Page 1

“O mar como fondo”

Nome da especie: Melgacho Nome científico: Scyliorhinus canicula Foto do acuario

Alumnos: Marcos Santos Hugo Pereira

1ºC ESO


BREVE DESCRICIÓN

“O mar como fondo”

O melgacho, tamén coñecido como “pintarroja”, é un peixe cartilaxinoso xa que é da especie do tiburón. De tamaño pequeno, entre 40 e 100 cm como máximo, pode alcanzar os 11 Kg. Ten un fociño curto e redondeado e seméllase moito ao alitán. Foto melgacho (Acuario Finisterre, A Coruña)


Taxonomía Reino

Filo

Clase

Orde

“O mar como fondo”

Familia

Xénero

Especie

Animalia

Chordata

Chondrichthyes

Carcharhiniformes Scyliorhinidae

Scyliorhinus S.Canicula

Animal

Cordados

Condrictios

Carcarriniformes

Esciliorrínidos

Scyliorhinus S.canicula

Constituie un amplo grupo de organismos que son eucariotas, heterótrofos e pluricelulares.

Son un filo do reino animal caracterizado pola presenza dunha corda dorsal.

Son una clase E o dominante na de vertebrados fauna mundial de acuáticos tiburóns. conocidos como peixes cartilaxinosos.

Son una familia del orden de carcharhinisformes

1º término do nome científico.

2º término do nome científico.


Tipo de Simetría

“O mar como fondo”

A simetría que posúe o melgacho é a simetría bilateral. A simetría bilateral defínese pola existencia dun único plano, chamado plano saxital que divide o corpo dun organismo en aproximadamente dúas metades idénticas, chamadas metade esquerda e metade dereita, si o eixe corporal pertence ao plano de simetría.

Simetría bilateral dunha bolboreta


Alimentación O melgacho é un animal carnívoro. Aliméntase de invertebrados bentónicos, es decir, os que se están vivindo nunha charca indican que a auga está limpa. Dentro dos bentónicos aliméntase de poliquetos, pequenos cefalópodos, crustáceos, moluscos e algún peixes. Presenta hábitos nocturnos. Mandíbula do melgacho


“O mar como fondo”

Localización O melgacho vive sobre os fondos areosos e de fango dende ata unha profundidade de 110 metros de profundidade. Encóntrase en augas frías e templadas, distribuído no Atlántico nororiental, dende Noruega e illas Británicas ata Senegal e costa de Marfil, incluyendo o Mediterráneo donde é máis abundante.

Localización melgacho


REPRODUCIÓN

“O mar como fondo”

Bolsas de Serea O melgacho é ovíparo, están nunha especie de bolsa chamada “bolsas de serea” que teñen una parede impermeable e xelatinosa, cunhas prolongacións a modo de “zarzillos” das que tardan uns 8 ou 9 meses en desenvolverse e poder sair. Nada máis sair destas, planean ata que se agarran a unha alga. Polo tanto, se a bolsa non tivese estes “zarzillos”, se caería. Bolsa de serea co melgacho dentro movéndose. Fotografía tomada no Aquarium Finisterrae


“O mar como fondo”

Curiosidades O Tamén é un plato de comida para os seres humans, que por certo está moi bo!!

Guiso de melgacho

Melgacho  

Traballo escolar do proxecto "o mar como fondo"

Melgacho  

Traballo escolar do proxecto "o mar como fondo"

Advertisement