Page 1

Stadsmagazine Editie oktober 2017

Herfst in Landen


colofon openingsuren

administratief centrum

Stadsmagazine Editie oktober 2017

Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 - info@landen.be elke werkdag van 8.30 tot 12 uur op dinsdag ook van 13.30 tot 16 uur op woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur De loketten van burgerzaken & bevolking en ruimtelijke ordening & stedenbouw blijven op woensdag open tot 19.30 uur. Wij zijn bereikbaar burgemeester@landen.be info@landen.be beteredienstverlening@landen.be

werken@landen.be klachten@landen.be

Volg ons ook op Facebook (stad Landen)

Ken je onze gratis sms-service? Wil jij via sms op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wil jij korte dringende nieuwsberichten ontvangen? Schrijf je dan in op deze gratis service via info@landen.be. LOL_okt17.indd 1

26/09/17 09:41

stadsmagazijn gratis infoblad van de stad Landen

Roosberg 12 - 3400 Landen - tel. 011 78 94 50 - stadsmagazijn@landen.be

Licht op Landen verschijnt 10 keer per jaar Werkten mee aan dit nummer: Katrien Cloots, Edith De Jonghe, Johan De Rocker, Guy Geysens, Simon Gysemberg, Kobe Lecompte, NMBS, Frank Petitjean, Laure Roussel, Femke Van den Broeck, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, Wendy Vandormael, Simon Vanrutten, Björn Wauters

sluiting november woensdag 1 november: Allerheiligen donderdag 2 november: Allerzielen vrijdag 3 november: Brugdag woensdag 15 november: Feest van de Dynastie

De bib is gesloten op 1, 2, 3, 4 en 11 november.

sociaal huis

Redactieraad: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Leon Ignoul, Laure Roussel, Ingrid Vandevelde

Stationsstraat 29A - 3400 Landen - tel. 011 69 05 00 - info@ocmw.landen.be

Ontwerp, realisatie en druk: Commça - Casters Communications www.commca.be

Het Sociaal Huis is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur - woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Fotografie: Jan Brouckmans www.janbrouckmans.be Verantwoordelijke uitgever: Iris Vander Schelde, burgemeester Stad Landen - Stationsstraat 29 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in ‘Licht op Landen’ kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Licht op Landen wordt gedrukt op fsc-papier.

2

Het sociaal huis is gesloten op 1, 2 en 15 november.

De sociale dienst is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur - woensdag van 13 tot 16 uur Beter Wonen aan de Gete is open: - woensdag van 13.30 tot 16.30 uur - donderdag van 8.30 tot 12 uur

Politiezone LAN Populierendreef 2 – 3400 Landen – 011 884 884 Vrije toegang maandag: 8 – 12 uur dinsdag: 8 – 12 uur en 16 -20 uur woensdag: 12 – 16 uur donderdag: 8 – 12 uur vrijdag: 12 – 16 uur

Na afspraak maandag: 12 – 16 uur dinsdag: 12 – 16 uur woensdag: 8 – 12 uur donderdag: 12 – 16 uur vrijdag: 8 – 12 uur


actueel

wachtdiensten Dokter van wacht In Landen kan je de dokter van wacht bereiken via het centrale telefoonnummer 011 88 69 88. Apotheek van wacht De apotheek van wacht in jouw buurt vind je via www.apotheek.be of bel naar 0903 99 000. Tandarts van wacht

WhatsApp Buurtpreventie! Hoe, wat, wie, waar …?! WhatsApp, wa’s da? WhatsApp is een programma voor smartphones waarmee je gratis berichten kan versturen naar meerdere personen. WhatsApp kan je gebruiken om meerdere personen in je buurt snel te informeren. Deze app kan je dan ook perfect gebruiken als een vorm van buurtpreventie. Wie iets verdacht ziet of hoort kan dat via WhatsApp aan de groep melden. In Landen werd vorige maand een WhatsApp-Buurtpreventie (WABP) opgestart door Marcel Vandamme, met de steun van het stadsbestuur en de lokale politie. Buurtpreventie Landen en de deelgemeenten zijn opgesplitst in verschillende groepen. Om aan te sluiten bij een bepaald groep, moet je in die zone wonen. Elke groep heeft ook minstens één beheerder.

Voor de tandarts van wacht in jouw buurt bel je naar 0903 399 69. Wachtdienst thuisverpleging Voor meer info rond de wachtdiensten van thuisverpleging bel je naar 070 222 678.

Dokter Taffeiren en dokter Vander Schelde zijn afwezig van vrijdag 17 november tot en met maandag 27 november 2017. Dokter Lobianco is afwezig van maandag 30 oktober tot en met zaterdag 4 november 2017.

Heb jij interesse in de WhatsApp-Buurtpreventie maar weet je niet goed hoe daaraan te beginnen of wat je moet doen om lid te worden?

Kom dan naar de infoavond op donderdag 12 oktober om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis! Breng zeker ook je smartphone en/of laptop mee! De beheerders maken je lid, installeren WhatsApp en maken je wegwijs in de groep. Voor de mensen die geen smartphone hebben is er de Facebook buurtpreventie. Ook hierover krijg je alle tekst en uitleg.

3


actueel

Nieuwe openingsuren stationsloket Vanaf oktober wijzigen de openingsuren van het loket in het station. De NMBS past de openingsuren van het loket aan omdat de reizigers steeds vaker de automaten en digitale verkoopkanalen gebruiken om een ticket te kopen. De nieuwe openingsuren zijn voortaan: - maandag tot vrijdag: 5.45 tot 13 uur - weekend en feestdagen: 7 tot 14.15 uur Buiten deze openingsuren kan je een treinticket kopen via de automaten in het station en via de digitale verkoopkanalen (7 dagen op 7 en 24 op 24 uur beschikbaar en gebruiksvriendelijk!). De automaten accepteren bank- en kredietkaarten en cash tot 35 euro. Zowat alle producten zijn beschikbaar aan de automaten en ook treinabonnementen kunnen verlengd worden aan de automaten! De openingsuren van de wachtzaal blijven ongewijzigd en de reiziger kan in alle comfort de faciliteiten van het station blijven gebruiken.

Meer info: www.nmbs.be

Infosessie

Wat als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is? Deze infosessie geeft meer inzicht in de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren, convectoren als vloerwarming en wandverwarming komen aan bod. Je krijgt een overzicht van ketels op verschillende energiebronnen. Verder is er aandacht voor een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water. De stad Landen en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen nodigen je van harte uit voor deze gratis infosessie op dinsdag 3 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het administratief centrum van Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen Voor meer informatie kan je contact opnemen met Verna Vanwolleghem via 011 69 05 45 of mail naar info@beterwonenaandegete.be. Deze organisatie krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Wooninfopunt Landen: Sociaal huis • woensdag: 13.30 – 16.30 uur • donderdag: 8.30 – 12.00 uur www.beterwonenaandegete.be info@beterwonenaandegete.be

4


actueel

Wandelclub De Leeuwerik zoekt nieuwe leden! Wandelclub De Leeuwerik heeft een volledig nieuw bestuur. De club bestaat 45 jaar en was daardoor dringend aan een nieuw bestuur toe. Voorzitter is Marcella Liefsoens. Ondervoorzitter is Arthème Vanvolcksom en penningmeester Gilbert Vandevelde. Overige bestuursleden zijn: Bernadette Champagne, William Champagne, Andre Meeus en Ludo Peeters die secretaris is. De club telt 164 leden. Aansluiten bij de wandelclub De Leeuwerik Landen kan bij Ludo Peeters, tel. 011 88 56 51. Wandelen − is genieten van de natuur en de gezonde lucht ver buiten de drukte − doe je op eigen tempo, de afstand die je zelf kiest, wanneer je wil − is gezonde ontspanning, individueel, in gezinsverband of in groep − betekent aangename sociale contacten − is een goedkope vrijetijdsbesteding − is géén competitie, het is en blijft een recreatiesport

Is wandelen iets voor jou? Sluit je dan aan bij onze wandelclub! Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 15 euro per persoon. Sommige mutualiteiten betalen het lidgeld terug. Wat bieden De Leeuweriken je aan? − gratis wandelboekje en klevers − driemaandelijks gratis clubblad − deelname aan het jaarlijks ledenfeest, de Leeuwerikreis, driedaagse uitstappen, busuitstappen, … Hoe aansluiten? Lid worden kan op één van de volgende mogelijkheden: − Vul online het inschrijvingsformulier op www.wandelclublanden.be in en stort het lidgeld. We spreken dan verder af. − Kom naar één van onze wandeltochten en wend je tot de ledenadministratie. Waarom wandelen? Omdat wandelen dé gezonde natuursport is!

Foto: Dirk Lambrechts

Welkom in WinterLanden! De stad Landen organiseert op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 december drie dagen lang WinterLanden op het Stationsplein. Wij toveren het plein om tot een gezellig winterdorp waar je terecht kan voor allerlei lekkers en leuke geschenken. In de grote tent kan je schaatsen en genieten van allerlei optredens en activiteiten. Wil jij een stand op WinterLanden? De deelnamekost bedraagt 75 euro voor drie dagen. Wij zorgen voor kerstsfeer, animatie, blokhutten, tenten, water en elektriciteit.

Interesse? Vragen? Neem dan contact op met de dienst lokale economie van de stad Landen, economie@landen.be of bel naar 011 88 03 05.

5


vacature

Het stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de volgende voltijdse betrekkingen:

Hoofddeskundige Omgeving

Deskundige Omgeving

(salarisschalen B4-B5; 2e oproep)

(salarisschalen B1-B2-B3)

Jij: - maakt deel uit van de dienst Omgeving (groep Ruimte & Omgeving), werkt als stafmedewerker onder de leiding van het diensthoofd Omgeving en assisteert hem. - voert de bevoegdheden en taken van omgevingsambtenaar (vooral met betrekking tot het luik “stedenbouw�) uit. - helpt mee aan het opstellen, uitwerken en uitvoeren van een gefundeerd beleid inzake omgevingszaken. Vereisten: - in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot een functie van niveau B (bachelordiploma of hieraan gelijkgesteld) - minimum 3 jaar relevante beroepservaring hebben op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en/of leefmilieu - voldoen aan de voorwaarden om als gemeentelijke omgevingsambtenaar te worden aangewezen - de Belgische nationaliteit bezitten - slagen voor de selectieproeven die vermoedelijk vanaf begin november 2017 zullen plaatsvinden. Wij bieden: - een spoedige indiensttreding (na afloop van de selectieprocedure) - een statutaire functie, met vaste benoeming na een proeftijd van 1 jaar - een bruto maandsalaris van min. 3.012 euro en max. 4.532 euro.

ture vaca

6

Jij: - maakt deel uit van de dienst Omgeving (groep Ruimte & Omgeving) en werkt onder de leiding van het diensthoofd - voert de doelstellingen en acties in het kader van omgevingszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu) uit - realiseert een vlotte en correcte dienstverlening - vervult een informatieve rol op het vlak van omgevingszaken. Vereisten: - in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot een functie van niveau B (bachelordiploma of hieraan gelijkgesteld) - slagen voor de selectieproeven die vermoedelijk vanaf begin november 2017 zullen plaatsvinden. Wij bieden: - een contractuele tewerkstelling, aanvankelijk met een vervangingscontract (evaluatie na twee maanden), maar vanaf 1 mei 2018 is een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur mogelijk - een bruto maandsalaris van min. 2.412 euro en max. 4.065 euro


Boekhouder-analist (salarisschalen B1-B2-B3)

Jij: - maakt deel uit van de dienst Financiën en werkt onder de operationele leiding van de stafmedewerker Financiën - helpt mee aan het uitwerken en uitvoeren van een gefundeerd financieel beleid - staat in voor de uitvoering van boekhoudkundige verrichtingen.

Wij bieden: - indiensttreding vanaf 1 januari 2018 - een contractuele tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (evaluatie na twee maanden) - een bruto maandsalaris van min. 2.412 euro en max. 4.065 euro.

Vereisten: - in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot een betrekking van niveau B en dat behaald werd in één van de volgende studierichtingen: boekhouden-informatica, bedrijfsmanagement optie bedrijfsadministratie, boekhouden-accountancy, boekhouden-fiscaliteit, economische wetenschappen, handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur, of gelijkwaardig - slagen voor de selectieproeven die vermoedelijk vanaf begin november 2017 zullen plaatsvinden.

Voor deze betrekkingen wordt telkens een wervingsreserve opgericht voor de duur van 3 jaar. De benoeming/ aanstelling volgt onmiddellijk na afloop van de selectieprocedure. Gemeenschappelijke voordelen: gunstige verlofregeling, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), e.a. Voor contractueel personeel: recht op aanvullend pensioen. Interesse voor één van deze jobs? Stuur dan jouw kandidatuur (met het ingevuld inschrijvingsformulier én een kopie van het vereiste diploma en van de andere gevraagde bewijsstukken) per brief of e-mail (selectie@landen.be) naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen. De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op donderdag 12 oktober 2017 (om 12 uur). De volledige functiebeschrijving, vereisten, aanbod, het gevraagde profiel en het inschrijvingsformulier kan je terugvinden op www.landen.be.

INFO: dienst personeelsaangelegenheden | tel. 011 88 03 06 | personeel@landen.be | www.landen.be

7


vacature

Verpleegkundigen (m/v)

Zorgkundigen (m/v)

Wij bieden: - een toffe en verantwoordelijke job in een aangename en familiale werksfeer - een contract voor een deeltijdse tewerkstelling (voor DVC ‘t Binnenhof: 25 tot 50% - voor WZC Oleyck: 50 tot 75%) - maandsalaris volgens loonschaal C3-C4 (gegradueerd) of loonschaal BV1-BV3 (bachelor) waarbij relevante anciënniteit overgenomen wordt - attractiviteitspremie, bijkomende toeslag voor onregelmatige prestaties (11%), extra vergoeding voor avond- en weekendprestaties, vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fiets, aanvullend pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques - gratis hospitalisatieverzekering - 26 dagen verlof en 11 wettelijke feestdagen - gratis gebruik van een aantal stedelijke diensten

Wij bieden: - een toffe en verantwoordelijke job in een aangename en familiale werksfeer - een contract voor een halftijdse tewerkstelling (prestatiebreuk overeen te komen) in woonzorgcentrum Oleyck - maandsalaris volgens loonschaal C1-C2 waarbij relevante anciënniteit overgenomen wordt - attractiviteitspremie, bijkomende toeslag voor onregelmatige prestaties (11%), extra vergoeding voor avond- en weekendprestaties, vergoeding woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fiets, aanvullend pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques - gratis hospitalisatieverzekering - 26 dagen verlof en 11 wettelijke feestdagen - gratis gebruik van een aantal stedelijke diensten

Vereisten: - Voor het dagverzorgingscentrum: diploma gegradueerd verpleegkundige (of gelijkwaardig) - Voor het woonzorgcentrum: diploma bachelor of gegradueerd verpleegkundige (of gelijkwaardig)

Interesse? Stuur dan jouw schriftelijke kandidatuur (motivatiebrief, CV en kopie diploma) voor 13 oktober 2017 t.a.v. de Voorzitter, OCMW Landen, Stationsstraat 29A/1, 3400 Landen of per mail naar tamara.vanderspikken@ocmw.landen.be. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 011 69 05 10.

vacature

8

Vereisten: - voldoen aan de diplomavoorwaarden en geregistreerd zijn als zorgkundige

Interesse? Stuur dan jouw schriftelijke kandidatuur (motivatiebrief, CV en kopie diploma) voor 13 oktober 2017 t.a.v. de Voorzitter, OCMW Landen, Stationsstraat 29A/1, 3400 Landen of per mail naar tamara.vanderspikken@ocmw.landen.be. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de personeelsdienst op het nummer 011 69 05 10.


op stap met Kobe

Kijkhut in Ezemaal Op het aardewegje langs de Broekstraat, niet ver stappen van het centrum van Ezemaal, bevindt zich een kijkhut. Kijkhutten hebben me altijd al aangetrokken. Een kijkhut lijkt me een knusse plek waar je heel dicht en broos bij de natuur kan zijn. Ditmaal heb ik mijn klapstoel thuis gelaten want uit goede bron weet ik dat er een stoel aanwezig is in de kijkhut. Ik heb me altijd afgevraagd of kijkhutten privé of openbaar zijn. Ik weet het nog altijd niet, maar ik vraag het de eigenaar van deze hut zo snel mogelijk. Ik duw het luik omhoog met een frituurmandhandvat dat fungeert als klink. De geur van verse verf komt me tegemoet, alsof de kijkhut speciaal voor mij een laagje verf heeft gekregen. Ik kruip het laddertje op. Bovenaan een zijwand hangt de bureaustoel netjes aan een haak. Ik veeg een aantal oude spinnenwebben uit mijn haar en van mijn neus en realiseer me dat het luik dicht moet vooraleer er ruimte is om de stoel te kunnen plaatsen.

Mijn theezakje heb ik te lang laten trekken waardoor mijn Engelse thee best pittig is. Het is niet mijn gewoonte om thee zo lang te laten trekken maar ik ben nogal onder de indruk van de kijkhut-ervaring hier in Ezemaal. Ik neem plaats op de stoel, giet een kopje thee in en nip even van de te straffe thee die voor een zure grimas op mijn gezicht zorgt. Ik kijk door de lange smalle plastieken raampjes en zie links van mij een graanveld dat volgens mij klaar is om geoogst te worden. Voor mij zie ik een hele grote aardappelplantage die reikt zover je kan zien. Achter de kijkhut loopt een bosje door tot het einde van de weg. Buiten is het wat bewolkt maar dat deert me niet. Wolken zijn op hun mooist als ze een zekere omvang hebben. Het is hier knus, binnen in de kijkhut. Het toont aan dat ‘back tot basic’ deugd kan doen. Het is een plek waar je even tot rust kan komen. Neem zeker ook een verrekijker mee! Ik ben een wintermens en heb me alvast voorgenomen om in de winter terug te komen tegen avondval. Dan hoop ik de bosuil te horen, enkele reetjes en hazen te spotten terwijl ik geniet van een kruidige thee met kaneel en een stuk taart op mijn schoot. Eenvoud is tegenwoordig niet meer zo makkelijk terug te vinden. Maar hier, in deze knusse doch krappe kijkhut van ons mooie Ezemaal dwaalt een intens gevoel van eenvoud rond. Ik hoor de wind de kijkhut aaien en dat voelt heerlijk aan. Het brengt een winters sfeertje met zich mee waardoor ik plots besef dat ik dringend een wintertrui nodig heb.

9


omgeving

Wat als je diftarcontainer niet geledigd wordt?

Het kan al eens voorvallen. Je biedt de dag van de ophaalronde tijdig (vóór 7 uur) je container aan maar de ophalers van Ecowerf rijden voorbij en je afvalbak wordt niet geledigd. Ecowerf werkt voortdurend aan een betere dienstverlening en communicatie. Een terechte klacht wordt dan ook steeds ernstig genomen en behandeld. Wat kan je doen? - Bel de dag zelf tussen 14.30 en 16.30 uur naar Ecowerf op het gratis groene nummer 0800 97 0 97. - Of mail via de link naar het contactformulier “Melding ‘Mijn afval werd niet ingezameld’” op de homepagina van www.Ecowerf.be (onder contactgegevens). Voortaan worden de containers waarover terechte klachten worden gemeld de tweede werkdag na de inzameldag opgehaald. Meldingen kunnen daarna nog, maar het afval zal dan pas opgehaald worden op de volgende inzameldag zoals vermeld op de afvalkalender. Indien er klachten zijn over ophalingen op donderdag of vrijdag zal de klachtenronde op maandag of dinsdag worden gereden. Je zal het afval dan tijdens het weekend terug moeten binnenhalen en nadien terug aanbieden. Voor het laatste nieuws, sorteer- en composteertips, surf naar www.ewowerf.be!

Mag het of mag het niet? Mag je op zondag het gras afrijden of niet? JA! Het mag … Artikel 68 van de nieuwe politiecodex zegt dat je voortaan op zon- en feestdagen tussen 9 en 12 uur het gras mag afrijden.

10


omgeving

Herfst in Landen Bladkorven De stadsdiensten plaatsen jaarlijks een 100-tal bladkorven in straten met grote laanbomen en veel bladerafval. Straten met kleinere en halfgrote laanbomen of plaatsen met een geïsoleerde boom komen niet in aanmerking. Ook langs gewestwegen plaatsen we geen bladkorven. De bladkorven dienen enkel voor de afgevallen bladeren van de bomen in de straat (geen tuinafval!). Onze diensten maken één keer per week alle bladkorven leeg. Heb jij vragen of opmerkingen in verband met het plaatsen van de bladkorven, stuur dan een mailtje met alle info naar stadsmagazijn@landen.be. Eventuele opmerkingen die we deze herfst en winter ontvangen, worden geëvalueerd voor het bladkorvenplan van volgend jaar. Voorwaarden? − De bladkorven worden op de voorziene locaties geplaatst vanaf begin oktober en verwijderd in de loop van december. − De bladkorven zijn niet gebonden aan een huisnummer maar worden objectief over de lengte van de straat geplaatst. − Wanneer er ander groenafval in een bladkorf wordt gegooid wordt deze meteen verwijderd. Ook wanneer een bladkorf niet gebruikt wordt door de bewoners wordt deze in de loop van de herfstperiode weggehaald. − Zelfgemaakte bladkorven worden niet geledigd.

Op zoek naar de mooiste kerstboom Elk jaar gaan we op zoek naar de mooiste kerstbomen. Heb jij in je tuin een prachtexemplaar staan dat je aan de stad wil schenken? Laat het ons weten! Wij zijn op zoek naar een mooie grote vrijstaande boom die aan alle kanten mooi volgroeid is. Wij komen ter plaatse kijken of jouw boom geschikt is om op het Marktplein of het Stationsplein te pronken.

INFO: 011 88 03 18 | info@landen.be

Kostprijs? Het plaatsen van de bladkorven en het ophalen van de bladeren is voor de bewoners gratis.

INFO: Stadsmagazijn | 011 78 94 50 | stadsmagazijn@landen.be

Straatbeeld verfraaien Op verschillende locaties in de dorpen van Landen zullen onze verkeersinstallaties vervangen worden door nieuwe bloembakken. Deze zijn uiteraard voorzien van de nodige signalisatie, waardoor de verkeerssituatie niet zal veranderen. Deze kleinschalige elementen dragen bij tot een groener dorpsbeeld. Ook de volgende jaren zal de stad investeren om meer groen in het straatbeeld te krijgen.

11


omgeving

Laadpalen voor elektrische wagens verkeersborden voorzien, zodat deze parkeerplaatsen enkel mogen gebruikt worden door elektrische voertuigen. Opgelet! Het Marktplein behoort tot de blauwe zone, ook op de oplaadpunten moet je een geldige parkeerschijf plaatsen. Laadpaal op verzoek Publieke laadpalen zijn cruciaal voor wie niet de mogelijkheid heeft in of rond de woning een privé-oplaadpunt te plaatsen. Kun je thuis niet opladen en is er geen (of onvoldoende) publieke laadinfrastructuur in je buurt? Dan kun je de plaatsing van een publieke laadpaal in je buurt aanvragen via netbeheerder Infrax: www.infrax.be/laadpaal-aanvragen Eind september zijn in Landen de eerste laadpalen voor elektrische wagens in gebruik genomen. De laadpalen werden geplaatst in opdracht van netbeheerder Infrax. Laadpaaloperator Allego staat in voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen. Publieke laadpalen De Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen. Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, hebben de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax samen een spreidingsplan opgemaakt voor 2500 bijkomende publieke laadpalen, waarvan minstens één in elke gemeente in Vlaanderen. In onze stad zijn er drie laadpalen geplaatst, op het Marktplein, in de Fabriekstraat en op de parking achter het stadhuis. Volgend jaar komen er nog twee laadpalen bij. Parkeren ter hoogte van een laadpaal Per laadpaal kunnen er twee wagens worden opgeladen en zijn er twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen die opladen. Er worden hiervoor speciale

12

Wat verwacht de elektrische rijder? Eenvoudig kunnen opladen aan een marktconform laadtarief verlaagt de drempel om over te schakelen naar elektrisch rijden. Er zijn vandaag al heel wat aanbieders van laadkaarten op de vrije markt. Bedoeling is dat je met de bestaande kaarten toegang krijgt tot de 2500 publieke laadpalen.

Met de plaatsing van de laadpalen realiseren we ook een doelstelling uit de Landense burgemeestersconvenant. De komst van de elektrische laadpalen en de opkomst van elektrisch aangedreven wagens zijn een belangrijke troef voor het terugdringen van de CO2 concentratie en daarmee ook de mondiale opwarming van onze aarde. Als de aangeboden stroom ook nog eens geproduceerd wordt met wind, zon of waterkracht gaan we voor een efficiënte en klimaatvriendelijke mobiliteit.

INFO: werken@landen.be


omgeving

Verkoop van brandhout De avonden worden korter en kouder. Tijd om je houtvoorraad aan te vullen om te kunnen genieten van gezellige warme momenten aan de kachel of haard!

Asociaal parkeren in schoolomgevingen Binnen het actieplan verkeersveiligheid zijn de schoolomgevingen één van de belangrijkste aandachtspunten voor het stadsbestuur en de politiezone. De aandacht voor de zwakke weggebruiker is hierbij steeds het belangrijkste uitgangspunt! Wij willen er voor onze kinderen, samen met de scholen, een leuk en veilig schooljaar van maken. Onveilig en hinderlijk parkeren leidt tot verhoogde onveiligheidsgevoelens. Wat voor sommigen een vlugge oplossing lijkt, creëert voor anderen een onveilige situatie. Vooral op drukke plaatsen, zoals schoolomgevingen bij het begin en einde van de schooltijd, zorgt dit vaak voor extra problemen. De zwakke weggebruiker is daar het grootste slachtoffer van. Hij of zij moet zich, als gevolg van het fout parkeren, soms in een onveilige situatie begeven. Het meest voorkomende asociaal parkeergedrag is het parkeren op de stoep, het fietspad, de oversteekplaats voor voetgangers of fietsers. Ook tegen de rijrichting in parkeren zorgt vaak voor onveilige toestanden.

Kus en Rij! De kus- en rijzones werden vorig schooljaar voorzien van kleurrijke borden waardoor deze zones duidelijk in het straatbeeld aanwezig zijn. Ook dit schooljaar worden nog meer scholen voorzien van kus- en rijstroken zodat de kinderen veilig de schoolpoort kunnen bereiken. Wij blijven erop toezien dat deze zones correct gebruikt worden. Voor en na schooltijd is het strikt verboden te parkeren op deze zones. Opdat iedereen zo vlot mogelijk gebruik kan maken van deze zone, is het belangrijk er niet langer dan nodig te blijven staan.

De stad Landen verkoopt hout, afkomstig van snoeien rooiwerken op het openbaar domein tegen een vaste prijs. Het hout – voornamelijk loofhout – wordt aangeboden in een container van 10 m³ en wordt voor inwoners van Landen aan huis geleverd voor de prijs van 200 euro. Heb je interesse in een partij brandhout? Stuur dan een mail met als onderwerp ‘verkoop brandhout’ naar stadsmagazijn@landen.be. Vergeet niet jouw contactgegevens te vermelden. Je krijgt meteen een bevestiging van jouw reservatie. Wanneer het hout beschikbaar is, krijg je een uitnodiging om te betalen. Zodra je betaling in orde is, wordt de leveringsdatum afgesproken. Leveringsvoorwaarden - Het leveringsadres moet toegankelijk zijn voor een vrachtwagen met container (dus verhard en grenzend aan het openbaar domein). - Indien nodig wordt ook signalisatie meegeleverd. - De container blijft maximum drie werkdagen staan. - De stad Landen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het hout. - Het hout is niet op maat gezaagd.

INFO: Stadsmagazijn | IZ Roosberg 12 | 3400 Landen | tel. 011 78 94 50 | stadsmagazijn@landen.be

INFO: dienst Openbare Werken, Planning en Mobiliteit | 011 88 03 21 | werken@landen.be

Herinrichtingswerken Kruisboomstraat– fase 2 De werken in de Kruisboomstraat zijn nog steeds volop aan de gang. In de loop van oktober start de aannemer met de tweede fase van de werken, nl. het deel vanaf het kruispunt met het industrieterrein Roosberg tot en met het kruispunt met de St.-Aldegondisstraat. Om Overwinden te bereiken blijft de huidige omleiding via Neerwinden van toepassing, het industrieterrein is vanaf dan terug bereikbaar via de Overwindenstraat.

Het project voorziet een volledige nieuwe aanleg van het wegdek met vrijliggende fietspaden, de bushalten worden uitgebouwd en het kruispunt met de St.-Aldegondisstraat wordt heringericht zoals de proefopstelling dat reeds aangeeft. INFO: dienst Openbare Werken, Planning en Mobiliteit 011 88 03 21 | werken@landen.be

13


gespot

Zomeren in Landen kende een spetterende start met een geslaagde junibraderie, een superleuke editie van KadĂŠ OlĂŠ en het nieuwe Bal Lokal waar een keur aan jong muzikaal talent podiumervaring kon opdoen!

14


gespot

Kermis Sinte Gitter

Méér dan 600 Landenaren kwamen Feest in ’t Park luisteren naar De Romeo’s en het fantastische optreden van Festeyn.

Taalgrenswandeling

15


gespot

Liefmansplage en Foodvillage brachten volop zomer en zand naar het Stationsplein waar je zalig kon genieten van een drankje en een hapje!

16


gespot

Weer heel veel aanwezigen dit jaar voor deze topeditie van Feest aan de Molen! De talrijke streekproducten, animatie en getoonde creativiteit op de homemade markt werden duidelijk gesmaakt. Discobar Bazaar Bizar draaide leuke plaatjes en accordeonist Jonas van Esch zorgde voor sfeer en ambiance! Wij hopen er volgend jaar met evenveel enthousiasme terug te staan met een nog grotere editie!

17


gespot

Kermes stoase kreeg een zomers zuiders jasje met een latino-sausje over de bbq!

18


gespot

Dag van de fotografie en fototentoonstelling in Wange Op 19 augustus vierde ook Landen de dag van de fotografie. Op verschillende locaties in Landen kon je gedurende een paar weken oude foto’s ontdekken op de plaatsen waar de beelden oorspronkelijk werden gemaakt. Hieronder zie je bijvoorbeeld een foto van de in 1840 aangelegde Hannuitsesteenweg. Rechts vooraan op de foto zie je de herenwoning van wijlen burgemeester Ectors (nu firma Kempeneers). Links zie je de nu nog gedeeltelijk bestaande Betsesteeg. Achteraan, waar de bomenrij start, bevindt zich het huidige domein ’t Park.

Met de herfstbraderie en Cirk Publiek werd een lange, plezante en goedgevulde zomer in Landen afgesloten. Maar niet getreurd, WinterLanden komt er al weer aan …

19


Vrije tijd

Uitstap

Bezoek aan het Federaal Parlement

oktober 2017

We brengen een boeiend bezoek aan het Federaal Parlement, met een rondleiding door de halfronden, de verschillende commissiezalen en andere ruimtes in het 18de-eeuwse Paleis der Natie. Ondertussen kom je alles te weten over de functie en de werking van het Federaal Parlement.

Lezing

Waarom? Daarom!

Van Achterklap tot Zaka... Ook een wegwijzer nodig in de digitale leefwereld van jouw kind? Mediaraven grijpt samen met kinderen en jongeren de kansen van digitale media. Vanuit die ervaring en expertise nemen ze u graag mee op een boeiende ontdekkingstocht in de digitale leefwereld van kinderen en jongeren.

Vrijdag 06/10/17 10.00u Deelname gratis

Hoe komt het dat ze zo verslingerd zijn aan gaming, youtube en social media? Hoe kan ik mijn jonge kinderen voorbereiden op een wereld waarin sociale media niet weg te denken zijn? En wat met die grote gevaren als sexting, cyberpesten en online haatspraak? Ism de provincie Vlaams-Brabant

Als we geluk hebben, proberen we nog op het einde een volksvertegenwoordiger te strikken voor een woordje uitleg over zijn werk. We vertrekken met de trein om 08:45u in Landen. Inschrijven is verplicht. Zeker meebrengen: je identiteitskaart. Neem voorts enkel het nodige mee, want het gebruik van een vestiaire is verplicht (€ 2 per locker). Inschrijven kan via www.vormingplusob.be of de cultuurdienst Landen.

Dinsdag 3 oktober 2017 20.00u Raadzaal Stadhuis Landen Toegang gratis

Lezing

Lezing

Waarom? Daarom!

Van brabbelen tot babbelen Eén van de grootste geschenken die ouders aan een kind kunnen geven is hulp bij het leren van taal. Taal maakt een kind immers sterker en rijker om zich ook op andere gebieden te ontwikkelen. Zichzelf uiten, communiceren, nieuwe dingen leren, overal heeft een kind taal voor nodig. Taal komt niet vanzelf maar moet gestimuleerd worden. Karen Torfs staat samen met jullie stil bij de vraag hoe een kind taal verovert en geeft tips hoe je het daarmee kunt helpen!

Marc Vandenbon brengt ons, vanuit zijn eigen eigenzinnige invalshoek, zijn persoonlijke indrukken en ervaringen uit vakantieland Italië. Bepaalde clichés over het land haalt hij naar beneden, andere versterkt hij. Eveneens biedt hij een aantal tips aan. En bovendien probeert hij de toeschouwer ervan te overtuigen dat hij vooral moet durven een persoonlijke toets aan zijn reis te geven door de platgetreden paden te verlaten. Een lezing die je laat nagenieten van de zomer of een aanzet vormt tot een volgende reis naar Italië!

Ism de provincie Vlaams-Brabant

Dinsdag 10 oktober 2017 20.00u Raadzaal Stadhuis Landen Toegang gratis

20

Innemend Italië

Woensdag 11/10/2017 19.30u Raadzaal stadhuis Toegang gratis


Vrije tijd

Namiddagfilm

De Premier De Belgische eerste minister wordt op weg naar een belangrijke ontmoeting ontvoerd. Hij verneemt dat ook zijn vrouw en kinderen worden gegijzeld. De premier zal hen enkel terugzien indien hij de persoon die hij later die dag zal ontmoeten, vermoordt. En die persoon is niemand minder dan... de president van De Verenigde Staten. De premier staat voor een onoplosbaar dilemma. Kiezen voor zijn publieke plicht of voor zijn vrouw en kinderen. Wat begon als een veelbelovende dag ontaardt in een ware nachtmerrie en emotionele rollercoaster…. De beste Vlaamse film van 2017!

Woensdag 11/10/17 14.00u Raadzaal stadhuis Toegang gratis

Voorleessessie

Voorlezen voor kinderen De bibliotheek van Landen organiseert enkele leuke voorleesmomenten voor kinderen van 5 tot 8 jaar in de speciale voorleeshoek. Kom deze zaterdagen zeker langs tussen 11.00 en 11.30u en laat de kinderen genieten van een spannend, geheimzinnig, verrassend, romantisch,… of andere boeiende verhalen!

Zaterdag 14 oktober 2017 Zaterdag 18 november 2017 Zaterdag 25 november 2017 Zaterdag 9 december 2017 Zaterdag 13 januari 2018 Leeszaal bibliotheek, 11.00u Toegang gratis Workshop

Proeven van humor Het komische is overal én in de meest uiteenlopende vormen te vinden. Tijdens drie dolle donderdagen ontdekken we de drie hefbomen van humor bij acteren: naïviteit, ironie en timing. Lesgever Sven Geers laat je proeven van deze drie invalshoeken via oefeningen en improvisaties. Hij laat je tijdens deze vijf uur oefenen ook zoeken naar je eigen invulling en wie weet wat daar van komt… Misschien kan ook jij op de comedy-night van 28/10 op het podium kruipen…? Inschrijven kan via www.vormingplusob.be of de cultuurdienst Landen.

Donderdag 19/10/17, 26/10/17 en 02/11/17 20.00u GC Amfi € 44 (€ 33 reductieprijs*)

Activiteit

Verwendag

in de bibliotheek! Ook dit jaar organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte een verwendag in oktober. Dit jaar gebeurt dit op zaterdag 21 oktober 2017, bij de start van de Digitale week. Als blijk van waardering voor onze lezers, rollen wij die dag de rode loper uit en trakteren wij hen op een fris glas fruitsap, een glaasje wijn, een lekkere kop koffie of een heerlijke beker chocomelk. Een hartige koek mag daarbij uiteraard niet ontbreken! Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Het is een enige gelegenheid om kennis te maken met de bibliotheek, haar aanbod en medewerkers. Wij hopen jullie daar te mogen ontmoeten! Tijdens deze Digitale week, die loopt van 21 oktober tot en met 5 november 2017, kunnen jullie ook snuisteren in ons aanbod ‘oude boeken’. Voor een prikje kan je je eigen boekenkast aanvullen. (€ 0,50 voor een jeugdboek; € 1,00 voor een volwassen boek) Laat deze kans niet aan je voorbijgaan!

Zaterdag 21/10/17 | Leeszaal bibliotheek 09.00u-12.00u | Toegang: gratis

21


Vrije tijd

Lezing

Wandel- en fiets-GPS Misschien hebt u al eens iemand zien wandelen of fietsen met een geheimzinnig GPS-toestelletje in de hand of op het fietsstuur? Op het internet hebt u mogelijk al eens een gpx-bestand gezien dat met geen enkel programma te openen blijkt?

Namiddagfilm

The girl on the train Woensdag 25/10/17 | 14.00u Raadzaal stadhuis Toegang gratis

De gescheiden Rachel Watson ziet tijdens de dagelijkse rit naar haar werk altijd een in haar ogen perfect stel: Megan en Scott Hipwell. Het verhaal krijgt echter een heel donker randje als Rachel iets gruwelijks ontdekt. Daarna wordt ze op een dag onverklaarbaar gewond wakker en is Megan vermist. Terwijl Rachel verstrikt raakt in de vermissingszaak, gaat ze op eigen houtje op onderzoek uit… Een spannende film met een mysterieus verhaal…

Om dit alles te ontdekken hebt u niet direct een duur GPS-apparaat nodig. Met uw smartphone komt u al een heel eind ver, aangezien die ook heel wat mogelijkheden ingebouwd heeft. En laat u zeker niet afschrikken, want er is geen enkele voorkennis vereist om deze uiteenzetting vlot te kunnen volgen. Een aanrader voor alle fiets- en wandelliefhebbers!

Woensdag 25/10/2017 19.30u Raadzaal stadhuis Toegang gratis

Lezing

BLIK-Opener: `Het klimaat, een zaak van ons allemaal? Een andere titel voor de lezing had ook ‘Het klimaat, een zaak van u en uw (klein)kinderen’, kunnen zijn… Het klimaatprobleem is er één dat ons allemaal aanbelangd. Meer nog, het is een probleem van mensenrechten. Voornamelijk vrouwen en kinderen in niet-geïndustrialiseerde landen worden erdoor bedreigd. In onze regio zullen o.a. mensen met een zwakke gezondheid onder de verandering te lijden hebben. De voorspellingen zijn hallucinant, maar, we hebben meer macht dan we denken. We moeten op een andere manier naar consumptie, het milieu en zelfs dieren te kijken. Technologie kan ons al een eind op weg helpen, maar het is ons gedrag, en de voorwaarden voor dat gedrag, dat ons kan redden. Jo Dirix behaalde zijn doctoraat in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB, 2014) en promoveerde op het onderwerp ‘klimaatrechtvaardigheid’. Vandaag doceert hij aan de PXL Hogeschool in Hasselt.

Vrijdag 27 oktober 20.00u Sociaal Huis Landen, 2e verdieping Toegang gratis

22

Comedy

Improtheater Comedy night Verwacht je aan een avond vol humor met Lukas Lelie en improvisatietheater Spotlood! Tijdens deze avond krijgen ook enkele Landenaren de kans om zelf hun eerste comedy set te brengen. Ze krijgen een korte, maar intensieve training van een professionele comedian en bereiden een korte comedy set over hun leven en werk als Landenaar voor. Lukas Lelie, ook bekend als jurylid, in de slimste mens ter wereld, heeft op korte tijd een indrukwekkend palmares opgebouwd in de comedy-wereld. Na de Lunatic Comedy Award in 2013, won hij in 2014 ook de Culturel Comedy Award. Hij kreeg zowel de juryprijs voor het grootste stand-up comedy talent van Nederland en België. Later in 2014 kon hij ook de Humo’s Comedy Cup op zijn naam schrijven. In 2017 kwam Lukas Lelie met zijn eerste avondvullende show: “Ik doe mijn best”. Deze activiteit wordt georganiseerd ter ondersteuning van het project van Wouter tvv de Cliniclowns. Inschrijven kan via www.ticketshark.be/store/wouterloopt/event/1972913730

Zaterdag 28 oktober start 20.00u GC AMFI 12 euro volwassenen 7 euro studenten


Vrije tijd

Vakantiefilm

Sing

Vakantiefilm

Trolls Zondag 29/10/17 10.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

Ontdek het verhaal van de altijd blije trollen, die alleen maar willen zingen en de grappige maar altijd humeurige Bergens, die alleen gelukkig zijn wanneer hun buikjes zijn gevuld met trollen. Graag op voorhand inschrijven.

Een koala is in bezit van een prachtig theater maar het gaat niet goed. Om het theater te redden organiseert hij een talentenjacht. Een varken, een gorilla, een muis en een olifant hebben ieder zo hun eigen reden om mee te doen. De talentenjacht kan ieders leven veranderen. Graag op voorhand inschrijven.

Dinsdag 31/10/17 14.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

Vakantiefilm

Belle en het Beest Het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het bekende sprookje komen opnieuw tot leven in een spectaculaire live-action versie van Beauty and the Beast. De film vertelt het verhaal van Belle, een slimme, sprankelende en onbevooroordeelde jonge vrouw en het Beest. Als Belle gevangen wordt genomen door het Beest in zijn kasteel, raakt zij bevriend met het betoverende personeel en leert zij om verder te kijken dan het angstaanjagende uiterlijk van het Beest. Ondanks haar angsten leert zij hem kennen als de charmante en vriendelijke prins die hij werkelijk is. Haar dorpsgenoten buiten de kasteelmuren denken daar echter anders over. Graag op voorhand inschrijven.

Woensdag 01/11/17 | 14.00u Raadzaal Stadhuis | Toegang gratis

Vakantiefilm

Mijn naam is Courgette Courgette, een 10-jarig jongetje, wordt in een weeshuis geplaatst na het overlijden van zijn moeder. Hoe zal hij de moeilijkheden overwinnen en zich aanpassen aan deze nieuwe omgeving te midden van een kleine groep kinderen die net als hij beschadigd zijn door het leven? Graag op voorhand inschrijven.

Donderdag 02/11/17 14.00u Raadzaal Stadhuis Toegang gratis

23


welzijn

Wist je dat elke winter één op tien mensen griep krijgt? Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in de winter. Bescherm je tegen de griep en haal je griepprik. Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar. De bescherming die het vaccin biedt, is tijdelijk. Je moet je dus jaarlijks laten vaccineren tegen griep. Vraag ernaar bij je huisarts.

Hoeveel kost je griepvaccin? Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het aan je huisarts. Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar www.griepvaccinatie.be.

Een publicatie van de Logo Oost-Brabant en het Agentschap Zorg en Gezondheid

Nieuws van de Seniorenraad Doe mee met het Repair Café Repair Café Landen is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en dat via het organiseren van repareerbijeenkomsten de sociale cohesie in de buurt wil versterken. Het doel van de initiatiefnemers is het regelmatig organiseren van een Repair Café in Landen. Repair Café Landen zoekt vooral vrijwilligers die handig zijn met: − kleding/textiel − elektronica − elektrische apparaten − fietsen − computers − klein meubilair en andere voorwerpen.

Inwoners van Landen kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te brengen. Repair Café heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit de buurt. Bovendien helpt Repair Café senioren vooral om actief te blijven. Zelf iets herstellen is best plezant en helemaal niet moeilijk. De Repair Cafés zijn dan ook uitgelezen ontmoetingsplaatsen. Buurtbewoners leren er elkaar, over de verschillende generaties heen, op een originele en verrassende manier kennen.

Meer info over Repair Café Landen vind je op www.repaircafe.be

24


welzijn

Nieuws van de Seniorenraad

Bel 1722 bij storm of wateroverlast Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand in levensgevaar is. Dat nummer moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. Het Europese noodnummer 112 en de noodnummers 100 en 101 blijven bestaan voor levensbedreigende situaties.

Mantelzorgpremie Heel wat mensen zorgen voor een dierbaar persoon die omwille van ziekte, ouderdom of een handicap hulp nodig heeft. Dat zijn de mantelzorgers. ‘Mantelzorg’ brengt echter ook vaak extra kosten met zich mee. Om te weten of jij of de persoon die voor je zorgt recht heeft op zo een premie kan je terecht bij de dienst Welzijn van stad Landen, tel. 011 67 26 19, 011 67 29 15, welzijn@landen.be. Je kan ook beroep doen op de Vlaamse zorgverzekering voor een eventuele tegemoetkoming voor niet-medische zorg. Meer info : https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-engezondheid/gezondheidszorg/voor-een-zieke-zorgen

Doortocht buslijn 346 Neerwinden en de toekomst van het openbaar vervoer in Vlaanderen In de Licht op Landen van maart 2017 kon je al lezen dat de Seniorenraad ijvert voor de doortocht van buslijn 346 (Landen – Tienen) door het centrum van Neerwinden. De Lijn blijft bij haar standpunt dat deze uitbreiding niet gerealiseerd kan worden en stelt dat “… een ommetje van slechts 5 minuten een aanzienlijke impact kan hebben op de rust- en buffertijden op het einde van de rit. Indien deze te klein is, worden er zelfs een extra chauffeursdienst en voertuig nodig, hetgeen een impact heeft op de exploitatiekosten. Bovendien betekent een omweg via de aangegeven route een bijkomende rijtijd voor reizigers die niet hun eindbestemming in Neerwinden hebben”. Hopelijk verandert dit standpunt nog. De Vlaamse regering streeft immers naar een meer vraaggestuurd openbaar vervoeraanbod. In functie hiervan zal het decreet basismobiliteit worden herzien en evolueren naar basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid brengt vier vervoerlagen samen: - het treinnet, - het kernnet (openbaar vervoer langs grote assen) - het aanvullend net (ontsluitende buslijnen vanuit kleinere gemeenten naar het treinnet en het kernnet) - en het vervoer op maat (lokale vervoeraanvragen zoals ‘buurtbus’, taxi, enz). Momenteel wordt dit concept uitgetest in vier vervoerregio’s: Mechelen, Aalst, Westhoek en Antwerpen. Vanaf 2020 wordt ‘basisbereikbaarheid’ over heel Vlaanderen toegepast.

INFO: Seniorenraad | Voorzitter Simon Gysemberg | 0498 48 51 16 | sgysemberg@telenet.be

Meer info vind je op www.mobielvlaanderen.be/ basisbereikbaarheid

25


sport

Het zwembad is gesloten op donderdag 5 oktober woensdag 1 november donderdag 2 november vrijdag 10 november vanaf 18 uur zaterdag 11 november woensdag 15 november

Openingsuren stedelijk zwembad Landen tijdens de herfstvakantie van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november

ZWEMBAD

GEBRUIK SAUNA

maandag 30 oktober

10 tot 12 uur 14 tot 19 uur

na reservatie na reservatie

dinsdag 31 oktober

10 tot 12 uur 14 tot 22 uur

heren heren

woensdag 1 november

gesloten

donderdag 2 november

gesloten

donderdag 3 november

10 tot 12 uur 14 tot 22 uur

heren heren

vrijdag 3 november

10 tot 12 uur 14 tot 22 uur

heren heren

zaterdag 4 november

10 tot 12 uur 14 tot 18 uur

heren dames

zondag 5 november

9 tot 9.30 uur (enkel trimzwemmen) 9.30 tot 12.30 uur

heren heren

Op dinsdag worden tussen 16 en 17 uur twee banen voorzien voor de senioren.

INFO: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

Ontbijtzwemmen zondag 22 oktober van 9.30 tot 11 uur Wij bieden elke zwemmer een gratis ontbijt aan! Vooraf inschrijven is noodzakelijk (vóór 19 oktober)!

INFO: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

Kleuterhappening donderdag 2 november van 13 tot 17 uur praktische info: • voor kleuters van ± 3 tot 6 jaar onder begeleiding van een ouder • sportschoenen verplicht waar: stedelijke sporthal, Sportlaan 1 te 3400 Landen kostprijs: 5 euro, verzekering, drankje en koekje inbegrepen

26


sport

Sporteldag 55+ donderdag 12 oktober van 10 tot 16 uur Op deze sportdag kan je in een gezellige en ontspannen sfeer je favoriete activiteit beoefenen of een nieuwe activiteit uitproberen. Programma fittest, tapijtcurling, spinning, lijndansen, stoeldans, dance fit, pilates, djembé, yoga, ... Het volledige programma is te verkrijgen op de stedelijke sportdienst. kostprijs voorinschrijving (tot 5 oktober): 5 euro ter plaatse: 6,50 euro inbegrepen: stuk taart, drankje en verzekering – er is soep voorzien voor wie een hele dag deelneemt.

INFO EN INSCHRIJVINGEN: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be

Nacht van de Sport vrijdag 10 november

Sportcomplex Landen sportsessies en ontspanningsmassages tussen 19.30 en 22.15 uur strong by zumba, virtual spinning, bootcamp, fitbal, pilates, swiss jump, drums alive, martial arts,..

Zwembad Landen duikinitiatie, float fit, aquazumba, jacuzzi

• Inkom: 5 euro • enkel ter plaatse inschrijven en betalen

INFO: Patrick.frederix@vlaamsbrabant.be | ljoseph@landen.be

27


Postzegelclub Attenhoven – iedere 2e maandag van de maand ruilavond uur: 19.30 tot 23 uur plaats: parochiaal centrum Attenhoven info: 011 83 17 12

dinsdag 3 oktober 2017 – De digitale leefwereld van jongeren uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! dinsdag 3 oktober 2017 – Infosessie ‘Wat doe ik als mijn oude verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is?’ uur: 19.30 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Beter Wonen aan de Gete info: info@beterwonenaandegete.be dinsdag 3, 10 en 17 oktober 2017 – Infosessie voor zwangere koppels uur: 19 uur plaats: Huis van het Kind org.: stad Landen info: welzijn@landen.be, 011 67 29 15 toegang gratis – inschrijven verplicht! dinsdag 3 oktober 2017 – Waarom? Daarom! ‘Van Achterklap tot Zaka …’ uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! vrijdag 6 oktober 2017 – uitstap ‘Bezoek aan het Federaal Parlement’ vertrek om 8.45 uur plaats: station Landen org.: Landen Cultuurt! ism vormingplus Oost-Brabant info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 gratis toegang - inschrijven verplicht! vrijdag 6 oktober 2017 – Blik-Opener ‘Onze samenleving: Ongelijk maar fair?’ uur: 20 uur plaats: Sociaal Huis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! maandag 9 en 16 oktober 2017 – Yoga uur: 20 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be, 016 78 99 61 dinsdag 10 oktober 2017 – Waarom? Daarom! ‘Van brabbelen tot babbelen’ uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! ism de provincie Vlaams-Brabant info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

woensdag 11 oktober 2017 – Lezing ‘Innemend Italië’

zaterdag 21 oktober 2017 – Zwerfvuilopruimactie

zondag 29 oktober 2017 – Vakantiefilm ”Trolls”

uur: 19.30 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis – inschrijven verplicht!

van 9 tot 13 uur plaats: De Rietgors org.: AtRuNe info: atrune2015@yahoo.be, 011 88 72 52

uur: 10 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht!

zondag 22 oktober 2017 – Wandeling te Vlodrop

maandag 30 oktober 2017 – Workshop bloemschikken “Allerheiligen”

woensdag 11 oktober 2017 – Namiddagfilm ‘De Premier’ uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! Praatavond voor anders- en Nederlandstaligen woensdag 11 en dinsdag 24 oktober 2017 uur: 19.30 uur plaats: stadhuis org.: stad Landen info: welzijn@landen.be, 011 67 29 15 van 13 tot 15 oktober 2017 – Wandelweekend in Retie org.: Touring Landen info.: marinus.nelissen@skynet.be zaterdag 14 oktober 2017 – Voorlezen voor kinderen uur: 11 uur plaats: bibliotheek org.: stad Landen info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis! donderdag 19 oktober 2017 – Voordracht “Als liefde zoveel jaren kan duren…” uur: 20 uur plaats: GC Amfi org.: NEOS Landen info: sgysemberg@telenet.be prijs: leden: 4 euro, niet-leden: 10 euro donderdag 19, 26 oktober en 2 november 2017 – Workshop ‘Proeven van humor’ uur: 20 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! ism vormingplus Oost-Brabant info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 44 euro, reductieprijs: 33 euro inschrijven verplicht! vrijdag 20 oktober 2017 – Voorstelling van het nieuw KVLVjaarprogramma 2017-2018

plaats: vertrek carpoolparking oprit E40 org.: Touring Landen info.: marinus.nelissen@skynet.be maandag 23 oktober 2017 – Workshop bloemschikken ‘Allerheiligen of herfstcreatie’ uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com Leden: 5 euro, niet-leden: 8 euro woensdag 25 oktober 2017 – Namiddagfilm ‘The Girl on the Train’ uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! woensdag 25 oktober 2017 – Lezing: “Wandelen en fietsen met GPS” uur: 19.30 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis woensdag 25 oktober 2017- Workshop ‘Armbanden weven met parels’ uur: 19.30 uur plaats: OC WING org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be, 016 78 99 61 vrijdag 27 oktober 2017 – Blik-Opener ‘Het klimaat, een zaak van ons allemaal?’ uur: 20 uur plaats: Sociaal Huis Landen org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! zaterdag 28 oktober 2017 – Lezing ‘Impro-theater Comedy night’

uur: 19 uur plaats: Lindenhof org.: KVLV Overwinden info: gilberte.ceuleers@skynet.be

uur: 20 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: volwassenen: 12 euro, studenten: 7 euro – inschrijven verplicht!

zaterdag 21 oktober 2017 – Verwendag in de bib!

zondag 29 oktober 2017 – Wandelmeetocht 4, 7, 12 of 20 km

uur: 9 uur plaats: bibliotheek org.: Landen Cultuurt! info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06 toegang gratis!

vertrek tussen 8 en 15 uur plaats: OC Wing org.: wsv De Leeuwerik Landen info: www.wandelclublanden.be, 0476 35 56 67 prijs: 1,5 euro

uur: 19.30 uur plaats: Lindenhof org.: KVLV Overwinden info: gilberte.ceuleers@skynet.be dinsdag 31 oktober 2017 – Vakantiefilm ”Sing” uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! woensdag 1 november 2017 – Vakantiefilm ”Belle en het Beest” uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! donderdag 2 november 2017 – Vakantiefilm ”Mijn naam is Courgette” uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! zondag 5 november 2017 – Vakantiefilm ”Vaiana” uur: 10 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 toegang gratis – inschrijven verplicht! zondag 5 november 2017 – 2de hands speelgoedbeurs en koffietafel uur: van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur plaats: GC Amfi org.: Help ons Helpen info: jules.hermans3@telenet.be

Licht op Landen oktober 2017  
Licht op Landen oktober 2017  
Advertisement