Page 1

2015

Dunántúli Napló


TÉGED IS VÁR MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ICT-MUNKAADÓJA! Az IT Services Hungary Kft. hazánk legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő ICT-munkaadójaként folyamatosan várja informatikai szakemberek vagy az informatika iránt érdeklődő, idegen nyelveket beszélő pályázók jelentkezését. IT SERVICES HUNGARY. VALÓSZÍNŰLEG A LEGIZGALMASABB ICT-MUNKAHELY. www.it-services.hu


AJÁNLÓ

Top 100 – Tervek és lehetőségek a legjobb teljesítmények alapján

Az ipari termelés egy lakosra jutó értéke telephely szerint*

(ezer Ft)

Budapest

1718

Pest

2021

Fejér

5237

Komárom-E.

5888

Veszprém

2239

Győr-M.-S.

7199

Vas

4292

Zala

2282

Baranya 953

DR. KÉRI ISTVÁN,

HUBER ÉVA,

PÓRÉ LÁSZLÓ,

a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

a NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatóságának vezetője

a Dunántúli Napló főszerkesztő-kiadóvezetője

Top 100. A megye gazdasági teljesítményét, a legnagyobbak szereplését elemző kiadvány létrehívása óta stabil, állandó résztvevők és feltörekvő új vállalkozások is jellemzik összeállításunkat. Az idei év is bővelkedik mindkét kategóriában. A korábbi évekhez hasonlóan az esztendő végéhez közeledve ismét megjelent a megye legnagyobb gazdálkodóit bemutató kiadványunk, amely a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Igazgatósága által készített elemzések alapján válik teljessé. Ezek az interjúk, elemzések nemcsak a múltbéli teljesítményekkel fog-

lalkoznak, hanem betekintést engednek a meghatározó gazdasági szereplők terveibe, a teljesítményeiket befolyásoló körülményekbe, a pályázati és egyéb forrásteremtés lehetőségeibe. Az évek során a Top 100-ba való bekerülés komoly presztízzsé vált a baranyai gazdasági társaságok körében. Ezt nemcsak az mutatja, hogy egyre többen vállalják teljesítményük nyilvános dicsőségét – soha ennyien nem nyilatkoztak még kedvezően arról, hogy szívesen szerepelnek a toplistán –, hanem abban is megnyilvánul, hogy számos gazdasági társaság is vonzó lehetőséget lát a kiadványban való szereplésben.

A teljesítményeket elemző írások mellett partnereink, a kamarák és a NAV vezetői interjúk keretében értékelik a mögöttünk álló időszakot, nem mellékesen a gazdasági szereplők előtt álló új kihívásokra hívják fel a figyelmet. És természetesen bemutatkoznak az eredményeikre méltán büszke cégek Baranyából. Éppen ezért szakmai összeállításunk hasznos forgatnivaló lehet cégvezetők, gazdasági döntéshozók számára, de adott esetben a kiadványban szereplő cégek, üzletek dolgozói, üzleti partnerei, sőt rendszeres ügyfelei, vásárlói számára is tartogathat érdekes információkat.

4100 3300

6700

148,1

6700

8000

Közigazgatás

141,3

10 300

Szállítás

116,4

101,4

31 600 91,9

118,4

106,6

103,4

2012=100% 2013

18 700

Ipar Oktatás Ingatlanügyletek

Tolna

1765

Borsod-A.-Z.

3386

Heves

3218

Nógrád 1298 Hajdú-B. 1339 Jász-N.-Sz.

3481

Szabolcs-Sz.-B. 1269 Bács-K.

3547

Békés 1282 Csongrád

1750

Közép-Mo.

1842

Közép-Du.

4442

Nyugat-Du.

5057

Dél-Du. 1177 Észak-Mo. Észak-Alföld Dél-Alföld

2991 1864 2347

* A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján

A regisztrált gazdasági szervezetek számának alakulása (2014. december 31.)

A beruházások teljesítményértékének alakulása* (millió Ft)

Mezőgazdaság Kommunikáció

Somogy 1019

Kereskedelem * Mindenkori folyó áron

Megnevezés

2012

2013

2014

Társas vállalkozás

18 410

18 051

17 122

korlátolt felelősségű társaság

11 898

11 891

11 432

129

128

129

5 848

5 454

4 981

Önálló vállalkozó

38 995

39 346

40 455

főfoglalkozású

13 295

13 480

13 897

mellékfoglalkozású

16 979

17 361

18 011

Vállalkozás összesen

57 405

57 397

57 577

Nonprofit szervezet

5 392

5 508

5 649

Költségvetési és egyéb szervezet

1 019

1 003

958

63 816

63 908

64 184

részvénytársaság betéti társaság

A Dunántúli Napló melléklete Főszerkesztő-kiadóvezető: Póré László Szerkesztők: Kaszás Endre, Schneider Gábor Kiadja a Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Baranya Megyei Irodája Hirdetésvezető: Nagy Gyöngyi Tel.: 72/505-060 • Fax: 72/505-068 Nyomtatás: Stanctechnik Kft., Budapest ISSN 0865-9133

Összesen

3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

INTERJÚ

Ébresztő a helyi gazdaságnak DR. KÉRI ISTVÁN

Egyre fontosabbak a térségi együttműködések

Új uniós pályázati ciklus indult, korántsem mindegy, hogy milyen kondíciókkal indulnak a fejlesztési lehetőségeknek a megye gazdasági szereplői. Az aktuális helyzetről dr. Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke formált véleményt. – Hogyan értékelhető Baranya gazdasági teljesítménye, versenyképessége országos, illetőleg európai összevetésben?

– Tömören fogalmazva, kissé álmos helyben járásként. Időnként biztató jelekkel, de valójában az összteljesítmény nem versenyképes. Egyes vállalkozásokról elmondható még a nemzetközi helytállás is, de sajnos a nagyságrendjük nem éri el a kívánt mértéket. Az okok fel-

sorolása helyett idéznék az első regionális gazdasági elemzésemből: „Az 1 főre jutó megyei GDP-adatok további arányeltolódása prognosztizálható 1998-ra a régió megyéi között, majd az 1999-es még dinamikus növekedést 2000-től lassulás fogja követni. Természetesen csak akkor, ha a gazdaság szereplői és a területfejlesztésért felelős szervek elmulasztják a fenntartható növekedéshez szükséges feltételek megújítását, a jövedelemtermelő képességet erőteljesebben szolgáló döntések meghozatalát”. A legfrissebb adatsorokból (KSH) kiderül, hogy az akkori dél-dunántúli régiós első helyünket utolsóra cseréltük, a 2013/2020-as időszak GDP növekedési ütemében. Akkor nem gondoltam, hogy ez a lassulás másfél évtizedet is megél. A má-

sodik elemzésemből (Honnan? Ugyanoda! 1998–2008) ma már az is megállapítható, hogy változtatni kell az akkori megállapításon, mely szerint a „rövid távon stabil sereghajtói pozíciókra számíthatunk”: a felsorolás hoszszú távúra módosítható (aktív keresők száma, GDP-arány, ipari termelés, export stb.). A megyei GDP növekedési indexének értéke a 2001–2013-as időszakban a 17. helyet biztosította számunkra a rangsorban, míg 2008–2013 között a 19. helyre kerültünk. Csak Nógrád van mögöttünk, és az időszak végére értük el a 2008-as szintet. Baranya megyében az ipari és az építőipari termelés 2014-ben folyó áron sem érte el a 2008-as mértékét. A vállalkozások száma 2008-tól az országos értéktől jobban csökkent, az iparban 19,7%-kal, az építő-

iparban 34,9%-kal. 2014-ben 600 társas vállalkozás szűnt meg. – A gazdálkodókat érintő, talán legizgalmasabb kérdés az induló új uniós támogatási ciklus. Mire érdemes fókuszálni ennek kapcsán a gazdasági szereplőknek, a megye, a város gazdasági döntéshozóinak?

– A fejlesztési források relatív szűkössége továbbra is a legnagyobb gond lesz a megye vállalkozásai számára. A meghirdetésre kerülő pályázatok beadására és a nyertesek megvalósítására rendkívül rövid idő áll majd rendelkezésre. Még akkor is, ha az összes kiírás 2017-ig megtörténik. A halasztott kereslet nagy mennyiségű pályázat beadását vetíti előre. Tehát ma már legalább 80%-os készültségi fokú pályaműveknek kell lennük a fiókokban, hogy remény legyen a nyerésre. A saját erő biztosítása sem lesz könnyű feladat egy forráshiányos megyei gazdaság szereplőinek. Hozzávéve, ha a húzó nemzetgazdasági ág a kereskedelem és gépjármű-javítás, akkor a lehívási esélyek is behatároltak. A megye és a város döntéshozóinak vigyázniuk kellene a helyben megtermelt jövedelmek megtartására. Ennek mértékétől is függ a megyén kívüli forrásabszorpció. Ha mindenki egyedül akar versenyezni a külső forrásokért (ez nem csak az anyagiakra vonatkozik), akkor reménytelen helyzetbe kerülhetünk. A Pécs 2030 – gazdasági fókusz emlékeztetőjéből: „Lehetnek egymással versengő koncepciók, csak nincs elég forrás, hogy mindegyik mellé oda lehessen állni. A forrásszétosztás pedig mindegyik ötletet megöli, mert egyikre sem fog elég forrás jutni”. – A kamara évről évre figyelemmel kíséri a legnagyobb baranyai cégek, a Top 100 teljesítményét. Hozott-e

Dr. Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

4


INTERJÚ

A gépipar az egyik húzóágazattá erősödött a megye gazdaságában az elmúlt években változást az elmúlt esztendő a korábbiakhoz képest?

– Szembetűnő, hogy a vállalkozások 57%-a járult hozzá a teljes gazdálkodási és adózási főbb adatainak közzétételéhez, a tavalyi 71%-hoz képest. A főbb mutatóknál változatlan az ingamozgás. A kimutatható javulás egy része a „jó” bázisnak köszönhető, a fenn-

tartható fejlődés nem éri el a kívánt szintet. Az elmúlt három évben a Top 100 élmezőnyéből csak négy vállalkozás tudta növelni folyamatosan az árbevételét. Az élőmunkához kapcsolódó adónemek (tb, szja) 20%-os részaránya elgondolkodtató, a mérlegfőöszszeghez koherens áfa 47%-os és a tánya 40%-os részarányához

A regisztrált társas vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint (2014. december 31.) Mezőgazdaság Ipar

Többi nemzetgazdasági ág

4% 26%

9% 10%

22%

17% Tudományos és műszaki tevékenység Ingatlanügyletek

6% 5% Vendéglátás

Építőipar

Kereskedelem

képest. Az export volumene alig növekedett, viszont az exportáló cégek száma 57-ről 67-re emelkedett. A mikro-, kis- és középvállalkozások részaránya eléri a 64%-ot. Ezekből is látszik, hogy a legnagyobbak élmezőnye sem a volumen, sem a struktúra tekintetében nem jelent érdemleges húzóerőt. – Az év során több cég (Harman, Helmann) is érkezett a városba, megyébe, egyelőre azonban nem kezelhetjük megváltóként őket. Érdemes még nagybefektetőkben gondolkodni, vagy a kkv-k jelentik a megoldást?

– Az igazi kérdés az, ki fizeti a „révészt”. Hazánk nagyon elkényeztette a külföldi működő tőkét. Ma már csak oda megy, ahol mindent megkap, és neki semmivel sincs dolga a betelepülés helyi feltételeinek kialakításánál. Mi addig vártunk a csodára, amíg a legfontosabb termelési tényezőink kiürültek. Innentől egy nagyberuházás bekerülési költsége exponenciálisan meg-

nő, normál körülményekhez képest. Ha már a tévéhíradóból is megtudhatjuk, hogy Pécsről távoztak a legtöbben (12 ezer fő) külföldre a vidéki városok közül, akkor ez a helyi gazdaság létfenntartó erejének minimumát jelenti. Egy város karakterének kialakításához, a tapasztalatok szerint 30 évre van szükség. A 2005-ös Pólus-program óta tíz évet elvesztettünk. Talán megpróbálhatnánk újrakezdeni! – A válság kapcsán jelentősen megnőtt a vállalkozások alkalmazkodóképessége. A jelenlegi időszakban milyen új kihívásokkal kell szembenézniük a gazdasági szereplőknek?

– A helyzetet jól jellemzi a NAV igazgatóságának megállapítása, miszerint a vállalkozásoknál (Top 100) „Az elmúlt években tapasztalt folyamatos növekedéstől eltérően a 2014. évben nem emelkedett a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek együttes állománya (…) Mivel a saját tőke megyei összege 6,7%-kal nőtt,

5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

INTERJÚ

Az ipari termelés értéke és volumenindexe* Milliárd forint 400

% 160

350

140

300

120

250

100

200

80

150

60

100

40

50 0

336

353

2013

2014

Termelési érték, milliárd forint * A négy főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján.

az eladósodottsági arány a 2013. évinél kedvezőbben alakult.” Tehát a cégek inkább saját magukat konszolidálták, mintsem a kedvezményes kamatozású MNB-s növekedési hitelt vették volna igénybe. Ez is jelzi, hogy a növekedés hiánya nem csupán pénzügyi természetű. Ha jobban körülnézünk, akkor még csak távolabb látjuk az újabb válságjeleket, de ami késik, az nem múlik. Ezek egészen más típusú alkalmazkodóképességet igényelnek. – A megnyilvánulások tükrében összhang tapasztalható a gazdaság erősítésének szándékában a kamara, a város, a megye és az egyetem között. Hogyan sikerül konkrét tartalommal megtölteni ezt az együttműködést?

Sok baranyai vállalkozást segít szolgáltatásaival a kamara

6

– Az elvi egyetértésben eddig sem volt különbség. Ez mindig a konkrét cselekvések aktuálissá válásakor okoz problémát. A bajt az okozza, hogy mindenki a partner akcióterületén aktivizálja magát, és kevésbé koncentrál saját kompetenciájának mozgósítására. Ez valószínűleg az izolált forrásszerzés kényszerűségéből is fakadt. A mostani előkészületek, a koordináció kedvezőbb feltételeket sejtet az együttműködés eredményességét illetően. Ez alátámasztható számos konkrét példával, nemcsak Pécs, hanem a többi várost is figyelembe véve.

20 0

Volumenindex, előző év = 100,0

– Milyen tapasztalatokat hozott a klaszterek megalakulása a megyében, milyen előnyöket tartogat a tagok számára az ilyen típusú együttműködés?

– Megtapasztalhatták az energiamegmaradás törvényét. Ugyan még a kisebbség többletenergia-bevitelén osztoznak, de a tudatosodás már kézzelfogható. Az, hogy több klaszterünk külföldön (Nyugaton, Keleten/ is tekintélyt vívott ki magának a közös pályázatokkal, saját módszertanuk átadásával, a töretlen fejlődésről tanúskodik. Az élenjárók most érkeztek egy minőségi szint átlépéséhez, amelynek elméleti megalapozása elkerülhetetlen. Ha ez sikerül, akkor azt hiszem, a megyében a hálózatos működés új korszaka kezdődik. Az új típusú kihívásokra adandó válaszok gazdag eszköztára alakítható ki. – Az egyetemi és vállalkozói együttműködés milyen elemei, állomásai emelhetők ki az elmúlt évből?

– Azt hiszem, kiléptünk az adminisztratív dokumentálási körből. Az egyeztetések és kemény tárgyalások után körvonalazódhat egy olyan felület, amelyben helyet találhat a helyi tudomány néhány szegmense, és a helyi gazdaság kielégíthető igénye. Ez elsősorban az innováció és a duális képzés területe, valamint a biotechnológiai ipar bázisá-


INTERJÚ

A gazdasági önkormányzat a mesterképzés keretében is nagy hangsúlyt fektet a minőségi munkaerő-utánpótlás biztosítására

nak kiszélesítése. Az természetes már, hogy rendezvényeinken felkért előadóinkkal, kompetens szakemberekkel képviseltetjük magunkat Néhány konkrétumot kiemelve: a PTE alapító tag a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszterben; a PTE ipari tanácsadó testületében három kamarai vállalati vezető; Design-Pécs program közös szervezése a várossal együtt; South East EVLIA projektben közös részvétel; TÁMOP 411 F közös duális képzésfejlesztési projekt; a Tudáspark projektben a kamara konzorciumi tag; a kamara három megbízást adott a PTE számára. Ezekből is látszik, hogy az együttműködés nem ma kezdődött. – A kamara az elmúlt években kiemelt hangsúlyt fektetett szolgáltatásainak fejlesztésére. Jelenleg milyen eszközökkel tudja segíteni a helyi gazdaság erősödését, az egyes szereplők boldogulását a gazdasági önkormányzat?

– A szükségesnél kevesebb anyagi eszközzel, jóval na-

gyobb szellemi kapacitással és tapasztalattal. A részletes tájékoztatónk megtalálható kamaránk közhasznú jelentésében, 21 oldal terjedelemben. E szerteágazó társadalmi és gazdasági tevékenységünk már önmagában is orientálhatja az érdeklődők magatartását, az

egyes szereplők információs igényének felkeltését. A specifikus szolgáltatásaink igénybevétele értelemszerű. Gazdasági elemzéseink, a várható piaci környezet bemutatása, a működést befolyásoló körülmények ismertetése valós segítség az odafigyelők számára.

A feldolgozóipar főbb ágazatainak jellemzői a 2014. évben* (ezer fő) Termelés Ágazat

Alkalmazásban állók

megoszlása

Feldolgozóipar gép, berendezés gyártása élelmiszeripar gumi-, műanyag- és építőanyagipar kohászat, fémfeldolgozás fa-, papír- és nyomdaipar járműipar textil- és bőripar

Export részaránya az összes értékesítésből

100,0 22,3 21,0

100,0 14,6 21,6

71,3 94,5 44,2

20,8

18,9

59,0

11,5 10,0 7,7 2,8

16,8 2,8 10,6 9,1

68,7 93,0 84,3 93,7

* A 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti adatai alapján.

– Hozott-e változást az elmúlt esztendő a gazdasági önkormányzat érdekérvényesítő erejében, lobbitevékenységében, helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszerében?

– Jelentős változások voltak, hiszen az alapfeltételek sem ugyanazok. A magyarországi reformok beindulásával célszerűbb érdekharmonizálásról beszélni. Ugyanis ma már nincs arra idő, hogy a meghozott kormányzati döntések ex post érdekérvényesítő folyamatokat indítsanak be. Már az idő is igazolta, hogy országos szinten a legfontosabb az MKIK részvétele az Államreform Bizottságban, az egyeztetésekben. Nemzetközi vonalon sajnos a közelmúltban a politikai dominancia került előtérbe, és ez visszafogta a gazdasági aktivitásainkat. Helyi szinten – ugyan lassabban, de – az országos gyakorlat kezd meghonosodni. Kamaránk ebbéli tevékenysége igyekszik alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, ami más típusú napi gyakorlatot kíván.

7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

KAMARAI TOPLISTA

Top 100 ipar, kereskedelem, szolgáltatás RANGSOR A kereskedelmi és iparkamara listája Cégnév

Székhely/telephely Tevékenység

Cégnév

Székhely/telephely Tevékenység

1 E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Pécs

Villamosenergia-elosztás

51 Mecsek Takarék Szövetkezet

Mecseknádasd

2 Hauni Hungária Kft.

Pécs

Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

52 Mixomat Kft.

Pécs

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

3 Mecsek Füszért Zrt.

Pécs

Élelmiszer-jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

53 Matro Kft.

Pécs

Fémmegmunkálás

Egyéb monetáris közvetítés

4 Kronospan-Mofa Hungary Kft.

Mohács

Falemezgyártás

54 HR-Rent Kft.

Romonya

Fémmegmunkálás

5 Grawe Életbiztosító Zrt.

Pécs

Életbiztosítás

55 Unikomtech Kft.

Pécs

Egyéb gépjármű kereskedelme

6 Pannongreen Kft.

Pécs

Villamosenergia-termelés

56 Prophyl Kft.

Mohács

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7 Pannon-Biomassza Kft.

Pécs

Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

57 Ezüsthajó Kft.

Pécs

Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

8 Honsa Kft.

Pécs

Egyéb műanyag termék gyártása

58 Klimaplus Kft.

Szigetvár

Munkaerő-kölcsönzés

9 Lafarge Cement Magyarország Kft.

Királyegyháza

Cementgyártás

59 Uni-System Bau Kft.

Komló

Fémszerkezet gyártása

10 Pannon-Hő Kft.

Pécs

Villamosenergia-termelés

60 Seres Kft.

Pécs

Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

11 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Pécs

Gázelosztás

61 Hidrot Kft.

Pécs

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

12 Pannon Hőerőmű Zrt.

Pécs

Gőzellátás, légkondicionálás

62 Létaker Kft.

Pécs

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

13 Eckerle Automotive Bóly Kft.

Bóly

Járművillamossági, -elektronikai

63 Téglacentrum Kft.

Pécs

Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

készülékek gyártása

64 Treszner Kft.

Pécs

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

14 Odw-Elektrik Magyarország Kft.

Szederkény

Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

65 Gasztró-Terni Kft.

Pécs

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

15 Hb-Kapcsolószekrénygyártó Kft.

Pécs

Fémszerkezet gyártása

66 Dráva-Kavics Kft.

Pécs

Kavics-, homok-, agyagbányászat

16 Pétáv Kft.

Pécs

Gőzellátás, légkondicionálás

67 Platina-Bau Zrt.

Pécs

Folyadék szállítására szolgáló

17 Enger Kft.

Birján

Közúti áruszállítás Víztermelés, -kezelés, -ellátás

68 Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet

Nagypeterd

Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

69 Zsigmondy Vilmos Harkány

Fekvőbeteg-ellátás

18 Tettye Forrásház Zrt.

Pécs

19 Gienger Hungária Kft.

Pécs

Vegyes termékkörű nagykereskedelem

20 Terrán Kft.

Bóly

Építési betontermék gyártása

21 Biokom Kft.

Pécs

közmű építése

Harkányi Gyógyfürdőkórház Kft.

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

70 Lamicum Gyógyszertár Kft.

Pécs

Gyógyszer-kiskereskedelem

71 Hungaro Energy Kft.

Pécs

Gázkereskedelem

22 Szigetvári Takarékszövetkezet

Szigetvár

Egyéb monetáris közvetítés

23 Mecsekérc Zrt.

Pécs

Urán-, tóriumérc-bányászat

72 Sprenger-Möbel Kft.

Cserkút

Egyéb bútor gyártása

73 Samato Kft.

Sellye

Egyéb vegyi termék gyártása

24 Bata Kft.

Szigetvár

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

25 Carmeuse Hungária Kft.

Beremend

Mész-, gipszgyártás

74 Fotoplus Kft.

Pécs

Fényképészet

Kővágószőlős

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

26 OK Magyar Kesztyű Kv.

Pécs

Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

75 Jéwé Kft.

27 Pi-Er Technical Kft.

Pécs

Textil, ruházat, lábbeli, bőráru

76 Steel-Metál Kft.

Villány

Hulladék-nagykereskedelem

ügynöki nagykereskedelme

77 O És R Kft.

Sellye

Lakó- és nem lakóépület építése

28 Terex Cranes Hungary Kft.

Pécs

Fémszerkezet gyártása

78 Rati Kft.

Komló

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

29 Tüke Busz Zrt.

Pécs

Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás

79 Danubiusbeton Dunántúl Kft.

Pécs

Építési betontermék gyártása

30 Magnet Tartálygyártó Kft.

Mágocs

Fémtartály gyártása

80 Vomox Kft.

Vokány

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

31 Neolit Kft.

Pécs

Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

81 Komlói Fűtőerőmű Zrt.

Komló

Gőzellátás, légkondicionálás

32 Bern Építő Zrt.

Siklós

Lakó- és nem lakóépület építése

82 Mohácsi Vasöntöde Kft.

Mohács

Vasöntés

33 Nyitrai Autóház Kft.

Pécs

Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

83 Klippel Kft.

Bóly

Közúti áruszállítás

34 Media Markt Pécs Kft.

Pécs

Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

84 Qx-Impex Kft.

Pécs

Vegyes termékkörű nagykereskedelem

35 Schuller Eh'klar Kft.

Pécs

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés

85 Tegavill Kft.

Komló

Fémszerkezet gyártása

nagykereskedelme

86 Csofém Bt.

Pécs

Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

36 Cabero Kft.

Mágocs

Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

87 Szentkirály Kft.

Szava

Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

37 P-Autócity Kft.

Pécs

Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

88 Loschán Kft.

Olasz

Fémszerkezet gyártása

38 A Beton-Viacolor Zrt.

Pécs

Építési betontermék gyártása

89 Sh-Bau Kft.

Mohács

Építészmérnöki tevékenység

39 Fx Autóház Kft.

Pécs

Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

90 Sztráda 92 Kft.

Pécs

Út, autópálya építése

40 Mohácsi Takarék Bank Zrt.

Mohács

Egyéb monetáris közvetítés

91 Caadex Kft.

Mindszentgodisa

Fémszerkezet gyártása

41 Iron-Tech Zrt.

Szigetvár

Fémmegmunkálás

92 RFC Promotion Kft.

Pécs

Hulladék-nagykereskedelem

42 Spitzer Silo Pécs Kft.

Pécs

Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

93 Szinkrón Kft.

Pécs

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés

43 Trust Hungary Zrt.

Szigetvár

Tároló fatermék gyártása

44 Rovitex Hungária Kft.

Pécs

Textil-nagykereskedelem

94 Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.

Pécs

Lakó- és nem lakóépület építése

45 Pécsi Gázautó Kft.

Pécs

Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

95 Sigillum Kft.

Pécs

Gyógyszer-kiskereskedelem

nagykereskedelme

46 Geo-Faber Zrt.

Pécs

Híd, alagút építése

96 Elektro-Uno Bt.

Pécs

Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

47 Laptopszalon Kft.

Pécs

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

97 Besel & Schwaeller Kft.

Pécs

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

48 Ratipur Kft.

Komló

Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

98 Szekszárdi Nyomda Kft.

Pécs

Nyomás (kivéve: napilap)

49 Pécs Holding Zrt.

Pécs

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan

99 Kertiker Kereskedőház Kft.

Pécs

Számviteli, könyvvizsgálói,

50 Ema-Lion Kft.

Hidas

adószakértői tevékenység

bérbeadása, üzemeltetése

8

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

100 Vario Autó Kft.

Pécs

Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem


KAMARAI KÖZFELADATOK, SZOLGÁLTATÁSOK

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak a lehetõ legjobb szolgáltatásokat és szakmai tanácsokat nyújtja, Baranya megye üzleti életének hangadója. Vezetõ szerepet játszik térségünkben egy olyan üzleti, gazdasági környezet létrehozásában, amelyben tagjai prosperálnak és hatékonyan versenyezhetnek belföldön és a világpiacon. Általános közfeladatok: – a mûködõ vállalkozások közhiteles nyilvántartása – Kereskedelmi Bíróság: Kamarai Állandó Választott Bíróság – Fogyasztóvédelmi Békéltetõ Testület – országos és helyi gazdasági jogalkotásban a gazdaság képviselete – országos és helyi gazdasági elemzések készítése – gazdasági és szakmai etikai kódexek kidolgozása és betartatása – a gazdaság képviselete valamennyi kormányzati szakmai testületben – közremûködik az elkülönített állami pénzalapok és költségvetési elõirányzatok felhasználására vonatkozó döntésekben INNOVÁCIÓ Közfeladatok: – iparjogvédelem – Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal kontaktpont – iparjogvédelmi tanácsadás (védjegyek, használati mintaoltalmak, formatervezési mintaoltalmak, szabadalmi bejelentések) – minõségügy és szabványosítás – közbeszerzési kabinet (tanácsadás, lebonyolítás) – minõsítõ és ellenõrzési rendszerek mûködtetése Szolgáltatások: – projektmenedzselés – technológiai auditok – innovációs auditok (EU-s módszerek) – bel- és külföldi technológia transzfer szervezés – szakmai képzések – klasztermenedzsment – szellemi eszköz menedzsment – pályázati tanácsadás KERESKEDELEMFEJLESZTÉS Közfeladatok: – behozatali vám- és engedélyinformációk – külkereskedelmi árukárok, áruhiányok, sérülések vizsgálata, minőségellenőrzés – vis maior igazolások kiadása – magyar exporthányad igazolás kiállítása – kereskedelemfejlesztés (vásárok, kiállítások szervezése, nyilvántartása) – belkereskedelmi információszolgáltatás (hatósági gyakorlat ismertetése, belkereskedelmi piaci alapinformációk) – exporttal kapcsolatos tanácsadás, szakmai konzultáció – külkereskedelem technikai tanácsadás, szakmai konzultáció – szakmai konzultáció hazai és külföldi cégalapításhoz – tanácsadás az egyes szakmákat érintõ közösségi jogszabályokról az Európai Bizottság döntéseirõl – kereskedelmi szokványok közreadása – üzletipartner-keresés – nemzetközi kereskedelmi jogvitában közvetítés – szakmai továbbképzések – magyar–horvát kamarai tagozat mûködtetése ENTERPRISE EUROPE NETWORK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT Szolgáltatások: – személyes konzultáció, egyedi tanácsadás (általános uniós témában és kiemelt szakterületeken) – üzleti együttmûködések, partnerkeresés – üzletember-találkozók – piacfeltáró utak szervezése – cégprofil feltöltése EU-adatbázisba (kereskedelmi, technológiai, K+F)

SZAKKÉPZÉS Közfeladatok: – tanulószerződések és együttműködési megállapodások ellenjegyzése, nyilvántartása, felügyelete – gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása, ellenőrzése – szintvizsgák szervezése a szakiskolákban – OKJ szakmai záróvizsgákra elnök és tagok delegálása – a Szakma Kiváló Tanulója verseny (Szakma Sztár, WorldSkills és EuroSkills) szervezése – pályaorientáció, a megye pályaválasztási tevékenységének koordinálása – munkáltatói szakmunkásigények felmérése – beiskolázási irányok és arányok meghatározása a szakiskolák felé (Megyei Fejlesztési Képzési Bizottság működtetése), tanévenként az ösztöndíjas vagy hiányszakmák meghatározása – a megyei szakképzési stratégia elkészítése – mesterképzés, mestervizsgáztatás ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Közfeladatok: – kereskedelmi okmányhitelesítés (ATA Carnet, származási bizonyítvány, aláírás-hitelesítés) – közbeszerzési eljárásokhoz igazolások kiadása, hitelesítése – állami, önkormányzati megrendelésekhez kamarai referenciák kiadása – építõipari kivitelezõk kötelezõ nyilvántartása, a cégek ellenõrzése – Építőipari Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése – vállalkozói forrás tanácsadás – pályázatfigyelés – regisztrációs ügyintézés Szolgáltatások: – Széchenyi-kártya ügyintézése (Folyószámlahitel, Forgóeszközhitel, Beruházási Hitel, Önerőkiegészítő Hitel, Támogatást Megelőlegező Hitel) – E-Útdíj Hitel ügyintézése – Kombinált Mikrohitel közvetítése – Új Széchenyi-hitel közvetítése – pénzügyi, számviteli, adózási tanácsadás – céginformáció – kereskedelmi forgalomban kamarai cégreferenciák kiadása – kamarai védjegyek ügyintézése – tagi ügyintézés – kamarai szolgáltatások ügyintézése TERÜLETFEJLESZTÉS Közfeladatok: – közremûködik a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában – kapcsolatot tart a tudományos mûhelyekkel – együttmûködik a megye területi és települési önkormányzataival a területfejlesztéssel kapcsolatos problémák megoldásában – adatbázist mûködtet területfejlesztési, területrendezési és gazdaságfejlesztési koncepciókról, programokról – adatbázist mûködtet a megye befektetési lehetõségeirõl, üzleti ingatlan kínálatáról, ipari parkjairól és vállalkozási zónáiról – konjunktúrafelmérést végez a tagvállalkozói körben – összegyûjti és elemzi a megye és a régió gazdasági adatait, elemzéseket készít – szervezi a kamarai munkát a járásokban

www.facebook.com/pecsikamara • www.youtube.com/pecsikamara

9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

INTERJÚ

Vallanak az adóforintok DR. SZABÓ ISTVÁN

Biztos bázist ad a Top 100-asok köre

A helyi gazdaság teljesítményének évről évre biztos mércéjét adják az adóforintok. Dr. Szabó István, a NAV Baranya Megyei Adóigazgatóságának igazgatója számolt be a tapasztalatokról, újdonságokról. – Az adóbevételek tükrében a megye teljesítménye hogyan aránylik az országoshoz, miről árulkodnak a számok? Hogy értékelné Baranya 2014es adóévét?

– A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban a társadalmi, nemzeti, jogszabályi és európai uniós elvárásoknak megfelelően az adók, illetékek, járulékok és vámok jogszerű, még eredményesebb és hatékonyabb biztosítása 2014-ben is kiemelt feladat volt. A Baranya megyei illetékességű adózóktól származó főbb adóés járulékbevételek (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, társadalombiztosítási járulékok, egészségügyi hozzájárulás, társasági adó) együttes nettó összege 137 milliárd forintot tett ki, mintegy kétmilliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Ez az összeg a nemzetgazdasági szintű bevételek 1,6 százalékát jelenti. Az adóbefizetések növekedésében döntő szerepet játszott a gazdasági körülmények kedvező alakulása, továbbá nem csekély mértékben a feketegazdaság visszaszorítását célzó intézkedések. Az említett adónemek közül a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási alapokat megillető összegek, valamint a társasági adó meghaladta az egy évvel korábbit, míg az általános forgalmi adó esetében csökkenés következett be. A bérekkel, juttatásokkal összefüggő megyei adóbefizetések az országosan összesített adat mintegy két százalékát képviselték, a társasági adó részesedése kevéssel egy százalék felett alakult, az álta-

10

Dr. Szabó István, a NAV Baranya Megyei Adóigazgatóságának vezetője

A TOP 100


INTERJÚ lános forgalmi adóé pedig mindössze 0,7 százalékot tett ki. – A főbb adónemekből miként részesednek a gazdasági társaságok, illetve a gazdasági élet egyéb szereplői?

– Az előbbiekben említett, főbb adónemek 2014. évi megyei összegének több mint 60 százalékát a jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adták együttesen. A személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási alapokat megillető bevételek esetében ezen vállalkozások mellett a megyei bevételekből jelentős, mintegy egyharmados részarányt képviseltek még a költségvetési szervek, a nonprofit, illetve egyéb szervezetek súlya kevéssel 7 százalék felett alakult, az egyéni vállalkozóké pedig ennél alacsonyabb volt. – A tapasztalatok tükrében milyen a gazdálkodók adófegyelme a megyében? Milyen eszközökkel javítja ezt a hivatal?

–A gazdálkodók adófegyelme, hasonlóan az országos átlaghoz, megyénkben is vegyes képet mutat. Míg egyes adózók minden tőlük telhetőt megtesznek az adóbevallási és megfizetési kötelezettség teljesítése érekében, addig mások igyekeznek kibújni e kötelezettségek alól. Az adóhivatal részéről leginkább a minél szélesebb körű és pontos tájékoztatás az, amivel az adózókat segíthetjük kötelezettségeik teljesítésében. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk nyílt napokat, tájékoztató fórumokat, de honlapunkon, valamint a személyes és telefonos vagy e-mailen történő kapcsolatfelvétel során is igyekszünk hasznos és közérthető információkkal szolgálni. – Az idei év két újdonsága volt az EKÁER és az online pénztárgépek bevezetése.

– A gazdálkodók adófegyelmét nagy mértékben javította, az elmúlt időszak két újdonsága, az EKÁER és az online pénztárgépek bevezetése. Az online pénztárgépek adófegyelemre gyakorolt pozitív hatását a médiában

rendszeresen megjelenő statisztikai adatok is alátámasztják. Az EKÁER-ellenőrzések elsősorban a prevenciót célozzák, a feltárt mulasztások szankcionálásakor kiemelten értékeltük, hogy új jogintézményről van szó, az idén lefolytatott nagy számú EKÁER-ellenőrzés egyik legfontosabb célja az volt, hogy az adózók visszajelzést kaphassanak arról, hogy helyesen értelmezik és alkalmazzák-e a vonatkozó jogszabályokat. A nagyszámú kiutalás előtt ellenőrzéssel hivatalunk célja szintén a megelőzés és az adófegyelem fenntartása, javítása volt. Azon adózók esetében viszont, amelyek igyekeznek kibújni az adófizetési kötelezettség alól, csak a jogsértés súlyához igazadó, arányos szankció kiszabása jelenthet visszatartó erőt.

AZ ADÓZÓKHOZ

– A gazdálkodó szervezetek, illetve a megye legnagyobb gazdálkodó szervezetei hogyan teljesítettek, milyen tényezők befolyásolták leginkább gazdálkodásukat? Hozott-e változást az elmúlt időszak a Top 100-adózók összetételében?

– A társaságiadó-bevallásokban megjelenő adatok szerint a több mint 13 ezer Baranya megyei illetékességű gazdasági társaság által a 2014. évben együttesen elért 1057 milliárd forint nettó árbevétel 7,1 százalékkal meghaladta a 2013. évit. Az árbevétel kedvező alakulásához valamennyi főbb nemzetgazdasági ág vállalkozásai hozzájárultak. A foglalkoztatottság a megyében – az országos tendenciával csaknem megegyezően – 1,2 százalékkal emelkedett, az alkalmazottak száma megközelítette az 56 ezret. Az adózás előtti nyereség dinamikus, 15,8 százalékos növekedése, valamint a veszteség kevesebb mint felére történt visszaesése következtében az adózás előtti eredmény megyei szintű összege csaknem háromszorosára nőtt, így 58 milliárd forintot tett ki. A pozitív tendenciában nagy szerepet játszott egy feldolgozóipari és egy pénzügyi, biztosítási területen működő vállalkozás eredményének jelentős javulása.

11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

NAV-TOPLISTA

A Baranya megyei székhelyű cégek sorrendje TOP 100

A toplistára kerülő társaságok háromnegyede ismerősként köszön vissza

Helyezés 2014-ben Cégnév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

E. ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hauni Hungária Kft. Mecsek Füszért Zrt. Bóly Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Nem járult hozzá az adatai közléséhez Honsa Kft. Y Pulyka Kft. Lafarge Cement Magyarország Kft. Nem járult hozzá az adatai közléséhez E. ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Nem járult hozzá az adatai közléséhez Eckerle Automotive Bóly Kft. Bólyi Agrokémiai Kft. Nem járult hozzá az adatai közléséhez HB-Kapcsolószekrénygyártó Kft. eFeF Kft. PÉTÁV Kft. Enger Kft. Sziget-Agrochem Kft. Pécsi Sörfőzde Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Tettye Forrásház Zrt. Bábel Sajt Kft. Terrán Kft. Novro Kft. Biokom Nonprofit Kft. BST Pulyka Szövetkezet Zádé Kft. Mecsekerdő Zrt. Magyar-Tej Kft. Bát-Grill Kft. Mecsekérc Kft. Bata Kft. Belvárdgyulai Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Pécsi Agroker Kft. Carmeuse Hungária Kft. Szigetvári Hús Kft. Palotabozsoki Zrt. Margitta-sziget 92 Kft. PI-ER Technical Kft. Sertáp Kft. Terex Cranes Hungary Kft. Rem-Bó Kft. Agro-Lőrinc Kft. PannonPharma Kft. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Tüke Busz Zrt.

Nettó Nettó árbevétel árbevétel 2013-ban* 2014-ben*

Székhely

Tevékenység

Pécs Pécs Pécs Bóly

Villamosenergia-elosztás Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása Élelmiszer-jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Vegyes gazdálkodás

Pécs Sásd Királyegyháza

Egyéb műanyag termék gyártása Élőállat nagykereskedelme Cementgyártás

8 618 10 608 7 018 9 624 8 394 9 362

Pécs

Gázelosztás

8 790 8 684

Bóly Bóly

Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Vegyi áru nagykereskedelme

7 057 7 443 9 534 7 435

Pécs Pécs Pécs Birján Szigetvár Pécs

Fémszerkezet gyártása Baromfihús feldolgozása, tartósítása Gőzellátás, légkondicionálás Közúti áruszállítás Vegyi áru nagykereskedelme Sörgyártás

N. ny. a. 6 079 7 008 4 302 5 796 N. ny. a.

N. ny. a. 6 253 6 236 5 834 5 258 N. ny. a.

Pécs Kacsóta Bóly Birján Pécs Sásd Pécsvárad Pécs Pécs Palotabozsok Pécs Szigetvár Belvárdgyula

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Tejtermék gyártása Építési betontermék gyártása Hús-, húskészítmény nagykereskedelme Nem veszélyes hulladék gyűjtése Élő állat nagykereskedelme Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme Baromfihús feldolgozása, tartósítása Urán-, tóriumérc-bányászat Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése

5 194 4 803 4 147 4 053 4 250 3 891 N. ny. a. 3 955 3 351 3 632 1 112 3 746 3 114

4 955 4 920 4 668 4 541 4 491 4 462 N. ny. a. 4 170 4 118 3 916 3 783 3 743 3 703

Pécs Beremend Szigetvár Palotabozsok Mohács Pécs Alsómocsolád Pécs Pécs Szentlőrinc Pécsvárad

Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme Mész-, gipszgyártás Sertéstenyésztés Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme Sertéstenyésztés Fémszerkezet gyártása Hús-, baromfihús-készítmény gyártása Növénytermesztési szolgáltatás Gyógyszerkészítmény gyártása

4 130 3 168 3 049 2 815 3 681 3 217 N. ny. a. 3 295 3 005 2 158 2 990

3 608 3 603 3 418 3 406 3 400 3 396 N. ny. a. 3 201 3 186 3 144 3 131

Pécs

Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás

42 876 39 441 30 087 17 879

43 349 35 343 29 095 20 865

3 000 3 007

* Millió forint – N. ny.: nem nyilvános adat – Az adatok tájékoztató jellegűek! A takarékszövetkezetek speciális adatkezelési módszer miatt nem szerepelnek a listán

12


NAV-TOPLISTA

a 2014-ben regisztrált nettó árbevétel alapján – Jellemzően ugyanazok a vállalkozások nyújtják a legjobb teljesítményt Helyezés 2014-ben Cégnév

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Magnet Tartálygyártó Kft. Neolit Kft. Bern Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Schuller Eh’klar Kft. Agro Boy Kft. SÁBRO Szövetkezet Polina Trade Kft. Cabero Kft. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Agroszász Kft. P’-AutóCity Kft. A Beton Viacolor Térkő Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Iron-Tech Zrt. Spitzer Siló Pécs Kft. Rovitex Hungária Kft. Pécsi Gázautó Kft. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Geo-Faber Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Laptopszalon Kft. Ratipur Kft. Pécs Holding Zrt. Sombereki Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Nem járult hozzá az adatai közléséhez Ema-Lion Kft. Mixomat Kft. Szalántai Zrt. Pécsváradi Agrover Kft. Matro Kft. TechnoPig Kft. Nem járult hozzá az adatai közléséhez HR-Rent Kft. Unikomtech Gép Kft. DDB Team Kft. Mecsek Pig Kft. Agrokémia Zrt. Utód-Agro Kft. Szajki Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Nem járult hozzá az adatai közléséhez Agro-Lippó Zrt. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Uni-System Bau Kft. Seres Kft. Nem járult hozzá az adatai közléséhez Nem járult hozzá az adatai közléséhez Hidrot Kft.

Nettó Nettó árbevétel árbevétel 2013-ban* 2014-ben*

Székhely

Tevékenység

Mágocs Pécs Siklós

Fémtartály gyártása Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata Lakó- és nem lakóépület építése

Pécs Bóly Sásd Harkány Mágocs

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Élő állat nagykereskedelme Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2 268 3 409 2 045 2 339 2 480

Szászvár Pécs Pécs

Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem Építési betontermék gyártása

2 415 2 551 2 059 2 485 2 152 2 482

Szigetvár Pécs Pécs Pécs

Fémmegmunkálás Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása Textil-nagykereskedelem Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

1 458 N. ny. a. 1 994 2 098

Pécs

Híd, alagút építése

N. ny. a. N. ny. a.

Pécs Komló Pécs Somberek

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Sertéstenyésztés

1 734 1 784 2 045 1 505

2 027 1 989 1 938 1 938

Hidas Pécs Szalánta Pécsvárad Pécs Mohács

Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése Sertéstenyésztés Fémmegmunkálás Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

2 169 1 493 1 820 1 917 1 223 1 256

1 909 1 844 1 842 1 839 1 835 1 835

Pécs Pécs Sásd Kozármisleny Sellye Szigetvár Szajk

Fémmegmunkálás Egyéb gépjármű kereskedelme Élő állat nagykereskedelme Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme Mezőgazdasági vegyi termék gyártása Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése

1 581 445 1 644 1 631 1 491 1 392 N. ny. a.

1 809 1 801 1 778 1 748 1 744 1 722 N. ny. a.

Lippó

Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése

1 381 1 667

Komló Pécs

Fémszerkezet gyártása Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

1 440 1 631 1 174 1 610

Pécs

Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

1 591 1 550

2 605 2 883 2 508 2 855 N. ny. a. N. ny. a. 2 727 2 678 2 673 2 595 2 592

2 463 N. ny. a. 2 193 2 181

Forrás: NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BARANYA GAZDASÁGA

A legnagyobbak tartják magukat MÉRLEG A Baranya megyei társas vállalkozások 2014. évi gazdasági teljesítménye

A Top 100 vállalkozások listájának élén hagyományosan az energetikai szolgáltatóiparban érdekelt cégek végeznek

Vállalkozások száma Baranya megyében 2014. évi tevékenységéről az előző évinél 3,4 százalékkal kevesebb, 13.164 kettős könyvvezetést folytató gazdasági társaság nyújtott be társaságiadó-bevallást. A csökkenésnek az az oka, hogy a megyében több mint 600-zal kevesebb társaság szerepelt a 2014. év végén az adóhivatali nyilvántartásban, mint egy évvel korábban (a megszűnt adózók mintegy 60 százaléka kft., 40 százaléka bt. formában működött). A nemzetgazdasági ágakat tekintve – az országos megoszláshoz hasonlóan – a legtöbb társas vállalkozás a kereskedelem, gépjárműjavítás területén működött. Emellett a megyében a feldolgozóipari, az építőipari, valamint a szakmai, tudományos,

14

műszaki tevékenységet folytató cégek száma volt a legmagasabb. A fenti ágakba tartozó adózók az összes vállalkozás 54,5 százalékát tették ki. 2014-ben Baranya megye 100 legjelentősebb vállalkozása közül a legtöbb szintén a kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint a feldolgozóipar területén tevékenykedett (34, illetve 29 adózó). A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágba 17, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területéhez 6, a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, valamint az építőipar ágakhoz 3-3 adózó tartozott. 2-2 cég működött a bányászat, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, illetve a szállítás, raktározás területén, 1-1 cég pedig az ingatlanügyletek és az adminisztratív és szolgáltatást

támogató tevékenység nemzetgazdasági ágakban.

Nettó árbevétel A Baranya megye gazdasági társaságai által 2014-ben elért, folyó áron számított 1056,9 milliárd forintos nettó árbevétel a bázisévinél 7,1 százalékkal (69,7 milliárd forinttal) több. Ez a növekedési ütem a nemzetgazdasági átlagot kissé meghaladja, ennek ellenére Baranya megye részaránya az országos összes bevételből nem változott, továbbra is annak 1,4 százalékát adta. A megyei összes nettó árbevételen belül az egyes nemzetgazdasági ágakat tekintve a kereskedelem, gépjárműjavítás, a feldolgozóipar és a mezőgazdaság teljesítménye emelhető ki: a három területen elért nettó árbevétel együttesen a megyei

adat kétharmadát tette ki. Ezen ágak közül a kereskedelem és a feldolgozóipar árbevétele 4,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi összeget, míg a mezőgazdaságban 7,2 százalékos emelkedés tapasztalható. A feldolgozóiparon belül a legjelentősebb ágazatok a gép, berendezés gyártása, az élelmiszer-, ital-, dohánygyártás, valamint a fémalapanyag-gyártás, fémfeldolgozás, melyek árbevétele egyenként meghaladta a 40 milliárd forintot, együttesen pedig a feldolgozóipar összteljesítményének 59,0 százalékát adták. Az ág növekvő árbevételét elsősorban a fémalapanyag-gyártás, fémfeldolgozás 14,8 százalékos bővülése indukálta, ami összegében mintegy 5 milliárd forintos növekményt jelentett. A kis- és nagykereskedelem árbevételének 12,5 milliárd fo-


BARANYA GAZDASÁGA rintos emelkedését elsősorban a fogyasztás növekedése eredményezte, míg a mezőgazdaságban elsősorban a magas terméshozam miatt nőtt az értékesítés, és ezzel együtt mintegy 8,6 milliárd forinttal az ág bevétele is. A további nemzetgazdasági ágakban – a vízellátás kivételével – nőtt vagy stagnált a bevétel. Legnagyobb ütemben a megye gazdaságában csekély súlyt képviselő bányászat nettó árbevétele emelkedett – az elmúlt évi összeg csaknem másfélszeresére –, ám ez főként egy cég árbevételének jelentős bővüléséből következett. Nagymértékű növekedés mutatható ki a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén is – itt több mint 27 százalékkal emelkedett a nettó árbevétel egy év alatt –, ami 8,3 milliárd forintos többletet okozott. Összegében a kereskedelem és az építőipar növelte leginkább az árbevételét, előbbi 14,5, utóbbi 12,1 milliárd forinttal. A többi területen a bővülés egyenként nem érte el a 10 milliárd forintot. A csökkenést kimutató nemzetgazdasági ágban, a vízellátásban a visszaesés nem volt jelentős, 1,7 milliárd forint negatívumot okozott. A 2014. évi nettó árbevétel tekintetében Baranya megyében a kereskedelem, gépjárműjavítás részaránya volt a legmagasabb, míg nemzetgazdasági szinten a feldolgozóiparé. A főbb nemzetgazdasági ágak megyei, illetve országos részarányát tekintve több esetben is szembetűnő különbségek mutatkoznak. A  megye sajátosságaiból adódóan a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat súlya több mint ötszöröse volt az országosnak, és a villamosenergia-ipar, valamint a kereskedelem részaránya is magasabb volt a nemzetgazdasági átlagnál, ezzel szemben a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás és a pénzügyi, biztosítási tevékenység megyei részaránya az alatt maradt. A Top 100-as körbe tartozó vállalkozások együttes árbe-

vétele dinamikusan – csaknem 10 százalékkal – nőtt, míg a kisebb adózóké csökkent, ezért a kiválasztott nagy vállalkozások a megyei összes bevételből az egy évvel korábbinál 1,0 százalékponttal nagyobb arányban részesedtek.

A nettó árbevétel alakulása A megye legnagyobb adózóinak 80 százaléka a bázisidőszakinál magasabb összegű bevételt szerzett. A Top 100-ba tartozó adózók közül – a bázisévi öttel szemben – hét cég nettó árbevétele haladta meg a 10 milliárd forintot, a legnagyobb csaknem 44 milliárd forint bevételt szerzett. A megyei összes nettó árbevétel 84,9 százaléka belföldi piacokon realizálódott. Ez a részarány jóval magasabb a nemzetgazdaságinál, mely nem érte el a 70 százalékot. A belföldi értékesítés 897,2 milliárd forintos összege 8,2 százalékkal meghaladta a bázisidőszakit.

Export

A megye gazdaságának leginkább exportképes ágazata a gépipar

Az átlagbér alakulása gazdasági ágak szerint 2014-ben (ezer Ft/fő) Nemzetgazdasági ág

Baranya megye

Nemzetgazdaság

Eltérés az országostól

Mezőgazdaság

2381

2128

+253

Bányászat

2953

3404

-451

Feldolgozóipar

2257

2824

-567

Villamosenergia-ipar

4009

5081

-1072

Vízellátás

2603

2639

-36

Építőipar

1655

1874

-219

Kereskedelem

1562

2126

-564

Szállítás, raktározás

2193

2588

-395

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

1280

1432

-152

Információ, kommunikáció

1926

4324

-2398

Pénzügy, biztosítás

2600

4983

-2383

Ingatlanügyletek

1339

1842

-503

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

1516

2853

-1337

Adminisztratív szolgáltatás, tám. tevékenység

2032

1864

+168

A külföldre irányuló értékesítés összege a 2014. évben 159,7 milliárd forintot tett ki, ami 1,1 százalékkal több a megelőző évinél, míg nemzetgazdasági szinten erőteljesebben, 8,3 százalékkal bővült a kivitel. A megyében az exportértékesítés kevésbé nőtt, mint a nettó árbevétel, ám kis volumene miatt az összes értékesítésen belüli részaránya csak mérsékelten változott, továbbra is 16 százalék alatt maradt. A kivitel súlya az országos aránynak még a felét sem érte el. Az export mintegy kétharmada a feldolgozóiparban koncentrálódott, a kereskedelem, gépjárműjavítás súlya meghaladta a 21, a mezőgazdaságé megközelítette az 5 százalékot. A többi terület részaránya 3 százalék alatt maradt. A korábbi évekhez hasonlóan a nagy volumenű nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóipar volt a leginkább exportorientált, itt a kivitel aránya a nettó árbevételen belül 46 százalékot

15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BARANYA GAZDASÁGA tett ki. Az ágon belül az exportarány tekintetében kiemelkedő a járműgyártás, ahol az összes értékesítés 92,8 százaléka realizálódott külpiacon. A feldolgozóiparon belül a legnagyobb volumenű ágazat a gép, gépi berendezés gyártása, ahol a nettó árbevétel mintegy 79 százaléka származott exportból. Kiemelkedő még a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása ágazat háromnegyedes kiviteli aránya is. A jelentősebb exportárbevétellel rendelkező nemzetgazdasági ágak – az építőipar és a mezőgazdaság kivételével – az egy évvel korábbinál magasabb összegű kivitelről adtak számot. Legnagyobb ütemű növekedés az információ, kommunikáció területén tapasztalható, ahol több mint duplájára nőtt az exportból származó bevétel. Összegét tekintve ezenkívül a kereskedelem, valamint a szállítás, raktározás külpiaci értékesítése emelkedett a legnagyobb mértékben, előbbiben 0,9, utóbbiban 0,8 milliárd forinttal.

Baranya megyében exportárbevételt az egy évvel korábbival csaknem egyező számú, összesen 834 társas vállalkozás mutatott ki a bevallásában. Az exportőrök összes adóalanyhoz viszonyított 6,3 százalékos megyei aránya elmaradt a nemzetgazdasági átlagtól, éppúgy, mint a kivitel 191 millió forintos fajlagos értéke. A 2014. évben a legnagyobb árbevétellel rendelkező adózók együttes külpiaci értékesítése a megyeivel egyező dinamikával emelkedett, így az összes kivitelből való részesedésük nem változott, továbbra is 70,6 százalékot tett ki. Legjelentősebb adózóink közül 67 végzett exporttevékenységet 2014-ben.

Eredmények A megye gazdasági társaságai a 2014. évben, a bevételek és a költségek, ráfordítások különbségeként összesen 82,0 milliárd forint nyereséget és 21,6 milliárd forint veszteséget mutattak ki, ezek egyenlegeként az üzemi eredmény 60,4 milliárd forintot

tett ki. Ez az összeg több mint duplája a megelőző évinek. Az üzemi eredmény kedvező alakulását a veszteség 20,1 milliárd forintos csökkenése, valamint az üzemi szintű nyereség 11,4 milliárd forintos növekedése együttesen idézte elő. A veszteség csökkenéséből 16,3 milliárd forint egy feldolgozóipari cég tevékenységéhez köthető. A pénzügyi, biztosítási tevékenység, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágak negatív üzemi eredménnyel zárták a 2014. évet, a többi terület nyereséges volt. Egy évvel korábban öt negatív üzemi eredményt kimutató nemzetgazdasági ág volt Baranya megyében. A nagyobb jelentőségű ágak mindegyikében pozitív irányban mozdult el az üzemi eredmény, de leginkább a feldolgozóipar teljesítménye javult: míg a bázisévben a fentebb említett cég nagy összegű vesztesége miatt 4,4 milliárd forintos negatívumot mutatott, addig a tárgyévben 12,5 milliárd forintos pozitív eredményt realizált. Jelentősen

– 3 milliárd forint feletti összeggel – nőtt a villamosenergia-ipar, valamint a kereskedelem üzemi szintű eredménye is, a három terület együttesen 23,0 milliárd forinttal növelte az eredményességet. A pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai egyenlegeként megyei szinten mindkét évben veszteség keletkezett, azonban a 2014. évi –5,8 milliárd forintos eredmény 1,7 milliárd forinttal kedvezőbb az egy évvel korábbinál. Mindössze öt nemzetgazdasági ágban képződött nyereség ebben az eredménykategóriában. A gazdasági társaságok az előző évi veszteséggel szemben 3,3 milliárd forint rendkívüli nyereséget realizáltak együttesen. A pénzügyi műveletek eredményével ellentétben ez a kategória a nemzetgazdasági ágak többségében pozitív volt, mindössze két területen keletkezett veszteség. A Baranya megyei vállalkozások a 2014. évről benyújtott bevallásaikban 77,9 milliárd forint adózás előtti nyereségről és 19,9 milliárd forint veszteségről ad-

Az elmúlt évben sajnálatos módon kevés forrás jutott a megye gazdaságának elkövetkező években nyújtandó teljesítményét meghatározó beruházásokra

16


BARANYA GAZDASÁGA tak számot. Ezáltal együttesen 58,0 milliárd forint pozitív adózás előtti eredmény keletkezett, 37,8 milliárd forinttal több, mint a megelőző évben. Miközben a kimutatott adózás előtti nyereség 15,8 százalékkal emelkedett, a veszteség kevesebb mint felére visszaesett. Ez a két hatás együttesen vezetett az adózás előtti eredmény csaknem háromszoros növekedéséhez. A megye adózóinak eredménynövekedése a nemzetgazdasági folyamatokkal egyező irányú, ám mértéke jelentősen meghaladta azt. A veszteség összegének csökkenésében nagy szerepet játszott a már említett feldolgozóipari, valamint egy pénzügyi, biztosítási területen működő vállalkozás, melyeknek a 2013. évben együttesen 25,7 milliárd forint negatívumuk keletkezett, míg tárgyévben egyikük pozitív, másikuk csekély negatív eredményt mutatott ki. Az adózás előtti eredmény javulása a megye gazdaságában jelentős területek közül nemcsak a fenti két ágra volt jellemző, szinte minden területen ez tapasztalható. A főbb területek közül legmagasabb pozitív eredményt a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, valamint a feldolgozóipar érték el (a két terület adózás előtti eredménye közel azonos), előbbinek 3,4 milliárd forinttal, utóbbinak 17,1 milliárd forinttal nőtt a teljesítménye. A  két ág együttes eredménye a megyei összesen adat 40,2 százalékát lefedi. Összegét tekintve – az előbbiekben említett két nemzetgazdasági ágat leszámítva – legnagyobb növekedés a pénzügy, biztosítás területén tapasztalható, ahol az előző évi 7 milliárd forintot meghaladó veszteséggel szemben 2014-ben ugyan csak minimális, ám nyereség áll. Az ág több mint 7,5 milliárd forinttal növelte a megyei eredményességet. A táblázatban nem nevesített ágak közül csak a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén mutatkozott

Az adózás előtti eredmény alakulása millió Ft

80 000 60 000

77 869 67 262

58 020

40 000 20 000

20 268

0

–19 849

–20 000 –40 000 –60 000

–47 094 2013. év

adózás előtti nyereség

2014. év adózás előtti veszteség

adózás előtti eredmény

egyenlegében veszteség, a többi ág pozitív adózás előtti eredményt ért el. A 100 legnagyobb vállalkozás 27,5 milliárd forint összegű adózás előtti eredménye 30,5 milliárd forint nyereség és 3,0 milliárd forint veszteség eredőjeként alakult ki. Egy évvel korábban ebben a körben –4,1 milliárd forint negatív eredmény keletkezett. Eredményük egy év alatt 31,5 milliárd forinttal nőtt, tárgyévben a megyei összes adózás előtti eredmény 47,3 százalékát képviselte. A bázisévet 82, míg a tárgyévet 89 nagy adózó zárta nyereséggel. Egymilliárd forintot meghaladó pozitív adózás előtti eredményt három vállalkozás ért el a megyében, csakúgy, mint egy évvel korábban. Ilyen nagyságrendű negatív eredményt 2014-ben egy cég mutatott ki (a bázisévi kettővel szemben), az összeg azonban ennél a társaságnál is csak töredéke volt a 2013. évinek.

Mérlegadatok

Az egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó ág a kereskedelem

Baranya megye társas vállalkozásainak mérlegfőösszege a 2014. évben 1336,4 milliárd forintot tett ki, 3,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A megye 1,1 százalékkal részesedett az országos értékből. A 100 legnagyobb adózó által kimutatott mérlegfőösszeg 2014ben a megyei adat 40,9 százalékát tette ki. Ez az arány a legnagyobb vállalkozások mérlegfőösszegének megyeinél nagyobb mértékű emelkedése miatt 0,9 százalékponttal meghaladja az egy évvel korábbit. Az elmúlt éveket tekintve Baranya megyében az eszközök struktúrájában nem következett be számottevő elmozdulás. A tárgyi eszközök záró állományának 50,1 százalékos súlya mellett jelentősebb még a követelések záró állományának 21,7 százalékos részaránya. Az eszközök megyei és nemzetgazdasági összetételében jelentős eltérés tapasztalható. Míg a nemzetgazdaság egészét te-

17


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BARANYA GAZDASÁGA

A megye gazdasági szerkezetének átalakulása azt eredményezte, hogy egyre kevesebb a meghatározó teljesítményt nyújtó élelmiszeripari cég

kintve a legnagyobb részarányt a követelések állománya tette ki, addig a megyében a tárgyi eszközök. Szembetűnő még a két szint közötti részaránybeli különbség a befektetett pénzügyi eszközök vonatkozásában is, amelyek megyei súlya hatoda volt az országosnak. A 100 legnagyobb árbevételt szerző adózó összes eszközállománya mindkét évben a megyei adat több mint harmadát képviselte. A források összetételében sem történt lényegi elmozdulás a 2014. évben. Az 570,1 milliárd forint saját tőke a vagyon 42,6 százalékát, míg a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek együttes, 659,3 milliárd forintos összege annak mintegy felét tette ki. Az előbbi forráselem súlya 9,0 százalékponttal magasabb, míg a kötelezettségeké 8,5 százalékponttal alacsonyabb volt az országos értéknél. Az elmúlt években tapasztalt folyamatos növekedésétől eltérően a 2014. évben nem emelkedett a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek együttes állománya, a 659,3 milliárd forintos összeg csaknem megegyezett az

18

egy évvel korábbival. Mivel a saját tőke megyei összege 6,7 százalékkal nőtt, az eladósodottsági arány a 2013. évinél kedvezőbben alakult. A megyei vállalkozások saját tőkéjén belül – az előző évihez hasonlóan – 40,6 százalékos részarányt képviselt a 231,7 milliárd forint összegű jegyzett tőke. Baranyában a 2014. évben átlagosan 17,6 millió forint jegyzett tőke jutott egy társaságra, ami alig több az országos átlag felénél. A jegyzett tőke megyei és országos, nemzetgazdasági ágak szerinti struktúrájában továbbra is lényeges különbségek mutatkoznak. Baranya megyében a jegyzett tőke legjelentősebb része a feldolgozóiparban, illetve a villamosenergia-iparban koncentrálódott, ez a két nemzetgazdasági ág együttesen csaknem 62 százalékos részarányt képviselt. Országos összesítésben a pénzügyi, biztosítási tevékenység jegyzett tőkéje volt a legmagasabb, és csak ezután következett a feldolgozóipar, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és a villamosenergia-ipar a rangsorban.

A jegyzett tőke tulajdonosi összetételében legnagyobb szerepe a külföldi tulajdonnak volt, melynek 93,6 milliárd forintos összege és 40,8 százalékos részaránya a bázisévivel csaknem egyező. Ugyancsak magas arányt képviseltek a belföldi társaságok, tulajdonuk értéke tárgyévben meghaladta a 73 milliárd forintot, 2,0 százalékkal növekedett egy év alatt. Legnagyobb mértékben, 7,2 százalékkal (3,0 milliárd forinttal) a belföldi magánszemélyek tőkéje emelkedett. A megyei megoszlás több szempontból is eltért az országos arányoktól: a belföldi társaságok és magánszemélyek tulajdonában lévő jegyzett tőke részesedése jóval magasabb volt a nemzetgazdaságinál, ezzel szemben a külföldi tulajdon részaránya a nemzetgazdasági érték alatt alakult. Baranya megyében az országos összes külföldi tulajdon 1,9 százaléka található. A megye gazdálkodói közül 19 rendelkezett egymilliárd forint feletti jegyzett tőkével, ezen belül a legnagyobb cég tőkéje 80,1 milliárd forintot tett ki. A külföldi tulajdon mindössze négy vál-

lalkozás esetében volt egymilliárd forint feletti.

Foglalkoztatás A Baranya megyei székhelylyel rendelkező vállalkozások által foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának évek óta tartó csökkenése megállt, a 2014. évben – annak ellenére, hogy a vállalkozások száma csökkenő tendenciát mutat – 1,2 százalékos emelkedést tapasztaltunk. A tárgyévi 55.724 fős foglalkoztatotti létszám 761 fővel volt több a bázisévinél, míg egy évvel korábban 2300 fővel visszaesett a foglalkoztatottak száma. 2014-ben az ország társas vállalkozásainál dolgozók 2,5 százalékát foglalkoztatták a baranyai cégek, az arány nem változott számottevően a 2013. évihez viszonyítva. A korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb foglalkoztató a feldolgozóipar volt, ahol az alkalmazásban állók több mint egynegyede dolgozott. Emellett a kereskedelem, gépjárműjavítás, az építőipar, valamint a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat állományi létszáma volt


BARANYA GAZDASÁGA a legmagasabb. Az utóbbi területen dolgozók 8,6 százalékos részaránya – szemben az országos 3,7 százalékkal – tükrözi az ág jelentőségét a megye gazdaságában. Hasonló tapasztalható az építőipar területén is, melynek megyei, szintén 8,6 százalékos részaránya 2,0 százalékponttal meghaladta a nemzetgazdasági átlagot annak ellenére, hogy súlya kismértékben mérséklődött egy év alatt. A foglalkoztatottak számában növekedés mutatható ki a nemzetgazdasági ágak több mint felében, ezek közül számottevő mértékű a villamosenergia-iparban (mintegy negyedével nőtt a foglalkoztatottak létszáma), valamint az információ, kommunikáció területén történt (itt 15,7 százalékos volt a létszámbővülés). A megyében jelentős ágakban – a kereskedelem kivételével – kismértékben nőtt vagy stagnált a foglalkoztatottak száma. Nagymértékű csökkenés csak a vízellátás területén következett be, ahol az előző évi 90 százalékára esett vissza a foglalkoztatottak létszáma. Arányában nem, ám számában jelentős csökkenés történt a kereskedelemben, ahol több mint 300 fővel kevesebb munkavállalót alkalmaztak az egy évvel korábbinál. Az egy vállalkozásra jutó 4,2 fős átlagos foglalkoztatotti létszám alig változott a bázisévihez viszonyítva, ugyanakkor az országos adattól 1,2 fővel elmaradt. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágba sorolt adózók 32 főt, a bányászat területén tevékenységet folytató társaságok 16 főt, a vízellátásban működők 20 főt, a feldolgozóipari cégek 12 főt alkalmaztak átlagosan. A többi területen ez a mutató 10 alatt maradt. A megye gazdasági életét meghatározó 100 legjelentősebb adózó együttesen 14.043 főt alkalmazott, az egy évvel korábbinál 948 fővel többet. Ez a létszám a megyei társas vállalkozások által foglalkoztatottak 25,2 százalékát tette ki, mely arány vala-

mivel magasabb a 2013. évinél, mivel ebben a körben, a megyei szintű kismértékű emelkedéssel szemben, 7,2 százalékkal nőtt az alkalmazottak száma. Baranya megyében négy olyan vállalkozás működött a 2014. évben, ahol a foglalkoztatottak száma meghaladta az 500 főt, ezen belül egy cég átlagos statisztikai állományi létszáma elérte az 1400 főt is. Kiemelt gazdálkodóink közül jelentősebb (50 főt meghaladó) létszámbővítés nyolcnál valósult meg, közülük két esetben 200 főnél is nagyobb növekedés következett be. A két vállalkozás (az egyik a villamosenergia-ellátásban, a másik a vízellátásban érdekelt) a tárgyévben összesen 512 fővel növelte alkalmazottainak számát. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy mindkét cégnél egy másik társaság megszűnéséhez és az ott dolgozók átvételéhez kapcsolható a létszám ilyen mértékű emelkedése. Jelentős létszámleépítést ezzel szemben egyetlen, a legnagyobbak közé tartozó vállalkozás sem hajtott végre.

Bérek, fizetések

Sokan a turizmust látják a jövő eredményeit hozó ágazatnak

A jegyzett tőke tulajdonosi összetétele a 2014. évben Állami

Egyéb

0,5%

1,2%

Önkormányzati

5,9%

Belföldi magánszemély

Külföldi

19,6% 40,8%

32% Belföldi társasági

A megyében a gazdasági társaságok által foglalkoztatottak 2014. évi átlagbére 2 millió 4 ezer forint volt, 6,3 százalékkal magasabb a 2013. évinél. Ez a növekedési ütem 1,9 százalékponttal meghaladta az országos átlagot, az egy foglalkoztatottra jutó megyei bérköltség azonban továbbra is jelentősen (545 ezer forinttal) elmaradt attól. 2014. évben az átlagbér színvonala mind a megyében, mind országosan a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén volt a legmagasabb. A megyei átlagbér, az egy évvel ezelőttivel egyezően, csupán két területen alakult az országos átlag felett. A 100 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozás körében a megyei és az országos átlagot is meghaladó, 3 millió 24 ezer forint összegű átlagbér mutatható ki, ez 7,6 százalékkal magasabb a bázisévinél.

19


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BARANYA GAZDASÁGA

A kicsik is jelentősen hozzátettek FORGALOM, EREDMÉNY

A gazdasági élet egyéb szereplőinek főbb jellemzői

Baranya gazdaságának fazonját hagyományosan nem csak a nagyok, a Top 100 körébe tartozók adják meg. A teljesítményből jelentős részt vállalnak a különböző gazdálkodási formában működő kicsik is. A 2014-es adóévre mind a társas vállalkozások, mind az egyéni vállalkozók az általánostól eltérő adózási módot is választhattak annak érdekében, hogy nyilvántartási kötelezettségeik egyszerűsödjenek, és egyben adóterhelésük is mérséklődjék. A társasági adó szabályai szerint adózók jellemzőiről a kiadvány fő fejezete nyújt áttekintést, a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókkal pedig a következő rész foglalkozik. Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság (eva) választásának legfontosabb feltétele a 30 millió forintot meg nem haladó éves bevétel volt. A 2013. január 1-jével bevezetett kisadózó vállalkozások tételes adójának

Baranya gazdasági szerkezetében jelentős szerephez jutottak a néhány főt foglalkoztató vállalkozások

(kata) alanya lehet az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, valamint a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság abban az esetben, ha nem állnak fenn a jogszabályban meghatározott kizáró feltételek. A szintén

2013-tól választható kisvállalati adó (kiva) alapvető feltétele a 25 főt meg nem haladó átlagos statisztikai állományi létszám, és az 500 millió forintnál nem magasabb bevétel. Ami a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókat illeti, a 2014. év

Az egyéni vállalkozók, őstermelők számát gyarapították a baranyai piacok, vásárcsarnokok

20

végén összesen 15.146 Baranya megyei illetékességű egyéni vállalkozó szerepelt az adóhivatali nyilvántartásban, számuk 3,3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A vállalkozók kevesebb mint fele, mintegy 7.200 fő a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozott, ők az 1453-as számú bevallásban adtak számot gazdasági teljesítményükről, adókötelezettségükről, döntő többségük tételes költségelszámolás keretében. Az utóbbi körbe tartozó vállalkozók legnagyobb számban a kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén tevékenykedtek, részarányuk 20,1, illetve 12,3 százalék volt. A tételes költségelszámolást folytatók a 2014. adóévre vonatkozóan együttesen 61,3 milliárd forint összegű, adóalapba beszámító bevételt vallottak, melynek egy főre jutó értéke 9 millió 147 ezer forintot tett ki. Ez a fajlagos adat 1 millió 734 ezer forinttal alacsonyabb az országos átlagnál. Az egy főre jutó bevételt tekintve a gazdasági ágak megyei rangsorában a kereskedelem,


BARANYA GAZDASÁGA fajlagosan 5 millió 489 ezer forint összegű bevételt szereztek, az országos átlagnál 1 millió 114 ezer forinttal kevesebbet. A megye adózói 2014-ben 2,8 milliárd forint összegű befizetést teljesítettek az adónemre nettó módon számítva, amely 13,8 százalékkal elmaradt a bázisidőszakitól. A pénzforgalom csökkenése az adózói létszám visszaesésével magyarázható. A megye adóalanyainak befizetése az országos összeg 2,85 százalékát tette ki.

Kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyai

A kisboltok forgalmát is fellendítették a kafetériautalványok

gépjárműjavítás áll az élen 20 millió 582 ezer forinttal. A tételes költségelszámolók kétharmad része nyereséges adóévet tudhat maga mögött, közel harminc százalékuk veszteséges volt, míg a fennmaradó rész nulla eredményt mutatott ki bevallásában. A baranyai vállalkozók az országoshoz viszonyítva nagyobb arányban értek el nyereséget, annak egy főre jutó megyei öszszege ugyanakkor alacsonyabb volt a nemzetgazdaságinál. A fajlagos nyereség a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység területén volt a legmagasabb, megközelítette a megyei 870 ezer forintos átlag háromszorosát. A 2014. év végén az egyszerűsített vállalkozói adó alanyok száma Baranya megyében 1.405 volt, kétharmaduk társas vállalkozás, egyharmaduk pedig egyéni vállalkozó. Mindkét adózói körben létszámcsökkenés figyelhető meg a 2013. év végi adatokhoz képest, megyei szinten 17,1 százalékkal esett vissza az evások száma. Ez a negatív tendencia elsősorban azzal magyarázható, hogy még 2014-ben

is számos adózó tért át a 2013ban bevezetett kisadózó vállalkozások tételes adójára. Az evaalanyok a tárgyidőszak során

A Baranya megyei adózók közül a 2014. év végén 3920 tartozott a kata hatálya alá. Döntő többségük egyéni vállalkozó, a társaságok súlya alig haladta meg a 10 százalékot. Az adónem népszerűségének jelentős növekedését mutatja, hogy alanyainak száma csaknem 30 százalékkal emelkedett a tárgyidőszak során. A benyújtott bevallások szerint a kataalanyok által 2014-ben megszerzett bevétel összege 12,5 milliárd forintot tett

ki, melynek egy főre jutó értéke 3 millió 42 ezer forint. A törvényben megfogalmazott szabályok szerint az éves árbevétel 6 millió forintot meghaladó összegét 40 százalékos adókötelezettség terheli, melynek tárgyévi összege megyei szinten 120 millió forint volt, és az adózók mintegy 6 százalékát érintette. Az adónemen megjelenő öszszes bevétel 2014-ben 1,7 milliárd forintot tett ki, mely csaknem másfélszerese az egy évvel korábbinak. A számottevő növekedést az adózói kör bővülése eredményezte. A megye az országos bevételekből 4,12 százalékkal részesedett.

Kisvállalati adó alanyai A kisvállalati adó hatálya alá a tárgyév végén mindössze 192 Baranya megyei társaság tartozott, számuk kevéssel elmaradt a 2013. év végitől. Az általuk befizetett adó összege ugyanakkor a bázisévi 235 millió forintról 305 millió forintra nőtt. A tárgyidőszakban befolyt adó megyei öszszege az országos adat 2,41 százalékát tette ki.

A válság elhúzódó hatása ellenére az elmúlt években is kiegyensúlyozott forgalmat hoztak az üzemanyagkutak

21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BARANYA MEZŐGAZDASÁGA

Új kihívások előtt a gazdák AGRÁRIUM Jövőre is változásokra kell felkészülniük a termelőknek

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének vezetője

Számos új kihívással szembesültek ebben az évben a megye agrárgazdálkodói: változtak a támogatási feltételek, környezetvédelmi előírások. A helyzet jövőre sem változik. Arról, hogy a baranyai gazdák miként vették az akadályokat, Rittlinger Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnökét kérdeztük. – Az időjárás viszontagságai mellett idén a megváltozott területalapú támogatási rendszer igénylése során számos új adminisztratív intézkedés bevezetése is kihívások elé állította a gazdákat. Milyen sikerrel vették az akadályt Baranyában?

– Valóban, idén jelentősen átalakult a támogatási rendszer. A korábbi években a termelők a területeikre bejelentették a termesztett növénykultúrákat,

22

és nem kellett túlzottan odafigyelni a vetésszerkezetre, illetve azoknak a nem támogatható területeknek a fenntartására, mint például a fa- és bokorcsoportok, magányos fák vagy fás sávok. Ez most már feltétele támogatásokhoz való hozzájutásnak. Talán a legjelentősebb változás, hogy az idei évben a Közös Agrárpolitika keretében hazánknak kiosztott támogatások feltételeként a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele a gazdálkodás során nagyobb hangsúlyt kapott. A 2020-ig alkalmazandó egységes uniós területalapú közvetlen támogatásoknál (SAPS) a hektárterület-alapú támogatási rendszer kiegészül a bizonyos környezetvédelmi előírások teljesítéséért járó „zöldítési” támogatással, s előírási megfeleléseket is tartalmaz, melyeket a gaz-

daságok nagyobb része be kell, hogy tartson. Ennek a „zöld” komponensnek három alapvető követelménye van: a terménydiverzifikáció, állandó gyepterületek fenntartása és az ökológiai célterületek kijelölése. – Adottságait és teljesítményét tekintve Baranya hova tehető a hazai agrárszektor egészét tekintve?

– Baranya megye éghajlati és talajadottságai igen kedvezőek, termelési volumenét tekintve országosan kiemelkedő helyet foglal el, igen kedvező helyzetben van. Valamennyi művelési ágban sikeresen gazdálkodhatnak a termelők, ami annak is köszönhető, hogy rendkívül jó talajadottságokkal rendelkezik a megye, és szakszerű termelés mellett rekordtermések elérésére is igen nagy lehetőség van. Ahogy az idei évben is látható

volt, nemcsak a megye egyes területein, hanem helyileg, illetve táblánként is nagy különbségek, nagy szórások mutatkoztak a termésátlagok között. A klimatikus viszonyokat tekintve rendkívül kedvező helyen vagyunk a termesztés szempontjából, bár az utóbbi évek szélsőséges időjárása és az aszálykárok megjelenése sajnos tudnak rontani a termelési mutatókon. – Hogy jellemezhető a megye termelésének szerkezete?

– Baranyában elsősorban a szántóföldi növénytermesztés van túlsúlyban, a zöldség- és gyümölcstermesztés kevésbé hangsúlyos. Ezeket erősíteni lenne szükséges, és erre a most indult Vidékfejlesztési Program lehetőséget ad majd, hiszen ennek legfőbb célkitűzése is a munkahelyteremtés támoga-


BARANYA MEZŐGAZDASÁGA tása, a kézimunkaerő-igényes ágazatok fejlesztése érdekében. Mivel megyénkben a szántóföldi növények terméseredményei általában jóval az országos átlag fölött vannak, így a káresemények bekövetkezése, termésmennyiséget befolyásoló hatásai sem olyan drasztikusak, mint más országrészekben. Ha Baranya megyét a hazai agrárszektor egészéhez képest tekintjük, akkor mindenképpen elmondhatjuk, hogy odafigyelnek a megyénkre a termelési szerkezetet és terméseredményeket, valamint szakértelmet tekintve is, tehát úgy gondolom, joggal mondható, hogy kiemelkedő helyen vagyunk az agrárszektor teljesítményében. – Országos összevetésben, a birtoknagyságok és a szerkezeti összetétel, illetőleg a versenyképesség alapján hogyan jellemezhető a megye agrárcégeinek teljesítménye?

– Baranya megyében jelentős a birtoknagyságok és a szerkezeti összetételt tekintve a nagygazdaságok aránya, a megyei földterületek közel felét mezőgazdasági szervezetek művelik. Több esetben ezer hektárt meghaladó terület használatával

A kukorica termésátlaga Baranyában (kg/ha)

8000

7800

6900

6890

3950*

5970

8590

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

*Extrém aszályos év volt

**Becsült adat

gazdálkodnak. A fennmaradó részen őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok termelnek. Utóbbiak helyzetbe hozásának akadálya, hogy egyre szűkösebben lehet hozzájutni a termőföldhöz. Jellemző, hogy szinte minden négyzetméter művelés alá van vonva. Remélhetőleg ezen a helyzeten javít

6500** 2015

Forrás: KSH

majd az állami földek most zajló értékesítése. Szintén a kis- és közepes gazdaságok versenyképességét hivatott javítani a degresszió bevezetése. Ez évtől 1037 hektár fölött öt százalékkal csökkentik a területalapú támogatások összegét, míg az 1200 hektár fölötti területekre nem jár támogatás.

Az elmúlt években már újra jutott támogatott fejlesztési forrás a gazdálkodók gépparkjának megújítására

– A támogatások és a hazai pénzügyi háttér ismeretében vannak-e gazdálkodási nehézségei az agrárvállalkozásoknak? Milyen eszközökkel lehet áthidalni az esetleges problémákat?

– Ami a gazdálkodási nehézségeket érinti, remélhetőleg az idei évben elfogadott Vidékfejlesztési Program pályázati kiírásai által biztosított források révén a hazai agrárvállalkozások pénzügyi háttere javulni fog, a fejlesztések, beruházások által a gazdaságok versenyképessége erősödni, javulni fog. A VP program egyértelműen a kisebb gazdálkodók megerősítését részesíti előnyben, bízunk benne, hogy ezt kihasználva Baranyában sokan élnek majd a pályázati lehetőségekkel. Remélhetőleg a Vidékfejlesztési Program keretében is növekednek majd a támogatásigénylések, ahogy a közvetlen támogatások igénylésének esetében is. A gazdaságban egyedileg jelentkező és kezelendő forgóeszközfinanszírozási gondokra is akad megoldás. Ami megyei szinten nehézséget okoz, az a termőföldhöz jutás és az életképes gazdálkodási birtokméret elérése, a gazdálkodás eredményének növelése. Összességében a jelenlegi agrártámogatási rendszer a

23


BARANYA MEZŐGAZDASÁGA

Az elmúlt években az időjárás volt az agrárgazdálkodók legnagyobb ellenfele, a váratlan káresemények sajnos gyakran mentek a termés rovására

családi gazdaságokat, illetve a kisebb gazdaságokat támogatja, a vissza nem térintendő támogatások nagyobb része hozzájuk jut el. – A változó körülmények ismeretében ön szerint milyen új kihívások előtt állnak a gazdálkodók az elkövetkező években?

– A 2014–2020-as EU-s költségvetési ciklusban teljesen új támogatási, pályázati előírásokkal találkozhatnak a gazdálkodók, ezek a változó körülmények új kihívások elé állíthatják őket. A mindenki számára érzékelhető, talán legnagyobb változás az egységes területalapú támogatás rendszerében van. A zöldítés támogatási követelményei a terménydiverzifi kációra és az ökológiai célterületek betartására vonatkoznak legfőképp.

24

Ez a zöldítés követelményei mellett mindenképpen nagy és új kihívás nekik, ennek függvényében tudják vállalni a további kötelezettségeiket, például a 2016. január 1-től induló AKG támogatási rendszer vállalásait is ezekhez a követelményekhez kell, hogy igazítsák, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében pályázható beruházási vagy egyéb támogatási lehetőségek esetén is ezeket a változó körülményeket kell, hogy alapul vegyék. Az új követelményrendszer plusz adminisztratív terheket is ró a gazdálkodókra. Az elmúlt években is kellett a gazdálkodásokhoz kapcsolódóan nyilvántartásokat vezetni, de most még körültekintőbben, nagyobb odafigyeléssel, precizitással kell ezt megtenni. A feltételek betartását segíti a Vi-

dékfejlesztési Programból való támogatáshoz való hozzájutás. – A kamara hogyan és miben tudja segíteni az agrárcégeket terveik, fejlesztéseik megvalósításában?

– A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai, ahogy eddig is, információátadással, szakmai tanácsadással, a támogatások és pályázatok igényléséhez szükséges ismeret átadásával, ahogy a múltban, a jövőben továbbra is segíti tagjait, segítve valamennyi gazdálkodói réteg működését. Többek között fórumokon, a falugazdászok által tartott csoportos tájékoztatók, igazgatósági fórumok keretében, valamint tájékoztatással, központi NAK-kézikönyvek kiadásával kívánjuk segíteni az eligazodást az aktuális, illetve a folyamatban lévő támogatási és pályázati lehetőségekben,

illetve továbbra is személyesen felkereshetők falugazdászaink a megye tíz irodájában, referenseink pedig a megyei igazgatóságon várják tagjainkat, valamint jogsegélyszolgálatunk által is kérhető segítség. A napi gazdálkodási tervek, illetve fejlesztések megvalósításában eligazítást nyújtunk a Vidékfejlesztési Programot figyelembe véve, jogszabály-módosítási javaslatokat minisztériumi egyeztetési szintre továbbítva könnyíthetünk a napi gazdálkodás problémák megoldásában, segítséget nyújtunk a felmerülő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban. A folyamatos kapcsolattartás lehetővé teszi a problémák jelzését. Ezzel mind a kisebb egyéni gazdálkodókat, családi gazdaságokat, mind a nagyobb agrárcégeket segíteni, támogatni tudjuk.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BARANYA GAZDASÁGA

Így kerestünk 2014-ben Baranyában BÉR ÉS BEFEKTETÉS

Magánszemélyek jövedelmei és adókötelezettsége

A baranyai munkavállalók kereseti és jövedelmi viszonyai hagyományosan jelentősen elmaradnak még az országos átlagtól is

A Baranya megyei illetőségű magánszemélyek a 2014. évről 165.011 személyijövedelemadó-bevallást nyújtottak be. Döntő többségük, 84,9 százalékuk önbevallás keretében adott számot jövedelmeiről és adókötelezettségéről – ide értve az egyszerűsített bevallást benyújtókat, illetve az adónyilatkozatot tevőket is –, kisebb hányaduk pedig a munkáltatóját bízta meg az adóbevallás elkészítésével és beadásával. A baranyai magánszemélyek 2014-ben együttesen 286,3 milliárd forint összevonás alá eső jövedelmet szereztek, ennek döntő hányada munkaviszonyból származott. Az egy főre jutó összevont jövedelem 1 millió 830 ezer forintot tett ki, az országos átlagnál 349 ezer forinttal kevesebbet. A megyei átlagjövedelem

99 ezer forinttal meghaladta az egy évvel korábbit. Az összevont jövedelmet szerzők több mint 40 százaléka minimálbér alatti vagy azzal megegyező összegű jövedelmet vallott, részarányuk az országos átlagnál 5,5 százalékponttal magasabb volt. Jelentős, 10 millió forintot meghaladó jövedelemmel több mint 1200 fő rendelkezett, közülük 157-en 20 millió forintnál is magasabb összeget vallottak. Az önbevalló magánszemélyek körében a legnagyobb összevont jövedelem 129 millió forintot tett ki. Az összevont adóalapot 40,1 milliárd forint összegű családi kedvezmény csökkentette, melyet közel 40 ezer fő, a jövedel-

met szerzők egynegyede tudott érvényesíteni átlagosan 1 millió 11 ezer forint összegben. A kedvezménytípusnak köszönhetően 6,4 milliárd forint „többletjövedelem” állt a megye adózóinak rendelkezésére. Az összevont jövedelmeket terhelő, kedvezményekkel csökkentett adó 38,9 milliárd forint volt. Ennek összevont jövedelemhez v i s z o ny í t o t t aránya, vagyis az átlagos adóterhelés 13,60 százalékot tett ki, mely ráta kisebb az országos 13,85 százalékos átlagnál. A Baranya megyei illetőségű magánszemélyek a 2014. évben 18,6 milliárd forint összegű elkülönülten adózó (ún. forrásadós) jövedelmet szereztek,

melynek nagyobb része, csaknem 70 százaléka osztalékból származott. Az egy fő által átlagosan megszerzett külön adózó jövedelem 1 millió 889 ezer forintot tett ki. Ez az összeg az országos átlagtól 694 ezer forinttal elmaradt, a 2013. évi megyei értéket ugyanakkor 467 ezer forinttal meghaladta. A forrásadós jövedelmek után együttesen 3,4 milliárd forint összegű adókötelezettség keletkezett a megyében. Az átlagos adóterhelés a jövedelemtípus esetében 18,00 százalék volt. Baranya megyében az összevonás alá eső és a forrásadós jövedelmek együttes összege után – a kedvezményeket és a csökkentő tételeket figyelembe véve – 42,3 milliárd forint adófizetési kötelezettség keletkezett, ez a bevallást benyújtók csaknem 90 százalékát, több mint 147 ezer magánszemélyt érintett.

25


Tartósan hullámzó teljesítmény KONJUNKTÚRA Lassú javulás és bizonytalanság jellemzi a megye gazdaságát A korábbi évekhez hasonlóan idén is két felmérés vizsgálta a megye gazdaságának helyzetét. Tavasszal – a tavaly októberi felmérés eredményeihez viszonyítva – jelentős javulást mutattak az eredmények, ősszel viszont kismértékű visszaesést tapasztaltunk. Erről tanúskodik az összesített megyei konjunktúramutató, illetve a mutató alkotóelemeinek alakulása is. Az összesített konjunktúramutató értéke idén mindkét felméréskor pozitív volt. Erre 2010ben, valamint a 2009-es válság előtti években volt példa. Ugyanakkor a baranyai mutató mind az országos, mind a dél-dunántúli értékektől mintegy 30 ponttal elmarad. Ez egyértelműen jelzi, hogy a pozitív folyamatok ellenére a megye gazdaságának relatív leszakadása folytatódik. A fő mutató pozitív értéke ellenére sem állapítható meg, hogy a megye gazdasága a „fellendülés” állapotába került. Ezt a vélekedést támasztja alá az üzleti helyzet jelenlegi és várható alakulásának vizsgálata és az összesített mutató alkotóelemeinek vizsgálata is. A jelenlegi és a várható üzleti helyzet mutatóinak koordinátarendszerbeli ábrázolása szerint 2009 óta – egy felmérés (2010 tavasza) kivételével – mindig válságról számolhattunk be. A kivételes időszakban is „csak” javuló üzleti klíma jellemezte a megye gazdaságát. A receszsziót jelző eredmények szerint a legmélyebb válság 2012-ben volt. Azóta kedvezően változott a helyzet. A vállalkozások jelenlegi üzleti helyzete és következő hat havi várakozása 2015-ben már megközelítette a pozitív értéket, a várakozások őszi romlása ellenére a „recessziónál” egy

26

sének eredményei közül – csak ötnek az adata volt magasabb. Az októberi felmérés 57,84 pontos értékénél is csak 11 eredménye volt jobb. A megrendelések vonatkozásában – az építőipar kivételével – csökkentek a gondok. Ezek a mutatók azonban csak azt jelzik, hogy a rendelések állományának az emelkedésével számoltak a vállalkozások.

fokkal jobb „romló üzleti klíma” állapotához közeledett. Az összesített mutató alkotóelemei is jelzik, hogy a megye gazdaságának fejlődési pályája még sok bizonytalanságot takar. Kiemelkedő, hogy az összes megrendelés várható alakulásának tavaszi 64,32 pontos értékénél – a konjunktúravizsgálat elmúlt 17 és fél év 34 felméré-

A rendelésállomány viszont még elmarad a kívánatostól. A gazdaság fejlődésének bizonytalanságát sugallja az is, hogy a fő mutató további három összetevője az elmúlt években szinte mindig negatív volt. Pozitív sávba mindössze a gépberuházások tavaszi eredménye került. Az őszi felméréskor értéke újra a negatív volt, ami azt

A jelenlegi és a várható üzleti helyzet alakulása Baranya megyében (2009–2015, %) 60

Javuló üzleti klíma

Fellendülés

50

Várható üzleti helyzet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

KAMARAI KONJUNKTÚRAFELMÉRÉS

40

30

20

2010/1

–60

–50

–40

–30

2010/2

–20

10 –10

0

10

20

30

40

50

2015/1 2011/1 –10 2015/2

–20

2014/1 2014/2

–30

2013/2 2011/2 2013/1 2012/1 2012/2

Recesszió

2009/2

2009/1

–40

–50

–60

Jelenlegi üzleti helyzet

Romló üzleti klíma

60


KAMARAI KONJUNKTÚRAFELMÉRÉS

Az összesített konjunktúramutató alakulása 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0 –10.00 –20.00

Magyarország

raelemzés egyik legfontosabb területe. A jövedelmezőség következő hathavi várható alakulásának trendjét a mindenkori politikai események erősen befolyásolják. Az elmúlt hathavi tényleges jövedelmezőség mutatója viszont a vállalkozások költséggazdálkodásától és az árversenyben megmutatkozó érdekérvényesítésétől függ. A vállalkozások jövedelmezőséggel kapcsolatos várakozásai az elmúlt tíz évben a parlamenti választások időszakában voltak a legjobbak, amit mindig komoly visszaesés követett. A 2015. évi eredmények ezt a „teóriát” felülírták. A válaszadók az idén áprilisban a tavaly tavaszi várakozást meghaladó, a 2006. tavaszi eredményhez hasonló értéket jeleztek. Októ-

berben viszont jelentősen romlás következett. A mutató értéke újra a negatív tartományban került, a vállalkozók többsége a jövedelmezőségének rosszabbodásával számol. Ez annak ellenére következett be, hogy az előző hat hónapra vonatkozó jövedelmezőségi mutató értéke javult. A tényleges helyzetre utaló adatok utolsó két felméréskor mért –18 pont alatti értékei még mindig nagyon alacsonyak. Amennyiben az elmúlt három évben tapasztalt pozitív irányú változás iránya és mértéke nem változik, akkor néhány éven belül egy sikeres „túlélési” taktikáról is beszélhetünk. E bizonytalan megfogalmazást az indokolja, hogy a jelzett pozitív folyamatok nem jellemzőek a gazdaság valamennyi területé-

80.00 60.00 40.00 20.00 0

–20.00 –40.00

2015/2

2015/1

2014/2

2014/1

2013/2

2013/1

2012/2

2012/1

2011/2

2011/1

2010/2

2010/1

2009/2

2009/1

2008/2

2008/1

2007/2

2007/1

2006/2

2006/1

2005/2

2005/1

–60.00

Az összes megrendelés várható alakulása Összesített mutató Az üzleti helyzet várható alakulása Gépberuházás várható alakulása Építési beruházás várható alakulása

2015/2

2015/1

2014/2

2014/1

2013/2

2013/1

2012/2

Baranya

Dél-Dunántúl

Az összesített konjunktúramutató és alkotóelemeinek alakulása Baranya megyében

–80.00

2012/1

2011/2

2011/1

2010/2

2010/1

2009/2

2009/1

2008/2

2008/1

2007/2

2007/1

2006/2

2006/1

–40.00

2005/2

–30.00 2005/1

jelenti, hogy a vállalkozások többsége még mindig nem vagy csak csökkenő mértékben tervez technológiafejlesztést. Ez a versenyképesség további romlásához vezet. A vállalkozások üzleti helyzetével kapcsolatos várakozások 2015-ben tovább javultak. Ennek ellenére az eredmények továbbra is negatívak, és az ősszel az áprilisi felméréshez képest romlottak. A –9,48 pontos érték azt jelzi, hogy még mindig több vállalkozás tart helyzetének romlásától, mint ahányan javulással számolnak. Az építési beruházások volumene a visszajelzések szerint várhatóan emelkedni fog. A tavaszi –24,61 és az őszi –35,26 pontos érték azonban még mindig azt mutatja, hogy a vállalkozások csak a legfontosabb, elodázhatatlan munkák elvégzését tervezik. A vállalatok értékesítésének javuló tendenciája az idén is folytatódott. A –1,75 pontos tavaszi, illetve a 2,53 pontos őszi eredmény azonban nem kerül a sikerlisták élmezőnyébe. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a belföldi értékesítés volumene növekedett leginkább. Az export volumenével kapcsolatos –36 és –48 pont körüli mutatók viszont a baranyai vállalkozások gyenge exportképességét mutatják. A vállalkozások jövedelmezőségének vizsgálata – ahogy a korábbi évek elemzései is többször mutatták – a konjunktú-

nek szereplőire. A mikrovállalkozások jövedelmezősége még mindig –25 pont alatt található, ahogy az exporttal nem rendelkezőké is. Hasonló a szolgáltatás területén működők (–23 pont alatti) helyzete. A legrosszabb jövedelmezőséggel az építőipari vállalkozások rendelkeznek. Az idén mért –44 és –34 pont körüli értékek még az előző három felmérés adatainál is alacsonyabbak, az ágazat helyzete továbbra is válságos. A megrendelések vizsgálatánál már jeleztük, hogy a kapacitáskihasználás kedvezőtlen alakulása várható. A tavaszi látványos javulást ősszel egy hasonló mértékű romlás követte. A negatív változás fő okozója a rendelésállomány őszi visszaesése. De nem mehetünk el szó nélkül egy másik tényező, a képzett munkaerő hiányának kérdése mellett sem. A válaszadók 24,8 %-a a munkaerő hiányát jelezte a működését leginkább akadályozó tényezőnek. Ez a magas arány súlyos strukturális problémát takar, amikor a munkanélküliséggel hozzuk összefüggésbe. A KSH adatai szerint Baranya megyében 2015. III. negyedévében a munkanélküliségi ráta 9,3% volt. Az álláskeresők és a vállalati igények nem esnek egybe. Egyre több területen jelennek meg hiányszakmák, miközben a munkaerőpiac kínálati oldalán magas a „használhatatlan” szakmával rendelkezők

27


A megye egészére vonatkozó mutatók mellett érdemes az egyes vállalkozói csoportok mutatóit is elemezni. Az értékesítési irányok vizsgálata alapján az exporttal nem rendelkezők konjunktúramutatója elmarad a megyei átlagtól, de már pozitív tartományban található. A termékeik többségét exportálók +28,78 pontos és a termékeiket kisebb részben exportálók +36,32 pontos összesített eredménye már elfogadhatónak tekinthető. Az összetevők eredményei a jelzett csoportok vonatkozásában is hasonlóak a fő mutatóval, illetve a megyei rész adatokkal. A mutató pozitív értékét a megrendelések aránya „biztosítja”, az exporttal rendelkezők az átlagnál magasabb (+65,02 pont és +76,26 pont), illetve a csak hazai piacra termelők átlagnál alacsonyabb (+51,04 pont) értékével. Az exporttal nem rendelkezők üzleti helyzettel kapcsolatos várakozásai továbbra is nagyon alacsonyak (–18,19 pont), az exportáló cégek +10,53 és +20,51 pontos értékei mellett. Még nagyobb a különbség a gépberuházások esetében. Az exporttal nem rendelkezők –23,25 pontos értékével szemben az exportálók +52,94 és +43,17 értéke már kiemelkedő, szemben az építési beruházások alakulásával, ahol egyik szegmens sem ért el pozitív eredményt. A mutatók alapján az exporttal rendelkezők „húzzák” fel a megye gazdaságát. Az a csoport, amelyik-

A vállalkozások helyzetét befolyásoló további tényezők

20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 –5.00 –10.00 –15.00 –20.00 –25.00 –30.00 –35.00

Kapacitáskihasználás jelenleg, %

28

Létszám alakulása várhatóan

A vállalkozások jövedelmezőségének alakulása 20.00 10.00 0.00 –10.00 –20.00 –30.00 –40.00 –50.00 –60.00

2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

száma. Erősíti a problémát a népesség elvándorlása is. Az elmúlt öt évben a vándorlási veszteség nagyon magas volt. Baranya megye lakónépessége 2010 és 2015 között 22,6 ezer fővel csökkent. Ennek több mint a fele (14,3 ezer fő) az 1970–1984-es időszakban születettek korosztályából tűnt el 2015-re. Ez az a csoport, amelynek aktivitására, szakmai végzettségre és ismereteire a megyei gazdaságnak is nagy szüksége lenne. Arról a KSH adatai nem szólnak, hogy hová távoztak a jelzett korosztály tagjai. Mivel Magyarország adata is negatív (–110 ezer fő), és pozitív „eredménnyel” csak Budapest rendelkezik (12,8 ezer fő), feltételezhető, hogy külföldön találtak jobb megélhetési lehetőséget. Ezek az adatok igazolják az elmúlt évben leírtakat, mely szerint „…több szektorban megrendeléseket kell lemondani a cégeknek a szakmunkaerő és műszaki diplomások nyugati elszívása miatt”. A foglalkoztatottak számával kapcsolatos eredmények az elmúlt évhez képest lényegesen nem változtak. A +5 pont-közeli értékek azt jelzik, hogy a válaszadók 5 %-ával többen terveznek létszámbővítést, mint leépítést. A beérkezett adatlapok tételes vizsgálata szerint a vállalkozások 80%-a változatlan létszámmal folytatja tevékenységét, 15%-a bővíti, 10%-a pedig csökkenti a létszámát a következő hat hónapban.

2005/1 2005/2 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

KAMARAI KONJUNKTÚRAFELMÉRÉS

Jelenlegi jövedelmezőség

nek aránya Magyarország megyéinek összehasonlításában az egyik legalacsonyabb. A vállalatok létszáma szerinti csoportok vizsgálatánál is hasonló helyzet tapasztalható, mind az összesített mutató, mind az összetevők tekintetében. A mikrovállalkozások helyzete a legrosszabb, a kisvállalkozások és a közepes vállalkozások helyzete valamivel jobb. A  nagyvállalatok szerepe és helyzete alacsony számuk miatt nem mindig értékelhető. Az ágazatonkénti vizsgálat szerint az elmúlt öt évben általában az ipar összesített mutatója emelkedett ki. Az utolsó három felmérés során azonban a kereskedelem már megelőzte. A szolgáltatás fő mutatójának az értéke általában a megyei összesített mutató körül alakult, az idei felmérésekkor kissé elmaradt attól. A legrosszabb helyzetben az építőipar van. Helyzete a 2013 tavasza és 2014 tavasza közötti átmeneti javulást követően ismét romlott, értéke októberben újra a negatív tartományba került. Az ágazati összevetés szerint a „húzóerőt” a multinacionális cégekkel vívott versenyben még mindig alulmaradó kereskedelmi vállalkozások, illetve az ipari vállalkozások jelentik. Annak az ágazatnak a képviselői, amelyik a hazai összevetésben (egy főre jutó ipari termelés) az utolsó helyen áll, és teljesítménye 2014ben alig haladta meg az országos átlag 1/3-át.

Várható jövedelmezőség

Összefoglalva, a 2015. áprilisi és októberi konjunktúrafelmérés adataiból megállapítható, hogy a megye gazdasági szereplőinek helyzete és várakozásai az előző évhez képest kismértékben javultak. Az éven belüli adatok közül ezúttal is az őszi eredmények az alacsonyabbak, ezért továbbra sem szólhatunk a megye gazdasági helyzetének stabilizálódásáról. A Baranya megyei adatok továbbra is elmaradnak az országos és a regionális értékektől. A mutatók jelentős része a negatív tartományban található, ami azt jelenti, hogy nemcsak a vállalkozások helyzete rossz, hanem a várakozásaik is bizonytalanok a közeljövőt illetően. A vállalkozások üzleti tevékenységét akadályozó tényezők száma és aránya továbbra is magas, a felmérésben részt vevők 55,6%-a a fizetőképes kereslet hiányát, 24,8%-a a megfelelő szakképzett munkaerő hiányát jelölte a fejlődés gátjának. A tőke- és pénzhiányt a vállalkozások 33,6%-a jelölte meg, ami jelzi, hogy még mindig nehezen lehet forrásokhoz – hitelekhez és támogatásokhoz – jutni. Amenynyiben e téren nem történik rövid időn belül gyökeres változás, a megye gazdaságának teljes leszakadásával kell számolni. Ezt a megállapítást támasztja alá sajnos az is, hogy a megye gazdaságának „motorját” azok a szegmensek jelentik, amelyek hazai viszonylatban is a leggyengébbek közé tartoznak.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

GÉPIPAR

Hauni: a dolgozóbarát pécsi cég SOKOLDALÚ INNOVÁCIÓ Több mint két évtizede a baranyai gazdaság meghatározó szereplője a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. A cég gyáregységeiben európai színvonalú berendezés- és gépgyártás folyik, ezenkívül korszerű lemez-, alkatrészgyártó és festőüzem szolgálja ki a szerelési tevékenységet. A Hauni név innovatív megoldásokat és igényes technológiát jelent. A színvonalat nemcsak termékeik előállításánál követeli meg a Hauni, a munkakörülményekben is folyamatos megújulásra törekszik. A termelés fejlesztése mellett a dolgozók munkakörülményeire is nagy hangsúlyt fektet a cég. Ennek a törekvésnek a legújabb eredménye a 2015 szeptemberében felavatott új szociális épület is. A felső három szinten kaptak helyet az öltözők és zuhanyzóhelyiségek, a földszinten pedig egy 160 fő fogadására alkalmas ebédlő és egy büfé, valamint egy 200 fős konferenciaterem is.

Kiemelt figyelmet kapnak a munkakörülmények, a rekreáció Mindemellett a legmodernebb orvosi műszerekkel felszerelt orvosi rendelő is megtalálható, ahol helyben lebonyolításra kerülnek a munkaköri alkalmassági vizsgálatok, a munkáltató által biztosított védőoltások, éleslátás-vizsgálatok is. Az egészségmegőrzésre a termelésben is nagy hangsúlyt fektet a cég, ezért minden munkahelyet, minden munkaállomást kockázatelemzésnek vetnek alá. Ahol lehetőség van rá, ott gerinckímélő megoldásokkal segítik a kézi anyagmozgatást (például emelőgépekkel: darukkal, targoncákkal). A hosszabb, akár egész napos állást igénylő munkahelyeken olyan modern ergonómiai megoldásokat alkalmaz a vállalat, mint az „állást könnyítő ergonómiai szőnyeg”. A rendszeresen, hosszú ideig külföldön munkát végző szerviztechnikus kollégák részére útipatika-csomagot biztosít a cég az esetleges kisebb betegségek kezelésére. A jól szervezett, átlátható munkafolyamatok és a rende-

Elkészült a Hauni új szociális épülete. Fontosnak tartják a jó munkakörülményeket

A korszerű gépek segítik a minőségi munkavégzést a gyáregységekben

zett munkakörülmények mellett a Hauni a munkavédelemre is nagy hangsúlyt fektet, melynek köszönhetően a munkabalesetek száma az elmúlt években jelentősen csökkent. A cég szemléletének középpontjában maga az ember áll, ezért nemcsak a biztonságos munkavégzés kialakítása a cél, hanem a rekreációt is kiemelt fontossággal kezeli. Ennek jegyében részben a cég támogatásával, részben a dolgozók hozzájárulásával működtetett sportkör számos sporttevékenységre kínál lehetőséget. Lehetőség van csapatjátékokra, mint például futball, de a túrázás kedvelői is megtalálják számításaikat a hegyitúra-, kerékpár- és motorkerékpár-szakosztály keretein belül. Lehetőség van még futásra, úszásra, fitneszre, teniszezésre, sőt horgászatra is. A hétköznapi körforgásból évente több céges rendezvénnyel zökkentik ki a munkavállalókat. Ilyen a családi nap, ahol a családtagokkal együtt lehet eltölteni egy kellemes, szórakoz-

tató délutánt, vagy a karácsonyi vacsora ahol lehet beszélgetni, kikapcsolódni egy finom vacsora és ital mellett. A gyerekek minden évben egy bábszínházi előadás után találkozhatnak a Mikulással. A vállalat családközpontú hozzáállása nemcsak a programokban mutatkozik meg. A cég beiskolázási támogatással segít az iskolakezdés anyagi terheinek csökkentésében, a kisgyermekes anyukákat pedig részmunkaidős foglalkoztatással támogatja a munka világába történő visszaintegrálódásban. A Hauni nemcsak a gépipar folyamatosan magas színvonalú továbbélését biztosította a baranyai megyeszékhelyen, hanem egy példaértékű munkakultúrát is meghonosított. Aki egy üzemlátogatás alkalmával belép valamelyik gyártócsarnokukba, annak egy csapásra megváltozik a fogalma a gépgyártásról. Hiszen rendezett, tiszta körülményekkel, korszerű, modern megmunkálógépekkel és motivált munkavállalókkal találkozik.

29


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

KERESKEDELEM

Mecsek Füszért: otthon a Dunántúlon A JÖVŐT ÉPÍTIK

Fejlődés a kis- és a nagykereskedelemben egyaránt

A pécsi székhelyű Mecsek Füszért Zrt. az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. A cég meghatározó szereplője a Coop rendszernek és a magyarországi kereskedelmi életnek. A társaság a piaci terjeszkedés stratégiáját választotta, és üzletpolitikája a jelen, de még inkább a jövő Mecsek Füszértjének a sikerét szolgálja. A meglévő üzleti partnerek megtartása mellett új piaci helyek megszerzése, a nagyobb üzemméretből fakadó gazdasági előnyök kihasználása a vállalat fő célkitűzése. – Cégünk 208 kiskereskedelmi üzlettel van jelen a Dunántúlon. Ezekben a boltokban naponta több mint 50.000 vásárló fordul meg. Az új boltok nyitása mellett kiemelt figyelmet kap a meglévő hálózat fejlesztése és a kiszolgálás színvonalának emelése, amit az évi több százmillió forintos fejlesztési ráfordítás is igazol. Idén is több üzletünk újult meg, kiemelt forrást fordítottunk üzleteink hűtőbútorainak megújítására. Ezek a törekvések a vásárlók számában, a forgalmi adatokban is megmutatkoznak. Ehhez ad megfelelő tulajdonosi hátteret a többségi tulajdonos Nyírzem Zrt . – ismertette a cég üzletpolitikáját Nagy Lajosné kereskedelmi vezérigazgató. A gazdasági környezet folyamatos változása sem kíméli a Mecsek Füszért gazdálkodását. Míg két éve a dohánytermékek kereskedelmének kiszervezése, idén a vasárnapi zárvatartás miatti kiesés kompenzálása hozott új feladatot. Ez jelenti az egyik legnagyobb kihívást a cég működésében. – Az erős piaci verseny ellenére a társaság 2015-ben 29 milliárd forintot meghaladó árbevételt ér el, ami egymilliárd forinttal meghaladja az előző évit. Ami a jövőt illeti, Veszprém megyei,

30

A Mecsek Füszért felújított üzleteiben igazi vevőbarát körülmények között intézhetik bevásárlásaikat az emberek

illetve Nyíregyháza környéki terjeszkedésünk újabb 5, illetve 10 milliárd forint körüli tétellel növelheti társaságunk forgalmát az elkövetkező években. Mindezt jól támogatják nagykereskedelmi fejlesztéseink, a fővárosi hűtőközpontunk bővítése, illetve a tervezett szabolcsi szárazés frissáru-raktáraink – mondta Nagy Lajosné. A jogszabályi változások okozta negatív hatások ellensúlyozásában jól működik az aktív üzletpolitika, és a 20 éves Coop rendszer ereje. Mindez lehetőséget teremtett arra is, hogy 1500 főre növekedjék a foglalkoztatott munkatársak száma. Közülük sokan már 30-40 éve a Mecsek Füszért dolgozói. A cég gyakor-

noki programjának keretében évente több mint 150 szakmunkástanuló szerez kereskedelmi tapasztalatot. A fejlesztéseknek köszönhetően az elkövetkező években mintegy 300 fővel bővülhet a foglalkoztatottak létszáma. A saját hálózat megadja a cég stabilitását, emellett azonban rendkívül fontosak azok az üzleti partnerek, vevők, akiknek a vásárlásai teljessé teszik a cég kereskedelmi, piaci és kiszolgáló rendszerét, és segítik a több lábon állás politikájának megvalósítását. A cég eredményes üzletpolitikáját szállítói partnerei nélkül nem tudná megvalósítani, több száz olyan üzleti partner van, akikkel már hosszú évek,

évtizedek óta együttműködik a társaság, köztük több helyi kisüzem és őstermelő. Mindezek mellett a társaság a társadalmi szerepvállalásra is nagy hangsúly helyez. Mindez a saját szociális alapítványon kívül a helyi civil szervezetek és intézmények támogatásában, a Coop Segély Alapítványban való részvételben és a PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es vízilabdacsapat szponzorálásában nyilvánul meg. A tervszerű építkezés, a stabil fejlődés mentén a társaság számára jó útravalót adnak a múlt eredményei, tapasztalatai. Mindezek szellemében Nagy Lajosné így fogalmazta meg a Mecsek Füszért működésének mottóját: – A cég sikerének titka a múlt értékeire építkező dinamikus, rugalmas üzletpolitika, melynek egyetlen és legfontosabb célja a vásárlók megnyerése, a vevők szolgálata.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

MEZŐGAZDASÁG

Bonafarm Mezőgazdaság: új kihívások SIKEREK A vetőmagágazat kiemelkedett, az állattenyésztés jó eredményeket produkált A Bonafarm Mezőgazdaság a magyar agrárium egyik meghatározó szereplőjeként, hatékony, fenntartható gazdálkodási gyakorlatával, termékeivel és kölcsönösen előnyös integrációs modelljével szívesen ajánl egyfajta gazdálkodási mintát az ágazat hazai szereplőinek. A 2015-ös év új kihívások elé állította a Bonafarm Mezőgazdaságot több szempontból is – vázolta az aktuális agrárágazati helyzetet Ádám János, a Bonafarm Mezőgazdaság vezérigazgatója. Az eddigi kiegyensúlyozott támogatási rendszer megváltozott, a földalapú támogatások csökkenését, az agrár-környezetgazdálkodási, illetve a cukor szerkezetátalakításhoz kötött támogatás elmaradását csak részben tudta kompenzálni az állattenyésztő ágazatokat érintő, termeléshez kötött támogatások növekedése. A földhasználati jogszabályok változásának hatá-

IX. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK

XXII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK

saként a művelt területünk ebben az évben több mint 800 hektárral csökkent. Az őszi betakarítású növényeknél az aszályos nyár miatt a 2014. év kimagasló terméseredményeit nem tudtuk megismételni, viszont a vetőmagágazat ismét kiemelkedő eredményt ért el. Az állattenyésztési ágazatok magas szintű termelési eredményeket produkáltak. Európa-szerte, így hazánkban is tovább csökkent az élő sertés és a nyers tej felvásárlási ára, az előző évihez viszonyítva a sertésnél a nyolcszázalékos, a tejnél a 23 százalékos csökkenés jelentősen rontotta az ágazatok

döntés született a sertéságazat további korszerűsítéséről és a sertésintegráció továbbfejlesztéséről. Jelentős korszerűsítési, fejlesztési elképzeléseink vannak az öntözés, a vetőmag-feldolgozás, a takarmányágazat és a baromfiágazat területein is. 2015-ben ezen beruházások előkészítési munkáit végeztük. Remélem, a Vidékfejlesztési Program keretében megnyíló pályázati lehetőségek segítenek fejlesztési terveink megvalósításában, bár tudjuk a program elsődlegesen a kis és közepes méretű gazdaságok támogatását célozta meg.

Ádám János vezérigazgató

eredményét. A baromfitenyésztés és a vágóhíd viszont terv feletti gazdasági eredménnyel zárja az évet. A takarmányágazat jelentős erőfeszítéseket tett az állattenyésztési ágazatok minőségi takarmányellátásában, piaci pozícióját megőrizve stabil eredményt produkált. A mezőgazdasági inputanyag-kereskedelem kiélezett piaci körülmények között is megtartotta pozícióit, a saját termelésű gabonák és olajos növények kereskedelme kimagasló eredményt hozott. A halászat, vadászat teljesítette éves célkitűzéseit, az erdőgazdálkodás évek óta stabil eredményt produkál. A műszaki és logisztikai ágazatok feladataik elvégzése mellett továbbra is a költséggazdálkodásban érdekeltek, melyet jó színvonalon láttak el. A mezőgazdaságban jelentős stratégiai beruházás nem történt, viszont

A 2014. év végén megkezdődött a mezőgazdaságban a minőségirányítási rendszer kialakítása, terveink szerint 2016. év elejére minden tevékenységünk folyamatai szabályozott és ellenőrizhető módon történnek. A Bonafarm Mezőgazdaság kibocsátásának megközelítően 60 százalékát az állati termékek adják, így azok árszintje alapjaiban határozza meg az eredményességet. A gazdálkodási és a piaci feltételekben nem várunk lényeges változást, így a 2016os esztendő sem lesz könnyű számunkra. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy termelési eredményeink kimagaslóak maradjanak, egy-két területen fejlődjenek, a költséggazdálkodásunk egyszerre legyen szakmai és racionális, továbbá elkötelezetten és megfelelő szakmai alázattal végezzük

feladatainkat, kommunikációnk erősítésével. A Bonafarm Mezőgazdaság kiállításokon, szakmai rendezvényeken való megjelenésének célja, az újdonságok, az előremutató módszerek bemutatása mellett a kapcsolatépítés és a meglévő kapcsolatok ápolása. Ezen törekvéseket jól tükrözi, Ádám János, a Bonafarm Mezőgazdaság vezérigazgatója, dr. Szávai Ferenc rektor, valamint prof. dr. Tossenberger János egyetemi tanár, a Kaposvári Egyetem dékánja által aláírt együttműködési megállapodás, mely megerősítése az évek óta tartó eredményes közös munkának. A Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében meghirdetett Bonafarm Mezőgazdaság Szakmai Konferenciánk az idén is nagy érdeklődés mellett került megrendezésre. Előadásaink témái között szerepeltek többek között a sertésintegráció időszerű kérdései, a korszerű takarmányozási innovációk, a növénytermesztés fejlesztési irányai, valamint a nagy teljesítményű sertésgenotípusok táplálóanyag-ellátásának és teljesítményének összefüggései.

31


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

JÁRMŰIPAR – MŰANYAGIPAR

Ismert világcégeknek szállítanak HONSA KFT.

Az autógyártók szigorú követelményeinek is megfelelően dolgoznak

A Honsa Kft. Pécsről világcégeket, az autóipar legnagyobb gyártóit szolgálja ki, helyi szakemberekre és munkásokra alapozva, modern technológiai háttérrel

A pécsi székhelyű, járműipari beszállítóként tevékenykedő Honsa Alkatrész Kereskedelmi Kft. (ügyvezető igazgató: Andreas Koller) igazi pécsi sikertörténet. Megmutatták, hogy világcégeket, az autóipar legnagyobb gyártóit is ki lehet szolgálni Pécsről, a helyi szakemberekre és betanított munkásokra alapozva, kiemelkedő gyártási és technológiai háttérrel. A Honsa Kft. tevékenységével példázza, hogy lehet olyan extra minőségű termékeket Pécsett, itt helyben is előállítani, amelyek hagyományosan a legszigorúbb, legmagasabb minőségi követelményeket támasztó járműipari megrendelők igényeinek is maximálisan megfelelnek. A Honsa ugyanis közvetlenül az autógyáraknak és köztes autóipari beszállító cégeknek is gyárt. Az 1994-ben alapított, németországi járműipari beszállító Koller-csoporthoz tartozó pécsi Honsa Kft. jelenleg tizenhét járműgyártó, illetve autóipari szereplő beszállítója. Nekik Pécsett kivétel nélkül csomagtartófedlapokat készítenek, a gyártási kapacitásuk pedig mára elérte

32

az évi négymilliós darabszámot. Mindezeknek és az egyre növekvő megrendelési volumennek köszönhetően a Honsa négylépcsős ingatlanfejlesztési beruházást határozott el az elmúlt években. A cég 2012-ben egy négyhektáros ingatlant vásárolt, azon egy évvel később – az első ütem részeként – megépült egy 2500 négyzetméter alapterületű raktárcsarnok, amelynek átadását 2014. év elején tartották meg. A Honsa 2015 augusztusában, a második ütemben megkezdte a következő, szintén 2500 négyzetméteres csarnok építését, jelenleg pedig további két csarnok építését tervezik. Mindez a foglalkoztatottságra is hatással van természetesen, az előzetes számítások szerint csarnokonként ötven fővel nőhet majd a dolgozói létszám.

Tizenöt éve jelen A cég története 1999 decemberében indult, a bejegyzés dátuma 2000 januárjára esett. A hét fővel indult vállalkozásban ma 233 főt foglalkoztatnak, de leányvállalataikon keresztül és kölcsönzött munkaerővel az összlétszám eléri a 680 főt. Üzemükben három műszakban, gyakorlatilag 0–24

órában folyik a termelőtevékenység. A Honsa Kft. tehát Pécs, illetve Baranya egyik legstabilabb, legnagyobb létszámú foglalkoztatója, a megyeszékhely gazdaságának egyik motorja.

Növekvő szerepvállalás A Honsa Kft. életében – a saját sikereikre építve – nagyon tudatosan egyre meghatározóbb a társadalmi felelősség és szerepvállalás. Ennek részeként tartottak hagyományteremtő szándékkal dolgozóik és gyermekeik számára, külső helyszínen, a Zsolnay-negyed E78-as épületében egy nagyszerű, tartalmas és nívós karácsonyváró Mikulás-ünnepséget. Az eseményen a Bóbita Bábszínház művészeinek elő-

adása, valamint a népi játszóház mintegy száz kisgyermek számára jelentett önfeledt, emlékezetes programot. Ugyanennek az elhatározásnak a részeként hátrányos helyzetű embereket is segítenek. Dr. Rácz Zsuzsanna, a Honsa Kft. ügyvédje maga vette fel a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal, majd az ő segítségükkel találkozott és beszélgetett olyan nehéz élethelyzetbe került emberekkel, akiknek nincs munkájuk, de akarnak dolgozni, ki akarnak törni helyzetükből, és akik közül többeknek a Honsa Kft.-nél adhatnak majd munkát. HONSA ALKATRÉSZ KERESKEDELMI KFT. 7630 PÉCS, ÜSZÖGI U. 20. TELEFON: 72/526-023


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

ÉPÍTŐIPAR

LafargeHolcim: biztos kötés KÖZÖSSÉG A Királyegyházi Cementgyár tovább támogatja környezetét Új időszámítás kezdődik idén a Királyegyházi Cementgyár számára: az országos viszonylatban is meghatározó építőanyag-gyártó cég egy nagy nemzetközi konszern, a LafargeHolcim Csoport részeként működik a továbbiakban. A tavaly elindított és idén sikeresen lezárult cementipari fúziót követően a LafargeHolcim világszerte hivatalosan elindította új csoportját, és közzétette a jövőre vonatkozó célkitűzéseinek kulcselemeit. A Lafarge és a Holcim egyesülésének sikeres végrehajtását, valamint az új LafargeHolcimrészvények Zürichben és Párizsban történő jegyzését követően az új csoport mostantól azon dolgozik, hogy létrehozza az építőanyag-ipar legjobban teljesítő vállalatát. Az egyesülés az iparágon belül páratlan növekedési alapot biztosít a létrejött új LafargeHolcim számára, hiszen fokozott jelenlétet eredményezz a globális építőanyag-ipari szektorban. Ez vezető pozíciót jelenthet a cement-, beton- és adalékanyag-piacon, valamint új lehetőségeket kínál a termelés és a kereskedelmi hálózat optimalizálásában. A sikeres fúzió kapcsán Olsen Eric, a LafargeHolcim vezérigazgatója elmondta: „LafargeHolcimként átalakulásunk következő szakaszába lépünk, hogy vezetővé váljunk minden tekintetben – egy olyan vállalattá, amely pozitív hatást gyakorol a világra, és valóban kiemelkedőt nyújt ügyfelei, munkavállalói, részvényesei és a társadalom számára.” A vállalat stratégiai átalakulást indított el, amely során a Lafarge és a Holcim legjobb értékeire alapoz. A csoport az első integrációs fázisban öt területre összpontosít:

Önkéntesekkel épült a cementgyár melletti kerékpárút biciklis pihenője is

A cég önkéntesei adventi díszeket készítettek a Máltai Szeretetszolgálattal

– Szinergiák: a megcélzott 1,4 milliárd euró értékű szinergiák elérése három éven belül. – Tőkeelosztás: következetes tőkeelosztás és a tőkeberuházások csökkentése. – Kereskedelmi átalakulás: megkülönböztetés innovatív termékekkel és megoldásokkal.

– Integráció: egységes új csoport és kultúra megteremtése. – Egészség- és munkavédelem: az egészség- és munkavédelem a szervezet középpontjába helyezve. A LafargeHolcim új működési modellre épül, amely a helyi ügyfelek kiszolgálására összpontosul, miközben a csoport méretét, hatá-

sát és képességeit globális szinten hasznosítják. A modell önálló felelősséggel rendelkező országokat, regionális vezetési szinteket és szaktudásra alapozó csoportfunkciókat egyesít. Összhangban a csoport törekvéseivel a Lafarge Cement Magyarország Kft. az egészség- és munkavédelem, továbbá a közösség elkötelezett híveként tevékenykedik. A helyi önkormányzatok, intézmények lakosok bevonásával alakított ki biciklis pihenőt a tavaly megépült Királyegyháza–Szentlőrinc kerékpárút mellett. Az idei évben Szentlőrinc és Királyegyháza települések önkormányzataival együttműködve jótékonysági futóversenyt is szerveztek az egészséges életmód jegyében. Az EuropaCantat kulturális program egyik támogatójaként a szervezőkkel együtt gondolkodva szeretett volna maradandó emléket állítani a rangos eseménynek. Így született meg az az ötlet, hogy a rendezvénysorozathoz kapcsolódva kültéri installációkat készítsenek betonból. A Királyegyházi Cementgyár munkatársai az idei évben már 832 órát szántak önkéntes tevékenységre, mellyel elsősorban a Pécs és a gyár környéki települések közösségi kezdeményezéseinek megvalósulását támogatták. Példájukkal a közösségekben rejlő értékteremtő erőre kívánnak rávilágítani. „Mint a beton legnagyobb arányú alapanyagát gyártó cég, fontosnak tartjuk, hogy minden alkalmat megragadjunk ennek népszerűsítésére, és aktív szerepet vállaljunk az esetleges előítéletek megváltoztatásában. A LafargeHolcim küldetésének tekinti az építészeti kreativitás, az innovatív megoldások és a fenntarthatóság támogatását” – mondta el Zadravecz Zsófia a Lafarge Cement Magyarország Kft. marketingkommunikációs vezetője.

33


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

HÚSIPAR

eFeF – Finomságok egyenesen Pécsről ÚJDONSÁG Elkezdtük Cégszinten az elmúlt év értékesítési számai alapján elmondhatjuk, hogy az élelmiszerek fogyasztásának csökkenése Magyarországon stagnál, illetve pár százalékos növekedést mutat. Az élelmiszergyártó szektorban tevékenykedő cégek körében a verseny egyre fokozódott. Az eFeF-nél a gazdasági válság éveiben is sikerült fejlesztéseket végrehajtani, és egy tudatos stratégia segítségével a piaci részesedésünket úgy tudtuk növelni, hogy a magas élvezeti érték magas minőséggel párosul. A tavalyi év során két új külföldi partnerrel sikerült üzleti megállapodást kötnünk, melyeknek köszönhetően termékeink Hollandiában és Szerbiában is megtalálhatók. Fontos szempont

34

a GMO-mentes termékek gyártását ALPI márkanév alatt maradt továbbra is a fogyasztói igényekhez és a fogyasztási sajátosságokhoz való maximális alkalmazkodás az új partnereinknél is. Munkánk során elsőrendű feladatunknak tekintjük, és ezért kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságos élelmiszer-előállításra és a minőségre, ennek érdekében a HACCP-irányelvek keretei közt az IFS Nemzetközi Élelmiszeripari Szabvány előírásai szerint működtetjük a termékgyártást. Felmérve a folyamatosan változó fogyasztói igényeket, a magas hozzáadott értéket képviselő sonkák termékcsaládját egyedi ízvilággal egészítettük ki. A paprikás, spárgás, mézes-fokhagymás, sült fűszerezésű sonkák a modern táplálkozási szokások elvárásainak megfelelően kerültek gyártásra. 2015-ben ALPI márkanév alatt bevezettük a piacon a GMO-mentes

baromfihúsból származó termékeinket. A baromfiállomány tenyésztése állatorvosi felügyelet mellett történik: a csirkék esetében minimum 50% kukorica, a pulykáknál minimum 65% gabona etetésével. A felhasznált takarmány nem tartalmaz antibiotikumot, kémiai hozamfokozót, húslisztet és géntechnikailag módosított összetevőket sem. Az ALPI márkanév alatt forgalomba hozott, előhűtött termékeink védőgázas, tálcás kiszerelésben kaphatók. 2015 szeptemberétől – az előhűtött termékek mellett – a GMO-mentes húskészítmények gyártását is elkezdjük ALPI márkanév alatt. Az elmúlt években az egyenletes és jó minőség az eFeF márkás termékek eladásának folyamatos növekedését eredményezte. Fontosnak tartjuk, hogy amit ételként kínálunk, az bizton-

ságos és finom legyen. Az eFeF márka értékét tovább növeli, hogy jelölésköteles allergént sem tartalmaznak termékeink, a sajtos párizsi kivételével. Az eFeF márka szlogenje – Finomságok Pécsről – jó minőség előállítására kötelez bennünket.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

HŐSZOLGÁLTATÁS

Nagy fejlődési lehetőség előtt a PÉTÁV Jó teljesítménnyel rukkolt elő idén a megyeszékhely távhőszolgáltatásáért felelős PÉTÁV Kft. Vida János ügyvezető igazgató a következőképpen értékelte a beruházásokat, támogatásokat, a cég lehetőségeit. – Határozottan jó évet zárunk. Most fordultak termőre a korábbi évek pályázati előkészületei: a két nyertes KEOP-projekt, vagyis a hőközpont-szétválasztás és a vezetékcsere kivitelezésének döntő része erre az évre esett. Hosszú ideje nem látott menynyiségű és értékű beruházást hajtottunk végre, amihez a kollégáknak irgalmatlanul sokat kellett dolgozniuk. Külön pozitívumnak tartom, hogy 2015-ben végre sikerült ledolgoznunk azt a hátrányunkat, amit a távhő-

Vida János

szolgáltatási ártámogatás első fázisában elszenvedtünk. Sajnálatos módon mind a jogos igényeinkhez, mind a többi hasonló adottságú társasághoz képest kevesebb támogatást kaptunk az elmúlt három évben. Az október elsején megjelent ártámogatási rendeletekben viszont már úgy gondoljuk, hogy elértük azt a szintet, amit önmagunk elég kitűztünk. A cégnél elkezdődtek azok az előkészítő munkák, amelyek a 2014–2020-as időszak KEHOP-pályázataihoz szükségesek. – Úgy gondolom, hogy egy olyan történelmi helyzet előtt állunk, amit ki nem használni botorság lenne. Az európai uniós forrásokból most jelentős mér-

A PÉTÁV neve összeforrt Pécs nevével, a cég új jövőképet formál

tékben korszerűsíteni tudjuk az infrastruktúránkat – értem ezalatt a szolgáltatói hőközpontok szétválasztását felhasználói hőközpontokká, jelentős vezetékcseréket, illetve további fogyasztóknak a távhőrendszerre történő csatlakoztatását. Ha ezt a helyzetet nem tudjuk kihasználni, akkor lemaradunk. És mi nem akarunk, nem fogunk lemaradni. Az előttünk álló időszakban minimum három és fél milliárd forintnyi beruházást szeretnénk végrehajtani, legalább 50%-os támogatás mellett. Azért is igényelt sok munkát 2015, mert az idei beruházások lezárása mellett új folyamatok kezdetét is jelentette. A sikeres működés érdekében alakulhat át hamarosan a PÉTÁV cégformája és a tulajdonosi szerkezet is. – A PÉTÁV által üzemeltetett eszközállománynak meglehetősen sajátságosak a tulajdonosi viszonyai. A vezetékek jelentős része a Pécs Holding tulajdonában van, mi pedig bérleti díjat fizetünk értük. A bérleti díj adott hányadát fordítja a Holding - bennünket megbízva – állagmegőrzésre és hibajavításra. Számunkra az lenne a korrekt helyzet, hogyha minden infra-

strukturális elem a távhőszolgáltató eszközállományában lenne. A Holdinggal most, 2015. december 31-én jár le a bérleti szerződés, és itt van az ideje, hogy új alapokra helyezzük ezt az együttműködést. A PÉTÁV tulajdonába szeretné venni azokat a berendezéseket, felszereléseket, különösen a vezetékeket, amelyek szervesen hozzákapcsolódnak a társaság működéséhez. Ennek az előkészítése gőzerővel folyt ebben az évben. Ezzel több célunk van: egyrészt tartozzon össze az, ami egyébként természetszerűleg összetartozik, másrészt magunk legyünk felelősek a saját dolgainkért, harmadrészt legyünk képesek a meglévő eszközeink reális értéken történő nyilvántartására és egy reális érték alapján történő amortizáció elszámolására. Összefoglalva: most van annak az ideje, hogy rendbe tegyük a társaság eszközállományának értékét, és hogy a belső forrásképzési potenciálunkon érdemleges mértékben javítsunk.

Vidéken a legnagyobb távhőszolgáltatóként A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Pécsett több mint 31 ezer lakást

és közel 1000 egyéb felhasználót szolgál ki távfűtéssel és használati meleg vízzel. Biztosítja az ehhez szükséges berendezések üzemeltetését, karbantartását. 130 km hosszú vezetékrendszeren és 15 km közműalagúton keresztül, 567 hőközpont és 170 szekunder hőfogadó állomás közbeiktatásával szolgálja ki fogyasztóit. Szakmai tradíciójára jellemző, hogy Magyarországon Budapest után másodikként városunkban indult meg a távhőellátás, 1962 őszén. Közszolgáltatási nagyságrendjük ma is meghatározó, Debrecen, Miskolc volumenével közel azonosan a második az országban.

Folyamatosan magas fogyasztói elégedettség A 2015. évi fogyasztói elégedettségvizsgálat (amely az önkormányzati tulajdonban lévő cégek szolgáltatásával kapcsolatos lakossági elégedettséget vizsgálta) eredményei azt mutatják, hogy a fogyasztók elégedettek a PÉTÁV szolgáltatásaival. A távhőszolgáltatást a megkérdezettek többsége jóra, kiválóra értékelte: a megkérdezettek 41,2 százaléka 5-öst, 43,8 százaléka 4-est adott.

35


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

ÉLELMISZERIPAR

Értékek a hagyományok mentén PÉCSI SÖRFŐZDE

Rangos elismerések, sikeres rendezvények

A Pécsi Sörfőzde Zrt. hazánk legrégebb óta folyamatosan működő sörgyára. Az 1848as alapítás óta eltelt 167 év alatt természetesen sok minden változott, hisz a fejlődés elválaszthatatlan velejárója a változás. Vannak azonban olyan fontos alapok, melyekben a változatlanság fontos értéket képvisel. S hogy melyek ezek, elsőként erről szólunk. A sör készítéséhez – a kiváló maláta és komló mellett – kiemelkedő jelentőségű a jó minőségű víz, ezt a Pécsi Sörfőzde a kezdetektől a saját, nagy tisztaságú karsztvizes kútjaiból nyeri. Nagyon fontos továbbá a sörkészítés folyamatában a megfelelő tudás és tapasztalat, ebben is élen jár a gyár, hisz több mint másfél évszázad sörkészítési tudása hagyományozódott át Pécsett a ma sörfőzőire. Fontos megemlítenünk a sörfőzde azon törekvését, hogy kinyilvánítsa erős pécsi és régiós kötődését, és egyben büszke is arra, hogy itt, Pécsett működik, ennek jegyében használja a gyár a Szalon márkacsalád csomagolásán, a palackok címkéjén, a dobozokon „Pécs szabad királyi város” 1780-as datálású címerét. A klasszikus sörkultúra „nagyköveteként” beszélhetünk a Pécsi Sörfőzdéről abban a tekintetben is, hogy a magyarországi sörgyárak közül kizárólag itt alkalmazzák a sok évszázados gyakorlat szerinti nyílt kádas erjesztési eljárást, így készül a Szalon Barna, Ottakringer Spezial, a hordós Pécsi Sör és a – minden évben adventre elkészített – Háromkirályok Ünnepi Sör. A fejlesztés és innováció területén is jól „vizsgázik” a gyár, hisz Magyarországon először a Pécsi Sörfőzde készített, forgalmazott Radlert, és mint hazai előállító, sok éven keresztül egyedüli volt a hazai piacon. A legszélesebb ízválasztékot e kategóriában ma

36

A Pécsi Sör a Szalon Majális hagyományosan népszerű terméke

szintén Pécs kínálja, közöttük olyan – barnasör-alapú – unikális különlegességekkel, mint a Pécsi Radler Bronz karamellás rumos szilvás vagy fahéjas narancs változatokban! Két kiváló elismerésük is kapcsolódik a Pécsi Radler termékeikhez. A „Termékdíj 2014” győztese címet sikerült elnyerniük, és mellette a „Pack ’14” csomagolásdíj országos II. helyezettje lett a Pécsi Radler! A 2015-ös év termékújdonságaként jelent meg dobozos kiszerelésben a Pécsi Pannonia Sörük, mely egyfajta „tisztelgés” a hajdani pécsi sörfőzők előtt, hisz a gyár XIX. századi első márkája a Pannonia volt. A termék jó példa arra is, hogy egy klasszikus receptúrával, hagyományos ízvilággal a mai kor fogyasztóinak is a kedvére lehet tenni. A gyár jogelődjei számára fontos volt, és a mai Pécsi Sörfőzde zrt. életében is fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás, ennek részeként a pécsi és régiós sportélet, kulturális tevékenység

és a helyi felsőfokú oktatás – lehetőségeikhez igazodó – támogatása. Ennek megvalósulásaként a Pécsi Sörfőzde támogatja az NB. I.-ben játszó pécsi női- és férfikosárlabda-csapatot, és mellettük a legkülönbözőbb – amatőrök részére szervezett – sporteseményeket is. A Pécs városa által szervezett szabadtéri rendezvények mögött és a Zsolnay-negyed rendezvényei esetében is, mint támogató, ott található a Pécsi Sörfőzde. Az egyetemi karok különböző rendezvényeinek és a gólyatáboroknak a támogatói között szintén ott találhatjuk a Pécsi Sörfőzdét. A Pécsi Sörfőzde rendszeres terméktámogatója a Regionális Véradó Állomás által és – mellette – a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete által megszervezésre kerülő véradásoknak, sőt az évente megszervezésre kerülő országos véradási kampánynak, a „Retro véradás”-nak is főtámogatói! A rendezvényeken való megjelenés is kiemelt jelentőségű a gyár életében, 2015-ben közel 400

különböző eseményen találkozhattak a látogatók a Pécsi Sörfőzde márkáival, s kóstolhatták meg azokat! A 2015-ös év rendezvényújdonsága volt, hogy a gyár, új formában, számos elemében megújítva ismét megszervezte a Pécsi Szalon Majálist, mely rendkívül sikeres volt! Mindkét nap telt házas estéken bulizhatott és sörözhetett a közönség. A kétnapos sörünnep hangulatához nagyban hozzájárult, hogy a gyár két raktárcsarnoka – a Majális idejére – látványelemekkel „megspékelt” bulihelyszínekké alakult. A szervezők azonban nemcsak a felnőtt látogatókra gondoltak, a rendezvény második napján, szombaton délután játszóház várta a gyerekekkel érkező látogatókat. A 2015-ös év sikere bizonyította, hogy a Pécsi Szalon Majális – városunk és a régió fontos sörkultúrális eseményeként – a 2016-os pécsi rendezvénynaptárnak várhatóan az egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb eseménye lesz! A Pécsi Sörfőzde 2015-ös marketingtevékenységében, marketingkommunikációjában egyre erősödő mértékben látható, hallható a pécsi, illetve a dél-dunántúli régióban élők „megszólítása”, annak a nyilvánvaló igazságnak a hangsúlyozása, hogy ennek a régiónak a Pécsi Sörfőzde a sörgyára, ennek a régiónak a söre az itt készülő sör! Ez a munkálkodásuk azt kívánja erősíteni, hogy az itt élők tekintsék „sajátjuknak” az itt készülő márkákat, hisz – generációkra is visszatekintve – ez a szűken vett hazai sör, ez a mi sörünk, tehát az itt élők a széles sörkínálatból a helyit, a Pécsett készülő söröket válasszák! A 2016-os évre kitekintve a sörértékesítés terén is tartogat a Pécsi Sörfőzde néhány meglepetést, de ezekről majd a jövő év elején tudhatunk meg többet, mindenesetre kíváncsian várjuk!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

AUTÓKERESKEDÉS

Húszéves az AutóCity Kft. VOLKSWAGEN ÉS AUDI

A legjobb reklám az elégedett ügyfél

Az AutóCity elégedett ügyfélköre és a cég folyamatos megújulása 30 százalékos forgalombővülést eredményezett az utóbbi években. 20 éve, hogy megnyílt az AutóCity Kft. pécsi Volkswagen-autószalonja. A cég már 1992 óta várja ügyfeleit, de a Volkswagen márka képviseletét 1995. szeptember 22-e óta látja el Pécsett. Ezt követően vált a korábbi telephely egy igazi, az európai elvárásoknak is megfelelő autókereskedéssé, márkaszervizzé. Az AutóCity 2005-ben Szekszárdon is megnyitotta Volkswagen-autószalonját, ahol hasonló szolgáltatásokkal várják az ügyfeleket, mint Pécsett. 2011-től pedig az Audi hivatalos márkakereskedéseként is működik a baranyai megyeszékhelyen. – A vevőkörünk stabil és állandóan bővül. Az Audi forgalmazásának köszönhetően új alternatívát is tudunk kínálni azok számára, akik a prémiumszegmensben szeretnének autót vásárolni – mondta Liszácz Mihály ügyvezető igazgató. – Ahogy a prémiummárkákra jellemző, mi is regionális képviseletként működünk az Audit illetően: Baranya mellett Somogy és Tolna megye tartozik hozzánk. Ebben az évben is több új modellel jelentkezett a Volkswagen és az Audi – így az AutóCity Kft. kínálata is folyamatosan változott. A 2015-ös év különösen termékeny

Az Audi-autószalon Pécsett a Pécsváradi út 8.-ban várja a leendő vásárlókat

volt. Megújult a VW Sharan és a VW Touran, a haszonjárműveknél pedig a VW Caddy és a VW Transporter. Az Audi pedig bemutatta a Q7 és az A4 modell legújabb generációját. – Az Audinál már évek óta az A6 és a Q5 a legkeresettebb modellünk, míg a Volkswagennél a Golf 7-ről és a Passatról mondható el ugyanez – tudtuk meg Liszácz Mihálytól.

A Diósi út 1.-ben működik a Volkswagen-autószalon és -szerviz

Az AutóCity Kft. az autóval kapcsolatos teljes körű tevékenységet végez és kínál az ügyfeleknek. A Volkswagen személy- és haszongépjárművek, valamint Audi személygépjárművek értékesítése mellett ezeknek a márkáknak a szakszerű, magas szintű szervizelését is ellátja a cég, továbbá Škodamárkaszervizként is működik. Kitűnően felszerelt lakatos- és fényezőműhellyel rendelkezik, a biztosítási káresemények teljes ügyintézésével segíti ügyfeleit. Önálló és fontos szerepet betöltő tevékenységek: a használtautóértékesítés, autókölcsönzés, alkatrész- és tartozékértékesítés, ezen belül a gumiabroncs-értékesítés és az ehhez kapcsolódó keréktárolási szolgáltatás. Az AutóCity évek óta szorosan együttműködik a szakképző intézményekkel, és részt vesz a gyakornoki képzésben is. Ennek hát-

terében a tudatos szakmai építkezés áll, amelynek eredménye az, hogy a Porsche Hungaria értékesítői hálózatában itt a legkisebb a munkaerő-fluktuáció. A régióban az AutóCitynél dolgozik a legtöbb mestervizsgával rendelkező autós szakember. Az AutóCity folyamatosan törekszik az ügyfelek magas szintű, minőségi kiszolgálására. A  legmagasabb szintű minőség garanciája az évenkénti Márkakereskedői ISO audit, amely a VW-gyár által támasztott szigorú szakmai kontroll. Ez a „normál” ISO auditoknál sokkal erősebb és szélesebb körű ellenőrzést jelent. A cég a közeljövőben tervezi mindhárom autószalonjában a bútorzat és belső berendezések megújítását, szintén az ügyfélkiszolgálás kényelmesebbé tétele érdekében. AUTÓCITY KFT. 7630 PÉCS, DIÓSI ÚT 1. TELEFON: 72/517-555 TELEFAX: 72/517-560 AUTOCITY@AUTOCITYPECS.HU WWW.AUTOCITYPECS.HU

37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Ismét bővült a Laptopszalon-hálózat BICIKLIKK Most már kerékpár-kiskereskedelem is, online és offline értékesítéssel Több mint tíz éve tevékenykedik a piacon a Laptopszalon, mely az ország egyik piacvezető információtechnológiai szaküzlethálózata, magyar tulajdonosi körrel és igen stabil háttérrel. A társaság termékkínálatát Folkmann Ferenc cégvezető így összegzi: – A forgalmazott márkák gyártóinak teljes termékpalettáját kínáljuk, asztali PC-ket, táblagépeket, all-in-one készülékeket, monitorokat, nyomtatókat, szervereket, tableteket, okostelefonokat stb., a mobil számítógépeknek pedig kiemelt szerepet szánunk. Az is sokatmondó adat, hogy tavaly kétmilliárd forint feletti nettó árbevételt realizáltak, és már kilenc üzletben érhetők el az országban a termékeik: Budapesten négy üzletben, emellett vidéken Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Győrben és Kecskeméten. A legújabb bolt áprilisban nyílott Budapesten az V. kerületben, az Astoria közelében,

Az Ifjúság útján szervizük is működik

a belváros szívében. Ez az üzlet Dell-márkaüzlet is egyben. Az országos hálózatbővítésen túl Pécsett is történt változás, a Laptopszalon üzlete és szervize a korábbi helyén – Ifjúság útja 11. – jelentősen kibővült, felújított környezetben várja az érdeklődőket. A Laptopszalon olyan ismert gyártók hivatalos márkaüzleti státuszát érdemelte ki, mint a Lenovo, a HP, a Dell és az Alien-

38

Tavaly kétmilliárd feletti nettó árbevételt realizáltak, és már kilenc üzletben érhetők el az országban a termékeik

ware. Emellett az összes forgalmazott márkától kiemelt partneri minősítéssel rendelkezik. A webáruházuk pedig országos elismerést kapott, tavaly decemberben az Év Honlapja Minőségdíjjal jutalmazta a szakmai zsűri. A központosított közbeszerzés keretszerződéseinek egyik beszállítójaként olyan intézményeknek szállítanak, mint a NAV, a Klik összes iskolája, önkormányzatok, állami közintézmények, minisztériumok, de normál közbeszerzéseknél – például kórházak számára – is teljesítenek laptopmegrendeléseket. Legújabb extra szolgáltatásuk a Business 25 csomag, amellyel üzletembereknek, kis- és középvállalkozásoknak kedveznek. A csomag részeként a Laptopszalon minden notebook mellé ingyenes számlázóprogramot, ügyviteli tanácsadást és további üzleti szoftverekre vonatko-

zó kedvezményeket biztosít a piacvezető Kulcs-Soft megoldásaiból. Mindemellett idén egy új üzletágban kezdték meg tevékenységüket: kerékpár-kiskereskedelemmel, online és offline értékesítéssel kezdtek el foglalkozni. Ennek egyik megtestesülése a BiciKlikk. hu webáruház, amely – ahogy a nevéből is sejlik – egy kerékpárok értékesítésére optimalizált webes felület. 2016 első negyedévében megnyitják első kerékpárüzletüket Pécsett, amely tagja lesz a továbbiakban kialakítandó országos bicikliszaküzlet-hálózatnak. Értékesítési láncukban közismert és hosszú távon bizonyított kerékpármárkák mellett új, innovatív márkák minden réteget kiszolgáló termékpalettáival fedik le a fogyasztói igényeket. Emellett kiemelt figyelmet szentelnek az elektromos kerékpároknak, amelyekre a jövő közle-

kedési eszközeiként tekintenek. A siker kulcsát ebben az üzletágban is a termékhez csatolt egyedi szolgáltatásokban látják, mint például a hét év vázgarancia, a 31 nap cseregarancia, a 100 százalék üzemkész szállítás, a háztól házig szerviz, az online hiteligénylési lehetőség vagy a kerékpárokhoz járó balesetbiztosítás. Összegzésképpen kijelenthető tehát, a Laptopszalon ebben az évben is növelte forgalmát, országos jelenlétét: ágazaton belül és új üzletágban is terjeszkedett. Mindemellett a kkv-szektor teljes körű kiszolgálása felé is jelentős lépéseket tett extra szolgáltatásai bővítésével.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

VÁROSÜZEMELTETÉS

A szép belváros mindannyiunk érdeke PÉCS HOLDING

Több üzlethelyiség homlokzatát is felújították

– A Belváros Újratöltve nagy siker volt, más városok is érdeklődnek a program részletei iránt – többek között ezt is mondta Barna Béla, a Pécs Holding vezérigazgatója, akit azért persze nem csak a múltról kérdeztünk. – Biztosan vannak olyan pécsiek, akik még nem hallottak a Belváros Újratöltve programról – de minden valószínűség szerint ők vannak kevesebben. Mik a tapasztalatok?

– Az első program 2012 augusztusában indult, melynek eredményeképpen három nonprofit szervezet kezdte meg a működését, és a mai napig is sikeresek. A második programban hét nonprofit szervezet költözött be tavaly nyáron az ingatlanokba, akik szintén a mai napig is sikeresen működnek. A célunk az volt, hogy a belváros üresen álló üzleteit nonprofit szervezeteknek kiadva pezsgővé, szórakoztatóvá, izgalmassá tegyük ezt a környéket. Egy lélegző és alakuló belváros ugyanis mindannyiunk közös érdeke: ha itt

Egy lélegző és alakuló belváros közös érdek: ha itt pezseg az élet, akkor nem csak a turisták jönnek szívesen ide

pezseg az élet, akkor nemcsak a turisták jönnek szívesen ide, hanem az itt élők is. Úgy vélem, az eddigi két felvonás nagy sikert hozott, az itt élők megszerették ezt a kezdeményezést, ráadásul a szervezetek közül több azóta bérlővé is vált. – Túl vagyunk az első és a második felvonáson – jön a harmadik?

– A siker nem jelenti azt, hogy mindent automatikusan ugyanígy kellene folytatnunk. Még akkor sem, ha több városból is érdeklődtek a programunk iránt, és máshol is szeretnék azt alkalmazni. Most abban gondolkodunk, hogy miként lehetne ezt továbbfejleszteni. – És vannak már ötletek?

– Persze, de ezek nagy része még formálódik. Egy, szintén a belváros megújulását célzóról viszont beszélhetünk: legalább egytucatnyi belvárosi üzlethelyiség homlokzatát újítottuk fel a közelmúltban. A munkákat az örökségvédelem engedélyével végezzük, így biztosan megmarad a régmúltat idéző utcakép a belvárosban. A bérlőinktől is folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptunk a megújult homlokzatok miatt, emelve ezzel is az üzlet megjelenését és értékét. A szép belváros mindannyiunk érdeke, ez Pécs „kirakata”, sokan ez alapján ítélik meg a megyeszékhelyet, nem szabad tehát félvállról venni ennek a rendbetételét.

Az új vásárcsarnok megépítésével az egész városrész átalakul majd

– Ezek szerint vannak, akik így, azaz félvállról veszik?

– Őszintén szólva találkoztunk már ilyennel. A felújítások során, nem is annyira titokban, mi abban bíztunk, hogy mindez majd a magánépületek tulajdonosait is elgondolkodtatja – nem egy helyen ugyanis mi csak a földszinten dolgozhatunk, a magánkézben lévő emeleti részek felújítását nem végezhetjük el. Ám nem egy esetben találkoztunk elutasítással. Ez már csak azért is érthetetlen, mert ezek a munkák az ingatlanok értékét is növelik. – A beruházásokra ezek szerint megvan a fedezet is, ugye?

– Tavaly év végén szerencsére tudtunk bankot váltani, ennek is köszönhető, hogy az adósságállományunk mostanra jelentősen csökkent, újraszerveztük a hitelkonstrukciót, így végre van lehetőségünk fejleszteni. Több nagy tervünk is formálódik jelenleg. Az egyikről valószínűleg sokan hallottak, ez az új vásárcsarnok építése, amely azonban nemcsak magáról az épületről szól – ezzel párhuzamosan a közlekedés, a parkolás, sőt, öszszességében az egész városrész megújul. A másik a régi ipari park fejlesztése.

39


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

HIRDETÉS

Igazgatóság: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 10. Telefon: (72) 312 111 • Hullámfürdõ: (72) 512 936 • Mûjégpálya: (72) 254 923 • Lõtér: (30) 952 8596

E-mail: iroda@psnzrt.hu www.psnzrt.hu facebook.com/pecsisport • Sportcsarnok (72) 312 446 • Várkõi-stadion: (72) 212 246 • PSN Zrt. Sportiskola: (72) 312 111, 110-es mellék Kenderesi Tamás úszó 200 pillangón állhatott a nancsingi ifjúsági olimpia dobogójának tetejére

PSN Zrt. Sportiskola: a városi utánpótlásmûhely Immár tíz létesítmény és sportpálya (Sportcsarnok, Hullámfürdõ, Várkõi-stadion, Mûjégpálya, Lõtér, Kertvárosi kerékpárpark, Orfûi Aktív Víziturisztikai Központ, Árpád fejedelem isk. sportpálya, PMFCpályák) és 200 dolgozó napi mûködésének-munkájának irányítása… Három olimpikon és egy paralimpikon a londoni ötkarikás játékokon, egy-egy aranyérem a 2014-es nyári ifjúsági olimpiáról és a 2015-ös I. Európa-játékokról; világbajnoki, Európa-bajnoki, magyar bajnoki és diákolimpiai gyõzelmek-helyezések sokasága… Tanévenként 110 iskolából 14-15 ezer résztvevõ 18 sportágban összesen nyolcvannál több városi, megyei és országos diákolimpiai döntõn… Évi 330-340 ezres vendégbelépés intézményeinkbe; tízezernél több aktív résztvevõ a legkülönfélébb szabadidõsport-eseményeken… Csaknem megduplázott saját bevétel, négy ciklusban 500 millió forintnyi TAO- és szakszövetségi támogatás… és nem utolsó sorban a költséghatékonyság javításának köszönhetõen öt év alatt több mint egymilliárd forintnyi kimutatható megtakarítás a város büdzséjének… …ezek lehetnek a Pécs M. J. V. Közgyûlése által 2010. július 1-jével létrehozott és 2015 nyarán immár 5. születésnapját ünneplõ Pécsi Sport Nonprofit Zrt. eddigi mûködését keretbe foglaló legbeszédesebb számok. A tavalyi társaságiadó (TAO)-kedvezményekbõl is több száz fiatal kapott teljes, új sportfelszerelést

Az egyik legjelentõsebb lépés volt a társaság életében a korábbi Pécs Városi Sportiskola Egyesület (PVSE, még korábban TÁSI) gyökeres átszervezése, ahonnan 2012 elejére befejezõdött a sportolók, illetve a teljes edzõi kar átigazolása az újonnan létrehozott PSN Zrt. Sportiskolába. Ahol a szakosztályok száma és létszáma az országos trenddel szembe menve nemhogy csökkent volna, de örvendetesen bõvült is, nívós utánpótlásbázisát adva ezzel a város több, csak felnõttsporttal foglalkozó egyesületének, illetve velük stratégiai együttmûködésben (PEAC, PVSK, Rátgéber Kosárlabda Akadémia). A PSN Zrt. keretein belül mûködõ egyesületi típusú sportiskola ma 14 szakosztályt (szakágat) mûködtet, a sportolók létszáma meghaladja az ezerkétszázat. 2015 elején a racionalizálás, a minõségi elõrelépés is kulcskérdéssé vált, így néhány korábbról öröklött és szakmailag sem indokolható párhuzamosság felszámolásával együtt több utánpótlás-szakosztályt (röplabda, tájfutás, kajak-kenu, vívás) – anyagi támogatásuk átmeneti megtartása mellett – visszaadtunk anyaegyesületének. Ugyanakkor újak is érkeztek, köztük nyáron a PMFC valamennyi korosztályos és felnõttcsapata, így immár labdarúgás, aerobik, torna, triatlon és szinkronúszás is szerepel a sportági palettán. A folyamatos létszámnövekedés jelentõs fejlesztéseket sikerült elérnünk az önkormányzat, a szakági sportszövetségek, az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával, illetve a látvány-csapatsportágak társaságiadó-kedvezménye (TAO) felhasználásával (többek között minden sportolónk részére új felszerelések és spor truházat Az 1. Decathlon-PTE-Hauni-Misina-futónapon minden korosztály próbára tehette állóképességét vásárlása, sporteszközök palettájának bõvítése, két mikrobusz beszerzése stb). Mindezen elõrelépések nagymértékben segítik a szakmai munka minõségi javulását, ennek is köszönhetõ, hogy az utóbbi idõben egyre jelentõsebb hazai és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhetnek sportolóink – hogy csak a jelenleg legfrissebbek egyikét említsük, az aerobikosok élversenyzõje, Bali Dániel a tokiói Világkupán, illetve a bakui Európajátékon is a dobogó legmagasabb fokára állhatott.

www.psnzrt.hu • facebook.com/pecsisport

Rozsdamentes-saválló, hőálló és aluminium termékek forgalmazása

■ Rozsdamentes, saválló, hőálló és aluminium lemezek ■ Rozsdamentes, saválló, hőálló aluminium szálanyagok (csövek, zártszelvények, köracélok, lapos-és profi lanyagok) ■ Rozsdamentes, saválló kötőelemek (járatos csavarok és különleges kötőelemek) ■ Rozsdamentes, saválló csőszerelvények, menetes és hegeszthető fittingek ■ Rozsdamentes, saválló hegesztőanyagok, hegesztési segédanyagok (varratkezelő-, csiszolóanyagok, stb.)

H-7632 Pécs, Északmegyer dűlő 34. Tel.: 72/547-641/-642/-593, Fax: 72/547-592 E-mail: info@mixomat.hu, www.mixomat.hu

40


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

GÉPIPAR

Matro: megalapozott fejlődés KARRIER Európa autógyártóinak szállít a pécsi társaság A pécsi Matro Kft. tipikus példája annak, hogy egy családi vállalkozásból fokozatosan erősödő cég hogyan lesz a helyi gazdaságnak és saját ágazatának is meghatározó szereplője, foglalkoztatója. A szisztematikus fejlődés eredményeképpen a cég idén a Top 100 baranyai vállalkozás tagja lett. A cég alapítója, Kleisz József házának pincéjében már a ’60-as évek végén végzett szerszámgép-felújítást és alkatrészgyártást. Az általa használt kis géppark akkor még jellemzően hagyományos szerszámgépekből állt. Ezekre az alapokra épülve jött létre 1984-ben a Matro Gmk., amely 1991-ben alakult át Matro Kft.-vé. A cég történetének meghatározó momentuma volt, amikor 1993-ban üzembe helyezték az első Traub gyártmányú CNCesztergagépet. Ennek a jelentős fejlesztésnek köszönhető, hogy a Matro fő profiljává az esztergált alkatrészek gyártása vált. – A korszerű CNC-technika alkalmazása tette lehetővé számunkra komplex forgácsolással előállított alkatrészek nagy pontosságú és nagy sorozatban történő, hatékony gyártását. Az általunk gyártott alkatrészek minősége és versenyképes ára tette lehetővé számunkra, hogy viszonylag rövid időn belül a rendkívül magas követelményeket támasztó autóipari vállalatok beszállítóivá válhattunk – érzékeltette a fejlődést Kleisz Zoltán, aki édesapjától vette át a cég irányítását. A döntés helyességét bizonyította, hogy a cég innen töretlen fejlődésnek indult. A folyamatosan végrehajtott fejlesztések keretében bővülő korszerű CNC-gépparknak (jelenleg több mint ötven CNC-berendezés), köszönhetően a Matro mára magas technikai és technológiai színvonal birtokában lévő

Precíziós gépek segítik az exportképes termékek gyártását

céggé lépett előre, az ágazat meghatározó foglalkoztatójaként már 230 embernek ad munkát. 1995-tel kezdődően vált a Matro a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. beszállítójává, haszonjárművek fékrendszerébe beépülő alkatrészek gyártásával. További jelentős lépés volt 2007-ben, hogy a gyártási profil az egyedi felhasználói igények szerint tervezett és gyártott váltólapkás forgácsolószerszámok és CNC-gépekhez szerszámbefogó

rendszerek és gépalkatrészek gyártásával bővült. A cég minőség iránti elkötelezettségét tanúsítványok sora bizonyítja. Már az ezredforduló évében vezették be az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, amit 2006-ban az alkatrészgyártás területén az ISO/TS 16949 autóipari-beszállítói minőségbiztosítási rendszer kiépítése és tanúsítása követett. Újabb hat év múlva a Matro az EMAS környezetirányí-

A Matro megrendeléseihez igazodva folyamatosan bővíti termelését

tási rendszer szerint került tanúsításra. Öt éve, 2010-től a személygépjárművek motorjaiba beépülő alkatrészek gyártását is megkezdte a Matro. A Denso Gyártó Magyarország Kft. megrendelésére alapozva több projekt keretében, a személyautók motormenedzsmentjébe (dízel- és benzinüzemű motorok) épülő különféle alkatrészek gyártási technológiának kifejlesztése realizálódott. A fejlesztés a termelési terület bővítésével is járt, az új, 900 négyzetméteres csarnokkal 3000 négyzetméterre nőtt a Matro termelő alapterülete. A minőségi munkaerő-utánpótlást a cég tanulószerződéses fiatalok bevonásával igyekszik biztosítani. Duális képzés keretében jelenleg is 18 középfokú és öt felsőfokú tanulója van a cégnek. A Matro megrendelésállományának stabilitása elsősorban a német autóipar konjunktúrájának köszönhető. Ugyanakkor biztonságot ad számukra az is, hogy míg termékeik korábban – a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. közvetítésével – a haszongépjárművek fékrendszerében hasznosultak, az új fejlesztéseknek köszönhetően új alkatrészeik Európa szinte valamennyi személyautó-gyártójához eljutnak. Az elmúlt évek sorozatos fejlesztéseinek, forgalomnövekedésének köszönhetően a cég árbevétele idén elérte a 2,5 milliárd forintot. Ennek eléréséhez több mint tízmillió darab alkatrészt szállított a vevői számára a rendkívül magas minőségi igények teljesítése mellett. A következő években újabb vevői projektek realizálásához tovább növekszik a gyártó terület új üzemcsarnok építésével. Új, kiemelkedően magas technológiai szintet képviselő berendezések kerülnek üzembe helyezésre, és természetesen ennek velejárójaként további létszámbővítés is történik.

41


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELEM

Tudatosan készülnek a piaci változásokra LÉTA-KER KFT. Tavasszal nyílik az áruház új része, mely 200 millió forintból épült meg A Léta-Ker Kft. az egyik legnagyobb építőanyag-kereskedés a régióban. A vállalkozás vezetője Kisgéczi László közgazdász, aki aktuális trendek alapján tervezi az áruforgalmat. – Mi jellemezte az idei esztendőt?

– A cég húszéves lett ebben az évben, s erről szólt 2015-ben minden, folyamatos akciókkal, rádiós megjelenésekkel. Kiemelném a tavaszi Léta-Ker-napokat is, mert óriási sikert aratott a családok körében.  Emellett újabb nagyszabású építkezés kezdődött a Tüskésréti úti telephelyünkön, a már meglévő új áruház L alakban újabb szárnyat kap, melynek épülete szerkezetkészen áll. Itt újabb 850 négyzetméteres rakodótér és berendezett üzlet lesz. – Mivel bővül így a termékskála?

– Piaci alapon dől el, és erősen befolyásolja, hogy az OBI áruházat nyit-e Pécsett. Ha nem, akkor barkácskínálatunk is lesz, kiemelten kerti eszközökre összpontosítva. Bizonyos az is, hogy jelentős mértékben növelni fogjuk a burkolatok, szaniteráruk kínálatát.

Az a  terv, hogy ha valaki különleges fürdőszobaszettet szeretne, vagy extra csempét, az itt mindent megtaláljon, de a panelotthonok lakói se távozzanak üres kézzel. Továbbá van még egy adósságunk az építőelemeket illetően, a beltéri ajtók bemutatóját már ebben az évben terveztük, de az építkezés miatt ezt 2016-ra halasztottuk. – Mikor nyit az új üzletrész?

– A tavaszi szezonra, március– áprilisra időzítjük. Itt jegyezném meg, ez újabb 200 millió forintos beruházás, vagyis a teljes épület, valamint a telephely kültéri burkolása együttesen félmilliárd forint fölötti összegbe kerül. – Megtérül ez a közeljövőben?

1995. 03.

– Én  bizakodó vagyok. A lakásfelújítókra alapozunk most elsősorban, mert mind a vásárlók, mind a statisztikai adatok ennek a körnek a bővülését jelzik. A KSH egyébként az építkezésekkel kapcsolatban úgy értékelt erre az esz-

tendőre, hogy 24 százalékkal nőtt az építési engedélyek száma, a használatba vett lakásoké viszont közel 10 százalékkal csökkent. Vagyis rengeteg engedély van most otthon a fiókokban. – Mi ennek az oka?

– Azt gondolom, a meglebegtetett áfacsökkentés a magyarázat, ami ha bekövetkezik, jelentős lökést adhat az építkezéseknek. Itt jegyezném meg, hogy a csok, a családi otthonteremtési kedvezmény bevezetése már hozott némi élénkülést a nyár második felében. – Milyen most a lakásfelújítók érdeklődése?

– Igen jelentős, miután a banki kamatok alacsony szinten mozognak. Sokkal inkább megéri most hőszigetelésre, belső javításokra, burkolásokra, konyha-fürdőszoba átalakításra fordítani a családi megtakarítást. A mi céges bevételeinkben egyébként 60-40 szá-

zalékos arányban szerepel az új építésekhez és a felújításokhoz történő termékvásárlás. – A társadalmi szerepvállalásban is ilyen szépen fejlődik a vállalkozás?

– A Mecsek Rallye névadó szponzorai vagyunk, legutóbb a Pannonpower–Falco-férfikosárlabda-meccsnek is mi voltunk a kiemelt támogatói, és azt hiszem, jól választottunk, mert kiélezett játékban topcsapatot sikerült legyőzni. Emellett segítjük a Pécsi Nyári Színház megvalósulását, a Közbiztonsági Alapítványt, a Tüke Alapítványt, és a tűzesetet követően a Misina Állatmenhelynek is segítettünk. – Elkészül hát a hatalmas áruház, a Léta-Ker pedig leáll a belső építkezésekkel?

– Azért marad még beruházás 2016-ra is. A szabadtéri részen a telephely kétharmada kapott szilárd burkolatot, szeretnénk ezt is 100 százalékra kiegészíteni.

Árbevétel millió forintban 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

42

2010

2011

2012

2013

2014

7631 PÉCS, TÜSKÉSRÉTI ÚT 48–50. MOBIL: +36-30/99-46-999 TEL.: +36-72/324-939 FAX: +36-72/210-724 E-MAIL: INFO@LETAKER.HU WWW.LETAKER.HU


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

MEZŐGAZDASÁG – ÉLELMISZERIPAR

Épül a húszmilliárdos beruházás MOHÁCS

Csúcstechnológia az MCS Vágóhíd Zrt. új üzemében

A megye idei egyik legnagyobb értékű beruházása keretében mintegy 20 milliárd forintból épül Mohács határában az MCS Vágóhíd Zrt. új vágóhídja. A világviszonylatban is a legmodernebbek közé tartozó üzem 2016 őszén kezdi meg termelését. Az új üzem, ha méreteit tekintve nem is, de az alkalmazott technológia dolgában mindenképpen Európa és a világ élmezőnyébe fog tartozni. A beépítésre szánt ipari és környezetvédelmi technológiát főleg tapasztalt nyugateurópai beszállítók szállítják, az üzemet a Bonafarm csoport szakmai együttműködésével építik. Az új létesítmény kialakítása – az egymásra épülő állatfogadó, a vágó- , feldolgozó- és csomagolóvonalak, majd az árukiadás – a hatékonyságnak van alárendelve, minimalizálva a technológiai kompromisszumokat. A 23 hektáros területen a 26 000 m²-es üzem mellé egy modern, kétfázisú szennyvíztisztító és több teherautó-mosó is épül. A tervek szerint 2016 augusztus végére időzített átadást követi majd a tesztüzem, utána pedig a teljes termelés. Az üzem kapacitása átlagosan napi 4000 állat levágását és feldolgozását teszi majd lehetővé egy műszakban. A zárt technológia miatt zaj nem terheli majd a környezetet, a kellemetlen szagoktól pedig a kibocsátási pontokon alkalmazott biofilterek mentesítenek majd. A telek nagysága, az üzem kialakítása a későbbiek folyamán lehetővé teszi a kapacitás további bővítését is. A környezetvédelmi elvárásoknak való megfelelést mi sem jellemzi jobban, mint hogy a napi szinten keletkezett és tisztított 1500 köbméternyi szennyvíz a kémiai és biológiai kezelés után a Dunába is engedhető

Ezekben a napokban még épül, jövő ilyenkor már termelni fog Mohács határában a hatalmas vágóhíd

lesz. Az üzem környezetbe való beilleszkedését segíti a közlekedési útvonalak kialakítása – a közúti megközelítés az 56os út felől lesz, építenek bicikliutat is – illetőleg az üzemterületet dupla soros fakoszorú övezi majd. Az első időszakban tervezett egy műszakos működésben a vágóhíd évi egymillió állat vágására és feldolgozására lesz képes. Az előzetes kalkuláció szerint a termelés felfutása után ez mintegy 40 milliárdos éves árbevétel elérését teszi lehetővé. A beruházással párhuzamo-

san két fronton is megkezdte a termelés előkészítését az MCS Vágóhíd Zrt. Megkezdődött az új üzem dolgozóinak toborzása. Az előzetes számítások szerint a vágóhíd mintegy 570 embernek ad majd munkát, közülük 500 fizikai állományú. Utóbbinak fele szakmunkás, a másik fele betanított munkás lehet. A helyi munkaerő-feltöltést alapvetően a régióból tervezik, Mohácson megindult az iskolarendszerű húsipari szakmunkásképzés, ami hosszú távon stabil és kiszámítható utánpótlást biztosít majd az üzem számára.

A környékbeli gazdák számára jó hír, hogy a cég már most keresi a leendő beszállítókat, akikkel az egyeztetéseket követően szerződéskötésre is sor kerülhet. A vágóhíd alapanyag-ellátását biztosító Bonafarm sertés-integrációsrendszer bővítése folyamatban van, és a Bonafarm csoport munkatársai várják a csatlakozni kívánó gazdák érdeklődését. Ilyen módon minden feltétel adott ahhoz, hogy a vágóhíd stabilan és hosszú távon értékes szereplője legyen Baranya agrár- és élelmiszer-termelő gazdaságának.

A látványterven jól látható a háromszázhetven méter hosszú üzem felépítése, környezetvédelmi kiegészítőivel

43


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

VÁLLALKOZÓI SZOLGÁLTATÁS

A vállalkozások legfőbb támasza NÉGY PILLÉR

Bővíti tevékenységét a Baranya Megyei Vállalkozói Központ

Évről évre növekszik azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek megalakulását, boldogulását, fejlesztéseit a Baranya Megyei Vállalkozói Központ segítette. Az alapítványi szervezet a megye gazdaságának fejlődő szektorát támogatja hatékonyan működésével. – Tevékenységünk négy kiemelt pilléren áll. A központ megalakulása óta a szervezet vállalkozói mikrohitelek közvetítésével foglalkozik. Emellett sikeresen működtetjük a vállalkozói inkubátorházunkat. Ehhez is kapcsolódik klasszikus vállalkozásfej-

A Vállalkozói Központ hagyományosan legsikeresebb rendezvénye a Szentlőrinci Gazdanapok agrárvására

Pohl Marietta

lesztési tevékenységünk. Végül nem szabad megfeledkeznünk rendezvényeinkről, közülük a kiemelkedő Szentlőrinci Gazdanapokról – mutatta be a szervezet fő profiljait Pohl Marietta, a Vállalkozói Központ igazgatója. A válság kitörését követő években fokozottan megnőtt az érdeklődés a szervezet vállalkozásfejlesztési és forrásteremtési profilja iránt. – Eredményességünket talán két szám jelzi a legjobban. Központunk a mikrohitelezési program keretében mintegy hárommilliárd forintos portfóliót kezel, ami közel 800 elégedett ügyfelet is jelent egyben. A tér-

44

ség mikrovállalkozóinak döntő többsége minket keres meg pénzügyi terveinek megvalósítása érdekében. Segítségünk nemcsak azért hatékony, mert a Vállalkozói Központ nonprofit szervezetként nyújt minőségi szolgáltatást, hanem azért is, mert a feladatot nemcsak pénzügyi szemüvegen keresztül nézzük, a vállalkozók működését a társadalmi környezettel összhangban is segítjük. A vállalkozások boldogulása nemcsak a rendelkezésre álló for-

rásokon, hanem legalább ennyire a jó üzleti kapcsolatokon, felkészülségen is múlik. Ezt is szolgálják a Vállalkozói Központ pécsi és vidéki bázisai. – Felsőmalom utcai székházunkban oktatótermünk nyújtja ennek a tevékenységi körnek a bázisát. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt év fejlesztésének köszönhetően immár Szentlőrincen is változatos infrastruktúrával állunk partnereink rendelkezésére. A szabad és fedett területeinket jól egészítik ki és

erősítik fejlődő egységeink, mint a Kemencés Udvar, a HACCP minősítésű konyha vagy legújabban a Kistermelők Háza – ajánlotta a központ ügyfelei figyelmébe az igazgató. Ebben az évben új profilként indult, és folyamatosan erősödött a központ képzési tevékenysége. – Az idei évtől fontos célkitűzésünk a megye kis- és középvállalkozásainak fejlesztése s versenyképességük növelése igényeik mentén történő képzések szervezésével, illetve a leendő vállalkozások támogatása, ösztönzése kompetenciafejlesztő képzésekkel: vállalkozói ismeretek átadásával és a vállalkozói attitűd és készségek fejlesztésével. Konkrét példaként a kistermelőknek indított vállalkozói tréninget, illetőleg a vállalkozóvá válást elősegítő képzésünket említhetem. Terveink szerint jövőre tovább erősítjük ezt a profilt, mert a tapasztalatok szerint hatékonyan segítheti a szektor szereplőinek felkészítését, napi működését – mondta Pohl Marietta.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

INFORMATIKA

Crosssec: digitális pajzs adataidnak BIZTONSÁG Informatikai megoldások cégek számára, áthatolhatatlan titkosítással

Titkosított felhőalapú szolgáltatását barátságos, modern környezetben fejleszti a Crosssec Solutions folyamatosan bővülő, tehetséges csapata

Az internet térnyerésével üzleti világunk is ráismert a világháló nyújtotta kényelemre és gyorsaságra. Az internet szabadsága felemelő, de az éremnek két oldala van: a kényelem mellett a biztonságra is gondolni kell. Magyarország és azon belül Baranya megye az IT-szektor bővülésének egyik kútfője, a hazai informatikai vállalkozások világméretű hódításainak kiindulópontja. A pécsi telephelyű Crosssec Solutions IT biztonsági startup nem hisz a kompromisszumokban. Célja, hogy a kényelem és a biztonság a felhőben egy felületen legyen elérhető mindenki számára. A vállalati kommunikáció, adattárolás és -megosztás első hallásra nem hordoz magában jelentős veszélyeket. Ám akinek akadt már problémája felelőtlen munkatársakkal, informatikai támadással, kiszivárogtatott információval vagy pusztán egy elromlott számítógép okozta kritikus adatvesztéssel, tudhatja, hogy az ilyen meghibásodások és szerencsétlenségek vállalati szinten súlyos károkat tudnak okozni. A Crosssec Solutions pécsi irodájában azért dolgozik a helyi tehetséges fiatalokból álló csapat, hogy megoldásukkal a hazai és

Hitvallásuk: „Ez csak rátok tartozik, senki másra!”

külföldi vállalkozások, valamint különböző szervezetek kockázatok nélkül is képesek legyenek a sikeres működésükhöz szükséges feladataikat egy védett, felhőalapú felületen belül ellátni. Titkosítási módszerük két iparági szabvány és egy saját fejlesztésű algoritmus kombinációjával védi a Crosssec-platformon tárolt információkat. Ennek különlegessége, hogy a titkosított, felhőalapú adattárolás mellett egyedi kialakítású kollaborációs felületet nyújt a felhasználóik számára. A Crosssec Solutions a „zero-knowledge” filozófia mentén építi rendszerét,

ezért senki, még a cég munkatársai sem férnek hozzá a felhasználók adataihoz, a megosztott fájlokhoz, titkosított üzenetekhez. Az interneten keresztül folytatott kommunikáció és feladatvégzés mára a mindennapok részévé vált, de kkv- és nagyvállalati szinten is olyan megoldásokra van szükség, ahol az üzleti együttműködéshez elengedhetetlen eszközök és folyamatok zárt és védett rendszeren belül érhetőek el és kezelhetőek. A Crosssec Solutions célja, hogy partnerei a dokumentumok kezelését, szerkesztését, az üzenetküldést, fájl-

megosztást, jelszavak tárolását és további funkciókat is titkosítva tudják használni. A Crosssec egyik mottója: „Ez csak rátok tartozik, senki másra!” A vállalkozás gyors ütemben fejlődik, ami látható eredményeikből is. A gondolat 2015 elején fogant meg a tulajdonos, Sabján László fejében, és az első regisztrálók már idén ősszel elkezdhették biztonságosan tárolni adataikat. Mi a sikerük titka? A bővülés a vállalkozás innovatív jellegének köszönhető, amelyben közrejátszik rugalmasságuk és fiatalos munkamoráljuk. A Crosssec Solutions a pécsi, IT-beállítottságú tehetséges elmék foglalkoztatója, ezért a jövőben is innen szeretné bővíteni kollégái sorát. Fontosnak tartják, hogy munkatársaik a legjobb körülmények között építhessék a biztonságos vállalati munkafolyamatok jövőjét, így a szakmai tréningek és utazási térítések mellett további számos juttatással támogatják őket. CROSSSEC SOLUTIONS KFT. CROSSSEC.COM FACEBOOK.COM/CROSSSEC LINKEDIN.COM/COMPANY/ CROSSSEC-SOLUTIONS

45


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

BIZTONSÁGTECHNIKA

Az innováció élvonalában STRAUSS METAL

Nemzetközi szinten a biztonságtechnika specialistája

Korszerű technológia garantálja a színvonalat

A 25 éves tapasztalattal rendelkező, pécsi székhelyű Strauss Metal Kft. rendkívüli tudással és kapacitással rendelkezik a fémipari munkák, megmunkálás, illetve alkatrészgyártás szakterületen. A biztonságtechnika specialistája, átfogó termékkínálattal a lakossági, vállalat- és bankbiztonság, pénzkezelési eszközök, páncélszekrények, az értékmegőrzés palettáján. Az országos és nemzetközi szinten is elismert céget 1991ben alapították, és a középvállalkozás a negyedszázad során értékes biztonságtechnikai márkanevet, szakmai presztízst épített. Innovatív szemléletük és rugalmasságuk hosszú távú elkötelezettséget jelent a vevők felé. Itt a „Biztonság – Pontosság – Megbízhatóság” nem csupán szlogen, hanem a tartós üzleti kapcsolat alapja. Tevékenységük magas színvonalát a munkatársak tudása, gyakorlata szavatolja. Felkészült mérnökeik és fémipari szakembereik folyamatosan dolgoznak azon, hogy a cég megfeleljen a változó piaci igényeknek, beleértve a szolgáltatás, tanácsadás, használattámogatás és szerviz

46

Száztíz gyártógép jelenti a gyártókapacitást

A cég a nemzetközi piacon is sikerrel szerepel

2012: 2013:

2014:

2006: 2007:

2014:

PÁNCÉLSZEKRÉNYGYÁRTÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA

FÉMBÚTOROK GYÁRTÁSA

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKSZÁLLÍTÓ ESZKÖ-

KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS MEGVALÓSÍTÁSA

– BANKJEGY, ÉRMÉS ÉS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRE IS ALKALMASAK

szakterületeket is. Munkájuknak köszönhetően termékeik a biztonságtechnika terén szép sikereket aratnak nemcsak a hazai, hanem jelentős külföldi szakmai kiállításokon és vásárokon is. A vállalkozás képességei, kapacitásai, termékei a nemzetközi piacokon erőteljes külkereskedelmi potenciálokkal bírnak. A több mint félezer saját fejlesztésű és gyártmányú – elsősorban páncélszekrény, széf és kassza jellegű – termékük minőségét, gördülékeny gyártását fémipari gyártóüzemük modern CAD/CAM támogatású high-tech gépparkja biztosítja. Üzemcsarnokukban 110 gép jelenti a gyártókapacitást, melyek közt több tucat CNC-vezérlésű, többek között lézervágógépek, élhajlítógépek, stancológépek is találhatók, ISO minősítéssel, Solid Edge tervezőprogrammal, továbbá belső információs programmal dolgoznak. Mintegy 600-féle saját gyártású termékük van, s minden termékük rendelkezik a szükséges MABISZ-minősítéssel is.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

ALKUSZSZOLGÁLTATÁSOK

New West: Mi az ügyfélért alkuszunk! BIZTOSÍTÁS

A régió legrégibb és legdinamikusabb közvetítője a pécsi Jókai téren

A válságból kilábalgatva egyre jobban újraélénkülnek a különféle biztosítási piacok is. Nem mindegy tehát, hogy a szélesedő, talán már áttekinthetetlen kínálatban megtaláljuk-e a számunkra ideális, minden igényünket kielégítő ajánlatot. Ebben nyújtanak pótolhatatlan segítséget a terület szakértőinek számító alkuszok, régiónkban elsősorban a legrégebben működő, legdinamikusabban fejlődő New West Biztosítási Alkusz Kft. Kerek negyedszázada ébredező piacgazdaságunk annyit már biztosan megtanított mindenkinek, hogy a pénzügyi, beleértve biztosítási területek túlnőttek az átlagpolgár tudásán, így nemhogy nem szégyen, hanem egyenesen pénztárcakímélő megoldás szakembereket segítségül hívni ügyes-bajos dolgainkhoz. Ám épp e piacgazdaság „hátulütőjeként” azt is saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy nagyon nem mindegy, értik-e egyáltalán azok a „szakemberek” a dolgukat, és ha igen, kinek az érdekeit is képviselik… Vagyis kizárólag megbízható referenciákkal bíró, leinformálható, garantáltan a mi érdekünkben eljáró társaság érdemelheti ki a bizalmunkat a legkülönfélébb biztosítások terén is. Amilyen az 1992ben alakult, huszonhárom évével a legrégebbi és azóta is legdinamikusabban fejlődő New West Biztosítási Alkusz Kft. Amelynek tulajdonosa, Rabi Csaba bombabiztos érveket sorakoztat föl egyrészt az alkuszok, majd közöttük is rögtön saját cége mögé. A pécsi belváros szívében, a Jókai utca 5. alatt működő New West a Nemzeti Bank engedélye alapján jogosult, bő két évtizedes szakmai múltja és munkatársai felkészültsége révén pedig képes is a Magyarországon hivatalosan bejegyzett összes biztosítótársaság valamennyi biztosítási módozatának ügyfélorientált közvetítésére.

(közte a városi és megyei önkormányzat, a régió bankjai, takarékszövetkezetei, autókereskedői, a nevesebb villányi borászok stb.) jelent garanciát. Akár biztosítót keresünk (legyen szó vagyon-, felelősség-, lakás-, gépjármű-, élet-, utas-, lakástakarék- vagy bármely speciális biztosításról), akár már meglévő biztosítónknál akarunk eljárni, a New West munkatársai mindig kézzelfogható, szakszerű segítséget nyújtanak. Autós hasonlattal élve: teljes szervizhátteret garantálnak a kárrendezésben, a könyvelésben, számlázásban, bárminemű ügyintézésben. Vagyis pártatlanul és hozzáértően, szakszerűen feltárt igények és érdekek mentén, mindig a valós kockázati viszonyok tükrében képviselik ügyfeleiket.

Rabi Csaba: „Mindenkinek segítünk eligazodni a biztosítások útvesztőiben”

Rabi Csaba két évtized tapasztalatával bátran általánosít: az emberek még az internet világában sem igazodnak el a biztosítások területén (a neten villogó számok néha épp a lényeget hivatottak elfedni…); a biztosítási ajánlatok közötti eligazodáshoz szükségük van személyes tájékoztatásra.

Az elsősorban „nagyipari” piacra (azaz nagyobb társaságokra, cégekre, önkormányzatokra, közigazgatási szervekre) szakosodott, ám a lakossági területet is egyre szélesebben lefedő New West mellett pedig ma félmilliárdos díjú szerződésállománya, illetve rengeteg patinás referenciapartnere

NEW WEST BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. 7621 PÉCS, JÓKAI TÉR 5. TEL.: 72/511-355 MOBIL: 30/817-0291 WWW.NEWWEST.HU

47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS – VENDÉGLÁTÁS

A legfőbb érték mindig az ember SZOCEG A szociális szolgáltató szederkényi ökofarmja országosan is példaértékű Szakmaiság, minőség, szolidaritás, emberség – ezek a legfontosabb értékek a pécsi székhelyű Szoceg Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben Kocsis József alapító-ügyvezető szerint. Hasonlóan fontos elvek és szempontok az önfenntartó, egyben környezettudatos társaság modelljében – szakmai, operatív és gazdasági szempontból egyaránt – a következetesség, a rendszerszintű szemlélet, a hosszú távra tervezés és hosszú távon gondolkodás. A Szoceg NKft. ugyanis nem csupán egy, alapvetően étkeztetést nyújtó, szociális otthonokat, idősklubokat, családi napköziket működtető szolgáltató – jóval több annál. Tudatos, építkező munkával olyan rendszer kialakításán dolgoznak, amellyel az idősellátás jobb, színvonalasabb és fenntarthatóbb lehet, s amelynek az ember és az értékteremtés áll a középpontjában. – Olyan egymásra épülő rendszert szerettünk volna kialakítani, amelynek a középpontjában az értékteremtés áll, és amelyben az egyes elemek, ágak egymáshoz kapcsolódnak, egymást segítik – hangsúlyozta Kocsis József. Az egyik legjobb példája ennek a még ma is alakuló és fejlődő, de már konkrét eredményeket felmutatni képes rendszernek a szederkényi ökofarmjuk, egy országosan is példaértékű vállalkozás. A tízhektáros birtokon megtermelt zöldségek, gyümölcsök, az ott nevelt állatok húsa vagy a tojások is a Szoceg által fenntartott szociális intézmények ellátásában segítenek. Az ökofarmon a világ egyik legjobb minőségű alapanyagát adó húsmarhát, charolais-t, de kiváló tejet adó holstein-fríz szarvasmarhát, bárányt, kecskét is nevelnek, ridegtartásban, természetes táplálékon, kiváló körülmények között.

48

A Szoceg NKft. szederkényi ökofarmján az állatok boldogok, egészségesek, természetes körülmények között élnek

Mindemellett többféle, extra minőségű húst és tojást adó baromfit is tartanak. Az ökofarm az önfenntartás felé mutat, biztonságos élelmiszer-alapanyagot jelent, és költségeiket csökkenti. Az emberi értékrenden alapuló szociális ellátások szolgáltatója ráadásul a közétkeztetésben is részt vesz, Baranyában és Tolnában összesen hat saját konyhájuk van szociális és oktatási intézményekben, amelyekben iskoláknak, óvodáknak, otthonukban élő időseknek is főznek. Az ökotudatos, szinergiákra építő modellel nemcsak olcsóbbá tehetik az étkezést, de biztonságos és kiváló minőségű magyar alapanyagokra építhetik a szociális étkeztetést. Mindezeket azért is jó tudni, mert a Szoceg NKft. az elmúlt években stabilan Baranya egyik legnagyobb szolgáltatójává nőtt, mintegy ötszáz embernek adnak munkát a társaságban, illetve a kapcsolódó cégekben.

Maradandót alkotni A Jókai Bisztró hosszú távon szintén az eredményes szociá-

lis ellátást szolgálja, hiszen üzemeltetője a Szoceg NKft. Így mondhatni, hogy aki ott egy déli menüt, egy vacsorát elkölt, vagy akár csak egy jó kávét megiszik, lényegében a szociális ellátást segíti. A Bisztróba szintén szállítanak alapanyagot a szederkényi ökofarmról. Ez is szerepet játszik abban, hogy Pécs, illetve az ország vidéki éttermeinek egyik legjobbja lehet a Jókai – ezt példázza az is, hogy a legújabb, 2016os Gault & Millau nemzetközi étteremkalauz ajánlott étteremnek minősítette, 12 pontosra értékelte a helyet. Ez amiatt is örömteli, mivel az alapítóknak a Bisztró megalapításával az volt a szándékuk, hogy maradandó értéket hozzanak létre Pécs és Baranya számára.

Cukrászda: francia alapok A cégcsoport része a Jókai Cukrászda is. Vezetője, Märcz Évi kiváló hazai műhelyek után több külföldi, Michelin-kalauz által ajánlott vagy Michelin-csillagvárományos helyen is dolgozott

cukrász-chefként. Szakmai mentora Várvizi Péter, a Jókai Bisztró kreatív séfje, aki a Bocuse d’Or szakács világverseny döntőjébe jutott magyar csapat kapitánya volt. A modern pécsi cukrászdában természetes, kiemelkedő minőségű helyi és francia alapanyagból dolgoznak, nem tűrik meg a másutt előszeretettel használt adalékokat, porokat. Szakmai műhelyük erős és szigorú francia iskolára alapul. SZOCEG NONPROFIT KFT. PÉCS, JÓKAI U. 1. TEL.: 72/513-813 WWW.SZOCEG.HU UGYFELSZOLGALAT@SZOCEG.HU JÓKAI BISZTRÓ PÉCS, JÓKAI TÉR 6. TEL.: 20/360-7337, 72/213-915 WWW.JOKAIBISZTRO.HU INFO@JOKAIBISZTRO.HU FACEBOOK: JÓKAI BISZTRÓ PÉCS JÓKAI CUKRÁSZDA PÉCS, FERENCESEK U. 6. TEL.: 20/929-2025, 72/211-402 FACEBOOK: JÓKAI CUKRÁSZDA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

PÁLINKAFŐZÉS

Czigelédi Pálinka KISÜSTIFŐZÉSI RENDSZER

Életed legjobb pillanataihoz – Mint minden szolgáltatás, az Önöké is a bizalmon alapul.

Pellérden a falutáblától száz méterre, a főutcán található a Czigelédi Pálinkafőzde

Ki vagyok én? Honnan indulunk, hová megyünk? Mennyire fontos a család, az otthon és a gyökereink? Tudunk-e örülni annak, amit az élettől kapunk? El lehet-e felejteni a gyerekkori barátokat? – Ezeket az önmagunkról alkotott kép alapvető kérdéseinek tartom a teljesség igénye nélkül. Minderre megállás nélkül keressük a válaszokat. Ez nem baj, erre való az élet! – vallja a fiatal főzőmester, Czigelédi Zsolt, aki tavaly szeptemberben költözött vissza Pécsre két gyermekével és feleségével a cég vezetése miatt. Tevékenységének és hozzáállásának alappillérei a következetesség és tisztesség. Persze mellé nem árt egy jó adag tehetség, kreativitás és kitartás, amivel bőségesen rendelkezik, és ahogy mondani szokták: a siker az, amikor a tehetség kézen fogja a lehetőséget.

Pellérden a falutáblától alig száz méterre, a főutcán található a Czigelédi Pálinkafőzde, ahol kisüstilepárlási módot, vagyis kétszeri szakaszos lepárlást alkalmaznak. Két különböző méretű, hatszáz, illetve négyszáz liter térfogatú lepárlóüst és a hozzájuk tartozó finomítóüstök segítségével, két teljesen különálló desztilláció során állítják elő a hungarikumok közé sorolt kisüsti pálinkát. Az idei évet több tényező is befolyásolta, mert nemcsak a kevesebb gyümölcstermés, de a januártól életbe lépő szeszadó is alapvető meghatározója volt a főzetői kedvnek. A fiatal főzőmester ugyanakkor elmondta, hogy a gyümölcstermés és az adó befolyása mellett mindenképpen pozitívumként kell kiemelni a főzetői munka minőségi változását.

– Igen, a minőségi pálinka főzési folyamata a cefrekészítéssel kezdődik, ami a gazda felelőssége. Mi, mint bérfőzde, „hozott anyagból” dolgozunk. Ezért fontos segítséget nyújtanunk a főzetőinknek, hogy több, jobb minőségi párlathoz jussanak. Az idei év tapasztalata, hogy megfogadják tanácsainkat, gondosan készítik a cefrét, és válogatják a gyümölcsöt.

– A bizalom talán a legfontosabb dolog az életben, legyen szó akár családról, barátságról, üzletről. A bizalom egyet jelent az őszinteséggel, tisztelettel, kiváltsággal, örömmel, jóindulattal és az egyenes beszéddel. Ezért fontos számomra, hogy főzetőink elégedettek legyenek, és bizalommal forduljanak hozzánk. Fontosnak tartom, hogy tudják, minden helyzetben igyekszünk segíteni a reális határidőkkel, hasznos tanácsokkal, hogy szorgos, gondos munkájuknak optimálisabb eredménye legyen, és őket is hasonló büszkeséggel töltse el az elkészült párlat eredménye, ahogy engem. Igen, számomra fontos a kiérdemelt bizalom! Aki bízik, annak vannak csak álmai. Nekem is van egy álmom… Biztató mosolya meggyőződéssel tölt el, ahogy sokakat, akik az elmúlt év során új vagy visszatérő főzetőként a Czigelédi Pálinka bérfőzdét választották. Dacolva az árak emelkedésével tudták, hogy érdemes a gyümölcsüket összeszedni, mert közösen MARADANDÓT ALKOTNAK! ELÉRHETŐSÉGEK: 7831 PELLÉRD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 7. TEL.: 06-72/373-235 WWW.PELLERDIPALINKA.HU, WWW.CZIGELEDIPALINKA.HU

– Többször felmerült már, hogy menynyire fontosnak tartja a szemléletformálást.

49


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

JÁRMŰIPAR

Minőség kompromisszumok nélkül MAN TRUCK & BUS

A gyári tulajdonú pécsi kirendeltség igazi ügyfélkedvenc lett

A személyautó-gyártásban tapasztalható német megbízhatóság és precizitás a tehergépjárműveknél is jelen van, sőt talán még hangsúlyosabb is ezen a területen. Erre a legjobb példa az MAN, amelynek Pécsett működik hivatalos, gyári kirendeltsége. Husztra-Szampiás György, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. pécsi kirendeltségvezetője a maga és a csapata mögött álló három évet abszolút sikerként könyveli el. A legfontosabb területen léptek ugyanis előre hatalmasat: az ügyfél-elégedettség és az ügyfélbizalom terén. A tehergépjármű-gyártásban idén 100 éves jubileumát ünneplő, presztízsmárkának számító MAN pécsi kirendeltségének régiós jelentősége eddig is megkérdőjelezhetetlen volt, ugyanakkor az elmúlt években az ügyfelek és egyéni igényeik megismerésére fordítottak kiemelt figyelmet. Ennek is köszönhető, hogy rendkívül odaadó, lelkes, és nem utolsósorban kiváló szakértelemmel rendelkező szakmai teamjük meggyőző növekedést ért el Pécsett. Olyannyira, hogy nem csak a megyéből és a régióból, de azon túlról is érkeznek hozzájuk, majd térnek vissza régi és új ügyfeleik is. Pécsett ugyanis folyamatosan minőségi szolgáltatást kapnak az MAN-től, ráadásul mindezt kiemelkedő környezetben és körülmények között biztosítja számukra a cég. A sikerükben fontos szerep jut annak is, hogy kollégáikat folyamatosan képzik, továbbképzik, ami mind az esetleges problémák felismerésében, mind azok megoldásában kiemelkedő eredményt és gyorsaságot jelent a mindennapokban. Az ügyfelek tudják, hogy a megrendeléseket gyorsan, határidőre teljesítik, a

50

40 SZÁZALÉKKAL

szükséges alkatrészek nagy része azonnal, de legkésőbb másnapra rendelkezésre áll. A gyári tulajdonú háttér, a közvetlen gyári kapcsolat nemcsak a gyors alkatrészellátásban jelent előnyt, de teljes mértékben biztosítja a pécsi kirendeltség stabil és hosszú távú működését és jelenlétét a délnyugat-magyarországi régióban. A folyamatosan visszatérő és egyre jobban bővülő, elégedett ügyfélkör is azt mutatja, hogy csak a szakavatott kezek és szakszerű műhelyek tudják a mai modern technikát képviselő tehergépjárműveket megjavítani. A legegyszerűbben és legcélratörőbben ezt elégedett ügyfeleik fogalmazták meg, kimondva, miért őket választják: „a pécsi MAN-nél javítanak és nem próbálkoznak, mint manapság sok más helyen teszik”.

40-RŐL VÁRHATÓAN

87 SZÁZALÉKKAL

MAN KAMION ÉS BUSZ KERESKEDELMI KFT. H-7630 PÉCS PÉCSVÁRADI ÚT 4. TEL.: +36-72/539-400 FAX: +36-72/539-401

A TÜV


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

AUTÓKERESKEDÉS

Korrekt cég, profi kiszolgálás PENTHE AUTÓHÁZ

Folyamatosan növekszik a forgalmuk és az értékesítés is

Átrendeződött 2008-ban az autópiac, negyedére-ötödére csökkent az újautó-értékesítés. Míg korábban átlagosan kétszázezer új autót adtak el Magyarországon – kétszáznegyvenezres csúcs is volt –, ez egyik pillanatról a másikra lecsökkent ötvenezerre. Fekete Attila, a Penthe Autóház Kft. (Opel-márkakereskedés Pécsett és Kaposváron, illetve Mercedes-szerviz Kaposváron) ügyvezető igazgatója úgy látja, túl vannak a márkakereskedők ezen a mélyponton, sőt az elmúlt

Fekete Attila ügyvezető

két-három évben lassú, de tartósnak bizonyuló növekedés következett be. – A lezajlott piaci folyamatok miatt részben átstrukturálódott az autópiac. Ez azt jelenti, hogy amíg az elmúlt években elsősorban értékesítés-központú volt a piac – köszönhetően az autóimportőrök elvárásainak –, addig mára más területre helyeződtek a hangsúlyok, a szolgáltatás, a karbantartás, a szerviztevékenység lett egyre fontosabb.

A szakember elismerte, természetesen a Penthe Autóházat is érintette a válság, azonban anynyi előnyük volt, hogy ők már korábban is komoly hangsúlyt fektettek a szervizre és az ügyfélszolgálatra. – A válságos éveket megelőzően is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy korszerű berendezésekkel és műszerekkel legyen felszerelve az egyébként is nagy kapacitású szerviz és a karoszszéria- és fényezőüzem. Ennek eredménye, hogy jó minőségben, többféle autómárkát tudunk javítani, alaposan felkészült szakembergárdával. Részben ennek is köszönhető, hogy az elmúlt két-három évben érzékelhetően növekszik a cég forgalma. Idén több mint húsz százalékkal emelkedett a vevőszolgálati tevékenységünk árbevétele, emellett az autóértékesítés is növekedett. A Penthe Autóház alapelve: korrekt cég, profi ügyfélkiszolgálás. – Ezt hallanám vissza legszívesebben, mikor valaki rólunk beszél. Ez az, amit ideális esetben el kell érnünk. A kollégáimtól azt várom el, hogy százszázalékos

Az autószalon mögött hatalmas szervizbázis várja az ügyfeleket

teljesítményre törekedjenek. Ha valahol elhangzik, hogy Penthe Autóház, akkor ez a név az alapos, pontos és megbízható munkával és ügyintézéssel párosuljon. A tapasztalatok és a visszajelzések alapján ez egyre inkább így van. Több ügyfél-elégedettségi programot végzünk. Ennek egyik legjellemzőbb példája, hogy a szervizbe érkező heti 120-150 ügyfelet megkérjük, értékelje a munkákat, van-e javaslata, véleménye a szolgáltatásainkat illetően. Ezeket

Az új Astra a legkeresettebb

a visszajelzéseket folyamatosan nyomon követjük, illetve beépítjük a munkánkba. Az Penthe Autóházban a legfontosabb az ügyfél! Magyarországon az Opel harmadik éve piacvezető a személygépkocsi-értékesítés terén, az itthon futó közel hárommillió személyautóból hatszázezer az Opel, így ebből a márkából közlekedik a legtöbb az utakon. Az újautó-értékesítésben az új Opel Astra jelenti a legnagyobb szeletet. Az új Astra 200 kg-mal könnyebb, mint elődje, és olyan új műszaki megoldásokat, opciókat kínál, amelyek csak felsőkategóriás modellekben jellemzők. PÉCS, PÉCSVÁRADI ÚT 8. +36-72/539-500 INFO@PENTHEAUTOHAZ.HU KAPOSVÁR, VÁSÁRTÉRI ÚT 6. +36-82/555-955 KAPOSVAR@PENTHEAUTOHAZ.HU

51


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálat, profi környezetben UNISYS A nemzetközi cég a dolgozók folyamatos képzésére is hangsúlyosan odafigyel A Unisys egy világszerte ismert, információtechnológiát szolgáltató amerikai nagyvállalat, amely több mint tizenöt éve a magyar informatikai piac egyik legismertebb szereplője. A kelet-közép-európai terjeszkedés a nemzetközileg is jól ismert Unisys Global Sourcing stratégiájának meghatározó részét képezte. Így alakult meg a magyarországi központ is Unisys Global Services Hungary (UGSH) néven, amely az első ilyen jellegű vállalkozás a térségben. Magyarország a kedvező földrajzi és gazdasági helyzetének köszönhetően lett a szolgáltatási üzletág európai központja. A megfelelő helyválasztást az is jelzi, hogy folyamatos az érdeklődés új, potenciális nagyvállalati ügyfelek részéről új szolgáltatások megrendelésére. Jelenleg közel nyolcszáz szakértő munkatárs segítségével száznyolcvan nemzetközi ügyfelüknek nyújtanak magas színvonalú szolgáltatásokat. A pécsi irodát két éve, 2012-ben nyitották meg – itt jelenleg hetvenöten dolgoznak. A Unisys fő tevékenységi köre az informatikai szolgál-

A Unisysnél a munkavállalóknak számos lehetőséget kínálnak a képességeik fejlesztésére

tatást nyújtó telefonos ügyfélszolgálat mellett az értékesítés-előkészítés, a projektmendzsment, és külön üzleti egység felelős a vállalat belső auditálásának sikerességéért, valamint számlázási feladatokat és egyéb adminisztrációs tevékenységeket is ellátnak ügyfeleik részére. A belső tréningezéssel foglalkozó csapatnak köszönhetően folyamatos képzéseket, tréningeket biztosítanak minden munkatársuknak.

A cég Budapesten és Pécsen is központi, könnyen megközelíthető helyen található, ahol modern infrastrukturális feltételekkel kellemes munkakörülményeket és barátságos légkört biztosítanak – nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a munkavállalók jól érezzék magukat a munkahelyükön. A munkavállalóknak számos lehetőséget kínálnak a képességeik és készségeik fejlesztésére. Ezek célja egy-

részt az, hogy sikeresebbek legyenek a jelenlegi munkakörükben, másrészt pedig hogy módjuk legyen továbblépni a Unisysen belül. A közel 4000 aktív kurzus – amely online és tanfolyam jellegű tréningeket egyaránt tartalmaz – között mindenki megtalálja az elvárásainak megfelelőt. Aki nyelvtudását szeretné fejleszteni, fél év után lehetősége nyílik erre is: helyben, kis csoportokban, nyelviskolai tanárok segítségével történik az oktatás. Az ügyfélkapcsolati munkatársak a technikai vagy a vezetői előrelépést célozhatják meg, és mindkét irányban több különböző munkakör jöhet szóba. Lehetőség van részmunkaidőre,  éjszakai és hétvégi munkavégzésre  is – így akár a még tanulmányaikat folytató diákokat is tudnak foglalkoztatni. A munkavállalóiknak versenyképes jövedelmet és kiemelkedő cafeteriacsomagot biztosítanak. A modern és kellemes iroda, valamint a fiatalos csapat és az odafigyelő szakmai vezetők segítségével a magas színvonal megtartása mellett barátságos hangulatban dolgozhatnak.

Álláslehetőségek folyékony francia vagy német nyelvtudással 3 Érdekel, milyen lehetőségek vannak egy multinacionális vállalatnál? 3 Folyamatos karrier és tréning-lehetőségeket keresel? 3 Mindezt modern környezetben és versenyképes fizetésért?

Elvárások:

3 Folyékony német vagy francia nyelvtudás 3 Társalgási szintű angolnyelv-tudás 3 Ügyfélszolgálat és IT iránti érdeklődés

Pályázz most! Küldd el hozzánk önéletrajzodat! pecs@unisys.com vagy http://jobs.unisys.com

52


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

FESTÉKFORGALMAZÁS

Új név, még több tartalommal TIKKURILA - PANNON FESTÉKÜZLET / T.P.F. CSAPAT

25 éve ott találhatók az élmezőnyben

Azért az nem mindennapi dolog, hogy a legeredményesebb baranyai cégek toplistáján évek óta ott szerepel egy uránvárosi festékbolt. Egyúttal érdemes megjegyezni az új Tikkurila-Pannon Festéküzlet nevét, melyet még csak pár hónapja viseli. Célszerű képben lenni a T.P.F. (Tikkurila - Pannon Festéküzlet) Facebook-oldalán is, mert folyamatosan aktuális információk olvashatók itt a vállalkozás akcióiról, kedvezményes vásárlási lehetőségekről, nyereményjátékokról, az új termékekről. Márpedig a készlet az uránvárosi üzletben (Pécs, Ybl Miklós u. 3.) hagyományosan jó portékákból áll, s mint a név is mutatja, a teljes Tikkurila  festékcsaládot, valamint a legnagyobb magyar gyártó, a Pannon Festék termékeit árusítják. – Mi a magyarázat egy festéküzlet folyamatos sikerére? – kérdeztük a bolt tulajdonosát és üzletvezetőjét, Horváth Dánielt.  – Röviden úgy összegezhetnék, hogy a termékek minősége. Még a gazdasági válság idején is érzékelhető volt, hogy az emberek ár-érték arányban gondolkodtak vásárláskor, inkább a valamivel

festékekkel, továbbá részletesen ismertetjük színkeverői, szaktanácsadói, szín- és anyagválasztó tanácsadói szolgáltatásainkat.   – Mi a festéküzlet „ars poeticája”? 

drágábbat vették, ha az hosszú távon jobbnak bizonyult, tartósabb, elegánsabb, megbízhatóbb felhasználást eredményezett. – Miben különleges a honlapjuk?

– A bolt jövőre lesz 25 éves, amit játékokkal, akciókkal fogunk emlékezetessé tenni, és minden eseményt meghirdetünk a Facebookoldalunkon. Megemlíteném továbbá a www.fessen.hu honlapunkat is, ahol tanácsot adunk arra, miként válasszunk festéket, falra, fémre, fára, betonra, járófelületre, kül- vagy beltérre. Szakember mondja itt meg, hogy a külön-

böző színek egymáson milyen hatással járhatnak, ismertetjük, miként kell előkészíteni a festést, beszámolunk a minták szerepéről, használatáról, a kiegészítő eszközökről és anyagokról. Emellett külön fejezetben foglalkozunk a háztartási, valamint az ipari

– Nálunk mindenki megtalálja a számítását a felületvédelemben. Az egyszerűbb és költséghatékonyabb megoldásoktól kezdve a megbízhatóan tartós hosszú távú védelmen át a speciális igénybevételeket kívánó feladatok megoldásáig. A háztartási festékek színkavalkádját, a dekorációs ötletek végtelen formáját éppúgy a szívügyünknek tartjuk, mint az ipar különleges szakértelmet kívánó kihívásait. Ezért folyamatos képzéseken veszünk részt a festékgyártástól a lakberendezésig. Az pedig ugyancsak garancia a jó minőségre és a széles termékskálára, hogy a pécsi üzlet a Tikkurila  teljes kínálata mellett a Poli-Farbe szervezte, száznál több festékboltot tömörítő Pannon Festék Hálózatnak is tagja.

FÉMIPARI FESTÉKEK: GYÁRTÁSHOZ, KARBANTARTÁSHOZ, HIDAK VÉDELMÉRE

FAIPARI FESTÉKEK:

ÉPÍTŐIPARI FESTÉKEK: TERMÉKEK AZ EGÉSZ HÁZ RÉSZÉRE

53


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

SZEMÉLY- ÉS TEHERSZÁLLÍTÁS

Volvo- és Renault-kamionszerviz Pécsett

Ettől az esztendőtől már Pécsett is elérhetőek a Volvo Hungária Kft. szervizszolgáltatásai a júniusban a Pécsváradi úton megnyílt márkaszervizben. A Volvo Csoport magyarországi képviseleteként a Volvo Hungária Kft. a Volvo Trucks és Renault Trucks tehergépjárművek, valamint a Volvo buszok forgalmazásával és szervizelésével, javításával foglalkozik az ország hét pontján (a mellékelt térképen láthatók a telephelyek). A Vol-

54

Budapesten található, a további szervizek pedig az ország hat pontján, jól megközelíthetően, főutak, autópályák mentén. A szervizhálózat legfiatalabb tagja a pécsi szerviz, mely a városba bevezető 6-os út mellett, a Pécsváradi úton található, és kamionnal is jól megközelíthető. A pécsi műhely 2015 nyarán kezdte meg működését, és azóta várja a Volvo és Renault teherautókat és Volvo buszokat javításra. A műhelyben dolgozók szakmai múltja és tapasztalata a garancia az ügyfelek magas szintű kiszolgálására. A Volvo Csoport

időt a szervizben. Ennek feltétele egyrészt az előrelátás, másrészt a műhelyek felkészültsége. A Volvo Csoport műhelyeiben ezt biztosítja a megfelelő eredeti gyári alkatrészkészlet, a gyors kiszolgálás, a programozott szervizelés és az online kommunikáció az optimális szervizidőpontok meghatározására. A jelentős Baranya megyei Volvo és Renault teherautóparknak, köztük kommunális feladatokat ellátó járműveknek és a Pécs városában közlekedő buszoknak tehát nem kell már sok kilométert megtéve szerviz-

előírásainak megfelelően a műhelyekben dolgozó szerelők, raktárosok és munkafelvevők rendszeres, évi többhetes oktatáson vesznek részt, így biztosítva a naprakész tudást a mindennapi szervizmunkában. Szükséges is a folyamatos tréning, hiszen a járműtechnológia állandóan fejlődik, melyet követni kell. A Volvo Csoport célja, hogy az általa a világ sok pontján gyártott járművek minél több időt töltsenek az utakon, és minél kevesebb

be menniük, helyben, illetve viszonylag közel tudják megoldani a felmerülő problémákat. A szerviz 24 órás mentőszolgálatot lát el, vagyis része a Volvo Trucks és a Renault Trucks európai assistance-hálózatának.

vo Csoport a világ egyik vezető haszonjárműgyártója, jelen van minden kontinensen, és olyan márkák tartoznak hozzá a Volvo Trucks és a Renault Trucks mellett, mint a Volvo Penta, az Aero és az amerikai Mack. Magyarországon 1993 óta létezik márkaképviselete. Itthoni leányvállalatát, a Volvo Hungária Kft.-t 1999-ben alapították 100 százalékos gyári tulajdonnal, s jelenleg mindegy 220 főt foglalkoztat az országban a vállalkozás. A leányvállalat székhelye és egyben legnagyobb márkaszervize

A SZERVIZ ELÉRHETŐSÉGEI: PÉCS, PÉCSVÁRADI ÚT 25. TELEFON: 72/814-671 SZERVIZVEZETŐ: CSICSMAN ZSOLT HONLAP: WWW.VOLVOTRUCKS.HU ÉS WWW.RENAULT-TRUCKS.HU 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

OLAJIPAR – AUTÓKERESKEDÉS

Töltőállomás és találkozási pont ÜZLETFILOZÓFIA A Bóly-Mol Pihenő több mint megállóhely vagy tankolási lehetőség Nem pusztán töltőállomás, és nem csak találkozási hely a Bóly-Mol Benzinkút és Pihenő, amely rendkívüli elhelyezkedésének és üzletfilozófiájának köszönheti sikerét, különleges státuszát. És a hangulatnak. Avagy annak, hogy jó oda betérni, jó ott lenni, időzni. A remek szendvicseknek, a friss pogácsának, az extra minőségű, házias rétesnek. Az elvárhatónál és a reméltnél is jobb kávénak. De leginkább a lelkes csapatnak, mert a mosoly, a szakszerű, de családias, barátságos kiszolgálás nélkül nem lenne ugyanaz a hely a Bóly-Mol Pihenő. Keresztút, pihenő, megállóhely – egyaránt közel az M60-as autópályához, egy percre a lehajtótól, valamint a Pécs és Mohács közt vezető főúttól. Csak néhány perc-

re autóval Harkány, Siklós, Villány környékétől. A Bóly-Mol Pihenő bizonyítja, hogy a benzinkút-üzemeltetés során sem mindegy, mit és hogyan adnak. Nem mindegy, van-e filozófia a számok és szolgáltatások mögött. Nem mindegy, milyen a környezet. Náluk pedig minden a vendégről, az ügyfélről szól. Ezért alakítottak ki egy szép kis játszóteret, takaros parkolót, emiatt olyan szép a kút belső tere és környezete. Emiatt döntöttek úgy,

hogy megkezdik az AdBlue adalék kedvező árú, pisztolyos értékesítését. Ide érdemes akár hazafelé, akár indulás után betérni, és sokan meg is teszik, a sztrádáról is lehajtanak emiatt. Átutazóban lévő üzletemberek és környéken élők kezdik vagy fejezik be itt napjukat. A kávézó és a shop mellett van egy kétállású, felsőkategóriás kézi autómosójuk, valamint egy korszerű kamionos pihenőjük, parkolási és fürdési lehetőség-

gel – ezeket ráadásul kétszáz liter feletti tankolásnál ingyenesen használhatják. A személyautósok 25 liter extra üzemanyag tankolása felett forró teát vagy kávét kapnak ajándékba. Ezek állandóak, és folyamatosan megújuló akcióik közé tartoznak. BÓLY-MOL BENZINKÚT ÉS PIHENŐ 7754 BÓLY, HRSZ. 184/158 TEL.: 20/936-8907 FAX: 69/368-086 NYITVATARTÁS: H–V 6–22 H

Az új Vitara a vásárlók kedvence

MÁRKASZERVIZ A Magyar Suzuki oklevéllel ismerte el a szigetváriak munkáját

Kereskedésünk 1993-ban alakult, Jambrik Automobil Kft. néven, Volkswagen és Audi márkakereskedésként. A hosszú, sikeres évek után, a piaci viszonyokat figyelembe véve új márka forgalmazásába kezdtünk, 2004. december 1-jével hivatalos Suzuki márkakereskedőkké váltunk, Suzuki Szigetvár néven. Megkezdtük az új Suzuki gépkocsik értékesítést, szervizelését, javítását, az évek múlásával a régió meghatározó, közismert márkakereskedésévé léptünk elő. A komplexum ideális helyen, a forgalmas pécsi, kaposvári út mellett, a Mol-kút szomszédságában található. Fejlődésünk 2007-ig töretlen volt, ebben az évben nettó árbevételünk meghaladta az 550 millió forintot. A következő évben bővítettük az autószalont, és a dolgozói létszámot is 23 fővel. A stabi-

litást helyeztük előtérbe 2009-től, igyekeztünk a rendkívül kedvezőtlenné váló autópiacon tisztességesen helytállni és a tőlünk megszokott minőségi szolgáltatásokat változatlan formában biztosítani. 2013-ban korszerűsítettük és bővítettük a gépi autómosókat, 2014-ben dízel porlasztó rendszerek bevizsgálására és javítására alkalmas eszközöket vásároltunk.

Az új Suzuki modellek megjelenésének köszönhetően idén jelentően megnőtt a márka iránti kereslet. Az év szenzációja az új Vitara, ebből sikerült a legtöbbet értékesítenünk, mert ügyfeleink továbbra is keresik a jó árfekvésű, minőségi és alacsony fenntartási költségű gépkocsikat. Jó üzlet- és marketingpolitikánknak köszönhetően az értékesített új autók

számát a 2014-es évhez képest többszörösére növeltük. Az idei évben nyújtott kiemelkedő teljesítményünkért megkaptuk a Magyar Suzuki Zrt. elismerő oklevelét. Telephelyünkön műszaki vizsgáztatás is folyik (személygépkocsi, motorkerékpár, quad, kis tehergépjármű, lassújármű), jövő tavasztól pedig a 3,5 tonna feletti gépkocsik, kamionok vizsgáztatását is végezzük majd. Használt autóink értékesítésére is nagy hangsúlyt fektetünk, átvizsgált, jó műszaki állapotú autókat kínálunk eladásra, a 12 évnél fiatalabb autókra egy év garanciát és asszisztenciaszolgáltatást biztosítunk. SUZUKI SZIGETVÁR SZIGETVÁR, JÓZSEF A. U. 66/3. TEL.: 73/456-789 WWW.SUZUKISZIGETVAR.HU

55


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

SZOLGÁLTATÁS

Idén jubilált a buw Hungary Kft. Pécsen RUGALMASAN A munkaidő-beosztás minden korosztály számára ideális Idén szeptemberben már a tizedik születésnapját ünnepelte a család- és egyben tanulásbarát cég pécsi központja. A buw Hungary Kft. egy dinamikusan növekvő, több mint 6000 munkatársat foglalkoztató, 1993-ban alapított német vállalatcsoport tagja. A pécsi iroda 2005 szeptemberében nyitotta meg kapuit, az akkori 15 fős létszám mára közel 200-ra duzzadt. A pécsi csapat egyes egységei különböző témákban fogadják az ügyfelek kérdéseit telefonon, illetve e-mailben, amihez a cég egy intenzív és gyakorlatorientált alapképzést biztosít. A telekommunikáció, az egészségmegőrzés és egy online könyváruház ügyfélszolgálatának működtetése mellett a vállalatcsoport belső HR-adminisztrációját is a pécsi kollégák látják el. A folyamatos bővülés érdekében a cég egész évben várja a németül jól beszélő jelentkezőket. A különböző német nyelvű projektek mellett 2014 óta egy angol nyelvű team is színesíti a képet. 2016-tól pedig tovább bővül a cég profilja: legújabb munkatársai ho-

meoffice-ban (otthonról, távmunkában végezhetően) válaszolják meg egy gyógyszergyár ügyfeleinek kérdéseit öt különböző nyelven, a német és az angol mellett franciául, olaszul és törökül is. A buw valamennyi irodáját kellemes, fiatalos munkahelyi légkör jellemzi. A csapatépítés célját számos céges rendezvény és közös

program szolgálja, és a társadalmi felelősségvállalás keretében szervezett jótékonysági események is erősítik az összetartozás érzését a kollégák körében. A szervezeti kultúra további fontos eleme az egészséges életmód, ezért a sportolni vágyók mozgáskedvét anyagilag is támogatja a vállalat. Családbarát kezdeményezéseinek köszönhetően a buw 2015 ta-

vaszán egy regionális kitüntetésben is részesült: a „Visszafogadó Munkahely Díj 2014” örömteli visszajelzés volt a cég számára. Rugalmas munkaszervezési módszereivel ugyanis a buw a kisgyerekes anyukák számára is megkönnyíti a munkába állást.

A részmunkaidős foglalkoztatásnak és az ún. „kismamabeosztásnak” köszönhetően az anyukáknak a családjukra is marad idejük a munka mellett, ráadásul több közös program is várja az apróságokat az év folyamán. Ezenfelül a cég ingyenes családi

napközit is biztosít a munkatársak gyermekeinek a nyári vakáció idején. A buw nemcsak az anyukák, hanem minden más korosztály számára is ideális munkahely. A főiskolások, egyetemisták számára a fiatalos, barátságos légkör teszi vonzóvá a vállalatot, valamint a rugalmas, személyre szabott, egyéni igényeket figyelembe vevő munkaidő-beosztás. Így könnyen össze tudják egyeztetni a munkát tanulmányaikkal, és egyrészt a nyelvet is aktívan gyakorolhatják, másrészt a folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőségek is nyitottak előttük. Biztos és hosszú távú munkalehetőség nyílik – akár teljes, akár részmunkaidőben – azok számára is, akik csak szinten tartani szeretnék német nyelvtudásukat. A munkához ugyanis elsősorban erre van szükség, mivel sem nyelvvizsga, sem szakmai tapasztalat nem szükséges, csak a megfelelő nyelvismeret és a pozitív, ügyfélorientált hozzáállás. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

www.buw.de/karriere vagy 06-72/536-706

„A buw-nél... ... részmunkaidőben is dolgozhatok, így jut idő a családomra is.“ Te is épp munkát keresel és jól beszélsz németül? Rugalmas munkahelyre, fiatalos kőrnyezetre vágysz? Ha van legalább heti 20 szabad órád, akkor a buw az ideális választás!

Akár már a képzést is elvégezheted saját időbeosztásod szerint részmunkaidőben, saját tempódban! Legújabb ajánlatunkért hívd a 72/536-706-os telefonszámot!

Jelentkezz most! 0672 536-706

Jelentkezz hozzánk ügyfélszolgálati munkatársnak! www.buw.hu

buw Hungary Kf t. • 7621-Pécs, Rákóczi u. 60.

56


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

Gyógyuljon szállodai színvonalon! SIKEREK A Harkányi Gyógyfürdőkórház rehabilitációs központja országosan elismert

Korszerű vízgyógyászati és mozgásterápiás eszközpark áll a betegek rendelkezésére. A kezelések járóbeteg-beutalóval is igénybe vehetőek

A Harkányi Gyógyfürdőkórház rehabilitációs központja – felhasználva az egyedülálló harkányi kénes gyógyvizet – a mozgásszervi rehabilitáció mellett jelentős eredményeket tud felmutatni a nőgyógyászati, meddőségi és bőrgyógyászati panaszok kezelése terén is, továbbá a programozott kardiológiai rehabilitációban és a krónikus belgyógyászati ellátásban is kiemelkedő szolgáltatásokat nyújt. A csípő- és térdarthrosis, a kézkisízületek és a gerinckopásos betegségek (különböző típusú derékfájások) kezelésében és tünetmentesítésében kifejezetten jó eredményt tudnak felmutatni. A kezeléseket fizikai munkát végző fiatalabb munkavállalóknak is javasolják. Azoknál, akik főleg irodai ülő munkát végeznek, legtöbbször izomfájdalom és nyak-, hát-, vállövi fájdalmak jelentkeznek, melyekre szintén jó hatással van a gyógytorna, a gyógymasszázs, a különböző iszapkezelések és a relaxációs technikák elsajátítása. A gyógykezelések állapotfelmérő orvosi vizsgálatot követően személyre szabottan történnek, magasan képzett szakmai személyzet felügyelete mellett, víz-

A rehabilitációs központ eredményeit az országban mindenütt elismerik

gyógyászati és mozgásterápiás modern eszközpark segítségével. Az elhelyezés az új, szállodai színvonalú kórházi szárny szobáiban történik, ahol akadálymentesített környezetben kétágyas szobák, saját fürdőszoba, tévé, telefon, légkondicionáló, hűtő és internetelérés, valamint saját konyhával rendelkező étterem áll a vendégek szolgálatára. A kezelések járóbeteg-beutalóval is igénybe vehetőek, amelyeket a központ szakrendelésein is kiírnak Pécsen vagy Harkányban, a 06-72/580-943-as számon történő időpont-egyeztetést követően. A gyógykezelés mellett a kikapcsolódásra is számos lehetőséget kínál Harkány és környéke. Karácsonykor és szilveszterkor is különleges ajánlatokkal várják az érdeklődőket, csakúgy, mint a 2016-os esztendőben.

ZSIGMONDY VILMOS HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ

Az elhelyezés az új, szállodai színvonalú kórházi szárny szobáiban történik

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.HARKANYKORHAZ.HU MARKETING@HARKANYKORHAZ.HU TELEFON: 72/580-950

57


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

FELSŐOKTATÁS

A jövő a közösségé Mi az a közösségi finanszírozás? Mi a szerepe ebben Pécsiközgáz üzletfejlesztési központjának? Hogyan lehet és miért éri meg csatlakozni? A közösségi finanszírozás a világgazdasági válság után indult növekedésnek. A megoldás lényege, hogy egy közösségi platformon keresztül ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket, amelyekhez kampány során gyűjthetnek forrásokat szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A hazai felsőoktatásban egyedülálló kezdeményezés, hogy egy egyetemnek saját közösségi finanszírozási oldala legyen. Ez valósult meg 2015 decemberében, amikor elindult a pecs.hubbub.net „crowdfunding” portál a Pécsiközgáz Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központjának gondozásában. Nemcsak ösztöndí-

jakat, egyetemi projektötleteket, kutatás-fejlesztést és közösségi eseményeket lehet kampányként elindítani forrásszerzési céllal, hanem helyi kis- és középvállalkozások, társadalmi célú és művészeti projektek is megjelenhetnek rajta innovációs és fejlesztési szükségleteikkel. A PTE Közgazdaságtudományi Karának Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központja az egyetem többi karának eltérő szakmai tudására építve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, az ötletfejlesztésben, a crowdfundinggal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és a menedzselésben. A platform teret biztosít az egyetemi hallgatókon, kutatókon s régiós vállalkozókon túl a társadalom más szereplői számára is, emellett nagyszerű vonása, hogy egy átlátható, szervezett platformra tereli az adományozás folyamatát.

KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSS közösségi összefogás a régió fejlődéséért.

CSATLAKOZZON ÖN IS! pecs.hubbub.net

simonyibedc@ktk.pte.hu

Speciális területeken KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSS közösségi összefogás a régió fejlődéséért.

CSATLAKOZZON ÖN IS! pecs.hubbub.net

58

Egy éve kezdte meg működését a Pécsiközgáz Továbbképző Központ. A Központ a piaci igényekre alapozva olyan képzéseket indít, melyek új kompetenciák megszerzését vagy már meglévő ismeretek tökéletesítését kínálják a jelentkezőknek, hozzájárulva ezzel a résztvevők sikeresebb munkaerőpiaci érvényesüléséhez. Szakirányú továbbképzéseink már megszerzett végzettségre épülnek, és speciális képzettséget biztosítanak egy-egy szakterületen – fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínálva a már diplomával rendelkezőknek, messzemenően építkezve saját szakterületükön szerzett szakmai tapasztalataikra. A gazdaság által keresett és elismert OKJ-képzések elősegítik a piac által támasztott szakmai igények kielégítését, egyúttal akár a könnyebb munkavállalást a résztvevők számára. A Pécsiközgáz vállalati partnerei számára egyedi igényekhez

illesztett képzéseket, tréningeket dolgoz ki, melyek célzott kompetenciafejlesztéssel, a szakmai ismeretek bővítésével járulnak hozzá a kollégák felkészültségéhez. A képzés mind időbeli ütemezését, mind tartalmi felépítését tekintve rugalmasan alakítható a partner igényei szerint. Kis létszámú csoportokban hatékony megoldás azon vállalatok számára, akik kiemelt figyelmet fordítanak a közép- és felső vezetés szakmai ismereteinek fejlesztésére, az aktuális trendek megismertetésére. Különösen jól illeszkednek nem üzleti diplomával rendelkező munkatársak kompetenciáinak fejlesztését célzó tehetségprogramokba. Az oktatási kínálat minden eleménél elsődleges szempont, hogy a Pécsiközgáz kiváló oktatói nemcsak magas minőségű, de azonnal használható, gyakorlatias tudásanyagot adjanak át a jelentkezőknek.


KONZUMGRES KFT. Pécs, Nagyárpádi út 13/1. … az otthonteremtés forrása … az alaptól a burkolásig

csempe • padlólap • szaniter • csemperagasztó • fugázó • térkő • laminált padló • hidromasszázs medence építőanyagok komplett választéka www.fonteotthon.hu Tel: 72/538-400 • Nyitvatartás: h-p 7.30–17 óráig sz: 9–12 óráig


Profile for bama.hu

Top 100 - A Dunántúli Napló ingyenes melléklete  

Top 100 - A Dunántúli Napló ingyenes melléklete  

Profile for bama.hu
Advertisement