Page 1

Stadsmagazine Editie dec 2017 - jan 2018

15|16|17 dec Stationsplein

WINTERDORP

GRATIS NS E D E R T P O

S T A SCHA BAAN


colofon openingsuren

Stadsmagazine Editie dec 2017 - jan 2018

administratief centrum Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 - info@landen.be elke werkdag van 8.30 tot 12 uur op dinsdag ook van 13.30 tot 16 uur op woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur De loketten van burgerzaken & bevolking en ruimtelijke ordening & stedenbouw blijven op woensdag open tot 19.30 uur.

WINTERDORP

15|16|17 dec

GRATIS S OPTREDEN

SSCHAAT N A A B

Stationsplein

gratis infoblad van de stad Landen Licht op Landen verschijnt 10 keer per jaar Werkten mee aan dit nummer: Verna Vanwolleghem, Toon Bronckaers, Edith De Jonghe, Johan De Rocker, Guy Geysens, Simon Gysemberg, Lieve Joseph, Kobe Lecompte, Gert Marchoul, Laure Roussel, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, Simon Vanrutten, Marc Weckx, Björn Wauters, An Sevenants, Ecowerf, Kooriander, Regionaal Landschap Zuid-Hageland Redactieraad: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Leon Ignoul, Laure Roussel, Ingrid Vandevelde, Guy Geysens Ontwerp, realisatie en druk: Commça - Casters Communications www.commca.be Fotografie: Jan Brouckmans www.janbrouckmans.be Verantwoordelijke uitgever: Iris Vander Schelde, burgemeester Stad Landen - Stationsstraat 29 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in ‘Licht op Landen’ kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Licht op Landen wordt gedrukt op fsc-papier.

2

Wij zijn bereikbaar burgemeester@landen.be info@landen.be beteredienstverlening@landen.be

gesloten op maandag 25 december 2017 dinsdag 26 december 2017 maandag 1 januari 2018 dinsdag 2 januari 2018

werken@landen.be klachten@landen.be

Volg ons ook op Facebook (stad Landen)

Ken je onze gratis sms-service? Wil jij via sms op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wil jij korte dringende nieuwsberichten ontvangen? Schrijf je dan in op deze gratis service via info@landen.be.

stadsmagazijn Roosberg 12 - 3400 Landen - tel. 011 78 94 50 stadsmagazijn@landen.be nieuwe openingsuren vanaf 2018: elke werkdag van 8 tot 12 uur op donderdag ook van 12 tot 16 uur

gesloten op maandag 25 december 2017 dinsdag 26 december 2017 maandag 1 januari 2018 dinsdag 2 januari 2018

sociaal huis Stationsstraat 29A - 3400 Landen tel. 011 69 05 00 - info@ocmw.landen.be Het Sociaal Huis is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur - woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

gesloten op maandag 25 december 2017 dinsdag 26 december 2017 maandag 1 januari 2018 dinsdag 2 januari 2018

De sociale dienst is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur - woensdag van 13 tot 16 uur Beter Wonen aan de Gete is open: - woensdag van 13.30 tot 16.30 uur - donderdag van 8.30 tot 12 uur

Politiezone LAN Populierendreef 2 – 3400 Landen – 011 884 884 Vrije toegang maandag: 8 – 12 uur dinsdag: 8 – 12 uur en 16 - 20 uur woensdag: 12 – 16 uur donderdag: 8 – 12 uur vrijdag: 12 – 16 uur

gesloten op maandag 25 december 2017 dinsdag 26 december 2017 maandag 1 januari 2018

Na afspraak maandag: 12 – 16 uur dinsdag: 12 – 16 uur woensdag: 8 – 12 uur donderdag: 12 – 16 uur vrijdag: 8 – 12 uur


actueel

wachtdiensten Dokter van wacht In Landen kan je de dokter van wacht bereiken via het centrale telefoonnummer 011 88 69 88. Apotheek van wacht

Vacature Deskundige Infrastructuur & GIS Het stadsbestuur zoekt dringend gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de vacante, voltijdse betrekking van deskundige Infrastructuur & GIS (salarisschaal B1-B2-B3) in contractueel dienstverband. Jij: - maakt deel uit van de afdeling Projecten, Infrastructuur & Mobiliteit van de dienst Planning & Werken (groep Ruimte & Omgeving) en werkt onder de leiding van het diensthoofd - staat in voor het ontwerpen van infrastructuurwerken (vooral gebouwen) - voert beleidsmatige ondersteuning en project- en expertwerk uit op het vlak van het geografisch informatiesysteem (GIS) - behandelt ook mobiliteitsvraagstukken. Vereisten: - in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot een functie van niveau B (bachelordiploma of hieraan gelijkgesteld) en behaald werd in de richting bouwkunde, openbare werken, topografie of architectuur - slagen voor de selectieproeven die vermoedelijk vanaf begin januari 2017 zullen plaatsvinden; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve voor drie jaar. Wij bieden: - spoedige indiensttreding (na afloop van de selectieprocedure) - een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (evaluatie na twee maanden) - een bruto maandsalaris van min. 2.412 euro en max. 4.065 euro - andere voordelen: een gunstige verlofregeling, recht op aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

De apotheek van wacht in jouw buurt vind je via www.apotheek.be of bel naar 0903 99 000. Tandarts van wacht Voor de tandarts van wacht in jouw buurt bel je naar 0903 399 69. Wachtdienst thuisverpleging Voor meer info rond de wachtdiensten van thuisverpleging bel je naar 070 222 678.

Dokter Guy Adriaens is afwezig van maandag 27 november tot en met zaterdag 2 december 2017. Dokter Peeters is afwezig van zaterdag 23 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018 (www.huisartsenpraktijkgrootlanden.be). Dokter Thomaere is afwezig van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018. Dokter Lobianco is afwezig van dinsdag 26 december tot en met zaterdag 30 december 2017.

Bijkomende inlichtingen (volledige functiebeschrijving, vereisten, aanbod, het gevraagde profiel en het inschrijvingsformulier) kan je terugvinden op www.landen.be. Interesse voor deze job? Stuur dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier ĂŠn een kopie van het vereiste diploma) per brief of e-mail (selectie@landen.be) naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen. De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op maandag 11 december 2017 (om 12 uur). INFO: dienst personeelsaangelegenheden | tel. 011 88 03 06 | personeel@landen.be | www.landen.be

3


actueel

Thermografische luchtfoto Het stadsbestuur van Landen laat een thermografische luchtfoto maken van het hele grondgebied. Dat zal in de loop van deze winter (november-februari) gebeuren tijdens een nachtvlucht. Deze foto moet duidelijk maken via welke daken er warmteverlies is. Op deze manier krijgen de inwoners een idee over de toestand van hun dakisolatie. Het project maakt deel uit van het klimaatactieplan van de stad Landen. Voor dit luchtfotoproject werkt de stad samen met Interleuven.

Op stap met Kobe Interview met een alcoholist

“Vandaag drink ik niet” Op een dag voel je dat het genoeg is geweest. Je bent heel wat kwijtgespeeld en dat moet eindelijk eens gedaan zijn. Ondertussen ben ik al 12 jaar nuchter. Toch ben ik nog steeds een alcoholist. Eens een alcoholist, altijd een alcoholist. Nuchter zijn is een momentopname want één glas kan al genoeg zijn, zelfs na 12 jaar. Volledige onthouding is de enige oplossing. Zoals velen heb ik lang geloofd dat het mogelijk is om af en toe een glas te drinken maar dat is op lange termijn niet haalbaar. Alcohol wint steeds het gevecht. Als je wil stoppen met drinken mag je nooit denken dat het voor de rest van je leven is. Het is maar voor 24 uur. Elke ochtend als ik opsta, zeg ik tegen mezelf: “Vandaag drink ik niet”. En de volgende dag zeg ik nét hetzelfde. Ondertussen zeg ik dit al 12 jaar elke dag tegen mezelf en dit lukt best goed. Wekelijks ga ik naar mijn AA-vergaderingen. Die heb ik nog steeds nodig om alert te blijven voor de gevaren van alcohol. Als ik op vergaderingen verhalen hoor van mensen die weer hervallen zijn en trieste, verschrikkelijke zaken meemaken, besef ik telkens opnieuw waarom ik niet meer drink. Een AA-bijeenkomst is mijn medicatie. Want alcoholisme is én blijft een ziekte. Om nuchter te blijven is ‘bewust zijn van de gevaren’ een belangrijke factor. Ook de herinneringen aan het verleden zijn een handige tool (lacht de man). Jammer genoeg zijn er geen AA-vergaderingen in Landen zodat ik buiten Landen hulp moet zoeken. “Mag ik mij via deze weg richten naar hulpverleners van Landen, Kobe”? Ik knik ja en luister naar zijn vervolg. “Misschien is het een goede zaak om een AA-afdeling op te starten in Landen? Want ik ben zeker niet de enige alcoholist in Landen en het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en vooral dat je er niet alleen voor staat. De mensen in mijn AA-groep zijn een stuk familie. We zijn er voor elkaar! Soms bel ik hen op onmogelijke momenten en andere keren word ik gebeld op onmogelijke momenten.

woensdag van 13.30 tot 16.30 uur donderdag van 8.30 tot 12 uur info@beterwonenaandegete.be www.beterwonenaandegete.be tel. 011 69 05 45

Alcohol is een gevaarlijk product en enorm toxisch! Als je voelt dat het teveel wordt, je jezelf in de problemen werkt, je angstig of depressief bent, is alcohol meestal de boosdoener. Ikzelf spreek uit ervaring en hoop dat via deze weg een belletje gaat rinkelen bij mensen die nood hebben aan deze info. Stoppen met drinken maakt van jou een andere, zuivere, sterke en bewuste persoon. Stoppen met drinken is geen gevecht maar een gemak, boordevol comfort. Als je de dag maar begint met de gedachte: “Vandaag drink ik niet”.

VOOR MEER INFORMATIE: www.aavlaanderen.org

4


welzijn

Wij wensen alle Landense senioren alvast een prettig kerstfeest en een heel gelukkig Nieuwjaar! In 2018 staan een aantal gebeurtenissen op stapel die de senioren aanbelangen, zoals de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De Seniorenraad heeft naar aanleiding van deze verkiezingen een memorandum (prioriteitenlijst) opgesteld dat vooral onze doelgroep aanbelangt. Suggesties zijn nog steeds (dringend!) welkom via sgysemberg@telenet.be of 0498 48 51 16. Deze niet limitatieve opsomming maken we over aan de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 met de bedoeling ze op te nemen in de respectievelijke verkiezingsprogramma’s en uiteraard maximaal uit te voeren tijdens de volgende legislatuur. De bevolking wordt almaar ouder. Er dient dan ook extra aandacht besteed te worden aan deze generatie, een generatie die een verschil kan maken.

Vrijdag 8 december 2017

Harpconcert met Inge Frimout-Hei Uur : 20 uur Plaats : St.-Jan de Doper kerk Walsbets Org : NEOS Landen Info : Daniël Hautera 011 83 26 38 – www.neosvzw.be/landen Prijs : leden 4 euro ; niet-leden 10 euro (betaling aan de kassa)

Verder wordt de werking van de seniorenraad in 2018 geherstructureerd. Vanaf januari worden alle negen stedelijke adviesraden van Landen nog nauwer bij het beleid betrokken. Inspraak van ouderen is een essentiële voorwaarde om tot een goed gedragen beleid te komen. De Landense seniorenraad zal hier optimaal toe bijdragen. Vandaar deze oproep: laat je stem horen en breng ons op de hoogte van je verzuchtingen en verwachtingen. Laat ons weten wat verbeterd kan worden. Het memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuwe beleidsstructuur ten aanzien van onze raad kan van de stad Landen een meer seniorvriendelijke gemeente maken. Dit is een breekpunt met het verleden. Nog even dit: op donderdag 26 april 2018 vindt het jaarlijkse seniorenfeest plaats in domein ’t Park. Treden voor jou op: niemand minder dan Marjan Berger en Willy Sommers. Noteer de datum alvast in je agenda!

Wie wil ons komen versterken? Reeds vele jaren zetten de stad, het OCMW en de seniorenraad zich in om van Landen een stad te maken waar senioren zich thuis voelen. De bevolking wordt almaar ouder. Kosten noch moeite worden gespaard om het deze grijze en zilveren generatie naar hun zin te maken. Oudere mensen zijn zeer nuttig en nodig in onze maatschappij. De Landense seniorenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse ouderenverenigingen en uit een aantal individueel geïnteresseerden. De raad adviseert het stadsbestuur en het OCMW over alles wat de ouderen rechtstreeks aanbelangt.

Het is belangrijk dat de seniorenraad zelf zoveel mogelijk wordt geadviseerd door de eigen doelgroep. Vandaar een warme oproep om de raad te versterken. Ben je 55+ of 80+, het maakt geen verschil. Iedereen kan iets bijdragen om het leven van de senioren in onze stad te optimaliseren. Heb je interesse ? Laat het ons weten.

dienst welzijn | 011 67 29 15 of welzijn@landen.be Simon Gysemberg, voorzitter | 0498 485 116 of sgysemberg@telenet.be

5


welzijn

OCMW Landen en Zoutleeuw slaan de handen in elkaar voor gezinszorg Al wie omwille van ouderdom of gezondheidsredenen extra hulp in huis nodig heeft, kan beroep doen op de Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) van het OCMW. Een verzorgende van deze dienst kan zowel helpen bij de persoonlijke verzorging als bij huishoudelijke taken zoals eten maken of boodschappen doen. De prijs voor deze dienstverlening is afhankelijk van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en de mate van zorgbehoevendheid van de klant. Vanaf 1 januari 2018 zal OCMW Landen deze dienstverlening van Zoutleeuw overnemen. Naar aanleiding van de gewijzigde erkenningsnormen van de Vlaamse Regering voor DGAT, besloten beide OCMW’s de handen in elkaar te slaan. Voor de klanten zal deze overname niet veel veranderen. De coördinatie van de dienstverlening zal vanuit Landen gebeuren, maar inwoners van Zoutleeuw kunnen hun aanvraag nog steeds indienen via de sociale dienst van hun eigen gemeente. De personeelsleden van de Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van Landen leerden hun nieuwe collega’s uit Zoutleeuw alvast wat beter kennen tijdens een infovergadering en speeddatesessie.

Voor meer info of aanvragen: Niki Petré, coördinator DGAT OCMW Landen | tel. 011 69 05 27 | thuisdiensten@ocmw.landen.be

6

Kunst in het Sociaal Huis Sinds 2013 brengen lokale kunstenaars meer kleur in het Sociaal Huis. Ze krijgen de unieke gelegenheid om gedurende enkele maanden hun werk tentoon te stellen in het hele gebouw. Kunstenaars uit Landen en omgeving die hun werken aan een breder publiek willen voorstellen, kunnen contact opnemen met het onthaal van het Sociaal Huis.

CONTACT: Onthaal Sociaal Huis | tel. 011 69 05 00 | ilse.wynants@ocmw.landen.be


welzijn

Wijzigingen Sociaal Vervoer OCMW Landen Landenaren die omwille van hun gezondheid of een sociale noodsituatie geen gepast vervoer vinden, kunnen beroep doen op Sociaal Vervoer OCMW Landen (SVO Landen). Deze vervoersdienst werkt uitsluitend met vrijwilligers. Om het vervoer van rolstoelgebruikers te kunnen waarborgen, zal het OCMW vanaf 1 januari 2018 samenwerken met VZW Mobiel. In ruil voor een jaarlijkse bijdrage van het OCMW biedt VZW Mobiel dagelijks rolstoelvervoer met een aangepast busje. De gebruikers moeten enkel een kilometervergoeding betalen en kunnen twee begeleiders gratis meenemen. Landenaren die dergelijk vervoer wensen, kunnen vanaf januari hun vervoersaanvragen rechtstreeks richten tot VZW Mobiel op het nummer 016 20 53 83, per mail naar dav.dispatching@vzwmobiel.be of via de website www.vzwmobiel.be. SVO Landen zal wel nog het vervoer van klanten organiseren die met een gewone personenwagen vervoerd kunnen worden. Vanaf 2018 zal niet meer gewerkt worden met lidgeld maar enkel met een kilometervergoeding die rechtstreeks aan de chauffeur betaald moet worden.

Voor meer info: Onthaal Sociaal Huis | tel. 011 69 05 00 | info@ocmw.landen.be

Oproep vrijwilligers SVO Zoek jij een zinvolle tijdsbesteding en rij je graag met de auto? Dan is vrijwilligerswerk voor SVO Landen misschien wel iets voor jou! Voor meer info kan je bellen naar het nummer 011 69 05 21 of mailen naar dorien.peetersille@ocmw.landen.be.

7


welzijn

Leg je mantelzorger in de watten met de mantelzorgpremie! Vlaamse zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun thuismilieu verblijven. Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enzovoort, zijn. Die vergoeding bedraagt maandelijks 130 euro. Om deze vergoeding te krijgen, hebt je een attest van zorgbehoevendheid nodig. Dit wordt meestal opgesteld door een maatschappelijk werker van de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, de dienst voor gezinszorg of het OCMW. Meer informatie vind je bij je ziekenfonds of op de website www.vlaamsezorgverzekering.be. Gemeentelijke mantelzorgpremies Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden en gemeenten ook een zogenaamde gemeentelijke mantelzorgpremie. Ook in Landen kan iedere zorgbehoevende die in Landen woont een jaarlijkse premie aanvragen voor zijn/haar mantelzorger(s). Deze premie wordt in de vorm van een cadeaubon aan de mantelzorger uitbetaald, a rato van de door hem/haar geĂŻnvesteerde tijd in de verzorging. Wanneer dien je een aanvraag in? Je kan je aanvraag indienen van 1 januari tot 1 maart 2018. Let op, je aanvraag moet ieder jaar herhaald worden! Hoe dien je een aanvraag in? Een geldige aanvraag bestaat uit een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier vergezeld van een recent attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat de zorgbehoevende in 2017 uitkeringen ontving in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering. Dat kan ook worden aangetoond aan de hand van rekeningafschriften. De uitkering bedraagt 5 euro/maand per zorgbehoevende met een maximum van 60 euro/jaar.

Vragen? dienst welzijn | tel. 011 67 29 15 | 011 67 26 19 | welzijn@landen.be

8


welzijn

Warme maaltijden aan huis Wordt het steeds moeilijker om zelf boodschappen te doen en te koken? Dan kan je van maandag tot zaterdag warme maaltijden aan huis laten leveren door het OCMW. Alle Landenaren die omwille van gezondheidsredenen of ouderdom niet in staat zijn om zelf te koken, kunnen beroep doen op deze dienstverlening. De keuken van woonzorgcampus Oleyck staat borg voor dagverse driegangenmenu’s. Op vraag kunnen aangepaste maaltijden voorzien worden, bijvoorbeeld voor diabetespatiënten. Als je één van de hoofdgerechten niet lust, kan je ook een alternatieve maaltijd bestellen. De prijs van deze dienstverlening is afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen.

INFO: Dorien Peetersille, maatschappelijk werker OCMW Landen | tel. 011 69 05 21 | thuisdiensten@ocmw.landen.be

Vacature Om de continuïteit van de Warme Maaltijdbedeling te garanderen, legt het OCMW een wervingsreserve van 3 jaar aan voor volgende functie:

hulparbeider warme maaltijdbedeling (m/v) Jij: − zorgt voor de voorbereiding, levering en registratie van de maaltijden die aan huis worden geleverd − kan zelfstandig, nauwgezet en georganiseerd een bedelingsronde in regio Landen afwerken − staat mee in voor het hygiënisch houden van de bedelingswagens en de afwas − bent sociaal ingesteld en kan omgaan met kwetsbare doelgroepen zoals bejaarden, mindervaliden, enz.

− maaltijdcheques − gratis hospitalisatieverzekering − aanvullend pensioen − vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer & fiets − gratis gebruik van een aantal stadsdiensten − 26 dagen verlof en 11 wettelijke feestdagen − vakantiegeld − eindejaarspremie

Vereisten: − in het bezit zijn van een rijbewijs B − slagen voor de selectieprocedure

Interesse? Stuur jouw CV en sollicitatiebrief t.a.v. de Voorzitter, OCMW Landen, Stationsstraat 29A/1, 3400 Landen of mail ze naar tamara.vanderspikken@ocmw.landen.be. De kandidaturen moeten uiterlijk op 10 januari 2018 toekomen bij het OCMW. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 011 69 05 10.

Wij bieden: − deeltijdse contractuele tewerkstelling − bruto maandsalaris (voltijds): min. 1.847,71 euro - max. 2.307,89 euro

9


WinterLanden

15|16|17 dec Stationsplein Van vrijdag 15 tem zondag 17 december 2017 organiseert de stad voor de vierde keer Winterlanden op het Stationsplein van Landen. Een weekend lang sfeer, gezelligheid, eten en drinken, … Landen komt weer samen. Meer dan 25 chalets worden opgevuld door grotendeels lokale verenigingen die ons warm houden met lekkere drankjes, hapjes, … Uiteraard zijn er ook cadeautjes te vinden. Kom zeker langs want het is ook de Warmste Week!

Programma WINTERDORP

GRATIS NS OPTREDE

S T A A SCH BAAN 10

Vrijdag 15 december 2017 Opening winterdorp om 16 uur Een mobiele muziek-act zorgt voor de nodige sfeer en gezelligheid. Een drankje nuttigen en ondertussen meezingen: meer moet dat toch niet zijn. ’s Avonds halen we de schaatsen boven voor lekker old-school discoschaatsen. Van Donna Summer tot Boney M: haal je leukste disco-outfit uit de kast, want er zijn prijzen te winnen! Er zal ook een photobooth aanwezig zijn waar je een leuke selfie in kerstsfeer kan nemen. Vergeet hem zeker niet te delen op sociale media.


WinterLanden

zaterdag 16 december 2017 Opening winterdorp om 14 uur Vanaf 19.30 uur halen we de zomer in Landen terug even boven met een zuiderse sambashow in kerstsfeer. Denk aan swingende heupen, limbodansen en zuiderse muzikale covers ‘ X-Mas around the world’. Hierna neemt Duplicate de tent helemaal over. Na hun zeer geslaagde passage van enkele jaren geleden zijn Koen en Jo er weer helemaal klaar voor om Landen in brand te zetten. Ze brengen sfeermakers en vette beats. Kortom, voor elk wat wils. Zoals de traditie het wil, neemt Dj De Zwatte de afsluiting voor zijn rekening.

Parkeertip Parkeer je auto veilig en gratis op de NMBS-parking.

zondag 17 december 2017 Winterlanden for kids! Zondag staat in het teken van onze kids en dan neemt de jeugddienst Winterlanden heel even over! Om 15 uur verwachten we jou in de tent voor een kerstpoppenkast.

De Warmste Schaatsbaan Ook dit jaar is er weer een leuke, overdekte kunstschaatsbaan als hart van het winterdorp. De schaatsbaan is open voor het publiek op vrijdag vanaf 14 uur, en op zaterdag en zondag vanaf 10 uur. Voorzie voor de veiligheid wel steeds handschoenen!

Vanaf 16 uur kunnen de kleinsten onder ons op de foto met de Kerstman en ontvangen ze een leuke attentie. Opgelet: inschrijven verplicht via jeugd@landen.be of 011 88 03 16

2de Jeneverkesrun tijdens WinterLanden 2017 Ben je een sportieve levensgenieter? Wees dan zeker van de partij tijdens onze 2de Jeneverkesrun op WinterLanden. We lopen enkele lokale rondjes doorheen Landen. Bij elke doortocht langs WinterLanden wordt de innerlijke mens verwarmd met een lekker borreltje. Bovendien steun je het goede doel van B.strong - Kom op Tegen Kanker - Landen Tegen Kanker. loopafstanden: Wanneer: Waar: Inschrijving:

5 en 10 km zondag 17 december om 15 uur WinterLanden aan de stand van B.strong ter plaatse tot 14.45 uur/ 5 euro pp

Meer info: economie@landen.be of 011 88 03 05

11


Vrije tijd

Op zoek naar

de kerststal? Dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers is de bouw van de kerststallen en het hele gebeuren errond uitgegroeid tot een speciaal evenement.

De unieke kerststal van Waasmont (Sint-Pancratiuskerk) Dit kunstig kersttafereel is enig! De prachtige aangeklede beelden uit lindehout werden kunstzinnig gesneden door Hans Klucker uit Oberammergau (Duitsland). Elk beeld straalt aanbidding en vrede uit. Het hele priesterkoor is omgetoverd tot een miniatuurdorp. Rond de kerststal zie je de eigen kerktoren, dorpshuizen, een watermolen, een hoeve en een kapel. Een bezoek aan deze kerststal is een uitnodiging tot bezinning en gebed.

HĂźmmeltjeskerststal van Wezeren (Sint-Amanduskerk) De kerk in romaans-gotische overgangsstijl (12de eeuw) bezit een uitzonderlijk mooi altaar, vervaardigd uit steen van de streek. Het bevat elf merkwaardige rozetten. Onder de toren prijkt het kersttafereel met porseleinen HĂźmmelbeeldjes. Een oud dorpje in miniatuur omkadert de kerststal. Door zijn warme intimiteit spreekt hij zowel volwassenen als kinderen aan. Wat je hier ziet, zal je nergens anders kunnen bewonderen.

12


Vrije tijd

De sfeervolle kerststal van Walsbets (Sint-Jan de Doperkerk) Deze kerststal straalt een bijzondere sfeer uit omdat hij staat opgesteld in de massieve schanstoren van de monumentale 12de eeuwse kerk, een zeldzame parel uit de overgangstijd van romaans naar gotisch. Deze kerststal is een kunststuk van intimiteit en sfeervol kerstbeleven. Hij munt uit door zijn kleine, artistieke details. Heel de schepping is opgenomen in het kerstgebeuren: dieren, planten, bloemen, water loven hun Schepper. Vooral kinderen raken er niet op uitgekeken!

Openingsuren: van 25 december tot en met 6 januari – van 13 uur tot 17 uur

Info: Het bezoek aan de kerststallen is gratis. Er is koffie, taart en ander lekkers te verkrijgen in de pastorie van Waasmont en in ‘t ‘Kerkhuys’ van Wezeren (van 13 uur tot 17 uur) Info en groepsreservaties: 0479 85 04 71. Een kerststallentocht van de ene kerk naar de andere, langsheen de veldwegen, is een aanrader voor wandelaars en fietsers.

Voor inlichtingen: Toeristische dienst | tel. 011 88 34 68 Voor bijkomende informatie: Zie website: http://users.telenet.be/kerststallen

13


Vrije tijd

Kooriander Gemengd Koor Op 1 september 2017 begon het nieuwe koorjaar. Voor ‘Singhet ende Weset Vro’ betekent dit weer een nieuwe mijlpaal. Het koor is immers gefusioneerd met het bevriende koor ‘Cantemus Domino’ uit Montenaken. Sinds de samenwerking van de twee koren naar aanleiding van de fantastische Kerstsuite-concerten in december 2016, werd het idee om de krachten te bundelen meer concreet. De nieuwe koornaam ‘Kooriander’ werd gekozen uit 117 naamvoorstellen en werd bedacht door Eva Lievens uit Montenaken. Niet alleen groeit het koor nu uit tot een mooie groep van zangers met meer dan 50 leden, er is ook een wijziging in de muzikale leiding. Het fusiekoor wordt voortaan gedirigeerd door Kris Appeltants uit Hasselt, die al meerdere jaren dirigent was bij Cantemus Domino. De gelauwerde dirigent Lou Van Cleynenbreugel van Weset ende Singhet Vro heeft in het belang van de verdere groei van het koor zijn plaatsje afgestaan ten voordele van zijn jongere collega. Het nieuwe koor Kooriander hoopt in de toekomst even mooie en fijne concerten te blijven brengen!

14

Wil je ons voor het eerst in de nieuwe bezetting komen beluisteren, dan kan dat op zondag 17 december in de kerk van Montenaken. We brengen een Kerstconcert met prachtige, niet alledaagse muziek.

De dynamiek die gepaard gaat met de samensmelting doet nieuwe energie, motivatie en ambitie opborrelen. Wij streven groei en vernieuwing na en zijn steeds op zoek naar kandidaat zangers! Onze repetities gaan door op vrijdag van 20 tot 22 uur in het ‘oude schooltje’ in de Wezerenstraat 229. We beschikken over een ruime en comfortabele repetitieruimte en een eigen authentieke bar waar er nog kan nagepraat worden bij een versnapering en een lekker drankje. Interesse? Neem dan contact op met Martine Cox op 0495 23 90 31 of Johan Simons op 0478 737 144 of spreek één van de leden aan. Een vrijblijvend bezoek tijdens de repetities wordt steeds toegejuicht! Mailen kan naar zingeninkooriander@gmail.com Volg en like ons op facebook kooriander-Landen.Montenaken We werken ook aan een website!


Vrije tijd

Nieuw in de bib!

Uitleen van e-readers met e-boeken Vanaf december kunnen volwassenen in de bib kennismaken met e-readers en boeken in digitale versie (de zogenaamde e-boeken) ontlenen. Hoe werkt de nieuwigheid? Uit een beperkt aantal goedlopende titels die de bib aanbiedt (gepresenteerd aan de balie), kan je een keuze van maximaal drie e-boeken maken. Tegelijk is het mogelijk een vrije e-reader van de bib te reserveren. Nadien worden die titels door een bibliotheekmedewerker op de e-reader gedownload, die dan – na verwittiging – wordt uitgeleend voor een periode van drie weken. De bibliotheekmedewerker geeft uiteraard de nodige info over hoe je met de e-reader moet omgaan.

De bib is gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 december 2017 en ook op maandag 1 en dinsdag 2 januari 2018. Om de donkere dagen rond Kerstmis een beetje op te lichten, kan je bij ons terecht voor een spannend boek uit ons boekenaanbod en een sfeervol muziekje uit onze uitgebreide dvd-collectie. Je vindt bij ons ook een hele reeks kookboeken die je helpen je feestmenu samen te stellen. Zelfs voor boeken en tijdschriften die je op weg helpen om jouw interieur een feestelijke touch te geven, ben je bij ons aan het juiste adres. Deze materialen kan je als lid van de bib allemaal kosteloos ontlenen. Wij hopen jullie te mogen begroeten!

Bibliotheek Landen | Stationsstraat 31A | tel. 011 88 79 06 | bibliotheek@landen.be

Net zoals gewone boeken is het uitlenen van deze e-boeken geheel gratis. Kom zeker eens langs en informeer je aan onze balie!

INFO: Openbare bibliotheek | tel. 011 88 79 06 | bibliotheek@landen.be

15


Vrije tijd

Manchester by the sea

december 2017 januari 2018

Manchester by the Sea vertelt het verhaal van de familie Chandler, een arbeidersgezin uit Massachusetts. Nadat zijn oudere broer Joe (Kyle Chandler) plotseling komt te overlijden, krijgt Lee (Casey Affleck) de voogdij over zijn neef (Lucas Hedges). Lee wordt herinnerd aan een tragisch verleden met zijn vrouw Randi (Michelle Williams) in de omgeving waarin hij is opgegroeid.

Avondfilm 20/12/17 | 20.00u Raadzaal stadhuis | Toegang gratis

Op een routinereis door de ruimte naar een verre kolonie worden twee passagiers door een storing 90 jaar te vroeg ontwaakt uit hun hyperslaap. Jim en Aurora zullen de rest van hun leven op het luxe ruimteschip moeten verblijven en al snel beginnen ze voor elkaar te vallen. De intense aantrekkingskracht tussen beiden valt niet te ontkennen, totdat ze erachter komen dat het ruimteschip in groot gevaar is. Met 5000 slapende bemanningsleden op het spel kunnen alleen Jim en Aurora een ramp voorkomen.

Passengers Namiddagfilm

Woensdag 06/12/17 14.00u Raadzaal stadhuis Toegang gratis

Bezoek aan het Belgisch Art & Design-museum Je bezoekt eerst het ADAM. Dit nagelnieuwe museum geeft een mooi overzicht van de designkunst van 1960 tot nu. In het Plasticarium staan onder meer 2000 iconische ontwerpen in plastic. Een unieke collectie: van opblaasbare zetels tot platenspelers! Onze Vormingplusgids vertelt daarna meer over de historie van de Heizel-site en de wereldtentoonstelling in ‘58. Tot slot neem je de supersnelle lift naar de top van het Atomium voor een uniek zicht op de hoofdstad. De treinrit is niet inbegrepen, maar de gids en het combiticket met de Atomium zijn wel inbegrepen. Inschrijven kan via www.vormingplusob.be of de cultuurdienst Landen.

Uitstap Vrijdag 15 december 2017 Van 14.00 tot 17.00u e 33 (reductieprijs e 25)

16

Cloudboy

Vakantiefilm Woensdag 27/12/17 14.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

De 12-jarige stadsjongen Niilas woont bij zijn papa. Zijn Zweedse mama Katarina kent hij nauwelijks. Niilas moet, zeer tegen zijn zin, tijdens de zomervakantie naar het Hoge Noorden reizen waar zijn moeder en haar nieuwe gezin tussen de rendierherders wonen. De rendiertrek is volop aan de gang en ook Niilas moet een handje toesteken. Ondanks de warme ontvangst, reageert Niilas heel terughoudend. De enige die hem begrijpt, is zijn nieuwe halfzus SunnĂ . Stilaan ontdekt hij zijn roots, die sterker blijken dan hij ooit had kunnen vermoeden. Tegen alle verwachtingen in beleeft Niilas de meest avontuurlijke zomer van zijn leven. Een sterke Vlaamse jeugdfilm.

De smurfen en het verloren dorp De Smurfin heeft de indruk dat iedereen in het dorp een functie heeft - Grote Smurf leidt, Bakkersmurf bakt, zelfs Moppersmurf die moppert - behalve zij. Wat zou het enige meisje in het dorp moeten doen? Op zoek gaan naar haar eigen doel, natuurlijk! Als ze toevallig de weg van een mysterieus wezen kruist, volgt ze het in het Verboden Bos. Vergezeld door haar broers Brilsmurf, Potige Smurf en Klungelsmurf - en met de gemene tovernaar Gargamel die hen steeds schaduwt - onderneemt het Vakantiefilm Smurfenteam een wilde reis Donderdag 28/12/2017 vol actie, gevaar en ontdek14.00u king, die hen leidt naar het Raadzaal Stadhuis grootste mysterie in de geschiedenis van de Smurfen! Toegang gratis


Vrije tijd

Vakantiefilm Vrijdag 29/12/17 14.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

De grote kaasrace

Thomas de stoomlocomotief

Solan, Ludwig en Reodor moeten samen aan de slag om de inwoners van een naburig dorp te verslaan in de grote kaasrace. Daarbij zijn alle middelen toegestaan. Met de overmoedige Solan aan het roer, staat er veel meer op het spel dan enkel een bol kaas. Het wordt een gevaarlijke race over ravijnen en bevroren meren en door bossen vol hongerige beesten. De inzet? Hun eigen woning! Er stond dus erg veel op het spel!

Thomas & Vrienden racen over de rails! De klokt tikt voor Thomas, Bertie en Spencer om op tijd bij het kasteel te zijn. Philip laat zien aan Gordon hoe snel hij is, terwijl de langzame Stephen laat zien een redder in nood te zijn. James en Thomas staan tegenover elkaar wanneer het Grote Spel begint in Sodor en Caitlin geeft Emily een onverwachts duwtje. Race over de rails met Thomas en zijn vrienden! Graag op voorhand inschrijven!

Vakantiefilm Dinsdag 02/01/18 14.00u Raadzaal stadhuis Toegang gratis

Lego Batman movie Er liggen grote veranderingen op de loer voor Gotham City, en als LEGO® Batman de stad wil redden uit de handen van De Joker en zijn sluwe plannen, zal hij zijn waakzame rol moeten laten vallen. Batman zal dit keer moeten proberen samen te werken met anderen, en misschien, heel misschien, zal Batman dit keer leren om meer relaxed te zijn. Graag op voorhand inschrijven!

A monster calls

Vakantiefilm Woensdag 03/01/18 | 14.00u Raadzaal Stadhuis | Toegang gratis

De 12-jarige Conor heeft het niet gemakkelijk. Zijn moeder is ziek, hij wordt gepest door zijn klasgenootjes en hij moet logeren bij zijn grootmoeder, die koud en afstandelijk is. Daarom vlucht hij elke nacht weg in een fantasiewereld vol buitengewone wezens. Daar vindt hij een onwaarschijnlijke bondgenoot, die hem leert wat moed is en hem helpt om de waarheid onder ogen te zien...

Vakantiefilm Donderdag 04/01/18 | 14.00u Raadzaal Stadhuis | Toegang gratis

Graag op voorhand inschrijven!

Brandweerman Sam

The red turtle

Vakantiefilm Vrijdag 05/01/18 10.00u Raadzaal stadhuis Toegang gratis

Een schipbreukeling spoelt aan op een onbewoond, paradijselijk eiland, waar hij zo snel mogelijk weer af wil. Zijn enige gezelschap bestaat uit wat schaalen weekdieren. Hoe sterk de verschillende vlotten die hij bouwt ook zijn, zijn pogingen om weg te geraken, stranden keer op keer.

Op een dag denkt Norbert Puk dat hij een vliegende schotel heeft gezien. Al gauw loopt iedereen in Piekepolder om zich heen te kijken of ze ergens Ufo’s zien rondvliegen. Iedereen is in de ban van de buitenaardse wezens en er is zelfs een heuse tv-ploeg in het stadje neergestreken. Als Norbert met een groepje op zoek gaat naar de Ufo’s, loopt dat slecht af: Sara valt in een ravijn en breekt haar arm.

Maar dan komt de rode schildpad uit de titel zijn leven binnen gezwommen en neemt het verhaal een magisch-realistische wending. De schijnbaar eenvoudige tekeningen zijn stuk voor stuk odes aan de schoonheid van de natuur. Elk van de prachtig bewegende beelden zou je willen stilzetten om tegen de muur op te hangen.

Sam zit op dat moment net een geheimzinnig wezen op de hielen, misschien wel een Marsmannetje. Maar als hij de kinderen hoort roepen, staakt hij de achtervolging en gaat hij naar het ravijn om Norbert en zijn groep te redden. Als iedereen weer veilig thuis is, onderzoekt Norbert een stukje van een buitenaards apparaat dat hij heeft gevonden. Intussen komt Sam overal verdachte aanwijzingen tegen. Allebei komen ze tot de conclusie dat er hele rare dingen gaande zijn.

Het adembenemende “The Red Turtle” laat zich op verschillende manieren bekijken en ervaren: één van de mooiste animatieparels van de afgelopen jaren… Graag op voorhand inschrijven!

Vakantiefilm Zondag 07/01/18 | 10.00u Raadzaal stadhuis | Toegang gratis

17


omgeving

Beste Landenaar, Het stadsbestuur heeft twee sympathieke dames aangesteld om de tunnel aan het station van Landen en de twee bijhorende liften een grondige poetsbeurt te geven. Zij doen heel wat moeite om deze infrastructuur zo netjes mogelijk te houden. Maar dit is niet altijd een dankbare taak. Geef hen het respect dat ze verdienen! Jouw afval gooien in de vuilnisbak of een vriendelijk woord kan al een groot verschil maken. Zo maken we samen van Landen een propere en aangename stad.

Info: Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning (TULO) | tel. 011 78 94 51 | stadsmagazijn@landen.be

Ophalen kerstbomen en kerstboomverbranding op zaterdag 13 januari 2018 Ophaalpunten in Landen centrum: Bronplein, Stationsplein, Stationsstraat, Slachthuisplein, Watertoren, Betasiërsplein, school Pepijntje, kruising Kalsbergstraat-Raatshovenstraat, St.-Gertrudiskerk Landen, Dries (aan de beek), Sparta, pleintje Koning Albertlaan, Rufferdinge, kinderdagverblijf Ons Zonneke, Vlaanderenlaan en plein Eén Meilaan. Er worden bordjes geplaatst op de plaats van het ophaalpunt. Ophaalpunten in de deelgemeenten: Attenhoven, Eliksem, Ezemaal, Laar, Neerwinden, Overwinden, Neerlanden, Rumsdorp, Waasmont, Walsbets, Wezeren, Walshoutem en Wange aan de kerk. De bomen worden opgehaald vanaf vrijdagmorgen 12 januari 2018 tot zaterdag 13 januari om 13 uur. Opgelet: we nemen enkel de kerstboom mee, zet dus geen snoeiafval, potten e.d. aan het verzamelpunt!

19 uur: vertrek fakkeltocht, stationsplein 20 uur: kerstboomverbranding, hapje en tapje in verwarmd winterdorp op de terreinen van 260° FOS Landen.

Aanplantproject Regionaal Landschap Zuid-Hageland Landen is één van de negen gemeenten die aangesloten zijn bij het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Een regionaal landschap behoudt en versterkt natuur, landschap, erfgoed/identiteit, educatie en recreatie. We brengen inwoners en partners samen rond een wervend verhaal over natuur en landschap dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Wil je graag een nieuwe landschappelijke haag, heg of houtkant aanleggen? Of moet de bestaande haag hersteld en aangevuld worden? Als het gaat om een perceel dat aansluit op de open ruimte (dus geen gesloten tuin) en we kunnen er minstens 250 gemengde plantjes in kwijt, dan is ons aanplantproject misschien iets voor jou. Het Regionaal Landschap tekent samen met jou een beplantingsplan uit en stuurt de plantploeg aan. Dankzij de financiële bijdrage van de Provincie Vlaams-Brabant betaal je slechts 50% van de kostprijs. Neem een kijkje op de website voor de voorwaarden: www.rlzh.be.

18


omgeving

Inzameling roze zak aan huis vanaf januari 2018 Vanaf januari 2018 haalt EcoWerf elke zes weken je zachte plastics aan huis op in de roze zak met EcoWerf-logo. Door de roze zak aan huis in te zamelen, willen stad Landen en EcoWerf de dienstverlening voor de inwoners verhogen. Welke plastics mogen in de roze zak? Alle 100% zuivere zachte plastics die geen plastic flessen en flacons zijn, zijn welkom. Wat kan? Zakjes, draagtassen, blisters, (noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt) potjes, harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of elektronica) … Wat kan niet? Plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke stoffen (kga), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten … De sorteerregels vind je op de afvalkalender van 2018 die eind december in de bus valt en op www.ecowerf.be. Hoe bied ik mijn roze zak correct aan? - Respecteer de sorteerregels. - Gebruik een roze zak ‘zachte plastics’ met het logo van EcoWerf. - Knoop de zak goed dicht en bied hem hanteerbaar aan. - Hang niets aan de buitenkant. - Plaats de zak goed zichtbaar tegen de straatkant, ten laatste om 07.00 uur ’s morgens. Roze zakken die niet correct gesorteerd zijn of verkeerd aangeboden worden, krijgen een weigeringssticker en worden niet meegenomen. Goed sorteren is een absolute voorwaarde voor recyclage. Samen zorgen we er zo voor dat je zachte plastics verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen voor tuinmeubelen, bloembakken, compostbakken en -vaten, tuinafscheidingen …

Raadpleeg je afvalkalender voor de inzameldata of download de app Recycle! (voor iPhone en Android). Ook op het recyclagepark zal je in 2018 nog steeds terecht kunnen met de roze zak en met harde plastics. Voor de inzameling van de blauwe pmd-zak verandert er niets.

19


omgeving

Klaar voor

koning Winter

Het grote winterplan Tijdens de wintermaanden staat onze technische dienst 7/7 en 24/24 paraat. De zoutstrooiers en sneeuwruimers zijn operationeel gemaakt, de voertuigen staan klaar en het strooizout wordt steeds aangevuld.

Waar wordt er gestrooid? Het is niet de bedoeling alle wegen te strooien. In woonwijken bijvoorbeeld waar er weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen, is er voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact er dan ook eerder beperkt. Ook het inwerken van de strooizouten krijgt hierdoor geen kans. In deze straten strooien we niet en gunnen we de kinderen vooral veel sneeuwpret. Bij gladheidsbestrijding proberen wij er wel voor te zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide weg vinden. De verschillende strooiroutes zijn vastgelegd. De invalswegen, verbindingswegen, stadscentrum, onderwijsinstellingen, hulpdiensten en rusthuizen komen eerst aan bod. In een volgende fase worden de openbare gebouwen, dorpskernen, hellingen en fietspaden aangepakt. Bij sneeuwval doen we ook beroep op de plaatselijke landbouwers. Zij maken in eerste instantie de wegen sneeuwvrij waarna onze technische diensten volgen om de wegen ijzelvrij te maken. Het strooien van de gewestwegen in onze gemeente is de verantwoordelijkheid van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).

Meldingen Voor meldingen over gladheid kan je altijd terecht bij de politie. Tijdens de kantooruren kan je ook terecht bij het stadsmagazijn, Roosberg 12 of 011 78 94 50. De meldingen zullen weliswaar pas behandeld kunnen worden na afwerking van alle strooiroutes.

20

Strooizout

De stad stelt geen strooizout ter beschikking. Zorg ervoor dat je een voorraad in huis haalt. Je koopt strooizout in doe-het-zelf zaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.


omgeving

Wanneer wordt er gestrooid? Op basis van de weersvoorspellingen wordt er in de namiddag beslist of er ’s nachts preventief wordt gestrooid. Bij onverwacht winterweer kunnen we vrijwel meteen uitrukken. Bij aanhoudend winterweer worden deze strooiroutes regelmatig herhaald en ruimen we ook sneeuw. Na de kantooruren doen we voornamelijk beroep op de politiediensten.

Hoe wordt er gestrooid? Sinds 2017 beschikt de stad Landen over een zoutstrooier met pekelfunctie. In tegenstelling tot het gebruik van strooizouten heeft pekel een betere hechting op de rijbaan en werkt dit in geval van ijzel effectiever. In geval van sneeuwval zal er eerst sneeuw worden geruimd en nadien worden de wegen met strooizout of pekel ijzelvrij gemaakt. Het verbruik van strooizout bij een preventieve strooibeurt bedraagt gemiddeld 10 tot 20 ton in extreme weersomstandigheden. In de voorbije winterperiode werd er 351 ton strooizout verbruikt. Als je hier ook nog de gepresteerde werkuren bij optelt, komen we tot een uitgave van 31.000 euro.

Ophalen huisvuil Tijdens een winterpiek kunnen de huis-aanhuisophalingen van gft en restafval moeizaam verlopen. Door sneeuw en gladheid zijn sommige wegen voor de ophaalwagens niet bereikbaar en kan hierdoor het afval in deze straten niet worden opgehaald. We rekenen op begrip van de inwoners en vragen om het afval dat ‘s avonds niet is opgehaald, binnen te halen en het opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalronde.

Wees voorzichtig Ondanks het snelle optreden van de strooidienst is het onmogelijk om overal tegelijkertijd te zijn. Als je als weggebruiker je rijgedrag aanpast aan de winterse weersomstandigheden, zorgen wij – in de mate van het mogelijke – voor veilig berijdbare wegen.

21


sport

Het zwembad is gesloten op

Snowboarden

zondag 24 december 2017 maandag 25 december 2017 dinsdag 26 december 2017 van zondag 31 december 2017 tot zondag 14 januari 2018

woensdag 20 december

Openingsuren stedelijk zwembad Landen tijdens de kerstvakantie

ZWEMBAD

GEBRUIK SAUNA

woensdag 27/12

familiezwemdag extra spelmateriaal in het water 9 tot 12 uur 14 tot 20 uur

dames dames

donderdag 28/12

10 tot 12 uur 14 tot 22 uur

dames dames

vrijdag 29/12

10 tot 12 uur 14 tot 22 uur

heren heren

zaterdag 30/12

10 tot 12 uur 14 tot 18 uur

heren dames

Sluiting wegens jaarlijks onderhoud Het stedelijk zwembad van Landen is gesloten van zondag 31 december tot en met zondag 14 januari 2018 wegens jaarlijks onderhoud.

Familiezwemdag Op woensdag 27 december organiseert de sportregio ‘Getevallei’ een familiezwemdag. Landen heeft 250 gratis tickets klaarliggen voor gezinnen uit de regio (Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw) waarmee je op 27 december toegang krijgt tot het zwembad. Reserveer je ticket tijdig bij de sportdienst! Wij zorgen voor een avonturenbaan in het zwembad van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.

22

Ben jij tussen 12 en 15 jaar oud? Ga dan mee snowboarden in Landgraaf! vertrek: zwembad Landen om 13 u prijs: 25 euro

INFO: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

Kleuterhappening sporthal woensdag 3 januari 2018 van 13 tot 17 uur voor kleuters van ongeveer 3 tot 6 jaar, onder begeleiding van ervaren monitoren. Van de ouders wordt verwacht dat ze in de buurt aanwezig blijven. Aangepast schoeisel is verplicht! prijs 5 euro (verzekering, drankje en koekje inbegrepen) Inschrijven en betalen kan enkel ter plaatse, ouders mogen gratis binnen. programma − springkastelen − mobielen voor kleuters − grimeren − ballonnenclown − klim- en klauterparcours − speelhoek (mousse blokken, treintjes, autootjes, …) − evenwichtsmateriaal − ponycycling INFO: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be


sport

Start nieuwe lessenreeksen in januari 2018 Zwembad Babyzwemmen voor baby’s vanaf 6 maanden in samenwerking met de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur info en inschrijvingen: 0497 67 09 86 (na 18 uur) of watergewenninglanden@hotmail.com Watergewenning voor kinderen vanaf 4 jaar in samenwerking met de Gezinsbond info en inschrijvingen: 0497 67 09 86 (na 18 uur) of watergewenninglanden@hotmail.com Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar elke zaterdag tussen 9 tot 12 uur start zaterdag 27 januari 2018 en elke dinsdag– en donderdagavond van 17.15 tot 18 uur en van 18 tot 18.45 uur start dinsdag 20 februari 2018 Aquagym voor senioren (ook voor niet-zwemmers) elke maandag van 15 tot 16 uur start maandag 22 januari 2018 55 euro voor 10-beurten - 50 euro voor inwoners van Landen Aquafitness elke vrijdag van 20 tot 21 uur start vrijdag 26 januari 2018 55 euro voor 10-beurten - 50 euro voor inwoners van Landen Start to swim Zwem 250 of 1000 m zonder pauzes! Zoek je als recreatieve zwemmer een nieuwe uitdaging? Via de actie ‘Start to

swim” leer je op enkele weken tijd de oceaan overzwemmen … of toch bijna! Wij hebben twee trainingsschema’s opgesteld om een bepaalde afstand zonder pauzes te kunnen afleggen. Voor de niet-geoefende zwemmer wordt het einddoel 250 meter, voor de meer geoefende zwemmer is 1000 meter de eindafstand. Wie de smaak te pakken heeft, kan verder met het schema ‘Keep on Swimming’. Haal snel je gratis trainingsschema af in het zwembad! Voor praktische begeleiding kan je je wenden tot de redder van dienst.

Stadshal Landen Spinning elke maandag van 19 tot 21 uur start maandag 8 januari 2018 elke woensdag van 20 tot 21 uur start woensdag 10 januari 2018 Yoga voor senioren elke woensdag van 10.15 tot 11.45 uur voor gevorderden elke woensdag van 9 tot 10 uur voor semi-gevorderden start woensdag 10 januari 2018 met seniorensportkaart

GC Amfi Stationsstraat 30, 3400 Landen Yoga elke woensdag om 19 uur voor beginnelingen elke woensdag om 20.15 uur voor gevorderden start woensdag 10 januari 2018

Oproep monitoren sportkamp en kinderopvang Voor de opvang voor en na de sportkampen zoeken we gemotiveerde jongeren die bereid zijn gedurende één week te werken van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur. Data sportkampen 2018 − van 9 tot 13 april 2018 − van 2 tot 6 juli 2018 − van 20 tot 24 augustus 2018

Lijndansen voor senioren elke maandag van 13.30 tot 14.30 uur voor gevorderden elke maandag van 14.30 tot 15.30 uur voor gevorderden elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur voor beginnelingen start maandag 8 januari 2018

Turnzaal Hof Pepijn Bondgenotenlaan 6, 3400 Landen Multi Move elke zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur voor 3- tot 5-jarigen (de groepen worden ingedeeld door de sportdienst volgens leeftijd en ervaring) start zaterdag 13 januari 2018 Inschrijven voor de activiteiten georganiseerd door de sportdienst kan via het webloket van www.landen.be – formulieren sport

INFO: sportdienst | 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

Aandacht - Alle activiteiten gaan slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. Je inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. - Wie het financieel wat moeilijker heeft, kan vermindering krijgen op de tarieven of zelfs gratis deelnemen. Denk jij hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de dienst welzijn via 011 67 29 15 of mail naar welzijn@landen.be.

Ook voor de kinderopvang tijdens de sluiting van Stekelbees zoeken we monitoren voor de opvang en voor de activiteiten overdag. Je kan vóór 1 februari 2018 je kandidatuur indienen bij de stedelijke sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 Landen – sportdienst@landen.be of via het sollicitatieformulier op het webloket (www.landen.be).

23


Postzegelclub Attenhoven – iedere 2e maandag van de maand ruilavond uur: 19.30 tot 23 uur plaats: parochiaal centrum Attenhoven info: 011 83 17 12 zaterdag 2 december 2017 – Sinterklaasfeest uur: 14.30 uur plaats: Tiendschuur Laar org.: fotoclub Xpose info: info@fotoclub-xpose.be, 0477 03 45 43 prijs: 6 euro – inschrijven verplicht! woensdag 6 december 2017 – Namiddagfilm ‘Passengers’ uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! Praatavond voor anders- en Nederlandstaligen woensdag 6 en dinsdag 19 december 2017 woensdag 3, dinsdag 16 en woensdag 31 januari 2018 uur: 19.30 uur plaats: stadhuis org.: stad Landen info: welzijn@landen.be, 011 67 29 15 donderdag 7 december 2017 – Kookworkshop ‘kerstgerechten’ uur: 19 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be

woensdag 13 december 2017 – Workshop bloemschikken ‘kerstversiering’

Filmnamiddagen – gratis toegang – inschrijven verplicht!

zaterdag 6 januari 2018 – Cheers to 2018!

uur: 19.15 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be

woensdag 27 december 2017 – ‘Cloudboy’ donderdag 28 december 2017 – ‘De smurfen en het verloren dorp’ vrijdag 29 december 2017 – ‘De grote kaasrace’ dinsdag 2 januari 2018 – ‘Thomas de stoomlocomotief’ woensdag 3 januari 2018 – ‘Lego Batman movie’ donderdag 4 januari 2018 – ‘A monster calls’ uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

uur: 19 uur plaats: onder de Lindeboom oep ’t Watergat org.: Bende van Jonker Jan info: 0470 42 10 92 Attenhoven verwelkomt het nieuwe jaar met driekoningen!

vrijdag 15 december 2017 – Kerstmarkt uur: 14.30 uur plaats: WZC Oleyck org.: OCMW Landen info: oleyck@ocmw.landen.be, 011 88 02 10 vrijdag 15 december 2017 – Bezoek aan het Belgisch Art & Design-museum uur: van 14 tot 17 uur org.: Landen Cultuurt! i.s.m. Vormingplus Oos-Brabant info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 33 euro, reductieprijs: 25 euro – inschrijven verplicht! vrijdag 15 december 2017 – Music for CTP: 80’s & 90’s party uur: 20 uur plaats: GC Amfi org.: Centrum Therapeutisch Paardrijden vzw info: paul.vlayen@centrumtp.be prijs: 5 euro zaterdag 16 december 2017 – Kersthappening uur: vanaf 20 uur plaats: Lindenhof org.: Landelijke Gilde Overwinden info: rohnny.simons@gmail.com, 0476 60 54 16 zondag 17 december 2017 – Wandeling te Gulpen NL plaats: vertrek carpoolparking oprit E40 org.: Touring Landen info: marinus.nelissen@skynet.be

vrijdag 8 december 2017 – Harpconcert met Inge Frimout-Hei

zondag 17 december 2017 – Kerstmarkt Dordrecht

uur: 20 uur plaats: kerk Walsbets org.: NEOS Landen info: Daniël Hautera 011 83 26 38, www.neosvzw.be/landen leden: 4 euro, niet-leden: 10 euro

vertrek: Lindenhof org.: kvlv Overwinden info: gilberte.ceuleers@skynet.be

Kerstmarkt

uur: 19 uur plaats: Lindenhof org.: kvlv Overwinden info: gilberte.ceuleers@skynet.be

zaterdag 9 december 2017 van 14 tot 23 uur zondag 10 december 2017 van 10 tot 21 uur plaats: Tiendschuur Laar org.: fotoclub Xpose info: info@fotoclub-xpose.be, 0477 03 45 43 prijs: 10 euro per stand – inschrijven verplicht! zaterdag 9 december 2017 en 13 januari 2018 – Voorlezen in de Bib uur: 11 uur plaats: bibliotheek Landen org.: stad Landen info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis

woensdag 27 december 2017 – Kerstwandeling Waasmont – Walsbets – Wezeren uur: 9.30 uur plaats: kerk Waasmont org.: Touring Landen info: marinus.nelissen@skynet.be woensdag 3 januari 2018 – Kleuterhappening uur: van 13 tot 17 uur plaats: stadshal org.: stad Landen info: sportdienst@landen.be, 011 83 20 18 prijs: 5 euro

zondag 7 januari 2018 – Vakantiefilm ‘Brandweerman Sam’ uur: 10 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! maandag 8 en 22 januari 2018 – Workshop ‘Halskettingen maken’ uur: 19.30 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be inschrijven verplicht! zaterdag 13 januari 2018 – Kerstboomverbranding 19 uur – fakkeltocht vertrek Stationsplein 20 uur – kerstboomverbranding, winterdorp met hapje en tapje Plaats: scoutlokaal Tiensestraat 21 org.: 260° FOS Pepijn Landen info: foslanden@outlook.com maandag 15 januari 2018 – Turnen ‘zacht bewegen’ in 8 lessen

vrijdag 5 januari 2018 – Vakantiefilm ‘The red turtle’ uur: 10 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

uur: 19.30 uur plaats: Lindenhof org.: kvlv Overwinden info: gilberte.ceuleers@skynet.be

zaterdag 6 januari 2018 – Nieuwjaarsconcert uur: 20 uur plaats: kerk Walshoutem org.: Concertband Landen info: concertbandlanden@hotmail.com

maandag 18 december 2017 – Workshop ‘ Kerstbloemstuk’

maandag 18 december 2017 – Workshop ‘Bloemschikken voor Kerstmis’ uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro woensdag 20 december 2017 – Avondfilm ‘Manchester by the Sea’ uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

maandag 11 december 2017 Naai & Breisalon

woensdag 20 december 2017 – Workshop ‘Homedeco weven’

uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com prijs: leden: 3 euro; niet leden: 6 euro

uur: 19.30 uur plaats OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be inschrijven verplicht!

Winterlanden 2017 – sfeervol winterdorp met kerstchalets, verwarmde tent met schaatsbaan op het Stationsplein vrijdag 15 december 2017 schaatsbaan vanaf 14 uur winterdorp vanaf 16 uur vanaf 19 uur: mobiele muziekact old-skool discoschaatsen photobooth

WinterLanden for kids! – inschrijven verplicht! plaats: verwarmde tent Stationsplein 15 uur: kerstpoppenkast vanaf 16 uur: fotoschoot met de Kerstman

zaterdag 16 december 2017 schaatsbaan vanaf 10 uur winterdorp vanaf 14 uur vanaf 19.30 uur: zuiderse sambashow in Kerstsfeer optreden van Duplicate en Dj De Zwatte

2de Jeneverkesrun 15 uur plaats: Kerstmarkt Landen – stand van B.strong t.v.v. B.strong – Kom op Tegen Kanker – Landen Tegen Kanker prijs: 5 euro pp – inschrijven verplicht tot 14.45 uur

zondag 17 december 2017 schaatsbaan vanaf 10 uur winterdorp vanaf 14 uur

org.: stad Landen info: economie@landen.be, 011 88 03 05

Lol dec17  
Advertisement