Page 1

Stadsmagazine Editie september 2017

Veilig terug naar school!


colofon openingsuren

administratief centrum

Stadsmagazine Editie september 2017

Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 - info@landen.be elke werkdag van 8.30 tot 12 uur op dinsdag ook van 13.30 tot 16 uur op woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur De loketten van burgerzaken & bevolking en ruimtelijke ordening & stedenbouw blijven op woensdag open tot 19.30 uur.

Veilig

Wij zijn bereikbaar burgemeester@landen.be info@landen.be beteredienstverlening@landen.be

terug naar school! LOL_sept17.indd 1

25/08/17 12:30

gratis infoblad van de stad Landen

werken@landen.be klachten@landen.be

Volg ons ook op Facebook (stad Landen)

Ken je onze gratis sms-service? Wil jij via sms op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wil jij korte dringende nieuwsberichten ontvangen? Schrijf je dan in op deze gratis service via info@landen.be.

stadsmagazijn

Licht op Landen verschijnt 10 keer per jaar

Roosberg 12 - 3400 Landen - tel. 011 78 94 50 - stadsmagazijn@landen.be Werkten mee aan dit nummer: De Reus van Neerwinden, Jasmien Degreef, Ecowerf, Guy Geysens, Simon Gysemberg, Hanne Jacobs, Kobe Lecompte, Frank Petitjean, Laure Roussel, Filip Ulens, Jo Uytterhoeven, Marcel Vandamme, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde Redactieraad: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Leon Ignoul, Laure Roussel, Ingrid Vandevelde Ontwerp, realisatie en druk: Commça - Casters Communications www.commca.be Fotografie: Jan Brouckmans www.janbrouckmans.be Verantwoordelijke uitgever: Iris Vander Schelde, burgemeester Stad Landen - Stationsstraat 29 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in ‘Licht op Landen’ kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Licht op Landen wordt gedrukt op fsc-papier.

2

sociaal huis Stationsstraat 29A - 3400 Landen - tel. 011 69 05 00 - info@ocmw.landen.be Het Sociaal Huis is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur - woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur De sociale dienst is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur - woensdag van 13 tot 16 uur Beter Wonen aan de Gete is open: - woensdag van 13 tot 16.30 uur - donderdag van 8.30 tot 12 uur

PZ plan Populierendreef 2 – 3400 Landen – 011 884 884 Vrije toegang maandag: 8 – 12 uur dinsdag: 8 – 12 uur en 16 -20 uur woensdag: 12 – 16 uur donderdag: 8 – 12 uur vrijdag: 12 – 16 uur

Na afspraak maandag: 12 – 16 uur dinsdag: 12 – 16 uur woensdag: 8 – 12 uur donderdag: 12 – 16 uur vrijdag: 8 – 12 uur


actueel

Wacht jij op dit teken? Wervingsactie gemachtigd opzichter Dankzij de inzet van gemachtigde opzichters kan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving sterk verbeterd worden. Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de driekleurenarmband die de naam van de gemeente draagt en aan het stopbordje op steel. Wil jij bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer? Neem dan deel aan de opleidingen die door de provincie Vlaams-Brabant worden georganiseerd. Op 16 oktober gaat er een opleidingssessie door in Landen, in de raadzaal van het stadhuis, van 19 tot 22 uur. Inschrijven kan enkel via www.vlaamsbrabant.be/ gemachtigdeopzichters. INFO: Provincie Vlaams-Brabant | Pivo Politieschool | tel. 02 456 89 34 | pivo.politie@vlaamsbrabant.be

wachtdiensten Dokter van wacht In Landen kan je de dokter van wacht bereiken via het centrale telefoonnummer 011 88 69 88. Apotheek van wacht De apotheek van wacht in jouw buurt vind je via www.apotheek.be of bel naar 0903 99 000. Tandarts van wacht Voor de tandarts van wacht in jouw buurt bel je naar 0903 399 69. Wachtdienst thuisverpleging

Verzakking Kerkstraat

Stad Landen mag herstellingswerken niet uitvoeren In juli 2014 ontstond in de Kerkstraat een grote verzakking. Het werd snel duidelijk dat de ondergrond volledig was weggespoeld. Verder onderzoek moest aanwijzen wie verantwoordelijk is voor deze verzakking. Het stadsbestuur was vanaf het begin vragende partij om de verzakking in de gewestweg zo spoedig mogelijk te herstellen. De veiligheid van de inwoners en vooral van de schoolgaande jeugd die er dagelijks moet passeren is altijd de absolute prioriteit geweest

Voor meer info rond de wachtdiensten van thuisverpleging bel je naar 070 222 678. Dokter Guy Adriaens is afwezig van vrijdag 22 tot en met zondag 30 september 2017.

Het onderzoek kwam echter muurvast te zitten. Het dossier belandde voor de rechtbank en er werd een gerechtsdeskundige aangesteld. Er volgden drie verschillende expertises waarbij werden telkens nieuwe partijen aan het onderzoek werden toegevoegd. Na drie (!) jaar werd het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van het ‘gat’ in de Kerkstraat afgerond en kon de gerechtsdeskundige groen licht geven voor de herstelling. Deze herstellingswerken werden door de stad dan ook met hoogdringendheid ingepland. Maar net voor de werken effectief konden starten (de graafmachines stonden al klaar!), werd door de verzekering van één van de betrokken partijen een verzoekschrift ingediend bij de rechter. Hierdoor kreeg de stad op het laatste nippertje dan toch niet de nodige toelating om de werken te starten. Het is nu opnieuw wachten op de uitspraak van de rechter die verwacht wordt in de tweede helft van september. Het stadsbestuur is vanzelfsprekend zeer ontstemd en zwaar ontgoocheld in deze gang van zaken. De stad kan voorlopig enkel zorgen voor een duidelijke signalisatie rond de verzakking, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer .

3


actueel

Vanaf 1 augustus is er voor interventies van de brandweer een nieuw nationaal noodnummer bijgekomen: 1722. Dit nationaal nummer kan je bellen tijdens een storm of bij wateroverlast voor nietdringende interventies van de brandweer. De bedoeling van dit extra noodnummer is ervoor te zorgen dat het echte noodnummer 112 - voor mensen die echt in gevaar zijn - niet meer overbelast raakt. Bij noodweer krijgen de noodcentra 112 op korte termijn heel veel oproepen te verwerken waarbij de onmiddellijke tussenkomst van de brandweer niet strikt vereist is (geen levensgevaar). Hierdoor blijven oproepen die wel echt dringende noodhulp vereisen te lang in wacht staan op de lijnen 112 en 100. Het nieuwe noodnummer 1722 zal enkel geactiveerd worden in geval van storm of overstroming, en dat na een beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken. Belangrijk! - 1722 dient niet om sneller geholpen te worden bij stormschade of wateroverlast maar wel om het noodnummer 112 vrij te maken voor dringende oproepen - De brandweer doet al het mogelijke om je zo snel mogelijk te helpen maar kan niet altijd overal tegelijk zijn. Als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt. - Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een levensbedreigende situatie bevindt. Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen. - Je kan ook op het rechtstreeks telefoonnummer terecht om een brandweerinterventie voor wateroverlast en/of stormschade aan te vragen. Voor Hulpverleningszone oost Vlaams-Brabant (Landen) is dat 011 70 10 60.

Heb jij de 112-app al geïnstalleerd? Voortaan zijn de noodcentrales van brandweer, ambulance en politie ook bereikbaar via de 112-app. Dankzij de app kunnen de hulpdiensten je efficiënter helpen. Zo kan heel wat kostbare tijd worden gewonnen, wat cruciaal kan zijn in een noodsituatie. - De app stuurt je positie door. Zodra er verbinding is gemaakt met de noodcentrale geeft de 112app je exacte gps-coördinaten door. - Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen in de app ook aangeven dat ze niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan chatten met de noodcentrale. Ook in andere gevallen als bellen of spreken niet lukt, kan de noodcentrale de chatfunctie activeren. Als de beller geen Nederlands, Frans, Duits of Engels spreekt, worden de berichten automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd. - Je kan bij het registreren van de app duidelijk aangeven of je een stoornis of bepaalde ziekte hebt, wat in een noodgeval bijzonder nuttige informatie is voor de hulpdiensten. Eén app, drie hulpdiensten! Met één klik op het icoontje van brandweer, ambulance of politie breng je een oproep tot stand of activeer je de chatfunctie. Waar wacht je nog op? Je vindt de app terug in de Play Store en in de App Store. Na de installatie kan je het icoontje van de 112-app op het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat je het onmiddellijk terugvindt in een noodsituatie. Opgelet: de 112-app werkt alleen in België!

Alarmering bij noodsituaties In een noodsituatie is het erg belangrijk dat je tijdig verwittigd wordt. Je gemeente, de provincie of de FOD Binnenlandse Zaken proberen je in een noodgeval snel de nodige aanbevelingen te geven. Zo weet je meteen wat je te doen staat om jezelf en anderen in veiligheid te brengen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren bij een brand of bij ontsnapping van giftige gassen. Naast de klassieke informatiekanalen, zoals alarmsirenes, deur-aan-deur verwittiging door de politie, sociale media, … kan je je in Landen ook tijdig laten verwittigen via een sms-bericht. Inwoners die interesse hebben in deze gratis service kunnen hun gsm-nummer, naam en adres doorgeven aan de

4

dienst communicatie, Stationsstraat 29 te 3400 Landen, tel. 011 88 03 18 of via e-mail info@landen.be. Anderzijds kan je je laten informeren door ‘BE-Alert’ het informatiekanaal van de federale overheid. Je kan je hiervoor registreren via www.be-alert.be.


actueel

WhatsApp-Buurtpreventie WhatsApp is een programma voor smartphones waarmee gratis berichten verstuurd kunnen worden naar meerdere personen. Een WhatsApp-groep kan gebruikt worden als een vorm van buurtpreventie. Op die manier wisselen bewoners van een bepaalde wijk of zone onderling makkelijk en snel informatie uit. De WhatsApp-Buurtpreventie-groepen zijn als het ware de extra ogen en oren van de lokale politie maar komen fysiek niet tussen.

Marcel Vandamme uit Attenhoven nam het initiatief om in Landen te starten met een WhatsAppBuurtpreventiewerking en kreeg daarbij de steun van het stadsbestuur en de lokale politie.

In Landen worden drie verschillende systemen geactiveerd.

ALARM - enkel bij alarmerende situaties zoals een inbraak - bel altijd eerst de lokale politie via het nummer 101 en informeer dan pas de groep (meld ook dat de politie is verwittigd) - zorg voor een compleet bericht, met signalement - reageer enkel om bijkomende informatie door te geven

CHAT - minder dringende berichten - bijkomende info doorgeven

FACEBOOK Buurtpreventie - besloten groep die Landen en deelgemeenten volledig dekt - de WABP Chat App wordt hier vervangen door messenger - voor inwoners die geen smartphone hebben

Hoe werkt een WhatsAPP groep? Groot-Landen is opgesplitst in 31 zones. Per groep worden maximaal 256 personen toegelaten. Elke groep heeft minstens één beheerder. Enkel de beheerder kan mensen toevoegen aan de groep. Om aan te sluiten in een bepaalde groep, moet je in de wijk/zone wonen. De deelnemers kunnen zelf beslissen om de groep te verlaten. De beheerder kan leden verwijderen bij ongepast gedrag. De leden moeten zich houden aan de regels. De WhatsApp-groep wordt niet gebruikt voor onderling contact of privéberichten.

De rol van de politie WhatsApp-Buurtpreventie is een burgerinitiatief. De lokale politie verleent zijn steun en probeert de alarmberichten te volgen in de verschillende zones. In elke zone wordt er in de groep plaats voorbehouden voor de politie. De politie geeft ook volgende tips voor het gebruik van een WABP: - S = signaleer - A = alarmeer de politie via 101 - A = app naar de deelnemers, vermeld indien politie is verwittigd - R = reageer (met stem of door je zichtbaar te maken!) maar hou het veilig Ook jij kan meehelpen om de buurt veiliger te maken door aan te sluiten bij een WABP. Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak, diefstal of vernieling, kan je dat via WhatsApp melden aan de groep. Wil je meer weten over WhatsApp-Buurtpreventie? Wil je toetreden tot een groep? Wil je actief meehelpen en beheerder worden van een WABP-groep? Kom dan op donderdag 14 september 2017 naar de infoavond die doorgaat in de raadzaal van het stadhuis om 20 uur.

5


actueel

Heropbouw Sint-Petrushoeve Op 27 juli werd gestart met de heropbouw van de Sint-Petrushoeve in Attenhoven. Dit beschermde monument is een uitzonderlijke lemen vakwerkhoeve die dateert uit het einde van de zestiende eeuw. Het woonhuis van de hoeve was opgebouwd uit twee verdiepingen, wat zeer uitzonderlijk is bij volledig lemen woningen. Het geraamte was volledig opgetrokken in zware eiken balken. Naast de woonvleugel bestond de kleine hoeve ook uit een dwarsschuur en stallen.

De hoeve stortte in 2008 gedeeltelijk in. De privé eigenaars werden veroordeeld om het beschermde monument op eigen kosten in de oorspronkelijke staat te herstellen. Maar dat gebeurde niet. De ruïne (want de hoeve was ondertussen volledig ingestort) werd in 2010 door het toenmalige stadsbestuur overgekocht mét de daaraan verbonden rechten en plichten. Zo nam de stad niet alleen de verplichting tot wederopbouw op zich maar impliciet ook de aansprakelijkheid van de eigenaars voor de verwaarlozing. Hierdoor riskeerde de stad de subsidie die ze voor dit project had verkregen, te moeten terugbetalen. Dankzij zware onderhandelingen met Inspectie RWO kregen we gelukkig een verlenging van de uitvoeringstermijn en werd een minnelijke schikking getroffen. De voorbereiding van de reconstructie was een hele procedure. De ingestorte delen werden gecontroleerd gedemonteerd, genummerd en opgeslagen in domein ’t Park. Het hout werd behandeld tegen ongedierte. Op de historische site werd een overkapping geplaatst om de nog aanwezige vloer en kelder te beschermen tegen de weersomstandigheden. De reconstructie zelf gebeurde op basis van oude plannen en foto’s. Alle gerecupereerde elementen werden hierin ingepast. Het was een uitdaging om het gebouw aan te passen aan de noden van modern comfort. Uiteindelijk zal het gebouw herrijzen als kangoeroewoning. Deze werken maken delen uit van een groter project, namelijk de reconstructie en herbestemming van de gehele site. In een volgende fase zal men ook de vroegere schuur heropbouwen met de bouw van twee appartementen. De uitvoeringskost van de werken bedraagt ongeveer 870.000 euro (excl. BTW). Het agentschap Onroerend Erfgoed kent hiervoor een restauratiepremie toe van ongeveer 603.000 euro.

6


actueel

Veilig naar school Strapdag op vrijdag 22 september De strapdag is een jaarlijks weerkerend evenement als start van een verkeersveilig schooljaar. Hoe meer kinderen en (groot)ouders te voet of met de fiets naar school komen, hoe minder chaos aan de schoolpoort waardoor de schoolomgeving rustiger en veiliger wordt. Minder wagens betekent minder foutparkeren net voor en na schooltijd, zo blijven de voetpaden en fietspaden vrij. Veilige routes en een veilige schoolomgeving zijn cruciale factoren die bepalen of kinderen zich al dan niet te voet of met de fiets naar school verplaatsen. STRAPPEN is goed voor het milieu Het spreekt voor zich dat duurzame verplaatsingen het milieu ten goede komt. De schoolverplaatsingen gebeuren te vaak met de wagen terwijl kinderen vaak op minder dan 3 km van de school wonen. De Strapdag wil hier verandering in brengen door de leuke aspecten van te stappen en trappen in de verf te zetten.

STRAPPEN is goed voor de ontplooiing van kinderen Kinderen kunnen alleen leren zich zelfstandig verplaatsen in het verkeer wanneer ze daartoe kansen krijgen. Vaak vinden kinderen het leuk om samen met vrienden en klasgenoten naar school te gaan/fietsen. Het bevordert de ontwikkeling op motorisch vlak en de zelfstandigheid van het kind. STRAPPEN is goed voor de gezondheid Recent onderzoek toont aan dat kinderen minstens negen uren per dag stilzitten. Dat zorgt vaak voor overgewicht en kan ook op latere leeftijd grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt alvast voor meer dagelijkse beweging bij kinderen. Kus en Rij! De kus en rij-zones werden vorig schooljaar voorzien van kleurrijke borden zodat de zones duidelijker in het straatbeeld aanwezig zijn en de kinderen veilig de schoolpoort kunnen bereiken. Wij blijven erop toezien dat deze zones op een correcte manier gebruikt worden. Voor en na schooltijd is het strikt verboden te parkeren op deze zones.

7


milieu

NTE: JOUW GEMEE IN T R O K N E BINN der afval

Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten

in extra controle, m

van 18 tot en met 24 september Mooimakers (VVSG, OVAM en Fost Plus) organiseert i.s.m. de provincies en afvalintercommunales een Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 18 t.e.m. 24 september 2017 in heel Vlaanderen. Het doel: handhaving van zwerfvuil en sluikstorten onder de aandacht brengen en zwerfvuilopruimers en -handhavers een hart onder de riem steken. Ook Landen doet mee. Je vindt meer op de website van de stad Landen en onze facebook pagina en http://mooimakers.be/week-van-de-handhaving

oeg van. Daarom allen schoon gen vuilers. ben er met zijn controles op ver orten, we heb te kst erp slui sch en ver l Zwerfvui een week lang tot 24 september 18 van we houden kers.be www.mooima Meer info op

06/07/17 15:22

s A4_01.indd

VUI139 Affiche

4

Landen schakelt over van arm naar rijk gas Vanaf 1 juni 2018 verdeelt Infrax in Landen een andere soort gas. Die datum is dichterbij dan je denkt. Je laat best nu al je installateur of een technicus controleren of al je toestellen (verwarmingsketel, kachel(s), doorstromer(s), kookfornuis, ‌) geschikt zijn voor dit andere gas. Maak hiervoor zo snel mogelijk een afspraak zodat je zeker op tijd klaar bent! Waarom moet er een andere soort gas verdeeld worden? Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar BelgiÍ verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading in ons land op lange termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met rijk gas laten bevoorraden. Moet jij zelf iets doen? Laat je installateur of een technicus zo snel mogelijk nakijken of je gastoestellen geschikt zijn voor dit rijk gas. Je kan deze controle best nu al combineren met het wettelijk verplichte tweejaarlijkse nazicht van je verwarmingstoestel(len). Kijk voor meer informatie en een erkend technicus in je omgeving op www.lne.be/campagnes/veilig-verwarmen. Is het toestel geschikt voor rijk gas? Dan mag je dit na 1 juni 2018 blijven gebruiken.

8

Moet het toestel bijgeregeld of geheel of gedeeltelijk vervangen worden? Zorg er dan voor dat dit ten laatste eind mei 2018 is gebeurd. Anders mag je het toestel vanaf 1 juni 2018 niet meer gebruiken. Het werkt dan immers niet optimaal. Het zou het milieu kunnen belasten en zelfs een risico vormen voor je gezondheid omdat het roet en CO kan uitstoten. Moet er iets aan je gasmeter veranderen? Ja, tussen september 2017 en mei 2018 komt Infrax bij je langs om de drukregelaar van je gasmeter te vervangen. Bij bedrijven is dit niet altijd nodig. Wat als je niet thuis bent als Infrax langskomt? Infrax laat dan een kaartje achter in je brievenbus. Hierop staat vermeld hoe je een nieuwe afspraak kan maken. Nog vragen?

MEER INFO vind je op www.infrax.be/vanarmnaarrijkgas of op het nummer 075 35 30 20.


milieu

Zondag10 september 2017 Doorlopend

van 13 tot 18 uur

Tentoonstelling hedendaagse landbouwvoertuigen Rondrit met tractor/huifkar voor kinderen Kinderdorp met kindervolksspelen, springkasteel en kinderanimatie Schminkstand voor kinderen Stand met verschillende neerhofdieren Rodeostier Hapje en tapje

Landbouwbedrijf Steenwinckels Industriezone • Roosberg 5 • Landen 9


milieu

Heropening containerpark op dinsdag 3 oktober 2017 Het vernieuwde DifTar-containerpark in Landen gaat open op dinsdag 3 oktober 2017. Het nieuwe park is groter en biedt de mogelijkheid om meer afvalsoorten in te zamelen voor recyclage. Meerdere containers krijgen een verzonken opstelling zodat je het afval er gemakkelijk van bovenaf kan ingooien. Het containerpark is ook uitgerust met weegbruggen: het gewicht en de afvalsoort zal de prijs bepalen. Daarnaast worden heel wat afvalsoorten gratis aanvaard. In september krijgt iedereen een folder in de bus met informatie over de werking van het nieuwe DifTar-park. Wil je de uitleg liever horen? EcoWerf geeft een toelichting op de open Minaraad van woensdag 27 september om 20 uur in de de grote vergaderzaal van het Sociaal Huis (Stationsstraat 29A). Op maandag 16 oktober zijn er tussen 17 en 20 uur ook rondleidingen op het containerpark zelf. Afval aanleveren is die dag niet mogelijk.

Het containerpark tijdens de werken

INFO: info@ecowerf.be | bel gratis naar de groene lijn: 0800/97 0 97 (weekdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur)

Het containerpark tijdens de werken

10


jubilea jubilea

Vierden hun gouden huwelijksjubileum:

Jan Werts & Margriet Berkulin uit Walshoutem

Leon Wittemans & Alice Kempeneers uit Landen

Henri Casseau & LĂŠona Hayne uit Landen

Johny Linnekens & Melanie Claes uit Landen

Rodolphe Mathys & Mia Brouckmans uit Landen

Viering

jubilea

0, ie 50, 6 paren d t h c n e e g n krij ne d zijn, djarige Honder r gehuw a de vorm ja r e 5 d 7 of enk on h c een 65, 70 s e g n pen bij stad ee p te ko o , n o van de b de elaar. n waar van ee se hand lf Landen stad ze door de n e je d r n o a k w arissen eer info De jubil . Voor m retariaat, n e v e r c ch ienst se aanges bij de d t 5. h 0 c 3 e r 0 e t 88 tel. 011

Leon Michaux & Maria Wauters uit Wezeren

Vierden hun diamanten huwelijksjubileum:

Peter Vanbussel & Maria Reynders uit Landen

Joseph Vanbrabant & Hilda Francart uit Landen

Henri Cauwberghs & Liliane Raymaekers uit Landen

11


sport

Het zwembad is gesloten op donderdag 5 oktober 2017

Sporteldag 50+ Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert de stedelijke sportdienst een sporteldag voor alle 50-plussers. Op het programma staan dans, tapijtcurling, yoga, djembé, huifkartocht, lijndansen, volksspelen, stoelgym, …

Inschrijven via: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

Zeker Sporten de nieuwe sportverzekering voor individuele sporters Meer dan een verzekering. Je wilt sporten wanneer het jou past? Doen! Zeker Sporten ondersteunt je met een sportpakket op jouw maat. Of je nu ’s morgens vroeg traint voor een marathon of samen met je collega’s elke donderdag een fietstocht maakt, Zeker Sporten staat je bij met deskundig sportadvies, fitte tips en een bijhorende sportverzekering. Sporten is gezond en dat willen we zo houden. Of je nu alleen sport of met het hele gezin, je geniet van alle voordelen en een gerust gevoel want zowel de gezamenlijke als afzonderlijke sportactiviteiten zijn 100% verzekerd. Voor een solopakket betaal je 20 euro per persoon per jaar, een gezinspakket kost je 35 euro per gezin per jaar. Landen biedt je dit aanbod via ISB en Zeker Sporten.

Meer info: www.zekersporten.be/Landen

Zwem 250 of 1000 m zonder pauzes! Zoek je als recreatieve zwemmer een nieuwe uitdaging? Via de actie “Start to Swim” kan je op enkele weken tijd de oceaan over zwemmen … of toch bijna! Er werden twee trainingsschema’s opgesteld om een bepaalde afstand zonder pauzes te kunnen afleggen: voor de niet geoefende zwemmer wordt het einddoel 250 m, voor de meer geoefende zwemmer wordt 1000 meter de eindafstand. Je kan een trainingsschema afhalen in het stedelijk zwembad van Landen. Voor meer praktische begeleiding kan je je wenden tot de redder van dienst.

12


sport

Start nieuwe lessenreeksen in september 2017 Zwembad Babyzwemmen voor baby’s vanaf 6 maanden in samenwerking met de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start september 2017 info en inschrijvingen: 0491 32 18 92 (na 18 uur) of watergewenninglanden@hotmail.com Watergewenning voor kinderen vanaf 3 jaar in samenwerking met de Gezinsbond elke zaterdag van 9 tot 12 uur start september 2017 info en inschrijvingen: 0491 32 18 92 (na 18 uur) of watergewenninglanden@hotmail.com Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar elke zaterdag van 9 tot 12 uur start zaterdag 23 september 2017 elke dinsdag– en donderdagavond van 17.15 tot 18 uur en van 18 tot 18.45 uur start dinsdag 19 september 2017 Zwemlessen voor volwassenen en senioren elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur start dinsdag 19 september 2017 Aquagym voor senioren (ook voor niet-zwemmers) elke maandag van 15 tot 16 uur start maandag 4 september 2017 55 euro voor 10-beurten - 50 euro voor inwoners van Landen Aquafitness elke vrijdag van 20 tot 21 uur start vrijdag 8 september 2017

Stadshal Landen Spinning elke maandag om 19 en 20 uur start maandag 4 september 2017 elke woensdag om 20 uur start woensdag 6 september 2017 Yoga voor senioren elke woensdag van 10.15 tot 11.45 uur voor gevorderden elke woensdag van 9 tot 10 uur voor beginnelingen (enkel met voorinschrijving - start bij voldoende deelnemers) start woensdag 6 september 2017 met seniorensportkaart

Stoelgymnastiek voor senioren elke donderdag van 14 tot 15 uur met seniorensportkaart

GC Amfi Stationsstraat 30, 3400 Landen Yoga elke woensdag om 19 uur en om 20.15 uur start woensdag 6 september 2017 Lijndansen voor senioren elke maandag van 13.30 tot 14.30 uur voor gevorderden elke maandag van 14.30 tot 15.30 uur voor gevorderden elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur voor beginnelingen en semi-gevorderden start maandag 4 september 2017

Turnzaal Hof Pepijn Bondgenotenlaan 6, 3400 Landen MultiMove elke zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur voor 3- tot 5-jarigen het uur wordt bepaald volgens leeftijd, in overleg met de leerkracht start zaterdag 9 september 2017 Inschrijven voor de activiteiten georganiseerd door de sportdienst kan via het webloket van www.landen.be – formulieren sport INFO: sportdienst | 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

Aandacht − Alle activiteiten gaan slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. Je inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. − Wie het financieel wat moeilijker heeft, kan vermindering krijgen op de tarieven of zelfs gratis deelnemen. Denk jij hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de dienst welzijn via 011 67 29 15 of mail naar welzijn@landen.be.

13


op stap met Kobe

Het heden geschapen, het verleden gelaten … Een herinnering uit 1957

Vijftien kinderen samen op één foto. Een traditioneel gegeven om een herinnering groots te houden. Vijftien kinderen met 482 verschillende gedachten onder en door elkaar. Ontdekkend en actief beminnen ze hun eigen dromen van fantasie met volle overgave. De kinderen staan netjes naast en achter elkaar maar sommigen staan alleen in hun eigen wereldje. Ze doen me glimlachen. Ze zijn stuk voor stuk prachtig om naar te kijken. De geruite schorten bedekken maatschappelijke standen en vormen een eigen uniform imago dat een sterke status symboliseert. Op de foto, die dateert van het jaar 1957, staan de kleuters van Campus D’Hek te Landen.

Ik kreeg de foto voor het eerst te zien op de sociale media. Het was Chris Claes (vijfde kind van de onderste rij) die de foto had gepost in de hoop klasgenoten van toen terug te vinden. Een ontzettend sterk gevoel van nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ik me al snel klaarmaakte voor een duik in een verleden dat niet van mij was. Ik zocht én vond massa’s verhalen over de kinderen van toen die ondertussen zelf al boeken levensverhalen bijeen hebben geleefd. De juf van deze bewuste kleuterklas was juffrouw Loots. Ze moet wel heel mooi en knap zijn geweest als je ziet hoe enkele/vele jongetjes gluren in de richting links van de camera. Volgens mij stond zij daar aan de kinderen te verkondigen dat ze naar het vogeltje moesten kijken, wat al bij al nog vrij goed gelukt is. Ik ben veel te weten gekomen over de kinderen van toen maar ben een beetje op mijn honger blijven zitten als het gaat over herinneringen van in die bewuste kleuterklas. Maar toen mij de vraag werd gesteld of ik me zelf nog iets herinner over mijn periode in de kleuterklas, begreep ik het … Ik lachte, schaafde mijn wensen een beetje bij en was blij met al de informatie die ik heb kunnen vergaren van deze prachtige mensen.

Sta jij op de foto of ken je mensen van op de foto? Mail dan naar chris-claes@skynet.be!

14


Vrije tijd

Academie Haspengouw[Podium] - Filiaal landen Zeker iets voor jou! Zingen dansen bewegen Vertellen Instrument Speelplezier Nootjes kraken Ritmes ontcijferen Naar concertjes gaan

Voor het schooljaar [17.18] kan je bij ons inschrijven voor: Kids (6-7j) op zaterdag van 12 tot 13 uur bij juf Marjoke Op een speelse manier wordt er kennis gemaakt met de domeinen muziek, theater en beweging. Dit is een uurtje vol spel- en speelplezier, een basis voor de muzikale en verbale vormgeving. AMV (vanaf 8j) op woensdag van 13 tot 14.30 uur en zaterdag van 10 tot 11 uur bij juf Marie-Paule Deze cursus vormt een algemene basis voor een gedegen muzikale opleiding: noten kraken, oren spitsen en ritme ontwikkelen zijn maar enkele onderdelen. Een instrument leren spelen is toch ieders droom!

Kinderatelier theater (vanaf 8j) op vrijdag van 17 tot 18 uur in Landen bij juf Laurence Kriebelt het om toneel te spelen? Vertellen, spreken, maken, improviseren en verkleden … Verras ons én jezelf! Lesadres: Kloosterstraat 1A, 3400 Landen, tel. 011 88 70 13 Inschrijven van 28 augustus tot 30 september 2017 bij Carla Schroeven Na 30 september kan je enkel nog inschrijven in de hoofdschool Sint-Truiden, Leopold II-straat 5 Academie Haspengouw Podium Leopold II-straat 5, 3800 Sint-Truiden www.ahpodium.be | 011 – 701 650 info@ahpodium.be | www.mijnah.be

Academie Haspengouw [beeld]

 LANDEN - Kloosterstraat 1A, 3400 Landen woensdag woensdag vrijdag zaterdag woensdag en zaterdag

13u30 - 15u10 15u30 - 17u10 15u50 - 17u30 09u00 - 10u40 18u00 - 19u40 10u50 - 12u30

 NEERWINDEN - GBS, Laarstraat 21, 3400 Neerwinden dinsdag

15u40 - 17u20

kinderatelier beeld kinderatelier beeld kinderatelier beeld kinderatelier beeld jongerenatelier beeld jongerenatelier beeld

van 6 tot 11 jaar van 6 tot 11 jaar van 6 tot 11 jaar van 6 tot 11 jaar van 12 tot 18 jaar van 12 tot 18 jaar

kinderatelier beeld

van 6 tot 11 jaar

 WALSHOUTEM - GBS, Walshoutemstraat 55, 3401 Walshoutem donderdag

15u40 - 17u20

kinderatelier beeld

van 6 tot 11 jaar

Nog een vestiging in jouw buurt? GINGELOM - de Kleurenboom, Steenweg 107. animatiefilm in de bib, Surlet de Chokierstraat 4, 3890 Gingelom woensdag 13u30 - 15u10 kinderatelier beeld van 6 tot 11 jaar woensdag 15u30 - 17u10 kinderatelier beeld van 6 tot 11 jaar zaterdag 10u00 - 11u40 kinderatelier animatiefilm van 8 tot 11 jaar

www.ahbeeld.be - 011/70.16.20 www.facebook.com/ahbeeld Online inschrijven via www.mijnah.be

Leef jij je graag creatief uit? Ben je niet te stoppen met verf, houtskool, potlood, krijt, klei, fototoestel, … ? Wil je graag bijleren hoe je jouw kunstwerken nog mooier maakt? Kom dan naar de Academie Haspengouw [beeld]! Onze wekelijkse lessen gaan terug van start vanaf 1 september 2017.

Inschrijven van 1 tot 30 september 2017. AH[beeld] Landen 011/88.70.13 (Carla Schroeven). 15


Vrije tijd

5 jaar geleden werd onze Reuzin Germaine van de Walin geboren… Wij willen dit heuglijke gebeuren samen met jou vieren, met een groot feest, zoals er nog nooit in Neerwinden één is geweest. Reuzen uit binnen – en buitenland sieren het hele gebeuren en iedereen mag ze van boven tot onder de rokken van deze reuzen keuren. Als aanverwanten hadden we er nooit van durven dromen, dat we ooit met een reuzin op straat zouden komen. We zijn dan ook geweldig fier op onze dame, Is ze niet ontzettend mooi…dat valt toch te beamen! Wij verwachten dat jullie, Neerwindenaren, en iedereen van daarbuiten, op deze zondag 10 september vanaf 15 u aan onze reuzenstoet zullen aansluiten. Kom die dag je deur eens uit om te genieten van al dat moois en leuks wat we jou te bieden hebben want, Neerwinden feest!

16


Vrije tijd

17


Vrije tijd

NAJAAR 2017

Film met bespreking

Avondfilm

Still Alice

La La Land

Alice Howland, gelukkig getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen, is een gerenommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. Ze krijgt een enorme schok te verduren als de ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld. Ze beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan.

Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie door, rent ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg.

Na de film bespreekt Katja Van Goethem van MEMO vzw, expertise centrum dementie Vlaams-Brabant met jullie het thema dementie. Inschrijven kan via www.vormingplusob.be of de cultuurdienst Landen.

Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical en een ode aan iedereen die durft te dromen. Eén van dé films van 2017…

Donderdag 21/09/17 19.30u Raadzaal Stadhuis Toegang: € 7

Graag op voorhand inschrijven!

Woensdag 13/09/17 20.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

Namiddagfilm

Hacksaw Ridge Woensdag 20/09/17 14.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

18

Hacksaw Ridge vertelt het ongelooflijke waargebeurde verhaal van Desmond Doss (Andrew Garfield) die tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog 75 man redde zonder een wapen te dragen of af te vuren. Hij geloofde erin dat de oorlog rechtvaardig was, maar dat moorden desondanks verkeerd was en was dan ook de enige Amerikaanse soldaat in de Tweede Wereldoorlog die in de frontlinie vocht zonder wapen. Als legerarts evacueerde Doss eigenhandig meerdere gewonden uit de vuurlinie terwijl hij alles en iedereen trotseerde en zelfs getroffen werd door een granaat. Hij was de eerste wapenweigeraar ooit die de Congressional Medal of Honor kreeg. Een historische film… Graag op voorhand inschrijven!


Vrije tijd

Je geld op een spaarboekje laten staan brengt al jaren niets meer op. Wil je graag leren je eerste stappen te zetten in de beleggingswereld? In 2 workshops maken we je wegwijs in de basisbegrippen en -technieken om zelf de juiste financiële beslissingen te maken en je geld te laten renderen. Deze activiteit wordt georganiseerd ter ondersteuning van het project van Wouter Thierie tvv de Cliniclowns. Inschrijven kan via www.ticketshark.be/store/wouterloopt/ event/1972913730

Cursus

Zelf leren beleggen

Maandag 25/09/17 en 02/10/17 19.30u GC AMFI Toegang: € 25

Cursus

Start to read for kids Avondfilm

Fantastic Beasts Newt Scamander, een zogeheten magie-zoöloog, heeft net zijn wereldwijde excursie voor het vinden van een bijzondere collectie fabeldieren afgerond. Wanneer een paar fabeldieren uit zijn magische koffer weten te ontsnappen tijdens een tussenstop in New York, loopt alles uit de hand. Dit zou wel eens voor grote problemen kunnen veroorzaken voor zowel de tovenaars- als de Dreuzelwereld...

Woensdag 27/09/17 20.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

De langverwachte nieuwe film van de hand van JK Rowling, auteur van de Hary Potter-boeken… Een aanrader voor jong en oud.

‘Start to read for kids’ is een vorming voor (groot-)ouders om kleuters en beginnende lezertjes te helpen ‘leren lezen’ en te begeleiden. Want leren lezen is een feest! Voor veel kinderen opent zich een nieuwe, boeiende wereld. Deze belangrijke ontwikkelingsfase verloopt voor iedereen anders: sommige kinderen leren snel, bij andere vlot het minder goed. In deze vorming bekijken we hoe je je (klein-)kind kan stimuleren om te lezen en hoe je er samen een plezierige activiteit van kan maken. Hoe creëer je positieve leeservaringen? Hoe geef je hen een goede leesstart? Hoe kies je toffe boeken?

Woensdag 27/09/17 19.30u Leeszaal bibliotheek Toegang gratis

Graag op voorhand inschrijven!

Je bent een jonge ouder en je wil je baby graag verwennen? Kom dan naar deze sessie en leer je baby van 8 weken tot 7 maanden oud te masseren. Beide ouders zijn hartelijk welkom! Workshop

Babymassage

Vrijdag 29/09/17 10.30u Raadzaal Stadhuis € 11 (€ 8 reductieprijs*)

Meebrengen: kaphanddoek, grote handdoek, matje, voor jezelf, slaapmatje voor de baby en tetradoek. Massage-olie is aanwezig. Inschrijven kan via www.vormingplusob.be of de cultuurdienst Landen.

19


welzijn

Stoppen met roken

De beste stoppoging ooit? Die doe je niet alleen .. Rookstopcursus in groep begeleid door Philippe Schuurmans, erkende tabakoloog Tijdens de rookstopcursus krijg je tips om de sigaret vaarwel te zeggen. Je spreekt met de groep een datum af voor de rookstop. Daarna train je je vaardigheden zodat je niet hervalt. Dit wordt je beste rookstoppoging ooit! Leer stoppen én volhouden in 8 lessen! Op 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 en 18/12, telkens om 19.30 uur. Doe mee! De sessies gaan door in gc AMFI, Stationsstraat 30 in Landen.

Inforeeks voor zwangere vrouwen Vorig jaar startte in het Huis van het Kind een uniek samenwerkingsproject tussen de dienst Welzijn, Kind en Gezin en een aantal vroedvrouwen die actief zijn op het grondgebied van Landen. Tijdens drie bijeenkomsten krijgen zwangere vrouwen of koppels info over de belangrijkste aspecten van een zwangerschap en bevalling, voeding van de baby en formaliteiten voor en na de bevalling. Ben jij zwanger? Proficiat! Je bent dan heel welkom (alleen of samen met jouw partner) op de volgende inforeeks. De inforeeks wordt gegeven op een interactieve manier en in een gezellige omgeving waarin jouw vragen centraal zullen staan. Daarnaast is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere zwangere vrouwen. De infosessies worden gegeven door een erkende vroedvrouw of verpleegkundige van Kind en Gezin. De kosten worden volledig gedragen door het ziekenfonds. Om deel te nemen volstaat het om je op voorhand in te schrijven en bij de start een klevertje van het ziekenfonds af te geven. De volgende inforeeks is op dinsdag 3 oktober, dinsdag 10 oktober en dinsdag 17 oktober 2017. De samenkomsten starten om 19 uur en duren ongeveer 1,5 uur.

Heb je interesse, wil je inschrijven of heb je vragen? Bel of mail dan gerust met één van de medewerkers van het Huis van het Kind, welzijn@landen.be of bel 011 67 29 15.

20

Meer weten of inschrijven? Mail naar welzijn@landen.be of bel 011 67 26 19.

De Vlaamse overheid vergoedt grotendeels jouw deelname aan de cursus. Je betaalt zelf nog 48 euro voor de hele cursus. Heb je een statuut van verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je slechts 24 euro.


welzijn

De seniorenraad informeert Actief ouder worden

Seniorengids

De mogelijkheden om actief ouder te worden zijn talrijk. Het is daarbij belangrijk om je geestelijk en lichamelijk in conditie te houden. Je kan bovendien een nuttige en zinvolle rol blijven spelen in je gezin, je familie en in het verenigingsleven. Heel wat verenigingen uit de culturele sector of de welzijnssector willen maar al te graag vrijwilligers betrekken bij hun activiteiten. Om een zicht te krijgen op al die verenigingen kan je terecht bij jouw stad of bij “De Verenigde Verenigingen” – www.deverenigdeverenigingen.be.

De Seniorenraad werkt aan de uitgave van een “seniorengids”. Een handig instrument, boordevol geactualiseerde informatie die onze doelgroep wegwijs maakt in alle specifieke voorzieningen.

Er zijn ook heel wat verenigingen die zich specifiek tot onze generatie richten. In Landen gaat het bijvoorbeeld over de Liberale Bond van Gepensioneerden, NEOS, OKRA, S-Plus (socialistische gepensioneerden), ziekenzorg en de Seniorenraad. Al deze verenigingen bieden je een actief perspectief, zijn zeer zinvol en houden je “up to date”. Het contact met leeftijdsgenoten is van grote waarde, voor jezelf en voor de anderen. Aarzel niet en blijf actief!

INFO: Simon Gysemberg | voorzitter seniorenraad | 0498 48 51 16

Meer dan 70% van de jongeren vindt hulp bij AWEL, de Vlaamse hulp- en informatie lijn voor kinderen en jongeren. Meer dan 70% zou Awel ook aanraden aan een vriend(in). “Na een antwoord begin je terug opnieuw, vol hoop en helemaal blij. Het helpt je om je eroverheen te zetten en positief te denken. Dankje Awel!” (Meisje, 12 jaar) Maar, slechts 1 op 8 telefonische en chatoproepen kan door Awel worden beantwoord. Dat is ontnuchterend weinig. Awel zoekt dringend 140 extra vrijwilligers. Word een luisterend oor. Iets voor jou? Surf naar www.awel.be

21


welzijn

Werelddag Dementie Wereldwijd vragen organisaties op 21 september extra aandacht voor dementie. Ook voor professionele hulpverleners is het soms zoeken hoe ze best omgaan met cognitief zwakkere personen. In WZC Oleyck werd er bewust voor gemengde woongroepen gekozen. Een aparte afdeling voor dementerende ouderen kan namelijk stigmatiserend zijn voor de bewoners en zeer confronterend voor hun familie. Enkele medewerkers doen uit de doeken welke impact dementie heeft op de dagelijkse werking.

Als verpleegkundigen maken David en Inge deel uit van een zorgteam dat instaat voor de dagelijkse zorgen en noden van de WZC-bewoners. Hoewel ze uit ervaring weten dat een aparte afdeling voor dementerenden voor hun job soms makkelijker is, zien ze ook de voordelen van gemengde woongroepen.

Als zinnen en woorden wegvallen spelen we in op non-verbale signalen. Hun lichaam vertelt nog steeds wat ze beleven of willen. Zo leven ze in de meeste gevallen spontaan op als ze kleine huisdieren of kinderen zien. Dit bewijst dat niet alle oplossingen in medicatie zitten.”

David (hoofverpleegkundige): “De diversiteit van de woongroepen biedt personen met dementie meer kansen op behoud of herstel van hun psychosociaal welzijn. Er is geen fysieke uitsluiting uit de maatschappij door middel van een glazen wand of een gesloten deur. Als een bewoner moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont, ontbreekt het wel eens aan begrip bij de anderen. We proberen dan steeds op eenvoudige wijze te kaderen waarom een dementerende persoon iets doet.

Inge (verpleegkundige): “Je gaat best zo normaal mogelijk om met een dementerende persoon. Als je hen op heldere momenten betuttelend zou benaderen, kan dat voor hen heel confronterend zijn. Maar je moet je wel proberen in te leven in hun leefwereld. Geduld en begrip zijn hierbij de sleutelwoorden. Het is ook belangrijk dat personen met dementie aangepaste prikkels krijgen. Waar ze bijvoorbeeld goed op reageren is aangepaste muziek, liefst uit de periode van hun jeugdjaren.

22

Ook activiteiten die terug doen denken aan vroeger, zoals bakken of confituur maken, hebben een positief effect. Die prikkeling van de reukzin haalt spontaan herinneringen van vroeger naar boven.” Ria De Coster is de vaste kinesist in het woonzorgcentrum en legt uit hoe ze de bewoners met dementie probeert te stimuleren. Ria: “Ik maak de kinesitherapie bewegings- én belevingsgericht. Ik zet de hometrainers bijvoorbeeld voor het raam met uitzicht op de groene omgeving en passerende mensen. Of voor de tv, zodat ze in de Ronde van Vlaanderen mee kunnen fietsen Maar we gaan ook wel eens in de tuin wandelen of geven tijdens de revalidatiesessies de planten water. Waar ik altijd op let, is dat ik een persoon met dementie geduldig, rustig en positief benader. Ik zal ook makkelijker fysiek contact maken, bijvoorbeeld door een arm in te haken tijdens de revalidatieoefeningen. Ze kunnen echt opkikkeren van die persoonlijke aandacht. Ook van activiteiten die ontspanning en rust creëren, kunnen ze genieten: massages, relaxatieoefeningen of sessies met klankschalen. Als ik een tevreden reactie krijg - een zucht van genot, een glimlach of zelfs een ‘dankjewel’ - is dat ook voor mij heel fijn.”


welzijn

OCMW Landen werft aan:

Katrien zorgt op woonzorgcampus Oleyck als deskundige animatie & activatie voor een breed aanbod aan activiteiten. Ook de dementerende personen worden zoveel mogelijk bij deze activiteiten betrokken. Katrien: “Bij een dementerende persoon is het nog belangrijker te laten voelen dat je er bent, omdat ze woorden niet meer begrijpen. Ze hebben dan ook meer nood aan individuele activiteiten of activiteiten in een kleine groep. Toch bekijken we altijd of de dementerende oudere mee op uitstap kan in een grotere groep. Er zijn verschillende fasen van dementie. Het gedrag dat een dementerende persoon vertoont en hoe je hierop moet reageren, hangt af van de fase waarin die persoon zit. Ze kunnen gedurende een dag heel verschillende emoties vertonen: blij, verdrietig, opstandig. Als ze geagiteerd raken, is het aan ons om hen af te leiden en rustig te krijgen. Een wandelingetje maken, is soms al voldoende om ze op andere gedachten te brengen. Dit vind ik persoonlijk het moeilijkst. De ene keer lukt het snel om hen te kalmeren, maar soms moet je allerlei dingen proberen. Het is elke dag nog bijleren hoe je het best reageert op een bepaalde situatie.” In dagverzorgingscentrum ’t Binnenhof staat de integratie van dementerende ouderen eveneens centraal. Ook personen met jongdementie zijn er welkom. Toch neemt Brenda verantwoordelijke van DVC ’t Binnenhof, het woord dementie niet zo gauw in de mond. Brenda: “Het is niet altijd duidelijk of een bezoeker effectief dementerend is.

Daarom spreken we eerder over mensen met cognitieve problemen. Aangezien we hier werken met een kleine groep, doen we hier over het algemeen geen aparte activiteiten voor deze doelgroep. De activiteiten waar mensen met cognitieve problemen goed op reageren, zijn voor iedereen aangenaam: soep koken, muziek van vroeger beluisteren, herinneringen ophalen aan de hand van voorwerpen of foto’s. De aanpak binnen de activiteit verschilt wel. Mensen met cognitieve moeilijkheden hebben nood aan een houvast. Dat proberen we te geven door een vaste dagstructuur en herkenbaarheid in te bouwen. We zeggen op voorhand wat we gaan doen en geven voldoende uitleg. Als we bijvoorbeeld een spel spelen met een ‘gemengde’ groep, ondersteunen we de mensen met cognitieve problemen wat meer of laten we de bezoekers onderling samenwerken. Vanuit mijn ervaring weet ik dat het niet helpt om een persoon met cognitieve problemen onder druk te zetten. Je moet niet focussen op de zaken die niet meer lukken, maar aanmoedigen wat wel nog gaat. Ons team helpt waar nodig: bij de ene is dat fysieke hulp, bij de andere is dat wat ondersteuning op cognitief vlak. Ook de bezoekers helpen elkaar en aanvaarden elkaars sterktes en zwaktes. Wat je wel merkt, is dat mensen met dementie vaak minder geremd zijn. Ze zijn daardoor heel eerlijk. Als ze vinden dat je dik geworden bent, zeggen sommigen dat letterlijk (lacht). Als ze je graag hebben, geven ze je oprecht veel liefde terug: soms in woorden, soms door een kus of een streling. Dat is fijn werken.”

huishoudhulp (m/v) deeltijds • contractueel Jij: − verricht poetswerk, was en strijk in huis tegen dienstencheques − kan zelfstandig, nauwgezet en georganiseerd huishoudtaken afwerken − kan omgaan met kwetsbare doelgroepen zoals bejaarden, mindervaliden, enz.

Wij bieden: − bruto maandsalaris (voltijds): min. 1.847,71 euro max. 2.307,89 euro − maaltijdcheques − gratis hospitalisatieverzekering − aanvullend pensioen − vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer & fiets − gratis gebruik van een aantal stadsdiensten − 26 dagen verlof en 11 wettelijke feestdagen − haard- of standplaatsvergoeding − vakantiegeld − eindejaarspremie De selectieproeven vinden plaats in het najaar. Er wordt een werfreserve aangelegd voor drie jaar. Interesse? Stuur jouw CV en sollicitatiebrief t.a.v. de voorzitter, OCMW Landen, Stationsstraat 29A/1, 3400 Landen of mail ze naar tamara.vanderspikken@ ocmw.landen.be. De kandidaturen moeten uiterlijk op 13 september 2017 toekomen bij het OCMW. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 011 69 05 10.

23


Postzegelclub Attenhoven – iedere 2e maandag van de maand ruilavond uur: 19.30 tot 23 uur plaats: parochiaal centrum Attenhoven info: 011 83 17 12

zondag 10 september 2017 – Reuzenstoet Neerwinden

Praatavond voor anders- en Nederlandstaligen woensdag 13 en dinsdag 26 september 2017 uur: 19.30 uur plaats: stadhuis org.: stad Landen info: welzijn@landen.be, 011 67 29 15 Restaurantdagen t.v.v. De Concertband Landen

uur: 14 uur plaats: OC Wing org.: Gilde van Germaine van de Walin info: dereusvanneerwinden@gmail.com, 0495 12 02 23

zaterdag 16 september 2017 van 18 tot 21 uur zondag 17 september 2017 van 11.30 tot 15 uur plaats: GC Amfi org.: Concertband Landen info: concertbandlanden@hotmail.com

zondag 10 september 2017 – Dag van de Landbouw

zondag 17 september 2017 – 12de Rommelmarkt

uur: 13 tot 18 uur plaats: Industriezone – Landbouwbedrijf Steenwinckels Roosberg 5 org.: stad Landen in samenwerking met de Boerenbond info: milieu@landen.be, 011 88 03 23/26

uur: tussen 7 en 18 uur plaats: centrum Overwinden org.: Landelijke Gilde Overwinden info: overwindenlg@gmail.com

zondag 10 september 2017 – Open Monumentendag ‘110 jaar Station Racour’ uur: van 10 tot 18 uur plaats: Racourhalte 1 org.: Station Racour info: info@stationracour.be maandag 11 september en 2 oktober 2017 - Fitmix uur: 20 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be, 016 78 99 61 maandag 11 september 2017 – Crea-atelier “starten met ring- of raambreien” uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com woensdag 13 september 2017 – Filmavond “La La Land” uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

woensdag 20 september 2017 – Filmnamiddag ”Hacksaw Ridge” uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! donderdag 21 september 2017 – Filmavond “Still Alice” met nabespreking uur: 19.30 uur plaats: stadhuis org.: Landen Cultuurt ism Vormingplus Oost-Brabant info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 7 euro, inschrijven verplicht! donderdag 21 en 28 september 2017 – Workshop “Avond- en nachtfotografie” uur: 19.30 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt ism Vormingplus Oost-Brabant info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 32 euro, inschrijven verplicht! zaterdag 23 september 2017 – Sneukelkaffee – nazomer praatcafé vanaf 17 uur plaats: Lindestraat 64 Attenhoven org.: De Bende van Jonker Jan info: 0470 42 10 92

zondag 24 september 2017 – Algemene kennismaking met De Beemden

donderdag 28 september 2017 – Voordracht door Ivan De Vadder “De keien van de Wetstraat”

uur: tussen 14 en 16 uur plaats: De Beemden org.: Natuurpunt Landen info: natuurpunt.landen@gmail.com

uur: 20 uur plaats: GC Amfi org.: NEOS Landen info: sgysemberg@telenet.be prijs: 4 euro donderdag 28 september en woensdag 25 oktober 2017Workshop ‘Armbanden weven met parels’

zondag 24 september 2017 – Koffie- & taartnamiddag uur: tussen 14 en 17 uur plaats: Parochiaal Centrum Attenhoven org. en info: Samana Attenhoven prijs: 4 euro maandag 25 september 2017 – Workshop bloemschikken uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro maandag 25 september en 2 oktober 2017 – Workshop “zelf leren beleggen” uur: 19.30 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 25 euro – inschrijven verplicht! woensdag 27 september 2017 – Filmavond “Fantastic Beasts” uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! woensdag 27 september 2017 – Cursus: “Start to read for kids” uur: 19.30 uur plaats: bibliotheek Landen org.: stad Landen info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis

uur: 19.30 uur plaats: OC WING org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be, 016 78 99 61 vrijdag 29 september 2017 – Workshop “Babymassage” uur: 10.30 uur plaats: stadhuis org.: Landen Cultuurt ism Vormingplus Oost-Brabant info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 13 euro, inschrijven verplicht! dinsdag 3 oktober 2017 – De digitale leefwereld van jongeren uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! dinsdag 3, 10 en 17 oktober 2017 – Infosessie voor zwangere koppels uur: 19 uur plaats: Huis van het Kind org.: stad Landen info: welzijn@landen.be, 011 67 29 15 toegang gratis – inschrijven verplicht!

Lol sept17  
Lol sept17  
Advertisement