Page 1

op Editie augustus-september 2011

... Tips voor een zomer zonder zorgen Zo fier op onze reuzen fun! Rock Landen, muziek, ambiance en


algemeen

Zomer in Landen

Over hittegolf en ozonpieken Het is ook nooit goed. Is het eindelijk zomer, dan is het weer te warm en worden de ozonconcentraties te hoog. Beide zijn niet zonder gevaar voor de gezondheid. Gebruik daarom je gezond verstand, hou het hoofd koel en de voeten fris. En vergeet de zwakkere medemens niet. Wees solidair In geval van een hittegolf of ozonpiek, wees dan waakzaam voor de mensen in jouw omgeving en vooral voor de meest kwetsbare personen: baby’s en jonge kinderen, bejaarden -vooral alleenstaandenen chronisch zieken. Indien je je ongerust maakt over je alleenstaande, bejaarde buurman of buurvrouw, spring dan eens bij hen binnen of neem contact op met de dienst Welzijn van de stad Landen via welzijn@landen.be of tel. 011 69 05 40/41. Tips - volg de informatie op tv, radio, in de krant - drink veel water met minerale zouten (mineraal water, koude bouillon, …) - laat jonge kinderen meer drinken - bescherm kinderen tegen de zon (hoedje, T-shirt, zonnecrème) - blijf zo veel mogelijk binnen, vooral bij ozonpieken - hou overdag ramen, gordijn, rolluiken, … dicht en verlucht ’s nachts wanneer de temperatuur daalt - blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op - vermijd alle zware inspanningen en wanneer je toch zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan ’s morgens vroeg of na 20 uur - vermijd alcohol en gesuikerde dranken - laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen - zorg ook voor voldoende fris water voor je huisdieren.

Ozonpieken en hittegolf

WEES SOLIDAIR

Schenk aandacht aan kwetsbare personen in uw omgeving

Verantwoordelijke uitgever : Dr. Dirk Cuypers, Victor Hortaplein, 40 bus 10 - 1060 Brussel

afficheNL_1006_2011.indd 1

Met de bus reizen is kinderspel Buzzy Pazz, de jongerenpas van De Lijn De Buzzy Pazz is het voordelige jongerenabonnement van De Lijn. Met dit vervoerbewijs kunnen kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar tegen een zacht prijsje altijd en overal onbeperkt gebruik maken van de trams en bussen van De Lijn in Vlaanderen en Brussel.

Pazz kunnen ze Met een Buzzy bus en tram. r school met de zelfstandig naa .be deLijn voordelen op ontdek alle

2

V.U.: Tamara De

Bruecker, Motstraat

20, 2800 Mechelen

Laat je kinderen s op tijd Lo as van de jongerenp

Heb je nog geen Buzzy Pazz ? Haast je dan naar de dichtstbijzijnde Lijnwinkel of vraag je abonnement online aan! Meer info over de Buzzy Pazz of andere soorten vervoerbewijzen van De Lijn vind je op www.delijn.be of via het algemeen infonummer 070 220 200 (0,30 euro/min).

17/06/11 11:55:16


algemeen

Openingsuren administratief centrum Elke dag van 8.30 tot 12 uur Op woensdag zijn de loketten van Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw ook open van 13.30 tot 19.30 uur. De loketten van de diensten Leefmilieu en Openbare Werken, Planning & Mobiliteit zijn op woensdagnamiddag open na afspraak. Het administratief centrum is gesloten op maandag 15 augustus.

Opgelet: tijdens de maand augustus wijzigen de openingsuren in het stadhuis! Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur Er is enkel namiddag- en avonddienst van 13.30 tot 19.30 uur op - woensdag 3 augustus - woensdag 17 augustus

Apart Z(org)- woonnummer Wat is Zorgwonen? Zorgwonen is het laten inwonen van een zorgbehoevende in een bestaande woning. Op die manier krijgt de zorgbehoevende de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Hoe de zorgbehoefte bewijzen? Bij invaliditeit van 66% of meer volstaat een afschrift van de mutualiteit of een bewijs dat je in aanmerking komt voor de zorgverzekering. De leeftijd wordt dan weer opgevraagd aan de hand van de identiteitskaart of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Zorgwoonnummer: al van gehoord? Om de mantelzorg te stimuleren werd in ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ het zorgwoonnummer of z-nummer opgenomen. Concreet betekent dit dat je verschillende personen (max. twee) kan inschrijven op één en hetzelfde adres. De zorgverlener en zorgbehoevende behouden elk hun eigen fiscaal statuut en alle sociale uitkeringen en/of voordelen. Wil je meer weten over zorgwonen of wil je een z-nummer aanvragen? Neem dan contact op met het Wooninfopunt Beter Wonen aan de Gete.

Gratis tweemaandelijks infoblad van de stad Landen

op

Werkten mee aan dit nummer: Anne Baron, Tinneke De Ron, Vanessa Donati, Gemeentelijke Basisschool, Els Jammaer, Jeugdraad Landen, Nelly Lenaerts, Heidi Nulens, Frank Petitjean, PZ LAN, Rock Landen, Laure Roussel, Carla Schroeven, An Sevenants, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, Simon Vanrutten, Georges Wemans Redactieraad: Gino Debroux, Rik Gysemberg, Josseline Pansaerts, Ingrid Vandevelde Ontwerp, realisatie, en druk: Commça - Casters Communications - www.commca.be Fotografie: Joeri Leenen - www.fotografiejoeri.be www.lemmert.be

Wooninfopunt Landen Sociaal Huis, 011 69 05 45 woensdag- en donderdagvoormiddag: 8.30 – 12 uur Deskundige Woonbeleid Verna Vanwolleghem info@beterwonenaandegete.be www.beterwonenaandegete.be

Verantwoordelijke uitgever: Gino Debroux, schepen van Communicatie Stad Landen - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in “Licht op Landen” kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Licht op Landen wordt gedrukt op milieuvriendelijk fsc-papier.

3


algemeen

Zonder zorgen op vakantie?

Vraag de politie om je huis te begluren! De jaarlijkse vakantie is een tijd waar iedereen naar uitkijkt, even de zorgen van het dagelijkse leven vergeten. Vertrek met een gerust hart op vakantie en vraag bij de politie gratis afwezigheidstoezicht aan. Terwijl jij geniet van een zorgeloze vakantie, patrouilleert de politie in jouw buurt om een oogje in het zeil te houden.

Zuinig met water omspringen Tijdens deze warme zomermaanden, brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening staat in onze stad elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater. Hieronder vind je enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.

Maak het de dieven niet gemakkelijk en neem zelf een aantal eenvoudige voorzorgen! − Laat je brievenbus regelmatig leegmaken, vraag iemand om de rolluiken op en neer te laten en af en toe het licht eens te laten branden ‘s nachts. − Laat zeker geen afwezigheidsbericht achter op de deur of het antwoordapparaat. − Laat melkboer en bakker weten dat je niets nodig hebt. − Kijk na of alle ramen en deuren afgesloten zijn en laat zeker geen ladders en tuingereedschap rondslingeren in de tuin. − Berg juwelen, geld en waardepapieren op in een kluis of in de bank en let erop dat aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen voorwerpen zoals laptops, camera’s, enz. niet in het zicht staan. − Registreer en fotografeer waardevolle voorwerpen. Dat maakt aangifte en identificatie eenvoudiger in geval van diefstal. Op de website www.besafe.be kan je hiervoor speciale formulieren downloaden. − Zijn inbrekers er ondanks alle voorzorgen toch in geslaagd jouw woning te betreden? Raak dan niks aan en verwittig zo snel mogelijk de lokale politie! Prettige vakantie!

PZ LAN 5390 (Landen/Linter/Zoutleeuw) tel. 011 884 884 e-mail politie@pzlan.be

4

− Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs vijf keer. − De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. − Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per week een kwartier, dan elke dag vijf minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater. − Begiet bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. − Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan je dacht. − Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.


algemeen

Inschrijvingsdagen in de gemeentelijke basisschool

Neerwinden

Walshoutem

Waasmont

Laarstraat 21 - 3400 Neerwinden Tel: 016 78 81 62 Fax: 016 76 01 36

Walshoutemstraat 55 3401 Walshoutem Tel: 011 88 12 45

Handelstraat 8 3401 Waasmont Tel: 011 88 36 92

Inschr

ijvinge

n: 22 tot 2 6 augus t u s 29 tot 3 ‘11 1 augus tus ’11 van 9 to t 15 uur

Inschr

ingen:

ijvinge

ijv Inschr

25 augu stus ‘11 van 17 tot 19 u ur

tus ‘11 6 augus 25 en 2 tus ’11 1 augus 29 tot 3 ur tot 19 u van 17

n:

Wat gebeurt er achter onze schoolmuren? • • • • • • • • • • • •

warme maaltijden bereid in eigen keuken eigen schoolvervoer voor- en naschoolse opvang (naast de school) kleuterturnen en zwemmen ondersteuning door zorgcoördinator, gokleerkracht, CLB en logopediste keuze uit verschillende levensbeschouwingen tal van activiteiten: o.a. restaurantdag, (groot)ouderfeest, opendeurdagen, verkeersdag, halloween, lentefeest, sportdag, schoolfeest, … thema-uitstappen en schoolreizen extra-muros activiteiten projectweken: het bos, water, jeugdboekenweek, voeding, verkeer, … gedifferentieerde aanpak: hoekenwerk en contractwerk computerondersteunend onderwijs

Gelijke kansen voor alle kin Iedereen is van harte welkom op

deren!

onze inschrijvingsdagen!

5


toerisme

Open Monumentendag 2011 focust op het thema ‘Conflict’ Open Monumentendag Vlaanderen is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen waarbij het onroerend erfgoed in de kijker staat, ieder jaar rond een specifiek thema. Op zondag 11 september 2011 vindt de 23ste editie van Open Monumentendag plaats, helemaal in het teken van het jaarthema “Conflict”. In Landen ben je op zondag 11 september 2011 welkom in de villa “’t Park”, van 10 tot 18 uur. Op 25 maart van dit jaar namen we afscheid van de militaire eenheid EMI 22 tijdens een grootse ontbindingsplechtigheid. De militaire site werd ondertussen verworven door de stad Landen en krijgt een nieuwe sociaal-culturele invulling. ‘”t Park“ heeft gedurende meer dan anderhalve eeuw zijn stempel gedrukt op de omgeving, eerst als woongelegenheid, vervolgens als militair stafgebouw gedurende 80 jaar. Generaties lang was dit gebouw niet toegankelijk voor het publiek en werd de woonfunctie volledig verdrongen. OMD is een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in het gebouw. Ontdek de plechtstatige woonruimten met luxueuze plafonds, sierschouwen, parketvloeren, … De tentoonstelling “80 jaar militaire aanwezigheid in ‘t Park” laat je terugblikken op de militair-historische evolutie van EMI 22. Er loopt eveneens een tentoonstelling rond de veldslag van Steps (1213) en de eerste veldslag van Neerwinden (1693). De Geschied- en Heemkundige Kring presenteert zijn eerste stripverhaal over deze twee belangrijke veldslagen in de omgeving van Landen. In de vroegere mess kan je genieten van een natje en een droogje en buiten wacht het springkasteel voor de allerkleinsten. Voor de actievelingen wordt er een wandeling voorzien met vertrekpunt aan de H. Kruiskapel te Neerwinden om 13.30 uur. In deze omgeving werden twee belangrijke veldslagen uitgevochten in 1693 en 1793. De H. Kruiskapel ligt als een klein landschapselement midden in een oase van akkers en boomgaarden. Een paneel evoceert het verloop van de veldslagen van Neerwinden. De wandeling geeft je een duidelijk inzicht in het verloop van de eens zo belangrijke veldslagen terwijl je onderweg geniet van het mooie landschap en een overzicht krijgt van de akkerfauna en -flora. Dienst Toerisme tel. 011 88 34 68 e-mail diensttoerisme@landen.be

6

Stukje folklore in hartje Landen De molen- en ambachtendag is jaar na jaar een grote publiekstrekker. Mensen hebben blijkbaar nog een grote affiniteit met de “goeie ouwe tijd”. Het evenement is oorspronkelijk gegroeid uit de provinciale molendag met huifkartochten. Na de aankoop van het molengebouw door de stad Landen werd de molendag aangevuld met verschillende traditionele ambachten, allerlei randanimatie voor kinderen en huifkartochten. Ondertussen is het binnenplein van het molengebouw te klein geworden en wijken we uit naar het nabijgelegen Rufferdingepark. Dit jaar gaat de molendag door op zondag 7 augustus 2011, van 13 tot 18 uur. Je ontmoet er een weefster, een mandenvlechtster, een klompenmaker, een spinster, … Je maakt er kennis met het koperslaan, het maken van rieten stoelen, de Brusselse renaissancekant. Er zijn ook demonstraties strovlechten, juweelontwerpen, pottenbakken en veldsmeden. Dit jaar hebben we heel wat extraatjes toegevoegd aan het evenement, o.a. een wandelende vuurspuwer, een stand met Hagelandse streekproducten, een kaarsenmaker, een lederbewerker. De Landense uitvinder Raf Graindor komt zijn constructies tentoonstellen. De allerkleinsten kunnen rekenen op de nodige animatie: kindergrime, springkasteel, airtrack, ballonnenclown en een workshop circustechnieken. Na dit alles kan je een bezoek brengen aan de gerestaureerde watermolen (in werking) in het Bezoekerscentrum. De Geschied- en Heemkundige Kring verzorgt gratis gidsbeurten. Geniet zeker van het prachtige Haspengouwse landschap tijdens een gratis tochtje in een authentieke huifkar!

Dienst Toerisme tel. 011 88 34 68 e-mail diensttoerisme@landen.be


cultuur

Academie Haspengouw, afdeling Beeld

Ben jij gebeten door kunst? Wil je graag leren tekenen, schilderen of boetseren? Of heb je altijd al willen weten hoe een ets wordt gemaakt? Dan kan je terecht in onze academie. Iedereen is er welkom, jong of oud, of je nu veel talent hebt of slechts een beetje. Stap samen met de andere cursisten en de leraar-kunstenaar binnen in een wereld die bruist van creativiteit.

Kinderen van 6 tot 11 jaar kunnen elke woensdagnamiddag, vrijdag na schooltijd of zaterdagvoormiddag in Landen naar de tekenles gaan. Er zijn ook afdelingen in Neerwinden en Walshoutem waar je op dinsdag onmiddellijk na school terecht kan. Hier kan en mag je je gedurende twee uren per week uitleven met kleurpotloden, stiften, verf, klei en allerhande knutselmaterialen. Ben je het zappen en surfen beu en wil je gewoonweg creatief zijn? Heb je altijd al eens graffitikunst willen spuiten of hou je het liever bij een ernstig schilderij? Ben je bovendien tussen 12 en 17 jaar? Volg dan vier uren per week les in onze middelbare graad, afdeling jongeren. Ben je ouder dan 18 en wil je proeven van verschillende kunstdisciplines maar heb je niet zoveel tijd? Dan is de middelbare graad volwassenen iets voor jou. Deze cursus biedt een initiatie in tekenkunst, schilderkunst, keramiek en grafiek. Er is geen voorkennis vereist en de studieduur bedraagt twee jaar. Deze lessen gaan door op dinsdag ofwel van 13 tot 16.30 uur ofwel van 18 tot 21.30 uur, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Voor al je creatieve realisaties kan je terecht in de Academie Haspengouw Beeld: Kloosterstraat 1A, 3400 Landen Laarstraat 21, 3400 Neerwinden Walshoutemstraat 55, 3401 Walshoutem Twijfel je een beetje, dan kan je in september ĂŠĂŠn proefles meebeleven! Wie zelf een animatiefilm wil leren maken, kan vanaf de leeftijd van 9 jaar terecht in St.-Truiden. De inschrijvingen gebeuren in de AH Beeld te Landen van 22 augustus tot 30 september: maandag en dinsdag van 15.30 tot 20 uur woensdag van 12.45 tot 18.45 uur vrijdag van 15.30 tot 19.30 uur zaterdag van 9 tot 12 uur. Het inschrijvingsgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bedraagt 58 euro voor een heel schooljaar, het tweede kind van hetzelfde gezin betaalt 38 euro. Vanaf 18 jaar bedraagt het inschrijvingsgeld 190 euro. Werklozen, leefloners, mindervaliden en gehandicapten betalen 110 euro mits voorlegging van de nodige attesten. Tot 12 jaar is het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar. Nieuwe leerlingen brengen hun SIS-kaart mee bij de inschrijving.

Voor meer info kan je in Landen terecht bij Carla Schroeven, tel. 011 88 70 13 of op het secretariaat van de hoofdinstelling te St.-Truiden, tel. 011 70 16 20 of op www.academiehaspengouw.be

7


jeugd & cultuur

Vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerentelefoon, iets voor jou? De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) is er voor alle kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag of een probleem. Elk contact via mail, chat, forum of telefoon (gratis en niet op de rekening) is anoniem. Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te geven of gewoon even mee te gniffelen. De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33 000 oproepen. En toch blijven heel wat kinderen en jongeren met hun vraag in de kou staan! Daarom is KJT op zoek naar nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat of e-mail willen beantwoorden. We bieden onze vrijwilligers een goede opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Jouw engagement kan het verschil maken! Wil jij meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerentelefoon? Surf dan naar www.kjt.org/vrijwilligers of neem contact op met het secretariaat op het nummer 02 534 37 43 of via info@kjt.org.

Straatfuif XV

Rock Landen pakt uit! Na het succes van vorig jaar, brengen wij jou dit jaar opnieuw een kakelverse tweede editie van Rock Landen! Op zaterdag 24 september 2011 palmt het enige echte Landense festival opnieuw het vermaarde sportterrein in voor een dag vol muziek, ambiance en vooral veel fun, fun, fun! Wat kan je verwachten? Vorig jaar bleek alvast een schot in de roos, dus krijg je alweer meer van hetzelfde ronkende recept voorgeschoteld. Rock Landen heeft als alternatief festival oog voor beloftevolle jonge bands uit het ganse land en in het bijzonder voor lokale bands van bij ons. Minstens even belangrijk als de afkomst van de artiesten, is de kwaliteit van de geselecteerde bands en de diversiteit in muziekgenres. Indierock, ska, dubstep, … noem maar op. Wat Rock Landen wil, is een audiovisuele ontdekkingsreis creëren voor elke bezoeker. Zo kan elke festivalganger zichzelf door middel van de muziek om hem heen identificeren, waardoor er een plaats voor ontmoeting en dialoog kan ontstaan. Net als vorig jaar, wordt het festival ook nu weer afgesloten met een spetterende afterparty in het nabijgelegen jeugdhuis. Benieuwd naar meer? Vanaf begin juli worden de namen die de affiche van deze tweede editie zullen sieren, beetje bij beetje op jou losgelaten. Eén adres: www.rocklanden.be Rock Landen wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van stad Landen, jeugdraad Landen, diverse sponsors en de inzet van jeugdhuis De Nivo!

Op 17 september 2011 vindt de 15de editie van de Straatfuif plaats in Landen. Deze zal naar jaarlijkse gewoonte doorgaan in het stadsmagazijn. De werkgroep zal dit jaar met enkele “special acts” uitpakken om van deze feesteditie een onvergetelijke avond te maken. Zo zal er een uitgebreide cocktailbar zijn, een enorme lichtshow, dance acts en randanimatie. Nieuw dit jaar is ook de aparte vip tent met cavabar. Wat de dj’s betreft, blijft de werkgroep opteren om plaatselijk talent de kans te geven voor een groot publiek te mogen draaien, uiteraard aangevuld met enkele grote en bekende namen. Deze namen blijven echter nog even een verassing … De fuif begint om 21.30 uur. De voorverkoop start in augustus. Meer info en facts vind je binnenkort terug op www.straatfuif.be. Wij hopen alvast jullie te mogen verwelkomen!

8

Venusfeest Zaterdag 3 september - Verschillende optredens voor jong en oud - Zumba workout - Vrijwilligershuldiging - Gratis Venusdrink om 21 uur

Dienst Cultuur tel. 011 88 03 16 e-mail cultuur@landen.be


welzijn

Herziening tarieven Minder Mobielen Centrale Het OCMW heeft beslist om het lidgeld voor de Minder Mobielen Centrale te herzien. Voortaan betalen alle klanten lidgeld volgens het inkomen. De standaardtarieven van 7 en 30 euro blijven behouden. De Minder Mobielen Centrale vervoert mensen die omwille van ouderdom, handicap of sociale noodsituatie voor een verplaatsing géén gebruik kunnen maken van reguliere vervoersdiensten. Als er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer bestaat, kan er beroep gedaan worden op deze dienstverlening van het OCMW. Met de herziening van de prijzen wil het OCMW rolstoelpatiënten en niet-rolstoelpatiënten gelijk behandelen. Voor de meeste klanten van de MMC verandert er niets. Enkel voor rolstoelpatiënten met een hoger inkomen zal de prijs voor het lidgeld wijzigen. Als hun inkomsten hoger zijn dan twee keer het leefloon waarop ze recht zouden hebben, betalen zij voortaan 30 euro lidgeld per jaar. Tarief lidgeld per jaar: − 7 euro: inkomen lager dan twee keer het leefloon waarop je recht zou hebben − 30 euro: inkomen hoger dan twee keer het leefloon waarop je recht zou hebben.

Voor meer info & reservaties Sociaal Huis, Stationsstraat 29A, 3400 Landen Chantale Spaas: tel. 011 69 05 00 iedere weekdag tussen 10.30 en 16 uur

Gezocht: vrijwilligers voor de Minder Mobielen Centrale De Minder Mobielen Centrale zoekt nog steeds vrijwilligers. De ritten kunnen gebeuren met de wagen van de vrijwilliger of met het aangepaste voertuig van het OCMW voor rolstoelgebruikers. Jij bent:

- flexibel - sociaal geëngageerd - in het bezit van een rijbewijs B.

Vergoedingen: - 0,33 euro/km voor verplaatsingskosten met de eigen wagen - 2,50 euro/uur wachtgeld (vanaf 1 uur wachten) - terugbetaling van de parkeergelden Interesse? Geef een seintje op het nummer 011 69 05 21 of stuur een mail naar dorien.peetersille@ocmw.landen.be. Je kan ook langskomen in het Sociaal Huis, Stationsstraat 29a, 3400 Landen.

Youth at Risk Youth at Risk (YAR) Vlaanderen is op zoek naar vrijwilligers die probleemjongeren willen begeleiden en ondersteunen. Om deze jongeren nieuwe vooruitzichten te geven, organiseert YAR een trainingsprogramma om jongeren te leren hun verantwoordelijkheid op te nemen en juiste keuzes voor de toekomst te maken. De jongeren worden gecoacht door professionele begeleiders die geholpen worden door een aantal vrijwilligers. YAR is op zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning van de werking. Vrijwilligers krijgen een opleiding en begeleiding op maat door professionele begeleiders. Indien je meer wil weten over YAR Vlaanderen, surf dan naar www.yarvlaanderen.be of kom naar één van de infoavonden: donderdag 18 augustus om 19 uur donderdag 8 september om 19 uur donderdag 22 september om 19 uur locatie: Het Depot, Kapucijnenvoer 47, 3000 Leuven (tegenover de kruidtuin).

YAR Vlaanderen Michael Francken, programmaverantwoordelijke Vlaams-Brabant 0485 042 979 michael.francken@yarvlaanderen.be Olivier Dirickx, programmamedewerker Vlaams-Brabant 0483 362 125 olivier.dirickx@yarvlaanderen.be

9


Welzijn

Nieuws van de OAR Kaarten containerpark In november 2010 heeft de OAR het stadsbestuur een vraag voorgelegd in verband met de verkoop van de kaarten voor het containerpark, die enkel te verkrijgen zijn in het stadhuis, tijdens de openingsuren. Het voorstel van de OAR om betaalautomaten te plaatsen op het containerpark wordt verder onderzocht. Binnenkort worden de toegangskaarten voor het containerpark eveneens verkocht in een aantal winkels waar je ook vuilniszakken van de stad Landen kan kopen. Aanstelling seniorenconsulent/mobiele ambtenaar De OAR heeft het OCMW gevraagd om een seniorenconsulent/mobiele ambtenaar in te schakelen, voornamelijk om minder mobiele personen te bezoeken. Het OCMW gaat niet in op dit verzoek omdat “De senioren kunnen op vraag een huisbezoek krijgen van een sociaal assistent, en kunnen de maatschappelijke werkers in hun eigen gemeente aanspreken tijdens de wekelijkse zitdag. Per deelgemeente hebben de senioren een vast aanspreekpunt.” Wachtdienst van de Landense apotheken De vraag van de OAR aan het OCMW om de Minder Mobielen Centrale in te schakelen om, tegen betaling, dringende medicijnen te laten ophalen bij de apotheken van wacht, blijkt niet haalbaar omdat het aantal beschikbare vrijwilligers te beperkt is. Het OCMW zal evenwel de mogelijkheid onderzoeken om een dienstverlening op te starten rond het vervoer van dringende medicatie tijdens de wachtdiensten van apotheken. Wij houden je op de hoogte. Inkomensgarantie voor ouderen, ook IGO genoemd De inkomensgarantie voor ouderen kan worden toegekend vanaf de wettelijke leeftijd van 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Voor mensen die op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaan, wordt dit automatisch onderzocht. Voor mensen die vóór de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gingen en in oktober van vorig jaar 65 waren, startte de rijksdienst voor pensioenen automatisch een onderzoek. Men gaat nu alle pensioenen, opgenomen voor de wettelijke pensioenleeftijd, natrekken en de personen die recht hebben op deze tegemoetkoming verwittigen. Op die manier hoopt men de armoede bij senioren te verminderen. Voor meer informatie kan je terecht in het Sociaal Huis (tel. 011 69 05 00) of bij je pensioendienst.

10

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, ook THAB genoemd Deze premie is bestemd voor personen met een beperkte zelfredzaamheid, nl. die problemen hebben met: − zich te verplaatsen − te eten en eten klaar te maken − zich te verzorgen en aan te kleden − de woning te onderhouden en huishoudeljike taken te doen − gevaar in te schatten en te vermijden − te spreken en contact te onderhouden met andere personen. Vind je je hierin terug, neem dan contact op met het Sociaal Huis (tel. 011 69 05 00). Daar zal men je de verschillende stappen uitleggen die moeten gevolgd worden. Er gebeurt wel een onderzoek naar de inkomsten om te zien of je recht hebt op THAB. Vrijwilligersverzekering Elke organisatie die met vrijwilligers werkt en niet tot een koepel behoort, kan gratis vanuit de provincie een verzekering voor zijn vrijwilligers afsluiten. Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Komen daar zeker voor in aanmerking: een straatbarbecue, een buurtfeest, een rommelmarkt enz. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Vrije tijd in het stadhuis (tel. 011 88 03 16). Cursussen voor senioren Sport Bewegen is écht belangrijk voor senioren. Vanaf 5 september kan je overdag weer in de stadshal terecht voor een aantal seniorensporten. De eerste week kan je gratis kennis maken met elke sport. Na elke sportsessie krijg je een kop koffie en is er de mogelijkheid om je in te schrijven. Maandag 5 september: − lijndansen van13.30 tot 14.30 uur − aquagym van 15 tot 16 uur (kunnen zwemmen is niet nodig!) Woensdag 7 september: yoga van 10.30 tot 11.30 uur Donderdag 15 september: turnen van 14 tot 15 uur. Info en inschrijvingen: sportdienst Landen tel. 011 83 20 18 of sportdienst@landen.be De cursus Tai-Chi gaat door op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur in Huize Zevenbronnen. Info en inschrijvingen Huize Zevenbronnen, tel. 011 88 05 60. Opgelet! Sommige mutualiteiten geven een tussenkomst tot 25 euro per jaar voor bepaalde sportactiviteiten.


welzijn

Taalcursussen en werken op pc Cursussen Engels en pc-lessen (initiatie en internet) worden overdag aangeboden door het CVO, Tiensestraat 57 Landen. Voor inschrijving en info tel. 011 69 85 93 Vanaf september worden er opnieuw pc-lessen voor beginners georganiseerd in Neerwinden op woensdagvoormiddag van 9 tot 11 uur. Info: Nelly Lenaerts, tel. 011 88 24 27. Veiligheidskaart Tijdens de maand april hebben alle 60-plussers een grijze veiligheidskaart in de brievenbus gekregen. Hopelijk steekt ze ingevuld in jouw portefeuille. Indien deze kaart na verloop van tijd niet meer voldoet, kan je aan de balie van het Sociaal Huis een nieuwe kaart afhalen. Ook niet-senioren kunnen daar terecht voor een veiligheidskaart. Jaarlijkse barbecue Op woensdag 7 september nodigen wij je uit voor een gezellige barbecue in de Alkazaar vanaf 12 uur. Voor de prijs van 10 euro krijg je een OAR-aperitiefje met hapjes. Daarna volgt een groentebuffet met twee stukken vlees, dessert en kop koffie. En ook dit jaar hebben we weer gezorgd voor uitstekende muzikanten zodat deze namiddag niet meer stuk kan! Inschrijven kan je bij een aantal bestuursleden van de OAR: Judith Branckaute, 0472 45 46 81 Tinneke De Ron, 0475 44 38 46 of tinnekederon@skynet.be Nelly Lenaerts, 011 88 24 27 Feest van de 60-jarigen Op zaterdag 15 oktober vieren wij alle Landenaren geboren in 1951. Hou dus deze dag zeker vrij. Meer info volgt!

Peuterproject in woonzorgcentrum Oleyck Eenmaal per maand zorgen peuters gedurende twee uren voor animatie in het Landense woonzorgcentrum Oleyck. Dit project kadert in een samenwerkingsverband tussen kinderdagverblijf ’t Zonneke en woonzorgcentrum Oleyck. De rusthuisbewoners zijn alvast in hun nopjes met het project. De bedoeling van het peuterproject is een natuurlijke wisselwerking te creëren tussen verschillende generaties. Door het bezoekje van de peuters aan het woonzorgcentrum, helpen deze kinderen het isolement te doorbreken waarin heel wat ouderen verkeren. Het contact met de peuters stimuleert onder meer de alertheid en de communicatiebereidheid van de rusthuisbewoners. Bovendien doen de kinderen op een ongedwongen manier een beroep op het verzorgend vermogen van de ouderen. De peuters op hun beurt genieten van de onvoorwaardelijke aandacht van de ouderen waardoor ze een rustgevend effect ervaren. Bovendien leert de jongste generatie op deze manier omgaan met mensen die anders zijn, bijvoorbeeld met mensen in een rolstoel of met dementerende personen.

Culturele uitstap naar Brussel Met 22 personen én gids zijn wij op een zonnige dag Brussel gaan verkennen. Een absolute aanrader!

Dienst Welzijn tel. 011 96 05 40/41 e-mail welzijn@landen.be

11


Spotlicht

De

reuzen van Landen Tijdens het grote defilé op vrijdag 24 juni 2011 maakte Landen kennis maken met twaalf nieuwe reuzen, allemaal op dezelfde dag geboren. Wij stellen ze graag nog eens kort voor!

Bram de Brandweerman van Landen Deze reus is een ode aan alle brandweermannen, die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap. De brandweermannen vinden van zichzelf niet dat ze bijzonder zijn: geen supermannen of waaghalzen maar gewone mensen, die als groep ‘reuze’ prestaties kunnen neerzetten.

Gon van Voldes van Overwinden Gon van Voldes bakte vlaai, verkocht snoep, haringen en klompen en woonde op de hoek van de Torenstraat en de Lindenhofstraat. Naar oude traditie wordt in Overwinden “bollekesvlaai” gebakken, een abrikozentaart met ‘eilandjes’ zoet deeg, voor de feestdag van de heilige Aldegonde en de winterkermis.

Burgemeester Pitsaer van Rumsdorp

De Meulder van Eliksem

De reus van Rumsdorp is een eerbetuiging aan burgemeester Hubert Pitsaer. Hij was burgervader van 1912 tot 1969 en zeer geliefd. In barre tijden konden de inwoners altijd rekenen op zijn hulp: er moest minder betaald worden voor water en elektriciteit, wie zonder werk zat, kon steeds gaan helpen op zijn boerderij en werd daar eerlijk voor beloond, …

Eliksem is een dorp waar in het verleden landbouw en nijverheid nauw met elkaar verbonden waren. De molen, die nog altijd bestaat, speelde er een belangrijke rol. Eliksem wil met de “meulder” alle molenaars gedenken en eren. De “meulder” is een echte Brabander én Bourgondiër, een harde werker én trotse beoefenaar van zijn beroep!

Holleke van Ezemaal Holleke was de bijnaam van één van de eerste voorzitters van de handbooggilde die in 1873 werd opgericht in de stationsbuurt van Ezemaal. De figuur van de reus is geïnspireerd op een struise inwoner van Ezemaal die zonder verpinken een kruiwagen geladen met 600 ons graan in zijn eentje kon vervoeren.

12

De Vureman van Laar Het verhaal van de Vureman dateert uit de jaren 1900, toen de mensen nog in spoken en heksen geloofden. Bij het haardvuur werden altijd griezelverhalen verteld, zoals de mythe van de Vureman en het verhaal van de heksendans. Dat laatste verhaal inspireerde André Loriers tot het maken van zijn beroemde schilderij “Heksenkring”. De heksenkring op de rok van de reus is geschilderd door Ingrid Loriers, naar het schilderij van haar vader André.


spotlicht

Winandus de la Margelle, abt van Neerlanden Winand de la Margelle was pastoor van Neerlanden van 1626 tot 1643. Hij liet de kerk restaureren en vergroten. Hij was de bouwheer van de abdijhoeve en liet ook dringende werken uitvoeren aan de pastorij. Hij richtte ook een school op voor de kinderen van Neerlanden.

Fons, Ridder van Bets De reus van Walsbets is een tempeliersridder, verbonden met de geschiedenis van het dorp. Deze ridders waren aanwezig in onze streek met gebouwen, hoeves, gronden en andere eigendommen. In Walsbets kwamen zij jaarlijks samen met een viering ter ere van hun lievelingsheilige St.-Blasius. Elk jaar, begin februari, brengen de ‘Ridders van Malta’ nog steeds een bezoek aan Walsbets.

Pancraas van Waasmont Pancraas is de patroonheilige van Waasmont. De legende wil dat Pancratius op 14-jarige leeftijd in Rome onthoofd werd omwille van zijn geloof. Hij is de patroonheilige van de eerste communicanten en één van de vier ijsheiligen. In Waasmont wordt hij speciaal aanbeden voor de huilende kinderen. Als dank voor ‘genezing’ offeren de ouders kinderschoentjes.

Jonker Jan van Attenhoven, de reus met de twee gezichten Attenhoven, gelegen tussen het prinsbisdom Luik en het hertogdom Brabant, heeft eeuwen moeten vechten tegen deze twee machthebbers. Jonker Jan woonde in zijn waterburcht op de Castel. Hij was overdag de hofmeier van Attenhoven en ’s nachts een bandiet die zijn heimat verdedigde! Hij riep Attenhoven uit tot “vrijstaat”. Toen werd de dure eed gezworen om met “zeis en mes” te vechten tot de dood.

Amandus van Wezeren Wezeren is terecht trots op de St.-Amanduskerk, een zeldzaam voorbeeld van de romaans-gotische overgangsstijl uit de 13de eeuw en het altaar uit de tijd van de Merovingen (7de eeuw). Amandus was een tijdgenoot en vriend van Pepijn van Landen. De heilige Amandus wordt meestal voorgesteld met een verslagen draak in zijn hand. Deze symboliseert het kwade.

Gertrudis van Landen De reuzin Gertrudis is gemaakt door leerlingen van het St.-Gertrudisinstituut. Gertrudis werd op jonge leeftijd abdis van Nijvel. Zij is de patroonheilige van de reizigers. Tegen haar staf kruipen ratten en muizen naar boven. Zij beschermt de bevolking tegen deze plagen en krijgt zo ook de titel van patrones van de tuin, de veldvruchten en van de tuiniers. De gevlochten haarstreng die ze om haar middel draagt, verwijst naar het feit dat ze haar wereldse leven inruilde voor het kloosterleven. Ze weigerde een prins te huwen en stelde haar maagdelijkheid in dienst van God.

13


sport

Nieuwe lessenreeksen vanaf september - Zwembad Babyzwemmen voor baby’s vanaf 6 maanden ism de Gezinsbond elke zondagvoormiddag van 9 tot 9.30 uur start september 2011 info en inschrijvingen: tel. 011 88 22 01 of 0486 14 15 74 Watergewenning voor kinderen vanaf 3 jaar ism de Gezinsbond elke zaterdag van 9 tot 12 uur start zaterdag 17 september 2011 info en inschrijvingen: tel. 011 88 22 01 of 0486 14 15 74 Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar elke zaterdag van 9 tot 12 uur start zaterdag 10 september 2011 elke dinsdag- en donderdagavond van 17.15 tot 18 uur en van 18 tot 18.45 uur start eerste reeks: dinsdag 13 september 2011 start tweede reeks: dinsdag 18 oktober 2011

Het zwembad is gesloten op maandag 15 augustus 2011

Start to Swim Zwem 250 of 1000 m zonder pauzes! Zoek je als recreatieve zwemmer een nieuwe uitdaging? Via de actie “Start to Swim” kan je op enkele weken tijd de oceaan over zwemmen… of toch bijna! Er werden twee trainingsschema’s opgesteld om een bepaalde afstand zonder pauzes te kunnen afleggen. Voor de niet-geoefende zwemmer wordt het einddoel 250 m, voor de meer geoefende zwemmer wordt 1000 meter de eindafstand. Je kan een trainingsschema afhalen in het stedelijk zwembad van Landen.

Opgelet: om te kunnen deelnemen aan de zwemlessen moeten de kinderen in het bezit zijn van een dolfijnbrevet (kunnen inspringen, ringen ophalen en drijven in ondiep water). Dit brevetje kan alle dagen afgenomen worden in het stedelijk zwembad. Zwemlessen voor volwassenen elke dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur start dinsdag 13 september 2011 Zwemlessen voor senioren elke dinsdag van 15.45 tot 16.30 uur start dinsdag 13 september 2011 Aquafitness

woensdag 3 en 31 augustus 2011 van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u Speciale attractie in het zwembad

elke donderdag van 20 tot 20.45 uur start donderdag 15 september 2011 Aquagym voor senioren ook voor mensen die niet kunnen zwemmen! elke maandag van 15 tot 16 uur start maandag 5 september 2011 Info en inschrijvingen: sportdienst, tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be www.landen.be/webloket Stedelijk zwembad – Sportlaan 1, 3400 Landen – 011/83 20 18 – sportdienst@landen.be

14


sport

Nieuwe lessenreeksen vanaf september - Stadshal Sportacademie elke woensdag van 10.30 tot 15.30 uur voor 3- tot 5-jarigen start woensdag 14 september 2011 Spinning elke maandag van 19 tot 22 uur start maandag 12 september 2011 elke woensdag van 19 tot 21 uur start woensdag 14 september 2011

Sportnamiddag voor senioren Donderdag 13 oktober 2011 Stedelijk sportcomplex, Sportlaan 1 te 3400 Landen Een greep uit ons aanbod: Lijndansen, massagetechnieken, spinning, aquagym, zwemmen, recreatieve fietstocht, sportieve fietstocht, natuurwandeling, stadswandeling, petanque, seniorenfitness, yoga, … Praktische info: 12.30 uur: ontvangst deelnemers 13 uur: start activiteiten 15.30 uur: afsluiting met taart Inschrijven vóór 7 oktober 2011 Deelnameprijs: 5 euro bij inschrijving vóór 7 oktober, na 7 oktober betaal je 7 euro (een halve dag sporten, drankbonnetje, stuk taart en verzekering inbegrepen).

Yoga voor senioren elke woensdag van 10.30 tot 11.30 uur start woensdag 7 september 2011 Lijndansen voor senioren elke maandag van 13.30 tot 14.30 uur start maandag 5 september 2011

info en inschrijvingen: sportdienst, tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be www.landen.be/webloket

Turnzaal gemeentelijke basisschool Walshoutemstraat 55, 3401 Walshoutem

Info en inschrijvingen: Stedelijke sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 Landen tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be

Zumba elke zaterdag van 9.45 tot 10.45 uur start zaterdag 10 september 2011 Yoga elke woensdag van 19 tot 20 u start woensdag 14 september 2011

Hof Pepijn Bondgenotenlaan, 3400 Landen Kleuteracademie elke zaterdag van 13.30 tot 11.30 uur voor 3- tot 6-jarigen start zaterdag 10 september 2011 Van 10 tot 18 september organiseert Bloso ism de gemeentelijke sportdiensten de week van de sportclub. Wij willen hiermee opnieuw het aanbod en de werking van de sportclub in de kijker plaatsen. Tijdens deze week zullen verschillende Landense sportclubs hun deuren openzetten voor alle geïnteresseerden. Het volledige programma met de juiste uren vind je op www.landen.be onder “Sporten in Landen”.

info en inschrijvingen: sportdienst, tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be www.landen.be/webloket

15


sport

Enquête zwembadbezoek Om de werking van het stedelijk zwembad even onder de loep te nemen vragen wij om deze enquête in te vullen. Hiermee willen we polsen naar de behoeften bij de Landense bevolking. Gelieve onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en ons voor eind september terug te bezorgen.

Info met betrekking tot de enquête:

inwoner van Landen geen inwoner van Landen – 12 jaar – 18 jaar + 18 jaar + 55 jaar

1. Bezoek jij regelmatig het zwembad van Landen?

Neen Waarom niet? ................................................................................................................................ ................................................................................................................................

Ja

baantjeszwemmen seniorenzwemmen zwemlessen aquagym watergewenning (baby en kleuter) spelen (gezin of vrienden) andere

2. Vind jij de momenten waarop de activiteiten doorgaan goed gekozen? goed

16

waarom? ........................................................................................

3. Op welke manier krijg jij informatie over de verschillende activiteiten in het zwembad?

via de school (flyer/affiche/infoboekje) via Licht op Landen via www.landen.be via vrienden via het zwembad (affiche/flyer) andere sms-bericht zwembad

4. Ben jij tevreden over de manier waarop je wordt geïnformeerd? ja neen Waarom niet? ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Hoe wil je dan geïnformeerd worden? ........................................................................................................................................

5. Wat kan er volgens jou nog verbeteren in ons zwembad? ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

6. Zou jij ons zwembad aanraden aan andere mensen? ja

waarom? ........................................................................................

nee

waarom? ........................................................................................

7. Heb jij nog enige opmerkingen of suggesties?

matig waarom? ........................................................................................

........................................................................................................................................

slecht waarom? ........................................................................................

........................................................................................................................................


SPORT

B.Strong - 1000 km van Kom op tegen Kanker Vorig jaar besliste een groep enthousiaste fietsers om deel te nemen aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker. In samenwerking met het stadsbestuur Landen werd er genoeg geld ingezameld om twee ploegen te laten deelnemen, b.strong en b.strong2. Ook dit jaar wilde b.strong zich met man en macht inzetten om enkele ploegen te laten deelnemen aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker van 2 tot 5 juni 2011. Het streefdoel was om 15 000 euro te verzamelen en drie ploegen te laten starten. Dit lovenswaardig initiatief werd net als vorig jaar gesteund door de stad Landen. Via de Pepijnjogging werden alle Landense basisscholen bij het project betrokken. De kinderen kregen het bezoek van een promoteam (een afgevaardigde van de sportdienst, Hilde Neven van de Kankerliga en een fietser van b.strong) dat het project kwam voorstellen en de kinderen probeerde te sensibiliseren. Er werden verder verschillende acties georganiseerd om het nodige startgeld te verzamelen, o.a. de actie “Win een fiets”, de verkoop van de oude spinningfietsen, een spinningmarathon, het optreden van de Bruceband en een fietstocht naar Budapest. Er werd heel wat geld ingezameld, méér dan vorig jaar en méér dan verwacht! Bij de Pepijnjogging van de Landense basisscholen werd maar liefst 10 570 euro ingezameld. Er werd uiteindelijk een bedrag van 28 307 euro ingezameld!

Derde editie van de recreatieve triatlon op zondag 2 oktober 2011 De sportdienst van de stad Landen organiseert op zondag 2 oktober 2011 voor het derde jaar op rij een recreatieve triatlon voor jong en oud, in samenwerking met de Landense zwemclub LSVZ en de Landense joggingclub. Iedereen kan gratis deelnemen en zwemt, fietst en loopt volgens eigen kunnen. Volwassenen kunnen kiezen uit een volwaardige recreatieve kwart triatlon (1 500 m zwemmen, 42 km fietsen en 9,6 km lopen) of een “start to fit” triatlon (1 000 m zwemmen, 30 km fietsen en 4,8 km lopen). Kinderen nemen deel aan de ABC-kids triatlon waarbij er drie verschillende afstanden mogelijk zijn: − A: 25 m zwemmen, 2 km fietsen en 600 m lopen − B: 50 m zwemmen, 4 km fietsen en 1,2 km lopen − C: 200 m zwemmen, 8 km fietsen en 2,4 km lopen. De volwassenen, elk volgens eigen ritme en zwemstijl, leggen samen de zwemproef af in het zwembad. Nadien wordt de Landense fietsroute het traject voor een gezamenlijke fietstocht. Vervolgens worden op de Finse piste rondjes gelopen op eigen tempo. Het is niet de bedoeling om met elkaar in competitie te treden maar wel om als groep, met alle deelnemers, de eindmeet te bereiken. Als de volwassenen vertrokken zijn voor het fietsgedeelte, start de ABC-kids triatlon. Na het zwemmen wordt er gefietst en gelopen op een afgesloten parcours op de terreinen van het sportcomplex. Zo kunnen de ouders hun jonge atleten altijd aanmoedigen. Het evenement wordt tenslotte in echte teamsfeer afgesloten in het cafetaria van het zwembad met een leuk aandenken voor iedereen, een klinkend glas en een voedzame spaghetti.

Op de persconferentie van maandag 6 juni werd de fiets aan de winnaar overhandigd.

Op bovenstaande foto enkele fietsers van b-strong die deelnamen aan de 1000 km van kom op tegen Kanker.

Inschrijving en deelname (inclusief verzekering) zijn gratis, drank en spaghetti zijn voor eigen rekening, aan democratische prijzen. Op www.landen.be vind je een trainingsschema voor de recreatieve kwart triatlon en de “start to fit” triatlon zodat iedereen zich individueel en op eigen tempo kan voorbereiden. Vragen ivm deze schema’s richt je aan de sportdienst@landen.be. Info en inschrijving: Inschrijven kan vanaf 1 september 2011 Stedelijke sportdienst Sportlaan 1, 3400 Landen tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be

17


sport

Kampioenenviering Op 23 mei werden volgende ploegen gehuldigd voor hun prestaties het voorbije seizoen: LSV Basket Microben – gewestelijke microben reeks C Benjamins – gewestelijke benjamins reeks D Juniors – eerste provinciale reeks A en algemeen kampioen Seniors A – promoveren naar eerste landelijke KVC Olympic Gewestelijke U13 in de reeks GEW U13-H van de provincie Limburg Gewestelijke U15 in de reeks GEW U15-L van de provincie Limburg

Memorial Van Damme Op vrijdag 16 september 2011 gaat de stedelijke sportdienst naar de Memorial Van Damme. Vertrek aan het zwembad om 17 uur. We beschikken over 18 kaarten voor kinderen onder de 16 jaar aan de spotprijs van 5 euro. Volwassenen en kinderen boven de 16 jaar kunnen kaarten verkrijgen aan 25 euro per stuk. Wij zorgen voor gratis busvervoer! Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!

info en inschrijvingen: sportdienst, tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be

Sportraad Kandidaten voor de individuele kampioenenviering (gepland voor oktober/november) moeten hun kandidatuur binnenbrengen vóór 14 september 2011 op de stedelijke sportdienst. Ook personen die geselecteerd werden voor wedstrijden op nationaal en internationaal niveau komen in aanmerking om gevierd te worden. In het kader van de bevordering van de jeugdsportbegeleiding worden ook alle personen gehuldigd die tijdens het voorbije seizoen een diploma of attest behaalden. De subsidieaanvragen voor het seizoen 2010 - 2011 moeten binnen zijn op de sportdienst vóór 1 september 2011. Opgelet: enkel clubs die erkend werden als Landense sportvereniging komen hiervoor in aanmerking.

Voor meer info hierover kan je steeds terecht bij de voorzitter Johny Mangelinckx, tel. 011 88 13 93 of bij de secretaris Lieve Joseph, tel. 011 83 20 18.

18


openbare werken & mobiliteit

Werken

Stationsomgeving - kruispunt Postlaan/Fabriekstraat Vanaf 2 augustus 2011 start de aannemer VBG nv uit Herentals met de werken op het kruispunt Postlaan/Fabriekstraat. In de werfzone wordt een volledig verkeersverbod en stilstaan- en verkeersverbod ingevoerd met plaatselijke wegomlegging. De toegankelijkheid naar het station en de stationsparking blijft voor alle weggebruikers verzekerd. De werken gebeuren in twee fases: van 2 augustus tot en met eind oktober 2011 - het rooien van de bomen op de talud langs de Postlaan (kant Park ’t Groenhof). - de wegeniswerken aan de Postlaan, gedeelte vanaf de Brugstraat kant noord (kant café Marignan) tot aan de Carrefour en de aansluiting met de Fabriekstraat. van begin november tot en met eind december 2011 - de wegeniswerken aan de Postlaan, gedeelte tussen de twee Brugstraten. Wegomlegging tijdens de werken aan het kruispunt Postlaan/ Fabriekstraat/tot Carrefour (van 2 augustus tot eind oktober 2011) - de Stationsstraat blijft toegankelijk in de beide rijrichtingen via de Brugstraat (kant café Marignan) voor het verkeer komende van de Hannuitsesteenweg (N283). - voor het verkeer vanuit Gingelom wordt een omlegging voorzien via de Molenbergstraat, Hertog van Brabantlaan, Attenhovenstraat, Kerkstraat en Stationsstraat.

- het zwaar verkeer vanuit Gingelom wordt omgeleid via de Steenweg op St.-Truiden (N80) en de Hannuitsesteenweg (N283) (via Walshoutem) naar het industrieterrein. - de Brugstraat (kant Marignan) wordt tijdens de wegomlegging opnieuw een tweerichtingsstraat. Het parkeren is enkel toegelaten langs de straatkant met de even huisnummers. De blauwe zone blijft van toepassing. De kiss en ride zone aan het station bevindt zich op het nieuw bustransferium. - de Carrefour, het Esso tankstation en de Post blijven toegankelijk vanuit de Stationsstraat. Wegomlegging tijdens de werken aan de Postlaan tussen de twee Brugstraten (van begin november tot eind december 2011) - de Stationsstraat blijft toegankelijk in beide rijrichtingen vanuit de Fabriekstraat/Postlaan voor het verkeer komende van Gingelom - voor het verkeer komende van de Hannuitsesteenweg (N283) en de E40 wordt een omleiding voorzien via de Koningin Astridlaan, de Karolingerslaan, de Raatshovenstraat, de St.-Gertrudisstraat, de Watertorenstraat en de Stationsstraat.

Tijdens de werken kan je met al je vragen terecht bij de stad Landen via het e-mailadres werken@landen.be of telefonisch 011 88 03 21/22. Wij zorgen voor actuele info op www.landen.be.

19


economie

20


milieu

Katten kunnen er wat van! 1 + 1 = 6 Laat je huiskat steriliseren of castreren. Zwerfkattencampagne Vlaanderen kampt met een zwerfkattenprobleem. Hun overbevolking brengt, afgezien van ziektes en ontbering, heel wat hinder met zich mee: geurhinder door het ‘sproeien’ van katers, lawaaihinder van ‘verliefde’ katers, uitwerpselen, verwilderde katten die gewone huispoezen aanvallen, enz… Hoe komen deze zwerfkatten hier? Het probleem begint bij de mensen zelf. Veel katteneigenaars laten de natuur haar gang gaan, met als gevolg elk jaar een hoop kittens waarvoor niet altijd een nieuwe thuis gevonden wordt. In het slechtste geval laat men de poezen inslapen of worden ze ergens gedumpt. De katten verwilderen en zijn gedoemd om een zwervend bestaan te leiden. Als deze katten niet gesteriliseerd of gecastreerd worden, zorgen zij op hun beurt voor heel wat nakomelingen. Tijdens de zomerperiode zijn heel wat baasjes hun huisdier liever kwijt dan rijk! Veel katten maar ook heel wat honden komen terecht in dierenasielen of worden gewoon ergens achtergelaten. Steeds meer eigenaars halen een hond of kat in huis zonder hierover na te denken, met alle gevolgen van dien. Voorkomen Tussen al die zwerfkatten zitten dus vaak nakomelingen van gewone huispoezen. Dat kun je voorkomen door je eigen poes tijdig onvruchtbaar te laten maken. Er zijn speciale voorbehoedmiddelen: de kattenpil of de kattenprikpil. Het eerste is echter lang niet altijd even effectief en de prikpil is vrij duur. De beste oplossingen zijn sterilisatie en castratie. Dit zijn vrij eenvoudige ingrepen waarvan je kat weinig hinder ondervindt. Gesteriliseerde kattinnen hebben veel minder kans op tumoren en katers gaan minder zwerven en vechten. Ze lopen minder risico op besmettelijke ziektes zoals kattenaids of leucose. Onvruchtbare katers geven bovendien geen nachtconcerten en veroorzaken minder geuroverlast in de buurt. Zwerfkattencampagne De stad Landen startte enkele jaren geleden zelf een zwerfkattencampagne op. Opgelet: voor deze campagne komen uitsluitend zwerfkatten in aanmerking. Zwerfkatten zijn verwilderde katten die niet voor adoptie in aanmerking komen. Een zwerfkat is per definitie een kat die verblijft in de omgeving van mensen van wie ze, vrijwillig of niet, een deel van haar voeding krijgt. Vaak gaat het hier om achtergelaten dieren die verwilderd zijn en zich zonder enige controle van buitenaf voortplanten en verplaatsen.

Meer dan Bio Wie veel belang hecht aan duurzaam leven, kan meer dan biologisch eten. We leven in een tijd waarin je individueel kunt kiezen welke duurzame keuzes je maakt, en hoe je die precies invult. Biologisch betekent dat je een duurzame productie van je product nastreeft. Maar krijgt de boer ook een eerlijke prijs? En worden biologische producten ook ecologisch getransporteerd? Het ene biobedrijf legt zichzelf hogere normen op dan het andere. Daarom verstrengde Biogarantie haar eisen. Het label Biogarantie betekent een belangrijke meerwaarde voor de vraag over duurzaamheid. Het Biogarantie label gaat verder dan het Europese biolabel, omdat het actief stimuleert dat bedrijven in de biosector nog duurzamer worden. Het Biogarantie label eist bovenop de criteria voor biologische productie ook ecologische, sociale en economische criteria voor een hogere duurzaamheid. “Duurzaam” krijgt zo de volle betekenis van het woord. Het Biogarantie label staat dus niet alleen voor bio, maar ook voor duurzaam. Biogarantie is hét Belgisch privélabel dat net als het Europese logo enkel gebruikt mag worden op bioproducten die aan de strenge wettelijke normen voor biologische productie voldoen. Hier en daar is het Biogarantielabel zelfs een tikkeltje strenger dan het Europese label (het verbiedt bijvoorbeeld nitirietzouten in vlees). De biologische sector gaat over meer dan eten alleen. Het gaat ook over kledij, want die wordt vaak gemaakt van een grondstof (katoen) die door boeren wordt geteeld op het land. Wanneer je gaat shoppen, zie je dat steeds meer winkels biokledij verkopen. Daar zijn ook labels voor, het meest bekende is GOTS. Meer info en tips vind je op www.biomijnnatuur.be.

Heb jij last van zwerfkatten? dienst Leefmilieu tel. 011 88 03 23/26 e-mail milieu@landen.be

21


milieu

Strapdag

op donderdag 22 september 2011

Dag van de Landbouw 11 september 2011 Voor het 9de jaar op rij organiseert de stad Landen samen met de Bedrijfsgilde Landen de Dag van de Landbouw. Op zondag 11 september 2011 zetten we de landbouw opnieuw in de kijker. Landbouw speelt een belangrijke rol in Landen. Het is immers al lang geen geheim meer dat onze uiterst vruchtbare gronden van groot economisch belang zijn. In plaats van een land- of tuinbouwbedrijf open te stellen kiezen we ervoor om elk jaar in een andere deelgemeente een echt openluchtevenement te organiseren. Tijdens de Dag van de Landbouw willen we de bevolking van dichtbij kennis laten maken met landbouw in de ruime zin van het woord. Ook dit jaar staat er weer heel wat te gebeuren: zowel kinderen, ouders en grootouders zullen zich niet vervelen.

Vijf jaar geleden werden heel wat schoolomgevingen ‘zone 30’. Deze snelheidsbeperking moet ervoor zorgen dat kinderen veiliger van en naar school kunnen. Deze vijfde verjaardag zal in Landen niet onopgemerkt voorbijgaan! Op donderdag 22 september nemen alle Landense basisscholen deel aan de “Stap- en Trapdag”, kortweg Strapdag. Tijdens de Strapdag, die samenvalt met de Europese Autoluwe Week, willen we zoveel mogelijk kinderen, ouders en leerkrachten met de fiets, te voet, met de bus of al carpoolend naar school zien komen. We vragen zo aandacht voor de verkeersleefbaarheid in onze stad en moedigen mensen aan de auto wat vaker aan de kant te laten. Er is niets leuker dan te voet of met de fiets naar school te gaan. Als we dat met z’n allen doen, wordt het aan de schoolpoort een stuk rustiger en veiliger. Bovendien zorgt een fietsrit of een wandeling voor een extra portie gezonde energie om de schooldag te beginnen! Het centrale thema van de Strapdag 2011 is “energie-efficiëntie”. De Strapdag is een samenwerking tussen leerlingen, ouders, directie, buurtbewoners en de stad Landen.

Kom op zondag 11 september een kijkje nemen in de omgeving van de site van AVEVE in de Tiensestraat. Iedereen is er welkom vanaf 12 uur.

Zondag rustdag! Respecteer op zondag de rust van je buren! Op zon- en feestdagen is het verboden je gras te maaien Wie het toch doet, riskeert een boete tussen 62,50 en 250 euro. Uit de politiecodex Het gebruik van grasmaaiers, kettingzagen of enig ander materieel dat wordt aangedreven met een ontploffings- of elektrische motor en wordt ingezet bij het onderhoud van tuinen of parken is verboden tussen 22 en 7 uur en op zonen feestdagen.

22


milieu

Bosgroep Dijle-Geteland vzw is verhuisd Het secretariaat van Bosgroep Dijle-Geteland is verhuisd. Je kan hen voortaan bereiken via Bosgroep Dijle-Geteland vzw Gemeenteplein 26 3010 Kessel-Lo tel.: 016 84 55 39 fax: 016 84 56 11 www.bosgroepen.be dijlegeteland@bosgroep.be Een bosgroep helpt boseigenaars en –beheerders met het beheer van hun bos. Het maakt niet uit hoe groot het bos is, 16 are of 6 hectare, iedereen kan beroep op hen doen. De basisdienstverlening is gratis. Interesse? Vraag geheel vrijblijvend een infopakket aan !

Digitale Nieuwsbrief Leefmilieu Wens je wat meer achtergrond over het leefmilieu in Landen, lees dan onze nieuwsbrief. Volgende onderwerpen komen aan bod: − een stand van zaken over recente aanvragen en afgeleverde milieuvergunningen − toepassing van hernieuwbare energie in openbare gebouwen − natuurprojecten in de steiger met onder meer de ontbuizing van de Waerbeek te Ezemaal − nieuwe normen geluid op komst voor evenementen en een voorbeeld uit de praktijk. − waterkwaliteit van onze Landense beken. Surf naar www.landen.be. en klik op nieuwsbrief milieu, een aanrader voor wie op de hoogte wil blijven.

Bouw- of verbouwplannen? Altijd met advies! Infoloket DuboVlaamsBrabant Al wie praktische vragen heeft over isolatie, ventilatie, verwarming, het vermijden van koudebruggen, zonne-energie, waterbesparing, duurzame materialen, … kan terecht bij het infoloket DuboVlaamsBrabant. DuboVlaamsBrabant is een digitaal en telefonisch infoloket voor korte, technische vragen rond duurzaam bouwen. Je vraag wordt gratis beantwoord. Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen hun vragen ook mailen naar steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be (vergeet niet je naam en adres te vermelden!) of bellen naar 016 23 26 49. Elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur staan de professionele adviseurs van Dialoog vzw voor je klaar. Planadvies duurzaam bouwen Heb je plannen om grondig te verbouwen of plan je een nieuwbouw? Vraag dan uitgebreid planadvies. Planadvies staat voor een persoonlijk advies op maat op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater of duurzaam materiaalgebruik. Het advies duurt maximaal drie uur, en vervangt helemaal niet het werk van de architect (geen diepgaande technische berekeningen of detailuitwerkingen). Je hebt ontwerpplannen. Maak dan een afspraak en kom langs. Je architect is eveneens welkom. De adviseur screent samen met jou je plannen en geeft extra advies en tips om duurzaam en energiezuinig te bouwen. Advies op basis van plannen vindt plaats in het provinciehuis te Leuven en in het PIVO te Asse. Je hebt geen bouwplannen op papier, bv. bij een nietvergunningsplichtige verbouwing. In dat geval kan een adviseur bij je thuis langskomen. Jouw ideeën worden besproken en je krijgt bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing. Kostprijs Als jouw woning gelegen is in Vlaams-Brabant betaal je 50 euro voor een basisadvies van maximaal drie uur.

Info of afspraak maken Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen via tel. 016 23 26 49 e-mail steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be www.dubovlaamsbrabant.be

23


evenementen

Evenementenkalender augustus-september 2011 Vrijdag 26 augustus 2011 – Terrasfilm “Soul Kitchen” met wijn- en bierbar en cavastand

Zondag 18 september 2011 – Rommelmarkt Overwinden

Gratis toegang! Uur: aanvang 20.30 uur Plaats: domein Rufferdinge, Molenbergstraat (kant taverne) Org.: Curieus Landen Info: Ingrid Vanrutten, vanrutten.ingrid@telenet.be

Uur: van 5 tot 21 uur Plaats: dorp Overwinden Org.: Landelijke Gilde Overwinden Info: J. Van den Broeck, 011 88 47 08

Zaterdag 27 augustus 2011 – Pensenkermis, kampvuur, fuif Uur: aanvang 18.30 uur Plaats: terrein KLJ Walshoutem Org.: KLJ Walshoutem Info: Joren Lambrechts, 0471 62 20 05

Uur: van 11.30 tot 18 uur Plaats: gesloten parcours: Pepijnstraat, Grumstraat, Groenendael, Onder de Muur, Stationsstraat Org.: Haspengouw Sportief vzw Info: Johny Linnekens, 011 88 29 16

Donderdag 11 augustus 2011 – Avondwandeling 7 km

Zondag 28 augustus 2011 – Koppelwedstrijd Landense Pepijnvissers

Maandag 19 september 2011 – Balletjes in was

Uur: 19.30 uur Plaats: vertrek kerk Eliksem Org.: Wandelclub De Leeuwerik vzw Info: Oscar Lalman, 0476 35 56 67

Tijdens de wedstrijd is de visvijver gesloten voor het publiek! Uur: van 8 tot 17 uur Plaats: visvijver De Beemden Org.: Landense Pepijnvissers Info: Jaak Jadoul, 0472 74 85 19

Uur: 19 uur Plaats: Gertrudishof Org.: KAV St.-Gertrudis Landen Info: Arlette Briffoz, 011 88 34 12

Zondag 4 september 2011 – Dorpsfeest Rumsdorp

Uur: 19.30 uur Plaats: Lindenhof Org.: KVLV Overwinden Info: Gilberte Ceuleers, 011 88 16 11

Van vrijdag 12 tot en met maandag 15 augustus 2011 Laaiende Kermis - Marktplein

Zondag 7 augustus 2011 – Clubwedstrijd Landense Pepijnvissers Tijdens de clubwedstrijden is de visvijver gesloten voor het publiek! Andere data: 4 en 18 september Uur: van 12 tot 17 uur Plaats: visvijver De Beemden Org.: Landense Pepijnvissers Info: Jaak Jadoul, 0472 74 85 19

Vrijdag 12 augustus 2011 – Rommel- en avondmarkt Attenhoven Uur: vanaf 14 uur Plaats: Kaasstraat Info: Chantal Lalman, 0498 32 79 55 Zaterdag 13 augustus 2011 - Straatfeest met bbq Uur: 19 uur Plaats: Grumstraat 25 Org.: Grumstraat Info: Marielle Vandenschilde, 011 88 76 32 Zaterdag 13 augustus 2011 – Rommelmarkt en bbq in Neerwinden Uur: vanaf 8.30 uur Plaats: Neerwindenstraat, Kleine Kouter, Cl. Pansaersstraat Org.: Supportersclub STVV De Oude Smis Info: Leon Galand, 0495 47 68 66 Zaterdag 20 augustus 2011 – Straatfeest Jonker Jan Uur: vanaf 17 uur Plaats: Jonker Jan ter hoogte van nrs. 11 tot 13 Info: Theo Wagelmans, 0479 39 48 32

Uur: aanvang 12 uur Plaats: Goffinstraat Info: An Tilkens, 011 88 22 98 Dinsdag 6 september 2011 – Vissen in powertex Uur: 19.30 uur Plaats: Sjaloomhut Org.: KAV Neerwinden Info: Christiane Arnauts, 016 78 99 61 Woensdag 7 september 2011 – Seniorenfeest met bbq en muziekoptredens Uur: 12 uur Plaats: zaal Alkazaar Info: dienst welzijn, 011 69 05 40/41, welzijn@landen.be

Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011Buurtfeest Laar Plaats: Everspoelstraat Org.: Gaetano Lasagni, Everspoelstraat 18

Zaterdag 17 september 2011 – Motortreffen

Uur: 19.30 uur Plaats: vertrek sporthal Org.: Wandelclub De Leeuwerik vzw Info: Oscar Lalman, 0476 35 56 67

Woensdag 21 september 2011 – Bloemschikken

Woensdag 21 september 2011 – Marokkaanse keuken Uur: 19 uur Plaats: kantine Standaard Neerwinden Org.: KAV Neerwinden Info: Christiane Arnauts, 016 78 99 61 Donderdag 29 september 2011 – Handtas maken: les 2 Uur: 19.30 uur Plaats: Lindenhof Org.: KVLV Overwinden Info: Gilberte Ceuleers, 011 88 16 11 Maandag 3 oktober 2011 – Lijndansen

Donderdag 15 september 2011 – Handtas maken: les 1 Uur: 19.30 uur Plaats: Lindenhof Org.: KVLV Overwinden Info: Gilberte Ceuleers, 011 88 16 11

Donderdag 25 augustus 2011 – Avondwandeling 7 km

Zondag 18 september 2011 – Grote Prijs Rik Gysemberg

Uur: vanaf 7 uur Plaats: parking Bovenpoortstraat – lokaal Rode Kruis in Sociaal Huis Org.: Rode Kruis Landen Info: Maryse Simonis, 0478 48 22 04

Uur: 19.30 uur Plaats: Sjaloomhut Org.: KAV Neerwinden Info: Christiane Arnauts, 016 78 99 61 Woensdag 5 oktober 2011 – Seniorenfeest met optreden van Nicole en Hugo Uur: 13 uur Plaats: stadshal Org.: Gepensioneerden Walshoutem Info: Gino Debroux, 0495 514 564

Licht op Landen augustus-september 2011  

Licht op Landen augustus-september 2011

Licht op Landen augustus-september 2011  

Licht op Landen augustus-september 2011

Advertisement