodig is. Dat laatste vinden wij heel belangrijk.” Mijn slogan is: Het Land van Maas en Waal, meer dan een lied!” In november vindt het PlattelandsParlement plaats, een van de grote evenementen die door de LVKK wordt georganiseerd. Wat wil de LVKK daarmee bereiken?

“Het doel van het Plattelandsparlement is politici in Den Haag te laten kennismaken met actieve plattelandsbewoners. We laten zien dat er krachtige initiatieven ontstaan. Het is een soort etalage, een showroom. Moet je eens kijken: daar speelde dat en dat probleem dat is aangevlogen met díe specifieke kwaliteiten en mensen en heeft geleid tot deze opbrengst! Ik hoorde gisteren dat alle politieke partijen al hebben toegezegd er te zullen zijn. Er komen honderden mensen op af. Mensen inspireren elkaar door voorbeelden te delen en te verbinden.

Wat in Groningen is bedacht en in Zeeland speelt, kun je aan elkaar verbinden.” De vraag van Tineke Strik aan Hans Verheijen Tineke stelt aan Hans de volgende vraag: “Wat is het karakteristieke van het Land Maas en Waal en waarmee zou Maas en Waal nog meer zijn voordeel kunnen doen vanuit dat karakteristieke. Hoe zou je meer economische activiteiten kunnen halen uit het karakteristieke van de regio?”

Hans koppelt zijn analyse van de kracht van Maas en Walers aan de economische activiteiten die hier zijn: “Maas en Walers zijn trots op hun regio, heel erg ondernemend, ‘dicht bij de grond’, weten waar ze vandaan komen, dat je hard moet werken en dat je soms zelfs moet ploeteren om het met elkaar voor elkaar te hebben hier. Die mentaliteit maakt dat ze krachtig zijn en dat het Land van Maas en Waal er positiever uitsteekt dan de rest van Nederlandse regio’s op dit moment. Het is een mentaliteit van ‘we komen er samen wel uit’ en het is op dit moment dus de uitdaging voor overheden in Maas en Waal om geleidelijk los te laten! De kansen die dit gebied heeft - ligging, landschap, diversiteit, nabijheid van prachtige steden, ligging aan het water, riviertoerisme, ruimte maken dat er een economisch potentieel is. Daar werken de gezamenlijke portefeuillehouders aan, samen met de ondernemers.

MAAS & WAAL


RTP over ondernemerstrends en

de toekomst

Nu de eerste lichtpuntjes wijzen op een voorzichtig economisch herstel, wordt het voor ondernemers langzaamaan tijd om eens kritisch te kijken naar hun visie en bedrijfsvoering. Zijn eerder ingezette plannen nog actueel, of vragen ontwikkelingen en trends in de diverse branches om aanpassingen of zelfs herziening? Voor Peter de Waal, directeur/eigenaar van RTP Elektrotechniek uit Afferden is dat niet anders. Hieronder deelt hij zijn visie op de huidige ontwikkelingen. Volgens De Waal verloopt het economisch herstel nog steeds moeizaam; er zijn weliswaar tekenen van herstel, maar de economie is nog steeds zwak. De aan het begin van de crisis ingeslagen weg volgt RTP nog steeds, maar er zijn ook ontwikkelingen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. “Een belangrijke trend is het ontzorgen van de klant op het gebied van preventief én correctief onderhoud”, vertelt De Waal. “met name preventief onderhoud wordt steeds belangrijker. Veel klanten bezuinigen op totaalonderhoud en gaan outsourcen. Dat betekent dat wij steeds meer met gespecialiseerde partners samenwerken om de klant een totaaloplossing in onderhoud te bieden, van installaties tot dakdekken en glas zetten.” Een tweede belangrijke trend die De Waal signaleert is duurzaam ondernemen. “We richten ons steeds meer op het leveren van duurzame producten als PV-panelen, zonneboilers en laadoplossingen voor hybride en elektrische auto’s. Daarnaast steken we steeds meer energie in het verlenen van diensten voor de utiliteitsmarkt op het terrein van duurzaamheid. Zo hebben we sinds enkele jaren een EPA-adviseur in dienst (EPA: Energie Prestatie Advies). De adviseur kan, aan de hand van een nulmeting en een energieplan, een energielabel afgeven voor een gebouw. Zo’n advies opent, samen met een investeringsplan, de weg naar klimaatneutraliteit van een bedrijfspand. Dat is voor ondernemers bijzonder interessant, omdat energie een groeiende kostenpost is.” Als derde trend noemt De Waal innovatie. Al in 2008 ontwikkelde RTP een strategie om van een zuiver capaciteitsbedrijf ook een kennisbedrijf te maken. Inmiddels heeft RTP zijn eigen kenniscentrum, met specialisten op diverse vakdisciplines, als bijv. verlichtingstechniek, zorgsystemen en telematica. Het volgen van markttrends en innovatie vindt De Waal net zo belangrijk als het inleven in- en meedenken met de klant. “Het gaat er om hen een toegevoegde waarde te bieden.”

Een vierde trend is kostenbesparing en efficiency. De Waal: “In deze tijd is het belangrijk om kritisch te kijken naar je werkprocessen en de bedrijfspraktijk. Digitalisering bijvoorbeeld heeft bij ons geleid tot een effectievere postafwikkkeling en facturering en een sterk afnemend papiergebruik. De digitalisering is jaren geleden al ingezet, maar ontwikkelt zich steeds verder. Het positieve van de crisis is m.i. dat je als ondernemer gedwongen wordt om na te denken over goedkoper en efficiënter werken. We staan weer met beide benen op de grond.” Als vijfde en laatste trend noemt De Waal samenwerking. “Toevallige samenwerking komt steeds minder voor; we gaan steeds meer op zoek naar partners die bij ons passen. Maas en Waalse ondernemers doen dat volgens mij steeds beter en met name de grote bedrijven vinden elkaar gemakkelijk. Kleine bedrijven mogen zich wat dat betreft nog wat meer profileren. Gelukkig heeft de regio veel meer potentie dan we beseffen.”

RTP Elektrotechniek BV Van Heemstraweg 47 6654KD Afferden gld Tel: 0487-585100 www.rtp.nlBESTUUR

De creatieve talenten van de regio bundelen:

“Flipje out of the box”

In de reeks IN2 Maas & Waal - Bestuur steken we dit keer de Waal over naar Tiel. Burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel ontvangt algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Ronald Migo. Beide heren gaan in gesprek over het ondernemersklimaat binnen de driehoek Tiel-Oss-Nijmegen. Zij zien tal van interessante mogelijkheden voor de regio. ‘Maar het is aan de ondernemers om die kansen te verzilveren’, is hun gezamenlijke conclusie. Logistieke hotspot Hans Beenakker: ‘de logistieke sector is een belangrijke drager van de Tielse en regionale economie. We liggen op een knooppunt van water-, spoor- en snelwegen en weten die unieke ligging steeds beter te benutten. De ontwikkeling van een moderne containerterminal, een logistieke hotspot, op het bedrijvenpark Medel, is daar een mooi voorbeeld van. We werken nauw samen met de Provincie Gelderland en tien omliggende gemeenten, waaronder West Maas en Waal. Ondernemers zien die voordelen ook. Voor de circa 70 hectaren bedrijfsterrein die in Medel (inclusief de geplande uitbreiding) nog worden uitgegeven is volop belangstelling, ondanks de economische omstandigheden. Met name vanuit de logistieke sector, dankzij de ligging en de grote kavels. Een ander regionaal speerpunt is de agribusiness. Natuurlijk is de fruitsector van groot belang, maar ook met laanbomen doen we het in onze regio heel goed. De toeristische sector is nog onder­

belicht, dat geldt ook voor de regio Maas en Waal overigens. Daar kunnen we nog veel winst boeken.’ Ronald Migo verwoordt het treffend: ‘We moeten de vergrijzing verzilveren!’ Niet alleen in het weekend Ronald Migo: ‘je kunt als overheid nog zo veel faciliteren, zorgen voor een goede infrastructuur door bijvoorbeeld fietspaden en pont-routes te realiseren, maar uiteindelijk moeten ook ondernemers het oppakken. Een beetje meer vooruitkijken. Er is een groeiende groep consumenten in de gelegenheid om ook door de week er op uit te gaan. Die ontwikkeling biedt kansen aan ondernemers. Maar wie buiten het weekend op pad gaat in de regio Maas en Waal, vindt te veel ­horecagelegenheden gesloten. Ondernemen kan niet meer alleen op zaterdag en zondag. Dat moeten we ons realiseren.’ ‘Ook aan de Tielse kant zijn te weinig verblijfsmogelijkheden, zeker buiten het weekend’, zo ondervond ook Hans

Beenakker tijdens een fietstochtje met zijn gezin langs de Waal. ‘Maar we werken hard aan verbeteringen op dat gebied. De nieuwbouw van Van der Valk geeft een belangrijke impuls. Ook voeren we overleg met de Kamer van Koophandel, met de Landbouworganisaties, het toeristische bedrijfsleven en het Regionale Bureau voor Toerisme Rivierenland. En we hebben natuurlijk Flipje. Dat is echt een boegbeeld voor Tiel geworden. Flipje is bekend bij jong en oud en straalt gemoedelijkheid uit. Wij zetten met Flipje op een hedendaagse manier de regio op de kaart. Dat is heel succesvol. Je komt hem overal tegen. Zelf de regels voor de bezoekers aan de stadhuistuin worden door Flipje ‘verteld’. Dat geeft meteen een prettige sfeer.’ High tech en high touch in balans Sfeer en beleving worden steeds belangrijker, dat is ook de overtuiging van Ronald Migo. ‘Mensen reageren met hun zintuigen. Techniek kan daarbij heel goed ondersteunend zijn. Het is


11

een kwestie van zoeken naar een nieuwe balans. De overheid en het bedrijfsleven moeten zich daarop voorbereiden. Sterker maken wat sterk is. Het goede behouden. We zien bijvoorbeeld dat historische binnensteden als heel aantrekkelijk worden ervaren. Kijk maar naar Den Bosch, daar ‘is het gezellig’. Overdekte winkelcentra hebben het moeilijk. Het is van groot belang om goede afwegingen te maken. Hoe gaan we voorsorteren? Een nieuw megawinkelcomplex in Ressen? Dat is ook zo’n afweging. Onze binnensteden mogen niet naar de knoppen gaan, kijk maar hoe treurig sommige binnensteden in Amerika of Frankrijk er aan toe zijn. Maar ook internet is niet meer weg te denken. High tech en high touch moeten in balans blijven, wat mij betreft. En daar liggen echt kansen. We zien ondernemers die dat heel goed voor elkaar hebben. Zij weten moderne techniek met persoonlijke aandacht en service te combineren. Zij zijn de voorbeelden voor de toekomst.’ Creatief talent bundelen Dat ‘traditioneel’ en ‘nieuw’ elkaar kunnen versterken, laat ook Tiel zien tijdens het jaarlijkse Fruitcorso. Hans Beenakker: ‘in september vond al weer voor de 22e keer, tegelijk met het Fruitcorso, ook Appelpop plaats. Een hoog gewaardeerd tweedaags popfestival dat zich afspeelt op de Waalkade in Tiel. We hebben tijdens dat weekend meer dan 100.000 mensen van alle leeftijden in de stad. Bijzonder is dat Appelpop wordt georganiseerd door een groep getalenteerde vrijwilligers, die het mogelijk maakt dat het festival gratis toegankelijk blijft voor de bezoekers. Een enorme organisatie

waar veel creatief talent aan ten grondslag ligt. Je kunt je afvragen of je deze talenten ook niet buiten deze evenementen zou kunnen benutten.’ Ronald Migo speelt daar direct op in: ‘Ik zou graag een kenniscentrum oprichten waarbij al het creatieve talent van de regio tot wasdom kan komen. Een centrum waar publieke en private partijen elkaar vinden en ondersteunen. Dat zou heel goed passen in een regio als de onze met zoveel historie. Een centrum in een omgeving waar zowel rust als inspiratie te vinden is, waar we mensen met creatieve ideeën kunnen koppelen aan ervaren ondernemers. Zo kunnen we dit talent beter begeleiden en hen behoeden voor valkuilen.’ Hans Beenakker kan zich daar helemaal in vinden: ‘verbinding met elkaar zoeken, ook over de rivier heen. Je gezamenlijk richten op de beleving van het gebied. Creatief met je mogelijkheden omgaan. Daar is nog zoveel vooruitgang te boeken. ‘Flipje out of the box’, zogezegd.’

Hans Beenakker Is geboren in Ede en woonde tijdens zijn jeugd reeds een periode in Tiel. Toen hij daar in januari 2012 burgemeester werd, was de gemeente dan ook geen onbekend terrein voor hem. Hans Beenakker is Landbouweconoom (Wageningen) en was eerder verbonden aan het stafbureau van het Ministerie van Landbouw. Ook was hij wethouder in Leidschendam- Voorburg. Van 2004 tot 2012 was hij burgemeester van het Noord-Brabantse Asten.

Ronald Migo Is geboren in Nijmegen en is algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Hij is tevens voorzitter van de raad van toezicht van Museum Het Valkhof en lid van de raad van toezicht van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Hij was eerder onder meer wethouder van Economische Zaken in Nijmegen en lid van het dagelijks bestuur van het CDA. Ronald Migo gaat binnenkort, samen met zijn collega uit Utrecht Liesbeth Karsten, de directie voeren van het Mobiliteitscentrum van de Kamer van Koophandel.

Interview: Willeke Guelen Fotoreportage: Ger Loeffen


Johan Weijers: Johan Weijers: levering van kwaliteit

levering van kwaliteit in riooltechniek in riooltechniek In 2009 startte Johan Weijers zijn bedrijf in riooltechniek. Hij vond dat de kwaliteit van riool­stelsels in de regio beter kon, investeerde fors in de modernste apparatuur en opleidingen en groeide in enkele jaren uit tot een belangrijke speler op de markt. Een gesprek over het belang van controle, goed onderhoud en optimale veiligheid van het riool. “Ik ben afkomstig uit de rundveehouderij en mesthandel”, vertelt Weijers. “Daar hield ik me ook al bezig met het bouwen en schoonhouden van mestputten en –bassins. Uiteindelijk heb ik, samen met vijf neven, de stap gezet naar inspectie, onderhoud en reparatie van rioolstelsels. Dat doen we bij Weijers Riooltechniek voor de hoofdstelsels van gemeenten en bedrijven en bij We-com rioolservice voor particulieren en woningbouwverenigingen.”

Topkwaliteit

“Het riool is een van de belangrijkste uitvindingen voor de medische gezondheid”, vertelt Weijers. “We streven daarom continue naar topkwaliteit. Daar ligt onze kracht. Door het gebruik van de nieuwste materialen en technieken en een voortdurende bijscholing van ons team, zijn we optimaal in staat om niet alleen bij onderhoud, maar vooral ook bij calamiteiten direct actie te ondernemen.”

Modernste techniek

Zelf komen de medewerkers van Weijers Riooltechniek nauwelijks nog in het riool. Dat is niet alleen veiliger, maar er is ook geen noodzaak meer voor. Het bedrijf heeft daarvoor de modernste apparatuur beschikbaar die kan reinigen en inspecteren. Ook ‘re-linen, het aanleggen van een nieuwe rioolbuis in een oude, behoort tot de mogelijkheden.

Het familiebedrijf is het eerste in de Benelux met een 3D-putpanoramacamera, die putten of schachten tot 100 meter diep in beeld kan brengen. Het riool wordt tot op de centimeter nauwkeurig opgemeten en gegevens en beelden worden direct doorgegeven aan de inspectiewagens, worden direct op kantoor verwerkt en doorgestuurd naar de opdrachtgever. Die gegevens stellen Weijers in staat om deskundig bedrijfsmilieuplannen en beheersplannen op te stellen. Opdrachtgevers kunnen daardoor voldoen aan hun milieuverplichtingen.”

Duurzaam en snel

Weijers Riooltechniek investeert veel in social return en duurzaam ondernemen. “Met milieuvriendelijkheid, recycling en CO2-reductie kun je uiteindelijk alleen maar winnen”, meent Weijers. “Maar snelheid is ook belangrijk; meerdere keren per week ontvangen we oproepen voor calamiteiten als wegverzakkingen en verstoppingen. Ook zijn we actief in de gladheidbestrijding. Daarin werken we met 17 combinaties van strooiwagens en sneeuwschuivers, allemaal voorzien van de modernste technieken en middelen.”

Klantenbinding

Inmiddels is Weijers Riooltechniek ook een vestiging gestart in Druten. Het familiebedrijf wil in de eigen regio zo dicht mogelijk bij de klant


werken vanuit de inspectiewagen

De modernste apparatuur

foto’s: Broer van den Boom

Johan Weijers

zitten. Het doel is volledige ontzorging, niet alleen door het reinigen en inspecteren van het rioolstelsel, maar ook het onderhouden van complete bedrijfsterreinen. Klantvriendelijkheid en vertrouwen staan voorop. Weijers sluit geen jarenlange servicecontracten af, maar laat de klant beslissen of zij willen blijven of overstappen. “We willen zó goed zijn dat onze klanten aan ons verbonden willen blijven. Is een klant geïnteresseerd, of heeft hij hulp nodig, dan komen we zo snel mogelijk naar hem toe. Voor de meeste bedrijven is dat service, voor ons de normaalste zaak van de wereld.”

Weijers Riooltechniek Hogelandseweg 9 6545 AC Nijmegen Tel. 024-675 11 52

www.weijersriooltechniek.nl


HET DRIEGESPREK

Succesvol Ondernemen in Maas en Waal

Drie winnaars van ondernemers­awards aan het woord Als je als ondernemer de award van ‘ondernemer van het jaar’ krijgt toegekend, is dat natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. Het is niet alleen een blijk van waardering, maar het betekent sowieso dat je in je bedrijfsvoering op de goede weg zit. IN2 Maas & Waal sprak met drie winnaars uit de regio en vroeg hen aan de hand van een aantal nieuwsfeiten naar hun visie op succesvol ondernemen in Maas en Waal en economische continuïteit.

Op 20 november jl. werd bekend dat minister Schultz-van Hagen Gelderland niet beschouwt als een kernregio. Feitelijk reduceert ze daarmee M&W als krimpgebied. Is dat erg of niet, wat betekent het voor jullie manier van ondernemen. Maakt het uit waar je onderneemt en waarom?

De gebroeders Gerrits vinden de uitspraak van de minister een slechte zaak voor Gelderland: “Als de overheid bepaalde regio’s gaat voortrekken, zullen de niet-streekgebonden bedrijven de regio op termijn gaan verlaten om zich te vestigen in de kernregio’s. Investeringen lopen dan terug en de regionale Maas en Waalse economie zal in een neerwaartse spiraal terecht komen. Voor de streekgebonden bedrijven als de fruitteelt is dat een bijzonder slechte ontwikkeling. Trea Derks vindt dat dat de landelijke overheid de centrale ligging van Maas en Waal zwaarder zou moeten laten wegen. “De provincie is wel actief in het faciliteren, maar subsidies worden al minder verstrekt en de provinciale rol lijkt steeds kleiner te worden.” Fleur

Sneep vraagt zich af of de regio überhaupt een krimpgebied is. Ze verwijst naar de aandacht vanuit Europa voor Maas en Waal en het rivierengebied als logistieke hotspot. Volgens de vier ondernemers kies je bewust voor de plaats waar je onderneemt. Je kiest een plek waarmee je je verbonden voelt. De mentaliteit van die omgeving is eveneens belangrijk, want dat bepaalt of je een team kunt samenstellen dat bij je ambities en bedrijfsvoering past. Hoe kan succesvol ondernemerschap de ontwikkeling naar een krimpgebied stuiten en wat is daar voor nodig. Heeft M&W daarvoor de noodzakelijke capaciteiten in huis en wat zijn die?

De gespreksdeelnemers geven aan dat je een neergaande ontwikkeling niet moet proberen te stuiten, maar moet proberen om te buigen. “Je moet creatief en flexibel zijn, de mogelijkheden van de markt zien en innovatief denken. Maar geluk speelt ook een rol, evenals lef. Onze erva-

ring is dat al die aspecten zeker bij de Maas en Waalse ondernemers aanwezig zijn.” De Gelderlander meldde op 20 november dat er onder de 2100 medewerkers aan de nieuwe Waalbrug slechts één Nijmegenaar was. Hoe kijken jullie aan tegen het ‘gunbeleid’ van de lokale overheid. Krijgen lokale bedrijven en instellingen voldoende de kans om opdrachten te verwerven?

Gert en Piet Gerrits geven aan dat de gemeente Beuningen op bepaalde punten al een voorkeursbeleid hanteert voor de ‘eigen’ ondernemers en vinden dat een goede zaak. Trea Derks erkent dat belang, maar vindt ook dat je gunbeleid breder moet zien. “Ook de lokale ondernemers moeten daarin meer en beter samenwerken en elkaar wat gunnen, ook bij het verwerven van opdrachten.” Fleur Sneep valt haar bij: “De gunfactor is enorm belangrijk. Ondernemers zouden andere ondernemers daarom vaker moeten beschouwen als collega, in plaats van als concurrent.”


15

Gert en Piet Gerrits

Fleur Sneep

Martin en Trea Derks

Woonzorgvoorziening De Meerenburgh

Lighthouse Worldwide Solutions

Op 17 april werden Gert en Piet Gerrits van Transportbedrijf Gerrits uit Winssen in Slot Doddendael in Ewijk gekozen als ‘Ondernemer van het jaar 2012’ van de gemeente Beuningen. “We hebben heel wat reacties gehad en waren verrast dat het in de gemeente en in ons dorp nog zó leefde. De verkiezing levert je niet direct klanten op, maar wel goede publiciteit, naamsbekendheid en veel positieve energie in je bedrijf. We zien het dus echt als een opsteker.

Op 24 oktober jl. werden in een uitverkocht sportcentrum Arcus in Wijchen de ondernemers van het jaar bekend gemaakt. In de categorie Aanstormend talent won Fleur Sneep van Woonzorgvoorziening De Meerenburgh de award. “Dat leverde heel veel aandacht en publiciteit op, bloemen van klanten en relaties, maar ook veel sollicitaties. Ons personeel is apetrots en velen delen het succes op Facebook. Ik word zelfs vaker herkend op straat.”

Op 5 november jl. vond in cultureel centrum d’n Bogerd in Druten de onder­nemersverkiezing van Maas en Waal plaats. In het segment Industrie en Dienstverlening waren Martin en Trea Derks van Lighthouse Worldwide Solutions uit BovenLeeuwen de gelukkigen. Trea Derks: “Gezien de zware concurrentie hadden we niet verwacht te winnen en het is voor ons dan ook een hele eer, niet in de laatste plaats voor ons personeel, dat grotendeels uit de regio komt. We werden overspoeld met reacties, van mails en bloemen tot zelfs taart en peper­noten en een dinerbon die we kunnen besteden bij de winnaar van de MVO award.”

De OESO bericht vandaag dat zij ook in 2014 voor Nederland nog krimp verwacht. Hoe zit het met jullie vertrouwen in de economie, het aantrekken van de markt en het investeringsklimaat. Welke houding merken jullie op bij collega-ondernemers en hoe kijken jullie zelf tegen de toekomst aan?

moet”, maar dat je daarna wel weer kunt gaan bouwen aan een nieuwe buffer. Verder specialiseren en vooruitkijken is dan ook een must.

die er zijn.” Gert en Piet Gerrits voegen toe dat kennisdeling en continue innovatie daar nog bijkomen. Dat de regio Maas en Waal het gaat redden staat volgens de prijswinnaars wel vast: “De mooiste regio van het land blijft groeien, we moeten alleen een beetje geduld hebben.”

Transportbedrijf Gerrits uit Winssen

Het geloof dat de Maas en Waalse economie er weer bovenop komt is algemeen aanwezig. De gebroeders Gerrits verwachten alleen dat herstel nog wel even op zich zal laten wachten. Trea Derks en Fleur Sneep verwachten wel groei op korte termijn, maar beseffen dat het tempo van het aantrekken van de economie wel per sector zal verschillen. Piet Gerrits: “Het is voor ons in ieder geval geen reden om te stoppen met investeren. Als je in de goede jaren hebt gereserveerd kun je het nog wel even uitzingen.” Gert Gerrits vult aan dat “het jaren zijn waar je doorheen

Fleur Sneep haakt in op Gerrits’opmerking: “We proberen nu al meer op de lange termijn te denken. In onze sector konden we de problemen van de vergrijzing al lang zien aankomen. Reserveren is daarbij heel belangrijk, maar het fine-tunen van je ambities en je financiële beleid bepaalt welke klappen je kunt opvangen.” Trea Derks ziet krachtenbundeling niet als dé oplossing om op de lange termijn te komen tot een bloeiende regio te komen. “Er zijn nog steeds veel te veel businessclubs en ondernemersverenigingen. Eén grotere groep kan geen gezamenlijke krachten bundelen omdat de belangen te verschillend zijn. Onderling netwerken van bedrijven is wel van belang, dat kan individueel of via de businessclubs

Tekst: RvL Foto’s: GL en RvL MAAS & WAAL


GEFELICITEERD!

Hoofdsponsor

Lighthouse Worldwide Solutions B.V., AGF Tijssen en Bijles Maas en Waal de ‘Beste Ondernemingen’ Landgoed de Korenmolen wint Rabo MVO Award Official Partner

Media Partners

Een initiatief van

Businesspartners

De tweede editie van het Business Event Maas en Waal was een groot succes. Met ruim 350 aanwezige gasten is het een avond om met veel plezier op terug te kijken. Er waren alleen maar winnaars! Dit werd bevestigd door de vele positieve reacties van de aanwezige gasten en de media. De organisatie bedankt de hoofdsponsor, de official partner, media partners, Ondernemend Maas & Waal, alle businesspartners, jury, commissies, gasten en overige betrokkenen voor hun ondersteuning en belangstelling.

Fortune regio Wageningen De Smalle Zijde 17, Veenendaal www.fortune.nl

Logo's 100 x 50.indd 1

04-10-13 11:54

Bekijk de overige foto’s op: www.businesseventmaasenwaal.nl

www.businesseventmaasenwaal.nl

1/2 hommerson 1/2 business event

BUSINESS EVENT MAAS EN WAAL


HET

19 17

netwerk

In de serie ‘Het Netwerk’ ditmaal een bijdrage over de Rotary, een internationale organisatie die als doel heeft mensen samen te brengen, die vanuit hun professionele of maatschappelijke functie humanitaire diensten verlenen, hoge ethische standaarden in alle beroepen bevorderen en helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. IN2 Maas & Waal ging in Els van Rens (l) en Trudy Nouws (r)

gesprek met twee voorzitters van lokale Rotaryclubs.

“Maatschappelijk bijdragen zonder persoonlijk gewin” Trudy Nouws is sinds juni van dit jaar voorzitter van de Rotaryclub Maas en Waal en in het dagelijks leven directeur van welzijnsstichting Voor Mekaar. ‘Haar’ club telt 19 leden en komt iedere vrijdag bij elkaar in het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen. Trudy is sinds 2006 Rotarylid vanuit de classificatie Welzijn en Zorg. Els van Rens werd in 2008 Rotary-lid en is sinds juli 2013 voorzitter van Rotaryclub Wijchen-BeuningenTweestromenland, een club van 33 leden die iedere donderdag bijeenkomt bij Thuis Bij Fien in Wijchen. Organisatie “In principe heeft ieder Rotarybestuur een intredend voorzitter, een voorzitter, een uittredend voorzitter, een penningmeester en een secretaris”, vertelt Els van Rens. “De leden zijn afkomstig uit diverse beroepsgroepen en maatschappelijke en culturele achtergronden. Zij zijn actief in diverse themagroepen, van waaruit ze activiteiten ontwikkelen ten behoeve van maatschappelijk achtergestelden. Trudy Nouws: “Als clublid wil je iets voor hen betekenen, zonder dat je jezelf profileert of er anderszins beter van wordt. Het gaat erom belangeloos je maatschappelijke betrokkenheid te tonen.”

“Het gaat vooral om het doen” Activiteiten Beide voorzitters benadrukken dat Rotaryclubs niet werken volgens het principe van MVO. Els: “Wij hebben het zelf goed en willen anderen helpen die het minder hebben. Dat hoeft niet per se met geld; je moet bereid zijn om zelf je handen uit de mouwen te steken. Natuurlijk doen we wel aan fondsenwerving; alles kost immers geld. Het gaat Rotaryleden er echter vooral om het ‘doen’. We organiseren dan ook allerlei activiteiten, niet alleen voor wereldwijde, maar met name ook voor lokale doelen.” Trudy geeft als voorbeeld het bieden van praktische ondersteuning voor een lokaal jongerencentrum, actieve steun voor de Stichting Leergelden en het wandelen met senioren. Actueel is er veel aandacht voor armoedebestrijding en de participatiemaatschappij. Een duidelijk Imago Rotaryclubs treden niet graag in het voetlicht, want het gaat niet om hen, maar om hun doelgroepen. Trudy: “Toch zien we ons genoodzaakt om meer naar buiten te treden, om te laten zien wat we doen en daarmee onze continuïteit te

waarborgen. In de regio Maas en Waal willen we projecten en activiteiten ontplooien, waarmee we goed doen zonder zichtbaar te zijn.” Els vult haar aan: “Er zijn nog steeds mensen die denken dat we een sigaarrokende oude-mannenclub zijn”, zegt ze lachend. “Van dat predicaat willen we beslist af. We willen niet alleen onze activiteiten benadrukken, maar ook de samenwerking zoeken met niet-leden. Samen willen we voorzien in zoveel mogelijk maatschappelijke behoeftes.” Beide voorzitters nodigen betrokken geïnteresseerden uit om eens te komen kijken. “U zult zien dat we, naast het tonen van onze betrokkenheid, ook onderlinge vriendschap bereiken!”

Wijchen Beuningen Tweestromenland


Samenwerking “Een must voor een aantrekkelijk en levendig centrum� Steeds meer kernen in de regio werken met centrummanagers, als spil in de samenwerking tussen ondernemers en lokale overheden. Doel van die samenwerking: het vergroten van de aantrekkingskracht door het gezamenlijk werken aan uitstraling, het informeren van het publiek, het organiseren van evenementen, het tegengaan van leegstand en het waarborgen van veiligheid. IN2 Maas & Waal vroeg de centrummanagers van Wijchen, Oss en Tiel naar het belang van samenwerking in hun dagelijkse praktijk.

vlnr. Jack van Lieshout. Piet Philipsen & Kees van Keulen


19 Kees van Keulen is sinds april 2013 centrummanager van Tiel. Hij heeft ruime marketingervaring en in evenementenorganisatie (medeorganisator van Appelpop). Jacques van Lieshout is sinds 2011 voor een gelijk aantal uren centrummanager van Oss. Hij is actief als commissaris bij FC Oss, bij ondernemersvereniging Triple-O en als mede- organisator van het businessgala in Oss. Piet Philipsen is sinds eind 2011, op verzoek van Ondernemersvereniging Wijchen Centrum, centrummanager in Wijchen.

Oss

Als belangrijkste taak zien de drie het verzamelen, beheren en uitwisselen van informatie en het streven naar een uniforme uitstraling. Van Lieshout: “Als centrummanager ben je een belangenbehartiger voor ondernemers. Dat betekent een uitgebreide communicatie met je achterban, met de lokale overheid, maar ook extern. Coördinatie en het kanaliseren van informatie en ondernemersvragen staan daarbij centraal.” Philipsen geeft aan dat die taken en de daarbij noodzakelijke samenwerking in Wijchen hebben geleid tot een winkeliersconvenant. Het streven naar een zo hoog mogelijk voorzieningen­ niveau, zien de centrummanagers als gewenst, om leegloop van een centrum tegen te gaan. Van Keulen: Het hangt wel af van wat verhuurders en ondernemers willen. In ieder geval worden winkelcentra kleiner en compacter en wordt winkelbeleving steeds belangrijker.” In Oss streven ze naar het plaatsen van supermarkten in de woonwijken, in plaats van in het centrum, maar in Wijchen delen ze die mening niet. De centrummanagers zijn het er wel over eens dat de verkoop van dagelijkse boodschappen niet moet worden verplaatst naar de periferie. Om de juiste plaats van winkels gezamenlijk te bepalen is er in Wijchen een vereniging van winkelpandeigenaren opgericht. Een duidelijke ontwikkeling is volgens de drie die van ‘ouderwets boodschappen doen’ naar koopbeleving. Dat kun je volgens Philipsen alleen samen regelen, zolang je de taken maar goed verdeelt. Van Lieshout: “Het gaat niet alleen om winkels, maar ook om het aanbod van cultuur en horeca.” Van Keulen geeft aan dat ook het organiseren van evenementen noodzakelijk is om de aantrekkingskracht van het centrum te vergroten; “sfeer is immers essentieel.” Ook vindt hij dat het onmogelijk is om altijd alle neuzen één kant op te krijgen. “Je moet dat ook niet proberen, maar vooral signaleren, sturen en bemiddelen.” Van Lieshout is het daarmee eens; je kunt het immers nooit iedereen naar de zin maken. Voor de nabije toekomst hecht Philipsen waarde aan het organiseren van goede activiteiten en het prikkelen van mensen om dat zelf op te pakken. Ook blijft promotie bijzonder belangrijk. Van Keulen wil graag meer doen aan publieks- en veiligheidsonderzoek, met behulp van het beroepsonderwijs. Van Lieshout wil ook inzetten op de ‘verkoop’ van het centrum online. Voortdurende samenwerking blijft in ieder geval van essentieel belang!

Tiel

Wijchen


Besparen op uw print- en kopieerkosten?

Het kan echt! 0487-562448 Printers, mfp's en scansoftware met koppeling naar uw boekhoudpakket

AA-Document Systems www.aa-documentsystems.nl

bedrijfsuitjes, vergaderruimte, familiedag, werkweek, zeilboot, fiets verhuur

OV Gouden Ham organiseert Business Ivent In 2013 nam OV De Gouden Ham het initiatief Business Ivents te organiseren. Op 3 oktober jl. werd de derde Open Business Informatie Event, kortweg ‘Business Ivent’, in Landgoed De Korenmolen in Maasbommel gehouden. Doel van het evenement is het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen Maas en Waalse ondernemers en het verstrekken van informatie over zakendoen in de regio en daarbuiten. Tafelpresentaties Tijdens de bijeenkomsten kunnen ondernemers contacten leggen en elke bijeenkomst nodigt De Gouden Ham collega-ondernemers van een andere ondernemersvereniging uit om zich door middel van een tafelpresentatie te profileren. Ook zijn er sprekers aanwezig die kort een specifiek thema behandelen.

Sluissestraat 18a 6629 KL Appeltern T 0487-540671 M 06-53634575 E Info@Riverside-Outdoor.nl W www.Riverside-Outdoor.nl

Wimzelf

Grafische vormgeving en communicatie

Duidelijke reclame ! – logo en huisstijl – folders en flyers – brochures en magazines – websites

Meubelspuiterij Maas en Waal

Kerkdijk 12 6626 AA Alphen

0487 - 56 04 77

wimzelf.nl

Meubelspuiterij Meubelspuiterij Ook voor particulieren. Gun uw meubel of keuken een en tweede leven. Maas Waal Maas en Waal Het DNA van uw meubel

Opfrissen van uw meubel (nieuwe laklaag). Overspuiten in uw nieuwe gewenste kleur. Het DNA van meubel meubel. Spuiten van uwuw onbewerkte Overspuiten van keukens Het DNA van uw meubel (nieuwe look).

Ook voor particulieren. Neem vrijblijvend op voor offerteleven. Gun uwparticulieren. meubelcontact of keuken eeneen tweede Ook voor Gun uw Opfrissen meubel een tweede leven. 19of Energieweg vankeuken uw meubel (nieuwe laklaag). 6658 Overspuiten AE Beneden-Leeuwen in meubel uw nieuwe gewenste kleur. Opfrissen van uw (nieuwe laklaag). / 06-13444237 T - 0487-593001 Spuiten van meubel. Overspuiten in uw uw onbewerkte nieuwe gewenste kleur. E - info@meubelspuiterijmaasenwaal.nl Overspuiten keukens (nieuwe Spuiten van uwvan onbewerkte meubel. look). I - www.meubelspuiterijmaasenwaal.nl Overspuiten van keukens (nieuwe look).

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte NeemEnergieweg vrijblijvend19 contact op voor een offerte 6658 AE Beneden-Leeuwen 19 Energieweg T - 0487-593001 / 06-13444237 6658 AE Beneden-Leeuwen E - info@meubelspuiterijmaasenwaal.nl

Reklameburo

Allround in reklame Kristel Janssen Steenberg Kerkstraat 10 | 6629 AS Appeltern | T 0487 - 54 08 29 reklame@janssensteenberg.nl | www.janssensteenberg.nl


PLAY

directeur

POWER

AVONTUURLIJK EVENEMENTENBUREAU!

JOOST FRIJLINK

PEOPLE

Laagdrempelig OV De Gouden Ham wil het ‘Business Ivent’ zo laagdrempelig mogelijk houden. Winst hoeft er niet te worden gemaakt; de entree is voor ondernemers dan ook gratis. Het Business Ivent vindt drie keer per jaar plaats. De inschrijfmogelijkheid is beperkt; er is ruimte voor ca. 65 ondernemers. Voor de planning van de events in 2014 vindt u informatie op www.facebook.com/OpenBusinessivent

OMNIVENTS

21

06 53577096 0488 410 444 j.frijlink@omnivents.nl www.omnivents.nl omnivents @Omnivents

KlusWijs Korte Brouwersstraat 14 6658 AC Beneden-Leeuwen Tel. 0487-593979 www.kluswijs.nl

Korenmolen Maasbommel www.korenmolen.nl T 0487-542610 Campingpark Het Molenstrand www.molenstrand.nl T 0487-542336 WSC Maasbommel www.wscmaasbommel.nl T 0487-561311 Campingpark Het Groene Eiland www.hetgroeneeiland.nl T 0487-562130

- vloeren - wanden - plafonds

MOLENSTRAND CAMPINGPARK

HET

Watersportcentrum

Maasbommel

Harald van den Boom 06-10079912 info@vandenboomprojectafbouw.nl vandenboomprojectafbouw.nl


TOP ONDERNEMING

Fluminalis: ‘Wij noemen onszelf geen handelaars, maar liefhebbers’ Door kennis, gedrevenheid en enthousiasme verwierf Fluminalis in Horssen een wereldwijd monopolie op het gebied van kerkelijke kunst, voorwerpen en religieuze interieurs. Vele kopers, van Japan tot Amerika, weten de weg naar Fluminalis te vinden. ‘Maar bepaalde stukken koesteren we, daar kunnen we zelf enorm van genieten en die doen we dan ook niet weg’, vertelt oprichter Jan Peters. Het Latijnse woord ‘Flumen’ betekent stroom en Fluminalis houdt in: bij de stroom. Een klassieke naam die perfect past bij het religieuze in het tweestromenland. Jan Peters kreeg de liefde voor katholieke rekwisieten met de paplepel ingegoten. ‘Ik kom uit een katholiek nest, was misdienaar in de Anthonius Abt in Wijchen en zong bij het koor. Als kind was ik al gek op attributen binnen de katholieke kerk. Zo vond ik bijvoorbeeld een bisschopbeeld mooi, omdat hij op Sinterklaas leek. Ook Hubertus met een hert erbij vond ik geweldig. Het katholieke geloof is mij altijd blijven fascineren.’

‘Harald mat zich als ukkepuk met dat Jezuskind’

Fluminalis koopt en verkoopt talloze Noordwest-Europese katholieke, religieuze zaken, van een wierooksvat tot de klokken uit een kerktoren. 1910 is ongeveer de jaartalgrens die hierbij wordt gehanteerd. ‘Mijn hele gevoel zit alleen in de klassieke voorwerpen van vóór dat jaartal. De liefhebbers zijn heel divers: kunstenaars, modeontwerpers, zakenmensen, beroemde architecten, Amerikanen die een eigen home-chapel willen, tot aan bisdommen en de filmindustrie.’

Van huis uit is Jan Peters geen ondernemer. Hij werd leraar, omdat hij werd uitgeloot voor een studie rechten. Maar van de ene op de andere dag stopte hij met lesgeven en besloot zijn hart te volgen. ‘Ik twijfel nooit en ga altijd op mijn gevoel af. In mijn studietijd bepaalde paus Johannes XXIII tijdens het Vaticaans Concilie dat alles wat de aandacht van de kerkdienst afleidde, moest verdwijnen. Dus beelden, ornamenten, biechtstoelen, noem maar op, moesten weg. Ook liep het kerkbezoek terug, waarop ik besloot zoveel mogelijk religieuze stukken te verzamelen. Toen ik mijn baan opgaf, ben ik gaan rondrijden in België, later in Frankrijk, op zoek naar mooie stukken.’De verzameling werd enorm en Fluminalis zag in 1972 het levenslicht. Zoon Harald werd in 1995 mede-eigenaar. Hij is letterlijk tussen de beelden opgegroeid.

In de tempel wordt niet gehandeld Van het woord ‘handel’ wil Jan Peters niet horen. ‘Vanuit de Bijbel is ooit gezegd: “In de tempel wordt niet gehandeld.” Op heilige plaatsen moet je niet met handel bezig zijn. Ik houd dit gezegde altijd in gedachten. Wij noemen onszelf geen handelaars, maar liefhebbers.’ Zoon Harald is dan wel veel commerciëler ingesteld dan zijn vader, maar ook hij wil bepaalde stukken absoluut niet kwijt. ‘Er is hier weleens iemand geweest die iets koste wat het kost wilde hebben. Het kon hem niet schelen wat de vraagprijs was; hij zou het ervoor geven. Maar nee, ik verkocht het niet. Verkopen kan altijd nog. Het gaat niet altijd om de geldelijke waarde, maar juist ook om de gevoelswaarde en het unieke aspect; hoeveel stuks zijn ervan in de wereld?’

Jan Peters: ‘In de keuken stond een levensgrote St. Joseph met een Jezuskind. Harald mat zich als ukkepuk vaak met dat Jezuskind. Op een gegeven moment was hij net zo groot.’

Van de stukken die bij Fluminalis weggaan, gaat tachtig procent overzee. De tijd van versoberingen, dat de kerken zelf de inventaris opruimden, is allang voorbij. Tegenwoordig is alles als kunst gere-


23 gistreerd. Wat er nu bij Fluminalis staat komt uit nalatenschappen van verzamelaars, uit kloosters, of van veilingen. Jan Peters: ‘Dus we moeten alle bronnen aanwenden om de voorraad en de kwaliteit op peil te houden.’ Filmwereld Maria met kind is nog altijd het meest gevraagd. Ook engelen, zoals de aartsengel Michaël, Prudencia of Justitia zijn erg gewild. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe ze eruitzien. Engelen zijn onzijdig en worden vaak gebruikt als wachters, als waker. Harald: ‘Wij verhuren ook veel rekwisieten aan de filmwereld. Voor Eyeworks moeten we nu spullen leveren voor een film die zich in een klooster afspeelt. Voor Dokter Tinus hebben we een complete kerk in Woudrichem moeten inrichten. We verkopen meer, maar de verhuur is ook een belangrijke bron van inkomsten. Dit jaar hebben we voor een heel jaar spullen verhuurd aan de makers van Da Vinci’s Demons, een Brits-Amerikaanse tv-serie. (Lachend): Je krijgt de spullen weer terug, dat vind ik altijd wel fijn.’ Vader en zoon zijn tevreden met wat ze hebben, maar het is iedere keer weer een vreugde als ze toch weer dingen tegenkomen waarvan ze nooit hadden verwacht die nog eens te vinden. Zo hebben ze onlangs een prachtig altaar gekocht. Jan Peters: ‘We zeiden tegen elkaar: “Dat we dat nog hebben kunnen kopen!” Zo blij waren we!’ Avontuur en doortastendheid, dát is ondernemen Harald: ‘We hebben heel lang gewerkt op de nullijn. Wat we kochten en verkochten was net in balans. Iedere ondernemer moet eerst door die zure appel heenbijten voordat hij groot wordt. Daarnaast moet je je goed in deze materie verdiepen en verstand van zaken hebben. Je moet goed weten wat je koopt, dus het moet geen religieuze rommel zijn.’

Jan Peters

Tekst: SdW foto’s: GL

‘Het succes komt zuiver voort uit onze gedrevenheid en geluk dwing je ook af’, vindt Jan Peters. ‘Natuurlijk nemen we veel risico’s, maar dat noem ik avontuur. Avontuur en doortastendheid, dát is ondernemen De ene week heb je alles, de andere week niks. We hebben ook weleens iets gekocht voor heel veel geld, dat we misschien nooit hadden moeten kopen. Maar misschien komt daar ooit nog wel eens een klant voor. Dit soort dingen moet je durven. In deze wereld is niks te goedkoop of te duurl Het is de kunst wat je voor iets wil geven en wat je er maximaal voor kunt vragen. Alles gaat puur op gevoel. Fluminalis is mijn liefde, mijn kindje en Harald respecteert het als ik iets niet weg wil doen. Als ik er straks bij neerval, dan mag hij zelf weten wat hij ermee doet.’

MAAS & WAAL


9

Met AB Telecom Solutions klaar voor de toekomst! Het Tielse AB Telecom Solutions biedt niet alleen effectieve oplossingen voor het toekomstbestendig maken van al uw vaste en mobiele telefoonverkeer. Zij helpen u ook om te besparen op uw zakelijke telefoonrekening. Met de eerste tekenen van economisch herstel zien directeur/eigenaar Paul de Mol en medewerker Jaco Bruintjes de markt langzaam aantrekken. Reden om ondernemers te tonen dat AB Telecom graag bijdraagt aan effectief en kostenbesparend ondernemen. De Mol: “Dat de situatie verbetert merken we aan een toename in het aantal offerteaanvragen en opdrachten, niet alleen op het terrein van mobiele telefonie, maar nog meer op het terrein van vaste telecommunicatie. Veel bedrijven hebben lang gewacht met het vervangen van hun verouderde telefooncentrale.” Bruintjes valt hem bij: Nu de markt aantrekt en het snel gaat met de technologische ontwikkelingen merk je dat ondernemers het weer aandurven om op zoek te gaan naar actualisering van hun telefonie. Daarbij zien we een verschuiving van pure besparing naar efficiency. Wij kunnen hen op beide gebieden veel mogelijkheden bieden.” De Mol geeft aan dat er op het terrein van de telefonie geen algemene oplossingen bestaan. “Geen enkele klant is hetzelfde en geen enkele oplossing is vooraf te voorspellen. Onze ervaring heeft ons geleerd dat je alleen kunt ontzorgen door het leveren van maatwerk. Dat betekent vooral meer luisteren dan vertellen; alleen daardoor ben je in staat om een goede inventarisatie te maken van de behoeften van de klant. Daarin ligt juist onze onderscheidingskracht, tezamen met up-to-date kennis, creativiteit, flexibiliteit en een acceptabel prijsniveau voor iedere ondernemer, groot of klein.

AB Telecom Solutions BV

Medelsestraat-Oost 22 4004 LG Tiel Postbus 6211 4000 HE Tiel Tel: 0344-672080 info@ab-telecom.nl

www.ab-telecom.nl

De voortschrijdende technologie biedt bedrijven steeds meer en betere kansen om zowel vast als mobiel bij de tijd te blijven. De afschrijving van een telefooncentrale is door de jaren heen weliswaar sterk verkort (binnen 3 tot 5 jaar), maar de aanschafprijs is sterk gereduceerd. Daardoor kun je als ondernemer vaker innoveren, zonder dat het meer kost; het is gemakkelijker geworden om je telefonie bij de tijd te houden, ook op huurbasis. Een mooi voorbeeld is volgens De Mol het nieuwe telefonieplatform van NEC, waarbij het ‘bring your own device’-principe centraal staat. “Ieders telefoon, tablet of computer wordt daarbij geïntegreerd in één telefooncentrale. In combinatie met WiFi zijn daarin mooie oplossingen te maken.” Ook in 2014 wil AB Telecom Solutions voortgaan met het ontzorgen van ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Besparen door een toenemende efficiency, het streven naar een one-stop-shop-model , het bundelen van telecommunicatie, glasvezel en bekabeling en het bieden van effectieve oplossingen staan daarbij centraal.

Begin nu met oriënteren; de medewerkers van AB Telecom Solutions geven u graag advies!


25

KENNIS EN MARKT

Bestrijdingsmiddelen: Wageningen en Dreumel over een bewuster gebruik

Tips voor verantwoord gebruik: • Gebruik je gezonde verstand • Heb respect voor je leefomgeving • Onderschat de gevolgen van het gebruik niet en gebruik dus niet meer dan nodig • Deel je kennis zoveel mogelijk met collega’s • Informeer jezelf zorgvuldig lees het etiket

John Kusters

Tinka Murk

De regio Maas en Waal is nog steeds een belangrijke producent van fruit- en akkerbouwproducten. Voor de sector is het dan ook belangrijk om ongedierte en ziektes te bestrijden, zodat er een veilig en kwalitatief hoogstaand product kan worden gegarandeerd. Voor de volksgezondheid is het essentieel dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen effectief maar verantwoord plaatsvindt, maar hoe doe je dat? IN2 Maas & Waal sprak met professor Tinka Murk, hoogleraar Ecotoxologie aan de WUR (Wageningen University & Research) en John Kusters, handelaar in land- en tuinbouwbenodigdheden te Dreumel, om te kijken hoe Kennis en Markt elkaar kunnen versterken in het stimuleren van verantwoord bestrijdingsmiddelengebruik. Het belang van bestrijdingsmiddelen staat volgens beiden vast. Murk: “Geen enkele teelt kan helemaal zonder. De regelgeving is door de jaren heen wel sterk verbeterd en telers spuiten niet meer volgens de kalender, maar alleen als het nodig is.” Kusters beaamt dat: “Wat wij verkopen zijn eigenlijk medicijnen voor de natuur. Die gebruik je alleen als dat nodig is. Een goed advies is daarbij belangrijk. “Meer onderzoek, betere regelgeving en kennisdeling” In de laatste decennia zijn er volgens Murk veel verbeteringen doorgevoerd, maar er is nog veel te bereiken: “Er moet veel meer bewustwording komen, zeker nu er steeds vaker resistentie optreedt. Ik ben bijvoorbeeld niet gerust op het gebruik van schimmelbestrijders. De regel­geving op Europees niveau zal nóg meer moeten worden gelijkgetrokken, er zal meer aandacht moeten worden besteed aan gecombineerd gebruik, de beschikbaarheid van voldoende verschillende middelen moet beter in kaart worden gebracht

en er zal meer kennis moeten worden gedeeld over de werking van de bodem en de effecten van bodemstress. Kusters meent dat overheden en producenten de bewustwording moeten stimuleren door een completer gebruikersadvies aan de producten toe te voegen. “Maar als handelaar moet je daar ook iets aan doen. Webshops voor deze producten zijn, wat ons betreft, uit den boze. Er is een strakke gebruikscontrole en er moeten regelmatig recidu-analyses plaatsvinden.” Murk vult hem aan: “Er moet werk worden gemaakt van een goede overlegstructuur tussen regelgevers en gebruikers. Dat vergroot kennis van elkaars werk en begrip daarvoor.” “Onafhankelijk onderzoek is essentieel” Kennis en Markt moeten volgens beide deskundigen samenwerken, om bestrijdingsmiddelen met verstand toe te passen. Murk: “Wat mij betreft moet er meer direct contact ontstaan tussen regelgevers, producenten, tussenhandel en gebruikers, waarbij overleg plaatsvindt over

praktijksituaties. Ook moet goed beleid gaan garanderen dat onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd, los van de belangen van de financiers. Producenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen, los van hun belangen en zonder onderzoek te beïnvloeden.” Kusters voegt daaraan toe dat extra aandacht moet worden besteed aan de effecten van bestrijdingsmiddelen op de grondwaterkwaliteit; het wordt immers steeds moeilijker om drinkwater te ‘bereiden’. Volgens beide deskundigen begint een verantwoorde omgang bij de gebruiker zelf. Tekst & foto’s: RvL


INNOVATIE

Innovatie: een perpetuum mobilae vlnr. Gijs Daanen, Jaap Ory en Charles Smit

Jaap Ory uit Dreumel is directeur/eigenaar van Deepwater-Energy B.V. In de afgelopen vier jaar heeft hij zich beziggehouden met de ontwikkeling van een watermolen voor deltagebieden, die onder water wordt geplaatst en waardoor meer rendement dan ooit uit vrije waterstromen kan worden gehaald. Ory werd voor zijn product genomineerd voor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2013, waar hij de derde plaats behaalde. Gijs Daanen is directeur/eigenaar van Aquatrans BV, dat zich bezighoudt met alle facetten van transport over water, nationaal en internationaal. Samen met zijn neef Joep ontwikkelde hij een unieke ponton met een zgn. spudpaalkantelaar, die het ponton in staat stelt om zich zonder behulp van een mobiele kraan of kraanschip te verplaatsen en te verankeren. Daardoor kan er sneller en efficiënter op water worden gewerkt. Charles Smit is, naast directeur van NXP Semiconductors, voorzitter van Technovium Nijmegen, dat als doel heeft om bedrijven, via samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, ook in de toekomst te kunnen voorzien van vakbekwaam en goed opgeleid personeel in de techniek. In beide functies heeft hij derhalve volop te maken met innovatief ondernemen en het faciliteren daarvan.

Dat innoveren een must is, wordt door ondernemers in het algemeen wel ingezien. Maar hoe doe je dat, hoe vaak en wie of wat heb je daar voor nodig? Hoe maak je gebruik van fondsen, subsidieregelingen en investeringsregelingen? IN2 Maas & Waal sprak met drie ondernemers, voor wie innovatie een vast onderdeel is van hun visie en hun dagelijkse praktijk. Innovatie als begrip Voor Daanen is innovatie niets anders dan een poging om de concurrent voor te zijn, door verder te gaan in creatief denken en investeren. Ory vult aan dat een bepaald streven daarbij een voorwaarde is. Hij signaleert een toenemende snelheid in innovatie. Smit merkt op dat steeds meer bedrijven zich specialiseren en steeds minder complete producten fabriceren. Dat leidt tot een groeiend aantal bedrijven dat zich bezighoudt met alleen assemblage: “Veel bedrijven hebben een ‘brand’ en een sterk ontwikkeld verkoopapparaat. Ze doen alleen waar ze goed in zijn en besteden de rest uit.”

“Innoveren is continue verbeteren en waarmaken” Alleen in crisis of ook in hoogconjunctuur?

Innovatie is volgens de drie gespreksdeelnemers van alle tijden. Daanen: “Als ondernemer mag je nooit op je lauweren rusten, maar moet je voortdurend bezig zijn met vooruitdenken. In een crisis betekent dat, dat je altijd het positieve moet inzien van het negatieve”. Smit knikt: “Innoveren is continue verbeteren en waarmaken. Het werken met knappe koppen alleen is niet genoeg, je moet goede ideeën ook uitwerken en er voor zorgen dat de gemeenschap daar profijt van heeft. Goed leiderschap is daarvoor een vereiste, want dergelijke processen moet je natuurlijk zorgvuldig sturen.”

Gekwalificeerd personeel Innovatie begint natuurlijk bij een goed idee, maar moet uitgevoerd worden door creatieve mensen. Maar hoe verzamel je die om je heen?

Daanen: Dat gebeurt door de jaren heen. Stapsgewijs vind je de juiste personen, zorg je dat zij op de goede plek in je organisatie terechtkomen en dat leidt uiteindelijk tot een goed functionerend team.” Ory vindt niet alleen de juiste personen belangrijk, maar geeft aan dat het vinden van de juiste samenwerkingspartners eveneens van groot belang is. “Het gaat om het verbinden van de juiste specialisaties en de noodzakelijke kennis. In de testfase van een product kun je het werk nog wel alleen aan, maar zodra je in een productiefase terechtkomt heb je voor ieder facet van het productieproces gekwalificeerde mensen nodig.” Smit geeft als voorbeeld, dat er bij NXP zo’n 50 nationaliteiten werken; “Je bent, zeker als internationaal ondernemer, lang niet altijd in staat om de benodigde specialisten uit je eigen omgeving te betrekken.”

“Techniek moet weer ‘cool’ worden” Imagoverbetering technisch onderwijs Gekwalificeerd personeel is volgens Smit voor iedere ondernemer belangrijk; “Personeel moet een goede basisopleiding hebben, maar het echte werk begint pas daarna, op de werkplek. Je mag dus niet verwachten dat recent afgestudeerden


27

INNOVATIE

De spudpaalkantelaar

ook volledig geschoold zijn.“ Ory erkent dat: “Er is lange tijd te weinig aandacht geweest voor gedegen technisch onderwijs. Door de samensmelting van jongens- en meisjesscholen verdwenen typisch jongensopleidingen als de Ambachtsschool en de LTS en ook hadden meer bedrijven vroeger een eigen opleidingsschool. Dat zie je nu nauwelijks meer.” Volgens Daanen heeft het gebrek aan vakbekwaam technisch personeel ook te maken met de veranderde mentaliteit van de jongeren: “Een technische opleiding of technisch beroep wordt tegenwoordig niet meer als ‘cool’ gezien. Technische opleidingen zullen dus aan hun imago meten werken.” Smit voegt daaraan toe dat veel jongeren tegenwoordig bang zijn om hun handen vuil te maken en niet beseffen dat technisch werk lang niet altijd vies is. “Het Technovium streeft dan ook naar samenwerking, promotie, goede contacten met scholen, het aanbieden van stageplaatsen en een positieve uitstraling van het technisch onderwijs.”

“Te veel regelgeving en bureaucratie frustreert een goed en effectief gebruik van subsidieregelingen.”

Technovium Nijmegen

daarvan voor ondernemers veel te veel rompslomp met zich meebrengt: “De aanvraagprocedures en de daarop volgende trajecten zijn erg ingewikkeld en eisen een uitgebreide tijdsinvestering. Honorering van zo’n aanvraag kost ondernemers veelal te veel tijd en moeite, waardoor ze er weinig of geen gebruik van maken. De overheid kan de aanvraag veel laagdrempeliger maken door de regels, zwaarte van de eisen en de procedure te vereenvoudigen. Ik ben van mening dat er bij de regelgevers te weinig kennis bestaat over de ondernemerspraktijk en daardoor is er minder sprake van realistische regelgeving.” Ook Smit vindt dat niet alleen het bestaan van subsidieregelingen beter moet worden gecommuniceerd, maar dat de overheid die ook beter moet vermarkten. “Te veel regelgeving en bureaucratie frustreert een goed en effectief gebruik.” Ory is van mening dat er weliswaar voldoende specialisten op de markt zijn, die ondernemers op ‘no-cure-no-pay’-basis kunnen helpen, maar dat er na enthousiasme over gepresenteerde ideeën vaak te weinig of te late actie volgt. “Ondernemers krijgen dan het gevoel dat ze geen steek verder komen en gaan daardoor liever zelf op zoek naar andere investeringsmogelijkheden.”

Gebruik van subsidieregelingen Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten ‘Topfonds Gelderland BV’ opgericht. Met het fonds wil de provincie de komende jaren middelen beschikbaar stellen voor de Gelderse economie. In het fonds, dat fondsmanager PPM Oost beheert, is in eerste instantie 88 miljoen euro beschikbaar, waarvan 30 miljoen voor innovatie. Hebben de gespreksdeelnemers tips voor (innovatieve) ondernemers om die geboden mogelijkheden voluit te benutten?

Daanen vindt dat er weliswaar sprake is van mooie bedragen, maar dat het gebruik maken

Tekst: RvL Foto’s: RvL, GD, JO en Technovium

Jaap Ory (r) en Dolf Pasman (l) op de testinstallatie van de watermolen

Voorbeelden van bijzonder innovatieve producten volgens de deelnemers Charles Smit: De I-phone en de elektrische Tesla-auto; Apple heeft met bestaande technieken een volledig nieuw gebruik gecreëerd. Een grote hype door geweldige marketing. Tesla heeft de elektrische auto exclusiviteit gegeven door een fantastische campagne. Gijs Daanen: Introductie van een kleurenradarbeeld, waardoor schepen continue zichtbaar zijn. Een revolutie in radartechnologie. Jaap Ory: Televisieprogramma’s als Expeditie Robinson en Voice of Holland. Hoe motiveer en manipuleer je in één keer enorme groepen mensen! M.i. een erg goede reclamecampagne!


Weten dat SEPA eraan komt

en wat u moet voorbereiden.

Doe de Rabo SEPA-Check. Op 1 februari 2014 is SEPA een feit. Weet u welke aanpassingen u moet doen in uw administratie en systemen om straks te kunnen blijven betalen en incasseren? Laat u niet verrassen. Doe de Rabo SEPA-Check.

www.rabobank.nl/sepacheck Samen sterker


29

TRENDSPOTTING

Eigentijds Leiderschap: mensenwerk! Ondernemers en managers zijn dagelijks actief om de productiviteit van de onderneming te vergroten. De kwaliteit van de medewerkers wordt vaak als beperking gezien. Zij stellen zich de vraag: “Hoe kan het onderscheidend vermogen van de onderneming worden vergroot?”

John van der Borg Leidinggevenden weten dat het in de wereld van vandaag steeds moeilijker wordt om je te onderscheiden. Wanneer je voorsprong hebt op de concurrentie is deze tijdelijk. De mensen die het voor je doen, die maken het verschil. Om die reden investeert men, vooral in goede tijden, in trainingen, leergangen en seminars om zich verder te bekwamen en te ontwikkelen. Leidinggevenden zien deze aanpak als goede oplossing om hun medewerkers tot betere resultaten te stimuleren. Een ieder op zijn eigen manier, gevoed door de nieuwste leiderschapsstijlen waar ze over hebben gelezen of een cursus over hebben gevolgd. Maar wat wordt er daarna mee gedaan?

en laat beseffen wat ieder mens wil: namelijk zichzelf zijn en zich van daaruit ontplooien. We willen ons onderscheiden en onszelf zijn en toch leggen we patronen bij onszelf en anderen op waarbij wij onze authenticiteit loslaten en gaan functioneren op een manier die ver staat van onze eigen oorspronkelijkheid. We weten dat je er niet gelukkiger van wordt en dan kan het zelfs zijn dat je jezelf verliest en een burn-out krijgt. Het gevolg is een wereld waar veel authenticiteit verloren gaat. We willen uniek zijn maar ondertussen maken we onszelf en onze omgeving grijs terwijl er een grote behoefte is aan creativiteit, kleur, enthousiasme en motivatie.

Na de cursus, leergang, workshop of seminar komen leiders geïnspireerd terug in de onderneming en willen aan de slag met het geleerde. De medewerkers laten de nieuwe ideeën over zich heenkomen en gaan uit van de eerdere ervaring dat deze bevlieging ook wel weer voorbij gaat. Zij weten dat het meestal maar een paar weken duurt voordat alles gewoon weer bij het oude is. Het rendement op de investering is daarom vaak laag. Een terugkerend probleem dat vraagt om een oplossing. Het vraagt een eigentijdse leiderschapsstijl die praktisch, direct toepasbaar en duurzaam is.

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol om zichzelf en hun medewerkers te helpen ontwikkelen en groeien. Hun taak is het ontwikkelen van de talenten en kwaliteiten met authenticiteit als uitgangpunt. Door het versterken van het zelfvertrouwen en bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden wordt de authenticiteit bewaard en versterkt. Scholing en opleiding leert medewerkers en hun leidinggevenden zich te bekwamen in deze belangrijke uitdaging voor 2014 en de jaren daarna. Het resultaat: medewerkers, teams, leidinggevenden en hun organisatie werken vanuit authenticiteit en onderscheiden zich in de markt waarin zij actief zijn. Een nieuwe stijl? Het antwoord is: JA! Maar wel één die direct toepasbaar is; effectief, duurzaam en met blijvend resultaat.

“We willen uniek zijn, maar maken onszelf grijs” Onlangs draaide de film ‘Intouchables’ in vele bioscopen. Een meeslepende film waarin een zeer authentieke werkloze man vooral geen baan wil maar wel gedreven is zich vanuit authenticiteit in te zetten. Deze film inspireert

John van der Borg Sigma Management

MAAS & WAAL


Op bedrijventerrein Industriepark in Wijchen is het metaalverwerkingsbedrijf gevestigd van William van de Broek en Michel Thoonen. Samen willen zij zich onder de naam MT&S breder profileren. Meer capaciteit en ruimte en een breder aanbod aan techniek.

Michel Thoonen (l) en William van de Broek (r)

MTenS: “Gewoon een goed bedrijf!” Door de crisis voelde Van de Broek zich genoodzaakt om zich te bezinnen op de toekomst. Hij besefte dat een klein lasbedrijf een beperking betekende voor de klant. “Dat maakt je behoorlijk kwetsbaar. Ik besloot daarom een nieuw bedrijf te starten, dat uit zou gaan van een bredere basis: Metaal Techniek en Service. Dat kon ik niet alleen en daarom ging ik op zoek naar iemand die de coördinatie op de werkvloer op zich kon nemen, zodat ik mezelf kon gaan richten op het commerciële gedeelte. Ik had al veel samengewerkt met Michel en qua karakter en instelling pasten we goed bij elkaar. Hij was dan ook snel bereid om samen te gaan werken als compagnons.” Van de Broek vervolgt: “Michel en ik besloten om een breder dienstenpakket aan te gaan bieden en ons team van medewerkers uit te breiden. We bieden nu een totaalservice: we beheersen alle lastechnieken (TIG,MIG/MAG, pulserend, elektrode ) en kunnen draaien ,frezen, kanten, autogeen-en lasersnijden. Ook verzorgen we alle soorten oppervlaktebehandelingen en specialiseren we ons steeds meer in terreininrichting en op het gebied van RVS en staal. We kunnen de constructie en installatie van een complete machinelijn verzorgen, maar werken ook voor de staalbouw; zo produceren we onder meer metalen trappen en bordessen voor de aannemerij. Binnenkort gaan we zelf producten van RVS en Cortenstaal ontwerpen, produceren en aanbieden via een web-

MTenS Industriepark 8 6603 BG Wijchen Tel. 024-3020032 / 06-83246746 info@mtens.nl

shop. Dat alles geeft de klant meer toegevoegde waarde, onze klantenkring kan groeien en we spreiden daardoor onze risico’s. Niet alleen de grote klanten zijn welkom bij MTenS, ook de particulier is bij ons welkom voor een kleine reparatie of maatwerk.” Ook het personeelsbeleid is veranderd. Thoonen vertelt: We zetten nu bewust in op het aantrekken van jonge medewerkers. We zijn inmiddels ook een leerbedrijf en dragen onze kennis voor het vak over, zoals we dat zelf ook hebben geleerd. Jonge mensen leren graag en dat zorgt voor een grote betrokkenheid bij het werk en voor loyaliteit aan ons bedrijf.” Van de Broek vult aan: “Onze medewerkers krijgen volop de mogelijkheid voor het volgen van cursussen en opleidingen en ze krijgen een permanente ‘training on the job’ . Daarnaast lenen we op aanvraag personeel uit voor onderhoud of ondersteuning in piekperioden. Beide compagnons profileren zich als ‘gewoon een goed bedrijf’, zonder overhead, dure auto’s of chique kantoren. “Daarom kunnen we scherpe tarieven hanteren. Met ons enthousiaste team en onze dienstverlening in onze nieuwe goed uitgeruste productiehal zijn wij u graag van dienst!’’


HOTSPOT BIJSTERHUIZEN

Van sámen werken naar SamenWerken Bedrijventerrein Bijsterhuizen wil het visitekaartje voor de regio zijn. Tussen Wijchen en Nijmegen ligt bedrijventerrein Bijsterhuizen. Voor een derde gelegen op het grondgebied van Nijmegen en voor twee derde op Wijchens terrein is dit bedrijvenpark uitgegroeid tot het grootste bedrijventerrein van Gelderland. IN2 Maas & Waal ging in gesprek met parkmanager Elly Jaspers, aantredend voorzitter Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen, Pieter Bergshoef en bestuurslid (en eerste ondernemer op Bijsterhuizen) Gert-Jan Willems. Centrale vraag: Welke vestigingsfactoren maken Bijsterhuizen als vestigingsplaats zo aantrekkelijk?

vlnr Elly Jaspers, Pieter Bergshoeff & Gert-Jan Willems

Unique Selling Points Bijsterhuizen: • • • •

A-locatie (langs A73, A50 en A326) Up-to-date inrichting Ruim opgezet terrein met grote percelen Grote verscheidenheid aan bedrijven. Niet alleen grote bedrijven, maar ook kleine, in bedrijvenverzamelgebouwen. Veel expertise dus. • Collectief verzorgde beveiliging (Keurmerk Veilig Ondernemen) • Collectieve inkoop afvalverwerking, energie, glasvezel, bewegwijzering • Schoon en netjes Elly Jaspers was rond 2005 betrokken als parkmanager betrokken bij de revitalisering van Bedrijvenvereniging Wijchen Oost. Die functie vult zij nog steeds in en op een zodanig betrokken en gedreven manier, dat de gemeente haar vroeg om hetzelfde ook voor Bijsterhuizen te gaan doen. Jaspers: “Alles draait hier om samenwerking. We hebben een betrokken bedrijvenvereniging, waar samenwerking en overleg met ondernemers centraal staan. Al die samenwerkenden vormen een actieve groep met een goede klik, ook achter de schermen.” Bergshoeff is het roerend met Jaspers eens: “Die betrokkenheid ontstaat vanuit een professioneelsociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Als bedrijvenvereniging streven we naar een viertal doelen: Een veilig bedrijventerrein, het verbeteren van de digitale bereikbaarheid, netwerken en leden werving en collectieve inkoop. Dat ondernemers daar de

waarde van inzien, wordt aangetoond door het feit dat 70% van de bedrijven lid van onze vereniging is. Dat die samenwerking op alle fronten werkt, bewijst de huidige staat van het bedrijventerrein. Willems was de eerste ondernemer die zich op Bijsterhuizen vestigde en heeft derhalve als geen ander de ontwikkeling kunnen volgen: “Natuurlijk hebben we, net als op ieder ander bedrijventerrein, moeten leren wat de beste manier was op het bedrijvenpark aantrekkelijk te maken. Eigenlijk hebben we alles geleerd door vanaf het begin goed samen te werken. Niet alleen met ‘onze’ ondernemers, maar vooral ook door samenwerking met andere terreinen, als Wijchen-Oost, TPN-West, Winkelsteegh en BNZ (Kerkenbosch en Brabantse Poort). Werken volgens een goed plan van aanpak is daarbij essentieel.” Jaspers en Bergshoeff vallen Willems bij: “Als bedrijvenvereniging zijn we verantwoordelijk voor kwaliteitsbehoud van het gehele openbare gebied: straten, fietspaden, verlichting, hekwerken, veiligheid en preventie. We werken er, samen met onze leden hard aan om van ‘ons’ bedrijventerrein het visitekaartje van de regio te maken. Als je hier rondkijkt denk ik dat we daar goed in slagen. Het terrein is niet alleen schoon en netjes, maar ook veilig en met een uitstekende infrastructuur. We vinden het niet zo nodig om voortdurend op de voorgrond te treden. We zijn dan ook beslist geen netwerk- of gezelligheidsorganisatie, al hebben we wel enkele keren per jaar een ondernemersborrel. We zijn zo veel mogelijk bereikbaar voor onze leden, die we regelmatig via onze website en een nieuwsbrief informeren over onze activiteiten. We blijven in de toekomst dan ook zoveel mogelijk de samenwerking met onze leden zoeken.

De opzet van Bedrijventerrein Bijsterhuizen is gerealiseerd vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen, het samenwerkingsverband tussen gemeente Nijmegen en Wijchen inzake de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het bestuur van de GR Bijsterhuizen, voorgezeten door burgemeester Verheijen van Wijchen en verder bestaande uit twee wethouders uit Wijchen en twee uit Nijmegen, is ook na de verzelfstandiging van Bijsterhuizen op 1 januari 2007 zeer betrokken, hetgeen blijkt uit de grote regelmaat in terrein- en bedrijfsbezoeken.

tekst: RvL Foto’s: RvL en BB MAAS & WAAL


Van Dreumel Metaalwerken

Aangepast aan de 24-uurseconomie Aan de 21e straat op industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen ligt het bedrijf van Ronald van Dreumel en zijn compagnon Frank Hubers. Van Dreumel Metaalwerken is toeleverancier voor alle soorten industrie: de transportsector, de bouwsector, de scheepvaart en de voedingsmiddelen- en papierindustrie. Daarnaast onderhoudt het bedrijf productielijnen en voert reparaties en modificaties uit. Ook levert Van Dreumel Personeelsdiensten tijdelijk personeel voor de metaalsector. Van Dreumel en Hubers vertellen hier over hun succesformule.

Na ervaring in dienstverband op te hebben gedaan bij diverse bedrijven, begon het acht jaar geleden bij Van Dreumel te kriebelen: “Ik vond het tijd om voor mezelf te beginnen en mijn eigen dromen en visie te realiseren. Ik startte als ZZP-er in het oplossen van storingen en het uitvoeren van reparaties, na 1 jaar was de eigen werkplaats ook gerealiseerd en ontstond al snel de noodzaak om personeel in te gaan huren. In 2012 heb ik dan ook Van Dreumel Personeelsdiensten opgericht. Begin 2013 kwam ik Frank tegen. Ik kende Frank al langer; ooit zaten we bij elkaar op school en hij had inmiddels door zijn werk als bedrijfsleider bij een scheepswerf ook de nodige ervaring op het gebied van machines/onderhoud en scheepsbouw. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat Frank bij ons kwam werken. Later dit jaar trad Frank als compagnon toe in mijn bedrijf.”

Breed aanbod, hoogstaande kwaliteit

Hubers vervolgt: “Ons bedrijf werkt zo compleet en zo breed mogelijk. De kracht van Van Dreumel Metaalwerken ligt in het draaien, frezen en onderhoudswerkzaamheden op locatie met een 24/7service.We putten daarbij uit ons eigen personeel, maar huren ook in bij Van Dreumel Personeelsdiensten of ZZP-ers. We denken mee als


Ronald van Dreumel (l) en Frank Hubers (r)

het gaat om engineering of tekenwerk, maar ook als het gaat om het realiseren van kwalitatief hoogstaande en permanente reparaties. Daarbij komt onze uitgebreide vakkennis goed van pas.

Complete 24-uursservice

Van Dreumel zet in op snelle service: “De reparatie van een kapotte productielijn of een defect onderdeel kan tegenwoordig, in verband met de 24-uurseconomie, niet wachten. Wij zorgen ervoor dat spoedeisende reparaties zo veel mogelijk “á la minute” plaatsvinden. Dat kan doordat we beschikken over uitermate flexibel en betrokken personeel en een platte organisatie. Zelf werken we ook mee op de vloer en maken daarbij gebruik van elkaars ideeën of ingevingen. We lossen problemen daardoor snel en vakkundig op.

Van Dreumel Personeelsdiensten

Door de ruime ervaring en kennis van de arbeidsmarkt die Van Dreumel de afgelopen jaren heeft opgebouwd, zijn zij in staat om op een effectieve wijze te bemiddelen in gekwalificeerd personeel. Door hun praktische ervaring weten zij als geen ander hoe vervelend het is om een uitzendkracht te werk te stellen om vervolgens te moeten concluderen dat hij niet voldoet. Van Dreumel Personeelsdiensten selecteert dan

ook op goed vakmanschap met een stevige resultaatgerichte werkmentaliteit. Die houden we overigens op peil door continue bijscholing van ons personeel en door een selectief aannamebeleid. De platte organisatie van Van Dreumel Metaalwerken karakteriseert zich door een stevige resultaatgerichte werkmentaliteit. Wat hen echter vooral onderscheidt is de manier waarop ze werken: Betrokken, open en no-nonsense.

Ambities

Van Dreumel en Hubers maken niet alleen een sterke groei mee als gevolg van hun bedrijfsvoering, maar hun ambitie draagt daar ook aan bij. Ze willen zich nog verder gaan verbreden in onderhoud en constructie en hopen binnen een tweetal jaren met eigen producten op de markt te komen. Ook streven ze er naar meer voor grote productiebedrijven te kunnen gaan betekenen qua ondersteuning TD in combinatie met de 24/7 service. Van Dreumel metaalwerken biedt daarin een toegevoegde waarde tegen een bijzonder acceptabele prijsstelling!

Van Dreumel Metaalwerken Bijsterhuizen 21-14 6604 LG Wijchen Tel. 024-6453977 / 06-13738783 www.vandreumelmetaalwerken.nl info@vandreumelmetaalwerken.nl

Van Dreumel Personeelsdiensten Bijsterhuizen 21-14 6604 LG Wijchen Tel. 024-6455082 / 06-12507195 www.vandreumelpersoneelsdiensten.nl info@vandreumelpersoneelsdiensten.nl


en

sé Janss

Erik en Jo

Janssen Pallettrucks

“Jong gebruikt; zo goed als nieuw” Janssen Pallettrucks startte in 1998 in Wamel op het terrein van het voormalige fruitbedrijf. Nu, 15 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot een specialist op het gebied van intern transport en gevestigd in een modern bedrijfspand op industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen. Eigenaar Erik Janssen runt Janssen Pallettrucks gezamenlijk met zijn vrouw José. Zij bieden voor al uw interne transportproblemen een passende oplossing. Hun motto: ‘Waarom zou je een dure nieuwe machine aanschaffen als een goede en betrouwbare demo of occasion ook voldoet?’ In de periode 2001/2002 maakte het bedrijf onder invloed van de markt een ommezwaai, waarbij de nadruk verschoof van pallettrucks naar stapelaars. Op de markt van jonge stapelaars is Janssen Pallettrucks inmiddels de grootste in Nederland. Met een voorraad van 200 jonge en demo-trucks hebben zij altijd de truck die u zoekt: stapelaars, heftrucks, reachtrucks en orderpickers. Ook levert het bedrijf onderdelen en accu’s. Janssen Pallettrucks levert machines zowel aan eindgebruikers als rechtstreeks aan de handel . In de moderne showroom van Janssen Pallettrucks vindt u een wisselend assortiment machines. Het bedrijf levert trucks van alle bekende topmerken: BT-Toyota, Linde, Still en Jungheinrich. Alle producten uit het leveringsprogramma kunnen ook door middel van ‘financial leasing’ aangeschaft worden. Bij financial leasing betaalt u uw aanschaf in termijnen van 3 tot 60 maanden af. U bent wel direct economisch eigenaar van de machine, zodat u die fiscaal kunt afschrijven. Leasing is mogelijk bij de levering van zowel nieuwe als gebruikte machines. Janssen gaat uitsluitend voor de hoogste kwaliteit, met een goede prijskwaliteitverhouding. De wens en/of behoefte van de klant staat centraal. Dat geldt niet alleen voor advies over aankoop, compleet verzorgde leve-

ring, maar ook voor een eerlijke garantie en snel en deskundig onderhoud. Zo worden alle stapelaars aan eindgebruikers afgeleverd met nieuwe wielen rondom, een nieuwe Hoog Frequent lader, een nieuwe keuring en een grote beurt. Bij alle machines krijgt u als eindgebruiker 3 maanden garantie op de truck en 1 jaar garantie op de batterij. Bij levering van een nieuwe batterij krijgt u 3 jaar garantie. Erik en José Janssen zijn bijzonder te spreken over hun huidige locatie op industrieterrein Bijsterhuizen. “Ons bedrijf heeft hier niet alleen de professionele uitstraling die het verdient, maar ook zijn er veel collegaondernemers aanwezig met wie we kunnen samenwerken. Daarnaast biedt het lidmaatschap van de bedrijvenvereniging ons ook de mogelijkheid om met andere ondernemers van gedachten te wisselen en onze kennis met elkaar te delen. Bijsterhuizen is onze basis, van waaruit we onze producten over de hele wereld kunnen aanbieden.”

Bijsterhuizen 5121 6604 LX Wijchen Tel. 024-6490122 / 06-50281806 info@janssenpallettrucks.nl


Jack Muller BV:

Geen last van de crisis Jack Muller BV is een internationaal opererende handelsonderneming in organisch beklede metalen, met kantoren, magazijn en staalservicecenter in Wijchen. Het bedrijf is gespecialiseerd in voorgelakte en voorbeklede metalen. In de overzichtelijke en flexibele organisatie staat de klant centraal. Uitgangspunt is dat elke levering een exacte vertaling van de technische, visuele en logistieke wensen van de klant moet zijn. Mens, maatschappij en milieu zijn de kern van hun visie en handelwijze.

Hellen, Glenn en Jack Muller

Muller vertelt: “Wij leveren o.a. aan de bouw, de liftenbouw, de industrie voor scheepsinrichting, de witgoed-, verlichtings- en kantoormeubelindustrie, maar ook aan de logistieke en infrastructurele sector en aan metaalverwerkende bedrijven. De klant heeft de keuze uit vele afnamemogelijkheden zoals coils, platen of band, niet alleen in grote en kleine afmetingen, maar ook in grote en kleine hoeveelheden.” Voordelen voorgelakt plaatstaal Muller: “Het gebruik van voorgelakt plaatstaal heeft verscheidene voordelen: Logistiek betekent het dat het niet noodzakelijk is om op de gebruiksplek extra beschermingshandelingen te verrichten. Daarnaast kunnen we bestellingen snel verwerken en afleveren. Onze productkwaliteit is zodanig, dat ik er met mijn naam voor in sta. Daar komt bij dat onze producten door intensieve milieu-investeringen bijzonder duurzaam zijn. Door een gestaag toenemend marktvolume is ‘voorgelakt’ ook beslist concurrerend in prijs.” Voortgaande groei Dat de productlijn van Jack Muller BV voorziet in een actuele vraag, bewijst de gestadige groei. Muller: “Sinds 2003 opereren we vanuit ons bedrijfspand op industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen. Al in 2007 hebben we onze bestaande capaciteit verdubbeld en in 2012 gaven wij, in de vorm van twee nieuwe productielijnen, opnieuw invulling aan een noodzakelijke verdere uitbreiding. Teneinde onze continue groei op te kunnen vangen, hebben we recentelijk een aangrenzend bedrijfspand aangekocht.”

“We hebben van de crisis nooit last gehad” De expansie van Jack Muller BV houdt niet alleen een toename van het aantal productielijnen en een verdubbeling van de bedrijfsruimte in, maar ook herinrichting van bestaande bedrijfsruimten. “Voor onze kantoorinrichting zet onze interieurbouwer voornamelijk onze eigen voorgelakte materialen in; daarmee geven we onze producten de best mogelijke etalage. De groeiende materiaalstromen resulteren in een groeiende efficiency, doordat de logistieke routes door deze volumegroei robuuster worden. Ook geven we het transport een nieuwe uitstraling, om onze materialen ook onderweg beter herkenbaar te maken. Een van de meest recente investeringen binnen ons machinepark is een speciaal voor ons ontwikkelde, volledig geautomatiseerde inpaklijn die binnenkort operationeel is.” Behoefte aan gemotiveerd personeel De voortgaande groei van Jack Muller BV vereist natuurlijk ook een groeiend aantal deskundige en gemotiveerde medewerkers. Het opleidingsniveau van sollicitanten is voor Muller niet het voornaamste punt van beoordeling. “Voor de deskundigheid van ons personeel zorgen we zelf, door hen intern op te leiden. Voor sollicitanten is het dan ook belangrijker dat ze gemotiveerd en leergierig zijn en geen nine-to-five-mentaliteit hebben, dan dat zij met veel parate kennis bij ons aankloppen. MTS- of HTS-niveau is natuurlijk een pré, maar niet noodzakelijk. Goede krachten kunnen we altijd gebruiken!” Geïnteresseerd in het werken bij Jack Muller BV? Stuur dan je CV en motivatiebrief aan: glenn.muller@jackmuller.nl (acquisitie wordt niet op prijs gesteld).

Jack Muller BV Industrieterrein Bijsterhuizen Noord 24e Straat 23 6604 LK Wijchen Tel. 024-6750775


Vergeest metaaltechniek bv Bijsterhuizen 24-24 6604 LL Wijchen Telefoon 024 348 38 65 Fax 024 344 32 19

Assembleren, machinebouw, serie zaagen knipwerk, plasma snijrobot, lasrobots, EDI digitale orderverwerking.

info@vergeestmetaaltechniek.nl www.vergeestmetaaltechniek.nl

Al meer dan 300 jaar innovatief vakmanschap.

Michel Megens

M2 Calculatieburo M2 Calculatieburo uit Puiflijk is een ervaren, gespecialiseerde en betrouwbare dienstverlener op het gebied van begrotingen, technische berekeningen en advies voor installaties, zoals centrale verwarming, loodgieterwerk en luchtbehandelingstechniek. Directeur/eigenaar Michel Megens: “M2 werkt op basis van een no-nonsense visie; altijd klantgericht en correct. U kunt altijd vertrouwen op onze nauwgezetheid en snelle service, ook op zeer korte termijn. M2 maakt berekeningen volgens de Ende-normen en Uneto-VNI en levert materiaalstaten met EAN-codes. Naast de gebruikelijke bruto aanlevering van de materiaalstaten kunt u uw berekening, indien gewenst, ook netto ontvangen, compleet met offertes conform Stabu. Wij zorgen er voor dat u een goede begroting krijgt voor een concurrerende prijs.” Ook tekenwerk verzorgen wij voor u. Tekeningen kunt u digitaal aanleveren. Die drukken wij vervolgens in eigen beheer, in kleur of zwart –wit, tot het formaat A0+. Daarvoor hebben wij de juiste printers in huis. “Voor het maken van begrotingen hanteert M2 Calculatieburo de software van Syntess (Atrium), voor technische berekeningen Vabi software en voor advies baseren we ons, naast onze uitgebreide theoretische en praktische kennis, op

de juiste en actuele NEN-ISSO-Vewin voorschriften.” Wilt u meer informatie over de werkwijze of een offerte aanvragen, dan is M2 Calculatieburo u graag van dienst. Ook voor grotere calculatieopdrachten kunt u bij ons terecht. Opdrachtgevers van M2 Calculatieburo o.a.: Megens Installaties (Druten), Installatiebedrijf Kerkhoff Bredeweg (Groesbeek), Hoenselaar Installatietechniek (Heumen), Paul Arts loodgietersbedrijf (Druten) en Kuijpers Installaties (’s Hertogenbosch).

M2 Calculatieburo Houtsestraat 22D 6655 AR Puiflijk Tel. 06-251016552 / 0487-516299 M.Megens12@kpnplanet.nl


Facts & figures Bijsterhuizen Wist u dat Bijsterhuizen: • Beschikt over circa 20 hectare direct uitgeefbare bedrijfskavels?

• Ook uw bedrijf graag faciliteert bij het onderzoek naar de (her-)vestigingsmogelijkheden? • Goed is voor 185 vestigingen en meer dan 4000 banen? • Beschikt over een actieve bedrijvenvereniging (www.bijsterhuizen.nl)

die de kwalitatieve instandhouding bevordert?

• Al jaren over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) beschikt? • Met 160 hectare bedrijventerrein het grootste bedrijventerrein in de

provincie Gelderland is?

BANEN

Banengroei op Bijsterhuizen tussen 2002 en 2011: 2002 2011 Nijmegen 1096 991 Wijchen 1510 3338

Algemene gegevens Naam plan

Bijsterhuizen (incl Wijchen)

Naam kern

Nijmegen

Functie Regionaal Rin-nummer 1077 Website www.bijsterhuizen.nl Grootste kavel

10,0

Totale bruto oppervlakte in ha.

219,2

Totale netto oppervlakte in ha.

157,2

BEDRIJVEN

Aantal Bedrijven: groei van 2002 tot 2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 64 81 88 91 107 122 134 164 170 186 185

Vol Nee

Gemeente Nijmegen | Terrein Bijsterhuizen (incl.Wijchen) Grondgebruik

Totaal uitgeefbaar Waarvan terstond 29,5 29,5

In optie 0,0

Grootste kavel 10,0

Min. verkoopprijs 145 � / m2

Max verkoopprijs 190 � / m2

Totaal uitgeefbaar Waarvan terstond 29,5 29,5

Grootste kavel 10,0

Overwegende kavelgrootte Max toegestane hindercategorie IVB-inrichting uitgesloten 5.000-10.000m2 Categorie 4 Ja


TOPPERS2013 IN2 Maas & Waal uitgeefteam vindt dat we trots mogen zijn op wat deze regio aan ondernemerschap biedt. Vandaar dat we dit eerste jaar een ondernemer uitroepen tot IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het jaar 2013. Welke ondernemer onderscheidt zich, inspireert, innoveert, is betrokken en succesvol.

IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het Jaar 2013:

Onze ontmoetingen met ondernemers en afgelegde bedrijfsbezoeken geven voldoende aanleiding om trots te zijn op ondernemers in de regio. Daarom realiseerde de redactieadviesraad de IN2 Maas & Waal Ondernemers Top 10, als extra stimulans om ook in 2014 op de ingeslagen weg door te gaan.

Inspirerend, innovatief, betrokken en succesvol

IN2 Maas & Waal Ondernemers Top 10, 2013 Martin en Trea Derks, Lighthouse Worldwide Solutions, Boven-Leeuwen. Lighthouse heeft een eigen concept ontwikkeld en uitgebracht voor het monitoren van de lucht in operatiekamers en cleanrooms. Hun concept wordt inmiddels gebruikt als norm voor certificering en vanwege het succes in Nederland ook wereldwijd aangeboden. Rolf Schouten, Hema Wijchen. Een innovatief ondernemer met visie die ook in mindere tijden durft te investeren. In 2013 opende Schouten een nieuw filiaal in Grave. Hij is een betrokken ondernemer die altijd vooraan staat bij het promoten van de merknaam Wijchen. Kay Poelen, Draagdoek.nl, Wijchen. Poelen is een jonge ondernemer die haar product in korte tijd in de markt heeft gezet door een actieve online-campagne. In 2009 won zij de award voor Aanstormend Ondernemerstalent 2009 en in 2010 een Franse innovatie-award voor hun ‘AQUAcarrier’.

IN2 Maas & Waal roept deze eerste keer Chris van Oijen, gewezen directeur van Willems Constructie uit Beneden-Leeuwen, uit tot IN2 Maas & Waal Persoonlijkheid van het jaar 2013. Gedurende zijn werkende leven heeft Chris zijn onderneming op een succesvolle manier geleid en ook na zijn formele afscheid, in april 2013 is hij betrokken gebleven bij ‘zijn’ onderneming. Hij houdt zich nog steeds bezig met advisering en netwerken. Van Oijen heeft zich in zijn carrière niet alleen onderscheiden door zijn zakelijke activiteit, maar ook door betrokkenheid bij zijn leefomgeving en zijn doorzettingsvermogen; hij verbaasde vriend en vijand door zijn snelle herstel na een hartoperatie in juni 2013 en zijn gedrevenheid om weer aan de slag te gaan. Hij is ambassadeur van Energy4all, van het Bijna Thuis Huis in Druten en van de Business Club Maas & Waal. Daarnaast is hij lid van de Vereniging Bedrijvenpark Veesteeg, waar hij onder meer een actieve bijdrage heeft geleverd aan de werkgroep voor realisering van een eigen glasvezelnetwerk. Daarnaast is Chris gewoon een prettig mens om mee te sparren.

Alex van Gruijthuijsen, KlusWijs, Beneden-Leeuwen. Van Gruijthuisen onderscheidt zich door continue innovatie, klantvriendelijkheid en een grote sociale betrokkenheid. Hij is een actieve organisator van evenementen voor zijn klanten en een actieve sponsor van het verenigingsleven in zijn gemeente. Henk, Jurgen en Rob Banken, Banken Champignons, Wijchen. Banken valt op door hun ambities op het gebied van milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen. Door de introductie van hun ‘fair-produce’-keurmerk wil het bedrijf bijdragen aan een eerlijke beloning voor werknemers in de champignonsector wereldwijd.

“Ik ben vergroeid


39

Chris van Oijen

IN2 M

aas &

Waa Pers l oonlijk van h heid et Ja ar

2013 MAA

S&

WAA L

Fabiënne Braam en Jan-Willem ’t Hooft, Slot Doddendael. Jonge ondernemers die aan de weg timmeren als het gaat om het bieden van full-service arrangementen voor trouwerijen, zakelijk evenementen, feesten en diners. Zij streven daarbij naar de ultieme beleving in een perfecte ambiance. Danny van Sommeren, Golflinked, Wijchen. Danny van Sommeren combineert de golfsport op een bijzondere manier met zakendoen en maatschappelijke betrokkenheid. Door golfclinics en -evenementen te organiseren creëert Golflinked een platform voor ondernemers waar zij zowel hun commerciële als hun sociaal-maatschappelijke vaardigheden kunnen profileren. Marlieke van Rossum, Van Rossum Meubelen, Bergharen. Van Rossum valt op door de bijzondere aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Die visie leidt tot een grote diversiteit aan standaardproducten, waarop maatwerk mogelijk is en die zij, in weerwil van het economisch tij, over de gehele wereld leveren. Fruitteler Bernard Wouters, Weurt. Wouters is een lichtend voorbeeld van een doorzetter. Hij breidde zijn varkenshouderij uit met een compleet fruitteeltbedrijf met een oppervlakte van maar liefst 30 ha.

met mijn bedrijf”

Liesbeth Bruisten, Annette Mode, Druten.Liesbeth is een actieve ondernemer met een heldere visie, een groot creatief gevoel. Door het organiseren van onderscheidende activiteiten voor haar klanten, het uitbrengen van een eigen stijlgids en haar bijzondere aandacht voor trends heeft zij haar bedrijf in Druten en daarbuiten op de kaart gezet.


Trends2014 online­ 10 social media- en 2014 marketingtrends voor 1 Twitter is onder jeugd populairder dan Facebook 2 Snapchat-marketing 3 Eindelijk Google+! 4 Deeleconomiesites volwassen 5 Video, video, video 6 Contentmarketing is belangrijker dan ooit 7 Inzet van social media wordt versnipperd 8 Content moet mobiel-vriendelijk zijn 9 Retargeting 10 Zoekmachinemarketing wordt beïnvloed door social

Het is het einde van het jaar, dus komen de lijstjes: op YouTube staan de 100 best bekeken video’s van 2010, twitter presenteert zijn “most powerful tweets of 2010” en de politicus van het jaar wordt verkozen. De beste oliebollenbakkers, de sporters van het jaar, de top 2000, overleden beroemdheden, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een lijstje voor. December is echter ook de maand van het vooruitkijken:

Redactieadviesraadleden IN2 Maas & Waal

Bron en toelichting: www.marketingfacts.nl/ berichten/10-social­media-enonlinemarketingtrends-voor-2014

Retailtrends 2020

Frank van Coolwijk

Onder invloed van onderstaande tien hoofd­ trends is de Nederlandse retailstructuur veranderd en vraagt de retailstructuur de komende jaren om een herstructurering. In dit speelveld van trends beïnvloeden behoeften van consumenten en deskundigheid van retailers elkaar over en weer.

• Samenwerking • Gunfactor ook in B2B markt steeds belangrijker • Meer alternatieve dan traditionele financiering: crowdfunding • Actiever gebruik van markt-, doelgroep- en klantkennis • MVO en duurzaam ondernemen

1 Individualisering 2 Cross Channel Commerce 3 De digitale Super Consument 4 Einde van de Piramide 5 Glocalisering 6 Prioritijd 7 Transparantie 8 Het Nieuwe Midden 9 Consuminderen 10 Nieuwe markten

Elly Jaspers

Bron en toelichting: http://www.dmmediaplein.nl/ marketing/ retailtrends-2020/

“We maken de omslag van mensen die structuren dienen naar netwerken die mensen dienen.” Tony Bosma, futurist en trendwatcher Extend Limits en partner Ordina

• De consument koopt bewuster en wil meer informatie over producten • ‘Foute bedrijven’ worden steeds vaker aangesproken • Samen delen wordt steeds belangrijker; niet alleen verkoop maar ook geld naar een goed doel • Onder druk van het economisch tij gaan steeds meer ondernemers zich profileren

André vd Hurk

• Intensievere samenwerking tussen bedrijven en toename van netwerk­ bijeenkomsten • In de dienstverlening grote toevlucht van digitalisering. Maak me echt zorgen dat in de dienstverlening (overheid/woningcorporatie) binnen een aantal jaren de werkgelegenheid met 50% zal afnemen door ICT. • Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen • Crowdfunding naast de gebruikelijke financiering via banken • Voor detailhandel: we gaan steeds meer naar 24/7 economie dus uitbreiding winkeltijden. • Meer funshoppen dan runshoppen, • Intrede van bitcoins in ondernemend Druten? • Glasvezel is nu al uit want G5 doet zijn intrede. • Meer aandacht voor onderwijs

MKB-TRENDS 2014 Delen is het nieuwe hebben Gestapeld financieren Het gaat nog sneller in de cloud Binnenkant is de nieuwe buitenkant Klein is het nieuwe groot Organisatie is vluchtig Duurzame mobiliteit Betalen doe je mobiel Het nieuwe zoeken Altijd en overal is het nieuwe hier en nu Bron: www.nuzakelijk.nl/mkb/3624226/1 0-mkb-trends-2014.html

Peter de Waal

John Kusters

• Back to basic ondernemen, specialiseren • Sturen met cijfers i.p.v. op het gevoel • De klant nóg meer centraal stellen • Intensivering van samenwerking tussen collega-ondernemers

• ontzorgen van de klant • duurzaam ondernemen • innovatie en kennisdeling • kostenbesparing en efficiency • samenwerking met geselecteerde partners


RENVERVOER

TRENDS BEROEPSGOEDE

wat verwachten we voor het komende jaar, welke trends nemen we waar en waaruit destilleren we onze plannen om ook in het nieuwe jaar succesvol te ondernemen? IN2 Maas & Waal wil niet achterblijven en heeft de leden van de redactieadviesraad gevraagd welke ondernemerstrends zij voor 2014 signaleren. Op deze pagina’s vindt u hun bijdrage en tevens een aantal suggesties en links. Doe er uw voordeel mee!

over trends 2014

39

• Logistiek als aanvullende dienstverlening; • Wegvervoer wordt binnen de EU ontmoedigd, terwijl vervoer per spoor of over water wordt gestimuleerd; • Schaalvergroting en verdere internationalisering blijven actueel in het wegtransport; • Meer inzet van lange zware voertuigen (LZV; 25,5 meter) die zorgen voor CO2-reductie van 20%; • MVO en duurzaamheid worden vanuit opdrachtgevers steeds belangrijker, waarbij steeds nadrukkelijker ook gekeken wordt naar het personeelsbeleid; • Toename van fijnmazige distributie door opkomst van E-commerce. Ook voorraad­reductie bij bedrijven draagt hieraan bij; • Stadsdistributie en regulering hiervan door gemeenten in samenwerking met enkele partijen neemt de komende jaren toe. Bron: www.rabobankcijfersentrends.nl

Hans Voshol

• Opvallen door investeren in kwaliteit, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid • Ontzorgen van de klant • De hype van facebook gaat over, meer invloed social media op ‘foute’ bedrijven • Meer aandacht voor imago • Tekort aan arbeidskrachten in zorg en techniek • Eerste herstel voor kleinere bouwbedrijven en technische dienstverlening

Lau Sneeboer

• Voortgang en verbreding economische groei • Verbetering betalingsverkeer overheid • Prioriteit overheidsprojecten en snellere aanbestedingen • Vertraging verduurzaming door tekort aan investeringen • Meer sterke bedrijven in problemen door te langzaam herstel

“We gaan via de huidige ‘Transitie Economie’ (=recessie) tot 2020+ van een Groei Economie naar een Balans Economie.” Richard Lamb, trendstrateeg en futuroloog, Bureau Trendwatcher.com

14 LINKS VOOR TRENDS 20 Algemeen www.trendwatching.com www.frankwatching.com www.forbes.com/lists Automotive http://www.wcoty.com/web/media_ release.asp?release=89&year=2013

Ton Hendrix Piet Philipsen

• ‘Het nieuwe winkelen’ 2014: creëren van sfeer, beleving en samenwerking • Creativiteit en innovatie • Financiële gegevensverwerking ondernemers, banken en fiscus • Werken in de cloud • Nieuwe technieken als 3d Printing en verfijnde lasertechnieken • Meer dan ooit inzet van internet en sociale media

• Ondernemen doe je niet alleen. Je werkt samen met collega’s , met concurrenten en met je klanten. Samen kunnen we meer. • De ondernemer kan zich meer toeleggen op core business waar hij goed in is. • In de huid kruipen van de klant en denken als een gebruiker. • Innovatie is een MUST ! De verwachting is een explosie in groei. • IQ wordt EQ. Zakendoen is een kwestie van gunnen • Apps worden klantvriendelijker en belangrijker • Ondernemers gaan meer kijken naar hun doelgroep en doen dat steeds meer internationaal • Geen 8/5 mentaliteit maar 24/7 moet zijn.

Banken www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/ cijfers_en_trends/ www.ing.nl/zakelijk/themas/sectoren/ handel/ Gezondheid www.food-trends.linktrailer.nl/ Trendwatcher www.cormolenaar.nl/wp-content/ uploads/2012/02/De-strijd-om-deconsumentenbestedingen-is-pasbegonnen1.pdf Bron quotes: www.trendrede.nl/ trendwatchers

“In 2020 geen verspillende overheid, geen crisis. Overheid 2.0 steunt de Doe-Het-Zelf burgers. Deel & Doe-Het-Zelf economie = nieuwe welvaart!” Marcel Bullinga, futurist en trendwatcher Futurecheck


Alex van Gruijthuijsen is een echte innovator. Hij laat geen kans onbenut om zijn klanten nóg meer producten, service, en winkelgemak te bieden, zonder dat zij daarvoor een hogere prijs hoeven te betalen. Ook op dit moment staat de bouwmarkt weer volledig op zijn kop, want sinds 1 oktober jl. presenteert het winkelgedeelte van het bedrijf zich als KlusWijs. Reden om Alex op te zoeken en hem te vragen naar het hoe en waarom.

KlusWijs Alex: Blijven innoveren voor de klant

Alex Bouwmarkt aangesloten bij KlusWijs “Het waarom is simpel”, vertelt Alex. We willen de klant een nóg completer assortiment aan doe-het-zelf-producten aanbieden. Door ons aan te sluiten bij KlusWijs kunnen we voordeliger in- en dus ook vérkopen. Daarnaast gaan we werken met een nieuw automatiseringssysteem voor een optimaal overzicht en beheer, waardoor we gerichter kunnen inkopen en kunnen we gebruik maken van ondersteuning van onze organisatie door de 23 andere bedrijven van de KlusWijs-formule. De klant heeft daardoor op alle fronten voordeel. Ook introduceren we een nieuw klanten­spaarsysteem, waarbij we alle klant- en aankoopgegevens in het kassasysteem verwerken. Daardoor kunnen we hen nóg beter van dienst zijn. ” Er verdwijnt niets uit het assortiment van de bouwmarkt, integendeel: “We verbreden en verdiepen het assortiment in de winkel en de rest van ons bedrijf blijft gewoon zoals het was. Het aanbod via de website wordt eveneens ruimer en doordat onze medewerkers door de diverse leveranciers worden bijgeschoold, zijn we in staat om onze klanten nóg beter te adviseren en ondersteunen. We versterken dus onze eigen positie ten gunste van de klant. Voor de professionele klant komt er een profcenter in een deel van onze winkel, waar zij niet alleen terecht kunnen voor gespecialiseerde producten, maar ook gebruik kunnen maken van op de markt gespecia­ liseerde adviseurs. Daarmee bewaren we ook een belangrijk deel van de vakkennis. ” Naast al die belangrijke innovatieve aanpassingen wordt het bij KlusWijs Alex ook overzichtelijker winkelen; “De winkelinrichting verandert ingrijpend. Alle producten worden nóg effectiever gerubriceerd en gepresenteerd. Ook wordt de afdeling binnen­verlichting uitgebreid met LED- en andere energie­ zuinige verlichting, komt er een afdeling buiten­verlichting, een afdeling kwaliteitssanitair in het lagere segment en een gespecialiseerde afdeling schoonmaakproducten.”

Ook een ander sterk punt van Alex Bouwmarkt krijgt in de KlusWijs-formule meer aandacht: Alex’ maatschappelijke betrokkenheid (die hem vorig jaar de MVO-Award opleverde) krijgt een extra impuls door een nieuw spaarsysteem ten behoeve van lokale verenigingen. Van de omzet op elke kassabon draagt KlusWijs Alex een deel af aan de betreffende vereniging of organisatie. U kunt dus sparen voor uw favoriete vereniging. Alex Bouwmarkt mag in de KlusWijs-formule misschien even wennen zijn, maar de voordelen voor de klant zijn legio. Alex: “Aan onze vertrouwde Alex-service verandert niets. Als klant kunt u uw aankoop blijven laten bezorgen en/of aansluiten en ons advies blijft van de hoogste kwaliteit. Onze klanten staan immers voorop!”

KlusWijs Alex

Korte Brouwersstraat 14 6658 AC Beneden-Leeuwen Tel. 0487-593979

www.alexbouwmarkt.nl


Inhoud Ondernemer van het jaar Workshop verkopen

Schildersbedrijf Domensino

Ondernemer van het jaar Op dinsdag 5 november vond in cultureel centrum d’n Bogerd in Druten de verkiezing plaats van de Maas en Waalse Ondernemer van het Jaar. In een afgevulde Rabobankzaal ontvingen vier ondernemers de titel met bijbehorende oorkonde en trofee. Zoals altijd maakte een jury de keus in drie categorieën: Jonge ondernemers, MKB en detailhandel en Industrie en Dienstverlening. Daarnaast was er de uitreiking van de Rabo-MVO-Award voor de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemer. De presentatie was dit jaar in handen van Annemarie van Gaal.

Business Club Flitsen Stoomgemaal De Tuut In memoriam Riet van Heertum | Lauwe on Ice | Bedrijfsbezoek

Dinsdag 07.01.2014 Nieuwjaarsreceptie Dinsdag 04.02.2014 Bijeenkomst Dinsdag 04.03.2014 Bijeenkomst met De Harten Vier Groep

De Business Club Maas & Waal heeft tot doel contacten tussen ondernemers in met name de regio Maas & Waal te bevorderen. Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

In de categorie jonge ondernemers ging de eer naar Bart van Kraaij, directeur van Bijles Maas en Waal in Druten. Voor de categorie MKB en detailhandel mocht vers-specialist Jan-Willem Tijssen van AGF Tijssen uit Puiflijk de prijs in ontvangst nemen. De laatste gelukkigen waren Martin en Trea Derks van Lighthouse Worldwide Solutions uit Boven-Leeuwen, in de categorie Industrie en Dienstverlening. Adri en Joan van Ooijen van Landgoed De Korenmolen en Camping Het Groene Eiland in Maasbommel wonnen tot hun blije verassing de MVO-award van de Rabobank.

Dat Maas en Waal een groot aantal gedreven en betrokken ondernemers in de gelederen heeft, bleek uit de bijzonder druk bezochte en tot in de puntjes verzorgde feestavond na het officiële gedeelte. De winnaars werden uitgebreid gefeliciteerd en veel ondernemers troffen elkaar, misschien wel voor het leggen van de basis voor een toekomstige winst van de titel. Dat alles maakte de avond tot een groot succes.

Workshop “Verkopen” 22.10.2013 Op 22 oktober jl. hebben de leden van de BCMW een inspirerende bijeenkomst gehad, met als thema ‘Verkopen is emotie’. Spreker op de extra bijeenkomst was Harrie Schouten. De inhoud van de avond was zeker de moeite waard om nog eens over na te denken. Centraal stond de mening van psychologen en filosofen dat ons gedrag bepaald wordt door onze percepties. Je kunt niet het gedrag van je klant veranderen, maar je kunt wel zijn voorstelling beïnvloeden. Waar het om gaat is het denken in mogelijkheden in plaats van denken in problemen.

die jou graag aanbevelen bij anderen. Dat vereist dat je altijd kwaliteit moet leveren en dat je vooral jezelf goed moet kunnen verkopen. Je moet jezelf dus af­ vragen wat de verwachtingen zijn, welke eisen de klant stelt, welke resultaten je wilt bereiken en welk rendement dat moet gaan opleveren.

We hebben geleerd dat je je als ondernemer het ‘waarom’ van je business af moet vragen. Waar geloof je in? Welke behoeften ben je aan het vervullen? Wat maak je mogelijk voor je klanten? Waar worden je klanten blij van? Het uiteindelijk doel van de verkoper is het creëren van actieve referenties: ambassadeurs,

Kortom: de workshop van Harrie Schouten heeft ons weer even bij de tijd gebracht en stemt hopelijk bij iedere bezoeker tot nadenken, zodat we ook in 2014 succesvol kunnen blijven ondernemen.


Reportage

BCMW: Niet alleen business, maar ook maatschappelijk betrokken Business Club Maas & Waal wil zich niet uitsluitend richten op ondernemen en netwerken. Haar leden en bestuur zijn zich er van bewust dat je als ondernemer ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt en dat je die het best kunt uitdragen door iets voor de gemeenschap te doen. Een deel van het lidmaatschapsgeld reserveert de BCMW dan ook voor ondersteuning van Maas en Waalse organisaties, clubs en verenigingen op maatschappelijk, sportief en cultureel gebied. Ondersteuning of inzet gebeurt echter ook op andere manieren, bijvoorbeeld door als gespreksplatform te dienen voor regionale overheden en organisaties voor diverse, al dan niet economische, regionale zaken. Eén van die projecten is Stoomgemaal de Tuut in Appeltern en de daarbij behorende collectie Loeffen, een verzameling van antieke stationaire motoren.

Stoomgemaal De Tuut; werken tussen water en vuur Jan Reijnen, voorzitter van Stichting Baet en Borgh, is bijzonder betrokken bij De Tuut en bij de realisering van het nieuwe museum ‘Motorium’. Dat nieuwe museum, het stoomgemaal en alle verzamelde verhalen rondom waterschapsbeheersing vertellen straks samen één groot verhaal. Reijnen: “Zelf heb ik bij verscheidene waterschappen bestuursfuncties bekleed. De overgang van stoom- naar elektrische gemalen heeft daardoor mijn bijzondere interesse. Om te voorkomen dat de kennis daarover voorgoed verdwijnt, is het belangrijk dat de persoonlijke ervaringen nu worden opgetekend.

Eén van de acht Stoomgemalen hebben van ongeveer 1846 tot halverwege de 20e eeuw het Land van Maas en waal droog gehouden. Stoomgemaal de Tuut is het enige overgebleven stoomgemaal in het rivierengebied. In Maas en Waal waren er vroeger acht stoomgemalen en in het hele rivierengebied in totaal 34. In het stroomgebied van Maas en Rijn zijn meer dan 50 stoomgemalen gebouwd voor de waterbeheersing in de verschillende rivierpolders Reijnen vertelt: “De bouw van het stoomgemaal De Tuut legde de grondslag voor de ontwikkeling van de welvaart in dit deel van het

Land van Maas en Waal. In het gemaal is één van de laatste zgn. stoomketelbatterijen in Nederland aanwezig, om de warmteoverdracht van het kolenvuur maximaal te benutten en zo water en droge stoom te produceren, die de stoommachines aandreef.”

“De stille kracht van de stoommachines is een belevenis” “De drijvende kracht van het stoom­­ gemaal zijn twee Stork eencilinder gelijkstroomstoommachines, met elk een vermogen van 340 PK bij 200 om-

wentelingen per minuut. Elke machine drijft een centrifugaalpomp aan die per minuut 220 m3 water (220.000 liter!) tweeënhalve meter omhoog kan pompen. Als beide pompen tegelijk in werking zijn verpompen ze samen 440 m3 water per minuut (de inhoud van een complete eengezinswoning; in een uur is dat een bak ter grootte van een voetbalveld, ongeveer 40 meter hoog gevuld met water). De stille kracht van de stoommachines is een belevenis. Het zachte tikken van de klepbediening bepaalt het geluid, heel anders dan het gebonk en gestamp van een diesel. Toch voel je aan het dreunen in de vloer dat er een krachtig vermo-


gen aan het werk is en dat er veel water wordt verpompt. Het bijna gerestaureerde stoomgemaal wordt eens per maand onder stoom gebracht.” Collectie Loeffen In 2005 is Stichting Baet en Borgh de eigenaar geworden van de collectie Loeffen. Momenteel wordt er een nieuwe expositiehal gebouwd waar de motoren van de collectie tentoongesteld gaan worden. Reijnen vervolgt zijn verhaal: “Thijs Loeffen was molenaar van stellingmolen De Wielewaal in BenedenLeeuwen. Die molen was sinds 1931 in het bezit van zijn vader. Thijs trad in diens voetsporen en heeft de molen tot zijn overlijden in 2000 beheerd. Daarna is hij verkocht aan de gemeente. Thijs was een groot liefhebber van techniek. Bij de molen plaatste hij een grote dieselmotor om het maalwerk aan te drijven als er geen wind was. Dat was het begin van een levenslange verzamelwoede voor motoren en machines. Van lieverlee ging hij antieke stationaire motoren verzamelen. Samen met Henk Jurriëns en Marinus Bergers maakte hij de als oud ijzer gekochte motoren weer lopend en bracht ze uiterlijk en qua techniek weer in topcondi-

tie. Loeffen reisde de hele wereld over om oude machines te kopen. Zijn collectie omvat dan ook motoren uit Engeland, Duitsland, Frankrijk, de VS, Tsjechië, tot Nieuw Zeeland toe. Op die manier is er een unieke collectie ontstaan die een goed beeld geeft van de stand der techniek van ruim een eeuw geleden. De oudste motoren dateren zelfs van 1886, nog uit de pioniertijd van de verbrandingsmotor.” Nalatenschap In 2000 overleed Thijs als gevolg van een ongelukkige val in zijn huis. Eerder al was hij in contact gekomen met Baet en Borgh. Jan Reijnen herinnert zich nog dat Thijs in 1997, na het gereedkomen van de schoorsteen, een open dag van het stoomgemaal bezocht en zich aanmeldde als vrijwilliger. In de jaren daarna was Thijs regelmatig op De Tuut, en hielp hij bij de restauratie door het doen van draai- en freeswerk. Hij beschikte over een werkplaats en de machines om dat soort werk te doen. Thijs zag dat zich rond De Tuut een groep van gedreven en deskundige vrijwilligers vormde, die goed thuis waren in antieke techniek en oude machines op een verantwoorde manier wisten te restaureren en onderhouden. Aangezien hij geen

kinderen had, en graag wilde dat zijn collectie bij elkaar zou blijven, zocht hij daarvoor een goede bestemming. Baet en Borgh was de organisatie die hij daar voor uitkoos en bij testament heeft hij de collectie aan de stichting vermaakt. De Collectie is door deskundigen getaxeerd en aangemerkt als waardevol en bijzonder. Verder passen de stationaire motoren qua tijd en techniek goed bij de machines van de Tuut, zodat de motoren samen daarmee een mooi beeld kunnen geven van de stand der techniek van ongeveer honderd jaar geleden. Kortom: de collectie vormde een verrijking voor De Tuut en bood mogelijkheden om het museum uit te bouwen.

“Baet en Borgh is de BCMW dankbaar voor hun ondersteuning en gulle gift” Aparte expositieruimte Er is heel wat afgepraat, nagedacht, overlegd en geschreven over wat te doen met de collectie. Uiteindelijk is besloten tot de bouw van een expositiehal gewijd aan de Loeffencollectie. Voor dat gebouw werd subsidie aangevraagd en ge-

kregen en inmiddels is het casco van het gebouw gereed. Vrijwilligers zullen de inrichting op basis van een plan zelf uitvoeren, ter besparing van kosten. In mei 2014 moet het gebouw klaar zijn. Het bestuur van Baet en Borgh bedankt Business Club Maas en Waal voor zijn genereuze bijdrage voor de inrichting van het gebouw. Daarnaast hebben ook enkele individuele leden een bijdrage verleend aan de elektrische installatie en inrichting. Van mei tot oktober zijn het stoomgemaal en (straks) het Motorium toegankelijk voor het publiek. Ook is het bezoekerscentrum in de gerestaureerde voormalige kolenloods te gebruiken voor diverse soorten bijeenkomsten Nadere informatie vindt u op www.de-tuut.nl , maar bellen kan ook: 0487 – 541156.

Tekst: RvL en JR

Foto’s: RvL


Reportage

Schildersbedrijf Domensino “Zoals we het thuis willen, zo moet het ook bij de klant zijn” Als je langs schildersbedrijf Domensino aan de Zandstraat in beneden-Leeuwen rijdt, valt op geen enkele manier op dat daar een van de oudste familiebedrijven in Maas & Waal is gevestigd. Het werd in 1703 opgericht door twee Italiaanse broers of neven en is sinds die tijd bijna zonder uitzondering van vaders op zonen over gegaan. Slechts een enkele keer ging het over van een oom op een neef, maar het bedrijf bleef steeds in de familie. In 1907 schreef de grootvader van Ton Domensino het bedrijf in bij de Kamer van Koophandel. Ton zette de traditie na zijn vader voort en sinds 1999 is ook zoon Martijn in het familiebedrijf. Op de vraag of het samenwerken als familieleden een voor- of nadeel is zijn vader en zoon helder: Ton: “Ik ben niet de moeilijkste, al zijn er in elke samenwerking wel eens momenten waarop je zaken weer even op één lijn moet brengen.” Martijn is het met zijn vader eens: “Je kent elkaar natuurlijk door en door en weet wat je aan elkaar hebt. Daardoor hoef je elkaar maar weinig te zeggen.”

“We zijn allround en deskundig in ons vakgebied” Domensino Schilderwerken is een klein ambachtelijk bedrijf, dat meer doet dan alleen schilderen. “Het ambacht is voor ons belangrijk”, vertelt Ton Domensino. Naast schilderen verzorgen we het behangen van ruimtes, glas zetten en het aanbrengen van hout- en marmerimitaties. Daarbij inventariseren we de wensen van de klant en staan hem terzijde met deskundig en professioneel advies. We zijn beiden bijzonder allround in ons vakgebied.”

Het schildersbedrijf werkt momenteel meer voor particulieren dan voor bedrijven. Ton Domensino: “Dat heeft ook te maken met de crisis. In de bouw wordt minder geïnvesteerd en de activiteit neemt beduidend af. Wij merken dat zelf bij de verfgroothandel. Dat zal nog wel even voortduren.” Hij geeft aan dat de schildersbranche een van de laatste sectoren zal zijn, waar het einde van de recessie merkbaar wordt. “Wij zijn de laatste fase in de bouw. Die branche merkt meestal ook als laatste de effecten van een crisis, omdat de orderportefeuilles aan het begin daarvan nog gevuld zijn. Dat betekent echter

ook, dat wij als laatsten kunnen profiteren van economisch herstel. Er moet immers eerst weer in nieuwbouw worden geïnvesteerd en gerealiseerd, voordat je als schilders­bedrijf aan de slag kan.”

“We stellen zelf hoge eisen aan ons eindresultaat” Dat Domensino Schilderwerken nu meer werkt voor particulieren is voor vader en zoon Domensino geen probleem. “Bij particulieren kun je je nóg beter onderscheiden”, vertelt Ton Domensino. “Het belangrijkste blijft sowieso het leve-


ren van topkwaliteit en een goede samenwerking met de klant. Overleg met hen is erg belangrijk, want het resultaat moet volgens ons uiteindelijk net zo goed worden als dat je het zelf thuis zou willen hebben.” Martijn Domensino vult aan: “De klant wil natuurlijk de hoogste kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs. Wij kunnen niet concurreren met het prijsniveau van schilders uit Oost-Europa, maar we durven gerust te zeggen dat ons kwaliteitsniveau een stuk hoger ligt en dat we niet de duurste zijn.”

het bedrijf zich nu op continuering van zijn kleinschalige positie, het behoud van het overzicht en de tevredenheid van de klant. Ook willen vader en zoon Domensino graag in contact blijven met collega-ondernemers in de regio en, samen met hen, een bijdrage leveren aan de discussie hoe we Maas en Waal economisch sterk kunnen maken en houden. Ook daarom is Domensino Schilderwerken lid geworden van de Business Club Maas en Waal.

“Het mooiste resultaat bereik je nog steeds met de kwast” Op de vraag of er nog trends in het vakgebied zijn, geeft Martijn aan dat spuiten een nieuwe ontwikkeling is. “Daar kleven echter ook nadelen aan: het past niet altijd binnen de opdracht, je moet alles afplakken want, in tegenstelling tot wat fabrikanten pretenderen, nevelt de verf bij spuiten wel degelijk uit en het is momenteel nog erg kostbaar voor particulieren. In de bouw is het weliswaar rendabel, maar een echte vakschilder bereikt nog steeds het beste en mooiste resultaat met de kwast.” Domensino Schilderwerken kijkt niet te ver in de toekomst. Martijn Domensino wilde in eerste instantie streven naar schaalvergroting, maar beseft nu dat dat ook veel meer zorgen oplevert. Daarom richt

Schildersbedrijf Domensino Ton en Martijn Zandstraat 8 6658 CT Beneden-Leeuwen Tel. 0487-592366

Tel. 0900-9242 www.ing.nl

Tel. 0900-0933 www.ing.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS


Business Club

Flitsen

Lighthouse Benelux (Boven-Leeuwen) bouwt nieuw bedrijfspand In verband met de toenemende groei gaat Lighthouse Worldwide Solutions Benelux in BovenLeeuwen, winnaar van de ondernemersaward 2013, een tweede bedrijfspand bouwen. Achter het huidige bestaande gebouw komt een tweede locatie waar de projecten afdeling wordt gehuisvest voor de verdere ontwikkeling en implementatie van OK-luchtkwaliteitsystemen. Lighthouse heeft in de Benelux een systeem voor luchtkwaliteitmetingen in OK’s van ziekenhuizen ontwikkeld. Omdat er een toenemende vraag is naar steeds schoner werken tijdens operaties (zodat minder infecties ontstaan) neemt de vraag naar deze OK-systemen toe. Ook in de farmaceutische en semi-conductormarkt is een trend naar steeds schonere omgevingen waardoor meer producten nodig zijn om deze ruimtes (zgn. ‘cleanrooms’) goed te kunnen bewaken. Het nieuw te bouwen pand zal, evenals het bestaande pand, worden gebouwd door aannemersbedrijf BosZon uit Boven-Leeuwen. Op 1 juni 2014 hopen we ons nieuwe bedrijfspand officieel te kunnen gaan openen.

Nieuwe openingstijden gemeentehuis per 1 december 2013 Wellness for Ladies Na het succes van de eerste Wellness For Ladies, waar meer dan 350 bezoeksters hun opwachting maakten, organiseerde GBM Sanitairstudio op 8 november jl. wederom een Wellness For Ladies Evening. Van 18.00 uur tot 21.00 uur was het weer bijzonder druk in de GBM Sanitairstudio aan de Korte Brouwersstraat in Beneden-Leeuwen. Achttien regionale ondernemers gaven aansprekende presentaties en demonstraties op het gebied van mentaal en fysiek welbevinden. Er was volop aandacht voor ontspanning, lichaamsverzorging en gezondheid en de bezoeksters werden uitgebreid geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen uit de branche. Bovendien worden er leuke kortingen en aanbiedingen gelanceerd. Het organiserende team van Wellness for Ladies, Annet Ophof en Alex en Willie van Gruijthuijsen, zijn blij met het succes. “Volgend jaar doen we dit weer, want opnieuw is gebleken dat onze bezoeksters graag ontsnappen aan de groeiende prestatiedruk in onze moderne maatschappij.”

Lighthouse Worldwide Solutions van Heemstraweg 19A 6657 KD BOVEN-LEEUWEN Tel. 0487-560811

Met ingang van 1 december gelden er nieuwe openingstijden voor het gemeentehuis van West Maas en Waal, Dijkstraat 11, 6658 AG Beneden-Leeuwen. Hieronder leest u, wanneer u er terecht kunt. Op afspraak = maatwerk Op Dinsdag, woensdag en donderdag kunt u voortaan alleen terecht op afspraak. Een afspraak maken met een van onze medewerkers betekent voor u: dat u niet hoeft te wachten in gezamenlijk overleg een geschikte tijd wordt bepaald dat onze medewerker het gesprek evt. kan voorbereiden Vrije inloop Op maandag kunt u de hele dag terecht zonder afspraak. Op vrijdagochtend blijft de openstelling ongewijzigd, dus tot 13.00 uur. maandag van 8.30 uur – 19.30 uur vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur Hoe maakt u een afspraak Een afspraak maken kan via onze website www. westmaasenwaal.nl of telefonisch via nummer 14 0487 (6-cijferig) of in het gemeentehuis bij de dames van de info-balie.

Gemeente West Maas en Waal Dijkstraat 11, 6658 AG Beneden-Leeuwen info@westmaasenwaal.nl Tel. 14 0487

KlusWijs Beneden-Leeuwen Korte Brouwersstraat 14 6658 AC Beneden-Leeuwen Tel. 0487-593979


BusinessMedia4all realiseert Maas & Waal CultuurExpress Magazine

EAZZ levert lockers aan het Nova College. Het Nova College is een ROC met 17 locaties in het westen van het land. Het Nova College biedt beroepsonderwijs voor jongeren, basis- en secundair onderwijs en zakelijke cursussen voor volwassenen verdeeld over 17 locaties in het gebied ten westen van Amsterdam en Schiphol met als hoofdvestigingen Haarlem, Hoofddorp en Beverwijk. Met hun 1200 medewerkers biedt het Nova College cursussen aan, aan 15.000 studenten in de leeftijd vanaf 16 jaar. Het beroepsonderwijs omvat Economie, Techniek, Sociale Zorg, Gezondheid en Welzijn van assistent tot specialist / middenkader en biedt twee leerwegen: vijf dagen per week afgewisseld met praktische training of een combinatie van werk en scholing. Op de grootste locaties heeft EAZZ recentelijk een eerste serie van 1500 lockers geleverd uit een totaalorder van 3000 lockers. Als slotsysteem wordt gebruik gemaakt van een elektronisch slot dat via een scholier/student gebonden chip kaart wordt bediend. De student huurt de locker voor een volledig studiejaar. Deze studentenkaart kan binnen het door EAZZ geleverde systeem tevens worden gebruikt voor toegangscontrole en parkeren. De belangrijkste redenen voor Nova College om te kiezen voor het EAZZ lockersysteem waren: - een beproefd en robuust systeem, aangepast aan het gebruik in een schoolomgeving. - verlaging van de totale beheerskosten, - de degelijke en duurzame constructie en moderne uitstraling

Alex Bouwmarkt nu KlusWijs Beneden-Leeuwen Alex van Gruijthuijsen is met zijn bouwwinkel aangesloten bij de formule KlusWijs, de jongste doe-het-zelf-keten van Nederland. KlusWijs hanteert beloftes vakkundig, vertrouwd en voordelig. Vakkundig U kunt zowel als doe-het-zelver of als professional uitstekend bij KlusWijs terecht. Alle kennis en ervaring is in huis om u goed te kunnen helpen. De KlusWijs medewerkers worden frequent getraind en zijn altijd op de hoogte van de laatste productontwikkelingen.

Wij verzorgen Communicatie, Drukwerk en Uitgeefdiensten. Kortom; BusinessMedia4all … een full service partner. Wij denken met u mee van ontwerp tot op de deurmat en/of het world wide web. Voor meer informatie; www.businessmedia4all.nl/ diensten of bel. 024 67 76 930.

Vertrouwd Alex van Gruijthuijsen heeft al lang een trouwe band met zijn klantenkring. “Persoonlijke aandacht in combinatie met kennis van uw situatie staan bij ons hoog in het vaandel”, aldus Alex. Voordelig Alex vertelt: “Het voordeel bij de vernieuwde bouwmarkt zit hem voornamelijk in het bundelen van krachten en het gebruik maken van de gezamenlijke inkoopsystemen, advertenties, uitstraling, kennis- en vakkundigheid. Het voordeel voor de klant is de scherpe inkoop, waar de klant direct iets van merkt”. De winkel is op 8 november jl. geopend, heeft een complete metamorfose ondergaan en heeft nu de KlusWijs-uitstraling. “Wij hopen u deze dagen te begroeten in onze nieuwe winkel en vanzelfsprekend staat de koffie klaar!”

EAZZ Moving van Heemstraweg 38 6658 KH Beneden Leeuwen Tel. 0487-596644

BusinessMedia4all heeft in samenwerking met de Maas & Waal CultuurExpress een mooi, kleurrijk en uitnodigend magazine over erfgoed in de regio Maas en Waal gemaakt. De uitgave is eind november in een oplage van 48.000 exemplaren verspreid. Uitgever Yvonne van der Bend spreekt van een goede samenwerking. “Wij verbinden graag partijen in de regio. Dit doen wij met onze eigen tijdschriften en met dit magazine wordt ook Maas en Waal weer op de kaart gezet en dat is onderdeel van onze bedrijfsmissie.”

KlusWijs Beneden-Leeuwen Korte Brouwersstraat 14 6658 AC Beneden-Leeuwen Tel. 0487-593979 Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

Tel. 0900-9242 www.ing.nl

Businessmedia4all Tituslaan 19 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930

vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

Tel. 0900-0933 www.ing.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS


Reportage

In Memoriam: Riet van Heertum De Businessclub Maas & Waal heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van ons gewaardeerde lid, Riet van Heertum. Haar dood op 74-jarige leeftijd kwam voor ons onverwacht. Riet was niet alleen ondernemer in hart en nieren, maar droeg door haar innemende en directe vorm van communiceren en haar duidelijke visie op de gang van zaken bij aan het karakter van de Businessclub Maas & Waal. Daarnaast was zij een actief lid en volop aanwezig bij de door ons georganiseerde bedrijfsbezoeken, borrels en bijeenkomsten. Onze leden zullen zich Riet herinneren als een collega-ondernemer die, ook na haar actieve beroepsleven, altijd in was voor een inspirerend gesprek, onder het genot van een wit wijntje, en die een gesprek regelmatig buiten voortzette om van een sigaretje te genieten.

De Businessclub Maas & Waal verliest in Riet een markant en plezierig lid. Wij wensen Riet’s kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden dan ook sterkte met het verlies.

Namens de Businessclub Maas & Waal, Het bestuur.

Lauwe On Ice Ook in 2013 steunde de BCMW de organisatie van Laue On Ice en droeg daardoor bij aan het grote succes van het schaatsfestijn. Jong en oud hebben zich ook dit jaar weer uitstekend vermaakt. Op naar een hernieuwd succes in 2014! Foto’s: Hans Duijghuisen

Bedrijfsbezoek Verkeersschool Van Thiel Op dinsdag 10 december jl. werden de leden van de BCMW welkom geheten bij Verkeersschool van Tiel in Beneden-Leeuwen. Na ontvangst door Nordin Atari en zijn partner Willeke Atari-van Thiel kregen de leden door Willeke een presentatie voorgeschoteld, waarin alle aspecten van de verkeersschool aan bod kwamen. Daarna werd de groep in tweeën verdeeld, kreeg elke groep een rondleiding en werd hun theoretische verkeerskennis onderworpen aan een test. Dat leidde tot nogal wat gespreksstof, want, als je al lang je rijbewijs hebt, drijf je vaak op routine. De meeste leden moesten toegeven dat hun theoretische kennis onvoldoende op peil was. Na de rondleiding en test was er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en elkaar te spreken, onder het genot van een drankje en een hapje.

Rond de klok van elven vertrokken de leden druppelsgewijs huiswaarts, voorzien van een klein kerstcadeautje. Het was een leuke en interessante avond. Willeke en Nordin, dank daarvoor!


Poetsen met Plezier Schoonmaakbedrijf Poetsen met Plezier (PMP) uit Druten was dit jaar genomineerd voor de Maas en Waalse ondernemersaward in de categorie startende ondernemers. Alhoewel de winst net aan de neus van eigenaar Marc van Beek voorbijging, is hij toch bijzonder trots. Van Beek wilde een modernere, milieubewuste en gedreven variant op het traditionele schoonmaakbedrijf in de markt zetten en daarin is hij geslaagd! Duurzaam en plezier Als schoonmaakbedrijf maakt PMP natuurlijk schoon. PMP onderscheidt zich echter door gebruik te maken van ecologische schoonmaakmiddelen en microvezeltechniek. Die werkwijze zorgt voor minder waterverbruik en gebruik van schoonmaakmiddelen, voor een verantwoorde manier van werken en voor een gezondere werkomgeving. PMP schoonmaak heeft een duurzame bedrijfsfilosofie en werkt volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Van Beek: “PMP staat voor Poetsen met Plezier. Wij streven dan ook naar ‘de plezierigste werkomgeving’, waarbij ook onze eigen mensen gelukkig zijn en hun vak met plezier, passie en trots uitvoeren. Schoonmaken is niet alleen een vak waar je trots op mag zijn, maar waar je wel degelijk groeimogelijkheden hebt. Elke toekomstige medewerker volgt de opleiding voor certificering als schoonmaker en wij stimuleren onze mensen om daarna een vervolgopleiding te volgen, waarbij we hen ondersteunen.” Geen drie, maar vier P’s Van Beek: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent ondernemen met aandacht voor de sociale, ecologische en economische impact van onze bedrijfsactiviteiten, oftewel de drie P’s, people, planet, profit met toevoeging van onze 4e P. Wij hanteren een duurzaam personeelsbeleid waarbij we o.a. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werven en iedere medewerker een opleidingstraject aanbieden. (=People). Ons wagenpark bestaat volledig uit A-label auto’s, o.a. een auto die op groengas rijdt. De geringe CO2 die onze vervoersmiddelen uitstoten compenseren wij. (=Planet). Ook ondersteunen we projecten en goede doelen op het gebied van onderwijs en ondernemerschap door donatie van 3% van onze omzet. (= Profit). Aan die drie P’s voegen wij graag een vierde toe: Plezier: werken met plezier levert immers motivatie, voldoening, productiviteit en kwaliteit op.

“Onze benadering levert lange termijnwinst op voor de onderneming en de maatschappij.”

Klanten/doelgroep PMP richt zich met name op díe bedrijven, die duurzaam ondernemen en MVO hoog in hun vaandel hebben staan. Daarnaast werkt het schoonmaakbedrijf voor non-profit organisaties, bedrijven die graag iets met MVO/duurzaam ondernemen willen gaan doen, seniorenwoningen, scholen en bedrijven waarvan zij kunnen leren op het gebied van MVO en duurzaamheid. PMP schoonmaak heeft als missie het duurzaamste schoonmaakbedrijf in Maas en Waal te worden, waar iedereen met plezier werkt, waar collega’s elkaar ondersteunen en elkaar helpen bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling en waar de klant, naast volledig tevreden, ook blij wordt van de werkwijze. Herkent u zich daarin? Neem dan eens vrijblijvend contact op voor een afspraak.

PMP Schoonmaak Telefoon: 06-29504576 www.pmpschoonmaak.nl www.poetsenmetplezier.nl info@pmpschoonmaak.nl


Meerwaarde Maas en Waal wordt gesteund door: ONZE FOUNDERS

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in haar platteland

ONZE BEGUNSTIGERS

RIE TDE K K ER SBEDRIJF

WWW.MEERWAARDEMAASENWAAL.NL

OOK UW BEDRIJF KAN HIERBIJ STAAN  NEEM CONTACT OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN


Regionaal activiteitencentrum Maas en Waal gaat open!

Foto Hans Barten: V.l.n.r. Johan Reijers, Jelmer van Tol, Gerard Strikkers en Hester Roos tijdens het Symposium Duurzaam Maas en Waal in D’n Bogerd in Druten.

Openingsweek boordevol activiteiten voor en door jongeren In de derde week van januari openen de deuren van het Regionaal Activiteitencentrum Maas en Waal (RAC). Het RAC, gevestigd in het voormalig Rabobankgebouw aan de Zandstraat in Beneden-leeuwen, is een initiatief van St. Meerwaarde Maas en Waal. Met behulp van dit centrum, dat beschikbaar is gesteld door Rabobank Maas en Waal, wil de stichting de samenwerking in de regio ondersteunen en versterken. Initiatiefnemer Johan Reijers vertelt: “In samenwerking met bedrijven, vrijwilligers en het onderwijs, gaan we vanuit deze locatie diverse activiteiten organiseren. Denk aan het promoten van techniek bij de jeugd, kinderen die koken voor ouderen en het organiseren van repair cafés. Een aantal van deze projecten lopen al goed, maar bijvoorbeeld de techniekpromotie staat nog in de kinderschoenen. Het centrum biedt ons dan ook een prachtige, centrale locatie waar vrijwilligers en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren”.

“Omdat we met het RAC de samenwerking in Maas en Waal willen versterken, betrekken we diverse partijen bij de organisatie van de openingsweek. We zijn nu jongeren aan het werven die graag andere jongeren willen inspireren of informeren omtrent het opzetten van nieuwe activiteiten in de dorpen of in het RAC zelf. Veel jongereninitiatieven komen nu nog niet van de grond, omdat er in de dorpen te weinig jongeren zijn die dezelfde interesses hebben”, zegt Gerard Strikker, medecoördinator van het RAC “Door de krachten van jongeren uit meerdere dorpen te bundelen, kunnen we meer bereiken.”

Openingsweek met tal van activiteiten Van 13 tot 18 januari vindt de openingsweek van het RAC plaats. Deze week wordt georganiseerd door studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein. De openingsweek biedt een afwisselend en interessant programma voor alle leeftijden. Zowel jongeren als ouderen kunnen deelnemen aan activiteiten, zoals: • Techniekdemonstraties en -lessen • Brainstormsessies, ook voor bedrijven en verenigingen • Een jongereninspiratie-avond • Dialooggesprekken • Een repair café • Kinderen Koken voor Ouderen

Samenwerking met onderwijs en bedrijven “In samenwerking met het onderwijs en bedrijven uit de regio willen we projecten opzetten ter promotie van de techniek-, outdoor- en horecabranche. En natuurlijk betrekken we ook de dorpshuizen bij de openingsweek. Een aantal dorpshuisbeheerders uit de regio heeft al toegezegd deel te nemen aan een speciale editie van ‘Maas en Waal in Dialoog’. Hoe kunnen we beter samenwerken en hoe kunnen we meer activiteiten voor jongeren ontplooien? Dat zijn centrale vragen waarover ze tijdens de dialoog met elkaar in gesprek gaan”, aldus Martine Koemans, student Hogeschool Van Hall Larenstein.

Is uw bedrijf ook aanwezig tijdens de openingsweek? Diverse bedrijven uit Maas en Waal krijgen tijdens deze openingsweek de mogelijkheid hun bedrijf onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen, het leveren van een educatieve techniekopstelling, het aanbieden van gastlessen of het opleiden van vrijwilligers. Wilt u graag deelnemen aan de openingsweek? Of heeft u goede ideeën over mogelijke activiteiten? Neem dan contact op met de organisatie van de openingsweek door te mailen naar rac@meerwaardemaasenwaal.nl. Op de website www.meerwaardenmaasenwaal.nl vindt u onder het menu Projecten meer informatie over het Activiteitencentrum.


Sti Vri

DE NIEUWE SEAT LEON ST HET MAXIMALE UIT ELK MOMENT Ratelwacht 14 • 6641 ER BEUNINGEN • 024 - 6750528 info@bekkersdienstverlening.nl • www.bekkersdienstverlening.nl

Schoonmaakbedrijf met kwaliteit en service!! Voor Glasbewassing Gevelreiniging Vloeronderhoud.

Maak nu kennis met Telewash-systeem

Maak nu kennis met Telewash-systeem: Nieuwe klanten (bedrijven) in maart en april 2013

Belangstelling: Wijvan informeren u graag. profiteren de actie ‘Een half jaar voor half geld uw ramen schoon’. Belangstelling? Wij informeren u graag!

Nu langer uw ramen schoonhouden Dat kan als de ramen schoongemaakt zijn met het Telewash Systeem. Dit systeem kan revolutionair genoemd worden op het gebied van glasbewassing. Bekkers Dienstverlening in Beuningen is sinds kort in het bezit van zo’n Telewash Systeem. “Ik ben ontzettend blij met dit systeem”, vertelt Floris Bekkers van Bekkers Dienstverlening. “Vlak voor de kerstdagen kwam het bij de leverancier binnen en in januari ben ik er echt mee aan de slag gegaan. En zowel ik als de klanten zijn enorm positief!” Voordelen Telewash Systeem Ten opzichte van de klassieke manier van glazen wassen heeft het Telewash Systeem als grootste voordeel dat het glas minder snel weer vuil wordt en langer schoon blijft. Het Telewash Systeem filtert metalen, kalk en mineralen uit leidingwater. Daardoor hoeft het glas niet te worden gewist of gezeemd en droogt het zonder strepen of druppels op. Het systeem kan daarom onder alle weersomstandigheden gebruikt worden. Vanaf de grond tot vier verdiepingen Met het Telewash Systeem blijft de glazenwasser gewoon op de grond maar kan tot 16,5 meter hoogte reiken. “We hebben ladders en hoogwerkers voor nog hogere objecten maar tot deze hoogte kunnen we een uiterst gunstige prijs berekenen omdat die ladders en hoogwerkers niet nodig zijn”, zegt Floris. “Bovendien kunnen we met dit systeem ook op lastige plaatsen zoals glazen koepels en overkappingen. Verder worden gevelbeplating en zonnepanelen in een handomdraai weer schoon. Het rendement van schone zonnepanelen gaat direct omhoog.” Wilt u als ondernemer of particulier ook de ramen door Bekkers Dienstverlening laten reinigen? Of wilt u meer weten over het Telewash Systeem, de toepassingen en voordelen hiervan? Neem dan contact op.

Bekkers Dienstverlening staat voor u klaar!

ENJOYNEERING

Nu in 30 onze showroom VANAF NOVEMBER IN ONZE SHOWROOM 14% BIJTELLING. OOK IN 2014! DE NIEUWE SEAT LEON ST IS ER AL VANAF € 21.800,-

SEAT.NL

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Leon ST: 3,2 - 5,9L/100 km (1:31,25 - 1: 16,95). CO2 emissie g/km 85-135. Er is al een SEAT Leon vanaf € 21.800,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Prijzen zijn inclusief BTW. Vraag naar meer informatie bij je SEAT-dealer.

Gerard (70) is geboren en getogen Wijchenaar. Toen hij Auto Traa B.V. een jaar 15 was kreeg, in Microweg 32 •ofNijmegen • www.auto-traa.nl plaats van heitje, een 024 - 373 31 31 een vogeltje voor zijn karweitje. In zijn ouderlijk huis aan de Oosterweg bouwde hij zijn eerste volière en startte daarmee een levenslange passie voor vogels. Na zijn huwelijk in 1967 vestigde hij zich met zijn vrouw aan de Meeuwenstraat en bouwde er in de tuin een ren en volière. Een voorbeeld, dat al snel gevolgd werd door zes van zijn buren. In 1970 werd hij lid van Vogelvereniging Fauna in Beuningen en van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders. Uween full service In 1988 splitste groep ledenpartner zich af met persoonlijke aandacht en richtte in Vogelvrienden Weurt op. De voor al uw drukwerk eerste thuisbasis was café Van Haren en, toen dat de deuren sloot, dorpshuis De Kloosterhof. Gerard werd van Henk van dersecretaris Bend het eerste bestuur. 06 43573405

Brochures Huisstijlen Boeken enz

info@printrendement.nl

www.bekkersdienstverlening.nl

Nu, 25 jaar later is Gerard voorzitter van Vogelvrienden Weurt. “Onze vereniging

m vo ka vo o vo g ja zi g d o h ta b


FAMILY

55

Business

Schreeven Muziekinstrumenten is al 80 jaar een begrip in Nijmegen en omstreken. En dat is vooral te danken aan de bezielende leiding van de onderneming. Eigenaar Wil Schreeven nam de zaak over van zijn vader en heeft inmiddels in zijn zoons Bart, Thijs en Willem drie waardige opvolgers gevonden met ieder hun eigen specialisme. Een (h)echt familiebedrijf dus.

Willem, Thijs, Bart en Wil Schreeven

Familie Schreeven, al 80 jaar toekomstgericht Wil vertelt: “In 1933 startte mijn vader het bedrijf aan de Daalseweg in Nijmegen. Door de oorlog moesten we verschillende keren verhuizen. Uiteindelijk betrokken we in 1953 een nieuw pand op Plein ’44. In eerste instantie verkocht en repareerde mijn vader blaasinstrumenten. Maar in de jaren ’60 zorgden The Beatles voor een enorme boost in de muziekindustrie. Elektronische piano’s en gitaren werden populair. Dat was het moment dat ik in het bedrijf stapte. Samen met mijn vader breidde ik de winkel uit met orgels, synthesizers, versterkers voor gitaren en meer.” “Reparatie van instrumenten staat ook nu nog hoog in het vaandel” Een aparte afdeling voor blaasinstrumenten en percussie wordt nu gerund door oudste zoon Bart en is sinds 2004 gevestigd in Wijchen. Voor Bart was het vanzelfsprekend dat hij in het bedrijf kwam werken. “Na mijn opleiding tot zilversmid, werkte ik bij bedrijven in Engeland en Duitsland. Ook heb ik in Frankrijk en Japan contacten gelegd met fabrieken waar de nieuwste technieken en producten worden ontwikkeld. Zodoende leg ik me toe op zowel de verkoop als de reparatie en het onderhoud van instrumenten. Daarvoor is de locatie in Wijchen, op Bedrijventerrein-Oost,

ideaal. De bereikbaarheid is daar beter en er is meer ruimte.” Het plan van Thijs zag er anders uit. Hij studeerde aan NHB Deurne, een hippische beroepsopleiding. “De paardenhandel trok mij, maar na enige tijd parttime bij mijn vader gewerkt te hebben, stapte ik toch volledig over. Mijn afdeling op Plein ’44 is gespecialiseerd in (elektrische) instrumenten. Ook de verhuur van muziekinstrumenten is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarmee wil ik beginnende muzikanten en kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met een muziekinstrument.” Jongste zoon Willem opperde, als beginnend dj, het idee om een handel in dj-apparatuur te starten. “Dit viel niet meteen in goede aarde bij mijn vader. Hij zag de connectie niet. Toch mocht ik klein beginnen, in een hoekje boven de winkel van Thijs.” De dj-industrie ontwikkelde zich echter snel. En dankzij het doorzettingsvermogen van Willem is Spincity nu een volwaardige tak van het bedrijf. Het is niet zo dat de broers automatisch meeliften op het succes van hun vader. Bart: “De naam Schreeven staat voor kwaliteit, dat blijven we nastreven. Ook in crisistijd moeten we een goed assortiment neerzetten. De muziekwereld ver-

“De tijd van The Beatles was booming business voor de muziekindustrie en onze handel” andert continu en daar blijven we op inspelen. Momenteel bieden we dan ook niet veel merken aan, maar juist een breed assortiment aan instrumenten van een bepaalde serie.” Thijs vult aan, “Ook de verouderde (kassa)systemen zijn onlangs vernieuwd waardoor nu alles is gekoppeld aan één compleet systeem. Volgend jaar staat de realisatie van een geheel nieuwe webshop op de planning.” Ook Willem blijft continu op zoek naar mogelijkheden. “Sinds kort ben ik de enige distributeur in heel Europa van het product DeoxIT, voor dj’s is dit het enige onderhoudsmiddel dat echt werkt om de draaitafel mee te onderhouden.” Deze vooruitstrevende instelling is kenmerkend voor de familie Schreeven; een divers én specialistisch familiebedrijf.

Tekst: MW Foto’s: GL MAAS & WAAL


Zout & Peper Catering over complete beleving

ZOUT

PEPER

catering

Organiseert u een congres, symposium, (personeels)feest, werklunch of vergadering? Dan streeft u ongetwijfeld naar een goede sfeer, lekker eten, prettige bediening en een goede aankleding. U doet er alles aan om uw activiteit of evenement tot een succes te maken. Bij Zout & Peper Catering uit Druten hebben ze alles in huis om van uw activiteit of evenement een succes te maken. Directeur c a t Marcel e r i nMelsen g vertelt hoe.

ZOUT

PEPER

“Gek van ons eigen vak!”

Voor ieder wat wils

Melsen is in 2005 gestart met Zout & Peper. Hij vertelt dat de belangrijkste drijfveren voor succes bij zijn bedrijf voortkomen uit de liefde voor het vak. “We zijn gek op wat we doen. Daarom gaat het bij ons niet alleen om lekker eten, maar om het bieden van een sfeervolle totaalbeleving. Daarom bieden we naast onze culinaire producten ook een complete inrichting in bijna elke gewenste stijl. Of het nu gaat om vloeren, verlichting, tafels en stoelen of gordijnen, wij zorgen desgewenst voor een complete aankleding van uw feestruimte. Natuurlijk is een gewone werklunch voor ons net zo’n uitdaging als een chique en groots feest en voor een ‘broodje kaas’ doen we net zo hard ons best als voor een vijf- of zesgangendiner. Waar het om gaat is de tevredenheid van de klant te waarborgen door het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten en diensten.”

Streven naar volledige tevredenheid

Voor Melsen is het vanzelfsprekend dat de klant centraal staat. “De volledige tevredenheid van onze klanten is het belangrijkste. Daarom maken we vooraf een heldere wenseninventarisatie met de klant. We denken mee en doen suggesties om van het totale gebeuren een groot succes te maken. Onze organisatiecapaciteit kan activiteiten aan van slechts enkele tot duizend personen. De lijnen blijven altijd kort, want er is altijd maar één contactpersoon, die voor de klant continue bereikbaar is.” Kwaliteit en tevredenheid in een optimale sfeer, daar gaat het om bij Zout & Peper Catering. Als u plannen hebt voor een zakelijke of privé-activiteit, neem dan eens contact met hen op. Marcel Melsen laat u graag zien waartoe hij en zijn team in staat zijn.

Dienstbaar en net personeel

“Om aan onze hoge kwaliteitseisen te kunnen blijven voldoen, zijn we continue bezig met het opleiden van ons personeel”, vertelt Melsen. Van onze leerlingen tot het meest ervaren personeel, we willen dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, producten en kookwijzen. Ook besteden we veel aandacht aan seizoentrends. We werken dan ook met vriendelijke en beschaafde mensen: een hartstikke leuk team! Zij zorgen ervoor dat alles, van begin tot einde, goed verloopt en vertrekken pas wanneer je niet meer kunt zien dat er iets heeft plaatsgevonden. Onze partymanagers zorgen er voor dat er altijd een goed overzicht is en dat het personeel vakkundig wordt aangestuurd.”

Zout & Peper catering

Klepperheide 19 6651 KM Druten Tel. 0487-518522 Marcel Melsen: 06- 54 97 25 91

www.zoutenpepercatering.nl


57

OP PAD MET

René Hoobroeckx

“Je proeft het mysterie van Schotland” Bij de eerste blik op deze pagina denkt u waarschijnlijk dat uw redacteur ditmaal is afgereisd naar Schotland. Helaas, niets is minder waar. De reis voerde me slechts naar…..Tiel. Dat wil echter niet zeggen dat u de Schotse sfeer op deze pagina niet zult proeven. Nee, het was meer een virtuele reis die ik maakte met René Hoobroeckx, sinds 1989 eigenaar van schildersbedrijf Hoobroeckx en een ondernemer met een bijzondere passie voor de whiskycultuur. Tekst & Foto’s: RvL

Hoobroeckx (49) fronst nadenkend zijn wenkbrauwen op de vraag wanneer zijn passie is ontstaan. “Mijn eerste interesse voor whisky ontstond zo’n 22 jaar geleden met een stel vrienden. We wisten geen bal van whisky of van Schotland, maar het had wel iets stoers; in Amerikaanse films zag je altijd ruige mannen met grote glazen whisky en Schotland zelf had voor ons wel iets mysterieus. Natuurlijk vonden we whisky ook gewoon lekker!

De jaren gingen voorbij, het vriendenclubje bleef bestaan, maar het gezamenlijke whiskydrinken verdween naar de achtergrond. Hoobroeckx: We werden allemaal ondernemer en waren allemaal druk. Uiteindelijk kwamen we echter op een leeftijd, waarop de behoefte om gezamenlijk iets te ondernemen weer belangrijk werd. We spraken af om met elkaar het jaar door te spreken. Dat kon mooi onder het genot van een goed glas whisky. Zo ontstond onze whiskyproeverij.”

“Whisky is liquid sunshine.” (George Bernard Shaw)

“The light music of whiskey falling into a glass - an agreeable interlude.”

Twintig jaar geleden kende Nederland nog geen whiskycultuur. Toch was het voor Hoobroeckx en zijn vrienden meer dan samen drinken. “Whisky drink je niet, maar beleef je. Elke ‘brand’ smaakt anders. Langzaamaan begonnen we ons in de cultuur van Schotland’s nationale drank te verdiepen en, naarmate we ouder werden, werd dat steeds interessanter. Beperkten we ons in eerste instantie tot bekende merken als Glenfiddich, Dimple of Chivas Regal, steeds meer kwamen we er achter dat Schotland honderden kleine ‘distillery’s’ kent, die sublieme whisky’s produceren.”

(James Joyce)

“Too much of anything is bad, but too much good whiskey is barely enough.”

“Whiskey, like a beautiful woman, demands appreciation. You gaze first, then it’s time to drink.” (Haruki Murakami)

Hoobroeckx sluit af: “Op gegeven moment was ons groepje gegroeid van 6 naar 60 man! Dat was leuk voor een keer, maar voor ons echt te veel van het goede. We hebben ons daarna gedownsized en zijn nu een selectief clubje uit Tiel, dat elk jaar tussen Kerst en Nieuwjaar bij elkaar komt. Het is goed zo, alleen moeten we toch echt een keer met zijn allen naar Schotland, want tot mijn schande moet ik bekennen dat we daar nog niet zijn geweest!”

“Onze eerste proeverij eindigde in een redelijke staat van dronkenschap”, vertelt Hoobroeckx. “Dat was echter niet de insteek. We besloten tot een jaarlijks vervolg, maar wel met een serieuzere aanpak. Iedere keer organiseerden we het bij iemand anders, we kookten erbij, nodigden sprekers uit (zelfs Schotten) en iedereen nam een bijzondere whiskey mee, tot zelfs Japanse en Nederlandse toe. We verdiepten ons steeds verder in de cultuur, de geschiedenis en de smaakbeleving en ons clubje begon steeds meer aanwas te krijgen.”

(Mark Twain) MAAS & WAAL


Belvisie Bijna 13 jaar geleden opende Belvisie aan de Rogstraat 9 in Grave. Nog geen drie jaar later ging ook het 2e filiaal van Belvisie open op de Hogestraat hoek Markt in Druten. Beide filialen zijn consumentgericht, maar al snel kwamen er regelmatig klanten de winkels binnen met zakelijke telecomvragen. Eigenaar Sandy de Hond besloot zelf de winkels te verlaten en de zakelijke klanten te gaan adviseren. Dat doet ze nu, zo’n 10 jaar later, nog steeds met erg veel plezier en passie.

Sandy de Hond

EEN AANTAL KLANTEN VAN BELVISIE BUSINESS AAN HET WOORD “Als klant zijn wij zeer tevreden over Belvisie. Wij kopen er al onze telefoons, tablets en diverse simkaarten t.b.v. bouwplaatsbeveiliging. Die worden aangemeld bij de meldkamer. Belvisie geeft ons daarover altijd goed advies. Wij zijn onlangs overgegaan naar een andere provider op advies van Belvisie. Ook voor schade en garanties zijn we bij hen op het juiste adres en voor een vervangend toestel, als dat nodig

Waarom Belvisie? Mobiele telefonie is zeer uitgebreid. Diverse aanbieders, diverse abonnementsvormen, maar natuurlijk heeft u als klant ook wensen. Om de juiste keuze te maken is een specialistisch advies noodzakelijk. Belvisie schept duidelijkheid door een helder en inzichtelijk eerlijk advies te geven. Het beste advies Belvisie is een onafhankelijke, zakelijk partner van zowel KPN, Vodafone, Tele2, Telfort als T-Mobile. Mede dankzij onze businesspartner-status garanderen wij u het beste onafhankelijke voorstel. Wij adviseren u graag welke smartphones en tablets het best passen bij uw bedrijfsproces. Belvisie kan ook op verzoek actief beheer tijdens lopende contracten. Hierdoor krijgt u proactief een kostenbesparend advies indien uw situatie verandert. Support Met onze mobiele oplossingen vergroot u de slagkracht van uw medewerkers zonder dat u er omkijken naar heeft. Voor wijzigingen in uw mobiele telefonie omgeving staan onze medewerkers en ik graag voor u klaar. De belangrijkste voordelen van Belvisie mobiel op een rij: • • • • •

Persoonlijke, eerlijke benadering Zakelijk Partner van KPN, Telfort, Vodafone Tele2 en T-Mobile Onafhankelijk advies waardoor u altijd de beste keus krijgt Gegarandeerde besparingsvoorstel t.o.v. huidige situatie. Adviesrapport voor beheer mobiele telefonie

is. Verder ontvangen wij service aan huis en bestelde producten levert Belvisie franco. Al met al zijn wij meer dan tevreden over Belvisie.”

De Wit Bouwmachines, Oss G. Verhagen, directeur

“In het voorjaar van 2013 werd ik prettig geholpen in de winkel van Belvisie in Druten. Omdat ik op dat moment niet tevreden was over de tussenpersoon die mijn zakelijke mobiele abonnementen verzorgde, ben ik met Sandy de Hond van Belvisie in gesprek gegaan. Ik besloot om over te stappen naar Belvisie, maar wel bij bestaande provider te blijven. Sandy heeft mij daarbij uitstekend bijgestaan. De communicatielijnen bij Belvisie zijn kort en vragen beantwoorden zij snel en afdoende. Ik ben erg tevreden; zij doen wat ze beloven.”

Harrie Huisman Huisman Transport Druten

“Wij waren op zoek naar een

goede voorlichting inzake de beste

mobiele telefoonabonnementen voor ons bedrijf. Belvisie heeft daar snel een goed en degelijke advies voor gemaakt en regelde tevens het overzetten naar een nieuwe provider. Als ondernemer zoek je een goede partner voor je zakelijke telefonie. Voor ons is dat Belvisie.

Voor deskundig advies! Zakelijk

Grave

Druten

Rogstraat 9 5361 GP GRAVE 0650220450 0486-421888 sandy@belvisie.nl

Rogstraat 9 0486 421 485 info@belvisie.nl

Hogestraat 6A 0487 570 400 druten@belvisie.nl

Pieter Smetsers Topcoat Rosmalen


59 DE

SMARTPHONE van...BERNARD STENsSEN

Apps voor zakelijk gebruik:

Bernard Stenssen

Bernard Stenssen is, samen met compagnon Werner Albers, directeur en eigenaar van Steal IT in Beuningen, een zogeheten ‘managed service provider’, die zich bezig houdt met het bieden van ICT-oplossingen op het gebied van servers, werkplekken, internet, websites, mail en netwerk­beheer. Naar eigen zeggen is hij een echte techneut, met de daarbij behorende interesse voor de ontwikkelingen op het gebied van moderne (tele)communicatie. IN2 Maas & Waal zocht hem op en vroeg hem naar het gebruik van zijn smartphone en tablet. Vanuit zijn achtergrond in de telematica en zijn professionele activiteiten is het bijna vanzelfsprekend dat Stenssen in het bezit is van zowel een smartphone als een tablet. “Van die laatste heb ik er zelfs twee”, vertelt hij, “een I-pad, die inmiddels voornamelijk in beslag genomen is door mijn kinderen en een Motorola Xoom, een van de eerste tablets op de markt, die veel weg heeft van een mini-I-pad.” Voor mobiele telefonie heeft Stenssen een bewuste keuze gemaakt voor het Android-besturingssysteem. “Momenteel gebruik ik een HTC One. De applicaties voor Android zijn het gemakkelijkst toegankelijk en veelal gratis,

terwijl Apple veel meer een gesloten systeem is. Omdat ik geloof in ‘open-source-producten, die door de community worden gemaakt, heb ik dus niet voor Apple gekozen.” Stenssen is niet alleen door zijn professionele interesse een actief gebruiker van zijn smartphone en tablet, al zijn er voor hem zakelijk meer interessante applicaties te downloaden dan voor privégebruik. Voor beide soorten van gebruik richt hij zich met name op díe applicaties, waar je ook echt iets aan hebt. Het gemak dient immers de mens! Tekst & foto’s: RvL

• Ritmeter: een gratis app voor kilometerregistratie op je mobiele telefoon. De app is gratis, maar tegen betaling van € 25,00 per jaar ontvangt de gebruiker maandelijks een volledig kilometer- en kostenrapport. • Flitsmeister: De meest complete (gratis) app die trajectcontroles, vaste flitspalen, mobiele controles en files aangeeft. • Mindmeister: Mindmapping op je mobiel: je geeft informatie of ideeën in op het moment dat die in je opkomen en kunt dat dan later uitwerken in en gedachtenstructuur. Handig bij het product- of strategieontwikkeling of het inzichtelijk maken van de ideeën van je klanten. Overigens moet je je daarin wel even verdiepen. • Zaklamp: voor Stenssen een onmisbaar en handig attribuut • Park Mobile: Volgens Stenssen de handigste app om parkeren te betalen via je mobiele telefoon. Een abonnement is niet verplicht, maar wel goedkoper en je krijgt je factuur thuisgestuurd. Parkeerbonnetjes bewaren hoeft dus niet meer. • Camcard: Handige app voor het scannen van visitekaartjes, waarna persoonsgegevens automatisch in je telefoon worden opgeslagen.

Apps voor privégebruik: • Domotica-app: Stenssen heeft een domoticasysteem in huis en kan met zijn mobiele telefoon zijn verlichting inschakelen en zijn stroomverbruik meten • Camera-app: Applicatie voor camerabewaking van woning/bedrijfspand • Buienalarm: Geeft een melding als er een bui nadert. • App van de dag: Iedere dag een melding van een app, die normaal geld kost, maar 24 uur lang gratis te downloaden is. Soms zitten er bijzonder nuttige apps bij. • Photocal Free: Een app voor het sorteren van je foto’s. • Facebook, LinkedIn en Twitter. • Bankenapp voor mobiel bankieren.


Huisman transport Sterk in samenwerking

Harrie Huisman

Huisman Transport is al drie generaties lang een familiebedrijf, dat zich bezighoudt met transport, logistieke dienstverlening en distributie in de Benelux. Door de jaren heen heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op de internationale markt, wat vandaag de dag mede te danken is aan de heldere visie van directeur/eigenaar Harrie Huisman. “Mijn opa startte in 1929 met een bodedienst van Druten naar Nijmegen en vice-versa”, vertelt Huisman. Iedere dag bracht hij kisten fruit en pakketten naar het vervoercentrum in Nijmegen en nam pakjes mee terug voor de regio. Ook reed hij kolen naar de kolenboeren in Maas en Waal en deed verhuizingen. Mijn vader heeft de zaak in 1951 voortgezet. In de loop der jaren nam het aantal vrachtwagens en de transporten toe en specialiseerde het bedrijf zich op het gebied van tapijt, papier en palletvervoer. Zelf ben ik in 1980 als chauffeur bij mijn vader in dienst getreden en in 2001 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen.” “Door je klanten krijg je klanten” Huisman Transport is sinds de overname enorm gegroeid en inmiddels is het bedrijf gevestigd op het industrieterrein Westerhout-Zuid in Druten, in een pand van 6000 m2. Er werken 34 mensen, waarvan sommigen al meer dan 20 jaar in dienst zijn. Huisman: “Door klanten krijg je klanten. Mond-totmondreclame is voor ons bijzonder belangrijk. Dat betekent dat de service aan de klant altijd onberispelijk moet zijn en dat een goede samenwerking met leveranciers en collega-transporteurs van het hoogste belang is. Die laatsten zie ik dan liever ook niet als concurrent, maar meer als samenwerkingspartner. Door de opkomst van webshops raken klanten er aan gewend om hun bestelling al de volgende dag in huis te hebben. Daardoor zijn we steeds meer genoodzaakt om routeschema’s los te laten en dan is het handig als je met collega-transporteurs vrachtjes kunt uitwisselen.” “Samenwerking kweekt goodwill en houdt je scherp” Huisman Transport vervoert alle soorten verpakkingen, van verfproducten tot verlichtingsartikelen en van bouwmaterialen tot trilplaten. Een grote klant is Tempur, waarvoor het bedrijf niet alleen bedden en matrassen ver-

voert, maar die tegenwoordig als extra service ook bij de klant monteert. Huisman: “We horen vaak terug dat klanten de samenwerking met ons als uitstekend ervaren. Dat proberen we optimaal te blijven doen door een goed contact met de klant te onderhouden en via korte lijnen te werken. Je weet dan wat er bij hen speelt en kunt gemakkelijk anticiperen op ontwikkelingen in de branche. Daarmee houd je jezelf scherp.” Huisman ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Als we als transporteurs en leveranciers goed blijven samenwerken kunnen we ontzettend veel bereiken en er voor zorgen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Praktisch gezien zit dat voor Huisman Transport wel goed, want ik heb twee zoons die wel in willen stappen. Ik hoop dus voor mezelf dat ik straks het 100-jarig bestaan van Huisman Transport nog mag meemaken.”

Huisman Transport Energieweg 1 6651 KT Druten Tel. 0487 - 51 21 21 www.huismantransport.nl


61

HOE BLIJF JE SCHERP?

‘Mijn werkplezier houdt me scherp’ Hotel De Weverij en restaurant Cordial vormen samen een bijzondere combinatie van Brabantse gezelligheid en een gastronomische keuken. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de energie en inzet van directeur/ eigenaar Jelle van Gangelen en zijn echtgenote Miriam. Zij maakten van de omgebouwde tapijt­ fabriek van Bergoss een bijzonder hotel, met een door Michelin met een ster gewaardeerd restaurant. IN2 Maas & Waal vroeg Van Gangelen hoe hij zijn energie steeds weer op topniveau houdt en op welke manier hij zichzelf in staat stelt om dagelijks de juiste beslissingen te nemen. Kortom: Hoe blijf je scherp?

Jelle van Gangelen

Na een horecacarrière van 15 jaar, waarin hij naar eigen zeggen besmet was geraakt met het virus van de topgastronomie, kocht Van Gangelen in 1997 het in verval geraakte fabrieksgebouw van tapijtfabrikant Bergoss voor één gulden van de gemeente Oss. Na een uitgebreide verbouwing opende in 1998 Hotel De Weverij. Het bijbehorende restaurant kreeg de naam Cordial, het Franse woord voor ‘hartelijk’. Het was Van Gangelen’s ambitie om er ‘het mooiste hotel tussen Den Bosch en Nijmegen’ van te maken. Van Gangelen: “Het hotel liep meteen goed. Ik stelde mijn team samen uit jonge, enthousiaste en talentvolle professionals en samen groeiden we uit tot een gedreven en betrokken eenheid. In 2002 werd onze inzet beloond met een Michelinster voor ons restaurant.” Bedrijfsspirit Een goed team is volgens Van Gangelen niet lastig bijeen te houden, zo lang de leiding doelen kan stellen, zelfvertrouwen heeft en flexibel is naar klanten en relaties. “Daarnaast moet je je personeel goed kunnen motiveren en hen verantwoordelijkheid durven geven binnen de commercieel vastgestelde grenzen. Als dat lukt, kost het niet zoveel moeite om elkaar scherp te houden. Wij jagen elkaar aan en het jeugdige karakter van het team zorgt voor ‘spirit’ en alertheid in ons bedrijf.”

“Scherpte zit voor een groot deel in jezelf” Scherpte zit volgens Van Gangelen deels in je karakter. “Goed kunnen luisteren, kritiek kunnen incasseren, empathisch zijn en kunnen verbinden zorgen, samen met de liefde voor je vak, al voor een natuurlijke scherpte. Ik heb dan ook niet echt vrije tijd of vakantie nodig om scherp te blijven; mijn werk is voor mij al een stuk ontspanning.” En zo oogt Van Gangelen ook: relaxed maar scherp. Dat is mede te danken aan de goede samenwerking met echtgenote Miriam. “Ik neem gemakkelijk beslissingen, maar zij houdt me vaak een spiegel voor en laat mij mezelf afvragen waarom ik iets doe en hoe we de dingen nóg beter kunnen doen. Stress heb ik zelden, alleen soms spanning bij grote eenmalige partijen en natuurlijk bij het bezoek van de inspecteurs van gidsen als Michelin, Gault Millau en Lekker. Dat is echter prettige spanning en ook die houdt je scherp en alert.

te faciliteren en met name de samenwerking met de chef-kok en de maître is voor de noodzakelijke scherpte essentieel. Zolang je je team zorgvuldig samenstelt en goed met hen communiceert, zit het met scherp blijven wel goed. Tekst en Foto’s: RvL

Goede samenwerking maakt alert De belangrijkste prikkel om scherp te blijven is volgens Van Gangelen toch zijn team: “Zij zijn de perfectionisten, niet ik. Mijn taak is om hen MAAS & WAAL63

experienced by

IN2 Maas & Waal Experience gaat ook in 2014 verder waar het blad ophoudt! 27 november: Ondernemen anno 2014.

Frans en Rob van Kessel van de van Kessel Groep boden de aanwezigen een kijkje in de keuken. Zij verstevigden in 2013 het fundament van hun bedrijf en zette een veranderingsproces in gang van introvert naar extrovert en blijven bewegen. Cecile van de Loo (Rabobank Maas en Waal) en Sidney van den Bergh (ING) wezen de aanwezigen op de samenwerkingsmogelijkheden met de Bank van Vandaag. Lex van Drongelen (rector Pax Christi college), Josta Kuijer (HR Manager Klokgroep), Erik Jongmans (Waterschap Rivierenland) en Ruud Coolen (Stichting Farma Fonds) gaven aan dat goed en gemotiveerd personeel het succes van Het Nieuwe Werken bepaalt: een continu proces van opleiding en management. Dat goed personeel een voorwaarde is voor innovatief ondernemen bleek uit de toelichting van Houle Hormes (Hormes Bouwmaterialen), Joost Bouman (RNCT) en Loes van Ruijven van Leeuwen (Burgemeester Lingewaal en vice voorzitter VNG afd. Gelderland). Volgens hen moet de klant centraal staan en is lef en geloof ook belangrijk. Zo haalde de gemeente Lingewaal de KLM Open binnen vanaf 2016. Tenslotte vertelden Jaime Timmermans (Merk &Media Boost), Carol van Eert ( Burgemeester gemeente Beuningen) en Ronald Jansen (DVJ Insights), dat het kennen van de klant en zijn behoefte essentieel is bij communicatie. Patrick Huisman leidde met verve het interactieve debat. De sfeervolle ambiance en de gastvrije ontvangst bij Landgoed De Korenmolen droegen voor de ruim 120 aanwezigen weer bij aan een nuttige en aangename avond. Web TV was ook weer aanwezig en er is door Merk & Media Boost een kort filmpje gemaakt. Klik op de QR code op deze pagina en u krijgt een mooie filmimpressie of ga naar www.businessmedia4all.nl.

Verbindend en

akendo Z l a a n io g e r Inter Creativiteit

ing

Samenwerk

Inspirerend Informatief

ZELF ook meepraten in een gastvrije ambiance met ondernemers en bestuurders uit de driehoek Tiel, Oss en Nijmegen? Kom op woensdag 26 februari a.s. naar de volgende IN2 Maas & Waal Experience. Thema’s 2014: Ondernemers & Sport, Export, een kwestie van doen, Duurzaam innoveren & ondernemen, Junior versus Senior Ondernemerschap. Ga in gesprek met geïnterviewden uit het magazine IN2 Maas & Waal én andere collega ondernemers en bestuurders uit de gemeenten Nijmegen, Mook en Middelaar, Heumen, Wijchen, Oss, Maasdriel, Tiel, West Maas en Waal, Neder-Betuwe, Druten en Beuningen. Schrijf u in via www.businessmedia4all.nl of stuur een mail naar info@businessmedia4all.nl. Noteer alvast de volgende data in uw agenda 2014; 26 feb, 7 mei, 3 sept en 26 nov. Partner worden van IN2 Maas & Waal biedt u voordelen, zie voor meer informatie www.businessmedia4all.nl


De vele mogelijkheden van Café De Zaak

De huiskamer van Beuningen

nu ook: LUNCHEN IN DE ZAAK!

: e i t c u d o Ter intronen lunchen

met 4 pers = n! e l a t e b n e on s r e p 3 r o o v Modern vergaderen in de Hofnarzaal. In deze, als ware boardroom ingerichte ruimte, kunt u in alle rust en op niveau vergaderen. Verzorging van uw besloten feest, koffietafel of groepsborrel. U kunt met uw gezelschap gebruik maken van een afgescheiden ruimte in het café met persoonlijke service of zelfs het hele café besloten gebruiken (Private Party). Voordelig borrel- en tapas-arrangement voor kleine of grote groepen. Kom gezellig met uw collega’s, clubleden, buurt- of straatbewoners en maak gebruik van het voordelig arrangement. Ondernemerscafé Breng uw bedrijf onder de aandacht of kom informeel netwerken in de Zaak. Elke 2e vrijdag van de maand vanaf 17.30 uur. Beuningse Pubkwis Elke 2e woensdag van de maand in groepjes van 4 strijden om de hoofdprijs tijdens de kwis. Test uw kennis, aanvang 20.30 uur.

Lunch Diner Catering Gezelligheid Gastvrijheid Verwarmd terras LIVE muziek Pubkwis Ondernemerscafé

Altijd gezellig!

www.dezaakbeuningen.nl


65

GESIGNALEERD

Henk van der Bend

Jeske Kortenhorst

Mieke Wouters

Ger Loeffen

Willeke Guelen

Sylvia de Witt

Niels Stam

Charlotte de Leeuw

-

Samen op de foto

Er waait een nieuwe, frisse wind door de erfgoedwereld van Maas & Waal. Er worden verbindingen gezocht, er wordt kennis gedeeld, niet alleen onderling, maar steeds vaker ook naar buiten toe. Ook bestuurders en ondernemers ontdekken dat het bijzondere erfgoed in de regio Maas en Waal veel te bieden heeft. Dit kwam allemaal samen tijdens het Symposium ErfGOEDondernemerschap dat onlangs werd gehouden in de prachtig gerestaureerde Bolderhofkapel in Druten. Vertegenwoordigers van de erfgoedwereld, ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties ontdekten daar gezamenlijk dat erfgoed ook economische kansen biedt aan onze regio. En om dat gezamenlijke aspect nog eens extra te benadrukken, gingen bezoekers, sprekers en organisatie naar afloop met z’n allen op de foto. Een uniek gezelschap, waar we zeker nog van zullen horen, want bij erfgoed zijn we allemaal betrokken.

team

Willeke Guelen, Livingpast.nu, redacteur IN2Maas&Waal, projectleider CultuurExpress

MAAS & WAAL

GeSPOT: A CHANGE HAS COME! Na negen jaar Broodjeszaak El Bocadillo in het centrum van Druten te hebben gerund, besloot Hanneke Koppers het roer radicaal om te gooien. De aanhoudende crisis en het gebrek aan tijd voor haar gezin maakten dat zij dat dappere besluit nam. Op 1 oktober 2013 sloten de deuren van haar lunchroom, waar zij al die jaren met veel passie en plezier gewerkt had! Maar waar de ene deur dicht ging, ging een andere deur weer voor haar open. Door haar jarenlange kennis en ervaring zag Hanneke kansen liggen om een lunchcatering

op te starten. Met een nieuwe frisse uitstraling en logo, maar onder dezelfde naam en met dezelfde diversiteit en kwaliteit die men van haar gewend was! Inmiddels heeft zij al bij vele bedrijven in de regio haar heerlijke lunches en broodjes bezorgd. ‘Uiteindelijk ben ik ontzettend blij dat ik deze keuze heb durven maken. Alhoewel ik mijn collega’s mis en de gesprekken met mijn klanten in de zaak, heb ik nog geen seconde spijt gehad. Ik doe nog steeds wat ik heel erg leuk vind, maar dan met veel minder stress en veel meer tijd voor de leuke dingen in het leven!’ Hanneke Koppers


SPONSORED BY IN2 MAAS & WAAL

Gezocht:

Ondernemers die meedenken! Cadeau We boffen met onze natuurgebieden. Het zijn cadeaus die volop gelegenheid bieden om te wandelen of te sporten, lekker uit te waaien, na te denken (of juist niet) en tot rust te komen. En natuurlijk om te genieten van een landschap vol planten en dieren. Al jarenlang lokt het Beuningse bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn jong en oud naar de uiterwaarden aan de Waal. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet dat dat grote cadeau er op loopafstand gewoonweg ligt. Er is immers voor iedereen iets te vinden dat aanspreekt. We gaan er van uit, dat mensen die het gebied een waardevol geschenk vinden, ook willen zorgen dat het mooi blijft, of zelfs mooier wordt. Natuur voor ondernemers We denken dat het prachtige buitengebied ook ondernemers veel te bieden heeft: • Een mooie groene omgeving draagt bij aan een gezond ondernemersklimaat. • Natuurgebieden geven mooie kansen aan bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord willen Ondernemen: klanten, relaties en werknemers profiteren van het groen. Vergeet daarbij hun kinderen niet, die over enkele jaren zelf een van deze drie rollen zullen krijgen. • Ongetwijfeld zijn er ondernemers die direct voordeel hebben van de omgeving.

Leren van elkaar Het Dijkmagazijn zoekt ondernemers die willen aangeven welke waarden het natuurrijke buitengebied voor hen heeft. En -belangrijk! - we horen graag hoe die waarden beter benut kunnen worden. Het Dijkmagazijn kan en wil dat niet alleen invullen. Daarom zoeken we ondernemers om tijdens een wandeltocht in de Beuningse uiterwaarden gezamenlijk frisse ideeën te bedenken. We sluiten af met een lekker lunch of borrel in Het Dijkmagazijn. Het Provinciale programma Waalweelde - Beleef de Waal maakt het voor u extra interessant bij het Waalgebied betrokken te raken, omdat er vanuit provinciale en gemeentelijke overheden stimulerende acties zijn (ja, ook subsidie) om frisse plannen concreet uit te werken. Dat willen wij graag doen, met u als ondernemer die ons die frisse blik kan aanreiken. De wandeling willen we graag in maart 2014 houden, in samenspraak met de ondernemende wandelaars die mee op pad willen. Wie interesse heeft kan zich aanmelden: Het Dijkmagazijn William van den Akker Dijk 41 6641 LA Beuningen E: dijkmagazijn@hetnet.nl T: 024-6777000 of 06-20115319

Het Dijkmagazijn Het Dijkmagazijn is een monumentaal bezoekerscentrum op de Waaldijk in Beuningen. Om mensen te verbinden met hun groene omgeving organiseren we het jaar rond vele (buiten)activiteiten voor jong en oud. Gezelschappen zijn welkom voor excursies en workshops. Dat kan een familie zijn die een verjaardag viert tot een bedrijf dat komt vergaderen en een frisse neus wil halen in de uiterwaard. Ook voor het onderwijs is er een uitgebreid activiteitenaanbod. Beleef de Waal Provincie Gelderland wil met het programma Beleef de Waal het hele Waalgebied beter op de kaart zetten met duurzame recreatie. Het is een onderdeel van Waalweelde, het programma om de Waalomgeving mooier, veiliger, natuurlijker en economisch sterker te maken. Het Dijkmagazijn zet zich in samenwerking met vele anderen in om duurzame recreatie inhoud te geven. Provincie Gelderland stimuleert en faciliteert die samenwerking. Er is een subsidieregeling om ideeën te realiseren. Meer informatie is te vinden op

www.waalweelde.nl In de volgende uitgave stelt IN2 Maas & Waal deze pagina ter beschikking aan Stichting Tante Lenie.


Landgoed

De Korenmolen

Landgoed de Korenmolen

Bijzonder geschikt voor uw zakelijke & MKB bijeenkomsten Kerst- of eindejaarsborrel Een mooie afsluiting van een enerverend jaar met heerlijke hapjes en drankjes Nieuwjaarsbijeenkomsten Vertrouwen en nieuwe doelen uitspreken voor 2014 met een culinaire invulling op maat MKB Vergaderarrangementen Multi functionele vergaderzaal met toepasselijke service speciaal voor het MKB Voor reserveringen en informatie, kunt u mailen naar: info@korenmolen.nl Wij sturen u graag onze brochure toe.


Beetje enthousiast graag.

Braaf beestje. Maar als u niet veel enthousiaster bent in uw communicatie dan deze lobbes, komt er geen hond op af. Kop op, ondernemers, u hebt een goed verhaal, een gaaf product, een enorme doelgroep. U bent de beste. Straal dat uit, schreeuw het van de daken. Blijf niet voor de kachel liggen maar schud uw klanten wakker met een ijzersterke campagne. Lanceer een winkelwagentjes vullende webshop. Koester relaties met een magazine, prikkel de wereld met een DM. Als reclamebureau barsten we van de ideeĂŤn, al 15 jaar lang. Zullen we aan tafel gaan? Gijs Huisman is bereikbaar op 0488 - 484004.

Wilt u onze In Beeld ontvangen? Vraag ‘m aan op www.g2o.nl HOOFDSTRAAT 66 | KESTEREN | 0488 - 484004 | INFO@G2O.NL | WWW.G2O.NL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.