Advertisement
The "B2B Krant" user's logo

B2B Krant

Dordrecht, Netherlands

www.b2bkrant.nl

De B2B Krant maakt voor u dé business-to-business krant voor de regio Drechtsteden-Rotterdam-Gorinchem. De kracht van de B2B Krant zit in de combinatie van het hoge bereik, de beslissingsbevoegdheid van de lezers, maar ook in de persoonlijke touch door ondernemers te faciliteren en te ontzorgen op verschillende vlakken. Het ultieme doel van iedere ondernemer is zichzelf te onderscheiden, meer opdrachten te krijgen, groei doormaken en meer omzet te behalen. Omdat te bereiken moet er hard worden gewerkt en zakelijke risico’s genomen worden. De B2B Krant biedt op papier, digitaal en met netwerkbijeenkomsten voor ondernemers extra nieuws en advies, maar ook ondersteuning en contactmogelijkheden. De opzet is journalistiek, redactioneel onafhankelijk en zet ondernemers aan om meer oog te hebben voor B2B, nieuwe wetten, regels en extra motivatie op te doen om elkaar business te gunnen. Wilt u adverteren? Bel naar Tony Bruys: 06 512 626 94.

Publications