Page 1

ERHVERVSBLADET

2016

Maskinerne er mange, opfindsomheden stor og de samlede hestekræfter enorme. Navnet antyder, at dræning af marker er firmaets største indtægtskilde. Men I kraft af de senere års hårde vintre er privat snerydning blevet en del af arbejdsopgaverne.

Robot kantbukker i funktion.

Henrik Svenningsen, heraf navnet HS, er oprindeligt udlært som landbrugsmaskinmekaniker hos Hjallerup Maskinforretning. Efter endt læretid skulle der ske noget nyt, og selvstændig har Henrik Svenningsen altid ønsket at blive. I starten nøjedes han med at leje maskiner ud eller arbejde for BC Dræn. Imidlertid havde BC Dræn ingen arvinger, der

Fra dræning aF Jens Hansens bondemar til sNerydNiNg af fru JeNseN fortov

Poul Zabelo, Peter og Morten M

DANSK PRODUKTION KOMMUNEN MED DE MANGE IVÆRKSÆTTERE

Gulvene er fejet, ingen generende støv finder ind kunne eller ville overtage forrretningen. De to partnere blev for 12 år siden enige i maskinparken, der er blankpoleret. Hos RDF er om, at Henrik Svenningsen derfor skulle renlighed en dyd, både føre fordi detvidere. giver en mere firmaet Den gang bestodstabil virkaf seks ansatte, har 14 arbejdsgang, men ogsåsomheden fordi kunderne fåri dag et godt mand deres levebrød hos HS Dræning. førstehåndsindtryk, når de træder ind på fabrikken.

BRØNDERSLEV

på danske hænder. Derfor har han

udtænkt et logo, der sign skovl, som ideen HenriktilSvenningsen afp rer dansk Armen produktion. Udformning i øjeblikket. er den længste designet har BasisTryk i Dronning Nordjylland. Den lange arm gør det stået for. Logoet kan bruges gans muligt at nå rundt i søer og vådomr gratis af alle virksomheder, der øn enatstor diameter. reklamere med, at de producer Det sker så tit mere, at Henrik dansk. ikke Betingelsen er blot, at man ningsen selv sidder bag rettet i en a retter henvendelse enten til Peter mange maskiner. I dag udgør telefo

KOM M U N E


2

VELKOMMEN

INDHOLD INDHOLD » Dronninglund BrønderslevSparekasse Kommune » Dronninglund BrønderslevSygehus Erhverv » Danish Agro Dronninglund Sparekasse » LandboNord Beierholm » Klokkerholm Maskinstation Pølsedrengene » Mollerup Mølle Vendsyssel Sparekassen Cleaning » HSNordic Dræning Mollerup Mølle » Reservedelsfabrikken Aalborg Handelsskole » Diget Maskinstation Kontor & Papir » Beierholm FalckTagrenovering » Dansk Aalborg Teater » Dronninglund Gymnasium Rosenbeck Efterskole » Dronninglund Nordex Food » Asaa Mejeri Try Efterskole » Jydsk Møbelværk Diget Maskinstation » Kjærgaard Nord A/S Dronninglund » Advokat Per BøghKunstcenter Jensen Nyfors » Dronninglund Kunstcenter Bredbånd Nord » Nordex Food Dronninglund Gymnasium » Telenor Brønderslev Gymnasium » Poul Hansens Eftf. Tjelle-Byg » Sophie Hedevig Skolen HJ Energi » Sexolog John Blakey Aalborg Handelsskole » Hjallerup Slagtehus Business-Network » Labtech Data Klokkerholm Maskinstation » Brillehuset Vodskov Bolighus » AHL & søn Glasmester & Maskinsnedkeri Basis-Tryk/Thisted Bryghus Jeg vil gerne slå et slag for »Åben Kommune« den 11. september, hvor vi I det hele taget skal vi alle være meget opmærksom på de muligheder, » Korsgaards Begravelsesforretning Nordjyske Bank i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og de nordjyske medier den tætte placering ved regionens kraftcenter, Aalborg, giver for » Pølsedrengene inviterer indenfor. Alle borgerforeninger og handelsstandsforeninger er bleudvikling som erhvervs- og bosætningsområde. De mange studerende » Dronninglund Apotek vet indbudt til engang et visionsmøde, ogfinde jeg håber, møde op. og i byen skal jo med tiden et stedatatmange slå sig vil ned og leve » Voergaard Slot gerne et arbejde tæt på. Det er vigtigt, at de ser os som den oplagte » Malerfirmaet E. Vejby’s Eftf. Jeg vil ønske læselyst med bladet. mulighed for god dette. » Brønderslev Erhverv og Turisme Mikael Klitgaard Borgmester Nye iværksættere Jeg vil ønske god læselyst med bladet. » Basis-Tryk - Brønderslev Bogtrykkeri » Nordjyske Bank Mikael Klitgaard Borgmester Der er grundTIL til at være stolt af vores VELKOMMEN erhvervsliv. Ledigheden forsikrede ALLE VIRKSOMHEDER –for OGdeBORGERE ledige er lav. Vores virksomheder er gode Selv om vi ikke er kendt for at prale her i det til at ansætte både lærlinge, elever og nordjyske, synes jeg, at der er grund til det alliny højtuddannet arbejdskraft ligeså vel gevel. For tingene går nemlig slet ikke så ringe som faglærte. Der er et godt samarbejde endda. Jo, vi føler os alle udfordret bl.a. i kommed Jobcenteret, hvis nye Virksomhedsmunen at finde penge nok til de mange service med arbejder med at være både hurtige opgaver, vi skal løse. Men ellers kan vi jo sige og smidige til at møde virksomhedernes velkommen til flere nye borgere, og vi kan se behov. nye arbejdspladser skyde op rundt omkring – Jeg trormed på samarbejde mellem kommune hvor senest de statslige arbejdspladser, og erhvervsliv, mellem virksomhederne næsten 40 medarbejdere begyndte her i april. ogermellem Der grund tilhandelsstandsforeningerne. at være stolt af vores erhvervsVi har alle en interesse i at skabe arbejdsliv. Ledigheden for de forsikrede ledige er lav. pladser, få nye butikker til at tilkøre, få Vores virksomheder er gode at ansætte endnu flere iværksættere til at lykkes. både lærlinge, elever og ny højtuddannet arUdvikling af det lokale erhvervsliv er med bejdskraft ligeså vel som faglærte. Der er et til at give borgerne tryghed. En tryghed, godt samarbejde med Jobcenteret, hvis nye der bunder i, at udvikling af erhvervslivet virksomhedsservice arbejder med at være sikrer fortsatte beskæftigelsesmuligheder. både hurtige og smidige til at møde virksomDerfor prioriterer kommunen erhvervshedernes behov. Og jeg hørerudvikling heldigvishøjt. fra erhvervslivet, at samarbejdet fungerer godt. Også på tilladelsesområdet har vi »oppet« os, så sagsbeEt nyt samarbejdenuhar dagens lys – nemlig Business Region North. handlingstiderne er set kortere. Det er et samarbejde mellem regionen og alle regionens kommuner. på Nordjylland kommerogikke deøgede andreskatteindtægter. i Nordjylland. Vi Der er sælViPresset har tilflytning til kommunen, det fra giver derimod presset af globalisering og den megen snak om Udkantsdanges flere huse og på kortere tid. Og sammen kan vi skabe en endnu bedre mark. Så det helt rigtige er at stå sammen om at møde de udfordringer, kommune. så vi kan skabe mere vækst i Nordjylland.

KÆRE LÆSER Så er Erhvervsbladet Indblik 2016 igen omdelt til samtlige husstande, forretninger og virksomheder i hele Brønderslev Kommune. Erhvervsbladet Indblik har siden 1996, en gang årligt, givet alle i kommunen Kære læser etSågodt indblik i de mange og institutioner er Erhvervsbladet Indblikforskellige 2015 igenvirksomheder omdelt til samtlige husstande,der til dagligt gør vores kommune aktiv og velfungerende. forretninger og virksomheder i hele Brønderslev Kommune. Skulle der være læsere af bladet, der gerne vil erhverve sig flere eksemplaErhvervsbladet Indblik har siden 1996, en gang årligt, givet alle i kommunen rer, kan der rettes henvendelse til Basis-Tryk. Vi uddeler gerne gratis magaet godt indblik i de mange forskelligeså virksomheder institutioner der siner efter først-til-mølle princippet, længe lagerog haves. til dagligt kommune og aktiv og det velfungerende. Tak til alle,gør dervores har medvirket gjort muligt at udgive dette lokalblad

32 4 3-5 6 6-7 7 8-9 8 10-11 9 12-13 14-15 10 16-17 11 1118 1219 20-21 12 22-23 13 24-25 13 26-27 14 28-29 14 30-31 14 1532 1533 34-35 16 36 17 37 17 38-39 18 40 18 41 19 42 20 43 21 44-45 22 46-47 23 48 24 25 26 27 28 30 32

Ansvarshavende: Frits Danielsen Interview, layout og sats: Birgitte Schjødte Tryk: Basis-Tryk, Nordre Ringgade 4, Ansvarshavende: Frits Danielsen 9330 Dronninglund, tlf. 98 84 10 20 Salg: Jacob Bertelsen Oplag: 15.000 eksemplarer

Interview: Hanne Holme Uden forudgående aftale er kopiering samt anden anvendelse af magasinets tekst, billeder Layout, sats, tryk: Basis-Tryk, og annoncer ikke tilladt jvf. lov om ophavsret. Nordre Ringgade 4, 9330 Dronninglund, igen i år – forhåbentlig til glæde for os alle. Et godt signal, der viser, hvad vi Skulle der være læsere af bladet, der gerne vil erhverve sig flere eksemtlf. 98 84 10 20 har at byde på i vores dejlige kommune. plarer, kan der rettes henvendelse til Basis-Tryk. Vi uddeler gerne gratis magasiner efter først-til-mølle princippet, så længe lager haves. Oplag: 15.000 eksemplarer God læselyst Frits Danielsen, udgiver Tak til alle, der har medvirket og gjort det muligt at udgive dette lokalUden forudgående aftale er kopiering samt anden blad igen i år – forhåbentlig til glæde for os alle. Et godt signal, der viser, anvendelse af magasinets tekst, billeder og annoncer hvad vi har at byde på i vores dejlige kommune. ikke tilladt jvf. lov om ophavsret. God læselyst Frits Danielsen, udgiver

ERHVERVSBLADET INDBLIK 2016


BRØNDERSLEV ERHVERV

Når man skal starte virksomhed er informationsmængden enorm. Nu slår Brønderslev Erhverv et slag for overskuelighed i opstarten. Med et væld af valgmuligheder, råd og regler er der nok materiale at vælge mellem ved opstart af en virksomhed. Hvor skal man starte, og hvad er det næste skridt? Det kan være overvældende at finde rundt i og kan skabe større forvirring end være til hjælp.

altid er muligt at få personlig rådgivning ansigt til ansigt eller telefonisk. - Vi oplever, at 10 minutter i telefonen og efterfølgende en times møde mellem iværksætteren og os afklarer rigtig mange af de spørgsmål, iværksætteren har. Det mest frustrerende for dem er, at der er belemringer, men ikke altid overblik over konsekvenserne, fortæller iværksætterrådgiver Anita Daugaard.

Netværk og viden Hver måned afholdes gratis iværksættercaféer, hvor relevante emner til opstart f.eks. virksomhedsformer og moms bliver behandlet. Caféerne er målrettet iværksættere, men alle er velkomne. Som noget nyet har Brønderslev Erhverv også indført drop-in-rådgivning hver torsdag, her kan iværksættere kigge forbi erhvervskontoret uden af have booket en aftale og være sikker på at der er en rådgiver til stede.

Som hjælp til afklaring og strukturering af opstarten har Brønderslev Erhverv Introduceret et online opstartsforløb for iværksættere. Alle, det vil, kan få en serie af mails med relevante emner så som: Budgetlægning, bankbesøg og søgeoptimering af hjemmeside, der kan dele opgaverne op og gøre opstarten mere overskuelig. Der er masser af muligheder for iværksættere ved Brønderslev Erhverv. Rådgivningen er især en vigtig del, hvor det

Brønderslev Erhverv · Bredgade 60 · 9700 Brønderslev · 99 45 52 00 · erhverv@99454545.dk

3


4

BRØNDERSLEV ERHVERV

HVEM STARTER VIRKSOMHED?

88

kom til os med planer om egen virksomhed i 2015

ALDERSFORDELING 18 - 25: 18 % 26 - 35: 24 % 36 - 45: 39 % 46 - 55: 19 %

OVERLEVELSE 2015

Mere end 2 ud af 3 virksomheder overlever de første 2 år i Brønderslev Kommune

62 %

af virksomhederne

i Brønderslev kommune er privat ejede virksomheder

DEN GEMMENSNITLIGE IVÆRKSÆTTER 30 år

40 år

Starter personlig ejet virksomhed op.

Starter personlig ejet virksomhed op.

Top 3 brancher: 1. Handel og reparation 2. Forretningsservice, konsulent og rengøring 3. Bygge og anlæg

Top 3 brancher: 1. Handel og reparation 2. Forretningsservice, konsulent og rengøring 3. Sundhedsklinik og behandlere


BRØNDERSLEV ERHVERV

De online muligheder gør Brønderslev Erhverv åben for alle og hele tiden Brønderslev Erhverv gearer op for den online service. Målet er at give hjælp, når virksomhederne har tid og give bedre plads til personlig rådgivning af de virksomheder, der har brug for det. Udbudsmails, podcasts og iværksætterhjælp pr. mail er råd, det ene spor der følges sammen med nyhedsbrev, LinkedIn og Facebook. – Den online mulighed giver virksomhedsejerne frihed til at bruge os i deres tempo, og når det passer dem. Det er ressourcekrævende, men det giver næsten bedre plads til den personlige rådgivning, udtaler erhvervschef Marianne Gade.

Podcast – fordybelse når du har tid Der er ved at være et helt pænt udvalg af kloge mennesker, du kan lytte til på Brønderslev Erhverv. Ca. hver anden måned bliver et nyt interview udgivet. Emnerne er valgt ud fra relevans for virksomhedsejerne rund om i Brønderslev Kommune. Hver gang bliver en ny ressource person taget ind. Indtil videre er emner som støtteordninger, norsk forretningskultur, finansiering og pressekontakt blevet behandlet.

Monopolet, men det er ganske pænt, siger Marianne Gade. Åben rådgivning for iværksættere Tilgængelighed og tilpasning er vigtige parametre når virksomheden skal udvikles, af samme grund har Brønderslev Erhverv startet drop-in-rådgivning af iværksættere. Hver torsdag kan du få rådgivning om dine opstartsplaner. Det foregår i Brønderslev Udviklingspark.

Alle episoder kan findes på: brondersleverhverv.dk og i iTunes ved at søge »industrikvarteret«. – Vi kan se der er stigende interesse for podcasts. Sidste år havde vi over 1000 lytninger. Der er lang vej op til Mads og

Brønderslev Erhverv · Bredgade 60 · 9700 Brønderslev · 99 45 52 00 · erhverv@99454545.dk

5


6

DRONNINGLUND SPAREKASSE

Kom rigtigt fra start

»Den rigtige rådgivning inden du overhovedet starter din virksomhed er et vigtigt succesparameter,« mener afdelingsdirektør Peter Lund Nielsen fra Dronninglund Sparekasse. Kommer du skævt fra start er der nemlig en stor risiko for, at virksomhedens levetid bliver kort. Derfor tilbyder Sparekassen spirende iværksættere et forhåndscheck hos en af pengeinstituttets erhvervsrådgivere, inden turen går omkring revisoren. »Det er ikke et lånetilsagn man får med sig hjem i første omgang – det er en føler på, om idéen overhovedet er noget, vi kan se fornuften i. Revisoren er step nr. to. Det er den rækkefølge, vi anbefaler. Der er ingen grund til at bruge formuer på at få lagt et budget hos en revisor, hvis forretningsgrundlaget f.eks. er for tyndt.

DRONNINGLUND Slotsgade 42 9330 Dronninglund tlf. 98 84 17 22

BRØNDERSLEV Peder Møllers Plads 5 9700 Brønderslev tlf. 98 80 17 22

Det kan spare dig unødige startomkostninger at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Erhvervsrådgiveren kan også hjælpe dig med at søge startkapital gennem Vækstfonden. Mødet med erhvervsrådgiveren giver et godt udgangspunkt for at beslutte, hvad næste skridt skal være. Først herefter kommer revisoren ind i billedet, så det kan

FREDERIKSHAVN Søndergade 12 9900 Frederikshavn tlf. 96 22 17 22

HJALLERUP Søndergade 10 A 9320 Hjallerup tlf. 98 28 30 22

klarlægges, hvad det faktiske kapitalbehov er, og om der er den økonomi i projektet, som iværksætteren selv forestiller sig. Når først virksomheden er etableret og i gang, ser vi det som en ligeså vigtig opgave, løbende at følge op – går det nu også som det skal? Det er ikke sådan, at man skal stå skoleret foran rådgiveren hver eller hver anden måned, men vi tilstræber, at relationen til os skal række udover årsregnskabet. Der kan ske mange uforudsete ting, særligt i en opstartfase, og dertil kommer, at langt de fleste iværksættere i starten kan føle sig usikre på, hvordan de bedst får løbet deres virksomhed i gang. Her har vi nogle erfaringer at trække på, som kan spare virksomhedsejeren for nogle af de typiske begynderfejl.«

LÆSØ Byrum Hovedgade 67 9940 Læsø tlf. 98 49 18 22

SÆBY Sophus Falcksvej 1 A 9300 Sæby tlf. 98 93 17 22

AALBORG Vesterbro 65 9000 Aalborg tlf. 96 31 07 22


DRONNINGLUND SPAREKASSE

Lån gennem Vækstfonden Selvom Dronninglund Sparekasse på papiret er et forholdsvis lille pengeinstitut, så er de kendt som en aktiv spiller indenfor iværksætteri – ikke alene i det nordjyske, men også på landsplan. Siden 2005 har Sparekassen været ét af de få pengeinstitutter i landet, Vækstfonden har arbejdet fast sammen med omkring de såkaldte »Kom-i gang-lån«, som blev etableret for 11 år siden, med en intention om at skabe vækst via iværksætteri. Konceptet er siden tilpasset – i dag er Kom-i gang-lån afløst af Vækstkaution, og det er ikke længere forbeholdt iværksættere at ansøge om lån gennem Vækstfonden. I dag kan også igangværende virksomheder ansøge om hjælp til nye investeringer, f.eks. åbning af ny afdeling, udvidelse af eksisterende forretning og køb af inventar og udstyr. Låneloftet er hævet fra 500.000 kr. til to millioner kr. Når Sparekassen har givet grønt lys på et

projekt, så er der 99 % sandsynlighed for at også Vækstfonden godkender lånet. Det er en hurtig og nem måde at rejse kapital på, for små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale, men som har svært ved at stille sikkerhed for et lån.

Vækstkaution kan ikke bruges til at finansiere gammel gæld, men eksisterende virksomheder har mulighed for at foretage nye investeringer med støtte fra Vækstfonden.

Slotsgade 42 • 9330 Dronninglund • dronspar.dk • 98 84 17 22

7

Søg Vækstkaution Der kan ansøges om kaution for lån op til to mill. kr. uden anden sikkerhed end grønt lys fra eget pengeinstitut. Ved større beløb er ansøgningsproceduren lidt en anden – bl.a. kommer repræsentanter fra Vækstfonden på besøg i virksomheden. Screening i Sparekassen Når du har grønt lys fra din rådgiver er der 99% chance for at din låneansøgning også godkendes hos Vækstfonden. Ansøgning indsendes af os Du skal ikke selv foretage dig noget. Din erhvervsrådgiver indsender ansøgning med alle nødvendige papirer. Godkendelse fra Vækstfonden Inden for 5 dage er der svar på din låneansøgning. Når vi har godkendelse fra Vækstfonden er papirer og penge klar indenfor 24 timer.


8

BEIERHOLM DRONNINGLUND

Lokal

supervision

På Beierholms kontor i Dronninglund er Jane og Lotte ved at gennemgå de seneste medlemstal i Lottes nystartede fitnesscenter – LOOP på Stationsvej. Det er gået over al forventning. Det budgetterede mål for medlemstallet, det første år er for længst indfriet, selvom det kun er få måneder siden centret åbnede. Statsautoriseret revisor, Jane Holm Jensen har været med som rådgiver på sidelinien fra begyndelsen – og hun glæder sig over, at endnu en iværksætter er hjulpet godt fra start. Træf de rigtige valg »Lotte og Jimmy er et meget godt billede på den typiske iværksætter. De kom før jul og havde brug for at få beregnet et budget på deres forretningsidé. Jeg kan sagtens sætte et meget fint budget op, men budgettets forudsætninger er vigtigere end tallene i sig selv. Det er dér rådgivningen starter.« I kølvandet på beslutningen, om at kaste sig ud i livet som selvstændig, er der en række vigtige valg, der skal træffes. »For

Lotte og Jimmys vedkommende var der tale om at købe sig ind i et franchisekoncept. Selvom det er en færdig pakke er der alligevel mange spørgsmål at tage stilling til: skal der f.eks. etableres et selskab eller en personligt ejet virksomhed? Det kan synes ligegyldigt, hvis man alligevel hæfter personligt for virksomhedens gæld i banken, men ved at etablere et selskab har vi fået afgrænset den økonomiske risiko. Dernæst har vi diskuteret, om der overhovedet er basis for et fitnesscenter i Dronninglund? Ødelægges forretningsgrundlaget for andre? Det er nogle af de aspekter, jeg synes er vigtigt at få tænkt ind. Konkurrence er sundt, men i et lokalsamfund er der ikke nogen, der vinder noget ved at udkonkurrere hinanden. Kan man derimod supplere hinanden, så der samlet set skabes liv og omsætning til området er det en gevinst for alle.« Lokal tilknytning er en styrke »Det går meget godt i tråd med vores holdning,« fortæller Lotte. »Vi vælger

lokale leverandører, samarbejdspartnere og ansatte, hvor vi kan, af samme grund. LOOP kæden har en fast samarbejdsaftale med et andet revisionsfirma, men vi synes, at det var vigtigt at bruge en lokal revisor, som har en tilknytning til området. Det har vi ikke fortrudt. Vores opstart var en smule hektisk. Alle beslutninger skulle stort set træffes inden jul, men her har Jane været hurtig til at svare og hjælpe os på skæve tidspunkter. Det tror jeg ikke, at der er mange andre store revisionskontorer, der gør. Det har været en stor hjælp.« En god start på iværksætterlivet »Når en iværksætter sætter sig i stolen her på kontoret, prøver jeg i første omgang at tune mig ind på, hvem det er, jeg sidder overfor. Er det en iværksætter, der er fuldstændigt klar på sin idé, eller er der brug for at pudse lidt af. Jeg skal med mine spørgsmål danne mig et billede af virksomheden og den rådgivning, der skal til, for at hjælpe vedkommende bedst muligt i gang.« »Spørgsmålene gør faktisk også, at man


BEIERHOLM DRONNINGLUND

undervejs i forløbet selv bliver skarpere på sin idé,« indskyder Lotte. »Jane har været god til at tage nogle ting på forkant, som vi ikke selv havde tænkt på. Derfor følte vi os godt klædt på, da vi åbnede i januar.« Revision er meget andet end tal »Mit arbejde er i lige så høj grad at kigge på rammerne – i det her tilfælde f.eks. kontrakter og lejeaftale. Det er mindst lige så vigtigt.« Styr på både rammer og økonomi giver arbejdsro, så du selv kan fokusere på vigtige opgaver som salg. Det er netop hvad Lotte og Jimmy har gjort. De har koncentreret al deres energi på markedsføring – og det er medvirkende til, at de har fået en flyvende start.

Med Janes hjælp har iværksætterparret Lotte Lynggaard og Jimmy Nielsen fået en flyvende start. Ved årsskiftet åbnede de LOOP i Dronninglund – effektiv cirkeltræning på 24 minutter i selvbetjent fitnesscenter. De første måneder er gået over al forventning.

Tre hurtige tip til en god start: Er din idé bæredygtig? Vend din idé med én, der kan stille alle de kritiske og nysgerrige spørgsmål, så du får luget ud og skåret til. Et skarpt forretningskoncept gør din virksomhed mere levedygtig. Fokuser på toplinie Det er ikke kun bundlinien, du skal interessere dig for. Udgifter kan der hurtigt komme nok af – indtjening derimod kræver, at du har styr på dine salgskanaler. Risikoafgrænsning Finansierer du din virksomhed med et banklån hæfter du sandsynligvis personligt for lånet uanset virksomhedsform. Men – der er mange andre aftaler og aspekter forbundet med at drive virksomhed, hvor selskabsform spiller en rolle. Det er vigtigt at få truffet de rigtige valg fra starten, så du minimerer din økonomiske risiko.

Slotsgade 29 • 9330 Dronninglund • beierholm.dk • 98 84 12 33

9


10

PØLSEDRENGENE

Pølse

med føl’se

Enkel recept Forretningsidéer behøver ikke at være støbt af guld, for at blive en stor succes. På 24. år langer Pølsedrengene, hotdogs i metermål over disken i de efterhånden 20 pølsevogne, de valfarter land og rige rundt med. De har med årene positioneret sig som et sikkert velsmagende hit til enhver festlig lejlighed – lige fra festivaler og koncerter til MC træf og messer. Foruden selvfølgelig – et utal af private fester. Egentlig er udgangspunktet og konceptet rørende enkelt: De to indehavere Flemming Poulsen og Erik Mikkelsen sætter selv umådeligt stor pris på en god hotdog til at runde en festlig aften eller anledning af– en fornøjelse, som de mener, bør være alle forundt. Derfor fandt de i 1992 på det enkle koncept: Lej en pølsevogn »med det hele.«

Pølsedrengene

»En pølse skal serveres med føl’se« Serveret i den rette sammenhæng og de rette omgivelser er en hotdog et kongemåltid. Ergo bør den serveres i en pølsevogn – det smager bare bedre. Det holder Flemming og Erik fast i. Og det er netop her, de har fundet deres niche. »Du får hele pakken – pølsevognen kommer rullende ud til din fest, kvaliteten og hygiejnen er i orden og vores personale sørger for at servere det hele med et smil. Det kan ikke gøres nemmere.« Grundlæggende er konceptet uændret siden starten i 1992. Alligevel har det fået et lille tvist hen ad vejen. »Danskeres madvaner har f.eks. gennemgået en mindre revolution siden vi startede. Selvom hotdoggen er en evigtgyldig klassiker, som har en nær plads i mange danskeres hjerter, så kan vi

også godt mærke den udvikling. Det er mere end blot et spørgsmål om syltede agurker og ristet løg eller ej. Stadigt flere kunder efterspørger nye varianter, der kan tilføre et strejf af gourmet,« fortæller Flemming. »Her tilpasser vi selvfølgelig løbende sortimentet og tager det med ud, som kunderne efterspørger. Om det skal være gourmethotdogs eller den klassiske hotdog afhænger også helt af sammenhængen. En gourmethotdog ville f.eks. virke malplaceret til en fodboldkamp i AaB.« Man snakker godt over en hotdog Et af Pølsedrengenes seneste tiltag, er et tilbud til virksomheder om at køre ud til deres kunder med pølsevogn eller pølsetrailer – en 10,6 meter lang pølsevogn, pakket ind i virksomhedens egne farver


PØLSEDRENGENE

og med eget logo. »Det er blevet meget populært. Typisk kører vi ud til 10-25 job i hele landet på sådan en tur. For det første giver det noget opmærksomhed og synlighed til den pågældende virksomhed. Det er kundepleje og branding, der bliver lagt mærke til. Man bestemmer selv, om det skal være os eller nogen af virksomhedens egne medarbejdere, der står bag disken. Snakken går pr. definition godt i en pølsevogn, så det er en oplagt mulighed for at få en snak med kunder i nogle andre mere uforpligtende rammer. Af samme grund er firmapølsevognen også populær på messer. Det trækker folk til.«

Kun fantasien sætter grænser, når der skal findes en festlig anledning, der passende kan fejres med en hotdog. Pølsedrengene har siden firmaets start i 1992 været med til at markere utallige mærkedage.

11

Steder vi har været AaB Aalborg City Aalborg Karneval Aalborg Tekniske skole (ATS) ANR Blokhus Sport & Fritid Danmarks hurtigste bil Sindal DHB (Danmarks hurtigste bil) Dybvad Open Air Fyns MC træf Gigantium Kultur i syd (Sønderborg) MCH (Herning messecenter) Morten & Nymark Muskelsvindfonden (Grøn koncert) Nibe festival Aalborg kommune Nørresundby Bank Randers Kommune Rebild Kommune Sindal flyveklub Skive Beach Party Spar Nord Skråen, Aalborg Træf på toppen, Aalborg håndbold Se hele listen på polsedrengene.dk

polsedrengene.dk • 23 26 84 33

Pølsedrengene


12

SPAREKASSEN VENDSYSSEL

Vil du det her? Det er ikke nødvendigvis de bedste idéer, der bliver til de bedste forretninger. En iværksætters personlige drive spiller en afgørende rolle. Der er mange iværksætteraspiranter derude med fantastisk gode idéer. De er vigtige – iværksætterne. For deres drive og idéer er med til at skabe vækst. Ikke alene lokalt, men også i samfundet generelt. Det mener Jan Skov, direktør i Sparekassen Vendsyssel. »Men, der er et uendeligt stort skridt fra en god idé til en god forretning. De to ting hører ikke nødvendigvis sammen. Faktisk kommer det bag på rigtig mange iværksættere, hvor stort skridtet egentlig er.« Personligt drive og indsigt i omfanget af de opgaver og investeringer, der skal til, for at en idé også bliver til en forretningssucces – er noget af det, der karakteriserer en levedygtig virksomhed. Derfor er det også netop de to egenskaber erhvervsrådgiveren kigger efter, når en mulig erhvervskunde kommer ind i Sparekassen med en god idé under armen.

Bliver det et ja eller et nej? »Vi siger ja til mange erhvervskunder. Først og fremmest når vi kan mærke, at der ligger modne overvejelser bag – at der ikke er tale om en impulsiv idé, født på vej hjem fra arbejde fredag eftermiddag. Vil du virkelig det her?« Udover det, så er det, der bestemmer om det bliver et ja eller et nej, en vurdering ud fra tre kriterier: 1. Kender du dine muligheder og dine risici? »Har du f.eks. et realistisk billede af det administrative setup, der skal til for at drive en virksomhed?


SPAREKASSEN VENDSYSSEL

Har du en handleplan, der kaster lys over, hvilke investeringer der skal til – nu og på lang sigt? Hvornår kommer udbyttet retur – altså hvornår begynder du at tjene penge? Er der et marked for dine produkter eller din serviceydelse – og hvem er dine konkurrenter? Det sender nogle vigtige signaler til os, at du har overvejet de her ting – men vigtigst af alt, så er det en hjælp til dig selv.« 2. Økonomi i projektet »Er det overhovedet realistisk at din idé eller dit produkt kan blive til en fornuftig forretning? Er den startkapital og investering, du forestiller dig, skudt over eller under målet – hvad vurderer du kapitalbehovet ud fra? Her bruger vi vores erfaringer og viden til at vurdere om projektet rent økonomisk holder vand.« 3. Din privatøkonomi »Der er ikke vandtætte skodder mellem privat- og erhvervsøkonomi. Et forretningseventyr kan hurtigt forvandle sig til en personlig økonomisk deroute, hvis

ikke idéen holder. Derfor vurderer vi for og i mod, ud fra et samlet billede af din økonomi. Kan din privatøkonomi bære et tab og i givet fald, hvor meget buffer er der?« Mere uddannelse af iværksættere Der er en lang tradition for iværksætteri i det nordjyske. Gennem Sparekassen Vendsyssels små 150 leveår er utallige virksomheder blevet hjulpet i gang alene med sparekassens hjælp. Alligevel efterlyser Jan mere »uddannelse« til iværksættere, så der kan skabes basis for endnu mere vækst og iværksætteri. »Jeg kunne godt efterlyse en smule mere selvindsigt. Hos mange mangler lidt realitetssans i forhold til den »pris«, der skal betales for at skifte tilværelsen som lønmodtager ud med et liv som selvstændig. I store træk kan iværksættere inddeles i to kategorier: Dem, der har gjort sit forarbejde og er afklarede med sit valg – i den anden ende af skalaen, en stor gruppe, som har brug for noget mere vejledning og rådgivning. En del mangler ballast og fornemmelse af, hvad skal der til, for at flytte sig fra opstart til en virksomhed, der

Østergade 15 • 9760 Vrå • sparekassen-vendsyssel.dk • 82 22 90 00

fungerer. Her spiller kvalificeret rådgivning i opstartfasen en vigtig rolle. Det samme gør sig gældende, når man er kommet godt i gang – og her vil vi gerne spille en aktiv rolle. Dialogen skal gerne handle om andet end kassekredit og anlægslån. Derfor uddannes vores erhvervsrådgivere til at byde proaktivt ind med sine erfaringer – og leve sig ind i virksomhedens verden. Det er afgørende ikke at være bange for at være ærlig og stille de svære, men vigtige spørgsmål, der kan hjælpe virksomhedsejeren til at træffe de rigtige valg på det rigtige tidspunkt: Man skal f.eks. kunne krybe før man kan gå – det vil sige, at virksomheden skal udvikle sig i et tempo, hvor organisationen kan følge med. Den rigtige prissætning af varer kan have stor indflydelse på det samlede afkast o.s.v. Det er vores erfaring, at det ofte er små justeringer, der skal til for at trimme virksomheden i den rigtige retning. Derfor opfordrer vi vores erhvervskunder til at trække på erhvervsrådgivernes viden og sparring.«

13


14

NORDIC CLEANING

Ren

drømmestart Hverken Jacob Madsen eller Klaus Larsen har erfaring inden for rengøringsbranchen. Alligevel har de to venner i fællesskab startet rengøringsfirmaet Nordic Cleaning med kontor i Dronninglund. Her løses alle former for rengøringsopgaver – fra støvsugning og vinduespudsning til havearbejde. Siden starten i november er medarbejderstaben vokset til 13 fuldtidsansatte. Et svimlende antal, som langt overgår Jacob og Klaus’ vildeste fantasi: »Vi har fået en fantastisk modtagelse af både virksomheder og private i lokalområdet. Det er vi meget taknemlige for.« Rengøringshjælp til alle Rengøring betyder noget for menneskers trivsel uanset alder, og uanset om det er hjemme i privaten eller på arbejdspladsen. Derfor er det netop her de to har valgt at sætte ind. De kender selv alt til en travl hverdag, hvor dagligdags småopgaver bliver en torn i øjet: »Mange familier har en travl og stresset hverdag, hvor det kan være svært at få tiden til at slå til. I stedet

for at bruge sin sparsomme fritid på nullermænd og gulvvask prioriterer stadigt flere, hjælp til at få løst rengøringsopgaverne. Så kan støvsugeren passende skiftes ud med en tur i skoven,« påpeger Klaus. Udover børnefamilier er der forholdsvis mange ældre på listen over privatkunder. »Det er frustrerende at »måtte nøjes« med en hastig støveklud i farten eller at skulle gå på kompromis med grundigheden, bare fordi man eksempelvis ikke selv kan nå op ovenpå køkkenskabene længere. Det lyder måske banalt, men det er vigtigt for mange,« fortæller Mette Sørensen, som er rengøringschef i Nordic Cleaning. »Vi er godkendt som fritvalgsleverandør til Ældreplejen i både Brønderslev og Aalborg Kommune. Det vil sige, at du frit kan vælge vores hjælp, til at løse nogle af de praktiske opgaver, du ellers får hjælp til af hjemmeplejen, blandt andet rengøringen. Det er der flere, der er glade for – for så kan man selv prioritere de opgaver, der er vigtigst, f.eks. nullermændene ovenpå skabene eller vinduesvask, der når helt ud i krogene.«

»Noget af det, vi gerne vil skille os ud på er at det er den samme medarbejder, der kommer hver gang. Særligt i virksomheder kan det være problematisk, hvis der er for stor medarbejderudskiftning. Der går for meget spildtid, hvis der hele tiden skal oplæres nye medarbejdere. Derfor sørger vi altid for, at der er to medarbejdere med ude, når vi starter en ny opgave op. Så er der en backup ved ferie og sygdom.« En af de lokale virksomheder, der er lavet aftale med er Falcks Skadeservice i Dronninglund. Her hyres Nordic Cleaning ind efter behov til rengøringsopgaver i forbindelse med f.eks. brand. »Grundlæggende handler rengøring om tillid. Kunderne skal kunne regne med, at vi gør vores arbejde ordentligt. Derfor bliver vi også hellere fem minutter længere, frem for at haste ud af døren.« Ordnede arbejdsforhold »At vi er kommet godt fra start er i høj grad medarbejdernes fortjeneste,« fortæller Klaus. »Hverken Jacob eller jeg har praktisk erfaring inden for rengøringsbranchen,


NORDIC CLEANING

men vi har allieret os med nogle dygtige medarbejdere, som har den erfaring vi selv mangler – blandt andet Mette, som er vores rengøringschef. Det er medarbejdere, som bor i området, og derfor vil det ofte også være »kendte ansigter«, der kommer ud. Det kan kunderne godt lide. Rengøringsbranchen er måske ikke kendt som den sjoveste og mest attraktive branche at arbejde i, men vi gør hvad vi kan, for at ændre på den opfattelse. Først og fremmest skal der være ordnede arbejdsvilkår - det er første forudsætning for at kunne holde på dygtige medarbejdere. Det er dansk arbejdskraft vi sender ud, alle med en ansættelseskontrakt og en overenskomstmæssig løn. Der er mange brodne kar i vores branche, men hverken Jacob eller jeg har lyst til at basere virksomheden på dårlige arbejdsvilkår for de ansatte. Medarbejderne er et af vores vigtigste aktiver.

Ambitioner om vækst Jacob og Klaus kommer med hver deres vidt forskellige baggrund. Faktisk har de begge fuldtidsarbejde ved siden af »rengøringsjobbet.« Den seneste måned har det dog været nødvendigt med flere timer på kontoret for Klaus. Alene administrativt er der kommet flere opgaver til – det kræver noget mere med 13 fuldtidsansatte. »Men det er sjovt!« understreger Klaus. »Det er sjovt at se tingene udvikle sig. De første måneder brugte vi hver eneste aften efter arbejdstid på at smide brochurer i samtlige postkasser – ikke bare i Dronninglund, men også i Vodskov, Hjallerup, Flauenskjold og Brønderslev. 13.000 brochurer har vi delt ud, så det er blevet til nogen timer og kilometer. Men det er faktisk ad den vej, at vi har fået langt de fleste af vores kunder. Det er en brochure folk har gemt, og så sent som forleden,

Stationsvej 18 • 9330 Dronninglund • nordiccleaning.dk • 98 86 10 20

ringede en ny kunde med en opgave netop på baggrund af brochuren fra november. Det gør os glade hver eneste gang.« I skrivebordsskuffen ligger planerne for Nordic Cleanings næste skridt. Ambitionerne rækker nemlig meget længere end lokalområdet og Nordjylland. På sigt skal rengøringsfirmaet være landsdækkende. »Men foreløbig tager vi det med nordjysk sindsro,« slutter Klaus.

15


16

MOLLERUP MØLLE

Søstjerner & hestebønner

på menuen Foder og afgrøder er nøgleordet Landbruget udleder for meget kvælstof og landmænd tjener ingen penge. Det er i overskrifter det, mange forbinder med dansk landbrug lige nu. Måske vil det virkelighedsbillede ændre sig inden for en nær fremtid. Der er gang i spændende initiativer og forsøg, som vil kunne forbedre landmandens økonomi og samtidig være en gevinst for miljøet. Foder og afgrøder er nøgleordet. Derfor er det er en udvikling, som følges nøje hos Mollerup Mølle. De har gennem 75 år forsynet danske landmænd med foderblandinger og såsæd: »Der er ikke noget nyt i, at den rigtige foderblanding er med til at optimere landmandens udbytte. Produktudvikling, der kan hjælpe i den retning, arbejder vi på hver eneste dag. Selv små forbedringer kan mærkes på økonomien,« fortæller Tommy Pedersen, som er salgsansvarlig i Nordjylland. »Men, der eksperimenteres i Danmark med nye afgrøder, som har spændende fremtidsperspektiver. Én af dem er hestebønner, som på sigt kan afløse de store mængde soja, der i dag importeres og bruges som proteintilskud i foder. Mange landmænd er allerede nu i gang med at dyrke hestebønner. Der skal ikke tilføres kvælstof og de høstede hestebønner skal

blot formales, for at blive brugt i foderet. Dét alene giver en bedre økonomi – for ikke at tale om de transportomkostninger og den CO2 udledning, der spares. På Mors er der planer om at bygge en søstjernefabrik, hvor høstede søstjerner kan forarbejdes til mel og bruges i dyrefoder. Der er forskningsprojekter i gang med miljømuslinger, som skal rense farvandene for kvælstof. De høstede muslinger knu-

Der eksperimenteres med nye afgrøder, som har spændende fremtidsperspektiver. Der er søstjerner, muslinger, tang og hestebønner på menukortet. Mollerup Mølle er klar til at rykke på udviklingen. ses og bruges som proteintilskud i foder. Det er alt sammen tiltag, som leder i retning af et mere bæredygtigt og rentabelt landbrug. Det er en udvikling, vi følger tæt og er klar til at rykke på.«

»I samme boldgade er tangmel et af de seneste produkter, vi har taget ind. Det bruges af svineavlere i stedet for kobber og zink, som tilskud til at forbygge diarré hos smågrise.« Både Tommy og Marlene fremhæver netop lydhørhed, som en vigtig del af Mollerup Mølle. Der bliver lyttet og handlet hurtigt på den udvikling og efterspørgsel, der sker i markedet. Nyt samarbejde »Hvert år er vi med på dyrskuer og messer i hele landet. Udover at vise flaget og få en snak med kunder og samarbejdspartnere, giver det også en god føling med, hvad der rører sig ude hos kunderne. Det giver vigtig viden om, hvad der virker i praksis og hvor der er nye behov. Det kan vi tage med hjem, og bruge til produktudvikling og nye tiltag.« »Mollerup Mølle er f.eks. også for kæledyrsejere og mindre husdyrhold,« fortæller Malene.»De efterspørger i stigende grad at kunne handle på nettet og få varerne leveret ved døren. Derfor har vi sidste år indgået et nyt samarbejde med Francks – en dyrehandel, der udover fem butikker fordelt fra Randers til Varde, også har en webshop. Senest har vi fået en ny forhandler i Holbæk på Sjælland, HH Komplet,


MOLLERUP MØLLE

som også er at finde på nettet. Dermed når produkterne fra Mollerup Mølle endnu længere ud.« Her er vi helt nede på jorden Udover at være med fremme, når det drejer sig om foder og afgrøder, så er Mollerup Mølle også en god arbejdsplads. Det er Tommy og Malene enige om. Iværksætterånden trives i bedste velgående på 75. år både i ledelse og blandt medarbejdere. Der er albuerum, så alle kan give deres besyv med og prøve egne idéer af. »Tror du selv på det – så er der grønt lys til at prøve af, om det nu også holder. Det er der kommet mange produktsucceser ud af – blandt andet vores nye foderblanding Dark Horse til heste, og import og eneforhandling af det engelske smågrisefoder Primary Diets samt mælkepulveret Piglet Volostrum og Faramate Milk. Det er vel nok en af forklaringerne på, at vi stadig vækster, selvom vores branche er presset og præget af en stærk konkurrence,« fortæller Tommy. At medarbejderne trives, betyder også noget for den oplevelse kunderne har, når de kommer. Her tages alle i mod med samme tilgang – »vi er her for at hjælpe dig. Om du så kommer for at hente en sæk hestefoder eller aflevere et læs korn.«

Tommy Pedersen og Malene Skjølstrup Jensen foran de første spæde skridt til endnu en ny lagerhal, der henover sommeren skal udvide Luneborg afdelingens lagerkapacitet til det dobbelte inden næste høst.

Østervang 51 • 7900 Nykøbing Mors • mollerup.dk • 97 74 43 11

17


18 AALBORG HANDELSSKOLE

LEDELSE

Mere end 800 har allerede ramt plet med en lederuddannelse!

KURSUS

VARIGHED

STARTDATOER

PRIS

13 dage

18/5 2016, 31/8 2016, 31/10 2016

2.392,-/7.080,-*

LEDERUDDANNELSER OG KURSER GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDERUDDANNELSE

11 dage

17/8 2016, 5/10 2016

2.024,-/5.743,-*

LEDERSKAB I PRAKSIS

16 dage

5/9 2016

2.936,-/8.458,-*

LEDERENS KONFLIKTHÅNDTERING OG VANSKELIGE SAMTALER

2 dage

12/5 2016

368,-/1.107,-*

LEDERENS FORHANDLINGSTEKNIK

3 dage

18/5 2016

552,-/1.545,-*

* Priserne er vist med og uden tilskud. Har du en uddannelse svarende til erhvervsuddannelsesniveau, kan du få tilskud og skal derfor betale den lave kursuspris. Har du en mellemlang eller videregående uddannelse, skal du betale den fulde deltagerbetaling.

SKRÆDDERSYEDE KURSER Ønsker I skræddersyede forløb målrettet jeres ønsker og behov? Kontakt chefkonsulent Hanne Christensen på tlf. 2788 6018 eller på mail hac@ah.dk.

LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK


KONTOR & PAPIR 19

Vendsyssels største kontorsupermarked Velkommen til Kontor & Papir A/S Lige ved den store rundkørsel i Hjørring finder du Vendsyssels største butik med kontorartikler, kontormøbler, hobbyartikler og alt til borddækning og invitationer. Kom indenfor Alle er naturligvis meget velkommen til at handle hos Kontor & Papir. Vores butik på 1.000m2 er fyldt med spændende varer lige fra clips til storformat printere. Kunden i centrum Vi har erfarne og kompetente medarbejdere der står klar til at hjælpe med at finde lige det produkt du står og mangler.

Åbningstider i butikken Mandag – fredag kl. 8.00 – 17.30 Lørdag kl. 10.00 – 12.00

Din lokale leverandør af kontorstole

Kontorstole Hos Kontor & Papir forhandler vi de kendte kvalitets kontorstole, fra HÅG, rh og RBM. Vi har stolene i vores møbeludstilling hvor I er meget velkommen til at komme og prøve eller låne dem med hjem et par dage for at sikre sig den helt rigtige. Nye kontormøbler Påtænker I at udskifte jeres gamle kontormøbler, er I meget velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud og indretningsforslag.


20

FALCK DRONNINGLUND OG BRØNDERSLEV

Mennesker

der hjælper mennesker Bag portene på Falckstationen i Dronninglund og Brønderslev gemmer sig en arbejdsplads, som gør en stor forskel for mange mennesker i lokalområdet hver eneste dag. Stationerne er base for nogle af Falcks specialiserede enheder, der løser en lang række forskellige opgaver – lige fra slukning af skorstensbrande, evakuering og sikring af huse, mennesker og dyr ved stormskade eller brand – til sygetransporter og akut ambulancekørsel ved f.eks. trafikuheld eller hjertestop. På verdensplan er der ca. 30.000 ansatte i Falck – i Dronninglund og Brønderslev knap 80. Fælles for dem alle er, at det er mennesker der hjælper mennesker. Det er overskriften på Falcks arbejde. Ambulancetjeneste: Livreddende specialisering Det er mindre end et år siden at Dronninglund Sygehus lukkede. En udvikling, der går helt i tråd med tendensen i resten af landet – færre og større specialiserede sygehuse. Udviklingen bekymrer mange mennesker, for hvad sker der så, når uheldet er ude og der er brug for hurtig hjælp? Alene de seneste 10 år er der sket en markant forbedring af ambulancetjenesten, som gør, at den rigtige hjælp, om muligt er nærmere nu, trods de større afstande mellem sygehusene. Forbedringerne, som er skabt i et samarbejde mellem regionerne og Falck, betyder, at behandlingen af patienter i dag kan starte i det øjeblik en ambulance er på stedet: Ambulanceredderne er specialuddannede, ambulancerne indrettet med avanceret teknisk udstyr og koblet direkte op til

hospitalet og lægen, der senere skal tage i mod patienten. Det betyder hurtig og højt kvalificeret hjælp hele vejen rundt. Og det redder liv. Der kører ambulancer ud fra både Dronninglund og Brønderslev, men faktisk er det ikke kun det nære lokalområde, de to stationer dækker. Ambulancetjenesten i Region Nordjylland varetages af Falcks 25 stationer i regionen og det betyder, at når uheldet er ude, så indgår de to stationer i den samlede vagtplan, som skal sikre hurtig responstid uanset, hvor man bor i området. hjælpen kanopbakning nå hurtigt vigtig forudsætning at Den lokale erfrem. en lyst til atbetinget være eningen delfor, afhar det. udfordring, hvis er lokalt er det Eftersom brandberedskabet Sdr. •falck.dk Omfartsvej •70 10 20 30 1en• 9700 Brønderslev der hjælper mennesker Mennesker

Eftersom brandberedskabet er lokalt betinget er det en udfordring, hvis ingen har lyst til at være en del af det. Den lokale opbakning er en vigtig forudsætning for, at hjælpen kan nå hurtigt frem. Brandberedskab: Brandmanden er lokal Ligesom de fleste andre Falckstationer i landet, er Brønderslev og Dronninglunds brandberedskab deltidsbemandet. Det vil sige, at når alarmen går, så er det folk fra nærområdet, der kaster hvad de har i hænderne, for at rykke ud og slukke branden eller skære fastklemte fri ved

et trafikuheld. Fra vagtkaldet lyder er der fem minutter til at stille på stationen. Netop fordi hjælpen er lokalt betinget, er det en udfordring, hvis ingen har lyst til at være en del af beredskabet. Den lokale opbakning er en vigtig forudsætning for, at hjælpen kan nå hurtigt frem. Det er alt fra skolelærere og præster til lokale håndværkere, der er deltidsbrandmænd. Er man én gang kommet med i korpset er der en tendens til at blive hængende. Forklaringen er, at selvom man ofte møder mennesker i situationer, hvor livet gør ondt – og af og til kommer ud for voldsomme ting, så bliver man også en del af et stærkt sammentømret fællesskab. Dét, kombineret med virkelig at gøre en forskel i situationen, er en væsentlig drivkraft: Min indsats betyder noget – jeg gør noget for nogen! Vi tager os af hinanden Det er heldigvis ikke hver gang, der rykkes ud, at sceneriet er lige alvorligt. Opgaverne spænder bredt. Men, ligesom der er et veludviklet alarmeringssystem, der hurtigt kan identificere behovet for mandskab og køretøjer, når alarmopkaldet lyder – er også debriefing sat i system. Der bliver taget hånd om den enkeltes oplevelse af den ulykke eller brand man netop har været kaldt ud til, fra alarmen lød til alle var tilbage på stationen igen. Det er ofte vidt forskelligt, hvordan den samme situation er blevet oplevet. Ved at lytte til hinanden og snakke det hele igennem, bearbejdes oplevelserne. Psykologer tilknyttet Falck, bruges efter behov.


FALCK DRONNINGLUND OG BRØNDERSLEV

Krav og fakta, deltidsbrandmand: • 7 ugers grunduddannelse • 12 årlige øvelser • Skal kunne møde inden for 5 minutter ved vagtkald • Fast vagthonorar for at stå til rådighed • Honorar pr. time ved udkald • Brønderslev: ca. 100 årlige udkald • Dronninglund: ca. 60 årlige udkald • (Man skal ikke nødvendigvis deltage i alle udkald) Vil du gerne være deltidsbrandmand? Falcks brandberedskab i Vendsyssel: Niels Ankerstjerne Nørhave: 23 84 44 30

Skadeservice: »Førstehjælp« ved skader i boligen Vi redder liv. Det er en fundamental del af Falcks arbejde, men der er mange andre situationer, hvor en hurtig og kvalificeret hjælp tæller. Er taget ved at blæse af stalden, er der opstået en pludselig vandskade eller er huset ramt af skimmelsvamp, så kan en hurtig indsats begrænse skadens omfang. Her rykker Falcks Skadeservice ud – typisk til abonnementskunder eller på vegne af forsikringsselskaber. I tilfælde af eksempelvis vandskade kommer Falcks fugtteknikere ud og opsætter affugtere. Er der behov for det kan skadeafdelingen i Dronninglund nedtage et helt hjem – rengøre og opbevare løsøre, indtil den ramte familie igen har tag over hovedet. På den måde kan rammerne hurtigt genetableres. Det betyder noget. For selvom ting ikke er så vigtige, så

Slotsgade 38 • 9330 Dronninglund • falck.dk • 70 10 20 30

er der for flertallet mange følelser og meget identitet forbundet med et hjem. En vigtig del af opgaven i Skadeservice er at begrænse en skades omfang. Det er en opgave som omfatter alt fra træfældning til afdækning. Efter behov kaldes ekstra mandskab ind, f.eks.fra nabostationen i Brønderslev. De skadesmedarbejdere, der fast møder ind på stationen i Dronninglund, dækker det halve Jylland. Den næste afdeling af Falcks Skadeservice ligger i Skanderborg.

21


22

AALBORG TEATER

Teatret i ny hovedrolle Hvilken rolle skal Aalborg Teater spille i Aalborg? Sidste hånd er ved at blive lagt på en ny strategi, som skal placere Aalborg Teater i en mere synlig rolle som meningsdanner i byen. »Vi vil gerne positionere teatret som et sted for samtale og fordybelse,« forklarer teaterdirektør Hans Henriksen. »Vi vil med forestillinger og forskellige debatarrangementer, der inddrager publikum, blande os i aktuelle problemstillinger og debatter, og dermed være mere end en forlystelse og et sted man bliver underholdt. Det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. I starten af året kørte eksempelvis forestillingen »Idioten« – et russisk mesterværk af Dostojevskij. Det er et stykke, der tager eksistentielle spørgsmål op om konflikter og ideologiske forskelle. Forestillingen blev fulgt op af debatarrangementer, hvor vi diskuterede stykkets dilemmaer. Det kom der meget stærke og følelsesladede debatter ud af. Noget, som gav teaterstykket et ekstra lag.

I dag er der utallige muligheder for at blive underholdt, derfor skal vi være mere tydelige med, hvor vi skiller os ud i forhold til andre.« Klassikere i nye klæder Umiddelbart er der, ifølge Hans Henriksen, intet opsigtsvækkende i det sæsonprogram, der inden længe offentliggøres. Mange af de gamle klassikere behandler nemlig evigtgyldige problematikker – f.eks. dilemmaet, der opstår, når man opdager, at den leder eller autoritet, man troede på, viser sig at være forbryderisk eller knap så renhjertet, som forventet. Mennesker og institutioner med magtpositioner, hvor der pludselig kan stilles spørgsmålstegn ved lederskab og motiv. »Det er en højaktuel problemstilling med den aktuelt verserende sag om skattely i Panama,” påpeger Hans. »Det samme gør sig gældende i det Lindgrenske børneunivers – voksne, der ikke opfører sig helt som de skal. Hvad gør man så? Vi forsøger at blande forestillingerne, så vi

ikke nødvendigvis vælger ud fra kriteriet – mest populære titler. Der skal være noget, som et stort publikum kender, måske tilført en ny dimension eller drejning, som gør forestillingen mere nutidig – men, der skal også være plads til nyt, som kan vække interesse og nysgerrighed hos publikum.« Ud til et større publikum »Aalborg Teater har dybe lokale rødder. Vi har et stort trofast publikum, som nærer stærke følelser for stedet. Derfor indbyder vi altid til dialog og indspark på de overvejelser vi har i fht. sæsonens program. På den anden side arbejder vi også på at tiltrække nye publikumsgrupper. Teatret skal være for alle – også dem, der typisk ikke vælger at prioritere en tur i teatret. Aalborg er f.eks. en by med rigtigt mange studerende. I byen er der 10.000 udlændinge i kraft af uddannelse, job eller andet. Hvordan kan vi eksperimentere med nye udtryksformer og tilbud, der rammer de målgrupper?«


AALBORG TEATER 23

Selvom Aalborg Teater har ambitioner om at tilbyde oplevelser, der rækker ud over underholdning i nuet, så er det fortsat forestillinger i alle genrer, der er omdrejningspunktet. Prøverne til teatrets kommende forestilling »Sommer i Tyrol« er i fuld gang. Inden længe inviteres publikum indenfor til et musikalsk lystspil, der udfolder sig i de østrigske alper. Scenen er sat på Hotel Den Hvide Hest med forviklinger, forførende sang og forelskelser.

Mange af de gamle klassikere behandler evigtgyldige problematikker f.eks.: Hvilke dilemmaer opstår, når der pludselig kan stilles spørgsmålstegn ved en leders autoritet.?

Sommer i Tyrol Premiere 4. maj 2016 Mandag-fredag kl. 19.30 Lørdag kl. 16 Billetpriser 130-330 kr. Om forestillingen Musical Forfatter/komponist: Ralph Benatzky & Erik Charell Instruktion: Rolf Heim, der fornyede Cabaret på Aalborg Teater i 2014. Scenografi/kostumer: Katrine Gjerdin & Karin Gille Forestillingen spilles på Store Scene frem til 11. juni Bestil billetter på aalborgteater.dk

Fotos, artikel: Allan Toft, Nils Krogh

Jernbanegade 11 • 9000 Aalborg • aalborgteater.dk • 96 31 60 20


24

ROSENBECK FRILANDSKØD

Frilandskød med posten Skabt til et liv på græs Grise og køer er skabt til at være ude. Og ifølge Peter Rosenbeck – landmand og indehaver af Rosenbeck Frilandskød, kan det smages på kødet, når stalden og betongulvet skiftes ud med frisk luft og grønt græs. På markerne omkring gården, går foruden grise, en krydsning af jerseykalve iblandet belgisk blåhvid. En krydsning, som giver den helt rigtige muskulatur og kvalitet. Mange tror fejlagtigt, at jerseyracen kun kan bruges som malkekvæg, men kødkvaliteten er uovertruffen. Sædvanligvis aflives tyrekalve, fordi der ikke er økonomi i at fede dem op, men ved at satse på krydsningskalve er det ikke nødvendigt. Det er en sidegevinst, som går helt i tråd med Peters tanker om dyrevelfærd og dyreetik. Friland eller økologi – I mange forbrugeres bevidsthed er der en smule forvirring om begreberne – »flere tror, at økologi er ensbetydende med, at grisen eller kalven har levet hele sit liv på en blomstrende

eng. Derfor køber de økologisk. Men, det er ikke helt sådan verden hænger sammen,« påpeger Peter. »Når vi sender dyr af sted til slagtning, så er det med bevidstheden om, at de har haft et godt liv. De har ikke fået nogen form for medicinering – det er slet ikke nødvendigt. Alene det løfter smagen,« synes jeg. »Men, der er mere i det end det. Smagen er en anden, kødets struktur og farve er anderledes. Det skyldes ikke bare det liv dyrene har haft, men også den måde de bliver slagtet på. Alle dyr slagtes på Tårs Slagteri og der er en verden til forskel på slagtemåden her, sammenlignet med et stort industrislagteri. Kødet får tid til at modne – det er med til at give kødet dets smag og karakter.« Glad gris på menuen På Restaurant Rusk i Aalborg er der »glad gris« på menuen – ligesom der er på Svinkløv Badehotel. Grisene kommer fra Peters marker, og de to restauranter

er blot nogle få af de steder Rosenbeck leverer kød engros. Faktisk samarbejder og sparrer Peter også med kokkene de to steder, om nye produkter, der med tiden skal lande på menukortet. På Svinkløv Badehotel vil man eksempelvis kunne sætte tænderne i tørret speget skinke fra Dronninglund næste år – efter tre års tålmodig venten. Den skal afløse de spanske skinker badehotellet sædvanligvis importerer. Der eksperimenteres også med nye spansk- og italiensk inspirerede spegepølser, men med dansk håndhakket og håndrørt frilandskød. »Vi kan godt mærke, at der er en stigende interesse for at finde tilbage noget oprindeligt,« fortæller Peter. »Væk fra unødvendige tilsætningsstoffer og industrielt fremstillede råvarer. Dertil kommer, at der er noget historiefortælling i det her for en restaurant. Vigtigst af alt er selvfølgelig smagen og kvaliteten, men det fortæller noget om et spisested, at der satses på kød fra danske dyr, der har haft et godt og naturligt liv.«


ROSENBECK FRILANDSKØD

Tilgængelighed er nøgleordet I en tid, hvor landbrug skal være større og større, for overhovedet at nærme sig noget rentabelt, kan det synes håbløst at drive landbrug i en størrelsesorden som Peters: 100 grise ad gangen med hver 400 m2 jord at boltre sig på, 30 kalve på 8 ha græs. Men Peter insisterer på, at det er muligt både at satse 100% på dyrevelfærd og tjene penge. Nøgleordet er tilgængelighed. Produkterne, der kommer ud af anstrengelserne skal være tilgængelige for alle. Noget havner i kølediskene i gårdbutikken, men salget fra den fysiske butik udgør faktisk kun en brøkdel af det samlede salg. Langt de fleste pølser, skinker, culottestege og møre bøffer pakkes og sendes

med posten til kunder i hele landet. Det er en væsentlig del af forretningskonceptet. Kødet sælges via webshoppen, som, ligesom gårdbutikken, har været tænkt ind, siden Peter besluttede at vende tilbage til sit gamle fag – landbrug, for to år siden. »Stadigt flere forbrugere er bevidste om dyrevelfærd og bæredygtighed. Men der kan være langt fra tanke til handling, hvis man skal lede for længe efter produkterne. Så bliver det i stedet til de sædvanlige koteletter fra supermarkedets køledisk. Af samme grund arbejder vi på at få kødet ud flere steder. Vi har netop indledt et samarbejde med blandt andet Brugsen i Svenstrup. Her leverer vi halve grise, som slagteren selv skærer op. På den måde når vi ud til flere.«

Frilandskød med posten Hver torsdag pakkes og sendes kød bestilt online i Rosenbecks webshop. Varerne sendes med posten: Kølig transport Vi garanterer nedkølet transport. Kødet leveres lige til døren mellem kl. 08.00 - 16.00 af Post Danmark. Er du ikke hjemme, når leveringen sker, følger vi dine leveringsanvisninger (eks. stilles foran hoveddøren). Kødet er pakket med is i en flamingokasse og kan holde sig køligt i optil 30 timer. Post Danmark forsikrer at kødet leveres indenfor 24 timer. Ferske varer Vi leverer kun fersk kød. På den måde sikres du et frisk stykke frilandskød. Kødet er vakuumpakket og klar til brug eller kan lægges i fryseren. Åbningstid i gårdbutikken Torsdag kl. 13 - 17.30 Fredag kl. 13 - 16.00

Bolleskovvej 7 • 9330 Dronninglund • frilandskoed.dk • 98 84 34 72

25


26 NORDEX FOOD

Udfordringerne og udviklingsmulighederne er store for den, som tør vise sit værd og gribe chancen, når den byder sig. Med hovedsæde i Dronninglund, Nordjylland og med egne mejerier og salgskontorer i ind- og udland, er Nordex Food gået fra at være et lille firma med en enkelt kunde i Mellemøsten tilbage i 1984, til i dag at være en international mejerivirksomhed med salg af produkter i 50 forskellige lande og en omsætning på 1,2 mia. kr. I takt med at virksomheden har udviklet sig, har den inden for de seneste år bl.a. opkøbt et firma i Tyskland, som er distributør af etniske produkter. Og seneste skud på stammen er overtagelse af aktiemajoriteten i et selskab i England, som er specialiseret i distribution af mejeriprodukter primært fra Grækenland, Cypern og Italien.

Sagt på ægte nordjysk maner »går det godt nok« hos Nordex Food. I kølvandet på den interessante udvikling finder man spændende udviklingsmuligheder for medarbejderne. Det kan Morten Andreasen nikke genkendende til. Morten greb chancen, da den bød sig, og på kun godt syv år er han gået fra et elevjob i Dronninglund til at bestride stillingen som direktør for Nordex Food Deutschland GmbH, og har de seneste tre år været bosiddende i Tyskland. Forfremmelserne er kommet på baggrund af hårdt, professionelt arbejde, og fokus på mulighederne, men også at turde gribe de chancer, som byder sig. Morten Andreasens karriere hos Nordex Food startede i sommeren 2008, hvor han uopfordret søgte en handelselevplads. Nordex Food viste tillid til Morten, og han blev som den første elev sendt til Berlin i de tre første må-

neder af sin læretid. Efterfølgende har Nordex Food haft flere handelselever udstationeret i henholdsvis Tyskland, Østrig eller England. Hos Nordex Food er medarbejdernes trivsel af afgørende betydning - og det er det samme, uanset om du sidder på kontoret i England, på mejeriet i Rumænien eller hjemme i Dronninglund. Antallet af medarbejdere er i dag oppe på knap 300, og en god trivsel på arbejdspladsen påvirker medarbejdernes resultater i en positiv retning. Man fornemmer straks, når man som ny medarbejder træder inden for hos Nordex Food, at der hersker en særlig ånd. En ånd der bygger på tillid og trivsel, men også professionalisme. En ånd som har eksisteret i mere end 30 år, og som gør Nordex Food til en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere.

Nordre Ringgade 2 · 9330 Dronninglund · Tlf. 96 47 15 00 · www.nordexfood.dk


kær agurk,   peberfrugt  og  løg  i  små  tern  og  vend  dem  i  den     kker  og  vend  dem  i  sammen  med  krydderurter  og  ruccola.  Pisk   Skyl  tomaterne   og  skær   hver   tomat   i  3s  alt   tykke   kiver.   Vend  dem  med  salt  og  peber.  Skær  rødløg  i  tynde  både   nd  dressingen   i  speltsalaten.   Krydr   laksen   med   og  pseber   og   og   v end   d em   s ammen   m ed   t omaterne.   H æld   s alatost,   oliven  og  marinaden  fra  bægrene  direkte  over   med  ristet  laks.  

salaten. Rist  pinjekernerne  på  en  tør  pande  til  de  er  gyldne.  Hold  øje  med  dem  for  pludselig  går  det  hurtigt.   Fordel  pinjekernerne  over  salaten  og  pynt  med  masser  af  frisk  basilikum.  

kke uden  grund  en  af  vores  mest  populære  oste.  Konsistensen   NORDEX FOOD ER BLANDT DE   STØRSTE MEJERIVIRKSOMHEDER I DANMARK emet,  og  smagen  mild.  Domyati  smager  lækkert  i  salater  og  er   Virksomheden har siden starten i 1984 specialiseret sig i produktion og salg af de  og  varme   retter.   Kryddermarineret  salatost  er  en  blød  og  velsmagende  hvid  ost  i  en  

n)

ding)

NORDEX FOOD 27

hvid ost, også kaldet salatost.oliebaseret Herhjemme nder man de hvide oste i supermarlage  fi af   middelhavskrydderier,   der  giver   fantastisk  god   kederne under mærket Taverna. Sortimentet bredt lige inden   fra klassiske smag   til  salaten.  Rspænder yst  bægeret   forsigtigt,   du  åbner,  osag  hæld   ost   o g   o lie   d irekte   p å   s alaten.   P å   d en   m åde   k an   d u   b ruge   o lien   latoste i tern til hvide oste i luksusklassen, der gør hverdagsmaden til en delikat som   d ressing   p å   d in   s alat.       smagsoplevelse.

SALATOST ELLER FETA? Feta er en fast, hvid ost lavet på fåremælk og lejlighedsvist gedemælk eller komælk. Feta er en beskyttet oprindelsesbetegnelse for oste fremstillet i Grækenland, hvilket EU-Kommissionens vedtog i 2002.

OPSKRIFTER MED LÆKRE HVIDE OSTE Hos Nordex Food elsker vi at inspirere og deler gerne vores allerbedste opskrifter.   Her får du et udpluk af vores yndlingsopskrifter, og du m finder endnuofl favoritter Krydret  tomatsalat   ed  salatost   g  ere oliven   opskriftssamling på taverna.dk eller på facebook.com/taverna.eu Tapas  i svores ticks  mstore ed  Grillost     Antal  personer:  4   Antal  personer:  4   Tilberedningstid:  ca.  15  min.   Tilberedningstid:  ca.  10  min.   Ingredienser:  

Salatost er stort set identisk med feta bortset fra, at den oftest er fremstillet på komælk. Og da den ikke er produceret i Grækenland, må den ikke kaldes feta.

Ingredienser:

• 2  pk.  (á  250  g)  Taverna  Grillost  el.  Grillost  med  chili   •  4  spsk  olivenolie  

• 2  bægre  (á  100  g)  Taverna  Kryddermarineret          salatost  i  tern  med  oliven  

• 2  spsk  friske  krydderurter  fx  kørvel  og  basilikum   •  400  g  San  Marzano  tomater  (el.  lign.)   •  groft  peber  

• Havsalt  og  groftkværnet  peber   •  1  rødløg  

GRØN SALAT MED SPRØDE GEDEOSTEBRØD

• 60  g  pinjekerner   TAPAS STICKS GRILLOST •  Friske  bMED asilikumblade  

KRYDRET TOMATSALAT MED SALATOST OG OLIVEN

Antal personer: 4 Antal personer: 4 Antal personer: 4 Tilberedningstid: ca. 30 min. Tilberedningstid: ca. 15 min. Tilberedningstid: ca. 10 min. Skyl  tomaterne   og  skær  hver  tomat  i  3  tykke  skiver.  Vend  dIngredienser: em  med  salt  og  peber.  Skær  rødløg  i  tynde  både   Ingredienser: Ingredienser: og  vend  d•em   sammen   mTaverna ed  tomaterne.   Hæld   salatost,   oliven   marinaden   fra   bægrene   direkte  over   • 1 pk. (200 g) Taverna gedeost i blok 2 pk. (á 250 g) Grillost el. Grillost med chili • o 2g   bægre (á 100 g) Taverna Krydret   tomatsalat   mKryddermarineret ed  salatost  og  oliven   • 3 spsk. friskhakket estragon olivenolie på  en  tør  pande  til  de  er  gyldne.  Hsalatost i tern salaten.  R•ist  4pspsk injekernerne   old  øje  m ed  med dem  oliven for  pludselig  går  det  hurtigt.   • Olivenolie • 2 spsk friske krydderurter basilikum • 400  g San Marzano tomater (el. lign.) Fordel  pinjekernerne   over   salaten  ofxg  kørvel pynt  og med   masser  af  frisk   basilikum.   • Skiver af flutes eller andet lækkert brød • groft peber • Havsalt ogpgroftkværnet Antal   ersoner:  4   peber • 2 spsk. friskpresset citronsaft (ca. 1/2 citron) • revet skal af 1/2 økocitron • 1 rødløg   Tilberedningstid:  ca.  10  min.   • 1 tsk. salt samt friskkværnet peber • 16 bambusspyd • 60 g pinjekerner Kryddermarineret  • salatost   er  en  blød  og  velsmagende  hvid  ost  i  en   Ingredienser:   • 2 bakker spæde salater (fx Napolitana blanding) Friske basilikumblade Skær osten i 1,5 cm skiver på den lange led. Vend ski• 1 skrællet agurk oliebaseret   lage  af  middelhavskrydderier,  der  giver  fantastisk  god   •  2  bægre   (á  100  g)  Taverna   Kryddermarineret     verne og skær dem igennem på langs smag   så du får stæn- RSkyl og skær hver tomat tykkeoskiver. • 400 g optøede grønne Edamame bønner uden til  8salaten.   yst  btomaterne ægeret  forsigtigt,   inden   du  iå3bner,   g  hæld        salatost   i  tern   ed  oliven   ger af hver ost. Stik et spyd igennem hver ostestang og Vend dem med salt ogmpeber. Skær rødløg i tynde skal eller friskbælgede eller optøede ærter. ost  og  olie  direkte  på  salaten.  På  den  måde  kan  du  bruge  olien   •  revet  skal  af  1/2  økocitron   grill dem på alle sider. Alternativt kan du stege dem på både og vend dem sammen med tomaterne. Hæld sa•  400   som  dressing  på  din  salat.       g  San  Marzano  tomater  (el.  lign.)   Rør gedeosten let med frisk estragon, 4 spsk. olivenen pande i lidt•   olie stikke dem på spyddene bagefter. latost, oliven og marinaden fra bægrene direkte over 16  og bambusspyd   olie og peber. Rist brødet og kom den rørte gedeost Læg dem på et fad eller tallerken og fordel olivenolie, salaten. Rist pinjekernerne på en tør pande til de er •  H avsalt   og  groftkværnet   peber     på. Flæk den skrællede agurk på langs og fjern kerhakkede krydderurter, peber og fintrevet citronskal gyldne. Hold øje med dem for pludselig går det hur   •  1  skrællet  agurk     •  1  rødløg   tigt. Fordel pinjekernerne over salaten og pynt med nerne med en teske. Skær agurken i tykke skiver.   Pisk over. Server straks som del af en tapas tallerken. Skær  osten   ivandbad  1,5  cm  sinden kiver  brug på  den   lgrilange  led.   Vend   og  skær  dem  igennem  på  langs  så  du  får  8   citron, olie, salt og peber sammen og vend dressingen Tip: Læg bambusspyd i et på masser afskiverne   frisk basilikum. •  400  g  optøede  grønne  soyabønner  (Edamame  bønner  uden  skal).  Du  kan  også  bruge  friskbælgede  eller   60  g  pinjekerner   stænger  af  hver  ost.  Stik  et  spyd  igennem  hver  o•  stestang   og  grill  dem  på  alle  sider.  Alternativt  kan  du  s sammen medoptøede   agurker, salat og bønner. Anret salaten len.   ærter.   dem  på  en  pande  i  lidt  olie  og  stikke  dem  Kort på  som pyddene   agefter.   æg  med dem  oliven på  et  fad  eller  tallerken  og  fo i Ltern med de sprøde gedeostebrød eventuelt dryppet med •  Taverna Friske  bbsalatost asilikumblade       olivenolie,   g  fintrevet  citronskal   over.   Server   traks   som  del  af  en  tapas   Tapas  sticks   ed   Grillost   Kortm om Taverna grillost hakkede  krydderurter,  peber  oKryddermarineret salatost er en blød sog velsmagende lidt olie på toppen.   i en oliebaseret lage af middelhavskrydderier, tallerken.   Grillost er en fast dansk komælksost, som kan steges hvid ost Rør  gedeosten  let  med  frisk  estragon,    spsk.  olivenolie   g  peber.  Rist  brødet  og  kom  den  rørte  gedeost  på.   Antal  p4ersoner:   4   ellerogrilles Kort om Taverna gedeost på panden uden at smelte. Osten får hurder giver fantastisk god smag til salaten. Ryst bægeSkyl   tomaterne  og  skær  hver  tomat  i  3  tykke  skiver.  Ve Flæk  den  skrællede  agurk  på  langs   og  fjern   kernerne   ed   n   teske.   Skær   agurken   i  tykke   sikiver.   isk   cpitron,   æg   ambusspyd   t  vgør andbad   nden  ret bPrug   å  grillen   Tilberedningstid:   ca.  m1Tip:   5  meLin.   Den delikate og bløde gedeost er produceret på 100% tigt en lækker sprød og bgylden skorpe,i  eog sig godt forsigtigt, inden du åbner, og hæld ost, oliven og og   v end   dem  sammen   med  tkan omaterne.   Hæld  salatost,   olie,   s alt   o g   p eber   s ammen   o g   v end   d ressingen   s ammen   m ed   a gurker,   s alat   o g   b ønner.   A nret   s alaten   m ed   gedemælk fra egen gedefarm. Osten har en uimodståsammen medForslag   salater,tsom snack, i en sandwich eller olie direkte på salaten. den måde bruge oli- ristet  brød il  tapastallerken:  Lufttørret  skinke,  chorizo  pølse,   gode  På oliven,   grillede  pdu eberfrugter,   injekernerne   på  en  tør  pande  til  de  er  gyl sprøde  smag gedeostebrød   eventuelt   dryppet   med   lidt  otil lie  varme på  toppen.   elig fyldig og de   afrundet og er ideel somIngredienser:   snack som tilbehør retter. en somsalaten.   dressingRist   på p din salat. med  oliventappanade,  bruschetta  med  tomat  og  hvidløg.   Fordel  pinjekernerne  over  salaten  og  pynt  med  masser eller i salater.

•  2  pk.  (á  250  g)  Taverna  Grillost  el.  Grillost  med  chili       Den   og  bløde  gedeost  er  produceret  på  100%  gedemælk  fra  egen   •  4  dselikate   psk  olivenolie   Grillost   e r   e n   f ast   d ansk   k omælksost,   s om   k an   s teges   p å   p anden   eller  grille gedefarm.  Osten  har  en  uimodståelig  fyldig  og  afrundet  smag  og  er  ideel  som   Kryddermarin uden  at  smelte.  Osten  får  hurtigt  en  lækker  sprød  og  gylden  skorpe,  og  gø snack   eller  firiske    salater.   •  2  spsk   krydderurter  fx  kørvel  og  basilikum   oliebaseret  la godt  sammen  med  salater,  som  snack,  i  en  sandwich  eller  som  tilbehør  til   smag  til  salate   •  groft  peber   varme  retter.     ost  og  olie  dir som  dressing  

 

Tapas sticks  med  Grillost  

Speltsalat med  Domyati  og  ristet  laks    

Antal personer:  4  

Nordre Ringgade 2 · 9330 Dronninglund · Tlf. 96 47 15 00 · www.nordexfood.dk


28

TRY EFTERSKOLE

Alle kan

noget særligt Der blæser nye vinde på Try efterskole. Der er sat projekter i søen, som dels skal give eleverne på skolen en endnu bedre faglig ballast – men samtidigt også åbne dørene udadtil og give efterskolen en tydeligere plads i bevidstheden hos folk i lokalområdet. »Det er et led i den linie, som bl.a. skolens nye bestyrelse har lagt,« fortæller Thomas Wind Eskildsen, som blev ansat som viceforstander på skolen sidste sommer – netop med »awareness« og en mere strømlinet kommunikation internt og eksternt, som nogle af fokuspunkterne. Succes avler succes »Try efterskole er et fantastisk sted. De op til 85 elever, der går her kommer alle med en baggrund, der gør, at de har brug for lidt mere. Vi er en specialefterskole. Eleverne har det til fælles, at de stikker lidt udenfor – de passer ikke helt ned i pæne firkantede kasser. Det er unge mennesker på klassetrinnet 8. til 10. klasse, som udover at være unge, med de udfordringer det nu rummer, måske også har en diagnose af en eller anden art hæftet på. Netop derfor får det, det altid til at risle mig koldt ned ad ryggen,

når der til morgensamling eller frokost sænker sig en helt andægtig stilhed, mens Mogens eller jeg kommer med en fælles besked eller i minutterne inden der bliver sagt værsgo. Der er ingen, der har behov for at være smart og sabotere øjeblikket. Alle er her med en vilje til at bryde alle de fordomme og negative forventninger, de ellers er blevet mødt med. Det synes jeg er så enestående. Respekten honorerer vi med tillid og ligeværd. Det er tydeligt at se, de kvantespring nogle af eleverne tager i løbet af et skoleår, netop fordi de får nogle personlige succeser med i rygsækken. De undervisere og ansatte, der er her på stedet er tydelige voksne. Det skal vi være. Tydelige i forhold til os selv og tydelige i forhold til eleverne. Vi skal turde tage de svære samtaler med de unge. Intet er tabubelagt, og der bliver taget hånd om problemer med det samme. Faktisk er det noget af det, vi er (aner)kendte for – at være klar til at tage de svære samtaler. Det skaber stærke relationer – og det er vi rigtigt gode til.« Fremtidssikring af noget unikt Fyrtårnet på Try Efterskole er forstander

Mogens Gregersen. Gennem 25 år har han været synonym med Try Efterskole. Det er i høj grad hans fortjeneste, sammen med den gamle bestyrelse og en mangeårig kernegruppe af undervisere, at Try har vundet ry for at være en rummelig skole, som giver elever med vanskelige forudsætninger, en ny chance. »Vi er midt i en brydningstid,« fortæller Thomas. »Bestyrelsen er ny, mange af underviserne på stedet er nye – jeg er ny. Vi skal sikre, at det fantastiske arbejde, der er lavet indtil nu, fremadrettet føres videre i samme ånd. Skolen er f.eks. meget praktisk orienteret. Det skal vi stadig være, men vi skal også forberede eleverne på den virkelighed, de skal agere i, når de skal videre herfra. Derfor sætter vi i det kommende skoleår alt ind på at opprioritere IT. Alle elever får en Chromebook til undervisningsbrug. Det gør vi dels fordi flere og flere efterspørger, at den praktiske værkstedsundervisning kan kombineres med FSA – folkeskolens afgangsprøve. Det tilbyder vi lige nu i dansk, matematik og hjemkundskab. De prøver skal tages digitalt, så det kan ikke nytte noget, at IT virker fremmedgjort og uoverskueligt. Uanset, hvad skridtet


TRY EFTERSKOLE

er efter tiden på efterskolen, er digitale kundskaber en nødvendig forudsætning. Vi øver allerede nu, men det skal køres ind som en selvfølgelighed.« Lokal forankring Under overskriften – »En forårsdag i TRY« slår efterskolen d.1. maj dørene op til et storstilet bagagerumsmarked, hvor alle i lokalområdet opfordres til at tilmelde sig med en stand. »Det er ikke som sådan for at tiltrække nye elever,« fortæller Thomas. »De skal nok finde os – og vi dem, men vi vil rigtigt gerne, at den lokale forankring, som er en del af stedets historik, genoplives. Tidligere har her været højskole, friskole, landbrugsskole, forskole til sygeplejeskolen og nu altså efterskole. Der sker en masse ting her på stedet, som vi meget gerne vil gøre synlige i nærområdet. Alle mennesker har en berettigelse – alle har en plads i livet, uanset hvem de er. Det er en vigtig værdi, vi gerne vil bringe videre.«

Højskolevej 9 • 9330 Dronninglund • tryefterskole.dk • 98 29 23 92

En forårsdag i TRY Søndag d. 1. maj fra kl. 13 – 17 åbnes dørene til bagagerumsmarked og aktivitetsdag på Try Efterskole. Alle er inviteret. Det koster 25 kr. at tilmelde en stand. Tilmelding til Thomas, viceforstander: twe@tryefterskole.dk / tlf: 24296012 Udover bagagerumsmarked vil der være aktiviteter på skolens arbejdende værksteder. Der kan købes kaffe, kage, pølser, sodavand og andre lækkerier. Læs mere: facebook.com/Try-Efterskole-103073116444621

29


30

DIGET MASKINSTATION

Specialiseret landbrugsarbejde Det er en helt videnskab at sætte sig bag rattet i en af maskinerne på Diget Maskinstation. Maskinstationen har specialiseret sig i alle former for landbrugsarbejde og løser opgaver for landmænd i en radius af 30 km fra Dronninglund. Det er en opgave, som kræver, at det til stadighed er det nyeste og mest avancerede maskinel og udstyr, der holder i »garagen«. »Landbrug i dag stiller nogle andre krav end det gjorde tidligere. At drive maskinstation kræver, at vi er på forkant med udviklingen både maskinelt og hvad angår viden om effektiv landbrugsdrift,« fortæller ejer Mogens Sørensen. Stadigt flere outsourcer markarbejdet Et af maskinstationens kerneområder er afgrøderne korn og kartofler. Her har undersøgelser vist, at en nøjagtig placering af gødning nede omkring frøet eller spiren, spiller en afgørende rolle for, hvor stærk

og modstandsdygtig planten bliver. Det har blandt andet betydning for optaget af kvælstof og næringsstoffer. »En sund plante udvikler et stærkere rodnet og skal efterfølgende ikke sprøjtes så meget. Derfor har vi naturligvis investeret i de nye maskiner, som kan sætte gødningen med millimeterpræcision,« forklarer Mogens.»Og sådan kommer der hele tiden nye ting på markedet, som vi skal forholde os til, for at møde landbrugets skiftende behov.« For den enkelte landmand kan det være noget nær en umulighed at holde sig ajour med det nyeste grej, der kan løse de stadigt mere specialiserede opgaver, der effektiviserer driften. Det er ganske enkelt ikke rentabelt, medmindre der er tale om meget store landbrug. Derfor vælger stadigt flere »mindre« landbrug helt at outsource markarbejdet. »Det er en klar tendens vi ser: Det fulde ansvar for markarbejde og afgrøder overlades i

stigende grad til os. Så kan landmanden i stedet koncentrere indsatsen om at passe dyrene i stalden.« Forkromet overblik På kontoret lidt udenfor Dronninglund har Mogens nok at se til. Det er herfra han styrer slagets gang. De fleste af kundernes marker er indtegnet digitalt, så Mogens via computerskærmen kan følge hvilken mark, hver af de op mod 20 ansatte kører rundt på i dette øjeblik, hvor langt er de med at løse den aktuelle opgave, brug af ressourcer o.s.v. Det gør det nemmere at koordinere kørsel og aftaler. Det er også Mogens, der tager ud og rådgiver landmanden ifht. de opgaver, der skal løses: Hvornår, hvad, hvordan – og i hvilken rækkefølge. Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til den måde opgaverne skal løses på. Det er blandt andet jordbundsforholdene, der bestemmer arbejdsgangen. Nogle marker har


DIGET MASKINSTATION

tendens til at der kommer til at stå vand, andre ligger udsat for blæst. Hvilken type afgrøder, der egner sig hvor, bestemmes også af hvilke afgrøder, der forudgående har været på marken. »En stor del af vores kunder har vi haft i mange år. Her kender jeg hver enkelt mark, men ellers rådgiver jeg kunderne ud fra de muligheder, vi har på hylderne.« Tekniske udstyrsstykker Der skal køres timer i marken, når du arbejder på en maskinstation – og set udefra, kan det synes en smule ensformigt at skulle tage den ene endeløse bane efter den anden, dag ud – dag ind. Alligevel er det ikke noget problem at tiltrække arbejdskraft – tværtimod.

Mange søger indenfor landbruget, trods svære tider. Det er der ifølge Mogens flere forklaringer på: »De maskiner, vi kører i er så avancerede, at det for de flestes vedkommende kræver specialiseret efteruddannelse alene at køre i dem. Det er elektroniske og tekniske udstyrsstykker. Og det er mere dét end selve størrelsen på maskinerne, der fascinerer de unge.« På Diget Maskinstation testes ofte nyt maskinel og software for John Deere, som har været maskinstationens hovedleverandør i mange år. »Det er et sted, vi henter nyttig viden – og så giver det arbejdet i marken en ekstra dimension, når vi er med til at prøve nye metoder af, som på sigt kan resultere i endnu bedre forhold for landbrug og miljø.«

Ulstedvej 6 • 9330 Dronninglund • digetmaskinstation.dk • 98 84 18 33

31

Vidste du at Byslam Hvert år køres adskillige tons »byslam« ud på danske landbrugsmarker. Det er slam fra kommunale rensningsanlæg. Intet overlades til tilfældigheder i den sammenhæng. Der føres nøje regnskab over hvilke marker, der modtager slam fra hvilke rensningsanlæg. Mens landmandens eget gylle skal udnytte kvælstof med 80% skal byslam kun have en udnyttelsesgrad på 45%. Kartoffellæggermaskine Ovenstående billede er et kig ind i »cockpittet« på kartoffellæggermaskinen. Til sommer kommer der yderligere to skærme til.


NYFORS

Stærk

forbindelse Kan der sættes strøm til – og kan komponenter connectes smartere med ny digital teknologi? Det er i dét krydsfelt, energiselskabet Nyfors bevæger sig. De tager strøm et skridt videre, end blot at levere en kilowatt time ude hos kunden. I stedet er omdrejningspunktet – »hvor kan vi skabe merværdi med vores produkter?« Ny teknologi skal ud til kunderne Nyfors’ kerneprodukter er baseret på el- og telenettet – men, det i sig selv er nu ikke så interessant, mener administrerende direktør Henrik Mentz. Det er alt det andet, som ligger udenom: »Der er et teknologiskifte i gang inden for hele energi- og telebranchen. Særligt på energiområdet. Ser du dig omkring på messer og konferencer i hele verden er der et enormt udbud af nye produkter, der øger komfort og samtidigt giver energibesparelser. Men, det er en udfordring at få integreret den nye teknologi ude hos slutkunderne. Der går for lang tid før de gode intentioner lander hos forbrugeren, og det er hér, vi ser vores plads – som

integrator. Vi vil gerne gøre teknologien anvendelig og tilgængelig for alle. Netop på den front er vi iværksættere, selvom vi efterhånden har 100 år på bagen.« Bedre bundlinie Interessen for nye energibesparende løsninger er stor, ikke alene hos private, men også ude i virksomhederne. Og det er der en god grund til. Det er nemlig ét af de steder, hvor der er mulighed for at forbedre bundlinien og dermed konkurrenceevnen, med få investeringer. Lige nu går mange virksomheder f.eks. over til LED belysning. Levetiden er væsentligt længere end med konventionelle pærer, giver et bedre lys - og investeringen tjener hurtigt sig selv hjem: Tilbagebetalingstiden er i de fleste tilfælde kun et par år. »Er der behov for det, har vi også finansieringsløsninger med ud til kunderne, så man ikke skal starte med at finde penge til investeringen.« Alle virksomheder er i dag funderet på en digital platform. Meget af den teknologi, der i en nær fremtid vil være med til at

Saltumvej 22 • 9700 Brønderslev • nyfors.dk • 98 82 13 11

optimere og styre varmeforbrug, strømforbrug m.v. ude hos både private og virksomheder er baseret på internettet. Det gør det vigtigere end nogensinde, at det digitale fundament – en hurtig og stabil bredbåndsforbindelse er på plads. Selv i 2016 er der stadig områder, hvor det er en udfordring. Derfor er et af målene med Nyfors’ snarlige fusion med Syd Energi at gøre bredbånd tilgængeligt ude hos de sidste kunder i de nordjyske yderområder. Kraftcenter for viden Omstillingen af hele energiområdet rummer oplagte udviklingsmuligheder for nye iværksættere, mener Henrik. Hos Nyfors er man meget interesserede i at understøtte og bidrage til at Nordjylland får en styrkeposition inden for energioptimering: »Brug os gerne som sparrings- eller samarbejdspartner – eller ganske enkelt til at tænke højt med.« I forbindelse med fusionen etableres et nyt kraftcenter i Brønderslev, som skal samle viden og know how ét sted.

33


34 BREDBÅND NORD

Indlæser ubegrænsede muligheder Hos Bredbånd Nord har vi en mission om at understøtte vækst og udvikling i Nordjylland. Det gør vi ved at levere lynhurtigt internet via fiberbredbånd til private og erhverv - fra Mariager i syd til Skagen i nord. Vi forsyner i dag mere end 55.000 private husstande og 1.500 erhvervskunder med fremtidens internet. Læs mere om din virksomheds muligheder på bredbaandnord.dk

Håndværkervej 27 | 9700 Brønderslev | Tlf. 98 88 99 90 | bredbaandnord.dk


BREDBÅND NORD 35

Flere og flere virksomheder vælger fiber En ny analyse fra Erhvervsstyrelsen viser, at flere og flere virksomheder kvitter bredbånd over kobbernet til fordel for fibernet, som åbner op for meget hurtigere forbindelser online. Denne tendens kender man alt til hos Bredbånd Nord, som tydeligt mærker en stigning i interessen fra erhvervslivet. Ifølge Claus Frank Sørensen, Salgs- og marketingdirektør i Bredbånd Nord, giver fibernettet mere effektivitet og konkurrencekraft til områdets virksomheder. »Det er et ’must have’ at have en ordentlig internetforbindelse i dag. Mange virksomheder er afhængige af en forbindelse, de kan stole på, da både deres produktion, kommunikation og kundebetjening foregår via online programmer,« siger han. Fiber til alle i nord Bredbånd Nord er inde i en rivende udvikling, hvor der udrulles fiber til mange nye områder hvert år. Virksomheden har i dag mere end 55.000 privatkunder og 1.500 erhvervskunder. Blandt med

Bredbånd Nords nuværende kunder finder man f.eks. Skagen Havn, Frederikshavn Havn, Try Efterskole, Fårup Sommerland og Frederikshavn Gymnasium. »Vi graver hele tiden, og sideløbende tilbyder vi virksomheder at koble sig på fibernettet. Vores erhvervskunder strækker sig fra mindre erhvervsdrivende til større virksomheder med mange afdelinger,« fortæller Claus Frank Sørensen. Fordele ved fiber Ifølge direktøren er fordelene ved fiber indlysende: »Fibernettet er enormt stabilt, og det fungerer lige så godt til mange som til få. Vi leverer udstyr hele vejen ind til den enkelte kunde, så der sidder ikke andre på forbindelsen. Der er altså hastighedsgaranti helt op til 1 GB – uanset om du downloader eller uploader.« Undervisning og læring kræver for eksempel i dag ubegrænset adgang til internettet. Mange skoler nyder derfor godt af fibernettet, da elever kan downloade bøger og andet undervisnings-

materiale via det stabile fibernet. Fårup Sommerland har desuden trådløs internet via hot spots, så gæster nemt kan uploade fotos på Instagram eller skrive en statusopdatering på Facebook. Ude godt – hjemme lige så godt Vælger en virksomhed fibernet, tilbyder Bredbånd Nord en samlet løsning, så virksomhedens medarbejdere også kan kobles på fibernettet – hvis de bor i et område, hvor der er udlagt fibernet. Med en lynhurtig forbindelse stiger effektiviteten i hjemmet, og det er ligesom at sidde på arbejdspladsen og være på virksomhedens server. Medarbejderne kan desuden tilkøbe en tv-løsning, der kører over fibernettet, og som kan betales separat. Vil du høre om din virksomheds mulighed for at få fibernet? Så ring på 98 88 99 90 eller send en mail til business@bredbaandnord.dk, så vender vi tilbage.

Håndværkervej 27 · 9700 Brønderslev · Tlf. 98 88 99 90 · info@bredbaandnord.dk


36

DRONNINGLUND GYMNASIUM

Begejstring smitter Vi har nogle lærere her på stedet, som virkelig brænder for deres fag – de forstår at drive det bedste frem i eleverne. Det smitter, når man kan mærke, at den der underviser er oprigtigt begejstret for sit fag. Vi skal pirre elevernes nysgerrighed! »En åben og nysgerrig tilgang til verden er nemlig en vigtig og efterspurgt egenskab at tage med sig videre.« Det mener rektor Lars Jørgensen fra Dronninglund Gymnasium. Det er helt selvfølgeligt, at der skal et solidt fundament til – undervisningen skal klæde eleverne fagligt på til videre uddannelse. Men, det er det lag af aktiviteter og værdier, der ligger udenom den basale undervisning, der er med til at anspore og forme eleverne. Og her er de privilegerede i Dronninglund: »Vi har nogle lærere her på stedet, som virkelig brænder for deres fag – de forstår at drive det bedste frem i eleverne. Det smitter, når man kan mærke, at den der underviser er oprigtigt begejstret for sit fag. « I dette skoleår har næsten halvdelen af skolens 540 elever været i Operaen i København. Den historie er et meget godt eksempel på, hvad engageret undervisning betyder. Opera og gymnasieelever er ikke en oplagt cocktail, men en af lærerne på skolen besluttede for nogle år siden at introducere en mindre gruppe af elever på gymnasiet til sin egen store kærlighed – opera. Året efter tog han og en kollega en skoleklasse med i Operaen - og i år kulminerede det altså med 40 % af skolens elever på tur til København. »Det er vel at mærke en tur eleverne selv betaler,« fortæller Lars Jørgensen.

Dronninglundløbet på skoleskemaet »Det er i det hele taget vigtigt for os, at gøre undervisningen så virkelighedsnær som mulig. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med virksomheder og foreningsliv i lokalområdet. Det giver eleverne en bedre forståelse at prøve teori af i praksis. Dronninglundløbet, som har en lang historik i nærområdet, er f.eks. på skoleskemaet på gymnasiets idrætslinie. Det er med til at skabe helhed i undervisningen. Der går en masse planlægning og logistik forud for løbet. De erfaringer eleverne tager med herfra er guld værd.«

dimension. Det er hensigten, at labyrinten åbnes for alle interesserede og bliver en del af oplevelsesprojektet Jyske Ås.

Ambitiøs idé føres ud i livet Sidste år indviede skolen sin nye naturvidenskabelige afdeling. Men, det stopper ikke her. I foråret sætter gymnasiet et nyt ambitiøst projekt i gang, som dels skal give faget naturgeografi den opmærksomhed og plads, det fortjener men, også være med til at sætte Dronninglund på Danmarkskortet. En pensioneret naturfagslærer fra skolen med en brændende interesse for sten har fået idéen til en stor stenlabyrint, der skal anlægges foran gymnasiet. Den idé føres nu ud i livet. Stenlabyrinten, som kommer til at bestå af en række forskellige stentyper, vil give undervisningen en ekstra

Søndervangsvej 1 • 9330 Dronninglund • drlund-gym.dk • 98 84 30 44


38

TJELLE BYG

Nordjysk vokseværk Selvstændigt kald »Du skal brænde for det med hud og hår!« Det bliver iværksættere tudet ørerne fulde af. Enten har du dét i dig eller også har du ikke. Og der er noget om snakken: Morten Tjelle – ejer af tømrerfirmaet Tjelle Byg, har fået iværksættergenet ind med skeer. Hans far var selvstændig, og netop derfor har den livsbane altid appelleret til ham. Dét, der driver værket er drømmen om frihed. Friheden til at sætte sit eget præg på tingene, og frihed til at disponere over sin egen tid. Det er efterhånden ni år siden, at drømmen blev realiseret og Tjelle Byg startet. Inden da var Morten ansat i større byggefirmaer gennem nogle år, hvor han var med som projektleder på større byggepladser, et led i en mere langsigtet strategi: »Det her med at starte tømrerfirma op uden anden ballast end et svendebrev på lommen, tror jeg ikke meget på. Du er for grøn til at kunne klare dig, og mangler erfaring og netværk. Derfor valgte jeg helt bevidst at bruge nogle år på at suge til mig, lære nyt og samle erfaringer – inden jeg selv tog skridtet. Faktisk arbejdede jeg også på fuld tid, sideløbende med Tjelle Byg,

de første to år. Den tid brugte jeg på at få sparet startkapital op, og på stille og roligt at få bygget en vis kundebase. Derfor havde jeg nok at lave fra dag ét, da jeg i 2009 sagde mit job op.« Målrettet vækst Det er ikke resultatet af tilfældigheder, at firmaet i dag tæller otte ansatte. Det er et led i Mortens planer. For planlægning skal der til, sammen med benhårdt arbejde på hele tiden at skaffe nye opgaver, skabe nye kontakter og spotte nye forretningsmuligheder. De otte fastansatte er endda lige i overkanten, for målet har fra starten været fem. »Der er opgaver nok – men det kræver et andet organisatorisk setup, hvis vi skal være flere. Det er ikke det, jeg har lyst til. Som det er nu, er jeg privilegeret med dygtige ansatte. Dem sætter jeg stor pris på. De er selvkørende og har en god forståelse for, hvad der skal til for at det hele glider på en byggeplads. De bestiller selv materialer og byder i det hele taget ind med deres egne idéer. Det gør mit arbejde nemmere. Vi har masser af ambitioner om vækst, men i stedet for flere fastansatte, hyres lokale samarbejdspartnere ind efter prin-

cippet: Vi laver det, vi kan – og så køber vi hjælp til resten. Men det er vigtigt, at det er firmaer, jeg kender og har tillid til. Jeg skal kunne regne med, at de møder op som aftalt. Ellers smuldrer min tidsplan lynhurtigt.« Halvdelen af firmaets opgaver omfatter i dag tagarbejde. Det er ét af de områder Tjelle Byg fra starten har valgt at specialisere sig i. Derfor har de efterhånden oparbejdet et vist renommé, som eksperter på området. »Hver gang, vi er ude på et projekt, anstrenger vi os selvfølgelig for at lave et stykke arbejde, der er i orden – men vi sørger også for at fortælle, at vi har været der. Det vil sige, at naboerne også lige får en brochure i postkassen. Vi sørger for at fortælle kunderne om alle de ting, vi også kan – udover f.eks. at skifte et vindue eller en tagkvist. Efterhånden har vi flere ting på hylderne, som supplerer hinanden godt: Tømrerarbejde, papirisolering og algerens. Det begynder så småt at give nogle opgaver på kryds og tværs. Både fra kunder, vi tidligere har været ude hos og nye kunder eller samarbejdspartnere, som har hørt om os eller er blevet anbefalet, at vælge os. Til maj skal vi f.eks. i gang med et større


TJELLE BYG

renoveringsprojekt i Aalborg, hvor en boligforening skal have skiftet tag på syv boligblokke. Her blev vi inviteret til at komme med et bud i licitationsrunden på anbefaling af en anden boligforening. Du skal gøre dit arbejde ordentligt, men som selvstændig er det også vigtigt, offensivt at gøre opmærksom på, at du er der.« Papirisolering vinder frem For tre år siden startede Morten Tjelle Isolering – en selvstændig afdeling under Tjelle Byg, som tilbyder papirisolering af boliger. Papirisolering er blot én af de mange chancer, Morten har taget gennem sine ni år som selvstændig. Modet til at turde tage en chance i ny og næ skal man have i sig, mener han. Ellers kan du lige så godt droppe en fremtid som iværksætter. Sidste år blæste Tjelle Isolering, 150 ton

papirisolering ind på nordjyske lofter. En stigning på 25% i forhold til 2014. »Vi har fundet et produkt, som dels passer rigtig godt til det, vi i forvejen laver – men timingen er også rigtig: Energioptimering og grøn omstilling er mere aktuelt end nogensinde før. Dels stiger varmeudgifterne mange steder – f.eks. i større byer som Aalborg. Samtidigt strammes kravene til energiforbedringer og energimærkninger i det nye bygningsreglement. Det skærper boligejernes interesse for energiinvesteringer. Stadigt flere har fået øjnene op for at papirisolering er et attraktivt alternativ til konventionel isolering. Alene på arbejdstid og timeløn er der store besparelser at hente. Dertil kommer, at det giver et langt bedre indeklima i huset. Du får et hus, der kan ånde.«

Bollegade 30 • 9330 Dronninglund • tjelle-byg.dk • 98 84 43 60

39


40 HJ-ENERGI

Spar energi og få tilskud Få en håndsrækning til at energioptimere Der er gode muligheder for at realisere dine bolig-, ejendoms- eller landbrugsrenoveringer med tilskud. HJ-Energi tilbyder uvildig energirådgivning til private boligejere, landbrug og erhverv, som ønsker gratis hjælp til at søge tilskud til energibesparende tiltag. Der er masser af sund fornuft og god økonomi forbundet med at energirenovere. Som boligejer får du skattefrit udbetalt et beløb, der svarer til dine samlede energibesparelser. HJ-Energi hjælper dig med at indberette, når du eksempelvis isolerer gulve, vægge, lof-

ter eller udskifter vinduer døre, tag eller opvarmningskilde. - Det vigtigste er, at du indgår aftalen med HJ-Energi, inden du går i gang med dine energibesparende tiltag såsom at udskifte fyr, konvertere til pillefyr, opsætte varmepumpe, energirenoverer din ejendom med mere, fortæller energirådgiver og ejer Rasmus Hevang Jensen. Også landbrug kan få hjælp af HJ-Energi til at gennemgå ejendomme og anlæg. Det udmønter sig i konkrete forslag til energibesparende tiltag og konvertering til vedvarende energi, der

Fra venstre: Henrik Carstensen, Energirådgiver, Connie Poulsen, administration, Jeanette Hevang Jensen, sekretær, Rasmus Hevang Jensen, Energirådgiver.

ofte kan finansieres med tilskud helt op til 65 procent. Endelig kan særligt små og mellemstore virksomheder få gode råd om besparelser inden for el, vand, varme samt hjælp til at blive indstillet til den rette støtteordning. HJ-Energi kortlægger dit energiforbrug, fremlægger besparelsesmuligheder og ansøger om tilskud – simpelt, effektivt og nemt for dig. Du kan både få energitilskud som privat boligejer, erhverv og landbrug. Kontakt HJ-Energi for at modtage støtte til energiforbedringer på www.HJ-Energi.dk

Stationsvej 29 · 9330 Dronninglund · Tlf. 70 70 79 95 · info@hj-energi.dk


AALBORG HANDELSSKOLE 41

Giv din viden vokseværk Livslang læring og kompetenceudvikling – to nøgleord, som drøftes og planlægges mange steder. Det gælder både hos virksomheder, som vil styrke deres knowhow, processer, kundeservice m.m. og private, der ønsker at forbedre deres fremtidige karrieremuligheder. Hos Center for Karriere og Uddannelse på Aalborg Handelsskole tilbydes gode muligheder for læring og kompetenceudvikling inden for forskellige områder som IT, ledelse, sprog, salg, regnskab m.m. – både til privatpersoner og virksomheder. Kursus når du har tid Ud over at sikre et højt fagligt indhold på kurserne har skolen også stort fo-

kus på at tilbyde kursisterne en fleksibel undervisningsform. - Vi oplever i dag, at vores kunder har et stort behov for at kunne tilrettelægge kurset efter deres dagligdag. Derfor har vi nu suppleret den traditionelle holdundervisning med andre undervisningsformer som fx fjernundervisning, tilpassede virksomhedshold og enkeltmandsundervisning, fortæller uddannelseschef Nicolai Bo Pedersen. Fleksibilitet er i dag altafgørende. Det betyder, at undervisningen også let kan flyttes ud hos den enkelte virksomhed – et tilbud, som mange vælger at benytte sig af. Ofte er det med til at spare både tid og penge for den enkelte virksomhed og kursist.

Undervisning i virkeligheden Der er fart på udviklingen i de nordjyske virksomheder – og det er der også hos Center for Karriere og Uddannelse. Vi udbyder konstant nye, spændende kurser og tilpasser vores undervisningsform efter erhvervslivets behov. Seneste skud på stammen er fx vores bestyrelsesuddannelse, hvor kursisterne får et unikt indblik i, hvordan bestyrelsen kan bidrage til både vækst og udvikling i virksomheden. - For os er det vigtigt at kombinere teori og praksis. Vores kursister skal kunne relatere den nye viden til egen virksomhed og arbejdsdag. Det er sådan, viden skaber vokseværk, fortæller Nicolai Bo Pedersen.

MÅLRETTET UDDANNELSE FOR BESTYRELSESMEDLEMMER BLIV KLÆDT PÅ TIL ROLLEN SOM BESTYRELSESMEDLEM Lær om bestyrelsesansvar, regnskabsanalyse, selskabsformer og meget mere fra relevante fagspecialister som jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesfolk. Uddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i mindre og mellemstore virksomheder. Uddannelsen er anerkendt af Undervisningsministeriet og består af syv intensive moduler à hver 1-2 dages varighed.

WWW.AHKURSER.DK

SE HER!

NÆSTE FO RLØB HA R OPSTART D. 30/8 20 16. TILMELD DIG I DAG !

PRIS 22.500 kr. Fuld forplejning og kursusmaterialer er indeholdt i prisen. TILMELD DIG UDDANNELSEN Kontakt kursussekretær Tina Nørgaard - tlf. 9133 3301 - tinn@ah.dk


42

BUSINESS NETWORK

Synlighed betyder alt

Google favoriserer »sine egne«, så med en Google+ profil får du faktisk en genvej, til fri trafik og synlighed. »Hvordan finder kunder din virksomhed i dag?« Det er ét af Jane Mejlsted Mørch’s første spørgsmål, når en virksomhedsejer kontakter Business Network, for at få hjælp til at tegne en skarpere online-profil. »Det kommer bag på de fleste, hvor svære de faktisk er at finde. Årsagen er, at mange fejlagtigt går ud fra, at en hjemmeside er ensbetydende med synlighed. Det er det langt fra – det kræver målrettet arbejde med søgeoptimering på flere fronter.« Fundamentet skal være i orden Google indeksering er en kompleks størrelse, men der er en række vigtige valg, som har betydning for hvor højt din hjemmeside rangeres på Google.

Derfor starter rådgivning hos Jane altid her: Hvordan ser fundamentet ud, og er du iværksætter – hvad skal du tage højde for, inden du køber en hjemmeside? Janes råd til iværksættere, der skal hurtigt i gang på et minimimalt budget er iøvrigt, i første omgang at koncentrere indsatsen om Google+. Har du ikke råd til at investere i trafik, så giver en hjemmeside nemlig ingen mening. Det er spild af både tid og penge. Google+ giver tilmed hurtige resultater, hvis du gør det rigtigt: Thomas Hansen fra X-pest skadedyrsbekæmpelse var på et af Jane’s kurser i februar, og her efter et par uger har det resulteret i markant flere visninger. Det har givet blod på tanden.

Netværk afgørende Udover kurser og medierådgivning, brænder Jane passioneret for netværk. Hun faciliterer flere netværksgrupper i erhvervsnetværket Business Bees: »Du kan være nok så dygtig til at skabe online synlighed, men, levedygtige virksomheder funderes i lige så høj grad på netværk og evnen til at skabe personlige relationer på din vej.« I Vendsysselgruppen mødes pt. 11 virksomheder hver 14. dag i Udviklingsparken i Brønderslev, men der er også grupper i Aalborg, Mariager, Vesthimmerland og Fjerritslev.

Starthjælp til Spis Ged »I dag kan man researche sig til alt – hvis man vel at mærke har tiden til det! Som selvstændig kan du lynhurtigt komme til at bruge dine ressourcer forkert. Derfor valgte jeg at købe noget sparring hos Jane, da jeg skulle i gang med at promovere mit nye iværksættereventyr – spisged. dk. Det er de færreste, der har prøvet at smage ged, men de få der har, sværger til det. Det er en delikatesse. Men, hvordan nå mest effektivt ud til

kunderne med dét budskab? Dét var jeg i tvivl om. Med Jane på sidelinien har jeg nu fået basen på plads – d. 1. april åbner webshoppen. Jeg ved også, hvor jeg skal skrue, for at få størst mulig effekt af mit markedsføringsbudget. Det var et vigtigt mål for mig – gør det selv og gør det rigtigt.« Mette Weigel - Spisged.dk .

Boulevarden 20B, 2. tv • 9000 Aalborg • business-network.dk • 40 58 70 56


KLOKKERHOLM MASKINSTATION

43

Løbende

investeringer Lige nu er der ekstra pres på, på Klokkerholm Maskinstation. Kalenderen står på forår, og med det følger travlhed. Det er kimen til dette års høst, der skal lægges nu: Jorden skal forarbejdes og plantes til. Alt er dermed ved det gamle – for sådan har det været gennem årtier på maskinstationen. Alligevel er der sket noget, siden virksomheden blev etableret tilbage i 1956. Udviklingen er til at tage og føle på: Maskinparken tæller i dag det nyeste teknologiske udstyr, så man til stadighed kan leve op til egne og landmændenes høje kvalitetskrav. Løbende investeringer »Vi skal være på forkant med udviklingen,” fortæller ejer Martin Jespersgaard, som overtog firmaet ved et generationsskifte i 2013. Der kommer hele tiden nye forbedringer til - andre måder at optim-

Brøndlundvej 4 • 9320 Hjallerup • 23 26 72 54

ere landmandens drift på, metoder, der kan minimere kvælstofudledning og nyt maskinel, der kan optimere vores egen drift. Det kræver løbende investeringer. ”Da vi eksempelvis investerede i en sortjordsnedfæller tilbage i 2001 var vi blandt de første herhjemme. For to år siden investerede vi i et Syre-N anlæg som, kort fortalt, øger udnyttelsesgraden af gyllen og mindsker kvælstoffordampning. Det giver en bedre økonomi for landmanden og det er samtidigt en gevinst for miljøet.«Selvom teknologi har høj prioritet, så insisterer Martin på at holde fast i nogle af de gamle dyder. »Tid og pertentlighed betyder alt i den her branche. Vi skal levere et ordentligt stykke arbejde – til tiden. Det har været mottoet siden firmaets start. Alle ansatte har f.eks. en landbrugsfaglig baggrund, og vi sætter en ære i at overholde de aftaler, vi laver.«

Faglighed i fokus Specialisering Klokkerholm Maskinstation har specialiseret sig i høstning af græs og majs. Det er opgaver, som stiller store krav til kvalitet og kapacitet - timing er vigtig. Derfor vælger mange landmænd at outsource opgaven. Fremsynet teknologi Der foretages løbende investeringer, så maskinstationen til stadighed kan tilbyde sine kunder den bedste service. Investeringerne omfatter maskinel og ny teknologi. For to år siden blev der f.eks. investeret i et Syre N-anlæg. Opgaver året rundt Vinterhalvåret er et godt tidspunkt for pleje af læbælter. Her tilbyder maskinstationen klipning med hegnsklipper. I det hele taget er der fokus på løsning af opgaver, der kan hjælpe landmanden i hans arbejde.


44 VODSKOV BOLIGHUS

carlhansen.dk

every piece comes with a story | OW149 |

colonial chair ole Wanscher · 1949

Colonial Chair er Ole Wanchers mest kendte stol. En møbelklassiker med en utrolig smuk finish. Stolen er et oplagt valg til alle rum, hvor man ønsker et let og inviterende udtryk. På trods af den smukke, lette konstruktion er stolen uhyre stærk og holdbar. Måske bl.a. derfor bruges stolen på mange museer verden over!

vo b

vodskov bolighus

Plovhusene 1 DK - 9310 Vodskov Tlf. 98293188

Store Møllegade 88, 3992 København K. Tlf: 3312 3312 www.moblerogco.dk

w w w. v o d s k o v b o l i g h u s . d k


VODSKOV BOLIGHUS 45

vodskov bolighus www.vodskovbolighus.dk

Plovhusene 1 DK - 9310 Vodskov Tlf. 98293188

w w w. v o d s k o v b o l i g h u s . d k www.louispoulsen.com


46

THISTED BRYGHUS | BASIS-TRYK

Lokalt

samarbejde

Det kan være meget godt at vende blikket ud i verden – men ofte kan det også svare sig at se på mulighederne i nærområdet. »Vi taler samme sprog.« Sådan beskriver Aage Svenningsen, direktør for Thisted Bryghus og bogtrykker Frits Danielsen fra Basis-Tryk i Dronninglund deres nye samarbejde, som flytter trykning af bryghusets toppakninger tilbage på danske hænder efter at være blevet trykt i Tyskland i en årrække. Begge virksomheder har stærke nordjyske rødder og det giver en fælles forståelse, som er et vigtigt udgangspunkt, mener de begge. Brug dit netværk Aftalen mellem Basis-Tryk og Thisted Bryghus indeholder alle de ingredienser, der skal til en god »iværksætterbryg«. Det var nemlig netværk, der åbnede døren på klem, til et nyt samarbejde mellem de to »lokale« virksomheder for et lille års tid siden. Bindeleddet var Mollerup Mølle. Her er Frits både en god ven, kunde og leverandør. »Jeg havde puslet med idéen om bryghuset, som ny kunde i et stykke tid, men havde ikke helt knækket koden til at få et møde i stand. Det nævnte jeg, en dag jeg var på besøg.« »Øjeblik – vi har et par aktier i foretagendet« var den lune kommentar, og

inden Frits tog hjem var en aftale om at kontakte Aage Svenningsen på plads. Allerede ved første møde var det tydeligt, at kemien passer. Frits og Aage er gjort af samme stof – de er åbne for de muligheder, der byder sig, og så har de begge næse for at spotte en god forretning. Vær åben for mulighederne i lokalområdet Også dem, der måske ikke er så åbenlyse. Basis-Tryk er af en ganske anden størrelse end det tyske trykkeri, Thisted Bryghus hidtil har brugt, men, de kan levere nøjagtigt samme kvalitet, til samme konkurrencedygtige pris. Og det var Aages ubetingede krav, for at flytte ordren til Dronninglund: »Kundernes oplevelse med vores øl starter ude i butikken. Her spiller emballering en vigtig rolle. Det skal se ordentligt ud, og så kan det heller ikke nytte noget, at toppakningen går i stykker, når kunderne skal have øllene med hjem.« Størrelse er ikke det eneste, der tæller Faktisk er det kun en fordel at være »lille« i den her sammenhæng. Bryghuset oplever en helt anden fleksibilitet end de hid-

til har været vant til: »Vi behøver ikke nødvendigvis at skulle op i de helt store oplag. Det passer godt til os, for udover special øl og den klassiske Thy pilsner, brygger vi hvert år mange øl med private labels, hvor der er behov for specialtryk af toppakninger i mindre oplag ad gangen. Og så kommer vi heller ikke uden om, at det er nemmere at kommunikere med Frits i Dronninglund end en marketingsafdeling på et stort tysk trykkeri.« »Håndværket skal være i orden,« understreger Frits. Netop derfor har han besøgt bryggeriet flere gange i forbindelse med den nye aftale, for at få en forståelse af hele produktionsflowet. »Jeg var slet ikke i tvivl om, at vi kunne løfte opgaven både fagligt og økonomisk, men det er meget nemmere at lave noget, der fungerer, når vi har set den sammenhæng, det skal fungere i.« Godt købmandskab Historien om, hvordan aftalen egentlig kom i stand får smilene frem hos både Frits og Aage. Frits forstår om nogen, godt købmandskab, som er et af iværksætterens vigtigste redskaber – uanset hvor

Bryggerivej 10 • 7700 Thisted • thistedbryghus.dk • 97 92 23 22


THISTED BRYGHUS | BASIS-TRYK

Basis-Tryk Udover kartonnage og klassiske tryksager som tidsskrifter, brochurer, bøger, fl yers, brevpapir, kuverter, visitkort m.m. leverer Basis-Tryk også en række alternative produkter:

mange år virksomheden har på bagen. Derfor havde han taget en repræsentant fra Dronninglund Borgerforening med til det første møde på Thisted Bryghus. Han vidste nemlig, at borgerforeningen var interesseret i at få brygget en Dronninglund øl. »Det gav et godt udgangspunkt for en snak om tingene.« I første omgang er der lavet aftale om tryk af toppakninger til 15 forskellige ølvarianter, men aftalen vil på sigt betyde, at der skal ansættes et par ekstra medarbejdere på trykkeriet, for at kunne holde bryghuset forsynet. De ekstra medarbejdere er en sidegevinst, der glæder Frits. Der er en tendens til at fokusere for ensidigt på de begrænsninger der måtte være i yderområder. Men, det er en helt forkert tilgang, mener både Aage og Frits. Det handler derimod om at være åben og kreativ, når der skal findes nye alliancer og samarbejdspartnere. Det kan være meget godt at vende blikket ud i verden – men ofte kan det også svare sig at se på mulighederne i nærområdet. Det er aftalen mellem Thisted Bryghus og Basis-Tryk et levende bevis på.

De nye toppakninger til Thisted Bryghus limes hos en underleverandør – dansk vel at mærke. Hos Basis-Tryk er strategien nemlig klar: 100% dansk produktion.

Nordre Ringgade 4 • 9330 Dronninglund • basistryk.dk • 98 84 10 20

47


SKIFT TIL EN BANK DER BRÆNDER FOR DIG BOOK ET MØDE

BRØNDERSLEV Thomas Jørgensen Tlf. 9870 4501

HJALLERUP Christian Pedersen Tlf. 9870 5101

DRONNINGLUND Ole Andersen Tlf. 9633 5297

thomas.joergensen@ nordjyskebank.dk

christian.pedersen@ nordjyskebank.dk

oa@nordjyskebank.dk

Book et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår dine muligheder

Erhvervsbladet INDBLIK 2016  

Erhvervsbladet INDBLIK sætter fokus på erhvervslivet i Brønderslev Kommune.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you