Svensk fisknäring nr2 2017

Page 1

Svensk Fisknäring. Årgång 1. Nr 2. 2017. Pris: 55kr

TEMA: SKALDJUR

Profilen fiskaren Teija Aho Kräftkvoten fiskas inte upp

Märkt Östersjötorsk hjälper forskning

fisk kan ge skydd mot allergi Släng inte skalen! Myten om räkor och kolesterol


2

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

LEDARE

Lokalt och globalt – allt hänger ihop Vill börja med att tacka för all positiv feedback vi fick på det första numret av Svensk Fisknäring som kom i Maj. Det sporrar oss till att jobba ännu hårdare för att leverera en produkt som famnar hela branschen. I det första numret tryckte vi extra hårt på vikten av att engagera sig för ett renare hav och en bättre miljö, själva förutsättningen för att kunna vårda och förvalta den fina sjömaten. Därför känns det extra glädjande att regeringen nu satsar 600 miljoner till just detta inför 2018. Det finns en stark kraft i att jobba tillsammans mot gemensamma mål, och det lokala engagemanget spelar en stor roll även i ett globalt sammanhang.

Varje tidning har ett huvudtema, och vad kan passa bättre just nu än att ge skaldjuren lite extra uppmärksamhet. Här finns massor av intressant läsning och fakta i ämnet, bla om de nya reglerna kring hummerfisket som trädde i kraft inför årets säsong. Det läser ni mer om på sidan 17. Som tidigare nämnts har tidningen fått ett gott mottagande men vi vill fortsatt uppmana till dialog med er läsare. Fortsätt skicka in tips på bra ämnen att skriva om, intressanta profiler att lyfta fram eller varför inte skriva en egen debattartikel. Ha det gott! Roger Thilander, Ansvarig utgivare

Branschtermer och förkortningar HaV = Havs- och vattenmyndigheten www.havochvatten.se ICES = Internationella havsforskningsrådet FAO = FNs livsmedels- och jordbruksorganisation www.fao.org MSC = Marine Stewardship Council, en miljöcertifiering för hållbart fiske. www.msc.org RISE = Research Institutes of Sweden www.ri.se SLU = Sveriges lantbruksuniveritet. www.slu.se Slv = Svenska livsmedelsverket www.slv.se WWF = Världsnaturfonden www.wwf.se FR = Fiskbranschens Riksförbund www.fiskbranschen.se GFA = Göteborgs Fiskauktion www.gfa.se SFPO = Sveriges fiskares producentorganisaton www.sfpo.se SPF = Swedish Pelagic Federation PO. www.pelagic.se SVC = Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund Demersalt fiske = fiske som sker nära botten Pelagiskt fiske = fiske som sker högre upp från botten Vattenbruk = odling av fisk eller skaldjur Landning = den fisk eller de skaldjur man tar iland Lekbiomassa = den del av beståndet som uppnått könsmognad MSY = Maximum sustainable yield (Maximalt uthålligt uttag) TAC = Total allowable catch (Total fångstkvot av en art under ett år) RAC = Regional advisory council

SVENSK FISKNÄRING ADRESS Sjömatsfrämjandet, Fiskhamnen, 414 58 göteborg, 031-85 00 54. info@sjomatsframjandet.se ANSVARIG UTGIVARE Roger Thilander 070-562 40 19 ANNONSER info@sjomatsframjandet.se 031 85 00 54 LAYOUT OCH TRYCK Billes Tryckeri AB, Mölndal

OMSLAGSBILD Agneta Thorsén


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Innehåll, nr 2 2017 5

24

Sid. 2 Ledaren: Lokalt och globalt hänger ihop 5 Profilen: Teija Aho 10 Kvoten på havskräfta fiskas inte upp 12 Havskräftor i konsument förpackning 14 Smått och gott från havet 16 Malin Skog, ny på jobbet 18 Odla havets guld 20 Hallå där Yngve Björkman 22 Åsikten: Fiskesekretariatet motverkar svenskt yrkesfiske, finansieras av staten

10

24 Fisk ger skydd mot allergi 26 Ljus framtid för kräfta från Vänern

26

28 Märkt Östersjötorsk hjälper forskning 30 Myten om räkor och kolesterol 32 Släng inte skalen!

AUKTION FÖR ALL SLAGS FISK OCH SKALDJUR Smidigt fakturerings- och betalningssystem Fiskhamnskontoret, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg Telefon kontor: 031-42 00 85 Auktionstider: Mån-fre start 06.30

Se vår nya hemsida:

www.gfa.se Göteborgs Fiskauktion drivs av organisationerna: Västkustfisk SVC AB, Fiskgrossisterna och Göteborgs Fiskhandlareförening

3


4

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

5

frågor om norsk lax

12/10 06:00-10:00

Nära 99% av den lax som säljs i Sverige kommer från norska laxodlingar. Det senaste året har priset på norsk odlad lax ökat ganska markant vilket lett till en minskad konsumtion i Sverige.

– Anledningen till prisökningen är bland annat att efterfrågan är större än tillgången, säger Line Kjelstrup på Norges Sjömatsråd. Trots prisutvecklingen är lax fortsatt en populär matfisk. Dock är det några frågor kring den norska laxen som ständigt återkommer. Här får du svar på de vanligaste, från Norges Sjömatsråd.

1. Hur odlas norsk lax? Laxen lever i stora odlingskassar i norska fjordar. Kassarna har en omkrets upp till 200 m och ett djup på upp till 50 m. Varje kasse innehåller 2,5% fisk och 97,5% vatten.

2. Hur lång tid tar det för laxen att bli fullvuxen? Det tar 2-3 år för norsk lax att nå en kroppsvikt på 4-6 kg, vilket är den storlek då laxen tas upp ur odlingen för att bli mat.

3. Vad äter laxen och hur mycket? Laxens foder sätts samman för att vara bra för laxens hälsa, bra för miljön och för att ge laxköttet en god smak. Norsk lax äter pellets som består av ca 70% vegetabilier och ca 30% marina råvaror som fiskolja och fiskmjöl som tillverkas av fiskrens samt vildfångad fisk från hållbara bestånd som inte lämpar sig som livsmedel. Det krävs ca 1,1 kg fiskfoder för att få fram 1 kg lax.

5. Innehåller laxen antibiotika eller miljögifter? Tack vare effektiv vaccination har användningen av antibiotika sedan slutet av 1980-talet gått ner med 99,9%. Norsk odlad lax kan innehålla små mängder miljögifter som laxen får genom fodret. Men idag innehåller odlad lax mindre mängd miljögifter än vildfångad. Svenska Livsmedelsverket gör tester och konstaterar att halterna är så låga att de inte är farliga för människan.

5. Hur mycket omega-3 fettsyra finns det i norsk odlad lax? En portion lax, ca 150 gram filé innehåller ca 3,2 g omega-3 fettsyror. Detta motsvarar det rekommenderade veckointaget av omega-3. Källa: Norges Sjömatsråd

FISKLÅDOR & HAMBURGARE BEWI GÄSTAR FISKAUKTIONEN 12/10 KL. 06-10 OCH BJUDER PÅ FRUKOST-BURGARE BEWI HAR SITT URSPRUNG på ön Frøya i Norge. Vår resa startade för snart 40 år sedan med småskalig produktion av fisklådor. Idag har vi vuxit från ett litet familjeföretag till en koncern med fabriker över hela Skandinavien. Vi jobbar ständigt med att utveckla INNOVATIVA FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR . Till exempel BEWi Box som vann miljöpriset i Norge 2011. Att minska vårt miljöavtryck står alltid i fokus. BRA OCH SMARTA FÖRPACKNINGAR kan minska kostnaderna, effektivisera logistiken och hjälpa dig att marknadsföra din produkt. I slutändan ökar det värdet på din produkt. VI HOPPAS KUNNA TRÄFFA ER som kan fiskeindustrin och berätta mer om vad vi på BEWi gör, men vi vill gärna även lyssna på era tankar och idéer. VÄLKOMMEN!


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

PROFILEN

Från forskarvärlden till yrkesfiske nya friska vindar för Teija För några år sedan lämnade Teija Aho forskarvärlden och landade mitt i det norrländska fisket med siklöja, havsöring, abborre, strömming, lax och gädda. Idag är hon VD för Guldhaven Pelagiska och en av få kvinnliga makthavare inom yrkesfisket med en tung post i SFPOs Östersjökommitté. Teija Aho och hennes sambo, fiskaren Kent Karlsson bor på ön Berghamn, som ligger i Bottenviken i Kalix skärgård. Nu har de flesta sommargäster bommat igen sina stugor och

återvänt till stan, vilket innebär att de har hela ön för sig själva! Vi pratas vid per telefon, men bilden av huset och havet blir så tydlig och stark. Kommer att tänka på refrängen i Marie Fredriks-

5


6

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

” Trålfisket efter siklöja var det första siklöjefisket i världen som blev MSC-märkt”

PROFILEN

Sedan 2010 är Kalix löjrom skyddad ursprungsbeteckning.

Siklöjan är det viktigaste fisket för Guldhaven Pelagiska.

”Under sommarhalvåret är det lax, havsöring, abborre, sik och gädda som står på dagordningen”


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

sons hitlåt; ”Jag vill ha ett hus vid havet där jag kan höra på alla måsarna och göra som jag vill...”. Vem skulle inte vilja bo så – och året om dessutom! Teija har tidigare bott i flera stora städer, såsom Helsingfors och Uppsala, men uppskattar det nya lite friare livet på Berghamn. Naturupplevelserna finns precis utanför dörren. Havet, fåglarna och promenaderna blir en naturlig del av livet och fritiden här på ön. Är man fiskare måste man ju ha tillgång till en hamn. Det finns ingen allmän hamn på Berghamn, men Teija och Kent har egen privat hamn där två av deras båtar ligger förtöjda. Den närmaste fiskehamnen är annars Storön, där de vanligtvis landar med fångsten.

Från fågel till fisk

Teija berättar att hon snart ska hämta hem en ny valp från Finland, en smålandsstövare som ska vara sällskap på jaktrundorna. Hon har jakträtt på öar runtomkring och jagar mest hare och fågel. Det var faktiskt de bevingade vännerna och magin med fågelskådningen som startade Teijas yrkesbana. Efter grundskolan utbildade hon sig till fågelekolog och tycker egentligen inte att det är så stor skillnad mellan fågel och fisk. – Nej, det är ju samma ekologiska principer som påverkar beståndet oavsett om du sysslar med fiskar eller fåglar. När Teija var 27 år och klar med sin avhandling började hon forska och bedrev genetiska fiskstudier på Helsingfors Universitet. Kort därefter flyttade hon

Teija Aho, VD Guldhaven Pelagiska, Kalix

Teija och Kent har egen privat hamn där två av deras båtar ligger förtöjda.

70% av den egna fångade siklöjan tas om hand. Målet är 90%.

Nyfångad siklöja.

7


8

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

”Prognosen för årets löjfiskesäsong ser dessvärre inte lika bra ut som fjolårets”

PROFILEN

till Uppsala, för att fortsätta sina studier på bland annat svensk gös. Sen följde arbete på dåvarande Fiskeriverket i Öregrund och därefter ett arbete som kom att vända upp och ner på Teijas liv. Hon fick en chefstjänst på Kustlaboratoriet som bedriver forskning, miljöövervakning och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. En viktig del av Teijas arbete var att, som biologisk rådgivare, hjälpa fiskare med beståndsuppskattning. – Ja, då lärde jag känna alla siklöjefiskare och jag var bland annat med på löjfisket här uppe. Sen gick det som det ibland gör. Teija och Kent fattade tycke för varandra och för tre år sedan tog hon sitt flyttlass upp till Kents ö. Ett stort steg, inte bara på det personliga planet, det innebar också att hon bytte

Teija Ålder: 47 år

Aho

Bor: Berghamn, en ö i Kalix skärgård Familj: Sambon Kent, sönerna Akseli och Iiro, bonussönerna Henke och Andreas, hundvalpen Doris och katten Tussi. Passion: Naturen, fåglar, jakt, resor – och naturligtvis fisket!

sida, från forskning och myndighetsarbete till ett aktivt utövande yrkesfiske. – När jag var på SLU kände jag att jag gärna ville jobba för fisket. Så när jag fick tillfälle att jobba med Kent och Arnold på Guldhaven Pelagiska tog jag chansen. Ett val jag inte ångrat. Trålfiske efter siklöja är basen

Säsongen för siklöjefisket närmar sig med stormsteg. Prognosen för årets säsong ser dessvärre inte lika bra ut som fjolårets enligt Teija. – Nej, det stämmer. Vi beräknar att det landar på 30 procents nedgång på beståndet i år, vilket kommer att ge mindre löjrom på marknaden. Prognoserna varierar från år till år och


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

är ganska svåra att ställa på en så pass kortlivad fisk som siklöja. Tillväxten beror till stor del på väderförhållandena, där temperatur och salthalten i vattnet påverkar. Idealet är kalla vintrar och mycket regn så att havsvattnet blir sötare. Siklöjan är det viktigaste fisket berättar Teija. På våren fiskar man strömming som till stor del används till produktionen av den egna surströmmingen. Under sommarhalvåret är det lax, havsöring, abborre, sik och gädda som står på dagordningen. Allt fiske bedrivs ur en ekologisk- och miljömedveten riktning. Trålfisket efter siklöja var till exempel det första löjfisket i världen som blev MSC-märkt, vilket är en viktig ledstjärna i fisket. – Fiskarna följer noga rådgivningen och alla är överens om att vi ska minska i år. Vi är stolta att som enda aktör i världen kunna erbjuda MSC-märkt löjrom! Ny fiskfabrik i Kalix

När Teija anställdes som VD på våren 2014 gjordes en större satsning på att utveckla både eget fiske och mottagning av

lokalt fångad fisk. En ny fiskfabrik började ta form och togs i bruk för två år sedan. I maj i år förvärvades Fiskcentrum i Piteå (ett dotterbolag), en fiskodling som specialiserat sig på regnbågslax. Ambitionen med den nya fabriken är bland annat att kunna ta tillvara på mer av siklöjan och fortsätta med förädlingen av löjrommen, som till stor del är ett genuint hantverk. Vårt mål är att 90 procent av siklöjan från vårt eget fiske ska tas tillvara på och är uppe i ca 70 nu. Det långsiktiga målet är att ta tillvara på siklöjan från hela fiskarkåren. Intervjun börjar gå mot sitt slut. Arbetsdagen har övergått i middagstid och Teija ska ut och plocka upp dagens middagsmål i abborrmjärden. Om jag är lyckligt lottad får jag upp fina små abborrar. Sen rullar jag filéerna enligt finsk tradition i rågmjöl och steker eller friterar dem, enkelt och gott! Text: Nenne Jacobson Granath Foto: Guldhaven pelagiska

9


10

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Risk att kvoten på havskräfta inte fiskas upp

Det är en uppenbar risk att den svenska kvoten på havskräfta inte fiskas upp i år. Även om en hel del kan fiskas in de närmaste veckorna kan det finnas så mycket som 45% procent av kvoten kvar vid årsskiftet. Fiske av havskräfta är miljövänligt och enligt tillgänglig forskning skonsamt mot bottnar och har små bifångster. Varför delar man då inte ut fler licenser till burfiske? – Vi har gått in i ett nytt system nu, där vi har fördelat individuellt och eftersom det är första året och vi ännu inte vet om det kan påverka infiskningstakten så vill vi avvakta säger Patrik Persson, chef för tillståndsenheten vid Havs- och vattenmyndigheten. – Det nya systemet med överlåtbarhet måste få verka något år innan vi kan dra några slutsatser. – Vi måste också betänka att det är den samlade kvoten för både burfiske och trålfiske och i och med att fiskemöjligheterna fördelats på årsbasis så kan de koncentrera sitt fiske när på året de önskar, tillägger Patrik Persson. Bifångster

Hittills har systemet med överlåtbarhet, enligt Patrik Persson, fungerat bra men det har kanske inte påverkat kräftfiskare så mycket. De har nästan bara kräfta och då finns ingen anledning att fördela mellan sig. Men det finns kombinationsfiskare som berörs.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

fått tilldelning i sina demersala tillstånd för år 2017, tillägger Patrik Persson. Varför delar man då inte ut fler licenser till burfiske?

– Nytt för i år är att vi även har fördelat bifångster, alltså torsk, till dem som fiskar med bur, eftersom vi sett beräkningar på att det sker en bifångst av torsk. I ett system med landningsskyldighet måste man tänka på detta och där har vi fördelat schablonmässigt, säger Patrik Persson. – Här har vi alltså inte bara kräftkvoten att ta hänsyn till utan måste även titta på torsken eftersom det blir en bifångst i burfisket. Sedan kan det nog variera utmed kusten hur mycket torsk man får. Vi har gått på SLU:s uppgifter och enligt SLU finns det bifångster i burfisket. Stor kräftkvot de senaste åren

Kräftkvoten har gått upp mycket de senaste åren. Den totala svenska kvoten på havskräfta låg på 3 343 ton 2017 och av det som fiskas upp så beräknas ungefär 25 procent fångas med burar. Det finns idag 90 tillstånd för burfiske vilket innebär en svag nedgång de senaste åren. Det var strax över 100 för några år sedan. De senaste åren har några fiskare lagt av och det är ytterligare några som inte uppfyllt infiskningskravet. – Utöver de 90 fiskare som har tillstånd att fiska med bur så har 128 fiskare

Sammanfattningsvis menar Patrik Persson att det dels beror på det nya systemet med landningsskyldighet och överlåtbarhet. – Jag skulle verkligen vilja se hur infiskningen ser ut under året innan vi gör något, understryker han och nämner också bifångster i form av torsk. – Sedan får vi se hur kvoten på kräfta utvecklas. Är det så att det blir mycket som inte nyttjas finns det väl anledning att bevilja fler licenser. Tidigare har det framförts att det är brist på utrymme på botten. Så om fler skulle börja med burfiske kan det bli ganska trångt om utrymmet enligt vad som skrivs. – Nästa år kanske vi kan börja titta på om det finns utrymme för fler burfiskare. I synnerhet om det visar sig att infiskningen för hela året blir låg. Visst är det skonsammare mot bottnar än trålning, enligt tillgänglig forskning. Dessutom ger det ju stor fin kräfta och begränsade bifångster jämfört med mycket annat fiske. Ökad andel

Innan utflyttningen av trålgränsen 2004 så var det bara 15 procent som fiskades med burar, så på lång sikt har detta fiske ökat sin andel. – Den har ju ett gott rykte så jag tänker att konsumenterna är medvetna och efterfrågar burkräfta i större utsträckning. De vet skillnaden. Förslag om fler skyddade områden i Kattegatt

Hallandsfiskare vill inte att Stora och Lilla Middelgrund och Fladen ska stängas helt för fiske, utan anser att bur och krokfiske bör få vara tillåtet om vi ska klara vår livsmedelsproduktion. – Det har ju varit ute en remiss men inga beslut har fattats än. Det är klart man kan tänka sig olika varianter av tillåtna redskap i olika områden, det har man ju haft i stängda områden tidigare. – Men hur det ska se ut är svårt att ha en uppfattning om, avslutar Patrik Persson. Bernt Andersson. Foto: Ilar Gunilla Persson

600 miljoner för ett renare hav

Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Pengarna ska bland annat användas för sanering av vrak, arbete mot övergödning och stärkt skydd av marina områden. – Vi är väldigt glada över beskedet. Det visar att regeringen prioriterar havs- och vattenfrågor och är beredd att satsa på åtgärder för renare och livskraftigare hav, både nationellt och internationellt. Vi arbetar redan med flera av dessa frågor och förstärkningen av resurser är viktig för att kunna möta hoten mot våra känsliga hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV. Havs- och vattenmyndigheten

Ta reda på näringsinnehåll i fisk och skaldjur! Vill du veta hur nyttig din mat är? På Livsmedelsverkets hemsida kan du enkelt fylla i det livsmedel du är intresserad av för att få reda på näringsinnehåll. Gå in på: www7.slv.se/SokNaringsinnehall och fyll i önskat livsmedel. Livsmedelsverket

11


12

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Havskräftor hittar nya konsumenter i hela landet Västerbottenpaj, snaps, lustiga hattar och kulörta ljuslyktor är vad många tänker på när kräftan exponeras i fiskdisken. Kräftskivan är en betydelsefull svensk tradition. Men något håller på att hända – kräftan bryter ny mark. Många byter numera ut fredagsräkorna mot kräftor, och skaldjur på charkbrickan är inte heller ovanligt. – Försäljningen ökar året runt, säger Morten Pedersen, produktionsansvarig på Bua Shellfish. De senaste åren har det hänt mycket med svenskarnas kräftvanor. När det 1994 blev tillåtet att fiska kräftor året runt i de svenska vattendragen tog det ett tag innan konsumenternas beteende förändrades. Att kräftpremiären skedde första veckan i augusti var djupt rotat och kräftskivorna förläggs än idag oftast till augusti eller september. Men de senaste åren har det börjat röra på sig. – Kräftskivorna ligger kvar där de alltid har gjort. Däremot har många som förr brukade köpa hem ett kilo räkor till fredagsmyset

Havskräftor i konsumentvänliga förpackningar gör det möjligt att distribuera kylda havskräftor till bl a dagligvaruhandeln runt om i landet.

börjat köpa hälften räkor och hälften kräftor, säger Peter Sjöholm, ordförande i Bua Shellfish. Längre hållbarhet tål längre transporter

I lokalen i Bua hamn bereder de havskräftor från Kattegatt och Skagerrak, och nordamerikanska humrar, och ger dem en betydligt längre hållbarhet än vad som förr var möjligt. Färska kräftor har normalt en hållbarhet på max tre dagar, men en effektiv beredning förlänger tiden. – 16 dagar är hållbarheten på våra kräftor. Dels beror det på att vi tvättar bort en massa bakterier direkt, och dels att vi berör dem minimalt, säger Morten Pedersen. En annan förutsättning är den korta hanteringstiden. Från att havskräftorna levereras från Göteborgs fiskauktion, eller från någon av båtarna i Bua hamn, in till lagret på Bua Shellfish tar det mindre


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

än en halvtimme till dess att de är tvättade, rensade, kokade, kylda och upphällda på hink med lag. Morten Pedersen visar de stora kärlen med kall lag, bestående av färskvatten, salt och dillextrakt. Men först tvättas alltså skaldjuren med högtryckstvätt. Därefter åker de på ett band genom en ångtunnel där de kokas. Bandets hastighet anpassas efter hur stora djuren är. Nykokta hamnar kräftorna på nästa band genom den 160 grader kalla kyltunneln. Nitrogen snabbkyler kräftorna som kommer ut på andra sidan med en temperatur strax över noll. – Två grader ska de vara när de hälls ner i hinken tillsammans med lagen. Sedan åker locket på, säger Morten Pedersen. En lång hållbarhet gör att antalet potentiella konsumenter ökar. Bua Shellfish har numera kunder från Haparanda till Skåne. – Vi märker att det finns stort intresse för havskräftor i Stockholmsområdet, säger Peter Sjöholm. Konsumtionen jämnare utspridd

Han och Morten Pedersen har också noterat att svenskarnas kräftkonsumtion ökat över hela året, även om sensommaren och hösten

Skadade skaldjur plockas bort för hand. Finns det hål i skalen blir kräftan sandfylld och omöjlig att få ren, förklarar produktionsansvarig Morten Pedersen.

fortfarande är högsäsong. – Julen har blivit en högtid då vi äter skaldjur. För att inte tala om nyår, då hummern är nummer ett. Men till exempel Gekås i Ullared är trogna kunder som beställer året runt, säger Morten Pedersen. Han berättar att när Bua Shellfish startade 2010, så var de fattiga och mörka månaderna januari och februari extremt lugna, men i år såldes 25 ton kräftor under årets

första månad. Ungefär 400 ton beräknas tillredas under hela året, en ökning från 330, 2016. – Vi köper idag en del kräftor från Danmark. Det hade kunnat fiskas mer svenska. Vi är ju inte i närheten av att nå kvoten på havskräftor i år heller, säger Morten Pedersen. Text och foto: Mia Sandblom

ETT BRETT SORTIMENT FRÅN HAVETS DJUP Hos Gothia Seafood finns ett varierande sortiment hela året. Vi erbjuder alla sorters färsk fisk, skaldjur, frysta produkter från världens alla hörn, dessutom ett stort antal rökta produkter såsom musslor och vårt eget sillmärke, Havets silver, med krämiga sillar. När du köper våra produkter kan du lita på att de inte bara är en produkt med hög kvalitet och smak utan även att den är fiskad på rätt sätt. Vi på Gothia Seafood vill bidra till ett hållbart fiske! Därför köper vi fisk från producenter som kan uppvisa full spårbarhet som innebär att vi kan följa fiskens väg, från fångst till vår anläggning. Snabbt och fräscht!

Fiskhamnsgatan 9 ∙ Växel: 031-7754490 ∙ info@gothiaseafood.se ∙ www.gothiaseafood.se

13


14

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Smått och gott från havet

Rena musslor och snäckor från sand När vi skördar musslor och snäckor måste vi ta hänsyn till att dessa ofta lever på, eller i botten. När de filtrerar tar de inte bara in vatten och planktonföda, utan också en hel del sand. Det krasar obehagligt mellan tänderna när man äter dessa. Djuren gör sig av med sanden om de får stå i rent havsvatten en dag eller två. Låt dem hänga i en påse från bryggan eller förvara dem i en balja med rent, kallt, havsvatten som byts ut ett par gånger dagligen. När djuren har gjort sig av med sanden, är de klara att användas. I många kokböcker står det att man kan lägga dem i en bunke med färskvatten från kranen. Detta fungerar förmodligen dåligt eftersom de då får en chock och dör. Men eftersom det är den metod som man vanligen rekommenderar så tarvar det kanske en mer vetenskaplig undersökning…

Hjärtmusslan, inte bara vacker

Hjärtmusslan är både vacker och god. Det är en av de vanligaste musslorna i tidvattenzoner runtom i Europa. Den är, och har historiskt varit, en viktig kommersiell art. För att få upp den från sand- och lerbotten där den lever nedgrävd, måste man gräva eller suga upp den från botten. Där de trivs kan det finnas tonvis gömda i sanden. Av de hjärtmuss-

lor som förekommer på marknaden kommer en stor del från Nederländerna där man de senaste åren infört restriktioner när det gäller just att suga upp musslorna eftersom detta påverkar den marina miljön. Det finns flera arter av hjärtmusslor i Sverige, förmodligen 8-9 stycken, men de flesta skalen man hittar på stranden kommer från vanlig hjärtmussla.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Knivmussla på svenska bord

Knivmusslan (Ensis ensis) har fått sitt namn på grund av sitt avlånga skal. Ensis betyder svärd på latin och syftar naturligtvis på formen. Arten lever nedgrävd i mjuka bottnar och står då helt upprätt. I vattnet kan den försvara sig mot andra långsamma fienden genom att ”hoppa” iväg. Den orkar knappast förflytta sig längre sträckor på detta vis men kanske tillräckligt för att klara livhanken. På stranden kan man finna skal som är 8-16 cm långa men är då ofta slitna av väder och vind. Den amerikanska knivmusslan har under de senaste 20-30 åren blivit allt vanligare utmed våra kuster. Arten är svår att upptäcka eftersom den gräver ned sig men man kan hitta de vitaktiga skalen uppsköljda på våra stränder i Bohuslän. Europeisk knivmussla och stillahavsknivmussla finns som komplement på den svenska marknaden. Den europeiska knivmusslan kommer ofta från Nederländerna medan stillahavsknivmusslan når oss från den amerikanska och sydamerikanska kusten.

TABACOD - TAGGING BALTIC COD

Det här märknings-återfångstprojektet ger information som kommer öka vår förståelse om Östersjötorskens biologi och ge viktig information för bättre beståndsuppskattning och ICES rådgivning. Hittills har projektet märkt drygt 11600 torskar i alla tillgängliga storlekar varav drygt 2800 är märkta av Sverige. 105 har återfångats varav 18 är återfångade och rapporterade av svenska fiskare. Ert samarbete är grunden för att det här forskningsprojektet ska lyckas! Tack för din insats! Om du vill läsa mer om projektet, som är ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Tyskland och Polen, kan du gå in på www.tabacod.dtu.dk eller om du har några frågor kan du kontakta oss antingen via mail eller telefon michele.casini@slu.se 010-478 40 16 alternativt annelie.hilvarsson@slu.se 010 - 478 40 30.

Havets valthorn

Redan de gamla grekerna åt snäckor av alla de slag. Valthornssnäckans skal är spiralformat och kan bli ca 11 cm långt. Trots att skalet är stort och tungt kan snäckan röra sig snabbt för att söka föda. Den har ett utvecklat luktsinne och en lång ”snabel” som letar efter godsaker på botten. Arten är vanlig längs kusterna i Europa, Grönland och USA, på mjukbottnar ned till 1200 meters djup. Vid tillagning kan köttet upplevas som lite segt. Passar därför till stuvningar, den klassiska ”Clam chowder”, friteringar eller att malas till färs. Ilona Miglavs

Tillagning Knivmussla tillagas som blåmusslor och hjärtmusslor och är god med t ex olivolja, vitlök, schalottenlök, vitt vin, smör, fänkål, tomat och grädde. De skall, som alla musslor, vara levande vid tillagning och behöver endast sköljas av i rent vatten. Torka av musslorna, bottna en kastrull med olivolja och vitlök och fräs musslorna i detta. Fortsätt sedan med övriga, önskvärda ingredienser. Späd med vin. Låt allt bli varmt – ät och njut!

Ref Das grosse buch de Meeresfrüchte, Gräfe und Unzer förlag Med skjell på gaffelen, Kom förlag

Har du fångat en märkt torsk? 200 kr belöning för torsk med ett märke, 1000 kr för torsk med två märken! 1. Spara torsken HEL (inte rensad). Frys ner den (på is går bra en kortare period) och förvara i hamn/hemma, så att vi kan hämta den för att mäta storlek, bestämma kön och ta ut hörselstenar. 2. Notera fångstdatum, tid och position (helst GPS-position), redskapstyp. 3. Vänligen kontakta SLU Aqua: telefon: +46 (0)10-478 40 30, annelie.hilvarsson@slu.se, för hämtning av fisk och utbetalning av belöning m.m.

15


16

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

NY PÅ JOBBET

Malin Skog

Hållbarhetsansvarig SFPO Malin Skog började sitt nya arbete som hållbarhetsansvarig på SFPO den första augusti. Hon kommer närmast från Jordbruksverket, är utbildad marinbiolog och har skrivit en doktorsavhandling med den raffinerande titeln ”Sex and violence in lobsters – a smelly business”. Med andra ord kan Malin en hel del om havsbottnarnas egna lilla pansarvagn eller ultimata delikatess, om man så vill. Malin sitter tillsammans med sina kolleger på tredje våningen i Fiskets Hus. Läget vid Göteborgs hamninlopp bjuder på fin utsikt och en livlig drös av fiskmåsar som cirkulerar kring hennes arbetsplats. Det är Malins andra vecka på Sveriges Fiskares Producentorganisation vid tidpunkten för vår intervju. Hennes främsta

arbetsuppgift kommer att handla om MSC-märkning, men även andra miljöoch hållbarhetsfrågor. Vad har du för förväntningar på din nya tjänst?

Jag ser fram mot att jobba med fisket och dra nytta av all den kunskap som finns

Malin Skog är ny hållbarhetsansvarig på SFPO och slukar inte bara havsfrågor utan även engelsk fantasy.

Min förhoppning är att jag kan vara en brygga mellan fisket och myndigheter när det gäller frågor kring miljö och hållbarhet


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

ute hos våra drygt trehundra fiskefartyg. Jag hoppas och tror, att det är en spännande uppgift jag har framför mig. Min förhoppning är att jag kan vara en brygga mellan fisket och myndigheter när det gäller frågor kring miljö och hållbarhet. Hur föddes ditt intresse för havet?

Under mina sommarlov i Bohuslän. Jag tillbringade mycket tid i mammas barndomshem i Mollösund och älskade att ligga på bryggan och titta ner på allt som levde i vattnet. Det var nog min fascination för krabbor och fiskar som la grunden till mitt yrkesval tror jag. För ungefär tio år sedan gjorde jag en liten avstickare till landlevande djur (under tiden som lärare i biologiämnen på SLU) men längtade tillbaka till de blöta djuren i havet. Berätta lite om din hummerforskning!

Jag forskade på Lunds Universitet och gjorde mina praktiska studier på Kristineberg vid Gullmarsfjorden. Bakgrunden till min forskning var att de amerikanska humrarna hade börjat bli synliga i våra vatten och med det en viss oro kring vad som kunde hända med beståndet på sikt. Mitt syfte var att studera vår egna europeiska hummerart och titta på den kemiska kommunikation som uppkommer när de visar sin välkända aggression, inte minst i samband med reproduktion. Den korta sammanfattningen om min forskning är att humrarna talar med varandra genom kemiska signaler som utsöndras med urinen. De kissar från en liten por eller hål under antennen så kommunikationen blir ganska närgången. Hummrar känner igen varandra på doften, vilket hjälper dem att undvika onödigt bråk om de träffar på någon som de förlorat mot tidigare. Men de kan inte känna igen varandra utan att ha tillgång till doftsignalen i urinen. Även hanar och honor slåss rejält, om hanen vann ledde det till parning, medan det inte hände om honan vann. Hur ska hummern bäst avnjutas tycker du?

På ett klassiskt sätt. Jag tycker bäst om en hummer kokt i saltat vatten med kumminfrö, mörkt öl och socker. Text: Nenne Jacobson Granath Foto: Nenne Jacobson Granath, Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten

Striktare regler för årets hummerfiske Så här ser de nya reglerna ut: Färre antal hummertinor: Fritidsfiskare får nu fiska med upp till 6 hummertinor (tidigare 14) Yrkesfiskare får nu fiska med upp till 40 hummertinor (tidigare 50) Förkortad fiskeperiod: Fritidsfiskare får fiska t o m den 30 november (tidigare 30 april) Yrkesfiskare får fiska t o m den 31 december (tidigare 30 april) Höjt minimimått: Minimimåttet ändras från 80 till 90 millimeter, räknat från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant. Regel om utvidgning av flyktöppning skjuts fram: Utvidgningen av flyktöppningen i hummertinan från 54 till 60 millimeter kommer att träda i kraft först till nästa säsong, 2018. Engagerar många fritidsfiskare När sommar går över i höst är det många som väntar och längtar efter hummerpremiären. Första måndagen efter den 20 september kl 07.00 går startskottet. Då är det förväntan och hemlighetsmakeri i luften. Var finns humrarna? Vilket bete fungerar bäst? Fritidsfisket står för upp till 90 % av redskapen som används vid hummerfiske. Det är därför HaV beslutat att kraftigt reducera antalet burar för fritidsfisket. – Förvaltningen av hummer är adaptiv, d v s man anpassar åtgärderna efter hur utvecklingen ser ut. Sker det inte någon positiv förändring efter en viss period med regeländringar får man diskutera vad mer som bör åtgärdas. Sker det däremot en snabb återhämtning kan det finnas utrymme att öka antalet burar igen, menar Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten. SFPO ville gå längre SFPO välkomnar HaVs beslut om ändrade regler för hummerfisket, men hade önskat ännu mer långtgående regeländringar och större begränsningar för fritidsfisket. – Beståndssituationen för hummer är allvarlig på västkusten och vi har länge påtalat behovet av ändrade regler i ljuset av det i stort sett okontrollerade fritidsfisket på hummer säger Peter Olsson, ordförande på SFPO. Vårt förslag bygger på att fritidsfisket skulle förkortas med start två veckor efter premiären till 31 oktober. Detta borde tillgodose hushållsbehovet för fritidsfiskaren som fiskar hummer för nöjets skull, till skillnad från yrkesfisket som är en näringsverksamhet.

60%

av den fisk vi äter inom EU fiskas utanför unionen (EU-kommissionen 2016)

17


18

SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

Odla havets

”De är robusta och tåliga, de har ett högt marknadsvärde och det finns relativt mycket kunskap om hummer”

guld

Hummerbestånden har minskat på västkusten och i samband med årets premiär har det skett regeländringar på minimimått och antal burar man får använda. På Kristinebergs Forskningsstation tittar man på förutsättningarna att odla hummer. Kan det vara framtiden för havets guld? – De är robusta och tåliga, de har ett högt marknadsvärde och det finns relativt mycket kunskap om hummer. I USA har man odlat hummer under lång tid. Amerikansk hummer skiljer sig visserligen på vissa punkter från den europeiska men det finns en bra kunskapsnivå att bygga vidare på, säger Susanne Eriksson, docent i marinbiologi på Göteborgs Universitet och som leder hummerforskningen på Kristinebergs forskningsstation i Fiskebäckskil. Viktigast i projektet Det 4-åriga projektet på Kristineberg som även omfattar odling av havskatt och teknikutveckling, har som syfte att öka kunskapen för vattenbruk av hummer. Projekttiden är begränsad varför man valt att titta på fyra viktiga parametrar: 1. Att kunna avläsa men också styra när det är dags för äggen att kläckas. 2. Ta fram ett specialdesignat foder för hummer. 3. Att se vid vilken vattentemperatur produktionen fungerar som bäst. 4. Definiera vad det är som ökar eller minskar stress hos hummern. När äggen kläcks, åker larverna ner i en annan behållare för att inte bli uppätna av sin mamma!

Fångar in rombärande honor – Det är möjligt att reproducera humrar i anläggning på land, men det är kostsamt, menar Susanne Eriksson. Därför väljer man att fånga in rombärande honor för att låta kläcka äggen och sedan släppa tillbaka honorna i havet igen. Dags för kläckning Det är viktigt att veta när äggen är klara att kläckas. Då läggs honorna i speciella kar. Vartefter äggen kläcks till larver åker dessa vidare till ett annat vattenkärl för att honan inte skall äta upp sina avkommor. Det är till och med så att larverna äter upp varandra om man inte tillsätter syre i vattnet som bubblar runt och gör det svårare för ynglen att fånga varandra. Utveckla hummerfoder I projektet matar man hummerynglen med två typer av foder; små kräftdjur som kan berikas med extra näring, eller torrfoder. Men det finns inget kommersiellt tillverkat foder för hummer i dagsläget. På Kristineberg arbetar man på att ta fram Även larverna kan äta upp varandra varför man tillsätter bubblande luft som rör om och gör det svårare för larverna att få tag i varandra.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

ett specialdesignat hummerfoder. Av räk- sill- och musselbaserat foder ser det ut som det räkbaserade fungerar bäst. Uppgiften är att ta fram ett foder från svenska proteinkällor och som är hållbart producerat. Sverige inte intresserade av utsättning På olika ställen i Europa odlas hummer för utsättning. Med tanke på vårt minskade hummerbestånd skulle det kunna vara en lösning även hos oss. Men på Havs- och vattenmyndigheten ser man inte det som en lösning. – Vi vill i första hand att beståndet återhämtar sig naturligt. Det finns alltid risker vid utsättning, som t ex genetiska sjukdomar, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten. – Vi vet att när havsområden skyddas på olika sätt, sker en snabb återhämtning av hummer. – Utsättning kanske hade blivit aktuellt om ett bestånd varit extremt svagt eller på väg att försvinna. Så ser det dess-

Forskningsgruppens egen hummermascot.

bättre inte ut nu för hummern varför vi bara haft allmänna diskussioner i frågan och inte behövt ta ställning, menar Martin Rydgren. Odla för konsumtion Resultatet av forskningsstudierna skall därför istället vara till hjälp för intresserade vattenbrukare som vill odla humrarna till försäljning för konsumtion. – Med tanke på det höga marknadsvärdet och att det är en tålig art kan det finnas en framtid för hummer inom vattenbruket, tror Susanne Eriksson. Karin Fagerståhl

Fakta hummer ■ Från parning till äggkläckning tar det ca två år. ■ 70% av äggen kläcks och blir ca 12.000 larver. ■ 5-10% av larverna överlever i odling.

■ Att mata lite men ofta ger snabbare tillväxt. ■ Vattentemperaturen bör ligga mellan 5-20 grader.

■ Hög temperatur ger snabbare tillväxt, men ökar samtidigt risk för sjukdomar.

■ Det tar 1 ½ -2 år för hummern att nå en storlek på 330 g, dvs lagom för försäljning. ■ Vi fiskar 36 ton hummer per år

■ Vi importerar 230 ton amerikansk hummer per år.

19


20

i det

ingen cept oner i

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

HALLÅ DÄR! Duchesspotatis

t e M a : n yÅ r

6 pers

Stort tack till alla er Skala och skär potatisen i bitar. koka som hjälpte till att bitarna mjuka i lättsaltat vatten. laga maten och ett Slå av vattnet och mosa. använd elvisp extra tack till Rickard eller potatispress på CeGe Fisk som tillsätt ägg och smör, blanda ordentligt. alltid sponsrar och Smaka av med salt och peppar. hjälper Allt oss, inom här i enfisk & skaldjur Låt duchessepotatisen svalna. Allt inom fisk & skaldjur charadposé. Gratinera före servering. Spritsa eller Egen tillverkning av sallader, såser och färdiglagade produkter. Här Egen ser tillverkning du SFF:s medlemsförmåner: av sallader, såser och färdiglagade forma moset och ställ inprodukter. i 275 graders ugn. Välkomna! Välkomna! ta ut först när topparna är lätt brända. Havspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58 Göteborg 1. Svensk Fiskhandel, förbundets medlemstidning. Tidningen Havspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58 Göteborg Tel: 031-14 42 00 · www.havspalatset.se utkommer 4 ggr/år och behandlar nyheter i branschen, recept Tel: 031-14 42 00 · www.havspalatset.se och idéer till din fiskaffär. Artiklar och intervjuer med personer i branschen, nyheter från Svensk Fisk med mera. Ordförande i Fiskbranschens Ibland överdrivs också branschens prodär värdskapet för årsstämmorna cirkulerar 10 port 12 st potatisar, helst av mjölig sort 1 äggula 2 msk smör salt och peppar

Förmåner för medlemmar i HAVS PALATSET AB Svenska Fiskhandelsförbundet

Hallå där Yngve Björkman

HAVS PALATSET AB

Glace au Four

blem. Man påstår som exempel att 80% av mellan EU:siländer. Förmåner för möjlighet medlemmar 2. SM i Sjömat. Du erbjuds att medverka i svenska världens fiskbestånd är överfiskade man slår I år är Kladdkaka det Sveriges och FR:s tur attBaka varaförst kladdkakan, gärna dagen innan. Får man kalla dig för fiskbranschens HAVS PALATSET ABVärm–ugnen mästerskapen i Sjömat som arrangeras årligen av SFF. Tävlingen Svenska Fiskhandelsförbundet alltså samman ”fullt utnyttjat” medchoklad överfivärd. Stämman rum i Göteborg den 5-6grader. Grand old man? 200 gräger smör till 200 Vispa ägg och socker vitt. Smält Allt inom fisk & skaldjur erbjuder massor av publicitet för ditt företag samt chans till kvaliRiksförbund (FR)

nska ingen skat. oktober med från 13 länder.och smör i ett ill kvali- – Det är okey! 200deltagare gr Bak och vattenbad, häll färdiglagade sedan den smälta chokladav sallader, såser och produkter. ficering till det Här ser dunordiska SFF:smästerskapet. medlemsförmåner: dessertchoklad mörk Egen tillverkning frågor relateradetillsätt till fiskets problem en över ägg ochFlera sockerblandningen. vetemjöl Välkomna! och möjligheter berör också oss, som lett Fiskbranschens Riksförbund Du har varit aktiv”Fiskhandlarna.se”. i branschen i många år, ärDu 3. Hemsidan Hemsidan ett har av förbundets 4 ägg och bakpulver, rör ihop försiktigt. Smöra och bröa exemen ndets fiskekvoter,414 miljömärkning, i 25 år, Tidningen hur ser du på branschens framtid, Havspalatset pelvis AB · Fiskhamnen 58 Göteborg bottentrålSvensk medlemstidning. vilka1. roller harFiskhandel, du ansikte utåt. Härhaft? kan du förbundets läsa om nyheter, erbjudanden och hitta 2 dl socker bakform. Grädda i mitten på ·ugnen ca 12 minuter. h hitta – Jagutkommer Tel: 031-14 42 och 00 · www.havspalatset.se ning mycket annat. vilka utmaningar står man inför? började som inköpschef på Abba-Fyr4 ggr/år nyheter branschen, recept kontaktuppgifter tilloch SFF.behandlar Dessutom erbjudsi du en kostnadsfri Sätt ugnen på grill, högsta värme. Lägg hallonen på 2.5 dl vetemjöl dsfri Inom EU har nyligen”Market Advisory FR trodde vi att vi med – När vi startade tornet 1965 men slutade av åldersskäl 1999. och idéer till din fiskaffär. Artiklar och intervjuer personer i exponering av ditt företag. Dina företagsuppgifter läggs1intskunder kladdkakan och placera glassen ovanpå. Vispa vitorna bakpulver Council” (MAC) bildats, där FR är medlem måste organisera oss för att bevaka vår roll i n under Efterbranschen, det har jagnyheter arbetat från somSvensk konsultFisk i eget med mera. rubriken ”Hitta din fiskhandlare”. Dessa uppgifter kommer att till hårt skum i en ren och torr bunke. tillsätt sockret och – den om tror jagtransporten! kommer att få stor betydelse. samband med Sveriges medlemskap i EU. företag. att Be Andersson kunna mot årsavgift. Kontakta föri information. fortsätt vispaDet tillsgäller marängsmeten är fastpåverka och toppig ca Marängtopping 2. SM iutökas Sjömat. Duen erbjuds möjlighet attkontoret medverka svenska Bevaldes Andersson om att både försöka EU-beslut Men nya problem och möjligheter har sedan 1992 jag till ordförande i Fisk-transporten! mation. B.ANDERSSON & CO ÅKERI AB · Fiskhamnsgatan 3, 414 58 Göteborg. 1 min. Bred på marängsmeten runtom så att glass och 400 gr färska hallon mästerskapen i Sjömat som arrangeras årligen av SFF. Tävlingen B.ANDERSSON & CO ÅKERI AB · Fiskhamnsgatan 3, 414 58 Göteborg. och att vara observant på dess konsekvenser. dykt upp som vi tyckt motivebranschens Riksförbund – det ärhar 25sökt år sedan Tfn. 031-704 52 46 · www.bandersson-akeri.se 4. Utbildning. Förbundet medel förkontinuerligt ett heltäckande Tfn. 031-704 52 av 46 publicitet · www.bandersson-akeri.se nde väl, ävennära sidorna. Strömed översvenska mandelspån. 3till äggvitor massor ditt företag samt kvalikontakt myndigherar attchans fortsatt driva Riksförbundet. hallon täcks Fortsatt nu! erbjuder utbildningspaket. Ditt företagför kommer att erbjudas utbildning ning Ställ in i övre delen av ugnen ca 1/2 min ytan börjar 2 msk mandelspån ter behövs också i framtiden.tills Livsmedelsver Många etc. av våra råvaror blev tullbelagda ficering till”roll” detnäringslära, nordiska mästerskapet. En annan var att tillsammans med inom hygien, företagsekonomi, matlagning c. bli ljusbrun. ket Passa Lägg uppmed direkt assietter och dl socker kannoga! behöva hjälp attpå förklara varför när vi gick1med Henrik Treschow vara ”EU ambassadör” Utbildningen också spännande och i EU, därför är nedsatt tull 3. Hemsidan innehåller ”Fiskhandlarna.se”. Hemsidangästföreläsare ärpå ettvaror av förbundets och servera genast. 500vidare gr vaniljglass man både rekommenderar svenska folket att ”för bearbetning” en viktig inompraktiska Orkla. Ytterligare en var attstart varavåren med i2009. övningar. Planerad utåt. Här kangav duunderlag läsa om nyheter, hitta måste bevakas. äta sjömat 2-3 gånger i veckan och samtidigt fråga somoch ständigt den ansikte referensgrupp som till Ulf erbjudanden kontaktuppgifter till SFF. Dessutom erbjuds en kostnadsfri visa film i TV tillsammans med julfirande 5. SFF:ssom kompetensteam. Förbundet har idu samarbete med Dinkelspiel då ledde Sveriges EU-föred exponering Dinatyckte företagsuppgifter läggs in under och midsommardans där man varnar för att Redlighetsfrågor och miljöfrågor är viktiga handlingar. Det av gavditt ettföretag. braVäst, resultat vi. Göteborgs Hushållningssällskapet Svensk Fisk och Fiskauktions ktions OCH KASSAREGISTER rubriken din bildat Dessa kommer att branschens trovärdighet. ätaVÅGAR strömming. eftersom de ditt berör Just nu är”Hitta jag med ifiskhandlare”. en liknande grupp uppgifter utbildningscenter ett kompetensteam som står till VÅGAR OCH KASSAREGISTER Be Andersson om transporten! ditt Specialanpassade för FISKHANDELN utökas mot engällande årsavgift.deKontakta kontoret Ävenför ominformation. de flestadu fisken nu är KRAV– eller somkunna förbereder Brexit. företags förfogande kompetenshöjande åtgärder Specialanpassade för FISKHANDELN -Etikettskrivande som räknar Total B.ANDERSSON & CO ÅKERI AB · Fiskhamnsgatan 3, 414 414 58belopp Göteborg. B.ANDERSSON & CO ÅKERI AB · Fiskhamnsgatan 3, 58 Göteborg. rder du MSC-märkta gäller det att bibehålla ett hållFR ärbehöva. medlemDetta i en kan europeisk branschförkan vara allt frånmedel hygienutbildningar för din -Etikettskrivande som Total belopp -Våg sammankopplad m kassaregister Tfn. 031-704 031-704 52 52 46 46 ·· www.bandersson-akeri.se www.bandersson-akeri.se Tfn. 4. Utbildning. Förbundet har sökt förräknar ett heltäckande r din fiske. Denna ening, European Fish Processors -Våg sammankopplad mbart kassaregister Vänd Er med förtroende till personal till framtagande av Association, nya pannfärdiga produkter. utbildningspaket. Ditt företag kommer att erbjudas utbildning Vänd Er med förtroende till enna tjänsthygien, är avgiftsbelagd. Kontakta kontoret förmatlagning information. inom näringslära, företagsekonomi, etc. Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg Tel: 031 – 12 12 27 · www.paund.se Utbildningen innehåller också spännande gästföreläsare och 6. Recept till din fiskaffär. På kontoret vi samlat massor av Tel: 031 – 12 12 27har · www.paund.se ssor av praktiska övningar. Planerad start 2009. kostnadsfria receptsamlingar somvåren skapar ett mervärde för din din butik. Även kokböcker och fiskplanscher finns till reducerat 5. SFF:s kompetensteam. Förbundet har i samarbete medpris. at pris. Ring oss på tel 0708-43 13 56 LEASA DIN färdigrätter ISMASKIN Hushållningssällskapet Svenskav Fiskfoton och Göteborgs Fiskauktions för konsultation 7.kostnadsfri Fotografering. Är Väst, du i behov på dina eller GodaOCH sillinläggningar, VIA WASA KREDIT ter eller VÅGAR KASSAREGISTER utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till dittFiskhandlarnas kläd och behöver du bilder på din personal till hemsidor el.dyl. Förbundet skogrossist – Spara pengar från fiskburgare, kalla såser, Specialanpassade för FISKHANDELN bundet Fiskhandlarnas kläd och skogrossist företags förfogande gällandetill detryck kompetenshöjande åtgärder du och mycket mera tillhandahåller fotografering och hemsidor. Denna tjänst första dagen -Etikettskrivande som räknar Total belopp fiskpudding, patéer, sallader mycket meraför din a tjänst kan behöva. Detta kan vara alltoch från hygienutbildningar -Våg sammankopplad m kassaregister är kraftigt prisreducerad jämfört med marknadspris. Skafferi Havets SkafferitillAB AB VändHavets Er med förtroende personal till framtagande av nya pannfärdiga produkter. Denna Havets Skafferi AB Fisk Filéer • Skaldjur Sillkonserver Rökta varor Emballage Fiskhamnen, Pirhus 11 • • • • 8. Affischer/Foto. SFF erbjuder medlemmar att till självkostnadsFiskhamnen, Pirhus tjänst är avgiftsbelagd. Kontakta för information. ostnadsFiskhamnen, Pirhus 1 Fiskhamnen 414 58 Göteborg Paund.Ag · 031-24 Andreegatan 13 • kontoret Tel: 10 Tel:031-24 1050 50i Göteborg pris skriva ut foto och affischer till era skylthållare. Medlemmar Tel: 031 – 12 12 27 · www.paund.se 031 7756916 tel: 031 121930 • fax: 031-24 mmar 6. Recept din fiskaffär. PåTel: kontoret har10vi50 samlat massor av Fjällvägen 3,till 463 93 Västerlanda erbjuds även hjälp med redigering av bilder. www.deltakyl.se kostnadsfria receptsamlingar som skapar ett mervärde för din E-mail: tommythorin5@gmail.com 9. Rabatt TOYOTA.och SFFfiskplanscher tillhandahållerfinns ett ramavtal med TOYOTA Grundéns • Fristads • Ejendals • NEW WAVE Svensk Fiskhandel 15 butik. Ävenhos kokböcker till reducerat pris. TOYOTA • Fristads undéns • Ejendals • NEW WAVE som ger medlemmar 9 % vid köp/leasing av TOYOTA bilar. Kontakta ontakta 7. Fotografering. Är du iKungälv behov av på dina färdigrätter Jonas Andersson, TOYOTA förfoton mer information. 0303-24eller 57 72 24 57 72 behöver du bilder på din personal till hemsidor el.dyl. Förbundet Fiskhandlarnas kläd och skogrossist el. 0702-694 00 05.

God Hjul!

God Hjul!

God d Hjul! GoHjul!

Ismaskin?

JELLS ARBETSKLÄDERKJELLS ARBETSKLÄDER Goda sillar Goda sillar Butiken 031-233653 Gösta 070-8509650 Christoffer 073-5101193

Butiken 031-233653 Gösta 070-8509650 Christoffer 073-5101193

KJELLS ARBETSKLÄDER Goda sillar


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

SAXADE NYHETER

Vi på redaktionen välkomnar tips, åsikter och idéer från er läsare. Hör av er till info@sjomatsframjandet.se

Saxat från Fiskbranschens Riksförbunds omvärldsbevakning

Yngve Björkman, ordförande i Fiskbranschens Riksförbund, skickar ut medlemsbrev med nyheter från branschen. Här presenteras ett axplock.

Svenskt hållbart fiskfoder

Hållbart fiskfoder är idag en bristvara i Sverige. I ett pågående projekt arbetar man med möjligheterna att utveckla en protein- och fettrik foderråvara för svenska fiskodlare. – Ambitionen är att endast använda MSC-märkta biprodukter från svensk fiskindustri, som ryggben, fiskhuvud, och skaldjursrester och undersöka om vår produkt kan KRAV-märkas, säger Sophia Wassén, projektledare och forskare på RISE enhet Jordbruk och Livsmedel, som leder det tvärvetenskapliga samarbetet mellan forskare, myndigheter och privata företag. Projektet pågår till år 2020 och finansieras av Formas. Källa: RISE

21

Nya möjligheter för norsk torskodling?

I perioden 2002 till 2012 satsade offentliga och privata aktörer i Norge runt tre miljarder norska kronor på torskodling. En satsning som föll på vikande torskpriser då de vilda torskbestånden blev starkare med ökade fiskekvoter som följd. Marknaden var dock inte det enda problemet. Odlarna slet dessutom med utmaningar kring sjukdomar och dålig yngelkvalitet. Den senaste tiden har dock trenden vänt och flera företag har visat ett ökat intresse för torskodling igen. Med stor erfarenhet i bagaget samt starkare yngel som är mer resistenta mot sjukdomar, har flera företag börjat satsa igen. Detta i en tid då havsforskarna spår lägre torskkvoter och högre torskpriser kanske tiden är mogen för en nysatsning av torskodling.

Vänergös blir MSC-certifierat

Som första art i Vänern blir nu gösen MSC-certifierad, ett viktigt besked för yrkesfisket i Sveriges största sjö. För att få till märkningen har man bland annat höjt minimimåttet till 45 cm med redskapet bottengarn. Då hinner gösen leka minst en gång. Trots att gös finns i de flesta större insjöar i Sverige är det inte på hemmamarknaden merparten säljs. Det allra mesta exporteras ner till Europa, vilket är lite synd, tycker Conny Gustafsson, ordförande i Vänerns Fiskareförbund. Det handlar inte om att svenskarna inte fått upp ögonen för gös utan snarare att efterfrågan är väldigt mycket större söder ifrån. Efter gösen hoppas Conny Gustafsson att fler arter kan få märkningen. Siklöjan skulle kunna stå på tur. Först ut att få sin gös MSC-certifierad var Hjälmaren 2006.

Källa: Analytiker i Nordea markets, Finn-Arne Egerness

Fördubblad fiskkonsumtion i världen sedan 60-talet

Konsumtionen av fisk har ökat från 9,9 kg per person och år på 1960-talet till över 20 kg de senaste åren. Då fisket har legat på en nivå på runt 90 miljoner ton per år sedan 1980-talet, är det fiskodlingen runt om i världen som stått för den stora ökningen. 1974 stod den odlade fisken för 7% av den globala fiskproduktionen. 2016 var siffran 44%. De största exportörerna av odlad fisk och fiskprodukter är Kina, Norge och Vietnam. Källa: FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO

Tonfisk och makrill och för oss exotiska namn som tongol, kawakawa och ostlig liten bonito är av stor betydelse för många utvecklingsländer i Indiska Oceanen.

Via Havs- och vattenmyndighetens globala program deltar SLU-expertis i arbetet med att uppskatta fiskbeståndens storlek och ge vetenskapliga råd som kan göra detta fiske långsiktigt hållbart. Sverige kan bidra med nödvändig kompetens av såväl datagranskning, beståndsuppskattningar och rådgivning. SLU medverkar främst i det vetenskapliga arbetet inom Kommissionen för förvaltning av tonfisk i Indiska Oceanen (IOTC) och Internationella kommissionen för bevarande av atlantisk tonfisk (ICCAT). Engagemanget bidrar till Sveriges arbete med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Källa: SLU

Vi önskar alla våra läsare en fin höst! Redaktionen ”Svensk Fisknäring”. Foto: Lotta Bernhed

Sverige bidrar med kompetens för ett globalt hållbart och rättvist fiske


22

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

ÅSIKTEN

Fiskesekretariatet

– en organisation som motarbetar svenskt yrkesfiske och som finansieras via skattsedeln Inom samtliga näringar finns intresse- och branschorganisationer. Dessa agerar utifrån sina medlemmars intressen etc. Verksamheterna finansieras som huvudregel av medlemmar. Fiskesekretariatet (FISH eller Fishsec) är däremot en organisation som finansieras av staten. Organisationen består av tre andra organisationer, som i mångt och mycket finansierar sin verksamhet på att påvisa miljöproblem – sanna och osanna, medan det svenska yrkesfisket lever på att sälja fisk. Fiskesekretariatet är en ideell organisation som säger sig arbeta för ett hållbart fiske på internationell nivå, med särskilt fokus på torsk, Östersjöregionen och EU. Det bildades 2003 av tre miljöorganisationer: Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna. Kontoret ligger centralt i Stockholm, på Prästgatan. Samtliga tre organisationer brukar köra med samma retorik när man talar om svenskt yrkesfiske. De talar då om överfiske, svartfiske, rovfiske, tjuvfiske osv. Domedagsretoriken börjar nu hinna ikapp Fiskesekretariatet som 2004 proklamerade att torsken kan vara utrotad om 15 år. Det är anmärkningsvärt att Fiskesekretariatet fortfarande finansieras av staten. Något egentligt skäl för organisationens existens finns inte, eftersom de tre medlemsorganisationerna bedriver verksamheter på fiskets område själva. Att samarbeta med Fiskesekretariatets företrädare är inte enkelt, något som inte minst framkommit inom samarbetet i Östersjönämnden (BSAC). Där nästintill mobbar de personal med stöd av statliga pengar. Vad är det då för uppfattningar som de tre organisationerna i Fiskesekretariatet har och driver på fiskets område? Naturskyddsföreningen vill förbjuda den förhärskande fiskemetoden, bottentrålning. De tycker att bottentrålning är som att kalhugga skogen för att komma åt rådjuren. De anser att fiskemetoden förstör bottnen, att fiskemetoden ger stora bifångster, att trålningen river upp sediment och att mycket bränsle går åt. För en tid sedan skulle Naturskyddsföreningen anordna aktiviteter på Naturhistoriska museet i Göteborg. En planerad aktivitet var då att barn skulle hjälpa en fiktiv torsk att hitta nya kompisar då hans vänner blivit fångade i en trål. Det finns ingen botten i deras retorik och deras faktaresistenta attityd är högljudd. Men, man kan rädda havens liv genom att gå med i Naturskyddsföreningen till en kostnad av 24 kr/månaden eller mer! Den andra organisationen som är med i Fiskesekretariatet är en i många avseenden bättre och mer seriös organisation, Världsnaturfonden (WWF). På deras hemsida står att man kan rädda Östersjön från bl.a. överfiske genom att bli Östersjöfadder. Blir man det får

man en fin WWF-säl i plysch till en kostnad om minst 100 kr/mån. WWF:s stora bidrag för att förenkla för fiskkonsumenter är att ge ut en fiskguide. I den har man färgmärkt fiskarter på samma sätt som ett trafikljus: rött, gult och grönt. Förenklat innebär rött att man inte ska äta, gult att man ska vara vaksam (vad det nu innebär) och grönt att man kan äta med gott samvete. Problemen är huvudsakligen två: för det första kan all lagligt fångad fisk ätas med gott samvete och för det andra är väldigt många av fiskarterna i guiden trefärgade, något som förvirrar konsumenter. Sportfiskarna är också med i Fiskesekretariatet. På deras hemsida står att de arbetar för ett bättre fiske i rena vatten och det är ju bra. Där står också att ett nytt synsätt på fiskerilagstiftningen är nödvändigt. Moderna krav på miljöhänsyn måste uppfyllas och fiskresursen måste kunna fördelas utifrån ett hållbart samhällsekonomiskt perspektiv. Är det inte precis så det är nu kan vän av ordning undra? Många sportfiskare har en positiv syn på yrkesfiske, men en del anser att yrkesfisket tar deras fisk. Vissa företrädare anser att yrkesfisket lider av överkapacitet och att det råder överetablering. I augusti 2016 framfördes uppfattningen att sportfisket längs västkusten drabbats oerhört hårt av decennier av ohållbar fiskepolitik som lett till ett överfiske av de flesta kommersiella bestånden. Sportfiskarna har alltid tidigare förordat ICES råd som något som man måste följa. Detta ändrades när ICES började titta på sportfisket. Det som förenar de tre organisationerna i Fiskesekretariatet är att de pratar om överfiske, svartfiske, rovfiske, tjuvfiske, överetablering och överkapacitet etc. I sin retorik likställer de bestånd som nyttjas enligt MSY (som är målet i fiskeripolitiken) med överfiskade, eller nästan överfiskade bestånd. När fiskesekretariatet säger sig arbeta för ett hållbart fiske ska man ha klart för sig att Naturskyddsföreningen vill förbjuda den vanligaste fångstmetoden, bottentrålning, att WWF ger de som finansierar deras verksamhet en säl i plysch, samtidigt som sälproblematiken håller på att ta död på det småskaliga kustnära fiske man säger sig vilja ha och att Sportfiskarna i mångt och mycket upplever sig som åsidosatta till förmån för yrkesfisket. Dessa tre organisationer får gärna samarbeta hur de vill. Men det finns ingen hållbar anledning till varför alla svenska skattebetalare ska vara med och betala för deras motarbetande av svenskt yrkesfiske!

...anmärkningsvärt att Fiskesekretariatet fortfarande finansieras av staten.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO


FISK OCH SKALDJUR AV FISK OCH SKALDJUR AV HÖGSTA KVALITET FISK OCH SKALDJUR AV HÖGSTA KVALITET HÖGSTA KVALITET

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

JO FOOD AB Vi är ett en fullsortimentsgrossist av fisk, skaldjur och seafood, ett JO FOOD AB familjeföretag med 30 år i branschen. Med kontor och stort fryslager i Vi är en av fisk, skaldjur ochoch seafood, ett familjeföretag ett fullsortimentsgrossist en fullsortimentsgrossist av fisk, skaldjur seafood, ett Fiskehamnen, Göteborg, finns JO Food mitt i händelsernas centrum när det med 30 år i branschen. kontor och stort fryslager i Fiskhamnen, familjeföretag med 30 årMed i branschen. Med kontor och stort fryslager i gäller import och export av fisk och skaldjur. Göteborg, finns JO Food finns mitt iJO händelsernas när det gäller när det Fiskehamnen, Göteborg, Food mitt icentrum händelsernas centrum import och export av fiskav och skaldjur. gäller import export fisk och skaldjur. KVALITET &och HÅLLBARHET Våra produkter präglas av kvalitet, mångfald och hållbarhet i KVALITET & HÅLLBARHET hela värdekedjan viket gjort JO Food till en erkänd leverantör av Våra produkter präglas av kvalitet, mångfald och hållbarhet i premiumprodukter. hela värdekedjan viket gjort JO Food till en erkänd leverantör av premiumprodukter. FÖRNYELSE & UTVECKLING Vårt frysta och kylda sortiment är i ständig förnyelse och utvecklas FÖRNYELSE & UTVECKLING kontinuerligt med nya produkter och partners över hel världen. Vårt frysta och kylda sortiment är i ständig förnyelse och utvecklas kontinuerligt med nya produkter och partners över hela världen. hel världen. KUNDNYTTA & ENGAGEMANG Vårt erbjudande, våra produkter och omsorg för våra kunder att alltid vara KUNDNYTTA & ENGAGEMANG det bästa alternativet har gjort oss till partner för många inom grossist-, Vårt erbjudande, våra produkter och omsorg för våra kunder att alltid vara detaljhandel och storköksmarknaden. det bästa alternativet har gjort oss till partner för många inom grossist-, detaljhandel och storköksmarknaden.

JO FOOD AB FISKHAMNSPIREN 1, 414 58 GÖTEBORG. WWW.JOFOOD.SE JO JO FOOD FOOD AB AB FISKHAMNSPIREN FISKHAMNSPIREN 1, 1, 414 414 58 58 GÖTEBORG. GÖTEBORG. WWW.JOFOOD.SE WWW.JOFOOD.SE A PART OF

A OFOF APART PART

IP IP

CERTIFIERAD PRODUKTION CERTIFIERAD IP 16-25717 PRODUKTION ASC-C-00102 Fisk och skaldjur med detta märke kommer från ett ASC-certifierat hållbart fiske. www.asc-aqua.org

MSC-C-50850 Fisk och skaldjur med detta märke kommer från ett MSC-certifierat hållbart fiske. www.msc.org/se

IP 16-25717

SE-EKO-08

23


24

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Tidigt intag av fisk kan ge

skydd mot allergi

Karin Jonsson, Nutritionist & PhD, Livsmedelsvetenskap, Chalmers, Göteborg

I en nyligen gjord studie tittar Karin Jonsson, PhD Livsmedelsvetenskap, närmare på kostens betydelse för utvecklandet av allergi bland barn som växer upp på bondgård. Karins doktorandprojekt ingick som en del i Bondgårdsflorastudien. Det hon bland annat såg var att mödrarnas intag av fet fisk under graviditet och amning hade en stark koppling till minskad risk för att barnen skulle utveckla allergi.

Att bo på bondgård skyddar mot allergi

De senaste decennierna har olika allergier ökat kraftigt och drabbar i dag nästan vart tredje barn. Varför det har ökat är inte helt klart. Det finns säkert många faktorer som spelar in. Det man däremot har sett är att barn som bor på bondgård inte lika ofta utvecklar allergi. Kontakt med både djur, deras foder men också att man oftare dricker opastöriserad mjölk anser man vara en del i detta. Matens betydelse

Bondgårdsflorastudien utformades för att hitta fler faktorer som bidrar till allergiskyddet från bondgårdsmiljön. Både mammans kost under graviditet och amning och barnets tidiga matintag har visat sig kunna ha betydelse för allergiutveckling. Karin analyserade mammornas och barnens kost och tittade närmare på olika livsmedel men också näringsämnen. Framför allt var det fettsyror och olika fettrika livsmedel som hon studerade. Hon ville se om det fanns skillnader mellan friska och allergiska barn och deras mammor. Fet fisk verkar skyddande

Studien visade att 1 av 28 bondgårdsbarn (4%) och 10 av 37 kontrollbarn (27%) var allergiska vid tre års ålder. Det man såg i blodet hos barnen var att nivåerna av EPA (Eikosapentaensyra, en fettsyra tillhörande gruppen omega-3 som främst återfinns i fisk och skaldjur) var högre hos de friska barnen jämfört med de allergiska barnen, detta var oberoende av om de bodde på bondgård eller ej. På grund av att antalet individer som ingick i studien inte var så stort så slog man ihop olika typer av allergier och tittade enbart på dessa som en grupp. Det som ingick i beteckningen allergi var atopisk (antikroppbildande) allergi som astma, eksem, matallergi och hösnuva.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.1 2017

”Det verkar ju framför allt vara konsumtionav fet fisk som ger ett skydd mot allergi, enligt vår studie”

Karin, vad var den viktigaste upptäckten ni gjorde i studien? Det var absolut att en tidig exponering av EPA är skyddande mot allergi. Man såg att barn till mammor som åt framför allt fet fisk hade högre nivåer av EPA i blodet jämfört med de barn vars mammor inte åt så mycket fisk. Det fanns inget samband till om de bodde på bondgård eller ej. Detta var den största skillnaden mellan de friska och de allergiska barnen vid 3 års ålder. Nyligen samlade man återigen in allergidata från barnen som deltagit i studien. Nu när de är 8 år så ser man att effekten av EPA kvarstår. Hur mycket fisk behöver man äta för att få den här skyddande effekten? Ja det verkar ju framför allt vara konsumtion av fet fisk som ger ett skydd mot allergi, enligt vår studie. Det är EPA som man mätt i blodet hos barnen som verkar vara skyddande mot uppkomsten av allergi. Det var inte mycket fisk de åt. Uppskattningsvis åt de fet fisk en gång i veckan (i snitt 16g/dag). Men mer forskning krävs för att kunna göra en rekommendation. Just nu kan vi bara säga att det verkar vara bra att äta fisk och speciellt då fet fisk som lax, sill och makrill. Kommer man att göra fortsatta studier på just fisk och dess skyddande effekter? Det hade varit intressant att göra en studie där fokus ligger på fisk. Just nu jobbar jag med NICE-studien (Nutritionens inverkan på immunologisk mognad hos barn i relation till olika miljöfaktorer). I den utvärderar vi hela kosten, där ingår fisk som en del. Vi tittar också vidare på hur immunförsvaret mognar hos nyfödda och små barn samt allergiutvecklingen hos dessa. Rekryteringen pågår fram till och med december 2017. Mer om NICE studien hittar du på www.norrbotten.se/nice Text: Linda Hallberg Foto: Agneta Thorsén

Doktorsavhandling Early dietary exposure is associated with allergy development in the FARMFLORA birth cohort, 2016. Jonsson, K.

25


26

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Ljus framtid för kräftfisket i Vänern

Kräftfisket i Vänern går bättre än någonsin tidigare. Det handlar förstås om den mot slutet av 1960-talet inplanterade signalkräftan, som verkar ha hittat en nisch i ekosystemet att expandera i. Det finns cirka 70 yrkesfiskare i Vänern, sju av dessa hör hemma i Vänersnäs. Vid den här tiden på året arbetar de för högtryck med kräftfisket.

– Det har aldrig funnits så mycket kräfta i Vänern som nu, säger Conny Gustafsson, fiskare från Vänersnäs. Conny, liksom brodern Kjell och sönerna Alexander, Jimmy och Fredrik fiskar med sina båtar i södra Vänern, på såväl allmänt som eget arrendevatten. Det gör även släktingarna Tony och Kristian Gustafsson. Var och en har sitt eget företag. Men under löjromsfisket brukar flera av dem fiska tillsammans. – När vi fiskar kräftor är vi däremot oftast ensamma i båten, säger Conny. När vi besöker Vänern i mitten av augusti har fiskarna i hamnen i Vänersnäs nyligen kommit in med 400 kilo kräfta, efter att ha vittjat mjärdarna som sitter på länkar med 30 på varje. Totalt har Conny 400 burar på allmänt vatten, vilket är vad reglerna medger. På arrendevatten bestämmer de själva fångstens omfattning. Bättre för varje år

I sju år har yrkesfiskarna i Vänersnäs fiskat kräfta och det går bättre för varje år. Kräftan har de senaste 5-10 åren brett ut sig över allt större delar av sjön och fiskbara bestånd finns nu i delar av södra och östra Vänern. Det är lönsamt och står nu för en tredjedel av fiskeföretagens årsomsättning. Den viktigaste arten för Conny och hans kollegor är annars fortfarande gös, som man nyligen fått MSC-certifierad. Det enda smolket i bägaren just nu, är att man inte har så gott om betesfisk till kräftmjärdarna. Därför går man ut och fiskar betesfisk på eftermiddagen och den tidiga kvällen, efter dagens arbetspass. Som betesfisk använder man i stort sett all vitfisk, men främst braxen. Ingen sommarsemester

I hamnen på Vänersnäs har man under tidigare år fiskat cirka 10 – 12 ton kräfta per år och läckerheterna levereras till grossistföretaget ”Smålandskräftan” som hämtar tre gånger i veckan. Conny Gustafsson ser fördelar med

Bild överst: Conny Gustafsson med de nyfiskade kräftorna. Han trivs med jobbet bortsett från att det inte blir någon sommarsemester. Bild mitten: I hamnen på Vänersnäs ligger de små båtarna som används i kräftfisket. De kan räkna in 10 ton per år. Bild nederst: Kräftorna hämtas tre gånger i veckan av en grossist.

kräftfisket – utöver lönsamheten. – Det krävs inga stora båtar och är ett ganska lättsamt fiske. Men det hindrar möjligheterna till sommarsemester. Fisket pågår juli, augusti och september, utom när kräftan byter skal, då kan det bli stopp en kortare tid. Sammanfattningsvis menar Conny att framtiden för kräftan ser ljus ut. Han tror att kräftan kommer att fortsätta att sprida sig över Vänern. Expansionsfas

Sedan 2009 kan yrkesfiskare i Vänern söka tillstånd att fiska kräftor på allmänt vatten i sjön. – Det saknas säker information om kräftans utbredning i Vänern från de senaste åren, men troligtvis befinner sig bestånden fortfarande i en expansionsfas i stora delar av sjön, säger SLU i sin senaste resursöversikt. Resultaten från yrkesfiskets rapporter till länsstyrelsen och den officiella statistiken indikerar dock att det endast var i vissa delområden i södra Vänern som tätheten av kräftor var tillräckligt hög för att kunna tillåta ett bärkraftigt fiske. Text: Bernt Andersson Foto: Bernt Andersson

fakta

Fram till 1960 fanns endast flodkräftan i våra vatten, framför allt i landets mellersta och södra delar. Bestånden av flodkräfta decimerades dock på grund av kräftpest som spreds i svenska vatten i början av 1900-talet. Sedan 1969 har signalkräfta planterats ut i flera vatten för att öka på kräftbeståndet. Signalkräftan visade sig dessvärre vara bärare av kräftpest och smittar därför flodkräftan, utan att själv påverkas. Flodkräftan däremot, dör om den smittas av kräftpest. Idag finns därför restriktioner vad gäller inplantering av kräftor i sjöar och åar.


ildekor

Elektroniskt N y t t ! N y t tauktionssystem ! Nytt! Nytt!

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

27

Gamla som nya kunder är välkomna att prova den nya Elektroniskt N ysäljsystem t t ! N ysom t tauktionssystem !görN y t t ! N y t t ! tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månader. Från i höst ett elektroniskt konturskurna dekaler Gamla som nya kunder är välkomna att prova den nya det möjligt att handla på auktionen via Internet. tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månader. Från i höst ett elektroniskt säljsystem som gör skyltar & konturskurna dekaler ww.ajsreklam.se För mer information ring Anders det på möjligt tel: 0523-66 55 43 att handla på auktionen via Internet.

Västkustfiskarna

Bildekor Tema:

Tema: Sillen påSillen påskbordet på påskbordet

www.ajsreklam.se eller besök vårnya hemsida: Gamla som kunderwww.smogens-fiskauktion.com är välkomna att prova den För mer information ring Anders på tel: 0523-66 55 43 rens gata 7, 421 31 Västra Frölunda eller besök vårnya hemsida: Gamla som kunderwww.smogens-fiskauktion.com är välkomna att prova den nya tekniken. AJS reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda st info@ajsreklam.se nya tekniken.

För mer information ring Anders på tel:0523-66 55 AUKTIONSTIDER För mer information ring Anders på tel:0523-66 55 AUKTIONSTIDER 43 eller besök 08:00 vår hemsida: www.smogenshos producenterna Måndag-fredag 43Besök eller besök vår hemsida: www.smogensBesök hos producenterna Måndag-fredag 08:00 fiskauktion.com fiskauktion.com Samt torsdag 17:00 Samt torsdag 17:00 förEn auktion som satsar för Telefon 031-45 00 55, E-post info@ajsreklam.se

satsar

framtiden.

Allt inom lax och skaldjur EN KLOK AFFÄR. OK AFFÄR. 031-14 63 50

Fångar De svenska fiskDe svenska fisk- och kvoterna säljer havets kvoterna En Europeisk jämförelse läckerheter vid

www.svenskhandelforsakringar.se

handelforsakringar.se

Är denna annonsplats din nästa gång?

SVENSK FISKHANDEL

11

11

GDK AB

Kontakta oss på

AB

031-85Göteborgs 00 54 Data & Kassaservice AB

h service

göteborgs

Försäljning och service Kassaregister, butik- & restaurangsystem,

ssaservice AB

vågar, datorer m.m.

NÄR DU SÖKER KVALITET NÄR DU SÖKER

Krokslätts Parkgata 65, 431 68 Mölndal • www.gdk.se • Tel 18 28 00 • Fax 18 28 01

staurangsystem,

m.m.

NÄR DU SÖKER NÄR DU SÖKER KVALITET NÄR DU SÖKER KVALITET! KVALITET DU SÖKER KVALITET

ölndal • www.gdk.se • Tel 18 28 00 • Fax 18 28 01

NÄR KVALITET

KER T

aldjur

En Europeisk jämförelse

• Färska och frysta skaldjur • Rökt fisk av alla slag • Färsk lax

fiskauktion

Isländsk Fisk

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg.

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69Tel 95031-704 30 60 Fax 031-24 69 95

Färsk, fryst, röktFärsk, fisk • Lax & skaldjur fryst, rökt fisk • Lax & skaldjur

Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69 95

Färsk fisk på auktionen

Isländsk Fisk

Handskurna fileér Färsk, fryst, rökt fiskIMPORT • Lax && EXPORT skaldjurSpecialitet: Fiskhamnen, 414 58 IMPORT & Göteborg. EXPORT

414 Specialitet:Fiskhamnen, Handskurna fileér

Specialitet: Handskurna fileér

Tel 031-704 30 60 Fax 031-24AB 69 95 Fiskebäcks Seafood

58 Göteborg.

IMPORTTel & 031-704 EXPORT30 60 Fax 031-24 69 95

vi kan lite av Färsk varje BLÄCKFISKEN AB

fryst, röktFärsk, fisk • Lax &031-85 skaldjur fryst, rökt • Lax Lax skaldjurAB “Bäst” på och&Skaldjur? Tel 00 80fisk fax: 031-85 00 88 BLÄCKFISKEN

58 Göteborg. Fax 031-24 69 95

fisk på auktionen

BLÄCKFISKEN AB Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 Handskurna fileérSpecialitet: Handskurna Tel 031-85 0027 8054fax: 031-85 00 88 fileér Tel 031-85 00 80 fax: 031-85414 00 88 Ring och testa 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se & EXPORT Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 27 54 Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 27 54 IMPORT & EXPORT 414 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se 414 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se

x & skaldjur

BLÄCKFISKEN AB

Fiskebäcks Seafood AB 031-69 05 05

PER DU IS? 10

10 vi kan lite Seafood Fiskebäcks CKFISKEN AB av varje AB vi Lax kan00lite av varje “Bäst” på och Skaldjur? AB 85 00 80 fax: 031-85 88 BLÄCKFISKEN 10

SVENSK FISKHANDEL

SVENSK FISKHANDEL

SVENSK FISKHANDEL

09-99 90“Bäst” 81 • Robert 0703-17 27 på031-85 Lax och Tel 00Skaldjur? 8054fax: 031-85 00 88 Ring och testa öteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se Truckgatan 26, 442 40 Kungälv,

Svensk Fiskhandel

Fax. 0303-24 30 75, Tel: 0303-24 30 65 031-69 05 Fiskhamnen • wwwblackfisken.se 414 58 Göteborg• 031-69 05 05 05 SVENSK FISKHANDEL

7 27 54 blackfisken.se

Martin Ring0709-99 och testa 90 81 • Robert 0703-17 27 54

10 in istället och gör din egen is AB rekt i ditt kylrum.

www.lewrens.se SVENSK FISKHANDEL

SVENSK FISKHANDEL

Svensk Fiskhandel

23

2


28

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Anmäl torsken – hjälp forskningen Tabacod heter projektet som kan bidra till att torsken i östra Östersjön återfår sin MSC-märkning. Arbetet sker i flera länder. På SLU Aqua i Lysekil sitter de svenska deltagarna. – 18000 torskar kommer märkas, och vi hoppas att dessa kan hjälpa oss att göra en beståndsanalys, säger professor Michele Casini.

De senaste åren har åldersbestämningen av torsk blivit allt svårare. Den beprövade metoden har historiskt varit att läsa av årsringarna i otoliterna, det vill säga hörselstenarna. Av någon anledning har dessa årsringar blivit allt svårare att läsa av. – Ingen vet i nuläget varför, men det finns teorier. Torsken har blivit mycket magrare de senaste 15-20 åren, det kan vara en anledning. Eller att det blivit allt mindre syre i Östersjön, faktorer som kan påverka fiskfysiologi. Vi kanske kan komma fram till ett svar genom det här projektet, säger Michele Casini. Totalt ska 18000 torskar märkas med en tagg. Nu är 11000 klara och utsläppta i östra Östersjön. Den svenska gruppen har hittills varit ute och märkt torskar två gånger. Extern och intern märkning

Märkningen består dels av ett oranget märke, kallad T-bar, som sticker ut från ryggen, väl synlig för att kunna upptäckas av fiskaren. På märket finns kontaktuppgifter till Tabacod, samt ett id-nummer. Varje fisk är noggrant vägd och mätt vid märkningstillfället, för att man ska kunna jämföra tillväxten när den återfångas. Den andra märkningen är en intern, kemisk märkning av otoliterna. Ämnet syns tydligt som en ring i otoliten. Med hjälp av den ringen kan man hitta nya metoder för att åldersbestämma torsk i Östersjön. – Att bedöma tillväxten är det kortsiktiga målet för projektet. Det handlar om att kunna ge tillförlitliga råd till ICES och EU-kommissionen, förhoppningsvis redan nästa år. På längre sikt behöver man en metod att åldersbestämma torsken. Annars behöver vi märka nya fiskar varje år, eftersom tillväxten ändras mellan åren, säger Michele Casini. Än så länge har 105 märkta torskar fångats in. Många simmar

Annelie Hilvarsson, Monica Mion, Anders Svensson och Michele Casini är på olika sätt inblandade i projektet som förhoppningsvis kommer leda fram till en ny betståndsanalys av torsken i östra Östersjön.

xxx


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

alltså kvar i havet och samlar information. Hjärnorna bakom projektet väntar tålmodigt. – Vi vill ju att de ska vara ute ett tag innan de fångas upp. Om de kommer tillbaka för fort så kan vi ju inte läsa av så mycket som vi behöver, säger forskningsassistent Annelie Hilvarsson. – Ett halvår är bra, ett år eller längre är perfekt, för då kan vi följa alla årstider, säger Michele Casini. Han och hans medarbetare hoppas på att få in minst 500 märkta torskar. Det kan vara tillräckligt för att komma fram till den rådande tillväxttakten för torskar i Östersjön. – Men det kan räcka med ett mindre antal för att kunna komma på en ny metod för torskåldersbestämning, säger Michele Casini. Tusen torskar är även utrustade med en datalagrande tagg, som är inopererad på fisken. Den mäter djup och temperatur och kan ge värdefull information till forskarna för att bättre förstå hur otoliterna skapar sina årsringar. Belöning för fångad märkt torsk

Det är av yttersta vikt att så många fiskar som möjligt återfinns. En belöning tilldelas de fiskare som hittar en märkt torsk. Den ska sparas hel, inte rensad, och fryst. Fiskaren ska notera datum, tid, position och redskapstyp vid fångsten, och kontakta SLU Aqua. Projektet är en ovanlig och unik utmaning för forskarna på SLU. Dels är det svårt att beräkna hur lång tid arbetet kommer stäcka sig över. Allt beror på om och när ett tillräckligt stort underlag återförts från havet. Dels skiljer sig arbetsuppgifterna från vanligt kontorsjobb. Kollegerna har gått kurser för att lära sig operera och sy i torskar. Ingreppet måste gå snabbt, på två-tre minuter, innan torskens gälar behöver vatten. – Det har varit väldigt roligt att märka torsken. Men det mest spännande blir ju att få fram en ny beståndsuppskattning för en bättre förvaltning när vi har analyserat resultaten, säger Annelie Hilvarsson. Mia Sandblom Michele Casini michele.casini@slu.se Telefon 010-478 4016 Monica Mion monica.mion@slu.se Telefon 010-478 4087 Annelie Hilvarsson annelie.hilvarsson@slu.se Telefon 010-478 4030

Fisken märks med en T-bar på ryggen. Det är av stor vikt att återfångade torskar rapporteras till medarbetarna i Tabacod-projektet.

TORSK HITTAT EN MÄRKT TORSK? ■ Spara torsken hel. Förvara den på is kortare tid, eller fryst. ■ Notera fångstdatum, tid, position (helst GPS-position) och redskapstyp. ■ Kontakta SLU Aqua. Telefon: 010-4784030. Mail: Annelie.hilvarsson@slu.se för hämtning av fisk och utbetalning av belöning. TABACOD ■ Tabacod – Tagging Baltic Cod, är ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. ■ Dessa länder märker sammanlagt 18000 torskar och släpper tillbaka i Östersjön, i syfte att göra en bedömning av tillväxten och hitta en ny metod för att uppskatta ålder. ■ Tillväxtdata från återfångad fisk kommer att jämföras med märkningsdata från 1940- till 1980-talet, som också undersöks i projektet för att kvantifiera skillnader i tillväxt. ■ Projektet finansieras av BalticSea2020 som är en svensk privatägd stiftelse. ■ Projektet varar mellan 2016 och 2019, men någon exakt tidsplan är svår att sätta eftersom allt bygger på om och när fiskarna kommer tillbaka. FAKTA OTOLIT ■ En otolit, en hörselsten, är en del av innerörat. ■ Otoliter är ansamlingar av kalciumkarbonat i innerörats vätska som registrerar gravitation. ■ Hos torsken är otoliten förhållandevis stora. ■ På fiskens otoliter bildas dagsringar och årsringar. Med hjälp av dessa ringar kan man åldersbestämma fisken. ■ Dessa ringar bildas av variationer i temperaturen. ■ På senare tid har torsken i östra Östersjön blivit allt svårare att åldersbestämma. Årsringarna har av någon anledning blivit otydliga.

29


30

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Myten om räkor och kolesterol Kanske har du hört att räkor innehåller mycket kolesterol och att det därför inte skulle vara bra för vår hälsa. Visst är det så att räkor innehåller mycket kolesterol. Men det behöver inte vara ett problem.

Kolesterol är i grunden viktigt för oss. Det ingår i bildandet av vitamin D, könshormoner och gallsyror. Kolesterol är också en viktig del i cellmembran som omsluter kroppens alla celler så att de får rätt struktur. Att äta fisk och skaldjur har en positiv inverkan på hälsan. Räkor är ett hälsosamt livsmedel, proteinrikt och magert. Det fett som finns i räkor innehåller till största delen fleromättat fett och däribland viktiga omega-3 fetter. Kroppen kan själv reglera kolesterolnivån

När vi äter räkor ökar mängden kolesterol i blodet. Blir halterna för höga är det ingen fara eftersom vi har mekanismer som kan reglera

Foto: Ilar Gunilla Persson

halten av kolesterol i blodet. Vi kan dels minska kroppens egna produktion av kolesterol samtidigt som överflödigt kolesterol i blodet kommer att kunna transporteras tillbaka till levern. Levern kan sedan göra sig av med överskottskolesterol genom att bilda gallsyror som utsöndras med avföringen. Ett högt kolesterolvärde

Man brukar prata om det ”goda” och det ”onda” kolesterolet. LDL – det ”onda” transporterar kolesterol från levern ut i kroppen medan HDL – det ”goda” transporterar tillbaka överflödigt kolesterol i

Foto: Agneta Thorsén


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Ökat kräftfiske har bidragit till att fler fortsatt med insjöfiske blodet till levern. Mellan dessa två behöver vi en balans för att få ett bra kolesterolvärde i blodet. Får vi för mycket LDL i blodet kan detta fastna i våra kärl och bidra till åderförfettning, därav smeknamnet ”det onda” kolesterolet. Välj hälsosamma fetter

Har du ett högt kolesterolvärde är det viktigare att tänka på vilken typ av fett du äter. Fet fisk, vegetabiliska oljor, frön och nötter innehåller bra fetter som är bra för hjärta och kärl. Rekommendationen att röra på dig minst en halvtimma varje dag är också effektivt för att sänka ett högt kolesterolvärde. Räkor bästa fredagsmyset

Eftersom kroppen alltså själv kan reglera mängden kolesterol i blodet kan du lugnt fortsätta äta räkor. Mer information om kolesterol hittar du bland annat här: https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/ Skrifter/Skrift_kolesterol_2012.pdf Linda Hallberg

Den åttonde augusti infaller den traditionella kräftpremiären och vi kommer äta sötvattenskräftor som vi antingen fiskat själva, som fångats av svenska yrkesfiskare eller som importerats frysta. Vi har bland annat tittat på hur yrkesfisket av sötvattenskräftor har utvecklats i Sverige mellan år 2000 och 2016 och det verkar som att de svenska insjöfiskarna succesivt har fått upp ögonen för värdet av kräftfiske. Sedan millenniumskiftet har nämligen yrkesfiskets fångster av sötvattenskräftor mer än tiodubblats. Yrkesfisket efter sötvattenskräftor sker huvudsakligen i Vättern och Hjälmaren. Statistiken visar att fångsterna har ökat successivt i båda dessa sjöar. Enligt uppgift från Länsstyrelsen i Jönköping har beståndet av kräftor ökat markant tack vare en bra förvaltning. Länsstyrelsen menar att det ökade kräftfisket har gjort det möjligt för flera insjöfiskare att fortsätta med sin verksamhet. Om du vill veta mer om utbudet av sötvattenskräftor kan du läsa hela rapporten på Jordbruksverkets hemsida. Annelie Rosell, Maten och marknaden, Jordbruksverket

Får jag som fritidsfiskare sälja min fångst? Om jag går ut och fritidsfiskar och får mer gös än jag kan äta upp eller om fiskelyckan slår till i hummertinan, får jag då sälja vidare min fångst? Det beror på i vilket vatten du fiskar. Fiske i havet har andra regler än fiske i sjö och vattendrag. • Fritidsfiskar du i havet får du inte sälja din fångst. Det gäller samtliga arter. • Fritidsfiskar du i sjöar och vattendrag och andra inlandsvatten omfattas du inte av förbudet. Vad är fritidsfiske? Den som fiskar utan fiskelicens. Var går gränsen mellan havet och sötvattensområde? I kustmynnande vattendrag är gränsen som huvudregel en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag eller mellan särskilt uppsatta tavlor. För mer info: www.havochvatten.se

Foto: Ilar Gunilla Persson

Foto: Ilar Gunilla Persson

31


32

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

I KÖKET

Släng inte skalen! Fonder och buljongtärningar man köper i dagligvaruhandeln är en sak. Smaker från den äkta råvaran är något helt annat. Att göra egen skaldjursfond är verkligen enkelt. Spara skalen efter skaldjursfrossan, hummer-, kräft- eller räkskal, var för sig eller en blandning – allt blir gott!

Det här behöver du: • ca 1 kg skal av räkor, kräftor eller hummer, eller en blandning. Mängden inte så noga! • 1 morot, grovt skivad • 1 gul lök, i bitar • 1 ½ msk tomatpuré • 1 msk fänkålsfrö • vatten Gör så här: 1. Krossa eventuellt hummerskal och kräftskal till mindre bitar. 2. Fräs skal, morot, lök, fänkålsfrön och tomatpuré i olja i en storkastrull i ett par minuter. 3. Fyll på med vatten så att det precis täcker skalen, koka sakta i ca 30 minuter, skumma av. Dra av från plattan och låt stå och dra i 30-60 minuter – sila av. 4. Koka ner fonden till hälften. Ju mer vatten som kokas bort desto mer koncentrerad blir fonden. 5. Frys in i små koppar eller islåda och ta fram efter behov. Gör en sås! 1. Hacka en schalottenlök och fräs i lite olja. 2. Tillsätt 1 dl vitt vin, 2 dl egen fond, 3 dl grädde, salt och peppar. 3. Koka ihop en stund. Skulle smaken vara för stark, tillsätt mer vatten eller grädde TIPS! Har du inte lust att koka fond samma dag du ätit skaldjuren kan skalen ligga i kylen någon dag, alternativt i frysen en längre tid.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Räkskal mot påväxt på fartygsbottnar? Marin påväxt är mycket kostsamt för maritim industri eftersom det minskar farten och ökar bränsleförbrukningen på fartyg. Dessutom är de funktions- och materialförstörande för marina konstruktioner. De skydd som idag används mot påväxt innehåller giftiga tungmetaller. Nu ser man på möjligheterna att ta fram ett mer miljövänligt alternativ genom att utvinna ämnen i räkskal som kan förhindra påväxt. Nordhavsräkan är en fantastisk delikatess som avnjuts både färsk, fryst och inlagd. En kartläggning som gjorts av RISE Jordbruk och Livsmedel visar att räkberedningsindustrin generar i storleksordningen 4500 ton biprodukter årligen, varav 3500 ton genereras utomlands. Det handlar om räkans skal och huvud – delar som inte äts av konsumenten utan slängs eller underutnyttjas. Räkor är generellt fria från påväxt av andra organismer om man jämför med andra skaldjur. Därför skall forskare i projektet MareValue (- En uthållig och lönsam svensk fiskbransch: Ökat

utbyte och värde av begränsade marina resurser) nu undersöka om biflöden från räka naturligt innehåller ämnen som kan fungera bortstötande på havstulpaner och andra marina påväxtorganismer. – Det är verkligen intressant om det vi hittar är verksamt, utan att vara giftigt, för havstulpanlarver och andra marina organismer, säger Mia Dahlström, forskare på RISE. Det finns idag andra produkter baserade på bioaktiva ämnen från räkskal som är nära en kommersialisering. Bland dessa märks särskilt ett blodtryckssänkande medel som tagits fram av Nofima i Norge.

Text Karin Fagerståhl

YRKESFISKE ÄR FÖRETAGSAMHET PÅ NATURENS VILLKOR Sveriges Fiskares PO (SFPO) är Sveriges största erkända producentorganisation på fiskets område. Vi organiserar yrkesfiskare längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. SFPO verkar för det svenska yrkesfisket och våra medlemmars intressen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. www.sfpo.se

33


34

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Hösttider är

Krabbtider

Det är nu det är säsong för krabba. Under sensommar och höst är chanserna som störst att finna härliga fullmatade exemplar. Det fina köttet i klorna tycker de flesta om, men man får inte missa det goda som finns när man lyfter på ”locket”. Se hur du går tillväga i vår bildserie här brevid. I svenska vatten hittar vi krabbor i Kattegatt, Skagerrak och norra Öresund. Trots att det finns gott om svensk krabba är det till största delen importerad krabba som säljs i Sverige. Följer med strömmen innan den når botten

Som nykläckt startar krabbans liv som larv och sprids med strömmarna i havet. Under den här perioden genomgår krabban sju skalskiftningar eftersom den växer fort. Hur många larver som överlever beror på tillgången av föda och på hur många som blir uppätna. När larvfasen är över hamnar krabban på botten där den söker skydd och föda. Om många småkrabbor överlever de första sårbara åren, kommer det att bli en stark årsklass. Man kan hitta krabba på 200 meters djup men vanligen vistas den på grundare vatten, ner till 40 meter, både på sand- och grusbotten men också bland stenar. Märkningsförsök visar att honkrabbor kan vandra upp till 10 mil medan hannarna är mer stationära. Det är svårt att bestämma ålder på kräftdjur eftersom de skiftar skal hela livet, men man tror att krabban kan bli 20 år gammal.

Pumpar upp sig till rätt storlek

I perioden september till november sker vanligtvis skalskiftet. Skalet spricker i en söm i bakkanten av ryggskalet och krabban kliver ur sitt gamla skal. När den är fri, pumpar den upp sig med vatten för att det nya skalet ska få rätt storlek innan det hårdnar. Efter ett par timmar har skalet en pappersliknande konsistens. Först efter 2-3 månader är krabban färdig med härdningsprocessen. Kan spara på äggen i flera år

Krabban blir könsmogen vid 4-8 års ålder. När skalet är mjukt och nyskiftat är det dags för parning. Honan kan sedan spara på spermierna i flera år och befrukta flera äggläggningar. Miljontals ägg

Antalet ägg kan variera mellan 0,5 miljoner och 3 miljoner, beroende på krabbans storlek. Honan bär på de befruktade äggen 7-8 månader och äter under tiden väldigt lite, eller ingenting. I maj/juni stiger temperaturen i vattnet och larvutvecklingen startar på allvar. Kläckning sker huvudsakligen i juli/augusti.

Fiskefakta: ■ En krabbtina som används på grundare vatten än 30 meter måste ha en flyktöppning på 75 mm för att ev fångad hummer skall kunna smita ut. ■ Antal tinor för yrkesfiskare är obegränsat.

■ Fritidsfiskare får ha högst 6 tinor eller högst 180 m med krabbgarn. ■ Fisket sker främst i juli-november.

■ Drygt 50% fiskas med burar, 20% med garn, 10% med ryssja och 20% med trål.

I perioden september till november sker vanligtvis skalskiftet. Skalet spricker i en söm i bakkanten av ryggskalet och krabban kliver ur sitt gamla skal.

Rovdjur och asätare

Krabba är nattaktiv och är både ett rovdjur och asätare. Den kan klara sig länge utan föda. Födan består av musslor, snäckor, sjöborrar, sjöstjärnor och mask. Den kan också äta brännmaneter, rödalger och sjöpungar. Som agn till krabba kan man använda fiskavfall eller bitar av sill, laxrens och makrill. Hållbara bestånd

Data från yrkesfiskarnas loggböcker tyder på att beståndet ligger på en relativt hög nivå. Svenska fisket landar ca 230 ton per år och fritidsfisket uppskattas fånga lika mycket. Med de uppgifter man har sker krabbfisket på en långsiktigt hållbar nivå. Text Ilona Miglavs Foto Ilar Gunilla Persson

■ Helst vill man fånga en honkrabba fullmatad med rom och som har båda klorna kvar.

■ Krabba som har befruktade ägg under bakdelen eller verkar vara tom, ska läggas tillbaka i havet. ■ För bättre överlevnad, behandla krabban varsamt. ■ Håll krabban fuktig tills det är dags för tillagning.


SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2017

Så här öppnas en krabba 1

2

3

Ställ krabban på huvudet. Stick en kniv i sömmen, och bänd försiktigt.

Bryt loss stjärtlappen

Gör likadant på andra sidan, tills du hör ett knäpp.

4

5

7 Öppna krabban. Dra bort de lösa skalsidorna, på båda sidor.

Bryt loss benen och klorna.

6 Ta loss det ätbara rompaketet.

10 Mums! Skär mellan benparen och pilla ut kött med skaldjurskniv.

11

Avlägsna munnen och magen.

9

8 Dela krabban på mitten.

13 12

Krossa klorna.

Voila!

35


Redan 1594 var Klädesholmen utanför Tjörn ett välkänt fiskeläge. Här har våra förfäder saltat sill i generation efter generation och utvecklat sillen till en inlagd delikatess. Här har vi kvarvarande familjeföretag förenat oss under varumärket Klädesholmen för att bevara och förnya den svenska silltraditionen. Prova gärna vår handlagda premiumsill! www.kladesholmen.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.