Page 1

Stadsmagazine Editie april 2018

VUURMAGIE

de Beemden in vuur en bloei


colofon openingsuren

Stadsmagazine Editie april 2018

administratief centrum Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 - info@landen.be elke werkdag van 8.30 tot 12 uur op dinsdag ook van 13.30 tot 16 uur op woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur De loketten van burgerzaken en omgeving blijven op woensdag open tot 19.30 uur. Wij zijn bereikbaar burgemeester@landen.be werken@landen.be info@landen.be klachten@landen.be beteredienstverlening@landen.be

VUURMAGIE

de Beemden in vuur en bloei

Volg ons ook op Facebook (stad Landen)

Ken je onze gratis sms-service? Wil jij via sms op de hoogte blijven van onze activiteiten? Wil jij korte dringende nieuwsberichten ontvangen? Schrijf je dan in op deze gratis service via info@landen.be.

stadsmagazijn gratis infoblad van de stad Landen Licht op Landen verschijnt 10 keer per jaar Werkten mee aan dit nummer: PZ LAN, Toon Bronckaers, Vanessa Donati, Guy Geysens, Simon Gysemberg, Lieve Joseph, Fay McHale, Frank Petitjean, Laure Roussel, An Sevenants, Frank Stevens, Femke Vanden Broeck, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, Verna Van Wolleghem, Björn Wauters Redactieraad: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Leon Ignoul, Laure Roussel, Ingrid Vandevelde, Guy Geysens Realisatie en druk: artoos group www.artoosgroup.eu Fotografie: Jan Brouckmans www.janbrouckmans.be Verantwoordelijke uitgever: Iris Vander Schelde, burgemeester Stad Landen - Stationsstraat 29 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in ‘Licht op Landen’ kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Licht op Landen wordt gedrukt op fsc-papier.

2

Roosberg 12 - 3400 Landen - tel. 011 78 94 50 stadsmagazijn@landen.be nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2018 elke werkdag van 8 tot 12 uur, op donderdag ook van 12 tot 16 uur Wij zijn gesloten op maandag 2 april: Paasmaandag - vrijdag 20 april: vrije dag - maandag 30 april: brugdag - dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid

sociaal huis Stationsstraat 29A - 3400 Landen - tel. 011 69 05 00 - info@ocmw.landen.be Het Sociaal Huis is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15.30 uur - woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur De sociale dienst is open: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur - woensdag van 13 tot 16 uur Beter Wonen aan de Gete is open: - woensdag van 13.30 tot 16.30 uur - donderdag van 8.30 tot 12 uur Wij zijn gesloten op maandag 2 april: Paasmaandag - vrijdag 20 april: vrije dag - dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid

Politiezone LAN Populierendreef 2 – 3400 Landen – 011 884 884 Vrije toegang maandag: 8 – 12 uur dinsdag: 8 – 12 uur en 16 - 20 uur woensdag: 12 – 16 uur donderdag: 8 – 12 uur vrijdag: 12 – 16 uur

Na afspraak maandag: 12 – 16 uur dinsdag: 12 – 16 uur woensdag: 8 – 12 uur donderdag: 12 – 16 uur vrijdag: 8 – 12 uur


actueel

Aankoop digitale snelheidscamera Het politiecollege van de PZ LAN, bestaande uit de burgemeesters van Landen, Linter en Zoutleeuw keurde in februari de aankoop van een nieuwe snelheidscamera, de Gatso RT, goed. Volgens korpschef Stephan Gilis zijn er tal van voordelen. Zo wordt het lichte toestel volledig digitaal gestuurd en kan het in twee rijrichtingen, over zes rijstroken en tot 32 voertuigen tegelijk controleren. Het kan bovendien nagenoeg onzichtbaar worden opgesteld en draagbaar worden ingezet zonder hardware aanpassingen.

Met het huidige bemande toestel (flitsauto) werden het afgelopen jaar 35.273 voertuigen gescreend op snelheid. Hiervan reden 4. 141 bestuurders (11,7%) te snel. Zij kregen een boete. De hoogste snelheid in zone 50 bedroeg 115 km/uur!

Dokter van wacht In Landen kan je de dokter van wacht bereiken via het centrale telefoonnummer 011 88 69 88. Apotheek van wacht

De website van de PZ LAN (politiezone Landen-Linter-Zoutleeuw) steekt in een nieuw kleedje. Het loont zeker de moeite om deze website te bezoeken via www.lokalepolitie.be/5390.

Inschrijven WoonregT kan nu ook in Landen! Het Sociaal verhuurkantoor huurt degelijke en betaalbare woningen op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan alleenstaanden en gezinnen die zich hebben ingeschreven op de wachtlijst. De woningen zijn technisch gekeurd en de huurprijs is lager dan de waarde op de huurmarkt. Misschien kom jij ook in aanmerking voor een huurwoning van het sociaal verhuurkantoor. Dan hoef je niet meer naar Tienen om je in te schrijven als kandidaat-huurder. Eén keer per maand is er een medewerker van het SVK WoonregT aanwezig in het Sociaal Huis. Opgelet! De inschrijving gebeurt na afspraak. Volgende documenten moet je als kandidaat-huurder zeker meebrengen naar de afspraak: - identiteitskaarten van alle meerderjarigen die mee verhuizen - inkomsten van de laatste drie maanden van alle meerderjarigen die mee verhuizen - bewijzen van de reden van verhuis (opzegbrief, huurprijs, uithuiszetting, verblijf instelling, …): dit wordt afgetoetst op het moment dat de afspraak telefonisch wordt vastgelegd. Je kan telefonisch een afspraak maken via 016 82 34 33. Hou je rijksregister­ nummer bij de hand! Dit nummer staat op de achterkant van je identiteitskaart.

INFO Sociaal verhuurkantoor WoonregT Kabbeekvest 110 bus 3 3300 Tienen 016 82 34 33 | info@skvwoonregt.be |

wachtdiensten

INFO Wooninfopunt Landen 011 69 05 45 | info@beterwonenaandegete.be | www.beterwonenaandegete.be | Wanneer? woensdag 13.30 – 16.30 donderdag 8.30 – 12.00

De apotheek van wacht in jouw buurt vind je via www.apotheeklimburg.be of bel na 22 uur naar 078 05 17 33. Tandarts van wacht Voor de tandarts van wacht in jouw buurt bel je naar 0903 399 69. Wachtdienst thuisverpleging Voor meer info rond de wachtdiensten van thuisverpleging bel je naar 070 222 678. Dokter Frank Peeters is afwezig van dinsdag 20 maart tot en met zondag 1 april. Dokter Sabrina Lo Bianco is afwezig van zondag 8 tot en met zondag 15 april (tweede week paasvakantie). Dokter Iris Vander Schelde en dokter Philip Taffeiren zijn afwezig op maandag 30 april. Dokter Lux is afwezig van donderdag 10 tot en met vrijdag 25 mei. Dokter Guy Adriaens is afwezig van vrijdag 1 juni tot en met zaterdag 9 juni.

Interlokale vereniging Beter Wonen aan de Gete

3


Vacature

actueel

Hartveilig Landen In 2009 startte het stadsbestuur Landen met het project “Landen hartveilig”: op openbare plaatsen werden automatische externe defibrillatoren geplaatst. De eerste AED kwam aan de gevel van het administratief centrum op het Venusplein. Een jaar later werd het project uitgebreid met de plaatsing van een AED-toestel aan de ingang van de sporthal en een draagbaar toestel voor het zwembad. Ook de vzw Dienstencheques Landen heeft haar steentje bijgedragen om Landen hartveilig te maken met een AED op de buitengevel van hun kantoor op het Stationsplein. Op aangeven van de seniorenraad worden ook de deelgemeenten voorzien van een AED-toestel. Attenhoven is als eerste aan de beurt met een toestel aan de ingang van de Rietgors in de Beemden. Hoe werkt een automatische externe defibrillator (AED)? Een AED is een eenvoudig te bedienen automatisch toestel dat iedereen kan bedienen in een noodsituatie. Na het aanzetten krijg je gesproken instructies: - aanbrengen van elektroden op de borst van het slachtoffer; - het toestel maakt automatisch een analyse van het hartritme; - indien nodig zal de defibrillator op automatische wijze een schok toedienen; - vervolgens ga je door met borstcompressies en beademen. Medewerking gevraagd! Wij willen het project “Landen hartveilig” uitbreiden naar nog meer voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen. Daarom doen wij een oproep naar alle verenigingen, bedrijven, zelfstandigen. Voel jij je geroepen om ons te helpen dit project verder uit te bouwen (financiering/subsidiëring), laat het ons weten! | 011 88 05 93 | overheidopdrachten@landen.be

Het stadsbestuur zoekt

Deskundige Omgeving (salarisschalen B1-B2-B3; 2e oproep) Jij: - maakt deel uit van de dienst Omgeving (groep Ruimte & Omgeving) en werkt onder de leiding van het diensthoofd - voert de doelstellingen en acties in het kader van omgevingszaken (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu) uit - realiseert een vlotte en correcte dienstverlening - vervult een informatieve rol op het vlak van omgevingszaken. Vereisten: - in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot een functie van niveau B (bachelordiploma of hieraan gelijkgesteld) - slagen voor de selectieproeven die vermoedelijk vanaf begin mei 2018 plaatsvinden. Wij bieden: - een contractuele tewerkstelling, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - een bruto maandsalaris van min. 2.412 euro en max. 4.065 euro - voordelen: gunstige verlofregeling, recht op aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer (woonwerkverkeer), e.a. Voor deze betrekking wordt een wervingsreserve opgericht voor de duur van drie jaar. De aanstelling volgt onmiddellijk na afloop van de selectieprocedure. Interesse voor deze job? Stuur dan jouw kandidatuur (met het ingevulde inschrijvingsformulier én een kopie van het vereiste diploma) per brief of e-mail (selectie@landen.be) naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen. De kandidaturen moeten toekomen uiterlijk op donderdag 12 april 2018 (om 12.00 uur). De volledige functiebeschrijving, vereisten, aanbod, het gevraagde profiel en het inschrijvingsformulier kan je terugvinden op www.landen.be.

INFO dienst personeelsaangelegenheden 011 88 03 06 | personeel@landen.be | www.landen.be |

4


actueel

Bladluizen Sommige boomsoorten worden in het late voorjaar massaal geïnfecteerd door bladluizen. Deze plaaginsecten zuigen sappen uit bladeren en knoppen en produceren hierbij honingdauw, een heldere nectarachtige vloeistof. Dit kleverige afvalproduct komt terecht op auto’s, terrassen en bestrating wat voor de buurtbewoners heel vervelend is. Door schimmelgroei kan op de honingdauw bovendien roetdauw ontstaan, een zwarte laag die de bladeren aantast. Omdat chemische bestrijding geen optie is in het openbaar groen wordt gezocht naar alternatieven om deze problematiek aan te pakken zoals het inzetten van natuurlijke vijanden. Zo zouden larven van gaasvliegen een oplossing kunnen bieden. Ze voeden zich met bladluizen waardoor de plaag onderdrukt kan worden. Momenteel is er echter nog te weinig vertrouwen in de efficiÍntie van deze methoden. De vergaarde kennis uit de onderzoeken zal leiden tot een verhoging van de duurzaamheid binnen de groensector.

Intussen kunnen we je enkel adviseren je auto in die periode niet onder een boom te parkeren. Als je honingdauw vaststelt, afkomstig van een boom op het openbaar domein, kan je dat laten weten via stadsmagazijn@landen.be of bellen naar 011 78 94 50. Op die manier kan de afdeling technische ondersteuning en logistieke ondersteuning deze problematiek in kaart brengen.

MEER INFO 011 78 94 50 | stadsmagazijn@landen.be

5


omgeving

Zonder is gezonder! Landen gebruikt geen pesticiden meer. Van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 april zetten we pesticiden buitenspel. Breng je (restjes) pesticiden gratis binnen in het recyclagepark en ga je tuin, terras of oprit te lijf met gezonde en goedwerkende alternatieven! In ruil krijg je een voegenborstel van de Vlaamse Milieumaatschappij* of een andere attentie. Ja, het kan zonder!

53% van alle Vlamingen gebruikt geen pesticiden meer. Toch zijn de meeste tuinen en opritten best proper, vind je niet? We grijpen te vaak gemakshalve naar pesticiden. Maar we staan er niet bij stil dat ze schadelijk zijn voor mens en milieu op korte én lange termijn. Ze spoelen met het regenwater mee naar de riolen en komen in onze waterlopen terecht. Of ze dringen in de bodem en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo de watervoorraden en dus ook het water waaruit drinkwater gemaakt wordt. De natuur zijn gang laten gaan in een deeltje van je tuin, de juiste plant op de juiste plaats en gebruik van alternatieve bestrijdingsvormen zoals bijvoorbeeld borstelen of branden zijn enkele vuistregels om je tuin ‘zonder’ gezond te houden. Bereid je voor op de lente en bekijk al onze milieuvriendelijke tips en tricks op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en www.zonderisgezonder.be. * Zolang de voorraad strekt.

Van kerkhof tot groene begraafplaats Het gebruik van pesticiden is vanaf 2015 volledig verboden voor lokale besturen en openbaar domein. Het onderhouden van het openbaar groen is sindsdien heel duur en arbeidsintensief geworden. Op kerkhoven werden vroeger alle toegangswegen en paadjes aangelegd in kiezelsteen. Om ze onkruidvrij te houden werden dan ook veel pesticiden gebruikt. Om onze begraafplaatsen pesticidenvrij en ecologisch te kunnen beheren, is een omvorming noodzakelijk. Daarom zijn we gestart met het ‘ingroenen’ van de kerkhoven waarbij het grind geleidelijk wordt vervangen door gras en beplanting. Ingroening zorgt ervoor dat het onkruid geen kans krijgt door zo veel mogelijk open ruimte te voorzien van beplantingen. De bedoeling is geleidelijk te evolueren naar parkbegraafplaatsen waar je aangenaam kan rondwandelen of rustig op een bankje zitten. Meer openbaar groen is niet alleen goed voor onze gezondheid, ons welbevinden en de sociale interactie. Meer groene ruimte komt ook ten goede aan de biodiversiteit, de fauna en de flora. De omvorming van onze vijftien kerkhoven is een proces van meerdere jaren. We starten dit voorjaar in Rumsdorp, Ezemaal en Eliksem. De werken worden uitgevoerd door de intergemeentelijke vereniging IGO. De overtollige kiezel wordt afgegraven waarna de ondergrond (waarin nog steeds kiezel

6

Begraafpla at

s

Deze begraa fplaats word t ecologisch onderhoude en pesticiden n. vrij

De stad Land en start ook met het ing de begraafp roenen van laatsen. He t gr vervangen door gras en ind wordt geleidelijk aa n beplantingen hoofdpaden terwijl de verhard wo rden. Hiermee zo rgen we vo or aangenam “parkbegra e afplaatsen” waar je tuss rust kan ko en het groe men. n tot

aanwezig is) met graszaad wordt gemengd. Dit zorgt ervoor dat na de groei van het gras de paden toch nog steeds begaanbaar zullen blijven. De kleine oppervlakten tussen de grafzerken worden beplant met allerlei bodembedekkers. MEER INFO 011 78 94 50 | stadsmagazijn@landen.be


omgeving

Start bouwwerken nieuw kinderdagverblijf Het stadsbestuur geeft het startschot voor de bouwwerken van een nieuw kinderdagverblijf! De begincapaciteit van het huidige kinderdagverblijf ‘Ons Zonneke’, gelegen in de E. Moyaertslaan, werd doorheen de jaren flink uitgebreid maar voldoet niet meer aan de steeds groeiende vraag naar kinderopvang. Om hierop te kunnen inspelen en de opvangcapaciteit op een kwaliteitsvolle manier drastisch te vergroten (van 54 naar 96 opvangplaatsen) is de nieuwbouw van een kinderdagverblijf noodzakelijk. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de site van het OCMW in de Oscar Huysecomlaan en zal samen met het Woonzorgcentrum (met voorzieningen voor kortverblijf), Dagverzorgingscentrum ’t Binnenhof en de 40 assistentiewoningen Residentie De Beemden deel uitmaken van een geïntegreerde zorgzone. Ook het Huis van het Kind wordt in deze nieuwbouw geïntegreerd.

De werken van het nieuwe kinderdagverblijf starten begin april en de uitvoeringstermijn bedraag 480 kalenderdagen. In eerste instantie wordt bijkomende parkeergelegenheid gecreëerd worden langs de Populierendreef. Aansluitend begint de aannemer met de eigenlijke bouwwerken van het nieuwe kinderdagverblijf. Tegelijk wordt ook een eerste aanzet gegeven om de snelheid op de O. Huysecomlaan op een structurele manier naar omlaag te brengen. De totale kostprijs van de werken bedraagt 6.637.526 euro. Stad Landen ontvangt hiervoor een subsidie van 20% van de totale kostprijs via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. INFO planning & werken | 011 88 03 22 | planning@landen.be

Door het kinderdagverblijf in de nabijheid van het woonzorgcentrum te lokaliseren wordt de interactie tussen de verschillende leeftijdsgroepen positief gestimuleerd en wordt er maximaal ingezet op intergenerationele contacten. De architectuur herbergt in de eerste plaats ruimte, waar er kan gewoond, geleerd en gewerkt worden door en voor bewoners, gebruikers, zorgverstrekkers, bezoekers, kinderen, … . Er wordt een compacte symbiose beoogd van semipublieke en publieke ruimtes, waartussen de buitenspeelruimte van de kinderen van het kinderdagverblijf zich nestelt, naast de buitenruimtes voor de volwassenen, ingekleed in streekeigen groen. In het kader van de burgemeestersconvenant is bij het ontwerp van dit project ook rekening gehouden met het gebruik van milieu- en energievriendelijke materialen om de uitstoot van CO2 tot een minimum te beperken.

7


omgeving

Veilige schoolomgeving Kus en Rij! Na de paasvakantie wordt de huidige busstrook aan GO Wonderwijs Neerwinden gebruikt als kus en rijzone, waar ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten. De uren voor het busgebruik zijn aangeduid zodat de busbediening niet gehinderd wordt. Ook aan de overkant van de straat is een deel van de brede stoep ingericht als kus en rij-zone. Het is belangrijk er niet langer te blijven stilstaan dan nodig, zodat iedereen kan gebruik maken van deze zone. Parkeren in de Laarstraat Ook in de Laarstraat wordt het parkeren aangepast. Door het invoeren van geschrankt parkeren is de straat verdeeld en gebeurt het parkeren afwisselend. Deze opstelling moet ervoor zorgen dat het verkeer afgeremd wordt en draagt zo bij tot meer veiligheid in de straat. Om stoepparkeren te verhinderen worden er in de onmiddellijke omgeving van de school antiparkeerpaaltjes geplaatst op de brede delen van de stoep. Met deze maatregelen willen we de schoolomgeving veiliger maken en kinderen aanzetten meer al stappend of trappend naar de school te komen. De dagelijkse verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op milieu en mobiliteit en is bovendien gezond voor je kind!

Kruisboomstraat - einde werken Begin april gaat de Kruisboomstraat terug open voor alle verkeer. De straat werd volledig vernieuwd, met vrijliggende fietspaden en nieuwe, toegankelijke bushalten. In het najaar wordt dan het eerste deel van de Wingbergstraat aangepakt. Er komen nieuwe straatgoten en de slechte wegdelen in kasseien worden aangepast. Door het vernieuwen en verbreden van de straatgoten zal het rijcomfort voor de fietsers sterk toenemen. Tegelijk zal ook de wateropvanger in de Wingbergstraat richting industriezone vervangen worden door een nieuw en volledig geĂŻntegreerd rooster. INFO dienst planning en werken 011 88 03 22 | planning@landen.be

NIEUW! Tijdelijk parkeerterrein Site De Tank, Smeesterstraat De site van De Tank in de Smeesterstraat wordt ingericht als tijdelijk parkeerterrein. Op deze parking is er plaats voor 150 wagens. Zo kan in afwachting van de uitbreiding van de stationsparking aan de zuidkant (door NMBS – 400 plaatsen, termijn voor uitvoering nog onbekend) de parkeerproblematiek in deze buurt aangepakt worden. De parking wordt betalend. Je kan er ook lang parkeren aan een gunstig tarief, 4 euro voor een dagticket. Een 50-tal plaatsen wordt voorbehouden voor handelaars van de Stationsstraat en hun personeelsleden. Zij kunnen via een jaarabonnement hun plaats reserveren. Dat initiatief, dat gesteund wordt door de handelaarsvereniging Landen Leeft, moet ervoor zorgen dat er op permanente basis parkeerplaatsen bijkomen in de Stationsstraat. Hiermee moedigt de stad het winkelen in eigen stad aan. INFO mobiliteit & planning 011 88 03 19 | planning@landen.be

8


vrije tijd

n e d n a L in l a v a n r a C Opnieuw Op zaterdagavond 3 februari werd de sleutel van de stad Landen plechtig overhandigd aan de stadsgroep CV De Vollookes in aanwezigheid van het voltallige college van burgemeester en schepenen. Voorzitter van De Vollookes, Rita Appeltants, beloofde plechtig de carnavalstoet vlot te laten verlopen met stadsprinses Sara de 1ste, stadsjeugdprinses Clio de 1ste en het Pepijnmanneke Kris den 1ste als waardige vertegenwoordigers van de stad. Op paasmaandag 2 april vertrek de stoet van praalwagens om 14.11 uur op de Sportlaan. De stoet wordt voorafgegaan door een reclamestoet. Dan volgen 26 praalwagen uit o.a. Leuven, Diepenbeek, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Diest, Lummen en onze omliggende gemeenten. Rond 16 uur wordt de stoet verwacht op het Marktplein. Na de stoet is er nog een afterparty in cafĂŠ CarrĂŠ.

Om de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te verzekeren geldt er van 12 uur tot vertrek stoet een stilstaan- en parkeerverbod en een verkeersverbod (uitgezonderd deelnemers) in de Sportlaan waar de praalwagens worden opgesteld. In de Interleuvenlaan geldt een verkeersverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer van 12 uur tot vertrek stoet. Verder geldt er van 12 tot 18.30 uur een stilstaan- en parkeerverbod en een verkeersverbod (uitgezonderd deelnemers) in de Bovenpoortstraat, Kerkstraat, Tiensestraat (tussen Kerkstraat en Rumsdorpstraat), O. Huysecomlaan (tussen Rumsdorpstraat en Populierendreef), Rumsdorpstraat (tussen Tiensestraat en O. Huysecomlaan), Hoogstraat, Kloosterstraat, Grootveldstraat, J. Ectorstraat, Watertorenstraat (tussen J. Ectorstraat en Stationsstraat). Van 12 uur tot einde evenement is er stilstaan- en parkeerverbod en een verkeersverbod (uitgezonderd deelnemers) in de Stationsstraat (tussen Watertorenstraat en Onder De Muur) en de Maartstraat, in beide richtingen. Daar wordt de stoet dan ontbonden. Het station is bereikbaar via de Postlaan, Stationsstraat en Watertorenstraat behalve tijdens de doortocht van de stoet zelf.

9


vrije tijd

VUURMAGIE De Beemden in vuur en bloei Nocturnewandeling (± 4 km) vrijdag 13 april |

Als de nacht valt, werpen knetterende vuurmanden en vuurlantaarns dansende schaduwen op de bloesembomen en zorgen voor een sprookjesachtig decor. Volg de gids door het prachtige landschap voor een nocturnewandeling of verzamel rond het vuur en luister naar boeiende fruitverhalen.

Voor het tweede jaar op rij tovert toerisme Landen het parkgebied ‘De Beemden’ om in een feeëriek landschap waarin vuur en bloesems centraal staan. Denk hierbij aan vuur- en lichtinstallaties, geurende kaarsen, een knetterend kampvuur, feeërieke wandelpaden en verrassende vertellingen te midden van de bloesems. Wandel in de plantage tussen de vuurpotten en luister naar de deskundige uitleg van gidsen. Geniet na op het (verwarmde) bloesemterras met lekkere en hartverwarmende proevertjes en warm je op met een lekkere kop soep. Aahja sluit de avond muzikaal af. Praktisch • Vertrek tussen 21.00 en 21.30 uur • Brasserie De Rietgors, Attenhovenstraat 207, 3404 Landen • Bij nat weer kan je best laarzen of wandelschoenen voorzien. • Gratis deelname • Proevertjes aan democratische prijzen • Om parkeerproblemen te voorkomen is er een gratis shuttlebus voorzien tussen 20 en 01 uur. Parkeer gratis op de stationsparking (NMBS) en wij brengen jullie naar ‘De Beemden’ en na afloop weer terug.

INFO dienst toerisme | 011 88 34 68 | diensttoerisme@landen.be

10

Bloesemkunst in het Hageland Niets is zo inspirerend als een fietstocht of wandeling tussen de lentebloesems van het Hageland. Dat vonden ook de kunstenaars die wonderbaarlijke kunstwerken maakten. Verschillende fiets- en wandelroutes brengen je langs alle bloesemkunstwerken in dit prachtige landschap. Een verfrissende cultuurcocktail!

Wandelen in Panbrugge (5,7 km of 8,8 km) Startpunt: F. Isstasstraat, Neerlanden. Panbrugge is de plaats waar de Romeinse heirweg van Tongeren naar Tienen de Molenbeek kruist. Op het traject kom je verschillende hoog- en laagstamboomgaarden tegen. Aan kapel ’t Eikske kan je het prachtige kunstwerk van Wilfried de Cock bewonderen.

Fietsroute – kunst en zintuigen (Oranje route – 41 km) Bloesems gegarandeerd tijdens deze fietstocht. Langs deze route kan je drie bloesemkunstwerken bewonderen. Gratis folders van deze wandeling(en) en fietstocht(en) te verkrijgen op onze toeristische dienst


vrije tijd

BUITENSPEELDAG woensdag 18 april 2018 Het is bijna zover! Onze mega-super-coole-fantastisch-leukegeweldige Buitenspeeldag komt er weer aan! Hoog tijd om de lente te verwelkomen en met volle teugen te genieten van de eerste zonnestralen en naar buiten te trekken. Want geef toe, er is niets zo plezant als buiten ravotten met je vriendjes op onze springkastelen en attracties. Op woensdag 18 april tussen 13 en 17 uur bouwen wij domein ‘t Park om tot een heus speelpark waar verschillende sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar. Ieder jaar neemt de stad Landen deel aan de Buitenspeeldag, een initiatief van de kindertv-zenders Nickelodeon, Ketnet en VTMKazoom en de Vlaamse overheid waarbij kinderen worden aangespoord om buiten te sporten en spelen. Gedurende de Buitenspeeldag kleuren de televisieschermen van de kinderzenders volledig zwart. INFO jeugd@landen.be | 011 88 03 16 |

11


sport

Het zwembad is gesloten op zondag 1 april - Pasen maandag 2 april - paasmaandag vrijdag 20 april - personeelsdag dinsdag 1 mei – Feest van de Arbeid

Zwembad Landen Wist je dat je kan “daluurzwemmen”? Geniet van het daltarief het laatste uur vóór sluitingstijd! Als Landenaar betaal je dan 2,20 euro in plaats van 2,50 en voor de zwemmers die niet in Landen wonen, is het daltarief 2,70 euro in plaats van 3 euro. enkel geldig voor volwassenen

Start to Swim met professionele begeleiding vanaf nu elke vrijdag van 21 tot 21.40 uur start 10-lessenreeks op vrijdag 27 april

Zwem 250 of 1000 m zonder pauzes! Zoek je als recreatieve zwemmer een nieuwe uitdaging? Via de actie “Start to Swim” kan je op enkele weken tijd de oceaan overzwemmen, of toch bijna! Tips & tricks dinsdag & donderdag van 21 tot 21.40 uur Vraag tips & tricks aan de redders! Opgelet! Slechts twee banen beschikbaar voor sportief baantjeszwemmen INFO sportdienst@landen.be |

Ben jij flexibel, sociaal en op zoek naar een bijverdienste? Dan ben jij misschien wel de geschikte persoon om ons team te versterken. De stedelijke sportdienst is op zoek naar studenten die af en toe kunnen inspringen aan de kassa van het zwembad. Minimum leeftijd 18 jaar Solliciteren kan via volgende e-mail: sportdienst@landen.be

12

Sportkampen tijdens de zomervakantie van maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus Het volledige programma vind je op www.sportakampen.be. Inschrijven kan enkel via www.sportakampen.be. Opvang voor en na de sportkampen opvang van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur locatie opvang: sporthal prijs: 3 euro per dag De opvang wordt vooraf betaald bij de inschrijving van het sportkamp. inschrijven via www.landen.be – webloket – formulieren sport – opvang voor en na de sportkampen Sport en Spel tijdens de zomervakantie De stedelijke sportdienst organiseert Sport en Spel van 16 tot 27 juli 2018. Inschrijven hiervoor kan via het formulier op het webloket www.landen.be – webloket – formulieren sport – inschrijving Sport en Spel 2018.

INFO sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be |


sport

Start nieuwe lessenreeksen in april 2018 Zwembad

Sporthal

Babyzwemmen voor baby’s vanaf 6 maanden in samenwerking met de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start april 2018 Watergewenning voor kinderen vanaf 4 jaar in samenwerking met de Gezinsbond start april 2018

Spinning elke maandag om 19 en 20 uur start maandag 16 april 2018 elke woensdag om 20 uur start woensdag 18 april 2018

info en inschrijvingen: 0491 32 18 92 (na 18 uur) of watergewenninglanden@hotmail.com Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar elke zaterdag van 9 tot 12 uur start zaterdag 21 april 2018 elke dinsdag– en donderdagavond van 17.15 tot 18 uur en van 18 tot 18.45 uur start dinsdag 17 april 2018

Yoga voor senioren elke woensdag van 10.15 tot 11.45 uur voor gevorderden elke woensdag van 9 tot 10 uur voor semi-gevorderden start woensdag 18 april 2018 met seniorensportkaart Stoelgymnastiek voor senioren elke donderdag van 14:30 tot 15:30 uur met seniorensportkaart

Zwemlessen voor volwassenen en senioren elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur start dinsdag 17 april 2018

GC Amfi

Aquagym voor senioren (ook voor niet-zwemmers) Elke maandag van 15 tot 16 uur

Yoga elke woensdag om 19 uur en om 20.15 uur start woensdag 18 april 2018

Aquafitness elke vrijdag van 20 tot 21 uur

Lijndansen voor senioren elke maandag van 13.30 tot 14.30 uur voor gevorderden elke maandag van 14.30 tot 15.30 uur voor gevorderden elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur voor semi-gevorderden

Stationsstraat 30, 3400 Landen

Turnzaal Hof Pepijn Bondgenotenlaan 6, 3400 Landen MultiMove elke zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur voor 3- tot 5-jarigen het uur wordt bepaald volgens leeftijd, in overleg met de leerkracht start zaterdag 21 april 2018 Inschrijven voor de activiteiten georganiseerd door de sportdienst kan via het webloket van www.landen.be – formulieren sport INFO EN INSCHRIJVEN: sportdienst | tel. 011 83 20 18 | sportdienst@landen.be |

Opgelet! • De activiteiten gaan enkel door wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Je inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. • Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen moeten de kinderen in het bezit zijn van een dolfijnbrevet (inspringen, een ring opduiken en drijven in ondiep water). • Wie het financieel wat moeilijker heeft, kan vermindering krijgen op de tarieven of zelfs gratis deelnemen. Denk jij hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met de dienst welzijn via 011 67 29 15 of mail naar welzijn@landen.

13


welzijn

Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas maakt wereld van verschil

Eén op de vijf Belgen loopt het risico in armoede terecht te komen. Bij alleenstaande ouders is dat zelfs één op twee. Om dit risico te beperken werden een aantal overheidsmaatregelen genomen, o.a. het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, waarmee een gezin op jaarbasis gemiddeld 500 euro bespaart op de energiefactuur. Dat tarief is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon bij het OCMW, een tegemoetkoming als persoon met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden bij de Federale Pensioendienst.

Via de website van FOD Economie (http://economie.fgov.be) kan je zelf nagaan of je in aanmerking komt voor dit tarief. In de meeste gevallen krijgen de mensen die er recht op hebben automatisch het sociaal tarief. Dit staat dan vermeld op de energiefactuur. Als je denkt dat je recht hebt op het sociaal tarief, kan je terecht bij het Contact Center van de FOD Economie op het gratis nummer 0800 120 33.

Energiearmoede Wanneer het specifiek over ‘energiearmoede’ gaat, wordt er maar zelden naar ouderen gekeken. Onterecht want vooral zij maken deel uit van de getroffen doelgroep. Voor veel ouderen is de energiefactuur te hoog en vaak hebben ze niet de nodige middelen, kennis of fysieke mogelijkheden om de hoge factuur te verhelpen.

14

Vooral alleenstaande oudere vrouwen worden diep getroffen door de energiearmoede. Na het overlijden van hun partner blijven zij vaak alleen achter in een té grote en meestal weinig geïsoleerde woning. De Vlaamse Ouderenraad heeft een actieplan uitgewerkt dat moet zorgen voor een betere ondersteuning op het vlak van wonen en energie. Ouderen moeten o.a. beter geïnformeerd worden over de beschikbare mogelijkheden, ondersteuning en tegemoetkomingen. De Vlaamse Ouderenraad streeft naar betaalbare energieingrepen en woningaanpassingen. De hoge kosten voor ingrepen aan de woning moeten naar omlaag door bijv. extra premies te voorzien en de premies op voorhand uit te betalen. Ouderen moeten ook gestimuleerd worden om van leverancier te veranderen.


welzijn

Inforeeks voor zwangere vrouwen Vorig jaar startte in het Huis van het Kind een uniek samenwerkingsproject tussen Kind en Gezin, een aantal vroedvrouwen die actief zijn op het grondgebied van Landen en de dienst Welzijn. Met een inforeeks bestaande uit drie samenkomsten krijgen zwangere vrouwen en/of koppels info over de belangrijkste aspecten van zwangerschap en bevalling, voeding van de baby en formaliteiten voor en na de bevalling. Ben je zwanger? Proficiat! Je bent dan heel welkom (alleen of samen met jouw partner) op de volgende inforeeks die doorgaat op dinsdag 8, 15 en 29 mei, telkens vanaf 19.30 uur. De inforeeks wordt gegeven op een interactieve manier en in een gezellige omgeving waarbij jouw vragen centraal zullen staan. Daarnaast is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere zwangere vrouwen. De infosessies worden gegeven door een erkende vroedvrouw of verpleegkundige van Kind en Gezin. De kosten worden volledig gedragen door het ziekenfonds. Om deel te nemen volstaat het je op voorhand in te schrijven en bij de start een klevertje van het ziekenfonds af te geven.

Heb je interesse, wil je inschrijven of heb je vragen? Bel of mail dan met één van de medewerkers van het Huis van het Kind , 011 67 29 15 of welzijn@landen.be.

Seniorenfeest Ben je al ingeschreven voor het Seniorenfeest op donderdag 26 april? Het belooft weer een plezante en sfeervolle namiddag te worden met muziek en tijd voor een gezellige babbel. Willy Sommers en Marjan Berger zorgen voor de show en voor slechts 8 euro kan ook jij erbij zijn. Kaarten kan je kopen bij Judith Branckhaute (0472 45 46 81), José Conard (0497 70 87 65), Simon Gysemberg (0498 48 51 16); Marieke Lenaerts (0476 70 10 96); Willy Motton (016 78 91 31), Francine Vanderwegen (0496 61 16 21). Je kan nu ook kaarten kopen aan de balie van het stadhuis of van het Sociaal Huis én in het Huis van het Kind (naast het WZC Oleyck).

INFO dienst welzijn | tel. 011 67 29 15 | welzijn@landen.be |

65+ers en Facebook Aangenaam verrassend was het mediabericht dat in 2017 maar liefst vier op de tien 65-plussers actief waren op Facebook. In 2016 was dat nog maar drie op tien en in 2012 twee op tien. Vroeger gebruikten 65-plussers Facebook vooral naar aanleiding van een specifieke gelegenheid bijvoorbeeld foto’s van een schoolfeest van een kleinkind die op de netwerksite gepost werden. Nu worden ze steeds vaker actieve gebruiker en bestempelen vele ouderen sociale media als een medicijn tegen vereenzaming. Probeer het eens!

15


Postzegelclub Attenhoven – iedere 2e maandag van de maand ruilavond uur: 19.30 tot 23 uur plaats: parochiaal centrum Attenhoven info: yury2008@live.be, 0476 84 01 06

Ren je Fit van 28 maart tot 8 juni 2018 elke maandag, woensdag en vrijdag om 20 uur plaats: sportterrein org.: Landense joggingclub vzw info: ljcvzw@gmail.com prijs: 25 euro

zaterdag 31 maart 2018 – Wafelverkoop vooraf bestellen en afhalen tussen 17 en 18 uur plaats: stadhuis Landen org.: Jeugdconcertband Landen info: jeugdconcertband1@hotmail.com, 0479 26 71 72

zaterdag 31 maart 2018 – ‘Nacht van de Steenuil’ uur: van 17 tot 21 uur plaats: Kasteelhoeve Wange org.: Uilenwerkgroep Landen info: www.uilenwerkgroeplanden.be, 0487 85 76 80

zondag 1 april 2018 – Ster van Zuid-Limburg uur: 14 tot 17 uur plaats van vertrek: Grootveldstraat plaats van aankomst: Stationsstraat org.: Het vliegend Wiel info: omer.bovy@telenet.be, 0475 38 34 91

maandag 2 april 2018 – 1ste Carnavalsstoet uur: 14.11 uur plaats: centrum Landen org.: stadsgroep CV de Vollookes vzw info: rita.appeltants@telenet.be, 0470 26 16 67

maandag 2 april 2018 – Wandeltocht naar Hakendover uur: 9 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be

maandag 2 april 2018 – Nationale postzegelbeurs uur: 9 tot 16 uur plaats: Parochiaal Centrum Attenhoven org.: Attenhovense Postzegelkring info: patrick.dekeyzer1@telenet.be

woensdag 4 april 2018 Lindyhop lijndansen uur: 19.30 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be, 016 78 99 61 inschrijven verplicht!

zaterdag 7 april 2018 – Repair café Landen

zaterdag 14 april 2018 – ­Spaghetti-avond

woensdag 25 april 2018 – Filmavond ‘Sprakeloos’

uur: 14 tot 18 uur plaats: GC Amfi info: repair.cafe@relaks.be toegang gratis!

uur: 17 tot 22 uur plaats: OC Wing org.: vzw de bende van Wange info: hallowange@gmail.com prijs: 10 euro, inschrijven verplicht op 0477 25 68 67

uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! logo info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 gratis toegang – inschrijven verplicht!

maandag 9 en 23 april 2018 Naaisalon uur: 19 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com prijs: leden: 3 euro; niet leden: 6 euro

Filmnamiddagen – gratis toegang – inschrijven verplicht! • dinsdag 3 april 2018 – ‘Verschrikkelijke Ikke 3’ • woensdag 4 april 2018 – ‘Spiderman 3’ • donderdag 5 april 2018 – ‘My little pony’ • zondag 8 april 2018 – ‘De Kleine Vampier’ • dinsdag 10 april 2018 – ‘Bigfoot junior’ • woensdag 11 april 2018 – ‘Kimi no na wa’ • donderdag 12 april 2018 – ‘Kapitein Onderbroek’ uur: 14 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! logo info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16

maandag 9 april 2018 – Workshop ‘Marokkaanse keuken’ uur: 19.30 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be inschrijven verplicht!

Praatavond voor andersen Nederlandstaligen dinsdag 10 en woensdag 25 april 2018 uur: 19.30 uur plaats: stadhuis org.: stad Landen info: welzijn@landen.be, 011 67 29 15

zondag 15 april 2018 – Kinderfilm ‘Emoji Movie’ uur: 10 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! logo info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 gratis toegang – inschrijven verplicht!

dinsdag 17 april 2018 – Workshop ‘Wereldkeuken: Indonesië uur: 19 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant logo info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 20 euro, reductieprijs: 15 euro – inschrijven via www.vormingplusob.be

woensdag 18 april 2018 ­Buitenspeeldag

plaats: Lindenhof org.: kvlv Overwinden info: gilberte.ceuleers@skynet.be, 011 88 16 11 leden: 25 euro, niet-leden: 30 euro

uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 gratis toegang – inschrijven verplicht!

woensdag 18 april 2018 – Workshop ‘Koken voor Pasen’ uur: 19 uur plaats: Lindenhof org.: kvlv Overwinden info: gilberte.ceuleers@skynet.be

van 19 april tot en met 3 mei 2018 org.: Rode Kruis afdeling Landen

uur: 11 uur plaats: bibliotheek Landen org.: stad Landen info: bibliotheek@landen.be, 011 88 79 06

uur: 20 uur plaats: raadzaal stadhuis org.: Landen Cultuurt! i.s.m. Vormingplus Oost-Brabant logo info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 gratis toegang – inschrijven via www.vormingplusob.be

woensdag 18 april 2018 – Filmavond ‘Het tweede gelaat’

uur: 14 uur plaats: Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com

zaterdag 14 april en 5 mei 2018 – Voorlezen in de Bib

donderdag 25 april 2018 – Lezing ‘Religie, geweld en beeldvorming’

Workshop ‘brei-en/of haaklessen’ van 26 april tot 24 mei 2018 elke donderdag van 13 tot 16 uur

14 daagse stickerverkoop van het Rode Kruis

uur: 21 uur plaats: De Beemden org.: stad Landen info: diensttoerisme@landen.be, 011 88 34 68

uur: 19 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! logo info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 15 euro + 5 euro materiaal – inschrijven verplicht!

uur: 13.30 tot 17 uur plaats: domein ’t Park org.: stad Landen info: jeugd@landen.be

donderdag 12 april 2018 – Gezelschapsspelnamiddag

vrijdag 13 april 2018 – De Beemden in vuur en bloei

woensdag 25 april 2018 – Workshop ‘Keramiek voor volwassenen’

donderdag 19 en 26 april 2018 – Infosessie ‘ Hoe word ik ­brandweervrijwilliger?’ uur: 19 uur plaats: brandweerkazerne Landen org.: Hulpverleningszone Oost VlaamsBrabant info: www.hvzoost.be

zaterdag 21 april 2018 – A Tribute to pop uur: 20 uur plaats: kerk Walshoutem org.: Concertband Landen info: concertbandlanden@hotmail.com, 0479 26 71 72 prijs: voorverkoop: 10 euro, kassa: 12 euro

zaterdag 28 april 2018 – Workshop ‘Smartphone-fotografie’ uur: 14 uur plaats: GC Amfi org.: Landen Cultuurt! logo info: cultuur@landen.be, 011 88 03 16 prijs: 20 euro – inschrijven verplicht!

maandag 30 april 2018 – bijwonen opnames Blokken uur: 11 uur plaats: vertrek Gertrudishof org.: Femma afdeling Landen info: femmalanden@gmail.com

maandag 30 april 2018 – Yoga uur: 20 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be

donderdag 3 mei 2018 – Avondwandeling 7 km uur: 19.30 uur plaats vertrek: kerk Walshoutem org.: wsv De Leeuwerik Landen info: www.wandelclublanden.be, 0476 35 56 67

van 3 tot 31 mei 2018 – Fietsen elke donderdag van 19 tot 21 uur plaats: OC Wing org.: Femma afdeling Neerwinden info: christiane.arnauts@telenet.be

Lol april 2018  
Lol april 2018  
Advertisement