Page 1

“O mar como fondo”

Foto do acuario

Nome da especie: Raia de cravos Nome científico: Raja clavata (fotografía R. undulata)

Alumnos:

Candela & Álvaro


ÍNDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Taxonomia Breve descripción Tipo de simetría Alimentación Reprodución Localización / Ambiente Curiosidades

“O mar como fondo”


1. TAXONOMÍA “O mar como fondo”

REINO: Animalia FILO: Chordata CLASE: Condricíticos ORDE: Rajiformes FAMILIA: Rajidae XÉNERO: Raja ESPECIE: Raja clavata


2. BREVE DESCRIPCIÓN “O mar como fondo”

A Raja Clavata é unha especie de peixe da familia dos Rajidae, de cor gris oscuro ou pardo, isto lle resulta moi útil para camuflarse nos espazos onde habita. Os machos chegan a alcanzar os 105 cm e as hembras os 120 cm.


3. TIPO DE SIMETRÍA “O mar como fondo”

A raia ten simetría bilateral. A simetría bilateral é a división imaxinaria do corpo dun ser vivo en metades equivalentes ou semellantes.


4. ALIMENTACIÓN “O mar como fondo”

Alimenta pola noite en animais bentónicos, preferentemente crustáceos, pero tamén moluscos e peixes


5. REPRODUCIÓN “O mar como fondo”

A Raia é un animal ovíparo e as hembras poñen ovos envoltos nunha cápsula córnea. As hembras poden chegar a poñer 150 ovos anualmente. Tras 4-6 meses de desenvolvemento emerxen as pequenas raias do interior de cada ovo


5.1 BOLSOS DE SIRENA Os bolsos de sirena son as postas de numerosas especies de tiburons e raias. Os tiburons ovíparos e as raias poñen os seus ovos no exterior, estando os pequenos máis desprotexidos na súa etapa embrionaria.

“O mar como fondo”


6. LOCALIZACIÓN / AMBIENTE Vive en augas temperadas e vive entre os 20 e os 600 m de profundidade, no Océano Atlántico, no mar Mediterraneo e no mar Negro.

“O mar como fondo”


7. CURIOSIDADES “O mar como fondo”

As dos aletas pélvicas situadas na zona ventral do corpo son bilobuladas e se encontran moi ben desenvolvidas hasta nas raias xuveniles, sendo usadas para desprazarse polos fondos areosos a modo de pequenas patas. Nos mares españoles existen máis de dez especies de raias.

Raja clavata  

traballo escolar do proxecto "O mar como fondo"

Raja clavata  

traballo escolar do proxecto "O mar como fondo"

Advertisement