Page 1

1


Hiç birşeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 2


Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik! Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKAN 3


Ahmet DAVUTOĞLU BAŞBAKAN

4


KAMUOYUNA SESLENİŞ Tarihin yaşadığımız bu topraklar üzerine adeta nazlı bir gelinlik misali motif motif işlendiği, coğrafyasında yeşilin her renginin bulunduğu, toprağının bereket, suyunun, havasının şifa olduğu Bilecik'te, huzur ve güven içerisinde yaşamanın ayrıcalığını tadıyoruz. Tarih ve kültür şehri Bilecik'te geçmişten günümüze ışık tutan büyük bir enerjinin yolumuzu aydınlattığı değerler bütününün ne anlam ifade ettiğini, yaşadığımız şehrin kıymetini ve kıymetlerini bizler çok iyi biliyoruz. Bilecik bugün kabuğuna sığmıyor. Bilecik bugün komşusu olan şehirlerarasında adeta bölgenin çekim noktası haline gelmiş vaziyettedir. Şükürler olsun ki bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin, insanımızın isteklerine imkânlarımız çerçevesinde en hızlı şekilde cevap verdik. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Enerjimizi, kaynaklarımızı lüzumsuzca kullanmaktan kaçınıyor, çatışmalardan, kibirden hasetten uzak duruyoruz. Adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden asla ödün vermeden, bilim ve teknoloji ışığında, bu coğrafyada yaşayanların mutlu ve huzurlu olacağı bir şehir oluşturabilme aşkıyla; yapay korkulara kuşkulara, tehditlere hiçbir zaman aldırmıyor, bütünleyici, eğitici, akılcı ve kalkınmaya daima açık bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Biz laf üretmek için değil iş üretmek için buradayız. Şehrimize ve insanımıza parlak bir gelecek inşa etmek, çocuklarımıza müreffeh ve saygın bir ortam sunmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bilecik'imizi kültür, eğitim, ticaret, sanat ve turizm, merkezi haline getirerek gelecek nesillere bir marka şehir mirası bırakmayı hedefleyen ve projelerini bu yönde yürüten bir il olarak yolumuza devam

5


ediyoruz. Farklı olmalıyız, farklılığımızı fark ettirmeliyiz. Günü, bugünü değil yarınları düşünmeli ve belirlediğimiz hedefe doğru emin adımlarla yürümeliyiz. Bakınız; sizlerle birkaç istatistiki veriyi paylaşmak istiyorum. İlimiz 2014 yılı Ekonomik Karnesi ve Ekonomik Yaşam Endeksi Türkiye istatistiklerine göre 15. sıraya oturmuş ve bugün birçok büyük şehirle yarışan bir il haline gelmiştir. Ayrıca Bilecik’in karnesinde dikkat çeken bir diğer konu ise, Ekonomik Gelişmişlik Puanının 97,27 ile 21. sırada; Hane Halkı Refah Puanı 122,89 ile 10.sırada ve Kişisel Mutluluk/ Memnuniyet Puanı 97,97 ile 31. sırada yer alıyor. Birçok başlıkta Bilecik için güzel sonuçların olduğu araştırmada, hemşehrilerimizin % 63'ü hayatından son derece memnun görünüyor. İllere göre Belediye hizmetleri söz konusu olduğunda ise; yol ve kaldırım hizmetlerinde 3. sıradayız. ışıklandırma hizmeti 7. sırada, hasta ve yoksullara yardımda, 8. sırada, kanalizasyon çalışmalarında 9. sırada, şebeke suyu hizmetinde 11. sırada, toplu taşıma hizmeti ile12. Sırada, engellilere yönelik düzenleme hizmetleri ile 13. sırada, çöp ve çevresel atık toplama hizmetinde 13. sırada, belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyinde 21. sırada yer almaktayız. Yurt çapında iller söz konusu olduğunda ilimizin gerek genel gerek yerel gelişmişlik düzeyinin ve yaşam standartlarının ne kadar iyi bir çizelgeye sahip olduğuna hep birlikte şahitlik ediyor ve bu başarının mutluluğunu paylaşıyoruz. 2014 yılında hep birlikte gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi bir bütün olarak yine sizlere sunuyoruz. Bu yolculukta bizlere güvenen, bizleri sabırla takip eden tüm hemşehrilerimize ve çalışmalarımızda bizlere büyük destek veren Belediye Meclis Üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha güçlü ve daha başarılı bir il olma yolunda geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla yürüyen, değişime ve dönüşüme öncülük eden bir anlayışla özde, sözde, fikirde bir olmayı, temenni ediyorum.

Saygılarımla...

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE DAHA GÜZELE...

Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

6


BELEDİYE MECLİSİ

Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

Aydın ÇELEBİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Edibe BEKİN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Nihat CAN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Sevcan UZUN

Başak Ekici KARABULUT ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Hüseyin YALÇIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Kadir BAYRAK ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Serkan DALKILIÇ

Nusret TOSUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Şükrü SELÖZ

Ebutalip DURSUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Yücel YERCİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Şadan TURHAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

7


Aytaç YILMAZ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Hamdi SALT MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Cengiz ERDİNÇ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

İrfan YILMAZ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Soner OLGUN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Pervin TAŞÇI MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Hüseyin KÖYMEN

Erdoğan YEŞİL

Ali ÇAKIR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Seyfi ÖZGEN

Ayhan ARSLAN

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Zafer ATASEV CUMHURİYET HALK PARTİSİ

8


BİRİM MÜDÜRLERİMİZ

Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

Abdullah TETİK Başkan Yard.

Hulusi ÖNEN İtfaiye Müdürü

Selçuk YİĞİT Park ve Bahçeler Md. V.

Kadri ŞENTÜRK Başkan Yard. Mali Hizmetler Md. V. Hukuk İşleri Md.V.

İbrahim KOZALAK Yazı İşleri Müdürü Temizlik İşleri Md. V.

Nihat CAN Başkan Yard.

Gülnur GENÇ Özel Kalem Müdürü

Hülya EÇEN ÇALIŞKAN Serkan BİRCAN Strateji Geliştirme Basın Yayın ve Halkla Md. V. İlişkiler Md.V.

Abdullah AY Başkan Yard. İmar ve Şehircilik Md.V.

Kasım UYAR İç Denetçi

Halit DOĞAN Fen İşleri Md. V.

İsmail CİHAN Kültür ve Sosyal İşler Md.V.

K.Cengiz Toklucu Mezarlıklar Md.V.

Erdem TETİK Zabıta Md. V.

Nedret AVCI Veteriner İşleri Md.V.

9


İÇİNDEKİLER Başkanın Sunuşu……………………………………………………………………………..5 Belediye Meclis Üyeleri……………………………………………………………………….7 Yönetim Kadromuz…………………………………………………………………………...9 İçindekiler…………………………………………………………………………………….10 I-GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası......................................................................................12 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .............................................................................................15 C- İdareye İlişkin Bilgiler ..........................................................................................................19 1- Fiziksel Yapı ..............................................................................................................19 2- Teşkilat Yapısı ............................................................................................................19 2.1- Belediyenin Organları ................................................................................19 2.1.1- Belediye Meclisi ......................................................................................19 2.1.2- Belediye Encümeni ..................................................................................21 2.1.3- Belediye Baskanı .....................................................................................22 2.2- Belediyenin Kurumsal Yapısı.......................................................................23 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar....................................................................................25 4- İnsan Kaynakları.........................................................................................................27 5- Sunulan Hizmetler.......................................................................................................28 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...................................................................................28 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ..................................................................................................29 B- Temel Politikalar ve Öncelikler ............................................................................................29 III- FAALİYETLERE İLİSKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler ........................................................................................................................30 1- Bütçe Uygulama Sonuçları ......................................................................................30 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ...............................................................32 3- Mali Denetim Sonuçları ...........................................................................................34 B- Performans Bilgileri ............................................................................................................34 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ........................................................................................34 1.1- Özel Kalem Müdürlüğü .............................................................................35 1.2- Hukuk İşleri Müdürlüğü ............................................................................56 10


1.3- Yazı İşleri Müdürlüğü ................................................................................60 1.4- Mali Hizmetler Müdürlüğü .......................................................................72 1.5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ...................................................................78 1.6- Fen İsleri Müdürlüğü .................................................................................90 1.7- Veteriner İşleri Müdürlüğü .......................................................................115 1.8- Temizlik İşleri Müdürlüğü ........................................................................121 1.9- İtfaiye Müdürlüğü……………………………………………………… 1.10- Zabıta Müdürlüğü ...................................................................................137 1.11- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.............................................144 1.12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü...........................................................162 1.13- Park ve Bahçeler Müdürlüğü..................................................................182 1.14- Mezarlıklar Müdürlüğü............................................................................203 1.15- Strateji Geliştirme Müdürlüğü………………………………………...215 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler…………………………………………………………………………… B- Zayıflıklar……………………………………………………………………………… V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı…………………………………….………….246 İç Kontrol Güvence Beyanı………………………………………………………………247

11


I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON, VİZYON ve KALİTE POLİTİKASI

MİSYONUMUZ Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, Adaletten, Verimlilikten ve Yaşam Kalitesinden Ödün vermeden; Kamu Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak, Belediye Kanununun ve İlgili Diğer Mevzuatın Belediyemize Verdiği Görevleri Yerine Getirmek. Bilim ve Teknoloji Işığında Tarih ve Kültürümüze Sahip Çıkarak, Kentsel ve Vatandaş İhtiyaçlarını Geçmişten Geleceğe Tarih Köprüsü Oluşturarak İnşa Etmek. Hayat Boyu Öğrenme ile Halkın Yaşamaktan Mutlu Olacağı, Her Alanda Rekabet Gücü Yüksek Modern Bir Kent Olmak. Tercih Edilen ve Takdir Edilen Güvenilir Belediyecilik Hizmetini Sunmaktır.

12


VİZYONUMUZ Çalışanları Ve Paydaşları İle Ortak Hedefler Altında Kenetlenmiş, Uluslararası Standartlar Ve Teknolojik Gelişmeler İle Donanımlı Bir Belediye Olarak; Kentte Yaşayan Hemşerilerini Birer Çözüm Ortağı Olarak Görüp Eleştirileri Değerlendirebilen, Sürekli İyileştirme Ve Geliştirme İle Yeni Ve Farklı Fikirlere Açık Olarak Şeffaf Yönetim İle Hesap Verilebilirliği Esas Edinerek, Bilecik’i Kültür, Eğitim, Ticaret, Sanat Ve Turizm Merkezi Haline Getirerek Gelecek Nesillere MARKA ŞEHİR mirasını Bırakmak

13


KALİTE POLİTİKASI Kuruluşa Ve Kurtuluşa Beşiklik Eden, Değişik Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Bilecik İlimizde Bilecik Belediyesi Olarak, Katılımcı Bir Yönetim Anlayışıyla, Adaletten, Verimlilikten Ve Yaşam Kalitesinden Ödün Vermeden; Kamu Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanarak, Belediye Kanununun Ve İlgili Diğer Yasal Şartların Belediyemize Verdiği Görevleri Yerine Getirmek. Bilim Ve Teknoloji Işığında Tarih Ve Kültürümüze Sahip Çıkarak, Kentsel Ve Vatandaş İhtiyaçlarını Geçmişten Geleceğe Tarih Köprüsü Oluşturarak İnşa Etmek. Hayat Boyu Öğrenme İle Halkın Yaşamaktan Mutlu Olacağı, Her Alanda Rekabet Gücü Yüksek Modern Bir Kent Olarak; Tercih Edilen Ve Takdir Edilen Güvenilir Belediyecilik Hizmetini Sunmak. Çalışanları Ve Paydaşları İle Ortak Hedefler Altında Kenetlenmiş, Uluslar Arası Standartlar Ve Teknolojik Gelişmeler İle Donanımlı Bir Belediye Olarak; Tüm Bu Çalışmaları ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarına Göre Paydaş, Kurum Ve Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak Üzere Yerine Getirmek. Kentte Yaşayan Hemşerilerini Birer Çözüm Ortağı Olarak Görüp Eleştirileri Değerlendirmek. Sürekli İyileştirme Ve Geliştirme İle Yeni Ve Farklı Fikirlere Açık Olmak, Şeffaf Yönetim İle Hesap Verilebilirliği Esas Edinmek, Bilecik'i Kültür, Eğitim, Ticaret, Sanat Ve Turizm Merkezi Haline Getirerek Gelecek Nesillere MARKA ŞEHİR Mirasını Bırakmak. Varlık Nedenini Bilen, Geleceği Yönetebilen, Gelişmeyi Amaç Edinen Önder Bir Kurum Olmak. Kalite Politikamızdır.

14


B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15.maddelerinde şu şekilde tanımlanmıştır: Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır. 15


Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 16


işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu tasıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l)

bendinde

belirtilen

gayrisıhhî

müesseselerden

birinci

sınıf

olanların

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu tasıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 17


Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karsı suç isleyenler Devlet malına karsı suç islemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve 18


santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.

C- İDAREYE İLİSKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Belediyemiz, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve Belediyemizce restore ettirilerek 2005 yılı sonunda hizmete açılan tarihi Rüştiye İdadisi binasında halkımıza hizmet vermektedir. Belediye Encümeni toplantı salonu, Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ana binada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Binası yerleşkesinde ek binada hizmetlerini sürdürmektedir. İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İsleri Müdürlüğü atölye binası ve araç parkı Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde teknolojik donanımları bulunan hizmet binalarında hizmet vermektedir. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ise Hürriyet Mahallesi Karaçayır Mevkiinde hizmet vermektedir. Belediyemiz Evlendirme Memurluğu sosyal-kültürel etkinliklerin yapıldığı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde faaliyetlerine devam etmektedir. 2- Teşkilat Yapısı Bu bölümde Belediyenin organları ve kurumsal yapısı üzerinde bilgi verilecektir. 2.1- Belediyenin Organları Belediyenin organları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun İkinci Kısmında Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak ifade edilmiştir. Bilecik Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak Meclis kararı ile örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunulur. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. 19


2.1.1- Belediye Meclisi Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onunda katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinde Meclisin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 20


g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 2.1.2- Belediye Encümeni Belediye Encümeninin ne şekilde oluşacağı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre “Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.” hükmüne istinaden Belediye Encümeni 2014 yılında Belediye Başkanı’nın 21


başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği üç üye ile Mali Hizmetler, Yazı İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinden oluşmuştur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. Belediye Kanunu'nun 34. maddesinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri su şekilde tanımlanmıştır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 2.1.3- Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır: 22


a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak 2.2- Belediyenin Kurumsal Yapısı 2014 yılı sonu itibariyle örgütsel yapımız aşağıdaki şekilde oluşmuştur:  Belediye Başkanı  Belediye Başkan Yardımcısı  Özel Kalem Müdürlüğü  Hukuk İşleri Müdürlüğü  Yazı İşleri Müdürlüğü  Mali Hizmetler Müdürlüğü  İtfaiye Müdürlüğü  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  Fen İşleri Müdürlüğü 23


 Temizlik İşleri Müdürlüğü  Zabıta Müdürlüğü  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  Park ve Bahçeler Müdürlüğü  Veteriner İşleri Müdürlüğü  Mezarlıklar Müdürlüğü  Strateji Geliştirme Müdürlüğü  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  Teftiş Kurulu Müdürlüğü

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YÖNETİM ŞEMASI

24


3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Belediye Merkez Binasında otomasyon sistemlerinin alt yapısının oluşturulması amacıyla Veri Kablolaması, katlar arası iletişim ağlarının yapılandırılarak Ağ sistemi, sistem odasının tesisi ve bileşenlerin alt yapısı kurularak çalışır hale getirilmiştir. Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarı (firewall), log kayıt cihazı, yönetilebilir switch, virüs koruma programları (anti virüs), casus yazılım koruma programları (anti spyware), uygulamalarını içermektedir. Ayrıca her bilgisayarda lisanslı anti virüs programı mevcuttur. Bilgi İşlem Birimine ait sistem odasından tüm belediye birimlerine internet hizmeti dağıtılarak belediye birimlerine sürekli internet erişimi sağlanmıştır. İnternet erişim hizmeti olarak kesintisiz 10Mbps Metro Ethernet hizmeti kullanılmaktadır. Belediye Otomasyon Sistemi kapsamında; tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak bilgilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Hizmet sağlayıcı aracılığıyla çalışan Otomasyon Sistemi Programının sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanmaktadır. Kullanıcılara belirli zamanlarda Bilgi İşlem ve Hizmet Sağlayıcı tarafından eğitimler verilmektedir. Otomasyon Sistemi Programının eğitim, destek ve portal hizmetleri yıllık destek sözleşmeleri ile 7/24 kesintisiz olarak Hizmet Sağlayıcı tarafından karşılanmaktadır. Belediye mükelleflerin sicil, gayrimenkul bilgilerine güvenilir bir şekilde ulaşıp hizmetlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla Nüfus ve Tapu Müdürlükleriyle gerekli protokolleri

imzalayarak

Kimlik

Paylaşım

Sistemi

ve

TAKBİS

veri

sistemlerini

kullanmaktadır. Ayrıca 2012 yılı itibari ile Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile eş zamanlı çalışma sistemine geçişinin ardından e-devlet kapısından girilen E-devlet entegrasyon yazılımları sayesinde Bilecik Belediyesi ile ilgili kendilerine ait işlemleri takip etmek isteyen vatandaşlar turkiye.gov.tr üzerinden de giriş yaparak istedikleri bilgiye ulaşabilmektedir. Belediye bilgi sistemi programına ait veriler (Belsis) sistem odasında bulunan bir veri depolama sunucusu vasıtasıyla yedeklenmektedir. E-posta hizmetleri sistem odasında bulunan bir sunucu ile düzenlenerek Elektronik Posta Yönetiminin güvenli bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Kullanıcı ve birim resmi epostaları ilgili kişilere dağıtılmış bulunmaktadır. 25


Belediye Resmi Web Sayfası (www.bilecik.bel.tr) daha hızlı erişim için 2014 yılı itibari ile hizmet alımı yolu ile yenilenerek hosting firması sunucusu üzerinden yayınlanmaya başlamıştır. Web sayfasının güncellemeleri, bakım ve yedekleme işlemleri Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki görevli personeller tarafından yürütülmektedir. E-belediyecilik hizmetleri kapsamında e-belediye sistem modülü web sayfasına yerleştirilmiş olup, talep eden mükelleflere şifreleri verilerek sicillerine ait işlemleri görebilmektedirler. Belediye birimleri bünyesinde bulunan bilgisayarların tamir bakım ve onarım işlemleri Bilgi İşlem tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda; belediye bünyesinde kullanılan bilgisayarların genel kontrol ve bakımları yapılarak, eksikleri tespit edilmekte, gerek duyulan bilgisayarların parçaları değiştirilmekte yâda kullanılmaz veya hizmet gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarlar yenileri ile değiştirilmektedir. Belediye hizmet binası ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ek binasında bulunan bilgisayar sistemlerinin ve sistem odasının ani elektrik arıza ve kesintilerinden etkilenmemesi için 6 adet Güç kaynağı kesintisiz olarak çalışmaktadır. Ayrıca uzun süreli elektrik arıza ve kesintilerinde hizmetlerin aksamaması için belediye sistemi 1 adet jeneratör yardımı ile desteklenmektedir. Belediye birimleri bünyesinde bilişim hizmetlerinden yararlanan tüm bilgisayar kullanıcılarının donanım ve işletim sistemi arızalarının giderilmesi ve bilgisayarların yerel ağ üzerinde daha güvenli çalışması için güvenlik ayarlarının ve güncelleştirmelerinin yapılması, uç kullanıcıların güvenlik ve yerel ağ kullanımı konularında bilinçlendirilmesi amacıyla Teknik Destek Hizmeti çalışmalarına önem verilmektedir. 2014 yılında hizmet binamızda personel ve gelen misafirlerin güvenli bir şekilde Belediyemiz internet hizmetlerinden faydalanmaları amacıyla Kablosuz Erişim Sunucusu kurularak belediyemiz kablosuz ağının güvenliği arttırılmış, gelen misafirlerin de SMS kimlik doğrulama vasıtasıyla internet erişimini kullanmalarına olanak sağlanmış 2014 yılında da aynı uygulama devam etmiştir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında kullanılan donanımların cins ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

26


DONANIM CİNSİ

MİKTARI (Adet)

BİLGİSAYARLAR Sunucu (Ana Makine) Sunucu (Veri Depolama) Sunucu (Kablosuz Erişim) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar El Bilgisayarları Tablet Bilgisayar Kiosk GÜVENLİK CİHAZLARI Güvenlik Duvarı Log Kayıt Cihazı AĞ CİHAZLARI MetroEthernet Switch ADSL Modem 3G Mobil Modem Yönetilebilir Switch Kablosuz Erişim Noktası ÇEVRE BİRİMLERİ (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı vb.) Fotokopi Makinesi Çok Amaçlı Ürünler (Fotokopi/Yazıcı/Tarayıcı/Faks) Siyah/Beyaz Lazer Yazıcı Renkli Lazer Yazıcı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Nokta Vuruşlu Yazıcı Çizici Tarayıcı YAZILIM ÜRÜNLERİ SUNUCU YAZILIMLARI Windows Server 2012 Standard Windows Server 2003 R2 Standard Windows Server 2012 CAL (Sunucu Erişim Lisansı) Microsoft SQL Server 2012 Standard (Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisansı) VMware vSphere 5 Standard (Sanallaştırma Sistemi Lisansı) GÜVENLİK ESET NOD32 Anti virüs Business Edition KULLANICI YAZILIMLARI Windows 7 Professional Microsoft Office Ev İş 2010/2013 Türkçe Diğer Programlar (Autodesk, Adobe, NetCad, BelsisCad, SketchUp)

4 1 1 73 30 7 1 1 2 1 1 9 1 7 7 2 30 11 3 2 5 1 1

2 2 100 2 4 100 102 52 34

Bilecik Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Birimi (2014) 27


4- İnsan Kaynakları Belediyemizde 2014 yılı sonu itibariyle 96 memur, 59 işçi ve 8 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 163 personel görev yapmaktadır.

PERSONEL DURUMU ( 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİ İLE )

2012

2013

2014

(%)

MEMUR

66

101

97

60

İŞÇİ

75

64

59

37

SÖZLEŞMELİ

27

3

6

3

TOPLAM

168

168

162

100

İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI (31.12.2014 İTİBARİYLE) SÖZLEŞMELİ 3% İŞÇİ 37%

MEMUR 60%

28


5- Sunulan Hizmetler Belediyemiz mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla temel olarak aşağıdaki hizmetleri kendi imkânları, hizmet satın alma veya üçüncü kişilere kiralama yoluyla sunmaktadır: a) İmar hizmetleri, b) Su ve kanalizasyon hizmetleri, c) Ulaşım hizmetleri, d) Kentsel alt yapı hizmetleri, e) Coğrafî ve kent bilgi sistemleri hizmetleri, f) Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri, g) Temizlik ve katı atık hizmetleri, h) Şehir içi trafik hizmetleri, i) Park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri, j) Kültür ve sanat hizmetleri, k) Tanıtım hizmetleri, l) Sosyal yardım hizmetleri, m) Gençlik ve spor hizmetleri n) Nikâh hizmetleri o) Zabıta hizmetleri p) İtfaiye hizmetleri, q) Defin ve Mezarlık hizmetleri vb. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde ifade edildiği gibi Belediye Başkanı, Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye personelini atar, Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetler. Belediye Başkanı, Belediye personelinin disiplin amiridir. Her Müdürlüğün başında olan birim müdürü kendi biriminin sevk ve idaresinden sorumludur. Birim müdürleri aynı zamanda harcama yetkilisi, personelinin disiplin amiridir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği Belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının 29


sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.

II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri  Temizlik, altyapı, su ve kanalizasyon, ulaşım, park-bahçe hizmetleri gibi temel sorunlarını halletmiş, herkesin hemşerisi olmaktan gurur duyacağı, yaşamaktan haz alacağı bir şehir oluşturmak, halkın yaşam standartlarını yükseltmek,  İlimizin sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunmak,  İlimizde Kent Konseyi, Dernek, Vakıf, Meslek Odaları vb. Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek ortak akıl oluşturmak,  İlimizde kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin büyümesi ve kapasitesinin artırılması için gerekli desteği vermek,  Osmanlı Devletinin kurulduğu, Şeyh Edebali diyarı ilimizi öncelikle Türkiye’ye sonra Dünya’ya tanıtmak,  İlimizi bir kültür, sanat ve turizm şehri haline getirmek,  Vatandaşlarımızın hafta sonlarını veya boş vakitlerini huzur içinde geçirebilecekleri ortak yaşam alanlarını çoğaltmak,  İlimiz şehir içi trafiğini rahatlatacak tedbirleri almak,  Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ülke sporuna katkıda bulunmak amacıyla spor alanları oluşturmak. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini etkin, verimli, kaliteli, tarafsız, eşit bir şekilde bütün vatandaşlarımıza sunmaktır.

30


III- FAALİYETLERE İLİSKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - MALİ BİLGİLER: 1 -Bütçe Uygulama Sonuçları GELİR BÜTÇESİ: 2014 Mali yılı içerisinde 53.700.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, buna karşılık; Vergi Gelirleri

:

6.561.446,20-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir : 11.459.312,66-TL Sermaye Gelirleri

:

123.647,00 -TL

Alınan Bağış ve Yardımlar

:

2.416.775,88-TL

Diğer Gelirler

: 22.802.912,45-TL

 Olmak üzere toplam 43.364.094,19 TL gerçek gelir sağlanmıştır.  Buna göre 2014 yılı Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı % 87,98 olmuştur.  Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinde ki şartlar dâhilinde personel giderlerinin gerçekleşen bütçe gelirine oranı 2014 yılı için % 16 olarak gerçekleşmiştir.  Bütçe formülü açısından sıralamaya tabi tutulduğunda gelir türleri rakamlar ile aşağıdaki gibidir. N o 1

AÇIKLAMA

2003

2013

2014

321.298,00

2.105.658,98

2.831.599,53

443.157,00

1.222.227,66

1.299.040,81

83.461,00

2.380.878,00

1.727.942,77

151.453,00

609.449,76.

702.863,09

4.091,00

1.064.924,92

1.021.098,65

0

7.457.148,59

8.585.626,52

203.963,00

1.748.571,16

1.852.587,49

20.000,00

1.318.994.74

2.416.775,88

18,00

268.095,48

103.659,49

1.854,02

16.192.043,40

21.216.666,18

11

Kira Gelirleri Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan alınan pay Para Cezaları

60.009,00

517.212,31

676.913,12

12

Diğer çeşitli gelirler

248.544,00

1.129.595,48

805.673,66

13

Taşınmaz Satış Gelirleri

91.818,00

150.429,52

123.647,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Harçlar Başka Yerde sınıflandırılmayan Vergiler Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kurumlar Hasılatı

31


GİDER BÜTÇESİ: AÇIKLAMA

GİDER

1

Personel Giderleri

7.863.008,39

2

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

1.290.593,53

3

Mal ve Hizmet alımları

4

Faiz Giderleri

5

Cari Transferler

6

Sermaye Giderleri

14.446.554,63 3.531.246,55 600.716,92 21.972.270,41

01 Ocak 2014 tarihinden 31 Aralık 2014 tarihine kadar 2014 yılı gider bütçemiz 53.700.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. Buna göre; 2014 Yılı tahmini bütçesinde oluşan giderler yılı içerisinde; giderlerin kurumsal sınıflandırması tablosunda gösterildiği şekilde; 49.704.390,43 TL gerçekleşmiştir. Buna göre 2014 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranı % 93 olmuştur.

32


2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurumsal Kod. Kod. Kod. 1 2 3

2012 Yılı Kod. 4

46

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

TL

2013 Yılı Kr

TL

Cari Yıl (2014) Kr

TL Kr 49.704.390 43

Belediye ve Bağlı İdareler

38.446.394

74 43.651.842

95

Bilecik İli

38.446.394

74 43.651.842

95

İl Belediyesi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

38.446.394

74 43.651.842

95

741.535

93

697.926

65

780.643

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

239.231

40

337.893

84

348.289

183.639

21

224.317

43

177.879

440.347

60

1.019.264

54

962.965

0

00

0

00

0

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

20.813.098

94 17.788.776

61

24.901.644

2.725.752

09

3.421.866

62

5.840.636

2.097.085

71

1.390.935

63

2.206.810

778.714

77

745.807

72

853.810

3.304.353

64

3.154.207

18

4.076.204

850.918

41

201.444

29

244.848

795.941

27

1.028.089

65

946.395

2.139.874

22

5.859.339

70

5.961.509

2.872.794

95

6.892.388

65

1.309.409

463.106

60

889.584

44

967.945

0

00

0

00

125.399

0

00

0

00

0

49.704.390 43 46

11

46

11

02

46

11

02

02

46

11

02

18

46

11

02

24

46

11

02

25

46

11

02

26

46

11

02

30

46

11

02

31

46

11

02

32

46

11

02

33

46

11

02

34

46

11

02

35

46

11

02

36

46

11

02

37

46

11

02

38

46

11

02

39

46

11

02

40

46

11

02

41

49.704.390 43 43 00 30 01 00 30 05 00 69 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

31 26 99

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

48 42 82 37 00 43

BÜTÇE GİDERLERİ SAYFA TOPLAMI

38.446.394

74 43.651.842

95

49.704.390

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

38.446.394

74 43.651.842

95

49.704.390

43

33


BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Fonksiyonel

2012 Yılı

Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

3

1

3

2

1

3

2

1

3

9

1

3

9

1

9

1

9

9

1

9

9

0

2

3

2

0

3

2

0

3

9

3

9

9

3

9

9

1

5

1

0

5

1

0

2

6

2

0

6

2

0

TL

Kr

TL

Kr

4.793.612 83

6.590.853

52

9.203.757

98

1.604.754 14

2.279.402

46

2.269.776

74

1.421.114 93

2.055.085

3

2.091.897

44

1.421.114 93

2.055.085

3

2.091.897

44

183.639 21

224.317

43

177.879

30

Dışişleri hizmetleri

183.639 21

224.317

43

177.879

30

2.725.752

9

3.421.866

62

5.966.035

42

0

0

0

0

125.399

37

0

Genel Hizmetler Genel planlama ve istatistik hizmetleri Genel planlama ve istatistik hizmetleri

0

0

0

0

125.399

37

Diğer genel hizmetler

2.725.752

9

3.421.866

62

5.840.636

5

Diğer genel hizmetler Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Yangından Korunma Hizmetleri Yangından korunma hizmetleri Yangından korunma hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

2.725.752

9

3.421.866

62

5.840.636

5

463.106 60

889.584

44

967.945

82

463.106 60

889.584

44

967.945

82

463.106 60

889.584

44

967.945

82

4

1.773.897

37

1.800.206

68

778.714 77

745.807

72

853.810

69

778.714 77

745.807

72

853.810

69

778.714 77

745.807

72

853.810

69

795.941 27

1.028.089

65

946.395

99

795.941 27

1.028.089

65

946.395

99

795.941 27

1.028.089

65

946.395

99

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

3.304.353 64

3.154.207

18

4.076.204

31

Atık Yönetimi Hizmetleri

3.304.353 64

3.154.207

18

4.076.204

31

Atık yönetimi hizmetleri

3.304.353 64

3.154.207

18

4.076.204

31

Atık yönetimi hizmetleri İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

3.304.353 64

3.154.207

18

4.076.204

31

22.910.184 65 19.179.712

24 27.108.454

30

Toplum Refahı Hizmetleri

22.910.184 65 19.179.712

24 27.108.454

30

Toplum refahı hizmetleri

22.910.184 65 19.179.712

24 27.108.454

30

Toplum refahı hizmetleri

22.910.184 65 19.179.712

24 27.108.454

30

0

0

0

0

0

6 6

Kr

Dışişleri hizmetleri

5 5

GENEL KAMU HİZMETLERİ Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri Yasama ve yürütme organları hizmetleri Yasama ve yürütme organları hizmetleri

TL

Cari Yıl (2014)

0

3 3

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

2013 Yılı

0

1.574.656

34


7 7

4

7

4

0

7

4

0

0

8 8

1

8

1

0

8

1

0

8

2

8

2

0

8

2

0

0

0

10

10

8

10

8

8

10

8

8

0

SAĞLIK HİZMETLERİ

850.918 41

201.444

29

244.848

26

Halk sağlığı hizmetleri

850.918 41

201.444

29

244.848

26

Halk sağlığı hizmetleri

850.918 41

201.444

29

244.848

26

Halk sağlığı hizmetleri DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

850.918 41

201.444

29

244.848

26

4.673.714 57 12.221.781

23

6.929.946

12

Dinlenme ve spor Hizmetleri

2.921.593 38

6.996.845

25

1.491.671

62

Dinlenme ve spor hizmetleri

2.921.593 38

6.996.845

25

1.491.671

62

Dinlenme ve spor hizmetleri

2.921.593 38

6.996.845

25

1.491.671

62

Kültür Hizmetleri

1.752.121 19

5.224.935

98

5.438.274

50

Kültür hizmetleri

1.752.121 19

5.224.935

98

5.438.274

50

Kültür hizmetleri SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

1.752.121 19

5.224.935

98

5.438.274

50

338.954 60

529.947

12

340.972

78

338.954 60

529.947

12

340.972

78

338.954 60

529.947

12

340.972

78

338.954 60

529.947

12

340.972

78

BÜTÇE GİDERLERİ SAYFA TOPLAMI

38.446.394 74 43.651.842

95 49.704.390

43

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

38.446.394 74 43.651.842

95 49.704.390

43

3- Mali Denetim Sonuçları 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Belediye Meclisi'nce 2014 Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulmuştur.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2014 yılında Belediyemizce yapılan faaliyet ve projeler müdürlükler itibariyle şöyledir:

35


36


37


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

GENEL BİLGİLER Belediye Başkanının kanunla verilen görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde resmi kurum ve kuruluşlar, halk ve belediye birimleri arasında her türlü iletişim, organizasyon ve koordinasyonun sağlanması. Bilecik halkına çağdaş yaşam standartlarına uygun, zamanında ve güvenilir hizmet sunmak. Halka hizmet hakka hizmet amacımız olup, özellikle iş ve işlemlerimizde adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir anlayışla, etik ilkelere bağlı, kamu yararını her şeyin üstünde tutarak vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini en süratli bir biçimde yürütmeyi bütün personelimizle birlikte sürdürmenin gayreti içinde hareket ederek, bizlerden hizmet, alma noktasında bulunan halkımıza; hizmeti en kolay ve en iyi şekilde vermenin gayreti içerisinde olma prensibi ile hantal bürokrasinin insanlara sunduğu tembellik ve bıkkınlığı tüm çalışan personelimiz ile birlikte yok edip kalitede ve hizmette öncü olmanın azmi içerisinde bulunmak.

38


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğümüzün Görevleri Özel Kalem Müdürlüğü; başkanın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, başkanın bütün kurum, kuruluş, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, başkanı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, belediye birimleri arasında koordinasyonun teminini sağlamak, başkanın her türlü yazılı, sözlü emirlerini, talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçlarını takip etmek gibi hizmetleri yürütmektedir. 2-Müdürlüğümüzün Yetki Alanı Müdürlüğümüz, görev alanına giren bütün konularda mer’i mevzuat dahilinde yetkilerini kullanır. 3-Müdürlüğümüzün Sorumluluğu Müdürlüğümüz; yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetki sırasında, belediye başkanına karşı sorumludur.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT BİLGİLER 1-Fiziki Yapı Özel Kalem Müdürlüğü, belediye ana hizmet binasının 2. katındadır. Müdürlüğümüz; Başkanlık Makamı, müdür odası, bekleme salonu ve sekretaryadan oluşmaktadır. 2-Teşkilat Yapısı Müdürlüğümüzde görev yapan 1 müdür, 1 sekreter,1 memur, 1 şoför, 1 işçi bulunmaktadır. 2-Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri Amaçlarımız  Başkanlık makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek.  Temsil ağırlama tören iş ve işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yapmak,  Başkanlık makamının haberleşmelerini yürütmek,  Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak,  Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce” yürütülecek faaliyetlerin protokol işlerinin yürütülmesini sağlamak,  Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunanların görüşmelerini belirli bir program dahilinde planlamak, 39


 Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek, Başkanlığa sunmak,  Başkanlık Makamının medya ile olan ilişkilerinin protokol işlerini yürütmek,  Belediye Başkanının zamanını en iyi şekilde değerlendirerek etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Hedeflerimiz Hedef No

Stratejik Hedef

Faaliyet / Proje

1

İlimiz ile ilgili hizmetlerde koordinasyon sağlamak.

Birim müdürleri ile her hafta değerlendirme toplantısı yapmak. İl protokolü ve resmi kurumlarla görüşmeler yapmak.

2

Temsil ve ağırlama faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek.

Gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak.

3

Vatandaşın memnuniyeti ile belediye hizmetlerini en etkin şekilde yerine getirmek

Vatandaştan gelen talep ve şikâyetlerin ilgili müdürlüklere iletilmesi, sonuçlarının Başkanlık Makamına bildiriminin yapılması.

40


3-Temel Politikalar ve Öncelikler Her türlü iç ve dış ilişkilerde doğru bilgi verilmesi, belediye birimleri ile planlı ve programlı bir şekilde çalışılması, vatandaş ile Başkanlık Makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, zamanın en iyi şekilde kullanılması ve Başkanın günlük, haftalık ve aylık programlarının hazırlanması müdürlük olarak en büyük önceliğimizdir. 4-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.02.01.01.01.00.05.01.01 46.11.02.02.01.01.01.00.05.01.02 46.11.02.02.01.01.01.00.05.01.05 46.11.02.02.01.01.01.00.05.02.01 46.11.02.02.01.01.01.00.05.02.02 46.11.02.02.01.01.01.00.05.02.05

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.01

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.02 46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.03 46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.04 46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.05

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.06

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.07

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.08

46.11.02.02.01.01.01.00.05.03.09

46.11.02.02.01.01.01.00.05.06.01

46.11.02.02.01.01.01.00.05.06.03

46.11.02.02.01.01.01.00.05.09.01 46.11.02.02.01.01.01.00.05.09.06

Genel Toplam

(ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLE MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK GAYRİMENK UL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİN İ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 306.805,00

Eklenen 0

Düşülen 0

Net Bütçe 306.805,00

Harcanan 283.564,97

Kalan Odenek 23.240,03

Net.B. Or% 92

Büt.Or % 92

46.350,00

0

0

46.350,00

0

46.350,00

0

0

210.000,00 47.000,00

0 0

0 0

210.000,00 47.000,00

208.250,54 44.470,47

1.749,46 2.529,53

99 95

99 95

10.800,00

0

0

10.800,00

0

10.800,00

0

0

18.000,00

0

0

18.000,00

5.878,02

12.121,98

33

33

1.000,00

0

0

1.000,00

0

1.000,00

0

0

60.009,00 9.001,00

0 0

0 0

60.009,00 9.001,00

25.874,68 1.453,62

34.134,32 7.547,38

43 16

43 16

2.009,00

0

0

2.009,00

225,79

1.783,21

11

11

14.014,00

0

6.000,00

8.014,00

914

7.100,00

11

7

150.000,00

6.000,00

0

156.000,00

155.918,73

81,27

100

104

57.003,00

0

0

57.003,00

54.092,61

2.910,39

95

95

3.000,00

0

0

3.000,00

0

3.000,00

0

0

3

0

0

3

0

3

0

0

50.003,00

0

0

50.003,00

0

50.003,00

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

985.000,00 985.000,00

6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00

985.000,00 985.000,00

780.643,43 780.643,43

204.356,57 204.356,57

79

79

41


GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL FAALİYETLER 

Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, gerekli duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek Başkana bilgi verilmiştir.

Başkanın il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.

Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.

Başkanın heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması sağlanmıştır.

Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek vb. davetiyeleri takip edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir.

Başkanımızın ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikah, nişan töreni ve sünnet düğünlerine katılımı sağlanmıştır.

Başkanımız, ilimizde yaşayan vatandaşımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna bizzat katılmış, katılamadığı cenazelerde ise yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletmesi sağlanmıştır.

Başkanımız yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık Makamı adına gerekli telgraf, mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmiş, katılamayacağı bildirilmiştir.

Kamu kurum, kuruluş ve çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda başkanımızın adına kutlama mesajı gönderilmiştir.

Bayramlarda vatandaşların bayramları tebrik edilmiştir.

Başkanımızdan randevu talep edenlerin bir kısmının Başkan ile görüşmesi sağlanmış. Görüşme sağlanamayan vatandaşlara ise gerekli açıklama yapılmıştır.

Başkanın makamında bulunmadığı zamanlarda belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızla Özel Kalem Müdürümüzün bizzat görüşmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın problem ve temennileri ilgili birimlere aktarılmıştır.

42


Belediyemizin tüm organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilimizdeki protokol ve sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretleri organize edilmiştir.

Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, e-mail yolu ile Başkanlık Makamına gelen dilek, istek ve şikayetler; ilgili müdürlüklere iletilerek, tamamına yakını cevaplandırılmış olup, gelen cevaplar yine aynı yolla ilgilisine ulaştırılmıştır.

2014 yılında düzenli aralıklarla esnaf ziyaret programı düzenlenmiş, esnaf gruplarımızla buluşulmuş, Başkanımızın il esnafı ile bire bir görüşmesi sağlanmış, çeşitli dernek ve spor kulüpleri ziyaretleri organize edilerek sorunları hakkında görüş ve öneriler alınmış, sonuçları takip edilerek belediye çalışmalarımız ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Başkanımızın, 2014 yılı içerisinde bilgimiz dahilinde; hasta olan, doğum yapan, hacca giden vatandaşlarımızı bizzat evlerinde ziyaret ederek iyi dileklerini iletmesi için ziyaretler tertip edilmiştir.

İlimizde ve ilimize bağlı köylerde gerçekleştirilen bahar şenlikleri kutlamalarına katılım sağlanmıştır.

6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Ahilik ve Şeyh Edebali Kültür Şenliklerine katılım sağlanmıştır.

İlimize bağlı Söğüt ilçemizde gerçekleşen ve hükümet yetkililerimizin katıldığı Ertuğrul Gazi’yi Anma etkinlikleri takip edilmiştir.

İlimizde bulunan okullar ziyaret edilerek okul müdürleri, okul öğretmenleri ve okul aile birlikleriyle fikir alışverişinde bulunularak, istek ve sorunları incelenmiştir.

2014 yılı Ramazan Ayı münasebeti ile Başkanlığımız tarafından il protokolü, sivil toplum kuruluşları, çeşitli toplum ve topluluklara Ramazan İftarı düzenlenmiştir.

İlimizde faaliyet gösteren basın kuruluşları ile yapılan etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirme ve basın toplantıları düzenlenmiştir.

Başkanımızın her türlü il dışı ve Bakanlık ziyaretleri ile ilgili randevuları organize edilmiştir.

2014 yılı içerisinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve bir çok yetkili Başkanlık Makamında ve müdürlüğümüzde ağırlanmıştır.

43


2014 yılında Başkanımızın da üyesi olduğu birlik toplantıları organize edilmiştir.

Belediyemizin gerçekleştirdiği ve yapımı devam eden projeler Başkanımız tarafından yerinde incelenmiştir.

İlimizde düzenlenen kültür-sanat programlarına müsait olduğu sürece Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.

İlimizde düzenlenen sosyal sorumluluk Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.

Müdürlüğümüzde 2014 yılına ait gelen ve giden birçok evrak işlem görmüştür.

projelerine

en

yüksek

düzeyde

44


BELEDİYE BAŞKANIMIZIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VE BAŞKANLIĞIMIZA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETLER

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın İlimize Ziyareti

Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun 45


Başkanlığımıza Ziyareti

Başkanımızın Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ı ziyareti

Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun Ziyareti

46


Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI’nın Ziyareti

Belediye Başkanımızın Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sayın Çiğdem ERDOĞAN ATABEK’i Ziyareti 47


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK’in İlimize Ziyareti

Belediye Başkanımızın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep ALTEPE’ye Ziyareti

48


İlimiz Valisi Sayın Ahmet Hamdi NAYİR’in Ziyareti

Afyon Valisi Sayın Hakan Yusuf GÜNER’in Ziyareti

Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Azmi ÖZCAN’ın Ziyareti 49


Pazaryeri İlçesi Kaymakamı Sayın Eyüp KAYKAÇ’a Ziyaret

İlimiz Protokolünün Ziyareti

İlçe ve Belde Belediye Başkanlarının Ziyareti

İznik Belediye Başkanı Sayın Osman SARGIN’ın ziyareti

İlimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Hacı Dursun YILDIZ’ın Ziyareti 50


İlimiz POMEM Müdürü Sayın Mesut ÇELEBİ’nin Ziyareti

Kızılay İl Başkanlığından Ziyaret

51


Dernek Ziyaretleri

STK Ziyaretleri (Sağlık-Sen)

52


Ä°limiz Hastane HemĹ&#x;irelerinden Ziyaret

Huzurevi Ziyaretleri

53


Merkeze Bağlı Mahalle Muhtarları İle İstişare

İlimiz Köy Muhtarları İle İstişare Toplantısı

54


Esnaf Ziyaretleri

Esnaf Ziyaretleri

55


Amatör Spor Kulüpleri Ziyareti

Ana Okulu Öğrencileri Ziyareti

56


Açılışlar…

Açılışlar…

57


58


HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisinin 01.08.2006 tarih ve 2006 / 54 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bünyesinde 1 Hukuk İşleri Müdürü, 2 Avukat ve 1 Memur personel bulunmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri adli, idari yargı organları ile vergi mahkemeleri ve tahkim kurulları gibi her türlü resmi mercilerde Başkan adına Belediyeyi temsil etmektir. Bu misyonu yerine getirirken, her türlü davada Başkan adına hareket etmek, Belediyemiz alacaklarını takip ve tahsil etmek, aleyhimize yapılan icra takiplerinde gerekli her türlü icra muamelelerini yerine getirmek, duruşmalı olarak yapılan tüm yargı safahatlarına ve keşiflere katılmak gibi görevler tarafımıza yüklenmiştir. Bu bağlamda Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak 2014 yılı içerisinde: ( Ayrıntılı tablo aşağıda sunulacaktır ) -

Bilecik Belediye Başkanlığının tüm hukuksal sorunlarına; Anayasa, kanunlar ve ilgili tüm yasal mevzuata göre gereken özen ve çabuklukta çözümler getirmek,

-

Başkanlık Makamının ve diğer birimlerin çözemedikleri tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında ilgililere gerekli bilgileri vermek, uygulamaya yönelik görüş bildirmek,

-

Yargı organlarında açılmış ve açılacak olan her türlü dava ve icra takip işlerinde yasa hükümleri, ilmi ve kazai içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlamak,

-

İlk derece mahkemelerinde ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak, keşiflere katılmak, faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu faaliyetleri yürütürken, gerekli her türlü yazılı kaynaklar ile Belsis programı, Uyap

İcra ve mevzuat – içtihat programı, e-imza yazılımı, icramatik takip programı ve Sinerji mevzuat programı kullanılmıştır. Ayrıca internet bağlantısı yoluyla ihtiyaç duyulan her kaynağa ulaşılmıştır. 59


Müdürlüğümüze ayrılan bütçe, yasal mevzuat çerçevesinde ve kamu yararı gözetilerek, ihtiyaçlarımıza yönelik harcamalarda kullanılmıştır. Bu bağlamda belediyemiz alacaklarının tahsilinin daha hızlı ve etkin sağlanması amacıyla icra takip programı alınmıştır. 2014 yılında Hukuk İşleri Müdürlüğünden geçen dava ve icra takip işlemleri şu şekilde gerçekleşmiştir: MAHKEME

DEVREDEN

YENİ AÇILAN

KARARA ÇIKAN

DERDEST

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

12

16

18

10

SULH HUKUK MAHKEMESİ

1

9

2

8

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

-

5

1

4

SULH CEZA MAHKEMESİ

1

-

1

-

İŞ MAHKEMESİ

1

2

1

2

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

-

1

1

-

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

-

2

2

-

İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ

16

10

17

9

İCRA DAİRESİ

197

123

84

236

* Bilecik İcra Müdürlüğündeki dosyalarımızın bir kısmı 6552 sayılı yapılandırma yasası gereği yapılandırıldığından ödemeleri takip edilmektedir. Bilecik İcra Müdürlüğünde derdest olan icra dosyaları ise ağırlıklı olarak kira alacağı, su kullanım bedeli alacakları ve Diğer Harcamalara Katılım Payı alacaklarından oluşmaktadır. 6183 sayılı yasaya tabi olan alacaklar da takip edilmektedir. * İdari ve Vergi Mahkemelerinde ise özellikle imar değişikliği, idari işlemin iptali, minibüs işi, ödeme emrinin iptali ile meclis ve encümen kararları konulu davalar görülmektedir. * Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedel tespiti davaları, tapu iptali ve tescil davaları görülmektedir. * İş ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar İş Mahkemesinde görülmektedir. * Sulh Ceza Mahkemesindeki dosya yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. * Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan tespit, alacak, itirazın iptali ve tazminat davalarının bir kısmı yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. * Asliye Ceza Mahkemesinde belediyemizin müşteki sıfatıyla açılan davaların bir kısmı yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. * İcra Hukuk Mahkemesinde haczedilemezlik şikâyeti ve haczin kaldırılmasına konu davalar yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. 60


* Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. Ayrıca müdürlüğümüzce 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında Bilecik Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Resmi kurumlardan gelen tellal görevlendirmeleri taleplerinin takibi yapılarak 2014 yılında 84 satış dosyasının 1. ve 2. satışlarına katılım sağlanmıştır. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar; Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.24.01.01.03.00.05.01.01 46.11.02.24.01.01.03.00.05.01.02 46.11.02.24.01.01.03.00.05.02.01 46.11.02.24.01.01.03.00.05.02.02

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.02 46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.03 46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.04 46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.05

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.07

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03.09 46.11.02.24.01.01.03.00.05.05.01 46.11.02.24.01.01.03.00.05.06.01

46.11.02.24.01.01.03.00.05.09.01 46.11.02.24.01.01.03.00.05.09.06 Genel Toplam

(HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMAD Dİ HAK TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 115.377,00

Eklenen 0

Düşülen 20.000,00

Net Bütçe 95.377,00

Harcanan 81.471,36

Kalan Odenek 13.905,64

Net.B. Or% 85

Büt.Or% 71

4 18.000,00

20.000,00 0

0 3.000,00

20.004,00 15.000,00

18.171,20 11.505,13

1.832,80 3.494,87

91 77

91 64

3

3.000,00

0

3.003,00

2.804,40

198,6

93

93480

4.003,00 2.101,00

0 0

0 0

4.003,00 2.101,00

1.581,59 1.127,50

2.421,41 973,5

40 54

40 54

80.001,00

0

0

80.001,00

59.300,62

20.700,38

74

74

3.505,00

0

0

3.505,00

0

3.505,00

0

0

13.000,00

0

0

13.000,00

1.917,50

11.082,50

15

15

3

0

0

3

0

3

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

25.000,00

0

0

25.000,00

0

25.000,00

0

0

1 1 261.000,00 261.000,00

0 0 23.000,00 23.000,00

0 0 23.000,00 23.000,00

1 1 261.000,00 261.000,00

0 0 177.879,30 177.879,30

1 1 83.120,70 83.120,70

0 0

0 0

68

68

61


62


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

1.GENEL BİLGİLER Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen toplantı hazırlıklarının yapılması, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere iletilmesi işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.

2.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.1 Fiziksel Yapısı Yazı İşleri Müdürlüğü; Bilecik Belediye Binası’nın 2. katında, müdür odası ve personel salonundan oluşmaktadır. 2.2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar •

Bilgisayar

: 6 Adet

Yazıcı

: 2 Adet

Fotokopi Makinesi

: 1 Adet

Telefon (Dış Hat)

: 1 Adet

Telefon (İç Hat)

: 2 Adet

63


2.3 İnsan Kaynakları •

Müdür

:1

Şef

:1

Memur

:2

Büro Görevlisi

:1

Toplam

:5

2.4 Meclisle İlgili Görevler •

5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar.

Meclis toplantılarının gündemini yasada belirtildiği gibi hazırlar ve en az üç gün önceden üyelere bildirir ve ilan edilmesini sağlar.

Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların çözümlemesini yapar ve tutanağa dökerek arşivler.

Meclis kararlarını yazar ve birer nüshasını arşivler.

Meclis gündemini ve kararları internette yayınlatır.

2.5 Encümenle ilgili Görevler •

5393 Sayılı yasanın Belediye Encümenine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

Raportörler aracılığı ile encümen kararları yazılır, başkan ve üyelere imzalatır.

Yazılan kararları kayıt defterine karar numarası vererek kaydeder ve karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır.

Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler.

2.6 Gelen ve Giden Evrak Kayıt İle İlgili Görevler Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları teslim alınır, kontrol edilerek ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtları yapılarak zimmet defterine kaydedilir ve ilgili birimlere ulaştırılır. Belediyemiz birimlerinden de vatandaşa ve resmi veya kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak ve zarflar da teslim alınarak bu evraklar bilgisayar kayıtlarına işlenir ve zimmet defteri karşılığında P.T.T. ’ye teslim edilir.

64


3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. YAZI İŞLERİ Yazı İşleri bürosunca Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, evrak-dilekçe kayıt, ilan ve bilgi edinme işlemleri yürütülmektedir. 1.1 Meclis İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararı Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası Salı günü 17.30’da toplanmasına, tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisi tatil ayı olarak belirlenen Ağustos ayı dışında her ayın ilk haftası Salı günleri düzenli olarak toplanmıştır. Belediye Meclisince 2014 yılında tatil olan Ağustos ayı dışında 11 toplantı ve 11 birleşim yapılmış olup, toplam 102 adet karar alınmıştır. Alınan kararlar müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. MECLİS KARARLARI 2012 66

2013 73

2014 102

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği Belediye Başkanı tarafından belirlenen meclis gündemi en az üç gün önceden meclis üyelerine bildirilmiş, ayrıca Belediyemizin ilan panosunda ve internet sayfasında yayınlanmıştır. 2014 yılında meclis tarafından alınan kararlara karşı Belediye Başkanlığınca itiraz edilmediğinden alınan kararların tamamı kesinleşmiş, kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Valilik Makamına gönderilmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesi gereği Meclis görüşmeleri divanın sorumluluğunda müdürlüğümüz personeli tarafından tutanağa geçirilmiş ve başkanlık divanı tarafından imzalanmıştır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği

65


birleşimlere ilişkin karar tutanakları bir sonraki birleşimden önce Meclis üyelerine gündemle birlikte dağıtılmıştır.

1.2 İhtisas Komisyonları 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisince aşağıdaki ihtisas komisyonları oluşturulmuştur: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye meclisinin 07.01.2014 tarih ve 2 sayılı kararı ile Belediyemizin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulmuştur. Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Kadir BAYRAK, Aydın ÇELEBİ ve Cengiz ERDİNÇ’in seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 21 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli İmar Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Hüseyin YALÇIN, Edibe BEKİN ve Aytaç YILMAZ’ in seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 22 sayılı kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınması gereken vergi, resim harç ve ücretlerin tespit edilebilmesi amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli Ücret ve Tarife Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Sevcan UZUN, Nihat CAN ve Soner OLGUN' un seçilmelerine karar verilmiştir. 66


Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 23 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralarını tespit etmek amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 3 üyeli Kira Tespit Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Sevcan UZUN, Nihat CAN ve Hamdi SALT' ın seçilmelerine karar verilmiştir. 1.3 Encümen İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 29.03.2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle encümen üyelerinin görev süreleri dolduğundan, yapılan gizli oylama sonucunda Belediye Meclisinin 08.04.2014 tarih ve 18 sayılı kararı ile meclis üyeleri Ebu Talip DURSUN. Serkan DALKILIÇ ve Nusret TOSUN Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. Ayrıca birim amirlerinden Mali Hizmetler Müdür V. Kadri ŞENTÜRK, Yazı İşleri Müdürü İbrahim KOZALAK ve İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdullah AY, Başkanlık Makamınca Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereği Belediye Encümeninin 15.04.2014 tarih ve 106 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 2014 yılı toplantılarının her hafta Salı günü saat:16.30’da yapılmasına karar verilmiş ve Encümen toplantıları her hafta Salı günü düzenli olarak yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde toplam 51 adet Encümen toplantısı yapılmış olup, Başkanlık Makamınca havale edilen konular görüşülerek bu toplantılarda 501 adet karar alınmıştır. Alınan Encümen kararları müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. ENCÜMEN KARARLARI

2012

2013

2014

490

517

501

1.4 Evrak İşlemleri 2014 yılı içerisinde Belediyemize çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlardan 4126 adet evrak, vatandaşlarımızdan 5572 adet dilekçe gelmiş olup, gelen evrak ve dilekçeler gelen evrak ve dilekçe defterine kayıt edildikten sonra havale edilen birimlere dağıtımı yapılmıştır. Belediyemiz müdürlüklerinden vatandaşlar ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlara gönderilen 5108 adet evrak, giden evrak defterine kayıt edildikten sonra zimmet defteri veya posta yolu ile gönderilmiştir.

67


EVRAK İŞLEMLERİ EVRAK TİPİ GELEN EVRAK DİLEKÇE GİDEN EVRAK

2012 4377 5141 4335

2013 5091 5287 5196

2014 4126 5572 5208

1.5 Bilgi Edinme İşlemleri Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.01.2006 tarih ve 2006/2 sayılı Bilgi edinme hakkı ile ilgili Yıllık Rapor konulu Genelgesi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 30’uncu maddesi ve 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 44’üncü maddesi uyarınca Belediyemize 2014 yılında yapılan bilgi edinme başvuruları ile ilgili yıllık rapor müdürlüğümüzce düzenlenerek Valilik Makamına gönderilmiştir. 2012, 2013 ve 2014 Yıllarına ait bilgi edinme başvurularına ilişkin düzenlenen açıklamalı tablo aşağıda çıkartılmıştır. BİLGİ EDİNME RAPORU VERİLER

2012

2013

2014

Bilgi edinme başvurusu toplamı

64

176

90

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

45

158

65

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

12

-

Reddedilen* başvurular toplamı

7

-

24

-

-

1

-

18

-

-

-

-

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

-

1.6 İlan İşlemleri 2014 yılında çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Belediye Başkanlığımıza ilan edilmek üzere gönderilen toplam 344 adet ilan evrakı müdürlüğümüzce ilan edilmiş, ilan edildiklerine dair tutanaklar düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmiştir.

68


2.İNSAN KAYNAKLARI 2.1 Personel İşlemleri Belediyemizde memur, işçi, sözleşmeli personel gibi çeşitli statülerde çalışan personelin bütün özlük işlemleri müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Belediyemizde 31.12.2014 tarihi itibariyle 97 memur, 59 işçi ve 6 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 162 personel görev yapmaktadır.

2.2 Personel Durumu 2012

2013

2014

MEMUR

66

101

97

İŞÇİ

75

64

59

SÖZLEŞMELİ

27

3

6

TOPLAM

168

168

162

2.3 Personel Hareketleri 2014 yılında naklen başka kurumlardaki görevlere atanarak kurumumuzdan ayrılan 4 memur personel bulunmaktadır. 2 Memur personel ilk defa açıktan atanarak görevlerine başlamışlardır. 2014 yılında emekliye ayrılan 2 memur personelimiz bulunmaktadır. 2014 yılında 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak işçi kadrosunda istihdam edilen 2 kadrolu işçimiz emekliye ayrılmıştır. 2 İşçimiz emekliliği dışarıda beklemek üzere istifa etmiş 1 işçimiz vefat etmiştir. Kişilerin emekliliklerine esas emeklilik onayları, kıdem tazminatı hesaplama ve ödemelerine ilişkin iş ve işlemler ile işten ayrılışlarına ilişkin tüm yazışmalar Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, Disk-Genel İş Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile usulüne uygun bir şekilde yapılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 2014 yılında 9 tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. PERSONEL HAREKETLERİ TABLOSU (31.12.2014 İTİBARİ İLE)

AÇIKTAN ATAMA SÖZLEŞMELİ ATAMA GİDEN EMEKLİYE AYRILAN İSTİFA VEFAT TOPLAM

MEMUR 101 2 4 2

SÖZLEŞMELİ 3 7 3 1

97

İŞÇİ 64

6

2 2 1 59

69


2014 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına istinaden çalıştırılacak sözleşmeli personellerin net ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarih ve 2014/4 (sıra no:2) sayılı Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler konulu Genelgesi doğrultusunda Belediye Meclisimizin 07.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararı ile tespit edilmiş ve imzalanan sözleşme örnekleri vize edilmek üzere Bilecik Valilik Makamına gönderilmiştir. DOLU-BOŞ KADRO TABLOSU (31.12.2014 İTİBARİ İLE) MEMUR İŞÇİ

DOLU

BOŞ

TOPLAM

103*

223

329

59

48

107

* 6 Sözleşmeli personel dâhildir. 2.4 Personel Özlük İşlemleri 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda oluşturulan dolu ve boş memur norm kadrolarının maaşlarına esas tutulacak yan ödeme ve özel hizmet cetvelleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2014 tarihli Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler konulu Genelgesi gereğince düzenlenerek vize edilmek üzere İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi gereği Belediyemizde çalışan ve işten ayrılan özürlü personel sayısı ve özürlü memur talepleri Devlet Personel Başkanlığının internet sitesine elektronik ortamda gönderilmiştir. Belediye Meclisimizin 07.01.2014 tarih ve 3 sayılı kararı ile Belediyemizde görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücreti belirlenmiştir. Her ayın ilk haftası bir önceki aya ait işçi personel durum çizelgeleri elektronik olarak Türkiye İş Kurumu Bilecik İl Müdürlüğüne, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında çalışan tüm personelin işe giriş ve her türlü ayrılma nedeni ile İşe Giriş Bildirimi ve İşten Ayrılma Bildirimleri iş görmezlik belgeleri ve iş kazası bildirimleri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna, Nisan-Temmuz-Ekim ve Ocak aylarının 10 una kadar Kurumumuzda istihdam edilen personellere ait formlar Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, Kurumumuz personel durumuna ilişkin İl Envanteri her yıl Şubat ayı sonu itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, 70


Kurumumuzda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan memurların memur sendikalarına üyelik sayısını gösteren ve 15 Mayıs 2014 tarihi itibari ile tutulan tutanak Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, 2014 yılı içerisinde Belediyemizde 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta olan işçilerin, aynı Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi gereği hakları olan; 4 adet 13 günlük Devlet ikramiyesi, 2 adet 30 günlük sendika ikramiyesi, izin yardımı, tahsil yardımı, Ramazan Bayramı yardımı, Kurban Bayramı yardımı, giyim yardımı, kömür yardımı, yemek yardımı, 1 Mayıs yardımı vb. tüm sosyal yardımların tahakkukları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne, mevcut Memur kadroları üçer aylık dönemler sonu itibariyle Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurumumuz İl Brifing raporu Temmuz ve Aralık ayı itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, 2014 yılı içerisinde Kurumumuzda çalışmakta olan tüm personelin maaş ve sosyal haklarına ait tahakkukları her ayın en geç 14 ünde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2014 yılı içerisinde işçi personellere ait Sigortalı Hizmet Belgesi ve Sigortalı Matrah Tutarı Tahakkuk Fişleri maaş dönemini takip eden ayın en geç 7’si itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir. Aynı şekilde memur personellerin aylık emekli kesenek bilgileri her ayın en geç 25'i itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir.

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Toplantısı 2014 yılı içerisinde 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ gereği Belediyemizde 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci fıkrasının C bendi kapsamında sigortalı sayılan tüm personelin hizmet ve özlük bilgilerinin tümü Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı HİTAP adı verilen programa elektronik olarak aktarılmıştır.

71


Belediyemizde görevli personellerin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve sorumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları sağlamak amacıyla hazırlanan Bilecik Belediyesi 2014 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Türkiye Belediyeler Birliği ile Bilecik Belediyesi işbirliği ile 15.09.201418.09.2014 tarihleri arasında Encümen Toplantı Salonunda yapılmıştır. Belediyemize gelen iş sahipleri ile ilişkileri daha yoğun olan, Yazı İşleri Müdürlüğü, üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek, birim personelimiz daha etkin, verimli, süratli işleyiş sağlamaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerin görülmesinde, sürekli kendini yenileyen, yetiştirici, yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için halkla ve personelle her yönden bağlantı ve uyum içinde çalışmaktadır.

3- MALİ BİLGİLER 3.1 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzün 01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi Bütçe Harcama Raporu aşağıdadır. 3.2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzün 2014 yılı gider bütçesi 391.000,00.-TL olarak belirlenmiş, ancak gerçekleşen gider 348.289,00.-TL olmuştur. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı yaklaşık olarak % 89 olmuştur. Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ

(YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or Büt.Or % %

46.11.02.18.01.01.01.00.05.01.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.02.01

MEMURLAR MEMURLAR TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

231.895,00 37.000,00

0 0

0 0

231.895,00 37.000,00

198.905,59 34.872,28

32.989,41 2.127,72

86 94

86 94

11.000,00 3.301,00 8.500,00 46.300,00

0 0 0 10.000,00

10.000,00 3.000,00 4.080,00 0

1.000,00 301 4.420,00 56.300,00

745,6 63,67 0 56.139,59

254,4 237,33 4.420,00 160,41

75 21 0 100

7 2 0 121

9.900,00

8.000,00

0

17.900,00

17.387,06

512,94

97

176

1.100,00

60

0

1.160,00

1.155,22

4,78

100

105

2 40.000,00

0 0

0 980

2 39.020,00

0 39.019,99

2 0,01

0 100

0 98

2.000,00

0

0

2.000,00

0

2.000,00

0

0

1 1 391.000,00 391.000,00

0 0 18.060,00 18.060,00

0 0 18.060,00 18.060,00

1 1 391.000,00 391.000,00

0 0 348.289,00 348.289,00

1 1 42.711,00 42.711,00

0 0

0 0

89

89

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.02 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.03 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.04 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.05

46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.07 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.08 46.11.02.18.01.01.01.00.05.03.09 46.11.02.18.01.01.01.00.05.05.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.05.03 46.11.02.18.01.01.01.00.05.09.01 46.11.02.18.01.01.01.00.05.09.06

Genel Toplam

72


4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1 Üstünlükler Belediyemize gelen iş sahipleri ile ilişkileri daha yoğun olan Yazı İşleri Müdürlüğü, üstlendiği hizmeti yerine getirirken, hizmetin yerine getirilmesinde görev yapan tüm personelin, sorumlu oldukları görevlerini beklenilen ölçü ve düzeyde yerine getirmesine önem ve ağırlık vererek, birim personelimiz daha etkin, verimli, süratli işleyiş sağlamaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerin görülmesinde, sürekli kendini yenileyen, yetiştirici, yol gösterici ve aydınlatıcı bir hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi için halkla ve personelle her yönden bağlantı ve uyum içinde çalışmakta ve çalışmaya devam edecektir.

* Teknolojik yeterlilik * Ekonomik durumun yeterli olması * Bilgi birikimli ve deneyimli kadro * Kurum ve birim içi iletişim ve dayanışma * Bilişim alt yapısının ileri seviyede olması * İhtiyaç duyulan programların temini 4.2 Zayıflıklar * Personel sayısı * Çalışma ortamının fiziki alanı * Çalışma ortamında iklimlendirmenin bulunmayışı 5. ÖNERİ ve TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2014 Mali Yılı içerisinde bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne

alınarak

faaliyetlerimiz

planlanmış

olup,

faaliyetlerimizde

plan

değişikliği

yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

73


74


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

75


A- Yetki Görev ve Sorumluluk: -

İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

-

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

-

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçlarını dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

-

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

-

İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

-

Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

-

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

-

İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

-

İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

-

İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

-

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

-

Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

-

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

-

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

B- İdareye İlişkin Hususlar : 1- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemiz hizmet binasında dört ayrı bölümde hizmet vermektedir. 2- Teşkilat Yapısı: Mali Hizmetler Müdürlüğünün altında Tahakkuk, Tahsilât, Satın alma, (Ambar)Muhasebe birimleri olarak yapılanmıştır.

76


3-Tahakkuk Ve Tahsilat Birimi: İlgili birimlerde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, Belediyemizce tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi, harç ve ücretlerin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. Kurulan KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) aracılığıyla mükelleflerin sicil bilgileri kayıtları güncellenmiştir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Birimi ile yürütülen ortak çalışmada, numarataj çalışmalarından da yararlanılarak mükelleflere ait emlak beyanı, su aboneliği, tapu bilgileri, TUİK adresleri ile örtüştürülerek adres ve beyan kayıtları oluşturulmuş ve tüm işlemler bu sistem üzerinden yürütülmüştür. 4-Satın Alma Ve Ambar Birimi: Birimimiz, taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi, taşınır ve demirbaş kayıt işlemlerinin yapılması ve taşıtların muayene ve sigorta işlemlerinin yerine getirilmesi görevlerini yürütmektedir. 5-Bilgi ve Teknolojik Kaynakları: Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Bilgi ve Teknoloji anlamda halkımızın erişimini en hızlı bir şekilde sağlayacak yazılım ve donanım sistemi kurulmuş olup; Tüm servislerde internet erişimi mevcuttur. Belediyemiz tahsilat servisinde vezne tahsilatı ve kredi kartı tahsilatının yanı sıra, bankalarla (Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Ing Bank, Ziraat Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, Finansbank ve Denizbank ) yapılan anlaşma ile otomatik ödeme ve vezne tahsilâtı, PTT ile yapılan anlaşma gereği PTT’den vezne tahsilatı yapılarak ödemeleri kolaylaştırmak için halkımızın arzına sunulmuştur. 6-İnsan Kaynakları: Tahakkuk Biriminde 4 memur, 2 işçi, tahsilat Biriminde 4 memur 1 işçi, Ambar ve Satın Alma Biriminde 1 memur 1 işçi, Otogar Tahsilat veznesinde 3 memur, Muhasebe Biriminde 2 memur 1 işçi olmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğünde 1 müdür, 1 Muhasebe Yetkilisi Vekili, olmak üzere toplam 14 memur, 5 işçi personel görev yapmaktayız. Bunun yanı sıra 2014 yılında da Su Sayaçları Endeks Okuma işi ihalesi yenilenmiş olup, hizmet alımı ile devam etmektedir. 7-Sunulan Hizmetler: Bütçe gelirlerinin Tarh, Tahakkuk, tahsil ve harcama sürecinde halkımızın memnuniyeti ile Belediye’ye yüklenen yasal tahsil zorunluluğu çerçevesinde işlemler yürütülmektedir. Teknoloji ve İletişim alanında gerekli gelişmeler takip edilmekte ve uygulanmaktadır. 2014 yılı içerisinde 7464 adet yevmiye kaydı yapılmış ve bu işlemlere ilişkin hazırlanması gereken evraklar Mahalli İdareler Harcama belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tanzim edilerek kayda alınmıştır. 77


Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2014 yılında idarenin 2013 yılı faaliyet raporu ve 2015 yılı performans programları hazırlanarak meclis onayına sunulmuştur. Belediyemizin 2015 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçesi hazırlanmış ve meclis onayına sunulmuştur. Dönem sonu muhasebe hesaplarının kapanış kayıtları yapılmış ve kesin hesabı hazırlanarak meclis onayına sunulmuştur. Tahakkuk birimimizde kanunların belediyemize verdiği yetkiler çerçevesinde uyguladığı vergi ve harçların tahakkuk işlemleri yapılmaktadır.

Ön ödemeli kartlı su sayacı uygulaması hem abonelere hem de Belediyeye birçok kolaylıklar sağlamaktadır.

Tahsilat servisimizde Belediye tarafından tarh ve tahakkuk işlemleri yapılan vergi, resim, harç ve ücret gibi kamu alacakları ile su faturalarının tahsilat işlemleri yürütülmektedir. 78


8-Yönetim ve İç Kontrol: Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda bahsedildiği üzere Encümen üyeliği görevi daimi üye olarak yerine getirilmiştir. Bütçeye gelir getirici işlemlerin yürütülmesi ve birimlerin bütçe ödenek kontrolleri işlemleri, bütçe mali yılı içerisinde oluşan gelir ve giderlerin raporlanması, bütçe ile belirlenen gelirlerin Tarh – Tahakkuk ve Tahsilat sürecine ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi birimimiz tarafından yürütülmektedir. Belediyenin idari ve karar organı olarak görev yapan Encümen Komisyonları Belediyemizde Meclisten ödenek tahsis edilen Harcama birimlerinden karara bağlanarak Mali konulara ilişkin üst yöneticiye Encümen üyesi olarak bilgi verilmektedir. Dolayısıyla bir mali yıl içinde bütçe ile konan ve gerçekleşen gelir ve giderlerin kesin hesabının hazırlanarak Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince oluşturulan denetim komisyonuna bilgi ve belgeleri sunmak ve onaylanan kesin hesabı Sayıştay’a sunmak üzere hazır hale getirmek müdürlüğümüzün görev ve yetkilerindendir.

C- Amaç ve Hedefler: Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak mükelleflerimizin sicil bilgileri ile TUIK adres kayıtlarındaki bilgilerin örtüştürülerek işlemlerin daha hızlı, etkin ve verimli yapılmasının sağlanması ve Bankalarla yapılacak anlaşmalar çerçevesinde online tahsilata geçmek.

79


D- Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.01 46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.02 46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.03 46.11.02.31.01.03.09.00.05.01.04 46.11.02.31.01.03.09.00.05.02.01 46.11.02.31.01.03.09.00.05.02.02 46.11.02.31.01.03.09.00.05.02.03

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.02 46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.03 46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.04 46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.05

46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.07 46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.08 46.11.02.31.01.03.09.00.05.03.09 46.11.02.31.01.03.09.00.05.04.02 46.11.02.31.01.03.09.00.05.05.01

46.11.02.31.01.03.09.00.05.05.03 46.11.02.31.01.03.09.00.05.05.08 46.11.02.31.01.03.09.00.05.06.01 46.11.02.31.01.03.09.00.05.09.01 46.11.02.31.01.03.09.00.05.09.06

Genel Toplam

(MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERL GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU GELİRLERDEN AYRILAN PAYLA MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 704.652,00

Eklenen 27.000,00

Düşülen 0

Net Bütçe 731.652,00

Harcanan 705.981,97

Kalan Odenek 25.670,03

Net.B. Or% 96

Büt.Or % 100

32.500,00 180.001,00 30.000,00 112.000,00

0 0 1.500,00 12.300,00

28.500,00 0 0 0

4.000,00 180.001,00 31.500,00 124.300,00

0 153.946,90 31.382,73 124.174,32

4.000,00 26.054,10 117,27 125,68

0 86 100 100

0 86 105 111

6.300,00 30.001,00

0 4.000,00

6.300,00 0

0 34.001,00

0 33.652,51

0 348,49

0 99

0 112

524.001,00 5.501,00 20.000,00 452.504,00

0 0 0 0

0 0 0 0

524.001,00 5.501,00 20.000,00 452.504,00

521.975,26 1.527,50 1.892,42 360.330,50

2.025,74 3.973,50 18.107,58 92.173,50

100 28 9 80

100 28 9 80

190.001,00

0

10.000,00

180.001,00

82.035,70

97.965,30

46

43

3.000,00

0

0

3.000,00

0

3.000,00

0

0

3

0

0

3

0

3

0

0

850.000,00 322.510,00

2.700.000,00 0

0 100.000,00

3.550.000,00 222.510,00

3.531.246,55 155.170,54

18.753,45 67.339,46

99 70

415 48

1.114.983,00

0

900.000,00

214.983,00

137.319,15

77.663,85

64

12

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

100.000,00 3.400.000,00 8.077.959,00 8.077.959,00

0 0 2.744.800,00 2.744.800,00

0 3.338.000,00 4.382.800,00 4.382.800,00

100.000,00 62.000,00 6.439.959,00 6.439.959,00

0 0 5.840.636,05 5.840.636,05

100.000,00 62.000,00 599.322,95 599.322,95

0 0

0 0

91

72

80


81


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

82


1-GENEL BİLGİLER: İnsan hayatının en önemli gerekliliklerinden biri; sağlık açısından zenginleştirilmiş, sosyal açıdan gerekli donanımları sağlanmış, çağdaş ve modern bir kent ortamında yaşamaktır. Bu yaşam ortamını yapısal açıdan; gerek şehir planları üzerinde ve gerekse uygulamada oluşturarak halkın hizmetine sunmak ve bu hizmetin sürekliliğini sağlamaktır. A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Bu misyon doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı veya Belediye Meclisinin vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk bilinci içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler doğrultusunda tüm vatandaşlara eşit davranmak; yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak; yasaya uygun olmayan konuların da gerekçeleri ile birlikte vatandaşlara anlatmak, Müdürlüğümüzün genel prensipleri arasında yer almaktadır. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1-Fiziksel Yapı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Hizmet binasının arka tarafında bulunan (Eski Belediye Meclisi Salonu) tek katlı binada; bir müdür odası, üç servis ve bir arşivden oluşan mekanda faaliyet göstermektedir. 2-Teşkilat Yapısı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 Şehir Plancısı, 1 Harita Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Mimar, 1 Yapı Öğretmeni, 1 Bilgisayar Programcısı, 2 Harita Teknikeri, 2 İnşaat Teknikeri, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 Harita Teknisyeni ve 1 yardımcı personelden müteşekkil 16 (on altı) kişilik ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediyemizce uzun süreden beri kuruluş çalışmaları sürdürülen Kent Bilgi Sisteminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ilintili olan bölümü % 98 oranında tamamlanmıştır. Coğrafi Bilgiler Bölümü ile Yönetim Bilgileri altında 2 ana unsurdan oluşan Kent Bilgi Sisteminin şuan itibari ile tek eksiği, kadastral parsellerin sayısal hale getirilmesi işidir. Bu işin yapımı İl Kadastro Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındadır ve çalışmaları devam etmektedir. Ancak 2015 yılı itibari ile Kadastro Genel Müdürlüğünce Bilecik Kent Merkezinin sayısallaştırılması işleminin tamamlanmış olması ile Kent bilgi sisteminin imar ile ilintili olan bölümü % 100 oranında tamamlanmış olacaktır. Kent bilgi sistemi kapsamında vatandaşlarımız Belediyemize gelmek zorunda kalmadan imar bilgisini Belediyemiz Web sayfasından öğrenebilmektedirler. 83


İmar Müdürlüğümüzce inşaat ruhsatları ve iskan belgeleri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi doğrultusunda internet ortamından verilmektedir. Genel anlamda teknolojik donamı yeterli seviyededir. İmar personeli ise, güncel olarak imar ile ilgili her türlü gelişime ve değişimleri internet ortamından izlenmekte ve uygulamaktadır. Gerektiğinde, anlaşılmayan konular üzerinde meslek içi eğitimleri yapılmaktadır. 4-İnsan Kaynakları: 16 kişilik bir kadro ile hizmet vermekte olan imar müdürlüğü personelinin haftalık dış görevlere çıkması halinde, idarede doğan boşluk idaredeki personelin gayretleri ile doldurulmaya çalışılmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün temel görevleri; a) Şehrin nüfus yapısını, sosyal yaşamını, sanayi ve konut gelişimini, diğer komşu illerle entegrasyon noktalarını izlemek ve geçmişten gelen verilerle bütünleştirilip, geleceğe yönelik planlamalar geliştirmek. b) Geliştirilen projeler doğrultusunda 25-30 yıllık planlar belirlemek ve belirlenen hedeflere uygun gelişme imar planlarının yapımını sağlamak. c) Yapılmış bulunan imar planlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, olarak 3 ana başlık altında sıralanabilir. Belediye Meclisince yetkilendirilmiş bulunan İlbank A.Ş.’ce İmar Planlarının yapım çalışmaları tamamlanmış olup, Belediye Meclisimizin 06.11.2012 tarih ve 50 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Mevcut imar planları doğrultusunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce sürdürülen hizmetler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir.  Tevhit, ifraz ve terk işlemlerinin gerçekleştirilmesi,  Terk işlemi tamamlanan ve umumun kullanımına yönelik yol, park, otopark, yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan gibi yerlerin; kullanıma hazır hale getirilmesi yönünde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması,  Yapılmakta olan alt yapı ya da üst yapı çalışmalarının imar planına uygun olup olmadığının denetlenmesi ya da başlayacak olan çalışmaların başlangıçta doğru yönlendirilmesi;  İnşası düşünülen yapılara ait imar durumlarının çıkarılarak; imar planı, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıların ruhsatlandırılması,  Ruhsatı verilmiş bulunan yapıların projesine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasının denetlenmesi, 84


 Bir kısmı ya da tamamı bitirilmiş olan yapıların gerekli teknik incelemelerinin yapılmasının sonucunda bir kısmına veya tümüne ait yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi,  Kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yönünde gerekli arazi kontrollerinin yapılması,  Yönetimce uygun görülen alanlarda 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulamasının yapılması. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yönetimi ve iç kontrolü, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından gerçekleştirilmektedir. 7- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.32.06.02.00.00.05.01.01 46.11.02.32.06.02.00.00.05.01.02 46.11.02.32.06.02.00.00.05.01.03 46.11.02.32.06.02.00.00.05.02.01 46.11.02.32.06.02.00.00.05.02.02 46.11.02.32.06.02.00.00.05.02.03

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.02 46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.03 46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.04 46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.05

46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.07 46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.08 46.11.02.32.06.02.00.00.05.03.09 46.11.02.32.06.02.00.00.05.05.01 46.11.02.32.06.02.00.00.05.06.01 46.11.02.32.06.02.00.00.05.06.03 46.11.02.32.06.02.00.00.05.06.04 46.11.02.32.06.02.00.00.05.09.01 46.11.02.32.06.02.00.00.05.09.06

Genel Toplam

(İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 692.515,00

Eklenen 0

Düşülen 0

Net Bütçe 692.515,00

Harcanan 623.876,70

Kalan Odenek 68.638,30

Net.B. Or% 90

Büt.Or % 90

92.755,00 6 92.000,00

0 0 0

0 0 0

92.755,00 6 92.000,00

43.501,80 0 82.512,30

49.253,20 6 9.487,70

47 0 90

47 0 90

15.001,00 3

0 0

0 0

15.001,00 3

6.772,08 0

8.228,92 3

45 0

45 0

57.503,00 6.202,00 50.001,00 912.006,00

0 0 0 0

0 0 20.000,00 750.000,00

57.503,00 6.202,00 30.001,00 162.006,00

51.782,69 1.043,93 13.393,65 128.153,69

5.720,31 5.158,07 16.607,35 33.852,31

90 17 45 79

90 17 27 14

124.000,00

0

70.000,00

54.000,00

15.356,60

38.643,40

28

12

10.000,00

0

0

10.000,00

0

10.000,00

0

0

3 70.000,00

0 0

0 0

3 70.000,00

0 57.139,66

3 12.860,34

0 82

0 82

70.003,00

0

70.000,00

3

0

3

0

0

300.000,00

290.000,00

0

590.000,00

588.584,00

1.416,00

100

196

575.000,00

20.000,00

0

595.000,00

594.692,90

307,1

100

103

1 1 3.067.000,00 3.067.000,00

0 0 310.000,00 310.000,00

0 0 910.000,00 910.000,00

1 1 2.467.000,00 2.467.000,00

0 0 2.206.810,00 2.206.810,00

1 1 260.190,00 260.190,00

0 0

0 0

89

72

85


2- AMAÇ VE HEDEFLER: A-

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü biriminin amaç ve hedefleri:

İmar ve şehircilik Müdürlüğünün temel amacı Bilecik kent merkezini ortalama 30 yıllık bir projeksiyonda gerek teknik alt yapı donanımları, gerek sosyal ve kültürel donanımları ile çağdaş kentler seviyesine taşımaktır. 30 yıllık bir projeksiyonda 100.000 olması tahmin edilen kent nüfusuna yetecek kadar iskan alanının yanında teknik ve sosyal altyapı hazırlıklarının başlatılması temel hedef olarak seçilmiştir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler: İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik personelinin ortak çalışmaları sonucunda, 30 yıllık bir projeksiyonda, gerek 3.Organize Sanayi Bölgesinin kurulması, gerekse Üniversite çalışmalarının tamamlanması sonucunda, göç alma ihtimali de göz önünde tutularak, geçmiş yıllardaki nüfus artış oranları da dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda nüfusun 100.000’lere ulaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu durumda öncelikle Kent planlamasının yapılması gerektiği düşünülmüş olup; İlbank A.Ş.’ye (İller Bankası) yaptırılan imar planı 06.11.2012 tarihi itibari ile çalışma tamamlanmıştır. Belediyemize teslim edilen halihazır haritalar sayısal ortama aktarılmış durumdadır. İmar Planlarının akabinde yapılması düşünülen bölgesel 3194/18. madde uygulamaları ile imar plan uygulaması sağlanarak, planlara uygun düzenli bir kent oluşumu hedeflenmektedir. Bu amaçla Bahçelievler mahallesinde 3 etap olarak yapılması planlanan uygulamanın 2 etabı tamamlanmış ve 3. etapta ise tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Nihai hedef ise kent bilgi sisteminin % 100 oranında tamamlanarak, personelimizin çok daha kısa sürede ve doğru bir şekilde hizmet vermesini sağlamak; kaçak yapılaşmayı uydu kanalı ile takip etmek ve Bilecik’i; Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına modern ve çağdaş olmanın yanında tarihi ve kültürel donanımları ile birlikte taşımaktır. C- Diğer Hususlar: Kent bilgi sistemine yönelik olarak başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda tapu bilgisi, kadastro ve Belediyemize yapılan beyan bilgileri ile su abonelik bilgileri karşılaştırılarak beyanlardaki eksiklikler ve beyanı olmayan taşınmazlar tespit edilerek Belediyenin gelir kaybına uğraması engellenmeye çalışılmaktadır. Alt yapı çalışmaları (özellikle doğalgaz hatlarının) döşenmesi esnasında imar planında var olup, henüz açılmayan bazı imar yollarının vatandaşların talebi ve muvafakati doğrultusunda açılması sağlanmıştır. Bu esnada İl Belediyeleri arasında ilgili yasa ve yönetmeliklere en uygun uygulamanın Belediyemiz tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Belediyemiz

İmar

konusunda

danışılan

Belediye

konumuna

gelmiştir.

86


III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMELER: A-Mali Bilgiler: 1- 2003-2014 yılları için oluşturulan bütçe ve yapılan harcama tablosu çıkarılıp yıllara göre grafiklendirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 2014 yılı toplam bütçesi 3.067.000,00 TL ve toplam harcaması 2.206.810,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

87


2003-2014 yılları içinde verilen ruhsat adedi, mesken bağımsız bölüm sayısı, işyeri bağımsız bölüm sayıları yıllara göre aşağıda grafiklendirilmiştir.

*Grafik içerisinde; Yeniden + Tadilat; Tadilat Ruhsatı olarak, Tadilat + Kat İlavesi ise İlave Ruhsat olarak değerlendirilmiştir. 88


Müdürlüğümüze 2014 yılında inşaat ruhsatı müracaatlarını değerlendirerek; RUHSAT

MESKEN BAĞ.

İŞYERİ BAĞ.

ADEDİ

BÖL. SAYISI

BÖL. SAYISI

YENİ YAPI RUHSATI

122

1159

139

YENİDEN RUHSATI

23

66

3

İLAVE RUHSAT

1

6

0

TADİLAT RUHSATI

56

517

84

YENİDEN +TADİLAT

3

15

2

TADİLAT + KAT İLAVESİ

1

12

0

YANAN YIKILAN

71

124

7

KAÇAK İNŞAAT

9

122

19

İSTİNAT DUVARI

4

-

-

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

12

-

-

TOPLAM

302

2021

254

2014 Yılı İnşaat Ruhsat Sayısı Toplam 302 adet ruhsatın; bağımsız bölüm olarak, 2021 adedi mesken, 254 adedi işyeri ruhsatıdır. Toplam olarak 176.057,50 m2 inşaat alanı için yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Yine 2014 yılı içinde; 1138 adet mesken ve 84 adet işyeri için toplam 188 adet Yapı Kullanma izin belgesi verilmiştir. Müdürlüğümüzce; 2014 yılı içerisinde, 14 adet imar plan tadilatı yapılmış olup, 287 adet imar durumu, 271 adet cins değişikliği ve 268 adet ifraz-tevhid-yola terk işlemi yapılarak ilgili belgeler düzenlenmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze; 2014 yılı içinde Resmi kurum ve vatandaşlardan olmak üzere 2916 adet evrak girişi yapılmış, 2834 adet cevabi, talep ve bilgi evrak çıkışı yapılmıştır. Ancak; inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurularında, başvuru sonucu elden teslim edildiğinden cevabi yazılara eklenmemiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce; düzenli olarak yapılan inşaat kontrollerine devam edilmiştir. İmar konuları ile ilgili olarak ceza yasasının ilgili maddeleri sürekli olarak vatandaşlara anlatılmış ve kaçak yapı yapımı engellenmiştir. İlimizdeki belediyelerce; yeni inşaat yapılmak üzere verilen ruhsatların inşaat alanı karşılaştırma grafikleri aşağıdadır.

89


Kaynak : TÜİK

Kaynak : TÜİK

Kaynak : TÜİK

90


Kaynak : TÜİK Harita ve İmar Planı Durumu Bilecik (Merkez) İlave + Revizyon İmar Planı çalışması kapsamında hazırlanan Uygulama İmar Planı yaklaşık 1.804 ha alanı kapsamaktadır. Alanın 1.148 ha’ı (%64) kentsel alan kullanımlarına ayrılmıştır. Uygulama imar planında 202,55 ha meskûn konut alanı ve 323,54 ha gelişme konut alanı olmak üzere toplam 526,09 ha konut alanı önerilmiştir. Planlama nüfusuna göre kişi başına düşen konut alanı 52,60 m2’dir. Bilecik kent merkezinde mevcutta 10,94 ha ticaret alanı yer almaktadır. Plan hedef yılı için öngörülen ticaret alanı toplam 44.71 ha’dır. Kişi başına 4.47 m2 ticaret alanı düşmektedir. Mevcut merkezin kuzeyinde, karayolu boyunca yer alan alanlar ve mevcut küçük sanayi sitesinin bulunduğu alan Tercihli kullanım alanı olarak ayrılmıştır. Toplam tercihli kullanım alanı 7.99 ha’dır kişi başına düşen alan miktarı ise 0.80 m2’dir. Bilecik’te 6,04 ha sağlık alanı bulunurken bu değer 12,68 ha’a çıkarılmıştır. Kişi başına 1,27 m2 sağlık alanı düşmektedir. Yapılan arazi çalışmalarına göre il merkezinde 36,74 ha sanayi alanı bulunmaktadır. Uygulama imar planı çalışmasında hâlihazır haritası olmadığı için, organize sanayi bölgesi planlama alanı dışında tutulmuştur. OSB dışında kent merkezinde 24.45 ha sanayi alanı 91


olacağı öngörülmektedir. Kişi başına düşen sanayi alanı 2.44 m2’dir. Bilecik merkezde günümüzde 4,12 ha sosyal tesis ve 0,45 ha kültürel tesis alanı bulunmaktadır. Planlama dönemi içerisinde 13.20 ha sosyal tesis, 2,33 ha kültürel tesis olacağı ön görülmüştür. Kişi başına düşecek sosyal tesis alanı 1,32 m2, kültürel tesis alanı ise 0,23 m2’dir. Planlama alanı içerisinde mevcut 7,77 ha spor alanı ve 7,21 ha yeşil alan bulunmaktadır. Yapılan düzenlemeler ile planlama alanı içerisinde 32.70 ha spor alanı ve 140,27 ha aktif yeşil alan (park, çocuk oyun alanı) önerilmiştir. Kişi başına düşen spor alanı 3,27 m2, aktif yeşil alan miktarı ise 14 m2‘dir. Arsa Üretimi ve Konut Durumu Uygulama imar planında 187,46 ha meskun konut alanı ve 331 ha gelişme konut alanı olmak üzere toplam 518,46 ha konut alanı önerilmiştir. Planlama nüfusuna göre kişi başına düşen konut alanı 51,84 m2’dir. Bilecik kent merkezinde mevcutta 10,94 ha ticaret alanı yer almaktadır. plan hedef yılı için öngörülen ticaret alanı toplam 44.11 ha’dır. Kişi başına 4.41 m2 ticaret alanı düşmektedir. B-Performans Bilgileri: 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, sürekli ve belli periyotlarda yapılması gereken görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir.

IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A-Üstünlükler: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün genç dinamik kadrosu üstünlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer üstünlükler ise; teknik donanımın yenilenmiş olması, kent bilgi sistemine yönelik programın geliştirilmesi, personelimizin tecrübesi ve işine bağlılığı şeklinde sıralanabilir. B-Zayıflıklar: Proje-planlama, ruhsat, harita, hakediş ve numarataj birimlerinin oluşturulamaması, kent bilgi sisteminin henüz tamamlanmamış olması zayıflıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hızlı proje üretiminin gerçekleştirilmesi ve işlerin organize bir şekilde yapılabilmesi adına sayısal ortamda proje üretimi yapabilecek kapasitede proje-planlama, ruhsat, harita, hakediş ve numarataj birimlerinin oluşturulması önerilmektedir.

92


93


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

94


I-GENEL BİLGİLER: A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Misyon doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı ve meclisinin vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk bilinci içerisinde Fen İşleri Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürmektedir. Sürdürülen faaliyetler ve verilen hizmetler doğrultusunda tüm vatandaşlara eşit davranmak; yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri sonuna kadar kullanmak; yasaya uygun olmayan konuların da gerekçeleri ile birlikte vatandaşlara anlatmak, müdürlüğümüzün genel prensipleri arasında yer almaktadır.

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi Hizmet Binasının 1. Katında müdürlük, teknik elemanlar ve büro personeli; teknik destek hizmetleri binasında ise bayındırlık, atölye, elektrik ve su işleri personelleri ile birlikte hizmet vermektedir. Güncel olarak müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda mevzuat vb. değişiklikler ve yenilikler takip edilmekte, gerektiğinde seminer, hizmet işi, eğitim gibi faaliyetlerle personelimizin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 2-Teşkilat Yapısı Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Bayındırlık Hizmetleri, Elektrik Birimi, Su Arıza Birimi, Proje Birimi bulunmaktadır. 3-İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüzde; (1) Müdür Vekili (İnşaat Mühendisi), (1) Adet İnşaat Mühendisi (Memur), (1) Adet İnşaat Mühendisi (Sözleşmeli Personel), (1) Adet Mimar (Memur), (1) Adet Mimar (Sözleşmeli Personel), (3) Adet İnşaat Teknikeri (Memur), (1) Adet Elektrik Teknikeri (Memur), (1) Adet Bilgisayar İşletmeni (Engelli Kadrosu-İşçi), ve diğer çalışanlar ile hizmet vermektedir. 4-Sunulan Hizmetler: Fen İşleri Müdürlüğü; Belediye tarafından yapılan hizmetlerin en önemli saç ayaklarından birini oluşturmaktadır. Şehrin gelişmesi, buradaki insanların sağlıklı yaşaması, dinlenmesi, ve refahı için sosyal-kültürel, teknik altyapı, üst yapı hizmetlerini sağlamak ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli, etüt, plan, proje işlerini planlamak, yapmak ve yaptırmaktır. 4.1-Evrak İşleri:

95


a-) Resmi kurumlardan gelen yazılar ve vatandaşlardan gelen dilekçeler: Gelen dilekçelerin Yazı İşleri Müdürlüğü’nce (evrakın kaydı ve ilgili birime havalesi) ,Fen İşleri Müdürlüğü’nce (büro memurunca evrakın zimmetle teslim alınması, gelen evrakın müdürlük kayıt defterine işlenmesi), Fen İşleri Müdürlüğü’nce (evrakın incelenmesi ve ilgili teknik elemana havalesi), teknik elemana zimmetle teslimi ve ilgili teknik elemana gereğinin yapılması. b)Daire dışı yazışmalar: Konusuna göre müdürlükçe yazılan yazılar Belediye Başkanı’nın ya da yetki verilen Belediye Başkan Yardımcısı’nın ismi açılıp, Giden evrak defterinden sayı verilerek ilgili kuruma veya üçüncü şahıslara bildirilir. c)Daire içi yazışmalar: Başkanlıkça ve diğer müdürlüklerden gelen yazışmalarda aynı silsile izlenir ve gerekli görülenler Başkanlık Makamına (Encümen’e/Meclis’e) (giden evrak defterinden sayı verilerek) müzekkere yazılır ve alınan karara istinaden gereği yapılır. 4.2-Yatırımlar: a)Belediye iş gücü ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi: 1)Belediyemiz imkânları ile kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hattı döşeme işleri 2)Yola terk edilen imar yollarının iş makinaları ile açtırılması 3)Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların su, kanalizasyon, vb. yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirip gerekli izinlerin vatandaşlarca ilgili kurumlardan izin alınması sonucu, bağlantı yerlerinin gösterilmesi, yol bozma harcı alınması için de arazideki ölçümlerin yapılması ve işin takibi b) İhale sureti ile yapılan yatırımların denetimi, sevk ve idaresi: 1)2886 D.İ.K ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine göre; yatırıma yönelik metraj ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması 2)Yapım, mal ve hizmet ihalelerinin hazırlanması, sonuçlandırılması c) Kontrollük hizmetleri: 1)4734 sayılı K.İ.K’na göre hazırlanan ihaleler sonucu arazide ölçümleme, ataşman krokisi, pursantaj, metraj, yeşil defter, ara hakkediş, ;(varsa) fiyat farkı, kesin hesap, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması

96


d) Etüt, plan ve proje tasarlama işleri: e)Ödenek talep dosyalarının hazırlanması: f)Muhtelif inşaatlara yönelik parasal konularla ilgili çeşitli bakanlıklardan ve kuruluşlardan istenilmek üzere ödenek talep dosyası düzenlemek g)Diğer İşler: Belediye bünyesindeki sorumlu birimler (Bayındırlık, atölye, su, elektrik, her türlü altyapı, bakım, onarım işlerini takip eder ve uygular. 4.3 -Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.01 46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.02 46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.03 46.11.02.30.06.02.00.00.05.01.05 46.11.02.30.06.02.00.00.05.02.01 46.11.02.30.06.02.00.00.05.02.02 46.11.02.30.06.02.00.00.05.02.03

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.01

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.02 46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.03 46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.04 46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.05

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.07

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.08

46.11.02.30.06.02.00.00.05.03.09 46.11.02.30.06.02.00.00.05.05.01 46.11.02.30.06.02.00.00.05.06.01

46.11.02.30.06.02.00.00.05.06.02

46.11.02.30.06.02.00.00.05.06.05

46.11.02.30.06.02.00.00.05.09.01 46.11.02.30.06.02.00.00.05.09.06 Genel Toplam

(FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER DİĞER PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİM ADDİ HAK GAYRİMENKU L MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD GAYRİMENKU L SERMAYE ÜRETİ PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 441.831,00

Eklenen 0

Düşülen 0

Net Bütçe 441.831,00

Harcanan 410.335,58

Kalan Odenek 31.495,42

Net.B. Or% 93

Büt. Or% 93

137.010,00 3.679.007,00

0 0

0 0

137.010,00 3.679.007,00

72.196,33 3.158.805,15

64.813,67 520.201,85

53 86

53 86

1 53.000,00

0 0

0 0

1 53.000,00

0 48.796,76

1 4.203,24

0 92

0 92

21.001,00 680.001,00

0 0

0 0

21.001,00 680.001,00

11.680,13 595.083,47

9.320,87 84.917,53

56 88

56 88

15.002,00

0

0

15.002,00

6.383,21

8.618,79

43

43

1.251.506,00 6.101,00

100.000,00 0

0 0

1.351.506,00 6.101,00

1.334.894,40 1.653,16

16.611,60 4.447,84

99 27

107 27

30.507,00

0

0

30.507,00

30.085,16

421,84

99

99

294.010,00

200.000,00

300.000,00

194.010,00

176.430,16

17.579,84

91

60

436.003,00

0

0

436.003,00

361.722,76

74.280,24

83

83

848.001,00

0

0

848.001,00

844.817,79

3.183,21

100

100

3

0

0

3

0

3

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

150.006,00

0

150.000,00

6

0

6

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

12.025.006,00

5.825.000,00

0

17.850.006,00

17.848.760,24

1.245,76

100

148

1

0

0

1

0

1

0

0

1 20.068.000,00 20.068.000,00

0 6.125.000,00 6.125.000,00

0 450.000,00 450.000,00

1 25.743.000,00 25.743.000,00

0 24.901.644,30 24.901.644,30

1 841.355,70 841.355,70

0

0

97

124

97


II-AMAÇ VE HEDEFLER: Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve fen ilkeleri doğrultusunda, şehrimizin alt ve üst yapısının günümüze ve yarınımıza hitap edecek şekilde düzenleme ve çalışmalarla sorunsuz hale getirmek temel hedefimizdir. Kentin yaşanabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmak temel politikamız ve önceliğimizdir. III. YAPILAN İHALELER: S. No

1.1

İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Bilecik Belediyesi Kent Müzesi Yapım İşi (İ.K.No:2013/186219)

Yapım

Açık

2.907.708,01

2.107.000,00

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 2.106.946,60 + KDV (İş Tamamlandı)

Sözleşme Tarihi :21 Şubat 2014 Başlangıç Tarihi : 24 Şubat 2014 Bitiş Tarihi :31 Ekim 2014 Bilecik'in Türkiye ve Dünya genelinde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş, tarihimizdeki önemli kesitleri ortaya koyacak ve sahip olduğumuz tarihi mirasları çeşitli sergi, sinevizyon ve görseller ile ortak bir mekânda toplanması amaçlanmaktadır. Toplamda 1450 m² kullanım alanında; 530 m² sergi alanı,70 m² sinevizyon gösteri alanı,65 m² kütüphane,65m² konferans salonu,50 m² çok amaçlı salon,87 m² kafe, idari ofis, Vip salonu ve açık otoparkı bulunmaktadır.

98


S. No

1.4

İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

Bilecik (Merkez) Beşiktaş Mahallesinde bulunan depoya yeni motor ve ekipman mal (İK.No:2014/151432)

Mal

Pazarlık (MD 21F)

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

69.653,33

57.000,00

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

57.000,00 + KDV

Sözleşme Tarihi: 27 Kasım 2014 Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2014 Bitiş Tarihi: 12 Aralık 2014 Karasu İçmesuyu Hattında meydana gelebilecek su kesintilerini ortadan kaldırmak, absorbe etmek için şehrin yerel kaynaklarından Beşiktaş Mahallesinde bulunan depoya su basmak amacıyla yeni 45 kW ve 55 kW ‘lık 2 (iki) adet motor ve pompa ekipmanlarının montajı yapılarak Gazipaşa, İsmetpaşa, Cumhuriyet, İstiklal Mahalleleri ile Ertuğrul Gazi ve Beşiktaş Mahallelerinin bir bölümünün su ihtiyacının karşılanması.

BEŞİKTAŞ MAHALLESİ SU POMPASI MOTORLARI VE TRAFOSU

99


S. No

1.5

İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Bilecik Merkez Bahçelievler Mah 3 Etap Duvar (İK.No:2014/111419)

Yapım

Açık

168.773,27 TL

155.000,00 TL

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

155.000,00 TL+KDV (İş Tamamlandı)

Sözleşme Tarihi: 09 Ekim 2014 Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2014 Bitiş Tarihi: 26 Aralık 2014 Bilecik İli Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan mevcut duvarın devamı olarak, taş duvar üzerine muhtelif yüksekliklerde yatay ve düşey hatıl ihtiva eden tuğla duvar ve kuleler yapılmıştır. Mevcut taş duvar ile tuğla duvarlar sıvanarak boyanmıştır. 386,34 metrelik doğrusal zemin üzerinde 1.105,60 m2 lik tuğla duvar ve kule duvarı imalatı yapılmıştır.

S. No

1.6

İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Bilecik Belediyesi hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel (İ.K.No:2014/104178)

Hizmet

Açık

3.414.838,54

2.864.057,76

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

143.365,06 + KDV

Sözleşme Tarihi: 17 Kasım 2014 Başlangıç Tarihi: 18 Kasım 2014 Bitiş Tarihi: 31.10.2017 12 adet vasıflı işçi, 5 adet Şoför, 9 adet vasıfsız işçi toplam 26 adet personelin belediye hizmetleri için Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştırılması işi. S. No

1.7

İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Bilecik Belediyesi (Merkez) Akaryakıt Alım İşi (İ.K.No:2014/33196)

Mal

Açık

583.990,00

436.000,00

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV

400.382,08 + KDV

Sözleşme Tarihi: 21 Mayıs 2014 Başlangıç Tarihi: 21 Mayıs 2014 Bitiş Tarihi: 15 Ocak 2015 Şu ana kadar 110.081 lt Motorin eurodiesel, 4688 lt Kurşunsuz benzin 95 oktan akaryakıt alımı yapılmıştır.

100


İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Bilecik Belediyesi Terminal Binası Yapım işi (İ.K.No:2014/8640)

Yapım

Açık

14.192.266,49

10.900.000,00

S. No

1.9

Yükleniciye Tahakkuk Eden Miktar (TL)+KDV 2.991.163,20 (İş devam ediyor).

Sözleşme Tarihi: 28 Mart 2014 Başlangıç Tarihi: 28 Mart 2014 Küreselleşmenin olanaklarıyla geçmiş dönemlere oranla çok daha fazla seyahat eden günümüz insanının gereksinim duyduğu hız, çok işlevlik, iletişim altyapısı, konfor gibi çok işlevli özellikleri sunarak, en gelişmiş yapı malzemeleri, yapım yöntemleri ve tipolojisi ile modern ve geleneksel yapı malzemesi teknikleri ile topografyaya, mimari ve kentsel dokuya uyumlu bir terminal binası yapılması amaçlanmıştır. İstanbul- Adapazarı çevre yolu üzerinde inşa edilecek olan Bilecik Şehirlerarası Otogar Binası yaklaşık 4900m2 oturum alanı ve 6900 m2 inşaat alanına sahiptir. Bu kapalı alanda 10 adet bilet satış ofisi, bekleme salonları, kafeleri, dükkanları, seyir terası, satış kioskları, bilet satış holü, bebek bakım ve emzirme odası, personel dinlenme, revir, bay-bayan mescit, idari ofisleri, toplantı ve seminer salonu, zabıta ve güvenlik ofisi, emanet ofisi ve teknik atölyeleri, atm noktaları, engelli wc’leri, açık alanında ise gelen-giden otobüs peronları, ilçe minibüs peronları, taksi ve otobüs durakları, otobüs bakım ve bekleme alanları ve açık otoparkı her ihtiyacı cevaplayacak bir terminal yapılması planlanmaktadır.

Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali İnşaatı

101


S. No

1.8

İşin Adı

Niteliği

İhale Usulü

İşin Yaklaşık Maliyeti (TL)

İşin sözleşme Bedeli (TL)

Bilecik(Merkez) muhtelif cadde ve sokaklarda; yollarda, yaya yollarında, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatlarında, taş duvar imalatlarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi (İ.K.No:2014/19154)

Mal

Açık

1.001.950,00

846.075,00

Yüklenici ye Tahakku k Eden Miktar (TL)+ KDV

590.549, 96 + KDV

Sözleşme Tarihi: 21 Nisan 2014 Başlangıç Tarihi: 21 Nisan 2014 Bitiş Tarihi: 16 Aralık 2014 Bilecik(Merkez) muhtelif cadde ve sokaklarda; yollarda, yaya yollarında, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatlarında, taş duvar imalatlarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi.

102


BELEDİYEMİZ İŞ GÜCÜ VE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPTIRILAN İMALATLAR

YAPTIRILAN İMALAT CİNSİ:

MİKTARI

1- Yağmur Suyu Hattı Çekilmesi ve Mazgal Çalışması

ÖLÇÜ BİRİMİ M

1.1 Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Belediye Dükkânları önü Mazgal Çalışması 50 Adet Döküm Izgara 1.2 Beşiktaş Mahallesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu yanı Mazgal Çalışması 22 Adet Döküm Izgara 1.3 İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi Mazgal Çalışması 55 Adet Döküm Izgara 1.4 Bahçelievler Mahallesi Deniz Sokak Yağmur Suyu Hattı Çalışması Q200 Korige Boru 30m Deniz Sokak Mazgal Çalışması 37 Adet Döküm Izgara Kongre Merkezi Yanı Mazgal Çalışması 15 Adet Döküm Izgara Mehmetçik Sokak Mazgal Çalışması 5 Adet Döküm Izgara 1.5 Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Şube Şefliği Mazgal Çalışması 5 Adet Döküm Izgara Ticaret Lisesi Yanı Kanal Çalışması Q200 Korige Boru 100m Ertuğrulgazi İlk Öğretim Okulu Yanı Mazgal Çalışması 20 Adet Döküm Izgara Stadyum Sokak Mazgal Çalışması Genişletme 5 Adet Döküm Izgara 1.6 Hürriyet Mahallesi İstanbul – Eskişehir Karayolu Kanal Çalışması Q200 Korige Boru 150m Küçük Sanayi Alt Geçit Yanı Yağmur Suyu Hattı Çalışması Q300 Korige Boru 150m 1.7 Osmangazi Mahallesi TOKİ Yanı Hızlı Tren Hattı Yağmur Suyu Hattı Çalışması Q300 Korige Boru 35m

103


İstanbul – Eskişehir Yan Yolu Kanal Çalışması

Bahçelievler Mah.Uzun Sokak Yağmur Suyu Mazgal Çalışması

Bahçelievler Mah.Belde Sk.Yağmur Suyu Mazgal Çalışması

Beşiktaş Mh. Yaz Sk.Kanalizasyon Çalışması

104


2-Kanalizasyon Hattı Çekilmesi 2.1 Bahçelievler Mahallesi

M

Konuralp Caddesi Alemdar Sokak Q200 Korige Boru 700m 8 Adet Baca 2.2 Beşiktaş Mahallesi Beşiktaş Mahallesi Kanal Çalışması Q200 Korige Boru 500m 6 Adet Baca Beşiktaş Mahallesi Kanal Çalışması Q200 Korige Boru 120m 4 Adet Baca 2.3 İsmetpaşa Mahallesi Hamam Sokak Kanal Çalışması Q200 Korige Boru 30 m 2.4 İstasyon Mahallesi Dalakdere Sokak Kanal Çalışması Q200 Korige Boru 100m 2.5 Hürriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı Kanal Çalışması Q200 Korige Boru 300m 3-İçme Suyu Şebeke Hattı Çekilmesi

M

3.1 Bahçelievler Mahallesi Karyemek alt geçit yanı Q90 polietilen 60 m 3.2 İstasyon Mahallesi İstasyon Söğüt kavşağından TCDD İstasyon binasına kadar Q80 200 m 3.3 Gazipaşa Mahallesi İstanbul Sokak Leylak Sokak Yıldız Sokak 110. Sokak Tepe Sokak Karanfik Sokak

Q110 400 m Q110 385 m Q110 245 m Q110 50 m Q110 45 m Q110 68 m

105


3.4 Hürriyet Mahallesi Kocatepe Caddesi Neyzen Sokak Çelebi Caddesi Petek Sokak 398. Sokak Şebboy Sokak

Q110 153 m Q110 64 m Q110 50 m Q110 177 m Q110 85 m Q110 85 m

3.5 Ertuğrulgazi Mahallesi Eskişehir İstanbul Karayolu

Q110 370 m

Gazipaşa Mh.Karanfil Sokak İçme Suyu Hattı Çalışması

Ertuğrulgazi Mh. Ertuğrulgazi Cad. İçme Suyu Hattı Çalışması

106


Gazipaşa Mh.İstanbul Sk.İçme Suyu Hattı Çalışması

Ertuğrul Gazi Cd.İçme Suyu Hattı Çalışması – Gazipaşa Mh.Leylak Sk.İçme Suyu Hattı Çalışması

107


4- Taş Duvar Yapılması M25-Ocaktaşı İle 200 Dz.lu

M3

4.1 istiklal Mahallesi Çalış Sokak 120 m³ 4.2 İstasyon Mahallesi Okul Sokak Mehmet Akif İlköğretim Okulu Önü 53 m³ 4.3 Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Girişi 222 m³ 4.4 Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi Atakent Sitesi Arkası 419 m³ 4.5 Gazipaşa Mahallesi Ormancı Sokak, Eğitim Sokak 98 m³ 4.6 İsmetpaşa Mahallesi Batı Sokak 43 m³ 4.7 Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Caddesi 222 m³ 4.8 Osmangazi Mahallesi Toki Villa Önü 32 m³ 5- 5 - Moloz Taş Duvar yüzeyine derz yapılması

M2

5.1 İstiklal Mahallesi Çalış Sokak 71 m² 5.2 İstasyon Mahallesi Okul Sokak Mehmet Akif İlköğretim Okulu Önü 20 m² 5.3 Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Girişi 100 m² 5.4 Gazipaşa Mahallesi Ormancı Sokak, Eğitim Sokak 80 m² 108


5.5 İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokak, Yunusemre Sokak, Ahmetbey Sokak 32 m² 5.6 Osmangazi Mahallesi Toki Girişi 144 m² 6- h:8cm beton kilit parke taşı döşenmesi:

M2

6.1 Hürriyet Mahallesi Öncü Sokak 800 m² Küçük Sanayi Girişi 700 m² 6.2 Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Caddesi 897 m² Paşa Yolu Sokak 1263,25 m² Pazar Pazarı Otoparkı 536 m² 6.3 Bahçelievler Mahallesi İstiklal caddesi 699 m² Deniz Sokak, Türkmeneli Caddesi, Orkide Sokak 2192 m² 6.4 İsmetpaşa Mahallesi Güney 1 Sokak 698 m² Batı Sokak 500 m² 6.5 İstiklal Mahallesi Belediye Bahçesi 20 m² Vali Refik Öztürk Caddesi 174 m² 6.6 Cumhuriyet Mahallesi Değirmen Sokak, Yamaç Sokak 1281,72 m² 6.7 Gazipaşa Mahallesi Mazharbey Sokak, Yunusemre Sokak, Ahmeybey Sokak 536 m² 6.8 İstasyon Mahallesi Dere Sokak 257 m²

109


7- 10x20x6 cm renkli beton parke taşı döşenmesi:

M2

7.1 Gazipaşa Mahallesi Futbol Sokak 155 m² 7.2 Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi 932 m² 8- 13x25x30cm beton Yağmur oluğu taşı döşenmesi

M

8.1 Hürriyet Mahalllesi Öncü Sokak 7,5 Mtl 8.2 Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi 38 Mtl Deniz Sokak 346 Mtl 8.3 İsmetpaşa Mahallesi Güney 1 Sokak 107,9 Mtl Mazharbey Sokak, Yunusemre Sokak, Ahmetbey Sokak 70M 8.4 Ertuğrulgazi Mahallesi Pazar Pazarı Otoparkı 70 Mtl 9- Su bazlı iç cephe boyası

M2

9.1 İstiklal Mahalllesi Bilecik Belediye Binası proje odası ve Belediye bina kolidoru 150 m2 10- 12x22x70 Ebatlarında Beton bordür döşenmesi 10.1 Hürriyet Mahalllesi

Mt

Öncü Sokak 150 Mtl Küçük Sanayi 150 Mtl 10.2 Ertuğrulgazi Mahalllesi Şahika Sokak 53 Mtl Cevahir Caddesi 392 Mtl Mert Sokak 102,6 110


Abbaslık Köy Yolu PTT Blokları 53 Mtl Paşa Yolu Sokak 515,76 Mtl Pazar Pazarı Otopark 45Mtl Ünver Sokak, Kaynak Caddesi, Ersin Sokak 113 Mtl 10.3 Gazipaşa Mahalllesi Futbol Sokak 50 m 10.4 Beşiktaş Mahalllesi Necati Önen Caddesi 813 Mtl 10.5 Bahçelievler Mahalllesi Türkmeneli Caddesi 26 Mtl İstiklal Caddesi 14 Mtl Deniz Sokak 328 Mtl 10.6 İsmetpaşa Mahalllesi Güney Sokak 113,6 Mtl Futbol Sokak 50 Mtl Yunusemre Sokak, Mazharbey Sokak, Ahmetbey Sokak 250 Mtl Tepe Sokak 147 Mtl 10.7 İstiklal Mahalllesi Atatürk Bulvarı OEDAŞ Önü 220,10 Mtl 10.8 İstasyon Mahalllesi Dere Sokak 94,4 Mtl 11- 12x22x50 Ebatlarında Beton bordür döşenmesi 11.1

Mt

Hürriyet Mahalllesi

Küçük Sanayi Girişi 567 Mtl 11.2

Bahçelievler Mahalllesi

Atakent Caddesi 105,2 Mtl 11.3 İsmetpaşa Mahalllesi Batı Sokak 75 Mtl

111


12- 10x20x6cm renkli beton parke taşı 12.1

M2

Gazipaşa Mahalllesi

Futbol Sokak Leylat Sokak 155 metrekare 12.2

Hürriyet Mahalllesi

Küçük Sanayi 203 metrekare 12.3

Ertuğrulgazi Mahalllesi

Mert Sokak 43 metrekare Paşa Yolu Sokak 502,36 metrekare Ünver Sokak, Kaynak Sokak, Ersin Sokak 120 metrekare 12.4

Bahçelievler Mahalllesi

Atakent Caddesi 166,64 metrekare Türkmeneli Caddesi 51,45 metrekare 12.5

İstiklal Mahalllesi

Atatürk Bulvarı OEDAŞ Önü 541,73 metrekare 12.6

İsmetpaşa Mahalllesi

Batı Sokak 160 metrekare Mazharbey Sokak Yunusemre Sokak 139 metrekare Ahmetbey Sokak 259 metrekare

Gazipaşa Mh.Rasat Sk.Merdiven Çalışması–Bahçelievler Mh.İstanbul Yolu Kaldırım Çalışması

112


Gazipaşa Mh.Atatürk Bulvarı Kaldırım Çalışması–Ertuğrulgazi Mh.Ersin Sk.Kilit Taş Çalışması

Bahçelievler Mh.Atakent Cd.Atakent Sitesi Önü Taş Duvar Çalışması 13- Seramik kaplaması (Duvar ve zemin)

M2

13.1 İstiklal Mahallesi Seven Pasajı Belediye Umumi Tuvaleti 32 m² 13.2 İstasyon Mahallesi İstasyon Tuvaletleri Üstü Büfe Arkası

113


14- Betonarme kutu menfez elemanları ile köprü yapılması

M2

14.1 Osmangazi Mahallesi Karasu Caddesi 20 m² 3500 m Karasu Deresi-Yüksek Hızlı Tren arası sathi kaplama yapılmasında

15- Karla Mücadele Çalışması .

15.1 Genel Karla mücadele çalışmalarında 160 ton kar tuzu kullanılmıştır

114


16- Bilecik(Merkez) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda; yollarda, yaya yollarında, içme suyu yağmursuyu, kanalizasyon hatlarında, taş duvar imalatlarında aşağıdaki malzemeler kullanılmıştır. Stabilize Malzeme; 42.637,21 ton (Temel malzemesi, kırma balans, ocak taşı, mıcır, taş tozu, tüvenan, kum, PMT) Çimento; 2.826 adet Parke taşı; 12.980,55 m2 (6’lık, 8’lik, 10x20x6 cm) Beton bordür taşı; 4752 m (12x22x70cm, 12x22x35 cm) Yağmut oluğu; 976 adet (12x22x35 cm 17- Asfalt ve Asfalt Yama İşi 17.1 Genel Bilecik Merkez muhtelif cadde ve sokaklarda içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon çalışmalarında OEDAŞ, Beygaz, Telekom kurum bağlantılarındaki asfalt bozulmalarında 105 ton asfaltlama, 23.486 ton aşınma tabakası BSK (sıcak asfalt), 1.085 ton (Binder tabakası) asfalt yapılarak, çalışmalarımız devam etmiştir.

İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi asfaltlama çalışması

Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak asfaltlama çalışması

115


18- Belediye Sarayı Engelli Asansörü

Engelsiz Yaşam İçin Belediye Girişine Asansör Yapıldı

2014 yılı içinde Şehir Estetiği Noktasında Yapılan Yeni Anıtlar. Yükselen Türkiye Anıtı -- Türkmeneli Kardeşlik Anıtı -- Şehit Asker Anıtı

116


Belediye Başkanımız Selim YAĞCI çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulunurken

117


118


VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

A-GENEL BİLGİLER: 1-Fiziksel Yapı: Veteriner işleri müdürlüğü hizmet binası hürriyet mahallesi Karaçay mevkiinde belediye çöplüğünün üst kısmında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz 1 veteriner hekim odası 1 personel odası 1 ameliyathane 1muayene odası olmak üzere hizmet vermektedir. Binamız haricinde 1 kedi kulübesi 5 köpek kulübesi ve 1 kanatlı bakım ünitesi olarak hizmet vermektedir. 2-Teşkilat Yapısı: Veteriner işleri müdürlüğü; 1 müdür vekili veteriner hekim 2 işçi’den oluşmaktadır.

119


3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Veteriner işleri bünyemizde ameliyatta kullanılan aletlerin sterilasyonu için kullanılan kuru hava sterilazatörü ameliyat masası hayvan yakalama aparatları mevcuttur. Barınakta barındırılan hayvanların sahiplendirilmesi için web sitemiz mevcuttur. Bu web sitesinde yapılan işlemler, tedaviler, aşılamalar ve kısırlaştırılmış hayvanlar hakkında bilgi ve resimlere ulaşılmaktadır. Kısırlaştırılan hayvanlara kulak küpesi takılmaktadır ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.35.07.04.00.00.05.01.01 46.11.02.35.07.04.00.00.05.01.02 46.11.02.35.07.04.00.00.05.01.03 46.11.02.35.07.04.00.00.05.02.01 46.11.02.35.07.04.00.00.05.02.02 46.11.02.35.07.04.00.00.05.02.03

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.02 46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.03 46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.04 46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.05

46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.07 46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.08 46.11.02.35.07.04.00.00.05.03.09 46.11.02.35.07.04.00.00.05.05.01 46.11.02.35.07.04.00.00.05.06.01 46.11.02.35.07.04.00.00.05.06.05 46.11.02.35.07.04.00.00.05.06.07 46.11.02.35.07.04.00.00.05.09.01 46.11.02.35.07.04.00.00.05.09.06

Genel Toplam

(VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 56.601,00

Eklenen 0

Düşülen 0

Net Bütçe 56.601,00

Harcanan 48.914,65

Kalan Odenek 7.686,35

Net.B.Or% 86

Büt.Or% 86

49.001,00 6 5.000,00

0 0 100

0 0 0

49.001,00 6 5.100,00

0 0 5.094,40

49.001,00 6 5,6

0 0 100

0 0 102

7.801,00 3

0 0

100 0

7.701,00 3

0 0

7.701,00 3

0 0

0 0

150.010,00 1.851,00 2.004,00 68.707,00

0 0 0 0

0 0 0 0

150.010,00 1.851,00 2.004,00 68.707,00

108.926,99 468 0 59.580,00

41.083,01 1.383,00 2.004,00 9.127,00

73 25 0 87

73 25 0 87

20.000,00

0

0

20.000,00

13.317,48

6.682,52

67

67

50.000,00

0

0

50.000,00

8.546,74

41.453,26

17

17

3 1

0 0

0 0

3 1

0 0

3 1

0 0

0 0

50.000,00

0

50.000,00

0

0

0

0

0

650.006,00

0

650.000,00

6

0

6

0

0

4

0

0

4

0

4

0

0

1 1 1.111.000,00 1.111.000,00

0 0 100 100

0 0 700.100,00 700.100,00

1 1 411.000,00 411.000,00

0 0 244.848,26 244.848,26

1 1 166.151,74 166.151,74

0 0

0 0

60

22

120


5- Sunulan Hizmetler: Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hayvan sağlığını korumak amacıyla yıl boyu ücretsiz kuduz aşısı yapılmakta, kliniğimize getirilen hayvanlara ayakta muayene ve tedavi hizmeti verilmekte, sahipli hayvanlara mikroçip takılarak kayıt altına alınmaktadır. Halk ve çevre sağlığı alanında; sivrisineklere yönelik larva ve uçkun ilaçlaması yapılmakta, açık ve kapalı alanlarda pire, kene, hamamböceği, fare v.b mücadelesi yürütülmekte, gerekli hallerde dezenfeksiyon da yapılmaktadır. Başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili olarak; sokak hayvanları toplamakta, geçici bakımevine götürülen bu hayvanlara başta kuduz olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı aşılama, paraziter hastalıklara karşı ilaçlama ve tedavi hizmetleri verilmekte, kısırlaştırıldıktan ve kulaklarına küpe takıldıktan sonra sahiplendirilmekte ya da alındıkları ortama geri bırakılmaktadır. Ayrıca gıda işyerlerinin denetimi yapılmakta, eğitim ve proje geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Sinek ve Haşere ilaçlaması

Hayvan Barınağı

121


Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 2014 yılı içerisinde;  Tarım İl Müdürlüğü Orman Su İşleri Müdürlüğü Beraber PetShop kurulması komisyonuna katıldı.  Şehre satış için getirilen balıkların kontrolü yapıldı.  Kasapları Denetlenmesi yapıldı.  Gıda satışı yapılan işyeri denetimleri gerçekleştirildi.  Kurban pazarları ve kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetlenmesi gerçekleştirildi.  Karasinek, sivrisinek ve lavrasit ilaçlaması yapıldı.  Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolü başlıkları altındaki işleri yürütmüştür.  İlimizde faaliyet gösteren PetShop İşyerlerine Eğitim düzenlenmiştir.  2014 yılında 378 adet hayvan kısırlaştırıldı.  2014 yılında 200 adet hayvan kuduz aşısı, 150 adet karma aşı uygulandı.  2014 yılında Tarım İl Müdürlüğü Orman Su İşleri Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından ilimizdeki PetShop işletmecileri için Eğitim düzenlendi. 2014 yılında Tarım İl Müdürlüğü Orman Su İşleri Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyonla PetShop denetimleri gerçekleştirildi. Şehrimizde pazar ve pazartesi günlerinde kurulan halk pazarlarında satışa sunulan balıkların düzenli olarak veteriner hekimince kontrolü yapılmış ve yapılmaktadır. Şehrimizde et ve et mamulleri satışı yapan kasap şarküteri ve marketlerin düzenli bir şekilde denetimi yapılmış ve yapılmaktadır. İlimizde sadece kurbanlık hayvan satışı için kurulan pazarının denetiminde sıkı bir şekilde yapılmış hastalık odaklı mahallerden hayvan getirilmesi önlenmiştir. Yine kurban bayramında toplu kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetimi yapılmıştır. Herhangi bir hastalık vakasında anında müdahale yapabilmek için yapılan bu çalışmada bir hastalık şikâyeti olmaması için azami özen gösterilmiştir. Başıboş sokak köpeklerinin ıslahı amacıyla Belediyemiz bünyesindeki geçici bakım evinde oluşturulan hayvanların kısırlaştırma ve gerekli müdahalenin yapılabilmesi için ameliyathane oluşturulmuştur. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli koordinasyon sağlanmış köpek kısırlaştırma ve ıslahı yapılıp kulaklarına küpe takılarak doğal ortamına da bırakılanlarda olmuştur. Oluşan ısırık vakalarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanıp gerekli koruma ve kontrol sağlanmış herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Şehrimizde 2014 yılı içerisinde karasinek ve sivrisinek ilaçlamalarını devam edildiği gibi ilaçlamalar özellikle larvaların bulunabileceği yerlere ağırlıklı olarak yapılmıştır. Bu İlaçlamada 750 litre Larvasit ve Karasinek İlacı kullanılmıştır. İlimiz Merkez Köylerde ve bazı İlçelerde görülen vahşi hayattan evcil hayvanlara bulaştığı tespit edilen kuduz vakasının İlimiz Merkeze Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile ortak çalışma yapılmıştır.

122


Şehrimizde Yaz döneminde ortaya çıkan Kırım Kongo Keneleri ve diğer haşerelerle mücadele edilmiş muhtemelen olabilecek ve barınabilecek yerlerin periyodik olarak ilaçlamaları yapılmış yine bu mücadelede de İlimizde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Bu ilaçlamada ayrıca 50 litre İlaç kullanılmıştır. Sonuç olarak Belediyemiz 2014 Yılında Toplum Sağlığını birebir ilgilendiren her türlü olaya önceden tedbir almış ve bu konuda tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektörün tüm imkânlarından faydalanılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü 2014 yılı içerisinde olası salgın hastalıklar için ve halk sağlığını birebir ilgilendiren her türlü mücadeleyi Belediyemiz Veteriner Hekimi ve diğer kuruluşlarla birlikte gerekli tedbir alınmış ve olumsuz Vaka İlimizde yaşanmamıştır. B-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Mevcut barınağımızın etkin olarak faaliyette olması, şikâyetlerin imkânlar doğrultusunda zamanında değerlendirilmesi, hayvanlara müdahale açısından ekipmanların yeterli olması, hayvanların mama ile beslenmesi, kırık ve çıkık haricinde tüm tedavilerin yapılması Veteriner İşleri Müdürlüğünün sunmuş olduğu hizmetler arasında yer almaktadır. C-ÖNERİ VE TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2014 Mali yılı içerisinde Bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

123


124


TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

I- GENEL BİLGİLER

Bilecik halkına daha temiz, daha yaşanabilir, görsel kirlilikten uzak, vatandaşlarımızın tüm istek ve ihtiyaçlarına cevap veren bu tarihi kentin dokusuna duyarlı bir temizlik hizmeti sunmaktır. Misyonumuz doğrultusunda, çevreye ve insana duyarlı çevresel bütün teknolojileri ve yenilikleri temizlik hizmetlerimize entegre ederek, sürekli iyileştirilebilir olmayı esas alan bir temizlik hizmeti anlayışı oluşturmaktır.

125


A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımız ve mücavir alan sınırları içerisindeki tüm katı atıkların toplanması ve taşınması, cadde ve sokakların el ile süpürülmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesi, pazar yerleri, cadde ve sokakların yıkanması, kış aylarında yaya kaldırımlarının, merdivenlerin kar ve buz temizliği, yaz aylarında park ve bahçe ile arsaların, tüm şehir içi yol kenarlarının temizliği işini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereğince ihaleye çıkarmak. 2- Gerçekleştirilen ihale sonrası yüklenici firma ile sözleşme imzalamak. 3- Yüklenici firmanın ihale şartnamesinde ki şartlar dahilinde çalışmalarını denetlemek. 4- Yüklenici firmanın hakedişlerini aylık olarak hazırlamak. 5- Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği’’nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını, lisanslı sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesini sağlamak. 6- Şehrin temizliği ve halkımıza sağlıklı yaşam alanları hazırlanabilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak. 7- Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek. 8- Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi sağlar, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak. 9- Çöp Toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak. 10- Bitkisel Atık Yağların toplanması için lisanslı toplayıcılarla protokol imzalamak ve kaynağında ayrı toplanması için toplama sistemi kurmak, denetimi ve takibini yapmak. 11- Çevre ile ilgili Müdürlüğe gelen her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak. 12- Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 13- Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak. 14- Ambalaj Atıklarının Kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak. 15- Atık Pillerin toplanması ve yetkili kuruluşlara bertarafı ve geri dönüşümü için gönderilmesini sağlamak. 16- Tüm yazışmaların ve evrakların takibini yapmak/yaptırmak. 17- Her yılsonunda Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak.

B-İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Ana hizmet binası içerisinde giriş katında, Mezarlıklar Müdürlüğü ile aynı odada faaliyet göstermektedir. 2-Teşkilat Yapısı

126


Temizlik İşleri Müdürlüğü örgüt yapısı içerisinde, bir müdür kadrosu vardır. 3-İnsan Kaynakları Müdürlük bünyesinde 1 Müdür Vekili ve ikinci görev ile görevli 1 Çevre Müh. olmak üzere 2 personel mevcuttur. Yüklenici müteahhit firma 17 vasıflı 68 vasıfsız olmak üzere 85 personel ile görev yapmaktadır. Müdür: a) Belediye karar organlarının aldığı karar doğrultusunda Temizlik hizmetlerinin ihale edilmesini sağlar b) Birimin harcama yetkilisidir. c) Birim çalışma raporunun hazırlanmasından sorumludur. d) Birim harcama evraklarının kontrolünden sorumludur. e) Amirlerinin vermiş olduğu görevleri yapar ve yaptırır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri Verilen görev, yetki ve sorumlulukla, çalışma usul ve esaslara göre hizmet vermeyi amaçlamaktadır. B-Temel Politikalar ve Öncelikler Karar ve uygulamalarında şeffaf Belediyecilik anlayışı içerisinde, kaliteli, eşit, tarafsız ve üretken bir hizmet anlayışı ile tüm vatandaşlarımıza hizmet etmektir.

127


III- FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ

(TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 31/12/2014)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

46.11.02.34.05.01.00.00.05.01.01 46.11.02.34.05.01.00.00.05.01.03 46.11.02.34.05.01.00.00.05.02.01 46.11.02.34.05.01.00.00.05.02.03

MEMURLAR İŞÇİLER MEMURLAR İŞÇİLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMA DDİ HAK TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

4.547.000,00

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.02 46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.03 46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.04 46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.05

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.07

46.11.02.34.05.01.00.00.05.03.09 46.11.02.34.05.01.00.00.05.05.01 46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.01

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.02 46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.03 46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.04

46.11.02.34.05.01.00.00.05.06.05

46.11.02.34.05.01.00.00.05.09.01 46.11.02.34.05.01.00.00.05.09.06

Genel Toplam

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or %

Büt.Or %

7 6 2 3

Eklenen 2.000,0 0 0 0 0

0 0 0 0

2.007,00 6 2 3

1.652,90 0 0 0

354,1 6 2 3

82 0 0 0

23613 0 0 0

69.957,00 3

0 0

0 0

69.957,00 3

20.609,88 0

49.347,12 3

29 0

29 0

3

500

264,02 4.048.379,3 1

52

8801

0

503 4.137.505,0 0

238,98

4.292.005,00

0 154.500,0 0

89.125,69

98

94

5.002,00

2.000,0 0

0

7.002,00

5.298,20

1.703,80

76

106

3

0

0

3

0

3

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

180.001,00

0

180.000,0 0

1

0

1

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1 1

0 0 4.500,0 0 4.500,0 0

0 0 334.500,0 0 334.500,0 0

1 1 4.217.000,0 0 4.217.000,0 0

0 0 4.076.204,3 1 4.076.204,3 1

1 1 140.795,6 9 140.795,6 9

0 0

0 0

97

90

4.547.000,00

B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği olan güzel şehrimizin gelecek nesillere temiz, güvenli, yaşanabilir bir kent bırakma olgusu içinde bilinçli ve düzenli programlar oluşturarak özverili bir kadroyla görev yapan birimimiz, şehrimizin temizliği için tüm yıl boyunca ara vermeden çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Verimli ve üretken bir ekiple 2014 yılında yaptığımız bu hizmet sonraki yıllarda artarak devam edecektir.

128


TEMİZLİK HİZMETLERİ: Belediye Başkanlığımız sınırları içerisindeki tüm katı atıkların ve tıbbi atıkların toplama, taşıma ile cadde, sokak ve boş arsaların süpürülerek temizlenmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesi, pazar yerleri, cadde ve sokakların yıkanması, kış aylarında yaya kaldırımlarının kar ve buz temizliği, yaz aylarında park ve bahçelerin, tüm şehir içi yol kenarlarının temizlik işleri 2014 yılı için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan ihale neticesinde, ihaleyi kazanan firma tarafından gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan yüklenici firma 2014 yılı kent içi temizlik hizmetlerini; Başkanlığımızca tahsis edilen İstasyon Mahallesi Yenipazar Sokaktaki Belediyemize ait alanda, 6 adet 7 m3 kapasiteli sıkıştırmalı atık kamyonu, 1 adet süpürge aracı, 1 adet sekiz ton kapasiteli arasöz, 1 adet damperli kamyonet, iki tanesi binek olmak üzere toplam 11 adet aracı ve en az 85 personel çalıştırmak şartları dahilinde Başkanlığımız Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ana esaslar ve çalışma programı dahilinde vermiştir. Kapalı Pazar Temizliği

Bilecik Belediyesi Temizlik Aracı

129


Yapılan işlerin genel olarak gösterildiği tablolar aşağıda verilmektedir. El ile yapılan temizlik işinin gösterildiği tablo; YAPILAN İŞ

YAPILDIĞI YER

PERSONEL SAYISI

ZAMAN ARALIĞI

El ile Süpürme İşi

Şehir İçi / Ana Arter

17

El ile Süpürme İşi

Tüm Mahalleler

11

Gündüz 06:00 – 15:00

El ile Süpürme İşi

Şehir İçi / Ana Arter

8

Gece 16:00 – 24:00

GÜN SAYISI Her Gün Her Gün 1 Mahalle Her Gün

6 adet hidrolik sıkıştırmalı katı atık toplama aracıyla iki vardiya halinde çalışılarak şehrimiz genelinde bulunan çöp konteynerlerine bırakılan katı atıklar her gün düzenli bir şekilde toplanarak, şehir merkezinden 4 Km uzaklıkta bulunan Karaçay Mevkiinde belirlenmiş olan alana taşınarak bertaraf edilmiştir. Bu alanda döküm çalışmaları yapılan atıkların çevresel zararlarının minimum seviyelere indirgenmesi için kepçe ve dozer yardımıyla çalışmalar yapılmıştır. Toplamda 6 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, yıkama aracı, süpürge aracı ile yapılan işi gösterir tablo;

YAPILAN İŞ

YAPILDIĞI YER

ARAÇ SAYISI

GÜN SAYISI

SAAT ARALIĞI

Çöp Toplama İşi

Şehir İçi / Siteler

2

Her Gün

06:00 – 15:00

Çöp Toplama İşi

Tüm Mahalleler

4

Her Gün

16:00 – 24:00

Yıkama

Şehir İçi

1

Yıkama

Tüm Mahalleler

1

Süpürge Aracı ile Süpürme

Tüm Mahalleler

2

Her Gün (Salı hariç) Her Gün (Salı hariç) Pazar Hariç Her Gün

16:00 – 24:00 16:00 – 24:00 06:00 – 15:00

Mahallelerimiz, cadde ve sokaklar ile pazaryerleri belirli aralıklarla ve düzenli olarak yıkanmaktadır. Merkezde bulunan tüm camilerimizin süpürülmesi belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Yüklenici firmanın gerçekleştirdiği 2014 yılı temizlik hizmetlerinin denetimi, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrol ekipleri ve yüklenici firmanın görevli personeli ile birlikte yapılarak, günlük denetleme raporları tutulmuştur.

130


2014 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ: ATIK TÜRÜ

2014

BİRİM

Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması

274

KG

Atık Bitkisel Yağların Toplanması

8,5

TON

Tıbbi Atıkların Toplanması

82,6

TON

Ambalaj Atıkların Toplanması

722,5

TON

TIBBİ ATIK: Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri tarafından üretilen tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda imzalanan protokol ile ARY-ECO İŞ ORTAKLIĞI tarafından toplanıp yine aynı firma tarafından Eskişehir İlinde bulunan ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ’NE taşınıp yine “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda bertarafı sağlanmaktadır. 2014 yılında ilimizde toplam 82,6 Ton tıbbi atık toplanıp bertarafa gönderilmiştir. AMBALAJ ATIKLARI: Belediyemiz sınırları içerisinde, ambalaj atıklarının (kağıt-karton, içecek karton kutuları, cam, metal, plastik vb.) kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, işyeri, okul, hastane, vb.) evsel nitelikli katı atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi ve bu konuda 24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca toplama sisteminin kurulması amacıyla 01.01.2014 tarihinde GÜNEŞ TİCARET CAM-KAĞITMETAL ATIK DEĞERLENDİRME TEMİZLİK İŞLERİ ile protokol yenilenmiştir. Protokol hükümleri gereğince Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanıp ayrıştırılması işi söz konusu firma tarafından yürütülmektedir Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıkları her gün saat 08:00 ve 19:00 saatleri arasında toplanmaktadır. 2014 yılında toplanan 722 ton ambalaj atığının cinslerine göre dağılımı şu şekildedir. ATIK CİNSİ

MİKTAR (Ton)

YÜZDE

Kâğıt/Karton

580

% 77

Plastik

153

% 21

Diğer Geri Dönüşebilenler (Metal, cam vb.)

16

%2

131


BİTKİSEL ATIK YAĞ: Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanması taşınması ve bertarafı için 21.01.2013 tarihinde KOLZA BİODİZEL YAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ile protokol imzalanmıştır. Toplama çalışmaları sonucu 2014 yılı içinde ilimizde lisanslı firmalar tarafından toplanan bitkisel atık yağ miktarı 8,5 Ton’ dur. 2014 yılında atık yağ üreticisi olan işletmelerden (lokanta, restoran, fastfood vb.) ve büyük işletme ve tesislerden toplamda yaklaşık 7,3 Ton bitkisel atık yağ toplanmıştır. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca atık yağ üreten fabrika, kamu kurumları, lokanta, restaurant ve cafe olmak üzere toplam 30 adet işletme ile lisanlı geri dönüşüm firması aracılığıyla “Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi” imzalamıştır.

PROJE VE ETKİNLİKLER: Belediyemiz Atık Pillerin Toplanması, Taşınması ve Bertarafı Projesi kapsamında TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi) ile protokol imzalamıştır. Bu kapsamda ilimizdeki tüm okullarımıza toplama kapları yerleştirilmiş yine aynı çerçevede okullarımızda “Doğanın Pili Bitmesin” Projeleri kapsamında “Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışmaları” düzenlenmiştir. Tüm bunların ışığında Bilecik’ de böyle bir projenin 2013 yılında hayata geçirildiği, 2014 yılında da devam ettiği ve bu proje kapsamında okullarımızdan 250 kg atık pilin ve 1.155 kg atık yağın toplanarak, doğaya gelişi güzel atılması önlenmiştir. Yarışma kapsamında dereceye giren okullarımıza daha önce duyurulan hediyeleri 5 Haziran Dünya Çevre Haftası etkinliklerinde verilmiştir. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen kent içi genel temizlik hizmetlerinin verilmesinde çok ciddi sorun ve aksaklıklar yaşanmayarak, oluşan küçük sorunlara da zamanında müdahale edilerek hizmet halkımıza en iyi şekilde sunulmuştur.

132


133


GENEL BİLGİLER Müdürlüğümüz 1 İtfaiye Müdürü, 1 İtfaiye Amir V., 6 İtfaiye Şoförü, 14 İtfaiye Eri olmak üzere toplam 22 kişilik personeliyle 3 ekip olarak her türlü afet ve tüm itfaiyelik olaylara müdahale etmekte ve tüm itfaiye araç ve gereçlerinin devamlı kullanıma hazır olmalarını sağlamaktadır. İtfaiye olaylarında zaman çok önemlidir, bu hassasiyet göz ardı edilemez, tüm personelimiz bunun bilincinde olup buna göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar, günün şartlarına göre bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek çalışmalara ilişkin kanun yönetmelik, tebliğ, tüzük ve genelgeler incelenerek gerekli yenilikler uygulanmaktadır. Müdürlüğümüz günün teknolojik gelişmelerine paralel olarak personelin eğitimini araç ve gereçlerin modernizasyonunu günün şartlarına uygun hale getirmiştir. Birimimiz kendini itfaiyecilik konularında devamlı yenilemekte ve yenilemeye devam etmektedir. Vatandaşlardan gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden her zaman yararlanılmıştır. İtfaiyecilikle ilgili konular her fırsatta halka anlatılarak halk bilinçlendirilmiştir.

2014 YILI ARAÇ DÖKÜMÜ

1 2 3 4 5

ARACIN ÖZELLİKLERİ

MİKTARI

ARACIN MARKASI BMC

Acil durumlarda öncü araç

1

FORD 2524

30 metre otomatik hidrolik merdivenli 6 ton su kapasiteli

1

FORD CARGO

24 metre otomatik hidrolik merdivenli 5 ton su kapasiteli

1

FATİH

Seyyar merdivenli, köpüklü 5 ton su kapasiteli

1

FORD

Köpüklü 5 ton su kapasiteli

1

TOPLAM

5 Adet

24 saat faaliyet gösteren bir birim olduğumuzdan bir çok konuda halkımızla Belediye arasında irtibat sağlayarak sorunların ilgili müdürlüklere iletimi yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla çöp ile ilgili sorunlar ve şikâyetlerin temizlik şirketine iletilmesinde, Zabıta Müdürlüğü ile ilgili şikayet konularının Zabıta müdürlüğüne iletilmesinde, su arızalarının ve su patlaklarının su arıza tamir ekiplerine iletilmesinde buna benzer konularda İtfaiye Müdürlüğü olarak sorunların iletilmesinde Belediye birimleriyle koordineli çalışmalar yürütülmüştür. İtfaiye Müdürlüğü binamızda 5 adet itfaiye aracını muhafaza edebileceğimiz kapalı garajımız mevcut olup, idari binada diğer hizmet birimleriyle hizmetlerimize daha koordineli bir şekilde devam etmekteyiz.

134


2014 YILI ACİL OLAYLAR İSTATİSTİK BİLGİLER AYLAR

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM G.TOPLAM

EV VE İŞYERİ YANGINL ARI 4 2 3 4 3 3 6 3 2 3 5 2 40

ARAÇ YANGINLAR I

OT VE ORMAN YANGINLARI

DİĞER YANGINLA R

TRAFİK KAZALA RI

1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 3 2

1

2 1 2

8

2 1 1 1 1 1 3

5 10 2 2 1

1 2 14

29

1 3 1 1 1 1 13

SU BASKINLAR I

1 2 1 2

1

7

111

135


Bu yangınların 23 adeti elektrik kontağından, 3 adeti lpg,doğalgaz vb., 4 adeti ocak, soba, kalorifer kazanından, 13 adeti baca tutuşmasından, 1 adeti sigara ve kibritden, 1 adeti akaryakıtdan, 46 adeti de diğer sebeplerden çıkmış olup, 13 adeti tamamen yanmış, 51 adeti kısmen yanarak kurtarılmış, 27 adeti de başlangıçta müdahale ederek söndürülmüştür. Bina, işyeri vb. yerlerde mahsur kalan insan ve hayvanların kurtarılması çalışmaları yapılmıştır.

136


Aşırı yağış olan günlerde ve su baskını meydana gelen yerlerde motopompla suların çekilmesi ve temizliği yapılmıştır. Şehrimizde meydana gelebilecek su baskınlarına müdahale için motopomplar mevcut olup her zaman kullanıma hazır halde tutulmaktadır. Şehrimize yağan şiddetli ve uzun süreli yağmurlardan dolayı meydana gelen su baskını şikayeti alınmış olup, motopomplar ve itfaiye araçları ile müdahale edilerek gerekli raporlar tanzim edilmiştir. Ayrıca şehrimizde meydana gelebilecek şiddetli fırtınadan dolayı yollara, araçların ve evlerin üstlerine düşebilecek ve elektrik tellerine zarar verebilecek ağaçlar kesim motoru ile müdahale edilerek zararsız hale getirilmiştir. GÜNLÜK YAPILAN İŞLER Çeşitli nedenlerden dolayı şehirde meydana gelen su sıkıntılarında halkımızın su ihtiyacının karşılanması amacıyla İtfaiye araçları ile su ihtiyacının giderilmesine yönelik su dağıtımları yapılmış, İtfaiye Müdürlüğümüzden kendi ihtiyaçları için su talebinde bulunanlara ücret karşılığı su verilmiş olup, bunun karşılığında 1.923,40 TL., merdivenli araç kiralama karşılığında 1.368,80 TL. ve ayrıca çeşitli işlerde 1.180,00 TL. gelir elde edilmiştir. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol ve parke döşeme çalışmalarında su ihtiyaçları Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır. Yaz gününde mahalle ve sokakların ön sulama ile sulanması yapılmıştır. Belediyemizin diğer birimleriyle işbirliği kurularak, yeni açılan yolların stabilize çalışmalarında (yol sulaması), yeni dökülen betonların sulanmasında, iş makinalarına su ikmal işlerinde, kaldırım, menfez, duvar sulamalarında, havuz doldurma vs. çalışmalarında yardımcı olunmuştur. Ayrıca merdivenli araçlarımızla da yüksek ağaçların budanması, şehrimizde yapılan sosyal faaliyetlerle ilgili uyarıcı afişlerin, çeşitli bayrakların asılması indirilmesi ve hoparlör kontrol çalışmaları, yeni montaj ve tamiratı, elektrik, ışık vs. tamiratlarına yardımcı olunmuştur. Belediyemiz adına duyuru amaçlı düzenlenen afiş ve pankartların asılması ve toplanması çalışmaları yapılmıştır.

137


İnsanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla meskenlerin, işyerlerinin, resmi kurum ve kuruluş bacalarının resmi ücret karşılığı temizlenmesi, kış aylarında kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanmış, baca temizleme ücreti olarak 406,00 TL gelir elde edilmiştir. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2014 -31/12/2014 tarihleri arasında 82 adet işyerine yangın ve patlamalara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu verilmiştir. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2014 -31/12/2014 tarihleri arasında itfaiye muayene rapor ücreti olarak 13.505,48 TL gelir elde edilmiştir.

Müdürlüğümüzde günlük yapılan çeşitli hizmetler aşağıya çıkarılmıştır. AYLAR

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL TOPLAM

BACA TEMİZLEME

ARAZÖZLE SU VERME

MERDİVENLİ ARAÇLA ÇALIŞMA

ÇEŞİTLİ GELİRLER

İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU

İTFAİYE MUAYENE RAPORU

1

7 6 12 4 5 11 7 8 3 3 11 5 82

1

6 7

2

1 1

2

3

11

7

1

1 1 1 1

2 2 9

112

EĞİTİM VE DENETİM İtfaiye Müdürlüğümüzce yıllık eğitim programı hazırlanmış olup, bu eğitim programı dahilinde hergün düzenli olarak araç bakımı, spor ve eğitim programı uygulanmaktadır.

138


İtfaiye Müdürlüğümüzce, Sivil Savunma ve 112 acil ekipleriyle koordineli olarak resmi kurumlar, okullar, fabrikalar vb. gibi kurumlarda eğitim ve bilgilendirme amaçlı tatbikatlar yapılmıştır.

139


Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.33.03.02.00.00.05.01.01 46.11.02.33.03.02.00.00.05.01.03 46.11.02.33.03.02.00.00.05.02.01 46.11.02.33.03.02.00.00.05.02.03 46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.01

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.02 46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.03 46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.04 46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.05

46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.07 46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.08 46.11.02.33.03.02.00.00.05.03.09 46.11.02.33.03.02.00.00.05.05.01 46.11.02.33.03.02.00.00.05.06.01 46.11.02.33.03.02.00.00.05.06.07 46.11.02.33.03.02.00.00.05.09.01 46.11.02.33.03.02.00.00.05.09.06 Genel Toplam

(İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR İŞÇİLER MEMURLAR İŞÇİLER ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 341.547,00 317.002,00 51.000,00 65.001,00

Eklenen 3.000,00 0 4.000,00 0

Düşülen 0 3.000,00 0 4.000,00

Net Bütçe 344.547,00 314.002,00 55.000,00 61.001,00

Harcanan 344.122,68 290.454,54 54.632,17 46.828,83

Kalan Odenek 424,32 23.547,46 367,83 14.172,17

Net.B.Or% 100 93 99 77

Büt.Or% 101 92 107 72

2

0

0

2

0

2

0

0

82.019,00 6.201,00 3.005,00 11.207,00

0 0 0 0

0 0 0 0

82.019,00 6.201,00 3.005,00 11.207,00

64.209,66 0 2.886,20 3.715,00

17.809,34 6.201,00 118,8 7.492,00

78 0 96 33

78 0 96 33

74.001,00

0

0

74.001,00

46.961,61

27.039,39

63

63

22.000,00

0

0

22.000,00

0

22.000,00

0

0

3

0

0

3

0

3

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

170.002,00

0

170.000,00

2

0

2

0

0

7

0

0

7

0

7

0

0

1 1 1.143.000,00 1.143.000,00

0 0 7.000,00 7.000,00

0 0 177.000,00 177.000,00

1 1 973.000,00 973.000,00

0 0 853.810,69 853.810,69

1 1 119.189,31 119.189,31

0 0

0 0

88

75

140


141


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

142


I- GENEL BİLGİLER En iyi ve en güzel hizmete sahip olması gerektiğine inandığımız İlimiz sakinlerinin memnuniyetini sağlık, selamet ve refahını arttırmak için çalışmak. En üstün kalitede hizmet sunabilmek ve yapılan çalışma ve hizmetlerimizi halkın ihtiyaçları doğrultusunda ve tam zamanında sunmak ilke olarak benimsenmiştir. Belediye Zabıtası olarak ceza yazan değil, vatandaşı bilgilendiren, olaylara güler yüzlü ve olumlu yaklaşan yönümüzle halkın sempatisini kazanmak ve zabıtanın imajını olduğundan daha iyi yönde geliştirmek için Müdürlük olarak gayretli olmayı ve örnek bir müdürlük olmayı hedefliyoruz. A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. Maddesinde Belediye Zabıtası; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayacağı belirtilmektedir. Ayrıca Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. maddesinde de Belediye Zabıtasının hangi görevleri yapacağı tanımlanmıştır. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı 2014 yılında Zabıta Müdürlüğü, Belediye Ana Hizmet Binası içinde birinci katta faaliyetlerini sürdürmektedir. 2- Teşkilat Yapısı Zabıta Müdürlüğünün hiyerarşik yapısı; a-) Zabıta Müdürü b-) Zabıta Amiri c-) Zabıta Komiseri d-) Zabıta Memurları

143


3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Zabıta Müdürlüğümüzde yazışmalarda kullanmak üzere 2 adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı, personelin diğer birim ve kendi aralarında hızlı bir iletişim kurması amacıyla Zabıta Memurlarımızın hepsinde telsiz amaçlı telefon bulunmaktadır. 4- İnsan Kaynakları 2014 yılı sonu itibariyle Zabıta Müdürlüğümüzde fiilen görev yapan 1 Zabıta Müdür Vekili, 1 Zabıta Amir Vekili, 16 Zabıta Memuru ve müdürlüğümüzde görevlendirilen 2 personelimiz mevcuttur. 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Müdürlüğümüz, 2014 yılında Belediye Başkanına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Yılsonu itibariyle harcama yetkisi görevi Zabıta Müdürüne ait olup, mali yılı için müdürlüğümüzce 1 asil 1 yedek gerçekleştirme görevlisi belirlenmiştir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüz; kendisine verilen görev, yetki ve sorumlukla çalışma usul ve esaslarına göre hizmet vermeyi amaçlamaktadır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Belediye karar ve uygulamalarında şeffaf belediyecilik anlayışı içerisinde; üretken, kaliteli, tarafsız, eşit bir hizmet sunmaktır.

144


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ

(ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014)

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

Net.B.Or Büt.Or % %

46.11.02.36.03.09.09.00.05.01.01

MEMURLAR

749.057,00

0

0

749.057,00

704.820,67

44.236,33

94

94

46.11.02.36.03.09.09.00.05.01.03

İŞÇİLER

6

0

0

6

0

6

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.02.01

MEMURLAR

115.000,00

1.000,00

0

116.000,00

115.932,36

67,64

100

101

46.11.02.36.03.09.09.00.05.02.03

3

0

0

3

0

3

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.02

İŞÇİLER ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M

157.506,00

0

100.000,00

57.506,00

28.347,06

29.158,94

49

18

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.03

YOLLUKLAR

4.201,00

0

0

4.201,00

2.743,98

1.457,02

65

65

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.04

GÖREV GİDERLERİ

20.002,00

0

0

20.002,00

1.089,06

18.912,94

5

5

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.05

HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER

22.204,00

0

0

22.204,00

14.437,82

7.766,18

65

65

90.004,00

0

0

90.004,00

76.984,34

13.019,66

86

86

2.000,00

0

0

2.000,00

0

2.000,00

0

0

3

0

0

3

0

3

0

0

50.000,00

0

1.000,00

49.000,00

2.040,70

46.959,30

4

4

50.008,00

0

50.000,00

8

0

8

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.09.01

GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD STOK ALIMLARI (SAVUNMA DI PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ

1

0

0

1

0

1

0

0

46.11.02.36.03.09.09.00.05.09.06

YEDEK ÖDENEK

1

0

0

1

0

1

0

0

Sayfa Toplamı

1.260.000,00

1.000,00

151.000,00

1.110.000,00

946.395,99

163.604,01

1.260.000,00

1.000,00

151.000,00

1.110.000,00

946.395,99

163.604,01

85

75

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.01

46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.07 46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.08 46.11.02.36.03.09.09.00.05.03.09 46.11.02.36.03.09.09.00.05.05.01 46.11.02.36.03.09.09.00.05.06.01 46.11.02.36.03.09.09.00.05.06.02 46.11.02.36.03.09.09.00.05.06.08

Genel Toplam

B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GELEN-GİDEN EVRAK KAYITLARI GELEN EVRAK KAYDI

1461 ADET

GİDEN EVRAK KAYDI 911 ADET  İŞYERİ AÇMA,ÇALIŞMA RUHSATLARI VE TATİL GÜNÜ RUHSATLARI 2014 YILINDA VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI SIHHİ İŞYERİ

185 ADET

GAYRİ SIHHİ İŞYERİ

33 ADET

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

16 ADET

TOPLAM

234 ADET

394 SAYILI HAFTA TATİLİ KANUNUNA İSTİNADEN VERİLEN TATİL GÜNÜ RUHSATLARI

244 ADET

145


 İDARİ PARA CEZALARI SN.

PARA CEZASI TÜRÜ

ADET

TOPLAM CEZA TUTARI

1

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI

39

18.071,00-TL

2

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMACILIK YAPAN MİNİBÜSÇÜLERE VERİLEN CEZALAR

38

7.182,00-TL

3

İZİNSİZ SERVİS TAŞIMACILIĞI YAPANLARA VERİLEN CEZALAR

9

1.701,00-TL

4

RUHSATSIZ İŞYERLERİNE VERİLEN MÜHÜRLEME VE PARA CEZALARI

15

2.835,00-TL

5

OTOGAR TEMBİHNAMESİNE AYKIRILIKTAN VERİLEN CEZALAR

5

945,00-TL

6

HAFTA TATİLİ KANUNUNA AYKIRILIKTAN İŞYERLERİNE VERİLEN CEZALAR

23

3.490,00-TL

7

2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNA İSTİNADEN UMUMA AÇIK İŞYERLERİNE VERİLEN PARA CEZALARI

1

1.918,00-TL

8

BELEDİYE ENCÜMENİNCE EMRE AYKIRILIKTAN VERİLEN DİĞER ÇEŞİTLİ CEZALAR

33

7.932,00-TL

2014 YILI İŞYERLERİ GENEL DENETİM SAYILARI SN.

DENETİM YAPILAN İŞYERİ

DENETİM SAYISI

SN.

DENETİM YAPILAN İŞYERİ

DENETİM SAYISI

1

KÜÇÜK SANAYİ İŞLETMELERİ

114

11

KASAPLAR

16

2

FIRIN İŞLETMELERİ

44

12

KAHVEHANELER

30

3

MARKET - AVM

27

13

ÇAY BAHÇELERİ

13

5

LOKANTA – RESTURANTLAR

17

14

İNTERNET SALONU

17

6

PİDE-LAHMACUN-ÇİĞ KÖFTE

9

15

KAPALI PAZAR

34

7

PASTANE – BÖREKÇİ

12

16

İŞYERİ KALDIRIM DENETİMLERİ

102

8

FASTFOOD

6

17

İNŞAATLAR

110

9

KANTİNLER

29

18

YENİ VERİLEN RUHSAT SONRASI İŞYERİ DENETİMİ

234

10

KURUYEMİŞÇİLER

9

19

SİTELERE KÖMÜR DENETİMİ

4

146


PERFORMANS DEĞERLENDİRME TABLOSU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2013 – 2014 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU 2013

Kadro Durumu

Zabıta Müdür V. Zabıta Amir V. Zabıta Memuru Zabıtada Görevlendirilmiş Personel İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Ruhsatsız İşyerlerine Verilen Cezalar

Ruhsat Çalışmaları Hafta Tatili Ruhsatı Hafta Tatil Ruhsatı Olmadan tatil günleri Faaliyet Gösteren İşyerlerine Verilen Cezalar 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Çalışması Minibüs Yönetmeliği, Özel Servis Araçları Şehir İçi Yönetmeliği ve Toplu Otogar Taşımacılık Tembihnamesine Denetlemeleri istinaden verilen Cezalar Diğer Çeşitli Zabıta Denetimlerine İstinaden (Belediye Zabıta Yönetmeliğine aykırılıktan) Verilen Para Cezaları

2014 1 1 17 2 310 adet ruhsat verilmiştir 7 adet mühürleme cezası ve Toplam 1.281,00-TL Para Cezası 246 31 Adet işyerine Toplam 4.526,00TL para cezası verilmiştir. 57 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı Toplam: 18.249,00-TL para cezası

22 adet Toplam 4.026,00-TL Para Cezası verilmiştir.

Kadro Durumu

Zabıta Müdür V. Zabıta Amir V. Zabıta Memuru Zabıtada Görevlendirilmiş Personel İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

1 1 16 2

234 adet ruhsat verilmiştir 15 adet mühürleme Ruhsatsız İşyerlerine cezası ve Toplam Verilen Cezalar 2.835,00-TL Para Cezası Ruhsat Çalışmaları Hafta Tatili Ruhsatı 244 Hafta Tatil Ruhsatı 23 Adet işyerine Olmadan tatil günleri Toplam 3.490,00Faaliyet Gösteren TL para cezası İşyerlerine Verilen verilmiştir. Cezalar 39 adet İdari Yaptırım Karar 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Tutanağı Toplam: Çalışması 18.071,00-TL para cezası Minibüs Yönetmeliği, Özel Servis Araçları Şehir İçi Yönetmeliği ve 52 adet Toplam Toplu Otogar 9.828,00-TL Para Taşımacılık Tembihnamesine Cezası verilmiştir. Denetlemeleri istinaden verilen Cezalar

Diğer Çeşitli Zabıta Denetimlerine 30 adet tutanak ve 33 adet tutanak ve İstinaden (Belediye Zabıta toplam 6.837,00-TL toplam 7.932,00-TL Yönetmeliğine aykırılıktan) Verilen para cezası para cezası Para Cezaları

147


148


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

149


I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye Başkanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yapar. Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ile halk ile ilişkilerini, ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. b) Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilecik Belediyesi Başkanlık Makamınca belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. c) Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu faaliyetleri ve hizmetleri kamuoyuna ve basına etkin şekilde aktarır. d) Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin, aksayan konularda yaptığı başvuruları ilgili birimlere iletir. e) Basınla ilişkilerin amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak. f) Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer. g) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder. h) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Bilecik Belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak. ı) Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek. i) Belli zamanlarda çıkartılan Bilecik Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Merkezi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamak. j) Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenlemek. k) Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek. l) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize etmek. m) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek. n) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol etmek. o) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını

150


yürütür. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. ö) Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri vb. Belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak. p) Bilecik Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek, istek, öneri ve şikâyetlerini almak. Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan AKMASA çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. r) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak.

B- TEŞKİLAT YAPISI Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı ve 2012 yılından itibaren Müdürlük olarak, Belediye binamızın 1. katında hizmet vermekte olup, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminden oluşmaktadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir: a)Müdür b)Memurlar c)İşçiler d)Sözleşmeli personel

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür 1 Memur, 1 işçi ve 4 hizmet personeli olmak üzere toplam 7 personel görev yapmaktadır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, sair mevzuat hükümleri ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak Belediye Başkanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yapar.

C- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: Müdürlüğümüz hizmetlerini en verimli şekilde yerine getirmek amacıyla 7 adet bilgisayar ve bunlara bağlı 2 adet yazıcı, 3 adet fotoğraf makinesi, 2 adet kamera ve 1 adet Panelvan hizmet aracı ile hizmet vermektedir.

151


D- TEMEL MALİ TABLOLAR Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ

(BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/1 Kalan Odenek

Net. B.O Büt. r% Or%

564,83

100

132

Genel Hesap Kodu

Açıklama

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

46.11.02.25.01.01.01.00.05.01.01

MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLE MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK GAYRİMENK UL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI HANE HALKINA YAPILAN TRAN MAMUL MAL ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

132.943,00

43.000,00

0

175.943,00

Harcanan 175.378,1 7

41.500,00 5 22.500,00

0 0 0

25.450,00 0 0

16.050,00 5 22.500,00

16.046,75 0 22.221,95

3,25 5 278,05

100 0 99

39 0 99

6.701,00 3

0 0

4.056,00 0

2.645,00 3

2.644,91 0

0,09 3

100 0

39 0

300.006,00 4.103,00

71.000,00 0

0 0

371.006,00 4.103,00

370.617,3 0 0

388,7 100 4.103,00 0

124 0

4.007,00

0

0

4.007,00

0

0

164.217,00

4.007,00 0 20.502,0 1 88

0

164.217,00

0 143.714,9 9

195.000,00

0

21.000,00

174.000,00

165.728,5 5

8.271,45 95

85

101.004,00

0

28.494,00

72.510,00

66.612,39

5.897,61 92

66

10.000,00

0

10.000,00

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

6

0

0

6

0

6

0

0

25.000,00

0

25.000,00

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

46.11.02.25.01.01.01.00.05.01.02 46.11.02.25.01.01.01.00.05.01.03 46.11.02.25.01.01.01.00.05.02.01 46.11.02.25.01.01.01.00.05.02.02 46.11.02.25.01.01.01.00.05.02.03

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.02 46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.03 46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.04 46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.05

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.06

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.07

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.08

46.11.02.25.01.01.01.00.05.03.09 46.11.02.25.01.01.01.00.05.05.01

46.11.02.25.01.01.01.00.05.05.04

46.11.02.25.01.01.01.00.05.06.01

46.11.02.25.01.01.01.00.05.09.01 46.11.02.25.01.01.01.00.05.09.06

Genel Toplam

1.007.000,00 1.007.000,00

0 114.000,0 114.000,00 0 114.000,0 114.000,00 0

1

0 962.965,0 1.007.000,00 1 962.965,0 1.007.000,00 1

1 0 44.034,9 9 44.034,9 9 96

88

0

96

152


E- BASIN YAYIN BÜROSU BÜNYESİNDE 2014 YILINDA SUNULAN HİZMETLER -

Müdürlüğümüz, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkında yönetim hakkındaki görüş ve düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin belirlenmesi gibi çalışmaları yaparak belirli bir sistem dâhilinde yönetime sunuldu. Müdürlüğümüz, Halkla İlişkiler açısından belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri basın yoluyla halka duyurduğu gibi; halkı bilinçlendirici broşür, bülten, hizmet kitapçıkları ve belediye web sayfası çalışmalarını içerik olarak hazırlar, vatandaşlardan gelen istek şikâyet ve önerileri AKMASA yoluyla değerlendirerek en kısa zamanda belediyenin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesi sağlandı.

-

Bilecik Belediyesine ait hizmetler ve Bilecik Belediye Başkanı ile ilgili çıkan ( yazılı, görsel olmak üzere yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası) haberlerin günlük kupür halinde hazırlanarak dijital olarak arşivlendi ve takipleri yapıldı.

-

Bilecik Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyesi ile ilgili olarak her tür basın aracılığı ile çıkan haberlerde tespit edilen; aslını yansıtmayan, yanlış aksettirilen veya eksik bilgi verilen demeçleri veya bültenlerin, teknik bilgi ve doğrusuyla ilgili birimlerden talep edilip yeniden yayınlanmasını sağlandı.

-

Bilecik Belediye Başkanının ve Bilecik Belediyesinin çalışmaları ile yapılması planlanan işlerin Başkanlığın bilgi ve emirleri dâhilinde, her tür basın ve yayın araçları vasıtasıyla halkın bilgilerine sunuldu.

- Dijital Olarak Tutulan Örnek Haber Kupürü  Bilecik Belediye Başkanlığı birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak film, video film, afiş, broşür, kitapçık türü materyaller hazırlanarak halka iletilmesi sağlandı. 153


- Dijital Olarak Hazırlanan Tasarım (Bülten ve Billboard ) Örneği

BASKISI YAPILAN BAZI MATERYALLER ÖRNEĞİ

154


– Örnek Ulusal Basında Çıkan Bilecik Belediyesi Haberleri

– Bilecik Belediyesi Medya Takip Merkezi - 2014 Reklâm Eşdeğerleri

155


F- İSTATİSTİKLER: -

Bilecik Belediyesi’nin 2014 gazete reklam eşdeğeri.

Türkiye’nin önde gelen haber takip merkezlerinden biri olan Ajans Press'in 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasında, ''Bilecik Belediyesi'' ve ''Selim Yağcı'' markalarında aldıkların reklâm eşdeğerinin toplamı 6.111.705,00 $ ( 6 milyon 111 bin 705 $) olduğu belirlendi. Ayrıca; Sosyal, Kültürel, turizm, çevre, ekonomi, sağlık, eğitim, altyapı ve üstyapı ile birçok belediye hizmetleri hakkında yerel, bölgesel ve ulusal anlamdaki basın yayın organlarında ( dergi, gazete, gazete eki ) çıkan haberlere 111.958.700 (111 milyon 958 bin 700) kişi erişim sağlandı. Araştırmaya göre ''Bilecik Belediyesi'' markasında 2014 yılı içerisinde 3160 adet haber ile 21.506.878 (21 milyon 506 bin 878) oranında tiraj elde edilirken, ''Selim Yağcı'' markası hakkındaki 1664 adet haberin karşılığında 18.614.019 (18 milyon 614 bin 19) oranındaki tiraj oranı elde edildi. Buna göre toplamda tespit edilen 4.824 adet haberin karşılığında 40.120.897.00 oranındaki tirajın elde edildiği bilgisine yer verildi. -

Bilecik Belediyesi Sosyal Medya Hesapları

Yapılan araştırmalara göre ''Bilecik Belediyesi'' ve ''Selim Yağcı'' markaları, Sosyal Medya üzerinden de büyük bir ilgiyle takip edildiği tespit edildi. Buna göre, Bilecik Belediyesi Kurumsal Facebook Hesabında, 4.615 ve kurumsal facebook sayfasında ise 2920 olmak üzere toplamda 7535 Arkadaş listesine sahip iken, Bilecik Belediyesi'nin Kurumsal Twitter hesabı üzerinden ise 1118 takipçiye sahip. Aynı şekilde Selim Yağcı Resmi Kişisel Web sayfası ise Facebook'ta, 7703 takipçiye sahipken, Kişisel Twitter hesabı üzerinden ise yaklaşık 4000 takipçiye sahip. Selim Yağcı'nın kişisel resmi instagram hesabında 1165 takipçi sayısına sahip. Böylece, Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın toplam sosyal medya hesaplarındaki kişi sayısı 20 bin kişinin üzerinde olduğu görülmektedir.

156


Bilecik Belediyesi 2014 Televizyon Programları 2014 TELEVİZYON PROGRAMLARI KANALLAR

DURUMU

BÖLGESEL

TVNET

Gezginler ( Bilecik Tanıtım )

ULUSAL

TVNET

Canlı Yayın ( Seçim 2014 )

ULUSAL

DİYANET TV

Mihmandar (Bilecik Tanıtım )

ULUSAL

MAVİ KARADENİZ TV

Bilecik Tanıtım

BÖLGESEL - ULUSAL

ATV

Bilecik Tanıtım

ULUSAL

KANAL A

Canlı Yayın ( Başkanlar Konuşuyor )

ULUSAL

KANAL A

Canlı Yayın ( Başkanlar Konuşuyor )

ULUSAL

SHOW TV

Lezzet Haritası ( Bilecik Tanıtım )

ULUSAL

TRT AVAZ

Medya Festival Tiyatro Festivali

ULUSAL

TRT TÜRK

Nohut Oda Bakla Sofa ( Bilecik Tanıtım )

ULUSAL

AS TV

Kadın Gözüyle ( Bilecik Tanıtım )

BÖLGESEL - ULUSAL

TV 8

Canlı Yayın ( Tan Vakti )

ULUSAL

VATAN TV

Canlı Yayın (Bilecik Tanıtım Programı

BÖLGESEL - ULUSAL

TGRT

Canlı Yayın ( Yeni Türkiye Programı )

ULUSAL

ATV

Belediye Başkanı Röportaj

ULUSAL

157


-

Kurumsal Web Siteleri

Bilecik Belediyesi Resmi web sitesi ( www.bilecik.bel.tr ) 2014 yılında tasarım ve içerik olarak tamamen yenilendi. Özgün tasarımı ve kolay menüleri ile her kesimin kullanabileceği ve istediği bilgileri güncel olarak anında öğrenebileceği bir yapıya sahip. Koordinatörlüğünde Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün üstlendiği kurumsal web sitesi kültürden sanata, fiziki çalışmalardan sosyal yaşama destek verici hizmetler başta olmak üzere birçok alanda hizmet verilmektedir.

– Bilecik Belediyesi Resmi Web Sitesi

158


Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün koordine ettiği diğer web siteleri ise turizm alanında hizmet veren ( www.bilecik.com.tr ) adresi ve bilecikturizm facebook ve twitter hesapları bulunmaktadır.

– Bilecik Belediyesi Resmi Turizm Sitesi ve Sosyal Medya hesapları

159


 Duyuru Hizmetleri Bilecik Belediyesi Duyuru hizmetleri kapsamında; Radyo Duyuruları, Toplu SMS sistemleri, Hoparlör Anonsları, outdoor bilgi ekranlarını, billboard, megalight, durak, pankart afiş vb. haberleşme araçlarını kullanarak etkin ve nitelikli bir şekilde hizmetlerin duyurulması sağlanmıştır.

– Bilecik Belediyesi Toplu SMS Sistemleri Modülü  ‘’Kuruluşa Yolculuk Edebali İzinde’’ Bilecik Tanıtımı “Kuruluşa Yolculuk Edebali İzinde Bilecik Tanıtım’’ programı, Bursa’da gerçekleştirildi. Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım programına, Bilecik’in tanıtım belgesellerinin gösterildiği programda, Bilecik Belediyesi Oturak Havası Meşk Ekibi, Bilecik yöresine ait türkülerin seslendirildiği bir konser verdi. ASTV’den canlı yayınlanan programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu programda Bilecik yöresine ait ürünler sergilendi.

Bilecik Belediyesi Tanıtım Gecesi Görüntüleri - Basın Toplantıları

160


2014 Yılı içerisinde, Belediye hizmetlerinin basın aracılığı ile aktarılması, bazı teknik konular, projeler ve protokoller kapsamında basın ile bir araya geldi. Basın ve Gazeteciler Bayramını kutlamak adına Basın toplantıları, kahvaltıları ve iftar yemeği programları düzenlendi.

 Etkinlik ve Organizasyon Teknik Destekleri Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin yapmış olduğu ve yapmayı planladığı projeler, denetimler, eğitimler, etkinlik ve organizasyonlara teknik destek sağlandı. Mehter Ekiplerimiz tarih programlarına eşlik etti. Ramazan ayı boyunca Osmanlı Şerbeti ikramı yapan ekipler kuruldu.

Bilecik Belediyesi Mehter Takımı Hizmetleri

Osmanlı Şerbeti Markalaştırma Çalışmaları - Ramazan Boyunca Osmanlı Şerbeti İkramı

161


 Web TV Bilecik Belediye Başkanlığının yapmış olduğu hizmetleri internet ortamından vatandaşlara ulaştırmak ve ilk elden görüntülü olarak bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur. Çekimleri gerçekleştirilen videoların kurguları tarafımızdan yapılarak kurumsal webtv ortamına taşınmak suretiyle 7/24 videolara ulaşımı sağlanmaktadır.

 Turizm Tanıtım Hizmetleri Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde Turizm Ofisi, Rehberlik Hizmeti, Tanıtım ve Fuar organizasyon hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda; turizm acenteleri, TURSAB, Rehberler Odaları, STK’lar, Turizm Gezi Tur Programlayıcıları ile koordinasyon sağlanarak ilin turizm değerleri masaya yatırıldı.

Bilecik Belediyesi Turizm Çalışmaları

162


 Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal sorumluluk kapsamında halkla iç içe olan Bilecik Belediyesi, Halkla İlişkileri güçlendirmek adına birçok kurum ve kuruluş ile yapılan protokollere atılan imzalar kapsamında gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak ve paylaşmayı dayanışmayı öğrenmek adına projeler hazırlandı.

Bilecik Belediyesi ‘’ Bir Oyuncak Bin Umut’’ Projesi İmza Töreni  Davet Hizmetleri Belediyemizce gerçekleştirilen açılış, temel atma törenleri ve kültürel faaliyetler için telefon, faks veya davetiye yolu ile protokol davetlerini yapmak.  Analiz, İstatistik ve Memnuniyet Ölçüm Hizmetleri Bağımsız değerlendiriciler veyahut AKMASA danışmanlık hizmetleri kapsamında daha kaliteli hizmet vermek, hizmet kalitemizi ölçmek, değerlendirmek, yeni stratejiler belirlemek için belirli periyotlarda kamuoyu yoklamaları, memnuniyet anketleri yapıldı ve raporlandı. G - HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU BÜNYESİNDE 2014 YILINDA SUNULAN HİZMETLER  Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı AKMASA birimimiz tarafından danışmanlık hizmetinin sunulması. a) Belediye Başkanlığımızın girişinde güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet veren AKMASA birimimiz tarafından gelen vatandaşlara, misafirlere danışmanlık hizmetleri verildi. b) AKMASA birimine vatandaşlardan gelen yazılı dilekçe, sözlü, telefon veyahut e-mail aracılığı ile gelen istek, öneri, şikâyet veya talepler Belediye Yönetim Sistemi BELSİS’te kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda konu ivedilikle ilgili birimlere aktarılarak çözüme ulaştırılması sağlandı. c) AKMASA birimi tarafında 2014 yılı içerisinde toplamda 700’e yakın istek ve öneri ivedilikle yerine getirildi.

163


d) İlgili birimlerin talebi ve üst yönetimin onayı doğrultusunda, mücavir alanlar içerisinde bulunan mahalle anons sistemi ile duyurular yapıldı. e) Hafta içi her gün sabah 08:00 saatlerinde Belediye Başkanımızın sabah günaydın anonslarını gerçekleştirildi. f) Tekerlekli sandalyeye sahip dezavantajlı vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden eşit koşullarda faydalanması amacıyla yapılan merdiven asansörü ile bina girişini sağlandı.

AKMASA birimi

H- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ a) Müdür birimini başkanlığa karşı temsil eder. b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler. c) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir d) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar ve uygular. e) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. f) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

II. AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ Yerel yönetimin bir birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek ve Belediyemizin, yerel ve ulusal, görsel ve yazılı medyada daha fazla ve doğru haberlerle yer almasını sağlamaktır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek. Halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası, anket vb. çalışmaları yapmak. Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturmak, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak.

164


Birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak, halk meclisi veya Belediye Başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmek. Belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamak, Bilecik açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemek için belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmektir. B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, saygılı, şeffaf, adil, demokratik, hızlı, yüksek çalışma ahlakı, üstün hizmet anlayışı, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık, güler yüzlü, etkili, modern, gelişimci, sürekli hizmet anlayışına sahip olmak. İç iletişimi sağlıklı, bilginin erişilebilir olduğu, birimler arasında hizmete ilişkin eşgüdümü kolaylıkla kurulabilen ve çalışanların kurumsal kimlik ve vizyonuna uygun davrandıkları bir kurum olmak. Belediyemizin yürüttüğü ve planladığı çalışmaları vatandaşlarımıza ve ilgili birimlere duyurabildiği, ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştiren bir kurum olmak. Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ve halk ile ilişkilerinin yürütülmesi sağlandı. Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin eğitim ve kültür etkinliklerini değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış eğitim ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemekle sorumlu olup, çalışmalarını ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.

III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- PERFORMANS BİLGİLERİ - Faaliyet ve Proje Bilgileri - Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi Müdürlüğümüz Belediye Meclisimizin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmış, diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak çalışmalarını yürütmüştür. B- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilecik Belediyesinin; plan program ve projeleri konusunda Belediyemiz ile basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesi için basın bülteni, süreli ve süresiz yayın, CD, VCD, DVD, internet, billboard, pankart, afiş gibi yazılı, görsel ve sanal araçların kullanılması Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nün görevlerinden başlıcalarıdır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak belediyemiz hizmetlerini en seri ve en etkin bir şekilde tanıtımı yapılmakta ve Basın Yayın Büromuzdan medya organlarına servis yapılan tüm haberlerimiz yerel ve ulusal yayın organlarında yayınlanmakta olup, bu anlamda bir aksama olmamaktadır.

165


166


KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

I-GENEL BİLGİLER Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım ve sosyal hizmet stratejisini belirlemek. Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, saygılı, şeffaf, adil, demokratik, hızlı, yüksek çalışma ahlakı, üstün hizmet anlayışı, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık, güler yüzlü, etkili, modern, gelişimci, sürekli hizmet anlayışına sahip olmak.

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR -

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Bilecik Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

 Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,  Belediye Başkanın talimatı üzerine ilimizde bulunan yoksul, muhtaç ve özürlü vatandaşlarımıza gerekli yardımlarda bulunmak.  Asker ailelerine yardım edilmesi, iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

167


 Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Bilecik İlinde tarihi mekanları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar tarihi kimlik oluşturmak.  Bilecik’in tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanması, “Halk Kitapları”nın basılıp yayınlanmasını sağlamak. Bu seride Sağlıklı yaşama, Temizlik ve Sağlığımız, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma, Aile yapımız ve Aile Huzuru Nasıl Sağlanır, Eğitimde Başarının Yolları, Huzurlu Bir Mahalle Nasıl Olmalı gibi konuları işlemek; uygun olan mekanlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek.  Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak.  Milli ve dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak.  İl bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençlere yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak.  Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak.  Alkol, sigara, kumar gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek.  İlde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmak.  Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek.  Amatör Spor Kulüplerinin faaliyetlerine destek olmak.  Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek.  Tarihi, Kültürel mekan ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

168


B- SORUMLULUK ALANLARI 1- İNSAN KAYNAKLARI: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı ve 2010 yılından itibaren Müdürlük olarak, Belediye binamızın 1. katında hizmet vermekte olup, Kültür ve Sosyal İşler biriminden oluşmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir: a)Müdür b)Şef c)Memurlar d)İşçiler e)Sözleşmeli personel Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür 1 Sosyolog/Memur olmak üzere 1 Ekonomist/Sözleşmeli 1 İşçi 1 Eğitmen/Sözleşmeli 6 Güvenlik 1 Memur personel olmak üzere 12 personel görev yapmaktadır.

2- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: Müdürlüğümüz hizmetlerini en verimli şekilde yerine getirmek amacıyla 4 adet masaüstü, 1 adet dizüstü bilgisayar ve bunlara bağlı 1 adet yazıcı ile hizmet vermektedir.

169


3- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 2014 YILINDA SUNULAN HİZMETLER; Belediyemiz Kültürel Projeleri Kapsamında;  Hz. Peygamber (S.A.V.) Kutlu Doğum ve Mevlit

Kandili Özel Programı düzenledik.

 Dünyaca ünlü hafızlarımızı Bilecik’imizde ağırladık muhteşem bir Kur'an Şöleni düzenledik.

170


 Dini günler kapsamında Ömer Döngeloğlu ve Mustafa Karataş gibi ünlü hocalarımızı şehrimizde ağırladık.

 Dini Günler ve Kandiller Kapsamında birçok noktada aşure, helva ve çeşmelerden Osmanlı şerbeti ikramları sunuldu.

171


Ramazan ayı boyunca Tüm Mahallelerimizde ve Kültür Sitesi’nde hemşerilerimize gelen misafirlerimize iftar sofraları kurduk. Ramazanın bereketini birlikte paylaştık.

Sosyal Hizmetler: 

Serdar Tuncer ve beraberinde birbirinden önemli İsimlerin buluştuğu ‘’Kalbe Düşünce’’ programlarını gerçekleştirildik

172


 Komşuluk ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikte komşularımızla buluşturduk.

Sivil toplum kuruluşları ile birlikte birçok program düzenlendi.

173


Etkinlik ve Organizasyonlar kapsamında birçok Televizyon kanalına ev sahipliği yaptık.

 Etkinlik Proje ortaklarımızla Akıl Oyunları Şenlikleri düzenledik.

 Ahmet Selçuk İLKAN Şiir Dinletisi ile halkımızı buluşturduk.

174


Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine destek olarak yardımcı eğitim setleri ve kırtasiye destekleri verdik.

 ‘’Minik Eller Güçlü İller’’ Projemiz kapsamında yeni Doğan yavrularımıza yeni doğan bebek bakım setleri dağıtıyoruz.

 Ahmet Selçuk İLKAN Şiir Dinletisi ile halkımızı buluşturduk.

175


 Öğretmenlerimize yakışır standartta öğretmenler odaları düzenliyoruz sil baştan yeniliyoruz.

 Yaz Spor Okullarımızda her yıl yüzlerce öğrencimizi Spor aşılıyoruz.

 2014 yılında 350’den fazla müzik severimize sertifikalı müzik eğitimi verdik.

176


Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezimizde, Mahalle Konaklarımızda bayanlara yönelik el sanatları eğitimleri verdik.

 Kuruluş ve Kurtuluş Şenlikleri Düzenledik.

 Çocuk ve Gençlik Festivallerimizde Gençlerimizle buluştuk.

177


 9. sunu Düzenlediğimiz Ulusal Tiyatro Festivalinde tiyatronun duayenlerine onur ödülü takdim ederken; ülkemizin en ünlü sanatçılarını tiyatro severlerle buluşturduk.

 Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza büyük imkânlar sunuyoruz. Çocuklarımız her hafta pazar günü çocuk tiyatrosunda bir araya geliyor.

178


-

Tarihe yolculuk; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve 3Boyutlu Bilecik Belgeseli Seyir alanları yapımına hızla devam ediliyor.

179


2014 YILI KÜLTÜREL, SOSYAL VE SANATSAL FAALİYETLER LİSTESİ

Sıra NO

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Konu

1

12.01.2014

12.01.2014

Mevlid Kandili Özel Programı

2

13.01.2014

16.01.2014

Acunmedya Yetenek Sizsiniz Programı

3

05.01.2014

26.01.2014

Bilecik Belediyesi Çocuk Tiyatrosu

4

21.01.2014

25.01.2014

Kur'anın Anlamıyla Buluşuyoruz

5

25.01.2014

25.01.2014

Vatan Tv canlı yayın Ramazan Çelik

6

27.01.2014

27.01.2014

Ömer Döngeloğlu Programı

7

28.01.2014

8

10.02.2014

10.02.2014

Oturak havası meşk ekibi konseri

9

12.02.2014

12.02.2014

Coşkun Sabah Konseri

10

14.02.2014

14.02.2014

Mitat Körler konseri

11

18.02.2014

18.02.2014

Sefa Doğanay Standap show

12

22.02.2014

22.02.2014

Pınar Dilişeker Konseri

13

25.02.2014

25.02.2014

A. Selçuk İlkan Siir dinletisi

14

02.02.2014

23.02.2014

Çocuk Tiyatrosu

15

19.02.2014

19.02.2014

Prof. Dr. Mustafa Karataş

16

07.03.2014

07.03.2014

Ketem Semineri

17

07.03.2014

07.03.2014

Müftülük seminer

18

08.03.2014

08.03.2014

Dünyü Kadınlar günü etkinliği- Nadide Sultan Konseri

19

10.03.2014

10.03.2014

Kuran Şöleni

20

11.03.2014

11.03.2014

Müftülük konferansı

21

12.03.2014

12.03.2014

Mehmet Akif Ersoy anma programı

22

13.03.2014

13.03.2014

Kamu hastaneleri ödül törenİ

23

14.03.2014

14.03.2014

Tıp Bayramı Mithat körler konseri

24

15.03.2014

15.03.2014

Erzurum kurtuluş

25

17.03.2014

17.03.2014

Yavuz bahadıroğlu konferansı

26

18.03.2014

18.03.2014

Çanakkale Zaferi kutlama programı

27

19.03.2014

19.03.2014

Gölpazarlılar der. Çanakkale konferansı

28

24.03.2014

24.03.2014

Seçim Kurulu

29

03.04.2014

03.04.2014

Ensar vakfı konferans

30

06.04.2014

06.04.2014

Çocuk tiyatrosu

31

10.04.2014

10.04.2014

Polis haftası etkinlikleri

32

13.04.2014

13.04.2014

Çocuk tiyatrosu

33

15.04.2014

15.04.2014

Turizm haftası etkinliği

34

17.04.2014

19.04.2014

Kutlu doğum programı konferns

35

20.04.2014

20.04.2014

K. Kerim Bölge yarışması

36

27.04.2014

27.04.2014

Çocuk tiyatrosu

37

25.04.2014

25.04.2014

Muradiye vakfı tanıtım

38

12.05.2014

12.05.2014

Engelliler programı

Milli Eğitim Müdürlüğü

180


39

23.05.2014

23.05.2014

Denetim kulübü

40

17.05.2014

17.05.2014

Tuncay dağlı halk müziği

41

21.05.2014

21.05.2014

Serdar Tuncer Kalbe Düşünce

42

15.05.2014

15.05.2014

Müftülük Konferans

43

08.05.2014

08.05.2014

Kız meslek lisesi anneler günü kerkük gecesi

44 45

11.05.2014

25.05.2014

Çocuk oyunu

46

03.05.2014

03.05.2014

Balahatun anaokulu

47

19.05.2014

19.05.2014

Gençlik Merkezi

48

25.05.2014

25.05.2014

Fetih programı

49

16.05.2014

16.05.2014

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı

50

26.05.2014

26.05.2014

Akıl oyunları şenliği

51

05.05.2014

08.06.2014

Halk eğitim merkezi öğrn. şen

52

05.06.2014

05.06.2014

Aile sos. Pol. Eğitim.

53

30.06.2014

30.06.2014

Mavi marmara konferansı

54

20.06.2014

20.06.2014

Deniz rehabilitasyon

55

04.06.2014

04.06.2014

Şirineller anaokulu

56

04.07.2014

04.07.2015

Ramazan ayı mahalle iftarları

57

04.10.2014

04.10.2015

Yetenek Sizsiniz Programı

58

06.09.2014

07.09.2014

6 Eylül Bilecik'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Etkinlikleri

59

13.09.2014

13.09.2014

Ertuğrulgazi'yi Anma Şenlikleri

60

29.10.2014

30.10.2014

1. Sınıflara okuma-yazma setinin dağıtımı

61

24.10.2014

24.10.2014

Dursun Ali Erzincanlı Programı

62

27.10.2014

27.10.2014

Serdar TUNCER ile Kalbe Düşünce

63

08.11.2014

22.11.2014

Tiyatro Festivali

64

24.11.2014

24.11.2014

Öğretmenler Günü

65

19.12.2014

19.12.2014

Serdar Tuncer Saadettin Ökten Kalbe Düşünce

66

07.12.2014

28.12.2014

Çocuk oyunu

 Sarı ile belirtilen programlar ortaklık kapsamında düzenlenmiştir.

181


Belediyemiz Sosyal Projeleri Kapsamında;  2014 yılı içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan dar gelirli 500 ailemize gıda yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir.  2014 yılı içerisinde 600 aileye yakacak yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir.  2014 yılı itibari ile; 109 sayılı yasaya göre 29 ailemize Asker Ailesi Yardımı almaktadır.  2014 yılı içinde Kurban Bayramı'nda kurban kesemeyen 300 aileye kurban eti yardımı yapılmıştır.  2014 yılı içinde Minik Eller Güçlü İller projesi kapsamında 510 aileye bebek hediye seti verildi, hediyelerimiz devam etmektedir.  Çeşitli nedenlerden dolayı Belediyemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Encümenimizin verdiği yetki dâhilinde gerek nakdi gerekse ayni yardımlar yapmaktadır.  Ramazan ayı çerçevesinde kurduğumuz iftar evinde birçok vatandaşımız iftar etme imkanı buldu.  İlimizde bulunan özürlü vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tekerlekli sandalye yardımları yapıyoruz. 7 aileye tekerlekli sandalye yardımı yaptık.

4- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ: a) Müdür, birimini başkanlığa karşı temsil eder. b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler. c) Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir d) Müdürlük bütçesinin, performans programının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlar ve uygular. e) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. f) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar çerçevesinde ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

182


II- AMAÇ VE HEDEFLER A- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ: Yerel yönetimin bir birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, verimli, etkili ve kaliteli hizmet vermek. Kültür ve sosyal işler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek. Belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamak, Bilecik açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemek. Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın yardım talepleri incelenerek sosyal yardım taleplerini tespit ederek yardımlarını en kısa sürede ulaşmasını sağlamak. B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER: Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, saygılı, şeffaf, adil, demokratik, hızlı, yüksek çalışma ahlakı, üstün hizmet anlayışı, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık ve güler yüzlü olmak önceliğimizdir. İK BELEDİYESİ 20 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 175

183


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler 1- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.02 46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.04 46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.05 46.11.02.37.08.01.00.00.05.03.08

46.11.02.37.08.01.00.00.05.05.03 46.11.02.37.08.02.00.00.05.01.01 46.11.02.37.08.02.00.00.05.01.02 46.11.02.37.08.02.00.00.05.01.03 46.11.02.37.08.02.00.00.05.02.01 46.11.02.37.08.02.00.00.05.02.02 46.11.02.37.08.02.00.00.05.02.03 46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.02 46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.03 46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.04 46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.05 46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.06

46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.07 46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.08 46.11.02.37.08.02.00.00.05.03.09 46.11.02.37.08.02.00.00.05.05.01 46.11.02.37.08.02.00.00.05.06.01 46.11.02.37.08.02.00.00.05.06.05 46.11.02.37.08.02.00.00.05.09.01 46.11.02.37.08.02.00.00.05.09.06 46.11.02.37.10.08.08.00.05.03.02

46.11.02.37.10.08.08.00.05.03.07 46.11.02.37.10.08.08.00.05.03.09 46.11.02.37.10.08.08.00.05.05.04

KÜLTÜR VE SOS. İŞ. MÜD. 01/01/2014 - 31/12/2014 Açıklama TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLE MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER HANE HALKINA YAPILAN TRAN Sayfa Toplamı

Genel Toplam

Net. B.Or %

Büt.Or %

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

Kalan Odenek

55.001,00 1 134.391,00

0 0 10.000,00

10.000,00 0 0

45.001,00 1 144.391,00

14.947,20 0 137.315,00

30.053,80 1 7.076,00

33 0 95

27 0 102

1

0

0

1

0

1

0

0

30.000,00 103.958,00

0 0

0 13.000,00

30.000,00 90.958,00

30.000,00 81.973,75

0 8.984,25

100 90

100 79

42.193,00 6 19.000,00

13.000,00 0 0

0 0 1.700,00

55.193,00 6 17.300,00

54.263,61 0 14.083,70

929,39 6 3.216,30

98 0 81

129 0 74

6.801,00 3

1.700,00 0

0 0

8.501,00 3

8.416,54 0

84,46 3

99 0

124 0

272.504,00 3.101,00 16.008,00 357.019,00 1.500.000,0 0

60.000,00 0 20.000,00 20.000,00

0 0 0 0

332.504,00 3.101,00 36.008,00 377.019,00

326.763,90 227,26 32.596,93 375.377,71

5.740,10 2.873,74 3.411,07 1.641,29

98 7 91 100

120 7 204 105

0

152.000,00

1.348.000,00

1.285.375,16

62.624,84

95

86

223.002,00

162.000,00

0

385.002,00

382.027,77

2.974,23

99

171

50.000,00

10.000,00

0

60.000,00

57.896,70

2.103,30

96

116

2 1 1.030.002,0 0 1.000.001,0 0

0 0

0 0

2 1

0 0

2 1

0 0

0 0

85.000,00

0

1.115.002,00

1.112.044,40

2.957,60

100

108

708.000,00

0

1.708.001,00

1.707.227,07

773,93

100

171

1 1

0 0

0 0

1 1

0 0

1 1

0 0

0 0

181.000,00

0

0

181.000,00

141.694,20

39.305,80

78

78

125.000,00

0

0

125.000,00

19.251,70

105.748,30

15

15

1.000,00

0

0

1.000,00

0

1.000,00

0

0

300.003,00 5.450.000,0 0 5.450.000,0 0

0

0

300.003,00

180.026,88

119.976,12

60

60

1.089.700,00

176.700,00

6.363.000,00

5.961.509,48

401.490,52

1.089.700,00

176.700,00

6.363.000,00

5.961.509,48

401.490,52

94

109

2014 Mali Yılı Bütçe ödeneğinden Müdürlüğümüz faaliyetleri için Tahmini 5.450.000,00 TL ödenek konmuş, yıl içerisinde 511.509,48 TL ödenek aktarılarak Yıllık Bütçe 5.961.509,48 TL olmuştur.

184


2- Mali Denetim Sonuçları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu ödeme evrakları ve taşınır mal işlem fişlerinin dosyalanması Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bİ LECİK BELEDİYESİ 201YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 177 B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri 2014 Mali yıl içersin de Müdürlüğümüze 743 adet gelen evrak kaydedilmiş, 649 adet giden evrak tanzim edilmiş olup, 2014 yılı tahmini bütçe hazırlanmış ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen istatistik çalışmaları yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılmıştır. Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi Müdürlüğümüz Belediye Meclisimizin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışmış, diğer Müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak çalışmalarını yürütmüştür.

IVKURUMSAL KABİLİYET DEĞERLENDİRİLMESİ

VE

KAPASİTENİN

A-ÜSTÜNLÜKLER: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak belediyemiz, Şehrin tarihi ve kültürel misyonuna uygun, insanımızın sosyo kültürel yaşantısına katkı sağlayabilme düşüncesiyle geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak kültür ve sosyal etkinliklerini en seri ve en etkin bir şekilde zamanında yaparak, kamuoyunun hizmetine sunmaktadır. B- ZAYIFLIKLAR: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak belediyemiz, şehrimizin tarihi ve kültürel misyonuna uygun, insanımızın sosyo kültürel yaşantısına katkı sağlayabilme düşüncesiyle geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak Kültür ve sosyal etkinliklerini en seri ve en etkin bir şekilde zamanında yaparak, kamuoyunun hizmetine sunmakta olup, bu anlamda bir aksama olmamaktadır. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Müdürlüğümüz tarafından 2014 Mali Yılı içerisinde Bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmış olup, faaliyetlerimizde plan değişikliği yapılmamıştır. Karşılaştığımız sorunlarda çözüme yönelik gerekli tedbirler alınmıştır.

185


186


I-GENEL BİLGİLER Şehrimizin doğal ve kültürel kaynaklarını koruma ve yönetme temelinde, fiziksel çevremizi işlevsel kılmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırma yönünde toplumun her kesiminin rahatlıkla faydalanabileceği yeşil alanlar ve spor alanları ile geleceğimizin teminatı çocuklarımız için kaliteli ve güvenli oyun alanları oluşturmaktır. A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilecik Belediye Meclisi’nin 07/09/2010 tarih ve 79 sayılı kararı ile kurulmuş olup; Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir : a) Doğal ve Kültürel peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlamayı hedefler, korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir. b) İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek projelendirir ve uygulamasını yapar / yaptırır. c) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, park ve bahçelerdeki ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapar / yaptırır. d) Şehrin estetiği için görsel materyalleri (çiçeklik, havuz vb.) projelendirir, uygulama yapar / yaptırır. e) Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetlerin değerlendirilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak. f) Müdürlük görev alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar. g)Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlar, h)Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan çim, ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek, zemin döşemesi, bordür taşı, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, vb. materyallerin teminini yapar, i)Müdürlük yazışmalarını ve büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür. j)Yürürlükteki ihale mevzuatlarına göre yapım, hizmet, mal, danışmanlık hizmetlerine ait ihaleleri yapar / yaptırır. k)Yasalarca öngörülen diğer görevleri yapar. l) Başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binasının giriş katında, kendisine ait bir odada faaliyet göstermektedir. 2- Teşkilat Yapısı: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mühendisi ile yürütülmektedir.

Bir Vekil Müdür (Peyzaj Mimarı) ve ile Bir Ziraat

Ayrıca dışarıdaki işleri yaptırmak amacıyla 2013 yılı içerisinde yaptığımız “Bilecik Belediyesi Sınırları İçerisindeki Kent İçi Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımları ile Çevre Düzenleme İşleri Hizmet Alımı” ihalesi ile 30 adet personel alımı imkânımız vardır ve %60

187


oranında alım gerçekleştirilmiştir. Alımı yapılan elamanlar içerisinde bir adet Peyzaj Mimarı da bulunmaktadır. Ayrıca Belediyemiz ile İŞKUR Çalışma İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereğince Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 14 personelimiz Haziran Ayı ortasına kadar Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışacaklardır. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Müdürlüğümüze ait 3(üç) bilgisayar,1(bir) Laptop 1(bir) fotokopi makinası,2(iki) adet telefon, çim biçme makinaları, çim biçme traktörü, motorlu testereler, su motoru, arabalı ilaçlama makinası, sırt pompaları, motorlu tırpan ve çeşitli aletler (kazma, kürek, bel,, fırça çapa, çepin, el arabaları vb.) bulunmaktadır. Kullandığımız teknolojik ekipmanlar, zaman içerisinde personel sayımızın artması durumunda gerekli teknolojik ekipmanlar temin edilmektedir. 4- İnsan Kaynakları: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bir Vekil Müdür (Peyzaj Mimarı), bir Ziraat Mühendisi (devlet memuru) ve bir Peyzaj Mimarı (işçi) ile yürütülmektedir. Hizmet alanının genişliği göz önünde bulundurulduğunda ve özellikle iş yoğunluğunun arttığı yaz mevsiminde aksaklıklara imkân verilmemesi adına en az bir teknik personelin müdürlüğümüz bünyesine katılması yararımıza olacaktır. 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün yönetimi ve iç kontrolü Park ve Bahçeler Müdür Vekili tarafından gerçekleştirilmektedir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER A- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün Amaç ve Hedefleri: Çağdaş bir kentsel tasarım anlayışı ve peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda yeşil alan uygulamalarının yapılarak kentin yaşanılabilirliğini ve kentlinin yaşam kalitesini arttırmaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler: İnsanlarımızın yeşil alan ve parklara, yarınlarımız olan çocuklarımızın oyun alanlarına, tüm insanlığın temiz ve düzenli bir çevreye özleminin arttığı bir dönemde park ve bahçe, çocuk oyun alanları, spor alanları, yaya yürüyüş ve koşu yolları ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri projelendirmek temel politikamız olacak, tüm bu projeleri hayata geçirmek faaliyetlerimizde öncelik arz edecektir.

188


C- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.38.08.01.00.00.05.01.01 46.11.02.38.08.01.00.00.05.01.02 46.11.02.38.08.01.00.00.05.01.03 46.11.02.38.08.01.00.00.05.01.04 46.11.02.38.08.01.00.00.05.02.01 46.11.02.38.08.01.00.00.05.02.02 46.11.02.38.08.01.00.00.05.02.03 46.11.02.38.08.01.00.00.05.02.04 46.11.02.38.08.01.00.00.05.02.05 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03.01 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03.02 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03.03 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03.04 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03.05 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03.07 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03.08 46.11.02.38.08.01.00.00.05.05.01 46.11.02.38.08.01.00.00.05.06.01 46.11.02.38.08.01.00.00.05.06.03 46.11.02.38.08.01.00.00.05.06.04 46.11.02.38.08.01.00.00.05.06.05 46.11.02.38.08.01.00.00.05.06.07 46.11.02.38.08.01.00.00.05.09.01 46.11.02.38.08.01.00.00.05.09.06

(PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE GÖREV ZARARLARI MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

Genel Toplam

B. Toplamı 57.558,00 55.500,00 150.006,00 1 6.500,00 8.801,00 38.001,00 3 2

Eklenen 37.000,00 0 0 0 6.000,00 0 0 0 0

Düşülen 0 37.000,00 0 0 0 6.000,00 0 0 0

Net Bütçe 94.558,00 18.500,00 150.006,00 1 12.500,00 2.801,00 38.001,00 3 2

Harcanan 93.498,31 0 0 0 11.579,15 0 0 0 0

Kalan Odenek 1.059,69 18.500,00 150.006,00 1 920,85 2.801,00 38.001,00 3 2

Net.B. Or% 99 0 0 0 93 0 0 0 0

Büt.Or % 162 0 0 0 178 0 0 0 0

60.000,00

0

0

60.000,00

25.637,75

34.362,25

43

43

582.505,00 2.100,00 2.000,00 955.001,00

0 0 0 0

0 0 0 305.000,00

582.505,00 2.100,00 2.000,00 650.001,00

332.085,43 0 541,31 590.443,13

250.419,57 2.100,00 1.458,69 59.557,87

57 0 27 91

57 0 27 62

92.002,00

35.000,00

0

127.002,00

119.536,10

7.465,90

94

130

250.000,00 1 385.001,00

0 0 0

180.000,00 0 250.000,00

70.000,00 1 135.001,00

15.126,44 0 120.961,80

54.873,56 1 14.039,20

22 0 90

6 0 31

2

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2.000.007,00

0

2.000.000,00

7

0

7

0

0

6

0

0

6

0

6

0

0

1 1 4.645.000,00 4.645.000,00

0 0 78.000,00 78.000,00

0 0 2.778.000,00 2.778.000,00

1 1 1.945.000,00 1.945.000,00

0 0 1.309.409,42 1.309.409,42

1 1 635.590,58 635.590,58

0 0

0 0

67

28

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER A-Performans Bilgileri: Faaliyet Raporu’nda detaylı olarak açıklanmıştır.

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün teknolojik kaynaklara rahatlıkla erişme imkânı, belediyemizin ekonomik gücü, işin başındaki personellerin peyzaj mimarı ve ziraat mühendisi gibi konularına hakim, teknik personellerden olması müdürlüğümüzün şu andaki üstünlükleridir. B – Zayıflıklar Belediyemizce; zaman içerisine gerek personel, gerekse makine parkı anlamında desteklenecek müdürlüğümüz, halkımıza çok daha nitelikli hizmet verebilecektir. 189


A-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILINDA YAPILAN İHALELER Sıra No: 1

İşin Adı: Bilecik Belediyesi (Merkez) Muhtelif Parklarda Kullanılmak Üzere Çocuk Oyun Grupları, Fitness Aletleri, Kauçuk Parke ve Yedek Parça Mal Alım İşi İ.K.N.:2014/111981

Niteliği:

İhale Usulü

(Sözleşme Bedeli) +KDV

Mal Alımı

Açık İhale Usulü

525.855,00 – TL (İş devam ediyor)

Bu iş ile aşağıdaki mal kalemleri temin edilmiştir/edilecektir. Sıra No

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Miktarı

Malzemenin Cinsi 2 adet h:100cm düz kaydırak,2 adet h:150cm düz kaydırak, 2 adet h:190cm helezon kaydırak,1 adet h:190cm düz kaydırak,9 adet platform(3 adet beşgen, 4 adet kare,2 adet üçgen), 2 adet h:100cm merdiven(iki tarafıda korkuluklu), 1 adet polietilen tırmanma, 1adet seksek yürüme,3 adet çatı, 5 adet polietilen pano, 4 adet oval köprü polietilen pano, 7 adet kaydırak giriş korkuluğu, 3 adet kule altı oturak pano, 2 adet HDPE pano aksamı bulunan oyun grubu. 1 adet h:100cm düz kaydırak, 1 adet h:200cm dalgalı kaydırak, 1 adet h:200cm helezon kaydırak,2 adet kare platform, 2 adet h:100cm merdiven(iki tarafıda korkuluklu), 1 adet helezon platform, 2 adet polietilen pano, 3 adet kaydırak giriş korkuluğu, 1 adet çatı, 1 adet ikili salıncaktan oluşan oyun grubu. 1 adet h:150cm merdiven(iki tarafıda korkuluklu),1adet kare platform, 1 adet çatı, 1 adet dalgalı kaydırak, 1adet kaydırak giriş korkuluğu, 1 adet h:150cm tırmanma, 1 adet ikili salıncaktan oluşan oyun grubu. 1 adet h:150cm parçalı kaydırak, 1 adet h:150cm düz parçalı kaydırak, 2 adet dönel tırmanma, 2 adet kaydırak girişli kaya tırmanma, 2 adet HDPE tırmanma, 2 adet ip tırmanma, 2 adet metal merdiven içeren tırmanma oyun grubu. Atlı Dönence.(3 Atlı) Denge Aleti. Tırtıl Figürlü Zıpzıp. Motor Figürlü Zıpzıp. Motor Figürlü İkili Salıncak. Polietilen Süslü, İkili Salıncak. At Figürlü Tahteravalli. Kondisyon Bisikleti.(İki Kişilik) En:55 cm -Boy:220cm- Yükseklik:120cm Bacak İtme.(İki Kişilik) En:75cm- Boy:220cm- Yükseklik:150cm Step+Twist.(Üç Kişilik) En:135cm- Boy:150- Yükseklik:135cm Bel Esnetme.(İki Kişilik) En:55cm -Boy:125cm- Yükseklik:135cm Havada Yürüyüş. (Tek Kişilik) En:40cm- Boy:125cm -Yükseklik:130cm Makas. (İki Kişilik) En:55cm-Boy:110cm- Yükseklik:135cm H:200cm Helezon Kaydırak. H:150cm Helezon Kaydırak. H:100cm Düz Kaydırak. H:150cm Düz Kaydırak. Salıncak Sepeti Takımı. 400x400x2mm Kauçuk Parke. (Yapıştırıcısı Dâhil)

1,00

15,00

3,00

2,00 10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 5,00 15,00 5,00 60,00 3.000,00

190


Sıra No: 2

İşin Adı: Bilecik Belediye Sınırları İçerisindeki Kent İçi Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımları ile Çevre Düzenleme İşleri" HizmetAlımıİşi İ.K.N.:2014/143210

Niteliği:

İhale Usulü

(Sözleşme Bedeli) +KDV

Hizmet Alımı

Açık İhale Usulü

2.753.532,00-TL

2-2014 YILINDA YENİ YAPILAN/REVİZYONU YAPILAN PARKLAR, REFÜJLER VS. 2.1. Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Parkı:

Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

191


2.2.Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Parkı: Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali (İş Devam Ediyor)

2.3.Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı: Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

192


2.4.Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi Parkı: Park Alanının Eski Hali

Park Alanının Yeni Hali

2.5.Osmangazi Mahallesi Toki Orta Refüj: Refüj Alanın Eski Hali

Refüj Alanın Yeni Hali

193


2.6.Osmangazi Mahallesi Toki Giriş Yan bant: Alanın Eski Hali

Alanın Yeni Hali

2.7. Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Park Alanı Alanın Eski Hali

Alanın Yeni Hali

194


3- MUHTELİF İŞLER ÇİMLENDİRİLECEK ALANLARA BİTKİSEL TOPRAĞIN SERİLMESİ: (1367 m3) KSS Girişi Köprü Üzeri: 80 m³ Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Kardeşlik Anıtı: 96 m3 İstiklal Mahallesi UDEP İle Yapılan Kaldırımda Bulunan Ağaç Altları: 16 m3 İstiklal Mahallesi Üner Çeşmesi Yanı: 6 m3 Pelitözü Köyü Pelitözü Parkı: 64 m3 Osmangazi Mahallesi Toki Orta Refüj: 565 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı: 80 m3 İstiklal Mahallesi Kent Park:112 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı (havuz çevresi): 16 m3 Osmangazi Mahallesi Yükselen Türkiye Anıtı: 119 m3 Proleks Fabrikası Giriş Orta Refüj: 48 m3 Osmangazi Mahallesi Toki Giriş Yan Bant: 128 m3 Şeyh Edebalı Üniversitesi Öğrenci Otağı Çevresi: 16 m3 Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Park: 16 m3 Osmangazi Mahallesi Toki Yürüyüş Yolu: 5 m3 Olmak üzere; toplam; 1367 m3 bitkisel toprak serilmiştir. PARK ALANLARI VE REFÜJLERİN TOPRAK TESVİYELERİ: (16.577,397 m²) Muhsin YAZICIOĞLU Spor ve Yaşam Alanı:104,817 m² Hürriyet Mahallesi Hürriyet Parkı: 372 m² İsmetpaşa Mahallesi Çınar Park: 339,25 m² Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Cad. Yamaç Alan: 3534,91 m² Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Cad. orta refüjler: 495 m² Bahçelievler Mahallesi Kültür Kongre Merkezi Önü:700 m² İstiklal Mahallesi Kent Park:582,02 m² Osmangazi Mahallesi Toki Giriş Yan Bant:1476,4 m² Osmangazi Mahallesi Toki Orta Refüj:7000 m² Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park:1792 m² Pelitözü Kavşağı Orta Kavşak:181 m² Olmak üzere; toplam;16.577,397 m² alanda toprak tesviyesi yapılmıştır.

HAFRİYAT ATILMASI/KAZIM İŞLEMLERİ: ( 243 m3) İsmetpaşa Mah. Çınar Park:16 m3 İstiklal Cad. Köşe Park Alanı:48 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı: 96 m3 Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi: x2 (oyun grubu zemini):10 m3 Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı:x4 (oyun grubu zemini):20 m3 Atatürk Heykeli- Şehir Hamamı Arası Orta Refüj:5 m3 Şehit Mesut Bilir Caddesi Park:48 m3 Olmak üzere toplam; 243 m3 hafriyat atılmıştır.

195


PARK ALANLARININ ÇİM BİÇİMİ:( 1.377.054,849 m2) OCAK 95.167,50 TEMMUZ 149.560,706

ŞUBAT 85.578,51 AĞUSTOS 87.086,3

MART 175.458,55 EYLÜL 148.439,07

NİSAN 177.713,337 EKİM 134.707,19

MAYIS 85.498,13 KASIM 77.628,428

HAZİRAN 154.187,728 ARALIK 6.029,4

olmak üzere; toplam; 1.377.054,849 m2 alanda çim biçimi yapılmıştır.

YEŞİL ALAN OLUŞTURMA: (11.577,902 m2) Gazipaşa Mahallesi 75.Yıl Cumhuriyet Parkı:30,75 m² Bahçelievler Mahallesi Su Deposu:393,742 m² Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı:306,67 m² Osmangazi Mahallesi Toki Yanbant:1476,4 m² Osmangazi Mahallesi Toki Orta refüj:7000 m² Osmangazi Mahallesi Kurtuluş Cami:397,34 m² Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park:1792 m² Eskişehir- İstanbul Karayolu Pelitözü Orta Kavşak:181 m² olmak üzere toplam; 11.577,902 m2 yeşil alan/spor alanı oluşturulmuştur. FİDE, FİDAN, MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ: (13.304 adet fide-fidan & 99.000 adet mevsimlik çiçek) Akasya altı-OSB arası orta refüj:2.400 adet gül fidanı Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı:12 adet himalaya sediri, 7 adet mavi ladin, 6 adet akçaağaç İstiklal Caddesi Belediye Sarayı:12 adet mazı, 2000 adet fare kulağı, 500 adet acem halısı Osmangazi Mahallesi Yükselen Türkiye Anıtı:1720 adet taflan, 5000 adet mine çiçeği Atatürk Bulvarı Şehit Asker Anıtı: 200 adet alacalı taflan,1000 adet mine çiçeği Osmangazi Mahallesi Toki Orta Refüj:13 adet karayemiş Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Parkı:20 adet mavi ladin, 5 adet akçaağaç Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Parkı:59 adet akçaağaç Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Park:15 adet akçaağaç

196


Osmangazi Mahallesi Toki Giriş Yanbant: 33 adet akçaağaç, 20 adet dişbudak Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Parkı: 20 adet akçaağaç, 3 adet dişbudak, 1 adet çınar, 2 adet at kestanesi Bahçelievler Mahallesi Su Deposu Parkı:3 adet at kestanesi Hürriyet Mahallesi Huzur Sokak Yamaç Alan:9 adet akçaağaç Eskişehir- İstanbul Karayolu KSS girişi:3 adet akçaağaç Osmangazi Mahallesi Salkım Park:9 adet akçaağaç, 3 adet çınar, 5 adet atkestanesi Osmangazi Mahallesi Toki Bölgesi Anayol Üzeri: 29 adet akçaağaç, 3 adet çınar, 18 adet at kestanesi Pelitözü Gölpark Çocuk Adası:14 adet akçaağaç, 3 adet çınar, Pelitözü Köyü Pelitözü İlkokulu:17 adet akçaağaç, Pelitözü Köyü Pelitözü Parkı:1 adet akçaağaç Balahatun Anaokulu Yanı:8 adet akçaağaç, 2 adet dişbudak Eskişehir- İstanbul Karayolu KSS Yanbantlar:27 adet akçaağaç, 14 adet dışbudak,1 adet çınar Gazipaşa Mahallesi Belediye Etkinlik Alanı: 21 adet akçaağaç Eskişehir- İstanbul Karayolu Belediye Kantarı Altı: 38 adet akçaağaç Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak Parkı:8 adet akçaağaç, 6 adet dişbudak Osmangazi Mahallesi Toki Bölgesi Yürüyüş Alanı:9 adet dişbudak,10 adet akçaağaç olmak üzere muhtelif park ve refüj alanlara; toplam; 13.304 Adet fide fidan dikimi yapılmıştır. 44.000 Adet Yazlık Mevsimlik Çiçek ( ateş çiçeği, petunya, iri kadife) dikimi: Belediye Sarayı, muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Kardeşlik Anıtı, Atatürk Heykeli, Yükselen Türkiye Anıtı, Şehitler Parkı, Hürriyet Mah. Huzur Sok. (yamaç düzenlemesinde), Köpek Barınakları, Kent Ormanı, Şelale Park,75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı, Beşiktaş Mahalle Konağı, Buz pisti, Aqua Park, Şeyh Edebalı Türbesi, OEDAŞ- OSB arası orta refüj vs. alanlara yazlık mevsimlik çiçek dikilmiştir.

48.000+7000 = 55.000 Adet Kışlık Mevsimlik (hercai menekşe, çuha çiçeği) çiçek dikimi: Belediye Sarayı, Muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Atatürk Heykeli, Kardeşlik Anıtı, Şehitler Parkı, KSS rampası yan bantlar, Şeyh Edebalı Türbesi, Hürriyet Mah. Huzur Sok. (yamaç düzenlemesinde),Kent Ormanı,75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı 2, Beşiktaş Mah. Konağı, Şelale Park, Belediye Sarayı – OSB arası orta refüj gibi vs. alanlara kışlık mevsimlik çiçek dikilmiştir. MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN SÖKÜLMESİ Mevsimine göre ömrü sona ermiş mevsimlik çiçeklerin dikimi yapılan muhtelif alanlardan temizlenmesi işi yapılmıştır. (Toplamda 99.000 adet mevsimlik çiçek sökülmüştür)

197


FİDAN ÇANAKLARININ AÇILMASI (15.264 adet) Akasya altı orta refüj- OSB arası orta refüj arası orta refüj x2:15.264 adet olmak üzere toplam; 15.264 adet fidan çanağı açılmıştır. FİDAN HEREKLEME İŞİ ( 565 adet) Şeyh Edebalı Türbesi Sökümü yapılan fidanlar:23 adet Muhtelif park, cadde sokaklara dikimi yapılan fidanlar:542 adet olmak üzere; toplam;565 adet fidana herekleme işlemi yapılmıştır. PARKLARDA YABANCI OT GAZEL ve GENEL PARK TEMİZLİĞİ (583.452,96 m²) OCAK 88.376,85

TEMMUZ 29.445,4

ŞUBAT 47.324,84 AĞUSTOS 7.570,91

MART 33.425,598 EYLÜL 54.618,5

NİSAN 44.761,03 EKİM 67.402,198

MAYIS 3.308,44

KASIM 62.145,15

HAZİRAN 29.107,28

ARALIK 115.966,76

olmak üzere toplam; 583.452,96 m2 alanda yabancı ot temizliği yapılmıştır. BUDAMA ÇALIŞMALARI / KURU AĞAÇ VB. (GÜL, FİDAN, AĞAÇ, ÇALI vs.) BİTKİLERİN ÇIKARILTILMASI Budama; Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bulunan Kent Ağaçları (x2): 678 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası:6 adet ağaç/fidan Hürriyet Mahallesi Mavi Marmara Parkı (x2): 6 adet ağaç/fidan Hürriyet Mahallesi Kaktüs Park: 8 adet ağaç/fidan Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı:20 adet ağaç/fidan Beşiktaş Mahallesi Yeşil Park:2 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Kent Ormanı:30 adet ağaç/fidan Eskişehir – İstanbul Karayolu Tugay Komutanlığı – Trafik Şube Müdürlüğü arası yan bant çalı bitkileri (x4): 13.500 adet çeşitli çalı bitkisi İstiklal Mahallesi Kültür Sitesi:8 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Çamlık altı Park:15 adet ağaç/fidan Eskişehir – İstanbul Karayolu Trafik Şube Müdürlüğü Yamaç Alan:1.592 adet çeşitli çalı bitkisi Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı- OSB arası orta refüj güller (x5):38.160 adet gül fidanı Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Servi Ağaçları:20 adet ağaç/fidan Gazipaşa Mahallesi Gaziler Parkı:5 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi Aslım Halı Karşısı: 1 adet ağaç/fidan (talepli) İsmetpaşa Mahallesi Mazharbey Sokak Ihlamur Ap. Önü:1 adet ağaç/fidan (talepli) Beşiktaş Mahallesi Ali ERSOY Parkı çit bitkileri:54 adet çit bitkisi Beşiktaş Mahalle Konağı çit bitkileri:273 adet çit bitkisi Milli Egemenlik Caddesi No:21:1 adet ağaç/fidan (talepli) Atatürk Bulvarı No:23 inşaat önü:1 adet ağaç/fidan (talepli) Muhsin YAZICIOĞLU Sosyal Yaşam Alanı:200 adet çalı bitkisi Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak No:21:1 adet ağaç/fidan (talepli) Atatürk Bulvar Pamukçuoğlu Önü:1 adet ağaç/fidan (talepli)

198


İsmetpaşa Mahallesi Salkım Sokak No:5:1 adet ağaç/fidan (talepli) İsmetpaşa Mahallesi Nevzat Sokak No:7:1 adet ağaç/fidan (talepli) Cumhuriyet Mahallesi Çiçeklik Sokak No:2: 2 adet ağaç/fidan (talepli) Gazipaşa Mah.75 Yıl Cumhuriyet Parkı: 32 adet gül fidanı Cumhuriyet Mah. Şeyh Edebalı Türbesi: 20 adet gül fidanı Ertuğrulgazi Mah. Konağı:93 adet çalı bitkisi Cumhuriyet Mah. Kırklar Parkı:272 adet ağaç/fidan Ertuğrulgazi Mah. Ormancılar Sok. Arif Ecz. Önü:1 adet ağaç/fidan (talepli) Karasu Sosyal Yaşam Adası:3 adet ağaç/fidan Belediye Sarayı Alev Ağaçları:34 adet çalı bitkisi Osmangazi Mah. Salkım Parkı:650 adet çalı bitkisi olmak üzere toplam; 55.692 adet bitki budaması yapılmıştır. Kesim; Çevre ve Şehircilik Müd. Bahçesi (talepli):1 adet Bahçelievler Mahallesi Kapalı Yüzme havuzu Yanı Yol (talepli):15 adet çam ağacı olmak üzere; toplam;16 adet kuru ağaç kesimi yapılmıştır. SOĞUK HAVA KOŞULLARINDAN AĞAÇLARIN KORUNMASI: Kış donlarından koruma amaçlı Aqua Parkta bulunan 4 adet palmiye ağacının kış mevsimine girerken sarılması ve ilkbahar mevsiminde açılması işlemi yapılmıştır. GÜBRELEME ÇALIŞMALARI: Ticari Gübreler: 1-%33 Amonyum Nitrat Gübrelemesi: İlk Baharda tüm park bahçeler, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda %33 Amonyum Nitrat gübrelemesi yapılmıştır. Yaz dönemi içerisinde ise; Akasya altı – OSB arası orta refüj yeşil alanlar (x2), Cennet Caddesi Parkı, Nesrin ERGEN Parkı, Pelitözü Çocuk Adası Parkı, Beşiktaş Mah. Konağı, Mustafa SEVEN Parkı, Yeşil Park, Ali ERSOY Parkı, Mavikent Önü Park, Muhsin YAZICIOĞLU Spor ve Yaşam Alanı, Şehit Mesut Bilir Caddesi orta refüj, Sefa Sok. Parkı, Nene Hatun Parkı, Nesrin ERGEN Parkı, 32 Evler Parkı Pelitözü Çocuk Adası Parkı, Dumlupınar Caddesi yamaç alan, Kültür Kongre Merkezi, Emre Deniz ÜN Parkı, Anfi Tiyatro, Dinar Sokak Parkı,75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı1-2-3,Yücekent Parkı, Tavşantepe Parkı, Gündüzbey Parkı, Meltem Konutları Yanı Park alanlarında %33 amonyum nitrat gübrelemesi yapılmıştır. 2-Di Amonyum Fosfat Gübrelemesi: Sonbaharda tüm park bahçeler, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda ve yeni ağaç dikimlerinde Di Amonyum Fosfat gübrelemesi yapılmıştır. 3-15-15-15 Gübrelemesi: Park, bahçe, heykel çevrelerinde ve refüjlerde bulunan mevsimlik çiçek dikilen çiçeklik alanlarda15-15-15 gübrelemesi yapılmıştır. 4- Ozmocote Gübrelemesi: Akasya altı – OSB arası orta refüj (7632 adet) gül fidanına ozmocote gübrelemesi yapılmıştır.

199


5- Ağıl Gübresi Kış mevsimi başlangıcında; Akasya altı – OSB arası orta refüjde bulunan (7632) adet gül fidanına ahır gübresi verilmiştir. SULAMA HATTI DÖŞEME İŞİ/ SULAMA HORTUMLARININ SERİLMESİ İŞİ: Üst Sulama Sistemi; Sulama sisteminin mevcut olmadığı park bahçeler, refüjler, yan bantlar sulama tankeri ile, sulama sisteminin mevcut olduğu yerler ise; sulama hortumu ve mini spring sistemi ile sulanmaktadır. Alt Sulama Sistemi; Muhsin YAZICIOĞLU Sosyal Yaşam Alanı’na otomatik sulama sistemi döşenmiştir. Karasu Sosyal Yaşam Adası:1200 mt bahçe sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Osmangazi Mahallesi Toki Orta Refüj: 347 mt bahçe sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. SULAMA KONTROLLERİ: Tüm park bahçe, orta refüjler, yan bantlar: Sulama hattının olmadığı yerlerin arasöz ile sulanması işlemi yapılmıştır. Sulama sisteminin mevcut olduğu yerlerin gün içinde kontrolleri ve tamirleri yapılmıştır. SULAMA SİSTEMLERİNİN TOPLANMASI: Yaz mevsiminin sonu itibariyle sulama sistemlerinin (Sulama hortumları ve mini spring sistemleri) toplanması işlemi yapılmıştır. KİLİTLİ BETON PARKE- BETON BORDÜR DÖŞEME/TAMİR İŞİ: 6 lık Kilitli Beton Parke Döşenmesi İşi: 3.248,25 m2 İstasyon Mahallesi Mustafa SEVEN Parkı:381m² Bahçelievler Mah. Uğur MUMCU Parkı 1:140,95m² İsmetpaşa Mahallesi Çınar Park:232,8m² Hürriyet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Spor ve Yaşam Alanı:32m² Beşiktaş Mahallesi Yeşil Park:165,2m² Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Parkı:127m² Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: 374m² Pelitözü Köyü Pelitözü Parkı:360,18m² Bahçelievler Mahallesi İstiklal Cad. Köşe Park:122,5m² İstiklal Mahallesi Kent Park Basketbol sahası altı:138,82m² Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı:212,30m² Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı:16m² Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park:542,03m² Şehit Mesut Bilir Caddesi Parkı:403,47m² olmak üzere; toplam; 3248,25 m2 6’lık kilitli parke döşenmiştir. 12x22x50cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi: (1547,42 mt) Hürriyet Mahallesi Hürriyet Parkı:25 mt (tamir) Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: 102,5 mt Bahçelievler Mahallesi Koza Park(tamir):47,6 mt Pelitözü Parkı:153,4 mt Bahçelievler Mahallesi İstiklal Cad. Köşe Park:76,3 mt

200


Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı:229,8 mt Osmangazi Heykeli:20 mt Karasu Sosyal Yaşam Adası:176 mt İstanbul-Eskişehir Karayolu Üzeri Proles Fab. Dönüş Yolu Orta Refüj: 8mt 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 16mt Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park: 450mt Şehit Mesut Bilir Caddesi Parkı: 168,82mt Toki Yürüyüş Yolu: 5mt (tamir) Pelitözü Köyü Girişi Orta Kavşak: 5mt (tamir) İstiklal Mahallesi Kent Park Basketbol sahası altı: 64mt olmak üzere; toplam; 1547,42 mt 12x22x50cm ebatlarında beton bordür taşı döşenmiştir. Küp Taşı Döşenmesi (3 m2) Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi: 3m² (tamir): Mermer tamiri: (18 m2) İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı:16m² (tamir) İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı Saat Kulesi Çiçeklikler: 2m² BADANA/BOYA İŞİ Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz ÜN Parkı Su Depoları Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı Trafo Binası TABELA/LEVHA MONTAJI Atatürk Bulvarı Orta Refüj: “Lütfen yaya geçitlerinden geçiniz” ve “Ağaç & çiçek ve çimlere zarar vermeyiniz.” levhaları yaptırılarak yerlerine dikilmiştir. Ayrıca ; Şeyh Edebalı Parkı: Park Levhası Emre Deniz ÜN Parkı: Park Levhası yaptırılmıştır. HAVUZ TAMİRİ/ BAKIMI/YAPIMI/ TEMİZLİĞİ Süs Havuzu Tamiri: Şelale Park x1 Uğur MUMCU Parkı 2 Belediye Sarayı: x2 Osmanlı Arması x1 Süs Havuzu Temizlikleri: Belediye Sarayı Karşısı x2 defa Osmanlı Arması x7 defa Atatürk Heykeli x7 defa 75. Yıl Cumhuriyet Parkı x1 Belediye Sarayı x2 defa Hükümet Meydanı x3 defa Şelale Park x1 Karasu Sosyal Yaşam Adası x1 defa

201


YAYA GEÇİTİ GENİŞLETME Atatürk Bulvarı OEDAŞ önü yaya geçidi Atatürk Bulvarı Eski Vakıfbank Binası üstü yaya geçidi Genişletme çalışmaları yapılmıştır. OYUN GRUBU ZEMİNİ KAUÇUK PARKE DÖŞEME İŞİ : (1372,9m2) İsmetpaşa Mah. Koza İlkokulu:78.19m² Ertuğrulgazi Mahallesi Akasya Sokak Parkı:13m² Beşiktaş Mahallesi Nene Hatun Parkı:89,55m² Hürriyet Mahallesi Kaktüs Parkı:23m² (tamir) İstiklal Mahallesi Refik ARSLAN ÖZTÜRK Parkı: 50m² (tamir) Bahçelievler Mahallesi Koza Park:12m² (tamir) Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı 1:140,95m² Bahçelievler Mahallesi Ada Sokak:18m² Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Parkı:460,13m² Pelitözü Gölpark Çocuk Adası(tamir): 10m² Osmangazi Mahallesi 3/C (trafolu) Park:94,5m² Hürriyet Mahallesi Mavi Marmara Parkı135,41m² İsmetpaşa Mahallesi Çınar Park:99,90m² Pelitözü Köyü Pelitözü Parkı:93,27m² Bahçelievler Ana Okulu:23m² (tamir) Cumhuriyet Mahallesi Gökkuşağı Parkı:4m² (tamir) Hürriyet Mahallesi Balahatun Ana Okulu:3m² Osmangazi Mahallesi Toki Yürüyüş Yolu Spor Alanı:25m² olmak üzere; toplam; 1372,9m2 kauçuk parke döşemesi yapılmıştır. KALIP ÇAKILMASI ve SÖKÜLMESİ (25m²) Toki Yürüyüş Yolu Spor Alanı Zemini: 25m² HAZIR BETON ATILMA İŞİ: (9 m3) Toki Yürüyüş Yolu Spor Alanı Zemini:9m³ toplam; 9m3 hazır beton atılmıştır. MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA BETON SAKSI KOYULMASI İŞİ: Bilecik İl Müftülüğü Önü:2 adet Edebalı Cami Karşı Kaldırım:2 adet İstasyon Parkı ATM Önü:2 adet HASTALIK ZARARLI VE YABANCI OTLARLA MÜCADELE: a) İnsektisit ilaçlaması: Akasya altı- OSB arası orta refüj:x4 defa Gazipaşa Mahallesi Gaziler Parkı: x1 defa Hürriyet Mahallesi Balahatun Parkı: x1 defa

202


Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: x1defa Hürriyet Mahallesi Kaktüs Park: x2 defa İstiklal Mahallesi Kent Ormanı x3 defa İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park:x1 defa Akasya altı orta refüj: x2 defa Muhtelif Cadde ve sokaklarda bulunan kent ağaçları:x3defa Eskişehir – İstanbul Karayolu Tugay Komutanlığı - Trafik Şube Müdürlüğü arası yan bant çalı bitkileri: x4defa Şeyh Edebalı Türbesi:x1 defa b) Herbisit mücadelesi: İstasyon Mahallesi İstasyon Parkı Aqua Park Orhangazi Mahallesi Orhangazi Parkı İstasyon Mahallesi Mustafa SEVEN Parkı İstasyon Mahallesi Nesrin ERGEN Parkı İstasyon Mahallesi Karasu Parkı Osmangazi Mahalle Konağı Osmangazi Mahallesi Salkım Parkı Osmangazi Mahallesi Toki K2 Parkı Osmangazi Mahallesi Orta Refüj:x1 defa OSB – Pelitözü Kavşağı Arası Orta Refüj x2 defa İstiklal Mah. Kent Park x1 defa Gazipaşa Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Parkı x1 defa Bilecik (Merkez) Tüm Parklar:x1 defa Belediye Sarayı çiçeklikler x2 defa c)Salyangozit ilaçlaması: Belediye Sarayı Çiçeklikler x2 defa Osmanlı Arması- Orman İşletme Müdürlüğü arası orta refüj x1defa Akasya altı Orta Refüj x1 defa d) Külleme Hastalığı ilaçlaması: Osmanlı Arması- Tugay Komutanlığı arası orta refüj mevsimlik çiçekler:x1 defa

OYUN GRUBU – SPOR ALETLERİ KURULMASI a) OYUN GRUBU Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Parkı: 1 adet 2 salıncaklı, 2 kaydıraklı oyun grubu Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Park: 1 adet 2 salıncaklı, 2 kaydıraklı oyun grubu Hürriyet Mahallesi Petek Sokak:1 adet 2 salıncaklı, 3 kaydıraklı oyun grubu,1 adet atlı dönence,1 adet motorlu salıncak, 2 adet zıpzıp, 1 adet tahterevalli Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Parkı: 1 adet 2 salıncaklı, 3 kaydıraklı oyun grubu, 2 li süslü salıncak, 2 adet zıpzıp, 1 adet tahterevalli kurulumu yapılmıştır.

203


b) SPOR ALETLERİ Hürriyet Mahallesi Mavi Marmara Parkı: 6’lı spor aleti Bahçelievler Mahallesi Cennet Parkı:3’lü spor aleti Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Parkı: 3’lü spor aleti Hürriyet Mahallesi Zirvekent Park: 3’lü spor aleti Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak Parkı: 3’lü spor aleti Hürriyet Mahallesi Dursun Fakıh Parkı: 3’lü spor aleti olmak üzere; 21 adet spor aleti kurulmuştur. MALZEME TAMİRLERİ /DEPO DÜZENLEME ÇALIŞMALARI Alet, makine vb. malzemelerin tamir, bakım ve onarımları yapılarak kullanılabilir duruma getirilmiştir. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü depo alanında bulunan malzemelerin düzenleme çalışmaları yapılmıştır. VANA KUTUSU KOYMA İŞİ: Karasu Sosyal Yaşam Adası, orta refüj ve muhtelif parklarda mini vanaları korumak amaçlı toplam; 100 adet vana kutusu yerleştirilmiştir. TRAVERS DÖŞEME VE TAMİRİ Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro:18 adet (tamir) Hürriyet Mahallesi Huzur Sokak Yamaç Alan:8 adet (tamir) Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Parkı:89 adet olmak üzere; 115 adet travers döşemesi yapılmıştır. BAHÇE ÇİTİ MONTAJI: Atatürk Bulvarı (Ünsal Eczanesi – Eronur Otel Arası) Orta Refüj:484m olmak üzere; 484 m ferforje görünümlü bahçe çiti döşemesi yapılmıştır. BANK MONTAJI (17 adet) Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi:9 adet Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı:2 adet Bahçelievler Mahallesi Şahin Sokak Parkı:2 adet Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Parkı:2 adet İstiklal Caddesi Birel Sitesi Köşe Park:2 adet KIRILAN SALINCAKLARIN DEĞİŞİMİ: (32 adet) Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Parkı:2 adet Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 2 adet Ertuğrulgazi Mahallesi Sakarya Parkı: 2 adet Beşiktaş Mahallesi Sefa Sokak Parkı: 2 adet Ertuğrulgazi Mahalle Konağı: 2 adet Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi:6 adet Hürriyet Mahallesi Günebakan Parkı:4 adet

204


Osmangazi Mahallesi Güneş Toki Parkı:2 adet Osmangazi Mahallesi Osmangazi Parkı:2 adet Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı1:2 adet İstiklal Mahallesi Kent Park:3 adet Osmangazi Mahallesi Salkım Park:1 adet Osmangazi Mahallesi Toki F1-2 Park:2 adet olmak üzere; 32 adet salıncak montajı yapılmıştır. CAMİ VE KURAN KURSU BAHÇELERİ ÇEVRE DÜZENLEMELERİ Dursun Fakih Camii: Yabancı ot temizliği, Ağaç budama çalışmaları, çim ekimi (talepli) Osmanlı Camii: Yabancı ot temizliği (talepli) Toki Kuruluş Camii :Yabancı ot temizliği, çim ekimi (talepli) KAMELYA YERİ HAZIRLAMA/ANKRAJLANMASI: Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak Parkı:1 adet Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Parkı: 1 adet Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 1 adet Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Parkı: 2 adet Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Parkı:1 adet Anadolu Öğretmen Lisesi:1 adet YAYA GEÇİTİ AÇILMASI: İl Trafik Komisyonun vermiş olduğu karar ile İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi Endüstri Meslek Lisesi önüne 1 adet yaya geçidi açılmıştır. PARK AYDINLATMA TAMİRLERİ İstasyon Mahallesi İstasyon Parkı Hürriyet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Spor ve Yaşam Alanı Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Karasu Sosyal Yaşam Adası İstiklal Caddesi Osmanlı Arması Atatürk Bulvarı Atatürk Heykeli Pelitözü Gölpark Çocuk Adası İsmetpaşa Mahalle Konağı Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı 1-2 Orhangazi Mahalle Konağı İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi Ertuğrulgazi Mahallesi Uğurkent Park İstasyon Mahallesi İstasyon Parkı İstasyon Mahallesi Nesrin ERGEN Parkı Alanlarında aydınlatma ile ilgili yaşanan sıkıntılar (lambaların kırılması, patlaması vb) giderilmiş, ayrıca yeni aydınlatma direkleri dikilmiştir.

205


OYUN GRUBU YER DEĞİŞİMİ: Mehmet Akif ERSOY İlkokulu:1 adet 2 salıncaklı, 1 kaydıraklı oyun grubu okul idaresinin talebi ile, yerinden kaldırılarak aynı alan içerisinde öğrencilerin daha rahat ulaşabileceği bir noktaya taşınmıştır. OYUN GRUBU- FİTNESS TAMİR VE BAKIM Hürriyet Mahallesi Sefa Sokak Parkı: 2 adet fitness aleti tamiri Pelitözü Gölpark Çocuk Adası: 2 adet fitness aleti tamiri Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı:4 adet fitness aleti tamiri Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 1 adet h:150cm helezon kaydırak değişimi Beşiktaş Mahallesi Nene Hatun Parkı: 1 adet h:150cm düz kaydırak değişimi Beşiktaş Mahallesi Ali ERSOY Parkı: 1 adet h:150cm helezon kaydırak ve 1 adet h:150cm düz kaydırak değişimi Bahçelievler Mahallesi Koza Park: 1 adet h:150cm helezon kaydırak değişimi Ertuğrulgazi Mahallesi Meltem Park:1 adet h:200cm helezon kaydırak değişimi Orhangazi Mahallesi Orhangazi Parkı: 1 adet h:200cm helezon kaydırak değişimi Hürriyet Mahallesi Kaktüs Park: 1 adet h:150cm düz kaydırak değişimi Bahçelievler Mahallesi 32 Evler PArkı:1 adet h:200cm helezon kaydırak değişimi Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı1: 1 adet h:150cm düz kaydırak değişimi Beşiktaş Mahallesi Mavikent Park:1 adet h:200cm helezon kaydırak değişimi

206


207


1- GENEL BİLGİLER Mezarlıkların korunmasını sağlayarak belediyemiz sınırları içinde veya dışında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda cenaze ve gömme işlemleri yapmak, ayrıca mezarlara giden yolları yapıp halkın daha rahat ulaşımını sağlamak ve yeşili bol kaliteli bir mezarlık alanı oluşturmak. Mezarlık Müdürlüğü olarak yasaların verdiği yetki ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla önümüzdeki yıllara hitap edecek yeni mezarlık alanı oluşturup, halkımızın hizmetine sunularak gelecek nesillere düzenli bir mezarlık bırakabilmektir. A - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bilecik Belediyesi hudutları dâhilinde faaliyet gösteren Mezarlıklar Müdürlüğü'nün İdari yapılanması, görev, yetki ve sorumluluk alanları, mezarlık, cenaze ve defin işlemleri ile çalışma esaslarını belirlemektir. Belediye sınırları içinde hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma kuralları ile mevcut ve yeni açılacak mezarlıkların ihdasını, koruma ve güzelleştirme ile bakım hizmetlerini ayrıca cenaze teçhiz, tekfin, nakil ve tüm defin hizmetlerinin ne şekilde yapılacağını kapsar. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/a, 18/m maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Bilecik Belediye Başkanlığı Hizmet binasının giriş katında olup, Bir müdür odasından oluşmaktadır.

208


MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

2- İnsan Kaynaklar Mezarlıklar Müdürlüğünde 1 Müdür,1 görevli şoför, 1 idareci, 1 ekip sorumlusu, 2 Gassal, 4 şoför, 19 düz işçi toplam 29 personel ile hizmet vermektedir. Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 06.09.2011 Tarihi ve Karar Sayısı/44 sayılı Meclis kararıyla başlamış olup, 01.01.2012 tarihinde çalışmalara başlamıştır.

209


2 - MALİ BİLGİLER:  Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüzün 01/01/2014 - 31/12/2014 Dönemi Bütçe Harcama Raporu aşağıdadır. Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.39.01.09.09.00.05.01.01 46.11.02.39.01.09.09.00.05.01.02 46.11.02.39.01.09.09.00.05.01.03 46.11.02.39.01.09.09.00.05.02.01 46.11.02.39.01.09.09.00.05.02.02 46.11.02.39.01.09.09.00.05.02.03 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.01 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.02 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.03 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.04 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.05 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.06

46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.07 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.08 46.11.02.39.01.09.09.00.05.03.09 46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.01 46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.02 46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.03 46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.04 46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.05 46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.06 46.11.02.39.01.09.09.00.05.06.07 46.11.02.39.01.09.09.00.05.09.01 46.11.02.39.01.09.09.00.05.09.06 46.11.02.39.10.08.08.00.05.03.02

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 - 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLE MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONA GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M Sayfa Toplamı

Genel Toplam

B. Toplamı 53.926,00

Eklenen 0

Düşülen 0

Net Bütçe 53.926,00

Harcanan 0

Kalan Odenek 53.926,00

Net.B. Or% 0

Büt.Or % 0

10 10 8.000,00

0 0 0

0 0 0

10 10 8.000,00

0 0 0

10 10 8.000,00

0 0 0

0 0 0

3 3

0 0

0 0

3 3

0 0

3 3

0 0

0 0

30.002,00

0

0

30.002,00

15.956,74

14.045,26

53

53

25.502,00 502 2.005,00 820.015,0 0

0 0 100

0 100 0

25.502,00 402 2.105,00

14.356,37 0 2.093,63

11.145,63 402 11,37

56 0 99

56 0 104

50.000,00

0

870.015,00

867.310,03

2.704,97

100

106

2

0

0

2

0

2

0

0

50.003,00 120.001,0 0

0

0

50.003,00

29.386,94

20.616,06

59

59

0

74.000,00

46.001,00

13.561,15

32.439,85

29

11

5.002,00

24.000,00

0

29.002,00

25.280,96

3.721,04

87

505

4

0

0

4

0

4

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

2

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1 300.000,0 0

0

0

1

0

1

0

0

0

300.000,00

0

0

0

0

0

1 1

0 0

0 0

1 1

0 0

1 1

0 0

0 0

1 1.415.000, 00 1.415.000, 00

0

0

1

0

1

0

0

74.100,00

374.100,00

1.115.000,00

967.945,82

147.054,18

74.100,00

374.100,00

1.115.000,00

967.945,82

147.054,18

87

68

ARAÇ VE GEREÇ DURUMU Cenaze aracı

3 Adet

Cenaze yılama aracı

2 Adet

Otobüs

1 Adet

210


Kompresör (hilti)

1 Adet

Jeneratör

1 Adet

Sırt tırpanı

6 Adet

Tabut

11 Adet

Soğutuculu tabut

2 Adet

Ağaç kesme motoru TOPLAM

2 Adet 29 Adet

 Teknolojik Durum :    

Bilgisayar Yazıcı ve Fotokopi Makinesi Telefon (Dış Hat) Telefon (İç Hat)

: 3 Adet : 1 Adet : 1 Adet : 2 Adet

 2014 yılı 01.01.2014 itibariyle hizmet alımı yapıldı. Hizmet alımında; 2 adet Gassal, 1 Adet genel idari sorumlusu 1 adet ekip sorumlusu, 4 adet şoför, 19 adet düz işçi toplamda 27 işçi alındı.  Alo 188 hattı kurularak tüm operatörlerden aranabilecek şekilde çalışmalar yapıldı.  Belediye sınırlarımız içinde çıkan tüm cenazelerin, mezar kazımı, yıkama, sevk, tahta, kefen vb. tüm hizmetleri birimimiz tarafından halkımıza ücretsiz olarak verilmektedir.  Belediyemiz sınırları içerisinde olan mezarlıkların defin kayıtları bilgisayar ortamına aktarılması ve istatistiki bilgilerin alınması için formlar oluşturuldu.  120 Adet Mezar Kazımı yapıldı.  Şehir içi 114,Şehir dışı 6, Köy 142, İlçe 35 Toplam 397 adet nakil işlemi yapıldı.  Cenaze yakınları için Şehir içi 95,Şehir dışı 1,Köy 117, İlçelere 10 Toplam 223 adet otobüs gönderildi.  Yıkama aracı 55 adet gönderildi.  Gassallarımız 118 adet gasallık hizmeti verdi.  142 Adet kefen verildi.  152 Adet mezar tahtası verildi.  392 Anons duyurusu yapıldı.

211


 2014 yılı itibariyle aile mezar yeri satışımız 39 adettir.

DEFNEDİLEN CENAZE SAYILARI  Defnedilen Cenaze  Defnedilen Şehit Toplam

3 - İDARİ

120 Adet 0 120 Adet

SOSYAL VE TEKNİK HİZMETLER

Müdürlüğümüz defin ve diğer işlemlerle ilgili bilgileri anında değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Belge ve bilgiler bilgisayar ortamında hazırlanarak ilgili ünitelere ve cenaze yakınlarına verilmektedir. Sevk, idare ve kontrol mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Mezarlık alanları temizlik ve bakım onarım hizmetleri sistemli bir şekilde sürdürülmektedir.

4 - YIKAMA, KEFEN, DEFİN VE DİĞER İŞLEMLER Yıkama kefenleme, cenaze namazı, defin ve diğer işlemler dini kurallara uygun olarak nizami bir şekilde yapılmaktadır. Cenaze yakınlarının Müdürlüğümüze telefon ederek adres vermeleri neticesinde cenaze ile ilgili tüm işler eksiksiz yerine getirilmektedir. Tüm vatandaşlarımızın cenaze işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.

212


Mezarlıklarda Çalışan Personelimiz

Türbe Çevresinin Temizliği Yapıldı

213


Ot ilaçlaması yapıldı

Şehir Mezarlığımıza Gelen Vatandaşlarımız Çiçeklerle Karşılandı

214


Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Defin Hiizmetleri Kursu Verildi

Mahalle Konaklarında Mukabele Okumaları

215


Mahalle Konaklarında Mukabele Okumaları

Mezarlıklar Bilgi Sistemi Kurularak Şehir Dışı Ve Yurt Dışından Vatandaşlarımızın Yakınlarının Mezarlarını İnternet Ortamında Görmeleri Sağlandı

216


Soğuksu Mezarlığı Çevresinde Ve İçinde Vatandaşlarımızın Vefat Eden Yakınlarının Mezarlarına Daha Rahat Ulaşabilmeleri İçin Parke Taşları Yapıldı

Soğuksu Mezarlığında Çevre Düzenlemesi ve Parke Taş Yol Yapımı Çalışmaları

217


218


STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

219


I-GENEL BİLGİLER: A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: Bilecik Belediyesini Misyonu Vizyonu ve Kalite Politikası doğrultusunda, gerek ilgili yasa ve yönetmeliklerin, gerekse Belediye Başkanı veya meclisinin vermiş bulunduğu yetkiler doğrultusunda sorumluluk bilinci içerisinde Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürmektedir.

B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1- Fiziksel Yapı: Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi binasının 1. katında, sağ bölümde yer almaktadır. 2- Teşkilat Yapısı: Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Bir Vekil Müdür, 1 (bir) Çalışma Ekonomisti ve Kalite Teknikeri ve 1 (bir) bilgisayar işletmeninden oluşan 2 (iki) kişilik ekiple faaliyetlerini sürdürmüştür.

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde 1 adet masa üstü bilgisayar,1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet siyah beyaz yazıcı 2 adet telefon bulunmaktadır. Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; güncel olarak proje çağrıları başta olmak üzere müdürlüğümüz ile ilgili her türlü gelişime ve değişimleri internet ortamından izlenmekte ve uygulamaktadır. Gerektiğinde, anlaşılmayan konular üzerinde meslek içi eğitimleri yapılmaktadır. 4-İnsan Kaynakları: Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Bir Vekil Müdür, 1 (bir) Çalışma Ekonomisti ve Kalite Teknikeri ve 1 (bir) bilgisayar işletmeninden oluşan 2 (iki) kişilik ekiple faaliyetlerini sürdürmüştür.

5-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

220


Bütçe Harcama Raporu

BİLECİK BELEDİYESİ Genel Hesap Kodu 46.11.02.40.01.03.02.00.05.01.01 46.11.02.40.01.03.02.00.05.01.02 46.11.02.40.01.03.02.00.05.02.01 46.11.02.40.01.03.02.00.05.02.02 46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.01

46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.02 46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.03 46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.04 46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.05

46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.06

46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.07 46.11.02.40.01.03.02.00.05.03.08 46.11.02.40.01.03.02.00.05.06.01 46.11.02.40.01.03.02.00.05.06.03 46.11.02.40.01.03.02.00.05.09.01 46.11.02.40.01.03.02.00.05.09.06

Genel Toplam

(STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2014 31/12/2014) Açıklama MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLE MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞ YEDEK ÖDENEK Sayfa Toplamı

B. Toplamı 80.753,00

Eklenen 0

Düşülen 0

Net Bütçe 80.753,00

Harcanan 61.491,54

Kalan Odenek 19.261,46

Net.B.Or% 76

Büt.Or% 76

54.400,00 9.500,00

0 0

0 0

54.400,00 9.500,00

0 6.957,65

54.400,00 2.542,35

0 73

0 73

8.801,00

0

0

8.801,00

0

8.801,00

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

8.503,00 3.001,00 2.001,00 43.510,00

0 300 0 0

0 0 300 0

8.503,00 3.301,00 1.701,00 43.510,00

4.771,68 3.293,00 0 39.041,00

3.731,32 8 1.701,00 4.469,00

56 100 0 90

56 110 0 90

6.000,00

9.000,00

0

15.000,00

7.244,50

7.755,50

48

121

30.522,00

0

9.000,00

21.522,00

2.600,00

18.922,00

12

9

1

0

0

1

0

1

0

0

25.000,00

0

0

25.000,00

0

25.000,00

0

0

5

0

0

5

0

5

0

0

1 1 272.000,00 272.000,00

0 0 9.300,00 9.300,00

0 0 9.300,00 9.300,00

1 1 272.000,00 272.000,00

0 0 125.399,37 125.399,37

1 1 146.600,63 146.600,63

0 0

0 0

46

46

6- Sunulan Hizmetler: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri — Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür a) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak. f) Belediyede oluşturulduğu takdirde Strateji Geliştirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide çalışmalarını yürütmek. Stratejik plan ve Performans programının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüklere/birimlere gönderilir. Hazırlık için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili

221


birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan ve performans hazırlık çalışmalarına birim müdürlerinin/sorumlularının katılımı sağlanır. h) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, Ulusal ve/veya Uluslararası Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması, birimlerin Yönetim Sistemi uygulamalarına yönelik denetimlerini yapmak ve yapılacak denetimlerin koordinasyonunu sağlamak. k) AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak l) Belediye Başkanı tarafından verilen yetki ve görevlendirme ile Kalite ve Hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili, kurumun her türlü iç ve dış saha hizmet denetimlerini yapmak ve Başkanlık Makamına raporlamak. m) AB Hibe ve Teşvik Programlarından yararlanmak amacıyla; her müdürlüğün proje geliştirmesini teşvik edici çalışmalarda koordinatörlük görevi yapmak, n) Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Strateji Geliştirme Müdürünün Görevleri – Strateji Geliştirme Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu aşağıdaki gibidir.  Strateji Geliştirme Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.  Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.  Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir.  Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.  Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarına göre Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliğini belirleyip, çalışmalarını bu doğrultuda programlayarak, çalışmaların bu programlar göre yürütülmesini sağlar.  Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.  Alanında Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.  Strateji Geliştirme Müdürü, Başkanlık makamınca başka bir atama yapılmadığı sürece Uluslararası Standardizasyon gereği Kalite Yönetim Temsilcisi görevini yerine getirir.  Kalite politikasının her kademede anlaşılmasını sağlar  Kalite hedeflerinin takibini birimler bazında yaptırır ve analiz takibini yapar  Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğini sağlar.  Kalite Yönetim Sistemi performansını ve iyileştirilmesini ilgilendiren konularla ilgili Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantısı öncesi tüm müdürlüklerden rapor ister ve Başkanlık Makamına genel rapor hazırlayarak toplantı öncesinde sunar. 222


 Çalışanları vatandaş memnuniyeti ve yasal mevzuatlar konusunda bilgilendirir.  Strateji Geliştirme-Araştırma –İyileştirme ve Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlar nezdinde BİLECİK BELEDİYESİ’ ni temsil eder.  Kalite Yönetim Sistemi performansını iyileştirmek amacı ile veri toplanmasını sağlar, değerlendirir ve çözüm yolları üretilerek uygulanmasını sağlar.  Kurumun iç ve dış tetkiklerini planlamak koordine etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak.  Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirmek, uygulamaya koymak, yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.  Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koymak. Bunun için gerekli kaynak ve imkânları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlamak.  Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, hizmetin iyileştirilmesine katılımı sağlamak, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonu sağlamak ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamının oluşturulmasını sağlamak.  Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlamak.  Yapılan çalışmaları değerlendirmek ve sonuçlar konusunda kurum çalışanlarına bilgi vermek.  Kalite ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve kalite el kitabı, prosedürler ve iş talimatları gibi bilgilendirici metinler hazırlanmasını sağlamak.  Vatandaş-Paydaş memnuniyeti ile Bilecik Belediyesi müdürlükleri arasındaki memnuniyet artışını sağlamak.  Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 8- Strateji Geliştirme Müdürü Yetkileri  Strateji Geliştirme Müdürü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa ve bağlı olduğu diğer mevzuatlara dayanarak, Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.  Yürürlükteki Belediye Kanunu, Belediye Kanunu ile ilişkili mevzuat şartları ve müşteri gereklilikleri dikkate alınarak kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin; Planlanan düzenlemelere, Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve mevzuat şartlarına uyup uymadığı hakkında ve hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili kurum içi ve kurum dışı çalışmaları yerinde inceleme, denetleme, izleme ve uygunsuzlukların takibi konularında yasalmevzuat şartlar kapsamında Belediye Başkanı’na raporlama yetkisine sahiptir.  Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.  Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.  Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.  Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi. 223


   

Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi Strateji Müdürü hizmet uygulamalarına yönelik tespit ettiği uygunsuzlukları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına göre tüm müdürlüklere yazılı olarak Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Formu ya da Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu ile bildirme yetkisine sahiptir.

9- Strateji Geliştirme Müdürünün Sorumlulukları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Belediye kanunu ile diğer mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 10- Müdürlüğe bağlı Kalite Yönetim Temsilcisi ve büroların görevleri Kalite Yönetim Temsilcisi, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 11- Kalite Yönetim Temsilcisinin Görevleri 

        

Kalite Yönetim Temsilcisi Görevleri, AR-GE bürosu görevlileri ve Kalite Yöneticisi Görevlerinin tamamının yerine getirilmesinden sorumludur. Başkanlık Makamı tarafından aksi belirtilmedikçe ve başka bir vekâlet tanımlanmadıkça Strateji Geliştirme Müdürünün yokluğunda yerine vekâlet etmekten sorumludur. Konusunda Uzmanlığı belirten bilgi, belge, doküman ve lisans eğitimine sahip olmak. Kalite politikasının her kademede bilinmesini sağlamak. Kalite hedeflerinin takibinin yapılması sağlamak. Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğini sağlanması çalışmalarını yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi performansını ve iyileştirilmesini ilgilendiren konularla ilgili Yönetim Gözden Geçirme toplantısı öncesi diğer birimlerin raporlarını derlemek. Çalışanları vatandaş memnuniyeti ve yasal mevzuatlar (Kalite Yönetim Sistemi) konusunda bilgilendirir. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlar nezdinde BİLECİK BELEDİYESİ’ ni temsil etmek, Kalite Yönetim Sistemi performansını iyileştirmek amacı ile veri toplamak, toplanmasını sağlamak, değerlendirmek, çözüm yolları üretmek ve uygulamak, Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirmek, uygulamaya koymak, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici denetim faaliyetleri sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koymak. Bunun için gerekli kaynak ve imkânları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlamak.

224


        

Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımı sağlamak, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonu sağlamak ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın oluşturmasını sağlamak. Bütün çalışanlar tarafından, analiz, problem çözme ve karar verme tekniklerinin sistematik bir şekilde kullanılması ve verilerle yönetim anlayışının kurumda yerleşmesini sağlamak. Kalite ile ilgili faaliyetlerin kaydedilmesini ve kalite el kitabı, prosedürler ve iş talimatları gibi bilgilendirici metinler hazırlamak/hazırlatmak. Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak ve/veya yaptırmak. Müdürlük işlerini, plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak. Sorumluluğu kapsamındaki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır. Strateji Müdürü tarafından verilen görevleri müdürlük adına yürütmek. Vatandaş-Paydaş memnuniyeti ve Belediye müdürlükleri arasındaki memnuniyet artışını sağlamak. Strateji Müdürünün yokluğunda yerine vekâlet etmek. Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı ve müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

12- İç Kontrol Sistemi: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün iç kontrolü, Strateji Geliştirme Müdür Vekili tarafından gerçekleştirilmektedir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER: A – Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün temel amacı yasal mevzuat ve şartlara bağlı olarak verilen görev, yetki ve sorumlulukla, çalışma usul ve esaslara göre hizmet vermektir. B - Temel Politikalar ve Öncelikler: Temel İlkeler - Bilecik Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü tüm çalışmalarında; a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, c) Hesap verilebilirlik, d) Kurum içi yönetimde ve şehri ilgilendiren kararlarda katılımcılık, e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, h) Tüm müdürlüklerin çalışmalarına katma değer sağlayıcı destek temel ilkelerini esas alır.

225


12.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren, kurumumuzun müdürlerinden oluşan, Kalite Yönetim Ekibi ve Üyeleri diğer sorumluluklarının yanı sıra aşağıdaki görevleri ve yasal/mevzuat şartlarını da yapmak üzere Kalite Proje Sorumlusu olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. • Kalite politikasının her kademede anlaşılmasını sağlamak • Kalite hedeflerinin takibini yapmak • K.Y.S. için gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğini sağlamak • K.Y.S. performansını ve iyileştirilmesini ilgilendiren konularla ilgili Y.G.G. öncesi Kalite Yönetim Temsilcine rapor vermek. • Çalışanları vatandaş memnuniyeti ve yasal mevzuatlar konusunda bilgilendirmek. • K.Y.S. performansını iyileştirmek amacı ile veri toplamak, değerlendirmek, çözüm yolları üretmek ve uygulamak. • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları, uygulamaları ve kurallarının kurum içinde anlaşılmasını ve uygulanması sağlamak. • Vatandaş-Paydaş memnuniyeti ve belediye müdürlükleri arasındaki memnuniyet artışını desteklemek. • Kalite İç denetlemelerde Belediye Başkanının Onayı ile Kalite Yönetim Temsilcisinin hazırladığı Kalite İç Tetkik Planlarına göre kurum İçi Denetlemelere katılmak ve kendisinden istenen görevleri yapmak.3. taraf Dış denetlemeler için Kalite Yönetim Temsilcisine ve Kalite Yöneticisine yardımcı olmak. Stratejik Planlama Çalışmalarının Koordinasyonu Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımı ile birlikte düzenlenir. Stratejik planlama çalışmalarında 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur. Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili diğer birimlerine gönderilir. Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur. Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak strateji geliştirme müdürlüğüne gönderir. Harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin yatırım programı teklifi strateji geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Yatırım programı tekliflerinin hazırlanmasında mevzuat doğrultusunda hareket edilir.

226


İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması İle İlgili Koordinasyon Faaliyet raporları, mevzuat doğrultusunda hazırlanır. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere mali hizmetler müdürlüğünde toplanır, kontrol edilir ve strateji geliştirme müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve Belediye Meclisine sunulur. Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İle İlgili Koordinasyon Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme müdürlüğüne gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili makamlara gönderilir. Denetim – Strateji Geliştirme Müdürü, Kalite ve Hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili kurum içi ve kurum dışı çalışmaları yerinde inceleme, denetleme, izleme ve Başkana raporlama yetkisine sahiptir. C-Diğer Hususlar: Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Bilecik ve çevresi için kalkınma stratejileri belirlemenin ve ilgili projeleri hazırlamanın yanı sıra; Marka kent olma yolundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Marka tescil işlemleri, bölgesel ve yöresel markalaşma faaliyetleri için düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerle Bilecik sanayicisi, esnafı başta olmak üzere tüm Bilecik halkının vizyonunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2012 yılı Aralık ayında hak kazandığımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgemizi korumak için gereken tüm çalışmalar Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinasyonluğunda tüm müdürlüklerle entegre olarak sürdürülmeye devam etmektedir. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER: A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar

227


B-Performans Bilgileri: 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliğine uygun çalışmalar yapılmıştır.  Tüm Belediye birim müdürlüklerinden brifing raporu toplanarak swot analizi yapılmıştır.  Bilecik İli genelinde tüm valilik makamına bağlı tüm müdürlükler, odalar, dernekler vb. kurum ve kuruluşlarla ve bunlara bağlı birim ve organlarla proje, markalaşma ve tanıtım faaliyetleri konularında sıcak iletişimde bulunulmuştur.  Bilecik Belediye Başkanlığı için; Kalkınma Bakanlığına Bağlı BEBKA (Bursa-EskişehirBilecik Kalkınma Ajansına) 2 proje sunulmuştur  Proje Adları:1.Bilecik Sebze ve Meyve Hal Kurulum Projesi (proje kazanılmış ve hibe desteği alınmıştır.2.Bilim Deney Merkezi Projesi (Projemiz elenmiştir)  Bilecik Belediyeler Birliği için; Kalkınma Bakanlığına Bağlı BEBKA (Bursa-EskişehirBilecik Kalkınma Ajansına) 2 proje sunulmuştur. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çağrısına; Bilgi Evi Kurulum Projesi ve Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı çağrısına; Sultaneli Ticaret Merkezi Projesi Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak ajansa sunulmuştur.  Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği için; Kalkınma Bakanlığına Bağlı BEBKA (Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansına) 2 proje sunulmuştur. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çağrısına; Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Merkezi Projesi ve İş Birliği ve Gelişim Mali Destek Programı çağrısına; Bilecik Merkezi Araştırma ve Analiz Laboratuvarı Projesi Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak ajansa sunulmuştur.  Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı için; Kalkınma Bakanlığına Bağlı BEBKA (BursaEskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansına) 1 proje sunulmuştur. ve Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı çağrısına; Soğuk Hava Deposu Projesi Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak ajansa sunulmuştur.  2015-2019 Stratejik Planın hazırlanması için öncelikle tüm müdürlüklere koordinatörlük yapılmıştır.  2015-2019 Stratejik Planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına o ve İç İşleri. Bakanlığına gönderilmiştir.  Üst Yönetici tarafından katılım gösterilmesi gereken Bilecik il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.  Müdürlüğümüzü ilgilendiren konferans, sempozyum ve panel programları katılım sağlanmıştır.  Müdürlüğümüzü bünyesinde çeşitli konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiştir.  2014 yılı içerisinde Belediyemize gelen bakanlarımız için düzenlenen karşılama ve uğurlama merasimlerine katılım sağlanmıştır.  2014 yılında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen çeşitli eğitimlere katılım sağlanmıştır.  Belediyemizin gerçekleştirdiği ve uygulaması devam eden projelerimiz için çeşitli

228


yerinde incelemeler yapılmıştır.                   

 

Tüm Müdürlüklerin eksik talimatları hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir. Tüm Müdürlüklerin eksik görev tanımları hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir Tüm Müdürlüklerin eksik prosesleri hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir 2014 yılı için;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gereği belediye başkanlığına bağlı tüm müdürlükler çalışma sahalarında denetlenmiştir. 2014 yılı için ;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi saha denetlemeleri yapılmıştır. 2014 yılı için ;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç denetlemeleri yapılmıştır 2014 yılı için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yönetim Gözden Geçirme Toplantısı yapılmıştır 2014 yılı için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bağımsız kuruluş Dış denetlemelerin yapılması sağlanmıştır. Marka tescili çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir. Başvurusu yapılan marka başvurularımız Türk Patent Enstitüsü tarafında müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Çalışan Memnuniyet Anketleri yapılmıştır. Kurum düzeyinde Vatandaş Memnuniyet anketleri yapılmıştır. Paydaş Memnuniyet anketleri yapılmıştır. BEBKA onaylı projemiz Yaşayan Kent Müzesi için BEBKA tarafından yapılan denetlemelere refakat edilmiştir. BEBKA onaylı projemiz Yaşayan Kent Müzesi için BEBKA tarafından yapılan talep edilen aylık ve anlık izleme raporları ve diğer dokümanlar hazırlanmışlar. BEBKA onaylı projemiz Yaşayan Kent Müzesi için BEBKA tarafından yapılan talep edilen Ara Raporlar ve diğer dokümanlar hazırlanmışlar BEBKA onaylı projemiz Yaşayan Kent Müzesi için BEBKA tarafından yapılan talep Nihai Rapor ve diğer dokümanlar hazırlanmışlar KAYFOR(Kamu Yönetimi Forumu)’na Belediye Başkanlığı adına Strateji Geliştirme Müdürü tarafından katılım sağlanmıştır Avrupa Birliği Hibe Desteği çağrısına Kayıtlı İstihdamın Teşviki II proje çağrısına “Bilecik istihdamda markalaşıyor” isimli projemiz ön elemeden geçmiştir. Projemiz detaylı bir şekilde hazırlanarak nihai başvurusu yapılmıştır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasal çalışmaları için altlık oluşturulmuştur. Gerekli çalışmalar yapılarak; Belediyemizin İş Sağlığı ve İş Güvenliği işlemlerini yasal mevzuat şartlara göre yapabilmesi için sözleşme yapılan İSG Ortak Sağlık Birimi ile ortak talimatlar hazırlanmıştır. Bu dokumaların Kalite Yönetim Sistemine tanıtılması sağlanmıştır. İSG için ISO 9001 için gerekli tüm çalışmalar yapılarak Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

229


BEBKA Projeleri hazırlık çalışmaları/ Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Merkezi Araştırma Müdür ve Müdür Yrd. ile Laboratuvar gündemli toplantı

230


BEBKA 10. Kalkınma Kurulu Toplantısında Eskişehir’deyiz

Kalkınma Bankasında BEBKA Yöneticileri ile Kalkınma Bankası Daire Başkanı ve Daire Müdürlerine Bilecik Belediyesi adına; Bilecik Sebze ve Meyve Hal Kurulum Projemiz için sunum ve toplantı yaptık

231


Bilecik Sebze ve Meyve Hal Kurulum Projemizin detaylarını Ziraat Odası başkanlarımız ile paylaştık.

Müzemiz için Kostüm kumaşları seçiyoruz

Yaşayan Kent Müzesi İnşaatı

BİLECİK YAŞAYAN KENT MÜZESİNDEN

232


Bilecik Yaşayan Kent Müzesi Gelin Odası

Bilecik Yaşayan Kent Müzesi Mutfak Kültürü

233


Marka Tescillerimizden Örnekler

2013 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Tetkik Çalışmalarımız

2014 Yazı İşleri Müdürlüğü Denetimi 2014- ISO 9001 Denetim Mezarlıklar Müdürlüğü 2014 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Onaylı Bağımsız Denetimlerimizden Örnekler

234


2014- ISO 9001 Denetim- İtfaiye

2014- ISO 9001 Denetim- İtfaiye

2014- ISO 9001 Dış Denetim- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2014 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Onaylı Bağımsız Denetimlerimizden Örnekler

235


2014- ISO 9001 Denetim- Park ve Bahçeler

2014- ISO 9001 Denetim Zabıta Müd.

Denetim- Kültür ve Sosyal İş.Müd. Müd.

Denetim İmar ve Şehircilik Müd.

2014 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi TÜRKAK Onaylı Bağımsız Dış Denetimlerimizden Örnekler

236


2-Performans Sonuçları Tablosu SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER 1- Üretken, dürüst ve deneyimli yönetimin olması,

ZAYIF YÖNLER 1- Halkla ilişkiler faaliyetlerindeki eksiklik,

2- ISO 9001 Kalite Sisteminin kurulmuş olması 3-Takım ruhu ile sürekli iyileştirme yapılması 4- Deneyimli ve nitelikli personele sahip olmak, 5- Kaynakların etkin ve verimli kullanılması 6-Gelir – Gider dengesinin sağlanması ve Bütçe gerçekleştirilmesinin yüksek çıkması, 7- Kaynak yaratmadaki beceri, 8- Kurum Hizmet Kalite Standartlarının olması 9-Köklü bir geleneğe sahip olmak 10-İmar planlarının büyük oranda tamamlamış olması, 11-Çevre ve yenilenebilir enerjinin kullanımında duyarlılık sahibi olmak,

3-Hizmet binasının yetersiz olması 4- Birimler arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve iletişim eksikliği, 5- Hizmet içi eğitim çalışmalarının eksikliği 6- Kurumsallaşmadaki eksiklikler, 7-İtfaiye araç ve ekipmanın yeterli olmaması 8-Gelecekte ihtiyacını karşılayacak elektronik bir arşiv sisteminin olmaması

12-Kişi başına düşen yeşil alan miktarının yeterli düzeyde olması

2-Personel sayısının yetersiz olması

9-Belediyenin evrak geliş gidişi takip edecek tüm müdürlüklerin kullandığı ortak bir bilgisayar programının olmaması. 10-Kent içerisinde halkımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak geniş açık yeşil alanların olmaması

13-Markalaşma Faaliyetlerin yapılıyor olması 14- Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Destek Çağrılarına proje hazırlanması

FIRSATLAR

TEHDİTLER

1- Tarihi bir kent ve Kültürel mirasa sahip olmak,

1- Kurumlar arası koordinasyonda yaşanılan sorunlar, 2- Kentimizin küçüklüğü ve erişilebilirlik. 3- Yaşanılan ekonomik krizler, 4- Hizmet sunumunu sınırlayacak ölçüde, tarihi kent dokusuna sahip olmak,

2- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin varlığı, 3- Kentin ana ulaşım aksları üzerinde oluşu 4- Kentte Planlanacak alanların mevcudiyeti 6- İklim ve coğrafi durumun yeşillendirme ve bitki çeşitliliğine uygun olması, 7- İstikrarlı bir nüfus yapısının olması. 8-Duyuru ve iletişim konularında gerekli ekipmanların etkin kullanılması. 9-Yeni yatırımlarla alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, mevcut yönetimin ve kadronun yeniliğe açık olması. 10-Medya Takip Sistemleri ile ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası basın organlarının takibi ve analizlerinin yapıldığı sistemin kurulu olması. 11-Geçici Personel temininde İşkur iş gücü vb. protokollerin yapılması 12-Her türlü mevzuat değişiminin yakından takip edilmesi.

5- Trafiğe çıkan araç sayısındaki artış, 6-Araçların amortisman giderlerinin ve arızalanma riskinin fazla olması 7-İtfaiye ;Sokak aralarında çift taraflı araç parkı nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekilmesi 8-Deprem riski 9-Kentin göç alıyor olması

237


2014 Yılı Belediyecilik Hizmetleri Vatandaş Memnuniyet Anketi % 82 Olarak Gerçekleşmiştir.

238


BİLECİK BELEDİYESİ ANKET ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU

239


240


241


“HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE DAHA GÜZELE”

ANKET YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI 550 KİŞİ

242


243


2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI % 70.40 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

2014 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ORANI % 87 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR

244


3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce 2014 yılında Mali Destek Programı Çağrısına yapılan müracaat sonrası 1 adet 1.000.000 TL(bir milyon) tutarında proje kazanılmıştır. Ancak Sözleşme imzanlamamıştır. Bu proje için Güdümlü Proje başvurusu yapılarak bütçenin 5.000.000 TL(beş milyon) tutarına yükseltilmesi Kalkınma Ajansından talep edilmiştir.  2014 yılında Kalkınma Bakanlığına Bağlı BEBKA (Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansına) sunulan 2 projeden yalnız bir tanesi hibe desteği almaya hak kazanmıştır.  2014 YILI BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ % 82 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR  2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI % 70 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR  2013 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ORANI % 87 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR  Hizmet sahalarımızın tamamında Vatandaş memnuniyeti için ilgili anket formlarımız kullanılmaktadır. Tüm Mahalle konaklarına Vatandaş şikâyetlerinin direkt olarak yazılı hale getirilmesi, için, de Dilek ve Şikayet kutuları (AK KUTU ) lar asılmıştır. Talepleri aynı formatta alabilmek ve daha sonra değerlendirilmek üzere vatandaşlar için kutu yanına form konulmuştur. Takibi sağlanmaktadır.  Kurum içindeki tüm görev tanımları hazırlanmıştır.  Kurum içindeki tüm uygulama alanları iş akışları hazırlanmıştır.  Kurum içindeki tüm prosesler hazırlanmıştır.  Kurum içinde tüm çalışanlar için öneri ve şikayet formu uygulaması yapılmıştır.  Kurum içinde tüm çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Ramak kala (ucuz atlatma) formu uygulamaları yapılmıştır. İç Tetkikler Performans Kriterleri  

13/10/2014 tarihinde iç tetkik yapılmıştır.. İç Tetkikle ilgili 11 adet İç Tetkik Düzeltici Faaliyet Açılmıştır. Gerekli planlamalar yapılmıştır.

Düzeltici Faaliyet –Performans Kriterleri 

8 adet saha düzeltici faaliyet açılmıştır.

Önleyici Faaliyetler Performans Kriterleri 

2 adet saha önleyici faaliyet açılmıştır.

245


Uygunsuzluklar – Performans Kriterleri 

Uygun olmayan ürün formlarına göre uygunsuzluklar açılmıştır. Uygunsuzluk içerikleri müdürlükler bazında hazırlanmıştır. Toplam 22 adet uygunsuzluk açılmıştır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetim Sonuçları 

Dış Denetim sonrası Bağımsız denetçiler tarafından 6 adet gözlem ve 3 adet minör uygunsuzluk tespitinde bulunulmuştur. Uygunsuzların tamamı giderilmiştir.

Kalite Planlama Performans Kriterleri  

Hedeflerin aylık olarak izlenmesi ve Aylık faaliyetlerin Başkanlık Makamına sunulmasına devam edilmektedir. Dokümanların tamamı gözden geçirilmiştir.

Satın Alma Performans Kriterleri 

Tedarikçi firma listeleri Devlet İhale kanununa göre düzenlenmektedir. Tedarikçi performans değerlendirmeleri yapılmıştır. Satın alma birimi Onaylı Tedarikçi Listesi hazırlanmıştır.

Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Performans Kriterleri        

İç ve Dış denetlemelerde tespit edilen uygunsuzluklar için faaliyetler yapılmıştır. Kurum içinde tüm materyal ve sahaların tanımları yapılmıştır. Yangın tüpleri kontrol ettirilmiştir. Ecza dolabı kontrol altına alınmış, eksiklikler giderilmiştir. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi için Engelli sandalyesi kullanıma sunulmuştur. İtfaiye binasında güvelik tedbirleri aldırılmıştır. İtfaiye kurtarma talimatları hazırlanmıştır. İSG içeriklerine uygun kullanma ve bakım talimatları hazırlanmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda objektif değerlendirmelerle sonuca ulaşılmıştır. Yapılan istatistik analizlerde aritmetik ortalama sistemi ve kümulatif ortalama sistemi kullanılmıştır. Ayrıca Tesadüfü örneklemeler ile sonuçlara ulaşılmıştır. Örnek kütleler gelişigüzel tespit edilmemiştir. Her örnek kütlesinden eşit ve objektif örnekler alınarak değerlendirilmiştir. 5-Diğer Hususlar Strateji Geliştirme Müdürlüğü, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, belli periyotlarda yapılması gereken görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Ancak personel yetersizliğinden dolayı proje hazırlama yönünde zaman zaman sıkıntıya düşüldüğü gözlenmektedir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesine teknik personel takviyesi ile bu aksaklığın giderileceği ve daha olumlu bir performansla çalışılacağı düşünülmektedir.

246


6-Üstünlükler Müdürlüğümüzün direkt olarak Başkanlık makamına bağlı olması son derece önem arz etmektedir Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğüne, Müdür vekili olarak atanan bir Kalite Teknikerinin mevcudiyeti Gerek proje yönetimlerinde yönetici vasfıyla görev yapması gerekse Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması, yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir üstünlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer üstünlükler ise; Kalkınma Ajansına (BEBKA) bağlı projelerin müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projeler ile kazanılması sonucu öncelikle belediyemize yüklü miktarda hibe kazanılmasına dolayısıyla Bilecik halkına hizmet olarak geri döndürülmesine fırsat sağlamaktadır. 7-Zayıflıklar 

Müdürlüğümüz 2013 Ocak ayında kurulmuş olması nedeniyle, müdürlüğümüzün proje yazma ve yönetme görevlerinin iç işleyiş açısından anlaşılamamış olmasıdır. Kazanılan projelerde uygulayıcı rolü ilgili müdürlükler tarafından üstlenilmelidir. 8- Değerlendirme

Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak 2014 yılı için gerekli istatistiksel olarak kalitatif ve kantitatif verilerin gözlemlendiği ve rapor edilmeye başlandığı bir yıl olmuştur. Özellikle Memnuniyet anketlerinin daha ayağı yere basar halde uygulanabilmesi güvenilirlik durumunu arttırmıştır. Uygunsuzluk tespitleri ve buna bağlı olarak Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin uygulaması ve takibi halen yalnızca Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılabilmektedir. Ancak ilerleyen zamanlarda tüm müdürlüklerin ve çalışanlarının uygunsuzluk takiplerini uluslararası yönetim sistemine göre algılayarak yapacakları konusunda inancımız tamdır. Uluslararası ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarımız Ulusal ve Uluslararası normlarda kurumsallaşmak adına Belediyemiz için olumlu bir fark oluşturmaktadır. Uygulamanın sürdürülebilirliği çok önemlidir. Kurum adına sahip olunan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi –Kalite Belgesinin korunması, belgenin herhangi bir majör uygunsuzluk nedeniyle kaybedilememesi kurumsal gücün göstergesi olmaktadır. Müdürlüğümüzün direkt olarak Başkanlık makamına bağlı olması son derece önem arz etmektedir. Aksi taktirde uygunsuzlukların ortadan kaldırılması yada düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması uzun zamana yayılacak, bu da problemlerin kaynağında ve hızlıca çözülmesine engel olacaktır. V-ÖNERİ ve TEDBİRLER: Strateji Geliştirme Müdürlüğü hazırladığı ve kazandığı projeler ile kurum adına kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında ve yeni stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. 2014 yılı için Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçe Tanımı yapılmıştır. Bütçemiz İmkânları ve beklentiler göz önüne alınarak faaliyetlerimiz planlanmıştır.

247


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER İlimizin hızlı bir şekilde büyümesi ile beraber belediye alanlarımızda buna göre genişleme göstermiştir. Bu gelişmelerle birlikte yeni birimlerimiz kurulmuştur. İlimizin tarihi ve kültürel değerlere sahip olması ve bu tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılarak, ilimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Belediyemizin teknik ve teknolojik ekipmanlarının yenilenmesi, genişletilmesi ile vatandaşlarımıza etkin ve daha hızlı hizmet verme imkanına sahip olunacaktır. B –ZAYIFLIKLAR Belediyemiz hizmet alanlarının genişlemesi ve yeni birimlerin kurulması, ek hizmet binalarına ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Belediye bütçesi içerisinde öz gelirlerin artırılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması, belediyemiz tarafından yatırım programında yer alan projelerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

248


MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun “Mali ” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.(Bilecik – 03.04.2015)

Kadri ŞENTÜRK Mali Hizmetler Müdürü

249


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bilecik – 03.04.2015)

Selim YAĞCI Belediye Başkanı

250


251


252

Bilecik Belediyesi 2014 Faaliyet raporu  

Bilecik Belediyesi 2014 Faaliyet raporu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you