Page 1

Bernhoven | december 2017

Natuurlijk Bernhoven

2017 in woord & beeld

We did it again! Voor de derde maal mogen we onszelf het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland noemen. Een uitzonderlijke prestatie die in de eerste plaats op het conto van alle medewerkers mag worden geschreven. De jury noemt de medewerkers van Bernhoven ‘passievol’.

B

regje Hoeks, coördinator gastvrijheid, vertelt: “Bernhoven is goed in gastvrijheid. Vanuit onszelf stellen we ons al gastvrij op naar onze patiënten. Afgelopen jaar waren er weer mooie activiteiten zoals de Dag van de Verwenzorg, Bingo op de dialyseafdeling en Beweeg je Beter. In 2018 gaan we werken met Gastvrijheid Consulenten die dit met een groep ambassadeurs per zorgmodel gaan oppakken. Gastvrijheid

komt vanuit je hart, dat is wat het zo bijzonder maakt. Iedereen kan gastvrij zijn op zijn of haar manier. Als we het maar voor onze patiënt mooier maken. Dat kan soms al met een glimlach en een praatje.” Alle medewerkers van Bernhoven en voedingspartner Hutten: zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Veel dank voor jullie inzet.


2

Afscheid Peter Bennemeer Per 1 januari gaat Peter Bennemeer Bernhoven verlaten als algemeen directeur. Onder zijn

UITNOD IGIN G

voor het nieu

wjaars

o ntbijt

leiding maakte het ziekenhuis een bijzondere

transformatie door; productiegerichte zorg werd zinnige zorg, met ‘de patiënt voorop’ als focus. Tijdens dat proces belandde hij zelf plotseling

aan de andere kant van de tafel en ervoer hoe

het is om als patiënt ineens niet meer de regie te hebben. Het maakte de reis betekenisvoller. En gaf de urgentie extra inhoud.

Kom je ook? O

p 9 januari 2017 wensen we elkaar graag de beste wensen voor 2018 tijdens een inloop nieuwjaarsontbijt in het restaurant. Iedereen is welkom tussen 7.00 en 9.00 uur. Directie en management zijn aanwezig en graag geven we elkaar een hand om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. Kom jij ook met je team even een ontbijtje eten voordat de werkdag van start gaat? We kijken uit naar je komst. Alvast hele fijne feestdagen en hartelijke groet, Geert van den Enden Directeur financiën en ondersteuning en per 1 januari 2018 algemeen directeur van Bernhoven

14-06 2017 Bereikte personen 5.262 Reacties en deelacties 101

Bernhoven loopt warm 3,2,1 en we zijn gestart met ruim 550 deelnemers!

14-06 2017 Retweet 11 Likes 13

T

oen ik hier binnenkwam had ik een bepaalde ambitie om iets te betekenen binnen de zorg, al kon ik het op dat moment nog niet concretiseren. Ik was op zoek naar iets wat in de zorg het verschil zou maken. Die gedachte kreeg in de loop van de tijd steeds meer richting. Zo zijn we de transformatie in gegaan. Zoiets brengt ook een verandering in jezelf teweeg, je krijgt steeds helderder wat er gedaan moet worden. Ook gebeuren er dingen onderweg waardoor je weer nieuwe vraagstukken krijgt op het pad dat je samen probeert te gaan. En krijg je inspiratie van de mensen met wie je dat doet. Ook dat verandert je.” Leiderschap “Mijn rol in het geheel is meegegroeid met de ontwikkeling van het ziekenhuis. Je moet constant veranderen, je aanpassen, omdat je ervoor moet zorgen dat de randvoorwaarden voor zo’n grote operatie voortdurend aanwezig zijn. Mensen de ruimte geven. En je moet er vooral voor zorgen dat de veilige omgeving er voor ze is en blijft en dat de risico’s die ze onderweg zien geen waarheid worden. Het is een rol die om leiderschap vraagt. En het is ook een leerproces. Wat me in ieder geval heel duidelijk is geworden, is dat als ik dit tien jaar eerder had willen doen, ik hopeloos had gefaald. Ik was niet voldoende gerijpt en had niet het geduld om datgene te doen wat we hier gedaan hebben en waar ik leiding aan heb mogen geven. Een functie als deze vraagt om een bepaalde rijpheid en ervaring.”

Ervaringsdeskundig “Onderweg werd ik van algemeen directeur van Bernhoven aan de ene kant van de tafel ineens ervaringsdeskundige aan de andere kant. En zag hoe je als patiënt de regie die je altijd dacht te hebben ineens niet meer hebt. Het hielp en helpt mij om goed te begrijpen dat het noodzakelijk is dat je begint bij de patiënt en je concentreert op zinnige zorg. En ook: hoe belangrijk het is dat als die patiënt zich bij de poli meldt, hij niet drie weken hoeft te wachten. Dat is onacceptabel als je niet weet wat je hebt, of het wel weet en het is ernstig. Ik heb dat zelf ervaren. Bij mezelf. Bij Roland Koopman. En recent, bij mijn moeder. Ik heb zelf meegemaakt wat patiënt zijn doet met mensen.” 2025 “Bernhoven in een verdere toekomst, zeg 2025? Dan hebben we alles wat we met elkaar hebben ingezet vervolmaakt. In grote lijnen: de huisartsen en het ziekenhuis zijn samen een nieuwe organisatie geworden. De chronische zorg is een tweede poot van Bernhoven geworden en wordt op afstand via eHealth aan chronische patiënten gegeven/verzorgd. We hebben een vitaliteitsconcept in de regio neergezet. We werken samen in het Academisch Medisch Netwerk, waar het Radboudumc als centrale spil functioneert rond om een aantal algemene en top klinische ziekenhuizen. In dit netwerk is er tussen zorgaanbieders uitwisseling van talenten, kennis en kunde en volgt de dokter de patiënt. Research gebeurt gezamenlijk waardoor er weer nieuwe inzichten komen. En iedereen kan zich

Bereikte personen 5.509 Reacties en deelacties 248

Werkbezoek Prettige en informatief werkbezoek van minister Bruins @ MinVWS en gevolg aan @Bernhoven. Delen over onze nieuwe werkwijze #samenbeslissen #specialistopdeSEH #zinnige zorg. Dank voor jullie komst @MinVWS @ ReneTenHave

Directeurswissel Peter Bennemeer geeft per 1 januari aanstaande zijn rol van algemeen directeur door aan Geert van den Enden. Geert is nu nog verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en bedrijfsvoering. Voor deze rol komt binnenkort een opvolger. Geert kijkt ernaar uit om de rol van algemeen directeur te gaan vervullen; “Ik zal in mijn inwerkperiode vanuit mijn nieuwe rol veel tijd gaan besteden aan het kennismaken en verbinden van en met collega’s op de werkvloer. Voor nu wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2018. Ik hoop in ieder geval veel collega’s te ontmoeten tijdens het Nieuwjaarsontbijt op 9 januari aanstaande!”

‘Onze medewerkers mogen heel trots zijn’ volledig richten op de constante vraag: hoe word of blijf ik de beste dokter. Hoe voeg ik binnen mijn vakgebied kwaliteit toe aan die ene patiënt?” Keuzes maken “En mijn eigen toekomst? Bij veranderingen zoals in Bernhoven zien mensen eigenlijk alleen het resultaat. Dát we het kunnen, hebben we laten zien. Maar wat moet je nou écht doen om zoiets te realiseren? Daar zit het verschil. En dat verder proberen te brengen binnen zorg Nederland is, denk ik, waar mijn uitdaging ligt. Toen ik ziek werd koos ik ervoor om toch te blijven werken en mijn mogelijk beperkte en daarmee kostbare tijd aan Bernhoven te geven. Dat heeft met verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Mijn vrouw en kinderen hebben deze keuze gerespecteerd maar zo’n keuze is wel onomkeerbaar. Nu weggaan is ook een keuze, een keuze waar tijd en aandacht voor vrouw en kinderen een belangrijke plaats hebben. Alle medewerkers mogen heel trots zijn op de lef, moed en passie die ze samen hebben getoond om de verandering te realiseren. Ik realiseer me ook dat de verandering voor veel mensen niet altijd makkelijk is geweest. Ik wil iedereen dan ook hartelijk bedanken voor zijn veerkracht en doorzettingsvermogen. Wat ik heel belangrijk vind is dat ze overtuigd blijven van de weg die ze zijn ingeslagen. Alles begint bij onze patiënt en dat ze hun energie stoppen in de toekomst en in dingen die ze kunnen veranderen. In het kort aan het vervolmaken van de Droom.”


natuurlijk bernhoven 3

E

Column

Patient journey Patient journeys: ik heb er veel gemaakt. Vaak teams begeleid in het maken van de patient journey op papier, of een ‘reis van de bewoner’ in de zorg. Welke stappen doorloopt de patiënt? Wat ervaart die patiënt daarbij en hoe kun je op cruciale

momenten, momenten van de waarheid, de zorg nog gastvrijer,

nog mensgerichter maken? Het is een inspiratiebron voor teams die zichzelf reflecteren en met verbetervoorstellen komen. Voorstellen die niets kosten, tijd noch geld, maar die iets toevoegen aan de beleving

en het gevoel van de patiënt, menselijkheid en aandacht.

n plotseling was het echt, was ík de patiënt en werd ik opgenomen in het ziekenhuis. In alle vroegte van de zaterdagochtend via de huisartsenpost naar de spoedeisende hulp en een paar uur later werd ik opgenomen op de acute opnameafdeling van Bernhoven in Uden. Toen de eerste zorg verleend was, de eerste pijn weggenomen en ik met een gevoel van veiligheid in dat bed lag bij te komen, realiseerde ik mij dat dit mijn patient journey was. Ik noem de naam van het ziekenhuis niet voor niets, want in dit gebouw ken ik vele plekken en vele mensen. Drieënhalf jaar kom ik hier al in mijn rol als hospitality consultant. Juist hier in dit huis heb ik de meeste patient journeys gemaakt en begeleid, als onderdeel van het programma om de zorg gastvrijer en mensgerichter te maken. En toeval (of niet): juist de mensen die hier voor mij zorgden, kende ik niet - en zij mij niet. Bij een opname van uiteindelijk vijf dagen zijn er vele mini-journeys die je als patiënt ervaart. De eerste is natuurlijk het hele proces op de spoedeisende hulp, maar

Jeroen Frerichs Hospitality Consultant Hotel Management School Maastricht

Het Verpleegkundig Platform is dit jaar

“Het zorgmodel IZ heeft met de benoeming van het nieuwe leiderschap in 2017 goed vorm gekregen”, aldus Gerko Moens (medisch leider).

“We hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt en daar ben ik trots

op! Een groot dankjewel aan alle collega’s die zich elke dag met hart in ziel inzetten binnen de complexe afdelingen waarop wij werken.”

In 2017 zijn bij Interventie Zorgstraten twee grote projecten gestart die een belangrijke rol krijgen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg in 2018. Ze passen perfect bij de koers van borgen en bestendigen in het komend jaar. De projecten zijn ‘functiedifferentiatie voor verpleegkundigen’ en de ‘crew resource management training’ (CRM). Het doel van deze training is om

getransformeerd tot Verpleegkundige

Advies Raad. Waar het platform eerder

een meer algemene denktank was, is de

raad nu een vaste gesprekspartner die ook betrokken is bij grote ontwikkelingen en veranderingen.

H

ét thema van de afgelopen periode was toch wel functiedifferentiatie”, vertelt Hanneke Peters, voorzitter van de VAR. Als VAR waren we nauw betrokken en hebben we geadviseerd over de inrichting van de nieuwe functies van verpleegkundige en regieverpleegkundige. In januari 2018 starten de eerste scholingen voor Acute Zorg.” Vice-voorzitter Leonie Muis voegt toe dat de VAR zich ook inzet om kwaliteitsgerelateerde zaken meer ziekenhuisbreed op te pakken. “Rondom bekwaamheidsniveau 3 medicatie hebben we bijvoorbeeld alles uitgelegd, doorvertaald en verbonden met de zorgmodellen”.

J

Graag benoemen ze enkele concrete successen. “Het scheiden van de acute zorg en de electieve zorg heeft veel rust gebracht op de OK. Zo hebben we meer focus tijdens de behandelingen en dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Daarnaast is onze CSA afdeling dit jaar dubbel ISO gecertificeerd. De afdeling beschikt sinds 2014 over twee ISO certificaten. Uniek in Nederland! Er bestaan geen CSA’s in ziekenhuizen die beide ISO normen behaald hebben”, aldus Gerko.

In 2012 nam het bestuur van Bernhoven zich voor om vier jaar later het meest mensgerichte ziekenhuis van ons land te zijn. Niemand weet of dit gelukt is, omdat er geen maatstaven of metingen voor bestaan, geen vergelijkend onderzoek bij andere ziekenhuizen. Hoe weet je dan of meet je dan dat je in die opzet geslaagd bent? Daar hebben we veel gesprekken over gevoerd en ik kon toen niet bevroeden dat ik het zelf op zo’n manier mocht ervaren. Het gaat er blijkbaar niet om of je het weet of meet. Het streven, het doen en gezamenlijk werken aan dat doel heeft er - wat mij betreft - toe geleid dat de opzet is geslaagd. Ook ik kan niet vergelijken met andere ziekenhuizen, een patient journey is altijd een eenmalige ervaring. Maar ik maak een diepe buiging voor alle mensen die mijn patient journey hebben gevormd. Echte mensgerichte zorg kan! Ik weet het nu zeker.

VAR timmert aan de weg

Zorgmodel Interventie Zorgstraten krijgt goed vorm

ustin Bitter (bedrijfsleider) vult aan: “Een belangrijke stap die wij hebben gezet in 2017 is het helder maken van de rollen. Teammanagers en bedrijfscoördinatoren komen goed in hun rol en kunnen elkaar goed vinden. We zijn een team en kunnen elkaar daarop Justin Bitter aanspreken.” Gerko: “Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn die we met elkaar aangaan. Het blijft een uitdaging om, met de krapte van personeel, de roosters en de planning rond te krijgen. Toch lukt het ons wel, met enige creativiteit. We bewandelen nieuwe paden en proberen ruimte te creëren om oplossingen te bedenken. En daar ben ik trots op.”

daarna volgt een nieuw proces bij de verhuizing naar de afdeling. Het prikken van bloed door iemand van het laboratorium, het bezoek van de arts aan het bed, de maaltijden en ga zo maar door.

Gerko Moens

optimale veiligheid en kwaliteit van behandelen van de patiënt te realiseren en te waarborgen, doordat zorgprofessionals als gelijkwaardig team gaan samenwerken. De training wordt gegeven op de hoogrisico afdelingen (OK, VK, IC, SEH) van Bernhoven. De trainingen worden gefaseerd ingevoerd en de OK start als eerste.

‘We zijn een team en kunnen elkaar daarop aanspreken’

Binnen de professionalisering van de beroepsinhoud en -ontwikkeling is EBP (Evidence Based Practice) een belangrijk onderwerp. “Dat willen we echt verder brengen via bijvoorbeeld het kwaliteitsportaal en scholing. Leonie en Hanneke roepen alle verpleegkundige collega’s dan ook op om kwaliteitsverbeterende onderwerpen aan te dragen bij de VAR. “Die aandacht voor kwaliteit is precies waar het om draait bij verpleegkundig leiderschap”, vertelt Hanneke. “Pak je rol, wees positief kritisch op wat je doet, van klein tot groot, en ga aan de slag. Als VAR horen we het graag zodat we een podium kunnen bieden om ook anderen te inspireren en stimuleren.”


4

Mieke Klerkx, programmaleider Droom

‘Droom-initiatieven zijn geen eendagsvliegen’ 2017 was het derde jaar van het programma Droom. Inmiddels zijn er 37 initiatieven opgeleverd en de teller loopt gestaag door. De patiënt

beoordeelt de kwaliteit positiever, we leveren minder zorg in het ziekenhuis en juist meer in samenwerking met de huisartsen. Mieke Klerkx, programmaleider Droom, vertelt erover.

W

e zien nu dat de resultaten die we halen echt doorzetten en dat de initiatieven geen eendagsvliegen zijn”, vertelt Mieke. “Geslaagde en goed werkende initiatieven zijn dit jaar breder en op meer plekken doorgevoerd. Ze zijn echt onderdeel van onze werkwijze geworden. De keuzehulpen zijn hier een mooi voorbeeld van. Ook de huisartsen en onze ketenpartners zijn inmiddels goed aangehaakt bij Droom. In totaal zijn er dit jaar 18 grote en kleine iniatieven opgeleverd, variërend van de opening van de AOA tot de mogelijkheid van thuisdialyse. Allemaal hebben ze bewezen positief effect op hun bijdrage aan zinnige zorg en dus betere zorg voor de patiënt, dicht bij huis.“ Initiatieven blijven komen “De zorgmodellen pakken steeds meer zelf op en ook de vakgroepen blijven initiatieven aanleveren. In samenwerking met de Verpleegkundige Advies

Raad (VAR) zijn er vanuit de verpleegkundigen nieuwe initiatieven in voorbereiding voor 2018. Het gaat steeds meer vanzelf om te denken in de geest van Droom. Wel zie je dat het veel vergt van medewerkers om alle vernieuwingen te organiseren nu er zoveel tegelijk is veranderd in de organisatie.” Verbinding met de patiënt “Dit jaar legden we ook de verbinding met de patiënt. Hiervoor werken we samen met IKONE en de Patiëntenfederatie. Vanuit het perspectief van de patiënt kom je achter je eigen ‘blinde vlekken’. Patiënten missen soms zaken die wij zelf, ondanks onze betrokkenheid, niet opmerken. Dat geeft andere initiatieven dan wij zelf bedenken, wat erg waardevol is. Voor 2018 hoop ik dan ook dat we samen met patiënten die verbeterpunten kunnen ophalen en realiseren die voor hen heel belangrijk zijn.”

il je een filmpje zien van de patiënt journey van Chronische Zorg? Gebruik dan onderstaande link:

En zie hoe we samen leren luisteren naar de patiënt en hoe we met verbetervoorstellen aan de slag gaan.

Aantoonbare kwaliteitsverbetering t.o.v. 2014 en bechmark-ziekenhuizen. De patiënt wint! PREM 2017: Bernhoven scoort over het geheel beter dan benchmark-ziekenhuizen Positief effect samen beslissen en keuzehulpen is duidelijk zichtbaar Bepaalt u samen met de zorgverleners welke zorg of behandeling u krijgt? Zijn de voor- en nadelen van de operatie aan u verteld?

Luisteren de zorgverleners goed naar u?

0%

Wat is voor de patiënt belangrijk?

IKONE helpt ons dromen met de patiënt 100%

8.8 8.4

In juli zijn we het nieuwe programma ‘Dromen met de patiënt’ gestart. Met het programma

0%

100%

0%

100%

willen we antwoorden krijgen op vragen als:

wat is voor de patiënt als mens belangrijk en wat is zijn persoonlijke behoefte?

E

en bijzonder programma in samenwerking met Stichting IKONE. Aan IKONE zijn 50 patiëntexperts verbonden die als adviseur meewerken aan de toekomst van de gezondheidszorg. Op basis van kennis en ervaringsdeskundigheid proberen zij de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te slaan tussen de zorgprofessional en de patiënt.

Forse stijging van % patiëntaanbevelingen (NPS) Q1 - Q3 2017

Referentie 2014

W

bit.ly/2AigbzP

Resultaten na 3 jaar

Gemiddeld cijfer

Patiënt journey Chronische Zorg

Aanbevolen door

92% 86%

‘Droom met de patiënt’, gaat ons helpen om de weg van zinnige zorg, die we al een paar jaar met elkaar bewandelen, verder te verdiepen en te verbeteren, zodat we de zorg nog beter onderling afstemmen ten gunste van de patiënt. Er is al veel gebeurd! Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden. Op intranet vind je een speciale landingspagina ‘Dromen met de patiënt’ waar alle patient journeys verzameld worden. Daar zie je een overzicht van verschillende inspirerende filmpjes en kun je verhalen lezen. Ben jij ook al bij de theaterbijeenkomst geweest in Markant? In 2018 volgen er nog twee voorstellingen!


natuurlijk bernhoven 5

Terugblik met Heleen huisman, medisch coördinator SEH Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het op

orde brengen van de werkprocessen binnen de zorgmodellen. Zo ook binnen

de Acute Zorg. We spraken met

Heleen Huisman, SEH-arts, over de veranderingen binnen haar functie en op de afdeling.

Je bent nu een jaar bezig in je nieuwe functie als medisch coördinator SEH. Hoe bevalt dat? “Ergens voelt het niet heel anders. Ik was al medisch leider van de VE SEH. Bepaalde managementzaken doe ik nu niet meer. Daardoor kan ik me meer richten op het goed organiseren van de zorg en kwaliteit. Soms vind ik het lastig om niet meer eindverantwoordelijk te zijn en zelf te sturen. Voor de organisatie is het een verbetering dat er nu medisch leiders per zorgmodel zijn. Daardoor wordt er meer naar het totale zorgproces gekeken, je merkt dat er echt een integrale kijk ontstaat.” Wat heeft het afgelopen jaar gebracht op de SEH? “We hebben gemerkt dat het denken en werken in zorgketens helpt. Wanneer de AOA goed bezet is, is de doorstroming vanuit de SEH veel beter. Het lukt dan om de patiënt, zo snel mogelijk nadat duidelijk is dat de patiënt opgenomen moet worden, naar de AOA te verplaatsen waar hij verder verzorgd kan worden en meer comfort heeft. Omdat we nu nog veel last van opnamestops hebben, kunnen we dit helaas nog niet continu waarmaken. Voor het hele ziekenhuis was dit geen makkelijk jaar. We hebben afscheid genomen van best veel mensen en er waren allerlei verschuivingen. Ondanks de overal hoog ervaren werkdruk is het wel gelukt om kwaliteit te blijven leveren en mensgericht bezig te zijn, daar ben ik trots op.”

Wat heeft indruk op je gemaakt in het afgelopen jaar? “Het overlijden van Roland Koopman heeft mij persoonlijk zeer geraakt. Ik vind dat hij een bijzondere rol vervulde in de transitie die we doormaken. Hij ging op een andere manier het gesprek aan over de veranderingen. Hij wist je aan het denken te zetten over je zorgen en angsten, wist deze ook weg te nemen en liet je eigenaarschap voelen. Verder heb ik recent als ‘vrouw van’ én als ‘moeder van’ de andere kant van de zorg meegemaakt in Bernhoven. Dit was een heel positieve ervaring, dat wat we zeggen over mensgerichtheid klopt ook echt. Mijn complimenten hiervoor aan alle zorgmedewerkers.” Wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar? “Het initiatief ‘specialist op de SEH’ gaan we meer als een écht ‘dedicated’ team oppakken met alle betrokken professionals. Met de huisartsen zijn we bezig om het proces aan de voorkant meer gezamenlijk in te richten. De doorstroming naar de AOA blijft voorlopig een punt van aandacht en we kijken ook naar andere initiatieven zoals de wijkverpleegkundige op de SEH om de uitstroom te vergemakkelijken. Bovenal hoop ik dat we weer verder kunnen gaan groeien en bouwen. En dat we ondanks de ervaren werkdruk met elkaar in gesprek kunnen blijven.”

De ziekenhuisarts volledig beschikbaar voor zorg aan bed

De laatste stap AOA is gezet: volledige opening met alle specialismen Op 3 april ging de acute opname afdeling (AOA) op volledige sterkte open, precies een half jaar na de start van de afdeling.

V

anaf 3 april telde de afdeling dertig bedden. Sinds oktober telt de afdeling 25 bedden. Dat komt omdat een deel van de gedetacheerde collega’s na een half jaar terugkeerde naar de eigen afdeling. De AOA kampt nu nog met een personeelstekort. Het verpleegkundig team op de AOA is per 1 maart verdubbeld van 23 naar 46 medewerkers. Iedereen zet zich vol energie in voor alle specialismen. Per half maart is de zesde ziekenhuisarts gestart. Snel daarna kwam ook een zevende ziekenhuisarts het team versterken. Dit betekende dat vanaf mei de weekend- en avondbezetting van de ziekenhuisartsen op orde was. Op dit moment is dat weer afgeschaald wegens ‘zwangerschap van enkele artsen. Vanaf maart 2018 draaien alle ziekenhuisartsen weer avonddiensten. De laatste stap: volledige opening met alle specialismen maakte dat we konden gaan werken aan het verbeteren van alle processen. De diagnosestelling versnellen (zeven dagen in de week), de opnameduur op de SEH verkorten, het aantal vreemdliggers op de vervolgafdelingen verminderen en de doorstroom in het beddenhuis verbeteren. Door capaciteitstekort (personeel en bedden) op zowel AOA als vervolgafdelingen is dit dagelijks een hele uitdaging. Er is al veel bereikt, maar ook nog veel te doen! Sinds de opening op 3 oktober 2016 hebben we al veel patiënten voorbij zien komen. We zijn trots op wat we bereikt hebben. De sfeer is goed, processen lijken te werken zoals ze bedoeld zijn en iedereen werkt hard mee om van de AOA een succes te maken.

Ruim een jaar werkt Virgil van Limbeek als ziekenhuisarts op de AOA. Hij glundert als hij over zijn vak vertelt. “Ik vind het heerlijk werken in

Bernhoven. De nieuwe manier van werken waarbij de patiënt écht centraal staat, de korte lijnen. Dat maakt het allemaal heel prettig.”

I

zijn wij laagdrempelig en makkelijk aanspreekbaar en we kunnen direct handelen als dat nodig is.”

Bewuste keuze Dat hij ziekenhuisarts geworden is, is een bewuste keuze van Virgil. “Wij zijn als generalist volledig beschikbaar voor de zorg aan het bed. Wij kijken niet alleen naar het hoofdprobleem, maar naar de hele patiënt. We zijn erop getraind om complicaties te voorkomen en erop te letten of andere factoren nog een rol spelen bij de klachten die een patiënt heeft. Door onze brede inzet verminderen we het aantal consulten van de hoofdbehandelaar. Het grote voordeel is dat wij geen poli draaien, geen OK’s hoeven doen. Daardoor

Afgelopen september zijn 23 ziekenhuisartsen in ons land afgestudeerd. Vier van hen zijn in Bernhoven hun loopbaan begonnen. Volgens Virgil een unieke situatie. “Een groep van maar liefst acht ziekenhuisartsen in één ziekenhuis, dat zie je nog nergens en toont aan hoe innovatief Bernhoven is.” De breedte van zijn vak is wat Virgil persoonlijk zo aanspreekt. “Door de diversiteit van patiënten op een AOA blijf je constant leren, het gevaar dat je oogkleppen krijgt bestaat niet voor een ziekenhuisarts!”

n het afgelopen jaar was de AOA in de zomer bijna volledig bezet met 30 bedden. “Nu, aan het einde van het jaar staat de teller op 25 bedden, dat komt mede omdat we nog op zoek zijn naar verpleegkundigen. Ons team van ziekenhuisartsen is zo goed als compleet. Ik heb nog zeven collega’s. Vier van hen zijn internist en de andere drie zijn net als ik ziekenhuisarts.”

(Regie) verpleegkundigen van harte welkom En dat geldt ook voor verpleegkundigen, weet teamleider Suzanne van Lankvelt. “Zoals Virgil al zegt, zijn we nog op zoek

‘Ik vind het heerlijk werken in Bernhoven.’

naar (regie) verpleegkundigen. Dus wie de uitdaging aandurft is van harte welkom om ons team te komen versterken. Neem contact met ons op en wij vertellen je graag alles wat je weten wilt.”


6

Ontwikkelingen Diagnose & indicatiestelling

‘Arts en patiënt beslissen samen’ We zetten in Bernhoven in op zinnige zorg ofwel zorg die past bij de

persoonlijke omstandigheden en wensen van iedere individuele patiënt.

Hiervoor gebruiken we enkele hulpmiddelen. Zoals de drie goede vragen en keuzehulpen. In 2017 is het aantal keuzehulpen flink uitgebreid.

p 24 augustus jl. werd de 1000ste baby van 2017 in Bernhoven geboren. Om 16.12 uur werd Lenn van Kessel geboren. Lenn is de zoon van Janneke van Deurzen en Bastian van Kessel uit Veghel. Lenn is het broertje van Finn. Het gezin maakt het goed.

M

Een bijzondere mijlpaal, daarom hadden de verpleegkundige van de kraamafdeling voor een verrassing gezorgd. Het gezin werd verwend met een heerlijke taart, een prachtige bos bloemen en een knuffeltje een prachtige bos bloemen en een knuffeltje voor Lenn. Wat helemaal leuk is om te vertellen; de moeder van Lenn is onze collega. Janneke werkt als verpleegkundige op B3 Oost, op de neurologie en op de stroke afdeling.

In 2017 zijn de volgende keuzehulpen toegevoegd: • Gebroken sleutelbeen - SEH • Versleten heup en versleten knie - orthopedie • Baring na keizersnede gynaecologie en verloskunde • Slijmoor - KNO • Plasklachten bij mannen urologie • Reflux - kindergeneeskunde • Longkanker stadium 1 en 2a longgeneeskunde • CTS - neurologie

Nogmaals van harte gefeliciteerd! Wij wensen Janneke, Bastian en Finn heel veel geluk met Lenn!

Naar één punt voor alle praktische zaken rondom polibezoek

Centraal aanmelden De poliklinieken zijn sinds kort overgegaan

In totaal gebruikt Bernhoven (bij het verschijnen van deze uitgave) veertien keuzehulpen. In het nieuwe jaar wordt dit aantal verder uitgebreid. Het totaaloverzicht vind je op de website, zoeken op ‘keuzehulpen’.

De actieve en sportieve tachtiger Piet van Dijk (81) uit Vorstenbosch wandelt graag

en veel, onder meer in de Maashorst waar

hij als lid van de vogelwacht het gebied op

zijn duimpje kent. Maar wandelen kost hem steeds meer moeite.

N

a drie jaar pijn in met name de knieën ging Piet toch maar eens naar de huisarts. “Die stuurde mij naar het ziekenhuis waar foto’s werden gemaakt. Ja hoor, beide knieën versleten. Niet zo gek als je 81 bent, maar wel vervelend.” Piet is er de man niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. “Ik blijf in beweging. Ik ben ervan overtuigd dat dit positief is voor mijn gezondheid, ook nu.” Zijn vrouw Betsie (80) beaamt het. “Piet is altijd bezig en geeft nooit op.” Betsie kreeg vijftien jaar geleden al knieprotheses, ze weet wat het betekent. “Maar toen bestond een keuzehulp nog niet.”

HOERA! 1000e baby geboren in Bernhoven

O

et keuzehulpen voor liesbreukoperatie en galblaasbehandelingen was het de vakgroep chirurgie die als eerste het initiatief nam voor het inzetten van keuzehulpen. De keuzehulpen worden door Patient+ ontwikkeld. Inmiddels volgden orthopedie, KNO, longgeneeskunde, urologie, kindergeneeskunde, en neurologie het goede voorbeeld van chirurgie.

Piet van Dijk is de 1500e gebruiker van een keuzehulp

24-08 2017 Bereikte personen 28.828 Reacties en deelacties 6.500

op een nieuwe wijze van aanmelden voor patiënten van de poliklinieken.

D 1500 Piet maakte bij orthopeed Perry Jaspers kennis met de keuzehulp ‘versleten knie’. En daarmee is hij de 1500ste patiënt die van een keuzehulp gebruikmaakt. “Ik vul hem samen met mijn zoon in, want hij heeft meer verstand van computers.” Maar gezien zijn klachten houdt Piet toch rekening met een operatie. Dat hij zo goed geïnformeerd wordt en er tijd wordt genomen om de juiste keuze te maken, vindt hij een goede ontwikkeling. “En tot duidelijk is welke behandeling nu het beste bij mij past, blijf ik gewoon oefenen en bewegen.” Want ook na zijn operatie wil Piet blijven wandelen.

it houdt in dat alle patiënten zich melden bij de centrale balie aan het begin van iedere poligang. Hier worden ze geïdentificeerd en krijgen ze te horen in welke wachtruimte ze plaats kunnen nemen. Daar wordt de patiënt opgehaald voor zijn afspraak. Deze verandering is een eerste stap in het creëren van één punt waar patiënten praktische zaken rondom het polibezoek kunnen regelen. Vanaf januari 2018 kunnen patiënten ook voor registratie en actualisatie van gegevens terecht bij de centrale aanmeldbalies aan het begin van iedere poligang. Daarmee ontstaat er één punt voor alle praktische zaken rondom een polibezoek in Bernhoven. Doel is de patiëntreis zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


natuurlijk bernhoven 7

Nieuws vanuit de vakgroepen

Diagnostisch bedrijf volop in beweging

Marielle Bartholomeus: ‘Vakgroepleiders vinden hun plek’

Til van Rooij: ‘Druk bezig geweest met optimaliseren van de processen’

Marielle Bartholomeus, neuroloog en medisch

directeur vakgroepen, kijkt tevreden terug op 2017. “Ruim een jaar zijn de

vakgroepleiders in hun rol en ik zie dat zij

hun plek binnen de nieuwe structuur van Bernhoven

hebben gevonden.

We hebben met elkaar gezocht en de werking van de matrixorganisatie verkend. We weten waar ieders verantwoordelijkheid ligt en waarop men kan sturen. Daarnaast worden op de snijpunten van de matrix de gesprekken steeds beter gevoerd. Naast de samenwerking met de zorgmodellen is er ook met Integraal capaciteit management (ICM) de verbinding gevonden. We zijn er nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we in 2018 verder verbeteren en de ingezette koers zullen borgen en bestendigen. Samen met de patiënt als startpunt en met alle medewerkers van Bernhoven.”

Zorgmodel Chronische Zorg in opbouw

Annemiek Coremans: ‘Op alle fronten positieve ontwikkelingen’ Medisch leider, Annemiek Coremans, is

“Belangrijk was het aanstellen van nieuw leiderschap binnen het diagnostisch bedrijf. Een aantal leidinggevenden werkt niet meer bij Bernhoven.

Een moeilijk maar noodzakelijk proces, dat

natuurlijk onrust gaf bij velen. Ik ben er trots op dat het ons gelukt is de patiëntenzorg

hoog in het vaandel te houden en heb veel vertrouwen in ons nieuwe team.”

Bedrijfsleider Til van Rooij blikt terug op 2017 “In 2017 zijn we druk bezig geweest met het optimaliseren van de processen. Binnen het laboratorium is de tweede fase gestart: het herschikken van taken. Dit gaat nu steeds meer vorm krijgen en we hopen dit proces in het tweede kwartaal van 2018 af te ronden. Binnen het laboratorium en Bernhoven Diagnostisch Centrum zijn de ISO auditoren weer op bezoek geweest. Het positieve gevoel dat we de juiste koers op gaan is opnieuw bevestigd. De Stichting Prenatale Screening is zeer complimenteus over de kwaliteit van het echocentrum. Bij radiologie zijn we in het najaar overgegaan op een nieuw software pakket van Zillion. Dit was een groot project. We zijn trots op het feit dat het nu redelijk goed draait en dat wij ondanks deze stevige interventie goede patiëntenzorg hebben kunnen continueren.”

zeer tevreden met de ontwikkelingen in

het zorgmodel Chronische Zorg. “Ook al

zijn we nog een klein zorgmodel, er zijn op

alle fronten positieve ontwikkelingen gaande. Ik vertrouw erop dat we in 2018 zo kunnen doorgroeien.

Dialyse Net voor de zomervakantie is de leiding van ons zorgmodel aangesteld; Gerrie van Kuijk en Wilma van Dijk zijn teammanager/ bedrijfscoördinator geworden. Met hun dialyseachtergrond is het kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn bij deze dames in goede handen. Ook voor het team is er nu duidelijkheid. Daarnaast vierde het dialysecentrum dit jaar het tienjarig bestaan. Het is een afdeling die blijft innoveren. In Bernhoven ligt het percentage thuisdialyse bijvoorbeeld erg hoog: 25 procent (landelijk 18 procent). Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Bij reumatologie is Reumanet dit voorjaar gelanceerd. Nog niet alle bugs zijn weggewerkt en dat maakt het werken met Reumanet voor de zorgverleners soms lastig, maar patiënten zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt. Dankzij een grote inzet gaat nog voor het einde van het jaar het PGO diabetes “Ron air” van start. Een kleine gemotiveerde werkgroep heeft naar de zorgpaden gekeken en gezocht naar de inhoud voor het PGO. Een stapje vooruit op het gebied van zelfmanagement voor en door patiënten.

Bij cardiologie zijn cardiologen, physician assistants, huisartsen en hun praktijkondersteuners en hartfalenverpleegkundigen bezig met de voorbereidingen voor een PGO hartfalen. We hopen dat begin volgend jaar het PGO hartfalen in gebruik genomen kan worden. Aandacht voor leefstijl Binnen Chronische Zorg hebben we bij uitstek aandacht voor de leefstijl. Binnen de reumazorg wordt bij patiënten aangedrongen op voldoende bewegen. Voor diabeteszorg bieden we diverse leefstijlprogramma’s aan (Biowalking, Keerdiabetes2om, Prismatraining, Start-toRun en de Nationale Diabetes Challenge). Met Synchroon en de gemeenten willen we het wandelen gaan uitbreiden naar alle kernen van ons verzorgingsgebied. Dromen met de patiënt Samen met Stichting IKONE omarmen we het programma ‘Dromen met de patiënt’ en hebben we een tweetal inspirerende bijeenkomsten met patiënten gehad. Daaruit zijn drie verbeteracties gekozen om mee aan de gang te gaan: consultvoorbereiding door patiënten, vermaak voor de patiënten op de afdeling dialyse en voorlichtingsfilmpjes over aandoeningen.”

1 juni 2017: Dialysecentrum bestaat 10 jaar. Dit is gevierd met medewerkers en patiënten.

01-09 2017

Bereikte personen 5.421 Reacties en deelacties 135

Buffelrun Afgelopen zondag hebben 10 medewerkers van het Dialysecentrum meegedaan aan de Buffelrun in Boerdonk, onder de naam van Bernhoven ‘Mud’zusters. Bernhoven is trots op de ‘Mud’zusters!


8

‘Fijn om weer geprikkeld te worden’

Rouleren binnen het Polibedrijf Werken op de juiste plek. Een plek die past bij je ambities of persoonlijke

20-10 2017 Bereikte personen 9.820 Reacties en deelacties 274

behoeften en waar je jezelf verder kunt ontwikkelen. Dan sta je als

Fun Run in Gemert

rouleerden dit jaar in functie en zetten daardoor een nieuwe stap in hun

A

medewerker in je kracht. Drie doktersassistentes uit het Polibedrijf

loopbaan. De nieuwe inrichting van de organisatie bood er de ruimte en kansen voor.

Door onderling te rouleren kregen ze alle drie een nieuwe functie waarin zij beter tot hun recht kwamen. Zo stapte Maaike over naar de poli dermatologie. De collega van dermatologie werkt nu met veel plezier op de poli geriatrie en wordt binnenkort ook ingewerkt bij interne geneeskunde.

M

aaike de Croo werkte acht jaar op de poli urologie toen ze tijdens een functioneringsgesprek bij haar leidinggevende aangaf minder te willen gaan werken. Al snel bleek dat dit was ingegeven door een behoefte aan meer uitdaging in het werk. Tegelijkertijd was er een collega bij dermatologie die aangaf dat ze graag naar een afdeling

wilde waar ze fysiek minder zwaar belast werd. Weer een andere collega zocht meer stabiliteit en diepgang in haar werk. Drie verschillende verhalen die samen een uitstekende match bleken. Rouleren Samen met hun teammanagers keken de drie doktersassistentes naar wat het beste bij hen paste.

Maaike heeft veel energie gekregen van haar overstap: “Het is voor mij fijn om weer nieuwe dingen te leren, nieuwe vaardigheden op te doen en weer geprikkeld te worden. Ik had echt een verandering van mijn situatie nodig. Het is heel snel gegaan en ik ben meteen in het diepe gesprongen zonder inwerkperiode. Dat was niet ideaal,

fgelopen zaterdag 14 oktober hebben twaalf medewerkers van de IC meegedaan aan de Fun Run in Gemert. Zij hebben een parcours afgelegd van 5 kilometer in 1 uur en 14 minuten. Bernhoven is trots op de IC-medewerkers!

want je begint met veel vragen en maakt ook fouten, maar daardoor leer je in korte tijd wel veel. Ik heb nu meer afwisseling in mijn werkzaamheden en ben ook meer bezig met patiënten. Het was een stap buiten mijn comfort zone, maar ik raad het iedereen aan.“ Medewerkers op de juiste plek De nieuwe inrichting van het zorgmodel zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden bij dit soort wensen. Everlien Hermanussen, was eerst teammanager en is nu bedrijfscoördinator. “In de nieuwe functie van teammanager vinden we het belangrijk om bewust te kijken of medewerkers op de juiste plek zitten. Kunnen ze zich goed ontwikkelen en past de plek nog

bij hun levensfase? Doordat we als teammanagers nu niet meer geïsoleerd op een eigen poli werken, maar fysiek bij elkaar zitten, is er meer inzicht in alles wat er binnen het Polibedrijf speelt. Voorheen was je als medewerker, als je een verandering wilde, afhankelijk van het ontstaan van een vacature. Nu kunnen we sneller handelen en is er meer ruimte om in te spelen op wensen en ontwikkelbehoeften. Als teammanagers spreken we elkaar hier regelmatig over. Behalve persoonlijke groei voor de medewerker betekent het ook dat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. Bovendien ontstaat er meer onderlinge kruisbestuiving en samenwerking.”

De Elsevier van 2 december jl.

Lage scores in de Elsevier en AD top100 beste ziekenhuizen

ziekenhuizen in 2017’. Bernhoven

N

presenteerde de lijst van ‘de beste is genoemd als een van de drie sterkste dalers, en scoort met

één bol beneden het gemiddelde. Ook in de AD top100 scoorde

Bernhoven slechts een 65e plek.

Teleurstellende resultaten. Hoe kunnen we dit verklaren?

a stevige analyse van de resultaten kunnen we concluderen dat in een veranderende organisatie oude en nieuwe systemen niet op elkaar aansluiten. De directie heeft bewust gekozen om de radicale verandering die Bernhoven in 2016 heeft ondergaan te laten toetsen door de NIAZ accreditatie. Dit heeft plaatsgevonden in juni 2016 en is zeer succesvol verlopen (99 procent van de norm behaald). Uitstel vragen voor het aanleveren van kwaliteitsindicatoren in een transitiejaar is helaas niet mogelijk. Dit zien wij nu terug in de uitkomsten van de Elsevier en AD en dat geeft een teleurstellend beeld naar de buitenwereld. Pijnlijk enerzijds, want het onderstreept niet de progressie die we graag hadden laten zien. Begrijpelijk anderzijds omdat veranderen tijd kost en systemen hier niet op elkaar aansloten.

Dit jaar zijn we begonnen onze processen te verankeren en zien wij kansen om de indicatoren vanuit het nieuwe systeem weer passend aan te leveren. Uit feedback van patiënten (CQI, NPS, Zorgkaart Nederland1) blijkt dat de veranderingen die wij hebben doorgevoerd door onze patiënten zeer worden gewaardeerd. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.

Colofon

25-12 2016

Oplage: 2.500 exemplaren

Bereikte personen 72.111 Reacties en deelactiaes 2.999

Redactie en fotografie: Afdeling communicatie en relaties en Wim Roefs Vormgeving: De Ontwerppraktijk

Warme kerstsok

H

et eerste kerstkindje van Bernhoven is geboren op kerstavond: Alan Urbanski! Wij wensen de trotse ouders van Alan veel geluk. Alle kindjes die rond Kerst worden geboren in Bernhoven, liggen in een warme ‘kerstsok’. Antonet van den Bogaard, kraamverpleegkundige, heeft deze prachtige sokken gemaakt. Zo geven we de kerstkindjes een speciale start op deze speciale dagen. Prachtig gemaakt Antonet!

Bladcoördinatie: Van Hezewijk Tekst & Taal Eindredactie: Stella van Emmerik Drukwerk: Weemen Drukwerk &

Volg jij ons al via Facebook of Twitter?

Communicatie Bernhoven Afdeling communicatie en relaties Postbus 707 5400 AS Uden Telefoon: 0413 40 29 08 Email: info@bernhoven.nl Website: www.bernhoven.nl

Profile for Bernhoven

Bernhoven eindejaarskrant  

Natuurlijk Bernhoven: 2017 in woord en beeld

Bernhoven eindejaarskrant  

Natuurlijk Bernhoven: 2017 in woord en beeld

Profile for bernhoven
Advertisement