Nya Projekt 003/2024

Page 1

Nya Projekt

Nya Projekt Juni 2024
003
Klicka

för att kolla in våra övriga nummer!

Nr 003/2024

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad: Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

LKFs vision – Fäladstorget,

navet i en trygg och trivsam stadsdel på Norra Fäladen i Lund >>>

LKFS VISION – FÄLADSTORGET, NAVET I EN TRYGG OCH

TRIVSAM STADSDEL PÅ NORRA FÄLADEN I LUND

LKFs framtidsvision av stadsdelsutvecklingen på Norra Fäladen: Fäladstorget, navet i stadsdelen, får en ny framsida och dubblerad handel och service, 1 000 nya hem byggs i stadsdelen och befintliga hem i området får ett lyft.

Fäladstorget står inför en total förvandling där en ny framtida skapas, näringslivets yta dubbleras ytmässigt, vilket skapar ett attraktivt och tryggt stadsdelscentrum med både bättre närservice och nya arbetstillfällen. Stadsdelsutvecklingen ger möjlighet för 1 000 nya hem.

– Vi vill bidra med det vi är bäst på trygga och trivsamma hyresrätter och boendemiljöer, lokaler för närservice. Fäladstorget ska bli ett attraktivt centrum, en självklar mötesplats som underlättar vardagen för så väl våra hyresgäster som lundaborna, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

– LKF är en stark samhällsaktör som bidrar med ambitionen både att bygga nya hem och samtidig skapa nya förutsättningar för trygghet och trivsel, säger Tony Johansson, LKFs styrelseordförande.

EN STADSDELSUTVECKLING I FLERA ETAPPER

2031 beräknar vi starta arbetet för Fäladstorget. Att utveckla en stadsdel är ett långsiktigt arbete som sker i samverkan under lång tid, tillsammans med andra aktörer, till exempel Lunds kommun, lokala företag och våra lokalhyresgäster.

– Vi ser fram emot vårt arbete att utveckla Norra Fäladen, vi vill vara en pålitlig samarbetspartner när vi tillsammans med andra aktörer formar en levande stadsdel för framtida generationer, säger Håkan Nilsson, förvaltningschef på LKF.

UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION

Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial.

Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt.

Företaget har 18 anställda i Sverige.

En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar.

– Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare.

Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket. – Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger.

LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten. – Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan. En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar. – Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger.

GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.

GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt:

ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig.

• WIFI-modul:

Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare).

• Modbus-modul:

Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system.

FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter.

Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav.

Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
WWW.MWA.SE

KOLFIBERFÖRSTÄRKNING STOCKHOLM

REVOLUTIONERANDE TEKNIK

I takt med tiden kommer olika saker att nötas ut i byggnader och lokaler. För många handlar denna fråga om olika ytskikt och där exempelvis golv, väggar och tak tar skada och måste bytas ut. Detta slitage kan emellertid också drabba bärande konstruktioner som måste förstärkas för att även fortsatt vara säkra och hållbara.

Förstärkningen i fråga har traditionellt skett med hjälp av exempelvis

balkar - något som varit långt ifrån optimalt sett till att vikten förändras att detta kan leda till mer påfrestning. Därför är kolfibeförstärkning ett välkommet tillskott på marknaden och vi är stolta över att erbjuda den lösningen för företag och fastighetsägare i Stockholm.

Med kolfiberförstärkning kan man skapa starka konstruktioner utan att vikten påverkas. Det handlar om en revolutionerande teknik som ger större säkerhet. Dessutom till lägre priser.

Kontakta oss för en offert!

www.fogfriaytor.com

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

GRÖN, KOSTNADSEFFEKTIV OCH FRAMTIDSSÄKRAD UNDERJORDISK AVFALLSHANTERING FRÅN ENVAC

Envac är med och utvecklar framtidens hållbara städer. Med innovativa lösningar för återvinning bidrar Envac till smartare städer – i Stockholm, Paris, Dubai, London, Singapore, New York, Madrid, Seoul och många fler.

Envacs sopsugssystem tar väldigt lite av stadsdelens markyta i anspråk. Det är lätt att hitta utrymme för nedkasten. Avfall och återvinningsmaterial som lämnas i nedkasten transporteras underjordiskt i ett slutet rörsystem. Man slipper bullrande och illaluktande sopbilar inne i stadsdelen.

Sedan den första installationen i Sverige för mer än 60 år sedan har Envac gjort segertåg över världen och svarat för fler än tusen anläggningar, i Europa, Mellanöstern, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika.

RENT OCH SNYGGT

Nedkasten placeras inomhus eller utomhus. Oftast utomhus i form av en station. Att lämna avfall och återvinningsmaterial i ett nedkast är hygieniskt och säkert.

Användarvänligheten linjerar perfekt med hållbarhet. Det är lätt att göra rätt. Envacs system är en viktig del i transformationen till hållbara framtidssäkra städer.

STATIONÄRA ANLÄGGNINGAR

I ett stationärt system sugs påsarna till en terminal, där det står containrar för respektive avfallstyp. Containrarna hämtas sedan med bil. Terminalen placeras utanför eller i utkanten av stadsdelen. Avståndet mellan station och terminal kan vara upp till 2 kilometer. Antalet avfallstyper är två eller flera, valfritt antal.

MOBILA ANLÄGGNINGAR

I stället för en terminal installeras en dockningsstation och sopsugstekniken sitter i bilen i stället för i en terminal. De olika avfallstyperna (alltid minst två) hämtas med bil som suger in avfallet i bilens container. Även dockningsstationen försöker man placera strategiskt i stadsdelen.

– Upplägget gör att trafik med sopbilar inne i stadsdelen minimeras. Transporter och energianvändning minskar kraftigt. Bullret minskar, liksom lukten. Luften blir ju mycket bättre, säger Daniel Dimitriev, projektledare hos Envac Sweden AB.

För både chaufförer av sopbilar och fastighetsskötare blir arbetsmiljön bättre. Den underjordiska avfallshanteringen bidrar till rena och hållbara städer, detta trots utmaningen att städerna kommer växa med uppåt 40 procent på 25 år.

– Med vår lösning som har inkaststationer blir det mer markyta över för byggnation, lekplatser och grönytor, med mera. Stadsdelens kvaliteter höjs även i övrigt, betonar Susanne

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS
Målet för Envac är att med grön innovation utveckla framtidens smarta städer för att lämna över en grön och frisk planet till kommande generationer.

Klintred, säljare på Envac Sweden AB.

Många fastighetsaktörer väljer Envac. En installation under 2010-talet i Hammarby Sjöstad är välkänd. En nyare referens är Barkarbystaden, också i Stockholm.

Nyligen togs en mobil anläggning i drift i området Blomsterängen med bostäder och förskola i Borås. Här har dockningsstationen placerats intill områdets parkeringshus.

BERÖRINGSFRITT

Envac erbjuder olika alternativ till hur nedkastet öppnas. En möjlighet är RFID-tagg, ett annat beröringsfritt alternativ är att hålla upp handflatan.

AI och Big Data används vid datainsamling och vid automation för framtidens datadrivna avfallshantering.

– Våra system kan förses med intelligens som mäter avfallsvolymer, sammanställer statistik och optimerar hämtningsfrekvens med mera. Envac är ett innovativt företag som ständigt utvecklar tekniken, avslutar Daniel Dimitriev.

Till innovationerna finns också appen ReFlow, utvecklad för användarna. Appen gör det möjligt att följa sin egen återvinningsgrad och se hur mycket avfall hushållet producerar. Den har även ett informerande syfte och upplyser om vilka inkast som är i drift och var man kan lämna respektive avfallstyp. Appen ger tips. Suveränt för engagemanget!

www.envac.se

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

HISTORISKA KAVALJERSPARKEN FÅR NYTT LIV >>>

HISTORISKA KAVALJERSPARKEN FÅR NYTT LIV

Man skulle kunna säga att Kavaljersparken I Kalmar har varit lite bortglömd, men nu arbetas det för fullt för att parken och området ska få liv igen - och bli välbesökt. Precis som i historiska Kalmar.

– Vi gör den till en grönskande och tillgänglig mötesplats för rekreation som ska inspireras av sin historia, säger Anders Linder, projektledare projekt- och byggenheten.

– Det här är ett kombinationsprojekt. Förutom att förbättra parken så gör vi åtgärder för trafiksäkerheten och tillgängligheten, säger Isak Ljung, projektledare vid projekt- och byggenheten.

PARKEN BÄR PÅ EN HISTORIA

Kavaljersparken är det grönområde som ligger närmast Kavaljersporten, vid Skeppsbrogatan. Upprustningen fokuserar på kontakten till vattnet och på att göra platsen tillgänglig. Samtidigt som inspiration hämtas från hur parken såg ut när den kom till under slutet av 1800-talet. Parken anlades nämligen i samband med att Tullhuset byggdes 1885 och låg strategiskt vid hamnen där färjeresenärer satt och väntade på nästa tur. Parken har även använts som lagerplats åt hamnen och ligger fint vid muren som är från andra hälften av 1600-talet.

– För några år sedan rustades Tullhamnen upp, som ligger strax intill, och gjordes till en attraktiv rekreationsyta. Nu var det Kavaljersparkens tur som är en fortsättning på rekreationsstråket utmed vattnet. När vi tittat på gamla foton så har vi sett den med nya ögon och potentialen den har, menar Anders Linder.

TILLGÄNGLIG OCH SÄKRARE

Parken får bland annat nya planteringar, bänkar och ny stenbeläggning. För att öka säkerheten byggs en upphöjd passage och ny belysning vid övergångsstället. Området blir mer tillgängligt med taktila plattor, kantstenar och pollare för synskadade vid övergångsstället. Gatstenen har bytts ut mot släta stenar, vilket gör platsen mer hjulvänlig. Upprustningen gör även parken mer lättskött.

– Det här projektet visar hur vi kan jobba med stadsmiljöer idag. För 40 till 50 år sedan var det annorlunda, då man skulle kunna köra igenom med bilen. När arbetet är färdigt kommer inget motorfordon kunna köra igenom valvet. Nu prioriterar vi gång- och cykelvägar, säkerhet och lugnare miljöer mitt i stan, säger Anders Linder.

SKYDDSPRODUKTER HAR ALLT FÖR UPPRUSTNING AV SKYDDSRUM

Skyddsprodukter i Sverige har kompetens och produkter för utrustning av skyddsrum. I en tid av allt mer fokus på säkerhet och beredskap ökar nu upprustningen av gamla och bygge av nya skyddsrum.

Skyddsprodukter är landets ledande specialistföretag inom utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för civila skyddsrum och försvarsanläggningar. En modern fabrik med högklassig maskinpark och testutrustning garanterar kvalitet liksom specialutbildad personal.

– Vi har lång erfarenhet av skyddsrum, säger Tore Robertsson, styrelseordförande och grundare av Skyddsprodukter i Sverige AB, som startades för 30 år sedan och som blivit ganska ensamma på marknaden. Det har varit en liten marknad, men den växer kraftigt nu i skuggan av en allt oroligare omvärld.

Skyddsprodukter är en mekanisk industri med egen tillverkning och lagerhållning av kompletterande utrustning, totalt 1500 produkter i lager.

– Det är en grannlaga uppgift att tillhandahålla utrustning som uppfyller alla krav för skyddsrum. Det gäller att de håller för bombstötar, står emot stridsgaser och bakteriell krigföring för att ta några exempel. Men alla våra produkter är certifierade och godkända av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och vår produktion övervakas noga av myndigheten.

Bland produkterna märks dörrar, luftintag, golvbrunnar och ingjutnings-gods, fläktar, stötvågsventiler och filter av olika slag, skyltar, packningar, verktygslådor och mycket annat. Men det är ofta inte bara installationer som behövs. Många viktiga verktyg och annan utrustning kan ha försvunnit från skyddsrummen under åren.

En statlig utredning om ”stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” har nyligen lagts på regeringens bord jämte en rad remissvar och beslut väntas framöver om miljarsatsningar på upprustning av befintliga skyddsrum och bygge av nya. Det finns i Sverige 650 000 skyddsrum som räcker till sju miljoner invånare. Ytterligare 700 000 skyddsrumsplatser planeras varav hälften bara i Stockholm. Det handlar om investeringar på 750 miljoner kronor per år från 2025.

– Alla svenska skyddsrum ska inspekteras under ett fåtal år med början 2025. Många fastighetsägare kommer att bli varse vilket ansvar de har när myndigheterna börjar göra sina kontroller.

– Det svenska skyddsrumssystemet är ett utmärkt exempel på högklassig ingenjörskonst. Men det behöver underhållas. Självfallet står vi med vår unika kompetens för all tänkbar rådgivning. Den som ska utrusta ett skyddsrum behöver någon att hålla i hand, säger Tore Robertsson.

www.skyddsrum.eu

Bildtext kollage Skyddsprodukter: Skyddsprodukter har 1500 produkter för utrustning av skyddsrum i lager, bland annat splitterskydd för övertrycksventiler, stötvågsventiler för ventilationssystem och stomgenomföringar ingjutningsgods.

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

VEM ANSVARAR FÖR SÄKERHETEN I DIN FASTIGHET?

Organisationen Belysningsbranschen och arbetsgruppen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN) har vid flera tillfällen genomfört studier om hur situationen ser ut i offentliga byggnader när det gäller nödbelysning. Studierna har handlat om att titta närmare på om nödbelysningen fungerar samt om fastighetsägares respektive myndigheters tillsyn varit tillfredsställande. Resultatet av undersökningarna har varit nedslående. Allt för ofta har nödbelysningen varit helt ur funktion och den främsta orsaken har bedömts vara fastighetsägarnas slarv med att utföra den kontroll som krävs.

– Att tillsyn och gällande regelverk inte följs har även vi sett i offentliga byggnader och anläggningar, säger Anders Adelin, produktchef för nödbelysningsområdet hos KAMIC. Tittar man grundläggande på denna fråga så handlar ytterst nödbelysning om att säkra utrymningsvägarna och att rädda liv. Sköts inte den löpande kontrollen enligt de regler som finns så kan fastigheter bli rena dödsfällor om olyckan är framme, menar Anders.

Nödbelysning är en säkerhetsprodukt och föreskrivs idag i alla offentliga miljöer som skolor, sjukhus, hotell, affärer, parkeringshus, arbets- och samlingslokaler m.fl. Syftet är självklart att enkelt hitta till utrymningsvägarna vid en fara som t ex brand, rökutveckling, gasutsläpp, bomb- eller terrorhot.

Även ett vanligt strömavbrott kan vara en anledning till utrymning. Men det behöver inte bara handla om utrymning. Nödbelysningen ska även ge tillräckligt med ljus för att kunna avsluta viktiga avstängningsprocedurer som i sig själva kan bli en fara om de får fortgå. Samma förhållande gäller för brand- och annan säkerhetsutrustning, den ska kunna hittas när faran är framme.

LAGAR OCH KRAV SOM STYR

Det är Boverket, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och MSB:s lagar och krav som styr var och hur nödbelysning ska installeras. Svensk Standard samt FSN tillför råd och rekommendationer i frågorna.

När det kommer till underhåll och funktionstester finns det att antal parametrar som är viktiga att följa. Tekniken idag har gjort

det lättare att se om en nödljusarmtur har fel eller är trasig. Nödbelysningssystem med central eller fjärrövervakning gör det enklare att övervaka större anläggningar om man t ex jämför med mindre lokaler där armaturerna oftast måste kontrolleras manuellt. Möjligheten med självtest på armaturnivå är ändå en bra lösning.

– De flesta nödbelysningsarmaturer på marknaden idag är utrustade med självtestfunktion, vilket gör det lättare att upptäcka fel i både elektronik och batterier, menar Anders Adelin. I de fall det finns fel eller andra avvikelser så indikerar armaturen detta via en blinkande LED-diod och man kan åtgärda problemet, säger Anders.

LOGGBOK FÖR LÖPANDE NOTERINGAR

När en anläggning tas i drift ska det i enlighet med Svensk Standard finnas ritningar som visar hela nödbelysningsinstallationen. Dessa ska signeras av ansvariga och förvaras i fastigheten som en bekräftelse på att anläggningens installation uppfyller Svensk Standard.

Även en loggbok för löpande noteringar av rutinkontroller, tester, fel samt brister ska upprättas och sparas på liknande sätt för framtiden. Ett sätt att säkra upp att tester och löpande kontroller sköts som det är tänkt.

– Det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att kontroller och tester genomförs. Har du en tillfällig eller permanent hyresgäst i en lokal går uppgiften och ansvaret vidare till hen, påpekar Anders.

Vad gäller då? Regelverket vad gäller testningsintervall för nödbelysning ser ut så här:

1.) Är kravet minst 1 timmes nödljusdrift ska anläggningen testas minst 15 minuter varje månad.

2.) Utöver månadskollen måste också armaturerna kapacitetstestas 1 timme, en gång per år, d.v.s 100% nöddrift för att se batteriernas funktion samt kondition.

Vill du ha mer kunskap om varför, hur och var nödbelysning ska installeras och underhållas, besök vår webb Nödbelysning/ Mer Fakta> där både dokument och information finns, eller kontakta våra backoffice-medarbetare via 054-57 01 20 som kan berätta mer.

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS
Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se Europas modernaste listmåleri finns i Leksand!

VI TAR ÖVER ANSVARET FÖR ERA GOLVYTSKIKT

FRÅN HÅLLBARHETSANALYS VIA UTFÖRANDE TILL CERTIFIKAT – VI

KAN MED STOLTHET TA ANSVAR FÖR ATT LEVERERA HELA PROCESSEN.

Vi har Sverige-rättigheterna för vår patenterade keramiska golvlack. Under snart tio år har vi applicerat den keramiska lacken hos våra kunder. Därför vet vi nu att det inte finns någon annan produkt som ger det nötningsmotstånd som den skapar. Nu tar vi nästa steg och levererar Certifikat Hållbara Golv. Konceptet medför inga tillkommande kostnader för er som kund utan ingår i vårt redan befintliga erbjudande.

VÅRT HELHETSANSVAR

Ekonomiskt

Vill du veta mer?

BESÖK OSS PÅ FASTIGHETS MÄSSAN I MONTER N:11.

Du kan också kontakta Simon Fredman, Marknadschef simon.fredman@ hallbarteknik.se, Mobilnr. 070-374 18 76

Vår produkt och process ger mer än 50 % i direkt kostnadsbesparing jämfört med traditionell golvhantering.

NULÄGES- & HÅLLBARHETSANALYS

ÅRSAVSTÄMNING, CERTIFIERING

REVIDERING PLANER

CERTIFIKAT HÅLLBARA GOLV

UTFÖRANDE: FÖRVALTNING & ÖVERSYN

Enkelt

Vi tar ansvaret för er golvförvaltning samtidigt som underhållet förenklas och innemiljön blir mer hälsosam och trevlig.

DELÅRSAVSTÄMNING

RAPPORT STATUS & PRIORITERING

Värdeskapande

Certifikat Hållbara Golv skapar långsiktigt ekonomiskt värde för fastigheter, miljö och människor.

UTVECKLINGS- & FÖRVALTNINGSPLAN

UTFÖRANDE: RENOVERING

Hållbart

Vår produkt och process förlänger de befintliga golvens livslängd med minst 10 år. Den direkta besparingen av CO2-avtryck jämfört med ett golvbyte är över 90 %. Dvs. 10 kg CO2 i besparing per renoverad kvadratmeter.

VI RENOVERAR SAMTLIGA TYPER AV GOLVMATERIAL HALLBARTEKNIK.SE

WOOD HOTEL BODØ I NORDNORGE

HAR SLAGIT UPP PORTARNA >>>

WOOD HOTEL BODØ I NORDNORGE HAR SLAGIT UPP

PORTARNA

Det var en välbesökt öppningsdag när Norges nya destinationshotell, Wood Hotel Bodø, öppnade 15 maj, 2024. Såväl lokalbefolkningen som långväga besökare möttes på ett helt nybyggt outdoor resort uppe på Rønvikfjellet i Bodø.

Knappt två år efter byggstarten kunde ett fullbokat Wood Hotel Bodø slå upp dörrarna till den magnifika byggnaden i Bodø, Norge. På onsdagen var det många Bodøbor som tagit sig upp på Rønvikfjellet för att upptäcka den nya hotellsnackisen i stan, komplett med 177 storslagna hotellrum och lägenheter, restaurangen ATTME, takpool samt nya Café Turisthytta.

– Vi kunde inte ha drömt om en bättre öppningsdag. Det är fantastiskt att se ett så stort intresse och en så stor entusiasm hos våra första gäster, men framför allt alla som minns den gamla Turisthyttan och som är glada över att det åter finns liv på toppen av Rønvikfjellet, säger Kenneth Stensland, General Manager på Wood Hotel Bodø.

RAKT IN PÅ TOPPLISTAN

Namnet troget är stora delar av Wood Hotel Bodø byggt i trä, något som rönte stort intresse på öppningsdagen. Samtidigt var det många som såg fram emot att ta del av den omtalade utsikten från takterrassen på åttonde våningen, där gäster även hittar gym, bastu, wellnessavdelning och en varm utomhuspool.

MED STARKA RÖTTER I HISTORIEN

På hotellet sjunde våning ligger restaurant ATTME. Det helt nya restaurangkonceptet är ett samarbete mellan hotellet och Nord Matstudio, en studio som drivs av tre lokala kockar med tvåfaldige Bocuse d’Or Europe-vinnaren Christian André Pettersen

spetsen. Trion står också bakom konceptet för Café Turisthytta på entréplan där den gamla turisthyttan, som en gång stod där hotellet står idag, lever vidare.

Wood Hotel Bodø har 177 gästrum och sviter, gym, bastu och utomhuspool på översta våningen, stor restaurang med chambre séparée, fyra mötesrum i olika storlekar och ett café.

ABUS

ABUS Sverige Gruppen

Sverige Gruppen

ABUS Sverige Gruppen

Vår kunskap – er säkerhet

Vår kunskap – er säkerhet

Vår kunskap – er säkerhet

Uppkopplat och klimatsmart byggande

Vikten av

Vikten av det viktigaste

det viktigaste

Vikten av det viktigaste

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

I nära samarbete med El-Björn AB och deras varumärke ePole kopplar vi upp den nya generationens värmeutrustning. Vi mäter och analyserar värme, fukt och koldioxidbelastningen från våra kunders projekt i realtid. Det leder i slutändan till stora besparingar för både kundens plånbok och planeten.

Är ni redo att ta er byggarbetsplats till nästa nivå?

Läs mer om våra tjänster på treko.se eller ring oss på 08-410 699 22.

www.treko.se

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Läs mer om nästa generations värmeutrustning

hedasecurity.se info@hedasecurity.se 010 - 263 80 00 Expert på inpassage

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR

Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd.

Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation.

SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget.

– Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion. Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser.

Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service.

– Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg.

– Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg.

SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga.

All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs.

Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

• Läkemedel

• Livsmedel

• Kärnkraft

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Kylanläggningar

• VS-installationer

• Maskininstallationer

• Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

Nya Projekt Juni 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
WWW.SYSTEMSVETS.COM

SVERIGES NYASTE COUNTRY CLUB HJORTVIKEN >>>

SVERIGES NYASTE COUNTRY CLUB – HJORTVIKEN

Med en uppkoppling som är konstant, ett brus som ständigt surrar, kändes en destination som kan erbjuda allt det vi längtar efter, utan några som helst distraktioner- precis rätt i tiden.

ESS Group håller just nu på att bygga Hjortviken Country Club i Hindås, strax utanför Göteborg. I januari 2025 öppnas dörrarna upp och bjuder in till 150 rum, en pool club på över 1 700 kvadratmeter, två restauranger och sex barer.

Med 10 mötesrum, en hemlig nattklubbslokal “The Hot Spot”, specialdesignat gym och padelbanor, kommer varken privatgästen eller konferensgästerna känna minsta lilla tristess.

– Bygget har pågått sedan början av 2023 i Hindås endast 20 minuter ifrån Göteborg. Allt har gått precis enligt plan och det välkomnande bemötandet av hindåsborna har och är fortsatt helt fantastiskt bra”, berättar Kent Johansson, VD för Hjortviken Country Club.

Unikt för Hjortviken är att du här i stället för att stirra dig blind på en brusande skärm på rummet, blir uppmanad att titta upp. Socialisera dig samtidigt som du avnjuter musik, träning, sporter, matupplevelser och hänger i vår Pool Club. Med naturen utanför dörren och en vy som är sällsynt vacker, flödar samtalen automatiskt. Närheten till naturen gör att löpspår, längdskidåkning, promenader och golf, endast är några sekunder bort. Här får du lov att ha fullt fokus på det du vill och möjligheterna kring vad det kan tänkas vara, är oändliga.

Hjortviken Country Club håller nu på att rekrytera närmare 200 människor. Med både en närhet till centrala Göteborg och Borås förväntas Hjortviken få sig en blandning av människor från olika platser.

– Jag ser otroligt mycket framemot att huset ska fyllas med kollegor framåt, och även om jag må verka partisk så vill jag påstå att Hjortviken kommer vara likväl en fantastisk arbetsplats som en destination att besöka för såväl företag som paret, kompisgänget och familjen”, säger Kent Johansson, VD Hjortviken Country Club.

Hjortviken Country Club är ESS 14:e destination och totalt investeras 400 Mkr i fastighet och upplevelser.

Framtiden är elektrisk

”När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet.”

MultiOne EZ8 har kapacitet att lyfta drygt 1400 kg, och klarar därmed såväl grävaggregat som en sopcontainer på gafflarna.

I Tunabergs församling sker mycket av kyrkogårdsarbetet i tystnad. En och annan fågel förgyller visserligen omgivningen med sin sång - men störande maskinbuller och annat oljud lyser oftast med sin frånvaro. Förklaringen stavas eldrift och MultiOne EZ8.

Det var när leasingavtalet på församlingens tidigare dieseldrivna kompaktlastare höll på att lida mot sitt slut som Rolf och hans kollega började snegla på en elektrisk ersättare. Valet stod mellan MultiOne och två andra alternativ.

- När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet. Den gick också att få med hel hytt och värme, plus att den fungerar ihop med alla våra redskap och tillbehör som vi redan hade, säger Rolf Johansson och tillägger;

- I vintras röjde jag snö i full fart, tre-fyra timmar i sträck. Det klarade batteriet på en enda laddning. Vid vanligt arbete räcker det i upptill sex timmar, och står vi stilla och bara gräver så räcker det hela arbetsdagen.

multibolaget.se | info@multibolaget.se | 018-51 51 04 | Grafikgatan 32, Uppsala

ZODIAC D400

FLAGGSKEPPET I ZODIACS NYA D-SERIE

HÖG KVALITET I ETT LITET FORMAT

Zodiac D400 är en komradio för professionella användare i robust och tålig design. Med det lilla formatet, den lätta vikten och det enkla handhavandet blir Zodiac D400 en av de starkaste produkterna på marknaden.

Zodiac Sverige AB • Tel: 08-556 156 90 • www.zodiac.se
Pris ex. moms: 3295:-

RESONA SATSAR I ASPUDDEN

SKA BYGGA 190 NYA HÅLLBARA BOSTÄDER INTILL TUNNELBANAN >>>

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har nyligen godkänt detaljplanen för kvarteret Sothönan i den populära stadsdelen Aspudden. Intill torget vid områdets tunnelbanestation ska nu bostadsbolagen Resona och OBOS tillsammans utveckla och bygga två kvarter med ca 190 bostäder i flerfamiljshus. I och med stadens godkännande intensifieras nu arbetet. Säljstart planeras till början av 2025 och produktionsstart under 2026.

– Vi är glada över att få ta ett stort steg med staden och OBOS. Tillsammans är vi med och utvecklar Aspudden och ser till att fler stockholmare får bo bra nära kollektivtrafik, grönområden och service säger Elin Andersen, Projektutvecklingschef på Resona.

Kvarteret kommer att erbjuda de boende moderna, bekväma bostäder byggt med låg klimatpåverkan. Välkomnande innergårdar utformas för att främja gemenskap och välbefinnande. Verksamheter i bottenplan ska skapa värde för hela stadsdelen.

Den gamla eken som finns på platsen kommer bevaras och blir centralpunkten på det nya torget som byggs i direkt anslutning till tunnelbanenedgången.

– Vi arbetar hårt för att kvarteret Sothönan inte bara ska möta, utan överträffa de högt ställda förväntningarna som förtätning av staden innebär. Vi har höga ambitioner för arkitektur, hållbarhet, livskvalitet och samhällsnytta, och vill på så sätt skapa värde för hela stadsdelens invånare säger Elin Andersen, Projektutvecklingschef på Resona.

Detaljplanen är antagen och parterna väntar nu på att den ska vinna laga kraft. Resona ägde tidigare kvarteret Sothönan tillsammans med The Other Group (TOG) som nu sålt sin andel till OBOS.

Nordic Stone Crusher

Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se

En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt!

20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR!

Steg som gör skillnad

STILRENA ENTRÉLÖSNINGAR SEDAN 1944

När du väljer en entrématta från Kåbe-Mattan får du mycket på köpet – renare golv, minskade underhållskostnader och en mer trivsam miljö för dina besökare. Kåbe Originalmatta är dessutom 100 % återvinningsbar – vårt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på kabe-mattan.se

CARLANDERSKA HYR FASTIGHET PÅ EKLANDAGATAN >>>

BRAX Projektutveckling har tecknat avtal med Carlanderska gällande byggnation och uthyrning av en ny vårdmottagning på Eklandagatan i Göteborg. I maj togs det första spadtaget och under tredje kvartalet av 2025 öppnar Carlanderska portarna till sin nya vårdenhet.

Med fyra våningar plus källare, och en arkitektur som ekar Carlanderskas traditionella estetik är byggnaden designad för flexibilitet och tillväxt.

Från den inbjudande entrén till de välplanerade vårdlokalerna och parkeringsmöjligheterna i källaren, är allt skräddarsytt för att möta både personalens och patienternas behov.

– Stiftelsen Carlanderska sjukhuset grundlades 1916, sjukhusbyggnaden stod klar 1927 och 2017 gjordes den senaste tillbyggnaden. Sedan starten har Carlanderska levererat god vård med hög kvalitet. Att vi nu får möjligheten att utöka vår verksamhet innebär att vi kan möta den ökade efterfrågan på tillgänglig vård med hög kvalitet. Vi vill fortsatt vara en god samarbetspartner till den offentliga vården samt försäkringsbolag och andra kunder. Vi firar snart 100 år men satsar framåt för de kommande åren, säger Ann Söderström, Sjukhuschef på Carlanderska sjukhuset.

– Denna fina plats har stått oanvänd alltför länge. Staden gläder sig nu över att BRA Bygg och Develot startar byggnationen och möjliggör Carlanderskas så efterfrågade expansion på Eklandagatan i Johanneberg, säger Robert Hammarstrand, ordförande i exploateringsnämnden.

Gediget hantverk från Vedum. Att bygga trappor är ett riktigt hantverk och något som sitter i väggarna hos oss på Trapparvid i Vedum. Här har vi byggt kvalitetstrappor till den svenska marknaden sedan Georg Arvidsson grundade verksamheten i slutet av 1940-talet. Idag är Trapparvid en välrenommerad tillverkare som levererar trappor till såväl byggföretag, arkitekter och projektörer som till privatpersoner. I vår välutrustade fabrik bygger vi olika sorters kvalitetstrappor med omsorg och varsam hand.

Arvidssons Snickeri AB | Fabriksgatan 8 | 534 60 Vedum | www.trapparvid.se trapparvid.indd 1 2017-09-14 13:13:00 A.G Arvidssons snickeri.indd 1 2020-06-25 21:07

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET

Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala.

Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt.

Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

SOM TAR HÖJD FÖR
STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.
SÄKERHETEN

SÅ KAN NORRA ÖN BEBYGGAS

OCH GÖRA LIMHAMN KOMPLETT >>>

SÅ KAN NORRA ÖN BEBYGGAS OCH GÖRA LIMHAMN

Kanozi Arkitekter har tillsammans med Riksbyggen och Sundprojekt tagit fram en vision för norra delen av Ön i Malmö. Visionen, Norra Sundskajen, visar hur det är möjligt att koppla ihop Ön och Limhamns Sjöstad, bygga bostäder och samtidigt bevara naturen och tillföra nya platser för rekreation.

Utanför Limhamn i Malmö sträcker Ön ut sig. Kalk bröts i kalkbrottet för cementproduktion i Limhamns cementfabrik och överblivet stenmaterial lades i havet utanför cementfabriken och bildade landområdet Ön.

Södra delen av Ön har bebyggts under de senaste 30 åren. Norra Ön är idag ett rekreationsområde med karaktär från den tidigare cementtillverkningen. Tidigare försök att utveckla Norra Ön har bland annat hindrats av markföroreningar. Med det här förslaget kan rekreationsområdet på Ön, som idag är en populär plats för olika aktiviteter, bibehålla sin karga och steniga natur.

– Med förslaget visar vi på hur man kan förtäta och förädla Limhamn till stor nytta för både stadsdelen och staden som helhet. Malmö kan växa utan att byggas på värdefull åkermark, säger Henrik Lindén på Sundrojekt.

LIMHAMNSLIK FÖRTÄTNING MED NYA BOSTADSHUS OVAN VATTEN

Genom att bygga nya hus på pirar över vattnet på norra delen av Ön får man en Limhamnslik förtätning och nybyggnation av området samtidigt som rekreationsområdet bibehålls.

De elva flerbostadshusen, med en gestaltning som hämtat inspiration från platsen och det marina sammanhanget på Öns nordöstra sida skulle kunna bidra till fler bostäder i Malmö – något som det idag råder stor efterfrågan på.

– Den här visionen tillför platsen mycket mer än ett tjusigt sätt att bo vid vattnet. Den tillgängliggör Ön för fler invånare och vi kan samtidigt spara den helt unika naturmarken på norra delen av Ön. Mellan och framför bostäderna ger vi Limhamn nya rekreativa platser med bad och bryggor som är tillgängliga för allmänheten. Dessutom är det en fördel att siktlinjerna behålls för de befintliga husen på Glasbrukskajen, i mellanrummen mellan de nya föreslagna husen, säger Daniel Hohenthal, chefsarkitekt och huvudägare på Kanozi arkitekter.

Paint AP Multi och

Paint AP ESD är

testade enl EN 1504-2.

Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP från

Nils Malmgren AB

färger och lacker med unikt framtagna egenskaper

Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper.

I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust.

Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303

10
936
|| E-post: info@paintap.se || www.paintap.se

STÖRST PÅ PROFILLISTER

Metal Line 90” Våga tänka nytt snyggt och stilrent.

HOS OLIVE SVERIGE HITTAR DU:

• Sockellister

• Skarvlister

• Kurvlister

• Nivålister

Olive Sverige har marknadens bredaste utbud av lister för så väl dekoration som funktion.Listen täcker effektivt fula skarvar och avslut samtidigt som den bidrar med en dekorativ detalj i miljön.

Olive Sveriges lister håller alltid hög kvalitet och passar utmärkt även i de mest krävande miljöerna. Listerna finns i Aluminium och RF stål.

- Självhäftande med färdiga detaljer: Inner/ytterhörn/skarvar och avslut.

Smarta lösningar och smidig montering gör att våra lister dessutom sparar in tid och arbete.

• Expanderbara lister

• Kakellister

• LED-lister

• Trappnoslister

• Balkong- och altanlister

• Duschväggslister

• Universal lister

• Hörnlister

FÖR MER INFORMATION OCH BESTÄLLNING besök vår hemsida

www.olivesverige.se

eller maila oss info@olivesverige.se

www.olivesverige.se

LINK ARKITEKTUR VINNER UPPDRAG

FÖR PLATSUTVECKLING I GÖTEBORG >>>

LINK ARKITEKTUR VINNER UPPDRAG FÖR PLATSUTVECKLING I GÖTEBORG

Omställningslabbet i Frihamnen är en mötesplats som ska stärka och utforska metoder för samskapande och inkludering inom hållbar omställning. Göteborgs Stad gav tre gestaltande team i uppdrag att presentera varsitt skissförslag för att vidareutveckla platsen. Nu utser de LINK Arkitektur, i samarbete med New Order, Växtverket och Göteborgs Konstruktionsbyrå, som vinnare och byggnationen påbörjas redan i höst.

– Jag är superstolt över hela teamets bidrag till denna viktiga plats i Göteborg. Inom gruppen jobbar vi i alla skalor, från strukturplan och tidig planering till inkluderande processer där vi utformar på plats tillsammans med de som ska befolka platserna. Det sträcker sig bortom stadsutveckling; vi kallar det urbanism, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för Urbanism på LINK Arkitektur.

LINK Arkitekturs ambition är att synliggöra och förtydliga platsen för såväl göteborgare som tillresta besökare. I en samskapande process ska en välkomnande, grön, urban och nytänkande destination ta plats i staden. Här ska väderskydd, galleri, odlingsytor samt en ny entré och inramning ge förutsättningar för kreativitet, möten och hållbar utveckling.

UR JURYUTLÅTANDET:

Skissförslaget Omslaget har ett starkt och tydligt koncept där både arkitektonisk gestaltning och en inkluderande process får stort utrymme. Teamet föreslår ett nytänkande grepp kopplat till hur det återbrukade materialet används som en central del av gestaltningsidén. Förslaget har även potential att fungera som ett nytt landmärke och därmed bidra till att stärka Frihamnens identitet. Samtidigt som gestaltningsförslaget har ett tydligt grundkoncept har utrymme lämnats för vidareutveckling tillsammans med platsens brukare. I de gröna delarna har teamet valt att fokusera på vilda växtmiljöer med ätbara inslag, vilket även det är ett visionärt grepp för framtida stadsmiljöer. Det finns en flexibilitet i förslaget som gör det möjligt att fungera väl både inom dagens arrendegräns och kunna utökas i framtiden. Förslaget bedöms vara genomförbart inom den anvisade budgeten och tidsramen.

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

DOUBLE, RSK nr: 7034635

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT

Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt.

HAR VI NÅGOT ATT BYGGA PÅ?

Relationer bygger. Inte bara engagemang, starka team och processer.

I vår värld bygger relationer fastigheter. Dessutom bygger vi på att alla parter ska vara nöjda hela vägen. 100% nöjda.

Vill du låta oss bygga på ditt förtroende?

www.arcona.se

www.gunnarprefab.se

VEIDEKKE: BYGGER BOSTADSPROJEKTET ODDEN I STAVANGER >>>

VEIDEKKE: BYGGER BOSTADSPROJEKTET ODDEN

I STAVANGER

Veidekke har fått i uppdrag av Odden 1 AS att bygga den första byggfasen av bostadsprojektet Odden i Hinna Park i Stavanger.

Projektet består av 56 miljöcertifierade lägenheter fördelade på tre hus och ett garage. Kontraktet är ett totalt kontrakt värt 208 miljoner NOK exkl. MOMS.

– Vi tackar för förtroendet, och ser mycket fram emot att komma igång med bygget av Odden. Detta är första steget i ett stort projekt som vi har varit med och utvecklat och som kommer att följas noga eftersom det ligger precis utanför våra fönster och till OBOS Stavangerkontor. Vi har arbetat målmedvetet för att minska byggnadens klimatavtryck och det gör mig stolt att se de utsläppsminskningar vi uppnår. Bara för källaren lyckas vi minska klimatutsläppen med runt 40 %, säger distriktschef Bendik Aarstad i Veidekke Bygg Rogaland.

Projektet genomförs genom bolaget Odden 1 AS, som är ett samarbete mellan Stavanger Utvikling, Entra, Camar Eiendom och OBOS Nye hjem. Detta första byggskede består av tre byggnader på fem till sju våningar och en gemensam underjordisk parkeringsanläggning. Bostadstyperna kännetecknas av stor variation, med två- till sexrumslägenheter från 51 till 246 m2.

– Det är glädjande att vi nu kommer igång med det här stora bostadsprojektet i Hinna Park. Här kommer det att finnas bostäder för alla med bra kollektivtrafik, vackra parkområden och havet nära på alla håll. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Veidekke, detta är en viktig milstolpe för den fortsatta omvandlingen av området, säger general manager Målfrid Holme i Odden 1 och Hinna Park Utvikling.

– Som en del av vårt miljöengagemang ska alla nya OBOShem vara miljöcertifierade, och bostäderna på Odden ska vara BREEAM-NOR-certifierade till betyget Very Good enligt v6.1-manualen. Med denna utgångspunkt är miljö ett tydligt fokusområde på Odden, säger projektledare Espen Ekeland i OBOS Nye Hjem Rogaland.

Byggarbetet startar i juni och bostäderna överlämnas under första halvåret 2026. Uppdraget ingår i Veidekkes orderreserv för andra kvartalet.

Foto: Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS

GRUSKUNGEN

GRUSKUNGEN

Behöver du köpa maskin? KONTAKTA OSS! Behöver du köpa maskin? KONTAKTA OSS! Behöver du köpa maskin? KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE

Boklunds

• GROVSORTERARE

• TRANSPORTBAND

• GROVSORTERARE

• GROVSORTERARE

• GROVSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• TRANSPORTBAND

• MATARE

• MATARE

• TRANSPORTBAND

• TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR

• TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• KÄFTKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• KÄFTKROSSAR

• KÄFTKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• MATARE

• MATARE

• MATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE WWW.GRUSKUNGEN.SE

WWW.GRUSKUNGEN.SE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE

WWW.GRUSKUNGEN.SE

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se Vi servar, reparerar och
hyr även ut KEESTRACK
Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se
servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK
GRUSKUNGEN Boklunds
Vi
WWW.GRUSKUNGEN.SE GRUSKUNGEN
Vi
Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se
servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK
GRUSKUNGEN
Vi
Boklunds Åkeri AB Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se
servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

Vi löser allt, stort som smått

JKN Entreprenad AB har sedan starten 2009 erbjudit tjänster inom markentreprenad.

JKN Entreprenad AB Grönalundsvägen 111, 291 93 Önnestad 073-380 04 49, johan.klarin@jknab.se www.jknentreprenad.se

Vi finns där Sverige växer. BYGGER ÄGER FÖRVALTAR 0152-244 00 info@kilenkrysset.se kilenkrysset.se
ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB MARKANVISAR BYGGRÄTT PÅ MASTHUGGSKAJEN >>>

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB MARKANVISAR BYGGRÄTT PÅ

MASTHUGGSKAJEN

Nu markanvisas en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen. Byggrätten, en kontorsfastighet om 2 400 kvm BTA, är belägen i områdets västra del i förlängningen av Masthuggstorget, mot Göta älv.

Byggrätten G5 är avsedd för centrumverksamhet och ska utvecklas i enlighet med de kvalitets- och hållbarhetskrav som finns för området, med särskilt fokus på kultur och levande bottenvåningar.

– Vi ser här en given plats för en aktör som vill vara med och utveckla Masthuggskajen och samtidigt låter sig inspireras av de kulturverksamheter som redan finns i närområdet, säger Frida Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

CENTRALT LÄGE VID MASTHUGGSTORGET

Byggrätten ligger vid Masthuggstorgets förlängning norrut mot Göta älv och knyter an till det lokala livet vid Masthuggstorget, med mataffär, apotek och service, söderut är det bostadskvarter hela vägen till Slottsskogen. Intill byggs också snart den nya Masthuggsparken.

Den västra delen av Masthuggskajen kommer att växa fram de närmaste åren med hyresrätter, bostadsrätter, affärer, restauranger, förskola, gymnastikhall och ett multifunktionellt parkeringshus. Det är en lite lugnare del av Masthuggskajen där barn och vardagsliv ska få plats och utrymme.

HÖGA AMBITIONER PÅ MASTHUGGSKAJEN

Masthuggskajen har höga hållbarhetsambitioner. Det ska bli ett område där människor kan leva, verka och trivas. Alla göteborgare, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska kunna och vilja besöka Masthuggskajen.

Den aktuella markanvisningen är en av tre kvarvarande markförsäljningar som Älvstranden Utveckling AB ska genomföra på Masthuggskajen, detta är den sista för kontor. Även de två övriga ligger i den västra delen av området, men är avsedda för bostadsändamål. Älvstranden Utveckling AB har varit med sedan planarbetet för Masthuggskajen startade och leder arbetet i det byggkonsortium som gemensamt utvecklar området.

– Vårt uppdrag i projektet har sedan start varit att effektivisera arbetet mellan byggaktörerna och kommunen. Med denna markanvisning är vi ytterligare ett steg närmare att skapa det kontrastrika område vi strävar efter på Masthuggskajen, säger Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB.

Nya Projekt 68 Juni 2024 TEMA UTBILDNING

Skydda Människor och Maskiner Miljövänligt, utan PFAS

Minimera risken för skador och stillestånd med brandskyddssystem från Fogmaker. Vi skyddar fordon och maskiner, även elektriska.

Fogmakers brandskyddssystem är designat för motorrum och andra slutna utrymmen, och finns installerat i mer än 300,000 fordon och maskiner i över 60 länder. Finfördelad vattenbaserad dimma kväver en brand snabbt och kyler området länge för att förhindra återantändning. Systemet är automatiskt, oberoende av elektricitet, alltid redo, och avpassat för elfordon. PFAS-Fritt med vår nya vätska, Eco 1

• T‐headed bars

• Armeringsskarvar

• Fundamentbult

CE‐märking

Miljövarudeklaration (EPD)

BIM tools (Tekla, Revit, Allplan

lösningar för armering
Effektiva lösningar för armering Effektiva
Alla produkter på www.hrc-europe.com

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING ®
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING ®

SPP FASTIGHETER FÖRVÄRVAR TVÅ FÖRSKOLOR

I STOCKHOLM

SPP Fastigheter har förvärvat fastigheterna Nacka Tollare 1:427 samt Haninge Kolartorp 1:358.

Byggnaderna stod klara 2018/2019 och omfattar ca 2 200 kvm uthyrningsbar yta och förhyrs av Norlandia Förskolor AB på långa hyreskontrakt. Fastigheterna är belägna i bostadsutvecklingsområden i Haninge respektive Nacka kommun.

– Vi är glada över att ha förvärvat dessa två förskolor som utgör ett fint komplement till portföljens befintliga skol- och förskolefastigheter i starka demografiska lägen. Det är en institutionell produkt med långa hyresavtal som passar väl in i vår investeringsstrategi, säger Therese Lidén, Head of Transactions för Storebrand Fastigheter AB.

SPP Fastigheter har en core strategi och investerar inom diversifierade segment i fastigheter med goda lägen, där detta förvärv passar väl in. Tillträde skedde den 15 maj och säljare är Nordic Public Properties AB.

Morris, EY och WSP har varit rådgivare till SPP Fastigheter under transaktion.

SOLLENTUNA UTVECKLAR VERKSAMHETSOMRÅDE INTILL E4

Sollentuna kommun satsar på att utveckla verksamhetsområdet Kronåsen. Trafik- och skyltläget intill E4 ger möjligheter att utveckla ett regionalt nav för fordonshandel. En möjlighet som förstärks genom att Förbifart Stockholm öppnar alldeles intill år 2030.

2023 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att se över hur den kommunala marken i verksamhetsområdet Kronåsen kan utnyttjas i framtiden. Uppdraget blev att återkomma med en etablerings- och utvecklingsstrategi för området som är strategiskt beläget väster om E4:an och precis söder om den kommande Förbifart Stockholm.

– Med tanke på Kronåsens unika läge har området goda möjligheter att utvecklas till ett regionalt nav för fordonshandel. Det finns redan ett antal företag inom branschen på plats och med den nya strategin skapar vi möjligheterna för fler att etablera sig på platsen, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande

i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Redan idag är Kronåsen utpekat som ett verksamhetsområde i kommunens översiktsplan. Den gällande detaljplanen pekar ut användningsområdena kontor, lättare tillverkning, utbildning och service.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med utvecklingen av Kronåsen som verksamhetsområde.

REGIONALT NAV FÖR FORDONSHANDEL

Redan idag finns intresse för etableringar. För att visa en tydlig inriktning har kommunen nu beslutat att aktivt marknadsföra Kronåsen som en plats för att etablera fordonshandel och fordonsrelaterad verksamhet.

Utvecklingen kan ske stegvis och delas upp i flera markanvisningar som antingen kan anpassas till gällande plan alternativt föranleda detaljplaneändring.

Nya Projekt 74 Juni 2024

86 NYA HYRESRÄTTER I VÅRBY GÅRD

I maj gav kommunstyrelsen klartecken för Huges två planerade bostadshus i Vårby gård på Ängsgården 1, vid kommungränsen. Det blir totalt 86 nya hyresrätter i så kallade Kombohus.

– Ett mycket glädjande besked. Vi har identifierat att denna fastighet är lämplig för kombohus. Det är ett av Sveriges Allmännytta ramupphandlat typhus, som kommer sänka produktionskostnaderna och därför ge lägre hyror än andra nybyggnationer, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström.

Husen kommer att byggas med en trästomme, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp jämfört med en betongstomme.

Sedan tidigare har vi stora två byggprojekt igång. Det är Studenten 1 i Flemingsberg och Bonden 7 i Trångsund. Tillsammans ger det 335 nya hyresrätter. När många andra väljer att stoppa sin nyproduktion väljer vi på Huge att tänka långsiktigt.

– Nu kommer vi inom något år, med all sannolikhet, att kunna starta ytterligare ett projekt med 86 välbehövliga hyresrätter. Det är bra för hela Huddingefamiljen, säger Karin Strömberg Ekström.

Huge Bostäder AB är ett av Huddinge kommuns fastighetsbolag. Med människa och miljö i fokus äger, utvecklar och förvaltar Huge bostäder samt kommersiella lokaler och stadsdelscentrum. Av Huges knappt 8000 bostäder är 750 studentlägenheter. Huge har 160 anställda och omsätter cirka 900 miljoner kronor per år.

Nya Projekt 75 Juni 2024
we make the world last longer www.teknos.se Ytbehandling från teknos lösningar för fasader Brandskydd din helhetsleverantör Lösningar för fasader, tak och bärande konstruktioner.

Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30mm gummimatta för bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet.

Sportgolv. Stepisolvskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä.

Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade.

vindar. För bästa resultat gjuter man direkt på

Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass på träbjälklag och klass A på betongbjälklag.

”Stepisol är registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”. 2018

Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30mm bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa hantlar och stänger som tappas i golvet.

Stepisolvskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, golvbeläggning av plast eller trä.

Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade.

plast 30mm

registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna miljö-och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”.

”BASTA-registreringen BASTA-kriterierna www.bastaonline.se”.

Svensk
sales@stepisol.se
Åkervägen
Svensk Emballageteknik AB Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 sales@stepisol.se | www.stepisol.se Stepisol
Stepisol
Svensk Emballageteknik AB Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 sales@stepisol.se | www.stepisol.se
Stepisol Ljudgolv
Svensk Emballageteknik AB Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 Stepisol
dämpa
spånskivor, byggvarudeklarerade.

INVIGNING: MURALMÅLNING PÅ MJÖDET I KIRSEBERG

Den 20 maj invigde Stena Fastigheter en ny större muralmålning på fastigheten Mjödet samt en mindre målning i lokalen Hörnan på Kirsebergstorg. Syftet är att öka trivseln i området och bidra till en mer inspirerande plats.

Den 13–20 maj kom multikonstnären Charlie Granberg och genomförde ett storskaligt muralkonstverk på framsidan av fastigheten Mjödet. Det är ett samverkansprojekt mellan Artscape och Stena Fastigheter.

Måndagen den 20 maj välkomnade Stena Fastigheter alla hyresgäster samt ungdomar från Bulltofta IF till en gemensam invigning. Arbetet med verket har föregåtts av en process där bl a både hyresgäster och Bulltofta IF:s ungdomar blivit inbjudna till en föreläsning av Artscape kring konstens betydelse i stadsrummet. Även målningen i lokalen Hörnan görs i samråd med ungdomarna på Bulltofta IF.

Valet av verk och konstnär står Artscape för. Utförare är Charlie Granberg från Ljusdal. Charlie är helt självlärd och målar hyperrealistiska muralmålningar med en lekfull touch. När han inte står högst upp i skyliften står han på scen, som frontfigur för rockbandet Hellsingland Underground.

MER ÄN 1000 LÄGENHETER I STORVRETEN RENOVERADE MED OMTANKE

I Botkyrkabyggens område Storvreten har nu över 1000 lägenheter genomgått stambyten, som en del i företagets framgångsrika renoveringsstrategi. Stambytena innefattar installation av ny el, nya rör och ledningar samt helt nya badrum – allt utfört med en strategi som tar hänsyn till de boendes ekonomi och värnar om miljön.

Botkyrkabyggen var före sin tid med en strategi för hållbara renoveringar. Lägenheterna renoveras varsamt, och bara det som verkligen behöver bytas ut, som avloppsrör, badrum och elledningar, ersätts med nya material. Strategin är både ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

– Det finns ingen anledning att slänga ut ett kök från 1970-talet som fortfarande fungerar. Däremot kan hyresgästen efter stambytet beställa tillval, till exempel målning av köksluckorna, säger Fredrik Vitrera Luiga, tf vd för Botkyrkabyggen.

Totalt har över 2 600 av Botkyrkabyggens lägenheter renoverats enligt detta koncept de senaste sju åren. Trots kostnadsökningar

och stigande räntor under senaste året har stambytena kunnat fortsätta i både Fittja och Storvreten, men i något långsammare takt.

– Vi är måna om att hålla nere projektens omfattning och gör bara det som verkligen behövs i samband med stambytet. Det ger en lägre hyreshöjning för hyresgästen, vilket gör att de allra flesta väljer att bo kvar både under och efter stambytet. En framgångsfaktor är också att vi tidigt kom överens med Hyresgästföreningen om ett avtal, så att alla parter vet i förväg vad som ska göras och hur stor hyreshöjningen blir, säger Fredrik Vitrera Luiga.

Den genomsnittliga hyreshöjningen för en stambytt lägenhet i Storvreten med ett badrum ligger på 14 procent. Men höjningen kan bli både lägre och högre, beroende på vilken standard lägenheten hade från början.

Efter stambytet kan de hyresgäster som önskar även beställa tillval, till exempel nya köksluckor, tvättmaskin, diskmaskin och parkettgolv efter personlig smak, livsstil och plånbok.

Planen är att fortsätta renoveringarna i ytterligare flera år framöver, tills alla Botkyrkabyggens lägenheter från miljonprogrammet är stambytta.

Nya Projekt 80 Juni 2024

SOMMARNÖJEN OCH GRANDPA PRESENTERAR “SUMMER ESCAPE” – EN URBAN OAS FÖR SOMMAREN

I sommar samarbetar hustillverkaren Sommarnöjen, specialister på lantliga hus, och livsstilsvarumärket Grandpa med turnén “Summer Escape” – en unik rundresa som tar Sommarnöjens senaste husmodell till liv i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland. Huset placeras mitt i stadens brus för att skapa en fristad och lyfta fram det enkla livet på landet, även mitt i stadsmiljön.

Det arkitektritade sommarhuset förflyttas mellan platserna på en trailer och kommer att vara öppet för allmänheten att utforska. Grandpa står för konceptualiseringen och inredningen av huset.

– Huset är med sina 30 kvadratmeter optimalt planerat och fungerar både som elegant sommarhus och komplett permanentboende. Uteplatserna blir ett med huset och gör att naturen alltid känns nära. Vi vill erbjuda en försmak av det lantliga livet och med Grandpas hjälp skapar vi en oas mitt i staden. Kom och koppla av med oss, släng av dig skorna och låt oss visa dig vår vision av en riktig ‘Summer Escape’.” säger Tomas Tjajkovski, grundare av Sommarnöjen.

Samarbetet mellan Sommarnöjen och Grandpa bygger på delade

värderingar och riktar sig mot en publik med en aktiv och hållbar livsstil, som uppskattar både stadens puls och landsbygdens lugn. Under turnén kommer besökarna kunna delta i olika aktiviteter, och Grandpa står även som värd för ett antal evenemang i varje stad.

– Vi kommer bland annat att bjuda in till viktiga, roliga och intressanta samtal under ’Summer Escape’. Exempelvis kommer bostadsminister Andreas Carlson att prata om regeringens tankar och visioner om kommande Attefallshusregler. På plats har vi både arkitekterna bakom huset och våra experter som kan svara på allt som rör husbyggande. Det är en lysande möjlighet för intresserade att få reda på mer. Det finns inga dumma frågor!” säger Emelie Lundin, marknadschef på Sommarnöjen.

Susanna Månsson, Marketing Manager på Grandpa, säger så här om samarbetet:

– Vi har länge fört en dialog med Sommarnöjen om ett samarbete. Nu landade det i att vi har fått vara med och konceptualisera och inreda en ny husmodell, ett litet och kompakt Attefallshus med en väldigt intressant arkitektur. För oss är det här ett spännande samarbete där vi får möjlighet att lyfta fram vår tro på ett kontrastrikt liv med ’en fot i staden och en fot på landet’. Inredningen kommer i sann Grandpa-anda bli en eklektisk mix av gammalt och nytt, och vi är mycket glada över att kunna levandegöra varumärket Grandpa på det här sättet.

Nya Projekt 81 Juni 2024

N NORDTRAFO

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

www.gripenbetong.se

Vi är en del av Power Heat Gruppen

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

Vi håller undan vatten, både över och under mark!

Punkthusen i Malmö

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Brf Eksluttningen. system för elteknik

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Vi är med och skapar

Idag

framtiden.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Punkthusen

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Eksluttningen. elteknik framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

och i framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com Assemblin El, Alingsås • 0322-671 100 • www.assemblin.com

Entrépartier i EK och invändiga glaspartier

Se referensbilder på www.nibema.se

elteknik framtiden. skapar
www.assemblin.com
SPECIAL ÄR STANDARD.

BENGT DAHLGREN ÄR MED I DET EUROPEISKA FORSNINGSPROJEKTET RECOIN

Projektet handlar om hur energiprestanda kan optimeras på längre sikt genom att bättre kontrollera hur energi fördelar sig mellan borrhål om man har en bergvärmeanläggning med flera stycken borrhål. Detta ska testas i tre olika demonstrationsanläggningar varav en är Tekniska Museet i Stockholm och deras nya visualiseringscenter Wisdome. Målet är att hitta effektivare sätt att använda borrhål för värme och kyla.

Under projektets första år har vi på Bengt Dahlgren verkat som tekniska experter och bidragit med:

KARTLÄGGNING AV ENERGISYSTEMET

Installation av nödvändiga komponenter i bergvärmesystemet för att kunna testa den nya kontrollen och fördelning av värmen mellan borrhål

Installation av sensorer, som till exempel DTS sensorer där laser används för att mäta temperatur i borrhål utmed djupet. Datainsamling och driftuppföljning

Tillämpning av den utvecklade Model Predictive Control (MPC) enheten i byggnaden

Projektet finansieras av EU via programmen ERA-NET Smart Energy Systems, GEOTHERMICA, Energimyndigheten, den Schweiziska konfederationen och det tyska federala ministeriet för näringslivet och klimatåtgärder.

Bergvärmepumpar och geoenergisystem är redan ett av de absolut effektivaste uppvärmnings- och kylsystem som finns globalt.

Men de kan fungera bättre!

Ett potentiellt sätt att förbättra prestanda är om man lyckas styra värmefördelningen mellan borrhål så att den blir gynnsamt temperaturmässigt utan att kräva för mycket extra pumpenergi.

Att implementera mer avancerade kontrollenheter är också ett område där det finns mycket potential (inte minst pga. behov av efterfrågaflexibilitet på el) så det är välkommet att RECOIN ska implementera en MPC-algoritm. Prediktiva algoritmer för kontroll kan vara av extra nytta för bergvärmeanläggningar eftersom borrhål har en så trög termisk respons.

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NYA ÖRJANSSKOLAN I SKELLEFTEÅ KOMMUN

Barn i årskurs 2 på Auraskolan var med för att ta det första symboliska spadtaget för ny- och ombyggnationen av Örjansskolan i Skelleftehamn. Skolan byggs ut för att möta det kommande behovet av plats för fler barn i ett växande Skelleftehamn. Genom detta samlar kommunen all grundskoleverksamhet i Skelleftehamn under ett och samma tak. Inflyttning planeras till höstterminen 2026.

Det var glada elever som tog det första spadtaget tillsammans med politiker och tjänstepersoner på Skellefteå kommun.

– Det är glädjande när vi kan ge förutsättningar för tillväxt i hela vår vidsträckta kommun i den samhällsomvandling vi är mitt uppe i. Just nu startar och pågår det ett flertal olika byggprojekt här i Skelleftehamn, inte bara skolan utan det byggs och planeras även för fler bostäder, säger Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler.

Vissa delar av skolan renoveras medan andra delar, som matsal och slöjdsalarna, blir helt nya. Två byggnader har rivits och ger plats åt den nya skolbyggnaden. Skolbyggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Det ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

– Återbruk och hållbarhet är i fokus när skolan byggs ut och renoveras. I det här projektet har vi jobbat mycket med att hålla en låg klimatpåverkan. Eftersom två byggnader har rivits har vi kunnat ta vara på material som sedan kommer att användas för att bygga upp den nya byggnaden. Vi har bland annat återbrukat fönster och dörrkarmar säger Joakim Lundqvist, projektledare Skellefteå kommun.

Förutom barn och personal från Auraskolan deltog bland annat Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler, Ida Isberg, rektor på Auraskolan, Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden, Joakim Lundqvist, projektledare Skellefteå kommun och Rekab, den upphandlade entreprenören för byggprojektet.

Nya Projekt 86 Juni 2024

LINDBÄCKS OCH CEDERFORS BYGGER 200 NYA BOSTÄDER I BODEN

Lindbäcks och Cederfors har tecknat ett samarbetsavtal för utvecklingen av Tjärnbacken, ett attraktivt bostadsområde beläget intill Bodån centralt i Bodens kommun. Projektet som omfattar cirka 200 nya bostäder med varierande upplåtelseformer, kommer stärka Bodens attraktivitet som bostadsort och bidra till Bodens långsiktiga utveckling. Partnerskapet markerar en viktig milstolpe för bostadsutvecklingen i norra Sverige och visar på engagemanget för att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Regionen präglas av en ny tillväxtresa pådriven av industriinvesteringar i både Boden och Luleå. Sammantaget genereras tusentals nya jobb i regionen och därför är ett ökat bostadsbyggande ett stort fokus de kommande åren.

Tjärnbacken blir ett område med en mångfald av bostadstyper, inklusive radhus, mindre fyrbostadshus och högre flerbostadshus. Med detaljplaneringen påbörjad av Bodens kommun och efter att ha samlat in synpunkter från allmänheten och myndigheter, ser vi fram emot att presentera ett komplett projekt för säljstart så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Fredrik Hemborg, VD för Lindbäcks projektutveckling, delar sin vision för området:

– Vi vill skapa ett hållbart boende i ett grannskap som välkomnar både gamla och nya bodensare. Tack vare vårt innovativa byggsystem med trästomme så kan vi mer än halvera koldioxidutsläppen, vilket gör projektet klimatsmart. Den naturnära omgivningen intill Bodån och närheten till centrum kommer skapa en fantastisk miljö.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Cederfors och att de vill vara med och bidra till ökat bostadsbyggande i norra Sverige.

Cederfors, med säte i Göteborg, är en framåtriktad aktör inom bostads-utveckling i västra Sverige. Genom samarbetet med Lindbäcks har de funnit en stark partner för att expandera till norra Sverige.

Lars Bonander, VD för Cederfors, kommenterar samarbetet:

– Vi är mycket imponerade av Lindbäcks och deras kvalitet och kompetens att leverera prisvärda bostäder med fokus på hållbarhet. Vårt koncept Bo-Staden™ kompletterar varandra perfekt och vi ser fram emot att tillsammans forma framtidens boendemiljöer som bygger på variation i både arkitektur, bostadstyper och prissegement.

Platsen vid Tjärnbacken i Boden har potential att bli ett av stadens mest attraktiva områden tack vare den nya utvecklingen av bostäder med de grönskande stråken längs Bodån.

Nya Projekt 87 Juni 2024

Vi levererar alla typer av utrustning för bulkgodshantering.

Pneumatiska sändare

Skruvtransportörer

Skraptransportörer

Bandtransportörer

Cellmatare

Krossar

Spjäll Silos m.m.

Halverad energiförbrukning

Lika energieffektiv vid alla temperaturer -

även låga

Enkel installation utan rördragningar

Uppkopplingsbar

VI HAR ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING!
NOXOR AB, Box 279, 701 45 Örebro • Tel: 019-21 90 60 • Fax: 019-10 42 17 • info@noxor.se • www.noxor.se
Energieffektiv luftavfuktning: Undvik
&
info@airwatergreen com
Korrosion
Mögel!

Lackade livräddningsposter.

Matcha med stranden, kajen, vattnet eller naturen.

RESCUELIFE247.SE

Ställ om till en förnybar framtid

Vi skippar krånglet och väljer att fokusera på enkelheten. Vårt helhetskoncept innefattar marknadsledande laddutrustning, laddboxar, installation och service. Visste du att vi också erbjuder energitjänster som till exempel solenergi och energilagring.

Varför krångla till någonting som kan vara enkelt?

Läs mer på OKQ8.se/foretag/elbilsladdning

L ACK AD I STADS GRÖNT Skräddarsydd design av kund
Solenergi Elektricitet Servicestation Energilagring E-mobility

RO-GRUPPEN FÅR UPPDRAGET ATT I PARTNERING UTFÖRA OMBYGGNATION AV BRANDT BIL I ALINGSÅS

RO-Gruppen har av Brandt Bil fått uppdraget att i partnering genomföra ombyggnation av deras bilhall och verkstad på Stråhles Allé i Alingsås. Uppdraget innebär anpassningar av bilhallen för att möta Volvo Cars återförsäljarkoncept om Volvo Retail Experience (VRE).

RO-Gruppen har utfört flera liknande ny- och ombyggnadsprojekt i partnering åt bilhandlare i Borås. Både VRE-anpassningar av befintliga bilhallar samt uppfört ett nytt skadecenter med VPSstandard på Viared i Borås.

I detta projektet ska den 2500 kvadratmeter stora bilhallen utvändigt förses med ny entré, ny fasad samt kompletterande utemiljöer. Invändigt ska hallen förses med nya ytskikt samt ytor för ny reception och Livingroom.

Utöver bilhallen kommer även anläggningens 1000 kvadratmeter stora verkstadsdel renoveras, där golvet ska bytas ut. Projektet utförs under pågående verksamhet och vissa störande arbetsmoment förläggs därför nattetid, med hänsyn till bilhallens besökare och omkringliggande verksamheter.

– Vi är väldigt glada över att få förtroendet att genomföra den här ombyggnationen i partnering tillsammans med Brandt Bil. Tack vare flertalet liknande partneringprojekt vi genomfört har vi stor erfarenhet och kompetens vad gäller byggnation utifrån styrda kundkoncept som VRE. Vi har även erhållit viktiga färdigheter i att bedriva ombyggnation under pågående verksamhet för minsta möjliga påverkan för kunder och personal. Det här är mervärden som vi kan bidra med till Brandt Bil och projektet i Alingsås, säger Martin Svennered, avdelningschef RO-Gruppen i Alingsås.

Byggnationen på plats påbörjades i april 2024 och hela projektet ska stå färdigt våren 2025.

I hjärtat av Örebro tar Olof Palmes torg ett steg mot att bli mer än bara ett torg – det blir en levande mötesplats för gemenskap och aktiviteter. Torget kommer bland annat ramas in med träd, blommor och fler sittplatser.

Det kommer finnas en utmanande hinderbana, en bokholk med böcker och en sandlåda för barnen. Med en mix av grönska, mångsidiga aktiviteter och en atmosfär av lugn och gemenskap kommer torget att bli en dynamisk plats för invånare och besökare att njuta av. Den 31 maj förvandlas Olof Palmes torg till ett sommartorg.

– Sommartorget kommer erbjuda en mängd aktiviteter för både stora och små. Besökarna kommer ha möjlighet att prova olika aktiviteter såsom dans, käpphästridning och utomhusspel i större format. Under juli kommer det även erbjudas livemusik varje torsdag i samarbete med Studiefrämjandet, berättar Sandra Bandick Magnusson, projektledare på City Örebro.

Alla dessa aktiviteter är kostnadsfria och arrangeras av olika aktörer. Bland de medverkande finns även kreativa och engagerade elever från Praktiska gymnasiet som bygger de olika utespelen.

– Det är kul att se eleverna lösa problem och komma fram till en bra produkt genom samarbete, Robin Eivik, yrkeslärare på

Praktiska gymnasiet Örebro.

DEL I EN STÖRRE UTVECKLING AV TORGET

I samband med höstens fotoutställning ”Olof Palmes torg – då, nu och framtid” började arbetet med att utforska torgets potential och identitet genom att Örebro kommun frågade hur besökare och verksamheter i området upplever torget idag och hur de vill att de ska se ut i framtiden.

– Svaren från medborgardialogen om Olof Palmes torg visar att många uppskattar det öppna torget, men att det bland annat behövs mer grönska, möbler och liv och rörelse i form av event och restauranger, berättar Tina Andersson, landskapsarkitekt på Örebro kommun.

2026 planerar Örebro kommun att börja utvecklingen av Söders hjärta, som består av Olof Palmes torg, Näbbtorget och intilliggande del av Drottninggatan.

– Söders hjärta ska bli en plats med fokus på människan, grönska och event. En plats där många vill vistas under större delen av dygnet. Sommartorget ger oss möjlighet att testa olika utföranden inför utvecklingen och att samtidigt lyssna in hur örebroarna upplever platsen, förklarar Tina Andersson.

Sommartorget arrangeras av City Örebro i samarbete med Örebro kommun, ÖBO, Örebroporten, Behrn Fastigheter och White Arkitekter.

Nya Projekt 92 Juni 2024

MODERNT OCH FRAMTIDSSÄKRAT HUVUDKONTOR

Vid Elektroskandias huvudkontor i Rotebro pågår det en stor uppfräschning och renovering. Lokalerna anpassas efter de nya arbetssätt och behov av flexibilitet som växt fram de senaste åren.

Resultatet är en modern och framtidssäkrad arbetsplats utrustad med den senaste tekniken, inte minst när det gäller belysning och säkerhetssystem.

Lokalerna i Rotebro omfattar såväl kontor som butik och den totala ytan är på cirka 5 000 kvadratmeter.

– Bakgrunden till renoveringen är att kontraktstiden gick mot sitt slut och vi hade att välja mellan att flytta till nya lokaler eller sitta kvar. Efter moget övervägande valde vi det senare alternativet. Men då vi suttit i lokalerna sedan 2005 var det hög tid för en uppfräschning samtidigt som vi ville göra en anpassning till hur vi arbetar idag, med mer flexibilitet och mer digitala möten. Nya sätt att jobba och mötas ställer helt nya krav på dagens arbetsplatser. Målet med de helrenoverade lokalerna var att de skulle bli mer ändamålsenliga, med rum för teamsmöten, öppna mötesytor och vara flexibla för att kunna formas efter hur vi vill jobba idag och i framtiden, säger Anders Nordlöw, vd för Elektroskandia.

Q-Gruppen i Stockholm AB är ansvariga för totalentreprenaden, som omfattar samtliga ytskikt och installationer i fastigheten. Beställare är fastighetsägaren AB Sagax genom Storstockholms Industrifastigheter AB. Zälls El vann upphandlingen att ansvara för installation av all el och belysning.

TEAM AV MEDARBETARE INVOLVERADE

På Elektroskandia var ett team av medarbetare involverade i projektet redan på projekteringsstadiet och när det gäller elinstallationen hade såväl utesäljare som tekniska innesäljare kontakt med installatören Zälls El och såg till att de hade de bästa förutsättningarna.

– Vi har haft en mycket bra dialog med vår fastighetsägare, Sagax, och tillsammans bestämt val av produkter och leverantörer. Ett fokus vi haft i projektet har varit att se om vad vi har kunnat återbruka, det vill säga använda vissa produkter som tidigare varit installerade och vi har bland annat återanvänt nedföringsstavar. Flertalet av våra leverantörers produkter finns med i nyinstallationen. Bland annat kan nämnas att vi uppdaterat vårt KNX system för olika funktioner och som KNX-knappar valde vi Schneider Exxact. Vi installerade också ett nytt nätverk och valde produkter från vårt eget varumärke Excel. Andra leverantörer i projektet är Draka när det gäller kabel, men även Legrand, HellermanTyton och PM Flex för att nämna några, säger Martin Cederström, marknadschef Installation på Elektroskandia.

Nya Projekt 93 Juni 2024
Skinande blankt med Allt inom byggstäd 0708-26 86 11 • 0709-82 92 43 070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se KARLSTAD, SUNNE & KARLSKOGA 054–850506 www.air4you.se

Ett unikt profilsystem för både nya som befintliga T-24 bärverk.

akustikmiljo.se för mer inspiration.

Polyureateknologi

Extrem nötningsbeständighet

MA-V1 system extra förstärkt med Polyureateknologi från Teknos.

Nya Projekt 95 Juni 2024 TEMA UTBILDNING We make the world last longer www.teknos.se
Kom vidare till vår broschyr.
Besök Barn från Junibackens förskola som hjälpte till under spadtaget, Juni, Agnes, Edith och Malik. FOTO: Caroline Benson

FÖRSTA SPADTAG FÖR FRIDHEMS FÖRSKOLA

Den 14 maj togs ett första symboliskt spadtag till en ny förskola på Fridhem i Ängelholms kommun. På plats för att sätta spaden i marken var representanter från Ängelholmslokaler, Ängelholms kommun, byggentreprenören PEAB samt barn och pedagog ifrån Junibackens förskola.

– Vi vill medverka till att skapa trygga och inspirerande platser för barn att frodas och trivas i. Att tidigt få uppföra en förskola i en ny stadsdel skapar goda förutsättningar för en bra samhällsutveckling. Därför är vi väldigt glada för att kunna sätta spaden i marken för Fridhems förskola här idag, säger Pernilla Nevsten, VD Ängelholmslokaler.

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att uppföra en förskola med plats för 120 barn. Fridhems förskola är ett steg i riktningen mot att bygga bort behovet av paviljonglösningar i fastighetsbeståndet. Fridhem är i sig en ny stadsdel som växer och som ligger fint med närhet till centrala Ängelholm men också med natur och trivsamma grönområde nära inpå knuten.

Förskolan kommer bli strax över 1550 kvm stor (lokalyta) och uppförs i två plan och i tre huskroppar som bindas samman med passager. Förskolan kommer ha tillagningskök och en kreativ och fantasieggande utemiljö om 4550 kvm (friyta). Finplaneringen av utemiljön pågår fortfarande då Ängelholmslokaler tillsammans med kommunen vill samordna utemiljöerna för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald. Målsättningen är bland annat stora grönytor för spring i benen, stråk att cykla på och lekområde som uppmanar för kreativ lek eller en lugn miljö i närhet av förskolans nav (mittenskepp).

Förskolan är en så kallad konceptförskola från PEAB ritad av Liljewall Arkitekter och avropas via ADDA. Förskolan har en flexibilitet och passar väl in på tilltänkt markyta då den är projekterad som tre pusselbitar som kan anpassas efter förutsättningarna på platsen.

TRÄSTOMME BIDRAR TILL HALVERAD KLIMATPÅVERKAN

I KVARTERET OMSTÄLLNINGEN

Nu monteras trästommen i Framtiden Byggutvecklings första kvarter med halverad klimatpåverkan. Trästommen är en väsentlig del i det unika utvecklingsprojektet Kvarteret Omställningen längs Litteraturgatan i Selma stad.

Trä i kombination med återbrukad fasad, energieffektiv produktion, korta transporter och kort montagetid blir en grundläggande förutsättning för att nå ett halverat klimatavtryck.

– Jätteroligt att vi uppnår mer än en halvering av Göteborgs Stads klimatmål. Spännande att se hur snabbt och effektivt trästommarna kommer på plats nu, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Halveringen innebär att klimatpåverkan från material och byggprocess ligger på max 200 kg CO2e/ m2 BTA. Entreprenören Tm2 har ett fördjupat samarbete med Derome, som levererar trästommen.

– Trä har ett väldigt lågt klimatavtryck och binder dessutom in biogent kol under hela dess livstid, vilket ger oss möjlighet att vara med att bidra till sänkta koldioxidutsläpp, säger Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig på Derome.

Tillverkningssätt, produktionsplats, transport- och montagetid i kombination med att virket är en lokal råvara från närliggande sågverk är viktiga komponenter för ett sänkt klimatavtryck

– Trästommen, de prefabricerade planelementen är närproducerade i vår fabrik utanför Kungsbacka i en torr och skyddad produktionsmiljö. På byggplatsen monteras sexvåningshuset till tätt klimatskal på sju dagar vilket är en stor fördel för både kringliggande miljöer, byggnadens kvalitet och fortsatt färdigställande, säger Andrea Nyberg, projektledare på Derome.

Trästommen levereras i just-in-time leveranser med hög precision i planering, logistik och detaljplanerade moment.

– Vi har en fantastisk styrning, partners och leverantörer som gemensamt bidrar till ett mycket fint projekt. Ihop med alla aktörer skapar vi en stor förändring i rätt riktning. Vårt bidrag är halverat avtryck, kort byggtid och smarta val såsom trästomme från Derome, säger Magnus Rudén, VD på Tm2.

I kvarteret Omställningen får klimatpåverkan från material och byggprocess ligga på max 200 kg CO2e/ m2 BTA. Det innefattar A1-A5 byggdelar enligt lagen om klimatdeklaration plus invändiga ytskikt, rumskomplettering och installationer.

Här blir även hyresgästernas kommande livsstil viktig. Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna och en energieffektiv byggnad.

Inflyttning planeras till våren 2025 för de 63 hyresrätter, som Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon. Poseidon kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.

Nya Projekt 98 Juni 2024

TVÅ NYA HIMMERLAND-PROJEKT SÖDER OM DANSKA AALBORG

Himmerland Boligforening har precis tecknat kontrakt med JORTON som huvudentreprenör för två projekt som ska realiseras under det kommande året.

– På Fenris Allé i Godthåb, söder om Aalborg, bygger vi 24 trerumshus på 96 kvadratmeter vardera. Det här är en ny avdelning, som kommer att ligga väldigt nära den industrihistoriska pärlan Zincks Fabrikker och med nära koppling till den fina naturen runt Guldbækken, säger direktör Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Projektet, som tagits fram tillsammans med ingenjörsföretaget NorConsult och landskapsarkitekterna By+Land, kommer att etableras med ett lokalt system för avledning av regnvatten. Denna anläggning betjänar ett stort område i Svenstrup.

– De 24 bostäderna kommer att läggas upp som två längder med två våningar vardera, som ramar in ett internt gemensamt

område. Tillträde till bostäderna sker via innergården, där de enskilda bostäderna även har privata uteplatser. Vi har valt att placera de långa på så sätt att den ena har privata ytor med morgon- och middagssol, medan den andra ska njuta av kvällssolen, säger Ole Nielsen.

Bostäderna är inredda med entréhall, två sovrum, förråd, badrum och vardagsrum med kök. Tack vare en stor fönsteryta i vardagsrummet sker en mjuk övergång från interiören till omgivningen utanför - och både på bottenvåningen och på övervåningen finns en privat uteplats i form av en altan eller sittande på landningen.

Den nya avdelningen beräknas börja byggas inom en snar framtid och förväntas inflyttning under andra halvåret 2025.

– Det andra projektet, som vi också genomför i samarbete med JORTON, är en förlängning av vår avdelning Enggården i Skørping. Här har vi rivit en före detta dagisbyggnad och det ger plats för nio nya bostäder, som byggs i radhus i ett plan. Var och en av bostäderna är nästan 90 kvadratmeter med en inredning som är väldigt lik den på Fenris Allé, säger Ole Nielsen.

Nya Projekt 99 Juni 2024

Din expert på fukt och hållbarhet i en byggnads alla faser

Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vare sig det gäller befintligt bestånd eller nybyggnation är akuta och oväntade händelser kostsamma. Vi hjälper dig att minimera dessa samt tar kontrollen över miljökrav så att du kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

VI LEDER OCH SAMORDNAR ERT MILJÖARBETE

Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

SPETSKOMPETENS INOM ALLA FUKTRELATERADE OMRÅDEN

En fuktexpert från Polygon kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras.

Din specialist på fukt, byggnadsskador och hållbarhet.

www.polygongroup.se

KOORDINERAR ALLA FUKTINSATSER UNDER PRODUKTIONEN

Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Ring dygnet runt 020-235 235

Nya Projekt Juni 2024

Svart bälte i utrymningsteknik

Ända sedan starten 1983 har vi jobbat med utrymning i någon form. Nu tar vi det här ytterligare några steg och utvecklar erbjudandet till en helhetslösning där kunskap, kompetens och produkter samspelar för att möta de önskemål och krav man kan ställa när det kommer till trygg och säker utrymning på 2020-talet.

Välkommen att ta del av vår värld inom utrymningsteknik på kamic.se!

www.kamic.se Läs mer på vår nya sajt!

OLE BULL HOTEL & APARTMENTS I BERGEN I NY KOSTYM

EFTER TOTALRENOVERING

Efter en omfattande renovering står nu Ole Bull Hotell & Apartments i Bergen klart för att ta emot gäster under nytt varumärke; BW Signature Collection. Hotellet har förnyats från topp till tå, inklusive samtliga gästrum, takterrass med servering och övriga gemensamhetsytor.

Ole Bull Hotel & Apartments erbjuder en upplevelse där gästerna kan njuta av Bergens bästa utsikt från takterrassen med uteservering, fullt utrustade hotelllägenheter med kök och Norges största humorscen och återigen etablerar hotellets ställning som Bergens största underhållningsarena – allt under samma tak.

Hotelldirektör Birte Iversen ser nu fram emot att önska gästerna välkomna till en ny upplevelse.

– Den omfattande renoveringen av Ole Bull Hotel & Apartments och vårt inträde i BW Signature Collection markerar en ny start för vår verksamhet. Dessa förändringar reflekterar vårt engagemang för service och kvalitet, och vi är övertygade om att det kommer att stärka Ole Bull Hotels position i Bergen.

Hotellet är uppkallat efter den berömde kompositören Ole Bull och detta reflekteras också i hotellets korridorer där 2x3 meter stora Mural Art-konstverk av den erkända konstnären Slava Nemes pryder väggarna. Målningarna tar inspiration från hotellets musikaliska arv men reflekterar samtidigt nutiden.

Johan Michelson, VD för BWH Hotels Scandinavia är taggad på att få se slutresultatet:

– Med hotellets redan så centrala läge och nu också uppgraderade standard är jag övertygad om att Ole Bull kommer segla upp som ett av favorithotellen i Bergen. Jag själv ser fram emot att sitta på takterrassen och se ut över stans bästa utsikt med något kallt i glaset.

NU FÖRVERKLIGAS LUNDS NYA RIDANLÄGGNING

Nu är det äntligen dags att ta nästa steg i skapandet av Lunds nya ridanläggning: att handla upp en entreprenör för att genomföra projektet i samverkan med Lunds kommun.

För ett år sedan gjordes ett försök att handla upp entreprenaden av den nya ridanläggningen, som ska byggas på Ladugårdsmarken i norra Lund. Den gången fick upphandlingen avbrytas i brist på konkurrenskraftiga anbud.

Onsdag 15 maj, fattade servicenämnden det formella beslutet att ge serviceförvaltningen i uppdrag att annonsera ridanläggningen på nytt, vilket kommer att ske inom kort.

– Nu är det äntligen dags att ta nästa viktiga steg i förverkligandet av Lunds nya ridanläggning. Ett gediget arbete har gjorts för att vi ska få till en riktigt bra anläggning som möter dagens och

morgondagens behov inom ridsporten, säger Fredrik Ljunghill (M) servicenämndens ordförande i Lund.

GEDIGNA FÖRBEREDELSER

Under vintern och våren har Lunds kommun arbetat intensivt för att vässa anbudet och samtidigt försöka hålla kostnaderna nere.

– Vi har haft en givande dialog både med verksamheten, Lunds Civila Ryttarförening, och med aktörer från branschen. Bland annat har vi genomfört en så kallad marknadsdialog med 13 olika entreprenörer för att diskutera hur vi kan göra projektet attraktivare och vi har fått väldigt bra respons, säger Sara van Lunteren, fastighetschef på Lundafastigheter.

Förhoppningen är att Lunds kommun ska kunna teckna avtal med vinnande entreprenör i början av hösten. Då blir det även möjligt att presentera en tidplan för när verksamheten kan flytta in i den nya anläggningen.

Nya Projekt 104 Juni 2024

SVEVIA FÅR KOMMUNALA UPPDRAG FÖR VÄGMARKERING

Under våren har Svevia räknat till sig ett flertal kommunkontrakt gällande vägmarkeringar. Hittills handlar det om uppdrag för kommunerna Botkyrka, Vetlanda, Lerum, Karlskrona, Höganäs, Örnsköldsvik, Linköping, Strängnäs och Uppvidinge.

– Uppdrag för våra kommunala kunder är alltid förknippade med samarbete på en lokal nivå där dialogen är tätare och där vi kommer närmare slutkunden, kommunens innevånare. Ofta handlar uppdragen inte bara om att måla vita linjer längs vägarna, utan om målning av övergångsställen, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser och andra offentliga ytor. Vi brukar även få uppdrag på skolgårdar där vi målar allt möjligt från nyckelpigor, en spelplan eller hopphage, säger Martin Rydell, Svevia.

För att måla vägmarkeringar längs de stora vägarna används lastbilar som blandar färgen direkt på flaket. Vägmarkeringens färg eller termoplast som det egentligen heter, appliceras på vägen med munstycken bakom bilen som regleras genom en styrenhet i förarhytten. För de mindre uppdragen som ofta utförs i kommuner appliceras färgen manuellt med handläggning.

– Sedan förra året kan vi erbjuda våra kunder handläggningsfordon där färgblandaren är helt batteridriven och laddas med solceller. Ett mer miljövänligt och mycket uppskattat alternativ bland just kommunkunder. Förutom att den är miljövänlig så är det också ett bullerfritt alternativ som uppskattas för uppdrag i tät stadsmiljö, säger Martin Rydell.

Uppdragen omfattar cirka 200 ton termoplast är tillsammans värda cirka 10 miljoner kronor.

FAKTA OM VÄGMARKERING

Vägmarkering är det korrekta namnet för de linjer som i dagligt tal kallas väglinjer.

Förutom linjer kan vägmarkeringar vara olika typer av symboler som till exempel anvisar familjeparkering, parkering för rörelsehindrade eller parkeringsförbud.

Färgen som används är en termoplast.

I Linköping har Svevia en egen fabrik för tillverkning av termoplast.

Nya Projekt 105 Juni 2024
PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad www.psmab.com PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com 0325-14 54 01 • www.tranemoprefab.se

Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong. Läs mer på www.forta-ferro.com För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

SPADEN I MARKEN FÖR OMSORGSFULLT GESTALTAT

KVARTER I ÅRSTABERG

Nu läggs de sista pusselbitarna i utbyggnaden av Årstaberg. På fredagen sattes spaden i marken för husen närmast pendeltågsstationen. På uppdrag av Wallenstam har FOJAB ritat kvarteret som bildar en ny front mot centrala Stockholm.

I det gamla industriområdet vid Årstabergs station växer ett nytt bostadsområde fram med cirka 1 000 bostäder, en skola och en kvarterspark. Åt Wallenstam har FOJAB ritat ett av de sista kvarteren att byggas. Det består av tre hus kring en sluten gård samt ett punkthus och rymmer drygt 400 hyresrätter.

KRAFTFULL SKALA

Förutsättningarna är inte de lättaste. Skalan i området är kraftfull, mellan 7 och 25 våningar, vilket är betydligt högre än den gängse i Stockholm. Precis intill stryker stambanan, Södra länken, tvärbanan och ett regionalt cykelstråk förbi och en bit bort går Essingeleden. Pulsen är hög dygnet runt. Av bullerskäl föreskriver därför detaljplanen att betongelement ska användas som fasadmaterial.

– Vi har lagt stor omtanke vid upplevelsen av husen från olika avstånd, berättar Anna Thorell, arkitekt på FOJAB. Kvarteret ligger på en höjd och syns ända från Västerbron, och blir ett inslag i stadens silhuett. Samtidigt ska den som går eller cyklar förbi inte överväldigas av skalan.

DETALJERING I FLERA LAGER

Kvarteret ska också kunna upplevas i olika hastigheter.

– När man kommer med tåget söderifrån är det ungefär här man tittar upp och ut och börjar se sig om efter jackan och väskan innan man är framme på Centralen, säger Anna Thorell.

Fasadernas detaljering är gjord i flera lager och på olika nivåer, för att fungera på håll och nära, i snabb fart och i långsam. De föreskrivna betongelementen har fått en tydlig rytm och repetition. Skarvarna är genomtänkt placerade och är en del av gestaltningen som syns långväga. Reliefer och olika ytstruktur skapar skuggspel på nära håll. De spröjsade, glasade balkongerna på två av höghusets sidor blir ett blickfång, medan träfasaden bakom glaset ger en skön känsla för de boende.

DSV INSTALLERAR 100 000 KVM TAKBASERAD SOLCELLSANLÄGGNING PÅ LOGISTIKCENTRET I LANDSKRONA

Nu installerar DSV en 100 000 kvm stor solcellsanläggning på sitt nya toppmoderna logistikcenter i Landskrona. Detta är en del av DSVs hållbarhetsmål om nettonoll i CO2-utsläpp till år 2050.

Med dessa 100 000 kvm solceller kommer DSVs toppmoderna logistikcenter att drivas av förnybar energi som produceras på plats. DSV kommer även att tillhandahålla laddning av elfordon och lastbilar. Överskottsenergin som produceras kommer att lagras i batterier för att bland annat användas för laddning av eldrivna fordon. Eventuellt ytterligare energiöverskott kommer att överföras till det lokala elnätet.

– Att montera solceller på vårt logistikcenter i Landskrona är ett steg i riktningen att nå DSVs mål om nettonoll i CO2utsläpp till år 2050. På det här sättet kan vi bidra till att förnybar el produceras och dedikerat arbeta för att minska utsläppen inom de områden vi kan påverka, säger Izabella Arwidson, Sustainability Manager, DSV.

Solcellerna börjar monteras i maj 2024 och driftsättas under februari 2025. De kommer att placeras på taket och ge en effekt på 14 MwP. Brion levererar och installerar solcellerna. TA Byggproduktion driftsätter dem.

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/

alexander.strand@bragroup.se

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

ZUGOL Miljöskyddsmedel

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption

ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com

Österå 145, Ett

BRA TEKNIK

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

Konstruktörer

RIKSBYGGEN SÄLJSTARTADE 58 NYA SENIORBOSTÄDER I EKHOLMEN I LINKÖPING

Den 14 maj öppnade Riksbyggen upp för försäljning av 58 seniorbostäder i Bonum Brf Korkeken i Ekholmen, Linköping. Lägenheterna är mellan 2–4 rum och kök med en planerad inflyttning första kvartalet 2027.

Bonum Brf Korkeken är en del av Riksbyggens koncept för seniorbostäder, Bonum, och vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år.

Bonum Brf Korkeken är Riksbyggens första Bonumprojekt i Linköping och ligger vid Ekholmens centrum med livsmedelsbutiker, frisör, apotek och övrig handel.

De 58 lägenheterna är fördelade på två bostadshus om fem respektive sex våningar. Lägenhetsstorlekarna spänner från 2-4 rum och kök om 53–100 kvadratmeter.

Bostäderna kännetecknas av ljusa och genomtänkta planlösningar med generösa inglasade balkonger och stilren inredning.

I bostadsrättsföreningen finns en härlig innergård med pergola och odlingsmöjligheter, en gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet för långväga gäster. Ett uppvärmt cykelrum finns också till förfogande. Föreningen kommer även ha tillgång till en bil som kan bokas vid behov via en bilpool.

Ekholmen har goda buss- och cykelförbindelser med övriga staden och tätt inpå finns fina grönområden, såsom Vidingsjös motionscentrum, Landeryds golfbana och Ullstämmaskogens naturreservat.

– Det är många som vill bo kvar i närområdet men vill bo mindre och enklare jämfört med tidigare boendet i villa. Med Bonum Brf Korkeken kan vi erbjuda ett bekvämt boende samtidigt som man behåller sitt sociala umgänge i närheten, säger Åse Ringborg, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad.

Byggstart för Bonum Brf Korkeken är beräknad till våren 2025 och preliminär inflyttning under första kvartalet 2027.

– Fler seniorbostäder leder också till flyttkedjor när villor och radhus frigörs dit yngre familjer kan flytta. Att bygga för äldre är också att bygga för unga, säger Åse Ringborg.

NY HUVUDENTRÉ ÖPPNAR PÅ SKÅNES UNIVERSITETS-SJUKHUS

I MALMÖ

Nu flyttar huvudentrén på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Från och med den 13 maj, finns entrén i den nya vårdbyggnaden på Inga Marie Nilssons gata 47.

Den 6 och 7 maj flyttade intensivvårdsavdelningen, två ortopediavdelningar, geriatrikavdelningen och njur- och transplantationsav-delningen in i den nya vårdbyggnaden. Idag är det dags för mottagningarna för ortopedi och neurologi att flytta sina verksamheter till de nya lokalerna.

– Så här långt har inflyttningen gått som planerat. Det är fantastiskt att se att alla förberedelser och all planering ger resultat och hur den nya byggnaden nu fylls av vårdverksamhet, säger Maria Fast, projektledare för flytten på Programkontor nya Sus.

ORTOPEDIN PÅ PLATS

Ortopedin på Skånes universitetssjukhus har efter idag flyttat två vårdavdelningar och två mottagningar till den nya vårdbyggnaden.

– Det här är en enormt stor förbättring, både för våra patienter och medarbetare. Vi flyttar från lokaler som är från 60-talet till en supermodern vårdmiljö. Det är inspirerande och en unik möjlighet att anpassa och utveckla vården utifrån bästa möjliga förutsättningar, säger Jenny Wingerstrand, verksamhetschef för ortopedi på Skånes universitetssjukhus.

Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige.

Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan.

SKÅNE & HALLAND

Michael Ellerstrand

Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

Robert Sjölander

Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

SMÅLAND

Tommy Leifsson

Tel: 0733-695865

tommy.leifsson@elon.se

www.kokscentrum.com

Prisvärda produkter till din entreprenad!

Hos oss hittar du

Containers

Sopcontainers

Maskinflak

Spolvagnar

Liftdumper

Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

0612-76 39 20 www.aspby.se

Vi
installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor.
levererar och
Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås Upplev utvecklingen. Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1 2020-06-05 08:48:30 Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning VÄNDBAR Venti

DET VINNANDE FÖRSLAGET AV IDÉTÄVLINGEN TILL

SOLBACKAOMRÅDET – LILLA BADHUSTORG

Under 2023 har en idétävling pågått med syfte att få fram bra idéer och inspiration till vårt kommande detaljplanearbete om hur Solbackaområdet kan gestaltas och utvecklas.

Befintlig bebyggelse kommer att rivas då området ska utvecklas med ny bebyggelse och nya funktioner. Nu har vi ett vinnande förslag som kan komma att utgöra grunden/idéer för framtagandet av en ny detaljplan.

Solbackaområdet finner du cirka 300 meter norr om Kumla torg. Området karaktäriseras idag av flerfamiljshus, centrumverksamhet och en bensinmack. Befintlig bebyggelse kommer att rivas då området ska utvecklas med ny bebyggelse och nya funktioner.

I och med detta arbete har Kumla kommun bjudit in till en idétävling öppen för arkitekter i Sverige under 2023 för att få inspiration till kommande detaljplanarbete för Kumlas nya område Solbacka.

DET VINNANDE FÖRSLAGET –

Med glädje kan vi presentera det vinnande förslaget, Lilla Badhustorg, som är framtaget av Brunnberg & Forshed arkitektkontor och som ger det gamla badhuset en självklar plats i staden.

JURYNS UTLÅTANDE:

”Förslaget har på ett tydligt sätt visualiserat ett innovativt och nytänkande förslag med en urban stadsmässig karaktär. Brunnberg & Forshed lutar sig mot befintlig struktur för att kunna bevara så mycket som möjligt, samtidigt som förslaget ger platsen en ökad stadskaraktär som väl speglar omkringliggande bebyggelse i söder och öster. Kvartersstrukturen för bostadsbebyggelsen kopplas tydligt ihop med den stadskaraktär som finns i omgivningen och sammanlänkas fint med villabebyggelsen som är belägen norr om området. Med Lilla badhustorg omgivet av verksamhetslokaler får Kumla centrum ett nytt umgängeshörn som tillför en intimitet som idag saknas. Förslaget anspelar på platsens tidigare användning då det gamla badhuset får en självklar roll som kulturbärare på platsen och speglas i omkringliggande arkitektur genom användning av tegel och med i princip genomgående sadeltak, samtidigt som träfasaderna med hög detaljrikedom ger platsen en modernitet.”

I sommar startar arbetet med att bygga om Kvarnbygatan, från Mölndals bro till Gamla torget. Gatan ska rätas ut och bli ett grönt och livfullt stadsstråk, kantad av bostäder, kontor och verksamheter i bottenvåningarna. Den ska också utvecklas trafikmässigt med bland annat separerade gång- och cykelbanor.

Ombyggnationen av Kvarnbygatan är en del i utvecklingen av Forsåker, som när det står klart är en hel stadsdel med 3 000 bostäder och ännu fler arbetsplatser, nya parker, torg och de historiska byggnaderna som får nytt liv vid vattnet.

– För att Forsåker ska bli en naturlig del av stadskärnan måste allt hänga ihop. Därför börjar vi nu arbetet med att göra Kvarnbygatan till en del av staden. Gatan kommer att länka samman innerstaden, Kvarnbyn och Forsåker, säger Sofia Jonsson projektledare för Forsåker i Mölndals stad.

NYGAMMAL STRÄCKNING MED PLATS FÖR LEVANDE KVARTER

Fram till slutet av 1960-talet gick Kvarnbygatan längs Villa Korndal från där Mölndals bro ligger idag upp till Gamla torget.

– Nu återskapar vi den sträckningen och parkeringen utanför Villa Korndal ersätts av levande kvarter med bostäder, arbetsplatser och lokaler för verksamheter och service, berättar Sebastian, projektledare på Mölndala Fastighets AB.

Det innebär bland annat att rondellen vid Mölndals bro kommer flyttas något. Även busshållplatserna får ett nytt läge vid entrén till Forsåkers Industrikärna.

TRAFIKEN PÅVERKAS UNDER BYGGNATIONEN

Ambitionen är att Kvarnbygatan ska hållas öppen under hela byggtiden, men framkomligheten för biltrafiken kommer vara begränsad. Gående och cyklister tar sig fram på någon sida av gatan och busshållplatserna får tillfälliga placeringar innan de nya kan tas i bruk.

– Mellan rondellen vid Mölndals bro och rondellen på Järnvägsgatan kommer gatan vara avstängd för biltrafik under en period när vi gör ledningsarbeten. Orangea skyltar visar vägen när vi leder om, säger Sofia Jonsson.

Arbetet med att bygga om gata och förlägga ledningar startar sommaren 2024 och beräknas vara klart våren 2026. I samband med att arbetet är färdigt planeras kvartersbyggnationen att starta. Planteringar och möblering längst Kvarnbygatan färdigställs när de nya kvarteren är på plats.

Försäljning

TRYGGA LÖSNINGAR & ATTRAKTIVA TJÄNSTER
& PASSERSYSTEM • DÖRRAUTOMATIK DÖRRBESLAGNING • NÖDUTRYMNING
• INSTALLATION NYCKELHANTERING • SERVICE
LÅS-
PROJEKTERING
och låsverkstad: Verkstadsgatan 4, Sundsvall, 010-163 64 40 RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN SBS GS 3-150 Max på bild www.mttsweden.com • 0142-800 06 ”Specialist på siktskopor” SBS följer inte utvecklingen ... SBS leder den! SBS GS 3-150 Max på bild www.mttsweden.com • 0142-800 06 ”Specialist på siktskopor” SBS följer inte utvecklingen ... SBS leder den! Siktskopor optimerade för skyddsfyllnad och återställning Maximera din vinst i tid, CO2, pengar! SBS GS 6-150 HDX. SBS GS 4-150 MAX.

www.kanonaden.com

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN.
F A S T I G H E T S A U T O M A T I O N I Ö R E B R O

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY GODS- OCH PAKETTERMINAL

Byggandet av DB Schenkers nya gods- och paketterminal i Skellefteå är i gång. För att fira det deltog kommunrådets Lorents Burman vid ett symboliskt första spadtag, tillsammans med DB Schenker-koncernen och byggbolaget NCC.

Skellefteå är en av Sveriges absolut hetaste tillväxtregioner. Norrland förutses förändra hela näringslivet inom den närmsta framtiden.

– Nu stärker vi vår lokala närvaro. Satsningen och investeringen gör att vi kommer växa i hela Norrland, säger Viktor Strömblad, Head of Land Transport på DB Schenker.

ETT SPADTAG SOM BETYDER MYCKET FÖR MILJÖN OCH KOMMUNEN

Det här spadtaget betyder mycket för den satsning som DB Schenker gör i Skellefteå.

– Det är kul att se företag med tydliga hållbarhetsmål investera i kommunen, vi har höga ambitioner från vårt håll kring den gröna omställningen. Det här är precis det som behövs, företag som tar initiativ och visar att nya tekniker är möjliga, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

SPADTAGET BETYDER ÄVEN MYCKET FÖR DB SCHENKER.

– Det symboliserar att vi nu får en ny, betydligt större och modern terminal i området, vilket gör att vi kan växa i regionen, även i Umeå och Luleå. Det här första spadtaget är en symbol för de förutsättningar som gör att DB Schenker kan fortsätta växa utifrån ett miljöperspektiv. Det känns fantastiskt att kunna öka kapaciteten i ett område med hög tillväxt och att investera för framtiden, med anpassning för en elektrifierad fordonsflotta, säger Lars Konradsson, distriktschef för DB Schenker i Norroch Västerbotten.

HSB FÅR MÖJLIGHET ATT BYGGA NYA BOSTÄDER PÅ

DJURGÅRDSGATAN I LINKÖPING

HSB har av Linköpings kommun blivit tilldelad en markanvisning vid Djurgårdsgatan i de centrala delarna av staden. Markanvisningen ger möjlighet att bygga 70 nya bostadsrättslägenheter. Säljstart planeras preliminärt ske under 2025.

Markanvisningen utgörs av fastigheterna Ellipsen 8 och 9 som är centralt belägna längs Djurgårdsgatan i höjd med Stolplyckan i Linköping.

Anvisningen omfattar en byggrätt om cirka 5 700 kvm bruttoarea och beräknas kunna rymma 70 bostäder. Den nya bebyggelsen är tänkt som en förlängning av Linköpings innerstad och ska medverka till Djurgårdsgatans omvandling till en aktiv stadsgata.

– Vi är glada och stolta över att Linköpings kommun tilldelat oss mark så att vi kan bidra till utvecklingen av Linköpings innerstad, säger Anders Stjärnberg, vd för HSB Östergötland.

HSB vill tillför bostäder, verksamhetslokaler och grönytor för att skapa en mångsidig och tät stadsmiljö längs Djurgårdsgatan.

Uppglasade entréer, lokaler med möjlighet till uteservering och planteringar ska ge ett välkomnande och livfullt gatuliv. Lägenhetsstorlekarna varierar från ett till fyra rum och kök med balkonger och terrasser mot gårdssidan. De gemensamma innergårdarna utformas för umgänge kring fruktträd och bärbuskar.

Husen är ritade av Liljewall arkitekter som har hämtat inspiration från omgivningens klassicistiska arkitektur och mjuka kulörer.

Med regelbunden fönstersättning, fasader i puts med bearbetade sockelvåningar ska Djurgårdsgatans kulturhistoriska värden bevaras och bidrar till känslan av en sammanhängande stadskärna.

– Här planerar vi för ett hållbart bostadskvarter med vacker arkitektur i ett område som vi verkligen tror på. Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda eftertraktade bostadsrättslägenheter i ett centralt läge, fortsätter Anders.

HSB har en tydlig hållbarhetsprofil och planerar att certifiera husen enligt svenska standarden Miljöbyggnad. I byggnationen kommer bland annat klimatförbättrad betong och återbrukade tegelpannor att användas. Husen kommer förses med solceller för egen elproduktion. Dessutom tillförs flera koncept för att främja social hållbarhet och gemenskap över generationsgränserna.

JTECHS UTBILDNINGAR BORGAR FÖR EN SÄKRARE ARBETSPLATS VI UTBILDAR I HELA SVERIGE OCH REGISTRERAR ID 06 KONTAKT RING: 0707 680 782 I SKRIV: INFO@JTECHAB.SE I HTTPS://WWW.JTECHAB.SE/ HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR DU INTRESSERAD AV VÅRA UTBILDNINGAR? VI BERÄTTAR GÄRNA MER, VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS.

MILJÖ &

EFFEKTIVITET

I HARMONI

Alron Chemical AB är Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

I över 40 år har vi tillämpat modern forskning och teknik för att utveckla produkter inom områdena desinfektion, byggnadsskydd, mögel- och luktsanering som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa med vare sig hälsa eller miljö.

DESINFEKTION

LUKTKONTROLL RENGÖRING BYGGNADSSKYDD AVLOPPSUNDERHÅLL NYHET! Alron Chemical Co AB Kontakta oss för mer information: Tel. 0152-134 75 | info@alron.se | www.alron.se

MVB FÅR UPPDRAGET AV PATRIAM ATT BYGGA VINKELHUSET

PÅ LILLA ESSINGEN

MVB har fått uppdraget av bostadsutvecklaren Patriam att bygga Vinkelhuset på Lilla Essingen i Stockholm. Huset, som är en del av det växande Primusområdet, kommer att ha 14 lägenheter med milsvid utsikt över Mälaren.

– Valet av MVB som totalentreprenör för Vinkelhuset är ett viktigt steg i vår strävan att skapa hållbara och attraktiva hem. Vi är stolta över att vara en av de första som påbörjar byggnationen i området och ser fram emot att tillsammans med MVB förverkliga vår vision och bidra till att forma framtidens boende på Lilla Essingen, säger Fredrik Andrén, Affärsutvecklingschef på Patriam.

– Vi är stolta över att få vara en del av ett av Patriams spännande projekt. Vi ser fram emot att vara med och bidra till att skapa en attraktiv bostadsmiljö, säger Erik Carmestedt, Arbetschef på MVB.

Huset är en solitär med form och vinklar som ger lägenheterna utsikt åt alla fyra väderstreck och byggs i en hästskoform med en innergård som riktar sig mot vattnet. Fasadernas dominerande material är ljust tegel, vilket passar in med övrig bebyggelse och färgskala på Lilla Essingen.

Lägenheterna kommer vara generösa till ytan och flertalet har en separat uthyrningsdel. Två lägenheter högst upp i huset har egna takterrasser.

Arkitekter är Varg arkitekter som formgett varje rum med stor omtanke om hur det kommer att användas och bebos.

Alla fönster är placerade för att ge den bästa utsikten. De sociala delarna och balkongerna vänder sig mot vattnet och solnedgången. De stora sovrummen har en egen avdelning med walk-in closet och badrum i fil.

Huset planeras vara klart för inflyttning under 2025.

Nya Projekt 132 Juni 2024

ARKITEKTTEAM HAR VALTS UT – SKA RITA IDÉER FÖR ÖRVIKEN

Ett team med arkitekter och sakkunniga har valts ut att skissa på hur Örviken i Skellefteå kommun kan växa med nya bostäder, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras och vattenområdena blir tillgängliga för fler.

Skissandet är en del av projektet Visioner i norr, som görs tillsammans med Umeå, Luleå, Boden, Kiruna och Gällivare kommun. Gemensamt för Skellefteå och de andra kommunerna är att stora satsningar på grön omställning, teknik och infrastruktur ställer högre krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet.

I projektet har kommunerna fått välja ett område/inriktning de vill ha nya perspektiv på och nu har alla tilldelats ett team som ska skissa på förslag.

– Jag ser fram emot att få träffa vårt team och visa upp Örviken så att de får en ännu djupare förståelse för styrkorna och utmaningarna. Utifrån det blir det spännande att se vilka idéer de kommer fram till, säger Harriet Wistemar, kommunarkitekt vid Skellefteå kommun.

Skellefteå kommuns team består av Josefina Nordmark som är arkitekt, Jenny Nordmark som är arkitekt, scenograf och konstnär,

Dag Avango som är professor i historia, med inriktning på studier av industrisamhällets historia och kulturarvsprocesser samt Dan Hallemar, landskapsarkitekt och journalist.

– Teamen ska ta fram konkreta förslag på hur platser kan gestaltas med hjälp av arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Det ska bli en miljö som utvecklas och förvaltas så att den blir bättre för dem som bor och verkar i området, i nutid och i framtid, säger Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank på uppdrag av Rådet för hållbara städer.

Teamet börjar med att besöka Skellefteå och Örviken i juni, och då är media välkomna att följa med. Mer detaljer kommer senare.

Arbetet i Visioner i norr är uppdelat i två faser. Fas ett består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltningsoch genomförandeplan. I fas två får ett mindre urval av teamen möjlighet att gå vidare genom att ta fram prototyper för sina idéer.

Projektet är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, för Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna. Arbetet leds av ArkDes och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Nya Projekt 133 Juni 2024

VILLA ASPBACKEN

EN SKÄRGÅRDSPÄRLA UTÖVER DET VANLIGA >>>

Vardagens stressmoment och bestyr stannar i land när linfärjan tar dig ut på den lilla ön Oaxen i Saltsjön. Här saluförs Villa Aspbacken - en villa där kvalitativa och hållbara materialval tillsammans med en slående utsikt skapar ett hem att trivas i.

Med Villa Aspbacken har man löpt hela linan ut. Detta är ett hem med stora arkitektoniska - såväl som byggnadstekniska - kvalitéer.

Villa Aspbacken är en förverkligad vision av den antroposofiska arkitekten Walter Druml, vars filosofi är att forma rum med atmosfär som främjar hälsa och välbefinnande.

Tillsammans med arkitekt Druml har även Node Ljusdesign (som har ritat ljusdesignen inne och ute) och landskapsarkitekten Hildegun Nilsson Varhelyi skapat en helhet som känns självklar för platsen som ligger med västläge alldeles intill strandlinjen på ön Oaxen.

Här kan man njuta av solnedgångar i trädgården eller på någon av de fem olika uteplatserna! Ön trafikeras av en bilfärja med täta avgångar som möjliggör att man kan bo här året runt, vilket nästan 100 bofasta Oaxenbor redan gör.

Fasaden är klädd med specialsågad gran i tre olika bredder som är behandlade av Järna Lasyrmåleri med järnvitriol och äkta pigment. Altanernas rostfria räcken är ritade av Walter Druml.

En unik detalj är att delar av husets konstruktion, såsom bland annat tak- och byggreglar, är en del av arkitekturen.

Huset är genomgående byggt av naturliga och hållbara material. Fasaden är klädd med specialsågad gran i tre olika bredder som är behandlade av Järna Lasyrmåleri med järnvitriol och äkta pigment.

Altanernas rostfria räcken är ritade av Walter Druml - enkom för detta hus - och är byggda på plats av Järna Smide. Väggar och tak är isolerade med ekofiber vilket är mer än dubbelt så tätt som mineralull och håller värmen flera gånger bättre än syntetisk isolering och ger ett behagligare inomhusklimat.

Samtliga innerväggar har dubbla skivor och är klädda med glasfiberfri väv. Belysning inne och ute är ritad av Node Ljusdesign och belysningen i trapp och kök är specialtillverkad för huset.

Snabb applicering och lång livslängd med

Järnvägsbro i Mönsterås före och efter renovering med katodisk filmgalvanisering.

FILMGALVANISERING

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda katodisk filmgalvanisering kan detta underhåll göras mycket mer effektivt, snabbare och ofta billigare än dagens lösningar. Metoden har kort appliceringstid, lång hållbarhet och innebär minimalt framtida underhåll.

ATT ROSTSKYDDA med traditionella målningssystem är både tidskrävande och dyrt. Renovering av rostskyddet på en bro som förbinder två lokalsamhällen görs inte över en natt, och avstängningar påverkar trafikflödet.

– Med katodisk filmgalvanisering kan jobbet utföras på timmar i stället för dagar. Till skillnad från rostskyddsfärg ger det ett galvaniskt skydd som kan jämföras med varmförzinkning och metallisering, förklarar Thor Smette som är generaldirektör på ZINGA Scandinavia.

ZINGA är flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion.

Det appliceras som färg, med pensel, roller eller färgspruta. ZINGA består av 96 procent ren zink och ger katodiskt skydd. Efter torkning ger det inga utsläpp och det är helt giftfritt och kan därför användas i kontakt med dricksvatten och sårbar natur. Systemet uppfyller kraven i NORSOK och ISO 12944.

– Efter sandblästring appliceras ZINGA

i två skikt med en timmes torktid mellan skikten. Efter sex timmar kan det övermålas. Underhållets varaktighet är lång och beläggningens hållbarhet bestäms av uppoffringshastigheten för zink.

Zinken korroderar framför stålet och ”offrar” sig för att skydda stålet. Om en skada uppstår i stålet avsätts korrosionsprodukterna från zinken på det skadade området, och återförsluter det från atmosfären och förhindrar att korrosionen kryper i sidled.

Katodisk filmgalvanisering kan användas för underhåll av stålkonstruktioner som stålbroar, kajer, räcken, lyktstolpar, skyddsräcken, högspänningsmaster och andra konstruktioner. Med katodisk filmgalvanisering utförs renoveringen på kortast möjliga projekttid, med extrem hållbarhet och minsta möjliga framtida underhåll.

– Skadad och naturligt sliten galvanisering anses av många vara början på slutet på konstruktionens existens, och stålet ersätts med nytt. Det är oftast felaktigt och en onödig

resursanvändning. Med ZINGA kan galvaniseringen repareras på plats. Även rostiga högspänningsmaster, skyddsräcken och lyktstolpar kan galvaniseras om och få nytt liv, säger Thor Smette.

I dag har nästan 100 projekt slutförts framgångsrikt. I Norge finns 30 år gamla broar som renoverats med ZINGA utan behov av underhåll under perioden. Bara under de senaste åren har kraftledningsmaster galvaniserats om och 25 stålbroar i Skandinavien har renoverats.

– Uppmärksamheten och förfrågningarna ökar. Samhället kan spara mycket pengar och medborgarna kan besparas mycket frustration om det här blir det nya sättet att underhålla stålkonstruktioner, konstaterar Thor Smette.

27 DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZINGA
www.zinga.se

FRAMTIDEN

Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105

Fasad brandtest

B-s1,d0

brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kontakta Oss: λ= W/(m K)

Kingspan AB

Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden

t: +46 31-760 26 99 e: info@kingspan.se

INOM ENER GI EFFEKT I VT BY GG AND E
Produktion nu möjlig i Finland

FRAMTIDENS FLYGPLATSSTAD

Planerna för ett nytt innovationsdistrikt på Gardermoen, Framtidens flygplatsstad, presenterades under ett event på Oslo Gardermoen. Aktörerna bakom forskningsprojektet är Oslo Airport City, Ullensaker kommun, Nannestad kommun, Oslo Logistikkpark Gardermoen, Multiconsult och LINK Arkitektur.

Syftet med forskningsprojektet har varit att kartlägga potentialen för att utveckla smarta stads- och platskvaliteter i Gardermoregionen.

Ambitionen är ett dynamiskt och funktionellt område runt flygplatsen, som inte bara stödjer flygplatsens drift, utan också bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar region.

Genom projektet har möjligheter utforskats för framtidsinriktade, hållbara och smarta lösningar för affärs- och fastighetsutveckling samt infrastruktur kring flygplatsen.

Projektägaren, Ullensaker kommun, ville genom projektet initiera en strategisk och forskningsbaserad innovationsprocess i samarbete med relevanta aktörer i regionen.

Projektet har delats upp i olika arbetspaket som har resulterat i fyra rapporter; “Principles for Successful Airport Cities - Global Lessons for Gardermoen”, “Potential för mer skaldjur i flygplatsstaden”, “Transport and Logistics” och “Gardermoen, innovationsdistrikt för framtida frakt- och passagerarrörlighet”. Rapporterna samlas i en slutrapport som hänvisar till rekommendationer för hur området kan utvecklas vidare.

Utveckling av flygplatsstäder, Airport Urbanism, syftar på en forskningstradition som handlar om ett regionalt innovationssystem placerat runt flygplatser.

Internationellt benämns infrastrukturen och aktiviteterna på en flygplats som tre geografiska enheter som erbjuder unika komparativa fördelar för affärs-, fastighets- och infrastrukturutveckling; Flygplats, flygplatsstad och flygplatsregion.

I norskt sammanhang innebär det att Gardermoenregionen kan bli ett unikt innovationssystem.

BYGGSTART: KONTORSHUS- OCH AFFÄRSHUSET MEDIEBYEN I STAVANGER

Veidekke har fått i uppdrag att bygga kontors- och affärshuset Mediebyen på Nytorget i Stavanger åt SVG Property AS. Den 11 500 kvadratmeter stora byggnaden har bland annat NRK och Stavanger Aftenblad som hyresgäster.

Kontraktet är ett totalkontrakt värt 330 miljoner NOK exkl. MOMS.

– Det är väldigt glädjande att nu kunna börja bygga mediestaden. Detta är ett projekt vi har arbetat med länge nu i nära samarbete med SVG Property, Ghilardi+Hellsten och flera partners och vi har varit igenom en lång regulatorisk process. Det här blir ett jättebra projekt som kommer att bli en central del av stadsbilden framöver och vi ser fram emot att ta oss an uppdraget, säger distriktschef Bendik Aarstad i Veidekke Bygg Rogaland.

– Centrumutveckling är viktig för SVG Property AS, vars strategi är att äga sina byggnader under lång tid framöver. Att komma igång med detta viktiga omvandlingsprojekt är något vi sett fram emot länge, säger SVG Fastighets generaldirektör Tonje Rosenvold. – Det blir en väldigt bra byggnad för Mediebyen, men också för andra hyresgäster som vill flytta in i ett jättebra nytt centrumhus på levande Nytorget, tillägger hon.

Hyresgästerna NRK och Aftenbladet kommer att inta andra och tredje våningen i byggnaden, medan de tre översta våningarna fortfarande är lediga. I entrézonen från Nytorget planeras ett matkoncept och mötesplatser.

Parkeringskällaren kommer att innehålla kapprum, cykelparkering och parkering för NRKs och Aftenbladets tjänstebilar, förutom ett tekniskt rum för ventilation och en energicentral.

En separat energicentral kommer att etableras med energibrunnar under byggnaden. Projektet ska BREEAM-certifieras till klass Excellent förutom att uppfylla FutureBuilts krav på cirkuläritet.

På byggarbetsplatsen är rivningsarbetet redan i full gång och allt ska vara klart i juni 2026. Uppdraget ingår i Veidekkes orderreserv för andra kvartalet 2024.

WWW.SCHEUCH.COM

VI LEVERERAR TEKNIK

SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING

I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer.

VÅRA TJÄNSTER

Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning

Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

FÖR REN
Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com
LUFT
Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1 14.08.15 10:02

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.