Page 1

jaargang 7, nummer 1 maart 2018 oplage: 10.000 exemplaren

BEUNINGEN | DRUTEN | WIJCHEN | WES T M IDDELAAR | H E UME N | OSS | TIEL | MAAS DRIE L MA AS EN WAAL | BEUNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H EUMEN |OSS |TIEL H E N | WES T MAAS EN WAAL | BEUNINGE N | D | N IJMEGEN |MOOK EN MIDDELAAR |H E UME N & WAAL TENMAAS | WIJ WIJCHEN | WE ST MAAS EN WAAL | BEUNI onafhankelijk ondernemersmagazine voor inspirerend zakendoen EUNIN INGEN | N IJMEGEN | M OOK EN M IDDELAAR ID UW WGroen E | enDR R U TEN | WIJ C HE N | WE ST MAAS S E EN W Duurzaam Ondernemen WI JCHEN | TIEL| O S S | N I J M E G E N | BEUNNIN Special Smart Logistics E L | N EDE EDER - B ETUWE | DRUTEN | WIJ C HEN | W Leiderschap: de vijanden van succes HE N | WE ST MAAS EN WAAL | BE UNING EN | N I JM 3D-printing MAAS DRIE L |N EDER - B ETUWE | DR UTEN | ELSST N | WIJ C HEN | W E S T MAAS EN WAAL | B EUNI E SS |TIEL |M AASDRIE L |N EDER - B ETUWE E | DR UT G E N | DR UTEN | WIJ CHE N | WE ST MAAS E N R | H EUMEN | OSS | TIEL | MAAS DRIE L | N EDER WAAL AA | BEUNING EN | DRUTEN | WIJC HE N | WE M IDDDELAAR |H EUMEN |OS S |TIEL |MAASDRIE L MAAAS EN WAAL | BE UNING E N | DRUTEN | WIJ |MOOK EN MIDDELAAR |H E UMEN |OSS |TIE L Beuningen Wijchen Druten West Maas en Waal Nijmegen Berg en Dal Heumen Mook en Middelaar Cuijk Grave Uden Veghel Oss Maasdriel Zaltbommel Culemborg Geldermalsen Neerijnen Tiel Buren Neder Betuwe Over Betuwe Lingewaard


Kennismaking

DEEL

Maas en Waal

SCHOONMAAK- & BEDRIJFSDIENSTEN

Passie voor schoon resultaat Of het nu gaat om een schone werkomgeving of een schone werkplek, mensen functioneren volgens directeur/eigenaar Jos Veens beter in een schone en opgeruimde omgeving, omdat die een verhoogd gevoel van welzijn oproept. Daarnaast draagt een schoon bedrijfspand als visitekaartje bij aan het succes van uw onderneming.

Joris (l) en Jos Veens (r)

STERK IN WERK EN DIENSTVERLENING

zal moeten leren en me sterk zal gaan verdiepen in het contact met

Maas en Waal Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten werd opgericht

onze klanten en ons personeel. Gelukkig ben ik heel gemakkelijk met

in 1973 en is uiteindelijk uitgegroeid tot een van de weinige grote

mensen en flexibel in de omgang op elk niveau. Dat komt dus goed.

schoonmaakbedrijven in Maas en Waal. Overigens is het bedrijf niet

Wat mijn toekomstvisie betreft, wil ik er voortdurend naar blijven

alleen ín, maar ook buiten de regio actief. Daarbij combineert het

streven om een goed schoonmaakbedrijf te zijn en te blijven in de

professionaliteit met passie voor het werk en deskundigheid van het

wijde omgeving

personeel. Veens vertelt: “We zijn zeer selectief in ons aannamebeleid; van ons personeel vereisen we niet alleen deskundigheid en

PASSIE VOOR KLANT EN WERK

professionaliteit,

en

Joris heeft regelmatig overleg met zijn vader over zijn toekomstvisie.

betrokkenheid bij onze klanten. Voor de laatsten creëren we dan

“Gelukkig liggen we wat dat betreft niet zo ver uit elkaar. Ik ben echter

ook continuïteit door in hun bedrijf steeds met dezelfde mensen te

wel iemand die zeer afgewogen beslissingen neemt en daarom vind

werken, ook als het gaat om invallers.”

ik vooronderzoek naar bedrijfsvoeringsaspecten erg belangrijk. Wat

maar

zeker

ook

sociale

vaardigheden

dat betreft wil ik niets aan het toeval overlaten. Maar hoe dan ook: ik BEDRIJFSOPVOLGING

kijk uit naar een toekomst als zelfstandig ondernemer, met een passie

Maas en Waal Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten is zeker ook een

voor zijn klanten en zijn werk.”

bedrijf waar innovatie en duurzaamheid centraal staan en ook daarin zoekt Veens continuïteit. “binnenkort studeert mijn zoon Joris af

Jos besluit met de opmerking dat Maas en Waal Schoonmaak- &

als bedrijfseconoom en zal dan toetreden tot de directie van ons

Bedrijfsdiensten altijd voor iedere klant klaarstaat. “Een uitstekende

familiebedrijf. Sinds zijn 14e werkt hij al in de schoonmaakbranche

klanttevredenheid bepaalt immers ons bestaansrecht. Ondanks de

en hij beschikt inmiddels over diverse vakdiploma’s. Op het gebied

crisis en een krimpende markt durf ik dan ook gerust te zeggen dat

van finance en accountancy is hij al sterk en nu zal hij zich ook gaan

we een van de allerbesten zijn in ons vak en dat is mede te danken

inwerken in de dagelijkse praktijk. Joris is pragmatisch, effectief en

aan onze vakkundige medewerkers en onze passie voor onze klanten!”

doelgericht en legt de lat hoog. Hij zal te zijner tijd het bedrijf gaan leiden. STREVEN NAAR DE TOP

Joris staat te popelen om fulltime te gaan bijdragen aan de diensten van het familiebedrijf. “Dat betekent dat ik de komende jaren veel

Van Heemstraweg 38 E 6658 KH Beneden Leeuwen Tel. 0487-591718 www.maasenwaalschoonmaak.nl


VOORWOORD IN BEWEGING!

Beweging is op het moment van het schrijven van dit voorwoord hard nodig! Met een gevoelstemperatuur van min 15 graden Celsius en oostenwind is het buiten winters. Na een succesvolle Oranje-editie van de Olympische Winterspelen in Zuid Korea kan eenieder zich nu vermaken op natuurijs. Tradities zijn belangrijk , maar zeker resultaten en vooruitgang ook . De hedendaagse digitalisering heeft tevens grote invloed op transport en logistiek. We spreken van ‘smart logistics’, data, tijd, efficiency en winst. Gelukkig maakt de persoonlijke visie en aandacht van de ondernemer en zijn medewerkers

WELKOM

in de logistieke wereld nog steeds ook nog het verschil; de

EXPERIENCEBIJEENKOMSTEN 2018 14 MAART, 6 JUNI, 26 SEPTEMBER EN 28 NOVEMBER

‘human touch’ blijft belangrijk. Klantgericht denken en ook handelen, overleg en samenwerking zijn nog steeds van essentieel belang, naast het hebben van de juiste focus, zeker in tijden van economische groei en snelle technologische ontwikkelingen.

INSCHRIJVEN WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

Meebewegen brengt ons bij Mies Bouwman, de koningin van de beeldbuis, die toegankelijk was, hartelijk, openstond voor de tijdgeest, maar zeker ook vooruit keek en daarop anticipeerde. Zij presenteerde, produceerde en initieerde. Mies bewoog mee. In deze eerste uitgave in 2018 starten we met een aantal nieuwe series zoals over leiderschap en arbeidskapitaal. Ook is er extra aandacht voor duurzaam en groen ondernemen. Nijmegen is European Green Capital dit jaar en trapt deze serie af. We zullen dit opvolgen met een dossier Groene Welvaart later dit jaar. in op overheden

In deze uitgave zoomen we ook

en het effect van verkiezingen op het

ondernemersklimaat. We nodigen u uiteraard uit voor Het Grote Ondernemersdebat op 14 maart tijdens de IN2 Maas & Waal Experience. Een politieke arena met ondernemers en hun economische agenda aangevuld met natuurlijk culinaire verbindingen. Van harte welkom. U kunt uzelf aanmelden via Rogier van Lith Yvonne van der Bend

www.businessmedia4all.nl/blog.

Partner worden?

Kijk voor meer informatie op onze website! www.businessmedia4all.nl

Veel leesplezier! MAAS & WAAL

Jaargang 7, nummer 1, maart 2018

UITGEVER: Yvonne van der Bend HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@businessmedia4all.nl Rogier van Lith (adj.hoofdredacteur) rogier@businessmedia4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl www.businessmedia4all.nl

4

IN2 MAAS&WAAL

REDACTIE: Willeke Guelen, Carolien Guelen, Charlotte de Leeuw, Mieke Wouters, Elly Molenaar FOTOGRAFIE: Henk van der Bend REDACTIEADVIESRAAD: Andre van den Hurk (Ondernemers Vereniging Druten- Ondernemend Maas & Waal), Hans Voshol (OV Gouden Ham), Martin Hommersom (Business Club Maas & Waal), Piet Philipsen (Stichting Centrum Management Wijchen), Elly Jaspers (Parkmanager Bedrijvenvereniging

Bijsterhuizen en Bedrijvenvereniging Wijchen Oost), Roland Bruggeman (Harten4Groep Beuningen), Petra Smits (Dreumelse Ondernemers Vereniging), Rob Ansen (Verrassend Leeuwen) en Barry Moors (OV Bergharen, Hernen, Leur, Batenburg). VORMGEVING/OPMAAK: DixDesign REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE IN2 Maas & Waal verschijnt vijf maal per jaar in maart, mei, juli, oktober en december. Voor meer informatie over advertentie­ tarieven kunt u contact opnemen met de afdeling sales, Miriam van Hout: tel. 024 84 51 083 of mail info@businessmedia4all.nl. VERSPREIDING: De uitgave wordt gratis verspreid onder bedrijven in de gemeente Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen en naar alle bedrijven boven de 3 werknemers


16 30 61

21 BESTUUR

Ondernemers en de lokale politiek De invloed van bestuurswisselingen

BEDRIJFSVOERING

Leiderschap en management Deel 1: Pierre Guelen

Het netwerk, op de koffie bij... Hondsgemet Geldermalsen Groen en duurzaam ondernemen Deel 1: Nijmegen Green Capital Arbeidskapitaal Deel 1: Topsectorenbeleid regio

6 8 12 15 16

KENNIS & MARKT SPECIAL LOGISTICS

Visie Experts

29 29 30 34 43

KATERN BCMW

49

Smart Logistics

Logistieke vernieuwing CitY Logistics

PARTNER WORDEN IN2 MAAS & WAAL: Wordt Partner van IN2 Maas & Waal voor € 175,00 excl. BTW. • U ontvangt dan alle vier de uitgaven van IN2 Maas & Waal. • U kunt gratis deelnemen aan de IN2

DE ZAKENLUNCH

59

HOE BLIJF JE SCHERP

61

FAMILYBUSINESS

63

SPOTLIGHT IN2 Maas & Waal Partners

64

SPONSORED BY

66

De redactionele verantwoordelijkheid van dit katern ligt bij de Business Club Maas & Waal

20

IN2 Maas & Waal in de gemeenten: Nijmegen, Oss en Tiel en boven de 5 werknemers in de gemeenten: Uden, Veghel, Berg en Dal, Mook en Middelaar, Heumen, Grave, Cuijk, Maasdriel, Zaltbommel. Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Over-Betuwe en Lingewaard ontvangen de uitgave.

MENS & BEDRIJF

22

Trendsspotting: 3d printing

Maas & Waal Experience bijeenkomsten. • U ontvangt 15% korting op promotionele uitingen. • U ontvangt 10% korting op andere activiteiten. • U ontvangt korting bij ons collega bedrijf Print Rendement • U kunt gebruik maken van 2 wildcards van Golfbaan de Berendonck te Wijchen U kunt partner worden door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl. S.v.p. aangeven contactpersoon en het factuur – en afleveradres.

@IN2MaasWaal

OPLAGE: 10.000 exemplaren COPYRIGHT: Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

IN2 Maas & Waal

©2017 Overname van artikelen/foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever IN2 Maas & Waal is een uitgave van Businessmedia….4all

www.businessmedia4all.nl

MAART 2018

5


vlnr Hans Voshol. Rob Ruhl en Wim van Baal

DE ECONOMISCHE AGENDA VAN ONDERNEMERS & DE LOKALE POLITIEK

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht besloot IN2 Maas & Waal te focussen op de economische agenda van ondernemers. Hoe verloopt hun samenwerking met de lokale autoriteiten en wat kunnen die voor hen betekenen na de komende verkiezingen. We spraken daarover met drie voorzitters van ondernemersorganisaties van Betuwe in Zaken, TPN West en Ondernemend Maas en Waal.

Wim van Baal (58) is sinds 4 jaar voorzitter van ondernemersvereniging Betuwe In Zaken (BIZ) uit Tiel. Hij weet goed welke rol de lokale politiek voor ondernemers uit de Betuwe speelt, want hij is tevens raadslid voor de VVD in Tiel. Rob Ruhl (59) is, naast zijn werk als Manager Werkbedrijf Rijk van Nijmegen,

voorzitter van bedrijvenvereniging TPN-West. Hans Voshol (59) is zelfstandig ondernemer in printapparatuur en voorzitter van koepelorganisatie Ondernemend Maas en Waal.

6

Voshol noemt vooral de deregulering en het aanbestedingsen

vergunningenbeleid

als

speerpunten.

“Gemeenten

proberen enerzijds met de ondernemers doelstellingen te realiseren, maar passen nog te vaak ad hoc-beleid toe, bijvoorbeeld als het gaat om regionale profilering, toerisme & recreatie en samenwerking met het werkbedrijf. Er moet dus meer gericht beleid komen, waarbij gekeken wordt naar het grotere geheel.

VOORTDURENDE SPEERPUNTEN

Ruhl noemt vooral de uitdijende bewoning van Nijmegen

Gevraagd naar de belangrijkste speerpunten op de economi-

en de inzet van de Nijmeegse haven als voortdurende

sche agenda van de laatste vier jaar noemt Van Baal de inten-

gesprekspunten. “De wijken van Nijmegen-West kruipen

sivering van de samenwerking met de Gemeente Tiel, zowel

langzaamaan tegen het industrieterrein aan, wat gevolgen

op het gebied van de ‘zakelijke leefbaarheid’ in de regio en de

kan hebben voor de milieuregelgeving en de geluidsnormen.

aantrekkingskracht van de binnenstad van Tiel. “Daarnaast is

Ondernemers willen daar helderheid over. De gemeente komt

de doorstroming op de snelweg A15 een belangrijke discussie

dit jaar met een beleidsvisie en daar zal ongetwijfeld een

geweest die nog steeds voortduurt.”

reactie op moeten komen. Daarnaast zien we in de Nijmeegse

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR:

“BREDER ONDERWIJSAANBOD FUNGEERT ALS TREKKER VOOR NIEUWE BEDRIJVEN”

haven een dalende trend die we moeten keren, ook voor de

onnodig veel middelen en is effectief noch constructief. De

zwaardere industrie. Een goede beleidsvisie met betrekking

gemeenten doen er goed aan om meer gemeenschappelijk

tot het gehele economische functioneren van het gebied is

en unaniem beleid te ontwikkelen en uit te voeren,

dan ook hard nodig.”

dat gemeenschapsbreed wordt gedragen. Voorbeelden

BREDE MAATSCHAPPELIJKE VISIE

daarvan zijn projecten als glasvezel in het buitengebied, de bestrijding van leegstand en de ambulante handel in de

Als het gaat om de samenwerking met de lokale overheid

kernen. Daarnaast zal een streven naar een economische

horen de drie bestuurders weinig klachten. De toenemende

agglomeratie van Maas en Waal, Rivierenland en het Rijk van

welvaart vereist echter wel actie op het gebied van

Nijmegen voor ondernemers aanvullend werken in plaats van

leefbaarheid en welzijn. “De aandacht voor leefbaarheid

concurrerend. Logistiek zal het bijvoorbeeld veel effectiever

zal daarom niet mogen verslappen en met name op het

zijn om een centraal distributiecentrum te ontwikkelen en

gebied van wonen, ontsluiting, onderwijs en duurzaamheid

daarnaast kun je bijvoorbeeld denken aan het combineren

zal de lokale politiek een heldere visie moeten uitdragen.

van pakket- en leerlingenvervoer.”

Werkgelegenheid en dus verdere economische ontwikkeling is daarbij belangrijk en dus is ook het vestigingsklimaat

Ruhl voegt toe dat het concrete wensenpakket van

voor bedrijven onlosmakelijk verbonden aan leefbaarheid.

ondernemers vooral zal afhangen van het individuele

Bedrijfsleven en gemeenten moeten daarom samen

ondernemersbelang, maar dat gezamenlijke belangen

één beleid nastreven en de realisering daarvan moet

er altijd zullen zijn. “Voor het Rijk van Nijmegen moet

maatschappelijk breed worden gedragen en uitgevoerd.”

je dan denken aan uitbreidingsvraagstukken en de

WENSEN VOOR GROEI

stimulatie van lokale handel en economie. Wat het effectieve gebruik van de Nijmeegse haven betreft moet

Vooruit kijkend naar de eerstvolgende gemeentelijke

er op bestuursniveau vooral sneller worden gekomen tot

bestuursperiode ziet Van Baal de discussie met betrekking

visieontwikkeling en beleidsvorming op het gebied van de

tot de A15 en de Tielse binnenstad voortduren. “Daarnaast

stakes van bedrijventerreinen, de werkgelegenheid en het

zal er aandacht moeten worden besteed aan het aantrekken

vestigingsklimaat.”

van meer industriële bedrijven en , naast het ROC Tiel, meer ontwikkeling van gericht onderwijs op het gebied van ICT, logistiek en zorg. De realisering van een Technasium en het aantrekken van andere gerichte opleidingen zullen als ‘trekker’ gaan functioneren voor bedrijven en zal tevens Drukte op de A15

een spin-off veroorzaken op het gebied van woningbouw, voorzieningenniveau en zorg. De eerste stappen daarvoor worden momenteel al gezet, want Ziekenhuis Rivierenland is al bezig om een HBO-opleiding naar Tiel te halen. Uiteindelijk

“ER MOET ZOWEL AANDACHT ZIJN VOOR HET INDIVIDUELE ALS HET GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMERSBELANG”

is voor ondernemers de wens belangrijk om Tiel de

CONCLUSIE

centrumgemeente van de regio te laten blijven en de Betuwe

De drie bestuurders concluderen dat beleid en visie niet

de centrumregio van Nederland. Ook na de verkiezingen

kan worden ontwikkeld en uitgevoerd als er geen basis

zullen we nieuwe bedrijven het daarvoor noodzakelijke

van consensus is. “Economische groei en uitbreiding van

pakket aan leefbaarheidsvoorzieningen moeten aanbieden.”

handelsactiviteiten en dienstverlening kun je niet effectueren als alle neuzen niet dezelfde kant op staan. Dat is niet alleen

Industrieterrein Nijmegen-West en bebouwing groeien naar elkaar toe

“NIEUWE BELEIDSVISIES EN DE UITVOERING DAARVAN MOETEN MAATSCHAPPIJBREED WORDEN GEDRAGEN”

een kwestie van intensievere samenwerking, maar ook van acceptatie van elkaars standpunten en wensen. Bedrijfsleven en politiek zullen dus meer moeten gaan sparren over hoe je het in gang zetten van economische groei organiseert en dat vereist een breed draagvlak in de gehele samenleving.” TEKST: RVL FOTO’S: RVL EN ORGANISATIES

Voshol geeft aan dat de projectmatige samenwerking met de gemeenten in Maas en Waal meer uniform zal moeten gaan verlopen. “Onderzoeken en projecten worden nog te veel dubbel uitgevoerd in de verschillende gemeenten. Dat kost

MAART 2018

7


ALTIJD IN BEWEGING BLIJVEN

Besturen is mensenwerk. Dat betekent dat de bestuurswereld voortdurend in beweging is. Ook op lokaal niveau. Bestuurders blijven niet altijd op hun post tot het geplande einde van een termijn of na gemeenteraadsverkiezingen. Gemeentes fuseren of gaan intensief samenwerken. Wat is de invloed van deze veranderingen op de economische agenda van de gemeentes in onze regio? IN2Maas&Waal ging in gesprek met de wethouders EZ van de nieuwe gemeente Berg en Dal, Sylvia Fleuren en met de Beuningse wethouder Hans Driessen. Zij spraken samen over de invloed van bestuurswisselingen op de lokale economische agenda. SNEL AAN GEWEND

WERKEN VANUIT EEN BASISVISIE

De gemeente Berg en Dal is de afgelopen jaren het nodige

Hans Driessen vervolgt: ‘Wat economisch beleid ga je

veranderd. Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen

altijd uit van de realiteit die je aantreft. Daar ga je mee

in 2014 heeft op 1 januari 2015 de fusie van Groesbeek,

aan het werk. Als wethouder van economische zaken

Millingen aan de Rijn en Ubbergen plaatsgevonden. Ook

probeer ik om ruimte te creëren om te ondernemen en

is er sinds september 2015 een nieuwe burgemeester, de

om ondernemers bij de samenleving te betrekken. De taak

heer Mark Slinkman. De Berg en Dalse Wethouder Sylvia

van de gemeente is vooral om die processen te faciliteren.

Fleuren:

Het is aan de ondernemers om te ondernemen. Wij gaan

‘De herindeling was natuurlijk heel ingrijpend, maar ik heb

niet op hun stoel zitten. Wat betreft bestuurswisselingen

sterk de indruk dat iedereen er heel snel aan gewend was.

is het van groot belang dat er een vaste factor is. Dat zijn

Voor de bewoners gaat het dagelijkse leven gewoon door.

de ambtenaren, zij kennen de dossiers, zij zorgen voor

Die blijven vooral op hun eigen woonplaats gericht en dat is

continuïteit. Ze zijn ook van belang wanneer je als nieuwe

ook goed. Dat is de omgeving waar je je leven leidt. In Berg

wethouder aan de slag gaat. Je voorganger is vertrokken en

en Dal hebben we hard gewerkt aan een goede financiële

heeft de blik al weer op iets anders gericht. De ambtenaren

positie. Daar ligt de basis om te kunnen investeren in

zorgen ervoor dat je goed uit de startblokken komt.’

accommodaties, voorzieningen en de openbare ruimte. En

8

dat wordt gewaardeerd. Door inwoners èn ondernemers.’

SAMEN MET HET BEDRIJFSLEVEN

Dat kan Hans Driessen onderschrijven: ‘Ook in Beuningen

‘De afgelopen vier jaren heb ik me sterk gemaakt voor

speelde de financiële positie een belangrijke rol. Die staat

goede contacten met het bedrijfsleven. Daar heb ik

aan de basis van alles. Vandaaruit ga je aan het werk. Voor

letterlijk werk van gemaakt; Ik ben erop uit gegaan. Tijdens

inwoners is het belangrijk dat ze zich veilig voelen, dat de

die bezoeken hoor je waar de Beuningse ondernemers

leefomgeving er goed uitziet en dat er goede voorzieningen

behoefte aan hebben. Wij proberen ruim baan te

zijn zoals sportgelegenheden en scholen.’

scheppen voor het bedrijfsleven, stimuleren activiteiten.

IN2 MAAS&WAAL


BESTUUR: DE INVLOED VAN BESTUURSWISSELINGEN

We kunnen elkaar tegemoetkomen bij het invullen van

VERDER DAN GEMEENTEGRENZEN KIJKEN

vacatures, onder andere via het Werkbedrijf, maar ook

Hans Driessen: `Het economische beleid gaat ook verder

als het gaat om een uitbreiding waar bijvoorbeeld een

dan de gemeentegrenzen. Als er bijvoorbeeld plannen

bestemmingsplanwijziging voor nodig is. Op die manier

zijn voor een nieuw hotel in de gemeente Berg en Dal,

is er meer samenhang ontstaan, niet alleen tussen de

dan kunnen daar misschien ook wel mensen uit de

bedrijven en de gemeente, maar ook tussen de bedrijven

gemeente Beuningen komen werken. Het economische

onderling. Als ik ondernemers succesvol vooruit kan

beleid wordt met de zeven gemeentes van het Rijk van

helpen of met elkaar in contact kan brengen, dan beleef

Nijmegen afgestemd. Die samenwerking levert betere

ik een mooie dag.’

resultaten op, ook voor de regio. Soms hebben wij voor een bedrijf bijvoorbeeld geen goede locatie, maar heeft

VISIE UITDRAGEN

een andere gemeente die wel. Zo behoud je zo’n bedrijf

Ook in Berg en Dal is het aldus wethouder EZ Sylvia Fleuren van groot belang om goede contacten met het

en de bijbehorende werkgelegenheid toch voor de regio.’

bedrijfsleven te onderhouden. ‘Dat wordt ook heel erg

RUIMTE OM TE GROEIEN

gewaardeerd, dat hoor je terug. Elke week probeer ik een

Inmiddels komen de gemeenteraadsverkiezingen met

bedrijfsbezoek in te plannen. Je krijgt zo veel informatie

rasse schreden naderbij. Waar zijn de wethouders trots op?

over wat er leeft. Soms gaat het over opvolging, een andere

Sylvia Fleuren: `Ik heb veel energie in mijn wethouderschap

keer over groeimogelijkheden. Wij gaan voor het behoud

gestoken en hoop dat ik het kan voortzetten na de

van onze bedrijventerreinen, maar willen tegelijkertijd de

gemeenteraadsverkiezingen. Dat biedt ook continuïteit

kwaliteit ervan verbeteren. Dat kan alleen samen met de

aan de ondernemers. Ik wil graag voortbouwen op de

ondernemers. Ons beleid bij vragen van ondernemers is

goede relaties met de zes ondernemersverenigingen. Het

altijd ‘ja, tenzij’. Ook de ambtenaren dragen deze visie

is een fijne club mensen die echt is gaan meedenken.

meer en meer uit, het gaat om meedenken. Als we signalen

Wij hebben ondernemers de afgelopen jaren ruimte

vanuit het bedrijfsleven krijgen, proberen we daar iets mee

gegeven om te groeien, niet alleen in letterlijke zin, maar

te doen. Als er zaken stroef lopen gaan we in gesprek. De

ook qua ideeën. We hebben als gemeente 50.000 euro

Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen heeft sinds 1 februari

uitgeloofd voor de beste ondernemersideeën. Daar zijn

bijvoorbeeld een eigen loket in ons gemeentehuis. Dat

maar liefst 47 inzendingen op gekomen. Zelfs degenen

biedt extra service dichter bij huis. Ondernemers hebben

die geen financiële ondersteuning kregen, hebben we op

aangegeven daar behoefte aan te hebben. In die behoefte

pad geholpen. Dat laat precies zien hoever je met goede

konden we voorzien zonder extra budget in te zetten, maar

mensen en voldoende middelen kunt komen.’

juist daar budget in te zetten waar het nodig is. Zo kom je samen verder.’

Hans Driessen besluit: `Ik ben trots op onze goede contacten met het bedrijfsleven. Ook op vooruitgang van het winkelcentrum in Beuningen. Daar hebben we met vereende krachten in twee jaar de leegstand bijna gehalveerd. Er is fors geïnvesteerd in het opknappen van de openbare ruimte. Ik heb veel vertrouwen in de

Sylvia Fleuren

economische toekomst van de gemeente Beuningen. Ook in die van de regio trouwens. We hebben vele goede en stabiele bedrijven in ons gebied. Als wethouder is het van belang om altijd in beweging te blijven, om op die ondernemers gericht te blijven. Ook in de toekomst.’ Hans Driessen

TEKST: WG FOTO’S: GEM. BERG EN DAL EN RVL

MAART 2018

9


Toe aan een nieuw kleurtje?

Klantgericht, betrouwbaar en kwaliteit. Dat zijn de kernwoorden voor Schilderwerken Gebr. Rutten. Een duurzame relatie met onze klanten, daar doen wij het voor. Wij leveren daarom ook graag een totaalpakket voor al uw schilderwerken. Vakwerk, het hele jaar door! Van een eerste stijl- en kleuradvies tot complete organisatie van uw project, van schilderwerk tot afwerking, van nieuwbouw tot monumentaal werk, van groot onderhoud tot 24-uurs-klantenservice. Geniet van uw woning, zowel van buiten als van binnen. In zomer en winter. T: 024 323 82 86 of kijk op www.gebr-rutten.nl

Eerst denken, dan doen!

S C H I LD ERW ER K EN GEBR. RUTTEN

Denkend in oplossingen tegen brand en inbraak

Wanneer er een ongewenste situatie ontstaat, wilt u hierover zo snel mogelijk worden geĂŻnformeerd. Met behulp van de beveiligingssystemen van Huisman Etech Experts bent u ervan verzekerd dat er bij brand, inbraak of andere noodgevallen, snel de juiste actie wordt ondernomen. En dat geeft een veilig gevoel. Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk advies.

Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl

10

IN2 MAAS&WAAL


Samen volle groeikracht vooruit

passie voor jouw groeikracht

Accountants en adviseurs waar je op kunt rekenen voor jouw groei

>> www.bghaccountants.nl

MAART 2018

11


Pierre Guelen

PIERRE GUELEN: "ARROGANTIE, GEMAKZUCHT EN EGO: DE VIJANDEN VAN SUCCES"

Op 29 januari jongstleden publiceerde de Monitoring Commissie Corporate Covernance Code, kortweg de Comissie van Manen haar slotdocument. Daarin blikt de Commissie terug op de werkzaamheden die zij de afgelopen vier jaar heeft verricht op het gebied van corporate governance vraagstukken. De Nederlandse corporate governance code (hierna: de Code) richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen en geeft een richtsnoer voor effectieve samenwerking en bestuur. Aan de hand van de ‘Code van Manen’ sprak IN2 Maas en Waal over de diverse aspecten van zakelijk leiderschap met Pierre Guelen, CEO van Planon uit Wijchen, wereldmarktleider op het gebied van vastgoed- en facility managementsoftware. Guelen (59) was eigenlijk voorbestemd om het bouwbedrijf

leider te worden en daar zijn we na 20 jaar stug volhouden

van de familie Guelen over te nemen. “Toen dat tijdens de

in geslaagd.”

crisis van 1982 failliet ging ben ik software voor onderhouds-

12

planningen gaan maken. Planon groeide onverwacht hard

EFFECTIEF BESTUREN

door een sterk groeiende vraag daarnaar en was binnen

Het moeilijkste is volgens Guelen niet om de top te bereiken,

korte tijd marktleider in Nederland. Ik heb gelukkig tijdig

maar om daar ook te blijven. Je moet heel alert blijven en

beseft dat de ICT-markt alleen winnaars en verliezers kent

de markt nauwgezet volgen. Goed leidinggeven, een sterke

en zag dat de winnaars altijd wereldspelers waren. Vanaf dat

bedrijfsvoering en goede mensen zijn daarbij onontbeerlijk.

moment hebben we er alles aan gewaagd om wereldmarkt-

Ik besefte al snel dat ik steeds meer moest gaan managen

IN2 MAAS&WAAL


BEDRIJFSVOERING: LEIDING EN MANAGEMENT DEEL 1 PIERRE GUELEN

en ben daar echt in gegroeid. Ik merkte dat kleine bedrijven vooral bezig zijn met het ‘hoe’ van ondernemen en grotere vooral met het ‘waarom en waarheen’. Delegeren van taken werd dan ook steeds meer een must, maar vooral ook het uitleggen van de bedrijfsvisie en herzieningen daarop. Je

'JE MOET NIET GAAN VOOR DE WINST VAN VANDAAG, MAAR VOOR DIE VAN MORGEN. '

hoopt daarmee dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan. Veranderingsmanagement is echter het moeilijkste wat er is; je moet je enthousiasme, passie en snelheid erin

en het erin houden van de drive. Het is mijn valkuil om over

houden. Als ik op vrijdagmiddag was gaan golfen was het

mensen heen te walsen, dus besteed ik dagelijks aandacht

met Planon snel afgelopen geweest.”

aan een persoonlijke benadering naar ieders behoefte.”

WAARDECREATIE

LEREN VAN JE FOUTEN

De Code van Manen noemt waardecreatie voor de lange

Met beide benen op de grond blijven vindt Guelen eveneens

termijn als een van de belangrijkste doelstellingen. “Dat

een goede karaktertrek van een sterke leider. “Het geheim

klopt”, zegt Guelen, “en daarom hebben we altijd stevig

is echter dat je mensen in een flow kunt plaatsen. Als je je

geïnvesteerd in Research & Development. Je moet immers

medewerkers meekrijgt hoef je vaak niet meer te managen

niet gaan voor de winst van vandaag, maar voor die van

of te sturen. Daarom is het belangrijk dat je geen fouten

morgen. Een goed leider schakelt zijn ego daarbij uit en

verbetert, maar vooral focust op de sterke kanten van

beklimt met zijn mensen de berg omdat hij het klimmen zo

mensen. Ik geloof heilig in ‘management by error’, dát

leuk vindt. Op de top staan is immers maar even leuk. Ik denk

leiderschap waarbij je recapituleert en leert van fouten.”

dan altijd aan een citaat van Gary Griffin, vluchtleider van NASA bij de Apollo 17-missie: ‘The Journey tot the moon was to

ALGEMENE VERGADERING

see how we could get there’. Zo gaat het bij ondernemen ook

De code van Manen noemt als vierde punt de algemene

om de reis. Je moet als leider een doelstelling formuleren die

vergadering en Guelen onderkent daarvan het belang.

je kunt delen en dat ook doen als er succes wordt behaald.

“Als Directeur/grootaandeelhouder móet je een Raad

Na iedere winst pakken we hier dan ook steevast een biertje

van Commissarissen hebben die zeker eens per jaar een

samen.”

functioneringsgesprek met je houden. Zij zijn degenen die jou kritisch moeten durven benaderen. Alleen daardoor kun

De code van Manen • Lange termijn waardecreatie • Effectief bestuur en toezicht • Beloningen • Algemene vergadering • One-tier bestuursstructuur

BELONEN

je aandacht schenken aan je verbeterpunten. Je moet nooit

Een goede beloning naar werken, zoals die in de Code van

je ego de kans geven om met je op de loop te gaan en veel

Manen wordt omschreven, vindt Guelen belangrijk, maar

spiegelen helpt daar zeker bij. Daarom is het van belang

niet leidend. “Het gaat er om dat mijn mensen intrinsiek

voor een leider dat hij een omgeving om zich heen schept

gemotiveerd zijn en enthousiasme uitdragen. Daar selecteren

die gemakzucht uitsluit en triggert. Arrogantie en ego zijn de

we dan ook op bij de poort. Ik vind dat je beroep een roeping

vijand van succesvol zijn.”

moet zijn en bij je moet passen. Continue moeten meten op het eindresultaat is een slecht teken. Bij Planon ben ik

SAMEN STRATEGIE VOEREN

banger voor burn-outs dan voor niet werken. Dan blijft het

Planon ziet Guelen inmiddels niet meer als Nederlands

verzamelen van de juiste mensen rond een doelstelling over.”

bedrijf, maar als internationale onderneming. “Binnen Planon vernieuwen we continue, omdat er steeds meer landen

STERKTES EN ZWAKTES KENNEN

bijkomen. Dat betekent voortdurend leren, kennis opdoen en

Guelen vindt dat een goed leider “uiteraard” altijd alert blijft.

je netwerk uitbouwen, waarmee je zo veel mogelijk nieuwe

“Ik streef er zo veel mogelijk naar om situationeel leiding te

signalen en invloeden naar binnen haalt. Als leider bepaal ik

geven en daarbij duidelijk in mijn eigen kracht te blijven. Je

allang niet meer de bedrijfsstrategie; we zijn een open bedrijf

moet wel oppassen dat je dat niet te veel op dezelfde manier

dat onderhevig is aan de culturen waarmee we elke dag

blijft doen en jezelf aanpassen blijft daarbij lastig. Iedere dag

worden geconfronteerd en dat is noodzakelijk om ‘vandaag’

maak ik nog foutjes in het motiveren, al leer ik daar wel van.

te overleven. Het is mijn taak als leider om mensen daarbij

Toch vind ik mezelf sterk in het enthousiasmeren, motiveren

continue te inspireren om buiten hun comfortzone te treden, hen die ‘pijn’ op te laten zoeken. De regels van de sport zijn, wat dat betreft, in ieder bedrijf toepasbaar.” MAART 2018

13


Sjoerd van Beuningen

BEUNINGEN IT

Veiligheid, gebruiksgemak en een eind aan ICT-problemen • systeembeheer • hosting • telefonie

• internet • design • monitoring

Ingenieur van Stuivenbergweg 48 6645AC Winssen Tel. 0487-745047

www.beuningenit.nl

HTR security systems bv

voor het tegengaan van uw ziekteverzuim Heeft u of uw werknemers ervaring met stress gerelateerde klachten als overspannenheid of burn-out? We hebben op maat gemaakte analysemethodes voor het bedrijfsleven. Voor preventie is het belangrijk dat psychische problematiek en stressklachten vroegtijdig gedetecteerd worden. Wij doen dat door middel van wetenschappelijk bewezen technieken o.a. Neurofeedback, die inzicht geven in bewust en onbewust gedrag. Wilt u meer weten hoe u ziekteverzuim kunt tegengaan met Neurofeedback? Neem gerust contact met ons op. Wilhelminastraat 2

Specialist in Tel. 0487-503066 www.breinkliniek.nl beveiligingsoplossingen Wat waarde heeft, Specialist inverdient bescherming, doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd beveiligingsoplossingen Wat waarde heeft, verdient bescherming, Specialist in doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd beveiligingsoplossingen 6659 BW Wamel

Wat waarde heeft, verdient bescherming, doordacht ontworpen, feilloos uitgevoerd

uit Druten levert maatwerk op het gebied van

beveiligingssystemen. Of u nu een bedrijf heeft of HTR security systems bv

een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige uit Druten levert maatwerk op het gebied van of geavanceerde beveiliging, HTR security systems beveiligingssystemen. Of u nu een bedrijf heeft of zorgt ervoor dat u gerust kunt gaan slapen. een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige uit Druten levert maatwerk hetsecurity gebied van of geavanceerde beveiliging,opHTR systems

HTR security systems bv

beveiligingssystemen. Of u nu een heeft of zorgt ervoor dat u gerust kunt gaanbedrijf slapen. een woning en of u behoefte heeft aan eenvoudige of geavanceerde beveiliging, HTR security systems zorgt ervoor dat u gerust kunt gaan slapen.

14

IN2 MAAS&WAAL

HTR security systems bv Energieweg 50, 6651 KT Druten Tel: 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl HTR security systems bv info@htr-securitysystems.nl Energieweg 50, 6651 KT Druten Tel: 0487-513666 www.htr-securitysystems.nl info@htr-securitysystems.nl HTR security systems bv Energieweg 50, 6651 KT Druten Tel: 0487-513666


HET NETWERK: OP DE KOFFIE

‘JEZELF ZIJN IS DE BESTE MANIER VAN NETWERKEN’ In onze serie ‘Op de koffie bij...’ brengt IN2 Maas & Waal twee ondernemers samen die in dezelfde

regio opereren, maar elkaar niet kennen. Ditmaal neemt fotograaf Johan Seijbel van Seijbel Photography uit Maurik een kijkje bij Ralph Thijsen van reclamebureau Toon, gevestigd op bedrijventerrein Hondsgemet in Geldermalsen. ondernemer al wat langer aan de weg. Tien jaar bestaat zijn reclamebureau inmiddels en zijn bedrijf met dertien medewerkers is nu zeven jaar op Hondsgemet gevestigd. “Een ideale plek, zo vlakbij de A15 en de A2. Je bent overal binnen een half uur.” Handig wanneer hij klanten in heel Nederland bezoekt. “Maar ook in de regio willen we graag groeien.” LEUKE GESPREKKEN Reclamebureau Toon is een multidisciplinair bureau en werkt projectmatig voor klanten op strategisch, creatief en digitaal vlak. Thijsen is lid van diverse businessclubs in Johan Seijbel (l) en Ralph Thijsen (r)

Hij werkt nog niet zo lang als fotograaf. Tien maanden nu.

de omgeving. “Niet omdat ik denk dat ik daar direct ons

Seijbels werkterrein verspreidt zich door het hele land,

klantenbestand mee ga uitbreiden, maar wel om leuke

maar ook ver daarbuiten. “Ik heb al klussen gedaan in

gesprekken te voeren en nieuwe dingen te leren.” Seijbel

Zweden, Kenia en IJsland en ik heb plannen om binnenkort

knikt: “Je krijgt de klanten die je verdient, heb ik in het

naar Noorwegen, Kroatië en Italië te gaan. Toen ik vorig

verleden wel geleerd. Als fotograaf én als reclamebureau

jaar mijn businessplan opstelde, dacht ik me vooral op

verkoop je iets waarvan de klant van te voren niet precies

bedrijfsfotografie te gaan richten. Nou, ik heb tot nu toe

weet wat hij krijgt. Klanten gaan dus af op wie jij bent en

zo’n beetje alles gedaan wat níet in mijn businessplan

hoe je overkomt. Ik moet als fotograaf dus eigenlijk mezelf

staat. Wat meer in de regio rondkijken, lijkt me nu wel

verkopen. Netwerken werkt daarom inderdaad het best

zinvol. Daar moeten tenslotte toch ook genoeg leuke

door leuke gesprekken te voeren, denk ik.”

opdrachten te vinden zijn.”

INTERESSE TONEN

BIZ

Jezelf zijn, dat is volgens Thijsen de beste manier om te

Zijn netwerk is enorm. Zeventien jaar lang werkte hij

netwerken. “Vooral niet te geforceerd je visitekaartje in

bij het Korps Mariniers en acht jaar in de beurzen- en

iemands handen drukken. Oprecht interesse tonen in een

evenementenbranche. “Ik ken zodoende ontzettend veel

ander, werkt veel beter.” Momenteel staat er bij Toon een

mensen en daar rollen nu leuke opdrachten uit.” Om

vacature open voor fulltime fotograaf/videograaf. Seijbel

zijn regionale netwerk uit te breiden is Seijbel sinds

is niet geïnteresseerd. “Ik wil nu vooral niet ergens in

een paar maanden lid van businessclub Betuwe

dienst gaan. Het ondernemen bevalt me bijzonder goed.

In Zaken (BIZ). “Leuk om op die manier nieuwe

Netwerken en nieuwe opdrachten binnenhalen gaat me

mensen te ontmoeten. Wie weet wat dat weer

tot nu toe goed af.” Thijsen begrijpt dat wel. “Maar je weet

oplevert.”

natuurlijk nooit wat Johan en ik in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen. Dat is het leuke van netwerken.”

REGIO Ook voor Thijsen is netwerken van belang. Hij merkt dat het hem ongeveer de helft van al zijn klanten oplevert. Hij timmert als

MAART 2018

15


vlnr Margot Ribberink, Antoine Driessen en Johnny Kerkhof

GREEN CAPITAL: HOE GROEN IS NIJMEGEN NU ÉCHT?

Nijmegen is door de Europese Commissie verkozen tot European Green Capital 2018. Een jaar lang is de stad de duurzame hoofdstad van Europa. European Green Capital is een initiatief van de Europese Unie. De Gemeente Nijmegen vult het programma voor 2018 in, samen met heel veel partijen uit de stad. Tijdens Nijmegen Green Capital is het hele jaar door dan ook veel te beleven in en rondom de stad. Zo zijn er groene routes uitgestippeld en vinden er congressen, symposia, festivals en acties in de wijk plaats. Maar hoe groen is Nijmegen nu écht? Dat besprak IN2 Maas & Waal met twee leden van de organisatie en met een circulair ondernemer. Margot Ribberink was de eerste weervrouw op RTL4 en

schuift als directeur van Start Up Mix bij het interview

doet dat nu nog voor Omroep Gelderland. “Ik zag het weer

aan. Met zijn bedrijf helpt hij jonge professionals zich

veranderen en wilde daarom bijdragen aan het omkeren

te ontwikkelen in circulair denken en handelen en zich

van een negatieve ontwikkeling naar een positieve. Dat doe

persoonlijk daarin te ontplooien.

ik door het geven van lezingen over klimaatveranderingen, maar ook door mijn toetreding tot de organisatie van

Green Capital.” Antoine Driessen, Directeur Rabobank

Het ontvangen van de titel ‘Green Capital 2018’ is volgens

Rijk van Nijmegen werd, als vertegenwoordiger van

Driessen niet zomaar iets. “Het is een van de meest

het ondernemersnetwerk Rijk van Nijmegen, voor de

prestigieuze titels die je in Europa op het gebied van

programmacommissie van Green Capital gevraagd door

duurzaamheid kunt ontvangen en daaraan gaat een

programmadirecteur Pieter van Rhee. Johnny Kerkhof

16

IN2 MAAS&WAAL

PRESTIGIEUZE TITEL

diepgaande analyse vooraf. Je moet aantonen wat je


BEDRIJFSVOERING - GROEN EN DUURZAAM ONDERNEMEN

doet op gebieden als vergroening, mobiliteit, CO²-uitstoot

ecologische en sociale. Green Capital kan een krachtig

en circulair ondernemen en dat maatschappijbreed;

mechanisme zijn om aan omschakeling in het denken

zowel waar het de gemeente betreft als de burgers en

bij te dragen. Je merkt trouwens wel dat de mindset aan

het bedrijfsleven. De jury van Green Capital heeft die

het veranderen is. Er broeit iets en dat wordt zeker mede

samenhang in Nijmegen blijkbaar voldoende geacht om

ingegeven door nationale netwerken.”

de stad de titel toe te kennen en dat is natuurlijk een mooie stimulans om door te gaan.”

OM DE TAFEL Driessen meent dat het niet alleen zaak is om de ‘gewone’

ROLMODEL

Nijmegenaren in de ontwikkeling mee te krijgen. “We zullen

Ribberink ziet Nijmegen als rolmodel voor de rest van

ondernemers beter moeten meenemen met concrete

Nederland. “Er wordt hier al veel gedaan op het gebied van

voorstellen die kansen en voordelen bieden Wij kunnen

verduurzaming. Zo hebben we met het Rivierenpark het

daarin helpen met de ‘Circulair Challenge’ van Rabobank

grootste klimaatadaptieproject van Nederland, is er een

en KPMG geeft ondernemers een grote kans om hun bedrijf

windmolenpark vanuit een burgerinitiatief, rijden onze

rendabeler te maken. Dat is niet soft, maar het zijn harde

bussen op groen gas en groeit het aantal ‘groene’ bedrijven

euro’s en commercieel verstandig. We zien langzaamaan

sterk. Dat is een mooie start in de ontwikkeling naar een

een groeiende bereidheid bij ondernemers om qua tijd en

circulaire maatschappij en economie, maar dat laatste is

investering een bijdrage te gaan leveren aan een duurzame

wel een langdurige kwestie. Het is immers niet gemakkelijk

regio.” Ribberink bevestigt Driessen’s woorden. “Met

om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Omdenken is

name heldere uitleg over duurzame innovatiemethoden

dus nodig en daarnaast moet zo’n omschakeling natuurlijk

is essentieel en ook subsidieregelingen moeten we

wel voor iedereen betaalbaar blijven.”

uitgebreid met ondernemers bespreken. Dat is echter

"VERANDERING IS VOOR ONZE LEEFWERELD NOODZAKELIJK EN DAT GAAT HELAAS HEEL LANGZAAM."

maatwerk en derhalve een langdurige kwestie. We moeten nu dus de meeste tijd steken in de implementatie van duurzaamheidsveranderingen. We zitten wat dat betreft nog maar in de pioniersfase.” WHAT’S IN IT FOR ME? Driessen merkt dat ondernemers nog steeds moeite hebben om de meerwaarde van circulair ondernemen

MEER DÓEN

te zien. “Ondernemers vragen zich af wat circulair

Kerkhof vindt dat groen zeker bij de nieuwe generatie past.

ondernemen hen oplevert.” Kerkhof knikt: “Het is duidelijk

“Wij worden geconfronteerd met het gat in de ozonlaag, een

dat er veel geld te verdienen is met circulair ondernemen.

te hoge CO²-uitstoot en klimaatverandering. Verandering

Denk bijvoorbeeld aan de controle over je grondstoffen;

is dus voor onze leefwereld noodzakelijk en dat gaat

het terughalen van oude producten en recycling kan veel

helaas heel langzaam. Een titel als Green Capital is mooi,

potentiële nieuwe grondstoffen opleveren. De term afval is

maar ik merk dat er in Nijmegen nog te veel gepraat wordt

dan ook een achterhaald begrip. Grote bedrijven, banken

en te weinig gedaan. Meer cross-sectorale samenwerking

en verzekeraars tonen wat dat betreft al inzicht, maar met

is broodnodig. Met name in het bedrijfsleven is nog veel

name het MKB blijft nog achter.”

werk aan de winkel, al zijn er al wel enkele bedrijven die vooroplopen.” Driessen knikt. “Veel ondernemers zijn nog

Ribberink geeft aan dat de duurzame economie nog in

niet zover; zij hebben een crisis moeten overleven en kijken,

de fase van kennisdeling, voorlichting, verbinding en

mede daarom, vaak niet verder dan de dag van morgen.”

luisteren zit. Driessen reageert: “Uiteindelijk zullen de meeste ondernemingen in de circulariteit gaan geloven

MENTALITEITSVERANDERING

en eraan deelnemen. Dat vraagt echter begeleiding van

Ribberink erkent dat ondernemers meer kunnen doen,

adviseurs, banken en collega-ondernemers. De overheid

maar meent dat er geen sprake is van onwil. “Het is

moet daar vooral in ondersteunen. Dat is een langdurig

meer een kwestie van niet weten waar te beginnen en

proces maar we móeten aan het werk voor acceptatie en

onbekendheid met het grote voordeel dat duurzaam

draagvlak en daarbij successen met elkaar delen.” Kerkhof

ondernemen kan opleveren. Ook Kerkhof merkt dat:

bevestigt dat en besluit met zijn motto: “Duurzaamheid is

“Bedrijven zijn nog maar weinig bezig met zaken als

dood, léve de circulaire economie!”

sustainability en circulair ondernemen en dat maakt een mentaliteitsverandering nodig; het bedrijfsleven

TEKST EN FOTO: RVL

zal moeten erkennen dat er bij ondernemen niet alleen sprake is van een economische waarde, maar ook een MAART 2018

17


HOMMERSOM ONTMOET… DE PARTNERS VAN VAN HERWIJNEN KRESTON In de rubriek Hommersom ontmoet… gaat Martin Hommersom, vennoot en fiscalist bij Van Herwijnen Kreston, in gesprek met bijzondere ondernemers uit de regio. Ditmaal gaat hij in gesprek met Kenny van Oort, Jaap Sommerdijk en Patrick van den Langenberg, zijn partners bij Van Herwijnen en dat heeft een bijzondere reden: de namen ALH Van Herwijnen & co, ALH Hommersomsom & co en Kellenstaete Business Services zijn sinds dit jaar gewijzigd in Van Herwijnen Kreston.

“Waarom een nieuwe naam?” vraagt Martin aan Kenny. “De markt voor accountants verandert”, vertelt Kenny. “Internationaal ondernemen neemt toe en stelt steeds bredere eisen aan kennis, ervaring en betrouwbaarheid. Tevens vallen door aangescherpte wetgeving ook de andere activiteiten binnen een accountantskantoor onder dit toezicht, zodat de noodzaak om onder een andere naam bijvoorbeeld fiscale advisering of administratieve diensten te verrichten niet meer aanwezig is. Inmiddels zijn we vier jaar lid van Kreston International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountantskantoren, dat ondernemende MKB-bedrijven met grensoverschrijdende ambities wereldwijd voorziet van betrouwbaar advies op het gebied van accouantancy, belastingen en bedrijfsovernames. Kreston International heeft de juiste mensen met de juiste kennis en expertise op de juiste plaats. Het doel is om ondernemers te helpen hun doelen te bereiken en daar dragen wij als ambitieus accountantskantoor graag uit.”

“De kwaliteit van dienstverlening zit niet in de naam, maar in de mensen” Patrick, ben je niet bang dat zo’n schaalvergroting regionale ondernemers juist afstoot? Patrick: “Zeker niet. De kwaliteit van dienstverlening zit niet in de naam, maar in de mensen. Ons kantoor heeft altijd zeer dicht bij de klant gestaan en die hebben wij, door het lidmaatschap van Kreston, alleen maar beter kunnen bedienen.” Kenny voegt toe: “De betekenis van Kreston is ‘vertrouwen’, de pay-off is ‘Knowing you’. Door de samenwerking binnen Kreston krijgen we maximaal inzicht in de belangen van internationaal opererende klanten. Uitgangspunt daarbij is ‘think global, act local’, maar daarbij kunnen we wel wereldwijd servicen.”

18

IN2 MAAS&WAAL

Maar we zijn een lokaal kantoor. Moeten we dat dan wel willen? Patrick antwoordt: “Het lidmaatschap van een internationale organisatie biedt de mogelijkheid om je kennisniveau sterk te vergroten. Zo kunnen onze medewerkers internationale ervaring opdoen bij buitenlandse vergelijkbare kantoren. Ik vind het ook wel typisch Nederlands dat je je aansluit bij de wereldeconomie.” Jaap voegt toe dat het lidmaatschap zijn waarde al bewezen heeft. “Daardoor hebben we de handel en wandel in het buitenland al goed leren kennen en dat heeft verscheidene klanten al bewogen tot het gebruik maken van onze diensten.” Kenny: “We blijven met de ondernemer aan tafel, maar ook voldoen we tegelijkertijd aan de westerse kwaliteitsstandaard en zijn daarop aanspreekbaar. Dat leidt tot een sneller zakelijk proces en zorgt ervoor dat regionale ondernemers beter worden gehoord in het buitenland. Door ondernemers internationaal te bedienen blijf je daarnaast ook aantrekkelijk voor gekwalificeerd personeel en dat betekent weer een kwaliteitsverbetering van je dienstverlening.”

“Door onze opgedane kennis op internationaal zakelijk gebied wordt de ondernemer in het buitenland beter gehoord” Jaap, hoe kijk jij, als jongste partner, aan tegen dat personeelsaspect? Jaap: “Voordat ik partner werd bij Van Herwijnen was mijn bedrijf vooral gericht op de omzet. De aandacht voor ontwikkeling van het personeel schoot daardoor tekort. Bij Van Herwijnen Kreston is er sowieso al meer ruimte voor individuele ontwikkeling en daar heeft het lidmaatschap van Kreston alleen maar meerwaarde bij. Er heerst hier een fijne en zeer professionele werksfeer en de bedrijfsstructuur is open en laag-hiërarchisch.” Kenny knikt: “Alles is bespreekbaar in onze open organisatie en als partners bevinden wij ons dan ook volop op de werkvloer. Daardoor is het nooit moeilijk om ons personeel mee te nemen in de door wet- en regelgeving gedwongen


STELLINGEN Jaap: Benzine rijden of elektrisch?

“Elektrisch, dat is fiscaal aantrekkelijk.”

Patrick: Voetbal of carnaval?

“Carnaval. Oeteldonk zit in je hart en voetbal gaat je verstand vaak te boven.”

Kenny: De Betuwe of Amsterdam?

De Betuwe. Ik blijf Betuwnaar, maar van Amsterdam kunnen we wel leren trots te zijn op onze prestaties; hier zijn we vaak te bescheiden.”

Martin: Wat heb je geleerd van Hommersom ontmoet? Ik heb door vooral te luisteren afgelopen jaren van veel ondernemers uit de regio een verrassende en unieke inkijk gekregen in hun passies en gedrevenheid. vlnr. Martin Hommersom, Kenny van Oort, Jaap Sommerdijk en Patrick van den Langenberg

schaalvergroting.” Patrick voegt toe dat het werken met multidisciplinaire teams leidt tot korte lijnen met en veel kennis over de relaties. “Men weet hier waar men over praat en daarin zijn we altijd pionier geweest.”

“Met actuele kennis en deskundige mensen helpen we ondernemers hun doelen te bereiken, ook buiten Nederland” Waar staat Van Herwijnen Kreston over vijf jaar? Patrick: “Over vijf jaar heeft de accountancy een sterk veranderde rol. De werkzaamheden voor de jaarrekeningen verdwijnen (wordt volledig geautomatiseerd) en de accountant krijgt echt een adviesfunctie, ook op het gebied van data-analyse en IT. Dat biedt voor internationaal opererende ondernemers kansen.” Kenny voegt toe dat groei in bijvoorbeeld aantal medewerkers op zich geen doel is. “Het gaat vooral om het voorzien in de behoefte aan een betrouwbare financieel adviseur en om risicobeheersing met betrekking tot het bedrijfseconomische rendement van ondernemingen. Wel zie ik ook een warme uitdaging in het begeleiden van bedrijfsoverdrachten, het adviseren van een nieuwe generatie jonge ondernemers en hen helpen het zakelijke speelveld te overzien, juist ook internationaal.” Groei van een ieder binnen de organisatie is wel een belangrijke doelstelling binnen Van Herwijnen Kreston. De vier partners van Van Herwijnen Kreston zijn blij dat ze het lidmaatschap van het netwerk nu ook in naam uit kunnen dragen. Martin besluit: “We komen allemaal uit ons werkgebied. We willen juist hier acteren, maar zijn blij dat we met Kreston kunnen inspelen op de wereld. Juist dát vertalen we graag naar de toekomst.”

Stephensonstraat 19, 4004 JA Tiel Tel. 0344 - 62 12 22 vhkt.nl

MAART 2018

19


ARBEIDSSCHAARSTE:

Na een periode van crisis is de Nederlandse economie weer vol op stoom geraakt. Ondernemers investeren weer volop, productiecijfers nemen toe en het aantal uitkeringen daalt. Helaas heeft de positieve ontwikkeling ook een keerzijde: arbeid wordt schaars doordat de vergrijzing toeneemt, opleidingen niet of onvoldoende kunnen voldoen aan de vraag uit de markt en doordat de arbeidsmobiliteit onvoldoende is. In bepaalde sectoren leidt dat zelfs tot een nijpende situatie. In aansluiting op onze artikelenreeksen over arbeid en over het topsectorenbeleid in de regio start IN2 Maas & Waal in deze editie met een serie over arbeidskapitaal. In dit eerste artikel van de reeks legden we drie ketenpartners de volgende stelling voor: Het topsectorenbeleid van de regio Arnhem-Nijmegen kun je niet invullen zonder voldoende capabele mensen.

PIETER PISCAER,

SIMON DE LUIJ,

WERKBEDRIJF RIJK VAN NIJMEGEN

MODDERKOLK , WIJCHEN

Simon de Luij

“Een ware uitspraak. Waar het hierbij om draait, is de

Pieter Piscaer (r)

invulling van de term ‘capabele mensen’. Ondernemingen

“Ik zie het topsectorenbeleid als een goede manier om

zoeken vaak de speld in de hooiberg. Liefst iemand van

de regio Arnhem-Nijmegen nationaal en internationaal

25 met minstens 5 jaar ervaring, flexibel, geen 9 tot 5

op de kaart te zetten. De topsectoren zijn wat mij betreft

mentaliteit, met beperkte salarisverwachtingen, enzovoort.

goed gekozen, al vind ik dat we ook naar ondersteunende

Als je deze zoekcriteria aanhoudt, wordt de doelgroep

sectoren moeten blijven kijken. Zo gaat mijn hart sneller

waarin je als bedrijf kunt slagen bij de invulling van je

kloppen als we het hebben over de maakindustrie. Een

personeelsbehoefte wel erg klein. Of doet bovenstaande

branche die erg actief is onze regio en waar we, als ik

typering veel bedrijven tekort?”

de rapporten lees van de provincie, juist in moeten investeren. Een toename met 50% van deze sector zal ons

“We kunnen de groei in onze regio alleen vasthouden, als

beter beschermen en zorgen dat wel sneller herstellen in

we ook recent hbo- en wo-afgestudeerden die capabel

crisistijden. Als je meer wil maken in onze regio, dan zullen

zijn een kans geven. Met competenties waaraan uw bedrijf

we het vooral moeten hebben van kwaliteit, snelheid en

behoefte heeft. Een cv is maar een deel van de persoon

state-of- the-art producten en diensten.”

die een bedrijf verder kan helpen en zegt vaak niet alles.” “Goede mensen maken bij de uitvoering van het “Bij

WerkBedrijf

Rijk

van

Nijmegen

komen

jonge

topsectorenbeleid

het

verschil.

IN2 MAAS&WAAL

hebben

zowel

denkkracht, innovatiekracht als uitvoeringskracht nodig.

gewenste profiel voldoen. Maar ze zijn zeker capabel.

Op dit moment is er binnen meerdere branches een

Wat ze nodig hebben is een opstart en soms een stukje

tekort aan goede mensen. Zeker ook binnen de techniek,

begeleiding. Deze groep wil ook heel graag aan de bak.

waarin Modderkolk actief is. Om capabele mensen op de

Ondernemingen kunnen grote stappen maken als ze deze

juiste plek te krijgen, moet er continu worden bijgeleerd

doelgroep ook durven aan te boren. Wij zien hen als een

en doorontwikkeld. Dit kan alleen door een goede focus te

verrijking voor de organisatie.”

houden, vanuit de juiste mindset te werken, flexibel te zijn en verspillingen te elimineren.”

20

We

afgestudeerden binnen, die steeds nét niet aan het


BEDRIJFSVOERING: ARBEIDSKAPITAAL

HOE LOSSEN WE DAT OP?

Michel Scheffer

MICHIEL SCHEFFER,

GEDEPUTEERDE ECONOMISCHE ZAKEN PROVINCIE GELDERLAND “De regio Arnhem-Nijmegen is een proeftuin van de economie van morgen en de topsectoren Food, Health en Energy vormen daarin een krachtige combinatie. Maar een slimme economie heeft slimme mensen nodig en daar ligt een uitdaging. Zowel de gezondheidszorg en de techniek als de energiesector kampen met een groeiend tekort aan personeel op alle niveaus en ook de Provincie kan een rol spelen bij het oplossen van dat arbeidsprobleem.” “De Provincie Gelderland steunt het zorgpact in de regio die de vakmensen van morgen leert omgaan met de nieuwste technieken. Maar we moeten ook over grenzen heen durven kijken. Met de University Partner Challenge willen we internationaal toptalent naar Gelderland halen. We dagen universiteiten uit het buitenland uit een samenwerking aan te gaan met onze universiteiten, scholen en bedrijven. Samen maken we werk van innovatie en groei in Gelderland.”

MAART 2018

21


MAATSCHAPPELIJKECONOMISCHE VERNIEUWING KAN NIET ZONDER UITVINDERS! DEEL 1: 3D-PRINTING Om technische ontwikkelingen goed toe te kunnen passen zijn mensen met goede, praktisch uitvoerbare ideeën onmisbaar. IN2 Maas & Waal besteedt dit jaar in een nieuwe serie aandacht aan ideeën en toepassingen die, naar verwachting, van grote impact (gaan) zijn. In dit eerste deel spreken we met Jochen Görtzen, Innovatiemakelaar bij RCT Gelderland en Neil van Es, eigenaar van Parts on Demand uit Tiel, specialist op het gebied van 3D-toepassingen, -materialen en –engineering. Kunnen we spreken van een technologische transitie?

ontwikkelingen heeft in de praktijk nog steeds de overhand,

Görtzen: “Nee, er is meer sprake van een voortgaande

moeten niet alleen anders kijken naar vooruitgang, maar

ontwikkeling die weer andere ontwikkelingen in gang zet.

vooral dóen en dat is niet altijd even gemakkelijk.” Van Es:

De ene innovatie initieert of faciliteert de volgende en je

“Als we kijken naar de voordelen van 3D-printing dan kun

zou dus wel kunnen spreken van een sneeuwbaleffect.” Van

je relatief goedkoop ongelooflijk complexe onderdelen

Es knikt: “De techniek van 3D-printing bestaat bijvoorbeeld

maken. Je stapelt eigenlijk dwarsdoorsneden. De vraag

al meer dan 30 jaar. Door de technologische ontwikkeling

is echter hoe we 3D gaan neerzetten als volwaardig

zijn de machines en de houdbaarheid van de materialen

alternatief voor frezen, draaien en spuitgieten van kleine

echter veel beter geworden, waardoor je op bredere schaal

series onderdelen.”

kunt gaan toepassen.”

Kun je stellen dat de mens in innovatie de zwakke schakel is? Theoretisch is er immers meer mogelijk dan praktisch.

22

als een soort van ‘not in my backyard’-syndroom. We

Zijn er momenteel voldoende uitvinders met praktisch uitvoerbare ideeën? Görtzen: “Er zijn in Gelderland over de volle breedte ideeën die gecommercialiseerd worden en de Provincie

“Ik zou eerder willen zeggen dat de mens een vertragende

faciliteert en stimuleert bedenkers en uitvoerders. Lang

factor is”, meent Görtzen. “Traditionalistisch denken als

niet elk idee slaagt echter. Techneuten kunnen mooie

het gaat om het wíllen of kunnen bijbenen van snelle

dingen bedenken, maar het zijn ondernemers die ze

IN2 MAAS&WAAL


KENNIS & MARKT: TRENDSPOTTING

DE INDUSTRIALISATIE VAN 3D-PRINTERS EN DE TOEPASBAARHEID VAN DE MATERIALEN IS DE LAATSTE JAREN STERK TOEGENOMEN

moeten uitvoeren; zij vinden de aansluiting op de markt,

is de laatste jaren sterk toegenomen en heeft al geleid tot

terwijl uitvinders meer over de toepassingsvormen gaan.”

meer flexibiliteit in het productenaanbod. De verwachting

Van Es benadrukt vooral de noodzaak van de toegevoegde

is dat de impact van de techniek dan ook snel zal leiden

waarde. “De ontwikkelingen binnen ons vakgebied hebben

tot herkenning van de meerwaarde en een grotere vraag

vooral te maken met de waarde die ontwerpers toevoegen.

naar 3D-geprinte producten.”

Bij kunststoffen is de drempel voor productie wat lager, bij innovaties op dat gebied kan uitvoeren is in Gelderland

Hoe blijven we competitief als het gaat om technologische vernieuwing?

helaas nog aan de lage kant. Dat mag dus meer worden.”

Van Es: “De enige manier is slimmer uitvoeren en dat kan

metaal -nu nog- hoger. Het aantal high-tech-bedrijven dat

Hoe zorg je dat je de juiste uitvindingen doorontwikkelt?

alleen door innovatie, automatisering en robotisering. Dat zal eerder banen gaan opleveren dan kosten. Het betekent wel dat we een verschuiving krijgen in de functies van

Van Es: “De komende jaren moeten we in 3D-printing een

bedrijfspersoneel en daar zullen we in onze opleidingen

grote slag gaan maken. Daarvoor zullen techneuten anders

actief rekening mee moeten houden.” Görtzen: “Soms

moeten gaan nadenken, vooral over hoe je producten op

kan dat ook betekenen dat je bepaalde ontwikkelingen

een andere manier dan via de conventionele technieken

terug zult moeten draaien; zo gaan we bijvoorbeeld op

in elkaar zet. Wat de producenten betreft: die zullen met

laag niveau alweer meer terug van de CD naar de LP en

een opener blik en zonder traditionalistisch denken naar

is op hoog niveau een destijds veelbelovend product als

de toekomst moeten kijken. Alleen op die manier kunnen

kernenergie achterhaald geraakt. Duidelijk is wel dat de

we de achterstand die er in ons land is inlopen; het kan

impact van uitvindingen kleiner wordt, zeker naarmate we

allemaal slimmer.” Görtzen is het met Van Es eens: “De

met zijn allen meer kunnen. Dat betekent dat stappen in

technologische ontwikkeling wordt meestal gedreven door

de ontwikkeling van een product per ondernemer steeds

de maatschappelijk-commerciële traditie van een regio.

kleiner worden. Dat wil echter niet zeggen dat we ze niet

In Rivierenland wordt die gestuurd door de logistiek, de

moeten zetten, maar juist moeten samenwerken om de

fruitteelt en de meubelindustrie. Als we goed gebruik willen

bredere inzet van een innovatie te zoeken.”

maken van innovaties zullen we het aantal uitvindingen

Neil van Es

dat op ons af komt goed moeten selecteren en doseren

Conclusie:

en dat betekent dat je voor de regio key-technologies zult

Beide

moeten kiezen.”

hoogstaande en conceptueel goede innovaties, die echter

Is 3D-printing een representatief voorbeeld van zo’n nieuwe technologie?

gespreksdeelnemers

zien

in

de

regio

veel

wel sterk zijn gericht op de traditioneel-economische bestaansvormen. Het een bestaat niet zonder het ander, want waar mensen wonen ontwikkelen zij zichzelf. Willen

Görtzen: “De techniek van 3D-printing is al zo’n 30 jaar oud,

we echter bijblijven in de ontwikkeling en uitvoering van

maar bevindt zich nu in een fase van doorontwikkeling.

innovatieve ideeën, dan is het noodzakelijk om met een

Wellicht dat toepassingen in nylon, metalen en composieten

open blik naar toekomstige wensen en mogelijkheden te

de komende jaren gaan leiden tot een toenemende vraag

kijken en daarnaar te handelen.

en dat is natuurlijk ook het doel.” Van Es: “De industrialisatie van 3D-printers en de toepasbaarheid van de materialen

TEKST EN FOTO’S: RVL

Jochen Görtzen MAART 2018

23


VAN DEN HATERT ZONWERING & KOZIJNEN:

EEN UITSTEKENDE KEUZE VOOR JAREN Van den Hatert Zonwering en Kozijnen onderscheidt zich ten opzichte van veel aanbieders in deze producten. Het bedrijf uit Ochten levert en monteert niet alleen zonweringen, maar ook kozijnen, deuren, ramen. Beeldbepalende elementen voor uw bedrijfspand, die zeker aandacht behoeven. Een keuze daarin is er immers een voor jaren. Daarom is het goed met allround adviseur en monteur Johan van den Hatert om tafel te gaan zitten. Hij kan u gedetailleerd wegwijs maken.

24

IN2 MAAS&WAAL

Jarenlange kennis en ervaring

Van den Hatert vertelt: “Door het aantrekken van de markt worden er weer meer bedrijfspanden gebouwd en gerenoveerd. Afhangend van de uitstraling van een pand zijn aluminium en kunststof kozijnen bij uitstek geschikt voor bedrijfspanden; ze behoeven immers weinig onderhoud, alleen regelmatig schoonmaken is voldoende. Wij monteren al jarenlang zonwering en kozijnen aan bedrijfspanden, schoolgebouwen, verzorgings­­­ huizen, zieken­huizen enzovoort. Die jarenlange bouwkundige ervaring en ons technisch inzicht zijn de garantie voor een perfecte montage. We werken met gerenommeerde merken tegen concurrerende prijzen.

De voordelen van moderne kozijnen

Aluminium en kunststof kozijnen hebben volgens Van den Hatert, naast de gebruiksvriendelijkheid, nog een belangrijke voordeel: “Door innovaties op het gebied van profielen is het nu mogelijk om de meest geavanceerde beglazing aan te brengen. Dat leidt tot een gemakkelijkere klimaatbeheersing in het pand en brengt tevens een kostenbesparing mee in energie. Daarbij zijn er uitgebreide mogelijkheden wat betreft kleur en uitstraling.


Nr 1 in kwaliteit en service! • terrasoverkappingen • rolluiken • screens • terrasschermen • verandazonwering • uitvalschermen

• horren

• kozijnen

• markiezen

Snelle installatie van zonwering

Ook op het gebied van zonwering zijn er volgens Van den Hatert ruime mogelijkheden voor bedrijfspanden. “Of het nu gaat om terrasoverkappingen, vergader­ serres of veranda’s, er zijn volop keuzes mogelijk. Innovaties op het gebied van aansturing via WiFi maken het gebruik ervan bijzonder gemakkelijk en installatie van zonwering is snel realiseerbaar, meestal binnen 4 weken.”

Onderscheiding door ontzorging

Van den Hatert Zonwering en Kozijnen onderscheidt zich door korte lijnen (er is altijd één contactpersoon), volledige ontzorging gedurende het gehele traject en uitgebreide deskundige advisering bij het maken van de juiste keuze. “Daarnaast vermijden we onnodige kostenposten, waardoor we zo dicht mogelijk de inkoopprijs van onze leveranciers benaderen. Dat maakt het ons mogelijk om altijd bijzonder scherp in onze offertes te zijn. Ook begrijpen we als geen ander dat het dure tijden zijn en daarom hebben

we regelmatig acties in samenwerking met onze leveranciers, die de klant - bovenop onze lage prijzen - nog eens extra doen genieten van tijdelijk inkoopvoordeel. Afspraken komen we altijd na, want het vertrouwen en de tevredenheid van de klant staan bij ons op de eerste plaats.”

Een uitstekende keuze

Elk type kozijn heeft volgens Van den Hatert zijn specifieke eigenschappen: “Elk type heeft zijn eigen uitstraling en er is er altijd een die goed zal passen bij uw bedrijf en budget. Om daar een goede keus in te maken, is een afspraak maken en ter plaatse de mogelijkheden en wensen doornemen de eerste stap op weg naar een gelukkige keuze! Wij zijn altijd beschikbaar, als adviseur, verkoper, monteur en aanspreekpunt. Veel klanten gingen u daarom voor. Ook u willen we graag ervan overtuigen dat onze aanpak voor u het beste uitpakt. We maken dan ook graag een vrijblijvende afspraak!”

EVEN VOORSTELLEN

Johan van den Hatert staat voor klantgerichtheid, deskundig advies, kwaliteit. Persoonlijke afspraak maken, bel 06-22 21 75 15

44 Ri-Straat 1 4051 AP Ochten Telefoon: 06-22 21 75 15 www.jvandenhatert.nl

MAART 2018

25


HOEVEEL OMZET WILT U ER DIT JAAR BIJ? Kies één van onze nieuwe Business lidmaatschappen en ontmoet zomaar uw nieuwe beste klant!

Vanaf € 750,per jaar

BURGGOLF FACTS: Hoeveel Business wilt u erbij? - Toegang tot het grootste Business netwerk van Nederland - Tijdens een ronde golf van 4 uur maakt u een blijvende indruk Houdt u van flexibel ondernemen? - BurgGolf Business lidmaatschappen kennen geen opzegtermijnen - Stel uw greenfee pakket naar eigen wens samen Een kantoor door heel Nederland? - 6 Inspirerende locaties voor uw relatiebeheer - Gratis meeting faciliteiten onmiddellijk tot uw beschikking Is bij u Business ook fun? - Onbezorgd golfen op 6 kwaliteitsbanen in Nederland - Ontwerper van inspirerende en impactvolle events

3 1 6

2 5 4

www.burggolf.nl

1

De Purmer

2

De Haverleij

3

Sint Nyk

4

Gendersteyn

5

De Berendonck

6

Westerpark

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken! m.pook@burggolf.nl - T (0)24 642 00 39 Golfclub De Berendonck, Weg door de Berendonck 40, 6603 LP Wijchen • E wijchen@burggolf.nl • www.burggolf.nl 26 IN2 MAAS&WAAL


SAMEN NAAR EEN GOED RESULTAAT.

Kersenboogerd 13 | 4003 BW Tiel | 0344 – 700 212 | info@accountantz.nl | www.accountantz.nl MAART 2018 27


Van de Kamp Transport: Totale logistieke dienstverlening

Van de Kamp Transport werd opgericht in de jaren ’30 van de vorige eeuw, als vervoerder voor de Maas en Waalse meubelindustrie. Sinds die tijd heeft het bedrijf zijn positie vergroot en versterkt. Inmiddels is Van de Kamp Transport partner voor grote en kleine fabrikanten in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Zwitserland.

ERVAREN DIENSTVERLENER

Van de Kamp Transport vervoert halffabricaten en eindproducten in de meubelindustrie, maar legt zich sinds de recente crisis ook meer toe op het gebied van stukgoed, in samenwerking met andere transporteurs. Directeur/mede-eigenaar Joep van de Kamp: “Hoogwaardig vervoer is een kunst op zich. Wij rijden op tijd, veilig, efficiënt, en zonder verdere tussenopslag. Onze jarenlange ervaring hebben we naadloos overgebracht op de huidige chauffeurs, planners en warehousemedewerkers. Ons materieel is ingericht op de kwetsbare producten uit deze branche, waardoor een veilig en schadevrij transport ons handelsmerk is geworden. We nemen onze klanten desgewenst dan ook de volledige expeditie uit handen.” UW ZORG WORDT DE ONZE

Service en klantvriendelijkheid vormen voor Van de Kamp nog steeds de basis van zijn succes. “Het leveren van kwaliteit en ontzorging kun je alleen in stand houden door middel van de juiste communicatie. Daarom maken wij nog steeds geheel gebruik van Nederlandse chauffeurs, die daarnaast tevens beschikken over een uitstekende rijvaardigheid en een grote betrokkenheid bij de klant.

Industrieweg 16 6651 KR Druten Joep van de Kamp 28

IN2 MAAS&WAAL

Tel: 0487-516544 www.vdkamp.nl


SPECIAL: SMART LOGISTICS

SMART EN CITY LOGISTICS: OPLOSSING VOOR ONS BEREIKBAARHEIDSPROBLEEM? Smart logistics een praktische combinatie van logistiek management en verkeersmanagement door slimm en effectief datagebruik. Door verkeers- en logistieke data te combineren kunnen logistieke bedrijven, leveranciers kosten beheersen en hun service aan de klant optimaliseren. Voor overheden geldt dat zij hun mobiliteitsdoelen kunnen behalen. Een win-win situatie is mogelijk met de technologische stappen die de laatste jaren gemaakt zijn.

SMART-INNOVATIONS Voorbeelden

van

‘smart’

logistieke

innovaties

zijn

Supply chain management, truck platooning, het slim combineren van openbare data van infrabeheerders en commerciële data van bedrijven, slimme verkeerslichten, LNG-gebruik en het online beschikbaar en toegankelijk maken

van

omrijdroutes,

zodat

planners

kunnen

voorkomen dat chauffeurs onnodig tijdsverlies lijden.

NUTTIGER DATAGEBRUIK GPS-systemen, on-board-camera’s en rijtaakondersteuning zijn middelen die al worden gebruikt om de logistiek

"SAMENWERKING TUSSEN REGIONALE

slimmer en effectiever te laten verlopen. We moeten echter meer slimme manieren bedenken om alle beschikbare data nuttig te gebruiken. Vooral overheden lopen nog achter in het herkennen en benutten van de mogelijkheden. In

EN LOKALE

het algemeen kun je stellen dat het innovatief gebruik

OVERHEDEN

Dat moet uiteindelijk leiden tot samenwerkingsprojecten

CATEGORIEËN IN OPLOSSINGEN

tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Smart logistics-oplossingen moeten we onderverdelen

NOODZAKELIJK OM DE TOENEMENDE MOBILITEIT TE BEHEERSEN"

van data systematischer in kaart moet worden gebracht.

HET ‘LAST-MILE’-PROBLEEM

in drie categorieën: oplossingen voor internationaal vervoer,

binnenlandse

distributie

en

stadslogistiek.

Het grootste dilemma zit hem in de afleverroutes,

Daarbij is samenwerking tussen regionale en lokale

de zogenaamde ‘last mile’. De vraag daarbij is hoe je

overheden noodzakelijk om de toenemende mobiliteit te

vrachtwagens effectiever de stad in en uit kunt laten

beheersen. Elke overheid zou daarom data van bedrijven

rijden. Overheden kunnen daarop inspelen door in

en ondernemers in moeten zetten en delen en data van

aanbestedingen rekening te houden met Smart Mobility-

wegbeheerders moeten gebruiken om transporten te

toepassingen. Doorstroming zal moeten uitgroeien tot een

optimaliseren. In het bereikbaarheidsprobleem moet

dienst, waarvan logistieke ondernemingen de voordelen

samenwerking leiden tot de oplossing en daar kunnen we

kunnen ervaren. Slimme mobiliteit kan immers, tegen

met zijn allen niet vroeg genoeg mee beginnen.

relatief lage kosten, tijd en geld besparen terwijl de voordelen voor het milieu groot zijn. Een win-situatie dus.

TEKST EN FOTO’S: RVL

MAART 2018

29


SPECIAL: SMART LOGISTICS

LOGISTIEKE VERNIEUWING:

COMMUNICEREN, MANAGEN EN INNOVEREN Dat de logistieke sector onder druk staat door de economische groei hoeven we niemand te vertellen. We zijn inmiddels immers allemaal gewend om onze bestelling binnen een dag in huis te hebben. Hoe we die groei op een toekomstbestendige en complete manier in de hand kunnen houden vereist echter niet alleen innovatie, maar een compleet nieuwe visie op transport. IN2 Maas & Waal sprak met drie logistieke ondernemers over de problematiek van hun sector en wat daaraan te doen.

Joep van de Kamp

JOEP VAN DE KAMP, VAN DE KAMP TRANSPORT, DRUTEN

HARRIE HUISMAN, HUISMAN TRANSPORT, DRUTEN

“Iedereen heeft tegenwoordig haast”, verzucht Van de

Huisman ziet dat steeds meer transporteurs de stadscentra

Kamp, “en snelle bezorging leidt tot veel administratieve

mijden en vooral in distributiecentra aan de stadsrand

rompslomp. ‘Smart Planning’ is dan ook vereist; je moet

lossen. “Tot op heden raken die nog niet overbelast, maar

van tevoren zoveel mogelijk weten wat er gaat komen.

door het groeiende aantal verkeersbewegingen van koeriers-

Dat betekent voor vervoerders dat de venstertijden

en bezorgdiensten kan dat wel gaan gebeuren. Zelf rijden wij

moeten worden verruimd. Dat leidt echter tot ongelukkige

ook voor ons montagewerk met kleine auto’s de centra en de

werkuren voor chauffeurs. Feitelijk is het de omgekeerde

wijken in. Op de snel- en rondwegen zie je het echter steeds

wereld: Je kunt steeds later bij winkels afleveren, maar

drukker worden en voor de levering van kleine producten

moet steeds vroeger laden bij de producent. Daar stopt

met een snelle levertijd moet je een effectieve korte-

men ook steeds vroeger met werken; op vrijdagmiddagen

termijnplanning hanteren. Dat is voor kleine vervoerders

kun je al bijna nergens meer terecht. ”

veel lastiger dan voor bijvoorbeeld een bol.com.”

Van de Kamp is van mening dat producenten de snelle

Huisman gelooft in meer gebruik van gecombineerde van

levertijden niet kunnen volhouden. “Gezien de effectiviteit

data vanuit de hele keten. “Sámen een visie op transport

zullen we in ieder geval moeten aanbieden om, op zijn

ontwikkelen, sparren en plannen is essentieel. De markt

“WE MOETEN AF VAN ALLEEN EXTREEM SNELLE LEVERTIJDEN”

vervlakt doordat veel producenten én transporteurs hetzelfde doen. We moeten niet ieder voor zich het wiel opnieuw willen uitvinden, maar gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Daarbij spreekt het voor zich dat je je vooral moet richten op ketenpartners die actief zijn in

minst gedeeltelijk, later te bezorgen tegen een gereduceerd

dezelfde transportspecialisatie als jijzelf.”

tarief. Heb je geen haast, dan kun je in dat geval goedkoper Harrie Huisman

uit zijn en dat is tevens goed voor het milieu.”

zich niet voor innovaties als platooning (geautomatiseerd Geautomatiseerd vervoer in konvooien ziet Van de

konvooirijden, red.). Hij ziet meer een oplossing in goede

Kamp niet als een oplossing en het bijbouwen van

communicatie. “De overheid zou daarin een rol kunnen

distributiecentra komt volgens hem niet van de grond. “Dat

spelen door bijvoorbeeld een communicatieplatform

schept alleen maar extra handling en verkeersbewegingen.

te creëren, waarbinnen afstemming mogelijk is. Het

Voor levering moet je de bewoonde gebieden en steden

ontwikkelen van andere innovatieve systemen kost tijd en

in en met name dáár zit het knelpunt. De oplossing zit

wachten kunnen we niet. Smart mobility is daarom op dit

m.i. deels in het verbeteren van doorstroming en het

moment nog niet reëel.”

toegankelijker maken van omrijdroutes, maar aangezien

Binnen het wegtransport en de distributie ziet Huisman de

Europa nog lang niet één is, is dat internationaal een

mens als de zwakste schakel. “Iedere ketenpartner heeft zijn

probleem. We zullen vooral meer samen moeten denken

eigen belangen en dat maakt het nog steeds lastig om goede

en –werken en daarbij met begrip naar elkaar luisteren!” Gert en Piet Gerrits 30

IN2 MAAS&WAAL

Volgens Huisman leent de Nederlandse infrastructuur


SPECIAL: SMART LOGISTICS

“DE EERSTE STAP NAAR EEN

weer uit moet zijn en vast blijft zitten aan de openingstijden

EFFECTIEF LOGISTIEK SYSTEEM IS

zou er in bestemmingsplannen en in gemeentelijk

van winkels, kun je maar weinig tijdwinst behalen. Daarom vergunningenbeleid een visie moeten worden opgenomen

GOEDE COMMUNICATIE”

over de toepassing van de venstertijden, die zowel voor de distributiecentra als voor de winkeliers werkt; je

en blijvende afspraken te maken. Mensen kun je immers niet

kunt immers moeilijk 24 uur per dag in distributiecentra

programmeren. Vaardig communiceren kun je echter leren

verwerken wanneer je niet kunt afleveren. Dat leidt

en dát is dan ook waar we snel mee moeten beginnen.”

namelijk tot te veel handelingen in een te kort tijdsbestek.” De grote diversiteit in de belangen van de ketenpartners

GERT EN PIET GERRITS, GERRITS TRANSPORT, WINSSEN

schept volgens de broers de noodzaak tot een veel

Als belangrijkste aspect van het hedendaagse transport

intensievere samenwerking. “Die moet dan wel door een

zien de gebroeders Gerrits de toename van het korte-

ander regelsysteem worden gestuurd, want iedereen stelt

termijnwerk. “Het aantal leveringen neemt toe,terwijl

zijn eigen belang voorop. Zo’n systeem zal echter niet

vrachten en zendingen kleiner worden. Tegelijkertijd

goedkoop zijn en leiden tot een doorberekening aan de

wordt het verkrijgen van vergunningen voor levering

consument. Of die daarvoor zal willen gaan betalen is de

in

de

binnensteden

lastiger

en

dat

schept

een

probleem; sommige producten kun je immers niet in distributiecentra verwerken. Daarbij komt ook nog dat de files langer worden; dat is kostbaar in tijd en geld en geeft planningsmoeilijkheden.” Gert Gerrits ziet dat de snelle leveringstijden door

“DE OVERHEID MOET MET EEN BELEIDSVISIE KOMEN OVER DE VENSTERTIJDEN”

de verkeersdrukte onder druk komen te staan. “Meer verkeersbewegingen geven immers meer verkeersproblemen.

vraag. Vast staat in ieder geval dat ons logistieke systeem

Verbetering van de doorstroming helpt, maar biedt niet de

een ernstige behoefte aan ruimte heeft en dat, om die

totale oplossing. Ook het beschikbaar maken van omrijroutes

te creëren, alle neuzen dezelfde kant op moeten. Daar

biedt geen volledig soelaas; je moet immers toch een

moeten we snel mee beginnen!”

bepaald punt in- of dichtbij de kernen kunnen bereiken.” TEKST EN FOTO’S: RVL

Plannen aan de hand van ‘smart data’ zien Piet en Gert niet als praktische oplossing. “Je bent immers afhankelijk van de aanlevertijd die nodig is om een afleveradres te bereiken. Zolang je als transporteur vóór half elf de stad

MAART 2018

31


ATS TRANSPORT: UW ZENDING

SNEL EN VEILIG GELEVERD

ATS Transport uit Nijmegen is een transportbedrijf dat verschillende koeriers- en vervoersdiensten aanbiedt, zowel nationaal als internationaal. Dankzij jarenlange ervaring biedt ATS Transport alle vormen van transport aan, van kleine snelle leveringen tot gekoeld vervoer. 24 uur per dag, zeven dagen per week kan het bedrijf een pakket voor u leveren en, samen met de klant, zoekt het bedrijf daarvoor naar de beste transportoplossing. Bijna alles is er mogelijk en ATS Transport staat garant voor een betrouwbare en snelle dienstverlening, van envelop tot pallet. ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING

Hicham Zerhouni geeft aan dat ATS Transport nooit nee verkoopt.

Transport is in 2007 opgericht door mijn oom, Hicham Zerhouni,

“Het belang van de klant is ons belang en dat betekent voor

vanuit de visie dat er voor elk vervoersprobleem een oplossing

ons dat we hem zo breed mogelijk ten dienst staan. Wil een

is, zolang je maar luistert naar de klant en transparant bent in je

klant niet alleen iets verzenden, maar een complete logistieke

adviezen en prijs. Hij startte met één auto en dat zijn er inmiddels 22

dienstverlening, dan nemen wij hem alle zorg uit handen, van

geworden. We zijn gespecialiseerd in spoed- en koeriersdiensten,

inkoop tot aan levering. Daarbij streven we altijd naar een zo

maar bedenken ook voor andere transportproblemen de meest

redelijk mogelijk tarief.”

passende oplossing.” Hicham Zerhouni

COMPLETE DIENSTVERLENING

Bob van Zon, mede-eigenaar van ATS Transport vertelt: “ATS

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

LUISTEREN NAAR DE KLANT

ATS Transport zet zich tevens graag in voor een betere wereld en

Belangrijk speerpunt van ATS Transport is volgens Bob van Zon

daarom transporteert het bedrijf zo veel mogelijk met duurzame

het bieden van oplossingen op maat. Veel overleg en contact met

vervoersmiddelen. Om wat terug te doen in de vorm van social

de klant, met hem meedenken en sterk oplossingsgericht werken

return werkt ATS Transport nauw samen met het UWV. Hicham

is dan ook waar onze focus ligt. Linksom of rechtsom, we zorgen

Zerhouni: “Op die manier willen we graag ons steentje bijdragen.”

ervoor dat het vervoer naar tevredenheid wordt geregeld. Omdat

ATS Transport hanteert niet voor niets de slogan ‘Uw vracht, onze

een product meestal weg móet, maakt het ons niet uit wat en

zorg’. De transporteur biedt een duidelijke meerwaarde voor

wanneer we moeten vervoeren. We lossen het gewoon op.”

iedere ondernemer met een vervoersprobleem. Wilt u zelf ervaren

BREED INZETBAAR

hoe snel, veilig en betrouwbaar vervoer zonder zorgen werkt? Neem dan gerust vrijblijvend contact op!

ATS Transport vervoert niet alleen in heel Nederland, maar is ook actief buiten de landsgrenzen. Bob van Zon: “Binnen Europa Bob van Zon

maakt het niet uit waar de zending naartoe moet. We zorgen ervoor dat het gebeurt; dat doen we met ons eigen wagenpark, maar we werken ook samen met partners als GLS. Dat maakt ons heel breed inzetbaar.”

Binderskampweg 29 u 35 6545 CA Nijmegen Tel. 024-2600052 / 06-55322183

www.atstransportbv.nl 32


SCHILLEMAN PALLETS:

Oplossingen voor veilig transport

Schilleman Pallets uit Beuningen is een familiebedrijf dat al 35 jaar ervaring heeft in het maken van pallets voor enkelvoudig gebruik, zowel standaard als op maat. Het startte als ambachtelijk handwerkbedrijf, maar is inmiddels uitgegroeid tot een volautomatisch productiebedrijf dat twee miljoen pallets per jaar produceert. MOOI EN MILIEUVRIENDELIJK PRODUCT Sinds 2011 zwaait Roy van der Burgt, samen met zijn vrouw Lotte

WIJ DENKEN MET U MEE

Schilleman, de scepter bij Schilleman Pallets. “Een pallet is voor de

Wilt u uw producten veilig en goed verpakt laten transporteren en heeft

meeste ondernemers onmisbaar als transportmiddel voor producten.

u daarvoor behoefte aan pallets? Roy van der Burgt informeert u graag

Voordeel ervan is dat het een bijzonder milieuvriendelijk product is, dat

over de uitstekende dienstverlening van Schilleman pallets. “Wij gaan

goed te recyclen is. Wij maken onze pallets uit duurzaam gecertificeerd

graag tijdens een kop koffie het gesprek met u aan en denken mee over

hout en zelfs de behandeling van gecertificeerde export pallets geschiedt

de meest effectieve oplossing voor uw producttransport.”

met verantwoorde middelen.”

TOPKWALITEIT DOOR INNOVATIE Het maken van pallets is een snel proces”, vervolgt Van der Burgt. “De productietijd voor een pallet varieert van een per tien minuten bij handwerk tot circa zes per minuut geautomatiseerd. Onze standaard pallets

worden

door

state-of-the-art-machines

vervaardigd

en

maatpallets met de hand. De palletmaat wordt vooraf geprogrammeerd en een robot doet de rest. Dat laat geen ruimte voor foutmarges en

Schi eman Pa ets BV

garandeert dus een topkwaliteit.”

VOOR IEDERE KLANT EEN ZORGELOZE OPLOSSING In principe is elk productiebedrijf voor Schilleman pallets een potentiële klant. Van der Burgt: “Elk productiebedrijf maakt zowat gebruik van pallets voor het transport. De vraag is dus groot, maar wij kunnen snel leveren. Afhankelijk van maatvoering en seriegrootte varieert de wachttijd van een halve dag tot twee weken. Voor onze grote klanten werken we ook met palletbeheer; zij geven ons hun weekproductie op en wij doen de rest. Zo nemen we de klant alle zorgen uit handen.”

Nikkelwerf 9 6641TM Beuningen Tel. 024-6777447

SCHILLEMAN@SCHILLEMAN.NL WWW.SCHILLEMAN.NL


DISTRIBUTIE ALS UITDAGING Deze aflevering van de rubriek Kennis & Markt gaat over logistics. Lector Stef Weijers van de HAN en logistiek ondernemer Mark Huisman van Mark Huisman gaan met elkaar in gesprek over de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven als het gaat om het oplossen van een groot actueel logistiek probleem: de bereikbaarheid. Samen kijken zij hoe we moeten omgaan met de dichtslibbing van ons wegennet en onze binnensteden en hoe wetenschap en bedrijfsleven samen naar oplossingen kunnen werken. DE ZWAKSTE SCHAKEL

aanjager van veranderingen door innovaties. Het zou

De stelling dat de mens de zwakste schakel is in de

echter mooi zijn als veranderingen wat sneller konden

logistieke problematiek vindt Weijers herkenbaar maar

worden doorgevoerd.”

slechts de helft van het verhaal. “Het is niet zo ingewikkeld Stef Weijers

34

om te bepalen hóe je de logistiek zou willen reorganiseren,

DISTRIBUTIE REORGANISEREN

maar in de praktijk stuit je vaak op problemen in de

Huisman ziet de distributieproblematiek als een uitdaging.

uitvoering. Dat heeft óók te maken met mensen. Daarbij is

“De oplossingen zitten in de pijplijn, we zouden alleen

het belangrijk op te merken dat onze economische kennis

beter moeten nadenken over distributiesystemen die niet

iedere vijf jaar halveert en dat komt omdat de wereld

afhankelijk zijn van het dagelijkse verkeer, zoals ondergronds

verandert en het getal bepalend wordt; er komen steeds

transport. Dergelijke innovaties zullen echter wel gevolgen

heel veel meer bedrijven die met jou kunnen concurreren.”

hebben voor de prijsverhoudingen, want winkeliers en

Huisman gelooft niet dat de mens de zwakste schakel

consumenten bepalen de prijs en die willen alles goedkoop

is. “Mensen komen met ideeën en oplossingen en zijn

en snel op de deurmat.” Weijers merkt op dat er wel een

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL: SMART LOGISTICS

"HET IS VOORAL ZAAK DAT LOGISTIEKE BEWEGINGEN GOED IN KAART WORDEN GEBRACHT."

SPARREN Ook Huisman erkent het belang van consensus. “We moeten het grote gat tussen wens en realiteit verkleinen en dat kan alleen door begrip te tonen en door samenwerkingsoverleg. Ik ben dus een groot voorstander van sparren over een nieuw logistiek systeem. De discussie

duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het

over slim datagebruik kan bijvoorbeeld een groot verschil

langeafstandsvervoer en de zogenaamde ‘last mile’. “Het

gaan maken voor logistieke flexibiliteit, maar het menselijk

dichtslibben van de binnensteden is een ander probleem

aspect van elkaar wat gunnen eveneens!”

dan die op het hoofdwegennet. Daarbij is niet alleen de fysieke aflevering een probleem; ook de retourstroom van

WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN SAMENBRENGEN

de online-handel is onpraktisch en kostbaar.”

Weijers knikt. “Om samen over oplossingen te sparren is de HAN de Transport Innovatie Pool gestart. Daarin worden de

BLOKTIJDEN VOOR LEVERING

slimste medewerkers van een tiental bedrijven gekoppeld

De te korte venstertijden leveren volgens Huisman eveneens

aan studenten. Elk koppel van student en medewerker

een belangrijke negatieve bijdrage aan de verslechterende

werkt samen aan een opdracht. Eens per twee weken

bereikbaarheid. “De oplossing daarvoor ligt volgens mij

komen alle bedrijfstalenten, studenten en begeleiders op

in meer keuzemomenten voor bezorging tegen variabele

de HAN bijeen om te innoveren en elkaar te helpen: kennis

kosten; hoe langer de consument wil wachten, des te

uitwisselen, elkaar vragen voorleggen en de voortgang in

minder hij moet betalen. Dat zal het voor transporteurs

de projecten houden. Door leervragen te delen met elkaar,

ook gemakkelijker maken om hun routes ‘vol’ te krijgen en

voeden ze de behoefte om kennis te delen. Dit gegeven,

het is duurzamer. Een bedrijf als Albert Heijn loopt daar

gecombineerd met de diverse achtergronden van de

bijvoorbeeld al in voorop.” Weijers knikt en voegt toe dat

deelnemers, is één van de manieren om condities voor

het vooral zaak is dat logistieke bewegingen goed in kaart

innovatie te creëren.”

worden gebracht. “Bloktijden voor levering zie ik als goede bijdrage aan het bereiken van een oplossing.”

CONCLUSIE Beide gespreksdeelnemers geloven dat het logistieke

SAMENWERKEN VANUIT BEGRIP

probleem zichzelf zal oplossen. Maar niet dat dat vanzelf

Weijers is van mening dat de ketenpartners zich goed

gaat. Elkaars belangen, wensen en eisen kennen is daarbij

moeten afvragen waar het initiatief voor veranderingen

essentieel en zal moeten leiden tot een sfeer van gunnen in

moet liggen. “Moet die bij de producent, de transporteur, de

de sector. Zowel grote als kleine logistieke ondernemingen

winkelier of de overheid liggen? Daar moeten we een goede

zullen daaraan, op basis van relatieve gelijkheid, moeten

afweging in maken, in open overleg. Daarbij is het belangrijk

deelnemen. Op het moment dat de consensus er is kunnen

dat we ieders belang erkennen en open en eerlijk daar over

de ketenpartners gezamenlijk besluiten welke innovaties

zijn. Alleen op die manier kunnen we een win/win-situatie

het best toepasbaar zijn. Daarin is nog een lange weg te

creëren. Ook moeten we samen meer aan lange termijn

gaan, maar er gloort hoop.

Mark Huisman

strategieën werken. We willen allemaal snel een nieuw systeem, maar wie moet daar wat voor opgeven?”

MAART 2018

35


Jagersveld 12 5405 BW Uden Telefoon: +31-(0)413-224444 www.sandersfritom.nl

Heftruck verkopen? Wij regelen de volledige inkoop van defritom machine. Wij kopen alle best logistic solution! sanders the soorten intern transportmiddelen www.sandersfritom.nl van heftrucks en stapelaars tot orderpickers en elektrotrekkers. Ieder merk, bouwjaar, urenstand Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, sanders fritom the best logistic solution! en brandstofsoort is welkom! Internationaal groupage transport www.sandersfritom.nl Ook defecte machines worden ingekocht!

Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing, Internationaal groupage transport

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

Wijkopenheftrucks.nl

335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

24-02-2014 09:28:26

WWW.BCTN.NL INFO@BCTN.NL

24-02-2014 09:28:26

Maar ook stapelaars, reachtrucks, palletwagens, zijladers, orderpi....... Expeditieweg 17 6657 KM Boven Leeuwen

+31 (0)6 11 46 29 13 inkoop@wijkopenheftrucks.nl

www.wijkopenheftrucks.nl

Connecting the Flows


HUISMAN TRANSPORT:

betrouwbare partner in kwalitatief goederenvervoer

Huisman Transport uit Druten is al drie generaties lang een familiebedrijf, dat zich bezighoudt met transport, logistieke dienstverlening en distributie in de Benelux. In zijn bestaan heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een internationale speler in de logistiek. Huisman Transport draagt zorg voor de distributie van goederen in de Benelux en is gevestigd op het industrieterrein Westerhout-Zuid in Druten. DIENSTVERLENEND EN SERVICEGERICHT

KLANTVRIENDELIJKE BENADERING

Huisman Transport is gespecialiseerd in veilig kwaliteits­ vervoer van bedden, matrassen en klein­ meubelen, maar vervoert tevens alle soorten verpakte goederen, van verfproducten tot verlichtingsartikelen en van bouwmaterialen tot trilplaten. Directeur/eigenaar Harrie Huisman vertelt dat zijn bedrijf sinds 2015, als extra service voor leveranciers, ook bij particulieren levert en afmonteert. “We hebben daarvoor aparte auto’s met twee man erop die alles regelen, van veilige levering tot montage en van afvalafvoering tot pinbetaling.”

Huisman Transport maakt volledig gebruik van Nederlandse chauffeurs. Huisman: “Naast betrouwbaar en klantvriendelijk zijn onze mensen flexibel en netjes en in staat om op elk vereist niveau met de klant te communiceren. Op onze beurt zorgen wij voor regelmatige rijoptimalisatie en respecteren we de rijtijden. Dat levert ons niet alleen een kostenbesparing op brandstof op, wat weer goed is voor het milieu, maar draagt er tevens zorg voor dat onze mensen ontspannen en met plezier op weg zijn. We doen er alles aan om onze klantvriendelijkheid te waarborgen.”

Energieweg 1 Druten Tel. 0487 - 51 21 21 www.huismantransport.nl

Harrie Huisman

GERRITS TRANSPORT:

een nieuwe generatie logistieke dienstverleners

Gerrits Transport uit Winssen is een ervaren, servicegerichte en betrouwbare logistieke partner voor goederen- en bulktransport. Het familiebedrijf is als internationaal transportbedrijf gespecialiseerd in drie takken van transport: distributie binnen de Benelux en Duitsland, bulktransport en de distributie van dakmaterialen. BREED AANBOD VAN DIENSTEN EN SERVICE

Pieter, Gert, Rob en Piet Gerrits

Gerrits Transport Van Heemstraweg 75 6645 KG Winssen Tel: 0487-523035 www.gerritstransport.nl

Door de jaren heen ontwikkelde Gerrits Transport zich van een fouragehandel tot een allround logistieke dienstverlener. In 2016 werd een nieuwe loods met op- en overslagcapaciteit in gebruik genomen. Eigenaren Piet en Gert Gerrits: “Sinds die uitbreiding kunnen we nóg beter voldoen aan de wensen van onze klanten en hebben we de mogelijkheid om hen nóg meer te ontzorgen; de doorloopsnelheid van zendingen is groter geworden en we kunnen verschillende transporten nu gemakkelijker combineren. De service aan de klant verloopt daardoor sneller en het pakketaanbod is breder geworden. Daar komt bij dat onze chauffeurs speciaal opgeleid en getraind zijn, zowel wat betreft productkennis als communicatie, en hun betrokkenheid bij het belang van de klant is groot.”

'De doorloopsnelheid van zendingen is groter geworden' CONTINUÏTEIT DIENSTVERLENING GEWAARBORGD

Ook de continuïteit van de dienstverlening van Gerrits Transport is gewaarborgd. Inmiddels werken beide zoons van eigenaar Piet Gerrits, Pieter en Rob, in het familiebedrijf. Gert: “Onze zoons werken al sinds hun jeugdjaren in ons familiebedrijf en daardoor hebben we onze jarenlange ervaring op hen kunnen overdragen. Voor samenwerking met een goede en betrouwbare vervoerspartner kunt u dus blijvend bij ons terecht.”


OPEN DAG 12 MEI

VERKEERSSCHOOL VAN THIEL BLIJFT IN BEWEGING Een tekort aan goede vrachtwagenchauffeurs? Werkgevers in de Transportsector willen dat hun toekomstige chauffeurs zo goed mogelijk voorbereid worden op het werk dat , zij direct na hun opleiding gaan doen. Verkeersschool van Thiel leidt vrachtwagenchauffeurs deskundig op, zodat zij direct voor U aan de slag kunnen. OPTIMALE BASIS

code 95 weer op het rijbewijs te krijgen. Beginnende chauffeurs doen de

Om specifiek ieder specialisme onder de loep te nemen, is in de opleiding

basiskwalificatie. Gedurende hun praktijkopleiding doen zij een toets op

geen ruimte, maar we zorgen wel dat de basis optimaal is. Wij willen de

het afgesloten terrein en een praktische toets. De toets op het terrein

klant de keuze geven met welk voertuig hij opgeleid wordt. Voorheen

gaat voornamelijk om het manoeuvreren met de vrachtauto. Tijdens de

kreeg een kandidaat die met een automaat bakwagen examen gedaan

praktische toets is er aandacht voor beroepshouding, veilig vervoeren

had, de beperking automaat op zijn rijbewijs. Dit is sinds een paar jaar

van goederen, voorkomen van criminaliteit en illegaliteit, voorkomen van

afgeschaft. Of je nu examen doet in een automaat bakwagen of in een

fysieke risico’s en laden en lossen.

schakelauto, het papiertje dat je behaalt is hetzelfde. Om aan de wens

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij, Verkeersschool van

van de klant tegemoet te komen, zijn we met trekker-oplegger gaan

Thiel, in beweging blijven. Wij staan garant staan voor een volledig, en

opleiden. Met zo’n combinatie gaan ook veel chauffeurs rijden als ze

kwalitatief hoogwaardig pakket aan opleidingen.

hun rijbewijs hebben. Op deze manier kan een leerling na het behalen van zijn C-rijbewijs, kiezen of hij wil gaan rijden met een wipkar of met

SCHOLINGSSUBSIDIE

een trekker-oplegger.

Tot slot is het nog even goed te noemen dat ook dit jaar weer subsidie beschikbaar gesteld wordt. Verkeersschool van Thiel is gecertificeerd

LZV-CURSUS

opleider waar u met behulp van SOOB-subsidie de chauffeurs kunt laten

Wij zijn er van overtuigd dat binnen nu en een aantal jaren veel

opleiden die u nodig heeft. De subsidie kan oplopen tot 65 % en is weer

transportbedrijven met LZV gaan rijden. Deze Lange Zware Voertuigen

beschikbaar voor 1500 nieuwe chauffeurs. Is het chauffeursvak iets voor

mogen i.p.v. 18,75 meter wel 25,25 meter lang zijn, waardoor ze veel

jou, uw medewerkers of iemand die u kent? Kom 12 mei naar de open

meer vracht mee kunnen nemen. Het brandstofverbruik stijgt echter

dag voor een proefrit ! Van harte welkom.

nauwelijks. Chauffeurs die 5 jaar ervaring hebben met het rijden op een combinatie, kunnen dit certificaat behalen. Zij moeten een speciaal rijexamen afleggen bij het CCV. Dit LZV-certificaat is onbeperkt geldig. NASCHOLEN

Een LZV-cursus kun je ook deel uit laten maken van de verplichte nascholing. Voor 7 of 14 punten kan deze opleiding meetellen voor de nascholing. Alle chauffeurs die commercieel vervoer verrichten moeten iedere 5 jaar bijgeschoold worden. Zij moeten 35 punten halen om zo

Energieweg 8,

6658 AD Beneden-Leeuwen Tel: 0487-591752

www.verkeersschoolvanthiel.nl


UTS VERKROOST NIJMEGEN:

Van vechtmarkt naar gunmarkt

Dat Gert-Jan Willems, directeur van UTS Verkroost Nijmegen BV, werd gekroond tot Ondernemer van het Jaar Nijmegen 2017 was natuurlijk een mooie opsteker, maar dat is zeker niet alleen waarom hij er zelf zo blij mee is. Willems ziet de titel meer als instrument dat past in zijn visie om het bedrijf van een gevestigde verhuizer met een goede naam om te bouwen naar een excellent facilitair-logistieke dienstverlener. Hieronder legt hij uit hoe dat zit.

BASISVERBREDING

“Ik kwam eind 2009 binnen bij UTS Verkroost om te helpen het bedrijf weer winstgevend te maken. In 2013 heb ik het bedrijf aangekocht, met de bedoeling om het, door het aantrekken van andere business, een bredere basis te verschaffen. Van daar uit wilde ik ervoor zorgdragen dat we, van klantcontact tot uitvoering en facturatie een nóg hogere klanttevredenheidsniveau zouden bereiken. Topkwaliteit leveren was het doel en daar zijn we in geslaagd; op dit moment werken we in verschillende marktsegmenten met een veel breder dienstenpakket en de klanttevredenheid neemt zienderogen toe.”

KORTE-TERMIJNDOELEN

In 2014 vertaalde Willems zijn visie in het plan ‘Road 2020’. “Daarin stellen we doelen op elk aspect van onze bedrijfsvoering: Financiële slagkracht, kwaliteit in dienstverlening, klantbeoordeling, en personeelstevredenheid. Om die doelen te bereiken hebben we verschillende deelprojecten opgestart met als belangrijkste een inzetbaarheidsroute in samenwerking met STL Nederland.

VOLLEDIGE ONTZORGING

Met betrekking tot ziekenhuis verhuizingen behoort UTS Verkroost inmiddels tot de top 3 van Nederland. Er is echter meer: Willems: “Daarnaast verzorgen we een compleet pakket aan diensten die ons in staat stellen om eerder bij de klant binnen te komen. We adviseren en begeleiden vanaf een vroeg stadium in verhuizingen of bouw gerelateerde zaken. Tevens bieden we praktische dienstverlening in de vorm van vastgoedservice, zoals bijvoorbeeld het

ontmantelen van gebouwen, huismeester concepten en handyman diensten. Dat maakt ons uniek.”

SAMENWERKING

Wat het onderscheidend profileren betreft ziet Willems een duidelijke functie voor zijn ondernemerstitel. “Bij branding van je bedrijf gaat het er vooral om dat je als kwaliteitsdienstverlener serieus wordt genomen. Dat houdt in dat je je niet alleen moet onderscheiden in je dienstverlening, maar er tevens zorg voor moet dragen dat de markt jou kent en omgekeerd. Prettige samenwerking met collega-bedrijven neemt daarin een belangrijke plek in, want alleen daardoor kun je je bedrijf van een vechtmarkt naar een gunmarkt verplaatsen. Een ondernemerstitel helpt om niet alleen nieuwe klanten te vinden, maar zeker ook nieuwe samenwerkingspartners. Daarnaast ben ik ook actief bestuurder van diverse economische- en opleidingsorganisaties, wat ook weer veel netwerkcontacten oplevert.”

CONTINUÏTEIT

Anders naar de markt kijken is voor Willems tevens een middel dat hij inzet ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit. “Het is een manier om optimaal om te gaan met verbetering. Mijn zoons zullen op de middellange termijn UTS Verkroost Nijmegen gaan leiden en voor hen wil ik het dan ook zo sterk mogelijk achterlaten. Daarin maak ik gebruik van alle openstaande opties, waaronder ook mijn ondernemerstitel.”

Bijsterhuizen 11-31, 6546 AR Nijmegen Tel: 024-3775322

www.utsverkroost.nl


HOBBYTRACTOR MINI TRACTOREN NIEUWE ONDERDELEN NIEUWE MACHINES

Altijd tussen de 100 en 200 tractoren op voorraad!

Sinds 2014 heeft Hobbytractor zich gevestigd aan de dijk in Winssen. Wat begon als hobby is uitgegroeid tot een professionele organisatie waarin de import en export van gebruikte minitractoren uit Japan zich over de hele wereld uitstrekt. In 2016 is Hobbytractor importeur geworden van het nieuwe Europese tractormerk Fieldtrac in Nederland, BelgiĂŤ, Luxemburg en Duitsland. Deze Fieldtrac tractoren worden gebouwd in Bangalore (India) onder licentie van Mitsubishi en is een prima aanvulling in de lagere prijsklasse welke Hobbytractor prefereert. Door dit importeur schap garanderen we dat er in de toekomst ook goedkope minitractoren te koop blijven. Wilt u een dergelijke tractor bekijken of misschien zelfs besturen maak dan een vrijblijvende afspraak. Op de website www.fieldtrac.nl vindt u alle relevante gegevens. Tevens heeft Hobbytractor ook een groot assortiment aanbouwwerktuigen en voorladers waarvan u de meeste terug kunt vinden op de website www.hobbytractor.nl.

Ingenieur van Stuivenbergweg 48 6645AC Winssen | +31 487 745 005 | +31 622 869 743 info@hobbytractor.nl | www.hobbytractor.nl


MARK HUISMAN LOGISTICS:

10 JAAR MEESTERLIJK IN LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Mark Huisman Logistics uit Nijmegen bestaat dit jaar 10 jaar en dat zal samen met de relaties en de medewerkers natuurlijk worden gevierd. Eigenaar Mark Huisman (44), opgegroeid in een écht transportgeslacht, heeft in die tien jaar zijn levenslange ervaring in en passie voor logistiek volledig ten dienste gesteld van zijn klanten. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in deelladingen en groupage door heel Europa, maar specifiek ook naar Noord-Duitsland, Spanje en Portugal. Daarnaast is Mark Huisman Logistics gespecialiseerd in zwaardere ladingen op korte laadmeters. PRETTIGE AFHANDELING Mark Huisman’s passie komt voort uit de continue uitdaging om logistieke plannen te ontwikkelen en realiseren waarmee de klant volledig tevreden is. “Het is voor ons team steeds weer en kick om te merken dat een planning succesvol is. Dat realiseren wij overigens door middel van een gemoedelijke en menselijke aanpak. Zelf ben ik geen harde zakenpartner, maar zoek altijd de middenweg tussen vriendelijkheid en probleemoplossing. Dat doen we al tien jaar met succes, wat onder meer blijkt uit een groot vast klantenbestand, waaronder bedrijven als Hijster, Duynie, Novidon en Van Duuren Districenters.” 24-7 BESCHIKBAAR Huisman vertelt dat deelladingen overal vandaan komen. “We groeperen die in Nijmegen en gaan dan op weg. Soms rijden we voor wel tien verschillende klanten Europa in. Dat doen we met twaalf chauffeurs en bij spoedtransporten zit er altijd een dubbele bemanning op de vrachtwagen. We werken ook veel samen met collega-transporteurs. Dat stelt ons in staat om 24-7 klaar te staan voor de klant. Die bellen dan ook dag en nacht en negen van de tien keer kan ik á la minute een acceptabele oplossing aanbieden.”

Hogelandseweg 21 6545AC Nijmegen Tel: 024-8200200

www.huismanlogistics.eu

HOGE KWALITEIT EN SERVICE Omdat Mark Huisman Logistics veel deelladingen rijdt, gelden voor het transport vrachttarieven. “Voor de klanten betekent dat deelladingenvervoer dat zij de kosten kunnen drukken, want de opdrachtgevers

betalen samen de rit. Daar komt bij dat we altijd een hoog serviceniveau hanteren en via korte lijnen in voortdurend contact met de klant blijven. Daardoor kunnen we altijd snel schakelen en creatief in het voordeel van de klant blijven handelen.” OP TIJD GELEVERD Huisman erkent dat de logistieke sector het niet altijd even gemakkelijk heeft met de ontwikkelingen op de markt. “Nederland slibt snel dicht en het aantal files neemt toe. Door onze intensieve samenwerking, goed luisteren naar de klant en creatief en oplossingsgericht denken slagen we er echter steeds weer in om ladingen veilig en op tijd te bezorgen.” MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN Mark Huisman Logistics denkt ook na over een maatschappelijk verantwoorde toekomst. Huisman: “Daarom zijn we een erkend leerbedrijf. Zowel voor op de truck als binnen onze basislocatie geven we mensen een kans om zichzelf te ontwikkelen en tevens zijn we volop bezig met plannen om het werk van onze chauffeurs zo aangenaam mogelijk te houden. Dat versterkt immers de continuïteit.” Hebt u een logistiek probleem of een spoedopdracht? Mark Huisman Logistics lost het voor u op. Neem gerust eens vrijblijvend contact op voor onze uitgebreide mogelijkheden.


M

MARTTIN INSTALLATIE

BEHEER Pakket aan diensten:

Inspectie en advies Triangel 92 6644 BC Ewijk 06-46005065 info@marttinbeheer.nl

Gebouwbeheer & onderhoud Asset inventarisatie Meerjaren onderhoudsplanning Contractbeheer & toezicht Praktisch advies Financiële Engineer & kosten Consultant

WWW.MARTTINBEHEER.NL

 Binnen en buiten schoonmaak  Glasbewassing binnenzijde  Glasbewassing buitenzijde  Gevel reiniging

Vertrouwd en duidelijke afspraken!

De Kruijff schoonmaakonderhoud Beneden Leeuwen T: 06-24590958 E: dekruijff-schoonmaak@kpnmail.nl

Vers gebrande koffie en thee www.brinkscoffeeroasters.nl/shop

Capa Pallets biedt een ruim en divers assortiment aan pallets

Pallets zowel nieuw, als gebruikt in elke gewenste maatvoering. Ook richten wij ons op de in-en verkoop, reparatie, verhuur en het beheer van pallets. Capa Pallets is in het bezit van een EPAL-certificering en voldoet daarmee aan alle eisen van de European Pallet Association om op de juiste wijze reparatiewerkzaamheden te verrichten aan Europallets.

Wij zijn gevestigd op industrieterrein Oostkanaaldijk in Nijmegen. Nijverheidsweg 43, 6541 CL Nijmegen, 024 33 33 099 info@capa-pallets.nl | www.capa-pallets.nl 42

IN2 MAAS&WAAL


SPECIAL: SMART LOGISTICS

EXPERTTIPS Uw producten (laten) transporteren heeft veel aspecten waarmee u rekening moet houden. Op deze pagina geven ervaren logistieke ondernemers een aantal tips om uw transport effectief, veilig en op tijd plaats te laten vinden.

HICHAM ZERHOUNI, ATS TRANSPORT BV, NIJMEGEN “Als je logistiek onderneemt of dat wil gaan doen, zorg dan altijd voor een zo ruim mogelijk wagenpark en een breed personeelsbestand. Dat maakt een effectievere planning mogelijk zodat je binnen de venstertijden kunt leveren.” Hicham Zerhouni

HARRIE HUISMAN, HUISMAN TRANSPORT, DRUTEN “Als je goederen laat transporteren, zorg dan voor een goede verpakking en geef duidelijk de naam en het afleveradres aan. Dat voorkomt schade en narigheid. Regel dat zo mogelijk geautomatiseerd.” Harrie Huisman

WILLEKE VAN THIEL, VERKEERSSCHOOL VAN THIEL, BENEDEN-LEEUWEN “Kies als werkgever in de logistiek bewust en met overtuiging je scholingscursussen. Zorg ervoor dat je daarmee een doel kan behalen dat belangrijk is voor je bedrijf; denk bijvoorbeeld aan het terugbrengen van brandstofgebruik, het voorkomen van boetes of dagelijks onderhoud.” Willeke van Thiel

MARK HUISMAN, MARK HUISMAN LOGISTICS, NIJMEGEN Als je goederen wilt verzenden, geef dan tijdig de afmetingen, het gewicht en de transittijd door, wanneer er geladen en gelost moet worden. Met andere woorden Als je een transportaanvraag gaat doen, doe dat dan goed voorbereid.” GERT GERRITS, GERRITS TRANSPORT, WINSSEN

Mark Huisman

“Denk bij het organiseren van uw transport ook duurzaam. Geef niet alle informatie op het laatste moment door; dat maakt een effectievere planning van de transporteur mogelijk en bespaart brandstof en dat is natuurlijk weer goed voor ons milieu.” Gert Gerrits

JOEP VAN DE KAMP, VAN DE KAMP TRANSPORT, DRUTEN “Denk bij zowel het plannen als de uitvoer van uw transport aan een goede communicatie. Logistieke bedrijven hanteren korte lijnen en ook als opdrachtgever is dat goed om te doen; u blijft op de hoogte en de planning verloopt gemakkelijker.” ROY VAN DER BURGT, SCHILLEMAN PALLETS, BEUNINGEN Joep van de Kamp

“Zorg bij uw transport per pallet altijd dat u de juiste maat heeft; te kleine pallets leveren schade op aan uw zending en een te grote pallet is onnodig kostbaar; u betaalt immers per vierkante meter.” GERT-JAN WILLEMS, UTS VERKROOST, NIJMEGEN Roy van der Burgt

“Zorg dat je in gesprek blijft met je klant, transparant, oprecht en eerlijk. Maar ook dat je in gesprek gaat met je collega voor samenwerking, waardoor je het beste kunt bieden aan de klant. Zorg dat je niet laat ringeloren door de inkopers of externe consultants van deze wereld die altijd op zoek zijn naar een goedkopere prijs voor hun klant. Uitzonderingen daargelaten. Een goede logistieke oplossing vraagt om een correct en eerlijk tarief en diegenen die voor de laagste prijs gaan, krijgen waar ze om vragen.”

Gert-Jan Willems MAART 2018

43


Onze droom? Meerwaarde bereiken door samenwerking.

B캐 Giesbers snappen we dat een open samenwerking tussen opdrachtgever en partners tot meerwaarde leidt. Waarb캐 inlevingsvermogen, drive en vertrouwen in elkaar uitgangspunt z캐n. Lees meer over onze visie op ontwikkelen en samenwerken op www.giesbersw캐chen.nl. Wat is uw droom?


Seuren Van der Vlies & Van Heijnsbergen: Maatwerk in incasso

Veel ondernemers hebben te maken met klanten die niet betalen. Hoe lang moet je wachten voordat je actie onderneemt en hoe zorg je dat je er samen met je debiteur uitkomt? Eric van Rijswijk, deurwaarder bij Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen in Oss, heeft op die vragen het antwoord. Van Rijswijk vindt het opvallend hoe lang MKB-ondernemers

INFORMATIE EN ADVIES NAAR BEIDE PARTIJEN

openstaande facturen ongemoeid laten. “Vaak té lang”,

De rol van de deurwaarder is volgens Eric sterk adviserend,

vertelt hij. Hoe langer je wacht met handelen, hoe meer

zowel naar de crediteur als debiteur. “Wij zijn daarin

ruimte je de debiteur geeft en hoe meer stress het oplevert.

mensgericht en laagdrempelig. We streven er zo veel

Die negatieve energie en tijd kun je beter besteden aan je

mogelijk naar om beide partijen te helpen bij het bereiken

business. Een deurwaarder biedt in dat geval uitkomst.”

van een bevredigende oplossing, waarbij we tevens

DE ZORG UIT HANDEN

juridische nazorg verlenen. We triggeren debiteuren om hen te laten begrijpen dat er geen weg terug is en na te

Als een klant structureel niet betaalt, dan helpen volgens

denken over de oplossing . Onze opdrachtgevers adviseren

Van Rijswijk herinneringen ook niet. “Die klant gaat dan

we over hun processen, hoe kunnen ze het anders doen om

echt niet meer betalen. Een deurwaarder heeft op basis

in de toekomst nieuwe openstaande posten te voorkomen.

van de wet alle middelen om openstaande facturen in

Dat is maatwerk, niet in de laatste plaats als het gaat om

te vorderen. Bij Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen

het kiezen van de juiste communicatie.

beschikken we over deskundige en ervaren specialisten die ondernemers het hele traject van debiteurenbeheer

MINDER KOSTBAAR DAN GEDACHT

uit handen kunnen nemen, van herinnering tot incasso tot

Met een deskundig en ervaren team van specialisten biedt

een eventueel proces.”

Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen de crediteur

MINNELIJKE AFHANDELING VOOROP

een totaalpakket aan dienstverlening en advies. De dienstverlening is volgens Van Rijswijk veel minder kostbaar

Van Rijswijk geeft aan dat Seuren van der Vlies & van

dan vaak wordt gedacht. “Het percentage van onze kosten

Heijnsbergen, naast pre-incasso, zoveel mogelijk streeft

kan een crediteur vaak bijna geheel terugverdienen met de

naar afhandeling in het minnelijk traject. “Procederen

tijd die hij bespaart door ons in te schakelen. Het loont dan

is het laatste middel. Bij veel debiteuren spelen meer

ook altijd om eens bij ons te komen praten. Maak daarvoor

problemen een rol; zij betalen meestal niet uit onwil,

eens gerust een afspraak.”

maar beschikken om uiteenlopende redenen niet over de middelen om hun schulden te voldoen en steken dan hun kop in het zand. Daar recht tegenover staat de crediteur, die wil de beloning waarvoor hij hard heeft gewerkt. Wij staan daartussen en kunnen de kwestie voor de ondernemer

Eric van Rijswijk

Eric van Rijswijk is sinds 1 februari 2018 werkzaam bij Seuren vander Vlies & van Heijnsbergen. Hij is er gerechtsdeurwaarder ten behoeve van het MKB. Van Rijswijk heeft jarenlange ervaring bij diverse deurwaarderskantoren in het land en hecht in zijn werk grote waarde aan het hanteren van de menselijke maat, zowel als het gaat om debiteuren als crediteuren. Zijn pragmatische en resultaatgerichte instelling en uitgebreide ervaring komen hem daarbij goed van pas.

zakelijk benaderen en sturen op de oplossing zonder dat die emoties in de weg zitten.”

Obrechtstraat 35 5344 AT Oss Tel: 0412-642233 www.seuren-vlies.nl


BEDRIJVENPARK

Westerhout-Zuid: Weet u al wat er mogelijk is? Nu onze economie de crisis heeft overleefd en het vertrouwen van ondernemers groeit, neemt ook de vraag naar bedrijfsruimtes toe. Wat dat betreft biedt de regio Maas en Waal mogelijkheden op diverse bedrijfsterreinen. Zo is er in de gemeente Druten nog ruimte voor het bouwen van een nieuw bedrijfspand op bedrijvenpark Westerhout-Zuid. Dit bedrijvenpark biedt ondernemers een kans om, centraal gelokaliseerd en met uitstekende voorzieningen, te ondernemen.

Westerhout-Zuid Bedrijventerrein Westerhout-Zuid in Druten is centraal gelegen, dicht bij de N322 en kent uitstekende uitvalsmogelijkheden naar Utrecht, Den Bosch en Nijmegen/Arnhem. Openbaar vervoer ligt er voor de deur. De kavelprijzen zijn vergelijkbaar of lager dan op andere plaatsen in onze regio. De kavelgrootte is flexibel. Het terrein beschikt over het Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is parkmanagement aanwezig en het is, met veel groen en waterpartijen, een bijzonder prettige plek om te werken.

Kansen verkennen Wethouder André Springveld van de gemeente Druten vertelt: “Westerhout-Zuid heeft de afgelopen jaren het imago gekregen een dure vestigingslocatie te zijn met te hoge eisen voor bouw. Dat is absoluut niet het geval. Als gemeente hebben we het beeldkwaliteitsplan versoepeld. Het plaatsen van kleinere en/of eenvoudigere bedrijfspanden behoort zeker tot de mogelijkheden. Als een ondernemer op zoek is naar ruimte, is het de moeite waard om ook de kansen voor Westerhout-Zuid te verkennen.”

Denken in mogelijkheden

André Springveld

46

IN2 MAAS&WAAL

Bedrijfscontactfunctionaris Manoeska Berkers vertelt dat ondernemers met een uitbreidingswens zich de afgelopen jaren veelal vestigden in panden op bestaande bedrijventerreinen. De beschikbare ruimte neemt daar af en de behoefte aan vestigings- of uitbreidingsruimte neemt door de economische groei toe. “We kunnen veel

praten over vertraging in de gronduitgifte, maar je kunt het ook omdraaien. Gelukkig beschikken we in Druten nog over Westerhout-Zuid; daar liggen kansen voor groei- en uitbreidingsmogelijkheden van onze ondernemers. We zien op dit moment een stijgend interesse in middelgrote kavels. Die ruimte is er zeker op Westerhout-Zuid. We nodigen ondernemers met een ruimtevraag, groot of klein, van harte uit om hun plannen met ons te delen. Wat heeft u nodig en wat kunnen wij daarin betekenen? Wat kan meer en wat moet minder? Achteraf horen we vaak dat er veel meer mogelijk bleek te zijn dan dat de ondernemer vooraf had gedacht. In gesprek blijven is wat mij betreft de sleutel.”

Nieuwe kansen Springveld geeft aan dat er, naast de goede locatie, nog een goede reden is om je als ondernemer op WesterhoutZuid te vestigen. “Voor de meeste sectoren vind je hier nog een uitstekende ‘werkforce’. Het is geen probleem om goede medewerkers te vinden. Springveld vervolgt: “De aantrekkende economie biedt ook nieuwe kansen voor ondernemers die beperkte kantoorruimte zoeken met een kleine bedrijfshal. Zo zijn wij op dit moment in gesprek met een investeerder die wil gaan bouwen voor kleinere ondernemers (koop en/ of huur). Zo kun je op Westerhout-Zuid starten en klein ondernemen met de mogelijkheid om door te groeien. Ik nodig geïnteresseerden uit zich bij ons te melden.”


Westerhout-Zuid: - Bereikbaar - Betaalbaar Veilig - Flexibel - Ruimte

U bent van harte welkom! Benieuwd naar uw mogelijkheden op Westerhout-Zuid? Neem dan contact op met de gemeente Druten. Daar staat een team voor u klaar dat met u meedenkt, rekening houdt met uw wensen en behoeften en uw vragen graag beantwoordt. Neem daarvoor contact op met Manoeska Berkers, 0487-588860 of 06-23415130.

Kom ondernemen op Westerhout-Zuid, voor een zonnige zakelijke toekomst!

Westerhout-Zuid Energieweg Gemeente Druten Tel. 0487-588860

Westerhout Zuid

www.westerhout-zuid.nl info@westerhout-zuid.nl

TIJD VOOR EEN GOED GESPREK Manoeska Berkers 0487-588860


Ideaal voor MKB en retail kleine klus

snel geregeld

Kijk op rtp.nl of bel 0487 585 100

• Brandmeldsystemen • Telefooncentrales • Datanetwerken • (LED)verlichting • Stopcontacten en schakelaars • Camerasystemen • Laadpalen • Meterkasten • Advies bij verbouwing en renovatie

Van Heemstraweg 47 • 6654 KD Afferden (Gld.)

䌀伀䴀倀䄀一夀 䌀伀唀刀匀䔀匀

伀渀琀搀攀欀 栀漀攀 栀愀渀搀椀最攀 琀漀漀氀猀 瘀愀渀 䴀椀挀爀漀猀漀昀琀 伀昀昀椀挀攀 ㌀㘀㔀 甀眀 戀攀搀爀椀樀昀 渀愀愀爀 攀攀渀 栀漀最攀爀 渀椀瘀攀愀甀  欀甀渀渀攀渀 戀爀攀渀最攀渀⸀ 䐀漀眀渀氀漀愀搀 漀渀稀攀 最爀愀琀椀猀 攀ⴀ戀漀漀欀猀 瘀椀愀 眀眀眀⸀戀瘀欀最爀漀攀瀀⸀渀氀⼀搀漀眀渀氀漀愀搀猀 漀昀  戀攀稀漀攀欀 漀渀稀攀 最爀愀琀椀猀 伀昀昀椀挀攀 ㌀㘀㔀 眀漀爀欀猀栀漀瀀 漀瀀 搀椀渀猀搀愀最愀瘀漀渀搀 ㌀ 愀瀀爀椀氀⸀ 唀 戀攀渀琀 瘀愀渀愀昀 ㄀㤀㨀   甀甀爀  瘀愀渀 栀愀爀琀攀 眀攀氀欀漀洀 椀渀 䐀ᤠ渀 䈀漀最攀爀搀℀ 䌀漀洀瀀愀渀礀 䌀漀甀爀猀攀猀 椀猀 搀 琀爀愀椀渀椀渀最猀愀挀愀搀攀洀椀攀 瘀漀漀爀 漀渀搀攀爀渀攀洀攀爀猀  椀渀 䴀愀愀猀 攀渀 圀愀愀氀⸀ 圀椀樀 瘀攀爀稀漀爀最攀渀 琀爀愀椀渀椀渀最攀渀 漀瀀 栀攀琀 最攀戀椀攀搀 瘀愀渀 䔀渀最攀氀猀Ⰰ 一攀搀攀爀氀愀渀搀猀Ⰰ 䐀甀椀琀猀Ⰰ 䘀爀愀渀猀 攀渀 䴀椀挀爀漀猀漀昀琀 伀昀昀椀挀攀⸀  䌀漀洀瀀愀渀礀 䌀漀甀爀猀攀猀 椀猀 攀攀渀 洀攀爀欀渀愀愀洀 瘀愀渀 䈀愀爀琀 瘀愀渀 䬀爀愀愀椀樀 䜀爀漀攀瀀⸀  匀愀洀攀渀 渀愀愀爀 攀攀渀 栀漀最攀爀 渀椀瘀攀愀甀⸀

 㐀㠀㜀ⴀ㜀㐀㔀  ㌀ 椀渀昀漀䀀挀漀洀瀀愀渀礀挀漀甀爀猀攀猀⸀渀氀 挀漀渀琀愀挀琀瀀攀爀猀漀漀渀㨀 匀眀攀渀 圀椀最洀愀渀猀 眀眀眀⸀挀漀洀瀀愀渀礀挀漀甀爀猀攀猀⸀渀氀

48

IN2 MAAS&WAAL


Porsche Centrum Heteren verwelkomt BCMW-leden en hun introducees Op dinsdag 27 maart aanstaande zijn alle businessclubleden weer van harte welkom bij een bedrijfsbezoek. Op die dag opent Porsche Centrum Heteren haar deuren voor de autoliefhebbers onder u. Vanaf 18.00 uur kunt u er al binnenlopen om de diverse glanzend nieuwe modellen bewonderen.

INHOUD • BEDRIJFSBEZOEK PORSCHE

CENTRUM GELDERLAND

• ONDERNEMERSAWARD

Het programma van de avond neemt een aanvang om 18.30 uur. De leden worden dan officieel ontvangen toegesproken door de eigenaar van het Porsche Centrum, Mark Wegh. Hij zal u inleiden in de wereld van de snelle bolides. Na de inleiding zal er een rondleiding door het Porsche Centrum volgen, waarbij alles over

• AFFECTSTRATEGIE

aankoop, onderhoud en specificaties van de

• BUSINESSFLITSEN

gedaan. U hebt dan ook volop de gelegenheid om

Porsche-modellen uit de doeken zal worden

• BEDRIJFSBEZOEK

vragen te stellen.

De avond zal, zoals gebruikelijk worden afgesloten

SARTO FASHION

met een netwerkborrel, waarna het Porsche Centrum rond de klok van 22.30 uur zijn deuren zal sluiten.

VOLG ONS OP FACEBOOK

Het is deze avond de bedoeling dat elk BCMW-lid weer een introducée meebrengt, zodat we samen

De Business Club Maas & Waal wil in de regio Maas & Waal contacten tussen ondernemers bevorderen, inspireren, informeren en kennis delen in een zakelijk en ontspannen sfeer. Lid worden? Bent u geïnteresseerd om lid te worden? U kunt een keer als gast deelnemen aan een van onze activiteiten. Voor meer informatie neemt u svp contact op met ons secretariaat, email. info@bcmw.nl Kijk op www.bcmw.nl voor een actueel overzicht van ondernemend Maas en Waal

weer kunnen werken aan nieuwe ledenaanwas en dus continuïteit van onze mooie ondernemersclub!

AGENDA dinsdag, 27 maart 2018:

Bedrijfsbezoek Porsche Centrum Gelderland

dinsdag, 10 april 2018:

Nog nader in te vullen

dinsdag, 1 mei 2018:

Bedrijfsbezoek Stichting Maasveren

zaterdag, 2 juni 2018:

Open Bedrijvendag Maas & Waal

MAART 2018

49


ONDERNEMERSAWARDS:

Mijlpaal in je zakelijke carrière

Op 7 november won Freek van Wamel met Perfect Van Wamel BV de titel Ondernemer van het Jaar Maas en Waal 2018 en Siebe van den Brink met Brinks CoffeeRoasters de Rabo Talent Award 2018. Voor de een de kroon op bijna veertig jaar ondernemerschap, voor de ander een mooie opsteker en stimulans om door te gaan op de gekozen weg. Maar welke impact heeft dat op beide ondernemers gehad en hoe kijken ze er op terug? Genoeg reden om beide businessclubleden daarover aan de tand te voelen. Freek van Wamel (61) is scheidend directeur van

Siebe van den Brink (29) is barista en koffiebrander

EMOTIES IN EEN BELANGRIJK JAAR

een wereldwijd exporterende producent van

en is sinds twee jaar actief als zelfstandig

Gevraagd naar de betekenis van hun awards

landbouwwerktuigen. 80% van de productie van

ondernemer. Van over de gehele wereld importeert

geven beiden aan dat de winst een mijlpaal is

hun maai- en sorteermachines vindt zijn weg naar

hij groene koffiebonen via directe inkoop en open

in hun zakelijke loopbaan. Van Wamel: “2017 was

de internationale markt. Daarvoor heeft Perfect Van

inkoop via importeurs. Daarin gaat hij verder dan

emotioneel en zakelijk een belangrijk jaar: een jaar

Wamel BV 90 personeelsleden in dienst en beschikt

de fair-trade of biologische handel. Siebe brandt

waarin ik mijn bedrijf verkoop en weet dat ik ga

het bedrijf over een uiterst modern machinepark.

een grote diversiteit aan koffiemelanges in eigen

stoppen, een jaar waarin het bedrijf zijn 70-jarig

huis en volgens een geheel eigen concept.

jubileum viert en dan ook nog eens een jaar dat je genomineerd wordt voor de ondernemersaward

50

IN2 MAAS&WAAL


en die dan ook nog wint. Ik was ongelooflijk trots

De emotie die Van den Brink ondervond was er

Voor Siebe lag de focus sinds de start van

dat we alleen al voor die titel in aanmerking

vooral een van blijheid. “Deze award voelt als

zijn bedrijf op het creëren van draagvlak en

mochten komen, voor mezelf, maar vooral voor

een soort van keurmerk, een bewijs van mijn

samenwerking. “Voor starters ligt de effectieve

ons personeel.”

vaardigheid. Het delen van die emotie heb ik in

waarde van een Talent Award volgens mij dan

eerste instantie vooral gedaan met mijn familie

ook vooral in de ondersteunende waarde bij het

en vrienden en, in tweede instantie ook met mijn

neerzetten van je bedrijf. Voor mijzelf is Maas en

klanten. Ik heb het bedrijf in mijn eentje opgezet

Waal een kraamkamer voor het ontwikkelen van

en was dus al gewend om voor- en tegenspoed

mijn verdere plannen en mijn lidmaatschap van

alleen te verwerken. Het kunnen delen van mijn

de Business Club Maas en Waal heeft daarbij

blijheid was dan ook een extraatje. Inmiddels

tevens een ondersteunende waarde.”

“IK MOEST MIJN EMOTIES ÉCHT BEDWINGEN”

groeit het bedrijf flink en heb ik iemand moeten

BELANGRIJKE ASPECTEN VAN AWARDS Van Wamel wil nog gezegd hebben dat het bij het nomineren van bedrijven voor een ondernemersprijs vooral belangrijk is dat de criteria helder zijn en dat de jury deskundig en veelzijdig is. “Daarnaast vind ik het van belang dat er een duidelijke categorie-indeling wordt gehanteerd, want alleen op die manier voorkom je dat je appels met peren moet gaan vergelijken. Ik geloof dan ook dat er minimaal een categorie moet zijn voor industrie en een voor MKB-bedrijven.” APPELFLAPPEN

Van Wamel had bijna alle uitreikingen meegemaakt en het was voor hem heel bijzonder om nu zelf op het podium te staan. “Dat voelde als de kers op de taart. Ik voelde mijn stem dan ook trillen. Ook na de uitreiking, toen ik in de kantine van ons bedrijf van het personeel een kampioensschaal ontving, moest ik echt mijn emoties bedwingen; waar ik hen eerder had moeten vertellen dat

“DE WINST VOELT ALS EEN BEWIJS DAT IK GOED BEN IN WAT IK DOE”

Gevraagd naar de reacties op de winst geven beide ondernemers aan dat ze veel reacties hebben gehad op het behalen van hun titel. Van Wamel: “We zijn overstelpt met bloemen en taarten en de lokale bakker besloot om ons de traditionele appelflappen cadeau te doen. Dat was hartverwarmend. Als bedrijf doen we niet zo veel met de titel; we hebben een foto op de voordeur geplakt en een stukje op onze website

het bedrijf zou worden verkocht zag ik nu weer

aannemen. Nu kunnen we samen de goede en

gezet, maar zelfs daarop kregen we reacties van

de eensgezindheid en trots die ons altijd heeft

minder goede dingen delen.”

buitenlandse klanten en het is leuk om die te

gekenmerkt. We zijn immers één grote familie,

ontvangen.” Van den Brink moet toegeven dat hij, DE EFFECTIEVE WAARDE

behalve een stukje op zijn website, nog weinig

Gevraagd naar de waarde van ondernemersawards

heeft gedaan met zijn titel. “Ik moet mijn verhaal

geeft Van Wamel aan dat hij die vooral ziet als

nog kwijt, maar stel dat door de dagelijkse drukte

Voor Van den Brink gaf de nominatie voor de

een blijk van waardering. “Ik was daarover altijd

steeds uit.”

Talent Award een enorme kick. “Ik vond het al

wel wat sceptisch; er zijn immers zoveel mooie

De

geweldig om mijn verhaal aan de jury te mogen

bedrijven die ook in aanmerking zouden kunnen

gemaakt, maar beiden weten dat roem tijdelijk

doen. Ik verdiep me vanuit mijn passie en

komen. De effectieve waarde van de titel is voor

en vergankelijk is. “Je keert als ondernemer weer

nieuwsgierigheid heel diep in mijn werk en wil

Perfect Van Wamel wat lager, omdat we voor het

snel terug naar de dagelijkse realiteit, waarin je

voortdurend meer weten over waar ik mee bezig

overgrote deel buiten de regio actief zijn. Voor

datgene doet waarin je passie ligt en waarin je

ben. Dat ik ook nog eens de Talent Award won,

de regionale/nationale markt kan een dergelijke

goed bent: ondernemen!”

was voor mij een bevestiging dat ik als jonge

prijs wel bijdragen als je ervaren personeel

ondernemer op de juiste weg ben. Dat inspireert

zoekt. Hij toont immers aan dat je een goed

me bijzonder in mijn zakelijke activiteiten.”

personeelsbeleid voert.”

waarvan ik lid ben.” OP HET JUISTE PAD

winst

heeft

beide

MAART 2018

ondernemers

51

trots


AFFECTSTRATEGIE:

Terug naar de keukentafel

Nieuwe bedrijfsstrategie essentieel voor inrichting en besturing bedrijf Startups, bedrijfsuitbreidingen, reorganisaties, ze zijn dagelijkse kost in onze economie. Dat veranderingen om een strategisch antwoord vragen is duidelijk, maar hoe doe je dat eigenlijk? AFFECTSTRATEGIE, met het kantoor in Amsterdam, maar werkzaam in heel Nederland, is een adviesbureau waar men kleinschalig en fijnzinnig werkt aan het bedenken van nieuwe bedrijfsstrategieën. Bart Bosman

AFFECTSTRATEGIE werd in 2016 opgericht door Bart

volgt en die technische vernieuwingen, zoals

(familie)bedrijven krijgen steeds meer te maken

Bosman en Boris van de Woestijne. Bosman woont

condition-based maintenance, met beide armen

met het per mail aanbesteden. De zogenaamde

in Druten en is er tevens voorzitter van de Raad van

omarmt. Daarvoor was het noodzakelijk om de

tenders, en dat aanbesteden vindt in toenemende

Commissarissen van Rabobank Maas en Waal. Dat

Nederlandse zakelijke cultuur te leren kennen

mate op Europees niveau plaats. Het is een

is tevens de reden dat hij zich opgaf als lid van de

en om een bedrijfsstructuur te ontwikkelen die

bureaucratisch proces dat leidt tot verschraling

Business Club Maas en Waal. “Tijdens mijn carrière

daarin past en waarbij de karakters en structuren

van de leverancier-klantrelatie. Producenten en

bij KLM en Rijnconsult merkte ik dat ik graag meer

van de aangekochte bedrijven zouden worden

leveranciers raken daardoor steeds meer in een

wilde doen in het maatschappelijke speelveld. Ik

gestroomlijnd..”

afhankelijkheidspositie van de wensen van de klant tegen een lage prijs. Het is dus van belang dat

besloot daarom om opnieuw te beginnen, maar ESSENTIELE VRAGEN EN DE ANTWOORDEN DAAROP

je je met een sterke bedrijfsstrategie positioneert

Bosman

voor

als partner van je klant en aan langjarige business

Startpunt van de trajecten van AFFECTSTRATEGIE

het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie een

relaties werkt.” Daarom nemen wij zelf het initiatief

hebben meestal met strategie en besturing te

systematiek gebruikt die als ‘Playing-to-win’

om naar bedrijven toe te stappen en hen te tonen

maken. Hoe vergroot ik autonome groei, wat is

bekend staat. “Je maakt daarbij vijf fundamentele

hoe strategische veranderingen en innovaties

mijn antwoord op een krappe arbeidsmarkt en

keuzes: Wat is je ambitie?, Welk speelveld wil je

kunnen leiden tot continuïteit.”

‘Hoe structureer ik mijn bedrijf beter en in lijn

betreden?, Hoe ga je winnen?, Welke competenties

met mijn strategie. Ook innovatievragen vormen

zijn er nodig voor succes? En Hoe ga je besturen? Als

Samen Strategie makenBelangrijk onderdeel van

vaak de start van een opdracht. Bosman: “Een

je de antwoorden op die vragen duidelijk hebt, heb

de missie van AFFECTSTRATEGIE is dat het bureau

goed voorbeeld van een traject is installatie-

je de essentie van een bedrijfsstrategie. Natuurlijk

van betekenis en sterke toegevoegde waarde wil

en onderhoudsconcern Spie. Dit Franse bedrijf

is het daarbij uiterst zinvol om je medewerkers

zijn voor de opdrachtgever. Bosman: “Dat betekent

heeft in Nederland talrijke installatiebedrijven

daar organisatie-breed bij te betrekken. Hoe meer

voor ons dat we er zoveel mogelijk naar streven om www.globalpaint.com

opgekocht en wilde voor Industry West een

visies, des te groter de kans op een effectieve

trajecten sámen met de mensen in de organisatie

strategie

bedrijfsstrategie met een breed draagvlak.”

te ontwikkelen en uit te voeren. Regelmatig

dan wel binnen de ‘eigen schaal’, Maas en Waal.”

ontwikkelen.

Kern

van

de

nieuwe

geeft

aan

dat

Affectstrategie

sparren en betrekken van betrokkenen is dan ook

strategie dat dat SPIE zich als uitvoerder van onderhoudscontracten

ontwikkelt

naar

een

TEGENGAAN RELATIEVERSCHRALING

dienstverlener. Dat vraagt om een aanpak die

Bosman merkt op dat het traditionele stelsel van

klantgericht

gunnen in onder druk staat. “Ook Maas en Waalse info@vamele.nl

is,

52

die

proactief

IN2 MAAS&WAAL

ontwikkelingen

vbs@globalpaint.com

Tel. 0487-501360

onderdeel van onze werkwijze.”


GEEN ‘HIT AND RUN’ MAAR OPRECHTE BETROKKENHEID Een traject voor de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsstrategie duurt volgens

Bosman

ruwweg

drie

maanden.

“Daarna

zijn

er

regelmatig

terugkoppelingsmomenten. Eventueel investeren we met kennis, tijd en

DE TAM TAM

57

enthousiasme mee in vernieuwingstrajecten die we zelf heel interessant vinden. Op die manier helpen we bijvoorbeeld om partijen bij elkaar te brengen en het netwerk van de opdrachtgever te organiseren.” De naam AFFECTSTRATEGIE geeft weer wat de ambitie is. Bosman. “Affectie is warmte en wij streven ernaar om kille analyse en warme identiteit te combineren. Dat werkt uitstekend, want ondernemen is immers mensenwerk en daarin gaan zakelijke ambitie en emotie samen. En ‘to affect’ betekent in het Engels ook iets in beweging zetten, beïnvloeden. Want dat is de andere kant. Een goede strategie vraagt ook om keuzen. En die kunnen soms stevig zijn.” Raymond Olderaan

Naam BCMW-lid: Huub Biezen Bedrijf: Dochters Advies • Wat is jouw inbreng bij de BCMW? Gezellig contact en het uitwisselen van kennis

DE KLANT OVER AFFECTSTRATEGIE

In de tekst over AFFECTSTRATEGIE gaf Bart Bosman al het voorbeeld van Spie Industry West. Joop Hekkenlaan, regionaal directeur bij Spie, vertelt waarom het bedrijf dik tevreden is met de dienstverlening van Affectstrategie. “Via een van onze HR-medewerkers kwam ik in contact met Bart en ik was onder de indruk van zijn verhaal. We hebben toen een traject uitgestippeld, waarin we gezamenlijk een strategie voor Spie Nederland hebben ontwikkeld. AFFECTSTRATEGIE heeft zich in dat traject uiterst actief opgesteld en dat heeft dan ook geleid tot effectieve vervolgstappen die we voor onze organisatie hebben kunnen zetten.” Hekkenlaan roemt de inzet van AFFECTSTRATEGIE. “De benadering van Bart en Boris is down-to-earth, laagdrempelig en gemakkelijk te volgen. Dat maakt het voor medewerkers van ieder niveau mogelijk om een bijdrage te leveren, zodat het resultaat ook een breed draagvlak krijgt. AFFECTSTRATEGIE werkt sterk resultaatgericht en geeft tijdens het traject een goede doorkijk naar de consequenties van bepaalde standpunten of beslissingen in onze strategie. Dat alles maakte het traject, en in het bijzonder de heisessie die we samen hebben

• Wat was je eerste bijbaantje? Medewerker vleeswarenfabriek Zwan • Wat was het grootste geluk uit je carrière? Dat ik besloten heb om consultancywerk in West-Afrika te gaan doen • Welk boek heb je als laatste gelezen? Inzicht in de Ondernemingsraad • Welke film heb je het laatst gezien in de bioscoop? The Post • Naast wie zou je in het vliegtuig willen zitten? Severn Susuki • Wat weet men niet van jou? Dat ik gek ben op bluesmuziek

beleefd, tot een succes.”

Werkgebouw Het Veem Van Diemenstraat 410 1013 CR Amsterdam Tel: 06-51835455 / 06-55774497 www.affectstrategie.nl

REGISTER-EXPERTS-TAXATEURS

53


van 8.00 tot 16.00 uur, een VCA-cursus plaats met aanvullend examen. De data voor de BHV-herhalingscursussen zijn: 18 en 25 april van 18.30 tot 22.00 uur en 28 april van 8.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verkeersschool Van Thiel: 0487-591752.

BART VAN KRAAIJ GROEP KOMT MET CURSUSSEN CAMBRIDGE ENGELS

Engels is een wereldtaal en in onze moderne samenleving wordt het steeds belangrijker om deze taal op een hoger niveau te beheersen. Zo communiceren we steeds meer online om contact te houden met mensen die we tijdens onze studie of een zakenreis hebben ontmoet. Ook al is je Engels niet perfect, het is wel belangrijk dat je jouw boodschap kunt overbrengen en dat er geen verwarring ontstaat. Met de nieuwe cursussen Cambridge Engels van Bart van Kraaij Groep breng je jouw Engels of dat van je medewerkers naar een hoger niveau en bereid je je optimaal voor op het officiële Cambridge Engels examen. Neem voor alle informatie contact op met Nathalie van den Hurk, docente Engels, via telefoonnummer 0487745003 of nathalie@bvkgroep.nl.

VERKEERSSCHOOL VAN THIEL START VCA- EN BHV-CURSUSSEN

Binnenkort start Verkeersschool Van Thiel uit Beneden-Leeuwen weer met cursussen voor VCA en BHV, voor beroepschauffeurs en/of leidinggevenden. Op 31 maart a.s. vindt er,

54

IN2 MAAS&WAAL

STICHTING DE MAASVEREN: NIEUWE VEERPONT ALPHEN IN DE VAART GENOMEN:

Sinds donderdag 28 december heeft Stichting de Maasveren een nieuwe veerpont bij Alphen in de vaart. Die doet dienst op de verbinding Alphen- Oijen en vervangt daar de veerpont Tonnie de Blank die sinds 1996 in gebruik was. Doordat in de loop van de tijd voertuigen steeds breder en langer worden was de ruimte aan dek van deze pont onvoldoende om het verkeer ter plaatste vlot af te kunnen wikkelen. Daarom is een jaar geleden besloten om voor deze verbinding een nieuwe pont te bouwen.   De nieuwe veerpont is gebouwd bij Scheepswerf Den Breejen in BovenHardinxveld. De ruimte aan dek is ruim 2 meter breder dan de vorige pont   waardoor de veermannen weer de ruimte hebben om tussen de voertuigen door te kunnen en er op alle drie de rijbanen ruimte hebben om groot/zwaar verkeer op te stellen. De pont heeft twee aandrijvingen waardoor het mogelijk bij rustig met slechts een beperkt vermogen te varen. Daarnaast zijn deze aandrijvingen voorzien van een start-stop

systeem. Hiermee verwacht Stichting de Maasveren een behoorlijke besparing op de brandstof te bereiken

MINDFULNESS KOMT VOOR VERGOEDING IN AANMERKING BIJ ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR

Mindfulness helpt bij het omgaan met stress en om bewustere keuzes te maken. Steeds meer mensen ervaren het effect van mindfulness in hun dagelijkse bestaan. Met ingang van 1 februari jl. is Elise Lagarde gecertificeerd als trainer 1 mindfulness. Ze volgde haar opleiding bij het Radboud UMC, waar veel onderzoek wordt gedaan naar de effecten van mindfulness op stress en depressie. Dit betekent dat haar trainingen in aanmerking komen voor vergoeding bij de ziektekostenverzekeraar. Zeker interessant om te onderzoeken of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt. Uiteraard blijft Elise ook werken als coach. Een flink aantal vrouwen volgt bij haar een traject met altijd een positief resultaat. Met name vrouwen met (beginnende) burn-out klachten, maar ook vrouwen die moeten reintegreren naar werk vinden bij La Garde de juiste begeleiding. Werkgevers besparen veel kosten om haar bij ziekte vroegtijdig in te schakelen. Bezoek haar website en/of neem eens vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken! www.lagardecoaching.nl / 0634980200


NIEUWE ACCOUNTANT BIJ OBC ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Per 1 februari 2018 is Roel de Bruijn AA toegetreden tot de maatschap OBC Accountants en Belastingadviseurs. Roel is ruim 17 jaar werkzaam in de accountancy. In de afgelopen 17 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan als accountant bij een breed scala aan bedrijven in allerlei branches in het Midden- en Kleinbedrijf. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van ondernemers en probeer samen met de ondernemer het maximale rendement uit zijn / haar onderneming te halen. Deze lijn zet ik per 1 februari voort bij OBC Accountants en Belastingadviseurs. Ik heb OBC leren kennen als een laagdrempelig accountants- en belastingadvieskantoor met een hoge vakkundigheid en klantgerichtheid. Ik ben dan ook trots dat ik per 1 februari deel mag uitmaken van de maatschap. Hierdoor kan ik een bijdrage leveren om de nog steeds groeiende klantenportefeuille van OBC op een adequate en deskundige manier te bedienen. Dit doen we met een team van 15 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers voor ondernemers met name in de regio Wijchen, Nijmegen en ‘Maas-en-Waal’. Hoogwaardige ondersteuning en pro-actieve advisering voor een betaalbare prijs. Mocht u nieuwsgierig zijn naar de dienst­ verlening én de mensen van OBC, aarzel dan niet om contact op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 024-6455005, per email info@obc-advies.nl of raadpleeg de website www.obc-advies.nl.

RTP-TAK GREENTECH ENERGY LEVERT 213 ZONNEPANELEN VOOR DE WIELEWAAL, ’S HEEREN LOO

OP ZOEK NAAR EEN MOBILITEITSOPLOSSING? MAAK KENNIS MET JOHNNY PRONK!

Wassink Autogroep heeft zich de afgelopen jaren weten uit te breiden tot een grote speler in de Nederlandse automarkt met inmiddels 12 vestigingen in Zuidoost Nederland. Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de overname van de vijf Van Hunnik vestigingen, waardoor onder andere de vestigingen Oss en Wamel nu bij Wassink Autogroep horen. Voor de regio Nijmegen en Maas en Waal heeft Wassink Autogroep Johnny Pronk aangesteld als accountmanager zakelijke markt. Johnny Pronk kijkt graag samen met u naar dé mobiliteitsoplossingen die bij u passen. Wassink Autogroep staat voor de vijf sterke merken Peugeot, Citroën, DS, Kia en Ford waar u voor zowel personen als bedrijfswagens terecht kunt. Daarnaast beschikt Wassink Autogroep over een eigen universele leasemaatschappij genaamd Wassink Autolease waar diverse leasevormen mogelijk zijn. Johnny Pronk | Accountmanager Zakelijke Markt | 06-26798132 |j.pronk@ wassinkautogroep.nl

Onze groene zus, Greentech Energy, heeft van ’s Heeren Loo opdracht gekregen voor het leveren en installeren van 213 zonnepanelen. Deze panelen komen op de evenementenlocatie De Wielewaal te Druten. Hier vinden groot- en kleinschalige activiteiten plaats voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Denk aan activiteiten op het gebied van ontmoeting, muziek en sport. Met deze positieve maatregel wordt een mooie stap gezet naar een groenere maatschappij. Voor meer informatie op het gebied van zonnepanelen kunt u de site van Greentech Energy bezoeken óf contact met de verkoopafdeling van RTP opnemen (0487585100). Relatiewerk geïllustreerd in filmpje Last van kleine elektrotechnische problemen, maar met grote gevolgen? Speciaal voor mkbbedrijven heeft RTP Elektrotechniek de dienst ‘Relatiewerk’. In een kort, ludiek filmpje wordt al snel duidelijk wat RTP voor u kunnen betekenen. Bezoek de website voor meer informatie of neem gerust contact op met het team Relatiewerk wanneer u geïnteresseerd bent (0487-585100).

vbs@globalpaint.com www.globalpaint.com

Tel. 0487-501360 info@vamele.nl

MAART 2018

55


BEDRIJFSBEZOEK SARTO FASHION, 7 FEBRUARI 2018 RUBENS ADVOCATEN: PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS VOLGENS DE AVG

In Nederland geldt nu de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 28 mei 2018 geldt in heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze regeling vervangt de Wbp, geeft de werknemer meer rechten en de werkgever meer plichten. Voor ondernemers is van belang te weten wat er verandert. Net als in de Wbp bent u als werkgever na 28 mei 2018 wettelijk verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijk privacybeleid. Deze verantwoordelijkheid wordt neergelegd in een verantwoordingsplicht. In de AVG vindt u welke gegevens mogen worden gevraagd en gebruikt en hoe u met die gegevens het beste omgaat (privacybeleid, verwerkingsactiviteiten datalekken en toestemming voor gegevensverwerking). Ook vindt u er welke extra maatregelen u kunt nemen en welke handelingen met betrekking tot de privacy zijn toegestaan en welke niet. Belangrijk is dat u als werkgever alert bent op de gevolgen van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming. Dat begint met het behandelen van de privacy van uw werknemers, zoals u wilt dat met uw privacy wordt omgegaan.

AMC GROEP: VIASANA SCHOONSTE ZORGINSTELLING

AMC Groep in Wijchen biedt sinds 1976 een breed scala aan facilitaire diensten in Midden en Zuid Nederland. Met meer dan 550 gemotiveerde medewerkers zorgt AMC dagelijks voor een schone en aangename werk- en leefomgeving bij diverse opdrachtgevers. AMC Groep is onderdeel van ICS Groep. Iedere dag zorgt AMC dat de ViaSana-kliniek schoon is. En met resultaat: uit onderzoek is gebleken dat ViaSana de schoonste zorginstelling van Nederland is. AMC draagt daaraan bij door een team van 20 medewerkers die werken in diensten van ’s ochtends 8.00 uur tot ’s avonds 21.00 uur. AMC zorgt voor goed opgeleide medewerkers, die precies weten in welke volgorde ze moeten

56

IN2 MAAS&WAAL

werken. Daarbij kijkt AMC naast de uitvoering ook naar bewustwording van haar medewerkers. Voor de operatiekamers gelden strengere regels en daarvoor moeten de medewerkers een extra cleanroom-training volgen. daarbij staat ook de waarom-vraag centraal. Welke methode kies je, welke middelen gebruik je, wat is de procedure en waarom moeten de deuren van een OK altijd dicht zijn? Door korte lijnen speelt AMC goed in op de wensen en behoeften van ViaSana én haar cliënten en is tevens flexibel in haar dienstverlening. Afwijkende werktijden betekent soms wat puzzelen met de bezetting, maar er is altijd een oplossing.

ALH VAN HERWIJNEN WORDT: VAN HERWIJNEN KRESTON

De naam ALH Van Herwijnen & co, in de regio ook wel bekend als ALH Hommersomsom & co en Kellenstaete Business Services, is sinds dit jaar gewijzigd in Van Herwijnen Kreston. De markt voor accountants verandert volgens het bedrijf snel. Internationaal ondernemen neemt toe en stelt steeds bredere eisen aan kennis, ervaring en betrouwbaarheid. Tevens vallen door aangescherpte wetgeving ook de andere activiteiten binnen een accountants­ kantoor onder dit toezicht, zodat de noodzaak om onder een andere naam bijvoorbeeld fiscale advisering of administratieve diensten te verrichten niet meer aanwezig is. Inmiddels is het accountantskantoor alweer vier jaar lid van Kreston International. Dat is een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants­ kantoren, dat ondernemende MKB-bedrijven met grensoverschrijdende ambities wereldwijd voorziet van betrouwbaar advies op het gebied van accouantancy, belastingen en bedrijfsovernames.

Op dinsdag 7 februari jongstleden vond het eerste bedrijfsbezoek van de businessclub in 2018 plaats. De leden verzamelden zich deze avond bij BCMWlid Gasterij [De Arend] Catering in Winssen, alwaar zij hun eetlust konden bedwingen door middel van een heerlijk stamppottenbuffet. Met gevulde magen toog het gezelschap vervolgens naar Sarto Fashion vrouwen van boven de dertigte Winssen, waar zij werden verwelkomd door directeur Thomas Raben. In zijn inleidende praatje vertelde Thomas dat Sarto Fashion sinds de oprichting in 1947 voor hoge kwaliteit van damesmode in het middensegment staat. Vandaag de dag bedient Sarto Fashion vrouwen van boven de dertig in België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Canada, Japan, Rusland en Tsjechië met drie comfortabele, stijlvolle en modieuze labels, die zich vooral onderscheiden in draagbaarheid, kwaliteit en herkenbaarheid. Elk jaar lanceert Sart Fashion twee hoofd- en tussencollecties en een enthousiast team van medewerkers coördineert die activiteiten vanuit ons hoofdkantoor in Winssen. Sarto Fashion is dus een wereldwijd merk, made & designed in Maas & Waal. Na het bedrijfsbezoek keerden de leden terug naar Gasterij [De Arend] voor de gebruikelijke naborrel, in de wetenschap dat Sarto Fashion zijn steentje bijdraagt aan de wereldwijde promotie van onze regio.


-

KDV De Snuffeltuin

Starter van het Jaar 2017!

Hartelijk gefeliciteerd met de titel 'Starter van het Jaar 2017'! Ook starten met je eigen bedrijf? Kijk op ikgastarten.nl

OKTOBER 2017

57


t s e e f s a a P Vrolijk . .. n e r o o M e k e o bij M

1e & 2e Paasdag

Paasbrunch & rondvaart

Actief Paasarrangement

11.30 uur: Paasbrunch Soepen, luxe broodsoorten, vis- en vleesgerechten, salades, warme gerechten en dessertbuffet. 14.00-16.00 uur: Rondvaart langs historische plaatsjes en natuurgebied De Mooringerwaarden en door recreatiegebied De Gouden Ham. Brunch & rondvaart: Volwassenen € 36 p.p. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 18 p.p. Rondvaart: Volwassenen € 10 p.p. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 5 p.p. Brunch: Volwassenen € 29 p.p. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 14,50 p.p.

Bowlen of Oud-Hollandse Spelen of Indoor Disco Midgetgolf of Escaperoom (toeslag € 10,50 p.p.) Daarna tafelgrillen (incl. paasdessert) Volwassenen € 36 p.p. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 18 p.p. (Peuters op basis van verbruik)

Paasdiner 1e & 2e Paasdag heerlijk dineren in De Gruijterij. Onze chef-kok en zijn keukenbrigade koken voor u a-la-carte of bereiden een paasmenu. Bel vrijblijvend 0487 541872 of u mailt naar info@moekemooren.nl.

(Kinderen tot 4 jaar op basis van verbruik)

3-daags paasarrangement

2 x overnachting, 2 x paasontbijt. 1e Paasdag: Tafelgrillen. 2e Paasdag: Rondvaart door de Gouden Ham en 4 gangen suprise-menu bij Restaurant De Korenmolen. € 185 p.p. (op basis van standaardkamer en 2 p.p.k.) (excl. € 1,00 toeristenbelasting p.p.p.n.) Moeke Mooren Blauwe Sluis 1b

6629 KK Appeltern 0487 54 18 72

Meer informatie, kijk op: www.moekemooren.nl

1e paasdag 3-GanGen paasLUnCH U wordt ontvangen (tussen 12.00 en 14.00 uur) met een kop huisgemaakte soep. Hierna verschijnt een etagère op tafel gevuld met: – Luxe broodjes – Jonge kaas, oude kaas & brie – rosbief, serranoham & beenham – Zoetwaren & boter – Gevulde eitjes – wrap gevuld met zalm – kroket met mosterd U sluit af met een kop koffie/thee en een dessert van witte chocolademousse, met een vleugje lavendel, chocolade-aarde en yoghurt sinaasappelijs. e 30,00 p.p. (Kinderen t/m 12 jaar e 15,00)

1e en 2e PaaSdag paasdiner U kunt voor beide paasdagen reserveren. Vanaf 17.00 u kunt u kiezen uit a-la-carte of een 4 gangen paasmenu (e 39,50 p.p) samengesteld door onze keuken. Voor meer informatie www.korenmolen.nl/agenda

Bovendijk 6 | Maasbommel | 0487 54 26 10 | www.korenmolen.nl 58

IN2 MAAS&WAAL

13 mei moederdaG HiGH tea 18 + 19 mei dinner sHow


MENS & BEDRIJF: ZAKENLUNCH

DE Y- EN Z-GENERATIE: GEEF ZE DE RUIMTE! Onze maatschappij bevindt zich in een overgangsfase tussen generaties en dat heeft tevens gevolgen voor het bedrijfsleven. Verschillen in opvattingen en levensvisie uiten zich steeds meer en in dat kader spreekt men wel van de XYZ-generaties. De X-generatie is de generatie geboren na de babyboomgeneratie, geboren tussen 1956 en 1985. Generatie Y wordt gedefinieerd aan de hand van de periode 1982-2001. Tenslotte is er de generatie Z; iedereen die tussen de jaren 1992 tot heden is geboren wordt gerekend tot deze generatie. IN2 Maas & Waal sprak tijdens een zakenlunch met Martin Hommersom en Jaap Sommerdijk, partners bij belastingadvies- en accountantskantoor Van Herwijnen Kreston over hoe we met die verschillen moeten omgaan. GEBREK AAN ERVARING Volgens Hommersom hebben jongere werknemers uit de Y- en Z-generatie veelal nog niet de ervaring om ondernemers volledig bij te staan, “Vooral als het gaat om zaken waar het omgaan met vertrouwelijke gegevens essentieel is. Jongeren hebben een totaal ander kijk op informatiedeling en daarom bestaat er bij ondernemers soms een huivering om gebruik van hen te maken, zelfs als ze talent hebben.” Sommerdijk knikt en voegt toe dat jongeren veelal nog moeten leren om de slag naar ‘trusted advisor’ te maken.

“Het gaat er vooral om dat ondernemers begrip hebben voor het feit dat we te maken hebben met een nieuwe generatie"

MENTALITEITSVERSCHIL Het ontwikkelen van een bezielende klanthouding is volgens Hommersom voor jongeren vaak lastig omdat zij vluchtiger zijn in hun contacten. “Zij zijn echter wel gemakkelijk in staat om mensen te mobiliseren en dat heeft de X-generatie, waartoe de meeste ondernemers behoren, weer minder.” Sommerdijk voegt toe: “Met

Jaap Sommerdijk (l) en Martin Hommersom (r)

name de Y-generatie verschilt sterk van de X-generatie in mentaliteit. Ze hebben geen tegenslagen gekend en kunnen die moeilijk verwerken. Daarnaast vinden ze het moeilijk

daarom essentieel in het werken met de Y- en Z-generaties.

om onderaan de ladder te beginnen.” “In de perceptie

Het gaat om het afstemmen van twee werelden.”

van de X-generatie groeit de Y-generatie anoniemer op

GENERATION

en investeert minder in het leren kennen van elkaar. Dit

ACCEPTATIE EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

terwijl het ook nu en in de toekomst belangrijk is en blijft

Hommersom vindt het essentieel dat ondernemers niet

te weten wie JIJ bent”, aldus Hommersom.

uitgaan van de eigen perceptie. “Het gaat er juist om dat

NIEUWE LEVENSVISIE

we ons een beeld van hen scheppen en hen de ruimte bieden om zich te ontwikkelen. Dat zij dat anders doen dan

Hommersom voegt toe: “Wat de Y-generatie wel kenmerkt

de X-generatie is niet abnormaal en zeker niet slechter.

is dat die staat voor een uitgesproken work/life-balans. Dat

Zij streven nou eenmaal meer naar welzijn en genot dan

komt doordat intensief gebruik van social media leidt tot

naar welvaart. Iedere generatie wordt gevormd door de

een vermenging van privé en zakelijk leven.” Sommerdijk

tijd waarin die leeft. Het verleden komt niet meer terug.

ziet in de Y-generatie echter geen falen van de educatie.

Je kunt veel uit de nieuwe generatie medewerkers halen,

“Het gaat er vooral om dat ondernemers begrip hebben voor

zolang je begrip toont voor ander denken en open naar de

het feit dat we te maken hebben met een nieuwe generatie.

toekomst kijkt.”

Begeleiding in alle facetten van werken en ondernemen is

TEKST & FOTO: RVL

MAART 2018

59


SOFTSTAR ADVISEERT COLUMN Een opgeruimde werkplek: nut en noodzaak

Softstar Automatisering: 35 jaar hart voor systeembeheer! Een opgeruimde werkplek: nut en noodzaak In eerste instantie lijkt het allemaal heel onschuldig, een niet opgeruimde werkplek. Toch komen regelmatig ongevallen voor doordat men ergens achter blijft hangen, zich verstapt en hierdoor struikelt. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg: een veel voorkomend ongeval op de bouwplaats is het verstuiken van enkels of vallen doordat gereedschap en materiaal op de grond ligt verspreid. Bij een kantoorwerkplek gebeurt het geregeld dat men achter de bedrading van de computer blijft hangen met schade aan mens, apparatuur en data tot gevolg.

chtbare risico’s

Het verstuiken van je enkel is allerminst prettig, laat staan een een medewerker zich verstapt terwijl deze aan het werk is met een gevaarlijke machine. Tijdens l bedrijven over de vloer voor de een calamiteit niet goed kunnen vluchten kan zelfs leiden tot arisatie & Evaluatie en meestal catastrofale gevolgen. Des te meer een reden om ervoor te ogopslag of een bedrijf zorgen dat veel je een goed opgeruimde werkplek hebt! veiligheidskundigeernstig bij Kompas Veiligheidsgroep ongeval doordat

en heeft. Mééstal.

en prachtig fde naar boven ift. Ik keek gte verstelbare elde dblussers op zonwering op ’Deze RI&E

angen tot ik emer sprak. mogelijk was vertrouwelijk aam uit het alarmbellen n af. Een am ter sprake, esten en m zijn. Een edewerkers burn-out en g is vriendjes persoon.

derzoek satie werd d. Hiernaast ikbarend en structureel werknemers die rd voelen en ering ervaren nde. Geen ilde bij naam mijn rapport.

iseer op de kant van dvies over veiligheid: dsbelasting. t alle factoren gen voor stress zoals pesten, timidatie of

Een opgeruimde werkplek heeft vele voordelen, het is veiliger het ervaren van hoge werkdruk. maar ook efficiënter en sneller. Een systeem om ervoor te Een bedrijf waar zorgen dat jepsychosociale een goed opgeruimde, goed georganiseerde en arbeidsbelasting wordt ervaoverzichtelijke werkplek hebt is het bijvoorbeeld Japanse 5S ren heeft een verhoogd risico op systeem. Door dit systeem toe te passen worden onnodige en onveilige werkomstandigheden. De betrokkenheid van de mede- voorkomen. Voor iedereen een win-win risicovolle handelingen werkers vermindert aanzienlijk en situatie! het niet-nakomen of overtreden van (veiligheids-)richtlijnen wordt de norm. speerpunt van mijn uit : Het 5S Het systeem bestaat advies? Een anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitge• voerd Seiri (scheiden opruimen) door een externe, en neutrale partij. nodig, wat is overbodig?

Softstar Automatisering uit Malden bestaat dit jaar 35 jaar en daar zijn we trots op! Sinds 2011 hebben wij, Susanne van Megen en Mathieu Cornelissen, ons familiebedrijf verder uitgebouwd tot een gepassioneerde specialist op het gebied van zakelijke ICT-systemen en het onderhoud daarvan. Bij Softstar werken we met een klein en jong team vanuit onze passie voor het ICT-vak en voor daarop gerichte service- en dienstverlening. We bieden daarvoor diverse serviceabonnementen voor zowel kleinere als grotere bedrijven. Ook beschikken we over een winkel en een centraal magazijn met een totaalvoorraad aan producten en accessoires, zodat we nooit beslagen ten ijs komen.” Softstar heeft inmiddels bewezen dat ze niet alleen qua kennis en stabiele software een betrouwbare partner zijn, maar tevens werken vanuit inlevend vermogen, een mentaliteit van meedenken en helderheid in onze communicatie. "We hechten dan ook grote waarde aan heldere uitleg in Jip & Janneke-taal.” Onze klanten waarderen de zekerheid van goed systeembeheer die we bieden. We zorgen ervoor dat u niet te maken krijgt met wisselende contactpersonen en dat u snel en effectief wordt geholpen, zowel bij het volledige systeembeheer als voor individuele computerproblemen. Bij Softstar doen we veel aan voorlichting over systeembeheer en – onderhoud. Wij denken na over díe punten waarvoor u zelf geen tijd of waarover kennis. Advisering en ontzorging maken dan ook vast onderdeel uit van onze dienstverlening, al 35 jaar!

- wat heb ik daadwerkelijk

Jubileum actie!

Ik hoop dat mijn advies wordt

• opgevolgd. Seiton (sorteren en ordenen) - een geschikte plaats voor alles Een gelukkige medewerker is een en alles op een geschikte plaats

HP laptop 15.6 inch scherm

productieve medewerker.

i3, 4Gb, 500Gb Hdd,

• Seiso (schoonmaken en inspecteren) - reinigen van alle voorwerpen en storingen elimineren door te inspecteren

Windows 10 Prijs van € 550,-,

nu voor € 499,-

• Seiketsu (systematiseren en standaardiseren) - voer methodes door die de eerste 3 stappen vastleggen

Inclusief 1 jaar gratis

• Shitsuke (standhouden) - ontwerp bijvoorbeeld checklisten gericht op orde en netheid

antivirus twv € 39,95

Opgeruimd staat niet alleen netjes, het is ook veiliger! Susanne van Megen en Mathieu Cornelissen

Teun Geurts Veiligheidskundige bij Kompas Veiligheidsgroep BV info@kompasveiligheidsgroep.nl 024 - 371 75 60 024 - 371 75 65 info@kompasveiligheidsgroep.nl

024 388 11 88 info@softstar.nl Zwerfkei 1 6581 HN Malden

www.softstar.nl 60

IN2 MAAS&WAAL SPECIAL: ICT

www.kompasveiligheidsgroep.nl


MENS & BEDRIJF: HOE BLIJF JE SCHERP

‘NIETS DOEN IS GEEN OPTIE’ Ronald Vink is directeur van de Kompas Veiligheidsgroep, een bedrijf dat BHV-opleidingen, incompanytrainingen, consultancy en risico-inventarisaties verzorgt. Ook e-learning en een webwinkel maken deel uit van het aanbod. Daarnaast is hij actief bij de vrijwillige brandweer in zijn woonplaats Groesbeek, bestuurslid van de Ondernemers Sociëteit Regio Nijmegen (OSRN) en fervent fietser. “Die combinatie van alles wat ik doe, houdt mij scherp.” In 2007 startte Ronald met de onderneming die nu bekend staat als Kompas Veiligheidsgroep. Er werken ongeveer 50 mensen, waarvan 18 instructeurs die door heel Nederland opleidingen geven. “In ons bedrijf werken we met veel jonge mensen. Ik merk dat schoolverlaters nieuwe technieken goed combineren met ‘oude’ kennis. Dat is in onze branche nodig, want een Powerpoint volstaat niet meer. Sparren met deze jonge mensen die oneindige

“SPARREN MET DEZE

mogelijkheden zien, dát geeft me energie. Waar ik ook positieve energie van krijg, is de wetenschap dat iemands

JONGE MENSEN DIE

leven is gered mede dankzij onze trainingen of producten.

ONEINDIGE MOGELIJK-

die met succes had gereanimeerd. Dat is toch fantastisch!”

HEDEN ZIEN, DÁT GEEFT ME ENERGIE. "

Laatst kreeg ik bijvoorbeeld een mailtje van een cursist

“WAT VINDT JE PARTNER ERVAN?” Dat is een van de vragen die Ronald tijdens een sollicitatiegesprek altijd stelt. “Het gezin is belangrijk. Wanneer je partner het niet fijn vindt wat je doet, dan houd je je werk niet vol. Ik krijg van mijn gezin de ruimte om mijn taken bij de brandweer te kunnen blijven doen

Ronald Vink

en regelmatig op de fiets te kunnen stappen.” Ronald en zijn vrouw hebben samen twee kinderen en werken allebei in het bedrijf. “We zijn een redelijk platte organisatie en sparren veel met elkaar. Ook om erachter te komen waar iemands talenten liggen. Desnoods richten we functies anders in. Zo voorkomen we dat medewerkers op de automatische piloot hun werk doen. Ook de werkomgeving ondergaat af en toe een metamorfose. We willen meer en meer een huiselijke kantooromgeving creëren.”

TIPS VAN RONALD: ZAKELIJK:

GA TOCH FIETSEN!

Blijf sparren met mensen die inventief zijn en schakel

“Fietsen is mijn grote hobby. Als ik het lange tijd niet doe,

niet over op de automatische piloot. Houd oog voor

dan merkt zelfs mijn vrouw dat. Ga toch weer eens fietsen,

nieuwe ontwikkelingen en de behoeften van je doelgroep.

zegt ze dan. Vroeger fietste ik op redelijk niveau. Nu fiets ik bijna iedere dag naar mijn werk en ’s zomers maak ik

PERSOONLIJK:

langere tochten. Hierdoor blijf ik niet alleen lichamelijk fit,

Train lichaam en geest. Bijvoorbeeld door te sporten of je

ook krijg ik op de fiets de beste ideeën. Een mental coach

vrije tijd in te vullen met een andere hobby.

vertelde me ooit dat een mens zich krachtig voelt tijdens het sporten. Dat kan ik beamen. Zodra ik op de fiets zit, heb ik het gevoel dat ik alles aan kan.”

MAART 2018

61


UP TO DATE

GROTE WERKEN

HOE MAAS & WAAL WELVAREND WERD – EEN PRACHTIG RELATIEGESCHENK OF …VOOR JEZELF! Schitterend boek van ruim 400 pagina’s over de regio, de ontwikkelingen, de infrastructuur, de strijd tegen het hoge water en recent de enorme archeologische vondsten aan de Maas bij Alphen.

2 JUNI 2018

Toegankelijk geschreven door Peter Deurloo met veel foto’s en herkenning.

OPEN MAAS EN WAAL

Een prachtig cadeau om te geven en te krijgen.

Ondernemend Maas & Waal initieert een Open Maas & Waal 2018

www.printrendement.nl of neem contact op met uitgever Henk van der Bend,

Toedeling

Verkrijgbaar bij alle boekhandels in de regio of rechtstreeks te bestellen via

tel. 024 67 76 930.

Bedrijven, instellingen, overheden, organisaties, eenieder kan zijn of haar bedrijf deze dag openstellen voor inwoners, GROTE

GROTE

vakantiegangers, bezoekers en collega ondernemers. In het kader van de profilering Land van Maas & Waal is dit

GROTE

initiatief geboren. WORDT VERVOLGD.

Hoe door Grote Werken het Land van Maas en Waal tot welvaart kwam.

Peter Deurloo

Het Land van Maas en Waal was een eeuw geleden nog een arm en geïsoleerd gebied. Een van de armste gebieden in Nederland zelfs. Opeenvolgende watersnoodrampen en schrale gronden maakten het tot een weinig aantrekkelijke plek om te wonen. In dit boek staat beschreven hoe door ingrepen in de rivieren en hun dijken, het aanleggen van wegen en een brug en het verbeteren en herverdelen van het land die situatie ten goede veranderde.

Peter Deurloo

Verkoopprijs: € 27,50

cover_ruilverkaveling2.indd 1

20-11-17 20:30

Volg Open Maas & Waal op facebook.

17 MAART BUSINESS GALA OSS Op zaterdag 17 maart worden de winnaars bekend gemaakt. Tijdens het Business Gala Oss worden de ‘Ondernemer van het Jaar’ en de ‘Veelbelovend Ondernemer’ gekozen. Genomineerd zijn in de categorie Veelbelovend: Cindy faro en Nienke de Jager: KLIKK Berry Hendriks: CyBe Construction Sjoerd Roelofs en Pleun Wagemakers: Likon Bodyfashion Het wordt in ieder geval een bruisende avond, want de Wereldbekende deejay La Fuente treedt op.

62

IN2 MAAS&WAAL


MENS & BEDRIJF: FAMILYBUSINESS

‘EEN PLEK WAAR MENSEN WILLEN ZIJN’ IN2 Maas & Waal sprak met Ben van Ooijen, oprichter, directeur en eigenaar van ‘De Tuinen van Appeltern’. Het inspiratiepark viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. Een gesprek over hart, ziel, familie en blijven vernieuwen.

Familie van Ooijen

TEKST: CG

Ben over het leven:

NIEUW ELAN

wat er is opgebouwd, te behouden,’ vervolgt Ben. ‘Als mijn

‘In maart starten we het seizoen met de opening van

zoons het willen overnemen en ze worden er gelukkig

Zodra je de gedachte krijgt: ‘Gaan

ons nieuwe entreegebouw. Dat brengt nieuw elan voor

van, dan zeg ik natuurlijk ja! We voeren maandelijks

mensen hier iets van denken?’,

bezoekers en medewerkers,’ begint Ben van Ooijen.

bewust gesprekken over een mogelijke gezamenlijke

verdwijnt het enthousiasme. Voor

‘Daarnaast zijn de winkel, plantenmarkt, website en

bedrijfsmatige toekomst. Een interessant proces met leuke

mij werkt het beter om me af

webshop vernieuwd. We geven meer tuinadvies en er

gesprekken. We zetten stapjes maar er ligt nog niets vast.

te vragen: ‘Hoe zou ik het zelf wil-

zijn nieuwe routes. Zo zijn we altijd bezig om ons park

len ervaren?’

Ben over ondernemen:

interessant te houden voor zoveel mogelijk mensen.’ FAMILIEBEDRIJF

ONDERNEMEN MET PASSIE ‘Je hebt ondernemers die op geld uit zijn en ondernemers met hart voor de zaak,’ besluit Ben. ‘Ik hoor bij die laatste

Ik hoor aspirant ondernemers

‘Ik ben de middelste uit een gezin van vijf. Al mijn broers

groep. Ik leef mijn passie. Soms is het moeilijk, maar het

vaak zeggen: ‘Ik wil eigen baas

en zussen, en een schoonzus, zijn in het bedrijf gekomen.

geeft zoveel terug. Elke dag iets mogen doen waar anderen

zijn, dan kan ik zelf bepalen wat

Dertig jaar met je familie werken, dat is niet iedereen

gelukkig van worden. Wie heeft dat nou? Een plek waar

ik doe.’ Het omgekeerde is waar,

gegeven,’ beseft Ben. ‘Belangrijk is, dat ik nooit verschil

zoveel mensen willen zijn. Daar zijn er niet veel van.’

ondernemen kent geen grenzen

heb gemaakt tussen familie en de andere werknemers.

qua tijd. Je bent er 24 uur per dag

We hebben ook geen apart familie overleg. Al onze

mee bezig en niet alleen wanneer

medewerkers zijn erg betrokken, maar familie kijkt sneller

het jou uitkomt. Je moet van

in jouw verlengde, je begrijpt elkaar makkelijker.’

mensen houden, met hart en ziel werken en je moet problemen leuk vinden!

DE VOLGENDE GENERATIE Zoon Bart werkt sinds zes jaar in het bedrijf. Bart’s broer Daan denkt ook na over een toekomst bij ‘de Tuinen’. ‘Hoewel ik er nuchter in sta, vind ik het erg belangrijk om Familie van Ooijen

MAART 2018

63


GESPOT: IN2 MAAS & WAAL PARTNERS Het IN2 Maas & Waal platform staat voor het bevorderen van interregionaal zakendoen. Informeren, inspireren en verbinden; een groot aantal zakelijke partners herkennen zich hierin en zijn IN2 Maas & Waal partner.

Eric van Rijswijk

SEUREN VAN DER VLIES & VAN HEIJNSBERGEN

HUISMAN ETECH EXPERTS

Incassobureau en deurwaarderskantoor Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen uit Oss is een gerenommeerd middelgroot kantoor met elf medewerkers, waar kwaliteit, kennis en ervaring in het afhandelen van zaken en het bemiddelen bij financiële geschillen samengaan met een menselijke benadering en een oplossingsgerichte instelling. Eerste doel daarbij is, om al in het minnelijke traject een win/win-situatie te creëren voor zowel de crediteur als debiteur. Sinds 2013 is Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen tevens actief in Uden.

Sinds 2015 voert het in 1955 opgerichte Huisman Elektrotechniek uit Druten de naam Huisman Etech Experts, als een teken is van vertrouwen in de toekomst. En terecht, want Huisman Etech Experts is door de jaren heen uitgegroeid tot een toonaangevende, innovatieve totaalpartner in elektrotechniek en legt de lat hoog. Met circa driehonderd medewerkers opereren de werk­ maatschappijen van de Huisman Groep zelfstandig in hun eigen marktsegmenten. Daarbij putten zij uit de kennis en ervaring die binnen de totale organisatie aanwezig is.

Seuren van der Vlies & van Heijnsbergen heeft 3 hoofdtakken: De incasso-tak, waarmee vooral in het minnelijk traject oplossingen worden gezocht, De juridische tak, dat zich bezighoudt met beslagprocedures (bijzonder voor een incassobureau) en een deurwaarderstak. Met de eerste twee takken opereert het kantoor landelijk, de derde tak richt zich vooral op Noord-Brabant, de regio ArnhemNijmegen en de Betuwe.

Peter Huisman

“Huisman is een state-of-the-art bedrijf, dat de volle breedte van de markt bedient, hoogwaardig en duurzaam. Van besturingssystemen voor productie­ processen tot ons zelfontwikkelde Huisman Diagnose Systeem aan boord van schepen”, aldus directeur Peter Huisman. “Wij hebben ons ontwikkeld tot Etech Experts en daarbij is onze service grenzeloos. Wij bedienen onze relaties in Nederland en ver daarbuiten en zijn voor ál onze relaties vooral totaalpartner.

Denkend in oplossingen tegen brand en inbraak

“Wij komen graag in contact met collega-ondernemers uit de regio”, vertelt deurwaarder Eric van Rijswijk, “en het Volgens Huisman maakt zijn bedrijf ‘verbindingen’. uitgebreide netwerk van IN2 Maas & Waal biedt ons daar “Verbindingen die een wereld creëren zoals we die een goede extra gelegenheid. Daarom zijn wij graag lid allemaal graag zien. Wij zorgen ervoor dat processen van hun community.”   Wanneer er een ongewenste situatie ontstaat, wilt u hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. feilloos verlopen, mensen veilig slapen en dat onze Met behulp van de beveiligingssystemen van Huisman Etech Experts bent techniek functioneert zoals men dat van ons mag u ervan verzekerd dat er bij brand, inbraak of andere noodgevallen, snel de juiste actie wordt ondernomen. En dat geeft een veilig gevoel. verwachten. Dat verbindende zien wij ook in IN2 Maas & Maak vrijblijvend een afspraak voor een persoonlijk advies. waal en dat is een mooie reden voor een partnerschap.” Koningstraat 101, Druten T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl

7

ex

4

PARTNERS design

HIER UW LOGO

visitekaartjesDD.indd 1

DUIDELIJK SIMPEL VAN NU DOEN

07-11-14 13:17

HIER UW LOGO

PARTNER WORDEN VAN IN2 MAAS & WAAL BIEDT U VOORDELEN, ZIE VOOR MEER INFORMATIE WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL 64

IN2 MAAS&WAAL


meet greet &eat Welkom 14 maart

Het Grote Ondernemers Debat vanaf 17.30 uur Moeke Mooren te Appeltern

EXPERIENCE

14 maart, 6 juni, 26 september en 28 november Ontmoet de ondernemers en bestuurders uit IN2 Maas & Waal en bespreek met hen de onderwerpen uit het magazine. Laat uzelf inspireren en leer van uw collega-ondernemers en bestuurders Korte speedpresentaties en interviews Walking dinner met heerlijke culinaire gerechten en drankjes Informele sfeer

Reserveer tijdig, door een email te sturen aan: info@businessmedia4all.nl of in te schrijven via www.businessmedia4all.nl. U ontvangt dan een bevestiging.

DRAAG UW KANDIDAAT VOOR! Op dinsdag avond 6 november 2018 vindt de bekendmaking van de Ondernemer van het Jaar Maas & Waal 2018 plaats. VOORDRAGEN Bent u trots op uw bedrijf en mensen en/of heeft u respect voor de prestaties van andere ondernemers. Aarzel niet en draag uzelf en/of hen voor. Er zijn dit jaar drie categorieen:

1. De Ondernemer van het Jaar Maas & Waal 2018 en 2. Rabobank Talent Award Maas & Waal 2018 (een bedrijf dat >2 jaar en < 5 jaar bestaat) 3. NIEUW De Agro Award (agrarische bedrijven > 2 jaar)

U kunt op www.ondernemervanhetjaarmaasenwaal.nl de criteria lezen, kandidaten voordragen tot 15 mei 2018 a.s. of uw inzending sturen aan info@ondernemervanhetjaarmaasenwaal.nl

MAART 2018

65


SPONSORED BY

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN: EEN ANDERE KIJK OP DEMENTIE.. Vanaf 19 mei 2017 is in Wijchen het Odensehuis Animi Vivere geopend. Het Odensehuis is een regionaal inloop-, ontmoeting-, activiteiten en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie specifiek ook gericht op jonge mensen met een dementie en hun partners, kinderen en naasten.

HET ODENSEHUIS WIL EEN ANTWOORD BIEDEN EN EEN PLEK ZIJN WAAR MEN ZICH THUIS VOELT, BETROKKEN VOELT IN DE MAATSCHAPPIJ, LOTGENOTEN TREFT EN WAAR JE WEER IN JE KRACHT KOMT TE STAAN.

Dementie is hard op weg om volksziekte nr 1 te worden. Eén op de 3á4 mensen krijgt er mee te maken ook in onze regio. Dat het zelfs al mogelijk is op jonge leeftijd, daarvan is men zich minder bewust. Landelijk zijn er 12.000 mensen op jonge leeftijd gediagnosticeerd met dementie. De periode van eerste signalen tot aan de diagnose van dementie op jonge leeftijd is gemiddeld 4,5 jaar. Deze periode leven mensen in een onzekere periode, er is iets aan de hand maar men weet niet wat. NIET DIRECT ONTDEKT In eerste instantie wordt er vaak gedacht aan burn -out, depressie , psychiatrische aandoeningen, relatie problemen etc…als uiteindelijk blijkt dat het dat allemaal niet is gaat men pas verder kijken en kan het zijn dat er een vorm van dementie aanwezig is. Als eenmaal de

Hier ontstaat een hechte band tussen alle deelnemers en

diagnose gesteld wordt zijn er veel vragen, onzekerheid ,

naasten.

schaamte en weet men niet waar men terecht kan met al

Odensehuis Animi Vivere is het enige Odensehuis In

zijn vragen. Er met andere over praten, lotgenoten treffen

Nederland dat zich specifiek richt op jonge mensen met

, wat betekent het voor de partner en kinderen, hoe ziet

een vorm van dementie. We werken nauw samen met

de toekomst eruit.. Het helpt enorm als je die vragen kunt

zorgorganisaties zoals o.a. de Waalboog en ZZG zorggroep,

delen met mensen die hetzelfde meemaken en die weten

het landelijk kenniscentrum dementie op jonge leeftijd en

wat je bedoelt en dat je je ervaringen kunt delen.

Alzheimer Nederland.

STERKE LEVENSVERANDERING

met ons op voor evt vragen of een vrijblijvend advies.

dementie te krijgen, ben je vaak fysiek nog sterk, sta je

We zijn er voor U! En wilt u ons financieel of anderszins

midden in het leven, heb je nog toekomstdromen maar

steunen? Graag!!

zal veranderen, je rol als ouder, wat ga je doen de gehele

Voor meer informatie zie www.animivivere.nl of loop

dag, je vrienden werken allemaal nog. Hoe geef je jouw

gerust een keertje binnen. De koffie staat klaar.

dag weer een zinvolle invulling en blijf je betrokken bij de maatschappij? Het Odensehuis wil een antwoord bieden en een plek zijn waar men zich thuis voelt, betrokken voelt in de maatschappij, lotgenoten treft en waar je weer in je kracht komt te staan. Waar je kunt kijken wat er allemaal wel goed gaat en wat je nog kunt. Ook de partner en kinderen en naasten zijn welkom om aan te sluiten bij het Odensehuis.

IN2 MAAS&WAAL

overkomen. Schroom daarom niet en neem gerust contact

Als het je overkomt om op jonge leeftijd de diagnose

door de diagnose valt het allemaal weg. Je werk, je relatie

66

Dementie kan ook úw partner, kind of medewerker


wat past

het beste

bij een kop koffie? nog een kop koffie! VAN TIENEN drankautomaten is sinds 1973 uitgegroeid tot een bedrijf waar u terecht kunt voor iedere gewenste koffieoplossing. Koffie, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, CafĂŠ latte, CafĂŠ au lait? De mogelijkheden zijn eindeloos. Ontdek het op www.vantienen.nl of bel ons voor meer informatie: 085 - 20 20 720.

Voederheil 6A Zeeland | T: 085 - 20 20 720 | www.vantienen.nl

MAART 2018

67


Meerwaarde door samenspel Succesvol ondernemen kun je niet alleen. Martin Ophey mede-oprichter van Nexus, het opleidingsinstituut voor fysiotherapie - vertrouwt daarom op Peter van den Brink. Dat is zijn vaste belastingadviseur en gedegen expert van Tijssen cs. Hun persoonlijke band is sterk. Zo kan Peter erop vertrouwen dat hij alles van Martin weet, waardoor hij hem correct kan adviseren. Martin is daardoor gezekerd van een persoonlijk en punctueel advies. Zo kan hij ondernemen zonder zich zorgen te hoeven maken over belasting, financiĂŤn en administratie. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak: 024 - 356 02 17 of stuur een e-mail naar directie@tijssen-cs.nl

De Horst 10, Malden â&#x20AC;˘ www.tijssen-cs.nl

Profile for Business Media....4All

IN2 Maas & Waal, nummer 1, 2018  

Het grootste onafhankelijk ondernemers magazine, dat 5 keer per jaar bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid i...

IN2 Maas & Waal, nummer 1, 2018  

Het grootste onafhankelijk ondernemers magazine, dat 5 keer per jaar bij 10.000 ondernemers wordt bezorgd. IN2 Maas & Waal wordt verspreid i...

Profile for bm4a