Page 1

op Editie april - mei 2012

Landen op de fiets! Gratis kippen voor elk gezin tijdens afvalarme picknick Feestelijke start van het toeristisch seizoen op 22 april


algemeen

Heb jij hulp nodig bij het invullen van je belastingsbrief? Kom dan naar de zitdagen in het stadhuis! De medewerkers van de FOD Financiën helpen je op donderdag 31 mei en 7 juni 2012 met het invullen van je belastingsaangifte. Breng zeker volgende documenten mee: - origineel aangifteformulier - inkomstenfiches (lonen, vakantiegeld, vervangingsinkomen, werkloosheidsuitkering, …) - fiscale attesten (hypothecaire lening, pensioensparen, levensverzekering, giften, ...) - eventuele bewijsstukken - identiteitskaart. Waar: collegezaal, eerste verdieping administratief centrum Wanneer: op donderdag 31 mei en 7 juni, telkens van 9 tot 14 uur.

Gratis huisvuilzakken Personen in volgende categorieën hebben recht op één maal per jaar een gratis rol huisvuilzakken: − kinderen tot en met 3 jaar − patiënten stoma en incontinentie > op voorlegging van doktersattest − personen met een WIGW statuut > op voorlegging van een attest van het ziekenfonds én na indiening van een kleefbriefje van de mutualiteit.

Meer info Dienst Burgerzaken tel. 011 88 03 27 e-mail burgerzaken@landen.be

Aanpassing tarieven dienst 100 De tarieven voor de ambulancedienst 100 van de gewestelijke brandweer werden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het nieuwe tarief vanaf 1 januari 2012: - forfaitair bedrag voor de eerste 10 kilometer: 59,15 euro - vanaf de 11° tot de 20° kilometer: 5,91 euro per kilometer - vanaf de 21° kilometer: 4,52 euro per kilometer - het bedrag per paar elektroden gebruikt bij een automatische externe defibrillator wordt 56,16 euro.

2


algemeen

Wil je in het weekend nog gauw naar het containerpark maar je hebt geen kaart meer in huis? Géén nood, containerparkkaarten zijn voortaan ook te koop in volgende winkels: − − − − − −

Decoratie Vandevelde, Stationsstraat Landen Colruyt (vragen aan de kassa!) Dierenvoeding Sinte Gitter, Landen Boekenwinkel Press-shop, Stationsstraat Landen Buurtwinkel Bollen, Walshoutem Suman dag- en nachtwinkel, Landen.

Openingsuren administratief centrum Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur, op woensdag ook van 13.30 tot 16.30 uur De loketten van Burgerzaken en Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw blijven op woensdag open tot 19.30 uur.

Het administratief centrum is gesloten op: - maandag 9 april: paasmaandag - vrijdag 20 april: sportdag personeel - maandag 30 april en dinsdag 1 mei: Feest van de Arbeid - donderdag 17 en vrijdag 18 mei: Hemelvaart - maandag 28 mei: pinkstermaandag

In deze winkels kan je trouwens ook GFT-stickers, huisvuilzakken en PMD-zakken aankopen. Ook de GB in Landen verkoopt huisvuilzakken en PMD-zakken (vraag ernaar aan de kassa).

Dienst Burgerzaken tel. 011 88 03 27 e-mail burgerzaken@landen.be

Nieuwe dienstregelingen Belbus Vanaf 1 mei wijzigt de dienstregeling van De Lijn en zal de Belbus ’s morgens later uitrijden en op weekdagen ’s avonds vroeger stoppen. Op zondag blijft alles bij het oude. Nieuwe dienstregeling Belbus 730 Landen vanaf 1 mei 2012 - op schooldagen van 6.45 tot 21 uur om het uur - op schoolvakantiedagen van 6.20 tot 20.45 uur – om het uur - op zaterdag van 8 tot 22 uur – om het uur - op zondag van 8.30 tot 20.30 uur – om de twee uur Reservatie van de Belbus Wil je gebruik maken van de Belbus, dan moet je minstens één uur op voorhand je rit reserveren bij de belbuscentrale via het telefoonnummer 011 85 03 00. De belbuscentrale is bereikbaar - op weekdagen van 6 tot 19.30 uur - op zaterdag van 7.30 tot 17 uur - op zon- en feestdagen van 7.30 tot 15 uur.

op

Gratis tweemaandelijks infoblad van de stad Landen

Werkten mee aan dit nummer: Anne Baron, Annemie Belgy, Beter Wonen aan de Gete, Antoon Bronckaers, Jasmien Degreef, Edith De Jonghe, Johan De Rocker, Tinneke De Ron, Kristien Dupae, Liesbeth Heyns, Els Jammaer, Nelly Lenaerts, Marleen Leroy, Gert Marchoul, Ilse Minghelinckx, Frank Petitjean, Politiezone LAN, Alda Renquet, Laure Roussel, An Sevenants, Leen Van den Heuvel, Ingrid Vandevelde, Simon Vanrutten, Georges Wemans Redactieraad: Gino Debroux, Rik Gysemberg, Josseline Pansaerts, Laure Roussel, Ingrid Vandevelde Ontwerp, realisatie, en druk: Commça - Casters Communications - www.commca.be Fotografie: Joeri Leenen - www.fotografiejoeri.be www.lemmert.be Verantwoordelijke uitgever: Gino Debroux, schepen van Communicatie Stad Landen - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - tel. 011 88 03 00 www.landen.be - info@landen.be Aan teksten in “Licht op Landen” kan geen rechtskracht worden ontleend. Teksten en beeldmateriaal uit deze editie mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Licht op Landen wordt gedrukt op fsc-papier.

3


algemeen

Bevolkingsbevraging 2011 Vorig jaar werden 1748 inwoners uit de politiezone Landen/Linter/ Zoutleeuw aangeschreven voor de grote bevolkingsbevraging 2011. 1167 personen (66,8%) hebben deze enquête ingevuld. Wat blijkt uit de enquête?

Enkele resultaten van de verkeersacties Snelheidheidscontroles Steenweg op Sint-Truiden (5/1/2012) − 181 gecontroleerde voertuigen − 31 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 82 km/uur Rumsdorpstraat (5/1/2012) − 178 gecontroleerde voertuigen − 20 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 74 km/uur

De bevolking vraagt prioritaire aandacht voor: − − − − −

alcoholcontroles in het verkeer inbraak in woningen diefstal met bedreiging en/of geweld snelheidcontroles optreden bij verkeersagressie

In het domein ‘sociaal’ ligt de klemtoon op de aanpak van druggebruik of -handel in het openbaar. In het domein ‘geluid’ moet er meer aandacht zijn voor nachtlawaai en in het domein ‘omgeving’ voor sluikstorten/zwerfvuil. Bij het opstellen van het “zonaal veiligheidsplan 2012-2016” wordt er rekening gehouden met deze verwachtingen. De bevraagden waren over het algemeen tevreden over de politie en hun optreden. De politie blijft ijveren voor een optimale dienstverlening. 78,9% van de respondenten willen op de hoogte gehouden worden van de werking, resultaten en acties van de politie via regionale informatiebladen of -kranten; 68,6% per post, nieuwsbrief, folder of politiekrant en 58,4% via de website van de politie/gemeente. De politie zal deze kanalen dan ook aanwenden om de inwoners op de hoogte te houden van de werking van de politiediensten.

Rumsdorpstraat (11/1/2012) − 107 gecontroleerde voertuigen − 17 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 71 km/uur Laarstraat (11/1/2012) − 80 gecontroleerde voertuigen − 7 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 70 km/uur Karolingerslaan (17/1/2012) − 82 gecontroleerde voertuigen − 23 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 81 km/uur Steenweg op St.-Truiden (26/1/2012) − 132 gecontroleerde voertuigen − 24 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 86 km/uur Fabriekstraat (26/1/2012) − 276 gecontroleerde voertuigen − 13 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 78km/uur Hannuitsesteenweg (1/2/2012) − 152 gecontroleerde voertuigen − 17 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 85 km/uur Steenweg op Sint-Truiden (1/2/2012) − 108 gecontroleerde voertuigen − 16 geverbaliseerde voertuigen − hoogst gemeten snelheid: 90 km/uur Alcoholcontroles Wezerenstraat (6/1/2012): 84 safe; 1 positief St.-Lambertusstraat (6/1/2012): 95 safe; 3 alarm Hannuitsesteenweg (6/1/2012): 58 safe Steenweg op St.-Truiden (14/1/2012): 68 safe; 1 alarm Politiezone LAN tel. 011 884 884 e-mail politie@pzlan.be

4


algemeen

Stedelijk kinderdagverblijf ‘Ons Zonneke’ zoekt jobstudenten Voor de vakantiemaanden juli en augustus zoeken we een paar hulpvaardige jobstudenten die bereid zijn enkele weken te werken in het stedelijk kinderdagverblijf ‘Ons Zonneke’. De dagelijkse taken variëren van verzorging bieden, hulp bij de maaltijden en spelbegeleiding van kinderen van 0 tot 36 maanden. Onze voorkeur gaat uit naar leerlingen die eind juni 2012 slagen in het 5de, 6de of 7de jaar BSO, afdeling Verzorging of studenten uit de richting kleuteronderwijs of verpleegkunde. Interesse? Stuur dan snel je schriftelijke sollicitatie naar

Een job bij de politie Iets voor jou? De politieschool van Vlaams-Brabant organiseert op 21 april 2012 een informatiesessie voor geïnteresseerde kandidaten. Waar: PIVO-politieschool, Poverstraat 75 – 1731 Asse Wanneer: 21 april 2012 van 9 uur tot 12 uur.

Stedelijk Kinderdagverblijf ‘Ons Zonneke’ t.a.v. Annemie Belgy Emile Moyaertslaan 2 3400 Landen.

Gebruik bij voorkeur het formulier voor spontane sollicitatie dat je kan vinden op www.landen.be, zie onder diensten, personeel. Vermeld hierop duidelijk tijdens welke periode je beschikbaar bent. De sollicitaties moeten uiterlijk vrijdag 27 april 2012 in ons bezit zijn. Nadien worden alle kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

stedelijk kinderdagverblijf ‘Ons Zonneke’ Annemie Belgy tel. 011 88 34 05 e-mail abelgy@landen.be

De sessie begint stipt om 9 uur. Graag vóór 19 april inschrijven, tel. 02 456 89 38, fax 02 456 89 32, kristina.degelas@vlaamsbrabant.be Programma: − uitgebreide informatie over de selectieproeven − een les in de politieschool (samen met de huidige studenten) − mogelijkheid tot individuele vraagstelling aan de selectiedienst, de opleiders en de studenten − rondleiding in de politieschool − initiatie sporttesten. Heb je interesse maar kan je op 21 april 2012 niet aanwezig zijn in het PIVO? Dan kan je voor meer info terecht bij de personeelsdienst van onze politiezone.

Commissaris Daniëlla Van Calster tel. 011 78 93 70 PZ LAN - 5390

5


algemeen

Vacatures Het stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten (m/v) voor verschillende vacante betrekkingen. Er wordt telkens een wervingsreserve aangelegd voor de duur van drie jaar.

Gemeenschapswacht-vaststeller

(salarisschaal C1-C2-C3)

− verantwoordelijkheidszin hebben − bereid zijn de voorgeschreven vorming te volgen en bij gelegenheid te werken buiten de normale kantooruren (’s avonds, in het weekend).

De gemeenschapswacht-vaststeller is verbonden aan de cel Gemeenschapswachten van de dienst Leefmilieu & Landbouw, werkt onder de leiding van het diensthoofd en vervult vooral de volgende taken/opdrachten: − optreden in het kader van de uitvoering van het stedelijk beleid inzake administratieve sanctionering: inbreuken voorkomen, vaststellingen doen, rapporteren, … − optreden in het kader van het stedelijk veiligheids- en preventiebeleid: probleemgevallen signaleren, preventief optreden, vaststellingen doen, rapporteren, bemiddelen bij conflicten, … Profiel, o.a.: − een grondige kennis hebben van de stedelijke reglementering m.b.t. administratieve sanctionering (GAS) en van de politiecodex − kennis hebben van de algemene veiligheidsvoorschriften en van het stedelijk preventiebeleid − basiskennis hebben van het gemeentedecreet en van de Nieuwe Gemeentewet − communicatieve vaardigheden bezitten − probleemsituaties juist kunnen inschatten − zelfstandig en in teamverband kunnen werken − zin hebben voor orde, stiptheid, veiligheid en hygiëne − flexibel zijn − discreet zijn − stressbestendig zijn

6

Vereisten, o.a.: − minimum 18 jaar zijn − de Belgische nationaliteit hebben − een recent uittreksel van het strafregister (model 1) kunnen voorleggen en voldoen aan de wettelijke voorwaarden om aangesteld te worden als gemeenschapswacht-vaststeller (aan de voorwaarden inzake opleiding moet voldaan worden binnen de 12 maanden vanaf de datum van indiensttreding) − houder zijn van het diploma van secundair onderwijs, of hieraan gelijkgesteld; laatstejaarsscholieren worden eveneens toegelaten tot de selectieproeven (mits voorlegging van een studiebewijs en een verklaring) − in aanmerking komen voor een startbaanovereenkomst (maximumleeftijd = 26 jaar) − slagen voor de selectieproeven, die waarschijnlijk zullen plaatsvinden in de maanden mei en/of juni 2012; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor de duur van drie jaar. Ons aanbod: − een boeiende voltijdse job in een stabiele omgeving; een startbaanovereenkomst (normaliter van onbepaalde duur, maar uiterlijk tot de leeftijd van 26 jaar) vanaf 1 juli 2012, met een proeftijd van zes maanden − een brutosalaris van min. 1.780 euro en maximum 2.185 euro per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit − andere voordelen: recht op aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.


algemeen

Medewerker Ontwikkelingssamenwerking (19/38, salarisschaal C1-C2-C3) De medewerker Ontwikkelingssamenwerking is verbonden aan de afdeling Sociale Aangelegenheden van de dienst Welzijn en werkt onder de directe leiding van het afdelingshoofd. Hij staat in voor de voorbereiding en de uitvoering van het stedelijk sociaal beleid en van het stedelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

Profiel, o.a.: − een grondige kennis hebben van het decreet betreffende het beleid inzake convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking − kennis hebben van de Noord-Zuidproblematiek en van de welzijnsproblematiek − kennis hebben van methodiek en werkvormen met betrekking tot welzijnswerk − kennis hebben van de functie en werking van de stedelijke diensten − een positieve instelling hebben ten aanzien van het stedelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidproblematiek − zin voor initiatief hebben − nauwkeurig kunnen werken − klantgericht zijn − communicatieve vaardigheden (mondeling en vooral schriftelijk) bezitten − kunnen samenwerken − zeer loyaal en gemotiveerd zijn − flexibel zijn − stressbestendig zijn.

Ons aanbod: − een boeiende halftime betrekking in een stabiele omgeving, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en een proeftijd van zes maanden − spoedige indiensttreding (na afloop van de selectieproeven) − een brutosalaris van min. 890 euro en max. 1.630 euro per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit − een gunstige verlofregeling, recht op een aanvullend pensioen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woonwerkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Vereisten, o.a.: − voldoen aan de diplomavereiste: een diploma van secundair onderwijs (of hieraan gelijkgesteld) bezitten. Laatstejaarsscholieren worden eveneens toegelaten tot de selectieprocedure: ze moeten wel een studiebewijs voorleggen, alsook een verklaring dat ze binnen de termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. − slagen voor de selectieproeven, die vermoedelijk zullen plaatsvinden in de loop van de maanden mei en/of juni 2012; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.

7


algemeen

Aanleg wervingsreserve Keukenhelper (salarisschaal E1-E2-E3) Profiel, o.a.: − basiskennis hebben van voedingswaren, grondstoffen en de behandeling ervan (in functie van bereiding van maaltijden) − basiskennis hebben van poetsmaterialen, -producten en -technieken − in teamverband kunnen werken − zin hebben voor orde, hygiëne en stiptheid − kunnen omgaan met de doelgroep (vooral kinderen) − flexibel en collegiaal zijn − bereid zijn om bij gelegenheid te werken buiten de normale arbeidsuren (’s avonds en in het weekend). Vereisten, o.a.: − geen diplomavereiste, maar wel voldoen aan de algemene toelatings- en aannemingsvoorwaarden − een uittreksel van het strafregister (model 2) kunnen voorleggen − slagen voor de selectieproeven, die vermoedelijk zullen plaatsvinden in de loop van de maanden mei en/of juni 2012; de geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is voor drie jaar.

Het stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten (m/v) voor de contractuele betrekking van keukenhelper bij de subsectie Keuken van de dienst Personeelsaangelegenheden (standplaats: basisschool of kinderdagverblijf). Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve (voor de duur van drie jaar) aangelegd, waaruit zal geput worden om toekomstige vacatures van keukenhelper in te vullen. Functie: De keukenhelper werkt onder de directe leiding van de kok(kin) en staat verder onder de (dagelijkse) leiding van het hoofd van de dienst (standplaats). Hij helpt mee bij de bereiding van maaltijden en staat in voor het opdienen, het afruimen en de vaat, alsook voor het poetsonderhoud van de keuken en de eetzaal.

Interesse voor één van deze jobaanbiedingen? Zend dan jouw kandidatuur (met het ingevulde inschrijvingsformulier) schriftelijk – per brief – naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen. Jouw kandidatuur moet toekomen uiterlijk op dinsdag 17 april 2012.

8

Ons aanbod: − een brutosalaris van 10,63 euro en max. 13,22 euro per uur, of min. 875 euro en max. 1.088 euro per maand voor een halftime opdracht; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit − aanstelling en indiensttreding in geval van een vacature, een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (na een proeftijd van veertien dagen) − een gunstige verlofregeling, recht op een aanvullend pensioen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woonwerkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Meer info Dienst Personeelsaangelegenheden tel. 011 88 03 06 e-mail personeel@landen.be www.landen.be


algemeen

Gratis toegankelijkheidsadvisering Om de lokale besturen optimaal te ondersteunen bij het leveren van een toegankelijkheidsadvies organiseert de provincie VlaamsBrabant maandelijks zitdagen waar een bouwdossier rechtstreeks besproken kan worden met een architect. Sinds januari 2012 is dit gratis adviseringsproject uitgebreid naar dossiers die niet onder eigen beheer vallen. Stedenbouwkundige diensten kunnen dus de ingediende plannen van derden laten controleren op toegankelijkheid door de vzw Toegankelijkheidsbureau. Deze service is gratis! Interesse? Vraag ernaar bij de dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw! Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw tel. 011 88 03 15 e-mail stedenbouw@landen.be

Riobra wordt Infrax Riobra, de maatschappij die in Landen instaat voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van de riolering, is toegetreden tot Infrax. Infrax is wellicht geen onbekende mee voor jou. Het netbedrijf staat in Landen ook al in voor de elektriciteits-, aardgas- en kabelnetten. De beslissing van Riobra om toe te treden tot de Infrax-groep zal zeker bijdragen tot een nog betere dienstverlening. En het blijven dezelfde mensen die ook in de toekomst zorgen voor de basis van uw comfort. Voortaan is Infrax je aanspreekpunt voor elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie én riolering. Handig toch. Zo kan je met vragen over je riolering ook terecht op de infolijn van Infrax 078 35 30 20 en op www.infrax.be. En bij een probleem met de werking van het rioleringsstelsel bel je nu de storingslijn van Infrax 078 35 34 33. Die is 24 uur op 24 bereikbaar.

Wooninfobeurs “Duurzaam wonen is jezelf belonen” De wooninfobeurs “Duurzaam wonen is jezelf belonen“ is een aanrader voor wie zoekt naar een betaalbare woning of bouwgrond. Op meer dan 30 stands staan deskundigen en technici klaar om je een antwoord te geven op al je vragen. Daarnaast pakken zij ook uit met infosessies. Je vindt er alle info over goedkoop lenen, correct isoleren, hoe je woning aanpassen als je een dagje ouder wordt, hoe je energiefactuur doen dalen, ... Je kan er terecht voor meer informatie over hulpmiddelen thuis, diensten aan huis, enzovoort. Wanneer: zondag 15 april 2012 van 10 tot 18 uur Waar: Provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven. De toegang is gratis! Duurzaam en energiezuinig wonen is verstandig omspringen met je budget én met het milieu. Meer dan 30% van de woningen in Vlaanderen heeft géén of een slechte dakisolatie, waardoor de energiekosten een steeds groter deel van het gezinsbudget in beslag nemen. De verschillende overheden bieden je tal van voordelen en subsidies om energiebesparende ingrepen (isolatie, hoogrendementsbeglazing, ...) aan te moedigen en te belonen. Zo zijn deze investeringen meestal snel terugbetaald. Je verneemt er alles over op de wooninfobeurs! Je kan er ook kennismaken met diverse materialen en je krijgt een introductie in ecologische isolatieproducten. Ook de doe-het-zelver of wie over een kleiner budget beschikt, zal hier ongetwijfeld verder geholpen worden. Aan de kleine bezoeker is ook gedacht! Er is gezorgd voor kinderopvang en er is heel wat randanimatie, o.a. een speelhoek, filmvoorstellingen en een knutselshop! Deze woonbeurs is een organisatie van de dienst Wonen van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond wonen, waaronder Beter Wonen aan de Gete.

Beter Wonen aan de Gete Wooninfopunt Landen Sociaal Huis Stationsstraat 29a - Landen tel. 011 69 05 47 woensdag en donderdag 8.30 - 12 uur

9


jeugd

We spelen een spel vanavond!

Fijn! Een nieuw speelplein!

En niet zomaar een spel! Amusement en toch leerrijk! De jeugddienst kocht een aantal educatieve en informatieve spelen aan. Deze spelen informeren en sensibiliseren op een ervaringsgerichte manier over maatschappelijk belangrijke thema’s.

Binnenkort starten we met de aanleg van een nieuw speelpleintje. We plannen een aantal toffe speeltoestellen op het grasveld aan de Bevrijdingslaan. In lang vervlogen tijden was daar een zandbak en een waterpartij waar de kinderen uit de buurt naar hartenlust konden ravotten. Binnenkort kunnen de jongste inwoners hier weer spelen en de iets ouderen rustig op de bank zitten. Suggesties voor een naam voor dit speelplein zijn welkom op de jeugddienst!

Volgende spelen werden aangekocht en kunnen ontleend worden bij de jeugddienst: Vlinderslag 9 tot 15 jaar praten en gevoelens uiten over geweld Aidsbekerspel vanaf 14 jaar seksualiteit en aids bespreekbaar maken 20 culturen, 20 keer spelen 6 tot 12 jaar spelenderwijs kennismaken met vreemde culturen G4 Democracy vanaf 10 jaar inzicht krijgen in gemeentepolitiek Groeispurt 10 tot 13 jaar praten en spelen over alles wat verandert vóór en tijdens de puberteit Zigi is verliefd 8 tot 10 jaar kinderen op een speelse manier informeren over relaties en seksualiteit

Dienst Jeugd tel. 011 88 03 16 e-mail jeugd@landen.be

Wist je dat … − Roefel dit jaar voor de 20ste keer in Landen georganiseerd wordt? Hou 30 juni vrij in je agenda! − de bib een literaire zoo wordt? Boekenbijen, lettertijgers en leesleeuwen, je vindt ze binnenkort allemaal in de bib! − de Wii console met allerlei attributen nog steeds ontleend kan worden door jeugdverenigingen? − we de speeltuin van De Beemden helemaal gaan vernieuwen?

10

Nieuws van de kindergemeenteraad Bezoek aan het Parlementarium Op woensdag 25 april trekken we met de kinderraadsleden naar het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. Ze krijgen er een unieke blik op het werk van de europarlementsleden en hoe hun werk ons dagelijks leven beïnvloedt. Goede buren, goede vrienden De kinderraadsleden stappen op woensdag 16 mei 2012 op hun fiets en fietsen naar onze Waalse collega’s in Lincent waar we ontvangen worden op het stadhuis. Op de terugweg stoppen we ook even in Racour. Breng dus je fiets, helm en fluovest mee!

Lokaal talent Loont ”Landen Tunes” De stad Landen wil blijvend aandacht geven aan lokale talenten. Vorig jaar werd een subsidiereglement goedgekeurd voor het boeken van Landense bands, dj’s en soloartiesten. Vanaf nu gaan we dit reglement actief promoten. De jeugddienst ontwierp een hip kraslot “Landen Tunes” en zal dit bezorgen aan organisatoren in VlaamsBrabant en Limburg. Dankzij deze impulssubsidie - 100 euro voor het boeken van een band, 50 euro voor een DJ of soloartiest - hopen we jong lokaal talent meer podiumkansen te geven. Lokale bands of dj’s kunnen ook nog steeds de subsidie ‘opname 1ste muziekdrager ‘ aanvragen. Met deze subsidie wil het stadsbestuur lokale bands of dj’s financieel een duwtje in de rug geven bij het opnemen van een eerste cd. Meer info op de jeugddienst. Newton goes national De Landense rockband Newton, die in 2011 gebruik maakte van de subsidie ‘opname 1ste muziekdrager’ doet het goed! Na lange, zweterige dagen in het repetitielokaal mochten ze in december vorig jaar het voorprogramma spelen van niemand minder dan INXS! Newton, wij zijn fier!


jeugd

Alle kinderen de straat op!

De stad Landen wil dat kinderen volop genieten van hun zomervakantie en op straat kunnen spelen in alle veiligheid. Daarom willen wij ook dit jaar zorgen voor speelstraten, waar de kinderen het voor het zeggen hebben. In een speelstraat is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden om te spelen. De speelstraat wordt afgesloten met hekkens. Alleen fietsers en auto’s van bewoners, bezoekers en garagehouders krijgen toegang tot de straat, op voorwaarde dat ze er stapvoets rijden. Tijdens de speeluren kunnen er eventueel speeltoestellen worden geplaatst! Een speelstraat wordt ingericht tijdens de zomermaanden juli en augustus, meestal tussen 13 en 20 uur. Er bestaan drie formules: - 7 of 14 dagen na elkaar - twee afzonderlijke termijnen van 7 of 14 dagen (1 termijn in juli en 1 termijn in augustus) - één vaste dag per week. Kan jouw straat een speelstraat worden? De belangrijkste voorwaarde is dat 50% van de bewoners akkoord gaan met de maatregel tot het invoeren van een speelstraat. De speelstraat: - ligt in een wijk met een overheersend woonkarakter - heeft een snelheidsbeperking van 50 km/u - heeft geen belangrijk doorgaand verkeer - heeft geen doorgaand openbaar vervoer (bv. de bus van De Lijn).

Gezocht: peters en meters! Elke speelstraat heeft zijn peters en/of meters. Zij staan in voor het plaatsen van de hekkens en halen ze ’s avonds terug weg. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de buurtbewoners en de stadsdiensten. Per straat zijn minimaal drie personen nodig. Zij voeren ook de buurtenquête uit. Wat met de verantwoordelijkheid? De ouders blijven steeds verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen kroost. De peters en/of meters zorgen ervoor dat alles goed verloopt en houden een oogje in het zeil tijdens de speeluren. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden, net zoals dat in het dagelijkse leven het geval is.

Het volledige reglement “speelstraten” en het aanvraagformulier vind je terug op www.landen.be, onder vrije tijd, jeugd of kan je afhalen op het stadhuis bij de dienst Openbare Werken, Planning en Mobiliteit.

Wordt jouw straat een speelstraat? Dien je aanvraagformulier in bij de dienst Openbare Werken, Planning en Mobiliteit (tel. 011 88 03 22) van de stad Landen. De aanvragen voor de maand juli moeten uiterlijk toekomen op 14 mei 2012 en voor de maand augustus ten laatste op 15 juni 2012.

11


cultuur & bib

Cultuur voor de kleintjes Kruip in je pen en doe mee aan de gedichtenwedstrijd Julia Tulkens! In 2012 organiseren Landen, Linter en Tienen voor de achtste maal de tweejaarlijke poëziewedstrijd “Julia Tulkens”. Julia Tulkens (1902-1995) geboren als Julia Boddaer, verwierf de meeste bekendheid met haar dichtbundels ‘Ontvangenis’ (1936) en ‘De aardse bruid’ (1950), waarvoor zij de ‘Vijfjaarlijkse Poëzieprijs de Vlaamse provincies’ ontving. De onderwerpen die Julia Tulkens nauw aan het hart lagen, zijn de liefde en het contact met de natuur. Ze is ereburger van Linter, Landen en Tienen. Voor deze editie van de poëziewedstrijd zijn er geen opgelegde thema’s of onderwerpen. De wedstrijd is ingedeeld in drie categorieën. Categorie A voor het basisonderwijs, categorie B voor het secundair onderwijs en categorie C staat open voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Per categorie zijn er drie waardevolle geldprijzen te winnen. De prijsuitreiking vindt op 21 oktober 2012 in Landen plaats. Het reglement vind je terug op www.landen.be, onder vrije tijd, cultuur of kan je aanvragen bij de cultuurdienst. Deelnemen kan tot 30 juni 2012!

Dienst Cultuur tel. 011 88 03 16 e-mail cultuur@landen.be

Film & Crème - Rango zondag 15 april 2012 uur: 14 uur – raadzaal stadhuis inkom 2,50 euro Animatiefilm over de hilarische avonturen van de kameleon Rango die in de woestijn terecht komt en daar de held kan spelen die hij altijd al heeft willen zijn. Tijdens de pauze worden de bezoekers getrakteerd op een ijsje. Inschrijving vereist!

Cultuur en klassiek Chopin verteld door Liszt vrijdag 25 mei 2012 uur: 20 uur – St.-Lambertuskerk Walshoutem inkom: 8,00 euro (vvk) - 10,00 euro (kassa) Schrijfster Kristien Hemmerechts en pianist Waldo Geuns verzorgen een interdisciplinaire avond. Tijdens een muzikaal-literaire dialoog schetsen ze het korte en intense levensverhaal van de toondichter Frédéric Chopin. Ondanks Chopins korte leven is zijn muziek zelfs vandaag onsterfelijk.

Info, inschrijving en kaarten Dienst Cultuur tel. 011 88 03 16 e-mail cultuur@landen.be

100 Jaar Titanic - Het verhaal van de Belgen en de Nederlanders Een vertelling door Dirk Musschoot, gebaseerd op zijn gelijknamige boek. Op 14 en 15 april 2012 herdenkt de wereld dat het 100 jaar geleden is dat de Titanic zonk. Auteur en journalist Dirk Musschoot doet al ruim 25 jaar onderzoek naar de landgenoten op het schip. Dat resulteerde in 2000 in een eerste boek “De Vlamingen op de Titanic”, en nu in een tweede boek “100 jaar Titanic”, waarin heel wat nieuwe gegevens en vooral ook prachtige afbeeldingen zijn verwerkt.

12

In het nieuwe boek wordt ook aandacht besteed aan de drie Nederlanders op de Titanic. Boeiende verhalen, boeiend verteld. En met heel wat nooit eerder getoonde foto’s! Op vrijdagnamiddag 20 april 2012 om 13.30 uur is iedereen van harte welkom in de raadzaal van het stadhuis om naar deze meester-verteller te komen luisteren. De inkom is gratis.

Bibliotheek Landen tel. 011 88 79 06 e-mail landen@bibliotheek.be


cultuur & toerisme

Opening toeristisch seizoen op zondag 22 april 2012

Landen fietst en feest! Op 22 april, officiële opening van het toeristisch seizoen én Erfgoeddag, verhuizen de Landense reuzen van de Hasco site naar hun nieuwe onderkomen in de voormalige legersite EMI 22, onder muzikale begeleiding van de Concertband! Feesten… Tijdens hun tocht houden de reuzen halt in het bezoekerscentrum Rufferdinge waar je hen van dichtbij kan bewonderen. Je kan er kennismaken met de nieuwe reuzen, Frans van de Wolk uit Wange, Germaine de Walin uit Neerwinden en Pepijn uit Landen. Een aanrader is zeker en vast de overzichtstentoonstelling ‘Landense reuzen in opbouw’. Wij stellen je de nieuwe folder van Landen en van de Vestenwandeling voor. De nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant wordt in de kijker gezet. … en fietsen Bij de opening van het toeristisch seizoen worden een aantal nieuwe toeristische infoborden ingefietst. Vanuit het bezoekerscentrum vertrekt een ‘gezinsfietszoektocht’ langsheen een aantal nieuwe infoborden. De nieuwe fietsknooppunten worden ingereden en ook nieuwe fietsbrug, de aansluiting van het Ravelnetwerk op het fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Eindpunt van deze zoektocht is EMI22 waar je terecht kan voor heel wat animatie en waar ondertussen ook de reuzen ‘thuisgekomen’ zijn.

In de voormalige legersite wordt de hangaar met de restanten van de Petrushoeve opengesteld voor het publiek en krijg je een overzicht van de renovatiewerken met de nodige uitleg. De Landense Militariavrienden organiseren een kleine tentoonstelling. Vanaf 18 uur kan je genieten van een hapje en een drankje en trakteren we je op een leuk optreden.

Programma - 11 uur: de reuzen maken zich klaar - 12 - 13 uur: verhuis van de reuzen van Hasco naar Rufferdinge - 13.30 uur: opstelling reuzen in Rufferdinge - 14 uur: persmoment - 14 - 16 uur: vrij vertrek individuele fietszoektocht - 14 - 17 uur: tentoonstelling “reuzen in opbouw” in Rufferdinge - 14.30 - 16.30 uur: verhuis van de reuzen naar EMI - 16 - 18 uur: rondleiding renovatiewerken Petrushoeve - 18 uur: prijsuitreiking fietszoektocht - vanaf 18 uur: avondprogramma

Meer info Dienst Toerisme tel. 011 88 34 68 e-mail diensttoerisme@landen.be

13


Spotlicht

Landen kiest voor de fiets! Met belgerinkel naar de winkel ‘Met belgerinkel naar de winkel’ is een populaire en laagdrempelige fietspromotiecampagne van Handelaars Landen, Bond Beter Leefmilieu, de Gezinsbond, Unizo, CM, de Fietsersbond en de stad Landen. De grootste fietspromotiecampagne van Vlaanderen wordt van 5 mei tot 9 juni 2012 voor de 10° keer op rij georganiseerd. Ook Landen doet opnieuw mee, samen met een groeiend aantal lokale handelaars. In Landen gaat de campagne door van 12 mei tot 30 juni. Met de Belgerinkelcampagne willen wij de Landenaar aanzetten de fiets te nemen om boodschappen te doen en te kiezen voor de lokale handelaar. Op die manier helpt elke fietsende klant mee aan meer zuurstof in de stad, veiliger wegen en een bloeiende middenstand. Dit jaar grijpt de campagne terug naar de vroegere retro stijl, de tijd van stijlvolle outfits, swingende muziek, retro-fietsen. De tijd van toen is weer in, een tijd waarin iedereen met de fiets naar de winkel reed. Telkens je met de fiets of te voet je boodschappen doet, spaar je bij de deelnemende handelaars voor een prachtige rieten fietsmand. Bovendien neem je zo deel mee aan een tombola met als hoofdprijs een exclusieve Belgerinkel-fiets van Achielle.

Tweedehandse fietsenverkoop Op zaterdag 19 mei wordt in Landen een tweedehandse fietsenverkoop georganiseerd. Alle fietsen die het afgelopen jaar door de politie werden gevonden en waarvan de eigenaar zich na zes maanden nog steeds niet heeft bekend gemaakt, worden openbaar verkocht.

Ondergetekende, ............................................................................................

Deze grote fietsenverkoop vindt plaats op het Marktplein aan de zijde van de Carré en De Met, en gaat door van 13 tot 16 uur. Tijdens deze verkoop kan je je eigen fiets gratis laten graveren (anti-diefstal). Dat kan nu ook voor carbonfietsen.

Aantal fietsen die te koop zullen aangeboden worden: ............

Tijdens de fietsenverkoop kan ook jij je “oude” fiets “te koop” aanbieden. Schrijf je wel vooraf in bij de dienst Lokale Economie, mail naar economie@landen.be of bel 011 88 03 27 of gebruik het inschrijvingsformulier en bezorg het ingevuld terug aan de dienst Lokale Economie vóór 4 mei 2012.

14

..................................................................................................................................

neemt deel aan de openbare fietsenverkoop van de stad Landen op zaterdag 19 mei 2012.

Contactgegevens deelnemer (adres en tel. nr): .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

Handtekening:


spotlicht

De 1000 km van Kom op tegen Kanker komt naar Landen Dit jaar maakt de karavaan van de “1000 km voor Kom op tegen Kanker” tijdens de fietsenverkoop een tussenstop op de overzijde van het Marktplein. De stad Landen zal er alles aan doen om de fietsers een warme ontvangst te bieden. Zorg dat ook jij op post ben om hen een hart onder de riem te steken! Wij verwachten de fietsers vanaf 14 uur. Tijdens de 1000 km van Kom op tegen Kanker maken de fietsers vier dagen op rij een tocht van 250 km. De uitdaging om 1000 km te fietsen is een symbolische inspanning in vergelijking met de zware strijd die vele mensen leveren tegen kanker. Om te kunnen deelnemen moeten iedere ploeg 5.000 euro startgeld betalen. Dat startgeld gaat integraal naar het wetenschappelijk onderzoek tegen kanker. Vanuit Landen nemen verschillende teams van “b.strong” deel aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Via allerlei acties wordt geld ingezameld om deze ploegen te laten starten. In 2010 nam b.strong met twee teams voor het eerst deel aan de 1000 km. Er werd uiteindelijk 12.750 euro ingezameld. Vorig jaar werd er maar liefst 28.000 euro opgehaald. Dit jaar hoopt b.strong het nog beter te doen en met zes teams te kunnen starten. Wie deze teams wil steunen, kan een bijdrage storten op het rekeningnummer van de Vlaamse Liga tegen kanker. Sponsoring vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Hiervoor moet het overeenkomstige bedrag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de Vlaamse Liga tegen kanker, rekeningnummer: BE14 7331 9999 9983 met als mededeling ‘170-003-782 gift’. Het nummer ‘170-003-782’ zorgt ervoor dat het geld voor onze ploeg wordt gerekend, het woordje ‘gift’ zorgt ervoor dat er een fiscaal attest wordt afgeleverd.

15


cultuur & toerisme

Reuzendoop op 24 juni Reuzen spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Ze weerspiegelen de identiteit van een gemeenschap, stad, wijk, dorp of vereniging, wat in onze eigen stad zeker het geval is. De reuzenwereld is een wereld van oeroude tradities en gebruiken en hun levensloop vertoont heel veel gelijkenis met die van de mensen. Eén van deze tradities is het doopfeest. Onze Landense reuzen worden gedoopt op 24 juni. Wij willen er een pluralistisch feest van maken, dat terug gaat naar de initiële betekenis van het woord ‘doop’, nl. een initiatierite, een opnemen in onze grote, multiculturele gemeenschap. Onze reuzenpeters en -meters, 32 in het totaal, liggen ondertussen vast en komen uit alle windstreken: Tilburg, Oisterwijk, Gruitrode, Bolderberg, Beveren, Zottegem, ... Ze werden enerzijds gekozen op basis van vergelijkbare thema’s. Zo wordt Judocus de Turfsteker van Beveren de peter van Onze Vureman van Laar. Andere meters en peters werden gekozen omwille van de historische verbondenheid met Landen, zoals de reuzen van Oisterwijk, dat in dezelfde periode van Landen zijn stadsrechten gekregen heeft van dezelfde Hertog Hendrik I. Maar we verwachten nog meer reuzen! Ben je nieuwsgierig geworden? Surf dan eens naar www.feestelijkvlaanderen -‘reuzenregister’ waar ook onze eigen reuzen terug te vinden zijn. Onder ‘gebruiken’ vind je heel plezierige informatie over het reuzenleven. Inderdaad, vandaag de dag leven de reuzen weer zoals nooit te voren. En wij, inwoners van Landen, maken daar deel van uit! Alda Renquet De Landense Reuzengilde

16


welzijn

Buurtwerker OCMW

Nieuws van de OAR

Sinds januari versterkt Elien Vanhombrouck als buurtwerker de sociale dienst van het OCMW. Ze zal rond bepaalde buurtproblemen werken en ondersteuning bieden aan initiatieven die door buurtbewoners worden opgezet. Wonen en energie zijn de eerste thema’s waarrond ze zal werken. Zij is dan ook het aanspreekpunt voor probleemmeldingen rond deze thema’s. Als je bijvoorbeeld huurachterstal hebt, onenigheid hebt met je verhuurder of een huisvestingsinstantie, of als je dreigt uit je huis gezet te worden, kan je contact opnemen met de buurtwerker. Zij kan dan optreden als bemiddelaar of je doorverwijzen naar de gepaste sociale voorzieningen.

Seniorenverwendag Elien Vanhombrouck tel. 011 69 05 29 e-mail elien.vanhombrouck@ocmw.landen.be

Op 11 april worden onze senioren eens extra verwend. Vanaf 14 uur kan je in de Amfi deelnemen aan verschillende workshops rond o.a. massage en yoga, wijndegustatie en het decoreren van gebak. Nadien kun je genieten van een kopje koffie en gebak. We eindigen met een kleine verrassing. Dit alles voor de miniprijs van 1 euro! Je moet wel vooraf inschrijven. Dit kan tot vrijdag 6 april bij één van de bestuursleden. Bij (te) grote opkomst organiseren we een tweede verwendag.

Wandelen

Levensboek voor bewoners Oleyck In het woonzorgcentrum Oleyck werd een nieuw project opgestart in samenwerking met campus D’Hek. In het kader van het vak godsdienst bespreken leerlingen uit de 5° jaar ouderen en hun levensloop. Daaruit is het idee ontstaan om een ’levensboek’ voor de WZC-bewoners op te stellen. Gedurende enkele weken worden een aantal bewoners uitgebreid geïnterviewd door deze leerlingen. Aan de hand van persoonlijke foto’s voert elke leerling met één van de residenten gesprekken over diens kindertijd, levensomstandigheden, huwelijk, ... De bewoner bepaalt zelf wat er uiteindelijk in zijn of haar persoonlijk levensboek verschijnt en mag na afloop van het project het geïllustreerde boek houden. Voor het personeelsteam van het woonzorgcentrum is het levensboek een handig instrument om makkelijker contact te leggen met de bewoners en herinneringen te stimuleren.

Katrien Landuyt deskundige animatie en activatie woonzorgcentrum Oleyck tel. 011 88 02 37 e-mail katrien.landuyt@ocmw.landen.be

Dat bewegen belangrijk is voor de gezondheid weet bijna iedereen. Daarom organiseert de sportdienst, in samenwerking met de OAR, wekelijks een wandeling aangepast aan ieders kunnen. Je hebt de keuze tussen wandelingen van 2 km, 4 km of 6 km. Elke groep heeft zijn eigen begeleider en volgt een eigen traject. Startdatum: 18 april 2012 Vertrek aan de sporthal om 14 uur

Veiligheids- en preventietips voor senioren Vele senioren voelen zich onveilig (ca. 60%), ondanks het feit dat de kans op slachtofferschap voor hen lager ligt dan andere leeftijdsgroepen. Het provinciebestuur van Limburg heeft rond dit probleem een film gemaakt met niemand minder dan Lea Thijs (Marian uit de serie Thuis) in de hoofdrol. Deze film, met bijkomende uitleg, wordt vertoond in de raadzaal van het stadhuis op woensdag 9 mei, aanvang 14 uur. De inkom is helemaal gratis. Wel vooraf inschrijven bij één van de bestuursleden van de OAR.

Nelly Lenaerts, 011 88 24 27 Tinneke De Ron, 0475 44 38 46

17


welzijn

Lokaal Overleg Kinderopvang Het Lokaal Overleg Kinderopvang, kortweg LOK, is de adviesraad die zich buigt over de opvangmogelijkheden voor 0- tot 12-jarigen en opvoedingsondersteuning in Landen. Het LOK wil ouders samenbrengen om ideeën uit te wisselen, over opvoeding te praten en gewoon een gezellig moment samen te hebben. De Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei is hiervoor het uitgelezen moment. Babymassage Op woensdag 9 en 16 mei schenken wij aandacht aan ouders met hun jonge baby. Wij willen hen samenbrengen tijdens twee sessies babymassage.

Burenbemiddeling ... iets voor jou? Burenbemiddeling is een methode om conflicten tussen buren aan te pakken, het probleem bespreekbaar te maken en naar een oplossing te zoeken. Burenbemiddeling wil voorkomen dat het conflict escaleert en bij de politie of de rechtbank terechtkomt. Als bemiddelaar sta je tussen de twee buren en moet je ervoor zorgen dat beide partijen hun frustraties en verwachtingen kunnen uiten. De bemiddelaar leidt het gesprek en moedigt de partijen aan om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Praatcafé Op woensdag 23 mei organiseert het LOK een praatcafé. Zo kan je kennis maken met andere ouders en praten over de verschillende facetten van het opvoeden. Maurits Wysmans, docent en deskundige in gedrags- en opvoedingsproblemen, leidt deze avond in goede banen. Meer info binnenkort via de school of opvang van je kind. Deze activiteiten worden mee ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant.

Ilse Mingelinckx Secretaris van het LOK tel. 011 88 34 05 e-mail imingelinckx@landen.be

18

Ik, bemiddelaar? Als jij communicatief en luistervaardig bent, sociaalvoelend, respectvol en discreet, kan omgaan met ruzie en conflicten, dan ben jij wellicht de geknipte burenbemiddelaar! Als jij af en toe wat van je vrije tijd wil spenderen, moet je zeker contact met ons opnemen voor meer uitleg. Wie als bemiddelaar wil starten, volgt eerst een opleiding bij de provincie. Zo leer je de methode kennen en ontwikkel je vaardigheden die nodig zijn om te functioneren als bemiddelaar. De opleiding duurt vijf dagen en is gratis.

Interesse? Meer info? Dienst Welzijn, tel. 011 69 05 40 e-mail burenbemiddeling@landen.be

Ben jij zelf verwikkeld in een burenconflict en wil je de dienst burenbemiddeling inschakelen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!


sport

Seniorensportdag Vlaams-Brabant Dinsdag 31 mei 2012 Universitair Sportcentrum Leuven De Seniorensportdag van Vlaams-Brabant is reeds aan de 24ste editie toe. Op deze sportdag kunnen 50-plussers in een gezellige, ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met een nieuwe sportactiviteit.

“Kijk! ik fiets” Gedurende vier zaterdagen geven wij je de mogelijkheid om, onder leiding van een ervaren monitor, jouw kind in alle veiligheid te leren fietsen. Zondag 13 mei 2012 Sporthal, Sportlaan 1 van 9.30 - 12 uur

PROGRAMMA 9 uur: ontvangst deelnemers 9.30 uur: uur massa-opwarming 9.45 uur: voorstelling programma 10 uur: start voormiddagactiviteiten 12 uur: middagpauze + animatie 13 uur: massa-salsarobics 13.30 uur: start namiddagactiviteiten 15.45 uur: afsluiter 16.15 uur: prijsuitreiking

(Andere data en plaatsen op www.landen.be) Doelgroep: kinderen die kunnen fietsen met steunwieltjes (5-7-jarigen) Kostprijs: 5 euro per halve dag (koek, fruitsap en diploma inbegrepen) Breng je fiets mee, zonder steunwieltjes. Actieve begeleiding van één volwassene per kind is verplicht!

Inschrijven tot 20 mei: 5 euro Aan de kassa betaal je 7 euro.

Op het einde van elke sessie ontvangen de kinderen een “Kijk! ik fiets” diploma.

Er wordt busvervoer voorzien door de sportdienst, vertrek aan het zwembad, Sportlaan 1 te 3400 Landen.

Je moet wel vooraf inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt. Meer info en inschrijvingen over de activiteiten van de sportregio zijn steeds te verkrijgen op de stedelijke sportdienst, tel. 011 83 20 18, sportdienst@landen.be

Info en inschrijven Sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 Landen tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be

Sportregio Getevallei is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw, het Bloso en SVS.

OPROEP AAN DE GEBRUIKERS VAN DE STADSHAL Alle aanvragen voor het seizoen 2012 -2013 moeten gericht worden aan de sportdienst, Sportlaan 1, 3400 Landen of sportdienst@landen.be De aanvragen moeten in ons bezit zijn vóór 1 mei 2012. OPROEP KANDIDATEN KAMPIOENENHULDE Kandidaturen voor de kampioenenhulde ploegsporten moeten vóór 27 april 2012 gericht worden aan de sportdienst, Sportlaan 1, 3400 Landen of sportdienst@landen.be

19


sport

Openingsuren stedelijk zwembad Landen tijdens de paasvakantie

maandag 2/4

ZWEMBAD

GEBRUIK SAUNA

10 tot 12 uur

na reservatie

14 tot 19 uur dinsdag 3/4 woensdag 4/4 donderdag 5/4 vrijdag 6/4 zaterdag 7/4

10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

9 tot 12 uur

dames

14 tot 20 uur

dames

10 tot 12 uur

dames

14 tot 22 uur

dames

10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

10 tot 12 uur

heren

14 tot 18 uur

dames

zondag 8/4

gesloten

maandag 9/4

gesloten

dinsdag 10/4

10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

9 tot 12 uur

dames

14 tot 20 uur

dames

10 tot 12 uur

dames

14 tot 22 uur

dames

10 tot 12 uur

heren

14 tot 22 uur

heren

10 tot 12 uur

heren

14 tot 18 uur

dames

9 tot 9.30 uur (enkel baantjeszwemmen)

heren

woensdag 11/4 donderdag 12/4 vrijdag 13/4 zaterdag 14/4 zondag 15/4

Opvang vóór en na de sportkampen Opvang mogelijk van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18.30 uur (geen opvang voor een halve dag) Locatie opvang: sporthal Landen Kostprijs: 3 euro per dag Opvang wordt vooraf betaald bij de inschrijving van het sportkamp Inschrijven via het webloket: www.landen.be – webloket – formulieren sport – inschrijving opvang.

meer info: Sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 Landen tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be

9.30 tot 12.30 uur Elke namiddag tussen 14 en 16 uur wordt spelmateriaal ter beschikking gesteld. Op maandag en woensdag wordt de spin in het water gelegd. Op dinsdag en donderdag worden tussen 16 en 17 uur twee banen voorbehouden voor de senioren. Het zwembad is gesloten op:

20

20 april gesloten tot 17.30 uur omwille van sportdag personeel 8 april Pasen 9 april paasmaandag 1 mei Feest van de Arbeid 17 mei Hemelvaartsdag 27 mei Pinksteren 28 mei pinkstermaandag

In samenwerking met de sportregio “Getevallei” worden sportdagen georganiseerd voor jongeren van 12 tot 17 jaar. Inschrijven kan vanaf 1 juni 2012. Surfweekend in Knokke van 29 juni tot 1 juli, voor jongeren van 13 tot 17 jaar Bike, Fun en Adventure in de sportregio Getevallei van 27 tot en met 29 augustus voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Voor bijkomende informatie: Patrick Frederix regiocoördinator - sportregio Getevallei tel. 016 26 76 61 e-mail patrick.frederix@vlaamsbrabant.be


sport

Start sportlessen na de paasvakantie Sporthal, Sportlaan 1, 3400 Landen Sportacademie elke woensdagnamiddag vanaf 18 april 2012 van 14.30 tot 15.30 uur voor de 3- tot 5-jarigen prijs: 35 euro voor 10 lessen Spinning elke maandag van 19 tot 22 uur start maandag 16 april 2012 prijs: 60 euro voor 10 lessen elke woensdag van 19 tot 21 uur start woensdag 18 april 2012 prijs: 60 euro voor 10 lessen

Activiteiten voor senioren Yoga voor senioren elke woensdag vanaf 18 april 2012 van 10.30 tot 11.30 uur prijs: 37,50 euro voor een 10-beurtenkaart Lijndansen voor senioren elke maandag vanaf 16 april 2012 van 13.30 tot 14.30 uur prijs: 37,50 euro voor een 10-beurtenkaart Nieuw! Begeleide wandelingen voor senioren in samenwerking met de ouderenadviesraad vanaf 18 april 2012 elke woensdag om 14 uur (2 km – 4 km – 6 km) vertrek aan de sporthal

Sporthal Hof Pepijn, Bondgenotenlaan 6, 3400 Landen Kleuteracademie elke zaterdag vanaf 21 april 2012 van 10.30 tot 11.30 uur voor kapoentjes van 3 tot 6 jaar creatieve activiteiten, sporten, dansen, zingen, muziek maken, toneel spelen prijs: 35 euro voor 10 lessen

Stedelijk zwembad, Sportlaan 1, 3400 Landen Babyzwemmen in samenwerking met de gezinsbond elke zondagvoormiddag vanaf 22 april 2012 van 9 tot 9.45 uur voor baby’s vanaf 6 maanden (met één ouder) info en inschrijvingen: watergewenninglanden@hotmail.com of 0486 14 15 74 (na 18 uur)

Watergewenning in samenwerking met de gezinsbond elke zaterdagvoormiddag vanaf 21 april 2012 van 9 tot 12 uur voor kinderen vanaf 3 jaar info en inschrijvingen: watergewenninglanden@hotmail.com of 0486 14 15 74 (na 18 uur) Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar elke dinsdag en donderdag vanaf 17 april 2012 van 17.15 tot 18 uur: beginnelingen van 18 tot 18.45 uur: gevorderden prijs: 35 euro voor 10 lessen < 6 jaar 37,50 euro voor 10 lessen > 6 jaar elke zaterdag vanaf 21 april 2012 van 9 tot 12 uur prijs: 35 euro voor 10 lessen < 6 jaar 37,50 eur voor 10 lessen > 6 jaar Zwemlessen volwassenen (enkel bij voldoende inschrijvingen) elke dinsdag vanaf 17 april 2012 van 19.30 tot 20.30 uur prijs: 40 euro voor 10 lessen

Activiteiten voor senioren Zwemlessen voor senioren (enkel bij voldoende inschrijvingen) elke dinsdag vanaf 17 april 2012 van 15.45 tot 16.30 uur prijs: 37,50 euro voor 10 lessen Aquagym voor senioren (ook geschikt voor personen met CVS en fibromyalgie) elke maandag vanaf 16 april 2012 van 15 tot 16 uur prijs: 37,50 euro voor 10 lessen

Turnzaal gemeentelijke basisschool, Walshoutemstraat 55, 3401 Walshoutem Yoga elke woensdag van 19 tot 21 uur start woensdag 18 april 2012 Prijs: 40 euro voor 10 lessen

Info en inschrijvingen: Sportdienst, Sportlaan 1 te 3400 Landen tel. 011 83 20 18 e-mail sportdienst@landen.be Inschrijven kan via het webloket: www.landen.be – webloket – formulieren sport

21


milieu

Doe het zonder … ... en haal je geschenkje op het containerpark! Doe het zonder gif in de tuin én in huis! Je spaart het milieu, je eigen gezondheid én die van heel wat nuttige insecten, vogels, planten, ... Verzamel al je gifrestjes en hun lege verpakkingen en breng ze naar het containerpark! Ze worden daar gratis aanvaard. Gifrestjes en hun verpakkingen horen immers thuis bij het klein gevaarlijk afval. Breng je tussen 18 en 28 april 2012 je gifafval naar het containerpark, dan ontvang je bovendien een geschenkje (zolang de voorraad strekt). Bezoek tussen 18 en 28 april 2012 ook de infostand in het stadhuis voor extra tips over het bestrijden of vermijden van plagen op een milieuvriendelijke manier. Wij doen het zonder, jij ook? De stad Landen is alvast op de goede weg met als doelstelling een nulgebruik van pesticiden in de openbare groene ruimte tegen 1 januari 2015. Volg jij dit goede voorbeeld en ga je in je eigen tuin ook gifvrij te werk? Probeer alvast enkele van onderstaande tips uit. Je zal zien dat het echt met heel wat minder (gif) kan! Gezonder in de tuin − Plant de juiste plant op de juiste plaats en kies voor variatie. − Onkruid kan je vermijden door de bodem te bedekken met doorlevende kruidachtige planten, een dikke laag compost of houtsnippers. Heb je toch last van onkruid? Kleine oppervlakken kan je vlot met de hand wieden, voor grotere oppervlakken bestaan er onkruidbranders.

22

− Mos groeit beter dan gras op schaduwrijke plaatsen. Heb je hier last van? Waarom vervang je daar het gras niet door schaduwminnende planten? − Bladluizen spuit je met een krachtige waterstraal van de plant. Als je in de herfst de aangetaste plantendelen afknipt, overwinteren er minder eitjes. − Last van slakken? Lok egels en vogels naar de tuin om ze op te eten. Gezonder in huis − Mieren, kakkerlakken en vliegen: hou ze weg met een goede hygiëne. Bewaar voedingswaren en etensresten goed afgesloten, zorg voor een degelijk afvalbeheer en ruim bergplaatsen en voorraadruimten regelmatig op. − Muggen hou je buiten met horren in de deur- en raamopeningen en een muskietennet over je bed. − Muizen vang je met een muizenval (bij voorkeur een lifetrap), of stuur er een kat op af. Meer informatie over alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be, www.velt.be

Dienst Leefmilieu tel. 011 88 03 23/26 e-mail milieu@landen.be


milieu

Kom naar de afvalarme picknick op 1 mei! Kruis dinsdag 1 mei 2012 aan in je agenda. Vul je broodtrommel of picknickmand met allerlei lekkers en kom gezellig lunchen in het park van Rufferdinge. Wij heten je welkom tussen 11 en 15 uur en zorgen voor een lekker en afvalarm drankje! Eén van de grote uitdagingen van de stad Landen was de hoeveelheid GFT-afval te doen dalen. Zo werd er in 2010 een nieuw systeem van betalen ingevoerd, waarbij het niet de bedoeling was de inwoners meer te laten betalen maar wel minder GFT aan te bieden. En met succes! De aangeboden hoeveelheid GFT-afval is enorm gedaald. We komen er in een volgende editie graag in detail op terug. Maar wist je dat er verschillende manieren zijn om je GFTafvalberg te verkleinen? De milieudienst van Landen helpt je graag op weg!

Verder kom je alles te weten over het houden van kippen. Er zijn immers veel goede redenen om kippen te houden. − Kippen zijn goede afvalverwerkers (maar geen vuilnisbakken). Het plantaardig organisch afval dat je aan je kippen voert, is helemaal gratis! - Het verzorgen en observeren van de kippen brengt je in contact met de natuur. - Kippen zijn levendige en vriendelijke dieren die bijdragen tot de kleur en de schoonheid van je tuin. Kinderen zijn er dol op. De verzorging van de dieren leert hen verantwoord omspringen met dieren en zorg dragen voor de natuur. - Kippen zijn in verzorging goedkope dieren. Het zijn echte alleseters. Naast een basisrantsoen van granen verorberen ze bijna alle tafelresten. Ze scharrelen ook graag in vers grasmaaisel. - Je beschikt een groot deel van het jaar over verse scharreleieren. - Kippen houden je (moes)tuin slakken- en onkruidvrij. Ze kunnen je helpen een braakliggend stuk grond proper te houden. Vergeet niet dat kippen ook aandacht nodig hebben. Voederen alleen volstaat niet. Je zal de eitjes moeten rapen en regelmatig het drinkwater en het strooisel in hun hok verversen. Bedenk ook dat kippen niet enkel een buitenloop nodig hebben. Je zal dus ook moeten zorgen voor een degelijk hok dat gesloten kan worden. Overtuigd? Elk Landens gezin mag twee gratis kippen aanvragen. Kom je kippen afhalen op de derde afvalarme picknick! Je moet je wel inschrijven vóór 23 april 2012.

Inschrijvingsformulier afvalarme picknick op 1 mei 2012, park Rufferdinge

Voornaam: ...................................................................................................... Naam: ............................................................................................................... Adres: ............................................................................................................... Plaats: ...............................................................................................................

Ondergetekende neemt deel aan de afvalarme picknick en vraagt twee gratis kippen aan. Ondergetekende verklaart dat de kippen: − beschikken over een ren van minstens 20 m² − beschikken over een degelijk hok met stok en legnest − dagelijks kunnen beschikken over vers eten & drinken. Inschrijven kan tot 23 april 2012, via Milieudienst, Stationsstraat 29, 3400 Landen tel. 011 88 03 23/26, milieu@landen.be

Tijdens de workshop thuiscomposteren maak je kennis met tal van mogelijkheden om zelf je groenten-, fruit- en tuinafval te verwerken. Je kan er ook ideetjes opdoen om je tuin afvalarm te beheren. Zo zijn er talrijke demonstraties, workshops en adviesmomenten voorzien.

Aandachtspunten - De kippen moeten op het adres van de aanvraag gehouden worden, maximum twee kippen per adres - Abnormale sterfte moet gemeld worden aan het stadsbestuur. - Het welzijn van de kippen moet in acht genomen worden.

23


milieu

Uit de politie-codex

Overhangende takken zorgen voor ongemakken Bomen die op wettelijke afstand uit de perceelsgrenzen staan, kunnen bij hun normale natuurlijke ontwikkeling aanleiding geven tot wrevel en ergernis. Want hun takken kunnen over het erf van de buren reiken. Wie mag of moet snoeien? Het is aan de eigenaar om de overhangende takken van zijn boom of haag te snoeien of te laten verwijderen. Wat als je buurman weigert om de takken van zijn boom of haag op jouw eigendom te snoeien? Dan kan je aan de buurman vragen of je de takken zelf mag snoeien. Krijg je hiervoor geen toelating, dan moet je je tot de vrederechter wenden. Mogen takken van jouw boom over de straat groeien? Dat hangt af van de hoogte van de takken. Dat is geregeld in de politiecodex. Voorbijgangers moeten het voetpad en de rijweg ongehinderd kunnen gebruiken. Daarom mogen er geen takken op minder dan 4,5 m hoogte boven de rijweg hangen. Boven de gelijkgrondse berm of het voetpad moet een hoogte van 2,5 m vrij blijven. Bovendien mogen beplantingen geen hinder vormen voor de openbare nutsvoorzieningen of de zichtbaarheid bij of op kruispunten of van signalisatieborden beperken. Indien de eigenaar, pachter of gebruiker zich niet aan deze verplichting houdt, zal de stad hem eerst schriftelijk verwittigen. Indien de eigenaar, pachter of gebruiker binnen de maand hierop niet reageert, zullen de uitspringende of hinderlijke gedeelten verwijderd worden op diens kosten, conform de bepalingen van het vigerende retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden en een administratieve geldboete van maximum 250,00 euro.

Uit de politie-codex

Afval dat gaat zwerven, doet de buurt bederven. Zwerfafval ontsiert de buurt Daardoor is het voor velen een bron van ergernis. Bovendien berokkent het veel schade aan het milieu. Het duurt immers heel lang vooraleer het afval volledig is vergaan. Een sigarettenpeuk ‘leeft’ nog 2 jaar verder, een stukje kauwgom al gauw 20 jaar! Een drankblikje blijft levenslang bestaan … Wat is zwerfafval? Zwerfvuil is het afval dat langs de straten achtergelaten wordt door onachtzame burgers: een snoeppapiertje, een leeg blikje, een bananenschil, … Wie is dader? Iedereen kan het op zijn of haar geweten hebben, want zwerfvuil is gauw weggegooid. Toch doet iedereen alsof dit afval ‘van niemand’ is. Wie is slachtoffer? Eigenlijk iedereen, want iemand moet het opruimen. Vaak is dit de stad die hiervoor opdraait. En natuurlijk lijdt de natuur eronder! Niet bestraft? Dat dacht je maar! Wie zwerfvuil achterlaat, kan hiervoor beboet worden. Deze boetes kunnen oplopen tot 250 euro. Wat is sluikstorten? Sluikstorten is het werk van burgers die bewust afval dumpen omdat ze niet willen betalen voor de ophaling en de verwerking ervan. Ze laten liever de hele maatschappij mee opdraaien voor hun ontoelaatbaar gedrag. Het gaat zowel om achtergelaten autobanden als grasmaaisel in de bermen, een plastic zakje met restafval in een openbaar vuilnisbakje, … Wie op sluikstorten betrapt wordt, riskeert een administratieve geldboete tot 250 euro of wordt strafrechterlijk vervolgd. Blijf niet bij de pakken zitten. Hou je stad proper!

24


milieu

Uit de politie-codex

Overlast

Milieu kort

Wellicht een herkenbaar probleem. Overlast van de buren door harde muziek, het geblaf van honden, slecht tuinonderhoud, … Jammer genoeg zijn dit zaken die bij vele inwoners bekend zijn. Maar je kan er zelf iets aan doen! Het is mogelijk dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast die ze veroorzaken. Door te praten, kan je vaak problemen en misverstanden uit de wereld helpen. Je zal merken dat de meeste mensen open staan voor een goed gesprek en dat zij je er achteraf dankbaar voor zijn. Ons advies in deze is: “Beter voorkomen dan genezen”. Geluidshinder voorkomen draagt bij tot een leefbare, aangename stad! Zeker in de zomermaanden, als we meer buiten leven, krijgen we er mee te maken. Enkele aandachtspunten − Het gebruik van grasmaaiers, kettingzagen of enig ander materieel dat wordt aangedreven met een ontploffings- of elektrische motor en wordt ingezet bij het onderhoud van tuinen en parken is verboden tussen 22 en 7 uur en is op zon- en feestdagen volledig verboden. − Het gebruik van geluidproducerende installaties op de voertuigen van bijv. ijsventers is verboden : - tussen 20 en 8 uur in de periode van 1 september tot 30 juni - tussen 22 en 8 uur in de periode van 1 juli tot 31 augustus. Wie toch gebruik maakt van geluidproducerende installaties op voertuigen wanneer er een verbod geldt, kan een boete krijgen tussen minimum 62,50 euro en maximum 250 euro. Het kan zijn dat de overlast, ondanks je goed bedoelde pogingen, toch blijft aanhouden. Aarzel dan niet om beroep doen op de gemeenschapswachten! Aline Struyven, astruyven@landen.be 0495 81 25 02 Anneleen Cornelis, acornelis@landen.be 0495 81 25 01

Dienst Milieu tel. 011 88 03 23/26 e-mail milieu@landen.be

Ledigen van een septische put … enkel door een erkende ruimer! De septische put zit overvol en moet dringend worden geruimd. Waar naartoe? De milieuwetgeving schrijft voor dat het lozen van geruimd septisch materiaal in de openbare riolen of collectoren verboden is. Contacteer daarom een bedrijf dat een contract afsloot met Aquafin voor de aanlevering van septisch materiaal. Vraag na het ledigen van de septische put steeds een attest waaruit blijkt dat het septisch materiaal wel degelijk naar een openbaar rioolwaterzuiveringstation (RWZI) van Aquafin wordt afgevoerd.

Noteer en reserveer alvast volgende data in uw agenda! Zondag 22 april, 10 uur: inhuldiging van het geboortebos, industrieterrein Roosveld Het stadsbestuur breidt het industriebos (speelbos) uit met een geboortebos! Elke Landenaar die in 2011 werd geboren, krijgt een inlandse loofboom. Dinsdag 1 mei van11 tot 15 uur Afvalarme picknick in het park van Rufferdinge Zaterdag 9 juni , van 13 tot 16 uur Dag van het composteren in onze Kringlooptuin, industriezone Roosveld.

25


milieu

Je mulchmaaier of fluisterhakselaar 10% goedkoper?

Vraag een subsidie aan bij EcoWerf! Wie tussen 1 mei 2012 en 30 juni 2012 een fluisterhakselaar en/of een mulch- of combimaaier aankoopt volgens de voorwaarden van het subsidiereglement, kan hiervoor een subsidie aanvragen bij EcoWerf. De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro en kadert binnen de campagne Kringlooptuinieren van de provincie Vlaams-Brabant. Mulchmaaien Een mulchmaaier zorgt voor minder grasafval: hij heeft geen opvangbak maar versnippert tijdens het maaien het gras zodanig fijn dat het tussen de overblijvende grassprietjes valt. Je hebt geen grasafval meer en bovendien voeden deze fijne snippers het gras waardoor je minder moet bemesten én de bodemstructuur verbetert. Mulchmaaien verloopt echter niet optimaal bij te nat of te lang gras. Met een combimaaier kan je vlot overschakelen op de optie met opvangbak en het gemaaide gras toch opvangen. Snoeihout hakselen Met een hakselaar verklein je je snoeiafval. Je kan snoeihout verhakselen en gebruiken als bodembedekking, bij het composteren of in een snipperwand. Een hakselaar trekt het gewas naar binnen en versnippert of vermaalt alles tot houtsnippers. Kies bij voorkeur een fluisterhakselaar. Subsidievoorwaarden Algemeen - De subsidie is enkel van toepassing voor inwoners van gemeenten die voor afvalpreventie bij EcoWerf aangesloten zijn, waaronder de stad Landen. - Er wordt maximaal één subsidie per gezin of vereniging toegekend en dit enkel voor particulier gebruik. - Enkel toestellen aangekocht tussen 1 mei 2012 en 30 juni 2012 komen in aanmerking. De uiterste datum om je dossier in te dienen is 30 september 2012. - Enkel volledige dossiers komen in aanmerking voor de subsidie. Een volledig dossier bevat volgende documenten: ingevuld aanvraagformulier (te verkrijgen bij de gemeente of via www.ecowerf.be), kopie identiteitskaart (of erkenning), kopie factuur (inclusief betaalbewijs) of kasticket (enkel originele kastickets worden aanvaard, geen kopie) en bewijsmaterialen zoals opgesomd in de specifieke voorwaarden. Subsidievoorwaarden en aanvraagformulieren Hoe de subsidie aanvragen? Je kan de specifieke subsidievoorwaarden en het officiële aanvraagformulier afhalen of aanvragen bij de dienst Leefmilieu of downloaden via www.ecowerf.be. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur dit tijdig en samen met de gevraagde documenten naar EcoWerf – Afvalpreventie subsidie – Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.

26

Ophaling papier en karton

Papier en karton zoeken een touwtje! Vind je het ook zo storend wanneer de weg bezaaid is met rondwaaiend papier en karton tijdens de inzameldag? Een stukje touw kan dit nochtans makkelijk voorkomen. Bind je papier en karton steeds goed vast met een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos. Zo zorg je mee voor een propere straat, maak je het werk van de laders gemakkelijker en werk je mee aan een betere recyclage van papier en karton. Spaar de rug van de laders en maak je pakken niet zwaarder dan 15 kg. Opgelet, EcoWerf neemt papier en karton niet mee wanneer het verkeerd wordt aangeboden. Hierbij een overzichtje van wat mag en wat niet mag! Recycleren begint met goed sorteren. Volg de sorteerregels voor papier-karton, dan kan het niet fout gaan: Fout

Goed - papieren zakken en kartonnen dozen

- vuil of vettig papier

- tijdschriften

- behangpapier

- kranten

- cellofaanpapier

- folders

- aluminiumfolie

- boeken

- piepschuim

- schrijf- en printpapier

-…

-… Verwijder de plastic folie rond reclamedrukwerk of tijdschriften. Bied je papier en karton enkel aan verpakt in kartonnen dozen of samengebonden met natuurtouw. Papier aangeboden in een plastic bak of mand wordt niet meegenomen. Kleeft deze sticker op je papier-karton? Sorteer dan je papier-karton opnieuw met behulp van bovenstaande sorteerregels.

Raadpleeg de website van EcoWerf, www.ecowerf.be, voor meer informatie over de inzameling of sortering van papierkarton of bel naar de groene lijn: 0800 97 0 97.


milieu

Afvalarm winkelen = winst²

Wedstrijdquiz EcoWerf Als je een beetje oplet bij het winkelen, kan je een hoop afval vermijden. Sta maar eens even stil bij de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die een winkelbezoek je oplevert! Kartonnen dozen, drankblikjes, plastic folie, yoghurtpotjes, plastic of glazen flessen … De bedrijven aangesloten bij Fost Plus – de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België – brachten in 2010 meer dan 755.000 ton verpakkingsmateriaal op de markt. Heel wat aankopen belanden bovendien al snel in de vuilbak, enkele na éénmalig gebruik, sommige zelfs ongebruikt! Afvalarm winkelen spaart niet enkel het milieu, het maakt ook jou rijker! Hoe minder afval je aankoopt, hoe langer je pmd- of huisvuilzak meegaat. Wist je trouwens dat je ook aan de kassa betaalt voor al dat afval? Verpakkingsarme producten zijn doorgaans goedkoper. Test je kennis over afvalarm winkelen, stuur de antwoorden vóór 30 april 2012 naar EcoWerf en maak kans op bioscooptickets of een boodschappenlijstboekje. 1. Wat is de afvalarmste aankoop? a. een glazen fles met statiegeld b. een plastic fles c. een glazen fles zonder statiegeld 2. Welke batterijen zijn vanuit milieustandpunt het beste? a. herlaadbare batterijen b. wegwerpbatterijen 3. Tot hoeveel keer langer gaan spaarlampen mee in vergelijking met gewone lampen? a. tot 3 keer langer b. tot 5 keer langer c. tot 8 keer langer Stuur de antwoorden naar de afvalpreventiedienst van EcoWerf en maak kans op twee bioscooptickets. De eerste twintig inzenders van elke gemeente ontvangen een boodschappenlijstboekje. Antwoordadres: afvalpreventie@ecowerf.be of EcoWerf, t.a.v. Afvalpreventiedienst, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele. Surf naar www.ecowerf.be voor het wedstrijdreglement en meer tips over afvalarm winkelen.

TIPS … voor een afvalarm winkelbezoek - Schaf je een herbruikbare winkeltas aan. - Let op de houdbaarheidsdatum voor verse producten. - Vermijd eenmalige producten zoals wegwerpscheermesjes, papieren zakdoekjes, plastic bekertjes, aluminiumfolie … - Beperk de aankoop van producten die klein gevaarlijk afval opleveren of zoek milieuvriendelijke alternatieven.

TIPS … om te besparen op verpakkingsafval - Kies voor grootverpakkingen i.p.v. individueel verpakte porties - Koop onverpakte groenten en fruit. - Ga voor navulbare of herbruikbare verpakkingen.

27


evenementen

Evenementenkalender april-mei 2012 Zondag 15 april 2012 - Film & crème “Rango”

Zondag 29 april 2012 - Bijen- en bloesemdag

Uur: 14 uur Plaats: raadzaal stadhuis Inkom: 2,5 euro - vooraf inschrijven! Org., info en inschrijving: dienst cultuur, cultuur@landen.be, tel. 011 88 03 16

Plaats: Kasteelhoeve Wange Org., info en programma: Regionaal Landschap Zuid-Hageland, www.rlzh.be, tel. 016 81 52 77

Vrijdag 20 april 2012 - Vertelling “100 jaar Titanic” door Dirk Musschoot

Uur: 11 - 15 uur Plaats: Rufferdingepark Org en info: dienst milieu, milieu@landen.be, tel. 011 88 03 23/26

Uur: 13.30 uur Plaats: raadzaal stadhuis, gratis inkom Org. en info: bibliotheek, tel. 011 88 79 06 Zaterdag 21 april 2012 - Hulde aan reus Jonker Jan en groot dorpsfeest Uur: vanaf 14 uur Plaats: Lindestraat Org.en info: de Bende van Jonker Jan, Sigrid Hendrix, 0476 22 85 91 Zaterdag 21 april, vrijdag 27 en zaterdag 28 april 2012 - “Misverstanden”, komedie in twee bedrijven Uur: 20 uur Plaats: Tiendschuur, Laar Org. en info: Exodus, 011 88 39 18, exoduslanden@gmail.com Zondag 22 april 2012 - Inhuldiging geboortebos: Uur: 10 uur Plaats: geboortebos, industrieterrein Roosveld Org.: en info: dienst milieu, milieu@landen.be, tel. 011 88 03 23/26 Zondag 22 april 2012 - Opening toeristisch seizoen Verhuis van de reuzen van Hasco site naar EMI22, met een tussenstop in het bezoekerscentrum Rufferdinge Gezinsfietstocht, vertrek Rufferdinge - eindpunt EMI22 Org en info: toeristische dienst, diensttoerisme@landen.be, tel. 011 88 34 68 Zondag 22 april 2012 - Bloesem Trike Run: motortreffen, rondrit en optredens Uur: vanaf 8.30 uur Plaats: Stationsstraat, ter hoogte van café ’t Kliekske Info: Filip Moyaerts, 0473 57 01 80 Zondag 22 april 2012 - Clubwedstrijd Landense Pepijnvissers

Dinsdag 1 mei 2012 - Afvalarme picknick

Dinsdag 1 mei 2012 - Wielerwedstrijd voor nieuwelingen Uur: 15 -17 uur Plaats: start en aankomst café De Oude Smis, Neerwindenstraat Org. en info: Wielervrienden De Oude Smis, tel. 016 78 86 06 Woensdag 2 mei 2012 - Bezoek kruidentuin Catharsis Raatshoven Uur: vertrek 14.15 uur parking tennis Org.en info: Markant, Marie-Thérèse Simons, 0472 55 58 56 Donderdag 3 mei 2012 - avondwandeling 7 km, vertrek telkens om 19.30uur Vertrek: kerk Walshoutem Andere data: 10 mei, vertrek kerk Neerlanden 24 mei: vertrek station Ezemaal 31 mei: vertrek kerk Rumsdorp Org. en info: Wandelclub De Leeuwerik, Oscar Lalman, 0476 35 56 67, www.wandelclublanden.be Zaterdag 5 mei 2012 - Concertavond “Daar is de lente!” Uur: 20 uur Plaats: St.-Norbertuskerk Org. en info: Singhet ende Weset Vro, www.sewv.be, André Lenaerts, 0468 12 41 33 Zondag 6 mei 2012 - 39° St.-Gertrudistocht, afstanden 4, 7, 12, 20 km - Deelname: 1 euro Uur: 7 - 15 uur Plaats: vertrek en aankomst PC Attenhoven Org.en info: Wandelclub De Leeuwerik, Oscar Lalman, 04766 35 56 67, www.wandelclublanden.be

Tijdens de clubwedstrijden is de visvijver afgesloten voor het publiek Andere data: zondag 13 mei en 1 juni Uur: van 12 tot 17 uur Plaats: visvijver de Beemden Org en info.: Landense Pepijnvissers, www.landensepepijnvissers.be

Vrijdag 10 tot zondag 13 mei 2012 Kermis Neerwinden, met rommelmarkt en volksspelen

Zaterdag 28 april 2012 - Schoolfeest

Zaterdag 12 mei 2012 - Rotarock 8

Plaats: sporthal Org.: GBS Walshoutem & Waasmont Info: GBS, 016 78 81 62

Uur: vanaf 18.30 uur Plaats: Aulnenhof Org. en info: Rotary Landen, www.rotarock.com

Plaats: Schoolstraat en Neerwindenstraat Org.en info: Fanclub Geel-Blauw en Rode Duivels Neerwinden-Landen, Leon Galand, 0495 47 68 66

Zaterdag 12 mei 2012 - 41°editie Landen Trois Ponts - Landen Landen - Haneffe - Landen: 60 km Landen - Rotheux - Landen: 108 km Landen - Hamoir - Landen: 154 km Landen - Trois Ponts - Landen: 225 km Vertrek en aankomst: sporthal Inschrijven sporthal tussen 6.30 en 10 uur Org. en info: www.haspengouwsportief.be Zaterdag 19 mei 2012 - Tweedehandse fietsenverkoop Wil jij ook je oude fiets verkopen? Vooraf inschrijven Uur: 13 - 16 uur Plaats: Marktplein Org., info en inschrijven: dienst lokale economie: economie@landen.be, tel. 011 88 03 27 Zaterdag 12 mei 2012 -BBQ de Chouffeleers Uur: vanaf 17 uur Plaats: terrein St. Neerwinden Org. en info: Joggingclub De Chouffeleers, Marijke Mues, 0478 58 60 90 Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Dansshow Uur: zaterdag show om 13.30 uur en om 19.30 uur - zondag om 13.30 uur Plaats: stadshal Org. en info: Serbatoio, serbatoio@pandora.be, 011 88 15 65 Vrijdag 25 mei 2012 - Chopin verteld door Liszt, met pianist Waldo Geuns en auteur Kristien Hemmerechts Uur: 20 uur Plaats: St.-Lambertuskerk Walshoutem Inkom: 8 euro voorverkoop, 10 euro kassa Org, info en voorverkoop: dienst cultuur, cultuur@landen.be, tel. 011 88 03 16 Maandag 28 mei 2012 - Ijssalon Uur: vanaf 13 uur Plaats: Lindenhof Org. en info: KVLV Overwinden, Gilberte Ceuleers, 0474 43 04 29 Maandag 28 mei 2012 - bedevaart LandenScherpenheuvel Uur: vertrek 5.30 uur Plaats: vertrek St.-Gertrudiskerk Org.: Bedevaarderscomité Landen Zondag 3 juni 2012 - Fietseling en schoolfeest Uur: begeleide fietstocht van 10 tot 12 uur, vertrek Hof Pepijn - schoolfeest vanaf 13.30 uur Org. en info: GO Hof Pepijn, Eddy Dusart, 011 88 17 93

Licht op Landen april-mei 2012  

Licht op Landen april-mei 2012

Licht op Landen april-mei 2012  

Licht op Landen april-mei 2012

Advertisement