Natuurlijk Bernhoven 15

Page 1

Natuurlijk Bernhoven | maart 2018

‘Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden’ Onze missie in woord en beeld in deze speciale bijlage van Bernhoven

WELKOM OP G A D N E P O E D 17 maart uur 0 .0 5 1 t o t 0 11.0


2

Voorwoord

Patiënt centraal Beste lezers, Een nieuw jaar en een nieuw gezicht bij het voorwoord. Sinds 1 januari 2018 ben ik met veel enthousiasme gestart als de nieuwe algemeen directeur van Bernhoven. Ik kijk er naar uit om in mijn rol de vernieuwende koers van Bernhoven te gaan borgen en verankeren.

2018

is een bijzonder jaar, het is namelijk vijf jaar geleden dat we de nieuwe locatie in Uden betrokken. Met de komst van Bernhoven naar de nieuwe locatie werd de basis gelegd voor onze toekomstbestendige zorg voor de regio. De intensieve samenwerking met elkaar binnen het ziekenhuis en daarbuiten met huisartsen maakt dat we continu onze zorg verbeteren waarbij het belang van de patiënt écht voorop staat. Wilt u ervaren wat dat betekent in de praktijk? Kom dan naar onze Open Dag op 17 maart aanstaande. Onze collega’s geven u graag voorbeelden bij wat onze nieuwe manier van zorg bieden nu inhoudt. Daarnaast leest u meer over de ontwikkelingen in Bernhoven in deze editie van Natuurlijk Bernhoven. Om met onze onderwerpen goed aan te sluiten bij wat u graag wilt weten van het ziekenhuis, is onze redactie uitgebreid met een lezersredactie. Welkom aan Ankh van Burk en Leen Tinga. In Bernhoven willen we de patiënt centraal stellen en zoveel mogelijk betrekken bij alles wat we doen. Door met elkaar in dialoog te gaan komen we samen tot de beste en passende behandeling, of in dit geval, tot een mooie inhoud van onze huisaan-huis krant. Wij wensen u veel leesplezier, tips en vragen zijn altijd welkom via info@bernhoven.nl. Met vriendelijke groet, Geert van den Enden Algemeen directeur

Zaterdag U BENT VAN HARTE 17 maart WELKOM! Open Dag O

p 17 maart aanstaande doet Bernhoven mee aan de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen van ons ziekenhuis in Uden. Tijdens de Open Dag komt u meer te weten over verschillende specialismen die we in huis hebben. Onze medewerkers gaan graag met u in gesprek.

van een eerdere oproep hebben twee lezers uit de regio aangegeven dat ze willen meedenken over en meewerken aan de inhoud van Natuurlijk Bernhoven.

M

omenteel bestaat de lezersredactie uit Leen Tinga en Ankh van Burk. Zij denken mee over de inhoud, dragen ideeën aan en gaan voor ons op pad voor interviews. Wij zijn erg blij met deze versterking en wensen hen veel succes! Heeft u een vraag aan de lezersredactie? Zij zijn bereikbaar via info@bernhoven.nl Leen: “Ik neem plaats in de redactie omdat ik graag ook wat meer aandacht wil geven aan de mens op de achtergrond van Bernhoven. Het ziekenhuis is in beweging en dat ga ik, als inwoner uit de regio, nauwgezet volgen en er verslag van doen!”

in Uden. Nu, vijf jaar later, vieren we ons eerste lustrum. Samen met u!

Stuur ons een foto van uw kind als baby en hoe hij/zij er nu uit ziet, als vijfjarige. Graag met vermelding van naam en geboortedatum. Insturen via Facebook en Instagram (#Bernhoven).

Kijk op www.bernhoven.nl voor het programma en meer informatie.

graag haar lezers betrekken bij het maken van de krant. Naar aanleiding

Op 1 april 2013 opende Bernhoven haar deuren aan de Nistelrodeseweg

Is uw kind geboren in Bernhoven en nu vijf jaar oud?

Vanwege de verwachte drukte adviseren wij u, indien mogelijk, zo veel mogelijk met de fiets te komen.

De redactie van Natuurlijk Bernhoven maakt het blad met veel zorg en wil

Bernhoven 5 jaar op de locatie Uden! Deelt u uw bijzondere ervaring?

ij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u iets bijzonders meegemaakt in de afgelopen vijf jaar in het ziekenhuis in Uden, en wilt u het delen? Stuur uw verhaal voor 1 april 2018 naar info@bernhoven.nl (max 100 woorden, met naam en adres en liefst met foto). Een selectie van de inzendingen plaatsen wij in onze lustrumkrant die half mei verschijnt.

De Open Dag is van 11.00 tot 15.00 uur.

Lezersredactie stelt zich voor

Leen Tinga

W

U kunt ook een bezoekje brengen aan het facilitair gebouw, een deel van het ziekenhuis dat alleen dan geopend is voor bezoekers. Hier vindt u afdelingen zoals logistiek en schoonmaakonderhoud, die vaak achter de schermen werken, maar onmisbaar zijn voor het goed functioneren van het ziekenhuis. Er is veel te zien en te beleven voor jong en oud. Kinderen kunnen onder meer verkleed als dokter op de foto.

Prijs: VIP-middag in Bernhoven! Als u uw foto’s instuurt voor 1 april plaatsen wij uw vijfjarige zoon of dochter in onze lustrumkrant of op social media van Bernhoven. Uit alle inzendingen kiezen we drie kinderen die een speciale VIP-middag krijgen in Bernhoven. Uw kind beleeft een middag om nooit te vergeten!

Ankh van Burk

Ankh: “Ik neem plaats in de redactie omdat ik geïnteresseerd ben in mensen, dus ook in de mensen die in de gezondheidszorg werken en ik wil mijn schrijftalent graag inzetten voor Natuurlijk Bernhoven.”


natuurlijk bernhoven 3

In gesprek met ...

Geert van den Enden, nieuwe directeur van Bernhoven De raad van commissarissen van Bernhoven heeft per 1 januari 2018 Geert van den

Enden aangesteld als algemeen directeur van Bernhoven. Geert was als financieel directeur

verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en

bedrijfsvoering. Om de nieuwe algemeen directeur beter te leren kennen -wie is hij en wat is zijn visie op de toekomst?- en een aantal vragen die in de

regio leven voor te leggen, had de lezersredactie een gesprek met hem. Door Leen Tinga, lezersredactie

W

ie binnenkomt in de kamer van de nieuwe algemeen directeur van Bernhoven, de geboren Rotterdammer Geert van den Enden, ziet een strak ingerichte, enigszins sobere kamer zoals alle andere werkruimtes op de directievloer. Het enige wat opvalt is een luchtfoto van het Vlietlandziekenhuis, ooit ‘zijn ziekenhuis’, aldus Geert. Zoekend naar een nieuwe uitdaging na zijn commerciële functie bij Capgemini, vond hij die in het ‘op de rails zetten’ van het ziekenhuis in Vlaardingen en Schiedam. Dat is hem, dank zij zijn economische en bedrijfskundige kennis, gelukt. Ook het realiseren van de -in eerste instantie gestopte nieuwbouw werd een succes onder zijn leiding. Met die ervaring werkte Geert vervolgens ruim vier jaar in de Sint Maartenskliniek, waar hij ook weer ingrijpende veranderingen meemaakte. De overstap naar de functie van financieel directeur bij Bernhoven was dus feitelijk een logische. Vormgeven van nieuw beleid bij een innovatief ziekenhuis, in een nieuw gebouw, op een nieuwe locatie. De uitdagingen binnen Bernhoven In Bernhoven was een transformatie in gang gezet met de focus op zinnige zorg, ofwel doelmatige zorg. Waren de dokters eerst

georganiseerd in maatschappen, nu kwamen (bijna) alle artsen in dienst van het ziekenhuis en werden zij aandeelhouder. Daarmee werd de verandering gestart die landelijk aandacht en navolging kreeg: de focus op kwaliteit verminderde de hoeveelheid geleverde zorg, zo vertelt Geert. Deze nieuwe strategie heet ‘toekomstbestendige zorg voor de regio’. Een voorbeeld van zinnige zorg is de introductie van de keuzehulp. Dit is een digitale voorlichtingsmodule over een bepaalde behandeling, die de patiënt begeleidt bij bijvoorbeeld de keuze om wel of niet een liesbreukoperatie aan te gaan. In overleg met de arts beslist de patiënt dan het te volgen behandelingstraject. Binnen de transformatie van Bernhoven zijn meer dan 100 projecten benoemd om zinnige zorg in Bernhoven vorm te geven. Geert geeft nog een voorbeeld: bij oogheelkunde zijn meer optometristen in dienst genomen om de arts te ontlasten. Zij doen een eerste screening. Bij zo’n eerste screening gaat 80% ‘pluis naar huis’ en hoeft slechts 20% gezien te worden door de oogarts. Betere zorg en minder kosten, want de optometrist kent een lager tarief dan de arts. Op de website van Bernhoven staat een leuk filmpje dat zinnige zorg duidelijk toelicht, rechts bovenaan op de homepage.

“Nu de verandering is doorgevoerd in de hele organisatie, met de focus op de patiënt voorop, is het tijd om te gaan borgen en verankeren. De processen optimaliseren is een van de kerntaken van de nieuwe directeur”, aldus Geert. Bernhoven heeft veel aandacht van de landelijke media en van het ministerie van VWS, getuige het feit dat Bruno Bruins, de nieuwe verantwoordelijke minister, al op bezoek is geweest. Gemeente Uden Dat Uden ernaar streeft een dementievriendelijke gemeente te worden was nog niet bekend bij de directie. Een motie hiertoe is ook nog maar kort geleden door de raad aangenomen. Dit zal dan ook met belangstelling worden gevolgd. Wat echter velen niet weten is dat Bernhoven het keurmerk ‘Senior Friendly Hospital’ heeft gekregen. Daar zijn Geert en alle medewerkers best trots op. Het is een mooie opstap naar de lokale dementievriendelijkheidsprogramma’s.

Tot slot de parkeersituatie waar velen moeite mee hebben. Dat is een gemeentelijke aangelegenheid en komt regelmatig ter sprake in het overleg dat Geert heeft met burgemeester Hellegers. Een onderwerp dat dus thuishoort bij de Udense politiek. Een bevlogen directeur met een uitnodiging voor u Tot zover het gesprek met de nieuwe algemeen directeur. Hij is toegankelijk, bevlogen, met visie en vooral een missie waarbij niet de winst maar de patiënt voorop staat. De plannen zoals beschreven hebben zijn volle aandacht. In april/mei jubileert Bernhoven (vijf jaar nieuwbouw in Uden) en Geert en alle medewerkers nodigen iedereen uit voor de Open Dag op 17 maart aanstaande. Daar kan iedereen kennisnemen van alles wat ‘ons ziekenhuis’ te bieden heeft. Niet alleen vóór, maar vooral ook achter de schermen. U bent van harte welkom!

Samen beslissen met je arts. Hoe doe je dat? S

amen beslissen met je arts. ‘Hoe doe je dat?’ is het motto van een ruim twee uur durende training, waarin u verschillende handvatten krijgt om de regie over uw eigen leven te voeren ondanks een ziekte of een beperking.

Na de succesvolle training ‘Heft in eigen

hand’ organiseert Bernhoven opnieuw in samenwerking met Zorgbelang Brabant

trainingen om patiënten de regie over hun eigen gezondheid te geven. Iets voor u?

• U krijgt inzicht in hoe u uw eigen rol in uw zorg- en/ of genezingsproces kunt vergroten. • U weet wat u uw behandelaar/ arts wel of niet kan vragen. • U krijgt concrete tips die u helpen een consult goed voor te bereiden. • U leert over manieren om gezamenlijk met uw behandelaar/arts een besluit te vormen.

Ervaringsdeskundigen van Zorgbelang Brabant vertellen hoe zij, na een ingrijpende ervaring, zelf de regie in handen hielden en het goede gesprek voerden met hun arts. Aanmelden De eerste trainingen hebben inmiddels al plaatsgevonden. Maar op • 21 maart (14.30-17.00 uur) • 4 april (9.30-12.00 uur) en • 19 april (14.30-17.00 uur) vinden ook nog enkele trainingen plaats. Aanmelden kan via www.bernhoven.nl/aanmeldensamenbeslissen of door te bellen naar 0413 - 40 29 00. Per training kunnen maximaal twintig mensen deelnemen.

U leert over manieren om gezamenlijk met uw behandelaar/ arts een besluit te vormen.

De Cliëntenraad zoekt per direct versterking! Kijk op www.bernhoven.nl voor de vacature


Zorghotel Udens Duyn helpt u er bovenop!

udensduyn

Stelt u zich voor, na een succesvolle operatie wordt u ontslagen uit het ziekenhuis maar ineens staat u er weer alleen voor. Er is niemand in uw nabije omgeving die de zorg op zich kan nemen en er zijn onvoldoende zorgvoorzieningen in uw eigen woning. Waar kunt u dan terecht? Udens Duyn is een comfortabele en gastvrije plek tussen zorg en thuis! Udens Duyn staat voor een hotelbeleving, waarbij 24-uurs zorg en tal van behandelaren aanwezig zijn. U kunt bij Udens Duyn veilig op krachten komen. Wij werken met u samen aan uw herstel en vertrouwen om het zelfstandig weer aan te kunnen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een zorghotel? Een verblijf in Udens Duyn wordt in de meeste gevallen voor een deel of zelfs geheel door de zorgverzekeraar vergoed. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een zorghotel? Neemt u dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord en u bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding.

› Herstel na operatie › Ondersteuning mantelzorg › Vakantie met zorg › Eerstelijns Verblijf / overbruggingszorg › Geriatrische revalidatie Udens Duyn is een erkend zorghotel

Annaboulevard 6 | 5406 PZ Uden 0413 - 712 550 | info@udensduyn.nl

Udens Duyn in onderdeel van Brabantzorg

www.zorghoteludensduyn.nl

Diagnostiek dichtbij!

Kijk voor openingstijden rondom feestdagen en schoolvakanties op www.dcbernhoven.nl/ patienten/prikposten

Bernhoven Diagnostisch Centrum biedt diagnostiek dichtbij. U kunt hier terecht voor laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en radiologische onderzoeken.

Welke zorg biedt Bernhoven Diagnostisch Centrum aan haar patiënten? •

Trombosedienst en bloedafnamedienst: Op onze prikposten kunt u terecht voor bloedafname en voor de afgifte van ander onderzoeksmateriaal, zoals urine. Op de website (www.dcbernhoven.nl) vindt u een overzicht van onze 50 prikposten.

Administratie-oproepdienst: Deze dienst biedt zorg op maat, onder meer aan patiënten die een aantal keren per jaar hun bloed moeten laten onderzoeken of oogfoto’s moeten laten maken. Curatief, maar ook preventief.

Echocentrum: Onze patiënten kunnen hier via hun verloskundige of gynaecoloog terecht voor prenatale screening.

Radiologie: Voor radiologische onderzoeken bent u welkom op onze locaties Uden en Oss.

Prikposten Uden Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden Openingstijden Iedere werkdag van 7.30 tot 17.30 uur Dinsdag van 7.30 tot 19.30 uur Prikposten Veghel Medisch Huis Leo van der Weijdenstraat 21, 5461 EH Veghel Openingstijden Iedere werkdag van 8.00 tot 13.00 uur Vanaf 1 april van 8.00 tot 12.30 uur Prikposten Oss Polikliniek Oss Plein Zwanenberg Gezondheidslaan 1a, 5342 JW Oss Openingstijden Iedere werkdag van 07.30 tot 17.00 uur Overige prikposten www.dcbernhoven.nl/patienten/prikposten

Bernhoven Diagnostisch Centrum | Postadres: Postbus 707 5400 AS Uden | Telefoon 0413 - 40 30 00 www.dcbernhoven.nl


natuurlijk bernhoven 5

Voor de derde maal meest gastvrije ziekenhuis van Nederland Voor de derde maal mag Bernhoven zich het meest gastvrije ziekenhuis

van Nederland noemen. Een uitzonderlijke prestatie die in de eerste plaats op het conto van alle medewerkers mag worden geschreven. De jury noemt de medewerkers van Bernhoven ‘passievol’.

W

at volgens de jury opvalt is dat gastvrijheid in Bernhoven geen project is, maar wezenlijk onderdeel is van het DNA van de medewerkers. Gastvrijheid wordt door iedereen met passie uitgedragen. Dat het ziekenhuis de Gastvrijheidszorg met Sterren-award voor de derde maal in de wacht sleept is dan ook ‘dik verdiend’, zoals een van de juryleden na afloop van de feestelijke uitreiking op 16 november in Utrecht liet weten. Bregje Hoeks, coördinator gastvrijheid, vertelt: “Bernhoven is goed in gastvrijheid. Vanuit onszelf stellen we ons al gastvrij op naar onze patiënten. Afgelopen jaar waren er weer mooie activiteiten zoals de Dag van de Verwenzorg, Bingo op de dialyseafdeling en Beweeg je Beter.

In 2018 gaan we werken met gastvrijheidconsulenten die dit met een groep ambassadeurs per zorgmodel gaan oppakken. Gastvrijheid komt vanuit je hart, dat is wat het zo bijzonder maakt. Iedereen kan gastvrij zijn op zijn of haar manier. Als we het maar voor onze patiënt mooier maken. Dat kan soms al met een glimlach en een praatje.”

Over Gastvrijheidszorg met Sterren Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van leven in de zorg. De waardering komt tot stand via interne beoordelingen van management, cliëntenraad, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en familieleden en daarnaast via een bezoek door een externe auditeur. Gastvrijheidsaspecten die worden beoordeeld zijn onder meer ambiance, bejegening, beleid, eten en drinken, faciliteiten en klantvriendelijkheid. Initiatiefnemers van Gastvrijheidszorg met Sterren zijn LOC Zeggenschap in zorg, Gastronomisch Gilde en Vakmedianet.

Patiëntenfederatie Nederland en Bernhoven werken intensief samen ‘Samenwerken om de stem van de patiënt te verstevigen’, dat is het doel

van de samenwerkingsovereenkomst van drie jaar die Patiëntenfederatie

Nederland en Bernhoven zijn aangegaan. Mieke Klerkx, programmaleider: “Door deze samenwerking zijn we nog beter in staat om te luisteren naar wat voor onze patiënt belangrijk is, we leren

van de ervaringen en verbeteren onze zorg.”

Naar de polikliniek?

Meld u voortaan aan bij centrale balie op de poli Als u een bezoek brengt aan onze polikliniek

op de locatie Uden, dan meldt u zich voortaan bij een van de centrale aanmeldbalies aan het begin van de polikliniekgangen.

B

ij Patiëntenfederatie Nederland zijn maar liefst 170 patiëntenorganisaties aangesloten. “Dus zij weten als geen ander wat de ideeën en wensen van patiënten zijn. Daarnaast is Bernhoven ook actief bezig de patiënt een stem te geven. Twee organisaties die hetzelfde doel nastreven: de stem van de patiënt nadrukkelijker laten klinken en actieve betrokkenheid van de patiënt stimuleren”, aldus Mieke. Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de patiëntenfederatie: “Bernhoven als proeftuin is voor ons een unieke kans om onze producten in de praktijk te toetsen en aan te passen waar mogelijk, zodat we deze met de ervaringen van patiënten kunnen verbeteren”.

E

erder was er een centrale aanmeldbalie in de ontvangsthal voor het maken van een patiëntenpas en vervolgens meldde u zich bij de balie van het specialisme waar u een afspraak had. Dat is nu veranderd. Er is nu één punt waar u zich aanmeldt en al uw praktische zaken rondom het polibezoek regelt. De centrale aanmeldbalies bij de polikliniekgangen zijn geopend van 8.00 17.00 uur. Bij de balies in de polikliniekgangen kunt u terecht voor registratie, een nieuwe patiëntenpas, het wijzigen van gegevens, het aanmelden voor een afspraak en praktische informatie over uw afspraak. De medewerker vertelt u in welke wachtruimte u plaats mag nemen. Daar wordt u opgehaald voor uw afspraak. Vindt u het fijn als er iemand met u meegaat tijdens uw bezoek? Dat kan. U kunt hiervoor een beroep doen op een van onze vrijwilligers als metgezel. U kunt hen hiervoor aanspreken in de hal. Zij helpen u graag.

Peter Bennemeer en Dianda Veldman ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Voorbeeld Een voorbeeld van de samenwerking is de ontwikkeling van de ‘3 goede vragen’ voor kinderen. Dit was een wens vanuit de Stichting Kind en Ziekenhuis, de patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Bernhoven heeft dit project opgepakt en gaat het nu als eerste ziekenhuisbreed invoeren. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de campagne Samen beslissen, met het onderdeel ‘Een goed gesprek’. Een idee van onder andere Patiëntenfederatie Nederland waarbij Bernhoven intensief heeft meegedacht en meegewerkt.


6

Tjitske Dijkstra: ‘Hiervoor ben ik arts geworden’ Als patiënt heb je vaak kortdurend contact met de arts en ontmoet je hem/ haar alleen in zijn rol als arts. Maar waarom heeft de arts voor dit vak

gekozen? We maken kennis met gynaecologe Tjitske Dijkstra, die vertelt over de mooie en de moeilijke kanten van haar beroep.

Tjitske Dijkstra

Door Ankh van Burk, lezersredactie

JUNI 2018

T

jitske wist al op jonge leeftijd dat zij tropenarts wilde worden, maar eenmaal in de tropen ontdekte zij dat haar echte passie bij ‘moeder en kind’ lag en ging zij zich tot gynaecoloog specialiseren. “Gynaecologie omvat het gebied vanaf de zwangerschapswens tot de begeleiding van de zwangere en de bevalling, maar het gaat bijvoorbeeld ook om menstruatiestoornissen, verzakkingsproblematiek en alle kankersoorten in het gynaecologisch gebied die wij opereren”, vertelt Tjitske over haar vakgebied. “Er is steeds meer sprake van integrale samenwerking tussen de eerste en tweedelijnszorg. Een gynaecoloog komt in beeld als

de zwangerschap of de bevalling gecompliceerd verloopt, anders is het een zaak voor de eerstelijnszorg (verloskundige).” Over haar contacten met patiënten zegt Tjitske: “Samen met een zwangere patiënt maken we veelal een intensieve periode met elkaar door. Met inbreng van de patiënt nemen we samen beslissingen. Soms is dat weleens moeilijk als er aanspraak wordt gedaan op mij als invoelend mens bij een medische beslissing. Daarbij laat ik altijd mijn professionaliteit de boventoon voeren.” Voor een arts geeft het een goed gevoel als een medisch traject tot een goed einde

wordt gebracht. “Als alles goed afgelopen is, geeft me dat een warm en tevreden gevoel. Hiervoor ben ik arts geworden. Het is bijzonder om betrokken te mogen zijn bij het geluk van mensen, zoals bijvoorbeeld de geboorte van een kind.”

Het is bijzonder om betrokken te mogen zijn bij het geluk van mensen Het werk heeft echter ook zijn schaduwzijden. Er kunnen complicaties optreden, of een kind kan dood geboren worden.

“Dat komt intens binnen. Het is dan heel goed om met het team de situatie te evalueren: hebben we echt alles goed gedaan? Het verdriet blijft, maar als ik weet dat ik mijn best heb gedaan, kan ik mezelf in de spiegel aankijken. Niettemin blijven deze situaties je altijd bij.” Tjitske werkt sinds januari 2017 in Bernhoven. “Ik heb bewust gekozen voor een part-time baan, omdat ik moeder van twee dochtertjes van drie en zes jaar ben. Graag wil ik benadrukken hoe belangrijk teamwork is in onze zorg, met zijn allen proberen we de beste zorg voor onze patiënten te leveren, door overleg en samenwerking.”

13

Loopt u ook warm voor Bernhoven? Het evenement Bernhoven loopt warm voor de Vrienden van Bernhoven vindt plaats op woensdag 13 juni 2018. Rent of wandelt u mee? U kunt zich aanmelden via onze website: www.vriendenvanbernhoven.nl

Revalideren, logeren of herstellen?

Bent u tijdelijk door ziekte of een operatie niet in staat om voor uzelf te zorgen? Of moet u na ziekenhuisopname nog verder herstellen, maar kunt u nog niet naar huis? Bij Laverhof kunt u revalideren, logeren of herstellen. U krijgt op maat verzorging, verpleging en behandeling, met als doel weer terug naar huis te gaan. Ook bij tijdelijke afwezigheid van uw mantelzorger kunt u logeren bij Laverhof.

www.laverhof.nl

De vergoeding en/of eigen bijdrage is afhankelijk van uw indicatie. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze medewerkers in Heeswijk of Schijndel. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Zij helpen u graag. Cliëntservicebureau Heeswijk Telefoon: 0413 - 29 81 13 clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl Cliëntservicebureau Schijndel Telefoon: 073 - 544 33 33 clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

GENIET! WIJ DOEN DE REST Hutten is naast trotse partner van Bernhoven tevens totaalorganisator van feesten, evenementen en andere zakelijke- en privéactiviteiten door heel Nederland. Voor het organiseren van een onvergetelijk evenement moet er een juiste combinatie zijn tussen locatie, catering, inrichting, styling en entertainment. Samen inspireren we elkaar en bedenken we een maatwerkoplossing. Persoonlijke aandacht staat hierbij centraal, van ontvangst tot vertrek.

Laten we elkaar blijven inspireren! Kijk eens op www.hutten.eu/blog of volg ons via:


natuurlijk bernhoven 7

Oud-luchtmachtkolonel introduceert werkwijze luchtmacht in Bernhoven Marck Haerkens heeft een uitzonderlijke

loopbaan: chirurg, vliegerarts (ook op de

vliegbasis Volkel) en vlieger bij de Koninklijke

‘Patiënt kan veel winnen door nog beter teamwork zorgverleners’

Luchtmacht. Hij is ervan overtuigd dat de zorg veel kan leren van de luchtvaart en zet zich

hiervoor in met zijn organisatie ‘Wings of Care’. Ook bij Bernhoven. Een man met een missie.

verantwoordelijkheidsgevoel. Deze eigenschappen, noodzakelijk om in de belastende werkomgeving te functioneren, kunnen in teamverband onder ongunstige omstandigheden echter nadelig uitpakken.”

M

Marck Haerkens

arck Haerkens ziet veel overeenkomsten tussen het werk in een ziekenhuis en een cockpit van een F-16 of een Apache-helikopter. Het zijn hoogrisicoprocessen, waar fouten grote gevolgen kunnen hebben en de medewerkers onder druk moeten presteren. “In beide werelden werken hooggemotiveerde, doortastende professionals met een groot

In 2017 promoveerde Haerkens op het proefschrift ‘Human Factors and Team Performance’ waarvoor hij de effecten van een uit de luchtvaart afkomstig samenwerkingsmodel (Crew Resource Management, CRM) op de patiëntenzorg onderzocht. “Werken volgens de CRM-methodiek helpt de patiëntveiligheid verbeteren”, aldus Haerkens. En daarom zet hij zich in om deze methodiek over te brengen naar de zorg. Een van de

Justin Bitter: ‘Deze methode zet de mens in zijn kracht’ Justin Bitter, bedrijfsleider interventie

zorgstraten, praat bevlogen over het onderwerp

informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals. Hij werkte tien jaar als operatieassistent, dus weet uit eigen ervaring hoe cruciaal

het is dat iedereen gelijkwaardig met elkaar

communiceert en dat je elkaar op een juiste

wijze aanspreekt. En dat is precies waar het CRM-samenwerkingsmodel over gaat.

E

Justin Bitter

en kenmerk van het CRMsamenwerkingsmodel is dat er geen hiërarchie is. “Iedereen in de kamer heeft evenveel zeggenschap en kan de ander aanspreken, ongeacht zijn of haar functie. Voor een operatieassistent kan het best lastig zijn om een chirurg aan te spreken, maar het is

plaatsen waar hij dat gaat doen is Bernhoven. Human Factors en CRM Human Factors (HF) is de wetenschap die de interacties tussen mens en het systeem (bijvoorbeeld techniek, werkafspraken, werkomgeving en teamfunctioneren) bestudeert om zowel het individuele welzijn als de systeemprestaties te verbeteren. Human Factors vormt de basis voor goede teamprestaties, maar is ook een belangrijke oorzaak voor incidenten. Het CRM-samenwerkingsmodel wil vliegende bemanningen door inzicht in Human Factors beter laten samenwerken. Teamleden leren het belang van effectief

absoluut noodzakelijk. Je bent een team, je bent allemaal even verantwoordelijk voor het resultaat. Over die gelijkwaardigheid en de manier waarop je elkaar aanspreekt tijdens stressvolle momenten, daarover gaat CRM.” CRM in Bernhoven In Bernhoven gaan de trainingen CRM gefaseerd van start op de OK, de afdeling verloskunde, de IC en de SEH. “Op de hoogrisicoafdelingen wordt vaak onder grote druk gewerkt. Ieder schakeltje is even cruciaal voor het hele proces. Een kleine afwijking kan grote gevolgen hebben. Zeker dan is het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om te communiceren.” Op dit moment is in Bernhoven de voorbereidingsfase gestart. Het team van Wings of Care heeft een enquête gehouden onder de medewerkers over het veiligheidsklimaat. Waar lopen medewerkers nu tegenaan? Vervolgens zijn er door een medewerker van Bernhoven video-opnames gemaakt tijdens werksituaties. Deze worden door

leiding geven en ontvangen, elkaar aan- en tegenspreken en een optimale voorbereiding en evaluatie van een spannende missie. Ook leren ze om te gaan met stress en conflicten. Haerkens heeft het CRM-concept de afgelopen tien jaar aangepast voor de zorg, en de effecten op tientallen ziekenhuisafdelingen onderzocht. De uitkomsten lieten een verband zien tussen de methodiek en een verbeterd veiligheidheidsklimaat, evenals een afname van het aantal complicaties. Haerkens constateerde ook dat veel zorgverleners niet gewend zijn om over hun heftige ervaringen te praten, terwijl het

werk onder grote psychische druk gewoon doorgaat. Vliegers hebben het belang geleerd van het bespreken van deze ervaringen met collega’s of met professionals. Invoering van CRM De komende jaren wordt het CRM-samenwerkingsmodel geïntroduceerd op meerdere hoogrisicoafdelingen van Bernhoven. Haerkens: “Het uiteindelijke doel is de samenwerking tussen zorgverleners en afdelingen binnen ziekenhuizen op een zodanig hoog niveau te brengen dat de patiëntenzorg nog beter wordt. En dat uiteindelijk deze werkwijze in alle zorgopleidingen gebruikt wordt. Hierin vervult Bernhoven als regioziekenhuis een voortrekkersrol.”

de trainers geanalyseerd en gebruikt in de cursus. Patiënten blijven buiten beeld, en indien nodig wordt hun uitdrukkelijk om toestemming gevraagd. De trainers van Wings of Care komen ook meekijken om de sfeer te proeven. Hoe wordt er met elkaar samengewerkt? Trainings- en implementatiefase Tijdens de trainingsfase leren de medewerkers de effecten van Human Factors op hun dagelijkse praktijk. Er vinden tweedaagse trainingen plaats in groepen van vijftien personen. Als eerste volgt het management de cursus. Daarna volgen hele afdelingen van functiegroepen. Het is juist zo belangrijk dat de hiërarchie verdwijnt, dus alle functieniveaus volgen de cursus met elkaar. Er wordt toegewerkt naar concrete actiepunten, bijvoorbeeld op het gebied van leiding geven en ontvangen, elkaar aanspreken en omgaan met fouten. In de implementatiefase gaan de medewerkers onder begeleiding zelf aan de slag om de actiepunten in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Wings of Care bestaat sinds 2008. In 2013 ontving hun CRM-project op de Intensive Care van het Radboudumc de nationale IGZ ZorgVeiligPrijs.

Bitter is erg enthousiast over de methode. “Het is geen kunstje dat je leert. Het gaat om een innerlijke waarde, dat je als mens gelijkwaardig aan elkaar bent en op gelijk niveau met elkaar communiceert. We willen de beste zorg geven en dat doen we door het beste uit onze medewerkers te halen. Deze methode is een hulpmiddel om de mens in zijn kracht te zetten.”


VA N T IL B U R G PA S T IEDEREEN

SM A SH E D L E M O N

N I S T E L R O D E I 1 0 . 0 0 0 M 2 M O D E S C H O E N E N S P O R T I R U I M 6 0 0 M E R K E N I G R AT I S V E R M A A K S E R V I C E I P E R S O N A L S H O P P I N G V E R M A A K J E I N D E G RO OT S T E M O D E W I N K E L VA N N E D E R L A N D O F O P VA N T I L B U RG O N L I N E . N L

3-gange n € 21,95! (i.p.v. € 2 6,95)

Persoonlijk Vertrouwd Dichtbij

Lever deze advertentie in en ontvang € 5,- korting op een 3- gangen menu!

Humphrey’s Uden! De perfecte plaats voor een gezellig en knus avondje uit.

Welkom bij IVT kraamzorg meer dan 25 jaar persoonlijke en deskundige zorg op maat

We hebben weer een nieuwe kaart vol heerlijke gerechten! Bezoek Humphrey’s Uden aan de Boekelsedijk 17.

Een onvergetelijke kraamtijd… hier zorgt IVT kraamzorg voor in Oss, Den Bosch en omstreken! Vakkundige en persoonlijke zorg voor jou én je gezin, tijdens de zwangerschap, de bevalling én je kraamtijd. Dan sta jij na de kraamperiode zelfverzekerd in je nieuwe gezinssituatie!

Bekijk de menukaart op www.humphreys.nl en reserveer online of bel 0413 - 260101.

* Deze actie is uitsluitend voor Humphrey's Uden – alleen geldig van ma t/m do max. 8 personen per bon – max. 2 bonnen per tafel – niet geldig op feestdagen niet te combineren met andere acties, kortingen en/of cadeaukaarten excl. surplusprijzen – geldig tot 1 mei 2018.

IVT Kraamzorg biedt jou: • Gecertificeerde kraamverzorgenden • Zwangerschapscursussen zoals zwangerschapsgym en –yoga, prettig bevallen voor 2, babymassage en borstvoedingscursus • Pretecho bureau uitgerust met de meest geavanceerde 4D apparatuur voor de mooiste beelden

ving

hrij Bij insc

leuke attentie ! cadeau

Jouw wensen staan bij ons centraal... Kortom, jij en je gezin zijn in goede handen! (0412) 72 48 24 info@ivtkraamzorg.nl

www.ivtkraamzorg.nl


natuurlijk bernhoven 9

Een afspraak met een verpleegkundig specialist of physician assistant? Als u voor een afspraak naar het ziekenhuis komt, kan het zijn dat u niet de dokter

ontmoet maar een afspraak heeft met een

verpleegkundig specialist of een physician assistant. Waar staan deze functies voor? We leggen het u graag uit.

Column

Met aandacht

I

k loop door de gang van het ziekenhuis. Het is twee weken voor mijn prepensioen. Dat tekent mijn gevoel, natuurlijk. Maar dat kunnen de mensen om mij heen niet zien, dat is van binnen. En zo is het dus met iedereen die hier ligt, werkt, komt: van binnen gebeurt er van alles wat je van buiten niet zomaar ziet. Ruim 26 jaar zat ik als geestelijk verzorger op een stoel naast het bed, luisterde en vroeg naar die binnenkant – naar gelang iemand dit met me wilde delen. En dat was vaak het geval. Of het was op de gang, met een familielid of collega. Nooit kwam ik twee dezelfde mensen tegen, en nooit dezelfde mens tweemaal hetzelfde: die ontzaglijke en veelkleurige binnenwereld is altijd in beweging. Deze ervaringen hebben mij gevormd en gaan met me mee. Ze vervullen me ook met grote dankbaarheid tegenover u, tegenover jullie. Zo sta ik hier op de drempel.

V

erpleegkundig specialisten en physician assistants zijn relatief nieuwe beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg. De physician assistants zijn medewerkers met een afgeronde HBO-opleiding en zijn ingeschreven in het BIG-register (Wet op de beroepen individuele gezondheidszorg). Verpleegkundig specialisten hebben een aanvullende masteropleiding gedaan. Zij zijn opgeleid om zelfstandig bepaalde medische handelingen uit te voeren binnen een specialisme. Daarmee nemen zij een aantal taken van de specialist over en mogen bepaalde medische ingrepen doen. Altijd in nauwe samenwerking met de specialist.

Vertrouwde handen De volgende taken kan een verpleegkundig specialist of physician assistant overnemen: lichamelijk onderzoek verrichten, medicatie voorschrijven,

klachten in kaart brengen en diagnoses stellen. Tevens mogen zij zelfstandig medische ingrepen en behandelingen van veelvoorkomende (chronische) ziekten uitvoeren. Als het nodig is kijkt de specialist mee en overleggen zij over het juiste behandeltraject. U bent dus altijd in vertrouwde handen. Waar kunt u de verpleegkundig specialist of physician assistant tegenkomen? In Bernhoven werken steeds meer verpleegkundig specialisten en physician assistants of medewerkers in opleiding tot een van deze beroepen. U kunt hen tegenkomen op de polikliniek of op de verpleegafdeling van de afdeling orthopedie, anesthesiologie, urologie, oncologie, palliatieve zorg, kindergeneeskunde, maagdarm-en-leverziekten, chirurgie, cardiologie, reumatologie en gynaecologie.

OVERGAAN Hier sta ik - en kijk om, volg het spoor terug. Dat lukt een heel eind tot waar het vervaagt.

Op de Zwangeren Zaterdag vinden in het restaurant en een aantal vergaderruimtes van het ziekenhuis diverse workshops plaats van telkens twintig minuten. De workshops gaan over de gang van zaken tijdens de bevalling: wat gebeurt er in het ziekenhuis, hoe gaat het met pijnstilling, hoe verloopt borstvoeding en wat moeten we doen als we weer thuis zijn? Aanstaande moeders en hun partners kunnen tussen 10.00 en 15.00 uur gewoon binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tot hier ben ik gekomen, een stuk gegaan met jullie, stukken ook alleen. Dat alles ligt achter ons. Hier sta ik en kijk omlaag, de grond aan mijn voeten, het land dat we verlaten, dat ons heeft gevoed. Naar voren richt ik me, naar glimpen van een weg, richting die wij willen gaan, die wij moeten gaan.

Zwangeren Zaterdag

En dan omhoog, de ruimte, die groot ons omgeeft, die er was vóór ons, die er altijd zijn zal.

aanstaande ouders in de regio Meijerij en

Hier staan wij, ieder. - We gaan.

Theo Gallé, geestelijk verzorger

Nieuwe manier van voorlichting voor Maashorst.

D

e voorlichting over zwangerschap en bevallen in de regio Oss-Uden-Veghel heeft een eigentijdser karakter gekregen. Voortaan vindt er ieder kwartaal een ‘Zwangeren Zaterdag’ plaats in Bernhoven, in het ziekenhuis in Uden.

De voorlichting nieuwe stijl is een gezamenlijk initiatief van gynaecologen, (klinisch) verloskundigen, verpleegkundigen en kraamzorg in de regio en wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband KIEM.

Ook is er een informatiemarkt geboortezorg, waar bezoekers zich kunnen oriënteren op allerlei zwangerschapsgerelateerde diensten, producten en activiteiten. Daarnaast vinden er rondleidingen plaats op de kraamafdeling en de verloskamers van Bernhoven. De eerste voorlichting nieuwe stijl vond plaats op zaterdag 24 februari. De volgende data: 14 april, 23 juni, 25 augustus en 3 november. Kijk voor meer informatie op de website van Bernhoven en van de betrokken verloskundigenpraktijken (De Peppelaer, De Ridderhof, Iris, Nova, Carus en Calamaris).


10

Column van de Cliëntenraad

‘Ga in gesprek tijdens de Open Dag!’ Bernhoven zet op zaterdag 17 maart de deuren open tijdens de Open

Dag van Zorg en Welzijn. U krijgt dan een kijkje achter de schermen van Bernhoven, waar 150 medisch specialisten en circa 2.000 medewerkers werkzaam zijn.

A

ls Cliëntenraad behartigen wij de belangen van patiënten van Bernhoven en adviseren de directie over onderwerpen die voor patiënten relevant zijn. Onderwerpen met een gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid en gastvrijheid. Wij gaan graag in gesprek met patiënten en medewerkers van Bernhoven om deze belangen te behartigen. U komt ons bijvoorbeeld tegen bij de thema-avonden ‘Dokter op dinsdag’, maar ook tijdens de Open Dag. Deze dag is voor de Cliëntenraad een laagdrempelige manier om op verschillende afdelingen een kijkje te nemen en vragen te stellen. Dat geldt ook voor u, zo gaat u goed voorbereid naar het ziekenhuis.

De Open Dag staat dit jaar in het teken van ontmoeting, het goede gesprek. Als Cliëntenraad moedigen wij een goed gesprek van harte aan, tijdens de Open Dag, maar ook als u een afspraak heeft met de medisch specialist. Een goed gesprek tussen u en de medisch specialist is het begin van betere zorg. Samen beslissen over uw behandeling of onderzoek gebeurt dan ook steeds meer. De ‘3 goede vragen’ zijn een hier een goed hulpmiddel bij. 3 goede vragen Wat past het beste bij u? Stel de drie goede vragen: • Wat zijn mijn mogelijkheden? • Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden? • Wat betekent dat in mijn situatie? Wij wensen u een goed gesprek tussen u en uw specialist en een interessante Open Dag op 17 maart aanstaande. Marlies Manders, Cliëntenraad

H

‘Een mens wil waardig leven en ook waardig kunnen sterven’

Regionaal Palliatief Adviesteam werkzaam voor hele regio In 2013 startte Bernhoven met een palliatief adviesteam voor collega’s

binnen het ziekenhuis met vragen rond palliatieve zorg. In 2014 volgde het

palliatief spreekuur voor patiënten in Bernhoven. In 2016 zorgde het project Droom er letterlijk voor dat het palliatief adviesteam een regionaal karakter kreeg. Professionals van Bernhoven, Brabantzorg en Thuiszorg Pantein

en huisartsen werken nu samen als Regionaal Palliatief Adviesteam om de palliatieve zorg in de brede regio Oss-Uden-Veghel inhoud te geven.

et team adviseert collega’s in het ziekenhuis en bij de thuisen verpleeghuiszorg en huisartsen bij vragen rondom palliatieve zorg. Het spreekuur staat sinds 2016 ook open voor patiënten buiten Bernhoven.

specifieke situatie het beste is. Wij denken daarnaast ook mee over zorg die thuis of in een verpleeghuis of hospice gegeven kan worden. Een mens wil waardig leven, maar moet ook waardig kunnen sterven.’

Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg staat voor het verbeteren van kwaliteit van leven voor de patiënt met een levensbedreigende ziekte waarvan hij niet meer geneest. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor lichamelijke klachten, maar ook voor psychische, sociale en spirituele vragen. Palliatieve zorg is totale zorg voor zowel lichaam, geest als ziel.

24 uur per dag Sinds februari van dit jaar is het palliatief adviesteam voor zorgprofessionals in de regio ook bereikbaar in de nacht en tijdens de weekenden. In feite is de palliatieve zorg in onze regio hiermee 24 uur per dag geborgd. Daarmee is palliatieve zorg in onze regio gegroeid naar een volwaardige partij in de palliatieve zorg. Bovendien voldoet deze zorg aan de landelijke richtlijnen voor oncologische zorg (SONCOS norm).

‘De palliatieve fase betekent niet meteen ook de terminale fase’, zegt verpleegkundig specialist in opleiding Hanneke van Casteren. Samen met verpleegkundig consulent Carolien Raap en hun regionale collega’s Angelie van de Crommert en José van de Ven, nemen zij de vragen van zorgprofessionals in behandeling, brengen een casus in beeld en zorgen samen met de specialist voor een advies op maat. Natuurlijk breekt het moment van eindigheid wel een keer aan. In de palliatieve zorg gaat het naast de kwaliteit van leven ook om de kwaliteit van sterven. Hanneke van Casteren: ‘Wij kunnen niet alles wegnemen, maar wij kunnen luisteren, adviseren en meedenken over wat in die

Regionaal Palliatief Adviesteam Het multidisciplinaire Regionaal Palliatief Adviesteam wordt vanuit Bernhoven gevormd door de internisten-oncologen Nico van Diemen en Allert Vos, MDL-arts Ruud Schrauwen, klinisch geriater Mascha Kuijpers, anesthesioloog Peter Baaijens, longarts Nico van Diemen, verpleegkundig specialist in opleiding Hanneke van Casteren en verpleegkundig consulent palliatieve zorg Carolien Raap, specialist ouderengeneeskunde Johan Lenders, huisarts Karin van Veen, en verpleegkundigen palliatieve zorg José van de Ven namens Pantein en Angelie van de Crommert namens Brabantzorg.


natuurlijk bernhoven 11

Welkom op de polikliniek Oss!

Een goed besluit over je behandeling neem je samen, dus ook met je kind

In Oss is de polikliniek van Bernhoven gevestigd in Plein Zwanenberg, Gezondheidslaan 1a. Ook

hier heten wij u van harte welkom voor eenvoudige behandelingen en controles. Daarnaast is er

een prikpost voor bloedafname, kleinschalige

diagnostiek en worden er enkele behandelingen en onderzoeken verricht. Ook houden medisch specialisten van Bernhoven spreekuur op de

polikliniek in Oss. Op www.bernhoven.nl ziet u

voor welke specialismen u terecht kunt in Oss.

Kijk voor onze openingstijden in de schoolvakanties of feestdagen op www.bernhoven.nl

Wilt u een afspraak maken voor de polikliniek in Oss? Kijk dan op welke dag de arts beschikbaar is. U kunt dan in overleg met de telefoniste een afspraak plannen. Is de wachttijd in Oss voor u te lang? Bespreek dan of een afspraak in Uden u beter past.

‘3 goede vragen’ nu ook voor kinderen In 2015 was Bernhoven het eerste ziekenhuis dat meedeed aan de campagne ‘3 goede

De polikliniek in Oss is geopend van 07.30 uur tot 17.00 uur, parkeren is gratis en onze vrijwilligers hebben de koffie voor u klaar staan!

vragen’ van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Nu werkt de afdeling kindergeneeskunde van Bernhoven als een van de eerste

ziekenhuizen ook met ‘3 goede vragen’ voor

Ruthmila Riveras moest leren leven met diabetes

kinderen.

‘De knop moest om’

D

e ‘3 goede vragen’ voor kinderen zijn ontwikkeld door Kind en Ziekenhuis samen met Patiëntenfederatie Nederland, de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en vier ziekenhuizen: Rijnstate Arnhem, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Bernhoven.

Ruthmila Riveras werd 45 jaar geleden geboren op Curaçao. Vanwege een studie informatica in Eindhoven kwam ze naar Nederland en is hier gebleven. Bij de geboorte van het

derde kind, 14 jaar geleden, bleek Ruthmila

Wat houdt ‘3 goede vragen’ voor kinderen in? De campagne richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar en maakt ze duidelijk dat ze zelf ook iets te kiezen hebben. Door 3 goede vragen te stellen kunnen ze samen met hun ouder(s) en de dokter tot een beslissing komen.

zwangerschapsdiabetes te hebben. Het zou haar leven veranderen.

Hun 3 goede vragen zijn: 1. Dit voel ik, wat is het? 2. Wat kunnen we er allemaal aan doen? 3. Wat betekent dit voor mij nu en later?

V

anwege de diabetes was er een risico voor de baby, dus stond Ruthmila onder controle. “Ik moest in het ziekenhuis bevallen en de baby moest nog een weekje blijven. Gelukkig bleek de baby geen diabetes te hebben. Maar ik had diabetes type 2. Dat heeft mijn leven veranderd. Ik maak me niet snel druk, pas me snel aan. Het is zoals het is. Maar ik wilde toen wel alles weten. Mijn leven moest veranderen, dat las en hoorde ik overal. Maar dat was moeilijk. Ik hield van lekker eten, ben dol op frites. Ik had veel stress en had geen werk meer. Ik zat echt in een neerwaartse spiraal. Kreeg mijn suiker niet goed geregeld. Nee, het ging niet goed met me.

De clou is het veranderen van je leefpatroon

‘Nu gaat de knop om’ In februari van 2017 was het genoeg geweest. Ik dacht: nu gaat de knop om. De clou is het veranderen van je leefpatroon. Beter eten en beter bewegen. Drie maaltijden, weinig koolhydraten, zo min mogelijk vet. Geen frites, geen snacks. Ik haal geen slechte dingen meer in huis. Chips? Het komt er niet meer in.”

Diabetische zorg “Voor mijn diabeteszorg ben ik in behandeling bij een internist in Bernhoven, dokter Geerdink. Met haar heb ik een klik. Ze geeft me de informatie waar ik om vraag, maar bij elke beslissing neemt zij mijn mening mee. Ze is ook heel secuur en fanatiek in het uitvoeren van haar werk. Daar houd ik van, dat ben ik zelf ook. Ze heeft altijd tijd voor me en spreekt in gewone taal. We hebben samen gezocht naar een oplossing die bij me past. Ook krijg ik veel steun van de diabetesverpleegkundige Vera Smits. Zij staat ook altijd klaar om mij telefonisch of per mail te helpen.

Meer informatie over de rechten van de kinderen op: kindenzorg.nl/3-goede-vragen-kinderen

Ik wandel nu iedere dag 1,5 uur. Op woensdag en vrijdag vanuit de Muzerijk. In het voorjaar starten we weer met wandelen op maandag, vanuit Bernhoven, voor de Nationale Diabetes Challenge. De andere dagen ga ik alleen. Wat er ook gebeurt, ik ga wandelen. De kinderen stimuleren me. Ze vinden het fijn dat ik nu meer energie heb en zijn trots op mijn doorzettingsvermogen. En nu? Ik voel me herboren, een ander mens. Veel meer energie en hoef veel minder insuline te

spuiten. In drie maanden ben ik tien kilo afgevallen en heb ik conditie opgebouwd. Straks ben ik bijna insulinevrij én medicijnvrij. Dan begint voor mij een ander leven. Dan ga ik niet meer focussen op de diabetes, dat is geweest. Ik zwem de hele oceaan over, maar als ik dan aan de overkant ben, dan kijk ik niet meer om. Alleen nog maar vooruit. Het begin van een nieuwe toekomst.”


Van den Akker Mercedes-Benz. Met passie voor perfectie. • Mercedes-Benz service en onderhoud, voor personen- en bestelwagens • Smart service en onderhoud • Onderhoudscontracten tot 300.000 km • Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel inclusief ruitvernieuwing • Levering van Mercedes-Benz personen- en bestelwagens • Wagenparkbeheer

Van den Akker Officieel Mercedes-Benz service partner voor personen- en bestelwagens en Smart

• Levering van originele Mercedes-Benz onderdelen • Garantie werkzaamheden alsmede het verlengen van garantie • Financieringen met tussentijdse boetevrije beëindiging mogelijk • Mercedes-Benz occasions • Back leasing van Mercedes-Benz personen- en bestelwagens

Mercedes-Benz Van den Akker Uden, Vluchtoord 35, 5406 XP Uden tel. 0413-251951 Mercedes-Benz Van den Akker Oss, Gasstraat Oost 30L, 5349 AV Oss tel. 0412-782540

www.vdakker.nl

Steunt u de Vrienden van Bernhoven?

“Wist u dat … U na ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek, direct bij de apotheek terecht kunt voor de juiste medicijnen? U vindt de apotheek naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Onze medewerksters staan 24/7 voor u klaar. ” T 0413 40 87 80 F 0413 40 87 86 regioapotheek.bernhoven@ezorg.nl www.regioapotheekinbernhoven.nl

info@vriendenvanbernhoven.nl www.vriendenvanbernhoven.nl rek.nr. NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven

info@vdakker.nl


natuurlijk bernhoven 13

Zorg in Veghel

VROEG, spreekuur VooR Ontwikkeling En Groei

Speciale nazorg voor couveusekinderen en ouders

Bij het opnieuw inrichten van de zorg komt het ziekenhuis steeds vaker naar de patiënt. Ook neemt de huisarts steeds meer taken van Bernhoven over voor de zorg aan chronisch zieke patiënten. Specialisten van Bernhoven draaien op diverse locaties spreekuur. U ziet hier een overzicht van het zorgaanbod van Bernhoven in Veghel en omgeving. Bernhoven is in gesprek over het uitbreiden van de zorg. 3 1

2

3

Dermatologie Medisch Huis Veghel Leo van der Weijdenstraat 21 5461 EH Veghel

1 2

Nb: Neem voor een afspraak altijd contact op met uw huisarts.

gelukkig alles goed en blijft de baby bij de

moeder. Maar niet altijd. Soms is het nodig dat de baby eerst in een couveuse wordt gelegd.

Urologie Medisch Huis Veghel Leo van der Weijdenstraat 21 5461 EH Veghel Neurologie BrabantZorg De Watersteeg Reigerdonk 37 5467 AN Veghel

Bij het merendeel van de geboortes gaat

De start van zowel de baby als de ouders is in dit geval anders. Speciaal voor hen is er

het spreekuur VROEG,VooR Ontwikkeling En Prikposten In Veghel, Eerde, Boerdonk, Erp, Heeswijk-Dinther, Herpen, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Volkel, Zijtaart heeft Bernhoven Diagnostisch Centrum prikposten ingericht. Let op: tijdens de schoolvakanties zijn er gewijzigde openingstijden van de prikposten! Kijk op www.dcbernhoven.nl/Prikposten

Eekhoorns wijzen de weg

Nieuwe entree Maashorst plus vernieuwd wandelpad voor Bernhoven Heeft u al gezien dat naast de personeelsparkeerplaats van Bernhoven een nieuwe entree naar natuurgebied De Maashorst is gemaakt? Het

maakt onderdeel uit van het plan Meer Maashorst - Driften en Dreven, waarmee de gemeente Uden De Maashorst nog mooier wil maken. Komende lente wordt de entree feestelijk geopend.

D

e gemeente maakt de wegen visueel smaller en de groene bermen breder. De sloten worden holle bermen, er komen nog meer bomen en struiken en de bermen worden ingezaaid met veldbloemen. Dat sluit mooi aan op de voortuin van Bernhoven die ieder jaar weer vanaf het voorjaar een uitbundige wilde bloemenpracht laat zien. Er is een centrale ontmoetingsplek in De Maashorst waar met een stalen wand de ‘Peelrandbreuk’ wordt verbeeld. Ook elders in het gebied vindt u informatieborden die u meer vertellen over De Maashorst. Maar er gebeurt meer. De gemeente Uden schonk Bernhoven vijf jaar geleden het Bernhovenwandelpad. Dat pad verbindt De Maashorst letterlijk met het ziekenhuis. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Het pad kent diverse afstanden, maar de bewegwijzering was vaak niet duidelijk. Eekhoorns wijzen de weg Het Bernhovenwandelpad krijgt nu een herkenbare bewegwijzering. Eekhoorns die u ook in het ziekenhuis ziet als onderdeel van het kunstproject De regenboog van Bernhoven, wijzen u straks de juiste weg in De Maashorst. Het wandelpad kent drie varianten. De Comfortroute is rolstoeltoegankelijk. U kunt een speciale wandelrolstoel lenen in het ziekenhuis. Dan is er de route Avontuur die twee lengtes kent; een van circa vijf en een van circa 2,5 kilometer. U vindt straks langs

de route op diverse plekken rustpunten in de vorm van picknicktafels, uitkijkbankjes en speelmogelijkheden voor jonge wandelaars. Bernhoven dankt de gemeente Uden, IVN Uden en de Brabantse Milieu Federatie die het mogelijk hebben gemaakt dat ons wandelpad deze geweldige facelift heeft gekregen.

Groei. Christel Geesing is kinderarts en de

coördinator van dit team: ‘De ouders voelen zich zekerder door dit spreekuur’.

E

en pasgeborene gaat in een couveuse omdat het te vroeg is geboren, te licht van gewicht is of vanwege andere problemen rond of na de geboorte. “Kinderen die in een couveuse hebben gelegen hebben vaak specifieke problemen. Om de ouders en het kind te begeleiden in de ontwikkeling is er het spreekuur VROEG. In vervolg op de opname op de couveuseafdeling, waar tevens de physician assistant een belangrijke rol speelt, werken op het spreekuur de kinderarts, de fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut en de logopedist samen. Ook de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau nemen deel aan het spreekuur.” Voordelen “Het kind wordt gedurende de eerste levensjaren regelmatig gezien op het spreekuur VROEG. Ouders ontmoeten dan bij een bezoek meestal meerdere zorgverleners. Zaken als gezondheid, voeding, slapen, ontwikkeling en het ontlastingspatroon worden besproken. Tevens worden het gewicht, de lengte en de schedelomtrek gecontroleerd. Door de samenwerking met het consultatiebureau hoeven ouders de eerste jaren niet extra het consultatiebureau te bezoeken. Ook de vaccinaties worden gegeven op het spreekuur VROEG. Wel vinden de eerste thuisbezoeken plaats door een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. Het spreekuur is een verademing voor de ouders van de kinderen. Zij hoeven niet meer naar allerlei aparte zorgverleners, maar kunnen op één plek terecht. Ik hoor en merk dat zij door deze gestructureerde aanpak minder onzeker zijn. Afwijkingen in de ontwikkeling van het kind worden vroeg geconstateerd en de ouder weet bij wie hij/zij terecht kan bij vragen. En last but not least, de diverse professionals leren van elkaar. Veel vroeggeborenen krijgen een huilfase. Wij bereiden ouders hierop voor. De fysiotherpeut laat de ouders zien hoe ze op bepaalde signalen van de baby kunnen reageren. Wanneer is het moe? Wanneer is het overprikkeld? Het is fijn als je als ouder hierbij tips krijgt.” Kijk op www.bernhoven.nl (zoek op VROEG) voor informatie over locatie en contactgegevens.


Advertorial

‘Samen met mijn arts heb ik besloten om mijn liesbreuk niet te opereren. Het is tenslotte mijn eigen lichaam.’ enk Schepers kreeg te horen dat hij een liesbreuk had. En dacht dat hij meteen geopereerd moest worden. Maar tot zijn verbazing mocht hij die keuze zelf maken met behulp van de digitale keuzehulp van Bernhoven. Chalmer Hoynck van Papendrecht is chirurg in Bernhoven: "Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat opereren niet altijd een oplossing is bij een liesbreuk. Wij hebben de digitale keuzehulp ontwikkeld. Hiermee krijgt de patiënt thuis meer informatie over de aandoening. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de risico’s van een ingreep en wat zijn de risico’s van afwachten. Op die manier kan de patiënt zelf beslissen over de operatie." Henk was verrast: "Ik verwachtte dat de chirurg mijn operatie in zou gaan plannen. Maar in plaats daarvan kreeg ik de digitale keuzehulp aangeboden. Ik heb thuis rustig de afweging kunnen maken voor een operatie of niet. En dat vond ik heel fijn. Het is tenslotte je eigen lichaam en daar heb je zelf de regie over. In mijn situatie heeft het er toe geleid om niet te opereren. Ik heb nu geen pijn en na een operatie bestaat de kans dat er toch chronische pijnklachten kunnen ontstaan. Dat was voor mij een belangrijk argument om nu niet te opereren. Iets waar ik heel blij mee ben."

Meer weten? Kijk op www.vgz.nl/zinnigezorg

Opereren?


natuurlijk bernhoven 15

Colofon Oplage: 160.000 exemplaren Redactie en fotografie: afdeling

Platform voor patiënt en diëtist: Mijnvoeding.nl

communicatie & relaties

Bernhoven, Wim Roefs, Valleur.nl

Vormgeving: deontwerppraktijk.nl

De diëtisten van Bernhoven en van Hutten,

Bladcoördinatie: Van Hezewijk Tekst

partner in voeding van Bernhoven, werken nauw

Verspreidingsgebied: Oss, Berghem,

voor alle patiënten en doen onderzoek naar de

Eindredactie: Stella van Emmerik & Taal

Megen, Macharen, Haren, Neerangel, Neerloon, Deursen-Dennenburg,

Dieden, Demen, Overangel, Keent, Ravenstein, Huisseling, Herpen, Koolwijk, Schaijk, Reek, Vinkel, Heesch, Geffen, Nuland, Oijen,

Teefelen, Lithoijen, Lith, Maren- Kessel, Nistelrode, Uden, Volkel, Odilliapeel,

Zeeland, Boekel, Venhorst, Wilbertoord,

samen bij de invulling van het voedingsconcept

Fotografie: Jeroen Appels

ontwikkeling van nieuwe producten. Zo’n nieuw

product is een interactief platform: mijnvoeding.nl.

bijvoorbeeld een glutenvrij dieet of zoutbeperking.”

communiceren en de informatie die met de diëtist

Iedereen kan een kijkje nemen, want naast een afgesloten deel voor de patiënt is er ook een openbaar deel op deze site. Hierin vind je betrouwbare informatie en tips rondom voeding in relatie tot aandoeningen als hoge bloeddruk, obstipatie, vermoeidheid of slechte eetlust. Hoe het in de praktijk werkt wordt de komende maanden uitgeprobeerd tijdens een proefperiode.

Hierin kunnen de diëtist en de patiënt met elkaar besproken is teruglezen.

Vorstenbosch, Sint-Oedenrode,

Veghel, Erp, Loosbroek, Heeswijk-

Dinther, Schijndel, Sint Agatha, Beers, Linden, Haps, Grave, Velp, Escharen, Gassel, Oeffelt, Landhorst, Wanroij, Rijkevoort, Rijkevoort-De Walsert,

Oploo, Westerbeek, Stevensbeek, Sint

Anthonis, Ledeacker, Mill, Langenboom, Sint Hubert, Wilbertoord, Gemert, Beek en Donk, St. Michielsgestel, Rosmalen, Empel, Berlicum, Alem, Velddriel en Gemonde.

Bernhoven

Afdeling communicatie & relaties Postbus 707

5400 AS Uden

Telefoon: 0413 40 29 08

E-mail: info@bernhoven.nl Website: bernhoven.nl

Vrienden van Bernhoven

E-mail: info@vriendenvanbernhoven.nl Telefoon: 0413 40 28 72

Website: vriendenvanbernhoven.nl Rekeningnummer:

IBAN NL58RABO0125963211 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven Editie maart 2018.

Volgende uitgave mei 2018.

S

amantha Jansen werkt als projectmanager en diëtist bij Hutten en Foodsquad(1) en stond samen met Neeltje Nabuurs en Angelique van Empel, diëtisten bij Bernhoven, aan de wieg van het interactieve voedingsplatform mijnvoeding.nl. “Gezonde voeding verkleint gezondheidsrisico’s aanmerkelijk,” zeggen Neeltje en Angelique. “Net zoals we met voetballen zestien miljoen bondcoaches hebben, zijn er in ons land ook zestien miljoen voedingsdeskundigen,” lachen beide diëtisten. Waarmee ze maar willen zeggen dat voeding zich mag verheugen in publieke belangstelling, maar ook dat zo veel mensen er een mening over hebben. Hoe scheid je in de hoeveelheid informatie dan het kaf van het koren? “Een goede en betrouwbare bron

Prijswinnaar puzzel Uit de ruim 1000 inzendingen is Tiny Welten gekozen als winnaar van de picknickmand. Tiny zal de mand ophalen in het voorjaar als het beter picknickweer is. Van harte proficiat Tiny!

De diëtisten hopen mijnvoeding.nl in de toekomst ook te kunnen gebruiken wanneer een patiënt vanuit het ziekenhuis wordt doorverwezen naar een diëtist dicht bij huis, in de eerste lijn. Dankzij dit elektronische dossier houdt de patiënt zelf de regie en dat is precies wat we graag willen in Bernhoven.

als het over voeding gaat is het Voedingscentrum dat de richtlijnen van de Gezondheidsraad vertaalt voor het grote publiek.” Mijnvoeding.nl Het platform mijnvoeding.nl helpt de patiënt om bewust om te gaan met gezonde voeding. “Het gesloten deel van deze site kun je vergelijken met een elektronische patiëntomgeving,” verduidelijken Angelique en Neeltje. “In dat afgesloten deel - de patiënt krijgt een persoonlijke inlogcode - kunnen wij met de patiënt communiceren. Ook staan er recepten in die zijn afgestemd op de persoonlijke omstandigheden,

Smaakcheck Leerzaam en ook gewoon leuk om te doen op de site van mijnvoeding.nl is de smaakcheck. “In Bernhoven is bij patiënten met kanker onderzoek gedaan naar hun smaakbeleving. Die kan namelijk ingrijpend veranderen na chemotherapie,” legt Samantha uit.

“Als het eten je niet meer smaakt ga je vanzelf minder eten en juist als je erg ziek bent, heb je goede voeding nodig. De smaakcheck helpt om het eten weer wat lekkerder te laten smaken. Uit de smaakcheck rolt namelijk een smaakprofiel dat helpt om gerechten te kiezen die op dat moment bij je smaakbeleving passen.” In dat kader heeft cateraar Hutten inmiddels, ook in samenwerking met professionals, de zogenoemde oncologische voeding ontwikkeld. Deze voeding is rijk aan eiwitten en heeft een hoge voedingswaarde. De porties zijn kleiner maar worden verdeeld over meerdere keren per dag gegeten. Neem zelf eens een kijkje op www.mijnvoeding.nl en doe de smaakcheck. Op www.foodsquad.nl leest u meer over de initiatieven die bij Foodsquad worden ontplooid. Op www.voedingscentrum.nl vindt u allerlei interessante wetenswaardigheden. Foodsquad is een initiatief van Hutten waarin onder meer wordt samengewerkt met de Universiteit van Wageningen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Sligro en Scelta Mushrooms.

1

Doe mee en maak kans op een picknick in de Maashorst voor 2 personen, inclusief fietshuur en routekaarten.

Puzzel

Streep de puzzelwoorden (horizontaal, verticaal, diagonaal en gespiegeld) weg. Letters kunnen meerdere keren weggestreept worden. De overgebleven letters vormen de oplossing van deze puzzel. Stuur uw oplossing voor 1 april t.a.v. puzzel maart 2018 per e-mail naar info@bernhoven.nl of per post naar: Bernhoven, Postbus 707, 5400 AS Uden

K

W

L

M

B

P

A

T

I

E

N

T

T

I

U

L

S

E

B

O

S

U

U

E

R

G

E

Z

O

N

D

H

E

I

D

E

H

E

O

O

C

R

S

I

L

K

Z

E

K

D

G

Z

B

N

C

O

W

B

O

H

T

T

O

P

R

O

E

S

T

O

A

E

A

M

E

E

E

L

T

S

E

R

O

R

R

U

D

N

I

K

L

N

N

W

G

C

N

V

U

N

I

G

P

G

D

P

D

E

E

T

S

U

D

I

A

IJ

A

L

D

T

S

O

P

E

E

I

O

I

G

E

R

W

N

F

P

A

T

I

E

N

T

E

N

Z

O

R

G

I

N

R

E

G

D

S

R

E

G

I

E

N

E

K

R

E

W

N

E

M

A

S

V

T

A

T

G

E

T

S

M

O

K

E

O

T

V

E

G

H

E

L

Oplossing >

Puzzelwoorden BAND BESLUIT BESTENDIGE BEWEGING DOKTER FACEBOOK GESPREK GEZONDHEID GROEN KIND LACH LAST LUCHTVAART LUSTRUM NIEUWE PATIENT

PATIENTENZORG PIJNLOOS PRIORITEIT PROEST REGIE REGIO SAMENWERKEN TOEKOMST UDEN VEGHEL VERSLAG WENS ZENUW ZIEKEN ZORG


16

Werken bij Bernhoven ‘Bij Bernhoven werken betekent lef hebben’ Het tekort aan personeel is

een van de belangrijkste uitdagingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben. “Ook bij Bernhoven is de vraag naar

zorggerelateerde functies groter dan het

aanbod”, aldus Hanneke Wouters, directeur HR (Human Relations) bij Bernhoven.

B

ernhoven is geen standaard ziekenhuis. “We hebben de afgelopen jaren baanbrekende stappen gezet in zorgvernieuwing. Als je bij Bernhoven werkt, hoort veranderen erbij. Dit is geen doel op zich, maar doen we om het proces rondom de patiënt te verbeteren.

#Vacaturevrijdag Check onze laatste vacatures

Er is bij Bernhoven veel mogelijk, maar dat vraagt ook lef van medewerkers. Je kunt bij ons actief meedenken en betrokken zijn bij het verbeteren van de zorg. We stimuleren dit ook. Als je hier energie van krijgt, voel jij je waarschijnlijk op je plek bij Bernhoven! Werk in de zorg kan zwaar zijn. We vinden het daarom belangrijk en noodzakelijk dat voldoende goede gesprekken plaatsvinden tussen medewerker en leidinggevende. We investeren daarnaast in scholing en ontwikkeling en stimuleren medewerkers om goed voor zichzelf te zorgen. Vitaliteit is dus ook een belangrijk gespreksonderwerp tijdens functioneringsgesprekken. Kortom: Bernhoven is een inspirerende werkgever met uitdagende banen die veel voldoening geven.”

‘Werk op OK is teamwork’ Kirstin van Dijk werkt als operatieassistent bij Bernhoven. De operatieassistent assisteert (onder andere: haken vasthouden, camera bedienen, hechten) instrumenteert (onder

andere: instrumenten aangeven) en verricht omloopwerkzaamheden (onder andere:

‘De veranderde zorg biedt veel uitdagingen’ Karin van Dieten begon als leerling

verpleegkundige in Bernhoven. Momenteel werkt ze op de afdeling short-stay/ orthopedie (B2 West) en volgt een

opleiding tot regieverpleegkundige.

H

et is een fijn team om in te werken. “De collegialiteit is groot en de zorg voor de patiënten staat altijd voorop. Er wordt hard gewerkt, zo hard dat mensen zichzelf weleens vergeten! Het vak van verpleegkundige maakt een ontwikkeling door. De veranderde zorg biedt veel uitdagingen voor de verpleegkundige. Er is tegenwoordig een onderscheid tussen een verpleegkundige op mbo- en op hbo-niveau. De regieverpleegkundige (hbo) coördineert de zorg rond de complexere patiënt, bewaakt dat de zorg wetenschappelijk is onderbouwd en voert de regie op (een deel van) de afdeling. De verpleegkundige (mbo) richt zich vooral op de minder complexe en in protocollen vastgelegde zorg.

In 2016 kwam de mogelijkheid om binnen Bernhoven de verkorte opleiding hboverpleegkunde te volgen. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen omdat ik met deze opleiding meer mogelijkheden heb. Ik leer nu dus voor regieverpleegkundige. Ik denk dat door deze ontwikkeling de kwaliteit van zorg verbetert. De verpleegkundige heeft veel en intensief contact met de patiënt. Door deze nieuwe manier van werken komen zijn of haar kwaliteiten beter tot zijn recht. Het is een pittige opleiding, maar ik heb het er graag voor over. Het maakt mijn werk uitdagender.”

steriele middelen aangeven, positioneren van de patiënt). Ook begeleidt hij of zij de patiënt, samen met de anesthesiemedewerker.

H

et voordeel van werken op een operatiekamer (OK) in Bernhoven is dat je hier als operatieassistent veel mag doen. “Het assisteren bij operaties is een wezenlijk onderdeel van ons vak. Je bent hier ook allround bezig, je doet in principe alle operaties. Werk op een OK is teamwork dus je moet kunnen samenwerken. En ja, je moet natuurlijk ook tegen bloed kunnen, maar als operatieteam zorg je er juist voor dat er niet veel bloed is! Verder moet je stressbestendig zijn en de patiëntveiligheid voorop hebben staan.

‘Informatiesystemen helpen de zorg verbeteren’ Lianne van Herpen werkt al eenendertig jaar bij Bernhoven en sinds 2000 op de afdeling

MICT (medische informatie- en communicatie-

technologie) als functioneel applicatiebeheerder. We leiden binnen Bernhoven ook mensen op tot operatieassistent. Dit is een driejarige inservice-opleiding op HBO-niveau in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hierbij wordt werken en leren gecombineerd. Een uitdagende opleiding in een leuk team dat je alle kansen geeft om te leren!”

I

n een ziekenhuis zijn naast veel medewerkers ook veel informatiesystemen aan het werk. “Denk aan het elektronisch voorschrijven van medicijnen, het elektronisch patiëntendossier, of het opslaan van röntgenbeelden. Iedereen in het team heeft zijn eigen aandachtsgebied. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor ZorgDomein, het informatiesysteem waarmee de huisarts patiënten digitaal kan verwijzen naar het ziekenhuis. Hierdoor komt de patiënt op het juiste spreekuur bij de juiste specialist. Dit is nou precies wat het werken als MICT’er in

een ziekenhuis voor mij leuk maakt. Ik ben bezig met de zorg. Mijn hart ligt in de zorg. Het feit dat ik met mijn werk een bijdrage lever aan de zorg geeft me een goed gevoel. Daar doe ik het voor!”

Kijk voor vacatures op www.bernhoven.nl/werken-en-leren/vacatures en kom naar de Open Dag . De medewerkers vertellen u graag over hun werk!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.