__MAIN_TEXT__

Page 1

Кам'янець-Подільська міська ЦБС Відділ КЗОБФ

«Україніка: видання діаспори» Інформаційний дайджест

2016

Шановний користувач!


Пропонуємо Вашій увазі інформаційний дайджест, що містить друковані видання української діаспори, які зберігаються у бібліотечних фондах Кам’янець-Подільської ЦБС. Документи розміщені за алфавітом прізвищ авторів та назв книг. Дайджест «Україніка: видання діаспори» відображає наукову і науково-популярну літературу українських діячів - наших співвітчизників, які через різні обставини опинилися поза межами рідної землі, творили й творять в еміграції. Книги видані в Америці, Канаді, Австралії, Бразилії, Англії, Франції, Німеччині, Польщі та інших країнах. Видання розраховане на вчених, аспірантів, фахівців спеціальних галузей історичних знань, краєзнавців, архівних, бібліотечних, музейних працівників, студентів та викладачів вузів гуманітарного профілю. Бажаємо знайти для себе корисну інформацію!

Укладач та комп’ютерний набір І. Пастушок


Адреса бібліотеки: 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів,3 Центральна бібліотека імені Костя Солухи Тел.: (03849)2-13-14, 2-44-52 E-mail: k-pmcbs@ukr.net Веб сайт: http://cbsmkam-pod.at.ua/


63.3(4Укр) А 72 Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студентства (1921-1945) = History of the Central Federation of Ukrainian Students / М. Антонович ; українське іст. товариство. – Munchen ; New York ; Toronto, 1976. – 55 с. Більшість матеріалів, якими мав змогу користуватися автор, для широкого загалу були не доступні. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студентства автор написав ще в 1948-1949 роках. В нарисі поданий історичний огляд праці нашої Централі.

86.37(4Укр) В 32 Верига В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига ; Науководослідний інститут ім. О. Ольжича. – НьюЙорк ; Торонто : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – 190 с. : iл. – Бібліогр.: С. 165-190. Конфіскацію церковних цінностей в Україні, Білорусі та Росії в 1922 р. автор розглядає в контексті голодомору 1921-1923 роках, додається історичний аналіз ситуації того періоду, методи реквізиції церковних цінностей, підраховуються збитки, нанесені національній культурі України. Видання доповнене іменним покажчиком і покажчиком церков, монастирів тощо, долучені тексти офіційних документів щодо конфіскації церковного майна.


84.4Укр6 В 61 Вовк В. Диптих / В. Вовк. – Ріо-Де-Жанейро ; Львів : БаК, 2013. – 120 с. Повість «Спілкування з опалевим метеликом» – суміш дійсності й фантазії, показує, як метелик лікує людину від недуги прагматизму й песимізму, пропонуючи переображення… «Стислий» роман «Книга Естери» вільно побудований на однойменній розповіді із Старого Завіту й на «Персах» Есхіля.

84.4Укр6 В 61 Вовк В. Зеніт / В. Вовк. – Ріо-Де-Жанейро ; Львів : БаК, 2013. – 102 с. Лірика Віри Вовк – віддзеркалення різноманітних переживань, уявлень, радощів і страждань людини в чужинному, хоч і прекрасному світі. Авторка відчуває себе «паперовим орлом, прив’язаним до землі тільки мотузкою у жмені дитини».

84.4Укр6 В 61 Вовк В. Паломник / В. Вовк. – Ріо-ДеЖанейро ; Львів : БаК, 2013. – 136 с. У пошуках краси й істини по світу, паломник, разом із своїми супутниками, переживає різні стадії душі: розчарування, недолю, несподіване щастя, гріх, покуту, роздоріжжя різних ідей.


84.4Укр6 В 61 Вовк В. Сатирикон / В. Вовк. – Ріо-ДеЖанейро ; Львів : БаК, 2013. – 106 с. Сатира веселим тоном розгортає викривлену картину дійсності. Вона сміється одним, і плаче другим оком. Сатиричні вірші Віри Вовк споріднені з афоризмами.

84.4Укр6 В 61 Вовк В. Човен на обрію : (спогади 20102013 рр.) / В. Вовк. – Ріо-Де-Жанейро ; Львів : БаК, 2013. – 136 с. Проза. Спогади 2010-2013 Унікальні світлини з архіву Віри Вовк.

рр.

84(4Укр)6 В 72 Волянська Л. Публіцистика / Л. Волянська. – Нью-Йорк, США : Ukrainian Book ; Ужгород : Патент, 2009. – 640 с. : iл., фото. До збірника увійшов творчий спадок авторки, починаючи з 1980-х років. У ньому читач зустрічається з багатьма відомими постатями переслідуваними в радянські часи: Дмитром Донцовим, Олексою Степановичем, Василем Баркою, Миколою Хвильовим, Докією Гуменною, Іваном Сокульським та ін. Творча спадщина цієї талановитої, інтелігентної журналістки буде доброю основою для наукових досліджень життя української діаспори Америки і світу.


63.3(4УКР) Г 90 Група УПА "Говерля" = The UPAS grypa "HOVERLIA". Кн.2 : спомини, статті та видання історично-мемуарного характеру: з англ. резюме / зібрав і впорядкував П. Содоль. – Торонто : Літопис УПА, 1992. – Т. 19. – 360 с. – (Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA). Матеріали у 19-му томі «Літопис УПА» зібрані у чотирьох розділах: звіти-нариси командира IV Воєнної Округи (ВО) УПА-Захід пор. Івана Бутковського, спомини вояків Чорного Лісу, підпільні видання мемуарного характеру, та спомини голландського генерала. Дане видання – це передрук книжки, виданої Об’єднанням колишніх вояків УПА (1972 р.). 63.3(4УКР)4 Д 36 Державний центр української народної республіки в екзилі = Ukranian national respublic covernment in exile: статті і матеріали / зредагував Любомир Р. Винар і Н. Пазуняк ; інститут дослідження модерної історії України. – Філаделфія : Фундація ім. С. Петлюри в США ; Київ : Веселка ; Вашінгтон : Фундація Родини Фещенко-Чопівських, 1993. – 494 с. : iл. Видання містить документи і матеріали, які розповідають про діяльність Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі продовж 70 років.


63.3(4УКР) Д 86 Душею завжди з Україною: пропам’ятний збірник на пошану укр. правника та полатолога Володимира-Юрія Данилова / ред. В. Барташ. – Київ ; Торонто : Фундація ім. В. Ю. Данилова, 2003. – 544 с. – (серії: КНУ ім. Т. Г. Шевченка ; Центр Українознавства). Збірник наукових праць присвячений пам'яті відомого політолога, активного громадського діяча в західній діаспорі та великого українського патріота Володимира-Юрія Данилова, уродженця села Острожець Мостиського району Львівської області. 92 Е 64 Енциклопедія українознавства : словникова частина : [Місто-Перемиська епархія] / Наукове т-во ім. Шевченка ; голов. ред. проф. д-р В. Кубійович. – Париж ; НьюЙорк : Молоде життя, 1966. – Т. 5. – С. 16052000 : іл. – Список ст.: С. 1995-1999. – Список карт : С. 1999-2000. 92 Е 64 Енциклопедія українознавства : словникова частина : [ПеремишльПрашівщина] / наукове т-во ім. Шевченка ; голов. ред. проф. д-р В. Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1970. – Т. 6. – С. 2005-2400. – Список ст.: С. 2397-2399. – Список карт : С. 2399-2400.


92 Е 64 Енциклопедія українознавства : словникова частина : [ХмельницькийЯщуржинський] / опрац. І. Крестіль ; Наукове Т-во ім. Шевченка ; голов. ред. проф. д-р В. Кубійович. – Париж ; НьюЙорк : Молоде життя, 1984. – Т. 10. – С. 3605-4015. – Список ст.: С. 4005-4010. – (Фундатори Енциклопедії Українознавства, 1954-1989). 10 том Енциклопедії українознавства велике культурне досягнення української діаспори після другої світової війни. Праця над цим десятитомовим твором тривала понад 35 років. У додатку до 10 тому ЕУ розміщено територіальний розподіл фундацій за 1954-1989 рр.

92 Е 64 Енциклопедія українознавства : словникова частина-доповнення : [Академія Будівництва і Архітектури УРСР - Ященко Лариса] / Наукове Т-во ім. Шевченка ; голов. ред. проф. д-р В. Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1995. – Т. 11. – 397 с. – (Фундатори Енциклопедії Українознавства. – С. 1-111). Енциклопедія українознавства в її повному обсязі стане надійним об’єктивним джерелом знання правди про Україну, що відповідає національним потребам українського народу на Батьківщині. В 11 томі подано список фундаторів Енциклопедії українознавства за абеткою.


63.3(4Укр)614 І 19 Іванис В. Симон Петлюра – Президент України : 1879-1926 / В. Іванис. – Репринт. відтв. вид. 1952. – Торонто ; Канада : 5-а станиця бувших укр. вояків; Дрогобич : Бескид, 1991. – 255 с. Репринтне видання Василя Іваниса – біографія Симона Петлюри. В книзі висвітлюються питання національних меншостей за часів Симона Петлюри, особливо єврейської. Частина праці написано майже виключно за творами видатних єврейських авторів. 63.3(4УКР) І 90 Ідея і чин = ideya i chyn : орган проводу ОУН, 1942-1946 : передрук підпільного журналу / ред. Ю. Маївський, Є. Штендера. – Торонто : Літопис УПА, 1996. – Т. 24. – 590 с. – (Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA). У цьому томі пропонується читачам передрук підпільного журналу «Ідея і чин», що був органом Проводу Організації Українських Націоналістів на Українських Землях у 1942-1946 роках. В журналі надруковано офіційні документи ОУН, інформативні статті, коментарі й огляди поточних подій, списки полеглих на полі слави, бібліографії підпільних видань тощо.


86.37 І 43 (краєзн.) Іларіон Преподобний Іов Почаївський / Іларіон. – Вінніпег : Українське Наукове Православне Богословське Товариство, 1957. – 64 с. У книзі подається інформація про життя і праці преподобного Іова Почаївського. Його значення в історії української церкви.

63.3(4УКР) З 11 З юнацьких мрій - у ряди УПА = From youthful dreams into ranks of the UPA : спогади ройового УПА; з англ. резюме / І. Герасимів («Палій»). – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1999. – Т. 29. – 333 с. – (Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA). У серії «Літопису УПА» спогади «Палія» - ще один причинок до пізнання боротьби УПА у 1943-1947 роках, яка велась на тій частині земель, що ввійшла в історію, як Закерзонський край. До споминів додано списки команди сотні, старшин, підстаршин і стрілецтва сотні, псевдоніми і персональні дані членів теренових проводів ОУН, в міру можливостей, подані в примітках редакції.


63.3(4УКР) З-12 За Україну, за її волю = for Ukraine, for her fredoom: спогади: з англ. резюме / ред. Г. Петренко («Юрко», «Омелько»). – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 1997. – Т. 27. – 277 с. – (Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA). Спомини Романа Петренка, одного з головних діячів повстанського руху на Волині і Поліссі в 19421944 роках. Власне автор був співучасником творення перших відділів УПА, перших штабів УПА й підпільної адміністрації, тож з першої руки розповідає про ці початки й динаміку розвитку, про успіхи й невдачі. Спомини є важливим додатком до історії УПА на Волині й до історії УГВР та втечі українців від радянського «визволення». 83.34УКР1 З 17 Зайцев П. Життя Т. Шевченка / П. Зайцев. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1955. – 476 с. – (Б-ка укр. раритету). Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я її автора.


63.3(4УКР) З 34 Зарицький В. Крутянська подія: – 2-ге вид. / В. Зарицький. – Чікаго, 1972 ; Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 78 с. В книзі зібрано свідчення учасників бою та військових діячів часів Української революції. Упорядник виявив і спростував найбільш поширені стереотипи щодо фальсифікації Крутянського бою. Представлені матеріали аргументовано доводять, що оборона Бахмацького залізничного вузла була покладена на курсантів. 63.3(4УКР) З 41 Збірка документів і матеріалів про вбивство Степана Бандери = Dokuments and materials concerning the assassination of Stepan Bandera. – Торонто ; Нью-Йорк; Мюнхен ; Лондон ; Мельбурн : [б.в.], 1992. – 80 с. – (Світовий український визвольний фронт). Збірка документів і матеріалів про вбивство досвідченого організатора і політичного діяча та безстрашного борця за найвищі ідеали нації, що вже за життя став символом боротьби українського народу за волю та залишився її прапором після своєї смерті Степана Бандери.


74.58(4УКР) З-41 Збірник на пошану Василя Орелецького (1895-1976) = Symbolar in memoriam Wasyl Oreleckyj: наук. зб. / Укр. вільний ун-т. – Мюнхен : [б.в.], 1982. – Т. 9 . – 172 с. : iл. Збірник виданий на пошану славній пам’яті професора, доктора В. Орелецького, який був типовим представником української політичної еміграції в 20-х роках нашого століття. 63.3(4УКР)6 З-68 Злочин / упоряд. П. Кардаш. – Мельбурн ; Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 560 с. Книга-реквієм «Злочин» - це правда про геноцид українців, яку ніхто уже не викреслить зі світової історії. І поважну сторінку до неї вносить упорядник і видавець Петро Кардаш, українець зі славної Бережанщини і австралійського Мельбурну. Книга торкається своїм змістом кількох епох. 66.5 К 32 Квітковський Д. Мої міркування: зб. публіцистичних творів 1963-1969 рр. / Д. Квітковський; упоряд. В. Верига. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – 648 с. Збірка містить наукові праці видатного публіциста, правознавця, борця за права людини Д. Квітковського, для якого боротьба за українську ідею була найбільшою справою його життя.


63.3(4УКР) К 60 Коллард Ю. Ж. Спогади юнацьких днів 1897-1906. Українська Студентська Громада в Харкові і Революційна Українська Партія (РУП) / Ю. Ж. Коллард. – Торонто : Срібна сурма, 1972. – 223 с. У своїх спогадах Юрій Жерардович Коллард з'ясовує не лише свій власний розвиток, але подає також багато цінних подробиць про тодішнє студентське і політичне життя, згадує здебільшого забутих, діячів кінця минулого і початку нашого століття і влучно змальовує частково стихійне, а частково вже й свідоме відродження українців та перетворення несвідомої малоросійської маси на свідомих борців за національне і соціальне визволення України з-під чужого ярма.

63.3(4УКР)6-8 М 11 Мірчук П. Степан Бандера. Символ революційної безкомпромісовості / П. Мірчук. – Репринт. відтв. вид. 1961 р. – Нью-Йорк, Торонто : ООЧСУЛВУ ; Хмельницький : Поділля, 1992. – 144 с. : iл.

Короткий життєпис одного з найкращих українських патріотів, одного з найвизначніших українських націоналістівреволюціонерів – провідника ОУН Степана Бандери.


63.3(2Ук)46 М 18 Маланюк Є. Illustrissimus Dominus Mazepa (ясновельможний пан Мазепа) – тло і постать / Євген Маланюк ; М. Андрусяк Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – Нью-Йорк, 1960 ; Прага, 1942 ; Київ : Обереги, 1991. – 48 с. Нариси об’єднані в одну книжку, розповідають про фатальну долю гетьмана Івана Мазепи, про його величезний і не оцінений досі вклад у розбудову культури України. Перший з них вийшов друком у Нью-Йорку, 1960, другий – у Празі, 1942.

60.7(УКР) М 29 Марунчак М. Г. Історія українців Канади = The Ukrainian Canadians а history / М. Г. Марунчак. – 2-ге вид. – Вінніпег (Канада): Українська вільна Академія Наук, 1991. – Т. 1. – 464 с. Історія українців Канади д-ра Михайла Марунчака дає синтез і оцінку цілісності української спільноти в Канаді та з’ясовує її розвиток та ріст. Перший том цієї історії заглиблюється в українське минуле в Канаді. Це стосується не тільки культурного життя, але й літератури, преси, громадських установ та загально-канадської інтелігенції.


М 42 Медична опіка в УПА = UPA M63.3(4УКР) edical services: з англ. й укр. резюме / ред. М. Ріпецький. – Торонто : Літопис УПА, 1992 ; Львів : Літопис УПА, 1993. – Т. 23. – 476 с. – (Літопис Української Повстанської Армії = Litopis UPA). Більшість споминів та інформацій поміщених в цьому томі були написані та зібрані за кордоном. Підпільні документи передруковано без змін, мовою і правописом оригіналу. Багато вартісних документів про діяльність УПА, а в тому числі і про медичносанітарну ділянку, збереглося ще на рідних землях. 86.37 Н 73 Новий завіт Господа нашого Ісуса Христа: з додатком Псалмів: новий переклад. – Торонто, Канада : Еванджел Байбл Транслейторсенд Міністріс, 1991. – 486 с. Новий завіт розповідає про дружні стосунки Бога зі своїм єврейським народом, з котрого мав вийти Месія для благословення всіх народів. 86.37 Н 73 Новий заповіт Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа і книга псалмів. – Саскатун, Канада : Боже слово, 1997. – 654 с. Поправлене видання нового заповіту перекладу П. Куліша, та книги псалмів, перевірене з грецьким і стародавнім єврейським текстом, та з авторитетними новішими чужомовними перекладами.


63.3(4УКР) О 37 Оглоблин О. П. Опанас Лобисевич = Opanas Lobysevych: 1732-1805 / О. Оглоблин ; укр. вільна академія наук ; іст. секція. – Мюнхен ; Нью-Йорк : Дніпрова хвиля, 1966. – 99 с. – (резюме англ. мовою). Завдяки монографії О. П. Оглоблина, історія української культури вперше має портрет О. Лобисевича – повну його характеристику, як політичного, громадського та культурного діяча, члена Новгород-сіверського патріотичного гуртка автономістів, українського письменника, «що злив у собі старі традиції Гетьманщини з новими культурними течіями».

83.34УКР1 О 40 Одарченко П. Леся Українка: розвідки різних років / П. Одарченко. – Київ : М.П.Коць, 1994. – 239 с. – (Українознавство діаспори). Книга Петра Одарченка – це студії, присвячені Лесі Українці, шевченкознавству, етюди про культуру української мови, викриття «совєтських» фальсифікацій історії літератури й чимало іншого.


63.3(4УКР)622 П 29 Петелицький С. До Освенціму за Україну: мемуари / С. Петелицький ; пер. с англ. О. Тереха. – Ванкувер ; Тороното ; Київ : Суспільна служба України, 2000. – 119 с. : фото. Мемуари Степана Петелицького покликані нагадати мільйонам українців про те, якою складною і трагічною була боротьба за волю. Автор чесно і безкомпромісно описує героїзм і зраду, боягузство і жорстокість людей різних національностей. В’язень нацистських таборів Освенціму та Ебензе, Степан Петелицький підкреслює, що втрати України у другій світовій війні перевищують втрати будь-якої іншої європейської держави, і про це ніколи не можна забувати. 63.3(4УКР) П 48 Покажчик до "Літопису УПА" = "index to Litopys UPA" : кн. 1 : 1-19 томи / зібрав і впорядкував С. Шпак. – Торонто : Літопис УПА, 1994 ; Львів : Літопис УПА, 1995. – Т. 20. – 524 с. – (Літопис Української повстанської Армії = Litopys UPA). Ця книга запланована як універсальний покажчик до перших 19 томів Літопису УПА, тобто такий який крім іменногеографічно-тематичного покажчика згаданих томів буде також бібліографічним довідником до надрукованих у цих томах матеріалів. Видання буде зручним довідником для всіх тих, які шукають інформацію про близьких їм людей, які брали участь у боротьбі УПА, чи ОУН та українського збройного підпілля, або інформацію про своє село чи місто.


63.3(4УКР)623 С 13 Савчин М. Тисяча доріг: спогади: з англ. резюме / М. Савчин. – Торонто : Літопис УПА, 1995 ; Львів : Літопис УПА, 1995. – Т. 28. – 598 с. – (Літопис Української Повстанської Армії). Спомини Марії Савчин вирізняються серед мемуарів про боротьбу УПА з багатьох поглядів. Розповідь авторки це життєвий шлях цілого покоління, яке свідомо пішло на службу рідному народові й, не зважаючи на труднощі та небезпеки, несло цей хрест довгими роками, жертвуючи в безвихідній ситуації також своє життя. 63.3(4УКР) С 17 Самотулка Т. Історія України в іграх. Захисники рідного вогнища : історичні ігри для новачат / Теодосій Самотулка. – Київ ; Нью-Йорк : М.П.Коць, 1995. – Т. 1. – 348 с. : iл. «Історія України в іграх», праця доктора Теодосія Самотулки, послужить українській молоді для пізнання своєї історії, вглибитись у неї, збагатіти знанням і позбутись століттями насильно промощуваних в душі наші комплекси меншовартості, рабства й покори гнобителям.


68.4(Укр) С 30 Семотюк Я. Українські військові відзнаки : ордени, хрести, медалі та нашивки = Ukrainian military medals : orders, crosses, badges and emblems / Я. Семотюк ; Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді. – Торонто : [б.в.], 1991. – Т. XXXIL. – 50 с. : iл. Видання Ярослава Семотюка має на меті познайомити українського читача, а передовсім молодь, з українськими військовими традиціями, пов’язаними з боротьбою за вільну Україну. Книга призначена, як інформація для колишніх українських вояків, як рівно ж і для колекціонерів, що цікавляться медалями. 84.4Укр6 С 47 Славутич Я. Твори в 5 т. Т. 1 : поезії / Яр Славутич. – Київ : Дніпро ; Едмонтон : Славута, 1998. – 468 с. До першого тому «Творів» Яра Славутича, визначного українського поета, лауреата першої та другої премій Українського літературного фонду ім. І.Франка в Чикаго, премій ім. Д. Яворницького в Січеславі та ім. Д. Загула в Чернівцях, а також ін. нагород у діаспорі та в Україні, увійшли поезії, написані з 1937 до 1997 р. включно – у багатьох країнах світу, де йому доводилося перебувати.


84.4Укр6 Т 28 Славутич Я. Твори в 5 т. Т. 2 : поеми, переклади, нариси, життепис / Яр Славутич. – Київ : Дніпро ; Едмонтон : Славута, 1998. – 331 с. До другого тому «Творів» Яра Славутича визначного українського поета, увійшли поеми, зокрема епопея «Моя доба», поетичні переклади зі слов’янської та англійсько-американської поезії, а також нариси й матеріали до життєпису. П’ятитомник виходить у світ під наглядом автора за правописом, уживаним у діаспорі, однак частково наближеним до чинного в Україні.

84.4Укр6 С 47 Славутич Я. Твори в 5 т. Т. 3 : розстріляна муза ; меч і перо / Яр Славутич. – Київ : Дніпро ; Едмонтон : Славута, 1998. – 492 с. До третього тому п’ятитомника д-ра Яра Славутича, професора Альбертського у-ту, увійшли дослідження та статті з української літератури від К. Саковича (1622) до наших днів. Цей том охоплює мартиролог укр. літератури та праці на визвольницькі, державотворчі теми як українських авторів на еміграції так і на материку.


84.4Укр6 С 47 Славутич Я. Твори в 5 т. Т. 4 : українська література й мова на Заході / Яр Славутич. – Київ : Дніпро ; Едмонтон : Славута, 1998. – 482 с. До четвертого тому п’ятитомника д-ра Яра Славутича, професора Альбертського у-ту, увійшли дослідження, статті та рецензії переважно на книжки, видані в західній діаспорі (Канада, США, Англія, Австралія). 84.4УКР6 С 47 Славутич Я. Твори в 5 т. Т. 5 : спогади ; записи / Яр Славутич. – Київ : Дніпро ; Едмонтон : Славута, 1998. – 352 с. До п’ятого тому п’ятитомника «Творів» доктора Яра Славутича, ввійшли спогади, написані в різні роки.

86.37 С 47 Славченко Т. "Вірую..." = "I believe..." : православно-християнська наука, згідно з символом віри : (75 розмов-проповідей) / Тарас Славченко. – Вінніпег (Канада) : Еклензія, 1992. – Ч. 3. – 295 с. Збірка містить місійні розмовипроповіді на теми недільних чи святкових читань з Євангелії, Апостольських послань чи Дій Св. Апостолів.


83.3(4РОС)1 С 86 Стромецький О. Гоголь : дослідження стилю, філософії, методів та розвитку персонажів / О. Стромецький. – Гантсвіл : Вид-во Алабамського У-ту, 1975 ; Львів : Світ, 1994 ; Кліфтон : Компютопринт Корпорация, 2007. – 208 с. Монографія є багатоаспектним дослідженням творчого шляху М. Гоголя, починаючи від «Вечорів на хуторі біля Диканьки» і закінчуючи «Мертвими душами». Аналізуються художні особливості оригінального стилю Гоголя, українська тематика його творів, джерела творчості, вплив І. Котляревського та ін. Матеріали подані двома мовами: українською і англійською.

63.3(4УКР) У 45 Українська Головна Визвольна Рада : документи, офіційні публікації, матеріали. Кн.2 : 1946-1948. – Торонто : Літопис УПА, 1982 ; Львів : Літопис УПА, 1992. – Т. 9. – 533 с. – (Літопис Української Повстанської Армії). Друга книга Літопису УПА про УГВР містить документи й матеріали з 1946-1948 рр. Основні наявні на еміграції матеріали з тих років, були надруковані в підпіллі у виданих УГВР. Крім цього, тут передруковано три важливих статті підпільних публіцистів – П. Полтави, Осипа Горнового (Осипа Дякова) та У. Кужеля, бо ці статті стосуються цілості українського визвольного руху.


63.3(4УКР)6 У 45 Українська Головна Визвольна Рада = Ukrainska holovna vyzvolna rada : документи, офіційні публікації, матеріали. Кн. 3 : 1949-1952. – Торонто ; Львів : Видво літопис УПА, 1994 . – Т. 10. – 430 с. – (Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA) Ця книга Літопису УПА про УГВР містить документи й матеріали з 1949-1952 років. Основні матеріали з тих років були надруковані в підпіллі в Україні в офіційному бюлетені (УГВР). Бюро інформації Української Головної Визвольної Ради (УГВР). Ці бюлетені передруковані в цілості, в такому самому порядку, які вони були опубліковані в Україні. 63.3(4Укр) У 66 УПА в світлі польських документів = Тhe UPA in light of polish documents. Кн. 1 : військовий суд Оперативної групи "Вісла" / опрац. і впорядкував Є. Місило. – Торонто ; Львів: Літопис УПА, 1993. – Т. 22. – 630 с. – (Літопис Української Повстанської Армії = Litopys UPA). 22 том «Літопис Упа» є першим з серії, присвяченої історії УПА на території «Закерзонського краю» в світлі польських документів. Він містить документи Військового Суду Оперативної Групи «Вісла» (ВСОГ «В») за час від 22 квітня до 16 вересня 1947 року.


63.3(2) Ш 42 Шелест В. Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом – Ленінградом і її відображення у літературі = Ideological and Cultural Feuds Between Moscow and st. Petersburg-Leningrad as Reflected in literature / В. Шелест ; укр. вільний ун-т ; передм. проф. д-р Н. ПолонськоїВасиленко. – Мюнхен ; Ватерльо : [б. в.], 1974. – 66 с. – [монографії; Ч. 21]. Ця книжка містить стислий або змістовний огляд російської поезії з XVIII ст. Автор досліджує історію культури, а також історію політики тієї доби. Багатий зміст книги, прикрашений цікавими цитатами з творів XIX-XX ст. 63.3(4УКР) Ш 94 Штуль-Жданович О. Ціною крови / О. ШтульЖданович. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – 592 с. У збірнику вміщено статті О. ШтуляЖдановича, політичного і громадського діяча, багатолітнього редактора "Українського слова", літературознавця, воїна за українську справу, написані ним впродовж майже 40 років життя. Тематика публікацій різноманітна і багата: спогади про діячів ОУН, есеї про літературу, мистецтво, статті про Київ.


66.3(4Укр)6 Я 75 Ярмусь С. О. "Та не однаково мені..." = "Yes, it does touch me deep..." : Україна очима канадських українців / С. О. Ярмусь ; упоряд. і передм. М. С. Тимошик. – Київ ; Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 110 с. : іл., фото. Книга церковного та громадського діяча з Канади Степана Ярмуся - нариси про минуле та сучасність України.

Profile for biblioteka

Дайджест діаспора  

Дайджест діаспора  

Advertisement