__MAIN_TEXT__

Page 1

Annea

Plantilla de programació

Manacor, un espai per conèixer.

Projecte:

Cursos: 1r, 2n, 3r i 4t ESO (aprox.100 alumnes)

Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: El projecte pretén esdevenir una experiència cooperativa, emocional i pràctica on els alumnes hauran de fer les seves recerques i reflexions en tots els àmbits, amb l’objectiu de conèixer de més a prop el nostre poble. Conèixer els espais d’oci, naturals, ONG’s i rutes literàries i històriques del poble. Valorar el patrimoni, els espais públics i fomentarne el respecte i la conservació. Context d’aprenentatges escollit: Centres d’oci, espais naturals, els edificis més importants del poble i els carrers on es desenvolupen les rutes literàries i històriques. Àrees que es treballen:

Context d’aplicació:

Llengua i literatura catalana i castellana, matemàtiques, plàstica, socials, naturals i educació física. Recursos: Biblioteca de l’escola centre de recollida de dades i elaboració del producte final. Biblioteca pública recollida d’informació edificis històrics.

15 hores. Curs escolar 2019/2020

Objectiu d’aprenentatge: Annex 1

1

Competències: Digital, Lingüística, Artístic -social Matemàtica Aprendre a aprendre ....

Centre de Manacor Durada:

Aula d’informàtica recollida d’informació ruta literària. Fonts orals en les entrevistes que s’aniran fent al llarg de la gimcana. Continguts: Criteris d’avaluació: Literatura catalana Socials Annex 2 Naturals Matemàtica


Annea

Annex 1. Manacor, un espai per conèixer Objectiu d’aprenentatge. El projecte pretén esdevenir una experiència cooperativa, emocional i pràctica on els alumnes hauran de fer les seves recerques i reflexions en tots els àmbits, amb l’objectiu de conèixer de més a prop el nostre poble. Tot plegat facilitarà el coneixement del poble on vivim sobre tot als alumnes nouvinguts. La biblioteca de l’escola será el “laboratori” de tot el projecte, l’indret on els alumnes utilitzaran les eines digitals per fer les seves recerques i alhora redactar les entrevistes que hauran de fer i elaborar els seus productes El fil conductor de tot plegat és el poble de Manacor distribuït en dos dies per les activitat i en els següents àmbits: a) Els alumnes de 1r i 2n d’ESO treballaran l’àmbit històric – artístic, on coneixeran l’arquitectura gotico-medieval de Manacor amb la pròpia observació, demostrant els alumnes la seva creativitat artística en els edificis de la Torre del Palau, Torres de ses Puntes i els Molins de Fartàritx. b) Els alumnes de 3r i 4t d’ESO aniran darrera les petjades dels escriptors manacorins, treballant rutes literàries dels autors Mossèn Antoni M. Alcover, Maria Antònia Oliver Cabrer, Jaume Vidal Alcover, Miquel Àngels Riera, Guillem d’Efak, Bernat Nadal, Antoni Mus i Jaume Santandreu. Així com entrevistes a l’Escola Municipal de Mallorquí i la Institució Mossèn Antoni M. Alcover. c) Un segon dia tot secundària participarà en una gimcana per Manacor fent proves científiques al campanar de l’església més gran de Manacor, tècniques i esportives, combinades amb entrevistes a les associacions, centres esportius i escoles. S’adjunta les normes per poder fer el seguiment dels 100 alumnes que voltaran pel centre de Manacor. El resultat s’exposarà a la biblioteca de l’escola amb una mostra de la feina dels alumnes, murals, vídeos de les entrevistes, dibuixos… El projecte permetrà transformar l’aprenentatge en una activitat motivadora.

2


Annea

GIMCANA PEL NOSTRE POBLE ORIENTATIU GRUP

1 ATURADA

1

pendent

2 ATURADA

3 ATURADA

Olímpic cor

PROVA ESPORTIVA A LA PISTA D’ATLETISME I BERENAR.

Gimnàs Manacor

2

Total fit

3

Esquitxos

4

Deixalles

5 6

campanar

7

campanar

8

campanar

9

campanar

10

campanar

11

IES Manacor

3

4 ATURADA Campanar Campanar Campanar Campanar Campanar

Dojo Fundació trobada Es canyar Museu d’història Teatre Manacor Campanar

Aproscom IES Manacor Mossèn Alcover Escola Música


Annea

12

Estel de Llevant

Campanar

13

Campanar

14

Campanar

15

Creu roja

4

Campanar

Patronat de St Antoni Biblioteca Centre universitari Caritas


Annea

NORMES GIMCANA.

1. Cada grup té un màxim responsable, un alumne de 4t d’ESO o de 3r ESO. Aquest responsable és l’únic que podrà emprar el mòbil durant la jornada per fer fotografies, recerca de punts per coordenades; a més, durà una llibreta on apuntarà les incidències dels membres del seu grup (sortir de la ruta a seguir, manca de respecte, cridar en excés per la via pública, etc) Aquestes incidències tendran repercussions. 2. Heu d’obeir les indicacions i normes del cap de grup. 3. No se permet incloure persones alienes al centre. Per tant absteniu-vos a convidar, ni quedar amb amics. És una jornada lectiva. 4. A les 11 h heu de ser TOTS a la pista d’atletisme. 5. Heu de ser respectuosos i agraïts amb les persones que vos atendran als diferents llocs on heu d’anar. 6. Els membres del grup han d’anar sempre junts, interaccionant i complint correctament les normes. 7. Heu de complir les normes dels vianants i anar fent la ruta sense córrer. 8. A les 13:15 heu de tornar al centre i vos heu de situar per grups al mateix lloc del dematí. Entregareu el sobre al professor responsable i comentareu com ha anat la jornada, possibles incidències… 9. Les fotografies s’enviaran al següent link: Es penjarà a un mur virtual per seguir el projecte.

5


Annea

INSTRUCCIONS DE LA GIMCANA. MATERIAL: Guió d’instruccions, normes per la gimcana, grups, mapa de Manacor, sobre petit i sobre gran. A les 8 h els alumnes aniran a les respectives classes on el professor passarà llista i explicarà les normes a seguir i dirà els grups A les 8:15 h els alumnes es distribuiran per grups mirant de deixar espai entre un i altre.

Un cop distribuïts, es farà entrega d’un primer sobre petit amb les targetes de cartolina identificatives per a cada membre del grup, les instruccions a seguir i un mapa de Manacor. 1ª Tasca: presentar-se a la resta de companys, escriure el seu nom a la targeta i pensar un nom pel grup. 2ª Tasca: donades les coordenades geogràfiques dels llocs on hauran d’anar, situar-les sobre el mapa de Manacor en llapis. Confirmar amb el professor, que la ubicació sigui correcta. 3ª Tasca: Fer un traçat de les rutes al mapa de Manacor.

SANT FRANCESC

6

1 ATURADA

VERD


Annea

1 ATURADA 2 ATURADA PISTA D’ATLETISME 4 ATURADA

2 ATURADA PISTA D’ATLETISME 4 ATURADA SANT FRANCESC

VERMELL BLAU TARONJA MARRÓ

A les 9 h, quan hagin entrat els de EP, ens veurem tots al pati. Farem una foto a cada grup i entrega del sobre gran on hi ha les preguntes que s’han de fer a les diferents aturades.·Els alumnes aniran amb la motxilla amb berenar i aigua. A les 11h, ens veurem tots els grups a la pista d’atletisme per fer una prova i berenar. A les 13:15 heu de tornar al centre i vos heu de situar per grups al mateix lloc del dematí. Entregareu el sobre al professor responsable i comentareu com ha anat la jornada, possibles incidències…

7


Annea

QÜESTIONARI DEL CAMPANAR Per a què es feien servir les campanes del campanar en èpoques anteriors? Quantes campanes té actualment el campanar de Manacor i com s’anomenen? Cercau informació sobre diferents tocs de campana ( toc de queda, pel temps, repicar, de mort, extremaunció…) Quan va ser restaurada la torre del campanar? D’on ve el nom d’ELOI? -Quin és l’aliatge de n’ELOI? -Indica el % d’elements que el formen. - Quanta Kg pesa la campana actual després de la restauració? Quin és el campanar més alt de Mallorca?

8

-


Annea

3 ATURADA: PISTA D’ATLETISME Per fer ganar abans del berenar, vos proposam fer una prova de relleus, 4x100. Abans de realitzar la prova vos donarem una cartolina i retoladors per fer el testimoni.

Temps total

Velocitat mitjana

9


Annea

4 ATURADA: CAMPANAR Material: taula, cinta mètrica, escaire i regla de 50 cm. Procediment: -

Des de la base de la torre del campanar, mesurar 15 metres i col·locar la taula de tal forma que la seva vorera estigui situat a la distància mesurada.

15 metres

A

Altura de la taula

-

Mesurar l’altura de la taula i escriure aquest valor a la taula adjunta (columna A).

-

Col·locar la regla fent coincidir el zero amb la vorera de la taula.

10


Annea

-

Col·locar l’escaire al zero i moure’l fins que coincideixi amb la part d’alt del campanar.

15 metres

Mesurar la distancia que hi ha des de la vorera a la base de l’escaire i escriure’l a la taula adjunta, columna B. Distància entre la vorera i la base de l’escaire o esquadra

B

-

Mesurar l’altura de l’escaire i escriure’l a la columna C.

11


Annea

Altura de l’escaire o

C

D C B A 15 metres

12


Annea

1 2 3 Mitjana

13

Altura taula

DistĂ ncia escaire

Altura escaire

Altura campanar

A (metres)

B (metres)

C (metres)

D (metres)


Annea

Annex 2. Rúbrica d’avaluació. MANACOR, un espai per conèixer Expert (10-9) Participació activa

Treball en equip

Recerca d’informació Actitud

Avaluació Projecte final

14

Avançat (8-7)

Aprenent (6-5)

Novell (4-3-2-1-0)

Mostra interès i motivació per l’activitat. És planteja bones preguntes. Té bons punts de vista i idees.

Mostra interès i manté l’atenció durant l’activitat. Aporta alguna idea, però sobretot segueix els altres.

Mostra interès i manté l’atenció, però no durant tota l’activitat. Li costa aportar idees.

Es mostra poc motivat per l’activitat. Li costa mantenir l’atenció i no aporta idees.

Sap que fer un treball en equip implica que tothom treballi. Escolta els altres i ajuda a sintetitzar /recollir el que és més rellevant. Assumeix responsabilitats.

Sap fer un treball en equip implica que tothom treballi. Escolta els altres però sempre sintetitza/ recull el que és més rellevant. Té alguna responsabilitat. Té iniciativa, dóna idees del que es pot fer, però li costa destriar la informació més útil.

Comença a entendre que per fer un treball en equip cap que tothom treballi, però li costa escoltar els altres. Li costa assumir responsabilitats. Encara que necessiti les orientacions del professor, demostra interès i sap trobar la informació. De vegades és poc respectuós, poc col·laborador o poc actiu. No sap mostrar-se gaire madur davant les situacions de relacions personals que es plantegen. Comença a entendre el mecanisme avaluador, però encara hi participa per inèrcia. Ha elaborat un producte amb forces mancances. El producte no és gaire atractiu.

No entén el que significa fer un treball conjunt, sol anar a la seva. No sap assumir responsabilitats.

Té iniciativa, dóna idees del que es pot fer i és capaç de trobar informació i seleccionar la que és útil per al treball. Manté una actitud respectuosa, col·laboradora i activa. Es mostra madur davant les situacions de relacions personals que es plantegen. Entén el mecanisme avaluador i hi participa. Es mostra responsable i crític envers el seu aprenentatge. Ha elaborat un producte complet, complex i atractiu. El públic en gaudeix i se n’admira.

Manté una actitud respectuosa, col·laboradora i activa. Es mostra bastant madur davant les situacions de relacions personals que es plantegen. Entén el mecanisme avaluador i hi participa. Ha elaborat un producte adequat, però amb algunes mancança.

No manifesta interès per cercar informació. No ha estat capaç de fer-ho. No és respectuós ni col·laborador ni actiu. No és gens madur davant les situacions de relacions personals que es plantegen. No entén el mecanisme avaluador i, si hi participa, ho fa per inèrcia. No ha elaborat cap producte.

Profile for antonia pol torres

PDI Sant Francesc d'Assís de Manacor  

PDI Sant Francesc d'Assís de Manacor  

Profile for badies
Advertisement