Advertisement
The user logo

Auta Lasta ry

Auta Lasta ry on vuonna 1969 perustettu lastensuojeluyhdistys, joka ylläpitää 14-paikkaista lastensuojelyksikkö Heinäsalmikotia, 21 paikkaista päiväkoti Eväsreppua sekä 30 paikkaista päiväkoti Laululintua. Heinäsalmikoti ja päiväkoti Eväsreppu sijaitsevat yhdistyksen palvelukeskuksen tiloissa Oulun Hietasaaressa ja Laululinnun päiväkoti toimii Oulun Intiössä. Lastensuojelullista toimintaansa Auta Lasta ry laajensi aloittamalla perhehoidon tuottamisen syksyllä 2019. Auta Lasta ry osallistuu aktiivisesti lastensuojelun vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön myös valtakunnallisella tasolla. Yhdistys toteuttaa yleishyödyllisenä toimintana mm. lasten hyvinvointia edistäviä hankkeita yhteistyössä julkisten palveluiden sekä toisten järjestötoimijoiden kanssa.

Publications