Page 1

ØKT SYNLIGHET OG TYDELIG PROFIL! - PRESENTASJONredesign av pakningsprofilering i butikk

skisser og utforminger tilhører BK Grafisk, videre bruk av ide og layout skal avklares


ØKT SYNLIGHET OG TYDELIG PROFIL!

Hvordan kan Stange få økt synlighet og en sterkere profil i hyllene? Slik det ser ut i hyllene nå er det stor konkurranse og merket forsvinner litt blandt konkurrentene. • I vårt forslag til redesign har vi fokusert på økt synlighet og en sterkere profil. Designet skal tydeliggjøres og ha et felles utrykk med fargekoding i serie. • Ved å fokusere på disse elementene skaper man et hierarki for øyet, slik at kunden enkelt oppfatter produkt og merke blandt konkurrentene. • Ved å bygge oppunder det originale mønsteret og varme jordfarger vil produktene og brandet stå sterkere som en enhet.


FARGER / MØNSTER

K

med Vek t: Sist

e for

260

g

bruk

sdag

K

m


Vek t:

2

Rett

i

g

g tta o

panc e

ng i

kylli

um ra cia e nonseri xe quia ic tem m un endit t e x ern d a e lata

K

79,Pris :

løk

hvit

Kyll med in Nor sk

asse!

nskl

verd e

Tilb r beaq edning : u rem o tem. Is a dol o

kryd

Rett 200 o i ovnen : C20 m in

ng i

kylli

a

nskl

verd e

ing: Is a d ol . U t au orem (s p t v e m i n r q ) ibu i l u lo u , r s a e l t , ntiam e xp s derci e l ass d n d m i o o e l n om u i u pti re m s s e m i n q o o u a ffi ns olupta is d c i

Kyll in

g:

ør og

g dersm lår

Kyll in

Nor sk


Norsk kylling i verdensklasse!

Norsk kylling i verdensklasse!

Norsk kylling i verdensklasse!

Vår frittgående Stange Landkylling™ får kun naturlig fôr av havre, hvete, mais, åkerbønner og raps. Den vokser seg naturlig stor og har god plass. Det er med på å gi den gode smaken.

Vår frittgående Stange Landkylling™ får kun naturlig fôr av havre, hvete, mais, åkerbønner og raps. Den vokser seg naturlig stor og har god plass. Det er med på å gi den gode smaken.

Vår frittgående Stange Landkylling™ får kun naturlig fôr av havre, hvete, mais, åkerbønner og raps. Den vokser seg naturlig stor og har god plass. Det er med på å gi den gode smaken.

med kryddersmør og hvitløk

Kyllinglår

Siste forbruksdag: Vekt: 260 g

79,Pris:

med kryddersmør og hvitløk

Kyllinglår

med basilikum og hvitløk

Kyllingklubber Siste forbruksdag:

79,-

med pancetta og kryddersmør

Kyllingbryst Siste forbruksdag:

79,-

Kyllingklubber

Kyllingbryst

Vekt: 260 g

Vekt: 260 g

Pris:

med basilikum og hvitløk

Pris:

med pancetta og kryddersmør

Norsk kylling i verdensklasse!

Norsk kylling i verdensklasse!

Norsk kylling i verdensklasse!

Rett i ovnen: 200 oC - 20 min

Rett i ovnen: 200 oC - 20 min

Rett i ovnen: 200 oC - 20 min

INGREDIENSER: Kyllingbryst med skinn, uten ben (88 %), pancetta (svin) (xx %), kryddersmør (melk, oregano, persille,sitrongress, rosmarin, timian, salt, hvitløkspuré (xx %),hvitvinseddik E , natriumdisul E , sort pepper),urter (basilikum, oregano, timian, rosmarin) (xx %), salt, sukker.

INGREDIENSER: Kyllingbryst med skinn, uten ben (88 %), pancetta (svin) (xx %), kryddersmør (melk, oregano, persille,sitrongress, rosmarin, timian, salt, hvitløkspuré (xx %),hvitvinseddik E , natriumdisul E , sort pepper),urter (basilikum, oregano, timian, rosmarin) (xx %), salt, sukker.

INGREDIENSER: Kyllingbryst med skinn, uten ben (88 %), pancetta (svin) (xx %), kryddersmør (melk, oregano, persille,sitrongress, rosmarin, timian, salt, hvitløkspuré (xx %),hvitvinseddik E , natriumdisul E , sort pepper),urter (basilikum, oregano, timian, rosmarin) (xx %), salt, sukker.

Tilbredning: Is a dolorem peribus dercil mo moluptatum ra nonseri beaquo tem. Ut aut millore exped eium nonsend aeroreicia ex eic tem rem labo. Id quuntiam non resequis rerupta voluptaquod quiamendit velicimi, quas doluptisi officid eumquia spidit por sandiassunt exerovitis volorrum adiciis volenim oloreperis sam dolor assimendae lata conserunt

Tilbredning: Is a dolorem peribus dercil mo moluptatum ra nonseri beaquo tem. Ut aut millore exped eium nonsend aeroreicia ex eic tem rem labo. Id quuntiam non resequis rerupta voluptaquod quiamendit velicimi, quas doluptisi officid eumquia spidit por sandiassunt exerovitis volorrum adiciis volenim oloreperis sam dolor assimendae lata conserunt

Tilbredning: Is a dolorem peribus dercil mo moluptatum ra nonseri beaquo tem. Ut aut millore exped eium nonsend aeroreicia ex eic tem rem labo. Id quuntiam non resequis rerupta voluptaquod quiamendit velicimi, quas doluptisi officid eumquia spidit por sandiassunt exerovitis volorrum adiciis volenim oloreperis sam dolor assimendae lata conserunt

NÆRINGSINNHOLD PR. G: Energi: kJ/,2 kcal Fett: ,g hvorav - mettede fettsyrer: ,g Karbohydrater: g hvorav sukkerarter: ,g Protein: ,g Salt*: ,g

Kjølevare - °C. Holdbarhet åpnet pakning: dag i kjøleskap. Stanges Gårdsprodukter AS Basbergveien 2 NO- Tønsberg Norge Forbrukerkontakt: forbruker@stangekylling.no

NÆRINGSINNHOLD PR. G: Energi: kJ/,3 kcal Fett: ,g hvorav - mettede fettsyrer: ,g Karbohydrater: g hvorav sukkerarter: ,g Protein: ,g Salt*: ,g

PAKNINGSDESIGN RETT I OVNEN Kjølevare - °C. Holdbarhet åpnet pakning: dag i kjøleskap. Stanges Gårdsprodukter AS Basbergveien 3 NO- Tønsberg Norge Forbrukerkontakt: forbruker@stangekylling.no

NÆRINGSINNHOLD PR. G: Energi: kJ/,4 kcal Fett: ,g hvorav - mettede fettsyrer: ,g Karbohydrater: g hvorav sukkerarter: ,g Protein: ,g Salt*: ,g

Kjølevare - °C. Holdbarhet åpnet pakning: dag i kjøleskap. Stanges Gårdsprodukter AS Basbergveien 4 NO- Tønsberg Norge Forbrukerkontakt: forbruker@stangekylling.no


Ferdig saus // 250 ml 2-3 porsjoner Ferdig saus Trenger kun oppvarming

Laget kraft fra stangekylling. God til alle typer fisk og kjøtt, sÌrlig til biff og hval

Peppersaus Tilbredning: Is a dolorem peribus dercil mo moluptatum ra nonseri beaquo tem. Ut aut millore exped eium nonsend aeroreicia ex eic tem rem labo. Id quuntiam non resequis rerupta voluptaquod quiamendit velicimi, quas doluptisi officid eumquia spidit por sandiassunt exerovitis volorrum adiciis volenim oloreperis sam dolor

SAUS


ag Siste forbruksd

:

Vekt: 260 g

filet

ng i verdenskla sse! Vår frittgående St an ge Land av havre, hvet e, mais, åkerbø kylling™ får kun naturli naturlig stor og g fôr nner og ra ha r go d plass. Det er mps. Den vokser seg smaken. ed på å gi den gode

79,-

Pr Nis: orsk kylli

naturell

Kalkunfilet

Rett i ovnen: 200 oC - 20 min

med pancetta og

rdensklasse!

kryddersmør

Andebr yst

dag:

Siste forbruks Vekt: 260 g

ed pancetta og

ve Norsk kalkun i

79,Pris:

kryddersmør

Andebr yst m

Rett i ovnen: 200 oC - 20 m in

nseri luptatum ra no us dercil mo mo eic tem a dolorem perib nd aeroreicia ex Tilbredning: Is dit ed eium nonse aut millore exp taquod quiamen beaquo tem. Ut uis rerupta volup req untiam non res r sandiassunt exe rem labo. Id qu mquia spidit po e lata luptisi officid eu dolor assimenda velicimi, quas do oloreperis sam adiciis volenim ovitis volorrum conserunt cetta (svin) n ben (88 %), pan ian, salt, med skinn, ute tim ress, rosmarin, ER: Kyllingbr yst ng itro INGREDIENS gano, persille,s per),urter (basimør (melk, ore isul E , sort pep (xx %), krydders ik E , natriumd %),hvitvinsedd ker. hvitløkspuré (xx ) (xx %), salt, suk timian, rosmarin likum, oregano, NHOLD NÆRINGSIN PR. G: kJ/,8 kcal Energi: g , Fett: hvorav ,g rer: - mettede fettsy g Karbohydrater: g , er: hvorav sukkerart ,g Protein: ,g Salt*:

Tilbredning: Is a dolorem peribus dercil beaquo tem mo . Ut mo au lup tat um ra nonseri rem labo. Id qu t millore exped eium nons end aeroreicia untiam non res ex eic tem equis rerupta velicimi, quas vo do lup lup taq tis uo i offi d qu cid iamendit eumquia spidi ovitis volorru m ad t po r ici san is dia vo ssu len nt im exerconserunt oloreperis sam dolor assimen dae lata INGREDIENS ER : Ky llin gbryst med ski (xx %), krydd nn, uten ben ersmør (melk (88 %), pancett , oregano, pe hvitløksp a (svin) rsi uré lle ,sit (xx ron %) gress, rosmarin ,hvitv ins ed dik likum, orega , tim E , natriumdisul no , timian, rosma E , sort pepper) ian, salt, rin) (xx %), sal ,urter (basit, sukker. NÆRINGSI NNHOLD PR. G: Kj ølevare - °C. Energi: Holdbarhet åp kJ/,1 kcal net pakning: Fe tt: da g i kjø les kap. ,g hvorav Stanges Gårds produkter AS - mettede fet Basbergveien tsy rer 1 : , g Karbohydrater NO- Tønsberg : g hvorav sukkerar Norge ter: , g Protein: Forbrukerkon takt: ,g Salt*: forbruker@sta ngekylling.no ,g

. Kjølevare - °C et pakning: Holdbarhet åpn . dag i kjøleskap produkter AS Stanges Gårds Basbergveien 8 NO- Tønsberg Norge t: Forbrukerkontak gekylling.no forbruker@stan

:)

ensklasse!

Norsk and i ve rd


skisser og utforminger tilhører BK Grafisk, videre bruk av ide og layout skal avklares

Stange presentasjon  
Stange presentasjon