Page 1

“O mar como fondo”

Nome da especie: Foca Nome científico: Phoca vitulina alumnos: Rubén Otero Losada Kenia Paulina Loaiza


Índice • • • • •

Taxonomía Descrición Tipo de simetría Alimentación Reprodución

“O mar como fondo”


Taxonomía • • • • • • •

Reino: Animal Filo: Chordata Clase: Mamífero Orde: Carnívoro/Placentario Familia: Fócidos Xénero: Phoca Especie: Phoca vitulina

“ O mar como fondo”


Descrición • • • • • • • • • •

Mamíferos pinnípedos marinos. Vertebrados. Viven en grupos Corpo en forma de torpedo. Cabeza pequena. Longos bigotes. Aletas dianteiras pequenas. Cola moi curta. Pel con manchas de cor negro, gris ou marrón. Non ten orellas.

“O mar como fondo”


Descrición • • • • • •

Animais moi intelixentes. Sangue quente Lonxitude: 1,8 m o macho/ 1,6 m a femia. Peso: 100 kg - 130 kg o macho/ 80 kg – 100 kg a femia. Lonxevidade: 20 anos o macho/ 30 anos a femia. Hábitat: Costas de clima non tropical (Mar de Noruega, Mar de Barents, Mar do Norte , Atlántico, Pacífico).

“O mar como fondo”


Tipo de simetría

Posúen simetría bilateral, é dicir, poden ser divididos en dúas metades iguais, por un só plano (coma os anélidos, artrópodos, moluscos e todos os vertebrados).

“O mar como fondo”


Alimentación

Son animais carnívoros: aliméntanse de peixes, crustáceos e moluscos, grazas aos seus poderosos dentes molares que trituran os duros caparazóns e cunchas. Unha foca consume diariamente uns 5,5 kg de alimento.

“O mar como fondo”


Reprodución • • • • • •

Madurez sexual no macho 5 anos de idade e a femia 1 ou 2 anos antes. Fecundación na auga e na terra / parto na terra / apareamento no verán. Xestación 11 meses. Unha cría por cada xestación. Cría ao nacer mide 1m e pesa 15 kg. Interna: a unión de dúas sexuais (óvulo e espermatozoide ) realízase dentro do corpo da femia.

“O mar como fondo”


Páxinas web de consulta “O mar como fondo”

• • • • • •

www.waza.org animales.educa.madrid.org www.botanical-online.com www.focapedia.com www.wikipedia.org www.seals.world.com

Phoca vitulina  

Traballo escolar do proxecto "O mar como fondo"

Phoca vitulina  

Traballo escolar do proxecto "O mar como fondo"

Advertisement