Page 1

in

Patiëntenmagazine - april 2011 - 2e jaargang - nummer 1

Voeding staat centraal in dit nummer. De foto’s over eten en drinken in het ziekenhuis zijn gemaakt door Gé Smits, u vindt ze terug op de verschillende pagina’s van deze vernieuwde en extra dikke In Bernhoven.

4 Ondervoeding:

een onderschat probleem

6 Vijf jaar mammacare:

werken met hart en ziel

10 Dialysecentrum Bernhoven:

in de zorg ga je voor een twaalf

12 Eten & drinken in Bernhoven: gastvrijheid zit in mensen

formatie Opname-inte n vanaf voor patiëna 26 pagin

MEENEM! EN MAG


HOOR ADVIES OP MAAT ! Loop niet langer rond met uw (h)oorproblemen: maak vrijblijvend een afspraak bij Van Schijndel Hoortechniek. • persoonlijk, deskundig advies • alle merken hoortoestellen • uitgebreide hoortest • gratis uitproberen • vrij parkeren voor de deur • alle dagen audicien aanwezig Ik heet u van harte welkom op maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur op de Botermarkt 3 te Uden

Botermarkt 3 • 5404 NV Uden • 0413-330905 • www.vanschijndelhoortechniek.nl


Colofon ‘In Bernhoven’ is een uitgave voor patiënten en bezoekers van ziekenhuis Bernhoven. In Bernhoven verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 3500 exemplaren.

Voorwoord Postadres

Beste lezer,

Afdeling Communicatie Postbus 10

Welkom in Bernhoven. De voedingsdienst is onderdeel van het Facilitair Bedrijf van ziekenhuis Bernhoven. Het bieden van gastvrijheid is een belangrijke doelstelling van het Facilitair Bedrijf. Al enkele jaren verkreeg ziekenhuis Bernhoven drie sterren voor het gastvrijheidconcept. Goede voeding is daar een belangrijk onderdeel van. Manager Facilitair Bedrijf Jan-Willem Nugteren en Hoofd Voeding Jan van Vugt vonden elkaar dan ook in hun streven het gastvrijheidconcept verder uit te bouwen. Samen met beleidsmedewerker Miriam Dings maakten zij plannen voor eten en drinken in het nieuwe ziekenhuis. Maar in Bernhoven wordt niet gewacht op de verhuizing in 2013. Nu al wordt u welkom geheten door gastvrouwen die u de weg wijzen, kan het zijn dat u met muziek ontvangen wordt of ontvangt u een kopje koffie of thee op de polikliniek. Zomaar een paar voorbeelden die inhoud geven aan één van onze kernwaarden: ‘met aandacht’. Bernhoven kent ook de broodbuffetwagen die al op verschillende afdelingen is geïntroduceerd. Sinds begin dit jaar is daar de roomservice bijgekomen. In deze editie van In Bernhoven gunnen we u letterlijk een kijkje in de keuken met een serie foto’s van fotograaf Gé Smits, en praten we u bij over het belang van goede voeding. Maar er gebeurt meer in Bernhoven. Inmiddels kent Bernhoven vijf jaar mammacare op hoog niveau. De mammacareverpleegkundigen vertellen u graag over hun werk. Het Dialysecentrum van ziekenhuis Bernhoven mocht onlangs ‘mét complimenten’ het kwaliteitscertificaat HKZ in ontvangst nemen. Waarom dit belangrijk is en wij daar trots op zijn, leest u in dit blad. Ook maakt u kennis met onze reumatologen. Bernhoven werkt samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis om de reumatologie in onze regio uit te bouwen. Ziekenhuis Bernhoven was het eerste ziekenhuis dat in 2004 de ureumademtest aanbood in Oss. Sinds kort wordt deze test in het hele werkgebied van Bernhoven aangeboden. MDL-arts dr. De Boer vertelt over het belang van deze test. Dit alles en nog veel meer leest u in dit eerste nummer van ons magazine in 2011. Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden, dat is onze missie. Zo hopen we voor u uw verblijf in het ziekenhuis zo draaglijk mogelijk te maken. Uw opmerkingen en aanbevelingen gebruiken we om onze zorg verder te verbeteren. Veel leesplezier met deze venieuwde In Bernhoven!

5340 BE Oss Telefoon: 0412 - 621632 E-mail: communicatie@bernhoven.nl Website www.bernhoven.nl Redactie Karel Bruinsma tenzij anders vermeld Eindredactie Stella van Emmerik Karel Bruinsma Fotografie Gé Smits & afdeling Communicatie Uitgeverij Business Communications Uitgevers B.V. Postbus 416, 8600 AK Sneek telefoon 0515 - 429429 E-mail: advertenties@bcuitgevers.nl Bladmanager/advertenties Barbara Verschoor Vormgeving Hannique de Jong Druk Agropers, Sneek

Met vriendelijke groeten, De volgende ‘In Bernhoven’ verschijnt zomer 2011.

Johan van der Heide Voorzitter Raad van Bestuur

Artikelnummer 631405

1


De Gruijter haarmode dé specialist in haarwerken Wanneer u op zoek bent naar een expert op het gebied van haarwerken, bent u bij de Gruijter haarmode aan het juiste adres! Onze haarwerkers hebben: Ervaring in het aanmeten en afleveren van een haarwerk Ervaring in het knippen en vormen van een haarwerk Ervaring in het op maat maken en personaliseren van een haarwerk Goede contacten met zorgverzekeraars en ziekenhuizen Wij bieden u: Speciale ruimte waar rekening gehouden wordt met uw privacy Uitgebreid gratis informatie gesprek Gratis onderhoudset bij ieder afgeleverd haarwerk Mogelijkheid tot huisbezoek Gratis nacontrole en 1ste wassing van het haarwerk Collectie alternatieve hoofdbedekking, zoals bijv: mutsjes en buff

Kleuranalyse 5 punten techniek Visagie Haarwerk SEMH gecertificeerd

Alleen op afspraak • Heilig Hartplein 12 • 5462 EA - Veghel • tel: 0413-364044 • www.degruijterhaarmode.nl

Mill-Sint Anthonis 06 - 10 466 056 Oss-Heesch 06 - 12 156 525 Wijchen 06 - 22 188 151

2


In dit nummer Voorwoord, colofon In dit nummer UVV stopt met boekenuitleen Cursus Pijnmanagement Regionaal Pijncentrum Ondervoeding: een onderschat probleem Vijf jaar mammacareverpleegkundigen Reserveer zelf uw taxirit; Peter Bennemeer gestart als derde lid Raad van Bestuur ‘Je voelt je weer mens’: workshop uiterlijke verzorging bij kanker ‘In de zorg ga je voor een twaalf’, Dialysecentrum Bernhoven HKZ gekwalificeerd Kunst cadeau van ING ‘Gastvrijheid zit in mensen’, voedingsconcept eten & drinken in Bernhoven Mijn diëtiste ‘Je wilt wel eten, maar kunt het niet’ ‘Het lijkt hier wel een hotel’ Roomservice als gastvrij gebaar naar bezoekers Maagzweerbacterie eenvoudig op te sporen Roparun schenkt hoofdhuidkoelers aan ziekenhuis Bernhoven Vrienden van Bernhoven Voor de kinderen Reumatologie: volwaardige zorg in de regio (Bernhoven en JBZ werken samen) Nieuwbouw Bernhoven: wat gaat het snel! Opname in ziekenhuis Bernhoven: patiënteninformatie Patiënten Service Bureau

De pijn de baas 1

3 4 6 7 9 10 11 12 13

15 17

19 20 22 25 26 35

Cursus Pijnmanagement Regionaal Pijncentrum Het Regionaal Pijn Centrum geeft cursussen pijnmanagement. Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Cursus Pijnmanagement’. Als iemand gedurende lange tijd pijnklachten heeft, gaat deze pijn vaak een groot deel van het leven beheersen. Misschien herkent u dit wel. Deze chronische pijn bepaalt dan wat u wel en vooral wat u niet kunt doen. Het lijkt wel of “de pijn de baas” is. Dan ontstaat vaak de vraag: “Hoe raak ik de pijn kwijt?”. U gaat naar doktoren, maar zij kunnen op een gegeven moment niets meer voor u doen om de pijn weg te nemen of te verlichten. En dan speelt de vraag: “Hoe nu verder met deze pijn?” Dit is vaak een moeilijke fase, omdat het lijkt of de pijn uw leven bepaalt. De kwaliteit van leven gaat steeds verder achteruit en u voelt zich hierin vaak machteloos. Het is echter mogelijk om te leren hoe u meer grip krijgt op de pijn, zodat u zelf weer de ‘baas’ wordt over wat u wel en niet doet. De cursus ‘Pijnmanagement’ is speciaal ontwikkeld om te leren hoe u zelf grip kunt krijgen op uw pijnklachten. Door middel van fysiotherapie en groepsgesprekken onder begeleiding van een psycholoog leren de deelnemers beter om te gaan met hun klachten. In de cursus wordt een actieve houding verwacht van de deelnemers. Huisartsen en specialisten kunnen patiënten hiervoor aanmelden via het secretariaat van het Regionaal Pijn Centrum. Meer informatie kunt u vinden op www.bernhoven.nl/ Pijnmanagement .

UVV Oss stopt met boekenuitleen Per 1 januari van dit jaar is de UVV in Oss gestopt met het uitlenen van boeken. Patiënten liggen minder lang in het ziekenhuis en een aantal heeft gedurende de hele dag bezoek. Er was dus steeds minder behoefte aan het lenen van boeken. De bibliotheekboeken zijn inmiddels verkocht en de opbrengst heeft € 517,00 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van couveusedekens op de kinderafdeling.

3


Ondervoeding: een onderschat probleem ‘Een goede voedingstoestand is beter voor het algemeen welbevinden’

“Goed eten, want dat is gezond voor je.” Wie zal dergelijke woorden niet ooit eens gehoord hebben van bezorgde ouders als je ziek was. Maar mensen die erg ziek zijn, ontbreekt het veelal aan eetlust. In Nederland blijkt dat ongeveer 30 tot 35 procent van patiënten die worden opgenomen, ondervoed zijn. “Zij vallen onbedoeld af ”, legt diëtiste Ans Jacobs, tevens hoofd van de afdeling diëtetiek van ziekenhuis Bernhoven, uit. “Het ontbreekt aan eetlust of het is een gevolg van de ziekte zelf. Die kost veel energie maar het lichaam kan de benodigde voedingsstoffen onvoldoende opnemen.” Ondervoeding is een probleem dat het herstel van een ziekte ernstig kan belemmeren. Ziekenhuis Bernhoven besteedt daarom veel aandacht aan ondervoeding.

“Wij screenen standaard alle patiënten op ondervoeding wanneer ze in ons ziekenhuis worden opgenomen”, legt Ans Jacobs uit. “Dat gebeurt op alle afdelingen, behalve de Short Stay-afdeling en de kraamafdeling. Op de kinderafdeling screenen we met een op kinderen aangepaste methodiek. Het blijft niet bij screenen alleen. We ondernemen natuurlijk ook actie. Want een goede voedingstoestand is in velerlei opzichten belangrijk voor de patiënt.” Screening gebeurt via de zogenoemde SNAQ lijst. Bij een score van twee punten op de SNAQ-lijst wordt de

voedingsassistente ingeschakeld en de patiënt twee maal per week gewogen; bij drie of meer punten komt de diëtist in actie. “Als iemand moet worden geopereerd moet de voedingstoestand goed zijn om de operatie beter te doorstaan. De kans op infecties en complicaties wordt namelijk minder bij een goed doorvoede patiënt. Bovendien hoeft de ziekenhuisopname dan niet onnodig lang te duren en herstelt de patiënt beter. Over het algemeen kun je zeggen dat een goede voedingstoestand beter is voor het welbevinden van de patiënt.”

Geen trek Maar wat te doen als iemand gewoon te ziek is om te eten en echt geen trek heeft? “Het ligt eraan hoe ernstig de ondervoeding is. Is er sprake van lichte ondervoeding, dan biedt de voedingsassistente drie maal per dag energie- en eiwitrijke voeding aan naast twee maal per dag een energie-

Feiten & cijfers

4

Afdeling Diëtetiek in Bernhoven, bovenste rij v.l.n.r: Neeltje Nabuurs, Stephanie van der Leest, Ans Jacobs en Marieke Cox; tweede rij v.l.n.r: Perone Gerritz, Angelique van Empel, Hanneke van Nistelrooij; derde rij v.l.n.r: Ingrid Roelofsen, Moniek Postma, Ellen de Gier; voorste rij: Aggie Janota, Laura van den Bogaard, Anja Vink (secretaresse). Afwezig; Nel van Mierlo.

Ondervoeding bij ziekte is een groot probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Uit landelijke prevalentiecijfers blijkt dat in het ziekenhuis 25-40%, in het verpleeghuis 20-25% en in de thuiszorg 15-25% van de patiënten ondervoed is. Inmiddels is veel bekend over de gevolgen van ondervoeding bij risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en patiënten rond een operatie. Ziektegerelateerde ondervoeding leidt aantoonbaar tot langzamer herstel en complicaties bij ziekte en operaties. Gevolgen van aan ziekte gerelateerde ondervoeding zijn verlies van lichaamsgewicht en spiermassa, daling van de weerstand, verhoogde kans op complicaties, zoals infecties en decubitus en een vertraagde wondgenezing.


maar aandacht voor goede voeding houdt niet op bij ontslag uit het ziekenhuis. Op dit moment volgen we patiënten poliklinisch, telefonisch of we zorgen voor een goede overdracht naar thuis- of verpleeghuiszorg.”

Overgewicht en toch ondervoed Wat kan de patiënt zelf doen? “In ieder geval de screeningslijst eerlijk invullen. Wanneer het iemand aan eetlust ontbreekt, hebben we daar alle begrip voor. Niemand wordt gedwongen tegen zijn zin te eten. Maar er zijn hulpmiddelen die de voedingstoestand aanmerkelijk kunnen verbeteren. Weet je trouwens dat iemand met overgewicht toch ondervoed kan zijn? Je kunt namelijk wel veel vetweefsel hebben, maar als de spiermassa te snel afbreekt door een onderliggende ziekte ontstaat er toch ondervoeding. Alleen het gewicht en de lengte meten is dus niet altijd voldoende. Wij maken zeg maar een totaalplaatje van de patiënt.”

en eiwitrijk tussendoortje. Bij ernstige ondervoeding wordt de diëtist ingeschakeld. Zij beoordeelt de voedingstoestand en aan de hand van haar bevindingen wordt de patiënt behandeld. Hierbij kan bijvoorbeeld tijdelijke sondevoeding nodig zijn.” Maar Ans en haar collega’s willen dergelijk ingrijpen liever voorkomen. “Screenen moet wat mij betreft niet alleen in het ziekenhuis gebeuren. Dat zou feitelijk al bij de huisarts plaats moeten vinden. Het belang van screening op ondervoeding kan nog beter bekend worden gemaakt. Onze afdeling diëtetiek is nu dan ook in gesprek met de huisartsen in onze regio om voor dit thema aandacht te vragen. Ook zorginstellingen als Thuiszorg Pantein en verpleeghuiszorg Brabantzorg spelen daarin een belangrijke rol. Want wij kunnen de patiënt wel in het ziekenhuis volgen,

Deze situatie kan tot een negatieve gezondheidsspiraal leiden zoals langere opnameduur, verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit en afname van de kwaliteit van leven. Ook is wetenschappelijk aangetoond, dat ondervoeding een onafhankelijke risicofactor voor overlijden is. Uit de literatuur kan worden afgeleid dat de kosten voor de gezondheidszorg in Nederland van ondervoeding minimaal 300 miljoen euro per jaar zijn. Sommige berekeningen lopen zelfs op tot ruim 1 miljard euro per jaar. Het probleem en daardoor de kosten van ondervoeding zullen de komende jaren alleen maar toenemen gezien de groeiende groep ouderen en chronisch zieken.

Vorig jaar zijn in ziekenhuis Bernhoven 611 patiënten op ondervoeding gescreend. Van hen kampten 23 mensen met matige ondervoeding en maar liefst 119 patiënten vertoonden ernstige ondervoeding. In percentages: 86 procent werd gescreend, 4 procent had matige en 19 procent ernstige ondervoeding.

Wanneer is er sprake van ondervoeding? Hiervan is sprake wanneer het lichaam niet over voldoende energie, eiwitten, vitamines en mineralen kan beschikken. Voldoende voedselinname is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als gevolg van chronische ziekte of na een grote operatie. In de regel wordt de som gehanteerd van meer dan tien procent onbedoeld gewichtsverlies in de laatste zes maanden of meer dan vijf procent in de laatste maand.

Wat is het probleem? Uit onderzoek blijkt dat te weinig betrokkenen bij deze feiten stilstaan. Het probleem van ondervoeding bij ziekte wordt onderschat door artsen, verpleegkundigen en het management, maar ook door de patiënten zelf en hun naaste familie. Er wordt slechts een klein deel van alle patiënten met ondervoeding herkend en op de goede manier behandeld. Ondanks een aangetoonde effectiviteit van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding, is screening en behandeling van ondervoeding nog geen gemeengoed in Nederland.

Wat is de oplossing? Screening op voedingstoestand bij opname in het ziekenhuis zorgt voor een betere herkenning van ondervoeding en een eerdere behandeling door de diëtist. In de ziekenhuissetting blijken vroege screening en behandeling van ondervoeding kosteneffectief, wanneer de kosten van de interventie worden uitgezet tegen de opnameduurverkorting.

5


Vijf jaar mammacareverpleegkundigen: werken met hart en ziel

De mammacare (borstkankerzorg) bestaat vijf jaar in Bernhoven. Voor die tijd bestond wel al borstkankerzorg, maar dit was anders georganiseerd. De verpleegkundige zag de patiënt pas nadat de diagnose was gesteld. De rol van de mammacareverpleegkundige is veranderd. Zij fungeert nu als professionele steun en toeverlaat voor de patiënten. Annet Delisse en Ans Wieland stonden aan de wieg van de mammacare op de locatie Veghel, Henriëtte Peters Rit volgde hun voorbeeld op de locatie Oss, daarbij nu gesteund door collega Ingrid de Graaf.

Het kwaliteitsorgaan CBO (Centraal Begeleidings Orgaan intercollegiale toetsing) wilde de borstkankerzorg in ons land een kwaliteitsimpuls geven en dat was de start van de mammacare zoals we die nu kennen. De mammacareverpleegkundige kreeg daarin een centrale plaats. “Begeleidden wij vroeger alleen patiënten met borstkanker, inmiddels komen alle patiënten met borstproblemen bij ons”, vertellen Henriëtte en Ingrid. Toch wordt mammacare vaak nog alleen met borstkanker geassocieerd. Dat is niet zo vreemd, want in Nederland krijgen ongeveer 13.000 vrouwen per jaar borstkanker. Als er een patiënt naar het ziekenhuis komt, dan vindt eerst de intake plaats door de mammacareverpleegkundige, daarna volgen de mammografie en indien nodig volgt de echografie en eventueel een punctie. Twee dagen later komt de patiënt voor de uitslag bij de chirurg en het verdere behandeltraject. “Wij zijn het eerste aanspreekpunt en wij bouwen vrijwel direct een band op met de patiënt, dat is heel frappant”, aldus de collega’s eensgezind. “Het is vaak een spannende situatie, mensen willen hun verhaal kwijt en een vertrouwd gezicht is dan erg belangrijk. Daarom blijft

de patiënt gedurende het hele traject altijd bij dezelfde verpleegkundige.”

Intensief Op de vraag of het werk niet zwaar is, zijn de reacties ook eenduidig. “Gelukkig kunnen we heel veel mensen geruststellen en een goed bericht geven. Daar waar de diagnose niet gunstig is, spelen uiteraard emoties als verdriet en angst een grote rol. Dat maakt ons contact met de patiënt heel intensief, maar het geeft ook een enorme verdieping aan ons vak.” Meestal zijn het vrouwen die bij de mammacareverpleegkundige komen, maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Ongeveer negentig tot honderd mannen per jaar krijgen de diagnose borstkanker. “Mannen hebben ook borstklierweefsel, alleen is het niet zo ontwikkeld als bij vrouwen. Zij maken precies hetzelfde mee. Bij mannen zien we een wat groter schaamtegevoel. Een man met borstkanker wordt toch nog als vreemd gezien. Voor mannen is het dan ook moeilijker om aan te sluiten bij voorlichtingsprogramma’s over borstkanker, omdat dit vaak op vrouwen is gericht.”

Goed gevoel

6

V.l.n.r. Henriëtte Peters Rit, Ans Wieland, Ingrid de Graaf en (vooraan zittend) Annet Delisse.

Omdat borstkanker een veel voorkomende vorm van kanker is, is de publieke belangstelling groot. Hoe beoordeelt de patiënt of de verleende zorg goed is? “De Monitor Borstkankerzorg kan een goed hulpmiddel zijn. Wij zeggen met de hand op ons hart dat de mammacare in Bernhoven goed is, zoals trouwens alle oncologische zorg in ons ziekenhuis. Cijfers, ach we zien ze wel, maar ze zeggen niet altijd alles. Waar het om gaat is dat wij ons werk doen met hart en ziel en dat voelt de patiënt. Wij delen hun zorgen. Juist door de goede band die we met de patiënten hebben, blijft contact nog lang bestaan ook na de behandeling. Dan bellen patiënten ons op om te laten weten hoe het met ze gaat. Dat geeft ons ook een goed gevoel.”


Reserveer zelf uw taxirit bij Taxipoint Regiotaxi Noordoost Brabant heeft een geautomatiseerd ritaanmeldsysteem ge茂ntroduceerd. Met een pasje kunt u als klant zelf een taxirit aanvragen op beide locaties van het ziekenhuis. Daartoe is in het ziekenhuis een aanmeldpunt geplaatst: het zogenoemde Taxipoint. Met uw vervoerspas kunt u een taxirit naar huis reserveren. Daartoe haalt u de pas door de paslezer en binnen maximaal dertig minuten rijdt de taxi voor. Via Taxipoint kan alleen een rit naar het woonadres worden gereserveerd. Het Taxipoint bevindt zich op de locatie Oss in de hal tegenover de receptie, bij de gastvrouwen. In Veghel is het Taxipoint geplaatst in de hal van de poli-ingang tegenover de aanmeldbalie. Hebt u nog geen pasje dan kunt u dit aanvragen bij de Afdeling klantenservice Regiotaxi Noordoost Brabant, bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur, telefoonnummer: 0413 - 336905/e-mail: klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl

Peter Bennemeer gestart als derde lid Raad van Bestuur in ziekenhuis Bernhoven Op 24 januari is de heer Peter Bennemeer gestart in zijn nieuwe functie als derde lid Raad van Bestuur van ziekenhuis Bernhoven. De focus van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur is gericht op het versterken van de marktpositie en -profilering van Bernhoven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur voor ziekenhuis Bernhoven Peter Bennemeer (1962) brengt waardevolle internationale werkervaring mee uit het bedrijfsleven. Hij is onlangs enkele jaren werkzaam geweest als Chief Executive Officer (CEO) bij Leaf (o.a. Sportlife, Redband, Venco). Daarv贸贸r was hij werkzaam bij Numico en H.J. Heinz. In zijn functie als CEO bij Leaf heeft hij veel ervaring opgedaan met het vernieuwen van de organisatiestructuur en de daarbij behorende werkprocessen.

7


Workshop uiterlijke verzorging bij kanker: Look good, feel better

Elf jaar geleden kreeg Hetty Piers eierstokkanker. “Een milde vorm. De eierstok werd verwijderd en dat was het dan”, zegt de nu 68 jarige Hetty. Vorig jaar kreeg ze buikklachten, ze braakte veel en hield vocht vast. Bij onderzoek van dat vocht werden kwaadaardige cellen ontdekt en bleek de kanker zich, na elf jaar, in haar buikvlies te hebben genesteld. “Die dingen gaan dan zo”, zegt ze nuchter, “ik neem aan dat dit toen niet te voorzien was.”

Hetty Piers: ‘Je voelt je weer mens’

aangeboden aan patiënten met kanker. Tijdens Look good, feel better krijgen patiënten tips en adviezen over uiterlijke verzorging tijdens de periode van ziek zijn. “Ik heb geleerd hoe ik mij kan opmaken. Haaruitval is een bekend verschijnsel bij veel chemokuren. Dat geldt niet alleen voor je hoofdhaar, ook je wimpers en wenkbrauwhaar kunnen uitvallen. Ik heb geleerd hoe ik dat kan maskeren. Ja ik ben best ijdel”, zegt Hetty, “ik ga nooit zonder make-up de deur uit.” Het is Hetty niet aan te zien dat haar wenkbrauwen haarloos zijn. “Dat is een mooi compliment”, lacht ze, “dan heb ik dat dus goed opgepikt in die workshop.” Ze draagt eveneens een pruik en ook dat valt niet op. “Ik heb dan ook lang naar een goede haarwerker gezocht, én gevonden. Want je bent wel ziek, maar dat wil niet zeggen dat je er dan ook ziek uit moet zien. Tot mijn verbazing verwijderden de meeste dames tijdens de workshop hun pruik. Dat was echt een verademing. Dank zij die workshop voel ik me sterker. Je krijgt meer zelfvertrouwen en energie, je voelt je weer méns”, zegt Hetty nadrukkelijk.

Koffie ‘Zielig doen is verloren energie’

In september vorig jaar startte Hetty met haar eerste kuren. Die waren zo agressief dat ze daar vreselijk ziek van werd. Hetty stopte er mee. Toen ze weer was opgeknapt begon een nieuwe serie kuren, nu minder agressief en deze slaan gelukkig aan. “Na zo’n kuur ben ik wel even ziek, maar over het algemeen gaat het goed.” Hetty praat nuchter over haar ziekte. “Kijk, het is niet anders. Zielig doen heeft geen zin, dat is alleen maar verloren energie.”

Compliment Ze heeft veel plezier beleefd aan de workshop Look good, feel better die enkele malen per jaar in Bernhoven wordt

“Voor een vrouw is het uiterlijk toch wel belangrijk. Ik kan iedereen die in hetzelfde schuitje zit deze workshop aanraden. Het vergroot je zelfvertrouwen en als je lekkerder in je vel zit, is dat volgens mij voor je hele welbevinden een positieve impuls.” Hetty heeft nog wel een tip voor de instructrices. “Je krijgt tijdens de workshop tips over bepaalde producten. Het zou goed zijn als die producten al tijdens de workshop te koop zijn. Want je hebt niet altijd voldoende energie om na de workshop ook nog naar de winkel te gaan om te shoppen.” Als vrijwilliger verzorgt Hetty koffie voor de gasten van de Veghelse locatie van ziekenhuis Bernhoven. Ze vindt dat leuk en dankbaar werk. “Ik kom zeker terug en dan drinken we samen een bakkie koffie!” Meer informatie over Look good, feel better op www.bernhoven.nl en www.lookgoodfeelbetter.nl

9


Dialysecentrum Bernhoven HKZ gekwalificeerd ‘In de zorg ga je voor een twaalf ’

Het Dialysecentrum van ziekenhuis Bernhoven heeft onlangs de HKZ-certificering behaald. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg. Om in aanmerking te komen voor de HKZ certificering moet het Dialysecentrum aan zeer strenge kwaliteitseisen voldoen. Afdelingshoofd Gerrie van Kuijk is apetrots. “Het hele team heeft hard gewerkt om dit resultaat te behalen. Daar ben ik ze dankbaar voor.”

Het Dialysecentrum is in de breedste zin van het woord door de visitatiecommissie onderzocht. Dat betekent dat niet alleen het Dialysecentrum zelf is beoordeeld, maar eveneens zijn alle disciplines die in het kader van de dialysezorg met het Dialysecentrum samenwerken onder de loupe genomen. Er is niet alleen met de nefrologen en verpleegkundigen gesproken, ook de patiënten mochten hun mening geven. De nefrologen Joy Lips, Michiel Bleeker en Jos van de Kerkhof zijn eveneens trots op dit resultaat. “Het is een

bewijs van kwaliteit. Extern, dus onafhankelijk wordt gekeken of je aan de normen voldoet. Dat betekent volledige openheid van zaken geven en verantwoording afleggen over je handelen.” Het certificeringproces duurde in totaal drie jaar. “Natuurlijk werd dit proces in aanvang wel als een last ervaren”, beamen de nefrologen. “Het brengt immers veel werk met zich mee. Niet alleen administratief maar ook in de praktische gang van het dagelijkse werk. Om bijvoorbeeld de veiligheid nog beter te waarborgen is er een dubbelcheck ingevoerd als er medicijnen worden voorgeschreven. Begin je daarmee dan wordt dat als extra werk voor de verpleegkundige gezien, inmiddels is het onderdeel van ons dagelijks handelen geworden.”

Met complimenten Trots zijn alle betrokkenen van het Dialysecentrum ook op de kwalificering ‘met complimenten’ die aan het eindrapport is toegevoegd. “Dat is het maximale wat je kunt halen. Dat is absoluut een hele prestatie.” Om dit certificaat te behouden vindt jaarlijks een controle plaats en moet iedere drie jaar de certificering opnieuw worden aangevraagd. Kun je nog wel verbeteren als je het al zo goed doet? “Iedereen die in ‘de zorg’ werkt gaat voor een 12 en niet voor een 10”, zegt Gerrie stellig, “je wilt altijd beter voor de patiënt.” “Het houdt nooit op”, beamen de nefrologen, “want dan zak je in en dat willen we absoluut niet!” Het rapport meldt onder meer de prettige sfeer op de relatief jonge afdeling, de betrokkenheid van de nefrologen en de intensieve samenwerking. “Want we doen het niet alleen. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking met de vaatchirurgen en de interventieradiologen, uitstekend. Zij zijn, op welk tijdstip dan ook, altijd bereid ons te ondersteunen.” De vaatchirurgen en interventieradiologen ondersteunen onder andere bij het plaatsen van de zogenoemde shunt (de kunstmatige verbinding tussen ader en slagader, nodig bij hemodialyse). 10


Kunst cadeau van ING ING schenkt een klein deel van haar kunstcollectie aan Nederlandse zorginstellingen. “Door de nieuwe inrichting van onze kantoren hebben we minder ruimte om kunstwerken ten toon te stellen. We vinden het belangrijk dat de publieke functie van de kunst behouden blijft. Zorginstellingen bieden een perfect podium voor kunst, voor zowel patiënten als medewerkers. Bovendien wijst onderzoek uit dat kunst bevorderend kan werken op het genezingsproces”, aldus Annabelle Birnie, directeur van ING Art Management.

Het certificaat is de kroon op ons werk en op de inzet van iedereen die bij de dialysezorg is betrokken. Het betekent dat de dialysezorg in Bernhoven betrouwbaar is en van hoge kwaliteit. Dat geldt voor alle activiteiten betreffende behandelingen van hemodialyse, peritoneale dialyse, acute dialyse en de predialyse, maar ook op de voorbereiding van niertransplantatie. In het nieuwe ziekenhuis in Uden groeit het Dialysecentrum van 12 naar 22 bedden en dat betekent bijna een verdubbeling van 48 patiënten nu, naar ruim tachtig patiënten die in Bernhoven terecht kunnen voor de complexe zorg rond de dialyse.

Peritoneaal dialyse: Bij peritoneaal dialyse wordt het lichaam gezuiverd van een teveel aan vocht, zouten en afvalstoffen via het buikvlies. Een katheter die in de buikholte loopt voert de vloeistof af waarbij het buikvlies als filter fungeert. Peritoneaal dialyse wordt ook wel buikvliesspoeling genoemd.

De kunstcommissie van Bernhoven heeft 20 verschillende grafische kunstwerken ontvangen: etsen, houtsneden en litho’s in een gelimiteerde oplage. De ING heeft met 20.500 werken de grootste bedrijfskunstcollectie van Nederland. Met deze kunstcollectie wil de ING kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Uitgangspunt is dat kunst kan bijdragen aan een stimulerende (werk) omgeving en het creatieve denken van mensen kan bevorderen. Die visie sluit aan op de gedachte van de kunstcommissie van Bernhoven dat kunst een helende werking moet hebben en kan bijdragen aan het welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers.

Hemodialyse: bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd door de kunstnier. Predialyse is de voorbereidende fase op de naderende dialyse. In deze fase werken de nieren nog wel, maar de zuiverende functie van de nieren gaat geleidelijk achteruit. 11


Voedingsconcept eten & drinken in ziekenhuis Berhoven ‘Gastvrijheid zit in mensen’

Begin 2013 betrekt ziekenhuis Bernhoven het nieuwe ziekenhuis in Uden waarvan de eerste contouren duidelijk zichtbaar zijn. De nieuwbouw gaf de voedingsdienst een goede aanleiding om het voedingsconcept ‘eten & drinken’ te ontwikkelen. Een nieuw concept dat past in de visie van gastvrijheidsbeleving binnen Bernhoven en een ‘healing environment’ ofwel een helende omgeving.

Vooruitlopend op de nieuwbouw presenteerde het Facilitair Bedrijf (FB) al in 2007 dit nieuwe concept. De voedingsdienst is onderdeel van het FB. Kernwoorden toen, nu en in de toekomst zijn: dienstverlening, het creëren van de juiste sfeer, het bieden van service waarbij verwachtingen van patiënten, bezoekers én medewerkers centraal staan.

Healing environment: een omgeving waarin mensen zich prettig voelen. Deze omgeving komt het herstel en welbevinden van mensen ten goede en vermindert stress. Kenmerkend voor een healing environment is het gebruik van veel (dag)licht, kleur en natuurlijke elementen. Dit geeft het nieuwe ziekenhuis een warme, menselijke uitstraling.

Broodbuffetwagen Vooruitlopend op de nieuwe situatie en uitgaande van groei van het gastvrijheidconcept is in Bernhoven al een start gemaakt met het concept. “De broodbuffetwagens zijn een succes”, aldus Jan. “Het idee van de broodbuffetwagen is dat de patiënt zelf op diens kamer een ontbijtje kan samenstellen. Dus geen lijst meer die vooraf moet worden ingevuld. Voordeel is dat de patiënt op het moment zelf kan bepalen, waar hij of zij trek in heeft.”

Roomservice Dit jaar startte Bernhoven met roomservice. “Het idee achter onze roomservice is dat het bezoek van de patiënt tegen betaling gebruik kan maken van koffie, thee of een kleine versnapering als medewerkers van het restaurant

12

Het was Jan van Vugt, hoofd Voedingsdienst en Jan-Willem Nugteren, manager FB al snel duidelijk dat ze niet wilden wachten met het uitrollen van dit nieuwe voedingsconcept tot de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis. Gastvrijheid is feitelijk niet afhankelijk van de omgeving. “Gastvrijheid zit in mensen.” Wat dat betreft zit Bernhoven op de goede weg. Daarvan getuigen de gastvrijheidssterren waarmee Bernhoven al enkele jaren is onderscheiden.


een ronde over de verpleegafdeling maken. Bovendien kan de gast een maaltijdbon kopen bij de receptie en dus in het ziekenhuis een lekkere en betaalbare maaltijd gebruiken. Want roomservice betekent ook dat de patiënt gedurende de hele dag één naaste op bezoek mag hebben buiten de gewone bezoektijden. Ook dit initiatief wordt zeer gewaardeerd.”

Toekomst Het nieuwe ziekenhuis beschikt merendeels over één- en driepersoonspatiëntenkamers. “Iedere verpleegafdeling krijgt een huiskamer. In Uden worden ontbijt, lunch, diner en eventuele tussendoortjes op de afdeling verzorgd. De grote ziekenhuiskeuken die we nu nog kennen bestaat dan niet meer”, legt Jan uit. “Deze afdelingsgerichte werkwijze is het hart van het nieuwe voedingsconcept voor de nieuwbouw. De service wordt verzorgd door gastvrouwen/ heren. Voor onze medewerkers betekent dit ook een verandering. Zij gaan langzaamaan van de backoffice –de onzichtbare keuken– naar de frontoffice en komen rechtstreeks in contact met onze gasten. Dat gebeurt nu al met de roomservice.” Ook aan de bezoekers van de polikliniek is gedacht. “Koffiecorners heten onze gasten welkom. De service is erop gericht dat de bezoeker even snel een kopje koffie of thee kan nuttigen. Hebben we nu nog een apart personeelsrestaurant, in Uden is dat verleden tijd. Dan is er een brasserie en restaurant waar gasten en medewerkers zeven dagen per week welkom zijn.”

Mijn diëtiste Mijn diëtiste als ze eens wist wat ik soms uitvreet allemaal was ik al veel eerder op dieet kundig legde ze uit de hoe’s en waarom’s ze noemde vreselijk heerlijke dingen waarvan ik al vermoedde dit brengt veel gewicht in de schaal

Hotel Twee maal per jaar houdt de voedingsdienst een enquête onder de patiënten om zo de service en dienstverlening nóg beter af te stemmen op de wensen en ideeën van de gast. “Het mooiste compliment is dat patiënten zeggen: het lijkt hier wel een hotel. We zien onze patiënten dan ook niet als ziek, maar als gasten. We willen het hen en hun bezoekers zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dat zou ik zelf ook willen als ik in het ziekenhuis lig.”

eet je dat wel eens vroeg ze met aangedikte strengheid die ik in haar ogen las

haar advies was blijf wel gewoon wat eten ik wil je niet afvallen zei ze lief en gerust maar blijf aan je gezondheid hechten ze gaf me een lijstje met enge gerechten of ik dat wel lust wierp ik tegen maar over smaak wilde ze niet twisten mijn diëtiste Cor van Vliet

De auteur is theoloog en werkt als geestelijk verzorger

aarzelend en verlegen antwoordde ik ‘soms’ ze mompelde alsof ik het niet wist

in een verpleeghuis in Katwijk. In zijn vrije tijd schrijft hij graag gedichten over diverse onderwerpen.

13


14


“Het lijkt hier wel een hotel!” Yvonne van Linden, keukenmedewerkster

Albert Kuijpers: je wilt wel eten, maar kunt het niet Albert Kuijpers (1936) uit Dinther ligt al een week in het ziekenhuis. Toen hij op afdeling A1 in Veghel werd opgenomen was hij negen kilo afgevallen. “Ik wilde wel eten, maar ik voelde me gewoon te beroerd.” Albert had forse buikpijn, hoge koorts en verzwakte zienderogen. Bij zijn opname kreeg hij antibiotica, een infuus en energierijke drankjes. “Ik voel me nu wel wat beter en zou het liefst naar huis willen, maar er is nog geen oorzaak voor mijn klachten gevonden.” Albert voelt zich beter omdat zijn voedingstoestand is verbeterd. “De diëtist schreef energierijke drankjes voor. Je kunt kiezen uit een paar smaakjes maar echt lekker zijn ze niet.” En dat terwijl Albert eigenlijk erg geniet van lekker eten. “Ik kook graag, vooral exotisch zoals Mexicaans en Japans. Maar mijn gevoel voor smaak verdween. Zelf heb ik het idee dat ik meer door de pijn en de koorts ben afgevallen dan door gebrek aan eetlust.” Gelukkig zijn er weer een paar kilootjes aangekomen. Dat er zoveel aandacht voor voeding is, vindt Albert een goede zaak. “Je wordt goed in de gaten gehouden. En het eten in Bernhoven is prima. Mijn eetlust is ook wel toegenomen. Het is niet dat je niet wilt eten, maar je moet het ook kunnen. Natuurlijk weet je wel dat goed eten belangrijk is, maar als je echt ziek bent, verdwijnt je eetlust snel. Dan is het goed als er ondersteuning is van mensen die er verstand van hebben.”

Koken Nu hij zich wat beter voelt, wil Albert het liefst zo snel mogelijk naar huis. “Alle lof voor de mensen op de afdeling. Daar ben ik echt heel tevreden over, schrijf dat maar op”, zegt hij nadrukkelijk, “maar je ligt hier natuurlijk niet voor de lol. Ik hoop dat de oorzaak snel gevonden wordt, zodat ik thuis weer zelf in de keuken kan gaan staan.” Want als Albert niet ziek is, kookt hij weer graag zijn eigen potje: Mexicaans of Japans.

“De voedingsassistente geeft digitaal door aan de keuken waar behoefte aan is. Ik ga naar de afdeling en vul daar de buffetwagen aan met brood, beleg, jus d’orange etc. Als deze goed gevuld is, ga ik samen met de voedingsassistente de afdeling op. De voedingsassistente vraagt wat de patiënt wil eten en ik maak het klaar. Een groot verschil met voorheen is dus dat de patiënt ter plekke kan opgeven waar hij trek in heeft. Vroeger moest je dat twee dagen van te voren doorgeven, maar nu kies je op het moment zelf. Is iemand net geopereerd en is hij misselijk, dan kiest hij voor iets kleins. Maar iemand met een gebroken been kan best grote trek hebben. Die kiest dan voor een zwaarder ontbijt. Patiënten zijn meestal erg tevreden over het eten van de buffetkar. Ze staan versteld van de diversiteit in keuze en vaak hoor ik: “Het lijkt hier wel een hotel!”. En daar geniet ik dan weer van, als de patiënten tevreden zijn….”

Roomservice als gastvrij gebaar naar bezoekers Jeanne van Oorschot, medewerker restaurant “We werken nu ongeveer vijf maanden met de roomservice. Wij zijn er voor de bezoekers van de patiënten, niet voor de patiënten zelf. Dat is soms wel verwarrend, maar voor de patiënten wordt gezorgd door de voedingsassistentes. We maken twee maal per dag een ronde over de afdelingen; ’s ochtends rond half elf en ’s middags tussen twee en drie uur. Daar bieden we het bezoek tegen betaling koffie, thee, frisdrank en een kleine versnapering aan. Het was voor ons wel even wennen want voorheen kwamen we nooit bij de patiënten. Nu zijn we soms in onverwachte situaties aanwezig. Een patiënt kan bijvoorbeeld te ziek zijn. We checken dan vooraf bij de verpleging of er kamers zijn die we beter kunnen overslaan. De meeste bezoekers stellen die nieuwe service van Bernhoven erg op prijs. Vooral als ze van ver komen of al lange tijd op bezoek zijn, zijn de mensen blij dat ze een tussendoortje kunnen verkrijgen. De meeste mensen zijn dan ook aangenaam verrast door deze nieuwe service.”

15


16


‘Maagzweerbacterie’ eenvoudig op te sporen Patiëntvriendelijke ureumademtest nu in hele regio beschikbaar

Sinds 2004 wordt op locatie Oss van ziekenhuis Bernhoven de ureumademtest aangeboden. Vanaf 1 maart 2011 gebeurt dit ook in Veghel en Uden. Door aanmelding via een centraal telefoonnummer bij het Diagnostisch Centrum Bernhoven kunnen patiënten nu zelf kiezen of ze de ureumademtest willen laten plaats vinden in Uden, Veghel of Oss. De ademtest toont een eventuele besmetting met de Heliobacter pylori aan. Een bacterie die chronische maagwandontsteking en maagzweren kan veroorzaken. Wat doet die test en waarom is die test zo belangrijk? MDL-arts Wink de Boer geeft tekst en uitleg.

“Met de ureaumademtest kunnen we een infectie met de bacterie Heliobacter pylori opsporen. Deze bacterie is ook wel bekend als de ‘maagzweerbacterie’. Veel patiënten met maagklachten zijn met deze bacterie besmet. De bacterie veroorzaakt chronische ontsteking van de maagwand. In veel gevallen worden mensen in hun kinderjaren met deze bacterie besmet. Vervolgens hebben ze daar tientallen jaren geen last van, maar dan gaat het mis. De ontstekingen kunnen leiden tot een maagzweer. Bovendien hebben mensen met de Heliobacter pylori vijf tot tien keer meer kans op maagkanker. Dit risico daalt weer na behandeling.” In 2004 was ziekenhuis Bernhoven het eerste ziekenhuis in Europa dat met een volstrekt nieuw en geavanceerd apparaat de ureumademtest aanbood. Het is een simpele test waarbij de patiënt een kleine hoeveelheid vloeistof (ureum) drinkt. De samenstelling van deze vloeistof zorgt ervoor dat de eventueel aanwezige bacterie in de uitademingslucht kan worden aangetoond.

MDL-arts W. de Boer

De uitademingslucht van de patiënt wordt in buisjes opgevangen voor analyse. Het onderzoek is niet belastend voor de patiënt.

Eenvoudig te bestrijden “Deze test vervangt vervelende onderzoeken als bijvoorbeeld een gastroscopie”, legt Wink de Boer uit. “Bij een gastroscopie moet de patiënt een slang inslikken die via de slokdarm in de maag wordt gebracht. Dit is een vervelend en belastend onderzoek. In veel gevallen kan zo’n onderzoek door de ureumademtest worden vervangen. Bovendien kan de Heliobacter pylori bacterie eenvoudig worden bestreden. Dan krijgt de patiënt antibiotica waarna na verloop van tijd ter controle nog een keer een nieuwe test wordt uitgevoerd om te kijken of de bacterie echt weg is.” De Boer kent het verhaal dat stress kan leiden tot een maagzweer. “Dat is niet zo. Je kunt alleen een maagzweer krijgen als je daadwerkelijk met de Heliobacter pylori bent besmet. Wél is het zo dat de maagzuurproductie in tijden van stress toeneemt waardoor mensen met de bacterie juist op dat moment klachten ontwikkelen.”

17


18


Vrienden van Bernhoven Ziekenhuis Bernhoven bouwt aan de toekomst samen met de club Vrienden van Bernhoven. Een brede kring van Vrienden uit het bedrijfsleven in de regio Oss-Uden-Veghel ondersteunt het ziekenhuis bij het realiseren van projecten die niet uit reguliere inkomsten gefinancierd kunnen worden.

Roparun schenkt hoofdhuidkoelers aan ziekenhuis Bernhoven De Stichting Roparun heeft aan ziekenhuis Bernhoven twee Paxman hoofdhuidkoelers ter waarde van 30.000 euro geschonken. De hoofdhuidkoeler wordt gebruikt voor, tijdens en na de toediening van cytostatica (kankerbestrijdende middelen) met als doel haaruitval tijdens een chemokuur te verminderen en soms zelfs helemaal te voorkomen. Op 1 maart is op de Veghelse locatie de eerste hoofdhuidkoeler in gebruik genomen. Drie maanden later volgt ook de locatie Oss. Om de verpleegkundigen de tijd te geven zich te bekwamen in het werken met de hoofdhuidkoeler wordt eerst in Veghel drie maanden met het nieuwe apparaat gewerkt. In deze periode wordt de behandeling met de hoofdhuidkoeler als optie aangeboden aan patiënten met borstkanker die een specifieke chemokuur volgen. Na die periode wordt het apparaat ook op de Osse locatie in gebruik genomen. De hoofdhuidkoeler heeft niet bij alle chemotherapie effect, dat is afhankelijk van de gebruikte soort cytostatica. De patiënt die gebruik wil maken van de hoofdhuidkoeler moet wel gemotiveerd zijn. De koeler wordt voor, tijdens en na het toedienen van cytostatica gebruikt. De patiënt moet gemiddeld drie uur een kap op het hoofd dragen die tot min vijf à zes graden wordt gekoeld. Door de temperatuurverlaging vermindert de bloedtoevoer naar de haarwortels waardoor het medicijn in de chemokuur veel minder wordt opgenomen in de haarwortels.

Momenteel bestaat de club Vrienden van Bernhoven uit de volgende organisaties: Bek Boeken, Rabobank Uden-Veghel, Sligro, Medica Europe, Medifit, QRS Healthcare, Claassen uitvaartverzorging, Mimkels BV, Hurks van der Linden, Sermos, Anny Medisch speciaalzaak, Arto Kima architectonisch, vormgevers, Bouwbedrijf Berghege, Ossatec Benelux en stichting Villa d’Arto. Samen leveren zij een bijdrage die extra mogelijkheden biedt om het welzijn van de patiënt te verbeteren. Zo wordt in de maand april het eerste project gerealiseerd, de kindvriendelijke website. In de toekomst staan nog vele projecten te wachten die het verblijf van de patiënt veraangenamen. Weet u ook nog ondernemingen die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en innovatief en klantgericht willen samenwerken met ziekenhuis Bernhoven? Laat het dan weten aan Stella van Emmerik, hoofd Communicatie, s.vanemmerik@bernhoven.nl of kijk op www.bernhoven.nl/vrienden.

Mijnheer Aarts uit Oss heeft trek in zijn diner

19


d e n ren! i Voor de k

Zus zwemt voor zieke broer en andere zieke kinderen

Rondleiding door ziekenhuis Bernhoven Veel scholen in de regio van het ziekenhuis willen graag een kijkje komen nemen in Bernhoven. Dat kan ook. Onze dokters, verpleegkundigen en alle andere mensen die in Bernhoven werken, laten jullie graag zien waarom het fijn werken is in het ziekenhuis. Maar er gelden wel een paar spelregels. Als jullie met de klas een kijkje willen komen nemen, moet je dat ruim van tevoren (liefst twee maanden vooraf) al aanvragen. Dat kan door een mailtje te sturen naar communicatie@bernhoven.nl Rondleidingen vinden plaats op donderdagochtend van 9.15 - 11.00 uur. Je moet minstens in groep 3 van de basisschool zitten en de groep mag niet groter zijn dan vijftien kinderen. Houd er wel rekening mee dat je niet op de verpleegafdelingen mag komen want daar liggen zieke mensen. Maar er blijft genoeg interessants over om leerlingen een kijkje in de keuken van het ziekenhuis te geven. Een rondleiding is gratis. Maar we vinden het wel fijn als je met de klas wat wilt geven voor de stichting Ziekenhuis Helpt. Met die stichting helpt het ziekenhuis medische projecten in verschillende landen in vooral Afrika en Azië.

De tienjarige Roan van Bergen komt één maal per week naar de chemokamer in Veghel. Roan heeft leukemie. Zijn zusje Bente (15) wilde iets voor haar broer doen. Bente behoort in haar leeftijdscategorie tot de topzwemmers en dus besloot ze om geld bij elkaar te zwemmen voor de stichting ‘Doe een wens’. Dat gebeurde op 7, 8, 9 en 10 februari in het zwembad van Schijndel waar de familie van Bergen woont. Terwijl Roan aan een infuus ligt voor zijn wekelijkse chemokuur, krijgt hij bezoek van een verslaggever van het SBS 6 programma Hart van Nederland. De redactie vond Bentes actie zo sympathiek dat ze daarvoor naar het Veghelse

Wist je dat: In ziekenhuis Bernhoven per jaar 140.000 warme maaltijden worden verzorgd?

Er per jaar in het ziekenhuis 96.000 broodmaaltijden worden verstrekt? Jaarlijks circa 15.000 kilo groente wordt verwerkt? Basisschool De Wissel uit Erp brengt regelmatig een bezoekje aan ziekenhuis Bernhoven.

20

Dat ziekenhuis Bernhoven ook de maaltijden voor de buren bij de GGZ verzorgt?


ziekenhuis kwamen om er aandacht aan te besteden in hun programma. Roan vindt het allemaal best en speelt onverstoorbaar verder met grote broer Bas die op bezoek is. Totdat hij de microfoon met het logo van SBS 6 ziet. Nou wordt het wel echt. Het beantwoorden van de vragen die de verslaggever hem stelt, doet Roan een beetje verlegen maar hij brengt het er prima van af. Op deze foto zie je Roan en zijn broer terwijl SBS 6 aan het filmen is. Hij vindt het knap wat zijn zus allemaal doet. “Maar zelf voetbal ik liever,” zegt hij. Over een wens moet hij nog nadenken, maar één grote wens is al in vervulling gegaan. “Dat was een verrassing van mama. Die heeft ervoor gezorgd dat ik Ola Toivonen van PSV heb ontmoet. Gaaf hoor, en ik heb ook een voetbalshirt gekregen.” Inmiddels is Roan al op televisie geweest en zijn zus heeft in vier dagen tijd maar liefst 60 kilometer gezwommen. Daarmee heeft ze € 31.253,75 bij elkaar gezwommen voor de Stichting Doe een wens. Op www.doeeenwens.nl kun je meer lezen over de Stichting.

Kleur het interieur!

Hoe komt ziekenhuis Bernhoven er straks uit te zien? Dat mag jij nu helemaal zelf verzinnen. Hieronder zie je een balie. Dat is de plek waar patiënten ontvangen worden. Wat voor kleuren vind jij daar mooi bij? Pak je kleurtjes en je stiften en geef het ziekenhuis je eigen kleur.


Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven werken samen Reumatologie: volwaardige zorg in de regio

Reumatoloog Piet van Oijen begon in 2003 twee dagen per week met een polikliniek reumatologie in de huisartsenpost in Oss. Tegenwoordig is de afdeling reumatologie van Bernhoven flink uit de kluiten gewassen en bevindt zich nu op poli 3 in het ziekenhuis in Oss. Van Oijen kreeg bijstand van collega’s Haverman, De Smit en Zadelhoff. De enige reden dat de groei stagneert is ruimtegebrek.

De vakgroep telt zeven reumatologen waarvan vier collega’s ieder twee dagen per week in Bernhoven werken. Zij zijn in dienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en van daaruit gedetacheerd naar Bernhoven. Piet van Oijen is trots op zijn vak en de ontwikkeling die de reumatologie in relatief korte tijd heeft doorgemaakt. “Samen met het JBZ wil Bernhoven de reumazorg in deze regio ontwikkelen. Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. Gingen de patiënten vroeger naar collega-ziekenhuizen in Nijmegen of Eindhoven, nu is dat niet meer nodig.” “We willen ook graag in Veghel polikliniek draaien, maar helaas is er ruimtegebrek. We werken echter ook voor de patiënten uit de regio Veghel. Als collega-specialisten in Veghel ons nodig hebben gaan we voor consult naar Veghel.”

V.l.n.r. met de klok mee: P. van Oijen; J. Haverman; J. Zadelhof; O. de Smit.

Internist van het bewegingsapparaat Piet van Oijen noemt de reumatoloog de internist van het bewegingsapparaat. De reumatoloog houdt zich vooral bezig met ontstekingsgerichte aandoeningen en autoimmuunziekten (veroorzaakt door stoornissen in het afweersysteem). “De toekomstverwachtingen voor mensenmet reuma zijn veel beter geworden. Dat komt vooral door

Reuma • • • •

Reuma omvat meer dan 130 aandoeningen aan gewrichten, pezen en botten. Ruim 2,3 miljoen Nederlanders hebben reuma. Iedereen kan reuma krijgen, op elke leeftijd. Reuma is in drie categorieën te verdelen: - ontstekingsreuma waarbij de gewrichten door ontstekingen worden beschadigd, bijna 800.000 mensen hebben deze vorm van reuma; - Artrose: hierbij verdwijnt langzaam het kraakbeen in de gewrichten, ongeveer 1,2 miljoen mensen hebben last van deze aandoening; - Wekedelenreuma: veroorzaakt pijn aan spieren, banden, pezen en kapsel rond de gewrichten, ongeveer 460.000 mensen lijden aan deze vorm van reuma. • De oorzaak van reuma is onbekend. Reuma is een chronische aandoening die niet te genezen is maar waarvan de klachten met een goede behandeling wel kunnen worden verminderd. 22


de ontwikkeling van nieuwe medicijnen”, zegt Van Oijen. “De medicijnen zijn kostbaar, maar het effect is groot, er is bijvoorbeeld veel minder invaliditeit. Toen ik dertig jaar geleden met mijn werk startte, zag je nog veel patiënten in de rolstoel.”

beide ziekenhuizen kunnen dankzij dit netwerk gericht door verwijzen naar fysiotherapeuten met vakkennis rond reuma.

Doordat reuma vrijwel altijd een chronische aandoening is, heeft de reumatoloog langdurig contact met zijn patiënten. “Dat maakt het vak ook mooi omdat die sociale component een belangrijke rol speelt.” Daarnaast werkt de reumatoloog veel samen met andere disciplines. Naast de orthopedisch chirurg zijn dat onder meer fysio- en ergotherapeuten, de plastisch chirurgen en de revalidatieartsen.

FYRANET Het Fysiotherapie Reumatoïde Artritis Netwerk of FYRANET is een nieuw initiatief van de fysiotherapeuten, de verpleegkundig specialist reumatologie en de reumatologen van ziekenhuis Bernhoven en het JBZ. In FYRANET zijn 33 fysiotherapeuten verenigd die zich hebben gespecialiseerd in fysiotherapeutische zorg voor mensen met reuma. Deze vorm van fysiotherapie vraagt namelijk bijzondere kennis en vaardigheden. De reumatologen van

23


Medifit werkt met een enthousiast en vakbekwaam Team van fysiotherapeuten en trainers aan uw gezondheid. Veelal is vergoeding door de zorgverzekering mogelijk! U kunt over het algemeen direct starten binnen de diverse groepen.

Opaalweg 168 5345 SC Oss Tel.: 0412-636234/652901

www.medifitoss.nl

E-mail: info@medifitoss.nl

Thuiszorg op maat, in vertrouwde handen!

Wij zijn het adres voor: • (Sport) Revalidatie • Fysiotherapie Manuele therapie Acupunctuur • Groepstrainingen: COPD Diabetes Obesitas Reuma Lage rug Ontspanning Hartfalen Rigom 55+ Kidsgym aktief Niet aangeboren hersenletsel

24

www.interzorgthuiszorg.nl info@interzorgthuiszorg.nl

Tel. 0412 651428 Interzorg Thuiszorg is ISO/HKZ gecertificeerd.


Nieuwbouw Bernhoven Wat gaat het snel!

Met adembenemende snelheid rijst het nieuwe ziekenhuis uit de grond. Verdiepingen lijken moeiteloos op elkaar gestapeld te worden. Ondertussen zijn de medewerkers van het projectbureau Nieuwbouw én de betrokken partijen op de bouw ook al druk bezig met alles wat met de medisch-technische inrichting en het interieur van het ziekenhuis te maken heeft.

Derde en vierde etages heeft het ziekenhuis al. Er is een heus trappenhuis. En de ronding bij de ingang van het ziekenhuis is al heel goed zichtbaar. Wie even niet geweest is heeft het idee op een heel andere bouwplaats te zijn, zo

snel gaat het. “Straks zullen de veranderingen aan de buitenkant niet meer zo groot zijn”, zegt bouwplaatsmanager Toon Coenen, “dan wordt er veel aan de binnenkant gedaan.” Maar voor nu is het iedere keer weer een verrassing om te zien hoe het opschiet. Zeker als er een stralend zonnetje boven staat.

Sfeer en uitstraling Tijdens de Open Dag van de Zorg op de locatie Veghel was een deel van de projectbureaumedewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden, plattegronden toe te lichten en informatie te geven over de sfeer en uitstraling van het nieuwe ziekenhuis. Voor de kinderen was er een leuke kleurplaat. (Voor de kinderen die er niet waren is de kleurplaat terug te vinden op de kinderpagina).Bezoekers reageerden zeer enthousiast op de presentaties!

Door Monique van de Vall

25


Opname in ziekenhuis In dit magazine vindt u algemene informatie over de faciliteiten in ziekenhuis Bernhoven. Specifieke informatie over de afdeling waar u verblijft, krijgt u op de dag van opname van de verpleegkundige van de betreffende afdeling. Op de meeste afdelingen vindt u, op de kamer waar u wordt opgenomen, een afdelingsmap met uitgebreidere informatie. Deze map kunt u ter plekke inzien. Naast een goede medische verzorging staat in ziekenhuis Bernhoven persoonlijke aandacht voor de patiĂŤnt centraal. Heeft u wensen of vragen, aarzel dan niet een beroep op de medewerkers te doen. Zij zijn graag bereid u te helpen. Ten slotte wensen wij u een spoedig herstel en een zo aangenaam mogelijk verblijf toe!

â– Voorbereiding

Opnamedatum Bij bureau Opname heeft u een afspraak gemaakt voor een datum of periode dat u wordt opgenomen in ziekenhuis Bernhoven. Als er met u een afspraak is gemaakt, krijgt u enkele dagen of weken van tevoren telefonisch bericht over de exacte opnamedatum. Bij een eventuele verhindering en voor het krijgen van algemene informatie over uw opname, kunt u terecht bij bureau Opname.

26

Ziekenhuizen worden dagelijks geconfronteerd met niet in te plannen spoedzaken. Meestal is dit op te lossen, helaas niet altijd. Het kan daarom voorkomen dat uw operatie op het laatste moment niet kan plaatsvinden in verband met een andere spoedoperatie. Bureau Opname locatie Oss: 0412 - 621408, tussen 8.30 - 16.30 uur Bureau Opname locatie Veghel: 0413 - 381423, tussen 8.30 - 16.30 uur


Bernhoven Operatievoorbereiding Spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek) Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen in verband met een operatie, zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Dat gebeurt tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort spreekuur PPO. Op dit spreekuur spreekt u achtereenvolgens met een doktersassistente, een verpleegkundige en een anesthesioloog (= arts die voor de verdoving zorgt). De verdoving die u krijgt, is afgestemd op uw gezondheid, conditie en uw operatie. Bij medische ingrepen zijn vaak verschillende vormen van verdoving mogelijk. Hoewel u mee kunt beslissen en in veel gevallen een keuze heeft, is het voor u en degene die opereert niet altijd mogelijk alle consequenties daarvan te overzien. De uiteindelijke vorm van verdoving bepaalt daarom altijd de anesthesioloog. In totaal duurt het gesprek ongeveer één uur. Persoonlijke instructies Tijdens het gesprek met de verpleegkundige krijgt u uitleg over de gang van zaken rondom de opname. Persoonlijke instructies zoals medicijnen, nuchter zijn e.d. die u voor de opname moet opvolgen, krijgt u na het gesprek op papier mee naar huis.

Uw kamerwens De patiëntenkamers op de meeste afdelingen van het ziekenhuis bestaan uit vier, soms zes bedden. Er zijn wel enkele één- of twee persoonskamer maar dat aantal is erg klein. Dat betekent dat de medische noodzaak bepaalt welke patiënt een één- of tweepersoonskamer krijgt. Als u bij opname aangeeft een voorkeur te hebben voor een één- of twee persoonskamer dan kunnen wij u dus niet garanderen dat u ook zo’n kamer krijgt toegewezen. Op bijna alle kamers liggen mannen en vrouwen op één kamer. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit vooraf aangeven bij uw opname. Wij proberen hier rekening mee

te houden, maar ook hier geldt dat we dit absoluut niet kunnen garanderen in verband met de beschikbare ruimte.

Wat brengt u mee? Wilt u bij opname het volgende meebrengen: ponsplaatje, identificatiebewijs, medicijnen die u gebruikt, dieetvoorschrift, adres en telefoonnummer van uw contactpersoon, toiletartikelen, bedkleding, kamerjas, pantoffels ed. Breng in ieder geval zo min mogelijk geld en géén waardevolle voorwerpen, zoals sieraden mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van uw spullen.

Wettelijke identificatieplicht Sinds 1 januari 2005 geldt in ons land voor iedereen van veertien jaar en ouder een wettelijke identificatieplicht. Geldig identificatiebewijs is: paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen. Het ziekenhuis is verplicht uw identiteit vast te stellen met behulp van één van de genoemde documenten.

informatie

27


Medicijnen Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden alle medicijnen (behalve medicijnen voor anticonceptie) die u gebruikt door het ziekenhuis verstrekt en beheerd. Alleen als u opgenomen bent op afdeling Shortstay dan neemt u uw eigen medicijnen mee. Heel soms wordt ook op een andere afdeling, in overleg met de arts, doorgegaan met uw eigen medicijn(en). Om u tijdens de opname de juiste medicijnen te kunnen geven, is het belangrijk dat uw arts en verpleegkundige precies weten welke medicijnen u gebruikt. Het kan zijn dat de vorm, kleur of naam van het ziekenhuisgeneesmiddel anders is dan u gewend bent. De werking is echter hetzelfde als het middel dat u thuis gebruikt.

■ Uw

verblijf in het ziekenhuis

Opnamedag De dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd en plaats. Op de afdeling wordt u ontvangen door een secretaresse of een verpleegkundige. Zij brengen u naar uw kamer en informeren u over de gang van zaken op de afdeling.

28

Kamer Het aantal bedden op de kamer waar u komt te liggen loopt uiteen van één tot maximaal vier. Een uitzondering is de afdeling Shortstay, locatie Oss. Hier ligt u met maximaal zes personen op de kamer. Bij ieder bed zitten een handset voor de zusterroep en een leeslamp binnen handbereik. Het is mogelijk om televisie te kijken, radio te luisteren en te telefoneren. Op de kamer is zowel in de muurkast als in het nachtkastje, bergruimte voor uw persoonlijke eigendommen. Deze kasten zijn niet afsluitbaar.

Dagverblijf Op iedere afdeling is een dagverblijf voor patiënten. In het dagverblijf mag niet gerookt worden. Ziekenhuis Bernhoven is een openbaar gebouw en daarom rookvrij.

Eten Tijdens uw opname worden alle maaltijden door het ziekenhuis verstrekt. Iedere dag krijgt u een menuvoorstel voor de volgende dag. Het menuvoorstel houdt al rekening met uw eventuele dieet. De voedingsassistente komt iedere dag bij u langs om het menuvoorstel op te halen. Op de afdeling Shortstay is het door de korte duur van de opname logistiek niet mogelijk u een menukeuze aan te bieden.


Als u een speciaal dieet heeft wordt hier vanzelfsprekend rekening mee gehouden. Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan meegebrachte etenswaren in de afdelingskoelkast te bewaren.

Algemene bezoektijden Dagelijks van 14.00 - 15.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur. In overleg met de verpleegkundigen is het soms mogelijk buiten de vastgestelde bezoektijden bezoek te ontvangen.

■ Uw

Kraamafdeling De bezoektijden voor de kraam/gynaecologieafdeling zijn: 10.00 - 11.00 uur; 14.00 - 15.00 uur; 19.00 - 20.00 uur.

bezoek

Bezoek levert meestal een welkome afleiding. Het kan zijn dat u met uw bezoek alleen wilt zijn. U kunt de verpleegkundige vragen dit voor u te regelen. Als u niet p de verpleegafdeling hoeft te zijn voor onderzoek, behandeling, visite van de specialist of een andere activiteit, kunt u uw bezoek, tijdens de bezoektijden, bijvoorbeeld ook in het dagverblijf of de koffiehoek/ ziekenhuiswinkel ontvangen. Geeft u wel even aan de secretaresse of verpleegkundige door waar u bereikbaar bent. Vanwege verhoogde infectiekans zijn planten in het ziekenhuis niet toegestaan.

Bezoekregeling persoonlijk bezoek Naast de hieronder genoemde bezoektijden is het toegestaan dat één naaste u gedurende de dag tussen 10.00-21.00 uur gezelschap mag houden. De patiëntenzorg mag niet in het gedrang komen en heeft in alle gevallen voorrang. De privacy blijft zoveel mogelijk gewaarborgd. Dit betekent bijvoorbeeld dat een behandelaar of verpleegkundige het aanwezige bezoek kan vragen de kamer even te verlaten. Tussen 13.00 - 14.00 uur geldt een rustuur voor onze patiënten.

Partners zijn de hele dag welkom met uitzondering van de rusttijd tussen 15.30 - 17.00 uur. Couveuseafdeling Alleen in aanwezigheid van de ouders kunnen familieleden en vrienden op de couveuseafdeling op bezoek komen. De ruimte op deze afdeling is beperkt. Hierdoor zijn uitgebreide bezoeken niet mogelijk. Kinderafdeling Voor ouders zijn er geen vaste bezoektijden. Zij kunnen hun kind de hele dag bezoeken. Andere bezoekers mogen, als de situatie van het zieke kind dit toelaat, op bezoek komen tussen 14.00 en 19.00 uur. Stroke-Care unit De Stroke-Care unit bevindt zich op de locatie Oss van ziekenhuis Bernhoven. Hier gelden de volgende bezoektijden: Bezoektijden voor partner/contactpersoon: 11.00 - 11.30 uur Algemene bezoektijden: 14.00 - 15.00 uur en 19.00 - 20.00 uur

Roomservice (Kamerbediening) Uw gast kan, tegen betaling, gebruik maken van koffie en thee (en een versnapering) tijdens een speciale ronde door medewerkers van ons restaurant. Daarnaast kan uw gast gebruik maken van een maaltijd. Maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van het ziekenhuis. De maaltijd kan op de kamer of in het personeelsrestaurant gebruikt worden.

Intensive care en hartbewaking (IC/CCU) Op beide locaties van het ziekenhuis geldt voor IC patiënten een doorlopende bezoektijd van 11.00 - 20.00 uur. Op de CCU afdeling van beide locaties: 11.00 - 12.00 uur/14.00 - 16.00 uur/18.00 - 20.00 uur. Afwijken van deze tijden kan in overleg met de verpleegkundige.

informatie

29


Aantal bezoekers U mag als patiënt maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Deze regel is nodig ter bescherming van uw eigen rust en de rust van uw medepatiënten. Stem onderling af wie wanneer op bezoek komt.

■ Uw

Contactpersoon Voor u en de afdeling is het prettig om te weten wie er contactpersoon is wanneer nodig; bijvoorbeeld na de operatie, onderzoek of als de ontslagdatum bekend is. Bij het opnamegesprek kunt u een contactpersoon opgeven. In verband met uw privacy geeft u toestemming om de contactpersoon over uw gezondheidstoestand te informeren.

behandeling en verzorging Informatie

Medische behandeling De behandelend specialist (hoofdbehandelaar) draagt de medische verantwoordelijkheid voor uw behandeling. Bij uw medische behandeling zijn ook andere hulpverleners betrokken. Daardoor ziet u verschillende mensen aan uw bed. Met vragen over uw medische behandeling kunt u altijd terecht bij uw hoofdbehandelaar.

U mag van uw behandelend specialist, verpleegkundigen en andere zorgverleners verwachten dat zij u goed informeren over uw ziekte, onderzoeken en behandelingen. Vraag gerust om schriftelijke informatie of een mondelinge toelichting wanneer iets niet helemaal duidelijk is. Het Patiënten Service Bureau heeft voor u de folder ‘In gesprek met de specialist’. Deze folder kan u helpen zich goed op het gesprek voor te bereiden

Verpleegkundige verzorging Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u het meeste te maken met de verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Zij dragen de zorg voor een goede verpleging en proberen daarbij rekening te houden met uw persoonlijke wensen. Met al uw vragen kunt u bij de verpleegkundigen terecht. Samen met u zoeken zij naar oplossingen.

30

■ Uw

rechten en plichten

Patiënten hebben wettelijke rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Informatieplicht Uw behandelaar en u hebben de plicht elkaar duidelijk en volledig te informeren. De behandelaar stelt mede op basis van uw informatie en onderzoek een diagnose en geeft een deskundige behandeling. Op basis van de informatie van uw behandelaar geeft u toestemming voor behandeling. De behandelaar informeert u in begrijpelijke taal over: uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan; de mogelijke onderzoeken en behandelingen; de bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling. Als informatie niet duidelijk is, zeg dan dat u nog niet alles begrijpt en/of stel vragen. Als patiënt heeft u de plicht binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

Toestemmingsplicht Bij behandeling geeft u toestemming om te behandelen. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling vraagt de zorgverlener uitdrukkelijk uw toestemming. In de overige gevallen gaan zorgverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag. In acute situaties mag zonder uw toestemming gehandeld worden.

Inzage in uw dossier In het ziekenhuis worden gegevens over uw behandeling vastgelegd in uw medisch dossier. Elke patiënt heeft recht op inzage in en recht op een afschrift van zijn of haar persoonlijke dossier. Als u wilt weten wat er in uw dossier staat of een afschrift wenst, kunt u dit vragen aan de desbetreffende zorgverlener. Voor meer informatie zie de folder ‘Omgaan met uw persoonsgegevens en medisch dossier’. De folder kunt u downloaden van de website www.bernhoven.nl en is verkrijgbaar bij het Patenten Service Bureau.

Privacy In het ziekenhuis worden allerlei persoonlijke gegevens van u vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk en beroepsmatig gebruikt. In sommige

gevallen worden opname- en/of operatiegegevens anoniem gemaakt en gebruikt voor landelijke kwaliteitsprojecten. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan uw specialist of aan de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek. Gegevens over opname en ontslag worden doorgestuurd naar uw huisarts en naar de zorgverzekeraar in verband met betalingen. Andere gegevens komen in uw dossier.

Gebruik lichaamsmateriaal In het kader van de behandeling wordt bij vrijwel iedere patiënt tijdens de opnameperiode bloed afgenomen. Soms worden ook urine, ontlasting, hersenvocht of weefsels onderzocht. In enkele gevallen wordt een restant van dit lichaamsmateriaal anoniem gemaakt en gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden, onderzoek of onderwijs. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, maakt u dit kenbaar aan uw specialist. Eventueel kunt u dit ook kenbaar maken aan degene die bij u het materiaal voor onderzoek afneemt.

Wilsverklaring U kunt in een situatie terechtkomen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Wanneer anderen voor u moeten beslissen, kan een wilsverklaring een belangrijke hulp zijn. Een duidelijke verklaring dat u een bepaalde handeling niet wenst, en waarvoor u geen toestemming zou geven als u daartoe nog in staat zou zijn, wordt in principe gerespecteerd.

Klachten Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw verblijf niet zo tevreden bent. Uw problemen kunt u het beste zo snel mogelijk bespreken met degene die u behandelt of met degene die naar uw mening de klacht heeft veroorzaakt. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Daarom kunt u altijd een beroep doen op de medewerkers van het Patiënten Service Bureau of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie leest u in de folder ‘Klachten’, te verkrijgen op de verpleegafdelingen, bij het Patiënten Service Bureau en via de website van het ziekenhuis (www.bernhoven.nl). Mailen kan naar psb@bernhoven.nl

informatie

31


■ Mogelijkheden

voor extra zorg en service

Geestelijke verzorging U kunt, vóór uw opname, een bericht (laten) doorgeven aan uw eigen parochie of gemeente over uw ziekenhuisopname. Via de verpleegkundige kunt u ook een beroep doen op een geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Op zondagochtend wordt in de kapel een liturgische viering gehouden. Deze viering wordt ook via de huisradio en tv uitgezonden. Voor elk weekend informeert de verpleegkundige van de afdeling bij u of u, eventueel met bed of rolstoel, de kerkdienst wilt bijwonen. Als u wenst, kunt u de Communie op uw kamer ontvangen. Op de locatie Oss is ook een islamitische gebedsruimte aanwezig.

Ziekenhuiswinkel In de ziekenhuiswinkel kunt u terecht voor o.a. versnaperingen, bloemen, tijdschriften en kranten. Bovendien is er gelegenheid om iets te eten of te drinken. In Oss is de winkel open van maandag t/m vrijdag 9.00 - 20.30 uur, op zaterdag en zondag 12.00 - 20.30 uur. In Veghel is de winkel geopend van maandag t/m vrijdag 9.00 - 20.15 uur en zaterdag en zondag 12.30 - 20.15 uur

Kapper Op de locatie Oss is het mogelijk om gebruik te maken van de diensten van kapsalon Twins. U kunt zelf een afspraak maken, telefoon 0412 - 633661. Het tijdstip van de afspraak moet u wel bespreken met de verpleegkundige van de afdeling, in verband met eventuele medische handelingen of onderzoeken.

Vrijwilligers In het ziekenhuis werkt een grote groep vrijwilligers. Zij vervullen vele extra taken, zoals het begeleiden van patiënten naar de verpleegafdeling, onderzoeksafdeling, kapel of gebedsruimte en het verzorgen van de bloemen. Desgewenst doen ze een boodschap voor u in het ziekenhuiswinkeltje. Via de verpleegkundige kunt u contact opnemen met de vrijwilligers.

32

Post De post wordt, met uitzondering van zon- en feestdagen, dagelijks op de afdeling bezorgd. Te versturen post kunt u afgeven bij de receptie of aan de verpleegkundige van de afdeling. Post, aan u gericht, is eerder in uw bezit als de postcode van het ziekenhuis, uw naam en het kamernummer duidelijk zijn vermeld.


ziekenhuis Bernhoven locatie Oss naam en kamernummer Postbus 10 5340 BE Oss

ziekenhuis Bernhoven locatie Veghel naam en kamernummer Postbus 10.000 5460 DA Veghel

Eenmalige machtiging telefoon- en/of televisieverhuur Aan het gebruik van televisie en telefoon zijn kosten verbonden. Als u tijdens uw opname gebruik wilt maken van de televisie en/of telefoon kunt u het formulier voor eenmalige machtiging invullen en op de dag dat u wordt opgenomen, inleveren bij de receptie. Dit formulier vindt u in dit magazine en kunt u uitknippen. De receptionist sluit de telefoon aan nadat u bent opgenomen. U krijgt een eigen nummer waar rechtstreeks naar gebeld kan worden. Op uw eigen nummer kunt u rechtstreeks gebeld worden. Dit kan niet tussen 23.00 en 07.00 uur, in verband met het handhaven van de rust op de afdeling. Bij het huren van een telefoon wordt uw nummer op aanvraag verstrekt aan derden. Wanneer u dit niet wenst, moet u dit melden bij de receptionist. De kosten van de telefoon en televisie kunt u vinden op de website: www.bernhoven.nl . Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptie van het ziekenhuis. Mobiele telefoon Mobiel bellen in ziekenhuis Bernhoven is toegestaan. Er zijn plekken waar het niet mag, dit wordt duidelijk aangegeven. Ziekenomroep De ziekenomroep zendt radio- en televisieprogramma’s uit voor patiënten. In Oss door Ziekenomroep Studio Anna en in Veghel door Ziekenomroep Oost-Brabant Zoobra. Wanneer u geen televisie huurt, kunt u deze zenders dus toch ontvangen.

Schade Als door nalatigheid of schuld van medewerkers van het ziekenhuis schade wordt toegebracht aan uw persoonlijke eigendommen, kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dat kan door het invullen van een ‘schadeformulier’. Dit formulier is te verkrijgen via de verpleegkundige. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij het Patiënten Service Bureau of de Receptie van het ziekenhuis.

Cliëntenraad Het ziekenhuis beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van (potentiële) patiënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Meer informatie over de cliëntenraad: www.bernhoven.nl.

■ Wanneer

u naar huis gaat

Wanneer naar huis? Soms is al voor de opname de duur van het verblijf in het ziekenhuis bekend. Meestal is dit echter niet het geval en brengt de behandelend specialist (hoofdbehandelaar) u hiervan, zo vroeg mogelijk, op de hoogte. Op de meeste afdelingen verlaat u `s ochtends het ziekenhuis.

Nazorg De behandelend specialist (hoofdbehandelaar) en verpleegkundige bespreken vóór uw ontslag wat u zelf thuis aan verdere behandeling moet doen. Bijvoorbeeld dieet, fysiotherapie, medicijnen, wondverzorging et cetera. Als u weer thuis bent, moet u zelf weer helemaal zelf uw gezondheid in de gaten houden/ Daarom is het belangrijk dat alle vragen die u hierover heeft, ook stelt. Soms heeft u thuis nog nazorg nodig. Het inventariseren van de zorgnoodzaak gebeurt door de verpleegkundige in samenspraak met u (of uw eerste contactpersoon). Daarna neemt de ontslagcoördinator de regie van het nazorgtraject over. Deze is het eerste aanspreekpunt voor zowel u

informatie

33


(uw eerste contactpersoon), het CIZ en de zorgaanbieders. Heeft u vragen over het nazorgtraject, stel deze dan gerust aan de ontslagcoĂśrdinator. Bovendien zijn er folders beschikbaar over nazorg, deze kunt u ook downloaden via www.bernhoven.nl/folders

Informatie voor de huisarts Meestal informeert uw behandelend specialist de huisarts schriftelijk over de opname, uw ziekteverloop en het ontslag.

34

Afdelingsinformatie: Hier kunt u voor u zelf specifieke informatie invullen over uw afdeling, behandelend arts et cetera. Opgenomen op afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamernummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoonnummer patiĂŤnt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unitleider: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uw behandelend arts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U hebt gesproken met: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Patiënten Service Bureau Op beide locaties kunt u bij het Patiënten Service Bureau (PSB) terecht voor onder andere: • informatie over de gang van zaken in ziekenhuis Bernhoven • vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van uw behandeling of verzorging in het ziekenhuis • folders over ziekten, onderzoeken en behandelingen • hulp bij zoeken naar informatie op internet • informatie over begeleidingsmogelijkheden, activiteiten en adressen van o.a. patiëntenverenigingen en andere instellingen voor gezondheidszorg Het PSB is op werkdagen geopend van 9.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

Themamaanden Patiënten Service Bureau Het Patiënten Service Bureau (PSB) besteedt iedere maand extra aandacht aan een bepaald onderwerp, in samenwerking met patiëntenverenigingen of andere organisaties. De thema’s voor de komende maanden zijn: • maart: Darmkanker en darmafwijkingen • april: Hart- en vaatziekten • mei: Longen en luchtwegen • juni: Keel- neus- en oorproblemen Op de website www.bernhoven.nl vindt u informatie over deze onderwerpen.

Locatie Oss U vindt het Patiënten Service Bureau in de centrale hal, schuin tegenover de Receptie en naast bureau Opname. Telefoonnummer: 0412 - 621120. E-mail: psb@bernhoven.nl

Locatie Veghel U vindt het Patiënten Service Bureau in de hal van de polikliniek, achter de Patiëntenregistratie. Telefoonnummer: 0413 - 381637. E-mail: psb@bernhoven.nl

PSB Postbus Hoewel het PSB ernaar streeft voor u bereikbaar te zijn op de openingstijden, kan het gebeuren dat er geen medewerker aanwezig is, bijvoorbeeld omdat deze op dat moment elders in het ziekenhuis moet zijn vanwege haar werk voor het PSB. Komt u voor een gesloten deur? Dan kunt u uw suggestie, opmerkingen of vragen invullen op een formulier. Dit formulier hangt bij de deur van het PSB. Daarnaast hangt een postbus waarin u uw formulier kunt deponeren. De medewerker van het PSB neemt -wanneer gewenst- zo snel mogelijk contact met u op.

Agenda 29 maart: 19.30 - 21.00 uur: voorlichtingsavond over preventie en behandeling darmkanker; aanmelden via het PSB; toegang gratis; Kapel ziekenhuis Bernhoven, Oss. 21 mei: ‘Bescherm je huid’ dag, polikliniek Dermatologie, Oss. 24 mei : Voorstelling De darmdialogen, 20.00 uur Kapel, Bernhoven Oss, open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis, aanmelden via het PSB. 30 mei: Voorlichtingsavond over netvliesveroudering (Macula degeneratie), kapel ziekenhuis Bernhoven, Oss. 22 juni: toneelvoorstelling Het verlies van Viviane, theater Markant Uden. Een voorstelling over incontinentieproblemen bij vrouwen. Een onderwerp dat vaak taboe is. ‘Viviane’ maakt het onderwerp voor een grote groep herkenbaar en bespreekbaar. Zie ook http://www.viviane.nu/nl (Meer informatie volgt op www.bernhoven.nl)

35


Eenmalige machtiging voor telefoonen/of televisieverhuur Als u gebruik wilt maken van telefoon- en of televisie, verwijder dit formulier dan uit de brochure, vul het vooraf in waarna u het ingevulde formulier kunt afgeven bij de receptie op de dag van uw opname. Ondergetekende verleent hierbij eenmalig een machtiging aan Stichting Ziekenhuis Bernhoven om van zijn/haar bank- of girorekening de verschuldigde kosten voor huur van telefoon, gesprekskosten en/of televisie na ontslag uit het ziekenhuis af te schrijven. Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met de tarieven. (zie onderstaand) Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres:

................................................................................................................................................................................................

Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankrekening:

of Girorekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................................................................

Kruis aan wat u wilt huren:

■ Telefoon

■ Televisie

Het verschuldigde bedrag wordt binnen dertig dagen na de laatste huurdag automatisch van uw rekening afgeschreven. Lever het ingevulde formulier in bij de receptie (hoofdingang) Uw handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Bent u onverwacht opgenomen in het ziekenhuis en heeft u geen tijd gehad om telefoon/televisie te huren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van het ziekenhuis. Vraag de verpleegkundige of u de afdelingstelefoon mag gebruiken om de receptie te bellen. In Veghel belt u 81111, in Oss kunt u bellen naar toestel 21111

Kosten telefoon

Kosten televisie

Afbouwregeling huurkosten bij langdurig verblijf: Dag 1 t/m 5 € 1,50 Vanaf dag 6 € 1,00 vanaf dag 28 € 0,50 vanaf dag 32 geen huurkosten

Afbouwregeling van huurkosten bij langdurig verblijf: dag 1 t/m 5 € 2,50 vanaf dag 6 € 1,50 vanaf dag 28 € 1,00 vanaf dag 32 geen huurkosten

Tijdelijk blokkeren

Tijdelijk blokkeren

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u uw telefoon voor één of meerdere dagen laten blokkeren. U belt hiervoor met de receptionist. Gedurende de tijd dat uw telefoon is geblokkeerd, worden geen huurkosten in rekening gebracht.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u het gebruik van de televisie voor één of meerdere dagen laten blokkeren. U belt hiervoor met de receptionist. Gedurende de tijd dat uw televisie is geblokkeerd, worden geen huurkosten in rekening gebracht.

Huurkosten telefoon per dag: € 1,50 Gesprekskosten per tik: € 0,07 De dag van opname wordt verrekend in de huurkosten, de dag van ontslag niet.

36

Huurkosten televisie per dag € 2,50 De dag van opname wordt verrekend in de huurkosten, de dag van ontslag niet.


In Bernhoven, april 2011  

‘In Bernhoven’ is een uitgave voor patiënten en bezoekers van ziekenhuis Bernhoven. In Bernhoven verschijnt vier maal per jaar in een oplage...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you