Svensk Byggtidning 6/2021

Page 131

ANNONS

Högalidskyrkan Omställningen av Svenska kyrkans församlingar och dess byggnader är en viktig del i vägen mot ett mer hållbart samhälle där samutnyttjande är ledord. I Högalid verkar Witte Sundell för att både bevara anläggningens stora antikvariska kvaliteter och samtidigt modernisera och väva in ny historia. Kyrkan är ett allkonstverk där ett flertal av landets tongivande konstnärer var engagerade då den uppfördes och stod färdig 1923. Den är en av de mest intressanta byggnaderna från den nationalromantiska eran i landet. Högalids församling önskar anpassa byggnaden till dagens och framtidens behov och därmed samutnyttja lokalerna med nya funktioner som hittills ägt rum utanför själva kyrkan. De planerade förändringarna ställer stora krav på att inte påverka helhetsupplevelsen i kyrkan och att tilläggen ska samspela med befintlig gestaltning.

”Kyrkans byggnader är under ständig förändring. Vi strävar efter varsam ombyggnad och samtidigt skapa ny historia med hög ambition”

Att ställa om kyrkobyggnaden till en modern arbetsplats där samlingslokal, samtalsrum, arbetsplatser och kök tillsammans med teknisk försörjning integreras både i kyrksalen och källarvåningen till ett sammanhang. Källarens fönster, som förstorades från gluggar till mindre fönster på 60-talet, planeras nu att ytterligare förstoras för att få in dagsljus i de nytillkomna utrymmena. Lyckligtvis byggdes kyrkan med bra kommunikation mellan våningsplanen. En hiss ska installeras och blir en förutsättning för mångfunktionell användning.

De huvudsakliga förändringar som nu sker i kyrkorummet är ett nytt kyrktorg i kyrksalen avsett för fri användning, en reception i vapenhuset, nya kompletterande förvaringsmöbler, arbetsplats med styrning av kyrkans tekniska utrustning, kompletterande belysning, ny ljudanläggning och anpassningar för tillgänglighet. På läktaren planeras avskilda arbetsplatser. För komfort och energieffektivisering förses kyrkan med vattenburen golvvärme, energibesparande åtgärder av fönster och dörrar samt ny isolering av valven. Alla el- och vvs installationer är uttjänta och byts i sin helhet. Kyrkans valv har kraftiga sprickor och interiören i sin helhet är kraftigt nedsvärtad av smuts. Foglagning av valven, rengöring av samtliga putsytor och retuschering/konservering av de vackra dekorationsmålningarna är ett tidsödande arbete. De många blyinfattade fönstren, integrerade konstverken och ljusarmarurer kommer att restaureras och konserveras. Allt invändigt snickeri målningsbehandlas. Det som berör hela staden är förstås de exteriöra åtgärderna. Takfallens enorma kopparklädda ytor ersätts med förpatinerad kopparplåt och murverkets fogar är uttjänta och kommer att ersättas. Den ersättande ljusa fogen kommer att accentuera de många och vackra murverksdetaljerna.

”Att arbeta med en församling är ett hedersuppdrag och lyhördhet till både verket, församlingen och genomförandeekonomin är essentiell.”

Anders Lindh, Områdesansvarig för kulturhistoriskt värdefulla miljöer, Witte Sundell

Witte Sundells ansvar och utmaning är att tillmötesgå församlingens och myndigheters krav, att föreslagna åtgärder är genomförbara ekonomiskt och praktiskt och att vi påverkar allkonstverket i så liten utsträckning som möjligt.

www.wittesundell.se


Articles inside

IBINDER FÖRVÄRVAR SaaS-bolaget SundaHus

4min
pages 250-252

VI BYGGER SVERIGE

6min
pages 248-249

Skriande behov av fler LOGISTIKBYGGNADER

1min
page 245

SKÅNETRAFIKEN får nytt huvudkontor

2min
pages 240-241

Klart för bergschakt vid STATION GULLMARSPLAN

5min
pages 246-247

NY RÄDDNINGSSTATION i Alingsås samordnar för att rädda liv

2min
page 239

OILQUICK I HUDIKSVALL expanderar och bygger ut

2min
pages 242-243

EFTERLÄNGTAD BRANDSTATION

3min
page 238

Handelsbyggnad med BADRUMSDRÖMMAR OCH PADELHALL

2min
page 244

VOLVOS BYGGE AV GJUTERI går in i installationsfas

2min
pages 236-237

Bostadsrättsföreningen hoppas slippa FUKTSKADOR EFTER STAMRENOVERING

2min
pages 230-232

BOSTADSUTVECKLAREN JÄRNTORGETS bostadsrätter inflyttade i Ursvik

2min
pages 226-227

ÅKANTEN I ÄNGELHOLM blir nytt attraktivt boende

2min
page 228

STORT BOSTADSTILLSKOTT hos Kommunfastigheter i Eskilstuna

2min
pages 224-225

NY STADSDEL med utsikt över kanalen

2min
page 233

VÄDERSKYDDAD BYGGARBETSPLATS för bostadshus i trä i centrala Arboga

2min
page 229

NYA HYRESRÄTTER färdiga i Linköping

2min
page 223

HAVSNÄRA BOSTÄDER

2min
page 222

SEATTLE GAV INSPIRATION till att kombinera äldreboende med förskola

2min
pages 214-215

TRÄDGÅRDEN ett upplevelserum i Höör

2min
page 220

SMARTA RADHUS i nytt stadskvarter i Helsingborg

2min
page 221

FRAMNÄSUDDEN – där stad möter hav

2min
pages 216-217

Kvalitetsboende ett stenkast från VÄTTERNS VÄSTRA STRAND

2min
pages 212-213

Hamnparken vid Svartån MED SKÄRGÅRDSKÄNSLA

2min
pages 218-219

SVANENMÄRKTA TRÄHUS byggs för livets alla skeden

2min
pages 210-211

TOTALRENOVERADE BOSTADSHUS med nya balkonger i Eskilstuna

2min
page 209

POSITIV UTVECKLING i Skellefteå medför modernt och hållbart boende i Kåge

2min
page 207

HÄLLEFORS NYGAMLA KOMMUNHUS med inflyttade nya verksamheter

2min
page 205

HÖG BOENDESTANDARD vid Kung Oskars bro i Lund

2min
page 208

Ny länk för bättre patientflöde, teknik och arbetsmiljö vid LYCKSELE LASARETT

2min
page 204

Ytterligare behov av LSS-BOENDE TILLGODOSES

2min
pages 200-201

PROFILBYGGNAD ska lyfta Bålsta centrum

2min
page 206

MALMÖS NYA VÅRDBYGGNAD

2min
pages 196-199

Ombyggt äldreboende blir FULLT UTHYRT TRYGGHETSBOENDE

2min
pages 194-195

Första kommunala LÖSDRIFTSRIDSKOLA I KALMAR LÄN

2min
page 191

HALLEN PÅ HÅSTAHOLMEN kompletteras med padelbanor, konferensdel och kontor

2min
pages 192-193

JAKT OCH KONFERENS förenas i ny skjutbaneanläggning

2min
pages 188-189

Ny sporthall och totalrenoverad simhall med VATTENLEK I ÄLVSBYN

2min
page 190

HÄSTAR FÅR NYA LYOR I TYRESÖ

2min
pages 186-187

NY PADELANLÄGGNING med åtta banor i Karlstad

2min
pages 184-185

Padel, golfsimulator och gym i nya HANSA ACTIVE ARENA

2min
page 183

Till- och ombyggnad av CAMPUS UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO

1min
page 182

Ny byggnad färdig vid SKOGSBO SKOLA I AVESTA

2min
pages 178-179

KÄRNEKULLA – ny stadsdel i Habo

3min
pages 180-181

FLER FÖRSKOLOR BYGGS när Kalmar växer

2min
page 175

NY FÖRSKOLA I KARLSKOGA

1min
page 176

TALLBACKENS SKOLA blir komplett låg- och mellanstadiestadieskola

2min
page 177

Renovering och tillbyggnad av BOLLNÄS FOLKHÖGSKOLA

2min
page 174

SSAB samarbetar med Lindab kring FOSSILFRITT STÅL

1min
pages 168-170

Värme och viktiga samtal på STÅLDAGEN

3min
pages 164-167

Rutger Gyllenram, årets mottagare av SILVERBALKEN

3min
pages 160-161

FORSKNING HOS SWERIM grunden till affärsavtal om fossilfri värmning av processgas

1min
pages 162-163

40 PROCENT LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP när Sveafastigheter bygger i Jordbro

4min
pages 154-157

Mindre cement och lägre klimatavtryck med MAGNADENSE

2min
page 153

KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG i Kungsbacka badhus

1min
pages 158-159

Uttalande i samband med regeringens godkännande av CEMENTAS ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT TILLSTÅND

1min
page 152

STOCKHOLMS NYA BEGRAVNINGSPLATS öar på Järvafältets kulturreservat

2min
pages 150-151

UNIK RENOVERING av majestätiska Staffans kyrka i Gävle

4min
pages 147-149

MODERNA LOKALER på plats i Vännäs-Bjurholms pastorat

1min
page 144

Tillbyggnader och nybyggnader koncentrerar verksamheten vid S:t ESKILS KYRKOGÅRD

2min
pages 145-146

KONSTEN ATT ÖPPNA STÄNGDA KYRKOR – svårigheter och möjligheter

6min
pages 128-133

HÖG KLIMATAMBITION OCH KONKRET ENERGIEFFEKTIVISERING inom Svenska Kyrkan

4min
pages 134-137

ENSLÖVS KYRKOGÅRD vinner Halmstads arkitekturpris

2min
page 127

SAKKUNNIGGRUPPEN FÖR ENERGIFRÅGOR

4min
pages 138-143

EN INSPIRERANDE KVP-DAG med hållbarhet och rekrytering av ungdomar i fokus

12min
pages 118-126

Det här gäller för framtiden: VÄRMEÅTERVINNING TILL DIN VERKSAMHET

2min
page 117

LETT-TAK stärker sin roll i Sverige

2min
page 115

Mjukvara för en DIGITALISERAD BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

1min
page 112

UTRYMNING AV PARKERINGSHUS

1min
page 113

FORTSATT POSITIVA FÖRSÄLJNINGSSIFFROR under tredje kvartalet

1min
page 116

BRANDSÄKER VENTILATION som stoppar spridning av rök och eld i byggnader

2min
pages 110-111

Branscherfarenheter bidrog till INKÖPSPLATTFORM FÖR BYGG

3min
page 114

Brandskydd i KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER

3min
pages 108-109

SPRINKLER MED HÖGTRYCK och vattendimma mot garagebränder

2min
pages 106-107

TROTS ALLT FLER SPRINKLER ligger Sverige långt efter

2min
pages 104-105

OKUNSKAP KRING FOG och brandtätningar

3min
pages 102-103

HA MED BRANDSKYDDET tidigt byggprojektet

2min
pages 99-100

SVERIGES BRANDKONSULTFÖRENING – arbetar för att eliminera byggfelen och få säkrare byggnader

2min
pages 96-98

MÖJLIGHETERNAS BYGGREGLER – kommande byggregler lättare att använda

3min
pages 94-95

PM FOG & BRANDTEKNIK

2min
page 101

NACKA TAR ANSVAR FÖR DAGVATTEN

3min
pages 92-93

UPONOR HAR BRETT SORTIMENT inom dagvattenhantering

2min
page 91

DAGVATTENHANTERING är en utmaning

1min
page 89

VATTEN SKAPAR MÖJLIGHETER i stadsbebyggelsen

2min
page 90

HELHETSLÖSNINGAR OCH SAMVERKAN är lösningen

3min
pages 85-86

ANRIN NORDIC LEDER VATTEN

2min
page 87

SVATEKS LEDNINGSFÖRNYELSE ger gamla VA-rör nytt liv

2min
page 88

Sweco har systemperspektiv på DAGVATTENHANTERING

2min
page 84

GATUGODS FRÅN ULEFOS håller för höga klimat- och hållbarhetskrav

2min
page 80

Ökad återvinning ger MINSKAT KLIMATAVTRYCK HOS GOLVLEVERANTÖR

3min
pages 78-79

DRÄNERINGSSKIVA MED KANALER håller vattnet borta

2min
page 77

BREDDAD BASTA-DAG – allt från giftfrihet till återbruk

10min
pages 70-76

BELYSNING VIKTIGAST för känslan av trygghet ute

2min
pages 62-64

Livsluft

7min
pages 60-61

BELYSNING VÄGER TYNGRE ÄN POLISER för att öka tryggheten

1min
pages 65-67

BRA VENTILATION gör dig smartare

5min
pages 52-59

SVERIGES LÄSKIGASTE PLATS finns i Stockholm

2min
pages 68-69

Golvbranschen slår ett slag för ELEKTRONISKA BYGGVARUDEKLARATIONER

3min
pages 49-51

YOUR SIGNS vill lysa upp Sverige med fler LED-skyltar

4min
pages 44-45

KLASSISK TULO-SKYLT lever vidare med LED-neon

2min
pages 46-48

Skyltföretag dubbelt prisade för ÅTERBRUK

3min
page 43

SESAM – ny aktör på förrådsmarknaden

4min
pages 34-37

”SVERIGE HAR EUROPAS ÄLDSTA HISSBESTÅND”

2min
pages 30-31

HISSFÖRBUNDET – en resurs för fastighetsägare

1min
pages 32-33

LJUS FRAMTID FÖR LJUSREKLAM trots pandemiutmaningar

6min
pages 38-42

Reinvestering och investering i hiss HÖJER FASTIGHETENS VÄRDE

5min
pages 23-29

PERSONNYTT

1min
pages 18-19

NYA PROJEKT

6min
pages 20-22

BOKTIPS

2min
pages 16-17
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.