Page 1

Innehållsförteckning AudicomPendax - Styrka och mod

Företagspresentation Framtidens utbildningsrum Idéhandboken

4 5 6

Lister som klarar alla hinder

AV-listsystem Skrivtavlor Anslagstavlor Tillbehör

28 52 68 74

Alltid i startgroparna

Konferensskåp AV-väggsystem AV-möbler

82 90 100

Visa skärpa och precision

Filmdukar Mörkläggning

112 128

Vi missar aldrig en teknikväxling

Installation Manöversystem Ljudanläggningar Projektorer Distanskommunikation

134 148 156 162 168

Hjälp för att komma över

Konsulten Service och Support Mörkläggningsprojektering

172 174 175

Hitta rätt - snabbt

Alfabetiskt sakregister Utförandenycklar Artikelnummerregister aupx.com Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och utgående produkter. Telförbehåller 08-555 36 oss 900rätten • Fax till 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com Vi löpande produktoch konstruktionsförbättringar. Färgnyanser återgivna i tryck kan, av trycktekniska skäl, skilja något från den verkliga färgen.

178 180 182 185 1


Företagspresentation

AudicomPendax -

2

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Företagspresentation

Som sannolikt Europas största leverantör av AV-utrustning till mötesrum krävs både styrka, erfarenhet och mod. Styrka och resurser att utveckla och förfina produkter, mod till att satsa på AV-branschens största koncepthus - vårt nya AV-center. Välkommen till framtiden!

styrka och mod • Företagspresentation DesignLine • Framtidens X-line utbildningsrum • Idéhandboken Classic • Basic • Gemensamma tillbehör

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

3


Företagspresentation AudicomPendax Affärsidé Vårt mål är att utifrån kundens unika arbetssätt och förväntningar, utforma det optimala mötesrummet. Detta skall uppnås med egenutvecklade unika produkter, lösningar och tjänster till minst 70 % i kombination med det marknaden i övrigt erbjuder, samtidigt som inredning och teknik integreras i miljön. Vi erbjuder alltid 3st alternativa lösningar. Produktveckling prioriteras för att: • Möjliggöra nya arbetssätt med modern teknik. • Tillvarata nya möjligheter i material och teknik. • Alltid erbjuda ett mervärde. Kvalitet, Miljö, Tillgänglighet och Socialt ansvarstagande är ytterligare ledstjärnor i verksamheten.

Kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande Vi är certifierade enligt ISO 9001:2000 och 14001:2004. Vi mäter regelbundet som aktiv del i vårt verksamhetssystem: • Kundnöjdheten genom enkät. • Antal körda mil per kundbesök – för att minska koldioxidutsläppen. • Antalet STOP and GO dvs. förbättringsmöjligheter vår personal noterar i verksamheten. • Antalet förbättringsmöjligheter våra kunder noterar. • Vårt certifieringsorgan gör revisioner minst 2 ggr per år för att säkra vårt kvalitets- och miljöarbete. • SA-8000 är implementerad och en naturlig del i vår vardag.

5 års garanti Som ett resultat av ett mångårigt kvalitetsarbete lämnar vi 5 års produktgaranti på alla våra egentillverkade standardprodukter.

Produktutveckling Vi arbetar aktivt med att tillföra nya produkter och lösningar som stämmer med morgondagens behov. I vår produktutveckling är miljöarbetet en viktig del då vi där genom smarta lösningar, materialval och mångsidighet m.m. kan minska miljöpåverkan. Vi har idag ett flertal patent vilket är ett kvitto på att vårt arbete ger dig som AudicomPendax-kund ett mervärde.

Konsulten Det andra tar betalt för gör vi gratis! Se under rubriken Konsulten på sidan 172. AudicomPendax´s huvudkontor i Skarpnäck.

4

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Framtidens Företagspresentation utbildningsrum Framtidens utbildningsrum!? Under de 30 år som flera av oss i AudicomPendax varit verksamma inom AV-branschen har det sällan, eller kanske till och med aldrig, hänt att vi tillverkare och leverantörer samverkat med forskning eller utbildningssystemen i Sverige för att hitta nya bättre former för att höja inlärningsgraden – detta måste ses som anmärkningsvärt! Vi har försökt ta ett nytt grepp på detta och presenterat det för ett flertal utbildare med ett mycket positivt gensvar. Vi hoppas att snart få tillfället att bygga det första riktiga framtidsrummet som kommer att höja inlärningsgraden för alla som studerar. Vi skapade ett nytt – teoretiskt – utbildningsrum med målet att utbildningen skall bli effektivare, inlärningsgraden bli högre och när detta lyckas sannolikt undervisningen roligare och spontanare. Resultatet blev denna idéskiss.

Denna miljö skiljer sig från traditionell utbildningsmiljö bland annat genom följande: • Alla väggytor används • Modern och traditionell teknik samverkar • Alla hjälpmedel är enkla att använda • Spontana tankar skall kunna uttryckas direkt när de poppar upp. • Tillgänglighetsförordningen är tillgodosedd med dubbla AV-lister. • En ny stol utvecklas – den flexibla stolen. • Dubbla bildvisningssystem – digital teknik och traditionell • Hela väggarna är skrivtavelyta. • Internet med webkameralösning för kreativa aktivteter. • Objektkamera som kan visa objekt och dokument på en projektionsyta. • Digitalskrivtavla för interaktiva möten. • Elevvägg för framträdanden • Lärarpulpet – stående • Enkelt handhavande genom billiga enkla manöversystem Vill du ta del av det kompletta idéunderlaget eller vill du vara med att utveckla konceptet är du välkommen att slå en signal.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

5


Idéhandboken

6

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

7


Idéhandboken

8

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

9


Idéhandboken

10

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

11


Idéhandboken

12

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

13


Idéhandboken

14

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

15


Idéhandboken

16

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

17


Idéhandboken

18

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

19


Idéhandboken

20

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

21


Idéhandboken

22

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

23


Idéhandboken

24

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Idéhandboken

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

25


AV-listsystem

Lister som klarar al

26

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem

Vi skapade i mitten av sjuttiotalet den första AV-listen och har idag utvecklat både lister, skrivtavlor och konferensskåp till marknadsledande AV-produkter. Inget kommer att hindra oss från att utveckla denna bas i vårt sortiment ett handfull egna patent borgar för den utvecklingen.

lla hinder • DesignLine • X-line • Classic • Basic • Gemensamma tillbehör

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

27


AV-listsystem

DesignLine - en modern skrivtavla i sparsmakat, elegant utförande och med senaste belysningstekniken.

28

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem NYHET! DesignLine AV-listsystem – SUPERSYSTEMET! Vi tar nu AV-listkonceptet till helt nya höjder. AV-listen blir en aktiv del av inredningen med bland annat inbyggd LED-belysning. Systemet har ett helt unikt upphängningssystem som rullar extremt lätt och som inte påverkas av damm eller smuts i listen. Helt utvecklat efter de europeiska standardkraven med bland annat inbyggt tippskydd.

Bild 1. Pendax 1980

Bild 2. Audicom 1990

Bild 3. AudicomPendax 2010

Historik En världsprodukt lanserad av AudicomPendax! AV-listsystemet är utvecklat av Pendax och introducerades 1978 på de svenska och engelska marknaderna. Systemet blev patenterat för sin unika upphängningsfunktion, bild 1. Detta vidareutvecklades av Audicom i början på 90 talet, bild 2. Det nya systemet ersatte det ”gamla” Pendaxglidet med ett hjul för att

få ett mycket enklare handhavande samt att för miljöns skull helt ta bort teflonbehandlingen. I september 2010 introducerar vi nästa generation AV-listsystem, bild 3. Vi har här tagit det bästa från det ”gamla” Pendax-systemet och det unika Audicom-systemet och skapat ett helt nytt ”supersystem”. Självklart krävs inget teflon för optimal funktion.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

29


AV-listsystem Funktion/Produktnyckel AV-Listsystem

Funktion AV-listsystem generellt

Basic

Classic

X-line

DesignLine

Ekonomiskt system

J

J

J

J

J

Flexibelt system

J

J

J

J

J

Frigör golvytor

J

J

J

J

J

Universalt system

J

J

J

J

Pedagogiskt

J

J

J

J

J

Pappersfunktion

J

J

J

J

Magnetisk pappers funktion

N

N

J

J

Täckdekor i papper

N

J

J

J

Täckdekor i fanér, lackerat, aluminium

N

N

J

J

Upphängning

Tapp

Enkelhjul

Boogiehjul

Superhjul

Kräver teflonbehandling för bästa glidfunktion

N

N

N

N

Inbyggd belysning

N

N

N

J

E

J=JA N=NEJ

E=Ej relevant

Fördelar med AV-listsystem Den kompletta AV-inredningslösningen för dig som i första hand söker: • Funktion • Effektivitet • Ekonomi Du får ett system som innebär: • Fria golvytor • Låg investeringskostnad • Hög flexibilitet

Tippskydd Vi har utvecklat avhakningsskydd som passar våra AV-listhängda produkter. Avhakningsskydden är enkla att montera och justera.

Vi erbjuder systemen: • DesignLine • X-line • Classic • Basic

Tillgänglighet för funktionshindrade I Storbritannien finns sedan 2004 en lag (DDA – The Disability Discrimination Act) som hanterar tillgängligheten till alla arbetsplatser och offentliga byggnader för funktionshindrade. I Sverige har vi motsvarande i form av en förordning (2001:526) om tillgänglighet och en hel samling lagar, förordningar och riktlinjer som exempelvis Boverkets byggregler och allmänna råd, Arbetsmiljölagenoch förordningen, lagarna om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer på grund av funktionshinder och om likabehandling av studenter i högskolan. AudicomPendax’s produkter och installationer är konsekvent och sedan länge anpassade efter dessa riktlinjer. Vi har lösningar för er tillgängliga och jämlika verksamhet när det gäller samtliga produktgrupper. AV-listsystem är ett enkelt och billigt sätt att tillgodose krav på tillgänglighet.

30

Blädderblockstavlor med unika fördelar En serie av nya blädderblockstavlor utformade för bästa funktion och med ett formspråk som gör att de passar in i dagens miljöer.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem

Universell pennhållare En ny pennhållare som kan användas på både magnetiska och omagnetiska ytor. Ersätter de traditionella pennhyllorna och monteras om man så vill på baksidan av AV-listhängda produkter vilket gör att man slipper utstickande delar på framsidan.

Skrivtavlor för AV-list Samtliga skrivtavelytor är av glasemalj av högsta klass (ej av lackerad plåt eller av högtryckslaminat) samt laminerade på MDF board för att klara de stränga kraven i europastandarden SS-EN 14434. Undantagna är lättviktsskrivtavlorna där samma glasemaljyta är monterad på ett lättviktsmaterial av bikakekonstruktion. Samtliga tavlor är kontralaminerade med galvaniserad plåt för att alltid vara helt plana. Vi lämnar, om inget annat avtalats, 15 års garanti på skrivtavelytan vid normal användning. Skrivytans färg är vit.

Projektionsytor Samtliga projektionsytor levereras för AV-listupphängning och projektion för data/videobild (3:4, 16:9/16:10) förutom Classic som har ett helt kvadratiskt 1:1-format anpassat för overheadprojicering av stående och liggande A4 bilder. Önskas steglöst vinklingsbara projektionsytor för eliminering av keystoneeffekten (sned bild) för OH-bildsvisning beställs kompletteringssats. Vi rekommenderar en maxstorlek på 2500 x 2000mm för AV-listhängd produkt. För större bildytor se under rubriken Filmdukar – Ramspända sidan 124.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

31


AV-listsystem DesignLine DesignLine AV-List Vårt nyutvecklade AV-listsystem som tar AV-listen till nya höjder. • Helt nytt upphängningssystem där hjulet rullar på en upphöjning i profilen. Inget damm eller annat kan störa funktionen. • Inbyggd LED-belysning. • Pappersfunktioner – magnetisk och inbyggd pappershållare. • Integrerat tippskydd i hjulkassetten. • Samma täckdekor som till X-line systemet. • Helt nytt formspråk. • Helt dold infästning. • Automatisk inställning av hjulet mot listen – du behöver inte se efter, det är bara att hänga på tillbehöret. • Samtliga X-line produkter passar även till DesignLine och vice versa AV-listen levereras komplett med skarvbeslag och pappershållare av klämtyp.

Superhjul med avhakningsskydd

AV-list DesignLine 3000mm per styck. Inklusive skarvbeslag. Dekor, magnetpappersfunktion, LED-belysning och pappershållare av klämtyp är tillval.

A 11320

LED-belysning Med varmvitt ljus. Andra färger på begäran. 5000mm inkl transformator A 11321

Ändstopp/skydd för DesignLine Levereras i par med en höger och en vänster. A 11322

Skarvbeslag AV-list DesignLine Levereras i par

A 11323

Pappershållare Pappershållare av plast till DesignLinelisten, Längd: 495mm. Normal åtgång är 1 till 2 stycken per meter AV-list.

32

A 11105

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem AV-listsystem DesignLine Heltäckande dekorer DesignLine Vit A 11631 Bok A 11632 Ek A 11633 Naturanodiserad A 11634 Björk A 11636 Betsad bok D 11637 A 11631

A 11632

A 11633

A 11636

A 11634

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

33


AV-listsystem DesignLine AV-listupphängd Skrivtavla DesignLine Samma skrivtavlor som till X-Line men försett med nya upphängningsbeslaget med inbyggt tippskydd och nya hjulupphängningen. Med bets avses Herdins standardbets. Storlek mm inkl. ram 1252x952 Vit A 11324 1552x1252 Vit A 11325 1252x952 Naturanodiserad A 11326 1552x1252 Naturanodiserad A 11327 1252x952 Bok A 11328 1552x1252 Bok A 11329 1252x952 Betsad bokram D 11330 1552x1252 Betsad bokram D 11331 1252x952 Björk A 11332 1552x1252 Björk A 11333 1252x952 Ek A 11334 1552x1252 Ek A 11335

DesignLine - Upphängningsbeslagssats Två upphängningsbeslag, 1 par, med tippskydd. Avsedd för upphängning av egna produkter på AV-listen. Längd 200mm. Upphängningsbeslag 1 par Vit A 11336 Silvergrå A 11345

Projektionsyta DesignLine En helt ny konstruktion som gör att inga yttre, synliga, ramar behövs. Projektionsduken upplevs som mycket smidig och blir till en del av inredningen. Skuggan som faller på väggen blir inramning till en fulländad bild på en spännduk av högsta kvalitet. Levereras med nya upphängningsbeslaget till AV-list DesignLine. Passar även till X-linesystemet. Vill du använda DesignLine projektionsyta till Basic och Classic AV-listerna ska du komplettera med passande upphängningssats. Se sidan 50. Mått Bildformat 1500x1125mm 4:3 A 11117 2000x1500mm 4:3 A 11118 1500x845mm 16:9 A 11119 1800x1015mm 16:9 A 11120 2000x1125mm 16:9 A 11121 Valfri storlek A 11122

34

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem AV-listsystem DesignLine Blädderblockstavla DesignLine I grunden samma blädderblockstavla som Classic men försedd med det nya superhjulet. Med bets avses Herdins standardbets. Ramlös - Silvergrå arm/stödben A 11337 Ramlös - Vit arm/stödben A 11338 Utförande med ram Vit - Vit arm/stödben A 11339 Bok - Silvergrå arm/stödben A 11340 Ek - Silvergrå arm/stödben A 11341 Naturanodiserad - Silvergrå arm/stödben A 11342 Björk - Silvergrå arm/stödben A 11343 Betsad bok - Silvergrå arm/stödben D 11344

Magnetfunktion Ett mycket uppskattat komplement till den vanliga pappershållarfunktionen. Passar till AV-list DesignLine med rak, heltäckande dekor i valfritt utförande. Levereras i längder om 3000mm. A 11640

Magneter för magnetfunktion I förpackningar om 10 stycken Vit A 16083 Grå A 16084 Blå A 16086

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

35


AV-listsystem X-line

X-line AV-list Ett AV-listsystem som består av en grundlist och en serie komplementlister som väljs beroende på vilka funktioner eller vilket utförande man vill ha. I grundlisten finns från början en pappershållarfunktion där man skjuter in pappret i listens underkant. Magnetpappersfunktion, som finns som tillval, är den mer intuitiva lösningen som gör det ännu enklare att fästa papper på listen. Magnetfunktionen kan kombineras med valfri rak aluminiumdekor och gör helt sonika att magneter kan fästas direkt på dekorens yta. Sitter det bara en magnet på listen förstår alla hur det fungerar.

fig 1. Grundlist.

fig 3. Grundlist med rak aluminiumdekor.

fig 2. Grundlist med pappersdekor.

Dekor finns av papper och av aluminiumprofil. Aluminiumdekoren finns i en rak och en inåtvinklad variant och med flera attraktiva ytor. Vill du ha en annan färg på din dekor än vad du finner här i katalogen så ordnar vi det - kontakta oss. En dubbellist får man genom att, i stället för dekor, hänga en så kallad enkellist på grundlisten. Med en dubbellist finns möjligheten att låta en OH-projektionsyta passera framför exempelvis en blädderblockstavla. En dubbellistfunktion kan inte kombineras med avhakningsskydd eller magnetfunktion.

fig 4. Grundlist med vinklad aluminiumdekor.

fig 5. Grundlist med rak aluminiumdekor, magnetfunktion och magnet.

fig 6. Grundlist med enkellist. En dubbellist.

Grundlist 3000mm inklusive standard pappersdekor i vitt. A 11310

Enkellist Sätts på grundlisten så man får en dubbellist 3000mm. Naturanodiserad A 11405 Vit A 11406

Boogiehjul för AV-list X-line De AV-listhängda produkterna i X-lineserien är försedda med kullagrade Boogiehjul. A 11008

36

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem AV-listsystem X-line

Heltäckande dekorer X-line Vit Bok Ek Naturanodiserad Björk Betsad bok

Rak Vinklad A 11631 A 11641 A 11632 A 11642 A 11633 A 11643 A 11634 A 11644 A 11636 A 11646 D 11637 D 11647 A 11631

A 11632

A 11633

A 11636

A 11634

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

37


AV-listsystem X-line

AV-listupphängd skrivtavla X-line Ramar som i hela X-line sortimentet; bok, ek, björk samt vita och naturanodiserade. Herdins standardbets Storlek mm inkl. ram 1252x952 Vit A 11570 1552x1252 Vit A 11575 1252x952 Naturanodiserad A 11979 1552x1252 Naturanodiserad A 11981 1252x952 Bok A 11972 1552x1252 Bok A 11982 1252x952 Betsad bokram D 11977 1552x1252 Betsad bokram D 11987 1252x952 Björk A 11976 1552x1252 Björk A 11986 1252x952 Ek A 11973 1552x1252 Ek A 11983

Blädderblockstavla X-line I grunden samma konstruktion som Classic men försedda med X-lineramar. Finns i vit elektroforetiskt infärgad aluminium, naturanodiserad aluminium eller aluminium mantlad med faner av bok från södra Europa, björk från norra Finland eller ek från norra Amerika. Samtliga faner är, precis som i resten av sortimentet, av kvalitet ”A”. Storlek platta inklusive ram 695 x 935mm. Största djup inklusive stödbeslag är 225mm. Finns med melaminbelagd spånplatta eller med skrivtavelyta som stödplatta. Herdins standardbets. Tavla med vit ram levereras med vit upphängningsarm och stödbeslag. Övriga i silvergrått. Färg/träslag ram Med melaminbelagd spånplatta som stödplatta Vit A 11131 Bok A 11132 Ek A 11133 Naturanodiserad A 11134 Björk A 11136 Betsad bok D 11137 Med skrivtavelyta som stödplatta Vit A 11141 Bok A 11142 Ek A 11143 Naturanodiserad A 11144 Björk A 11146 Betsad bok D 11147

38

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem AV-listsystem X-line

Projektionsyta X-line Motsvarande ramar som i resten av X-line sortimentet; bok-, ek- eller björkfaner, vitt eller naturanodiserad. Försedd med vår utmärkta spännväv med Gain 1,0. Dessa är avsedda för projicering med datavideoprojektor och finns som standard i videoformaten 4:3 och 16:10. Herdins standardbets Bildformat 4:3 1540x1165 Vit A 11771 1540x1165 Bok A 11772 1540x1165 Ek A 11773 1540x1165 Naturanodiserad A 11774 1540x1165 Björk A 11776 1540x1165 Betsad bok D 11777 2040x1540 Vit A 11781 2040x1540 Bok A 11782 2040x1540 Ek A 11783 2040x1540 Naturanodiserad A 11784 2040x1540 Björk A 11786 2040x1540 Betsad bok D 11787 Bildformat 16:10 1540x963 Vit A 11791 1540x963 Bok A 11792 1540x963 Ek A 11793 1540x963 Naturanodiserad A 11794 1540x963 Björk A 11796 1540x963 Betsad bok D 11797 2040x1275 Vit A 11801 2040x1275 Bok A 11802 2040x1275 Ek A 11803 2040x1275 Naturanodiserad A 11804 2040x1275 Björk A 11806 2040x1275 Betsad bok D 11807

OH-vinklingssatser Används för Keystonekorrektion vid visning med OH-projektorer. Ange vid beställning på vilken projektionsyta den skall monteras. Vit A 11021 Naturanodiserad A 11024

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

39


AV-listsystem X-line Skarvbleck För AV-list X-line. Underlättar vid montering. Blankförzinkad A 5205

Ändskydd och stopp för dubbellist Höger eller vänster. Inklusive ändstopp. Ändskydd dubbellist höger A 11437 Ändskydd dubbellist vänster A 11438

Ändskydd och stopp för AV-list X-line Färg grå. A 11435

40

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem AV-listsystem X-line X-line - Upphängningsbeslagssats Två upphängningsbeslag försedda med AudicomPendax’s unika hjulupphängning, samt två stödbeslag. Avsedd för upphängning av egna produkter på AV-listen. Längd 200mm. Vitt A 11050 Silvergrå A 11051

Upphängningsbeslagsats för dubbellist Denna beslagsats har längre/djupare upphängningsdel vilket gör att AV-hjälpmedlet kommer längre från väggen. Användas på de produkter som skall hängas ytterst när dubbellist används. A 11035

Magnetfunktion Ett mycket uppskattat komplement till den vanliga pappershållarfunktionen. Passar till AV-list X-line med rak, heltäckande dekor i valfritt utförande. Levereras i längder om 3000mm. A 11640

Magneter för magnetfunktion I förpackningar om 10 stycken Vit A 16083 Grå A 16084 Blå A 16086

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

41


AV-listsystem Classic Classic Denna AV-list kan kompletteras med pappershållare av plast eller plåtdekor för uppsättning av papper med magneter. Levereras i längder om 3000mm.

Naturanodiserad aluminium A 11003

Vitaluserad aluminium A 11103

Pappershållare Pappershållare av plast till Classiclisten, Längd: 495mm. Normal åtgång är 1 till 2 stycken per meter AV-list. A 11105

Plåtdekor Vitlackerad plåtdekor till Classiclisten. För att med hjälp av magneter hänga upp större ritningar etc. Magneter ingår inte - se tillbehör på sidan 44. Längd 1000mm. A 11106

Enkelhjul Används som upphängningselement till Classicsystemet. Levereras i par. A 11010

42

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem AV-listsystem Classic

AV-listupphängd Skrivtavla Classic Ram av natureloxerad aluminium med plasthörn. Reducera angivna mått med ca 30 mm för att erhålla verklig skrivyta. 1210 x 910mm AA 11210 1510 x 1210mm AA 11215 Lättvikt 1210 x 910mm AA 11211 1510 x 1210mm AA 11216

Projektionsyta Classic Vår gamla beprövade konstruktion med projektionsyta av laminat med Gain 1,3 och med vit X-lineram. Formatet är anpassat för bildvisning av både liggande och stående OH-bilder (d.v.s. helt fyrkantigt). 1252 x 1252mm A 11422 1652 x 1652mm A 11426

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

43


AV-listsystem Classic

Blädderblockstavla Classic En renässans för den enarmade och patenterade, blädderblockstavlan som en gång introducerades av Pendax. Finns med upphängningsarm och stödben i vitt eller silvergrå och vit stödplatta. Storlek platta: 640 x 880mm. Största djup inklusive stödbeslag är 225mm. Upphängningsarm/stödben silvergrå A 11155 Upphängningsarm/stödben vitt A 11156

Ändstopp För Classic och Basic. Färg grå.

A 11431

Liten magnet Magneter 15mm i diameter, till plåtdekor sidan 42. 10 stycken per förpackning. Blå Grön Gul Röd

44

AA 16096 AA 16097 AA 16098 AA 16099

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-listsystem AV-listsystem Basic

Basic skrivtavellist En enkel AV-list som enbart är avsedd för upphängning av AV-hjälpmedel och som AV-list ovanför skrivtavlor. Levereras i längder om 3000mm. Natureloxerad aluminium B 21003

Vitaluserad aluminium B 21103

Bokfanerad aluminium B 21053

Björkfanerad aluminium B 21052

AV-listupphängd Skrivtavla Basic Levereras i omonterat utförande med ram av plast. Levereras med tappar som upphängningselement. Hjul finns som tillbehör - se sidan 50. Grå ram 1205 x 905mm B 21220 1505 x 1205mm B 21221 Vit ram 1205 x 905mm B 21230 1505 x 1205mm B 21231

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

45


AV-listsystem Basic Projektionsyta Basic Ramspänd med vår spännväv med Gain 1,0. Anpassade för bildvisning i formatet 4:3 (standard data/videoformat) Ram av plast. Levereras med tappar som upphängningselement. Hjul finns som tillbehör - se sidan 50. Grå ram 1505 x 1130mm B 21240 2005 x 1505mm B 21241 Vit ram 1505 x 1130mm B 21250 2005 x 1505mm B 21251

Blädderblockstavla Basic Med två upphängningsarmar. Uppbyggd med vår systemprofil och med platta i vitlackerad plåt. Infällbar stödbygel gör tavlan lätt att passera när den inte används och ger rätt fall på pappret när den är i bruk. Pennhållaren sitter på baksidan av plattan. Vit stödplatta, armar/sidoprofil vitaluserad A 11921 Vit stödplatta, armar/sidoprofil naturanodiserad A 11924 Storlek platta: 600 x 850mm

Ändstopp För Basic. Färg grå. A 11431

46

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Gemensamma Tillbehör AV-listsystem

Broschyrställ för AV-list Ett broschyrställ med modern design. Finns i utförandena vitt eller silver. Stället rymmer 12st A4 eller 6st A3. Försedd med tappar som passar alla AV-listsystem Vit A 11161 Silver/naturanodiserad A 11162

Hylla för AV-list Utförd i vår systemprofil. 2st hyllplan i vit laminat. Steglöst justerbara, vilket alltid ger rätt kamerahöjd. Den flexibla systemprofilen medger även att hyllplan kan placeras ovanför AV-listen. Storlek på hyllplan: (Bredd x Djup mm) 265x185 Vit A 81509 Silver/grå A 81519

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

47


AV-listsystem Tillbehör Gemensamma

Ställ för broschyrer och tidningar

Det övre beslaget som passar i både AV-list och för direkt väggmontage.

Perfekt förvaring av pärmar Hyllsystem Hyllsystemet, som finns närmare presenterat på sidan107, är även anpassat för AV-listsystem. Allt som behövs är att det övre beslagen vänds upp- och ned och fästs i listen istället för att skruvas direkt i väggen. Ett mycket flexibelt system man kan flytta runt helt efter eget behov - exempelvis mellan olika rum. Perfekt för projektarbete och andra flexibla arbetssätt och arbetsplatser. Kan i ryggen förses med skrivtavlor eller andra skivmaterial. Finns i vitt, bok, ek, naturanodiserat, björk och betsad bok. Se mer på sidan 107.

48

Ställbar fot i gavelns botten för fullt stöd i alla lägen.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Gemensamma AV-listsystem Tillbehör Anslagstavlor Porös träfiberplatta försedd med linneväv monterad i likadana ramar som våra skrivtavlor i X-lineserien. Levereras med tappar som passar alla AV-listsystem. 1252x1050 Silver/Natur A 11870 1252x1050 Vit A 11871 1252x1050 Bok A 11872 1252x1050 Björk A 11873 1252x1050 Ek A 11874 1252x1050 Betsad bok D 11875

Övriga tillbehör AV-lister: Monteringsats för AV-list För gipsvägg. Innehåller 5st. 1 sats per list åtgår. A 11450

Monteringssats för betong med 5st expander 1 sats per list åtgår. A 11451

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

49


AV-listsystem Tillbehör Gemensamma Tillbehör till AV-listsystem Tapp Används som upphängningselement till Basicsystemet. Levereras i par A 11012

Krok Krok avsedd för upphängning av tavlor eller liknande på AV-listen. A 11015

Klämma

Krok

Extra kraftig nypa, avsedd för upphängning av tjockare papper, kartong, tyger m.m. A 11020

Klämma

Enkelhjul Används som upphängningselement till Classicsystemet. Levereras i par. A 11010

Boogiehjul till upphängningsbeslag Denna sats innehåller två stycken boogiehjul och de fästelement som krävs för att sätta fast dem i det 10mm hål som finns i AudicomPendax’s upphängningsbeslag för AV-list. A 11008

Superhjul med avhakningsskydd Hjulet till DesignLine AV-listsystem. Levereras i par inklusive avhakningsskydd. A 11018

50

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Gemensamma AV-listsystem Tillbehör Nylonglid till upphängningsbeslag Består av 1 par nylonglid inklusive fästdetaljer. Passar AudicomPendax’s standardiserade 10mm hål. A 11009

Säkerhetsbeslag Avhakningsskydd för listhängda produkter. Monteras enkelt på upphängningsarmarna. Avsedd för Basic och Classic systemet A 11016 Avsedd för X-line systemet A 11017

Beslagsats för filmduk Passar till alla våra Classic och X-line filmdukar med kåpa. Försedd med avhakningsskydd för X-linesystemet. För stor kåpa (140x110mm) A 11013 För liten kåpa (112x90mm) A 11014

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

51


Skrivtavlor Förr var det enkelt att välja skrivtavla! Det i särklass vanligaste AV hjälpmedlet är fortfarande skrivtavlan, tätt följt av blädderblocket, först därefter kommer olika tekniska lösningar. Vad skall du tänka på när du väljer skrivtavla idag? Vi skall här försöka guida dig fram till rätt typ av skrivtavla som stämmer med dina behov.

Typer

För att underlätta valet av skrivtavla har vi i en tabell sammanställt lämpligheten för de olika modellerna samt utfört en kontrastmätning för att faktamässigt belägga lämpligheten.

• Vanlig skrivtavla där du skriver med filtspets penna. • Glasskrivtavla • Tapetskrivtavla • Digital skrivtavla.

Kontrast

På senare år har det skett en snabb utveckling även inom detta produktområde. I första hand har utvecklingen gått emot att anpassa designen till det moderna kontoret, ofta på bekostnad av funktionen, men även digitala varianter har introducerats på marknaden.

Nedan är angivet vilken kontrast olika pennors färg ger på olika typer av skrivtavla. För att anses lämpligt i undervisningssammanhang skall alltid bästa kontrast eftersträvas

och det är svart eller mörkblå text på vit botten eller motsatsen. Värden under 10 är inte att rekommendera om budskapen skall vara tydliga och enkla att uppfatta. För personer med nedsatt syn är endast svart penna och vit tavla att rekommendera.

Vanlig väggfast skrivtavla Det finns på marknaden flera typer av skrivtavlor/ytor att välja på, emalj, lackerat, laminat och ”tapet”- en plastfolie applicerad på en väv.

Kontrastförhållande 20:1

Blädderblock

Glasemaljskrivtavla

Komb. skrivtavla/projyta

Glas (vitgrön)

Opalglas

Glas (silvergrå)

Teckenförklaring Grön penna Röd penna

15:1

Blå penna Svart penna Bra kontrast

10:1

5:1

1:1 Här redovisas skillnaden i luminans mellan ytan och pigmentet som fastnat på ytan. Diagrammet gäller alltså för den som har normal syn eller en vanlig synnedsättning. För den som har defekt färgseende och har svårt att se grönt (deuteranopi), rött (protanopi) eller blått (tritanopi) sjunker dessa tre värden ytterligare i motsvarande grad. Vi rekommenderar i normalfall ett kontrastförhållande över 10:1 - inom den streckade, röda linjen.

52

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor

Glasemalj Välj emaljytan och välj vår emaljskrivtavla om du vill ha garantier för att produkten klarar dagen ställda kvalitetskrav. Vår tavla är i dag den enda i världen som klarar dagens svenska standard SS-EN 14434:2005 upp till nivå 2. Standarden täcker aspekterna ergonomi, teknik och säkerhet. Detta garanterar dig en framtidssäkrad lösning då det med all säkerhet blir krav, åtminstone i offentliga lokaler.

Vid professionell användning är emaljskrivtavlan det enda egentliga alternativet, ytan är outslitlig varför vi lämnar 15 års garanti på skrivytan. Standardsortiment består av systemen Basic, Economy, Classic, X-line och Design Line. Skillnaderna mellan de olika systemen är utformningen. Med eller utan ram, typ av ram och pennhyllor samt om ramarna är fabriksmonterade eller levereras separat för eget montage.

Storlekar upp till 400cm längd och höjd 120cm är standard. Tavlorna är uppbyggda med en MDF-skiva som stomme. Alternativt används en lättviktskonstruktion som kallas ”honeycomb” av papper. Glasemaljen ligger på en stålplåt. Tjocklek totalt ca 9-10mm. På baksidan är tavlorna kontralaminerade med plåt.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

53


Skrivtavlor

Glasskrivtavla

Höj- och sänkbara skrivtavlor

Digitala skrivtavlor

I första hand lämplig i miljöer där estetiken går före funktion och endast för sporadisk användning. Kontrasten och reflexerna gör tavlan mindre lämplig i utbildningssammanhang.

Finns i ett flertal modeller. Den vanligaste är skolmodellen med en eller flera tavlor som med inbyggda motvikter kan höjas upp och ned. Det finns även motordrivna speciallösningar ”nedifrån och upp” t.ex. monterade i skåp och helt dolda när de inte används.

Den digitala skrivtavlan har nu funnits på markanden i några år och börjar bli accepterad som en interaktiv lösning med mervärden som: Dokumentation sker automatiskt. Distribution kan ske automatiskt till deltagare. Interaktiva – kan tex arbeta direkt i dokument som hämtas från Internet.

Stativ/rullbara tavlor

På universitet och högskolor används idag ofta traditionella höj- och sänkbara skrivtavlor. Dessa kan med fördel ersättas med projektionsytor och digitala skrivtavlor i en touchpanelvariant - en mobil skrivtavelplatta som passar utmärkt i större salar. Interaktiva projektorer är nästa generation digitala skrivtavlor som helt ersätter vägghängda modeller och kan användas tillsammans med skrivtavlor och projektionsytor av hög kvalitet. Även bakprojektion.

Tapetskrivtavlan Detta är en folie vilken är applicerad på en bärare vilket gör att man enkelt kan tapetsera hela väggar oavsett om de är raka, runda eller kantiga. Ytan är inte lika slitstark som en glasemaljtavla men å andra sidan är det lätt att tapetsera om väggen när tavlorna är förbrukade.

Finns i flera olika modeller och storlekar.

Närvarotavla En tavla speciellt framtagen för att alla enkelt skall veta var personalen är.

Rekommendationstabell Lämplighet/data Glasemalj

Allmänna Kontor Konferens Grupprum Utbildning Hörsal ytor x

x

x

x

x

Runda väggar

x

Tapetskrivtavla

x

x

x

Glas-vit/grön

x

x

x

Glas-opal

x

x

Glas-silver

x

x

Projektion/ x x x skrivtavla Digitalskrivtavla

x

Digital-tablettskrivtavla

x

x

x

x

Höj och sänkbara

x

x

x

x

54

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor

Produkt/funktions nyckel

Vanliga skrivtavlor

Glas

Digitala

Funktion Emalj- Lackerad Laminat Tapet- Glas- Väggfast Lös enhet Touchpanel Interaktiv skrivtavla skrivtavla skrivtavla skrivtavlor skrivtavlor enhet för vanliga projektor skrivytor Kvalitetssäkrad SS-EN 14434:2005 J N N N N N N N J Enkel att använda

J

J

J

J J

N

N N

J

Vafri storlek

J

J

J

J N

N

J N

J

Lätt att sudda på ytan

J

N

N

N J

N

J E

J

Tål oöm behandling

J

N

N

N N

N

J N

J

Kan monteras på alla typer av former tex runda väggar N N N J N N N E N Lämplig som mobil enhet

J

J

N

N N

N

N N

J

Enkelt att dokumentera det skrivna N N N N N J J J J Användas med bef. vanlig skrivtavla Interaktiv inlärning E E E E E N J E J J=JA

N=NEJ

E=Ej relevant

Heldags användning

Kortare möten

Höga/ Slitstyrka låga krav

x

x

H

Mycket bra

x

x

L

Ömtålig

x

L

Mycket bra

x

L

Mycket bra

x

L

Mycket bra

x L Ömtålig

x

L

Ömtålig

x

x

L

God

x

x

L

x

Kommentarer

15 års garanti

Kompromisslösning Projektorlampa stör läraren, bildhöjd är ett problem

Mycket bra

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

55


Skrivtavlor DesignLine Nyhet – DesignLine! Detta system kan erhållas i tre utföranden, med eller utan ram och med infälld TV skärm.

DesignLine med ram DesignLine med ram är ett helt nyutvecklat system som tillsammans med nya AV-listsystemet DesignLine lyfter AV-inredningen till helt nya höjder. Med bl.a. funktioner som inbyggd LED-belysning blir skrivtavlan en aktiv och integrerad del av inredningen. Se mer på sidan 18 om DesignLine AV-listsystem. Levereras med AV-list i ovankant och dold infästning. LED-belysning och pappershållarfunktioner är tillval till denna. Naturanodiserad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 13001 A 13002 A 13003 A 13004 A 13005

Bokfanerad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

Vit ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 13011 A 13012 A 13013 A 13014 A 13015

Betsad, bokfanerad 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 13111 A 13112 A 13113 A 13114 A 13115

Björkfanerad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

ram

D 13121 D 13122 D 13123 D 13124 D 13125

Ekfanerad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 13131 A 13132 A 13133 A 13134 A 13135

A 13141 A 13142 A 13143 A 13144 A 13145

Andra storlekar, lackerade dekorer mm begär information

Tillval AV-list Se under rubrik AV-listsystem

56

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor DesignLine Skrivtavlor LED belysning 5000mm inkl transformator Ändstopp/skydd

A 11321 A 11322

DesignLine utan ram En produkt som svarar mot vår tids krav på design och funktion. En kombination av ett fritt svävande uttryck och en glasemaljyta av högsta kvalitet för den som uppskattar både form och innehåll. 1500x1200 2000x1200 3000x1200 4000x1200 Valfri Bredd över 4000mm med skarvprofil.

D 47115 D 47120 D 47130 D 47140 D 47150

DesignLine TV Dynamisk funktion är rätta ordet för denna kompletta AV-lösning. TV/ dataskärmen fälls in i centrum av skrivtavlan vilket ger möjlighet till en aktiv och interaktiv presentation där noteringar görs direkt på skrivtavlan samtidigt som sin presentation pågår. Lämplig med 42” bildskärm och i mindre mötesrum. 2000x1200 3000x1200 Andra storlekar och utföranden begär information.

D 47121 D 47131

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

57


Skrivtavlor DesignLine DesignLine glasskrivtavla En glasskrivtavla som sticker ut. Som lagervara finns färgen vitgrön. En finess är pennhyllan. Man skjuter in pennorna i sidan på tavlan. En fördel med denna produkt är att den kan finna sin plats i andra miljöer än de där man traditionellt har professionell AV-utrustning som glasemaljskrivtavlor. På så vis kan spontana möten inte bara uppstå, utan till och med bli produktiva. Höjd: 1195mm Djup: 45mm. Bredd: 750mm B 47570 Bredd: 1500mm B 47571

Glasskrivtavla Denna tavla av härdat glas monteras med ingående fästlister i ovanoch underkant. Glaset är slipat runt om, emaljerat och för säkerhets skull härdat i enighet med såväl BS 6206 som EN12150. Glaset är vitt eller har en lätt grön ton och är 100% blyfritt och 100% återvinningsbart. Höjd: 1000mm Djup 6mm. Grönvit Bredd: 1200mm B 47667 Bredd: 1500mm B 47668 Bredd: 2000mm B 47669 Extra vit Bredd: 1200mm B 47677 Bredd: 1500mm B 47678 Bredd: 2000mm B 47679

Glasskrivtavlorna kan även erhållas i en vitare nyans, som på den här bilden. Den universiella pennhållaren fästes med dubbelhäftande tejp. Här på bilden finns även en speciell ”parkeringsplats” av tunn plåt för den magnetiska sudden. Begär mer information från oss.

58

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor Skrivtavlor X-line X-line Försedd med vår egenutvecklade systemprofil med inbyggda funktioner och ett formspråk som gör att skrivtavlan blir en integrerad del av inredningen med dynamiska funktioner som du inte hittar någon annanstans.

• Pappershållarfunktion med magnet och/eller plasthållare. • Täckdekorer med olika formspråk, färg och träslag. • Integrerad med AV-listen – inga synliga skarvar. • Helt dold infästing. • Möjlighet till eget unikt formspråk.

X-line

Ramprofilen runt tavlorna kan erhållas raka eller inåtvinklade. Som standard levereras inåtvinklad ram. Finns i: Naturanodiserad, vit och träfanerad aluminium. Kan dessutom fås som beställningsvara i valfri pulverlackad kulör eller anodisering

Naturanodiserad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 12401 A 12402 A 12403 A 12404 A 12405

Bokfanerad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 12911 A 12912 A 12913 A 12914 A 12915

Björkfanerad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 12931 A 12932 A 12933 A 12934 A 12935

Vit ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 12411 A 12412 A 12413 A 12414 A 12415

Betsad, bokfanerad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

D 12921 D 12922 D 12923 D 12924 D 12925

Ekfanerad ram 1252x952 1552x1252 2052x1252 3052x1252 4052x1252

A 12941 A 12942 A 12943 A 12944 A 12945

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

59


Skrivtavlor Classic och Economy

Classic Ursprungstavlan som introducerades redan i början på 1980-talet. Ofta benämnd som skolstandard. Levereras med monterad ram i naturanodiserad aluminium som sammanfogats med plasthörn. Infästning görs med de ingående plasthållarna eller med skruv direkt genom tavlan. 610x610 910x610 1210x910 1510x1210 2010x1210 3010x1210 4010x1210

A 12006 A 12009 A 12010 A 12015 A 12020 A 12030 A 12040

Pennhylla Classic Pennhylla, 300mm lång, snäpps fast på ramen.

A 12901

Economy Finns med ramar i naturanodiserad aluminium, vitt, björk eller bok. I den undre ramlisten är fler funktioner integrerade. Den utgör även pennhylla och fästbeslag då tavlan vid montage vilar i denna del av ramen. Levereras omonterad. Naturanodiserad ram 1210x910 1510x1210 2010x1210 3010x1210 4010x1210

B 22011 B 22015 B 22020 B 22030 B 22040

Vit ram 1210x910 1510x1210 2010x1210 3010x1210 4010x1210

B 22110 B 22115 B 22120 B 22130 B 22140

Bokfanerad ram 1210x910 1510x1210 2010x1210 3010x1210 4010x1210

B 22210 B 22215 B 22220 B 22230 B 22240

Björkfanerad ram 1210x910 1510x1210 2010x1210 3010x1210 4010x1210

B 22310 B 22315 B 22320 B 22330 B 22340

60

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor BasicSkrivtavlor och Tapet

Basic En nyutvecklad produkt med plastram och plasthörn. Levereras omonterad, i övrigt lika det övriga sortimentet. Upphängningsbeslag ingår. Vit ram 1205x905 1505x1205 2005x1205 3005x1205 4005x1205

A 12710 A 12715 A 12720 A 12730 A 12740

Grå ram 1205x905 1505x1205 2005x1205 3005x1205 4005x1205

A 12810 A 12815 A 12820 A 12830 A 12840

Skarvprofil Denna profil är avsedd för att kunna skarva tavlor till valfri längd. Säljes per hel lpm. Skarvprofil, färg vit A 22150

Tapetskrivtavlor En perfekt produkt för oregelbundna, runda väggar och alla typer av specialapplikationer. Finns även som kombinerad projektionsyta och skrivtavelyta. Anbringas på vägg med vanligt tapetklister för våtrumstapet. Den kombinerade projektions- och skrivytan är förklistrad för att direkt fästas på underlaget, som måste vara helt slätt. Storlek: 1220mm höjd/bredd och valfri längd. Säljs endast på hel löpmeter. Tjocklek: 0,75 mm. Vikt 1300gr/kvm och 1465gr/kvm med magnetfunktion.

Tapetskrivtavla Vit 1220mm

A 12950

Projektions/skrivtavla Vit 1368mm

B 48696

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

61


Skrivtavlor Övriga Stativskrivtavlor Hjulstativ Ett universalstativ som passar till alla våra skrivtavlor. Välj lämplig skrivtavla bland de väggfasta. Vi rekommenderar inte större skrivtavlor än 300 cm då de blir otympliga att hantera. OBS! tänk på att kontrollera höjden i dörrhålet så att stativet kan rullas in till önskat ställe. Storlek : Bredd 1510mm x höjd 2010mm x djup 510mm Försett med låsbara hjul.

Hjulstativ Vit Silvergrå

B 24230 B 24231

Övriga modeller Har du behov av andra modeller som tex: • Dubbelsidig/svängbar skrivyta. • ”Swing board” 5 skrivytor – 2 dörrar med dubbelsidig skrivyta monte rade på en väggfast tavla. • Anslagstavla på en eller två sidor. • Egen konstruktion/idé. Kontakta oss – kundspecifika lösningar är standard för oss.

Närvaro/noteringstavla En universaltavla med förtryckt rutmönster och i huvudet veckans dagar i klartext på engelska. 1210x910

A 12206

Rutmönster/Linjering Vi erbjuder standardmönster som trycks på skrivtavlorna enligt nedan. Kundspecifika mönster och linjeringar kan erhållas, begär information. Vid enstaka tavlor blir det kostnadseffektivast att linjera med speciell linjeringstejp. Rutmönster 1000x1200 2000x1200

B 40210 B 40220

Notsystem 1000x1200

B 40212

Startset - Skrivtavla – Det miljövänliga startsetet! Pennor som är vattenbaserade! Miraclean rengöringssystem kräver endast vatten för djuprengöring och ingenting för normal rengöring! 1 fp. Pennor 1x4 färger, 1 st. Pennhållare universal, 1 st. Tavelsudd silver, 1 fp. Miraclean rengöringsytor, 1 st. Teleskopisk pekpinne/neddragningskäpp, 1 st. Sprayflaska med magnethållare, 1 fp. Magneter 1x10st. A 16300 Se även under rubrik tillbehör sid 74 till 76.

62

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor Höj- ochSkrivtavlor sänkbara

Höj- och sänkbara skrivtavlor Den höj- och sänkbara tavlan finns i ett flertal varianter: • Enkel tavla med motvikter. • Motordrivna system. • Dubbla tavlor med motvikter. • Kundunika inbyggda system.

Motordrivna system

Manuella system Enkeltavlor med integrerade motvikter 1x2000x1000mm 1x3000x1000mm 1x4000x1000mm

B 43115 B 43120 B 43125

Dubbeltavlor med integrerade motvikter 2x2000x1000mm B 43020 2x3000x1000mm B 43030 2x4000x1000mm B 43040 Önskas tavlor i t.ex. trippelsystem ökas antalet tavlor som monteras tillsammans.

Enkeltavla 1x3000x1000 mm 1x4000x1000 mm

B 43154 B 43155

Dubbla tavlor 2x3000x1000 mm 2x4000x1000 mm

B 43054 B 43055

Pelarhöjd är som standard 290 cm. Andra höjder kan erhållas, begär information. Pelarna är tillverkade i aluminium.

Tillbehör Projektionsduk En vinklingsbar projektionsduk att monteras på sidan av pelaren eller emellan två pelare. Kan vinklas/tiltas 20grader och snedställas 30grader. 1500x1500mm 1800x1800mm

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

B 43135 B 43136

63


Skrivtavlor Interaktiva Digitala skrivtavlor Utvecklingen inom detta produkt område går oerhört fort. Nedan anges exempel på modeller, begär information för att få senast kända typ och utförande.

X-line konferensskåp försedd med digital skrivtavla

Vi erbjuder olika modeller som AV-list/vägghängda, mobila och IR modeller som arbetar mot vanliga skrivtavlor och scannar av texten som skrivs. I grunden ger alla typerna samma basfunktioner. Principen är att skrivfunktionen blir interaktiv genom att kopplas ihop med en dator och en data/videoprojektor. Mjukvara ingår till samtliga system. Det ger fördelar som att allt som skrivs direkt kan sparas i datorn och hanteras som vilket digitalt dokument som helst och kopieras, distribueras via Internet eller det interna nätet. Den väggmonterade modellen är lämplig i mindre eller medelstora rum medan mobila ”plattan” har obegränsade möjligheter då den kan placeras var som helst i rummet och bilden projekteras på filmduk i önskad storlek. Fördelen med IR-modellen är att de arbetar mot en vanlig skrivtavla och enkelt kan flyttas mellan olika rum. Den väggmonterade kan hängas på någon av våra AV-lister och på det sättet göras mobil alternativt skruvas fast på väggen eller monteras i ett skåp t.ex. valfritt konferensskåp i X-line serien. Denna typ finns i flera storlekar, aktiv bildyta, diagonalt, ca 1200mm, 1500mm och 1800mm.

64

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor Interaktiva Skrivtavlor

Väggmonterad

Väggmonterad

Väggmonterad Diagonal mått (ca): 1200mm 1500mm 1800mm

IR-modell Avsedd för skrivtavlor upp till storlek 4000x1200mm. Seriell anslutning B 43150 USB anslutning B 34151 Trådlös B 34152

B 43140 B 43141 B 43142

Mobil Denna modell kan placeras löst eller byggas in i podiebord . Storlek LCD skärm 15” B 43145 17” B 43146

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

65


Skrivtavlor Interaktiva

Interaktiva projektorer Interaktiva projektorer är en intressant utveckling, eller till och med revolution, inom detta område. När den trådlösa pennan är kopplad direkt till projektorn behövs ju inte någon särskild vägghängd teknikprodukt med allt vad det för med sig. Ger fördelar som: • Arbetar mot din vanliga skrivtavla som följer standarden ”Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder.” • Valfri storlek på skriv/bildytan. • Ultrakort projiceringsavstånd reducerar skuggor, bländning och reflexer. • Kan monteras på höj- och sänkbara skrivtavlor av hög kvalitet så att personer med olika längd kan använda hela tavlan. • Betydligt billigare totallösning. • Öppet system – förbered dina lektioner på vilken dator som helst.

66

!

RT A M S

• Trådlös penna ersätter musen vilket förenklar arbetet. • Enkel installation – Plug and Play – via USB anslutning. • Inbyggd mikrofoningång och talförstärkning. • Kan även användas med bakprojektionsyta. Mjukvaror som idag finns fria på nätet är enkelt att ta hem för pedagogisk användning. Till systemet medföljer mjukvara som kan arbeta mot valfritt system. D 34100

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Skrivtavlor 3D-stativet Skrivtavlor

3D-stativet Kombinera anpassad undervisning med interaktiv skrivtavla Med introduktionen av interaktiva skrivtavlor har utbildningen blivit mer direkt. Alla i klassrummet vänder sin uppmärksamhet mot den interaktiva skrivtavlan. Samtidigt finns önskemål om mer individuell undervisning, undervisning gruppvis eller till och med mer än en årskurs i ett och samma klassrum. För att kunna dra nytta av pedagogiken med den interaktiva skrivtavlan och fortfarande ha möjlighet till individuellt anpassad undervisning är lösningen detta stativ. Tavlan kan vridas och vändas i olika riktningar mot grupper eller enskilda elever utan att resten av klassen distraheras.

Tillgänglighet Förutom att tavlan kan vändas åt olika håll kan den elektriskt flyttas 935mm upp eller ned. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är detta en mycket spännande lösning då alla elever och lärare oavsett längd, eller om man är rullstolsburen, har lika bra tillgång till interaktiv undervisning. Man behöver heller inte längre kompromissa mellan den normalt lägre skrivhöjden och den normalt högre projiceringshöjden. Det är bara att byta höjd med kontrollen. • Passar de senaste modellerna av de vanligaste interaktiva skrivtav lorna, vanliga skrivtavlor och finns även för stora LCD-touchskärmar. • Anpassad för närskjutande projektorer av alla fabrikat. • Behöver aldrig justeras efter installation. 3D-stativet

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

D 43156

67


Anslagstavlor DesignLine Anslagstavlor finns i utförandena X-line Classic och Basic. Dessa modeller kan erhållas med linne eller kork. Dessutom erbjuder vi anslagstavla DesignLine som vi tillverkar i vilket utförande ni vill samt Bulletinboard som är en korklinloleumprodukt som med fördel kan limmas direkt på vägg. Basic är utan ram med omvikt kant. Classic är likadan som Basictavlan men försedd med aluminiumram. Storlekar från 600 x 600 mm till 2000 x 1200mm. Valfri storlek, pris per närmaste hel kvm. Utan skarv högst 2440 x 1200 mm.

DesignLine DesignLine anslagstavla utformas helt efter era specifikationer. Välj tyg, mönster, ram och tjocklek helt efter eget huvud eller er miljö. Här finns möjlighet att skapa allt från den lilla diskreta till konstfärdiga ljudabsorbenter. D 23440

68

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Anslagstavlor Anslagstavlor X-line X-line Vit ram Linne 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1252mm 2052 x 1252mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter Kork 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1052mm 2052 x 1052mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter

A 23306 A 23310 A 23315 A 23320 A 21133

A 23406 A 23410 A 23415 A 23420 A 21134

Naturanodisead ram Linne 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1252mm 2052 x 1252mm Valfri storlek

A 23321 A 23322 A 23323 A 23324 A 21135

Kork 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1052mm 2052 x 1052mm Valfri storlek

A 23325 A 23326 A 23327 A 23328 A 21136

Ram bokfanér – klarlackad Linne 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1252mm 2052 x 1252mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter Kork 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1052mm 2052 x 1052mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter

A 13611 A 13612 A 13613 A 13614 A 41138

A 13711 A 13712 A 13713 A 13714 A 41139

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

69


Anslagstavlor X-line

Ram björkfanér Linne 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1252mm 2052 x 1252mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter. Kork 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1052mm 2052 x 1052mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter.

Ram ek – klarlackad Linne 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1252mm 2052 x 1252mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter. Kork 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1052mm 2052 x 1052mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter.

Ram bokfanér – betsad med Herdins standardbets Linne 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1252mm 2052 x 1252mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter. Kork 1252 x 652mm 1252 x 1052mm 1552 x 1052mm 2052 x 1052mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter. Betstillägg vid andra typer av bets. Begär information

70

A 13631 A 13632 A 13633 A 13634 A 41142

A 13731 A 13732 A 13752 A 13734 A 41144

A 13641 A 13642 A 13643 A 13644 A 41143

A 13741 A 13742 A 13743 A 13744 A 41145

D 13621 D 13622 D 13623 D 13624 D 41140

D 13721 D 13722 D 13723 D 13724 D 41141

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Anslagstavlor Classic Anslagstavlor och Basic

Classic Linne, monteras direkt mot vägg. Aluminiumram. Classic Linne 610 x 610mm 1210 x 610mm 1010 x 1210mm 1510 x 1210mm 2010 x 1210mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter Classic Kork 610 x 610mm 1210 x 610mm 1010 x 1010mm 1510 x 1010mm 2010 x 1010mm Valfri storlek. Pris per påbörjad meter

A 23105 A 23106 A 23110 A 23115 A 23120 A 23101

A 23205 A 23206 A 23210 A 23215 A 23220 A 41230

Basic Linne, monteras direkt mot vägg. Omvikt kant. Kan även förses med plastram med plasthörn. Basic Linne 600 x 600mm B 23005 1200 x 600mm B 23006 1000 x 1200mm B 23010 1500 x 1200mm B 23015 2000 x 1200mm B 23020 Valfri storlek. Pris per påbörjad meter B 23001

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

71


Anslagstavlor – Skoltavla

Skoltavla En naturprodukt som tillverkas av linolja. Dessa tavlor direkt limmas på vägg. Tjocklek = 6,0 mm. Bredd = 1220 mm. Rullängd = ca 30 lpm. Baksida = juteväv. Se färgnummer och prover på sidan 73. Ange färg nr vid beställning. D 41150 OBS! Kontrollera färger och nyanser då de kan avvika från gång till gång eftersom det är ett naturmaterial..

72

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Anslagstavlor

2067

2162

2205

2186

2185

2187

2166

2203

2201

2204

2202

Skoltavlan passar natuligtvis lika bra på kontoret. Limmas direkt på väggen.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

73


Tillbehör Analogt med vår affärsdevis “Dynamisk Funktion” har vi glädjen att presentera en rad nyheter/innovationer som helt lever upp till devisen och dessutom bidrar starkt till miljöbesparingar! Miraclean - Miljövänligt rengöringssystem för skrivtavlor Penna, tavelsudd och vatten är allt som behövs för ett perfekt resultat. Vi garanterar att glasemaljskrivtavlan blir som ny. Pennan är utan onödiga lösningsmedel, helt Xylenfri, luktfri och snabbtorkande. Sudden är en ergonomiskt utformad hållare med magnet som gör att du alltid har din tavelsudd på skrivtavlan. Utbytbar suddyta gör tavlesudden outslitlig. Miraclean suddyta är den miljövänliga lösningen som gör din vardag i mötesrummet effektivare och enklare. Du har alltid en ren och fräsch skrivyta. Byt enkelt ut din kardborrinfästa suddyta på sudden och återanvänd den om och om igen, det är bara att skölja rent den i vatten. Det som fulländar systemet är den lilla vattenflaskan som alltid via sin

magnethållare sitter på din skrivtavla. Spreja på Miracleanytan så att den blir fuktig. Rengör nu din skrivtavla med sudden och ytan blir som ny. Normalt går det bra att sudda ut det du skrivit utan vatten. Du behöver bara använda vattnet om texten suttit länge eller om du har skrivit mycket.

Behövs rengöringsvätskan? Egentligen inte, den enda gången du behöver rengöringsvätskan är om du skrivit med fel penna. Tänk på miljön och lås in rengöringsvätskan!

MIRACLEAN 74

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Tillbehör Startset Ett enkelt sätt att alltid vara komplett och färdig att arbeta i mötesrummet. Skrivtavla AA 16300 Innehåller: 1 fp. Pennor 1x4 färger AA 20020 1 st. Pennhållare universal AA 16021 1 st. Tavelsudd silver AA 16010 1 fp. Miraclean rengöringsytor AA 16066 1 st. Teleskopisk pekpinne/neddragningskäpp AA 16110 1 st. Sprayflaska med magnethållare AA 16022 1 fp. Magneter 1x10st AA 16090

Stort Startset

AA 16320

Innehåller: Startset skrivtavla (som ovan) 1 fp. Blädderblock.

AA 16300 AA 16100

Pennor

En modern miljövänlig penna för skrivtavlan och blädderblocket. För bästa funktion d.v.s. för att lätt göra ren skrivytan använd Miraclean rengöringssystem. 4 st. Pennor i var färg AA 20020 10 st. Svart AA 20021 10 st. Blå AA 20022 10 st. Röd AA 20023 10 st. Grön AA 20024 100 st. Valfria färger AA 20025 Tips! Förvara alltid vattenlösliga, miljövänliga pennor liggande. Använd enbart vatten vid rengöring av tavlan. ALDRIG tvållösningar.

Pennhållare Magnetisk för 4 pennor

A 16050

Pennhållare Universal En universalpennhållare som klarar de vanligast förekommande pennstorlekarna. Används istället för pennhylla till skrivtavlor och blädderblockstavlor, monteras då med skruv i ramens baksida (se bild nedan). Pennorna skramlar inte runt eller ramlar av när du flyttar runt tavlan. Magnetisk för enkel fastsättning på framsidan av skrivtavlor. Självhäftande montage på glasskrivtavlor och andra icke magnetiska ytor. Kan även skruvas fast på insidan av en dörr eller under ett bord. 1 st. Universal pennhållare, Silver AA 16020 1 st. Universal pennhållare, Vit AA 16021

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

75


Tillbehör Tavelsudd Du har säkert sett den ibland på TV bakom ryggen på någon som blir intervjuad. Vår designade tavelsudd med utbytbar suddyta och kraftiga magneter gör att du slipper pennhyllan då den fästes direkt mot skrivtavelytan - om du valt en magnetiska emaljskrivtavla. 1 st. Tavelsudd, Silver A 16010

Miraclean Suddyta En revolution som gör att du enkelt kan använda din skrivtavla igen. Skriften från miljövänliga pennor är inte längre svår att ta bort tack vare vår unika suddyta. Kan tvättas för hand eller i maskin och till och med torktumlas. 1 fp. Miraclean suddyta 5 st. AA 16066

Miraclean Sprayflaska Kompletterar Miracleansystemet. Med sprayflaskan i sin magnetiska hållare på skrivtavlan har du alltid praktisk tillgång till vattnet som används när du ska göra skrivtavlan fullständigt ren. 1 st Miraclean Sprayflaska med magnethållare AA 16022

Komplett Miracleansystem Miraclean rengöringssystem: Innehåller (se bild på framsidan): 1 st. Tavelsudd silver 1 fp. Miraclean rengöringsytor 1 st. Sprayflaska med magnethållare

76

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

AA 16310 AA 16010 AA 16066 AA 16022


Tillbehör

Magneter Magneter för olika funktioner finns i lagersortimentet. Önskar ni magneter med eget tryck eller annan typ begär information. Stor magnet Den traditionella magneten för att fästa upp papper på din skrivtavla, markering på närvarotavla mm. Finns i fyra olika färger. Diameter 30 mm. 10 st. Blå AA 16090 10 st. Grön AA 16087 10 st. Gul AA 16088 10 st. Röd AA 16089

Liten magnet Samma typ av magnet som den stora men mindre, diameter 15mm. Används även till att fästa upp papper på AV-list Budgets magnetpappersfunktion. 10 st. Blå AA 16096 10 st. Grön AA 16097 10 st. Gul AA 16098 10 st. Röd AA 16099

X-line magnet Extra stark magnet som används till uppfästning av tyngre saker samt till magnetpappersfunktionen i AV-listsystem X-line. Levereras i förpackning om 10 stycken. Vit A 16083 Grå A 16084 Blå A 16086

Krokmagneter Stor Avsedd att användas att fästa filmduken mot skrivtavlan för att erhålla snedvinkling av projektionsduken vid snedvinkling. 1 st Stor krokmagnet

A 16092

Liten Avsedd att hänga upp pekpinne mot skrivtavla. 1 st liten krokmagnet

A 16091

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

77


Tillbehör Blädderblockspapper Våra papper är behandlade mot genomslag och försedda med standardhål. Hål: Diameter 20 mm C/C 425mm samt dubbelhål av ringpärms typ. Vikt: 50 gr/ark. Storlek: 550mm x 750mm. 1 st. block med 50 st. blad. A 16106 1 st. fp. med 5 st. block. A 16105 1 st. pall med 5x54 fp. totalt 270 block. A 16107 Tips! Förbrukar du mycket blädderblock? Köp en pall! Priset är mycket förmånligt.

Rengöringsvätska Rengöringsvätska för djuprengöring av skrivtavla och om fel penna har använts. OBS! Vårt rengörningssystem Miraclean gör att rengöringsvätskan ej behövs vid normal användning – TÄNK PÅ MILJÖN! Varje flaska innehåller 0,5L och är försedd med spraymunstycke. 1 st flaska 0,5 L 1 fp med 20 st flaskor 1 st storförpackning med 100 st flaskor.

A 16071 A 16072 A 16073

Pappershållare Pappershållaren är försedd med självhäftande tejp för enkelt montage. Passar även till AV-list Basic. Pappershållare 495mm A 11105

78

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Tillbehör Pekpinne/Neddragningskäpp En teleskopisk, kombinerad pekpinne och neddragningskäpp för filmdukar som ersätter traditionella pekpinnen och dragstaven vid normal takhöjd. 1 st Teleskopisk pekpinne/neddragningskäpp A 16110

AV-listtillbehör Krok Krok för upphängning av tavlor och liknande på AV-listerna. 1 st Krok A 11015

Klämma Kraftig klämma för upphängning av tjockare papper, kartong odyl på AV-listerna. 1 st Klämma

A 11020

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

79


AV-möbler

Alltid i startgroparn

80

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-möbler

Multimedia- och AV-väggsystem betraktar vi vördnadsfullt som vår hemmaarena. Skräddarsytt och integrerat i den inredning som avpassats. Alltid med design och funktion i första rummet.

na • Konferensskåp • AV-väggsystem • AV-möbler

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

81


AV-möbler Konferensskåp DesignLine Konferensskåp är lösningen för dig som tillfälligt vill kunna dölja det du förbereder eller håller på att jobba med. Konferensskåpet är lämpligt i mindre mötesrum och kontorsrummet för spontanmöten. Vårt sortiment består av tre grundtyper: DesignLine, X-Line och Classic. Varje grundtyp finns i flera modeller.

DesignLine DesignLine är vår satsning på att sätta inredningen i fokus så att AV-utrustning blir en integrerad del av inredningen. DesignLineserien utökas nu med två typer av Konferensskåp. Vägghängda underskåp finns som tillval till denna serie. Gemensamt för hela serien är att du själv kan påverka utformningen. Sortimentet består av: • Konferensskåp • Glasskrivtavlor • Kombinerad skrivtavla och projektionsduk • Underskåp och teknikskåp

Modeller Två grundmodeller finns. Modell 1 är med vanlig dörr medan modell 2 är med skjutdörrar.

82

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Konferensskåp DesignLine AV-möbler

Modell 2 Samma eleganta lösning som modell 1, men försett med skjutdörrar och betydligt större. Passar i medelstora konferensrum, chefsrum och VIP rum. Storlek: B 1760 x H1210 x D 95mm. Bredd helt öppet skåp 3250mm

Modell 1 Glasdörr med fast sidodekor av glas. En elegant pennhållare i sidan på skåpet. Insidan är försedd med vanlig emaljskrivtavla och blädderblockshållare. Som standard levereras skåpen med grönvitt eller silvermetallicfärgat glas och vitlackerad stomme. Storlek: B 900 x H 1200mm. DesignLineskåp modell 1, silvermetallic glas, DesignLineskåp modell 1, grönvitt glas DesignLineskåp modell 1, valfritt glas

DesignLineskåp modell 2, silvermetallic glas, emaljskrivtavla. DesignLineskåp modell 2, grönvitt glas, emaljskrivtavla. DesignLineskåp modell 2, valfritt glas, emaljskrivtavla. DesignLineskåp modell 2, silvermetallic glas, proj/skrivyta. DesignLineskåp modell 2, grönvitt glas, proj/skrivyta. DesignLineskåp modell 2, valfritt glas, proj/skrivyta.

A 47560 A 47561 D 47562 A 47560 A 47561 D 47562

A 47550 A 47551 D 47552

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

83


AV-möbler Konferensskåp X-line X-line Vårt patenterade X-line konferensskåp ”luktar” framtid tack vare den moderna uppbyggnaden med aluminiumprofiler. Kan enkelt skräddarsys helt efter dina egna önskemål, den geniala konstruktionen gör att det bara är din egen fantasi som sätter gränser.

Enkel montering

Tekniska data

Tack vare modulkonstruktionen klarar en person att montera ett X-lineskåp – du spar en massa pengar bara genom det. Börja med att montera fästbeslagen mot väggen, sätt upp skåpet och häng sedan på dörrarna. Enklare kan det inte bli.

Dubbelskåp: B1560x1210x150mm Öppet: B2960mm Enkelskåp: B790x1210x150mm Öppet: B1500mm Material: Aluminium. Bottenplatta/rygg: Emaljskrivtavla om inget annat anges. Blädderblockshållare på en dörrsida om inget annat anges. Filmduk insida skåp för rak projektion om inget annat anges. Konstruktion: Knock Down. Patent nr: SE 200063-0,1471809

Funktioner Skåpet kan erhållas med basfunktionerna: • Skrivtavla • Blädderblock • Projektion.

Andra tänkbara funktioner • Digitalskrivtavla • Glasskrivtavla • Kombinerad projektion och skrivtavla • Egen idé

84

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Konferensskåp AV-möbler X-line Bygg ditt eget X-line Konferensskåp Stommen är självbärande utan rygg vilket gör att du enkelt kan bygga upp din egen variant av skåp.

Skåpet består av: • Sidostycken med eller utan täcksidor. • Rörprofil som binder ihop skåpet. • Dörrblad om du vill. • Bakstycke om du vill

Dubbelskåp Konferensmodul, aluminium, filmduk, skrivtavla 1200x1500mm A 15815

Enkelskåp Konferensmodul, aluminium, skrivtavla 750x1200mm A 15835

Dörrblad 1 par till dubbelskåp

Dörrblad 1st till enkelskåp

Boklaminat Björklaminat Eklaminat Bokfanér Björkfanér Ekfanér Vit lack Silver lack Vafritt träslag Bets enl. Herdins standard

Boklaminat Björklaminat Eklaminat Bokfanér Björkfanér Ekfanér Vit lack Silver lack Vafritt träslag Bets enl. Herdins standard

A 15741 A 15742 A 15743 A 15744 A 15745 A 15746 A 15747 A 15748 D 15750 D 15751

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

A 15761 A 15762 A 15763 A 15764 A 15765 A 15766 A 15767 A 15768 D 15770 D 15771

85


AV-möbler Konferensskåp X-line

Standardskåp - Färdigmonterade Som lagervara finns laminat (Bok, Björk, Ek och Vitt) och Fanér i motsvarande träslag. I den standardskåpserie vi har tagit fram är emaljskrivtavla bakstycke. Måtten på standardskåpen är baserade på det traditionella konferensskåpet med en skrivtavelyta på 150x120cm och enkeldörrskåpet 750x1200mm.

Digitalskrivtavla Det är inget problem att montera en digitalskrivtavla i skåpet alternativt låta skåpet omge en digitalskrivtavla som monteras direkt mot vägg.

X-Line – Dubbelskåp X-line - Folie Dörrblad folie med täcksidor i aluminium. Bok Björk Ek

X-line – Fanér – lack - övrigt Dörrblad i fanér med täcksidor i fanérad aluminium i motsvarande träslag. Bok A 15804 Björk A 15805 Ek A 15006 Vit lackerat A 15807 Silver lackerat A 15808 Vafritt träslag D 15801 Betsad bok D 15811

X-line TV-skåp Komplett presentationslösning med blädderblockshållare, skrivtavla på högra dörrens insida och en LED-TV monterad i skåpets rygg. Med 55” TV D 15855 Med 42” TV D 15842

86

A 15801 A 15802 A 15803

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Konferensskåp AV-möbler X-line

X-Line – Enkelskåp X-line - Folie Dörrblad folie med täcksidor i aluminium. Bok Björk Ek

A 15821 A 15822 A 15823

X-line – Fanér – lack - övrigt Dörrblad i fanér med täcksidor i fanérad aluminium i motsvarande träslag. Bok Björk Ek Vit lackerat Silver lackerat Vafritt träslag Betsad bok, enl Herdins standard

A 15824 A 15825 A 15826 A 15827 A 15829 D 15830 D 15831

X-line enkelt TV-skåp Presentationslösning med blädderblockshållare och en platt TV monterad i skåpets rygg. Med 26” TV

D 15832

Tillbehör Pennhylla dubbelskåp Pennhylla enkelskåp Extra skrivtavla 910x610mm (monteras insida dörr) Extra blädderblockshållare (monteras insida dörr) Filmduk vinklingsbar Sido/täckdekor, vit Sido/täckdekor, silver/al Sido/täckdekor, Bok Sido/täckdekor, Björk Sido/täckdekor, Ek

A 15860 A 15861 A 15921 A 15931 A 15862 A 15787 A 15780 A 15784 A 15785 A 15786

Pennhylla Den designade pennhyllan är ett komplement om du vill täcka underdelen. Notera att den inte behövs för funktionen – pennorna ligger kvar på ”rören”.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

87


AV-möbler Konferensskåp Classic

Konferensskåp Classic Vår gamla trotjänare finns givetvis kvar i sortimentet. Stomme av homogent trä och bakstycke med glasemaljskrivtavla. Valfria träslag. Mått: B1510xH1250xd70mm. Bredd med uppfällda dörrar: 3020mm. Classic Bok Classic Björk Classic Ek Classic Betsad Bok Övriga träslag begär information

A 15721 A 15731 A 15735 D 41557

Tillval Projektionsduk, monteras ovankant insida skåp. B 51103 Önskas större projektionsduk monteras projektionsduk i tak eller på utanför skåp.

Hjulstativ Universalhjulstativ passar till alla våra konferensskåp och skrivtavlor. Passar även till TV-skärmar med Basic upphängningsfäste. Bredd: 1500mm Höjd: 2000mm Hjulstativ färg vit Hjulstativ färg silver

88

B 24230 B 24231

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-möbler

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

89


AV-väggsystem DesignLine Pendax’s system löser dina AV-problem! En slogan vi hade på 80-talet och som än idag är högst aktuell. Inredning, AV-utrustning och data är idag integrerat med varandra vilket gör att allt egentligen är AV-inredning och här är den kompletta AV-väggen den ultimata lösningen. Som kund skall man alltid sträva efter att ha så få entreprenörer som möjligt och bara en inom ett funktionsområde. Allt för att få lägsta totalkostnad över tiden samt att alltid veta vem som bär ansvaret. Våra AV-väggsystem löser detta på ett dynamiskt och funktionellt sätt. Sortimentet består av det nya X-linesystemet och våra traditionella AV-väggar; Classic och Basic. Till detta kommer alla våra heltäckande kundunika väggar. AV-väggsystem

DesignLine – kundspecifika AV-väggar Vi konstruerar och tillverkar alla typer av AV-väggslösningar helt efter kundönskemål. De vanligaste lösningarna är heltäckande väggar med vikväggsöppning eller slagdörrar. Nedan är bilder på olika installationer vi utfört. Tveka inte att fråga oss, vi utför kostnadsfritt en behovsanalys och lämnar förslag på lösning.

90

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-väggsystem AV-väggsystem DesignLine

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

91


AV-väggsystem X-line

X-line – AV-väggsystem Med betoning på SYSTEM - du skräddarsyr enkelt din egen AV-vägg helt efter dina behov. Fördelar med X-linesystemet jämfört med alla andra lösningar: • Billigt – oftast mindre än halva priset om man jämför med en traditionell lösning. • Helt fristående – det enda som behövs är ett tak och ett golv. • Flexibelt – kan utföras precis hur som helst. Det finns inga begränsningar. • Kan göras hur stort eller litet som helst – kan anpassas till konfe rensrummet likväl som event- eller mässhallen. • Bestäm funktionerna så tillverkas väggen efter det. • Synliga pelare eller heltäckande vägg. • Dold kanalisation – kablage döljs i pelarna. • Enkelt att flytta.

92

Exempel på funktioner som kan integreras i X-linesystemet • TV • Projektionsytor • Anslagstavlor • Förvaringsskåp • Teknikskåp • Högtalare • Blädderblockstavlor • Skrivtavlor • Konferensskåp • Videokonferens • Bakprojektion • Digitalskrivtavla

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-väggsystem AV-väggsystem X-line Exempel på X-lineväggar.

Bygg ditt eget X-linesystem

2. Pelare med ljud

Tänk på att antalet pelare reduceras när det är fler funktioner sammanfogade i ett system t.ex. 3st funktioner behöver bara 4st pelare osv. Pelarna är 150mm i diameter vilket alltså behöver läggas till angivna mått på respektive funktion/produkt nedan. Pelarnas täckkåpor är i standardutförande utförda i natureloxerad aluminium. Önskas lackerade täckkåpor, begär information.

Ett elegant sätt att erhålla ljudåtegivning i rummet är att bygga in högtalare i pelarna. Kompletterat med en subwoofer som kan placeras var som helst, till exempel ovanför undertaket, blir det ett mycket bra ljudlösning som gott och väl täcker konferensrummets behov. X-linepelare med högtalare, 1 st 3000 mm A 18870

1. Pelare

Infästningssats för AV-produkter Infästningssats för X-line förvaringsskåp

Börja med pelarna. De säljs i 3000mm längder alternativt per hel påbörjad löpmeter (dock minst 3000mm). Maximal längd utan skarv är 6000mm. Pelarna levereras komplett med 2st stora täckkåpor för fram och baksida, 4st mutterspårstäcklister för infästningsspåren och infästnings detaljer för golv och tak samt täcksskiva mot tak i papper. Infästningsenheten mot taket är 500mm lång och teleskopisk. Täckdelar levereras i naturanodiserad aluminium. X-linepelare, 1 st 3000mm A 18880 X-linepelare, minst 3000mm, lpm pris A 18884

Tillbehör

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

A 18021 A 18022

93


AV-väggsystem X-line Skrivtavla

Funktion Blädderblock/skrivtavla En blädderblockstavla med bottenplatta av emaljskrivtavla. Lämplig att placera i ytterkanten av en komplett AV-vägg. Storlek: 790 x 940mm. Vit ram. A 18611 Bokram. A 18612 Ekram. A 18613 Naturanodiserad ram. A 18614 Björkram A 18616 Betsad bokram D 18617 Matchande förvaringsskåp är storlek 795mm, se sidan 97

94

Välj mellan bredden 1540mm eller 2040mm x höjden 1240mm. Andra storlekar, begär information. Matchande förvaringsskåp är storlek 1545mm och 2045, se sidan 97 Storlek: 1540 x 1240mm Vit ram. A 18621 Bokram. A 18622 Ekram. A 18623 Naturanodiserad ram. A 18624 Björk ram. A 18626 Betsad bokram. D 18627 Storlek: 2040 x 1240mm Vit ram. Bokram. Ekram. Naturanodiserad ram. Björkram. Betsad Bokram.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

A 18631 A 18632 A 18633 A 18634 A 18636 D 18637


AV-väggsystem AV-väggsystem X-line Projektionsyta Detta är den optimala lösningen för dig som har höga krav på bildens kvalitet. Det i särklass bästa sättet att visa en bild på är en ramspänd projektionsyta med väv av hög kvalitet som är placerad på rätt höjd. Matchande förvaringsskåp är storlek 2045, se sidan 97. Storlek: 2040 x 1540mm det vill säga 4:3 Video/TV format är standard. Andra format, begär information. Vit ram. A 18641 Bokram. A 18642 Ekram. A 18643 Naturanodiserad ram A 18644 Björkram. A 18646 Betsad bokram. D 18647

AV-väggsystem X-line med speciallackerade pelare. I mitten en projektionsyta (A 18646) flankerat av två stycken skrivtavlor (A 18626) och längst ut två stycken blädderblock/skrivtavlor (A 18616)

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

95


AV-väggsystem X-line

Konferensskåp För dig som vill ha möjligheten att stänga dörrarna om blädderblocket, projektionsduken och skrivtavlan är lösningen vårt konferensskåp i X-line serien monterad mellan två X-linepelare. Passar utmärkt i mötesrum, chefsrum, VIP-rum upp till ca 7-8 m. För färdig paketlösning, se längre fram under rubriken Konferensskåpsmodul med underskåp. Storlek på skåp: Bredd: 1560 x höjd: 1210 x djup:150mm Naturanodiserad A 15808 Vitt A 15807 Bok A 15804 Björk A 15805 Betsad Bok D 15811 Ek A 15806

96

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-väggsystem AV-väggsystem X-line Förvaringsskåp Underskåp 795mm Storlek: Bredd: 795 x höjd: 600 x djup: 520mm Dubbla dörrar med självstängande gångjärn Passar tillsammans med blädderblockstavla/skrivtavla. Vit Bok Ek Silverlack, RAL 9006. Björk Betsad bok, standard bets

795

A 18651 A 18652 A 18653 A 18654 A 18656 D 18657

520

600

Underskåp 1545mm Storlek: Bredd: 1545 x höjd: 600 x djup: 520mm Fyra dörrar med självstängande gångjärn Passar tillsammans med skrivtavla bredd 1540mm eller något av våra konferensskåp i X-lineserien. Vit A 18661 Bok A 18662 Ek A 18663 Silverlack, RAL 9006. A 18664 Björk A 18666 Betsad bok, standard bets D 18667

1545

600

Underskåp 2045mm Storlek: Bredd: 2045 x höjd: 600 x djup: 520mm Passar tillsammans med skrivtavla 2040mm eller projektionsyta. Vit A 18671 Bok A 18672 Ek A 18673 Silverlack, RAL 9006. A 18674 Björk A 18676 Betsad bok, standard bets D 18677

520

2045

520

600

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

97


AV-väggsystem X-line

Paketlösningar För att göra det enkelt för er har vi tagit fram färdiga paketlösningar.

Konferensskåp med underskåp Komplett med underskåp, pelare 3000mm och konferensskåp. Bok A 18000 Björk A 18001 Ek A 18002 Betsad Bok D 18003 Silvergrå A 18004 Valfri lack D 18005

Färdiga moduler för hopbyggnad till komplett AV-vägg Varje modul är försedd med underskåp och nödvändiga detaljer för montering. Välj antalet funktioner, vi tar hänsyn till antalet pelare. Skrivtavelmodul 1545mm A 18011 Skrivtavelmodul 2045mm A 18012 Blädderblocksmodul 795mm A 18013 Projektionsmodul 2040mm A 18014 Högtalarmodul till pelare A 18016

98

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-väggsystem Classic AV-väggsystem och Basic

AV-vägg Classic Classic modell 1 Samma typ av vägg som Basic men försedd med vår storsäljare – den insvängda avlastningshylla som gör det enkelt att nå skrivtavlan. Omfattar dessutom förvaringsskåp, halvskåp, Classic på respektive sida. Kan erhållas i valfri storlek, begär information. Nedan är den vanligaste storleken med 4052mm bred skrivtavla. Bok A 18442 Björk A 18443 Betsad bok D 18444

Classic modell 2 Som Classic modell 1 ovan men försedd med helskåp under hela AV-väggen. Kan erhållas i valfri storlek, begär information. Nedan är den vanligaste storleken med 4052mm bred skrivtavla. Bok A 18342 Björk A 18343 Betsad bok D 18344

��� ����

���

2160

553

900

AV-vägg Basic En skrivtavla ur vår X-lineserie placerad ovanför en avlastningshylla. Lösningen ger på ett enkelt sätt ett ”lyft” för hela konferensrummet. Kan erhållas i valfri storlek, begär information. Nedan är den vanligaste storleken med 4052mm bred skrivtavla. Bok A 18142 Björk A 18143 Betsad bok D 18144

1540 300

280

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

99


AV-möbler Skåp AV-Möbler- Vagnar – Skåp – Hyllsystem – Talarstolar – Bord Begreppet AV-Möbler har allt efter den snabba teknikutvecklingen fått en mer integrerad betydelse och del av inredningen. Vi lägger därför kontinuerligt ned stora resurser på att utveckla nya produkter som ger enkla, smarta lösningar, alla med målet att din investering skall leva upp till kraven på såväl nya moderna och effektiva arbetssätt som Era ställda förväntningar. Vi konstruerar och tillverkar även specialanpassade möbler. Dock alltid med den gemensamma nämnaren: MÖTEN. Kompletta AV-väggsystem, se under egen rubrik.

Kvalitet och miljösäkring. Redan i företagspresentationen har du sett att vårt verksamhetssystem följer ISO-standarderna ISO 9001:2000 och 14001:2004. Dessa standarder har stor påverkan på många av de miljö- och kvalitetspåverkande val som görs när vi utvecklar nya produkter. Vi låter dessutom Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås prova våra serietillverkade produkter enligt de publicerade standarder som finns. AudicomPendax arbetar även aktivt i standardiseringsarbetet som medlem i SIS, Swedish Standards Institute. Vi nöjer oss alltså inte med att bara följa standarderna. Vi är med och skriver dem.

100

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-möbler AV-möbler Skåp Talarstolar / Konferens – Styrelserumsbord

DesignLine Talarstolar

Konferens – Styrelserumsbord

Vi tillverkar talarstolar enligt kundspecifikation med eller utan integrerad teknik. Vår standardtalarstol är tillverkad i trä och kan erhållas i valfritt träslag eller lack. Försedd med hjul, bottenplatta/hylla, stöd plan samt kabelgenomförningar. Ange träslag eller färg vid beställning. Mått: H 1300 x B 650 x D 500mm DesignLine Talarstol D 48903

När ett bord inte längre ”bara” är ett bord utan en integrerad del i mötesrum är, det många gånger bättre att vi som ”levererar funktionen” även tar hand om tillverkningen av bordet. I synnerhet om det skall vara ett unikt bord för just rummet i fråga. Under alla förhållanden krävs en samverkan mellan bordstillverkaren och oss som funktionsleverantör för att det skall bli kostnadseffektivt i slutändan.

Funktioner som ofta integreras i bord är: • Alla typer anslutningar – 230V, Lan, VGA, PC- ljud, manöverpanel, HDMI mm. • Uttagslådor för ovan. • Mikrofoner • Projektorer • Kanalisation upp i bord. • Monitorer Vi åtar oss helhetsuppdraget att utforma, gärna i samarbete med arkitekt, tillverka och installera ditt unika konferensbord.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

101


AV-möbler Skåp Förvaringsenheter – Skåp För skåp gäller samma som för konferensbord - att teknikutvecklingen idag ställer helt andra krav på skåp för mötesmiljöer. I går var det en förvaringsplats för pennor, papper och dricka. I dag är det en integrerad del i mötesteknologin. Antalet apparater som skall förvaras har ökat vilket medför krav på ventilation. Utrymmesbehovet är större både vad gäller bredd och höjd och djup, plats för manöverpaneler önskvärt, stabilitet erfordras o.s.v. Att hantera alla dessa förändringar kräver helt nya lösningar. Vi har för att möta alla dessa nya krav utvecklat en serie med skåp, både vägghängda och fristående, som klarar detta. De är dessutom testade enligt gängse standarder och FMV:s hårda krav på förvaringsenheter så kvalitén är den högsta. Eftersom vi alltid tillverkar mot kundorder är det dessutom enkelt att gör anpassningar till speciella behov.

DesignLine – väggskåp En helt ny skåpserie i modern design. Krönskiva utförd i lackerad plåt med integrerad ventilation alternativt i traditionellt utförande lika stommen.. Avsedd för montage på vägg. Finns i bredderna 750, 900 och 1500mm. Lämplig i första hand för det ”lilla” mötesrummet med mindre behov av

102

förvaring och enklare teknikinstallation. Samtliga skåp är som standard försedda med självstängande gångjärn. Skåpen kan även utrustas med vårt automatiska fläktsystem se tillval nedan. Kan erhållas i valfritt träslag, bets eller lack. Toppen/Krönskivan är som standard Silver, RAL 9006 i plåtutförandet.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-möbler AV-möbler Skåp

Väggskåp 1500mm

Väggskåp med plåttopp/krönskiva Höjd: 400mm Djup: 345mm. Bredd: 750 Passar tillsammans med skrivtavla DesignLine, se under rubrik skrivtavlor. Silverstomme och topp A 47580 Vit stomme och silvertopp A 47510 Bokstomme och silvertopp A 47511 Björkstomme och silvertopp A 47512 Ekstomme och silvertopp A 47513 Betsad bokstomme och silvertopp D 47514

Bredd 900 Passar som underskåp till DesignLine konferensskåp, se under rubrik konferensskåp. Silverstomme och topp A 47581 Vit stomme och silvertopp A 47523 Bokstomme och silvertopp A 47524 Björkstomme och silvertopp A 47525 Ekstomme och silvertopp A 47526 Betsad bokstomme och silvertopp D 47527

Bredd 1500 Passar som underskåp till DesignLine konferensskåp och skrivtavla 1500mm, se under rubrik konferensskåp respektive skrivtavla. Silverstomme och topp A 47582 Vit stomme och silvertopp A 47536 Bokstomme och silvertopp A 47537 Björkstomme och silvertopp A 47538 Ekstomme och silvertopp A 47539 Betsad bokstomme och silvertopp D 47540

Väggskåp 1500mm

Väggskåp med topp/krönskiva i trä Samma skåp som ovan men med krönskiva i trä i utförande motsvarande stommen. Höjd: 380mm Djup: 360mm. Bredd 750 Silver Vit Bok Björk Ek Betsad bok

A 47516 A 47517 A 47518 A 47519 A 47520 D 47521

Bredd 900 Silver Vit Bok Björk Ek Betsad bok

A 47529 A 47530 A 47531 A 47532 A 47533 D 47534

Bredd 1500 Passar som underskåp till DesignLine konferensskåp och skrivtavla 1500mm, se under rubrik konferensskåp respektive skrivtavla. Silver A 47542 Vit A 47543 Bok A 47544 Björk A 47545 Ek A 47546 Betsad bok D 47547

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

103


AV-möbler Teknik- och rackskåp Teknik- och rackskåp En serie skåp, avsedda att placeras fristående. Finns med samma formspråk som övriga X-line- och DesignLine skåp. Skillnaderna jämfört med förvaringsskåpen är att måtten är anpassade så att teknik enkelt skall få plats i skåpen och att värmen från apparater ventileras med vårt UNIKA fläktsystem. Levereras inklusive ett 19”rack på 10 U (höjdenheter).

Rackskåp 700mm

DesignLine Rackskåp Fristående med plåttopp/krönskiva Samma serie skåp som de vägghängda DesignLineskåpen men med andra mått. Måtten är: Höjd: 900mm Djup: 571mm Bredd: 600mm Levereras med löstagbart 19” rack med 10 höjdenheter.

Rackskåp 600 Silverstomme och topp Vit stomme och silvertopp Bokstomme och silvertopp Björkstomme och silvertopp Ekstomme och silvertopp Betsad bokstomme och silvertopp

A 47590 A 47549 A 47551 A 47552 A 47553 D 47554

Data/Rackskåp – 1180 Dubbla dörrar. Skåpets bredd möjliggör plats både för rack och stationär dator. Silverstomme och topp A 47595 Vit stomme och silvertopp A 47565 Bokstomme och silvertopp A 47566 Björkstomme och silvertopp A 47567 Ekstomme och silvertopp A 47568 Betsad bokstomme och silvertopp D 47569

Data/Rackskåp 1180mm

DesignLine Rack-skåp Fristående med topp/krönskiva i trä Samma serie skåp som de vägghängda DesignLineskåpen men med andra mått. Måtten är : Bredd: 700mm (invändigt 650mm) Höjd: 900mm (invändigt 790mm) Djup: 600mm ( invändigt 570mm) Levereras med löstagbart 19” rack med 10 höjdenheter. I detta skåp kan de flesta förekommande rackar monteras inklusive svängram.

104

Rackskåp -700 Silver Vit Bok Björk Ek Betsad bok

A 47556 A 47557 A 47558 A 47559 A 47562 D 47563

Data/Rackskåp – 1180 Dubbla dörrar. Skåpets bredd möjliggör plats både för rack och stationär dator. Silver A 47573 Vit A 47574 Bok A 47575 Björk A 47576 Ek A 47577 Betsad bok D 47578

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-möbler DesignLine AV-möbler TV-skåp DesignLine TV-skåp Lösningen för dig som söker någonting extra i styrelserummet, VIP rummet eller kanske tom i hemmet om du vill slippa se TV apparaten när den inte används. TV apparaten kommer ljudlöst och automatiskt upp i bildvisningsläge när du trycker på knappen UPP med den trådlösa fjärrkontrollen eller ON på Microstyrsystemet. Finns även för dubbla TV-apparater för t.ex. videokonferenssystem. På sidorna är det förvaringsskåp för t.ex. Video/DVD, förstärkare, multimediadator eller annan utrustning. Vårt styrsystem Micro1, 2 eller 3 kan med fördel fällas in i front eller topp för enkelt handhavande. Allt blir då samlat i en enhet. Kombinerat med vårt X-line Connecto uttagssystem har du dessutom en elegant lösning som passar i de flesta miljöer. OBS! kontrollera TV:ns mått före beställning så att den får plats.

DesignLine TV-skåp

DesignLine TV-skåp

Kundanpassning

för 1 st TV Passar normalt upp till 42” TV. Bredd: 2180mm Höjd: 835mm Djup: 455mm Hål för TV: 1200x260mm Svart skåp inkl. trådlös styrning

för 2 st TV Passar normalt upp till 52” TV. Bredd: 3000mm Höjd: 1010mm Djup: 550mm Hål för TV: 2x1200x260mm Svart skåp inkl. trådlös styrning D 47601 Andra mått färger, träslag mm begär information.

Alla skåp tillverkas mot kundorder varför vi relativt enkelt kan kundanpassa både mått, storlek och form. Tveka inte att fråga oss. Vi hjälper till med allt från idéskiss till färdig produkt.

D 47600

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

105


AV-möbler Skåp X-line X-Line Denna skåpserie är avsedd att vara fristående, vägghängd eller integrerad i AV-väggsystem X-line. Skåpen har yttermåtten: Bredd 795, 1545 och 2045 mm. Måtten är avsedda att passa ihop med blädderblock, konferensskåp, projektionsduk och skrivtavla i AV-väggsystemet, se under avsnitt AV-väggsystem. Djup: 520mm Höjd: 600mm. Samtliga skåp är försedda med självstängande gångjärn och ventilationsgaller. Skåpen kan även utrustas med vårt automatiska fläktsystem, se tillval nedan. Kan erhållas i valfritt träslag, bets eller lack.

Underskåp 795mm Passar tillsammans med X-line blädderblockstavla och skrivtavla. Vit A 18651 Bok A 18652 Ek A 18653 Silver A 18654 Björk A 18656 Betsad bok, standard bets D 18657

Underskåp 1545mm Passar tillsammans med X-line skrivtavla 1500mm eller något av våra konferensskåp i X-line serien. Vit A 18661 Bok A 18662 Ek A 18663 Silver A 18664 Björk A 18666 Betsad bok, standard bets D 18667

Underskåp 2045mm Passar tillsammans med X-line skrivtavla 2000mm eller X-line ramspänd projektionsduk Vit A 18671 Bok A 18672 Ek A 18673 Silver A 18674 Björk A 18676 Betsad bok, standard bets D 18677

106

795

520

600

1545

520

600

2045

600

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

520


AV-möbler Skåp Classic och X-line Hyllsystem AV-möbler Classic Vårt underskåp som funnits med i många år och som ingår i våra AV-väggar Basic och Classic. Kan erhållas som hel- eller halvskåp och i valfritt träslag. Ett hyllplan, vit invändig stomme, krönskiva och självstängande gångjärn är standard.

Helskåp Yttermått: 1000x900x520mm Innernått: 960x770x495mm Boklaminat Bokfanér Björkfanér Betsad bokfanér, standard bets. Övriga betser - tillägg Övriga träslag och lacker Lås Extra hyllplan

A 18911 A 18912 A 18913 D 19814 D 41160 D 41890 D 42950 D 42951

Halvskåp Yttermått: 500x900x520mm Innermått: 460x770x495mm Boklaminat Bokfanér Björkfanér Betsad bokfanér, standard bets. Övriga betser -tillägg Övriga träslag och lacker Lås Extra hyllplan

A 18901 A 18902 A 18903 D 19804 D 41160 D 41892 D 42950 D 42951

X-line Hyllsystem Patenterat system som bygger på samma idé som konferensskåpserien X-line. Systemet är helt UNIKT och kan tack vare den patenterade, geniala, konstruktionen helt anpassas till varje kunds unika behov och enkelt ändras och justeras allt efter det att behoven förändras. Systemet kan förses med: • Hyllplan som steglöst kan justeras i höjdled. • Tidningshyllor. • Anslagstavla. • Skrivtavla. • Filmduk. • Bakprojektion. (bildvisning bakifrån) • Konferensskåp • Upphängningskrokar Hyllsystemet kan hängas på vårt AV-list system X-line eller fästas direkt mot vägg. Allt som behövs är att det övre beslagen vänds och hängs på listen istället för att skruvas direkt i väggen. Ett i sanning flexibelt system man kan flytta runt helt efter eget tycke - till och med mellan olika rum. Perfekt i en utställning, för projektarbeten och andra ställen där flexibilitet och dynamiskt arbetssätt efterfrågas. Finns med gavlar och hyllplan i vitt, bok, ek, aluminium, björk och betsad bok. Gavlarna är som standard 2150mm med justerbara fötter.

Kompletta hyllsystem med 7 st hyllplan Vi har skapat några färdiga paket med hyllsystem. De är anpassade för förvaring av pärmar och liknande i A4-format. Bredd 800mm + gavlar 20/40mm per styck d.v.s. totalbredd max 880mm. Höjd: 2150mm + ställbara fötter. Djup: 250mm + 25mm fritt mot vägg. Träslag/färg Vit A 11191 Bok A 11192 Ek A 11193 Naturanodiserad aluminium A 11194 Björk A 11196 Betsad bok, standard bets D 11197 Andra träslag och färger begär information.

Tillval Skrivtavla B800xH1200mm Blädderblockstavla Anslagstavla Tidningshylla

A 11199 A 11200 A 11201 A 11202

Gavlar per hel lpm inkl. dekor D 11203 Upphängningsbeslagsats inkl stödfötter. A 11204 Konferensskåp med dörr, se under rubrik konferensskåp.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

107


AV-möbler Vagnar och Stativ Vagnar X-Line Universalvagn Lämplig för OH, data/videoprojektorer eller annan utrustning som enkelt skall kunna flyttas. Får dessutom plats i vårt förvaringsskåp med fast sockel. Hyllplan kan monteras fast eller vinklingsbar upp till 20 grader. Höjd 420-640mm. Hyllplan 460x460mm. Stativ och hyllplan i silvergrått stål som standard. Kan även erhållas med hyllplan i olika träslag och stativ i andra färger. X-Line Universalvagn A 17530

X-Line Data/videoprojektorvagn En serie vagnar som kan skräddarsys efter eget önskemål. Som standard och lagervara finns två modeller, en för data/videoprojektorer och en för TV-apparater eller annan större utrustning. Försedda med två hyllplan och två låsbara hjul med diameter 100mm. Finns som standard med silvergrått stålstativ och med hyllplan i vit laminat X-line - Data/videoprojektorvagn H 1300 x B 560 x D 510mm A 17515

X-Line TV-vagn H 1300 x B 900 x D 510mm

A 17510

Basic TV/videovagn En enkel robust vagn utförd i 25x25mm fyrkantsrör och försedd med stora hjul. Levereras med 2 st hyllplan i bokfolie. Stativ levereras i färg silver eller svart. Basic TV-videovagn H 1320 x B 855 x D 500mm Silver A 17200 Svart A 17201

X-Line OH-bord Begär information

X-Line Universalvagn

X-Line Data/videoprojektorvagn

X-line TV-vagn

Basic TV/videovagn

Projektorställ När du inte kan eller vill montera din projektor i taket men ändock vill kunna visa dina data/ videobilder är detta lösningen. Placera vaggan med projektor på bordet och vinkla med den steglösa justeringen in bilden mot projektionsduken så är det klart. Projektorställ A 17450

108

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-möbler Vagnar AV-möbler och Stativ LCD/Plasma/LED – Stativ/ Vagn I sortimentet finns två modeller Basic och X-line. X-linesystemet kan skräddarsys helt efter önskemål.

X-Line – 60” Tillverkat i aluminium med samma ingående systemdelar som i X-line Multimediavägg. Kan erhållas som enkelsystem med en pelare alternativt som dubbelsystem, med två pelare, för flera platta skärmar bredvid varandra. Kan även erhållas med eller utan hjul. Dold kabelförläggning i pelare. En modell är speciellt framtagen för Videokonferens där kameran sitter på toppen av pelaren och Codecen på hyllan under skärmen. Färg natur aluminium som standard.

Samma flexibla universalinfästning som på våra patenterade takstativ. Se sidan 139 till 141.

X-Linestativ max pelarhöjd 1300mm för en platt skärm eller TV på max 60” och 100kg A 18875

X-line stativ/vagn enligt kundönskemål

D 18876

X-line Videokonferens stativ/vagn

D 18877 Med plats för två skärmar och hylla för kamera och codec.

Basic – 42” Avsett för Skärmar upp till 42” och 30kg Utfört i lackerat stål med en glashylla, bottenplatta i stål, 4 st hjul 75mm varav 2 st låsbara. Höjd 1145mm. Basic stativ/Vagn för platt TV max 42” Svart A 18878 Basic stativ/Vagn för platt TV max 42” Silver A 18879

Basic – 42” Svart

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

Basic – 42” Silver

109


AV-möbler Blädderblocksstativ Det finns tillfällen då lösa enheter att ställas fritt på golvet är enda lösningen, även om de tar stor plats och oftast är i vägen. Exempel: K-märkta rum där inget får skruvas på väggen, tillfälliga mötesrum, stora scener där fasta enheter kommer för långt bak på scen, m.m. Blädderblock på stativ är den vanligaste lösningen.

Ett rullbart stativ med en 5-hjulig bottenplatta. Hjulen är låsbara. Kan även fås med fasta justerbara fötter. Finns som blädderblocksstativet X-line med vitlaminerad stödskiva eller som det kombinerade blädderblocksstativet/skrivtavlan DesignLine med glasemaljtavla. Ramen runt blädderblockstavlan kan fås lika övriga X-linesortiment dvs i natureloxerad aluminium samt fanerad aluminium i träslagen bok, björk och ek.

X-line Blädderblocksstativ Naturanodiserad ram Bokram Björkram Ekram Betsad bokram

A 14716 A 14717 A 14718 A 14719 A 14720

DesignLine Blädderblocksstativ Naturanodiserad ram Bokram Björkram Ekram Betsad bokram

110

A 14721 A 14722 A 14723 A 14724 A 14725

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


AV-möbler Blädderblocksstativ AV-möbler Classic Blädderblocksstativ Praktiskt ihopfällbart blädderblocksstativ. Detta stativ är med modernt formspråk och utfört i aluminium för att få lättvikt. Ram och stativ i vitt. Vit A 14411

Basic Blädderblocksstativ Ett traditionellt och enkelt blädderblocksstativ.

A 14110

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

111


Filmdukar

Visa skärpa och pre

112

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Filmdukar

En kedja blir aldrig starkare än dess svagaste länk. Att visa en bra bild kräver en filmduk som kan återge bra skärpa med intensitet och precision. Hos oss hittar du det bästa och det senaste.

ecision • Filmdukar • Mörkläggning

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

113


Filmdukar Egen tillverkning! Vi kan erbjuda marknadens i särklass bredaste sortiment av projektionsdukar. Det kan vi göra därför att vi konstruerar och tillverkar dem själva under mottot: ”Special är standard”. Att tänka på! Vid val av projektionsyta tar vi hänsyn till: • Bildformaten. • Storleken i förhållande till rummet. • Rullfilmduk eller ramspänd. • Manövrering. • Vinklingsbarhet. • Vävkvalitet.

Bildformatet. Det finns idag ett antal vanliga bildformat vid data/videoprojektion. 4:3, som är det gamla vanliga videoformatet och bredbildsformaten 16:9 och 16:10. 1:1, en helt kvadratisk yta, var ett format som ofta användes för overheadprojektion för att hantera både stående och liggande bilder. Används därför idag lika sällan som overheadprojektorn.

Bildstorlek För att alla i lokalen ska se bilden bra använder vi en formel. Vi mäter från väggen, eller platsen, där projektionsytan skall sitta till den plats där den mest avlägsna betraktaren förmodas uppehålla sig. Måttet

114

divideras med sex och då har vi bildbredden. Är det högre upplösning på databilden än XGA behövs en större bild för att kompensera att detaljerna blir mindre. Dividera då istället med 4-5 beoende på upplösning. Säg att det är 12 meter från väggen till sista raden. Delat i sex blir det en bildbredd på två meter. Om bildformatet är 4:3 multiplicerar vi bredden med 0,75 och får höjden, i det här fallet 1,5 meter. Om det är en sittande publik på ett plant golv vet vi att underkanten på bilden bör vara ungefär 1,3 meter från golvet. I detta exempel krävs det en takhöjd på minst 2,8 meter. Det här finns mer detaljerat på sidorna 164-165.

Rullfilmduk eller ramspänd? Rullfilmdukens fördel - att den enkelt kan rullas upp när man gör annat - är på bekostnad av bildkvaliteten. Väven formas av att vara upprullad länge och blir lite vågig när den är neddragen. En väv som hänger fritt är känslig för vinddrag mm. Allt detta påverkar bildkvaliteten. Den ramspända projektionsytan är helt plan och återger alltid bilden perfekt. Hängande på en AV-list kan den enkelt flyttas åt sidan vid behov. När det är viktigt med dynamisk funktion och helt perfekt bildåtergivning, speciellt vid höga upplösningar, rekommenderas en ramspänd projektionsyta.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Filmdukar Svart kant eller ram?

Vävkvalitet

Anledningen till den svarta kantens uppkomst var att de gamla filmprojektorerna för 16mm-film hade en ojämn och suddig bild längst ut i kanterna. För att lura ögat användes den svarta kanten. Vi har tagit bort svarta kanter och ramar på projektionsdukarna, förutom på Basicsortimentet, då det är helt onödigt med moderna projektorer och professionellt utförda installationer. Önskar ni svart ram, eller vilken annan färg som helst, kan det naturligtvis erhållas på begäran.

Vävens kvalitet bedöms på flera grunder: • Slitstyrka • Jämnhet • Ljusåtergivning – GAIN. • Storlek utan skarv. • Brandklass. • Ljustäthet. • Miljöaspekter.

Manövrering Vi delar upp manövrering i manuella och motoriserade lösningar. Rullgardinsfjädern är enklast. Om filmduken är för stor för rullgardinsfjädern, större än 240x240 cm rekommenderar vi modellen med en handvev. Motoriserade lösningar erbjuder många fördelar. Motorerna är tysta och kan styras med våra enkla och praktiska styrsystem.

Vinklingsbar Finns det behov att kunna kompensera för den så kallade ”keystoneeffekten” (eller trapetskorrektion) monteras rullfilmduken längre in i rummet så att dukens underkant kan vinklas in mot väggen. Avståndet avgörs av hur högt upp bilden hamnar på väggen. Vi hjälper gärna till med att ta fram rätt uppgifter. Denna kompensation krävs alltid vid overheadprojektion. Vid data/video projektor bildvisning är det mycket sällsynt.

GAIN Ett mått på ljusåtergivningen. Mätmetoden fungerar så att ljusåtergivningen från titandioxid eller magnesiumkarbonat jämförs med projektionsytans ljusåtergivning. 1,0 är lika med densamma och 1,1 är 10 % mer osv. Notera att detta mäts endast på en punkt på projektionsytan varför det inte egentligen säger något om hur vävens ljusåtergivnings totalt sett är eller hur bildens kvalitet blir.

Tak- och väggfästen Det ställs höga krav på professionell och säker montering av filmdukar. Våra filmdukar X-line och Classic monteras överlägset snabbt och enkelt med samma smarta tak- och väggfästen som vi använder till våra mörkläggningar. Fästena kan placeras var som helst längs hela kåpans längd och döljs helt av filmdukskåpan efter montaget.

Gain

Framifrån

45 grader

Filmduktyper och betraktningsvinkel

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

115


Filmdukar Vävtyper

Vävtyper

Vikt

Vi erbjuder följande vävtyper: A = Armerad slitstark, högreflekterande, väv med svartskikt på baksidan och reflekterande ytskikt. Finns i bredd upp till 3200mm. B = Bomullsbaserad väv med normal reflektion. GR = Extra tjock högreflekterande väv. Kan erhållas upp till 4000mm bredd/höjd utan skarv. Maximalt mått utan skarv är 6000 x 4000mm alternativt 4000 x 6000mm Det vill säga totalt 24 kvadratmeter. S = Spännduk som användes till ramspända projektionsdukar. Kan svetsas till valfri storlek. Utan skarv kan max storlek erhållas 3200mm x valfri längd. L = Laminatyta, är en oöm hård yta som monteras i ram. Maximal storlek 1600x1600mm. Bakprojektion: se under egen rubrik.

Rullfilmdukar väger cirka 3kg per löpmeter inklusive kåpa. Ramspända väger cirka 1kg per kvadratmeter.

Väv Väv kan köpas separat, debiteras per hel kvadratmeter och alltid i full vävbredd.

Frontprojektion Typ A A B GR S

Mått

Bakprojektion

Samtliga angivna mått är vävmått. Höjd måste anpassas till förutsättningar som takhöjd med mera. Kåpans bredd tillkommer med ca 70-120mm beroende på kåpa, se skiss vid respektive filmduk. Höjdmåttet skall reduceras med ca 400mm för att erhålla bildmått (infästning på spole).

BP

Bredd(mm) 2500 3200 2400 4000 3200

Art E 59030 E 59031 E 59025 E 59740 E 59415

3000

E 59901

2000 1830

E 59100 E 59500

1780

E 59050

Mörkläggning V1 V2

Solskydd Typ

Användningsområde – manövrering

GR

S

PROJEKTOR OH Dia Film Videoprojektor

• • •

• • • -

• • • •

• • • •

RUMSTYP Upp till ca 7 m Upp till ca 18 m Över 18 m Breda rum Smala rum

• • -/2 • •

- • • • •

• • • • •

• •/1 - • •

-

-

- -

- -

• •

• •

• • • •

• • • •

KONSTRUKTION: Rullduk Ramspänd AV-list väggfast MANÖVRERING: Fjäder max 3 m vävbredd Lina Handvev Motor

L

A

Förutsättningar:

Filmdukstyp

1/ Maximal storlek är 1600 x 1600 mm dvs maximal rumslängd ca 10 m. 2/ Accepteras skarvad duk är dukkvaliteten bra. Skarvar syns normalt ej när bild visas.

116

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Filmdukar Manuella Filmdukar X-line

Manuella Rullfilmdukar X-line Det som skiljer detta sortiment mot Classic-sortimentet är: • Kan skräddarsys efter dina egna behov och kan erhållas i valfria mått med eller utan kåpa. Angivna mått är de maximala mått som gäller för respektive best nr.

• Försett med vävtyp A med hög reflektionsgrad, svart baksida, samt armerad för bättre hållbarhet. OBS! Vill du anpassa dukens mått till 4:3, 16:9, 16:10 eller annat format, se förklaring i inledning av detta kapitel.

Stor X-line Classic Motoriserad

Basic Dukar Motoriserad

Bildbredd + 130mm

Dukvidd + 134mm

82mm

119mm

93mm

Utan kåpa

Med kåpa

Inklusive rullgardinsfäste för vägg- eller takmontage. Image width + 130mm 82mm E 51312 1200x2000 1600x2000 E 51316 2000x2000 E 51320 2400x2400 E 51324 93mm 2000x2400 E 51325

Monteras i tak med S-krok eller med tak/väggfäste, se tillbehör sidan 119 1200x2000 1600x2000 2000x2000 Screen width + 134mm 2400x2000 2000x2400

138,5mm

E 51612 E 51616 E 51620 E 51624 119mm E 51625

OBS! Vi rekommenderar inte montage av filmduk utan kåpa om den inte byggs in på annat sätt då väven lätt blir smutsig och resultatet försämras. 138,5mm

85 –110

X-line Classic Motoriserad

X-line Classic Manuell

Dukvidd + 138mm

90mm

Dukvidd + 71mm

90mm

Monteringstips • Tänk på att filmduken skall rullas ned utan att fastna i t.ex. skriv113mm tavla eller annat. • Vid direkt montering i undertak: Kontrollera att undertaket är ordentligt monterat. Om inte, avlasta tyngden med en träregel över en större yta och fäst duken direkt i regeln. • Vid hög takhöjd använd konsol mot vägg eller pendla ned med Screen width + 138mm 90mm kedja.

113mm

Screen width + 71mm

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36113mm 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

90mm

117


Filmdukar Manuella Classic

Classic Classic-sortimentet är ett miljöalternativ med vår vävtyp B och designade aluminiumkåpa. Dessa dukar är oavsett bredd alltid minst med höjden 2000mm för

att kunna monteras direkt mot tak i miljöer med takhöjd högre än 3 meter och ändå kunna projicera bild på önskad nivå.

Utan kåpa

Med kåpa

Inklusive rullgardinsfäste för vägg- eller takmontage. 1200x2000 E 51012 1600x2000 E 51016 2000x2000 E 51020 2400x2000 E 51024 2000x2400 E 51025

Monteras i tak med S-krok eller med tak/väggfäste, Se tillbehör sidan 119. 1200x2000 1600x2000 2000x2000 2400x2000 2000x2400

85 –110

118

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

E 51112 E 51116 E 51120 E 51124 E 51125


Filmdukar Manuella Filmdukar Basic

Basic Detta sortiment ersätter vårt tidigare Economysortiment. Nu med ännu bättre vävtyp och ny design på kåpan. Kåpa av lackerad plåt. Önskar du andra storlekar eller specialstorlekar, se under rubrikerna X-line och Classic. Försedd med väv typ A och tre centimeter breda svarta masker. Angivna mått är den projicerbara bildytan.

1270x1270 1524x1524 1778x1778 2032x1524 (4:3 videoformat) 2134x2134 2438x2438 3048x3048

E 51512 E 51515 E 51518 E 51520 E 51521 E 51524 E 51530

Med mekanism för kontrollerad hastighet vid upprullning. 1524x1524 E 51551 1778x1778 E 51552 2032x2032 E 51553 ... och utan svarta masker 1778x1778 2134x2134 2438x2438

E 51554 E 51555 E 51556

Stor X-line Classic Motorisera

Basic Dukar Motoriserad

Bildbredd + 130mm

82mm

93mm

Image width + 130mm

82mm

93mm

Väggfäste

E 51501

se på sidan 119.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

119


Filmdukar Manuella Övriga

Portabla- Stativfilmdukar Lämplig för tillfälliga presentationer. Notera att bilden kommer lågt vilket kan göra din presentation svår att se. 1525x1525 E 51915 1780x1780 E 51918 2135x2135 E 51920 2435x2435 E 51924

Lin/Bandrag Manuella filmdukar med traditionell fjäderdrift av ”rullgardinsmodell” är inte lämpligt i storlekar bredare än ca 2500mm då det dels blir tungt och ohanterligt samt att fjädrar över tiden försvagas av belastningen. Vi rekommenderar då i första hand motordrift och i andra hand något av manövreringssystemen lindrag eller banddrag med handvev.

Filmduk Filmduk levereras med vävtyp A och skarvad. Annan väv kan erhållas, begär information. 3000x3000 E 51930 3500x3500 E 51935 4000x4000 E 51940

Lindrag med vev dito

E 56900

Linrör 2000mm

120

E 56905

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Filmdukar Tillbehör, fästen och skensystem Filmdukar Tillbehör Tak och väggfästen Basic Väggfäste i plast. Maximal belastning 34 kg. Väggfäste 1 par

E 51501

X-line och Classic Ett fäste som gör att filmduken kan monteras dikt emot tak eller vägg. Enkel montering genom den geniala konstruktionen. Kåpan snäpps fast och låses med insexskruvar. Passar till alla storlekar av dukar. Vi rekommenderar 1st fäste per löpmeter kåpa överstigande 3 meters längd. Två storlekar, 110x140mm och 90x112mm till stor respektive liten kåpa. Ett par per förpackning. Kåpa 110 x 140mm /par E 50010 Tak-/väggfäste, kåpa 90 x 112mm/par E 50020

S-krok sats Fästes direkt i filmdukskåpan. Ett par medföljer filmdukar av modell X-line och Classic. S-krok sats E 50030

Takfäste med S-krok sats Avsett för att montera filmduk direkt i tak med S-kroksfäste samt montering av skensystem direkt i tak eller i konsol. Levereras i par med S-krokar, skruvsats och beslag. Takfäste med S-kroksats E 50120

Kedja Avsett för nedpendling av filmduk vid höga takhöjder. Pris i meter. Kedja E 51130

Fästbeslag – Glidbeslag - Skarvbeslag Passar till Classic och X-line filmdukskåpa. Glidbeslaget har tre gängade hål varav två för fastsättning i kåpas glidspår (M5) och mittenhålet (M6) för infästning av annat element som t.ex. gängad ögla för upphängning med S-krok. Upphängning av gardinskenshållare för enkel montering av gardin framför mörkläggning är en annan möjlighet. Användes även som skarvbeslag till skensystem. Beslaget är steglöst justerbart vilket förenklar all montering. Fästbeslag – Glidbeslag – Skarvbeslag E 55037

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

121


Filmdukar Tillbehör, fästen och skensystem Undertaksfästbeslag Passar direkt i lätta undertaksprofiler typ T-profil. Finns två modeller, med S-krok och med skruv/mutter. Undertaksfästbeslag med S-krok E 50110

Undertaksfästbeslag – skruv/mutter

E 50410

AV-list beslag – Filmduk Om du vill hänga upp filmduken på AV-list användes detta beslag. Notera att bilden kan komma lågt vid biografsittning. Beslaget är ställbart i höjdled så att man kan sätta ovankanten av dukkåpan ett par decimeter ovanför AV-listen. Passar till X-line och Classic sortimentet. Ett tippskydd på beslaget ingår som standard. Gör att filmduken inte kan tippa av AV-listen. Beslag för kåpa 140x110mm E 11013 Beslag för kåpa 112x90mm E 11014

Skensystem När det finns behov av att flytta takmonterad filmduk och karthiss i sidled är skensystemet lösningen. OBS! Tänk på att datavideoprojektorn som är takmonterad inte är flyttbar varför skensystem då är onödigt.

Komplett sats En sats bestående av 3st skenor för vägg- eller takmontage. Takmontage E 50155 Väggmontage E 50165

Kompletteringsdetaljer Extra skena 5000mm Böj 800mm åt vardera håll, böjd 90 grader Karthiss 800x1600mm komplett med duk och vagn Skarvbeslag Konsol 820mm, (åtgår 1st per löpmeter skena) Vagn för kåpa som skall skjutas i skensystem

122

E 50300 E 50310 E 55110 E 55037 E 50400 E 50515

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Filmdukar Tillbehör, fästen och skensystem Filmdukar Montering Monterings alternativ för Takfäste E 50120 i skensystem eller direkt i tak. Alt 1 Direkt i tak med S-kroksfäste. Alt 2 Montering av skensystem direkt i tak. Alt 3 Montering i konsol

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Konsol Konsol 200mm För montering av filmduk ut från vägg

E 48389

Konsol 120mm För montering av filmduk ut från vägg

E 05654

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

123


Filmdukar Motordrivna Motordrivna Rullfilmdukar – NYHET ”TYSTA MOTORN”. Vårt sortiment består av modellerna X-line, Classic, Basic och specialmodeller som t.ex. filmdukar, vilka går nedifrån och upp, från sidan och inåt, o.s.v. Classic och X-line är baserade på vårt UNIKA miljövänliga modulsystem i aluminium. Systemet gör att vi kan erbjuda filmdukar helt enligt önskemål i storlekar upp till 6000mm bredd och med en höjd av 4000mm utan skarv. X-line sortimentet är försett med den nya ”tysta” motorn med en ljudnivå på 44dBA. Ramspända dukar kan göras i obegränsad storlek se, under separat rubrik. Notera att motordrivna filmdukar kräver speciella strömställare se sidan XX under rubriken Installation.

X-line • Aluminiumkåpa och bom • Vävtyp A - hög reflektionsgrad, svart baksida, samt armerad för bättre hållbarhet. • Alternativt vävtyp GR - vid större oskarvade dukar än 3000 x 2400mm rekommenderas denna vävtyp. • Tyst motor – Ny motor som upplevs ljudlös. • Valfri storlek - Detta sortiment kan skräddarsys efter dina egna behov och erhållas i valfria mått med eller utan kåpa. Angivna mått är de maximala mått som gäller för respektive beställnings nummer. Ange önskat mått vid beställning. Anges inget mått levereras katalogmåttet. Det vill säga maxmåttet för beställningsnumret. • 230V anslutning med stickpropp. Kräver inte särskild säkerhetsbry tare, enklare och billigare installation. • Kan monteras dikt tak, vägg eller hörn • Höjd på väv alltid minst 2000mm. OBS! Vill du anpassa dukmåttet till 4:3, 16:9, 16:10 eller annat format se förklaring i inledning av detta kapitel.

124

Special En filmduk behöver inte rullas från tak och ned. Många gånger finns inte förutsättning för detta och då krävs andra kreativa lösningar. Vi erbjuder speciallösningar som: • Nedifrån och upp. • Från sidan och in. • Mobila enheter • Eget val • Inbyggda i snickerier, väggar mm

Classic • Aluminiumkåpa och bom • Vävtyp B. • Standardmotor. • Standardstorlekar. • 230V anslutning med stickpropp. Kräver inte särskild säkerhetsbrytare d.v.s. enklare och billigare installation. • Kan monteras dikt emot tak, vägg eller hörn. • Höjd på väv alltid minst 2000mm.

Basic • Plåtkåpa • Standardmotor • Svart ram runt projektionsytan (30mm). • Standardstorlekar

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


93mm

S

Filmdukar Motordrivna X-line, Classic Filmdukar och Basic

X-line Väv typ A. Kåpa och bom i aluminium. Tyst motor. Valfri storlek.

Liten kåpa 89x112 mm Storlek (maximalt) 1200x2000 1600x2000 2000x2000 2400x2400 3000x2400

E 52612 E 52616 E 52620 E 52624 E 52630

X-line Classic Motoriserad

X-line Classic Man

Dukvidd + 138mm

90mm

113mm

Stor kåpa 118x134mm Storlek (maximalt) 6000x3200

E 52651

Vävtyp GR Stor kåpa 118x134mm Storlek (maximalt) 4000x2750

Screen width + 138mm

90mm

E 52740 113mm

Träkåpa enligt kundspecifikation Storlek (maximalt) 4000x4000 5000x4000 Basic Dukar Motoriserad Basic Dukar Motoriserad Basic Dukar Motoriserad 6000x4000 Bildbredd Bildbredd + 130mm Bildbredd + 130mm + 130mm

82mm82mm

D 52840 D 52850 Stor X-line Classic Motoriserad Stor X-line ClassicClassic Motoriserad Stor X-line Motoriserad D 52860 Dukvidd + 134mm Dukvidd +Dukvidd 134mm + 134mm

82mm

119mm 119mm 119mm

Classic Vävtyp B. Kåpa och bom i aluminium. Liten kåpa 89x112 mm 1200x2000 1600x2000 2000x2000 Image width + 130mm ImageImage widthwidth + 130mm + 130mm 82mm82mm 2400x2400 3000x2400 Tak/väggfäste

93mm93mm

93mm

E 52312 E 52316 E 52320 E 52324 E 52330 E 50020

82mm

93mm93mm

93mm

138,5mm 138,5mm 138,5mm

width + 134mm ScreenScreen widthwidth + Screen 134mm + 134mm

119mm 119mm 119mm

Basic Nydesignad vit plåtkåpa, 230V tubmotor. Angivna mått är bildmått. En tre centimeter svart maskering tillkommer. Kåpan är i sin helhet 130mm bredare än bildmåttet och är i profil 93mm hög och 82mm djup. Till de tre dukarna med videoformat 4:3 ingår infraröd fjärrkontroll. 1270x1270 E 52412 1524x1524 E 52415 1778x1778 E 52418 1707x1280 Videoformat+IR-styrd E 52438 2032x1524 Videoformat+IR-styrd E 52420 X-line Classic Motoriserad X-line X-line ClassicClassic Motoriserad Motoriserad 2358x1769 Videoformat+IR-styrd E 54240 Dukvidd + 138mm Dukvidd +Dukvidd 138mm + 138mm 90mm90mm 90mm 2134x2134 E 52421 2438x2438 E 52424 3048x3048 E 52430 Väggfäste max belastning 34 kg. 113mm 113mm 113mm Levereras i par E 51501

138,5mm 138,5mm 138,5mm

Stor X-line Classic Motoris

Basic Dukar Motoriserad

Bildbredd + 130mm

82mm

X-line Classic Manuell X-line X-line ClassicClassic Manuell Manuell

Dukvidd + 71mm Dukvidd +Dukvidd 71mm + 71mm

90mm90mm

90mm

93mm

113mm 113mm 113mm Image width + 130mm

82mm

125

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com width + 138mm ScreenScreen widthwidth + Screen 138mm + 138mm

90mm90mm

90mm

93mm


Filmdukar Väggfasta Ramspända Väggfasta – Ramspända – Projektionsytor När du investerat i en modern projektor med potential att visa knivskarpa, hänförande, bilder ska du givetvis ha en projektionsyta som kan återge upplevelsen. När hög bildkvalitet är ett krav är en ramspänd projektionsyta att föredra framför en rullfilmduk då den är garanterat helt plan vilket gör att förvrängningar av bilden inte uppstår. Vårt nyutvecklade modulsystem för tillverkning av ramspända projektionsytor gör att vi kan erbjuda valfria storlekar upp till 200x300cm i valfritt bildformat. De vanligaste bildformaten är 4:3, 16:9 och 16:10. Större storlekar, Big, tillverkas med kraftigare ram och byggs normalt ihop på plats hos kund. Orsaken till detta är att hopmonterad blir transporten dyr och komplicerad samt att storleken ofta gör att projektionsytan ej går att få in i lokalen i en enhet.

Modeller I sortimentet finns systemen Big, DesignLine, X-line, Classic och Basic.

DesignLine

Vinklingssatser

En helt ny konstruktion som gör att inga yttre, synliga, ramar behövs. Detta har länge varit ”den heliga graal” vid design av projektionsytor. DesignLine gör att projektionsduken upplevs som mycket smidig och blir en del av inredningen. Skuggan som faller på väggen blir inramning till en fulländad bild på en spännduk av högsta kvalitet. Ange önskad storlek BreddxHöjd. Monteras med dold infästning av upphängningsmodell alternativt gångjärn och lindrag med handvev eller motor för vinklingsfunktion. Debiteras per närmaste hel kvm. Storlek: Maximalt B300cm x H200cm. Ytterram Valfri storlek E 54250

Används för keystone korrektion och/eller vid hög bildplacering och gradäng för att uppnå centrering mellan öga och bild. Passar till modellerna: Basic, Classic, X-line och DesignLine. Ange vid beställning på vilken projektionsyta den skall monteras. Linmanövrering med handvev E 56024 Motordrift med tubmotor placerad ovan, bakom eller under projektionsytan. Ange önskad placering vid beställning E 56026

Big Denna modell kan erhållas i valfri storlek och i första hand avsedd för större bildsystem i tex. mässmiljöer, multimediahallar, bildspelsystem och liknande. Varje enhet tillverkas helt enligt kundspecifikation och monteras alltid ute hos kund. Pris lämnas på begäran. D 54361

126

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Filmdukar Väggfasta Ramspända Filmdukar X-line Lättviktsmodell med spännväv och uppbyggd med modulsystemets ram. Motsvarande ramar som i resten av X-line sortimentet; bok, betsad bok-, ek- eller björkfaner, vitt eller natur/silver. Förseddd med spännväv, Gain 1,0. Ange önskad storlek BreddxHöjd. Monteras med dold infästning av upphängningsmodell alternativt gångjärn och lindrag med handvev eller motor för vinklingsfunktion. Debiteras per närmaste hel kvm. Storlek: Maximalt B300cm x H200cm. Ytterram Vit E 54200 Bok E 54201 Ek E 54202 Silver/natur E 54203 Björk E 54204 Betsad bok E 54205

Classic - Laminatyta Vår gamla beprövade konstruktion med projektionsyta av laminat med ljusstyrka Gain 1,3 och med vit X-lineram. Formatet är anpassat för bildvisning av både liggande och stående OH-bilder (d.v.s. helt fyrkantigt). 1252x1252 E 53312 1652x1652 E 53316 Monteras med dold infästning av upphängningsmodell alternativt gångjärn och snöre för glid/vinklingsfunktion.

Basic – Modul/lättviktskonstruktion Lättviktsmodell med spännväv och uppbyggd med modulsystemets bärram. Försedd med ytterram av plast. Format 4:3 1500x1125 E 54165 2000x1500 E 54171 Valfri max 2000x2000 D 54170 Valfri. Ange mått vid beställning. Debiteras per närmaste hel kvm. Monteras med dold infästning av upphängningsmodell.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

127


Filmdukar Bakprojektion

Bakprojektion Bakprojektion, eller backprojection som vi oftast säger, har fördelen gentemot traditionell bildvisning, med projektor projicerande mot en filmduk, att ljuset i rummet inte påverkar bilden. Dessutom förstärks effekten av bildvisningen vilket kan vara nog så viktigt när ett budskap skall nå mottagaren och kanske till och med vara avgörande för att få en affär eller liknande. Den tekniska utvecklingen med större och billigare har TV/bildskärmar av LCD/ Plasma/LED teknik har till viss del tagit över en del av denna lösning. Fortfarande är det dock så att skärmar över ca 60” dvs. bildbredd ca 120cm är så pass dyra att bakprojektion lösningen är både bättre och billigare. Vi levererar både optiska skärmar och ramspända dukar. Optiska skärmarna ger absolut bästa effekt medan ramspända lösningar är billigare och passar bäst vid tillfälliga evenemang.

128

Modell Totalmått* Bildmått Optiksscreen 72” 1488x1123 1463x1097 100” 2083x1575 2032x1524 160” 3312x2500 3252x2440 Andra storlekar begär information * Inbyggnadsmåttet + 10mm

E 55702 E 55706 E 55716

Backprojektion - Spännväv Säljs per hel kvadratmeter och i storlekar oskarvat upp till 3000 mm höjd. Dvs. bildformat vid 4:3 format = 4000x3000mm, 16:9 = 5300x3000mm. OBS! minska ca 5% av angivna mått för att erhålla bildmått. Vid beställning ange mått. Ange typ av ram alt. omvikt kant. Ange typ av infästning: Utanpåliggande alt infälld. E 55740

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Filmdukar Holoscreen Filmdukar

Holoscreen En annan typ av bakprojektion lämplig vid exponering i affärer, mässor o dyl. när en svävande effekt önskas. Finns i ett flertal storlekar från bildbredd ca 800mm upp till ca 2000mm. Holoscreen 60” D 55731 För andra storlekar, begär information.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

129


Mörkläggning Mörkläggning – Solskydd Vi erbjuder upp till 600 cm breda enheter utan skarv lika vårt filmdukssystem. Eftersom det i grunden är samma system ger detta kostnadseffektiva synergieffekter både vad gäller tillverkning och underhåll.

Miljö Hela systemet är uppbyggt med aluminiumprofiler vilket gör att systemet även blir ett bra miljöval.

När? Behovet av total mörkläggning i mötesrum har förändrats på senare år till fördunkling det vill säga att inga ljusslussar behövs i normalfallet. Detta på grund av att projektorer har blivit mycket ljusstarkare och inte kräver samma ljusförhållanden. Dock krävs alltid ett skydd mot direkt solljus för att en acceptabel bild skall erhållas.

Enkel montering. Tack vare den unika konstruktionen och vårt infästningsbeslag blir monteringen snabb och enkel. Även utan kåpa blir installationen enkel tack vare det justerbara fästet.

130

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Mörkläggning

Se och fyll i specifikationen på nästa uppslag! Dubbelmotorsystem i taklanternin.

X-line Modulsystemet som byggs helt efter kund och dess unika förutsättningar. Systemet har egentligen inga begränsningar, även taklanterniner kan förses med detta med speciella motorsystem. Fyll i mallen på nästa sida, så kan vi lämna förslag på lösning. 1. Aluminiumkåpa, främre del 2. Aluminiumkåpa, bakre del 3. Rullbom

4. Tubmotor 5. Mörkläggningsväv 6. Underbom

7. Stubbfrans 8. Sidosluss 9. Undersluss

1

2 3 4 5 8 6 7 9

Beställning - Förskriva Ange något av följande artikel nr och om möjligt kryssa i hur du vill att den skall se ut. Om ej sänd oss plan och sektionsritningar så lämnar vi ett förslag. Modell 1 Storlek maximalt B3000 x H2500mm E 56400 Modell 2 Storlek maximalt B6000 x H4000mm E 56440

Se även mörkläggningsprojekteringshjälpen på sidan 175.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

131


Mörkläggning

Mörkläggningsspecifikation

Rum: Nischmontering Utanpåliggande montering Best nr Benämning

Enhet typ 1 Enhet typ 2 Enhet typ 3 Enhet typ 4

E 56300 1.1 Kåpa för bom 60mm, max väv bredd 3000 och höjd 2500mm E 56620 1.2. Kåpa för bom 80mm, max väv bredd 6000mm och höjd 4000mm D 56721 1.3 Kåpa special för större enheter och behov E 56320 2.1 Bom 60mm i diameter, max väv bredd och höjd 3000mm. E 56600 2.2. Bom 80mm i diameter, max väv bredd 6000 mm och höjd 3000mm. E 59100 3.1 Väv typ V1 E 59500 3.2. Väv typ V2 E 59051 3.3. Solskydd typ S2 E 56651 4.

Sidosluss debiteras per påbörjad m

E 56652 5.

Undersluss

E 56653

6. Stubbfrans

E 56605 7.

Seriekopplingssats

E 56606 8.

Vinkel/hörnkoppling

E 50020 9.1 Tak/väggfäste liten kåpa E 50010 9.2 Tak/väggfäste stor kåpa E 57300 10.1 Motor typ 32 upp till 21 kvm väv. E 57401 10,1 Motor typ 17 upp till 40 kvm väv E 57402 10.3 Motor ”tyst” upp till 5 kvm väv E 56900 10.4 Handvev E 56905 10.5 Linrör dito, säljes per hel lpm. E 57910 11.1 Strömställare utanpåliggande E 57911 11.2 Strömställare infälld E 57915 11.3 Reläbox – styrning av 4 motorer över en knapp.

Vävtyp V1

*V2

S2

Flamskydd

Ljusgenomsläpp

Vikt gr

Innehåll

DIN4102B SIS650082 ISO6940

0%

360

Acrylbelagd bomull

NFPA

0%

340

Vinyl/glasfiber

45%

500

PES/PVC

DIN4102B SIS650082 BS3119/3120 BS5438/5867

Bredd

Tjocklek

Art nr

0,45

E 59100

0,33

E 59500

0,65

2000mm

1830

5000

*Svetsbar

132

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

E 59051


Mörkläggning

Förklaring

Slussar Krävs 100 % mörkläggning måste slussar monteras.

Motordrift Sker med tubmotorer. Typ av motor väljs med hänsyn tagen till storlek på enheten, ljudnivån och hastigheten man önskar att enheten skall gå upp/ned med.

Sidosluss Krävs alltid vi höga krav på mörkläggning. Väggen måste vara plan för att täta mot slussen. Undersluss Krävs 100 % mörkläggning måste undersluss monteras.

Stubbfrans Monteras, för att täta, på under bom när enhet faller mot fönsterbänk eller anna plan yta.

Seriekoppling Används vid större fönsterpartier när en stor enhet inte kan monteras och då för att spara in på antalet motorer. Förutsätter att seriekopplingen fritt kan monteras mellan kåporna. Vinkelkoppling Användes som en seriekoppling då väggen är vinklad.

Manövrering Fjäder Förutom fjäder (rullgardinsmodellen i Basicsystemet) är motordrift och handvev de vanligaste manövreringssätten.

Reläbox När fler, upp till 4 st, motorer skall ”seriekopplas” det vill säga styras över en knapp används denna enhet.

Handvev Ett alternativ till motordrift när det är krångligt eller dyrt att få fram 230V matning. Ger ett lägre pris än motordriften.

Strömställare Finns infälld för apparatdosa eller utanpåliggande. OBS! En fjädrande strömställare krävs för att leva upp till gällande krav.

Integrerad manövrering När annan typ, som trådlösa system och manövrering, skall integreras i system som till exempel automatisk bildvisning, se under rubrik Manöversystem.

Specialsysytem Vi bygger även system som kan arbeta UPP/NED, sida IN/UT parallellt med tak m.m. Begär information.

Basic - Manuell En enkel mörkläggning försedd med vår väv typ V1. Vid beställning anges önskat vävmått. Vi lägger till + 50mm på bredden och 70mm på höjden. Vid montering utanför fönsternisch bör för att minska ljusinsläpp minst 2x100 mm läggas på fönster måttet. Bredd mm (upp till) Höjd (upp till) 0 – 1000 0- 1000 - 2000 - 1000 - 2000 - 2000 Fjädermanövrering

85 –110

E 56010 E 56020 E 56022 E 56025

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

133


We Never Miss a Tec

134

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com


The evolution of technology in LCD and LED screens is like an avalanche. Likewise, the sound systems and projectors. But do not worry - AudicomPendax have full control of all technology, systems and installations. It is clearly shown in our reference sites.

chnical Change • Installation • Control Systems • Sound Systems • Projectors • Distance Communication

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

135


Installation X-Line Connecto DYNAMIC FUNCTION – Our Motto We aim to be in the front line, and in order to achieve this we constantly develop new products. We hold a number of patents to satisfy the continuously changing needs of the market and of our customers. The most important question is how you want to, and maybe should, work in the room. Your method of working influences the choice of equipment, how it is installed and what cabling is required. Please feel free to use our Needs Analysis Form, see ”The Consultant”

The futureproof output system, which answers all technical coordination questions. Fits all tables, rooms and needs

Our latest contribution to the AV-market is the complete output system X-Line Connecto. This system is tailor-made to match your specific situation and can be easily adjusted to fit future needs. This part of the handbook contains: • X-Line Connecto Output System • Ceiling mount for projectors • Wall and ceiling mounts for TV screens • Installation kits • Cabling • Installation Accessories • Installation and Function Suggestions

CONNECTO 136

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com


Installation X-Line Connecto

A UNIQUE new function system that is easily tailor-made to fit your specific requirements. All the functions you could need for an efficient meeting are totally accessible, including a control system. The Connecto system can be pre-populated and either directly connected to the relevant equipment or into a floor box. The system utilises aluminium profile modules which are cut to fit the your requirements, giving the shortest possible lead time and the highest possible flexibility and functionality. Dynamic function starts with the question ”how do you want to work in the room” followed by identifying the facilities that you would like to have available. The following questions should be answered before we create your Connecto output box. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Where shall I connect my PC? How many PCs shall I be able to connect? Will there be a resident computer in the room? What other functions do I want to have access to? Do you want to future proof your installation with extra space for additional outputs? Do you need more than one output box in the table to enable easy access to multiple users at the same time?

2 LAN-cables i Cable Cover A 65740 (or A 65741)

Connections It is a good idea to fix the permanent cabling so that it is always available to the users in the right place. The solution is to install an aluminium cover which is fixed to the output panel. Under it, there is tangle free storage for the connection cables.

Output Output plates complete with connections (see example above) that fit directly to the system are available in the following functions (among others): HDMI A 65750 VGA/3.5 mm Stereo (PC-sound) A 65751 VIDEO: Composite 3 x RCA, S-video and 2 x RCA sound A 65752 2 x LAN/RJ45 A 65753 USB A 65755 2 x Mains Power A 65757 Blank plate A 65758 XLR A 65759 DVI A 65760 Optional, please state requirement A 65761 Note! Output units for 230V are delivered prepared with 2.5m connected cables.

2x230V UK A 65757 (142mm)

2x230V Shuko A 65756 (110mm)

USB A 65755 (84mm)

VGA/,5mm Stereo A 65751 (84mm)

VIDEO A 65752 (84mm)

HDMI A 65750 (84mm)

Control System Control systems in the range Micro 1, 2 and 3 can be fitted directly into the Connecto output system. Please ask for information if you require this. Control System Micro 1 Control System Micro 2 Control System Micro 3 A 60111 A 60112 A 60108 (110mm) (110mm) (142mm)

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

137


Installation X-Line Connecto Cabling / Installation Packages Cabling in various lengths with connections for easy installation VGA with 3.5mm sound (male / male) 2.0m A 65762 VGA with 3.5mm sound (male / male) 5.0m A 65763 HDMI (female / male) 1.0m A 65764 HDMI (female / male) 2.0m A 65765 HDMI (female / male) 3.0m A 65766 HDMI (female / male) 5.5m A 65767 RCA Stereo (male / male) 2.0m A 65768 RCA Stereo (male / male) 5.0m A 65769 RCA Composite (male / male) 2.0m A 65770 RCA Composite (male / male) 5.0m A 65771 S-video (male / male) 2.0m A 65772 S-video (male / male) 5.0m A 65773 DisplayPort - HDMI (male / male) 1.0m A 65774 DisplayPort - HDMI (male / male) 2.0m A 65775 USB Kind A - Kind B (male / male) 2.0m A 65776 USB Kind A - Kind B (male / male) 5.0m A 65777 LAN (male / male) 2.0m A 65778 LAN (male / male) 5.0m A 65779

Boxes, Frames and Covers

Box without cable storage compartment* Frame without cover for A 65710. Aluminium/Aluminium. Frame without cover for A 65710. Powder coating of your choice to selected RAL Box with 1 cable storage compartment Frame with cover for A 65720. Aluminium/Aluminium Frame with cover for A 65720. Aluminium/White

A 65710 A 65715 D 65718 A 65720 A 65721 A 65722

Frame with cover for A 65720. Aluminium/Beech Frame with cover for A 65720. Aluminium/Birch Frame with cover for A 65720. Aluminium/Oak Frame with cover for A 65720. Aluminium/Stained Beech Frame with cover for A 65720. Powder coating of your choice to selected RAL Box with 2 cable storage compartments Frame with cover for A 65730. Aluminium/Aluminium Frame with cover for A 65730. Aluminium/White. Frame with cover for A 65730. Aluminium/Beech Frame with cover for A 65730. Aluminium/Birch Frame with cover for A 65730. Aluminium/Oak Frame with cover for A 65730. Aluminium/Stained Beech Frame with cover for A 65730. Powder coating of your choice to selected RAL

A 65724 A 65725 D 65726 D 65728 A 65730 A 65731 A 65732 A 65733 A 65734 A 65735 D 65736 D 65738

* Intended initially for tables with an existing cover.

Other Accessories Cable storage, 1 cable cover included Extra cable cover Velcro sock (to store cables under the table)

Frame with cover (The edges of this section extend to hide the cut in the table top) The standard top section is intended for table tops with a thickness of between 15mm and 30mm. Se more on top of page Lower section with length of cover to suit with, in this case, cable storage.

138

A 65723

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

A 65740 A 65741 D 95691


Installation X-Line Connecto

X-Line Connecto also fits with existing lids.

Your choice of length and number of contacts

Frame in Anodised aluminium or powdercoated.

Single cable (or hub) storage

Frame and cover. Select from list on page 136.

Brush bar (to be able to close the box but still remain connected).

Double cabel (or hub) storage

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

139


Installation X-Line Connecto

(a) 170 (b) 150 (c) 130

(a) 195 (b) 175

(a) 219 (b) 199

(c) 155

(c) 179

(d) 140

Section views from left to right showing the lower box with frame in three variants. The total dimension, including fixing flanges on the underside of the table included is shown at (a). The size of the frame that rests on the table surface is shown at (b) and the nominal hole measurement to be cut into the table top is indicated at (c). The height of the lower box under the table (d) is always 140mm. The length of the hole for the box is the same as the total length required for the box itself. * The upper and lower parts of the fixing flange adjust to the thickness of the table top. If the table is between 15mm and 30mm thick, the frame is pressed into the under box using the grooves in the aluminium profile. By attaching in this way you do not even need any screws!

Box Length

The Hole in the Table

The length of the Connecto system box is your choice, and whatever the length stated is the length that will be cut. If you want to order a cover or an aluminium frame that fits the box, the same length is required.

If you are going to use our top sections, the measurements for the hole to be cut in the table can be found in the diagrams above. The frame covers the inner edge of the hole in the table, so it is not a problem if the hole is cut very slightly larger. For the avoidance of doubt, we send precise instructions to you or the table supplier. If you already have a table without a hole, one of our expert installers can carry out this work for you.

The sum of the width of all outputs (see previous page) plus the width of a blank plate for possible future outputs plus 25mm to allow for the fixings if you choose a cover equals the length required. If you would rather leave the calculation to us, just call and tell us which outputs you want and we will take care of the rest. Box length is charged per half metre.

If you already have a table with an existing hole and top cover, all you need to do is choose a lower section with a measurement (c) larger than the hole in your table. If the customer prefers to design their own cover to fit with one of our under sections, which is easy to achieve, it would be good to consider some important factors. In the sketch below you can see some points that need to be thought about.

140

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com


Installation Projectors and Screens

Projector Ceiling Mounts Save money - choose one of our patented universal mounts! Fits all known projectors on the market, can be quickly assembled and facilitates image adjustment. Simply brilliant! Patented in accordance with patent no.’s: 0200362-2, 0300817-4, EPC1472488 and more.

X-Line - XL Similar construction to the Classic but provided with a pole length of up to 5000mm. Please state length required when placing your order. X-line – XL A 37761

Classic The complete mount. Takes all types of projector up to 40Kg. The mount can be used as either a wall or ceiling mount. Can be adjusted to give a drop from the ceiling to the projector of between 100mm and 1260mm. All fixings to enable attachment to projectors included. Classic, silver-grey A 37750

The Classic ceiling mount in two back projection solutions.

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

141


IInstallation Projectors and Screens Cable Cover In order to easily hide the cables between the projector and the ceiling, the aluminium cover is used. The cover is cut to the perfect length and clipped together once the installation is complete. To provide a neat finish against the ceiling a card trim disc is included. Cover length 500mm AA 37753 Cover length 1000mm AA 37751

Basic This mount is suitable for projectors up to approximately 5Kg. Can be adjusted to give a drop from the ceiling to the projector of between 100mm and 750mm. Easy adjustment of image. Screws M5 for attaching to the projector are included. Basic, silver-grey. AA 37749

Superlight The X-Line Superlight mount is a universal ceiling mount for small to medium sized data/video projectors. We have considered in particular the home and office markets when providing this product with features such as: quick-click mounting and our patented precise adjustment design. This mount is intended to be fitted directly onto the ceiling without any drop, i.e. the projector be as close to the ceiling as possible. Screws M3 and M4 for attaching to the projector are included. (E 50410, see on page 120. Superlight, colour electrogalvanized steel AA 37756

Lockable Projector Shelf Accessory for Basic, Classic and X-Line Projector Mount. Combined projector shelf and lock unit. Intended for environments where the projector must be protected against theft and/or when the projector needs to be secured temporarily whilst being moved. Measures: Depth 340mm x Width 315mm x Height 90mm Locakable Projector Shelf, silver/grey A 37752

More ceiling mounts for projectors. The X-Line XL and Classic is on page 139!

142

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com


IInstallation Projectors and Screens Mounts for TV Screens

Wall Mount Basic Fixed directly onto the wall so that the screen is as close to the wall as possible. Easy mounting according to the VESA standard. A distance of 25mm is to be allowed for the suspension fixings if the screen’s connectors protrude on the back. Note! Be extremely careful to choose the right fixings as the TV’s can be heavy. From September 2010, there will also be an integrated tilt protection and locking function. Supports TVs up to 60”. Size: Wall rail length 800mm with 5 holes for fixings. Suspension fixing bars length 450mm with 9 holes to suit various standard attachments. Wall Mount Basic, black. A 37770

Fixings Fixing set for: Plaster wall, 5 pieces Concrete, 5 pieces

A 11450 A 11451

Classic Wall/Ceiling Mount Similar in construction to our patented projector mount but with stronger components to support TV screens up to 60”. Maximum length 1500mm. Wall/Ceiling Mount Classic A 37500

Table Top Tiltable Stand Mobile stand to enable you to place your data/video projector on a table and tilt the projector so that everyone can see the image. Table Top Stand, black A 17450

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

143


Installation Cable and Installation Packages INSTALLATION PACKAGES In order to simplify matters, we have several installation packages that cover a number of different requirements. The installation package is intended to be the link between the projector or TV screen and the image source, either through a direct connection or via outputs set within your table, floor or the wall. If you would like connections to be in your table, please see ”X-Line Connecto Output System” on page 134 and forward. Cable Package BASIC - Direct Connection 1 x VGA cable with a direct connection between projector/ TV screen and PC. A mini trunking channel is supplied for the cable between the floor and the ceiling. Within the package for length 15m - 25m, a line driver is included.

Cable Package BASIC U - Computer Connection through Output Panel 1 x VGA cable with audio for connection between projector/ TV screen and output panel for PC. A mini trunking channel is supplied for the cable between the floor and the ceiling. Within the package for length 15m - 25m, a line driver is included.

Cable Package CLASSIC 1 x VGA cable and 1 x video cable between output and the projector/TV screen. Audio connection is between an existing sound amplifier or the projector/TV screen and output panel. This package includes the following: mini trunking channel for cable between the floor and the ceiling, empty tubing for the cable above the ceiling to the projector and floor tubing for cable placed on the floor. Within the package for length >15m, a transmitter/receiver for signal transmission from VGA to Cat 5 is included. Maximum length 50m.

Cable Package X-line 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x USB and 1 x video cable between the outputs and the projector/TV screen. Audio connection is between an existing sound amplifier or the projector/TV screen and output panel. This package includes the following: mini trunking channel for cable between the floor and the ceiling, empty tubing for the cable above the ceiling to the projector and floor tubing for cable placed on the floor. Within the package for length >15m, a transmitter/receiver for signal transmission from VGA/HDMI/USB to Cat.5 is included. Maximum length 50m. Note: Always specify the required length of the cabling needed. If the length is not stated, the longest VGA cable for the chosen package is delivered. Cat.5 cable is not included in package prices. UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01

144

info@aupx.com • www.aupx.com


Installation Cable and Installation Packages

Installation package

Cable Length

Max 15m

15 - 25m

15 - 50m

BASIC directly connected cable

B 04025

B 04026

BASIC U, output panel to PC

B 04125

B 04126

CLASSIC

B 04035

B 04036

X-lINE

B 04045

B 04046

Installation Accessories Switchers When there is a requirement to connect more than one source at the same time, such as a PC and a DVD player, or multiple PCs, some kind of switch is needed. A common scenario is that a participant in a meeting wants to be able to connect a PC in preparation for a presentation while someone else is already making a presentation using their PC. In this case, it may be beneficial to place a switcher in the table. When choosing a switcher, you should consider how you intend working in the room. The following questions are good to think about: • How many PCs do you want to be able to connect at the same time? • What kind of signal do you want - VGA, HDMI or other? • Should the sound from the PC also be played? • Should there be LAN outputs for an internal and/or external PC network? • Should the sound be recorded? • Do you want an automatic switch over between the PCs or a manual one?

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

145


Installation Cable and Installation Packages

Installation and Function Suggestions • Never use a VGA cable longer than 15m. • Remove ”pin” 9 in the VGA cable. • Use a connection cable between PC and output of a high quality. • Do not mix power cables with signal cables as this may cause inter ference. • If you have interference and/or a hum in the loud speakers, there could be an earthing problem. The easiest way to resolve this is with an isolation transformer. • Always test the VGA signal with a test signal generator. • No PC image? - Have you set the PC to external monitor mode? The most usual way on a laptop to do this is by holding down the Function button (Fn) and pressing F4. • No image from the projector? Check that the correct source is con nected. Many projectors have an automatic search function which can freeze or take some time before finding the input signal. • No image from the laptop? - Connect it to mains power as the laptop’s signal level becomes a little weaker when using the battery. • The top of the image from all projectors is horizontal with the projec tor’s upper edge. The bottom of the image is angled downwards from the projector. This should be considered when deciding on the posi tion to install a projector. See diagram.

Projector

Anti-Interference Control Transformer Do you have problems with interference on the image ? This may be caused by earthing problems (different earth for electricity output, projector and PC). The easiest way to control this is with an antiinterference control transformer. This also protects equipment such as projectors, screens and PCs against interference on the mains power. Double isolated and provided with restorable automatic fuse. Fast and easy installation. Effect: 230VA D 66301 460VA D 66302 690VA D 66303

146

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

Projection surface


Installation Cable and Installation Packages

Cables, Signals and Distances VGA A signal in a VGA cable that is SXGA (1280x800) from PC will most often work up to approximately 20 metres with a high quality cable. No line driver is necessary within that range. The effective distance is influenced by the resolution that the PC and the projector are working in. A lower resolution will allow a longer distance. In order to extend the operational time when using a battery, some laptops have a weaker image output on the VGA port. In the worst case, the signal fails to work on a distance beyond a couple of metres. In such circumstances you need to restore the low sync signal to its original level by using an amplifier. The system then works again up to a range of 20 metres. If the signal needs to be sent over a longer distance than 20 metres, it should be reinforced with a line driver. The correct line driver both reinforces the signal and restores the sync signal from a PC with a reduced image output. With this reinforcement, one should be able to send the VGA signal 20 to 30 metres further. Another alternative is to use a CAT5 system. Between these, a TP cable is made to distribute image signals. The system works up to 100 metres. If you send an image signal with the resolution XGA (1024x768) with the CAT5 system, it can work up to 200 metres. HDMI With a good quality, round HDMI cable, you can send a full HD signal (1080p) up to approximately 10 metres. With the same kind of cable, you can send a 1080i signal up to 15 metres. Flat HDMI cables are available in lengths up to 23 metres and can, thanks to their construction, with less crosstalk distribute a full 1080p HD signal the whole distance. A CAT6 system with a receiver and an amplifier for HDMI can send a 1080i signal up to 90 metres and a full 1080p HD signal up to 70 metres. Yet another variant is an active, optical HDMI cable with integrated transformers which is available in lengths up to 100 metres.

VGA

HDMI

DVI-D

DVI-D DVI-D is similar to HDMI but without sound. You can use a good quality cable up to 5 metres with a maximum resolution of 1920x1200. For 1280x1024, the maximum length of the cable cannot exceed 15 metres. If the required length exceeds 15 metres you should use an amplifier. Just like the HDMI described above, there are active, optical cables available in lengths up to 100 metres. Composite video A composite video signal can be sent approximately 50 metres with RG59 cabling, depending on the signal source. With a line driver, the length can be extended to 70 to 100 metres. DisplayPort Developed by VESA. A standard that intends to replace all connections and cables mentioned above. With a good quality DisplayPort cable, a signal with a resolution of 1080p (1920x1080) can be sent 15 metres today. DisplayPort has fibre optic support which makes it possible for the signal to travel hundreds of metres through a fibre optic cable.

Composit

DisplayPort

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

147


Installation Active Ventilation System Active Ventilation System The obvious detail that reduces your maintenance costs and safeguards the environment. Fits all of our storage cabinets and all other furniture that you can drill a hole through. Why?

Advantages!

With ”Dynamic Function” we intend for there to be no conflict between furniture and technology. Various electrical devices produce heat and if the equipment is mounted in a normal cabinet, without ventilation, the temperature will be too high and your expensive equipment will fail.

• Longer life and better performance of the equipment. • Less impact upon the environment. • Freedom when designing the furniture. • Virtually soundless ventilation (maximum 34.5 dba). • Dual directional – choose in or out flow of air. • The ventilation is completely automatic through its thermostatic adjustment - ventilation begins at 28 degrees centigrade and is turned off at 26 degrees. It adjusts speed continuously to extract the heat generated within the cabinet. • Simple installation – 70mm hole and 12V connection. • 5 years warranty. • CE and WEEE marked, following EU directives. CE-LVD:EN60950-1:2001 (Low voltage directive). • A ventilation system converts one m³ of heated air into 1 m³ of sur rounding air in only three minutes.

The Solution! Our active and entirely automatic ventilation system removes all of this concern. More efficient and neat, and easier to install than a ventilation panel. All this to enable your technical equipment to perform without any problems and at the top of its abilities during its entire life. The active ventilation system simply transforms your furniture into a professional AV-furnishing!

148

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

A 16250


Installation Active Ventilation System

What Differentiates AV-Furniture from Ordinary Furniture? When we at AudicomPendax develop and construct technology trolleys, cabinets, lecterns or AV-Walls we always make sure that there is enough space for all of the technical equipment. For example, we consider that connectors and cables need space both on the front and back of a PC. In the diagram to the right, you can see some of the features that make the difference between an ordinary cabinet and our AV-cabinets (we have left out the door to make the diagram clearer). As you can see, there are cable and air ways built into the cabinet and between the shelves. If you want to be able to lock the door, this can be arranged. The ventilation and cable holes are always of a good size, but never so big that items could be removed from the cabinet through them. The depth and width is suitable for a 19” rack.

The active ventilation system contains one control unit with an integrated thermostat. The thermostat is placed into its own small space in the cabinet so that it can react to the surrounding temperature as accurately as possible. The control unit is mounted in the cabinet in a place where the user wishes to view the temperature. On the front panel of the control unit, there is a button which can be used to switch between in (feed) and out (exhaust). The other part of the ventilation system is the fan which is mounted in a silver coloured round casing. The ventilation unit should be mounted in a hole that is 70mm in diameter with the vented panel facing outwards. The cable for the control unit is 75cm long which guarantees the optimal placement of the system in any situation. A switching adaptor that transforms 230V AC to 12V DC is included which fits perfectly with the active ventilation system as it consumes less than half a watt and generates no heat at all.

UK Phone: +44 (0)118 966 8383 • Fax: +44 (0)118 966 8895 Sweden Phone: +46 8 555 369 00 • Fax: +46 8 555 369 01 info@aupx.com • www.aupx.com

149


Manöversystem

Förenkla din tillvaro med ett manöversystem!

Om du vill att mötesrummet ska: - vara dynamiskt och funktionellt? - vara användbart för alla? - förstärka effekten av ditt budskap därför att du kan fokusera mer på åhörarna? - avlasta IT-och supportavdelningen?

Då skall du investera i ett manöversystem.

150

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Manöversystem Är priset fördelaktigt?

Öppet system

Ja - det är inte längre kostnaden som avgör om man ska ha ett manöversystem eller inte. Vår nyutvecklade serie Microstyrsystem är billiga och enkla system för det vanliga mötesrummet och kostar från ca 3000 kr. Även de mer avancerade systemen för större mötesrum har gått ned i pris, och kostar idag från ca 25 000 kr vilket är mindre än en fjärdedel jämfört med för några år sedan.

Dessutom är PLC-system helt öppna för mjukvaruanpassningar och uppdateringar. Vem som helst kan arbeta i dem, du blir alltså inte beroende av någon systemleverantör över tiden. Vår långa erfarenhet har gjort att vi lämnar 5 års garanti på samtliga våra Manöversystem.

Är det driftsäkert? Ja - tryck på en knapp så fungerar det! AudicomPendax’s manöversystem är professionella lösningar baserade på PLC-och processorteknik. Det betyder att det inte finns något driftskänsligt operativsystem som i PC-baserade system. Alla vet ju att en ”vanlig dator” emellanåt reagerar konstigt och måste startas om – det händer inte med våra system.

Är det lätt att installera? Ja - Microsystem monteras med fördel mitt i bordet för enkelt handhavande som på bilden här i uttagssystemet X-line Connecto, eller i en standardväggkanal. De större systemen av PLC-typ, monteras i apparateller förvaringsskåp och styrs med en touchpanel som placeras där du vill.

Produktnyckel Microstyrsystem Micro 1

Micro 2

Micro 3

Micro VC

Best nr

A 60111

A 60112

A 60108

A 60113

Antal knappar

4

8

21

4

På/PC1

Ja

Ja

Ja

-

På/PC2

Ja

Ja

Ja

-

På/Video

Ja

Ja

Ja

-

På/DVD

-

-

Ja

Styrning Video/DVD

-

-

Ja

AV/Från

Ja

Ja

Ja

-

Projektorduk Upp/Ned

**

Ja

Ja

**

Volymkontroll

-

Ja

Ja

-

Ring upp x 2

-

-

-

Ja

Svara

-

-

-

Ja

Lägg på/Avsluta

-

-

-

Ja

Belysningskontroll**

**

**

**

**

Mörkläggningskontroll**

**

**

**

**

Stationär PC kontroll

Ja

Ja

Ja

Ja

Medhavd PC kontroll

Ja

Ja

Ja

Ja

Webbgränssnitt*

*

*

*

*

Antal IR kanaler

0

1

1

0

Antal RS 232 utgångar

4

4

4

4

Paus i presentationsläge

-

Ja

Ja

-

Larm/stöldskydd av projektor

*

*

*

*

Passar i Connectosystem

Ja

Ja

Ja

Ja

Passar i Thorsmanskanal

Ja

Ja

Ja

Ja

Egen text på knappar

*

*

*

*

Vattentätt tangentbord

Ja

Ja

Ja

Ja

Fler/Multifunktion

Ja

Ja

Ja

Ja

* Option ** Automatisk - Finns ej

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

151


Manöversystem

Micro1 Styrsystemet är anslutet till projektorn och till reläet som styr filmduken om du har en sådan med motor. Med de fyra knapparna på styrsystemet kan du välja mellan projektorns inkommande signaler som t.ex. en stationär PC, en bärbar PC som kanske ansluts via en av kontakterna i bordets uttagsbrunn eller antingen en video/DVD som står i ett skåp alternativt en videokamera eller dylikt ansluten via uttag i bordsbrunnen. Ljudvolymen regleras för hand på de aktiva högtalarna eller på förstärkaren i teknikskåpet. Filmduken rullas ner helt automatiskt när du väljer en funktion som skall visa bild och rullas upp automatiskt när du stänger av. Har du en manuell filmduk får du göra det själv.

Micro2 Styrsystemet är anslutet till projektorn och till reläet som styr filmduken. Systemet kan även reglera volymen på förstärkaren via en IR-modul eller RS232. Med åtta knappar på styrsystemet kan du välja mellan projektorns signaler som t.ex. en stationär PC, en bärbar PC som ansluts i bordets uttagsbrunn eller en video/DVD som står i ett skåp eller en videokamera eller dylikt ansluten via bordsbrunnen. Ljudvolymen regleras från systemet. Filmduken rullas ner när du väljer en funktion som skall visa bild och rullas upp när du stänger av. Knapparna för att rulla upp och ner filmduken är vårt unika presentationsläge. När du visar en presentation med projektorn på filmduken kan det hända att du får en fråga som du vill använda skrivtavlan för att svara på. Då trycker du på filmduk upp varvid den rullas upp och projektorn slocknar tillfälligt (A/V Mute). Du ritar och berättar och när du är klar trycker du ner filmduken. Den rullas ner, projektorn tänds och du är tillbaka i presentationen där du avbröts.

Micro3 Styrsystemet fungerar precis som Micro2 men har även möjlighet att styra de anslutna apparaterna från styrsystemets egna panel. Dessutom har du möjlighet att t.ex. där direkt välja mellan signalen från en DVDspelare och en videosignal du kanske anslutit via bordsbrunnen, med mera.

Larm Samtliga Microsystem kan hantera att aktivera ett larm när strömmen bryts tex en siren eller signal till reception, vakt eller annat. Larm till Microsystem A 60109 Special är standard för oss. Vill Ni ha ett enkelt system som passar Era egna behov kan vi tillsammans utforma det. Tveka inte att kontakta oss.

152

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Manöversystem

Projektor Filmduksrelä

Högtalare

Förstärkare Video/DVD PC1

Micro3

Alternativ videokälla

PC2 - Laptop

Micro 3 De lite tjockare linjerna i illustrationerna kan innehålla någon typ av styrning. Gäller naturligtvis i den utsträckning produkterna är styrbara. Det har vi naturligtvis tänkt på när vi satt samman våra ljudpaket.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

153


Manöversystem

London

Stockholm

Svara

Lägg på

Micro VC Videokonferens är ytterligare en av de tekniska möljligheterna i det moderna konferens- och mötesrummet. Till den typiska videokonferensanläggningen medföljer en utmärkt men lite respektingivande infraröd fjärrkontroll med ungefär 35-40 knappar och ett oräkerligt antal fantastiska möjligheter. För att förenkla handhavandet av ditt videokonferenssystem och för

154

att integrera det med rummets övriga funktioner har vi utvecklat ett speciellt manöversystem med endast fyra knappar. 2 st av knapparna kan programmeras med förvalda nummer, 1 knapp används för att svara när du blir uppringd och 1 knapp för att lägga på och avsluta.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Manöversystem

MANÖVERSYSTEM MICRO 1

MICRO 2

MICRO 3 MICRO VC

LJUDPAKET

BASIC CLASSIC X-LINE 1)

1)

1)

MÖTESRUM

o ° l

o l l

o l l

o l l

o l l

l o

l o

l o

l o

l o

° l

l l

l l

l l

l l

DESIGNL II P

o ° ° l l °

o l l l l l

o l l l l l

o l l l l l

o l l l l l

DESIGNL II PT

l

l

l

l

l

l

l l

l l

l l

l l

l1) l1)

l1) l1)

l 1) l 1)

l l l l l

l l l l l

l l l l l

BASIC CLASSIC CLASSIC T X-LINE DESIGNL II B DESIGNL II CL DESIGNL II XL

HÖRSAL 50-100kvm BASIC H CLASSIC P CLASSIC PT X-LINE H X-LINE ARRAY

ÖVRIG UTRUSTNING PROJEKTOR MED RS 232

l

Video/DVD BILDVÄXEL BILDMATRIS

l

VIDEOKONFERENSFUNKTIONER FILMDUK

l

l

FÖRDUNKLING RIDÅBANOR BELYSNING VENTILATION

l ° o 1)

Styrbart Styrbart med optional IR-sändare Styrbart när ljud kopplas via projektor med audio in/ut Förutsätter tillgänglig RS232 utgång

l

Styrbarhet omfattar endast de på knappsats förekommande standardfunktionerna. Se även Produktnycklar, sidan 149 och nästa uppslag.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

155


Manöversystem Varför PLC-teknik?

Produktnyckel manöverpaneler.

PLC är en förkortning som ska utläsas Programmable Logic Controller. Vad innebär den tekniken i det här sammanhanget? • Driftsäkerhet Inga konstiga avbrott eller problem vid strömavbrott eller dylikt.

• Frihet

Helt öppet system. Du har själv tillgång till programmet.

• Ekonomi

BASIC - mono Art.nr

B 62401

LCD SkärmtypTyp

STN

Bilddiagonal skärm “

3,5”

Bildskärm mått mm

72x54

Ytterformat mm

128x102

Djupmått mm

45

Antal pixels

320x240

Obegränsad utbyggbarhet, flexibelt för framtida förändringar.

Antal färger (true colours)

16 blåtoner

• Teknik i framkant

Programminne std

4Mb

vilket garanterar teknik i framkant tillsammans med funktion.

Externa funktionsknappar

5

RS 232C/485 komm.port.

PLC-tekniken omsätter mångmiljardbelopp, mycket investeras i utveckling

Programminne utbyggnadsmöjlighet.

RS 232 komm.port Videofönster Kort med RGB + 2 videoingångar

När behövs det mer komplexa manöversystem? I den dagliga mötesmiljön måste ett flertal funktioner kunna hanteras på ett användarvänligt sätt. Exempelvis: DVD, TV, Videokonferens, belysning, ljud, ventilation, distansövervakning, telefonkonferens. Funktionerna ska samtidigt utföras i komplexa förlopp exempelvis: Öppna/låsa dörrar, slå på ljud/bildsystem i kombination med belysningsmiljöer, filmdukar mörkläggningar. Det intelligenta huset är ett bra exempel där PLC-teknik är ett måste. Systemen består av tre huvuddelar. Manöverpanel, PLC och dess mjukvara.

Kort med 4 videoingångar Flerspråksstöd Ethernetanslutning Skyddsklassad front IP65F

Full nätverkskompatibilitet

Dubbelriktad kommunikation

Strömförsörjning

DC: 24V

PLC-lösningar

* ur en palett

Vi har tre olika grundsystem: Basic, Classic och X-line. Basic och Classic är kompletta system med standardprogram. X-line skräddarsys efter respektive kunds behov. Det finns olika storlekar på manöverpaneler, med eller utan Ethernet, (Vill du kunna styra eller övervaka ditt system på distans är Ethernet lösningen.)olika uppkopplingsmöjligheter och i trådlösa varianter. I Basic och Classicsystemen ingår som standard en 5,7” färgpanel.

Tillval Reläskåp Komplett reläskåp där 230V och svagström ansluts och där övrig nödvändig utrustning som skall integreras i systemet kan placeras. T.ex. ljusregleringsutrustning, övervakningsutrustning m.m. Även PLC systemet kan placeras här. Komplett reläskåp: X-line Classic Basic

D 66100 M 66016 M 66008

Motorstyrning Vid styrning av elektriska motorer som tex filmduk, mörkläggning mm förenklas installationen om motorstyrningsrelä monteras i anslutning till motorn. Motorstyrningsrelä D 57918

156

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Manöversystem

ochrome

CLASSIC - färg

X-LINE - färg

B 62406

B 62407

B 62411

B 63715

B 63741

B 63742

B 63740

B 63750

B 63760

B 63770

B 63780

STN

STN

STN

STN

STN

STN

STN/TFT

VGA TFT

VGA TFT

SVGA TFT

XGA/TFT

5,7”

5,7”

5,7”

3,5”

5,7”

5,7”

5,7”

8”

10,4”

12,1”

15,1”

117x88

88x117

117x88

72x54

117x88

88x117

117x88

160x121

215x162

246x185

308x231

195x142

142x195

195x142

128x102

195x142

142x195

195x142

195x177

315x241

315x241

405x304

50

50

54

45

50

50

54

49

49

49

76

320x240

240x320

320x240

320x240

320x240

240x320

320x240

640x480

640x480

800x600

1024x768

16 blåtoner

16 blåtoner

16 gråtoner

256*

256*

256*

256*

256 *

256 *

256 *

256*

8Mb

8Mb

20Mb

8Mb

8Mb

8Mb

20MB

60MB

60MB

60MB

60MB

Ja

Ja

8/16MB

8/16MB

8/16MB

6

6

5

6

6

• x2

• x2

• x2

• x2

• x2

Ja

• x2

• •

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

DC: 24V

på 65536 färger

• Standard • Option Produktnyckel PLC-system

Funktion/Data

BASIC

CLASSIC

X-LINE

Art.nr

B 61200

B 62200

B 63200

Anslutning manöverpanel

Seriell

Seriell

Seriell

Anslutning IR-PROG

Seriell

Seriell

Seriell

Programminne/kapacitet

5k

10k

20k

Dataminne

32k

32k

32k

Max I/O

160

320

640

RS 485/422 komm.port.

-

1st. D-sub

-

RS 232 komm.port

1st. D-sub

1st. D-sub

4st. D-sub

Analogutgångar

2st. 0-10V

4st. 0-10V,1-5V,0-5V

4st. 0-10V,1-5V,0-5V

Reläingångar

8st. 24VDC

16st. 24VDC

16st. 24VDC

Reläutgångar

8st. 2A

16st. 2A 250VAC/24VDC 16st. 2A 250VAC/24VDC

Matningsspänning

500mA 24VDC

100-240VAC. 120VA

100-240VAC. 120VA

IR-programmeringsenhet

Antal IR-sändare

1

1

3

Ethernetanslutning

Expanderkort relä ut

• 4 ut

Expanderkort relä in Expanderkort analogutgångar

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

157


Ljudanläggningar Vi projekterar, levererar och installerar alla typer av ljudanläggningar för alla typer av behov. Antalet tillverkare, lösningar och synpunkter är oändligt när det gäller ljud. Vi har därför tagit fram olika färdiga paketlösningar för olika typer av rum, behov och kvalitet. Nedanstående matris ger förslag på lämplig lösning kopplat till behovet.

Vad är behovet?

PA – Utropsanläggning

Följande frågeställningar kan vara bra att tänka igenom före val av utrustning:

En helt annan typ av ljudanläggning är s.k. PA (public adress) eller som vi säger utropsanläggning med eller utan bakgrundsmusik. Kopplas idag ofta ihop med talat utrymningslarm då det i grunden är samma utrustning. Denna typ av anläggning projekteras helt från fall till fall. Begär information.

Mötesrummet • Behövs det ljudanläggning överhuvudtaget? • Räcker det med projektorns/TV apparatens inbyggda system? • Krävs talljudsförstärkning? • Skall TV/Video/DVD visas i rummet krävs någon form av ljud anläggning. • Mono, Stereo eller Surround system? Offentlig miljö kräver normalt inte annat än monosystem då inga effekter söks. • Ska rummet användas för distansmöten?

Större rum som hörsalar, eventhallar och dylikt Här krävs normalt alltid en ljudanläggning och då av bättre kvalitet.

Typ av högtalare? Förutom att högtalaren skall tåla den effekt som förstärkaren kan leverera finns olika tänkbara lösningar som: • Vägghängda. • Takmonterade • Aktiva högtalare (med inbyggt slutsteg). • Dolda högtalare (inspacklade i väggen alternativt liggande ovan undertaksplattorna). I avsnittet Manöversystem på sidan 153 finns en matris som visar kompatibiliteten mellan manöversystemen och ljudpaketen.

Vad skall rummet användas till är den avgörande frågan för valet av ljudanläggning. • Interna möten? • Externa kundpresentationer? • Filmvisning? • Uthyrning? • VIP-möten? • Annat? • Inspelning? • Distansmöten?

158

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Ljudanläggningar Paketlösningar LJUDMATRIS

BASIC

CLASSIC

CLASSIC T

X-LINE

DESIGNLINE B

DESIGNLINE CL

DESIGNLINE XL

BASIC H

CLASSIC P

CLASSIC PT

X-LINE H

X-LINE ARRAY

DESIGNLINE P

DESIGNLINE PT

P 78402

P 78403

P 78404

P 78405

P 78406

P 78407

P 78411

P 78412

P 78413

P 78414

P 78415

P 78416

P 78417

HÖRSAL <100KVM

P 78401

KONFERENSRUM 30-50 kvm

Ingång mikrofon

(A)

-

1

4

1

-

4

1

-

2

4

6

-

4

Ingång line/stereo line

(A)

-/4

-/4

-/5

1

-/4

-/5

1

-/4

-/4

-/5

-/4

-/4

-/5

SPECIFIKATION

OPTIONER Art.nr

Optionspaket

KOMPATIBILITET MELLAN OPTIONER NEDAN OCH LJUDPAKETSYSTEM OVAN

Trådlöst mikr.syst. -Basic

D 77401 -hand D 77402 -mygga D 77403 -headset

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

Trådlöst mikr.syst. -Pro D 77404 -hand D 77405 -mygga D 77406 -headset

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Mikrofoner

D 77407 Mikrofon pkt DYN

D 77408 Svanhalsmikrofon pkt ELEC

l

Högtalarsystem D 78451 Surroundhögtalare pkt C D 78452 Surroundhögtalare pkt DL D 78453 Surroundhögtalare pkt CP D 78454 Surroundhögtalare pkt DLX D 78455 D 78459 D 78465 D 78456 D 78457 D 78458 D 78466 D 78467

l

l l l l

Högtalarkluster pkt T Högtalarkluster pkt XL Högtalarkluster pkt XLA Takhögtalarsystem pkt X Takhögtalarsystem pkt DL Takhögtalarsystem pkt DLX Takhögtalarsystem pkt XL Extrahögtalare pkt B

l l l l

l l l l l

Bashögtalarsystem D 78460 Subbas pkt B D 78461 Subbas pkt P D 78462 Subbas pkt X

l

l l

l

Slingförstärkare (endast app) D 79511 DLS 380, <150 kvm

l

l

l

l

l

D 79517 PLS 100, <170 kvm

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(A) 1st ingång, för mikrofon alternativt line.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

159


Ljudanläggningar Ljud och Bildvagnar När ljud och bild inte kan installeras eller när det är oekonomiskt med en fast installation är en mobil enhet lösningen. Vi skräddarsyr enligt dina önskemål om inte någon av våra färdigprojekterade vagnar stämmer med dina behov.

Ljud/bild vagn X-line Skåp lika Classic men med höjd 950mm. Mått: H950xB580xD580mm. 1 st Platt högtalare. 1 st Data/videoprojektor, XGA, minst 2000 ANSI 1 st Förstärkare min. 100W 1 st DVD/Video/CD spelare . 1 st Trådlös mikrofon med headset. 1 st Uttagspanel.

P 48936

Ljud/bild vagn Classic Skåp lika Basic. 1 st Data/videoprojektor, XGA, minst 2000 ANSI 1 st Platt högtalare. 1 st Förstärkare min. 50W 1 st DVD/Video/CD spelare 1 st Trådbunden mikrofon. 1 st Uttagspanel.

P 48934

Ljud/bild vagn Basic 1 st Extra kraftigt skåp försett med hjul. Kan erhållas i valfritt träslag. Om inget anges levereras vit laminat. Mått: H750xB580xD580mm. 1 par aktiva högtalare. 1 st Data/videoprojektor, XGA, minst 2000 ANSI 1 st DVD/Video/CD spelare . 1 st Uttagspanel.

160

P 48924

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Ljudanläggningar Osynliga högtalare Ofta står vi inför problem med hur vi på ett diskret, helst osynligt sätt, kan installera ljudsystem utan att påverka ljudtryck, spridning eller den naturliga ljudåtergivningen. Det kan vara lokaler med känslig miljö, besvärliga förutsättningar eller helt enkelt att ingen teknik får synas. Lösningen är Platta högtalarpaneler. Vi har under 10 år använt oss av denna teknik i många av våra installationer med mycket gott resultat. Teknologin bygger på att bygga upp vibrationer i speciella ljudpaneler, dvs samma teknik som används i traditionella musikinstrument för att skapa ett klart och högkvalitativt ljud som även fungerar i lokaler med akustiska reflektioner där konventionella högtalare kan stöta på problem.

Vad är då fördelarna? En stor fördel är att ljudpanelen är mycket tunn och därvid lätt kan byggas in, döljas eller maskeras. Inbyggnation kan ske genom håltagning i en gipsplatta där panelen sedan sättes, gipsas in och täckes med tapet eller färg. Alternativt kan panelen appliceras på baksidan av en träpanel som partiellt tunnats eller på samma sätt ovan en undertaksplatta i ”hårt” utförande. Resultatet blir att ”hela väggen” eller delar av taket fungerar som en stor ljudpanel/högtalare. Till skillnad från konventionella högtalare som bygger på fasrelaterade ljudvågor alstrar ljudpanelerna en faslös ljudenergi med 180 graders ljudspridning. I kombination med osynligheten är detta viktigt för hur den mänskliga hjärnan rent akustikpsykologiskt på ett positivt sätt uppfattar ljudet.

På grund av ”runt om”- spridningen är ljudpaneler i sitt grundutförande utmärkta för naturlig återgivning av talljud, programljud i konferensmiljöer och för bakgrundsmusik. Även skillnad i ljudtrycksnivå vid olika avstånd från högtalaren eller på olika positioner i en lokal är cirka hälften contra en konventionell högtalarlösning. För att erhålla ett bra ljud i hela ljudregistret bör en komplettering med subbashögtalare göras, vilket ofta även är normalt för konventionella högtalarsystem i denna typ av miljöer. Ljudpanelerna tillverkas i olika grundutföranden men i samma ytterformat. Skillnaden ligger i antalet drivelement och effekttålighet. Val av högtalartyp sker utifrån planlösning, rumshöjder, typ av ljud, system, etc. Generellt räcker 1st 40W-panel för motsvarande 30 kvm ljudåtergivning

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

161


Ljudanläggningar AIWX-serien, inbyggnadshögtalare, format 450x345x40mm. Högtalarpaket inklusive filter APU2 AIW1XP, 2st högtalare 20W/8Ohm AIW3XP, 2st högtalare 40W/8Ohm AIW5XP, 2st högtalare 80W/8Ohm

A 74686 A 74687 A 74688

Singelhögtalare inklusive filter APU2 1st AIW1X, 20W/8Ohm 1st AIW3X, 40W/8Ohm 1st AIW5X, 80W/8Ohm

A 74678 A 74670 A 74658

2-kanalshögtalare 1st AIW2Xn, 20W/8Ohm, dual channel 1st AIW4Xn, 40W/8Ohm, dual channel

A 74682 A 74683

Tillbehör APU2, 2 kanals skyddsfilter B 70941 APU8, 8 kanals filter, för 19”-montage. B 70942 Trafo 100T. 8W, 20W, 40W eller 80W/100V trafo för inbyggnad i AIWX-högtalare för fabriksmontage. Måste beställes samtidigt vid högtalarorder. B 70930 BackboxFS. Skyddsbox passande AIWX-serien vid inbyggnad. Format inkl. montagevinklar 500x349x72mm. B 74607 För andra modeller och utföranden, begär information.

162

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Ljudanläggningar Att montera osynligt ljud För att visa hur det kan vara möjligt med osynliga högtalare visar vi här hur det går till när man monterar dem i en gipsvägg.

1. Gör hål mellan reglarna i sam ma storlek som högtalaren med en kniv. Stoppa in ljudisolering i håligheten.

2. För snyggast möjliga resultat 3. Ta bort papperet närmast öpp ritar du en linje ett par centi ningen. meter utanför öppningen och skär ett spår genom det yttersta papperet på gipsskivan.

4. Försäkra dig om att kablarna är i position.

5. Fasa av någon millimeter runt öppningen med en slipkloss eller skrapa.

6. Montera installationsklossarna i varje hörn med två gipsskruv. Koppla in högtalaren och kon trollera att det fungerar.

8. Lägg på ett lager PVA-lim på högtalarpanelen och den delen av den omgärdade gipsskivan där pappret tagits bort och låt det torka ett par minuter.

7. Fäst högtalaren i installations blocken med med gipsskruv genom monteringshålen i varje hörn på högtalaren. Justera med skruvarna så att högtalarens front är 1-2 millimeter bakom gipsväggens yta.

9. Spackla igen gapet mellan 10. Sätt upp vävremsor eller tejp 11. Spackla med gips 2 eller 3 högtalarpanelen och gipsväggen runt högtalaren innan gipset gånger över hela ytan. Låt med gips. härdat. gipset brinna mellan gångerna.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

12. Avsluta med att slipa ytan helt slät för att sedan måla eller tapetsera väggen.

163


Projektorer Projektorer - Plasma – LCD – LED skärmar - Dokumentkamera

Sortiment Vi erbjuder marknadens mest förekommande fabrikat som Epson, SONY, Canon, Samsung, LG, Optoma mfl. Vi följer utvecklingen och är alltid uppdaterade på det som är mest prisvärt och funktionellt för dagen. Då utvecklingen går oerhört fort förändras detta över tiden. Varför AudicomPendax?

Vad händer?

• Vi är märkesobundna. • Vi är en stor aktör på marknaden, säljer fler än 1000 enheter per år, vilket ger: • Låga priser. • Support • Tidig kännedom om nyheter. • Alltid lager av ett flertal modeller.

Det är en fråga som i allra högsta grad är berättigad. Utvecklingen går i en rasande fart det kommer nya modeller i stort sett varje vecka, och nya tekniker lanseras löpande. Vi som leverantör har ett stort jobb att hålla oss uppdaterad på vad nya tekniker kan erbjuda för fördelar gentemot beprövad teknik. Om det finns behov att vara först med den nya tekniken samt vad det innebär för plånboken det vill säga om det värt merkostnaden för den senaste tekniken är nästan alltid dyrare.

164

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Projektorer

OH projektor - Dokumentkamera

Teknikbegrepp.

Värt att notera är att OH-projektorn idag har ersatts av dokumentkameran vilken är en modern lösning som kan betydligt mer. Du kan förutom vanliga OH-bilder visa tryckta sidor och mindre objekt. Dessutom har dokumentkameran fördelen att den kan placeras var som helst i rummet då bilden överförs digitalt till projektorn.

Begrepp som HD, Full HD, Pixels, XGA, WXGA, LCD, Plasma, LED och XCEED används flitigt i olika sammanhang. Vad vi kan konstatera är att uttrycken används relativt ”vårdlöst” och tas ur sina sammanhang varför det blir svårt för gemene man att avgöra vad det egentligen är för skillnad i funktion och vad man som användare skall investera i för att bli nöjd. På de följande sidorna går vi igenom väsentligheterna.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

165


Projektorer Vad skall jag välja?

BEDÖM SJÄLV!

Vår rekommendation är att utgå ifrån och investera i den standard som är normal i verksamheten och då är det oftast dator standarden inom

Dessa fyra bilder är tagna i samma rum och på samma avstånd men med olika upplösning på den projicerade bilden. Bildstorlek: Bredd 1250mm Avstånd till bilden: 4000mm Projektor: CANON XEED modell SX80.

organisationen som avgör vad som är lämpligast.

Exempel att åskådliggöra detta på är: 1. En vanlig missuppfattning är att om man har högre upplösning erhålls en bättre bild. I verkligheten är det tvärtom för att man skall se bra. Av hävd har vi normalt beräknat bildbredd med formeln rummets längd delat med 6 = bildbredd för att alla skall se bra. Denna bildstorlek är från början baserad på OH-projektorns kvalitet. Vi har i stort använt samma koncept för databildsåtergivning men den formeln fungerar inte bra längre vartefter högre och högre upplösning introduceras. Exempelvis om man visar full HD 1920x1080p på samma bildyta som SVGA upplösning blir allt hälften så stort vilket gör att det blir mycket svårt att se detaljer. Nedan har vi tagit fram en lathund för beräkning av bildbredd i förhållande till upplösning. 2. Panelen i projektor/TV återger alltid en optimal bild om signalen den erhåller har samma upplösning dvs. antal pixlar. Om tex TV/projektor har fler pixlar än bildkällan tex. datorn finns det två möjligheter den ena är att bilden inte fylls upp fullt ut den andra är att bilden automatiskt förvanska så att hela bildytan fylls med effekten att bilden blir förvrängd.

Bild 1

Upplösning SVGA, 800x600

Bild 2

Upplösning XGA, 1024x768

Bild 3

Upplösning, SXGA+,1400x1050

Bild 4

Upplösning, Full HD, 1920x1080

Som du kan se blir läsbarheten vid olika upplösningar helt olika. Bilden är lättare att se desto lägre upplösning, en mindre del av bildyta utnyttjas vid högre upplösning samt att tecknen blir mindre vilket gör att man inte kan läsa full HD på 4m avstånd. Vår bedömning är att vid full HD och med dessa förutsättningar erhålls full läsbarhet på ca 1m avstånd, vid XGA upplösning med motsvarande läsbarhet ca 4m avstånd. För att kompensera för full HD krävs m.a.o. en bildbreddsökning med ca 75 % vilket skall ställas i relation till motsvararmotsvarande horisontell pixeltalsökning som i denna jämförelse är 87 %.

3. När det gäller rörliga bilder är inte detta så viktigt då ögat/hjärnan luras att inte uppfatta detta men med World och Excel dokument blir det svårt att uppfatta budskapen om inte en anpassning av bildstorlek sker.

Bild 1. Upplösning SVGA, 800x600

166

Bild 2. Upplösning XGA, 1024x768

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Projektorer Betraktningsavstånd vid olika lösningar och samma bildstorlek

Betraktningsavstånd vid olika upplösningar och samma bildstorlek 8 7

Betraktningsavstånd i meter *

6 5 4 3 2 1 0 VGA SVGA

XGA

SXGA+

HD

* Vid en bildbredd på 1meter. Dubblas bildbredden så dubblas betraktningsavståndet.

Bild 3. Upplösning, SXGA+,1400x1050

Bild 4. Upplösning, Full HD, 1920x1080

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

167


Projektorer

Lathund Projektorplacering LCD-projektorer med standardoptik Lathund för ungefärligt förhållande bildbredd – projektionsavstånd Bildbred i cm

Avstånd i m. För vissa projektorer finns tillgång till specialoptik varvid andra värden erhålls.

Upplösningstabell Beteckning VGA SVGA XGA XGA+ WXGA WXGA+ SXGA SXGA+ WSXGA+ UXGA Full HD (1080p)* WUXGA QXGA QWXGA WQXGA WQSXGA QUXGA 4K

Pixels

Bildformat

Antal pixlar

640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x800 1440x900 1280x1024 1400x1050 1440x900 1600x1200 1920x1080 1920x1200 2048x1536 2048x1152 2560x1600 3200x2048 3200x2400 4096x1716

4:3 4:3 4:3 4:3 16:10 16:10 5:4 4:3 (720p/1080i) 16:10 4:3 16:9 16:10 4:3 16:9 5:4 25:16 4:3 Digital Film

307200 480000 786432 995328 1024000 1296000 1310720 1479000 1296000 1920000 2073600 2304000 3145000 2359000 4096000 6553000 7680000 7028000

* Bokstaven p i beteckningen 1080p betyder att linjerna i bilden uppdateras progressivt. Hela bilden uppdateras varje gång. 1080i (interlaced) betyder att varannan linje i bilden uppdateras åt gången. Upplösningen är alltså densamma och en stillbild ser likadan ut i bägge fallen. Skillnaden märks då man tittar på röliga bilder. En ishockeymatch ses hellre med 1080p.

168

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Projektorer

Ljusstyrka Numera talas det oftast om ANSI Lumen som är en standard där 9 st mätpunkter mäter ljusstyrkan och snittet av detta anges som ljusstyrka (Brightness eller White light output). Denna mätmetod kom till därför att man ville kunna avgöra kvaliten på optiken på så sätt att ljuset sprids ordentligt över projektionsytan istället för bara ljus i mitten på duken. Detta kallas Colour Light Output. Mätmetoden mäter färgerna röd, grön och blå dvs. totalt 9x3=27 mätningar där snittet anges i ANSI-lumen och är ett värde på färgåtergivningen. Bägge dessa metoder är baserade på ISO 21118. Vid val av projektor - fråga efter bägge dessa värden. Att tänka på: • Vilken upplösning? • Antal datorer som skall anslutas samtidigt? • Skall Video/DVD/TV kunna visas? • Lämplig ljusstyrka? • Rätt typ av anslutningar, DVI, HDMI, VGA, mfl. • Brinntid på lampor. När det gäller plattskärm istället för Projektor är det egentligen bara bildstorleken i förhållande till rummets storlek som är avgörande för val av lösning förutom priset förstås.

Vilken teknik skall jag välja? Det finns olika skolor beroende på vem man frågar och vem de representerar. Vårt råd är att själv jämföra de olika bildtyperna. Vår uppfattning är att på de vanligaste typerna, LCD kontra Plasma och DLP kontra LCD är skillnaderna i dag marginella. De nya tekniker som kommer LED, XCEED m.fl. har bättre bildåtergivning men kostar också mer. Vi hjälper gärna till med valet. I vår utställning kan samtliga tekniker och de flesta fabrikat ses.

Framtidssäkra När du investerar in en anläggning kan det vara förnuftigt att förbereda för mogondagens teknik redan idag. Datorer övergår till HDMI-signal istället för VGA. DVI är redan passé. För att hantera HDMI-signalen krävs en helt annan typ av installation. Se under avsnittet Installation. Flera projektormodeller har redan börjat anpassningen till den nya standarden och erbjuder bara en VGA-anslutning och en HDMI-anslutning. HDMI ersätts sannolikt på sikt av Displayport av bl.a. royaltyskäl.

Dokumentkamera Epson modell ELPDC06 – XGA Hopfällbar. ELMO P10S – XGA ELMO P30S – SXGA

D 38620 D 38629 D 38632

Projektorer – TV-Skärmar Aktuella modeller - se vår hemsida www.aupx.com

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

169


Distanskommunikation Distanskommunikation – Videokonferens – Web – Bildtelefon Videokonferens, eller distanskommunikation som vi föredrar att kalla det, har under många år diskuterats men först på senare år vunnit marknadens förtroende. Anledningen är i första hand att det tack vare ny teknik nu fungerar och inte kostar en förmögenhet vare sig i investering eller att nyttja. Den nya tekniken är förstås Internet, eller IP som vi kallar det.

Videomobil/IP-telefoni

Gateway

Videokonferensprogramvara

Brygga

SIP-server

Videomöte Unified Communication /Ljud-Bild

Vide

öte

Internet

IP-telefoni multimöte

Vad är vinsten?

Kalkylexempel

Miljön är givetvis en viktig faktor d.v.s. att inte resa men de stora ekonomiska fördelarna som informationsmöten, spontana möten, projektmöten, strategimöten mm enkelt och effektivt kan hållas utan att det egentligen kostar något. Vad det ger i konkreta vinster går egentligen inte att beräkna men att det handlar om stora belopp råder ingen tvekan om. Våra egna interna erfarenheter med huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i England samt filialkontor i Göteborg och Malmö säger att vi betalat våra demonstrationsanläggningar inom ett verksamhetsår bara genom att slippa resa och alternativintäkten som vi kan använda tiden till är inte ens inräknad. Efter att investeringen är betald, vilket oftast är en ren avskrivningsfråga, är driftskostnaderna som vi ser det 0 kr då vi i alla fall skall ha bredband in i huset och det krävs faktiskt inte mer än 1Megabit in och 1Megabit ut för att det ska fungera bra.

Resekostnad lågprisbiljett: T/R Ca 3 000 kr. Taxi bil eller buss: 500 kr Hotell London eller Göteborg Ca 1 500 kr Traktamenten Ca 500 kr Totalt Ca 5 500 kr/person. Tid: 2 arbetsdagar kost ca 500 kr/tim Ca 8 000 kr Alternativ intäkt ca 1000 kr/tim Ca 16 000 kr TOTAL besparing per resa/person 29 500 kr

170

Lägg till den sociala aspekten med att slippa resa – det är bonus! Gör din egen kalkyl. Du behöver inte räkna länge. Det är en kanonaffär som betalar sig oerhört snabbt plus att din organisation kommer att bli effektivare med höjd kvalitet.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Distanskommunikation Vad är hindret?

Att tänka på:

Har man ett teoretiskt behov är det bara en vanesak att kommunicera genom en kamera utan att det känns konstigt. Men den känslan är övergående. Redan efter par möten är den eventuella osäkerhetskänslan helt borta.

• Antal orter. • Typ av kommunikation – ljud och bild – delning av dokument. • Krav på bildupplösning. • Bredbandsuppkopplingens kapacitet. • Eventuella brandväggar som skall passeras. • Antal personer som skall delta på respektive ort. • Handhavandet – ett enkelt manöversystem för ett par tusenlappar gör att alla kan använda anläggningen.

Lösningen Det är inte självklart att det skall vara videokonferenssystem överallt. Det kan lika gärna vara enkla weblösningar i kombination med videokonferenssystem. Det finns idag enkla fåanvändarsystem för upp till 3 personer som fungerar utmärkt och som även kan användas som vanlig data terminal. Även en biltelefon kan vara en del i systemet. En lite större organisation kan ha användning av en så kallad brygga. Den gör att fler användare på fler platser kan vara med i samma möte. Här finns alternativet att använda en egen brygga eller hyra in sig i extern brygga. Härvid kan olika typer av system. enkelt kombineras. Faktum är att en vanlig webkamera för cirka 1000 kronor ger fullt acceptabel kvalitet. Vi har provat! Har du redan ett konferensrum integrerar du enkelt denna utrustning i den befintliga. Då tillkommer egentligen bara en codec (förkortning av ”compression/decompression” och är apparaturen som omvandlar signalerna till dataströmmar), kamera och mikrofon samt ev. högtalare om det inte redan finns. Alla system arbetar med en given standard så det är idag inget problem att kommunicera med olika fabrikat.

Varför AudicomPendax? Vi levererar inte produkter utan funktioner. Vi frågar efter dina behov och presenterar därefter en lösning som gör att din arbetsmetodik kommer att stämma överens med din investering och tvärtom. Vi är systemintegratörer och levererar därför ett komplett mötesrum för alla dina mötesbehov. Vi är märkesobundna.

Operationssal där videokonferens används för utbildning och specialisthjälp på distans.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

171


Konsulten

Hjälp för att komm

172

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Service support

Vi gör det lättare att komma över alla beslut. Behovsanalysen är ett viktigt verktyg både för dig och för oss att hitta det optimala för just ditt behov.

ma över • Konsulten • Service och Support • Mörkläggningsprojektering

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

173


Konsulten AV-Rådgivningen som är gratis – Spar upp till 40 %? Våra erfarenheter säger att Ni kan nå ert mål med en optimal lösning av konferens- och utbildningsutrustning och samtidigt spara upp till 40 % av den totala investeringen genom att göra RÄTT FRÅN BÖRJAN (RFB). För att uppnå ert individuella och unika mål krävs då ett samspel mellan AV-inredning och AV-teknik där kunskap är absolut viktigaste komponenten. AudicomPendax har marknadens överlägset största kunskapsbank. Detta mycket tack vare vår egen tillverkning som startade redan 1938 och som idag innefattar all form av AV-inredning och AV-teknik. Vi har en egen utvecklingsavdelning med konstruktörer, industridesigner, arkitekt samt tekniska experter som på heltid arbetar med att utveckla nya produkter och lösningar, allt för att möjliggöra Ert önskade arbetssätt. All denna kunskap läggs löpande in i vår databank som vi har valt att döpa KONSULTEN.

174

För att Ni skall få maximal nytta av KONSULTEN och hjälp med att uppnå Ert mål med investeringen, måste vi utföra en behovsanalys gemensamt med representanter från Er med god insikt/kunskap om Ert önskade sätt att arbeta. I konsulten bearbetar vi sedan uppgifter som kommit fram vid behovsanalysen. Efter bearbetning levererar vi tre kompletta förslag på lösningar som underlag för den fortsatta beslutsprocessen såsom, budget, utformning, kanalisationsunderlag och till slut beslut och beställning.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Service Konsulten support

Varför gör vi detta gratis? Anledningen är egentligen ganska enkel, vi ser det som ren säljservice. Alternativet är att vi får en förfrågan, oftast med dåligt underbyggda förutsättningar som inte är anpassade till användarnas mål med investeringen utan helt baserade på avancerade och onödigt dyra tekniklösningar. OBS! AV-anläggningen kräver ofta mer kanalisation än övrig installation så för att maximera vinsten måste vi påbörja detta så tidigt som möjligt i flytt- eller byggprocessen, dock senast samtidigt med el-projekteringen. När vi tillsammans fyllt i behovsanalysen gör vi resten.

Behovsanalysen När vi utför en behovsanalys fungerar det förenklat enligt följande: 1. Undersöka och dokumentera lokalens fysiska förutsättningar. Exempel: Längd, bredd, takhöjd, placering på fönster, dörrar, belysning osv. 2. Klargöra aktuella och tänkta mötestyper. Exempel: Kundmöten, ledningsmöten, brainstormingmöten, utbildning osv. 3. Vilka är arbetssätten för de olika mötestyperna?

Exempel: Hur går de olika mötena till rent praktiskt, sittande stående, biografsittning, runt bord m.m. 4. Vilka olika funktioner önskar ni nyttja? Visa databilder, skriva på skriv tavla osv. 5. Vad är huvudmålet med investeringen? Sälja mer? Höja inlärningsgraden? Något annat?

Vilka skall deltaga? För att säkerställa att de olika arbetssätten uppnås är det extremt viktigt att de personer som är med vid behovsanalys tillfället/tillfällena har bra kunskap om de olika arbetssätten.

Komplett behovsanalys För att säkerställa att allt behandlas har vi tagit fram ett komplett Behovsanalysformulär. Detta formulär täcker in allt enligt ovan samt kanalisationsbehov m.m. Boka tid för en kostnadsfri AV-rådgivning nu på 08-555 36 900 alternativt info@aupx.com

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

175


Konsulten Service och Support Service – Support – Hyra – Finansiering Eftervården och förebyggande underhåll har blivit en allt viktigare del av vår verksamhet p.g.a. marknadens ökade krav på omedelbar fullgod tillgänglighet. Anledningarna är säkert många, huvudanledningen är med största säkerhet att alla idag använder datorn som utgångspunkt i presentationer och utbildningar vilket ställer krav på att all teknik som krävs för att genomföra en presentation alltid måste vara fullgott skick och enkel att använda. Eftervården och förebyggande underhåll har blivit en allt viktigare del av vår verksamhet p.g.a. marknadens ökade krav på omedelbar fullgod tillgänglighet. Anledningarna är säkert många, huvudanledningen är med största säkerhet att alla idag använder datorn som utgångspunkt i presentationer och utbildningar vilket ställer krav på att all teknik som krävs för att genomföra en presentation alltid måste vara i fullgott skick och enkel att använda.

Kundtjänst Vår kundtjänstavdelning tar hand om ”första hjälpen” - antingen genom direkt telefonkontakt eller genom felanmälan via vår websajt. Har du avtal med oss kan du dessutom följa ditt ärende, dess status och se historiken på alla dina ärenden. Du kan även chatta direkt med vår kundtjänst on-line.

Uthyrning Har du behov att hyra utrustning, med eller utan teknikersupport, hanterar vår kundtjänst även det. Vi åtar oss alla typer av uppdrag från support vid viktiga presentationer till större event.

Avtal Vi erbjuder alla typer av tjänster som: • Supportavtal. • Underhållsavtal. • Serviceavtal. • Funktionsavtal. • Uppgraderingsavtal • Kundspecifika avtal. Du kan teckna enbart supportavtal eller kombinationer av avtal. Supportavtal Med supportavtal menar vi normalt tillgång till vår organisation för snabb teknisk hjälp via telefon. Har du avtal kan du erhålla ett unikt telefonnummer till någon av våra tekniker som är insatt i hur din anläggning fungerar. Underhållsavtal För att hålla din anläggning i funktionsdugligt skick över tiden bör den regelbundet gås igenom, precis som servicen på din bil. Risken är annars stor att kontakter, lampor, mekanik m.m. inte är funktionsdugligt när du skall ha ett viktigt möte. Normalt är att vi besöker anläggningen 2 ggr. per år. Vi upprättar protokoll och lämnar förslag på ev. åtgärder

176

Serviceavtal Serviceavtal innebär att du garanteras tillgång till vår organisation när något går sönder, d.v.s. du blir en prioriterad kund. Avtalet kan innehålla en viss avtalad inställelsetid. Funktionsavtal Ett komplett avtal som innehåller alla delar ovan och som garanterar funktion inom viss tid. Finansiering – Uppgradering Vi erbjuder ren traditionell finansiering i form av leasing. Men även hyresavtal inklusive uppgradering och funktion. Dessa avtal tecknas normalt på mellan 2 till 6 år med rätt till förlängning upp till ytterligare maximalt 5 år. Principen bygger på att om behovet förändras kan avtalet uppgraderas med ny eller annan teknik och att Ni alltid skall slippa problem med utrustningen. En form av outsorcing av mötesrummet. Fördelarna är att Ni vet vad det kommer att kosta och kostnaderna fördelas ut över tiden istället för att belasta likviditeten direkt samt att alla eventuella problem är våra. Kundspecifika avtal För dig som har unika behov skräddarsyr vi givetvis avtal som passar för just din verksamhet.

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Mörkläggningsprojektering Service support

Att tänka på vid mörkläggningsprojektering 1. Täck aldrig för dörrar. Montera gärna en enkel gardin direkt på dörren men täck aldrig ett helt fönster- och dörrparti med en mörkläggningsväv där utrymningsvägar finns. 2. För att erhålla kostnadseffektiva lösningar, gör så stora enheter som möjligt.

6. Vid ”tuffa” miljöer med direkt solljus och större enheter över 200 cm är vår V2-väv att rekommendera.

7. Kontrollmåttagning på plats är en tjänst vi erbjuder för att förenkla för dig som kund och minimera fel vid installationen. 8. Tänk på att fönster som går inåt skall gå att öppna.

3. Motordrift är att föredra vid större enheter.

9. Max 10m bredd per enhet vid motordrift.

4. Våra motorenheter kräver inga säkerhetsbrytare då de är kontakt- anslutna.

10. Föredra utanpåliggande enheter det vill säga utanför nisch med överlapp om du vill undvika slussar. 11. Monteras enheten ovanför undertaket kan kåpa utgå.

5. Var noga med måttagningen och ange om det är stumma mått eller vävmåtten. Enklast används våra måttmallar.

Vägg

Måttmall

Tak

Vägg

Vägg

Tak

Fönsternisch Vägg Vägg Vägg Fönsternisch Dimensioner (mm): Dimensioner (mm): Fönsternisch Fönsternisch Fönsternisch

Hinder (Vatten eller elledningar, ange under "Övriga upplysningar") Tak Tak Tak Hinder (Vatten eller elledningar, ange under "Övriga upplysningar") Hinder (Vatten ellerelledningar, elledningar, angeunder under "Övriga upplysningar") Hinder Hinder (Vatten (Vatten eller elledningar, eller angeange under "Övriga "Övriga upplysningar") upplysningar") Tak

Dimensioner (mm): Dimensioner (mm): Dimensioner (mm): Fönsternisch

Hinder

(Vatten eller elledningar, ange under "Övriga upplysningar")

Dimensioner (mm): Fönster höjd: Fönster höjd: Alternativ: Fönster höjd: Fönster Fönster höjd:höjd: Alternativ: Sidoslussar Undersluss Sidoslussar Undersluss Alternativ:Ant: Alternativ: Alternativ: Ant: Fönster höjd: Ant: Tak Ant: Vägg Sidoslussar Undersluss Sidoslussar Undersluss Sidoslussar Undersluss Motor till höger Motor till vänster Motor till höger Motor till vänster Ant: Ant: Ant: Ant: Fönsternisch Alternativ: Hinder (Vatten eller elledningar, ange under "Övriga upplysningar") Ant:Ant: Ant: Ant: Ant: Ant: Motor till höger Motor till vänster Motor Motor till höger till höger Motor Motor till vänster till vänster Sidoslussar Undersluss V1 väv Dimensioner (mm): Vev till höger Vev till vänster Vev till höger Vev till vänster Ant: Ant: Ant: Ant: Ant:Ant: Ant: Ant: Ant: Ant: Ant: Ant: Vev höger Vev tillvänster vänster Vev höger till Vev till höger Vev Vev till vänster Motor till höger Motor tilltillvänster V2 väv Seriekopplingar* Borstlist Seriekopplingar* Borstlist Ant: Ant: Ant: Ant: Ant:Ant: Ant: Ant: Ant: Ant: Ant: Ant: Seriekopplingar* Borstlist Seriekopplingar* Borstlist Seriekopplingar* Borstlist Vev till höger Vev till vänster G2 väv Fönster höjd:

Ant: Ant: Ant: Ant: upplysningar: ÖvrigaÖvriga upplysningar: Seriekopplingar* Borstlist

Sidoslussar

Undersluss

Ant:

Ant:

Ant:

Motor till höger Tak Ant:

S1 väv

S1väv väv S1 S1 väv S2 väv S2 väv

V2väv väv V2 väv V2 S1 G2 väv G2 väv

S2väv väv S2 väv S2 G3 väv G3 väv

* Om du använder seriekopplingar: G2väv väv seriekopplingar: G3väv väv * Om S2 du väv använder G2 G3 G2 väv G3 väv Överskrid inte mer än totalt 10 meters Överskrid inte mer än totalt 10 meters bredd per motor. bredd per motor. Omanvänder duanvänder använder seriekopplingar: **Om du seriekopplingar: * Om du seriekopplingar: G3 väv inteinte Överskrid inte mer äntotalt totalt 10meters meters Överskrid än 10 Överskrid mermer än totalt 10 meters bredd permotor. motor. bredd bredd per per motor.

V2 väv

S2 väv

G2 väv

G3 väv

Övriga upplysningar: Ant:

Hinder (Vatten eller elledningar, angeVev under till"Övriga högerupplysningar") Ant: Seriekopplingar* Ant:

S1 väv

V1 väv V1 V1 väv V2väv väv V2 väv

V1 väv

Ant: Övriga upplysningar: Övriga Övriga upplysningar: upplysningar:

Motor till vänster

V1 väv

Ant: Ant:Ant: * Om du använder seriekopplingar: Överskrid inte mer än totalt 10 meters S1 vävbredd per motor.

Ant: Alternativ:

V1 väv

Vev till vänster Ant: Borstlist Ant:

* Om du använder seriekopplingar: Överskrid inte mer än totalt 10 meters bredd per motor.

Övriga upplysningar:

Undersluss

V1 väv

S1 väv

V2 väv

S2 väv

Ant: Motor till vänster

Ant: Vev till vänster

Ant: Borstlist

G2 väv

G3 väv

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

* Om du använder seriekopplingar: Överskrid inte mer än totalt 10 meters bredd per motor.

177


Alfabetiskt sakregister

Hitta rätt – snabbt

178

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Alfabetiskt sakregister

Hitta snabbt och lätt! Både alla artiklar i alfabetisk orning samt artiklarna i nummerordning. Dessutom en utförandenyckelmed vilken du snabbt kan hitta produkter med den färg eller det träslag du vill ha.

t • Alfabetiskt sakregister • Utförandenycklar • Artikelnummerregister • aupx.com

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

179


Alfabetiskt sakregister Benämning:

Sida:

Benämning:

Sida:

Benämning:

Sida:

2 kanals skyddsfilter

162

Blädderbl.tavla Classic

44

HDMI-anslutning

230V (x2 Schuko)-anslutning

137

Blädderbl.tavla DesignLine

35

Heltäckande dekor DesignLine Björk

33

230V (x2 UK)-anslutning

137

Blädderbl.tavla X-line

38

Heltäckande dekor DesignLine Bok

33

Blädderblock

78

Heltäckande dekor DesignLine Ek

33

3D-stativet

67

137

8 kanals skyddsfilter (19”)

162

Blädderblocksstativ Basic

111

Heltäckande dekor DesignLine Nat.anod

33

Aktivt ventilationssystem

148

Blädderblocksstativ Classic

111

Heltäckande dekor DesignLine Vit

33

Ansl.tavla Basic Linne

71

Blädderblocksstativ DesignLine Nat. Anod

110

Heltäckande dekor X-Line Bets. bok

37

Ansl.tavla Classic Kork

71

Blädderblocksstativ DesignLine Bokram

110

Heltäckande dekor X-Line Bets. bok vinklad

37

Ansl.tavla Classic Linne

71

Blädderblocksstativ DesignLine Björkram

110

Heltäckande dekor X-Line Björk

37

Ansl.tavla DesignLine

68

Blädderblocksstativ DesignLine Ekram

110

Heltäckande dekor X-Line Björk vinklad

37

Ansl.tavla X-line Bets. bokfanerad ram Kork

70

Blädderblocksstativ DesignLine Bets. bok

110

Heltäckande dekor X-Line Bok

37

Ansl.tavla X-line Bets. bokfanerad ram Linne

70

Blädderblocksstativ X-line Nat. Anod

110

Heltäckande dekor X-Line Bok vinklad

37

Ansl.tavla X-line Björkfanerad ram Kork

70

Blädderblocksstativ X-line Bokram

110

Heltäckande dekor X-Line Ek

37

Ansl.tavla X-line Björkfanerad ram Linne

70

Blädderblocksstativ X-line Björkram

110

Heltäckande dekor X-Line Ek, vinklad

37

Ansl.tavla X-line Bokfanerad ram Kork

69

Blädderblocksstativ X-line Ekram

110

Heltäckande dekor X-Line Nat.anod

37

Ansl.tavla X-line Bokfanerad ram Linne

69

Blädderblocksstativ X-line Bets. bok

110

Heltäckande dekor X-Line Nat.anod, vinklad

37

Ansl.tavla X-line Ekfanerad ram Kork

70

Bom 60mm

132

Heltäckande dekor X-Line Vit

37

Ansl.tavla X-line Ekfanerad ram Linne

70

Bom 80mm

132

Heltäckande dekor X-Line Vit, vinklad

Ansl.tavla X-line Nat.anod ram Linne

69

Boogiehjul för AV-list X-line

Ansl.tavla X-line Vit ram Kork

69

Bordsvagga

Ansl.tavla X-line Vit ram Linne

69

Broschyrställ för AV-list Grå

47

Holoscreen

Anslagstavlor för AV-listsystem

49

Broschyrställ för AV-list Vit

47

Hylla för AV-list Grå

AV-list Classic Nat.anod

42

Connecto Låda med 1st kabelförvaringsfack

138

Hylla för AV-list Vit

AV-list Classic Vit

42

Connecto Låda med 2st kabelförvaringsfack

138

Hyllsystem X-line Ansl.tavla

107

AV-list DesignLine

32

Connecto Låda utan kabelförvaringsfack

138

Hyllsystem X-line Bets. bok

107

AV-list X-line Grundlist

36

Data/videoprojektorvagn X-line

108

Hyllsystem X-line Björk

107

36, 50 143

37

Hjulstativ Silvergrå

62, 88

Hjulstativ Vit

62, 88 129 47 47

AV-listbeslag filmduk Liten kåpa

51, 122

DisplayPort - HDMI (hane/hane) 1,0m

138

Hyllsystem X-line Blädderbl.tavla

107

AV-listbeslag filmduk Stor kåpa

51, 123

DisplayPort - HDMI (hane/hane) 2,0m

138

Hyllsystem X-line Bok

107

AV-listupph. Skrivt. Basic Grå ram

45

Dokumentkamera SXGA

169

Hyllsystem X-line Ek

107

AV-listupph. Skrivt. Basic Vit ram

45

Dokumentkamera XGA

169

Hyllsystem X-line Gavlar

107

AV-listupph. Skrivt. Classic

43

Dokumentkamera XGA Hopfällbar

169

Hyllsystem X-line Nat.anod

107

AV-listupph. Skrivt. Classic Lättvikt

43

DVI-anslutning

137

Hyllsystem X-line Skrivt. 800x1200

107

AV-listupph. Skrivt. DesignLine Bets. bok

34

Dörrblad 1 par till dubbelskåp

85

Hyllsystem X-line Tidningshylla

107

AV-listupph. Skrivt. DesignLine Björk

34

Dörrblad 1 st till enkelskåp

85

Hyllsystem X-line Upph.beslag inkl stödfötter

107

AV-listupph. Skrivt. DesignLine Bok

34

Enkelhjul

AV-listupph. Skrivt. DesignLine Ek

34

Enkellist X-line Nat.anod

AV-listupph. Skrivt. DesignLine Nat.anod

34

AV-listupph. Skrivt. DesignLine Vit

34

AV-listupph. Skrivt. X-line Bets. bok

38

Extra högtalarpaket B

159

Högtalarmodul

AV-listupph. Skrivt. X-line Björk

38

Extra kabellock

138

Högtalartransformator

AV-listupph. Skrivt. X-line Bok

38

Extra skena

122

Höj- och sänkbar skrivtavla

AV-listupph. Skrivt. X-line Ek

38

Extra skrivtavla 910x610

AV-listupph. Skrivt. X-line Nat.anod

38

Filmd. Basic Man.

119

Inbyggnadshögtalare 1x20w

162

AV-listupph. Skrivt. X-line Vit

38

Filmd. Basic Mot.

125

Inbyggnadshögtalare 1x20w Dual Channel

162

AV-vägg Basic Bets. bok

99

Filmd. Basic Mot. IR-styrd

125

Inbyggnadshögtalare 1x40w

162

AV-vägg Basic Björk

99

Filmd. Classic Man. med kåpa

118

Inbyggnadshögtalare 1x40w Dual Channel

162

AV-vägg Basic Bok

99

Filmd. Classic Man. utan kåpa

118

Inbyggnadshögtalare 1x80w

162

AV-vägg Classic modell 1 Bets. bok

99

Filmd. Classic med liten kåpa, väv typ B

125

Inbyggnadshögtalare 2x20w

162

AV-vägg Classic modell 1 Björk

99

Filmd. för lin- eller banddrag

120

Inbyggnadshögtalare 2x40w

162

AV-vägg Classic modell 1 Bok

99

Filmd. Mot. X-line med liten kåpa Väv typ A

125

Inbyggnadshögtalare 2x80w

162

AV-vägg Classic modell 2 Bets. bok

99

Filmd. vinklingsbar

AV-vägg Classic modell 2 Björk

99

Filmd. X-line Mot. med stor kåpa

99

Filmd. X-line Mot. med träkåpa

AV-vägg Classic modell 2 Bok

42, 50

Hyllsystem X-line Vit

107

36

Högtalarklusterpaket T

159

Enkellist X-line Vit

36

Högtalarklusterpaket XL

159

Extra blädderblockshållare

87

Högtalarklusterpaket XLA

159

87

87

Höj- och sänkbar skrivtavla Mot.

Infästningssats för AV-väggsyst. X-line

98 162 63 63

93

125

Installationspaket Basic 15-25m

144

125

Installationspaket Basic max 15m

144

Installationspaket Basic U 15-25m

144

Backbox för inbyggnadshögtalare

162

Filmd.sfäste Basic

121 ,125 ,143

Bakproj.skärm 160”

128

Fjädermanövrering

133

Installationspaket Basic U max 15m

144

Bakproj.skärm 72”

128

Frontprojektionsväv A

116

Installationspaket Classic 15-50m

144

Bakproj.skärm Ramspänd Valfri stl.

128

Frontprojektionsväv B

116

Installationspaket Classic max 15m

144

Bakprojektionsskärm 100”

128

Frontprojektionsväv GR

116

Installationspaket X-line 15-50m

144

Bakprojektionsväv BP bredd 3000

116

Frontprojektionsväv S

116

Installationspaket X-line max 15m

144

Banddrag

120

Fästelement för betong

49, 143

Interaktiv projektor 16:10

66

Blindlock

137

Fästelement för dubbelgips

49, 144

Interaktiv Skrivt. diagonalmått (ca) 1200

65

Blädderbl./skrivtavla 790x940 Bets. bok

94

Glasskrivtavla

58

Interaktiv Skrivt. diagonalmått (ca) 1500

65

Blädderbl./skrivtavla 790x940 Björk

94

Glasskrivtavla DesignLine

58

Interaktiv Skrivt. diagonalmått (ca) 1800

65

Blädderbl./skrivtavla 790x940 Bok

94

Glidbeslag

121

Interaktiv Skrivt. IR-modell seriell

65

Blädderbl./skrivtavla 790x940 Ek

94

Handvev

132

Interaktiv Skrivt. IR-modell trådlös

65

Blädderbl./skrivtavla 790x940 Nat.anod

94

HDMI (hona/hane) 1,0m

138

Interaktiv Skrivt. IR-modell USB

65

Blädderbl./skrivtavla 790x940 Vit

94

HDMI (hona/hane) 2,0m

138

Interaktiv Skrivt. mobil 15”

65

Blädderbl.smodul 795

98

HDMI (hona/hane) 3,0m

138

Interaktiv Skrivt. mobil 17”

Blädderbl.tavla Basic

46

HDMI (hona/hane) 5,5m

138

Kabelförvaringspåse inklusive 1 st kabellock

180

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

65 138


Alfabetiskt sakregister Benämning:

Sida:

Benämning:

Sida:

Benämning:

Sida:

Kabelkåpa 1000mm

142

Ljudpaket DesignLine P

159

Projektorstativ Superlight

142

Kabelkåpa 500mm

142

Ljudpaket DesignLine PT

159

Projektorstativ X-line XL

141

Kardborrestrumpa

138

Ljudpaket DesignLine XL

159

Projektorställ

108

Karthiss

122

Ljudpaket X-line

159

Rackskåp DesignLine 1180

104

Kedja

121

Ljudpaket X-line Array

159

Rackskåp DesignLine 1180 med plåttopp

104

Ljudpaket X-line H

159

Rackskåp DesignLine 600 med plåttopp

104

Klämma

50, 79

Konf.skåp Classic

88

Magnet Liten Blå 10st

77

Rackskåp DesignLine 700

104

Konf.skåp DesignLine modell 1

83

Magnet Liten Grön 10st

77

Ram med lock till A 65720 Al/Al

138

Konf.skåp DesignLine modell 2

83

Magnet Liten Gul 10st

77

Ram med lock till A 65720 Al/Bets. bok

138

Konf.skåp X-line Bets. bok

96

Magnet Liten Röd 10st

77

Ram med lock till A 65720 Al/Björk

138

Konf.skåp X-line Björk

96

Magnet Stor Blå 10st

77

Ram med lock till A 65720 Al/Bok

138

Konf.skåp X-line Bok

96

Magnet Stor Grön 10st

77

Ram med lock till A 65720 Al/Ek

138

Konf.skåp X-line Digitalskrivtavla

86

Magnet Stor Gul 10st

77

Ram med lock till A 65720 Al/Vit

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Bets. bok

86

Magnet Stor Röd 10st

77

Ram med lock till A 65720 Valfri pulverlack

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Björkfaner

86

Magneter för magnetfunktion Grå

35, 41

Ram med lock till A 65730 Al/Al

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Björklaminat

86

Magneter för magnetfunktion Vit

35, 42

Ram med lock till A 65730 Al/Bets. bok

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Bokfaner

86

Magnetfunktion

35, 43

Ram med lock till A 65730 Al/Björk

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Boklaminat

86

Man. filmduk X-line med kåpa

117

Ram med lock till A 65730 Al/Bok

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Ekfaner

86

Man. filmduk X-line utan kåpa

117

Ram med lock till A 65730 Al/Ek

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Eklaminat

86

Mikrofonpaket DYN

159

Ram med lock till A 65730 Al/Vit

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Silverlack

86

Mikrofonpaket ELEC

159

Ram med lock till A 65730 Valfri pulverlack

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Valfritt träslag

86

Miraclean Sprayflaska

76

Ram utan lock till A 65710 Al/Al

138

Konf.skåp X-line Dubbelskåp Vit lack

86

Miraclean Suddyta 5-pack

76

Ram utan lock till A 65710 Valfri pulverlack

138

Konf.skåp X-line Ek

96

Miracleansystem Komplett

76

Ramspänd projektionsyta Basic

127

Konf.skåp X-line Enkelskåp Bets. bok

87

Motor typ 17

132

Ramspänd projektionsyta DesignLine

126

Konf.skåp X-line Enkelskåp Björkfaner

87

Motor typ 32

132

Ramspänd projektionsyta X-line Bets. bok

127

Konf.skåp X-line Enkelskåp Björklaminat

87

Motor typ tyst

132

Ramspänd projektionsyta X-line Björk

127

Konf.skåp X-line Enkelskåp Bokfaner

87

Motorstyrning

156

Ramspänd projektionsyta X-line Bok

127

Konf.skåp X-line Enkelskåp Boklaminat

87

Mörkläggning Basic manuell

133

Ramspänd projektionsyta X-line Ek

127

Konf.skåp X-line Enkelskåp Ekfaner

87

Mörkläggning X-line Modell 1

131

Ramspänd projektionsyta X-line Nat.anod

127

Konf.skåp X-line Enkelskåp Eklaminat

87

Mörkläggningsväv V1 bredd 2000

116

Ramspänd projektionsyta X-line Vit

127

Konf.skåp X-line Enkelskåp Silverlack

87

Mörkläggningsväv V2 bredd 1830

116

RCA Komposit (hane/hane) 2,0m

138

Konf.skåp X-line Enkelskåp Valfritt träslag

87

Notsystem 1000x1200

62

RCA Komposit (hane/hane) 5,0m

138

Konf.skåp X-line Enkelskåp Vit lack

87

Nylonglid till upphängningsbeslag

51

RCA Stereo (hane/hane) 2,0m

138

Konf.skåp X-line med underskåp Bets. bok

98

Närvaro/noteringstavla

62

RCA Stereo (hane/hane) 5,0m

138

Konf.skåp X-line med underskåp Björk

98

OH-vinklingssats Nat.anod

39

Reläbox

132

Konf.skåp X-line med underskåp Bok

98

OH-vinklingssats Vit

39

Reläskåp Basic

156

Konf.skåp X-line med underskåp Ek

98

Pappershållare

32, 42, 78

Reläskåp Classic

156

Konf.skåp X-line med underskåp Silvergrå

98

Pekpinne/Neddragningskäpp

79

Reläskåp X-line

156

Konf.skåp X-line med underskåp Valfri lack

98

Pennhylla dubbelskåp

87

Rengöringsvätska 100st 0,5l

78

Konf.skåp X-line Naturanodiserat

96

Pennhylla enkelskåp

87

Rengöringsvätska 1st 0,5l

78

Konf.skåp X-line Vitt

96

Pennhållare

75

Rengöringsvätska 20st 0,5l

78

Konferensmodul X-line dubbelskåp

85

Pennhållare universal Silver

75

Rutmönster 1000x1200

62

Konferensmodul X-line enkelskåp

85

Pennhållare universal Vit

75

Rutmönster 2000x1200

Pennor 100st valfri färg

75

Seriekopplingssats

Konsol Krok

122, 123 50, 79

62 132

Pennor 10st Blå

75

Sidodekor Björk

87

Krokmagnet Liten

77

Pennor 10st Gröna

75

Sidodekor Bok

87

Krokmagnet Stor

77

Pennor 10st Röda

75

Sidodekor Ek

87

Kåpa för bom 60mm

132

Pennor 10st Svarta

75

Sidodekor Nat.anod

87

Kåpa för bom 80mm

132

Pennor 4st av varje färg

75

Sidodekor Vit

Kåpa special

132

PLC-system Basic

156

Sidosluss

132

LAN (hane/hane) 2,0m

138

PLC-system Classic

156

Skarvbeslag

122

LAN (hane/hane) 5,0m

138

PLC-system X-line

156

Skarvbeslag AV-list DesignLine

32

LAN (x2)-anslutning

137

Plåtdekor

42

Skarvbleck

40

Projektions/skrivtavla

61

Skarvprofil

61

Projektionsduk till Classic konferensskåp

88

Skena, böjd

122

Projektionsduk till Höj- och sänkbar skrivtavla

63

Skenor komplett sats Tak

122

Projektionsmodul X-line AV-väggsyst.

98

Skenor komplett sats Vägg

122

LED-belysning Lindrag med vev Linrör Liten Magnet 10-pack

32, 57 120 120, 132 44

87

Ljud- och bildvagn Basic

160

Projektionsyta Basic Grå ram

46

Skoltavla

72

Ljud- och bildvagn Classic

160

Projektionsyta Basic Vit ram

46

Skrivt. Basic Grå ram

61

Ljud- och bildvagn X-line

160

Projektionsyta Big

126

Skrivt. Basic Vit ram

61

Ljudpaket Basic

159

Projektionsyta Classic Laminat projektionsyta

127

Skrivt. Classic

60

Ljudpaket Basic H

159

Projektionsyta Classic Vit

43

Skrivt. DesignLine betsad bokfanerad ram

56

Ljudpaket Classic

159

Projektionsyta DesignLine

34

Skrivt. DesignLine björkfanerad ram

56

Ljudpaket Classic P

159

Projektionsyta till X-line AV-väggsyst.

95

Skrivt. DesignLine bokfanerad ram

56

Ljudpaket Classic PT

159

Projektionsyta X-line för AV-listsystem

39

Skrivt. DesignLine ekfanerad ram

56

Ljudpaket Classic T

159

Projektorstativ Basic

142

Skrivt. DesignLine naturanodiserad ram

56

Ljudpaket DesignLine B

159

Projektorstativ Classic

141

Skrivt. DesignLine TV utan ram

57

Ljudpaket DesignLine CL

159

Projektorstativ Hylla/låsenhet

142

Skrivt. DesignLine utan ram

57

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

181


Alfabetiskt sakregister och Utförandenycklar Benämning:

Sida:

Benämning:

Sida:

Skrivt. DesignLine vit ram

56

Subbaspaket X

Skrivt. Economy Björkfanerad ram

60

Superhjul i par, med avhakningsskydd

Skrivt. Economy Bokfanerad ram

60

Surroundhögtalarpaket C

Skrivt. Economy Nat.anod ram

60

Surroundhögtalarpaket CP

Skrivt. Economy Vit ram

60

Skrivt. till AV-väggsyst. X-line

Benämning:

Sida:

159

Underskåp X-line 795 Björk

97, 106

50

Underskåp X-line 795 Bok

97, 106

159

Underskåp X-line 795 Ek

97, 106

159

Underskåp X-line 795 Silvergrå

97, 106

Surroundhögtalarpaket DL

159

Underskåp X-line 795 Vit

97, 106

94

Surroundhögtalarpaket DLX

159

Undersluss

132

Skrivt. X-line Bets. bokfanerad ram

59

S-video (hane/hane) 2,0m

138

Undertaksfästbeslag med S-krok

122

Skrivt. X-line Björkfanerad ram

59

S-video (hane/hane) 5,0m

138

Undertaksfästbeslag skruv/mutter

122

Skrivt. X-line Bokfanerad ram

59

Säkerhetsbeslag för Basic

51

Upphängningsbeslag för dubbellist

41

Skrivt. X-line Ekfanerad ram

59

Säkerhetsbeslag för Classic

51

Upphängningsbeslagssats DesignLine

34

Skrivt. X-line Nat.anod ram

59

Säkerhetsbeslag för X-line

51

USB Typ A - Typ B (hane/hane) 2,0m

138

Skrivtavellist Basic Björk

45

Tak- och väggfäste Liten kåpa

121, 132

USB Typ A - Typ B (hane/hane) 5,0m

138

Skrivtavellist Basic Bok

45

Tak- och väggfäste Stor kåpa

121, 132

USB-anslutning

137

Skrivtavellist Basic Nat.anod

45

Takfäste med S-krokssats

121

Vagn för kåpa

122

Skrivtavellist Basic Vit

45

Takhögtalarsystemspaket DL

159

Valfri anslutning

137

Skrivtavelmodul AV-väggsyst. X-line

98

Takhögtalarsystemspaket DLX

159

VGA med 3,5mm ljud (hane/hane) 2,0m

138

Skrivtavlor X-line Vit ram

59

Takhögtalarsystemspaket X

159

VGA med 3,5mm ljud (hane/hane) 5,0m

138

S-krokssats

121

Takhögtalarsystemspaket XL

159

VGA/3,5mm Stereo-anslutning

137

Skärmfäste Basic

143

Talarstol DesignLine

101

VIDEO-anslutning

137

Skärmfäste Classic vägg/takfäste

143

Tapetskrivtavla

61

Vinkel/hörnkoppling

132

Skärmstativ Basic 42” Silver

109

Tapp

50

Vinklingssats Linmanövrering

126

Skärmstativ Basic 42” Svart

109

Tavelsudd

76

Vinklingssats Motordrift

126

Skärmstativ enligt kundönskemål X-line 60”

109

Trådlöst mikrofonsystem hand Basic

159

Väggskåp DesignLine 1500 krönskiva av trä

103

Skärmstativ Videokonferens X-line 60”

109

Trådlöst mikrofonsystem headset Basic

159

Väggskåp DesignLine 1500 plåttopp

103

Skärmstativ X-line 60”

109

Trådlöst mikrofonsystem mygga Basic

159

Väggskåp DesignLine 750 krönskiva av trä

103

Slingförstärkare DLS 380

159

Trådlöst mikrofonsystem Pro hand

159

Väggskåp DesignLine 750 plåttopp

103

Slingförstärkare PLS 100

159

Trådlöst mikrofonsystem Pro headset

159

Väggskåp DesignLine 900 krönskiva av trä

103

Solskyddsväv S2

132

Trådlöst mikrofonsystem Pro mygga

159

Väggskåp DesignLine 900 plåttopp

103

Solskyddsväv S2 bredd 1780

116

TV/videovagn Basic Silver

108

Väv typ V1

132

Startset Skrivt.

62, 75

TV/videovagn Basic Svart

108

Väv typ V2

132

Stativfilmdukar

120

TV-skåp DesignLine för 1st TV

105

X-line TV-vagn

108

75

TV-skåp DesignLine för 2st TV

105

X-line Universalvagn

108

Stort startset Strömställare infälld

132

Underskåp Classic Halvskåp

107

X-line upphängningsbeslagssats Silvergrå

Strömställare utanpåliggande

132

Underskåp Classic Helskåp

107

X-line upphängningsbeslagssats Vit

41

Stubbfrans

132

Underskåp X-line 1545 Bets. bok

97, 106

X-linemagnet, Vit

77

Styrsystem Basic - monochrome

156

Underskåp X-line 1545 Björk

97, 106

X-linepelare, 3000mm

93

Styrsystem Classic - färg

156

Underskåp X-line 1545 Bok

97, 106

X-linepelare, 3000mm med ljud

93

Styrsystem Micro 1

137, 151

Underskåp X-line 1545 Ek

97, 106

X-linepelare, valfri längd

Styrsystem Micro 2

137, 151

Underskåp X-line 1545 Silvergrå

97, 106

XLR-anslutning

Styrsystem Micro 3

137, 151

41

93 137

Underskåp X-line 1545 Vit

97, 106

Ändskydd dubbellist Höger

40

Styrsystem Micro VC

151

Underskåp X-line 2045 Bets. bok

97, 106

Ändskydd dubbellist Vänster

40

Styrsystem X-line - färg

156

Underskåp X-line 2045 Björk

97, 106

Ändskydd och stopp för AV-list X-line

40

Störskyddstransformator 230VA

146

Underskåp X-line 2045 Bok

97, 106

Ändstopp Basic

46

Störskyddstransformator 460VA

146

Underskåp X-line 2045 Ek

97, 106

Ändstopp Classic

Störskyddstransformator 690VA

146

Underskåp X-line 2045 Silvergrå

97, 106

Ändstopp/skydd för DesignLine

Subbaspaket B

159

Underskåp X-line 2045 Vit

97, 106

Subbaspaket P

159

Underskåp X-line 795 Bets. bok

97, 106

44 32, 57

Utförandenycklar Naturanodiserade

Anslagstavlor

Classic

71

Skrivtavlor

X-line

59

Avsnitt

Serie

Produkt

Sida

AV-väggsystem

X-line

Pelare

93

Skrivtavlor

Ecomomy

60

AV-listsystem

DesignLine

AV-list

33

AV-väggsystem

X-line

Skrivtavlor

94

Anslagstavlor

X-line

69

AV-listsystem

DesignLine

Skrivtavlor

34

AV-väggsystem

X-line

Blädderblockstavlor

94

Konferensskåp

X-line

85

AV-listsystem

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

AV-väggsystem

X-line

Projektionsytor

95

Konferensskåp

X-line

86

AV-listsystem

X-line

AV-list

36

AV-väggsystem

X-line

Konferensskåp

96

Konferensskåp

X-line

87

AV-listsystem

X-line

AV-list

37

AV-möbler

X-line

Hyllsystem

107

Konferensskåp

Classic

88

AV-listsystem

X-line

Blädderblockstavlor

38

X-line

Blädderblockstavlor

94

AV-listsystem

X-line

Skrivtavlor

38

Bok

AV-väggsystem AV-väggsystem

X-line

Skrivtavlor

94

AV-listsystem

X-line

Projektionsytor

39

Avsnitt

Serie

Produkt

Sida

AV-väggsystem

X-line

Projektionsytor

95

AV-listsystem

Classic

AV-list

42

AV-listsystem

DesignLine

AV-list

33

AV-väggsystem

X-line

Konferensskåp

96

AV-listsystem

Classic

Skrivtavlor

43

AV-listsystem

DesignLine

Skrivtavlor

34

AV-väggsystem

X-line

Underskåp

97

AV-listsystem

Basic

AV-list

45

AV-listsystem

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

AV-väggsystem

X-line

Paketlösning

98

AV-listsystem

Basic

Blädderblockstavlor

46

AV-listsystem

X-line

AV-list

37

AV-väggsystem

Basic

Paketlösning

99

Skrivtavlor

DesignLine

56

AV-listsystem

X-line

Blädderblockstavlor

38

AV-väggsystem

Classic

Paketlösning

Skrivtavlor

X-line

59

AV-listsystem

X-line

Skrivtavlor

38

AV-möbler

DesignLine

Väggskåp

103

Skrivtavlor

Classic

60

AV-listsystem

X-line

Projektionsytor

39

AV-möbler

DesignLine

Rackskåp

104

Skrivtavlor

Ecomomy

60

AV-listsystem

Basic

AV-list

45

AV-möbler

X-line

Underskåp

106

Skrivtavlor

Höj- och sänkbar

63

AV-listsystem

Tillbehör

49

AV-möbler

X-line

Hyllsystem

107

Anslagstavlor

X-line

69

Skrivtavlor

DesignLine

56

AV-möbler

Classic

Underskåp

107

182

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

99


Alfabetiskt Utförandenycklar sakregister Björk

Skrivtavlor

X-line

59

AV-listsystem

Basic

Skrivtavlor

45

Anslagstavlor

X-line

70

AV-listsystem

Basic

Blädderblockstavlor

46

33

Konferensskåp

X-line

85

AV-listsystem

Basic

Projektionsytor

46

Skrivtavlor

34

Konferensskåp

X-line

86

Väggfasta

DesignLine

Skrivtavlor

56

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

Konferensskåp

X-line

87

Väggfasta

X-line

Skrivtavlor

59

AV-listsystem

X-line

AV-list

37

Konferensskåp

Classic

88

Väggfasta

Ecomomy

Skrivtavlor

60

AV-listsystem

X-line

Blädderblockstavlor

38

AV-väggsystem

X-line

Blädderblockstavlor

94

Väggfasta

Basic

Skrivtavlor

61

AV-listsystem

X-line

Skrivtavlor

38

AV-väggsystem

X-line

Skrivtavlor

94

Väggfasta

X-line

Anslagstavlor

69

AV-listsystem

X-line

Projektionsytor

39

AV-väggsystem

X-line

Projektionsytor

95

Konferensskåp

X-line

85

AV-listsystem

Basic

AV-list

45

AV-väggsystem

X-line

Konferensskåp

96

Konferensskåp

X-line

87

Tillbehör

49

AV-väggsystem

X-line

Underskåp

97

AV-väggsystem

X-line

Blädderblockstavlor

94

Skrivtavlor

DesignLine

56

AV-väggsystem

X-line

Paketlösning

98

AV-väggsystem

X-line

Skrivtavlor

94

Skrivtavlor

X-line

59

AV-väggsystem

Basic

Paketlösning

99

AV-väggsystem

X-line

Projektionsytor

95

Skrivtavlor

Ecomomy

60

AV-väggsystem

Classic

Paketlösning

99

AV-väggsystem

X-line

Konferensskåp

96

Anslagstavlor

X-line

70

AV-möbler

DesignLine

Väggskåp

103

AV-väggsystem

X-line

Underskåp

97

Konferensskåp

X-line

85

AV-möbler

DesignLine

Rackskåp

104

AV-möbler

DesignLine

Väggskåp

103

Konferensskåp

X-line

86

AV-möbler

X-line

Underskåp

106

AV-möbler

DesignLine

Rackskåp

104

Konferensskåp

X-line

87

AV-möbler

Classic

Underskåp

107

AV-möbler

X-line

Underskåp

106

Konferensskåp

Classic

88

AV-möbler

X-line

Hyllsystem

107

AV-möbler

X-line

Hyllsystem

107

AV-väggsystem

X-line

Blädderblockstavlor

94

AV-väggsystem

X-line

Skrivtavlor

94

Betsad bok

AV-väggsystem

X-line

Projektionsytor

95

Avsnitt

Serie

Produkt

Sida

Avsnitt

Serie

Produkt

AV-väggsystem

X-line

Konferensskåp

96

AV-listsystem

DesignLine

AV-list

33

AV-listsystem

Basic

Skrivtavlor

45

AV-väggsystem

X-line

Underskåp

97

AV-listsystem

DesignLine

Skrivtavlor

34

AV-listsystem

Basic

Projektionsytor

46

AV-väggsystem

X-line

Paketlösning

98

AV-listsystem

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

Skrivtavlor

Basic

AV-väggsystem

Basic

Paketlösning

99

AV-listsystem

DesignLine

Tillbehör 3

5

AV-väggsystem

Classic

Paketlösning

99

AV-listsystem

X-line

AV-list

36

Utan ram

AV-möbler

DesignLine

Väggskåp

103

AV-listsystem

X-line

AV-list

37

Avsnitt

Serie

Produkt

AV-möbler

DesignLine

Rackskåp

104

AV-listsystem

X-line

Blädderblockstavlor

38

AV-listsystem

DesignLine

Projektionsytor

34

AV-möbler

X-line

Underskåp

106

AV-listsystem

X-line

Skrivtavlor

38

AV-listsystem

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

AV-möbler

X-line

Hyllsystem

107

AV-listsystem

X-line

Projektionsytor

39

Skrivtavlor

DesignLine

AV-möbler

Classic

Underskåp

107

AV-listsystem

Classic

AV-list

42

Anslagstavlor

Basic

71

AV-listsystem

Classic

Projektionsytor

43

Anslagstavlor

72

Avsnitt

Serie

Produkt

Sida

AV-listsystem

DesignLine

AV-list

AV-listsystem

DesignLine

AV-listsystem

AV-listsystem

EK

Grå

AV-listsystem

Classic

Blädderblockstavlor

44

Avsnitt

Serie

Produkt

Sida

AV-listsystem

Basic

AV-list

45

AV-listsystem

DesignLine

AV-list

33

AV-listsystem

Basic

Skrivtavlor

45

AV-listsystem

DesignLine

Skrivtavlor

34

AV-listsystem

Basic

Blädderblockstavlor

46

AV-listsystem

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

AV-listsystem

Basic

Projektionsytor

46

AV-listsystem

X-line

AV-list

37

Väggfasta

DesignLine

Skrivtavlor

56

AV-listsystem

X-line

Blädderblockstavlor

38

Väggfasta

X-line

Skrivtavlor

59

AV-listsystem

X-line

Skrivtavlor

38

Väggfasta

Ecomomy

Skrivtavlor

60

AV-listsystem

X-line

Projektionsytor

39

Väggfasta

Basic

Skrivtavlor

61

Skrivtavlor

DesignLine

56

Väggfasta

X-line

Anslagstavlor

69

Skrivtavlor

X-line

59

Konferensskåp

X-line

85

Anslagstavlor

X-line

70

Konferensskåp

X-line

87

Konferensskåp

X-line

85

AV-väggsystem

X-line

Blädderblockstavlor

94

Konferensskåp

X-line

86

AV-väggsystem

X-line

Skrivtavlor

94

Konferensskåp

X-line

87

AV-väggsystem

X-line

Projektionsytor

95

Konferensskåp

Classic

88

AV-väggsystem

X-line

Konferensskåp

96

AV-väggsystem

X-line

Blädderblockstavlor

94

AV-väggsystem

X-line

Underskåp

97

AV-väggsystem

X-line

Skrivtavlor

94

AV-möbler

DesignLine

Väggskåp

103

AV-väggsystem

X-line

Projektionsytor

95

AV-möbler

DesignLine

Rackskåp

104

AV-väggsystem

X-line

Konferensskåp

96

AV-möbler

X-line

Underskåp

106

AV-väggsystem

X-line

Underskåp

97

AV-möbler

X-line

Hyllsystem

107

AV-väggsystem

X-line

Paketlösning

98

AV-möbler

DesignLine

Väggskåp

103

Vita

AV-möbler

DesignLine

Rackskåp

104

Avsnitt

Serie

Produkt

Sida

AV-möbler

X-line

Underskåp

106

AV-listsystem

DesignLine

AV-list

33

AV-möbler

X-line

Hyllsystem

107

AV-listsystem

DesignLine

Skrivtavlor

34

AV-listsystem

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

AV-listsystem

DesignLine

Tillbehör

35

Betsad bok Avsnitt

Serie

Produkt

Sida

AV-listsystem

X-line

AV-list

36

AV-listsystem

DesignLine

AV-list

33

AV-listsystem

X-line

AV-list

37

AV-listsystem

DesignLine

Skrivtavlor

34

AV-listsystem

X-line

Blädderblockstavlor

38

AV-listsystem

DesignLine

Blädderblockstavlor

35

AV-listsystem

X-line

Skrivtavlor

38

AV-listsystem

X-line

AV-list

37

AV-listsystem

X-line

Projektionsytor

39

AV-listsystem

X-line

Skrivtavlor

38

AV-listsystem

Classic

AV-list

42

AV-listsystem

X-line

Blädderblockstavlor

38

AV-listsystem

Classic

Projektionsytor

43

AV-listsystem

X-line

Projektionsytor

39

AV-listsystem

Classic

Blädderblockstavlor

44

Skrivtavlor

DesignLine

56

AV-listsystem

Basic

AV-list

45

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

Sida

61

Sida

57

183


Alfabetiskt sakregister Artikelnummerregister Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

B 04025

144

A 11199

107

A 11642

37

A 12730

61

A 13634

70

A 15806

96

B 04026

144

A 11200

107

A 11643

37

A 12740

61

A 13641

70

A 15807

86

B 04035

144

A 11201

107

A 11644

37

A 12810

61

A 13642

70

A 15807

96

B 04036

144

A 11202

107

A 11646

37

A 12815

61

A 13643

70

A 15808

86

B 04045

144

D 11203

107

D 11647

37

A 12820

61

A 13644

70

A 15808

96

B 04046

144

A 11204

107

A 11771

39

A 12830

61

A 13711

69

D 15810

86

B 04125

144

AA 11210

43

A 11772

39

A 12840

61

A 13712

69

D 15811

86

B 04126

144

AA 11211

43

A 11773

39

A 12911

59

A 13713

69

D 15811

96

A 05205

40

AA 11215

43

A 11774

39

A 12912

59

A 13714

69

A 15815

85

E 05654

123

AA 11216

43

A 11776

39

A 12913

59

D 13721

70

A 15821

87

A 11003

42

A 11310

36

D 11777

39

A 12914

59

D 13722

70

A 15822

87

A 11008

36

A 11320

32

A 11781

39

A 12915

59

D 13723

70

A 15823

87

A 11008

50

A 11321

32

A 11782

39

D 12921

59

D 13724

70

A 15824

87

A 11009

51

A 11321

57

A 11783

39

D 12922

59

A 13731

70

A 15825

87

A 11010

42

A 11322

32

A 11784

39

D 12923

59

A 13732

70

A 15826

87

A 11010

50

A 11322

57

A 11786

39

D 12924

59

A 13733

70

A 15827

87

A 11012

50

A 11323

32

D 11787

39

D 12925

59

A 13734

70

A 15828

87

A 11013

51

A 11324

34

A 11791

39

A 12931

59

A 13741

70

D 15830

87

A 11013

51

A 11325

34

A 11792

39

A 12932

59

A 13742

70

D 15831

87

E 11013

122

A 11326

34

A 11793

39

A 12933

59

A 13743

70

D 15832

87

A 11014

51

A 11327

34

A 11794

39

A 12934

59

A 13744

70

A 15835

85

A 11014

51

A 11328

34

A 11796

39

A 12935

59

A 14110

111

D 15842

86

E 11014

122

A 11329

34

D 11797

39

A 12941

59

A 14411

111

A 15850

86

A 11015

50

D 11330

34

A 11801

39

A 12942

59

A 14716

110

D 15855

86

A 11015

79

D 11331

34

A 11802

39

A 12943

59

A 14717

110

A 15860

87

A 11016

51

A 11332

34

A 11803

39

A 12944

59

A 14718

110

A 15861

87

A 11016

51

A 11333

34

A 11804

39

A 12945

59

A 14719

110

A 15862

87

A 11017

51

A 11334

34

A 11806

39

A 12950

61

A 14720

110

A 15931

87

A 11018

50

A 11335

34

D 11807

39

A 13001

56

A 14721

110

A 16010

76

A 11020

50

A 11336

34

A 11870

49

A 13002

56

A 14722

110

AA 16020

75

A 11021

39

A 11337

35

A 11871

49

A 13003

56

A 14723

110

AA 16021

75

A 11024

39

A 11338

35

A 11872

49

A 13004

56

A 14724

110

AA 16022

76

A 11035

41

A 11339

35

A 11873

49

A 13005

56

A 14725

110

A 16050

75

A 11050

41

A 11340

35

A 11874

49

A 13011

56

A 15721

88

AA 16066

76

A 11051

41

A 11341

35

D 11875

49

A 13012

56

A 15731

88

A 16071

78

A 11103

42

A 11342

35

A 11921

46

A 13013

56

A 15735

88

A 16072

78

A 11105

32

A 11343

35

A 11924

46

A 13014

56

A 15741

85

A 16073

78

A 11105

42

D 11344

35

A 11972

38

A 13015

56

A 15742

85

A 16082

44

A 11105

78

A 11345

34

A 11973

38

A 13111

56

A 15743

85

A 16083

35

A 11105

79

A 11405

36

A 11976

38

A 13112

56

A 15744

85

A 16083

41

A 11106

42

A 11406

36

D 11977

38

A 13113

56

A 15745

85

A 16083

77

A 11117

34

A 11422

43

A 11979

38

A 13114

56

A 15746

85

A 16084

35

A 11118

34

A 11426

43

A 11981

38

A 13115

56

A 15747

85

A 16084

41

A 11119

34

A 11431

44

A 11982

38

D 13121

56

A 15748

85

16084

77 35

A 11120

34

A 11431

46

A 11983

38

D 13122

56

D 15750

85

A 16086

A 11121

34

A 11435

40

A 11986

38

D 13123

56

D 15751

85

A 16086

41

A 11122

34

A 11437

40

D 11987

38

D 13124

56

A 15761

85

A 16086

77

A 11131

38

A 11438

40

A 12006

60

D 13125

56

A 15762

85

AA 16087

77

A 11132

38

A 11450

49

A 12009

60

A 13131

56

A 15763

85

AA 16088

77

A 11133

38

A 11450

143

A 12010

60

A 13132

56

A 15764

85

AA 16089

77

A 11134

38

A 11451

49

A 12015

60

A 13133

56

A 15765

85

AA 16090

77

A 11136

38

A 11451

143

A 12020

60

A 13134

56

A 15766

85

A 16091

77

D 11137

38

A 11570

38

A 12030

60

A 13135

56

A 15767

85

A 16092

77

A 11141

38

A 11575

38

A 12040

60

A 13141

56

A 15768

85

AA 16096

77

A 11142

38

A 11631

33

A 12206

62

A 13142

56

D 15770

85

AA 16097

77

A 11143

38

A 11631

37

A 12401

59

A 13143

56

D 15771

85

AA 16098

77

A 11144

38

A 11632

33

A 12402

59

A 13144

56

A 15780

87

AA 16099

77

A 11146

38

A 11632

37

A 12403

59

A 13145

56

A 15784

87

A 16105

78

D 11147

38

A 11633

33

A 12404

59

A 13611

69

A 15785

87

A 16106

78

A 11155

44

A 11633

37

A 12405

59

A 13612

69

A 15786

87

A 16107

78

A 11156

44

A 11634

33

A 12406

87

A 13613

69

A 15787

87

A 16110

79

A 11161

47

A 11634

37

A 12411

59

A 13614

69

A 15801

86

A 16250

148

A 11162

47

A 11636

33

A 12412

59

D 13621

70

A 15802

86

A 16300

62

A 11191

107

A 11636

37

A 12413

59

D 13622

70

A 15803

86

AA 16300

75

A 11192

107

D 11637

33

A 12414

59

D 13623

70

A 15804

86

AA 16300

75

A 11193

107

D 11637

37

A 12415

59

D 13624

70

A 15804

96

AA 16310

76

A 11194

107

A 11640

35

A 12710

61

A 13631

70

A 15805

86

A 17200

108

A 11196

107

A 11640

41

A 12715

61

A 13632

70

A 15805

96

A 17201

108

D 11197

107

A 11641

37

A 12720

61

A 13633

70

A 15806

86

A 17450

108

184

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com


Artikelnummerregister Alfabetiskt sakregister A 17450

Artikelnummer:

Sida: 143

Artikelnummer: A 18664

A 17510

108

A 18666

A 17515

108

A 17530

Sida: 106

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

B 22240

60

D 41557

88

A 47550

83

E 51116

118

97

B 22311

60

D 41890

107

A 47551

83

E 51120

118

A 18666

106

B 22315

60

D 41892

107

A 47551

104

E 51124

118

108

D 18667

97

B 22320

60

D 42950

107

D 47552

83

E 51125

118

A 18000

98

D 18667

106

B 22330

60

D 42950

107

A 47552

104

E 51130

121

A 18001

98

A 18671

97

B 22340

60

D 42951

107

A 47553

104

E 51312

117

A 18002

98

A 18671

106

B 23001

71

D 42951

107

D 47554

104

E 51316

117

D 18003

98

A 18672

97

B 23005

71

B 43020

63

A 47556

104

E 51320

117

A 18004

98

A 18672

106

B 23006

71

B 43030

63

A 47557

104

E 51324

117

A 18005

98

A 18673

97

B 23010

71

B 43040

63

A 47558

104

E 51325

117

A 18011

98

A 18673

106

B 23015

71

B 43054

63

A 47559

104

E 51501

121

A 18012

98

A 18674

97

B 23020

71

B 43055

63

A 47560

83

E 51501

125

A 18013

98

A 18674

106

A 23101

71

B 43115

63

A 47560

83

E 51512

119

A 18014

98

A 18676

97

A 23105

71

B 43120

63

A 47561

83

E 51515

119

A 18016

98

A 18676

106

A 23106

71

B 43125

63

A 47561

83

E 51518

119

A 18021

93

D 18677

97

A 23110

71

B 43135

63

A 47562

83

E 51520

119

A 18022

93

D 18677

106

A 23115

71

B 43136

63

A 47562

83

E 51521

119

A 18142

99

A 18870

93

A 23120

71

B 43140

65

A 47562

104

E 51524

119

A 18143

99

A 18875

109

A 23205

71

B 43141

65

D 47563

104

E 51530

119

D 18144

99

A 18876

109

A 23206

71

B 43142

65

A 47565

104

E 51551

119

A 18342

99

A 18877

109

A 23210

71

B 43145

65

A 47566

104

E 51552

119

A 18343

99

A 18878

109

A 23215

71

B 43146

65

A 47567

104

E 51553

119

D 18344

99

A 18879

109

A 23220

71

B 43150

65

A 47568

104

E 51554

119

A 18442

99

A 18880

93

A 23306

69

B 43151

65

D 47569

104

E 51555

119

A 18443

99

A 18884

93

A 23310

69

B 43152

65

B 47570

58

E 51556

119

D 18444

99

A 18901

107

A 23315

69

B 43154

63

B 47571

58

E 51612

117

A 18611

94

A 18902

107

A 23320

69

B 43155

63

A 47573

104

E 51616

117

A 18612

94

A 18903

107

A 23321

69

D 43156

67

A 47574

104

E 51620

117

A 18613

94

D 18904

107

A 23322

69

D 47115

57

A 47575

104

E 51624

117

A 18614

94

A 18911

107

A 23323

69

D 47120

57

A 47576

104

E 51625

117

A 18616

94

A 18912

107

A 23324

69

D 47121

57

A 47577

104

E 51915

120

D 18617

94

A 18913

107

A 23406

69

D 47130

57

D 47578

104

E 51918

120

A 18621

94

D 18914

107

A 23410

69

D 47131

57

A 47580

103

E 51920

120

A 18622

94

AA 20020

75

A 23415

69

D 47140

57

A 47581

103

E 51924

120

A 18623

94

AA 20021

75

A 23420

69

D 47150

57

A 47582

103

E 51930

120

A 18624

94

AA 20022

75

D 23440

68

A 47510

103

A 47590

104

E 51935

120

A 18626

94

AA 20023

75

B 24230

62

A 47511

103

A 47595

104

E 51940

120

D 18627

94

AA 20024

75

B 24230

88

A 47512

103

D 47600

105

E 52312

125

A 18631

94

AA 20025

75

B 24231

62

A 47513

103

D 47601

105

E 52316

125

A 18632

94

B 21003

45

B 24231

88

D 47514

103

B 47667

58

E 52320

125

A 18633

94

B 21052

45

D 34100

66

A 47516

103

B 47668

58

E 52324

125

A 18634

94

B 21053

45

B 36750

156

A 47517

103

B 47669

58

E 52330

125

A 18636

94

B 21103

45

A 37500

143

A 47518

103

E 48389

123

E 52412

125

D 18637

94

A 21133

69

AA 37749

142

A 47519

103

B 48696

61

E 52415

125

A 18641

95

A 21134

69

A 37750

141

A 47520

103

D 48903

101

E 52418

125

A 18642

95

A 21135

69

AA 37751

142

D 47521

103

D 48920

160

E 52420

125

A 18643

95

B 21220

45

A 37752

142

A 47523

103

D 48930

160

E 52421

125

A 18644

95

B 21221

45

AA 37753

142

A 47524

103

D 48940

160

E 52424

125

A 18646

95

B 21230

45

AA 37756

142

A 47525

103

E 50010

121

E 52430

125

D 18647

95

B 21231

45

A 37761

141

A 47526

103

E 50010

132

E 52438

125

A 18651

97

B 21240

46

A 37770

143

D 47527

103

E 50020

121

E 52440

125

A 18651

106

B 21241

46

D 38620

169

A 47529

103

E 50020

132

E 52612

125

A 18652

97

B 21250

46

D 38629

169

A 47530

103

E 50030

121

E 52616

125

A 18652

106

B 21251

46

D 38632

169

A 47531

103

E 50110

122

E 52620

125

A 18653

97

B 22011

60

B 40210

62

A 47532

103

E 50120

121

E 52624

125

A 18653

106

B 22015

60

B 40212

62

A 47533

103

E 50155

122

E 52630

125

A 18654

97

B 22020

60

B 40220

62

D 47534

103

E 50165

122

E 52651

125

A 18654

106

B 22030

60

A 41138

69

A 47536

103

E 50300

122

E 52740

125

A 18656

97

B 22040

60

A 41139

69

A 47537

103

E 50310

122

D 52840

125

A 18656

106

B 22111

60

D 41140

70

A 47538

103

E 50400

122

D 52850

125

D 18657

97

B 22115

60

D 41141

70

A 47539

103

E 50410

122

D 52860

125

D 18657

106

B 22120

60

A 41142

70

D 47540

103

E 50515

122

E 53312

127

A 18661

97

B 22130

60

A 41143

70

A 47542

103

E 51012

118

E 53313

127

A 18661

106

B 22140

60

A 41144

70

A 47543

103

E 51016

118

E 54165

127

A 18662

97

A 22150

61

A 41145

70

A 47544

103

E 51020

118

D 54170

127

A 18662

106

B 22211

60

D 41150

72

A 47545

103

E 51024

118

E 54171

127

A 18663

97

B 22215

60

D 41160

107

A 47546

103

E 51025

118

E 54200

127

A 18663

106

B 22220

60

D 41160

107

D 47547

103

B 51103

88

E 54201

127

A 18664

97

B 22230

60

A 41230

71

A 47549

104

E 51112

118

E 54202

127

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

185


Alfabetiskt sakregister Artikelnummerregister Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

Artikelnummer:

Sida:

E 54203

127

E 56900

120

B 62200

156

D 65738

138

A 65779

138

P 78405

159

E 54204

127

E 56900

132

B 62401

156

A 65740

138

M 66008

156

P 78406

159

E 54205

127

E 56905

120

B 62406

156

A 65741

138

M 66016

156

P 78407

159

E 54250

126

E 56905

132

B 62407

156

A 65750

137

D 66100

156

P 78411

159

D 54361

126

E 57300

132

B 62411

156

A 65751

137

D 66301

146

P 78412

159

E 55037

121

E 57401

132

B 63200

156

A 65752

137

D 66302

146

P 78413

159

E 55037

122

E 57402

132

B 63715

156

A 65753

137

D 66303

146

P 78414

159

E 55110

122

E 57910

132

B 63740

156

A 65755

137

B 70930

162

P 78415

159

E 55702

128

E 57911

132

B 63741

156

A 65756

137

B 70941

162

P 78416

159

E 55706

128

E 57915

132

B 63742

156

A 65757

137

B 70942

162

P 78417

159

E 55716

128

D 57918

156

B 63760

156

A 65758

137

B 74607

162

D 78451

159

D 55731

129

E 59025

116

B 63770

156

A 65759

137

A 74658

162

D 78452

159

E 55740

128

E 59030

116

B 63780

156

A 65760

137

A 74670

162

D 78453

159

E 56010

133

E 59031

116

A 65710

138

A 65761

137

A 74678

162

D 78454

159

E 56020

133

E 59050

116

A 65715

138

A 65762

138

A 74682

162

D 78455

159

E 56022

133

E 59051

132

D 65718

138

A 65763

138

A 74683

162

D 78456

159

E 56024

126

E 59100

116

A 65720

138

A 65764

138

A 74686

162

D 78457

159

E 56025

133

E 59100

132

A 65721

138

A 65765

138

A 74687

162

D 78458

159

E 56026

126

E 59415

116

A 65722

138

A 65766

138

A 74688

162

D 78459

159

E 56300

132

E 59500

116

A 65723

138

A 65767

138

D 77401

159

D 78460

159

E 56320

132

E 59500

132

A 65724

138

A 65768

138

D 77402

159

D 78461

159

E 56400

131

E 59740

116

A 65725

138

A 65769

138

D 77403

159

D 78462

159

E 56440

131

E 59901

116

D 65726

138

A 65770

138

D 77404

159

D 78465

159

E 56600

132

A 60108

137

D 65728

138

A 65771

138

D 77405

159

D 78466

159

E 56605

132

A 60108

151

A 65730

138

A 65772

138

D 77406

159

D 78467

159

E 56606

132

A 60111

137

A 65731

138

A 65773

138

D 77407

159

D 79511

159

E 56620

132

A 60111

151

A 65732

138

A 65774

138

D 77408

159

D 79517

159

E 56651

132

A 60112

137

A 65733

138

A 65775

138

P 78401

159

A 81509

47

E 56652

132

A 60112

151

A 65734

138

A 65776

138

P 78402

159

A 81519

47

E 56653

132

A 60113

151

A 65735

138

A 65777

138

P 78403

159

D 95691

138

E 56721

132

B 61200

156

D 65736

138

A 65778

138

P 78404

159

186

Tel 08-555 36 900 • Fax 08-555 36 901 • info@aupx.com • www.aupx.com

AudicomPendax AV-handbok  

Konsten att fånga åhöraren - och få åhöraren att minnas budskapet.

AudicomPendax AV-handbok  

Konsten att fånga åhöraren - och få åhöraren att minnas budskapet.

Advertisement