Trafikkskolen 3 2021

Page 1

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | www.ntsf.no | www.teoribok.no

Den digitale revolusjonen i trafikkskolebransjen Side 12

FAGSPALTEN: ØVINGSKJØRING Side 16

NAF FRIR TIL TRAFIKKLÆRERNE Side 20

KAN KOMME LOVKRAV OM ALKOLÅS Side 34

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 1


Opplev dekning i verdensklasse med bedriftsabonnement fra Telenor Nyhet: Mobilabonnement Frihet gir deg ubegrenset bruk av data Norges Trafikkskoleforbund og Telenor har signert en ny avtale som betyr gunstige priser for deg som medlem! Kontakt oss på 09000 og få et bekymringsfritt mobilabonnement.

Opplevd dekning og hastighet varierer etter utbygging, kapasitet, abo.

andre forhold. Se telenor.no 2og | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

Telenor – Alltid med.


Som medlem i Norges Trafikkskoleforbund får du alltid 20 % rabatt på produkter i nettbutikken. Se mer på www.teoribok.no.

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 3


INNHOLD 4 6 8 10 12 16 20 24 26 28 30 32 33 34 36 37 38

Innhold Styreleders hjørne Mening: Fraværssaken Notiser Bransjens bookingsystem: TABS Fagspalten: Når og hvordan skal øvingskjøringen foregå? NAF øvingsbaner MC-sikkerhet Trafikklærerdagene: Motivasjon og arbeidsglede OFV Kjøretøydata Automatgir er ny standard Tungbiler ved trafikkskolene Aktiviteter: Veterantreff og fagdag klasse BE Alkolås: Kan komme krav til skolebilene Medlemsnytt Kurskalender Kontakt og informasjon

Trykt i Norge Et kvalitetsmerke som viser at Norges Trafikkskoleforbund benytter et trykkeri i Norge.

Svanemerket Vårt trykkeri Zoom Grafisk AS er sertifisert for å bruke det nordiske miljømerket Svanen. Svanemerket bryr seg om hele den lange ferden og alle stoppestedene underveis.

Følg oss i sosiale medier Veien til førerkortet @veientilforerkortet

Kunnskapsbase

Bli med i Facebook-gruppa Norges Trafikkskoleforbund

På www.ntsf.no kan du besøke kunnskapsbasen vår. Her finner du informasjon om ulike førerkortklasser, hjelp til drift av trafikkskole, og svar på juridiske spørsmål.

TRAFIKKSKOLEN NR. 3 2021 ÅRGANG 40

Redaktør Rolf Gregersen

Forsidebilde: Marius Bakke ISSN: 1501-1909

Utgiver Norges Trafikkskoleforbund Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika Telefon: 22 62 60 80 E-post: post@ntsf.no www.ntsf.no | www.teoribok.no

Redaksjon Maria Hegland | maria@ntsf.no

Meninger og opplysninger i signerte artikler står for forfatterens egen oppfatning og uttrykker ikke nødvendigvis organisasjonens syn. Trafikkskolen utgis fire ganger i året. Det sendes til medlemmer, men også til myndigheter, politiske miljøer, og faglige fora. Bladet er en viktig kanal for medlemmene, men også vårt ansikt utad. Du kan se tidligere utgaver på vår nettside: www.ntsf.no

Sosiale medier www.facebook.com/veientilforerkortet www.instagram.com/veientilforerkortet FB-gruppe: Norges Trafikkskoleforbund 4 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

Annonser Maria Hegland | maria@ntsf.no Grafisk design Maria Hegland | maria@ntsf.no Trykk Zoom Grafisk AS


Fraværsgrensen til hinder for trafikksikkerheten Les vår mening om fraværsgrensen og hva den gjør for trafikksikkerheten.

Side 8

Fagspalten I denne utgaven kan du lese om øvingskjøring, skrevet av fagkonsulent Øyvind Årbogen.

NAF frir til trafikklærerne

Side 16

NAF sender snart ut nye brukerundersøkelser, både til trafikklærere og til elever. Nå trenger de hjelp til å få svar, og håper trafikklærerne kan hjelpe.

Trafikklærerdagene

Side 20

Les om årets største arrangement, Trafikklærerdagene, som samlet over 400 trafikklærere.

Side 26 FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN, MOTOR

Alkolås Det jobbes både i EU og Norge for strengere lovkrav om alkolås. Dette kan også etter hvert omfatte alkolås i skolebilene.

Side 34 FOTO: ALÅS AS

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 5


STYRELEDERS HJØRNE PER OVE SERCAN HUSEVIK

Kjære trafikksikkerhetsmedarbeider Året 2021 er snart historie og Norges Trafikkskoleforbund og bransjen har sammen gjennomført, trafikksikkerhetsarbeid av høy klasse. Vårt bidrag til Nullvisjonen er udiskutabelt. At vi er verdens beste nasjon når det gjelder trafikksikkerhetsarbeid kan vi lese om i ulike statistikker og rapporter. Da skal vi også være bevisst hva det betyr og hva det krever av den enkelte for å opprettholde tittelen over tid. Dette fikk vi et klart bilde av på Trafikklærerdagene, her snakket flere foredragsholdere om å bli verdensmester eller å oppdra en verdensmester. Slik jeg ser det er det mange fellestrekk med hvordan vi utfører vårt daglige virke, spesielt Øystein «Pølsa» Pettersen sitt innlegg gav assosiasjoner til vår læreplan. Samtidig som han beskrev treningsiver og bruk av nøyaktighet i et omfattende treningsprogram, tok han også frem at endringer og nye teknikker etablerer seg for så å bli den nye sannheten. I vår bransje vil nok også slike endringer kunne gjøre seg gjeldende. Spørsmålet er mer om vi ser på eller tar aktivt del i utviklingen. I Norges Trafikkskoleforbund har vi gått foran for å arbeide frem «automatgirsaken», men vi har møtt motstand hos andre bransjeforbund og myndigheter. Samtidig som vi leser at andre land i Europa gjør endringene vi ønsker, er det kanskje litt typisk norsk å være motstander av alle nye ting? Vi arbeider videre med saken gjennom vårt Nordiske samarbeidsforum (NTU) og den Europeiske unionen for vår bransje (EFA). Saken beveger seg i riktig retning og «lander» nok snart på bordet hos EU. Da kan ting endres relativt raskt. Samtidig får vi nå signaler om at flere aktører får øynene opp for vårt arbeid med «automatgirsaken». Mange har trodd at saken har handlet om vanskeligheter bransjen har med å skaffe seg manueltgiret bil. Sannheten er at dette handler om å få folk til å velge mer miljøvennlige kjøretøy. Dermed bidrar vi som bransje til flere av FNs bærekraftmål. Det er styrets ansvar å legge til rette for at administrasjonen til enhver tid har tidsriktig kompetanse og ressurser. Som styreleder er jeg svært

6 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

godt fornøyd med at vi i henhold til vedtatt strategidokument, kan ønske velkommen Ingunn Haavi Finstad som leder for kommunikasjon og bærekraft. For første gang i vår historie skal bransjen forankre sitt arbeid i dokumenter som er retningsgivende for hele kloden. I vårt virke som styre for Norges Trafikkskoleforbund arbeider vi både med korte og lange horisonter, «automatgirsaken» er nok type lang horisont. Førerprøvesituasjonen er av typen saker med kort horisont som må løses. Her arbeider administrasjonen aktivt gjennom god dialog med Statens vegvesen for å finne løsninger. I november skal administrerende direktør Rolf Gregersen og jeg ha møte med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Møtet vil ha en agenda med saker som er viktige for hverdagen til den enkelte trafikklærer. Avslutningsvis vil jeg på vegne av styret sende en stor takk til alle som deltok på årets store begivenhet, Trafikklærerdagen. Blandt veldig gode foredrag og sosiale opplevelser fikk vi også være med på utdeling av Norges Trafikkskoleforbund sitt hederstegn i gull, til Rolf Robertsen og Kjell Christian Krane. Dette er to personer som har gjort seg fortjent til utmerkelsen, for godt utført trafikksikkerhetsarbeid til beste for samfunnet og som samtidig er to strålende ambassadører for vår bransje. Ønsker alle i bransjen en god jul og nyttårshelg, og ser frem til 2022 med full kalender av muligheter til å møtes igjen på kurs, konferanser eller en god fagprat med en kollega. – Styreleder, Per Ove Sercan Husevik

FNs bærekraftmål. SKJERMDUMP: FN


Meld deg inn i Norges Trafikkskoleforbund og bli med på å forme din egen hverdag. Bli medlem i dag på www.ntsf.no/medlemskap eller ved å sende e-post til post@ntsf.no

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 7


MENING: FRAVÆRSSAKEN

Fraværsgrense til hinder for trafikksikkerheten

8 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


TEKST: INGUNN HAAVI FINSTAD FOTO: MARIA HEGLAND OG MARIUS BAKKE

Se for deg at du er 17 år. Snart voksen, snart 18, med rykende ferskt førerkort og verdens beste selvtillit bak rattet. Mange av oss har vært der. Med alderen kommer alvoret. For hvilket ansvar er det vi egentlig har som bilførere? I høy hastighet suser vi mot hverandre, passerer hverandre med en halvmeters margin, stoler på at møtende bil stopper, blinker, ser – ja, følger spillereglene i trafikken. At vi tør! Men vi tør. Vi ligger på verdenstoppen i lavest antall drepte og hardt skadde i trafikken. Vi har verdens beste trafikkopplæring, med rom for refleksjon og modning. Ferske sjåfører kommer ut av føreropplæringen som trafikanter, ikke bare bilførere. God føreropplæring legger grunnlaget for trafikksikkerheten, og er avgjørende for en lang rekke tjenester og samfunnsoppgaver. Norges Trafikkskoleforbund mener det nå er på tide å også gi gyldig fravær for trafikkopplæring. Trafikkopplæring – avgjørende for trafikksikkerhet og infrastruktur Norges Trafikkskoleforbund har lenge engasjert seg for at føreropplæringen skal være unntatt fraværsgrensen i den videregående skolen. Det har ført frem til at deler av den obligatoriske opplæringen nå er unntatt. Men kjøretimene, teorieksamen og selve førerprøven spiser fortsatt av fraværskvota. Det er mange som bidrar til Nullvisjonen – visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Trafikklærerne har en avgjørende rolle i

jobben med å overføre gode holdninger og vaner til neste generasjons bilførere. Føreropplæringen legger selve grunnlaget for morgendagens trafikanter. Trafikkopplæring er også opplæring, og ikke alle bor i by. I Norge har vi en infrastruktur der vi er helt avhengig av at innbyggerne har førerkort. Like fullt er det en lang rekke samfunnsoppgaver som løses med førerkort som arbeidsverktøy. Med folk på jobb bak rattet får vi varer i butikken og gode tjenester til befolkningen – der de bor. Finregner på hvor mange kjøretimer de kan ha Trafikkopplæringen handler om mer enn å lære forskjellen på gass og brems, spylevæske og retningsviser. Det å lære å kjøre bil er en modningsprosess, der interaksjonen mellom trafikklærer og elev bidrar til gode holdninger i trafikken. Føreropplæringen er omfattet av et rammeverk med egne læreplaner. Fraværsgrensen gjør det vanskelig å oppnå intensjonene i føreropplæringen. I dag er det slik at elevene finregner på hvor mange timer de kan ha fravær fra skolen, og justerer antallet kjøretimer opp mot fraværsgrensen. For å komme utfordringen med fravær i møte, er det mange trafikkskoler som tilbyr kjøretimer på kveldstid og i helger.

Fleksibilitet er vel og bra, men kjøring på kveldstid og i helger gir ikke det samme læringsutbyttet. Det trafikale miljøet i en gjennomsnittlig norsk småby er vesentlig mer utfordrende på dagtid. Elevene går med dette glipp av viktige elementer som å lese trafikkbildet, forutse risiko og samhandle med andre trafikanter. Ønsker gyldig fravær for trafikkopplæring og offentlige eksamener Trafikksikkerhet er ikke en privatsak, men et felles samfunnsansvar. Trafikkskolebransjen tar sitt samfunnsoppdrag på alvor, og ønsker å legge til rette for en forsvarlig opplæring til fremme for trafikksikkerheten. Det kan ikke være fraværsreglene som avgjør hvor mange kjøretimer en elev trenger, men snarere behovet hos den enkelte elev. Like fullt er førerkortet viktig for yrkesutøvelsen i en lang rekke yrker. Offentlige eksamener som teorieksamen og førerprøve bør som et minimum gi grunnlag for gyldig fravær fra videregående opplæring. Kunnskapsminister Tonje Brenna har nå satt fraværsgrensen på hold ut skoleåret, men kun i forbindelse med helsemessige årsaker. Hurdalsplattformen legger opp til et «mindre rigid og byråkratisk» fraværsreglement. Det gir håp for morgendagens trafikanter og visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

INGUNN HAAVI FINSTAD, LEDER FOR KOMMUNIKASJON OG BÆREKRAFT, NORGES TRAFIKKSKOLEFORBUND TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 9


NOTISER JON-IVAR NYGÅRD (AP) BLIR NY SAMFERDSELSMINISTER Jon-Ivar Nygård tar nå over som samferdselsminister, etter ti år som ordfører i Fredrikstad. Norges Trafikkskoleforbund har store forventninger til hans planer for trafikksikkerheten. Statsråd Jon-Ivar Nygård overtar styret av Samferdselsdepartementet, og skal ha ansvaret for politikken knyttet til transport av personer, gods og posttjeneste. – Vi er spente og optimistiske til et godt samarbeid, og gleder oss til å høre hva han tenker om den viktige jobben trafikklærerne gjør hver dag for trafikksikkerheten, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. Nygård har vært medlem i Arbeiderpartiet siden 1989, og vært ordfører i Fredrikstad siden 2011. I hele hans politiske periode har han innehatt diverse verv i partiet og folkevalgte organer.

FOTO: Per Øyvind Fange / NRK

FRI TIL FØREROPPLÆRING I ROGALAND? Rogaland Fylkesting tar grep for trafikkopplæringen, og vil nå søke Kunnskapsdepartementet om å få starte et prøveprosjekt som gir elevene gyldig fravær for all føreropplæring. – Dette er spennende nyheter, som vi håper Kunnskapsdepartementet og kunnskapsminister Tonje Brenna støtter. Det bør ikke være fraværsgrensen som avgjør hvor mange kjøretimer en elev trenger, men snarere behovet den enkelte elev har, sier Rolf Gregersen, administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund. Norges Trafikkskoleforbund har lenge engasjert seg for at føreropplæringen skal være unntatt fraværsgrensen i den videregående skolen. Det har ført frem til at den obligatoriske opplæringen nå er unntatt. Men kjøretimene spiser fortsatt av fraværskvota.

10 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

– Føreropplæringen i Norge ligger i verdenstoppen. Men samtidig ser vi at elevene opplever tidspresset på kroppen, og forsøker å minimere antallet kjøretimer. Det kan gå utover trafikksikkerheten, sier Gregersen. I Rogaland har ungdommene et snitt på om lag 25 kjøretimer i tillegg til de obligatoriske timene, før de er klare for oppkjøring. – Elever finregner på hvor mange timer de kan ha fravær i skolen, og justerer tallet på kjøretimer opp mot det som trengs for å kunne få karakter i de ulike fagene i skolen, sa Margrete Dysjaland, gruppeleder i Rogaland Frp. Føreropplæringen er også opplæring Fraværsgrensen ble innført for å begrense det udokumenterte fraværet. Elever som har mer enn ti prosent

udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter. – Vi mener det er en vesentlig forskjell på føreropplæring og annet såkalt udokumentert fravær. Føreropplæringen er omfattet av et rammeverk med egne læreplaner. Fraværsgrensen gjør det vanskelig å oppnå intensjonene i føreropplæringen, sier Gregersen. For det å lære å kjøre bil er i stor grad en modningsprosess, der interaksjonen mellom trafikklærer og elev bidrar til gode holdninger i trafikken. I tillegg er det viktig at kjøringen i stor grad foregår på tidspunkter med et naturlig trafikalt miljø. Søndagsturer gir ikke et riktig bilde av livet på veien.


SE OPP FOR ELGEN! Tusenvis av dyr dør på norske veier hvert år. Men hva gjør du om du har kjørt på et dyr? Politiet mener kunnskapen i befolkningen er for dårlig, og ønsker at trafikkopplæringen forsterkes. – Vi støtter politiets bekymring, og anbefaler våre medlemsskoler å ta temaet viltpåkjørsler inn i undervisningen, i tillegg til at det bør forsterkes i læreplanen, sier Øyvind Årbogen, fagkonsulent i Norges Trafikkskoleforbund. Ring politiet på 02800 For alt blir enklere når man vet hva man skal gjøre – for både folk og dyr. Om du har vært så uheldig å kjøre på et dyr, plikter du å melde fra. Ring 02800. Du kommer da til politiets sentralbord, som vil kunne sette over til riktig viltnemd. – Dette er dessverre noe mange vil oppleve. Da er det viktig å trygge

trafikantene på hvordan de skal håndtere situasjonen, sier Årbogen. Ifølge Viltforvaltningen er det altfor mange som kjører videre etter å ha kjørt på dyr, uten å melde fra til politiet. Det kan være straffbart. Lav terskel for å melde ifra At dyret løper videre, og forsvinner inn i skogen, er ingen garanti for at det ikke er skadet. Tvert om kan dyret gå en langsom og pinefull død i møte, uten å bli funnet. – Terskelen for å melde ifra skal være lav. Det følger et stort ansvar med å ferdes langs veinettet. Dette er en del av det ansvaret du har som bilfører, sier Årbogen. Politiet vil i samarbeid med Norges Trafikkskoleforbund ta et initiativ overfor Statens vegvesen, for en ny vurdering av om viltpåkjørsler bør forsterkes i trafikkopplæringen.

FOTO: Fotos593 / Shutterstock.com

BLI MED PÅ KURS! Learn Trafikkskole inviterer til kurs for trafikklærere som ønsker å bli EcoDriving-instruktører. TID Mandag 20. desember 10:00-18:00 Tirsdag 21. desember 09:00-16:00

STED Lierstranda 111, 3414 Lier PÅMELDING Ring 94 00 49 00 eller send e-post til post@learn.no med navn på deltakere og kontaktinformasjon

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 11


BRANSJENS BOOKINGSYSTEM

Den digitale revolusjonen i trafikkskolebransjen 12 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


TEKST: MARIA HEGLAND FOTO: MARIUS BAKKE OG JAN ANKER-GOLI

Er du blant de som husker hvordan det var å drive trafikkskole med penn og papir? Eller er du blant de som ikke kan se for deg arbeidshverdagen uten digitale løsninger? Dette er historien om hvordan Trafikkskolenes administrasjons- og bookingsystem (TABS) så dagens lys, og ble et arbeidsverktøy for nesten hele bransjen.

Da år 2000 nærmet seg med stormskritt var mange livredde for at Windows-programmet flere i bransjen brukte skulle gå under, kanskje også sammen med resten av verden. Det skjedde selvsagt ikke. Men tanken om et eget program tilpasset trafikkskolenes drift var sådd. Skreddersydd for trafikkskolene Rundt tusenårsskiftet startet derfor en rekke ildsjeler fra bransjen arbeidet med et nytt program, skreddersydd trafikkskolene og deres behov. Resultatet ble Admin1, og skolene kunne bruke dette via CD-rom på en stasjonær PC på kontoret. Produktet ble videreutviklet til både Admin2 og Admin2.5 ettersom utviklerne så forbedringspotensia-

ler – og det var alltid nok å ta tak i, dersom man skulle følge utviklingen. En av ildsjelene som levde for Admin-programmene var Jan Anker-Goli. På folkemunne går han under navnet Bobby. Han har arbeidet med utvikling og support siden oppstarten, og har holdt kurs i hundretall for trafikklærere, skoleeiere og kontoransatte. – På denne tiden var ikke supportarbeidet som det er i dag. Det var vanskelig fordi programmet som regel var installert på en PC på kontoret til trafikkskolen. Fjernstyring fantes ikke, og man måtte være tålmodig og kreativ for å forstå hvor i programmet brukerne stod fast og hvor problemene lå, forteller Bobby mens han tenker tilbake.

Programmet på CD-rom ble stadig forbedret, og bestod etter hvert av en rekke elementer som gjorde hverdagen enklere for trafikkskolene og den daglige driften. Utallige arbeidstimer gikk med, både til utvikling, brukertesting og support. – Vi laget funksjoner som kartotek, elevkort og økonomioversikt. Men det manglet allikevel mye, slik som kalender og opplæringskort, og man kunne heller ikke kommunisere med lærerne ute i bilene, forklarer han. Internett og Apple-produkter åpnet nye dører Stadig flere tok i bruk Admin-programmet, og i 2006 begynte arbeidet med å gjøre verktøyet nettbasert.

– Det blir nok vanskelig å legge alt fra seg, men jeg er glad og takknemlig for at nye, friske øyne skal videreføre det jeg har vært med på å bygge opp. JAN ANKER-GOLI, FAGKONSULENT I TABS

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 13


Det ble en langtekkelig jobb, og i 2008 gikk programmet live med det nye og mer passende navnet Nettadmin. – Et par år etter ble den første iPaden lansert av Apple, og det ble fort tydelig for oss at Nettadmin kunne brukes av lærerne ute i bilene. Herfra ble det lettere å legge inn opplæringskort og å kommunisere med kontoret. Dette var rett og slett revolusjonerende for oss. Fra dette punktet av kunne lærerne se elevenes økonomi i sanntid, og kundebasen vokste. Måtte tenke nytt Utvikling og arbeid med en slik type verktøy er både kostbart og tidkrevende, og en periode kostet det mer i utvikling enn man fikk inn på lisens fra brukerne. – Utvikling av et så sammensatt program tar mye tid, og den største misoppfatningen av arbeidet er kanskje hvor sammensatt en liten endring kan være. Én endring kan ha mange forgreininger, og kan ende med at noe annet ikke virker. Etter en tid kom en ny tilbyder på markedet, og grunnet økonomi ble det etter hvert klart at det måtte tenkes annerledes.

– Vi begynte å se hvordan det ble gjort i andre bransjer og i andre land, men det var dessverre ikke så mye å hente. Programmene er spesiallaget for trafikkskolene, og vi ønsket at det skulle fortsette slik. Dette ble starten på et nytt samarbeid. I 2017 tok Lime Green Digital over driften og de to programmene Nettadmin og Trafikkskoleportalen (TSP) ble slått sammen. Trafikkskolenes administrasjonsog bookingsystem (TABS) så dagens lys, og Bobby ble med på laget. – Det beste fra begge produktene ble slått sammen, og Lime Green videreutvikler programmet kontinuerlig. TABS er et kjempegodt verktøy for trafikkskolene, og jeg har ikke angret en dag på at dette ble gjort. TABS følger teknologien, og er helt sømløst. I tillegg finnes det et godt internverktøy for å melde inn feil. På denne måten blir trafikkskolene tatt godt vare på, sier han. Ny hverdag for hjernen bak Bobby har trafikklærerbakgrunn og kjenner en trafikklærers rutiner. Han har også drevet egen trafikkskole og har kjennskap til både regnskap og hvordan det jobbes på kontorene, noe som har gjort det lettere å veile-

de i supportarbeidet. Dette har vært en fordel gjennom utviklingen og arbeidet hele veien fra 2000-tallets Admin1 til dagens TABS. Det er derfor en stor ressurs som forsvinner, idet Bobby nå går over i pensjonistenes rekker. – Det blir nok vanskelig å legge alt fra seg, men jeg er glad og takknemlig for at nye, friske øyne skal videreføre det jeg har vært med på å bygge opp, sier Bobby. Bobby blir en stemme mange vil savne på support-telefonen. Vi takker for innsatsen han har lagt ned for den digitale revolusjonen av trafikkskolebransjen. Hilsen fra kollegaene – Den joviale og blide bergenseren har alltid veiledet trafikkskoler i Nettadmin og TABS med to trygge og stødige hender på rattet. Med sin kunnskap og evige positivitet har han vært en viktig bidragsyter for alle som jobber med trafikkopplæring, og som kollega har Bobby vært en klippe, som yter hver eneste dag. Hans motivasjon og pågangsmot er intet annet enn imponerende, sier daglig leder i Lime Green, Didrik Joerges Michelsen.

KURS I ADMIN OG NETTADMIN: Bobby var bidragsyter på en rekke kurs i de ulike versjonene av programmet.

14 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 15


FAGSPALTEN FAGKONSULENT ØYVIND ÅRBOGEN

Når og hvordan skal øvingskjøringen foregå? 16 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


Det har i alle år vært diskutert når man bør starte med øvingskjøring og hvem man skal starte denne perioden med; ledsager og/eller trafikkskolen? På hvilket tidspunkt bør hoveddelen av den private øvingskjøringen foregå, og hvorfor, er også et aktuelt spørsmål.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet ble det allerede i 1989 gjennomført et prosjekt med føreropplæring av 16- åringer. Resultatet kjenner vi, alderen for å få lov til å starte føreropplæring ble i oktober 1994 satt ned fra 17 til 16 år. Siden da har omfanget av privat øvingskjøring økt. Det er en tydelig tendens i alle undersøkelser at risikoen avtar med økende kjøreerfaring. Som trafikklærer gjennom mange år opplevde jeg dessverre ofte at eleven kom til trafikkskolen altfor seint til å positivt utnytte perioden mellom 16 og 18 år. Seks måneder til bursdag, ennå ikke bestått teoretisk eksamen og ønsker «lappen» på 18-årsdagen. En situasjon mange trafikklærere antageligvis kjenner seg igjen i.

en arbeidsform og metode i dagens læreplan. I tillegg til nevnte Læreplan klasse B (Håndbok V851), gir også Håndbok V858 (Ny føreropplæring 2005) oss et innblikk i det faglige og metodiske grunnlaget for forskriften og læreplanene for føreropplæringen i Norge. På bakgrunn av dette er det derfor helt avgjørende å benytte hele perioden fra man er 16 til man er 18 år for å tilgodese elevens riktige progresjon og måloppnåelse. Dette sett i forhold til intensjonen i Læreplanen og det faglige og metodiske grunnlaget for denne. Samfunnsoppdraget Trafikkskolene er pålagt et samfunnsoppdrag. Trafikkskolen skal gjennom målrettet arbeid over tid, være med på å videreutvikle trafikanter som vi må anta har en viss kompetanse allerede. Slik at disse blir fullgode bidragsytere til et trygt og sikkert trafikkmiljø, og lenge etter avlagt førerprøve, fortsetter å bidra til dette. For å løse dette oppdraget er det helt avgjørende at eleven starter samarbeidet med trafikkskolen først. Trafikkskolens ønske om å opplyse om dette og å motivere for det viktige trekantsamarbeidet bør være av stor interesse. Ulykkesstatistikken viser dessverre at rett etter ervervet førerkort er det mange elever som havner i uheldige og eller farlige situasjoner, men heldigvis

Hva sier læreplanen? I Læreplan klasse B, side 10, står det å lese at «å utvikle førerkompetanse er en prosess som skjer over tid». Førerkompetanse er ikke medfødt. Kompetansen læres gjennom imitasjon, forståelse, praktisering og forsterkning. Viljen til å kjøre sikkert kan skapes gjennom å gi føreren kunnskap om konsekvenser av å velge en sikker kjøreatferd. Ser man på ulykker blant unge bilførere så er det ikke mangel på kunnskap og informasjon som er utfordringen, men mangel på refleksjon over egen atferd. Refleksjon og selvvurdering er jo som vi vet faktisk både et mål,

For å løse dette oppdraget er det helt avgjørende at eleven starter samarbeidet med trafikkskolen først. Trafikkskolens ønske om å opplyse om dette og å motivere for det viktige trekantsamarbeidet bør være av stor interesse.

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 17


synker risikoen dramatisk det første året etter man har fått førerkort (Sagberg 2000). Dette skyldes mest sannsynlig de erfaringene som bilføreren skaffer seg det første året. Akkurat disse erfaringene er det man ønsker å legge til rette for at elevene skal kunne få oppleve underveis i opplæringen, og ikke på egenhånd etter førerprøven. Hva er intensjonen? En av læreplanens intensjonen er å benytte seg optimalt av dette tidsrommet. Ved å utnytte tiden godt og riktig ved en trafikkskole, vil man tilgodese både Læreplanens intensjoner og elevens mulighet til å erverve seg tilstrekkelig med kompetanse og erfaring før denne skal ut på veien. Etter gjennomført opplæring ved en trafikkskole, som bør foregå de første 9-12 måneder etter fylte 16 år, vil omfanget av privat mengdetrening og øvings-

ØYVIND ÅRBOGEN Fagkonsulent Øyvind har lang erfaring som trafikklærer, og jobber nå i Norges Trafikkskoleforbund som fagkonsulent. Han kan svare på spørsmål relatert til trafikkopplæring, læreplaner, undervisningsplaner, forskrift om trafikkopplæring og førerprøver. Han kan også hjelpe med generelle spørsmål om å drive trafikkskole, samt faglig leders plikter. KONTAKT: oyvind@ntsf.no | 918 33 003

18 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

kjøring, og riktig sådan, kunne føre til at ulykkesutsattheten rett etter førerprøven blir vesentlig redusert. Utviklingen gjennom de enkelte trinn vil også ivaretas på en bedre måte, og eleven har da større mulighet for å fortsette læringen også etter bestått førerprøve. Øvingskjøring generelt, og mellom de enkelte kjøretimene, vil alltid bidra positivt, men hovedmengden bør foregå i tidsrommet mellom avsluttet trinn 4 og førerprøven. Øke forståelsen Det å få foreldre og elever til å forstå denne tidslinjen og dette trekantsamarbeidet er helt avgjørende. Absolutt for ulykkesstatistikken etter avlagt førerprøve, men også for elevens økonomi, tid spart i forhold til fravær ved skole og jobb, kjøretøyet hjemme og sist men ikke minst, riktig øving med riktig progresjon.


TUNGBILSPALTEN

Introdusere ny tungbilgruppe Har du sjekket medlemsfordelene dine? fdgdfgdfgdfg

Som medlem av Norges Trafikkskoleforbund får du forsikringsfordelerhos Gjensidige. Avtalen med Gjensidige gir NTSF-medlemmer: • fastpris på forsikring av alle typer kjøretøy, uavhengig av kjørelengde og bonus • egenandel på 2 000 kroner ved glasskader • gode rabatter på andre skadeforsikringer • tilbud på avbruddsforsikring • svært gode rabatter på privatforsikring • pensjonsordning – med rabatt på administrasjon og forvaltning

Vi deler overskuddet med kundene våre Som det eneste forsikringsselskapet i Norge deler vi ut kundeutbytte. I fjor fikk skadeforsikringskundene våre utbetalt hele 14,4 % av det de betalte for forsikringene sine året før. Les mer på gjensidige.no/kundeutbytte

SKOLE TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 19

A13_0741 NTSF

Spørsmål? Ring Gjensidige på 915 03100


NAF ØVINGSBANER

20 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


Frir til trafikklærerne TEKST: MARIA HEGLAND FOTO: NORGES TRAFIKKSKOLEFORBUND OG TOMM W. CHRISTIANSEN, MOTOR

NAF evaluerer øvingsbanene sine, og ber om trafikklærernes erfaringer. Snart kommer en undersøkelse til lærerne om fasiliteter på øvingsbanene, og en undersøkelse til elevene om hvordan de opplever å være på en øvingsbane. – Vi fikk inn over 600 svar på den forrige undersøkelsen vi sendte ut, og dette er gull verdt for oss i arbeidet videre mot fremtidens øvingsbane. Tusen takk til alle dere som svarte, sier Marianne Søhagen, seniorrådgiver trafikksikkerhet i NAF. Nå har de satt i gang med de to neste brukerundersøkelsene sine, en rettet mot trafikklærerne og den andre skal besvares av elevene.

NAF-øvingsbane. – Vi har laget en QR-kode som skal henges opp på døren inn til undervisningsrommene. Denne scannes av elevene ved hjelp av mobiltelefonen og undersøkelsen hentes via en lenke. Hun påpeker at det ikke vil være noen form for registrering, dette for å spare tid. Undersøkelsen er anonym. – Her trenger vi hjelp, og vi håper at trafikklærerne kan minne elevene på undersøkelsen og sette av et par minutter etter oppsummeringen slik at de kan besvare den. På denne måten vil vi få innblikk i hva som er bra og hva vi kan gjøre bedre, avslutter hun.

Trafikklærerundersøkelsen – Når det kommer til trafikklærerne ønsker NAF innsikt i hva de synes om fasilitetene på øvingsbanene, slik som renhold og tilgjengelig materiale. Undersøkelsen vil bli distribuert på e-post, og vil selvfølgelig være helt anonym. Når dere ser denne i innboksen håper jeg dere tar dere tid til å svare, sier hun. Elevundersøkelsen Når det kommer til elevundersøkelsen ønsker NAF å forstå hvordan elevene opplever å være på en

På neste side kan du lese om den forrige undersøkelsen, som over 600 trafikklærere svarte på. Der finner du også flere av svarene NAF fikk inn.

– Vi trenger hjelp fra trafikklærerne. MARIANNE SØHAGEN, SENIORRÅDGIVER TRAFIKKSIKKERHET, NAF

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 21


NAF ØVINGSBANER

Tilbakemeldinger fra trafikklærerne hjelper NAF TEKST: MARIA HEGLAND SKJERMDUMP: NETIGATE / NAF

NAF har de siste årene utviklet og modernisert sine øvingsbaner – og i april sendte de ut årets første brukerundersøkelse, som skulle hjelpe dem med nettopp dette. Her får du se resultatet. Den gangen var tiltakene NAF hadde fokus på blant annet å skape et mer naturlig trafikkmiljø med skilt og oppmerking, nye stikkveier, endret kjøremønster og en generell oppgradering av lokaler og uteanlegg. – Vi ønsket også å vite hva trafikklærerne tenker om fremtiden og hvordan de vurderte dagens anlegg, forklarte Marianne Søhagen, seniorrådgiver trafikksikkerhet i NAF. Tilbakemeldinger om øvingsbanene Gjennom firmaet Netigate, som NAF brukte til å gjennomføre undersøkelsen, fikk de en rekke tilbakemeldinger og kommentarer de kan jobbe videre med. – Vi fikk blant annet informasjon om at trafikklærerne mente at banen må bli større og tilpasses teknologien i nye biler, at vi bør legge opp til flere utforkjøringsulykker og at vi bør tilby lading av elbil. Tilbakemeldingene som at hindere i sving er for trege, og at hinder på rette strekker bør skjules bedre, er også temaer vi tar med oss videre, sier hun. Det er også flere som er interessert i muligheten for å demonstrere ADAS i bil, slik som city break, lane assist, adaptiv cruisekontroll og liknende. Temaene i trafikksikkerhetshallen Et annet spørsmål som ble stilt trafikklærerne var i

22 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

hvilken grad de opplevde at temaene i sikkerhetshallen har nytteverdi, med tanke på Nullvisjonen og læreplanens mål og intensjoner. – I svarene ser vi at «bråstoppen» ligger på topp med 4,7 av 6 mulige poeng, der 0 er ingen grad av nytteverdi og 6 er størst grad. Videre scoret «sikring av barn» 3,9 og «sikring av last på takstativ» 3,2. Avsatt tid Når det kommer til tiden som er avsatt til de ulike temaene er det store variasjoner i tilbakemeldingene, der noen mener det for eksempel er satt av for lite tid i sikkerhetshallen, mens andre mener det blir for lenge. – Vi har også fått tilbakemelding om at det er vanskelig å bestemme tidsbruk da det er individuelt hvor lang tid eleven trenger for å oppleve det som er målet, sier Søhagen. NAF er fornøyd med at omtrent 600 trafikklærere tok seg tid til å svare, men håper selvfølgelig at enda flere tar seg tid når neste undersøkelse blir sendt ut i desember. – Vi ønsker å tenke fremover for å se hvordan nye biler og fremtidens teknologi vil påvirke fremtidig føreropplæring. Nå jobber vi videre med å lage en prototype på fremtidens øvingsbaner i tett samarbeid med bransjen, mye takket være disse undersøkelsene, avslutter hun.


LEARN AS er en av Norges ledende trafikkskoler med avdelinger i Oslo, Bekkestua, Lier, Drammen og Kristiansand. Et litt uvanlig selskap som investerer i egne ansatte gjennom blant annet internsamlinger, deling av overskudd og gode vilkår. Vår internservice og gode arbeidsmiljø skaper motiverte og trygge medarbeidere, som igjen gir fornøyde elever som fører til økt etterspørsel etter LEARN-opplæring. Vi søker deg som: •• Er trafikklærer kl. B eller storbil eller MC •• Liker gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø •• Verdsetter gode undervisningsplaner og gode undervisningsopplegg •• Deltar i vårt utviklingsarbeid •• Trives med ny og moderne teknologi, både innen kjøretøy, tavler og digital undervisning •• Søker trygghet, gode verdier og holdninger

Vi tilbyr: • Trygt og godt arbeidsmiljø • Trivsel og glede • Undervisningsplaner og opplegg tilgjengelig på iPad, mobil og PC • Internopplæring • Mulighet for videreutvikling i selskapet • Gode vilkår, herunder; – Sunn bedriftsøkonomi – Lønns- og pensjonsvilkår – Deling av overskuddet – Gode arbeidsforhold og personalytelser • En spennende hverdag

Vi ser etter trafikklærere i Oslo, Bekkestua, Lier, Drammen og Kristiansand. Ta kontakt med daglig leder Geir Cato Grøn Kristiansen på geir.cato@learn.no eller 90 53 65 60 for mer informasjon. TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 23


MC-SIKKERHET

Nasjonalt forum for MC-sikkerhet 24 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


TEKST: NORSK MOTORCYKKEL UNION (NMCU) FOTO: NMCU ARKIV

Nasjonalt forum for MC-sikkerhet er opprettet som et tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022– 2025. Forumet er bredt sammensatt av interesseorganisasjoner, fylkeskommunene, Statens vegvesen, Vegtilsynet, trafikkopplæringen og MC-bransjen. Første møte var avholdt mandag 1. november.

0-visjonen Forumet skal jobbe mot 0-visjonen og delmålene satt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025. MC har hatt en veldig god risikoreduksjon de senere årene sett opp mot en stadig økende bestand. Likevel utgjør drepte og hardt skadde på MC en for stor andel sett opp mot bil, og om man totalt sett skal lykkes med å få ned tallet på drepte og hardt skadde i trafikken, må man også på MC få ned ulykkestallene. Dette er en sammensatt problemstilling som både trafikantene, produsentene av motorsykler samt vegeierne må ta ansvar for. Vegeierne har en sentral rolle her, for skal ulykkestallene ned må vi gjøre noe med det fysiske veimiljøet. Det man treffer ved et eventuelt uhell utgjør forskjellen på en kjedelig hendelse og en alvorlig ulykke. MC-forum Et av formålene til forumet er å få på plass fylkesvise MC-forum eller lignende samarbeid. Det er svært positivt at alle fylkeskommunene var representert på møtet og de fleste av disse var også i gang med samarbeid. Noen fylkeskommuner jobber meget godt lokalt og kan vise til en god plan og god gjennomførings-

evne, men i den andre ytterenden er det dessverre fortsatt ett par fylkeskommuner som ikke har noen konkret plan for dette. En problemstilling som ble diskutert i møtet, er at det er vanskelig å oppdrive MC-vennlige underskinner. Bakgrunnen for dette er mest sannsynlig at det er for få av vegeierne som etterspør dette, noe vi jo også ser på utbredelsen av underskinner. Det betyr at de vegeierne som tar ansvar blir forsinket pga. de som ikke tar tak i dette. Her må det koordinert innsats til! Gjennomføringsplan I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025 er det formulert en rekke konkrete tiltak som er spilt inn fra aktørene, også NMCU. Et av disse er nettopp Nasjonalt forum for MC-sikkerhet. Et annet er at Statens vegvesen i samarbeid med bla. NMCU skal utarbeide en gjennomføringsplan for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025. Denne vil være konkret og fungere som en håndbok for arbeidet fremover. Utarbeidelsen av denne vil ha fokus fremover, da både tiltaksplanen og den skal gjelde fra 2022. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022–2025 er ute på høring, med svarfrist innen utgangen av året.

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 25


TRAFIKKLÆRERDAGENE

FULLSATT SAL: Det var god stemning i den fullsatte salen i Oslo Kongressenter.

Motivasjon og arbeidsglede TEKST: MARIA HEGLAND FOTO: MARIUS BAKKE

Etter lang tid med pandemi og smittevernstiltak kunne vi endelig igjen arrangere de populære Trafikklærerdagene. Også denne gangen inviterte vi trafikklærere fra hele landet til to dager fullstappet med engasjerende foredragsholdere. Trafikklærerdagene gikk av stabelen 1. og 2. oktober på Oslo Kongressenter. – Vårt ønske er å bruke disse dagene til å inspirere bransjen og gi trafikklærerne en boost av motivasjon og arbeidsglede. Dette synes jeg vi fikk til med god hjelp fra Jan Erik Larssen som konferansier, og alle de flinke foredragsholderne som var på programmet, sier Malin Wee, leder for arrangementet. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland åpnet arrangementet med å snakke om trafikkopplæring i et nullvisjonsperspektiv. Videre fikk publikum lære mer om krisepsykologi av psykolog Carina Carl, og om hva man som trafikklærer og medmenneske kan gjøre dersom ulykken inntreffer. Vår samarbeidspartner Lime Green Digital tok oss med inn i bransjens digitalisering og viste fram den nye appen de har utviklet. Forfatter og astrofysiker Eirik Newth snakket om vitenskap, teknologi og hva fremtiden kan bringe for bransjen vår. – Det var god stemning på kveldens arrangement med middag og underholdning. Det var fint å treffe så mange fra bransjen igjen ansikt til ansikt, etter lang tid uten verken kurs eller arrangementer

26 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

med fysisk oppmøte, sier Wee. Lørdagen ble åpnet av Øystein Pettersen, han hadde arbeidsglede i hverdagen som budskap. Pettersen løftet humøret til 400 deltakere og satte lista for resten av dagen. Videre fortalte psykolog Maria Abrahamsen Østhassel alle i salen om psykisk helse blant ungdom, og hvordan hun når ut til dem gjennom TikTok. De to dagene ble avsluttet med Gjert Ingebrigtsen, og det var ikke et tørt øye i salen da han fortalte om motivasjon og hvordan sette seg mål. I tillegg var det satt av god tid til mingling og samtaler med både samarbeidspartnere på stand og andre i bransjen. – Selv om smittevernstiltakene ble opphevet rett før arrangementet hadde vi dessverre ikke mulighet til å åpne for alle som ønsket å delta. Men vi samlet over 400 trafikklærere, og er veldig fornøyd med resultatet av dagene, sier hun. Videre forteller hun at neste arrangement allerede er i planleggingsfasen. – Vi krysser fingrene for at vi i 2023 kan ta imot enda flere av dere, avslutter hun.


NULLVISJONEN: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland åpnet arrangementet ved å sette nullvisjonen i fokus.

KONFERANSIER: Jan Erik Larssen tok oss gjennom de to dagene, og laget god stemning blant deltakerne. Her sammen med administrerende direktør i Norges Trafikkskoleforbund, Rolf Gregersen.

MOTIVASJON OG MÅL: Konferansens siste på programmet var Gjert Ingebrigtsen, og han rørte alle i salen da han fortalte om motivasjon og hvordan sette seg mål.

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 27


OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN

OFV Kjøretøydata:

God hjelp til valg av ny bil

OFV KJØRETØYDATA: Det blir stadig færre nye biler med manuelt gir. I Kjøretøydata kan du enkelt finne de modellene som er tilgjengelige i markedet – som denne, en Ford Focus.

28 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


TEKST OG FOTO: OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN (OFV)

Stadig nye bilmerker og modeller på markedet, ikke minst elbiler, kan gjøre valget vanskelig når biler skal byttes ut ved trafikkskolene. OFV Kjøretøydata er et effektivt verktøy som kan gi god hjelp til å velge bil. Medlemmer i Norges Trafikkskoleforbund får tilgang til Kjøretøydata til en god pris.

Norske bileiere kjører i snitt rundt 12 000 kilometer per år, mens trafikkskolebilene går mye lenger og må jevnlig byttes ut. Men hva finnes av biler som tilfredsstiller trafikkskolenes behov? Hvilke biler kan fortsatt leveres med manuelt gir – hva koster de, og hva slags utstyr har bilene? Og hvilke elbiler passer godt for trafikkskolene? OFV Kjøretøydata gir svaret på disse og mange andre spørsmål, og det kan alle medlemmer av Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) nyte godt av. Spesialabonnement for NTSFmedlemmer Kjøretøydata er et nettbasert verktøy, som til enhver tid har oversikt over alle nye personbiler, varebiler og motorsykler som er tilgjengelige i Norge. NTSF og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har en samarbeidsavtale som gir NTSF-medlem-

mer mulighet til å tegne et tre-måneders abonnement på personbiler (kr 1 535) ved behov. Abonnementet gir full tilgang til Kjøretøydata, og kan være nyttig når trafikkskolene planlegger kjøp av nye biler. Bilvarianten du leter etter I Kjøretøydata kan brukeren legge inn ulike søkekriterier for å finne akkurat den bilvarianten man er på utkikk etter. Enten det er elbil, bensin- eller dieselbiler, ladbar hybrid/ hybrid eller varebiler og MC. Er det for eksempel en spesiell bil med manuelt gir du søker, hjelper verktøyet deg med å finne akkurat denne bilen. Alt på ett sted Det er kriteriene brukeren selv velger som hjelper deg med å finne et kjøretøy som matcher dine behov. Man kan enkelt sammenligne flere kjøretøy av gangen, på samme måte som når du jakter nytt kjøleskap på

en av elektrokjedenes nettsider. Videre kan man for eksempel legge inn et prisnivå og en utstyrsliste man ønsker i bilen, så finner Kjøretøydata alle nye biler til salgs i Norge som fyller de spesifiserte kravene. Ved å sammenligne flere ulike modeller og merker, får man raskt opp en total oversikt med priser, tekniske data og utstyr, slik at det er enkelt å se hvilke biler som passer trafikkskolens behov og budsjett. Man kan også søke på for eksempel karosseritype, antall sitteplasser, forbrukstall, forhjul- bakhjul- firehjulsdrift, eller drivlinjer – det du trenger til din trafikkskole. Både priser, tekniske data og utstyrsdata listes opp på ett sted.

Dersom du ønsker å bestille tilgang til OFV Kjøretøydata, kan du sende en e-post til firmapost@ofv.no, så hjelper vi deg videre.

ABONNEMENT FOR MEDLEMMER: OFV Kjøretøydata har oversikt over alle nye personbiler, varebiler og motorsykler som er tilgjengelige i Norge. NTSF-medlemmer får korttidsabonnement til spesialpris. Her et eksempel på elbil – Tesla Model 3.

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 29


AUTOMATGIR

Automatgir er ny standard TEKST OG FOTO: OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN (OFV)

Av 143 080 nye registrerte personbiler i Norge fra nyttår og ut første uke i november, hadde kun 1 636 manuelt gir. Og av 232 nye trafikkskolebiler i samme periode, hadde 169 automatgir. Den gode, gamle girspaken er mer blitt en bryter som tar bilen fram- eller bakover. 30 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


– Inn i november 2021 tyder mye på at det også ved trafikkskolene raskt blir stadig flere elbiler.

År

Ant. prøver

Ant. bestått

Prosent bestått

Automatgir

Antall bestått

Prosent bestått

2019

97 163

71 127

73 %

23 616

15 121

64 %

2020

86 606

65 680

76 %

27 575

18 996

69 %

2021*

87 438

67 906

78 %

34 984

25 508

73 %

KLASSE B: Tallene viser praktisk prøve klasse B. *Pr. november 2021. Kilde: Statens vegvesen

Går vi ti år tilbake i tid, til 2011, hadde 34,8 prosent av nye biler i Norge automatgir. Bare to år senere, i 2013, kom det første året da nye biler med automatgir stod for over halvparten – 53,4 prosent. Siden har det vært retningen, og så langt i 2021 er det kun 1,2 prosent av nye førstegangsregistrerte personbiler som har manuelt gir. Flere elbiler – og oppkjøring på automat Den kraftige veksten i antall elbiler er en viktig del av forklaringen, men stadig flere ladbare hybrider og biler med diesel- eller bensinmotor leveres også med automatgir. Også trafikkskolene er med i den-

ne endringen. T all fra Statens vegvesen viser at det i 2021 er økning i antall personer som tar førerkort for klasse B med automatgir. Så langt i år har rundt 35 000 personer valgt oppkjøring med automatgir, og av disse har 73 prosent bestått prøven. Stadig flere elbiler ved trafikkskolene Av totalt 2 864 personbiler ved trafikkskolene i Norge per 7. november, er det 366 elbiler. Det utgjør en andel på 12,8 prosent, viser tall fra OFV Statistikk. Inn i november 2021 tyder mye på at det også ved trafikkskolene raskt blir stadig flere elbiler: Av 232 førstegangsregistrerte nye person-

biler, er 110 elbiler – hele 47,4 prosent. Antall nye dieselbiler er 81, som utgjør 34,9 prosent. Totalt ved trafikkskolene er det dieselbiler det er klart flest av: 1 703 fordelt rundt om i landet, og det er en andel på 59,4 prosent. 637 bensinbiler utgjør en andel på 22,2 prosent av trafikkskolebilene. Flere trafikkskolebiler med automatgir Fram til første uke i november har mer enn halvparten av de nye registrerte trafikkskolebilene automatgir. Av alle de 2 864 personbilene ved trafikkskolene, uavhengig av bilenes alder, har 1 339 automatgir. Det nærmer seg altså halvparten.

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 31


TUNGE KJØRETØY

TUNGTRAFIKK: Det er mye tungtrafikk på veiene, og trafikkskolene har drøyt 250 lastebiler rundt om i landet, og 135 busser.

Tungbiler ved trafikkskolene TEKST OG FOTO: OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN (OFV)

Mange steder er det stort behov for lastebil- og bussjåfører, og personer med førerkort for andre typer tunge kjøretøyer. Trafikkskolene bidrar med viktig opplæring, og samlet har skolene 253 lastebiler rundt om i landet.

Dette er biler over 3,5 tonn, og Oslo, Akershus og Troms topper listen over hvor trafikkskolene har flest lastebiler. Resten er fordelt over store deler av landet. Også busser er det en god del av ved trafikkskolene, til sammen 135 fordelt rundt om i Norge. Her er det Oslo, Akershus og Buskerud som har flest, med henholdsvis 21, 20 og 10 i de tre fylkene. Tallene tar utgangspunkt i den gamle fylkesinndelingen. Høy alder på mange lastebiler Den største gruppen lastebiler ved trafikkskolene, 58 stykker, er mellom 10 og 15 år gamle, mens 32 er 15 år eller eldre. 19 lastebiler er fra 0-1 år

32 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

gamle, mens 21 lastebiler er fra 2-3 år gamle. 85 prosent bestått Fra nyttår og fram til begynnelsen av november, hadde 3 957 personer gjennomført førerprøve for klasse C, og av disse var 85 prosent bestått. For klasse CE i samme periode, var det 2 016 gjennomførte prøver, og 86 prosent bestått. For klasse D var det i perioden 2 158 oppkjøringer, og 56 prosent bestått. LASTEBILER: Tabellen viser antall lastebiler ved trafikkskolene, fordelt på fylker.


AKTIVITETER

Årets Veteranklubb-møte I august møttes igjen ATLs veteranklubb til sitt årlige Veterantreff – denne gangen i Skien. Styreleder Anton Erling Mittet ønsket de mange veteranene velkommen sammen med resten av styret og Tom Johnsen, som stod for planleggingen av årets utflukter. Årets treff bestod av både årsmøte, middager, utflukter og gode samtaler blant bransjens veteraner. Norges Trafikkskoleforbund var representert ved styreleder Per Ove Sercan Husevik. Han orienterte om aktiviteter sentralt, og om navnebyttet som ble gjennomført i april. Ikke navnebytte på veteranklubben Det ble også diskutert mellom veteranene om ATLs veteranklubb skulle bytte navn, men det ble avgjort at navnet blir som det har vært.

Valg I år var styreleder Anton Erling Mittet, samt styremedlem Kjell Kolstad på valg. Kolstad ønsket ikke å fortsette og Bjarne Storborg ble valgt inn i stedet. Nytt varamedlem ble Jon Kristian Valvåg. Styreleder fortsetter i sitt verv. Veterantreff 2022 Neste års Veterantreff er allerede i planleggingsfasen, og vil gå av stabelen i Molde 1. til 4. september.

Vil du være med i Veteranklubben? Du kan lese mer om medlemskap på www.ntsf.no/medlemskap eller ta kontakt med styreleder Anton Mittet på e-post: molde.autoriserte@yahoo.no

Fagdag BE i Telemark Norges Trafikkskoleforbund Telemark inviterte i oktober trafikklærere til fagdag klasse BE. Tom Johnsen og Gunnstein Ekman Sunde hadde ansvaret for programmet og gjennomføringen av fagdagen, som medlemmer fra både Telemark og Vestfold kunne delta på. – Utgangspunktet for samlingen var at det ble oppdaget store variasjoner i gjennomføringen av BE-opplæringen, sier fagkonsulent i Norges Trafikkskoleforbund, Pål Andersen. Han bidro på fagdagen ved å presentere hva administrasjonen jobber med for tiden. Tilsynsavdelingen Statens vegvesens tilsynsavdeling var representert med Torgeir Røynlid. Han snakket om blant annet læreplan og forskrift, forskjellene mellom klasse B og BE og undervisningsopplegg. Guppearbeid Deltakerne ble så delt i grupper for å diskutere hvor-

dan den praktiske opplæringen i klasse BE og B96 med intensjon til læreplanen kan gjennomføres. Her ble mange synspunkter luftet, blant annet rundt begrepet «pakkepris», at man kan selge inn førerkort som mer enn den obligatoriske opplæringen og at trinnvurderingen på BE og B96 kunne gjennomføres på samme måte som klasse B. Sensorgruppen Deltakerne fikk også besøk av en sensor fra sensorgruppen i Telemark. Presentasjonen gikk ut på hvordan førerprøvene blir gjennomført for klasse BE, hvilke kriterier de har og hva de observerer til førerprøven. Her kom det blant annet fram at mange elever bruker for lang tid, eller har for dårlig struktur på den «daglige kontrollen». Viktig samling – Vi er glade for at fagdagen ble arrangert og at så mange deltakere ønsket å være med. Dette er et viktig fora der vi kan møtes, diskutere og lære av hverandre, avslutter Andersen.

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 33


ALKOLÅS

Kan komme krav om alkolås for trafikkskoler

34 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


TEKST: MARIA HEGLAND FOTO: ALÅS

I buss og minibuss er det allerede innført krav om alkolås. Nå jobbes det på spreng i både EU og Norge for strengere lovkrav, som også kan omfatte alkolås i trafikkskolebilene.

26 prosent av alle dødsulykker i trafikken i 2020 skyldtes ruspåvirkning. Alkolås kan med dette være et viktig bidrag til Nullvisjonen – visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Kan bli like vanlig som bilbelte ALÅS, som er markedsledende leverandører av alkolås i bil, anslår at det hver dag gjennomføres så mye som 20 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. – Vårt mål er å jobbe mot en Nullvisjon, der ingen dør eller blir hardt skadd i trafikken på grunn av rus. Det er dette som er vår drivkraft. Vi som har startet selskapet har opplevd å miste venner eller familie i trafikken på grunn av alkohol, så vi ønsker å være en bidragsyter for å bli kvitt dette problemet, sier daglig leder i ALÅS, Poul Erik Hoffmann. En alkolås er en teknisk anordning som kobles til tenningssystemet i biler og har til hensikt å hindre kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Alkolåsen består av en håndenhet og en teknisk hjerne som analyserer blåseprøven din. Det er fuktigheten i pusten din som blir kontrollert via en brenselscelle. Har du promille på 0,2 eller over vil du ikke få startet bilen.

Flere trafikkskoler har installert alkolås – Blant våre største kundegrupper finner vi både buss, taxi, tungtransport og anleggsmaskiner. Men flere og flere trafikkskoler har vist sin interesse, og vi har allerede installert alkolås hos flere. Det kommer sannsynligvis et lovkrav for trafikkskoler, men når dette trer i kraft tør jeg ikke begi meg innpå, sier han. ALÅS er opptatt av at kundene har en positiv opplevelse av å bruke alkolås i kjøretøyene sine. – For den ansatte vil det være en tilvenningssak, og når man først har blitt vant til alkolåsen er den en del av hverdagen. Når det gjelder arbeidsgiverne er det mange som blir overasket over at de har et internt problem de ikke var klar over. Installasjon av alkolås har hjulpet mange til å endre alkoholvanene i hverdagen, sier Hoffmann. Håper alle biler har alkolås innen 2030 Hoffmann har flere tanker om fremtiden, og et håp om at alle biler vil være utstyrt med alkolås innen 2030. – Jeg tror også at yrkesbiler vil ha dette lenge før, og at alkolåsen er

en viktig del av det som må til for at vi skal unngå ulykker i trafikken som følge av alkohol. Hoffmann håper at trafikkskolene vil ta imot alkolåsen med åpne armer. – Så langt har vi kun fått positive tilbakemeldinger, og det vil forundre meg mye om trafikkskolene er negative til tryggere veier. Det er tross alt ved trafikkopplæring man legger til seg de rette vanene. Veldig mange av de som tar førerkort i dag vil møte alkolås på sine fremtidige arbeidsplasser, så om dette allerede er en vane fra kjøretimene vil det heller ikke være så skummelt på arbeidsplassen, avslutter han.

ALÅS tilbyr døgnsupport og kalibrerer enheten uten at kundene må på verksted. Medlemmer i Norges Trafikkskoleforbund har tilgang til rabatter fra ALÅS. Du kan lese mer om avtalen ved å logge inn i medlemsportalen på www.ntsf.no.

NULLVISJONEN I FOKUS: Daglig leder i ALÅS, Poul Erik Hoffmann viser fram alkolåsen som gjør at du ikke får startet bilen med promille.

Poul Erik Hoffmann, DAGLIG LEDER I ALÅS

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 35


MEDLEMSNYTT

NYHETER Oppdatert medlemsavtale: Vianor

Ny medlemsavtale: Fleet Complete

Gjennom Vianor får medlemmer rabatt på dekk, felger, tilhørende dekkservice, samt vanlig bilservice og dekkhotell. Den oppdaterte avtalen finner du ved å logge inn på www.ntsf.no.

Norges Trafikkskoleforbund har inngått en avtale med kjørebok-leverandøren Fleet Complete. Mer informasjon om den nye avtalen finner du ved å logge inn på www.ntsf.no.

Lindorff bytter navn til Intrum

Avtale med OFV

Medlemsavtalen forblir den sammen, men du finner den nå under det nye navnet og den nye logoen til Intrum. Avtalen finner du ved å logge inn på www.ntsf.no.

Norges Trafikkskoleforbund samarbeider med Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og kan tilby medlemmer tilgang til OFVs verktøy Kjøretøydata. Les mer på www.ntsf.no.

MEDLEMSFORDELER Det lønner seg å være medlem i bransjeorganisasjonen for trafikkskoler – vi jobber hele tiden for de beste vilkårene for våre medlemmer. Læremidler og rekvisita Alt av læremidler og rekvisita til bruk på skolen fås kjøpt til faste rabatterte priser, og vi arrangerer kurs og seminarer til gode medlemspriser. Se www.teoribok.no. Avtaler og rabatter Medlemskap i Norges Trafikkskoleforbund lønner seg for trafikkskolene da vi også kan tilby gode avtaler med en rekke firmaer. Se www.ntsf.no/medlemsfordeler. Medlemsportalen I medlemsportalen på www.ntsf.no finner du avtaledokumenter, forslag til arbeidskontrakter og arbeidsreglement, samt andre nyttige dokumenter for deg som driver trafikkskole. Det legges jevnlig ut både nyttige og viktige dokumenter – her lønner det seg å følge med.

36 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021


KURSKALENDER Har du fått med deg alle de spennende arrangementene våre? Du finner mer informasjon, datoer og flere kurs på www.ntsf.no/kurs. Vi gleder oss til å se deg!

13 JAN

Fagdag klasse S Vi inviterer til hyggelige og lærerike dager på Gravberget gård. Gravberget Gård

19 JAN

12:00

27 JAN

12:00

1 APR

Veilednings- og vurderingskompetanse Hvordan få elevene til å vurdere egen kompetanse for å lære? Mandal

Trafikalt grunnkurs Hvordan gjennomføre i henhold til Trafikkopplæringsforskriftens bestemmelser og læreplanens intensjoner Mandal

Fagdag MC og moped Hold av dato! Mer informasjon og påmelding kommer senere. Arrangeres i sammenheng med MC-messen 2022. Thon Hotel Arena, Lillestrøm

KURSBESTILLING Visste du at du nå kan bestille kurs til der du og din trafikkskole holder til? Ta kontakt med oss på kurs@ntsf.no og fortell oss hvilke kurs du ønsker!

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 37


KONTAKT OG INFORMASJON FYLKESKOORDINATORER AGDERFYLKENE Cris Refstie cris.refstie@learn.no

NORDLAND Barbro Husjord barhus@yahoo.no

TELEMARK Lene Schmitz leneischmitz@gmail.com

BUSKERUD Dag Kristian Hære dagmoe41@gmail.com

INNLANDET Anne Kristin Tollefsen anne.kristin@felgen-trafikkskole.no

TROMS Lene Christin Arnesen lene@arnesen-trafikkskole.no

FINNMARK Morten Dalseng post@karasjokkjoreskole.no

OSLO OG AKERSHUS Grim Ketil Nordhus lappen@follotrafikkteam.no

TRØNDELAG Julie Skjold julie_skjold@yahoo.no

HORDALAND Anders Arntzen hordaland@ntsf.no

ROGALAND Kenneth Laugaland rogaland@ntsf.no

VESTFOLD Helge Berg-Hansen helge.b-h@hotmail.no

MØRE OG ROMSDAL Jan-Åsmund Bondhus moreogromsdal@ntsf.no

SOGN OG FJORDANE Styrk Hofslundsengen atlsogf@gmail.com

ØSTFOLD Er du vår nye fylkeskoordinator i Østfold? Ta kontakt ved interesse!

ADMINISTRASJONEN GENERELLE HENVENDELSER post@ntsf.no 22 62 60 80 www.ntsf.no

ADMINISTRERENDE DIREKTØR Rolf Gregersen rolf@ntsf.no 928 29 416

KURS OG REGNSKAP Malin Wee malin@ntsf.no 928 85 392

MARKEDSFØRINGSANSVARLIG Maria Hegland maria@ntsf.no 957 92 287

ORDRE ordre@ntsf.no 22 62 60 80 www.teoribok.no

LEDER KOMMUNIKASJON OG BÆREKRAFT Ingunn Haavi Finstad ingunn@ntsf.no 922 01 843

FAGKONSULENT Pål Andersen pal@ntsf.no 900 24 532

KUNDE- OG INNKJØPSANSVARLIG Jannicke Johansen jannicke@ntsf.no 926 68 461

KURS kurs@ntsf.no 22 62 60 80 www.ntsf.no

RÅDGIVER Solveig R. Spæren solveig@ntsf.no 915 10 674

FAGKONSULENT Øyvind Årbogen oyvind@ntsf.no 918 33 003

MULTIMEDIAJOURNALIST Marius Bakke marius@ntsf.no 902 44 885

STYRET

ANNONSEPRISER

STYRELEDER Per Ove Sercan Husevik styreleder@ntsf.no Mobil: 913 33 875

STYREMEDLEM Øyvind Hansen oeyvinha@online.no Mobil: 911 28 430

NESTLEDER Anette Maltun Koefoed amko@berg-hansen.no Mobil: 975 87 999

STYREMEDLEM Jannike Bondevik jannike@tsro.no Mobil: 957 02 401

STYREMEDLEM Per Boberg per@juliussen.no Mobil: 450 08 250

VARAMEDLEM Jarle Hoddevik jarlehoddevik@hotmail.com Mobil: 913 54 252

UTGIVERPLAN Materiellfrist 2022 Nummer 1: 25. mars Nummer 2: 3. juni Nummer 3: 30. september Nummer 4: 25. november Opplag 1850 eksemplarer

38 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021

VARAMEDLEM Stine Brandt Nilsen stine@tsenter.no Mobil: 916 02 702

Helside 1 innrykk 10.000,2 innrykk 19.000,3 innrykk 25.000,4 innrykk 30.000,Halvside 1 innrykk 6.000,2 innrykk 11.000,3 innrykk 15.000,4 innrykk 20.000,Medlemmer får 20 % rabatt på annonser. Prisene er eks. mva og forutsetter ferdig materiale.

VI ER MEDLEM AV


Ny TABS app for elever og foresatte! Bestilling av kjøretimer Betaling av opplæring Registrering av øvelseskjøring Meldinger mellom elev og skole

Tilgjengelig på

TRAFIKKSKOLEN 3 2021 | 39


Avsender: Norges Trafikkskoleforbund Leif Tronstads plass 6 1337 Sandvika

EQC AMG Edition Premium – en drøm for både lærer og elev. EQC AMG Edition Premium Nå kr

730.530,-

Inkl. trafikkskolepakke

Trafikkskoleavtale:

5 år / 160.000 km*

Helelektriske Mercedes-Benz EQC har alt man ønsker seg. Rekkevidde på hele 402 km (WLTP), firehjulstrekk, hengerfeste, god bagasjeplass og masse spennende ekstrautstyr. EQC er komfort, kvalitet og heftig kjøredynamikk. Tilbudet inkluderer metalic lakk, vinterhjul, pedalsett og rabattavtale med Norges Trafikkskoleforbund. Finn din lokale forhandler på: kampanje.mercedes-benz.no

*Batterigaranti 5 år/160.000 km. Norgesgaranti 5 år/200.000 km i avtale, omfatter skader som skyldes alle materialfeil og/eller produksjonsfeil så lenge det er i drift som trafikkskolebil. Gjelder kun ifm. trafikkskolepakke og biler importert av Bertel O. Steen AS. Kontakt forhandler for komplett trafikkskoleavtale. Pris inkl. frakt og levering Oslo. Bilpris eks. mva. kr 699.000,- minus 3 % rabatt = kr 678.030,-. Trafikkskolepakke med pedalsett/garanti inkl. mva. kr 52.500,-. Årsavgift kommer i tillegg. EQC AMG Edition Premium: Rekkevidde inntil 402 km. Gjennomsnittlig elektrisk energiforbruk: 20.5 - 23.3 kWh/100 km. CO2-utslipp: 0 g/km. Elektrisk energiforbruk og rekkevidde er fastsatt i henhold til målemetoden WLTP. Vi tar forbehold om trykkfeil. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder til 31. desember 2021. Les mer på kampanje.mercedes-benz.no.

40 | TRAFIKKSKOLEN 3 2021