Page 1

Nummer 1 - 2010

HUSKNUTEN 30 ÅR sid. 13

NU KOMMER VÅREN sid. 4

BILFÖRSÄLJNINGEN TAR FART sid. 10

öve ret lägs läge

ç

ga svän de iga lurv

eten ätt g bru läg na ske

av tår bes lle r ista k iskr sbo ling sam

÷

dym ling kla ga

fö r å sigg

÷

äm ma lst o rge g dlin han ge är oen mog in kän de nan

⁄ut-

rssty el dfyn till le fäl

ska y n bli lä p pest kvi

tar na gär

ss-

Ç

ç lövsal

n lite tad

ig vims mag k pric

÷

kan ka-

s luf m ed

ç

dyr

tac ka ja till

ka

rutten

kor

n

kattr dj u ngsutgå t punk må ngig frö kt fru fot har

s är envi uppe hå lls-s plat gå kan så som ddar sky d huvu

spo 1974

d r i vs ga iorsen r ålde

spar

e äldr raff best ning a bag fyll

är viss skid rt

Var med i Statoil Askims vårtävling och vinn biltvättar

k väve är k ns s ve r i s i pa

fod ral öm ma tag

ig kornart jord lt viveig akt

dklä e gar hän

bos

kö r- kaf feter a mos ban

öna

vtre ligt i d lj u san kas

p skep rdi no sstattan flot

är det att tur a vinn på

j ul urh r ätt ffska s en

i

brid

elb

er gräv o r ränn avfö r ing rinn

är balerad sam nöttur krea

÷

bra

dt r äd s gå r dre p ska

as i samllartum fi lter a häls

m er rym r sto i lj fam på väg

bry

Ç

gå kan pp i galo ar spel bb king

÷

nns brä d blan nnbrä r inga

fö r igt

övr

rikt n ing kar bru are met ka i flic nna hava man kan da kar

gul lig e pojk a röj t ru bbe givmed e and

e äldrgd län mekan vara tall

bö rjar

sid. 24


Hemsidans nästa fas HÖGSBO-SISJÖ FÖRETAGARFÖRENINGS STYRELSE Per-Axel Andrén, ordförande Höhsbo-Sisjö Företagarförening Ekonomivägen 4 436 33 Askim Telefon 031-68 24 64 Lotta Sjögren, skattmästare Bohusläns Elektriska AB Box 2058 J A Wettergens gata 10, 421 02 Västra Frölunda Telefon 89 05 30 E-post: lotta.sjogren@bea.neagruppen.se Catarina Sandell, medlemsansvarig Träningsverket Datavägen 11, 436 32 Askim Telefon 68 77 40 E-post: cattis@traningsverket.com Dennis Robacken, v. Ordf och sekreterare Dennis Robacken Fastighetsbyrå Ekonomivägen 4, 436 33 Askim Telefon 28 66 22 E-post: robacken@swipnet.se Margareta Broang, ledamot Elkedjan Sisjövägen 45 436 33 Askim Telefon 031-28 34 50 E-post: sisjon@elkedjan.se Anders Gabre, ledamot Länsförsäkringar (Dc Företag/Liv) Askims Verkstadsväg 17 436 34 Askim Telefon 031-63 81 13 anders.gabre@gbg.lansforsakringar.se Daniel Carlsson, ledamot Arkipelagen Företagscenter AB Stora Åvägen 21 436 34 Askim Telefon 031-723 84 22 daniel.carlsson@arkipelagen.com REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Per-Axel Andrén E-post: info@hogsbosisjo.se Projektledare, skribent Måns Löfgren E-post: mans.lofgren@billes.se Annonsansvarig Floda Systemskylt AB Dan Eklind E-post: danne.eklind@telia.com Telefon 0703-56 56 06 Reportage Lars Bred – Journalist Dan Andersson – Journalist Gunilla Koch - Journalist Lars-Ove Haraldsson - Journalist Magdalena Andersson - Journalist Design & Tryck Billes Tryckeri 031-86 55 37 Annonsbokning 0703-56 56 06

I december 2009 sjösattes föreningens nya hemsida efter förseningar hösten 2009 då leverantören hamnat i ekonomiska svårigheter. Billes Tryckeri kunde dock överta tryckeriet med den personal som i stort sett var klar med vår hemsida. Föreningen klarade sig därmed utan att drabbas av förluster och har nu en av Göteborgs största etablerade tryckerier som leverantör av hemsidan och vår tidning. Hemsidan har tagits fram med stöd av företagsområdets tolv största fastighetsägare samt områdets alla fem banker. Med produktionskostnader om c:a 400.000 kr för vår nya webb-sida svarar den väl upp mot framtidens krav på dels handelsområdets och besökarens krav på information om allt från öppettider till sökguider av varor och tjänster. Därtill resplanerare, tidtabeller med mera. Dels för områdets alla företag vad avser vilka leverantörer som finns inom området och en möjlighet för medlemsföretagen att synas med klickbart namn till egen hemsida och pilguide på områdeskartan var man har sin verksamhet. Vi har ett handelsområde som till skillnad från Frölunda Torg består av destinationshandel. Man vet vart man skall oftast med bil för att handla bekvämt med bilen nära till hands. Den närmsta alternativa destinationshandeln finns idag i Kållered. För att enklare definiera och marknadsföra handelsområdet har det givits namnet ”Destination Sisjön”


och omfattar då även handeln strax norr om Söderleden. I öster omfattar vi bilföretagen och i väster ända till Järnbrottsmotet. För besökare av områdets handel är ingången www.destinationsisjon.se och för våra företag är ingången www.hogsbosisjo.se. Man kan gå in från båda hållen och hamnar på en sida där man enkelt kan förflytta sig mellan handels- och företagssidan. Vi är nu i färd med att lägga in medlemsföretagen för 2010 samt att få igång funktioner som exempelvis lunchguiden. På sidan kan skall man kunna tillägna sig ett elektroniskt medlemskort som tankas ner till den egna mobilen att användas för de medlemsförmåner som visas på hemsidan. Information till medlemsföretagen kommer att delges efterhand om hur man med egen kod kan ändra sina uppgifter i medlemsregistret och tanka ner medlemskortet till telefonen.

Annonsera på hemsidan Då föreningen förutom grundkapitalet till hemsidans produktionskostnad nu har att gå vidare med alla funktioner måste vi för att finansiera nödvändiga tekniska tjänster skapa intäkter från annonser i vår tidning HögsboSisjö Nytt som inledningsvis även exponeras på hemsidan samt från medlemsvärvning. Vi kommer att ge förmånliga erbjudanden om annonsplatser på hemsidan 2010. Vi hoppas därmed kunna gå vidare och under våren 2010 arbeta in alla de funktioner som kan matcha sidan i ett av norra Europas största företagsområden. Vi är unika med så många branscher representerade bland företagen och handeln. Totalt sett, enligt Business Region Göteborg, mer än 200 branscher

LEDARE ORDFÖRANDEN HAR ORDET!

i ett område med drygt 1500 företag och ca 25.000 personer som arbetar här dagligen. Vi vet att vår satsning är rätt för framtiden då man i vårt nya kommunikationssamhälle snart kommer att ladda ner den information man vill ha till datorn eller telefonen avseende handeln, tjänste- eller andra företag. Besök gärna vår hemsida där informationen och utvecklingen av företagsområdet kommer att redovisas. Senaste nyheten är hemsidans webb-filmer som fångar in intressanta företeelser i ”Högsbo-Sisjö Studion”. Som en påbyggnad av våra månatligen återkommande frukostmöten kommer vi nu att testa en förlängning av desamma med SPEED DATING för de som vill skapa nya affärskontakter i anslutning till dessa. Vårt första Speed-Dating-möte planeras att följa efter Frukostmötet den 17 mars 2010 på Arkipelagen Företagscenter. Speed-Datingen tar vid från 09:15 till 10:00 efter frukostmötets avslut 09.00. Faller testet väl ut kan dessa korta affärsmöten bli en återkommande del av det nu väletablerade frukostmötet. Var med och bygg upp föreningens affärsnätverksklubb för området !! Är Du som företagare i området allmänt intresserad av ”Speed-Dating” med möjlighet till kortare presentationsmöten ( 5 min ) med andra företag så maila din íntresseanmälan snarast till info@hogsbosisjo.se med texten ”SPEEDDATING” angiven.

mellan företagen och polisen och områdets säkerhetsföretag. Från företagsområden i Stockholm ser vi att det går att höja tryggheten för oss alla i vårt område. Målet är att ansluta alla våra drygt 500 medlemsföretag till systemet redan 2011 och då blir det skillnad. Kontakta mig på angiven mail-adress om ert företag ej är medlem i Högsbo-Sisjö Företagarförening. För en dryg tusenlapp blir ert företag delaktigt i att göra Högsbo Sisjön än mer attraktivt och tryggt att besöka och att arbeta i, förenat med den medlemsnytta som väl motiverar medlemskapet.

Vilket blir Årets Företag? Sist men inte minst; Kom gärna in med tips om kandidater till områdets bästa företag 2009 inför vårt årsmöte i april 2010. Idag har PÅGENS ( BRÖD ) det fina vandringspriset bestående av en modell av Göteborgs stolthet fartyget ”Ostindiefararen” då man var ett av de företag som under lågkonjunkturens värsta stunder anställde ett trettiotal personer och därmed motiverades till årets företag 2008. Vad gäller för 2009? Kom gärna in med idéer och förslag med motivering. Med bästa hälsningar

Säkerhet i Sisjön Föreningen har tillsammans med ”Safesite” och områdets säkerhetsföretag bildat en arbetsgrupp som har till uppgift att förse alla medlemsföretag med en licensbaserad informationskanal

STORT TACK

TILL FÖRENINGENS SAMARBETSPARTNERS Som ordförande för Högsbo-Sisjö Företagarförening vill jag å föreningens vägnar tacka våra samarbetspartners för hemsidan som sjösattes den i november 2009. Hör gärna av Dig med synpunkter.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

3


REPORTAGE VÅREN

VÅRYRA

– FÖR BÅT, BIL OCH TRÄDGÅRD

Efter en snöig och kall vinter är våren välkommen. Visste du att din trädgård mår bra av kalk även om snön skulle ligga kvar? Följ med på besök hos trädgårdsmästaren, bilputsaren och båtdetaljisten för att få deras tips inför våren. Börja med en kalkning av jorden, det sura nedfallet har påverkat pH-värdet och ju surare marken är desto mer trivs mossan. Växterna däremot mår bra av högre PHvärde. Ann Holmberg, trädgårdsmästare på Plantagen rekommenderar de naturliga gödningsmedlen som innehåller kalk och låter mikrolivet i jorden göra sitt jobb. Under tidig vår ska kväve undvikas eftersom det lakar ur jorden och går rakt ned i grundvattnet, vänta med gödslingen. Nästa steg i 4

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

trädgårdspysslet kan vara att ta sig an beskärning av buskar och träd.   – För en bra beskärning ska det vara torrt väder. En solig god dag, då torkar snittytan bra, förklarar hon.   Från mitten av mars kan allt utom de vintergröna växterna beskäras. Det är gott att ha det gjort tycker Ann Holmberg. För sedan finns det så mycket mer att ta tag i. Vilka av dina växter har klarat vintern? Ta nageln och skrapa lite grand, är det grönt under ytan är det liv i växten.   Man bör höja ett varningens finger för den varma och sköna vårsolen som sätter igång fotosyntesen och vattenavdunstningen blir större, har inte tjälen släppt så får busken inget vatten. Skydda med att hänga över en skuggande väv eller spraya vatten på bladen för att återfukta lite grand. Allt för att de gröna bladen inte ska få torkskador och bli bruna. Ha extra koll på rosorna, de är känsliga.   – Det går snabbt, några varma dagar och

sedan kan jättemycket vara förstört.   Från maj och framåt när växterna börjat blomma är det dags för en grundgödsling, helst naturgödsel med fosfor, kalium och mineraler. Lagom med kväve. Så snart tjälen har gått ur marken och jorden återfått sin värme, då börjar det roliga; att planera och allteftersom plantera. Njut av något varje tid, den första Forsythian till exempel… som talar om att våren är här. Öppna garaget och damma av skönheten Är du inriktad på att få ordning på bilen nu när vägarna har torkat upp? Robban Engström, ägare till Bilvård Väst berättar om de bilägare som han möter årligen.   – Vi har två toppar varje år, det är inför våren och inför vintern. 75 % av folk som man pratar med tycker inte att det är någon idé att putsa och vaxa på vintern. Den blir alldeles för snabbt smutsigt igen. Men i själva verket är det så att ju mer skit som


REPORTAGE VÅREN

Per Elsius pysslar som alltid i småbåtshamnen, oavsett säsong

Håkan Gendenberg bland polishprodukter

Robban Engström, med bilen i fokus

samlar sig på bilen desto svårare är det att få bort den.   Han rekommenderar först och främst rengöring med handkraft. För att inte repa lacken. Och därefter ska bilen poleras och vaxas enligt konstens alla regler. Minst två gånger per år. Eller en lackkonservering med ett tvåkomponentsystem, vilket enligt Engström håller i runt tre år. Under samtalet var våren ganska långt borta men så snart solen närmar sig, då knackar både vardagsfolk och bilfantaster på dörren.   – När den stora lampan därute börjar lysa… skrattar Robban, då ringer folk som helt galna och vill ha sina bilar tvättade. Att ha en fin bil är vårkänslor det också, helt klart!

Mycket kuddar och plädar med amerikansk marinkänsla. Båtmarknaden har inte gått ner, snarare tvärtom.   – Många väljer att ha kvar sina gamla båtar och vårda dem lite extra istället för att köpa nytt.   Som tips, till varje redan medveten båtägare, gäller det att så snart solen kommit fram och värmen stigit upp till 10-15 grader, tvätta ordentligt innan du börjar med polish och vaxning. Men Martin Odenhäll får vårkänslor långt innan dess;   – Snart ska jag ut och fiska. Det räcker att isen släpper lite grand så ger jag mig ut. Gärna i Göta älv, där släpper isen tidigt och där finns det gädda. Det gör ju inte saken bättre att jag precis har köpt en ny båt med metallskrov. Så jag kommer snart att ge mig iväg, och då blir det med vänner, skrattar han.   Efter fiskarnas debut kan vi vänta in båtägarna som vanligtvis kommer där efter. Efter 1 april kommer hamnarna att ocku-

peras av båtägare som drar igång slip- och vaxmaskiner. Då startar säsongen för att hålla igång fram till sen höst. Per Elsius, hamnkapten för Hovås småbåtshamn har mycket att göra hela året men väntar in de första vårtecknen av båtägare som ska ladda batterier, tvätta sina båtar, polera, vaxa och grundmåla så klart.   – Och det är viktigare än vanligt att kolla alla genomförningar eftersom det varit så kall vinter, påpekar han.   Varje år är det någon båt som sjunker på grund av spruckna genomförningar och i år… var vaksam. Ta hand om båten, bilen och njut av dina blommor. Våren är här.

Isen har släppt Förutom trädgård och bilar som vårtecken har vi ju båten. Håkan Gendenberg på Hjertmans har märkt att folk gärna väljer hemkomfort när det gäller båttrivsel.

FRÅGA 5

Vad gör du när du grips av våryra?

Per Elsius: – Jag basar för småbåtshamnen i Hovås och har alltid att göra där.

Martin Odenhäll: – Våren är inte långt borta, så fort isen har öppnat sig så fiskar jag. Ska hämta båten i nästa vecka så jag får nog med lite folk i båten också!

Lisa Särnbratt: – Ja, när våren kommer blir man lika förvånande varje gång. Sitta ute, någonstans i lä, äta lunch och må bra.

Amanda Sjöberg: – När solen kommer och värmer i ansiktet är det skönt att sitta ute och må bra.

Christian Iveland: – Man tar ut sin bil ur garaget… En Jaguar 2002. Den är ganska stor, en strömlinjeformad klassisk sportbil.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

5


2009


Etableringar - Sisjöväst

August Barks gata 1 - från fastighet till marknadsplats

Byggvaruhuset Beijer Bygg flyttade in i slutet av januari – i Silvans tidigare lokaler – där plats för utställningar inom kök, bad och golv har kompletterats med ett utbyggt kallager, som inretts med ett välsorterat utbud av byggmaterial för såväl proffs som ”gör-det-självare”. ”Nu kan du handla drive-in: köra in, plocka ihop dina varor och betala på vägen ut. Du kan till och med beställa dina varor och få dem hemkörda”, hälsar platschefen Lars Berg.

Chilli har öppnat sin största butik – den fjärde i Göteborgsområdet, med allt ifrån köksredskap till soffor och de senaste inrednings-trenderna. Stigs Kakel som funnits sedan 1980 fullföljer sin idé om att alla skulle hitta kakel till rätt kvalitet och till de rätta priserna. Butiken byggs om under våren för kundens komfort. Och för att kunna visa upp det senaste inom kakel. Idag är August Barks Gata 1 den kanske starkaste integrationen av bygg – och

inredning i hela Göteborgsområdet. Allt för att täcka behoven för såväl hemmafixare som proffs så smidigt som möjligt. Med sin goda plats för parkering, med sin tillgänglighet och väl tilltagna ytor, och med sitt breda sortiment har huset blivit en oslagbar marknadsplats för den som söker hög kvalitet till låga priser. Beijer Byggmaterial, Chilli och Stigs Kakel: marknadsplatsen i Högsbo är väl värt ett besök.

öppettider vardagar 0630-1800 lördagar 1000-1600 söndagar STÄNGT

2009-11646b/11656b

Lotta Axelsson Lotta Axelsson

Högsbo

2

A3

2009-08-26 1:100, 1:20

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

7


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

Nästa Högsbo-Sisjönytt utkommer i månadsskiftet maj/juni.

Europas främsta golfträningsanläggning

Då fokuserar vi på lunchen.

Här finns goda konferens- och träningsmöjligheter och det går med fördel att anordna personal-/kundarrangemang. För ett roligare företagsevent kontakta oss på 031-7097980. Range, Bana, Puttning, Shop, Restaurang och Resebyrå.

VÄLKOMMNA!

World of Golf, Klubbvägen 20 www.worldofgolf.se

På vilka olika sätt väljer vi att luncha i området? Vilka lunchrestauranger finns? Vi förklarar lunchguiden på www.hogsbosisjo.se och vem vet? Kanske blir det något gôtt recept.

Alla hemmafixares bästa kompis Det här är Börje. Han jobbar i vår hyrbutik i Högsbo. Där kan du hyra allt från mossrivare och borrmaskiner till byggställningar och lättsköta liftar. Allt blir ju så mycket lättare med rätt hjälpmedel och hyra är mycket billigare än att köpa.

Öppettider: måndag - fredag, 7.00 - 16.00 Vill du fråga om vi har just det du behöver når du oss på: Tel: 031 50 90 40 • hogsbo@stavdal.se August Barks Gata 5, 421 32 Västra Frölunda

www.stavdal.se 8

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010


REPORTAGE MILJÖBILAR

GRÖNA BILAR – BRA FÖR BOKSLUTET Det är få frågor som är så väl lämpade till både personalpolitik, miljösatsningar och besparingar som valet av tjänstebil. Personalpolitik för att säkra och miljösmarta tjänstebilar är en viktig del av personalpolitiken. Ur miljösynpunkt är företagets val av miljöbilar ett av de snabbaste sätten att påverka sin miljösituation. Men rätt val av tjänstebil kan ni som företag minska utsläppen med upp till 85%. Och med tanke på att närmare 70% av samtliga nybilsköp görs av företag så sprider sig företagens miljöval som ringar på vattnet. Ekonomi är viktigt. Det är helt enkelt så att en bil som drar mindre bränsle har lägre rörliga kostnader. Till detta kommer en lång rad incitament som ger ekonomiska fördelar för den som väljer ett miljöfordon.   I denna artikel studerar vi vad som är viktigt att ha med i sin kalkyl. Vad är ett miljöfordon? År 2006 införde Sverige en definition för vad som definieras som miljöfordon i svenska myndigheters fordonsupphand-

ling. I princip är kravet att fordonet skall dra mindre än 120 gram koldioxid per kilometer, eller kunna drivas av biodrivmedel, eller vara ett hybridfordon.   Denna definition kommer att skärpas under nästa år. Jag kan bara gissa var nivån kommer att hamna, men det blir en skärpning mot gällande nivå på minst 10%. Det kan rent av bli en definition som tillåter olika höga utsläpp för olika stora bilar. Det gör att en bil som ligger just under gränsen, 119 gram, på sikt inte kommer att klara definitionen. Incitament Låt oss titta på de ekonomiska incitament som finns i vår region.   Generellt för incitamenten är att de är tidsbegränsade, syftar till att skapa en marknad. Som ni ser nedan fasas många incitament ut, men får vi en skärpt miljöfordonsdefinition finns chansen att incitamenten kan finnas kvar för de bilar som är ”bäst i klassen”.   Till att börja med är förmånsvärdet sänkt för miljöfordon. 20% för etanolfordon, och 40% för gas- och hybridfordon. Detta sänkta förmånsvärde ligger fast till åtminstone 2012 ut. Vad som händer sedan vet vi ej.   Vidare har man om man är skriven i Göteborg och Mölndal gratis parkering för miljöfordon. Göteborg stad har dock aviserat att detta skall försvinna på sikt.   Ett miljöfordon är befriat från fordonsskatt under fem år, och har en sänkt fordonsskatt under resten av tiden.

Olika bränslen – olika saker att tänka på: Gasbilar är det miljöbästa valet. Kör du på biogas (som man tankar i exempelvis Trollhättan eller Lilla Edet) så är reduktionen av växthuspåverkan 85% jämfört med motsvarande bensinbil. Ofta tankar man dock en blandning av fossil naturgas och biogas. Naturgas är ett fossilt bränsle som har ungefär samma miljöpåverkan som diesel. Ju högre andelen biogas är desto lägre är miljöpåverkan. I Sverige är mixen i genomsnitt ca 55% biogas.   Gasbilar ligger 20-30 000 i högre inköpspris och måste tankas oftare. I gengäld är det cirka 20% billigare att köra per mil. Tankställen finns det relativt gott om i västra och södra Sverige, totalt över 100 tankställen.   Den etanol som vi kör på i Sverige är verifierat hållbar etanol från Brasilien. Den har mycket goda miljöprestanda enligt svenska myndigheter, generellt en minskad klimatpåverkan med 65%. Serviceintervaller för etanolbilar är mera frekvent för etanolbilar, framför allt är kraven idag på att oljan byts oftare.   Även etanolbilarna måste tankas lite oftare än bensinbilar, då energiinnehållet per liter är lägre än bensinen. Detta kompenseras i huvudsak genom att etanolen e85 är ett par kronor billigare än bensin per liter.   De bensin- och dieselbilar som är godkända som miljöfordon skiljer sig inte från andra bilar, bara energieffektivare. Ecodriving Men det handlar om mer än bilvalet. Genom att erbjuda sina medarbetare kurser i sparsam körning minskar bränsleförbrukningen, både för den enskilde och för företaget.   Genom att vara medlem i en bilpool kan företaget minska behovet av att äga så många fordon, och medarbetarna får bättre tillgång till bil när man behöver. Läs mer om detta på www.gronabilister.se. Jakob Lagercrantz Ordförande Gröna Bilister Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

9


fokus bilar

Nu säljs det bil man väljer en gas- eller elbil eller en hybrid. Eftersom detta försvinner om 23 månader när nuvarande regler löper ut avvaktar många därför med nya kontrakt. Privatpersonerna har kommit tillbaka med full kraft, det är tjänstebilförsäljningen som är orosmolnet.

Personbilsförsäljningen har vänt. Det visar bilstatistik från branschorganisationen Bil Sweden. Registreringarna av personbilar ökade kraftigt i januari med 37,4 procent jämfört med januari 2009. Januari förra året var förvisso en synnerligen medioker månad mitt i den värsta finans- och konjunkturkrisen. Under januari i år registrerades 15.523 nya personbilar. Det skall jämföras med 11.299 personbilar motsvarande månad förra året. Personbilskonjunkturen vände i november förra året, efter minussiffror 18 månader i rad.

Försiktig prognos Bil Sweden gör ändå en försiktig prognos för 2010. Man räknar med 255 000 nyregistreringar per år på en normal marknad under en tioårscykel. Prognosen för året ligger på 235.000. Osäkerheten kring tjänstebilsbeskattningen dämpar. I dag reduceras förmånsvärdet med 20 procent om man väljer en etanolbil och 40 procent om

Miljön i tanken Vi vill bidra till att valet av miljöbil blir enklare och framtidsutsikterna godare.

för att tillskottet av koldioxid till atmosfären skall minska

Miljöbilscenter vill visa vilka alternativ som finns när det gäller val av miljöbil. Vi har kunskapen att vägleda till de möjligheter som passar kundens/företagets behov och verksamhet.

- Vi erbjuder rådgivning vid val av fordon för er verksamhet.

- Vi arbetar för att fler biogasfordon ska användas på den svenska markanden, både inom den privata och den offentliga sektorn. - Vi verkar för att fler människor ska välja gasdrivna fordon istället för bensin- eller dieseldrivna. - Vi engagerar oss och driver på utvecklingen mot ett flerbränslesamhälle inte minst 10

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

Vi har genom dom sista åren arbetat med miljöfordon och har fått möjligheten att bidra till att ett flertal kommuner och företag i Sverige valt oss som leverantör och som kunskapskälla. Lägre förmånsvärde, skattegynnade drivmedel samt starka argument för att företaget på sikt sparar inte bara ekonomi utan även det viktigaste vi har - Miljön För konsultation kontakta oss på 031-47 24 50

Ljusning för lastbilar Även för lätta lastbilar upp till 3,5 ton har det vänt till plus. Registreringarna ökade med 22,7 procent jämfört med januari förra året. Det är på sitt sätt en frukt av rot-avdragen. Folk vågar bygga om sina kök och badrum och elektriker, målare och andra hantverkare behöver nya fordon. Däremot är det fortfarande mycket besvärligt för tunga lastbilar över 16 ton, som Volvo AB och Scania bygger. Försäljningen där rasade med 50,4 procent i januari jämfört med motsvarande månad 2009. Högsbo-Sisjön – Ett bilköparmecka Västsveriges Detroit skrev vi för några år sedan och det har inte förändrats. Högsbo-Sisjöns industriområde har utvecklats kraftigt genom åren och har en mängd olika branscher. Särskilt vad gäller bilföretagen som mer eller mindre mangrant samlats i området de senaste åren. Från bruksbilar till exklusiv lyx. Sveriges bilpark anses föråldrad så finns det ett uppdämt behov för införskaffande av nya bilar. Bilföretagen ligger utspridda från gamla Pripps ut mot


fokus bilar

ar igen Mölndal och finner det är bra med ett bilhandelsstråk. Man drar nytta av varandra. Det säljs mycket till folk som arbetar i området. Men bilfirmorna lider av dåligt vägnät som varit eftersatt i många år då antalet bilar i omlopp samtidigt har mångdubblats. I området finns bland annat; Frontbilar, Scanauto, Bilia, Audi, Porsche, Bilia Fordon, Förenade Bil, Toyota Center samt ett antal verkstäder och begagnatbilfirmor.

Tel: 031-334 18 30 031-334 18 30

031-723 27 00

Försäljning • Service • Tillbehör www.forenadebil.com

Försäljning • Service • Butik • Däckhotell • Plåtverkstad 031-89 60 00 www.bilia.se

Personbilar • Transportbilar Verkstad för Citroën www.frontbilar.com

AudiGöteborg Göteborg Audi - regionens regionens största Audianläggning -Audi största Audianläggning Göteborg - regionens största Audianläggning Vi Vierbjuder: erbjuder: Vi erbjuder:  Bilförsäljning av bilar både till privatpersoner och företag Bilförsäljning av bilar både till privatpersoner och företag  Bilförsäljning Finansiering avavbilar bilar både till privatpersoner och företag Finansiering av  Mekanisk verkstad Finansiering av bilarbilar Service och reparationer Mekanisk verkstad  Mekanisk verkstad  Service ochoch reparationer Service reparationer audigoteborg.se 031-750 14 00 audigoteborg.se audigoteborg.se

Försäljning • Service • Butik 031-751 75 00 www.bilia.se

Fullserviceanläggning

Försäljning • Verkstad • Reservdelar 031-65 32 00 www.scanautogbg.se

Försäljning • Verkstad • Reservdelar 031-758 36 00 www.svenskbil.se Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

11


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

Bara att svänga in! Öppettider M–F: 10.00–20.00 L: 10.00–17.00 S: 11.00–17.00 ICA Maxi: 08.00–22.00 alla dagar. Barnens Hus Bolagret Cubus Dressmann H&M Hemtex ICA Maxi Intersport KappAhl Le Croissant Lindex Media Markt Skopunkten Sundbäcks Fisk. www.421gbg.se Lona Knapes Gata 1

12

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010


REPORTAGE PERMANENT UTSTÄLLNING

Husknuten 30

ÅR - en ”knutpunkt” med den rätta andan I april, för 30 år sedan, invigdes Husknuten i fullständigt snökaos. Husknuten besöks dagligen av husköpare och är en självklar mötesplats för göteborgarna inför ett förändrat boende. Husknuten är 2010 en institution och VD Maria Hassléus framhåller ”Husknutenandan” som en av grundpelarna i konceptet. -”När vi förberedde invigningen för allmänheten som hölls den 19-20 april 1980 så skapades en gemenskap och vikänsla som lever kvar än idag. Det var full snöstorm under invigningshelgen men i utställningshusen fanns skydd och en värme från denna vi-känsla.” Bolaget som sedan 1998 heter Husknuten AB var ett bolag som startades av 10 husföretag. Då hette bolaget Villa- och Fritidscentrum i Göteborg AB. Husknuten drivs idag av åtta företag och utställningen representeras av mer är 20 husföretag. Redan från starten lanserades konceptet som Husknuten, så det är väletablerat vid det här laget. Ett koncept i ständig förändring En av hussäljarna nämner också direkt den anda och atmosfär som känns inom området. Det är andan som gör att Husknuten blir ett minst lika starkt koncept för besökarna som de enskilda husbolagen som så klart konkurrerar med varandra. ”Men att bolagen samlat sig på en plats gör att vi får så många fler kontakter med köparna än vi skulle fått om vi legat själva någon annan stans.”   Maria berättar om att anledningen till att Husknuten klarat årens konjunktursvängningar är att man arbetat aktivt med att förnya och erbjuda aktiviteter ihop med att alltid hålla anläggningen snygg, välskött och tilltalande men också att här finns en sann arbetsglädje och samarbetsanda.

Internet ger långväga gäster På Husknuten samsas husföretagen med andra hus- & hemföretag. Dessa företag nås av besökare som inte behöver lockas genom egen marknadsföring. Alla som finns i regionen och funderar på husbyggnation besöker förmodligen Husknuten någon gång under processen. Besökarna är allt ifrån nyblivna föräldrar till äldre par på ålderns höst.   De flesta kommer från närområdet men det blir allt vanligare med besökare som kommer långväga med ett Husknutenbesök inbokat under Göteborgsweekenden. Ett fenomen som såklart förstärkts av Internets intåg.   Som den eldsjäl Maria är avslutar hon med en summering av varför Husknuten är bra. Det förklaras med hur ofta besökarna kommenterar just det praktiska med att på en och samma plats kunna inspireras, planera och knyta rätt kontaktnät under planeringen av sitt drömhus. Husknuten är bra för besökarna och utställarna. En vinnvinn.

Utställare A-hus Anebyhus Borohus Din Fönsterbytare EkeforsHus Eksjöhus FritidsService Företags-Knuten GrundMäklarna Hjältevads Hus Hudikhus Idala Markprodukter J&F Fritid AB (pool) Kungshus LB-Hus Mellby Garage Mjöbäcks Villan Modulenthus Myresjöhus Nordea OnsalaVillan Skidsta Hus Sköna Hus SmartStart Smålands Villan Svenska uterum VariantHus VårgårdaHus VärsåsVillan VästkustStugan/Villan Restaurang & Information

Tomt 35 117 2,3,5 21 104 106,11 1 109 10 23,29 111 13 110 14 103 102,11 12 108 103 33 25 101 8 115 21 7 16 18 6,9,11 RI

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

13


Tävling vårkryss

Tävling STORA VÅRSLAGET

Lös korsordet och gå in på www.destinationsisjon.se Där fyller Du i det lösenord du fått fram tillsammans med dina kontaktuppgifter så är du med och kan vinna biltvättar från Statoil Askim.

(Erbjud. gäller tom. 5 april)

Testar du bil i simulator? Självklart inte...

På Golfhörnan utför vi en komplett Custom Fit på rangen. Där ser vi hur bollen flyger på riktigt, vi mäter även svinghastighet, skaft, längd, lie, grepptjocklek och klubb set-up. Göteborgs bästa testcenter. Utprovningen kostar 700 kr men dras på priset när du handlar klubbor hos oss till ordinarie pris. Ring för bokning.

www.apeironforlags.se Hulda Mellgrens gata 7 421 32 Västra Frölunda Tel. 031-87 35 00 Fax 031-87 35 60

Klubbvägen 20 421 47 Västra Frölunda Tel. 031-20 29 90 www.golfhornan.se

14

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010


Tävling vårkryss

över- svänga lägset de läge lurviga bränns blan d bränningar

ç

÷

ättebestå r av lägg bruten iskristaller skena samlingsbok

÷

Ç

trädgå rdsredskap

kan gå i galopp spelar bb king

rym m er sto r fam i lj på väg

gräver rän no r fö r avrin n in g

dymling

fö rsiggå

÷

klaga samlas i tumlarfi lter hälsa

÷

är balsam erad nötkreatur är det tur att vinna på

o rgelstäm ma handling

skepp i no rdstatsflottan

bra i bridge urhj ul r ätt skaffens

är omogen in kännan de

utstyrsel

k väve är s ve n s k i pa r i s

fodral öm ma tag

fyndtillfälle ska bli ny ä p pe l k v i st

brysselböna

Ç

kö rbana

ç lövsal

tar gärna kaffemoster

liten bostad

ç

dyr

korn ig jordart t v i ve l a kt i g

klädhän gare

k att dj ur utgångspunkt må ngfröig fru kt har fot

trevligt lj u d i kassan

÷

vimsig magprick

golf-

ja till

rutten

kan gå som så skyddar huvu d

riktn ing brukar metare flicka i havanna kan man k a r da

korn

÷

term

röja ru bbet medgivande är grön i ökn en fö r uppgå ng

knå da drama

knappas in fö r tillträde likgiltig

gullig pojke

sam manb ro tt b e ha g lig

å r d ra brukar foton

brukar snåljåpen

äl d r e l än g d kan metall vara

vred falla ihop

hyra

är envis u p pe hå llsp l ats

drivga s sen iorå lder

sparka

÷

gå r b ra i te r r ängen

fö r övrigt

är viss skidspo rt 1974

kan kalufs m ed å ren är b äst i sin klass

äldre bestraffning fylla bag

tacka

l äro s ats café

anrik fam i lj hälsade caesar

syre kan vers gå på

för-

ask-

falskad

kärl

är en gam mal stenkaka

bö rjar bisats

sam mandrag brukar sälja valpar

ska gå ner i form

© www.korsordDIREKT.se

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

15


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

A nnonspriser Boka annonsplats i nästa tidning. Storlekar:

Format, bredd x höjd

Pris

1. Sista sidan

215,9 x 249,4 mm

12 900:-

1. 1/1-sida

184,4 x 244,5 mm

8 900:-

2. 1/2-sida

90 x 244,5, 184,4 x 116 mm 6 100:-

3. 1/4-sida

90 x 116, 184,4 x 52 mm

4 600:-

4. Annonstavlan

54 x 22,5 mm

2 500:-

4. Annonstavlan (4 nr) 54 x 22,5 mm

4 000:-

För annonsering på www.hogsbosisjon.se och i tidningen kontakta Dan Eklind 0703-565606

Lämnar du avfall till oss ansvarar vi för hela kedjan.

Allt avfall kommer till användning – som el, värme och nya saker.

NIO bevIs på att

Goda idéer hos en kund kommer alltid andra till nytta.

Vi tar emot och behandlar avfallet på egna anläggningar.

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

Vi komprimerar avfall i Högsbo för färre transporter.

vi gör mer för våra kuNder

Miljövänliga transporter är Renovas signum.

Vi har kärl och containrar för alla typer av avfall.

vi vill gärna hämta och behandla ditt avfall. men vi gör mycket mer än så. läs mer om allt vi gör mer på www.renova.se 16

Vi kan alla regler om avfall, du behöver inte tänka på det.

Vi utbildar gärna våra kunder i miljöoch avfallskunskap.


HÖGSBO-SISJÖ NYTT

RÄTTELSE:

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

I Högsbo-SisjöNytt nr 2 – 2009 skrev vi att Maths Lindberg (mannen i blått) arbetar på Västra Djursjukhuset. Det är inte korrekt och vi ber om ursäkt för det inträffade. red.

Onsdagen den 28 april är det dags för årsmöte. Vi syns kl 17:30 på Träningsverket.

red.

Mossen utökar sin verksamhet med 24 timmars yogaretreat med övernattning. För mer info ring 0708-143 671 eller ta en titt på ww.mossensbab.se

t n i u n e g t e k c y M ch hemtrevligt... o

Mossens B&B, Askims Svartmosseväg 23 För att boka, ring 0708-143 671 eller mejla carin.finnstrom@gmail.com

äd Kvalitetsst tledning ojek rsfrihet - Pr

Besvä

God arbetsmiljö är lönsamt...

Sodexo ger NykundsRabatt på 10 % under 2010 för kontorsstädning, golvvård, fönsterputs, storstädning, byggstädning, med hög kvalitet. Våra löften - Kompetent och trevlig personal - Kostnadsfri analys baserad på ert servicebehov - Kostnadsfri projektledning vid leverantörsbyte - Sodexos kontaktperson garanterar utveckling Magnus Orest/Platschef

magnus.orest@sodexo.com www.sodexo.se direkt tel: 08 - 5788 4605 August Barks gata 6 A, 421 32 Västra Frölunda

Sodexos regionkontor ligger i Högsbo Sodexo är ett av Sveriges ledande Service Managementföretag med över 8 000 medarbetare och en omsättning på 3 miljarder kronor. Vi ingår i den franskägda Sodexokoncernen som finns representerad i 80 länder med sina 380 000 medarbetare. Läs mer på www.sodexo.se.

Högsbo- SisjöNytt – Nr. 1-2010

17


VÄLKOMMEN TILL Högsbo-Sisjön

Så här hittar du i

Högsbo-Sisjön Välkommen till Högsbo Sisjö Handelsområde. Du befinner dig 8 km utanför centrala Göteborg och 5 km rakt ut från Linnéplatsen på Dag Hammarsköldsleden. Till området kommer man väster ifrån på E6-Mölndal via Söderleden och tar av vid Sisjömotet eller från andra hållet från väster på Västerleden. HögsboSisjön är mycket expansivt med 400 branscher representerade och här finner du det mesta från träningsanläggningar, frisör och hälsokost till hemelektronik, båtar och inredning.

Sisjö Östra Vi börjar resan från Sisjömotet in mellan sisjödelens östra och västra del. I Sisjö Östra finns längst ut Sisjö Golfbana som bildar gräns mot Mölndal. I sydöstra hörnet av zonen ligger Bilprovningen. Och rör vi oss väster ut mot Sisjövägen kommer vi till Sisjö Centrum med bla. Apotek, mataffär, Post, gym och konditori. Sisjö Västra Mitt över Sisjövägen ligger Sisjö Entre med bl a telefonbutik, djuraffär, elaffär, leksaksbutik mm.. I västra zonen finns också hemmafixarbutik, systembolag, blomsteraffärer, inredning och hemelektronik. I zonens nästa kvarter mot väster finns exempelvis en av stadens större träningsanläggningar, sportaffär i två plan och restaurang. Sisjö väst är mycket expansivt och det finns många kommande etableringar de närmaste åren. Högsbo Västra Nu bär färden över Söderleden och på vänster hand ligger järnbrottszonen med glasscafé, cykelaffär och mer hemelektronik samt en permanent husutställning med hus för nybyggnation. Vidare har vi kommit upp i Högsbovästra som mestadels består av kontor. Där finns också bla badrumsinredningar och djursjukhus.

18

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

Högsbo Norra I Högsbo Norr finner du arbetskläder, bensinstation, bokhandel och en skjutbana längst norrut. Högsbo Östra I Högsbo Östra ligger 421 med till exempel klädbutiker, mataffär, spelbutik och sportbutik. Vi avslutar resan på Jolengatan som löper parallellt med Söderleden ut mot Mölndal. Ett riktigt bilstråk med flera av de stora märkena representerade. Lyxbilar, standardbilar och arbetsbilar samt begagnat, motorcyklar, underhåll och reparation. Vidare finner man byggvaruhus, kakelaffär o s v. Destinationshandel Detta är bara axplock av allt som finns för smidiga inköp. Vilka dina inköpsbehov än är så löser du dem i Högsbo Sisjön. Det finns rikligt med parkeringsmöjligheter runt om i området som givetvis är kostnadsfria vilket gör din handel enklare och mindre slitsam. Matkassarna behöver inte bäras så långt och gör du andra inköp som förenklas av att avståndet från butik till din bil är kort så är Högsbo-Sisjö området för dig. Området kommer att utvecklas ytterligare med hotell och restaurang samt få utvecklad kollektivtrafik.

Högsbo-Sisjöns destinationshandel på webben På annan plats i tidningen kan du läsa om områdets nya portal som lanseras i dagarna. En site som skall förenkla och visa hur området är uppbyggt. Hur du hittar det du söker, hur du förflyttar dig enkelt eller om du vill ha en särskild lunchrätt på någon restaurang. Zonindelning Den här artikeln beskriver hur området är uppbyggt i zoner. Samma zoner finns beskrivna på www.destinationsisjon.se där Du också kan söka information genom olika sökfunktioner. Vill du synas med DIN handel ihop med föreningen? Kontakta Dan Eklind 0703-565606


VÄLKOMMEN TILL Högsbo-Sisjön sisjö öst Sisjö Centrum

Tänk inte på vad du äter mellan jul och nyår -utan tänk på vad du äter mellan nyår och jul” Trevlig helg. Cattis träningsverket

Askims vårdcentral

Öppnar i december.

Datavägen 21

Stora Åvägen

Spotrepaircenter.se MT Bilrekond Åby Gummi –Däckservice

Datavägen 2

Båttillbehör

Datavägen 6 Hantverksvägen Den ledande kvalitetsmäklaren www.skandiamaklarna.se

Saknas Er logo? Kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

19


VÄLKOMMEN TILL Högsbo-Sisjön sisjö väst COOP huset

Askims Verkstadsväg 5

Askims verkstadsväG

Järnhandel Lås & Maskinservice

Hantverksvägen 7

Göteborgs

KAKELHUS

Ekonomivägen 2

Saknas Er logo? Kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06

Xxxxx

Europas främsta golfträningsanläggning

Askims stationsväg

Här finns goda konferens- och träningsmöjligheter och det & Butik går med Bensin fördel att anordna Verkstad • Biltvätt • Släputhyrning personal-/kundarrangemang.

20

För ett roligare företagsevent

kontakta oss1-2010 på 031-7097980. Högsbo-SisjöNytt – Nr.

Range, Bana, Puttning, Shop, Restaurang och Resebyrå.

Hantverksvägen


VÄLKOMMEN TILL Högsbo-Sisjön sisjö väst

sisjö väst sisjö entré

gulinshuset

3

SISJÖ E ®

Hantverksvägen 12

Färg Tapet Golv www.nya-tapet.se

Välkommen önskar Helen och Pelle Hantverksvägen 12 • 031-280090 Intill Blomsterlandet,Sisjön

Gardiner-Möbeltyger-Hemtextil-Sömnad www.myrins.se

SKJUTDÖRRAR &

I N R E D N I N GA R

Saknas Er logo? Kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06 Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

21


VÄLKOMMEN TILL Högsbo-Sisjön högsbo norr

Olof Asklunds gata 1 Kontorsrum med service från 10 m2

031–703 71 00 www.business-center.se J A Wettergrens Gata 6

Saknas Er logo? Kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06

22

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010


VÄLKOMMEN TILL Högsbo-Sisjön HÖGSBO VÄST järnbrott

1

HÖGSBO VÄST Frölunda smedjegata 4

0

30 1 -Å 20 RSJ UBILEUM

Ha

August Barks gata 1

järnbrott

2

Saknas Er logo? Kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06 August Barks gata 2

Lås och Säkerhetsbutik

August Barks gata 8

August Barks gata 24

3

Otto Elanders gata 4

F o Petersons gata 32

Lunch och Catering E A Rosengrensgata 13

Beatrice Lessliesgata 7

Saknas Er logo? Kontakta Dan Eklind 0703-56 56 06

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

23


VÄLKOMMEN TILL Högsbo-Sisjön

högsbo öst 421

Hantverksvägen

Gustaf wernersgata 8

GRILL Norra långebergsgatan 6

Jolensgatan 15

Norra långebergsgatan 3

Jolensgatan 21

K-Rauta

Audi Göteborg - regionens största Audianläggning Norra långebergsgatan 2

24

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

Arngårdsgatan 4

Vi erbjuder:    

Saknas Er logo?

Bilförsäljning av bilar både till privatpersoner och Eklind företag Kontakta Dan 0703-56 56 06 Finansiering av30bilar Tel: 031-334 18 Mekanisk verkstad Service och reparationer


PROFILEN Pelle Petterson


Trycksaker i stort

och i sm책tt

Billes Tryckeri Allt fr책n kontorstryck till reklambroschyrer och storformatsaffischer. V책r bredd 채r unik!

www.billes.se


FÖRENINGSSIDOR

Välkommen till Högsbo-Sisjö Företagarförenings sidor. Här läser du om vad föreningen gör för området, händelser, etableringar och infrastruktur. HISTORIK Högsbo-Sisjö företagsområde består av drygt 1500 företag där cirka 25.000 personer arbetar i mer än 200 branscher. Högsbo-Sisjö Företagarförening bildades 1966. Föreningen har idag runt 500 med-

lemmar och är lokalt en av norra europas största företagarföreningar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att få med en större andel av företagen som medlemmar. Ju fler medlemmar, desto större tyngd får föreningens intressen i olika frågor som vi driver.

BLI MEDLEM Med fler medlemsföretag kan föreningen starkare driva viktiga allmänfrågor inom infrastruktur, miljö och företagsklimat. Vid profilering via föreningens medier (hemsida, tidning, frukostmöten mm.) har man som medlem rabatterade priser. Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

27


FÖRENINGSSIDOR

FRUKOSTAKADEMIEN Saab – vägen och visionen

Under mitten av 1980-talet blev det mer och uppenbart att de Japanska företagen på allvar kom att bli ett hot mot den västerländska fordonsindustrin. Det finns inga enskilda eller enkla förklaringar till denna utveckling men en av de viktigaste orsakerna ligger i en överlägsen och systematisk förmåga att effektivt leverera det kunderna ville ha. En av huvudpelarna i strategin bakom denna framgång baserades på breda modellprogram och snabba modellbyten. (se bild 1) GME´s Multi-BrandStaregy När den västerländska fordonsindustrin insåg denna nya utveckling kom de att svara upp på utmaningen på olika sätt. Vi kunde se det bla genom skapandet av gigantiska företagskonglomerat som Daimler-Chrysler och VW-koncernerna. I fallen Ford och General Motors fick utvecklingen sin utformning i form av en strategi inriktad på en systematisk kombination av olika

Bild 1 28

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

kompletterande varumärken som i sin tur baserades på gemensamma plattformar. (se bild 2) Industriella villkor I kraft av en mycket stark inhemsk marknad har de amerikanska fordonstillverkarna aldrig varit speciellt framgångsrika i att skapa tydliga globala varumärken. Medan de flesta kunder runt om i världen i stort sett vet vad som kännetecknar BMW, Citroën, Fiat och VW är bilden av Buick, Chevrolet, Dodge och Lincoln betydligt mer diffus.   De industriella villkoren för fordonsindustrin anses i stort sett vara väldefinierad. Etablissemanget är försiktigt konservativ och branschens lagar och villkor har under decennier formulerats av ledare med framförallt teknisk och ekonomisk bakgrund – många av de mest tongivande med stark koppling till den amerikanska östkustens kunskapssäten. Härigenom har

Bild 2

det kommit att utvecklas l i k r i k t a nd e beteenden där få avvikit från huvudfåran. I två decennier har Saab styrts och letts utifrån en logik som hämtat sina idéer från detta ursprung. Mångas av Saabs styrkor och svagheter likväl som hot och möjligheter kan därför också hänföras till denna bakgrund. Det är dessa regler, lagar och principer som nu skall ifrågasättas.   Utmaningen för Saab är lika enkel som svår – att effektivare än konkurrenterna ge kunden det kunden vill ha. Bakom denna på ytan enkla sanning gömmer sig tre fundamentala aspekter: 1. fokuserat, engagerat och innovativt ledarskap 2. positionering av varumärket på ett sådant sätt att drygt 100.000 människor årligen


FÖRENINGSSIDOR runt om i världen anser det attraktivare än konkurrenternas 3. att hitta en så stor effektivitet i utveckling, produktion, marknadsföring och distribution av bilarna på en årlig volym som är betydligt lägre än vad som anses rimligt av branschen. Ledarskapet Saabs högsta ledning har under det gångna året visat prov på en enastående uthållighet, fokus och engagemang i kampen för att få företaget att överleva. Denna ledning i symbios med en fokuserad och engagerad ägare - som inte belastas av branschens alla grundlagar – ger givetvis inga garantier för framgång men möjliggör just den innovativa nytändning som Saab så väl behöver. Varumärket Saab har i många avseenden varit ett företag vars produkter utvecklats av entusiaster för entusiaster. Detta blev tydligt då man runt om i världen på olika sätt manifesterade sitt engagemang för företagets överlevnad under januari 2010. Här ligger en unik grund för någonting som varumärkesmässigt kan bli mycket starkt. Varumärket har många unika möjligheter att positioneras den historiska kopplingen till flyget - som nu även förstärks av Spykers historia – logiskt kopplat till bilens köregenskaper det skandinaviska ursprunget – de ljusa färgerna, kopplingen till naturen och med en högre grad av återhållsam förnuftighet än vad som annars kännetecknar premiumtillverkarna en av branschens mest utvecklade säkerhetskunnande och den närliggande möjliga kopplingen till en stark miljömässig profil.   Genom denna kombination av värden skulle – precis som var GMs tanke – det postmoderna premiumsegmentet kunna definieras. Ett annorlunda, mer förnuftigt och ansvarstagade alternativ för de välutbildade, högavlönade och statusmässigt etablerade människor som dessutom har ett behov att via bilvalet visa oberoende och särställning.

aktörer på ett mycket effektivt sätt. Redan framtagningen av Saab 9000 i samarbete med Fiat fick många att ställa sig frågan hur det överhuvudtaget var möjligt att Saab med sina begränsade resurser kunde utveckla en så pass avancerad bil. Genom att tillämpa en strategi som baseras på samarbete kring marginalresurser hos andra tillverkare och/ eller leverantörer kan Saab hitta just den lösning som fordras för att få en Matts Carlsson kostnadseffektivitet runt de volymer som man nu inriktar sig mot. Vad gäller effektivitet i marknadsföring och distribution ligger dessa områden i sin linda och har sannolikt en oöverskådlig effektiviseringspotential.   Är man lite pretentiös kan man påstå att Saabs situation är av nationellt intresse. Mot alla odds har företaget visat oss alla vad som kan åstadkommas om tillräckligt många går tillsammans för att visa vad man verkligen vill. Vi kommer sent att glömma detta.   Saab och Volvos tyska konkurrenter har under de senaste åren med stolthet kopplat sina varumärken till sin nationella hemvist. Rätt skött skapar denna koppling en unik konkurrenströskel. Travesterar man i linje med detta resonemang en av de tyska fordonstillverkarna skulle Saabs varumärkesprofilering kunna uttryckas som: ”The Saab brand stands for ’Made in Sweden’, a maxim we promote all over the world”. På detta sätt skulle det vara möjligt

att skapa en kongruens mellan landet, företaget, produkten och de kunder man vänder sig till.   I linje med denna tanke kan man också i en vision tänka sig att på samma sätt som en gång Saab och Volvo utvecklades till de mest respekterade företagen vad gäller bilsäkerhet så skulle det vara möjligt att upprepa denna bedrift även när det gäller miljömässighet. I denna vision tar Saab och Volvo tillsammans med leverantörer och nationella institutioner ledning för att skapa världens mest miljöeffektiva bilar. De möjliga spridningseffekterna av en sådan utveckling är hissnande. På sikt skulle även andra svenska branscher kunna påverkas och utvecklas. Vem vet på sikt kanske även inom vindkraftsområdet? Matts Carlsson T.dr., vd Göteborg Management Institute

Effektiviteten Huvudaspekten i denna utmaning ligger i att flytta fokus från ”tillräckligt bra” till ”världsledande”. I alla de jämförande analyser som gjorts vad gäller produktionseffektiviteten har Saabs fabrik i Trollhättan visat sig ligga i nivå med de absolut bästa i världen. När det gäller utvecklingskapaciteten finns en lång tradition av att kunna bedriva utvecklingsarbete i samarbete med andar Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

29


FÖRENINGSSIDOR

Revisorn informerar

TIPS OCH NYHETER FÖR DIG SOM FÖRETAGARE

Tjänstebil- Så beräknas förmånsvärdet Reglerna för beräkning av förmånsvärdet som gäller för den som har tjänstebil innehåller flera komponenter som kan vara viktiga att ha koll på. De nya beloppen för 2010 inkluderar bl. a en sänkning av prisbasbeloppet jämfört med inkomståret 2009. Nedan redogör Peter Vall, auktoriserad revisor på PricewaterhouseCoopers hur förmånsvärdet bestäms. Peter finns på kontoret i Sisjön. Värdet av en bilförmån  för inkomståret 2010 (taxeringsår 2011) beräknas fram enligt följande: + +

13 440 kr (0,317 x prisbasbeloppet 42 400 kr) nybilspriset x 75% av statslåneräntan. Detta ger 2,40 % (75 % av statslåneräntan 3,20 %) 9% av nybilspriset upp t.o.m 7,5 prisbasbelopp

+ 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp

= Bilförmån att deklarera Bilar sex år eller äldre: Om nybilspriset med tillägg för eventuell extrautrustning understiger fyra prisbasbelopp ska nybilspriset bestämmas till fyra prisbasbelopp. Eftersom prisbasbeloppet för år 2010 är 42 400  kronor är det lägsta nybilspriset för sexårsbilar detta inkomstår 169 600 kronor. Nybilspris:

30

Nybilspriset är det pris som bilmodellen åsätts det år den tillverkas. En bils t i l lverk ningså r framgår av bilens regist-

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

reringsbevis. För att få information om nya bilmodeller och nybilspriser begär Skatteverket varje år in uppgifter från generalagenterna och biltillverkarna. Uppgifterna samlas i en nybilsprislista. Extrautrustning: Vid beräkning av förmånsvärdet ska det till nybilspriset läggas anskaffningskostnaden för all extrautrustning, dvs. anskaffningskostnaden för utrustning som inte ingår i det nybilspris som har fastställts av Skatteverket. Nedsättning av förmånsvärdet Miljöbilar: Miljöbilar är i allmänhet dyrare i inköp än andra bilar. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet ändå i många fall väsentligt lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar. Vid nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilen beräknas värdet utifrån den närmast jämförbara bilen. Vilka bilar som är närmast jämförbara med de vanligaste miljöbilarna framgår av Skatteverkets information om värdering av bilförmån SKV M 2009:30 för beskattningsåret (inkomståret) 2010. För vissa miljöbilar gäller särskilda regler.  Elbilar, elhybridbilar och gasdrivna bilar (ej gasol): Miljöbilens förmånsvärde bestäms till 60  % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Nedsättningen får inte vara högre än 16 000 kronor för helt år. Alkoholdrivna bilar (etanol och metanol): Miljöbilens förmånsvärde bestäms till 80  % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Nedsättningen får inte vara högre än 8 000 kronor för helt år. Eventuell extrautrustning och uppgift om minst 3 000 mils körning i tjänsten tas med vid beräkning av förmånsvärdet för den närmast jämförbara bilen. 3 000-milsregeln: Detta är en värderingsregel som innebär att förmånsvärdet, för den som kört minst  3  000  mil i tjänsten

med förmånsbilen under ett kalenderår, bestäms till 75 % av fulla värdet. Regeln får användas utan särskilt beslut från Skatteverket. Justering av förmånsvärdet Det finns möjlighet att få justering (jämkning) av bilförmånsvärdet i vissa situationer. Justering kan ske när bilen har karaktär av arbetsredskap och detta begränsar det privata nyttjandet. Detta kan t.ex. gälla lätta lastbilar, installationsoch distributionsbilar och taxibilar.   Observera att det i justeringsfallen är Skatteverket som efter ansökan från arbetsgivaren beslutar om justering av bilförmånsvärdet. Arbetsgivaren kan alltså inte själv besluta om sådan justering. Förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel Ingår fritt eller delvis fritt drivmedel för privat bruk i bilförmånen ska denna förmån tas upp till beskattning som en annan förmån än bilförmån. Förmånen av det fria drivmedlet ska värderas till marknadsvärdet (inkl. moms) multiplicerat med 1,2. Förmånen beräknas per månad med en månads förskjutning, dvs. den som får fritt eller delvis fritt drivmedel i januari blir skattskyldig för detta i februari. Vid beräkning av arbetsgivaravgifter ska drivmedelsförmånen värderas till marknadsvärdet utan uppräkning.   Om du har specifika frågor kring förmånsvärdet kan det vara idé att kontakta din revisor eller redovisningskonsult. Ytterligare information kan fås i broschyrer från skatteverket ”Skatteregler för privatpersoner” (SKV 330) och Skatteverkets information om värdering av bilförmån, SKV M 2009:30, beskattningsår (inkomstår) 2010. Peter Vall PricewaterhouseCoopers Ekonomivägen 4 0709-291 253


FÖRENINGSSIDOR

Norra Långebergsgatan 6 Kombinerad lager- och kontorsfastighet om 742 kvm respektive 442 kvm, med ett bra läge mitt i Högsbo industriområde (mitt emot Bilia längs med Söderleden). Ljus och fräsch lagerlokal som bjuder på öppna ytor med ca 6 meters takhöjd. Här finns två portar varav en större om ca 5,5 meter. Kontorslokalen har en flexibel planlösning med tillgång till en trevlig ljusgård, som nyttjas av fastighetens hyresgäster.

Kontakt Ring eller e-maila Michael Johansson för ytterligare information och visning. Tel: 031 89 50 40 E-mail: michael@goteborgs-centrum.se

www.goteborgs-centrum.se

REVISIONSBYRÅN I SISJÖN Vi hjälper dig att uveckla din affärsidé Vi svarar på kniviga skattefrågor Vi kan vara din ekonomiavdelning Vi håller koll på kassaflödet Vi står för bokslutet Vi tar hand om dina löner Vi gör din årsredovisning Vi hanterar dina fakturor Och är fortfarande experter på revision

Vårt kontor finns på Ekonomivägen 4 (Gulins–huset). Våra tjänster utgörs av revision, redovisning och rådgivning – du bestämmer. Vi kan helt enkelt hjälpa dig som driver mindre och medelstora företag att nå dina mål, dina visioner. Fortfarande med den fasta övertygelsen att ekonomisk kontroll är förutsättningen att styra rätt i en föränderlig värld. Som stöd finns allt du behöver för att känna trygghet och frihet. Varför inte börja redan nu, kontakta oss på Sisjökontoret på 031-68 93 70 eller besök oss på www.visionsbyran.se.

pwc.com/se/visionsbyran

Högsbo-SisjöNytt – Nr. 1-2010

31


Svalka med stil, fira med ljus Kyl ned dryckerna med den här flaskkylaren som ger ifrån sig ett vackert, mjukt sken och lyser upp flaskorna på ett magiskt sätt.

1495:Flaskkylare från Philips

Öppettider: Vardagar 10.00 - 19.00 Lördag 10.00 - 16.00 Söndag 11.00 - 16.00

Telefon 031-28 34 50

Sisjövägen 45

Högsbo-SisjöNytt, nr 1 - 2010  

Högsbo Sisjöns företagarförenings egna tidning. Nr 1 - 2010.