Huis-aan-huis krant Bernhoven juli 2019

Page 1

Niet alleen aandacht voor de ziekte, maar ook voor de patiĂŤnt en zijn 6 omgeving Kijken in de ziel

Tweede kans

Natuurlijk Samen

Omgaan met levensvragen

Mijn arts keek verder

Digitaal platform

3

8

9


Udens Duyn helpt u er bovenop!

udensduyn

Zorghotel Udens Duyn faciliteert professionele (tijdelijke) zorg in een warme en gastvrije omgeving. Het gevoel van veiligheid en “thuisgevoel” zijn belangrijke waarden. Een enthousiast multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, paramedici, gastvrouwen etc. staat 24 uur per dag voor u klaar om samen met u te werken aan een spoedig herstel. Werken aan zelfstandigheid van functioneren en aan het vertrouwen om het zelf thuis weer allemaal aan te kunnen. Zorghotel Udens Duyn kan 7 dagen per week nieuwe gasten ontvangen en heeft contractafspraken met de meeste zorgverzekeraars. Belt u gerust met onze receptie of casemanagers voor de beschikbaarheid, informatie op maat, de tarieven en vergoedingen. Ook is een verblijf zonder medische indicatie mogelijk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Zorghotel Udens Duyn biedt: › Herstelzorg › Eerste Lijns Verblijf; als u tijdelijk niet thuis kunt verblijven (ELV) › Respijtzorg; ontlasting mantelzorger › Vakantie met zorg › Orthopedische revalidatiezorg na een opname (GRZ) › Neurologische revalidatiezorg na een opname (GRZ) Zorghotel Udens Duyn is aangesloten bij Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels

Annaboulevard 6 | 5406 PZ Uden | 0413 - 712 550 | info@hoteludensduyn.nl | www.zorghoteludensduyn.nl

SWZ Nieuwstraat 70 5691 AG Son

Samen het beste eruit halen Bij SWZ geloven wij niet in het beste ervan maken, maar samen het beste eruit halen. SWZ is er voor mensen met een hersenletsel, lichamelijke en/of meervoudige beperking in alle fasen van hun leven om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. Leven met een beperking vraagt soms om meer dan gewone zorg. SWZ biedt praktische en deskundige ondersteuning. Dat begint in de eigen omgeving. Thuis of op het werk. Met ambulante- of gezinsbegeleiding voor zowel cliënt als partner, kinderen en andere betrokkenen. Wanneer het thuis even niet gaat, zijn er andere mogelijkheden zoals dagbesteding of logeren. En blijkt er aanvullende zorg nodig te zijn, dan kun je bij SWZ ook terecht voor behandeling en wonen. Meer informatie? Kijk op de website www.swzzorg.nl voor meer informatie.

Verder met (niet-aangeboren) hersenletsel Jaarlijks lopen ca. 140.000 mensen hersenletsel op. Het letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een val op het hoofd, een hartstilstand, een ziekte, hersenbloeding of hersentumor. Niet-aangeboren hersenletsel, ook wel NAH genoemd, heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor de getroffen persoon zelf maar ook voor zijn omgeving. Wat voorheen zo vanzelfsprekend leek, kan nu heel anders zijn. Door het hersenletsel verandert je leven. Maar hoe ga je daarmee om? SWZ kan je daarbij helpen. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om het leven weer vorm te geven. SWZ werkt ook landelijk samen met andere zorgaanbieders die expertise hebben op het gebied van hersenletsel in het behandeltraject Hersenz, www.hersenz.nl. Hersenz is een multidisciplinaire behandeling gericht op de specifieke gebieden waarop mensen met hersenletsel vaak problemen hebben. De behandeling is specifiek voor mensen met hersenletsel in de chronische fase die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatie. Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over Hersenz. Houd onze website hiervoor in de gaten.


3

Belangrijk is dat we naar elkaar luisteren zonder oordeel

Ethiek

Hans Schoffelmeer in gesprek met Mariëlle Bartholomeus.

Ethisch Kader Bernhoven

Kijken in de ziel van Bernhoven Ruim twee jaar spraken leden van de commissie ethiek met patiënten, onze medewerkers en

machine. Wat er met de patiënt gebeurt of wat hij of

zorgrelaties over de vraag welke waarden voor hen belangrijk zijn. Uit al die gesprekken is nu

zij wil, stelt jezelf soms ook voor vragen. Bijvoorbeeld

het Ethisch Kader voortgekomen. Wat betekent dit voor onze manier van werken in Bernhoven? Geestelijk verzorger en voorzitter van de commissie ethiek Hans Schoffelmeer en neuroloog en

het dilemma hoever je doorgaat met een behandeling van iemand. Is dit wat een patiënt wil? Sta ik er als professional achter? Zo’n dilemma kun je zelf proberen

medisch directeur Mariëlle Bartholomeus geven uitleg over dit belangrijke thema. Een thema

op te lossen, maar je kunt er ook met je collega’s, die

dat inzicht geeft over hoe professionals van Bernhoven omgaan met vragen waar wij soms geen

de situatie kennen, over in gesprek gaan. Zo’n gesprek

antwoord op hebben.

H

noemen we een moreel beraad.” Moreel beraad Het moreel beraad helpt collega’s om in dit soort

ans Schoffelmeer legt uit: “Het Ethisch

een dialoog waardoor je met collega’s komt tot een

kwesties met elkaar te spreken over wat een situatie

Kader geeft ons deels inzicht in welke

keuze die voor jou als professional is doorleefd en

met jou doet. “In een moreel beraad hoeven we elkaar

waarden voor veel mensen belangrijk zijn.

goed voelt.”

niet te overtuigen. Waar het om gaat is te komen tot een

Protocollen en richtlijnen geven ons een houvast wat goed en correct handelen is

Luisteren zonder oordeel

gedragen besluit, óók als dit niet jouw besluit is.” “De kracht van het moreel beraad is dat mensen elkaar gaan

in een situatie. Maar wélke waarden voor patiënten

Mariëlle Bartholomeus maakt als neuroloog met

begrijpen”, vult Hans Schoffelmeer aan. “Daar heeft

en zorgprofessionals belangrijk zijn kan per concrete

enige regelmaat situaties mee waarin zowel arts,

onze patiënt veel baat bij doordat het behandelteam

situatie verschillen. Ieder mens is uniek. Daar moet

verpleegkundigen, patiënt en familie voor levensvragen

jouw situatie en menszijn serieus neemt. Het moreel

je voeling mee houden. Daarom is de dialoog met de

komen te staan. “Belangrijk is dat we naar elkaar

beraad haalt niets af van de tragiek van een situatie,

patiënten en met elkaar zo ontzettend belangrijk. Je

luisteren zonder oordeel. In de behandeling van een

het maakt wel inzichtelijk welke keuze in die specifieke

komt iedere dag voor dilemma’s te staan. Deze ontstaan

patiënt is de wens van de patiënt leidend. Duidelijk is

omstandigheden de meest optimale is.” Vooralsnog is

vaak omdat iets wat we belangrijk vinden onder druk

dat standaardantwoorden niet bestaan. De situatie is

de patiënt of diens naaste niet aanwezig bij het moreel

komt te staan. De situatie bepaalt wat wijs of niet wijs is.

de bepalende factor, maar je kunt jezelf natuurlijk niet

beraad, de situatie van de patiënt is echter wel de

In Bernhoven hebben we hiervoor het moreel beraad,

uitschakelen. De dokter of verpleegkundige is geen

leidraad voor het moreel beraad.


Wanneer u uw haar verliest…

UNIEK

voor iedereen

HaarUniek Gezondheidscentrum Plein Zwanenberg Gezondheidslaan 1c 5342 JW, Oss www.haaruniek.nl 06 - 46076216

Haarwerken Pruiken Chemotherapie Alopecia Gratis intake Privacy Gecertificeerd

info@haaruniek.nl

Revalideren, logeren of herstellen?

Bent u tijdelijk door ziekte of een operatie niet in staat om voor uzelf te zorgen? Of moet u na ziekenhuisopname nog verder herstellen, maar kunt u nog niet naar huis? Bij Laverhof kunt u revalideren, logeren of herstellen. U krijgt op maat verzorging, verpleging en behandeling, met als doel weer terug naar huis te gaan. Ook bij tijdelijke afwezigheid van uw mantelzorger kunt u logeren bij Laverhof.

www.laverhof.nl

“Wist u dat … U na ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek, direct bij de apotheek terecht kunt voor de juiste medicijnen? U vindt de apotheek naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Onze medewerksters staan 24/7 voor u klaar. ” T 0413 40 87 80 F 0413 40 87 86 regioapotheek.bernhoven@ezorg.nl www.regioapotheekinbernhoven.nl

VAN TILBURG PAST IEDEREEN

De vergoeding en/of eigen bijdrage is afhankelijk van uw indicatie. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze medewerkers in Heeswijk of Schijndel. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Zij helpen u graag. Cliëntservicebureau Heeswijk Telefoon: 0413 - 29 81 13 E-mail: csb.heeswijk@laverhof.nl Cliëntservicebureau Schijndel Telefoon: 073 - 544 33 33 E-mail: csb.schijndel@laverhof.nl

N I S TE LRO D E I 10 .0 0 0 M 2 M O D E / S C H O E N E N / S P O RT I R U IM 60 0 M E R K E N I G R AT IS V E R M A A K S E RV IC E V E R M A A K J E I N D E G RO OT S T E M O D E W I N K E L VA N N E D E R L A N D O F O P VA N T I L B U RG O N L I N E . N L


5

John van Sommeren (50) en Jolanda Metselaar (44) werken bij de afdeling Medische Technologie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van alle medische apparatuur in het ziekenhuis. Werk van levensbelang, waar de patiënt of bezoeker niet direct iets van ziet. “Als apparatuur niet op orde is, kan dat mensenlevens kosten”. John en Jolanda nemen ons mee in hun medisch technische wereld.

John van Sommeren en Jolanda Metselaar testen een echo-apparaat.

Serie ‘Achter de schermen’

Medische technologie: achter de schermen, maar wel van levensbelang! Door Leen Tinga, lezersredactie

B

innenkomend op de afdeling

kosten en levensduur uitgevoerd of

iemand van de afdeling bereikbaar

Na een demonstratie van een test van

op de begane grond van

bijgehouden kan worden. Ook alle

voor acute storingen. Maar meestal kan

een infuuspomp en andere test- en

het grote grijze gebouw

gebruikershandleidingen en service-

alles onder gewone werktijden opgelost

simulatieapparatuur, laat ik hen weer met

achter het ziekenhuis valt

manuals zijn daaraan gekoppeld en

worden.”

rust. Ze hebben nog werk te doen.

de techniek direct op: overal

opgeslagen”, aldus Jolanda. “Stel je dat

Het werk geeft veel voldoening. Beiden

Jolanda en John bedankt voor de

hebben zich steeds verder geschoold in

ontvangst!

computerschermen, meetapparatuur

eens voor, van iedere bloeddrukmeter in

en gereedschap. Negen techneuten

Bernhoven kun je terugvinden wanneer

werken hier aan onderhoud en reparatie

hij is aangeschaft, hoe hij werkt en

van medisch technische apparatuur met

wanneer hij gecontroleerd wordt!”

ondersteuning van een administratieve afdeling, de ‘backoffice’ bestaande uit

“Na onderhoud of reparatie volgen

twee personen.

controle- en veiligheidstests. Ook de

John: “Wij zijn het, voor patiënten,

verpleegkundige of arts behoort voor

‘onzichtbare tandwiel’ in de organisatie.

gebruik het apparaat te controleren.

We werken achter de schermen,

Wij geven hen instructies. Soms is

maar zonder ons zouden artsen en

een instrument door beschadiging,

verpleegkundigen hun werk niet kunnen

vallen of stoten niet meer te repareren.

doen.” “Als apparatuur niet op orde is,

Deze wordt dan afgevoerd. Apparaten

kan dat mensenlevens kosten. Daar

die hun ‘technische levensduur’

ben ik me iedere dag van bewust”, vult

hebben overschreden maar nog wel

Jolanda aan. “Dat maakt ons werk zinvol

bruikbaar zijn, worden geschonken aan

en belangrijk.”

derdewereldlanden” vertelt John.

Beheer, onderhoud en reparatie

“Stress? Geen dag is hetzelfde. Soms

“De afdeling beheert in totaal 5031

ontstaat stress door de oplopende

apparaten met achter elk apparaat een

werkdruk of omdat er technische

hele wereld. Elk apparaat heeft een

problemen optreden, maar door goed

uniek codenummer zodat het beheer

teamwork weten we dat onderling op

van onderhoud, uitval, reparatie,

te lossen”, aldus Jolanda. “Er is 24/7

medische techniek en vinden de techniek in het ziekenhuis enorm boeiend. Als zij erover vertellen gaan hun ogen stralen. Daarnaast maakt het contact met alle mensen in het ziekenhuis het werk afwisselend. “Bovendien heb ik altijd interesse gehad in de zorg. Fantastisch dat ik techniek en zorg kan combineren”, vult Jolanda aan.

‘Wij zijn het, voor patiënten, ‘onzichtbare tandwiel’ in de organisatie’

Is er een beroep achter de schermen van het ziekenhuis waarover u meer wilt lezen? Laat het ons weten via communicatie@bernhoven.nl


6

Bernhoven brengt oncologische zorg samen

Oncologie

Mede door de vergrijzing groeit het aantal oncologiepatiënten. Door betere behandelingen leven mensen met kanker langer én zijn er meer mensen die leven met de gevolgen van kanker. Kanker is steeds meer een chronische ziekte. Dit vraagt om een andere vorm van aandacht tijdens de behandeling en begeleiding van deze groep kwetsbare patiënten.

‘Oncologie gaat over kwetsbaarheid in een onzekere periode van je leven’

B

etrokken dokters,

persoonlijke zorg dat wat het verschil

gespecialiseerd

maakt. Door je afspraak zo te plannen

verpleegkundigen en

dat er bijvoorbeeld geen weekend

casemanagers oncologie

tussen onderzoek en uitslag zit. Of dat

leveren kwalitatief goede

je bij de arts in een kamer zit waar je je

zorg. Toch hebben zij de overtuiging

op je gemak voelt, waar de professional

dat de begeleiding voor onze oncologie

de tijd voor je kan nemen die nodig is

patiënten nog beter kan. Juist in de

en waar je even naar buiten kunt kijken

onzekerheid van het moment; als je

als je stilvalt van het nieuws dat je hebt

wacht op een diagnose of uitslag is

ontvangen.

Locatie en sfeer

De locatie van de nieuwe poli oncologie

oncologie gaan hier vanaf het voorjaar

algemene polikliniek. De plaats waar de

op de nieuwe polikliniek is op basis van

in Bernhoven ligt buiten de route van de poli komt is in een rustiger deel van het

ziekenhuis, op de locatie waar nu de poli

geriatrie en fysiotherapie zijn gehuisvest. Hier is meer privacy voor onze

oncologische patiënten. Zorgverleners

die verbonden zijn aan het specialisme

2020 integraal samenwerken. De sfeer

het principe ‘healing environment’. Het is de wens om een aangename en veilige

omgeving te creëren, verbonden met de natuur en waar gebruikt wordt gemaakt van organische vormen.


7

Een plek om je terug te trekken

A

nneMarie Arts is

even terug te trekken. Hoe goed de zorg

vorig jaar oktober haar

je komt daarna in de gang waar iedereen

borstkankerpatiënt en had laatste controle. “Het was

best moeilijk om afscheid te

nemen, tien jaar ben ik patiënt geweest van dokter Lensen en dan sta je daar ineens. Toen aan mij gevraagd werd

wat ik in die tien jaar gemist had, zei ik meteen: een kamer, een plek om me

ook was en hoe fijn ik ook begeleid werd, zit, je gaat naar het restaurant en je kunt niks! Dan is een koffiekamer, zo noem ik het maar even, waar je je even kunt terugtrekken fijn. Ook nu, nu ik mijn

laatste controle achter de rug heb. Ik ben

blij dat die wens nu wordt meegewogen bij de inrichting van de poli.”

‘Tien jaar ben ik patiënt geweest van dokter Lensen’ AnneMarie Arts

Zorg en aandacht voor kwetsbaarheid

I

‘We moeten niet alleen aandacht hebben voor de ziekte zelf’ Chantal Lensen

nternist-oncoloog-hematoloog

duidelijkheid, omdat de lijnen tussen

Chantal Lensen is blij dat de

alle betrokken zorgverleners kort zijn.

nieuwe poli er daadwerkelijk komt.

Maar daarnaast, en dat is minstens zo

“Binnen de oncologie hebben de

belangrijk, willen we de zorg voor onze

behandelmogelijkheden de laatste

patiënten gedurende het hele traject én

tien jaar een enorme vlucht genomen.

daarna zo comfortabel mogelijk maken.

Dat brengt met zich mee dat we steeds

Een oncologische patiënt vindt het niet

meer overleggen met specialisten en

altijd fijn om in de algemene wachtkamer

zorgverleners van andere vakgroepen

te zitten waar het onrustig is. Met die

en ziekenhuizen. De poli oncologie – er

kwetsbaarheid willen wij rekening

komt nog een officiële naam – is daar

houden. Daarom hebben we bij onze

een vervolg op. Voor de patiënt, want

brainstorms over de inrichting van de poli

daar doen we het voor, betekent het

nadrukkelijk ook patiënten betrokken.”

onder meer kortere wachttijden en meer

“Als oncoloog loop je tijdens het hele ziektetraject mee, soms is dat jarenlang.

Kanker heeft invloed op iedereen die erbij betrokken is. Het gaat over kwetsbaarheid, onzekerheid, verdriet, angst en pijn. Dat vraagt om meer dan kwalitatief uitstekende

zorg. We moeten niet alleen aandacht hebben voor de ziekte zelf, maar ook voor de

impact op de patiënt en zijn omgeving. Een omgeving die verbonden is met de natuur, waar je in rust je uitslag of behandeling kan verwerken en waar aandacht is voor nazorg, maken het verschil in het dragen van je ziekte.” Chantal Lensen, internist-oncoloog-hematoloog

Draagt u ook een steentje bij? De Stichting Vrienden van Bernhoven omarmt de poli oncologie en wil hieraan graag een bijdrage leveren met allerlei activiteiten in de regio die geld opbrengen. Heeft of kent u een activiteit die hier goed bij aansluit? Neem dan contact op met Floor van den Bogaart, projectleider van de Stichting Vrienden van Bernhoven, telefonisch (0413 - 40 34 98) of per e-mail (info@vriendenvanbernhoven.nl). Reist u met ons mee in de realisatie van de nieuwe oncologische polikliniek? Houd dan de website in de gaten voor actuele informatie. Wilt u nu al een bijdrage leveren? Dan verwelkomen wij u graag als Vriend van Bernhoven! Steun de poli oncologie met een eenmalige of periodieke donatie. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0125 9632 11 t.n.v. Stichting Vrienden van Bernhoven/poli oncologie.

vriendenvanbernhoven.nl


8

Annemieke de Louw:

‘Ik heb een tweede kans gekregen’ ‘Betere zorg door minder zorg is zinnige zorg’. Onder dat motto streeft Bernhoven ernaar om kostenbesparend te werken en toch de zorg voor de patiënt te verbeteren. De patiënt staat hierbij centraal. Deze nieuwe benaderingswijze werpt zijn vruchten af. Annemieke de Louw mocht dit ervaren en is er van overtuigd dat zij door de handelwijze van haar specialist een tweede kans heeft gekregen.

Door Ankh van Burk, lezersredactie

A

nnemieke, werkzaam als

onderzoek werd Annemieke de vraag

is zij nu weer volledig aan het werk.

ontdekt was en ik had een hartaanval

commercieel medewerker

gesteld of zij ooit pijn op de borst had

Annemieke: “Ik ben nu een jaar verder

gekregen of ik dit wel overleefd had. Het

van het vergadercentrum

gehad: “In eerste instantie ontkende ik

en voel me goed. Ik realiseer me hoe

voelt voor mij alsof deze dokter mijn leven

van IBN, had regelmatig

dat, maar al gauw realiseerde ik mij, dat

bijzonder het geweest is, dat dokter van

gered heeft en ik ben hem zeer dankbaar

blaasontsteking en een

dat wel zo was, maar dat had ik aan het

de Kerkhof verder gekeken heeft dan

daarvoor.” Nu Annemieke een tweede

verminderde nierfunctie. Zij werd

warme weer geweten. Ik werd meteen

alleen mijn verminderde nierfunctie en

kans heeft gekregen, is zij zich ook meer

door haar huisarts verwezen naar

doorgestuurd naar de cardioloog.”

dat hij is gaan doorvragen. Hij heeft naar

bewust geworden van haar eigen lijf.

het geheel gekeken en niet alleen vanuit

“Ik let nu beter op de signalen van mijn

zijn specialisme. Hij heeft me op een

lichaam en neem tijdig gas terug”, aldus Annemieke.

internist/nefroloog Jos van de Kerkhof. Annemieke: “Ik had een heel bijzonder

Open hartoperatie

gesprek met hem. Hij sprak met

Een fietstest wees al meteen uit dat

cruciaal moment doorverwezen naar de

mij in eerste instantie niet over mijn

er problemen waren met het hart.

cardioloog. Ik vraag mij af als dit niet tijdig

verminderde nierfunctie, maar over het

Annemieke: “Ik moest meteen aan

verhoogde risico dat ik had op hart- en

de bloedverdunners en kreeg een

vaatziekten. Hij legde dat uit aan de

spray voor onder de tong.” Na verder

hand van grafiekjes en hij kwam tot de

onderzoek bleek dat er sprake was van

conclusie dat het risico hoog was bij mij.

vernauwingen in drie kransslagaders.

In dat kader mocht mijn nierfunctie niet

Inmiddels heeft zij een open hartoperatie

nog meer achteruit gaan.” Tijdens een

ondergaan en na een herstelperiode

‘Ik let nu beter op de signalen van mijn lichaam en neem tijdig gas terug’

Zorg Internist/nefroloog Jos van de Kerkhof in gesprek met Annemieke de Louw.


9

Winkelen, bankieren, belastingaangifte doen – we doen steeds meer online. Ook als het om zorg gaat: we maken gebruik van gezondheidsapps, raadplegen ‘dr. Google’ en staan online met lotgenoten in contact. Toch is het vaak moeilijk om te bepalen welke informatie betrouwbaar is. Daar komt verandering in met de komst van ‘Natuurlijk Samen’, een digitaal platform van Bernhoven en de huisartsen van Zorggroep Synchroon. Met dit platform heeft u direct toegang tot uw medische gegevens en ontvangt u op maat gesneden zorg en begeleiding door uw vertrouwde zorgverlener. Zonder dat u daarvoor uw huis uit hoeft. Snel, gemakkelijk en veilig!

Direct toegang tot uw medische gegevens met digitaal platform ‘Natuurlijk Samen’ Vragen? Stel ze aan het Patiënt

Wat is de PGO ‘Natuurlijk Samen’?

u adviseren als dat nodig is. En als een

‘Natuurlijk Samen’ is een ‘Persoonlijke

afspraak nodig is, dan is die zo gemaakt.

Begeleidingscentrum!

Gezondheidsomgeving’ (PGO).

Ook dat kan straks online, in uw PGO.

Met een PGO heeft u inzage in uw

De informatie in ‘Natuurlijk Samen’

Maar ‘Natuurlijk Samen’ biedt méér.

medische gegevens en daarvoor is het

is afkomstig uit uw dossiers die

Ter voorbereiding op een gesprek met

nodig dat u een account aanmaakt.

de huisarts en medisch specialist

uw zorgverlener, kunt u thuis in alle

Vanaf oktober 2019 demonstreren

bijhouden. Hierin liggen onder meer uw

rust in uw PGO vragenlijsten invullen.

medewerkers van het Patiënt

medicatie, gespreksverslagen, uitslagen

Zo kunt u met de behandelaar efficiënt

Begeleidingscentrum in de centrale

van onderzoeken, resultaten van

overleggen over de vervolgstappen van

hal van Bernhoven wat u kunt doen

laboratoriumtests en doorverwijzingen

uw behandeling. Bovendien heeft u meer

met de PGO ‘Natuurlijk Samen’. Ook

vast. In ‘Natuurlijk Samen’ kunt u deze

zicht op het verloop van uw aandoening.

helpen zij u met het aanmaken van een

(en vele andere) gegevens inzien en

Ook kunt u online cursussen volgen

account. Vanaf 1 januari 2020 kunt u

gebruiken. Daardoor bent u beter in

en persoonlijke doelen stellen. En u

ook zélf een account aanmaken via het

staat zelf de regie over uw gezondheid

heeft toegang tot een bibliotheek met

te voeren en wordt u ondersteund bij een

medische informatie.

aanmeldportaal op natuurlijksamen.net.

gezonde levensstijl. ‘Natuurlijk Samen’ zal

Samen’?

Op ‘Natuurlijk Samen’ kunt u informatie over uw gezondheid inzien, toevoegen, uitwisselen en delen. Waar en wanneer u dat wilt. Zo is uw (huis)arts of medisch specialist altijd op de hoogte van uw actuele gezondheidssituatie en kan hij/zij

alle patiënten van de huisartsen die zijn aangesloten bij Zorggroep Synchroon en de patiënten van Bernhoven. Patiënt Begeleidingscentrum Telefoon: 0412 40 28 47 (op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur) E-mail: PGO@bernhoven.nl Vanaf oktober 2019 is het Patiënt Begeleidingscentrum te bezoeken in de @lounge in de centrale hal van Bernhoven. Persoonlijke Gezondheidsomgeving

(PGO) ‘Natuurlijk Samen’ is een initiatief

van Bernhoven en de huisartsen verenigd in Synchroon, in de regio Oss-UdenMeierijstad.

Door te kiezen voor één regionaal PGO, ‘Natuurlijk Samen’ over gezondheidsdata

rol gaan spelen voor u als patiënt van

Wat kunt u met PGO ‘Natuurlijk

goed beveiligd en gratis toegankelijk voor

beschikt een inwoner uit deze regio met

in de naaste toekomst een steeds grotere Bernhoven.

Vanzelfsprekend is het account zeer

van huisarts en Bernhoven. Daarmee is ‘Natuurlijk Samen’ is een product in ontwikkeling en wordt steeds verder uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo komt de inzage van medische gegevens in oktober 2019 beschikbaar. Verschillende patiëntengroepen hebben al uitgebreid kennis kunnen maken met de PGO. Bekijk hier de ervaring van Leon Oosthoek, een patiënt met reumatoïde artritis die al sinds 2018 ervaring heeft met PGO.

hij in staat regie te voeren over de eigen (chronische) gezondheidsdata en over het eigen welzijn.

De naam ‘Natuurlijk Samen’ verwijst naar de manier waarop zorgverleners in de

regio met de burger samenwerken om

deze de best passende zorg te bieden. Bovendien biedt ‘Natuurlijk Samen’ een platform waar alle burgers en

zorgverleners op kunnen aansluiten.


Diagnostiek dichtbij! Bernhoven Diagnostisch Centrum biedt diagnostiek dichtbij. U kunt hier terecht voor laboratoriumonderzoek, functieonderzoek en radiologische onderzoeken. Openingstijden prikposten zomervakantie Tijdens de zomerperiode (8 juli t/m 16 augustus) zijn er gewijzigde openingstijden voor enkele prikposten. Actuele openingstijden zijn te vinden op

dcbernhoven.nl/prikposten

Bernhoven Diagnostisch Centrum | Postadres: Postbus 707 5400 AS Uden | Telefoon 0413 - 40 30 00 dcbernhoven.nl

Van den Akker Mercedes-Benz. Met passie voor perfectie. • Mercedes-Benz service en onderhoud, voor personen- en bestelwagens • Smart service en onderhoud • Onderhoudscontracten tot 300.000 km • Mercedes-Benz Erkend Schadeherstel inclusief ruitvernieuwing • Levering van Mercedes-Benz personen- en bestelwagens • Wagenparkbeheer • Levering van originele Mercedes-Benz onderdelen • Garantie werkzaamheden alsmede het verlengen van garantie • Financieringen met tussentijdse boetevrije beëindiging mogelijk • Mercedes-Benz occasions • Back leasing van Mercedes-Benz personen- en bestelwagens

GENIET!

WIJ DOEN DE REST Hutten is naast trotse partner van Bernhoven totaalorganisator van feesten, evenementen en andere zakelijke en privéactiviteiten.

Heb jij binnenkort iets te vieren? Wij denken graag met je mee!

Van den Akker Officieel Mercedes-Benz service partner voor personen- en bestelwagens en Smart

Van den Akker Mercedes-Benz voor de regio’s Uden en Oss Vluchtoord 35 Uden Tel: 0413-251951 0412-782540

www.vdakker.nl info@vdakker.nl

welkom@hutten.eu • 0413 366 633 • www.hutten.eu


Berne Kliniek: zelfstandige kliniek voor plastische chirurgie binnen Bernhoven Er is anderhalf keer zo veel tijd voor patiënten Hun voornaamste doel is het blij maken van mensen. En daarmee zijn ze aardig op weg in de Berne Kliniek, zelfstandige kliniek voor plastische chirurgie binnen Bernhoven. Ze kunnen nu eindelijk de service verlenen waar patiënten behoefte aan hebben. Een openhartig gesprek met een van de vier plastisch chirurgen, dr. Bram Keulers. “Onze eerste grote beslissing was het aannemen van extra personeel. Niet omdat we wilden uitbreiden, maar om meer tijd aan patiënten te kunnen besteden. Gemiddeld besteden we nu anderhalf keer zoveel tijd aan patiënten dan toen we nog voor Bernhoven werkten. Je voelt dat er geen haast is, de wachttijden zijn heel kort en dat werkt voor iedereen prettig. Door patiënten uitgebreid en aandachtig voor te lichten, ontstaat er vertrouwen. Wij doen dit niet alleen middels een persoonlijk gesprek, maar ook door de inzet van 3D-visualisaties en filmpjes. Hierin zie je hoe een ingreep in zijn werk gaat, wat er in de behandelkamer gebeurt en je ontvangt filmpjes van oefeningen voor tijdens je herstel. Hierdoor ga je een behandeling met een gerust hart tegemoet en dat leidt weer tot minder complicaties.”

Omdat we in het ziekenhuis 24/7 bereikbaar zijn, kunnen we een ultiem gevoel van veiligheid meegeven Een zelfstandige kliniek binnen een ziekenhuis is uniek in Nederland. De vier plastisch chirurgen kunnen hierdoor hun eigen koers varen. Ze stralen rust en vriendelijkheid uit en werken met veel plezier in de kliniek, waar zij jaarlijks zo’n 3.500 nieuwe patiënten behandelen.

Bernekliniek.nl

0413 - 404040

Berne Kliniek loopt voorop met de nieuwste technieken, vooral op het gebied van handchirurgie. Naast verzekerde zorg richten zij zich ook op onverzekerde zorg (cosmetische behandelingen). Bram: “Het leuke aan dit vak is dat je snel resultaat ziet en je mensen vaak een groot plezier doet. Met dat gevoel willen we Berne Kliniek een positieve naam in de regio geven.”


12

‘Een ziekenhuis heeft ook voor de inwoners van de regio grote betekenis’

Uitnodiging

Wilt u weten wat dit precies betekent?

Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten! Algemeen directeur Geert van den Enden geeft u graag

Informatiebijeenkomst

Vergroten van uw betrokkenheid

Bernhoven is er voor de regio - Wordt u obligatiehouder? Op 2 en 4 juli en 3 en 12 september aanstaande houden wij informatiebijeenkomsten waarin we uitleggen hoe u obligatiehouder kunt worden en wat de mogelijkheden zijn. Hier nodigen we u graag voor uit.

een uitgebreide toelichting.

Bernhoven is uw ziekenhuis; zorg

U bent van harte welkom op:

dichtbij waar met grote betrokkenheid

• 2 juli in de raadszaal van de

uit liefde voor mensen de allerbeste gezondheidszorg wordt gecreëerd. Niet alleen de mensen die in Bernhoven werken voelen zich bij hun ziekenhuis betrokken. Een ziekenhuis heeft ook voor de inwoners van de regio grote betekenis. Bernhoven is

gemeente Oss, Raadhuislaan 2. Aanvang: 19.30 uur. • 4 juli in de raadszaal van de gemeente Uden, Markt 145. Aanvang: 19.30 uur. • 3 en 12 september restaurant

een plaats waar belangrijke gebeurtenissen

Bernhoven, Nistelrodeseweg 10,

in het leven plaatsvinden, het gaat over

Uden. Aanvang: 19.30 uur.

leven en dood.

Kijk voor meer informatie op onze

Om uw betrokkenheid tastbaar te maken,

website bernhoven.nl/investeren.

is het straks mogelijk om obligatiehouder

Hier kunt u zich ook aanmelden voor

te worden. In de toekomst worden deze

de bijeenkomsten. U bent van harte

obligaties mogelijk aandelen.

welkom!

Uw mening telt!

Werken bij Bernhoven

Deze krant maken wij met zorg en aandacht. Wij betrekken hier de lezers

Ben je op zoek naar een vaste, tijdelijke of flexfunctie? Wil jij uitgedaagd worden

bij, om samen voor u een goede krant te maken. Zodat u leest wat voor ú

de zorg anders te bekijken? Jezelf en elkaar versterken door samen te werken?

interessant is.

En bijdragen aan innovatieve, toekomstgerichte zorg voor de regio? Ook als je geïnteresseerd bent in de combinatie van werken en leren zijn er verschillende

Graag horen wij uw mening over deze krant Mist u informatie? Heeft u vragen of suggesties? We horen het heel graag! U kunt mailen naar communicatie@bernhoven.nl Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over uw ziekenhuis? Volg ons via social media.

Fietsen én dialyseren dankzij golfpark De Leemskuilen.

mogelijkheden. #vacaturevrijdag Iedere #vacaturevrijdag selecteren we een aantal mooie vacatures.

werkenbijbernhoven.nl

Twee keer Moederdag!

Colofon Redactie en fotografie: afdeling communicatie & relaties Bernhoven, Eric Scholten, Wim Roefs, Valleur.nl Vormgeving: De Ontwerppraktijk Eindredactie: Stella van Emmerik Bladcoördinatie: Van Hezewijk Tekst & Taal Foto cover: Van links naar rechts: Wout van der Meij, chirurg, Geert Bulte, MDL arts, Chantal Lensen, internist-oncoloog-hematoloog, Marco van den Bogart, longarts, Allert Vos, internist-oncoloog. Druk en distributie: de Persgroep Bernhoven Afdeling communicatie & relaties Postbus 707 5400 AS Uden Telefoon: 0413 40 29 08 E-mail: communicatie@bernhoven.nl Website: bernhoven.nl Editie: juli 2019 Oplage: 150.000 exemplaren