Page 1

Stadsmagazine Editie november 2017

Kom op zaterdag 25 november jouw schoentje zetten!


colofon openingsuren

administratief centrum

Stadsmagazine Editie november 2017

Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 - info@landen.be

Kom op zaterdag 25 november jouw schoentje zetten!

elke werkdag van 8.30 tot 12 uur op dinsdag ook van 13.30 tot 16 uur op woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur De loketten van burgerzaken & bevolking en ruimtelijke ordening & stedenbouw blijven op woensdag open tot 19.30 uur. Wij zijn bereikbaar burgemeester@landen.be info@landen.be beteredienstverlening@landen.be

werken@landen.be klachten@landen.be

Volg ons ook op Facebook (stad Landen)

Ken je onze gratis sms-service? Wil jij via sms op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wil jij korte dringende nieuwsberichten ontvangen? Schrijf je dan in op deze gratis service via info@landen.be. LOL_nov17.indd 1

25/10/17 11:14

stadsmagazijn gratis infoblad van de stad Landen

Roosberg 12 - 3400 Landen - tel. 011 78 94 50 - stadsmagazijn@landen.be

Licht op Landen verschijnt 10 keer per jaar Werkten mee aan dit nummer: Edith De Jonghe, Johan De Rocker, Guy Geysens, Simon Gysemberg, Lieve Joseph, Kobe Lecompte, Marleen Leroy, Gert Marchoul, Dunja Pattyn, Laure Roussel, Femke Van den Broeck, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, Simon Vanrutten, Marc Weckx

sluiting november woensdag 1 november: Allerheiligen donderdag 2 november: Allerzielen vrijdag 3 november: Brugdag woensdag 15 november: Feest van de Dynastie

De bib is gesloten op 1, 2, 3, 4 en 11 november.

sociaal huis

Redactieraad: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Leon Ignoul, Laure Roussel, Ingrid Vandevelde

Stationsstraat 29A - 3400 Landen - tel. 011 69 05 00 - info@ocmw.landen.be

Ontwerp, realisatie en druk: Commça - Casters Communications www.commca.be

Het Sociaal Huis is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur - woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Fotografie: Jan Brouckmans www.janbrouckmans.be Verantwoordelijke uitgever: Iris Vander Schelde, burgemeester Stad Landen - Stationsstraat 29 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in ‘Licht op Landen’ kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Licht op Landen wordt gedrukt op fsc-papier.

2

Het sociaal huis is gesloten op 1, 2 en 15 november.

De sociale dienst is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur - woensdag van 13 tot 16 uur Beter Wonen aan de Gete is open: - woensdag van 13.30 tot 16.30 uur - donderdag van 8.30 tot 12 uur

Politiezone LAN Populierendreef 2 – 3400 Landen – 011 884 884 Vrije toegang maandag: 8 – 12 uur dinsdag: 8 – 12 uur en 16 - 20 uur woensdag: 12 – 16 uur donderdag: 8 – 12 uur vrijdag: 12 – 16 uur

Na afspraak maandag: 12 – 16 uur dinsdag: 12 – 16 uur woensdag: 8 – 12 uur donderdag: 12 – 16 uur vrijdag: 8 – 12 uur


actueel

Allerheiligen Traditiegetrouw brengen vele mensen rond Allerheiligen een bezoekje aan hun overleden familieleden of geliefden op het kerkhof. In de weken voor Allerheiligen wordt door de stadsdiensten extra aandacht besteed aan het onderhoud van onze begraafplaatsen. In de week van 4 december tot 8 december worden alle verwelkte stukken door de stadsdiensten verwijderd. Porseleinen of stenen potten blijven uiteraard staan. Soms is het moeilijk in te schatten of een bloemstuk mag verwijderd worden, bijvoorbeeld houten kransen, houten onderstellen of bloemstukken gemaakt op natuurlijke materialen. Heb jij een bloemstuk neergelegd dat je wil behouden, dan raden wij je aan om dit terug te halen vóór 4 december. Zo ben je zeker dat het niet wordt weggenomen door de stadsdiensten en kan je het na 8 december terugplaatsen.

INFO: dienst burgerzaken | tel. 011 88 03 27 | burgerzaken@landen.be

wachtdiensten Dokter van wacht In Landen kan je de dokter van wacht bereiken via het centrale telefoonnummer 011 88 69 88. Apotheek van wacht De apotheek van wacht in jouw buurt vind je via www.apotheek.be of bel naar 0903 99 000. Tandarts van wacht Voor de tandarts van wacht in jouw buurt bel je naar 0903 399 69. Wachtdienst thuisverpleging Voor meer info rond de wachtdiensten van thuisverpleging bel je naar 070 222 678.

Dokter Taffeiren en dokter Vander Schelde zijn afwezig van vrijdag 17 november tot en met maandag 27 november 2017. Dokter Lobianco is afwezig van maandag 30 oktober tot en met zaterdag 4 november en van dinsdag 26 december tot en met zaterdag 30 december 2017. Dokter Peeters is afwezig van zaterdag 28 oktober tot en met zaterdag 4 november 2017 (www.huisartsenpraktijkgrootlanden.be). Dokter Guy Adriaens is afwezig van maandag 27 november tot en met zaterdag 2 december 2017. Dokter Marc Thomaere is afwezig van woensdag 1 november tot en met zaterdag 4 november 2017.

3


vacature

Poetsvrouw/-man

(wervingsreserve)

Het stadsbestuur van Landen zoekt gemotiveerde kandidaten voor de tijdelijke deeltijdse/voltijdse betrekking van poetsvrouw/-man in contractueel dienstverband en dit met het oog op de aanleg van een wervingsreserve (voor vervangingsopdrachten en opdrachten van bepaalde duur < 2 jaar). Jij: • maakt deel uit van de schoonmaakploeg(en) en werkt onder de directe (dagelijkse) leiding van de dienstverantwoordelijke (op de toegewezen standplaats), alsook onder de algemene leiding van het diensthoofd Personeelsaangelegenheden • voert het poetsonderhoud uit in stadsgebouwen • staat in voor een nette, hygiënische en gezellige leef- en werkomgeving • verleent ook assistentie bij de organisatie van recepties, feestelijkheden, … • hebt kennis van onderhoudsmaterialen, -producten en -technieken • kan zelfstandig én in teamverband werken • hebt zin voor orde, hygiëne en stiptheid • bent flexibel • bent bereid om bij gelegenheid te werken buiten de normale arbeidsuren (’s avonds en in het weekend). Vereisten: • geen diplomavereiste maar voldoen aan de algemene toelatings- en aannemingsvoorwaarden • slagen voor een selectieprocedure (een mondelinge en een praktische proef), die waarschijnlijk vanaf 20 november zal plaatsvinden; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor de duur van één jaar (eenmaal verlengbaar).

Wij bieden: • een aanstelling en indiensttreding in geval van een tijdelijke vacature (vervangingsopdracht of een betrekking waarvan de duur tot maximum twee jaar beperkt is) • een brutosalaris van min. 11,22 euro en max. 14,02 euro per uur, of van min. 923,86 euro tot max. 1.153,95 euro per maand voor een halftime opdracht; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. tien jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit • andere voordelen: maaltijdcheques, recht op een aanvullend pensioen, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van de stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement. Bijkomende inlichtingen (volledige functiebeschrijving, vereisten, voorwaarden en inschrijvingsformulier) rond deze betrekking en de oprichting van de wervingsreserve kan je terugvinden op www.landen.be. Interesse ? Stuur dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier) per brief of e-mail (selectie@landen.be) naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen. De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op maandag 13 november om 12 uur.

INFO: dienst Personeelsaangelegenheden | tel. 011 88 03 06/07 | personeel@landen.be | www.landen.be

4


op stap met Kobe

Sterretjesweide in Attenhoven Ik heb nog nooit eerder mijn plooistoel op een kerkhof neergezet of er mijn thee uitgeschonken. Ik zet mijn stoel wel vier keer op een andere plaats. Mijn stoel moet perfect staan, net of ik de aanwezigheid voel van de doodgeboren kindjes die waken over hun sterretjesweide op het kerkhof van Attenhoven.

Ik sluit mijn ogen, voel een zacht briesje over mijn gelaat en zie beelden van hoogzwangere huilende vrouwen, vrouwen die vol liefde persen voor een kind dat zou komen maar dan plots, toch niet … Vaders die er sprakeloos bijstaan en er lang over doen om te zeggen wat ze voelen … Beelden komen en ebben weer weg tot ik niets meer door krijg. Ik zie jonge, uitgeputte koppels met veel verdriet elkaar omarmen. Zoenen worden uitgedeeld op voorhoofden en handen. Grootouders die hun droom moeten opbergen, trekken vol verdriet naar hun kinderen met eten en zoetigheden

Je voelt het verdriet dat hier hangt. Er heerst hier een andere sfeer dan wanneer je langs de graven wandelt. Als mens wil je weten hoe het voelt wat een ander meemaakt. Deze reflectie maak ik niet, niet alleen omdat het gênant overkomt maar ook omdat ik hier op deze plek een gevoel ervaar dat ik niet ken. Ik weet wat het is een kind het leven schenken maar een kind dood op de wereld brengen, moet verschrikkelijk zijn.

verpakt in zilverpapier. Ik zie vrienden, buren en kennissen hen tegemoet komen met warme armen, kaartjes sturen, kaarsen branden en meehuilen met gevallen mensen vol verdriet rond hun doodgeboren kind. Een warme gloed afkomstig van een zonnestraal opent mijn ogen. Ik knipper mijn ogen, kijk naar de sterrenweide en voel plots de warmte die ik voorheen niet zag of begreep. Ik sluit mijn thermos, klap mijn stoel samen en verlaat het kerkhof met een opgelucht hart. Want zonet heb ik begrepen dat de sterretjesweide een plek is van oprechte mensenliefde.

Ik kijk rond en zie in de verte de graven van toen, naast mij staat het welgekende houten beeld in de vorm van vleugels. Als tweelingbroer van een kunstschilder ben ik nogal kritisch op het vlak van kunstwerken en vooral voor beeldende kunsten. Maar dit werk van de plaatselijke artieste Sarah Dhont is ronduit prachtig. Je hebt geen uitleg nodig om te weten waarover het gaat. In al zijn eenvoud staat het beeld met volle kracht aan de rand van het mooi afgereden grasperk klaar om iedereen op te vangen die het nodig heeft. Is het een huilende mama of papa, broer of zus, grootouders of het doodgeboren kind zelf dat hunkert naar het leven … De vleugels omarmen warmte en tederheid. Foto Katleen Vanderschrieck

!

Opmerking artikel oktober Kijkhut in Ezemaal De kijkhut in Ezemaal bevindt zich op privéterrein en is dus niet toegankelijk.

5


omgeving

Verkeer in Waasmont Erosiebestrijdingswerken tegen water- en modderoverlast Dorpsstraat - Attenhoven In november worden erosiebestrijdingswerken uitgevoerd in de Dorpsstraat in Attenhoven. Bij hevige regenval kunnen de huidige gracht en de duikers de aanvoer van modderwater niet aan waardoor de straat al vaak veranderde in een modderrivier. De start van de werken is voorzien op 13 november. De stad voert deze werken uit in samenwerking met de Watering van Sint-Truiden, onze erosiecoĂśrdinator. Deze werken moeten bodemerosie en water- en modderoverlast voorkomen en gebeuren in een prioritair knelpuntengebied van het erosiebestrijdingsplan van Landen. De terreinaanlegwerken omvatten de aanleg van een aarden damconstructie met erosiepoel en zullen de woningen, straten en rioleringen in Attenhoven vrijwaren van water- en modderoverlast.

INFO: Dienst Planning & Werken | tel. 011 88 03 21 | werken@landen.be

In de loop van de maand november wordt in Waasmont een tonnagebeperking ingevoerd om de overlast van doorgaand vracht- en landbouwverkeer en sluipverkeer te bestrijden. Om de leefbaarheid, aantrekkingskracht en veiligheid van de dorpskern te verhogen, gelden er nieuwe maatregelen om het zwaar verkeer in betere banen te leiden: â&#x20AC;˘ zwaar verkeer op maat van de dorpskern door een algemene tonnagebeperking van 7,5 ton, uitgezonderd plaatselijke dienstverlening en bussen â&#x20AC;˘ een tonnagebeperking van 3,5 ton in de Walsbetsestraat, deel richting Waasmont. De proefopstelling van de wegversmalling in de Waasmontstraat krijgt een definitief karakter. Deze opstelling zorgt ervoor dat het verkeer wordt afgeremd en draagt bij tot het verhogen van de veiligheid in de straat. INFO: Dienst Planning & Werken | tel. 011 88 03 21 | werken@landen.be

6


omgeving

Vorst en droogte erkend als ramp in Landen De vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp. Zowel voor vorst als voor droogte werd op 3 oktober 2017 het Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat landbouwers een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen als zij een uitbetaling wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend worden door middel van het daartoe voorziene formulier (Formulier D) dat je terugvindt op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-eenlandbouwramp. De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals: • een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien je verzekerd bent voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien je via die organisatie bent verzekerd; • een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden; • het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert. Meer informatie vind je op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/ schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

INFO: dienst leefmilieu en landbouw | milieu@landen.be, omgeving@landen.be | tel. 011 88 03 23/26

7


sport

Het zwembad is gesloten op woensdag 1 november: Allerheiligen donderdag 2 november: Allerzielen vrijdag 10 november vanaf 18 uur omwille van de “Nacht van de Sport” zaterdag 11 november: Wapenstilstand woensdag 15 november: Feest van de Dynastie

Zwemmathon

Snowboarden Ben jij tussen 12 en 15 jaar oud? Ga mee snowboarden! woensdag 20 december vertrek aan het zwembad om 13 uur kostprijs: 25 euro

INFO: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

vrijdag 17 november

Landen gaat voor de titel ‘Zwemzotste zwembad’ met de ‘zwemzotste zwemmers’. Wie helpt ons mee om deze titel te behalen? Wie komt zwemmen krijgt • een terugkomticket als je 250 m zwemt • een handdoekje als je 500 m zwemt. Na het zwemmen kan je zalig relaxen in de jacuzzi.

TER INFO: • Van 15 tot 20 uur worden in het 25 meter bad drie banen gereserveerd voor de zwemmathon. • Van 20 tot 21 uur is er aquafitness en zijn er twee banen voorbehouden voor de zwemmathon.

Start nieuwe lessen Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar elke dinsdag- en donderdagavond van 17.15 tot 18 uur en van 18 tot 18.45 uur start dinsdag 7 november

8

Kleuterhappening sporthal donderdag 2 november van 13 tot 17 uur praktische info - voor kleuters van ca. 3 tot 6 jaar, onder begeleiding van ervaren monitoren - de ouders blijven in de buurt - sportschoenen zijn verplicht kostprijs - 5 euro (verzekering, drankje en koekje inbegrepen) - inschrijven en betalen kan enkel ter plaatse, de ouders mogen gratis binnen. programma - springkastelen - mobielen voor kleuters - grimeren - ballonnenclown - klim-en klauterparcours - speelhoek (mousse blokken, treintjes, autootjes, …) - evenwichtsmateriaal - ponycycling

INFO: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be


sport

Nacht van de sport vrijdag 10 november sporthal Inschrijven en betalen kan enkel ter plaatse Kostprijs 5 euro (verzekering, 1 cocktail inbegrepen)

Kampioenenhulde 2017 Kandidaten voor de kampioenenhulde, gepland in december, worden gevraagd hun kandidatuur binnen te brengen op het stadhuis voor 15 november. Wie komt in aanmerking? - clubs die een kampioenstitel behaalden - clubs die hun jubileum willen vieren - clubs die hun vrijwilligers willen voordragen voor hun jarenlange bijdrage tot de goede werking van de club - individuele sporters die geselecteerd werden voor nationale of internationale wedstrijden - in het kader van de bevordering van de jeugdsportbegeleiding worden ook alle personen (trainers/begeleiders) gehuldigd die tijdens het voorbije seizoen 2016/2017 een diploma of attest behaalden. Verder is er de uitreiking van het label ‘Sportelvriendelijke club’. Landen wordt al jaren erkend als ‘Sportelvriendelijke gemeente’ en wil sportclubs motiveren om hun werking open te stellen voor senioren en zo het label ‘Sportelvriendelijke club’ te ontvangen. Enkele criteria waaraan de clubs moeten voldoen: - de club heeft een aanbod voor senioren (55+) of 50% van de leden is 55+ - de club organiseert specifieke activiteiten voor senioren en dit minstens acht keer per jaar - de club verleent zijn medewerking aan activiteiten voor 55+ georganiseerd door de sportdienst en/of de sportregio Getevallei. Clubs die denken in aanmerking te komen voor deze titel brengen eveneens hun kandidatuur binnen op het stadhuis voor 15 november 2017.

9


Vrije tijd

november 2017

Kindertheater

Nijntje op de fiets Nijntje op de fiets is gebaseerd op verschillende verhalen uit de nijntje-boekjes. De voorstelling wordt gespeeld in een herkenbaar decor waarin de wereld van nijntje, leuke liedjes en de iconische tekeningen van Dick Bruna op een verassende manier een rol spelen. Actrice en zangeres Femke Hermans neemt de kinderen mee in het verhaal van nijntje die een dagje gaat fietsen. Nijntje is thuis en heeft zin om erop uit te gaan. Ze pakt haar fiets en gaat op pad, ze fietst langs het bos, de boerderij, de speeltuin en naar opa en oma Pluis.

Woensdag 08 november 2017 GC AMFI 14.30 uur Toegang: e 5,00 (vvk); e 7 (kassa) Voor kleuters en kinderen vanaf 2,5 tot 5 jaar.

Vakantiefilm

Vaiana De avontuurlijke en dappere Vaiana heeft één grote missie: de oceaan overzeilen en de eeuwenoude tradities van haar voorouders herstellen. Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet Vaiana halfgod, Maui, die haar begeleidt in haar zoektocht. Samen zeilen zij de oceaan over op een waanzinnig avontuur. Onderweg nemen zij het op tegen vreselijke monsters die hun missie proberen te dwarsbomen en ontdekt Vaiana iets waar zij altijd al naar heeft gezocht: haar identiteit. Graag op voorhand inschrijven.

Zondag 05/11/2017 | 10.00u Raadzaal Stadhuis | Toegang gratis

Lezing

Waarom? Daarom!

Een andere kijk op autoriteit Opvoeden stelt ouders voor heel wat uitdagingen. Hoe kan je toegewijd zijn, maar niet té controlerend? Hoe kan je beter communiceren? Wat als je als ouder geen vat (meer) hebt op gedrag van je pubers? Het principe van ‘Nieuwe autoriteit’ staat voor een nieuwe soort opvoedingsstijl. Het is geen techniek of ‘recept’, het is eerder een ‘state of mind’ die je helpt anders naar opvoeden te kijken.

Donderdag 9 november 2017 20.00u | Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

10

Nieuwe autoriteit staat voor een opvoedingsstijl die autoritair is, maar focust op een warme betrokken benadering. Prof. Dr. Sarah Bal neemt jullie mee over deze andere kijk op autoriteit… Ism de provincie Vlaams-Brabant


Vrije tijd

BLIk-Opener: Oogklepdenken met Ruben Mersch We starten met een kwis op zoek naar de ‘Rationeelste mens ter wereld’… wedden dat u allemaal fout antwoord? Laat u verleiden om op zoek te gaan naar uw eigen innerlijke idioot. Een amusante tocht door een universum van herkenbare drogredenen, misvattingen, illusies en dwaalgedachten. Luisteren is leren, want er bestaat wel degelijk een manier om het onderscheid te maken tussen waarheid en onzin: denken. Denken doet namelijk geen pijn. Meer zelfs: een paar uurtjes denksport doen deugd en u kan een stuk wijzer naar huis. Met veel gevoel voor ironie en een meeslepende blik van verwondering houdt Ruben Mersch de werkelijkheid tegen het licht. De werkelijkheid zoals we ze zien en zoals ze echt is. Of zoals artiest Wouter Deprez zei: ‘Dankzij Ruben Mersch ging er regelmatig een lichtje branden in diverse delen van mijn brein waar het tot dan toe altijd pikkedonker was geweest.’ Kom dus luisteren – wie weet wat er in uw brein gebeurt...

Lezing

Mijn leven als schrijfster: Leven en werk van Diane Broeckhoven Schrijfster Diane Broeckhoven vertelt over haar loopbaan als schrijfster en journalist, over het verschil en de overeenkomst tussen literair en journalistiek schrijven en over de evolutie in twintig jaar schrijverschap. Ze schreef al meer dan 37 boeken en kent een grote evolutie in haar onderwerpen. Aanvankelijk schreef zij kinder- en adolescentenboeken, later werd dat literatuur voor volwassenen. Zeer gekend zijn: ‘De buitenkant van meneer Jules’, ‘Mise en bouteille’, ‘Wat ik nog weet’. Tot slot komen jullie meer te weten over haar meest recente boek: ‘Wat voorafging’. Wil je meer weten over het leven van een auteur? Kom dan zeker luisteren, misschien krijg je wel tips om er zelf aan te beginnen…

Vrijdag 11 oktober 2017 | 20.00u Sociaal Huis | 2e verdieping | Toegang gratis

Dinsdag 14/11/2017 | 19.00u Leeszaal bibliotheek | Toegang gratis

Namiddagfilm

Arrival Woensdag 15/11/17 14.00u Stadhuis Landen Toegang gratis

Nadat buitenaardse wezens op de aarde landen, wordt een taalkundige gerekruteerd door de Amerikaanse overheid om de bedoelingen van de wezens te ontcijferen. Terwijl ze de taal van de wezens begint te begrijpen, krijgt ze te maken met een aantal flashbacks. Deze blijken de sleutel tot het ontraadselen van een groter mysterie rondom het buitenaards bezoek.

11


Vrije tijd

Workshop

Tajine en de Marokkaanse keuken Na een succesvolle uitstap naar de Japanse keuken, wagen we ons dit najaar aan de warme Marokaanse keuken. Samen met Nassira maken we onze eigen tajine-gerecht, met verse ingrediënten en kruiden! Het gerecht ontleent zijn naam aan de oorspronkelijk aardewerken stoofpot waarin het gekookt werd, en is vooral populair in Marokko en Tunesië. Wie verder mee wilt op onze culinaire wereldreis, schrijf je zeker in!

Dinsdag 21/11/2017 19.30u GC AMFI Toegang: e 8

Cursus

Inleiding tot het Chinese denken Lezing

BLIK-Opener: Vlaams Bouwmeester Dat ruimtelijke ordening en klimaat een hot topic zijn, behoeft geen betoog. Sinds september 2016 heeft Vlaanderen weer een bouwmeester. In deze lezing licht ingenieur-architect en urbanist Leo Van Broeck zijn ambitieuze plannen voor een zuiniger en doordachter ruimtegebruik toe. Hij heeft een uitgesproken visie op ruimtelijke planning. “Er zijn twee urgente uitdagingen: krimpen én grondfragmenten herschikken tot compacte gehelen nabij woonkernen. Steden en dorpen blijven, maar al het ‘gruis’ ertussen moet op termijn weg.” “Vlaanderen is een splinterbom”, illustreerde Leo Van Broeck op de Vlaamse Klimaattop in 2016 aan de hand van een kaart van bebouwde gebieden in Vlaanderen. “Je voelt onmiddellijk dat dit op lange termijn onmogelijk te bedienen is op vlak van openbaar vervoer, organisatie, infrastructuur. Dit herschikken zal misschien het moeilijkste maar tegelijk ook de meest rendabele operatie worden om Vlaanderen te helpen zijn klimaatdoelstellingen te bereiken.”

Vrijdag 24/11/2017 20.00u Sociaal Huis - 2e verdieping Toegang gratis

12

Vele waarden en gewoonten uit het verleden zijn nog steeds heel actueel in het China van vandaag. Ontdek hoe Chinezen naar de wereld kijken, hoe rituelen een wezenlijk onderdeel zijn van hun cultuur, en wat hun visie is op familie en gezondheid. Specialiste Carine Defoort geeft ook inzicht in de omgang van Chinezen met hun oversten en in het belang dat ze hechten aan het juiste woord. Een boeiende cultuurshock! Inschrijven kan via www.vormingplusob. be of de cultuurdienst Landen.

Donderdag 23/11/17 20.00u GC AMFI Toegang: e 8


Vrije tijd

Cursus

Sociale media plus Je bent al actief op Facebook maar ook benieuwd naar wat Twitter, Whatsapp, Snapchat, Ello, Pinterest en LinkedIn en andere sociale media te bieden hebben? Schrijf je in voor deze online ‘rondleiding’ door Peije Van Klooster met uitleg, demo en volop ruimte voor vragen! Er is ook een demoformule met de mogelijkheid om vragen te stellen, je moet dus niet zelf aan de slag op een pc of mobiel apparaat. Inschrijven kan via www.vormingplusob.be of de cultuurdienst Landen.

Namiddagfilm

A Man called Ove Elke ochtend loopt de 59-jarige Ove een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet fietsen, controleert de inhoud van afvalbakken, ook al is hij al jaren geen voorzitter meer van de buurtbewonersgroep. Mensen noemen hem ‘de bittere buurman’. Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje. Als hij het ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen zijn onmiddellijke omgeving, in de wijk waarin hij woont. Maar achter deze façade schuilt een verdrietig verhaal. Wanneer de nieuwe overburen per ongeluk zijn brievenbus pletten, vormt dat het begin van een komisch en hartverwarmend verhaal over onverwachte vriendschap, ongekamde katten en de kunst van het achteruitrijden met een caravan.

Woensdag 29/11/17 14.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

Vrijdag 24/11/17 13.30u Stadhuis Landen € 15 (€ 11 reductieprijs*)

Namiddagfilm

Op een routinereis door de ruimte naar een verre kolonie worden twee passagiers door een storing 90 jaar te vroeg ontwaakt uit hun hyperslaap. Jim en Aurora zullen de rest van hun leven op het luxe ruimteschip moeten verblijven en al snel beginnen ze voor elkaar te vallen. De intense aantrekkingskracht tussen beiden valt niet te ontkennen, totdat ze erachter komen dat het ruimteschip in groot gevaar is. Met 5000 slapende bemanningsleden op het spel kunnen alleen Jim en Aurora een ramp voorkomen.

Passengers Woensdag 06/12/17 14.00u Raadzaal stadhuis Toegang gratis

13


Vrije tijd

Sinterklaas! “Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn?”. Voor de ouders zijn het nostalgische kinderliedjes die onze kinderen nog steeds uit volle borst meezingen. En gelijk hebben ze, want de Sint maakt zich stilaan klaar voor zijn intrede in Landen. De kindervriend van groot en klein staat te popelen om met al zijn ‘knechtjes’ de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Op zaterdag 25 november komt de Sint om 14 uur toe op het Stationsplein van Landen. Hij neemt de kinderen mee doorheen de Stationsstraat waar de Zwarte Pieten de kinderen laten genieten van allerlei lekkers. De (flinke) kindjes die hun schoentje hebben klaargezet in de Stationsstraat krijgen een kleine attentie van de heilige man. Want wij gaan voor het wereldrecord ‘schoentje zetten’. Na de optocht van de Sint doorheen de Stationsstraat blijven de Zwarte Pieten de kinderen entertainen. Zo zijn er verschillende standjes die de kinderen kunnen ontdekken maar ook een speeldorp waarbij alle kindjes hun hartje kunnen ophalen. Sinterklaas kan dan een beetje uitrusten en bekomen van de intrede. Vanaf 16 uur kunnen de kinderen hun tekening, verlanglijstje en tutje afgeven en mogen ze ook op de foto met Sinterklaas. Let wel op, inschrijven hiervoor is verplicht. Alle kinderen krijgen binnenkort via de Landense scholen hierover meer informatie. Is jouw kindje nog niet schoolgaand of gaat hij of zij niet in Landen naar school? Dan kunnen wij jou persoonlijk op de hoogte houden. Stuur een mailtje naar jeugd@landen.be en wij doen het nodige.

14

h c o t ,o kom eens


Vrije tijd

. . . n e k j i k

Oproep zwarte pieten De goedheiligman verlaat binnenkort zijn verblijfplaats in Spanje en maakt zijn intrede in ons land. Sinterklaas, het is en blijft een feestdag waar alle kinderen een jaar lang gespannen naar uitkijken. Een tijd van pure magie voor de kinderen waar wij als ouder alleen maar met volle teugen van kunnen genieten. Dit jaar maakt de Sint, samen met zijn Zwarte Pieten, zijn optocht doorheen de Stationsstraat van Landen en daarvoor hebben wij hulp nodig, véél hulp, maar vooral jouw hulp! Om alle kindjes een onvergetelijke sinterklaas te bezorgen zijn wij op zoek naar heel veel Zwarte Pieten. Kan jij je vrijmaken op zaterdag 25 november 2017 en wil jij graag samen met ons de kinderen een onvergetelijke dag bezorgen, laat ons dan zeker iets weten. Wij voorzien alles en zorgen voor een kleine vergoeding.

Informatie en aanmelden kan op de jeugddienst van Landen of via jeugd@landen.be  

Wereldrecord schoentje zetten Wij willen niet alleen alle kinderen maar ook Sinterklaas een onvergetelijke dag bezorgen in Landen. Daarom gaan wij voor het Belgisch én wereldrecord ‘schoentjes zetten’. In 2016 haalden de stad Zottegem de titel binnen met maar liefst 1.935 schoentjes. Maar wij, Landenaren, kunnen dit beter en gaan zeker en vast het record verbreken. Maar het zou geen ‘schoentje zetten’ zijn zonder een kleine attentie van de heilige man. Zo krijgen alle kinderen een klein cadeautje in hun schoentje. De zotte en speelse Sinterklaas heeft zelfs nog een verrassing voorzien. Net zoals bij ‘Sjakie in de Chocoladefabriek’, heeft de Sint aan de Zwarte Pieten gevraagd om in sommige attenties een ‘golden ticket’ te verstoppen. Als jij jouw schoentje(s) klaarzet in

de Stationsstraat, dan maak je kans op een golden ticket. Je kan daarmee fantastische prijzen winnen zoals Plopsatoegangstickets en een speelgoedwaardebon. Maak samen met de kinderen van onze stad een echte Sintstad en laten wij het record op onze naam schrijven! Kom op zaterdag 25 november om 14 uur jouw schoentje(s) zetten. Een deurwaarder komt alle schoentjes tellen en hopelijk mogen wij ons vanaf die dag een ‘Sint-stad’ noemen.

INFO: jeugd@landen.be | tel. 011 88 03 16

15


Vrije tijd

Voorlezen in rusthuizen Op initiatief van de bibliotheek is al enkele jaren een groep gemotiveerde vrijwilligers actief die één keer per week een uurtje voorleest in de Landense rusthuizen. Om deze groep nog wat uit te breiden, doen we hierbij een oproep aan kandidaatvoorlezers die ook dit zinvol vrijwilligerswerk willen doen vanaf januari 2018. Bedoeling is dat de groep groot genoeg is zodat elke vrijwilliger één keer in de maand in actie komt.

De bibliotheek organiseerde deze zomervakantie de zoektocht naar de ‘Schatten van Vlieg’. Robbe Adriaens en Sterre Smets Claes zijn de winnaars in hun leeftijdscategorie.

Heb jij interesse om onze voorlezersvrijwilligersploeg te komen versterken? Neem dan contact op met de bib. Wij nodigen alle nieuwe kandidaten uit op de volgende samenkomst van de vrijwilligersgroep op donderdagavond 14 december.

INFO: Openbare bibliotheek | tel. 011 88 79 06 | bibliotheek@landen.be

15|16|17 dec Stationsplein - Brugstraat Wie houdt er nu niet van de sfeer van gezellige winterdagen? Warm ingeduffeld, laarzen, muts en sjaal, cadeautjes, hapjes, drankjes, schaatsen, kerstmis, … Dit jaar wordt WinterLanden nog groter en gezelliger, met niet één maar twee tenten en 15 extra kerstchalets. Net als de voorbije jaren staat WinterLanden voor sfeer, gezelligheid, ambiance, lichtjes, animatie, schaatsen, feestelijke kerstchalets, volop eten en drinken, de leukste cadeautjes, gratis optredens voor groot en klein, verwarmde tent, … praktisch WinterLanden 2017 • 15|16|17 december • Stationsplein - Brugstraat het winterdorp begint vrijdag om 16 uur zaterdag en zondag vanaf 14 uur

16

Wil jij een stand op WinterLanden? Wacht dan niet met je in te schrijven! De deelnamekost bedraagt 75 euro voor drie dagen. Wij zorgen voor kerstsfeer, animatie, blokhutten, water en elektriciteit. Interesse? Vragen? Neem dan contact op met de dienst Lokale Economie van de stad Landen | tel. 011 88 03 05 | economie@landen.be


welzijn

17


welzijn

Vraag je verwarmingspremie aan! Sociaal Verwarmingsfonds

Door de hoge energieprijzen dreigen mensen met een laag inkomen in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Dit fonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden.

Je hebt recht op een verwarmingstoelage als volgende voorwaarden vervuld zijn: 1. je behoort tot één van volgende categorieën: - personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering + jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.363,39 euro per persoon ten laste* - personen met een laag inkomen jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,47 euro per persoon ten laste*. Hierbij wordt

rekening gehouden met het nietgeïndexeerde kadastraal inkomen (x 3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. - personen met schuldoverlast personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling + die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen * met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden met een netto jaarinkomen dat, zonder gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.140 euro. 2. je woning wordt verwarmd met: - huisbrandolie (mazout) aan de pomp of in bulk

- verwarmingspetroleum aan de pomp of - bulkpropaangas aan huis geleverd

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de brandstofsoort, de prijs per liter en de begunstigdencategorie waartoe je behoort. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro. Landenaren kunnen terecht bij het OCMW om een verwarmingstoelage aan te vragen. Dit moet je doen binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof. Om wachttijden te vermijden, wordt er enkel op afspraak gewerkt. Een maatschappelijk werker zal nagaan of je aan de voorwaarden voldoet voor een tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds. Breng zeker volgende documenten mee als je de aanvraag komt doen: • identiteitskaart • meest recente belastingsbrief • een kopie van de leveringsbon of – factuur • het bankrekeningnummer waarop de toelage gestort moet worden • als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft • personen met schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

INFO: Sociale Dienst OCMW Landen | tel. 011 69 05 21 | dorien.peetersille@ocmw.landen.be | www.verwarmingsfonds.be

18


welzijn

Seniorenweek van 20 tot 26 november 2017 De Ouderenweek is een jaarlijks terugkerende campagne waarin de Vlaamse Ouderenraad, samen met de ouderenorganisaties informeert en sensibiliseert over een bepaald thema. Dit jaar moedigt de Vlaamse Ouderenraad ouderenverenigingen, lokale ouderenraden en organisaties aan om initiatieven te nemen die mensen verbinden. Hieronder vind je het overzicht van de geplande activiteiten door onze plaatselijke ouderenverenigingen.

Programma van 16 tot 23 november donderdag 16 november - dansnamiddag met het orkest ‘Music Time’ organisator: Vief GC Amfi - van 14 tot 18 uur inkom: 3 euro voor leden, 5 euro voor niet- leden (koffie met taart inbegrepen) Inschrijven kan tot 14 november Serge Schreurs 011 88 30 81 Michel Vanmarsenille 011 88 29 67 vrijdag 17 november - dansavond ‘Stramme beentjes zijn zo los’ organisator: S-plus Landen GC Amfi - van 20 tot 3 uur inkom: 20 euro all in maandag 20 november - EHBO- cursus organisator: Seniorenraad Sociaal Huis - van 14 tot 17uur

gratis inkom en drankje Inschrijven: Judith Branckhaute 0472 45 46 81 Simon Gysemberg 0498 48 51 16 (sgysemberg@telenet.be) dinsdag 21 november - mobiele frituur – muziek – kaarten en rummikub organisator: Okra Gertrudishof - vanaf 12 uur inkom: 12 euro woensdag 22 november - ‘Grappige korte schetsen’ organisator: Samana (ziekenzorg) Gertrudishof - van 14 tot 17 uur inschrijven: Yolande Maleux 0474 49 48 47 inkom: 3 euro (met koffie en taart) woensdag 22 november - theater ‘Mistig landschap’ organisator: S plus Brabant + Landen WZC Oleyck - start om 19.30 uur inkom: 2 euro inclusief aandenken inschrijven: 016 88 02 10 - splusleuven@gmail.com donderdag 23 november - gezellig uurtje koffie met pannenkoeken organisator: OKRA Neerwinden OC Wing van 14 tot 17 uur inkom: 5 euro inschrijven voor 20/11 bij Rita Trossard 0478 36 55 81, Flora Vanderrijken 0485 03 95 35 en Hilda Sciaens 016 78 87 00

Verkeersveiligheid Op de weg Landen-Gingelom en Landen-Neerwinden worden op vraag van de Seniorenraad extra snelheidscontroles uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen en fietsers en wandelaars, waaronder ook vele senioren, een veiliger gevoel te geven.

65-jarigen gevierd Op zaterdag 30 september heeft de Seniorenraad de Landense 65-jarigen van dit jaar gevierd tijdens een leuke en geapprecieerde receptie. Aan de viering namen een 100-tal mensen deel. De seniorenraad wil alle jarigen nog eens feliciteren, uiteraard ook de personen die niet aanwezig konden zijn.

De stad bekijkt ook of er ter hoogte van de woonzorgcentra Oleyck en Zevenbronnen de nodige signalisatie kan aangebracht worden om het verkeer te vertragen in het belang van de bewoners.

19


Postzegelclub Attenhoven – iedere 2e maandag van de maand ruilavond uur: 19.30 tot 23 uur plaats: parochiaal centrum Attenhoven info: 011 83 17 12

vrijdag 3 november 2017 – 3de carnavalbal cv de Vollookes uur: 20.11 uur plaats: GC Amfi org.: cv de Vollookes vzw info: 0470 26 16 67 zaterdag 4 november 2017 – Scout-O-Rama uur: 20 uur plaats: domein ’t Park org.: 260° FOS Pepijn Landen info: jorisvanmunster@hotmail.com prijs: 5 euro zondag 5 november 2017 – Vakantiefilm ‘Vaiana’ uur: 10 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! zondag 5 november 2017 – 2de hands speelgoedbeurs en koffietafel uur: van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur plaats: GC Amfi org.: Help ons Helpen info: jules.hermans3@telenet.be maandag 6, 13 en 20 november 2017 - Naai- & Breisalon uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com prijs: leden: 3 euro; niet leden: 6 euro woensdag 8 november 2017 – Workshop ‘Voedsel weggooien? Zonde toch!’ uur: 20 uur plaats: Lindenhof org.: Landelijke Gilde Overwinden info: rohnny.simons@gmail.com woensdag 8 november 2017 – Kindertheater ‘Nijntje op de fiets’ voor kleuters en kinderen van 2,5 tot 5 jaar uur: 14.30 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: vvk: 5 euro, kassa: 7 euro Praatavond voor anders- en Nederlandstaligen woensdag 8 en dinsdag 21 november 2017 uur: 19.30 uur plaats: stadhuis org.: stad Landen info: welzijn@landen.be, 011 67 29 15

donderdag 9 november 2017 – Lezing – Waarom? Daarom! ‘Een andere kijk op autoriteit’

dinsdag 21 november 2017 – Workshop ‘Tajine en de Marokkaanse keuken’

zaterdag 25 november 2017 – Wereldrecordpoging ‘schoentje zetten’ en intrede van Sinterklaas

uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

uur: 19.30 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 8 euro – inschrijven verplicht!

uur: 14 uur plaats: Stationsstraat en Stationsplein org.: stad Landen info: jeugd@landen.be

vrijdag 10 november 2017 – Blik-Opener ‘Oogklepdenken met Ruben Mersch’

woensdag 22 november 2017 – Theatermonoloog ‘Mistig landschap’

uur: 20 uur plaats: Sociaal Huis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! zondag 12 november 2017 – Wereldmarkt uur: 14 tot 18 uur plaats: domein ‘t Park org.: GROS Landen info: welzijn@landen.be dinsdag 14 november 2017 – Lezing ‘Mijn leven als schrijfster: Leven en werk van Diane Broechoven’ uur: 19 uur plaats: bibliotheek org.: Landen Cultuurt! info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis! woensdag 15 november 2017 – Namiddagfilm ‘Arrival’ uur: 14 uur plaats: stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! vrijdag 17 november 2017 – Back to the 60’s, 70’s & 80’s party uur: 20 uur plaats: GC Amfi org.: S-Plus Kern Landen info: johnymangelinckx@yahoo.com prijs: 20 euro – inschrijven verpicht! zaterdag 18 november 2017 Lichtjestocht uur: 17 uur plaats: GO! Hof Pepijn org.: GO! Basisschool Hof Pepijn info: directeur@hofpepijn.be, 011 88 17 93 prijs: 5 euro, kinderen: 4 euro zaterdag 18 en 25 november 2017 – Voorlezen in de Bib uur: 11 uur plaats: bibliotheek Landen org.: stad Landen info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis zondag 19 november 2017 – Pannenkoekennamiddag met foto’s van het kamp 2017 uur: van 14 tot 17 uur plaats: GC Amfi org.: Jeugdconcerband Landen info: jeugdconcertband1@hotmail.com

donderdag 9 november 2017 – Workshop ‘Homedeco weven’

maandag 20 november 2017 – Workshop koken ‘eindejaarsfeesten’

uur: 19.30 uur plaats OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be inschrijven verplicht!

uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com Leden: 10 euro, niet-leden: 15 euro

uur: 19.30 uur plaats: WZC Oleyck org.: S-plus regio Leuven info en inschrijven: splusleuven@gmail.com, 016 20 88 69 prijs: 2 euro donderdag 23 november 2017 – Getecafé: Houtkanten, hun geschiedenis en toekomst in ons landschap uur: 20 uur plaats: kerk Wange org.: RLZH ism De Bende van Wange info: www.rlzh.be toegang gratis – inschrijven verplicht! donderdag 23 november 2017 – Cursus ‘Inleiding tot het Chinese denken’ uur: 20 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 8 euro – inschrijven verplicht! vrijdag 24 november 2017 – Lezing ‘Vlaams Bouwmeester’ uur: 20 uur plaats: Sociaal Huis Landen org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

Benefietweekend zaterdag 25 november 2017 van 17 tot 23 uur zondag 26 november 2017 van 11.30 tot 23 uur plaats: GC Amfi org.: vzw Bindkracht info: info@bindkracht.be, 011 88 51 34 prijs: 16 euro, kinderen: 8 euro zondag 26 november 2017 – Concert Fameus uur: 14 uur plaats: Middenschool Sint-Gertudis org.: kinder- en jeugdkoor Fameus info: www.koorfameus.be woensdag 29 november 2017 – Namiddagfilm ‘A Man called Ove’ uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! woensdag 29 november 2017 – Muzikaal verteltheater ‘SapperdePIETJES’ uur: 14.30 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis

vrijdag 24 november 2017 – cursus ‘Sociale media plus’ uur: 13.30 uur plaats: stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 15 euro – inschrijven verplicht! Overzicht 11-novembervieringen 2017 Zondag 5 november 2017 Attenhoven - 9 uur: bloemenhulde op het nieuw kerkhof Ezemaal - 10.15 uur: bloemenhulde aan het ereperk op het kerkhof Laar - 11 uur: bloemenhulde aan het ereperk op het kerkhof Vrijdag 10 november 2017 Eliksem - 19 uur: vredeswake en bloemenhulde aan de kerk Zaterdag 11 november 2017 Landen - 10.15 uur: samenkomst stadhuis 10.30 uur: vertrek naar het monument en kerkhof met bloemenhulde aansluitend receptie in GC Amfi Walshoutem - 16.30 uur: bloemenhulde aan het ereperk op het kerkhof – dodenappel Walshoutem en Wezeren

Waasmont - 17.30 uur: misviering 18.15 uur: bloemenhulde aan het monument Overwinden - 17.30 uur: misviering 18.15 uur: bloemenhulde aan het ereperk op het kerkhof Rumsdorp - 19 uur: misviering 19.45 uur: bloemenhulde aan de herinneringsplaat kerkgevel Zondag 12 november 2017 Wange - 9 uur: bloemenhulde aan het ereperk op het kerkhof Neerwinden - 9.30 uur: bloemenhulde aan het monument aan de kerk Landen 11 uur: misviering St.Gertrudiskerk Walsbets - 11 uur: misviering 11.45 uur: bloemenhulde op het kerkhof Zondag 19 november 2017 Landen - 11 uur: misviering en Te Deum St.-Gertrudiskerk

Lol nov17