__MAIN_TEXT__

Page 1

CEIP Mare de Déu de Gràcia – Curs 2019/20

Disseny aplicació de projectes documentals integrals amb el suport i acompanyament de la biblioteca escolar 2019 2021

MARTA CARDONA AMETLLER MARIA RODRIGO CAUDEVILLA YOLANDA MAÑOSA MUÑOZ JOSEPA RUBIO RUIZ LÍDIA ROSSELLÓ GUAL


CEIP Mare de Déu de Gràcia – Curs 2019/20

TASCA FINAL Títol del projecte: Curs: 3r Primària Per què hem de ser tots iguals? Qui som? Quina és la nostra classe? Recerca de la nostra identitat. Competència global a desenvolupar en aquest projecte en l’alumnat: Competència social i cívica → Cohesió i identitat del grup classe després d’un reagrupament. Àrea que orienta la Altres àrees que es treballen: Durada: seqüenciació: Educació Artística Aquest projecte tindrà Ciències Socials i Naturals la durada d’un més Àrea de llengua Catalana Matemàtiques durant el primer trimestre. Educació Física Llengua Castellana i Anglesa Objectius d’aprenentatge

Competències -Competència en comunicació -Cohesionar i lingüística. identificar-se com - competència a grup classe. matemàtica, - Fomentar la ens servirà per lectura i tenir-ne treballar les gust. mesures o -Explorar el mon mides per de les emocions i poder realitzar els sentits. les diferents Conèixer decoracions de diferents l’aula. personatges (els - competència dracs) digital, és -Participar en un necessària per espai de creació realitzar la individual i recerca col·lectiva d’informació. -Explorar - competència diferents aprendre a tècniques aprendre, donar artístiques importància a la creativitat la imaginació i a la capacitat d’organització.

Continguts

Criteris d’avaluació

-

L’alumne ha de demostrar que ha assolit els objectius programats de manera: pertinent, completa, coherent, precisa a l’ús del llenguatge i en el recull de les dades, organitzada, creativa, compromesa i col·laboradora. - Realitza una escolta activa durant les diferents explicacions de contes. - Fa ús del nou vocabulari treballat. - Realitza intervencions durant les converses. - Identifica les diferents emocions . - Planifica la tasca a desenvolupar. - Sap organitzar la informació per després explicar-la oralment a la resta de grup. - S’identifica com a part del grup.

-

-

-

-

-

-

-

Participació activa en les diferents activitats proposades, les converses, debats o pluges d’idees. Normes de la comunicació dins l’aula. Coneixement de diferents contes on surtin dracs. Tipologia de dracs i les seves característiques. Diferenciació entre els drac reals i els imaginaris. Identificació de les característiques animals d’un drac. Correspondència de colors amb les diferents emocions i les diferents característiques dracs bons / dolents. Identificació de les pròpies qualitats i característiques


CEIP Mare de Déu de Gràcia – Curs 2019/20 tant individuals com de grup. TIPUS D’ACTIVITATS Coneixements previs. Lectura del conte. “El cocodril a qui no li agradava l’aigua”

La mestra realitza la lectura d’un conte i a partir d’allà ens sorgeixen diferents dubtes i questions com : -

Com són els dracs?

-

Existeixen en realitat? Quins colors tenen?

-

Hi ha dracs que són bons, però n’hi ha de dolents?

-

Quin drac us agradaria ser?

-

Són tots els dracs iguals?

-

Parlem i decidim fer una investigació sobre els dracs i les seves característiques i tipologies.

Activitats de recerca i de contrastació de la informació 1- A la biblioteca cercam diferents llibres on apareixen dracs: -

El rei Jan i el Drac; Peter Bently i Helen Oxenbury

-

La llegenda de Sant Jordi.

-

Com encendre un Drac apagat; Lévy, Didier.

-

El drac bo i el drac dolent; Christine Nöstlinger

-

Tinc un Drac a casa; Emma Yarlet.

2- Amb tots aquests llibres que hem trobat a la biblioteca podem fer un llistat amb les diferents característiques dels dracs dels contes. Fem un gran llistat i queda penjat a l’aula. I per completar. -

https://www.mitologia.info/dragones/


CEIP Mare de Déu de Gràcia – Curs 2019/20 -

https://infodragones.wordpress.com/caracteristicas/

-

https://www.seresmitologicos.net/voladores/dragon/

3- Els dracs existeixen de veritat o son imaginaris? Realitzem una recerca per poder contestar a aquest pregunta. https://www.youtube.com/watch?v=xSpVJBdv-Ss https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/curiosidades-sobre-los-dragonesde-komodo després de veure aquest vídeos podem extreure les nostres pròpies conclusions. 4- Quin tipus de drac ens agradaria ser? Realitzem diferents activitats d’educació emocional i de cohesió de grup http://cohesiogrupal.blogspot.com/p/blog-page_26.html Amb el llibre, Diario de la emociones; Anna LLenas. 5- De forma individual ens dibuixem com el drac que ens agradaria ser. 6- Cada grup (grups cooperatius) fa una proposta de decoració i disseny de l’aula. Es fa una tria on hi tinguin cabuda totes les propostes de tots els grups Activitats finals Activitats de decoració i ambientació de la nostra classe amb la temàtica dels dracs. S’ha decorat la porta de l’aula, la classe i el passadís. Es fa una invitació a les famílies per poder veure el producte final com ha quedat la nostra classe decorada i la cadira de cada infant. Activitats d’avaluació La valoració del producte final a més de tot el procés de realització i la valoració dels diferents aprenentatges que van adquirint els alumnes. La exposició per als altres companys i famílies, amb explicacions detallades de com ho han fet i que han aprés. Materials i recursos

Els materials necessaris per la realització d’aquest projecte són. Per una banda la biblioteca amb l’assortiment de llibres per poder realitzar una bona tria de llibres on surtin dracs, i a més ens permeti realitzar tasques de recerca digital, faciliti l’accés a la lectura i a la informació, promogui metodologies per adquirir habilitats i destreses en l’ús de la informació i impulsi programacions transversals.


CEIP Mare de Déu de Gràcia – Curs 2019/20 I per l’altre banda la possibilitat de fer recerca per les xarxes ja sigui a traves de miniordinadors o amb diferents ordinadors pels grups de treball. Gestió de l’aula i metodologia

Aprenentatge cooperatiu, els grups es combinen de diferents formes segons la tasca que s’hagi de fer: individual, parelles... Metodologia activa, participativa i cooperativa per desenvolupar totes les competències.

Atenció a la diversitat

Degut que l’aprenentatge és cooperatiu tots els alumnes tenen l’oportunitat de desenvolupar les taques projectades dintre de les seves possibilitats.

Profile for antonia pol torres

ABP CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA  

ABP CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA  

Profile for badies
Advertisement