BIURO - Organ Prasowy BWA Wrocław

Wroclaw, PL

Biuro - magazyn o sztuce, kulturze wizualnej i dizajnie - istnieje od 2008 r. Stanowi poszerzenie programu galerii BWA Wrocław, odsłaniając szwy galeryjnych przedsięwzięć. Numery mają charakter tematyczny a wygląd magazynu zmienia się z numeru na numer. Biuro działa jak galeria, zapraszając artystów i zamawiając nowe prace.

https://www.bwa.wroc.pl

Publications