Page 1

1

Faaliyet Raporu 2016


2

Faaliyet Raporu 2016


3

Faaliyet Raporu 2016


4

Faaliyet Raporu 2016


5

Faaliyet Raporu 2016


6

Faaliyet Raporu 2016


7

Faaliyet Raporu 2016


8

Faaliyet Raporu 2016


9

İnandık hakka, güvendik halka....

Bizleri yaratan, yoktan var eden,istediğini istediğine verip istediği zaman alma kudretine ve sonsuz hikmete sahip olan Yüce Rabbime şükrederek sözlerime başlamak isterim. İşte insan olmanın ve olabilmenin, varoluşumuzdan itibaren ömrümüz boyunca atacağımız her adımın, tüketeceğimiz her nefesin ve beraberinde elde edilen başarının yegane kaynağı; yürekten inanmak ve güvenmek... Dün olduğu gibi Kıt’alara sığmayan şanlı Osmanlının yiğitleri de, Milli mücadelemizin aslan neferleri de, bugün Türkiyemizi yarınlara taşıyan cennet vatanımızın aziz evlatları da aynı ruha, aynı heyecana ve aynı özveriye sahiptir. Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Osmanlı Ocağı, Ertuğurul Sancağı Bilecik’imizde birlikte gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızın sırrıda bu. Çehresi değişen, sınırları hergeçen gün genişleyen kabuğuna sığmayan bir şehirde hizmet etmenin bahtiyarlığını ve haklı hazzını birlikte yaşıyoruz. Çekişmelerden, anlaşmazlıklardan daima uzak durduk. Çalışmalarımızı 2023, 2053, 2071 Türkiye’sinin şartlarını düşünerek yürüttük ve öyle planladık, planlamayada devam ediyoruz. Şehrimizi köklü tarihi, doğal kaynakları ve coğrafi konumu açısından değerlendirdiğimizde yurt çapında bir çok önceliğe sahip olduğu göz önündedir. Bu saydıklarımıza birde bu eşsiz havayı soluyan insanımız, benim çok değerli hemşehrilerim eklenirse başarı kaçınılmaz hale geliyor. Bu coğrafyada kaderimiz bir bizim, kederimiz bir, sevincimiz, heyecanımız bir sevdamız bir bizim. Biz böyle başardık. Evvela inandık, güvendik, sabrettik, şükrettik, işlerimizi severek yaptık. İnsana huzur, insana güven veren bu şehirde birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden asla ödün vermedik. Kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur , iyilik tüm dünya için hasretle beklenen değerleri oluşturmaktadır. Haince emelleri olan kana susayan şer odaklar yapacaklarından geri durmuyor. Vatan sathında canı pahasına şehit olan tüm canlarımıza bu vesileyle Allah’tan Rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Mekanları Cennet Olsun. Yeni ve daha Güçlü bir Türkiye yolunda; geride bıraktığımız 2016 yılı kapsamında yeniliklere, değişimlere ve başarı dolu bir çok projeye imza attğımız her şeyin sizlerle mutluluğunu yaşarken, bu kutlu yolculukta destekleriyle, dualarıyla, gayretleriyle ilham kaynağı olarak yanıbaşımızda hissettiğimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Başbakanımız Binali YILDIRIM’a ve tüm bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valimize, ilimizin çok değerli yöneticilerine, sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Bu güzide diyara birlikte hizmet etmenin ayrıcalığını yaşadığımız Belediye Meclis Üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve Bilecikli siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Selam ve Saygılarımla... Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

Faaliyet Raporu 2016


10

Faaliyet Raporu 2016


11

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER

..................16

A- Misyon ve Vizyon ve Kalite Politikası B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

..................16 ..................17 ..................19 ..................16 ..................16 ..................22 ..................24 ..................26 ..................26

II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler

..................26 ..................26 ..................27

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 3- Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1- Özel Kalem Müdürlüğü 1.2- Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.3- Yazı İşleri Müdürlüğü 1.4- Mali Hİzmetler Müdürlüğü 1.5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.6- Fen İşleri Müdürlüğü 1.7- Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.8- Temizlik İşleri Müdürlüğü 1.9- İtfaiye Müdürlüğü 1.10- Zabıta Müdürlüğü 1.11- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1.13- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1.14- Stratej Geliştirme Müdürlüğü 1.15- Mezarlık İşler Müdürlüğü

..................28 ..................28 ..................28 ..................31

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar

..................176 ..................176 ..................176

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

..................176

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

..................177 ..................177

Faaliyet Raporu 2016

..................31 ..................31 ..................32 ..................44 ..................48 ..................56 ..................60 ..................66 ..................80 ..................86 ..................92 ..................98 ..................104 ..................124 ..................140 ..................160 ..................170


12

Faaliyet Raporu 2016


13

Faaliyet Raporu 2016


14

Faaliyet Raporu 2016


15

Faaliyet Raporu 2016


16

I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI

MİSYON

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, Adaletten, Verimlilikten ve Yaşam Kalitesinden Ödün vermeden;

Kamu Kaynaklarını Etkin ve Verimli Kullanarak, Belediye Kanununun ve İlgili Diğer Mevzuatın Belediyemize Verdiği Görevleri Yerine Getirmek. Bilim ve Teknoloji Işığında Tarih ve Kültürümüze Sahip Çıkarak, Kentsel ve Vatandaş İhtiyaçlarını Geçmişten Geleceğe Tarih Köprüsü Oluşturarak İnşa Etmek. Hayat Boyu Öğrenme ile Halkın Yaşamaktan Mutlu Olacağı, Her Alanda Rekabet Gücü Yüksek Modern Bir Kent Olmak. Tercih Edilen ve Takdir Edilen Güvenilir Belediyecilik Hizmetini Sunmaktır.

VİZYON

Çalışanları Ve Paydaşları İle Ortak Hedefler Altında Kenetlenmiş, Uluslararası Standartlar Ve Teknolojik Gelişmeler İle Donanımlı Bir Belediye Olarak; Kentte Yaşayan Hemşerilerini Birer Çözüm Ortağı Olarak Görüp Eleştirileri Değerlendirebilen, Sürekli İyileştirme Ve Geliştirme İle Yeni Ve Farklı Fikirlere Açık Olarak Şeffaf Yönetim İle Hesap Verilebilirliği Esas Edinerek, Bilecik’i Kültür, Eğitim, Ticaret, Sanat Ve Turizm Merkezi Haline Getirerek Gelecek Nesillere MARKA ŞEHİR mirasını Bırakmak

KALİTE POLİTİKASI

Kuruluşa Ve Kurtuluşa Beşiklik Eden, Değişik Kültürlere Ev Sahipliği Yapan Bilecik İlimizde Bilecik Belediyesi Olarak, Katılımcı Bir Yönetim Anlayışıyla, Adaletten, Verimlilikten Ve Yaşam Kalitesinden Ödün Vermeden; Kamu Kaynaklarını Etkin Ve Verimli Kullanarak, Belediye Kanununun Ve İlgili Diğer Yasal Şartların Belediyemize Verdiği Görevleri Yerine Getirmek. Bilim Ve Teknoloji Işığında Tarih Ve Kültürümüze Sahip Çıkarak, Kentsel Ve Vatandaş İhtiyaçlarını Geçmişten Geleceğe Tarih Köprüsü Oluşturarak İnşa Etmek. Hayat Boyu Öğrenme İle Halkın Yaşamaktan Mutlu Olacağı, Her Alanda Rekabet Gücü Yüksek Modern Bir Kent Olarak; Tercih Edilen Ve Takdir Edilen Güvenilir Belediyecilik Hizmetini Sunmak. Çalışanları Ve Paydaşları İle Ortak Hedefler Altında Kenetlenmiş, Uluslar Arası Standartlar Ve Teknolojik Gelişmeler İle Donanımlı Bir Belediye Olarak; Tüm Bu Çalışmaları ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarına Göre Paydaş, Kurum Ve Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak Üzere Yerine Getirmek. Kentte Yaşayan Hemşerilerini Birer Çözüm Ortağı Olarak Görüp Eleştirileri Değerlendirmek. Sürekli İyileştirme Ve Geliştirme İle Yeni Ve Farklı Fikirlere Açık Olmak, Şeffaf Yönetim İle Hesap Verilebilirliği Esas Edinmek, Bilecik’i Kültür, Eğitim, Ticaret, Sanat Ve Turizm Merkezi Haline Getirerek Gelecek Nesillere MARKA ŞEHİR Mirasını Bırakmak. Varlık Nedenini Bilen, Geleceği Yönetebilen, Gelişmeyi Amaç Edinen Önder Bir Kurum Olmak. Kalite Politikamızdır.

Faaliyet Raporu 2016


17

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15.maddelerinde şu şekilde tanımlanmıştır: 1-Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12.11.2012 - 6360/17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır. 2-Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

Faaliyet Raporu 2016


18

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu tasıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu tasıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karsı suç isleyenler Devlet malına karsı suç islemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin Faaliyet Raporu 2016


19

görüşleri alınır. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir. Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir. C- İDAREYE İLİSKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı Belediyemiz, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve Belediyemizce restore ettirilerek 2005 yılı sonunda hizmete açılan tarihi Rüştiye İdadisi binasında halkımıza hizmet vermektedir. Belediye Encümeni toplantı salonu, Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ana binada, Zabıta Müdürlüğü Kültür Sitesi binasında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Binası yerleşkesinde ek binada, İtfaiye Müdürlüğü ile Fen İsleri Müdürlüğü atölye binası ve araç parkı Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde teknolojik donanımları bulunan hizmet binalarında, Veteriner İşleri Müdürlüğü ise Hürriyet Mahallesi Karaçayır Mevkiinde, Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Belediyemiz Evlendirme Memurluğu sosyal-kültürel etkinliklerin yapıldığı Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde faaliyetlerine devam etmektedir. 2- Teşkilat Yapısı Bu bölümde Belediyenin organları ve kurumsal yapısı üzerinde bilgi verilecektir. 2.1- Belediyenin Organları Belediyenin organları 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun İkinci Kısmında Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı olarak ifade edilmiştir.Bilecik Belediyesi Norm Kadro İlke ve Esaslarına uygun olarak Meclis kararı ile örgütsel yapısını teşkilatlandırmış olup, bu kadrolara atamalar Belediye Başkanı tarafından yapılıp Belediye Meclisi bilgisine sunulur. Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. 2.1.1- Belediye Meclisi Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onunda katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Faaliyet Raporu 2016


20

d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılıp ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 2.1.2- Belediye Encümeni Belediye Encümeninin ne şekilde oluşacağı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre “Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.” hükmüne istinaden Belediye Encümeni 2016 yılında Belediye Başkanı’nın başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği üç üye ile Mali Hizmetler, Yazı İşleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinden oluşmuştur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır. Belediye Kanunu’nun 34. maddesinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri su şekilde tanımlanmıştır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Faaliyet Raporu 2016


21

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 2.1.3- Belediye Başkanı Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmıştır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

2.2- Belediyenin Kurumsal Yapısı 2016 yılı sonu itibariyle örgütsel yapımız aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

1. Belediye Başkanı 2. Belediye Başkan Yardımcısı 3. Özel Kalem Müdürlüğü 4. Hukuk İşleri Müdürlüğü 5. Yazı İşleri Müdürlüğü 6. Mali Hizmetler Müdürlüğü 7. İtfaiye Müdürlüğü 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 9. Fen İşleri Müdürlüğü 10. Temizlik İşleri Müdürlüğü 11. Zabıta Müdürlüğü 12. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 13. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 14. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 15. Veteriner İşleri Müdürlüğü 16. Mezarlıklar Müdürlüğü 17. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 18. Tesisler Müdürlüğü 19. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Faaliyet Raporu 2016


22

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye birimlerinin bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır. Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Belediyemize ait bilişim alt yapısının gerektirdiği her türlü sarf malzemesi (kartuş, toner, şerit, makbuz vb.) temin edilerek, kullanıcılara teslim edilip, cihazlara takılmıştır. Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Evlendirme Memurluğu ile Kapalı Pazar tahsilat bürosunun ana hizmet binasında kurulu olan yazılım üzerinden çalışmaları sağlanmıştır. Anti virüs yazılımının güncellemesi yapılmıştır. Merkez ve uç noktalardaki güvenlik duvarı cihazlarının güncellemesi yapılmıştır. TKGM ile yapılan protokol çerçevesinde tapu bilgilerinin yerel yönetim yazılımı üzerinden sorgulanması sağlanmıştır. NVİ Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde KPS’ne yerel yönetim yazılımı üzerinden ulaşılabilmektedir. Ana Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Binası ve Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binası’ndaki Kesintisiz Güç Kaynaklarımızın bakımları için yıllık bakım sözleşmesi düzenlenmiş, yapılan bakımlara firma personeli yanında eşlik edilmiştir. Yerel Yönetim Yazılımı olarak kullanılan Belsis ile yıllık Yazılım Eğitim Destek Sözleşmesi yenilenmiştir. Belsis firması ile yıllık Sunucu Destek Sözleşmesi yenilenmiştir. Belsis firması ile vatandaşa sunulan hizmetleri barındıran Web Portal uygulaması için Web Portal (E-Belediye) Destek Sözleşmesi yenilenmiştir. BelsisCAD yazılımı ile Belsis-Net arasında harita-beyan-abone vb. eşleştirmeler veri tabanında yapılmış ve yetkiler dahilinde kullanıcıların kullanımına açılmıştır. Belsis internet ve harita sunucu uygulaması ile internet üzerinden vatandaşa E-belediye, MEBİS, KRH, E-ÇAP uygulamaları hizmet vermektedir. E-belediyedeki onaylanmış kayıtlı kullanıcı sayısı 940 kişiye/ kuruma ulaşmıştır. Ayrıca tek kullanımlık şifre vb. uygulamalarla da vatandaşların kullanıcı kaydı olmadan da mükellefiyetlerine göre belediyede sicillerine çıkartılmış olan tahakkuk bedellerini ödemelerine olanak sağlanmıştır. Belsis program modüllerinin eğitimlerini personellerimizin alması için eğitim planlamaları yapılmış, düzenlenen eğitimlere bilgi işlem olarak da katılınmıştır. Belsis yazılımı ile ilgili belediye birimlerimizin istek ve önerileri Belsis Belotom sistemine kayıt edilmiş ve takibi yapılmıştır. 2016 yılı kayıt sayısı 237’dir. Telefonla iletilen talepler bu sayıya dahil değildir. Görev değişikliği olan ya da işe yeni başlayan personele veya yeni alınan bir program modülüne dair Belsis yazılımı kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiş, programlardaki kullanıcı hakları amirlerinin onaylarına istinaden tanımlanmıştır. Çalışan personellerimize ve birimlerimize talep edildiğinde kurumsal e-posta hesapları tahsis edilmiş, eğitimleri verilmiş ve kurumdan ayrılan personellerimizin hesapları da askıya alınarak, iptal edilmiştir. Ana Hizmet Binamızda Misafir İnternet hizmeti sunulmaktadır. Belediye Çay Bahçesi’nde vatandaşa ücretsiz ve T.C. Kimlik sorgulamalı internet hizmeti sunulmaktadır. Ana Hizmet binamızda kurulu güvenlik duvarı ile internet-belediye arasında veri alış verişi belli kurallara bağlanmış, internette yapılan işlemlerin raporlarının tutulması için ayrı bir donanımın çalışması sağlanmıştır. E-Devlet portalı yürütücüsü Türksat’tan gelen talep üzerine ilçe belediyelerini de davet ettiğimiz E-Devlet Portalı hizmetlerine ilişkin toplantıya ev sahipliği yapılmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


23

Bilişim Elemanı Cinsi

Toplam Adet

Sunucu Donanımı Sayısı

2

Sunucu Yazılımı Sayısı

2

Sanallaştırma Yazılımı Sayısı

5

Veri Tabanı Yazılımı

1

Anti Virüs Kullanıcı Lisans Sayısı

150

Dosya Sunucu Donanımı Sayısı

1

Güvenlik Duvarı Sayısı

2

Metro Ethernet Sayısı/Bant Genişliği

1 adet 30 Mbps

Kurumsal E-Posta Sayısı

87

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

86

Dizüstü Bilgisayar Sayısı

39

Tablet Sayısı

2

Yazıcı Sayısı (Fonksiyonlu/Renkli/SB/Nokta Vuruşlu)

55

Çizici Sayısı

2

Fotokopi Makinesi Sayısı

5

Kablosuz Erişim Noktası Sayısı

7

El Terminali Sayısı

9

Lisanslı İşletim Sistemi Sayısı

127

Lisanslı Ofis Yazılımı Sayısı

71

Lisanslı CAD yazılımı Sayısı

18 adet Autocad, 2 adet NetCAD, 10 adet BelsisCAD

Belotom İstek Sayısı

2274

Faaliyet Raporu 2016


24

4- İnsan Kaynakları Belediyemizde 2016 yılı sonu itibariyle 89 memur, 55 işçi ve 15 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 159 personel görev yapmaktadır.

PERSONEL DURUMU ( 31.12.2016 TARİHİ İTİBARİ İLE )

İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI (31.12.2016 İTİBARİYLE)

2014

2015

2016

2016 yılı (%)

MEMUR

97

93

89

56

İŞÇİ

59

57

55

35

SÖZLEŞMELİ

6

13

15

9

162

163

159

100

YILLAR

TOPLAM

35% 56% 9%

Memur

Sözleşmeli

İşçi

5. Araçlar ve İş Makineleri

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

PLAKASI

AÇIKLAMA

1

MOTORSİKLET

RAMZEY 74

2005

11 AK 402

MOBİLET

2

MOTORSİKLET

MONDİAL 50

2006

11 AK 820

MOBİLET

3

MOTORSİKLET

HONDA NC 750 X

2015

11 AK 116

MOTOSİKLET

4

TRAKTÖR

STAYER

1991

11 AN 130

TRAKTÖR

5

TRAKTÖR

İNTERNATİONEL

1975

11 AV 018

TRAKTÖR

6

OTOMOBİL

WOLKSWAGEN

2005

11 EK 001

MAKAM ARACI PASSAT 2,0

7

OTOMOBİL

DACIA DUSTER

2013

11 AK 154

4X4 ÖZEL OTOMOBİL

8

PİKAP

TOTOTA

2006

11 AK 004

ÇİFT KABİN PİKAP

9

PİKAP

TOYOTA

1998

11 EF 679

ÇİFT KABİN PİKAP

10

PANELVAN

HYUNDAİ

1998

11 EF 680

KAMYONET

11

PANELVAN

FIAT DUCATO

2009

11 AK 924

CENAZE NAKİL

12

KAMYONET

HYUNDAİ

2006

11 AK 108

KAMYONET

13

KAMYONET

HYUNDAİ

2009

11 AK 858

ÇİFTKABİN KMYNT

14

KAMYONET

FORD TRANSİT

2009

11 AK 440

KAMYONET

15

KAMYONET

FORD TRANSİT

2012

11 AR 100

AÇIK KASA

16

KAMYONET

DACİA

2011

11 AK 669

KAPALI KASA KAMYONET

17

KAMYONET

FORD TRANSİT

2009

11 AK 696

CENAZE YIKAMA

18

KAMYONET

DACİA LOGAN

2010

11 AH 330

ZABITA NAKİL

19

KAMYONET

DACİA LOGAN

2010

11 AK 610

ZABITA NAKİL

20

KAMYONET

DUCATO VAN

2012

11 AR 920

CENAZE NAKİL

21

KAMYONET

FORD TRANSİT BB Van

2016

11 AK 738

VETERİNER İŞLERİ

22

KAMYON

BMC 105 FATİH

1997

11 EE 418

DAMP.KAMYON

23

KAMYON

BMC 105 FATİH

1997

11 EE 419

DAMP.KAMYON

24

KAMYON

BMC PRO 827

2005

11 AK 344

DAMP.KAMYON

25

KAMYON

BMC PRO 827

2005

11 AK 345

DAMP.KAMYON

26

KAMYON

BMC PRO 827

2005

11 AK 445

DAMP.KAMYON

27

KAMYON

MERCEDES AXOR

2006

11 AK 199

DAMP.KAMYON

Faaliyet Raporu 2016


25

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

PLAKASI

AÇIKLAMA

28

KAMYON

DODGE AS 900

1992

11 DA 500

DAMP.KAMYON

29

KAMYON

FORD CARGO 2532 D

2015

11 AK 951

DAMP.KAMYON

30

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 194

DAMP.KAMYON

31

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 552

DAMP.KAMYON

32

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 021

DAMP.KAMYON

33

KAMYON

OTOYOL İVECO FİAT

2007

11 AK 027

DAMP.KAMYON

34

KAMYON

FORD CARGO

2006

11 AK 290

İTFAİYE 26 MT. MERDİV.

35

KAMYON

FORD

1984

11 AS 443

İTFAİYE 24 MT. MERDİV.

36

KAMYON

BMC PRO 522

2010

11 AK 122

İTFAİYE PORT MERDİV.

37

KAMYON

FORD

1976

11 AF 821

ARAZÖZ

38

KAMYON

BMC FATİH

1995

11 AY 501

ARAZÖZ

39

KAMYON

FORD CARGO

2012

11 AK 462

VİDANJÖR

40

KAMYON

BMC FATİH

1991

11 AT 573

VİDANJÖR

41

KAMYON

TURKAR SX4-12V

2013

11 AK 939

KAR KÜRÜME TUZLAMA

42

MİDİBÜS

İVECO OTOYOL

2000

11 AK 012

PERSONEL NAKİL

43

MİNİBÜS

FORD TRANSİT

2006

11 AK 102

ZABITA NAKİL

44

MİNİBÜS

FORD TRANSİT

1999

11 AK 035

CENAZE NAKİL

45

MİNİBÜS

FORD TRANSİT

2012

11 AK 095

ENGELLİ NAKİL ARACI

46

OTOBÜS

MERCEDES

1985

11 AS 959

PERSONEL NAKİL

47

OTOBÜS

MERCEDES

1985

11 AT 014

PERSONEL NAKİL

48

OTOBÜS

MERCEDES

1988

11 AK 312

PERSONEL NAKİL

49

OTOBÜS

WOLKSWAGEN

2007

11 AK 064

PERSONEL NAKİL

50

OTOBÜS

MERCEDES

1985

11 AS 961

PERSONEL NAKİL

51

OTOBÜS

ISUZU NOVO ULTRA

2015

11 AK 034

PERSONEL NAKİL

52

OTOBÜS

ISUZU NOVO CİTİ

2015

11 AK 139

PERSONEL NAKİL

53

OTOBÜS

ISUZU NOVO CİTİ

2015

11 AK 427

PERSONEL NAKİL

54

YOL SÜPÜRME

ISUZU NPR8 (4X2)

2012

11 AK 803

YOL SÜPÜRME ARACI

55

ÇÖP KAMYONU

FORD CARGO 1826

2015

11 AK 604

ÇÖP KAMYONU HİD. SIKIŞTIR.

56

LODER YÜKLEME

JCB 430

1986

İŞ MAKİNESİ

MOTOR(753734-M)

57

GREYDER

CATERPİLLAR

2006

İŞ MAKİNESİ

140 H.

58

BEKO LODER

HİDROMEK

1996

İŞ MAKİNESİ

HMK 100 B

59

EKSKAVATÖR

HİDROMEK

2005

İŞ MAKİNESİ

EKSKAVATÖR

60

BEKO LODER

HİDROMEK

2005

İŞ MAKİNESİ

KANAL KAZICI

61

KOMPRESÖR

MAKSAM/BMC.

1979

İŞ MAKİNESİ

MAKSAM 70

62

TELESKOPVİNÇ

JCB 530

1986

İŞ MAKİNESİ

530 B-4

63

BEKO LODER

HMK 102S MAESTRO

2014

İŞ MAKİNESİ

KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ

64

BEKO LODER

JCB. 3CX-4

1986

İŞ MAKİNESİ

KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ

65

GREYDER

AVELİNG BARFORD

1986

İŞ MAKİNESİ

TG 112 GREYDER

66

EKSKAVATÖR

HMK 200 W

2015

İŞ MAKİNESİ

EKSKAVATÖR

67

BEKO LODER

HMK 102S ALPHA

2015

İŞ MAKİNESİ

KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ

68

BEKO LODER

HMK 62 SS MİNİ

2015

İŞ MAKİNESİ

KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ

69

SİLİNDİR

2016

İŞ MAKİNESİ

SİLİNDİR

Faaliyet Raporu 2016


26

6- Sunulan Hizmetler Belediyemiz mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla temel hizmet satın alma veya üçüncü kişilere kiralama yoluyla sunmaktadır: a) İmar hizmetleri, c) Ulaşım hizmetleri, e) Coğrafî ve kent bilgi sistemleri hizmetleri, g) Temizlik ve katı atık hizmetleri, i) Park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri, k) Tanıtım hizmetleri, m) Gençlik ve spor hizmetleri o) Zabıta hizmetleri q) Defin ve Mezarlık hizmetleri vb.

olarak aşağıdaki hizmetleri kendi imkânları, b) Su ve kanalizasyon hizmetleri, d) Kentsel alt yapı hizmetleri, f) Çevre ve çevre sağlığı hizmetleri, h) Şehir içi trafik hizmetleri, j) Kültür ve sanat hizmetleri, l) Sosyal yardım hizmetleri, n) Nikâh hizmetleri p) İtfaiye hizmetleri,

7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinde ifade edildiği gibi Belediye Başkanı, Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare eder. Belediye personelini atar, Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetler. Belediye Başkanı, Belediye personelinin disiplin amiridir. Her Müdürlüğün başında olan birim müdürü kendi biriminin sevk ve idaresinden sorumludur. Birim müdürleri aynı zamanda harcama yetkilisi, personelinin disiplin amiridir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Kurumumuzun misyonunu yerine getirmesinde ilkeli davranmak başarı için kaçınılmaz bir şart olarak görülmektedir. Ayrıca ilkeli davranmak hizmet götürülen vatandaşın güvenini kazanmanın da ön şartıdır. Esasen hukuk devletinin doğal bir sonucu olan ilkeli davranma prensibi kamu kurumları için çok daha fazla önem arz etmektedir. Zira kamu kurumları kamudan aldığı yetki ile kamu kaynaklarını kullanarak kamuya hizmet götürmekle görevli kurumlardır. Bu kapsamda Bilecik Belediyesi Bilecik’e ve Bilecik’te yaşayanlara hizmet sunarken belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Hemşerilik bilincinin geliştirilmesi Kentin hak ve hukukunun korunması Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Çevreye duyarlı , kültürel ve tarihi dokuya saygılı Saydam, Hesap sorma ve hesap verme Katılımcılık, Yerinden yönetim Vatandaş memnuniyeti Verimli kaynak kullanımı ile kaliteli hizmet sunma Çalışan memnuniyeti Fırsat eşitliği

Faaliyet Raporu 2016


27

• Temizlik, altyapı, su ve kanalizasyon, ulaşım, park-bahçe hizmetleri gibi temel sorunlarını halletmiş, herkesin hemşerisi olmaktan gurur duyacağı, yaşamaktan haz alacağı bir şehir oluşturmak, halkın yaşam standartlarını yükseltmek, • İlimizin sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunmak, • İlimizde Kent Konseyi, Dernek, Vakıf, Meslek Odaları vb. Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte hareket ederek ortak akıl oluşturmak, • İlimizde kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin büyümesi ve kapasitesinin artırılması için gerekli desteği vermek, • Osmanlı Devletinin kurulduğu, Şeyh Edebali diyarı ilimizi öncelikle Türkiye’ye sonra Dünya’ya tanıtmak, • İlimizi bir kültür, sanat ve turizm şehri haline getirmek, • Vatandaşlarımızın hafta sonlarını veya boş vakitlerini huzur içinde geçirebilecekleri ortak yaşam alanlarını çoğaltmak, • İlimiz şehir içi trafiğini rahatlatacak tedbirleri almak, • Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ülke sporuna katkıda bulunmak amacıyla spor alanları oluşturmak. Hızla gelişen ve değişen ilimizin modern bir kent görünümünde ve modern bir kentin sunabilmesi gereken hizmetleri sunabilme yeterliliğinde geliştirilmesi ana amaçtır. Bu amaçla planlı, imarlı ve güvenli yapılaşmanın sağlanması, alt yapı yatırımlarının uzun yıllar boyu yenilemeye ihtiyaç duymayan ve sağlıklı bir şekilde yapılması, kentlinin kullanabileceği rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının kentin her yerine ulaştırılması, içme suyu gibi doğrudan sağlığa etki edebilecek tesislerin hijyenik olmasının sağlanması ile bunun sürdürülmesi ve yine doğrudan sağlığı etkileyen katı atıkların ve su atıklarının mevzuata ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde bertaraf edilmesi önemli bulunmaktadır. Bu çalışmalarla kentin değişimini sağlayarak modern bir kent olması temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Belediyeler hizmetlerini sunarken toplumun mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını zamanında ve gerektiği gibi sunmakla görevlendirilmişlerdir. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri, spor müsabakaları gibi etkinlikler mahalli ve müşterek nitelikte olup, topluma hizmet olarak görülmektedir. Yine dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve dezavantajlı grupların ihtiyacı olan ekipmanların temin edilmesi de her ne kadar bireysel manada hizmet olsa da, yardımlaşma ve dayanışma gibi örfi kurallarımızın ve sosyal devlet ilkemizin bir gereği olarak, toplumsal bir hizmettir. Kentimizin ticaret, sanayi ve ekonomisinin geliştirilmesi, kentimize has ekonomik değer ifade eden değer ve ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkıda bulunulması da toplumsal bir hizmettir. İlimizden bahsederken ”Kuruluştan Kurtuluşa Bilecik” ifadesinin kullanılmasının sebebi Osmanlı Devletinin ilimiz topraklarında kurulmuş olması ve kurtuluş savaşının önemli sahnelerinin yine ilimiz topraklarında yaşanmış olmasıdır. İlimizdeki toplumsal yaşam milattan önceki yüzyıllara dayanmaktadır. Bu itibarla tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması toplumsal bir hizmet olarak kabul edilmektedir. Yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu hizmetlerde sürekliliğin sağlanması amaç edinilmiştir. Kurumsal, kentsel gelişimin sağlanması ile toplumsal hizmetlerin sunulmasında kendi alanları ile ilgili olarak ilgili kurum ve kişilerle işbirliği yapılacak ve halkın bahsedilen hizmetler yönündeki önerilerine açık olunacaktır. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde belirtilen İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini etkin, verimli, kaliteli, tarafsız, eşit bir şekilde bütün vatandaşlarımıza sunmaktır. Faaliyet Raporu 2016


28

III- FAALİYETLERE İLİSKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - MALİ BİLGİLER: 1 -Bütçe Uygulama Sonuçları Belediyemizde mali işlemlerin muhasebe kayıtları Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Tahakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulanmaktadır. Belediyemizin 2016 yılı bütçesi 65.000.000,00 TL gelir ve 65.000.000,00 TL gider olarak hazırlanmıştır. 2016 yılı geliri 53.364.068,87 TL olarak gerçekleşmiş olup, gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 89 dur. 2016 yılı gideri 49.004.018,99 TL olarak gerçekleşmiş olup, gider bütçesi gerçekleşme oranı % 75’dir.

Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri aşağıda gösterildiği gibidir.

GELİR BÜTÇESİ

2016 Yılı Gelirleri Açıklama

Gelir Toplamı

Vergi Gelirleri

7.991.478,41

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

10.317.678,53

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

3.465.693,43

Diğer Gelirler

31.571.165,68

Sermaye Gelirleri

62.366,97

Red ve İadeler (-)

-44.314,15

Net Bütçe Geliri

53.364.068,87

GİDER BÜTÇESİ

2016 Yılı Giderleri Açıklama

Gider Toplamı

Personel Giderleri

9.979.207,45

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.729.414,72

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

24.052.747,86

Faiz Giderleri

4.106.946,40

Cari Transferler

1.084.510,48

Sermaye Giderleri

8.051.192,08

Toplam

49.004.018,99

Faaliyet Raporu 2016


29

Bütçe formülü açısından sıralamaya tabi tutulduğunda gelir türleri rakamlar ile aşağıdaki gibidir. No

AÇIKLAMA

2014

2015

2016

1

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

2.831.599,53

3.374.691,26

3.481.973,81

2

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

1.299.040,81

1.835.542,88

1.806.292,32

3

Harçlar

1.727.942,77

2.298.638,32

1.891.514,11

4

Başka Yerde sınıflandırılmayan Vergiler

702.863,09

744.486,14

787.329,74

5

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

1.021.098,65

1.375.265,81

2.121.530,84

6

Kurumlar Hasılatı

8.585.626,52

5.761.898,54

6.457.098,06

7

Kira Gelirleri

1.852.587,49

1.958.588,42

1.734.947,50

8

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar

2.416.775,88

1.542.311,15

3.465.491,67

9

Faiz Gelirleri

103.659,49

245.029,67

369.708,95

21.216.666,18

25.772.100,29

28.868.610,24

11 Para Cezaları

676.913,12

963.685,25

1.375.212,09

12 Diğer çeşitli gelirler

805.673,66

1.080.632,23

941.992,57

13 Taşınmaz Satış Gelirleri

123.647,00

6.281.832,20

62.366,97

43.364.094,19

53.234.702,16

53.364.068,87

10 Kişi ve Kurumlardan alınan pay

GENEL TOPLAM

GELİR GİDER TAHAKKUKU, BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI

TOPLAM TAHAKKUKUN TAHSİLATA ORANI

Faaliyet Raporu 2016


30

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Fonksiyonel Kod.1 Kod.2

Kod. Kod.4 3

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

3

1

3

2

1

3

2

0

3

9

1

3

9

1

9

1

9

9

1

9

9

2

0

2

0

3

9

3

9

9

3

9

9

1

4

1

1

4

1

1

1

0

5

1

0

Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri

2.269.776 74

2.252.686

4

3.331.146 90

Yasama ve yürütme organları hizmetleri

2.091.897 44

2.061.265 44

3.173.724 33

Yasama ve yürütme organları hizmetleri

2.091.897 44

2.061.265 44

3.173.724 33

177.879 30

191.420 60

157.422 57 157.422 57 7.937.686 88

Genel planlama ve istatistik hizmetleri

125.399 37

54.297 59

98.558 16

0

Genel planlama ve istatistik hizmetleri

125.399 37

54.297 59

98.558 16

Diğer genel hizmetler

5.840.636

5

5.818.009 36

7.839.128 72

0

Diğer genel hizmetler Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri

5.840.636

5

5.818.009 36

7.839.128 72

967.945 82

989.619 14

973.498 80

967.945 82

989.619 14

973.498 80

967.945 82

989.619 14

973.498 80

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.800.206 68

2.039.531 56

1.952.884 78

853.810 69

894.994 97

920.418 38

0

0

0

0

0

6 6

2

6

2

0

6

2

0

0

7 7

4

7

4

0

7

4

0

12.242.332 58

191.420 60

1

5

Kr

5.872.306 95

5 5

TL

177.879 30

4 4

Kr

9.114.612 13

Dışişleri hizmetleri

Yangından Korunma Hizmetleri

3

TL

5.966.035 42

0

2

3

Kr

Cari Yıl (2016)

9.203.757 98

Dışişleri hizmetleri

3 3

TL

2015 Yılı

GENEL KAMU HİZMETLERİ

Genel Hizmetler

1

2014 Yılı

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

0

Yangından korunma hizmetleri

853.810 69

894.994 97

920.418 38

Yangından korunma hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

853.810 69

894.994 97

920.418 38

946.395 99

1.144.536 59

1.032.466 40

946.395 99

1.144.536 59

1.032.466 40

946.395 99

1.144.536 59

1.032.466 40

0

0

237.827 44

549.048 93

Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler

0

0

237.827 44

549.048 93

Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler

0

0

237.827 44

549.048 93

0

Genel ekonomik ve ticari işler ve hizmetler

0

237.827 44

549.048 93

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

4.076.204 31

4.607.885 71

5.483.338 11

Atık Yönetimi Hizmetleri

4.076.204 31

4.607.885 71

5.483.338 11

Atık yönetimi hizmetleri

4.076.204 31

4.607.885 71

5.483.338 11

Atık yönetimi hizmetleri

4.076.204 31

4.607.885 71

5.483.338 11

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

27.108.454 30

21.532.996 96

19.313.922 60

Toplum Refahı Hizmetleri

27.108.454 30

21.532.996 96

19.313.922 60

Toplum refahı hizmetleri

27.108.454 30

21.532.996 96

19.313.922 60

Toplum refahı hizmetleri

27.108.454 30

21.532.996 96

19.313.922 60

SAĞLIK HİZMETLERİ

244.848 26

641.251 27

859.155 52

Halk sağlığı hizmetleri

244.848 26

641.251 27

859.155 52

Halk sağlığı hizmetleri

244.848 26

641.251 27

859.155 52

Halk sağlığı hizmetleri

244.848 26

641.251 27

859.155 52

Faaliyet Raporu 2016


31

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Fonksiyonel Kod.1 Kod.2

Kod. Kod.4 3

8 8

1

8

1

0

8

1

0

8

2

8

2

0

8

2

0

0

0

10 10

8

10

8

8

10

8

8

0

2015 Yılı

2014 Yılı

BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

TL

Kr

TL

Cari Yıl (2016) Kr

TL

Kr

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

6.929.946 12

7.696.670 48

8.261.494 96

Dinlenme ve spor Hizmetleri

1.491.671 62

2.699.044 51

3.914.003 70

Dinlenme ve spor hizmetleri

1.491.671 62

2.699.044 51

3.914.003 70

Dinlenme ve spor hizmetleri

1.491.671 62

2.699.044 51

3.914.003 70

Kültür Hizmetleri

5.438.274 50

4.997.625 97

4.347.491 26

Kültür hizmetleri

5.438.274 50

4.997.625 97

4.347.491 26

Kültür hizmetleri SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

5.438.274 50

4.997.625 97

4.347.491 26

340.972 78

243.395 30

341.841 51

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlara İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

340.972 78

243.395 30

341.841 51

Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

340.972 78

243.395 30

341.841 51

Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara ilişkin araştırma ve geliştirme hizmetleri

340.972 78

243.395 30

341.841 51

49.704.390 43

46.114.170 85

49.004.018 99

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

GENEL KAMU KAMU DÜZENİ HİZMETLERİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

2014

2015

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ

DİNLENME, SOSYAL KÜLTÜR VE DİN GÜVENLİK VE HİZMETLERİ SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

2016

2- Mali Denetim Sonuçları 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Belediye Meclisi’nce 2016 Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulmuştur. B-PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2016 yılında Belediyemizce yapılan faaliyet ve projeler müdürlükler itibariyle şöyledir:

Faaliyet Raporu 2016


32

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Açılış Programı Faaliyet Raporu 2016


33

Faaliyet Raporu 2016


34

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Özel Kalem Müdürlüğü, Bilecik Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili mevzuat ile Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesince Stratejik Plan, Yıllık Performans Programı ve bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmekle görevli olup, görevleri aşağıda sayılmıştır. Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vesaire önemli günlere ilişkin Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’na bildirmek, bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini temin etmek, iştirak edemediği program, törenlerde Başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek. Belediye’yi ve Belediye Başkanı’nı yurt içi ve yurt dışında ziyarete gelen temsilciler ve tüzel kişileri ilgili müdürlük ile koordineli olarak ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak. Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak. Başkan’ın zamanını planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak. Randevu günleri ve /veya diğer günlerde görüşmek isteyen vatandaşları veya kurum içinde çalışan personeli Belediye Başkanı’yla görüşmelerini sağlamak. Başkanlık ve belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak. Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılmasını gerçekleştirmek ve takip etmek. Başkanlık tarafında organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün sağlanması ve Belediye bütçesinden yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve diğer yasal mevzuata uygun olarak giderlerin yapılmasını sağlamak. Belediye Başkanı’nın imzalaması gereken tüm evrakların kontrol edilerek makama sunulması ve sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak. Resmi ve özel tebrik, kutlama, teşekkür, taziye, mektup gibi konuların hazırlanmasını sağlamak. Müdürlüğe faks, e-mail, posta yoluyla gelen şikayet, talep ve davetleri başkana sunmak, verilen talimat doğrultusunda ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve sonucunu takip etmek. Belediyenin ve Belediye Başkanı’nın tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar, radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak. II. AMAÇ VE HEDEFLER Belediyemizin Stratejik Planında belirlediği misyon, vizyon, ilkeler doğrultusunda her türlü iç ve dış ilişkilerde doğru bilgi verilmesi, belediye birimleri ile planlı ve programlı bir şekilde çalışılması, vatandaş ile Başkanlık Makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, zamanın en iyi şekilde kullanılması ve Başkanın günlük, haftalık, aylık programlarının hazırlanması müdürlüğümüzün amaç ve hedefini oluşturmaktadır.. Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında kurumsal gelişim çalışmaları ile ilgili etkin iletişimin sağlanması için belirlemiş olduğu amaç ve hedefler aşağıda sunulmuştur. 1. Paydaş İletişimlerimizin Güçlendirilmesi 2. Vatandaşla ilişkilerin güçlendirilmesi için haftalık ziyaretlerin organize edilmesi 3. Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma- yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi. 4. Kent planları için danışma kurulu toplantıları, muhtarlarla mahalleler için görüşmeler gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi 5. Başkanın çalışma programlarının hazırlanması 6. Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi 7. Belediyemiz bünyesinde idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi 8. Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi 9. Kardeş kentler ile birlik protokolleri imzalamak 10. Özel gün ve kutlamaları düzenlemek ve koordine etmek. 11. İlimizin Başarılarını sahiplenmek ve desteklemek.

Faaliyet Raporu 2016


35

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 2016 yılı içerisinde gerek il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileriyle gerekse il dışı programlar dolayısıyla karşılıklı bakanlarımız ve milletvekillerimize gerçekleştirilen ziyaretler.

Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’a yaptığımız ziyaret

Başbakan yardımcımız Sayın Numan KURTULMUŞ’un ilimize gerçekleştirdiği ziyaret. Faaliyet Raporu 2016


36

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi AVCI ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’ye yaptığımız ziyaret

Faaliyet Raporu 2016


37

Bakanımız Sayın Fikri IŞIK’ın ilimize ziyareti.

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ’ye yaptığımız ziyaretimiz

Faaliyet Raporu 2016


38

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin yaşadığı elim olay neticesinde 21 (yirmi bir) gün süren ‘Milli İradeye Saygı ve Demokrasi Nöbetlerinde’ Başkanımız bizzat vatandaşlarımızla omuz omuza MİLLİ İRADEYE sahip çıkmıştır. Bu kapsamda nöbet günlerinde gerçekleştirilen etkinlikler koordineli bir şekilde organize edilmiştir.

Faaliyet Raporu 2016


39

Faaliyet Raporu 2016


40

Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, gerekli duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek Başkana bilgi verilmiştir. Başkanın il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır. Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır. Başkanın heyet karşılamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirlerin en iyi şekilde ağılanması sağlanmıştır. Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek vb. davetiyeleri takip edilerek Başkanlık Makamına arz edilmiştir. Başkanımızın ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikah, nişan töreni ve sünnet düğünlerine bizzat katılımı sağlanmış olup Başkanımızın yoğun programı sebebiyle katılamadığı zamanlarda ki bu merasimlere Başkanlık Makamı adına o hafta Nöbetçi Amir olan Müdürümüz yönlendirilerek müdürümüz aracılığıyla Başkanımızın tebrik mesajının ve hediyesinin iletilmesi sağlanmıştır.

Başkanımızın ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın acılı günü olan cenazelerinin çoğuna bizzat katılmış, katılamadığı cenazelerde ise yakınları ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletmesi sağlanmıştır. Kamu kurum, kuruluş ve çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda Başkanımızın adına kutlama mesajı gönderilmiştir. Bayramlarda sesli mesaj yolu ile vatandaşların bayramları tebrik edilmiştir. Başkanımızdan randevu talep edenlerin bir kısmının Başkan ile görüşmesi sağlanmış. Görüşme sağlanamayan vatandaşlara ise gerekli açıklama yapılmıştır. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Başkanlık Makamına bizzat ya da e-mail yoluyla dilek, istek ve şikayetler; ilgili müdürlüklere iletilerek sonucu takip edilmiştir. Belediyemizin tüm organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilimizdeki sivil toplum kuruluşları, protokol ve siyasi parti mensuplarına tebrik SMS’ leri gönderilmiştir.

İlimizdeki faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile gerçekleştirdiğimiz buluşmalar organize edilmiştir.

2016 yılında düzenli aralıklarla esnaf ziyaret programı düzenlenmiş, Başkanımızın il esnafı ile bire bir görüşmesi sağlanmış, çeşitli dernek ve spor kulüpleri ziyaretleri organize edilerek sorunları hakkında görüş ve öneriler alınmış, sonuçları takip edilerek belediye çalışmalarımızla ilgili bilgiler verilmiştir.

Faaliyet Raporu 2016


41

Başkanımızın, 2016 yılı içerisinde bilgimiz dahilinde; hasta olan, doğum yapan vatandaşlarımızı bizzat ziyaret ederek iyi dileklerini iletmesi için ziyaretler tertip edilmiştir.

İlimize bağlı Söğüt ilçemizde Ertuğrulgazi’yi Anma etkinlikleri takip edilmiştir. İlimizde bulunan okullar ziyaret edilerek okul müdürleri, öğretmenleri ve okul aile birlikleriyle fikir alışverişinde bulunularak, istek ve sorunları incelenmiştir. 2016 Ramazan ayı münasebetiyle Başkanlığımız tarafından il protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları, çeşitli toplum ve topluluklara Ramazan iftarı düzenlenmiştir.

İlimizde ve ilimize bağlı köylerde gerçekleştirilen bahar şenlikleri kutlamalarına katılım sağlanmıştır. 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Ahilik ve Şeyh Edebali Kültür Şenliklerine katılım sağlanmıştır.

İlimizde faaliyet gösteren basın kuruluşları ile yapılan etkinlikler ve projeler hakkında bilgilendirme ve basın toplantıları düzenlenmiştir. Başkanımızın her türlü il dışı ve Bakanlık ziyaretleri ile randevuları organize edilmiştir. 2016 yılı içerisinde ilimize gelen üst düzey Bürokratların Belediye ziyaretlerinde Başkanımızın temsil, ağırlama ve hediye takdimi organizasyonu ilgili müdürlüklerle beraber koordineli bir şekilde yönetilmiştir. 2016 yılında Belediyemizin üye olduğu Birliklerin toplantıları takip edilerek katılım sağlanmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


42

Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen tesislerin açılış programları

Türkmeneli Kardeşlik Parkı Açılışı

Haymeana - Sultanevi Hanımlar Kahvesi Açılışı

Faaliyet Raporu 2016


43

Bilecik’in Fethi Kutlamaları

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİLECİK BELEDİYESİ

Bütçe Harcama Raporu

Genel Hesap Kodu

Açıklama

46.11.02.02.01.01.01.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

46.11.02.02.01.01.01.00.05.02 46.11.02.02.01.01.01.00.05.03

B. Toplamı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

46.11.02.02.01.01.01.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

46.11.02.02.01.01.01.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

46.11.02.02.01.01.01.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

Genel Toplam

(ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

675.005,00

12.000,00

26.005,40

660.999,60

660.999,60

61.003,00

1.000,00

439,2

61.563,80

61.563,80

323.945,00

93.000,00

73.128,47

343.816,53

343.816,53

1,00

0,00

1

0,00

0,00

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2

0,00

0,00

1.134.956,00 106.000,00 174576,07 1.066.379,93 1.066.379,93

Faaliyet Raporu 2016


44

Faaliyet Raporu 2016


45

Faaliyet Raporu 2016


46

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri Belediye tüzel kişiliğini temsil eder; belediyeye karşı ve belediye tarafından açılan her türden dava ve icra takiplerini izleyerek gerekli savunmaları ve işlemleri yürütür, Duruşmalara dahil olur ve davaları sonuçlandırır, adli, idari yargı organları ile vergi mahkemeleri ve tahkim kurulları gibi her türlü resmi mercilerde Başkan adına Belediyeyi temsil etmektir. Bu misyonu yerine getirirken, her türlü davada Başkan adına hareket etmek, Belediyemiz alacaklarını takip ve tahsil etmek, aleyhimize yapılan icra takiplerinde gerekli her türlü icra muamelelerini yerine getirmek, duruşmalı olarak yapılan tüm yargı safahatlarına ve keşiflere katılmak gibi görevler tarafımıza yüklenmiştir. II. AMAÇ VE HEDEFLER Belediyemiz aleyhine açılan dava ve diğer yasal işlemler ile ilgili müdürlüklerin her türlü işlem ve eylemlerinin yasaya ve diğer mevzuata uygun olarak oluşmasında birimler arasında koordinasyon sağlanması, gerekirse başkanlık onaylı uyarı, ikaz, açıklayıcı bilgi-karar açıklamaları- hukuki görüş - şeklinde yazılı gerekirse sözlü anlatım yollarına başvurarak hukuki sorun oluşmasına izin vermemek yönünde eğitici ve öğretici bir misyon yüklenmek ve bu görevi başkanlık makamı desteği ile gerçekleştirmek hedefimizdir. Müdürlüğümüz hedefi önümüzdeki dönem içinde belediyemiz diğer birimlerini işlemlerin hukuki boyut ve sonuçları hakkında bilinçlendirici bir görev anlayışı içinde yönlendirmek olacaktır. Bu çerçevede oluşacak hukuki sorun ve davaların takibi ve sonuçlandırılması faaliyetleri başlıca amaçlarımızı teşkil etmektedir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2 Avukat görev yapmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri adli, idari yargı organları ile vergi mahkemeleri ve tahkim kurulları gibi her türlü resmi mercilerde Başkan adına Belediyeyi temsil etmektir. Bu misyonu yerine getirirken, her türlü davada Başkan adına hareket etmek, Belediyemiz alacaklarını takip ve tahsil etmek, aleyhimize yapılan icra takiplerinde gerekli her türlü icra muamelelerini yerine getirmek, duruşmalı olarak yapılan tüm yargı safahatlarına ve keşiflere katılmak gibi görevler tarafımıza yüklenmiştir. Bu bağlamda Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak 2016 yılı içerisinde geçekleştirilen işlemler; 1. Bilecik Belediye Başkanlığının tüm hukuksal sorunlarına; Anayasa, kanunlar ve ilgili tüm yasal mevzuata göre gereken özen ve çabuklukta çözümler getirmek, 2. Başkanlık Makamının ve diğer birimlerin çözemedikleri tereddüde düştükleri hukuksal konular hakkında ilgililere gerekli bilgileri vermek, uygulamaya yönelik görüş bildirmek, 3. Yargı organlarında açılmış ve açılacak olan her türlü dava ve icra takip işlerinde yasa hükümleri, ilmi ve kazai içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlamak, 4. İlk derece mahkemelerinde, bölge adliye mahkemeleri ile istinaf ve yüksek yargı organlarındaki duruşmalarda hazır bulunmak, keşiflere katılmak, faaliyetlerinde bulunulmuştur. 5. Bu faaliyetleri yürütürken, gerekli her türlü yazılı kaynaklar ile Belsis programı, Uyap İcra ve mevzuat – içtihat programı, e-imza yazılımı, icramatik takip programı ve Sinerji mevzuat programı kullanılmıştır. Ayrıca internet bağlantısı yoluyla ihtiyaç duyulan her kaynağa ulaşılmıştır. Müdürlüğümüze ayrılan bütçe, yasal mevzuat çerçevesinde ve kamu yararı gözetilerek, ihtiyaçlarımıza yönelik harcamalarda kullanılmıştır. Bu bağlamda belediyemiz alacaklarının tahsilinin daha hızlı ve etkin sağlanması amacıyla icra takip programı alınmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


47

2016 yılında Hukuk İşleri Müdürlüğünden geçen dava ve icra takip işlemleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SULH CEZA MAHKEMESİ İŞ MAHKEMESİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ İDARE VE VERGİ MAHKEMESİ İCRA DAİRESİ ( * )

DEVREDEN 10 4 1 17 191

YENİ AÇILAN 4 3 2 2 1 1 18 2

KARARA ÇIKAN 16 4 3 2 1 28 67

1. Bilecik İcra Müdürlüğündeki dosyalarımızın bir kısmı 6552 sayılı yapılandırma yasası gereği yapılandırıldığından ödemeleri takip edilmektedir. 2. Bilecik İcra Müdürlüğünde derdest olan icra dosyaları ise ağırlıklı olarak kira alacağı, su kullanım bedeli alacakları ve Diğer Harcamalara Katılım Payı alacaklarından oluşmaktadır. 6183 sayılı yasaya tabi olan bazı vergi vb. alacaklar da yine İcra Müdürlüğü vasıtasıyla takip edilmektedir. 3. İdari ve Vergi Mahkemelerinde ise özellikle imar değişikliği, idari işlemin iptali, ödeme emrinin iptali ile meclis ve encümen kararları konulu davalar görülmektedir. 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedel tespiti davaları, tapu iptali ve tescil davaları görülmektedir. 5. İş ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar İş Mahkemesinde görülmektedir. 6. Sulh Ceza Mahkemesindeki iki dosya yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan tespit, alacak, itirazın iptali, sözleşmenin ihlali sebebiyle taşınmaz tahliyesi ve tazminat davalarının bir kısmı yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. 8. Asliye Ceza Mahkemesinde belediyemizin müşteki sıfatıyla açılan davaların bir kısmı yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. 9. İcra Hukuk Mahkemesinde tahliye konulu dava yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. Ayrıca müdürlüğümüzce 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında Bilecik Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Resmi kurumlardan gelen tellal görevlendirmeleri taleplerinin takibi yapılarak 2016 yılında 183 satış dosyasının 1. ve 2. satış işlemleri takip edilmiştir.

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları)

2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bütçe Harcama Raporu

Genel Hesap Kodu

Açıklama

46.11.02.24.01.01.03.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

46.11.02.24.01.01.03.00.05.02

(HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

117.902,00

0

27.264,34

90.637,66

90.637,66

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

15.902,00

100

4.013,21

11.988,79

11.988,79

46.11.02.24.01.01.03.00.05.03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

89.013,00

0

34.216,88

54.796,12

54.796,12

46.11.02.24.01.01.03.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

1,00

0

1,00

0,00

0,00

46.11.02.24.01.01.03.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

25.000,00

0

25.000,00

0,00

0,00

46.11.02.24.01.01.03.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

2,00

0

2,00

0,00

0,00

247.820,00

100

90.497,43

Genel Toplam

Faaliyet Raporu 2016

157.422,57 157.422,57


48

Faaliyet Raporu 2016


49

Faaliyet Raporu 2016


50

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı kanalı ile Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. Evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, meclis ve encümen toplantı hazırlıklarının yapılması, alınan kararların yazılması ve ilgili yerlere iletilmesi, insan kaynakları ve eğitim iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmekle görevlidir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisine yüklediği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Meclis toplantılarının gündemini yasada belirtildiği gibi hazırlar ve en az üç gün önceden üyelere bildirir ve ilan edilmesini sağlar. Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların çözümlemesini yapar ve tutanağa dökerek arşivler. Meclis kararlarını yazar ve birer nüshasını arşivler. Meclis gündemini ve kararları internette yayınlatır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Encümenine verdiği görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Raportörler aracılığı ile encümen kararları yazılır, başkan ve üyelere imzalatır. Yazılan kararları kayıt defterine karar numarası vererek kaydeder ve karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar ve arşivler. Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları teslim alınır, kontrol edilerek ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtları yapılarak zimmet defterine kaydedilir ve ilgili birimlere ulaştırılır. Belediyemiz birimlerinden de vatandaşa ve resmi veya kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak ve zarflar da teslim alınarak bu evraklar bilgisayar kayıtlarına işlenir ve zimmet defteri karşılığında P.T.T. ’ye teslim edilir. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Yazı İşleri bürosunca Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, evrak-dilekçe kayıt, ilan ve bilgi edinme işlemleri yürütülmektedir. 1. Meclis İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 1 sayılı kararı ile Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası Salı günü saat 17.30’da toplanmasına, tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine karar verilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği Belediye Meclisi tatil ayı olarak belirlenen Ağustos ayı dışında her ayın ilk haftası Salı günleri düzenli olarak toplanmıştır. Belediye Meclisince 2016 yılında tatil olan Ağustos ayı dışında 11 birleşim ve 14 oturum yapılmış olup, toplam 84 adet karar alınmıştır. Alınan kararlar müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. MECLİS KARARLARI

2014 102

2015 80

2016 84

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği Belediye Başkanı tarafından belirlenen meclis gündemi en az üç gün önceden meclis üyelerine bildirilmiş, ayrıca Belediyemizin ilan panosunda ve internet sayfasında yayınlanmıştır. 2016 yılında meclis tarafından alınan kararlara karşı Belediye Başkanlığınca itiraz edilmediğinden alınan kararların tamamı kesinleşmiş, kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Valilik Makamına gönderilmiştir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesi gereği Meclis görüşmeleri divanın sorumluluğunda müdürlüğümüz personeli tarafından tutanağa geçirilmiş ve başkanlık divanı tarafından imzalanmıştır. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği birleşimlere ilişkin karar tutanakları bir sonraki birleşimden önce Meclis üyelerine gündemle birlikte dağıtılmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


51

2. İhtisas Komisyonları 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisince aşağıdaki ihtisas komisyonları oluşturulmuştur: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye meclisinin 05.01.2016 tarih ve 2 sayılı kararı ile Belediyemizin 2015 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 üyeli Denetim Komisyonu oluşturulmuş, yapılan gizli oylama sonucunda komisyon üyeliklerine Nihat CAN, Yücel YERCİ, Aydın ÇELEBİ, Soner OLGUN, Erdoğan YEŞİL seçilmişlerdir. Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 22 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli Plan ve Bütçe Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Kadir BAYRAK, Aydın ÇELEBİ, Sevcan UZUN, Hüseyin KÖYMEN ve Seyfi ÖZGEN’in seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 23 sayılı kararı ile görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli İmar Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Hüseyin YALÇIN, Ebutalip DURSUN, Serkan DALKILIÇ, Aytaç YILMAZ ve Zafer ATASEV’in seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınması gereken vergi, resim harç ve ücretlerin tespit edilebilmesi amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli Ücret ve Tarife Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Sevcan UZUN, Nihat CAN, Nusret TOSUN, Hamdi SALT ve Ayhan ARSLAN’ın seçilmelerine karar verilmiştir. Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralarını tespit etmek amacıyla görev süresi bir yıl olmak üzere 5 üyeli Kira Tespit Komisyonu kurulmasına; komisyon üyeliğine Şükrü SELÖZ, Nihat CAN, Nusret TOSUN, İrfan YILMAZ ve Erdoğan YEŞİL’in seçilmelerine karar verilmiştir. 3. Encümen İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği encümen üyelerinin bir yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle yapılan gizli oylama sonucunda Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 21 sayılı kararı ile meclis üyeleri Sevcan UZUN, Aydın ÇELEBİ ve Yücel YERCİ Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. Ayrıca birim amirlerinden Mali Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve İmar ve Şehircilik Müdürü Başkanlık Makamınca Encümen üyeliğine seçilmişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereği Belediye Encümeninin 05.01.2016 tarih ve 1 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 2016 yılı toplantılarının her hafta Salı günü saat:16.00’da yapılmasına karar verilmiş ve Encümen toplantıları her hafta Salı günü düzenli olarak yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde toplam 58 adet Encümen toplantısı yapılmış olup, Başkanlık Makamınca havale edilen konular görüşülerek bu toplantılarda 400 adet karar alınmıştır. Alınan Encümen kararları müdürlüğümüzce yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. ENCÜMEN KARARLARI

2014 501

2015 431

2016 400

4. Evrak İşlemleri 2016 yılı içerisinde Belediyemize çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlardan 5191 adet evrak, vatandaşlarımızdan 5588 adet dilekçe gelmiş olup, gelen evrak ve dilekçeler bilgisayar ortamında kayıt edildikten sonra havale edilen birimlere dağıtımı yapılmıştır. EVRAK TİPİ 2014 2015 2016 Belediyemiz müdürlüklerinden vatandaşlar ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile GELEN EVRAK 4126 5048 5191 özel kuruluşlara gönderilen 5592 adet evrak, bilgisayar ortamında kayıt edildikten sonra DİLEKÇE 5572 5063 5588 zimmet defteri veya posta yolu ile gönderilmiştir. GİDEN EVRAK 5208 5033 5592

Faaliyet Raporu 2016


52

5. Bilgi Edinme İşlemleri

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16.01.2006 tarih ve 2006/2 sayılı Bilgi edinme hakkı ile ilgili Yıllık Rapor konulu Genelgesi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 30’uncu maddesi ve 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 44’üncü maddesi uyarınca Belediyemize 2015 yılında yapılan bilgi edinme başvuruları ile ilgili birimlerimizden gelen bilgilere istinaden 2016 yılı bilgi edinme raporu müdürlüğümüzce düzenlenerek 2016 yılı Ocak ayı sonuna kadar Valilik Makamına gönderilmiştir. 2014, 2015 ve 2016 Yıllarına ait bilgi edinme başvurularına ilişkin düzenlenen açıklamalı tablo aşağıda çıkartılmıştır.

VERİLER Bilgi edinme başvurusu toplamı Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular Reddedilen* başvurular toplamı Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

2014 90

2015 188

2016 117

65

144

115

-

1

2

24

34

-

1

1

-

-

8

-

-

-

-

6. İlan İşlemleri 2016 yılında çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Belediye Başkanlığımıza ilan edilmek üzere gönderilen toplam 373 adet ilan evrakı müdürlüğümüzce ilan edilmiş, ilan edildiklerine dair tutanaklar düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilmiştir. 7. Kardeş Şehir İşlemleri Belediye Meclisimizin 07/06/2016 tarih ve 40 sayılı kararıyla Belediyemiz ve Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi, Yücekapı Belde Belediyesi arasında Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesi için karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi, sosyal, ekonomik, ticaret ve turizm alanlarında karşılıklı iyi ilişkiler kurulması, her iki Belediyenin birbirlerinin imkanlarından faydalanabilmesi amacıyla Kardeş Şehir ilişkisi kurulmuştur. Belediye Meclisimizin 04/10/2016 tarih ve 58 sayılı kararıyla Belediyemiz ve İlimiz Yenipazar İlçe Belediyesi ile Bayırköy, Dodurga, Vezirhan Belde Belediyeleri arasında Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesi için karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulması, sosyal, ekonomik, ticaret ve turizm alanlarında karşılıklı iyi ilişkiler kurulması, her iki Belediyenin birbirlerinin imkanlarından faydalanabilmesi amacıyla Kardeş Şehir ilişkisi kurulmuştur. 8. Personel İşlemleri Belediyemizde memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi gibi çeşitli statülerde çalışan personelin bütün özlük işlemleri müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Belediyemizde 31.12.2016 tarihi itibariyle 89 memur, 55 işçi ve 15 tam zamanlı sözleşmeli personel olmak üzere toplam 159 personel görev yapmaktadır. 9. Personel Hareketleri 2016 yılında naklen başka kurumdaki göreve atanarak kurumumuzdan ayrılan 3 memur personel bulunmaktadır. 2016 yılında naklen başka kurumlardaki görevlerden kurumumuza gelen 2 memur personel bulunmaktadır. 2016 yılında emekliye ayrılan 1 memur personelimiz bulunmaktadır.

DOLU-BOŞ KADRO TABLOSU (31.12.2016 İTİBARİ İLE) MEMUR İŞÇİ

DOLU

BOŞ

TOPLAM

104*

247

351

55

52

107

* 15 Sözleşmeli personel dahildir.

Faaliyet Raporu 2016


53

2016 yılında 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak işçi kadrosunda istihdam edilen 1 kadrolu işçimiz emekliye ayrılmış ve 1 kadrolu işçimizin emekliliğine esas emeklilik onayı, kıdem tazminatı hesaplama ve ödemelerine ilişkin iş ve işlemler ile işten ayrılışlarına ilişkin tüm yazışmalar Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, İşçi Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile usulüne uygun bir şekilde yapılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi çerçevesinde Belediyemizde 2016 yılında 15 tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmıştır. 1 sözleşmeli personelin 31.12.2016 tarihi itibariyle iş akdi sona erdirilmiştir. 10. Personel Özlük İşlemleri 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda oluşturulan dolu ve boş memur norm kadrolarının maaşlarına esas tutulacak yan ödeme ve özel hizmet cetvelleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.01.2016 tarihli Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler konulu Genelgesi gereğince düzenlenerek vize edilmek üzere İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi gereği Belediyemizde çalışan ve işten ayrılan özürlü personel sayısı ve özürlü memur talepleri Devlet Personel Başkanlığının internet sitesine elektronik ortamda gönderilmiştir. Belediye Meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 3 sayılı kararı ile Belediyemizde görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücreti belirlenmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında çalışan tüm personelin işe giriş ve her türlü ayrılma nedeni ile İşe Giriş Bildirimi ve İşten Ayrılma Bildirimleri iş görmezlik belgeleri ve iş kazası bildirimleri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna, Nisan-Temmuz-Ekim ve Ocak aylarının 10 una kadar Kurumumuzda istihdam edilen personellere ait formlar Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, Kurumumuz personel durumuna ilişkin İl Envanteri her yıl Şubat ayı sonu itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, Kurumumuzda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan memurların memur sendikalarına üyelik sayısını gösteren ve 15 Mayıs 2016 tarihi itibari ile tutulan tutanak Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne, 2016 yılı içerisinde Belediyemizde 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta olan işçilerin, aynı Kanun ve Toplu İş Sözleşmesi gereği hakları olan; 4 adet 13 günlük Devlet ikramiyesi, 2 adet 30 günlük sendika ikramiyesi, izin yardımı, tahsil yardımı, Ramazan Bayramı yardımı, Kurban Bayramı yardımı, giyim yardımı, kömür yardımı, yemek yardımı, 1 Mayıs yardımı vb. tüm sosyal yardımların tahakkukları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Mevcut Memur kadroları üçer aylık dönemler sonu itibariyle Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurumumuz İl Brifing raporu Temmuz ve Aralık ayı itibari ile Valilik Makamı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, 2016 yılı içerisinde Kurumumuzda çalışmakta olan tüm personelin maaş ve sosyal haklarına ait tahakkukları her ayın en geç 14 ünde Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2016 yılı içerisinde işçi personellere ait Sigortalı Hizmet Belgesi ve Sigortalı Matrah Tutarı Tahakkuk Fişleri maaş dönemini takip eden ayın en geç 7’si itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir. Aynı şekilde memur personellerin aylık emekli kesenek bilgileri her ayın en geç 25’i itibari ile bilgisayar ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına düzenli bir şekilde gönderilmiştir. 2016 yılı içerisinde 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ gereği Belediyemizde 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Birinci fıkrasının C bendi kapsamında sigortalı sayılan tüm personelin hizmet ve özlük bilgilerinin tümü Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı HİTAP adı verilen programa elektronik olarak aktarılmış ve sürekli olarak güncellenmektedir. Belediyemizde çalışan personellerin Belediye Hizmetlerini daha etkin ve verimli yürütebilmeleri amacıyla “Takım Çalışması, Kurum Kültürü, Liderlik Becerileri, Mesleğe Özgü Psikolojik Sağlık Sorunları ve Önlemleri” konularına ilişkin 08/01/2016 ve 15/01/2016 tarihlerinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda eğitim verilmiştir.

Faaliyet Raporu 2016


54

Belediyemizde görevli personellerin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, etkinlik ve sorumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliklerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları sağlamak amacıyla hazırlanan Bilecik Belediyesi 2016 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Türkiye Belediyeler Birliği ile Bilecik Belediyesi işbirliği ile 27/04/2016-28/04/2016 tarihleri arasında Encümen Toplantı Salonunda yapılmıştır. Kamu İdarelerinde hazırlanması gereken raporlamalarla ilgili (Performans Programı, Faaliyet Raporu) 08/11/2016 tarihinde birim müdürlerine Encümen Toplantı Salonunda eğitim verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Bursa’da 14/11/201615/11/2016 tarihlerinde düzenlenen Mevzuat ve Hizmet Takip ve Fiili Hizmet Süresi Zammı Hizmet Takip Programı eğitimine ilgili personelimizin katılımı sağlanmıştır. Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet alımlarındaki Uygulamalar konularına ilişkin Gerçekleştirme Görevlileri ve Harcama Yetkilisi olan birim müdürlerine 29/12/2016 tarihinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda eğitim verilmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 2016 yılında Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı yapılmış olup, tüm personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmiş ve çalışanların iş kazalarından korunması için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmiştir.

Faaliyet Raporu 2016


55

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) 1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bütçe Harcama Raporu Açıklama PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL CARİ TRANSFERLER Sermaye Giderleri YEDEK ÖDENEKLER

(YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 217.002,00 0 34.178,76 182.823,24 182.823,24 33.600,00

500

370,75

33.729,25

33.729,25

164.703,00

0

75.373,44

89.329,56

89.329,56

10.001,00 0,00 2,00 425.308,00

0 0 0 500

1153,84 0,00 2 111.078,79

8.847,16 0,00 0,00 314.729,21

8.847,16 0,00 0,00 314.729,21

Birim müdürlerimizle gerçekleştirilen toplantılar

Faaliyet Raporu 2016


56

Faaliyet Raporu 2016


57

Faaliyet Raporu 2016


58

GENEL BİLGİLER

1.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5018 Sayılı Kamu Mahalli Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemlerin yürütülmesini sağlar ve denetler. Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulan Stratejik Plan ve Performans Planları sonucuna göre Belediye Bütçesi’ni hazırlar, Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerinin 5018 Sayılı Kanunun hükümlerine göre yürütülmesini, hesapların uygunluğunun kontrol edilmesini sağlar. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1- Tahakkuk Ve Tahsilat Birimi: İlgili birimlerde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, Belediyemizce tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi, harç ve ücretlerin,(Su,Emlak vergisi, İlan-Reklam vergisi, Çevre Temizlik Vergisi) tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapılmaktadır. KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) aracılığıyla mükelleflerin sicil bilgileri kayıtları güncellemeleri devam etmektedir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Birimi ile yürütülen ortak çalışmada, numarataj çalışmalarından da yararlanılarak mükelleflere ait emlak beyanı, su aboneliği, tapu bilgileri, TUİK adresleri ile örtüştürülerek adres ve beyan kayıtları oluşturulmuş ve tüm işlemler bu sistem üzerinden yürütülmüştür. Su Okuma, İlan Reklam ve Tahsilat işlemlerini yapabilecek Casio marka el terminallerinin, çevrimiçi olarak belediye veri tabanına ulaşır vaziyette çalışmaları devam ettirilmiş, bilgi işlem servisi ile koordineli olarak yazılımlarda istenilen düzenlemeler yaptırılmıştır.

2- Satın Alma Ve Ambar Birimi: Birimimiz, taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin taşınır işlem fişlerinin düzenlenmesi, taşınır ve demirbaş kayıt işlemlerinin yapılması ve taşıtların muayene ve sigorta işlemlerinin yerine getirilmesi görevlerini yürütmektedir. 3. Muhasebe Birimi Bütçeye gelir getirici işlemlerin yürütülmesi ve birimlerin bütçe ödenek kontrolleri işlemleri, bütçe mali yılı içerisinde oluşan gelir ve giderlerin raporlanması, bütçe ile belirlenen gelirlerin Tarh – Tahakkuk ve Tahsilat sürecine ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi birimimiz tarafından yürütülmektedir. Faaliyet Raporu 2016


59

4 -Sunulan Hizmetler: Belediyemiz tahsilat servisinde vezne tahsilatı ve kredi kartı tahsilatının yanısıra, bankalarla (Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Ing Bank, Ziraat Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, Finansbank ve Denizbank ) yapılan anlaşma ile otomatik ödeme ve vezne tahsilâtı, PTT ile yapılan anlaşma gereği PTT’den vezne tahsilatı yapılarak ödemeleri kolaylaştırmak için halkımızın arzına sunulmuştur. Bunların dışında yeni ödeme kanalı olarak keosk çalışmalarına başlayarak kartlı ödeme yoluyla su ve vergi ödemelerinin vatandaşlarımız tarafından daha kolay ve ulaşılabilir şekilde yapılması planlanmaktadır. Bütçe gelirlerinin Tarh, Tahakkuk, tahsil ve harcama sürecinde halkımızın memnuniyeti ile Belediye’ye yüklenen yasal tahsil zorunluluğu çerçevesinde işlemler yürütülmektedir. Teknoloji ve İletişim alanında gerekli gelişmeler takip edilmekte ve uygulanmaktadır. 2016 yılı içerisinde 9670 adet yevmiye kaydı yapılmış ve bu işlemlere ilişkin hazırlanması gereken evraklar Mahalli İdareler Harcama belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tanzim edilerek kayda alınmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2016 yılında idarenin 2016 yılı faaliyet raporu ve 2017 yılı performans programları hazırlanarak meclis onayına sunulmuştur. Belediyemizin 2016 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçesi hazırlanmış ve meclis onayına sunulmuştur. 2016 yılına ait muhasebe hesaplarının kapanış kayıtları yapılmış ve kesin hesabı hazırlanarak meclis onayına sunulmuştur.

Tahakkuk birimimizde kanunların belediyemize verdiği yetkiler çerçevesinde uyguladığı vergi ve harçların tahakkuk işlemleri yapılmaktadır.

Tahakkuk birimimizce yürütülen ön ödemeli kartlı su sayaç uygulaması hem abonelere hem de Belediyeye bir çok kolaylıklar sağlamaktadır. Tahsilat servisimizde Belediye tarafından tarh ve tahakkuk işlemleri yapılan vergi,resim, harç ve ücret gibi kamu alacakları ile su faturalarının tahsilat işlemleri yürütülmektedir. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununda bahsedildiği üzere Encümen üyeliği görevi daimi üye olarak yerine getirilmiştir. Belediyenin idari ve karar organı olarak görev yapan Encümen Komisyonları Belediyemizde Meclisten ödenek tahsis edilen Harcama birimlerinden karara bağlanarak Mali konulara ilişkin üst yöneticiye Encümen üyesi olarak bilgi verilmektedir. Dolayısıyla bir mali yıl içinde bütçe ile konan ve gerçekleşen gelir ve giderlerin kesin hesabının hazırlanarak Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince oluşturulan denetim komisyonuna bilgi ve belgeleri sunmak ve onaylanan kesin hesabı Sayıştay’a sunmak üzere hazır hale getirmek müdürlüğümüzün görev ve yetkilerindendir. 2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016)

Bütçe Harcama Raporu Açıklama PERSONEL GİDERLERİ

B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

1.358.006,00

24.000,00

31.530,42

1.100.475,58

1.100.475,58

213.903,00

22.000,00

1.138,08

190.864,92

190.864,92

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

1.507.113,00

700.000,00

62.919,68

2.144.193,32

2.144.193,32

FAİZ GİDERLERİ

2.500.000,00

2.219.000,00

612.053,60

4.106.946,40

4.106.946,40

934.378,00

435.000,00

526.244,47

843.133,53

843.133,53

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

6.420.155,00

0,00

6.420.155,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

12.933.556,00

3.400.000,00

7.947.942,25

8.385.613,75

8.385.613,75

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİ Genel Toplam

Faaliyet Raporu 2016


60

Faaliyet Raporu 2016


61

Faaliyet Raporu 2016


62

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz Mücavir alan içerisinde hukuki normlar dahilinde görevleri yerine getirmek üzere yetkilidir. İfraz tevhit ve terk işlemlerini yürütür, Encümen’e teklif ve değişiklik beyannamelerini hazırlar, 23. Madde onaylarını, proje tescillerini gerçekleştirir, İmar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ruhsat belgelerini düzenler, binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetler, gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hak edişi düzenler, iş bitirme belgesi tanzim eder, kat irtifakı, seviye tespit tutanağı düzenler, denetçi sicil raporlarının tutulmasını, kaçak yapılaşmanın önlenmesini, tehlikeli ve metruk inşaatların yasal işlem denetimlerini sağlar, yapı kullanma izin belgelerini (iskan) düzenler. Planlama, ruhsat hizmeti, oturma izni hizmeti, numarataj, harita hizmetleri, şikayetlerin incelenmesi ve sorunların çözülmesi, emlak istimlak hizmeti, kat irtifakı hizmeti görevlerini yürütür. Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı imalat tespit edilmesi durumunda yapı tatil zaptı ile encümene sevk etme işlevlerini yürütür. Yasalar, yönetmelikler, mevzuatlarda belirtilen kurallar ile görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanı ve başkan yardımcısına karşı sorumludur. II. AMAÇ VE HEDEFLER Belediye sınırlarımız içerisinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak planlı, sağlıklı ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir ve modern bir kent oluşturmak. Kent tasarımının gerçekleştirilmesi ve uygulanması amacı ile gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek, takibini sağlamak, yapıların ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde oluşmasını ya da uygun hale getirilmesi için gerekli kontrolleri yaparak konu ile ilgili projeleri ve uygulamalarını denetlemek Belediye imar, mücavir sınırları alanında 3194 sayılı İmar Kanunu Gecekondu Kanunu, Otopark Yönetmeliği Kadastro Kanunu, Belediye kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliği, Belediye Meclisi, Encümen, Yargı kararları ve diğer ilgili yönetmelikler dâhilinde imar durumunu tanzim etmek.

Faaliyet Raporu 2016


63

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1. Sunulan Hizmetler • Şehrin nüfus yapısını, sosyal yaşamını, sanayi ve konut gelişimini, diğer komşu illerle entegrasyon noktalarını izlemek ve geçmişten gelen verilerle bütünleştirilip, geleceğe yönelik senaryolar üretmek, • Üretilen senaryolar doğrultusunda 25-30 yıllık projeler belirlemek ve belirlenen projelere uygun gelişme imar planlarının yapımını sağlamak, • Tevhit, ifraz ve terk işlemlerinin gerçekleştirilmesi, • Terk işlemi tamamlanan ve umumun kullanımına yönelik yol, park, otopark, yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan gibi yerlerin; kullanıma hazır hale getirilmesi yönünde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanması, • Yapılmakta olan alt yapı ya da üst yapı çalışmalarının imar planına uygun olup olmadığının denetlenmesi ya da başlayacak olan çalışmaların başlangıçta doğru yönlendirilmesi; • İnşası düşünülen yapılara ait imar durumlarının çıkarılarak; imar planı, İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapıların ruhsatlandırılması, • Ruhsatı verilmiş bulunan yapıların projesine, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasının denetlenmesi, • Bir kısmı ya da tamamı bitirilmiş olan yapıların gerekli teknik incelemelerinin yapılmasının sonucunda bir kısmına veya tümüne ait yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesi, • Kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yönünde gerekli arazi kontrollerinin yapılması, • Metruk duruma gelen yapıların denetimleri tadilat veya yıkım işlemleri takibi, • Yönetimce uygun görülen alanlarda 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulamasının yapılması

Bilecik İli Merkez İlçede bulunan yapılaşmanın Ertuğrulgazi Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi’nde yoğunlaştığı görülmektedir. Faaliyet Raporu 2016


64

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

YENİ YAPI RUHSATI

40 91 105 90 108 76 58 165 86 97 153 122 124 88

YENİDEN RUHSAT

42 98 95 61 71 48 80 131 42 36 67 23 23 27

İLAVE RUHSAT

10 14 16 11 16 32 10 13 1 1 30 2 1 0

TADİLAT RUHSATI

11 41 47 29 34 39 60 61 65 52 72 56 43 40

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

65 111 142 221 263 214 205 177 218 222 228 188 231 151

2016 yılında verilen Bağımsız Bölüm adetleri tabloda grafiklendirilmiştir. Toplam 2791 Bağımsız Bölüm bulunmaktadır.

İnşaatlarda tespit edilen uygunsuz imalatlardan dolayı mühürleme işlemleri yapılmıştır. Faaliyet Raporu 2016


65

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, sürekli ve belli periyotlarda yapılması gereken görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan teknik personel takviyesi ile aksaklıkların giderileceği ve daha olumlu bir performansla çalışılacağı düşünülmektedir.

Denetim Sonuçları 2016 yılı içerisinde 94 adet Asansör Ruhsatı düzenlenmiştir. 2003-2016 yılları içinde verilen ruhsat adetleri yıllara göre tabloda grafiklendirilmiştir. 2016 yılı Bağımsız Bölüm metrekareleri tabloda grafiklendirilmiştir. Toplam 419462.6 m² inşaat alanı denetlenmiştir.

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) 1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bütçe Harcama Raporu

Genel Hesap Kodu 46.11.02.32.06.02.00.00.05.01 46.11.02.32.06.02.00.00.05.02 46.11.02.32.06.02.00.00.05.03 46.11.02.32.06.02.00.00.05.05 46.11.02.32.06.02.00.00.05.06 46.11.02.32.06.02.00.00.05.09 Genel Toplam

Açıklama PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

(İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 871.014,00 136.000,00 44.364,78 962.649,22 962.649,22 108.104,00 26.700,00 940,59 133.863,41 133.863,41 558.418,00 0,00 446.978,36 111.439,64 111.439,64 60.000,00 0,00 60000 0,00 0,00 1.885.003,00 0,00 1.483.777,12 401.225,88 401.225,88 2,00 0,00 2 0,00 0,00 3.482.541,00 162.700,00 2.036.062,85 1.609.178,15 1.609.178,15

Faaliyet Raporu 2016


66

Faaliyet Raporu 2016


67

Faaliyet Raporu 2016


68

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bilecik ili’nin kentsel gelişiminin sağlanması, Kent donatılarının kurulması, alt ve üstyapı hizmetlerinin tesisi ve denetlenmesi, yol, meydan, bulvar ve ana arterlerin çağın gereklerine ve standartlarına uygun yapılması, Her tür alt ve üstyapı tesislerinde gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirlerin alınması, sosyal tesis ve bina eklentilerinin yapılması. Stratejik Planımızda bulunan ve Yatırım planına alınan işler ile gelen talepler doğrultusunda ortaya çıkan her türlü yeni yatırımın (hizmet binaları, kültür evleri, açık ve kapalı spor alanları ve spor tesisleri, sosyal tesisler, meydanlar, pazaryerleri, okulların bakım ve onarımları, halı sahalar, basket sahaları, parklar ve rekreasyon alanlarının düzenlenmesi vs. ) 4734 sayılı KİK çerçevesinde ihalesini hazırlayarak ihale sürecinin takip edilmesi İhale edilen yatırımların Yapım İşleri Genel Şartnamesi esasları çerçevesinde kontrollüğünün yapılarak gerçekleşmesinin sağlanması Yapı ve tesislerimizin işletme bakım ve onarımlarının takip edilmesini sağlamak başlıca yetki ve görevlerindendir. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1- YAPILAN İHALELER

S. No.

1.1

S. No.

1.2

İ.K.No:

İşin Adı

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Mal

Açık

149.998,50

--

Bilecik Belediyesi 2016/516 hizmetlerinde kullanılmak 150 üzere Elektrik malzemesi

İ.K.No:

İşin Adı

Bilecik(Merkez) Hürriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu 2016/313513 Spor Tesisleri Prefabrik Yapı Malzeme alımı ve Montajı

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Mal

Pazarlık (MD 21 F)

55.000,00

22.08.2016 17.10.2016

Faaliyet Raporu 2016


69

S. No.

1.3

S. No.

1.4

İ.K.No:

İşin Adı

Bilecik (Merkez) Muhtelif Mahallelerde eskiyen hatları yenilemek ve yeni hatlar 2016/20370 (kanalizasyon, yağmur suyu ve içme 5 suyu) döşenmek üzere korige boru, hdpe boru malzeme ve ek parçaları alımı işi İ.K.No:

İşin Adı

Bilecik (Merkez) Hürriyet 2016/195 Mahallesi Kayı Boyu Camiinin Aydınlatması için elektrik 555 malzemesi ve montajı mal alımı işi

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Mal

Açık

563.415,00

22.07.2016 24.08.2016

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Mal

Pazarlık (MD 21 F)

85.758,64

08.06.2016 18.07.2016

Faaliyet Raporu 2016


70

S. No.

1.5

İ.K.No:

İ.K.No:

1.7

2016/68137

1.8

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Mal

Pazarlık (MD 21 F)

164.975,00

Bilecik (Merkez) Belediyesi Yeni Terminal Binası Çevre düzenlemesi için altyapı 2016/162353 imalatlarına (Kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, peyzaj sulama) ait malzeme alımı işi

S. No.

S. No.

İşin Adı

İ.K.No:

İşin Adı

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Mal

Açık

664.030,00

Bilecik Belediyesi (Merkez) Akaryakıt Mal

İşin Adı

İhale Türü İhale Usülü

Bilecik(Merkez)’de; Bayanların boş vakitlerinde sosyal ve kültürel 2016/199 faaliyetlerde 29 bulunabilecekleri bir Hanımlar Kahvehanesi için ahşap malzeme alımı ve montajı işi

Mal

Pazarlık (MD 21 F)

Faaliyet Raporu 2016

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24.05.2016 16.06.2016

Başlangıç / Bitiş Tarihleri 11.05.2016 04.07.2016

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

160.000,00

03.02.2016 22.03.2016


71

S. No.

1.6

S. No.

1.9

S. No.

1.10

İ.K.No:

İşin Adı

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Mal

Açık

155.900,00

26.05.2016 22.09.2016

Bilecik (Merkez) Muhtelif Mahallelerde yağmur suyu mazgalı, korkuluk, otobüs 2016/97117 durağı ve sundurma gibi imalatların yapılmasında kullanılmak üzere çeşitli demir malzeme

İ.K.No:

İşin Adı

Bilecik (Merkez), Hürriyet Mahallesi, Değirmen 2016/500037 Sokakta Belediye Şehir Hamamı yapım işi İ.K.No:

İşin Adı

Belediyemizce şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında, yolların (BSK) 2016/364390 asfalt betonu hazırlanarak asfalt tamir ve bakım aracı ile asfalt yama yapılması (işçilik) işi

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Yapım

Açık

2.088.000,00

17.02.2017 14.11.2017

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Yapım

Açık

950.000,00

24.10.2016 30.06.2017

Faaliyet Raporu 2016


72

S. No.

1.11

S. No. 1.12

İ.K.No:

İşin Adı

Bilecik (Merkez) Eskişehirİstanbul Karayolu üzerinde Osmangazi 2016/361059 Mahallesi Osmangazi Caddesinde yatay sondaj yapılması ve içme suyu hattı döşenmesi yapım işi İ.K.No:

İşin Adı Bilecik Belediyesi Yeni Terminal Binası Çevre Düzenlemesi

2016/280341

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Yapım

Açık

119.630,00

11.11.2016 10.03.2017

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Yapım

Açık

2.987.000,00

25.10.2016 11.02.2017

S. No.

İ.K.No:

İşin Adı

İhale Türü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

1.13

2016/256255

Bilecik Belediyesi Ek Hizmet Binası Yapım İşi

İhale Usülü

Yapım

Açık

3.873.000,00

S. No.

İ.K.No:

1.14

2016/111902

İşin Adı Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Çevre Korkuluğu

Başlangıç / Bitiş Tarihleri 28.10.2016 24.07.2017

İhale Türü

İhale Usülü

İşin Sözleşme Bedeli (TL)

Başlangıç / Bitiş Tarihleri

Yapım

Açık

196.341,24

24.06.2016 22.08.2016

Faaliyet Raporu 2016


73

BELEDİYEMİZ İŞ GÜCÜ VE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN İMALATLAR 1. 10x20x6 cm beton parke taşı döşenmesi(m2) 1.1 İstanbul-Eskişehir Karayolu üzeri 150,00 1.2 İsmetpaşa Mahallesi Okul 1 Sokak : 164,00 1.3 Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok.: 70,21 1.4 Ertuğrulgazi Mah.Ş.Ayhan Ünver Sok.: 59,08 1.5 Ertuğrulgazi Mah.Başak Sok: 92,15 1.6 Cumhuriyet Mah.Güllü Sok: 20,00 1.7 Hürriyet Mah.Mazlum Sok: 40,00 1.8 Ertuğrulgazi Mah.Bağlar Cad: 104,18 1.9 Ertuğrulgazi Mah.Bağlar Cad.Elvanlı Sok: 126,08 1.10 Bahçelievler Mah. Necmettin Şener Cad: 135,52 1.11 Ertuğrulgazi Mah.Bölge Sok: 99,2 0 1.12 Cumhuriyet Mah.Değirmen Sok: 36,25 1.13 Edebali Türbe Yolu Üzeri: 175,15 1.14 Ertuğrulgazi Mah.Göçmen Sok: 36,54 1.15 İstasyon Mah. İstsasyon Camii Önü: 99,78 1.16 Osmangazi Mah.TOKİ-GÜNEŞ TOKİ: 568,28 1.17 İstiklal Mah.Ertuğrulgazi Sok: 128,72 1.18 Osmangazi Mah.Toki Cami Önü 319.Sok: 94,56 1.19 Osmangazi Mah.Toki Toplu Konut Cad: 223,67 1.20 Hürriyet Mah.Edebali 1 Sok: 67,92 1.21 Ertuğrulgazi Mah.500 Evler Yolu: 277,16 1.22 Ertuğrulgazi Mah.Ihlamur Sok: 64,24 1.23 İsmetpaşa Mah.Mazharbey Sok.No:4 Önü: 157,46 1.24 Ertuğrulgazi Mah.Sahra Sok: 58,87 1.25 Ertuğrulgazi Mah.Paşayolu Sok: 5,55 1.26 Ertuğrulgazi Mah.Fazilet Sok: 63,68 1.27 Ertuğrulgazi Mah.Egemenlik Cad: 488,88 1.28 Beşiktaş Mah.Selöz Cad.: 31,25

1.29 Ertuğrulgazi Mah.Hakkı Sok: 44,40 1.30 Bahçelievler Mah.Türkmeneli Cad.KYK Önü: 219,93 1.31 Hürriyet mah.Dumlupınar sok: 42,30 2. Beton+kazı yapılması işi (Adet) 2.1 İstanbul-Eskişehir Karayolu üzeri İl Özel İdaresi önü kaldırımı yol sınır elemanı ve elektrik direği kazısı+beton işçiliği : 107 2.2 Küçük Sanayi kavşağı aydınlatma direği yeri hazırlanması : 9 2.3 İstiklal Mah.Tevfikbey Cad,Alirıza Özkay Cad.,Dekoratif aydınlatma direği : 8 3-Kalıp+Demir+Beton İşçiliği (m2) 3.1 İstiklal Mahallesi Millieğemenlik Cadddesi kanalizasyon bacası yapılması: 30,60 3.2 Belediye Kültür sitesi çay bahçesi girişine engelli rampası yapılması : 15,00 3.3 Vadi park cartin alanı çevre duvarı- ilave perde duvar yapılması: 30,60 3.4 İstasyon Mah.Söğüt Cad. sulama kanalı üzerine menfez yapılması: 49,50 3.5 Türkmeneli cad.yeraltı suyu drenaj deposu yapılması: 188,00 3.6 TOKİ Hanımlar kahvehanesi temeli: 213,53 3.7 Bahçelievler Mah.Türkmeneli Cad. KYK önü perde duvar işi: 145,00 3.8 İstanbul-Eskişehir karayolu üzeri bursa kavşagı çınarlı anıt kaidesinin yapılması: 64,00 3.9 İstanbul-Eskişehir karayolu üzeri Sögüt kavşagı kayı boyu anıt kaidesinin yapılması: 65,00

Faaliyet Raporu 2016


74

4-Saha Beton İşçiliği(m²) 4.1 Belediye Kültür sitesi Çay Bahçesi içine bankamatik yeri hazırlanması: 65,00 4.2 Göl Park kümes hayvanları alt beton işçiliği: 88,00 4.3 TOKİ Hanımlar kahvehanesi temeli öncesi tesfiye betonu dökülmesi: 310,00 4.4 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Kıyafet Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet Binası zemini: 34,00 4.5 Belediye Binası Tuvaletleri: 20,00 5-Tel Çit Yapılması (mt) 5.1 Hayvan Barınağına ilave korkuluk yapılması: 70,00 6-Ahşap çatı İşçiliği (m²) 6.1 Hürriyet Mah.Belediye kapalı pazarı ek tuvalet ve mescit binasına çatı yapılması: 150,00 6.2 İstasyon Camii tuvaletleri: 60,00 7-OSB– Tavan kaplama işi İşçiliği (m²) 7.1 Hürriyet Mah.Belediye kapalı pazarı ek tuvalet ve mescit binasına çatısı: 65,00 8-Galveniz eksiz yatay çatı oluğu (malzeme + işçilik) İşçiliği (mt) 9-Galveniz eksiz dikey çatı oluğu (malzeme + işçilik) İşçiliği (mt) 9.1 Hürriyet Mah.Belediye kapalı pazarı ek tuvalet ve mescit binasına çatısı: 40,00 10-Ytong gazbeton tuğla örülmesi İşçiliği (m2) 10.1 Hürriyet Mah.Belediye kapalı pazarı ek tuvalet ve mescit binası: 53,00 10.2 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Kıyafet Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet Binası : 101,00 10.3 İstasyon Camii tuvaletleri: 60,00 10.4 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Sebze Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet ve mescit Binası: 58,00 10.5 Belediye Binası Tuvaletleri: 7,00 11-Ahşap çatı sökülmesi İşçiliği (m²) 11.1 Hürriyet Mah.Belediye kapalı pazarı ek tuvalet ve mescit binasına çatı yapılması : 62,00 12- Andezit taşı döşemesi İşçiliği (m²) 12.1 Toki mahalle konağı etrafı andezit taşı tamiratı: 21,00 13-Beton trapez kanal yapılması (kazı+beton+dolğu) İşçiliği (mt) 13.1 Göl park imar yolu kenarına yağmur suyunu toplamak için trapez kanal yapılması: 136,00 13.2 Mezarlık yoluna trpez kanal yapılması: 410,00 14-Seramik döşeme İşçiliği (m2) 14.1 Toki Hanımlar kahvehanesi: 322,00

14.2 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Kıyafet Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet Binası duvar seramiği.107,00 14.3 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Kıyafet Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet Binası zemin seramiği.34,00 14.4 İstasyon cami tuvaletleri: 300,00 14.5 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Sebze Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet ve mescit Binası: 673,00 14.6 Belediye Binası tuvaletleri: 85,00 14.7 Göl Park Belediyemize ait Ahşap (Değirmen) Binanın zeminine seramik döşenmesi: 75,00 14.8 Atatürk Bulvarı tepe Başı Mevki Belediye umumi tuvaletleri bakım -onarım işi: 50,00 15-H:8’lik Beton Kilit Parke Taşı döşenmesi İşçiliği( m2) 15.1 Gazipaşa Mahallesi Bıçkıcı sokak: 336,43 15.2 Cumhuriyet Mahallesi Alibaba sokak: 95,00 15.3 Cumhuriyet Mahallesi Hacıhasan sokak: 71,85 15.4 Cumhuriyet Mahallesi Rüzgar Sokak: 25,00 15.5 TOKİ: 24,00 15.6 Çevre Şehircilik Müdürlüğü karşısı: 140,00 15.7 Ertuğrulgazi Mah.Biçer sok.75.Yüzyıl parkı altı: 176,00 15.8 İsmetpaşa Mahallesi Hamzabey sok: 347,35 15.9 Muhsin Yazıcı Oğlu Parkı yanı yürüyüş yolu: 139,40 15.10 Cumhuriyet Mah.Yamaç Sok: 25,00 15.11 Cumhuriyet Mah.Hoşnidiye Sok: 166,51 15.12 Hürriyet Mah.OsmanlıEl Sanatları Bina Önü: 391,81 15.13 Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok: 139,86 15.14 Ertuğrulgazi Mah. Şehit Ayhan Ünver Sok: 11,00 15.15 İsmetpaşa Mah.Başak Sok: 146,10 15.16 Ertuğrulgazi Mah.Başak Sok: 1.012,80 15.17 Ertuğrulgazi Mah.Elvanlı Sok: 186,36 15.18 Pelitözü Göl Park Otel Önü: 873,14 15.19.Pelitözü Göl Park Değirmen Önü: 311,22 15.20 Pelitözü Göl Park Belediye Anfi Tiyatro Yanı Tuvaletleri Önü: 928,37 15.21 Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad.: 206,85 15.22 Cumhuriyet Mah.Değirmen Sok: 149,71 15.23 Hürriyet Mah.Ganimet Sok: 459,70 15.24 Bahçelievler Mah.Türkmeneli Cad: 176,30 15.25 Osmangazi Mah.TOKİ-GÜNEŞ TOKİ Arası İmar Yolu: 387,09 15.26 İstiklal Mah.Tarım Sok: 266,91 15.27 İstiklal Mah.115.Sok: 547,29 15.28 İstiklal Mah.Ertuğrulgazi Sok: 195,71 15.29 Osmangazi Mah.Toki Toplu Konut Cad: 597,73 15.30 Hürriyet Mah.Ganimet Sok: 212,47 15.31 Hürriyet Mah.Şair Salih Korkmaz Sok: 418,42 15.32 Bahçelievler Mah.Şark Sok.-İstiklal Cad.Üzeri Otopark: 170,13 15.33 Ertuğrulgazi Mah.Şahika Sok.-Sahra Sok: 151,99 15.34 Ertuğrulgazi Mah.Paşayolu Sok: 208,80 15.35 Ertuğrulgazi Mah.Yediler Cad.No:44 Önü: 202.64

Faaliyet Raporu 2016


75

15.36 Ertuğrulgazi Mah.Ihlamur Sok. Ve Akif Güngör Cad: 105,26 15.37 Ertuğrulgazi Mah.Muzaffer Sok: 248,89 15.38 İsmetpaşa Mah.Cihangir Sok: 631,76 15.39 Beşiktaş Mah.Elvanlı Sok: 388,10 15.40 Osmangazi Mah.TOKİ Merkez Sok.: 136,57 15.41 Ertuğrulgazi Mah.Cevahir Cad.ve Gülbeyaz Sok: 251.40 15.42 Ertuğrulgazi Mah.Muzaffer Sok. 15.43 Bahçelievler Mah.Deniz Sok.tamirat: 60,00 15.44 İstiklal Mah.Yeni sok.: 420,30 15.45 Hürriyet Mah.Dumlupınar 4.sok:529,70 15.46 Cumhuriyet Mah. Hacı Hasan Sok: 71,66 16-12xx22x70 Beton Bordür Taşı döşenmesi İşçiliği (mt) 16.1 Çevre Şehircilik Müdürlüğü karşısı: 23,50 16.2 Ertuğrulgazi Mah.Biçer sok.75.Yüzyıl parkı altı: 260,00 16.3 İsmetpaşa Mahallesi Hamzabey sok: 17,50 16.4 Muhsin Yazıcı Oğlu Parkı yanı yürüyüş yolu: 26,60 16.5 Hürriyet Mah.Osmanlıel San. Binası Önü: 5,00 16.6 Cumhuriyet Mah. Yamaç Sok: 40,00 16.7 Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok: 50,70 16.8 Ertuğrulgazi Mah.Ş.Ayhan Ünver Sok: 42,20 16.9 Ertuğrulgazi Mah.500Evler Yolu: 98,70 16.10 Göl Park Otel Önü: 90,00 16.11 Pelitözü Göl Park Değirmen Önü: 62,20 16.12 Ertuğrulgazi Mah.Elvanlı Sok: 190,45 16.13 Ertuğrulgazi Mah.Bağlar Cad: 12,50 16.14 Bahçelievler Mah.Necmettin Şener Cad: 58,00 16.15 Ertuğrulgazi Mah.Bölge Sok: 79,95 16.16 Hürriyet Mah.Mazlum Sok: 40.00 16.17 Edebali Türbe Yolu: 169,50 16.18 Pelitözü Göl Park Belediye Anfi Tiyatro Yanı Tuvaletleri Önü: 176,60 16.19 Ertuğrulgazi Mah.Göçmen Sok: 66,00 16.20 İST-ESK Karayolu Üzeri Üzeri Uluçınar Anıtı Etrafı: 56,00 16.21 Cumhuriyet Mah.Değirmen Sok: 10,00 16.22 Hürriyet Mah.Ganimet Sok: 128,30 16.23 Bahçelievler Mah.Türkmeneli Cad: 9,90 16.24 İstasyon Mah.Anayol Üzeri: 12,00 16.25 İstiklal Mah.Milli Egemenlik Cad: 26,00 16.26 İstiklal Mah.Türbe Tarih Şeridi Girişi: 126,80 16.27 İstiklal Mah. Tarım ve 115. Sok: 72,10 16.28 İstiklal Mah.Ertuğrulgazi Sok: 143,00 16.29 Osmangazi Mah.Toki Cami Önü 319.Sok: 122,60 16.30 Osmangazi Mah.Toki Cami Önü.: 15,00 16.31 Osmangazi Mah.Toki Toplu Konut Cad: 276,00 16.32 Hürriyet Mah.Edebali 1 Sok.: 86,40 16.33 Hürriyet Mah.Ganimet Sok: 18,20 16.34 İsmetpaşa Mah.Mazharbey Sok: 44,80 16.35 Ertuğrulgazi Mah.Ihlamur Sok: 312,80 16.36 Bahçelievler Mah.Belediye Müzesi Önü: 110,70

16.37 Bahçelievler Mah.Türkmeneli Parkı ve Cad: 62,30 16.38 Bahçelievler Mah.Mahalle Konağı Altı Park Alanı ve Çeşme Alanı: 250,00 16.39 Hürriyet Mah.Şair Salih Korkmaz Sok: 6,00 16.40 Ertuğrulgazi Mah.Uğurkent Sitesi Önü: 127,25 16.41 Ertuğrulgazi Mah.Şahika Sok-Sahra Sok: 7,70 16.42 Ertuğrulgazi Mah.Paşayolu Sok: 11,20 16.43 Ertuğrulgazi Mah.Fazilet Sok: 46,00 16.44 Bahçelievler Mah.Şark Sok-İstiklal Cad.Üzeri Otopark: 56,60 16.45 İsmetpaşa Mah.Tepe Sok: 94,80 16.46 İsmetpaşa Mah.Ballı Sok: 35.00 16.47 Ertuğrulgazi Mah.Yediler Cad.No:44 Önü: 8,00 16.48 Ertuğrulgazi Mah.Ihlamur Sok ve Akif Güngör Cad: 16,50 16.49 Ertuğrulgazi Mah.Muzaffer Sok: 99,60 16.50 İsmetpaşa Mah.Cihangir Sok: 20,00 16.51 Ertuğrulgazi Mah.Egemenlik Cad: 92,50 16.52 Ertuğrulgazi Mah.Şht.Tahsin Büyük Çoban Cad: 227,60 16.53 Ertuğrulgazi Mah.Muzaffer Sok: 110,00 16.54 Beşiktaş Elvanlı Sok: 123,40 16.55 Beşiktaş Mah.Selöz Cad: 25,00 16.56 Ertuğrulgazi Mah.Hakkı Sok: 37,00 16.57 Bahçlievler Mah.Türkmeneli Cad. KYK Önü: 126,00 16.58 Mesleki Eğitim Çıraklık Okulu: 98,10 16.59 Toki 313.314. sok tamirat: 28,00 16.60 İsmetpaşa Mah.Hamzabey Sok: 28,00 16.61 Hürriyet Mah.Kayıboyu sok.cami önü tretuar tamiratı: 63,20 16.62 İstiklal Mah.Yeni sok: 87,40 16.63 İsmetpaşa Mah.İbrahimbey cad. Tretuar tamiratı: 51,90 16.64 Hürriyet Mah.Dumlupınar 4.sok:154,82

Faaliyet Raporu 2016


76

17-9,5x20x30 Beton Yağmur Oluğu Taşı döşenmesi İşçiliği (mt) 17.1 Hürrriyet Mah.Osmanl El Sanatları Binası Önü: 5,00 17.2 Cumhuriyet Mah.Değirmen Sok.: 29,00 17.3 Göl Park Otel Önü: 190,90 17.4 İstiklal Mah.Yeni sok: 72,70

23.1 Pelitözü göl park dere yatağı ıslah çalışması : 469,35

18-12x25x30 Beton Yağmur Oluğu Taşı döşenmesi İşçiliği (mt) 18.1 İstiklal Mah.Ertuğrulgazi Sok: 99,40 18.2 Osmangazi Mah.Toki Cami Önü: 36,00 18.3 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Kıyafet Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet Binası iç cephe duvar: 35,00 18.4 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Kıyafet Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet Binası dış cepheduvar: 60,00 18.5 İstasyon Cami tuvaletleri: 100,00 18.6 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Sebze Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet ve mescit Binası: 450,00 18.7 Belediye Binası Tuvaletleri: 20,00

25-Ahşap doğrama yapılması vernikli (m2) 25.1 Milli egemenlik parkı ahşap bina bakım onarım çalışması mutfak: 17,00

19-Küp Taşı Tamiri İşçiliği (mt) 19.1 Ertuğrulgazi Mah.Ormancı Sok: 180,00 19.2 Edebali Türbe Yolu Üzeri: 155,80 19.3 İstiklal Mah.Milli Egemenlik Cad: 382,00 19.4 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Kıyafet Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet Binası: 142,00 19.5 İstasyon Camii tuvaletleri: 150,00 19.6 Hürriyet Mah. Belediye Kapalı Sebze Pazarına yeni yapılan ek Tuvalet ve mescit Binası: 188,00 19.7 Belediye Binası Tuvaletleri: 65,00 20-H:6’lik Beton Kilit Parke Taşı döşenmesi İşçiliği (m2)

20.1 Osmangazi Mah.Toki Camii Önü 319.Sok: 73,44 20.2 Osmangazi Mah.Toki Cami Önü Bahçesi: 656,68 20.3 Bahçelievler Mah.Atakent Cad.tretuar(kaldırım)tamiratı: 39,37 20.4 Hürriyet Mah.Kayıboyu sok.cami önü tretuar tamiratı: 110,62 20.5 İsmetpaşa Mah.İbrahimbey cad. Tretuar tamiratı: 79,80 21-Taş Duvar Yapılması (m3) 21.1 İST-ESK Karayolu Üzeri(yaya üst geçit yanı) Taş Duvar Yapılması : 60,00

22-Şev Taşı Döşeme Yapılması (Adet)

22.1 İST-ESK Karayolu Üzeri(yaya üst geçit yanı) Şev Taşı Yapılması: 720,00 23-50cm kalınlıkta ocak taşı ile kuru pere yapılması (m2)

24-Ahşap yüzeylerin vernkli ahşap koruyucu ile verniklenmesi (m2) 24.1 Milli egemenlik parkı ahşap bina bakım onarım çalışması: 422,00

26-Mermer yapılması (mt) 26.1 Belediye erkek tuvaletleri mermer tezgah yapılması : 1,63,00 26.2 Millieğemenlik parkı verandası etrafı: 54,00 26.3 Millieğemenlik parkı ahşap bina mutfak duva üstü harpuşta yapılması: 16,00 26.4 Tevfikbey cad. üzeri Belediye Çay Bahçesi havuz etrafı harpuşta yapılması: 3,50 27-Çelik Sınır Elemanı yapılması (adet) 27.1 Bilecik Merkez Muhtelif cadde ve sokakların-

da kullanılmak üzere: 220,00

28-Bitümlü Soğuk Asfalt yama malzemesi ile (torba Asfalt) yama yapılması (ton) 28.1Bilecik Merkez Muhtelif cadde ve sokaklarında yama çalışması: 75,00

29-BSK sıcak asfat yama çalışması yapılması (ton) 29.1 Bilecik Merkez Muhtelif cadde ve sokaklarında yama çalışması: 1.012,100

30 Yagmur Suyu Hattı Çekilmesi ve Mazgal Çalışması M (659 M) 30.1 Gazipaşa Mahhallesi belediye çay bahçesi yağmur suyu hattı çalışması Q150’lik korige boru : 35 m 30.2 Yeni Otogar Yeni otogar yağmur suyu hattı çalışması Q300 korige boru: 18 m Yeni otogar yağmur suyu hattı çalışması Q200 korige boru: 72 m Yeni otogar mazgal yapımı: 100 adet 30.4 Bahçelievler Mahhallesi Mehmetçik sokak yağmur suyu hattı çalışması Q300 korige boru: 12 m Mehmetçik sokak mazgal yapımı : 6 adet 30.5 Ertuğrulgazi Mah Şahika sokak yağmur suyu hattı çalışması Q200 korige boru: 18 m Şahika sokak mazgal yapımı çalışması: 13 adet Hakkı sokak mazgal yapımı çalışması: 13 adet 30.6 Osmangazi Mahallesi İstasyon köprüsü yağmur suyu hattı çalışması Q400 korige boru: 12 m

Faaliyet Raporu 2016


77

İstasyon köprüsü yağmur suyu hattı çalışması Q300 korige boru: 24 m 30.7 İstiklal Mahallesi Milli egemenlik caddesi yağmur suyu hattı çalışması Q500 korige boru: 120 m 30.8 Beşiktaş Mahallesi Sefe sokak yağmur suyu hattı çalışması Q300 korige boru: 300 m 30.9 Hürriyet Mahallesi Kapalıpazar yağmur suyu hattı çalışması Q125 pvc boru: 42 m Kapalıpazar mazgal yapımı çalışması: 44 adet

31-Kanalizasyon Hattı Çekilmesi M (2504 M) 31.1 Bahçelievler Mahallesi Pelitözü göleti kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q200 korige boru): 60 m 31.2 Osmangazi Mahallesi Vadipark kanalizasyon hattı yapım çalışması (Q200 korige boru): 222 m Haime ana sultan evi kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q125 pvc boru):90 m Haime ana sultan evi kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q100 pvc boru): 10 m 31.3 Beşiktaş Mahhallesi Hadi arıncı caddesi kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q125 pvc boru): 10 m 31.4 Cumhuriyet Mahhallesi Hamsu köprüsü kanalizasyon hattı yapımı çalışması(Q400 korige boru): 24 m Hamsu köprüsü kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q200 korige boru): 78 m 31.5 Ertuğrulgazi Mahallesi Fazilet sokak Yavuz Sultan Selim camii kalizasyon ya-

pımı (Q800 korige boru):6 m Fazilet sokak Yavuz Sultan Selim camii kalizasyon yapımı (Q125 pvc boru): 60 m 31.5 İstiklal Mahallesi Mezarlık sifon hattının tamir edilmesi (Q500 polietilen boru): 120 m 31.6 Yeni Otogar Yeni otogar kanalizasyon hattı yapımı çalışması(Q300 korige boru): 432 m Yeni otogar kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q500 korige boru): 306 m Yeni otogar kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q400 korige boru): 246 m Yeni otogar kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q200 korige boru): 648 m Yeni otogar kanalizasyon hattı yapımı çalışması (Q150 korige boru): 192 m 32-İçme Suyu Çalışmaları Yapımı 32.1 Pelitözü Mahallesi Su Sondaj Çalışması Belediyemiz yerel kaynaklarına takviye amacı ile pelitözü göletine 1 adet yeni sondaj kuyusu açılmıştır. 32.2 Yeni Otogar Su Hattı yapımı Bilecik Belediyesi yeni otogar su hattı çekilmesi (Q110 polietiken boru): 400 m

33-İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Abone Bağlantısı Yapımı Belediyemiz meclisinde yapılan görüşmeler ne-

ticesinde 03/03/2016 tarihinde alınan karara istinaden içme suyu ve kanalizasyon mesken bağlantılarının Belediyemiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden Belediyemiz 2016 yılı içerisinde karar tarihinden itibaren 142 adet içme suyu ve kanalizasyon bağlantısı yapılmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


78

Çalışmaların yerinde incelenmesi

Karla Mücadele Faaliyetleri

Faaliyet Raporu 2016


79

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bütçe Harcama Raporu

Genel Hesap Kodu

Açıklama

46.11.02.30.06.02.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

46.11.02.30.06.02.00.00.05.02 46.11.02.30.06.02.00.00.05.03

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

46.11.02.30.06.02.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

46.11.02.30.06.02.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

46.11.02.30.06.02.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

Genel Toplam

(FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

4.589.021,00

112.000,00

664.376,78

4.036.644,22

4.036.644,22

847.503,00

23.000,00

78.753,61

791.749,39

791.749,39

5.651.731,00

1.437.000,00

82.570,84

7.006.160,16

7.006.160,16

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

13.200.011,00

0,00

7.329.820,32

5.870.190,68

5.870.190,68

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

24.288.269,00

1.572.000,00

8.155.524,55

17.704.744,45

17.704.744,45

Faaliyet Raporu 2016


80

Faaliyet Raporu 2016


81

Faaliyet Raporu 2016


82

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bilecik ili sınırları içerisinde hayvan sağlığını koruyarak mevcut sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, gerek sahipli olup sahiplendirilmek için bırakılan, gerekse sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak, başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit eden tüm salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için yöntemler geliştirilmesi ve uygulanması, çevre zararlıları ile mücadele hizmetleri kapsamında yürüyen haşere ile kemirgen ve kene mücadelesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi çalışmaları Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetlerdir.

II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 2016 yılı içersinde; 1. Şehre satış için getirilen balıkların kontrolü 2. Kasapları Denetlenmesi 3. Gıda satışı yapılan işyeri denetimleri 4. Kurban pazarları ve kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetlenmesi 5. Karasinek, sivrisinek ve lavrasit ilaçlaması 6. Sahipsiz sokak hayvanlarının kontrolü başlıkları altındaki işleri yürütmüştür. 7. 2016 yılında 143 adet hayvan kısırlaştırıldı. 8. 2016 yılında 245 adet hayvan kuduz aşısı, 195 adet karma aşı uygulandı. 9. 2016 yılında Tarım İl Müd. Orman Su İşleri Müd. Ve Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyonla Petşop denetimleri gerçekleştirildi. 10. 2016 yılında mezbahanın yenileme ihalesi yapıldı Şehrimizde pazar ve pazartesi günlerinde kurulan halk pazarlarında satışa sunulan balıkların düzenli olarak veteriner hekimince kontrolü yapılmış ve yapılmaktadır. Şehrimizde et ve et mamülleri satışı yapan kasap şarküteri ve marketlerin düzenli bir şekilde denetimi yapılmış ve yapılmaktadır. İlimizde sadece kurbanlık hayvan satışı için kurulan pazarının denetimide sıkı bir şekilde yapılmış hastalık odaklı mahallerden hayvan getirilmesi önlenmiştir. Kurban pazarı Veteriner İşleri tarafından hazırlanmıştır. Yine kurban bayramında toplu kurbanlık kesimi yapılan yerlerin denetimi yapılmıştır. herhangi bir hastalık vakasında anında müdahale yapabilmek için yapılan bu çalışmada bir hastalık şikayeti olmaması için azami özen gösterilmiştir. Faaliyet Raporu 2016


83

Kurban Bayramında Mezbaha da 27 Büyükbaş 10 Küçükbaş Kurban Kesimi yapılmıştr.. Başı boş sokak köpeklerinin ıslahı amacıyla Belediyemiz 2016 Yılında Geçici bakım evi inşaatı bitirilmiştir. Geçici bakım evimizde 1 idari bina 1 amaliyat hane 1 adet muayenehane 3 adet depo 28 köpek kulübesi ve kedi evi mevcuttur.Gecici bakım evimiz bölgenin en modern barınaklarından biri olmuştur. Barınagımızda her türlü cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ayrıca 1 Veteriner Hekim göreve başlamıştır. Vahşi doğadan getirilen 16 Atmaca , Şahin ve Leylek tedavi edilerek salınmıştır. Oluşan ısırık vakalarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanıp gerekli koruma ve kontrol sağlanmış herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Şehrimizde 2016 yılı içersinde karasinek ve sivrisinek ilaçlamalarını devam edildiği gibi ilaçlamalar özellikle lavraların bulunabileceği yerlere ağırlıklı olarak yapılmıştır.Bu İlaçlamada 1550 litre Larvasit ve Karasinek İlacı kullanılmıştır. Şehrimizde Yaz döneminde ortaya çıkan Kırım Kango Keneleri ve diğer haşerelerle mücadele edilmiş muhtemelen olabilecek ve barınabilecek yerlerin periyodik olarak ilaçlamaları yapılmış yine bu mücadelede de İlimizde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır. Bu ilaçlamada 100 litre İlaç kullanılmıştır. Sonuç olarak Belediyemiz 2016 Yılında Toplum Sağlığını birebir ilgilendiren her türlü olaya önceden tedbir almış ve bu konuda tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektörün tüm imkanlarından faydalanılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü 2016 yılı içerisinde olası salgın hastalıklar için ve halk sağlığını birebir ilgilendiren her türlü mücadeleyi Belediyemiz Veteriner Hekimi ve diğer kuruluşlarla birlikte gerekli tedbir alınmış ve olumsuz Vaka İlimizde yaşanmamıştır. Şehrimizin muhtelif yerlerinde sokak hayvanlarına kulübe konulmuş ve yemleme çalışması yapılmıştır.

Sokak hayvanları rahabilitasyon ve tedavi merkezimiz Çevre, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel EROĞLU’nun katılımıyla hizmete açıldı Faaliyet Raporu 2016


84

Minik Öğrencilerin sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi ziyareti

Sinek ve Haşerelerle Mücadele

Faaliyet Raporu 2016


85

Gıda satışı yapan işyerlerinin denetimi

Başkanımızın sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi ziyareti

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bütçe Harcama Raporu

Genel Hesap Kodu 46.11.02.35.07.04.00.00.05.01

Açıklama PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

46.11.02.35.07.04.00.00.05.02 46.11.02.35.07.04.00.00.05.03 46.11.02.35.07.04.00.00.05.05 46.11.02.35.07.04.00.00.05.06 46.11.02.35.07.04.00.00.05.09 Genel Toplam

(VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 60.714,00 33.900,00 61,16 94.552,84 94.552,84 6.007,00

5.050,00

93,09

10.963,91

10.963,91

204.031,00 1,00 648.011,00 2,00 918.766,00

178.500,00 0,00 55.000,00 0,00 272.450,00

23527,45 1 308375,78 2 332060,48

359.003,55 0,00 394.635,22 0,00 859.155,52

359.003,55 0,00 394.635,22 0,00 859.155,52

Faaliyet Raporu 2016


86

Faaliyet Raporu 2016


87

Faaliyet Raporu 2016


88

GENEL BİLGİLER 1.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1 PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği olan güzel şehrimizin gelecek nesillere temiz, güvenli, yaşanabilir bir kent bırakma olgusu içinde bilinçli ve düzenli programlar oluşturarak özverili bir kadroyla görev yapan birimimiz, şehrimizin temizliği için tüm yıl boyunca ara vermeden çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Verimli ve üretken bir ekiple 2016 yılında yaptığımız bu hizmet sonraki yıllarda artarak devam edecektir. TEMİZLİK HİZMETİ: Belediyemiz, Bilecik ilindeki tüm belediyeler gibi Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi’nin kendisine verdiği Belediye atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi yükümlülüğünü imtiyaz hakkı devri yoluyla Bilecik Belediyeler Birliği’ne devretmiş olup, Belediye Başkanlığımız sınırları içerisindeki tüm evsel nitelikli katı atıkların ve ambalaj atıklarının toplama, taşıma ve bertaraf edilmesi işleri, 01/01/2016 itibariyle Belediyemizin, üyesi olduğu Bilecik Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bununla beraber Belediye Başkanlığımız tarafından evsel nitelikli katı atıkların toplanıp, taşınması ve bertarafı işi için ihaleye çıkılmamıştır. Fakat bu durum Belediyemizin denetim yetkisini ortadan kaldırmamaktadır. Belediye Başkanlığımız sınırları içerisindeki cadde, sokak ve boş arsaların süpürülerek temizlenmesi, ana arterlerin makine ile süpürülmesi, pazar yerleri, cadde ve sokakların yıkanması, kış aylarında yaya kaldırımlarının kar ve buz temizliği, yaz aylarında park ve bahçelerin, tüm şehir içi yol kenarlarının temizlik işleri 2016 yılı için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan ihale neticesinde gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan yüklenici firma 2016 yılı kent içi temizlik hizmetlerini; Başkanlığımızca tahsis edilen Hürriyet Mahallesi Sanayi 10 Sok. No:6’da, 2 adet süpürge aracı, 1 adet büyük süpürge aracı, 1 adet arazöz, 1 adet damperli kamyonet, iki tanesi belediyemize tahsis edilmek üzere toplam 3 adet binek aracı ve en az 65 personel çalıştırmak şartları dahilinde Başkanlığımız Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ana esaslar ve çalışma programı dahilinde hizmet vermiştir.

Faaliyet Raporu 2016


89

Yapılan işlerin genel olarak gösterildiği tablolar aşağıda verilmektedir. El ile yapılan temizlik işinin gösterildiği tablo;

YAPILAN İŞ

YAPILDIĞI YER

PERSONEL SAYISI

ZAMAN ARALIĞI

GÜN SAYISI

El ile Süpürme İşi

Şehir İçi / Ana Arter

17

Gündüz

Her Gün

El ile Süpürme İşi

Tüm Mahalleler

11

06:00 – 15:00

Her Gün 1 Mahalle

El ile Süpürme İşi

Şehir İçi / Ana Arter

8

Gece 16:00 – 24:00

Her Gün

4 adet 7 m3, 2 adet 13 m3 kapasiteli toplam 6 adet hidrolik sıkıştırmalı katı atık toplama aracıyla iki vardiya halinde çalışılarak şehrimiz genelinde bulunan çöp konteynerlerine bırakılan katı atıklar her gün düzenli bir şekilde toplanarak, şehir merkezinden 4 Km uzaklıkta bulunan Karaçay Mevkiinde belirlenmiş olan alana taşınarak bertaraf edilmiştir. Bu alanda döküm çalışmaları yapılan atıkların çevresel zararlarının minimum seviyelere indirgenmesi için kepçe ve dozer yardımıyla çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda 1 adet konteyner yıkama aracıyla aylık olarak toplam 6 rotada bulunan tüm konteynırlar yıkama aracıyla dezenfekte edilmektedir.

Faaliyet Raporu 2016


90

Toplamda 6 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu, yıkama aracı, süpürge aracı ile yapılan işi gösterir tablo;

YAPILAN İŞ

YAPILDIĞI YER

Çöp Toplama İşi Çöp Toplama İşi Ambalaj Atıkları Toplama Yıkama

Şehir İçi / Siteler Tüm Mahalleler

ARAÇ SAYISI 2 4

Tüm Mahalleler

1

Şehir İçi

1

Yıkama

Tüm Mahalleler

1

Süpürge Aracı ile Süpürme

Tüm Mahalleler

2

GÜN SAYISI

SAAT ARALIĞI

Her Gün Her Gün Her Gün (Pazar hariç) Her Gün (Salı hariç) Her Gün (Salı hariç) Pazar Hariç Her Gün

06:00 – 15:00 16:00 – 24:00 09:00 – 18:00 16:00 – 24:00 16:00 – 24:00 06:00 – 15:00

Mahallelerimiz, cadde ve sokaklar ile pazaryerleri belirli aralıklarla ve düzenli olarak yıkanmaktadır. Merkezde bulunan tüm camilerimizin süpürülmesi belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Gerçekleştirilen 2016 yılı temizlik hizmetlerinin denetimi, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firmanın görevli personeli ile birlikte yapılmaktadır.

Faaliyet Raporu 2016


91

TIBBİ ATIK: Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri tarafından üretilen tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda imzalanan protokol ile ARY-ECO İŞ ORTAKLIĞI tarafından toplanıp yine aynı firma tarafından Eskişehir İlinde bulunan ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ’NE taşınıp yine “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda bertarafı sağlanmıştır. BİTKİSEL ATIK YAĞ: Belediyemiz sınırları içerisinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanması taşınması ve bertarafı için KOLZA BİODİZEL YAKIT VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ile protokol imzalanmıştır. 2016 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen kent içi genel temizlik hizmetlerinin verilmesinde çok ciddi sorun ve aksaklıklar yaşanmayarak, oluşan küçük sorunlarada zamanında müdahale edilerek hizmet halkımıza en iyi şekilde sunulmuştur.

YAPILAN İŞ EVSEL ATIK TOPLAMA AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA ATIK PİL TOPLAMA BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMA TIBBİ ATIK

MİKTAR 21.773 972 90 8,9 93

BİRİM Ton/Yıl Ton/Yıl Kg/Yıl Ton/Yıl Ton/Yıl

YENİ EVSEL ATIK KONTEYNIR ALIMI/DAĞITIMI

600/560

Adet/Yıl

100

Adet/Yıl

YENİ AMBALAJ ATIK KONTEYNIR DAĞITIMI

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Genel Hesap Kodu

Bütçe Harcama Raporu Açıklama

46.11.02.34.05.01.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

46.11.02.34.05.01.00.00.05.02 46.11.02.34.05.01.00.00.05.03 46.11.02.34.05.01.00.00.05.05 46.11.02.34.05.01.00.00.05.06 46.11.02.34.05.01.00.00.05.09 Genel Toplam

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

(TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

66.009,00

600

65,83

66.543,17

66.543,17

8.803,00

1.000,00

65,29

9.737,71

9.737,71

4.697.517,00 1056000 346459,77 5.407.057,23 5.407.057,23 1,00 0,00 1 0,00 0,00 60.006,00 0 60006 0,00 0,00 2,00 0,00 2 0,00 0,00 4.832.338,00 1057600 406599,89 5.483.338,11 5.483.338,11

Faaliyet Raporu 2016


92

Faaliyet Raporu 2016


93

Faaliyet Raporu 2016


94

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, c) Su baskınlarına müdahale etmek, ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak, f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek, h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Müdürlüğümüz 1 İtfaiye Müdürü V., 1 İtfaiye Amir V., 9 İtfaiye Şoförü, 12 İtfaiye Eri olmak üzere toplam 23 kişilik personeliyle 3 ekip olarak her türlü afet ve tüm itfaiyelik olaylara müdahale etmekte ve tüm itfaiye araç ve gereçlerinin devamlı kullanıma hazır olmalarını sağlamaktadır.

İtfaiye haftasında gerçekleştirdiğimiz etkinlik

Faaliyet Raporu 2016


95

İtfaiye olaylarında zaman çok önemlidir, bu hassasiyet göz ardı edilemez, tüm personelimiz bunun bilincinde olup buna göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi ve teknolojik kaynaklar, günün şartlarına göre bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek çalışmalara ilişkin kanun yönetmelik, tebliğ, tüzük ve genelgeler incelenerek gerekli yenilikler uygulanmaktadır. Müdürlüğümüz günün teknolojik gelişmelerine paralel olarak personelin eğitimini araç ve gereçlerin modernizasyonunu günün şartlarına uygun hale getirmiştir. Birimimiz kendini itfaiyecilik konularında devamlı yenilemekte ve yenilemeye devam etmektedir. Vatandaşlardan gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden her zaman yararlanılmıştır. İtfaiyecilikle ilgili konular her fırsatta halka anlatılarak halk bilinçlendirilmiştir. Müdürlüğümüz 25 Eylül – 1 Ekim günleri arası kutlanan İtfaiyecilik Haftası kapsamında İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanında itfaiye araçları, kıyafetleri ve yangında kullanılan malzemeleri tanıtma standı kurarak bu etkinlik gerçekleştirilmiştir. 24 saat faaliyet gösteren bir birim olduğumuzdan bir çok konuda halkımızla Belediye arasında irtibat sağlayarak sorunların ilgili müdürlüklere iletimi yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla çöp ile ilgili sorunlar ve şikayetlerin temizlik şirketine iletilmesinde, Zabıta Müdürlüğü ile ilgili şikayet konularının Zabıta müdürlüğüne iletilmesinde, su arızalarının ve su patlaklarının su arıza tamir ekiplerine iletilmesinde buna benzer konularda İtfaiye Müdürlüğü olarak sorunların iletilmesinde Belediye birimleriyle koordineli çalışmalar yürütülmüştür. İtfaiye Müdürlüğü binamızda 5 adet itfaiye aracını muhafaza edebileceğimiz kapalı garajımız mevcut olup, idari binada diğer hizmet birimleriyle hizmetlerimize daha koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2016 -31/12/2016 tarihleri arasında toplam 138 adet yangına müdahalede bulunulmuştur. Bu yangınların 27 adeti elektrik kontağından, 4 adeti ocak, soba, kalorifer kazanından, 13 adeti baca tutuşmasından, 3 adeti sigara ve kibritden, 5 adeti sabotajdan, 86 adeti de diğer sebeplerden çıkmış olup, 17 adeti tamamen yanmış, 65 adeti kısmen yanarak kurtarılmış, 56 adeti de başlangıçta müdahale ederek söndürülmüştür. Bina, işyeri vb. yerlerde mahsur kalan insan ve hayvanların kurtarılması çalışmaları yapılmıştır. Aşırı yağış olan günlerde su baskını meydana gelen yerlerde motopompla suların çekilmesi ve temizliği yapılmıştır. Şehrimizde meydana gelebilecek su baskınlarına müdahale için motopomplar mevcut olup her zaman kullanıma hazır halde tutulmaktadır. Şehrimize yağan şiddetli ve uzun süreli yağmurlardan dolayı meydana gelen su baskını şikayeti alınmış olup, motopomplar ve itfaiye araçları ile müdahale edilerek gerekli raporlar tanzim edilmiştir. Ayrıca şehrimizde meydana gelebilecek şiddetli fırtınadan dolayı yollara, araçların ve evlerin üstlerine düşebilecek ve elektrik tellerine zarar verebilecek ağaçlar kesim motoru ile müdahale edilerek zararsız hale getirilmiştir.

Faaliyet Raporu 2016


96

AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL TOPLAM

EV VE İŞYERİ YANGINLARI 7 7 6 3

ARAÇ YANGINLARI

1 4

3 3 3 3 2 2 10 49 143

2 5 2 1 2 17

OT VE ORMAN YANGINLARI 1 1 3 6 3 5 13 13 11 6 3

DİĞER YANGINLAR 1

TRAFİK KAZALARI 1

2 2 1

1

65

7

4

SU BASKINLARI 1

1 1

1

1

GÜNLÜK YAPILAN İŞLER Çeşitli nedenlerden dolayı şehirde meydana gelen su sıkıntılarında halkımızın su ihtiyacının karşılanması amacıyla İtfaiye araçları ile su ihtiyacının giderilmesine yönelik su dağıtımları yapılmış, İtfaiye Müdürlüğümüzden kendi ihtiyaçları için su talebinde bulunanlara ücret karşılığı su verilmiş olup, bunun karşılığında 3,186.00 TL. ve ayrıca çeşitli işlerde 4,579.04 TL. gelir elde edilmiştir. Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol ve parke döşeme çalışmalarında su ihtiyaçları Müdürlüğümüz tarafından karşılanmıştır. Yaz gününde mahalle ve sokakların ön sulama ile sulanması yapılmıştır. Belediyemizin diğer birimleriyle işbirliği kurularak, yeni açılan yolların stabilize çalışmalarında (yol sulaması), yeni dökülen betonların sulanmasında, iş makinalarına su ikmal işlerinde, kaldırım, menfez, duvar sulamalarında, havuz doldurma vs. çalışmalarında yardımcı olunmuştur. Ayrıca merdivenli araçlarımızla da yüksek ağaçların budanması, şehrimizde yapılan sosyal faaliyetlerle ilgili uyarıcı afişlerin, çeşitli bayrakların asılması indirilmesi ve hoparlör kontrol çalışmaları, yeni montaj ve tamiratı, elektrik, ışık vs. tamiratlarına yardımcı olunmuştur. Belediyemiz adına duyuru amaçlı düzenlenen afiş ve pankartların asılması ve toplanması çalışmaları yapılmıştır. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2016 -31/12/2016 tarihleri arasında 125 adet işyerine yangın ve patlamalara karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu verilmiştir. İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2016 -31/12/2016 tarihleri arasında itfaiye muayene rapor ücreti olarak 68,490.78 TL gelir elde edilmiştir. Müdürlüğümüzde günlük yapılan çeşitli hizmetler aşağıya çıkarılmıştır. AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL TOPLAM

BACA TEMİZLEME

ARAZÖZLE SU VERME 10

MERDİVENLİ ARAÇLA ÇALIŞMA

ÇEŞİTLİ GELİRLER

3

2

1

1 1

1 4

1 176

14

8

Faaliyet Raporu 2016

İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU 16 6 15 11 12 15 6 6 10 12 10 6 125

İTFAİYE MUAYENE RAPORU 5 4 2 3 3 2 1 3 1 3 1 28


97

EĞİTİM VE DENETİM İtfaiye Müdürlüğümüzce yıllık eğitim programı hazırlanmış olup, bu eğitim programı dahilinde hergün düzenli olarak araç bakımı, spor ve eğitim programı uygulanmaktadır. İtfaiye Müdürlüğümüzce, Sivil Savunma ve 112 acil ekipleriyle koordineli olarak resmi kurumlar, okullar, fabrikalar vb. gibi kurumlarda eğitim ve bilgilendirme amaçlı tatbikatlar yapılmıştır. İtfaiye erlerimizin 24 saat yangına hazırlıklı olmaları için tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bütçe Harcama Raporu

Genel Hesap Kodu

Açıklama

46.11.02.33.03.02.00.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

46.11.02.33.03.02.00.00.05.02 46.11.02.33.03.02.00.00.05.03

B. Toplamı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

46.11.02.33.03.02.00.00.05.05

CARİ TRANSFERLER

46.11.02.33.03.02.00.00.05.06

SERMAYE GİDERLERİ

46.11.02.33.03.02.00.00.05.09

YEDEK ÖDENEKLER

Genel Toplam

(İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) Eklenen Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

885.003,00

0 229.182,38 655.820,62 655.820,62

134.301,00

0

10.831,33 123.469,67

190.239,00

5000

54.110,91 141.128,09

1,00

0

385.009,00 2,00 1.594.555,00

Faaliyet Raporu 2016

123.469,67 141.128,09

1,00

0,00

0,00

0 385.009,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

2,00

5000 679.136,62 920.418,38 920.418,38


98

Faaliyet Raporu 2016


99

Faaliyet Raporu 2016


100

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinde Belediye zabıtası; beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamaktadır. Ayrıca Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. maddesinde de belediye zabıtasının yapacağı görevler tanımlanmıştır. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Müdürlüğümüzce gerekli yazışma, raporlama işlemleri ve ağırlıklı olarak Belediye birimleri, vatandaş talebi ve müdürlüğümüz iş programı çerçevesinde gerekli kontrol ve denetim faaliyetleri yapılmaktadır. Evrak Kayıtları 2016 yılı içerisinde vatandaşlardan ve resmi kurumlardan Müdürlüğümüze toplam 893 adet dilekçe/ resmi yazı gelmiş olup, iş ve işlemleri yapılarak 539 adet giden yazı kaydı yapılmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna Göre Zabıta Ekiplerimizce Verilen 2016 Yılı İdari Para Cezaları

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kapsamı 2016 Yılı Denetimleri 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna Göre Zabıta Ekiplerimizce Verilen 2016 Yılı İdari Para Cezaları 42 Adet Toplam Ceza Tutarı 9.686,00-TL 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesine istinaden Zabıta ekiplerimizce, dilencilik yapan 3 kişiye toplam 315,00-TL idari para cezası uygulanmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 37. maddesine istinaden Zabıta ekiplerimizce yapılan denetimlerde , mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiler, zabıta ekiplerimizce faaliyetlerinden men edilmiş olup, 10 kişiye toplam 1.050,00-TL idari para cezaları uygulanmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/1. maddesine istinaden Zabıta ekiplerimizce yapılan denetimlerde , yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlara İnşaat malzemesi yığarak işgal eden 15 kişiye toplam 5.969,00-TL idari para cezası uygulanmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38/2. maddesine istinaden Zabıta ekiplerimizce yapılan denetimlerde , yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın

42 Adet

Toplam Ceza Tutarı 9.686,00-TL

meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden 9 kişiye, 2016 yılında toplam 945,00-TL idari para cezası uygulanmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4. maddesine istinaden Zabıta ekiplerimizce yapılan denetimlerde, İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına attığı tespit edilen 2 kişiye toplam 750,00-TL idari para cezası uygulanmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42/1. maddesine istinaden, Zabıta ekiplerimizce yapılan denetimlerde, meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan 3 kişiye toplam 657,00-TL idari para cezası uygulanmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


101

Zabıta Ekiplerimizce Tanzim Edilen Tutanaklara İstinaden; 1608 Sayılı Kanunun 1. Maddesi Gereği 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi Hükmüne Göre Verilen Cezalar

ADET

TOPLAM CEZA TUTARI

87

24.959,10-TL

Bilecik Belediyesi Belediye Yasakları ve Kurallarına İlişkin Yönetmelik, Bilecik Belediyesi Şehir İçi Minibüs Yönetmeliği, Bilecik Belediyesi Otogar Tembihnamesi, Bilecik Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliği, Bilecik Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında denetim çalışmaları yapılmakta olup, 1608 Sayılı Umuru Belediye kanunun 1. maddesi gereği 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmüne göre yasal işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerimizce yönetmeliklere aykırılıktan tanzim edilen tespit tutanakları; tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenine gönderilmekte ve tutanaklar hakkında verilecek kararlar Belediye Encümenince değerlendirilmektedir. Kapalı pazarda gıda satışı yapan esnafın gıda ve tartı aletleri ölçü ayar denetimi

Faaliyet Raporu 2016


102

SIHHİ İŞYERİ GAYRİ SIHHİ İŞYERİ UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ YENİ VERİLEN RUHSAT SONRASI DENETİMLER

133 82 26 296

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI (M) PLAKA UYGUNLUK DENETİMLERİ

184

SERVİS ARAÇLARI GÜZERGAH İZİN BELGESİ DENETİMLERİ SERVİS ARAÇLARI (S) PLAKA İZİN BELGESİ DENETİMLERİ SERVİS ARAÇLARI GENEL DENETİMLERİ BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLEN CEZALARA AİT DENETİM KABAHATLER KANUNUNA İSTİNADEN VERİLEN CEZA DENETİMLERİ OTOGAR OTOBÜS PARKI DENETİMLERİ İNŞAAT DENETİMLERİ SİGARA DENETİMLERİ (Halk Sağlığı İle Birlikte) TOPLAM DENETİM SAYILARI

Şehir İçi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce servis araçlarına ve özel halk minibüslerine izin belgeleri verilmekte olup, bu araçlara yönelik müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda gerekli denetimler yapılmaktadır. Özel Servis Araçları Yönetmeliği, Şehir İçi Minibüs Yönetmeliği ve Belediye Kuralları Yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç ilgililerine, 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Müdürlüğümüzce 2016 Yılında Toplu Taşıma Araçlarına verilen İzin Belgeleri Şehir İçi Toplu Taşıma İzin Belgesi ( M Plaka ) : 92 Şehir İçi Özel Servis Aracı İzin Belgesi ( S Plaka ) 53 Güzergah İzin Belgesi ( Belediye Mücavir Alan Dışına/İçine Servis Taşımacılığı Yapan Araçlar ) 24

24 53 37 87 42 250 238 250 1702

şım aracı sahibine tutanak tanzim edilmiş olup 1608 sayılı kanuna istinaden, Belediye Encümenince toplam 6.132,00-TL idari para cezası uygulanmıştır.

2016 Yılında kurallara uymayan toplam 28 adet ula-

Faaliyet Raporu 2016


103

2015 ve 2016 Yıllarına göre İdari Para Cezaları Değerlendirme Tablosu

S.N

PARA CEZASI TÜRÜ

1

5326 Sayılı Kabahatler Kanuna Göre Zabıta Ekiplerimizce Verilen 2016 Yılı İdari Para Cezaları

2

Zabıta Tutanaklarına İstinaden; 1608 Sayılı Kanunun 1.Maddesi Gereği 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi Hükmüne Göre Belediye Encümenince Verilen İdari Para Cezaları

2015 YILI TOPLAM CEZA ADET TUTARI

2016 YILI TOPLAM CEZA ADET TUTARI

57

13.131,00-TL

42

9.686,00-TL

103

22.678,50-TL

87

24.959,10-TL

2016 Yılında verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ( Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)

Sıhhi İşyeri Gayri Sıhhi İşyeri Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri 24 Saat Açık Bulundurma İzni TPDK Uygunluk İzni

236 34 34 2 15

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 750.008,00 20.000,00 928,6 769.079,40 769.079,40

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bütçe Harcama Raporu

Açıklama PERSONEL GİDERLERİ

B. Toplamı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

111.003,00 17.000,00

617,3

127.385,70

127.385,70

MAL VE HİZMET ALIM GİDERL

207.926,00 21.500,00

93424,7

136.001,30

136.001,30

CARİ TRANSFERLER

60.000,00

0,00

60000

0,00

0,00

SERMAYE GİDERLERİ

150.011,00

0,00

150011

0,00

0,00

2,00

0,00

2

0,00

0,00

YEDEK ÖDENEKLER Genel Toplam

1.278.950,00 58.500,00

Faaliyet Raporu 2016

304983,6 1.032.466,40 1.032.466,40


104

Faaliyet Raporu 2016


105

Faaliyet Raporu 2016


106

GENEL BİLGİLER 1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye Başkanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yapar. Bilecik Belediyesi’nin her türden yazılı, sözlü, görsel basın kurumları ile halk ile ilişkilerini, ilgili kanunlar ve yönetmeliğin kendisine verdiği vazife sorumluluklar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. b) Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilecik Belediyesi Başkanlık Makamınca belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapar. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla sorumludur. c) Belediyemiz birimlerinin yapmış olduğu faaliyetleri ve hizmetleri kamuoyuna ve basına etkin şekilde aktarmak, d) Vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin, aksayan konularda yaptığı başvuruları ilgili birimlere iletmek, e) Basınla ilişkilerin amaç hedef ve politikalarının belirlenmesi amacıyla çeşitli araştırmalar yapmak. f) Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçer. g) Basın yayın organlarında yayınlanmak üzere hazırladığı basın bülteni ve gazete ilanlarını bu kurumlara verir ve takip eder. h) Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek Bilecik belediyesinin leh ve aleyhinde olan gelişmeler ve genel olarak belediyelerle ilgili olarak Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor vermek. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturmak. ı) Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek. i) Belli zamanlarda çıkartılan Bilecik Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırır. Web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp Bilgi İşlem Merkezi ile koordinasyon halinde sitenin sürekli güncelliğini sağlamak. j) Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenlemek. k) Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek. l) Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlanır ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize etmek. m) Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek. n) Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını sağlar, çalışmaları kontrol etmek. o) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerin basım yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Etkin bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonu ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak. ö) Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri vb. Belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak. p) Bilecik Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak. Belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşa bilgi vermek amacıyla kurulan Ak Masa çalışmaları etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. r) Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

Vatandaş odaklılık, şeffaflık, katılımcılık ve iletişim ilkelerimiz ışığında, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklılık gösteren hemşehrilerimize; kenti sahiplenme bilincini aşılamak, gönüllü katılımlarını sağlamak, kültürel etkileşim ve zenginleşmenin sağlanacağı koşulların oluşturulmasına katkıda bulunmak, fırsat eşitliği esasıyla sosyal dayanışma ve yardımlaşma için uygun koşulları gerçekleştirmek, kurumdan beklenen iş, işlem ve beklentileri değerlendirerek gerekli koordinasyonun yapılmasını sağlamak Belediye Başkanlığımızın hizmetlerinin basın yayın organları aracılığıyla tanıtımını yapmak müdürlüğümüzün temel amaçlarını oluşturmaktadır.

Faaliyet Raporu 2016


107

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili haberlerin dijital medya takip merkezleri tarafından takip edilerek tarafımızca yayınlanması Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili haberlerin günlük küpür halinde arşivlenmesi, Görsel basında Belediye ve Belediye Başkanı ile ilgili haberlerin takibinin yapılması, yaptırtılması. Belediye Başkanı ve Belediye ile ilgili olarak her tür basın aracılığı ile çıkmış bulunan haberlerin ve yorumların kamuoyuna aksettirilen veya eksik bilgi verilen haberlerin ilgili birimler vasıtasıyla doğrularını tespit etmek ve bu doğru haberlerin ilgili ve gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak. Belediye Başkanının ve Belediyenin çalışmaları ile yapılması planlanan işlerin Başkanlığın bilgi ve emirleri dâhilinde, her tür basın ve yayın araçları vasıtasıyla halkın bilgilerine sunmak ve halkı, kurum ve çalışmaları ile yüz yüze gelmelerini sağlamak. Başkanlık Makamının ve Belediye birim müdürlerinin basın toplantıları, yapılan ziyaretleri ile katıldıkları diğer önemli toplantıları, icraatlarını ve faaliyetlerini muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli teknik ekipmanlar ile izlemek, derlemek görsel ve basılı materyaller haline getirilmesi ve dağıtımını sağlamak. Başkanlık Makamınca uygun görülen birimlerin fotoğraf çekimi ve fotoğraf çoğaltma işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere ulaştırmak. Başkanlığımızın birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak film, video film, afiş, broşür, kitapçık gibi indoor ve outdoor baskı tekniklerini kullanarak konu ile ilgili materyaller hazırlamak veya hazırlatmak bu türden çalışmaların halka iletilmesini sağlamak. Sosyal medya ( facebook, twitter, instagram, youtube, flickr, pinterest, Google+ vb.) aracılığı ile belediye hizmetlerini doğru ve etkin bir şekilde aktarılmasını sağlamak. Kurumsal Web sitesi ( www.bilecik.bel.tr )’yi koordine etmek ve halkın kullanımına hazırlamak. Belediyemize ait duyuru ve anons sistemleri, toplu sms sistemleri, davetiye ile halkı bilgilendirmek etkinlik önemli gün ve organizasyonlar hakkında bilgilendirmek. Özel Gün ve Etkinlikler hakkında belediyeye ait Dış şehir mobilyaları olan ( billboard, raket, megalight, pankart, totem, tabela vb. ) bilgilendirme ekranlarını etkin bir şekilde kullanmak. Belediye Başkanlığımızca yapılan icraat ve faaliyetler doğrultusunda belirli aralıklarla kamuoyu yoklamaları ve anket yaparak şeffaf belediyecilik doğrultusunda halkında yapılan ve yapılacaklarda söz sahibi olmasını sağlamak. Halkla ilişkiler noktasında AKMASA birimi tarafından vatandaşlar ile birebir etkileşim halinde öneri, istek, şikâyet ve talepleri iverdi bir şekilde almak çözüme yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir. Müdürlükler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ve düzenlenen kültürel, sanatsal, sosyal etkinliklerin fotoğraf ve video çekimlerinin arşivlenmesi, kamuoyuna duyurumunun yapılması, yazılı ve görsel basına iletilmesini sağlamak. Marka Şehir Bilecik adlı belediye hizmetlerini anlatan periyodik gazete bastırmak ve dağıtımını sağlamak. Turizm anlamında ilin tanıtımı noktasında Sivil Toplum Kuruluşları, Turizm Acenteleri, Kent Konseyleri, Odalar, Üniversite yetkilileri ile bir araya gelerek turizm geliştirme çalışmaları yapmak. Turizm alanında yerli ve yabancı turist kafilelerini ağırlamak ve bilgilendirme anlamında materyaller hazırlamak. Turizm alanında ilin tanıtımı ve turizm potansiyeli hakkında bilgi vermek için fuarlara katılmak. Turizm portallarını ( www.bilecik.com.tr ve www.facebook.com/bilecikturizm www.twitter.com/bilecikturizm ) koordine etmek ve takibini gerçekleştirmek. Basın kuruluşlarıyla Belediye arasında koordinasyonunu sağlamak. Basınla ilişkilerde hedef ve politikaların belirlenmesi amacıyla araştırmalar yapmak. Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantıları organize etmek Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri ve belirli dönemlerde bir araya gelerek Belediye hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlamak. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerini organize edip, buna dair çalışmalar yapmak. Halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek, bu alanda faaliyetlerin etkinliğini arttıracak önlemleri belirlemek üzere anket çalışmaları hazırlamak. Bilgi Edinme Yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili, müdürlüğe verilen dilekçelere en geç 15 gün içerisinde yazılı cevap vermek.

Faaliyet Raporu 2016


108

Faaliyet Raporu 2016


109

Faaliyet Raporu 2016


110

Stratejik plan, performans programı, toplam kalite yönetimi ve coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında müdürlüğün sorumlu olduğu hususları uygulamak, müdürlüğe ait işleri zamanında yerine getirmek, arşiv sistemini düzenli bir şekilde yürütmek. Bilecik Belediyesi’nde gerçekleştirilen kültür-sanat faaliyetleri ile belediyemizin düzenlediği etkinlikler, projeler ve hizmetleri içeren filmler, ilgili birim tarafından hazırlanmaktadır. Çekim işleminin ardından kurumsal kimliğe uygun bir şekilde kurgulanarak, içeriği zenginleştirilen videolar, halkımızın ilgili konularda bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi amacı ile internet sitemizde ve çeşitli ekranlarda yayınlanır. Bu bağlamda bir medya belleği de oluşturulmaktadır. MEDYA ANALİZLERİMİZ

Faaliyet Raporu 2016


111

MEDYA ANALİZLERİMİZ Dönem Karşılaştırması

Faaliyet Raporu 2016


112

MEDYA KARNEMİZ

Bilecik Belediyesi ve Belediye Başkanı Selim Yağcı; başta yerel basın olmak üzere, bölgesel, ulusal basında ve sosyal paylaşım sitelerinde geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor. Ülkemizdeki önde gelen haber takip merkezlerinden alınan verilere göre; 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında, ‘’Bilecik Belediyesi’’ ve ‘’Selim Yağcı’’ markalarında aldıkların reklam eşdeğerinin toplamı 2.019.222.00 $ (2 milyon 19 bin 222 $) olduğu belirlendi. Ayrıca; Sosyal, Kültürel, turizm, çevre, ekonomi, sağlık, eğitim, altyapı ve üstyapı ile birçok belediye hizmetleri hakkında yerel, bölgesel ve ulusal anlamdaki basın yayın organlarında ( dergi, gazete, gazete eki ) çıkan haberlere 69. 628. 537.00 kişiye erişim sağlandı. Buna göre toplamda tespit edilen 3.784 adet haberin karşılığında 25.655. 219.00 oranında tirajın elde edildiği bilgisine yer verildi. Yapılan araştırmalara göre ‘’Bilecik Belediyesi’’ ve ‘’Selim Yağcı’’ markaları, Sosyal Medya üzerinden de büyük bir ilgiyle takip edildiği tespit edildi. Diğer bir veriye göre; Bilecik Belediyesi Kurumsal Facebook Hesabında, 11.000 takipçi ve beğeni sayısına sahip iken, Bilecik Belediyesi’nin Kurumsal Twitter hesabı üzerinden ise yaklaşık 2100 takipçiye sahip ve ınstagram hesabında ise 2000 takipçi yer almaktadır. Aynı şekilde Selim Yağcı Resmi Kişisel Web sayfası ise Facebook’ta, 6.832 üzerinde takipçiye sahipken, Kişisel Twitter hesabı üzerinden ise 4913 takipçiye sahip, ınstagram hesabında ise 3500 üzerinde takipçiye sahip olduğu tespit edildi. Söz konusu araştırmanın başka bir verisine göre ise Bilecik Belediyesi AK MASA birimi, 2016 yılında 1233 adet istek ve şikayet aldığı tespit edilerek, çözüme kavuşturuldu. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İLE ŞEHRİMİZİN SESİNİ HER YERE ULAŞTIRDIK Dirilişin, Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Bilecik, Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün birçok güzel çalışması ile tanıtılmaya ve temsil edilmeye devam etti. Şehrin tanıtım ve turizmi adına birçok güzel çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aynı zamanda birçok projeyi de uygulamaya koydu.

Faaliyet Raporu 2016


113

Vatandaş memnuniyet anketi analizi sonucu %93.1 olarak gerçekleşmiştir.

Belediye Başkanımız Selim Yağcı’nın birçok kurum ve kuruluş tarafından ödül almasında da önemli çalışmalar ortaya koyan Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü; Çocukların Şehri Kongresi, Çemberimde Gül Oya, Dumansız Hava Sahası Protokolü gibi çalışmaları gerçekleştirirken, ilimizin tanıtımı noktasında büyük işlevler gören Eko Turizm Köyleri buluşmaları ve toplantılarını gerçekleştirdi. 2016 yılında da başta tarihi ve kültürel değerleri olmak üzere birçok güzelliğiyle ulusal televizyon kanallarında yer aldı. Bilecik Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen televizyon programları ile ilimizin tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal yaşantısından görüntüler paylaşmaya bu yıl da devam ettik. Dirilişin şehri; taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek; kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik 4 gün boyunca TV 360’da yayınlanan ‘’Lokman Bizim Şehirde’’ adlı programda yer alırken diğer yandan Show Tv kanalının en çok izlenen programlarından biri olan ‘’Lezzet Yolculuğu’’ programında şehrimiz bütün güzellikleri ile ekranlara geldi. Usta Sunucu Turgay Başyayla ve ekibi tarafından ilimiz; ilçe, belde ve köylerinde gerçekleştirilen çekim çalışmaları ile şehrimizi tanıttık. Dirilişin Şehri Bilecik Rumeli TV ekranlarında da Canlı olarak yayınlanan ‘’Recep Dural İle Rumeli Havası’’ programında sesini ülkemiz ve dünyaya duyurdu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ulusal televizyon kanallarından olan Show TV, TRT AVAZ, TRT 1, Star TV, Kanal A, TV 360, Rumeli TV, TV Net gibi ulusal yayın organlarını ilimizde ağırlayarak, şehrimizin tanıtılması ve turizminin canlandırılması faaliyetlerine katkı sundu.

Faaliyet Raporu 2016


114

ÖDÜLLERİMİZ Bilecik Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da birbirinden önemli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen yarışmalarda birçok ödül almaya hak kazandı. Yankı Haber-Aktüel Dergisi ile Basın Yayın ve Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenlediği 45. Yıl Onur Ödülleri, programında Belediye Başkanımız Selim Yağcı’ya, ‘’Yankı Dergisi 45. Yıl Onur Ödülü’’ verildi. Geçtiğimiz yıl Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan ve sağlıklı kent ve sağlıklı yaşam alanında birçok güzel çalışma ve projeye imza atan Bilecik Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Kategorisinde, ‘’Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim’’ projesi ile ödüle layık görüldü. Osmanlı Padişahı Ataları Şeyh Edebali’nin Huzurunda’’ temasıyla hazırlanan Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Projesi ile yarışmaya katılan çalışma, alanında büyük bir beğeni topladı.Bu kapsamda Tarihi Kentler Birliği ödülünü ilimize kazandırdık. Bilecik Belediye’si, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından gerçekleştirilen 23. Olağan Meclis Toplantısında, Sağlıklı Şehir Kategorisinde “Karasu Gençlik ve Spor Yaşam Adası” ile ödül almaya hak kazandı. Dünya Çevre Günü dolayısıyla Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Bilecik Belediyesi’ne; ‘’En Güzel Kamu Kurumu Bahçesi’’ ödülü layık görüldü. Türkiye’nin en prestijli yerel yönetim ödülü olan Altın Karınca Ödüllerinde; Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Projesi ile ödüle layık görüldük. Türkiye’nin Yerel Yönetimlerinin Oscar’ları olarak bilinen ve bu yıl 8. Düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül Töreni’nde; Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya, ‘’Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri kategorisinde ‘’Yılın Belediye Başkanı’’ ödülü layık görüldü.

Faaliyet Raporu 2016


115

Dünya şehircilik ve kentsel tasarım projeleri alanında en profesyonel yarışması olan ’’Golden City Awards 2016’’ ödüllerinde Belediye Başkanımız Selim Yağcı, ’’En Başarılı İl Belediye Başkanı’’ olarak seçildi. EMITT 2016 Turizm Fuarı’nda 5 ayrı kategoride belirlediği ödüllerden biri olan En Otantik Stand olarak seçilen Bilecik standına, en otantik stand ödülü verildi.

EMITT 2016 Turizm Fuarına katıldık.

Faaliyet Raporu 2016


116

2016 YILINDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ FAALİYETLER

BELEDİYE BASIN BİRİMİ ÇALIŞANLARI VE BASIN MENSUPLARINA EĞİTİM Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli bir hizmet verilmesi amacıyla Belediye Basın Birimi ve ilde görev yapan basın yayın kuruluşu temsilcileri ve çalışanlarına yönelik eğitimler verdik. Fotoğraf Sanatçısı ve Eğitimci Ufuk Eral tarafından verilmeye başlayan eğitimler kapsamında; ‘’Sosyal Medya Uzmanlığı, Protokol Fotoğrafçılığı, Metin Yazarlığı ile Sosyal Medya Uzmanlığı ve Metin Yazarlığı konularında dersler verildi.

DUMANSIZ HAVA SAHASI PROTOKOLÜNÜ İMZALADIK Bilecik Belediyesi öncülüğünde, Şeyh Edebali Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Yeşilay Derneği Bilecik Şubesi işbirliğinde; sağlıklı nesiller yetiştirmek ve sağlıklı geleceklere ulaşmak için dumansız hava sahası iş birliği protokolü imzaladık. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen protokol törenine; Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Serkan Kadir Keskin ve Yeşilay Derneği Bilecik Şubesi yetkilisi katılarak, protokolü imzaladı. Protokol kapsamında bahse geçen kurumlar işbirliğinde özellikle çocuklarımızın büyük zaman geçirdiği park ve yeşil alanlarda sigara içilmeyeceğine dair tedbirler ve çalışmalar yapıldı.

Faaliyet Raporu 2016


117

9. BURSA ÇOCUK ŞENLİĞİ Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi tarafından düzenlenen ‘9. Bursa Ulusal Sokak Oyunları Şenliği’ ne Bilecik’ten çocukları dahil ederek, ilimizi temsil ettik. Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Müzesi tarafından “Oyun, uçurtma ile uçan kuşa özenmek, tahta at ile orduları yönetmektir. Oyun, yaşamayı öğrenmektir…” fikrinden hareketle bu yıl 9. kez hayata geçirilen ‘Bursa Ulusal Sokak Oyunları Şenliği’, çocukları birbirinden güzel sürprizlerle karşıladı.

‘’ÇEMBERİMDE GÜL OYA’’ SERGİSİ Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ‘’Çemberimde Gül Oya’’ adlı yöresel kültürler sergisi açıldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi, iki gün boyunca konuklarını ağırladı. Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen sergide; Kültür ve Sanat Şehri Bilecik’te ‘’81 İl 81 Kültür’’ teması ile bir araya geldi. Sergide ev hanımları tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Faaliyet Raporu 2016


118

ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLECİK’TE AĞIRLAYARAK, BİLGİ VERDİK Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak başta Bursa Işıklar Askeri Hava Lisesi olmak üzere yurdumuzun dört bir yanından gelen öğrenci heyetlerini Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’imizde ağırladık. Başta Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde olmak üzere konuk ettiğimiz öğrenci ve diğer grup konuklarımıza Tarih ve Kültür Şehri Bilecik’imizi anlattık. BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞMA VE KAHVALTI ORGANİZASYONLARI Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak, ilimizde faaliyet gösteren Basın ve Yayın kuruluşu temsilcileri ve çalışanlarını; ‘’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli kahvaltı ve yemek organizasyonlarında ağırladık.

14 ŞUBAT SEVGİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak 2 yıldır, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında; ilimizin 12 mahallesinde ikamet eden ve evliliklerinde yarım asra yakın zaman geçirmiş olan çiftlerimizi evlerinde alıp güzel mekanlarda ağırlayarak, onları misafir ettik. Belediye Başkanımız Selim Yağcı ve Eşi Fatma Yağcı’nın da katıldığı etkinlikte yaşlılarımız ile güzel vakit geçirdik. ÇOCUKLARIMIZI BİRBİRİNDEN GÜZEL DERGİ VE YAYINLARLA BULUŞTURDUK Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak, Belediyemiz tarafından basımı yapılan birçok dergi ve yayını ilimiz ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizle buluşturduk. Bilecik Belediyesi Yayın Belleğinde olan; Bilecik Çocuk Dergisi, Küçük Gezgin, Diriliş Dergisi, Akıl Oyunları, Bilecik Çocuk Oyunları ve Minik Kalpler gibi birçok dergi ve yayını belirli aralıklarla çocuklarımıza dağıttık. BİLECİK BELEDİYESİ İSTANBUL MARATONUNDA Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonunda; Belediye Başkanımız Selim Yağcı ve belediye çalışanlarımız, 38. İstanbul Maratonu koşusuna katılarak, ilimizi temsil ettik. Bu yıl “15 Temmuz Şehitleri için koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonuna ilimizi temsil ederek, yer aldık.

Faaliyet Raporu 2016


119

AKIL OYUNLARI DERGİSİ Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akıl Oyunları Dergisi ile çocuklarımız internet ve televizyon bağımlılığından kurtularak, birbirinden eğlenceli ve yararlı Akıl Oyunları ile zaman geçirme imkanı buldu. ÇOCUKLARIMIZA YARIYIL HEDİYESİ; ÇOCUK SİNEMASI VE TİYATRO OYUNLARI Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımız, Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘’Çocuklarımıza Yarıyıl Hediyesi; Çocuk Sineması ve Tiyatro Oyunları’’ adlı çalışma ile 15 günlük tatile giren çocuklarımıza ücretsiz sinema filmleri ve tiyatro oyunlarını sundu. Bilecik Belediyesi tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımız; bir yandan çizgi sinema ile keyifli anlar yaşarken, aynı zamanda Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde ise tiyatro oyunları ile buluştu. Belediye Başkanı amcalarından çocuklara, yarıyıl tatili hediyesi olarak hazırlanan tiyatro oyunu ve sinema filmleri ile çocuklarımız, yarı yıl tatilinde eğlenceli anlar yaşadı. BİLECİK BELEDİYESİ YENİ KURUMSAL HİZMET HATTI İLE WHATSAPP DESTEK HATTINI HİZMETE SUNDUK Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni 444 88 58 numaralı Kurumsal Hizmet Hattı ile Whatsapp Destek Hattı hizmete girdi. Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşlarımız, yeni Kurumsal Hizmet Hattı sayesinde Bilecik Belediyesi ile daha kolay bir şekilde iletişim kurabilmenin yanı sıra; görüş, öneri, şikayet ve şehirle ilgili duyurmak istediği konuları da, Whatsapp Destek Hattı ile Bilecik Belediyesi AKMASA birimine ulaştırma fırsatı buldu. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri gerek basın yoluyla gerek diğer iletişim kanalları ile kamuoyunun bilgisine sunan Bilecik Belediyesi, gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşlarımıza daha yakın oldu. BİLECİK BELEDİYESİ AK MASA YENİ YÜZÜYLE VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşımız ve belediye arasında işlev gören AKMASA birimi yeni yüzü ve yeni hizmet anlayışıyla hizmete girdi.

Faaliyet Raporu 2016


120

3 BOYUTLU KAYI BOYU ANITI VE BİLECİK TEMALI YAZILAR Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, tarihimizden izler taşıması ve şehrin görüntüsüne yenilik kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hazırlanan 3 boyutlu Kayı Boyu Anıtı; Ankara ve İstanbul Karayolu üzerindeki hakim tepede uygulamaya koyduk. Bilecik’te ilk olarak üç boyutlu Osmanlı Arması Projesi ile Osmanlı’nın kuruluş toprağı Bilecik’te güzel bir kimlik oluşturan Bilecik Belediyesi, çalışma ile ecdad yadigarı Bilecik’te yine ecdadımızı hatırlatacak birçok simgeyi şehre kazandırdı.

RADYO YAYINLARI İLE BİLECİK’İMİZİ TANITTIK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’i başta ulusal televizyon ve yayın organları olmak üzere tanıttık. İlimiz, ilçelerimiz ve belde ile köylerimiz başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ile sosyal yaşantısından izleri radyo yayınları ile duyurduk. Belediye Başkanımız Selim Yağcı da birçok kez gerçekleştirilen radyo yayınları ile ilimizi anlattı. 3 BOYUTLU BİLECİK BELGESELİ Bilecik Beldeyiesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Bilecik’in tarihi ve kültürel değerini ortaya koyan 3 Boyutlu Bilecik Belgeseli hazırlandı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan 3 Boyutlu Bilecik Belgeseli, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonunda, ilimizi ziyaret eden heyet ve misafirlerin izlenimine sunulmaktadır. BEBKA TEKNİK DESTEK VE HİBE PROGRAMLARI Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütelen çalışmalar kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Teknik Destek ve Hibe Programları için gerekli başvurularak, birçok proje sunularak, destek ve hibe alımları yapıldı.

Faaliyet Raporu 2016


121

MARKA TESCİL VE LOGO TASARIMLARI Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak gerek belediyemiz gerek ilimize ait değerlerin hak ettiği değeri bulması amacıyla marka tescil ve logo tasarımları yapıldı. TURİZME İLGİLİ ÇALIŞMALAR Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Tarih ve Kültür Şehri Bilecik’in; doğal güzellikleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, turizm değerleri yeniden belirlenerek, gün yüzüne çıkarıldı. Bilecik Dünya Turizm Destinasyonu başta olmak üzere şehrin turizm faaliyetlerine hız kazandıracak birçok etkinliği gerçekleştirilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ülkemiz çapında ün yapmış turizm ve seyahat acentası yetkililerini ilimizde ağırlayarak, ilimizin turizm değerlerini görücüye çıkardı.

BİLGİ EVİ PROJEMİZ Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol ile Bilecik’te önemli işlevler gören ve bilgisayar alanında şu ana kadar yüzlerce kursiyere sertifika veren Bilecik Belediyesi Bilgi Evi’nin işlevleri ve faaliyetleri 2016 yılında da devam etti. Daha önceleri, Bilecik Belediyesi, Bilecik İnsan Hak ve Değerlerini Koruma Derneği ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen ’’Bilgisayar Kullanımı’’ kursları ve diğer aktiviteler, gerçekleştirilen protokol ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki yerinde devam etmektedir. HAVA ÇEKİMLERİ VE TANITIM FİLMLERİMİZ Kuruluş, Kurtuluş ve Dirilişin Şehri Bilecik, Bilecik Belediyesi tarafından yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları ile sesini duyurmaya devam ediyor. Basın yayın ve sosyal medya alanlarında yeni ekipman ve materyallerle şehrin tanıtım faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Hava Çekim Araçları ile şehir ve projelerin havadan çekimlerini yapmanın yanı sıra ulusal televizyon kanallarını ağırlama ve tanıtım videoları hazırlamak gibi çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli radyo kanallarında da ili tanıtıcı faaliyetlere imza atan Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilecik ve Bilecik Belediyesi’nin faaliyetlerinin süreli yayın organlarında da yer alması noktasında faaliyetlerini sürdürdü.

Faaliyet Raporu 2016


122

İSBN KAYITLI YAYINLARIMIZ Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yayın çalışmaları ile; şehrin, kültürel değerlerinin kent belleğinde geleceğe taşındığı eserlere yenileri eklendi. Şu ana kadar şehrin tarihi ve kültürel değerlerini anlatan ve şehrin kent belleğini güçlendiren eserlere son olarak; ‘’Tarihi Gizemleriyle Bilecik’’ adlı eser eklendi. Gerçekleştirilen çalışma ile şehrin kültürel ve tarihi değerlerine tekrar anlam kazandırıldı. FUAR VE ORGANİZASYONLARIMIZ Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından şehrimiz, ulusal televizyon ekranlarında yer alarak tanıtılırken aynı zamanda ulusal ve uluslararası fuarlarda da bütün güzellikleriyle yer alıyor. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirler olmak üzere bölgemiz ve yurdumuzun çeşitli illerinde gerçekleştirilen fuar ve organizasyonlarda tanıtılıyor.

4- HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU BÜNYESİNDE 2016 YILINDA SUNULAN HİZMETLER; Halkla İlişkiler birimi aracılığı ile halkın şikâyetlerinin acil cevaplandırılması. Halkla ilişkiler hizmetlerinde bütünlük etkili verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, Belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın Belediye’ye Belediye’nin halka karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan çalışmalardan halkın düşüncesini alma ve halkı bilgilendirme aşamasından sonra kamuoyu ölçme ve değerlendirme yapılması gibi görevler büyük bir itina ile yürütülmektedir. Yetkili personel gerek telefon ve Internet ortamı sayesinde gerekse yüz yüze gelen görüş öneri ve şikâyetleri direk kayda alarak gerekli birimler ile görüşmeleri sağlayarak, şikayeti ve önerisi olan kişiye en kısa zamanda cevap vermekle yükümlüdür. Yetkili personel cenaze işleri kapsamında cenaze yakınlarıyla irtibata geçerek, cenaze defin işlerinden diğer işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar. Belediyemiz ve Belediye Başkanımız, diğer resmi kurumlar ile ilgili duyuru ve anons yapılması gereken konuyu anons sistemi ve ilimizde faaliyet gösteren Radyo kanallarıyla halka duyurulması hususunda büyük görev üstlenir. Ayrıca, Halkla ilişkiler büromuz her gün belediyemize gelen vatandaşlarla görüşerek vatandaşa destek vermeye, sorunları dinlemeye ve çözüm üretmeye devam etmektedir. Faaliyet Raporu 2016


123

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze ait ödenek durumu ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Genel Hesap Kodu

Bütçe Harcama Raporu Açıklama

46.11.02.25.01.01.01.00.05.01

PERSONEL GİDERLERİ

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

46.11.02.25.01.01.01.00.05.02 46.11.02.25.01.01.01.00.05.03 46.11.02.25.01.01.01.00.05.05 46.11.02.25.01.01.01.00.05.06 46.11.02.25.01.01.01.00.05.09 Genel Toplam

(BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/1 B. Toplamı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

251.609,00

17.000,00

15.584,58

253.024,42

253.024,42

30.504,00

3.000,00

1.269,94

32.234,06

32.234,06

800.939,00

759.500,00

53.082,29

1.507.356,71

1.507.356,71

1,00 35.000,00 2,00 1.118.055,00

0,00 0,00 0,00 779.500,00

1,00 35.000,00 2,00 104.939,81

0,00 0,00 0,00 1.792.615,19

0,00 0,00 0,00 1.792.615,19

Faaliyet Raporu 2016


124

Faaliyet Raporu 2016


125

Faaliyet Raporu 2016


126

GENEL BİLGİLER 1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Bilecik Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur. b) Bölgenin eğitim gören kimsesiz, yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak, c) Belediye Başkanın talimatı üzerine ilimizde bulunan yoksul, muhtaç ve özürlü vatandaşlarımıza gerekli yardımlarda bulunmak, d) Asker ailelerine yardım edilmesi iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yürütmek, e) Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Bilecik İlinde tarihi mekânları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar tarihi kimlik oluşturmak, f) Bilecik’in tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanması, “Halk Kitaplarının basılıp yayınlanmasını sağlamak. Bu seride Sağlıklı yaşama, Temizlik ve Sağlığımız, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma, Aile yapımız ve Aile Huzuru Nasıl Sağlanır, Eğitimde Başarının Yolları, Huzurlu Bir Mahalle Nasıl Olmalı gibi konuları işlemek; uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek, g) Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak, h) Milli ve dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak, i) İl bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençlere yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak. j) Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak, k) Alkol, sigara, kumar gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek, l) İlde kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmak, m) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek, Amatör Spor Kulüplerinin faaliyetlerine destek olmak, n) Milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek, tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE 2016 YILINDA SUNULAN HİZMETLER; Belediyemiz sosyal ve kültürel projeleri kapsamında 7’den 70’e insanımızın istek ve talepleri çerçevesinde daha hızlı, daha verimli ve daha ulaşılabilir etkinlikler planlayıp yıl içerisinde belirlenen tesis ve açık havada bir çok etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bir çok projeyi Bilecik’te sanat severler ile buluşturduk.

Faaliyet Raporu 2016


127

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hayatımıza anlam katan kadınlarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik.

Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşının Kabulü dolayısıyla her yıl düzenli olarak şiir yarışması düzenliyoruz.

Faaliyet Raporu 2016


128

Yaz sezonunda çocuklarımızın sağlıklı yaşam koşulları çerçevesinde spor yapabilmeleri spora olan ilgilerinin artması dolayısıyla çeşitli alanlarda yaz spor okulları açıyoruz. Ayrıca çocuklarımız ve gençlerimiz için yıl içerisinde festivaller düzenliyoruz. Faaliyet Raporu 2016


129

Faaliyet Raporu 2016


130

Bilecik’te hemşerilerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza istenilen enstrüman alanında müzik kursları açıyor, eğitimler veriyor ve muhteşem bir konserle öğrencilerimizin sertifikalarını dağıtıyoruz. Faaliyet Raporu 2016


131

Faaliyet Raporu 2016


132

On bir ayın sultanı Ramazan Ayında gerek mahallelerimizde gerekse belediyemiz kültür sitesinde vatandaşlarımızla iftar ve sahur edebilmenin bahtiyarlığını yaşadık. Aynı zamanda mahalle konaklarımızda mukabeleler okundu, kurulan iftar sofrası öncesi çocuklarımız için çeşitli aktiviteler düzenlendi, teravih çıkışında ise tüm hemşerilerimize Osmanlı şerbeti ikramları yapıldı. Faaliyet Raporu 2016


133

Faaliyet Raporu 2016


134

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler;

Bereketin tatlı aşı birlik ve beraberliğin en güzel sembolü aşureyi, aşure gününde binlerce hemşerilerimizle paylaştık.

Ev hanımlarına ilişkin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezimizde ve mahalle konaklarımızda Kuran, siyer ve tefsir eğitimleri veriyoruz.

Şeyh Edebali Üniversitesi kampüsünde yer alan sosyal paylaşım merkezi niteliğindeki öğrenci otağımızda kardeşlerimizle buluşuyor, onlara ücretsiz çay ve çorba imkânı sunuyoruz.

Osmanlı El Sanatları Merkezimizde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımıza yeniden can veriyoruz.

Eğitime desteklerimiz aralıksız devam ediyor. Öğretmen odalarımızı yeniden düzenliyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa açtığımız kurslarımızın yılsonu sergilerini gerçekleştiriyoruz.

Bizleri bu günlere getiren öğretmenlerimiz ile birlikte göreve yeni başlayan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü etkinliğini gerçekleştirdik.

Faaliyet Raporu 2016


135

Kandil günlerinde vatandaşlarımıza helva ve şerbet ikramlarında bulunuyoruz.

Uluslararası düzeyde çocuk becerilerine dayalı sempozyumlarda şehrimizi layıkıyla temsil ettik.

Çocuk sinemamızda çocuklarımıza ayrılan saatte ücretsiz gösterimler tertip ediyoruz. Ayrıca sinemaya gelen çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıtıyoruz.

İlimizi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eden ve derece elde eden başarılı öğrencilerimize hediyeler taktim ettik.

Belediyemiz Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bayanlar için oluşturduğumuz spor merkezimiz faaliyetlerine devam ediyor.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza büyük imkânlar sunuyoruz. Çocuklarımız her hafta pazar günü çocuk tiyatrosunda bir araya geliyor.

Faaliyet Raporu 2016


136

Faaliyet Raporu 2016


137

11. Uluslar arası Tiyatro Festivalini kutladık. Türk ve Dünya Tiyatrosunun en güzel oyunları Bilecik’te seyircisi ile bir araya geldi. Tiyatro Festivali yılın en iyi sanat ödülüne layık görüldü.

Faaliyet Raporu 2016


138

Belediyemiz Sosyal Projeleri Kapsamında; 2016 yılı içerisinde Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan dar gelirli 699 ailemize gıda yardımı yapılmıştır, ayrıca 300 mülteci aileye de gıda yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir. 2016 yılı içerisinde 400 aileye yakacak yardımı yapılmıştır, ayrıca 90 mülteci aileye de yakacak yardımı yapılmıştır, yardımlarımız devam etmektedir. 2016 yılı itibari ile 109 sayılı yasaya göre 23 ailemiz Asker Ailesi Yardımı almaktadır. 2016 yılı içinde Kurban Bayramı’nda kurban kesemeyen 164 aileye kurban eti yardımı yapılmıştır. 2016 yılı içinde Minik Eller Güçlü İller projesi kapsamında 650 aileye bebek hediye seti verildi, hediyelerimiz devam etmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı Belediyemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Encümenimizin verdiği yetki dâhilinde gerek nakdi gerekse ayni yardımlar yapmaktadır. 2016 yılı içerisinde 8 vatandaşımıza nakdi yardım yapılmıştır. Ramazan ayı çerçevesinde kurduğumuz iftar evinde 800 vatandaşımız iftar ve sahur etme imkânı bulmaktadır. Aynı zamanda tüm mahallelerimizde ve Edebali vadisinde kurulan büyük iftar sofralarında vatandaşlarımız iftarlarını açabilmektedir. İlimizde bulunan özürlü vatandaşlarımızın talebi üzerine 4 kişiye normal tekerlekli sandalye ve 2 kişiye de akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilmiştir. Kültür ve Sosyal işler müdürlüğü olarak amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla ilimizde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır.

Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz programlar

Faaliyet Raporu 2016


139

Belediye bahçemizde belediye personelimiz, çalışanlarımız ve aileleriyle birlikte iftar programında bir araya geldik.

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze verilen ödenek toplamı ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Harcama Raporu Açıklama MAL VE HİZMET ALIM GİDERL CARİ TRANSFERLER Sermaye Giderleri PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER CARİ TRANSFERLER Sermaye Giderleri Sayfa Toplamı

(KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı 3.448.542,00 40.000,00 0,00 229.073,00 36.004,00 1,00 235.004,00 2,00 270.004,00 0,00 4.258.630,00

Eklenen 495.700,00 0 0,00 13000 0,00 0 390.000,00 0 0,00 0 898.700,00

Faaliyet Raporu 2016

Düşülen 59.806,22 6.000,00 0,00 4.336,79 375,47 1,00 1.020,00 2,00 71.474,21 0,00 143.015,69

Net Bütçe 3.884.435,78 34.000,00 0,00 237.736,21 35.628,53 0,00 623.984,00 0,00 198.529,79 0,00 5.014.314,31

Harcanan 3.884.435,78 34.000,00 0,00 237.736,21 35.628,53 0,00 623.984,00 0,00 198.529,79 0,00 5.014.314,31


140

Faaliyet Raporu 2016


141

Faaliyet Raporu 2016


142

GENEL BİLGİLER 1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) Bilecik ili sınırları dahilindeki cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak, her türlü park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerin bakımı (temizlik, budama, form budama, çim biçimi, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, sulama vs.) ve onarımını yapmak veya ihale yolu ile yaptırmak, b) Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, c) İl sınırlarındaki cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma çalışmaları yapmak, mevcut ağaç ve süs bitkilerinin hem daha sağlıklı büyümeleri hem de yaya yollarında vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde form budama ve iyileştirme budamalarını yapmak, d) Bitkisel hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele yapmak, yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak, e) İmar duruma müsait yol ya da inşaat yapılması durumunda nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek, f) Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak, g) Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, açık hava spor aletleri, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak, h) Park, bahçe, refüj, koruluk vb. alanlardaki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya satın almak, ı) Budama, kesim, ilaçlama vb. işlerini yapmak, i) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizatın temini ve bunların işletilmesini sağlamak j) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, çevre düzenlemesi, spor alanı oluşturulması ve kentsel donatı elemanlarının temini konusunda yardımcı olmak, k) Vatandaşların hizmetine güzel bir çevre sunmak ve çevre bilincinin arttırılması için ilgili birimlerle işbirliği içinde aktiviteler düzenlemek, l) Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, kalifiye eleman yetişmesini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek, m) Müdürlüğün yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak, II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Faaliyet Raporu 2016


143

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILINDA YAPILAN İHALELER

Sıra No: İşin Adı:

1

Niteliği:

Bilecik Belediyesi (Merkez) Çocuk Oyun Elemanları, Kondisyon Aletleri, Kauçuk Parke ve Yedek Mal Alım İşi Parça Mal Alım İşi (İ.K.N.:2016/ 332067)

İhale Usulü

Açık İhale Usulü

(Sözleşme Bedeli) +KDV 957.125,00 – TL (İş Devam Ediyor)

Bu iş ile aşağıdaki mal kalemleri temin edilmiştir/edilecektir.

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

1 adet polietilen şapka figürlü kare oyun grubu çatısı, 1 adet h:150 cm polietilen spiral kaydırak, 1 adet h:100 cm polietilen bağlı kaydırak, 1 adet h:100 cm polietilen dalgalı kaydırak, 2 adet polietilen kaydırak giriş bariyeri, 1 adet polietilen spiral kaydırak giriş bariyeri, 3 adet polietilen figürlü platform bariyeri, 10 Adet/Tk 1 adet polietilen oyun grubu figürü, 2 adet kare platform, 1 adet üçgen platform, 1 adet spiral platform, 1 adet h:100 cm merdiven, 1 adet h:50 cm ara merdiven, 2 takım metal merdiven korkuluğu, 1 takım spiral kaydırak metal korkuluktan oluşan oyun grubu.

2

1 adet polietilen tren figürlü kare oyun grubu çatısı, 1 adet h:100 cm polietilen çoklu bağlı kaydırak, 1 adet h:100 cm polietilen dalgalı kaydırak, 2 adet polietilen kaydırak giriş bariyeri, 6 adet polietilen figürlü platform bariyeri, 2 2 Adet/Tk adet kare platform, 1 adet h:100 cm merdiven, 1 takım polietilen merdiven korkuluğu, 1 adet polietilen tırmanma, 1 adet polietilen tren figürlü tüpten oluşan oyun grubu.

3

1 adet polietilen figürlü kare oyun grubu çatısı, 1 adet h:150 cm polietilen dalgalı kaydırak, 1 adet h:100 cm polietilen bağlı kaydırak, 2 adet polietilen kaydırak giriş bariyeri, 3 adet polietilen platform bariyeri, 2 adet kare platform, 6 Adet7Tk 1 adet h:100 cm merdiven, 1 adet h:50 cm ara merdiven, 2 takım metal merdiven korkuluğundan oluşan oyun grubu.

4

1 adet polietilen figürlü altıgen oyun grubu çatısı, 1 adet h:250 cm polietilen spiral kaydırak, 1 adet h:200 cm polietilen bağlı kaydırak, 1 adet h:200 cm polietilen dalgalı kaydırak, 1 adet h:150 cm polietilen çoklu kavisli kaydırak, 1 adet h:100 cm polietilen bağlı kaydırak, 4 adet polietilen kaydırak giriş bariyeri, 1 adet polietilen spiral kaydırak giriş bariyeri, 10 adet polietilen figürlü platform bariyer, 6 adet polietilen ufak figürlü platform bariyeri, 5 adet polietilen oyun 1 Adet/Tk grubu figürü, 1 adet h:150 cm polietilen basamaklı tırmanma, 1 adet h:100 cm polietilen basamaklı tırmanma, 6 adet kare platform, 1 adet spiral platform, 1 adet h:100 cm merdiven, 1 takım polietilen merdiven korkuluğu, 6 adet h:50 cm metal ara tırmanma, 1 takım spiral kaydırak metal korkuluğundan oluşan oyun grubu.

5 6

Modüler Tırmanma Oyun Grubu 1 Modüler Tırmanma Oyun Grubu 2 Faaliyet Raporu 2016

3 Adet/Tk 2 Adet/Tk


144

Sıra No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Malzemenin Cinsi

İkili Klasik Salıncak İkili Motor Salıncak Ebeveynli Salıncak Atlı Dönence (3 Atlı) Tırtıl Zıpzıp Figürlü Tahterevalli Bar Spor Aletleri Takımı Kondisyon Bisikleti (2 Kişilik) Bacak İtme (2 Kişilik) Step + Twist (3 Kişilik) Bel Esnetme (2 Kişilik) Havada Yürüyüş Makas (2 Kişilik) İp Tırmanma (h= 6 m) 40 x 40 x 2 cm SBR Karo Kauçuk Parke (Yapıştırıcısı Dahil) 40 x 40 x 2,50 cm EPDM Karo Kauçuk Parke(Yapıştırıcısı Dahil) Halat Salıncak Park Tabelası Bağlı Kaydırak (h= 1m ) Dalgalı Kaydırak (h= 1m ) Kavisli Kaydırak (h= 1m ) Çoklu Bağlı Kaydırak (h= 1m ) Bağlı Kaydırak (h= 1,50m ) Dalgalı Kaydırak (h= 1,50m ) Çoklu Kavisli Kaydırak (h= 1,50m ) Spiral Kaydırak (h= 1,50m ) Bağlı Kaydırak (h= 2m ) Dalgalı Kaydırak (h= 2m ) Spiral Kaydırak (h= 2m ) Spiral Kaydırak (h= 2,50m ) Polietilen Salıncak Oturağı Polietilen Tahterevalli Oturağı At Figürlü Polietilen Dönence Oturağı Polietilen Ebeveyn Salıncak Oturağı Motor Figürlü Polietilen Salıncak Oturağı

Sıra No: İşin Adı:

1

Niteliği:

Bilecik Belediyesi (Merkez) Minyatür Sentetik Futbol Sahası Yapım İşi Yapım İşi İ.K.N.: 2016/98839

Miktarı 10 Adet 5 Adet 3 Adet 20 Adet 15 Adet 20 Adet 1 Adet 20 Adet 20 Adet 20 Adet 20 Adet 20 Adet 20 Adet 1 Adet 3.600 m

2

400 m2 1 Adet 50 Adet 20 Adet 5 Adet 5 Adet 2 Adet 5 Adet 5 Adet 5 Adet 15 Adet 5 Adet 15 Adet 15 Adet 2 Adet 80 Adet 20 Adet 20 Adet 2 Adet 10 Adet

İhale Usulü (Sözleşme Bedeli) +KDV Açık İhale Usulü

Faaliyet Raporu 2016

212.371,09 -TL (İş Bitti)


145

SENTETİK FUTBOL SAHASI YAPIMI: Osmangazi Mahallesi Toki Orta Okulu Sentetik Futbol Sahası (10,00x17,00m=170,00m²) Cumhuriyet Mahallesi Atatürk İlk Okulu Sentetik Futbol Sahası (7,50x14,00m=105,00m²) Beşiktaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sentetik Futbol Sahası (21,60x39,10m=844,56m²) Bahçelievler Mahallesi Malhun Hatun Orta Okulu Sentetik Futbol Sahası (15,60x25,60m=399,36m²) Beşiktaş Mahallesi Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Sentetik Futbol Sahası (19,00x35,00m=665,00m²) olmak üzere toplamda 5 adet (2.183,92 m²) sentetik futbol sahası oluşturulmuştur. 2-2016 YILINDA YENİ YAPILAN/REVİZYONU YAPILAN PARKLAR, REFÜJLER VB. 2.1. 2016 YILINDA YENİ YAPILAN PARKLAR VE REFÜJLER VS. 2.1.1. Bahçelievler Mahallesi Alt Geçit Üzeri Park Alanı 2.1.2. Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Üzeri Park Alanı 2.1.3. Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Üzeri Park Alanı 2.1.4. Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı 2.1.5. Beşiktaş Mahallesi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Engelli Parkı 2.1.6. Pelitözü Gölpark Yeni Yürüyen Çocuk Oyun Parkı 2.1.7 . Osmangazi Mahallesi Toki İlk Öğretim Okulu Sentetik Futbol Sahası 2.1.8.Cumhuriyet Mahallesi Atatürk İlk Öğretim Okulu Sentetik Futbol Sahası 2.1.9. Beşiktaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Sentetik Futbol Sahası 2.1.10.Bahçelievler Mahallesi Malhun Hatun Orta Okulu Sentetik Futbol Sahası 2.1.11. Beşiktaş Mahallesi Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Sentetik Futbol Sahası 2.2 2016 YILINDA REVİZYONU YAPILAN PARKLAR VE REFÜJLER VS. 2.2.1.Osmangazi Mahallesi Duru Kent Yanı Park Alanı: (Çalışmaları Devam Etmektedir) 2.2.2.İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park 2.2.3.İstiklal Mahallesi Kız Meslek Lisesi Altı Park Alanı 2.2.4.Bahçelievler Mahallesi Otuziki Evler Parkı 2.2.5. Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı: (Parkın Bir Bölümü) 3- MUHTELİF İŞLER ÇİMLENDİRİLECEK ALANLARA BİTKİSEL TOPRAĞIN SERİLMESİ:(8.195,00 m3) Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 510,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Alt Geçit Üzeri Park Alanı: 350,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Geo Duvar Önü: 400,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Huzur Park: 425,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı: 300,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Kültür Kongre Merkezi Yanı Yamaç Alan: 600,00 m3 Bahçelievler Mahallesi 2.Nizamiye Komutanlığı Yanı Yamaç: 90,00 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Üzeri Park Alanı: 100,00 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Üzeri Park Alanı: 100,00 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 85,00 m3 Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı: 255,00 m3 İstasyon Mahallesi Orta Refüj: 450,00 m3 Osmangazi Mahallesi Hayme Ana Sultan Evi: 700,00 m3 Pelitözü Mahallesi Kavşağı: 400,00 m3 Pelitözü Mahallesi Parkı: 50,00 m3 Pelitözü Göleti Gölpark Çevresi: 1.000,00 m3 Şeyh Edebali Türbesi Osmanlı Tarih Şeridi: 850,00 m3 Hürriyet Mahallesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi: 100,00 m3 Bilecik Şehitler Mezarlığı:40,00 m3 Şeyh Edebali Üniversitesi Dolmuş Durağı Çevresi: 550,00 m3 Eskişehir - İstanbul Karayolu Akasya altı Orta Refüj: 500,00 m3 Çınar Anıtı: 70,00 m3 Kayı Anıtı: 270,00 m3 Olmak üzere; toplam 8.195,00 m3 bitkisel toprak serilmiştir. Faaliyet Raporu 2016


146 Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ebeveynleri ile açık alanlarıda en iyi ortamlarda vakit geçirebilmeleri için parklar ve oyun alanlarına yenilerini ekledik.

Faaliyet Raporu 2016


147

Faaliyet Raporu 2016


148

PARK ALANLARI VE REFÜJLERİN TOPRAK TESVİYELERİ: ( 64.595,00 m²) Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 820,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: 1.130,00 m2 Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Parkı: 460,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Dursun Fakıh Parkı:1.800,00 m2 Bahçelievler Mahallesi 2.Nizamiye Yanı Duvar Önü: 930,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Kardeşlik Parkı: 2.735,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Geo Duvar Önü:325,00 m2 Bahçelievler Alt Geçit Üzeri Park Alanı:1.050,00 m2 Bahçelievler Duman Sokak Park Alanı: 770,00 m2 Hürriyet Mahallesi Kaktüs Park:1.000,00 m2 Hürriyet Mahallesi Zümrüt Sokak Park Alanı:2.600,00 m2 Hürriyet Mahallesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi:200 m2 Osmangazi Mahallesi Hayme Ana Sultan Evi:1.130,00 m2 Osmangazi Mahallesi Durukent Arkası Park Alanı:500,00 m2 Osmangazi Mahallesi - İstasyon Mahallesi Arası Orta Refüj:4.500,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı:520,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Park Alanı: 385,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Üzeri Park Alanı: 450,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı: 1.000,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Park 1 Sokak Park Alanı:1.375,00 m2 Eskişehir- İstanbul Karayolu Akasya altı orta refüj: 3.000,00 m2 Şeyh Edebali Türbesi Osmanlı Tarih Şeridi:4.800,00 m2 Bilecik Şehitler Mezarlığı:110 m2 Şeyh Edebali Üniversitesi Dolmuş Durağı Önü:1.100,00 m2

Kültür Kongre Merkezi Yanı Yamaç Alan:635,00 m2 Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi Önü: 100,00 m2 Bilecik Belediye Sarayı Tenis Kortu Alanı: 770,00 m2 Pelitözü Kavşağı - Gülümbe Köyü Arası Orta Reüj:16.200,00 m2 Kayı Anıtı: 350,00 m2 Pelitözü Köyü Kavşağı:270,00 m2 Pelitözü Gölpark:13.580 m2 Olmak üzere; toplam; 64.595,00 m² alanda toprak tesviyesi yapılmıştır.

HAFRİYAT ATILMASI/KAZIM İŞLEMLERİ: (1.009,00 m3 ) Beşiktaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi: 170,00 m3 Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı: 24,00 m3 Osmangazi Mahallesi Durukent Arkası Park Alanı: 100,00 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Parkı:225,00 m3 İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı Çiçeklik Mermerleri:4,00 m3 Akasya altı Orta Refüj Eski Bordürlerin Sökümü: 420,00 m3

Faaliyet Raporu 2016


149

Atatürk Heykeli - Şehit Asker Anıtı Arası Orta Refüj: 62,00 m3 Pelitözü Göleti Gölpark Yeni Yürüyen Alanı: 4,00 m3 olmak üzere toplam; 1.009,00 m3 hafriyat/kazım atılmıştır. PARK ALANLARININ ÇİM BİÇİMİ: (1.777.160,00 m2)

OCAK

ŞUBAT 0

TEMMUZ 189.732,00

MART

72.837,00 AĞUSTOS 146.963,00

NİSAN

138.359,00 EYLÜL

MAYIS 218.810,00

EKİM 271.775,00

159.705,00

olmak üzere; toplam; 1.777.160,00 m2 alanda çim biçimi yapılmıştır.

YEŞİL ALAN OLUŞTURMA: (17.354,00 m2) Bahçelievler Mahallesi Alt Geçit Üzeri Park Alanı: 1.058,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 820,00m2 Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: 550,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı: 770,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Park Alanı: 436,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Park Alanı: 385,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Engelli Parkı: 435,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanı:1.000,00m2 İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Parkı: 50,00 m2 İstasyon Mahallesi Orta Refüj:465,00 m2 Osmangazi Mahallesi Hayme Ana Sultan Evi: 1.130,00 m2 Eskişehir- İstanbul Karayolu Akasya altı Orta Refüj:900,00 m2 Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi:200,00 m2 Şeyh Edebali Türbesi Osmanlı Tarih Şeridi: 6.000,00 m2 Kültür Kongre Merkezi Yanı Yamaç Alan:635,00 m2 İnhisar Atatürk İlk Okulu:410,00m2 Pelitözü Gölpark Yeni Yürüyen Çocuk Oyun Parkı: 1.230,00 m2 Pelitözü Mahallesi Kavşağı:270,00 m2 Şehitlik Mezarlığı:110,00 m2 Kayı Anıtı: 350,00m2 Çınar Anıtı: 150,00 m2 olmak üzere toplam; 17.354,00 m2 yeşil alan/spor alanı oluşturulmuştur. Faaliyet Raporu 2016

HAZİRAN

135.621,00 KASIM 167.649,00

275.709,00 ARALIK 0


150

FİDE, FİDAN, MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ: Gül Fidesi Dikimi (7.920 Adet) Şeyh Edebali Türbesi Osmanlı Tarih Şeridi, Pelitözü Göleti Gölpark, Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Geo Duvar Önü, Bahçelievler Alt Geçit Üzeri Park Alanı, Bilecik Belediye Sarayı. Ağaç ve Çalı Dikimi (11.827 Adet) Şeyh Edebali Türbesi Tarih Şeridi: 6 ters keçi söğüdü, 11 alev ağacı, 12 keçi sakalı, 12 bahar dalı, 100 yayılıcı ardıç, 100 berberis, 1280 taflan, 120 ateş dikeni, 8 süs eriği, 2 lale ağacı, 6 japon akçaağacı, 26 süs kirazı, 200 amerikan sarmaşığı, 200 duvar sarmaşığı, 156 orman sarmaşığı, 100 kızılcık, 680 şimşir, 300 biberiye. Bilecik Belediyesi Kültür Kongre Merkezi Yanı Yamaç Alan: 60 taflan, 164 amerikan sarmaşığı, 160 adet sarmaşık gül Bilecik Belediye Sarayı: 6 şimşir, 15 taflan, 420 şimşir, 1 himalaya sediri, 20 piramit mazı, 7 fıstık çamı Bilecik Belediye Sarayı Önü Kaldırımlar: 36 lale ağacı Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi Geo Duvar Önü: 14 orman sarmaşığı, 300 taflan, 21 mavi ladin Bahçelievler Alt Geçit Üzeri Park Alanı: 1000 kurtbağrı, 200 şimşir, 12 keçisakalı, 12 kanarya gülü, 12 ıhlamur, 4 lale ağacı, 2 mavi ladin, 24 top akasya Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: 15 akçaağaç, 2 himalaya sediri Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı2: 53 piramit mazı, 50 yeşil top mazı Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Parkı: 1 himalaya sediri, 18 diş budak, 5 top akasya Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı:500 kurtbağrı, 300 yayılıcı taflan, 12 keçisakalı, 12 kanarya gülü, 6 himalaya sediri Bilecik Belediyesi Kültür Kongre Merkezi Orta Refüj:100 kadıntuzluğu, 150 ateş dikeni, 32 piramit mazı, 33 yeşil top mazı Pelitözü Göleti Gölpark: 127 ıhlamur, 1750 kurtbağrı, 14 akçaağaç, 69 çitlembik, 10 himalaya sediri, 70 diş budak, 10 fıstık çamı

Faaliyet Raporu 2016


151

Osmangazi Mahallesi- İstasyon Mahallesi Arası Orta Refüj: 50 manolya Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Üzeri Park Alanı: 500 kurtbağrı Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 6 ıhlamur, 3 lale ağacı, 1 himalaya sediri Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Üzeri Park Alanı: 1500 kurtbağrı, 10 çitlembik, 2 mavi ladin İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı: 280 ardıç, 9 piramit mazı Toki Yürüyüş Yolu: 6 akçaağaç, 24 fıstık çamı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi: 2 ıhlamur, 16 çitlembik, 6 mavi ladin Şeyh Edebali Üniversitesi Orta Refüj: 100 batı ladini, 1 doğu ladini Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasyaaltı yanbantlar: 91 mavi ladin Hürriyet Mahallesi Zümrüt Sokak Park Alanı: 32 akçaağaç, 20 fıstık çamı Balahatun Anaokulu: 20 adet çam fidanı (15 Temmuz Demokrasi Şehitleri faaliyeti kapsamında) Olmak üzere; toplamda 11.827 adet fide/fidan/ağaç dikilmiştir. 83.630,00 Adet Yazlık Mevsimlik Çiçek (top kadife, ateş dikeni, ipek, mine, petunya, begonya, kedi tırnağı ) dikimi: Belediye Sarayı, muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Kardeşlik Anıtı, Atatürk Heykeli, Yükselen Türkiye Anıtı, Şehitler Parkı, Hürriyet Mah. Huzur Sok. yamaç düzenlemesinde, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kent Ormanı, Şelale Park, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı, Beşiktaş Mahalle Konağı, Aqua Park, Şeyh Edebalı Türbesi ve Osmanlı Tarih Şeridi, Hayme Ana Sultan Evi Milli Egemenlik Parkı, Çınar Heykeli OEDAŞ- OSB arası orta refüj vs. alanlara yazlık mevsimlik çiçek dikilmiştir. 34.250,00 Adet Kışlık Mevsimlik (hercai menekşe, calendula, çuha, kasımpatı) çiçek dikimi: Belediye Sarayı, Muhtelif yerlerde bulunan beton saksılar, Osmangazi Heykeli, Osmanlı Arması, Şehit Asker Anıtı, Atatürk Heykeli, Kardeşlik Anıtı, Şehitler Parkı, KSS rampası yan bantlar, Şeyh Edebalı Türbesi, Hürriyet Mah. Huzur Sok. (yamaç düzenlemesinde),Kent Ormanı,75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı 2, Çınar Heykeli, Hayme Ana Sultan Evi Milli Egemenlik Parkı, Beşiktaş Mah. Konağı, Şelale Park, Belediye Sarayı – OSB arası orta refüj gibi vs. alanlara kışlık mevsimlik çiçek dikilmiştir.

Faaliyet Raporu 2016


152

MEVSİMLİK ÇİÇEKLERİN SÖKÜLMESİ Mevsimine göre ömrü sona ermiş mevsimlik çiçeklerin dikimi yapılan muhtelif alanlardan temizlenmesi işi kapsamında toplamda 117.880,00 adet mevsimlik çiçek sökümü yapılmıştır. FİDAN ÇANAKLARININ AÇILMASI (23.280 adet) Akasya altı orta refüj- OSB arası orta refüj arası orta refüj gül fidanları x2: 7.680 adet = 15,360 adet Yıl içerisinde dikilen gül fidanlarının çanak açımı (7.920 adet x 1 kez) FİDAN HEREKLEME İŞİ Muhtelif park, cadde ve sokaklara dikimi yapılan fidanlar:2.556 adet olmak üzere; toplam; 2.556 adet fidana herekleme işlemi yapılmıştır. PARKLARDA YABANCI OT GAZEL ve GENEL PARK TEMİZLİĞİ (1.381.364,00 m²)

OCAK

ŞUBAT

122.858,00

TEMMUZ 53.238,00

MART

109.851,00

AĞUSTOS 72.019,00

NİSAN

57.865,00

EYLÜL

MAYIS 55.060,00

EKİM 155.550,00

187.750,00

HAZİRAN

15.967,00

KASIM

180.729,00

ARALIK

180.202,00

190.275,00

olmak üzere; toplam; 1.381.364,00 m2 alanda yabancı ot, gazel ve genel park temizliği yapılmıştır.

BUDAMA ÇALIŞMALARI / KURU AĞAÇ VB. (GÜL, FİDAN, AĞAÇ, ÇALI vs.) BİTKİLERİN ÇIKARILTILMASI Budama; Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bulunan Kent Ağaçları (x2): 678 adet ağaç/fidan Eskişehir – İstanbul Karayolu Tugay Komutanlığı – Trafik Şube Müdürlüğü arası yan bant çalı bitkileri (x5): 16.875 adet çeşitli çalı bitkisi Eskişehir – İstanbul Karayolu Trafik Şube Müdürlüğü Yamaç Alan:1.592 adet çeşitli çalı bitkisi Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı- OSB arası orta refüj güller (x5):38.160 adet gül fidanı Karasu Sosyal Yaşam Adası:3 adet ağaç/fidan Belediye Sarayı Alev Ağaçları:34 adet çalı bitkisi Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi: 23 adet ağaç/fidan Bilecik Halk Kütüphanesi Önü: 2 adet ağaç/fidan (talepli) Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çevresi: 3 adet ağaç/fidan (talepli) Osmangazi Mahallesi Salkım Parkı:650 adet çalı bitkisi Osmangazi Orta Okulu Etrafı: 4 adet ağaç/fidan (talepli) İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı: 3 adet ağaç/fidan Faaliyet Raporu 2016


153

İstiklal Mahallesi Şadırvan etrafı: 5 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Kültür Sitesi:8 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Çamlık altı Park:15 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Kent Ormanı:30 adet ağaç/fidan İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası:6 adet ağaç/fidan Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı: 20 adet ağaç/fidan Ertuğrulgazi Mahallesi Konağı:93 adet çalı bitkisi Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Mavi Servi Ağaçları:20 adet ağaç/fidan Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi Halı Saha Etrafı: 4 adet ağaç/fidan (talepli) Ertuğrulgazi Mahallesi Ufuk Eczanesi Önü: 3 adet ağaç/ fidan (talepli) Hürriyet Mahallesi Mavi Marmara Parkı (x2): 6 adet ağaç/fidan Hürriyet Mahallesi Kaktüs Park: 8 adet ağaç/fidan Bahçelievler Mahallesi Uğur MUMCU Parkı:20 adet ağaç/fidan Beşiktaş Mahallesi Yeşil Park:2 adet ağaç/fidan Beşiktaş Mahallesi Ali Ersoy Parkı çit bitkileri:54 adet çit

bitkisi Beşiktaş Mahalle Konağı çit bitkileri:273 adet çit bitkisi Gazipaşa Mahallesi 75 Yıl Cumhuriyet Parkı: 32 adet gül fidanı Gazipaşa Mahallesi Gaziler Parkı:5 adet ağaç/fidan Cumhuriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Türbesi: 20 adet gül fidanı Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı:272 adet ağaç/fidan olmak üzere toplam; 58.923 adet bitki budaması yapılmıştır.

Kesim; İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:25- 1 adet ağaç/fidan (talepli) İsmetpaşa Mahallesi Asmalı Sokak No:4/2 – 1 adet ağaç/fidan (talepli) Hürriyet Mahallesi Mazlum Sokak – 1 adet ağaç/fidan (talepli) SOĞUK HAVA KOŞULLARINDAN AĞAÇLARIN KORUNMASI: Kış donlarından koruma amaçlı Aqua Parkta bulunan 4 adet palmiye ağacının kış mevsimine girerken sarılması ve ilkbahar mevsiminde açılması işlemi yapılmıştır. GÜBRELEME ÇALIŞMALARI: 1-Ticari Gübreler: 1-%33 Amonyum Nitrat Gübrelemesi: İlk Baharda tüm park bahçeler, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda %33 Amonyum Nitrat gübrelemesi yapılmıştır. Faaliyet Raporu 2016


154

Yaz dönemi içerisinde ise; Akasya altı – OSB arası orta refüj yeşil alanlar (x2), Cennet Caddesi Parkı, Nesrin ERGEN Parkı, Pelitözü Çocuk Adası Parkı, Beşiktaş Mah. Konağı, Mustafa SEVEN Parkı, Yeşil Park, Ali ERSOY Parkı, Mavikent Önü Park, Muhsin YAZICIOĞLU Spor ve Yaşam Alanı, Şehit Mesut Bilir Caddesi orta refüj, Sefa Sok. Parkı, Nene Hatun Parkı, Nesrin ERGEN Parkı, 32 Evler Parkı Pelitözü Çocuk Adası Parkı, Dumlupınar Caddesi yamaç alan, Kültür Kongre Merkezi, Emre Deniz ÜN Parkı, Anfi Tiyatro, Dinar Sokak Parkı,75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Uğur MUMCU Parkı1-2-3,Yücekent Parkı, Tavşantepe Parkı, Gündüzbey Parkı, Şeyh Edebali Türbesi Tarih Şeridi, Hayme Ana Sultan Evi, Meltem Konutları Yanı Park alanlarında %33 amonyum nitrat gübrelemesi yapılmıştır. 2-Di Amonyum Fosfat Gübrelemesi: Sonbaharda tüm park bahçeler, orta refüjler, yan bantlar vb. yeşil alanlarda ve yeni ağaç dikimlerinde Di Amonyum Fosfat gübrelemesi yapılmıştır. 3-15-15-15 Gübrelemesi Park, bahçe, heykel çevrelerinde ve refüjler de bulunan mevsimlik çiçek dikilen çiçeklik alanlarda15-15-15 gübrelemesi yapılmıştır. 4- Ozmocote Gübrelemesi: Akasya altı – OSB arası orta refüj (7.682 adet) gül fidanına ozmocote gübrelemesi yapılmıştır. 5-Ahır Gübresi Kış mevsimi başlangıcında; Akasya altı – OSB arası orta refüjde bulunan 7.682 adet gül fidanına ahır gübresi verilmiştir. SULAMA HATTI DÖŞEME İŞİ/ SULAMA HORTUMLARININ SERİLMESİ İŞİ: Üst Sulama Sistemi; Bahçelievler Mahallesi Kültür Kongre Merkezi Yanı yamaç alana ve Huzur Sokak Park Alanına damlama sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Kayı Anıtına damlama sulama hattı döşeme işi yapılmıştır. Alt Sulama Sistemi; Şeyh Edebali Üniversitesi dolmuş durağı yanı önü yan bantlarda, Trafik Şube Müdürlüğü anayol üzeri yan bantlarda, Pelitözü Göleti Gölpark Çevresi Yeşil Alanlarda, Bahçelievler Mahallesi Yeşim Sokak Park Alanında, Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanında, Bahçelievler Mahallesi Huzur Sokak Park Alanında, Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesinde Geoduvar önünde, Bahçelievler Mahallesi Kültür Kongre Merkezi yanı yamaç alanda, Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park alanında Bahçelievler Alt Geçit Üzeri Park Alanında, Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi 2. Nizamiye Yanı yan bantlarda, Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Park alanında,

Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park Alanında, Beşiktaş Mahallesi Ulutepe Sokak Park Alanında, Osmangazi Mahallesi Hayme Ana Sultan Evi Çevresi Yeşil Alanlarda, Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasyaaltı Orta Refüjde alt ve otomatik sulama sistemi döşeme işi, Kayı Anıtı’nda alt ve otomatik sulama sistemi döşeme işi yapılmıştır. SULAMA KONTROLLERİ: Tüm parklarımız, orta refüjler, yan bantlar, heykeller, türbe: Sulama sisteminin mevcut olduğu yerlerin gün içinde kontrolleri ve tamirleri yapılmıştır. Ayrıca sulama hattının olmadığı yerlerin arazöz ile sulanması işlemi yapılmıştır. SULAMA SİSTEMLERİNİN YAYILMASI VE TOPLANMASI: Tüm sulama sistemi kurulan alanlar için; Yaz mevsiminin başlangıcı itibariyle sulama sistemlerinin (Sulama hortumları ve mini sipring sistemleri) yayılması işlemi yapılmıştır. Kış mevsiminin başlangıcı itibariyle sulama sistemlerinin (Sulama hortumları ve mini sipring sistemleri) toplanması işlemi yapılmıştır. KİLİTLİ BETON PARKE- BETON BORDÜR DÖŞEME/TAMİR İŞİ: 6 lık Kilitli Beton Parke Döşenmesi İşi: (1046,00 m2) Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz Ün Parkı: 61,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Huzur Sokak Parkı: 134,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu 1 Parkı: 47,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Alt Geçit Yanı Park Alanı: 395,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı: 160,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Park Alanı: 24,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Park Alanı: 85,00 m2 Pelitözü Gölpark: 140,00 m2 olmak üzere; toplam; 1046,00 m2 6’lık kilitli parke döşenmiştir. 12x22x50cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi: ( 965,00 mt) Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi Park Alanı: 10,00 mt Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz Ün Parkı: 10,00 mt Pelitözü Göleti Amfi Tiyatro Tarafı: 560,00 mt Pelitözü Göleti Gölpark Giriş: 385,00 mt olmak üzere; toplam; 965,00 mt 12x22x50cm ebatlarında beton bordür taşı döşenmiştir. 12x22x70cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi: ( 2.367,00 mt) Beşiktaş Mahallesi Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi: 44,00 mt Osmangazi Mahallesi Salkım Parkı: 28,00 mt Osmangazi Mahallesi Hayme Ana Sultan Evi: 74,00 mt Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı: 385,00 mt

Faaliyet Raporu 2016


155

Bahçelievler Mahallesi Alt Geçit Yanı: 462,00 mt Bahçelievler Mahallesi Huzur Sokak Parkı: 90,00 mt Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Park Alanı:173,00 mt Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Park Alanı: 45,00 mt Pelitözü Göleti Gölpark (2.giriş): 1.066,00 mt olmak üzere; toplam; 2.367,00 mt 12x22x70cm ebatlarında beton bordür taşı döşenmiştir. 18x30x75cm Beton Bordür Taşı Döşenmesi: (1.553,50 mt) Akasyaaltı Orta Refüj: 1.553,50 mt olmak üzere; toplam; 1.553,50 mt 18x30x75cm ebatlarında beton bordür taşı döşenmiştir.

MERMER UYGULAMASI Bilecik Belediyesi Saat Kulesi önü çiçeklik ve kolonlar: 2 cm kalınlığında ebatlı mermer 161,60 mtül, 3 cm kalınlığında ebatlı mermer 163,20 mtül olmak üzere; toplamda 324,80 mtül bej renk mermer kullanılarak yenilenmiştir. RULO ÇİM SERİLMESİ Osmangazi Mahallesi Hayme Ana Sultan Evi: 1.130,00 m2 İstiklal Mahallesi Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi Yamaç: 700,00 m2 İstiklal Mahallesi Şeyh Edebali Tarih Şeridi: 670,00 m2 olmak üzere; toplam; 2.500,00 m2 rulo çim serilmiştir.

Faaliyet Raporu 2016


156

BADANA/BOYA İŞİ Cumhuriyet Mahallesi Gökkuşağı Parkı Mevcut Duvar Yüzeyleri Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz Ün Parkı Mevcut Duvar Yüzeyleri Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi Park Alanı Mevcut Duvar Yüzeyleri boyanarak oluşan kötü görüntüler ortadan kaldırılmıştır. AĞAÇ ALTI MAZGAL YAPIMI Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 1 adet Şeyh Edebali Türbesi: 1 adet Bilecik Belediye Sarayı Önü ve Karşısında bulunan kaldırımlar: 36 adet olmak üzere; toplam; 38 adet ağaç altı mazgal yapılmıştır. TABELA/LEVHA MONTAJI Osmangazi Parkı, Türkmeneli Kardeşlik Parkı ve Pelitözü Göleti Gölpark 0-3 Yaş Yeni Yürüyen Alanı Parklarına Park Levhaları yapılmıştır. Kent Parkı Park Levhasının tamir işi yapılmıştır. HAVUZ TAMİRİ/ BAKIMI/YAPIMI/ TEMİZLİĞİ Süs Havuzu Temizlikleri: Belediye Sarayı x4 kez, Osmanlı Arması x3 kez, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı x2 kez, Şelale Park x1 kez, Atatürk Heykeli x6 kez, Şeyh Edebali Türbesi x4 kez, Tuğra Heykeli x1 kez, Hükümet Meydanı x2 kez

(tamir) Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Park Alanı: 112,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi Park Alanı: 150,00 m2 Ertuğrulgazi Mahallesi Yücekent Parkı: 120,00 m2 Osmangazi Mahallesi Durukent Arkası Park Alanı: 150,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki F1 ve F2 Önü Park Alanı: 81,00 m2 Osmangazi Mahallesi Toki K5 Önü Park Alanı: 150,00 m2 Osmangazi Mahallesi Güneş Toki Önü Park Alanı: 146,00 m2 Osmangazi Mahallesi Osmangazi Mahalle Konağı Parkı: 144,00 m2 (tamir) Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Parkı: 35,00 m2 Cumhuriyet Mahallesi Samsa Çavuş Parkı: 140,00 m2 İstiklal Mahallesi Kız Meslek Lisesi Altı Park Alanı: 36,00 m2 İstiklal Mahallesi Kent Ormanı Park Alanı: 17,00 m2 İsmetpaşa Mahallesi Yeşil Park: 100,00 m2 İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park: 50,00 m2 İstasyon Mahallesi İstasyon Parkı: 101,00 m2 Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz Ün Parkı: 61,00 m2 (tamir) Pelitözü Göleti Gölpark 0-3 Yaş Yeni Yürüyen Alan: 10,5 m2 olmak üzere; toplam; 3.267,10 m2 kauçuk parke döşemesi yapılmıştır.

OYUN GRUBU ZEMİNİ KAUÇUK PARKE DÖŞEME İŞİ : (3.267,10 m2) Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park Alanı: 350,00 m2 Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebali Parkı: 132,00 m2 Hürriyet Mahallesi Kaktüs Park: 20,00 m2 (tamir) Beşiktaş Mahallesi Cumhuriyet İlk Okulu: 1,60 m2 Beşiktaş Mahallesi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Engelli Parkı: 30,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Lider Yapı Yanı Park Alanı: 370,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi: 112,00 m2 Beşiktaş Mahallesi Beşiktaş Mahalle Konağı Parkı: 85,00 m2 (tamir) Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu 1 Parkı: 30,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı:235,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 169,00 m2 Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu 1-2 Parkları: 32,00 + 30,00 = 62,00 m2 (tamir) Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Parkı: 40,00 m2 (tamir) Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Park Alanı: 27,00 m2 Faaliyet Raporu 2016


157

AKRİLİK ZEMİN UYGULAMA İŞİ: Hürriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Alanı Basketbol Sahası: 510,00 m2 akrilik zemin uygulaması yapılmıştır. TENİS KORT ZEMİN TESVİYESİ Bilecik Belediye Sarayı Mevcut Tenis Kortu Sahası: 770 m2 alana kiremit tozu serilmiştir. HAZIR BETON ATILMA İŞİ: (145,20 m3 ) Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı: 19,65 m3 Beşiktaş Mahallesi Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi: 16,80 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Eser Sokak Park Alanı:16,80 m3 Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Park Alanı:22,50 m3 Osmangazi Mahallesi Durukent Arkası Park Alanı:22,50 m3 Osmangazi Mahallesi Toki F1 ve F2 Blokları Önü Park Alanı:12,15 m3 Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı:34,80 m3 olmak üzere toplam; 145,20 m3 hazır beton atma işi yapılmıştır. MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA BETON/ AHŞAP SAKSI KOYULMASI İŞİ: Bahçelievler Mahallesi Balahatun Camii: 4 adet beton saksı konulmuştur. Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı Önü Durak: 2 adet beton saksı konulmuştur. Hürriyet Mahallesi Petek Sokak Park Alanı: 2 adet beton saksı konuşmuştur. HASTALIK ZARARLI VE YABANCI OTLARLA MÜCADELE: a) İnsektisit ilaçlaması: Muhtelif Cadde ve sokaklarda bulunan kent ağaçları: x3 kez, Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı – OSB: x4 kez, Eskişehir – İstanbul Karayolu KSS Rampası: x4 kez, Eskişehir – İstanbul Karayolu Şehir İçi Mevkii: x6 kez, Eskişehir – İstanbul Karayolu Kent Müzesi: x1 kez, Eskişehir – İstanbul Karayolu KSS-OSB arası orta refüj:

x2 kez, İstiklal Mahallesi Kent Ormanı x2 kez, İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı: x1 kez, Osmangazi Mahallesi – İstasyon Mahallesi Arası Orta Refüj: x4 kez, İsmetpaşa Mahallesi Şelale Park: x2 kez, İsmetpaşa Mahalle Parkları: x2 kez Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Kültür Kongre Merkezi: x3 kez, Hürriyet Mahallesi Parkları: x5 kez, Beşiktaş Mahallesi Parkları:x3 kez, Beşiktaş Mahallesi Mavi Kent Parkı: x 1 kez, Ertuğrulgazi Mahallesi Tavşantepe Parkı: x1 kez, Ertuğrulgazi Mahallesi Yücekent Parkı: x1 kez, Ertuğrulgazi Mahalle Parkları: x2 kez, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Orta Refüj: x1 kez, Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: x 1 kez, Bahçelievler Mahalle Konağı: x1 kez, Aqua Park:x1 kez, olmak üzere insektisit ilaçlaması yapılmıştır. b) Herbisit mücadelesi: Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: x2 kez, Bahçelievler Mahallesi Parkları: x4 kez, Hürriyet Mahallesi Şeyh Edebalı Kültür Kongre Merkezi: x1 kez, Bilecik (Merkez) Tüm Parklar: x1 kez, İsmetpaşa Mahalle Parkları: x1 kez, Beşiktaş Mahalle Parkları: x1 kez, Gazipaşa Mahalle Parkları: x1 kez, Hürriyet Mahallesi Parkları: x1 kez olmak üzere herbisit ilaçlaması yapılmıştır. c)Salyangozit ilaçlaması: İstiklal Mahallesi Belediye Sarayı Çiçeklikler: x 2 kez, Osmanlı Arması- Orman İşletme Müdürlüğü arası orta refüj: x1kez, Eskişehir – İstanbul Karayolu Akasya altı Orta Refüj: x2 kez olmak üzere salyangozit ilaçlaması yapılmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


158

OYUN GRUBU – SPOR ALETLERİ KURULMASI a) OYUN GRUBU Bahçelievler Mahallesi 32 Evler Parkı: Bir adet oyun grubu, 1 adet tahterevalli, Bahçelievler Mahallesi Dinar Sokak Park Alanı: 1 adet 2’li sepetli salıncak, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı: bir adet oyun grubu, 1 adet tahterevalli, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı Kamelya Yanı:1 adet 2’li sepetli salıncak, 1 adet dönence, Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu 2 Parkı: 1 adet 2’li motor salıncak, Osmangazi Mahallesi Salkım Parkı: 1 adet tahterevalli, 1 adet 2’li motor salıncak, 1 adet tırtıl zıpzıp, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Parkı: 1 adet 2’li motor salıncak, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yanı Park Alanı: 1 adet tırtıl zıpzıp, İsmetpaşa Mahalle Konağı Parkı: 1 adet atlı dönence, 1 adet 2’li motor salıncak, 1 adet tırtıl zıpzıp, Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz Ün Parkı: 1 adet 2’li motor salıncak, 1 adet tırtıl zıpzıp, Gazipaşa Mahallesi Safahat Parkı: 1 adet 2’li sepetli salıncak, 1 adet tahterevalli, Beşiktaş Mahallesi Ali Ersoy Parkı: 1 adet atlı dönence, 1 adet tırtıl zıpzıp, 1 adet 2’li motor salıncak, 2’li sepetli salıncak, Beşiktaş Mahallesi Mavikent Sitesi Önü Park Alanı: 1 adet tahterevalli, 1 adet motor zıpzıp, Beşiktaş Mahallesi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Engelli Parkı: 1 adet/Tk Engelsiz oyun grubu 2 adet 2’li salıncak, 1 adet dönence, 2 adet tahterevalli, Ertuğrulgazi Mahalle Konağı Parkı: 1 adet atlı dönence, Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 1 adet sepetli dönence, İnhisar Köyü: 1 adet bisiklet dönence, Pelitözü Göleti Gölpark 0-3 Yaş Yeni Yürüyen Alan: 1 adet ebeveynli salıncak Pelitözü İlk Okulu: 1 adet tahterevalli kurulumları gerçekleştirilmiştir.

b) SPOR ALETLERİ Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 1 adet 3’lü fitness aleti grubu. 1 adet vargel Beşiktaş Mahallesi Ali Ersoy Parkı: 1 adet 4’lü fitness aleti grubu Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi Parkı: 1 adet vargel İsmetpaşa Mahalle Konağı Parkı: 1 adet 4’lü fitness aleti grubu Bahçelievler Mahallesi Huzur Parkı: 1 adet 3’lü fitnnes aleti grubu Bahçelievler Mahallesi Koza Parkı: 1 adet 3’lü fitness aleti grubu Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Parkı: 1 adet makas Hürriyet Mahallesi Hamsu Vadisi: 2 adet vargel, 1 adet bisiklet İnhisar: 3 adet fitness aleti grubu montajı gerçekleştirilmiştir. Pelitözü Mahalle Parkı: 2 adet vargel MALZEME TAMİRLERİ /DEPO DÜZENLEME ÇALIŞMALARI Alet, makine vb. malzemelerin tamir, bakım ve onarımları yapılarak kullanılabilir duruma getirilmiştir. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü depo alanında bulunan malzemelerin düzenleme çalışmaları yapılmıştır. TRAVERS DÖŞEME VE TAMİRİ Demiryollarından temin edilen traversler metal parçalarından arındırıldıktan sonra; Kayı Anıtı’na :83 adet Pelitözü Göleti Gölpark’a : 71 adet olmak üzere; 154 adet travers döşemesi yapılmıştır. BAHÇE ÇİTİ MONTAJI Pelitözü Göleti Gölpark 0-3 Yaş Yeni Yürüyen Alanı: 76,00 m2 olmak üzere toplam; 76,00 m2 ahşap bahçe çiti montajı yapılmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


159

KIRILAN SALINCAKLARIN DEĞİŞİMİ/ TAMİRİ : ( 12 adet ) Osmangazi Mahallesi Güneş Toki Sağlık Ocağı Yanı Park Alanı: 1 adet Osmangazi Mahallesi Toki C1 önü Park Alanı: 2 adet Osmangazi Mahallesi Toki İlk Okulu: 1 adet Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Parkı: 1 adet İstasyon Mahallesi Karasu Parkı: 1 adet Gazipaşa Mahallesi Emre Deniz Ün Parkı: 1 adet Hürriyet Mahallesi 700. Yıl İlk Okulu: 1 adet Hürriyet Mahallesi Balahatun Anaokulu: 1 adet Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Kardeşlik Parkı: 1 adet İstiklal Mahallesi Çocuk Dünyası Parkı: 2 adet olmak üzere; 12 adet salıncak tamir/montajı yapılmıştır. KAMELYA YERİ HAZIRLAMA/ANKRAJLANMASI: Bahçelievler Mahallesi Duman Sokak Park Alanı: 1 Adet Bahçelievler Mahallesi Ali İpek Caddesi Park Alanı: 1 Adet Ertuğrulgazi Mahallesi Akif Güngör Caddesi Park Alanı: 1 Adet OYUN GRUBU - FITNESS ALETLERİ DEĞİŞİM,TAMİR VE BAKIM Bahçelievler Mahallesi Ana Okulu: 1 adet h:100 cm düz kaydırak ve oyun grubu bakımı Bahçelievler Mahallesi Dumansız Park:1 adet h:200 cm helezon kaydırak değişimi Ertuğrulgazi Mahallesi Gündüzbey Parkı: 1 adet dönence tamiri Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Parkı: 1 adet h:200 cm helezon kaydırak değişimi Cumhuriyet Mahallesi Samsa Çavuş Parkı 1 adet h:1,50m düz kaydırak değişimi

Hürriyet Mahallesi Kaktüs Parkı:1 adet h:100cm düz kaydırak değişimi Osmangazi Mahallesi Güneş Toki (1+1): 1 adet h:150 cm helezon kaydırak değişimi yapılmıştır. ESKİ OYUN GRUBU – FITNESS ALETLERİ SÖKÜMÜ İstiklal Mahallesi Kent Park:1 adet tahterevalli sökülmesi İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Parkı: (Engelli Parkı) 1 adet/tk oyun grubu sökülmesi İstiklal Mahallesi Kız Meslek Lisesi Altı Park Alanı: 1 adet salıncak,1 adet tahterevalli sökülmesi Osmangazi Mahallesi Durukent Arkası Park Alanı:1 adet/tk oyun grubu sökülmesi Osmangazi Mahallesi Güneş Toki (1+1): 1 adet h:100 cm düz kaydırak Ertuğrulgazi Mahallesi Uğurkent Parkı: 5 adet fitness aletlerinin sökülmesi KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI İlimizde kar yağışının yoğun olarak yaşandığı zamanlarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tüm personeli ile karla mücadele çalışmalarında aktif olarak rol oynamış ve yaya trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi adına çaba sarf etmiştir. YARIŞMA Bilecik Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve Bilecik Merkez ve ilçelerde bulunan kamu binaları bahçeleri arasında düzenlenen ‘’En Güzel Kamu Bahçesi’’ yarışması kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan rapor doğrultusunda Belediyemizce 1. lik derecesi elde edilmiştir.

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze verilen ödenek toplamı ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Genel Hesap Kodu 46.11.02.38.08.01.00.00.05.01 46.11.02.38.08.01.00.00.05.02 46.11.02.38.08.01.00.00.05.03 46.11.02.38.08.01.00.00.05.05 46.11.02.38.08.01.00.00.05.06 46.11.02.38.08.01.00.00.05.09 Genel Toplam

Bütçe Harcama Raporu Açıklama PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

(PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı Eklenen 407.714,00 415.000,00 140.009,00

22.000,00

Düşülen 1.316,52

Net Bütçe 821.397,48

Harcanan 821.397,48

947,87

161.061,13

161.061,13

1.552.258,00 463.000,00 169.850,75 1.845.407,25 1.845.407,25 1,00 0,00 1 0,00 0,00 2.900.016,00 0,00 2.138.859,70 761.156,30 761.156,30 2,00 0,00 2 0,00 0,00 5.000.000,00 900.000,00 2.310.977,84 3.589.022,16 3.589.022,16

Faaliyet Raporu 2016


160

Faaliyet Raporu 2016


161

Faaliyet Raporu 2016


162

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür a) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. b) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak. f) Belediyede oluşturulduğu takdirde Strateji Geliştirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. g) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide çalışmalarını yürütmek. Stratejik plan ve Performans programının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından ilgili müdürlüklere/birimlere gönderilir. Hazırlık için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan ve performans hazırlık çalışmalarına birim müdürlerinin/sorumlularının katılımı sağlanır. h) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, her türlü dokümantasyon ve süreçlerin takibinin yapılması, Ulusal ve/veya Uluslararası Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi ve denetim periyotlarında gerekli koordinasyonun sağlanması, birimlerin Yönetim Sistemi uygulamalarına yönelik denetimlerini yapmak ve yapılacak denetimlerin koordinasyonunu sağlamak. i) Belediye Başkanı tarafından verilen yetki ve görevlendirme ile Kalite ve Hizmetin yönetimi ve sunumu ile ilgili, kurumun her türlü iç ve dış saha hizmet denetimlerini yapmak ve Başkanlık Makamına raporlamak. ı) AB Hibe ve Teşvik Programlarından yararlanmak amacıyla; her müdürlüğün proje geliştirmesini teşvik edici çalışmalarda koordinatörlük görevi yapmak, çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak, j)Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1. Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliğine uygun çalışmalar yapılmıştır. 2. Bilecik İli genelinde tüm valilik makamına bağlı tüm müdürlükler, odalar, dernekler vb. kurum ve kuruluşlarla ve bunlara bağlı birim ve organlarla proje , markalaşma ve tanıtım faaliyetleri konularında iletişimde bulunulmuştur. 3. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları için Kalite Yönetim Temsilcisi misyonu yerine getirilerek; Sene başı itibariyle; ISO 9001:2008 2016 YILI DENETİMLERİ için Kalite Yönetim Sistemi İç denetlemeleri ve bağımsız kuruluş dış denetlemelerine hazırlık yapılması sağlanmıştır. Aralık 2016 tarihinde Uluslararası Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından kurumumuza denetim yapılmıştır. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim denetimi başarı ile geçirilmiştir. 4. İl AB Uyum ve Danışma Toplantılarına aktif katılım sağlanmıştır. 5. BEBKA ‘dan Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı 2012 çağrısından kazanılan “Yaşayan Kent Müzesi” projemiz tamamlanmış ve Nisan 2016 yılı takip denetimine eşlik edilmiştir. 6. Bilecik Belediye Başkanlığı adına TPE ‘ne başvurusu

yapılan Marka Tescil işlemlerinin takiplerine devam edilmiştir. 8. Mart ayında Yeşilay haftasında can bulmak üzere; Bağımlılıkla mücadele kapsamında Teknoloji bağımlılığını önlemek amacıyla “ Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim Projesi” başlatılmış ve 17 Haziranda ilk uygulama süreci başarıyla tamamlanmıştır. 9. Bilecik Kapalı Cezaevi ile “ Baş Tacı “ isimli proje gerçekleştirilmiştir. İl Halk Eğitim müdürlüğümüzün desteği ile kapalı cezaevinde yatan 12 bayana “hediyelik eşya” konu başlığı ile kokulu taş ve sabun kursu verilmiştir. 10. Nisan ayında Belediyemiz tarafından İspanya ve Fas Ülkelerine 15-22 Nisan arasında düzenlenen teknik geziye katılım sağlanmıştır. 11. EXPO 2016 ANTALYA platformu için “Çiçek ve Çocuk” Temalı ““Karasu Yaşam Adası “ isimli projemiz hazırlanmış ve Expo Antalya Ajansına sunulmuştur. Şehirlerin En İyi Uygulamaları arasında Projemiz 521 proje içerisinde seçilen 38 projeden biri olma hakkını kazanmıştır .Böylece Bilecik Belediyesi olarak “ Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya “ sloganıyla bir miras bırakılmasına katkı sağlanmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


163

12. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi için Bilecik Belediye Başkanlığı adına Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından “ Çocuklarda ve Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı etkisinin elimine Edilmesi” başlıklı tebliğimiz sunulmuş ve kabul görmüştür. 14. Tebliğimiz 3.Uluslararsı Teknoloji bağımlılığı Kongresi Tebliği Özetleri kitabında yayımlanmıştır. 15. Dünya Sağlık Örgütü kapsamında bulunan Sağlıklı Kentler Birliğinin takibinde düzenlenen “ Avrupa Hareket Haftası” etkinliklerinde 23-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında “ Bilecik Genciyle Yaşlısıyla Hareketleniyor” sloganıyla yapmış olduğumuz projemiz ulusal televizyonlarda ve basında yer almıştır. 16. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörlüğü görevi yerine getirilmiştir. 17. Ağustos ayında Zeka Oyunları kurslarımız kapsamında “ Zeka Oyunları Atölyesi “ kurulmuştur. Katılımcı öğrencilere kendi zeka oyunlarını kendilerinin yapması öğretilmiştir. Yapılan oyunlar Başkanlık Makamı ve İl Milli Eğitim Müdürü ziyaret edilerek öğrenciler tarafından Belediye Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze çocuklar tarafından hediye edilmiştir. 18. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 2016 yılı için Sağlıklı Şehirlerin en İyi Uygulamaları yarışmasına 8 Ağustos tarihinde “Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim “ isimli projemiz teslim edilmiştir. Projemiz 8 Ekim 2016 tarihinde” Sağlıklı Yaşam “ kategorisinde 1 olarak seçilmiştir. Proje ödülleri Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 15 Ekimde Mersin’de düzenlenen ödül töreni ile Belediye Başkanımıza teslim edilmiştir. 19. EXPO 2016 ANTALYA platformu için “Çiçek ve Çocuk” Temalı ““Karasu Yaşam Adası “ isimli projemiz içeriğinde bulunan mini hayvanat bahçemizin “ 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” ‘ nde çocuklarla buluşturulması sağlanmıştır. 20. Eylül Ayında İtfaiye haftası için kutlama ve etkinlik faaliyetleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır. Bilecik’te ilk kez İtfaiye standı kurulmuş ve 5 gün boyunca vatandaşlarımıza tanıtım yapılmıştır. Etkinlikler süresince Halkımıza Yangın ile ilgili bilinçlendirici Broşür dağıtılmıştır. Çocuklara İtfaiye arabası hediye edilmiştir. Haftanın son günü İtfaiye araçları ile şehir turu atılarak kortej yapılmıştır. 21. 10 Ekim tarihinde “ Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisi “ kurulmuştur. Belediye Hizmetleri Çocuk Akademisi Projesi müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. 22. 31 Ekim de Sağlıklı Kentler Birliğinin Bursa’da düzenlemiş olduğu “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” ‘na Strateji Geliştirme Müdürü ve Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü olarak katılım sağlanmıştır. 23. 11 Ekimde Dünya Kız Çocukları Günü için belediyemiz adına ilk kez basın bildirisi hazırlanarak farkındalık sağlanmıştır.

24. 8-9 Kasım Tarihlerinde UNICEF tarafından düzenlenen “ Çocuk Katılımı Bilgi ve Deneyim Platformu” ‘na katılım sağlanarak müdürlüğümüz tarafından stant açılmıştır. Bilecik Belediyesinin Çocuklar ile ilgili yapmış olduğu projeler ve çalışmalar anlatılmıştır. 25. 20 Kasım 2016 Tarihinde Çocuk Hakları Gününün kutlanması sağlanmıştır. 26. “ Hiç Bitmesin Horoz Şekerim” isimli projemiz ile Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde –Çocuk Hakları Masası- kurulmuştur. Çocuklara horoz şekeri ile birlikte Çocuk istismarı ve Çocuk Hakları sözleşmesinin önemli maddelerinin yer aldığı stiker- etiket ve broşürler dağıtılmıştır.Çocuk tiyatromuzda Çocuk Hakları ile ilgili mesajlar verilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar UNICEF ile paylaşılmıştır. 27. 25 Kasım tarihinde “ Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” için “ Dünyayı turuncuya Boya” projesi Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde; ilimiz genelinde gerçekleştirilmiştir. Afiş, Broşür, Bilbord ve rozetler hazırlanarak farkındalık sağlanmıştır. 28. Aralık Ayında Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından “ Bilecik Belediyesi Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Uygulama Yönergesi “ hazırlanarak. Başkanlık makamı onayı ile yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. 29. 2015-2019 Stratejik Planına göre 2017 yılı Performans Programının hazırlanması için tüm müdürlüklere koordinatörlük yapılmıştır. 30. Üst Yönetici tarafından görev alanımız ile ilgili katılım gösterilmesi gereken Bilecik il protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır. 31. Müdürlüğümüzü ilgilendiren konferans, sempozyum ve panel programları katılım sağlanmıştır. 32. 2016 yılı içerisinde Belediyemize gelen bakanlarımız için düzenlenen karşılama ve uğurlama merasimlerine katılım sağlanmıştır. 33. Belediyemizin gerçekleştirdiği ve uygulaması devam eden projelerimiz için çeşitli yerinde incelemeler yapılmıştır. 35. Tüm Müdürlüklerin eksik görev tanımları hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir 36. Tüm Müdürlüklerin eksik prosesleri hazırlanmıştır. Gerekli olanlar revize edilmiştir 37. 2016 yılı için;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gereği belediye başkanlığına bağlı tüm müdürlükler çalışma sahalarında denetlenmiştir. 38. 2016 yılı için ;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi saha denetlemeleri yapılmıştır. 39. 2016 yılı için ;ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç denetlemeleri yapılmıştır 40. 2016 yılı için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yönetim Gözden Geçirme Toplantısı yapılmıştır 41. 2016 yılı için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bağımsız kuruluş Dış denetlemelerin yapılması sağlanmıştır.

Faaliyet Raporu 2016


164

2016 Çalışan Memnuniyet Anketleri yapılmıştır.

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ % 74 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

2016 Paydaş Memnuniyet anketleri yapılmıştır.

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ % 82 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR. Faaliyet Raporu 2016


165

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2016 yılı içinde Bilecik içerikli çok sayıda uygulama projesi gerçekleştirilmiştir.(ör.Baş Tacı ,Bilecik Genciyle Yaşlısıyla Hareketleniyor, vb.) 2016 YILI BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ 2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI % 74 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR 2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ORANI % 82 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR Kurum içinde tüm çalışanlar için öneri ve şikayet formu uygulaması yapılmıştır. Kurum içinde tüm çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Ramakkala (ucuz atlatma) formu uygulamaları yapılmıştır. İç Tetkikler Performans Kriterleri 15-/11/2016 ve 22/11/2016 tarihinde iç tetkik yapılmıştır.. İç Tetkikle ilgili 13 adet İç Tetkik Düzeltici Faaliyet Açılmıştır. Gerekli planlamalar yapılmıştır. Düzeltici Faaliyet –Performans Kriterleri 6 adet sahada düzeltici faaliyet açılmıştır. Önleyici Faaliyetler Performans Kriterleri 2 adet iç önleyici faaliyet açılmıştır. Uygunsuzluklar – Performans Kriterleri Uygun olmayan ürün formlarına göre uygunsuzluklar Açılmıştır. Uygunsuzluk içerikleri müdürlükler bazında hazırlanmıştır.( 2 adet) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetim Sonuçları Dış Denetim sonrası Bağımsız denetçiler tarafından 1 adet minör uygunsuzluk tespitinde bulunulmuştur. Yönetim gözden geçirme Toplantısı 23/11/2016 tarihinde Kalite Yönetim Temsilcisi ve Başkan Yardımcılarımız ile birlikte yapılmıştır. Tüm uygunsuzluklar değerlendirilerek Planlanan İyileştirmeler Başkanlık makamına sunulmuştur

Faaliyet Raporu 2016


166

Zeka OyunlarÄą Projemiz

Faaliyet Raporu 2016


167

Çocuk Hakları ile ilgili farkındalık projesi

Sağlık için hareket et!

Faaliyet Raporu 2016


168

Yeşilay haftası etkinliğimiz ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Sağlıklı Yaşam Kategorisi Şehirlerin en İyi Uygulaması Mersin Buluşması “Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim” Projemizin 1.lik Ödül töreni

Belediye Çocuk Akademisi Projemiz

Kalite Yönetim Sistemi Saha Denetimleri, iç ve dış denetimler Faaliyet Raporu 2016


169

Kalite Planlama Performans Kriterleri Hedeflerin aylık olarak izlenmesi ve faaliyetlerin Başkanlık Makamına sunulmasına devam edilmektedir. Dokümanların tamamı gözden geçirilmiştir. Satın Alma Performans Kriterleri Tedarikçi firma listeleri Devlet İhale kanununa göre düzenlenmektedir. Tedarikçi performans değerlendirmeleri yapılmıştır. Satın alma birimi Onaylı Tedarikçi Listesi hazırlanmıştır. Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Performans Kriterleri İç ve Dış denetlemelerde tespit edilen uygunsuzluklar için faaliyetler yapılmıştır. Kurum içinde tüm materyal ve sahaların tanımları yapılmıştır. Yangın tüpleri kontrol ettirilmiştir. Ecza dolabı kontrol altına alınmış, eksiklikler giderilmiştir. Acil durumlar telefon listesi oluşturulmuştur 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak; yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda objektif değerlendirmelerle sonuca ulaşılmıştır. Yapılan istatistik analizlerde aritmetik ortalama sistemi ve kümülatif ortalama sistemi kullanılmıştır. Ayrıca Tesadüfü örneklemeler ile sonuçlara ulaşılmıştır. Örnek kütleler gelişigüzel tespit edilmemiştir. Her örnek kütlesinden eşit ve objektif örnekler alınarak değerlendirilmiştir. 2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze verilen ödenek toplamı ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bütçe Harcama Raporu

Genel Hesap Kodu 46.11.02.40.01.03.02.00.05.01

Açıklama PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL Cari Transferler SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER

46.11.02.40.01.03.02.00.05.02 46.11.02.40.01.03.02.00.05.03 46.11.02.40.01.03.02.00.05.05 46.11.02.40.01.03.02.00.05.06 46.11.02.40.01.03.02.00.05.09 Genel Toplam

(STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 31/12/2016) B. Toplamı Eklenen Düşülen Net Bütçe Harcanan 48.507,00 0 1.683,21 46.823,79 46.823,79 5.004,00

200

29,55

5.174,45

5.174,45

94.028,00

6000 53.468,08 46.559,92 46.559,92

0,00 6,00 2,00 147.547,00

0 0 0,00 0,00 0 6,00 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 6200 55.188,84 98.558,16 98.558,16

Faaliyet Raporu 2016


170

Faaliyet Raporu 2016


171

Kurban ve ramazan bayramlarında mezar ziyaretine gelen halkımıza belediye başkanımız tarafından mevsim çiçekleri takdim edildi

Faaliyet Raporu 2016


172

GENEL BİLGİLER

1. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Mezarlıkların korunmasını sağlayarak belediyemiz sınırları içinde veya dışında meydana gelen ölümlerin belgelenmesi durumunda cenaze ve gömme işlemleri yapmak, ayrıca mezarlara giden yolları yapıp halkın daha rahat ulaşımını sağlamak ve yeşili bol kaliteli bir mezarlık alanı oluşturmak. II. AMAÇ VE HEDEFLER Mezarlık Müdürlüğü olarak yasaların verdiği yetki ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla önümüzdeki yıllara hitap edecek yeni mezarlık alanı oluşturup, halkımızın hizmetine sunularak gelecek nesillere düzenli bir mezarlık bırakabilmektir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1. PERFORMANS BİLGİLERİ A. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1- Alo 188 hattından gelen cenaze hizmet taleplerine 7/24 takip edilerek sonuçlandırılmıştır. 2- 2016 Yılı içinde önceki yıllarda olduğu gibi Belediye sınırlarımız içinde vuku bulan cenazelere ilişkin tüm hizmetler (Gasilhane Hizmetleri, Mezar Kazımı, Cenaze Nakil, Mezar Tahtası, Kefen vb. ) ücretsiz olarak halkımıza sunulmuştur. 3- Belediyemiz sınırlarında bulunan mezarlıklarda yapılan tüm definler Mezarlık Bilgi Sistemine (Mebsis) işlenerek internet ortamında halkımızın bulunduğu yerden yakınlarına ulaşabilme ve dua imkânı sağlandı. Ayrıca defin kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması ve istatistiki bilgilerin alınması için formlar oluşturuldu. 4- 96 Adet mezar kazım hizmeti yapıldı. 5- Şehir içi 96, şehir dışı 45, köy 345 ve ilçe 30, toplam 516 adet nakil işlemi yapıldı. 6- Cenaze yakınları için şehir içi 96, şehir dışı 0, köy 320, ilçelere 15, toplam 431 adet otobüs gönderildi. 7- Bayan gassalımız 2016 yılı içinde 137 adet cenaze yıkama hizmeti vermiştir. 8- Kefen : 361 Adet 9- Mezar Tahtası : 361 Adet 10- Cenaze Anons : 500 Adet 11- Mezar Yeri Satışı : 51 Adet 1. Defin Hizmetleri: a) Şehir mezarlığı : 81 , b) İstasyon mezarlığı : 8 c) Soğuksu mezarlığı : 7 ,Toplam: 96 defin gerçekleştirildi.

Faaliyet Raporu 2016


173

2. İdari Sosyal ve Teknik Hizmetler: a) Müdürlüğümüz defin ve diğer işlemlerle ilgili bilgileri anında değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir. b) Belge ve bilgiler bilgisayar ortamında hazırlanarak ilgili ünitelere ve cenaze yakınlarına verilmektedir. c) Sevk, idare ve kontrol mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. d) Mezarlık alanları temizlik ve bakım onarım hizmetleri sistemli bir şekilde sürdürülmektedir. 3. Diğer Hizmetler: a) Yıkama kefenleme, cenaze namazı, defin ve diğer işlemler dini kurallara uygun olarak nizami bir şekilde yapılmaktadır. b) Cenaze yakınlarının Müdürlüğümüze telefon ederek adres vermeleri neticesinde cenaze ile ilgili tüm işler eksiksiz yerine getirilmektedir. c) Tüm vatandaşlarımızın cenaze işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Türbe ve çevresinin temizlik ve ot ilaçlaması şehir mezarlığı istasyon ve soğuksu mezarlıkları ot ilaçlaması yapıldı

Ramazan ayı içerisinde mahalle konaklarında mukabele okundu ve bayan gassalımız tarafından 575 kişiye cenaze yıkama eğitimi verildi

Faaliyet Raporu 2016


174

Şehir mezarlığı-istasyon ve soğuksu mezarlıklarına 96 nakil yapılmıştır. İlçe ve köylere 280 şehir dışı 45 toplam: 325 cenaze nakil yapılmıştır. Cenaze yakınları için şehir merkezine 96 ilçe ve köylere 280 otobüsle nakil hizmeti verilmiştir.

Vatandaşlarımızın mezarlarını daha rahat bulabilmeleri amacıyla plastik tabela uygulaması başlatıldı. Mezarlıklar bilgi sistemi kurularak şehir dışı ve yurt dışından vatandaşlarımızın yakınlarının mezarlarını internet ortamında görmeleri sağlandı

Yolların genişlemesi ve toprak kaymasını önlemek için taş duvarlar yapıldı Vatandaşlarımızın mezarlarına daha rahat ulaşmaları için merdivenler yapıldı

Faaliyet Raporu 2016


175

Şehitlik alanının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapıldı

2. MALİ BİLGİLER (Bütçe Uygulama Sonuçları) Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 2016 Yılı içerisinde müdürlüğümüze verilen ödenek toplamı ve yıl içerisinde gerçekleştirilen gider bütçesi, bütçe harcama raporu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Harcama Raporu Açıklama PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERL Cari Transferler SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER Sayfa Toplamı

(MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2016 - 31/12/2016) B. Toplamı

Eklenen

Düşülen

Net Bütçe

Harcanan

26

0

26

0

0

8

0

8

0

0

1.038.537,00

19.000,00

84.037,00

973.498,80

973.498,80

0

0

0

0

0

300.011,00

0

300.011,00

0

0

2

0

2

0

0

1.338.584,00

19.000,00

384.085,20

973.498,80

973.498,80

Faaliyet Raporu 2016


176

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER İlimiz gelişen ve değişen konjöktürlere uygun olarak gelişme ve genişleme göstermiştir. Bununla birlikte hizmet alanlarıda genişlemiş gerçekleştirilen proje ve yatırımlarla vatandaşlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve yapılan hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmalarına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. İlimiz tarihi ve kültürel olarak zengin bir mirasa sahip olmuş ancak kurtuluş savaşı sıralarında bu tarihi ve kültürel eserlerin bir çoğu yağmalanıp tahrip edildiği için günümüze kadar taşınan eser yok denecek kadar azdır. İlimizin bu tarihi mirasına sahip çıkmak adına belediyemizce Şeyh Edebali Türbesinin bulunduğu mevkii içerisinde Osmanlı Devletinin kurulduğu bu topraklarda tarihin yaşanmışlıklarını günümüz teknolojisiyle harmanlayarak Osmanlı Devletinin ve 36 Padişahının tarihteki yeri önemli olayları ve bilinmeyenleri sanatsal eserler ile günümüze aktarılarak yeni nesillerin bu tarihi dokuyu ve havayı yaşama şansını yakalamaları ve bu tarihi mirasın korunması ve yaşatılması için bu proje hayata geçirilmiştir. Ayrıca bu proje; sürdürülebilir kültür ve inanç turizmi ile ilimizin tanıtılmasına kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesine ve ilimizin turizm potansiyelinin artmasınada katkı sağlamıştır. Belediyemizin teknik ve teknolojik değişiklikleri takip ederek ekipmanlarının yenilenmesi ve genişletilmesi sunulan hizmetlerin daha hızlı ve verimli olmasına katkı sağlamaktadır. Şehrin altyapısının büyük ölçüde yenilenmiş ve tamamlanmış olması Ana arterler ve mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarda yapılan üstyapı çalışmaları ile şehrin tamamına yakını asfalt ve parke taşı ile kaplanmıştır. Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili işlemlerinde teknolojik imkanlardan ve alternatif ödeme imkanlarından da faydalanılarak en kolay ve kısa sürede işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır B –ZAYIFLIKLAR Belediyeler hizmet sunarken insan odaklı ve hizmet alan vatandaşların memnuniyetini ön planda tutmaları gerektiğinden çalışan personellerinde işlerini sahiplenerek yapması, kurumsal aidiyet olgusunun oluşması bununla ilgil gerekli etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi motivasyon ve verimlilik açısından olumlu katkı sağlayacaktır. Yatırımların ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için paydaş kurumlarla koordinasyonun sağlanarak projenin veya hizmetin gerçekleşmesini engelleyecek durumların ortadan kaldırımlası ile ilgil çalışmaların yürütülmesi. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Kurumsal aidiyet bilincinin oluşturulması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması Yeni gelir kaynaklarının oluşturularak bütçe içerisnde öz gelirlerin artırılması Yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştirilmesi için alternatif finans kaynaklarının oluşturulması Paydaş kurumlarla yapılan hizmetlere ilişkin koordineli çalışmaların yürütülmesi Personelin yapmış olduğu işler ile ilgili hataları en aza indirmek için gerekli uygulama ve eğitim programlarının düzenlenmesi

Faaliyet Raporu 2016


177

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Serkan ERDEM Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı

Faaliyet Raporu 2016

Faaliyet raporu 2016  
Faaliyet raporu 2016  
Advertisement